Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 Rakentamisessa huomioitavat ympärist ristönäkökohdat kohdat Pauli Välimäki Rakennukset kuluttavat noin 40 % kaikesta energiasta ja aiheuttavat noin 40 % CO2- päästöistä. Kaiken rakentamisen tulisi maankäyttö- ja rakennuslain mukaan edistää kestävää kehitystä. Ekologisesti kestävä kehitys tarkoittaa biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä, kestävää energian ja luonnonvarojen käyttöä, ympäristökuormituksen sopeuttamista luonnon sietokykyyn ja kestävää materiaalitaloutta (esim. rakennusosien kierrätettävyyttä). Ei ole vain yhtä tapaa rakentaa ympäristöystävällisesti. Monimuotoisuus on ekologista! Mikään materiaali ei sinällään tee rakennuksesta ekologista - kokonaisuus ratkaisee. Ekologinen kestävyys rakentamisessa MRA 55 : - Rakennusmateriaalien elinkaariselvitykset - Rakennusosien ja järjestelmien korjattavuus - Rakennusjätteen lajittelu - Rakennuksen käyttöikä käyttö- ja huoltoohjeessa 1

2 Kestävä yhdyskuntarakenne VN:n selonteko 1990: Jo olevaa yhdyskuntarakennetta ja rakennuksia on käytettävä mahdollisimman pitkään huolehtimalla jatkuvasta kunnossapidosta, käyttämällä rakennuksia sellaisiin käyttötarkoituksiin, jotka mahdollisimman vähän muuttavat ja vahingoittavat rakennusten ja rakennetun ympäristön keskeisiä ratkaisuja, ja välttämällä rakennusten purkamista. Uusi rakentaminen olisi yhdyskuntarakenteen hajoamisen estämiseksi suunnattava jo olemassa oleviin yhdyskuntiin, jolloin asukkaat voivat käyttää valmiina olevia palveluja. Viheralueiden riittävyydestä ja viheralueverkon yhtenäisyydestä on huolehdittava. Rakentamista ja toimintojen sijoittamista on ohjattava niin, että syntyy ehjiä ja toimivia aluekokonaisuuksia. Palvelujen ja työpaikkojen on oltava helposti saavutettavissa jalkaisin tai julkisilla kulkuneuvoilla. Mitä ympäristöasioita on otettava huomioon? Rakennuksen sijoitus tontilla Talon muoto ja tilajako Energian ja veden kulutus Terveelliset rakenteet ja hyvä sisäilma Materiaalien ympäristövaikutukset Jätevesien ja jätteiden käsittely Sadevesien käsittely Piha, lähiluonto ja pienilmasto Rakennusjätteiden käsittely Rakennuksen ikä ja elinkaari Rakennetaanko uutta, korjataanko vanhaa vai tehostetaanko tilojen käyttöä? 2

3 Luonnonmukainen rakentaminen Perinteinen rakentaminen oli varsin luonnonmukaista. Hirsirakenteiset maalaistalot, vanhat puukaupungit ja paikalla rakennetut kivitalot täyttävät monia kestävän rakentamisen periaatteita: uusiutuvuus, paikallisuus, kierrätettävyys, korjattavuus, kestävyys Luonnonmukaisessa rakentamisessa suositaan uusiutuvia rakennusmateriaaleja. Perinteisiä materiaaleja ja rakennustapoja arvostetaan ja elvytetään. Pyritään ns. hengittäviin rakenteisiin. Vältetään synteettisiä raaka-aineita ja voimakkaita kemikaaleja. Suositaan yksinkertaisia teknisiä rakenteita, kuten painovoimaista ilmanvaihtoa ja varaavia puu-uuneja. Kyse ei ole kuitenkaan tekniikan vastaisuudesta. Esimerkiksi aurinkopaneelit, tuuligeneraattorit ja maalämpöpumput kuuluvat myös luonnonmukaiseen rakentamiseen. Ekotekninen rakentaminen Ekoteknistä rakentamista luonnehtii korkean teknologian hyväksikäyttö, raaka-aineiden ja energian kulutuksen minimointi ja elinkaariajattelu. Materiaali voi olla synteettistä tai luonnosta peräisin, oleellista on ympäristövaikutusten minimointi. Koska asumisen ympäristövaikutuksista tärkein on energian kulutus, on ekotekniikassa satsattu paljon energiansäästöön. Selektiivikalvolla varustetut superikkunat, täyskoneellinen ilmanvaihto, ilma- tai maalämpöpumput, automaattinen lämmönsäätö ja aktiivinen aurinkoenergian talteenotto ovat moderneja ekoteknisiä ratkaisuja. Luonnonmukainen ja ekotekninen rakentaminen eivät sulje toisiaan pois, vaan yleisintä lienee niiden sekakäyttö. 3

