urbaana Keskellä Helsingin ydinkeskustaa uinuu ainutlaatuinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "urbaana Keskellä Helsingin ydinkeskustaa uinuu ainutlaatuinen"

Transkriptio

1 urbaana

2 urbaana Keskellä Helsingin ydinkeskustaa uinuu ainutlaatuinen mahdollisuus. Käytöstä poistunut ratakuilu on herännyt henkiin Baanana. Baanan ympärille voisi kasvaa uusi elävä kaupunginosa urbaana, joka säilyttää ja parantaa nykyistä pyörätieverkostoa. Helsingin kolmas keskusta tarjoaa mahdollisuuden kaupungin kasvulle sen ytimiessä. Ympärivuotinen puisto rakentuu ihmisille. urbaana on uusi orgaaninen kaupunkikehittämisen tapa, jonka keskiössä ovat alueen käyttäjät. urbaana hankkeen ideana ei ole perinteinen kaupungin täydennysrakentaminen, vaan kokonaan uudentyyppisen kaupunkisuunnittelun kehittämisen ajattelumalli.

3 urbaana Keskellä Helsingin ydinkeskustaa uinuu ainutlaatuinen mahdollisuus. urbaana on uusi kaupunginosa Helsingin ytimessä. Ydinkeskustaan syntyy uusi kaupunginosa, urbaani puisto, jossa on uusia työpaikkoja, asuntoja, kulttuuria ja kevyttä liikennettä. Se on rouhea kävelykeskusta, jossa Helsinki voi kasvaa. Aluetta kehitetään kokonaisuutena, jonka ydin on kevyen liikenteen Baana. Ennen kaikkea urbaana on uusi kehittämisen menetelmä. Se kutsuu Baanan nykyiset käyttäjät, lähialueen asukkaat, sen tulevat asukkaat ja yhteisöt tekemään kaupunkia yhdessä. Alueelle luodaan poikkeukselliset olosuhteet osallistumiselle. Tämä ehdotus on kutsu kehittämään kolmatta keskustaa. Sen esittää ryhmä taiteilijoita, tutkijoita, aktivisteja, arkkitehteja ja liikennesuunnittelijoita, jotka jo kolmen vuoden ajan ovat vakaumuksella pohtineet alueen kaupunkitoiminnallisia mahdollisuuksia. Sinä voit liittyä tähän joukkoon. urbaana konseptissa on tutkittu, miten uinuvan kaupunkitilan potentiaalia voidaan hyödyntää entisestään. Konsepti on viherrakentamiseen ja oleskeluun painottuva kokonaisuus, missä entisestä rautatiekuilusta, nykyisestä Baanasta kasvaa mittakaavaltaan kansainvälisesti merkittävä kaupunkirakentamisen esimerkkihanke palvelemaan nykyisiä ja tulevia Helsinkiläisiä.

4 urbaana = Kaikkien yhteinen ympärivuotinen uusi kaupunginosa Kaupungin keskustan kasvun paikka Kaupunkirakennetta yhtenäistävä ja eheyttävä kokonaisuus Monialainen suomalaisen osaamisen sulatusuuni ja näyteikkuna Kansainvälisen mittakaavan kansallinen näytön paikka Elämää, taidetta ja toimintaa Mahdollisuus

5 urbaana Helsingin High Line ja River Park 2000-luvulla on syntynyt uusi tapa kehittä kaupunkien keskustoja. Esimerkiksi puolitoista kilometriä pitkä High Line -puisto on yksi New Yorkin West Siden maamerkeistä, sekä kaupungin suosituin turistikohde. Korean River Park on entisestä viemäristä kehitetty kaupunkipuisto. Ne ovat paikkoja oleskella, ottaa aurinkoa, lenkkeillä ja tavata tuttuja. Ne ovat jännittäviä, turvallisia ja viihtyisiä paikkoja viettää aikaa yhdessä. urbaana ottaa näistä oppia ja pistää paremmaksi. Se on helsinkiläisten aktiivisesti tekemä ja muokkaama vetonaula. urbaanan on annettava kasvaa etupäässä omaehtoisesti. Sen eri osat tukekoot toisiaan, kokonaisuus olkoon enemmän kuin osiensa summa. Tavoitteena on moninkertaistaa nykyisen vihreän pyöräily- ja ulkoilureitin vetovoima vapauttamalla ja parantamalla kaupunkitilaa, sekä rakentamalla katettua sisätilaa, talvipuutarhaa, kattopuutarhoja, kokoontumistilaa, kahviloita, toimitilaa, asumista, työ- sekä muuta tilaa kaupunkilaisten nykyiset ja tulevaisuuden tarpeet huomioiden.

