Toimittanut Kalle Hamm

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimittanut Kalle Hamm"

Transkriptio

1

2

3 Taide- ja museokeskus Sinkka, Kerava Vieraalla maalla -näyttely, 2014

4 Toimittanut Kalle Hamm Tekstit Veikko Halmetoja, Kalle Hamm, Laura Kauppinen ja Tommi Uutela Kansi, kartat ja taitto Kalle Hamm Valokuvat Kalle Hamm, paitsi Kirsikkapuisto s. 23 Keijo Sahrman Unigrafia Helsinki 2014 All rights reserved Kaikki oikeudet pidätetty ISBN

5 Kuuleeko Kerava? 8 1. Aurinkomäki Prisma Keravan keskusta Kirsikkapuisto Seunalantie Killan puisto Maauimala Keskuspuisto Asemanaukio Asemansilta Lapila (alikulku) Sinkka Santaniitynkatu Talmantien palsta-alue Ollilan lampi 55

6

7

8 Kuuleeko Kerava? Kalle Hammin työskentelyssä on usein yhteisötaiteellisia piirteitä. Yhteisötaide on nopeasti noussut nykykuvataiteen keskiöön, yhdeksi tärkeimmistä tällä hetkellä vaikuttavista trendeistä. Yhteisötaiteeksi kutsutaan lähes mitä tahansa vanhainkotien harrasteryhmistä poliittisiin tempauksiin. Ei ole helppoa asettaa kriteereitä sille, mikä yhteisötaiteeksi nimetystä toiminnasta on kiinnostavaa nimenomaan kuvataiteen näkökulmasta. Oman haasteensa asettavat myös monimutkaiset eettiset kysymykset. Milloin on oikein alistaa ihmiset taiteen materiaaliksi, mitä yhteisö yhteisötaiteesta saa ja miten yhteisö esitetään yleisölle? Valitettavan paljon näkee taidetta ja taideprojekteja, jotka vaikuttavat siltä, että taiteilija ei ole ollut vastuussa teoksestaan kellekään. Pahimmillaan vastaan on tullut yhteisötaideprojekteja, joissa valitun ihmisryhmän kanssa on aloitettu projekti, saatu riittävä määrä materiaalia dokumentaatioon ja lopetettu projekti kesken. Erityisesti terapoivissa tai voimaannuttavissa hankkeissa tämä syö pohjan koko teokselta. Yhteisötaideteokset voi luokitella monella eri kriteerillä. Yksi helposti hahmotettava kriteeri perustuu siihen, miten teoksen tekoprosessissa mukana oleva yhteisö on valikoitunut. Usein tekijät valitsevat valmiin yhteisön, jonka kanssa lähtevät ideaansa työstämään. Tällöin taiteilija menee ajatustensa kanssa esimerkiksi lastenkotiin, vankilaan, harrasteryhmään tai maahanmuuttajayhteisöön. Hieman erilainen on konsepti, jossa yhteisötaideprojektiin osallistumaan valikoituvat ihmiset 8

9 eivät ole osa mitään tiettyä kokonaisuutta vaan valikoituvat mukaan oman ja taiteilijan aktiivisuuden varassa. Tämä julkaisu esittelee Kalle Hammin uusinta yhteisötaideprojektia Kuuleeko Kerava?. Se sijoittuu luonteeltaan näiden kahden erilaisen lähestymistavan väliin. Se tehtiin yhteistyössä Keravalla asuvien kieliryhmien kanssa. Teosta varten 165 keravalaiselta kysyttiin heille merkityksellistä paikkaa Keravalla. Lopulliseen teokseen valittiin 15 paikkaa ja niihin liittyvää tarinaa. Projektin aikana erikielisten yhteisöjen edustajat jalkautettiin omien yhteisöjensä pariin ja he keräsivät yhteisön jäseniltä tarinoita paikoista, jotka ovat heille merkityksellisiä. Tarinoiden kerääjinä toimivat Svenskbackan, Sompion koulun sekä Keravan aikuislukion opiskelijat. Heille pidettiin ensin työpaja, jossa he perehtyivät haastattelutapoihin ja Keravan maantieteeseen. Tarinoita kerättiin joulukuusta 2013 huhtikuuhun Hamm on siis hyödyntänyt kouluja tavoittaakseen sopivia ihmisiä mukaan toteuttamaan Kuuleeko Kerava? -yhteisötaideprojektia. Itse teos on kuitenkin toteutettu koulujen ulkopuolella täysin omana projektinaan. Teoksen yhteisöllinen ulottuvuus on monipolvinen. Haastattelijoiden kouluttaminen ja haastattelujen toteuttaminen ovat molemmat suhteellisen suppean ryhmän kanssa toteutettuja yhteisöllisiä tekoja. Laajemman, kaikkia keravalaisia koskevan ulottuvuuden teos sai valmistuttuaan. Kuuleeko Kerava? on kunnianosoitus paikalliselle identiteetille ja oman historian kirjoittamiselle. Teos tallentaa Keravan eri kieliryhmien arjen mikro- ja lähihistoriaa ja tarjoaa samalla vaihtoehdon viralliselle historiankirjoitukselle, jonka näkökulma 9

10 on etäännytetty yksilön kokemuksesta: mitä joku on kokenut tällä paikalla ja mitä tämä paikka merkitsee hänelle. Usein ne paikat, mitä kunta tai kaupunki virallisissa esitteissään nostaa merkittäviksi ja kiinnostaviksi, eivät ole sitä asukkaille. Näin on erityisesti silloin, kun kyseessä on muut kuin suomea puhuvat yhteisöt. Teoksen toteuttamisen aikana tehdyt haastattelut edustavat yhteisön identiteettiä vahvistavaa taiteen tekemisen tapaa. Se, että Hamm ei itse ole tehnyt haastatteluja vaan eri kieliryhmien edustajat on koulutettu haastattelujen tekoon, korostaa teoksen osallistavaa luonnetta. Lopputulos on erilaisia paikkoja sisältävä kierros Keravalla. Näille paikoille on sijoitettu emalikyltit, jotka kertovat, miksi kyseinen paikka on vastaajille tärkeä. Tämä kirja toimii oppaana kierroksella. Teokseen valitut 15 paikkaa edustavat arabian-, darin-, espanjan-, kiinan-, suomen-, ranskan-, ruotsin-, thain-, venäjän-, vietnamin- ja vironkielisiä keravalaisia. Heille tärkeitä paikkoja ovat keskustan julkiset palvelut ja erilaiset virkistymispaikat kuten urheilu- ja viheralueet. Iso ryhmä vastaajista, 33 henkeä, korosti oman kotinsa merkitystä. Nämä omaan kotiin liittyvät tarinat jätettiin pois, koska kenenkään kotirauhaa ei haluttu häiritä eikä henkilötietoja julkistaa. Selvästi eniten tarinoita kohdistui Keravan kirjastoon ja sen vieressä olevaan puistoon, yhteensä 22 kappaletta. Keskustan julkiset palvelut ja liiketilat saivat myös paljon osumia, 22 tarinaa. Lisäksi rautatieasemaan liittyvät kahdeksan tarinaa kertovat omalla tavallaan liikenneyhteyksien merkityksestä. 10

11 Tärkeiksi koettiin myös erilaiset harrastus- ja virkistysalueet. Erilaisiin urheiluhalleihin ja -kenttiin tuli 25 tarinaa. Aurinkomäkeen viisi ja keskustan ympärillä sijaitseviin viher- ja virkistysalueisiin yhteensä 20 tarinaa. Kouluihin ja museoihin liittyi myös paljon tarinoita, yhteensä 11 kappaletta. Samoin yhdistysten ja muiden yleishyödyllisten järjestöjen toimipaikkoihin tuli 10 osumaa. Näiden lisäksi oli kuusi muuta paikkaa, jotka eivät sijainneet Keravan alueella. Vastaajat saivat halutessaan kertoa sukupuolensa, ikänsä, synnyinmaansa ja ammattinsa. Vastanneista miehiä oli 83 ja naisia 81. Vastanneiden ikä vaihteli 6-vuotiaasta 70-vuotiaaseen ja laskennallinen keski-ikä oli 25 vuotta. Kuuleeko Kerava? -teokseen osallistuneista 2 oli Afganistanista, 1 Espanjasta, 1 Intiasta, 1 Japanista, 3 Kazakstanista, 1 Kiinasta, 24 Suomesta, 1 Latviasta, 1 Libanonista, 2 Perusta, 1 Ruotsista, 10 Thaimaasta, 3 Turkista, 2 Unkarista, 2 Ukrainasta, 6 Venäjältä, 9 Virosta ja 15 Vietnamista. Loput 80 vastaajaa ei ilmoittanut synnyinpaikkaansa kyselyn yhteydessä. Kyselyyn sai vastata anonyymisti. Teoksen toteuttamiseen liittyvien yksityiskohtien dokumentointi on tyypillinen piirre Kalle Hammin toteuttamille yhteisötaideteoksille. Tämä korostaa teosten läpinäkyvyyttä. Yleisön, toteutuksessa mukana olevan yhteisön ja teoksen tuotantoon ja rahoitukseen osallistuneiden tahojen on helppo saada kokonaiskuva siitä, mitä teoksessa on tehty, miten se on toteutettu ja keihin se on kohdistunut ja tulee kohdistumaan. 11

12 Hamm on myös aina pitänyt huolen siitä, että teokset toimivat taideyleisön näkökulmasta. Teosten dokumentaatioon on kiinnitetty erityistä huomiota siten, että tekoprosessi, tavoitteet ja toimijat tulevat yleisölle näkyviksi. Hän kiinnittää huomiota myös teosten esillepanon ja dokumentaation estetiikkaan. Teokset eivät näyttäydy katsojille vain ideatason kautta vaan myös katsomisen ja parhaassa tapauksessa kokemuksen kautta. Nyt yleisöllä on mahdollisuus samaistua Kuuleeko Kerava? -teokseen osallistuneisiin ihmisiin. On mahdollisuus kokea löytämisen iloa, joko kiertämällä emalikyltein merkatut kohteet harkitusti tai kohtaamalla niitä sattumalta. Suuri osa yleisöstä ei kylttejä huomatessaan tule koskaan tietämään niiden taustoja. Kyltit pystyvät siitä huolimatta välittämään sellaista informaatiota, joka on yleisesti tunnistettavaa. Näin kylttejä havaitsevista keravalaisista tulee lopulta, ei vain teoksen yleisöä vaan myös osa yhteisötaideteoksen olemassaolon mahdollistavaa yhteisöä. Veikko Halmetoja 12

13 1 Kauppakaaren Aurinkomäki ja Asemantien välissä Tapasin täällä pojan, josta pidin paljon ja hänestä tulikin sitten poikaystäväni. 30-v. nainen, lastenhoitaja, syntynyt Suomessa I met a boy here who I liked a lot and then he became my boyfriend. 30 yr-old woman, nanny, born in Finland 13

14

15 Aurinkomäki Aurinkomäki eli Helleborgin mäki -nimitys tulee mäen laella sijainneesta Villa Helleborg -huvilasta. Huvilan rakennutti vuonna 1900 Ali-Heikkilän tytär Viktoria Helenius. Talon rakennuttanut Viktoria kuoli vuonna 1913, jonka jälkeen huvila on ollut Heleniuksen perikunnan, Suomen Liittopankin, Keravan kirkkoyhdistyksen ja Keravan kauppalan omistuksessa. Kauppalan aikaan rakennus päästettiin rappiolle. Vuonna 1975 helmikuussa riehunut palo vaurioitti kiinteistöä, jonka seurauksena huvila purettiin. Villa Helleborgin lisäksi mäellä on ollut myös muuta huvilatyyppistä asutusta. Nykyinen Aurinkomäki nimi esiintyy vuonna 1910 maarekisterikirjoissa, kun asemamiesten esimies R. Kyöri lunasti itselleen mäeltä tontin Aurinkomäki RN:O 2:47. Nykyiselleen Aurinkomäki muotoutui Kauppakaari kävelykadun alkuvaiheessa, kun rakennusvirasto järjesti yleisölle ideakilpailun mäen kohtalosta. Aurinkomäkeä lähdettiin muokkaamaan Juha Mäkisen ehdotuksen mukaiseksi, jossa siitä tulisi yleinen puisto polkuineen, laululavoineen, katsomoineen ja lasten leikkipuistoineen. Maisemasuunnittelija Pertti Jääskeläinen muokkasi voittajaehdotuksesta yleissuunnitelman. 15

16 2 Prisma Prisma, Kauppakaari 2 Täällä on kaunista auringon laskiessa. 14-v. nainen, syntynyt Afganistanissa, opiskelija 16

17

18 Prisma Hypermarketteja aletaan rakentaa Suomeen 1970-luvulla. Suomessa niitä rakennetaan samanaikaisesti lähelle kaupunkien keskustoja ja toisaalla keskustojen ulkopuolelle. Keravalle varsinaiset hypermarketit ovat tulleet vasta 2000-luvulla. Ne ovat löytäneet paikkansa aivan kaupungin keskustasta ja ovat tämän vuoksi saavutettavat autoilijoiden lisäksi myös kävelijöille ja pyöräilijöille. Hypermarkettien myötä keskustan painopiste on Keravalla siirtynyt hiljalleen lähemmäs junarataa. Keravan Kauppakaaren itäpäässä sijaitsevan Prisman paikalla on sijainnut ennen ns. Työväenkortteli. Korttelista löytyi Työväentalo, Työväenyhdistyksen ravintola Perhelä sekä mutterielannoksi tai suurelannoksi kutsuttu osuusliike Elannon myymälä. Puinen työväentalo purettiin 1983, ravintola ja myymälä vuonna Tilalle rakennettiin Elannon hypermarket Maxi-tavaratalo. HOK avasi kiinteistössä Prismansa vuonna 2001 muutostöiden jälkeen. 18

19 น น น น น ย น ย ฬ ฬ 3 Keravan keskusta Kauppakaari รา นตา งๆสถานร ถไฟสถาน ขนส งสถาน ต ารวจส าน กงาน ประก ส งคม(เกะลา) ห อ งสมด รา นขายยาธนาคารโรงเรย น รา นตา งๆสถานร ร านอาหารตา ถไฟสถาน ขนส งสถาน ต ารวจส าน กงาน งๆศ ยอ นาม และสวนก า ประก ส งคม(เกะลา) ในศ ห ยก อ งสมด ลางข รา องเมอ นขายยาธนาคารโรงเรย ง น ร านอาหารตา งๆศ ยอ นาม และสวนก า ในศ ยก ลางข องเมอ ง ผ ห ญง อาย 29ป เป นน กศ กษา ไดเ กด ในประเทศไทย ผ ห ญง อาย 29ป เป นน กศ กษา ไดเ กด ในประเทศไทย Keskustassa on kaikki: kaupat, juna-, bussi- ja poliisiasemat, Kela, kirjasto, apteekki, pankki, koulu, ravintolat, terveyskeskus, uimahalli ja urheilupuisto. 29-v. nainen, opiskelija, syntynyt Thaimaassa 19

20

21 Keravan keskusta Allmänvägen, Valtatie, Tuusulantie halkoi Keravaa hiekkaisena valtaväylänä aina 1960-luvulle saakka. Sen varrelle keskittyivät niin kaupalliset kuin julkishallinnonkin palvelut 1900-luvun alusta alkaen. Teollisuudella oli näkyvä paikkansa keskustassa aina 1970-luvulle saakka, kun Puusepäntehdas sijaitsi nykyisen kaupungintalon paikalla. Puusepäntehtaan siirryttyä Ahjoon alkoi keskusta kehittyä nykyiseen asuunsa tornitaloineen ja kävelykatuineen. Keravan keskustan tunnuspiirteenä pidetään sen kävelykatua Kauppakaarta, jonka varrelle merkittävä osa Keravan kaupallisesta toiminnasta sijoittuu. Kävelykadulla on useita levähdys ja ajanviettopaikkoja ja sen keskellä on markkinakojuja kesät talvet. Jo 1960-luvulta haaveissa ollut kävelykatu oli päättäjille hankala. Se piirrettiin kaavaan 1970-luvun alussa, mutta toteutettiin Kauppakaareksi vaiheittain vuodesta 1977 vuoteen Pian keskustassa alkavat uudet mullistukset. Kaupungintalon toimintoja siirretään vanhaan Kauppalantaloon sekä uuteen Sampolan palvelukeskukseen. Vanhojen liikehuoneistojen paikalle on hahmoteltu lisää tornitaloja katutasossa sijaitsevine liikehuoneistoineen. 21

22 4 Kauppakaari Kirsikkapuisto 17 Эти вишневые деревья зацветают первыми. Когда опадают их лепестки, весна приходит в город. Они являются символом возрождения. женщина, родилась в России Nämä kirsikkapuut kukkivat ensimmäisenä. Terälehtien pudottua kevät saapuu kaupunkiin. Ne ovat uudestisyntymisen symboli. nainen, syntynyt Venäjällä 22

23

24 Kirsikkapuisto Keravalla on viherrakentamisessa suunniteltu kukkaloistoa erityisesti kevääseen. Puhutaan värittömän talven jälkeisestä keväthumauksesta, väriloistosta, joka valtaa koko kaupungin. Keväthumauksen mieleenpainuvin näky, kirsikankukat, on pitkällisen odotuksen tulos ja varma merkki kesän saapumisesta. Koristekirsikoita on istutettu eri puolille kaupunkia ja suurempana ryhmänä Kauppakaaren länsipäähän. Siinä, jos missä voi nauttia vain muutaman päivän kukkivien kirsikoiden elämän hetkellisyydestä muistuttavasta kauneudesta. Kauppakaaren kirsikkapuut voitiin istuttaa paikoilleen vasta, kun keravalaiset olivat tottuneet kävelykatuunsa. Alun perin kävelykadulle oli annettu ehto, että se tuli olla avattavissa uudelleen raskaammalle liikenteelle vain muutaman vuorokauden sisällä. Kirsikkapuiden loistosta nauttiva Sirkusmuistomerkkikin (1979) suunniteltiin niin, että käskyn tullessa se saataisiin siirrettyä pois autoliikenteen alta. 24

25 5 Seunalantie Seunalantie 15 Kävimme lapsena leikkimässä täällä kannon ympärillä. 30-v. nainen, myyntipäällikkö, syntynyt Keravalla We played around a stump here when we were children. 30 yr-old woman, sales manager, born in Kerava 25

26

27 Seunalantie Sompion kaupunginosa kuului aikoinaan Heikkilän maakirjatalon maihin. Heikkilän tilan pilkkoutuessa siirtyi nykyisen Sompion alueen maat Bergan tilalle. Keravan kauppalan keskustan laajetessa hiljalleen radan länsipuolelle, maa-alue alkoi 1900-luvun alussa kiinnostaa myös Viisikoksi kutsuttua tonttikeinottelijoiden ryhmää. Ryhmään kuuluivat kauppias Niilo Sainio, seppä Vilhelm Lager, huvilanomistaja Herman Santala, muurari Ander Johan Kaikusalo ja kirvesmies Kalle Tuominen. Vuonna 1908-alue päätyi keinottelijoiden haltuun. Lähinnä hakamaina toiminut alue alkoi kuitenkin rakentua varsin hitaasti 1920-luvulta alkaen. Keravan väkiluku kasvoi tasaisesti hyvien liikenneyhteyksien ja työtä tarjonneen teollisuuden vuoksi, mutta vasta maaltamuutto luvuilla kiihdytti kauppalan rakentumista. Kerrostaloja nousi uusille tulokkaille erityisesti keskustan laidoille. Seunalantien varren mataliin kerrostaloihin päästiin muuttamaan jo 1960-luvulla. 27

28 6 Kankurinpolku Killan puisto Я была здесь на прогулке с моим первым сыном. Ему была только одна неделя от роду. Женщина в возрасте 31 года, юрист, родилась в России Olin täällä kävelyllä ensimmäisen poikani kanssa. Hän oli vasta yhden viikon ikäinen. 31-v. nainen, juristi, syntynyt Venäjällä 28

29 29

30 Killan puisto Killan puisto on perustettu vuonna Kumpuilevilla nurmikentillä ja pienillä puistikkoalueilla viihtymisen lisäksi Killan puistossa on mahdollisuus aktiiviseen liikkumiseen eri muodoissa. Puistossa on koripallokenttä ja palloseiniä, leikkipuisto ja tekonurmella päällystetty pelikenttä. Isolla hiekkakentällä pelataan pesäpalloa ja koirapuistossa pääsevät nelijalkaiset ystävätkin nauttimaan vapauden hurmasta. Vihreä on Keravan tunnusväri. Teollisuuskeskittymästä kauppalan kautta kaupungiksi kasvanut Kerava on kaavoituksella huolehtinut viheralueiden riittävyydestä niin keskustassa kuin kaupungin laidoillakin. Jo 1970-luvulta alkaen on kaupunkisuunnittelussa painotettu vehreyden tuomaa viihtyisyyttä välillä tiiviinkin rakentamisen keskellä. 30

31 7 Tuusulantie Maauimala 45 Un très bel endroit pour profiter d une agréable journée ensoleillée. femme de 48 ans, secrétaire, ne en France Kaunis paikka nauttia aurinkoisesta päivästä. 48-v. nainen, sihteeri, syntynyt Ranskassa 31

32

33 Maauimala Viisikymmentäluku oli maauimaloiden rakentamisen kultaaikaa. Keravan ohella maauimaloita avattiin mm. Turkuun, Riihimäelle, Hämeenlinnaan, Raumalle, Helsingin Kumpulaan ja Kotkaan. Uimaloissa oli tilaa niin lapsille kuin aikuisillekin ja useimpiin uimaloihin rakennettiin myös hyppytornit huimapäille. Keravan kauppalan maauimala sai alkunsa vuonna 1953 kaupunginhallituksen annettua vastavalitulle kauppalan arkkitehti Esko Lehtoselle tehtäväksi suunnitella maauimalan louhoskuoppaan Tuuslantien varteen. Veikkausvoittovaroista oli tuolloin mahdollista saada tukea maauimalahankkeille, jota Lemmenlammeksi kutsutulle kauppalan uimalallekin jaettiin tuolloin 5 miljoonaa markkaa. Uimala vihittiin käyttöön

34 8 Paasikivenkatu Keskuspuisto 12 Me encanta levantarme por las mañanas y disfrutar de las vistas desde la terraza de mi casa. Hombre de 28 años, ingeniero, nacido en España Minusta on ihanaa nousta aamuisin katselemaan tätä näkymää kotini parvekkeelta. 28-v. mies, insinööri, syntynyt Espanjassa 34

35

36 Keskuspuisto Keravan keskuspuistossa on mahdollisuus virkistäytyä vesialtaan ja viheralueiden katveessa aivan kaupungin keskustan tuntumassa. Puisto on kokenut vuosikymmenten ajan monta muodonmuutosta, vaikka ns. Molanderin mäki on ollut virkistyskäytössä jo 1950-luvulta alkaen. Nykyiseen asuunsa puisto muokattiin 2000-luvulla. Ympäröivät rakennukset, kuten uusi kirjasto, asuinrakennukset sekä Keuda-talo rajaavat puiston liikenteen hälyltä rauhalliseksi keitaaksi. Keskuspuisto on paikka hengähtämiseen, ulkoliikuntaan ja erilaisille kulttuuritapahtumille. Keskuspuiston vesiallas valmistui vuonna Altaassa on Antti Maasalon valoveistoksista sekä Otto Romanovskin musiikista koostuva teos Oodi Vedelle. Allas hohtaa Oodi Vedelle -teoksen väriloistoa, tarjoaa toisinaan turvapaikan sorsalle poikueineen sekä mahdollisuuden soittaa veden päällä. 36

37 9 Asemanaukio Asemanaukio 1 Ükskord leidsin siit 15 eurot! 40-aastane naine, VR-i töötaja, sündinud Eestis Kerran löysin täältä 15 euroa! 40-v. nainen, VR:n työntekijä, syntynyt Virossa 37

38

39 Asemanaukio Junaliikenne Keravalla alkoi vuonna 1862, kun liikenne Helsinki- Hämeenlinna -rataosuudella käynnistettiin. Tuolloin keravalaisilta puuttui kuitenkin seisake ja asema, josta hypätä ohikulkevien junien kyytiin. Paikalliset lähestyivät rautatieviranomaisia kirjelmällä, jonka seurauksena Keravalle saatiin ylimääräinen raide sekä matkustajalaituri. Aseman osalta tilapäisjärjestelyjä kesti aina vuosiin , jolloin nykyinen Knut Nylanderin suunnittelema asemarakennus saatiin valmiiksi. Keravan asema on arvotettu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi ympäristöksi. Keravan asemasta muodostui risteysasema, kun Porvoon rataosuus valmistui vuonna Keravan teolliset tuotteet ja ihmiset ovat virranneet junaliikenteen mukana maailmalle aina noista päivistä asti. Nykyään asemalta virtaa yli 250:n junan matkassa ihmisiä ennen kaikkea töihin ja opiskelemaan sekä Keravalle että Keravalta naapurikuntiin. 39

40 10 Asemansilta Asemansilta Stations trakten är mycket vacker. 50-årig kvinna, studerande Aseman näkymä on hyvin kaunis. 50-v. nainen, opiskelija 40

41

42 Asemansilta Helsinki-Hämeenlinna rautatie katkaisi vuonna 1862 valmistuessaan Porvoosta Tuusulaan johtavan maantien. Risteyskohtaan rakennettiin aluksi tasoylikäytävä, jossa tapahtui vuosien saatossa kuitenkin useita ihmishenkiä vaatineita onnettomuuksia. Vaarallisen tasoristeyksen aikaa ehdittiin elää yli 60-vuotta ennen asemansillan rakentamista. Ensimmäinen rautatien ylittävä silta tehtiin puusta vuonna Silta korvattiin betonirakenteisella sillalla vuonna Uusien raiteiden vuoksi siltaa jatkettiin vielä vuonna Keravan keskusta sijaitsi aiemmin radan itäpuolella Vanhan Valtatien varressa, nykyisessä Sampolan kaupunginosassa luvun alussa palveluita alettiin rakentaa myös radan länsipuolelle. Vasta sillan myötä keskusta muutti hiljalleen kokonaan radan yli kaupallisten palveluiden keskittyessä radan länsipuolelle. 42

43 11 Lapila (alikulku) Lapilanpolku Tähän oli hyvä maalata graffiteja nuorempana. 32-v. mies, muotoilija, syntynyt Libanonissa 43

44

45 Lapila (alikulku) Lapilan kaupunginosa on saanut nimensä Lapila -nimisen maakirjatalon eli Lapilan kartanon mukaan. Vaikkei Lapila aivan oikea kartano ollutkaan, niin sillä oli kuitenkin hallussaan maita suurimmillaan n. 256 hehtaarin verran. Maita myytiin 1800-luvun lopusta alkaen esimerkiksi tiiliä valmistaneelle Kervo Tegelbrukille ja asuinrakentamiselle aina nykyisen Killan kaupunginosasta. Varsinainen Lapila jää Porvoontien itäpuolelle. Kevyt liikenne keskustan suuntaan on ohjattu Porvoon tien mutkassa kulkemaan kadun alitse. Kustannustehokas, liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta silmälläpitäen rakennettu alikulku on useiden alikulkujen tapaan karu kohta maisemassa kiemurtelevalla matkalla. Graffitimaalareille alikulut ovat tarjonneet katseilta piilossa olevia suuria seinäpintoja. Alikulkujen laittoman maalaamisen sijaan keravalaiset taiteilijat ovat voineet toteuttaa itseään laillisilla graffittiseinillä vuodesta 2010 alkaen. 45

46 12 Kultasepänkatu Sinkka 2 Näissä ikkunoissa on joskus mielenkiintoisia kuvia. 34-v. nainen, yrittäjä, syntynyt Kiinassa 46

47

48 Sinkka Sampolan kaupunginosaa alettiin kehittää radan itäpuolella 1980-luvulla. Radan ali suunniteltiin alikulku, joka yhdistäisi uuden asuin- ja liikekiinteistöjä yhdistävän alueen. Ennen rakentamista Sampolassa oli pajukoituneita tontteja sekä muutamia rakennuksia, jotka katsottiin purkukuntoisiksi. Kultasepänkatu 2 rakennettiin juuri ennen lamaa vuonna Se toimi alun perin Kinnarpsin huonekaluliikkeen näyttely- ja toimistotilana. Kinnarpsin siirrettyä toimintansa lähemmäksi metropolihuminaa, kaupunki osti kiinteistön ja kunnosti tilan kaupungin museoiden käyttöön. Nyt rakennuksessa toimivat Keravan taidemuseo ja Keravan museo sekä Keravan nuorisopalvelut. Kävijöilleen Sinkka tarjoaa 3 5 näyttelyä vuodessa paikallishistoriasta, muotoilusta ja taidemaailman ajankohtaisista ilmiöistä sekä lukuisia tapahtumia. Osittain näyttelyt näkyvät myös kadulle julkisivun suurista ikkunoista. 48

49 13 Santaniitynkatu Santaniitynkatu 3 3 Katru reizi, kad es atgriežos no trenažieru zāles, es jūtu, ka esmu stiprāks nekā es biju vakar. Vīrietis, 33 g., celtnieks, dzimis Latvijā Joka kerta kun palaan kuntosalilta, ajattelen, että olen vahvempi kuin eilen. 33-v. mies, rakennusmies, syntynyt Latviassa 49

50

51 Santaniitynkatu 3 Tiiliteollisuus kasvoi Keravalle 1800-puolenvälin jälkeen aloitetun raideliikenteen myötä. Hyvien liikenneyhteyksien muodostuminen joudutti teollisuuden kasvua alueella muutenkin. Tiiliteollisuudelle oli etua myös Keravan saviperäisestä maaaineksesta, jota voitiin nostaa aivan tehtaiden tuntumassa. Entisen Jaakkolan maakirjatalon toisen puoliskon eli Ali-Jaakkolan maita myytiin ab Kervo Tegelbrukille savennostomaiksi luvulla. Tiilitehtaan ohella aluelle nousi myös saha, Ornon valaisintehdas ja muita pienempiä teollisuusyrityksiä. Vanhempien teollisuuskiinteistöjen tilalle rakentuu luvuilla asutusta ja Jaakkolan pienteollisuusalue. 51

52 14 Talmantien palsta-alue Talmantie Muistelen siellä usein tytärtäni: olin sairaanhoitajana samassa sairaalassa, jossa tyttäreni kuoli. 70-v. nainen, sairaanhoitaja, syntynyt Espoossa I often remember my daughter there: I was working as a nurse in the same hospital in which my daughter died. 70 yr-old woman, nurse, born in Espoo 52

53

54 Talmantien palsta-alue Viljelykasvien kasvattaminen tiiviisti asutuissa kaupungeissa on mahdollistunut viljelyyn erikseen kaavoitetuilla palstoilla. Palstatilkkujen anti on tuonut ennen merkittävän lisän vähävaraisen ruokapöytään tuoreiden juuresten, kasvisten ja marjojen muodossa. Lisäksi palstapuutarhoissa on edistetty viljelykulttuuria, tallennettu maatiaislajikkeita ja jaettu tietoa sukupolvelta toiselle. Keravan Talmantien varressa sijaitsevalla palsta-alueella on kahdenlaisia palstoja: monivuotiseen viljelyyn soveltuvia aarin kokoisia alueita, joita kaupunki ei muokkaa valmiiksi sekä yksivuotisille kasveille tarkoitettuja aareja, joiden hintaan kyntö ja muokkaus kuuluvat. 10 x 10 metrin kokoisia peltomaita vuokrataan ainoastaan keravalaisille. 54

55 15 Ollilan Ollilan lampi lampi Tôi vẽ và chụp nhiều ảnh tại nơi này. 16 tuổi, nữ, học sinh, sinh ra tại Việt Nam Piirrän ja otan kuvia täällä. 16-v. nainen, opiskelija, syntynyt Vietnamissa 55

56

57 Ollilan lampi Maanviljelijä Frans Ollila patosi tilansa pohjoispuolella sijaitsevan suonotkelman 1900-luvun puolivälissä johtaakseen vettä navettaansa. Patoaminen nosti lammen pintaa, jolloin kallionotkelmaan muodostui nykyisen kaltainen Ollilan lampi. Lampi ja sen ympäristö on merkittävä luontokohde liki kauttaaltaan muokatussa keravalaisessa maisemassa. Ollilan lampi alueineen kuuluu nykyään Keravan kaupungille. Kaupunki osti Ollilan tilan maita vuonna 1987 ja vuonna Ollilan lampea on käytetty uimapaikkana ja avantouimareita varten on lammen rannalla sijainnut myös pieni lämmittelymökki. Lammen alueella risteilee kävely reittejä, siellä täällä on levähdyspaikkoja ja suota pääsee tutkimaan lähempää sen ylittäviltä pitkospuilta. 57

58

59 Kiitokset Amir Jan Anna Knappe Keijo Sahrman Sompion koulu Svenskbacka skola Keravan lukio ja aikuislukio Keravan opisto

60

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo 1. Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Ramsinniemi, Vuosaari Helsinki Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo, maisema-arkkitehtuurin

Lisätiedot

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria!

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Turun Kauppatoria ja lähiympäristön katuja koskeva kysely Tulokset Kyselyn ja tulokset ovat laatineet: Jimi Antikainen, Paula Keskikastari ja Jaana Mäkinen 16.4.2015

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Oulu ennen ja nyt. Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK

Oulu ennen ja nyt. Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK 1 Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK Oulu ennen ja nyt Tätä materiaalia voi käyttää apuna esimerkiksi historian tai kuvataiteiden opinnoissa. Tehtävät sopivat niin yläasteelle kuin

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012 Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi 2.5.2012 Keskustastrategian rakennemallivaihtoehdot 3 kpl maankäytön

Lisätiedot

PERUSTIETOJA KUNNASTA

PERUSTIETOJA KUNNASTA PERUSTIETOJA KUNNASTA Nimi Maaninka on saamenkieltä ja tarkoittaa siikaa. Suomenkielinen asutus on omaksunut nimen, vaikkakin alkuperäinen merkitys on unohtunut. Ensimmäistä kertaa nimi esiintyy jo 1500-luvun

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti Tulevaisuuden Tuusula 24- kyselyn raportti Tuusulan kunta Sisältö Kysely... 3 Asukkaiden näkemykset... 3 Tuusulan vahvuudet ja heikkoudet... 3 Kehitettävät ja ennallaan säilytettävät alueet... 4 Rakentamisen

Lisätiedot

5.2 Ylikerava 5.2.1 Historia. 5.2.3 Kasvillisuus. 5.2.5 Tiestö. 5.2.7 Maisemahäiriöt. 5.3 Keravan vankila 5.3.1 Historia. 5.3.

5.2 Ylikerava 5.2.1 Historia. 5.2.3 Kasvillisuus. 5.2.5 Tiestö. 5.2.7 Maisemahäiriöt. 5.3 Keravan vankila 5.3.1 Historia. 5.3. Tuulikki Peltomäki Maankäyttöpalvelut Keravan kaupunki 20.12.2013 Sisällys 1 Johdanto 2 Työn lähtökohdat 2.1 Selvitysalue 2.2 Aineisto ja menetelmät 3.1 Maakuntakaava 3.2 Keravan Yleiskaava 2020 3.4

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015 Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa Laura Uimonen 16.11.2015 Tutkimuksen taustaa Rakennusalalta, kunnilta, suunnittelijoilta ja kulttuuri toimijoilta kysyttiin syksyllä 2015 näkemyksiä kuva

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011

Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Joulukuu 2011 Juha Rajahalme, rakennusarkkitehti AMK RakennusArkki RA Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Inventoinnin tausta Juankosken keskustaajamassa

Lisätiedot

Yleiskaavaluonnoksen selostuksen liitteet

Yleiskaavaluonnoksen selostuksen liitteet Keravan kaupunki Yleiskaavaluonnoksen selostuksen liitteet Keravan yleiskaava 2035 (YK 6) 23.02.2015 Yleiskaavaluonnoksen selostuksen liitteet 1-21 Liite 1. Keravan voimassa oleva yleiskaavayhdistelmä

Lisätiedot

Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus. Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos

Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus. Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos Asialista 30.1.2014 Kohteiden esittelyjä Keskustelua 2 Koulut Hansakallion koulu Vanttilan

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI 2016 2017 TEHTÄVÄT

KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI 2016 2017 TEHTÄVÄT Etunimi Sukunimi JULKAISUN OTSIKKO TULEE TÄHÄN Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI 2016 2017 TEHTÄVÄT Määräykset ja ohjeet 2016:7 Opetushallitus

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012 Ryhmätyöt Ryhmä 1 Kulkusiltoja Ylöjärven puolelle Nykyinen kadunvarsipysäköinti on liian ahdas Runkokadun mutkassa Pysäköintilaitos parantaa

Lisätiedot

Nikkilän kehityskuva Utvecklingsbild för Nickby Maankäyttöjaostolle

Nikkilän kehityskuva Utvecklingsbild för Nickby Maankäyttöjaostolle Nikkilän kehityskuva Utvecklingsbild för Nickby Maankäyttöjaostolle 20.4.2016 Nikkilän askeleet 2035 NIKKILÄN KEHITYSKUVA ON KUNNAN YHTEINEN STRATEGIA NIKKILÄN KEHITTÄMISEKSI. KEHITYSKUVAN TAVOITEVUOSI

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:10 Asia Hakijat lasilintujen tekijänoikeussuoja T, F Ab Annettu 19.8.2015 Tiivistelmä Taideteollisesti valmistetut lasilinnut ilmensivät tekijänsä luovia valintoja muun

Lisätiedot

Kulttuuria ja urheilua -reitti Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät.

Kulttuuria ja urheilua -reitti Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät. Ohjeet Kulttuurikuntoilun tehtäviä varten Kulttuuria ja urheilua -reitti Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät. TEHTÄVÄT ENNEN KÄVELYÄ TEHTÄVÄ 1 Lue kävelyn

Lisätiedot

VANKILA JA TURUN PALO Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät.

VANKILA JA TURUN PALO Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät. Ohjeet Kulttuurikuntoilun tehtäviä varten Tehtävien avulla opit suomea. Opettaja voi koulussa valita ryhmälle sopivat tehtävät. TEHTÄVÄT ENNEN KÄVELYÄ TEHTÄVÄ 1 Lue kävelyn opastustekstit Alleviivaa uudet

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Suomen Asutusmuseo - Tietopaketti ja kysymykset museovierailun tueksi

Suomen Asutusmuseo - Tietopaketti ja kysymykset museovierailun tueksi Suomen Asutusmuseo - Tietopaketti ja kysymykset museovierailun tueksi Oheiset kysymykset on tarkoitettu museovierailun yhteyteen tai museovierailun jälkeiseen tuntityöskentelyyn. Tietopaketti toimii opettajanmateriaalina,

Lisätiedot

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos LIITE 7 Kuva: Rejlers Oy MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos 17.6.2014 2 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE... 3 2.2 Kuvakooste suunnittelualueesta ja rakennetusta

Lisätiedot

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut MESSUTAPAHTUMAT Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan Kuva: Suomen asuntomessut Asuntomessut Seinäjoella 8.7.-7.8.2016 Vuoden 2016 Asuntomessut pidetään Seinäjoen Pruukinrannassa. Asuntomessualue

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

My Silence - Hiljaisuuden ääni Kuopion taidemuseo

My Silence - Hiljaisuuden ääni Kuopion taidemuseo b My Silence - Näyttely keskittyy hiljaisuuteen, teoksiin, jotka ovat vähäeleisiä ja pelkistettyjä, mutta yksinkertaisuudessaan syvällisiä ja vaikuttavia. Näyttelyssä ei ole teoslappuja. Olennaista on

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

Taidetta Turun taidemuseossa

Taidetta Turun taidemuseossa Taidetta Turun taidemuseossa Turun taidemuseon toimintaa ylläpitää Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry. Vuonna 1891 toimintansa aloittanut Taideyhdistys on perustettu edistämään taiteen harrastusta,

Lisätiedot

Kannanotto asemakaavan laajennukseen. Alueen katuverkko on erittäin huonossa kunnossa.

Kannanotto asemakaavan laajennukseen. Alueen katuverkko on erittäin huonossa kunnossa. 1 Pirkkalan kunta Kannanotto asemakaavan laajennukseen ympäristölautakunta Suupantie 11, 33960 Pirkkala Huovin-Lepomoision omakotiyhdistys ry Omakotiyhdistys käsitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Hämeenlinnan kasvusuuntia MaaS Verkatehdas. Yleiskaava-arkkitehti Niklas Lähteenmäki

Hämeenlinnan kasvusuuntia MaaS Verkatehdas. Yleiskaava-arkkitehti Niklas Lähteenmäki Hämeenlinnan kasvusuuntia MaaS Verkatehdas Yleiskaava-arkkitehti Niklas Lähteenmäki 1.6.2015 HÄMEENLINNA pitkä historia lyhyesti Asuttua aluetta jo rautakaudesta lähtien Maamerkkinä Hämeen vanha linna,

Lisätiedot

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi 18.10.2011 / Esko Puijola Kalasataman nykyinen rakennuskanta vv verkkovaja 14 km kalamaja 2 pääasiallinen runkorakenne rakentamisvuodet harmaa hirsi

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 24.4.2014 Leena Salminen

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 24.4.2014 Leena Salminen Toimintaympäristö Kielet ja kansalaisuudet Kielet ja kansalaisuudet Tampereella asuu 9 122 ulkomaan kansalaista Vuoden 2013 lopussa Tampereella asui 9 122 ulkomaan kansalaista, mikä oli 4,1 % kaupungin

Lisätiedot

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN Lapsen oikeus perhesuhteisiin Perhe ja perhesuhteiden ylläpitäminen ovat tärkeitä mm. lapsen itsetunnon, identiteetin ja kulttuurisen yhteenkuuluvuuden

Lisätiedot

T 7 Pähkinälehdon laajennuksen, osan A, asemakaava ja asemakaavan muutos

T 7 Pähkinälehdon laajennuksen, osan A, asemakaava ja asemakaavan muutos Valtuusto 36 15.06.2015 T 7 Pähkinälehdon laajennuksen, osan A, asemakaava ja asemakaavan muutos 652/10.02.03/2014 MAAJAOS 19 Maankäyttöjaosto 18.3.2015 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Jarkko Lyytinen,

Lisätiedot

Opastepilotin avoin työpajat designpääkaupunkiviikonloppuna. Kaupunkilaiset la 4.2. klo Kiasman seminaaritilassa TYÖPAJAN TULOKSET

Opastepilotin avoin työpajat designpääkaupunkiviikonloppuna. Kaupunkilaiset la 4.2. klo Kiasman seminaaritilassa TYÖPAJAN TULOKSET Opastepilotin avoin työpajat designpääkaupunkiviikonloppuna Kaupunkilaiset la 4.2. klo 13-16 Kiasman seminaaritilassa TYÖPAJAN TULOKSET 60 osallistujaa, joista: Noin puolet helsinkiläisiä ja noin puolet

Lisätiedot

LINJAT / PUISTOMÄKI. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsissa. Tiedustelut:

LINJAT / PUISTOMÄKI. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsissa. Tiedustelut: LINJAT / PUISTOMÄKI Tarjolla hyvä elämä Fiskarsissa Tiedustelut: Johanna Dyhr Fiskarsin kiinteistöt puh. 044 336 4099 (ark. 8-16) johanna.dyhr@fiskars.com Fiskars Oyj Abp, Fiskarsintie 18, 10470 Fiskars

Lisätiedot

Poniuutisia Englannista Laloushkat valloittavat. Kurkista pelitutkijan kaappiin

Poniuutisia Englannista Laloushkat valloittavat. Kurkista pelitutkijan kaappiin Numero 3 2014 10,00 Coquettenuket Voiko nuken rakastaa loppuun, VAI ONKO BARBIELLA TOIVOA LEIKIN JÄLKEEN? Poniuutisia Englannista Laloushkat valloittavat Terri Davisin tie NUKKETAITEILIJAKSI Kurkista pelitutkijan

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

MUUTTUVA NASTOLA. Siunauskappeli 1960 - luvulla ja nykyaikana. Huomaa tiealueen nosto etualalla.

MUUTTUVA NASTOLA. Siunauskappeli 1960 - luvulla ja nykyaikana. Huomaa tiealueen nosto etualalla. Näyttely kertoo, kuinka Nastola on kehittynyt ja maisema muuttunut. Näyttelyssä on rinnan vanhoja ja uusia näkymiä samoista kohteista. Valitut kohteet ovat olleet tärkeitä paikkoja. Myös niiden merkitys

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Äänekosken ydinkeskustan kehittämissuunnitelma. Lisäksi muutamia huomioita/kysymyksiä: Puheenjohtaja Antti Kyröläinen

Äänekosken ydinkeskustan kehittämissuunnitelma. Lisäksi muutamia huomioita/kysymyksiä: Puheenjohtaja Antti Kyröläinen Kaupunginhallitus 14.9.2015 liite nro 1 (1/11) 1 (1) Äänekosken kaupunki Kaavasuunnittelija Henriikka Lonka Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI Lausuntopyyntönne Äänekosken ydinkeskustan kehittämissuunnitelmasta

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

TYÖVIHKO 2 - 2 - VIERUMÄELLE ASUNTOJA, ASUKKAITA JA TYÖNTEKIJÖITÄ 1 MITÄ MIELTÄ OLET? www.heinola.fi / maankäytöntehostaminen

TYÖVIHKO 2 - 2 - VIERUMÄELLE ASUNTOJA, ASUKKAITA JA TYÖNTEKIJÖITÄ 1 MITÄ MIELTÄ OLET? www.heinola.fi / maankäytöntehostaminen - 2 - VRUMÄELLE ASUNTOJA, ASUKKAITA JA TYÖNTEKIJÖITÄ 1 KERRO MLIPITEESI JA IDEASI - TÄYTÄ JA PALAUTA TYÖVIHKO 16.12.2010 MNESSÄ! Postita vihko osoitteeseen Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Ratakatu 19 B

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Tiivistämällä tehokkuutta ja taloutta. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Tiivistämällä tehokkuutta ja taloutta. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Tiivistämällä tehokkuutta ja taloutta Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Järvenpää kasvaa ja kehittyy Kunnan tehtävänä on huolehtia alueiden käytön ja rakentamisen ohjaamisesta alueellaan. Maapolitiikan ja

Lisätiedot

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA89 Flash Eurobarometer 78 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 78 Traineeship - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99')

Lisätiedot

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke SOS-LAPSIKYLÄ RY Vuonna 1962 perustettu SOS-Lapsikylä ry on osa maailmanlaajuista SOS Children

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Esimerkki 3 Joukkoliikenteen testimatkustajakokeilu kahdella työpaikalla

Esimerkki 3 Joukkoliikenteen testimatkustajakokeilu kahdella työpaikalla Esimerkki 3 Joukkoliikenteen testimatkustajakokeilu kahdella työpaikalla Projekti: Joukkoliikenteen testimatkustajakokeilu kahdella työpaikalla Yleinen tavoite Projektin tavoitteena on saada työmatkansa

Lisätiedot

19 Uusimaa. 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

19 Uusimaa. 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 19 Uusimaa 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 19.1. UUSIMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 13 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 9 kpl Uusimaa on väkiluvultaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.10.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.10.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.10.2012 Sivu 1 / 1 3919/10.02.03/2011 134 Röylä, asemakaavan lähtökohdat ja tavoitteet, Pakankylän kartano, aluenumero 710100 Valmistelijat / lisätiedot: Ollus Christian,

Lisätiedot

Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle

Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle Puu on historiallisesti katsoen ollut kulttuurissamme käytetyin ja tärkein rakennusmateriaali. Puuta on ollut helposti saatavilla

Lisätiedot

JÄTKÄSAARI ASUKASTIETOPAKETTI 11/2015. Kuva: Antti Pulkkinen

JÄTKÄSAARI ASUKASTIETOPAKETTI 11/2015. Kuva: Antti Pulkkinen Jätkäsaari on yksi suurimmista Helsingin kantakaupungin laajennustyömaista. Sadan hehtaarin ranta-alueelle rakennetaan koti 18 000 asukkaalle ja työpaikka yli 6 000 ihmiselle. Jätkäsaaren on arvioitu valmistuvan

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

Sysmän taajaman kehittäminen ja visioita Suopellon satamaan

Sysmän taajaman kehittäminen ja visioita Suopellon satamaan Sysmän taajaman kehittäminen ja visioita Suopellon satamaan 22.5.2013 Suvi Nirkko Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR -hanke Sysmän taajaman kehittäminen ja visioita Suopellon satamaan

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA Historiasta nykypäivään Hajalan kylän synty voidaan vanhojen veromerkintöjen pohjalta ajoittaa 1300-luvulle. 1700-luvulla kaksi yöpymis-, ravitsemus-

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Pohjois-Suomen etsivän nuorisotyön päivät, Joutenlampi 10.11.2016 Sovari

Lisätiedot

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen /

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / Yleiskaava 2029 Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / 9.12.2016 Esityksen sisältö Yleiskaavan 2029 tavoitteisto ja eteneminen Asukasnäkökulma suunnittelussa Turun kaupungin visio 2029 Suomen Turku on kiinnostava

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunnan henkilöstöanalyysi 2012. Ulf Lindholm Bjarne Andersson Suomen Kuntaliitto 2012

Kemiönsaaren kunnan henkilöstöanalyysi 2012. Ulf Lindholm Bjarne Andersson Suomen Kuntaliitto 2012 Kemiönsaaren kunnan henkilöstöanalyysi 212 Ulf Lindholm Bjarne Andersson Suomen Kuntaliitto 212 1 Henkilöstökysely Kysely lähetettiin ruotsiksi ja suomeksi yhteensä 525 Kemiönsaaren kunnan työntekijälle

Lisätiedot

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry suhtautuu myönteisesti Kanervatien asemakaavaan aiottuihin muutoksiin. Muutokset parantavat kaavaa ja entisestään

Lisätiedot

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Kaupungit kasvaneet ja kehittyneet ratapihojen ympärille Asuminen ja muun maankäyttö sijaitsee ratapihojen

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

ARVOJEN TIIVISTELMÄ. Hiedanranta - kulttuurihistoriallisten aikakausien kerrostumat HIEDANRANNAN IDEAKILPAILU 2016

ARVOJEN TIIVISTELMÄ. Hiedanranta - kulttuurihistoriallisten aikakausien kerrostumat HIEDANRANNAN IDEAKILPAILU 2016 HIEDANRANNAN IDEAKILPAILU 2016 Hiedanranta - kulttuurihistoriallisten aikakausien kerrostumat ARVOJEN TIIVISTELMÄ Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön kehittäminen, 15.4.2016 Hiedanranta - keskeisimmät

Lisätiedot

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi.

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi. Viima Viima Teräs ei ole mikään paha poika, mutta ei hän kilttikään ole. Hänen viimeinen mahdollisuutensa on koulu, joka muistuttaa vähän akvaariota ja paljon vankilaa. Heti aluksi Mahdollisuuksien talossa

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Tervetuloa Lapinlahden kirkkoon! Kirkon suunnitteli arkkitehti Frans Anatolius Sjöström vuonna 1877.

Tervetuloa Lapinlahden kirkkoon! Kirkon suunnitteli arkkitehti Frans Anatolius Sjöström vuonna 1877. LAPINLAHDEN KIRKKO Tervetuloa Lapinlahden kirkkoon! Kirkon suunnitteli arkkitehti Frans Anatolius Sjöström vuonna 1877. Kirkkoa rakennettiin vuosina 1877-1880. Kirkon rakennusmestarina toimi Johannes Store

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Kuvit teellinen visiokuva alueesta.

Kuvit teellinen visiokuva alueesta. UUSI KAUPUNGINOSA SK A TU KA U A EN U K IV IS N.K LL RE A O U TE ST Kuvit teellinen visiokuva alueesta. 2 TU TU 3 FREDRIKSBERG HERÄÄ HENKIIN. HELSINGISSÄ KALLION KUPEESSA, SIINÄ SATA- MAN JA RAUTATIEN

Lisätiedot

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka

Lisätiedot

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata!

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! Matti tapasi uuden naapurin Jussin Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! M : Niin olet muuttanut uuteen taloon nyt. Miltä sinusta

Lisätiedot

Aloite Iso-Heikkilän entisen kasvitieteellisen puutarhan huomioinnista Linnakaupungin osayleiskaavan mukaisissa kehityssuunnitelmissa

Aloite Iso-Heikkilän entisen kasvitieteellisen puutarhan huomioinnista Linnakaupungin osayleiskaavan mukaisissa kehityssuunnitelmissa Turun luonnonsuojeluyhdistys ry 29.10.2015 Martinkatu 5, 20810 TURKU Pj. Jussi Lampinen Puh. 044-9712701 Sähköposti: jilamp@utu.fi http://www.sll.fi/varsinais-suomi/turku Turun kaupungin ympäristötoimiala,

Lisätiedot

Ikääntyvien palvelutarvekartoitus

Ikääntyvien palvelutarvekartoitus Ikääntyvien palvelutarvekartoitus Alueiden ennakointiseminaari 14.3.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke Ikääntyvät mukaan tulevaisuustyöhön! Vuosi

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Selvityksen tilanne jäljellä olevat asiat:

Selvityksen tilanne jäljellä olevat asiat: Selvityksen tilanne jäljellä olevat asiat: Jäljellä on vaihtoehdot 5 ja 1 Kaavaluonnosten liikenteellinen arviointi Vaiheittain rakentamisen tarkentaminen, mm. liittymien toimivuustarkastelut vielä tarkennettava

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot