Niina Pajari RAY. Avustusosasto, N.Pajari,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Niina Pajari RAY. Avustusosasto, N.Pajari, 13.4.2015 1"

Transkriptio

1 Niina Pajari RAY Avustusosasto, N.Pajari,

2 Tänään käydään läpi: Yleistietoa RAY:stä Avustusten suuntaaminen ja painotukset Avustuslajit Hakuajat Rekisteröinti käytännössä Hakujärjestelmään tutus Avustusosasto, N.Pajari,

3 Mikä on RAY? Raha-automaattiyhdistyksellä (RAY) on Suomessa yksinoikeus rahaautomaatti- ja kasinopelitoimintaan Vuosittain jaetaan noin 300 miljoonaa euroa avustuksina oikeuskelpoisille yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Raha-automaattiavustuksilla tuetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa, projekteja ja investointeja Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja ne myönnetään vuosittain hakemusten perusteella RAY arvioi hakemuksessa esitettyjen toimintojen tai hankkeiden tarpeellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä kustannusten kohtuullisuutta Avustusosasto, N.Pajari,

4 Säädökset luovat perustan avustusten myöntämiselle Arpajaislaissa säädetään, että RAY:n voitosta myönnettävillä avustuksilla edistetään terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia ja että avustukset myönnetään oikeuskelpoisille yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille. Avustusta voidaan myöntää yleishyödylliselle järjestölle, joka on rekisteröity joko yhdistys- tai säätiörekisterissä. RAY-avustuksia ei ole tarkoitettu lakisääteisten julkisten palveluiden eikä liike- tai elinkeinotoiminnan rahoittamiseen. Avustuksia ei myönnetä järjestöillekään laajamittaiseen rahavälitteiseen, elinkeinotoimintaa lähellä olevaan toimintaan tai lakisääteisten julkisten palveluiden rahoittamiseen. Raha-automaattiavustuksista annettuun lakiin on koottu avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset, joiden puitteissa RAY tapauskohtaisesti harkitsee avustuksen myöntämistä valmistellessaan avustusesitystä sosiaali- ja terveysministeriölle. Avustusosasto, N.Pajari,

5 RAY tukee tavoitteellista ja vaikuttavaa toimintaa Avustusosasto, N.Pajari,

6 Tärkeintä on ihmisten auttaminen Peruslähtökohta: Järjestötoiminnan keskipisteenä ovat ne ihmiset, joiden hyvinvoinnin edistämistä toiminnalla tavoitellaan. Ennalta ehkäisevä toiminta ja avun ja tuen tarjoaminen sitä tarvitseville ovat järjestötoiminnan keskeisiä elementtejä. Tarjottava apu ja tuki tulee kohdentaa sitä eniten tarvitseville. Avustusosasto, N.Pajari,

7 Kannustamme järjestöjä uudistumaan Haluamme tukea ja kannustaa sosiaali- ja terveysalan järjestöjä kehittämään aktiivisesti toimintojaan vastaamaan yhteiskunnan jatkuviin muutoksiin ja yksilöiden muuttuviin tarpeisiin. Toimimme järjestöjen kehittämiskumppanina. Jotta avustuksen myöntämisen yleiset ehdot toteutuvat tulee avustuksen hakijoiden panostaa omalta osaltaan: toimintaympäristön seuraaminen on tärkeää (mitä muut järjestöt tekevät, mitä kaupunki tekee, mistä puhutaan, mitä tarvitaan) kohderyhmän mukaan suunnittelemaan haettavaa toimintaa Mahdollisimman konkreettiset tavoitteet, selkeästi kuvattu toiminta ja saavutettavissa olevat tulokset Yhteistyö muiden järjestöjen, kaupungin ja eri yritysten kanssa. Avustusosasto, N.Pajari,

8 Taloudellisuus ja muiden rahoituslähteiden hyödyntäminen Varojen taloudellinen käyttö ja toiminnan läpinäkyvyys ovat perusedellytyksiä avustusten myöntämiselle. RAY kannustaa avustuksen hakijoita hyödyntämään myös muita kuin julkisia rahoituslähteitä sekä kehittämään omaa varainhankintaansa (eli muualtakin voi hakea ja saada avustuksia) Avustusosasto, N.Pajari,

9 Järjestö-kunta -yhteistyöllä pysyviä tuloksia Korostamme järjestöjen ja kuntien välisen yhteistyön merkitystä. Yhteistyöllä varmistetaan, että raha-automaattiavusteinen järjestötyö nivoutuu luontevalla tavalla julkisrahoitteiseen palvelujärjestelmään. Suunnitelmallinen yhteistyö luo edellytykset kehittämistyön tulosten hyödyntämiselle ja toimivien käytäntöjen juurruttamiselle. Tarkoittaa käytännössä, että jo projektin suunnitteluvaiheessa ottakaa yhteyttä kaupungin ihmisiin, keskustelkaa projekti-ideasta (mitä ideoita kaupungin työntekijöillä on, voisiko kaupunki olla jollain tavalla mukana projektissanne esim. rahallisesti, antamalla esim. sosiaalityöntekijän työaikaa käyttöönne yms.) Avustusosasto, N.Pajari,

10 Toimintaympäristötieto tukee avustusten kohdentamista RAY seuraa myös itse aktiivisesti toimintaympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia. Hyödynnämme seuranta- ja toimintaympäristötietoja kun teemme seuraavien vuosien avustusesityksiä Arvioidessamme avustushakemuksia kiinnitämme erityistä huomiota toiminnan tarvelähtöisyyteen (miksi jotain asiaa halutaan tehdä, kuka sitä tarvitsee) Avustusosasto, N.Pajari,

11 AVUSTUSTEN SUUNTAAMINEN JA PAINOTUKSET Avustusosasto, N.Pajari,

12 Avustusosasto, N.Pajari,

13 Yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen Avustuksia myönnetään toimintoihin ja kehittämishankkeisiin, joilla edistetään ihmisten mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä osallistumismahdollisuuksia monipuolisesti kansalaisyhteiskunnan eri toimintoihin. Avustettavia teemoja ovat mm: erilaiset matalan kynnyksen osallistumispaikat ja -mahdollisuudet ylisukupolvinen työ ja sosiaalisten tukiverkostojen vahvistaminen vapaaehtoistoiminta sekä siihen liittyvä kehittäminen ja koordinointi eri väestöryhmien yhteiskuntaan integroituminen ja vähemmistöjen aseman vahvistaminen Avustusosasto, N.Pajari,

14 Yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen - esimerkkejä avustettavista toiminnoista 1(2) Erilaiset matalan kynnyksen osallistumispaikat ja -mahdollisuudet matalan kynnyksen kohtaamispaikat, perheentalot päiväkeskukset ja -toiminnot, toiminta- ja harrastepajat mielenterveyskuntoutujien päivä- ja toimintakeskukset Tyttöjen ja poikien talot, Nuorten talot perhekeskukset, perhekahvilat vapaaehtoistoiminnan talot ja keskukset kansalaistalot ja -keskukset muut paikat, "joihin on helppo tulla ja joissa on helppo olla" Ylisukupolvinen työ ja sosiaalisten tukiverkostojen vahvistaminen eri ikäpolvia yhdistävä toiminta eri muodoissaan eri toiminnot, joihin vanhemmat ja lapset voivat osallistua ja tehdä yhdessä kansalaisjärjestöissä Vapaaehtoistoiminta sekä siihen liittyvä kehittäminen ja koordinointi toimintamahdollisuuksien tarjoaminen vapaaehtoisille, vapaaehtoistoiminnan koordinoinnit ja vapaaehtoistoimintaan liittyvä kehittämistoiminta uudet vapaaehtoistoiminnan muodot Avustusosasto, N.Pajari,

15 Yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen - esimerkkejä avustettavista toiminnoista 2(2) Eri väestöryhmien yhteiskuntaan integroituminen ja vähemmistöjen aseman vahvistaminen maahanmuuttajien kotouttamiseen ja sen edistämiseen tähtäävät toiminnot vammaisten henkilöiden osallisuutta omaa elämää koskevissa päätöksissä edistävät toiminnot eri vähemmistöjen ja kantaväestön yhteistyön lisääminen, suvaitsevuuden vahvistaminen Yleisesti syrjäytymistä ehkäisevät hankkeet ja toiminnot ja siihen liittyvä osallisuuden vahvistaminen sukupuolisensitiiviset poika- ja tyttötyöt yms., kulttuurisensitiiviset sosiaaliset tukitoiminnot vapautuvien vankien tai syrjäytymisriskissä olevien nuorten tuki, jos kyse "syrjäytymisen ehkäisystä" eri keinoin Maahanmuuttajaäitien ja suomenkielisten naisten välinen ystävätoiminta elämähallinnan parantamiseen tähtäävät toiminnot ihmiskaupan, rasismin, etnisen syrjinnän, ylipäätään syrjinnän ehkäisy kiusaamisen ehkäisy, myös kiusaaminen väkivaltana Avustusosasto, N.Pajari,