4 Eko-Viikki - esimerkki ekoteknisestä rakentamisesta CO2-päästöt ja veden kulutus 25 % tavanomaisesta. Tehokas rakentaminen ja kierrätettävät materiaalit. Passiivinen ja aktiivinen aurinkoenergian hyödyntäminen. Aurinkoenergialla tuotetaan puolet 380 asunnon lämpimästä vedestä ja 13 % rakennusten lämmöstä. Eko-Viikki Eko-Viikissä on Suomen ensimmäinen aurinkosähköä käyttävä asuinkerrostalo (39 as). Aurinkopaneelit on integroitu osaksi talon parvekejulkisivua. (sähköteho 24 kw) Kiinteistösähköstä 20 % aurinkopaneeleista.kesäaika an yli jäävä sähkö menee Helsingin Energian verkkoon, talvella se palautetaan. 4

5 Bromarvin ekokylä - esimerkki luonnonmukaisen ja ekoteknisen rakentamisen sovelluksesta Toteuttajana paikallinen Marttayhdistys. (2004) 20 asuntoa. Luonnonmukaista: perinteinen puurakentaminen, luonnonmaalit, omavarainen jätehuolto, virtsa lannoitteeksi. Yhteisöllisyys: Martta-talo, jossa sauna. Kylän palvelujen käyttö. Ekoteknistä: Hakeaurinkokeskuslämmitys, erottelevat kompostikäymälät, harmaavesien pienpuhdistamo Kangasalan yhteiskylä - esimerkki luonnonmukaisesta rakentamisesta Yhdeksän talon kylä 4 km Kangasalan keskustasta. ( ). Talot ovat puurakenteisia, rintamamiestalon tyyppisiä. Taloissa on käytetty luonnonmateriaaleja ja kierrätettyjä rakennusmateriaaleja. Puuenergialla toimiva keskuslämmitys. Yhteinen sauna oleskelutiloineen. 5

6 Kangasalan yhteiskylä Yhteinen kasvimaa. Harmaavesien maaperäpuhdistamo. Kompostivessa on pakollinen. Asukkaat huolehtivat yhteisesti teistä, lämmityksestä ja jätehuollosta sekä yhteisistä rakennuksista. Kunta kaavoittanut alueen Pirkanmaan yhteisöasujat ry:n aloitteesta. Ympäristömerkit ja -selosteet Pohjoismaisen ympäristömerkin saaneita tuotteita: kompostikäymälä,kompostorit, parketit, linoleumi- ja laminaattilattiat, lämpöpumput, rakennuslevyt, huonekalut ja keittiökalusteet. EU:n ympäristömerkki on mm. eräillä maaleilla ja keraamisilla laatoilla. Rakennustietosäätiön RT-ympäristöselosteet on tehty useista yleisistä rakennusmateriaaleista, kuten eristeistä, sahatavarasta, betoniharkoista, teräslevyistä jne. Niiden avulla voi vertailla materiaalien ympäristötasetta, mutta ne eivät sisällä mitään vaatimustasoa. Vähäpäästöisten rakennusmateriaalien M 1 tuotemerkki kertoo, että tuotteesta haihtuu mahdollisimman vähän formaldehydiä, ammoniakkia, syöpää aiheuttavia aineita, hajua tai haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Merkki on useilla eristeillä, levyillä, harkoilla, puutuotteilla ym. Luonnonmateriaalit kuuluvat aina M1-ryhmään. 6

7 Energiamerkit Energiamerkki löytyy monista kodinkoneista, mutta myös lampuista ja ilmanvaihtolaitteista ja se on tulossa myös ikkunoihin. A-luokan laite kuluttaa noin puolet vähemmän sähköä kuin C-D-luokan laite. Kylmälaitteissa on nykyisin myös A+ ja A++ luokan laitteita. Promise rakennusten ympäristöluokitus Promise-ympäristöluokitus on työkalu, joka auttaa arvioimaan uudisrakennuksen tai peruskorjauskohteen ympäristöominaisuuksia. Rakennuksen ympäristövaikutuksia arvioidaan asteikolla A-E. Luokitus antaa kiinteistön omistajalle mahdollisuuden asettaa ympäristötavoitteita ja vertailla kiinteistöjä. Sen avulla tavoitteet voidaan liittää suunnittelu-, urakka- ja ylläpitosopimuksiin. Voidaan arvioida suunnittelu- ja toteutusvaihtoehtoja tavoitteiden näkökulmasta. Voidaan parantaa kiinteistön energia- ja elinkaaritehokkuutta. Lisätietoja: 7

8 Tukea energiansäästöinvestointeihin Kauppa- ja teollisuusministeriö ja TE-keskukset myöntävät investointitukea hankkeisiin, jotka lisäävät bioenergian käyttöä, edistävät energiansäästöä tai edistävät uusiutuvan energian käyttöä. Tavanomaisten säästöinvestointien tukiprosentti on enimmillään %. Tuettavan hankkeen minimikoko on Se voi koostua myös pienempiä investointeja sisältävästä paketista. Maksimituki on vuodessa. Tuen saanti edellyttää, että on tehty energiansäästösopimus KTM:n kanssa. Uuden teknologian hankkeiden tukiprosentti on enintään 40 %. Sitä voi saada esim. aurinkosähkön tai lämmön investointiin. Tukea haetaan paikallisen TE-keskuksen kautta. Energiansäästöinvestoinnin voi toteuttaa myös ns. ESCO-hankkeena (Energy Service Company). Energiakatselmuksen toteuttava yritys vastaa katselmuksessa löytyneiden energiansäästökohteiden toteuttamisesta ja investoinneista. Kiinteistön omistaja maksaa hankkeen ESCO-yritykselle sopimuskauden aikana kertyvillä energiansäästön tuomilla tuloilla. Lisätietoja: KRESS Kiinteistöalan energiansäästösopimus Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLIn käynnistämä kiinteistöalan energiansäästösopimus. Tavoitteet: Lämmön ominaiskulutusten alentaminen: - 15 % vuoteen 2010 mennessä. Kiinteistösähkö ja rakennusten muu sähkönkäyttö: - kulutuksen kasvun kääntäminen laskuun 2005 mennessä Energiankulutuksesta katselmoitu ja kulutusseurannan piirissä: - 80 % vuoden 2005 loppuun mennessä. Kiinteistö- ja rakennusalan energiansäästösopimus on osa kiinteistöja rakennusalan ympäristöohjelmaa, ProGresS:ia. Ohjelman tavoitteena on saada rakennusalan ympäristötekijät muutettua liiketoiminnan menestystekijöiksi. Mukana mm. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Lisätietoja: 8

UUTTA VANHAA VIHREÄÄ KOHTI EKOLOGISTA ASUMISTA

UUTTA VANHAA VIHREÄÄ KOHTI EKOLOGISTA ASUMISTA UUTTA VANHAA VIHREÄÄ KOHTI EKOLOGISTA ASUMISTA 1. ASUMINEN JA ILMASTONMUUTOS 2. MILLAINEN RAKENNUS ON LUONTOYSTÄVÄLLINEN 3. MIKÄ IHMEEN MATALAENERGIA- PASSIIVI TAI PLUSENERGIATALO? 4. RAKENNUSPAIKKA JA

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

KUVAT: Pohjoinen napajää 17. syyskuuta 1979 ja 17. syyskuuta 2007. Jää on huvennut. Kuva: University of Illians

KUVAT: Pohjoinen napajää 17. syyskuuta 1979 ja 17. syyskuuta 2007. Jää on huvennut. Kuva: University of Illians 1 DIA FIKSUA ASUMISTA -kalvosarja on tuotettu osana Rakennustarkastusyhdistyksen RTY:n Energialisäarvoa rakennusvalvonnan ohjauksella -hanketta, joka on osa Motivan koordinoimaa ja Sitran rahoittamaa kuluttajien

Lisätiedot

PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE

PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE 1. osa-alue A-Konsultit Oy 25.11.2008, päivitys 29.12.2008 www.energiatehokaspitkämäki.fi Pitkämäen asemakaavan ja rakentamistapaohjeen tilaajana on ollut Kankaanpään kaupungin

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA Päivitetty 11.11.2014 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET TOIMITILAN YMPÄRISTÖOMINAISUUKSIIN

KIINTEISTÖNHOIDON VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET TOIMITILAN YMPÄRISTÖOMINAISUUKSIIN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 220 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 220 Espoo 2003 TKK-RTA-R220 KIINTEISTÖNHOIDON

Lisätiedot

PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE

PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE 1. osa-alue A-Konsultit Oy 25.11.2008/29.12.2008 Kankaanpään kaupunki päivitys 8.3.2012 1. osa-alue A-Konsultit Oy 25.11.2008, päivitys 29.12.2008 päivitys 8.3.2012 Kankaanpään

Lisätiedot

FIKSUA ASUMISTA OPAS EKOLOGISESTI KESTÄVÄMMÄN PIENTALON RAKENTAJALLE

FIKSUA ASUMISTA OPAS EKOLOGISESTI KESTÄVÄMMÄN PIENTALON RAKENTAJALLE FIKSUA ASUMISTA OPAS EKOLOGISESTI KESTÄVÄMMÄN PIENTALON RAKENTAJALLE 1 Sisällys: Fiksu talo säästää luontoa ja kukkaroa, s 4 Miksi kestävää rakentamista?, s 6 Liittyminen yhdyskunta-rakenteeseen, s 8 Tontin

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 RAKENNUSALA

Lisätiedot

Uusiutuvan energian käyttö rakennusten lämmitysjärjestelmissä ja energiatehokkuuden huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa

Uusiutuvan energian käyttö rakennusten lämmitysjärjestelmissä ja energiatehokkuuden huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa Pro gradu -tutkielma Uusiutuvan energian käyttö rakennusten lämmitysjärjestelmissä ja energiatehokkuuden huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa Mikko Alanne Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA Taustaraportti, luonnos 12.12.2011 LUONTO LIIKENNE ENERGIA TEOLLISUUS TUULIVOIMA PÄÄTÖS SUUNNITELMA KASVU TAHTO KAASU OHJELMA ILMASTO LÄMPÖ LUONNONVARAT AURINKO

Lisätiedot

KESTÄVÄ EKOLOGINEN ASUINTALO

KESTÄVÄ EKOLOGINEN ASUINTALO K Ä Y T Ä N T Ö Ä 6 9 KESTÄVÄ EKOLOGINEN ASUINTALO Bruno Erat Maailmanlaajuisesti noin puolet energiankulutuksesta liittyy rakentamiseen. Raaka-aineiden hankinta ja kuljettaminen jalostettaviksi, rakennusmateriaalien

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. Sipoon sovellus

Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. Sipoon sovellus Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma Sipoon sovellus Alkuperäinen raportti: KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010 (laatija Keski-Uudenmaan ympäristökeskus)

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävät energiavalinnat Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus -ympäristökasvatusmateriaali,

Lisätiedot

HANKERAPORTTI ENERGIATEHOKKAAN RAKENTAMISEN MALLIALUE. Tekes Kestävä yhdyskunta ohjelman projekti 760/31/08

HANKERAPORTTI ENERGIATEHOKKAAN RAKENTAMISEN MALLIALUE. Tekes Kestävä yhdyskunta ohjelman projekti 760/31/08 K A N K A A N P Ä Ä N P I T K Ä M Ä K I ENERGIATEHOKKAAN RAKENTAMISEN MALLIALUE HANKERAPORTTI Koonnut 28.1.2009 projektisihteeri Mariitta Vuorenpää Tekes Kestävä yhdyskunta ohjelman projekti 760/31/08

Lisätiedot

Loppujulkaisu. Kestävä asuminen ja ympäristö

Loppujulkaisu. Kestävä asuminen ja ympäristö Loppujulkaisu Kestävä asuminen ja ympäristö Kestävä asuminen ja ympäristö Kestävä asuminen ja ympäristö -hanke, K-EASY, tarkasteli kiinteistöjen energiatehokkuuden ohella jätehuoltoa, kierrätystä sekä

Lisätiedot

Hidas asuminen ja energia vähähiiliyhdyskunnassa

Hidas asuminen ja energia vähähiiliyhdyskunnassa Sirkka Heinonen Hidas asuminen ja energia vähähiiliyhdyskunnassa Slow housing -konseptin kuvaus ja kytkennät energia-asioihin Sitran Energiaohjelma ja Tulevaisuuden tutkimuskeskus Helsinki 2008 Sitran

Lisätiedot

Energiatehokkuus. Ilmastostrategia. Kuntien energiaohjelma. Uusiutuva energia. Liikkumisen ohjaus. Asukasyhteistyö

Energiatehokkuus. Ilmastostrategia. Kuntien energiaohjelma. Uusiutuva energia. Liikkumisen ohjaus. Asukasyhteistyö Uusiutuva energia Asukasyhteistyö Kuntien energiaohjelma Liikkumisen ohjaus Ilmastostrategia Energiatehokkuus Siuntion kuntakeskuksen energialinjaukset Yhteenvetoraportti 1/2011 Siuntion kuntakeskuksen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011

RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011 RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011 KARKKILAN KAUPUNKI AURINKORINNE, 1. toteutusvaihe, korttelit 29 30, 60 64 asemakaava ja asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala,

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa Marraskuu 2008 2 Sisällys Johdanto 3 1 Suositusten tarve 4 EY direktiivit 4 Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia

Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia 1 EKOLOGINEN KESTÄV Y YS KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSEHTONA on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen

Lisätiedot

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Työryhmä Kansallinen Sivistysliitto ry. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Kirkkopalvelut ry. Maaseudun Sivistysliitto ry. Opintotoiminnan Keskusliitto

Lisätiedot

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015)

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) Tekijä: Riikka Pennanen Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. ILMASTONMUUTOS... 2 3. KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN ILMASTOTYÖ...

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti Tapio Ojanen Taitto PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A196 * 2012 ISBN 978-951-637-201-6 ISSN 1237-6507 Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA Päivitetty maaliskuu 2015 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 7 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on keskeinen johtopäätös Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran,

Lisätiedot

TIEDOSTAVA KULUTTAJA

TIEDOSTAVA KULUTTAJA ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE E-kierrättäminen Kehity mukana - kierrätys tehostuu Matkustaminen Selvitä tarjonta - valintasi merkitsevät Energiatehokkuus

Lisätiedot