GRAAFISEN SUUNNITTELUN HISTORIA MAINONNASSA. Lida Nikoletopoulou

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GRAAFISEN SUUNNITTELUN HISTORIA MAINONNASSA. Lida Nikoletopoulou"

Transkriptio

1 GRAAFISEN SUUNNITTELUN HISTORIA MAINONNASSA Lida Nikoletopoulou Opinnäytetyö Jyväskylän ammattiopisto, Hyvinvointi ja kulttuuri -yksikkö AV-viestintä Huhtikuu 2015

2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 1 2 LOGOT JA LIIKEMERKIT 2.1 Yleinen kehitys Applen liikemerkin kehitys 3 3 MAINOKSET 3.1 Yleinen kehitys Ray-Banin mainosten kehitys 7 4 PÄÄTÄNTÖ 8 5 LÄHTEET 9 6 LIITTEET 10

3 1 1 JOHDANTO Graafisella suunnittelulla on pääasiassa kolme tehtävää: määritellä, ohjeistaa ja opastaa sekä myydä ja markkinoida. Se määrittelee mitä jokin on tai mistä se tulee, yhdistää asioita toisiinsa ja yrittää saada viestin perille. Graafinen suunnittelu yhdistää viestin yhdeksi visuaaliseksi ilmeeksi. Kaupallisen graafisen suunnittelun ja kuvataiteen erottaa työn tilaaja. Kaupallista mainontaa suunniteltaessa työllä on tilaaja eli työn toimeksiantaja, joka hakee visuaalisella ulkoasulla markkinoinnilleen visuaalista muotoa. Sen sijaan kuvataidetta tehtäessä taiteilijalla on periaatteessa vapaat kädet. Suunniteltaessa juuri mainontaa graafisen suunnittelun tehtävä on saada myyjän viesti mahdollisimman hyvin ilmaistuksi katsojalle. Joskus mainoksen tai julisteen täytyy luoda mielikuvia tai kumota niitä myydäkseen jotain tuotetta tai palvelua. Mainonnan tulee myös edustaa mainoksen tilaajaa, esimerkiksi yritystä ja sen brändiä. Mainonnalla ja graafisella suunnittelulla sen apuna on pitkät juuret historiassa. Kirjoitelmassani käsittelen graafisen suunnittelun historiaa mainonnassa. Sitä, miten se on syntynyt ja kuinka se on muuttunut ja kehittynyt läpi vuosisatojen ja vuosikymmenien. Mainoksen lisäksi tärkeä osa mainontaa ja yrityksen brändiä on sen logo. Se antaa yleensä yrityksestä ulospäin ensimmäisen visuaalisen vaikutelman, ja sen tehtävänä on jäädä mieleen ja edustaa yritystä. Ensimmäisenä käsittelen logojen alkuperää ja historiaa muutamilla esimerkeillä sekä yhden logon kehityksen tutkimisella. Seuraavat luvut käsittelevät kokonaisvaltaisemmin mainoksia ja mainontaa graafisen suunnittelun osalta eri aikakausina. Esimerkkinä mainoksen kehittymisestä toimii erään yrityksen mainoksen versiot eri vuosikymmeninä.

