KUOPION KESKUSTAN KORTTELI 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION KESKUSTAN KORTTELI 20"

Transkriptio

1 0 KUOPION KESKUSTAN KORTTELI 20 RAKENNUSHISTORIASELVITYS Ilmakuva idästä, Blom kartta Oy 2012 A R K K I T E H D I T O Y QVICK VEHREÄVESA ILMARINEN MITRUNEN P u i j o n k a t u 2 9 A, K U O P I O P u h

2 1 Perustietolomake, Piispantalo Kohteen nimi Piispantalo, Piispankatu 8 Arkkitehti Muut suunnittelijat Urakoitsijat Rakennuttaja Carl Ziegler Ei tiedossa Ei tiedossa piispa Robert V. Frosterus Suunnitteluajankohta 1854 Rakennusluvan myöntämisajankohta Rakennuksen käyttöönoton ajankohta 1856 Alkuperäinen käyttötarkoitus Rakennukseen ja käyttöön liittyvät muutokset Nykyinen käyttötarkoitus Omistus piispan virka asunto Piispan asuinrakennus muutettiin käsityökouluksi ja myöhemmin käsityökoulun ja rouvasväenyhdistyksen toimistotiloiksi Rakennuksessa sijaitsevat Kuopion Rouvasväenyhdistyksen ja Kuopion Muotoiluakatemian toimistot Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kaavatilanne Voimassa oleva asemakaava on vuodelta Kortteliin on käynnistetty kaavamuutossuunnittelu korttelin muuttamiseksi pääosin asuinkäyttöön Kohteen koko 534 brm 2 Kohteen rakennusoikeus, käytetty rakennusoikeus Suojelutilanne Millainen selvitys kohteessa tehty, mihin tarkoitukseen Työn tavoite, käytetty aika Mitä kohteessa on selvitetty, tutkittu ja inventoitu Koko korttelin rakennusoikeus on 8000 m 2, josta on käytetty 7372,0 m 2 Rakennus on suojeltu maakunta, yleis ja asemakaavassa merkinnällä sr 1 Rakennuksen rakennushistoria ja nykytila on selvitetty kaavamuutossuunnittelua varten Työn tavoite on koota rakennuksen vaiheet yhteiseen rakennushistoriaselvitykseen koulurakennusten kanssa. Selvitys tehty 1 6/2014 Rakennuksesta selvitetty rakennushistoria, tutkittu ja inventoitu nykytilanne

3 2 Perustietolomake, koulurakennukset Kohteen nimi Arkkitehti Muut suunnittelijat Kuopion Muotoiluakatemia, koulurakennukset Anna Liisa Mertaoja Nylund lvi: V. Julkunen sähkö: Dip.ins. Juhani Sarilava Urakoitsijat, päärakennus pääurakoitsija: Rakennusliike T. Tuovinen aliurakoitsija: Hankkija Rakennuttaja Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Suunnitteluajankohta Rakennusluvan myöntämisajankohta Rakennuksen käyttöönoton ajankohta Alkuperäinen käyttötarkoitus Rakennukseen ja käyttöön liittyvät muutokset Koulurakennus Päärakennusta on laajennettu myymälä päädyllä 1970, auditoriolla ja aulatilalla Asuntola rakennus on muutettu koulurakennukseksi 1982 Työpajarakennusta laajennettiin jalometallipajalla 1989 Nykyinen käyttötarkoitus Omistus Koulurakennus Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kaavatilanne Voimassa oleva asemakaava on vuodelta Kortteliin on käynnistetty kaavamuutossuunnittelu korttelin muuttamiseksi pääosin asuinkäyttöön Kohteen koko Rakennus 1: 3796 brm 2, rakennus 3: 3233 brm 2, rakennus 4: 1376 brm 2 Kohteen rakennusoikeus, käytetty rakennusoikeus Suojelutilanne Millainen selvitys kohteessa tehty, mihin tarkoitukseen Työn tavoite, käytetty aika Koko korttelin rakennusoikeus on 8000 m 2, josta on käytetty 7372,0 m 2 Rakennuksia ei ole suojeltu maakunta, yleis tai asemakaavassa Rakennusten rakennushistoria ja nykytila on selvitetty rakennushistoriaselvitystä varten Työn tavoite on selvittää rakennusten rakennushistoria ja se miten ne edustavat aikansa

4 3 arkkitehtuuria ja rakennustapaa kaavamuutossuunnittelun pohjaksi. Selvitys tehty 1 6/2014 Mitä kohteessa on selvitetty, tutkittu ja inventoitu Rakennuksesta selvitetty rakennushistoria, tutkittu ja inventoitu nykytilanne

5 4 Sisällys KUOPION KESKUSTAN KORTTELI RAKENNUSHISTORIASELVITYS... 0 Perustietolomake, Piispantalo... 1 Perustietolomake, koulurakennukset... 2 Aluksi... 6 Kuopion Rouvasväenyhdistys... 6 Kuopion käsityökoulu... 7 Johdanto... 9 Kuopion keskustan kortteli Kortteli ympäristöineen Maankäytön suunnittelu Maakuntakaava Yleiskaavat Asemakaavat Kaavoitustilanne Alueen suojelustatus Piispantalo Suunnittelu ja rakennushistoria Käytön historia; merkittävät korjaukset ja käyttötarkoituksen muutokset Nykytilan kuvailu Arkkitehtuuri Rakenteet ja rakennusosat Julkisivut, ulkomateriaalit ja värit Sisämateriaalit ja värit Talotekniikka Koulurakennukset Suunnittelu ja rakennushistoria Rakennus 1, päärakennus Rakennus 4, Asuntola Laajennus ja muutosvaiheet Nykytila Arkkitehtuuri Rakenteet ja rakennusosat... 39

6 5 Ulkomateriaalit ja värit Sisämateriaalit ja värit Talotekniikka Yhteenveto Piispantalo Koulurakennukset Lähteet... 47

7 6 Aluksi Kuopion Rouvasväenyhdistys Yleiseurooppalainen talouselämä ja siitä johtuvat suhdannevaihtelut tulivat Suomeen 1800 luvulla. Liikenteen ja kansainvälisen kaupan lisääntyminen houkutteli työväkeä maaseudulta kaupunkeihin. Taloudellisten suhdanteiden heikentyessä tulokkailta loppui toimeentulo. Maaseudulta tullut työväki ei kuulunut ammattilaisten järjestöjen tai paikallisen seurakunnan tuen piiriin eivätkä he täyttäneet hätäavun kriteereitä. Juuri näiden muiden avustusjärjestöjen avun ulkopuolelle jäävien ihmisten auttamiseksi syntyivät rouvasväenyhdistykset. Rouvasväenyhdistysten toiminta ajatus oli yleiseurooppalainen ja tuli Itä Suomeen Viipurin kautta todennäköisimmin Saksasta. Länsisuomeen vaikutteita tuli myös Ruotsin kautta. Vähäosaisten auttaminen yleistyi myöhemmän herännäisyyden ja kansallisuusaatteen viritessä sivistyneistön parissa. Koska annettu raha apu auttoi vain tilapäisesti, yhdistyksissä mietittiin keinoja auttaa ihmisiä elättämään itseään ja perheitään pysyvästi luvulla kansan koulutus oli joko kirkollista tai oppikoulussa annettua. Kirkollinen koulutus oli suomenkielistä, mutta ei ammattiin tähtäävää. Oppikoulu oli ruotsinkielinen ja tähtäsi poikien yliopistokoulutukseen. Tyttöoppilaitosten oppilaille opetettiin mm. musiikkia, maalausta ja tanssia. Näistä taidoista ei rahvaalle ollut hyötyä. Jotta myös vähävaraiset tytöt saisivat kunnollista tietotaidollista koulutusta, perustivat valveutuneet säätyläisneidot Kuopiossa vuonna 1848 Arbetareklassens Flickskola i Kuopio Stad tyttökoulun alun perin arpajaisista saaduin varoin. Perustajajäsenet vastasivat myös koulun opetuksesta. Oppilaille opetettiin lukutaitoa, hyviä tapoja, työtä ja järjestystä. Vastaavia kouluja ja niiden toiminnasta vastaavia rouvasväen yhdistyksiä aloitti toimintansa 1800 luvun puolivälissä mm. Porvoossa, Kotkassa ja Helsingissä. Kuopiossa koulutoiminnan pyörittäminen ja Krimin sodan tuoma taloudellinen noususuhdanne viivyttivät rouvasväenyhdistyksen perustamista. Nousuaallon jälkeinen lamakausi sai parempiosaiset jälleen liikkeelle. Maaliskuun toisena päivänä 1860 kaupungin 49 säätyläisnaista kokoontui pohtimaan keinoja lastenhuollon järjestämiseksi. Tämä päivä on merkitty myös Kuopion Rouvasväenyhdistyksen perustamisajankohdaksi. Rouvasväenyhdistyksen säännöt vahvistettiin kuitenkin vasta Alkuvuosina yhdistyksen toiminta haki uomiaan ja jäsenistön vaihtuvuus oli voimakasta. Työn järjestäminen vähäosaisille onnistui vaihtelevasti ja käsityön jälki oli usein vaatimatonta. Toiminnasta ei ole tarkkoja tietoja ensimmäisiltä 20 vuodelta. Kaupunki alkoi vastata tyttökoulun toiminnasta vuodesta 1872 alkaen. Rouvasväenyhdistys etsi uusia toimintamuotoja tavoitteenaan edelleen kouluttaa vähäosaisia tyttöjä ja naisia. Jotta käsityötaito muodostuisi oikeaksi, vakituiseksi toimeentuloksi, perustettiin Kuopioon Rouvasväen Yhdistyksen Käsityökoulu vuonna 1884.

8 7 Kuopion käsityökoulu Ompelukuva 1930 luvulta, kuva: Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion käsityökoulun oppilaina oli vapaaoppilaita, joiden opetuksen mahdollisti Anniskeluyhtiön 1) taloudellinen tuki. Varakkaammat oppilaat maksoivat koulutuksestaan. Koulussa opetettiin liinavaate ja pukuompelua sekä kankaankudontaa. Vuonna 1893 koululle vahvistettiin säännöt ja toiminta vakiintui. Koulu toimi ensin vuokratiloissa, mutta Rouvasväenyhdistys etsi koululle omaa taloa ja tarkoituksenmukaisia tiloja. Anniskeluyhtiö oli kartuttanut rakennusrahastoa, jolla käsityökoulu oli tarkoitus toteuttaa. Kun anniskeluyhtiö päätti lopettaa toimintansa 1892, tämä rahasto tuli realisoitavaksi. Piispa Frosteruksen perillisillä oli myytävänä Piispankadun ja Kuninkaankadun välinen kortteli 20 rakennuksineen ja Anniskeluyhtiön rahasto riitti tontin ostoon. Anniskeluyhtiö lahjoitti tontin rakennuksineen Rouvasväenyhdistykselle. Käsityökoulu aloitti omassa talossa syksyllä Samaan kortteliin sijoittuivat myöhemmin poikien puuseppäkoulu ja lastenkoti Käsityökoulusta tuli Kotiteollisuusoppilaitos ja vakinaisen valtionavun saaja koulun nimi muutettiin Kuopion Naiskotiteollisuuskouluksi koulutus vakiintui opistotasoiseksi ja sai nimen Kuopion koti ja taideteollisuusoppilaitos, KOTO. Vuonna 1991 opetusministeriö vahvisti oppilaitoksen nimeksi Kuopion käsi ja taideteollisuusakatemia. Samana vuonna aloitettiin ammattikorkeakoulukokeilu yhdessä Kuopion ja Walter Ahlströmin teknisten oppilaitosten sekä Kuopion ja Varkauden kauppaoppilaitosten kanssa. Elokuussa 2002 Kuopion Muotoiluakatemia nimeä kantava koulu siirtyi osaksi Savonia ammattikorkeakoulua, Savonian kuntayhtymän alaisuuteen. Rouvasväenyhdistys on tuottanut Muotoiluakatemialle opetuksen tukipalvelukokonaisuuden; hallinnon, tilat ja niiden ylläpidon, kirjaston, opiskelija ja lounaskahvilan. Yhdistys on vastannut myös Muotoiluakatemian opetustyöhön kuuluvasta palvelutoiminnasta sekä projekti ja hanketoiminnasta. 1. Olutpanimot ja viinatehtaat kuuluivat jokaisen vähänkin suuremman kaupungin kuvaan etenkin 1860 luvulta lähtien. Näin oli myös Joensuussa ja Kuopiossa. Kehitystä vauhditti vuonna 1866 voimaantullut lainsäädäntö, joka kielsi viinan kotipolton ja siirsi sen

9 tuotannon isommissa tehtaissa tapahtuvaksi. Alkoholijuomien teollinen valmistus ei välttämättä ollut kaikkien parhaaksi, sillä tuotteille oli paikoin kysyntää liiankin kanssa. Haittojen lievittämiseksi ja toisaalta myös niiden hyvittämiseksi useisiin kaupunkeihin perustettiin anniskeluyhtiöitä, joiden liikevoitot ohjattiin suurelta osin yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Kaupungit saattoivat viinanmyyntilupia myöntäessään suosia näitä yhtiöitä, ja näin tiedetään myös tapahtuneen. Maamme kirja asiakirjanäyttely, Joensuun maakunta arkisto

10 9 Johdanto Korttelin 20 katujulkisivu Piispankadulle Rakennushistoriaselvityksen kohteena on Kuopion keskustan kortteli rakennuksineen. Korttelin ja sen rakennukset omistaa Kuopion Rouvasväenyhdistys ry. Korttelin vanhimmassa rakennuksessa, Piispantalossa, on toiminut Rouvasväenyhdistyksen pitämä käsityökoulu vuodesta 1893 alkaen. Koulun toimintaa on laajennettu vuodesta 1963 alkaen rakennettuihin laajennusosiin. Nykyisin Savonia ammattikorkeakoulun yhteydessä toimiva muotoilun koulutusohjelma muuttaa uusiin tiloihin vuoden 2014 lopulla. Korttelin käyttötarkoituksen muuttuessa Rouvasväenyhdistys on hakenut kaavamuutosta ja tämä rakennushistoriaselvitys liittyy vireillä olevaan kaavamuutostyöhön. Rakennushistoriaselvityksen tarkoituksena on ollut kerätä ja tallentaa olemassa olevat tiedot sekä rakennushistoriallisesti että kaupunkikuvallisesti merkittävästä Piispantalosta että koti ja taideteollisuusoppilaitokselle rakennetuista koulurakennuksista. Piispantalon tulevaisuus on selkeä, sillä rakennuksella on suojelumerkintä ja se säilyy Rouvasväenyhdistyksen omistuksessa ja käytössä. Koulutoiminnan siirtyessä muualle on koulurakennusten osalta tarkasteltu niiden rakennushistoriaa ja kaupunkikuvallista merkitystä ja kerätty näin lähtötietoja kaavamuutostyölle.

11 10 Kuopion keskustan kortteli 20 Kortteli ympäristöineen Kortteli 20 sijaitsee Kuopion ruutukaavakeskustan eteläosassa, kaupunginosassa 1. Korttelia ympäröivät idässä Piispanpuisto, lännessä Kuopion korttelimuseo rakennuksineen ja pohjoisessa ja etelässä asuinkerrostalojen korttelit. Korttelia rajaavat idässä Piispankatu, etelässä Kuopionlahdenkatu, lännessä Kuninkaankatu ja pohjoisessa Kirkkokatu. Alueen lähiympäristöä ovat koillisessa Kuopion matkustajasatama, kaakossa Väinölänniemi puistoalueineen ja etelässä Kuopionlahti. Länsipuolella, korttelimuseon takana, on asuinkerrostalojen kortteleita ja kahden korttelin päässä pohjoissuunnassa Tuomiokirkko ja sen edustalla oleva Snellmaninpuisto. Kuopion kaupungin opaskartta, Kuopion karttapalvelu

12 11 Piispanpuisto on yksi Kuopion merkittävistä historiallisista ympäristöistä. Sitä reunustavat etelässä Itä Suomen Lääninhallituksen rakennukset, idässä Kuopion ortodoksisen seurakunnan Pyhän Nikolaoksen katedraali ja pohjoisessa entinen tyttölyseo, nykyinen Kallaveden lukio. Se on Tuomiokirkon itäpuolella sijaitsevan Snellmanin puiston kanssa keskustan toinen istutettu arvopuisto. Ilmakuva idästä, Blom kartta Oy 2012 Korttelimuseo, yksikerroksisten puurakennusten umpikortteli, on rakentunut kaupunkialueelta siirretyistä hirsirunkoisista rakennuksista eri aikakausilta. Se on kaupungin omistuksessa ja pääasiassa museokäytössä. Pohjoispuolella oleva Asunto osakeyhtiö Kirkkokatu on kuusikerroksinen, rapattu asuinkerrostalo, joka on valmistunut vuonna Korttelin eteläpuolella oleva Talo osakeyhtiö Honka on kolmikerroksinen, rapattu asuinkerrostalo vuodelta Kortteli 20 on kaupunkirakenteellisesti merkittävä alue. Sen rakennukset, Piispantalo ja punatiilisten koulurakennusten päädyt muodostavat Piispanpuiston länsijulkisivun, joka on hallitseva näkymä aluetta idästä lähestyttäessä. Korttelin länsisivu muodostaa katujulkisivun korttelimuseon yksikerroksisten rakennusten itäpuolella. Kortteli on katujulkisivuiltaan rajattu Kuninkaankadun vartta lukuun ottamatta. Tämä avoimuus paljastaa ohikulkijalle rakennusten rajaaman, intiimin sisäpihan ja Piispantalon rikkaan pihajulkisivun sisäänkäynteineen. Maankäytön suunnittelu Kaupunginosa 1 on vanhinta Kuopion kaupunkirakennetta, kantakaupunkia. Kortteli 20 esiintyy jo Kuopion ensimmäisessä, Pehr Kjellmanin asemakaavakartassa vuonna Alun perin Piispanpuiston kohdalla sijaitsivat Kuopion ensimmäiset kirkot hautausmaineen. Kun Kuopion keskustan viides kirkko, 1816 valmistunut Tuomiokirkko, päätettiin rakentaa kaksi korttelia pohjoiseen, muodostui entisen kirkkomaan paikalle hallitustori, Regerens torg. Tori muutettiin monipuolisesti istutetuksi puistoksi 1880 luvulla, jolloin

13 12 sen varrelle rakentuivat Lääninhallituksen rakennukset. Puisto nimettiin Piispanpuistoksi Piispantalon mukaan ja se esiintyy asemakaavoissa vuodesta 1901 lähtien. Piispanpuisto ja Piispantalo vuodelta , kuva: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo Piispanpuisto ympäristöineen on muodostanut arvokkaan ympäristön Lääninhallituksen arvorakennuksille. Koska lääninhallitus on jatkanut toimintaansa, ei puiston ja sen ympäristön kehittämiseksi tai muuttamiseksi muuhun käyttötarkoitukseen ei ole kohdistunut paineita. Puistoa ympäröineet puiset asuinrakennukset ovat muuttuneet 1960 luvulta lähtien asuinkerrostaloiksi ja sopeutuneet osaksi arvopuistoa ympäröivää kaupunkikuvaa. Kuopion Rouvasväenyhdistys sai korttelin 20 haltuunsa anniskeluyhtiön lahjoittamana 1890 luvulla. Siitä asti yhdistys on kehittänyt korttelia määrätietoisesti käsityökoulun tarpeisiin. Piispantalon säilyminen kaupunkikuvassa on ollut yksi kehittämisen lähtökohdista ja 1970 lukujen lisärakentaminen on ollut laajuudeltaan maltillista ja kaupunkirakenteeseen sopivaa ja korttelin keskiosa on haluttu säilyttää avoimena. Nyt käynnissä oleva asemakaavan muutos, jossa opetustoiminta korvataan keskusta asumisella, on luonnollinen jatkumo aikaisemmalle, korttelia ympäröivien alueiden kehitykselle. Harkittu täydennysrakentaminen säilyttää Piispanpuiston arvokkaan aseman ja tukee sen säilymistä myös jatkossa. Maakuntakaava Vuonna 2011 vahvistetussa ja 2013 lainvoimaiseksi tulleessa Pohjois Savon maakuntakaava 2030:ssä Piispantalo on merkitty merkinnällä MA : kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta maakunnallisesti tärkeä kohde. Yleiskaavat Keskustan alueella on voimassa keskeisen alueen yleiskaava vuodelta Kortteli 20 on merkitty PYmerkinnällä Julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi. Piispantalo on suojeltu yleiskaavassa merkinnällä sr 1 Rakennus tai kulttuurihistoriallisesti merkittävä alue tai kohde, joka tulee suojella (yleiskaavamääräys 149).

14 13 Asemakaavat 1860 vahvistettu asemakaava, C. Albert Edelfeltin kaavaluonnosten pohjalta Kaavan kantavana ideana oli ruutukaava alueen kortteleita halkovien rännikatujen varrelle istutetut puukujanteet. Myös nykyinen kortteli 20 oli jaettu kahtia itä länsisuuntaisella puukujanteella. Asemakaavan ja 1700 luvulta lähtien rakentuneen kaupunkirakenteen välillä oli huomattava ristiriita ja asemakaavan noudattaminen olisi merkinnyt huomattavia kaupunkirakenteellisia muutoksia. Katuja olisi pitänyt leventää, tontteja ja rakennuksia siirtää. Niinpä rakentamista jatkettiin 1700 luvun kaupunkirakenteen pohjalta. Korttelin itäpuolinen puisto oli Residens Torget, hallitustori. Vahvistamaton asemakaava vuodelta 1881, Uno Gylling Tätä asemakaavaa noudatettiin kaupunkirakentamisen ohjeena, vaikka sitä ei ollut vahvistettu. Asemakaavakartassa kortteli on 1. kaupunginosan kortteli 12. Sitä ympäröivät kadut ovat Kirkonkatu (Kirkkokatu), Päävahtikuja (Piispankatu), Aleksanterinkatu (Kuopionlahdenkatu) ja Kuninkaankatu. Kaavakartassa esitettyjä rakennuksia on vähän, Tuomiokirkko ja Lyseo. Kortteliin ei ole esitetty rakennuksia. Piispanpuistoon on suunniteltu muotopuutarhamainen polkuverkosto ja istutukset. Kuopionlahden ranta ulottuu lähes Aleksanterin eli nykyiseen Kuopionlahdenkatuun saakka. Kuva: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, kuvaaja: Kari Jämsen

15 14 Asemakaava vuodelta 1901, K. J. Karlsson Vuonna 1901 laadittu asemakaava vahvistettiin Kaavalla laillistettiin 1800 luvun lopulla tehdyt muutoksen kaupunkirakenteessa. Korttelinumerointi on muutettu ja nyt korttelin numero on 20. Päävahtikuja on muutettu Piispantalon sijainnin mukaan Piispankaduksi ja puisto Piispanpuistoksi. Kuva: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, kuvaaja: Kari Jämsen Asemakaava vuodelta 1925, A. F. Wickström Tästä asemakaavasta on nähtävissä 1920 luvun taloudellisen nousukauden seurauksena voimakas teollisuusrakentamisen kasvu ja uusien asuinalueiden laajentuminen kaupungin laitamille. Kaavakartassa kortteli on entisellään, Piispantalo ja Kuninkaankadun varressa olevat rakennukset on esitetty. Kuva: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, kuvaaja: Kari Jämsen

16 15 Asemakaava vuodelta 1975 Tämä postimerkkiasemakaava laadittiin vastaamaan Kuopion koti ja taideteollisuusoppilaitoksen laajentumistarpeeseen. Korttelin kaavamerkintä oli Yo 1, opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Samassa kaavassa Piispanpuisto sai kaavamerkinnän PI, istutettava puistoalue. Piispantalo sai kaavassa suojelumerkinnän his 1: Historiallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa ilman pakottavaa syytä hävittää. Rakennuksessa suoritettavien korjaus ja Kuva: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, kuvaaja: Kari Jämsen muutostöiden sekä käyttötarkoituksen muutosten tulee olla sellaisia, että rakennuksen historiallisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Korttelissa sijaitsivat Piispantalon lisäksi vuonna 1963 rakennettu päärakennus ja 1970 valmistunut asuntola. Uuden rakennuksen rakennusala sijoittui Kuopionlahdenkadun varteen. Korttelin rakennusoikeus oli m 2. Uusi kaava nosti rakennusoikeuden 7300 m 2 :iin siten, että Piispantalo voitiin säilyttää ja myös uudisrakennus toteutettiin kolmikerroksisena. Tämän mahdollisti merkintä, jolla osa rakennusoikeuteen laskettavista työpajatiloista, enintään 20 % kerrosalasta, voitiin toteuttaa uudisrakennuksen rakentamisen yhteydessä maanalaisina tiloina. Autopaikat oli sijoitettu tontin länsisivulle ja autopaikkavaatimus oli 1 ap/2 opettajaa ja 1 ap/4 opiskelijaa. Asemakaava vuodelta 1988 Tämä on viimeisin ja voimassa oleva asemakaava. Kaavamuutosta on hakenut rouvasväenyhdistys/kuopion käsi ja taideteollisuusoppilaitos yksikerroksisten, kellarillisten laajennusosien rakentamiseksi päärakennuksen eteläpuolelle ja Piispantalon ja rakennuksen 3 väliin sekä autopaikkavaatimuksen tarkistamiseksi. Korttelin kaavamerkintä on YO 1, opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Piispantalon suojeluperusteet ovat ennallaan, nyt merkinnällä sr 1. Korttelin rakennusoikeutta on nostettu 8000 m 2 :iin ja tästä 25 % voi toteuttaa maanalaisiin tiloihin. Tämä täytti kaavan valmistuttua n. 75 % oppilaitoksen tilantarpeesta. Uusi autopaikkavaatimus 1 ap/150 uudisrakentamisen kerrosalaneliömetriä tarkoitti 19 autopaikkaa tontilla. Tällä vaatimuksella pystyttiin säilyttämään korttelin puistomainen luonne. Kuva: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, kuvaaja: Kari Jämsen

17 16 Kaavoitustilanne Voimassa oleva asemakaavan muutos on otettu kaavoitusohjelmaan vuodelle 2014 Kuopion Rouvasväenyhdistyksen hakemuksesta. Tavoitteena on korttelin muuttaminen pääosin asuinkäyttöön ja korttelin sijainti keskeisessä ruutukaavakeskustan kaupunkirakenteessa puoltaa tätä muutosta. Nyt nähtävillä olevan osallistumis ja arviointisuunnitelman mukaan muutos mahdollistaa ruutukaavakeskustan täydennysrakentamisen ja tehokkaan tiivistämisen. Uusien asuntojen rakentaminen on keskustan palvelujen säilymisen kannalta perusteltua ja vastaa asuntojen kysyntään. Alueen suojelustatus Kaavallisen suojelun lisäksi Piispanpuisto ympäristöineen on yksi vuonna 2009 tarkistetun Museoviraston Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt inventoinnin kohteista. Piispanpuisto ympäristöineen on monessa vaiheessa muovautunut kokonaisuus. Kuopion seudun ensimmäiset kirkot ovat sijainneet paikalla, joka muutettiin puistoksi 1884 uuden lääninhallituksen yhteyteen. Piispan talosta nimityksensä saaneen puiston ympärille ovat keskittyneet läänin hallintoon liittyneet rakennukset ja muita julkisia rakennuksia. Piispanpuisto ympäristöineen on myös Kuopion kulttuuriympäristöstrategian ruutukaava alueen aluekokonaisuus kohde. Piispanpuisto ympäristöineen muodostaa monen aikatason muovaaman miljöökokonaisuuden, joka on Väinölänniemelle johtavan reitin varressa. Piispanpuistossa sijaitsivat Kuopion seudun ensimmäiset kirkot, joista viimeinen puinen ristikirkko purettiin vuonna Paikka tunnettiin silloin Hallitustorin nimellä ja muutettiin puistoksi 1880 luvun puolivälissä lääninhallituksen rakennusten valmistuttua. Puisto nimettiin Piispanpuistoksi puiston länsipuolella, Piispankadun varrella sijaitsevasta Kuopion ensimmäisen hiippakunnan aikaisesta piispantalosta. Kohteen valintaperusteet ja merkittävyys: Vanhaa Kuopion keskustaa edustava alue, joka muodostaa puiston ja sitä ympäröivien rakennusten kanssa kerroksellisen kulttuuriympäristön niin hallinnollisesti kuin rakennushistoriallisestikin. Alue on ollut Pohjois Savon keskus 1500 luvulta lähtien. Piispanpuisto ympäristöineen on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Säilytystavoite: Rakennukset ja ympäristö säilytetään ja hoidetaan. Uudisrakentamisen on sopeuduttava miljööseen.

18 17 Piispantalo Piispantalon alkuperäinen julkisivupiirustus. Kuva: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, kuvaaja: Kari Jämsen Suunnittelu ja rakennushistoria Suomeen perustettiin 1851 kolmas hiippakunta ja Kuopiosta tuli hiippakunnan keskus. Piispaksi valittiin Iisalmen kirkkoherra Robert Valentin Frosterus. Vasta perustettu tuomiokapituli ryhtyi piispan virkatalon rakennuttamistoimiin. Rakennuspaikaksi oli varattu residenssin tontti nykyisten Kirkko ja Maaherrankadun kulmassa. Paloturvallisuuden vuoksi rakennus suunniteltiin alun perin kivirakenteiseksi. Ensimmäiset suunnitelmat rakennukselle laati rakennushallituksen intendentti E. Lohrmann 1854 ja seuraavat Albert Edelfelt kaksi vuotta myöhemmin. Piispa Frosterus ryhtyi rakennuttamaan taloa itse, koska valtion rakennuttaman virkatalon rakentaminen viivästyi ilmeisesti varojen puutteen vuoksi. Hän oli ostanut vuonna 1854 ensin osan Residens Torgetin varrella sijaitsevasta tontista J. F. Hacklinilta ja seuraavana vuonna loppuosan tontista Grönlundin perikunnalta. Rakennuksen suunnitteli lääninarkkitehti Carl Ziegler ja piirustukset hyväksyttiin Kuopion kaupungin maistraatissa palovakuutusasiakirjojen mukaan rakennus valmistui viimeistään Uudesta honkapuusta rakennettu kaksisiipinen, yksikerroksinen rakennus valmistui vuonna 1855 ja sen ulkovuoraus seuraavana vuonna. Carl Zieglerin alkuperäisiä pohjapiirustuksia ei ole löydetty, mutta palovakuutusasiakirjojen ja vuoden 1895 piirustusten perusteella rakennuksessa on ollut salonki, kymmenen huonetta, ruokakomero, astiakaappi, kolme vaatekomeroa, eteinen, porstua ja veranta pylväineen ja koristeltuine kaiteineen. Huoneistossa oli 13 kaakeliuunia palomuureineen, keittiössä liesi, jossa leivin ja paistinuuni ja kaksi hellaa. Eteisen ja porstuan välissä oli ikkunalliset pariovet, muissa tiloissa yhteensä 12 kaksoisovea, viisi puoliranskalaista ovea ja yksi tavallinen leveä ovi. Rakennuksen keskikorkeus oli 8,85 m, pituus 31,71 m ja leveys 16,07 m.

19 18 Kun Piispantaloa alettiin rakentaa vuonna 1854, tontilla, Kuninkaankadun varrella oli kaksi vuosina 1788 ja 1824 rakennettua asuinrakennusta. Keskellä tonttia olleet hirsirakenteiset ulkorakennukset siirrettiin Kirkkokadun varteen 1856 ja niihin sijoittuivat talli, vaunuvajat, aitta ja navetta. Piispantalon valmistumisen jälkeen tontille rakennettiin katettu, pyöreä kaivo ja korkea lankkuaita, jossa oli neljä sisäänkäyntiporttia. Piispantalo, julkisivu Piispankadulle Piispantalo, julkisivu pihalle Piispantalo, leikkaukset AA ja BB

20 19 Käytön historia; merkittävät korjaukset ja käyttötarkoituksen muutokset Piispa Frosterus kuoli vuonna 1884 ja perikunta möi tontin rakennuksineen Kuopion Anniskeluyhtiölle Anniskeluyhtiöllä oli aiemmin perustettu rakennusrahasto, jolla oli tarkoitus rakentaa omat tilat Kuopion Rouvaväenyhdistyksen käsityökoululle. Koska anniskeluyhtiö lopetti toimintansa, se lahjoitti tontin Rouvasväenyhdistykselle käsityökoulun perustamista varten vuonna Piispantalon merkittävimmät korjaukset

21 20 Käsityökoulun aloitettua toimintansa entisessä Piispantalossa rakennukseen tehtiin Julius Basilierin suunnitelmien mukaiset muutokset vuonna Pihan puolella ollut veranta muutettiin sisätilaksi ja näin muodostui kudontasali, nykyinen opintotoimisto. Ikkunat siirrettiin puretusta ulkoseinästä uuteen ulkoseinään. Myös puretut väliovet kunnostettiin ja siirrettiin uuteen paikkaan. Salin molemmin puolin tehtiin uudet sisäänkäynnit graniittiportaineen ja eteistiloineen. Saliin ja eteistiloihin tehtiin uutta lattiaa. Ennen muutosta salissa oli ollut kipsikatto. Tämä purettiin ja uusi katto tehtiin helmipaneelista. Piispankadun ja Kuopionlahdenkadun kulmauksessa oleva huone yhdistettiin toisen huoneen kanssa ns. Rouvan kammariksi. Seiniin asennettiin pinkopahvit ja tapetit. Ullakon portaikko purettiin kirkkokadun puoleisesta eteisestä ja siirrettiin uuteen paikkaan. Kudontasaliin muurattiin kaksi uutta kaakeliuunia. Uunit on todennäköisesti siirretty toisesta rakennuksesta ja ne ovat parempaa laatua kuin kaksi muuta uunia., johtajan eteistilaan sijoitettiin valkeaksi maalattu peltiuuni purettujen ullakon portaiden kohdalle. Kaikkiin koulusaleihin ja eteisiin asennettiin rintapaneelit, joista osa on edelleenkin paikallaan. Ikkunat, ovet ja muut puuosat korjattiin ja maalattiin. Kuva: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, kuvaaja: Victor Barsokevitsch Rakennukseen tehtiin seuraavat korjauslaskuista ilmenevät korjaukset vuonna Pihan puolella ikkunan alla olleita lahoja hirsikertoja uusittiin. Keittiöön tehtiin uusi sisäänkäynti suoraan eteisestä. Nykyisen Piispankammarin uuni korjattiin. Ensimmäiset 25 vuotta koululla työskenneltiin luonnonvalossa. Rakennukseen asennettiin sähkövalot vuonna 1909 ja puhelinliittymä 20 vuotta myöhemmin. Vuonna 1933 oppilaitten eli etelänpuoleiseen eteiseen rakennettiin vaatenaulakko ja voileipäkaappi. Keittiön uuni hormeineen poistettiin. Ullakolle johtavat portaan purettiin. Tässä vaiheessa rakennuksessa oli myös värjäämö ja vahtimestarin keittiönurkkaus ruokakomeroineen.

22 21 Sota aikaan 1940 luvulla koululle sijoittui invalidikoti ja sotaorpokoti ja siellä järjestettiin siirtolaisten ja sotaorpojen koulutusta. Tiloihin ei tällöin tehty muutoksia. Seuraava perusteellinen remontti sijoittuu vuoteen Kirjaston seinä purettiin ja uunin paikka muutettiin. Tähän ajankohtaan sijoittuu ilmeisesti myös pohjoispäädyssä tehdyt tilamuutokset, kun tilat rakennettiin koulun rehtorin asunnoksi. Muut tontilla olleet puurakennukset purettiin 1960 luvun alussa, kun Käsityökoulun uusien rakennusten rakentaminen alkoi. Piispantalon pohjoispäädyn kuisti purettiin samassa yhteydessä Piispantalon pohjoispuolelle, Kirkkokadun varteen valmistui uusi päärakennus 1963 ja samana vuonna Kuninkaankadun ja Kuopionlahdenkadun kulmaan oppilasasuntola. Kun päärakennusta laajennettiin ns. Mytkä päädyllä 1970, rakennettiin päärakennuksen ja Piispantalon väliin niitä yhdistävä aulaosa. Julkisivujen katselmusmiehet ovat jättäneet lupaan lausunnon: Yhdysosa on vanhaan rakennukseen nähden tontin kauneusarvoja ratkaisevasti huonontava ja vanha rakennus olisi jätettävä selvästi irralleen uudisrakennuksesta. Nykyinen rakennus 3 valmistui vuonna Rakennusta laajennettiin ensimmäiseen kerrokseen sijoittuvilla, lasiseinäisellä jalometallin opetustiloilla ja sen alle sijoittuvalla kellarilla Laajennus rakennettiin kiinni Piispantalon eteläpäätyyn. Tätäkään suunnitelmaa julkisivulautakunta ei puoltanut: Julkisivuja tulisi kehittää paremmin oleviin rakennuksiin soveltuviksi. Kuva: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, kuvaaja: Kalle Jälänne, 1972 Piispantalossa tehtiin täydellinen peruskorjaus vuonna Muutokset suunnitteli arkkitehti Kimmo Ruotsalainen, arkkitehtitoimisto Kimmo Ruotsalainen Ky. Korjauksen lähtökohtana oli rakennuksen tilojen ja sisustuksen palauttaminen lähinnä vuoden 1895 asuun. Tilajärjestys pysyi pääosin entisenä, mutta kaikki tilat tulivat henkilökunnan käyttöön. Pohjoispäätyyn tehtiin pieniä tilamuutoksia; sijoitettiin hallinnon toimistohuoneita, uudenaikainen, pieni keittiötila ja sekä henkilökunnan että vieraiden wc tilat.

KUOPION KESKUSTAN KORTTELI 20

KUOPION KESKUSTAN KORTTELI 20 0 KUOPION KESKUSTAN KORTTELI 20 RAKENNUSHISTORIASELVITYS Ilmakuva idästä, Blom kartta Oy 2012 A R K K I T E H D I T O Y QVICK VEHREÄVESA ILMARINEN MITRUNEN P u i j o n k a t u 2 9 A, 7 0 1 0 0 K U O P

Lisätiedot

AS OY KASTINLINNAN KOHDEINVENTOINTI, KORTTELIN 131 TONTTI 5

AS OY KASTINLINNAN KOHDEINVENTOINTI, KORTTELIN 131 TONTTI 5 1 (11) 15.12.2009 AS OY KASTINLINNAN KOHDEINVENTOINTI, KORTTELIN 131 TONTTI 5 Liittyy asemakaavaan 8286 Keskellä As Oy Kastinlinna As Oy Kastinlinnan sisäpiha KOHDEINVENTOINTI, AS OY KASTINLINNA 1. Lääni

Lisätiedot

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS RUNONLAULAJANTIE 40 00420 HELSINKI Bruttoala 5410 Valmistunut 2009 KOULUN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI KOHDE Koulu on rakennettu vuonna 1966 Etelä-Kaarelan Yhteiskouluksi. Rakennuksen

Lisätiedot

*kadun puutalot Rakennustapaohjeet ro 7768-1, liittyy asemakaavaan no 7768. Lähtökohtatietoja

*kadun puutalot Rakennustapaohjeet ro 7768-1, liittyy asemakaavaan no 7768. Lähtökohtatietoja . Kaavoitusyksikkö 7.1.2003 Korjattu Tampereen kaupungin tilakeskuksen lausunnon, Museoviraston ja pelastuslaitoksen edustajien kanssa 16.10.2002 pidetyn neuvottelun ja ehdotuksesta saatujen muistutusten

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava 23.03.2010 Kaupungintalo on osa valtakunnallisesti merkittävää Jyväskylän Kirkkopuiston ja hallintokeskuksen

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 UUSIKYKÄ III A ASEMAKAAVAN MUUTOS Kohde Asemakaavamuutok-sen tarkoitus Kaavoitus tilanne Asemakaava ja asemakaavan muutos: Uusikylä III A:

Lisätiedot

PAJAKATU 2. Rakennushistoriaselvitys. Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Asemakaavasuunnittelu 26.9.2009

PAJAKATU 2. Rakennushistoriaselvitys. Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Asemakaavasuunnittelu 26.9.2009 PAJAKATU 2 Rakennushistoriaselvitys Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Asemakaavasuunnittelu 26.9.2009 1 Pajakatu 2 rakennushistoriaselvitys Inventointi Yleistiedot osoite Pajakatu

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA Kolismaankatu 3, 33330 Tampere Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE

Lisätiedot

KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS

KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS LUONNOS NÄHTÄVILLÄ 4. 22.2.2013 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS Asemakaavan muutos koskee:

Lisätiedot

TVH:n Oulun tiemestaripiirin tukikohta Rouskutie 1, Oulu RAKENNUSHISTORIASELVITYS. Arkkitehtitoimisto Pia Krogius 2014

TVH:n Oulun tiemestaripiirin tukikohta Rouskutie 1, Oulu RAKENNUSHISTORIASELVITYS. Arkkitehtitoimisto Pia Krogius 2014 TVH:n Oulun tiemestaripiirin tukikohta Rouskutie 1, Oulu RAKENNUSHISTORIASELVITYS Arkkitehtitoimisto Pia Krogius 2014 SISÄLLYS JOHDANTO Kohde Yllä näkymä tontilta. Etualalla toimistorakennus, takana huoltamorakennus.

Lisätiedot

MYYNTIESITE MAHDOLLISUUKSIEN KIINTEISTÖ HYVÄLLÄ SIJAINNILLA - PUINNINTIE 2

MYYNTIESITE MAHDOLLISUUKSIEN KIINTEISTÖ HYVÄLLÄ SIJAINNILLA - PUINNINTIE 2 MYYNTIESITE 7.4.2017 MAHDOLLISUUKSIEN KIINTEISTÖ HYVÄLLÄ SIJAINNILLA - PUINNINTIE 2 Yleistä Kiinteistö Oy Porin Ammattiopiston hallitus on päättänyt laittaa myyntiin Puinnintie 2 osoitteessa sijaitsevan

Lisätiedot

koivuranta-895-472-0007-0003 1/13

koivuranta-895-472-0007-0003 1/13 koivuranta-895-472-0007-0003 1/13 Uusikaupunki (895) Vohdensaari (472) Koivuranta 895-472-0007-0003 1 001 Talonpoikaistalo 002 Navetta 003 Sauna 004 Vaja Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Historia

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS- LUONNOS MUOTOILUAKATEMIA 1-20-1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS- LUONNOS MUOTOILUAKATEMIA 1-20-1 Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS- LUONNOS MUOTOILUAKATEMIA 1-20-1 18.8.2014 VIREILLETULOSTA ILMOITETTU: 18.2.2014 HYVÄKSYMISKÄSITTELY:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 153 1 KAUPUNGINMUSEO KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEO Sanna Granbacka 18.12.2009

HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 153 1 KAUPUNGINMUSEO KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEO Sanna Granbacka 18.12.2009 HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 153 1 Rakennusvalvontaviraston lausuntopyyntö 4.12.2009, 8-3385-09-E LAIVASTOKATU 4 (8/147/4), ULLAKKORAKENTAMIS- JA HISSI- SUUNNITELMAT Museo 2009-277 Kaupunginmuseo on tutustunut

Lisätiedot

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi.

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi. Kiinteistö 1025/5, Olantie 3, 05200 Rajamäki Tontti Tontti sijaitsee Rajamäen Tykkitorninmäen asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO-15, erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten

Lisätiedot

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2.

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2. 990:0M50 S 4 S4 6 3 9 S0 3 4 5 7 36 5 83.4 84.3 84.3 84.8 87.9 88.5 83.5 Satamakatu Koljonniemenkatu Minna Canthin katu 50 0 0 40 30 0 500 76500 yap/50 ap/00pm rto- ap/sr- saa- (--) (--) p sr-5 4500 ap

Lisätiedot

Talo Osakeyhtiö Kuopion Tulliportinkatu 27, 70100 Kuopio

Talo Osakeyhtiö Kuopion Tulliportinkatu 27, 70100 Kuopio LIITE 7 Talo Osakeyhtiö Kuopion Tulliportinkatu 27, 70100 Kuopio Kohdeinventointi Laatija: Kiinteistökehitys Ko-Va Oy / Väinö Korhonen Pvm: 9.4.2014 KOHDEINVENTOINTILOMAKE ITÄ-SUOMI KUOPIO Kaupunginosa:

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

KIINTEISTÖ REVONTULENTIE 9, 02100 ESPOO

KIINTEISTÖ REVONTULENTIE 9, 02100 ESPOO , 02100 ESPOO ESPOON TAPIOLASSA Historiallisesti merkittävä rakennus on keskeiselle paikalla Tapiolan keskustan välittömässä läheisyydessä. Puistomaisessa ympäristössä sijaitseva kiinteistö liittyy saumattomasti

Lisätiedot

1(36) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola

1(36) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 7 (s) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

LIITE 5 VIKARHOLMENIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN VANHAN HUVILARAKENNUSKANNAN RAKENNUSINVENTOINTI

LIITE 5 VIKARHOLMENIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN VANHAN HUVILARAKENNUSKANNAN RAKENNUSINVENTOINTI LIITE 5 VIKARHOLMENIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN VANHAN HUVILARAKENNUSKANNAN RAKENNUSINVENTOINTI RANTATIE 68 (RNr 7:116) Hirsirunkoinen kesämökki on rakennettu 1930-luvun lopulla, todennäköisesti vuonna

Lisätiedot

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Säilyneisyys ja arvottaminen

Säilyneisyys ja arvottaminen Raahen 5. kaupunginosan korttelin 18 rakennushistoriallinen selvitys ja arvottaminen 4465-4288 Raahe 5. kaupunginosan korttelin 18 rakennushistoriaselvitys. Suunnittelukeskus Oy 1 Säilyneisyyden kriteerit

Lisätiedot

YLI-IIN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RAKENTAMISTAPAOHJEET DO :43

YLI-IIN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RAKENTAMISTAPAOHJEET DO :43 YLI-IIN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RAKENTAMISTAPAOHJEET 31.1.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 ALUEET... 2 3 TEOLLISUUSALUE... 6 4 LOPUKSI... 7 1 1 JOHDANTO Nämä rakentamistapaohjeet

Lisätiedot

TUUSULAN PERHETUKIKESKUS

TUUSULAN PERHETUKIKESKUS TUUSULAN PERHETUKIKESKUS Päärakennus Koivukujan vastaanottokoti Kotorannan lastenkoti NÄKYMÄ TUUSULANJÄRVEN PUOLELTA RAKENTAMISEN JÄLKEEN Kotorannankuja 2 00430 Tuusula Nykyiset rakennukset: Päärakennus

Lisätiedot

Soturikylä Rakennettiin lahjoitusvaroin 1941-45 ruotsinkielisille sotainvalideille 18 pientä omakotitaloa: 1 upseerinasunto 1 yhteistila: kirjasto, sauna 14 tyyppitaloa Metsäkoto2 7,2 x 8,4 m 60,5 km²

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) 9 Munkkiniemen Kartanontie 22:n asemakaavan muuttaminen (nro 12255, tontti 30008/22) HEL 2011-006696 T 10 03 03 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

SELVITYS HISSIEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDESTA OLYMPIAKYLÄN KAAVA-ALUEELLA

SELVITYS HISSIEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDESTA OLYMPIAKYLÄN KAAVA-ALUEELLA SELVITYS HISSIEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDESTA OLYMPIAKYLÄN KAAVA-ALUEELLA Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2015 Riitta Salastie, Janne Prokkola, Marjaana Yläjääski ja Hertta Ahvenainen Olympiakylän

Lisätiedot

MYYDÄÄN KOULUTUS- JA MAJOITUSKESKUSKIINTEISTÖ ESPOON SIIKAJÄRVELLÄ

MYYDÄÄN KOULUTUS- JA MAJOITUSKESKUSKIINTEISTÖ ESPOON SIIKAJÄRVELLÄ MYYDÄÄN KOULUTUS- JA MAJOITUSKESKUSKIINTEISTÖ ESPOON SIIKAJÄRVELLÄ Catella Property Oy Aleksanterinkatu 15 B 00100 Helsinki Puh. 010 5220 100 Fax 010 5220 217 www.catella.fi Helsinki. Y-tunnus 1048559-0

Lisätiedot

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla 2.10.2013 Pispalan asemakaavojen uudistaminen, I-vaihe, kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2 MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA 3.469 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Turkkirata 27-29, 33960 Pirkkala, sijaitseva uudehko tuotantorakennus ja tontin vuokraoikeus. Vuokratontin kiinteistötunnus

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

PAIHOLAN SAIRAALA-ALUE

PAIHOLAN SAIRAALA-ALUE Dokumentti on tehty tulostettavaksi A4-kokoon kaksipuoleisena 30.9.2014 Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen Tilaaja: Master Yhtiöt PAIHOLAN SAIRAALA-ALUE RAKENNUS- JA KULTTUURIHISTORIALLINEN SELVITYS

Lisätiedot

OSUUSLIIKE SALLAN KESKUSTOIMIPAIKAN KIINTEISTÖ

OSUUSLIIKE SALLAN KESKUSTOIMIPAIKAN KIINTEISTÖ OSUUSLIIKE SALLAN KESKUSTOIMIPAIKAN KIINTEISTÖ Rakennushistoriaselvitys 10.10.2013 Arkkitehtitoimisto Pia Krogius Sisällys 1. JOHDANTO 4 Kohde 4 Tehtävä 4 Perustiedot 6 2. TAUSTAA 7 Osuusliike Salla 7

Lisätiedot

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia Karttaliite Alueen historia Salon kauppala 1943 Vuoden 1943 kartassa Anjalankadun (Anjalantie) varrella on rakennuksia, jotka sijoittuvat katulinjaan. Tontin takaosassa on talousrakennuksia. Terhinkadun

Lisätiedot

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy RAPORTTI Tuusulan kunta/ Tilakeskus Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Kohde on Hyrylässä Ajomiehentiellä sijaitseva vanha kauppiastalo ( tila 3:282 ). Rakennus

Lisätiedot

Lausunto MV/232/ / (3)

Lausunto MV/232/ / (3) Lausunto MV/232/05.03.00/2013 1 (3) 20.12.2013 Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy Ratakatu 19 00120 HELSINKI Viite Lausuntopyyntö 9.12.2013 Asia HELSINKI, Töölönkatu 28:ssa sijaitsevan rakennuksen ja tontin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 27 05.02.2014. 27 Asianro 8963/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 27 05.02.2014. 27 Asianro 8963/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) 27 Asianro 8963/10.03.00/2013 Poikkeaminen (LTK) / Stockpos Oy / Väinölänniemi 1-17-1 (Vuorikatu 11) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 Rakennukset, kulttuurihistoria Korpelan tilan entisessä talouskeskuksessa sijaitsevat asuinrakennus,

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueelle sallitaan palveluasuminen. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI HAVAINNEKUVA HIETASAARENKADULTA ÖSTERBOTTENSHUS HAITARI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut tiivistää kaupunkirakennetta ja luoda suojaisia pihoja asuinkortteleille. Uudet rakennukset on sovitettu mittakaavaltaan,

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265

II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265 II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265 Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy Iin kunta, Tekniset palvelut: Markku Vitikka Rakennusvalvonta: Eino Tihinen Tontin haltijan tulee toimittaa

Lisätiedot

As. Oy Sammon Tähti. Myynti ja rakentaja: ValajaGroup Oy

As. Oy Sammon Tähti. Myynti ja rakentaja: ValajaGroup Oy As. Oy Sammon Tähti Hämeenlinnan Sampo 3:n suositulle alueelle rakennettava 11 huoneiston rivitaloyhtiö. Jos arvostat hyvää laatua ja toimivuutta varaa siis kohteestamme unelmiesi koti! Myynti ja rakentaja:

Lisätiedot

Lausunto. Yhteenveto sisältää mennessä jätetyt lausunnot ja muistutukset. Maankäyttöosasto on laatinut vastineet. Palautteen antaja ja pvm

Lausunto. Yhteenveto sisältää mennessä jätetyt lausunnot ja muistutukset. Maankäyttöosasto on laatinut vastineet. Palautteen antaja ja pvm Sivu 1 (6) Lausunnot Palautteen antaja ja pvm Uudenmaan ELY-keskus 30.1.2017 Yhteenveto sisältää 24.2.2017 mennessä jätetyt lausunnot ja muistutukset. Maankäyttöosasto on laatinut vastineet. Lausunto Vastine

Lisätiedot

HUONEISTO G HINTA HUONEISTO D HINTA. ValajaGroup Oy

HUONEISTO G HINTA HUONEISTO D HINTA. ValajaGroup Oy HUONEISTO G Tilat: 2 H + sauna Pinta-ala: 48 m 2 Sijainti: Riihimäki 2 H + sauna Osoite: Otonpolku 3, Riihimäki Kerros: 1/1 Näköalat: päätyhuoneisto Keittiön varusteet: jää/pakastinkaappi, keraaminen liesi,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Korjausrakentamiskeskus Tammelan ulkoväritystutkimus

Korjausrakentamiskeskus Tammelan ulkoväritystutkimus 5 2015 Korjausrakentamiskeskus Tammelan ulkoväritystutkimus Historiaa Tammelan korjausrakentamiskeskuksen nykyinen päärakennus on alunperin rakennettu useita huoneistoja käsittäväksi asuinrakennukseksi.

Lisätiedot

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU 3 7. 8.9 7.7 Rumpu #30.9 Långängsvägen 000 000 000 80 000 LJK/SPK 3 LUONNONTILA 7099 r.00 9.3.3 8 8 0 30. 78.39 7 9 3.00 9 8. 7.0.7. Kaltevuus % 3 7 8 9 0 98 8 7 Kaltevuus % 090 89.0 9.9 0 30 7099 3 3.

Lisätiedot

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014 AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 2 rivitalon ja 1 paritalon sekä 2 autokatoksen uudiskohde. Talo A perustetaan

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET SATAMAN I VAIHE Vesilaitos

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET SATAMAN I VAIHE Vesilaitos Akaan kaupunki Myllytie 3 PL 34 37801 Akaa Kaavoitus ja maankäyttö Johanna Fingerroos kaavasuunnittelija 5.2.2014 RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET SATAMAN I VAIHE Vesilaitos Akaan kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8445 XI Kyttälä koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 Maankäytön suunnittelu I. Laakkonen 24.6.2013 tark. 13.1.2014 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

Hakija vastaa asemakaavoituksen esittämiin perusteluihin ja selvittää punaisen tukkitien sijaintia sekä leveyttä korttelissa 1088.

Hakija vastaa asemakaavoituksen esittämiin perusteluihin ja selvittää punaisen tukkitien sijaintia sekä leveyttä korttelissa 1088. YHDEN ASUNNON TALON JA TALOUSRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN PULKKASAARENKATU 14, ALA-PISPALA 837-218-1088-0014 POIKKEAMISPÄÄTÖSHAKEMUKSEN PERUSTELUT ASUINRAKENNUKSEN JA TALOUSRAKENNUKSEN SIJOITTELUUN TONTILLA

Lisätiedot

RAKUUNANTIE 19 PALKKIYHTYMÄ OY

RAKUUNANTIE 19 PALKKIYHTYMÄ OY Tontti sijaitsee Huopalahdentien ja Rakuunantien risteyksessä, kahden eriluonteisen kaupunkirakenteen rajapinnassa. Rajakohtaa korostaa ja sen osaltaan muodostaa Huopalahdentien ylittävä kävelysilta, jolla

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI. Maankäytön suunnittelu

FORSSAN KAUPUNKI. Maankäytön suunnittelu FORSSAN KAUPUNKI Maankäytön suunnittelu LAMMINRANTA III C - INVENTOINTI Sirkka Köykkä 2011 LAMMINRANNAN ALUEEN 1. KERROSTUMA: La 1900-LUVUN ALKU - PERINTEINEN RAKENTAMINEN i nk mm at u No tko kat u 331

Lisätiedot

KOHTEEN INVENTOINTIRAPORTTI Kiinteistö Oy Rauman Burger, Hesburger Hampurilaisravintola

KOHTEEN INVENTOINTIRAPORTTI Kiinteistö Oy Rauman Burger, Hesburger Hampurilaisravintola KOHTEEN INVENTOINTIRAPORTTI Kiinteistö Oy Rauman Burger, Hesburger Hampurilaisravintola Kunta: Rauma Kylä/kosa: (Tarvonsaari) Sijainti: Nortamonkatu 3, Tallikedonkatu 1, 26100 RAUMA Kohdetyyppi: liike-elämä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6250/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6250/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 118 24.6.2015 250 Asianro 6250/10.02.03/2013 Asemakaavan muutosehdotus / Muotoiluakatemia / Väinölänniemi 1-20 Päätöshistoria Kaupunkirakennelautakunta

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1 LIITE B1 LUONNOSVAIHEEN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Lähtökohdat Asemakaavan muutosalue sijaitsee Hyrylän keskustassa Kauppatien varrella. Korttelin uudistaminen liittyy tiiviisti kunnan tavoitteeseen kehittää

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

Suomen Raamattuopiston Säätiö omistaa Kauniaisten kaupungissa tontin osoitteessa Helsingintie 10.

Suomen Raamattuopiston Säätiö omistaa Kauniaisten kaupungissa tontin osoitteessa Helsingintie 10. Kauniaisten kaupunki Kaupunginhallitus PL 52 02701 Kauniainen 20.1.2015 Suomen Raamattuopiston Säätiö Helsingintie 10 02700 Kauniainen K a u n i a i n e n Kv & Kh G r a n k u l l a S t f & S t s ånl p

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 15.5.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA... 2 3 KAAVIOKUVA... 4 4 ALUEEN RAKENTAMISTA

Lisätiedot

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tanssijantien_muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\0\ Tanssijantien_m.docx\PS N ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVAN LAATIJA: LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JATEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 00 09

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UUSIKYLÄ II L ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UUSIKYLÄ II L ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA-ALUEEN RAJAUS JA VOIMASSA OLEV KAAV 1 J07 UUSIKYLÄ II G E78 UUSIKYLÄ II A 2 Kohde Asemakaavan muutos: Uusikylä II L: korttelit 41 osa 42, 43, 44 ja 53 sekä katu- ja puistoalueita. Hakija/ Aloite

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

As. Oy Riihimäen Otsolan Hovi. Länsitie 40, Riihimäki

As. Oy Riihimäen Otsolan Hovi. Länsitie 40, Riihimäki As. Oy Riihimäen Otsolan Hovi Länsitie 40, 11 120 Riihimäki HUONEISTO Huoneistot: A ja B Tilat: 2 H +keittiö + sauna Pinta-ala: A 52 m 2, B 56,5 m 2 Sijainti: Otsola, Riihimäki 2h+avokeittiö+ sauna Osoite:

Lisätiedot

Reiherintie 9 Kasperinkuja 15 Rudolfintie 10 / TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Reiherintie 9 Kasperinkuja 15 Rudolfintie 10 / TÄYDENNYSRAKENTAMINEN Reiherintie 9 Kasperinkuja 15 Rudolfintie 10 / TÄYDENNYSRAKENTAMINEN Kehittämishankkeen pilotti Kohde on lisäkerrosrakentamisen pilottihanke ja samalla esimerkki vuosina 1998 2001 toteutetun kehittämishankkeen

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueella tulee ottaa huomioon ympäristön kulttuurihistorialliset tekijät niin uudisrakentamisessa

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

HEKA LÄNSI-HERTTONIEMI SUSITIE 2-6 PERUSKORJAUS / hnro /

HEKA LÄNSI-HERTTONIEMI SUSITIE 2-6 PERUSKORJAUS / hnro / 2 SIJAINTIKARTTA C-TALON PIHAJULKISIVU 3 SUUNNITTELUKOHDE: KAUPUNGINOSA 42 / KORTTELI 101 / TONTTI 5 HELSINGIN ASUNTOTUOTANTOKOMITEAN HANKE V. 1950-1951 OHJELMASSA RAKENNUKSET OVAT VALMISTUNEET 1950-52

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.03 6.011 Lähivirkistysalue,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TERVEYSTALON ALUEEN KAUPUNKIKUVALLINEN SELVITYS

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TERVEYSTALON ALUEEN KAUPUNKIKUVALLINEN SELVITYS VAIHTOEHTO A VAIHTOEHTO B JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TERVEYSTALON ALUEEN KAUPUNKIKUVALLINEN SELVITYS VAIHTOEHTO C 25.5.2009 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TERVEYSTALON ALUEEN KAUPUNKIKUVALLINEN SELVITYS 2 KOHDEALUE Selvityksen

Lisätiedot

SUUNNITELMASELOSTUS. 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki. Tontin koko on 4905 m 2.

SUUNNITELMASELOSTUS. 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki. Tontin koko on 4905 m 2. HANKESELOSTUS 1 (10) SUUNNITELMASELOSTUS Sijainti 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki Tontti Tontin koko on 4905 m 2. Tontti on rakennuspaikkana haasteellinen tiiviille kaupunkirakenteelle. Tiukat

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot