Suomalainen maaseututaajama 2010-luvulla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalainen maaseututaajama 2010-luvulla"

Transkriptio

1 Suomalainen maaseututaajama 2010-luvulla MAASEUTUTAAJAMA-ANALYYSI Kangasniemi TkT, arkkitehti Emilia Rönkkö Oulun yliopisto Arkkitehtuurin tiedekunta 2014

2 Keväällä 2013 käynnistyneessä Suomalaiset maaseututaajamat 2010-luvulla -tutkimushankkeessa on tarkasteltu suomalaisten maaseututaajamien muutoksia viimeisen kolmenkymmenen vuoden ajalta. Taajamien tarkastelussa on arvioitu, miten kulttuuriympäristöjen huomioiminen maankäytön suunnittelussa on toteutunut sekä selvitetty, miten kohteiden taajamarakenne ja -kuva ovat muuttuneet ajanjaksolla. Havaintoja on verrattu tutkimuksen taustana olleeseen Heikki Kukkosen ja Maija Rautamäen tutkimukseen Suomalainen maaseututaajama 1980 luvun alussa, jossa selvitettiin kattavasti suomalaisten kirkonkylien ympäristöä, niiden ominaispiirteitä ja muuttuneita tekijöitä luvun loppuun asti. Vertaamalla kohdepaikkakuntien tilannetta vuoden 1970-luvun lopun tilanteeseen on pyritty havainnollistamaan maaseutukirkonkylien ja niiden kulttuuriympäristön keskeisiä muutoksia kuluneella aikavälillä. Saadun tiedon perusteella pyritään pureutumaan maankäytön suunnittelun keskeisiin haasteisiin suomalaisssa kirkonkylissä, ja tunnistamaan maaseudun kulttuuriympäristöjen keskeisiä tekijöitä tai olosuhteita, jotka ovat edistäneet tai uhanneet kulttuuriympäristön säilymistä tutkimuskohteissa. Oulussa Emilia Rönkkö Johdanto Kangasniemi sijaitsee Etelä-Savon maakunnassa, maakuntajärvi Puulaveden rannalla. Kangasniemeltä on matkaa Mikkeliin n. 50 km, Jyväskylään 63 km, Pieksämäelle 47 km ja Helsinkiin 250 km. Kangasniemen kunta on perustettu vuonna Asukasluku on tällä hetkellä n. 5800, mutta kesäisin asukasmäärä kaksinkertaistuu. Tilastokeskuksen mukaan asuntokuntien lukumäärä ( ) oli 2 912, ja kesämökkien lukumäärä vastaavana ajankohtana oli Kunnassa on toisinsanoen enemmän mökkejä kuin asuttuja asuntoja. Kangasniemen pinta-ala 1326 km2, josta on vettä yli 20 %. Rantaviivaa yli 1550 km. Elinkeinorakenne koostuu alkutuotannosta (24 %), jalostuksesta (21 %), palveluista (50 %) ja luokittelemattomista (5 %). Kunnassa on suuret metsävarat, noin 12 miljoonaa kuutiometriä, ja vuodessa metsää kasvaa lisää noin kuutiometriä. Kangasniemi on valittu Suomen kauneimmaksi kunnaksi vuonna Kunnan taajamoitumisaste oli vuonna %. Kaavahistoriaa: Kirkonkylän alueelle on laadittu asemakaavoja vuosina 1966, 1980, 1991, 1995 ja Nykyinen, uusin asemakaava on laadittu Kulttuuriympäristön inventointitilanne / RKY-kohteet: Kirkon ympäristö. Etelä-Savon kulttuuriperintötietokannan tietoja päivitetään ajan tasalle vuonna Lähteet: Arkko, H Kangasniemen kivimakasiini. Kulttuurihistoriallinen selvitys ja museoalueen täydennyskaavoitus. Lahden ammattikorkeakoulu. Arkko, H. & Mäkinen, J Kaavoitustarveselvitys kortteli 18. Kangasniemen kunta. Kangasniemen kunnan nettisivut. [viitattu: ] Kukkonen, H. & Rautamäki, M Suomalainen maaseututaajama 1970-luvun lopussa. Yhdyskuntasuunnittelun laitos, teknillinen korkeakoulu, arkkitehtiosasto, julkaisu B 46, Otaniemi. Kukkonen, H.; Lievonen, M. & Rautamäki, M Näkökohtia maaseututaajamien suunnitteluun. Yhdyskuntasuunnittelun laitos, teknillinen korkeakoulu, arkkitehtiosasto, julkaisu B 47, Otaniemi. Manninen, A Kangasniemen historia I. Kangasniemen seurakunta. Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennukset ja kesämökit [verkkojulkaisu]. ISSN= X. 2013, Kesämökit Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: ]. fi.html Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu]. ISSN= Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: ]. Svala, R. & Joutsi, J. Kangasniemen muuttuva rakennettu ympäristö. (viimeisimmät lisäykset: ) [viitattu: ] 2

3 Vaihe a) Kehityshistoria Ensimmäisessä vaiheessa kohdepaikkakunnasta on laadittu tiivis kehityshistoriallinen kartoitus, jossa tuodaan esille taajaman rakennetun ympäristön muodostumiselle keskeiset käännepisteet ja historialliset vaiheet. Tarkoituksena on luoda nopea katsaus olennaisimpiin käännekohtiin ja historiallisiin muutosvaiheisiin, ja kuvata sitä kontekstia, jossa kohdealueen nykyiset piirteet voidaan ymmärtää. Menetelmät: Kartat, kirjallisuus, Internet-arkistot/historiikit, kuva-aineistot, suulliset lähteet. Esitystapa: Käännepistetarkastelu (kirjallinen), valokuvat sekä karttapoikkileikkaukset eri vuosikymmeniltä (7 kpl). Kehityshistoriallinen tarkastelu (käännepisteanalyysi) 1800-luvun loppu ja 1900-luvun alku Kangasniemen väkiluku lähes nelinkertaistui vuosina luvun lopulla asukkaita oli jo yli Sen jälkeen väestön määrä tasaantui, ja 1900-luvun alkuvuosikymmeninä määrä hiljalleen aleni, mutta toisen maailmansodan jälkeinen siirtoväen asutus nosti määrän vuoden 1950 paikkeilla takaisin yli (Manninen 1962, 10-11). Kuva 1. Kangasniemi 1900-luvun alussa. ( S&J ). Kuva 2. Satamatie 1950-luvulla. Satamatien miljööstä on ajan myötä melkein kaikki vanha kadonnut. Kuvassa näkyvä idyllinen miljöö säilyi vielä 80-luvulle asti. Taustalla maamerkkeinä paloasema toriaukion eteläreunalla. (Kuva S&J ). Kuva 3. Vanhinta säilynyttä rakennuskantaa edustaa ns. vanha Suurosen kauppa, joka on peräisin vuodelta (ER). Kangasniemi on historialliselta kehitykseltään todellinen kirkon kylä, sillä sen rakennuskanta on alun pitäen muodostunut nimenomaan kirkon ympärille. Niistä muodostivat melkoisen osan kappalaisen pappila torppineen ja kellonsoittajan asunto. Saman verran oli julkisia rakennuksia: kestikievari, kansakoulun ensimmäinen rakennus, käräjäkartano ja sitä vastapäätä sijainnut pitäjäntupa. Ensimmäinen kansakoulu perustettiin Kangasniemelle melko pian vuoden 1866 kansakouluasetuksen antamisen jälkeen. Yhteiskoulu rakennettiin v Ikosen kauppa aloitti vuoden 1876 tietämillä. Isonjaon päätyttyä perintötilat olivat enemmistönä Kangasniemellä, vaikkakin myös toppareitten lukumäärä oli suurehko. (Vuonna % viljelmien kokonaismäärästä). Vuonna 1918 annettiin laki maanvuokra-alueiden lunastamisesta, joka laajentui myöhemmin myös virkatalojen vuokra-alueisiin. Tämä muutti suhdetta itsenäisten ja vuokraviljeli- 3

4 Kuva 4 ja 5. Vanha kivirakenteinen makasiinirakennus vuodelta 1913 toimii yhä nykyään maamerkkinä Kangasniemellä suunnistettaessa luvun lopun kaavamuutosten myötä vanha kivimakasiini jäi risteysalueen keskelle ja sai mm. television Liikennesolmu - ohjelman juontajan Veikko Pajusen toteamaan, että Kangasniemi on kyllä ainoa paikkakunta, missä hän on nähnyt paikkakunnan tärkeimmän liikenneympyrän keskellä kivinavetan! (Kuva S&J ). Rakennuksessa toimii nykyään kotiseutumuseo. (Ilmakuva Kangasniemen kunta/arkko, 2011). jöitten määrän välillä ratkaisevasti ensin mainittujen eduksi. Peltoala kasvoi huomattavasti 1920-luvun jälkeen, etenkin kun uudisraivaustoiminta pääsi kunnolla käyntiin. Ulkomaisen tuontiviljan ja lannoitteiden käytön yleistyessä tämä kuitenkin väheni, ja maanviljelijöiden huomio alkoi siirtyä karjatalouteen. Metsästystä merkittävämpi taloudellinen hyöty oli kalastuksella. Olennaista oli myös se, että metsästä alettiin saada rahaa paljon vaivattomammin puun arvon noustessa. Kaskeaminen kuitenkin aiheutti pitkäksi aikaa järeän puun vähyyden Puulaveden saaria ja sydänmaita lukuun ottamatta. Arvion mukaan täysikasvuista metsää oli vain 3% metsäpinta-alasta. Kangasniemen metsien merkitys kasvoi sen myötä kun Kotkan sahateollisuus laajeni. (Manninen 1962, , 121, 136). Teollisuutta Kangasniemellä edustivat sahat 1800-luvulla. Ikosen saha kirkonkylällä asutuksen piirissä, aiheutti asukkaille huolta. Sen sanottiin levittävän nokea joka likasi ympäristöään. Osuuskauppa perustettiin Kirkonkylällä käytiin aktiivisesti kauppaa ja kilpailu asiakkaista oli kovaa kauppaa käytiin pyhäisinkin vaikka tämä oli laissa kielletty. (Manninen 1962, 144, 160, 255). Liikenneyhteydet perustuivat 1890-luvulle saakka maantieyhteyksiin. Laivaliikenteen alettua tilanne parani hieman, samoin Savon radan rakentamisen myötä. Yrityksistä huolimatta rautatietä ei koskaan saatu pitäjään saakka. Joutsan tie valmistui 1800-luvun lopulla. Tieverkko alkoi yleisesti ottaen tihetä paikallisteiden rakentamisen johdosta, ja vesireittien merkitys vähentyä. Ensimmäinen auto saatiin pitäjään 1909, ja linja-autoliikenne aloitti Vuonna 1894 ei Puulaveden rannoilla ollut vielä ainoataan kesähuvilaa, luultavasti pääosin siitä syystä että liikenneyhteyksissä oli toivomisen varaa. Seuraavina vuosikymmeninä niitä rakennettiin muutamia, mutta lähinnä paikallisten toimesta. Vielä 1960-luvullakin kesäasuntoja mainitaan olleen niin vähän, ettei niillä ollut mainittavaa taloudellista tai muutakaan merkitystä kunnalle. (Manninen 1962, 14, , 192). Jo 1910-luvulla Kangasniemeä kuvailtiin pienoiseksi kaupungiksi: kylän monihaaraisten teiden varsilla on talo talossa kiinni ja niissä useimmissa kauppapuoti tai joku muu liike. Kaupunkivaikutelmaa vielä lisäsivät sahalaitokset, höyrymeijeri, sähkövalaistus, elinvoimainen osuuspaikka ja Pirtin seuraintalo. Itsenäisyyden aikana kirkonkylän kasvu jatkui voimakkaana, mihin vaikutti kunnan päätös ryhtyä myymään rakennustontteja 5-10 markan neliöhintaan. Hallitsematonta kasvua päätettiin ryhtyä jäsentämään vuonna 1928, jolloin päätettiin ryhtyä asemakaavan laatimiseen. Kaava valmistui kuitenkin vasta huomattavasti myöhemmin. (Manninen 1962, , 344). Kangasniemeläisten luonteenlaatua on kuvailtu vanhoilliseksi: Luonnossa on jotain juroutta eikä paljo rakasteta uusien keksintöjen kokeita luvullakaan ei mainittu tässä suhteessa muutosta tapahtuneen, vaan Kangasniemeläisiä kuvattiin uudistuskammoisiksi. Polkupyörän käyttöön otosta kuitenkin on maininta. (Manninen 1962, 14). Kangasniemeä kuvattiin jopa Savon pimeimpiin ja takapajuisimpiin pitäjiin kuuluvaksi, mutta nämä kuvaukset lienevät jossain määrin värittyneitä ja liioiteltuja. Vähitellen pitäjän henkinen elämä kuitenkin muuttui edistykselle suopeammaksi mm. nuoriso- ja maamiesseuran vaikutuksella. Tähän vaikutti myös liikenneyhteyksien parantuminen. Säästäväisyys on mainittu Kangasniemeläisten hyveeksi, myös varakkaampien asukkaiden keskuudessa. Tästä kuvaavana esimerkkinä on mainittu Pylvänälän vanhaisäntä, joka oli täytynyt laittaa köysiin kiinni estämästä uuden asuinrakennuksen rakentamista. Luontaisen vanhoillisuuden ohella esim. maatalouden uudistusten etenemistä hidasti Kangasniemen peltojen kivisyys, joka paikoitellen teki koneiden käytön mahdottomaksi. (Manninen 1962, 15-16, 115). Seuraja järjestötoiminta on ollut aktiivista Kangasniemellä luvulla perustettiin myös nuorisoseura ja eläinsuojeluyhdistys luvun ja 1900-luvun vaihteessa perustettu Länsi-Savon Talousseura ja Kangasniemen isäntäyhdistys jäivät kuitenkin lyhytikäisiksi. Maa- 4

5 Jo 1910-luvulla Kangasniemeä kuvailtiin pienoiseksi kaupungiksi: kylän monihaaraisten teiden varsilla on talo talossa kiinni ja niissä useimmissa kauppapuoti tai joku muu liike. Kangasniemeläisten luonteenlaatua on kuvailtu vanhoilliseksi: Luonnossa on jotain juroutta eikä paljo rakasteta uusien keksintöjen kokeita luvulla kangasniemeläisiä kuvattiin uudistuskammoisiksi. Polkupyörän käyttöön otosta kuitenkin on maininta. (Manninen, Antero: Kangasniemen historia I, 1962). miesseurat toimivat aktiivisesti 1900-luvun alkupuolella. Metsänhoitoyhdistys perustettiin Paikkakunnalla toimi myös raittiusseura. Pirtin seuraintalo valmistui vuonna 1910 nuorisoseuran käyttöön, mikä suuresti vilkastutti vapaa-ajan toimintaa sotavuosia lukuun ottamatta. Urheiluseura Kangasniemen Kalske perustettiin (Manninen 1962, , 139, ). Kasvun vuosina kunnassa toimi useita yrityksiä sekä palveluita, kuten kunnanlääkäri, hammaslääkäri ja eläinlääkäri. Palolaitos toimi alkujaan vapaaehtoisvoimin, eikä sen tehokkuus osoittautunut riittäväksi vuoden 1910 Ikosen sahalta alkaneessa kirkonkylän palossa jolloin palokuntakin sai suurimmalta osalta tyytyä ihmettelyyn. Palokalusto saatiin asianmukaiseksi vasta 1940-luvulla. (Manninen 1962, 227). Liikennesuunnittelun ja kaavoituksen aika Vuosina valmistui Lapassalmen pengertie, joka helpotti huomattavasti liikennöintiä erityisesti Mikkelin suuntaan. Se on edelleen keskeinen saapumisreitti Kangasniemelle. Vuoden 1966 kaavaehdotuksessa kirkonkylää halkomaan suunniteltiin nelikaistainen maantie, valtakatu. Mikäli tämä olisi toteutunut, se olisi vienyt Suurosen kaupparakennukset mennessään. TVH:n vaatimuksesta vuonna 1965 (tai1967) Suurosten varsinaisen kauppatalon viereinen rakennus purettiin ja Mikkelistä Joutsaan meneville aukaistiin oikotie museon ja Suurosen talon välistä. (Arkko 2011). Vuoden 1980 kirkonkylän rakennuskaavamuutoksessa tielinjaus Suurosen kaupan ja kivimakasiinin väliltä on hävinnyt. Jälkiteollinen hyvinvointiyhteiskunta Pirtin seuraintalo toimi puitteena monenlaiselle sosiaaliselle toiminnalle (elokuvaesityksiä, tansseja, teatteria) 1970 ja -80-luvulla. Pirtti oli erityisesti nuorisolle tärkein ajanviettopaikka. Myös kahvilat olivat tärkeitä kohtaamispaikkoja. Edellisten vuosikymmenten kaavoituksellisten mahdollisuuksien hyödyntämisen toivossa vanhan taajaman purkaminen ja uuden ra- Kuva 6. Kangasniemen taajama n luvulla. (Kuva S&J ). Kuva 7. Kirkkoniementien näkymä meijerin suuntaan 1950-luvulla. (Kuva S&J ). 5

6 Kuvat 8 ja 9. Kangasniemellä pidettiin v.1934 suuret maatalousnäyttelyt ja -juhlat, jossa Pyykkösten puutarha toimi virallisesti mallipuutarhana. Viereisessä kuvassa asuinrakennuksen viimeiset tulikuumat vaiheet vuonna (Kuvat S&J ). kentaminen tapahtui nopeaan tahtiin. Rakentamisen mittakaava muuttui pienipiirteisestä suureen. Niin taajaman rakenne, taajamakuva sekä merkitysympäristö muuttuivat sen myötä monilta osin. Satamatie torin ja kirkon välisellä osuudella mainittiin vielä seutukaavaliiton 1984 tehdyssä inventoinnissa kulttuurihistorialliselta arvoltaan merkittävänä kadunpätkänä, jossa oli vielä nähtävissä 1910-luvun alkupuolen katukuvaa. (Arkko & Mäkinen 2012). Ympäristön merkityksen muuttumisen osalta Jukka Joutsi osuvasti toteaa: enää ei paikalla leiju leipuri Mustosen liikkeestä vastaleivotun vehnäsen tuoksu eikä Sumppi-Matin kuppilasta kahvin aromit kuten 1910-luvun aikoihin. Vanha sai väistyä, kun Kangasniemelle rakennettiin paljon uutta liiketilaa sekä julkisia palvelurakennuksia kuten koulukeskus sekä terveyskeskus. Yksittäisten symbolirakennusten osalta erityisesti Pirtin seuraintalon purkamiseen johtaneet tapahtumat järkyttivät monien kuntalaisten mieliä. Kuvat 10 ja 11: Pirtin seurojentalon purkupäätökselle antoi lopullisen sinetin 1980-luvun puolivälissä nuorten performanssitaiteilijoitten työ. Kerrotaan, että hiljaisen kirkonkylän elämässä taiteilijoiden luova elämöinti ja performanssitaiteen ryhmäalastonuinnit kylän keskustan rivitalorannassa jättivät elämään paljon taiteen kauhutarinoita. Rakennus purettiin syksyllä (Kuvat S&J ). Kuva 12: Aikakauden uutta rakentamista Satamatien varrelta. (Kuva ER). Pirtin ja vanhan majatalon rakennusten tilalle rakennettiin rivitaloja 1980-luvun lopulla. Näin kävi myös mm. Hännisen talolle, jonka piti antaa tilaa uudelle kunnantalolle. Se myös sijaitsi kaavaan nähden puoli metriä kadun päällä. Palveluyhteiskunta, lama ja uusi nousu Uuden kunnantalon rakennustyöt alkoivat laman kynnyksellä vuonna Keskustan S-marketti 6

7 Kuva 13 ja 14. Kunnantalon sisäänkäynti ja parkkialue avautuu keskuskadulle, paraatijulkisivu puolestaan takapihan puolelle. (Kuvat ER). alaajennettiin kuten myös julkisia rakennuksia. Vanhoja asuinalueita täydennysrakennettiin rivitaloilla luvun puolivälissä rakennettiin keskustaan kerrostaloja, mm. Otonpuiston talot Satamatien varrelle. Kuva 15. Pirtin perinnepuiston rakentaminen alkoi vuonna Esiintymislavan ulkomuodossa on muistumia vanhasta seuraintalosta. (Kuva S&J ). Kuva luvulla rakennettu kerrostalo Sataman Kippari. (Kuva S&J ). Kuva 17. Keskustaajaman palveluita. Nykytilanne Havainnointihetkellä Kangasniemellä oli meneillään kesätapahtumia (Kangasniemen musiikkiviikot). Kangasniemen keskustaajama vaikuttaa heinäkuisena päivänä vilkkaalta, liikenne on jopa ruuhkaista keskeisillä risteysalueilla. Lomakautena kunnan väkiluku myös tuplaantuu kesäasukkaitten johdosta. Tapahtumat ovat tärkeitä paikkakunnan elinvoimaisuudelle, kuten myöskin palvelurakenteen säilyminen. Tulevaisuudelle on koettu erityisen keskeiseksi oman lukion säilyminen. Kirkontorni on keskustassa myöskin näkyvä maamerkki, jonka avulla suunnistaminen helpottuu. Myös vanha kivirakenteinen museorakennus toimii kiintopisteenä keskustaan saavuttaessa. Rakennusten yleisilme on monenkirjava. Keskusraitin varrelle on jäänyt paikoin hiekkapintaisia, takapihamaisia tyhjiä alueita, jotka vaikuttavat vajaakäyttöisiltä ja hoitamattomilta. Pääraitilla tällaista aluetta vastapäätä on kuitenkin hyvin hoidettu, miellyttävä puistoalue. Kangasniemen rantatori on sijainniltaan ja käyttöpotentiaaliltaan hieno. Torin toiminnallisuutta haittaa kuitenkin suuresti paloaseman sijoittuminen alueelle. Turva-alueineen jopa puolet rantatorista on varattu pelastustoimelle. Hälytystilanteissa järjestely voi aiheuttaa todellisia vaaratilanteita, kun hälytysajoneuvojen on päästävä nopeasti liikenteeseen huolimatta siitä, että torialue saattaa olla vilkkaassa käytössä (esim. markkina- 7

8 Kuvat 18 ja 19. Torimainen alue autojen pysäköintialueena keskustassa. Keskeisiä alueita on varattu autoliikenteelle ja pysäköinnille. Kevyenliikenteen edellytyksiin ei ole juuri kiinnitetty huomiota suomalaisissa maaseututaajamissa, vaikka tilanne on parempi suhteessa moniin eurooppalaisiin maaseutukyliin. (Kuvat ER). päivinä). Torin saavutettavuus on osin haasteellinen myös pysäköintipaikkojen vähyyden vuoksi. Toisaalta jalankulku torille on autoliikenteelle alisteinen, johtuen mm. viereisen marketin pysäköintihallin sisäänkäynnin sijoittumisesta torille johtavalle tielle. Rantatorin ja vieressä sijaitsevan paikallisnähtävyyden, perinnepuiston, toiminnallinen yhteys muuhun toriin ei ole selkeä. Puiston takaa kulkee myöskin hieno rantareitti aivan Puulajärven rannalla. Reitin löytäminen ei kuitenkaan ole itsestään selvää ainakaan vieraspaikkakuntalaiselle. Myös rantatorin havaittavuus keskusraitilta ei ole yksiselitteinen, joten ulkopaikkakuntalaisen on helppoa ajaa ohi. Kuva 20. Taajamakuvallisesti raittinäkymää hallitsee S-marketin julkisivu saavuttaessa pohjoisen suunnasta, johtuen mm. sen sijainnista kaareutuvan päätien mutkassa sekä katutilan leveydestä. Kuva 21. Osa keskusraitin vanhemmista liiketiloista ja ravintoloista on suoraan toiminnallisesti yhteydessä jalkakäytävälle, mikä tekee katutilasta aktiivisen. Puurivistöin reunustetut jalkakäytävät luovat miellyttävää katutilaa sekä antavat suojaa, joskin ne ovat pysäköintialueineen tarpeettoman leveitä. Vilkkaana kesäpäivänä voi muodostua vaikutelma eurooppalaisesta pikkukaupungista. Keskusraitin mittakaava on kuitenkin monin paikoin kadonnut laajojen pysäköintialueitten sijoittuessa liiketilojen eteen. Kuva 22. Marketin sisäänkäynti on mahdollistettu ainoastaan takana olevan parkkialueen puolelta, ja keskusraitin puolella sijaitsee takajulkisivu. Tämä passivoi katutilan. (Kuvat ER). Julkiset, puolijulkiset ja yksityiset tilat lomittuvat toisiinsa paikoin suoraviivaisesti. Tämä voi luoda tunnetta yksityisyyden puutteesta, etenkin Puulaveden rannalla asuville. Liikennejärjestelyt keskeisillä risteysalueilla sekä torin alueella luovat turvattomuutta kevyelle liikenteelle. Yleisesti rakenteeltaan tiivis taajama-alue on alkanut vähitellen levitä vesistön ylitse valtatie 13 risteykseen ja ympäröiviin metsiin. 8

9 Karttoja n Kangasniemen kirkonkylä n. 1760, 1832 ja (Svala & Joutsi; Kartat on julkaistu Antero Mannisen Kangasniemen historia I - kirjassa).

10 KANGASNIEMI 1800 n

11 KANGASNIEMI

12 KANGASNIEMI

13 KANGASNIEMI

14 KANGASNIEMI

15 KANGASNIEMI

16 KANGASNIEMI

17 VAIHE B) Maaseututaajama-analyysi Analyysin pohjana on käytetty Teknillisen korkeakoulun yhdyskuntasuunnittelun laitoksella vuosina toteutettua Maaseututaajamatutkimusta (Kukkonen & Rautamäki 1980). Maaseututaajamatutkimuksen menetelmällinen lähestymistapa pohjautui asiantuntijahavainnointiin. Kangasniemen kirkonkylän nykytilan maastohavainnointi suoritettiin kahden päivän aikana kesällä Kenttähavainnot on tallennettu valokuvin sekä havainnointilomakkeelle. Lisäksi havainnoista laadittiin yhteenvetotaulukko samanmuotoisena kuin aiemmassa tutkimusraportissa. Väestönkehitys Väkiluku 17

18 Tarkasteltavat ominaispiirteet, nykytila Tarkasteltavat osatekijät on jaettu kuuteen ryhmään, jotka ovat taajaman hahmo, kulkuväylät, taajama ja maisema, taajamatoiminnat fyysisessä ympäristössä, omaleimaisuus ja rakennuskanta. Taajaman hahmo: - taajaman perusrakenne ja sen syntytapa: pohjana vanha tiestö joka on nähtävissä jo vuoden 1832 kartasta. Taajaman kasvun myötä liikekortteleihin jakautunut. - taajama-alue: laajentunut reuna-alueilla vesistöjen yli sekä ympäröivään metsään harjua pitkin. - taajaman rajat: epäselvät muualla kuin veteen rajautuvilta osilta. - taajaman keskipiste: hajaantunut useiksi solmupisteiksi ja näiden välille muodostuneiksi akseleiksi. Nähtävissä on uuden toiminnallisen painopisteen muodostuminen valtatien risteyskohdassa. - maamerkit: kirkko sekä vanha museorakennus, uudempia lisiä huoltoasemat taajaman sisääntulon liepeillä. - ääriviiva: rantaviiva. - näkymät: paikoitellen vesistönäkymät, raittinäkymiä hallitsevat marketit ja pysäköintialueet. - taustat: rantaviivan läheisyydessä vesi, muualla rakennukset ja puusto. - suljetut ja avoimet tilat: keskeisellä alueella tyhjät tontit vaikuttavat katutilan muodostumiseen ja taajamakuvaan. - suunnistettavuus: osin haastava. Kulkuväylät - taajaman suhde tieverkkoon: taajama sijaitsee useamman suuremman keskuspaikkakunnan välissä (Jyväskylä, Mikkeli, Joutsa), joihin johtavat suuremmat väylät määrittävät eri taajaman osia. - kauppakatu: jakaantunut useammaksi haaraksi. - sisääntulot: vesistöjen ylitse kulkevien siltojen ylitse sisääntulot ovat hyvin kauniita, joskin osin liian runsas puusto häiritsee. - katutila, kadun linjaus ja korkeusasema: katujen linjaukset noudattelevat osin vanhaa mutkittelevaa tiestöä, liittyen uudempiin suorakulmaisesti linjattuihin katuihin. Keskustan liikekadut pysäköintialueineen ovat osin tarpeettoman leveät, paikoitellen vanhempi rakennuskanta kuitenkin rajaa katutilaa hyvin. Katujen korkeusasemat ovat paikoitellen piittaamattomat olevasta rakennuskannasta (esim. Suurosen talo). - pysäköintialueet: dominoivat taajamakuvaa. - muu kulkuväylästö (polut, kujat, talvitiet, vesitiet, rautatiet): keskustan kulkuväylästö on runsas ja vaihtoehtoisia reittejä on useita. Vesireitit mm. rantatorille ovat sen sijaan lähes hyödyntämättä, vaikka perusedellytykset kuten vierasvenesatama ovat olemassa. Puulavedellä on kuitenkin useita retkisatamia. Talvella vesistöä ei hyödynnetä kulkureittinä.

19 Taajama ja maisema - taajaman suhde maisemarakenteeseen: sopeutuva, mittakaavaltaan hillitty. - sijaintipaikkatyypistö: - - taajaman sisäinen kasvusto: istutettuja lehtipuita, ympärillä mäntymetsä. Otto Mannisen vehreä puisto on keskustan viehättävimpiä alueita. - taajaman suhde veteen: toiminnallisesti merkittävin maauimalan kohdalla, lisäksi rantatori sekä polku. Visuaalisesti melko vähäinen. Taajamatoiminnot fyysisessä ympäristössä - asuminen: lomittuu tiiviisti muihin keskustatoimintoihin. Keskustan eteläpuolella Marjoniemen ja Vihinkankaan alueilla on vanhempia yhteinäisiä asuinalueita. Asunnot ovat sekä pientaloja että kerros- ja rivitaloja. - perustuotanto: ei merkittävissä määrin maataloutta, metsätalous keskeinen suurten metsävarojen myötä. - teollisuus ja varastointi: keskittynyt Lapaskankaan teollisuusalueelle valtatie 13 pohjoispuolella. Lisäksi pienempi alue taajamarakenteen reunalla Joutsantien varressa. - kauppa ja julkiset palvelut: asukasmäärään nähden hyvä palvelutaso, palveluiden osuus talouselämästä n. 50 %. Tämä mahdollistuu runsaan kesäasukkaitten määrän vuoksi. - virkistys: kirkonkylä tarjoaa erittäin hyvät virkistysmahdollisuudet (lisäksi lähellä mm. Puula Golf). Vesistön osalta keskeisin toiminto on uimaranta ja maauimala. - muut toiminnat (mm. hengellinen toiminta, vanhainkodit, julkinen liikenne ja museot): mm. kunnanvirasto, terveyskeskus, posti, kela, kirjasto, urheilukeskus, linja-autoasema, kotiseutumuseo, kolme koulua sekä lukio sijaitsevat kirkonkylän keskustassa. Paloaseman sijainti rantatorilla on toiminnallisesti ongelmallinen. Vanhainkoti sijoittuu keskustan eteläpuolelle mäntyiselle kangasharjulle. Omaleimaisuus - yleisiä havaintoja: pikkukaupunkimainen, vaikuttaa kokoaan isommalta. - alueelliset piirteet: vesistön ympäröimä, metsäinen. - uuden ympäristön suhde vanhaan: Satamarannan ympäristö kertoo aiemman vesiliikenteen merkityksestä, mutta nykyisen kirkonkylän suhde alueeseen on heikentynyt. Vanhat rakennukset kuten kivimakasiini, ovat jääneet irrallisiksi fragmenteiksi taajamarakenteeseen. - taajaman kasvutapa: harjua pitkin, teiden varsille ja risteyskohtiin. - erityispiirteet: usean kauppakadun muodostama tiivis, vesistön ympäröimä keskusta-alue tarjoaa hienot puitteet asumiselle. Palvelut ovat saavutettavissa kävelyetäisyydellä. Runsas autoliikenne muodostaa kuitenkin ristiriidan viihtyisälle keskustaasumiselle.

20 Rakennuskanta - ikärakenne: monen ikäistä, -70, -80 ja -90 luvut painottuvat. Vanhat rakennukset ovat yksittäisiä fragmentteja. - rakennusten suhde tiestöön ja toisiinsa: parhaimmillaan pienimittakaavaista ja tiiviissä kontaktissa jalankulkijan tasolle. Pääsääntöisesti etusija on annettu autoliikenteelle. - uudisrakentaminen: sekä aluerakentamiskohteita (pientaloalueet) että täydennysrakentamista keskusta-alueella (kerros- ja rivitalot).

21 YHTEENVETOTAULUKKO Tilanne 1970-luvun lopulla (Kukkonen & Rautamäki 1980, 84) verrattuna tilanteeseen vuonna luvun loppu 2014 Yleissijainti maisemassa Pitkä loiva rantaharjanne, kannas ja niemeke Istuvuus maisemassa Hyvä Sijainti päätiestöön nähden Tie kulkee läpi, T-risteys keskustassa Vesistön erottama. Uusi painopistealue muodostunut liikenneympyrään keskustaajamaan sekä valtatie 13 kohdalle. Havaittavuus kokonaisuutena Melko yhtenäinen, ympäröivä vesi pitää koossa Hahmottuu edelleen kompaktina, mutta uusi painopistealue on alkanut muodostua liikenneympyrään valtatie 13 risteykseen. Rajat ulkoa Epämääräiset Rajat sisääntuloissa Epämääräiset Näkymät Runsaasti järvinäkymiä Tietyin osin rehevä puusto peittää vesistöön avautuvaa näkymäpotentiaalia. Taustat Ei merkittäviä, kirkonmäki sisäinen tausta Maamerkit - Kirkontorni näkyy monesta kohdin. Skyline Keskustassa rakennukset, muualla puusto Keskipiste Kaupunkimainen liikekeskus Monipaikkainen. Marketit, jotka sijaitsevat keskustassa. Tori, kunnantalo. Liikenneasemat. Kauppakatu Useita, vanhin lähes kuollut, toiminta siirtynyt kauemmas rannasta Kaupallinen toiminta on paikoin irtaantunut liikekaduista erillisiksi saarekkeiksi. Kasvuston osuus Runsas, hoidettu Runsas, pääosin hoidettu Luonnon/istutettu Keskustassa etupäässä istutettu Rakennetut puistot Useita pieniä + keskustassa suurehko Keskustan puisto, perinnepuisto, kirkonmäki. Veden osuus Veden rooli Tärkeä maisematekijä: ei tehokkaasti hyödynnetty (Kulkuväylä) kesäasukkaitten houkutin Sisääntuloissa voimakkaasti läsnä, keskustassa paikoitellen. Tällä hetkellä vajaasti hyödynnetty, etenkin torialueella. Havaittava ikä Vanhahko Monenikäinen. Ikäspektri Tasaisesti kerrostunut kaikkia kausia 1800-luvun lopulta alkaen Kerrostunut, 70-, 80- ja -90 luvut selkeitä. Yksittäisiä vanhoja rakennuksia irrallisina fragmentteina. Katupäällysteet pääteillä Asfaltti, laatoitetut jalkakäytävät Pintavesien poisto Viemäröity Auton osuus taajamakuvassa Jonkin verran läpiajoa, runsaasti sisäistä liikennettä Runsas, jopa ruuhkainen. Autot dominoivat, laajat pysäköintialueet. Pysäköinti Suht. hyvin järjestetty Asfalttikentät markettien yhteydessä + pysäköintitalo. Torilla puutteellinen. Suunnistettavuus Sekava; runsas katuverkosto Verkostomaisen rakenteen vuoksi osin sekava. Tiheys Tiheä, keskusta kaupunkimaisen tiivis Tiivis, joitain epäjatkuvuuskohtia (hoitamattomia/takapihamaisia alueita keskustassa). Yleiskuva Hyvin hoidettu; kaupunkimainen; vanhaa rakennuskantaa säilytetty Tyyppi Järvikannaksien loivilla selänteillä Pikkukaupunkimainen, havainnointihetkellä vilkas.

Kulttuuriympäristöselvitys/ rakennusinventointi

Kulttuuriympäristöselvitys/ rakennusinventointi FCG Planeko Oy YLISTARON KUNTA YLISTARON YLEISKAAVA 2020 Kulttuuriympäristöselvitys/ rakennusinventointi 0720-C7989 27.10.2008 FCG Planeko Oy Kulttuuriympäristöselvitys/ rakennusinventointi I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ASUKASKYSELYN TULOKSET

ASUKASKYSELYN TULOKSET ASUKASKYSELYN TULOKSET Sysmän taajaman kehittämisohjelma Petra Reimi 11.10.2013 Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR-hanke 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 2 TAAJAMAN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN MURSUNSAAREN KEHITYSSUUNNITELMA

PUDASJÄRVEN MURSUNSAAREN KEHITYSSUUNNITELMA PUDASJÄRVEN MURSUNSAAREN KEHITYSSUUNNITELMA - Diplomityö - Oulun yliopisto - Arkkitehtuurin osasto - 30.11.2011 - Valvoja: yliopistonlehtori Anu Soikkeli - Tiina Komulainen k-04 - OULUN YLIOPISTO Teknillinen

Lisätiedot

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKEE VIHDIN KIRKONKYLÄN TAAJAMAN KIRKON- MÄEN KORTTELEITA 1, 3, 4 JA 68, PUISTO-,

Lisätiedot

Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä

Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä Ylöjärven kaupunki Ylöjärven ydinkeskustan osayleiskaavan muutos Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja Selvitystyö Ahola 1 (86) Kansikuva:

Lisätiedot

Nurmeksen Vanhan Kauppalan kehittämissuunnitelma

Nurmeksen Vanhan Kauppalan kehittämissuunnitelma P U U S T A P I T K Ä Ä N Nurmeksen Vanhan Kauppalan kehittämissuunnitelma Anna-Maria Nevalainen Puusta pitkään - Nurmeksen Vanhan Kauppalan kehittämissuunnitelma Suunnitelman tilaaja Nurmeksen Vanhan

Lisätiedot

lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan

lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan diplomityö / oulun yliopisto / arkkitehtuurin osasto valvoja: yliopistonlehtori anu soikkeli ohjaaja: professori hennu

Lisätiedot

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2009:3 Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tiedekunta Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta

TIIVISTELMÄ. Tiedekunta Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta Tiedekunta Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta Osasto Arkkitehtuurin osasto Laboratorio Yhdyskuntasuunnittelun laboratorio Tekijä Mirja Merikari Työn valvoja Helka-Liisa Hentilä, professori Työn nimi

Lisätiedot

Ryhmäkylistä taajamaksi, maankäytön ja rakentamisen kerrostumat Hiidentien, Tampereentien ja rautatien ympäristössä

Ryhmäkylistä taajamaksi, maankäytön ja rakentamisen kerrostumat Hiidentien, Tampereentien ja rautatien ympäristössä Kulttuuriympäristöpalvelut Lempäälän kunta Ryhmäkylistä taajamaksi, maankäytön ja rakentamisen kerrostumat Hiidentien, Tampereentien ja rautatien ympäristössä KUOKKALAN-HAKKARIN-HERRALAN KULTTUURIYMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007. NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky

Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007. NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Muumimaailma Ravintola- ja satama-alue Matkailupalveluvyöhyke SD SF SF SF CSD Market-alue 0 150 metriä Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007 NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Ympäristövirasto

Lisätiedot

EURAN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA

EURAN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA EURAN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA EURAN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA EURAN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA Iida Kalakoski (toim.) Ai-Ri Offset Ky 2011 Euran kunta ISBN 978-951-96964-4-7 1 Esipuhe Vireä ja viihtyisä

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1 TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015 Sisällys JOHDANTO... 1 1. TIKKURILA, TIKSI, STIDILÄ... 2 1.1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA RAJAUS...2 1.2 TIKKURILASSA ON VIRTAA...2 1.3 GLOBAALIT MEGATRENDIT

Lisätiedot

Kulttuuriympäristöt arjen arvoiksi

Kulttuuriympäristöt arjen arvoiksi Kulttuuriympäristöt arjen arvoiksi Kulttuuriympäristön vaaliminen on usein mielletty lähinnä viranomaistoiminnaksi, joka tapahtuu yksityisen ihmisen ja myös kuntien arkisen päätöksenteon ulkopuolella.

Lisätiedot

KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS

KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS TYÖNUMERO: E27046 OULAISTEN KAUPUNKI PYHÄJOEN RANTAOSAYLEISKAAVA, KESKUSTAN ITÄPUOLI 24.11.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY, OULU 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen HELSINGIN YLEISKAAVA Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18 2 HELSINGIN

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Putikon asemakaavan päivitys

Putikon asemakaavan päivitys Selvitystyö Ahola PUNKAHARJU 2013 PUNKAHARJU Putikon asemakaavan päivitys Kulttuuriympäristöselvitys Raportti 31.1.2013 FM Teija Ahola Selvitystyö Ahola Mikkeli Tilaaja: Punkaharjun kunta SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

JOHDANTO... 3 VISIO ASUMISESTA TAMMELASSA 2010-LUVULLA... 4 TAMMELA YMPÄRISTÖNÄ MONIPUOLISELLE ASUMISELLE... 4 Keskusta-asuminen...

JOHDANTO... 3 VISIO ASUMISESTA TAMMELASSA 2010-LUVULLA... 4 TAMMELA YMPÄRISTÖNÄ MONIPUOLISELLE ASUMISELLE... 4 Keskusta-asuminen... JOHDANTO... 3 VISIO ASUMISESTA TAMMELASSA 2010-LUVULLA... 4 TAMMELA YMPÄRISTÖNÄ MONIPUOLISELLE ASUMISELLE... 4 Keskusta-asuminen... 4 Omakotiasuminen taajamassa... 5 Asuminen kyläympäristössä... 5 Haja-asutusalueella

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA Timo Itäpuisto 31.8.2010 SISÄLTÖ: 1. TAUSTA...3 1.1. Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) osana Saarijärven

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS OSA B: YLEISESITYS HÄMEENLINNAN KESKUSTAN VAIHEITA JA YMPÄRISTÖJÄ

HÄMEENLINNAN RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS OSA B: YLEISESITYS HÄMEENLINNAN KESKUSTAN VAIHEITA JA YMPÄRISTÖJÄ Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Hämeenlinnan kaupunki HÄMEENLINNAN RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS Kaupunkisuunnittelu ja -rakentaminen keskustassa ja Keinusaaressa 1778 2014 2504 OSA B:

Lisätiedot

NELJÄNTIENRISTEYS. Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014

NELJÄNTIENRISTEYS. Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 NELJÄNTIENRISTEYS Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 2 Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 3 NELJÄNTIENRISTEYS

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia

Vaasan keskustastrategia Vaasan keskustastrategia Vaasan kaupunki 2012 Vaasan keskustastrategia Kansikuva: Sito Oy Valokuvat: Sito Oy (ellei toisin mainittu) Viistokuvat: Vaasan kaupunki Pohjakartat: Vaasan kaupunki Havainnekuvat:

Lisätiedot

Hyvien tuulten rantakylä

Hyvien tuulten rantakylä KAINUUN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 3 2006 Hyvien tuulten rantakylä Paltaniemen kulttuuriympäristöohjelma Sanna Pieksämäki KAINUUN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 3 2006 Hyvien tuulten rantakylä Paltaniemen

Lisätiedot

pohjaslahti VERKOSTOKYLÄN ASUIN- JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Kytkylä 2-kehittämishanke Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry

pohjaslahti VERKOSTOKYLÄN ASUIN- JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Kytkylä 2-kehittämishanke Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry Kytkylä 2-kehittämishanke Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry EDGE arkkitehtuuri- ja kaupunkitutkimuslaboratorio Tampereen teknillinen yliopisto, Arkkitehtuurin laitos virrat Ari Hynynen Antti Korkka Seija

Lisätiedot

3.8 JOKELA. Historia. Jokelan rakennuskanta. kanta

3.8 JOKELA. Historia. Jokelan rakennuskanta. kanta JOKELA 3.8 Jokela on useassa vaiheessa rakentunut taajamakokonaisuus, joka sisältää erilaisia arvokkaita ympäristöjä. Arvokkain osa taajamaa on Jokelan tiilitehtaan alue, jolla on teollisuusympäristönä

Lisätiedot

LÄHELLÄ RAUHALLINEN MAASEUTU LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030

LÄHELLÄ RAUHALLINEN MAASEUTU LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030 LÄHELLÄ RAUHALLINEN MAASEUTU LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030 LUKIJALLE Tämä ohjelma on tarkoitettu työvälineeksi paikallisille toimijoille. Ohjelmasta on laadittu tiivistelmä,

Lisätiedot

SAVONLINNAN KESKUSTAN PYSÄKÖINNIN KEHITTÄMINEN

SAVONLINNAN KESKUSTAN PYSÄKÖINNIN KEHITTÄMINEN SAVONLINNAN KESKUSTAN PYSÄKÖINNIN KEHITTÄMINEN Diplomityö Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolle valvoja professori Helka-Liisa Hentilä Oulussa 30.9.2009 Matias Topi OULUN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Joutsan kunta YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Loppuraportti 18.1.2011 FCG Finnish Consulting Group

Lisätiedot