Toimittanut Kalle Hamm

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimittanut Kalle Hamm"

Transkriptio

1

2

3 Taide- ja museokeskus Sinkka, Kerava Vieraalla maalla -näyttely, 2014

4 Toimittanut Kalle Hamm Tekstit Veikko Halmetoja, Kalle Hamm, Laura Kauppinen ja Tommi Uutela Kansi, kartat ja taitto Kalle Hamm Valokuvat Kalle Hamm, paitsi Kirsikkapuisto s. 23 Keijo Sahrman Unigrafia Helsinki 2014 All rights reserved Kaikki oikeudet pidätetty ISBN

5 Kuuleeko Kerava? 8 1. Aurinkomäki Prisma Keravan keskusta Kirsikkapuisto Seunalantie Killan puisto Maauimala Keskuspuisto Asemanaukio Asemansilta Lapila (alikulku) Sinkka Santaniitynkatu Talmantien palsta-alue Ollilan lampi 55

6

7

8 Kuuleeko Kerava? Kalle Hammin työskentelyssä on usein yhteisötaiteellisia piirteitä. Yhteisötaide on nopeasti noussut nykykuvataiteen keskiöön, yhdeksi tärkeimmistä tällä hetkellä vaikuttavista trendeistä. Yhteisötaiteeksi kutsutaan lähes mitä tahansa vanhainkotien harrasteryhmistä poliittisiin tempauksiin. Ei ole helppoa asettaa kriteereitä sille, mikä yhteisötaiteeksi nimetystä toiminnasta on kiinnostavaa nimenomaan kuvataiteen näkökulmasta. Oman haasteensa asettavat myös monimutkaiset eettiset kysymykset. Milloin on oikein alistaa ihmiset taiteen materiaaliksi, mitä yhteisö yhteisötaiteesta saa ja miten yhteisö esitetään yleisölle? Valitettavan paljon näkee taidetta ja taideprojekteja, jotka vaikuttavat siltä, että taiteilija ei ole ollut vastuussa teoksestaan kellekään. Pahimmillaan vastaan on tullut yhteisötaideprojekteja, joissa valitun ihmisryhmän kanssa on aloitettu projekti, saatu riittävä määrä materiaalia dokumentaatioon ja lopetettu projekti kesken. Erityisesti terapoivissa tai voimaannuttavissa hankkeissa tämä syö pohjan koko teokselta. Yhteisötaideteokset voi luokitella monella eri kriteerillä. Yksi helposti hahmotettava kriteeri perustuu siihen, miten teoksen tekoprosessissa mukana oleva yhteisö on valikoitunut. Usein tekijät valitsevat valmiin yhteisön, jonka kanssa lähtevät ideaansa työstämään. Tällöin taiteilija menee ajatustensa kanssa esimerkiksi lastenkotiin, vankilaan, harrasteryhmään tai maahanmuuttajayhteisöön. Hieman erilainen on konsepti, jossa yhteisötaideprojektiin osallistumaan valikoituvat ihmiset 8

9 eivät ole osa mitään tiettyä kokonaisuutta vaan valikoituvat mukaan oman ja taiteilijan aktiivisuuden varassa. Tämä julkaisu esittelee Kalle Hammin uusinta yhteisötaideprojektia Kuuleeko Kerava?. Se sijoittuu luonteeltaan näiden kahden erilaisen lähestymistavan väliin. Se tehtiin yhteistyössä Keravalla asuvien kieliryhmien kanssa. Teosta varten 165 keravalaiselta kysyttiin heille merkityksellistä paikkaa Keravalla. Lopulliseen teokseen valittiin 15 paikkaa ja niihin liittyvää tarinaa. Projektin aikana erikielisten yhteisöjen edustajat jalkautettiin omien yhteisöjensä pariin ja he keräsivät yhteisön jäseniltä tarinoita paikoista, jotka ovat heille merkityksellisiä. Tarinoiden kerääjinä toimivat Svenskbackan, Sompion koulun sekä Keravan aikuislukion opiskelijat. Heille pidettiin ensin työpaja, jossa he perehtyivät haastattelutapoihin ja Keravan maantieteeseen. Tarinoita kerättiin joulukuusta 2013 huhtikuuhun Hamm on siis hyödyntänyt kouluja tavoittaakseen sopivia ihmisiä mukaan toteuttamaan Kuuleeko Kerava? -yhteisötaideprojektia. Itse teos on kuitenkin toteutettu koulujen ulkopuolella täysin omana projektinaan. Teoksen yhteisöllinen ulottuvuus on monipolvinen. Haastattelijoiden kouluttaminen ja haastattelujen toteuttaminen ovat molemmat suhteellisen suppean ryhmän kanssa toteutettuja yhteisöllisiä tekoja. Laajemman, kaikkia keravalaisia koskevan ulottuvuuden teos sai valmistuttuaan. Kuuleeko Kerava? on kunnianosoitus paikalliselle identiteetille ja oman historian kirjoittamiselle. Teos tallentaa Keravan eri kieliryhmien arjen mikro- ja lähihistoriaa ja tarjoaa samalla vaihtoehdon viralliselle historiankirjoitukselle, jonka näkökulma 9

10 on etäännytetty yksilön kokemuksesta: mitä joku on kokenut tällä paikalla ja mitä tämä paikka merkitsee hänelle. Usein ne paikat, mitä kunta tai kaupunki virallisissa esitteissään nostaa merkittäviksi ja kiinnostaviksi, eivät ole sitä asukkaille. Näin on erityisesti silloin, kun kyseessä on muut kuin suomea puhuvat yhteisöt. Teoksen toteuttamisen aikana tehdyt haastattelut edustavat yhteisön identiteettiä vahvistavaa taiteen tekemisen tapaa. Se, että Hamm ei itse ole tehnyt haastatteluja vaan eri kieliryhmien edustajat on koulutettu haastattelujen tekoon, korostaa teoksen osallistavaa luonnetta. Lopputulos on erilaisia paikkoja sisältävä kierros Keravalla. Näille paikoille on sijoitettu emalikyltit, jotka kertovat, miksi kyseinen paikka on vastaajille tärkeä. Tämä kirja toimii oppaana kierroksella. Teokseen valitut 15 paikkaa edustavat arabian-, darin-, espanjan-, kiinan-, suomen-, ranskan-, ruotsin-, thain-, venäjän-, vietnamin- ja vironkielisiä keravalaisia. Heille tärkeitä paikkoja ovat keskustan julkiset palvelut ja erilaiset virkistymispaikat kuten urheilu- ja viheralueet. Iso ryhmä vastaajista, 33 henkeä, korosti oman kotinsa merkitystä. Nämä omaan kotiin liittyvät tarinat jätettiin pois, koska kenenkään kotirauhaa ei haluttu häiritä eikä henkilötietoja julkistaa. Selvästi eniten tarinoita kohdistui Keravan kirjastoon ja sen vieressä olevaan puistoon, yhteensä 22 kappaletta. Keskustan julkiset palvelut ja liiketilat saivat myös paljon osumia, 22 tarinaa. Lisäksi rautatieasemaan liittyvät kahdeksan tarinaa kertovat omalla tavallaan liikenneyhteyksien merkityksestä. 10

11 Tärkeiksi koettiin myös erilaiset harrastus- ja virkistysalueet. Erilaisiin urheiluhalleihin ja -kenttiin tuli 25 tarinaa. Aurinkomäkeen viisi ja keskustan ympärillä sijaitseviin viher- ja virkistysalueisiin yhteensä 20 tarinaa. Kouluihin ja museoihin liittyi myös paljon tarinoita, yhteensä 11 kappaletta. Samoin yhdistysten ja muiden yleishyödyllisten järjestöjen toimipaikkoihin tuli 10 osumaa. Näiden lisäksi oli kuusi muuta paikkaa, jotka eivät sijainneet Keravan alueella. Vastaajat saivat halutessaan kertoa sukupuolensa, ikänsä, synnyinmaansa ja ammattinsa. Vastanneista miehiä oli 83 ja naisia 81. Vastanneiden ikä vaihteli 6-vuotiaasta 70-vuotiaaseen ja laskennallinen keski-ikä oli 25 vuotta. Kuuleeko Kerava? -teokseen osallistuneista 2 oli Afganistanista, 1 Espanjasta, 1 Intiasta, 1 Japanista, 3 Kazakstanista, 1 Kiinasta, 24 Suomesta, 1 Latviasta, 1 Libanonista, 2 Perusta, 1 Ruotsista, 10 Thaimaasta, 3 Turkista, 2 Unkarista, 2 Ukrainasta, 6 Venäjältä, 9 Virosta ja 15 Vietnamista. Loput 80 vastaajaa ei ilmoittanut synnyinpaikkaansa kyselyn yhteydessä. Kyselyyn sai vastata anonyymisti. Teoksen toteuttamiseen liittyvien yksityiskohtien dokumentointi on tyypillinen piirre Kalle Hammin toteuttamille yhteisötaideteoksille. Tämä korostaa teosten läpinäkyvyyttä. Yleisön, toteutuksessa mukana olevan yhteisön ja teoksen tuotantoon ja rahoitukseen osallistuneiden tahojen on helppo saada kokonaiskuva siitä, mitä teoksessa on tehty, miten se on toteutettu ja keihin se on kohdistunut ja tulee kohdistumaan. 11

12 Hamm on myös aina pitänyt huolen siitä, että teokset toimivat taideyleisön näkökulmasta. Teosten dokumentaatioon on kiinnitetty erityistä huomiota siten, että tekoprosessi, tavoitteet ja toimijat tulevat yleisölle näkyviksi. Hän kiinnittää huomiota myös teosten esillepanon ja dokumentaation estetiikkaan. Teokset eivät näyttäydy katsojille vain ideatason kautta vaan myös katsomisen ja parhaassa tapauksessa kokemuksen kautta. Nyt yleisöllä on mahdollisuus samaistua Kuuleeko Kerava? -teokseen osallistuneisiin ihmisiin. On mahdollisuus kokea löytämisen iloa, joko kiertämällä emalikyltein merkatut kohteet harkitusti tai kohtaamalla niitä sattumalta. Suuri osa yleisöstä ei kylttejä huomatessaan tule koskaan tietämään niiden taustoja. Kyltit pystyvät siitä huolimatta välittämään sellaista informaatiota, joka on yleisesti tunnistettavaa. Näin kylttejä havaitsevista keravalaisista tulee lopulta, ei vain teoksen yleisöä vaan myös osa yhteisötaideteoksen olemassaolon mahdollistavaa yhteisöä. Veikko Halmetoja 12

13 1 Kauppakaaren Aurinkomäki ja Asemantien välissä Tapasin täällä pojan, josta pidin paljon ja hänestä tulikin sitten poikaystäväni. 30-v. nainen, lastenhoitaja, syntynyt Suomessa I met a boy here who I liked a lot and then he became my boyfriend. 30 yr-old woman, nanny, born in Finland 13

14

15 Aurinkomäki Aurinkomäki eli Helleborgin mäki -nimitys tulee mäen laella sijainneesta Villa Helleborg -huvilasta. Huvilan rakennutti vuonna 1900 Ali-Heikkilän tytär Viktoria Helenius. Talon rakennuttanut Viktoria kuoli vuonna 1913, jonka jälkeen huvila on ollut Heleniuksen perikunnan, Suomen Liittopankin, Keravan kirkkoyhdistyksen ja Keravan kauppalan omistuksessa. Kauppalan aikaan rakennus päästettiin rappiolle. Vuonna 1975 helmikuussa riehunut palo vaurioitti kiinteistöä, jonka seurauksena huvila purettiin. Villa Helleborgin lisäksi mäellä on ollut myös muuta huvilatyyppistä asutusta. Nykyinen Aurinkomäki nimi esiintyy vuonna 1910 maarekisterikirjoissa, kun asemamiesten esimies R. Kyöri lunasti itselleen mäeltä tontin Aurinkomäki RN:O 2:47. Nykyiselleen Aurinkomäki muotoutui Kauppakaari kävelykadun alkuvaiheessa, kun rakennusvirasto järjesti yleisölle ideakilpailun mäen kohtalosta. Aurinkomäkeä lähdettiin muokkaamaan Juha Mäkisen ehdotuksen mukaiseksi, jossa siitä tulisi yleinen puisto polkuineen, laululavoineen, katsomoineen ja lasten leikkipuistoineen. Maisemasuunnittelija Pertti Jääskeläinen muokkasi voittajaehdotuksesta yleissuunnitelman. 15

