JOURNALISMI DIGITAALISEN TELEVISION LISÄARVOPALVELUISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOURNALISMI DIGITAALISEN TELEVISION LISÄARVOPALVELUISSA"

Transkriptio

1 JOURNALISMI DIGITAALISEN TELEVISION LISÄARVOPALVELUISSA Jussi-Pekka Panttila Opinnäytetyö, Syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Panttila, Jussi-Pekka. Journalismi ja vuorovaikutteisuus digitaalisen television lisäarvopalveluissa, Turku, syksy 2004, 36 s. 1 liite. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö, Viestinnän koulutusohjelma, medianomi (AMK). Opinnäytetyössäni selvitän minkälaisia mahdollisuuksia digitaalisen television lisäarvopalvelut tuovat journalismille. Tutkimukseni on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa pohdin journalistisen lisäarvopalvelun mallia käyttäen apuna kirjallisia lähteitä sekä digi-tv:tä koskevia tutkimustuloksia ja asiantuntijoiden lehtiartikkeleita. Niiden rinnalla pohdin opinnäytteeni tuoteosan, lisäarvopalvelun, sisältöä journalistisuuden, vuorovaikutteisuuden sekä yhteisöllisyyden näkökulmista. Tutkimuksen toinen osa selvittää suomalaisten tv-tuottajien näkemyksiä digi-tv:n, lisäarvopalveluiden, journalismin sekä vuorovaikutteisuuden suhteesta. Aineistona käytän tuottajien haastatteluita sekä aiempaa tutkimusmateriaalia digi-tv:n lisäarvopalveluista. Lisäarvopalvelun sisällön tuottamisessa työprosessin journalistisuus erottaa journalistisen lisäarvopalvelun viihteellisestä palvelusta. Hyvä journalistinen lisäarvopalvelu osaa hyödyntää vuorovaikutteisuuden katsojan kanssa monipuolisesti ja ottaa huomioon myös ohjelmayhteisöjen keskinäisen viestinnän tarpeet. Näiden avulla lisäarvopalvelu sitouttaa katsojat ohjelmaan. Keinot digitv:n journalistisen lisäarvopalvelun tuottamiseen ovat tällä hetkellä hyvin rajalliset. Tuottamiseen ei ole vielä muodostunut käytäntöä toimituksissa, eikä niiden suunnittelu ei ole järjestelmällistä. Journalistien työprosessi ei ole muuttumassa merkittävästi, sillä tv-tuottajat pitävät sisällön ideointia ja tuottamista ja teknistä toteutusta erillisinä prosesseina. Avainsanat: digitaalinen televisio; journalismi; lisäarvopalvelut; vuorovaikutteisuus Säilytyspaikka: DIAK / Turun yksikön kirjasto

3 ABSTRACT Panttila, Jussi-Pekka, Journalism and Interactivity in Additional Services of Digital Television, Turku, Autumn 2004, Language: Finnish, 36 pages, 1 appendix Diaconia Polytechnic / Turku Unit, Degree Programme in Communications and Media Arts. My diploma work searches the possibilities of journalism in additional services of digital television. My study consists of two sections. First I reflect on the model of a journalistic additional service. My method includes studying literature, study results and articles, which present opinions of experts on digital television. Along with this survey material I ponder the journalistic, interactive and communal characteristics of the product included with this diploma work. It is an additional service produced to a journalistic television programme. The other section of my study concentrates on the situation in Finnish television productions. I have interviewed Finnish producers on the matter of relation between additional services, digital television, journalism and interactivity. The results of these interviews are compared to previous research made by Finnish researchers. Journalism in the work process of content of an additional service differentiates journalistic additional service from additional services with entertaining content. A good journalistic additional service benefits the need of communication between the audience of the program and contains diverse possibilities for interactivity. These features help to make program viewers committed to program. The means to produce content to a journalistic additional service on digital television are very limited at the moment. There are no certain procedures in the production houses to produce a service and they are not planned systematically. The journalistic work process is not going to change remarkably because of new content in digital television. TV producers state that ideating content to services will be the most important role for journalists. New technical knowledge will not be needed as additional services will be produced by a team that consists of both journalists and technical experts. Keywords: digital television; journalism; additional services; interactivity Deposited in Diaconia Polytechnic / Turku unit, library

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO ENGLANTI ESIMERKKIMAANA LISÄARVOPALVELU WWW-SIVUNA TAI MHP-PALVELUNA Kaksi alustaa digi-tv:n lisäarvopalvelulle MHP-sovellus digi-tv:n lisäarvopalveluna Yhteenveto JOURNALISTISTA SISÄLTÖÄ LISÄARVOPALVELUIHIN Journalistinen lisäarvopalvelu Vuorovaikutteinen lisäarvopalvelu Yhteisö, lisäarvopalvelut ja vuorovaikutus Vuorovaikutteisen ohjelman hahmottelu Yhteenveto TUOTTAJIEN NÄKEMYKSIÄ LISÄARVOPALVELUIDEN JOURNALISTISESTA SISÄLLÖSTÄ Haastatteluiden taustoista Lisäarvopalvelut ja työprosessi Lisäarvopalvelut ja sisältö Yhteenveto...28 LÄHTEET...33 LIITTEET...36 Liite 1. Kysymykset Tv-tuottajille...36

5 1 JOHDANTO Tämän opinnäytteen aiheena ovat digitaalisen television lisäarvopalvelut ja erityisesti se minkälaisia journalistisia mahdollisuuksia ne tuovat tv-ohjelman toimittajalle. Mitä enemmän olen lukenut tutkimuksia ja asiantuntijoiden artikkeleita digi-tv:stä, sitä enemmän olen huomannut journalismin näkökulman vähäisyyden. Asiaan on tulossa pieni korjaus, kun tutkija Pertti Näränen julkaisee tätä näkökulmaa valottavan väitöskirjansa. Journalismin näkökulman vähäisyys selittynee sillä, että digitaalisiin lähetyksiin siirrytään alun perin kanavien taajuuspulan sekä teknisten syiden vuoksi. (Kangaspunta, 2003, 167). Digi-tv-toimijoiden puheissa mainittiin usein vuorovaikutteisuus, kun lähetykset alkoivat vuonna Digi-tv:stä on rakentunut myyttinen kuva, jossa todellisilla mahdollisuuksilla on ollut kovin vähän palstatilaa. Kun aloitin aiheen tutkimisen, en voinut aavistaa miten kesken digi-tv:n kehitys on. Onhan lähetysten aloittamisesta kulunut jo reilut kolme vuotta. Suurin yllätys minulle oli se, että MHPtekniikan hidas kehitys rajoittaa sisältöjen luomista digi-tv:n lisäarvopalveluihin. Tässä opinnäytteessä konkretisoituvat ne mahdollisuudet, joita digi-tv tällä hetkellä tarjoaa toimittajalle. Tarkoituksena on myös etsiä journalistisen ja vuorovaikutteisen ohjelman muotoa digi-tv:ssä. Ohjelman, joka lisäarvopalveluineen muodostaisi uudenlaisen vuorovaikutteisen kokonaisuuden. Seppo Kangaspunnan mukaan digi-tv elää nyt toista vaihetta. (Kangaspunta, 2004, seminaariesitys). Ensimmäinen vaihe käynnistyi 2001, kun digi-tv ja uudet kanavat esiteltiin. Silloin uuteen välineeseen kohdistui liian suuria odotuksia teknisiin reunaehtoihin verrattuna. Laitteet eivät kyenneet vielä minkäänlaiseen vuorovaikutteisuuteen silti tätä ominaisuutta korostettiin ja sillä yritettiin kiihottaa ihmiset digiboksin hankintaan. Uudistusta olisi pitänyt mainostaa mieluummin uutena antennina kuin televisiona, sillä digiboksin hankkinut sai ruutuunsa muutaman uuden kanavan. Nyt toisessa vaiheessa laitteet mahdollistavat jonkinlaisen vuorovaikutteisuuden. Tosin vielä ollaan kaukana ohjelmista, joihin voisi sujuvasti osallistua kaukosäätimellä. Syynä on

6 paluukanava, joka bokseissa on yleisimmin modeemi. Sillä yhteyden saaminen palveluntarjoajaan kestää jopa kymmeniä sekunteja. 6 Tämä toinen vaihe tulee Kangaspunnan (Kangaspunta 2004, seminaariesitys) visioiden mukaan olemaan pidempi kuin ensimmäinen vaihe, joka kesti vajaat kaksi vuotta. Toisen vaiheen aikana tekniikka kehittyy ja parempia laitteita tulee myyntiin. On selvää, että tämä parantaa myös ohjelman tekijöiden mahdollisuuksia uusiin kokeiluihin. Taidot, joita lisäarvopalveluiden suunnittelija tarvitsee, ovat edelleen hyvin perinteisiä toimittajan ammattitaitoon kuuluvia: tiedon omaksumista ja siitä tehdyn journalistisen tuotteen versioimista eri välineille. Lisänä tähän nykypäivän toimittajalta vaaditaan yhä monitasoisempaa ajattelua. Tv-ohjelman synnyttämien kunnianhimoisten lisäarvopalveluiden tulee nivoutua alkuperäiseen ideaan lisänä, ei toistona. Vuorovaikutteisuuden pohtiminen ja sen eri mallien omaksuminen tulee myös olemaan tärkeää. Digi-tv herättää monissa vastustusta. Sen ei uskota tarjoavan mitään tarpeellista, mitä analoginen televisio ei olisi jo tarjonnut. Ensimmäisten digiboksien kohdalla tästä ei olekaan kyse. Ne toimivat uusina antenneina, tarjoten sitä samaa mitä televisio on tarjonnut jo vuosikymmeniä: televisio-ohjelmia. Vuorovaikutteisella digi-tv:llä onkin kova työ muuttaa katsojien käyttötottumuksia. Television historia tuntee monia kokeiluja, joiden on pitänyt muuttaa välineen käyttötapaa aktiivisemmaksi. (Näränen, 2001, 41). Englannissa käytössä olevien vuorovaikutteisten palveluiden määrä antaa kuitenkin toivoa siitä, että katsoja voisi vihdoin muuttua myös käyttäjäksi. Jää nähtäväksi, onko journalismilla mahdollisuuksia taistella viihdepalveluiden kanssa paikasta lisäarvopalveluissa. Yksi tekijä on se kuka maksaa journalistisesta sisällöstä, kun katsojat ovat tottuneet, että tv-lupamaksulla saa kaiken sisällön.

7 7 2 ENGLANTI ESIMERKKIMAANA Englanti aloitti ensimmäisenä digitaaliset tv-lähetykset maailmassa vuonna Kehitys on ollut satelliittivetoinen, johtuen suuren australialais-amerikkalaisen kaupallisen toimijan Sky Digitalin panostuksesta satelliitin kautta lähetettävään digi-tv-ohjelmistoon. Sky Digital on myös lopettanut täysin analogiset lähetyksensä. Saarivaltakunnassa on käyty kova kamppailu kaupallisen jätin BSkyB:n ja BBC:n välillä. Sky Digital on vauhdittanut digi-sovitinten leviämistä jakamalla ilmaisia sovittimia asiakkailleen. (Kangaspunta 2003, 122.) Yhtiöllä onkin asiakkaanaan puolet Englannin digi-tv-talouksista eli yli seitsemän miljoonaa taloutta. Kaiken kaikkiaan vajaat 14 miljoonaa Englannin taloutta omistaa tällä hetkellä digitaalisen vastaanottimen tai digiboksin. Eniten uusia katsojia on kuluneen vuoden aikana kerännyt ilmainen julkisen toimijan BBC:n Freeview, joka tarkoittaa ilmaisia digiboksilla vastaanotettavia maanpäällisiä tvkanavia. Ilmaisia maanpäällisiä lähetyksiä seuraa tällä hetkellä 4,2 miljoonaa tv:n katsojaa. Lisää katsojia ne ovat saaneet mm. entisistä Sky Digitalin asiakkaista, jotka ovat lopettaneet maksullisten tv-ohjelmien tilaamisen ja jatkaneet satelliittisovittimellaan ilmaisten kanavien seuraamista. (Ofcomin www-sivu ) Tutkimuslaitos Continental Researchin mukaan digitaalisia kanavia seurataan vuoden 2005 kuluessa lähes 17 miljoonassa kotitaloudessa. Analogiset lähetykset lopetetaan viimeisimpien tietojen mukaan vuonna Hallituksen tavoite on, että digi-tv:n jakeluverkko kattaa 95 % maasta ennen analogisten lähetysten lopettamista. (Digitodayn www-sivu ) Englannin kehitystä leimaa erilaisten ohjelmistorajapintojen keskinäinen kilpailu. Suomessa digitaalista televisiota päätettiin lähteä toteuttamaan yhdellä avoimella DVB-MHP-standardilla. Se tarkoittaa erilaisten määrittelyiden kokoelmaa, josta muodostuu ensimmäinen avoin ohjelmistorajapinta digitaaliseen televisioon. Tämän standardin pitäisi taata eri valmistajien digisovittimien yhteensopivuus tv-kanavan lähettämien palveluiden kanssa. (Aitamurto, 2002, 5-6.)

8 8 Englannissa taas päätettiin vuonna 1997 ottaa käyttöön sen hetken ainoa avoin ohjelmistorajapinta, joka oli MHEG-5. Ensimmäinen MHEG-palvelu, supertekstitv, valmistui kaksi vuotta myöhemmin. Rajapinnan heikkous on se, ettei sillä ole mahdollista toteuttaa maanpäällisissä lähetyksissä paluukanavaa käyttäviä lisäarvopalveluita. Kaapelitelevision toimijat NTL, Cable and wireless sekä Telewest ovat kaikki suunnitelleet ja toteuttaneet omat ohjelmistorajapintansa lisäarvopalveluilleen. Tämä on koitunut kalliiksi BBC:lle, jonka täytyy toteuttaa palvelunsa kaikille eri rajapinnoille julkisen palvelun tehtävänsä perusteella. Keskeisimpinä interaktiivisina palveluina esimerkiksi NTL on maininnut sähköisen kaupankäynnin, urheilu-, uutis- ja sääpalvelut, pankki- ja rahoituspalvelut sekä opetuksen, viihteen ja pelit. (Risberg 2000, elektroninen dokumentti.)

9 9 3 LISÄARVOPALVELU WWW-SIVUNA TAI MHP-PALVELUNA 3.1 Kaksi alustaa digi-tv:n lisäarvopalvelulle Opinnäytetyöni keskittyy arvioimaan digi-tv:n lisäarvopalveluiden tulevaisuutta journalistisesta näkökulmasta. Tällä hetkellä tv-ohjelmat käyttävät www-sivuja tarjotakseen katsojille taustatietoja tulevista ohjelmista sekä mahdollisuuden keskustella ohjelman aiheista keskustelupalstallaan. Ainakin digitaalisen Yle Teeman sivuilla on näiden lisäksi monipuolisempaa ohjelmakohtaista lisäarvopalvelutarjontaa. Opinnäytteeni tuoteosa julkaistiin kanavan www-sivuilla lisäarvopalveluna. Tämän lisäksi koulumme opiskelijoiden tekemiä videoclippejä oli ladattavissa sivuilta. Tämä tapa tarjota journalistisia lisäarvopalveluita on mukana tässä työssä, koska uskon sen kuuluvan kiinteästi tv-ohjelmien palvelualustana tulevaisuudessakin. Internetin suosio ei näytä laantumisen merkkejä ainakaan, jos tarkastellaan laajakaistan hankkineiden kotitalouksien määrän viimeaikaista kehitystä. Liikenne- ja viestintäministeriön tilastojen mukaan suomalasista kotitalouksista on hankkinut laajakaistan. (Liikenne- ja viestintäministeriön www-sivu, ). Internetin www-sivujen ja digi-tv-sisältöjen keskinäiselle toimivuudelle tai vuoropuhelulle tuskin on haittaa siitä, että näytöt kehittyvät ja mahdollistavat mediakonvergenssin. Esimerkki tästä saatiin viime maaliskuussa. Pc-valmistajana tunnettu Dell toi markkinoille 17-tuumaisen litteän laajakuvatelevision, joka soveltuu niin tietokoneen kuin television resoluutiovaatimuksiin. Lisäksi tässä tvnäytössä on toiminto, joka mahdollistaa tietokoneen kuvan sekä televisiokuvan yhtäaikaisen katselun. Näin tv-kuvan voi sijoittaa halutessaan Windowsin työpöydälle ja selailla samalla vaikka internetiä. (Digitodayn www-sivu, ). Kun ohjelmasisällössä pystyy viittaamaan suoraan internet-sisältöön, tuo se uusia mahdollisuuksia lisäarvopalveluiden suunnittelijalle. Myös ensimmäisen suomalaisen digi-tv-katsojatutkimuksen perusteella katsojat haluaisivat selata tv:n ruudulla internet-sivuja. (Kantola, Lahti & Väätänen,

10 , 37). Digi-tv-toimijat eivät tosin usko www-sivujen tulevan sellaisenaan digi-tv:n ruudulle, vaan ne vaativat muokkaamista soveltuakseen television katsojan käytettäväksi. Toisaalta katsojien kiinnostus sähköpostin ja chatin käyttöön on voimakas. (Hannula-Stenqvist, 2001, 74.) Www-sivut eivät siis todennäköisesti tule sellaisenaan digi-tv:n ruudulle. 3.2 MHP-sovellus digi-tv:n lisäarvopalveluna MHP-lyhenne tulee sanoista Multimedia Home Platform. Kyseessä on ohjelmistorajapinta, jonka kansainvälinen digi-tv:n yhteistyöelin DVB on suunnitellut. MHP tarkoittaa tekniikkaa, jolla sovellus kommunikoi digi-vastaanottimen kanssa. Se on karkeasti kuvailtuna ikään kuin sovelluksen käyttöliittymä, jonka avulla sovellus kertoo vastaanottimelle miten järjestää grafiikat ja muut sisältöelementit paikoilleen. MHP perustuu avoimeen java-ohjelmointikieleen ja siitä yritetään tehdä standardia. (Rinnetmäki 2004, 3). Lisäarvopalveluna toimiva MHP-sovellus jaetaan katsojalle tv-signaalin mukana. Se voidaan toteuttaa itsenäisenä ohjelmasta riippumattomana sovelluksena, kuten Superteksti-TV tai Ohjelmaopas. Toinen vaihtoehto on tehdä sovelluksesta ohjelman sisältöön liittyvä ja sen etenemiseen nivoutettu palvelu. MTV3:n Hockey Night ohjelman mukana jaetaan sovellusta, jonka avulla voi katsella tilastotietoja, muiden otteluiden tuloksia. Sovelluksella on mahdollista myös kaapata tv-lähetyksestä kuva ja lähettää se MMS-viestinä puhelimeen. (Rinnetmäki 2004, 7.) MHP-sovelluksena toteutetut journalistiset lisäpalvelut ovat vielä harvinaisia suomalaisessa televisiossa. Digi-tv-toimija Digitan mukaan selviävät kaikki tämän hetkiset MHP-palvelut. 19 palvelun joukossa on yksi osuuspankin pankkipalvelu, eri kanavien teksti-tv:t ja Ohjelmaopas. Ohjelmakohtaisia sovelluksia on seitsemän kappaletta. (Digitan www-sivu ) Palveluiden vähäinen määrä johtunee MHP-sovittimien vähäisestä osuudesta digi-tv-talouksissa. Viimeisimmän tutkimuksen mukaan 5 % Suomen digi-tv-talouksista on tämän

11 11 standardin vaatimukset täyttävä sovitin. Suomessa on kaiken kaikkiaan taloutta, joissa on digi-tv-vastaanotin. (Finnpanelin www-sivu ) Markkinoilla olevat sovittimet eroavat vielä toisistaan toimivuudessaan. Toiset sovittimet saattavat jopa mennä epäkuntoon, kun niihin lähetetään MHP-sovellus tv-signaalin mukana. (Digitodayn www-sivu, ). MHP-sovelluksia tehdään työkaluilla, joita Suomessa kehittävät Ortikon ja Sofia Digital. Itse jouduin pohtimaan lisäarvopalvelun toteutusympäristöä tehdessäni opinnäytteeni tuoteosaa. Se on lisäarvopalvelu Yle Teemalla esitettyyn Synnit -ohjelmaan, joka käsitteli seitsemää kuolemansyntiä. Lisäarvopalvelu tehtiin mässäily -syntiä ohjelmassa käsittelevän sisällön lisäarvoksi. Siinä tuodaan pelin avulla esille elintarvikkeisiin ja niiden tuotantoon liittyviä seikkoja. Koska MHPpalveluiden ja -sovitinten toimivuudesta ei ole vielä varmaa näyttöä, valitsin opinnäytteeni tuoteosan toteutusympäristöksi www:n. Tilannetta kuvaa hyvin digi-tv:n kehitystä käsitellyt seminaari, jossa BumtsiBum! ohjelmaan vuorovaikutteiset MHP-palvelut toteuttanut sisällöntuottaja kysyi yleisöltään, moniko heistä on käyttänyt kyseisiä palveluita. Vain kaksi kättä nousi. Näidenkin kahden kohdalla palveluiden käyttö ei ollut onnistunut. Kun otetaan huomioon, että yleisö kyseisessä seminaarissa oli varmasti keskivertoa valveutuneempaa se koostui tiedotusvälineiden edustajista, viestinnän tutkijoista ja opetushenkilökunnasta sekä televisio- ja telekommunikaatioalan ylemmistä toimihenkilöistä on melko selvää, ettei MHP:n toimivuus ole vielä kovin pitkällä. 3.3 Yhteenveto Internetin www-sivut ovat joillekin tv-ohjelmille tapa tarjota ohjelmiin liittyviä lisäarvopalveluita. Www-sivut tulevat olemaan mukana digi-tv:n kehityksessä, sillä mediakonvergenssin mahdollistava näyttö on jo tullut markkinoille. Www-sivuja ei voi unohtaa lisäarvopalveluiden tuotannossa, sillä laajakaistan hankkineiden kotitalouksien määrä on kasvanut viime aikoina merkittävällä vauhdilla. Wwwsivut eivät kuitenkaan teknisistä syistä tule sellaisenaan digi-tv:n ruudulle.

12 12 MHP-lyhenne tulee sanoista Multimedia Home Platform. Se tarkoittaa ohjelmistorajapintaa eli tapaa, jolla digitaaliseen televisioon tehty sovellus kommunikoi vastaanottolaitteiston kanssa. Se kertoo vastaanottimelle, miten järjestää grafiikat ja muut sisältöelementit paikoilleen tv:n ruudulla. Ohjelmakohtaisia MHP-sovelluksia tai palveluita on tällä hetkellä tarjolla seitsemän. MHP-palveluiden käytön mahdollistavia vastaanottimia on suomen digi-tv-talouksista tällä hetkellä viisi prosenttia. Kaiken kaikkiaan digi-tv-talouksia on MHPtekniikka ei vielä toimi kunnolla, johtuen vastaanotinten kehittymättömyydestä. Journalistiset MHP-palvelut ovat todella harvinaisia Suomessa.

13 13 4 JOURNALISTISTA SISÄLTÖÄ LISÄARVOPALVELUIHIN 4.1 Journalistinen lisäarvopalvelu Tässä luvussa selvitän mikä on journalistinen lisäarvopalvelu sekä mitkä ovat vuorovaikutteisuuden edut sille. Samalla esittelen tekemäni journalistisen lisäarvopalvelun työprosessin vaiheita ja niihin liittyviä pohdintoja. Luvun loppupuolella käyn läpi ideoitani siitä, miten lisäarvopalveluita voisi hyödyntää televisio-ohjelmassa. Journalistin ja toimittajan käsitteisiin liittyy erilaisia arvolatauksia. Journalistin harjoittama journalismi on perinteisesti mielletty syvällisemmäksi kuin pelkkä jutun toimittaminen. Toisaalta journalisteina on pidetty pelkästään kirjoittavia toimittajia. Tekstissäni toimittaminen ja journalistinen työ tarkoittavat samaa asiaa. Mielestäni lisäarvopalvelu on journalistinen, kun sen työprosessi täyttää Pertti Hemánuksen asettamat kriteerit. Niiden mukaan prosessi on ajankohtaisten fakta- eli tosiasiapohjaisten sanomien tuottamista. Journalistisen sanoman työprosessiin kuuluu sen suunnittelemista, valintaa, hankintaa ja muotoilua. (Hemánus, 1990, 14.) Lisäarvopalvelut eivät ole uusi keksintö televisio-ohjelmia tehtäessä. Nykyisillä analogilähetysten televisio-ohjelmilla on lisäarvopalveluita, kun niiden yhteyteen suunnitellaan WWW-sivustoja, joissa on lisämateriaalia ohjelman aiheesta. Keskusteluohjelmiin voi osallistua kommentoimalla aihetta tekstiviestein tai sähköpostilla. Ja tuohan teksti-tv:n tarjoama tekstityskin lisäarvoa ohjelmalle. Puhtaasti kaupalliset ja viihteelliset lisäarvopalvelut ovat yleistyneet 2000-luvun aikana. Pelit ja chatit keräävät runsaasti yleisöä pariinsa päivittäin. Niiden kohdalla menestystä voidaan pitää yllättävänä, kun ottaa huomioon, miten kallista vaikkapa chat-viestin lähettäminen kännykällä on. Lisäarvopalvelut ovat ilmestyneet melko huomaamattomasti osaksi tv:n tarjontaa. Ne edustavat uuden-

14 laista televisiota, jossa ohjelmasisältö voi olla muutakin kuin pelkkää kanavan lähettämää ennakkoon toteutettua ja käsikirjoitettua ohjelmaa. 14 Käsitellessäni journalistisia lisäarvopalveluita tässä työssä, rajaan pois palvelut, joiden tuotantoon ei kuulu edellä määriteltyä journalistista työprosessia. Viihteelliset lisäarvopalvelut tarkoittavat työssäni pelejä, jotka eivät sisällä journalistisen työprosessin muovaamaa tietoa. Viihteellisiin lisäarvopalveluihin kuuluvat myös kännyköiden soittoäänten tai logojen latauspalvelut. Joku voisi rajata saman tien esimerkiksi kaikki internetistä löytyvät pelit pois journalististen tuotteiden ryhmästä. Pelit voivat kuitenkin olla journalistisia tuotteita. Esimerkkiä ei tarvitse hakea kauempaa kuin omasta opinnäytteeni tuoteosasta, joka on peli. Sen toteuttamisessa olen tehnyt journalistista työtä tarkistanut faktoja, etsinyt tietoa tutkimuksista. Olen käynyt läpi lukuisia elintarvikkeisiin liittyviä tutkimuksia sekä lukenut aiheeseen liittyviä artikkeleita, etsien ja valiten niistä sopivaa ja ajankohtaista aineistoa peliini. Lopulta olen muotoillut keräämistäni tiedoista väitteitä, joihin pelaaja voi verrata omaa tietämystään Vuorovaikutteinen lisäarvopalvelu Interaktiivisuutta käytetään usein vuorovaikutteisuuden synonyymina. Käsitteillä on kuitenkin sävyero historiansa kautta. Vuorovaikutus on viestinnässä perinteisesti kuvannut tilannetta, jossa vähintään kaksi ihmistä viestii toisilleen. Uusmediatutkimuksen myötä käsitteen rinnalle on ilmaantunut interaktiivisuuden käsite kuvaamaan ihmisen ja tietokoneen välistä vuorovaikutusta. Näin interaktiivisuus viittaa yleensä jonkin koneen ominaisuuteen. Interaktiivisuus on uusmediatutkimuksessa myös asetettu välineen automaattiseksi ominaisuudeksi. Tärkeää on kuitenkin huomata, ettei mikään väline yksistään ole interaktiivinen, vaan sisältää ominaisuuksiensa kautta mahdollisuuksia interaktiivisuuteen. Jos välineen halutaan olevan vuorovaikutteinen, se tarvitsee käyttäjän vastapuolekseen. Näin ollen mikään väline ei ole siis suoraan vuorovaikutteinen tai interaktiivinen vaan sisältää mahdollisuuksia siihen. (Näränen, 1999, )

15 15 Kirsi Hannula-Stenqvistin mukaan vuorovaikutteisuuden käsite vaatii digi-tv:n ympäristössä tarkennuksen. Vuorovaikutteisuus voidaan ymmärtää katsojan mahdollisuutena vaikuttaa ohjelman sisältöön tai laatuun. Tähän vuorovaikutukseen ei lasketa äänenvoimakkuuden vaihtamisen kaltaista kaukosäätimen käyttöä. Katsojan pitää pystyä vaikuttamaan itse sisältöön, että vuorovaikutteisuuden kriteerit täyttyvät. Tämän lisäksi digi-tv tuo muutamia erikoispiirteitä. Koska vuorovaikutteisuus voi digi-tv:ssä tapahtua paikallisesti tai paluukanavan kautta, on se jaettava yksisuuntaiseen ja kaksisuuntaiseen vuorovaikutteisuuteen. Yksisuuntaisessa vuorovaikutustilanteessa katsojan digiboksiin on ladattu esimerkiksi peli, jota hän voi pelata vastaanottimessaan. Kaksisuuntaisessa tilanteessa katsojan tekemästä valinnasta menee tieto paluukanavaa pitkin ja sitä voidaan käyttää komentona lisämateriaalin lataamiseen tai vaikka käyttäjätietojen lähettämistä varten. Esimerkiksi, jos palvelussa pyydetään katsojaa äänestämään ja osallistuneiden katsojien tulokset näkyvät äänten lähettämisen jälkeen ruudulla. (Hannula-Stenqvist, 2001, ) Näränen esittelee Van Tasselin tekemän jaottelun interaktiivisen television mahdollisuuksista vuorovaikutteisuuteen. Sen neljä pääsuuntaa ovat kaupankäynti, virtuaalinen simulaatio (esimerkiksi pelit), vertailu (kuten äänestykset) sekä kirjeenvaihto (tv-käyttäjien välinen kirjeenvaihto ja keskustelu). (Näränen, 1999, 58.) 4.3 Yhteisö, lisäarvopalvelut ja vuorovaikutus Vuorovaikutteisuuden pohtiminen johti minut yhteisön käsitteen äärelle. Mietin miten vuorovaikutteisuus ja yhteisöt ovat sidoksissa toisiinsa ja toisaalta mitä ne merkitsevät tv-ohjelman katsojalle ja voisiko journalistinen lisäarvopalvelu hyötyä siitä jotenkin. Kuneliuksen mukaan mediavälitteisessä viestinnässä on kyse siitä, että se tuottaa todellisia yhteisöjä, että kuvitteellisia yhteisöjä saman sisällön äärelle ja rakentaa niiden identiteettiä. (Kunelius 1997, 17-18) Myös Veijo Hietalan mukaan television katselussa on kysymys yhteisöllisyyden kokemisesta. Tv:n ääreen kokoonnutaan, kuten aikoinaan kokoonnuttiin iltanuotion

16 16 ääreen kuuntelemaan tarinaa. Lisäksi televisio elää ikuista nykyhetkeä ja puhuttelee katsojaa suoraan, mikä vahvistaa katsojan kokemusta yhteisestä todellisuudesta (Hietala, 1993, ) Vaikka tämä pätee erityisesti analogisen television kaudella, uskallan soveltaa sitä myös digitaalisen puolelle. Kangaspunnan mukaan digi-tv ei muuta television perinteisiä katsomistottumuksia. Sen sisällöt tulevat perustumaan ohjelmien varaan, jotka luovat yhteisöllisyyttä. Interaktiivisuuden mahdollisuudet ja lisäarvopalvelut tuovat lisäksi mukaan uusia yhteisyysmuotoja. (Kangaspunta, 2003, 137.) Ohjelman luoman yhteisön viestinnällisten tarpeiden kartoittaminen tulee olemaan lisäarvopalvelun suunnittelussa tärkeää. Yhteisön keskinäisen viestinnän mahdollistaminen lisää käyttäjän sitoutumista ohjelman katsojaksi ja lisäarvopalvelun käyttäjäksi. Jos opinnäytteeni tuoteosana oleva peli olisi julkaistu MHP-palveluna, olisi se ollut yksisuuntaisesti vuorovaikutteinen. Sitä se on webissäkin julkaistuna: käyttäjä lataa pelin koneelleen pelaamista varten eikä peli tue käyttäjän mahdollisuutta viestiä sovelluksen avulla palvelun tarjoajaan päin. Tämä olisi tärkeä ominaisuus monipuolisemman vuorovaikutteisuuden aikaansaamisessa. Tekemistään valinnoista käyttäjä saa välitöntä palautetta, kuten tiedon siitä vastasiko hän oikein vai väärin esitettyyn väitteeseen. Tämän lisäksi hänellä on mahdollisuus klikata esille väitteeseen liittyvää lisätietoa ja siirtyä seuraavaan kysymykseen. Yhteisöllisyyden muodostamisen näkökulmasta tämä ei kuitenkaan ole riittävää vuorovaikutteisuutta. Käyttäjälle täytyisi antaa esimerkiksi mahdollisuus vertailla valintojaan muiden käyttäjien valintojen kanssa. Yksinkertainen ratkaisu olisi rakentaa päivittyvä pistetaulukko, johon pelaajat saavat tuloksensa näkyviin. Tällaista ratkaisua käytetään yhdessä harvoista tämän hetkisistä digi-tv:n MHPpalveluista BumtsiBum! -ohjelman lisäarvopalvelussa, jossa käyttäjä lähettää pelituloksensa kännykällä operaattorille, josta tieto kulkeutuu ohjelman supertekstitv-sivulle digitv:n katsojien nähtäväksi. (Karppinen, 2004, seminaariesitys). Toinen vertailumahdollisuus olisi äänestäminen. Pelini käsitteli elintarvikkeita ja niiden tuotantoon liittyviä asioita, joten sen ohessa olisi voinut tarjota pelaajille

17 17 mahdollisuuden äänestää vaikkapa parasta ellintarviketta. Tai kuten ohjelman nettisivuilla, joilla sai äänestää, mihin syntiin on viimeksi langennut. Reaaliaikaisesti vastauksista koottu äänestystulos olisi näkynyt heti käyttäjän ruudulla ja näin hän olisi voinut suhteuttaa vastaustaan muiden käyttäjien vastaukseen ja samalla paikkaansa yhteisössä Vuorovaikutteisen ohjelman hahmottelu Edellä olemme käsitelleet vuorovaikutteisuutta ohjelmaan liitetyn lisäarvopalvelun kautta. Seuraavaksi yritän selvittää, olisiko itse ohjelman rakenteella minkäänlaisia edellytyksiä olla vuorovaikutteinen voisiko se reagoida käyttäjän valintoihin. Ongelmana on löytää sopiva raja katsojan mahdollisuudelle puuttua ohjelman kulkuun. Mitkä ovat ne vaikuttamisen mahdollisuudet, joita katsojalle olisi järkevä antaa journalistisen tuotteen rakenteen suhteen? Ainakaan dokumentti tai keskusteluohjelma ei voi edetä siten, että käyttäjä valitsee katsooko ensin keskikohdan ja sitten vasta alun ja lopun. Journalistiselle tuotteelle pyritään aina rakentamaan draaman kehitys, joka on mietitty alkuineen ja loppuineen. Draaman on toimittava, että katselukokemus olisi ihmiselle mielihyvää tuottavaa. Draaman kaaren vuoksi sisällön on dokumentissa tai keskusteluohjelmassa oltava lineaarinen. Lineaarisuus on tärkeää myös siinä tapauksessa, että myöhemmät tapahtumat perustuvat alussa olleisiin tapahtumiin. Keskusteluohjelmassa saatetaan myöhemmin viitata aiemmin kysyttyyn kysymykseen. Dokumenttiohjelmassa erilaisen lopun valitseminen ei tule kyseeseen. Ohjelmalla on oltava joku väite, jota sen osat tukevat. Lineaarisuutta ja tiukkaa rakennetta tukee myös journalistisen sisällön kannalta tärkeä näkökulman rajaaminen. Jos näkökulma on liian laaja, tulee ohjelmasta sietämätöntä katsottavaa. Siitä lähtee terävyys. Ohjelman näkökulmaan liittyy sen pääväittämä: mitä ohjelmalla halutaan sanoa. On oltava jokin väite, jota ohjelman osat tukevat. Näkökulman valinta sinällään voisi olla rajoitetusti katsojan päätettävissä. Ohjelman alussa voisi valita muutamasta vaihtoehdosta näkökulman, josta aihetta käsitellään. Sen jälkeen olisi mahdollista katsoa toi-

18 18 sesta näkökulmasta samaa aihetta. On selvää, että useamman näkökulman ohjelman tekeminen tulisi kalliimmaksi kuin tavallisen. Tuotannon rahoitus olisi ongelma, sillä tuskin moni katsoja olisi valmis maksamaan tällaisesta ohjelmasta. Suomalaiset ovat tottuneet maksuttomaan ohjelmatarjontaan tv-lupamaksulla pitäisi saada koko ohjelmatarjonta käyttöön. Ohjelma voitaisiin rakentaa lyhyistä kohtauksista, jotka vievät tarinaa eteenpäin. Kohtausten välissä olisi ajallisesti rajattu tauko, jonka aikana katsoja saisi vastata johonkin ohjelmasta esitettyyn kysymykseen. Tällainen lähestymistapa olisi mahdollista esimerkiksi keskusteluohjelmassa, joka olisi nauhoitettu etukäteen. Siihen leikattaisiin tauot sopiviin väleihin ja lisättäisiin keskustelun teemaan liittyviä kysymyksiä. Katsojien vastaukset voisivat näkyä reaaliajassa päivittyvänä tilastona supertekstitv:ssä ohjelman sivulla. Kyllä dokumentinkin voisi pilkkoa tämän kaltaisiin kohtauksiin. Ensimmäisenä tulee mieleen luontodokumentti, jossa tauolla kysyttäisiin katsojalta juuri nähdyn eläimen tuntomerkkejä. Kun vastaisi tietyn määrän oikein saisi ilmaiseksi ylimääräisen video-on-demand lähetyksen, jossa olisi lisämateriaalia dokumenttiin tai vaikka joku vanha dokumentti, jonka katsoja haluaisi nähdä uusintana. Kuvakulman valinta voisi myös olla sopiva keino journalistisen ohjelman vuorovaikutteisuuden lisäämiseksi. Keskusteluohjelmassa saattaisi olla mielekästä antaa katsojan valita kuvakulma. Kuvakulmanvalinta olisi mielenkiintoista esimerkiksi tiukan väittelyn aikana, kun haluaisi nähdä kuuntelevan osapuolen reaktioita puhujan väitteisiin Yhteenveto Kun lähdin hahmottelemaan mielekästä journalistista sisältöä digi-tv:n lisäarvopalveluun, eteen tulivat vuorovaikutteisuuden ja yhteisöllisyyden käsitteet. Kuten ilmeni, vuorovaikutteisuus on melko laajasti ymmärrettävissä. Yksinkertaisimmillaan se on napin painamista oikealla hetkellä ja monimutkaisimmillaan se sisältää ainakin käyttäjän tulkintaa journalistisesta aineistosta sekä siitä seuraa-

WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA

WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA Case: Lahden hiihtomuseo LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Yritysviestintäjärjestelmät Opinnäytetyö Kevät 2009 Tuukka

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

KILPAILUVALTTI VAI RISKISIJOITUS? Uutisvideot sanomalehtien verkkopalveluissa

KILPAILUVALTTI VAI RISKISIJOITUS? Uutisvideot sanomalehtien verkkopalveluissa KILPAILUVALTTI VAI RISKISIJOITUS? Uutisvideot sanomalehtien verkkopalveluissa Hanna Kolvanki Opinnäytetyötyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun toimipaikka Viestinnän koulutusohjelma Medianomi

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ

VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ Tutkimus verkkolehtien konseptisuunnittelusta Heikki Ylipaavalniemi 2007 Oulun seudun ammattikorkeakoulu VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ Tutkimus verkkolehtien konseptisuunnittelusta

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Mira Päätalo SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta sosiaalisen median käyttäjänä SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta

Lisätiedot

MGM-MEDIA.NET Vaihtoehtoisen musiikkijournalismin verkkojournalismiprojekti

MGM-MEDIA.NET Vaihtoehtoisen musiikkijournalismin verkkojournalismiprojekti MGM-MEDIA.NET Vaihtoehtoisen musiikkijournalismin verkkojournalismiprojekti Juho Niemelä Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SADANKUUDENKYMMENEN MERKIN JOURNALISMIA Matkapuhelin uutisten välittäjänä

SADANKUUDENKYMMENEN MERKIN JOURNALISMIA Matkapuhelin uutisten välittäjänä SADANKUUDENKYMMENEN MERKIN JOURNALISMIA Matkapuhelin uutisten välittäjänä Marika Suojanen Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK)

Lisätiedot

Pienryhmäkoti Suvantopaikan nuoret oppijoina

Pienryhmäkoti Suvantopaikan nuoret oppijoina MEDIAKASVATUSTA NUORILLE Pienryhmäkoti Suvantopaikan nuoret oppijoina Petri Mäkinen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun toimipaikka Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TV-TUOTTAJASTA DIGITAALISEN TUOTANTOKETJUN TYÖNJOHTAJAKSI

TV-TUOTTAJASTA DIGITAALISEN TUOTANTOKETJUN TYÖNJOHTAJAKSI TV-TUOTTAJASTA DIGITAALISEN TUOTANTOKETJUN TYÖNJOHTAJAKSI Millaista tieto-taitoa tv-tuottaja tarvitsee Yleisradion monimediatuotannossa? Viestinnän koulutusohjelma Aikuiskoulutus Opinnäytetyö Kevät 2004

Lisätiedot

Käyttöliittymäsuunnittelu ja konseptointi uuden median Internet-TV-ympäristössä:

Käyttöliittymäsuunnittelu ja konseptointi uuden median Internet-TV-ympäristössä: Käyttöliittymäsuunnittelu ja konseptointi uuden median Internet-TV-ympäristössä: -kykyjenlöytämiskilpailu Tatu Marttila Helsinki 29.3.2007 MA lopputyö TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU Teollisen muotoilun osasto

Lisätiedot

WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE

WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE Taru Kinnari Heta Martinmäki Opinnäytetyö Tammikuu 2009 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1.9.2008 31.3.2009 ICT-Himos-projekti - ÄlyHimos Living

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntainstituutin raportteja 1/2003. Mobiilipalveluiden näkymät tapaustutkimus etampereen mobiiliklusterin asiantuntijoiden näkemyksistä

Tietoyhteiskuntainstituutin raportteja 1/2003. Mobiilipalveluiden näkymät tapaustutkimus etampereen mobiiliklusterin asiantuntijoiden näkemyksistä Tietoyhteiskuntainstituutin raportteja 1/2003 Mobiilipalveluiden näkymät tapaustutkimus etampereen mobiiliklusterin asiantuntijoiden näkemyksistä Sanna Raudaskoski YTM, tutkija Ilkka Arminen VTT, professori

Lisätiedot

Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa?

Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Ahonen, Atso Hepolehto, Iida 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Ahonen,

Lisätiedot

Rakentavaa muutosta vastuullisesti -RMV-Koulutus Oy Internet-sivut pienyritykselle. Eeva Vesanen

Rakentavaa muutosta vastuullisesti -RMV-Koulutus Oy Internet-sivut pienyritykselle. Eeva Vesanen Rakentavaa muutosta vastuullisesti -RMV-Koulutus Oy Internet-sivut pienyritykselle Eeva Vesanen Opinnäytetyö Johdon assistenttityön ja kielten ko. 2014 Tiivistelmä Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma

Lisätiedot

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland Veli-Matti Koivula Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu- Ravitsemis- ja Talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU 18.11.2005

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Atte Ahapainen PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.12.2013 Tekijä(t) Atte Ahapainen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Liiketalouden

Lisätiedot

Kuluttajat brändisisältöjen parissa

Kuluttajat brändisisältöjen parissa Kuluttajat brändisisältöjen parissa Puolakka, Patricia Sjöblom, Siiri 2015 Laurea Leppävaara 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Kuluttajat brändisisältöjen parissa Patricia Puolakka Siiri Sjöblom Liiketalous

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Katri Kantola & Laura Kauppinen SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Tammikuu 2010 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

EVENZINE. Tapahtumasta blogiksi. Lahden Ammattikorkeakoulu Matkailun koulutusohjelma Tapahtumamatkailu Opinnäytetyö Syksy 2013 Sofia Mäkinen

EVENZINE. Tapahtumasta blogiksi. Lahden Ammattikorkeakoulu Matkailun koulutusohjelma Tapahtumamatkailu Opinnäytetyö Syksy 2013 Sofia Mäkinen EVENZINE Tapahtumasta blogiksi Lahden Ammattikorkeakoulu Matkailun koulutusohjelma Tapahtumamatkailu Opinnäytetyö Syksy 2013 Sofia Mäkinen Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun koulutusohjelma MÄKINEN, SOFIA:

Lisätiedot

Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta. Pirjo Rautianen / Moguli pr

Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta. Pirjo Rautianen / Moguli pr Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta Pirjo Rautianen / Moguli pr 1 Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta -tutkimuksen on ideoinut ja toteuttanut uusmediatutkija, FM Pirjo

Lisätiedot

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Jääskeläinen, Nina 2009 Laurea Porvoo Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Porvoo HINTHAARAN PÄIVÄKODIN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA LAATIMINEN Nina

Lisätiedot

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY Riina Leisku Sari Mäntylä Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus?

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson, Tia 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson Tia Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Lähiruoka lähemmäksi!

Lähiruoka lähemmäksi! Lähiruoka lähemmäksi! Lähiruokaviestinnän kehittäminen ravintolaympäristössä, Case Anttolanhovi Maittila, Anna & Torrbacka, Paula & Partanen, Viivi 2011 Leppävaara Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö Taina Lempiäinen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Vuorovaikutteinen teknologia Pro gradu -tutkielma Ohjaajat: Saila Ovaska ja Poika Isokoski Joulukuu

Lisätiedot

B2B-sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet asiantuntijapalveluissa Case: Yritys X

B2B-sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet asiantuntijapalveluissa Case: Yritys X B2B-sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet asiantuntijapalveluissa Case: Yritys X Yli-Kyyny, Elina 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara B2B-sisältömarkkinoinnin mahdollisuudet asiantuntijapalveluissa

Lisätiedot

Elämistä, olemista, pelaamista keitä Habbo Hotelin käyttäjät ovat ja kuinka heidän kanssaan tehdään nuorisotyötä?

Elämistä, olemista, pelaamista keitä Habbo Hotelin käyttäjät ovat ja kuinka heidän kanssaan tehdään nuorisotyötä? Aleksi Koskinen Elämistä, olemista, pelaamista keitä Habbo Hotelin käyttäjät ovat ja kuinka heidän kanssaan tehdään nuorisotyötä? Opinnäytetyö Nuorisotyön ja kulttuurin ko. Maaliskuu 2006 KUVAILULEHTI

Lisätiedot