6 KUTSU: tämä on kutsu tulla tekemään yhdessä urbaana työryhmän kanssa Helsingin upeinta paikkaa kaupungin salaiseen keskustaan. Kolme vuotta olemme nyt pyörittäneet, puhuneet ja luonnostelleet tätä kutsua. Työskennellessämme ratakuilu on nimetty ensin Baanaksi ja lopulta urbaanaksi, siis Helsingin kantakaduksi. Perinteinen suunnittelun malli antaa vaikutelman, että suunnitelma on kiveenhakattu ja se voidaan pilkkoa, normittaa ja tilata osaset halvimmalla tarjoavalta. Malli lisäksi olettaa, että kun rakennus on valmis, ei mikään enää muutu. Vaikka nykyiset osallistumisen menetelmät hidastavat rakentamista, ne useimmiten vaikuttavat lopputulokseen vain pinnallisesti. Ihmisten luova panos valuu hukkaan samalla, kun vain ei-äänet kuuluvat. Siksi urbaanan synnyttämiseen tarvitaan uudenlainen osallistumisen metodiikka, jolla rakennuttajat, suunnittelijat ja kaupunki voivat yhdessä nostaa julkisen osallistumisen tasoa. Uusi malli ottaa lähtökohdakseen kehitettävän alueen käyttäjät nykyiset ja tulevat. Jotta osallistuminen olisi muutakin kuin kosmetiikkaa, tulee siitä olla selvästi hyötyä kaikille osapuolille: rakennuttajalle, kaupunkilaisille, kaupungille, palveluiden tarjoajille ja asiakkaille. Tämä on yksi urbaanan muotoiluhaasteista kuinka tehdä osallistumisesta suunnittelun laatua nostava, hyödyllinen toiminto. urbaana työryhmä toimii ohjaavana elementtinä projektin kokonaishallinnassa.

7 urbaana ympärivuotinen puisto Syntyvä uusi kaupunginosa tullaan toteuttamaan kauttaaltaan siten, että luonto ja kasvillisuus ovat tärkeänä kantavana osana kokonaiskonseptia. Syntyvälle urbaanille luonnolle suunnitellaan myös monipuolista käyttöä, jotta rakennettavat viherkeitaat aktivoituvat ja käytön myötä tulevat myös säilymään viihtyisinä ja hoidettuina. Tiivistyvä kaupunkirakenne asettaa haasteita vihreytykselle. Kaupunkivihreälle on vähän tilaa ja olosuhteet tätä kautta usein haastavia. Modernissa kaupunkivihreytyksessä huomioidaankin entistä paremmin kaupunki-tilan kaikki tasopinnat. Rakennusten sisätiloihin voidaan toteuttaa talvipuutarha-ajatuksella ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettuja pienpuistoja. Rakennettua kaupunkiympäristöä pehmennetään kasvillisuudella elämiselle viihtyisämmäksi ja suotuisammaksi. Kokonaisvaltainen viherrakentaminen luo nykyaikaista ja aiempaa viihtyisämpää kaupunkitilaa. Ranskalaisista ikkunoista avautuvat kattopuutarhamaisemat tarjoavat kasvukautena lähiruokaa ja lisäävät ihmisten jokapäiväistä viihtyisyyttä. Hyvin suunnitellut ja toteutetut katto- ja kansiratkaisut tuovat mielenkiintoisen kerroksellisen vihreän ympäristön täysin rakennettuun kaupunkitilaan.

8 urbaana - Muotoilun uusi mahdollisuus: Ensin tuli kevyen liikenteen Baana. Samoihin aikoihin kokosi Martti Aiha tiimin miettimään jo seuraavaa vaihetta, urbaanaa. Tämä arkkitehtuurin, ekologisen kaupunkisuunnittelun, kuvataiteen, liikennetekniikan ja muotoilun asiantuntijoista koostuva ryhmä lähti maan parhaan yhteiskunta- ja tulevaisuustutkimuksen osaajien kanssa kehittämään alueelle uutta käyttöä. Yhteisymmärryksessä toimivan ja ammatillisia raja-aitoja rikkovan joukon tavoitteeksi muotoutui vehreä ja viihtyisä kaupunkitila, jossa rouhea satamaradan perinne olisi edelleen aistittavissa. Parin kilometrin matkalle on ideoitu liittymiä kaupungin muihin kulttuuritiloihin kuten museoihin ja näyttämöitä musiikkiesityksille tai katuteatterille, lähiruoan ostospaikkoja ja erilaisia kokeellisia oleskelutiloja ihmisten tarkkailuun ruoan tai kahvikupin ääressä. urbaana luo todelliset edellytykset materiaalisiin vaihtoehtoihin ja luoviin toiminnallisiin ratkaisuihin.

9 urbaana, kun tehdään, niin tehdään kunnolla! Muotoilun roolina on luoda lähtökohdista sekä käyttäjien ja palveluiden tarjoajien tarpeista uudenlaisia ratkaisuja elämiseen ja kaupungista nauttimiseen. Kaupunkimuotoilu tarkoittaa esteetöntä liikkumista ja opastamista. Se tarjoaa lisää virikkeitä erilaisille käyttäjille lapsista vanhuksiin sekä innostaa ihmisiä käyttämään kaupunkitilaa omalla tavallaan skeittareista iki-hengaajiin. Tyypillisistä luovuutta-ahtaissa-rajoissa projekteista urbaana poikkeaa lähtökohdiltaan ratkaisevasti. Se luo edellytykset parhaaseen lopputulokseen ja laatuun pääsemiseksi, sillä hankkeessa voidaan toimia kaupunkilaisten, muiden suunnittelijoiden ja toteuttajien kanssa saumattomassa yhteistyössä alusta alkaen ja kokonaisuutta ajatellen. Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus suomalaisessa muotoiluympäristössä.

10 urbaana kulttuurin orgaaninen keho Tämä historialtaan poikkeuksellinen kaupunkitila antaa mahdollisuuden pohtia taiteen ja kulttuurin asemaa ja sisältöä uudessa aikaulottuvuudessa. Se on merkityksiltään tyhjennetty tila joka taas kerran voidaan täyttää uudella toiminnalla. Nimenä urbaana viittaa myös siihen merkitykseen, joka paikalla oli ennen rautatien tuloa. Alueella oli asukkaiden istutuksia, kaalimaita, puutarhoja ja myös asuntoja. Pyrkimyksemme onkin palauttaa jotain tästä entisestä luomalla Helsingin keskustan läpi kulkeva nauhamainen kulttuurivyöhyke, jossa asukkaat voivat jälleen kohdata sosiaalisessa tilassa. urbanasta tulee tila, joka tarjoaa eri sukupolviin kuuluville kävijöille mahdollisuuden kohdata kulttuurin eri muotoja julkisessa tilassa, instituutioiden kehyksien ulkopuolella.

11 urbaanan alueelle suunniteltu arkkitehtooninen ilmaisu kertoo myös odottamattomien ja avointen tapaamisten välisestä tulevaisuuden näyttämöstä. Rakennuskompleksia voi kokonaisuudessaan verrata orgaaniseen rakennelmaan, joka kiemurtelee puutarhojen, leikkipaikkojen, kahviloiden ja kaupunkiviljelysten läpi. Näemme urbaanan paikkana, joka kannustaa uudenlaiseen taidetta ja kulttuuria koskevaan ajatteluun ja joka samalla mahdollistaa, että nämä projektit toteutuvat fyysisessä tilassa. Ajatus liikkuvasta toiminnallisesta tilasta - niin pienemmässä kuin suuremmassakin mitassa - joka sijoittuu pitkin rataa, mahdollistaa jatkuvasti liikkeessä olevan toiminnan. Tällainen toimintamalli antaa mahdollisuuden pyrkiä välttämään taiteen ja muun kulttuurin institutionalisoitumista.

12 urbaana Aluejako Kokonaisuuden hahmo.amiseksi Baana on suunnitelmassa jae.u viiteen vyöhykkeeseen niiden luonteiden mukaises6. Kullekin vyöhykkeelle on mie6.y alueen ympäristöön soveltuvaa toimintaa ja toiminnalle sopivaa 6laa luovat ehdotukset, jotka kokonaisuutena muodostavat yhtenäisen konsep6n - asukkaita ja toimintoja yhdistävästä kaupunki6lasta niin sisä- kuin ulko6lassakin. Maria Kaarre ja ratasuora Selkäranka Eläinmuseo Parlamentti ( m 2 ) ( m 2 ) ( m 2 ) (5 500 m2) (huom: konsep-suunni/elun rinnalla on myös tutki/u idean toimivuu/a mahdollisen keskustatunnelin suunnitelman rinnalla ja tode/u, e/ä ne ovat toteute/avissa toisistaan riippuma/omina itsenäisinä hankkeina.)

13 urbaana Aluejako Parlamentti Eduskuntatalon ympäristö Baanan laidoilla on mahdollista rauhoittaa puistomaiseksi sekä avata kaupunkilaisten oleskelu- ja virkistystilaksi ja toriksi. Eduskuntatalon ympäristön käyttö parantuu entisestään, mikäli Pohjoisen Rautatienkadun liikenne voidaan rauhoittaa ohjaamalla Kampin terminaalin bussiliikennekin Arkadiankadun kautta. Alueen viihtyvyyden lisäämiseksi Baanan reunoja jäsennetään oleskeluportaikoin, ja alueelle voidaan järjestää esimerkiksi julkisen puheenpitopaikan speakers corner henkisesti, sekä tarjota kaupunkilaisille mahdollisuuksia vaikuttaa yhteisiin asioihin ja tiloja toimintaan.

14

15 urbaana Aluejako Eläinmuseo Eläinmuseon edessä on kaupunkirakenteessa paikka kohtaamiselle, pysähtymiselle sekä nau>miselle ja rentoutumiselle. Paikalle ehdotetaan näy.ävää rakennusta ravintoloineen, yökerhoineen, sikariklubeineen, mielipidekahviloineen ja lepäämiseenkin soveliaine oleskelu6loineen. Asumisen ja toimisto6lan lisäksi lukusalit leh6neen ja kirjoineen, sekä 6lat musiikin kuunteluun ja elokuvien katselemiseen ovat sopivia toimintoja rakennukseen. Toiminnallises6 paikka nivoo nykyisen kantakaupungin ja Töölön luontevas6 yhteen. Samalla rakennuksella on selkeä kaupunkikuvallinen funk6o saranana Rauta6enkatujen ja Arkadiankadun risteyksessä, sekä urbaanan uudisrakentamisen lähtö- ja päätepisteenä.

16

17 urbaana Aluejako Selkäranka Tennispalatsin ja Autotalon edustan veistoksellinen rakennusmassa rakentuu yhtenäisen sisäkulkuväylän ympärille. Tämä katutason yläpuolella sijaitseva jalankulun vaakataso kokoaa yhteen siihen liittyvät liiketilat ja viihdemaailman. Kokonaisuus on kaupunkilaisten viihtymiseen ja oleskeluun tarkoitettu puutarha, samalla kun se on uusi mielenkiintoinen maamerkki Helsingissä sekä näyttävä arkkitehtoninen matkailukohde. Rakennuksen selkärankana on ulkoilureitti, joka kulkee puistomaisessa kattopuutarhamaailmassa, mille kahvilat ja ravintolat voivat avata terassejaan. Lopputuloksena on toiminnoiltaan hallitusti sekoittunut, kerrostunut, muuntojoustava muoto - ikään kuin vaakasuoraan asettunut pilvenpiirtäjä.

18

19 urbaana Aluejako Kaarre ja ratasuora Ratasuoran pitkä ja kaupunkitilallisesti matala rakennusmassa kätkee sisäänsä nykyaikaisen basaarin, missä katukeittiömaailma ja etnoruokatarjonta yhdistyy alueelta puuttuvaan kauppahallitoimintaan. Rakennus tuo viherkatollaan Eteläisen Rautatienkadun länsipäähän kaistaleen puistoa. Baanaan kevyenliikenteen reitin päälle ulottuva rakennus tuo väylälle luontevasti säänsuojaa, joka voidaan myös toteuttaa koko Baanan matkalle. Takennuksen länsipäähän on suunniteltu ulkoilmaelokuvateatteri. Baanan kaarteen mukaan kaareutuvaan rakennusmassaan on luonnosteltu pääasiassa asumista. Terassoidun asuinkerrostalon luonnetta määrittävät kattopuutarhat, jotka toteutetaan toimivina viljelykäyttöön sopivina hyötypuutarhoina.

20

21 urbaana Aluejako Maria Marian alue - nykyisen sairaalan rakennuksilta Ruoholahdenkadulle - Baanan varrella tarjoaa mahdollisuuden kokonaiseen uuteen elävään kaupunginosaan: kaupunkiin kaupungissa. Sairaala-alueen olemassa olevan rakennusmassan täydennysrakentamisella luodaan tiiviistä autotonta kaupunkirakennetta, missä rakennusten kivijalkakerroksen toiminnan aktivointi liike- ja työtilakäytössä elävöittää syntyviä katuja ja yhdistää kodin ja työpaikan. Eteläreuna käännetään ongelmasta mahdollisuudeksi purkamalla Ruoholahden silta, ja laskemalla katu kulkemaan Mechelininkadun ali. Tämä käänteentekevä liikennesuunnittelun oivallus kohottaa koko lähiympäristön laatua uudelle tasolle poistamalla kiinteän esteen kaupunginosien rajalta ja tehostamalla keskustan huoltotunnelin liikennettä....jatkuu

22 urbaana Aluejako Maria Ympäristön haittatekijöiltä suojautuminen avaa alueella piilevän potentiaalin houkuttelevalle uudisrakentamiselle. Toteutettava ilmeeltään nykyaikainen rakennuskanta on pääasiassa asuinrakentamista, jonka ensimmäiseen ja osin toiseen kerrokseen toteutetaan kaupallista tilaa. Liiketila jatkaa Marian nykyisen rakennuskannan täydentämisen myötä syntyvää elävää ja aktiivista ympäristöä. Samalla alueelle syntyy riittävän kaupallisen massan myötä elävä kaupan keskittymä ilman laatikkoarkkitehtuurin monotoniaa. Lopputuloksena Helsinkiin syntyy uusi miellyttävä, kestävä kaupunginosa, jossa viihtyvät asukkaat lapsista vanhuksiin ja joka houkuttelee yhtälailla satunnaista vierailijaa kuin uusia asukkaita.

23 Se, houkuttaako ihmisiä kävellä ympäriinsä ja pysyä kaupunkitilassa, on pitkälti kysymys huolellisesta inhimillisen ulottuvuuden huomioimisesta työskentelyssä ja houkuttelevan kutsun lähettämisestä. - Jan Gehl (2010) 11 Cities for People (2010). Island Press, London.

24 urbaana työryhmä: Martti Aiha kuvanveistäjä Hannu Hjerppe teollinen muotoilija Annika Johansson valokuvaaja Pentti Kareoja arkkitehti SAFA, professori Tiia-Maria Koivusaari development engineer Hannu Kähönen teollinen muotoilija, professori Jari Laaksonen liikenneinsinööri Roope Mokka tutkija Pentti Murole professori Timo Nieminen varatoimitusjohtaja Eero Paloheimo tekniikan tohtori, professori Mika Pantzar tutkimusprofessori Nina Roos kuvataiteilija Kalle Ukonlinna arkkitehti Veijo Ulmanen kuvanveistäjä Pentti Vuorikari tunneli-insinööri Yoshimasa Yamada arkkitehti

25 EI KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN Kuvat: omat arkistot, Marco Casagrande ja internet

urbaana Sisällysluettelo:

urbaana Sisällysluettelo: urbaana urbaana Sisällysluettelo: Miksi? Varför? Tämä on kutsu. Fringe 5 High Line 5 Baana - Helsingin basaari Uusi urbaani 7 Baanan historiaa lyhyesti Tarkoitus ja merkitys 0 Hankkeen toteutus Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

urbaana Sisällysluettelo:

urbaana Sisällysluettelo: urbaana urbaana Sisällysluettelo: Miksi? Varför? Tämä on kutsu. Fringe 5 High Line 5 Baana - Helsingin basaari Uusi urbaani 7 Baanan historiaa lyhyesti 8 Tarkoitus ja merkitys 0 Hankkeen toteutus Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1 TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015 Sisällys JOHDANTO... 1 1. TIKKURILA, TIKSI, STIDILÄ... 2 1.1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA RAJAUS...2 1.2 TIKKURILASSA ON VIRTAA...2 1.3 GLOBAALIT MEGATRENDIT

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia

Vaasan keskustastrategia Vaasan keskustastrategia Vaasan kaupunki 2012 Vaasan keskustastrategia Kansikuva: Sito Oy Valokuvat: Sito Oy (ellei toisin mainittu) Viistokuvat: Vaasan kaupunki Pohjakartat: Vaasan kaupunki Havainnekuvat:

Lisätiedot

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Yhteenvedon rakenne Tämän raportin ensimmäinen osa sisältää

Lisätiedot

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE JOHDANTO Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille. Visiohankkeessa

Lisätiedot

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen HELSINGIN YLEISKAAVA Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18 2 HELSINGIN

Lisätiedot

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2009:3 Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Lisätiedot

kohtaamisia ja kulttuuria

kohtaamisia ja kulttuuria Kohtaamisia ja kulttuuria on yhteisöllisen asuin- ja pienyrittäjyysalueen suunnitelma Loimaan vanhan nahkatehtaan alueella, Loimijoen varrella. Suunnitelman pyrkimyksenä on toimia työkaluna ja visiona

Lisätiedot

Yhteenveto: tilanka yto n tehostaminen

Yhteenveto: tilanka yto n tehostaminen Yhteenveto: tilanka yto n tehostaminen KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Tausta Tiivistyvien kaupunkien keskeisiä kehittämisteemoja

Lisätiedot

KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN

KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN 1 TYÖN KERAVAN TAUSTOJA KESKUSTAN KEHITTÄMINEN Sisällysluettelo TYÖN TAUSTOJA Parasta arkea, askeleen päässä, rohkealla sykkeellä 4 Asukasmäärä kasvaa 4 Lisää liiketilaa

Lisätiedot

Liity Kouvolan juoneen!

Liity Kouvolan juoneen! KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU Liity Kouvolan juoneen! SELOSTUS 17.08.2012 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! 2 Sisältö 1. Intro...3 2. Kaupallinen toiminnallisuus

Lisätiedot

Tulevaisuuden rakentaja

Tulevaisuuden rakentaja SRV Tulevaisuuden rakentaja Tulevaisuuden rakentaja Tulevaisuuden rakentaja SRV perustettiin vuonna 1987. Yhtiön 25 vuoteen mahtuu lukuisia innovatiivisia hankkeita. SRV loi suomalaiseen rakentamiseen

Lisätiedot

VISIO TULLI + -ALUEESTA YHTEISTOIMINNALLINEN CHARRETTE-PROSESSI TAMPEREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISEKSI

VISIO TULLI + -ALUEESTA YHTEISTOIMINNALLINEN CHARRETTE-PROSESSI TAMPEREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISEKSI VISIO TULLI + -ALUEESTA YHTEISTOIMINNALLINEN CHARRETTE-PROSESSI TAMPEREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISEKSI 2 SUUNNITTELUHAASTEENA TAMPEREEN KESKUSTA Tampereen kaupungilla on kunnianhimoisia suunnitelmia, joiden

Lisätiedot

Visiopäivän 18.11.2011. Tulokset

Visiopäivän 18.11.2011. Tulokset Visiopäivän 18.11.2011 Tulokset Toimijatyöpaja Keskustaryhmä - Tuomas Toimijatyöpaja / keskustan kiinteistönomistajia ja toimijoita 1 Vanhojen rakennusten hyödyntäminen Katettuja sisätiloja lisää kaupunkirakenteeseen

Lisätiedot

Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007. NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky

Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007. NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Muumimaailma Ravintola- ja satama-alue Matkailupalveluvyöhyke SD SF SF SF CSD Market-alue 0 150 metriä Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007 NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Ympäristövirasto

Lisätiedot

Hetki suunnittelijana - Kaupunkilaisten huomioita ja tarkennuksia Helsingin tulevaisuudesta karttakyselyssä

Hetki suunnittelijana - Kaupunkilaisten huomioita ja tarkennuksia Helsingin tulevaisuudesta karttakyselyssä HELSINGIN YLEISKAAVA Hetki suunnittelijana - Kaupunkilaisten huomioita ja tarkennuksia Helsingin tulevaisuudesta karttakyselyssä Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2008:4 Sisällys Mikä on maankäytön kehityskuva... 1 Maankäytön kehityskuvan sisältö... 1 Maankäytön kehityskuvan suhde yleiskaavaan... 1 Strategiset

Lisätiedot

Ponnahduslautana Pasila

Ponnahduslautana Pasila VAIHE 3 YKSILÖTYÖ Ponnahduslautana Pasila JAAKKO PELTONEN Tabula rasa-skenaario tarjoaa mahdollisuuden aloittaa alusta luoda yliopiston, joka on räätälöity nykyan haasteisiin. Yliopisto määrittää hyvin

Lisätiedot

Smail. Tulevaisuus rakennetaan täydentämällä. Härmälänranta: elämän kokoinen alue14. Saukonpaasi: ensimmäinen laatuaan. Kumppanuuden rakentaja

Smail. Tulevaisuus rakennetaan täydentämällä. Härmälänranta: elämän kokoinen alue14. Saukonpaasi: ensimmäinen laatuaan. Kumppanuuden rakentaja Kumppanuuden rakentaja 1 n 2008 Smail Tulevaisuus rakennetaan täydentämällä Härmälänranta: elämän kokoinen alue14 21 Saukonpaasi: ensimmäinen laatuaan Tärkeintä...on keskittyminen. Täytyy keskittyä vain

Lisätiedot

Tampere vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009

Tampere vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009 Tampere vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 26-vuotiaat... 7 26-35-vuotiaat... 7 36-45-vuotiaat...

Lisätiedot

NELJÄNTIENRISTEYS. Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014

NELJÄNTIENRISTEYS. Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 NELJÄNTIENRISTEYS Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 2 Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 3 NELJÄNTIENRISTEYS

Lisätiedot

Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012

Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012 Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012 Yhteenveto työpajan kulusta ja siellä käydystä keskustelusta Elävä esikaupunki -tutkimushanke Aalto-yliopisto Yhdyskuntasuunnittelun

Lisätiedot

juhlaa M än tt ä- vi lp pu la

juhlaa M än tt ä- vi lp pu la Vuosirenkaiden juhlaa kannustaa yhteisölliseen elämään MänttäVilppulassa. Suunnitelma tukee eri-ikäisten ja eri elämänvaiheessa olevien itsenäistä asumista kotona. Vuorovaikutusta lisäävät tilat ja toiminnat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4. Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4. Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4 Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki ... Nuorten Helsinki Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Teksti: Kuvat: Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Turku kerrosten kesken

Turku kerrosten kesken errosten kesken on yhteisöllisen uudisrakentamisen suunnitelma Turun Jyrkkälän alueelle. Suunnittelun tavoitteena on ollut koko alueen asumisen laadun ja imagon kohottaminen. errosten kesken on yksi MONIO-hankkeen

Lisätiedot

Palkintolautakunnan arvostelupöytäkirja 14.12.2012

Palkintolautakunnan arvostelupöytäkirja 14.12.2012 RADANVARSI Lahden keskusta-alueen radanvarren ideakilpailu 2.4.-13.9. 2012 Palkintolautakunnan arvostelupöytäkirja 14.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kilpailutehtävän kuvaus 2. Kilpailun yleisarvostelu 3.

Lisätiedot

Low2No kestävän rakentamisen kilpailu. Harry Edelman & Johanna Kirkinen

Low2No kestävän rakentamisen kilpailu. Harry Edelman & Johanna Kirkinen Low2No kestävän rakentamisen kilpailu Harry Edelman & Johanna Kirkinen raportin kirjoittajat: harry edelman, TkT arkkitehti Edelman Group Oy www.edelmangroup.fi johanna kirkinen, DI projektipäällikkö

Lisätiedot

Hyvää Helsinkiä ei voi rakentaa ilman vuoropuhelua s.15. Ilmastonmuutosta torjutaan yhdessä s.8. Kyläkauppa keskellä Helsinkiä s.3

Hyvää Helsinkiä ei voi rakentaa ilman vuoropuhelua s.15. Ilmastonmuutosta torjutaan yhdessä s.8. Kyläkauppa keskellä Helsinkiä s.3 Hyvää HKR-Rakennuttaja Helsinkiä rakentamassa Hyvää Helsinkiä ei voi rakentaa ilman vuoropuhelua s.15 Ilmastonmuutosta torjutaan yhdessä s.8 Kyläkauppa keskellä Helsinkiä s.3 Sairaanhoitaja suunnittelemassa

Lisätiedot

Tärkeintä on laittaa itsensä likoon

Tärkeintä on laittaa itsensä likoon Smail Kumppanuuden rakentaja 2 2010 Tervetuloa kylään uudelleen suunniteltuun ja kestävästi toteutettuun 60-luvun lähiöön 8 16 20 Aluesuunnittelijat pelaavat yhteen Nollatoleranssi tyrmää korruption Äiti

Lisätiedot