LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 Tarkastuslautakunta

2 Sisältö 1 Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja ja lautakunnan suorittama toiminnan ja talouden arviointi Vuoden 2012 arviointikertomuksen käsittely Kunnan toimielinten itsearviointi ja toiminnan kehittäminen Valtuuston asettamien tavoitteiden arviointi Taloudellisten tavoitteiden arviointi Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat Rahoitusosa Investoinnit Kuntarakenneuudistuksen tunnusluvut Toiminnallisten tavoitteiden arviointi Yleishallinto ja konsernihallinto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Kuntakonserni Henkilöstö Tilinpäätösraportointia koskevat havainnot Yhteenveto

3 1 Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja ja lautakunnan suorittama toiminnan ja talouden arviointi Lempäälän kunnanvaltuuston valitseman tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 71 mukaan arvioida, ovatko valtuuston talousarviossa asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnalla on mahdollisuus arvioida myös toiminnan, toimintatapojen ja palveluiden järjestämisen tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunnan tulee arvioida tavoitteiden toteutumista myös kuntalaisten ja palveluiden käyttäjien näkökulmasta. Lempäälän kunnanvaltuusto valitsi valtuustokaudelle tarkastuslautakuntaan seuraavat varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Varsinainen jäsen Kirsi Kallio, puheenjohtaja Heska Korhonen, varapuheenjohtaja Jaana Riikonen, jäsen Eero Ruotsila, jäsen Pekka Viljanen, jäsen Henkilökohtainen varajäsen Katariina Korhonen Raili Lilja Sándor Nagy Juha Leppänen Markku Vuorensola Kunnanvaltuusto valitsi kunnan tilintarkastusyhteisöksi valtuustokaudelle JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy:n, josta vastuunalaisena tilintarkastajana tilikaudella on toiminut JHTT, HTM Nina Nieminen ja avustavina tarkastajina JHTT Sari Nousiainen, JHTT Pauliina Mikkola, HM Riku Stengård sekä KTM Taneli Toikka. Tarkastuksessa on hyödynnetty myös harjoittelijoiden työpanosta. Valtuuston asettamia tavoitteita ja niiden toteutumista on arvioitu saatujen selvitysten ja kunnanhallituksen laatiman toimintakertomuksen sekä muun asiakirja-aineiston perusteella. Tarkastuslautakunta on tutustunut toimintaan, talousarvioon 2013 ja taloussuunnitelmaan sekä tilinpäätökseen 2013, jonka kunnanhallitus allekirjoitti Tarkastuslautakunta on seurannut toimielimien toimintaa laadittujen pöytäkirjojen perusteella ja kuullut kokouksissaan kunnanjohtajaa, talousjohtajaa sekä muita johtavia viranhaltijoita ja kuntien yhtiöiden ja sidosryhmien edustajia. Tarkastuslautakunta on arvioinut kunnan eri toimintojen vaikuttavuutta kuntalaisten saamiin palveluihin. Tarkastuslautakunta on pitänyt tarkastusvuoden 2013 arviointiin liittyen kahdeksantoista kokousta. Tässä arviointikertomuksessa merkittävät kannanotot tai vastausta edellyttävät kohdat on lihavoitu. 2 Vuoden 2012 arviointikertomuksen käsittely Kunnanvaltuusto käsitteli vuoden 2012 arviointikertomuksen kokouksessaan velvoittaen kunnanhallituksen ilmoittamaan niistä toimenpiteistä, joihin se on arviointikertomuksen johdosta ryhtynyt. Ilmoitus pyydettiin antamaan ennen vuoden 2014 talousarviokäsittelyä. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan esittämät kannanotot ovat olleet jatkovalmistelussa toimialoilla. Kunnanhallitus antoi vastaukset kokouksessaan ja esitti valtuustolle niiden hyväksymistä. Vastaukset hyväksyttiin kunnanvaltuustossa Kunnan toimielinten itsearviointi ja toiminnan kehittäminen Kunnan luottamushenkilöelinten toiminnan kehittämiseksi tarkastuslautakunta teetti jälleen toimielinten itsearvioinnin, jossa käytettiin soveltaen samaa lomaketta kuin kahtena edellisenä vuonna. 3

4 Vastaajat arvioivat toimintaa kuvaavia väittämiä asteikolla 4 10 siten että arvosana 4 = en lainkaan samaa mieltä ja arvosana 10 = täysin samaa mieltä. Taulukko 1: Kunnan toimielinten itsearviointien tulokset vuosina Itsearvioiva taho, toimielin Arvosanojen keskiarvo 2013 Arvosanojen keskiarvo 2012 Arvosanojen keskiarvo 2011 Arvosanojen keskiarvo 2010 Vuoden 2013 arvioista esiin nousevia havaintoja ja kehityskohteita Esityslistat ovat liian pitkiä. Kunnanhallitus - 7,9 8,3 8,5 Ajankäytön painotus tulisi olla strategisten kysymysten käsittelyssä. Toimielinten jäsenille ei jää riittävästi aikaa perehtyä asioihin. Sivistyslautakunta 9,0 Sosiaali- ja terveyslautakunta Tekninen lautakunta - 8,2 8,0 8,7 9,0 9,1 9,1 8,7 8,4 8,6 8,5 8,8 8,7 8,5 8,4 Ympäristöjaosto 8,1 9,0 8,8 9,2 Kaavoitus- ja rakennusjaosto Vapaaaikalautakunta 8,7-8,7 8,7 Tarkastuslautakunta 8,3 9,4 9,3 9,1 Henkilöstöjaosto Asioihin perehtymiseen ei ole riittävästi aikaa. Kokousmateriaalit tulisi toimittaa kokonaisuudessaan etukäteen. Vastauksissa toivottiin - Enemmän seminaarityyppistä keskustelua viranhaltijoiden kanssa - Eri toimielinten esittelijöille enemmän aikaa kokouksissa. Kokousmateriaalien tulisi saapua kokonaisuudessaan ajoissa. Puheenjohtaja oli usein poissa kokouksista. Asioihin perehtymiseen ei ole aina riittävästi aikaa. Kokousmateriaali tulisi toimittaa kokonaisuudessaan etukäteen. Valmistelijoita kuultava virkamiesjohdon lisäksi Enemmän tutustumiskäyntejä Perehtymistä asioihin tulisi parantaa. Vain yksi vastaus, ei oteta huomioon vastausten vähäisyyden vuoksi. 4

5 Vesiliikelaitos 8, Yhteensä keskiarvo 8,7-8,7 8,8 Toivotaan lisää koulutusta sekä aikaa perehtyä käsiteltäviin asioihin. Yhteenvetotaulukkoon on koottu vastauksista esiin nousevia kehityskohteita. Kokonaisuutena tarkastellen toimielinten itsearviointien tuloksissa ei ole havaittavissa merkittäviä muutoksia edellisvuoteen verrattuna. Toimielimen jäsenen tulee perehtyä asioihin ennalta, mikä on hyvä viesti myös kaikille uusille luottamushenkilöille. Usean lautakunnan jäsenillä ja jo toimineilla luottamushenkilöillä on kokemusta siitä, että asioihin perehtyminen vaatii aikaa. Vapaasanaisista itsearvioinnin kommenteista voi nostaa esiin kaksi asiaa: 1. Esityslistat liitteineen tulisi toimittaa hyvissä ajoin, esim. viikko ennen kokousta. 2. Mahdollisuus kokousasiakirjojen toimittamiseksi sähköisesti ja postitse toimitettavien kokousmateriaalien luopumisesta tulee selvittää. Tarkastuslautakunta pitää toimielinten tekemää itsearviointia edelleen hyvänä käytäntönä ja aikoo jatkaa sitä vuosittain. Käytetty pelkistetty lomake riittää tällä hetkellä parannusta kaipaavien seikkojen tunnistamiseen. 4 Valtuuston asettamien tavoitteiden arviointi 4.1 Taloudellisten tavoitteiden arviointi Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat Valtuustoon nähden sitovia eriä käyttötalousosassa ovat tehtäväaluekohtaisten määrärahojen ja tuloarvioiden loppusummat lukuun ottamatta nettositovuutta noudattavia tehtäväalueita (elinkeinot, työllistäminen, kirjasto- ja kulttuuripalvelut ja liikunta- ja nuorisopalvelut). Talousarviossa varatut määrärahat ja tuloarviot ylittyivät usealla tehtäväalueella muutostalousarvioista huolimatta. Toimialojen kokonaisnettomenoissa vain yleishallinto ja tekninen toimi pysyivät toimialan talousarviossa. Merkittävimmät tehtäväalueiden talousarvioylitykset tapahtuivat jälleen sosiaali- ja terveystoimen ja teknisen toimen tehtäväalueilla. Sosiaali- ja terveystoimen tehtäväalueista suurin osa ylitti talousarvion sitovat määrärahansa. Suurimman määrärahaylitykset olivat erikoissairaanhoidon tehtäväalueen ylitys euroa, perhetyön ja toimeentuloturvan ylitys euroa ja vammaispalveluiden ylitys euroa. Osan tehtäväalueista tuloarvioiden ylitykset kattoivat osan määrärahaylityksistä, ja kokonaisuutena sosiaali- ja terveystoimen nettomenot ylittivät toimialan talousarvion eurolla (0,5 %). Teknisen toimen suurin ylitys tehtäväaluetasolla tapahtui tilatoimessa, joka ylitti määrärahansa euroa. Tilatoimen tulot ylittivät tuloarvion euroa, mikä kattoi osan määrärahaylityksestä. Tuloarviot ylittyivät kaikilla teknisen toimen tehtäväalueilla, jolloin nettomenot kokonaisuutena tarkastellen pysyivät talousarviossa. Maankäytön suunnittelun tehtäväalueen tulot ylittivät tuloarvion euroa peräti eurolla (44 %). Sivistystoimen nettomenot euroa ylittyivät talousarvion eurolla (0,4 %). Opetuspalveluiden tehtäväalueen nettomenot ylittivät talousarvion eurolla. 5