16 Yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen - uusien avustusten painotukset yksinäisyyden kokemusten ehkäisy ja vähentäminen uusien toimintamallien kehittäminen kansalaisjärjestötoimintaan ja erityisesti vapaaehtoistoimintaan osallistumisen edistämiseksi Avustusosasto, N.Pajari,

17 Työelämäosallisuuden vahvistaminen RAY tukee toimintoja ja kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on edistää ihmisten työelämävalmiuksia sekä mahdollisuuksia osallistua työelämään. Avustettavia teemoja ovat mm: työllistymistä edistävien toimintamallien ja polkujen kehittäminen sekä työnhaussa tukeminen työelämävalmiuksien vahvistaminen vaikuttaminen yhteiskunnan ja työnantajien asenteisiin sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen yhteistyökäytäntöjen kehittäminen kolmannen sektorin sekä yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden välillä Toteutamme Paikka auki -nuoret työelämään -avustusohjelmaa vuoden 2017 loppuun asti. Ohjelman tavoitteina on löytää uusia toimintamalleja nuorten työelämävalmiuksien vahvistamiseksi sekä mahdollistaa työelämän ulkopuolella olevien nuorten palkkaamisen terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävien järjestöjen yleishyödyllisiin toimintoihin. Avustusosasto, N.Pajari,

18 Työelämäosallisuuden vahvistaminen - Esimerkkejä avustettavista toiminnoista työelämävalmiuksia elämänhallinnan näkökulmasta edistävät toiminnot mielenterveyskuntoutujien klubitalot Paikka auki -avustusohjelman kohteet työurien pidentämiseen tähtäävät toiminnot - RAY ei avusta: työvoimahallinnon tai kuntien työvoimapoliittisten toimenpiteisiin kuuluvia toimintoja kuten palkkatukea, työkokeiluja, työnhaku- tai uravalmennusta tai kuntouttavaa työtoimintaa Avustusosasto, N.Pajari,

19 Työelämäosallisuuden vahvistaminen - Uusien avustusten painotukset osatyökykyisten, vailla työkokemusta olevien nuorten ja maahanmuuttajien työelämävalmiuksien ja työelämään osallistumismahdollisuuksien edistäminen työllistymistä edistävien toimintamallien ja polkujen kehittäminen erityisryhmille Avustusosasto, N.Pajari,

20 Avustusohjelmat RAY:llä on käynnissä kolme omaa avustusohjelmaa, jotka päättyvät vuonna 2017: 1. Emma & Elias -avustusohjelma ( ) edistää lasten ja perheiden hyvinvointia 2. Eloisa ikä -avustusohjelma ( ) luo edellytyksiä ikäihmisten hyvälle arjelle 3. Paikka auki - nuoret työelämään -ohjelma ( ) keskittyy vaikeasti työllistyvien nuorten itsenäistymiseen ja mahdollisuuteen päästä kiinni työelämään. Vain Paikka auki - nuoret työelämään -ohjelmaan myönnetään uusia avustuksia myös vuosille 2016 ja Tämä koskee kehittämishankkeita ja erityisesti työttömien nuorten palkkaamista järjestöihin. RAY käynnistää linjauskauden aikana uusia avustusohjelmia, joiden teemat päätetään linjauskauden alussa. Uudet avustusohjelmat lanseerataan vuosina 2017, jolloin itsenäinen Suomi täyttää 100 vuotta, ja vuonna 2018, jolloin tulee kuluneeksi 80 vuotta RAY:n perustamisesta. Avustusosasto 20

21 Maahanmuuttajatyön avustaminen/linjaukset Avustusosasto, N.Pajari,

22 RAY-rahoitteinen maahanmuuttajatyö - Avustamisen periaatteita Järjestölähtöinen auttamistyö keskiössä maahanmuuttajatyössä RAY-avustuksilla ei voi tehdä työtä joka kuuluu lainsäädännön nojalla kunnille tai valtiolle (kotoutumislain mukaiset kotoutumistoimenpiteet) Esim. kielen opetus ja tarvittaessa luku- ja kirjoitustaidon opetus kuuluu kuntien vastuulle Oman kielen, kulttuurin ja identiteetin vaaliminen ei ole RAY:n rahoittamaa toimintaa RAY-avusteinen työ kohdentuu pääosin kotouttamislain ulkopuolelle jääviin maahanmuuttajiin ja eniten syrjäytymisvaarassa oleviin: mm. lapset, nuoret ja useissa tapauksissa naiset, toisaalta maahanmuuttajamiehetkin tärkeä ryhmä, ikääntyneet maahanmuuttajat Maahanmuuttajien ja kantaväestön yhteinen tekeminen Kansalaisjärjestötoiminnan tukeminen kotoutumistyön tukena on myös olennaista (esim. yhdistystoiminta ja vapaaehtois- ja vertaistyö) maahanmuuttajien ja maahanmuuttajajärjestöjen aktivointi Maahanmuuttajien osallistaminen kansalaisjärjestötoimintaan Avustusosasto, N.Pajari,

23 RAY-rahoitteinen maahanmuuttajatyö - Avustamisen periaatteita Valmistelussa huomioidaan kielellinen haaste, mutta heikkoihin hakemuksiin (esim. sisällöllisesti kehittymättömiä tai ei kuulu RAY:n rahoitettavaan toimintaan) ei rahoitusta esitetä. Haasteena myös toiminnallinen ja taloushallinnollinen näyttö Osa maahanmuuttajille kohdistuvista avustuksista kohdentuu maahanmuuttajien omien yhdistysten kautta, osa monialaisempien järjestöjen kautta RAY rahoittaa useita maahanmuuttajajärjestöjen kattojärjestöjä, joiden rahoittamisen ideana on tarjota tukea pienille etnisille yhdistyksille aina ei ole fiksua hakea yksin omalle yhdistykselle! RAY ei rahoita harrastustoimintaa (esim. lasten liikunta-, kulttuuri-, teatteri- yms. kerhoja) Toiminnan tavoitteena pitää olla terveyden ja/tai sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistaminen Avustusosasto, N.Pajari,

24 MAAHANMUUTTAJATYÖN RAHOITTAMINEN RAY maahanmuuttajien voimaannuttaminen (mm. yhdistystoiminnan tukeminen, vertaistuki, neuvonta, arkitaidot, kielen oppimisen tukeminen) viranomaistoimintaa täydentävän toiminnan tukeminen esim. palveluohjaus Syrjäytyneet ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevat esim. kriisiauttaminen TYÖ- JA ELINKEINO- MINISTERIÖ kotouttamisen kokonaisuus pakolaisten kuntaan sijoittaminen etninen yhdenvertaisuus maahanmuuttajien työnteko kielen opetus työikäisten osalta OPETUS- JA KULTTUURI- MINISTERIÖ valistus ja tiedotus (mm. rasismin vastaiset kampanjat, oppilaitokset) oman kulttuurin vaaliminen kulttuuri, liikunta ja nuorisotyö maahanmuuttajatyön välineenä KUNNAT paikallinen kotouttamisohjelma kotouttamissuunnitelma kielen opetus (kotiäidit, eläkeläiset) vastuu kuntalaisista maahanmuuttajien paikallisen toiminnan tukeminen Avustusosasto, N.Pajari,

25 Avustuslajit Avustusosasto, N.Pajari,

26 Ohjeita avustusten hakemiseen ( ->Aineistopankki) Avustustoiminnan linjaukset Toimeenpanosuunnitelma 2016 Hakuopas vuodelle 2016 (julkaistaan maaliskuussa) Avustamisen periaatteita, kriteerejä ja ohjeita Verkkohakemuksen kysymykset täyttöohjeineen julkaistaan verkkosivuilla huhtikuun alussa Ohjeita verkkoasiointiin rekisteröitymiseen (Ensimmäistä kertaa avustusta hakevien järjestöjen rekisteröinti 14.4.) Avustusosasto, N.Pajari,

27 Avustuslajit rahoitusmuotoina Avustus voidaan myöntää toiminta-avustuksena, projektiavustuksena tai investointiavustuksena Toiminta-avustus voidaan myöntää avustuksen saajan toimintaan yleisesti (yleisavustus) tai tiettyyn osaan sen toiminnasta (kohdennettu toiminta-avustus). Projektiavustus voidaan myöntää kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- tai kehittämishankkeeseen taikka muuhun tarkoitukseltaan rajattuun hankkeeseen. Investointiavustus voidaan myöntää aineellisen tai aineettoman hyödykkeen hankintaan 27

28 Kohdennettu toiminta-avustus (Ak) Kohdennettua toiminta-avustusta voi hakea tiettyyn rajattuun toimintaan. Kohdennettu toiminta-avustus ja projekti voivat olla hyvin samantyyppisiä. projekti on aina kestoltaan määräaikainen Kohdennettu toiminta-avustus on yleensä jo vakiintunutta toimintaa, jota on usein edeltänyt tuloksellinen projekti Toiminta tulee kehittää esim. toimintaympäristön tarpeiden mukaan säännöllisesti Tyypillisiä esimerkkejä sisällöistä: vapaaehtoistyö, vertaistuki, erilaiset kohtaamispaikat Avustusosasto, N.Pajari,

29 Yleisavustus (Ay) On toimintansa vakiinnuttaneen järjestön perusrahoitusmuoto yleisten kulujen (hallintokulut) kattamiseen Soveltuu yleensä isoille järjestöille, joilla on paljon avustuskohteita Yleisiä kuluja ei voi olla muilla kohteilla Voi sisältää myös toimintoja, joiden tuloksia tullaan seuraamaan erikseen, esimerkiksi asiantuntijatyötä, edunvalvontaa, viestintää Avustusosasto, N.Pajari,

30 Yleisavustus (Ay) Hakemusvaiheessa huomioidaan seuraavia seikkoja: Toiminnan vakiintuneisuus Muu rahoitus Järjestön toiminnan rakenne Yleisavustuksen tarve ja tarkoituksenmukaisuus (vrt. mm. yleiskuluohje ja varallisuuskriteerit) Hakijan suhde muuhun saman sektorin toimintaan Taloudenhoidon ja hallinnon järjestäminen Järjestön toiminnan on oltava tuloksellista ja laadukasta (saadut TVS vastaukset sekä väli- ja loppuraportit ja vuosiselvitykset hakijalta) Avustusosasto, N.Pajari,

31 Investointiavustukset/ Toimitilat Toimitilojen osalta RAY suosittelee pääsääntöisesti vuokratiloja Olemassa olevien toimitilojen peruskorjaukset mahdollisia avustettaviksi (ei koske vuokratiloja) Sekä vuokra- että hankintatilanteissa RAY kannustaa järjestöjä hyödyntämään yhteisiä toimitiloja Avustusharkinnassa sovelletaan valtion toimitilastrategian periaatteita Avustusosasto, N.Pajari,

32 Käyttöomaisuushankintojen (toimistokalusteet, tietokoneet, tietojärjestelmät) kattaminen RAY-avustuksilla 1. Yleistä Hankintojen tulee liittyä kiinteästi järjestön toimintaan ja tarpeeseen. Kustannustaso tulee pitää maltillisena ja hinta-arvioita kannattaa kartoittaa jo ennen hakemuksen tekemistä. 2. Satunnaiset hankinnat Satunnaisiin hankintoihin voidaan käyttää enintään 10% vuosittaisesta toimintaavustuksesta tai projektiavustuksen ensimmäisen vuoden avustuksesta. Kulut tulee esittää talousarviossa. Avustusosuus on 100% kokonaiskustannuksista. Avustuksiin ei pääsääntöisesti esitetä korotusta hankintojen tekemistä varten. 3. Investoinnit Investointien avustusosuus on enimmillään 70% kokonaiskustannuksista (eli järjestön pitää maksaa itse 30 % Avustushakemus pohjautuu hankesuunnitelmaan. Avustusosasto, N.Pajari,

33 ICT-menojen kattaminen RAY-avustuksilla Vuoden RAY-avustuslinjausten yksi painopistealue on tietoverkoissa ja sosiaalisessa mediassa tapahtuva järjestötoiminta. ICT-kulut tulee budjetoida etukäteen ja esittää ne talousarviossa. Hakijan toiminnan suhteen vähäiset hankinnat, tulee hankkia olemassa olevilla avustuksella eikä avustuksiin tehdä näitä hankintoja varten erillisiä korotuksia. Yksinkertaisten verkkosivujen toteutus ja ylläpito, verkkosivustojen julkaisujärjestelmän uusiminen ja vastaavat tekniset ylläpitotehtävät sekä sisällöntuotanto ovat osa järjestön tiedotustoimintaa, jotka katetaan olemassa olevilla avustuksilla. Monipuolisten, uusien verkkopalvelujen toteutukseen sekä useampia järjestöjä palvelevien tietojärjestelmien kehittämiseen voidaan myöntää investointiavustusta. Kehityshankkeissa oleellista on pyrkiä käyttämään mahdollisimman pitkälle olemassa olevia ratkaisuja. Esimerkiksi portaaleissa tulee harkita toimeksi.fi-palvelun kaltaisia toteutuksia. Sosiaalisen median toteutuksissa tulee käyttää hyväksi olemassa olevia palveluja, jolloin varmistetaan kohderyhmien tavoittaminen ja kustannustehokas toiminta. RAY-rahoituksella tehtävän kehitystyön tulosten tulee olla vapaasti muiden järjestöjen käytössä. Avustusosasto, N.Pajari,

34 ICT-menojen kattaminen RAY-avustuksilla 1. Jatkuvaluontoiset ICT-kulut: Kulut tulee suunnitella etukäteen ja budjetoida ne talousarvioon. Satunnaisiin hankintoihin voidaan käyttää enintään 10% vuosittaisesta toimintaavustuksesta tai projektiavustuksen ensimmäisen vuoden avustuksesta. Myös nämä kulut tulee esittää talousarviossa. 2. ICT-investoinnit: Laajoihin verkkohankkeisiin tai järjestöjen yhteisiin ICT-hankkeisiin voidaan myöntää erillistä investointiavustusta, jolla voidaan kattaa 70% kuluista. Jos ICT-ratkaisut hankitaan palveluna, hankkeen kustannukset jakautuvat palvelun koko elinkaaren ajalle. Investointiavustukset rajataan palvelun käyttöönottokustannuksiin. Käyttöönottokustannuksiin voidaan lukea mm. palvelun aloitusmaksut, käyttöönotto ja siihen liittyvä koulutus sekä ulkopuolinen konsultointi. Myös projektia varten mahdollisesti palkattavan henkilöstön kustannukset voidaan sisällyttää hankkeeseen. Jatkuvan käytön kustannukset tulee kattaa esim. toiminnallisella avustuksella. Avustusosasto, N.Pajari,

35 Projektiavustus (C) Projekti on määräaikainen hanke, jolla esimerkiksi käynnistetään, kehitetään, luodaan uutta tai juurrutetaan. Projekteja ei jaeta enää erikseen innovatiivisiin ja muihin projekteihin. Projektin kesto on yleisimmin 3 vuotta, mutta tarve ja sisältö ratkaisevat. Yhteistyöprojektien ei tarvitse olla ns. jättihankkeita Avustusosasto, N.Pajari,

36 Tiivistys projektin/ toiminnan suunnitteluun TARVE Ei liian yleinen/ suhde alueen muihin toimijoihin ja meneillään olevaan toimintaan/ tarvekartoitus?/ tutkimustieto? TAVOITTEET KOHDERYHMÄ TOTEUTUS/ SISÄLTÖ TULOKSET RISKIT YHTEISTYÖ VIESTINTÄ Hyvä tavoite on sellainen, että sen saavuttaminen on mahdollista määrätyn aikataulun puitteissa sekä suunniteltujen toimenpiteiden avulla. Saadaanko haluttu muutos aikaiseksi? Kohderyhmän selkeys/ Kuinka laaja kohderyhmä on? Paljonko tavoitamme? Millä tavoilla tavoitteet saavutetaan? Mitä eri toimenpiteitä tehdään? Tiivis suhde tavoitteisiin ja talousarvioon! Tulos on toiminnalla aikaansaatu muutos tai asiaintila/ ovatko tulokset linjassa tavoitteiden kanssa? Aikataulu myös tuloksille. Varmistus siitä, etteivät ennalta odottamattomat asiat hankaloita toimintaa. Mitkä ovat keskeiset kumppanit ja heidän roolinsa projektissa/ työn- ja vastuunjako Mille eri tahoille tulee viestiä?/ Mitä asioita ja missä vaiheissa viestitään? Avustusosasto, N.Pajari,

37 Tarve Tarve kannattaa muotoilla konkreettisesti. Se tulee pystyä yksilöimään kohteena olevan ryhmän ja alueen kannalta. Kannattaa myös selvittää onko jokin muu taho jo kehittänyt hyviä ratkaisuja havaittuun tarpeeseen. Tässä kohtaa voi esimerkiksi viitata tehtyyn tutkimukseen ja tuoda sen tulokset tiivistetysti esiin. Tavoite: Tavoite kuvaa sitä asiantilaa tai muutosta, joka halutaan saada aikaiseksi eikä toimintaa. Tavoitteena ei esimerkiksi kannata kertoa että tavoitteena on järjestää ryhmätoimintaa vaan kertoa mitä suunnitellulla ryhmätoiminnalla aiotaan saavuttaa. Esimerkiksi Itä-Helsingissä asuvien ikääntyvien maahanmuuttajien yksinäisyyden vähentäminen. Kohderyhmä: Kohderyhmä-kohdassa kerrotaan mikä on kohderyhmä ja kuinka monta ihmistä siihen kuuluu. Tähän voi kuvata myös kohderyhmän ikä- ja sukupuolijakaumaa. Esimerkiksi Itä-Helsingissä on yli 60 vuotiaita maahanmuuttajia XX henkilöä, joista tavoitamme XX henkilöä. He ovat pääosin XX-vuotiaita ja naisia. Avustusosasto, N.Pajari,

38 Toteutus ja sisältö Toteutus ja sisältö kuvataan konkreettisesti. Kuvataan miten asetetut tavoitteet aiotaan saavuttaa ja toiminta kannattaa aikatauluttaa. Mikäli haetaan uutta projektia, kuvataan toiminta koko projektiajalta. Kannattaa myös kertoa miten kohderyhmä on osallistunut toiminnan suunnitteluun. Tulokset: Tulos on toiminnalla saatu muutos tai asiantila. Tulos on esimerkiksi ikääntyvien maahanmuuttajien yksinäisyyden tunteen väheneminen, heidän aktiivisuuden lisääntyminen (ovat esim. viikottain mukana järjestön toiminnassa, ovat tutustuneet toisiin ihmisiin, uskaltavat lähteä kotoa asioimaan yms.) Riskit: Toimintaa liittyviä riskejä kannattaa pohtia ja kertoa miten niihin on varauduttu. Riskit voivat liittyä esimerkiksi hallintoon, henkilöstöön, kohderyhmään, toimintaympäristöön, kiinteistöihin jne. Avustusosasto, N.Pajari,

39 Yhteistyö Yhteistyökumppanit on hyvä ottaa mukaan suunnitteluun jo mahdollisimman varhain. Olennaiset yhteistyökumppanit kuvataan ja heidän roolinsa toiminnassa. Yhteistyö todennetaan liittämällä kumppaneiden kanssa tehdyt aie- tai yhteistyösopimukset. Sopimukset kannattaa liittää etenkin silloin kun haetaan uuteen toimintaan avustusta. Viestintä: Viestinnän osalta kannattaa kuvat mistä asioista toiminnassa viestitään ja miten. On hyvä huomioida eri kohderyhmät kun viestintää suunnitellaan. Tässä kannattaa kuvata sekä ulkoista että sisäistä viestintää, niiden sisältöjä, keinoja, aikataulutusta ja vastuita. Avustusosasto, N.Pajari,

40 Avustusten hakeminen vuodelle 2016 verkkoasioinnin kautta Avustusosasto, N.Pajari,

41 Hakeminen verkkoasioinnissa käynnistyy Uudet hakemukset tulee jättää toukokuun loppuun mennessä Ei ole myönnetty avustusta aikaisemmin Ei ole ohjeellista avustussuunnitelmaa Jatkohakemukset syyskuun loppuun mennessä Avustuskohteella on ohjeellinen avustussuunnitelma Hakeminen alkaa verkkoasioinnin kautta Ohjeet julkaistaan huhtikuun alussa sivulla: TVS ja väliraporttitietoja lähettäneiden EI tarvitse rekisteröityä uudelleen Avustusosasto, N.Pajari,

42 Hakeminen verkkoasioinnissa käynnistyy Järjestö, joka EI OLE AIEMMIN HAKENUT RAY:lta avustusta, avaa verkkoasioinnin käyttöön verkkoasiointiin tulevalla Ilmoita järjestö toiminnolla. Kaikkien RAY:lta avustusta aiemmin hakeneiden järjestöjen perustiedot löytyvät jo verkkoasioinnista. Verkkoasioinnin käyttöön avaaminen tapahtuu tällöin erillisen RAY:n toimittaman linkin kautta. Järjestöille on lähetetty maili asiaan liittyen. Mikäli RAY:n rekisteristä ei ole löytynyt toiminnanjohtajan yhteystietoa, on viesti toimitettu meille ilmoitettuun hallituksen puheenjohtajan tai muun yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Mikäli ko. maili on kadonnut, tilaa rekisteröintiin tarvittava aktivointilinkki järjestöllesi osoitteesta Verkkoasioinnin voi avata järjestön käyttöön järjestön nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö, josta tulee samalla verkkoasioinnin pääkäyttäjä. Tämä henkilö myös hyväksyy jatkossa järjestön muut pääkäyttäjät verkkoasioinnin käyttäjiksi. Järjestö, joka on jo avannut verkkoasioinnin käyttöönsä esim. TVS-raportointia varten, saa avustusten haku toiminnon käyttöönsä suoraan verkkoasiointiin ilman erityistoimenpiteitä. Avustusosasto, N.Pajari,

43 Hakeminen verkkoasioinnissa käynnistyy Järjestöllä tulee aina olla rekisteröitynyt pääkäyttäjä, jolla on nimenkirjoitusoikeus. Kun ensimmäinen pääkäyttäjä on aktivoinut järjestön verkkoasioinnin käyttöön, voivat muut järjestön työntekijät rekisteröityä pääkäyttäjiksi suoraan verkkoasioinnin etusivulta asiointi.ray.fi. Pääkäyttäjien määrä kannattaa rajata vain muutamaan järjestön avainhenkilöön. Järjestöllä voi olla verkkoasioinnissa kahden tyyppisiä käyttäjiä: pääkäyttäjiä ja peruskäyttäjiä. Pääkäyttäjänä voit kutsua järjestösi työntekijöitä järjestelmän peruskäyttäjiksi. Vain nimenkirjoitusoikeudellinen pääkäyttäjä voi lähettää raportteja ja hakemuksia RAY:lle. Pääkäyttäjäksi rekisteröityminen edellyttää henkilökohtaisten pankkitunnusten käyttöä. Peruskäyttäjät voivat täyttää raportteja ja hakemuksia, mutta eivät lähettää niitä. Peruskäyttäjät eivät myöskään voi nähdä järjestelmään syötettyjä järjestön työntekijöiden palkkatietoja. Peruskäyttäjät voivat rekisteröityä järjestelmään vain pääkäyttäjän kutsusta. Avustusosasto, N.Pajari,

44 Talousarvion laadinta Avustusosasto, N.Pajari,

45 Miksi talousarvio laaditaan Talousarviossa toimintasuunnitelma sekä hakemuksessa esitetty toiminta muutetaan rahamääräiseksi Talousarvio toimii avustuksen mitoituksen perustana avustuksen myöntövaiheessa. Tulkintaa avustuksella katettavista hyväksyttävistä kuluista ohjaavat laki raha-automaattiavustuksista (avustuslaki), avustuspäätöksen käyttötarkoitusteksti mahdollisine rajauksineen, avustushakemus ja hakemuksen liitteenä toimitetut toimintasuunnitelma ja talousarvio HUOM! Avustusta ei voi kuitenkaan käyttää sellaisiin kuluihin, joita avustuslain mukaan sillä ei voi kattaa, vaikka ne olisi budjetoitu hakuvaiheessa erikseen (vrt. avustuslain :t) Avustusosasto, N.Pajari,

46 Hakemuksien osana olevat talousarviopohjat Ak- ja C-avustuksille käytetään samaa talousarviopohjaa, joka on osana hakemuslomaketta Talousarviopohja on Ay- ja Ak/C-avustuksilla lähes samansisältöinen Yleisavustetusta toiminnasta esitetään oma talousarvionsa, joka kattaa ainoastaan yleisavustetun toiminnan kulut ja tuotot Talousarviopohjat sisältävät myös tyhjiä rivejä, joihin voidaan lisätä toiminnan sisältöä paremmin kuvaavia kulu-/tuottoryhmiä Avustusosasto, N.Pajari,

47 Talousarviomalli (tuotot) Kuluva vuosi sarakkeessa tulee esittää kuluvan vuoden talousarvio. Jos avustusta on myönnetty vähemmän kuin on haettu, niin silloin tarkennettu talousarvio. Avustusosasto, N.Pajari,

48 Toiminnan tuotot Toiminnan tuotot Edelliseltä vuodelta käyttämättä jäävästä RAY-avustuksesta on voitava jo hakuvaiheessa esittää järjestön paras arvio eli haettaessa avustusta vuodelle 2016, tulee arvioida jääkö avustusta käyttämättä vuodelta Uusilla hankkeilla ei ole edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneitä avustuksia. Muut julkiset avustukset käsittävät esim. valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön tai julkisoikeudellisen laitoksen tai säätiön antamaa tai sen varoista annettavaa tukea. Myös seurakunnilta saatu tuki on julkista avustusta. Muut avustukset käsittävät esim. säätiöiltä, yhdistyksiltä yms. saadut avustukset Asiakas- ja osallistumismaksut käsittävät esim. asiakkailta perityt osallistumismaksut (mm. koulutus- ja retkituotot) ja kuntien maksamat maksusitoumusmaksut Avustusosasto, N.Pajari,

49 Henkilöstö- ja toimintakulut Kulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Lakisääteiset henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Toimintakulut Materiaaliostot Ulkopuoliset palvelut Muu kulutili, mikä? Muu kulutili, mikä? Muu kulutili, mikä? Muu kulutili, mikä? Muut toimintakulut Toimintakulut Avustusosasto, N.Pajari,

50 Henkilöstökulut ja toimintakulut Henkilöstökulut Työntekijöille maksetut palkat ja palkkiot sisältäen lomapalkan- ja rahan. Lakisääteiset eläkekulut (Huom! Vain työnantajan osuus noin 18 %) Sosiaaliturvamaksut, työttömyysvakuutusmaksut sekä tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut (yhteensä noin 5 %) HUOM! Ainoastaan lakisääteiset henkilösivukulut ovat hyväksyttäviä. Toimintakulut Materiaaliostoilla tarkoitetaan muun muassa opetus-, kurssi- ja koulutusmateriaaleja. Ulkopuolisilla palveluilla tarkoitetaan muun muassa vuokrattua työvoimaa, muilta järjestöiltä ostettavaa työtä, ulkopuolelta ostettua arviointia, kouluttajien tai esiintyjien palkkioita, muille kuin työntekijöille maksettuja palkkioita, mainos- tai viestintätoimistoilta ostettavia palveluita, painatuskuluja tai ostettuja asiantuntijapalveluita Muilla toimintakuluilla tarkoitetaan muun muassa toimintaan osallistuvien ruoka- tai tarjoilukuluja sekä toimintaan osallistuvien virkistystoimintakuluja. Avustusosasto, N.Pajari,

51 Muut kulut Muut kulut Vapaaehtoiset henkilösivukulut Toimitilavuokrat Yhtiövastikkeet toimitiloista Muut toimitilakulut Ohjelmistokulut Kone- ja laitevuokrat / leasing-maksut Puhelin- ja ICT-laitehankinnat Kalustohankinnat Matkakulut Eteenpäin siirretyt avustukset Puhelin- ja toimistokulut Kokous- ja neuvottelukulut Markkinointi- ja ilmoituskulut Muu kulutili, mikä? Muu kulutili, mikä? Muu kulutili, mikä? Muu kulutili, mikä? Muut kulut Ositetut yleiskulut Muut kulut yhteensä Kulut yhteensä Avustusosasto, N.Pajari,

ONNISTUNEEN HAKEMUKSEN PROSESSI

ONNISTUNEEN HAKEMUKSEN PROSESSI ONNISTUNEEN HAKEMUKSEN PROSESSI Yhteistyöllä hyvinvointia - Järjestöt hyvinvointia lisäämässä Kainuussa - 9.11.2015 Avustusosasto Sini Toikka 9.11.2015 1 VUODEN 2015 AVUSTUKSET MAAKUNNITTAIN MAAKUNTA RAY

Lisätiedot

Avustusten hakeminen vuodelle 2016 verkkoasioinnin kautta. Avustusosasto, N.Pajari,

Avustusten hakeminen vuodelle 2016 verkkoasioinnin kautta. Avustusosasto, N.Pajari, Avustusten hakeminen vuodelle 2016 verkkoasioinnin kautta Avustusosasto, N.Pajari, 13.4.2015 1 Hakeminen verkkoasioinnissa käynnistyy 14.4. Uudet hakemukset tulee jättää toukokuun loppuun mennessä Ei ole

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

Yleisavustusta saavat järjestöt eivät voi kohdistaa edellisessä kappaleessa mainittuja yleiskuluja Ak- ja C-avustusten kuluiksi.

Yleisavustusta saavat järjestöt eivät voi kohdistaa edellisessä kappaleessa mainittuja yleiskuluja Ak- ja C-avustusten kuluiksi. 1 (6) Yleiskulujen Avustuksen saajilla, jotka eivät saa yleisavustusta, Ak- ja C-avustusten kuluiksi voidaan hyväksyä tämän ohjeen mukaisesti yleiskuluja. Kulujen on oltava selkeästi ja perustellusti kohdennettuja,

Lisätiedot

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (10) UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 2 2 Haettava avustus... 2 3 Toiminnan toteutuspaikkakunta/kunnat...

Lisätiedot

TOIMINNAN TULOSTEN JA VAIKUTUSTEN SEURANNAN MERKITYS JA MAHDOLLISUUDET JÄRJESTÖILLE

TOIMINNAN TULOSTEN JA VAIKUTUSTEN SEURANNAN MERKITYS JA MAHDOLLISUUDET JÄRJESTÖILLE TOIMINNAN TULOSTEN JA VAIKUTUSTEN SEURANNAN MERKITYS JA MAHDOLLISUUDET JÄRJESTÖILLE 2016 SEURANTA SAMULI KOISO-KANTTILA 2 SEURANTA SAMULI KOISO-KANTTILA 3 SÄÄDÖKSET LUOVAT PERUSTAN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISELLE

Lisätiedot

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (12) YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategia... 2 4 Toiminnan tarkoitus,

Lisätiedot

KÄYNNISSÄ OLEVAN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703A) TÄYTTÖOHJE

KÄYNNISSÄ OLEVAN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703A) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (10) KÄYNNISSÄ OLEVAN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703A) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 2 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 2 2 Haettava avustus... 2 4 Avustetun

Lisätiedot

Käynnissä olevan projektiavustuksen hakemiseen tarkoitetun toimintaselostelomakkeen (RAY3707) täyttöohje. Sisällys

Käynnissä olevan projektiavustuksen hakemiseen tarkoitetun toimintaselostelomakkeen (RAY3707) täyttöohje. Sisällys Ohje 1 (11) Käynnissä olevan projektiavustuksen hakemiseen tarkoitetun toimintaselostelomakkeen (RAY3707) täyttöohje Sisällys Yleistä... 1 1. Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2. Haettava

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ

SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ 14.10.2016 AVUSTUSOSASTO HILPPA TERVONEN 14.10.2016 2 AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ 2016-2019 RAY:N AVUSTUSTOIMINNAN LINJAUSTEN TAVOITEALUEIDEN MUKAISESTI (MILJ. EUROA)

Lisätiedot

Onko järjestöllänne omaa varallisuutta, jota voi käyttää haettuun tarkoitukseen?

Onko järjestöllänne omaa varallisuutta, jota voi käyttää haettuun tarkoitukseen? 1 / 7 30.1.2018 klo 14:48 1. Perustiedot 2. Toiminta ja sisältö 3. Talousarvio 4. Yhteyshenkilöt 1. Perustiedot Haettava summa Syötä tähän haettava avustussumma (1 000-7 000 euroa). Keskusjärjestön jäsenyys

Lisätiedot

Käynnissä olevan projektiavustuksen hakemiseen tarkoitetun toimintaselostelomakkeen (RAY3707) täyttöohje. Sisällys

Käynnissä olevan projektiavustuksen hakemiseen tarkoitetun toimintaselostelomakkeen (RAY3707) täyttöohje. Sisällys Ohje 1 (10) Käynnissä olevan projektiavustuksen hakemiseen tarkoitetun toimintaselostelomakkeen (RAY3707) täyttöohje Sisällys Yleistä... 1 1. Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2. Haettava

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (12) UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 2 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 2 2 Haettava avustus... 2 3 Toiminnan toteutuspaikkakunta/kunnat...

Lisätiedot

UUDEN PROJEKTIAVUSTUKSEN HAKEMISEEN TARKOITETUN TOIMINTASELOSTE- LOMAKKEEN (RAY3705) TÄYTTÖOHJE

UUDEN PROJEKTIAVUSTUKSEN HAKEMISEEN TARKOITETUN TOIMINTASELOSTE- LOMAKKEEN (RAY3705) TÄYTTÖOHJE Ohje 1 (11) UUDEN PROJEKTIAVUSTUKSEN HAKEMISEEN TARKOITETUN TOIMINTASELOSTE- LOMAKKEEN (RAY3705) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1. Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 2 2. Haettava avustus... 2 3.

Lisätiedot

Yleiskulujen kohdentamisen periaatteet ja soveltamisohje

Yleiskulujen kohdentamisen periaatteet ja soveltamisohje Tätä ohjetta sovelletaan 1. päivänä tammikuuta 2017 tai sen jälkeen myönnettäviin STEAn avustuksiin. Ennen vuotta 2017 myönnettyihin raha-automaattiavustuksiin sovelletaan avustuksen myöntämisajankohtana

Lisätiedot

TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3707), JOLLA HAETAAN JATKOAVUSTUSTA KÄYNNISSÄ OLEVALLE PROJEKTIAVUSTUKSELLE (C)

TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3707), JOLLA HAETAAN JATKOAVUSTUSTA KÄYNNISSÄ OLEVALLE PROJEKTIAVUSTUKSELLE (C) Ohje 1 (13) TÄYTTÖOHJE TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3707), JOLLA HAETAAN JATKOAVUSTUSTA KÄYNNISSÄ OLEVALLE PROJEKTIAVUSTUKSELLE (C) Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2 Haettava

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3703A), JOLLA HAETAAN JATKOAVUSTUSTA KOHDENNETULLE TOIMINTA-AVUSTUKSELLE (Ak)

TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3703A), JOLLA HAETAAN JATKOAVUSTUSTA KOHDENNETULLE TOIMINTA-AVUSTUKSELLE (Ak) Ohje 1 (14) TÄYTTÖOHJE TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3703A), JOLLA HAETAAN JATKOAVUSTUSTA KOHDENNETULLE TOIMINTA-AVUSTUKSELLE (Ak) Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2 Haettava

Lisätiedot

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (7) YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Tiedot hakijasta ja haettavasta avustuksesta... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategia... 2 4 Toiminnan tarkoitus,

Lisätiedot

KÄYNNISSÄ OLEVAN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703A) TÄYTTÖOHJE

KÄYNNISSÄ OLEVAN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703A) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (11) KÄYNNISSÄ OLEVAN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703A) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 2 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 2 2 Haettava avustus... 2 4 Avustetun

Lisätiedot

Yleisavustamisen periaatteet ja avustuksen myöntämisen kriteerit perustuvat seuraaviin tekijöihin:

Yleisavustamisen periaatteet ja avustuksen myöntämisen kriteerit perustuvat seuraaviin tekijöihin: 1 (6) RAY:n avustuslajikohtaiset periaatteet ja avustuskriteerit Yleiset edellytykset avustuksen myöntämiselle... 1 Yleisavustus (Ay)... 1 Kohdennettu toiminta-avustus (Ak)... 2 Investointiavustus (B)...

Lisätiedot

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Omaistoiminnan neuvottelukuntien kehittämispäivät Vantaa, 30.10.2014 Sini Toikka 24.10.2014 1 MEIDÄN KAIKKIEN RAY Avustustoiminnan linjaukset vuosille 2016-2019 2

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706)

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) OHJE 1 (14) TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategian päälinjat... 2 4 Järjestön

Lisätiedot

Avustushakemus: Projektiavustus

Avustushakemus: Projektiavustus Lähetetty 31.05.2015 22:23 Avustushakemus: Projektiavustus Lähettäjä Järjestön nimi JARI TAPANI KOKKO Lapin Omakoti- ja Mökkiläisyhdistys ry Järjestönumero 7984 Käyttötarkoitus Nuoria palkataan ikääntyville

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio HSO/SUKE/Lassi Kauttonen RAHA-AUTOMAATTIAVUSTUSTEN V MYÖNTÄMINEN

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio HSO/SUKE/Lassi Kauttonen RAHA-AUTOMAATTIAVUSTUSTEN V MYÖNTÄMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio HSO/SUKE/Lassi Kauttonen 20.1.2016 RAHA-AUTOMAATTIAVUSTUSTEN V. 2016 MYÖNTÄMINEN 1. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TOIMIVALTA JA AVUSTUSSÄÄNNÖKSET Valtioneuvosto

Lisätiedot

Avustushakemus - verkkoasioinnissa täytettävän hakemuksen täyttöohje

Avustushakemus - verkkoasioinnissa täytettävän hakemuksen täyttöohje Avustushakemus - verkkoasioinnissa täytettävän hakemuksen täyttöohje 1. Perustiedot Haettava summa Syötä tähän seuraavalle vuodelle haettava summa euron tarkkuudella. Käyttötarkoitus Kerro avustuksen käyttötarkoitus

Lisätiedot

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (12) UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 2 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 2 2 Haettava avustus... 2 3 Toiminnan toteutuspaikkakunta/kunnat...

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA Niina Pajari 17.11.16 Kuusankoski RAY, VEIKKAUS JA FINTOTO YHDISTYVÄT UUDEKSI RAHAPELIYHTIÖKSI -> UUSI RAHAPELIYHTIÖ VEIKKAUS VASTAA VAIN RAHAPELITOIMINNASTA, EIKÄ KÄSITTELE AVUSTUKSIA

Lisätiedot

OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISEEN VERKKOASIOINNISSA. Perustiedot

OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISEEN VERKKOASIOINNISSA. Perustiedot Ohje 1 (15) OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISEEN VERKKOASIOINNISSA Perustiedot Haettava summa: Syötä tähän seuraavalle vuodelle haettava summa euron tarkkuudella. Kyseinen summa siirtyy automaattisesti talousarvioon.

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

Oiva-hankepoliklinikka

Oiva-hankepoliklinikka Oiva-hankepoliklinikka 23.4.2014 Helsinki Anne Kukkonen, 22.4.2014 1 Avustukset 2014 (2013) Haettuja avustuksia yhteensä 523 milj. euroa (494) Hakijoita 1 197 kpl (1 115) Hakemuskohteita 2 654 kpl (2 396)

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE TOIMINTASELOSTE-LOMAKE (RAY3705), JOLLA HAETAAN UUTTA PROJEKTIAVUSTUSTA

TÄYTTÖOHJE TOIMINTASELOSTE-LOMAKE (RAY3705), JOLLA HAETAAN UUTTA PROJEKTIAVUSTUSTA Ohje 1 (15) TÄYTTÖOHJE TOIMINTASELOSTE-LOMAKE (RAY3705), JOLLA HAETAAN UUTTA PROJEKTIAVUSTUSTA Yleistä... 1 1. Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2. Haettava avustus... 2 3. Projektin toteutusalue...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Järjestöt Meijän maakunnassa -järjestöfoorumi Joensuu

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Järjestöt Meijän maakunnassa -järjestöfoorumi Joensuu Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA Järjestöt Meijän maakunnassa -järjestöfoorumi 25.1.2018 Joensuu Mikä on STEA? Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Puheenvuoro RAY:n avustustoiminnasta

Puheenvuoro RAY:n avustustoiminnasta Puheenvuoro RAY:n avustustoiminnasta AVUSTUSOSASTO TIMO MULARI 19.9.2016 Sisältö Vastuuhenkilöt Rahapeliuudistus Avustusten hakeminen Hyvä hakemus Kysymyksiä AVUSTUSOSASTO TIMO MULARI 19.9.2016 Vastuuhenkilöt

Lisätiedot

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Sosiaali -ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten, ehkäisevän päihdetyön, eläinsuojelutyön ja

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain

Lisätiedot

Avustustoiminta RAY:N AVUSTUSLAJIKOHTAISET PERIAATTEET JA AVUSTUSKRITEERIT

Avustustoiminta RAY:N AVUSTUSLAJIKOHTAISET PERIAATTEET JA AVUSTUSKRITEERIT Avustustoiminta RAY:N AVUSTUSLAJIKOHTAISET PERIAATTEET JA AVUSTUSKRITEERIT SISÄLLYSLUETTELO Yleiset edellytykset avustuksen myöntämiselle... 3 Yleisavustus (Ay)... 3 Kohdennettu toiminta-avustus (Ak)...

Lisätiedot

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET Avustustoiminta RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET tarkentavia ohjeita hakijoille 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:N INVESTOINTI AVUSTUSTEN PERIAATTEET - tarkentavia ohjeita

Lisätiedot

Taide, kulttuuri ja RAY:n avustusstrategia

Taide, kulttuuri ja RAY:n avustusstrategia Taide, kulttuuri ja RAY:n avustusstrategia osastopäällikkö Mika Pyykkö Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia toimintaohjelma 2010 2014 tutuksi järjestöille 28.1.2011 Helsinki Mika Pyykkö, 27.1.2011 1

Lisätiedot

Paikka auki II - osatyökykyisten ja nuorten työllistämisen avustusohjelma

Paikka auki II - osatyökykyisten ja nuorten työllistämisen avustusohjelma Paikka auki II - osatyökykyisten ja nuorten työllistämisen avustusohjelma 1 Paikka auki II - peruslähtökohdat Paikka auki II -avustusohjelman tarkoituksena on edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA SISÄLLYSLUETTELO Taustaa... 3 Koulutustoiminnan avustamisen periaatteet... 3 Tunnusmerkkejä koulutustoiminnasta, jota ei rahoiteta RAY-avustuksella... 4

Lisätiedot

PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE. Yleistä... 1

PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE. Yleistä... 1 OHJE 1 (5) PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Projektin perustiedot... 1 2 Projektin toteutus ja eteneminen... 2 3 Projektin seuranta ja arviointi... 3 4

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

UUDEN PROJEKTIAVUSTUKSEN HAKEMISEEN TARKOITETUN TOIMINTASELOSTE- LOMAKKEEN (RAY3705) TÄYTTÖOHJE

UUDEN PROJEKTIAVUSTUKSEN HAKEMISEEN TARKOITETUN TOIMINTASELOSTE- LOMAKKEEN (RAY3705) TÄYTTÖOHJE Ohje 1 (12) UUDEN PROJEKTIAVUSTUKSEN HAKEMISEEN TARKOITETUN TOIMINTASELOSTE- LOMAKKEEN (RAY3705) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1. Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 2 2. Haettava avustus... 2 3.

Lisätiedot

Neuvontatilaisuus yleisavustusta saaville järjestöille. Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen 19.6.2013 1

Neuvontatilaisuus yleisavustusta saaville järjestöille. Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen 19.6.2013 1 Neuvontatilaisuus yleisavustusta saaville järjestöille Avustusosasto, Seemer, Pietiläinen, Tervonen 19.6.2013 1 Päivän ohjelma 1. Miksi muutos? 2. Yleiskuluohje 3. Kysymyksiä ja vastauksia 4. Kahvitauko

Lisätiedot

Kansalaistoiminnan tulevaisuus. Sisko Seppä Avustustoiminnan johtaja 12.3.2014

Kansalaistoiminnan tulevaisuus. Sisko Seppä Avustustoiminnan johtaja 12.3.2014 Kansalaistoiminnan tulevaisuus Sisko Seppä Avustustoiminnan johtaja 12.3.2014 1 Järjestöjen toiminnan rahoittamisen ajankohtaiset tavoitteet RAY:n näkökulmasta Raha-automaattiyhdistyksen arvoketju AVUN/TUEN

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

tilintarkastus.fi KUSTANNUSSEURANTA RAY:N AVUSTUSTA SAAVILLE

tilintarkastus.fi KUSTANNUSSEURANTA RAY:N AVUSTUSTA SAAVILLE tilintarkastus.fi KUSTANNUSSEURANTA RAY:N AVUSTUSTA SAAVILLE Tämä kustannusten seurantatyökalu on erityisesti niitä RAY:n avustusta/rahoitusta saavia yhdistyksiä / säätiöitä varten, joilla ei ole kirjanpidossa

Lisätiedot

KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE

KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (6) KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategia... 2

Lisätiedot

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit Liikuntaseurojen toiminta-avustus 1 (5) Yhdistyksen perustiedot Yhdistyksen nimi Yhdistyksen osoite Pankkitili (IBAN) Rekisteröimisvuosi Y-tunnus Keskusjärjestö/-liitto Www-osoite Www-osoitteen saa julkaista

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Järjestöt digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Miten hyödyntää teknologian mahdollisuuksia

Järjestöt digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Miten hyödyntää teknologian mahdollisuuksia Järjestöt digitalisoituvassa yhteiskunnassa Miten hyödyntää teknologian mahdollisuuksia Ikäteknologiakeskuksen verkostotapaaminen 1.12.2016 Vesa Kurikka Esityksen sisältö 1. Digitalisaatio mitä se on?

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Annettu Helsingissä x päivänä joulukuuta 2016 Valtioneuvoston

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS. Tuomas Koskela

JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS. Tuomas Koskela JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS Tuomas Koskela RAY:n avustuslinjaukset 2016-2019 7.10.2016 JÄRJESTÖ-KUNTA YHTEISTYÖLLÄ PYSYVIÄ TULOKSIA Korostamme järjestöjen ja kuntien

Lisätiedot

TERVETULOA! Avustusosasto

TERVETULOA! Avustusosasto TERVETULOA! Avustusosasto 1 Päivän ohjelma: Tervetuloa RAY:n avustustoiminnan linjaukset Avustusviestinnän terveiset 11-12 lounastauko - Verkkoasioinnin kioski avoinna Miten kunnat ja järjestöt voivat

Lisätiedot

Oivaltava-hankepoliklinikka

Oivaltava-hankepoliklinikka Oivaltava-hankepoliklinikka 14.5.2014 Tampere Anne Kukkonen14.5.2014 1 Avustukset 2014 (2013) Haettuja avustuksia yhteensä 523 milj. euroa (494) Hakijoita 1 197 kpl (1 115) Hakemuskohteita 2 654 kpl (2

Lisätiedot

STEA Tekoja hyvinvoinnin tueksi 3. Avustusten suuntaaminen ja painotukset 4. Säädökset luovat perustan avustusten myöntämiselle 4

STEA Tekoja hyvinvoinnin tueksi 3. Avustusten suuntaaminen ja painotukset 4. Säädökset luovat perustan avustusten myöntämiselle 4 AVUSTUSTOIMINNAN LINJAUKSET VUOSILLE 2017 2019 Sisällys STEA Tekoja hyvinvoinnin tueksi 3 Avustusten suuntaaminen ja painotukset 4 Säädökset luovat perustan avustusten myöntämiselle 4 STEA tukee tavoitteellista

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa

Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa Lasten, nuorten ja perheiden palveluja uudistetaan Työseminaari Mikkeli, MAMK-kampus 20.3.2013 Avustusosasto, Anne-Mari Tuominiemi, 20.3.2013

Lisätiedot

RAY:n avustukset. YHDISTYSTOIMINNAN RAHOITUSMAHDOLLISUUKSIA Järjestöfoorumi 23.4.2014 Joensuu

RAY:n avustukset. YHDISTYSTOIMINNAN RAHOITUSMAHDOLLISUUKSIA Järjestöfoorumi 23.4.2014 Joensuu RAY:n avustukset YHDISTYSTOIMINNAN RAHOITUSMAHDOLLISUUKSIA Järjestöfoorumi 23.4.2014 Joensuu 1 . 2 Toiminnan yhteen nivoutuminen Markkinaehtoiset palvelut Järjestölähtöinen auttamistyö Kuntien järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Tilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pohjois-Pohjanmaalla 15.12.2015 Palveluesimies Virpi Niemi 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus

Lisätiedot

Tilintarkastajan raportti raha-automaattiavustusten käytöstä

Tilintarkastajan raportti raha-automaattiavustusten käytöstä Tilintarkastajan raportti raha-automaattiavustusten käytöstä Olemme suorittaneet alla luetellut toimenpiteet, jotka koskevat (järjestön nimi) myönnettyjä ja selvitysvuonna suoriteperusteisesti käytettyjä

Lisätiedot

Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille

Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille 22.9.2015 Leena Kauhanen 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen käyttötarkoitus Työllisyyspoliittisella avustuksella edistetään työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut Avustustoiminta RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Lapin sosiaali- ja terveysturvan päivät STEA Hilppa Tervonen

Lapin sosiaali- ja terveysturvan päivät STEA Hilppa Tervonen Lapin sosiaali- ja terveysturvan päivät 7.-8.9.2017 STEA Hilppa Tervonen STEA STEA on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, joka hallinnoi Veikkaus Oy:n

Lisätiedot

Kulttuurilautakunnan päätös

Kulttuurilautakunnan päätös IISALMEN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunnan päätös 20.1.2011 7 1. YLEISPERIAATTEET Kulttuurilautakunta esittää vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan käytettäväksi paikallisten

Lisätiedot

Oivaltava päivät. 3.6.2015 Hotelli Arthur, Helsinki. Avustus/Anne Kukkonen, 2.6.2015 1

Oivaltava päivät. 3.6.2015 Hotelli Arthur, Helsinki. Avustus/Anne Kukkonen, 2.6.2015 1 Oivaltava päivät 3.6.2015 Hotelli Arthur, Helsinki Avustus/Anne Kukkonen, 2.6.2015 1 Esityksen sisältö Avustukset vuodelle 2015 Omaishoidon avustaminen Tavoitealueet ja teemarahoitus Yksinäisyys- teema

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sekä verkkomedioiden avustukset. Emma Kuusi 23.5.2013

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sekä verkkomedioiden avustukset. Emma Kuusi 23.5.2013 Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sekä verkkomedioiden avustukset Emma Kuusi 23.5.2013 Perusteet Nuorisolaki Valtionavustuslaki Hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 Kehyskauden

Lisätiedot

Tervetuloa! Avustusosasto, 2014 1

Tervetuloa! Avustusosasto, 2014 1 Tervetuloa! 2014 Avustusosasto, 2014 1 Päivän ohjelma: 9.00 Tervetuloa! RAY:n viestinnän terveiset Järjestöjen ja RAY:n avustusosaston yhteydenpito Onnistunut hakemus Avustusten kohdentaminen ja linjaukset

Lisätiedot

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia ohjeita:

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia ohjeita: SAAMELAISESTA KULTTUURIMÄÄRÄRAHASTA MYÖNNETTÄVIEN KULTTUURIAVUSTUSTEN TEKNISET OHJEET Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia

Lisätiedot

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET 1. YLEISTÄ Mäntsälässä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta vastaa

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 18.9.2015 1 PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUS VUONNA 2015 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO 2 Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustus Valtio tukee lasten ja nuorten

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET

SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET Liite 3/ Siv.ltk 14.3.2017/ 23 SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET Liikunnan ja urheilun toiminta-avustus Nuorisotoiminnan avustus Kulttuuritoiminnan avustus

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuorisolautakunta KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE Nuorisolautakunnan 23.6.1999 31 vahvistama, päivitetty 16.2.2006 14 1 1. JOHDANTO... 2 2. NUORISOTOIMINTA, JOTA NUORISOLAUTAKUNTA

Lisätiedot

Hyvä hakemus. -erityisavustukset. OKM Kari Niemi-Nikkola ylitarkastaja

Hyvä hakemus. -erityisavustukset. OKM Kari Niemi-Nikkola ylitarkastaja Hyvä hakemus -erityisavustukset OKM 6.11.2017 Kari Niemi-Nikkola ylitarkastaja Erityisavustusten säädöspohja Valtionavustuslaki 688/2001, 5 Erityisavustus voidaan myöntää: 1) investointiavustuksena aineellisen

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Liikunta oppimisen tukena seminaari Virpiniemen liikuntaopisto 30.1.2013 31.1.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Vastuualueet: Liikenne Ympäristö Elinkeinot Toimipaikka:

Lisätiedot

RAY kansalaisjärjestöjen rahoittajana

RAY kansalaisjärjestöjen rahoittajana RAY kansalaisjärjestöjen rahoittajana Niina Pajari, tiimivastaava, RAY Itä-Lapin yhdistys- ja järjestöfoorumi 25.4.2012, Kemijärvi Jakopäätös 2012 Avustukset yhteensä 291,0 milj. euroa (268,2) Avustuksen

Lisätiedot

Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle. Vuosi. Yleishallinto. Seura/Yhdistys/Ryhmä. Osoite. Pankki ja tilin n:o.

Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle. Vuosi. Yleishallinto. Seura/Yhdistys/Ryhmä. Osoite. Pankki ja tilin n:o. Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle Vuosi Yleishallinto Hakija Seura/Yhdistys/Ryhmä Osoite Pankki ja tilin n:o Y-tunnus Kotipaikka Rekisteröitymisvuosi Toimihenkilöt Puheenjohtaja Puh.nro

Lisätiedot

AVUSTUSTOIMINNAN LINJAUKSET

AVUSTUSTOIMINNAN LINJAUKSET AVUSTUSTOIMINNAN LINJAUKSET 2016-2019 MEIDÄN KAIKKIEN RAY AVUSTUSTOIMINNAN LINJAUKSET VUOSILLE 2016 2019 SISÄLLYS RAY - HUVIKSI JA HYÖDYKSI AVUSTUSTOIMINNAN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET AVUSTUSTEN SUUNTAAMINEN

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA RAY:N TOIMINNASSA. Omaistoiminnan neuvottelukuntien ja Omaistoiminnan kehittämispäivät

AJANKOHTAISTA RAY:N TOIMINNASSA. Omaistoiminnan neuvottelukuntien ja Omaistoiminnan kehittämispäivät AJANKOHTAISTA RAY:N TOIMINNASSA Omaistoiminnan neuvottelukuntien ja Omaistoiminnan kehittämispäivät 19.-20.5.2016 SISÄLTÖ RAY:n avustustoiminta Avustusten hakeminen ja avustuslajit Tavoitealueet 2016-2019

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

TSV:n jakamat konferenssiavustukset. Georg Strien

TSV:n jakamat konferenssiavustukset. Georg Strien TSV:n jakamat konferenssiavustukset Georg Strien Sisältö Yleistä konferenssien rahoituksesta Rahoittajia Valtion tuen määrästä Mihin avustusta myönnetään, mihin ei? Hakukäytännöt Millainen on hyvä hakemus?

Lisätiedot

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Ulla Silventoinen, Liikuntatoimen ylitarkastaja, PSAVI 7.12.2016 1 Valtionavustukset liikunnan tukemiseen Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset Kehittämisavustukset:

Lisätiedot

Kuinka toimitaan - avustustoiminnan lähtökohdat

Kuinka toimitaan - avustustoiminnan lähtökohdat Kuinka toimitaan - avustustoiminnan lähtökohdat 2.3.2012 Ajankohtaista avustusvalmistelusta tiimimuotoinen valmistelu ja yhteyshenkilöt RAY:n odotukset hankkeilta yhteistyö, tulosten juurtuminen Verkkoasioinnin

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS. (vuoden 2016 avustusten hakuun)

Avustustoiminta HAKUOPAS. (vuoden 2016 avustusten hakuun) Avustustoiminta HAKUOPAS 2015 (vuoden 2016 avustusten hakuun) 1 Taitto: RAY Julkaisija: RAY Voimassa 14.4.2015 alkaen toistaiseksi 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1. Hakuajat...7

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan kunnan yhtenä tehtävänä on tukea nuorisojärjestöjä ja nuorten toimintaryhmiä. Laki edellyttää myös kuntia toimimaan yhteistyössä nuorisojärjestöjen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (5) 74 Pääkaupunkiseudun Helsingin Selkäyhdistys ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä HEL 2015-000578 T 02 05 01 00 Päätös päätti

Lisätiedot