GRAAFISEN SUUNNITTELUN HISTORIA MAINONNASSA. Lida Nikoletopoulou

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GRAAFISEN SUUNNITTELUN HISTORIA MAINONNASSA. Lida Nikoletopoulou"

Transkriptio

1 GRAAFISEN SUUNNITTELUN HISTORIA MAINONNASSA Lida Nikoletopoulou Opinnäytetyö Jyväskylän ammattiopisto, Hyvinvointi ja kulttuuri -yksikkö AV-viestintä Huhtikuu 2015

2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 1 2 LOGOT JA LIIKEMERKIT 2.1 Yleinen kehitys Applen liikemerkin kehitys 3 3 MAINOKSET 3.1 Yleinen kehitys Ray-Banin mainosten kehitys 7 4 PÄÄTÄNTÖ 8 5 LÄHTEET 9 6 LIITTEET 10

3 1 1 JOHDANTO Graafisella suunnittelulla on pääasiassa kolme tehtävää: määritellä, ohjeistaa ja opastaa sekä myydä ja markkinoida. Se määrittelee mitä jokin on tai mistä se tulee, yhdistää asioita toisiinsa ja yrittää saada viestin perille. Graafinen suunnittelu yhdistää viestin yhdeksi visuaaliseksi ilmeeksi. Kaupallisen graafisen suunnittelun ja kuvataiteen erottaa työn tilaaja. Kaupallista mainontaa suunniteltaessa työllä on tilaaja eli työn toimeksiantaja, joka hakee visuaalisella ulkoasulla markkinoinnilleen visuaalista muotoa. Sen sijaan kuvataidetta tehtäessä taiteilijalla on periaatteessa vapaat kädet. Suunniteltaessa juuri mainontaa graafisen suunnittelun tehtävä on saada myyjän viesti mahdollisimman hyvin ilmaistuksi katsojalle. Joskus mainoksen tai julisteen täytyy luoda mielikuvia tai kumota niitä myydäkseen jotain tuotetta tai palvelua. Mainonnan tulee myös edustaa mainoksen tilaajaa, esimerkiksi yritystä ja sen brändiä. Mainonnalla ja graafisella suunnittelulla sen apuna on pitkät juuret historiassa. Kirjoitelmassani käsittelen graafisen suunnittelun historiaa mainonnassa. Sitä, miten se on syntynyt ja kuinka se on muuttunut ja kehittynyt läpi vuosisatojen ja vuosikymmenien. Mainoksen lisäksi tärkeä osa mainontaa ja yrityksen brändiä on sen logo. Se antaa yleensä yrityksestä ulospäin ensimmäisen visuaalisen vaikutelman, ja sen tehtävänä on jäädä mieleen ja edustaa yritystä. Ensimmäisenä käsittelen logojen alkuperää ja historiaa muutamilla esimerkeillä sekä yhden logon kehityksen tutkimisella. Seuraavat luvut käsittelevät kokonaisvaltaisemmin mainoksia ja mainontaa graafisen suunnittelun osalta eri aikakausina. Esimerkkinä mainoksen kehittymisestä toimii erään yrityksen mainoksen versiot eri vuosikymmeninä.

4 2 2 LOGOT JA LIIKEMERKIT 2.1 Yleinen kehitys Sana logo on johdettu alun perin kreikan kielen sanasta lógos, joka tarkoittaa sanaa, sanomista, puhetta tai ilmausta. Ensimmäiset logonkaltaiset merkinnät ovat löytyneet jo antiikin egyptiläisten merkinnöistä. Egyptiläiset merkitsivät eläimiään omilla merkeillään, joista kävi ilmi eläimen omistaja. Egyptiläiset käyttivät kirjoitustekniikkanaan hieroglyfejä, jotka voidaan myös tulkita alkukantaisiksi logoiksi. Kuvamaiset hieroglyfit olivat vastine nykyajan kirjoitukselle. Se oli ainoastaan enemmän kuvaavaa, koska yksi kuva tarkoitti yleensä kokonaista asiaa, toisin kuin nykyajan kirjaimet. Myöhemmin myös antiikin roomalaiset ja kreikkalaiset merkitsivät keramiikkaan sen valmistajan omilla merkeillään. Antiikin aikana logot tai merkinnät olivat siis käytännössä merkki omistajuudesta. Niiden avulla kuitenkin saattoi saada selville jonkin esineen valmistajan, joka taas vastaa lähes samaa kuin nykypäivän logon tarkoitus. Logojen merkitsemiseen on siis alusta saakka liittynyt jollain tavalla tekijän esille tuominen ostajalle tai kuluttajalle, vaikka antiikin aikoina se ei ollut logojen ensisijainen merkitys. Bysantin aikaan logojen kaltaisilla merkinnöillä merkattiin lähinnä tuotteiden aitoutta. Koska erilaiset metallit ja metallista tehdyt tuotteet olivat tuolloin arvokkaita kauppatavaroita, ne tuli merkitä selvästi niiden arvon mukaan. Ensimmäisenä oma merkintä tehtiin hopealle, joka merkitsi että tuote oli aitoa hopeaa. Metallien merkintä oli myös ensimmäisiä merkkejä jonkinlaisesta kuluttajansuojelusta. Keskiajan loppupuolella metallien merkintä ja tunnistaminen tehtiin vieläkin tarkemmaksi. Ennen kuin metalleista tehtyjä tuotteita sai viedä markkinoille, metallit tutkittiin tarkasti ja metallit merkittiin oikeiksi. Vastuu metallien aitoudesta oli tuotteen valmistaneella kulta- tai hopeasepällä. Aatelisto käytti omia logonkaltaisiaan vesileimoja arvokkaissa asiakirjoissaan ja myös esimerkiksi kivitavaraan merkittiin valmistaja sen omalla logonkaltaisella merkinnällä luvun alussa kun mainontateollisuus syntyi ja väripainanta mahdollistui, logoja alettiin tehtailla huomattavasti enemmän ja niiden taso nousi. Logojen ulkoasu oli hyvin kuvaavaa ja symbolista. Niissä käytettiin esimerkiksi merenkulkuun, kansallisuuteen ja maatalouteen liittyviä kuvia, jotka osattiin helposti yhdistää tuotteeseen. Erilaiset heraldiset symbolit, kuten kruunut, liput ja vaakunat symboloivat statusta ja arvokkuutta, kun taas merenkulkuun

5 3 ja maatalouteen liittyvät maisemat, pelastusrenkaat ja eläimet symbolisoivat puhtautta ja raikkautta. Mainonnan ja markkinoinnin kannalta logot vauhdittivat yritysten tunnettavuutta. Tuotteisiin merkityn tunnistettavan logon avulla yritykset pystyivät laajentamaan toimintaansa. Kilpailu yritysten välillä kävi kovemmaksi kun mainontaan ja markkinointiin keskittyneet yritykset alkoivat tehtailla yrityksille omia ilmeitä ja brändejä. Jotta yritys tulisi olemaan tunnettu ja tuottava, sillä tuli olla vahva ja yrityksen arvoja viestivä logo tai liikemerkki. Logot kehittyvät jatkuvasti vallitsevan ajan mukaisiksi. Logojen suunnittelussa on samalla tavalla kuin muodissa nähtävissä erilaisia trendejä luvun lopussa ja 1900-luvun alussa logot olivat yksityiskohtaisempia ja koukeroisempia noin 1940-luvulle saakka luvulla alkanut modernismin aika yksinkertaisti logoja hyvin paljon. Erityisesti ja 1960-luvuilla suunniteltiin muodoiltaan hyvin selkeitä ja yksinkertaisia logoja (ks. liitteet 1 ja 2). Useat tuolloin suunnitellut logot ovat säilyneet muodoiltaan hyvin samanlaisina myös nykypäivään saakka. Lähivuosina jotkin perinteikkäät logot ovat yksinkertaistuneet yhä enemmän luvulla logosuunnittelu oli hyvin suosittua, ja tuolloin ymmärrettiin logon tärkeys yrityksen imagoon. Vaikka logot muuttuvat ajan mukaan, ne eivät saa kuitenkaan muuttua liikaa jotta tunnettavuus säilyy. Useimmat ihmiset ovat tottuneet ostamaan aina samaa tuotetta, eivätkä tietoisesti kiinnitä logoihin huomiota. Silti usein liian räväkät ja modernit muutokset logoissa ovat aiheuttaneet kritisointia, josta myös yrityksen kannattavuus on kärsinyt. Logojen muutokset ja niiden avulla viestiminen on todella tärkeää yritysten mainoskuvan kannalta, sillä logojen avulla viestitään edelleen hyvin paljon yrityksen arvoista ja luonteesta ulospäin kuluttajille ja potentiaalisille asiakkaille. 2.2 Applen liikemerkin kehitys Applen liikemerkin kehitys ensimmäisestä versioistaan nykypäivään on hyvä esimerkki liikemerkin tärkeydestä yrityksen menestymisessä. Applen liikemerkiksi vakiintunut haukattu omena on niin tuttu merkki Applen brändistä, että harvat ovat nähneet Applen ensimmäistä liikemerkkiä (ks. liite 3). Applen ensimmäisen liikemerkin suunnitteli Ronald Wayne vuonna Siinä on kuvattu Isaac Newton omenapuun alla lukemassa kirjaa. Liikemerkki on hyvin yksityiskohtainen ja tyylitelty. Jo ensimmäisenä vuotena kun liikemerkki

6 4 otettiin käyttöön, Applen toimitusjohtaja Steve Jobs kuitenkin piti liikemerkkiä liian monimutkaisena ja huonona. Sen suurin ongelma oli sen muuttaminen eri käyttötarkoituksiin; sen muuttaminen pienempiin kokoihin ja tuotteisiin oli hankalaa sen yksityiskohtaisuuden takia. Vuonna 1977, vain vuosi ensimmäisen liikemerkin suunnittelemisen jälkeen, Rob Janoff suunnitteli Applelle uuden liikemerkin. Se oli huomattavasti yksinkertaisempi ja enemmän aikansa mukainen (ks. liite 4). Uudessa liikemerkissä on yksinkertaisesti kuvattu raidallinen omena, josta on haukattu palanen. Kerrotaan, että omenasta on haukattu palanen, jotta liikemerkki nähtäisiin varmasti omenana eikä vahingossa kirsikkana. Haukatulle omenalle on myös toinen merkitys, sillä englannin sana bite tarkoittaa haukkausta, ja sana byte taas bittiä tietokoneissa. Omenan väriraidat kuvasivat tietokoneen ruudulla näkyviä väriraitoja, koska tuolloin värinäytöt tietokoneissa olivat uutta ja modernia. Raidallinen omena toimi myös huomionherättäjänä, joka jäi ihmisten mieleen ja sillä pyrittiin saamaan erityisesti nuorten huomio puolelleen. Applen omenanmuotoinen liikemerkki on jatkanut kehitystään samanmuotoisena. Vuonna 1998 Applen liikemerkki muuttui yksiväriseksi ja modernimmaksi, kun omenamuotoon lisättiin hopeanhohtoinen kiilto ja raidat jätettiin pois. Siitä käytettiin sekä sinistä että hopeista versiota (ks. liitteet 5 ja 6). Logon uudistamisen yksi syy oli muun muassa se, että värillisen liikemerkin teettäminen tuotteisiin oli kallista. Lisäksi raidallinen liikemerkki ei ollut enää aikansa mukainen, ja liikemerkistä haluttiin modernimpi ja yritystä enemmän kuvaava. Uusi modernimpi liikemerkki sopi myös paremmin Applen nykyaikaisempien tuotteiden ulkonäköön ja designiin. Nykyään Applen logo on sama haukattu omena, mutta kiilto on jätetty pois ja liikemerkki on yksivärinen sekä hyvin pelkistetty (ks. liite 7). Liikemerkkiä käytetään yhteydestä riippuen yleensä valkoisena, hopeisen harmaana, mustana tai joskus värillisenä. Applen tuotteiden ja käyttöjärjestelmien ulkonäöt ovat yksinkertaistuneet joten liikemerkki sopii myös niihin paremmin.

7 5 3 MAINOKSET 3.1 Yleinen kehitys Suurin osa graafisen suunnittelun alkuperästä on lähtöisin juuri mainonnasta. Tarve mainostaa ja markkinoida tuotteita synnytti suuren osan graafisen suunnittelun tarpeesta, ja useat painamiseen ja graafiseen suunnitteluun liittyvät uudet tekniikat ovat saaneet alkunsa mainonnan tarpeesta. Yleensä kun puhutaan graafisesta suunnittelusta, siihen liittyy asiakas, joka haluaa graafisen suunnittelun avulla markkinoida jotain tuotetta tai palvelua tietylle kohderyhmälle. Ensimmäiset mainontaan liitettävät graafiset merkinnät ovat jo muinaisen Egyptin ajoilta. Egyptiläiset käyttivät papyrukseen piirrettyjä mainoskuvia ja julisteita. Mainostavia viestejä ja poliittisia kampanjointijulisteita on löydetty muun muassa Pompeiin raunioista sekä muinaisen Arabian ajoilta. Myös antiikin Roomassa ja Kreikassa käytettiin papyruksia, joiden avulla ilmoitettiin tavaroista. Keskiajan Euroopassa käytettiin merkkejä jotka kuvasivat tiettyjä aloja tai tuotteita, koska suurin osa ihmisistä oli lukutaidottomia. Esimerkiksi vaatturia kuvasi kuvitus puvusta ja seppää kuvitus metallista tai timantista luvulla mainoksia alkoi ilmestyä viikoittaisten sanomalehtien sivuille Englannissa. Ne mainostivat usein kirjoja, muita lehtiä sekä lääkkeitä. Vuonna 1836 ranskalaisessa sanomalehdessä La Pressessä julkaistiin ensimmäiset maksetut lehtimainokset. Koska sen oivallettiin tuovan lisätuloja lehdelle ja laajentavan lehtien lukijakuntaa ja kannattavuutta, mainostus sanomalehdissä levisi nopeasti myös muualle luvun lopulla myös erilaiset mainosjulisteet saivat jalansijaa. Usein ne mainostivat puolueita, ideologioita ja tuotteita tai värväsivät esimerkiksi sotilaita. Julisteiden kautta myös typografia kehittyi, kun julisteita varten piti olla tarpeeksi suuria ja näkyviä kirjasimia. Ensimmäinen varsinainen mainostoimisto perustettiin 1800-luvun loppupuolella. Mainostoimisto N.W. Ayer & Son tarjosi ensimmäistä kertaa kokonaisia mainoskampanjoita asiakkailleen, joihin kuului sekä niiden suunnittelu että toteutus lukuun mennessä mainostoimistosta oli muotoutunut tavallinen käsite ja mainosalasta tullut oma alansa. Kun ensimmäiset printtimainokset tehtiin 1800-luvun lopulla, graafinen suunnittelu erotettiin taiteesta ja siitä tuli erillinen käsitteensä. Vuonna 1851 kehitetyn kromolitografian avulla mainoksissa ja julisteissa voitiin käyttää värejä. Sen avulla pystyttiin painamaan uudestaan

8 6 esimerkiksi uudelleen maalauksia niiden kaikissa väreissä. Esimerkiksi taiteilija John Millaisin tunnettua maalausta Bubbles (1886), käytettiin Pearsin saippuamainoksissa (ks. liite 8) luvun alusta mainonta lisääntyi huomattavasti teollistumisen myötä erityisesti muun muassa Yhdysvalloissa. Teollistumisen myötä markkinoille tuli yhä enemmän erilaisia tuotteita, joista yksi suurimmista oli tupakka. Tupakkaa valmistettiin massatuotantona, ja jotta ostajat löysivät markkinat, niille oli myös valtavia mainoskampanjoita (ks. liite 13). Mainonnan suunnittelu on siis kasvanut samaa tahtia kuluttamisen lisääntymisen kanssa. Teollistumisen myötä graafisia suunnittelijoita ja mainostoimistoja tarvittiin yhä enemmän suunnittelemaan uusia kirjoja, lehtiä ja sanomalehtiä sekä mainosmateriaaleja kuten esitteitä, uutiskirjeitä ja logoja. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen erilaisten tuotteiden mainonta oli laajaa, kun talous alkoi taas kasvaa, ja ihmisille myytiin iloisempaa ja vapaampaa elämää. Mainoksissa mainostettiin muun muassa tieteeseen, kauneuteen, hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä keksintöjä. Mainoksissa ja julisteissa käytettiin paljon art deco tyyliä, joka oli siihen aikaan uutta ja modernia. Talouden kasvu vauhditti myös elokuvateollisuutta, joten myös elokuvajulisteita tehtiin paljon. Myös toisen maailmansodan jälkeinen tavaroiden kulutuksen lisääntyminen näkyi mainonnassa. Sodan jälkeiset suuret ikäluokat lisäsivät myös väkilukua ja perheille suunnatut tuotteet korostuivat. Suurille perheille markkinoitiin erilaisia kodinkoneita, huonekaluja ja muuta kotiin ja perheeseen liittyviä apuvälineitä ja tavaroita (ks. liite 14). Julisteissa oli hymyileviä perheitä ja värikkäitä kuvia luvulla mainoksissa alettiin suosia enemmän valokuvien käyttöä pelkkien grafiikoiden sijaan. Myös 1960-luvulla mainokset olivat värikkäitä ja niissä kiinnitettiin yhä enemmän huomiota iskulauseisiin ja teksteihin sekä asetteluun luvulle tultaessa värejä käytettiin yhä rohkeammin ja 1980-luku tunnetaan parhaiten räiskyvistä neonväreistä ja huomionhakuisesta tyylistään erikoisine fontteineen luvulla lanseerattiin myös muun muassa Niken tunnettu Just do it -iskulause. Niken kampanjan iskulausetta sekä fonttia käytetään vielä nykyäänkin Niken tuotteiden mainonnassa luvulla mainoksiin vaikutti grunge, ja vuosikymmen muistetaan muun muassa useista tunnetuista elokuvajulisteistaan.

9 7 3.2 Ray-Banin mainosten kehitys Ray-Ban on yksi maailman tunnetuimmista aurinkolasimerkeistä. Alun perin aurinkolaseja käyttivät lentäjät, joista johtaa juurensa myös aviator-malliset aurinkolasit. Aurinkolasien suosio alkoi, kun tunnettu kenraali esiintyi ne päässään lehtikuvissa. Sen jälkeen laseja alettiin valmistaa kaikkien saataville. Myös jatkossa Ray-Banin aurinkolasien suosio perustui näkyvyyteen julkisuuden henkilöiden keskuudessa. Ray-Ban käytti julkisuuden henkilöitä myös joissain mainoksissaan, kuten vuoden 1949 mainoksessaan (ks. liite 9). Mainoksen kasvot ovat tuolloin tuoreen olympiavoittaja ampuja Arthur Cookin. Mainoksessa korostetaan paitsi aurinkolasien suojaavia ominaisuuksia, myös mielikuvaa coolista menestyvästä urheilumiehestä. Toisaalta Ray-Banin mainoksissa on kuvattu esimerkkeinä paljon tavallisia ihmisiä ja hymyileviä kasvoja, kuten 1950-luvun mainoksessa (ks. liite 10). Siinä esitellään suuren hymyilevän ja onnellisen rantakuvan lisäksi viisi erilaista miestä ja naista, jotka käyttävät Ray-Banin aurinkolaseja. Tässä mainoksessa esiteltiin siis pääosin aurinkolasien ominaisuuksia ja etuja sekä positiivisia mielikuvia tavallisten ihmisten kautta. Myöhemmin 1980-luvulla Ray-Ban käytti mainoksissaan hyvin erilaista tyyliä verrattuna esimerkiksi 1950-luvun mainontaan luvun mainoksessa (ks. liite 11) Ray-Banin aurinkolaseja myydään katu-uskottavuuden kautta. Mainoksella myydään edelleen tiettyä glamouria, mutta enemmän osana erilaisia tyylejä luvulla lanseeratussa Never hide kampanjassaan Ray-Ban korostaa omaa tyyliä, identiteettiä ja itseluottamusta (ks. liite 12). Mainokset myyvät aurinkolaseja ikään kuin oman identiteetin jatkeena, toisin kuin aikaisemmin, jolloin aurinkolaseja myytiin identiteetin luojana. Mainoksissa kuvataan räväköitä ja rohkeita ihmisiä, ja ne pyrkivät luomaan kuvan että jokainen voi olla oman elämänsä rocktähti.

10 8 4 PÄÄTÄNTÖ Kirjoitelmani aikana tutkin monia eri lähteitä mainonnan historiasta ja sen kehittymisestä joten opin valtavasti lisää mainonnan ja graafisen suunnittelun historiasta ja siitä mitä kautta mainonta on kehittynyt tähän päivään. Lisäksi kaikki lähteeni olivat englanninkielisiä, myös kielitaitoni kehittyi kun opin uusia englanninkielisiä mainontaan liittyviä termejä ja sanoja melko paljon. Käsittelin kirjoitelmassani varsinkin 1900-luvun eri vuosikymmenten tyylejä ja ilmiöitä melko suppeasti, joten olisin voinut jatkaa aiheesta käymällä jokaisen vuosikymmenen tyylin vielä tarkemmin läpi. Aihetta voisi siis laajentaa eri tyylisuuntien käsittelyllä sekä käymällä läpi yksityiskohtaisemmin eri vuosikymmenien mainostettuja tuotteita. Lisäksi eri aikakausina kehitetyistä painotekniikoista ja muista mainonnan suunnitteluun liittyvistä tekniikoista voisi kertoa paljon lisää. Kirjoitelmaani voisin hyödyntää jatkossa esimerkiksi tietyn aikakauden suuntaista graafista suunnittelua tehdessäni. Kirjoitelman liitteenä olevia esimerkkilogoja voisi käyttää inspiraationa suunniteltaessa esimerkiksi 1950-lukua edustavaa logoa. Käsittelemäni Applen logon kehitys kertoo myös paljon miten logo kannattaa suunnitella ja mitä asioita logoa suunniteltaessa tulisi ottaa huomioon.

11 9 5 LÄHTEET https://visualartsdepartment.wordpress.com HOLLIS, RICHARD 2001: Graphic Design, A Concise History. Thames&Hudson. Lontoo.

12 10 6 LIITTEET 1 Electroluxin logo 1962, Carlo Vivarelli. 2 British Railwaysin symboli, 1952, Design Research Unit 3 Applen logo, 1976, Ronald Wayne

13 11 4 Applen logo, 1977, Rob Janoff 5 Applen logo, Applen logo, 1998

14 12 7 Applen logo nykyisin 8 J.E. Millaisin teoksesta Bubbles (1886) kromolitografian avulla tehty Pearsin saippuamainos

15 13 9 Ray-Ban mainos, Ray-Ban mainos, 1950-luku

16 14 11 Ray-Ban mainos, 1980-luku 12 Ray-Ban mainos, 2007

17 15 13 Lucky Strike, tupakkamainos, International Harvester Refrigerator, mainos, 1950-luku

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU?

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Graafinen suunnittelu pähkinänkuoressa: Graafinen suunnittelu on universaalia. Se on kaikkialla ympärillämme, sisällä ja ulkona. Se selittää, koristelee,

Lisätiedot

Visuaalinen identiteetti. Graafinen ohjeistus

Visuaalinen identiteetti. Graafinen ohjeistus Visuaalinen identiteetti Graafinen ohjeistus MEDRIAN OY SISÄLTÖ 01 VÄRIT 04 02 03 3... CMYK ja RGB 4... HELPien värit TYPOGRAFIA 5... Ensisijainen fontti 6... Toissijainen fontti 7... WWW-sivut LOGO 8...

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

Brändi ei ole vain tuotemerkki - Mikä on brändi ja miten se rakentuu? Marco Mäkinen

Brändi ei ole vain tuotemerkki - Mikä on brändi ja miten se rakentuu? Marco Mäkinen Brändi ei ole vain tuotemerkki - Mikä on brändi ja miten se rakentuu? Marco Mäkinen Mielikuvien merkitys kasvaa Lähde Brand Finance. Brändin arvo Muu aineeton Aineellinen Coca-Cola Company IBM GE $64 mrd

Lisätiedot

SISÄLLYS 1. YLEISTÄ VAAKUNA TUNNUKSET Puolangan logo Slogan TYPOGRAFIA VÄRIT

SISÄLLYS 1. YLEISTÄ VAAKUNA TUNNUKSET Puolangan logo Slogan TYPOGRAFIA VÄRIT Graafinen ohjeistus 28.10.2016 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. VAAKUNA... 4 3. TUNNUKSET... 5 3.1. Puolangan logo... 5 3.2. Slogan... 6 4. TYPOGRAFIA... 7 5. VÄRIT... 8 6. GRAAFINEN ELEMENTTI... 9 7. SÄHKÖPOSTIN

Lisätiedot

TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT GRAAFINEN OHJEISTO 2016

TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT GRAAFINEN OHJEISTO 2016 TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT GRAAFINEN OHJEISTO 2016 TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT 2 SISÄLTÖ Saatteeksi... 3 Tullin tunnus... 4 Tullin tunnusvaihtoehdot... 5 Tullin

Lisätiedot

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

TAMPEREEN SISU vuodesta d 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS

TAMPEREEN SISU vuodesta d 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS TAMPEREEN SISU vuodesta 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS Sisällysluettelo LOGO Logo 3 Typografia. 5 Värit... 8 Lomakkeet 10 Kuvitus 12 - A KU UVITUS KEET LOMAKK TYPO GRAFI VÄRIT 2 LOGO TAMPEREEN SISU vuodesta

Lisätiedot

Portfolio / Santtu Rantanen

Portfolio / Santtu Rantanen Portfolio / Santtu Rantanen 2 Santtu Rantanen Muotoilija Puuseppä Luovahulluus@gmail.com Luovahulluus.googlepages.com +358 40 7262 262 Pohjoinen Liipolankatu 13 A15 15500 Lahti 4 Ennen muotolijaksi ryhtymistä

Lisätiedot

Räkna biljetten, laskekaa lippu

Räkna biljetten, laskekaa lippu Räkna biljetten, laskekaa lippu - Lippujen ja liputuksen kulttuurihistoriaa Liput ovat vaakunoiden ohella merkittävimpiä valtioiden ja muiden yhteisöjen visuaalisia tunnuksia. Tutustumme lippujen ja liputuksen

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

ABMcomposite Graafinen ohjeisto 1.0

ABMcomposite Graafinen ohjeisto 1.0 Esipuhe Tämä kevyt graafinen ohjeisto antaa perusohjeet ABMcompositen visuaalisten elementtien käytöstä markkinointiviestinnässä. Eri viestintätilanteissa harkitusti ja johdonmukaisesti käytetty visuaalinen

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Graafinen. ohjeisto. Verohallinto

Graafinen. ohjeisto. Verohallinto Graafinen ohjeisto SISÄLTÖ Verovaakuna on osa Verohallinnon historiaa...2 1. PERUSELEMENTIT... 2 1.1 Yhteisötunnus...2 1.2 Yhteisötunnuksen käyttö...3 1.3 Yhteisötunnuksen kielletty käyttö...4 1.4 Verovaakuna...4

Lisätiedot

Jämsän graafinen ilme on raikas, moderni ja keveä, mutta myös perinteisiin nojaava ja visuaalisesti aikaa kestävä ja klassinen.

Jämsän graafinen ilme on raikas, moderni ja keveä, mutta myös perinteisiin nojaava ja visuaalisesti aikaa kestävä ja klassinen. Graafinen ohjeisto Uuden yhdistyneen Jämsän yhtenäinen graafinen ilme vahvistaa omalta osaltaan kaupungin tunnettavuutta ja vetovoimaisuutta. Alueelta löytyy mielenkiintoista ja vahvaa historiaa, mutta

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Graafinen ohje. Tunnusten käyttöohjeet Kouluruokadiplomin ansainneelle koululle ja Makuaakkoset-diplomin ansainneelle päiväkodille

Graafinen ohje. Tunnusten käyttöohjeet Kouluruokadiplomin ansainneelle koululle ja Makuaakkoset-diplomin ansainneelle päiväkodille Graafinen ohje Tunnusten käyttöohjeet Kouluruokadiplomin ansainneelle koululle ja Makuaakkoset-diplomin ansainneelle päiväkodille 1/2016 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Graafinen tunnus... 4 Tunnuksen

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven Case Marks & Spencer Lingerie Heaven Marks & Spencer casen taustaa Marks & Spencerin alamäki vuosina 1997-2000 oli yhtä paljon puhuttu kuin sen virkoaminen vuosina 2001-2003. Myynnin alamäen aikana alusvaatteet

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN Me kirjoittajat tapasimme toisemme ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2008 haastattelun merkeissä. Riku oli juuri aloittanut tuolloin maailman suosituimman verkkoyhteisön,

Lisätiedot

Fysiikan historia Luento 2

Fysiikan historia Luento 2 Fysiikan historia Luento 2 Ibn al- Haytham (Alhazen), ensimmäinen tiedemies Keskiajan tiede Kiinnostus =iloso=iaa ja luonnontiedettä kohtaan alkoi laantua Rooman vallan kasvaessa Osa vanhasta tiedosta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe...2. Sisällysluettelo Tunnus Tunnuksen mittasuhteet ja suoja-alue Tunnuksen minimikoko...

Sisällysluettelo. Esipuhe...2. Sisällysluettelo Tunnus Tunnuksen mittasuhteet ja suoja-alue Tunnuksen minimikoko... Visual Manual 1 Esipuhe Pohjois-Karjala pyrkii pitkäjänteisillä ja johdonmukaisilla markkinointiviestinnän toimenpiteillä luomaan seudusta vahvan ja halutun brändin. Tavoitteena on rakentaa ja viestiä

Lisätiedot

Mainokset ja media. Elina Kivelä & Rosa Tervonen

Mainokset ja media. Elina Kivelä & Rosa Tervonen Mainokset ja media Elina Kivelä & Rosa Tervonen Mainoslause itsestä Kirjoita lappuun ylistävä mutta totuudenmukainen mainoslause itsestäsi. Älä paljasta lappuasi muille! Mainoslause voi liittyä ulkonäköösi

Lisätiedot

Hai uoto. luokseen kutsuva loistokunta. Graafinen ohjeisto

Hai uoto. luokseen kutsuva loistokunta. Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto 1 Sisällys Esipuhe 3 Tunnus 4 Versiot 5 Käyttö 9 Vaakuna 10 Värit 11 Typografia 12 Graafiset elementit 13 Lomakepohjat 14 Vaakunalla 14 Markkinointitunnuksella 15 Kirjekuoret ja käyntikortit

Lisätiedot

Graafinen. ohjeistus

Graafinen. ohjeistus Graafinen ohjeistus 1/2015 A-Kiltojen Liitto ry Graafinen ohjeistus Tunnus, käyttö A-Kiltojen Liiton tunnuksen väri on vihreä. Tunnusta tulee pääasiallisesti käyttää valkoisella tai mahdollisimman vaalealla

Lisätiedot

Piratismi ja taide Eeva Laakso 15.5. - 20.6.2010

Piratismi ja taide Eeva Laakso 15.5. - 20.6.2010 Piratismi ja taide Eeva Laakso 15.5. - 20.6.2010 Aluksi Eräs vanha piratismin muoto on kuvataiteen väärentäminen. Suurin osa väärennetystä kuvataiteesta on tauluja. Myös lasiesineitä, veistoksia, metallille

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Forsberg & Raunio: Politiikan muutos.

Forsberg & Raunio: Politiikan muutos. Forsberg & Raunio: Politiikan muutos. Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmaan pyrkivien on lisäksi vastattava aineistokokeen kysymyksiin. Kirjakysymysten maksimipistemäärä on 30 pistettä. Vastaa kysymyksiin

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Kuohuva 1920-luku. Opistotalo Helsinginsali, Helsinginkatu 26, 4. krs. Keskiviikkoisin klo FM Jussi Tuovinen

Kuohuva 1920-luku. Opistotalo Helsinginsali, Helsinginkatu 26, 4. krs. Keskiviikkoisin klo FM Jussi Tuovinen Kuohuva 1920-luku Opistotalo Helsinginsali, Helsinginkatu 26, 4. krs. Keskiviikkoisin klo 16.45 18.15 FM Jussi Tuovinen Luentosarjan ohjelma 1. 9.9. Sodasta toipuminen ja uusi maailmanpoliittinen tilanne

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Kuinka huono imago muutetaan hyväksi

Kuinka huono imago muutetaan hyväksi Kuinka huono imago muutetaan hyväksi Future Workshop, Vaasa 19.5.2008 Tomi Lähteenmäki Porin kaupunki Poimintoja lähimenneisyydestä I New York Perustui hokemiseen Lahti - Business City Perustui nollafaktaan

Lisätiedot

TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS

TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS VISUAALINEN OHJEISTUS Visuaalinen ilme on osa TEKin brändiä. Visuaalinen ilme symboloi organisaatiota, vahvistaa tavoiteltuja mielikuvia, lisää näkyvyyttä ja erottuvuutta. Ulkoisille

Lisätiedot

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki GRAAFINEN OHJEISTUS RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Tähän ohjeeseen on koottu RATA-SM -sarjan ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä käytettävien materiaalien ulkoasua koskevat ohjeet. Tärkeää on muistaa

Lisätiedot

Marcus Tullius Cicero (106 eaa.- 43 eaa.), roomalainen filosofi ja valtiomies

Marcus Tullius Cicero (106 eaa.- 43 eaa.), roomalainen filosofi ja valtiomies Näyttely Helsingin Kirjamessuilla 27. 30.10.2011 Ryytimaasta ruusutarhaan poimintoja viherpeukalon kirjahyllystä Jos sinulla on puutarha ja kirjoja, sinulta ei puutu mitään Marcus Tullius Cicero (106 eaa.-

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liiton yhteisökuva Liiton Surveypal-nettitutkimus

Suomalaisen Työn Liiton yhteisökuva Liiton Surveypal-nettitutkimus Suomalaisen Työn Liiton yhteisökuva 2010 Liiton Surveypal-nettitutkimus 27.12.2010 13.1.2011 Henkilöstön palvelukyky JÄSENET 2010 30 37 JÄSENET 2008 32 35 Liiton henkilöstön palvelukyky JÄSENET 2006 JÄSENET

Lisätiedot

Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan

Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan Sisältömarkkinoinnilla kasvuun seminaari 6.6. / Kati Keronen Kuvalähde: https://www.flickr.com/photos/psd/8591351239 Tervehdys! @KatiKeronen Asiakaslähtöisen

Lisätiedot

2. Graafi nen yrityskuva

2. Graafi nen yrityskuva 2. Graafi nen yrityskuva 2.1. Näin käytät tunnisteita 2.2. Liikemerkki / logo ja sen suhteet 2.3. Logon ja sloganin suoja-alueet 2.4. Logon käyttö 2.5. Typografi a 2.6. Värit TULIKIVI OYJ:N GRAAFINEN YRITYSKUVA

Lisätiedot

Tehtävä 1. Valintakoe 2014 Graafisen suunnittelun koulutusohjelma, Lapin yliopisto, TTK Maanantai 9.6.2014, klo 9.00-12.00

Tehtävä 1. Valintakoe 2014 Graafisen suunnittelun koulutusohjelma, Lapin yliopisto, TTK Maanantai 9.6.2014, klo 9.00-12.00 Tehtävä 1. Maanantai 9.6.2014, klo 9.00-12.00 Kirjallinen tehtävä Ennakkoon luettava materiaali: Typografia Kieltä vai visuaalisuutta (sivut 81 156). Kirjoita essee, jossa pohdit kysymystä siitä, millaisia

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2008

Nuorisotutkimus 2008 Nuorisotutkimus 08 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin huhtikuussa 08 verkkokyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Aktiivinen digimarkkinointi teki näkyväksi nuorisolle CASE R.K. SALON LAKKITEHDAS ONNISTUMISIA SUOMESTA

Aktiivinen digimarkkinointi teki näkyväksi nuorisolle CASE R.K. SALON LAKKITEHDAS ONNISTUMISIA SUOMESTA Aktiivinen digimarkkinointi teki näkyväksi nuorisolle CASE R.K. SALON LAKKITEHDAS ONNISTUMISIA SUOMESTA Toimiala: YRITYS: R.K. Salon Lakkitehdas Oy Hattujen ja päähineiden valmistus, maahantuonti ja myynti

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

BRÄNDIEN VIESTINTÄ JA JOHTAMINEN

BRÄNDIEN VIESTINTÄ JA JOHTAMINEN BRÄNDIEN VIESTINTÄ JA JOHTAMINEN Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Johtamisen laitos, organisaatioviestinnän oppiaine Kurssi 71C04000 Prof. Nando Malmelin 21.1.2016 Brändi- SABOTOIJA Brändi- KYYNIKKO

Lisätiedot

Hotellit WW.SIGNALPARTNERS.FI

Hotellit WW.SIGNALPARTNERS.FI Hotellit WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Värijärjestelmät. Väritulostuksen esittely. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito.

Värijärjestelmät. Väritulostuksen esittely. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Tällä tulostimella voidaan tulostaa värillisiä asiakirjoja. Värituloste herättää huomiota, lisää arvostusta ja tulosteen tai tietojen arvoa. käyttö lisää lukijoiden määrää, sillä väritulosteet luetaan

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta

Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta TOSITIETOA Nuuska Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta Nuuska on haitallista. Tämän vuoksi nuuskan myyminen elinkeinotoiminnassa on laitonta Suomessa ja muualla Euroopan unionissa, Ruotsia lukuun ottamatta.

Lisätiedot

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI Näillä työpohjilla pystyt systemaattisesti rakentamaan alustaviestinnässä tarvittavat elementit. Kun viestin elementit ovat selkeät, on helppo muodostaa niiden

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Graafinen ohjeisto

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Graafinen ohjeisto Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Graafinen ohjeisto 1 Sisällys Tunnus 3 Tunnuksen suoja-alueet 4 Tunnuksen käyttö 5 Värit 6 7 Kaakkolennokit 8 Sovellukset Käyntikortit 9 Asiakirjapohja

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN. Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012

HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN. Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012 HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012 YHDESSÄ OLEMME HÄME Häme on alueellisen yhteismarkkinoinnin edelläkävijä. Yli kymmenvuotiaan historiamme aikana olemme yhdessä useiden eri

Lisätiedot

Oppilaskunnan pajapäivä: verta, hikeä ja kyyneleitä

Oppilaskunnan pajapäivä: verta, hikeä ja kyyneleitä Oppilaskunnan pajapäivä: verta, hikeä ja kyyneleitä Oppilaskunnan pajapäivästä ei puuttunut vauhtia eikä vaarallisia tilanteita. Pajupillin veistäminen vaati verta ja tanssi, katukoris ja jalkapallo puskivat

Lisätiedot

Tarvikkeet: A5-kokoisia papereita, valmiiksi piirrettyjä yksinkertaisia kuvioita, kyniä

Tarvikkeet: A5-kokoisia papereita, valmiiksi piirrettyjä yksinkertaisia kuvioita, kyniä LUMATE-tiedekerhokerta, suunnitelma AIHE: OHJELMOINTI 1. Alkupohdinta: Mitä ohjelmointi on? Keskustellaan siitä, mitä ohjelmointi on (käskyjen antamista tietokoneelle). Miten käskyjen antaminen tietokoneelle

Lisätiedot

Sulkakansa-kokonaisuus 2012 6. luokat Opettajan oheismateriaali

Sulkakansa-kokonaisuus 2012 6. luokat Opettajan oheismateriaali Sulkakansa-kokonaisuus 2012 6. luokat Opettajan oheismateriaali Kullervo ja Korppi Kuvataide: 2x45 minuuttia Kuvat osoitteesta: http://www.ateneum.fi/kalevalataidettakouluille/index.html Tarvikkeet: Kalevala

Lisätiedot

Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011

Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011 Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011 Retkellä oli mukana 12 senioria ja heidän seuralaistaan. Matkaan lähdettiin Tokeen bussilla Vanhalta kirkolta kello 11.00. Panssariprikaatin portilla meitä oli vastassa

Lisätiedot

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA?

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? HENGÄHDYSTAUKO PRINTTI ON KUOLLUT? Mieti, jos postilaatikostasi tulisi yhtä paljon mainoksia kuin mitä näät päivän aikana sähköisessä muodossa? Et ehkä edes

Lisätiedot

YHTEISÖT. Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa. KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva.

YHTEISÖT. Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa. KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva. YHTEISÖT Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva.fi KALEVA-KONSERNI Pohjois-Suomen suurin media-alan konserni

Lisätiedot

DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet

DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet Toisen luennon aihepiirit Lyhyt katsaus aurinkosähkön historiaan Valosähköinen ilmiö: Mistä tässä luonnonilmiössä on kyse? Pinnallinen tapa aurinkokennon virta-jännite-käyrän

Lisätiedot

Grisaille Graafinen opas

Grisaille Graafinen opas Sisällys Yritystunnuksen käyttö Yritystunnuksen käyttötapoja... 3 Esimerkkejä yritystunnuksen vääristä käyttötavoista... 4 Yritystunnuksen käyttö valokuvan kanssa... 5 Yritystunnuksen käyttö valokuvan

Lisätiedot

KUNNANNIMI JA PAIKALLISIDENTITEETTI: ASUKASKYSELYN TULOKSIA

KUNNANNIMI JA PAIKALLISIDENTITEETTI: ASUKASKYSELYN TULOKSIA KUNNANNIMI JA PAIKALLISIDENTITEETTI: ASUKASKYSELYN TULOKSIA Paula Sjöblom, dosentti, kieli- ja käännöstieteiden laitos Ulla Hakala, KTT, markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos Satu-Päivi

Lisätiedot

Parasta Lapsille. Graafinen ohjeisto. päivitetty 2016

Parasta Lapsille. Graafinen ohjeisto. päivitetty 2016 Parasta Lapsille Graafinen ohjeisto päivitetty 2016 Logo Parasta Lapsille -logo on ollut jo vuosikymmenet samanlainen. Tämän graafisen ohjeiston yhteydessä 2014 logoon tehtiin pientä päivitystä linjoihin

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN

PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN Emilia Ketola Eurajoen kristillinen opisto Avat 2015-2016 1 Projekti... 3 1.1 Asiakas ja kartoitus... 3 1.2 Asiakastapaaminen ja suunnittelu... 3 1.3 Toteutus... 5 1.4

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 1

Graafinen ohjeisto 1 1 Graafinen ohjeisto Sisällys Alkusanat 3 Tunnus 4 Tunnus - elementtien käyttö 5 Tunnus - elementtien koko 6 Tunnus - värivariaatiot ja niiden käyttö 7 Tunnus - tunnus ja slogan 8 Tunnus - kieliversiot

Lisätiedot

Modernin taiteen tyylisuuntia

Modernin taiteen tyylisuuntia Modernin taiteen tyylisuuntia Pääsin tutustumaan kesällä 2016 modernin taiteen eri tyylisuuntiin modernin taiteen museossa Berlinische gallerie, joka sijaitsee Kreuzbergin kaupunginosassa Berliinissä Saksassa.

Lisätiedot

Mitä kuluttaja tuumii luomusta?

Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Tervetuloa Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Ohjelma klo 9.30 Luomubrunch klo 0.00 Luomun kuluttajabarometrin 203 tulokset, toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila/Pro Luomu ry klo 0.30 Luomun rooli suomalaisessa

Lisätiedot

Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008

Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008 Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008 Alustava 19.11.2008 Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008 2 (10) 1 Markkinointitunnus Oiva Akatemian markkinointitunnus muodostuu tyylitellyistä oranssista O- ja harmaasta

Lisätiedot

Tuhat tarinaa TAMKista

Tuhat tarinaa TAMKista 3.6.2015 Vimma, Viestintä- ja markkinointiseminaari 2015 Tuhat tarinaa TAMKista kokemuksia videotuotannoista Hanna-Leena Saarenmaa, Essi Kannelkoski & Josefiina Kemppinen TAMK Viestintäpalvelut Case 1:

Lisätiedot

KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU Muotoilun koulutusohjelma UUDEN PALVELUN MAINOSKAMPANJAN ULKOASUN SUUNNITTELU

KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU Muotoilun koulutusohjelma UUDEN PALVELUN MAINOSKAMPANJAN ULKOASUN SUUNNITTELU KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU Muotoilun koulutusohjelma UUDEN PALVELUN MAINOSKAMPANJAN ULKOASUN SUUNNITTELU Sonja Sorsa Opinnäytetyö (osakorvaavuus 8 op) kevät 2015 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖKOHDAT 3

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Liikemerkin tehtävät, funktiot

Liikemerkin tehtävät, funktiot Liikemerkki Liikemerkki on työyhteisöä edustava kuvallinen symboli, jota voidaan käyttää logon tai logotypin ohessa tai sen sijasta Logo tai logotyyppi on työyhteisön nimen tietty tarkoin määritelty graafinen

Lisätiedot

ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA

ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA Suomessa LVI yhdistystoiminta alkoi Helsingissä jo 1930 luvulla, jolloin oli perustettu Lämpö-

Lisätiedot

HAAGA-HELIA AVAA OVET TYÖELÄMÄÄN TUNNUS ESITTELY

HAAGA-HELIA AVAA OVET TYÖELÄMÄÄN TUNNUS ESITTELY GRAAFINEN OHJEISTUS HAAGA-HELIA AVAA OVET TYÖELÄMÄÄN TUNNUS ESITTELY Haaga-Helian graafinen ohjeisto linjaa sen, miltä näytämme ulospäin ja miten käytämme erilaisia graafisia elementtejä viestinnässä ja

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. KAUPPAA KAHDEN KESKEN.

AIKAKAUSLEHDET. KAUPPAA KAHDEN KESKEN. AIKAKAUSLEHDET. KAUPPAA KAHDEN KESKEN. Minicaseja maailmalta Pieniä esimerkkejä aikkarimainonnan toimivuudesta Tabasco Labels Harley-Davidson Dream Bike Citibank Use Credit Wisely Taylor Guitars Something

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Markkinoijan muistilista

Markkinoijan muistilista Markkinoijan muistilista Technopolis Business Breakfast, Lappeenranta 15.9.2016 VT, OTL Paula Paloranta, Keskuskauppakamari Esitys Kuvan käyttö markkinoinnissa Markkinoinnin tunnistettavuus Testituloksiin

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI Jani Niemi Eurajoen kristillinen opisto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 1 ASIAKKAAN JA PROJEKTIN ESITTELY...1 1.1 Aikataulu...1 2 SUUNNITTELU...2 2.1

Lisätiedot

Euroopan Hiihtomaratonliiton aloite

Euroopan Hiihtomaratonliiton aloite Esimerkkinä HelteRennet -kilpailu (Norway) 3-kielinen (maan kieli + saksa + englanti) Yleistietoa Hiihtoreitit Kuvia Yhteystiedot 1 Euroopan Hiihtomaratonliitto (European Union of Cross Country Skiing

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

Luento 5, , Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne

Luento 5, , Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne TU-C9280 Viestintä 1 Luento 5, 14.10.2016, Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon markkinointiviestinnän

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Yhteiskunnallinen yritys -video https://www.youtube.com/watch?v=qvzrov0hrpk&index=5&list=plqcgvrn8a51wavbtihertuijvqiv0qcj_ Suomalaisen Työn

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan www.youtube.com/watch?v=ezb_svrt-30&feature=plcp No ordinary Destination Lapin matkailuparlamentti 3.10.2012 Hanna-Mari Pyry Talvensaari 3 Lapland The

Lisätiedot

KEURUU Kuntataiteilijat

KEURUU Kuntataiteilijat KEURUU Kuntataiteilijat Johanna Juvonen & Biagio Rosa 2015 projekti KUVATAIDE 1. Tuulensylin päiväkoti 1-5 -vuotiaat 2 "Tuulensyli 2015 sekatekniikka vanerille 80 x 120 cm & 160 x 120 cm julkinen teos

Lisätiedot

Valmennusmajakka Jarkko Muhonen

Valmennusmajakka Jarkko Muhonen 1 Valmennusmajakka Jarkko Muhonen 2 Miksi Google AdWords? Ihmiset löytävät yrityksesi Googlessa juuri silloin, kun he etsivät tuotteita tai palveluita, joita myös sinulla on tarjolla. Google AdWordsin

Lisätiedot

Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Monialaiset oppimiskokonaisuudet Monialaiset oppimiskokonaisuudet Esimerkkejä historia/yhteiskuntaoppi/äidinkieli/ kuvaamataito Marja Asikainen Mikä on monialaisuutta? Miten sitä toteutetaan????? Miksi sitä toteutetaan? Voiko se johtaa

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Ruoan ecodesign matka ekotuotteistamisen markkinoinnin maailmaan

Ruoan ecodesign matka ekotuotteistamisen markkinoinnin maailmaan Liite 19.12.2005 62. vuosikerta Numero 4 Sivu 16 Ruoan ecodesign matka ekotuotteistamisen markkinoinnin maailmaan Maarit Pallari, MTT Muotoilun juuret istuvat yhtä tukevasti kulttuurissamme kuin puikulaperunan

Lisätiedot

Naamioita eri kulttuureista

Naamioita eri kulttuureista Naamioita eri kulttuureista Nämä ovat Amerikan intiaanien naamioita. Naamiota käyttävän ihmisen uskottiin muuttuvan eläimeksi tai mystiseksi olennoksi. Naamioita käytetään edelleen perinteisissä seremoniatansseissa

Lisätiedot

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski TIEDEPOSTERI - Viestinnän välineenä Marisa Rakennuskoski POSTERILAJIT Mainosposteri(pääpaino kuvilla ja visuaalisuudella) Ammatillinenposteri(vapaamuotoinen, esim. jonkin projektin tapahtumia kuvaava,

Lisätiedot

Alma Median tulos Q2 2011

Alma Median tulos Q2 2011 Alma Median tulos Q2 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Helsinki 1 Agenda Avainkohdat Q2 Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät

Lisätiedot