Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksessa Kh OAS , Luonnos , Ehdotus , , 25.6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksessa 13.11.2009 Kh OAS 30.11.2009, Luonnos 9.5.2011, Ehdotus 17.10.2011, 11.4.2012, 25.6."

Transkriptio

1 1 KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2030 SELOSTUS Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksessa Kh OAS , Luonnos , Ehdotus , , Kv (Dno: KAN 1419/2009)

2 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Selostus koskee päivättyä Keskustan osayleiskaavaehdotus 2030 karttaa. Kaavan laatija: Nokian kaupunki, tekninen keskus, kaavoitusyksikkö, Jorma Hakola 1.2 Kaava alueen sijainti Suunnittelualueena on kaupungin keskusta joka rajautuu seuraavasti: Emäkoski, Laajanoja, Paperitehtaankatu, Nokianvaltatie, Vesitorninpuisto, Laajanojanpuisto, Nokitie, Tanhuankatu, Kolunkatu, Rounionkatu, Jyväpuisto, Kylmänojanpuisto, Penttilänpuisto, Tervonranta, Pirkkalaistie, Virtasalmenranta, Putaanvirta, Alueen pinta-ala on n. 270 ha ja siellä asuu noin 3600 (joulukuu-09) asukasta. 1.3 Kaavan tarkoitus ja tavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT 2009) erityistavoitteiden mukaan yleiskaavoituksessa tulee edistää mm. yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja esittää eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet. Keskusta on Nokian kaupungin tärkein täydennysalue. Keskustan osayleiskaava 2030 tarkoituksena on edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä laajentamalla keskustan palvelujen, työpaikkojen ja asumisen kehittymismahdollisuuksia tulevan asemakaavoituksen pohjaksi. Nokian kaupunki on mukana Tampereen kaupunkiseudun seutuyhteistyössä yhdessä Tampereen, Ylöjärven, Oriveden, Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kanssa. Työn tavoitteena on kaavoitusyhteistyön tiivistäminen, liikennejärjestelmien kehittäminen ja asuntotuotannon seudullinen ohjelmointi. Seutuyhteistyössä kunnat kehittävät tapoja turvata kasvavan kaupunkiseudun tasapainoinen kehittyminen. Kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030 mukaan tärkeänä painopisteenä Nokialla on nähty keskustan kehittäminen. Rakennesuunnitelmassa Nokian keskustan asukasmäärän kasvuksi vuoteen 2030 on arvioitu henkeä. Siitä suuri osa sijoittuisi ydinkeskustaan osayleiskaava-alueelle jolloin suunnittelualueen väestömäärä kaksinkertaistuisi vuoteen 2030 mennessä. Se tuo tarpeita myös liikenteelle ja palveluille. Keskusta alueella on käyttämätöntä asuintonttivarantoa vain noin 500 asukasta varten, siksi suunnitelmissa on varauduttava 4500 uuden asukkaan sijoittumiseen. Osayleiskaavatyössä on täydennysmahdollisuuksia pystyttävä näyttämään reilusti tavoitetta enemmän koska tonttimaa keskusta-alueella on pääosin muussa kuin kaupungin omistuksessa. Yksityisten hankkeiden varassa varmuus täydennystavoitteen toteutumisesta ja yleiskaavalla haluttu ohjausvaikutus on mahdollista saavuttaa vain riittävän suurella ja joustavalla yleiskaavava-

3 3 rannolla. Kaavan yleispiirteisyys edellyttää myös tavanomaista pidemmän ajan kehityksen huomioimista. Kolmenkulman alueen kaupallinen painoarvo jäi maakuntakaavassa Nokian asettamia tavoitteita pienemmäksi. Käynnissä oleva liikenne ja logistiikka maakuntakaava selvittää oikoratalinjausta, joka uhkaa edelleen kaventaa kolmenkulman potentiaalia, siksi on nähty tarpeelliseksi selvittää keskusta-alueen kaupalliset kehittymismahdollisuudet. Tuomas Santasalo Ky:n laatiman Nokian vähittäiskaupan mitoitus- ja palveluverkkoselvityksen mukaan keskusta-alueella on tarvetta ja mahdollisuuksia kehittää kaupallisia palveluita. Pirkanmaan ympäristökeskus on tuonut esille, että liiketilatarpeen ja asutuksen ohjaaminen keskustaan on toivottavaa ja Nokia-areenan osalta on aiheellista tarkastella myös nykyiset urheilupaikat säästäviä vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja Nokian keskustan osayleiskaava-alueesta on valmistunut liikenneselvitys, kulttuuriympäristö inventointi ja arkeologinen selvitys. Lisäksi suunnitteilla on tehdä koko keskustaajaman alueelta hulevesiselvitys. Sen edellyttämät toimenpiteet tullaan huomioimaan yksityiskohtaisissa kaavoissa. 1.4 Selostuksen sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava alueen sijainti Kaavan tarkoitus ja tavoitteet Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Kiinteät muinaisjäännökset kulttuuriympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Kaava-alueella käynnissä olevat asemakaavahankkeet OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Osayleiskaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Osayleiskaavan tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Osayleiskaavaratkaisu, vaihtoehtotarkastelu ja vaikutusten arviointi... 29

4 4.5.1 Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset OSAYLEISKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palveluverkko Aluevaraukset Erityismääräykset Kaavan vaikutukset OSAYLEISKAAVAN TOTEUTUS LIITTEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Keskustan osayleiskaava 2030, vaikutusten arviointi, täydennetty Kulttuuriympäristöselvityksen kohdeluettelo ja arvoalueet Keskustan osayleiskaavaluonnos lausunnot, mielipiteet ja vastaukset Lausunnot Nokian keskustan osayleiskaava 2030 ehdotuksesta ja kaavoituksen vastineet (sisennettynä) Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista - Rakennesuunnitelma 2030, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Nokian kaupungin vähittäiskaupan mitoitus ja palveluverkko, 2009, T. Santasalo Ky - Nokian keskustan liikennesuunnitelma, Ramboll, Nokian keskustan liikenteelliset toimivuustarkastelut, Ramboll Kulttuuriympäristö selvitys, Selvitystyö Ahola, Nokia, Keskustan oyk. muutosalueen muinaisjäännösinventointi, 2010, Mikroliitti Oy, - Nokia, Keskustan oyk. alueen teollisuusarkeologinen muinaisjäännösinventointi, 2012, Mikroliitti Oy, - Arvio keskustan täydennysrakentamismahdollisuuksista, 2010 Nokian kaupungin kaavoitus, - Nokian kaupunki, Hulevesitulvien alustava arviointi, , Nokian kaupunki 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Kehittäminen, kauppa, vaikutukset - Nokian kaupunki, keskustan kehittämissuunnitelma, 2001, Pöyry infra - Kaupan kasvuvisio 2020, Pirkanmaan ja Tampereen kaupunkiseutu kaupankäynnin ja kaupan osaamisen keskus, Pirkanmaan ELY-keskus Nokiareenan ympäristövaikutusten selvitys, Jarmo Seppä Arkeologia - Pirkanmaan historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan kiinteät muinaisjäännökset, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan maakuntamuseo, 2005

5 - Arkeologinen osainventointi Nokianvirta, Tampereen museot, Maakunnallinen yksikkö, Kommentteja Pirkanmaan maakuntamuseon (diar 445/2011) lausuntoon, Mikroliitti Oy, 2012 Kulttuuriympäristö - Museovirasto, Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, Museovirasto, Ympäristöministeriö, Rakennettu kulttuuriympäristö, Valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt, Nokian kulttuuriympäristöohjelma, Pirkanmaan ympäristökeskus, Museovirasto, Kulttuuriympäristö rekisteriportaali, Muinaisjäännösrekisteri Nokia, valkoinen harju, maisema ja kulttuuriympäristö, Air-Ix Ympäristö Oy, 2006 Kuntotutkimukset - KOY Ketolanmäki, Poutuntie 2-8, Nokia, Julkisivujen ja parvekkeiden kuntotutkimus A-Insinöörit, kosteuskartoitus , A-Insinöörit - KOY Ketolanmäki, Poutuntie 2-8, Nokia, LVIS tekniset kuntotutkimukset, 2008, Tekmanni Service - KOY Ketolanmäki, Poutuntie 2-8, Nokia, Tutkimusten yhteenveto ja PTSsuunnitelma , A-Insinöörit Luonto - Nokian arvokkaat luontokohteet, 2005, Nokian kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö - Tanhuan alueen liito-oravaselvitys, Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy, Liito-oravaselvitys, Nokia Asset Management, Ramboll, Liito-oravaselvitys, Rounionkatu 44, Nokia Asset Management, Ramboll, 2011 Liikenne - Liikennesuunnitelma, Suunnittelukeskus, Nokian kaupunki nopeusmittaukset / Toukokuu 2010, Destia Oy - Kevyenliikenteen väylät ja jalkakäytävät, Nokian kaupunki, 2010 Liikennemelu - Meluselvitys, Nokian päiväkoti, Taratest Oy, Rakennusalan Konsultointi, Ilkantien Lämpö Oy, Ilkantien ja Kankaantaankadun asemakaavan muutos, Nokia, Meluselvitys, 2009, Ramboll - Valkoisen harjun alueen liikennemeluselvitys, Ins.tsto Heikki Helimäki Oy, Nokian kaupunki, Nokian Emäkoskentien, melusuojauksen yleissuunnitelma, Helmikuu 2007, Pöyry Infra Oy - Tontti 4-2-1, Rounionkatu, Meluselvitys Ramboll Finland Oy, Meluselvitys, NCC Talo Penttilä, Ilkantie Nokia, Taratest Oy, 2011 Ympäristömelu - Sato-rakennuttajat Oy, Kortteli 33/IV/Nokia, Ympäristömeluselvitys, 2009, Ramboll - Georgia-Pacific Nordic Oy Nokian paperitehdas, Ympäristömeluselvitys, Meluselvityksenpäivitys, AX suunnittelu, Alustava selvitys Valkoisen harjun alueen teollisuusmelusta, Insinööritoimisto Heikki Helimäki, Valkoisen harjun melumittaukset, Air-ix suunnittelu Oy, 2005, Nokian Renkaat, Nokian tehdas, Ympäristömeluselvitys, Insinööritoimisto Akukon Oy, Helsinki Ympäristömeluselvitys, Kortteli 4-33, Ramboll Finland Oy,

6 6 Tärinäselvitys - Tärinäselvitys, Kortteli 4-33, Ramboll Finland Oy, Tärinäselvitys, Tontti 4-2-1, Ramboll Finland Oy, Turvallisuusriskit - Nokian Renkaat, Ympäristöriskiselvitys, Nokian Renkaat, Vaaranarviointi, Lausunto Pirkkalaistorin asemakaavasta, Turvatekniikan keskus, Upofloorin padon vahingonvaaraselvitys, Insinööritoimisto Pekka Leiviskä, Arvio padon kunnosta, A-Insinöörit, Turvallisuus- ja tarkkailuohjelma, Nokian kaupunki, Valkoinen harju, Lisäselvitys teollisuuden vaikutuksista, AIRIX Ympäristö Oy, 2008 Pilaantuneet maat - Nokian (Rounionkatu 45) entisen kyllästämöalueen maaperätutkimukset, Jaakko Pöyry Infra, Maaperän pilaantuneisuustutkimus, Nokian lastaus Oy, Rounionkatu 45, Ramboll Finland Oy, Nokian kaupunki Häpesuon entisen kaatopaikan ympäristötutkimus ympäristöriskien arviointi Jaakko Pöyry infra Maa ja Vesi Oy, Nokian kaupunki Häpesuon vanhan kaatopaikan riskinarviointi ja kunnostusvaihtoehdot Tutkimusraportti, FCG Planeko Oy, Nokian Lämpövoima Oy, onnettomuustilanteiden riskianalyysi, AX-LVI Oy, Yhteenveto valkoisen harjun riskikartoituksesta, AIRIX Ympäristö Oy, Keskustan itäosa infrahanke (Häpesuon alue), Riskienarviointi, A-Insinöörit, Tutkimusohjelma, kumijätteenkaatopaikka, Rounionkatu, Ramboll, LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Nokian keskustan rakenteelle antaa leimansa voimakkaat luonnonmuodot mäet ja laaksot sekä jo kivikaudelta asti jatkunut asuttaminen. Vanhimmista kerroksista on vain vähän merkkejä mutta pitkään jatkunut teollinen rakentaminen sekä kauppalan aikainen kehitys on muodostanut valtaosan keskustarakenteen luonteenomaisesta ilmeestä. Alue voidaan jakaa viiteen toiminnoiltaan luonteeltaan ja kehitysmahdollisuuksiltaan erilaiseen osa-alueeseen. 1 Hallinnon ja palvelujen keskittymä Pirkkalaistien- Välimäenkadun, Nokianvaltatien ja Souranderintien kolmiossa. 2 Tehdassaaren ja kumitehtaan teollisuusalue, joka on valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. 3 Yrittäjäkadun tilaa vaativan kaupan leimaama teollisuus- ja asuinalue. 4 Nokian valtatien ja Kankaantaankadun välinen koulu- urheilu- ja vanhusten palvelujen leimaama keskusta-asumisen alue.

7 7 5 Radan luoteispuolinen Rounionkadun kaupunkirakenteellista kehittymispotentiaalia omaava teollisuusalue Luonnonympäristö Luonnonolot, maaston muodot ja maaperä Nokian keskusta-alueen maaston muodoille on tyypillistä vaihtelevuus ja monimuotoisuus, joista syntyy Nokian keskustalle vahva omaleimainen ilme. Voimakkaimmat elementit ovat itä-länsisuuntaiset Nokianvirta ja Viikinharju joka ulottuu Kullaanvuorelle asti. Harju jakaa keskustan eteläisen Pyhäjärveen ja Nokianvirtaan laskevaan osaan ja pohjoispuoliseen laaksoalueeseen joka laskee Emäkoskeen. Maastomuodot korostuvat Harjun rinteillä, Nokianvirran ja Vihnusjärven törmillä sekä purolaaksoissa. Keskusta-alueen korkeusasemat vaihtelevat Nokianvirran tasosta + 77 m Valkoisen harjun ylimpään tasoon 106 m ja Maatialanharjun länsipään tasoon Pirkkalaistien kohdalla m aina kirkonmäen korkeimpaan tasoon 115 m. Keskusta-aluetta rajaa lännessä Vesitorninmäki m ja pohjoisessa Nokitie m ja Rounionkatu m. Idässä alue rajautuu Vihnusjärveen + 77 m. Suunnittelualueen maaperä vaihtelee itä länsisuuntaisen harjualueen sora- ja hiekkavaltaisista maalajeista ylänköalueiden moreeni- ja kalliomaihin ja laaksojen ja puronotkojen savikoihin. Jääkauden jälkeen alue on ollut veden peittämä, jossa hienommat ainekset ovat huuhtoutuneet alavammille alueille tasoittaen kallioperän epätasaisuuksia. Syntyneet virrat ja purot ovat vuorostaan korostaneet maastomuotoja syövyttämällä kulkuteitä itselleen. Kasvillisuus on muotoutunut maaperän mukaan alavista purolehdoista korkeimpien lakien karuihin metsiköihin ja rakentamisen muokkaamana keskustan kaupunkimaisesta kivierämaasta vehreisiin rakennettuihin puistoihin ja puutarhatontteihin. Keskustan alueelta Nokian

8 8 arvokkaat luontokohteet julkaisu on kirjannut Vihnusjärven länsipään rinteen entisen viljelysten jäljiltä pensas- ja puulajistoltaan monipuolisena. Luonnonsuojelu Keskusta-alueella ei ole havaintoja LSL 29 :n mukaisista suojelluista luontotyypeistä. LSL 47 :ssä mainituista erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikoista on ainoa havainto liitooravareviiristä joka on merkitty keskustaajaman osayleiskaavaan. Uudemmissa selvityksissä ei liito-oravasta ole enää ollut havaintoja. Nokian arvokkaat luontokohteet, 2005, luontoselvityksissä ei ole mainittu myöskään havaintoja EU:n luontodirektiivin mukaisista elinympäristöistä tai muista lajeista, jotka erityisesti tulisi ottaa huomioon alueen maankäyttöä suunniteltaessa.

9 Kiinteät muinaisjäännökset Pirkanmaan kiinteät muinaisjäännökset 2005 teoksen mukaan keskustan osayleiskaavaalueella ei ole löydetty muinaisjäännöksiä. Nokia Keskustan yleiskaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi, 2010, Mikroliitti, selvitys osoittaa osayleiskaava-alueelta kaksi mahdollista muinaisjäännettä, joista toinen on Kyyninojan silta ja toinen Nokian keskustan vanha tie. Muut karttatarkastelun perusteella mahdolliset kohteet ovat aikojen kuluessa jääneet rakentamisen alle. Kyyninojan puron ylittävä silta on harmaakivistä holvattu silta. Sillan yläosassa on betonirakennetta, jonka päällä kulkee kaasuputki. Paikalla on ollut päätie ja silta 1768 kartalla. Silta on poistunut liikennekäytöstä 1920-luvun jälkeen. Selvityksen mukaan on kyseenalaista onko kohde muinaisjäännös, mutta suosittelee sen suojelua lähes ainoana jäljelle jääneenä merkkinä ikivanhasta maantiestä Nokian keskustan alueella. Museovirasto on ottanut sillan muinaisjäännösrekisteriin mahdollisena muinaisjäännöksenä ( , ). Maakuntamuseo luokittelee sillan muinaisjäännökseksi. Nokian keskustan vanha tie on mahdollisesti pätkä 1800-luvulla hylättyä vanhaa maantielinjaa, joka kartalla on näillä paikoin mutta 1909 senaatinkartalla ja 1924 pitäjänkartalla etelämpänä, nykyisen kadun kohdilla. Vanhan tien metrilleen tarkka paikka on epäselvä, osin mahdollisesti kevyenliikenteenväylän tms. kohdalla sen itäpuolella metsäisellä maalla. Paikoitellen se on jäänyt käytössä olevien tierakenteiden alle ja tuhoutunut. Selvityksen mukaan tie ei ole suojelukohde. Muinaisjäännösinventoinnin (Mikroliitti 2010) esittämät mahdolliset muinaisjäännökset. Teollisuusarkeologiset kohteet tarkasteltiin arkeologisen inventoinnin yhteydessä. Maastotarkastus suoritettiin Tehdassaaressa, joka on pääosin 1900-luvulla rakennettu tehdasalue. Alueella on ollut puuhiomo vuodesta 1868 alkaen (osin virran etelärannalla) ja 1910-luvulta eteenpäin paperitehdas. Puuhiomo on ollut puurakenteinen, ja palanut useita kertoja. Tehdassaari on kalliopohjainen ja täysin muokattu, lähes täysin umpeen rakennettu ja asfaltoitu alue. Alueen vanhin rakennus on 1870-luvulta. Alueen lähes kaikki rakenteet ovat 1900-luvulta, edelleen pystyssä ja toimivia. Tehdassaaren erottaa mantereesta rakennettu ja 1922 kivetty voimalaitoskanava joka ei ole arkeologinen jäänne.

10 Pirkanmaan maakuntamuseon pyynnöstä tilattiin arkeologisen selvityksen täydennys (Nokia, Keskustan oyk. alueen teollisuusarkeologinen muinaisjäännösinventointi, 2012, Mikroliitti Oy) mahdollisten teollisuuden jäännösten osalta. Selvityksen mukaan muinaisjäännöksenä voidaan pitää valssipadon rakenteita Tehdassaaren itäpäässä. Arkeologisena selvitysalueena voidaan pitää tehdassaaren itäosassa v Bonsdorfin karttojen perusteella projisoituja rakennusten paikkoja jotka nyt ovat asfalttikenttänä. Sen alla on periaatteessa mahdollista olla säilynyt perustuksia seuraavista rakennuksista: puusepänverstaan pakkaamo, leivintupa, käytöstä poistettujen koneiden varasto, ruiskuhuone ja öljyvarasto, käymälä. Lisäksi alueella sijainneesta tehdasrataverkostosta on havainnollisesti jäljellä kanavan koillispuolella oleva ratapenger. 10 Tehdassaaren teollisuusrataverkosto vihreällä.

11 kulttuuriympäristö Nokian keskustan alue jakautuu kulttuuriympäristöltään kolmeen vaiheeseen; maanviljelyskulttuuri, tehdasyhdyskunta ja Nokian kauppala ja kaupunki. Nokian keskustan seutua aina 1900-luvun keskivaiheille luonnehtineen maanviljelyskulttuurin kulttuurihistoriallisesti arvokkaat aluekokonaisuudet jäävät tarkastelualueen eli ydinkeskustan ulkopuolelle. Tarkastelualueella sijainneet vanhat yksinäistalot ovat asuinpaikkoina hävinneet. Talonpoikaista kyläasutusta oli Kankaantaassa. Kylän talonpoikaistalojen asuntotonteista ovat jäljellä Hinttala, Penttilä ja Vanha-Vikkula. Kylän entisiä peltomaita on myös puistoina: Poutunpuisto, Penttilänpuisto, urheilukenttä ja Vihnusjärven rantapuisto ja Nokianvirtaan laskevat, paikoin rotkomaiset Laajanojan ja Kylmänojan viherkanavat. Vanhat asumapaikat, kuten kylätontti ja kantatilojen isojaon aikaiset asuntotontit, ja niillä mahdollisesti säilyneet vanhat asuin- ja maatalousrakennukset kuin myös vanha paikannimistö ovat merkittäviä paikallishistoriallisesti. Liikennehistoriallista merkitystä on ikivanhoilla kulkureiteillä, kuten vanhalla Turuntiellä, mutta tarkastelualueella tiestä on säilynyt varmimmin vanha siltapaikka Laajanojan luona, ja Harjukatu n luvulta asti käytössä olleena linjauksena. Nokialla tehdasalueet ovat kehittyneet vaiheittain vahvasti kaupunkikuvaa rikastuttavina rakennettuina ympäristöinä. Emäkosken varrelle perustetut metsä- ja kumiteollisuuden tuotantolaitokset kuuluvat Suomen teollistumisen keskeisiin ympäristöihin. Vanhoille tehdaspaikkakunnille luonteenomaiset puutalovaltaiset työläisasuinalueet ovat pääsääntöisesti hävinneet keskustasta kaupunkimaisen rakentamisen tieltä. Joitakin yksittäisiä virkailijataloja ja työläisten rakentamia ja 30-luvun puutaloryhmiä on säilynyt. Viime sotien jälkeisestä rakennus- ja aluesuunnittelusta on säilynyt tyyppitaloalueita sekä asuinkerrostaloja. Ajan yritysvetoinen aluesuunnittelu läsnä nykyisessä kaupunkirakenteessa, etenkin vaikuttavina tehdasaluekokonaisuuksina, mutta myös varhaisina yhtiön rakennuttamina teinä ja viime sotien jälkeisinä asuinalueina. Lisäksi keskustan arvorakennuksiin kuuluvat yhtiön tai sen myötävaikutuksella rakennetut yksittäiset julkiset palvelurakennukset. Keskusta-alueen säilyneillä vanhimman teollisuuden rakennuksilla ja erilaisilla rakenteilla on tänä päivänä kulttuurihistoriallista arvoa. Keskustan nykyinen kaupunkikuva perustuu pitkälti Nokian kauppalan aikana toteutettuihin kaava- ja rakennushankkeisiin. Ensimmäinen rakennusvaihe käynnistyi 1940-luvulla Meurmanin laatimasta asemakaavasta. Keskustan laidoille rakentuivat omakotilähiöt ja Nokian valtatien varteen tuli väljiä kerrostaloalueita. Erityistä huomiota kiinnitettiin virkistysalueiden riittävyyteen ja yhtäjaksoisuuteen. Jälleenrakennuskauden omakotialuetta on Laajanojankadun varressa. Keskustan pienet tyyppitaloalueet Lauttalanmutkassa ja Alinenkadulla perustuvat ydinkeskustan ensimmäiseen vahvistettuun asemakaavaan. Nokian valtatien ja Kylmänojan leikkauskohdassa on ja 60-luvuille tyypillisten harjakattoisten piste- ja lamellitalojen luonnehtimaa ympäristöä, johon liittyvät koulurakennukset Kylmänojanpuiston eri osissa sekä Kankaantaan lamellitaloryhmä Penttilän puiston pohjoisreunalla. Nokian liikekeskusta on syntynyt Pirkkalaistorin ja Välikadun alueelle toisessa rakennusvaiheessa ja 70-luvuilla. Keskustaa luonnehtivat ajalle tyypilliset matalat ja syvärunkoiset liike- ja palvelurakennukset. Nokian muuttuessa kauppalasta kaupungiksi liike-elämään kuuluva jatkuva uudistuminen näkyy kaupan rakennetussa ympäristössä. Pirkkalaistorin, Välikadun ja Härkitien vartta on uudistettu. Rakentamisen mittakaava on aikaisempaa suurempi. Viime aikoina maankäyttöä on tehostettu ylöspäin rakentaen luvun jälkipuoliskolla rakentuneen liikekeskustankin kohdalla on ajankohtaista arvioida olemassa olevan rakennuskannan merkitystä monipuolisen kaupunkiympäristön säilyttämisen kannalta.

12 Valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristökohteita (2009) keskustan osayleiskaava-alueella ovat Nokian teollisuuslaitokset jonka rajauksen sisälle jäävät Tehdassaari, Kumitehtaan alue, Kerhola ja Lastentalo (Taidetalo). Näiden lisäksi yleiskaavalla (Keskustaajaman osayleiskaava 2010) on esitetty suojelutarve 15 kohteelle. Kohteista 6 on suojeltu myös asemakaavalla. Jalkinetehtaan alue ja Tehdassaari on huomioitu kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävänä alueen osana. Kaupunkikuvallisesti arvokkaana yhtenäisen rakennuskannan alueeksi on merkitty Alhoniitty, Lauttalankulma ja Kumitehdas. Lisäksi maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi alueeksi on merkitty Souranderintien alue. Keskustan osayleiskaavan kulttuuriympäristöselvityksessä (Selvitystyö Ahola 2010) esitetään seitsemän kaupunkikuvan monipuolisuuden tai keskustan historiallisen kerroksisuuden kannalta merkityksellistä aluetta, kymmenen uutta kohdetta suojeltavaksi asemakaavalla, 17 uudelle kohteelle esitetään säilyttämismahdollisuuden arviointia asemakaavatyön yhteydessä ja 15 kohdetta esitetään inventoitavaksi asemakaavatyön tai lupaharkinnan yhteydessä. Lisäksi selvitys toteaa kolme kohdetta, joille se ei anna suosituksia koska asemakaavoitus on käynnissä. Arvoalueet ja kohdeluettelo ovat selostuksen liitteenä. Tarkemmat arvoalueiden ja arvokohteiden luonnehdinnat ja toimenpide-ehdotusten perustelut löytyvät kulttuuriympäristöselvityksestä; Nokian keskustan kulttuuriympäristökohteet (Kulttuuriympäristöselvitys, Teija Ahola, 2010). Kulttuuriympäristöselvityksen arvoaluerajaus Tehdassaaren ja Kerholan välillä katkeaa Valkoisen harjun kohdalla toisin kuin Valtioneuvoston valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristökohteita (2009) koskeva rajaus. Selvityksen suosituksissa RKY 2009 rajaus on kuitenkin esitetty. Kulttuuriympäristöselvityksen esittämien arvoalueiden pinta-ala on yhteensä noin sata hehtaaria Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne Nokian keskustan rakenteelle on luonteenomaista matala kauppalamainen liikerakentaminen, jonka seassa on korkeampia kerrostalokortteleita ja joitakin omakotitaloja. Nokian tehdashistorian vanhinta rakennuskantaa edustaa Tehdassaaren ja kumitehtaan teollisuusrakennukset ja nuorempaa rakennetta asemanseutu ja vielä uudempaa Yrittäjäkadun alue. Keskustan pääkatuja ovat Emäkoskentie-Pirkkalaistie-Välimäenkatu, Nokianvaltatie ja Souranderintie, sekä Rounionkatu. Härkitie- Pinsiöntie ja Ilkantie sekä Pirkkalaistie ovat kokoojakatuja. Lisäksi rautatie asemineen erottaa ydinkeskustan pohjoisista esikaupunkialueista ja vastaavasti etelästä itään rajaavina luonnonelementteinä toimii Nokianvirta, Viikinharjun selänne ja Vihnusjärvi. Palvelut Kaupan kasvuvisio 2020 näkee väestönkasvun mahdollistavan Tampereen seudulla kaupan kasvupotentiaalin ja kaavoituksen roolin olevan keskeinen kaupan kasvuedellytysten luojana. Riskinä nähdään liikepaikkojen puute ja yleiset maankäytön rajoitteet. Nokian keskusta on kaupungin pääkeskus, joka palvelee hyvin monipuolisella tarjonnallaan kaupungin asukkaita. Kaupungin keskustan palvelurakenne on kattava ja keskustasta löytyy useiden erikoiskaupan toimialojen liikkeitä sekä palveluyrityksiä sekä kaupungin omia

13 13 palveluita. Nokian ydinkeskusta muodostuu Välikadun Pirkkalaistorin alueesta. Yrittäjäkadun alue on aivan keskustan koillispuolella. Se on rakenteeltaan yhden kadun varteen muodostunut työpaikka- ja myymäläkeskittymä jossa on lähinnä tilaa vaativaa kauppaa. Kauppakadun ympäristö muodostaa urbaanin kauppakeskittymän, jonka yhteys ydinkeskustaan on Härkitien varassa. Puropuisto erottaa alueen fyysisesti ydinkeskustasta. Nokian kaupungin vähittäiskaupan mitoitus ja palveluverkko selvityksen mukaan Nokian ydinkeskustan kaupallinen palvelutarjonta rakentuu peruspalveluista sekä pienistä erityispalveluista. Kauppapalveluiden lisäksi ydinkeskustassa on vahva palveluiden tarjonta, mikä puuttuu muilta keskuksilta. Ydinkeskustan liiketilatarjontaa tulisi kuitenkin vahvistaa, jotta se säilyttäisi vahvan asemansa kaupungin pääkeskuksena. Ydinkeskustaa on mahdollista tiivistää nykyisestään mutta ydinkeskusta tulisi myös paremmin kytkeä Härkitien kautta keskustan pohjoisen osuuden kauppapalveluiden keskittymään. Yrittäjäkadun kauppapalveluita on myös tarve kehittää. Alueen rakennuskanta on suurelta osin elinkaarensa loppupäässä. Alueelle tulisi luoda kokonaissuunnitelman alueen uudistamiseksi, jolloin voidaan parantaa alueen palvelutarjontaa ja toimivuutta kauppapaikkana. Uudisrakentamisella voitaisiin vahvistaa myös keskustan palvelutarjontaa, koska Yrittäjäkadun palvelut saadaan nivoutumaan ydinkeskustaan ja muodostettua siitä yhtenäinen palvelukokonaisuus. Nokian kaupungin vähittäiskaupan mitoitus ja palveluverkko selvityksen mukaan liiketilantarve Nokian kaupungin alueella vuoteen 2030 mennessä vaihtelee ke-m 2 vähimmäistarpeen ja ke-m 2 enimmäistarpeen välillä. Tästä keskusta-alueille suuntautuu vajaa puolet tilantarpeesta eli ke-m 2. Päivittäiskaupan tilantarve vuoteen 2030 asti on ke-m 2 lisää. Erikoiskaupan kasvupotentiaali vastaavasti vuoteen 2030 asti on ke-m 2 lisää.

14 Selvitys esittää että Nokian kauppapalveluiden kehittäminen tulee palveluiden monipuolisuuden ja saatavuuden turvaamisen kannalta keskittää jo toimiviin keskuksiin. Niiden palveluiden täydentäminen turvaa palveluiden saatavuuden tulevaisuudessa. Yrittäjäkadun kauppapalveluita on myös tarve kehittää. Uudisrakentamisella voitaisiin vahvistaa myös keskustan palvelutarjontaa, koska Yrittäjäkadun palvelut saadaan nivoutumaan ydinkeskustaan ja muodostettua siitä yhtenäinen palvelukokonaisuus. Työpaikat Alueen asukkaat käyvät työssä kaupungin keskustaajaman eri osissa. Alueen työpaikat ja palvelut ovat painottuneet ydinkeskustaan ja tehdasalueille. Kaupungin työpaikkaomavaraisuus on noin 85 %. Virkistys Asemakaavoitetuilla alueilla on kaupungin keskeiset puistoalueet sekä urheilualueet leikkija palloilukenttineen. Lähivirkistysalueilta johtaa pääviherväylät eripuolille kaupunkia, Kyyninpuiston kautta pohjoiseen Halimaalle, Vihnusjärven rannan kautta itään, ja Vesitorninpuiston kautta pohjoiseen Alisenjärvelle ja länteen Harjuniittyyn. Pilaantuneet maat Pilaantunutta kokonaan tai osittain kunnostettua maaperää on keskustan osayleiskaavan alueella tiedossa viidessätoista kohteessa. Asetuksen mukaiset toimenpiteet on tehty huoltoasemilla; Teboil Nokianvaltatie, ST1 Nokianvaltatie, Neste Nokianvaltatie, Neste Souranderintie. Osittaista kunnostusta on tehty Tehdassaaressa, Ajomestarit Oy:n kiinteistössä ja Nokian ratapiha-alueella. Toiminnassa olevia kohteita joilla ei ole tehty kunnostustoimenpiteitä ovat Nanson tehdasalue, Kumitehtaan alue ja Nokian lämpövoimala. Kokonaan kunnostamattomia alueita käytöstä poistettuja ovat Souranderintien kumitehtaan vanhan kaatopaikan alue jolla sijaitsee asuinkerrostalo ja Kumin kaatopaikka Rounionkadun varressa. Kunnostamattomilla Nokian kyllästämön ja Häpesuo alueilla on menossa asemakaavamuutokset, joiden yhteydessä selvitetään alueilla tarvittavat toimenpiteet. Nokian Rounionkadun entisen kyllästämöalueen maaperätutkimukset, Jaakko Pöyry Infra, 2001 mukaan alueen merkittävimmät haitta-aineet ovat kreosoottiöljyn PAH-yhdisteet ja arseeni. Ne eivät aiheuta riskiä oleskeltaessa alueella koska ovat täyttömaan alla. Huonosta liukoisuudesta johtuen sadeveden mukana leviämisen riski on myös pieni. Alueen pysyessä nykyisessä käytössä maaperän kunnostukseen ei ole tarvetta. Kun käyttötarkoitusta muutetaan, tarvitaan asemakaavamuutos, jonka yhteydessä suunnitellaan tarvittavat kunnostustoimenpiteet. Nokian kaupunki, Häpesuon vanhan kaatopaikan riskinarviointi ja kunnostusvaihtoehdot FCG Planeko Oy, 2009 tutkimusraportissa esitettyjen tehtyjen tutkimusten ja riskinarvion perusteella Häpesuon kaatopaikalla ei ole välitöntä, akuuttia kunnostustarvetta nykykäytössä. Kohteessa todetuista kohonneista epäorgaanisten tai orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksista ei aiheudu merkittävää haittaa ympäristölle tai terveydelle. Mikäli pilaantuneeksi todetun jätetäyttöalueen maankäyttö muuttuu nykyisestä tehokkaampaan asuin-, toimistoja liikerakennusmuotoon, jossa ihmisten oleskelu sisä- ja ulkotiloissa on määrällisesti ja ajallisesti nykyistä selkeästi suurempaa, selvitys suosittelee ensisijaisena vaihtoehtona alueen kunnostamista massanvaihdolla. 14

15 Rounionkatu 40 sijaitsevasta Kumin entisestä kaatopaikalla on toiminta-aikana ollut pari tulipaloa. Kumiaines on aikanaan pääosin kuljetettu pois mutta jätettä on vielä jonkin verran jäljellä noin kolmen hehtaarin alueella. Lopullinen maaperän kunnostus on tekemättä. Alueelta ollaan maanomistajan toimesta teettämässä selvityksiä mutta niistä ei viranomaisilla ole vielä tarkempaa tietoa. Pilaantuneet maaperäalueet eivät välttämättä edellytä merkintää yleiskaavassa koska niiden valvonta on järjestetty ja tarvittavat kunnostustoimenpiteet neuvotellaan asemakaavojen muutosvaiheissa. Ely-keskus on vastuussa pilaantuneen maaperän valvonnasta. Ympäristöriskit Nokian Renkaat Oyj:n tehtaat sijaitsevat kaava-alueella ja Nokian paperitehdas kaavaalueen länsipuolella. Iso osa kaava-alueesta jää kumitehtaiden ympäristövahinkoriskialueelle (500m). Tulipalon sattuessa sopivan tuulen vallitessa riskialueelle saattaa ulottua sankkaa savua. Lisäksi kumitehtaalta leviää ympäristöönsä silloin tällöin kumin hajua ja myrkyllisten aineiden päästövahingot ovat myös teoriassa mahdollisia. Tehtaiden melun vaikutus kaava-alueen melukuormaan jää tehtaiden välittömän lähialueen ulkopuolella vilkkaimpien teiden meluvaikutuksen varjoon. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lausunnon mukaan kilometrin etäisyydellä kumitehtaasta ei tulisi sijoittaa vaikeasti evakuoitavia laitoksia. Tällä alueella laadittavista asemakaavoista tulee kysyä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lausunto. Tehtaiden toiminta perustuu ELY-keskuksen myöntämiin ympäristölupiin ja niissä määriteltyihin päästörajoihin. Lisäksi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston vastuulle kuuluu vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvonta. Vastuu asukkaille tiedottamisesta teollisuuslaitosten riskeistä on aluepelastuslaitoksella. Tiedotus toteutetaan käytännössä kiinteistökohtaisten pelastussuunnitelmien laatimisen tai päivittämisen yhteydessä. Mahdollisessa onnettomuustilanteessa aluepelastuslaitos varoittaa ympäristöä Nokian kaupungissa olevilla hälytyslaitteistoilla ja vastaa mahdollisesta evakuoinnista. Upofloorin pato sijaitsee Nokianvirran teollisuusalueella. Pato on osa Melon voimalan voimalaitoksen ylävesiallasrakenteita ja suojaa Upofloorin tehdasrakennusta joka on nykyisen vedenpinnan alapuolella. Padon kunnossapito kuuluu Nokian kaupungille. Pato on aikoinaan suunniteltu ja rakennettu tilapäiseksi, koska oletettiin, että tehdastoiminta saaren vanhoissa rakennuksissa päättyy 1980 luvulla. Tiloissa on kuitenkin edelleen toimintaa. Upofloor valmistaa tehdasrakennuksessa muovimattoja. Patorakenne on kolmiosainen. Alimpana on maanalainen Schlitz-seinä, seuraavaksi betoniverhoiltu luonnonkivimuuri, joka on korotettu betonisella kulmatukimuurilla. Patoa on vuonna 2004 vahvistettu kivikorimuurilla. Pahin riski onnettomuustilanteessa on että tehdasrakennuksen ensimmäinen kerros täyttyisi vedellä ja tapahtuu henkilövahinkoja. Lisäksi on mahdollista, että valmistuksessa käytettäviä aineita joutuu vesistöön. Padon takana vedenpinnan tason alapuolella oleva alue pidetään kuivana pumppaamalla. Viimeisen 10 vuoden aikana tehdyt korjaustoimet ovat hidastaneet patoelementtien siirtymiä ja palauttaneet suotovirtauksen vesimäärät normaalitasolle ongelmatilanteiden jälkeen. On ennustettavissa, että ongelmia on tulevaisuudessakin odotettavissa. Korjausta vaativat kohdat on paikannettavissa vasta uusien näkyvien muutosten synnyttyä. Ongelmallisiksi kehittyvät muutokset ovat näkyneet pumppausvesimäärissä ja muodostuneet virtauskanavat on pystytty paikallistamaan. Jotta kuva tilanteesta pysyisi riittävänä ja muutokset olisi mahdollista tunnistaa, mittauksia ja katselmuksia jatketaan tarkkailuohjelman mukaisesti. 15

16 Patoturvallisuuslain 11 :n mukaan Upofloorin pato on 1-luokan pato, joka onnettomuuden sattuessa aiheuttaa vaaran ihmishengelle ja terveydelle taikka huomattavan vaaran ympäristölle tai omaisuudelle. Padosta on laadittu lain edellyttämät vahingonvaaraselvitys sekä turvallisuus- ja tarkkailuohjelma, jota toteutetaan jatkuvasti. 16 Fortum Power and Heat Oy:n voimalaitoksen öljysäiliön mahdollinen palo aiheuttaisi AX-Suunnittelun tekemän onnettomuustilanteiden seurausanalyysin mukaan tuulen alapuolella 250 m etäisyydellä korkean riskin korkeiden CO- ja CO2-pitoisuuksien vuoksi. Valkoisen harjun asemakaavamuutosalueelle on vuonna 2008 AIRIX Ympäristö Oy:n toimesta tehty lisäselvitys teollisuuden vaikutuksista. Lisäselvityksessä on selvitetty teollisuuden aiheuttaman melun, ilmanpäästöjen ja onnettomuusriskin vaikutuksia kaava-alueelle. Tehdyn riskiarvion perusteella teollisuuden toiminnasta kaava-alueelle aiheutuvan riskin taso on pääsääntöisesti luokkaa 1 (merkityksetön) tai 2 (vähäinen). Teollisesta toiminnasta ei myöskään aiheudu yhtään 4. (merkittävä) tai 5. (sietämätön) luokan riskiä. Riskitasossa ei myöskään ole tapahtumassa merkittävää kasvua tiedossa olevien tuotannon muutosten ja laajentumisen seurauksena. Selvityksen johtopäätöksenä ei nähdä kaava-alueen ympäristössä mitään sellaista, minkä perusteella aluetta ei voisi kaavoittaa asuinkäyttöön. Öljysäiliöpalon 250 metrin riskiraja ja kumitehtaan 500 metrin riskiraja. Pirkanmaan ympäristökeskus lausui Valkoisen harjun kaavamuutosalueesta että se sijoittuu keskusta-alueelle, jonka maankäyttöratkaisujen perusteena ja lähtökohtana tulee huomioida alueella vallitsevat ympäristöriskit. Ilmanlaadusta, melusta ja onnettomuusriskeistä käytettävissä olevien selvitysten ja muun tiedon perusteella ympäristökeskus ei pidä suunnittelualuetta asumiseen soveltuvana.

17 17 Liikenneväylät ja joukkoliikenne Nokian ydinkeskustaa Pirkkalaistorin ja Härkitien ympäristöä kiertää keskustan kehän omaisesti Nokianvaltatie, Välimäenkatu, Pirkkalaistie, ja Souranderinkatu. Keskustan pääsisääntuloväylät ovat Emäkoskentie etelässä, Nokianvaltatie idässä ja lännessä, Pinsiöntie luoteessa ja Ilkantie koillisessa. Nokian keskustassa oleva teollisuus aiheuttaa raskasta liikennettä ydinkeskustan katuverkolle. Sisääntuloväylien liikennemäärät ovat ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennemäärien ennustetaan kasvavan noin 35 % vuoteen 2030 mennessä. Nokialla on kattava joukkoliikennetarjonta. Keskustan kautta kulkee arkisin noin 25 linjaautovuoroa ja junalla on seitsemän edestakaista vuoroa päivässä. Bussien vuorovälit ovat melko tiheitä ruuhka-aikoina ja reitit kattavat hyvin keskusta-alueen, mutta mutkittelevien reittien takia matka-ajat ovat pitkiä. Laaja jalkakäytävien ja kevyenliikenteen väylien verkosto palvelee Nokian koko keskustaa. Jalkakäytävät punainen, kevyenliikenteen väylät sininen.

18 18 Liikennemelu ja tärinä Kantakaupungin osayleiskaavan yhteydessä tehdyssä liikenneselvityksessä havainnollistettiin keskustan melualueita vilkkaimpien liikenneväylien varrella (kuva yllä). Keskustan asemakaavahankkeissa on vilkkaimpien katujen varsilla edellytetty teetettäväksi melu selvitykset. Tärinäselvitykset on edellytetty teetettäväksi rautatien varrella. Kaavan lähtötietoihin on liitetty tiedot asemakaavamuutosten yhteydessä teetetystä kuudesta liikennemeluselvityksestä ja kahdesta tärinäselvityksestä. Tekninen huolto Kaava-alue on kokonaan kunnallisteknisten verkostojen piirissä. Nokian kaupungin vedenhankinta perustuu pääasiassa Maatialanharjun alueen pohjaveteen. Muodostuman antoisuutta lisätään muodostamalla tekopohjavettä Vihnusjärven vedestä Viikinharjun alueella. Viikinharju on osoitettu pohjavedensuojelualueeksi jo keskustaajaman osayleiskaavassa.

19 19 Vesijohtoverkosto Jätevesiverkosto

20 Maanomistus 3.2 Suunnittelutilanne Museoviraston valmistelema inventointi Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt on otettava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan huomioon lähtien alueiden käytön suunnittelun lähtökohtana. (Valtioneuvoston päätös ). Inventoinnin ainoana kohteena keskustan osayleiskaava-alueella on Nokian teollisuuslaitokset emäkosken varrella. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt

NOKIAN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2030 SELOSTUS

NOKIAN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2030 SELOSTUS 1 KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2030 SELOSTUS Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksessa 13.11.2009 Kh OAS 30.11.2009, Luonnos 9.5.2011, Ehdotus 17.10.2011 Kv (Dno: KAN 1419/2009) 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA ORIMATTILA JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Virenojan kylässä vanhan tiilitehtaan alue ja tien toisella puolella Ritalan tila 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS Tehtävänä on

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUHALA III D ASEMAKAAVAMUUTOS FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUHALA III D ASEMAKAAVAMUUTOS FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA ORTOKUVA ALUEELTA 2011 KAAVA-ALUEEN RAJAUS Kaavoitus kohde Hakija/Aloite Asemakaavan tark. Maakuntakaava Asemakaava ja asemakaavan muutos: Kuhala III D: Keskustan kaupunginosan

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 3.11.2015 / HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.11.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2015 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 83. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 83. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 83 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos 2013 1. YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n

Lisätiedot

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy 2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 Ilmakuva lännestä. Asemakaavamuutosalueen likimääräinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 7.12.2016 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.2.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS)

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto 13.7.2016 2 (6) Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 (5) Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luhtaniemen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Taajaman asemakaavan laajennus ja muutos Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 4 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376 FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63, 64 ) 1 PERUSTIEDOT KAAVAN NIMI: KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA KAAVA-ALUE: Kaava-alue

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OULAISTEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 15. KIVISENKANGAS KAUPUNGINOSAN KIVIKANKAANTIEN ITÄPUOLISIA KORTTELEITA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ KATU- JA PUISTOALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , päivitetty

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , päivitetty Kulomäentie II asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Ak-330 Kemmolan asemakaava

Ak-330 Kemmolan asemakaava Ympäristövirasto / TL 12.03.2013 sivu 1/7 Ak-330 Kemmolan asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS on kooste kaavoitushankkeen keskeisestä tiedosta,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä.

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Liite 1. 1(14) Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. 3. Keskustan läheisyyteen soveltuva

Lisätiedot

SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) SAVITAIPALEEN KUNTA SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Aloite ja suunnittelualue Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 Rovaniemen kaupunki Yleiskaavan muutos kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.04.2013 ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ 2013 2 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

SUOLAJÄRVEN RANTAASEMAKAAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO PARVIAINEN OY

SUOLAJÄRVEN RANTAASEMAKAAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO PARVIAINEN OY 20.6.2017 KAAVASELOSTUS SUOLAJÄRVEN RANTAASEMAKAAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO PARVIAINEN OY Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Perustiedot 1.2

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot