Hallintotuomioistuinpäivä Mikael Pentikäinen Tilannekuva ja todellisuus. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallintotuomioistuinpäivä Mikael Pentikäinen 2.12.2011. Tilannekuva ja todellisuus. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat,"

Transkriptio

1 Hallintotuomioistuinpäivä Mikael Pentikäinen Tilannekuva ja todellisuus Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg piti pari viikkoa sitten Joensuussa puheen, jota haluan aluksi lainata: Oikea tieto ja luotettava tilannekuva luovat edellytykset päätöksenteolle. Aikana, jolloin Wikileaks haastaa Pentagonin ja jolloin Facebook- ja Twitter-sivustot saavat hetkessä suuret joukot liikkeelle, informaatiooperaatiot ja tietotekniikan käyttö nousevat etualalle. Turvallisuus on todellisten tilanneuhkien ohella riippuvainen mielikuvista. Asia on juuri näin. Tässä mielikuvien luomisen maailmassa olennainen rooli on medialla. Tämän kiteytti hyvin laulaja Jim Morrison sanoessaan: Se, joka hallitsee mediaa, hallitsee mieliä. Tästä syystä vallanpitäjät - kaikkialla - ovat kiinnostuneita median hallinnasta. Moni suuri valta, kuten Kiina, levittää medioitaan suurella rahalla maailmalle ja tarjoaa yhä enemmän englannin- tai muun kielistä sisältöä. Näin tekee moni muukin. Oikeat päätökset vaativat tarkkaa tilannekuvaa. Tilannekuva riippuu faktoista mutta myös mielikuvista. Media luo molempia ja varsinkin ymmärrystä niistä. Siksi on tärkeää ymmärtää mediaa ja sen muutosta. Keskityn tässä puheenvuorossani kolmeen teemaan: median murrokseen, tämän murroksen vaikutuksiin ja lopuksi pohdin, miksi tarkan ja todellisen tilannekuvan luominen on niin vaikeaa. Aluksi on tarpeen todeta, että edustan lehteä, jonka henkinen perintö on olla vapaa lehti vapaassa yhteiskunnassa. Helsingin Sanomien sananvapauden mitalissa on neljä sanaa: Vapaa lehdistö vapauden elinehto. Tästä pohjalta uskon, että vapaa media kantaa kansallisen tehtävänsä oikean tilannekuvan luojana ja todellisuuden hahmottajana. Sananvapaus ei voi olla koskaan liian suurta, mutta sitä pitää käyttää vastuuta tuntien. Lehdistö katsoo asioita omasta kulmastaan, päätösvallan ulkopuolelta. Tänä vuonna juhlavuotta viettänyt kirjailija Juhani Aho, yksi Helsingin Sanomien edeltäjän Päivälehden perustajista, kirjoitti Sanomalehtimiehen muistelmissaan, että muusta maailmasta lehtimiehen erottaa barrikadi, jonka takana lehtimies istuu langat käsissään, ja hänen tahdostaan ilmestyy lehti, jokapäiväinen "tulkoon valkeus". "Koiran elämää, mutta ainoata, jota kannattaa elää", Aho siteerasi Mark Twainia. Hyvät ystävät, mediatoimialalla eletään historiallista murrosta. Sen ajuri on teknologinen muutos ja sen ilmentymä on globaali internet, joka vaikuttaa läpitunkevasti kaikkeen mediaan. 1

2 Olen kuvannut tilannetta toteamalla, että murros on suurin sitten Gutenbergin. Johannes Gutenberg oli saksalainen metallimies, jonka suuri innovaatio 1430-luvulla oli painotekniikka. Siihen asti kirjat oli jäljennetty käsin, yksi kerrallaan, pääasiassa luostareissa. Gutenbergin innovaatio mahdollisti sisällön massatuotannon. Keksintö muutti tiedonvälityksen dynamiikkaa ja teki tilaa Euroopan murrokselle, niin renessanssille kuin uskonpuhdistukselle. Gutenbergin innovaatio vapautti sanan kynän ja luostareiden kahleista. Tämän ajan Gutenberg on internet. Myös sillä on kumouksellisia vaikutuksia tiedonvälityksen dynamiikkaan. Se vapauttaa sanaa painokoneen ja postilaatikon kahleista. Se tekee mediasta globaalia, koska tietoverkon kautta pystymme - jos osaamme kieliä ja olemme toimivassa tietoverkossa - lukemaan lähteitä mistä tahansa maailman kolkasta. Internet vaikeuttaa sanan hallintaa, myös sensuuria, millä on suuri vaikutus sananvapauteen ja ihmisoikeuksiin. Internetin kahlinta ei ole helppoa, vaikka siihenkin keksitään jatkuvasti uusia keinoja. Samalla internet on tehnyt disinformaation kovin helpoksi. Olemme nähneet maailmalla - erityisesti arabikeväässä - modernin viestintäteknologian voimaa. Sosiaalisen median kautta ihmisiä on saatu liikkeelle ja synnytettyä ilmiöitä, joihin perinteinen media - lehdistö, televisio ja radio - on voimakkaasti tarttunut. Uuden ja perinteisen media yhteisvaikutus on ollut suuri, kun kuva todellisuudesta on tarkentunut ja kansalaisia on lähtenyt eri maissa liikkeelle taistelemaan oikeuksistaan ja vääryyksiä vastaan. On ollut vaikuttavaa nähdä, ettei arabimaita ajanut muutokseen ääriterrori vaan Twitteri, moderni viestintä. Toki taustalla on muitakin tekijöitä kuten vuosikymmenien sortovalta, terrori ja korruptio, mutta nyt koettu tuskin olisi tapahtunut tässä laajuudessa ja tällä vauhdilla ilman modernia mediateknologiaa. Vaikutukset ovat olleet sananmukaisesti kumouksellisia. Arabikevään tilanne on juuri nyt erityisen surullinen Syyriassa, jonka kansannousussa on kuollut YK:n mukaan noin 4000 ihmistä, joukossa ainakin 256 lasta, osa heistä on kidutettu hengiltä. Syyriaan ei pääse läntisiä toimittajia, mutta saamme sieltä uuden tekniikan avulla hajatietoja, joiden kautta on mahdollisuuksia luoda jonkinlaista tilannekuvaa. Se on erittäin valitettava. Hyvät ystävät, tällä isolla mediamurroksella on ollut tiedonvälitykseen monenlaisia vaikutuksia. Käyn läpi niistä yhdeksän. Ensiksi se on nostanut nopeusvaatimuksen niin viestivien viranomaisten kuin medioiden uudelle tasolle. Uudessa maailmassa nopeat todella syövät hitaat. Tällä on niin myönteisiä kuin kielteisiä vaikutuksia. Viestintävalmiuksien pitää olla kunnossa jatkuvasti, koska erityisesti häiriöoloissa tiedontarve on valtaisa ja kansalaiset ovat tottuneet siihen, että tietoa on nopeasti saatavilla. Vaikka valmiudet olisivat kunnossa, siitä huolimatta tilanteenhallinta on hyvin vaikeaa uuden median oloissa, koska sitä ei oikein hallitse kukaan, ei myöskään media itse. 2

3 Näemme nopean tiedontarpeen kasvun jokaisessa kriisissä: verkkoliikenne räjähtää hetkessä, kun järisyttävää tapahtuu. Tässä maailmassa tunti on iäisyys. Uutistyössä on siirrytty sekuntikilpailuun, jolla on isoja varjoja: mm. se, että muita medioita lainataan kevyesti tarkistamatta tietoja alkuperäislähteiltä, mikä voi johtaa epätarkkaan ja virheelliseen uutisointiin. Lisäksi informaatio oikea ja väärä - lentää hetkessä maa- ja kielirajojen yli. Toiseksi uusi maailma on tehnyt meistä jokaisesta tiedonvälittäjän. Kuka tahansa voi välittää informaatiota, ja sosiaalisen median kautta niin totisesti tapahtuu. Kun uutistilanne on päällä, Twitterin, Facebookin, muiden verkkoyhteisöjen ja keskustelupalstojen kautta leviää valtavasti informaatiota, oikeaa ja väärää. Tämä on nähty kaikissa kriiseissä. Tätä informaatiomassaa on täysin mahdoton sensuroida - paitsi sulkemalla verkon, mutta se taas halvaannuttaa koko yhteiskunnan - kuten Egyptissä nähtiin - eikä sitä siksi haluta tehdä. Informaatiomassasta on myös vaikea muodostaa luotettavaa kokonaiskuvaa. Kolmanneksi tämä murros muuttaa median ansaintaa. Uudessa maailmassa isokin kansallinen peluri on pieni, kun se kohtaa jopa globaalia kilpailua, joka koettelee perinteisen liiketoiminnan perusteita, niin mainos- kuin lukijatuottoja. En mene tähän syvemmälle, mutta totean, ettei vahva suomalainen media ole itsestäänselvyys tässä uudessa kansainvälisen kilpailun ympäristössä. Tulojen ehtymisellä on jo ollut isoja vaikutuksia esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa moni media on leikannut tuntuvasti kirjeenvaihtajaverkkoaan. Jokainen ymmärtää, että siitä ei hyvä seuraa, kun suurvallan kansan tilannekuva maailmasta kapenee rajusti. Neljänneksi se muuttaa uutiskilpailun dynamiikan. Kenellekään ei ole enää uutishegemoniaa, vaikka historia osoittaa kansalaisten mieluiten suosivan kriisitilanteissa perinteisiä uutistaloja. Kun jotain tapahtuu, uutisnälkäinen liikkuu verkossa jouhevasti sivustoilta toiselle. Suomessa vahvimmat verkkouutisbrändit ovat iltapäivälehdet, MTV3, HS ja Yleisradio. Esimerkiksi Helsingin Sanomilla on jo jatkuvasti noin 1,9 miljoonaa eri lukijaa, kun lasketaan yhteen eri kanavien kokoama yleisö, vajaa miljoona painetun lehden lukijaa ja 1,4 miljoonaa verkkolehden viikoittaista kävijää. Lehteä luetaan enemmän kuin koskaan sen historiassa. Viidenneksi eri medioiden rooli on muuttunut. Internetistä on tullut suurten uutisten, breaking news, ensisijainen kanava, mikä on ymmärrettävää. Verkko on loistava väline uutisten kertojalle, koska sen kautta niitä voi välittää ja täydentää tilanteen eläessä. Yhä useammin uutinen tulee kännykkään viestinä, joka kutsuu verkkoon lukemaan lisää. Radion ja television merkitys uutisten näyttämönä on vähentynyt, kuten sanomalehtien aikanaan television tullessa, mutta tärkeä se on yhä. Lehtien rooli on kertoa uutisten taustoja, hakea niille merkityksiä, liittää niitä kontekstiin, selittää ja auttaa ymmärtämään asiaa sekä katsoa tulevaan. Lehti pystyy tähän isojen pintojen ja ilmestymisrytminsä vuoksi erityisen hyvin. Kuudenneksi muuttumassa on perinteinen tasapainotilanne valtiollisen ja valtiosta riippumattoman median välillä, ja aivan erityisesti maissa, joissa näemme nyt vallanvaihtoja. Viimeinenkin luottamus valtiolliseen mediaan on mennyt, uusia toimijoita, kuten Al-Jazeera ja Al-Arabija, ottaa markkinaa. Suomessakin tämä tasapaino uhkaa muuttua, tosin eri lailla ja mittakaavassa. Meillä siihen vaikuttaa erityisesti Yleisradiolain uudistus, joka pitää liittää tähän mediamurroksen 3

4 kontekstiin. Kun Ylen asemaa pohditaan, pitää nähdä, että kyse on koko suomalaisesta mediakentästä. Siellä täytyy olla aidot menestymisen mahdollisuudet myös tässä uudessa maailmassa, jos haluamme säilyttää moniarvoisen mediamaiseman. Tämä ei ole kannanotto Yleisradiota vastaan. Yle olkoon jatkossakin tärkeä osa suomalaista mediaa. Uudessa maailmassa on kuitenkin tärkeää, että Ylen rooli on selkeä, rahoitus reilu, liiketoiminnan valvonta toimiva ja Yle siten säännelty, että Suomessa voi toimia myös yksityinen media. Tämä selkeys on tärkeää, koska Yle on valtion omistama, lailla säännelty, poliitikkojen raharuuvin avulla isännöimä ja julkisen rahoin tuettu mediayhtiö. Ainakaan itse en halua tilannetta, jossa tiedonvälitystä hallitsee yhtiö, joka on riippuvainen valtion rahoituksesta tai sääntelystä ja sitä kautta vallanpitäjistä. Se ei kuulu vapaan läntisen demokratian olemukseen. Seitsemänneksi murros muuttaa myös perinteistä varsinkin lehtitaloja leimannutta tasapainoa mainos- ja levikkituottojen välillä. Tämä tasapaino on mahdollistanut sen, että sanomalehti on voinut aina kumartaa lukijalleen. Uudessa maailmassa levikkituottoja uhkaa verkon ilmainen sisältö mutta Suomessa myös eduskunnan juuri hyväksymä tilattujen lehtien arvonlisäveron korotus. Tämä oi isku lukemista ja yhteiskunnallista ymmärrystä - tilannekuvaa ja todellisuutta - vastaan, koska lehtiä lukeva kansa äänestää aktiivisemmin ja lehtiä lukeva nuoriso menestyy koulussa kaikissa aineissa paremmin kuin ne, joilla tätä mahdollisuutta ei ole. Kahdeksanneksi muuttunut on myös toimittajan rooli. Toimittaja ei ole enää entisellä tavalla tiedon portinvartija, koska hänet on niin helppo kiertää. Muutos on pääasiassa tervetullut sananvapauden kannalta. Sen huono puoli on se, että kun portinvartijoita ei ole aiempaan tapaan, julki tulee kaikenlaista informaatiota, jolla on tiedon kanssa kovin vähän tekemistä. Hyvää on sekin, että lukijamme pääsevät eri tavalla tiedon lähteille kuin aiemmin, myös kansainvälisesti. Se on lisännyt lähdekritiikkiä ja laatua. Viimeisenä mainitsen median uudet haasteet, joista yksi on tietoturva. Jo tavallisina päivinä järjestelmiämme kohtaan hyökätään lähes koko ajan. Meillä on käynnissä jatkuva verkkohyökkäysten torjuntatyö. On paljon esimerkkejä - myös hallinnosta - siitä, miten hakkerit ovat pystyneet kaappaamaan ja kaatamaan sivustoja. Tämän päivän kybersodassa ei myöskään tyydytä vain kaappaamaan sivustoja vaan erilaisten haittaohjelmien kautta sabotoidaan toimintoja, jopa voimaloita, kuten Stuxnettietokonemadon tapauksessa kävi Iranissa. Jokaisen tahon pitää kiinnittää huomiota tietoturvaosaamiseen. Toinen haaste on tietoverkkojen kestävyys, kapasiteetti ja suojaus. Näemme uutistilanteissa heti suuria piikkejä verkkoliikenteessä. Ne koettelevat verkkoja ja palvelinkapasiteettia. Suomessa ei ole vielä kokemuksia tilanteista, joissa iso osa tietoverkoista on pois pelistä. Muuallahan näin on käynyt. Lisäksi on tärkeää nähdä, että tietoverkkoihin ja -järjestelmiin liittyvää työtä on tänä päivänä paljon kaukana Suomesta. Mitä tämä tarkoittaa esimerkiksi kriisitilanteen kannalta? Hyvät kuulijat, jotta tilannekuva olisi luotettava, sen luojien - kuten lehdistön - pitää kyetä objektiiviseen journalismiin. On hyvä pohtia, mitä objektiivisuus on. Minulle se on tasapuolisuutta, tasapainoisuutta, riippumattomuutta, luotettavuutta, täsmällisyyttä, mahdollisimman 4

5 kokonaisen kuvan rakentamista. Se on siis asia, johon ainakin edustamani lehti pyrkii vakavalla mielellä, mutta nöyrästi tunnustaen, ettei sitä täyttä objektiivisuutta voi koskaan saavuttaa. Paraskin yritys kuvata todellisuutta jää aina vajaaksi ja todellinen tilannekuva epätarkaksi. Itse uskon, että journalistisen työn merkityksellisyys ja tarkoitus, objektiivisuuden nälkä ja ammattietiikka erottavat medioita jatkossa toisistaan entistä enemmän. Niillä tai niiden tulkinnalla etsitään eroja kilpailijoihin. Hesarille ne ovat jos mahdollista entistä tärkeämpiä. Meillä pitää olla vahva integriteetti, joka on enemmän kuin rehellisyyttä. Se on uskallusta toimia omien journalististen arvojen mukaisesti ja kertoa totuus parhaan tiedon mukaan muistaen, ettei täydellistä totuutta ole olemassa. Miksi sitten tässä murroksessa objektiivisuuden saavuttaminen - todellisen tilannekuvan rakentaminen - on niin vaikeaa? Mitä sen tiellä on ja miten esteitä voi raivata? Objektiivisuuden esteiden raivaaminen on todella tärkeää, koska kyse on median uskottavuudesta. Listaan seitsemän tekijää. Ensimmäinen on osaamisvaje. Elämme maailmassa, joka kehittyy ja monimutkaistuu nopeasti, jossa erilaiset riippuvuudet vahvistuvat ja muuttuvat ja joka on eri tavalla kansainvälinen kuin aiemmin. Tämä meneillään oleva velkakriisi on tästä erinomainen esimerkki. Siitä on todella vaikea luoda luotettavaa tilannekuvaa. On päivänselvää, että tässä maailmassa toimittajiin kohdistuvat erilaiset vaatimukset kuin aiemmin. Vaikka toimitukset ovat koulutetumpia kuin koskaan, osaaminen ei riitä kaikkeen. Pulma ei ole niinkään journalismin perusasioissa vaan kyvyssä ymmärtää monimutkaista maailmaa. Toki myös uudenlaisia ammatillisia taitoja tarvitaan. Yritämme Helsingin Sanomissa vastata haasteeseen kolmella tekijällä. Ne ovat rekrytointi, kierrätys ja koulutus. Ratkaisevan tärkeää on löytää hyviä toimittajia ja tehdä heistä työssä oppimisen kautta vielä parempia. Mutta minkälainen on hyvä toimittaja? Hän haluaa olla ihmisten kanssa ja palvella heitä. Se on lähtökohta. Hänellä on suurempi halu ymmärtää kuin luulla ymmärtävänsä. Hän haluaa tietää. Hänellä on laajalti tietoa ja ymmärrystä asioista, sivistystä. Hänellä on nöyryyttä tunnustaa tietämisensä rajallisuuden. Hänellä on rohkeus kysyä ja selvittää. Hän uskaltaa mennä sinne, missä tapahtuu. Hän osaa nähdä ja havainnoida. Hänellä on taito kuunnella eikä olla vain kuulevinaan. Hän osaa kuulla monella kielellä, ei vain omallaan. Hän osaa kuunnella eri lähteitä, ei vain yhtä ja tuttua, myös sellaisia, jotka eivät tue hänen perusoletuksiaan. Hän on utelias. Hän ei pelkää liikaa ketään eikä mitään mutta kunnioittaa kaikkia. Hän osaa hankkia tietoa. Hän tuntee erilaisia tiedonhankintakeinoja ja oikeutensa tietolähteiden äärellä. Hänellä on uskallusta kertoa, minkä on selville saanut, vaikka se järisyttäisi maailmaa. Mutta tieto ei riitä. Olennaisen tärkeää on tarinan kertomisen taito. Siihen kuuluu taito avata asioita niin, että lukija kokee ymmärtämisen iloa, vaikka uutisen asiasisältö ei häntä ilahduttaisi. Hän toimittaja osaa myös yhteistyön. Toinen este objektiivisuuden tiellä on urautuminen. Jokainen meistä tietää, miten urautuminen kaventaa ajattelua ja miten siitä tulee kehityksen este. Toki kaksikymmentä 5

6 vuotta yhtä toimialaa tekee toimittajasta alan tuntijan, mutta samalla hänestä voi tulla näkökulmiensa ja lähteidensä vanki. Sama tauti uhkaa myös muissa tehtävissä. Kolmas hidaste on resurssipula. Uusi mediamaailma sykkii koko ajan. Deadline on jatkuvasti. Hesarinkin toimitus toimii parin tunnin yötaukoa lukuun ottamatta läpi vuorokauden. Juttuja tehdään enemmän kuin koskaan ja keskimäärin nopeammin kuin koskaan. Samalla resurssit ovat mieluummin vähentyneet kuin kasvaneet. Aikaa ajatella on entistä vähemmän. Se on vaarallista - yhtä vaarallista toimituksissa kuin muuallakin, myös oikeuslaitoksessa. Ongelmaa voi yrittää ratkoa harkitulla resursoinnilla ja priorisoinnilla. Voimavarat pitää olla siellä, missä ne luovat oikeasti arvoa. Turhat jutut pitää jättää tekemättä, ja keskittyä niihin, joilla on merkitystä. Neljäntenä mainitsen nopeuskilpailun, jota internet korostaa. On syntynyt uusi journalismin laji, siteerausjournalismi, jossa lainataan muiden juttuja yrittämättä selvittää niiden taustoja. Ilmiö on ikävä, koska siinä luodaan epätosia ilmiöitä ja keskusteluja. Tätä pahenevaa tautia vastaan voi taistella vain vahvalla kulttuurilla, joka korostaa luotettavuutta. Viides riskitekijä on liika lukijan suosion liika kalastelu. Haetaan verkkokävijöitä, ostajia tai katsojia hinnalla millä hyvänsä, myös sisällöillä, joissa tingitään tarkoituksellisesti luotettavuudesta tai journalistisista periaatteista. Tämä johtaa esimerkiksi verkossa otsikointiin, jossa tavoitteena ei ole asian luotettava kuvaus vaan kävijöiden maksimointi, koska mitä enemmän on kävijöitä, sitä enemmän on myös nähtyjä mainoksia ja tuottoja. Kustantajan tehtävä on kitkeä pois vääränlainen klikki- tai suosiokalastelu. Kuudes hidaste objektiivisuuden tiellä on toimitusten homogeenisyys. On liikaa samalla tavalla ajattelevia ja liian vähän sisäistä keskustelua. Terve toimitus on hyvä yhdistelmä eri tavalla ajattelevia, eri-ikäisiä, eri tavalla koulutettuja mutta samat journalistiset arvot jakavia. Terveessä toimituksessa uskalletaan olla eri mieltä ja haastaa, myös jäsentensä maailmankuvia ja -katsomuksia. Terve toimitus myös tuottaa sisältöä, josta kuuluvat erilaiset äänenpainot, mutta niin, että syntyy hyvä, monipuolinen ja samassa tahdissa soiva kokonaisuus. Viimeisenä nostan liian ajassa elämisen. Eletään liikaa päivän uutistilanteessa. Unohtuu perspektiivi ja historia. Presidentti Mauno Koivisto puhui sopuli-ilmiöstä: toimittajat juoksevat helposti kaikki samaan suuntaan saman aiheen kimpussa. Se ei ole tietenkään tervettä. Hyvät kuulijat, objektiivisuus modernissa mediassa on tärkeä tavoite. Kuten sanoin aluksi, siihen on mahdoton päästä, mutta siitä huolimatta sitä kohti pitää kulkea. Sen esteitä pitää raivata ja niiden yli pitää kiivetä. Se on välttämätöntä, jos ja kun haluamme rakentaa todellista tilannekuvaa. 6

Mitenmainesyntyy, ja mitense voimennä?

Mitenmainesyntyy, ja mitense voimennä? Mitenmainesyntyy, ja mitense voimennä? #UPDATE2016 10.2.2016 MIKAEL PENTIKÄINEN Pasi Rahikainen Motto Karaktääri on kuin puu, ja maine kuin sen varjo. Varjo on se, mitä me ajattelemme siitä; puu on todellinen

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon)

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon) Täytä selkeällä käsialalla: Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: @ Tarkista, että sinulla on neljä erikseen nidottua tehtävää (tehtävät 1 4, 9 sivua), kaksi liitettä sekä konseptipaperi. Mikäli

Lisätiedot

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuorten internetissä ja somessa kuluttamat sisällöt Nuorten netin käytössä korostuvat erilaiset

Lisätiedot

Media ja mainonta 2010 luvulla

Media ja mainonta 2010 luvulla Media ja mainonta 2010 luvulla VTT Asiakasseminaari 20.9.2010 Anna Viljakainen 2 AGENDA Mediamainonta kansainvälisesti Mediamainonta Suomessa Mediamarkkinoiden kehitystrendit mediaryhmittäin Mediamarkkinoiden

Lisätiedot

Meidän kaikkien juttu -mediakasvatuskoulutus Hanna Romppainen & Piia Hietamäki

Meidän kaikkien juttu -mediakasvatuskoulutus Hanna Romppainen & Piia Hietamäki SANOMALEHTI OPETUKSESSA -TOIMINTA Meidän kaikkien juttu -mediakasvatuskoulutus 9.9.2016 Hanna Romppainen & Piia Hietamäki TAVOITTEENA KRIITTINEN JA AKTIIVINEN LUKIJA Tahdomme tukea lasten ja nuorten kriittistä

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä. Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja markkinointiseminaari

Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä. Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja markkinointiseminaari Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja markkinointiseminaari 2015 2.6.2015 Uudistuva viestintätoimisto Aino Ruikka, viestintätoimisto AC-Sanafor Aino on kuluttajaviestinnän

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Hyvästi, huono kieli!

Hyvästi, huono kieli! Journalisti 13/2010 Hyvästi, huono kieli! Kun toimittaja panostaa resursseja, lukija voihkii. Lehtori Sirkka Wahlstén tekee kaikkensa, jotta jutuissa eivät vilahtelisi vierassanat ja viranomaiskieli. Jaakko

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

VIESTINTÄÄ RYTMIHÄIRIÖN MAAILMASSA!

VIESTINTÄÄ RYTMIHÄIRIÖN MAAILMASSA! VIESTINTÄÄ RYTMIHÄIRIÖN MAAILMASSA! OLIPA KERRAN MAAILMA Se oli suoraviivainen. Tekojen vaikutukset olivat selkeitä. Se oli ennustettava. Organisaatiot luottivat pitkän aikavälin suunnitelmiin. SIINÄ

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Päätöksenteon mallit

Päätöksenteon mallit Prosesseja! Mitä luvattiin? Prosessi on helposti tapahtumanjärjestäjälle kirosana, mutta kelvollista työtä on helvetin vaikea tehdä ilman ainakin jonkinlaista prosessia. Käymme läpi mielestämme tärkeimpiä

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

MARKKINOINNIN WORKSHOP PUOLUEPÄIVÄT 2015

MARKKINOINNIN WORKSHOP PUOLUEPÄIVÄT 2015 MARKKINOINNIN WORKSHOP PUOLUEPÄIVÄT 2015 KUKA TOI TYYPPI ON? Erilaisissa viestintä- ja markkinointitehtävissä, sekä palveluiden ja tuotteiden myynnin tehtävissä vuodesta 1989. Nykyisin eurooppalaisen ohjelmistotalon

Lisätiedot

Tiedettä kaikelle kansalle. Ulla Järvi Vs.päätoimittaja Tesso-lehti, THL

Tiedettä kaikelle kansalle. Ulla Järvi Vs.päätoimittaja Tesso-lehti, THL Tiedettä kaikelle kansalle Ulla Järvi Vs.päätoimittaja Tesso-lehti, THL Ulla Järvi - kuka? Suomen Lääkärilehden toimittaja vuodesta 2000 1.5.09 31.5.10 vs päätoimittaja Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista?

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista? Liite Pienten Kielireppuun. Eväspussi Oman äidinkielen vahva hallinta tukee kaikkea oppimista. Tämän vuoksi keskustelemme kielten kehityksestä aina varhaiskasvatuskeskustelun yhteydessä. Kopio Kielirepusta

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi.

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi. LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta POLITIIKKATIETEET VALINTAKOE 11.6.2008 Kansainväliset suhteet ja valtio-oppi Vastaajan nimi: Valintakokeesta saatu pistemäärä: / 40 pistettä Vastaa selvällä

Lisätiedot

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Lukemisen taitoja Tulisi kehittää kaikissa oppiaineissa Vastuu usein äidinkielen ja S2-opettajilla Usein ajatellaan, että

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu

Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu ASU-vuosiseminaari, Lahti 23.-24.10.2014 Asuntopolitiikka muutoksessa konsortio Hanna Kettunen (sekä Tuula Laukkanen ja Christer Bengs) Konsortion hankkeiden

Lisätiedot

Sanoman tilannekatsaus. SanomaWSOY:n sijoittajatapaaminen 22.9.2008 Mikael Pentikäinen

Sanoman tilannekatsaus. SanomaWSOY:n sijoittajatapaaminen 22.9.2008 Mikael Pentikäinen Sanoman tilannekatsaus SanomaWSOY:n sijoittajatapaaminen 22.9.2008 Mikael Pentikäinen Uutistoiminnan kärkibrändit Noin ⅔ käyttää Sanoman tuotteita* Sanoman Sanoman tuotteet tuotteet tavoittavat* tavoittavat*

Lisätiedot

Tutkija, maailma tarvitsee sinua!

Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Yleistajuistamisen perusteet VNK-SELVITYSTOIMINNAN VIESTINTÄ- JA HYÖDYNTÄJÄDIALOGIN KOULUTUSTYÖPAJA 17.11. LIISA MAYOW, KASKAS MEDIA Mitä jos maailman kaikki ongelmat

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien Mitä seksi on? Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on laajentaa näkemystä siitä, mitä seksi on. Monille seksi on yhtä kuin vaginaalinen yhdyntä/emätinseksi. Reilu seksi projektissa seksillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Tekniikka Informaatio Asiayhteys Laumaeläin Ihminen

Tekniikka Informaatio Asiayhteys Laumaeläin Ihminen Päätöksenteko Uskalla tehdä toisin Ari & Mona Riabacke Tekniikka Informaatio Asiayhteys Laumaeläin Ihminen Talentum Helsinki 2015 Ruotsinkielinen alkuperäisteos: Beslutspyramiden: stegen till klokare beslut

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

Lapsen ääni kuuluviin viestinnän keinoin

Lapsen ääni kuuluviin viestinnän keinoin Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 14.10.2010 Toimituspäällikkö Lea Suoninen-Erhiö Lapsen ääni kuuluviin viestinnän keinoin Toinen linja 14, 00530 Helsinki puhelin 09 771 2510 s-posti toimisto@sosiaalitieto.fi

Lisätiedot

Luento 4, , Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne

Luento 4, , Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne TU-C9280 Viestintä 1 Luento 4, 7.10.2016, Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon mediaviestinnän analyysia

Lisätiedot

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä Sosiaalinen media verkoston työvälineenä Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen

Lisätiedot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot Oikotie.fi Case: Elämäni Talot Brief Oikotien asuntopalveluun lisää kävijöitä viraalileviämiseen painottuvalla kampanjalla. Tiesimme, että ihminen haluaa Liittää itseensä myönteiseksi koettavia asioita

Lisätiedot

2016 ERINOMAINEN KOHDE -SERTIFIKAATTI MAINOSPAKKAUS

2016 ERINOMAINEN KOHDE -SERTIFIKAATTI MAINOSPAKKAUS 2016 ERINOMAINEN KOHDE -SERTIFIKAATTI MAINOSPAKKAUS Matkailijat ympäri maailman etsivät tietoa TripAdvisorista TripAdvisor on maailman suurin matkailusivusto 1, ja se sisältää yli 320 miljoonaa arvostelua

Lisätiedot

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN Me kirjoittajat tapasimme toisemme ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2008 haastattelun merkeissä. Riku oli juuri aloittanut tuolloin maailman suosituimman verkkoyhteisön,

Lisätiedot

Keskeneräisten tarujen kirja

Keskeneräisten tarujen kirja Keskeneräisten tarujen kirja Tarve kokeilla jotain uutta Peliesittelyt ja digitarina Laadi peliesittely valitsemastasi pelistä. Sisällytä esittelyysi ainakin seuraavat asiat: Pelin nimi Lyhyt esittely

Lisätiedot

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Fakta- ja näytenäkökulmat Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mikä on faktanäkökulma? sosiaalitutkimuksen historia: väestötilastot, kuolleisuus- ja syntyvyystaulut. Myöhemmin kysyttiin ihmisiltä tietoa

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media.

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoite - Kuluttajien mielikuvat eri mediaryhmistä - Mukana 5 mediaryhmää - Kuluttajat arvioivat mediaryhmiä 44 ominaisuuden avulla Kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä - Kohderyhmänä

Lisätiedot

Sähköinen äänestys Ongelmat ja tulevaisuus

Sähköinen äänestys Ongelmat ja tulevaisuus Sähköinen äänestys Ongelmat ja tulevaisuus Mitä se on? Sähköisessä äänestyksessä (englanniksi e voting) joko äänestys, ääntenlasku tai molemmat tehdään sähköi sesti. Mikäli äänestys on täysin sähköinen,

Lisätiedot

Näin kohtaat onnistuneesti median

Näin kohtaat onnistuneesti median Näin kohtaat onnistuneesti median 29.9.2016 Luennon aiheet: Antaa eväitä tilanteisiin, joissa toimittaja lähestyy tutkijaa tai joissa tutkija haluaa lähestyä toimittajaa ja itse tarjota juttuideaa Käydään

Lisätiedot

Kenelle ja missä kritiikki on sallittu? Lapin metsätalouspäivät

Kenelle ja missä kritiikki on sallittu? Lapin metsätalouspäivät Kenelle ja missä kritiikki on sallittu? Lapin metsätalouspäivät 2.2.2017 Tuula Jusko HR-tiimin esimies, työsuojelupäällikkö Suomen Metsäkeskus Kritiikki? = Arvostelu (https://fi.wikipedia.org/wiki/arvostelu)

Lisätiedot

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään Tuettujen hankkeiden koulutus 12.1.2015 Tiedottaminen vs. viestintä Tiedottaminen on tiedon tuottamista lähettäjän näkökulmasta ja viestin yksisuuntaista tuuttaamista

Lisätiedot

Viestintäsisältöjen/- tuotteiden tuotanto. Viestinnän perusteet 2013 Ryhmä kuusi

Viestintäsisältöjen/- tuotteiden tuotanto. Viestinnän perusteet 2013 Ryhmä kuusi Viestintäsisältöjen/- tuotteiden tuotanto Viestinnän perusteet 2013 Ryhmä kuusi PRODUSAGE = Production + Usage (suom. käyttäjätuotanto) Perinteisessä teollisuustuotannossa kuluttaja on vain kuluttaja,

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys II Kielen ja puheen kehityksen tukeminen www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 PUHUMAAN OPPIMINEN Puhe on ihmisen tärkein ilmaisun väline. Pieni lapsi oppii

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen MAANTIETO Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA Viestintä- ja markkinointiseminaari 2.-3.6.2015 Kari Ikonen twitter @IkonenKari 3.6.2015 Alma Aluemedia Maakuntalehdet Alma Aluemedia 4 maakuntalehteä 14 tilattavaa

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä

TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä Lionspiirin viestintäkoulutus Erkki Hujanen, Oulu 8.10.2015 WWW.KALEVA.FI KALEVA-KONSERNI Pohjois-Suomen suurin media-alan konserni, joka tarjoaa asiakkailleen tuoreita

Lisätiedot

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj.

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj. Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm rjestelmästä Kesäkuu 2007 1 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksessa selvitettiin ajokorttiseuraamusjärjestelmän tunnettuutta ajokortin haltijoiden keskuudessa

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

MTS:n puheenjohtajana minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät kaikki. omasta ja suunnittelukunnan puolesta lämpimästi tervetulleiksi tänä

MTS:n puheenjohtajana minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät kaikki. omasta ja suunnittelukunnan puolesta lämpimästi tervetulleiksi tänä MTS:n Suuntaviivoja tiedustelulle -seminaari 21.9.2016 Pikkuparlamentin auditorio MTS:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman Arvoisa seminaariyleisö, hyvät naiset ja herrat MTS:n puheenjohtajana

Lisätiedot

Helsingin Sanomain Säätiön ja Anders Chydenius -säätiön järjestämä Tietämisen vapauden päivän seminaari tiistaina 2. joulukuuta

Helsingin Sanomain Säätiön ja Anders Chydenius -säätiön järjestämä Tietämisen vapauden päivän seminaari tiistaina 2. joulukuuta Helsingin Sanomain Säätiön ja Anders Chydenius -säätiön järjestämä Tietämisen vapauden päivän seminaari tiistaina 2. joulukuuta Ulkoministeri Erkki Tuomiojan puheenvuoro 'Avoimuus, julkisuusperiaate, ihmisoikeudet'

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA Sosiaalinen media on tärkeä ja keskeinen väline ihmisten ja organisaatioiden välisessä kanssa

Lisätiedot

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa UUTISMEDIA VERKOSSA 2016 REUTERS INSTITUTE DIGITAL NEWS REPORT 2016 Esa Reunanen 1.9.2016 SISÄLTÖ Tausta ja metodologia Uutislähteet, laitteet ja luottamus uutisiin

Lisätiedot

Informaatiovirtojen rakenteellinen muutos. Somus työpaja Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto

Informaatiovirtojen rakenteellinen muutos. Somus työpaja Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto Informaatiovirtojen rakenteellinen muutos Somus työpaja 9.2.2009 Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto Organisaation vakiintunut toimintamalli: hierarkinen projekti QuickTime ja pakkauksen purkuohjelma

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Lapsen sosiaalisen kehityksen tukeminen ja kiusaamisen ehkäisy

Lapsen sosiaalisen kehityksen tukeminen ja kiusaamisen ehkäisy Lapsen sosiaalisen kehityksen tukeminen ja kiusaamisen ehkäisy 14.10.2016 Osa-alueet Ennaltaehkäisy Tapahtuneen selvittely Roolittamisen purku Jannan malli 1. Haasta omat ennakkokäsityksesi! 2. Kysy lapselta!

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014

Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014 Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014 Nyt on verkostojen aika Verkostoituminen voi tuoda ison kilpailuedun. Verkostoitumista tukee moni voima: Tekniikan kehitys ja sen vaatima

Lisätiedot

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain Jaollisuustestejä (matematiikan mestariluokka, 7.11.2009, ohjattujen harjoitusten lopputuloslappu) Huom! Nämä eivät tietenkään ole ainoita jaollisuussääntöjä; ovatpahan vain hyödyllisiä ja ainakin osittain

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

Miten luterilaisuus ilmenee Suomessa? Tulevan kirkon nelivuotiskertomuksen esittelyä

Miten luterilaisuus ilmenee Suomessa? Tulevan kirkon nelivuotiskertomuksen esittelyä Miten luterilaisuus ilmenee Suomessa? Tulevan kirkon nelivuotiskertomuksen esittelyä Kimmo Ketola 1 Synodaalikirjan haasteet lukijalle Haastaa lukijan reflektoimaan katsomustaan suhteessa ajankohtaisiin

Lisätiedot

Helsingin Sanomat. Työpaikkamedia, jota luetaan ja arvostetaan

Helsingin Sanomat. Työpaikkamedia, jota luetaan ja arvostetaan Helsingin Sanomat Työpaikkamedia, jota luetaan ja arvostetaan Pohjoismaiden suurin painettu sanomalehti tavoittaa päivittäin 742 000 ja viikoittain yli miljoona lukijaa. Laatujournalismin edelläkävijä,

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin Videointerventioiden eettistä pohdintaa Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin kouluttaja Eettiset lähtökohdat Ensimmäinen eettinen periaate:

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 14.4.2016 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Viestintämme vaikuttaa suoraan siihen miten toimintamme nähdään, miten se kiinnostaa, herättää halun tulla mukaan!

Lisätiedot

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA?

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? Aina, kun haluat asioiden muuttuvan parempaan suuntaan, sinun on otettava ohjat omiin käsiisi. Kun päätät, että olet omien valintojesi arvoinen, voit ottaa vastuun omasta elämästäsi

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Jarno Limnéll Professori, kyberturvallisuus, Aalto-yliopisto Kyberturvallisuusjohtaja, Insta Group Oy. Dosentti, Tampereen Teknillinen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu VM/JulkICT JUHTA 10.05.2016 JulkICT-osasto Tausta: Vanhat strategiat ja hallitusohjelma Linjaukset julkisen

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

Miks toi sai enemmän?! - millintarkkaa sisarusrakkautta monikkoperheessä. Janna Rantala Lastenpsykiatri Pari- ja perhepsykoterapeutti Helmikuu 2017

Miks toi sai enemmän?! - millintarkkaa sisarusrakkautta monikkoperheessä. Janna Rantala Lastenpsykiatri Pari- ja perhepsykoterapeutti Helmikuu 2017 Miks toi sai enemmän?! - millintarkkaa sisarusrakkautta monikkoperheessä Janna Rantala Lastenpsykiatri Pari- ja perhepsykoterapeutti Helmikuu 2017 Ennakkokäsityksiä Mitä sisarussuhteelta ylipäätään odotetaan

Lisätiedot

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tieteellisen kirjallisuuden tekijänoikeuspäivä Tieteiden talo 26.1.2016 Jukka-Pekka Timonen Harkitsetteko julkaisunne digiointia ja avaamista yleisön käyttöön verkossa

Lisätiedot

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Agenda tänään 1. Digitaalisuus, Some ja Verkkokauppa 2. Asiakasymmärrys KATI SAARI Strategi Kati Varhee (MS ECON) on toiminut

Lisätiedot

STRATEGIAN TOTEUTTAJAT

STRATEGIAN TOTEUTTAJAT STRATEGIAN TOTEUTTAJAT Keitä he ovat? Saku Mantere TieVie 29.10.2004 Onko strategian toteuttaminen Ennalta laaditun strategisen suunnitelman tarkkaa toteuttamista? Johto suunnittelee, keskijohto käskyttää,

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

Kevään 2009 valtakunnallinen 5-6 luokan FyKe koe tilanne FyKe kevät 2009

Kevään 2009 valtakunnallinen 5-6 luokan FyKe koe tilanne FyKe kevät 2009 Kevään 2009 5-6 FyKe koe Oppilasmäärä 14 12 10 8 6 4 2 0 5 6 FyKe kevät 2009 10 10 9,5 9, + 9 9 8,5 8 + 8 8 7,5 7 + 7 7 6,5 6 + 6 6 5,5 5 + 5 5 4,5 4 + 4 Arvosana 122 oppilasta, keskiarvo 7,56 Tehtäväkohtaiset

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Matkalla-tukea maahanmuuttajanuorten vapaa-aikaan. Plan International Suomi/Terhi Joensuu

Matkalla-tukea maahanmuuttajanuorten vapaa-aikaan. Plan International Suomi/Terhi Joensuu Matkalla-tukea maahanmuuttajanuorten vapaa-aikaan Plan International Suomi/Terhi Joensuu 24.5.2016 Maahanmuuttajat Suomessa kokonaiskuva vuodesta 2015 1. oleskeluluvat Suomeen EU-kansalaisten rekisteröinnit

Lisätiedot

LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN ATELJEET Tavoitteena elinikäinen lukija

LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN ATELJEET Tavoitteena elinikäinen lukija LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN ATELJEET Tavoitteena elinikäinen lukija Muokattu suomalaiseen kouluun sopivaksi Miksi? lyhyet opetustuokiot, paljon mallittamista lapsi saa valita itse kirjansa luetaan oikeita

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 1.3.2017 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto 28.2.2017 1 Teemat EU:n

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liiton yhteisökuva Liiton Surveypal-nettitutkimus

Suomalaisen Työn Liiton yhteisökuva Liiton Surveypal-nettitutkimus Suomalaisen Työn Liiton yhteisökuva 2010 Liiton Surveypal-nettitutkimus 27.12.2010 13.1.2011 Henkilöstön palvelukyky JÄSENET 2010 30 37 JÄSENET 2008 32 35 Liiton henkilöstön palvelukyky JÄSENET 2006 JÄSENET

Lisätiedot

Ari Haasio Ari Haasio YTL, FM, yliopettaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Ari Haasio Ari Haasio YTL, FM, yliopettaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu Ari Haasio Ari Haasio YTL, FM, yliopettaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu Puhelin on hämmästyttävä keksintö, mutta mitä käyttöä sillä muka voisi olla? (1876, Rutherford B. Hayes, Yhdysvaltojen presidentti)

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskunta ja julkisuus

Kansalaisyhteiskunta ja julkisuus Kansalaisyhteiskunta ja julkisuus Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely Luento 6.11.2008 Salli.Hakala@Helsinki.fi Laki - modernin järjestyksen kivijalka Demokraattisen oikeusvaltion näkökulmasta keskeisiä

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot