VAPO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAPO 1.1.2013 30.4.2014"

Transkriptio

1 VAPO Toimimme vastuullisesti työllistämme paikallisesti

2 Vapon vuosikertomus 2013/2014 KATSAUKSET LIIKETOIMINTA TILINPÄÄTÖS 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Asiakasaktiivisuutta, kustannustehokkuutta ja hyvää johtamista 6 Mielenkiintoisia faktoja 8 Nykyhetki ja tulevaisuus 10 Hyvä fiilis tehdystä työstä 12 Ajankohtaista tietoa vesistövaikutuksista 14 Luvituksessa sovitetaan yhteen ympäristön ja asiakkaiden tarpeet 18 Suonpohja muuttuu suoksi kymmenissä vuosissa 20 Janakkalan monitoimikosteikko 21 Vapolla on kirkas visio vedestä 23 Turve puhuttaa 26 Luonnonmukainen vai kemiallinen puhdistus 28 Vapo on merkittävä paikallinen työllistäjä 32 Liiketoiminta-alueet VAPO TURVETUOTTEET 34 Jatkuva koulutus pitää pyörät pyörimässä 36 Kaviot tukevasti turpeessa VAPO LÄMPÖ JA SÄHKÖ 38 Vapo uudistaa kaukolämmön hinnoittelua 40 Pienistä puroista iso joki VAPO PUUPOLTTOAINEET 42 Vapo uskoo puuenergiaan 44 Vapo on luotettava yhteistyökumppani VAPO TIMBER 48 Kulmakivinä käyntiaste, käyttösuhde ja asiakaspalvelu 50 Saha synnyttää työtä Kekkilä 52 Positiivista värinää kaikilla markkinoilla 54 Kasvua tuotekehityksellä 56 Hyvä idea kompastui EU-lainsäädäntöön 58 TILIKAUSI LYHYESTI 60 VAPO KONSERNIN JOHTO 62 VAPO OY:N HALLITUS 63 HALLINTOPERIAATTEET 67 RISKIENHALLINTA 68 TILINPÄÄTÖS 68 TOIMINTAKERTOMUS 79 KONSERNIN TULOSLASKELMA 80 KONSERNITASE 81 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 82 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 83 TUNNUSLUVUT 84 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET Vapo on tuotteita, palveluita ja energiaa turpeesta ja puusta Vapo on moderni asiantuntijaorganisaatio, joka toimittaa energia-asiakkailleen turvetta ja puupolttoainetta sekä tuottaa myös itse lämpöä ja sähköä näistä paikallisista raaka-aineista. Vapo-konsernin tuotevalikoimaan kuuluvat lisäksi myös Vapo Timberin sahatavara sekä muun muassa Kekkilä ja Hasselfors Garden brändien alla markkinoitavat puutarhatuotteet ja ympäristöliiketoimintaratkaisut. Saate lukijalle Kädessäsi oleva katsaus kertoo Vapo Oy:n jatketusta tilikaudesta ajalta Koska numeroiden vertailu eripituisten tilikausien välillä on nyt hankalaa, olemme numeroiden sijaan keskittyneet kertomaan toiminnastamme, strategiastamme, tuotteistamme ja toimintaperiaatteistamme aikakauslehden tapaan. Juttujen punaisena lankana ovat vastuu ympäristöstä, vastuu asiakkaistamme sekä myös vastuu toimintapaikkakuntiemme työllisyydestä. Ahti Martikainen päätoimittaja Vapo Oy PL 22, Jyväskylä Yrjönkatu Jyväskylä Puhelin: Faksi: Sähköposti:

3 Tapahtumia vuosilta 2013/ 2014 TAPAHTUMIA VUODELTA 2013 Investoinnit energiatehokkuuteen parantavat kannattavuutta 40 Jatkuvatoimiset mittarit takaavat luotettavan ympäristövaikutusten seurannan Vapo on erittäin merkittävä työnantaja monilla paikkakunnilla Puolesta ja vastaan Turve puhututtaa VAPON LIIKEVAIHTO Turvetuotteet 264,2 miljoonaa euroa Lämpö ja sähkö 143,9 miljoonaa euroa Kekkilä-konserni 125,7 miljoonaa euroa Muut 13,4 miljoonaa euroa Puupolttoaineet 182,1 miljoonaa euroa Vapo Timber Oy 179,7 miljoonaa euroa Yhteensä 847,4 miljoonaa euroa 1

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtajan katsaus Vastuullinen toiminta on vastuuta ympäristöstä, asiakkaista ja paikallisesta työllistävyydestä 2

5 Vapolla on strategiana kasvattaa Lämpö ja sähkö -liiketoimintaalueesta toinen tukijalka yhtiöön Pahoitteluni lukijoille siitä, että poikkeuksellisen 16 kuukauden tilikauden vuoksi monet yhtiön tunnusluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin tai tuleviin tilikausiin. Vapo muutti tilikauden perinteisestä kalenterivuodesta siten, että jatkossa tilikausi alkaa 1.5. ja päättyy Tilikauden muutos tehtiin siksi, että konsernin tulokseen keskeisimmin vaikuttavat tekijät eli turvetuotantokausi ja sitä seuraava lämmityskausi saadaan sovitettua samalle tilikaudelle. Yhtiö siirtyy samalla neljännesvuosiraportoinnista kolmannesvuosiraportointiin. Myös tälle muutokselle on yhtä yksinkertainen peruste. Uudessa raportointiaikataulussa pitää sisällään käytännössä koko turvetuotantokauden. Vastaavasti seuraavat jaksot eli ja jakavat lämmityskauden sopivasti kahtia. Uskomme, että uudella raportointiaikataululla pystymme antamaan paremman vertailtavan kuvan yhtiön taloudellisesta kehityksestä jatkossa. Tuotantokausi oli hyvä Kesän 2013 turvetuotantokauteen lähdettiin ennätyksellisen alhaisilta varastotasoilta. Tuotantokausi olikin paras vuosiin. Suomessa tuotantotavoitteesta saatiin korjattua runsaat 80 prosenttia eli noin 17 miljoonaa kuutiota. Myös Ruotsissa ja Baltiassa tuotanto onnistui hyvin. Valitettavasti hyvää tuotantokautta seurasi ennätyksellisen lämmin talvi. Lämpimän sään, alhaisen sähkönhinnan ja ennen kaikkea vuoden 2013 alusta nousseen turpeen energiaveron johdosta turvetta jäi varastoon lähes puolet koko sadosta. Vaikka Suomen hallitus päätti kevään 2014 kehysriihessä perua suunnitellun veron lisäkorotuksen ensi vuoden alusta lukien, ei tämä korjaa kehitystä. Turpeen kasvanut verorasitus yhdessä kivihiilen alhaisen maailmanmarkkinahinnan takia johtaa väistämättä kivihiilen käytön kasvuun ja turpeen kilpailutilanne jatkuu erittäin haastavana. Turveveron korotuksella oli toinenkin kielteinen vaikutus. Turpeen vero ja energiapuun korjuutuki ovat sidoksissa toisiinsa. Turpeen veronkorotus alensi puun korjuutukea, mikä laski myös puuenergian kilpailukykyä. Molemmat muutokset tekivät suurta vahinkoa kotimaisille pääpolttoaineille ja myös energiapuun varastotasot ovat erittäin korkealla. Vapon strategiana on ollut sopeuttaa pelletin valmistuskapasiteettia vastaamaan tervettä markkinakysyntää. Tilikauden aikana Vapon ruotsalainen tytäryhtiö Neova AB ja Ruotsin markkinoiden toinen merkittävä pelletintuottaja Lantmännen Agroenergi AB yhdistivät pellettituotantonsa. Uusi yhtiö on Skandinavian johtava toimija alalla. Vapon omistus tästä runsaan 100 miljoonan euron liikevaihdon yhtiöstä on tasan 50 prosenttia, eikä sitä jatkossa yhdistetä enää konsernin lukuihin. Järjestelyllä haetaan synergiaetuja niin tuotannossa, markkinoinnissa kuin logistiikassakin. Myös Suomessa pelletin kysyntä on elpymässä, kun keskisuuret ja jopa suuret lämmöntuottajat ovat rakentaneet tai ilmoittaneet aikaistaa uusien pellettiä käyttävien yksiköiden rakentamista. Vapolla on tavoitteena jatkossa myydä kaikki Suomessa tuotettavat pelletit kotimarkkinoille ja luopua heikosti kannattavasta vientikaupasta. Yhtiöllä on valmiuksia myös nostaa tuotantoa, mikäli kotimarkkinakysyntä jatkaa kasvuaan. Polttoaineliiketoimintojen ohella Vapolla on strategiana kasvattaa Lämpö ja sähkö -liiketoiminta-alueesta toinen tukijalka yhtiöön. Viime vuosien aikana tämä liiketoiminta-alue on myynyt osakkuusyhtiöiden osuuksia, karsinut rönsyjä ja keskittänyt liiketoimintaansa vain Suomeen ja Ruotsiin. Näiden toimenpiteiden johdosta sen liikevaihto on laskenut, mutta panostukset energiatehokkuuteen ovat jo tuottaneet tulosta ja uskomme tämän liiketoiminnan kehittyvän jatkossa suotuisasti. Kulunut lämmityskausi oli niin Suomessa kuin Ruotsissa poikkeuksellisen lämmin, joten positiiviset muutokset eivät näy täysimääräisesti numeroissa. Sähkön alhainen pörssihinta ei myöskään tukenut liiketoiminta-alueen tuloksentekoa päättyneellä tilikaudella. Kekkilällä ja Timberillä omat strategiat Vapon liiketoiminnan keskiössä ovat energialiitännäiset toimialat ja kahta näihin kuulumatonta liiketoiminta-aluetta, eli Kekkilä Oy:tä ja Vapo Timber Oy:tä, ohjataan omien hallitusten kautta tavoitteena omistaja-arvon kasvattaminen. Vapo Timber Oy myi tilikauden aikana Hankasalmen sahansa Versowood Oy:lle ja nyt se tuottaa sahatavaraa kahdella sahalla, jotka sijaitsevat Nurmeksessa ja Lieksassa. Tilikauden loppupuolella sahatavaran vientimarkkinat vetivät hyvin. Sen sijaan kotimarkkinakysyntä on edelleen varsin heikkoa. Toimiala on elpymässä, mutta elpymisen jatkuminen edellyttää kotimaan raaka-ainemarkkinoiden hyvää toimivuutta ja varmuutta tuontipuun saatavuudessa. Ammatti- ja harrastelijapuutarhureille tuotteitaan valmistava ja markkinoiva Kekkilä Group osti sisäisellä kaupalla emoyhtiöltä tarvitsemansa tuotantoalueet vuonna Kekkilä myös laajensi tuotantovalikoimaansa ostamalla samana vuonna Lassila & Tikanojalta kompostori- ja kuivakäymälä -liiketoiminnot. Tämä kauppa laajensi Kekkilän maantieteellisen fokuksen Venäjälle. Nyt Kekkilän roolina on kehittää omaa liiketoimintaansa tavoitteenaan kasvun ohella kannattavuuden selkeä parantaminen ja omistaja-arvon lisääminen lähivuosien aikana. 3

6 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ Tältä tilikaudelta kaikki liiketoimintamme tekevät vertailukautta paremman liiketuloksen Biodieselhanke jäihin Vapo on vienyt vuosien ajan eteenpäin hanketta, joka tähtäsi suuren biodiesel-tehtaan rakentamiseen Kemin Ajokseen. Hanke katsottiin niin toteuttamiskelpoiseksi, että EU myönsi sille 88,5 miljoonaa euroa niin sanottua NER 300 tukea, mikäli tehtaan rakentaminen käynnistyy vuoden 2014 aikana. Valitettavasti EU:n tammikuussa julkistamat alustavat vuoteen 2030 asetetut päästötavoitteet eivät sisällä erillisiä uusiutuvan polttoaineen tavoitteita liikennepolttoaineille. Tämä johti siihen, että epävarmuustekijät lopputuotteen hinnan määrittelemiseksi kasvoivat niin suuriksi, että hankkeen kannattavuutta ei voitu perustella riittävän vakuuttavasti kaavailluille yhteistyökumppaneille eli jakelijoille, rahoittajille ja teknisille partnereille, joten hanke laitettiin toistaiseksi jäihin keväällä Cleantechistä uutta liiketoimintaa Vapolla on kymmenien vuosien kokemus luonnonvesien käsittelystä ja erilaisten luonnonvesien puhdistamiseen liittyvien rakenteiden suunnittelusta ja rakentamisesta. Yhtiö on käynnistänyt hankkeen, jolla tästä perinteisesti Vapon omaan toimintaan liittyvästä ammattitaidosta luodaan uutta liiketoimintaa kasvavalle cleantech -sektorille. Hanke käynnistyi kesällä 2013 ja ilahduttavan suuri osuus tilauskannasta on jo nyt konsernin ulkopuolisilta asiakkailta. Ympäristövastuu pysyy toiminnan keskiössä Vapon suurin investointien kohde on ollut viime vuosina ympäristövastuun nostaminen aivan strategian keskiöön. Olemme edenneet ohjelmassamme hyvin ja esittelemme sitä varsin ylpeinä muun muassa verkkosivuillamme. Olemme sitoutuneet siihen, että kaikki tuotantosuomme ovat parhaan vesienkäsittelytekniikan piirissä vuoden 2014 loppuun mennessä. Emme myöskään hae tuotantolupia luontoarvoluokiltaan merkittäville luokkien 4 ja 5 soille ja tuoreimpana sitoumuksena olemme luvanneet, että kaikkien vuoden 2016 jälkeen avattavien tuotantosoiden rasitus alapuolisiin vesitöihin on alhaisempi kuin aikana ennen turvetuotantoa. Jotta suuri yleisö vakuuttuisi toimenpiteidemme tehokkuudesta olemme lisänneet tarkkailutietojen avointa julkistusta ja merkittävin investointi tällä alueella on jatkuvatoimisten mittareiden tilaus Metso Automationilta. Kaikkiaan mittareita tulee 30 ja ensimmäisten mittareiden tulokset ovat kaikkien luettavissa Metso Automationin verkkosivuilta. Valitettavasti tehdyt ympäristöinvestoinnit eivät ole vielä tuoneet helpotusta suurimpaan ongelmaamme eli tuotantoalueiden hitaaseen ja jatkuvasti hankaloituvaan luvitukseen. Päinvastoin. Tätä kirjoitettaessa ei ole vielä lopullista tietoa, minkälaisen lainsäädännön alla turvetuotantoalueita jatkossa Suomessa luvitetaan. Alalla on suuri pelko, että luvitusprosessit hidastuvat ja vaikeutuvat entisestään. Tyydyttävä plus Huolimatta siitä, että jatkettu tilikausi vaikeuttaa vuosien vertailua, niin sen verran taloutta voidaan avata, että olemme edenneet monilla rintamilla hyvin. Tältä tilikaudelta kaikki liiketoimintamme tekevät vertailukautta paremman liiketuloksen, omavaraisuusasteemme on parempi kuin vuosiin ja myös velkarasitus on alentunut. Myös tärkein seuraamamme tunnusluku eli käyttökatteen suhde velkoihin on tervehtynyt selvästi. Tässä yhteydessä haluan kiittää henkilökuntaamme, aliurakoitsijoita ja yhteistyökumppaneita sekä erityisesti asiakkaitamme siitä hyvästä työstä, jota koko ketju on tehnyt niin ympäristövastuun alueella kuin sen tulosten viestinnässä päättäjille. Tomi Yli-Kyyny Kuka? Jyrki Vainionpää Jyrki Vainionpää aloitti huhtikuun 2014 alussa Vapo Oy:n operatiivisena johtajana, johon hän siirtyi vuonna 2011 aloittamastaan talousjohtajan tehtävästä. Hän siirtyi Vapolle Nokia Oyj:n palveluksesta, jossa hän työskenteli vuodesta 2007, vastaten yhtiön Mobile Solution -yksikön strategiakehityksestä. Vainionpää on lisäksi työskennellyt Lontoossa investointipankkiirina, strategiatehtävissä Pohjola Groupissa ja liikkeenjohdon konsulttina McKinsey & Companylla Helsingissä ja New Yorkissa. 4

7 Asiakasaktiivisuutta, kustannustehokkuutta ja hyvää johtamista! JYRKI VAINIONPÄÄ Vapon Oy:n myynnistä ja alueoperaatioista vastaava johtaja haluaa tunnustaa brutaalit faktat, mutta uskoo onnistumiseen. Onnistuminen vaatii kuitenkin selkeästi parempaa 1) asiakasaktiivisuutta, 2) kustannustehokkuutta, ja 3) johtamista. Brutaalit faktat Moni ajattelee, että Vapolla on määräävä markkina-asema ja varaa olla ylimielinen, tehoton ja laiska. Ensimmäinen brutaali fakta kuitenkin on, että olemme avoimessa kilpailutilanteessa lähes kaikkialla. Menestyminen tässä kilpailussa vaatii muun muassa asiakasaktiivisuutta, kustannustehokkuutta, joka on olemassaolon edellytys toimialallamme sekä hyvää johtamista. Toinen brutaali fakta on se, että meillä on vielä paljon parannettavaa näillä kolmella osa-alueilla: ollut rationaalista toimia tuotantolähtöisesti, koska turpeen myynnin pullonkaula oli tuotanto. Nykyisin pullonkaula on kysyntä ja siksi asiakaslähtöisyys ja -aktiivisuus ovat tärkeimmät asiat, mutta toiminnan origon muuttaminen ei ole helppoa. tannusjohtajia verrattuna moniin, usein pienempiin toimijoihin, ja kerromme joskus vaarallista tarinaa itsellemme, että kustannuksemme saavatkin olla korkeammat kuin kilpailijoilla, johtuen ympäristöinvestoinneista tai muusta. rantaa esimiestyön laatua ja esimerkiksi työturvallisuutta. Meillä on monta hyvää syytä onnistua Olemme päättäneet tulla maailman parhaaksi siinä, miten ketju paikallisista biopolttoaineista energiaksi hallitaan. Ottaen huomioon brutaalit faktat, haaste on suuri. Olen kuitenkin luottavainen kolmesta syystä: 1 olemme onnistuneet ennenkin, 2 meillä on sitoutunut henkilöstö, jolla on intohimoa kotimaiseen energiaan, sekä 3 urakoitsijaverkosto ja asiakkaat, jotka haluavat meidän onnistuvan. Olemme onnistuneet ennenkin: Ympäristöasioissa kulttuurinmuutos on ollut merkittävä nyt voimme samalla tavalla viedä kulttuuria eteenpäin asiakasaktiivisuudessa, kustannustehokkuudessa ja hyvässä johtamisessa. Toinen onnistuminen on taseen tervehdyttäminen. Tilinpäätöksen tunnusluvut ovat huikeasti paremmat kuin vuonna Tämä vaati investointien puolittamista, liiketoimintojen myymistä sekä kustannusten pienentämistä. Onnistuimme siis merkittävässä tehostamishankkeessa, kun sitä kipeästi tarvittiin. Sitoutunut henkilöstö, jolla on intohimo kotimaiseen energiaan: Jim Collinsin klassikko Hyvästä parhaaksi väittää, että henkilöstön intohimo on yksi tärkeimmistä asioista, joka erottaa parhaat yritykset muista. Vapon henkilöstö on erittäin sitoutunutta ja he kokevat olevansa oikealla asialla korvatessaan muun muassa venäläistä kivihiiltä kotimaisilla vaihtoehdoilla. Kun aloitin huhtikuussa operatiivisena johtajana, pyysin henkilöstöltämme ajatuksia siitä, mitä he voivat omassa työssään tehdä edistääkseen valittuja prioriteettejamme eli asiakasaktiivisuutta, kustannustehokkuutta ja hyvää johtamista. Olen nyt lukenut yli sadan vapolaisen vastauksen ja näistä vastauksista paistaa läpi paitsi intohimo Vapoa ja kotimaista energiaa kohtaan, myös halu nostaa tekemisen tasoa. Meillä on vahva tuki: vaikka Vapo joutuu usein kritiikin kohteeksi mediassa, olen itse kokenut, että meillä on vahva tuki: asiakkaamme, urakoitsijat ja suuri määrä suomalaisia haluavat meidän onnistuvan. Mitä onnistuminen tarkoittaa Työ ilman visiota on painajaista, joten hypätään aikakoneeseen ja luetaan vuoden 2018 vuosikertomusta: Määritimme vuonna 2014, että haluamme olla maailman parhaita siinä, miten paikallisista biopolttoaineista tuotetaan energiaa. Nyt, vuonna 2018 olemme lähellä tätä unelmaa ja matkalla ohitimme seitsemän prosentin ROIC-tavoitteen. Tänään jokainen alue on elinvoimainen ja vapolaisilla on luottamus tulevaisuuteen. Moni on kysynyt, mitä teimme oikein ja vastauksemme on: ei hohdokasta transformaatio-ohjelmaa, vaan arkista ja systemaattista parantamista. Kuuntelimme tarkasti asiakkaitamme. Kasvatimme harkiten lämpöliiketoimintaa. Teimme itsestämme kustannustehokkaita ja joustavia pienillä ja suuremmilla teoilla. Otimme urakoitsijat mukaan tähän kustannustehokkuuden tavoitteluun ja turvasimme samalla heidän toimintaedellytyksensä. Saimme laajemman paikallisten ihmisten tuen faktapohjaisella kommunikoinnilla, aktiivisella osallistumisella ja vastuullisella tekemisellä. Pelasimme liiketoiminnoissa ja alueilla samaan maaliin ja siitä syystä saavutimme polttoaine- ja lämpöliiketoiminnan väliset synergiat. Kasvatimme pelletin myyntimäärää kate pitäen ja todistimme, että metsäpolttoaineita voi myydä kannattavasti vuodesta toiseen 5

8 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Mitä onnistumiseen vaaditaan: 1. asiakasaktiivisuutta Visio ilman työtä on hallusinaatiota, joten palataan tähän hetkeen ja yksinkertaisesti tehdään, mitä vaaditaan onnistumiseen. Asiakasaktiivisuus: puhelimen ottamista käteen entistä useammin, kiinnostusta siitä, miten voimme parantaa asiakkaan kannattavuutta oikealla polttoaineen laadulla; toisaalta pienien purojen arvostamista ja toisaalta ratkaisujen tarjoamista, kun asiakkaat tekevät suuria investointeja. Asiakasaktiivisuudella tuotamme myyntikatteen, jolla maksetaan meidän ja urakoitsijoiden palkat, osingot omistajille ja investoinnit tulevaisuuteemme. Mitä onnistumiseen vaaditaan: 2. kustannustehokkuutta Kustannustehokkuutta voimme parantaa tuottamalla laadukasta turvetta, hankkimalla fiksummin, minimoimalla öljyn polttoainekäytön omilla laitoksilla, pitämällä omat ja urakoitsijoiden kustannukset kurissa ja huolehtimalla koko ketjun kustannustehokkuudesta. Kustannustehokkuus on myös yksinkertaistamista, turhan byrokratian kitkemistä ja keskittymistä olennaiseen. Oleellista on löytää juurisyyt kustannusten takana, tuoda nämä esille ihmisille, jotka voivat niihin vaikuttaa ja poistaa juurisyyt ylimääräisten kustannusten takana. Mitä onnistumiseen vaaditaan: 3. hyvää johtamista Hyvä johtaminen tarkoittaa minulle parantamista ainakin kolmella osa-alueella: rikkomusta ja lupausten lunastaminen Hyvä johtaminen on edellytys myös asiakasaktiivisuudelle ja kustannustehokkuudelle. Tämä ei ole haaste pelkästään esimiehille, koska monet vapolaiset johtavat itsensä lisäksi muun muassa urakoitsijoita. Mielenkiintoisia faktoja 6 Energian kokonaiskulutus 2013 Puupolttoaineet 24,2 % Öljy 23,4 % Ydinenergia 18,5 % Hiili 10,9 % Maakaasu 8,0 % Turve 3,6 % Vesivoima 3,4 % Tuulivoima 0,2 % Muut ja sähkön nettotuonti 7,8 % Lähde: Tilastokeskus Vuonna 2013 Lieksan sahalta valmistui kappaletta lautoja ja lankkuja. 1,2 Jos tämä puutavara laitettaisiin yhtenäsieen jonoon, se yltäisi 1,2 kertaa maapallon ympäri Noin suomalaista pientaloa lämmitettiin pelletillä Öljypolttimen vaihdon pellettipolttimeen on laskettu maksavan itsensä takaisin 2 3 vuodessa. = t 500 l Tonni pellettejä vastaa lämpöarvoltaan noin 500 litraa öljyä.

9 Kivihiilelle kertyy keskimäärin kilometriä matkaa kaivokselta voimalaan Turpeen matka on noin 80 kilometriä. Suomi tuottaa energiastaan uusiutuvalla energialla kolmanneksi eniten EU:ssa. 34,3 % Suomea edellä ovat ainoastaan Ruotsi (51 %) ja Latvia (35,8 %). Kekkilän turpeessa kasvaa yksi taimi joka vuosi maailman jokaista ihmistä kohden. Turvekuorman hinta on noin ,1% Vapon tuottamasta energiasta on uusiutuvia polttoaineita Suomessa tuotettiin vuonna 2012 noin tonnia pellettejä. Ruotsissa luku oli vuonna 2012 noin 2 miljoonaa tonnia Yksi Metson jatkuvatoiminen mitta-asema ottaa vesinäytettä vuodessa Yhdessä rekkalastillisessa kulkee noin 140m 3 TURVETTA joka vastaa miltei neljän omakotitalon vuotuista energiantarvetta. Turvetuotanto työllistää suoraan tai välillisesti yli ihmistä Suomessa m 3 Vapo tuottaa noin kuutiota kuiviketurvetta vuodessa. Ruotsin tuotanto riittäisi noin puolen miljoonan pientalon käyttöön. 9m 3 Yksi hevonen tarvitsee noin yhden kuution kuukaudessa. (Hevoset tarvitsevat kuiviketta noin 9 kuukautta vuodessa) Suomen energiaomavaraisuusprosentti 35 % 7 EU:n ainoa energiaomavarainen maa on Tanska.

10 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimintaympäristö nykyhetki ja tulevaisuus Suomen energiapaletti 15 vuoden kuluttua Energiavisiot Ukrainan kriisi nosti energian ja energiaomavaraisuuden niin Suomen kuin koko Euroopan keskeiseksi puheenaiheeksi keväällä Suomen Akilleen kantapää on alhainen energiaomavaraisuus. Energiahuollostamme liki kaksi kolmasosaa on tuontienergian varassa. Kysyimme Vapo Oy:n hallintoneuvoston kansanedustajajäseniltä heidän omia visioitaan siitä, millaiselta Suomen energiamaisema voisi näyttää vuonna Yhteistä visioille on alhaisemmat päästöt ja suurempi omavaraisuus. 8

11 Antti Kaikkonen Irti kivihiilestä, energiaa Suomesta! Suomella on huimat ja myönteiset mahdollisuudet energiapolitiikassaan vuoteen 2030 mennessä. Oma puolueeni Keskusta pitää erityisen tärkeänä panostaa kotimaisiin uusiutuviin energialähteisiin. Oikeilla poliittisilla päätöksillä, työllä ja yrittäjyydellä meillä on mahdollisuus saavuttaa: leen vuoden 1990 tasosta yli 60 prosenttiin 60 prosenttiin, sähkön tuotannossa sataan autojen osuuden kanssa jo puolet liikenteen energian kulutuksesta seen nykyisestä 2 3 miljardilla eurolla. Keskusta on laatinut tavoitteiden lisäksi konkreettisen tiekartan tavoitteiden saavuttamiseksi. Näihin tavoitteisiin pääseminen vaatii poikkeuksellista yhteistyötä, energiasopimusta. Poliittisten päättäjien, julkisen vallan ja elinkeinoelämän pitäisi pyrkiä yhteiseen energiasopimukseen, joka tuo ennustettavuutta yrityksille ja kansalaisille. Nyt säädökset, verot ja tuet muuttuvat koko ajan ja se vaikeuttaa yritysten investointeja pitkällä aikavälillä. Energiataseen kääntäminen pitää olla yhteinen ponnistus. Se luo työtä ja tuontihiilen ja -öljyn sijasta meillä on lisääntyvässä määrin yhä enemmän kotimaista uusiutuvaa energiaa. Janne Sankelo Puu on merkittävä raaka-aine Vuonna 2030 Suomi on jo siirtynyt hyvin lähelle täyttä kiertotaloutta. Se osa jätteistä, mitä ei kierrätetä, käytetään ainakin energiaksi. Energiatehokkuus on ratkaisevassa asemassa niin energian hinnan kuin päästöjen pitämisessä kurissa. Teollisuuden kokonaiskäyttö saa kasvaa, koska Suomi tuottaa tuotteita muullekin maailmalle. Sähköntuotannossa saavutetaan omavaraisuus vuoteen 2030 mennessä. Huoltovarmuus on turvattu laajalla energiapaletilla ja useilla hankintalähteillä. Huoltovarmuutta palvelee vuosi vuodelta paraneva eurooppalainen energiaverkko. Energiainfrastruktuuriin on investoitu ja kehittyneet siirtoverkot säästävät energiaa. Energiatuotannossa kaikki kivihiili ja merkittävä osa maakaasusta sekä öljystä on korvattu turpeella, metsähakkeella, aurinkovoimalla ja ydinvoimalla. Ydinvoiman rakentamista ei rajoiteta, kunhan rakentaminen toteutuu markkinaehtoisesti. Turpeen käyttöä on merkittävästi lisätty ja siitä osa käytetään biopolttoaineeksi. Puu on merkittävä raaka-aine, ja siitä kehitetään kaikkea puukaasusta, biopolttonesteisiin ja biohiileen, joita viedään maailmalle korvaamaan fossiilisia polttoaineita. Vuonna 2030 Suomi voi olla tiputtanut fossiilisen öljyn käytön noin kolmannekseen. Vuonna 2030 Suomella on merkittävää energia-alan vientiä. Vienniksi lasketaan niin energiatekniikkaratkaisut, palvelut kuin polttoaineetkin. Cleantech -liiketoiminnan kaksinkertaistuminen luo Suomeen yli uutta työpaikkaa. Jukka Kärnä Turve on vihdoin korvannut kivihiilen Uskon Suomen vuonna 2030 olevan aika lähellä energiaomavaraisuutta, jonka suuntaan pyritään. Olkiluoto on vihdoin valmis ja myös Hanhikivi tuottaa sähköä. Fortum on saanut oman ydinvoimalupansa jo aikapäiviä sitten ja myös se tuottaa sähköä. Sähkön suhteen olemme olleet jo monta vuotta omavaraisia ja turvallisesti tuotetusta ydinsähköstä on tehty vientituote. Lämmityksessä maalämpö on vallannut jalansijaa oikein aimo tavalla. Venäjän monopoli on ohi maakaasun osalta liuskekaasun ansiosta sekä sen, että puuta käytetään hajautetussa lämmöntuotannossa suuria määriä. Turve on vihdoin 2020-luvulla korvannut kaiken kivihiilen ja turvetta käytetään niin energian tuotantoon kuin lämmitykseenkin. 3 5 luokan soille ei ole tarvinnut mennä, koska turvetta riittää 0 2 luokan soilla. Vapon maine on korjaantunut lopullisesti omien, osin raskaittenkin investointien ansiosta ja turve on salonkikelpoinen uusiutuva luonnonvara. Suomeen on rakennettu laaja sähköautojen latausverkosto ja jokainen itseään kunnioittava autoilija ajaa joko sähkö- tai hybridiautolla. Venäjän öljyn osuus liikennepolttoaineissa on minimaalinen. Bioetanoli on kunniassaan. Energian käyttö on lisääntynyt huimasti sillä cleantech sekä biotalous ovat suomalaisen viennin uusia kivijalkoja. Arktisen alueen kehitys on tuonut Suomeen aivan uuden vaihteen teknologiateollisuuden osalta offshore ja laivanrakennukseen myös. 9

12 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Hyvä fiilis tehdystä työstä Joni Simonen ja Elina Leskinen eivät tienneet juuri mitään Vaposta, kun tulivat kesätöihin dokumentoimaan kaukolämpöverkkoja. Kuuden viikon jälkeen iso urakka oli ohi, fiilis hyvä ja kerrottavaa riittää kavereillekin. Vapo haki kesäksi 2013 työntekijöitä, koska sillä oli ongelma. Vapo Lämpö ja sähkö -liiketoiminta-alueen kaukolämmönkehityksestä vastaavan Clas Blombergin mukaan montaa projektia hidasti se, että kaukolämpöverkkoja ei oltu dokumentoitu kattavasti sähköisessä muodossa. Piirustukset, putkikartat ja kaikki dokumentaatio oli hajallaan ja hakeminen manuaalisista arkistoista oli työlästä. Vapo halusi hypätä kerralla nykyaikaan. Tavoitteeksi otettiin, että dokumentaatio on pian selattavissa ja päivitettävissä vaikka ipadilla eri työmailla. Urakan toteuttamiseksi Blomberg otti yhteyttä Aalto-yliopistoon ja siellä energiatekniikan ammattiainekerhon puheenjohtajaan, joka sattui olemaan kolmannen vuosikurssin opiskelija Elina Leskinen. Hän jakoi tietoa työpaikasta muille opiskelijoille, mutta ilmoitti heti itsekin hakevansa kesätyötä. Työpaikasta kiinnostui myös maisterivaiheessa oleva saman opinahjon Joni Simonen. Hänellä oli kokemusta kaukolämpöalasta jo kahdelta eri kesältä aikaisemmista työpaikoista, mutta Leskiselle tämä Ehkä oppiminen sekä käytännön ja teorian yhdistäminen oli parasta työssä oli ensitutustuminen alaan. Haastattelujen jälkeen molemmat läpäisivät seulan kymmenien hakemusten joukosta. Skannausta ja cadia Elina Leskisen mukaan alussa kyllä jännitti, kun sanottiin, että kuuden viikon päästä nettiin mallinnetun verkon pitäisi olla valmis. Laskua pehmensi kuitenkin se, että pääsin alkuun päivittämään pelkän kaukolämpökartan nettiin. Käytännössä tämä oli viivojen piirtämistä autocadin avulla nettikarttoihin sekä asiakkaiden osoitetietojen päivittämistä, hän kertoo. Joni Simonen tuli taloon viikko Leskisen jälkeen. Isona tavoitteena oli saada koko Forssan kaukolämpöverkko nettiin. Aikaisemmin esimerkiksi piirustukset, venttiilit ja vaikkapa kaivojen tiedot olivat monin paikoin pelkästään paperimuodossa. Yksi mielenkiintoinen homma oli kaivojen tarkastukseen käytettävän sähköisen työkalun tekeminen. Lopputuloksena kaikki kaivot löytyvät Excel-muodossa verkosta. Sieltä näkyy, mitä kussakin kaivossa on tai mitä siellä pitäisi olla, koska kaivo on tarkastettu ja koska se pitää tarkastaa seuraavan kerran. Kaikki on katsottavissa ja päivitettävissä netin kautta, Simonen sanoo. Leskisen mukaan homman edetessä sähköisen arkiston etu kirkastui päivä päivältä. Kaikki paperilla olleet suunnittelukuvat ovat nyt haettavissa ja ennen kaikkea löydettävissä sähköisessä muodossa. Vanhoihin cadkuviin on päivitetty myöhemmin lisätyt venttiilit ja putkien korkoasemat, joten sähköisesti mallinnettu verkko myös vastaa todellisuutta. Loppu hyvin, kaikki hyvin Kuuden viikon rupeaman jälkeen molemmat ovat tyytyväisiä kesään. Työpaikkaa ja projektia he pitivät jopa yllättävän motivoivana. On vähän vaikea keksiä mitään negatiivista. Alussa saattoi mennä aikaa pikkuongelmien ratkomiseen, kun kaikki oli uutta ja 10

13 Energiatekniikan opiskelijoiden Elina Leskisen ja Joni Simosen tehtävänä oli mallintaa kaukolämpöverkkoja verkkosivuille. Clas Blomberg ja Jari Kymäläinen ovat olleet erittäin tyytyväisiä opiskelijayhteistyöhön. outoa, ja opastajilla oli muutakin tehtävää. Mutta toisaalta työ opetti paljon. Joutui olemaan ja sai olla omatoiminen, Simonen tiivistää. Ehkä oppiminen sekä käytännön ja teorian yhdistäminen oli parasta työssä. On aivan eri asia katsoa suurta kokonaisuutta pelkästään konttorista käsin kuin käydä paikan päällä ja yhdistää teoria ja käytäntö. Tämä oli erittäin opettavaista ja toimii varmasti muuallakin, arvioi puolestaan Leskinen. Forssan kaukolämpöverkon dokumentointiprojekti meni Clas Blombergin mukaan loistavasti. Kaikki kesän tavoitteet saavutettiin syksyn sekä talven aikana Leskinen on jatkanut töitään myös muiden kaukolämpöverkkojen osalta. Vaikka kesäharjoittelijat eivät tienneet juuri mitään Vaposta ennen kesää, molemmat sanovat voivansa harkita vakavasti Vapoa ja sen kaukolämpöpuolta potentiaalisena uravaihtoehtona. Simosen mukaan porukan henki on kova ja hyvä: tuskin yhtäkään päivää meni ilman makeita nauruja. Hyvässä hengessä, hän lisää. Myös Leskiseen porukan nuorekas meininki teki positiivisen vaikutuksen. Palaute tehdystä työstä oli hyvää ja sitä tuli riittävästi. Pari neuvoa tulevat insinöörit kuitenkin haluavat antaa. Turvetuotannossa kannattaa jatkaa panostamista vastuullisuuteen, mutta muita energiamuotoja ei kannata teilata. Kaikkia niitä tarvitaan. Tosin kyllä Suomessa turvetta kannattaa aina polttaa mieluummin kuin hiiltä, Leskinen kuittaa. Vapon toivottiin myös tekevän enemmän yhteistyötä nuorten ja oppilaitosten kanssa. Moni ei edes tiedä, millaisia uravaihtoehtoja Vapossa on tarjolla. Tähän onkin nyt satsattu, esimerkiksi Aalto-yliopiston Lämpövoimakerholle järjestettiin illanvietto, jossa tulevaisuuden tekijät pääsivät tutustumaan Vapon Lämpö ja sähkö -liiketoiminta-alueen ja henkilökuntaan. Työ jatkuu Kesälle 2014 Vapo palkkasi Vantaan konttorille taas toukokuusta syksyyn kolme harjoittelijaa, joiden tehtävät vaihtelevat kauko lämpöverkon kartoittamisesta ympäristöasioihin ja lämpökeskuksiin. Harjoittelijat ovat motivoituneita ja innokkaita tekijöitä, jotka omalla työllään tukevat Vapo Lämpö ja sähkö -liiketoiminta-alueen kehitystä, kehitys johtaja Jari Kymäläinen kertoo. 11

Vapon vuosi 1.5.2014 30.4.2015. Paikallisesti työllistävä, osaava ja vastuullinen.

Vapon vuosi 1.5.2014 30.4.2015. Paikallisesti työllistävä, osaava ja vastuullinen. Vapon vuosi 1.5.2014 30.4.2015 Paikallisesti työllistävä, osaava ja vastuullinen. Sisältö Tapahtumia vuosilta 2014/ 2015 KATSAUKSET LIIKETOIMINNAT TILINPÄÄTÖS 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3. Paikallisuus työtä lähellä... 23. Mitä valtio-omisteisten yhtiöiden tulee raportoida? Mikä on GRI?

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3. Paikallisuus työtä lähellä... 23. Mitä valtio-omisteisten yhtiöiden tulee raportoida? Mikä on GRI? SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO....................................... 3 Raportin sisällöstä................................ 3 Vapo: tuotteita, palveluita ja energiaa turpeesta ja puusta...........................................

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2013

Yritysvastuuraportti 2013 Yritysvastuuraportti 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 Raportin sisältö...3 Vapo lyhyesti...4 Muutokset organisaation rakenteessa...5 Organisaation toimitusketju...6 Vapon jäsenyydet...6 Viestintäjohtajan

Lisätiedot

LUPAKÄYTÄNTÖ TUOTAVA TÄLLE VUOSISADALLE RÖYHYNSUON KOSTEIKOSTA TULI LINTUPARATIISI KOSKEN KARTANO TUNNETAAN LUOMULEHMISTÄÄN

LUPAKÄYTÄNTÖ TUOTAVA TÄLLE VUOSISADALLE RÖYHYNSUON KOSTEIKOSTA TULI LINTUPARATIISI KOSKEN KARTANO TUNNETAAN LUOMULEHMISTÄÄN Vapo-konsernin sidosryhmä- ja asiakaslehti NRO 2 KESÄKUU / 2015 RÖYHYNSUON KOSTEIKOSTA TULI LINTUPARATIISI KOSKEN KARTANO TUNNETAAN LUOMULEHMISTÄÄN TRENDI PARVEKE- PUUTARHA Komposti kypsymään MINISTERI

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.5.2014-30.4.2015 Sisällysluettelo Toimintakertomus... 4 Toimintaympäristö... 4 Konsernin keskeiset tunnusluvut... 6 Kehitys liiketoimintasegmenteittäin... 7 Liikevaihto

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

Rakentamisen ja investointien vuosi. Vuosikatsaus

Rakentamisen ja investointien vuosi. Vuosikatsaus Vuosikatsaus 211 Rakentamisen ja investointien vuosi Lue vuosikertomus mobiiliversiona Oulun Energia -konserni www.oulunenergia.fi Oulun Energia Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

SUBWAY NEWS. tekee leivästä lounaan s. 4. YHDISTIVÄT VOIMANSA s. 6. Energiakolmio ja Skapat Energia. Clear Channel ULKOMAINONTA KASVAA

SUBWAY NEWS. tekee leivästä lounaan s. 4. YHDISTIVÄT VOIMANSA s. 6. Energiakolmio ja Skapat Energia. Clear Channel ULKOMAINONTA KASVAA SKAPAT ENERGIAN ASIAKASLEHTI 02/14 NEWS Energiakolmio ja Skapat Energia YHDISTIVÄT VOIMANSA s. 6 Clear Channel ULKOMAINONTA KASVAA HEIKOISTA AJOISTA HUOLIMATTA s. 8 SUBWAY tekee leivästä lounaan s. 4 TÄSSÄ

Lisätiedot

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi Vuosikirja 2012 www.oulu.chamber.fi LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita

Lisätiedot

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä Yhtiömme, valintamme Vuosikertomus 2007 Christiane Yoshinaga työntekijä Robert Dobkowski työntekijä Jouko Karvinen toimitusjohtaja Hannu Honkanen työntekijä José Videgain työntekijä Lisa McCartney kuluttaja

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 212 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 212 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 212 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus

Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus Pääkirjoitus Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus Esittelemme tässä uutiskirjeessä muutamia viime vuonna merkittävästi kasvaneita ja kansainvälisiä yrityksiä. On hienoa,

Lisätiedot

2 0 0 9 VUOSIKERTOMUS

2 0 0 9 VUOSIKERTOMUS 2 0 0 9 VUOSIKERTOMUS Panostaja on suomalainen, vakavarainen, yrittäjyyteen perustuva monialakonserni, joka luo elinvoimaisia yrityksiä ja yrityskokonaisuuksia. Toteutamme sen yritysostoin ja kehitystyöllä.

Lisätiedot

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA Miten Fortumin kunto kestää talouskriisissä? Fortum 1 2009 Miltä näyttää TULEVAISUUS Tulevaisuus syntyy kestävistä päätöksistä Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien

Lisätiedot

Lähienergiasta hyvinvointia ja huoltovarmuutta. Rusatomin Alexander Renev: Suomalaista teollisuutta tarvitaan ydinvoimalahankkeessa

Lähienergiasta hyvinvointia ja huoltovarmuutta. Rusatomin Alexander Renev: Suomalaista teollisuutta tarvitaan ydinvoimalahankkeessa Oulun Kauppakamarilehti 1/2014 Lähienergiasta hyvinvointia ja huoltovarmuutta Rusatomin Alexander Renev: Suomalaista teollisuutta tarvitaan ydinvoimalahankkeessa Kainuuntien parantaminen alkaa Norjan markkinat

Lisätiedot

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 ENERGIAINFO 1/08 Tradeka, johtaja Seppo Hämäläinen KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6 Teknologiateollisuus ry johtaja Martti Kätkä SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 Suomen

Lisätiedot

Ytimekäs. harjan- nostajaisiin. OL3:n tähänastinen työ huipentui. Sähkön tuotanto hiilineutraalia vuonna 2050 Pohjolan Voima panostaa päästöttömiin

Ytimekäs. harjan- nostajaisiin. OL3:n tähänastinen työ huipentui. Sähkön tuotanto hiilineutraalia vuonna 2050 Pohjolan Voima panostaa päästöttömiin Ytimekäs T e o l l i s u u d e n V o i m a O y j : n y h t i ö l e h t i 4 / 2 0 0 9 Energiateollisuuden visiossa Sähkön tuotanto hiilineutraalia vuonna 2050 Pohjolan Voima panostaa päästöttömiin OL3:n

Lisätiedot

Strategian kärkenä uusiutuvat polttoaineet. Teollinen internet tuhannen taalan mahdollisuus Suomelle? 10

Strategian kärkenä uusiutuvat polttoaineet. Teollinen internet tuhannen taalan mahdollisuus Suomelle? 10 KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 1 / 2015 Teollinen internet tuhannen taalan mahdollisuus Suomelle? 10 Kilpailuetua kyberturvallisuudesta ja tietosuojasta 12 Planmeca ottaa kaiken hyödyn megatrendeistä 15

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Fingrid Oyj:n lehti 1/2009 Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8 Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 12. vuosikerta 1/2009 Toimitus Puhelin: 030

Lisätiedot

Luomme kasvuyrityksiä

Luomme kasvuyrityksiä Luomme kasvuyrityksiä Panostaja Oyj vuosikertomus 2010 Viisi johtotähteämme Missio Panostaja tukee aktiivisesti omistamiensa liiketoiminta-alueiden yrittäjiä kehittämään yhdessä omistettuja liiketoiminta-alueita

Lisätiedot

Aspo Vuosikertomus 2004

Aspo Vuosikertomus 2004 Aspo Vuosikertomus 2004 Sisällys Aspo lyhyesti 1 Aspon toiminta-ajatus 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Aspo-konserni 6 Aspo Chemicals 8 Aspo Shipping 12 Aspo Systems 16 Henkilöstö ja ympäristö 20 Corporate

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

Gasumin vuosi 2013. Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita. Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä

Gasumin vuosi 2013. Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita. Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä Gasumin vuosi 2013 Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä Uudet LNG-hankkeet turvaavat luonnonkaasun asemaa Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita Luonnonkaasun käytön laajenta misella

Lisätiedot

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa vuosikatsaus 2009 Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * 200 000 60 000 150 000 100 000 50 000 40 000 30 000 50 000 20 000 10 000 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Myyntituottojen jakautuminen

Lisätiedot

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä.

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä. 2012 Vuosikertomus Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä. Aktiivinen enemmistöomistaja, joka ohjaa, kehittää ja kasvattaa Panostaja-yrityksistä

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2013 Energian tulevaisuus ja sen haasteet Säätövoiman tarve kasvaa 12 Bioenergiaohjelman 16 voimalaitosta 16 Olkiluodossa eletään vahvan kasvun aikaa 26

Lisätiedot

Hyvinvointia alueelle ja ihmisille

Hyvinvointia alueelle ja ihmisille Hyvinvointia alueelle ja ihmisille VUOSIKATSAUS 2012 2 12 VASTUULLISESTI TOIMIEN Yhteiskuntavastuu on tärkeä osa Pohjoista voimaa 16 SÄHKÖN JA LÄMMÖN LÄHTEILLÄ Sähköä ja lämpöä pohjoisista luonnonvaroista

Lisätiedot

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2014 Yrityskaupalla koko Itämeren alue haltuun pääkirjoitus Gasetti Julkaisija Gasum

Lisätiedot

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ENERGIAINFO 2/10 GLOBAALIT HAASTEET tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ONE METSO ONE ENERKEY sivu 7 ORIONILLA LÄÄKKEET ENERGIATEHOKKUUTEEN sivu 8 SÄHKÖMARKKINAT 2010 sivu 10 YHTEISPOHJOISMAINEN VÄHITTÄISMARKKINA

Lisätiedot

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola MCI Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 1/2014 Teollisuus tähyää tulevaan tässä numerossa pääkirjoitus Gasetti 1/2014

Lisätiedot