KUOPION KESKUSTAN KORTTELI 20

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION KESKUSTAN KORTTELI 20"

Transkriptio

1 0 KUOPION KESKUSTAN KORTTELI 20 RAKENNUSHISTORIASELVITYS Ilmakuva idästä, Blom kartta Oy 2012 A R K K I T E H D I T O Y QVICK VEHREÄVESA ILMARINEN MITRUNEN P u i j o n k a t u 2 9 A, K U O P I O P u h

2 1 Perustietolomake, Piispantalo Kohteen nimi Piispantalo, Piispankatu 8 Arkkitehti Muut suunnittelijat Urakoitsijat Rakennuttaja Carl Ziegler Ei tiedossa Ei tiedossa piispa Robert V. Frosterus Suunnitteluajankohta 1854 Rakennusluvan myöntämisajankohta Rakennuksen käyttöönoton ajankohta 1856 Alkuperäinen käyttötarkoitus Rakennukseen ja käyttöön liittyvät muutokset Nykyinen käyttötarkoitus Omistus piispan virka asunto Piispan asuinrakennus muutettiin käsityökouluksi ja myöhemmin käsityökoulun ja rouvasväenyhdistyksen toimistotiloiksi Rakennuksessa sijaitsevat Kuopion Rouvasväenyhdistyksen ja Kuopion Muotoiluakatemian toimistot Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kaavatilanne Voimassa oleva asemakaava on vuodelta Kortteliin on käynnistetty kaavamuutossuunnittelu korttelin muuttamiseksi pääosin asuinkäyttöön Kohteen koko 534 brm 2 Kohteen rakennusoikeus, käytetty rakennusoikeus Suojelutilanne Millainen selvitys kohteessa tehty, mihin tarkoitukseen Työn tavoite, käytetty aika Mitä kohteessa on selvitetty, tutkittu ja inventoitu Koko korttelin rakennusoikeus on 8000 m 2, josta on käytetty 7372,0 m 2 Rakennus on suojeltu maakunta, yleis ja asemakaavassa merkinnällä sr 1 Rakennuksen rakennushistoria ja nykytila on selvitetty kaavamuutossuunnittelua varten Työn tavoite on koota rakennuksen vaiheet yhteiseen rakennushistoriaselvitykseen koulurakennusten kanssa. Selvitys tehty 1 6/2014 Rakennuksesta selvitetty rakennushistoria, tutkittu ja inventoitu nykytilanne

3 2 Perustietolomake, koulurakennukset Kohteen nimi Arkkitehti Muut suunnittelijat Kuopion Muotoiluakatemia, koulurakennukset Anna Liisa Mertaoja Nylund lvi: V. Julkunen sähkö: Dip.ins. Juhani Sarilava Urakoitsijat, päärakennus pääurakoitsija: Rakennusliike T. Tuovinen aliurakoitsija: Hankkija Rakennuttaja Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Suunnitteluajankohta Rakennusluvan myöntämisajankohta Rakennuksen käyttöönoton ajankohta Alkuperäinen käyttötarkoitus Rakennukseen ja käyttöön liittyvät muutokset Koulurakennus Päärakennusta on laajennettu myymälä päädyllä 1970, auditoriolla ja aulatilalla Asuntola rakennus on muutettu koulurakennukseksi 1982 Työpajarakennusta laajennettiin jalometallipajalla 1989 Nykyinen käyttötarkoitus Omistus Koulurakennus Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kaavatilanne Voimassa oleva asemakaava on vuodelta Kortteliin on käynnistetty kaavamuutossuunnittelu korttelin muuttamiseksi pääosin asuinkäyttöön Kohteen koko Rakennus 1: 3796 brm 2, rakennus 3: 3233 brm 2, rakennus 4: 1376 brm 2 Kohteen rakennusoikeus, käytetty rakennusoikeus Suojelutilanne Millainen selvitys kohteessa tehty, mihin tarkoitukseen Työn tavoite, käytetty aika Koko korttelin rakennusoikeus on 8000 m 2, josta on käytetty 7372,0 m 2 Rakennuksia ei ole suojeltu maakunta, yleis tai asemakaavassa Rakennusten rakennushistoria ja nykytila on selvitetty rakennushistoriaselvitystä varten Työn tavoite on selvittää rakennusten rakennushistoria ja se miten ne edustavat aikansa

4 3 arkkitehtuuria ja rakennustapaa kaavamuutossuunnittelun pohjaksi. Selvitys tehty 1 6/2014 Mitä kohteessa on selvitetty, tutkittu ja inventoitu Rakennuksesta selvitetty rakennushistoria, tutkittu ja inventoitu nykytilanne

5 4 Sisällys KUOPION KESKUSTAN KORTTELI RAKENNUSHISTORIASELVITYS... 0 Perustietolomake, Piispantalo... 1 Perustietolomake, koulurakennukset... 2 Aluksi... 6 Kuopion Rouvasväenyhdistys... 6 Kuopion käsityökoulu... 7 Johdanto... 9 Kuopion keskustan kortteli Kortteli ympäristöineen Maankäytön suunnittelu Maakuntakaava Yleiskaavat Asemakaavat Kaavoitustilanne Alueen suojelustatus Piispantalo Suunnittelu ja rakennushistoria Käytön historia; merkittävät korjaukset ja käyttötarkoituksen muutokset Nykytilan kuvailu Arkkitehtuuri Rakenteet ja rakennusosat Julkisivut, ulkomateriaalit ja värit Sisämateriaalit ja värit Talotekniikka Koulurakennukset Suunnittelu ja rakennushistoria Rakennus 1, päärakennus Rakennus 4, Asuntola Laajennus ja muutosvaiheet Nykytila Arkkitehtuuri Rakenteet ja rakennusosat... 39

6 5 Ulkomateriaalit ja värit Sisämateriaalit ja värit Talotekniikka Yhteenveto Piispantalo Koulurakennukset Lähteet... 47

7 6 Aluksi Kuopion Rouvasväenyhdistys Yleiseurooppalainen talouselämä ja siitä johtuvat suhdannevaihtelut tulivat Suomeen 1800 luvulla. Liikenteen ja kansainvälisen kaupan lisääntyminen houkutteli työväkeä maaseudulta kaupunkeihin. Taloudellisten suhdanteiden heikentyessä tulokkailta loppui toimeentulo. Maaseudulta tullut työväki ei kuulunut ammattilaisten järjestöjen tai paikallisen seurakunnan tuen piiriin eivätkä he täyttäneet hätäavun kriteereitä. Juuri näiden muiden avustusjärjestöjen avun ulkopuolelle jäävien ihmisten auttamiseksi syntyivät rouvasväenyhdistykset. Rouvasväenyhdistysten toiminta ajatus oli yleiseurooppalainen ja tuli Itä Suomeen Viipurin kautta todennäköisimmin Saksasta. Länsisuomeen vaikutteita tuli myös Ruotsin kautta. Vähäosaisten auttaminen yleistyi myöhemmän herännäisyyden ja kansallisuusaatteen viritessä sivistyneistön parissa. Koska annettu raha apu auttoi vain tilapäisesti, yhdistyksissä mietittiin keinoja auttaa ihmisiä elättämään itseään ja perheitään pysyvästi luvulla kansan koulutus oli joko kirkollista tai oppikoulussa annettua. Kirkollinen koulutus oli suomenkielistä, mutta ei ammattiin tähtäävää. Oppikoulu oli ruotsinkielinen ja tähtäsi poikien yliopistokoulutukseen. Tyttöoppilaitosten oppilaille opetettiin mm. musiikkia, maalausta ja tanssia. Näistä taidoista ei rahvaalle ollut hyötyä. Jotta myös vähävaraiset tytöt saisivat kunnollista tietotaidollista koulutusta, perustivat valveutuneet säätyläisneidot Kuopiossa vuonna 1848 Arbetareklassens Flickskola i Kuopio Stad tyttökoulun alun perin arpajaisista saaduin varoin. Perustajajäsenet vastasivat myös koulun opetuksesta. Oppilaille opetettiin lukutaitoa, hyviä tapoja, työtä ja järjestystä. Vastaavia kouluja ja niiden toiminnasta vastaavia rouvasväen yhdistyksiä aloitti toimintansa 1800 luvun puolivälissä mm. Porvoossa, Kotkassa ja Helsingissä. Kuopiossa koulutoiminnan pyörittäminen ja Krimin sodan tuoma taloudellinen noususuhdanne viivyttivät rouvasväenyhdistyksen perustamista. Nousuaallon jälkeinen lamakausi sai parempiosaiset jälleen liikkeelle. Maaliskuun toisena päivänä 1860 kaupungin 49 säätyläisnaista kokoontui pohtimaan keinoja lastenhuollon järjestämiseksi. Tämä päivä on merkitty myös Kuopion Rouvasväenyhdistyksen perustamisajankohdaksi. Rouvasväenyhdistyksen säännöt vahvistettiin kuitenkin vasta Alkuvuosina yhdistyksen toiminta haki uomiaan ja jäsenistön vaihtuvuus oli voimakasta. Työn järjestäminen vähäosaisille onnistui vaihtelevasti ja käsityön jälki oli usein vaatimatonta. Toiminnasta ei ole tarkkoja tietoja ensimmäisiltä 20 vuodelta. Kaupunki alkoi vastata tyttökoulun toiminnasta vuodesta 1872 alkaen. Rouvasväenyhdistys etsi uusia toimintamuotoja tavoitteenaan edelleen kouluttaa vähäosaisia tyttöjä ja naisia. Jotta käsityötaito muodostuisi oikeaksi, vakituiseksi toimeentuloksi, perustettiin Kuopioon Rouvasväen Yhdistyksen Käsityökoulu vuonna 1884.

8 7 Kuopion käsityökoulu Ompelukuva 1930 luvulta, kuva: Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion käsityökoulun oppilaina oli vapaaoppilaita, joiden opetuksen mahdollisti Anniskeluyhtiön 1) taloudellinen tuki. Varakkaammat oppilaat maksoivat koulutuksestaan. Koulussa opetettiin liinavaate ja pukuompelua sekä kankaankudontaa. Vuonna 1893 koululle vahvistettiin säännöt ja toiminta vakiintui. Koulu toimi ensin vuokratiloissa, mutta Rouvasväenyhdistys etsi koululle omaa taloa ja tarkoituksenmukaisia tiloja. Anniskeluyhtiö oli kartuttanut rakennusrahastoa, jolla käsityökoulu oli tarkoitus toteuttaa. Kun anniskeluyhtiö päätti lopettaa toimintansa 1892, tämä rahasto tuli realisoitavaksi. Piispa Frosteruksen perillisillä oli myytävänä Piispankadun ja Kuninkaankadun välinen kortteli 20 rakennuksineen ja Anniskeluyhtiön rahasto riitti tontin ostoon. Anniskeluyhtiö lahjoitti tontin rakennuksineen Rouvasväenyhdistykselle. Käsityökoulu aloitti omassa talossa syksyllä Samaan kortteliin sijoittuivat myöhemmin poikien puuseppäkoulu ja lastenkoti Käsityökoulusta tuli Kotiteollisuusoppilaitos ja vakinaisen valtionavun saaja koulun nimi muutettiin Kuopion Naiskotiteollisuuskouluksi koulutus vakiintui opistotasoiseksi ja sai nimen Kuopion koti ja taideteollisuusoppilaitos, KOTO. Vuonna 1991 opetusministeriö vahvisti oppilaitoksen nimeksi Kuopion käsi ja taideteollisuusakatemia. Samana vuonna aloitettiin ammattikorkeakoulukokeilu yhdessä Kuopion ja Walter Ahlströmin teknisten oppilaitosten sekä Kuopion ja Varkauden kauppaoppilaitosten kanssa. Elokuussa 2002 Kuopion Muotoiluakatemia nimeä kantava koulu siirtyi osaksi Savonia ammattikorkeakoulua, Savonian kuntayhtymän alaisuuteen. Rouvasväenyhdistys on tuottanut Muotoiluakatemialle opetuksen tukipalvelukokonaisuuden; hallinnon, tilat ja niiden ylläpidon, kirjaston, opiskelija ja lounaskahvilan. Yhdistys on vastannut myös Muotoiluakatemian opetustyöhön kuuluvasta palvelutoiminnasta sekä projekti ja hanketoiminnasta. 1. Olutpanimot ja viinatehtaat kuuluivat jokaisen vähänkin suuremman kaupungin kuvaan etenkin 1860 luvulta lähtien. Näin oli myös Joensuussa ja Kuopiossa. Kehitystä vauhditti vuonna 1866 voimaantullut lainsäädäntö, joka kielsi viinan kotipolton ja siirsi sen

9 tuotannon isommissa tehtaissa tapahtuvaksi. Alkoholijuomien teollinen valmistus ei välttämättä ollut kaikkien parhaaksi, sillä tuotteille oli paikoin kysyntää liiankin kanssa. Haittojen lievittämiseksi ja toisaalta myös niiden hyvittämiseksi useisiin kaupunkeihin perustettiin anniskeluyhtiöitä, joiden liikevoitot ohjattiin suurelta osin yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Kaupungit saattoivat viinanmyyntilupia myöntäessään suosia näitä yhtiöitä, ja näin tiedetään myös tapahtuneen. Maamme kirja asiakirjanäyttely, Joensuun maakunta arkisto

10 9 Johdanto Korttelin 20 katujulkisivu Piispankadulle Rakennushistoriaselvityksen kohteena on Kuopion keskustan kortteli rakennuksineen. Korttelin ja sen rakennukset omistaa Kuopion Rouvasväenyhdistys ry. Korttelin vanhimmassa rakennuksessa, Piispantalossa, on toiminut Rouvasväenyhdistyksen pitämä käsityökoulu vuodesta 1893 alkaen. Koulun toimintaa on laajennettu vuodesta 1963 alkaen rakennettuihin laajennusosiin. Nykyisin Savonia ammattikorkeakoulun yhteydessä toimiva muotoilun koulutusohjelma muuttaa uusiin tiloihin vuoden 2014 lopulla. Korttelin käyttötarkoituksen muuttuessa Rouvasväenyhdistys on hakenut kaavamuutosta ja tämä rakennushistoriaselvitys liittyy vireillä olevaan kaavamuutostyöhön. Rakennushistoriaselvityksen tarkoituksena on ollut kerätä ja tallentaa olemassa olevat tiedot sekä rakennushistoriallisesti että kaupunkikuvallisesti merkittävästä Piispantalosta että koti ja taideteollisuusoppilaitokselle rakennetuista koulurakennuksista. Piispantalon tulevaisuus on selkeä, sillä rakennuksella on suojelumerkintä ja se säilyy Rouvasväenyhdistyksen omistuksessa ja käytössä. Koulutoiminnan siirtyessä muualle on koulurakennusten osalta tarkasteltu niiden rakennushistoriaa ja kaupunkikuvallista merkitystä ja kerätty näin lähtötietoja kaavamuutostyölle.

11 10 Kuopion keskustan kortteli 20 Kortteli ympäristöineen Kortteli 20 sijaitsee Kuopion ruutukaavakeskustan eteläosassa, kaupunginosassa 1. Korttelia ympäröivät idässä Piispanpuisto, lännessä Kuopion korttelimuseo rakennuksineen ja pohjoisessa ja etelässä asuinkerrostalojen korttelit. Korttelia rajaavat idässä Piispankatu, etelässä Kuopionlahdenkatu, lännessä Kuninkaankatu ja pohjoisessa Kirkkokatu. Alueen lähiympäristöä ovat koillisessa Kuopion matkustajasatama, kaakossa Väinölänniemi puistoalueineen ja etelässä Kuopionlahti. Länsipuolella, korttelimuseon takana, on asuinkerrostalojen kortteleita ja kahden korttelin päässä pohjoissuunnassa Tuomiokirkko ja sen edustalla oleva Snellmaninpuisto. Kuopion kaupungin opaskartta, Kuopion karttapalvelu

12 11 Piispanpuisto on yksi Kuopion merkittävistä historiallisista ympäristöistä. Sitä reunustavat etelässä Itä Suomen Lääninhallituksen rakennukset, idässä Kuopion ortodoksisen seurakunnan Pyhän Nikolaoksen katedraali ja pohjoisessa entinen tyttölyseo, nykyinen Kallaveden lukio. Se on Tuomiokirkon itäpuolella sijaitsevan Snellmanin puiston kanssa keskustan toinen istutettu arvopuisto. Ilmakuva idästä, Blom kartta Oy 2012 Korttelimuseo, yksikerroksisten puurakennusten umpikortteli, on rakentunut kaupunkialueelta siirretyistä hirsirunkoisista rakennuksista eri aikakausilta. Se on kaupungin omistuksessa ja pääasiassa museokäytössä. Pohjoispuolella oleva Asunto osakeyhtiö Kirkkokatu on kuusikerroksinen, rapattu asuinkerrostalo, joka on valmistunut vuonna Korttelin eteläpuolella oleva Talo osakeyhtiö Honka on kolmikerroksinen, rapattu asuinkerrostalo vuodelta Kortteli 20 on kaupunkirakenteellisesti merkittävä alue. Sen rakennukset, Piispantalo ja punatiilisten koulurakennusten päädyt muodostavat Piispanpuiston länsijulkisivun, joka on hallitseva näkymä aluetta idästä lähestyttäessä. Korttelin länsisivu muodostaa katujulkisivun korttelimuseon yksikerroksisten rakennusten itäpuolella. Kortteli on katujulkisivuiltaan rajattu Kuninkaankadun vartta lukuun ottamatta. Tämä avoimuus paljastaa ohikulkijalle rakennusten rajaaman, intiimin sisäpihan ja Piispantalon rikkaan pihajulkisivun sisäänkäynteineen. Maankäytön suunnittelu Kaupunginosa 1 on vanhinta Kuopion kaupunkirakennetta, kantakaupunkia. Kortteli 20 esiintyy jo Kuopion ensimmäisessä, Pehr Kjellmanin asemakaavakartassa vuonna Alun perin Piispanpuiston kohdalla sijaitsivat Kuopion ensimmäiset kirkot hautausmaineen. Kun Kuopion keskustan viides kirkko, 1816 valmistunut Tuomiokirkko, päätettiin rakentaa kaksi korttelia pohjoiseen, muodostui entisen kirkkomaan paikalle hallitustori, Regerens torg. Tori muutettiin monipuolisesti istutetuksi puistoksi 1880 luvulla, jolloin

13 12 sen varrelle rakentuivat Lääninhallituksen rakennukset. Puisto nimettiin Piispanpuistoksi Piispantalon mukaan ja se esiintyy asemakaavoissa vuodesta 1901 lähtien. Piispanpuisto ja Piispantalo vuodelta , kuva: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo Piispanpuisto ympäristöineen on muodostanut arvokkaan ympäristön Lääninhallituksen arvorakennuksille. Koska lääninhallitus on jatkanut toimintaansa, ei puiston ja sen ympäristön kehittämiseksi tai muuttamiseksi muuhun käyttötarkoitukseen ei ole kohdistunut paineita. Puistoa ympäröineet puiset asuinrakennukset ovat muuttuneet 1960 luvulta lähtien asuinkerrostaloiksi ja sopeutuneet osaksi arvopuistoa ympäröivää kaupunkikuvaa. Kuopion Rouvasväenyhdistys sai korttelin 20 haltuunsa anniskeluyhtiön lahjoittamana 1890 luvulla. Siitä asti yhdistys on kehittänyt korttelia määrätietoisesti käsityökoulun tarpeisiin. Piispantalon säilyminen kaupunkikuvassa on ollut yksi kehittämisen lähtökohdista ja 1970 lukujen lisärakentaminen on ollut laajuudeltaan maltillista ja kaupunkirakenteeseen sopivaa ja korttelin keskiosa on haluttu säilyttää avoimena. Nyt käynnissä oleva asemakaavan muutos, jossa opetustoiminta korvataan keskusta asumisella, on luonnollinen jatkumo aikaisemmalle, korttelia ympäröivien alueiden kehitykselle. Harkittu täydennysrakentaminen säilyttää Piispanpuiston arvokkaan aseman ja tukee sen säilymistä myös jatkossa. Maakuntakaava Vuonna 2011 vahvistetussa ja 2013 lainvoimaiseksi tulleessa Pohjois Savon maakuntakaava 2030:ssä Piispantalo on merkitty merkinnällä MA : kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta maakunnallisesti tärkeä kohde. Yleiskaavat Keskustan alueella on voimassa keskeisen alueen yleiskaava vuodelta Kortteli 20 on merkitty PYmerkinnällä Julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi. Piispantalo on suojeltu yleiskaavassa merkinnällä sr 1 Rakennus tai kulttuurihistoriallisesti merkittävä alue tai kohde, joka tulee suojella (yleiskaavamääräys 149).

14 13 Asemakaavat 1860 vahvistettu asemakaava, C. Albert Edelfeltin kaavaluonnosten pohjalta Kaavan kantavana ideana oli ruutukaava alueen kortteleita halkovien rännikatujen varrelle istutetut puukujanteet. Myös nykyinen kortteli 20 oli jaettu kahtia itä länsisuuntaisella puukujanteella. Asemakaavan ja 1700 luvulta lähtien rakentuneen kaupunkirakenteen välillä oli huomattava ristiriita ja asemakaavan noudattaminen olisi merkinnyt huomattavia kaupunkirakenteellisia muutoksia. Katuja olisi pitänyt leventää, tontteja ja rakennuksia siirtää. Niinpä rakentamista jatkettiin 1700 luvun kaupunkirakenteen pohjalta. Korttelin itäpuolinen puisto oli Residens Torget, hallitustori. Vahvistamaton asemakaava vuodelta 1881, Uno Gylling Tätä asemakaavaa noudatettiin kaupunkirakentamisen ohjeena, vaikka sitä ei ollut vahvistettu. Asemakaavakartassa kortteli on 1. kaupunginosan kortteli 12. Sitä ympäröivät kadut ovat Kirkonkatu (Kirkkokatu), Päävahtikuja (Piispankatu), Aleksanterinkatu (Kuopionlahdenkatu) ja Kuninkaankatu. Kaavakartassa esitettyjä rakennuksia on vähän, Tuomiokirkko ja Lyseo. Kortteliin ei ole esitetty rakennuksia. Piispanpuistoon on suunniteltu muotopuutarhamainen polkuverkosto ja istutukset. Kuopionlahden ranta ulottuu lähes Aleksanterin eli nykyiseen Kuopionlahdenkatuun saakka. Kuva: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, kuvaaja: Kari Jämsen

15 14 Asemakaava vuodelta 1901, K. J. Karlsson Vuonna 1901 laadittu asemakaava vahvistettiin Kaavalla laillistettiin 1800 luvun lopulla tehdyt muutoksen kaupunkirakenteessa. Korttelinumerointi on muutettu ja nyt korttelin numero on 20. Päävahtikuja on muutettu Piispantalon sijainnin mukaan Piispankaduksi ja puisto Piispanpuistoksi. Kuva: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, kuvaaja: Kari Jämsen Asemakaava vuodelta 1925, A. F. Wickström Tästä asemakaavasta on nähtävissä 1920 luvun taloudellisen nousukauden seurauksena voimakas teollisuusrakentamisen kasvu ja uusien asuinalueiden laajentuminen kaupungin laitamille. Kaavakartassa kortteli on entisellään, Piispantalo ja Kuninkaankadun varressa olevat rakennukset on esitetty. Kuva: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, kuvaaja: Kari Jämsen

16 15 Asemakaava vuodelta 1975 Tämä postimerkkiasemakaava laadittiin vastaamaan Kuopion koti ja taideteollisuusoppilaitoksen laajentumistarpeeseen. Korttelin kaavamerkintä oli Yo 1, opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Samassa kaavassa Piispanpuisto sai kaavamerkinnän PI, istutettava puistoalue. Piispantalo sai kaavassa suojelumerkinnän his 1: Historiallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa ilman pakottavaa syytä hävittää. Rakennuksessa suoritettavien korjaus ja Kuva: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, kuvaaja: Kari Jämsen muutostöiden sekä käyttötarkoituksen muutosten tulee olla sellaisia, että rakennuksen historiallisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Korttelissa sijaitsivat Piispantalon lisäksi vuonna 1963 rakennettu päärakennus ja 1970 valmistunut asuntola. Uuden rakennuksen rakennusala sijoittui Kuopionlahdenkadun varteen. Korttelin rakennusoikeus oli m 2. Uusi kaava nosti rakennusoikeuden 7300 m 2 :iin siten, että Piispantalo voitiin säilyttää ja myös uudisrakennus toteutettiin kolmikerroksisena. Tämän mahdollisti merkintä, jolla osa rakennusoikeuteen laskettavista työpajatiloista, enintään 20 % kerrosalasta, voitiin toteuttaa uudisrakennuksen rakentamisen yhteydessä maanalaisina tiloina. Autopaikat oli sijoitettu tontin länsisivulle ja autopaikkavaatimus oli 1 ap/2 opettajaa ja 1 ap/4 opiskelijaa. Asemakaava vuodelta 1988 Tämä on viimeisin ja voimassa oleva asemakaava. Kaavamuutosta on hakenut rouvasväenyhdistys/kuopion käsi ja taideteollisuusoppilaitos yksikerroksisten, kellarillisten laajennusosien rakentamiseksi päärakennuksen eteläpuolelle ja Piispantalon ja rakennuksen 3 väliin sekä autopaikkavaatimuksen tarkistamiseksi. Korttelin kaavamerkintä on YO 1, opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Piispantalon suojeluperusteet ovat ennallaan, nyt merkinnällä sr 1. Korttelin rakennusoikeutta on nostettu 8000 m 2 :iin ja tästä 25 % voi toteuttaa maanalaisiin tiloihin. Tämä täytti kaavan valmistuttua n. 75 % oppilaitoksen tilantarpeesta. Uusi autopaikkavaatimus 1 ap/150 uudisrakentamisen kerrosalaneliömetriä tarkoitti 19 autopaikkaa tontilla. Tällä vaatimuksella pystyttiin säilyttämään korttelin puistomainen luonne. Kuva: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, kuvaaja: Kari Jämsen

17 16 Kaavoitustilanne Voimassa oleva asemakaavan muutos on otettu kaavoitusohjelmaan vuodelle 2014 Kuopion Rouvasväenyhdistyksen hakemuksesta. Tavoitteena on korttelin muuttaminen pääosin asuinkäyttöön ja korttelin sijainti keskeisessä ruutukaavakeskustan kaupunkirakenteessa puoltaa tätä muutosta. Nyt nähtävillä olevan osallistumis ja arviointisuunnitelman mukaan muutos mahdollistaa ruutukaavakeskustan täydennysrakentamisen ja tehokkaan tiivistämisen. Uusien asuntojen rakentaminen on keskustan palvelujen säilymisen kannalta perusteltua ja vastaa asuntojen kysyntään. Alueen suojelustatus Kaavallisen suojelun lisäksi Piispanpuisto ympäristöineen on yksi vuonna 2009 tarkistetun Museoviraston Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt inventoinnin kohteista. Piispanpuisto ympäristöineen on monessa vaiheessa muovautunut kokonaisuus. Kuopion seudun ensimmäiset kirkot ovat sijainneet paikalla, joka muutettiin puistoksi 1884 uuden lääninhallituksen yhteyteen. Piispan talosta nimityksensä saaneen puiston ympärille ovat keskittyneet läänin hallintoon liittyneet rakennukset ja muita julkisia rakennuksia. Piispanpuisto ympäristöineen on myös Kuopion kulttuuriympäristöstrategian ruutukaava alueen aluekokonaisuus kohde. Piispanpuisto ympäristöineen muodostaa monen aikatason muovaaman miljöökokonaisuuden, joka on Väinölänniemelle johtavan reitin varressa. Piispanpuistossa sijaitsivat Kuopion seudun ensimmäiset kirkot, joista viimeinen puinen ristikirkko purettiin vuonna Paikka tunnettiin silloin Hallitustorin nimellä ja muutettiin puistoksi 1880 luvun puolivälissä lääninhallituksen rakennusten valmistuttua. Puisto nimettiin Piispanpuistoksi puiston länsipuolella, Piispankadun varrella sijaitsevasta Kuopion ensimmäisen hiippakunnan aikaisesta piispantalosta. Kohteen valintaperusteet ja merkittävyys: Vanhaa Kuopion keskustaa edustava alue, joka muodostaa puiston ja sitä ympäröivien rakennusten kanssa kerroksellisen kulttuuriympäristön niin hallinnollisesti kuin rakennushistoriallisestikin. Alue on ollut Pohjois Savon keskus 1500 luvulta lähtien. Piispanpuisto ympäristöineen on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Säilytystavoite: Rakennukset ja ympäristö säilytetään ja hoidetaan. Uudisrakentamisen on sopeuduttava miljööseen.

18 17 Piispantalo Piispantalon alkuperäinen julkisivupiirustus. Kuva: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, kuvaaja: Kari Jämsen Suunnittelu ja rakennushistoria Suomeen perustettiin 1851 kolmas hiippakunta ja Kuopiosta tuli hiippakunnan keskus. Piispaksi valittiin Iisalmen kirkkoherra Robert Valentin Frosterus. Vasta perustettu tuomiokapituli ryhtyi piispan virkatalon rakennuttamistoimiin. Rakennuspaikaksi oli varattu residenssin tontti nykyisten Kirkko ja Maaherrankadun kulmassa. Paloturvallisuuden vuoksi rakennus suunniteltiin alun perin kivirakenteiseksi. Ensimmäiset suunnitelmat rakennukselle laati rakennushallituksen intendentti E. Lohrmann 1854 ja seuraavat Albert Edelfelt kaksi vuotta myöhemmin. Piispa Frosterus ryhtyi rakennuttamaan taloa itse, koska valtion rakennuttaman virkatalon rakentaminen viivästyi ilmeisesti varojen puutteen vuoksi. Hän oli ostanut vuonna 1854 ensin osan Residens Torgetin varrella sijaitsevasta tontista J. F. Hacklinilta ja seuraavana vuonna loppuosan tontista Grönlundin perikunnalta. Rakennuksen suunnitteli lääninarkkitehti Carl Ziegler ja piirustukset hyväksyttiin Kuopion kaupungin maistraatissa palovakuutusasiakirjojen mukaan rakennus valmistui viimeistään Uudesta honkapuusta rakennettu kaksisiipinen, yksikerroksinen rakennus valmistui vuonna 1855 ja sen ulkovuoraus seuraavana vuonna. Carl Zieglerin alkuperäisiä pohjapiirustuksia ei ole löydetty, mutta palovakuutusasiakirjojen ja vuoden 1895 piirustusten perusteella rakennuksessa on ollut salonki, kymmenen huonetta, ruokakomero, astiakaappi, kolme vaatekomeroa, eteinen, porstua ja veranta pylväineen ja koristeltuine kaiteineen. Huoneistossa oli 13 kaakeliuunia palomuureineen, keittiössä liesi, jossa leivin ja paistinuuni ja kaksi hellaa. Eteisen ja porstuan välissä oli ikkunalliset pariovet, muissa tiloissa yhteensä 12 kaksoisovea, viisi puoliranskalaista ovea ja yksi tavallinen leveä ovi. Rakennuksen keskikorkeus oli 8,85 m, pituus 31,71 m ja leveys 16,07 m.

19 18 Kun Piispantaloa alettiin rakentaa vuonna 1854, tontilla, Kuninkaankadun varrella oli kaksi vuosina 1788 ja 1824 rakennettua asuinrakennusta. Keskellä tonttia olleet hirsirakenteiset ulkorakennukset siirrettiin Kirkkokadun varteen 1856 ja niihin sijoittuivat talli, vaunuvajat, aitta ja navetta. Piispantalon valmistumisen jälkeen tontille rakennettiin katettu, pyöreä kaivo ja korkea lankkuaita, jossa oli neljä sisäänkäyntiporttia. Piispantalo, julkisivu Piispankadulle Piispantalo, julkisivu pihalle Piispantalo, leikkaukset AA ja BB

20 19 Käytön historia; merkittävät korjaukset ja käyttötarkoituksen muutokset Piispa Frosterus kuoli vuonna 1884 ja perikunta möi tontin rakennuksineen Kuopion Anniskeluyhtiölle Anniskeluyhtiöllä oli aiemmin perustettu rakennusrahasto, jolla oli tarkoitus rakentaa omat tilat Kuopion Rouvaväenyhdistyksen käsityökoululle. Koska anniskeluyhtiö lopetti toimintansa, se lahjoitti tontin Rouvasväenyhdistykselle käsityökoulun perustamista varten vuonna Piispantalon merkittävimmät korjaukset

21 20 Käsityökoulun aloitettua toimintansa entisessä Piispantalossa rakennukseen tehtiin Julius Basilierin suunnitelmien mukaiset muutokset vuonna Pihan puolella ollut veranta muutettiin sisätilaksi ja näin muodostui kudontasali, nykyinen opintotoimisto. Ikkunat siirrettiin puretusta ulkoseinästä uuteen ulkoseinään. Myös puretut väliovet kunnostettiin ja siirrettiin uuteen paikkaan. Salin molemmin puolin tehtiin uudet sisäänkäynnit graniittiportaineen ja eteistiloineen. Saliin ja eteistiloihin tehtiin uutta lattiaa. Ennen muutosta salissa oli ollut kipsikatto. Tämä purettiin ja uusi katto tehtiin helmipaneelista. Piispankadun ja Kuopionlahdenkadun kulmauksessa oleva huone yhdistettiin toisen huoneen kanssa ns. Rouvan kammariksi. Seiniin asennettiin pinkopahvit ja tapetit. Ullakon portaikko purettiin kirkkokadun puoleisesta eteisestä ja siirrettiin uuteen paikkaan. Kudontasaliin muurattiin kaksi uutta kaakeliuunia. Uunit on todennäköisesti siirretty toisesta rakennuksesta ja ne ovat parempaa laatua kuin kaksi muuta uunia., johtajan eteistilaan sijoitettiin valkeaksi maalattu peltiuuni purettujen ullakon portaiden kohdalle. Kaikkiin koulusaleihin ja eteisiin asennettiin rintapaneelit, joista osa on edelleenkin paikallaan. Ikkunat, ovet ja muut puuosat korjattiin ja maalattiin. Kuva: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, kuvaaja: Victor Barsokevitsch Rakennukseen tehtiin seuraavat korjauslaskuista ilmenevät korjaukset vuonna Pihan puolella ikkunan alla olleita lahoja hirsikertoja uusittiin. Keittiöön tehtiin uusi sisäänkäynti suoraan eteisestä. Nykyisen Piispankammarin uuni korjattiin. Ensimmäiset 25 vuotta koululla työskenneltiin luonnonvalossa. Rakennukseen asennettiin sähkövalot vuonna 1909 ja puhelinliittymä 20 vuotta myöhemmin. Vuonna 1933 oppilaitten eli etelänpuoleiseen eteiseen rakennettiin vaatenaulakko ja voileipäkaappi. Keittiön uuni hormeineen poistettiin. Ullakolle johtavat portaan purettiin. Tässä vaiheessa rakennuksessa oli myös värjäämö ja vahtimestarin keittiönurkkaus ruokakomeroineen.

22 21 Sota aikaan 1940 luvulla koululle sijoittui invalidikoti ja sotaorpokoti ja siellä järjestettiin siirtolaisten ja sotaorpojen koulutusta. Tiloihin ei tällöin tehty muutoksia. Seuraava perusteellinen remontti sijoittuu vuoteen Kirjaston seinä purettiin ja uunin paikka muutettiin. Tähän ajankohtaan sijoittuu ilmeisesti myös pohjoispäädyssä tehdyt tilamuutokset, kun tilat rakennettiin koulun rehtorin asunnoksi. Muut tontilla olleet puurakennukset purettiin 1960 luvun alussa, kun Käsityökoulun uusien rakennusten rakentaminen alkoi. Piispantalon pohjoispäädyn kuisti purettiin samassa yhteydessä Piispantalon pohjoispuolelle, Kirkkokadun varteen valmistui uusi päärakennus 1963 ja samana vuonna Kuninkaankadun ja Kuopionlahdenkadun kulmaan oppilasasuntola. Kun päärakennusta laajennettiin ns. Mytkä päädyllä 1970, rakennettiin päärakennuksen ja Piispantalon väliin niitä yhdistävä aulaosa. Julkisivujen katselmusmiehet ovat jättäneet lupaan lausunnon: Yhdysosa on vanhaan rakennukseen nähden tontin kauneusarvoja ratkaisevasti huonontava ja vanha rakennus olisi jätettävä selvästi irralleen uudisrakennuksesta. Nykyinen rakennus 3 valmistui vuonna Rakennusta laajennettiin ensimmäiseen kerrokseen sijoittuvilla, lasiseinäisellä jalometallin opetustiloilla ja sen alle sijoittuvalla kellarilla Laajennus rakennettiin kiinni Piispantalon eteläpäätyyn. Tätäkään suunnitelmaa julkisivulautakunta ei puoltanut: Julkisivuja tulisi kehittää paremmin oleviin rakennuksiin soveltuviksi. Kuva: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, kuvaaja: Kalle Jälänne, 1972 Piispantalossa tehtiin täydellinen peruskorjaus vuonna Muutokset suunnitteli arkkitehti Kimmo Ruotsalainen, arkkitehtitoimisto Kimmo Ruotsalainen Ky. Korjauksen lähtökohtana oli rakennuksen tilojen ja sisustuksen palauttaminen lähinnä vuoden 1895 asuun. Tilajärjestys pysyi pääosin entisenä, mutta kaikki tilat tulivat henkilökunnan käyttöön. Pohjoispäätyyn tehtiin pieniä tilamuutoksia; sijoitettiin hallinnon toimistohuoneita, uudenaikainen, pieni keittiötila ja sekä henkilökunnan että vieraiden wc tilat.

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava 23.03.2010 Kaupungintalo on osa valtakunnallisesti merkittävää Jyväskylän Kirkkopuiston ja hallintokeskuksen

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

1(36) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola

1(36) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 7 (s) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2 MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA 3.469 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Turkkirata 27-29, 33960 Pirkkala, sijaitseva uudehko tuotantorakennus ja tontin vuokraoikeus. Vuokratontin kiinteistötunnus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

Säilyneisyys ja arvottaminen

Säilyneisyys ja arvottaminen Raahen 5. kaupunginosan korttelin 18 rakennushistoriallinen selvitys ja arvottaminen 4465-4288 Raahe 5. kaupunginosan korttelin 18 rakennushistoriaselvitys. Suunnittelukeskus Oy 1 Säilyneisyyden kriteerit

Lisätiedot

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla 2.10.2013 Pispalan asemakaavojen uudistaminen, I-vaihe, kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 Rakennukset, kulttuurihistoria Korpelan tilan entisessä talouskeskuksessa sijaitsevat asuinrakennus,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS- LUONNOS MUOTOILUAKATEMIA 1-20-1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS- LUONNOS MUOTOILUAKATEMIA 1-20-1 Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS- LUONNOS MUOTOILUAKATEMIA 1-20-1 18.8.2014 VIREILLETULOSTA ILMOITETTU: 18.2.2014 HYVÄKSYMISKÄSITTELY:

Lisätiedot

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI HAVAINNEKUVA HIETASAARENKADULTA ÖSTERBOTTENSHUS HAITARI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut tiivistää kaupunkirakennetta ja luoda suojaisia pihoja asuinkortteleille. Uudet rakennukset on sovitettu mittakaavaltaan,

Lisätiedot

Lausunto MV/232/ / (3)

Lausunto MV/232/ / (3) Lausunto MV/232/05.03.00/2013 1 (3) 20.12.2013 Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy Ratakatu 19 00120 HELSINKI Viite Lausuntopyyntö 9.12.2013 Asia HELSINKI, Töölönkatu 28:ssa sijaitsevan rakennuksen ja tontin

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia Karttaliite Alueen historia Salon kauppala 1943 Vuoden 1943 kartassa Anjalankadun (Anjalantie) varrella on rakennuksia, jotka sijoittuvat katulinjaan. Tontin takaosassa on talousrakennuksia. Terhinkadun

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8445 XI Kyttälä koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 Maankäytön suunnittelu I. Laakkonen 24.6.2013 tark. 13.1.2014 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 15.5.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA... 2 3 KAAVIOKUVA... 4 4 ALUEEN RAKENTAMISTA

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

Omakotitalo 4h+k+s+ph+3xwc+aputilat... noin 155 / 218 m²

Omakotitalo 4h+k+s+ph+3xwc+aputilat... noin 155 / 218 m² MYYNTIESITE v.165 1 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Jalkarannan kaupunginosassa sijaitsevat rekisteritontit

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0316 Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

1(54) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 5A 2. Kunta Kokkola

1(54) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 5A 2. Kunta Kokkola SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 5A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 5 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo 6.

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

Kalliola /10

Kalliola /10 Kalliola- 1/10 Uusikaupunki (895) Kuivarauma (482) Kalliola 1 001 Muu asuinrakennus 002 Kellari, kellarivaja 003 Navetta 004 Muu karjarakennus 005 Sauna Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Historia

Lisätiedot

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935 95 Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 41041 11 Aurinkokuja 1 a 453 120 valmis 2 935 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm: Rakennuksen kerrosluku:

Lisätiedot

A-2619 Asemakaavamuutos Rautatienkatu 19

A-2619 Asemakaavamuutos Rautatienkatu 19 A-2619 Asemakaavamuutos Rautatienkatu 19 Keskustan kaavoituskohteiden k id yleisötilaisuus i 4.6.2014 kaavoitusarkkitehti Marja Mustakallio gsm 050 387 8708 marja.mustakallio@lahti.fimustakallio@lahti

Lisätiedot

MYYDÄÄN Meltolan sairaala n. 14 000 m 2

MYYDÄÄN Meltolan sairaala n. 14 000 m 2 MYYDÄÄN Meltolan sairaala n. 14 000 m 2 RAASEPORI Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Högbenintie 30, 10350 Meltola Myyntikohde: Sijainti Raaseporissa, sijaitseva 8,337 ha sairaalakiinteistö. Kohde käsittää Meltolan

Lisätiedot

67 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, III (Nalkala), Hämeenpuisto 37 ja 39, asemakaava nro Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen

67 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, III (Nalkala), Hämeenpuisto 37 ja 39, asemakaava nro Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen Tampere Ote pöytäkirjasta 7/2016 1 (5) 67 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, III (Nalkala), Hämeenpuisto 37 ja 39, asemakaava nro 8584 TRE:7568/10.02.01/2014 Valmistelija / lisätiedot: Elina

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

KESKI-LAHTI A-2619 AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr sr-2 m v-1. kaukolämpö +113.

KESKI-LAHTI A-2619 AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr sr-2 m v-1. kaukolämpö +113. V KESKI-LAHTI 104 8 VI pi+111.6 +105.11 pi ajo ku(87) rak 105 1 po +105.36 1ap/ys200 83 ai rak rak ppp ju 88 rak +105.5 86 17 pi +109.5 pv-1 kaukolämpö +134.8 k+101.5 ma/p II (K17/t 86-88) ik Iu2/3 160

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34.

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34. HANKEELOTU 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34 hnro 730 2003 27.1.2014 Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto Luonnokset 27.01.2014 ijainti Kortteli 40122, tontti 2 Tapulikaupungintie

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 38, VALTAKATU 2.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 38, VALTAKATU 2. 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 38, VALTAKATU 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 38, Valtakatu 2. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6250/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6250/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 118 24.6.2015 250 Asianro 6250/10.02.03/2013 Asemakaavan muutosehdotus / Muotoiluakatemia / Väinölänniemi 1-20 Päätöshistoria Kaupunkirakennelautakunta

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 1 (18) Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 2 (18) Yleistä Sijainti 10589 / 1 Arielinkatu 16, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1316m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 1.06 Asumista palveleva yhteiskäyttöinen

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos LIITE 7 Kuva: Rejlers Oy MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos 17.6.2014 2 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE... 3 2.2 Kuvakooste suunnittelualueesta ja rakennetusta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UUSIKYLÄ II J ASEMAKAAVAN MUUTOS OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 Teema: Forssa Tasot:

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800.

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800. RUUTUA RAITAA Kaupunkikuva Korttelisuunnitelma noudattaa kaavarungon periaatteita. Kortteli muodostaa yhtenäisen ja omaleimaisen kokonaisuuden, joka kuitenkin korkeuksiltaan, suunniltaan ja mittakaavaltaan

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYTÄVÄ KOHDE Sastamalassa, osoitteessa Harjukatu 8, sijaitseva teollisuuskiinteistö. Vammalan keskusta sijoittuu noin 1 km kohteesta pohjoiseen. Valtatie 12:sta

Lisätiedot

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta Hopeapellontie 5, 13210 Hämeenlinna HUONEISTO Huoneistot: B5 ja B3 Tilat: 2 H +keittiö + sauna Pinta-ala: 50 m 2 Sijainti: Katinen, Hämeenlinna 2h+tupakeittiö+ sauna

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(8) 20.3.2014

LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(8) 20.3.2014 TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 20.3.2014 1(8) LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavamuutos koskee Tornion kaupungin 4. Suensaaren

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

Kuninkaantammi 33397/1. Helsingin Asumisoikeus Oy / Fannynkallio. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamishakemus. Ratkaisu

Kuninkaantammi 33397/1. Helsingin Asumisoikeus Oy / Fannynkallio. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamishakemus. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy Kuninkaantammenkierto 4 26.08.2015 Kuninkaantammi 33397/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Fannynkallio Sijainti Tontti Asemakaava Poikkeamishakemus Ratkaisu 33397

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (6) Kaupunginmuseon johtokunta Ypkyy/2 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (6) Kaupunginmuseon johtokunta Ypkyy/2 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (6) Kaupunginmun johtokunta 60 Kaupunginmun johtokunnan lausunto asemakaavaehdotuksesta Kluuvi Kameeli b-kortteli Lausunto Kaupunginmun johtokunta antoi seuraavan

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.10.2014 Sivu 1 / 1 514/10.02.03/2014 126 Laajalahti pohjoinen, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 120322, 17. kaupunginosa Laajalahti Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ Myydään vuonna 2009 valmistunut tuotantokiinteistö moottorintien tuntumasta Lempäälän Marjamäestä. Alueella runsaasti pihatilaa ja laajennusmahdollisuus. Kohde

Lisätiedot

TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 Rakennustapaselostus 12.6.2014 YLEISTÄ TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 koostuu seitsemästätoista paritalosta, joissa on yhteensä 34 huoneistoa. Kaikki huoneistot

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 8204/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 8204/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) 233 Asianro 8204/10.03.00.01/2015 Poikkeaminen (LTK) / Ukkokoti / Niirala 7-33-35 (Kalliokatu 2) Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus Tiivistelmä:

Lisätiedot

Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus. Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos

Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus. Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos Asialista 30.1.2014 Kohteiden esittelyjä Keskustelua 2 Koulut Hansakallion koulu Vanttilan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014 2014 Mihin voidaan hakea avustusta? Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön parantaminen Valtakunnallisesti, seudullisesti tai paikallisesti merkittävä rakennus

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO KESKIPELLONKATU 10, 04230 KERAVA Arvioitu valmistuminen lokakuu 2016 Laadukas ja hyvin suunniteltu asumisoikeuskohde

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 LAPINLAHDEN KUNTA 1 LAPINLAHTI Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: Loma-asuntoalue Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 ANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät iranomaiset ja yhteisöt iite: Ilmoitus asemakaavamuutoksen viitesuunnitelman

Lisätiedot