6 Tarkastuslautakunta toteaa, että vuoden 2013 talousarvioylitykset olivat vähäisempiä edellisvuoteen nähden. Muutostalousarvioilla on onnistuttu pienentämään talousarviopoikkeamia, mutta sitovuussäännösten merkittävän ylityksen raja ylittyi silti useilla tehtäväalueilla. Tarkastuslautakunta kiinnittää edelleen huomiota talousarvion sitovien erien ylityksiin. Tarkastuslautakunta pyytää selvitystä, mihin budjetoinnin kehittämistoimenpiteisiin ryhdytään talousarvioylitysten välttämiseksi tulevaisuudessa. Talousarviomäärärahojen riittävyyden tarkkailun merkittävyys korostuu entisestään vuosittaisten talousarvioraamien yhä kiristyessä. Asiaa on korostettu esimiehille mm. kokonaistalouden tilannetta ja vuoden 2015 talousarvioraamia ja käsitelleessä infotilaisuudessa sekä erikseen lähetetyissä vuoden 2015 talousarvion laadintaohjeissa. Verotulot 85,7 milj. euroa toteutuivat talousarviota 1,3 milj. euroa suurempina. Kunnallisverotuloja kertyi kertomusvuonna noin 78,3 milj. euroa lisääntyen edellisvuodesta 8,7 milj. (12,5 %). Kasvusta noin 1,8 milj. euroa selittyy tuloveroprosentin 0,5 prosenttiyksikön korotuksella ja 0,8 milj. euroa tilitysjärjestelmään liittyvistä maksatusten aiennuksista. Kiinteistöverotuotot olivat 4,4 milj. euroa (2012: 4,2 milj. euroa) ja yhteisöverotuotot 3,1 milj. euroa kasvaen yli 20 % edellisvuodesta (2012: 2,5 milj. euroa). Valtionosuudet toteutuivat 24,8 milj. eurona ja alittivat alkuperäisen talousarvion 1, 0 milj. eurolla ja muutetun talousarvion 0,1 milj. eurolla. Toimintatuotot 23,7 milj. euroa kasvoivat edellisvuodesta n. 2,4 % (2012: 23,1 milj. euroa) ja ylittivät muutetun talousarvion 1,8 milj. eurolla. Toimintatuotoista suhteellisesti eniten kasvoivat muut toimintatuotot 3,9 milj. euroa (kasvua edellisvuodesta 22,8 %), joihin sisältyvät pysyvien vastaavien myyntivoitot 1,7 milj. euroa (2012: 1,3 milj. euroa). Toimintakulut olivat 124,8 milj. euroa (2012: 118,8 milj. euroa). Toimintakulut kasvoivat edellisvuodesta 5 % ja ylittivät alkuperäisen talousarvion 2,8 milj. euroa (2,2 %) ja muutetun talousarvion 1,2 milj. euroa (1,0 %). Toimintakulujen kasvuprosentti oli edelleen korkea, vaikka kasvu onkin hieman taittunut edellisvuosien tasosta (2012: 6,6 %; 2011: 8,5 %). Toimintakulujen kustannuslajeista eniten alkuperäisen talousarvion ylittivät palvelujen ostot. Ylitys oli 1,3 milj. euroa eli 3,0 %. Toimintatuottojen ja toimintakulujen suhde säilyi lähes edellisvuoden tasolla (2013: 19,0 %; 2012: 19,4 %). Vuoden 2014 talousarvion toimintakulut on arvioitu vain 1,5 % suuremmiksi kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä ja toimintakulujen kasvu on taloussuunnitelmakaudella arvioitu maltilliseksi (2015: 2,3 %; 2016: 2,0 %). Kunta kirjasi satunnaisena tuottona 4,169 milj. euroa myyntivoittoa Pirkanmaan koulutuskonserni - kuntayhtymän purkautumisen vuoksi. Kunta sai purkautumisesta vastineeksi Pirko-kiinteistöt Oy:n osakkeita. Satunnainen tuotto on kertaluonteinen tulosvaikutteinen erä, jonka vaikutuksesta kunta teki reilun ylijäämän. Kertaluonteista myyntivoittoa ei ollut huomioitu talousarviossa eikä siihen tehdyissä muutoksissa. Tarkastuslautakunta toteaa, että toimintakulujen kasvu hieman hidastunut mutta on edelleen liian korkealla tasolla. Taloussuunnitelmakauden maltillisiin toimintakulujen kasvutavoitteisiin yltäminen edellyttää tiukkaa menokuria. Kunnanvaltuuston hyväksymä käyttötalouden talousarvioraami on aiempia vuosia tiukempi. Vuoden 2015 toimintakatteen eli käyttötalouden nettomenojen kasvu on raamilla rajoitettu +2,0 %:iin verrattuna talousarvioon Raamiin ja sen mukaiseen talousarvioon sitoutumista edellytetään myös entistä tarkemmin. 6

7 Vuosikatteen kehitys oli edelleen suotuisaa. Vuosikate oli 8,8 milj. euroa ja ylitti talousarviossa asetetun tavoitteen 2,2 milj. eurolla. Vuosikate asukasta kohden oli 402 euroa (2012: 267 euroa) ja kattoi poistoista 111,6 %. Vuosikate on kehittynyt suotuisasti viime vuodesta. Tarkastuslautakunta katsoo, että vuosikatteen taso oli vuonna 2013 riittävä. Lautakunta katsoo, että vuosikatteen ja poistojen suhteeseen tulee kuitenkin kiinnittää huomiota pitkällä tähtäimellä. Taloussuunnitelman ja toimintakertomuksen taulukoilla seurataan vuosikatteen ja poistojen suhdetta koko 2000-luvun kattavalla tilastograafilla Rahoitusosa Valtuusto ei ole asettanut rahoitusosalle sitovia tavoitteita. Vuosikatteen suotuisa kehitys paransi osaltaan toiminnan rahavirtaa. Toiminnan ja investointien rahavirta toteutui 11,3 milj. euroa negatiivisena (2012: -12,1 milj. euroa). Rahoitustarve katettiin lainojen lisäyksillä 19,5 milj. euroa. Lainojen lyhennykset olivat 6,9 milj. euroa, joten kunta velkaantui vuonna 2013 nettona yli 12,6 milj. euroa. Kunnan velkamäärä vuoden lopussa oli 53,8 milj. euroa eli euroa/asukas (2012: 41,1 milj. euroa ja euroa/asukas). Kuntakonsernin velka kasvoi kertomusvuonna ja oli vuoden lopussa 94,4 milj. euroa eli euroa/asukas kun vastaavat luvut vuotta aiemmin olivat 72,3 milj. euroa ja euroa/asukas. Kunnan vakavaraisuutta ja alijäämän sietokykyä kuvaava omavaraisuusaste laski ensimmäistä kertaa alle 50 %:n ollen 48,2 % (edellisvuonna 51,2 %). Samoin heikkeni myös suhteellisen velkaantuneisuuden tunnusluku 54,9 % (edellisvuonna 48,4 %), joka kertoo, paljonko kunnan yhden vuoden käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Kuntataloudessa yleisesti on pidetty hyvänä omavaraisuusasteena 70 % tasoa, sen sijaan alle 50 % taso merkitsee jo voimakasta velkarasitetta ja onkin yksi kriisikunnan tunnusmerkeistä. Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta oli vuonna ,4 milj. euroa (2012: -25,8 milj. euroa). Tunnusluku kuvaa osaltaan investointien negatiivista vaikutusta kunnan rahoitusasemaan viime vuosien ajalta Investoinnit Investointiosassa valtuustoon nähden sitova erä olivat hankeryhmätason nettomäärärahat. Nettoinvestoinnit yhteensä olivat 24,3 milj. euroa ylittäen muutostalousarvion 1,7 milj. eurolla (7,4 % ylitys). Nettoinvestointimenot kasvoivat selvästi edellisvuoden tasosta (17,8 milj. euroa). Investointimenojen talousarvion ylitys johtui pääosin Pirko Kiinteistöt Oy:n osakkeiden hankinnasta 6,0 milj. euroa, jota ei ollut huomioitu talousarviossa. Tarkastuslautakunta katsoo, että investointien toteutumisvertailua tulee edelleen kehittää. Tarkastuslautakunta toivoo, että jatkuvista hankkeista olisi esitetty kustannusten ja valmistumisasteen toteumatieto esim. prosenttilukuna. Hankekohtaisille budjettiylityksille tarkastuslautakunta toivoo perusteluja, samoin toteutumatta jääneiden hankkeiden osalta. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä merkittävien investointien talouden seurantaa esimerkiksi ns. Marjamäki-taseen tavoin. Investointien tulorahoitusprosentti oli vain 33,5 %, mikä osaltaan johtui investointien määrän suuruudesta. Nyt on tavoitetasoksi kirjattu "talouden tervehdyttämistä jatketaan investointien tulorahoitusprosentin nostamiseksi". Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota investointien tulorahoitusprosentin alhaisuuteen. Investointien tulorahoituksen riittävyyttä tulee seurata pitkällä aikavälillä, esim. kahden valtuustokauden mittaisella ajanjaksolla. 7

8 4.1.4 Kuntarakenneuudistuksen tunnusluvut Valtionvarainministeriö on julkaissut kriisikuntien tunnuskriteeristön kuntarakenneuudistuksen yhteydessä. Kriteereinä seurataan kunnan vuosikatetta, kunnan lainakantaa, taseen kertynyttä alijäämää, tuloveroprosenttia, omavaraisuusastetta ja suhteellista velkaantuneisuutta. Kriisikunnaksi katsotaan kunta, joka täyttää neljä kuudesta kriisikunnan kriteeristä. Kunnan veroprosentti 20,5 % ylittää vähintään 0,5 prosenttiyksiköllä maan painotetun keskiarvon (19,38 %). Omavaraisuusaste laski alle 50 %:iin (2013: 48,2; 2012: 51,2 %). Suhteellinen velkaantuneisuus kasvoi edellisvuodesta ylittäen 50 % rajan (2013: 54,9 %; 2012: 48,4 %). Kunnan lainakanta/asukas kasvoi edellisvuodesta 28 % (2013: 2462 euroa/asukas; 2012: 1918 euroa/asukas). Lainakanta alitti maan ennakkotiedon mukaisen keskiarvon (KL:n ennakkotieto 2553 euroa/asukas). Lempäälän kunta ylittää kolme kuudesta kriisikunnan kriteeristä. Vuonna 2012 Lempäälä ylitti kriisikunnan kriteeristön vain yhden tunnusluvun osalta. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että kunnan talouden tunnusluvut ovat heikentyneet. Etenkin lainakanta asukasta kohden on kasvanut nopeasti, ja kriisikunnan kriteerit voivat täyttyä lähivuosina. Erityisesti kunnan lainakannan lisääntymistä tulee seurata tarkasti. Taloussuunnitelman ja toimintakertomuksen taulukoilla seurataan investointien tulorahoitusta ja kunnan velan määrää koko 2000-luvun kattavalla tilastograafilla. 4.2 Toiminnallisten tavoitteiden arviointi Yleishallinto ja konsernihallinto Vuoden 2013 lopussa on laadittu henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2014 sekä tasaarvosuunnitelma. Tarkastuslautakunta voi tyytyväisenä todeta, että ennalta ehkäisevää toimintaa toteutetaan myös kunnan henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseksi. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen, että edelleen jatketaan hanke- ym. toimijoiden kannustinpalkkiota. Uusi toimintamalli aktivoi yhteisöt hankkeiden toteuttajiksi. Hankeavustuksena on toteutettu aikaisemmin mm. katuvalaistus tiehoitokunnan toteuttamana. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä asiana, että kunnan eri toimialoilla on teetetty kokonaisvaltainen riskikartoitus. Elinkeinotoimi Tredean palvelusopimukselta odotetaan nykyistä enemmän konkreettisia tuloksia. Lempäälän Kehitys Oy pyrkii elinkeinostrategian mukaisesti toteuttamaan yrittäjyyden mallikuntatavoitetta mm. yhteistyöllä eri tahojen kanssa. Yritysilmapiiritutkimuksen mukaan yrityksen ja kunnan välinen yhteistyö nähtiin hyvin toimivaksi tai jopa parantuneen viime aikoina. Tarkastuslautakunta toivoisi jatkossa, että välitavoitteeksi/tavoitetasoksi mainittu "menestyminen yritysilmapiiritutkimuksessa" aukaistaisiin paremmin eli olisi informoitu mitattu asteikko sekä aikaisempien vuosien tulokset vertailtavuuden kannalta. 8

9 Työllistäminen Lempäälässä työttömyysaste (2013: 11,4 %; 2012: 9,3 %) ei ole noussut ihan niin paljon kuin muualla Tampereen seutukunnissa (2013: 15,2 %; 2012: 12,8 %). Lempäälän työttömyysaste on viime vuosina kasvanut, mutta säilynyt alle seutukunnan tason. Kunnan alueella toimivan työvoimapoliittisen oppisopimuskoulutuksen välitavoitteena oli 15 henkilötyövuotta. Tavoite toteutui, ja uusia oppisopimuksia solmittiin yhdeksän. Maaseutu- ja kylätoimi Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota alhaisiin vastausprosentteihin maaseutu- ja kylätoimen kohdalla. Maaseutuhallinnon järjestämään asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi 37 % ja lomitushallinnon tekemään asiakaspalvelukyselyyn vastasi 41 %. Lisäksi kiinnitämme huomiota maataloustukea hakeneiden maatilojen määrän vähenemiseen. Tämä saattaa vaikuttaa vähentävästi lähellä tuotettujen tuotteiden saatavuuteen Lempäälässä. Maaseutuyrittäjien asiakastyytyväisyys säilyi edelleen hyvällä tasolla Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveystoimen tavoitteet ovat toteutuneet varsin hyvin eri tehtävä-alueilla. Kunnan väkiluvun kasvaminen, väestön ikääntyminen sekä kasvavat palveluvelvoitteet lisäävät palveluiden kysyntää. Oman haasteensa toiminnalle aiheutti terveyskeskuksen rakennus- ja saneerausurakka, joka vaikutti röntgen-, laboratorio- ja fysioterapiapalveluiden saatavuuteen. Lisäksi terveyskeskussairaalan 36 sairaansijasta jouduttiin sulkemaan seitsemän. Sähköinen resepti otettiin käyttöön vuonna Arviointivuonna sähköisen reseptin käyttö on vakiintunut käyttöön niin, että kuntalaisista jo 93,7 % on valinnut sen käyttöönsä. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että kuntalaiset ovat ottaneet sähköisen reseptin laajalti käyttöön. Laadukkaisiin asiakaslähtöisiin palveluihin liittyy Potku- ja Kurkiaura-hankkeet. Potku-hankkeen tavoitteena on parantaa pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisyä sekä hoitoa terveyshyötymallin mukaisesti. Keskeisenä tavoitteena on potilaiden mukaan ottaminen oman hoitonsa suunnitteluun. Hankkeessa on edetty pilotointivaiheeseen. Kurkiaura-hankkeessa kehitetään asiakaslähtöistä hyvän hoidon palvelujärjestelmää, jota tullaan pilotoimaan sepelvaltimotautiin sairastuneilla. Tarkastuslautakunta antaa tukensa laadukkaiden asiakaslähtöisten palveluiden kehittämiseen, mutta suosittelee hankkeiden vaikutusten arviointia, jotta hyvät käytännöt ja hankkeissa kehitetyt toimet saadaan pysyviksi. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen koululääkärin resursointiin, jotta voidaan paremmin toteuttaa ns. neuvola-asetuksen vaatimuksia eli parantaa lasten, nuorten ja heidän perheidensä ehkäisevien terveyspalveluiden toteuttamista. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen myös geriatriaan erikoistuvan lääkärin resursoinnista, minkä johdosta kunnassa on ollut mahdollista aloittaa oma muistipoliklinikkatoiminta. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen hammashuollon toiminnan paranemiseen. Kiireellinen hoito on toteutunut 1-3 päivän kuluessa yhteydenotosta ja kiireetön hoito neljän kuukauden sisällä. Lisäksi aikuisten osuus hammashuollon asiakkaista on lisääntynyt ja ylittänyt tavoitteet: hammaslääkärikäynneissä aikuishoidon osuus 67 % (tavoite %) ja suuhygienistin käynneistä aikuishoidon osuus 51 %. Tavoitteen mukaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatimiseksi perustetaan työryhmä. Tarkastuslautakunta pyytää selvityksen, miksi työryhmää ei ole perustettu ja järjestämissuunnitelman laatimista aloitettu. 9

10 Vastaus: Kunnanjohtaja on nimennyt terveyden edistämisen työryhmän, jonka tehtävänä on hyvinvointia edistävien toimenpiteiden koordinointi. Työryhmä vastaa hyvinvointikertomuksen laadinnasta yhdessä sosiaali- ja terveystoimen suunnittelijan/hyvinvointikoordinaattorin kanssa. Niin ikään työryhmä koordinoi maakunnallisessa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden toteutumista yhdessä erikseen nimetyn, Tampereen seudun edustajista koostuvan seurantaryhmän kanssa. Tavoitteessa mainitulla järjestämissuunnitelmalla on alun perinkin tarkoitettu maakunnallista suunnitelmaa, joka on jo tehty. Erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon terveyskeskussairaalaan ovat potilaat päässeet siirtymään edellisvuosien tapaan ilman siirtoviivemaksujen kertymistä. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että siirtoviivemaksuilta on vältytty ja terveyskeskussairaalalla on riittävät resurssit potilaiden hoitoon. Erikoissairaanhoidon hoitotakuu toteutui Lempäälän osalta pääosin hyvin lukuun ottamatta yhtä toimialuetta (toimialue 3). Lisämäärärahasta huolimatta erikoissairaanhoidon tehtäväalue ylitti määrärahansa eurolla (1,7 %), mikä johtui ensihoidon järjestämisvastuussa tapahtuneesta muutoksesta ja kalliista hoidosta aiheutuneista lisäkustannuksista. Lautakunta toivoo, että ensihoidon osuudesta määrärahaylityksestä olisi tehty tarkemmin selkoa tilinpäätöksessä. Vastaus: Ensihoidon osuus erikoissairaanhoidon määrärahan ylityksestä oli Jatkossa tilinpäätöksessä tuodaan erikseen esiin ensihoidon kustannusten toteutumatiedot. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä asiana sitä, että verenohennushoidossa olevien omahoitoa ja hoidon porrastusta sairaanhoitajien, kotisairaanhoitajien ja lääkäreiden välillä on kehitetty. Tämän johdosta yli puolet potilaista on voitu siirtää joko ohjattuun omahoitoon (40 potilasta) tai sairaanhoitajan hoitovastuulle (249 potilasta). Lääkärin vastuulle on jäänyt 227 potilasta, jolloin häneltä on vapautunut resursseja muille lääkärinhoitoa tarvitseville potilaille. Oman psykiatrian yksikön toiminnassa vahvistettiin yhteistyötä terveyskeskussairaalan kanssa siten, että 30 % potilaista pystyttiin hoitamaan terveyskeskussairaalassa. Lasten päivähoidon organisaatio uudistui arviointivuoden alusta. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen, että muutoksen myötä päiväkodin johtajien työaikaa pystyttiin suuntaamaan enemmän sekä henkilöstö- että pedagogiseen johtamiseen. Pedagogisen johtamisen tueksi valmistui myös laatukäsikirja, joka yhdessä lasten osallisuuden lisäämisen kanssa muodostaa vahvan pohjan toiminnan kehittämiseen ja arviointiin. Päiväkoti Siskonlinna aloitti toimintansa osittain kahdella ryhmällä vuoden 2013 loppupuolella, mutta Tarikanmäen päiväkoti jouduttiin sulkemaan kesällä Uusien päiväkotien tarve on jatkossa suuri asukasluvun voimakkaan kasvun vuoksi. Tarkastuslautakunta toivoo, että päiväkotipaikkojen tarpeen ennakoimiseen kiinnitettäisiin enemmän huomiota. Tarkastuslautakunta toivoo, että päivähoidon mobiilisovelluksen kilpailutuksessa ja käyttöönotossa selvitettäisiin mahdollisuus tuntiperusteisen hinnoittelun käyttöönottoon. Vanhustyö, perhetyö ja toimeentuloturva sekä vammaispalvelut Vanhustenhuollossa asetetut tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Heinäkuun alussa 2013 voimaan tullut ns. vanhuspalvelulaki (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) määrittelee ikääntyneeksi väestöksi 63 vuotta täyttäneet ikäryhmät. Kunnan painopistealue on jatkossakin selvästi vanhimpien ja toimintakyvyltään heikoimpien ikäluokkien (yli 75-vuotiaat) palveluissa. 10

11 Tarkastuslautakunta muistuttaa, että huomioidaan myös seniori-ikäisten palvelutarpeet ja senioritoiminnan kysyntä kehittämällä heille monipuolisia toimintoja, jotka tukevat heidän hyvinvointiaan. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen, että kielteisiä kotipalvelupäätöksiä ei ole jouduttu tekemään. Sen sijaan palvelusetelin käytön lisäämiseen tähdännyt tavoite ei toteutunut. Tarkastuslautakunta kannustaa tarkastelemaan niitä keinoja, jotka mahdollistavat useammalle vanhukselle palvelusetelin käytön. Toimelantalon laajennus valmistui arviointivuoden lopulla, jolloin senioritaloasumisen mahdollisuudet kunnan pohjoispäässä lisääntyivät. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen, että laajennuksen myötä kuntaan saadaan ensimmäinen oma tehostetun palveluasumisen 6-8 -paikkainen yksikkö Toimelakoti. Tarkastuslautakunta toivoo, että jatkossa huomioitaisiin myös senioritalorakentamisen tarve. Kotona asumisen tuen ohella on huomioitava myös omaishoitajat sekä heidän jaksamisensa. Kunnan asukasmäärän kasvaessa perhetyön yksiköiden palveluiden kysyntä on kasvanut lapsiperheiden kotipalvelussa, aikuissosiaalityössä ja lastensuojelutyössä. Tämä on aiheuttanut myös haasteen pysyä lainsäädännön edellyttämissä määräajoissa. Lastensuojeluilmoitusten ja hakemusten sekä lastensuojelutarpeen selvityspyyntöjen määrä on selkeästi kasvanut, joka on aiheuttanut sen, ettei kolmen kuukauden määräajassa ole pysytty. Tarkastuslautakunta on huolestunut kustannusten valumisesta korjaaviin toimenpiteisiin. Tarkastuslautakunta kehottaa kiinnittämään huomiota erityisesti perhetyön toiminnan näkökulmasta, että tehostettaisiin lasten ja perheiden sekä yksinasuvien asiakkaiden parissa tehtävää ehkäisevää perhe- ja sosiaalityötä. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen, että toimeentulotukihakemukset on pystytty käsittelemään lain edellyttämässä seitsemän arkipäivän määräajassa. Tarkastuslautakunta on kuitenkin huolestunut erityisesti pitkäaikaisesti toimeentulotukea saavista asiakkaista, jotka tarvitsisivat työntekijän tukea päästäkseen työelämään tai opiskelujen pariin. Tarkastuslautakunta toivoo, että kesken jäänyt selvitystyö päihdeasiakkaiden vaihtoehtoisista asumispalveluista saataisiin päätökseen. Vammaispalveluiden osalta on haasteena opiskelunsa päättäneiden vammaisten nuorten kohdalla löytää heidän kykyjään vastaavan työn tai työtoimintapaikan löytyminen. Vammaisten henkilöiden työllistyminen vapaille työmarkkinoille on vaikeaa. Tarkastuslautakunta kehottaa kunnan kaikkia sektoreita osallistumaan työtoimintamahdollisuuksien järjestämiseen. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen, että vammaisneuvosto on julkaissut arviointivuonna Esteetön Lempäälä raportin. Vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille suunnatut Pesäpuun asunnot ovat täynnä. Tarkastuslautakunta kehottaa kuntaa suunnitelmissaan huomioimaan Pesäpuun kaltaisen asumisjärjestelytarpeen Sivistystoimi Sivistystoimessa oli vuoden aikana käynnissä kuusi hanketta. Tarkastuslautakunta on tyytyväinen sivistystoimen hanketoiminnan aktiivisuuteen. Lautakunta kannustaa jatkamaan hanketoimintaa edelleen. Oppimisympäristöjen ajanmukaisuuden varmistamiseksi on tehty huoltajille kohdennettu kysely, jonka perusteella oppimisympäristöt on todettu turvallisiksi ja viihtyisiksi. Tarkastuslautakunta kuitenkin kiinnittää huomiota kyselyn alhaiseen vastausprosenttiin. 11

12 Päivähoidon ja sivistystoimen yhteistyötä on tiivistetty henkilöstön koulutusten ja yhteistyökäytänteiden osalta, muun muassa nivelvaiheyhteistyö päivähoidon ja esiopetuksen välillä. Tarkastuslautakunta kannustaa yhteistyön edelleen kehittämiseen esim. lähekkäin sijaitsevien koulujen ja päiväkotien sekä urheiluseurojen välillä. Lautakunta on tyytyväinen, että peruskoulun tai joustavan lisäopetuksen päättäneistä yksikään ei jäänyt vaille välitöntä opiskelupaikkaa lukuvuonna Sivistyslautakunta ansaitsee kiitosta useamman vuoden työstä koulujen johtokuntien työn kehittämisessä. On hyvä, että lautakunta edelleen järjestää koulutustilaisuuksia johtokuntien jäsenille. Tapahtumien lisääminen kirjastojen tiloissa on hyvä ratkaisu, jota kannattaa edelleen laajentaa ja kehittää. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä asiana koulun ja kirjaston yhteistyötä (mm. kirjastoautokäynnit) sekä tapahtumien järjestämistä kirjastossa. Kirjaston lastenosaston majakka on lautakunnan mielestä kannustettava esimerkki asiakaslähtöisestä palvelusta. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä asiana, että kunnassa on toteutettu monipuolisia ja hyvin onnistuneita kulttuuritapahtumia. Vapaaehtoisen yhdistystoiminnan laajuus on tässä merkittävänä tukena. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota, että avustusten hakuprosessia tulisi kehittää, jotta hakemukset voitaisiin käsitellä yhdessä haussa. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota liikuntapalvelujen muiden sisäliikuntatilojen arkipäivien alhaiseen käyttöasteeseen. Liikuntatilavuorojen hinnoittelulla tulisi pyrkiä käyttöasteen parantamiseen. Lautakunta pitää hyvänä asiana, että kunta kehittää liikuntapalveluissa yhteistyötä kunnan sisällä ja muiden toimijoiden kanssa, kuten Voimaa vanhuuteen työryhmä ja KKI-yhteistyöryhmä, ja kannustaa edelleen kehittämään toimintaa. Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien tavoittaminen on erittäin kannatettava asia ja se vähentänee toteutuessaan sairastamisia ja siitä johtuvia kuluja. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että liian vähän liikkuvien liikuntapalveluihin on kiinnitetty huomiota. Terveys- ja erityisliikuntaryhmien osallistujamäärät kehittyivät suotuisasti kasvaen edellisvuodesta 27 %. Liikuntaryhmien suosion kasvu on lautakunnan mielestä hyvä asia. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota nuorisopalveluissa osallistujien lukumäärän laskuun. Vuonna 2013 osallistujia oli ja edellisvuonna Lautakunta toivoo, että tilinpäätökseen sisällytetään jatkossa perustelut, mikäli palvelun osallistujamäärissä tapahtuu olennaisia muutoksia Tekninen toimi Tarkastuslautakunta kiinnittää edelleen huomiota toistuviin teknisen toimen budjettiylityksiin. Vuodesta 2010 lähtien tarkastuslautakunta on toivonut parannusta hankkeiden kustannusarvioiden laadintaan. Taloussuunnitelman teknisen toimen hallinnon ja seudullisten palvelujen tavoitteissa on välitavoitteena paperin kulutuksen vähentäminen, mutta tilinpäätöksessä asia on käsittelemättä. Tarkastuslautakunta toivoo, että taloussuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksessä. Palo- ja pelastustoimen toimintavalmiusaikatavoitteet toteutuivat. Lautakunta pitää hyvänä, että tarkastettujen yritys- ja laitoskohteiden tavoite saavutettiin. 12

13 Tarkastuslautakunta pyytää selvitystä, miksi tilatoimessa ei ole tehty tavoitteeksi asetettuja kuntoarvioita. Vuoden 2013 aikana tehtiin Kuljun Koulutalo Oy:n tiloja ja lukion sisäilmaa koskevat selvitykset ja varattu määräraha käytettiin näihin kohteisiin. Selvitysten pohjalta on ryhdytty jatkotoimenpiteisiin. Lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että määrärahojen tavoitepoikkeamissa on mainittu kiinteistötietojärjestelmän käyttöönotto, johon ei ole taloussuunnitelmassa budjetoitu määrärahoja. Lautakunta pyytää selvityksen määrärahaylityksestä. Kiinteistötietojärjestelmä Haahtela oli yksi syy tilatoimen käyttösuunnitelman ylityksiin käyttöönoton ollessa ennakoitua kalliimpi. Tilatoimen tehtäväalueella oli myös muita ylityksiä aiheuttaneita kohteita vaikka niihin ei erityisesti liittynytkään mitään taloussuunnitelmamainintoja. Tarkastuslautakunta toivoo tilatoimen kiinnittävän huomiota tavoiteasetantaan ja tavoitteiden toteutumiseen. Lautakunta kiinnittää huomiota tilinpäätöksen teknisen toimen rakennuttamisen talousarvio- ja vertailuvuoden tilinpäätöstietojen esittämistapaan. Rakennuttaminen on siirretty omaksi alueekseen tilatoimen alta. Lautakunta pyytää selvittämään yksityiskohtaisemmin rakennuttamisen tavoitteita ja niiden toteutumista. Vuoden 2013 rakennuttamisen tavoitteet sisältyvät tilatoimen tavoitteisiin. Rakennuttamisen tehtäväalueen muodostaminen tapahtui vasta alkuperäisen käyttösuunnitelmapäätöksen jälkeen keväällä 2013 osana teknisen toimen organisaatiouudistusta. Rakennuttamisen tehtäväalueelle hyväksyttiin omat tavoitteet vuosien taloussuunnitelmassa. Toritoiminnan tavoitteeksi oli asetettu toimiva tori kesällä Tavoitteen toteutumista ei ole arvioitu tilinpäätöksessä. Yhdyskuntasuunnittelussa ja kehittämisessä pohjakarttaa on valmistettu huomattavasti enemmän kuin tavoitteessa. Tarkastuslautakunta näkee hyvänä asiana, että kunnan pohjakarttaa pidetään ajan tasalla. Osoitekartan uudistusta ei ole saatu uudistettua tavoitteen mukaisesti. Osoitekartasta valmistui vuonna 2013 noin kolmannes. Maankäytön suunnittelussa on asetettu tavoitteeksi vähintään kolmen vuoden asemakaavareservin luominen ja kunnan tarjoamien tonttien määrän lisääminen. Tilinpäätöksestä ei käy ilmi, toteutuuko asetettu tavoite. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä asiana, että kaavoituksessa on otettu huomioon lähipalvelujen ja asumisen yhteensovittaminen. Maankäytön ja kaavoituksen toimintatuotot ovat toteutuneet arvioitua pienempinä. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä asiana, että tilinpäätöksessä on todettu, että maankäyttösopimuksista kertyviä tuottoja tulisi seurata yhtä vuotta pidemmällä aikavälillä. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä rakennuslupien käsittelyaikojen seurantaa, mutta kiinnittää huomiota asetetun tavoitteen realistiseen saavutettavuuteen (toteutunut 85 %, tavoite 95 % käsitelty määräajassa). Tarkastuslautakunta pitää hyvänä asiana laskuttamattoman veden ja jäteveden osuuden pienentämisestä. Verkostojen pitkäjänteiseen saneeraukseen ja ennakoivaan huoltoon tulee edelleen panostaa. 13

14 Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että Siskonlinnan päiväkoti hanke alitti muutostalousarviossa asetetun määrärahansa. Hulaus-hankkeen vuoden 2013 kustannukset ( euroa) ylittivät selvästi alkuperäisessä talousarviossa asetetut määrärahat ( euroa). Tarkastuslautakunta toivoo, että vastaavan suuruusluokan hankkeiden budjetoinnin realistisuuteen ja eri toteuttajien vastuisiin kustannuksista kiinnitetään erityistä huomiota Kuntakonserni Tilinpäätöksen kattavuutta on laajennettu edellisvuodesta sisällyttämällä tilinpäätökseen kunnan viisi osakkuusyhteisöä. Kuntakonsernin keskeiset muutokset toimintavuoden 2013 aikana olivat koulutuskuntayhtymä Pirkon lopettaminen sekä Lempäälän Vesi liikelaitoksen toiminnan käynnistäminen. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että liikelaitoksen taloudellisen informaation raportointi lisääntyy jatkossa. Kunnan konsernilainat olivat vuoden 2013 päätteeksi euroa/asukas (2012: euroa/asukas). Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus nousikin edellisvuodesta selvästi ollen vuoden lopussa 72,9 % (2012: 60,7 %). Konsernin lainat asukasta kohden ylittävät selvästi (n. 23 %) vertailukuntien keskiarvon euroa/asukas (ks. kuvio 1). Tarkastuslautakunta kiinnittää edelleen huomiota konsernin lainamäärän kehitykseen. Lautakunta pitää huolestuttavana kehityksenä konsernin lainakannan nopeaa kasvua. Kuvio 1. Vertailukuntakonsernien lainat, euroa/asukas Konsernilainat , /asukas Lainat, /asukas Kiinteistö Oy Sirkkavuori Kiinteistö Oy Sirkkavuoren tavoitteena on asuntojen kysyntään vastaaminen. Tätä tavoitetta täyttämään on marraskuussa valmistunut Maakalaan rakennettu uudiskohde, kaksi kerrostaloa, joissa yhteensä 55 asuntoa. Kohde fuusioitiin Kiinteistö Oy Sirkkavuoreen tammikuussa Tarkastuslautakunta on tyytyväinen siitä, että Kiinteistö Oy Sirkkavuori on päässyt sille asetettuihin tavoitteisiin. Tarkastuslautakunta toivoo, että Sirkkavuoren raportointiin sisällytettäisiin tiedot, miten kauan keskimääräisesti hakijaruokakunta odottaa asuntoa ja millaiset resurssit yhtiöllä on täyttää erittäin kiireellisessä asunnontarpeessa olevien hakijoiden tarpeet. Näiden kiireellisten hakijoiden prosentuaalinen osuus kasvoi merkittävästi vuodesta 2012, jolloin kiireellisten osuus oli 9 % kun se kertomusvuonna oli jo 16 %. Tarkastuslautakunta toivoo, että kiireelliseen tarpeeseen saada uusi koti varauduttaisiin. 14

15 Vastaus: Hakijaruokakunta odottaa tietoa valinnasta Sirkkavuoren osoittamaan vuokra-asuntoon tällä hetkellä keskimäärin 45 päivää. Erittäin kiireellisessä asunnontarpeessa olevien hakijoiden asuttamiseen vaikuttavat monet eri tekijät. Erittäin kiireelliset hakijat ovat usein myös erittäin haastavassa elämäntilanteessa. Ei riitä, että osoitetaan asunto, päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat sekä talousvaikeudet tuovat haasteita ja tuentarvetta asumiseen. Suurin osa (64%) hakijoista hakee pientä, yhden henkilön tulotasoon sopivaa asuntoa, mutta pieniä asuntoja vapautuu asuntokannasta vain vähän. 7% kuukausittain vapautuvista asunnoista on yksiöitä eli muutama asunto. Lempäälän Lämpö Oy Lempäälän Lämmön liikevaihto on laskenut tarkastusvuonna 5 % ja sen toiminta on ollut tappiollista. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota toiminnan tappiollisuuteen ja toivoo, että kannattavuuden heikkenemisen syistä tehtäisiin tarkempaa selkoa tilinpäätösraportoinnissa. Lempäälän Energia Oy on ottanut käyttöön puupohjaisen biopolttoaineen Sääksjärvellä helmikuussa Nykyisestä kaukolämmön energiatuotannosta korvataan noin 20 % biopohjaisella polttoaineella. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että tavoitteen biopolttoaineen käytön lisäämiseksi 2 % /vuosi toteutumisesta ei ole tehty selkoa. Tarkastuslautakunta toivoo tarkempia tietoja biopohjaisen polttoaineen käyttöönoton taloudellisista vaikutuksista. Liikevaihdon lasku johtuu leudosta vuodesta 2013 ja kaukolämmön energiahinnan laskusta. Lempäälän Lämpö Oy:n nettotulos 2013 oli positiivinen. Nettotuloksessa otetaan huomioon Lämpökonsernin konserniavustukset. Lämpökonsernissa tehtiin merkittävästi suuremmat poistot, kuin edellisinä vertailuvuosina. Poistojen määrä kasvoi merkittävästi Sääksjärvelle investoidun biolämpölaitoksen johdosta. Keskustan alueen lämpölaitoksen edetessä, saataisiin kaukolämmön energiantuotannosta noin 80% tehtyä biopohjaisella polttoaineella. Tavoitteena loput 20% tultaneen hoitamaan biokaasulla, sen ollessa hintakilpailukykyinen. Lautakunta pitää hyvänä, että vanhoja, polttoaineenaan kevyttä polttoöljyä käyttäviä kiinteistöjä on liitetty kaukolämpöverkkoon nykyisellä verkoston alueella. Lautakunta pitää hyvänä asiana myös sitä, että Sääksjärven lämpölaitos on täysin varmistettu omakäyttösähkön osalta ja sähkön saanti taataan sääolosuhteiden aiheuttaessa häiriöitä. Muiden kuin Sääksjärven lämpölaitoksen osalta tieto ei käy ilmi tilinpäätöksestä. Lempäälän Kehitys Oy Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että yleisen taloustilanteen heikentymisestä huolimatta Lempäälän Kehitys Oy pyrki toteuttamaan elinkeinostrategian mukaista yrittäjyyden mallikuntatavoitetta yhteistyössä eri tahojen kanssa, esimerkiksi Lempäälän Yrittäjien kanssa. Yrittäjyyden tukemisessa Lempäälän Kehitys Oy onnistui vallitsevassa taloustilanteessa todella hyvin. Erityisen huomioimisen ansaitsee se, että yritystonttien myyntitavoitteena ollut vähintään viisi tonttia ylittyi huomattavasti kun tontteja myytiin yhdeksälle yritykselle. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä sitä, että Lempäälää ja Marjamäkeä on markkinoitu aktiivisesti erilaisissa julkaisuissa. Yksi Lempäälän Kehityksen päätehtävistä on matkailun edistäminen ja Lempäälän aseman vahvistaminen luonto- sekä perhekohteena. Tredean toimesta on ollut pitkään valmisteilla matkailutuloselvitys, sen toivotaan valmistuvan kevään 2014 aikana. Lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että työpaikkaomavaraisuuden kasvutavoitetta ei ole määritelty täsmällisesti ja pyytää selvityksen tavoitteen toteutumisesta. 15

16 Tilastokeskuksen tuorein valmis aineisto työpaikoista ja työllisestä työvoimasta kunnittain on vuodelta Siitä laskettuna Lempäälän työpaikkaomavaraisuus oli 0,708 (= 70,8 %). Kasvua vuoteen 2010 nähden oli prosentin verran. Lempäälän väestön kasvu oli 2012 kova noin 550 henkeä, mikä on haaste työpaikkaomavaraisuuden kehittymisen kannalta. Näin ollen hyvä vuotuinen kasvutavoite työpaikkaomavaraisuudelle on 0,5-1 prosenttia. Kauppiasyhdistystoiminnan ja Ideaparkin ympäristön vetovoiman kehittämistä koskevan tavoitteen mittariksi on asetettu toteutumisprosentti. Tilinpäätöksessä ei ole raportoitu tavoitteen toteutumisprosenttia. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota Ideaparkin jatkokehittämistä ja erityistehtäviä koskevan tavoitteen epäselvyyteen. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä Lempäälän Kehityksen osallistumista EU-rahoitteisena aloitettuun Eteläisessä Namibiassa, Keetmanshoopissa toteutettavaan uuteen kunnalliseen vesihuollon hakkeeseen, jossa on mukana Tampereen seudun kuntia ja akateemisia instituutioita. Tarkastuslautakunta toivoo, että tilinpäätökseen sisällytetään tiedot hankkeen rahoituksen kunnan ja valtion osuuksien jakautumisesta. Lempäälän kunnan merkittävin kehitysyhteistyöhanke on Yhteistyössä Kangasalan kunnan ja Ondangwan ja Keetmanshoopin kaupunkien kanssa toteutettava Pohjoinen-Etelä kumppanuushanke. Pohjoinen-Etelä ohjelma on Suomen kuntaliiton koordinoima ja Suomen Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyövaroista rahoittama ohjelma johon osallistuu useita suomalaisia kuntia ja niiden kumppaneita eteläisessä Afrikassa. Ohjelma edellyttää hankkeilta 10% omavastuuosuutta ja Lempäälä ja Kangasala ovat tehneet sopimukset Namibialaisten kuntakumppanien kanssa että namibialaiset kaupungit kattavat edellytettävän omavastuuosuuden itse. Lempäälän ja Kangasalan kunnille on budjetoitu hankevaroista maksettavaksi ohjelmakaudella niiden organisaation ajankäytöstä tähän kehitysyhteistyökumppanuuden toimintaan yhteensä noin Kangasalan kunta on hakenut ja saanut erikseen EU-rahoitusta Keetmanshoopin kaupungissa toteutettavaan vesihuollon kehittämishankkeeseen. Lempäälä on hankkeessa kumppanina vain tarjoamalla organisaatiomme kunnallistekniikkaan liittyvää asiantuntijaosaamista hankkeen toteuttamiseen kuten myös Tampereen teknillinen Yliopisto sekä Namibian Ammattikorkeakoulu Polytechnic of Namibia. Osallistumisesta hankkeen toteutukseen koituvat kulut ja ajankäyttö katetaan EU-rahoituksesta Henkilöstö Lempäälän kunnan henkilöstökertomus vuodelta 2013 on laadittu Kuntaliiton henkilöstöraportoinnista antaman suosituksen mukaisesti. Lempäälän kunnan henkilöstömäärä on vuonna 2013 kokonaisuudessaan kasvanut 62 henkilötyövuodella, vuosina 2011 ja 2012 kasvu on ollut maltillisempaa, mutta sitä ennen kasvuvauhti on ollut nykyistäkin suurempaa. Lempäälän kunnalla oli yhteensä 1256 vakituista työntekijää. Lempäälän kunnan taloussuunnitelmassa yleisperustelujen yhteydessä ennakoitiin 15 henkilötyövuoden lisäystä kunnan vakituisessa henkilöstöresurssissa. Henkilöstöraportissa kasvu oli raportoitu koko henkilöstön määrän kasvulla. Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään huomiota raportointitapaan, jotta toteutumisen arviointi tavoitteisiin verrattuna olisi mahdollista. Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että Lempäälän kunta ottaa vastaisuudessa huomioon vuoden 2010 lomautuksiin liittyneen kertomusvuonna 2013 saamansa työtuomioistuimen tuomion vastaavien tilanteiden välttämiseksi tulevaisuudessa. Lisäksi lautakunta 16

17 kannustaa selvittämään henkilöstöön liittyvien toimenpiteiden lainmukaisuuden mahdollisuuksien mukaan etukäteen, jotta vastaavan kaltaisilta tilanteilta vältytään tulevaisuudessa. Henkilöstön hyvinvointiin ja palkkaukseen tulee edelleen kiinnittää erityistä huomiota. Työhyvinvoinnin kehittämiseksi on kunnalla menossa lukuisia erilaisia projekteja ja niitä varten on perustettu monia työryhmiä mm. sisäilmatyöryhmä, johon osallistuvat muun muassa työsuojeluvaltuutetut, ryhmän tarkoituksena on avoin tiedottaminen. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä asiana sijaisuuksien ja määräaikaisuuksien käytön vähenemistä kunnan tehtävien hoitamisessa. Lautakunta katsoo, että määräaikaisten työsuhteiden käytön tarkoituksenmukaisuuteen ja lainmukaisuuteen tulee kiinnittää huomiota. Vuonna 2012 tarkastuslautakunta kiinnitti huomionsa siihen, että ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa vakituisen henkilökunnan sairauspoissaolojen suhteellinen määrä oli laskenut vuonna 2012 verrattuna edellisiin vuosiin verrattuna. Arviointivuonna sairauslomien määrä on jälleen kasvanut, ja sairauslomien määrä oli suurempi kuin edellisvuosina Tarkastuslautakunta pyytää toimialoja harkitsemaan tarkasti onko ns. ostovapaiden käyttö tarkoituksenmukaista jatkossa, vai kuormitetaanko ostovapaan aikana olemassa olevaa henkilökuntaa liikaa. Tarkastuslautakunta haluaa selvityksen siitä, miten ostovapaat jakautuvat eri toimialueille ja kuinka paljon ostovapaita käyttävissä työryhmissä on terveysperusteisia poissaoloja. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että ostovapaista saatavien säästöjen arvioinnissa tulee ottaa huomioon mahdolliset sairauspoissaolojen ja tekemättä jääneiden töiden kustannukset sekä siihen, että eri toimipisteissä on yhdenvertaiset mahdollisuudet hyödyntää ostovapaita. Lautakunta kiinnittää huomiota ostovapaajärjestelmän tarkoituksenmukaisuuteen kuntalaisen ja palvelujen saatavuuden ja laadun näkökulmasta. Ostovapaat jakautuvat vuonna 2013 toimialoille seuraavasti: YLHALL SOTE SIV TEKN YHT. 585 päivää (ka 14,98pv/työntekijä) 1988 päivää (ka 12,16pv/työntekijä) 278 päivää (ka 4,38pv/työntekijä) 220 päivää (ka 7,02pv/työntekijä) 3071 päivää (ka 10,20pv/työntekijä). Vertasimme vuoden 2013 ja vuoden 2012 sairauspoissaoloja sekä pidettyjä ostovapaita toimialoittain. Tämän tarkastelun perusteella vuonna 2013 on otettu ostovapaita (työpäivä) vähemmän kuin vuonna Sairauslomat ovat tänä vertailukautena kuitenkin lisääntyneet kaikilla toimialoilla. Näin ollen voidaan todeta, että pidetyt ostovapaat eivät ainakaan lisää sairauslomia toimialoilla. Ostovapaat ovat olleet hyvin arvostettuja henkilöstön parissa ja monissa tilanteissa ne ovat tuoneet jaksamista ja joustavuutta erilaisissa elämäntilanteissa. YT-komitea on käsitellyt ostovapaakäytännön joka vuosi. Luottamusmiehet ovat puoltaneet ostovapaakäytäntöä vaikka sitä ei kaikissa yksiköissä voidakaan toteuttaa. Tavoitteena on kaikissa tilanteissa varmistaa kuntalaisten palvelut, myös tilanteissa, joissa henkilöstö on vuosilomalla, sairauslomalla tai koulutuksissa. Myös ostovapaiden aikana esimiehet vastaavat siitä, että kuntalaisten palvelut turvataan. 17

18 Tarkastuslautakunta yhtyy henkilöstökertomuksen näkemykseen siitä, että sairauslomiin vaikuttaminen tapahtuu parhaiten yksilöllisen toiminnan kautta ja yhtyy näkemykseen, että on hyvä toimintamalli seurata sairauslomia henkilöittäin. Lautakunta toivoo, että tarvittaessa käynnistetään nopeasti hyvinvointiin liittyviä toimia. Tarkastuslautakunta toteaa, työterveyshuollon kustannukset kasvoivat peräti 6,8 % työntekijää kohden vuonna Työterveyshuollon kustannuskehityksen seurantaan tulee kiinnittää huomiota. Tarkastuslautakunta toistaa edellisen kertomuksensa kysymyksen, onko tarpeen olla näin monia eri foorumeita, työryhmiä ja yhteistyöhankkeita henkilöstöhallinnon alueella. Hankkeiden vaikuttavuus tulee arvioida esimerkiksi osana henkilöstökyselyä, miten henkilöstö kokee näiden eri foorumeiden parantavan työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä. Tarkastuslautakunta toivoo ja toistaa aikaisemman näkemyksensä siitä, että edelleen pitää kiinnittää erityistä huomiota sijaisuuksien järjestämiseen. Lempäälän kunnalta on jäämässä eläkkeelle useita pitkään palvelleita viranhaltijoita, heille tulee valita seuraajat jo hyvissä ajoin ennen eläkkeelle siirtymistä. Tarkastuslautakunta toistaa ehdotuksensa hiljaisen tiedon siirtämistä esimerkiksi käsikirjamuotoon, jonka sisältöön voivat kaikki henkilöstöryhmät vaikuttaa. Tarkastuslautakunta toistaa toivomuksensa siitä, että sijaisuuksiin varaudutaan etukäteen riittävällä varamiesjärjestelmällä. Tällä varmistetaan, ettei mikään kunnan toiminnan kannalta olennainen asia ole vain yhden henkilön varassa. Tarkastuslautakunta kannustaa kuntaa miettimään miten kunnassa saataisiin paremmin työllistettyä pitkäaikaistyöttömiä ja vältyttäisiin maksamasta sakkoja valtiolle pitkäaikaistyöttömien työllistämisen laiminlyönnin vuoksi. 5 Tilinpäätösraportointia koskevat havainnot Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että tilinpäätöksen tavoitteiden toteutumisesta annetuissa tiedoissa esiintyy tarpeetonta toistoa (esim. Lempäälän Kehitys Oy:n ja elinkeinotoimen tavoitteet). Tilinpäätösasiakirjan sisältöä tulee edelleen kehittää ja joiltain osin yhdenmukaistaa. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota tilinpäätöksessä raportoitujen tavoitteiden, mittareiden ja välitavoite/tavoitetason keskinäiseen johdonmukaisuuteen. Välitavoitteen saavuttamisesta annetut selvitykset eivät kaikkien tavoitteiden osalta perustu tilinpäätöksessä esitettyihin mittareihin. Esimerkiksi tilatoimen energiansäästötavoitteen mittarina on energian kulutus, mutta tavoitteen toteutumisesta tällä mittarilla ei ole annettu selvitystä. Tarkastuslautakunta toivoo, että tilinpäätöksen informaatiota parannetaan liittyen kunnan omaisuuden kuntoon ja korjausvelkaan. Tilinpäätösinformaation luettavuuden kannalta olisi suositeltavaa, että määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta annettuihin laskelmiin sisällytettäisiin tieto prosentuaalisista määräraha- tai tuloarviopoikkeamista. 6 Yhteenveto Kunnan talouden tunnusluvut olivat pääosin hyvällä tasolla vuoden 2013 päättyessä, joskin tunnusluvut ovat heikentyneet edellisvuodesta lähentyen kriisikunnan kriteerien tasoa. Kunnan tahtotila säilyä itsenäisenä edellyttää tasapainoista ja tervettä kuntataloutta. Lautakunta katsoo, että kunnan ja kuntakonsernin lainakanta on korkealla tasolla ja toimintakulujen kasvu (5 % edellisvuodesta) oli edelleen liian korkea. Investointien tulorahoitusosuus oli arviointivuonna lautakunnan näkemyksen mukaan riittämätön. Investointien tulorahoituksen kasvattamiseen ja tiukkaan menokuriin tulee tähdätä jatkossa kunnan talouden kestävän kehityksen edistämiseksi. 18

19 Kunnan toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin. Lautakunnan näkemyksen mukaan kuntalaisten palveluja on parannettu useilla tehtäväalueilla. Esimerkiksi koululääkärin, geriatrian ja hammashoidon palvelut ovat parantuneet. Talousarviossa asetetut määrärahat ja tuloarviot ylittyivät arviointivuonna useilla tehtäväalueilla, joskin ylitykset olivat edellisvuotta vähäisempiä. Toiminnallisten tavoitteiden tarkoituksenmukaista määrittelyä ja selkeyttä sekä tavoitteiden toteutumisen raportointia ja vertailtavuutta edellisiin vuosiin tulee lautakunnan näkemyksen mukaan edelleen kehittää. Tarkastuslautakunta ehdottaa, että tilinpäätöksessä esitettäisiin yhteenveto tavoitteiden saavuttamisesta toimialoittain. Lempäälässä 14. toukokuuta 2014 Kirsi Kallio puheenjohtaja Jaana Riikonen jäsen Pekka Viljanen Eero Ruotsila Raili Lilja jäsen jäsen varajäsen 19

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin 1 (5) Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna 2016. Kaupungin tilikauden tulos oli 532 064 euroa ja ylijäämä esitettävien

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 65 19.06.2017 Tekninen lautakunta 79 31.08.2017 Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 19.06.2017 65 TARK.LTK

Lisätiedot

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Kertomuksen teksti saattaa sisältää myös muita sellaisia kannanottoja ja havaintoja, joihin voidaan antaa vastineita.

Kertomuksen teksti saattaa sisältää myös muita sellaisia kannanottoja ja havaintoja, joihin voidaan antaa vastineita. ARVIOINTIKERTOMUS 2015 -HAVAINNOT Taulukko on merkinnyt kertomukseensa numeroituihin kehyksiin sellaiset havainnot, joista lautakunta odottaa saavansa vastineet ja/tai selvitykset. Ohessa havainnot taulukko.

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016 12.6.2017 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2016 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,1 % (-4) -0,3 % (-4) -0,3 % (-15)

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus 77 20.03.2017 Kunnanhallitus 95 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 60 16.05.2017 Kunnanvaltuusto 44 24.05.2017 VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS 3328/02.02.02/2017 KHAL 20.03.2017 77 Tilinpäätöstä koskevat

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2014. vastaukset arviointikertomukseen 2014

LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2014. vastaukset arviointikertomukseen 2014 LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2014 - vastaukset arviointikertomukseen 2014 Sisältö 1 Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja ja lautakunnan suorittama toiminnan ja talouden arviointi

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017

Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017 Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v. 2016 Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017 Maakunnan - toimintatuotot 376,3 milj., kasvoivat 1,1 % edellisvuodesta - verotulot 883,5 milj. euroa, vähenivät

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2016 Kokousaika: 13.4.2016 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2013 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä Kunta hyvinvoinnin edistäjänä Verkostoseminaari Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, VM 1 Elinvoiman, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen tulevaisuuden kunnan perustyötä 2 Hyvinvoinnin edistäminen kuntalaissa

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS 1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1. Kokoonpano Ulvilan kaupungin tarkastuslautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtaja Pentti Tuomola varalla Minna

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista

Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista Kulut kaupunkilaisten tarpeiden mukaan Kuluvan vuoden budjetti on laadittu pitäen lähtökohtana

Lisätiedot