16 2 Prisma Prisma, Kauppakaari 2 Täällä on kaunista auringon laskiessa. 14-v. nainen, syntynyt Afganistanissa, opiskelija 16

17

18 Prisma Hypermarketteja aletaan rakentaa Suomeen 1970-luvulla. Suomessa niitä rakennetaan samanaikaisesti lähelle kaupunkien keskustoja ja toisaalla keskustojen ulkopuolelle. Keravalle varsinaiset hypermarketit ovat tulleet vasta 2000-luvulla. Ne ovat löytäneet paikkansa aivan kaupungin keskustasta ja ovat tämän vuoksi saavutettavat autoilijoiden lisäksi myös kävelijöille ja pyöräilijöille. Hypermarkettien myötä keskustan painopiste on Keravalla siirtynyt hiljalleen lähemmäs junarataa. Keravan Kauppakaaren itäpäässä sijaitsevan Prisman paikalla on sijainnut ennen ns. Työväenkortteli. Korttelista löytyi Työväentalo, Työväenyhdistyksen ravintola Perhelä sekä mutterielannoksi tai suurelannoksi kutsuttu osuusliike Elannon myymälä. Puinen työväentalo purettiin 1983, ravintola ja myymälä vuonna Tilalle rakennettiin Elannon hypermarket Maxi-tavaratalo. HOK avasi kiinteistössä Prismansa vuonna 2001 muutostöiden jälkeen. 18

19 น น น น น ย น ย ฬ ฬ 3 Keravan keskusta Kauppakaari รา นตา งๆสถานร ถไฟสถาน ขนส งสถาน ต ารวจส าน กงาน ประก ส งคม(เกะลา) ห อ งสมด รา นขายยาธนาคารโรงเรย น รา นตา งๆสถานร ร านอาหารตา ถไฟสถาน ขนส งสถาน ต ารวจส าน กงาน งๆศ ยอ นาม และสวนก า ประก ส งคม(เกะลา) ในศ ห ยก อ งสมด ลางข รา องเมอ นขายยาธนาคารโรงเรย ง น ร านอาหารตา งๆศ ยอ นาม และสวนก า ในศ ยก ลางข องเมอ ง ผ ห ญง อาย 29ป เป นน กศ กษา ไดเ กด ในประเทศไทย ผ ห ญง อาย 29ป เป นน กศ กษา ไดเ กด ในประเทศไทย Keskustassa on kaikki: kaupat, juna-, bussi- ja poliisiasemat, Kela, kirjasto, apteekki, pankki, koulu, ravintolat, terveyskeskus, uimahalli ja urheilupuisto. 29-v. nainen, opiskelija, syntynyt Thaimaassa 19

20

21 Keravan keskusta Allmänvägen, Valtatie, Tuusulantie halkoi Keravaa hiekkaisena valtaväylänä aina 1960-luvulle saakka. Sen varrelle keskittyivät niin kaupalliset kuin julkishallinnonkin palvelut 1900-luvun alusta alkaen. Teollisuudella oli näkyvä paikkansa keskustassa aina 1970-luvulle saakka, kun Puusepäntehdas sijaitsi nykyisen kaupungintalon paikalla. Puusepäntehtaan siirryttyä Ahjoon alkoi keskusta kehittyä nykyiseen asuunsa tornitaloineen ja kävelykatuineen. Keravan keskustan tunnuspiirteenä pidetään sen kävelykatua Kauppakaarta, jonka varrelle merkittävä osa Keravan kaupallisesta toiminnasta sijoittuu. Kävelykadulla on useita levähdys ja ajanviettopaikkoja ja sen keskellä on markkinakojuja kesät talvet. Jo 1960-luvulta haaveissa ollut kävelykatu oli päättäjille hankala. Se piirrettiin kaavaan 1970-luvun alussa, mutta toteutettiin Kauppakaareksi vaiheittain vuodesta 1977 vuoteen Pian keskustassa alkavat uudet mullistukset. Kaupungintalon toimintoja siirretään vanhaan Kauppalantaloon sekä uuteen Sampolan palvelukeskukseen. Vanhojen liikehuoneistojen paikalle on hahmoteltu lisää tornitaloja katutasossa sijaitsevine liikehuoneistoineen. 21

22 4 Kauppakaari Kirsikkapuisto 17 Эти вишневые деревья зацветают первыми. Когда опадают их лепестки, весна приходит в город. Они являются символом возрождения. женщина, родилась в России Nämä kirsikkapuut kukkivat ensimmäisenä. Terälehtien pudottua kevät saapuu kaupunkiin. Ne ovat uudestisyntymisen symboli. nainen, syntynyt Venäjällä 22

23

24 Kirsikkapuisto Keravalla on viherrakentamisessa suunniteltu kukkaloistoa erityisesti kevääseen. Puhutaan värittömän talven jälkeisestä keväthumauksesta, väriloistosta, joka valtaa koko kaupungin. Keväthumauksen mieleenpainuvin näky, kirsikankukat, on pitkällisen odotuksen tulos ja varma merkki kesän saapumisesta. Koristekirsikoita on istutettu eri puolille kaupunkia ja suurempana ryhmänä Kauppakaaren länsipäähän. Siinä, jos missä voi nauttia vain muutaman päivän kukkivien kirsikoiden elämän hetkellisyydestä muistuttavasta kauneudesta. Kauppakaaren kirsikkapuut voitiin istuttaa paikoilleen vasta, kun keravalaiset olivat tottuneet kävelykatuunsa. Alun perin kävelykadulle oli annettu ehto, että se tuli olla avattavissa uudelleen raskaammalle liikenteelle vain muutaman vuorokauden sisällä. Kirsikkapuiden loistosta nauttiva Sirkusmuistomerkkikin (1979) suunniteltiin niin, että käskyn tullessa se saataisiin siirrettyä pois autoliikenteen alta. 24

25 5 Seunalantie Seunalantie 15 Kävimme lapsena leikkimässä täällä kannon ympärillä. 30-v. nainen, myyntipäällikkö, syntynyt Keravalla We played around a stump here when we were children. 30 yr-old woman, sales manager, born in Kerava 25

26

27 Seunalantie Sompion kaupunginosa kuului aikoinaan Heikkilän maakirjatalon maihin. Heikkilän tilan pilkkoutuessa siirtyi nykyisen Sompion alueen maat Bergan tilalle. Keravan kauppalan keskustan laajetessa hiljalleen radan länsipuolelle, maa-alue alkoi 1900-luvun alussa kiinnostaa myös Viisikoksi kutsuttua tonttikeinottelijoiden ryhmää. Ryhmään kuuluivat kauppias Niilo Sainio, seppä Vilhelm Lager, huvilanomistaja Herman Santala, muurari Ander Johan Kaikusalo ja kirvesmies Kalle Tuominen. Vuonna 1908-alue päätyi keinottelijoiden haltuun. Lähinnä hakamaina toiminut alue alkoi kuitenkin rakentua varsin hitaasti 1920-luvulta alkaen. Keravan väkiluku kasvoi tasaisesti hyvien liikenneyhteyksien ja työtä tarjonneen teollisuuden vuoksi, mutta vasta maaltamuutto luvuilla kiihdytti kauppalan rakentumista. Kerrostaloja nousi uusille tulokkaille erityisesti keskustan laidoille. Seunalantien varren mataliin kerrostaloihin päästiin muuttamaan jo 1960-luvulla. 27

28 6 Kankurinpolku Killan puisto Я была здесь на прогулке с моим первым сыном. Ему была только одна неделя от роду. Женщина в возрасте 31 года, юрист, родилась в России Olin täällä kävelyllä ensimmäisen poikani kanssa. Hän oli vasta yhden viikon ikäinen. 31-v. nainen, juristi, syntynyt Venäjällä 28

29 29

30 Killan puisto Killan puisto on perustettu vuonna Kumpuilevilla nurmikentillä ja pienillä puistikkoalueilla viihtymisen lisäksi Killan puistossa on mahdollisuus aktiiviseen liikkumiseen eri muodoissa. Puistossa on koripallokenttä ja palloseiniä, leikkipuisto ja tekonurmella päällystetty pelikenttä. Isolla hiekkakentällä pelataan pesäpalloa ja koirapuistossa pääsevät nelijalkaiset ystävätkin nauttimaan vapauden hurmasta. Vihreä on Keravan tunnusväri. Teollisuuskeskittymästä kauppalan kautta kaupungiksi kasvanut Kerava on kaavoituksella huolehtinut viheralueiden riittävyydestä niin keskustassa kuin kaupungin laidoillakin. Jo 1970-luvulta alkaen on kaupunkisuunnittelussa painotettu vehreyden tuomaa viihtyisyyttä välillä tiiviinkin rakentamisen keskellä. 30

31 7 Tuusulantie Maauimala 45 Un très bel endroit pour profiter d une agréable journée ensoleillée. femme de 48 ans, secrétaire, ne en France Kaunis paikka nauttia aurinkoisesta päivästä. 48-v. nainen, sihteeri, syntynyt Ranskassa 31

32

33 Maauimala Viisikymmentäluku oli maauimaloiden rakentamisen kultaaikaa. Keravan ohella maauimaloita avattiin mm. Turkuun, Riihimäelle, Hämeenlinnaan, Raumalle, Helsingin Kumpulaan ja Kotkaan. Uimaloissa oli tilaa niin lapsille kuin aikuisillekin ja useimpiin uimaloihin rakennettiin myös hyppytornit huimapäille. Keravan kauppalan maauimala sai alkunsa vuonna 1953 kaupunginhallituksen annettua vastavalitulle kauppalan arkkitehti Esko Lehtoselle tehtäväksi suunnitella maauimalan louhoskuoppaan Tuuslantien varteen. Veikkausvoittovaroista oli tuolloin mahdollista saada tukea maauimalahankkeille, jota Lemmenlammeksi kutsutulle kauppalan uimalallekin jaettiin tuolloin 5 miljoonaa markkaa. Uimala vihittiin käyttöön

34 8 Paasikivenkatu Keskuspuisto 12 Me encanta levantarme por las mañanas y disfrutar de las vistas desde la terraza de mi casa. Hombre de 28 años, ingeniero, nacido en España Minusta on ihanaa nousta aamuisin katselemaan tätä näkymää kotini parvekkeelta. 28-v. mies, insinööri, syntynyt Espanjassa 34

35

36 Keskuspuisto Keravan keskuspuistossa on mahdollisuus virkistäytyä vesialtaan ja viheralueiden katveessa aivan kaupungin keskustan tuntumassa. Puisto on kokenut vuosikymmenten ajan monta muodonmuutosta, vaikka ns. Molanderin mäki on ollut virkistyskäytössä jo 1950-luvulta alkaen. Nykyiseen asuunsa puisto muokattiin 2000-luvulla. Ympäröivät rakennukset, kuten uusi kirjasto, asuinrakennukset sekä Keuda-talo rajaavat puiston liikenteen hälyltä rauhalliseksi keitaaksi. Keskuspuisto on paikka hengähtämiseen, ulkoliikuntaan ja erilaisille kulttuuritapahtumille. Keskuspuiston vesiallas valmistui vuonna Altaassa on Antti Maasalon valoveistoksista sekä Otto Romanovskin musiikista koostuva teos Oodi Vedelle. Allas hohtaa Oodi Vedelle -teoksen väriloistoa, tarjoaa toisinaan turvapaikan sorsalle poikueineen sekä mahdollisuuden soittaa veden päällä. 36

37 9 Asemanaukio Asemanaukio 1 Ükskord leidsin siit 15 eurot! 40-aastane naine, VR-i töötaja, sündinud Eestis Kerran löysin täältä 15 euroa! 40-v. nainen, VR:n työntekijä, syntynyt Virossa 37

38

39 Asemanaukio Junaliikenne Keravalla alkoi vuonna 1862, kun liikenne Helsinki- Hämeenlinna -rataosuudella käynnistettiin. Tuolloin keravalaisilta puuttui kuitenkin seisake ja asema, josta hypätä ohikulkevien junien kyytiin. Paikalliset lähestyivät rautatieviranomaisia kirjelmällä, jonka seurauksena Keravalle saatiin ylimääräinen raide sekä matkustajalaituri. Aseman osalta tilapäisjärjestelyjä kesti aina vuosiin , jolloin nykyinen Knut Nylanderin suunnittelema asemarakennus saatiin valmiiksi. Keravan asema on arvotettu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi ympäristöksi. Keravan asemasta muodostui risteysasema, kun Porvoon rataosuus valmistui vuonna Keravan teolliset tuotteet ja ihmiset ovat virranneet junaliikenteen mukana maailmalle aina noista päivistä asti. Nykyään asemalta virtaa yli 250:n junan matkassa ihmisiä ennen kaikkea töihin ja opiskelemaan sekä Keravalle että Keravalta naapurikuntiin. 39

40 10 Asemansilta Asemansilta Stations trakten är mycket vacker. 50-årig kvinna, studerande Aseman näkymä on hyvin kaunis. 50-v. nainen, opiskelija 40

41

42 Asemansilta Helsinki-Hämeenlinna rautatie katkaisi vuonna 1862 valmistuessaan Porvoosta Tuusulaan johtavan maantien. Risteyskohtaan rakennettiin aluksi tasoylikäytävä, jossa tapahtui vuosien saatossa kuitenkin useita ihmishenkiä vaatineita onnettomuuksia. Vaarallisen tasoristeyksen aikaa ehdittiin elää yli 60-vuotta ennen asemansillan rakentamista. Ensimmäinen rautatien ylittävä silta tehtiin puusta vuonna Silta korvattiin betonirakenteisella sillalla vuonna Uusien raiteiden vuoksi siltaa jatkettiin vielä vuonna Keravan keskusta sijaitsi aiemmin radan itäpuolella Vanhan Valtatien varressa, nykyisessä Sampolan kaupunginosassa luvun alussa palveluita alettiin rakentaa myös radan länsipuolelle. Vasta sillan myötä keskusta muutti hiljalleen kokonaan radan yli kaupallisten palveluiden keskittyessä radan länsipuolelle. 42

43 11 Lapila (alikulku) Lapilanpolku Tähän oli hyvä maalata graffiteja nuorempana. 32-v. mies, muotoilija, syntynyt Libanonissa 43

44

45 Lapila (alikulku) Lapilan kaupunginosa on saanut nimensä Lapila -nimisen maakirjatalon eli Lapilan kartanon mukaan. Vaikkei Lapila aivan oikea kartano ollutkaan, niin sillä oli kuitenkin hallussaan maita suurimmillaan n. 256 hehtaarin verran. Maita myytiin 1800-luvun lopusta alkaen esimerkiksi tiiliä valmistaneelle Kervo Tegelbrukille ja asuinrakentamiselle aina nykyisen Killan kaupunginosasta. Varsinainen Lapila jää Porvoontien itäpuolelle. Kevyt liikenne keskustan suuntaan on ohjattu Porvoon tien mutkassa kulkemaan kadun alitse. Kustannustehokas, liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta silmälläpitäen rakennettu alikulku on useiden alikulkujen tapaan karu kohta maisemassa kiemurtelevalla matkalla. Graffitimaalareille alikulut ovat tarjonneet katseilta piilossa olevia suuria seinäpintoja. Alikulkujen laittoman maalaamisen sijaan keravalaiset taiteilijat ovat voineet toteuttaa itseään laillisilla graffittiseinillä vuodesta 2010 alkaen. 45

46 12 Kultasepänkatu Sinkka 2 Näissä ikkunoissa on joskus mielenkiintoisia kuvia. 34-v. nainen, yrittäjä, syntynyt Kiinassa 46

47

48 Sinkka Sampolan kaupunginosaa alettiin kehittää radan itäpuolella 1980-luvulla. Radan ali suunniteltiin alikulku, joka yhdistäisi uuden asuin- ja liikekiinteistöjä yhdistävän alueen. Ennen rakentamista Sampolassa oli pajukoituneita tontteja sekä muutamia rakennuksia, jotka katsottiin purkukuntoisiksi. Kultasepänkatu 2 rakennettiin juuri ennen lamaa vuonna Se toimi alun perin Kinnarpsin huonekaluliikkeen näyttely- ja toimistotilana. Kinnarpsin siirrettyä toimintansa lähemmäksi metropolihuminaa, kaupunki osti kiinteistön ja kunnosti tilan kaupungin museoiden käyttöön. Nyt rakennuksessa toimivat Keravan taidemuseo ja Keravan museo sekä Keravan nuorisopalvelut. Kävijöilleen Sinkka tarjoaa 3 5 näyttelyä vuodessa paikallishistoriasta, muotoilusta ja taidemaailman ajankohtaisista ilmiöistä sekä lukuisia tapahtumia. Osittain näyttelyt näkyvät myös kadulle julkisivun suurista ikkunoista. 48

49 13 Santaniitynkatu Santaniitynkatu 3 3 Katru reizi, kad es atgriežos no trenažieru zāles, es jūtu, ka esmu stiprāks nekā es biju vakar. Vīrietis, 33 g., celtnieks, dzimis Latvijā Joka kerta kun palaan kuntosalilta, ajattelen, että olen vahvempi kuin eilen. 33-v. mies, rakennusmies, syntynyt Latviassa 49

50

51 Santaniitynkatu 3 Tiiliteollisuus kasvoi Keravalle 1800-puolenvälin jälkeen aloitetun raideliikenteen myötä. Hyvien liikenneyhteyksien muodostuminen joudutti teollisuuden kasvua alueella muutenkin. Tiiliteollisuudelle oli etua myös Keravan saviperäisestä maaaineksesta, jota voitiin nostaa aivan tehtaiden tuntumassa. Entisen Jaakkolan maakirjatalon toisen puoliskon eli Ali-Jaakkolan maita myytiin ab Kervo Tegelbrukille savennostomaiksi luvulla. Tiilitehtaan ohella aluelle nousi myös saha, Ornon valaisintehdas ja muita pienempiä teollisuusyrityksiä. Vanhempien teollisuuskiinteistöjen tilalle rakentuu luvuilla asutusta ja Jaakkolan pienteollisuusalue. 51

52 14 Talmantien palsta-alue Talmantie Muistelen siellä usein tytärtäni: olin sairaanhoitajana samassa sairaalassa, jossa tyttäreni kuoli. 70-v. nainen, sairaanhoitaja, syntynyt Espoossa I often remember my daughter there: I was working as a nurse in the same hospital in which my daughter died. 70 yr-old woman, nurse, born in Espoo 52

53

54 Talmantien palsta-alue Viljelykasvien kasvattaminen tiiviisti asutuissa kaupungeissa on mahdollistunut viljelyyn erikseen kaavoitetuilla palstoilla. Palstatilkkujen anti on tuonut ennen merkittävän lisän vähävaraisen ruokapöytään tuoreiden juuresten, kasvisten ja marjojen muodossa. Lisäksi palstapuutarhoissa on edistetty viljelykulttuuria, tallennettu maatiaislajikkeita ja jaettu tietoa sukupolvelta toiselle. Keravan Talmantien varressa sijaitsevalla palsta-alueella on kahdenlaisia palstoja: monivuotiseen viljelyyn soveltuvia aarin kokoisia alueita, joita kaupunki ei muokkaa valmiiksi sekä yksivuotisille kasveille tarkoitettuja aareja, joiden hintaan kyntö ja muokkaus kuuluvat. 10 x 10 metrin kokoisia peltomaita vuokrataan ainoastaan keravalaisille. 54

55 15 Ollilan Ollilan lampi lampi Tôi vẽ và chụp nhiều ảnh tại nơi này. 16 tuổi, nữ, học sinh, sinh ra tại Việt Nam Piirrän ja otan kuvia täällä. 16-v. nainen, opiskelija, syntynyt Vietnamissa 55

56

57 Ollilan lampi Maanviljelijä Frans Ollila patosi tilansa pohjoispuolella sijaitsevan suonotkelman 1900-luvun puolivälissä johtaakseen vettä navettaansa. Patoaminen nosti lammen pintaa, jolloin kallionotkelmaan muodostui nykyisen kaltainen Ollilan lampi. Lampi ja sen ympäristö on merkittävä luontokohde liki kauttaaltaan muokatussa keravalaisessa maisemassa. Ollilan lampi alueineen kuuluu nykyään Keravan kaupungille. Kaupunki osti Ollilan tilan maita vuonna 1987 ja vuonna Ollilan lampea on käytetty uimapaikkana ja avantouimareita varten on lammen rannalla sijainnut myös pieni lämmittelymökki. Lammen alueella risteilee kävely reittejä, siellä täällä on levähdyspaikkoja ja suota pääsee tutkimaan lähempää sen ylittäviltä pitkospuilta. 57

58

59 Kiitokset Amir Jan Anna Knappe Keijo Sahrman Sompion koulu Svenskbacka skola Keravan lukio ja aikuislukio Keravan opisto

60

NUORISO- KULTTUURIA VAI MITÄ SE NYT OLI?

NUORISO- KULTTUURIA VAI MITÄ SE NYT OLI? Julkaisuja 01/2009 Nuorisotyötä Maunulassa 40 vuotta Mitä nuorten Maunulassa on tapahtunut viimeisten vuosikymmenten aikana? Miten alkuaan kaukana keskustasta sijaitsevassa lähiössä aloiteltiin nuorten

Lisätiedot

LAHDEN MYTÄJÄISTEN VETURIVARIKKO PRO VARIKKO -TYÖRYHMÄN TIEDOTUSLEHTINEN

LAHDEN MYTÄJÄISTEN VETURIVARIKKO PRO VARIKKO -TYÖRYHMÄN TIEDOTUSLEHTINEN LAHDEN MYTÄJÄISTEN VETURIVARIKKO PRO VARIKKO -TYÖRYHMÄN TIEDOTUSLEHTINEN Väin önka tu Häm eenl inna ntie (Vt. 12) Asuinalue Helsin gintie Uimaranta Kunnostettavaa museokalustoa tu ka on rik Va Mytäjäisten

Lisätiedot

Poimi Tampereen tarjonnasta parhaat palat ja nauti kaupungin kesästä TAMPERE. Tampereen kaupungin tiedotuslehti 2 2009

Poimi Tampereen tarjonnasta parhaat palat ja nauti kaupungin kesästä TAMPERE. Tampereen kaupungin tiedotuslehti 2 2009 Julkinen tiedote, jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen Tampereen kaupungin tiedotuslehti 2 2009 Poimi Tampereen tarjonnasta parhaat palat ja nauti kaupungin kesästä 2 PÄÄTOIMITTAJALTA Osallistu ja vaikuta

Lisätiedot

Karkkilan Kotiseutuyhdistys. ARKKILAN OTISEUTUYHDISTYS ry.

Karkkilan Kotiseutuyhdistys. ARKKILAN OTISEUTUYHDISTYS ry. ARKKILAN OTISEUTUYHDISTYS ry. Jäsenlehtí N:o 15 Toukokuu 2006 1 Karkkilan Kotiseutuyhdistys ry:n jäsenlehti n:o 15 Toukokuu 2006 Toimituskunta: Marja Holli (päätoimittaja) Pekka Wikberg ja Risto Hakomäki

Lisätiedot

23.11.2006 Museoiden muistitietopäivät. Valtion taidemuseo Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, Kuvataiteen keskusarkisto, 2006

23.11.2006 Museoiden muistitietopäivät. Valtion taidemuseo Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, Kuvataiteen keskusarkisto, 2006 23.11.2006 Museoiden muistitietopäivät Valtion taidemuseo Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, Kuvataiteen keskusarkisto, 2006 Summer 2005 SUOMEN MUSEOHISTORIA Hankkeesta vastaa ohjausryhmä, joka koostuu

Lisätiedot

yhteisöllinen taide taiteellista ensiapua vanhalla vartiokopilla

yhteisöllinen taide taiteellista ensiapua vanhalla vartiokopilla yhteisöllinen taide taiteellista ensiapua vanhalla vartiokopilla Tämä on Täydellisen ympyrän 20. julkaisuvuosi. Lehti on järjestyksessä kahdeskymmenesyhdeksäs. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Julkaisija

Lisätiedot

Martinranta 1 / 2014

Martinranta 1 / 2014 Martinranta 1 / 2014 Sisällys 3 5 6 10 16 18 22 31 33 36 38 39 Pääkirjoitus Kevätkokouskutsu Pertti Laanti Martinmäki 60 vuotta Leksan kolumni Nollan arvoinen taideteos Telakkatoiminnan historiaa 2 Tapahtumia

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON TULEVAISUUS

YHTEISTYÖSSÄ ON TULEVAISUUS kylähullu Koijärven alueen kylien tiedotuslehti nro 19, KESÄ 2014 pidä tallessa! MEIDÄN KOULU TAPAHTUMIA, TIETOA JA TARINOITA Nuorissa on nostetta Historian havinaa Kylien elämää YHTEISTYÖSSÄ ON TULEVAISUUS

Lisätiedot

Kulttuuriympäristöni. Rakennettu maisema EUROOPAN RAKENNUSPERINTÖPÄIVÄT 2010

Kulttuuriympäristöni. Rakennettu maisema EUROOPAN RAKENNUSPERINTÖPÄIVÄT 2010 Kulttuuriympäristöni Rakennettu maisema EUROOPAN RAKENNUSPERINTÖPÄIVÄT 2010 JOY Jokaisen Oma Ympäristö Kulttuuriympäristökampanja 1 2010 Euroopan rakennusperintöpäiviä (ERP), englanniksi European Heritage

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN MURSUNSAAREN KEHITYSSUUNNITELMA

PUDASJÄRVEN MURSUNSAAREN KEHITYSSUUNNITELMA PUDASJÄRVEN MURSUNSAAREN KEHITYSSUUNNITELMA - Diplomityö - Oulun yliopisto - Arkkitehtuurin osasto - 30.11.2011 - Valvoja: yliopistonlehtori Anu Soikkeli - Tiina Komulainen k-04 - OULUN YLIOPISTO Teknillinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4. Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4. Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4 Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki ... Nuorten Helsinki Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Teksti: Kuvat: Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

ARKKILAN OTISEUTUYHDISTYS ry.

ARKKILAN OTISEUTUYHDISTYS ry. ARKKILAN OTISEUTUYHDISTYS ry. Jäsenlehtí N:o 22 Joulukuu 2009 Jäsenlehtí N:o 22 Joulukuu 2009 1 Karkkilan Kotiseutuyhdistys ry:n jäsenlehti n:o 22 Joulukuu 2009 Toimituskunta: Yhteystiedot: Virpi Lepistö

Lisätiedot

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Yhteenvedon rakenne Tämän raportin ensimmäinen osa sisältää

Lisätiedot

, by University of Jyväskylä

, by University of Jyväskylä Copyright, by University of Jyväskylä ABSTRACT Lagerblom, Kimmo Far, far away, nearby a main passage. An ethnological study of the life spans of Kontiomäki railtown 1950 1972 Jyväskylä: University of Jyväskylä,

Lisätiedot

Taidetta arkeen. Täydentävät taustaselvitykset, artikkelit ja seminaarit

Taidetta arkeen. Täydentävät taustaselvitykset, artikkelit ja seminaarit Taidetta arkeen Ehdotus valtion keinoiksi edistää prosenttiperiaatetta osana julkista rakentamista Täydentävät taustaselvitykset, artikkelit ja seminaarit (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:5)

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

LEPUSKI. Lepuski Suur-Leppävaaran oma lehti, painos 24 000 kpl. Oikea hetki on täsmälleen nyt.

LEPUSKI. Lepuski Suur-Leppävaaran oma lehti, painos 24 000 kpl. Oikea hetki on täsmälleen nyt. Joululounaalle Baseen! Tervetuloa nauttimaan ravintola Basen maukkaasta sunnuntailounaasta ja talon glögistä klo 12-18. LEPUSKI Ravintola Base on ruoka- ja kohtaamispaikka Sellokäytävällä. Nro 79 5/13

Lisätiedot

Oulunkylän kotikaupunkipolut: Mäkitorppa 27 kohdetta, reitin pituus 4,5 km

Oulunkylän kotikaupunkipolut: Mäkitorppa 27 kohdetta, reitin pituus 4,5 km Oulunkylän kotikaupunkipolut: Mäkitorppa 27 kohdetta, reitin pituus 4,5 km 1. Liikekeskus Ogeli 2. Leikkipuisto Mäkitorppa 3. Puukoulu 4. Tapio Rautavaaran talon paikka 5. Teininmäki 1 6. Päiväkoti Oulunkylä

Lisätiedot

Moniaistisuus Hyvinkään matkailutuotteissa Case: Hyvinkään kirkko ja Rautatiemuseo

Moniaistisuus Hyvinkään matkailutuotteissa Case: Hyvinkään kirkko ja Rautatiemuseo Moniaistisuus Hyvinkään matkailutuotteissa Case: Hyvinkään kirkko ja Rautatiemuseo Ahokas, Oksanen, Paulamäki, Pitkänen Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava 2011 Kerava Moniaistisuus Hyvinkään matkailutuotteissa

Lisätiedot

lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan

lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan diplomityö / oulun yliopisto / arkkitehtuurin osasto valvoja: yliopistonlehtori anu soikkeli ohjaaja: professori hennu

Lisätiedot

pohdintaa kuratoinnista ja näyttelyistä

pohdintaa kuratoinnista ja näyttelyistä pohdintaa kuratoinnista ja näyttelyistä Tämä on Täydellisen ympyrän 19. julkaisuvuosi. Lehti on järjestyksessä kahdeskymmeneskahdeksas. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Julkaisija Tampereen Taiteilijaseura

Lisätiedot

Second Round- pop up kirpputorin kehittäminen Espoon Suurpeltoon

Second Round- pop up kirpputorin kehittäminen Espoon Suurpeltoon Second Round- pop up kirpputorin kehittäminen Espoon Suurpeltoon Kauppi, K, Rydenfelt, S, Sarkkinen, A, Suni, J & Tahvanainen, J 2014 Leppävaara Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Toimintaympäristö... 5 2.1 Espoon

Lisätiedot

kipunoita Mielenterveysyhdistys Taimi ry 25. vuosikerta Nro 1/2015

kipunoita Mielenterveysyhdistys Taimi ry 25. vuosikerta Nro 1/2015 kipunoita Mielenterveysyhdistys Taimi ry 25. vuosikerta Nro 1/2015 Taimin ja Ruusan Kahvilan yhteystiedot Yhdistyksen nettisivut: www.taimiry.fi Puhelinnumerot Toimisto 045 135 1351 Marika Vartiainen,

Lisätiedot

60-vuotias Järvenpää kukkuroillaan kulttuuria. Sivut 3 7, 19 20. Omakotiunelmia ja Kaavoituskatsaus 2011! Näille kulmille hyvinvointikampus?

60-vuotias Järvenpää kukkuroillaan kulttuuria. Sivut 3 7, 19 20. Omakotiunelmia ja Kaavoituskatsaus 2011! Näille kulmille hyvinvointikampus? ELINVOIMAINEN KULTTUURIKAUPUNKI Kaupungin tiedotuslehti kevät 2011 Omakotiunelmia ja Kaavoituskatsaus 2011! Sivut 8 13 60-vuotias Järvenpää kukkuroillaan kulttuuria Näille kulmille hyvinvointikampus? Sivu

Lisätiedot

Suunnittelu ja osallisuus Lammin kirkonkylässä

Suunnittelu ja osallisuus Lammin kirkonkylässä Suunnitteluja osallisuuslammin kirkonkylässä Aluetieteenkenttäkurssi Helsinginyliopisto Maantieteenlaitos HirvensaloJ.,HirvensaloK., Laatikainen,Paul,Salomaaja Sjöblom Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3

Lisätiedot

Mäntsälän kylien kotiseutupolut kartalla

Mäntsälän kylien kotiseutupolut kartalla Mäntsälän kylien kotiseutupolut kartalla ~ ~ 22 ~ ~ Sisällysluettelo 1 Mäntsälä Seuran esipuhe...4 Miten ja miksi?...5 Symbolien selitykset...5 Kirkonkylän polut: Kulttuurin kehto...6 Keskellä keskustaa...10

Lisätiedot

TUUSULANJÄRVEN POLKU. 1. Kirkko

TUUSULANJÄRVEN POLKU. 1. Kirkko TUUSULANJÄRVEN POLKU Tuusulan kunnan kotiseutupolku julkaistu 5.3.2006 1. Kirkko Tuusulan seurakunnan syntyminen ja kirkon rakentaminen liittyivät 1600-luvun pyrkimykseen jakaa hankalasti hoidettavia seurakuntia

Lisätiedot

KESÄKUU. Julkaisija: Kakskertaseura ry

KESÄKUU. Julkaisija: Kakskertaseura ry 2 x 1 KESÄKUU Julkaisija: Kakskertaseura ry 2015 Sisältö Kolme viestiä... 3 Kakskertaseura 60 vuotta... 4 Kakskertaseuran 60-vuotistaival Kulhon kesäasukkaan silmin... 6 Minun Kakskertani... 12 Kakskerta

Lisätiedot

ARKKILAN OTISEUTUYHDISTYS ry.

ARKKILAN OTISEUTUYHDISTYS ry. ARKKILAN OTISEUTUYHDISTYS ry. Jäsenlehtí N:o 24 Joulukuu 2010 Karkkilan Kotiseutuyhdistys ry:n jäsenlehti n:o 24 Joulukuu 2010 Toimituskunta: Yhteystiedot: Virpi Lepistö (päätoimittaja) Virpi Lepistö Kuoppamäentie

Lisätiedot

!!!! !!! !"#$%&'(()*%+&,%!!!"!#$%"&'!!""!#$%&'(!!"#$%&'($%&)*$%&"!"##$%&$'(")*)+%,$-.%/0*)100" !!!!!!!!!!

!!!! !!! !#$%&'(()*%+&,%!!!!#$%&'!!!#$%&'(!!#$%&'($%&)*$%&!##$%&$'()*)+%,$-.%/0*)100 !!!!!!!!!! !!!!!!!!"#$%&'(()*%+&,%!!!"!#$%"&'!!""!#$%&'(!!"#$%&'($%&)*$%&"!"##$%&$'(")*)+%,$-.%/0*)100"!!!!!!!!!!! Sisällys 1. Johdanto... 1 1.1. Ostariuudistukset osana täydennysrakentamista... 2 1.2. Ostariuudistuksen

Lisätiedot