4 2 2 LOGOT JA LIIKEMERKIT 2.1 Yleinen kehitys Sana logo on johdettu alun perin kreikan kielen sanasta lógos, joka tarkoittaa sanaa, sanomista, puhetta tai ilmausta. Ensimmäiset logonkaltaiset merkinnät ovat löytyneet jo antiikin egyptiläisten merkinnöistä. Egyptiläiset merkitsivät eläimiään omilla merkeillään, joista kävi ilmi eläimen omistaja. Egyptiläiset käyttivät kirjoitustekniikkanaan hieroglyfejä, jotka voidaan myös tulkita alkukantaisiksi logoiksi. Kuvamaiset hieroglyfit olivat vastine nykyajan kirjoitukselle. Se oli ainoastaan enemmän kuvaavaa, koska yksi kuva tarkoitti yleensä kokonaista asiaa, toisin kuin nykyajan kirjaimet. Myöhemmin myös antiikin roomalaiset ja kreikkalaiset merkitsivät keramiikkaan sen valmistajan omilla merkeillään. Antiikin aikana logot tai merkinnät olivat siis käytännössä merkki omistajuudesta. Niiden avulla kuitenkin saattoi saada selville jonkin esineen valmistajan, joka taas vastaa lähes samaa kuin nykypäivän logon tarkoitus. Logojen merkitsemiseen on siis alusta saakka liittynyt jollain tavalla tekijän esille tuominen ostajalle tai kuluttajalle, vaikka antiikin aikoina se ei ollut logojen ensisijainen merkitys. Bysantin aikaan logojen kaltaisilla merkinnöillä merkattiin lähinnä tuotteiden aitoutta. Koska erilaiset metallit ja metallista tehdyt tuotteet olivat tuolloin arvokkaita kauppatavaroita, ne tuli merkitä selvästi niiden arvon mukaan. Ensimmäisenä oma merkintä tehtiin hopealle, joka merkitsi että tuote oli aitoa hopeaa. Metallien merkintä oli myös ensimmäisiä merkkejä jonkinlaisesta kuluttajansuojelusta. Keskiajan loppupuolella metallien merkintä ja tunnistaminen tehtiin vieläkin tarkemmaksi. Ennen kuin metalleista tehtyjä tuotteita sai viedä markkinoille, metallit tutkittiin tarkasti ja metallit merkittiin oikeiksi. Vastuu metallien aitoudesta oli tuotteen valmistaneella kulta- tai hopeasepällä. Aatelisto käytti omia logonkaltaisiaan vesileimoja arvokkaissa asiakirjoissaan ja myös esimerkiksi kivitavaraan merkittiin valmistaja sen omalla logonkaltaisella merkinnällä luvun alussa kun mainontateollisuus syntyi ja väripainanta mahdollistui, logoja alettiin tehtailla huomattavasti enemmän ja niiden taso nousi. Logojen ulkoasu oli hyvin kuvaavaa ja symbolista. Niissä käytettiin esimerkiksi merenkulkuun, kansallisuuteen ja maatalouteen liittyviä kuvia, jotka osattiin helposti yhdistää tuotteeseen. Erilaiset heraldiset symbolit, kuten kruunut, liput ja vaakunat symboloivat statusta ja arvokkuutta, kun taas merenkulkuun

5 3 ja maatalouteen liittyvät maisemat, pelastusrenkaat ja eläimet symbolisoivat puhtautta ja raikkautta. Mainonnan ja markkinoinnin kannalta logot vauhdittivat yritysten tunnettavuutta. Tuotteisiin merkityn tunnistettavan logon avulla yritykset pystyivät laajentamaan toimintaansa. Kilpailu yritysten välillä kävi kovemmaksi kun mainontaan ja markkinointiin keskittyneet yritykset alkoivat tehtailla yrityksille omia ilmeitä ja brändejä. Jotta yritys tulisi olemaan tunnettu ja tuottava, sillä tuli olla vahva ja yrityksen arvoja viestivä logo tai liikemerkki. Logot kehittyvät jatkuvasti vallitsevan ajan mukaisiksi. Logojen suunnittelussa on samalla tavalla kuin muodissa nähtävissä erilaisia trendejä luvun lopussa ja 1900-luvun alussa logot olivat yksityiskohtaisempia ja koukeroisempia noin 1940-luvulle saakka luvulla alkanut modernismin aika yksinkertaisti logoja hyvin paljon. Erityisesti ja 1960-luvuilla suunniteltiin muodoiltaan hyvin selkeitä ja yksinkertaisia logoja (ks. liitteet 1 ja 2). Useat tuolloin suunnitellut logot ovat säilyneet muodoiltaan hyvin samanlaisina myös nykypäivään saakka. Lähivuosina jotkin perinteikkäät logot ovat yksinkertaistuneet yhä enemmän luvulla logosuunnittelu oli hyvin suosittua, ja tuolloin ymmärrettiin logon tärkeys yrityksen imagoon. Vaikka logot muuttuvat ajan mukaan, ne eivät saa kuitenkaan muuttua liikaa jotta tunnettavuus säilyy. Useimmat ihmiset ovat tottuneet ostamaan aina samaa tuotetta, eivätkä tietoisesti kiinnitä logoihin huomiota. Silti usein liian räväkät ja modernit muutokset logoissa ovat aiheuttaneet kritisointia, josta myös yrityksen kannattavuus on kärsinyt. Logojen muutokset ja niiden avulla viestiminen on todella tärkeää yritysten mainoskuvan kannalta, sillä logojen avulla viestitään edelleen hyvin paljon yrityksen arvoista ja luonteesta ulospäin kuluttajille ja potentiaalisille asiakkaille. 2.2 Applen liikemerkin kehitys Applen liikemerkin kehitys ensimmäisestä versioistaan nykypäivään on hyvä esimerkki liikemerkin tärkeydestä yrityksen menestymisessä. Applen liikemerkiksi vakiintunut haukattu omena on niin tuttu merkki Applen brändistä, että harvat ovat nähneet Applen ensimmäistä liikemerkkiä (ks. liite 3). Applen ensimmäisen liikemerkin suunnitteli Ronald Wayne vuonna Siinä on kuvattu Isaac Newton omenapuun alla lukemassa kirjaa. Liikemerkki on hyvin yksityiskohtainen ja tyylitelty. Jo ensimmäisenä vuotena kun liikemerkki

6 4 otettiin käyttöön, Applen toimitusjohtaja Steve Jobs kuitenkin piti liikemerkkiä liian monimutkaisena ja huonona. Sen suurin ongelma oli sen muuttaminen eri käyttötarkoituksiin; sen muuttaminen pienempiin kokoihin ja tuotteisiin oli hankalaa sen yksityiskohtaisuuden takia. Vuonna 1977, vain vuosi ensimmäisen liikemerkin suunnittelemisen jälkeen, Rob Janoff suunnitteli Applelle uuden liikemerkin. Se oli huomattavasti yksinkertaisempi ja enemmän aikansa mukainen (ks. liite 4). Uudessa liikemerkissä on yksinkertaisesti kuvattu raidallinen omena, josta on haukattu palanen. Kerrotaan, että omenasta on haukattu palanen, jotta liikemerkki nähtäisiin varmasti omenana eikä vahingossa kirsikkana. Haukatulle omenalle on myös toinen merkitys, sillä englannin sana bite tarkoittaa haukkausta, ja sana byte taas bittiä tietokoneissa. Omenan väriraidat kuvasivat tietokoneen ruudulla näkyviä väriraitoja, koska tuolloin värinäytöt tietokoneissa olivat uutta ja modernia. Raidallinen omena toimi myös huomionherättäjänä, joka jäi ihmisten mieleen ja sillä pyrittiin saamaan erityisesti nuorten huomio puolelleen. Applen omenanmuotoinen liikemerkki on jatkanut kehitystään samanmuotoisena. Vuonna 1998 Applen liikemerkki muuttui yksiväriseksi ja modernimmaksi, kun omenamuotoon lisättiin hopeanhohtoinen kiilto ja raidat jätettiin pois. Siitä käytettiin sekä sinistä että hopeista versiota (ks. liitteet 5 ja 6). Logon uudistamisen yksi syy oli muun muassa se, että värillisen liikemerkin teettäminen tuotteisiin oli kallista. Lisäksi raidallinen liikemerkki ei ollut enää aikansa mukainen, ja liikemerkistä haluttiin modernimpi ja yritystä enemmän kuvaava. Uusi modernimpi liikemerkki sopi myös paremmin Applen nykyaikaisempien tuotteiden ulkonäköön ja designiin. Nykyään Applen logo on sama haukattu omena, mutta kiilto on jätetty pois ja liikemerkki on yksivärinen sekä hyvin pelkistetty (ks. liite 7). Liikemerkkiä käytetään yhteydestä riippuen yleensä valkoisena, hopeisen harmaana, mustana tai joskus värillisenä. Applen tuotteiden ja käyttöjärjestelmien ulkonäöt ovat yksinkertaistuneet joten liikemerkki sopii myös niihin paremmin.

7 5 3 MAINOKSET 3.1 Yleinen kehitys Suurin osa graafisen suunnittelun alkuperästä on lähtöisin juuri mainonnasta. Tarve mainostaa ja markkinoida tuotteita synnytti suuren osan graafisen suunnittelun tarpeesta, ja useat painamiseen ja graafiseen suunnitteluun liittyvät uudet tekniikat ovat saaneet alkunsa mainonnan tarpeesta. Yleensä kun puhutaan graafisesta suunnittelusta, siihen liittyy asiakas, joka haluaa graafisen suunnittelun avulla markkinoida jotain tuotetta tai palvelua tietylle kohderyhmälle. Ensimmäiset mainontaan liitettävät graafiset merkinnät ovat jo muinaisen Egyptin ajoilta. Egyptiläiset käyttivät papyrukseen piirrettyjä mainoskuvia ja julisteita. Mainostavia viestejä ja poliittisia kampanjointijulisteita on löydetty muun muassa Pompeiin raunioista sekä muinaisen Arabian ajoilta. Myös antiikin Roomassa ja Kreikassa käytettiin papyruksia, joiden avulla ilmoitettiin tavaroista. Keskiajan Euroopassa käytettiin merkkejä jotka kuvasivat tiettyjä aloja tai tuotteita, koska suurin osa ihmisistä oli lukutaidottomia. Esimerkiksi vaatturia kuvasi kuvitus puvusta ja seppää kuvitus metallista tai timantista luvulla mainoksia alkoi ilmestyä viikoittaisten sanomalehtien sivuille Englannissa. Ne mainostivat usein kirjoja, muita lehtiä sekä lääkkeitä. Vuonna 1836 ranskalaisessa sanomalehdessä La Pressessä julkaistiin ensimmäiset maksetut lehtimainokset. Koska sen oivallettiin tuovan lisätuloja lehdelle ja laajentavan lehtien lukijakuntaa ja kannattavuutta, mainostus sanomalehdissä levisi nopeasti myös muualle luvun lopulla myös erilaiset mainosjulisteet saivat jalansijaa. Usein ne mainostivat puolueita, ideologioita ja tuotteita tai värväsivät esimerkiksi sotilaita. Julisteiden kautta myös typografia kehittyi, kun julisteita varten piti olla tarpeeksi suuria ja näkyviä kirjasimia. Ensimmäinen varsinainen mainostoimisto perustettiin 1800-luvun loppupuolella. Mainostoimisto N.W. Ayer & Son tarjosi ensimmäistä kertaa kokonaisia mainoskampanjoita asiakkailleen, joihin kuului sekä niiden suunnittelu että toteutus lukuun mennessä mainostoimistosta oli muotoutunut tavallinen käsite ja mainosalasta tullut oma alansa. Kun ensimmäiset printtimainokset tehtiin 1800-luvun lopulla, graafinen suunnittelu erotettiin taiteesta ja siitä tuli erillinen käsitteensä. Vuonna 1851 kehitetyn kromolitografian avulla mainoksissa ja julisteissa voitiin käyttää värejä. Sen avulla pystyttiin painamaan uudestaan

8 6 esimerkiksi uudelleen maalauksia niiden kaikissa väreissä. Esimerkiksi taiteilija John Millaisin tunnettua maalausta Bubbles (1886), käytettiin Pearsin saippuamainoksissa (ks. liite 8) luvun alusta mainonta lisääntyi huomattavasti teollistumisen myötä erityisesti muun muassa Yhdysvalloissa. Teollistumisen myötä markkinoille tuli yhä enemmän erilaisia tuotteita, joista yksi suurimmista oli tupakka. Tupakkaa valmistettiin massatuotantona, ja jotta ostajat löysivät markkinat, niille oli myös valtavia mainoskampanjoita (ks. liite 13). Mainonnan suunnittelu on siis kasvanut samaa tahtia kuluttamisen lisääntymisen kanssa. Teollistumisen myötä graafisia suunnittelijoita ja mainostoimistoja tarvittiin yhä enemmän suunnittelemaan uusia kirjoja, lehtiä ja sanomalehtiä sekä mainosmateriaaleja kuten esitteitä, uutiskirjeitä ja logoja. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen erilaisten tuotteiden mainonta oli laajaa, kun talous alkoi taas kasvaa, ja ihmisille myytiin iloisempaa ja vapaampaa elämää. Mainoksissa mainostettiin muun muassa tieteeseen, kauneuteen, hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä keksintöjä. Mainoksissa ja julisteissa käytettiin paljon art deco tyyliä, joka oli siihen aikaan uutta ja modernia. Talouden kasvu vauhditti myös elokuvateollisuutta, joten myös elokuvajulisteita tehtiin paljon. Myös toisen maailmansodan jälkeinen tavaroiden kulutuksen lisääntyminen näkyi mainonnassa. Sodan jälkeiset suuret ikäluokat lisäsivät myös väkilukua ja perheille suunnatut tuotteet korostuivat. Suurille perheille markkinoitiin erilaisia kodinkoneita, huonekaluja ja muuta kotiin ja perheeseen liittyviä apuvälineitä ja tavaroita (ks. liite 14). Julisteissa oli hymyileviä perheitä ja värikkäitä kuvia luvulla mainoksissa alettiin suosia enemmän valokuvien käyttöä pelkkien grafiikoiden sijaan. Myös 1960-luvulla mainokset olivat värikkäitä ja niissä kiinnitettiin yhä enemmän huomiota iskulauseisiin ja teksteihin sekä asetteluun luvulle tultaessa värejä käytettiin yhä rohkeammin ja 1980-luku tunnetaan parhaiten räiskyvistä neonväreistä ja huomionhakuisesta tyylistään erikoisine fontteineen luvulla lanseerattiin myös muun muassa Niken tunnettu Just do it -iskulause. Niken kampanjan iskulausetta sekä fonttia käytetään vielä nykyäänkin Niken tuotteiden mainonnassa luvulla mainoksiin vaikutti grunge, ja vuosikymmen muistetaan muun muassa useista tunnetuista elokuvajulisteistaan.

9 7 3.2 Ray-Banin mainosten kehitys Ray-Ban on yksi maailman tunnetuimmista aurinkolasimerkeistä. Alun perin aurinkolaseja käyttivät lentäjät, joista johtaa juurensa myös aviator-malliset aurinkolasit. Aurinkolasien suosio alkoi, kun tunnettu kenraali esiintyi ne päässään lehtikuvissa. Sen jälkeen laseja alettiin valmistaa kaikkien saataville. Myös jatkossa Ray-Banin aurinkolasien suosio perustui näkyvyyteen julkisuuden henkilöiden keskuudessa. Ray-Ban käytti julkisuuden henkilöitä myös joissain mainoksissaan, kuten vuoden 1949 mainoksessaan (ks. liite 9). Mainoksen kasvot ovat tuolloin tuoreen olympiavoittaja ampuja Arthur Cookin. Mainoksessa korostetaan paitsi aurinkolasien suojaavia ominaisuuksia, myös mielikuvaa coolista menestyvästä urheilumiehestä. Toisaalta Ray-Banin mainoksissa on kuvattu esimerkkeinä paljon tavallisia ihmisiä ja hymyileviä kasvoja, kuten 1950-luvun mainoksessa (ks. liite 10). Siinä esitellään suuren hymyilevän ja onnellisen rantakuvan lisäksi viisi erilaista miestä ja naista, jotka käyttävät Ray-Banin aurinkolaseja. Tässä mainoksessa esiteltiin siis pääosin aurinkolasien ominaisuuksia ja etuja sekä positiivisia mielikuvia tavallisten ihmisten kautta. Myöhemmin 1980-luvulla Ray-Ban käytti mainoksissaan hyvin erilaista tyyliä verrattuna esimerkiksi 1950-luvun mainontaan luvun mainoksessa (ks. liite 11) Ray-Banin aurinkolaseja myydään katu-uskottavuuden kautta. Mainoksella myydään edelleen tiettyä glamouria, mutta enemmän osana erilaisia tyylejä luvulla lanseeratussa Never hide kampanjassaan Ray-Ban korostaa omaa tyyliä, identiteettiä ja itseluottamusta (ks. liite 12). Mainokset myyvät aurinkolaseja ikään kuin oman identiteetin jatkeena, toisin kuin aikaisemmin, jolloin aurinkolaseja myytiin identiteetin luojana. Mainoksissa kuvataan räväköitä ja rohkeita ihmisiä, ja ne pyrkivät luomaan kuvan että jokainen voi olla oman elämänsä rocktähti.

10 8 4 PÄÄTÄNTÖ Kirjoitelmani aikana tutkin monia eri lähteitä mainonnan historiasta ja sen kehittymisestä joten opin valtavasti lisää mainonnan ja graafisen suunnittelun historiasta ja siitä mitä kautta mainonta on kehittynyt tähän päivään. Lisäksi kaikki lähteeni olivat englanninkielisiä, myös kielitaitoni kehittyi kun opin uusia englanninkielisiä mainontaan liittyviä termejä ja sanoja melko paljon. Käsittelin kirjoitelmassani varsinkin 1900-luvun eri vuosikymmenten tyylejä ja ilmiöitä melko suppeasti, joten olisin voinut jatkaa aiheesta käymällä jokaisen vuosikymmenen tyylin vielä tarkemmin läpi. Aihetta voisi siis laajentaa eri tyylisuuntien käsittelyllä sekä käymällä läpi yksityiskohtaisemmin eri vuosikymmenien mainostettuja tuotteita. Lisäksi eri aikakausina kehitetyistä painotekniikoista ja muista mainonnan suunnitteluun liittyvistä tekniikoista voisi kertoa paljon lisää. Kirjoitelmaani voisin hyödyntää jatkossa esimerkiksi tietyn aikakauden suuntaista graafista suunnittelua tehdessäni. Kirjoitelman liitteenä olevia esimerkkilogoja voisi käyttää inspiraationa suunniteltaessa esimerkiksi 1950-lukua edustavaa logoa. Käsittelemäni Applen logon kehitys kertoo myös paljon miten logo kannattaa suunnitella ja mitä asioita logoa suunniteltaessa tulisi ottaa huomioon.

11 9 5 LÄHTEET https://visualartsdepartment.wordpress.com HOLLIS, RICHARD 2001: Graphic Design, A Concise History. Thames&Hudson. Lontoo.

12 10 6 LIITTEET 1 Electroluxin logo 1962, Carlo Vivarelli. 2 British Railwaysin symboli, 1952, Design Research Unit 3 Applen logo, 1976, Ronald Wayne

13 11 4 Applen logo, 1977, Rob Janoff 5 Applen logo, Applen logo, 1998

14 12 7 Applen logo nykyisin 8 J.E. Millaisin teoksesta Bubbles (1886) kromolitografian avulla tehty Pearsin saippuamainos

15 13 9 Ray-Ban mainos, Ray-Ban mainos, 1950-luku

16 14 11 Ray-Ban mainos, 1980-luku 12 Ray-Ban mainos, 2007

17 15 13 Lucky Strike, tupakkamainos, International Harvester Refrigerator, mainos, 1950-luku

MUOTOILIJASTA AUTTAJAKSI YHTEISKUNNALLISEN SUUNNITTELUN METODIT

MUOTOILIJASTA AUTTAJAKSI YHTEISKUNNALLISEN SUUNNITTELUN METODIT MUOTOILIJASTA AUTTAJAKSI YHTEISKUNNALLISEN SUUNNITTELUN METODIT Aalto-yliopisto Graafinen suunnittelu Opinnäytetyö Daniel Forsman 2013 1 Aalto-yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Tekijä Daniel

Lisätiedot

Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle

Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle Sini Hakkarainen & Henna Koljonen 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle

Lisätiedot

Lahja Kallinen MAINONTA JA LAPSET. hyvän markkinointitavan noudattaminen lapsille suunnatussa ja lapset tavoittavassa mainonnassa Mtv3-kanavalla

Lahja Kallinen MAINONTA JA LAPSET. hyvän markkinointitavan noudattaminen lapsille suunnatussa ja lapset tavoittavassa mainonnassa Mtv3-kanavalla Lahja Kallinen MAINONTA JA LAPSET hyvän markkinointitavan noudattaminen lapsille suunnatussa ja lapset tavoittavassa mainonnassa Mtv3-kanavalla Pro gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin

Lisätiedot

URHEILUSEURAN TUNNUKSEN JA KOTISIVUJEN SUUNNITTELU

URHEILUSEURAN TUNNUKSEN JA KOTISIVUJEN SUUNNITTELU Pyry Rautalin URHEILUSEURAN TUNNUKSEN JA KOTISIVUJEN SUUNNITTELU Esimerkkinä Säihkysääret ry Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

Visuaalisen ilmeen strateginen merkitys yritysbrändin rakennuksessa

Visuaalisen ilmeen strateginen merkitys yritysbrändin rakennuksessa Visuaalisen ilmeen strateginen merkitys yritysbrändin rakennuksessa Suomen kieli ja viestintä Maisterin tutkinnon tutkielma Leena Seppänen 2011 Viestinnän laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu AALTO-YLIOPISTON

Lisätiedot

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Terhi Tuomi ja Erika Virtanen INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Marianne Martikainen GAY-MATKAILIJAT MATKAILUINFORMAATIO- JA MAINOSAINEISTOJEN NÄKÖKULMASTA

Marianne Martikainen GAY-MATKAILIJAT MATKAILUINFORMAATIO- JA MAINOSAINEISTOJEN NÄKÖKULMASTA Marianne Martikainen GAY-MATKAILIJAT MATKAILUINFORMAATIO- JA MAINOSAINEISTOJEN NÄKÖKULMASTA Sisällönanalyysi homoseksuaaleille matkailijoille suunnatuista matkailukuvista, matkaopaskirjoituksista ja internetsivuista

Lisätiedot

Pieniä tietojenkäsittelytieteellisiä. Talvi 2006

Pieniä tietojenkäsittelytieteellisiä. Talvi 2006 Erkki Mäkinen (toim.) Pieniä tietojenkäsittelytieteellisiä tutkimuksia Talvi 2006 TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TAMPEREEN YLIOPISTO D 2006 2 TAMPERE 2006 TAMPEREEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN

Lisätiedot

Mainonnan lukutaito. Opettajan opas. Auta lasta arvioimaan mainontaa

Mainonnan lukutaito. Opettajan opas. Auta lasta arvioimaan mainontaa Mainonnan lukutaito Opettajan opas Auta lasta arvioimaan mainontaa 2 Auta lasta arvioimaan mainontaa Media on muodostunut tärkeäksi oppimisen lähteeksi. Media muodostaa mielikuvia. On hyvä tunnistaa, mikä

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI Olli Kopakkala VERKKOKAUPAN INTERNET-MARKKINOINNIN TOIMEPITEIDEN KUSTANNUSTEHOKAS ALLOKOINTI KÄVIJÄSEURANNAN TUOTTAMIA TIETOJA HYÖDYNTÄEN Markkinoinnin

Lisätiedot

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 2/51 10 askelta Facebookmarkkinointiin Jari Juslén 10 askelta Facebook-markkinointiin 3/51 10 askelta Facebook-markkinointiin

Lisätiedot

SUUNNITELMALLISEN MARKKINOINNIN HARJOITUSTYÖ NIKE -BRANDISTA

SUUNNITELMALLISEN MARKKINOINNIN HARJOITUSTYÖ NIKE -BRANDISTA 1 SUUNNITELMALLISEN MARKKINOINNIN HARJOITUSTYÖ NIKE -BRANDISTA 2 Nike -tuotemerkin kuvailu laajennetun tuotekäsitteen avulla Nike on yksi tunnetuimmista urheiluvaatteiden, välineiden ja ennen muuta urheilukenkien

Lisätiedot

EUROSETELIEN JA -KOLIKOIDEN HISTORIIKKI NÄIN EUROSTA TULI YHTEINEN RAHA

EUROSETELIEN JA -KOLIKOIDEN HISTORIIKKI NÄIN EUROSTA TULI YHTEINEN RAHA EUROSETELIEN JA -KOLIKOIDEN HISTORIIKKI NÄIN EUROSTA TULI YHTEINEN RAHA NÄIN EUROSTA TULI YHTEINEN RAHA EUROSETELIEN JA -KOLIKOIDEN HISTORIIKKI 2/3 ALKUSANAT 7 LUKU 1 VALMISTELUJEN VUOSIKYMMEN 9 Eurosetelien

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan markkinointiopas

Kulttuuritoimijan markkinointiopas Kulttuuritoimijan markkinointiopas C. 58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Heikkilä, Erika Lehikoinen, Elisa 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Lisätiedot

YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas

YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas Sisällysluettelo ALKUSANAT YRITYSILME liikemerkki & logo värimaailma typografia slogan sommittelu graafiset tehosteet & taustagrafiikka grafiikkaohjelmat

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Tiivistelmä Tutkimuksen aiheeksi valittiin sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet

Lisätiedot

B2B-sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet asiantuntijapalveluissa Case: Yritys X

B2B-sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet asiantuntijapalveluissa Case: Yritys X B2B-sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet asiantuntijapalveluissa Case: Yritys X Yli-Kyyny, Elina 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara B2B-sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet asiantuntijapalveluissa

Lisätiedot

"VAPAUTA VATSASI" Aikakauslehdissä esiintyvien lääkemainosten retoriikkaa

VAPAUTA VATSASI Aikakauslehdissä esiintyvien lääkemainosten retoriikkaa "VAPAUTA VATSASI" Aikakauslehdissä esiintyvien lääkemainosten retoriikkaa Reetta Katisko Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Tiedeviestintä Pro gradu -tutkielma Kevät 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

YRITYKSEN INTERNET-SIVUT OSANA IN- TEGROITUA MARKKINOINTIVIESTINTÄÄ

YRITYKSEN INTERNET-SIVUT OSANA IN- TEGROITUA MARKKINOINTIVIESTINTÄÄ YRITYKSEN INTERNET-SIVUT OSANA IN- TEGROITUA MARKKINOINTIVIESTINTÄÄ Case: Fiskars Boats ja Buster Liiketaloustiede, markkinoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Tapio Tuomola Ohjaajat: KTT Rami Olkkonen

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi

CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi Kotro Minna-Mari Opinnäytetyö Maaliskuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Tuntemattomasta taudiksi

Tuntemattomasta taudiksi Turun ammattikorkeakoulun raportteja 81 NOORA WAHLSTEN Tuntemattomasta taudiksi Sanomalehden tradenomitutkimuksesta välittämät mielikuvat Turun ammattikorkeakoulun raportteja 81 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ

VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ Tutkimus verkkolehtien konseptisuunnittelusta Heikki Ylipaavalniemi 2007 Oulun seudun ammattikorkeakoulu VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ Tutkimus verkkolehtien konseptisuunnittelusta

Lisätiedot

TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN: HOLLYWOOD GLAMOUR VIP

TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN: HOLLYWOOD GLAMOUR VIP TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN: HOLLYWOOD GLAMOUR VIP Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Visamäki, kevät 2014 Pauliina Haapasalo TIIVISTELMÄ Hämeenlinna Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot