Erja Vihervaara, Turun iltalukio 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3.2.2012 Erja Vihervaara, Turun iltalukio 1"

Transkriptio

1 Erja Vihervaara, Turun iltalukio 1

2 verkkoyhteisöjen ulkopuolelle jättäytyminen vastaa nykyisin lähes sosiaalista itsemurhaa. HS formaalikoulutus on menettämässä opettamisen monopolisaseman muuallakin voi oppia > osaamisen tunnustaminen Erja Vihervaara, Turun iltalukio 2

3 Hei pomo! Joko firmasi on milleniaalikunnossa? Milleniaalit ovat vuosien 1980 ja 2000 välillä syntynyt sukupolvi, joka on kasvanut Internetin mukana ja näkee verkon kiinteänä osana elämäänsä. He ovat tottuneet vuorovaikutteiseen teknologiaan ja haluavat hyödyntää sitä myös työssään. Milleniaalit koostuvat lahjakkaista ja liikkuvista yksilöistä. Heidän oppimisensa perustuu kuviin ja lyhyeen, tiivistettyyn ilmaisuun Erja Vihervaara, Turun iltalukio 3

4 2000-luvun tekstit eivät ole pelkästään paperille painettua kirjoitusta > visuaalinen teksti (merkit, ohjeet, mainokset, kyltit ym.) Lukeminen alkaa kuvasta, ikoneista, leipätekstin pääkohdista Tarkistuksia hakukoneista, neuvoa sosiaalisesta mediasta Kysymykseen ei mietitä vastausta vaan sitä, mistä tieto vastaukseen löytyy Erja Vihervaara, Turun iltalukio 4

5 yhteisöllisyys yhteistä tekemistä ja tietämistä hyödyntävä oppiva organisaatio kumppanuus, vastavuoroisuus, toisilta oppiminen (vierailut kollegan luokassa), tiimit avoimuus uusi kansalaistaito oman osaamisen näyttö epäonnistumisista oppii koko yhteisö verkostomainen toimintatapa ulkopuoliset asiantuntijat Erja Vihervaara, Turun iltalukio 5

6 koulureppu keveämmäksi ja opiskelu taloudellisemmaksi sähköinen oppikirja paperiton opiskelu kustantajaneutraali oppikirja koulumatka lyhyemmäksi tieto lähemmäksi koulukirjasto verkossa (diigo, issuu) opiskelu mielenkiintoiseksi ja joustavaksi pedagogiset digityökalut erilaiset opetusmetodit vaihtelevat arviointi- ja koekäytänteet saavutettavuuden parantaminen mm. suullisen näytön ja kuunneltavuuden lisääminen Sosiaalisen median hyödyntäminen Erja Vihervaara, Turun iltalukio 6

7 Tiedon panttaaminen, yhteistyön puute Vaikea tietää, mitä kukin osaa Oppimisen estäminen (säännöt, aikarajat, suljetut oppimisympäristöt) Kehittämisen pitäisi olla kaikkien vastuulla. Muutosvastarinta tai valuminen mukavuusalueelle sitoutumisen pelko, näin on tehty ennenkin ja pärjätty arjen kiire > rutiinit Erja Vihervaara, Turun iltalukio 9/ Erja Vihervaara, Turun iltalukio 7

8 uusi, monimutkainen stressialue epävarmuuden sietoalue yksin tasapaino yhdessä mukavuusalue välinpitämättömyysalue vanha, yksinkertainen Sampsa Kullas/ Erja Vihervaara Erja Vihervaara, Turun iltalukio 8

9 Pois samuuden ideologiasta ja opetuksen vakiomalleista ulos luokkahuoneesta pois yksisuuntaisesta opetuksesta pois tahallisesti rakennetuista ongelmatilanteista (esim. perinteiset kokeet) pois oppikirjasidonnaisuudesta pois läsnäolopakon vaatimuksesta pois mukavuusalueelta Erja Vihervaara, Turun iltalukio 9

10 didaktinen Opettajan osaaminen pedagoginen Oppimiskäsitys Erilainen oppija Arviointi palaute tekninen välineet tuki KOE sosiaalinen vuorovaikutus ilmapiiri psyykkinen Koekammo Mielivalta ilmapiiri fyysinen tilat, valot huonekalut äänet, hajut Erja Vihervaara, Turun iltalukio 10 K O K E E N Y M P Ä R I S T Ö

11 Lapun kirjoittamista opeteltava. Lapun voi tehdä opiskelija tai opettaja. Rajataan: esim. 2 A4, käsin Opettaja voi pyytää lapun itselleen ennen ja/tai jälkeen kokeen. Opiskelija aloittaa kokeeseen valmistautumisen aiemmin kuin normaalisti. Lappu ei välttämättä takaa kokeesta suoriutumista. Moni ei edes tarvitse lunttilappuaan! Erja Vihervaara, Turun iltalukio 11

12 Erja Vihervaara, Turun iltalukio 12

13 muualla kuin koulussa rajattu aika kaikki apuvälineet sallittuja tehtävänannot laajoja ja soveltamistaitoja vaativia opiskelijan tunnistamiseen voi liittyä ongelmia, samoin plagiointiin Erja Vihervaara, Turun iltalukio 13

14 Erja Vihervaara, Turun iltalukio 14

15 osallistujamäärä ei voi olla suuri vastaa luonnollista tilannetta sovittava pelisäännöistä yksilöstressi vähäisempää arviointi kokonaisuutena + yksilösuorituksena yhteinen arvosana x osallistujien lkm > jaetaan osallistujille yhteistyössä yhteinen arvosana koostuu yksilösuoritusten summasta Erja Vihervaara, Turun iltalukio 15

16 Jokaiselle yksi koetehtävä, jota työstää 2 tuntia. Saa käyttää apuvälineitä, mutta ei oppikirjaa. Esittelee tuotoksensa muulle ryhmälle suullisesti (esim. PowerPoint) Vertaisarviointi, jota opettajalla oikeus muuttaa muun näytön perusteella. Arvioinnin kohteena asiantuntemus, suullinen esiintyminen ja esityksen selkeys Erja Vihervaara, Turun iltalukio 16

17 kotitentti, skypetentti ryhmäkoe, dialogikoe (suullinen) standardikokeet/kvantitatiiviset (mekaanisia) oppimissalkut ja verkkopäiväkirjat > jatkuva näyttö > tarvitaanko koetta? tietokoneavusteinen koe (esim. atk-luokassa, Internetin käyttömahdollisuus) kongressitentti Facebook, wiki Erja Vihervaara, Turun iltalukio 17

18 opetus kyselytunti koe arviointi palaute jälkikoe Jälkikoe ei tarkoita uusintakoetta, vaan voi sisältää vain tietyn osion kokeesta. Jälkikoe voi myös olla suullinen. Parhaassa tapauksessa jälkikoetta edeltää arviointikeskustelu Erja Vihervaara, Turun iltalukio 18

19 uusi koemuoto aluksi perusteltava ensimmäiset kokeilut haparoivia ymmärtäväinen asenne koe ei saa olla kohtuuttoman vaikea kerrotaan kokeen rakenne, toimintasäännöt ja suoritusohjeet selvitetään arviointikriteerit ja arvostelun periaatteet Erja Vihervaara, Turun iltalukio 19

20 Tenttilukupiiri / tutortoiminta Kokeen laadinta Vertaisarviointi Teemu Arina: Opiskelija on koulun huonoiten käytetty voimavara. Ainoa yhteistyö koulussa on lunttaaminen Erja Vihervaara, Turun iltalukio 20

21 Perinteinen arviointi pääosin kvantitatiivista toistuvaa, ulkomuistia korostavaa keinotekoiset koetilanteet erillään oppimisprosessista opettaja arvioi huomion kohteena lopputulos Konstruktivismiin pohjautuva arviointi pääosin kvalitatiivista tiedon ymmärtämistä ja muunnoksia korostavaa mahdollisimman luonnolliset koetilanteet osana oppimisprosessia opettaja, opiskelija ja toverit arvioivat yhdessä huomion kohteena oppimisprosessi, muutos ja lopputulos Erja Vihervaara, Turun iltalukio 21

22 Arviointi on teoreettista. Osaaminen mitataan numeroina ja tulokset esitetään jakaumina. kriteeripohjaista > oppilaan suoritusta verrataan kriteereihin normipohjaista > oppilaan suoritusta verrataan muiden suorituksiin ei motivoi, aiheuttaa kilpailua Arviointi on vallan väline. Liikaa tenttijän ja tentaattorin yksilösuoritusta Erja Vihervaara, Turun iltalukio 22

23 Oppimista auttavat monipuoliset arviointimenetelmät: itsearviointi, vertaisarviointi, suullinen arviointi, sanallinen (opastava) arviointi > oppimistulosket erilaisia Kehitys- ja palautekeskustelut Hylkäämisen merkityksen muuttaminen Pennalismin ja epäilyjen poistaminen Erja Vihervaara, Turun iltalukio 23

24 Oppimistulosten (ja koevastausten!) oletetaan olevan kaikilla samanlaiset Opettaja palautti luokassa koepapereita. Kuinka ihmeessä sinulla on täsmälleen samat laskuvirheet kuin vieruskaverillasi? hän kysyi Jussilta. Meillä on katsos sama opettaja, poika vastasi Erja Vihervaara, Turun iltalukio 24

25 sallitaan apuvälineiden ja lähteiden käyttö tiedon haku kriittinen lukutaito tiedon soveltaminen harjoitetaan ongelmaratkaisukykyä tutkiva oppiminen tekemällä oppiminen Erja Vihervaara, Turun iltalukio 25

26 harjoitetaan kommunikaatiotaitoja ja tiimityötaitoja myös kokeessa! ryhmätyöskentely dialogi, väittely poistetaan pelkoa aiheuttavat tekijät positiivinen ja luovuuden salliva ilmapiiri arvioidaan monipuolisesti itsearviointi, vertaisarviointi, sanallinen arviointi jne. Erja Vihervaara, Turun iltalukio 26

27 Saatavana pdf-muodossa: Erja Vihervaara, Turun iltalukio 27

Kirjastonkatu 13, 65100 Vaasa Biblioteksgatan 13, 65100 Vasa

Kirjastonkatu 13, 65100 Vaasa Biblioteksgatan 13, 65100 Vasa Ideoita siitä, mitä voin tehdä sovittaakseni opetukseni ja oppimateriaalin luki/oppimisvaikeuksisille oppijoille ja samalla kaikille oppilailleni Sisältö: 1. Pitäisikö muokata opetusta ja oppimateriaalia

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA Pro Gradu tutkielma Päivi Kuvaja Kasvatustieteiden tiedekunta Aikuiskasvatus Leo Pekkala

Lisätiedot

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa Reeta Tenhola Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa 2011 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä

Lisätiedot

Innovaatiodidaktiikan käsikirja

Innovaatiodidaktiikan käsikirja Innovaatiodidaktiikan käsikirja Opas innovaatioprosesseja fasilitoivalle Laura-Maija Hero Innovaatiodidaktiikan KÄSIKIRJA 2014 1 Sisällysluettelo 04 Innovaatioprosesseja fasilitoivalle 06 08 Innovaatioprosessi

Lisätiedot

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA Opintokeskus Kansalaisfoorumi Kristillinen Opintokeskus TJS Opintokeskus Vihreä Sivistys ja Opintokeskus ViSiO Helsinki 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 NÄIN PÄÄSET JÄLJILLE...

Lisätiedot

OPETTAJAN KÄSIKIRJA OPINTOJAKSOJEN RAKENTEET, OPETUSMENETELMÄT JA ARVIOINTI

OPETTAJAN KÄSIKIRJA OPINTOJAKSOJEN RAKENTEET, OPETUSMENETELMÄT JA ARVIOINTI Teknillisen korkeakoulun Opetuksen ja opiskelun tuen julkaisuja 4/2009 Espoo 2009 OPETTAJAN KÄSIKIRJA OPINTOJAKSOJEN RAKENTEET, OPETUSMENETELMÄT JA ARVIOINTI Olli Hyppönen ja Satu Lindén TEKNILLINEN KORKEAKOULU

Lisätiedot

Matkaopas mobiililaitteiden opetus- ja arviointikäyttöön

Matkaopas mobiililaitteiden opetus- ja arviointikäyttöön 2014 Matkaopas mobiililaitteiden opetus- ja arviointikäyttöön Hyvät TVT-pohjaiset arviointikäytänteet lukiossa - Mobilius-hanke 2012-2013 Stadin ekampus Sisältö Esipuhe Kuvataidekurssin yhteinen portfolio

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Ajatuksia ja työkaluja opetukseen Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Mika Koivu Henriikka Laiho Sari Piisi Tuure Puurunen Minna Seppä Maria Älli Esipuhe Tämä teos on omistettu hankkeemme sielun ja

Lisätiedot

Minä opettaja? MINÄ - Opas vapaan sivistystyön opettajille

Minä opettaja? MINÄ - Opas vapaan sivistystyön opettajille MINÄ - OPETTAJA? MINÄ - OPETTAJA? Minä opettaja? MINÄ - Opas vapaan sivistystyön opettajille OPETTAJA? Bildningsalliansen, 2013. Med stöd från Kordelins stiftelse. Sisällys Johdanto... 3 1. Johdatus vapaaseen

Lisätiedot

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa KÄYTTÄTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS SEMINAARITUTKIELMA Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa Jouni Koponen Ainekohtainen Seminaari 2014 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajankoulutus Tiivistelmä opinnäytetyöstä Tekijä Nevala Minna Työn nimi Sosiaalisen median mahdollisuudet alakouluopetuksessa Pääaine

Lisätiedot

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA?

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 94 TUTKIMUKSIA Marko Kortetmäki LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? Opetuskokeilu Turun ammattikorkeakoulussa TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 94 Turun

Lisätiedot

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Sisältö Alkusanat... 2 1 Johdanto... 3 1.1 Opetuksen ja oppimisen

Lisätiedot

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ TIETOYHTEISKUNTAOPETUS KOLMANNELLA SEKTORILLA Liisa Mäenpää Pro gradu-tutkielma Aikuiskasvatus Ohjaaja Leo Pekkala Kevät 2007 2 Älkää koskeko tavaroihini. Haluan niiden olevan siellä,

Lisätiedot

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN Liisa Ilomäki (toim.) LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN E-oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa Oppaat ja käsikirjat 2012:5 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:5 (1. painos 2004) ISBN 978-952-13-5162-4

Lisätiedot

HYVÄT TVT-POHJAISET ARVIOINTIKÄYTÄNTEET LUKIOSSA. Reseptivihko arviointiin

HYVÄT TVT-POHJAISET ARVIOINTIKÄYTÄNTEET LUKIOSSA. Reseptivihko arviointiin HYVÄT TVT-POHJAISET ARVIOINTIKÄYTÄNTEET LUKIOSSA Reseptivihko arviointiin Sisältö Verkkokurssi oppimispolkuna... 1 Tiivistelmä verkkokokeena ja verkkoharjoituksena... 2 Sähköisen median käyttö yhteiskuntaopissa...

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Turun sivistystoimialan toisen asteen opiskelijoiden tieto ja viestintätekniikan osaaminen 2014. Yhteenvetoraportti

Turun sivistystoimialan toisen asteen opiskelijoiden tieto ja viestintätekniikan osaaminen 2014. Yhteenvetoraportti Turun sivistystoimialan toisen asteen opiskelijoiden tieto ja viestintätekniikan osaaminen 2014 Yhteenvetoraportti 12.2.2015 Turun sivistystoimialan 2. asteen oppilaiden TVT osaaminen 2014 Keväällä 2014

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO Tämä opetussuunnitelma perustuu Ajoneuvohallintokeskuksen ja Autokoululiiton tilaamaan tutkimukseen Turun yliopiston

Lisätiedot

A2-KIELTEN ETÄOPETUS TURUN OPETUSTOIMEN VIRTA-HANKKEESSA OPPILAIDEN JA OPETTAJIEN KOKEMANA

A2-KIELTEN ETÄOPETUS TURUN OPETUSTOIMEN VIRTA-HANKKEESSA OPPILAIDEN JA OPETTAJIEN KOKEMANA A2-KIELTEN ETÄOPETUS TURUN OPETUSTOIMEN VIRTA-HANKKEESSA OPPILAIDEN JA OPETTAJIEN KOKEMANA Turun yliopisto Opettajankoulutuslaitos, Turku Kasvatustiede Pro gradu -tutkielma Helmikuu 2011 Mäki Katriina

Lisätiedot

Kestävän kehityksen opetus auto- ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa

Kestävän kehityksen opetus auto- ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa 1 Kestävän kehityksen opetus auto ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa Kuva: HSY/JenniJustiina Niemi 11/2010 Anne Virtanen Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Johdanto 2 Sisällysluettelo Johdanto...3

Lisätiedot

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena Riitta Juusenaho, Johanna Kurela (toimittajat) Merja Kuisma, Aino Ylinen (kirjoittajat) T I E T O T U O T A N N O N J A L A A D U N A R V I O I

Lisätiedot

Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena

Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena Oulun yliopisto Koulutusteknologia Projektiopintojen loppuraportti 24.4.2011 Saarijärvi Pauliina, Suominen Riikka, Tikkanen Saara ja Vuoma Heidi 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo. Opinto-opas, yleinen osa. Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU

Arkadian yhteislyseo. Opinto-opas, yleinen osa. Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU Arkadian yhteislyseo Opinto-opas, yleinen osa Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI (PÄÄTTÖARVOSANA) LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITUS

Lisätiedot

ITK2015 TAO TULEVAISUUS. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna

ITK2015 TAO TULEVAISUUS. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna ITK2015 TAO TULEVAISUUS Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B Interaktiivinen Tekniikka

Lisätiedot

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen LAATUA KEHITTÄMÄÄN Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen Laatukriteeristön työstämiseen osallistuneet järjestöt: Eetti ry Kepa ry Nuorten Akatemia Plan Suomi Säätiö Rauhankasvatusinstituutti

Lisätiedot