GRAAFISEN SUUNNITTELUN HISTORIA MAINONNASSA. Lida Nikoletopoulou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GRAAFISEN SUUNNITTELUN HISTORIA MAINONNASSA. Lida Nikoletopoulou"

Transkriptio

1 GRAAFISEN SUUNNITTELUN HISTORIA MAINONNASSA Lida Nikoletopoulou Opinnäytetyö Jyväskylän ammattiopisto, Hyvinvointi ja kulttuuri -yksikkö AV-viestintä Huhtikuu 2015

2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 1 2 LOGOT JA LIIKEMERKIT 2.1 Yleinen kehitys Applen liikemerkin kehitys 3 3 MAINOKSET 3.1 Yleinen kehitys Ray-Banin mainosten kehitys 7 4 PÄÄTÄNTÖ 8 5 LÄHTEET 9 6 LIITTEET 10

3 1 1 JOHDANTO Graafisella suunnittelulla on pääasiassa kolme tehtävää: määritellä, ohjeistaa ja opastaa sekä myydä ja markkinoida. Se määrittelee mitä jokin on tai mistä se tulee, yhdistää asioita toisiinsa ja yrittää saada viestin perille. Graafinen suunnittelu yhdistää viestin yhdeksi visuaaliseksi ilmeeksi. Kaupallisen graafisen suunnittelun ja kuvataiteen erottaa työn tilaaja. Kaupallista mainontaa suunniteltaessa työllä on tilaaja eli työn toimeksiantaja, joka hakee visuaalisella ulkoasulla markkinoinnilleen visuaalista muotoa. Sen sijaan kuvataidetta tehtäessä taiteilijalla on periaatteessa vapaat kädet. Suunniteltaessa juuri mainontaa graafisen suunnittelun tehtävä on saada myyjän viesti mahdollisimman hyvin ilmaistuksi katsojalle. Joskus mainoksen tai julisteen täytyy luoda mielikuvia tai kumota niitä myydäkseen jotain tuotetta tai palvelua. Mainonnan tulee myös edustaa mainoksen tilaajaa, esimerkiksi yritystä ja sen brändiä. Mainonnalla ja graafisella suunnittelulla sen apuna on pitkät juuret historiassa. Kirjoitelmassani käsittelen graafisen suunnittelun historiaa mainonnassa. Sitä, miten se on syntynyt ja kuinka se on muuttunut ja kehittynyt läpi vuosisatojen ja vuosikymmenien. Mainoksen lisäksi tärkeä osa mainontaa ja yrityksen brändiä on sen logo. Se antaa yleensä yrityksestä ulospäin ensimmäisen visuaalisen vaikutelman, ja sen tehtävänä on jäädä mieleen ja edustaa yritystä. Ensimmäisenä käsittelen logojen alkuperää ja historiaa muutamilla esimerkeillä sekä yhden logon kehityksen tutkimisella. Seuraavat luvut käsittelevät kokonaisvaltaisemmin mainoksia ja mainontaa graafisen suunnittelun osalta eri aikakausina. Esimerkkinä mainoksen kehittymisestä toimii erään yrityksen mainoksen versiot eri vuosikymmeninä.

4 2 2 LOGOT JA LIIKEMERKIT 2.1 Yleinen kehitys Sana logo on johdettu alun perin kreikan kielen sanasta lógos, joka tarkoittaa sanaa, sanomista, puhetta tai ilmausta. Ensimmäiset logonkaltaiset merkinnät ovat löytyneet jo antiikin egyptiläisten merkinnöistä. Egyptiläiset merkitsivät eläimiään omilla merkeillään, joista kävi ilmi eläimen omistaja. Egyptiläiset käyttivät kirjoitustekniikkanaan hieroglyfejä, jotka voidaan myös tulkita alkukantaisiksi logoiksi. Kuvamaiset hieroglyfit olivat vastine nykyajan kirjoitukselle. Se oli ainoastaan enemmän kuvaavaa, koska yksi kuva tarkoitti yleensä kokonaista asiaa, toisin kuin nykyajan kirjaimet. Myöhemmin myös antiikin roomalaiset ja kreikkalaiset merkitsivät keramiikkaan sen valmistajan omilla merkeillään. Antiikin aikana logot tai merkinnät olivat siis käytännössä merkki omistajuudesta. Niiden avulla kuitenkin saattoi saada selville jonkin esineen valmistajan, joka taas vastaa lähes samaa kuin nykypäivän logon tarkoitus. Logojen merkitsemiseen on siis alusta saakka liittynyt jollain tavalla tekijän esille tuominen ostajalle tai kuluttajalle, vaikka antiikin aikoina se ei ollut logojen ensisijainen merkitys. Bysantin aikaan logojen kaltaisilla merkinnöillä merkattiin lähinnä tuotteiden aitoutta. Koska erilaiset metallit ja metallista tehdyt tuotteet olivat tuolloin arvokkaita kauppatavaroita, ne tuli merkitä selvästi niiden arvon mukaan. Ensimmäisenä oma merkintä tehtiin hopealle, joka merkitsi että tuote oli aitoa hopeaa. Metallien merkintä oli myös ensimmäisiä merkkejä jonkinlaisesta kuluttajansuojelusta. Keskiajan loppupuolella metallien merkintä ja tunnistaminen tehtiin vieläkin tarkemmaksi. Ennen kuin metalleista tehtyjä tuotteita sai viedä markkinoille, metallit tutkittiin tarkasti ja metallit merkittiin oikeiksi. Vastuu metallien aitoudesta oli tuotteen valmistaneella kulta- tai hopeasepällä. Aatelisto käytti omia logonkaltaisiaan vesileimoja arvokkaissa asiakirjoissaan ja myös esimerkiksi kivitavaraan merkittiin valmistaja sen omalla logonkaltaisella merkinnällä luvun alussa kun mainontateollisuus syntyi ja väripainanta mahdollistui, logoja alettiin tehtailla huomattavasti enemmän ja niiden taso nousi. Logojen ulkoasu oli hyvin kuvaavaa ja symbolista. Niissä käytettiin esimerkiksi merenkulkuun, kansallisuuteen ja maatalouteen liittyviä kuvia, jotka osattiin helposti yhdistää tuotteeseen. Erilaiset heraldiset symbolit, kuten kruunut, liput ja vaakunat symboloivat statusta ja arvokkuutta, kun taas merenkulkuun

5 3 ja maatalouteen liittyvät maisemat, pelastusrenkaat ja eläimet symbolisoivat puhtautta ja raikkautta. Mainonnan ja markkinoinnin kannalta logot vauhdittivat yritysten tunnettavuutta. Tuotteisiin merkityn tunnistettavan logon avulla yritykset pystyivät laajentamaan toimintaansa. Kilpailu yritysten välillä kävi kovemmaksi kun mainontaan ja markkinointiin keskittyneet yritykset alkoivat tehtailla yrityksille omia ilmeitä ja brändejä. Jotta yritys tulisi olemaan tunnettu ja tuottava, sillä tuli olla vahva ja yrityksen arvoja viestivä logo tai liikemerkki. Logot kehittyvät jatkuvasti vallitsevan ajan mukaisiksi. Logojen suunnittelussa on samalla tavalla kuin muodissa nähtävissä erilaisia trendejä luvun lopussa ja 1900-luvun alussa logot olivat yksityiskohtaisempia ja koukeroisempia noin 1940-luvulle saakka luvulla alkanut modernismin aika yksinkertaisti logoja hyvin paljon. Erityisesti ja 1960-luvuilla suunniteltiin muodoiltaan hyvin selkeitä ja yksinkertaisia logoja (ks. liitteet 1 ja 2). Useat tuolloin suunnitellut logot ovat säilyneet muodoiltaan hyvin samanlaisina myös nykypäivään saakka. Lähivuosina jotkin perinteikkäät logot ovat yksinkertaistuneet yhä enemmän luvulla logosuunnittelu oli hyvin suosittua, ja tuolloin ymmärrettiin logon tärkeys yrityksen imagoon. Vaikka logot muuttuvat ajan mukaan, ne eivät saa kuitenkaan muuttua liikaa jotta tunnettavuus säilyy. Useimmat ihmiset ovat tottuneet ostamaan aina samaa tuotetta, eivätkä tietoisesti kiinnitä logoihin huomiota. Silti usein liian räväkät ja modernit muutokset logoissa ovat aiheuttaneet kritisointia, josta myös yrityksen kannattavuus on kärsinyt. Logojen muutokset ja niiden avulla viestiminen on todella tärkeää yritysten mainoskuvan kannalta, sillä logojen avulla viestitään edelleen hyvin paljon yrityksen arvoista ja luonteesta ulospäin kuluttajille ja potentiaalisille asiakkaille. 2.2 Applen liikemerkin kehitys Applen liikemerkin kehitys ensimmäisestä versioistaan nykypäivään on hyvä esimerkki liikemerkin tärkeydestä yrityksen menestymisessä. Applen liikemerkiksi vakiintunut haukattu omena on niin tuttu merkki Applen brändistä, että harvat ovat nähneet Applen ensimmäistä liikemerkkiä (ks. liite 3). Applen ensimmäisen liikemerkin suunnitteli Ronald Wayne vuonna Siinä on kuvattu Isaac Newton omenapuun alla lukemassa kirjaa. Liikemerkki on hyvin yksityiskohtainen ja tyylitelty. Jo ensimmäisenä vuotena kun liikemerkki

6 4 otettiin käyttöön, Applen toimitusjohtaja Steve Jobs kuitenkin piti liikemerkkiä liian monimutkaisena ja huonona. Sen suurin ongelma oli sen muuttaminen eri käyttötarkoituksiin; sen muuttaminen pienempiin kokoihin ja tuotteisiin oli hankalaa sen yksityiskohtaisuuden takia. Vuonna 1977, vain vuosi ensimmäisen liikemerkin suunnittelemisen jälkeen, Rob Janoff suunnitteli Applelle uuden liikemerkin. Se oli huomattavasti yksinkertaisempi ja enemmän aikansa mukainen (ks. liite 4). Uudessa liikemerkissä on yksinkertaisesti kuvattu raidallinen omena, josta on haukattu palanen. Kerrotaan, että omenasta on haukattu palanen, jotta liikemerkki nähtäisiin varmasti omenana eikä vahingossa kirsikkana. Haukatulle omenalle on myös toinen merkitys, sillä englannin sana bite tarkoittaa haukkausta, ja sana byte taas bittiä tietokoneissa. Omenan väriraidat kuvasivat tietokoneen ruudulla näkyviä väriraitoja, koska tuolloin värinäytöt tietokoneissa olivat uutta ja modernia. Raidallinen omena toimi myös huomionherättäjänä, joka jäi ihmisten mieleen ja sillä pyrittiin saamaan erityisesti nuorten huomio puolelleen. Applen omenanmuotoinen liikemerkki on jatkanut kehitystään samanmuotoisena. Vuonna 1998 Applen liikemerkki muuttui yksiväriseksi ja modernimmaksi, kun omenamuotoon lisättiin hopeanhohtoinen kiilto ja raidat jätettiin pois. Siitä käytettiin sekä sinistä että hopeista versiota (ks. liitteet 5 ja 6). Logon uudistamisen yksi syy oli muun muassa se, että värillisen liikemerkin teettäminen tuotteisiin oli kallista. Lisäksi raidallinen liikemerkki ei ollut enää aikansa mukainen, ja liikemerkistä haluttiin modernimpi ja yritystä enemmän kuvaava. Uusi modernimpi liikemerkki sopi myös paremmin Applen nykyaikaisempien tuotteiden ulkonäköön ja designiin. Nykyään Applen logo on sama haukattu omena, mutta kiilto on jätetty pois ja liikemerkki on yksivärinen sekä hyvin pelkistetty (ks. liite 7). Liikemerkkiä käytetään yhteydestä riippuen yleensä valkoisena, hopeisen harmaana, mustana tai joskus värillisenä. Applen tuotteiden ja käyttöjärjestelmien ulkonäöt ovat yksinkertaistuneet joten liikemerkki sopii myös niihin paremmin.

7 5 3 MAINOKSET 3.1 Yleinen kehitys Suurin osa graafisen suunnittelun alkuperästä on lähtöisin juuri mainonnasta. Tarve mainostaa ja markkinoida tuotteita synnytti suuren osan graafisen suunnittelun tarpeesta, ja useat painamiseen ja graafiseen suunnitteluun liittyvät uudet tekniikat ovat saaneet alkunsa mainonnan tarpeesta. Yleensä kun puhutaan graafisesta suunnittelusta, siihen liittyy asiakas, joka haluaa graafisen suunnittelun avulla markkinoida jotain tuotetta tai palvelua tietylle kohderyhmälle. Ensimmäiset mainontaan liitettävät graafiset merkinnät ovat jo muinaisen Egyptin ajoilta. Egyptiläiset käyttivät papyrukseen piirrettyjä mainoskuvia ja julisteita. Mainostavia viestejä ja poliittisia kampanjointijulisteita on löydetty muun muassa Pompeiin raunioista sekä muinaisen Arabian ajoilta. Myös antiikin Roomassa ja Kreikassa käytettiin papyruksia, joiden avulla ilmoitettiin tavaroista. Keskiajan Euroopassa käytettiin merkkejä jotka kuvasivat tiettyjä aloja tai tuotteita, koska suurin osa ihmisistä oli lukutaidottomia. Esimerkiksi vaatturia kuvasi kuvitus puvusta ja seppää kuvitus metallista tai timantista luvulla mainoksia alkoi ilmestyä viikoittaisten sanomalehtien sivuille Englannissa. Ne mainostivat usein kirjoja, muita lehtiä sekä lääkkeitä. Vuonna 1836 ranskalaisessa sanomalehdessä La Pressessä julkaistiin ensimmäiset maksetut lehtimainokset. Koska sen oivallettiin tuovan lisätuloja lehdelle ja laajentavan lehtien lukijakuntaa ja kannattavuutta, mainostus sanomalehdissä levisi nopeasti myös muualle luvun lopulla myös erilaiset mainosjulisteet saivat jalansijaa. Usein ne mainostivat puolueita, ideologioita ja tuotteita tai värväsivät esimerkiksi sotilaita. Julisteiden kautta myös typografia kehittyi, kun julisteita varten piti olla tarpeeksi suuria ja näkyviä kirjasimia. Ensimmäinen varsinainen mainostoimisto perustettiin 1800-luvun loppupuolella. Mainostoimisto N.W. Ayer & Son tarjosi ensimmäistä kertaa kokonaisia mainoskampanjoita asiakkailleen, joihin kuului sekä niiden suunnittelu että toteutus lukuun mennessä mainostoimistosta oli muotoutunut tavallinen käsite ja mainosalasta tullut oma alansa. Kun ensimmäiset printtimainokset tehtiin 1800-luvun lopulla, graafinen suunnittelu erotettiin taiteesta ja siitä tuli erillinen käsitteensä. Vuonna 1851 kehitetyn kromolitografian avulla mainoksissa ja julisteissa voitiin käyttää värejä. Sen avulla pystyttiin painamaan uudestaan

8 6 esimerkiksi uudelleen maalauksia niiden kaikissa väreissä. Esimerkiksi taiteilija John Millaisin tunnettua maalausta Bubbles (1886), käytettiin Pearsin saippuamainoksissa (ks. liite 8) luvun alusta mainonta lisääntyi huomattavasti teollistumisen myötä erityisesti muun muassa Yhdysvalloissa. Teollistumisen myötä markkinoille tuli yhä enemmän erilaisia tuotteita, joista yksi suurimmista oli tupakka. Tupakkaa valmistettiin massatuotantona, ja jotta ostajat löysivät markkinat, niille oli myös valtavia mainoskampanjoita (ks. liite 13). Mainonnan suunnittelu on siis kasvanut samaa tahtia kuluttamisen lisääntymisen kanssa. Teollistumisen myötä graafisia suunnittelijoita ja mainostoimistoja tarvittiin yhä enemmän suunnittelemaan uusia kirjoja, lehtiä ja sanomalehtiä sekä mainosmateriaaleja kuten esitteitä, uutiskirjeitä ja logoja. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen erilaisten tuotteiden mainonta oli laajaa, kun talous alkoi taas kasvaa, ja ihmisille myytiin iloisempaa ja vapaampaa elämää. Mainoksissa mainostettiin muun muassa tieteeseen, kauneuteen, hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä keksintöjä. Mainoksissa ja julisteissa käytettiin paljon art deco tyyliä, joka oli siihen aikaan uutta ja modernia. Talouden kasvu vauhditti myös elokuvateollisuutta, joten myös elokuvajulisteita tehtiin paljon. Myös toisen maailmansodan jälkeinen tavaroiden kulutuksen lisääntyminen näkyi mainonnassa. Sodan jälkeiset suuret ikäluokat lisäsivät myös väkilukua ja perheille suunnatut tuotteet korostuivat. Suurille perheille markkinoitiin erilaisia kodinkoneita, huonekaluja ja muuta kotiin ja perheeseen liittyviä apuvälineitä ja tavaroita (ks. liite 14). Julisteissa oli hymyileviä perheitä ja värikkäitä kuvia luvulla mainoksissa alettiin suosia enemmän valokuvien käyttöä pelkkien grafiikoiden sijaan. Myös 1960-luvulla mainokset olivat värikkäitä ja niissä kiinnitettiin yhä enemmän huomiota iskulauseisiin ja teksteihin sekä asetteluun luvulle tultaessa värejä käytettiin yhä rohkeammin ja 1980-luku tunnetaan parhaiten räiskyvistä neonväreistä ja huomionhakuisesta tyylistään erikoisine fontteineen luvulla lanseerattiin myös muun muassa Niken tunnettu Just do it -iskulause. Niken kampanjan iskulausetta sekä fonttia käytetään vielä nykyäänkin Niken tuotteiden mainonnassa luvulla mainoksiin vaikutti grunge, ja vuosikymmen muistetaan muun muassa useista tunnetuista elokuvajulisteistaan.

9 7 3.2 Ray-Banin mainosten kehitys Ray-Ban on yksi maailman tunnetuimmista aurinkolasimerkeistä. Alun perin aurinkolaseja käyttivät lentäjät, joista johtaa juurensa myös aviator-malliset aurinkolasit. Aurinkolasien suosio alkoi, kun tunnettu kenraali esiintyi ne päässään lehtikuvissa. Sen jälkeen laseja alettiin valmistaa kaikkien saataville. Myös jatkossa Ray-Banin aurinkolasien suosio perustui näkyvyyteen julkisuuden henkilöiden keskuudessa. Ray-Ban käytti julkisuuden henkilöitä myös joissain mainoksissaan, kuten vuoden 1949 mainoksessaan (ks. liite 9). Mainoksen kasvot ovat tuolloin tuoreen olympiavoittaja ampuja Arthur Cookin. Mainoksessa korostetaan paitsi aurinkolasien suojaavia ominaisuuksia, myös mielikuvaa coolista menestyvästä urheilumiehestä. Toisaalta Ray-Banin mainoksissa on kuvattu esimerkkeinä paljon tavallisia ihmisiä ja hymyileviä kasvoja, kuten 1950-luvun mainoksessa (ks. liite 10). Siinä esitellään suuren hymyilevän ja onnellisen rantakuvan lisäksi viisi erilaista miestä ja naista, jotka käyttävät Ray-Banin aurinkolaseja. Tässä mainoksessa esiteltiin siis pääosin aurinkolasien ominaisuuksia ja etuja sekä positiivisia mielikuvia tavallisten ihmisten kautta. Myöhemmin 1980-luvulla Ray-Ban käytti mainoksissaan hyvin erilaista tyyliä verrattuna esimerkiksi 1950-luvun mainontaan luvun mainoksessa (ks. liite 11) Ray-Banin aurinkolaseja myydään katu-uskottavuuden kautta. Mainoksella myydään edelleen tiettyä glamouria, mutta enemmän osana erilaisia tyylejä luvulla lanseeratussa Never hide kampanjassaan Ray-Ban korostaa omaa tyyliä, identiteettiä ja itseluottamusta (ks. liite 12). Mainokset myyvät aurinkolaseja ikään kuin oman identiteetin jatkeena, toisin kuin aikaisemmin, jolloin aurinkolaseja myytiin identiteetin luojana. Mainoksissa kuvataan räväköitä ja rohkeita ihmisiä, ja ne pyrkivät luomaan kuvan että jokainen voi olla oman elämänsä rocktähti.

10 8 4 PÄÄTÄNTÖ Kirjoitelmani aikana tutkin monia eri lähteitä mainonnan historiasta ja sen kehittymisestä joten opin valtavasti lisää mainonnan ja graafisen suunnittelun historiasta ja siitä mitä kautta mainonta on kehittynyt tähän päivään. Lisäksi kaikki lähteeni olivat englanninkielisiä, myös kielitaitoni kehittyi kun opin uusia englanninkielisiä mainontaan liittyviä termejä ja sanoja melko paljon. Käsittelin kirjoitelmassani varsinkin 1900-luvun eri vuosikymmenten tyylejä ja ilmiöitä melko suppeasti, joten olisin voinut jatkaa aiheesta käymällä jokaisen vuosikymmenen tyylin vielä tarkemmin läpi. Aihetta voisi siis laajentaa eri tyylisuuntien käsittelyllä sekä käymällä läpi yksityiskohtaisemmin eri vuosikymmenien mainostettuja tuotteita. Lisäksi eri aikakausina kehitetyistä painotekniikoista ja muista mainonnan suunnitteluun liittyvistä tekniikoista voisi kertoa paljon lisää. Kirjoitelmaani voisin hyödyntää jatkossa esimerkiksi tietyn aikakauden suuntaista graafista suunnittelua tehdessäni. Kirjoitelman liitteenä olevia esimerkkilogoja voisi käyttää inspiraationa suunniteltaessa esimerkiksi 1950-lukua edustavaa logoa. Käsittelemäni Applen logon kehitys kertoo myös paljon miten logo kannattaa suunnitella ja mitä asioita logoa suunniteltaessa tulisi ottaa huomioon.

11 9 5 LÄHTEET https://visualartsdepartment.wordpress.com HOLLIS, RICHARD 2001: Graphic Design, A Concise History. Thames&Hudson. Lontoo.

12 10 6 LIITTEET 1 Electroluxin logo 1962, Carlo Vivarelli. 2 British Railwaysin symboli, 1952, Design Research Unit 3 Applen logo, 1976, Ronald Wayne

13 11 4 Applen logo, 1977, Rob Janoff 5 Applen logo, Applen logo, 1998

14 12 7 Applen logo nykyisin 8 J.E. Millaisin teoksesta Bubbles (1886) kromolitografian avulla tehty Pearsin saippuamainos

15 13 9 Ray-Ban mainos, Ray-Ban mainos, 1950-luku

16 14 11 Ray-Ban mainos, 1980-luku 12 Ray-Ban mainos, 2007

17 15 13 Lucky Strike, tupakkamainos, International Harvester Refrigerator, mainos, 1950-luku

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista.

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista. PROFILOINNIN TYÖKALUT Yrityksen kaikilla merkeillä täytyy olla yhtenäinen linja. Visuaalinen kokonaisuus: symbolit, merkit, tunnukset, tunnusvärit, typografia muodostavat yhden eheän erottuvan linjan,

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

Digitaalinen MUOTOILU. Petra Suominen

Digitaalinen MUOTOILU. Petra Suominen MUOTOILU Petra Suominen petra.suominen@adkreppi.fi Mikä on yrityksen GRAAFINEN ILME ja on mikä sen tarkoitus? Petra Suominen petra.suominen@adkreppi.fi Graafinen ilme on yritykselle tai yhteisölle luotu

Lisätiedot

2 Graafinen ohjeisto. Viestintäosasto auttaa, kouluttaa ja ohjeistaa graafisen ilmeen käytössä ja soveltamisessa. Ota yhteyttä:

2 Graafinen ohjeisto. Viestintäosasto auttaa, kouluttaa ja ohjeistaa graafisen ilmeen käytössä ja soveltamisessa. Ota yhteyttä: GRAAFINEN OHJEISTO VAPAAN KANSAN LAHJA VAPAALLE TIETEELLE Turun yliopisto perustettiin vuonna 1920 suomalaisten lahjoitusvaroilla. Alusta asti Turun yliopisto on tehnyt työtä koko yhteiskunnan palvelemiseksi.

Lisätiedot

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU?

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Graafinen suunnittelu pähkinänkuoressa: Graafinen suunnittelu on universaalia. Se on kaikkialla ympärillämme, sisällä ja ulkona. Se selittää, koristelee,

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 5. KUVAT 1. TUNNUS - SANOMA 6. VERKKOSIVUT 2. TUNNUS - KÄYTTÖ 7. TUOTEKORTIT JA ESITTEET. 2.1 Suoja-alue. 7.

SISÄLLYS JOHDANTO 5. KUVAT 1. TUNNUS - SANOMA 6. VERKKOSIVUT 2. TUNNUS - KÄYTTÖ 7. TUOTEKORTIT JA ESITTEET. 2.1 Suoja-alue. 7. GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS JOHDANTO 1. TUNNUS - SANOMA 2. TUNNUS - KÄYTTÖ 2.1 Suoja-alue 2.2 Eri osien käyttö 2.3 Minimikoot 5. KUVAT 6. VERKKOSIVUT 7. TUOTEKORTIT JA ESITTEET 7.1 Tuotekortit 7.2 Esitteet

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI Juha Sarviaho Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa Yritysilmeen luominen ja tuotemerkin kehittäminen Muutokset toimintaympäristössä

Lisätiedot

Visuaalinen identiteetti. Graafinen ohjeistus

Visuaalinen identiteetti. Graafinen ohjeistus Visuaalinen identiteetti Graafinen ohjeistus MEDRIAN OY SISÄLTÖ 01 VÄRIT 04 02 03 3... CMYK ja RGB 4... HELPien värit TYPOGRAFIA 5... Ensisijainen fontti 6... Toissijainen fontti 7... WWW-sivut LOGO 8...

Lisätiedot

Prosessin analysointi ja töiden viimeistely

Prosessin analysointi ja töiden viimeistely ilumuoto a st kasvatu luun ou perusk Tuntikehyksen osa-alue: D1 Logon ja mainonnan suunnittelu Kesto: 1 kaksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Pohitaan koko Mutku-opintojaksoa prosessina ja tehään töitä jotka

Lisätiedot

Olen käyttänyt kuvien muokkaukseen yleisesti käytettyä Adobe Photoshop - ohjelmaa.

Olen käyttänyt kuvien muokkaukseen yleisesti käytettyä Adobe Photoshop - ohjelmaa. Valheelliset mielikuvat Sana tekijältä Olen tehnyt neljä erilaista kuvanäytettä kuvamanipulaatiosta. Jaoin näytteet kahteen eri kategoriaan. Ensimmäinen kategoria käsittelee piilevää kuvanmuokkausta. Tämän

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto* KESKENERÄINEN PIRAATTIPUOLUE. Visuaalisen suunnittelun ja viestinnän ohjeita Piraattipuolueen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään

Graafinen ohjeisto* KESKENERÄINEN PIRAATTIPUOLUE. Visuaalisen suunnittelun ja viestinnän ohjeita Piraattipuolueen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään versio 0.8 2010 Graafinen ohjeisto* PIRAATTIPUOLUE * Visuaalisen suunnittelun ja viestinnän ohjeita Piraattipuolueen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään Alkusanat G raafiset ohjeistot ovat viestinnän alan

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 1

GRAAFINEN OHJEISTO 1 GRAAFINEN OHJEISTO 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Johdanto... 3 Logon eri versiot... 4 Kuinka logoa ei tule käyttää.... 5 Logon suoja-alue... 6 Slogan.... 7 Typografia... 8 Tämän manuaalin tarkoitus on ohjeistaa

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

Mainonnan eettinen neuvosto. Antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta.

Mainonnan eettinen neuvosto. Antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta. Mainonnan eettinen neuvosto Antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta. Mainontaan voi vaikuttaa Yritykset mainostavat lisätäkseen tuotteidensa ja palveluidensa menekkiä. Ne pyrkivät noudattamaan

Lisätiedot

1 Graafinen ohjeisto

1 Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto 1 Sisällys Johdanto... 2 Tunnuksen versiot... 3 Tunnuksen suoja-alue... 4 Tunnuksen käyttö... 5 Slogan... 6 Graafiset elementit ja niiden käyttö... 7 Värimaailma... 8 Typografia... 9

Lisätiedot

Graafisen ohjeiston sisältö 2

Graafisen ohjeiston sisältö 2 Graafinen ohjeisto Graafisen ohjeiston sisältö 2 Tämä on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Paja Gallerian graafinen ohjeisto, jota tulee noudattaa aina tehtäessä siihen liittyvää materiaalia. Graafisen

Lisätiedot

Key to Freedom GRAAFINEN OHJEISTO

Key to Freedom GRAAFINEN OHJEISTO Key to Freedom GRAAFINEN OHJEISTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 5 Logon eri versiot... 7 Kuinka logoa ei tule käyttää... 11 Logon suoja-alue... 13 Slogan... 15 Typografia... 17 Värimaailma... 19 Käyntikorttipohja...

Lisätiedot

Etikettien suunnittelu. Kuka ja millä välineillä? Tiina Myllymäki

Etikettien suunnittelu. Kuka ja millä välineillä? Tiina Myllymäki Etikettien suunnittelu Kuka ja millä välineillä? Tiina Myllymäki Myyvä etiketti syntyy tilaajan ja suunnittelijan yhteistyönä Toimeksiannon sisällön määrittelyä varten käydään keskustelu työn taustasta

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 2017

GRAAFINEN OHJEISTO 2017 GRAAFINEN OHJEISTO 2017 Graafinen ohjeisto ja sen käyttötarkoitus Sisällys Tullinkulman Työterveys Oy:n uusi aputoiminimi on Pirte ja se otetaan käyttöön vuoden 2018 alusta alkaen markkinoinnissa ja muussa

Lisätiedot

MICROSOFT ADVERTISING GRAAFINEN OHJEISTUS. Nykytilanne. Microsoft Advertising -palvelun logo

MICROSOFT ADVERTISING GRAAFINEN OHJEISTUS. Nykytilanne. Microsoft Advertising -palvelun logo MICROSOFT ADVERTISING GRAAFINEN OHJEISTUS Nykytilanne Microsoftin mainonnassa käytettävä visuaalinen identiteetti koostuu nyt viidestä pakollisesta visuaalisesta elementistä, jotka ovat Microsoft Advertising

Lisätiedot

Brändi ei ole vain tuotemerkki - Mikä on brändi ja miten se rakentuu? Marco Mäkinen

Brändi ei ole vain tuotemerkki - Mikä on brändi ja miten se rakentuu? Marco Mäkinen Brändi ei ole vain tuotemerkki - Mikä on brändi ja miten se rakentuu? Marco Mäkinen Mielikuvien merkitys kasvaa Lähde Brand Finance. Brändin arvo Muu aineeton Aineellinen Coca-Cola Company IBM GE $64 mrd

Lisätiedot

hannu hautala luontokuvakeskus Graafinen ohjeisto

hannu hautala luontokuvakeskus Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto Tunnus ja värisymboliikka Merkin muoto perustuu lentävään kuukkeliin, joka on Kuusamon metsien onnea tuova seuralainen. Lennon suunta on positiivisesti ylös vasemmalle, joka on kokonaisuutta

Lisätiedot

KUVATAIDE VALINNAINEN 8.- 9. LK 2h / VIIKKO LISÄKURSSI 8. LK 2h / VIIKKO 9. LK 2h tai 1h / VIIKKO

KUVATAIDE VALINNAINEN 8.- 9. LK 2h / VIIKKO LISÄKURSSI 8. LK 2h / VIIKKO 9. LK 2h tai 1h / VIIKKO KUVATAIDE VALINNAINEN 8.- 9. LK 2h / VIIKKO LISÄKURSSI 8. LK 2h / VIIKKO 9. LK 2h tai 1h / VIIKKO KUVATAIDE VALINNAINEN 2 tuntia/viikko 8.lk peruskurssi 3 ja 4 Valokuvaus ja pimiötekniikka: Opit valokuvaamaan

Lisätiedot

TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT GRAAFINEN OHJEISTO 2016

TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT GRAAFINEN OHJEISTO 2016 TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT GRAAFINEN OHJEISTO 2016 TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT 2 SISÄLTÖ Saatteeksi... 3 Tullin tunnus... 4 Tullin tunnusvaihtoehdot... 5 Tullin

Lisätiedot

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle Metropolia ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma VBP07S Sami Hirvonen Ulkoasut Media Works sivustolle Loppuraportti 14.10.2010 Visuaalinen suunnittelu 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Oppimisteknologiat

Lisätiedot

TEOLLINEN MUOTOILU. Juha Sarviaho

TEOLLINEN MUOTOILU. Juha Sarviaho TEOLLINEN MUOTOILU Juha Sarviaho ASIAKASLÄHTÖINEN MUOTOILU YRITYSILME Juha Sarviaho 2013 Asiakas, käyttäjä, kuluttaja Merkkimuotoilun elementtejä: Asiakas kuuluu johonkin ryhmään Ihminen on laumasielu

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Johdanto 3

Sisällysluettelo. 1 Johdanto 3 GRAAFINEN OHJEISTO Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Logon/liikemerkin rakenne 3 2.1 Logon/liikemerkin rakenne 4 markkinointiviestinnässä 2.2 Suoja-alue 4 2.3 Värit ja esitystavat 5 2.4 Värit markkinointiviestinnässä

Lisätiedot

SISÄLLYS 1. YLEISTÄ VAAKUNA TUNNUKSET Puolangan logo Slogan TYPOGRAFIA VÄRIT

SISÄLLYS 1. YLEISTÄ VAAKUNA TUNNUKSET Puolangan logo Slogan TYPOGRAFIA VÄRIT Graafinen ohjeistus 28.10.2016 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. VAAKUNA... 4 3. TUNNUKSET... 5 3.1. Puolangan logo... 5 3.2. Slogan... 6 4. TYPOGRAFIA... 7 5. VÄRIT... 8 6. GRAAFINEN ELEMENTTI... 9 7. SÄHKÖPOSTIN

Lisätiedot

1 LOGO JA SEN KÄYTTÖ 1.1 LOGO JA TURVA-ALUE VÄRILLINEN LOGO LOGO VÄRILLISELLÄ POHJALLA MUSTA LOGO 7 1.

1 LOGO JA SEN KÄYTTÖ 1.1 LOGO JA TURVA-ALUE VÄRILLINEN LOGO LOGO VÄRILLISELLÄ POHJALLA MUSTA LOGO 7 1. 1 LOGO JA SEN KÄYTTÖ 1.1 LOGO JA TURVA-ALUE 4 1.2 VÄRILLINEN LOGO 5 1.3 LOGO VÄRILLISELLÄ POHJALLA 6 1.4 MUSTA LOGO 7 1.5 EI NÄIN 8 3 1.1 Logo ja turva-alue neste jacobsin logo Neste Jacobsin uusi tekstilogo

Lisätiedot

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ SISÄLTÖ TUNNUS JA SEN KÄYTTÖOIKEUS 3 TUNNUKSEN RAKENNE 4 VÄRIT 5 TUNNUKSEN KÄYTTÖ 6 CO-BRANDING 9 SJ-TUNNUS ja YHTEISÖmerkit 11 TYPOGRAFIA 14 GRAAFISIA

Lisätiedot

Sisällys. Logo... 3 Symboli... 7 Värit Typografia...12 Esityspohja...14

Sisällys. Logo... 3 Symboli... 7 Värit Typografia...12 Esityspohja...14 Graafinen ohjeisto Sisällys Logo... 3 Symboli... 7 Värit... 11 Typografia...12 Esityspohja...14 Pivo Logo Pivo-logo Pivon käyttöliittymä on äärimmäisen funktionaalinen, pelkistetty ja helppo. Kaikki visuaalisuus

Lisätiedot

Pandan uusi visuaalinen ilme

Pandan uusi visuaalinen ilme Pandan uusi visuaalinen ilme Panda tuo hyvää makua kielen päälle ja hymyn huulille! Panda on markkinoiden ainoa leikkisä ja iloinen makeisbrändi, kotoisin Vaajakoskelta Panda tekee makeisia kaiken ikäisille

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS OSA 1

GRAAFINEN OHJEISTUS OSA 1 GRAAFINEN OHJEISTUS OSA 1 Kaikki asiakkaidemme tarpeet liittyvät oman näkemyksen välittämiseen toiselle ihmiselle. Vain siitä on kyse, ja vain se on tärkeää. Olipa näkemys tarkoitettu sähköasentajalle,

Lisätiedot

TAMPEREEN SISU vuodesta d 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS

TAMPEREEN SISU vuodesta d 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS TAMPEREEN SISU vuodesta 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS Sisällysluettelo LOGO Logo 3 Typografia. 5 Värit... 8 Lomakkeet 10 Kuvitus 12 - A KU UVITUS KEET LOMAKK TYPO GRAFI VÄRIT 2 LOGO TAMPEREEN SISU vuodesta

Lisätiedot

Markkinointi sosiaalisessa mediassa

Markkinointi sosiaalisessa mediassa Markkinointi sosiaalisessa mediassa Digityöpaja, 30.11.2017 Outi Mertamo DigiReWork hanke Hamk.fi/digirework Minä Outi Mertamo Tuotantotalouden insinööri, 2010. Aloittanut HAMKissa markkinointisuunnittelijana

Lisätiedot

ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013

ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013 ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013 Johdanto Graafiset ohjeistot ovat viestinnän alan yleinen käytäntö. Kaikessa järjestöviestinnässä käytetään organisaatiokohtaisia graafisia ohjeistuksia, jotta

Lisätiedot

tunnus värit Sisältö typografia johdanto... 3 tunnus... 4 värit... 7 typografia... 8 sovellukset...10 sovellukset

tunnus värit Sisältö typografia johdanto... 3 tunnus... 4 värit... 7 typografia... 8 sovellukset...10 sovellukset Graafinen ohjeisto värit tunnus 2 Sisältö johdanto... 3 tunnus... 4 värit... 7 typografia... 8 sovellukset...10 typografia sovellukset JOHdanto Siuron Piharakennus Oy on kasvava pirkanmaalainen maarakennusyhtiö,

Lisätiedot

Graafinen ohjeistus 5/2012

Graafinen ohjeistus 5/2012 Graafinen ohjeistus 5/2012 Tunnus Kauppakamari-tunnus on muotoilultaan selkeä ja moderni nimilogo. Se viestii suoraselkäisen ja pelkistetyn olemuksensa ansiosta luotettavuutta ja asiantuntemusta. Perustunnus

Lisätiedot

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ SISÄLTÖ TUNNUS JA SEN KÄYTTÖOIKEUS 3 TUNNUKSEN RAKENNE 4 VÄRIT 5 TUNNUKSEN KÄYTTÖ 6 CO-BRANDING 9 GRAAFISET ELEMENTIT 10 YHTEYSTIEDOT 13 TUNNUS JA

Lisätiedot

Graafinen. ohjeisto. Verohallinto

Graafinen. ohjeisto. Verohallinto Graafinen ohjeisto SISÄLTÖ Verovaakuna on osa Verohallinnon historiaa...2 1. PERUSELEMENTIT... 2 1.1 Yhteisötunnus...2 1.2 Yhteisötunnuksen käyttö...3 1.3 Yhteisötunnuksen kielletty käyttö...4 1.4 Verovaakuna...4

Lisätiedot

Tapahtuman järjestivät Keuda, yrittäjäjärjestöt sekä Nurmijärven kunta. Kyselyn kohderyhmänä olivat näytteilleasettajina toimineet yritykset 44 kpl

Tapahtuman järjestivät Keuda, yrittäjäjärjestöt sekä Nurmijärven kunta. Kyselyn kohderyhmänä olivat näytteilleasettajina toimineet yritykset 44 kpl Nurmijärvi NYT yritysten ja Keudan tapahtumalauantai 26.10.2013 Tapahtuman järjestivät Keuda, yrittäjäjärjestöt sekä Nurmijärven kunta Mielipidekyselyn ajankohta 31.10 10.11.2013 Kyselyn kohderyhmänä olivat

Lisätiedot

Jyväskylän Taiteilijaseura ry

Jyväskylän Taiteilijaseura ry TILATEOS YRITYKSEN VALMISTAMISTA TUOTTEISTA Valmistetaan yritykselle tilataideteos, jossa käytetään materiaalina yrityksen valmistamia tuotteita. Teoksen lähtökohtana ovat tilaajan toiveet. Teos voi olla

Lisätiedot

Graafinen ohje 1(8) 16.10.2012 GRAAFINEN OHJE. PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

Graafinen ohje 1(8) 16.10.2012 GRAAFINEN OHJE. PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki Graafinen ohje 1(8) GRAAFINEN OHJE Graafinen ohje 2(8) Miksi graafiset ohjeet? Näiden graafisten ohjeiden avulla luomme yhtenäisyyttä ja tunnistettavuutta HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGAn viestintään.

Lisätiedot

1.Esipuhe. Esipuhe. Graafinen ohjeisto Rauman Lukko

1.Esipuhe. Esipuhe. Graafinen ohjeisto Rauman Lukko Sisällys Sisällys 1. Esipuhe Teksti 2. Liikemerkki ja värit eri käyttötilanteissa 2.1 Esimerkkejä liikemerkin käytöstä eri taustoissa 3. Liikemerkin mitat ja suoja-alue 4. Logo ja liikemerkki 5. Slogan

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO KEVYT

GRAAFINEN OHJEISTO KEVYT päivitetty 25.6.2015 MESSUJEN GRAAFINEN OHJEISTO KEVYT YLEISET 21 SARKA-MESSUT 4 Messutunnukset 7 Liikemerkki / synty 8 Liikemerkki / ryhmässä 9 Liikemerkki / kuosipinta 1 10 Liikemerkki / kuosipinta 2

Lisätiedot

LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO. SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011

LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO. SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011 LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011 2(12) Sisältö 1. Johdanto 3 2. Tunnus 4 - Tunnuksen koko 5 - Tunnuksen suoja-alue 6 - Tunnuksen käyttö 7 3. Värimääritykset

Lisätiedot

SISÄLLYS SISÄLLYS TUNNUS SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO VÄRIMÄÄRITYKSET TYPOGRAFIA

SISÄLLYS SISÄLLYS TUNNUS SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO VÄRIMÄÄRITYKSET TYPOGRAFIA Suomen Lions-liitto ry:n GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS SISÄLLYS TUNNUS SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO VÄRIMÄÄRITYKSET TYPOGRAFIA 2 3 4 5 6 Suomen Lions-liitto ry:n graafinen ohjeisto on tehty yhtenäistämään järjestön

Lisätiedot

SUOMEN VAPAAKIRKON LAPSI- JA NUORISOTYÖN GRAAFINEN OHJEISTO

SUOMEN VAPAAKIRKON LAPSI- JA NUORISOTYÖN GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN VAPAAKIRKON LAPSI- JA NUORISOTYÖN GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLTÖ Johdanto...3 Logo...4 Logon käyttö...6 Logo ja sloganit...8 Typografia...10 Värit...12 Valokuvien käyttö...14 2 Suomen Vapaakirkon lapsi-

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KES KUSJÄRJESTÖ

GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KES KUSJÄRJESTÖ GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KES KUSJÄRJESTÖ Päivitetty 16.5.2006 TAVO ITTEENA YH TENÄINEN JA TUNNISTETTAVA JÄRJES TÖ ILME Graafinen ohjeisto antaa ohjeet ja mallit siitä, miltä Suomen

Lisätiedot

ABMcomposite Graafinen ohjeisto 1.0

ABMcomposite Graafinen ohjeisto 1.0 Esipuhe Tämä kevyt graafinen ohjeisto antaa perusohjeet ABMcompositen visuaalisten elementtien käytöstä markkinointiviestinnässä. Eri viestintätilanteissa harkitusti ja johdonmukaisesti käytetty visuaalinen

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO. kesä 2017 / v.1.0

GRAAFINEN OHJEISTO. kesä 2017 / v.1.0 GRAAFINEN OHJEISTO kesä 2017 / v.1.0 JOHDANTO Tämän graafisen ohjeiston tarkoitus on ohjeistaa Eläinterapeutin visuaalisen ilmeen käyttöä ja määritellä ulkoasua, sekä visuaalista viestiä. Graafisen ohjeistoon

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Graafiset ohjeet. Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1

Graafiset ohjeet. Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1 Graafiset ohjeet Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1 Sisältö Tunnus...3 Typografia...4 Värit...5 Käyntikortit ja sähköinen allekirjoitus...6 Lomakkeet

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Räkna biljetten, laskekaa lippu

Räkna biljetten, laskekaa lippu Räkna biljetten, laskekaa lippu - Lippujen ja liputuksen kulttuurihistoriaa Liput ovat vaakunoiden ohella merkittävimpiä valtioiden ja muiden yhteisöjen visuaalisia tunnuksia. Tutustumme lippujen ja liputuksen

Lisätiedot

Suunnittelijan sana. 3 Logo 4 Logon eri versiot 5 Logon käyttö 6 Logon virheellinen käyttö 7 Värimaailma 8 Typografia

Suunnittelijan sana. 3 Logo 4 Logon eri versiot 5 Logon käyttö 6 Logon virheellinen käyttö 7 Värimaailma 8 Typografia Graafinen ohjeisto Sisältö 2 Suunnittelijan sana 3 Logo 4 Logon eri versiot 5 Logon käyttö 6 Logon virheellinen käyttö 7 Värimaailma 8 Typografia Suunnittelijan sana Tämän graafisen ohjeiston tarkoitus

Lisätiedot

Mainosvalokuvaus. Arisalo-Larkiala Tilla

Mainosvalokuvaus. Arisalo-Larkiala Tilla Mainosvalokuvaus Arisalo-Larkiala Tilla Opinnäytetyö Jyväskylän ammattiopisto, Hyvinvointi ja kulttuuri -yksikkö AV-viestintä Tammikuu 2015 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 MAINOSVALOKUVAUS 2.1 Mainosvalokuvauksesta

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Paluumuuttajien työllistyminen Uudenmaan ja palvelut liiton GRAAFINEN OHJEISTO. Selvitystyön raportti

Paluumuuttajien työllistyminen Uudenmaan ja palvelut liiton GRAAFINEN OHJEISTO. Selvitystyön raportti Paluumuuttajien työllistyminen Uudenmaan ja palvelut liiton GRAAFINEN OHJEISTO Selvitystyön raportti Päivitetty 3/2015 GRAAFINEN OHJEISTO TUNNUS 3 TUNNUKSEN VERSIOT JA KÄYTTÖ 4 VÄRIT 5 GRAAFINEN ELEMENTTI

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

ESSE 1, PUUKAUPUNKISTUDIO 2015

ESSE 1, PUUKAUPUNKISTUDIO 2015 ESSE 1, PUUKAUPUNKISTUDIO 2015 Ida Fraser 2.11.2015 Kurssia aloitettiin pohtimalla annettua teema ryhmässä. Ryhmämme teemana oli identiteetti. Jouduimme aluksi määrittelemään itsellemme mitä identiteetti

Lisätiedot

Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon

Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon IPR-lakimies, OTK, MBA Jani Kaulo 2.12.2014 Tavaramerkkisuoja Kiinassa Pääsääntö: Vain rekisteröidyt tavaramerkit saavat suojaa Ensiksi

Lisätiedot

Portfolio / Santtu Rantanen

Portfolio / Santtu Rantanen Portfolio / Santtu Rantanen 2 Santtu Rantanen Muotoilija Puuseppä Luovahulluus@gmail.com Luovahulluus.googlepages.com +358 40 7262 262 Pohjoinen Liipolankatu 13 A15 15500 Lahti 4 Ennen muotolijaksi ryhtymistä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin kaupunginvaakuna

Helsingin kaupungin kaupunginvaakuna 2010 Helsingin kaupungin kaupunginvaakuna Mallit ja sovellukset Khs 7.6.2010 Johdanto Kaupunginvaakuna on kaupungin ja sen hallinnon yleinen tunnus. Helsingin kaupungin vaakunan malli on vuodelta 1639.

Lisätiedot

Tunnuksen päivitys 19.9.2012

Tunnuksen päivitys 19.9.2012 Tunnuksen päivitys 19.9.2012 2 Tampereen yliopiston tunnus Tampereen yliopiston tunnus Tuhannet ihmiset näkevät Tampereen yliopiston tunnuksen päivittäin lomakkeissa, nettisivuilla, raporteissa, esitteissä.

Lisätiedot

taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin!

taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin! PUTIIKKIVIIKOT.fi taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin! kaikkien pitää ymmärtää suurempi kuva. nyt tehdään yhdessä, toistaan tukien, ei siis vain oman navan kautta omaa etua ajatellen

Lisätiedot

Jämsän graafinen ilme on raikas, moderni ja keveä, mutta myös perinteisiin nojaava ja visuaalisesti aikaa kestävä ja klassinen.

Jämsän graafinen ilme on raikas, moderni ja keveä, mutta myös perinteisiin nojaava ja visuaalisesti aikaa kestävä ja klassinen. Graafinen ohjeisto Uuden yhdistyneen Jämsän yhtenäinen graafinen ilme vahvistaa omalta osaltaan kaupungin tunnettavuutta ja vetovoimaisuutta. Alueelta löytyy mielenkiintoista ja vahvaa historiaa, mutta

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

SISÄLLYS YRITYSTUNNUS JA SLOGAN 3 YRITYSILMEEN VÄRIT 4 ROTUKARJA-LOGO 5 LUOMU-LOGO 6 KIELLETTYJÄ ESIMERKKEJÄ 7 GRAAFINEN TUNNISTE 8 TYPOGRAFIA 9

SISÄLLYS YRITYSTUNNUS JA SLOGAN 3 YRITYSILMEEN VÄRIT 4 ROTUKARJA-LOGO 5 LUOMU-LOGO 6 KIELLETTYJÄ ESIMERKKEJÄ 7 GRAAFINEN TUNNISTE 8 TYPOGRAFIA 9 GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS Tämä graafi nen ohjeisto esittelee Tammisen yritystunnuksen ja sen sovellukset sekä antaa ohjeita yritysilmeen käyttöön. Ohjeiston johdonmukainen käyttö on tärkeää laadukkaan

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN AIKAKAUSMEDIA Mainonnasta meillä ja maailmalla

KANSAINVÄLINEN AIKAKAUSMEDIA Mainonnasta meillä ja maailmalla KANSAINVÄLINEN AIKAKAUSMEDIA Mainonnasta meillä ja maailmalla RESEARCH & ANALYSIS OF MEDIA (RAM) Yli 1 000 asiakasta TV, radio, online ja printtimediat Uniikki 70 miljoonaa haastattelua Puoli miljoonaa

Lisätiedot

LUOVA ETELÄ-KARJALA LOGO

LUOVA ETELÄ-KARJALA LOGO LUOVA ETELÄ-KARJALA LOGO Luova Etelä-Karjala logon lähtökohtana on maantieteellisen alueen muoto liitettynä Saimaaseen ja eteläkarjalaisten kädentaitoihin ja luovuuteen, monipuoliseen taito-tieto-osaamiseen.

Lisätiedot

Semioottinen brändäys, ruoka esimerkkinä

Semioottinen brändäys, ruoka esimerkkinä Semioottinen brändäys, ruoka esimerkkinä Vaula Norrena/ 1 Kulutuksen symbolifunktio Merkkituote eli brändi kantaa mukanaan kokonaista maailmankuvaa, arvoja joita kulutamme yhtä lailla kuin kulutamme itse

Lisätiedot

PMS 3298 C. (Sanomalehdessä. 100c, 0m, 50y, 5k) PMS 288 C (Sanomalehdessä 95c, 50m, 10y, 5k)

PMS 3298 C. (Sanomalehdessä. 100c, 0m, 50y, 5k) PMS 288 C (Sanomalehdessä 95c, 50m, 10y, 5k) PMS 288 C PMS 360 C PMS 220 C PMS 1525 C PMS 143 C SANOMALEHTIIN 95c, 50m, 10y, 5k 35c, 0m, 100y, 0k 15c, 85m, 17y, 5k 10c, 45m, 95y, 2k 100c, 0m, 50y, 5k 0c, 20m, 100y, 0k KÄYTÖSSÄ ON KAKSI ISKULAUSETTA.

Lisätiedot

Graafinen ohje. Tunnusten käyttöohjeet Kouluruokadiplomin ansainneelle koululle ja Makuaakkoset-diplomin ansainneelle päiväkodille

Graafinen ohje. Tunnusten käyttöohjeet Kouluruokadiplomin ansainneelle koululle ja Makuaakkoset-diplomin ansainneelle päiväkodille Graafinen ohje Tunnusten käyttöohjeet Kouluruokadiplomin ansainneelle koululle ja Makuaakkoset-diplomin ansainneelle päiväkodille 1/2016 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Graafinen tunnus... 4 Tunnuksen

Lisätiedot

Out-of-Home GRAAFINEN OHJE REILUN KAUPAN SERTIFIOINTIMERKIN KÄYTTÖ 1.9.2009 ALKAEN

Out-of-Home GRAAFINEN OHJE REILUN KAUPAN SERTIFIOINTIMERKIN KÄYTTÖ 1.9.2009 ALKAEN Out-of-Home GRAAFINEN OHJE REILUN KAUPAN SERTIFIOINTIMERKIN KÄYTTÖ 1.9.2009 ALKAEN 1 JOHDANTO Tämä ohjeisto on tarkoitettu Out-of-Home sektorilla toimiville tahoille, jotka käyttävät Reilun kaupan merkkiä

Lisätiedot

Mainokset ja media. Elina Kivelä & Rosa Tervonen

Mainokset ja media. Elina Kivelä & Rosa Tervonen Mainokset ja media Elina Kivelä & Rosa Tervonen Mainoslause itsestä Kirjoita lappuun ylistävä mutta totuudenmukainen mainoslause itsestäsi. Älä paljasta lappuasi muille! Mainoslause voi liittyä ulkonäköösi

Lisätiedot

OHJEISTUS. GRAAFINEN YHTEISTYÖKUMPPANEILLE.

OHJEISTUS. GRAAFINEN YHTEISTYÖKUMPPANEILLE. GRAAFINEN OHJEISTUS. YHTEISTYÖKUMPPANEILLE. 1.3.2015 Lue sivulta 1 kuluttajasuojalain vaatimukset lippujen hinnan ilmoittamisesta ja Lippupisteen logon käytöstä! LIPPUJEN HINNAN ILMOITTAMINEN ILMOITTELUSSA

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

Mainonnan keinot ja kieli Äidinkielenopettajien talvipäivät 30.1.2010. Juha Pohjola

Mainonnan keinot ja kieli Äidinkielenopettajien talvipäivät 30.1.2010. Juha Pohjola Mainonnan keinot ja kieli Äidinkielenopettajien talvipäivät 30.1.2010 Juha Pohjola Agenda Mikä on mainontaa? Mainonnan muutos Suunnittelun lähtökohtia Esimerkkejä ja johtopäätöksiä Mitä on mainonta? Liiketoiminnan

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI MediaWorks -sivuston graafinen suunnittelu Visuaalinen suunnittelu 3op

LOPPURAPORTTI MediaWorks -sivuston graafinen suunnittelu Visuaalinen suunnittelu 3op Kaisa Reponen Nina Ranki VBP07S LOPPURAPORTTI MediaWorks -sivuston graafinen suunnittelu Visuaalinen suunnittelu 3op Hyväksyjä pvm. 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 PROJEKTIN TEHTÄVÄ JA TAVOITE... 2 3 PROJEKTI...

Lisätiedot

Silmänliike kertoo totuuden. Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi

Silmänliike kertoo totuuden. Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi Silmänliike kertoo totuuden Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi Silmänliiketutkimus Ruudulla, lukulaitteella tai älypuhelimella näytetään tutkittava

Lisätiedot

Kauneimmat Joululaulut: Visuaalisen ilmeen ohjeisto

Kauneimmat Joululaulut: Visuaalisen ilmeen ohjeisto Kauneimmat Joululaulut: Visuaalisen ilmeen ohjeisto 7.3.2017 Tämä on vuonna 2017 uusitun Kauneimpien Joululaulujen visuaalisen ilmeen ohjeisto. Ohjeiston mukana toimitetaan alkuperäiset logotiedostot,

Lisätiedot

Tunnus. Typografia. Värit. Kuvamaailma. Sovellukset. päävärit lisävärit. värivariaatiot koko käyttö suoja-alue. internet Office

Tunnus. Typografia. Värit. Kuvamaailma. Sovellukset. päävärit lisävärit. värivariaatiot koko käyttö suoja-alue. internet Office graafinen ohjeisto Tunnus värivariaatiot koko käyttö suoja-alue Typografia internet Office Värit päävärit lisävärit Kuvamaailma valokuvat graafiset elementit kuvituskuvat Sovellukset PowerPoint Mikä on

Lisätiedot

VEROHALLINNON TYYLIOPAS

VEROHALLINNON TYYLIOPAS VEROHALLINNON TYYLIOPAS GRAAFINEN OHJEISTO JA VISUAALISET LINJAUKSET Viestintäyksikkö 2016 356v16 SISÄLLYS 1 Verohallinnon brändi 3 2 Verohallinnon visio, strategia ja arvot 3 3 Graafiset ohjeet 4 3.1

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Osuustoiminnallinen yrittäminen ja yhteisötalous projekti: Yhdessä yrittämään

Työ- ja elinkeinoministeriö Osuustoiminnallinen yrittäminen ja yhteisötalous projekti: Yhdessä yrittämään TNS Työ- ja elinkeinoministeriö Osuustoiminnallinen yrittäminen ja yhteisötalous projekti: Yhdessä yrittämään Radiomedia, Radiomainonnan Huomioarvotutkimus Viikko 6 / Helmikuu 2010 Tämän tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

LOGOSUUNNITTELU 26.3.2015 WWW-VISUALISOINTI - IIM60110 - LOGOSUUNNITTELU

LOGOSUUNNITTELU 26.3.2015 WWW-VISUALISOINTI - IIM60110 - LOGOSUUNNITTELU LOGOSUUNNITTELU 26.3.2015 A logo is not just a mark it reflects a business s commercial brand through the use of shape, fonts, colour, and / or images. Logotyyppi (logo) on yritysilmeen vakiintunut kirjoitustapa.

Lisätiedot

Google Adwords pikaohje

Google Adwords pikaohje Google Adwords pikaohje Suunnittele loistava verkkokaupan mainoskampanja Perustaomaverkkokauppa.fi Ville Kinanen 1 1. Avainsanojen valinta Verkkomainonnan suunnittelu aloitetaan avainsanojen kartoittamisella,

Lisätiedot

Yliopistojen erilliset palautteet. Webropol kyselyn tulokset. RAPORTTI 2 Uudet värit portaaliin Testipäivä: 26.9.2011 sekä kysely Webropolissa

Yliopistojen erilliset palautteet. Webropol kyselyn tulokset. RAPORTTI 2 Uudet värit portaaliin Testipäivä: 26.9.2011 sekä kysely Webropolissa Palvelukonsortion johtoryhmän kokous 3-2011- 3.10.2011 RAPORTTI 2 Uudet värit portaaliin Testipäivä: 26.9.2011 sekä kysely Webropolissa Yliopistojen erilliset palautteet Helsingin yliopisto LIITE R1 Turun

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 1.0

Graafinen ohjeisto 1.0 Graafinen ohjeisto 1.0 01 01 Peruselementit Logo POP vakuutuksen logo on suunniteltu digitaaliseen ympäristöön ja siksi digitaalinen näkyvyys määrittelee ilmeen. Play-elementti Play-elementti painikkeenomaisena

Lisätiedot

2. Graafi nen yrityskuva

2. Graafi nen yrityskuva 2. Graafi nen yrityskuva 2.1. Näin käytät tunnisteita 2.2. Liikemerkki / logo ja sen suhteet 2.3. Logon ja sloganin suoja-alueet 2.4. Logon käyttö 2.5. Typografi a 2.6. Värit TULIKIVI OYJ:N GRAAFINEN YRITYSKUVA

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Tutkimuksen toteutus. Toteutimme kolmivaiheisen tutkimuksen

Tutkimuksen toteutus. Toteutimme kolmivaiheisen tutkimuksen Sähköisten lukulaitteiden markkina Kolmiosainen tutkimus suomalaisen lukulaitemarkkinan kehityksestä ISO 9001 -sertifioitu TNS Gallup Digital Sisällys sivu Tutkimuksen toteutus 3 Sähköisen lukulaitteen

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Turku Centre for Computer Science

Graafinen ohjeisto. Turku Centre for Computer Science Graafinen ohjeisto Turku Centre for Computer Science tunnus Tunnus. Turku Centre for Computer Sciencen tunnus muodostuu kahdesta elementistä: nuolimaisesta liikemerkistä ja TUCSnimilogosta. Liikemerkkiä

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot