Toimittanut Kalle Hamm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimittanut Kalle Hamm"

Transkriptio

1

2

3 Taide- ja museokeskus Sinkka, Kerava Vieraalla maalla -näyttely, 2014

4 Toimittanut Kalle Hamm Tekstit Veikko Halmetoja, Kalle Hamm, Laura Kauppinen ja Tommi Uutela Kansi, kartat ja taitto Kalle Hamm Valokuvat Kalle Hamm, paitsi Kirsikkapuisto s. 23 Keijo Sahrman Unigrafia Helsinki 2014 All rights reserved Kaikki oikeudet pidätetty ISBN

5 Kuuleeko Kerava? 8 1. Aurinkomäki Prisma Keravan keskusta Kirsikkapuisto Seunalantie Killan puisto Maauimala Keskuspuisto Asemanaukio Asemansilta Lapila (alikulku) Sinkka Santaniitynkatu Talmantien palsta-alue Ollilan lampi 55

6

7

8 Kuuleeko Kerava? Kalle Hammin työskentelyssä on usein yhteisötaiteellisia piirteitä. Yhteisötaide on nopeasti noussut nykykuvataiteen keskiöön, yhdeksi tärkeimmistä tällä hetkellä vaikuttavista trendeistä. Yhteisötaiteeksi kutsutaan lähes mitä tahansa vanhainkotien harrasteryhmistä poliittisiin tempauksiin. Ei ole helppoa asettaa kriteereitä sille, mikä yhteisötaiteeksi nimetystä toiminnasta on kiinnostavaa nimenomaan kuvataiteen näkökulmasta. Oman haasteensa asettavat myös monimutkaiset eettiset kysymykset. Milloin on oikein alistaa ihmiset taiteen materiaaliksi, mitä yhteisö yhteisötaiteesta saa ja miten yhteisö esitetään yleisölle? Valitettavan paljon näkee taidetta ja taideprojekteja, jotka vaikuttavat siltä, että taiteilija ei ole ollut vastuussa teoksestaan kellekään. Pahimmillaan vastaan on tullut yhteisötaideprojekteja, joissa valitun ihmisryhmän kanssa on aloitettu projekti, saatu riittävä määrä materiaalia dokumentaatioon ja lopetettu projekti kesken. Erityisesti terapoivissa tai voimaannuttavissa hankkeissa tämä syö pohjan koko teokselta. Yhteisötaideteokset voi luokitella monella eri kriteerillä. Yksi helposti hahmotettava kriteeri perustuu siihen, miten teoksen tekoprosessissa mukana oleva yhteisö on valikoitunut. Usein tekijät valitsevat valmiin yhteisön, jonka kanssa lähtevät ideaansa työstämään. Tällöin taiteilija menee ajatustensa kanssa esimerkiksi lastenkotiin, vankilaan, harrasteryhmään tai maahanmuuttajayhteisöön. Hieman erilainen on konsepti, jossa yhteisötaideprojektiin osallistumaan valikoituvat ihmiset 8

9 eivät ole osa mitään tiettyä kokonaisuutta vaan valikoituvat mukaan oman ja taiteilijan aktiivisuuden varassa. Tämä julkaisu esittelee Kalle Hammin uusinta yhteisötaideprojektia Kuuleeko Kerava?. Se sijoittuu luonteeltaan näiden kahden erilaisen lähestymistavan väliin. Se tehtiin yhteistyössä Keravalla asuvien kieliryhmien kanssa. Teosta varten 165 keravalaiselta kysyttiin heille merkityksellistä paikkaa Keravalla. Lopulliseen teokseen valittiin 15 paikkaa ja niihin liittyvää tarinaa. Projektin aikana erikielisten yhteisöjen edustajat jalkautettiin omien yhteisöjensä pariin ja he keräsivät yhteisön jäseniltä tarinoita paikoista, jotka ovat heille merkityksellisiä. Tarinoiden kerääjinä toimivat Svenskbackan, Sompion koulun sekä Keravan aikuislukion opiskelijat. Heille pidettiin ensin työpaja, jossa he perehtyivät haastattelutapoihin ja Keravan maantieteeseen. Tarinoita kerättiin joulukuusta 2013 huhtikuuhun Hamm on siis hyödyntänyt kouluja tavoittaakseen sopivia ihmisiä mukaan toteuttamaan Kuuleeko Kerava? -yhteisötaideprojektia. Itse teos on kuitenkin toteutettu koulujen ulkopuolella täysin omana projektinaan. Teoksen yhteisöllinen ulottuvuus on monipolvinen. Haastattelijoiden kouluttaminen ja haastattelujen toteuttaminen ovat molemmat suhteellisen suppean ryhmän kanssa toteutettuja yhteisöllisiä tekoja. Laajemman, kaikkia keravalaisia koskevan ulottuvuuden teos sai valmistuttuaan. Kuuleeko Kerava? on kunnianosoitus paikalliselle identiteetille ja oman historian kirjoittamiselle. Teos tallentaa Keravan eri kieliryhmien arjen mikro- ja lähihistoriaa ja tarjoaa samalla vaihtoehdon viralliselle historiankirjoitukselle, jonka näkökulma 9

10 on etäännytetty yksilön kokemuksesta: mitä joku on kokenut tällä paikalla ja mitä tämä paikka merkitsee hänelle. Usein ne paikat, mitä kunta tai kaupunki virallisissa esitteissään nostaa merkittäviksi ja kiinnostaviksi, eivät ole sitä asukkaille. Näin on erityisesti silloin, kun kyseessä on muut kuin suomea puhuvat yhteisöt. Teoksen toteuttamisen aikana tehdyt haastattelut edustavat yhteisön identiteettiä vahvistavaa taiteen tekemisen tapaa. Se, että Hamm ei itse ole tehnyt haastatteluja vaan eri kieliryhmien edustajat on koulutettu haastattelujen tekoon, korostaa teoksen osallistavaa luonnetta. Lopputulos on erilaisia paikkoja sisältävä kierros Keravalla. Näille paikoille on sijoitettu emalikyltit, jotka kertovat, miksi kyseinen paikka on vastaajille tärkeä. Tämä kirja toimii oppaana kierroksella. Teokseen valitut 15 paikkaa edustavat arabian-, darin-, espanjan-, kiinan-, suomen-, ranskan-, ruotsin-, thain-, venäjän-, vietnamin- ja vironkielisiä keravalaisia. Heille tärkeitä paikkoja ovat keskustan julkiset palvelut ja erilaiset virkistymispaikat kuten urheilu- ja viheralueet. Iso ryhmä vastaajista, 33 henkeä, korosti oman kotinsa merkitystä. Nämä omaan kotiin liittyvät tarinat jätettiin pois, koska kenenkään kotirauhaa ei haluttu häiritä eikä henkilötietoja julkistaa. Selvästi eniten tarinoita kohdistui Keravan kirjastoon ja sen vieressä olevaan puistoon, yhteensä 22 kappaletta. Keskustan julkiset palvelut ja liiketilat saivat myös paljon osumia, 22 tarinaa. Lisäksi rautatieasemaan liittyvät kahdeksan tarinaa kertovat omalla tavallaan liikenneyhteyksien merkityksestä. 10

11 Tärkeiksi koettiin myös erilaiset harrastus- ja virkistysalueet. Erilaisiin urheiluhalleihin ja -kenttiin tuli 25 tarinaa. Aurinkomäkeen viisi ja keskustan ympärillä sijaitseviin viher- ja virkistysalueisiin yhteensä 20 tarinaa. Kouluihin ja museoihin liittyi myös paljon tarinoita, yhteensä 11 kappaletta. Samoin yhdistysten ja muiden yleishyödyllisten järjestöjen toimipaikkoihin tuli 10 osumaa. Näiden lisäksi oli kuusi muuta paikkaa, jotka eivät sijainneet Keravan alueella. Vastaajat saivat halutessaan kertoa sukupuolensa, ikänsä, synnyinmaansa ja ammattinsa. Vastanneista miehiä oli 83 ja naisia 81. Vastanneiden ikä vaihteli 6-vuotiaasta 70-vuotiaaseen ja laskennallinen keski-ikä oli 25 vuotta. Kuuleeko Kerava? -teokseen osallistuneista 2 oli Afganistanista, 1 Espanjasta, 1 Intiasta, 1 Japanista, 3 Kazakstanista, 1 Kiinasta, 24 Suomesta, 1 Latviasta, 1 Libanonista, 2 Perusta, 1 Ruotsista, 10 Thaimaasta, 3 Turkista, 2 Unkarista, 2 Ukrainasta, 6 Venäjältä, 9 Virosta ja 15 Vietnamista. Loput 80 vastaajaa ei ilmoittanut synnyinpaikkaansa kyselyn yhteydessä. Kyselyyn sai vastata anonyymisti. Teoksen toteuttamiseen liittyvien yksityiskohtien dokumentointi on tyypillinen piirre Kalle Hammin toteuttamille yhteisötaideteoksille. Tämä korostaa teosten läpinäkyvyyttä. Yleisön, toteutuksessa mukana olevan yhteisön ja teoksen tuotantoon ja rahoitukseen osallistuneiden tahojen on helppo saada kokonaiskuva siitä, mitä teoksessa on tehty, miten se on toteutettu ja keihin se on kohdistunut ja tulee kohdistumaan. 11

12 Hamm on myös aina pitänyt huolen siitä, että teokset toimivat taideyleisön näkökulmasta. Teosten dokumentaatioon on kiinnitetty erityistä huomiota siten, että tekoprosessi, tavoitteet ja toimijat tulevat yleisölle näkyviksi. Hän kiinnittää huomiota myös teosten esillepanon ja dokumentaation estetiikkaan. Teokset eivät näyttäydy katsojille vain ideatason kautta vaan myös katsomisen ja parhaassa tapauksessa kokemuksen kautta. Nyt yleisöllä on mahdollisuus samaistua Kuuleeko Kerava? -teokseen osallistuneisiin ihmisiin. On mahdollisuus kokea löytämisen iloa, joko kiertämällä emalikyltein merkatut kohteet harkitusti tai kohtaamalla niitä sattumalta. Suuri osa yleisöstä ei kylttejä huomatessaan tule koskaan tietämään niiden taustoja. Kyltit pystyvät siitä huolimatta välittämään sellaista informaatiota, joka on yleisesti tunnistettavaa. Näin kylttejä havaitsevista keravalaisista tulee lopulta, ei vain teoksen yleisöä vaan myös osa yhteisötaideteoksen olemassaolon mahdollistavaa yhteisöä. Veikko Halmetoja 12

13 1 Kauppakaaren Aurinkomäki ja Asemantien välissä Tapasin täällä pojan, josta pidin paljon ja hänestä tulikin sitten poikaystäväni. 30-v. nainen, lastenhoitaja, syntynyt Suomessa I met a boy here who I liked a lot and then he became my boyfriend. 30 yr-old woman, nanny, born in Finland 13

14

15 Aurinkomäki Aurinkomäki eli Helleborgin mäki -nimitys tulee mäen laella sijainneesta Villa Helleborg -huvilasta. Huvilan rakennutti vuonna 1900 Ali-Heikkilän tytär Viktoria Helenius. Talon rakennuttanut Viktoria kuoli vuonna 1913, jonka jälkeen huvila on ollut Heleniuksen perikunnan, Suomen Liittopankin, Keravan kirkkoyhdistyksen ja Keravan kauppalan omistuksessa. Kauppalan aikaan rakennus päästettiin rappiolle. Vuonna 1975 helmikuussa riehunut palo vaurioitti kiinteistöä, jonka seurauksena huvila purettiin. Villa Helleborgin lisäksi mäellä on ollut myös muuta huvilatyyppistä asutusta. Nykyinen Aurinkomäki nimi esiintyy vuonna 1910 maarekisterikirjoissa, kun asemamiesten esimies R. Kyöri lunasti itselleen mäeltä tontin Aurinkomäki RN:O 2:47. Nykyiselleen Aurinkomäki muotoutui Kauppakaari kävelykadun alkuvaiheessa, kun rakennusvirasto järjesti yleisölle ideakilpailun mäen kohtalosta. Aurinkomäkeä lähdettiin muokkaamaan Juha Mäkisen ehdotuksen mukaiseksi, jossa siitä tulisi yleinen puisto polkuineen, laululavoineen, katsomoineen ja lasten leikkipuistoineen. Maisemasuunnittelija Pertti Jääskeläinen muokkasi voittajaehdotuksesta yleissuunnitelman. 15

16 2 Prisma Prisma, Kauppakaari 2 Täällä on kaunista auringon laskiessa. 14-v. nainen, syntynyt Afganistanissa, opiskelija 16

17

18 Prisma Hypermarketteja aletaan rakentaa Suomeen 1970-luvulla. Suomessa niitä rakennetaan samanaikaisesti lähelle kaupunkien keskustoja ja toisaalla keskustojen ulkopuolelle. Keravalle varsinaiset hypermarketit ovat tulleet vasta 2000-luvulla. Ne ovat löytäneet paikkansa aivan kaupungin keskustasta ja ovat tämän vuoksi saavutettavat autoilijoiden lisäksi myös kävelijöille ja pyöräilijöille. Hypermarkettien myötä keskustan painopiste on Keravalla siirtynyt hiljalleen lähemmäs junarataa. Keravan Kauppakaaren itäpäässä sijaitsevan Prisman paikalla on sijainnut ennen ns. Työväenkortteli. Korttelista löytyi Työväentalo, Työväenyhdistyksen ravintola Perhelä sekä mutterielannoksi tai suurelannoksi kutsuttu osuusliike Elannon myymälä. Puinen työväentalo purettiin 1983, ravintola ja myymälä vuonna Tilalle rakennettiin Elannon hypermarket Maxi-tavaratalo. HOK avasi kiinteistössä Prismansa vuonna 2001 muutostöiden jälkeen. 18

19 น น น น น ย น ย ฬ ฬ 3 Keravan keskusta Kauppakaari รา นตา งๆสถานร ถไฟสถาน ขนส งสถาน ต ารวจส าน กงาน ประก ส งคม(เกะลา) ห อ งสมด รา นขายยาธนาคารโรงเรย น รา นตา งๆสถานร ร านอาหารตา ถไฟสถาน ขนส งสถาน ต ารวจส าน กงาน งๆศ ยอ นาม และสวนก า ประก ส งคม(เกะลา) ในศ ห ยก อ งสมด ลางข รา องเมอ นขายยาธนาคารโรงเรย ง น ร านอาหารตา งๆศ ยอ นาม และสวนก า ในศ ยก ลางข องเมอ ง ผ ห ญง อาย 29ป เป นน กศ กษา ไดเ กด ในประเทศไทย ผ ห ญง อาย 29ป เป นน กศ กษา ไดเ กด ในประเทศไทย Keskustassa on kaikki: kaupat, juna-, bussi- ja poliisiasemat, Kela, kirjasto, apteekki, pankki, koulu, ravintolat, terveyskeskus, uimahalli ja urheilupuisto. 29-v. nainen, opiskelija, syntynyt Thaimaassa 19

20

21 Keravan keskusta Allmänvägen, Valtatie, Tuusulantie halkoi Keravaa hiekkaisena valtaväylänä aina 1960-luvulle saakka. Sen varrelle keskittyivät niin kaupalliset kuin julkishallinnonkin palvelut 1900-luvun alusta alkaen. Teollisuudella oli näkyvä paikkansa keskustassa aina 1970-luvulle saakka, kun Puusepäntehdas sijaitsi nykyisen kaupungintalon paikalla. Puusepäntehtaan siirryttyä Ahjoon alkoi keskusta kehittyä nykyiseen asuunsa tornitaloineen ja kävelykatuineen. Keravan keskustan tunnuspiirteenä pidetään sen kävelykatua Kauppakaarta, jonka varrelle merkittävä osa Keravan kaupallisesta toiminnasta sijoittuu. Kävelykadulla on useita levähdys ja ajanviettopaikkoja ja sen keskellä on markkinakojuja kesät talvet. Jo 1960-luvulta haaveissa ollut kävelykatu oli päättäjille hankala. Se piirrettiin kaavaan 1970-luvun alussa, mutta toteutettiin Kauppakaareksi vaiheittain vuodesta 1977 vuoteen Pian keskustassa alkavat uudet mullistukset. Kaupungintalon toimintoja siirretään vanhaan Kauppalantaloon sekä uuteen Sampolan palvelukeskukseen. Vanhojen liikehuoneistojen paikalle on hahmoteltu lisää tornitaloja katutasossa sijaitsevine liikehuoneistoineen. 21

22 4 Kauppakaari Kirsikkapuisto 17 Эти вишневые деревья зацветают первыми. Когда опадают их лепестки, весна приходит в город. Они являются символом возрождения. женщина, родилась в России Nämä kirsikkapuut kukkivat ensimmäisenä. Terälehtien pudottua kevät saapuu kaupunkiin. Ne ovat uudestisyntymisen symboli. nainen, syntynyt Venäjällä 22

23

24 Kirsikkapuisto Keravalla on viherrakentamisessa suunniteltu kukkaloistoa erityisesti kevääseen. Puhutaan värittömän talven jälkeisestä keväthumauksesta, väriloistosta, joka valtaa koko kaupungin. Keväthumauksen mieleenpainuvin näky, kirsikankukat, on pitkällisen odotuksen tulos ja varma merkki kesän saapumisesta. Koristekirsikoita on istutettu eri puolille kaupunkia ja suurempana ryhmänä Kauppakaaren länsipäähän. Siinä, jos missä voi nauttia vain muutaman päivän kukkivien kirsikoiden elämän hetkellisyydestä muistuttavasta kauneudesta. Kauppakaaren kirsikkapuut voitiin istuttaa paikoilleen vasta, kun keravalaiset olivat tottuneet kävelykatuunsa. Alun perin kävelykadulle oli annettu ehto, että se tuli olla avattavissa uudelleen raskaammalle liikenteelle vain muutaman vuorokauden sisällä. Kirsikkapuiden loistosta nauttiva Sirkusmuistomerkkikin (1979) suunniteltiin niin, että käskyn tullessa se saataisiin siirrettyä pois autoliikenteen alta. 24

25 5 Seunalantie Seunalantie 15 Kävimme lapsena leikkimässä täällä kannon ympärillä. 30-v. nainen, myyntipäällikkö, syntynyt Keravalla We played around a stump here when we were children. 30 yr-old woman, sales manager, born in Kerava 25

26

27 Seunalantie Sompion kaupunginosa kuului aikoinaan Heikkilän maakirjatalon maihin. Heikkilän tilan pilkkoutuessa siirtyi nykyisen Sompion alueen maat Bergan tilalle. Keravan kauppalan keskustan laajetessa hiljalleen radan länsipuolelle, maa-alue alkoi 1900-luvun alussa kiinnostaa myös Viisikoksi kutsuttua tonttikeinottelijoiden ryhmää. Ryhmään kuuluivat kauppias Niilo Sainio, seppä Vilhelm Lager, huvilanomistaja Herman Santala, muurari Ander Johan Kaikusalo ja kirvesmies Kalle Tuominen. Vuonna 1908-alue päätyi keinottelijoiden haltuun. Lähinnä hakamaina toiminut alue alkoi kuitenkin rakentua varsin hitaasti 1920-luvulta alkaen. Keravan väkiluku kasvoi tasaisesti hyvien liikenneyhteyksien ja työtä tarjonneen teollisuuden vuoksi, mutta vasta maaltamuutto luvuilla kiihdytti kauppalan rakentumista. Kerrostaloja nousi uusille tulokkaille erityisesti keskustan laidoille. Seunalantien varren mataliin kerrostaloihin päästiin muuttamaan jo 1960-luvulla. 27

28 6 Kankurinpolku Killan puisto Я была здесь на прогулке с моим первым сыном. Ему была только одна неделя от роду. Женщина в возрасте 31 года, юрист, родилась в России Olin täällä kävelyllä ensimmäisen poikani kanssa. Hän oli vasta yhden viikon ikäinen. 31-v. nainen, juristi, syntynyt Venäjällä 28

29 29

30 Killan puisto Killan puisto on perustettu vuonna Kumpuilevilla nurmikentillä ja pienillä puistikkoalueilla viihtymisen lisäksi Killan puistossa on mahdollisuus aktiiviseen liikkumiseen eri muodoissa. Puistossa on koripallokenttä ja palloseiniä, leikkipuisto ja tekonurmella päällystetty pelikenttä. Isolla hiekkakentällä pelataan pesäpalloa ja koirapuistossa pääsevät nelijalkaiset ystävätkin nauttimaan vapauden hurmasta. Vihreä on Keravan tunnusväri. Teollisuuskeskittymästä kauppalan kautta kaupungiksi kasvanut Kerava on kaavoituksella huolehtinut viheralueiden riittävyydestä niin keskustassa kuin kaupungin laidoillakin. Jo 1970-luvulta alkaen on kaupunkisuunnittelussa painotettu vehreyden tuomaa viihtyisyyttä välillä tiiviinkin rakentamisen keskellä. 30

31 7 Tuusulantie Maauimala 45 Un très bel endroit pour profiter d une agréable journée ensoleillée. femme de 48 ans, secrétaire, ne en France Kaunis paikka nauttia aurinkoisesta päivästä. 48-v. nainen, sihteeri, syntynyt Ranskassa 31

32

33 Maauimala Viisikymmentäluku oli maauimaloiden rakentamisen kultaaikaa. Keravan ohella maauimaloita avattiin mm. Turkuun, Riihimäelle, Hämeenlinnaan, Raumalle, Helsingin Kumpulaan ja Kotkaan. Uimaloissa oli tilaa niin lapsille kuin aikuisillekin ja useimpiin uimaloihin rakennettiin myös hyppytornit huimapäille. Keravan kauppalan maauimala sai alkunsa vuonna 1953 kaupunginhallituksen annettua vastavalitulle kauppalan arkkitehti Esko Lehtoselle tehtäväksi suunnitella maauimalan louhoskuoppaan Tuuslantien varteen. Veikkausvoittovaroista oli tuolloin mahdollista saada tukea maauimalahankkeille, jota Lemmenlammeksi kutsutulle kauppalan uimalallekin jaettiin tuolloin 5 miljoonaa markkaa. Uimala vihittiin käyttöön

34 8 Paasikivenkatu Keskuspuisto 12 Me encanta levantarme por las mañanas y disfrutar de las vistas desde la terraza de mi casa. Hombre de 28 años, ingeniero, nacido en España Minusta on ihanaa nousta aamuisin katselemaan tätä näkymää kotini parvekkeelta. 28-v. mies, insinööri, syntynyt Espanjassa 34

35

36 Keskuspuisto Keravan keskuspuistossa on mahdollisuus virkistäytyä vesialtaan ja viheralueiden katveessa aivan kaupungin keskustan tuntumassa. Puisto on kokenut vuosikymmenten ajan monta muodonmuutosta, vaikka ns. Molanderin mäki on ollut virkistyskäytössä jo 1950-luvulta alkaen. Nykyiseen asuunsa puisto muokattiin 2000-luvulla. Ympäröivät rakennukset, kuten uusi kirjasto, asuinrakennukset sekä Keuda-talo rajaavat puiston liikenteen hälyltä rauhalliseksi keitaaksi. Keskuspuisto on paikka hengähtämiseen, ulkoliikuntaan ja erilaisille kulttuuritapahtumille. Keskuspuiston vesiallas valmistui vuonna Altaassa on Antti Maasalon valoveistoksista sekä Otto Romanovskin musiikista koostuva teos Oodi Vedelle. Allas hohtaa Oodi Vedelle -teoksen väriloistoa, tarjoaa toisinaan turvapaikan sorsalle poikueineen sekä mahdollisuuden soittaa veden päällä. 36

37 9 Asemanaukio Asemanaukio 1 Ükskord leidsin siit 15 eurot! 40-aastane naine, VR-i töötaja, sündinud Eestis Kerran löysin täältä 15 euroa! 40-v. nainen, VR:n työntekijä, syntynyt Virossa 37

38

39 Asemanaukio Junaliikenne Keravalla alkoi vuonna 1862, kun liikenne Helsinki- Hämeenlinna -rataosuudella käynnistettiin. Tuolloin keravalaisilta puuttui kuitenkin seisake ja asema, josta hypätä ohikulkevien junien kyytiin. Paikalliset lähestyivät rautatieviranomaisia kirjelmällä, jonka seurauksena Keravalle saatiin ylimääräinen raide sekä matkustajalaituri. Aseman osalta tilapäisjärjestelyjä kesti aina vuosiin , jolloin nykyinen Knut Nylanderin suunnittelema asemarakennus saatiin valmiiksi. Keravan asema on arvotettu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi ympäristöksi. Keravan asemasta muodostui risteysasema, kun Porvoon rataosuus valmistui vuonna Keravan teolliset tuotteet ja ihmiset ovat virranneet junaliikenteen mukana maailmalle aina noista päivistä asti. Nykyään asemalta virtaa yli 250:n junan matkassa ihmisiä ennen kaikkea töihin ja opiskelemaan sekä Keravalle että Keravalta naapurikuntiin. 39

40 10 Asemansilta Asemansilta Stations trakten är mycket vacker. 50-årig kvinna, studerande Aseman näkymä on hyvin kaunis. 50-v. nainen, opiskelija 40

41

42 Asemansilta Helsinki-Hämeenlinna rautatie katkaisi vuonna 1862 valmistuessaan Porvoosta Tuusulaan johtavan maantien. Risteyskohtaan rakennettiin aluksi tasoylikäytävä, jossa tapahtui vuosien saatossa kuitenkin useita ihmishenkiä vaatineita onnettomuuksia. Vaarallisen tasoristeyksen aikaa ehdittiin elää yli 60-vuotta ennen asemansillan rakentamista. Ensimmäinen rautatien ylittävä silta tehtiin puusta vuonna Silta korvattiin betonirakenteisella sillalla vuonna Uusien raiteiden vuoksi siltaa jatkettiin vielä vuonna Keravan keskusta sijaitsi aiemmin radan itäpuolella Vanhan Valtatien varressa, nykyisessä Sampolan kaupunginosassa luvun alussa palveluita alettiin rakentaa myös radan länsipuolelle. Vasta sillan myötä keskusta muutti hiljalleen kokonaan radan yli kaupallisten palveluiden keskittyessä radan länsipuolelle. 42

43 11 Lapila (alikulku) Lapilanpolku Tähän oli hyvä maalata graffiteja nuorempana. 32-v. mies, muotoilija, syntynyt Libanonissa 43

44

45 Lapila (alikulku) Lapilan kaupunginosa on saanut nimensä Lapila -nimisen maakirjatalon eli Lapilan kartanon mukaan. Vaikkei Lapila aivan oikea kartano ollutkaan, niin sillä oli kuitenkin hallussaan maita suurimmillaan n. 256 hehtaarin verran. Maita myytiin 1800-luvun lopusta alkaen esimerkiksi tiiliä valmistaneelle Kervo Tegelbrukille ja asuinrakentamiselle aina nykyisen Killan kaupunginosasta. Varsinainen Lapila jää Porvoontien itäpuolelle. Kevyt liikenne keskustan suuntaan on ohjattu Porvoon tien mutkassa kulkemaan kadun alitse. Kustannustehokas, liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta silmälläpitäen rakennettu alikulku on useiden alikulkujen tapaan karu kohta maisemassa kiemurtelevalla matkalla. Graffitimaalareille alikulut ovat tarjonneet katseilta piilossa olevia suuria seinäpintoja. Alikulkujen laittoman maalaamisen sijaan keravalaiset taiteilijat ovat voineet toteuttaa itseään laillisilla graffittiseinillä vuodesta 2010 alkaen. 45

46 12 Kultasepänkatu Sinkka 2 Näissä ikkunoissa on joskus mielenkiintoisia kuvia. 34-v. nainen, yrittäjä, syntynyt Kiinassa 46

47

48 Sinkka Sampolan kaupunginosaa alettiin kehittää radan itäpuolella 1980-luvulla. Radan ali suunniteltiin alikulku, joka yhdistäisi uuden asuin- ja liikekiinteistöjä yhdistävän alueen. Ennen rakentamista Sampolassa oli pajukoituneita tontteja sekä muutamia rakennuksia, jotka katsottiin purkukuntoisiksi. Kultasepänkatu 2 rakennettiin juuri ennen lamaa vuonna Se toimi alun perin Kinnarpsin huonekaluliikkeen näyttely- ja toimistotilana. Kinnarpsin siirrettyä toimintansa lähemmäksi metropolihuminaa, kaupunki osti kiinteistön ja kunnosti tilan kaupungin museoiden käyttöön. Nyt rakennuksessa toimivat Keravan taidemuseo ja Keravan museo sekä Keravan nuorisopalvelut. Kävijöilleen Sinkka tarjoaa 3 5 näyttelyä vuodessa paikallishistoriasta, muotoilusta ja taidemaailman ajankohtaisista ilmiöistä sekä lukuisia tapahtumia. Osittain näyttelyt näkyvät myös kadulle julkisivun suurista ikkunoista. 48

49 13 Santaniitynkatu Santaniitynkatu 3 3 Katru reizi, kad es atgriežos no trenažieru zāles, es jūtu, ka esmu stiprāks nekā es biju vakar. Vīrietis, 33 g., celtnieks, dzimis Latvijā Joka kerta kun palaan kuntosalilta, ajattelen, että olen vahvempi kuin eilen. 33-v. mies, rakennusmies, syntynyt Latviassa 49

50

51 Santaniitynkatu 3 Tiiliteollisuus kasvoi Keravalle 1800-puolenvälin jälkeen aloitetun raideliikenteen myötä. Hyvien liikenneyhteyksien muodostuminen joudutti teollisuuden kasvua alueella muutenkin. Tiiliteollisuudelle oli etua myös Keravan saviperäisestä maaaineksesta, jota voitiin nostaa aivan tehtaiden tuntumassa. Entisen Jaakkolan maakirjatalon toisen puoliskon eli Ali-Jaakkolan maita myytiin ab Kervo Tegelbrukille savennostomaiksi luvulla. Tiilitehtaan ohella aluelle nousi myös saha, Ornon valaisintehdas ja muita pienempiä teollisuusyrityksiä. Vanhempien teollisuuskiinteistöjen tilalle rakentuu luvuilla asutusta ja Jaakkolan pienteollisuusalue. 51

52 14 Talmantien palsta-alue Talmantie Muistelen siellä usein tytärtäni: olin sairaanhoitajana samassa sairaalassa, jossa tyttäreni kuoli. 70-v. nainen, sairaanhoitaja, syntynyt Espoossa I often remember my daughter there: I was working as a nurse in the same hospital in which my daughter died. 70 yr-old woman, nurse, born in Espoo 52

53

54 Talmantien palsta-alue Viljelykasvien kasvattaminen tiiviisti asutuissa kaupungeissa on mahdollistunut viljelyyn erikseen kaavoitetuilla palstoilla. Palstatilkkujen anti on tuonut ennen merkittävän lisän vähävaraisen ruokapöytään tuoreiden juuresten, kasvisten ja marjojen muodossa. Lisäksi palstapuutarhoissa on edistetty viljelykulttuuria, tallennettu maatiaislajikkeita ja jaettu tietoa sukupolvelta toiselle. Keravan Talmantien varressa sijaitsevalla palsta-alueella on kahdenlaisia palstoja: monivuotiseen viljelyyn soveltuvia aarin kokoisia alueita, joita kaupunki ei muokkaa valmiiksi sekä yksivuotisille kasveille tarkoitettuja aareja, joiden hintaan kyntö ja muokkaus kuuluvat. 10 x 10 metrin kokoisia peltomaita vuokrataan ainoastaan keravalaisille. 54

55 15 Ollilan Ollilan lampi lampi Tôi vẽ và chụp nhiều ảnh tại nơi này. 16 tuổi, nữ, học sinh, sinh ra tại Việt Nam Piirrän ja otan kuvia täällä. 16-v. nainen, opiskelija, syntynyt Vietnamissa 55

56

57 Ollilan lampi Maanviljelijä Frans Ollila patosi tilansa pohjoispuolella sijaitsevan suonotkelman 1900-luvun puolivälissä johtaakseen vettä navettaansa. Patoaminen nosti lammen pintaa, jolloin kallionotkelmaan muodostui nykyisen kaltainen Ollilan lampi. Lampi ja sen ympäristö on merkittävä luontokohde liki kauttaaltaan muokatussa keravalaisessa maisemassa. Ollilan lampi alueineen kuuluu nykyään Keravan kaupungille. Kaupunki osti Ollilan tilan maita vuonna 1987 ja vuonna Ollilan lampea on käytetty uimapaikkana ja avantouimareita varten on lammen rannalla sijainnut myös pieni lämmittelymökki. Lammen alueella risteilee kävely reittejä, siellä täällä on levähdyspaikkoja ja suota pääsee tutkimaan lähempää sen ylittäviltä pitkospuilta. 57

58

59 Kiitokset Amir Jan Anna Knappe Keijo Sahrman Sompion koulu Svenskbacka skola Keravan lukio ja aikuislukio Keravan opisto

60

Kuvia Kauniaisten keskusta-alueen muutoksesta 1900-luvun alusta vuoteen 2010. Muuttuva keskusta

Kuvia Kauniaisten keskusta-alueen muutoksesta 1900-luvun alusta vuoteen 2010. Muuttuva keskusta Kuvia Kauniaisten keskusta-alueen muutoksesta 1900-luvun alusta vuoteen 2010. Muuttuva keskusta GRANKULLA GRANKULLA KAUNIAINEN 1900-1910 (KAUNIAINEN) 1900-luvun alku - noin 1920-luvulle Thurmanin puistotie

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015

KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015 KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015 ASUKASKYSELY OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA Vastaajan nimi: Osoite: Puhelinnumero / sähköpostiosoite: Olen kaava-alueen

Lisätiedot

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo 1. Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Ramsinniemi, Vuosaari Helsinki Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo, maisema-arkkitehtuurin

Lisätiedot

HISTORIASUUNNISTUS KOKKOLASSA

HISTORIASUUNNISTUS KOKKOLASSA HISTORIASUUNNISTUS KOKKOLASSA Etsi karttaan merkityt numeroidut kohteet ja tee niihin liittyvät tehtävät. Jokaisesta kohteesta on vanha kuva ja kysymyksiä. Voit kiertää kohteet haluamassasi järjestyksessä.

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012 Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi 2.5.2012 Keskustastrategian rakennemallivaihtoehdot 3 kpl maankäytön

Lisätiedot

Viherkaupunkini Kerava. Viherseminaari suunnitteluinsinööri Ulla Eriksson

Viherkaupunkini Kerava. Viherseminaari suunnitteluinsinööri Ulla Eriksson Viherkaupunkini Kerava Viherseminaari 15.6.2017 suunnitteluinsinööri Ulla Eriksson Kuka olen? Ulla Eriksson suunnitteluinsinööri Kaupunkitekniikan toimialalla viher- ja ulkoliikunta-alueiden suunnittelu,

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Oulu ennen ja nyt. Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK

Oulu ennen ja nyt. Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK 1 Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK Oulu ennen ja nyt Tätä materiaalia voi käyttää apuna esimerkiksi historian tai kuvataiteiden opinnoissa. Tehtävät sopivat niin yläasteelle kuin

Lisätiedot

Velkaperää. ennen ja nyt. Opaskurssi 2005 Satu Halonen

Velkaperää. ennen ja nyt. Opaskurssi 2005 Satu Halonen Velkaperää ennen ja nyt Opaskurssi 2005 Velkaperää ennen ja nyt Arkkitehti Birger Brunilan piirtämän ja vuonna 1930 vahvistetun asemakaavan mukaan kaupungin osiin XII XIV kaavoitettiin uusia omakotitontteja.

Lisätiedot

Paikan henki. Kylämaiseman kulttuurinen ulottuvuus. Kylämaisemat kuntoon! Saaarijärvi 23.10.2009

Paikan henki. Kylämaiseman kulttuurinen ulottuvuus. Kylämaisemat kuntoon! Saaarijärvi 23.10.2009 Paikan henki Kylämaiseman kulttuurinen ulottuvuus Kylämaisemat kuntoon! Saaarijärvi 23.10.2009 Heli Rintahaka, Kulttuuriteemaryhmä / opetusministeriö Miten paikallisuus, paikan henki, koetaan? Paikka on

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Kerava 90 vuotta. Lehdistöinfo Keravan aseman kahvio 20.1.2014 klo 10

Kerava 90 vuotta. Lehdistöinfo Keravan aseman kahvio 20.1.2014 klo 10 Kerava 90 vuotta Lehdistöinfo Keravan aseman kahvio 20.1.2014 klo 10 Mistä on kyse? Tämä vuosi on Keravan kaupungille merkittävä, sillä kaupunki viettää 90- vuotisjuhlaansa. 3.1.2014 tuli kuluneeksi tasan

Lisätiedot

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria!

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Turun Kauppatoria ja lähiympäristön katuja koskeva kysely Tulokset Kyselyn ja tulokset ovat laatineet: Jimi Antikainen, Paula Keskikastari ja Jaana Mäkinen 16.4.2015

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

5.2 Ylikerava 5.2.1 Historia. 5.2.3 Kasvillisuus. 5.2.5 Tiestö. 5.2.7 Maisemahäiriöt. 5.3 Keravan vankila 5.3.1 Historia. 5.3.

5.2 Ylikerava 5.2.1 Historia. 5.2.3 Kasvillisuus. 5.2.5 Tiestö. 5.2.7 Maisemahäiriöt. 5.3 Keravan vankila 5.3.1 Historia. 5.3. Tuulikki Peltomäki Maankäyttöpalvelut Keravan kaupunki 20.12.2013 Sisällys 1 Johdanto 2 Työn lähtökohdat 2.1 Selvitysalue 2.2 Aineisto ja menetelmät 3.1 Maakuntakaava 3.2 Keravan Yleiskaava 2020 3.4

Lisätiedot

Yleiskaavaluonnoksen selostuksen liitteet

Yleiskaavaluonnoksen selostuksen liitteet Keravan kaupunki Yleiskaavaluonnoksen selostuksen liitteet Keravan yleiskaava 2035 (YK 6) 23.02.2015 Yleiskaavaluonnoksen selostuksen liitteet 1-21 Liite 1. Keravan voimassa oleva yleiskaavayhdistelmä

Lisätiedot

AMOS ANDERSON LASIPALATSI

AMOS ANDERSON LASIPALATSI AMOS ANDERSON LASIPALATSI AMOS ANDERSON LASIPALATSI HANKE Ajatus Amos Andersonin taidemuseon muutosta uusiin tiloihin syntyi keväällä 2013. Ensimmäisissä hahmotelmissa museon tilaohjelmaa sovitettiin Lasipalatsiin

Lisätiedot

VERMO. Toni Laurila, 69891L 3.5.2010 Aalto-yliopisto Kaupunkisuunnittelu Kaupunkitila 2 A-36.1203. 1/5 Rakeisuus 1:5000

VERMO. Toni Laurila, 69891L 3.5.2010 Aalto-yliopisto Kaupunkisuunnittelu Kaupunkitila 2 A-36.1203. 1/5 Rakeisuus 1:5000 N 1/5 Rakeisuus 1:5000 Asumisyksiköt 1:200 Kortteli 1:500 Terassi Poistumistietorni 15000 Asunto 8000 Fritz Langin Metropolis Kurssin ensimmäisessä harjoitustyössä käsittelin Fritz Langin elokuvaa Metropolis

Lisätiedot

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT Tämän kyselyn tavoitteena on kartoittaa ikäihmisten tulevaisuuden asumistarpeita ja odotuksia. Kysely on tarkoitettu yli 55-vuotiaille Jyväskylässä

Lisätiedot

www.sunnycarcenter.fi

www.sunnycarcenter.fi www.sunnycarcenter.fi www.sunnycarcenter.fi Sunny Car Center Oy Vankanlähde 7 13100 Hämeenlinna Tel +358 (0)10 322 3344 Fax +358 (0)10 322 3345 www.sunnycarcenter.fi Katariina Muukka Project Coordinator

Lisätiedot

ADPROFIT 2015. Kansallismuseo

ADPROFIT 2015. Kansallismuseo ADPROFIT 2015 Kansallismuseo Brief Miten saadaan lisää nuoria aikuisia Kansallismuseoon? Tausta Mielikuva Kansallismuseosta on tällä hetkellä pölyttynyt ja anonyymi. Terminä museo viittaa liikaa vain menneisyyteen.

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti Tulevaisuuden Tuusula 24- kyselyn raportti Tuusulan kunta Sisältö Kysely... 3 Asukkaiden näkemykset... 3 Tuusulan vahvuudet ja heikkoudet... 3 Kehitettävät ja ennallaan säilytettävät alueet... 4 Rakentamisen

Lisätiedot

Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011

Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Joulukuu 2011 Juha Rajahalme, rakennusarkkitehti AMK RakennusArkki RA Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Inventoinnin tausta Juankosken keskustaajamassa

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

ASUNTOMARKKINAT KERAVALLA LISÄÄ KERROSTALO- VAI PIENTALOASUNTOJA?

ASUNTOMARKKINAT KERAVALLA LISÄÄ KERROSTALO- VAI PIENTALOASUNTOJA? ASUNTOMARKKINAT KERAVALLA LISÄÄ KERROSTALO- VAI PIENTALOASUNTOJA? Kari Puustinen 26.11.2014 Keravan Omakotiyhdistys Maailma muuttuu Talouksien koko pienentynyt ja yksin asuvia on entistä enemmän. 1-hengen

Lisätiedot

UNELMIESI KOTI PICKALAAN

UNELMIESI KOTI PICKALAAN UNELMIESI KOTI PICKALAAN Parasta aikaa kotona ja vapaalla Pickalan asuntoalue sijaitsee luonnon keskellä meren rannassa, pääkaupunkiseudun tuntumassa vain reilun puolen tunnin ajomatkan päässä Helsingistä.

Lisätiedot

Tulevaisuuden Kaijonharju asukaskysely

Tulevaisuuden Kaijonharju asukaskysely Tulevaisuuden Kaijonharju asukaskysely 9.-31.12.2016 YHTEENVETO KYSELYN TULOKSISTA 28.3.2017 KYSELYN LÄHTÖKOHDAT Kaijonharju-yliopiston alueella asuvilta, opiskelijoilta, alueen toimijoilta ja muilta alueesta

Lisätiedot

AINUTLAATUISTA PALVELUASUMISTA EIRASSA

AINUTLAATUISTA PALVELUASUMISTA EIRASSA AINUTLAATUISTA PALVELUASUMISTA EIRASSA Villa Ensi Säätiö tarjoaa turvallista asumismukavuutta keskellä kauneinta Helsinkiä. Villa Ensin tuettua asumista tarvitseville henkilöille tarkoitetut huoneistot

Lisätiedot

Tikkurilan lähivuodet. Heureka 14.3.2014 Projektijohtaja Heikki Virkkunen Vantaan kaupunki

Tikkurilan lähivuodet. Heureka 14.3.2014 Projektijohtaja Heikki Virkkunen Vantaan kaupunki Tikkurilan lähivuodet Heureka 14.3.2014 Projektijohtaja Heikki Virkkunen Vantaan kaupunki 1932 Tikkurila 1942 Tikkurila Tikkurilan keskusta v. 2010 Tikkurilan keskusta v. 2015 (DIXIn eteläpää tuolloin

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

PERUSTIETOJA KUNNASTA

PERUSTIETOJA KUNNASTA PERUSTIETOJA KUNNASTA Nimi Maaninka on saamenkieltä ja tarkoittaa siikaa. Suomenkielinen asutus on omaksunut nimen, vaikkakin alkuperäinen merkitys on unohtunut. Ensimmäistä kertaa nimi esiintyy jo 1500-luvun

Lisätiedot

POHJOIS-HAAGAN LIIKENNERYHMÄN TOIMINTA

POHJOIS-HAAGAN LIIKENNERYHMÄN TOIMINTA POHJOIS-HAAGAN LIIKENNERYHMÄN TOIMINTA Pohjois-Haaga seuran kevätkokous 20.3.2013 20.3.2013 Liikenneryhmän saavutuksia 2011 2012 Tunnistettu kuusi kävelyn ja pyöräilyn pääreittiä ja koottu niiden osalta

Lisätiedot

ARVIO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOIDOSTA. Kauppalan keskusta Nurmes 2010

ARVIO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOIDOSTA. Kauppalan keskusta Nurmes 2010 ARVIO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOIDOSTA Katuvalaistus Koivukatujen hoito Siisteys Istutukset Kadut Puistojen hoito Liikennejärjestelyt Opasteet Sadevesiviemäröinti Yleisilme Jalkakäytävät Rakennusten kunto

Lisätiedot

EUROOPAN RAKENNUSPERINTÖPÄIVÄT 2009 Teemana kunnan- ja kaupungintalot Kankaanpää. äätöksenteon paikat

EUROOPAN RAKENNUSPERINTÖPÄIVÄT 2009 Teemana kunnan- ja kaupungintalot Kankaanpää. äätöksenteon paikat EUROOPAN RAKENNUSPERINTÖPÄIVÄT 2009 Teemana kunnan- ja kaupungintalot Kankaanpää ään n pääp äätöksenteon paikat Näyttelyn kokosi Maija Anttila avustajinaan Teija Kaarnametsä, Marjo Lahtinen ja Margit Mantila

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Kulttuurin tuotteistaminen. Case: Koiramäen lasten kaupunkiretki Turussa

Kulttuurin tuotteistaminen. Case: Koiramäen lasten kaupunkiretki Turussa Kulttuurin tuotteistaminen Case: Koiramäen lasten kaupunkiretki Turussa Hele Reunanen / Kulttuurin ketju -hanke, Turku Touring 5.5.2010 Mistä kaikki sai alkunsa? Matkailun ja majoitusliikkeiden edustajien

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014 RIGHT MA Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja A TNS 0 RIGHT MA Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta.

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

Ikaalinen Vanha kauppala kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009

Ikaalinen Vanha kauppala kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Ikaalinen Vanha kauppala kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: AIRIX Ympäristö 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Maastokartta ja ilmakuva... 4 Kartta 1788...

Lisätiedot

Vauhtia tuotantoon Ruskon teollisuusalueelta

Vauhtia tuotantoon Ruskon teollisuusalueelta Vauhtia tuotantoon Ruskon teollisuusalueelta Toimiva tuotanto-, varasto- ja toimistotila/teollisuustila osoitteessa Konetie 33, Oulu. E8 5,8 KM VALTATIE 20 2 MIN LENTOASEMA 16 KM OULUN KESKUSTA 8,5 KM

Lisätiedot

Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille sekä alueen elinkeinotoimijoille

Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille sekä alueen elinkeinotoimijoille KAUHAVAN KAUPUNKI Alahärmän oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille sekä alueen elinkeinotoimijoille Hyvä asukas, maanomistaja, elinkeinoelämän toimija! Kauhavan kaupunki

Lisätiedot

Janakkala, Sauvala, RATALAHTI

Janakkala, Sauvala, RATALAHTI !jo / '1/2. 20/2.. Janakkala, Sauvala, RATALAHTI 26.9.2007, Kaija Kiiveri-Hakkarainen, Anu Laurila Yleiskuva Ratalahden torpasta 26.9.2007. Ratalahden sijainti Renko ja Janakkalan rajan tuntumassa. Kohde:

Lisätiedot

Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja

Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja Maija Saraste Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin kirjastotapaaminen Saransk 7.10.2011 1 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeenlinna

Lisätiedot

Tapio Nikkari Elisenvaara nykyisin

Tapio Nikkari Elisenvaara nykyisin Tapio Nikkari Elisenvaara nykyisin Vietin elämäni ensimmäisen vuosikymmenen Elisenvaaran asemanseudulla. Ensimmäisessä osassa kerroin Elisenvaaran kylästä ja lapsuuteni maisemista ennen sotia. Toisessa

Lisätiedot

VANKILA JA TURUN PALO Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät.

VANKILA JA TURUN PALO Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät. Ohjeet Kulttuurikuntoilun tehtäviä varten Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät. TEHTÄVÄT ENNEN KÄVELYÄ TEHTÄVÄ 1 Lue kävelyn opastustekstit Alleviivaa uudet

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015 Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa Laura Uimonen 16.11.2015 Tutkimuksen taustaa Rakennusalalta, kunnilta, suunnittelijoilta ja kulttuuri toimijoilta kysyttiin syksyllä 2015 näkemyksiä kuva

Lisätiedot

Osallisuuden kehittämistä VKK-Metron tutkimuspäiväkodeissa

Osallisuuden kehittämistä VKK-Metron tutkimuspäiväkodeissa Osallisuuden kehittämistä VKK-Metron tutkimuspäiväkodeissa Lapsen kuuleminen Minun ihannepäiväkodissani lasten ajatuksia kuullaan seuraavalla tavalla: Lapsi saisi kertoa omat toiveet, ne otettaisiin huomioon.

Lisätiedot

Tehdashistorian elementtejä

Tehdashistorian elementtejä Tehdashistorian elementtejä Vanhaa paperitehtaan esineistöä otetaan talteen ja säilytetään tulevaa käyttöä varten. Esineet voidaan käyttää osana ympäristörakentamista tai paperitehtaan uutta sisustusta.

Lisätiedot

RIIHIMÄKI PELTOSAARI TOIMITILAKORTTELIN LUONNOSSUUNNITELMA 20.1.2014 B L O K A R K K IT EHDIT

RIIHIMÄKI PELTOSAARI TOIMITILAKORTTELIN LUONNOSSUUNNITELMA 20.1.2014 B L O K A R K K IT EHDIT RIIHIMÄKI PELTOSAARI TOIMITILAKORTTELIN LUONNOSSUUNNITELMA B L O K A R K K IT EHDIT E 1 - vaihe 1 Peltosaaren toimitilakorttelin luonnossuunnitelma vaihtoehto 1 I II 1 / 2 91.95 8:16 8:53 II 1 / 2 Peltosaaren

Lisätiedot

rautatie (melunlähde, fyysinen kulkueste) sähkölaitos sähköpylväät

rautatie (melunlähde, fyysinen kulkueste) sähkölaitos sähköpylväät ITIKAN KOLMIO / L2 1 2 3 2 1 9 6 7 vilkas autoliikenne vs. kapea kävelykatu risteyskohta: parempi liittymä kävelijöille? viheralue / näkäeste + leveä tiejakso 3 8 4 4 5 6 epäselvä kulkliittymä sähköpylväät

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

1. luokan kielivalinta. A1-kieli Pia Bärlund Palvelupäällikkö

1. luokan kielivalinta. A1-kieli Pia Bärlund Palvelupäällikkö 1. luokan kielivalinta A1-kieli Pia Bärlund Palvelupäällikkö 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 21.3.2017 21.3.2017 2 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A1-kieleksi saksa, ruotsi, venäjä ja englanti. Opetuksen

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

Robert Wilson/ Tapio Wirkkalan puisto

Robert Wilson/ Tapio Wirkkalan puisto Robert Wilson/ Tapio Wirkkalan puisto Puiston avajaiset 22.10.2012 Polku Punaiset kivipaadet kuva: Päivi Kiuru kuva: Päivi Kiuru TAPIO WIRKKALAN PUISTO Kun Robert Wilson piirsi puiston suunnitelman, se

Lisätiedot

SANATYYPIT JA VARTALOT

SANATYYPIT JA VARTALOT SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen? opiskelija opiskelijat opiskelija- opiskelijan pöytä pöydät pöydä-

Lisätiedot

Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus. Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos

Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus. Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos Asialista 30.1.2014 Kohteiden esittelyjä Keskustelua 2 Koulut Hansakallion koulu Vanttilan

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ITÄRANNAN KEHITTÄMINEN KYSELYN TULOKSET

LOVIISAN KAUPUNKI ITÄRANNAN KEHITTÄMINEN KYSELYN TULOKSET LOVIISAN KAUPUNKI ITÄRANNAN KEHITTÄMINEN KYSELYN TULOKSET YLEISTÄ KYSELYSTÄ Kyselyllä selvitettiin asukkaiden ja päättäjien näkemyksiä Loviisan Itärannan alueen suunnitteluvaihtoehtoihin. Mielipiteitä

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Tehtäviä. Saraleena Aarnitaival: Kirjailijan murha

Tehtäviä. Saraleena Aarnitaival: Kirjailijan murha Saraleena Aarnitaival: Kirjailijan murha JULKAISIJA: Oppimateriaalikeskus Opike, Kehitysvammaliitto ry Viljatie 4 C, 00700 Helsinki puh. (09) 3480 9350 fax (09) 351 3975 s-posti: opike@kvl.fi www.opike.fi

Lisätiedot

Nikkilän kehityskuva Utvecklingsbild för Nickby Maankäyttöjaostolle

Nikkilän kehityskuva Utvecklingsbild för Nickby Maankäyttöjaostolle Nikkilän kehityskuva Utvecklingsbild för Nickby Maankäyttöjaostolle 20.4.2016 Nikkilän askeleet 2035 NIKKILÄN KEHITYSKUVA ON KUNNAN YHTEINEN STRATEGIA NIKKILÄN KEHITTÄMISEKSI. KEHITYSKUVAN TAVOITEVUOSI

Lisätiedot

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012 Ryhmätyöt Ryhmä 1 Kulkusiltoja Ylöjärven puolelle Nykyinen kadunvarsipysäköinti on liian ahdas Runkokadun mutkassa Pysäköintilaitos parantaa

Lisätiedot

varuskunta lakkautettu 2007 alueen suunnittelu käynnistynyt 2008 osayleiskaava hyväksytty 2012, lainvoima 2014 asemakaavaluonnos valmistui 12/2013

varuskunta lakkautettu 2007 alueen suunnittelu käynnistynyt 2008 osayleiskaava hyväksytty 2012, lainvoima 2014 asemakaavaluonnos valmistui 12/2013 varuskunta lakkautettu 2007 alueen suunnittelu käynnistynyt 2008 osayleiskaava hyväksytty 2012, lainvoima 2014 480 hehtaaria 800 000 1 000 000 k-m 2 12 000 15 000 asukasta asemakaavaluonnos valmistui 12/2013

Lisätiedot

KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI 2016 2017 TEHTÄVÄT

KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI 2016 2017 TEHTÄVÄT Etunimi Sukunimi JULKAISUN OTSIKKO TULEE TÄHÄN Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI 2016 2017 TEHTÄVÄT Määräykset ja ohjeet 2016:7 Opetushallitus

Lisätiedot

- Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on vaaleammat hiukset.

- Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on vaaleammat hiukset. MAI FRICK KOMPARAATIO ELI VERTAILU 1. Komparatiivi -mpi -mpa, -mma monikko: -mpi, -mmi - Kumpi on vanhempi, Joni vai Ville? - Joni on vanhempi kuin Ville. - Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on

Lisätiedot

IHMISTEN JOKI KOHTAAMISIA JA KYSYMYKSIÄ AURAJOELLA. Helena Ruotsala, Turun yliopisto, Kansatiede, helena.ruotsala@utu.fi

IHMISTEN JOKI KOHTAAMISIA JA KYSYMYKSIÄ AURAJOELLA. Helena Ruotsala, Turun yliopisto, Kansatiede, helena.ruotsala@utu.fi . IHMISTEN JOKI KOHTAAMISIA JA KYSYMYKSIÄ AURAJOELLA Helena Ruotsala, Turun yliopisto, Kansatiede, helena.ruotsala@utu.fi AURAJOEN MONET KASVOT AURAJOEN NYKYISYYDESTÄ JA TULEVAISUUDESTA Kerrottu koettu

Lisätiedot

ETELÄINEN POSTIPUISTO ASEMAKAAVALUONNOKSEN ESITTELY. Eteläinen Postipuisto kaakon suunnasta

ETELÄINEN POSTIPUISTO ASEMAKAAVALUONNOKSEN ESITTELY. Eteläinen Postipuisto kaakon suunnasta ETELÄINEN POSTIPUISTO ASEMAKAAVALUONNOKSEN ESITTELY Eteläinen Postipuisto kaakon suunnasta ETELÄINEN POSTIPUISTO Eteläisen Postipuiston alueelle suunnitellaan uutta asuin- ja työpaikkarakentamista. Tavoitteena

Lisätiedot

Tikkakosken asukaskysely 2010

Tikkakosken asukaskysely 2010 2010 Tikkakosken asukaskyselyn koontia Jyväskylän kaupungin innovaatiopalvelut - Asukaskyselyssä kerättiin tikkakoskelaisten ajatuksia alueen kehittämisestä ja kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä Tikkakoskelle

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin 1..1 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista taidelainaamoihin. Tutkimus

Lisätiedot

Kulttuuria ja urheilua -reitti Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät.

Kulttuuria ja urheilua -reitti Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät. Ohjeet Kulttuurikuntoilun tehtäviä varten Kulttuuria ja urheilua -reitti Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät. TEHTÄVÄT ENNEN KÄVELYÄ TEHTÄVÄ 1 Lue kävelyn

Lisätiedot

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ MAANALAINEN PYSÄKÖINTI (ALUE B) 1:1000 N HAVAINNEKUVA 1:1000 Suunnitelma muodostaa Jyväskylän ruutukaavakaupungin lounaiskulmaan selkeän päätteen ja uuden vetovoimaisen saapumisnäkymän

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

NÄIN NÄIN Valokuvia maisemasta ja luonnosta Reino Pajarre. Näyttely Pohjanmaan valokuvakeskus 25.4. 20.5.2007

NÄIN NÄIN Valokuvia maisemasta ja luonnosta Reino Pajarre. Näyttely Pohjanmaan valokuvakeskus 25.4. 20.5.2007 NÄIN NÄIN Valokuvia maisemasta ja luonnosta Reino Pajarre Näyttely Pohjanmaan valokuvakeskus 25.4. 20.5.2007 NÄIN NÄIN MAISEMASTA NÄHTYÄ Maisema. Sana tarkoittaa yleensä nähtyä avaraa kohdetta, joskus

Lisätiedot

Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä. Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto

Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä. Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto Työpajan tavoite Tunnistetaan palvelukokemukseen lii4yvien

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN?

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? 1. MILLOIN? KOSKA? 2. MIHIN AIKAAN? 3. MINÄ PÄIVÄNÄ? 4. MILLÄ VIIKOLLA? 5. MISSÄ KUUSSA? 6. MINÄ VUONNA? 7. MILLÄ VUOSIKYMMENELLÄ? 8. MILLÄ

Lisätiedot

Helsingin Joutsen apteekki. Tiina Oksala

Helsingin Joutsen apteekki. Tiina Oksala Helsingin Joutsen apteekki 100-vuotisjuhlaseminaari Kaupunkikeskustan kivijalkakaupat Tiina Oksala Toimitusjohtaja, Erikoiskaupan Liitto Esityksen sisältö - Tiivistelmä esityksestä 17.11.2012 Erikoiskaupan

Lisätiedot

Kannanotto asemakaavan laajennukseen. Alueen katuverkko on erittäin huonossa kunnossa.

Kannanotto asemakaavan laajennukseen. Alueen katuverkko on erittäin huonossa kunnossa. 1 Pirkkalan kunta Kannanotto asemakaavan laajennukseen ympäristölautakunta Suupantie 11, 33960 Pirkkala Huovin-Lepomoision omakotiyhdistys ry Omakotiyhdistys käsitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Kolme kaavamuutosta Oulunkylässä

Kolme kaavamuutosta Oulunkylässä Kolme kaavamuutosta Oulunkylässä Maaherrantien tonteille kerrostaloja, uusi päiväkoti Jokiniementien varteen Asuntoja Oulunkyläntorin laitaan, vanha asema suojellaan Kerrostalo Paturintien varteen Illan

Lisätiedot

Mikä tekee Malminkartanosta ainutlaatuisen asua, työskennellä ja virkistäytyä? Avokysymys, 182 vastausta

Mikä tekee Malminkartanosta ainutlaatuisen asua, työskennellä ja virkistäytyä? Avokysymys, 182 vastausta Mikä tekee Malminkartanosta ainutlaatuisen asua, työskennellä ja virkistäytyä? Avokysymys, 182 vastausta - Hyvät liikenneyhteydet - Keskustaan 15 min, lentokentän suuntaan, Myyrmäkeen - Hyvät pyöräily-yhteydet

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Aakkoset Aa Ii Uu Ss Nn Ee Oo Ll Rr Mm Tt Ää Pp Kk Jj Vv Hh Yy Öö Dd Gg Bb Ff Cc Ww Xx Zz Qq Åå Numerot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kuka on...? (adjektiivit) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kenellä on...? (omistaminen)

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

T 7 Pähkinälehdon laajennuksen, osan A, asemakaava ja asemakaavan muutos

T 7 Pähkinälehdon laajennuksen, osan A, asemakaava ja asemakaavan muutos Valtuusto 36 15.06.2015 T 7 Pähkinälehdon laajennuksen, osan A, asemakaava ja asemakaavan muutos 652/10.02.03/2014 MAAJAOS 19 Maankäyttöjaosto 18.3.2015 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Jarkko Lyytinen,

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

LÄHIÖOHJELMA 2008-2011, KOMPAKTI KAUPUNKI-HANKE IMPOLAN LÄHIÖKÄVELY, MUISTIO. AIKA Keskiviikkona, 12.8.2009, kello 13.00-15.00

LÄHIÖOHJELMA 2008-2011, KOMPAKTI KAUPUNKI-HANKE IMPOLAN LÄHIÖKÄVELY, MUISTIO. AIKA Keskiviikkona, 12.8.2009, kello 13.00-15.00 LÄHIÖOHJELMA 2008-2011, KOMPAKTI KAUPUNKI-HANKE IMPOLAN LÄHIÖKÄVELY, MUISTIO AIKA Keskiviikkona, 12.8.2009, kello 13.00-15.00 PAIKKA Impolan kaupunginosa Sininen lounashuone OSANOTTAJAT: Aarne Saari As

Lisätiedot

Onks tääl tämmöstäki ollu?

Onks tääl tämmöstäki ollu? Onks tääl tämmöstäki ollu? Liedon kulttuuriympäristön dokumentointihanke Nautelankosken museo Kulttuuriympäristö on ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta syntynyt kokonaisuus Dokumentointihanke tallettaa

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

Tiivistämällä tehokkuutta ja taloutta. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Tiivistämällä tehokkuutta ja taloutta. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Tiivistämällä tehokkuutta ja taloutta Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Järvenpää kasvaa ja kehittyy Kunnan tehtävänä on huolehtia alueiden käytön ja rakentamisen ohjaamisesta alueellaan. Maapolitiikan ja

Lisätiedot

Asumisen näkymiä Helsingin seudulla. ARY-seminaari 9.12.2008 Osmo Soininvaara

Asumisen näkymiä Helsingin seudulla. ARY-seminaari 9.12.2008 Osmo Soininvaara Asumisen näkymiä Helsingin seudulla ARY-seminaari 9.12.2008 Osmo Soininvaara Oikeisiin paikkoihin vai haluttuihin Missä ihmiset halauvat asua? Missä heidän pitäisi haluta? Onko ristiriitaa suunnittelijoiden

Lisätiedot

JOKA -pronomini. joka ja mikä

JOKA -pronomini. joka ja mikä JOKA -pronomini joka ja mikä Talon edessä on auto. Auto kolisee kovasti. Talon edessä on auto, joka kolisee kovasti. Tuolla on opettaja. Opettaja kirjoittaa jotain taululle. Tuolla on opettaja, joka kirjoittaa

Lisätiedot