Myrkytyskuolemien määrä on kääntynyt laskuun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Myrkytyskuolemien määrä on kääntynyt laskuun"

Transkriptio

1 KATSAUS tieteessä Erkki Vuori LKT, professori, emeritus Ilkka Ojanperä FT, professori Terhi Launiainen FT, tutkijatohtori Jari Nokua FK, oikeuskemisti Riitta-Leena Ojansivu FK, oikeuskemisti Hjelt-instituutti, Helsingin yliopisto, oikeuslääketieteen osasto Myrkytyskuolemien määrä on kääntynyt laskuun Vuonna 2010 Suomessa todettiin poikkeuksellisen vähän myrkytyskuolemia, kaikkiaan Yhtä häkämyrkytystä lukuun ottamatta vuosina ei todettu lasten tapaturmaisia myrkytyskuolemia. Aikaisempina vuosina yleiset psykoosi- ja masennuslääkkeiden aiheuttamat myrkytyskuolemat ovat vähentyneet uusien, yliannoksena vähemmän myrkyllisten lääkeaineiden käytön yleistyttyä. Opioidit ovat säilyttäneet asemansa suurimpana myrkytyksiä aiheuttavana ryhmänä. Uusista lääkeaineista pregabaliini on aiheuttanut yhä enemmän myrkytyskuolemia, jotka ovat liittyneet lääkeaineen väärinkäyttöön. Oikeuskemiallisen tutkimuksen paljastamat huumausainelöydökset ovat edelleen yleistyneet. Erityisen suuri lisäys on ollut buprenorfiinin ja amfetamiiniryhmän yhdisteiden löydöksissä. Muuntohuumeista tavallisin löydös on ollut MDPV, mutta erityisesti vuonna 2010 todettiin useita muitakin muuntohuumeita. Vertaisarvioitu VV Myrkytyskuolemat ovat vakava ongelma, sillä niiden määrä on ollut monen vuoden ajan moninkertainen verrattuna liikennekuolemiin ja lisäksi kasvussa (http://www.stat.fi/til/index.html). Oikeuskemiallisten tutkimusten keskitetyn tutkintajärjestelmän vuoksi Suomesta on saatavissa koko maata käsittäviä ainekohtaisia myrkytyskuolematilastoja. Näiden tilastojen perusteella voidaan seurata myrkytyskuolemien määrässä tapahtuvia muutoksia ja seurata alkoholien, lääkkeiden ja huumausaineiden haitallista esiintymistä maassamme (1). Tässä katsauksessa tarkastellaan Suomessa tapahtuneita myrkytyskuolemia vuosina Miten myrkytyskuolema selvitetään? Laki kuolemansyyn selvittämisestä (459/1973) määrittelee sen, minkälaisissa tapauksissa on tehtävä oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvitys. Tällaisia kuolemia ovat mm. yllättävät ja äkilliset kuolemat, joiden ei tiedetä johtuneen sairauden luonnollisesta kulusta. Oikeuslääketieteellinen selvitys on niin ikään pakollinen, jos epäillään henkirikosta, myrkytystä, työ-, liikenne- tai muuta tapaturmaa, hoitovirhettä tai tuottamusta. Suomessa äkillinen ja yllättävä kuolema on aina poliisiasia. Poliisi suorittaa tapauksessa tutkinnan ja määrää tarvittaessa oikeuslääkärin tekemään oikeuslääketieteellisen kuolemansyynselvityksen. Oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen yhteydessä on mahdollista ottaa oikeuskemialliset näytteet ja selvittää alkoholin, lääkkeiden, huumausaineiden ja muiden myrkyllisten kemikaalien osuutta kuolemansyynä tai kuoleman taustatekijänä. Vainajista tehtävät oikeuskemialliset tutkimukset on keskitetty asetuksella (169/1948) Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen osaston oikeuskemian yksikköön, joka nykyisin on osa Hjelt-instituuttia. Oikeuskemiallisten tutkimusten määrä on pysynyt Suomessa suurena: vuonna 2008 tutkittiin vainajaa, seuraavana vuonna ja sitä seuraavana Tutkimukset kattoivat 56 % kaikista oikeuslääketieteellisistä ruumiinavauksista vuosina 2008 ja 2009 ja 60 % vuonna Kuolemantapauksen tutkimuksesta vastaava oikeuslääkäri määrittelee kuolemansyyn ja kuolemanluokan. Oikeuskemiallisen tutkimuksen tuloksen lisäksi hänellä on käytettävissään poliisin tekemän tapahtumapaikkatutkimuksen tulokset, ruumiin ulkotarkastuksessa tehdyt havainnot, avauslöydökset sekä kudosopillisten ja mahdollisten muiden tutkimusten tulokset. Myrkytyskuolemadiagnoosi on usein saatu sulkemalla pois muut kuolemansyyt. Oikeuslääkärit eivät käytä pitoisuustaulukoita, joissa tietty lääkeaineen tai alkoholin pitoisuus tarkoittaisi automaattisesti myrkytyskuolemaa, vaan päätös kuolemansyystä tehdään aina tapauskohtaisesti koko näytön perusteella. Arvioidessaan oikeuskemian tulosten merkitystä oikeuslääkäri ottaa huomioon kunkin lääke- ja huumausaineen farmakologiset ja toksi- 1735

2 KATSAUS Taulukko 1. Helsingin yliopiston Hjelt-instituutin oikeuskemian laboratorion tutkimusten perusteella todetut myrkytyskuolemat vuosina , sulkeissa itsemurhien määrä. Aiheuttaja Alkoholit 542 (4) 466 (3) 408 (8) Lääkeaineet 553 (239) 636 (301) 541 (242) Häkä 108 (28) 99 (21) 90 (24) Muu 10 (6) 10 (4) 9 (3) Yhteensä 1213 (277) 1211 (329) 1048 (277) Kirjallisuutta 1 Vuori E, Ojanperä I, Nokua J, Ojansivu R-L. Oikeuskemiallisesti todetut myrkytyskuolemat Suomessa vuosina Suom Lääkäril 2009;39: Poikolainen K, Leppänen K, Vuori E. Alcohol sales and fatal alcohol poisonings: a time-series analysis. Addiction 2002;97: Jones AW, Kugelberg FC, Holmgren A, Ahlner J. Drug poisoning deaths in Sweden show a predominance of ethanol in mono-intoxications, adverse drug-alcohol interactions and poly-drug use. Forensic Sci Int 2011;206: Okie S. A flood of opioids, a rising tide of deaths. N Engl J Med 2010;363: Simonsen KW, Normann PT, Ceder G ym. Fatal poisoning in drug addicts in the Nordic countries in Forensic Sci Int 2011;207: Häkkinen M, Launiainen T, Vuori E, Ojanperä I. Benzodiazepines and alcohol are associated with cases of fatal buprenorphine poisoning. Eur J Clin Pharmacol 2012;68: Mörland J, Steentoft A, Simonsen KW ym. Drugs related to motor vehicle crashes in northern European countries: A study of fatally injured drivers. Accident Analysis and Prevention 2011;43: Sidonnaisuudet Kirjoittajilla ei ole sidonnaisuuksia. kologiset erityispiirteet, annostelutavan, mahdollisen toleranssin ja yhteisvaikutukset sekä yhdisteiden pitoisuudet verinäytteessä. Hänellä on myös mahdollisuus konsultoida löydöksistä oikeuskemian yksikön asiantuntijaa. Useimmiten tärkeimmän löydöksen valinta ei tuota ongelmaa, sillä esimerkiksi itsemurhissa on tyypillistä yhden tai kahden lääkkeen nauttiminen suurina kerta-annoksina. Tällöin myrkytyksen aiheuttajaksi valikoituu yleensä se lääkeaine, jonka pitoisuus suhteutettuna terapeuttiseen pitoisuuteen on suurin. Oikeuskemian yksikkö saa palautteena kopion oikeuslääkärin laatimasta kuolintodistuksesta. Siten laboratorion tietokannassa jo oleviin kemiallisiin löydöksiin voidaan liittää virallinen kuolemansyy ja kuolemanluokka. Taustaja demografiset tiedot saadaan joko näytteiden mukana tulevasta lähetteessä tai kuolintodistuksessa olevasta lyhyestä kuvauksesta. Myrkytyksen ollessa kuolemansyynä tieto vaikuttaneesta aineesta tai aineista perustuu oikeuslääkärin antamaan kuolintodistukseen. Oikeuskemiallisesti todetut myrkytyskuolemat vuosina Taulukossa 1 on esitetty oikeuskemiallisen tutkimuksen perusteella todetut myrkytyskuolemat tärkeimmän aiheuttaneen aineen mukaan. Kuluneella kolmivuotisjaksolla ei tapahtunut lasten kuolemaan johtaneita tapaturmaisia myrkytyskuolemia, lukuun ottamatta yhtä tulipalossa häkään kuollutta 2-vuotiasta tyttöä vuonna Kuolintodistuksen antamisen ajankohtana myrkyttämällä tehdyiksi todetut henkirikokset ovat olleet harvinaisia: kolmena vuonna rekisteröitiin neljä häkämyrkytyksen uhria, jotka olivat kuolleet tahallaan sytytetyn tulipalon yhteydessä; uhreista yksi oli vuonna 2009 kuollut 3-vuotias poika. Henkirikos voi tosin paljastua vasta myöhemmin: oikeuskäsittelyssä on paraikaa Suomessa harvinainen myrkyttämällä tehty sarjamurha, jossa tutkimuksen alaisena on ollut yhteensä viisi vuosina tapahtunutta epäiltyä henkirikosta. Alkoholimyrkytykset Tärkein alkoholimyrkytyskuolemien määrään vaikuttava tekijä on alkoholin kulutus ja erityisesti väkevien viinojen kulutus (2). Vuonna 2008 alkoholia kulutettiin Suomessa 100-prosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna 10,4 litraa asukasta kohti, ja sen jälkeen kulutus väheni 10,2 litraan vuonna 2009 ja edelleen 10,0 litraan vuonna 2010, jolloin kulutusluvussa oli tilastoidun eli Suomessa myydyn alkoholin osuus 8,1 litraa ja tilastoimattoman, mm. matkailijoiden tuoman alkoholin osuus 1,9 litraa. Kokonaiskulutustakin suurempi väheneminen tapahtui väkevien juomien kulutuksessa: edellisvuotiseen verrattuna väheneminen oli 5,3 % vuonna 2008, 7,5 % vuonna 2009 ja 5,3 % vuonna 2010 (http://www.stakes.fi/fi/tilastot). Siten myös alkoholimyrkytyskuolemien määrän väheneminen oli odotettua. Etanolin aiheuttamia myrkytyskuolemia oli 522 vuonna 2008, vuonna 2009 tapauksia oli 432 ja vuonna 2010 enää 375 samaa suuruusluokkaa kuin mitä poikkeuksellisesti todettiin vuonna Pysyvämmin vastaavalla tasolla etanolin aiheuttamat myrkytyskuolemat ovat olleet viimeksi 1990-luvun alussa (kuvio 1). Naisten osuus etanolimyrkytykseen kuolleista on vaihdellut vuosittain, ja tutkimusaikana se oli pienimmillään 18,1 % vuonna 2009 ja suurimmillaan 24,8 % vuonna Etanolimyrkytyksiin kuolleiden iän mediaani on noussut tutkimusvuosina: miehillä 52 vuodesta 55 vuoteen, naisilla 55 vuodesta 58 vuoteen. Lapsia tai nuoria ei yleensä kuole alkoholimyrkytykseen. Kolmen tutkimusvuoden aikana oli vain yksi alle 20-vuotias uhri, vuonna 2008 kuollut 19-vuotias poika. Suurin kymmenvuotisikäryhmä olivat vuotiaat kaikkina kolmena vuonna sekä miehillä että naisilla. Miehillä seuraavaksi suurin kymmenvuotisikäryhmä olivat ensimmäisinä tutkimusvuosina vuotiaat, mutta vuonna 2010 toiselle tilalle olivat nousseet vuotiaat. Alkoholimyrkytykseen kuolleiden veren alko- 1736

3 tieteessä Pitkän ajan kuluessa häkämyrkytyskuolemat ovat vähentyneet. Kuvio 1. Myrkytyskuolemien määrät Suomessa vuosina Yhteensä Lääkkeet Alkoholi Häkä Muut Taulukko 2. Eri alkoholien aiheuttamat myrkytyskuolemat vuosina , sulkeissa naisten kuolemien määrä. Aiheuttaja Etanoli 522 (115) 432 (78) 375 (93) Metanoli 15 (2) 30 (9) 24 (5) Etyleeniglykoli 4 (0) 4 (1) 8 (1) Isopropanoli 1 (1) 0 1 (0) Yhteensä 542 (118) 466 (88) 408 (99) holipitoisuuden mediaani oli 3,2 vuonna 2008 sekä miehillä että naisilla, vuosina 2009 ja 2010 miesten keskimääräinen veren etanolipitoisuus oli molempina vuosina 3,1 ja naisten vastaavasti 2,9 ja 3,0. Promilleluvut ovat samaa tasoa kuin Ruotsista raportoiduissa alkoholimyrkytyskuolemissa (3). Muut alkoholit kuin etanoli ovat edelleen merkittäviä myrkytyskuolemien aiheuttajina. Tapahtumatietojen mukaan kuolemia ovat aiheuttaneet tekniset alkoholivalmisteet, tyypillisesti autojen tuulilasinpuhdistukseen tarkoitetut jäänestoaineet tai jäähdytysjärjestelmän pakkasnesteet. Kolmena vuonna todettiin yhteensä 69 metanolin, 16 etyleeniglykolin ja 2 isopropanolin aiheuttamaa myrkytyskuolemaa (taulukko 2). Metanolimyrkytykseen kuolleet ovat olleet suunnilleen samanikäisiä kuin etanolimyrkytykseen kuolleet: mediaani-ikä oli sekä miehillä että naisilla 51 vuotta. Miesten suurin kymmenvuotisikäryhmä olivat vuotiaat, kuten etanolimyrkytyksissäkin, mutta naisten vuotiaat eli nuorempi kuin etanolimyrkytyksissä. Nuorin metanolimyrkytyksen uhri oli vuonna 2010 kuollut 15-vuotias poika, joka viikonlopun jälkeen oli muutaman päivän ajan huonovointisena kotonaan. Hoitoon vietynä hänellä todettiin sairaalassa paha kudoshappoisuus ja metanolimyrkytys, joka hoidosta huolimatta johti kuolemaan. Kuolemanluokaltaan metanolimyrkytyskuolemat poikkeavat etanolimyrkytyskuolemista, sillä itsemurhia oli niistä 13 %, kun taas etanolimyrkytykset olivat lähes aina tapaturmaisia. Itsemurhien suuri osuus kertoo myös sen, että metanolin tiedetään yleisesti olevan myrkyllistä. Lääkeainemyrkytyskuolemat Oikeuskemiallinen tutkimus muodostuu laajoista seulonta-analyyseistä, paljastuneiden löydösten varmistamistutkimuksista sekä määrällisistä analyyseistä. Seulonta tehdään oikeuskemian laboratoriossa yleensä virtsanäytteestä tarkkaan molekyylimassaan perustuvalla lentoaikamassaspektrometrisellä menetelmällä tai immunologisilla menetelmillä. Osa tavallisista lääkeaineista saadaan tunnistettua käyttäen kaksikanavaista kapillaarikaasukromatografiaa, jolloin tunnistamisen yhteydessä saadaan myös samassa ajossa määrällinen tulos. Kattava seulonta paljastaa runsaasti löydöksiä, ja löydösten määrää lisäävät myös tunnistetut aineenvaihduntatuotteet, joista osa on myös itsenäisiä lääkeaineita. Tällaisia ovat esimerkiksi amitriptyliini ja sen aineenvaihduntatuote nortriptyliini sekä diatsepaami ja aineenvaihduntatuotteet des- 1737

4 KATSAUS Taulukko 3. Lääkeainemyrkytyskuolemat yhteensä ja lääkeaineitsemurhat (sulkeissa) vuosina tärkeimmän löydöksen mukaan. Ryhmityksessä on käytetty pohjoismaista ATC-luokitusta. Lääkeaine Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet sydänglykosidit 4 (0) 6 (2) 7 (2) beetasalpaajat 27 (18) 33 (30) 25 (19) muut ryhmän lääkeaineet 4 (4) 10 (7) 12 (9) Hermostoon vaikuttavat lääkkeet epilepsialääkkeet 14 (5) 25 (11) 20 (8) psykoosilääkkeet 73 (32) 78 (48) 64 (37) bentsodiatsepiinijohdokset 19 (9) 20 (7) 16 (5) barbituraatit 1 (1) 0 0 masennuslääkkeet 109 (61) 150 (88) 106 (59) unilääkkeet 58 (32) 53 (37) 45 (32) opioidit 184 (43) 189 (45) 189 (46) muut analgeetit 8 (4) 11 (5) 9 (5) Muut lääkeaineet 52 (30) 61 (21) 48 (20) Yhteensä 553 (239) 636 (301) 541 (242) metyylidiatsepaami, tematsepaami ja oksatsepaami. Vuosittain oikeuskemiallisissa tutkimuksissa todetaan noin 300 vaikuttavaa ainetta ja lisäksi suuri määrä aineenvaihduntatuotteita. Alkoholi on niin ikään tavanomainen samanaikainen löydös lääkeainemyrkytyskuolemissa. Tutkimusvuosina 43 %:ssa lääkeainemyrkytystapauksista veren alkoholipitoisuus oli vähintään 0,5. Miehiä kuoli lääkeainemyrkytyksiin alkoholin vaikutuksen alaisina hieman keskiarvoa enemmän (47 %) ja naisia vähemmän (38 %). Lääkeainemyrkytyksiin kuolleista (luokassa mukana ovat myös huumausaineet) vähän yli 60 % on miehiä. Miesten ikämediaani oli kaikkina kolmena tutkimusvuonna 43 vuotta ja naisten korkeampi, 51 vuotta kahtena vuonna ja 52 vuotta vuonna Nuorimmat lääkeainemyrkytyksiin kuolleet miehet olivat 18-vuotiaita ja naiset 17-vuotiaita. Itsemurhien osuus lääkeainemyrkytyksistä oli tutkimusvuosina %, ja osuus vaihteli eri lääkeaineryhmien aiheuttamissa kuolemissa. Kun löydös oli jokin beetasalpaaja, masennuslääke, psykoosilääke tai unilääke, itsemurhien osuus oli keskiarvoa suurempi. Opioidimyrkytyskuolemista itsemurhia oli vain neljäsosa ja tapaukset painottuvat kodeiini- ja tramadolilöydöksiin. Yleisesti väärinkäytetyn buprenorfiinin aiheuttamat myrkytyskuolemat ovat sen sijaan harvoin itsemurhia, vuosina 2008 ja 2009 ei yksikään. Myrkytyskuolemat on jaoteltu pohjoismaisen ATC-luokituksen mukaisesti (taulukko 3). Luokittelu perustuu lääkeaineiden ryhmitykseen anatomisen vaikutusalueen (A), hoidollisen luonteen (T) ja kemiallisen rakenteen (C) mukaisesti (www.fimea.fi). Myrkytyskuolemissa näkyy pitkän ajan suuntauksena erityisesti psykoosilääkkeiden merkityksen pienentyminen, ja sama havainto koskee masennuslääkkeitä. Kummassakin hoidollisessa ryhmässä uudet, yliannoksenakin turvallisemmat lääkeaineet ovat korvanneet vanhempia ja vaikutusmekanismiltaan epäspesifisempiä lääkeaineita. Opioidien aiheuttamat myrkytyskuolemat ovat sen sijaan lisääntyneet. Niissä on hyvin usein kyse väärinkäytöstä. Suomen lääketilaston mukaan (www.fimea. fi) vuonna 2010 lääkkeiden myynnistä laskettuna päivittäin 20,51 henkilöä tuhannesta hoidettiin psykoosilääkkeillä ja 68,77 masennuslääkkeillä. Suhteuttamalla myrkytyskuolemien määrä lääkkeen kulutukseen saadaan riskiä ilmaisevaksi keskimääräiseksi suhdeluvuksi psykoosilääkkeille 3,12 ja masennuslääkkeille 1,54. Ryhmien sisällä ainekohtaiset riskiluvut vaihtelevat suuresti. Psykoosilääkkeistä levomepromatsiini aiheutti 24 myrkytyskuolemaa vuonna 2010 ja sen myynti oli 0,56 DDD/1000 asukasta/vrk, joten riskiluvuksi saadaan 42,9, kun vastaavalla tavalla laskettuna ketiapiinin riskiluku on 3,93. Mirtatsapiinin riskiluku on 28,6, doksepiinin 19,7, amitriptyliinin 8,1, mutta sitalopraamin vain 0,31. Käyttöön suhteutettuna levomepromatsiini olikin Suomen eniten myrkytyskuolemia aiheuttanut lääke vuonna Vuoden 2010 myrkytyskuolemissa tärkeimmäksi löydökseksi osoittautuneiden lääkeaineiden kärjen muodostavat kolme opioidia, buprenorfiini, tramadoli ja kodeiini, joihin kaikkiin liittyy myös väärinkäyttöä (taulukko 4). Trisykliset masennuslääkkeet amitriptyliini ja doksepiini ovat olleet pitkään listan kärjessä, mutta erityisesti doksepiinin merkitys on kulutuksen vähennyttyä pienentynyt. Pitkään ja 1990-luvulla listan kärkipäässä olleet promatsiini ja dekstropropoksifeeni ovat jo poistuneet lääkeluettelosta ja listalta. Listaa ei voi käyttää arvioitaessa eri lääkeaineiden keskinäisiä vaarallisuuseroja, sillä lääkkeen yleisyys tietysti vaikuttaa sen esiintyvyyteen. Sa- 1738

5 tieteessä Taulukko 4. Myrkytyskuolemissa tärkeimmäksi löydökseksi todetut 27 tavallisinta lääkeainetta vuosina Lääkkeet ovat vuoden 2010 yleisyysjärjestyksessä. Lääkeaine Buprenorfiini Tramadoli Kodeiini Amitriptyliini Levomepromatsiini Tsopikloni Fentanyyli Ketiapiini Mirtatsapiini Metadoni Pregabaliini Alpratsolaami Oksikodoni Doksepiini Venlafaksiini Propranololi Insuliini Tematsepaami Tsolpideemi Amfetamiinit Metformiini Sitalopraami Digoksiini Parasetamoli Paroksetiini Klooriprotikseeni Duloksetiini man lääkeaineen esiintyvyyden muutokset vuosien aikana sen sijaan voivat antaa viitteen esimerkiksi lisääntyneestä väärinkäytöstä. Huumausaineet Huumausaineita paljastuu yhä yleisemmin oikeuskemiallisessa tutkimuksessa, ja niiden määrä on viime vuosien aikana lisääntynyt muita toksikologisia löydöksiä nopeammin. Vuonna 2010 löydöksiä oli ennätysmäärä, 304 vainajassa (taulukko 5). Näissä tapauksissa kuolemansyyt vaihtelivat myrkytyksistä erilaisiin tapaturmiin, itsemurhiin ja henkirikoksiin. Lääke- ja huumausaineiden aiheuttamia myrkytyskuolemia oli vähän yli puolet (168 tapausta), ja näistä puolestaan kolme neljäsosaa oli huumausaineiden tai huumausaineiden tapaan käytettyjen lääkeaineiden aiheuttamia. Tieto lääkkeiden huumausainekäytöstä on saatu tapahtumatiedoista tai kuolintodistuksesta. Erilaiset lääkkeinä käytetyt opioidit ovatkin nousseet suosituiksi huumekäytössä. Vastaava kehitys on nähty myös muualla; esimerkiksi Yhdysvalloissa kipulääkkeinä käytettyjen opioidien löydökset ovat 2000-luvun puolesta välistä lähtien lisääntyneet, kun samanaikaisesti heroiinilöydösten määrä on pysynyt samansuuruisena ja kokaiinilöydökset ovat jopa vähentyneet (4). Pohjoismaisen vertailututkimuksen mukaan Suomessa myrkytykseen kuolleiden huumausaineiden käyttäjien ikäjakauma on ollut poikkeava, nuoriin painottuva. Usean vuoden ajan Suomessa suurin viisivuotisikäryhmä olivat vuotiaat, kun esimerkiksi Tanskassa, jossa huumausaineita on käytetty pitkään, suurin ikäryhmä ovat vuotiaat. Tuoreimmassa vertailututkimuksessa, joka koski vuotta 2007, Suomen tilanne oli muuttunut ja suurin ikäryhmä olivat vuotiaat (5). Huumeita käyttävät ovatkin selvästi vanhentuneet myös Suomessa. Tutkimusvuosina huumekuolemissa kuolleiden iän mediaani oli 30 vuotta. Vuonna 2008 suurin ikäryhmä olivat vuotiaat, muina vuosina vuotiaat. Nuorimmat olivat 17-vuotiaita poikia, joita oli kolmena vuonna yhteensä neljä. Yli 55-vuotiailla huumausainelöydökset ovat edelleen harvinaisia, ja tutkimusvuosina huumausaineita löytyi vain yhdestä yli 60-vuotiaasta. Naisten osuus huumeisiin kuolleista oli vuosittain %. Suomessa oikeuskemiallisissa tutkimuksissa ylivoimaisesti yleisin huumausainelöydös on buprenorfiini, ja sen huumausainekäyttö aiheutti 46 myrkytyskuolemaan vuonna 2010 (taulukko 5). Yleensä buprenorfiinin väärinkäytön aiheuttamissa myrkytyskuolemissa aine on nautittu pistämällä tai nuuskaamalla. Samanaikaisesti käyttäjä on ollut usein alkoholin ja bentsodiatsepiinien vaikutuksen alaisena, ja tyypillisesti kuolema on tapahtunut henkilön nukkuessa (6). Seuraavaksi eniten huumausainekäyttö aiheutti tramadolimyrkytyskuolemia (26 tapausta), sitten fentanyyli (16 tapausta), metadoni (15 tapausta), kodeiini (7 tapausta) ja oksikodoni (5 tapausta). Heroiinia ja morfiinia todettiin kumpaakin yhdessä tapauksessa. Fentanyylimyrkytyksissä 6 tapauksessa oli maininta lääkeainetta sisältävistä laastareista, joista oli uutettu fentanyyliä pistettäväksi (4 tapausta) tai laastari tai sen osa löytyi vainajan suusta (2 tapausta). 1739

6 KATSAUS Oikeuslääketieteellisten ruumiinavausten ja oikeuskemiallisten tutkimusten osuus on Suomessa suuri. Taulukko 5. Oikeuskemiallisessa tutkimuksessa todetut huumausainelöydökset vuosina Kuolemansyy voi olla myös muu kuin myrkytys. Sulkeissa tapaukset, joissa aine on ollut myrkytyskuoleman tärkein löydös. Tieto lääkeaineiden huumausainekäytöstä on saatu oikeuslääkärin antamista taustatiedoista tai kuolintodistuksesta. Huumausaine Heroiini 2 (2) 1 (1) 3 (3) 3 (3) 2 (1) Buprenorfiini 88 (28) 97 (35) 104 (34) 111 (34) 156 (46) Kannabinoidit Amfetamiinit 64 (10) 94 (9) 73 (9) 94 (12) 113 (10) Metadoni 21 (3) 26 (16) 33 (16) 34 (18) 34 (15) Kokaiini 1 (0) 3 (0) 3 (0) 4 (0) 4 (1) Gamma 1 6 (5) 2 ( 1) 1 (1) 11 (6) 3 (2) Yhteensä Gammahydroksibutyraatti tai vastaava laktoni 2 Sisältää lueteltujen lisäksi muita huumausaineina käytettyjä lääkeaineita Metadonikuolemista ainakin 6 tapausta liittyi hoitoon: joko henkilö oli pistänyt saamansa metadonin tai sitä oli käyttänyt joku toinen henkilö. Amfetamiiniryhmään on tilastoitu myös amfetamiinin tapaan ja sen korvikkeena käytetty metyleenidioksipyrovaleroni (MDPV), joka olikin yleisin vainajanäytteissä todettu muuntohuume. Aine löytyi ensi kerran vuonna 2009, jolloin löydöksiä oli 6 vainajassa ja yhdessä tapauksessa oikeuslääkäri piti löydöstä kuolemansyynä. Vuonna 2010 MDPV-löydöksiä oli 13 vainajassa ja kuolemansyyksi aine oli merkitty 3 kertaa. Ekstaasilöydöksiä oli 6 vuonna 2008, 8 vuonna 2009 ja 4 vuonna Metamfetamiini oli tutkimusvuosina selvästi yleisempi löydös: 11, 17 ja 18 vainajassa. Amfetamiinilöydöksille on tyypillistä usean amfetamiiniryhmän yhdisteen löytyminen samanaikaisesti. Uusista muuntohuumeista Suomessa todettiin vuonna 2010 vainajanäytteissä metylonia, metakloorifenyylipiperatsiinia (m-cpp), 4-fluorimetamfetamiinia, 3-fluorimetamfetamiinia ja desoksipipradrolia (2-DPMP), kerran kutakin yhdistettä, ja 4-metyylimetkatinonia (mefedroni) kahdessa vainajassa. Aistiharhoja aiheuttavia huumausaineita paljastuu hyvin harvoin, vaikka ne ovat mukana seulontatutkimuksissa. Tutkimusvuosina löydettiin LSD:tä vain kerran, putoamisen seurauksena vuonna 2009 kuolleesta 20-vuotiaasta miehestä. Vuonna 2010 löydettiin sienihuume psilosiinia 18-vuotiaasta pojasta, joka kuoli liikenneonnettomuudessa. Vuonna 2009 todettiin poikkeuksellisen usein gammahydroksibutyraattia (GHB), peräti 11 vainajassa, kun edellisenä vuonna löydöksiä oli vain 1 ja seuraavana vuonna 3. Myrkytyskuolemia GHB aiheutti yhden vuonna 2008, kuusi vuonna 2009 ja kaksi vuonna 2010 (taulukko 5). Huume on voitu nauttia myös gammahydroksibutyraatin laktonimuotona, joka on teollisuudessa ja laboratorioissa käytetty liuotin. Elimistössä aineesta syntyy GHB:tä, eikä kemiallisen löydöksen perusteella pystytä päättelemään, missä muodossa huumaava aine on nautittu. Vuonna 2010 kannabislöydöksiin liittyi 38 %:ssa tapauksista myös amfetamiinia ja 45 %:ssa buprenorfiinia. Kolmasosassa tapauksista todettiin myös alkoholia, ja bentsodiatsepiinit olivat niin ikään tavanomainen samanaikainen löydös. Vuodesta 2007 pregabaliinilöydökset ovat yleistyneet, ja pregabaliinia todettiin vuonna 2010 huumausaineita käyttäneiden ryhmässä 65 vainajassa ja näistä 13 tapauksessa kuoleman syynä oli pregabaliinin aiheuttama myrkytys. Tulosten perusteella pregabaliinin päihdekäyttö liittyy usein opioidien väärinkäyttöön. Häkämyrkytykset Pitkän ajan kuluessa häkämyrkytyskuolemat ovat vähentyneet (kuvio 1). Tähän vaikuttaa erityisesti auton pakokaasulla tehtyjen itsemurhien väheneminen: menetelmää käytettiin kolmena tutkimusvuonna yhteensä 41 kertaa, kun esimerkiksi vuonna 1998 tapauksia oli jo yhtenä vuonna 50. Tulipalossa kuolleiden määrä on sen sijaan pysynyt suurena, ja näissä tapauksissa yli puolet kuolleista on ollut alkoholin vaikutuksen alaisina; jopa yli 3 :n verenalkoholipitoisuuksia on todettu. Tulipalossa kuolleiden joukossa on myös henkirikosten uhreja. Uunilämmitys aiheuttaa vuosittain muutamia myrkytyskuolemia (taulukko 6). Yleensä on kyse virheellisestä lämmityksestä, mutta joukossa on myös itsemurhia, joissa uunin pelti on tahallaan pantu kiinni. Saunan kiuas on nykyisin harvinainen häkälähde, ainoastaan 1 2 myrkytyskuolemassa vuodessa. Vuonna 2010 ei todettu yhtään tällaista kuolemaa. Erikoisia välineitä häkäkaasulla tehdyissä itsemurhissa ovat olleet auton sisällä poltettu kertakäyttöinen grilli, kellariin tuotu grilli ja painepullosta saatu puhdas CO-kaasu. Tapaturmaisia ovat taas olleet grillin käyttö kylpyhuo- 1740

7 tieteessä TAULUKKO 6. Häkämyrkytyskuolemat yhteensä ja häkäitsemurhat (sulkeissa) vuosina häkälähteen mukaan. Häkälähde Pakokaasu 1 20 (19) 15 (14) 23 (19) Tulipalo 2 71 (4) 72 (6) 59 (4) Uuni, hella 10 (2) 4 (0) 7 (1) Kiuas 1 (1) 2 (0) 0 Nestekaasulaitteet 2 (0) 1 (0) 0 Muu 4 (2) 5 (1) 1 (0) Yhteensä 108 (28) 99 (21) 90 (24) 1 Auto letku-tapauksia 16 vuonna 2008, 10 vuonna 2009 ja 15 vuonna Henkirikoksia 1 vuonna 2008 ja 2 vuonna 2010 English summary > in english Fatal poisonings in Finland during neessa, hiiliämpärin vieminen maakellariin lämmittämistarkoituksessa ja pellettisäiliön kautta sisätiloihin kulkeutunut häkäkaasu. Muut myrkytykset Muiden myrkytysten ryhmä muodostuu edellisessä luokittelussa ryhmien ulkopuolelle jäävistä myrkytyskuolemista. Niiden määrä on ollut jo vuosia vähäinen (kuvio 1). Muut kaasut kuin häkä ovat tärkein alaryhmä. Tutkimusaikana neljässä tapauksessa myrkytys aiheutui impatusta nestekaasusta (propaani ja butaani) ja kolmessa tapauksessa heliumista. Helium jalokaasuna ei sinänsä ole myrkyllistä, mutta hengitysilmaa syrjäyttävänä kaasuna se voi aiheuttaa tukehtumiskuoleman. Mukana oli myös myrkyllisten palokaasujen, mm. syaanivedyn aiheuttamia kuolemia. Impattujen kaasujen aiheuttamien kuolemien lisäksi yksi 24-vuotias mies menehtyi hengitettyään bensiinihöyryjä. Harvinaisia tapauksia olivat vuonna 2008 akonitiinin ja glyfosaatin aiheuttamat myrkytyskuolemat sekä vuonna 2009 tapaturmainen valkean kärpässienen nauttimisesta johtuva kuolema. Pohdinta Suomessa myrkytyskuolemien määrä on usean vuoden ajan ollut suuri, noin tapausta vuodessa. Merkittävää on ollut alkoholimyrkytysten suuri osuus. Viime vuosikymmenellä alkoholin hinnanalennuksen aikaansaamaa kulutuksen kasvua seurasi alkoholimyrkytyskuolemien määrän kasvu vuonna 2004 ja myös metanolimyrkytykset yleistyivät. Alkoholimyrkytyskuolemien määrä vakiintui uudelle, korkealle tasolle. Lääkeainemyrkytyskuolemien kokonaismäärä on pysynyt edelleen suurena, vaikka eräiden lääkeaineiden osuus myrkytyksissä on vähentynyt. Tarkasteluvuosina myrkytyskuolemien määrässä tapahtui suotuisaa kehitystä. Vuonna 2009 alkoholien aiheuttamat myrkytyskuolemat vähenivät selvästi, joskaan väheneminen ei näkynyt myrkytyskuolemien kokonaismäärässä, koska samana vuonna lääkeaineiden aiheuttamia myrkytyskuolemia oli poikkeuksellisen paljon. Vuonna 2010 alkoholimyrkytyskuolemien määrä väheni entisestään ja myönteistä kehitystä näkyi myös lääkeaineiden aiheuttamien myrkytyskuolemien määrässä, ja niinpä myrkytyskuolemia on ennätyksellisen vähän, Viimeksi myrkytyskuolemien määrä on ollut pitempiaikaisesti vastaavalla tasolla 1990-luvulla. Suomalaisessa oikeuslääkinnässä on tapahtunut tarkastelussa olevina vuosina suuri muutos. Aikaisemmin kussakin läänissä oli vähintään yksi oikeuslääkäri, joka vastasi oikeuslääketieteellisestä kuolemansyyn selvittämisestä oman lääninsä alueella. Läänijaon poistuttua vuoden 2010 alussa kaikki oikeuslääkärit siirtyivät lääninhallituksista Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen (THL) perustettuun oikeuslääkintäyksikköön, joka on nykyisin oikeuslääkinnän osalta toimiva viranomainen koko maassa. Oikeuslääketieteellisten ruumiinavausten määrä on jonkin verran vähentynyt vuonna 2010, mutta oikeuskemiallisten tutkimusten määrä on päinvastoin lisääntynyt. Oikeuslääkäreille ei ole annettu uusia ohjeita myrkytyskuolemien luokittelemiseksi ja alalla toimivat edelleen samat oikeuslääkärit, joten myrkytyskuolemien määrän väheneminen tuskin johtuu organisaatiomuutoksesta. Kansainvälisessä tarkastelussa oikeuslääketieteellisten ruumiinavausten ja oikeuskemiallisten tutkimusten osuus on Suomessa suuri. Pohjoismaisessa tutkimuksessa, joka koski liikenneonnettomuuksissa kuolleita kuljettajia, vain Suomessa ja Ruotsissa oikeuskemialliset tutkimukset oli tehty yli 90 %:ssa tapauksista, Norjassa vastaava osuus oli 71 %, Islannissa 43 % ja Tanskassa vain 8 % (7). Tutkimusten suuri määrä, kattavat seulontamenetelmät ja oikeuslääkärien ammattitaito takaavatkin suomalaisten myrkytyskuolematilastojen korkean laadun. n 1741

8 ENGLISH SUMMARY Erkki Vuori M.D., Ph.D., M.Sc., Professor Emeritus Ilkka Ojanperä Ph.D., Professor Terhi Launiainen Ph.D., Postdoctoral Researcher Jari Nokua M.Sc., Forensic Toxicologist Riitta-Leena Ojansivu M.Sc., Forensic Toxicologist Hjelt Institute, University of Helsinki Fatal poisonings in Finland during At the beginning of 2010, the organization of medicolegal cause-of-death investigations changed in Finland. Forensic pathologists moved from a province-based system to a new system of central organization under the National Institute for Health and Welfare. The rate of forensic autopsies has remained high, at 24% of all deaths, i.e. about 12,000 autopsies annually. Post mortem forensic toxicological investigations are centralized at the Hjelt Institute, University of Helsinki. The number of post mortem toxicological investigations has increased, and in 2010 these cases numbered 7,105, covering approximately 14% of all deaths and 60% of all forensic autopsies. Apart from a 2-year-old girl who died of carbon monoxide poisoning in a fire, there were no accidental fatal poisonings in children in The numbers of fatal poisonings detected during the period were 1,213, 1,211 and 1,048, respectively. The exceptionally low number in 2010 was due to a decrease in the numbers of both alcohol poisonings and drug poisonings. However, opioids maintained their major position. The consumption of alcohol, especially spirits, declined. Looking at drug-related deaths in relation to drug consumption, the most dangerous medicine in Finland was by far levomepromazine (methotrimeprazine), followed by the two antidepressants mirtazapine and doxepin. Opioid deaths involved buprenorphine, tramadol, codeine, fentanyl, methadone or oxycodone, and typically involved abuse. Buprenorphine was the most abused opioid in Finland. Heroin and cocaine were found only 1 2 times annually. The most common designer drug was methylenedioxypyrovalerone (MDPV), which was detected for the first time in In the long term, carbon monoxide fatalities have declined, mainly due to the falling number of suicides involving car exhaust gas. The total number of carbon monoxide suicides during the three study years was 41, compared with 50 such cases in 1998 alone. 1741a

Huumeet ja lääkkeet kuolemansyynä. Pirkko Kriikku, FT, oikeuskemisti

Huumeet ja lääkkeet kuolemansyynä. Pirkko Kriikku, FT, oikeuskemisti Huumeet ja lääkkeet kuolemansyynä Pirkko Kriikku, FT, oikeuskemisti Oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvitys Määritelty laissa (Laki kuolemansyyn selvittämisestä 459/1973) Oikeuslääkäri tekee Ruumiinavaus

Lisätiedot

Oikeuslääketieteellisten ruumiinavauksien

Oikeuslääketieteellisten ruumiinavauksien Oikeuslääketiede Lääke, myrkky, huume vai taasko viina? Erkki Vuori, Ilkka Ojanperä, Riitta-Leena Ojansivu ja Raija Nieminen Suomalainen kuolemansyyn selvitys on kattava ja perusteellinen. Oikeuskemiallisten

Lisätiedot

Kipulääkkeet kuolinsyytilastoissa Oikeuskemian professori, FT Ilkka Ojanperä Hjelt-instituutti, oikeuslääketieteen osasto

Kipulääkkeet kuolinsyytilastoissa Oikeuskemian professori, FT Ilkka Ojanperä Hjelt-instituutti, oikeuslääketieteen osasto Kipulääkkeet kuolinsyytilastoissa Oikeuskemian professori, FT Ilkka Ojanperä Hjelt-instituutti, oikeuslääketieteen osasto Kuolemansyyn selvitys Kuolemansyy selvitetään lääketieteellisesti tai oikeuslääketieteellisesti

Lisätiedot

OPIOIDILÖYDÖKSET PALJASTAVAT LÄÄKKEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN

OPIOIDILÖYDÖKSET PALJASTAVAT LÄÄKKEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN OPIOIDILÖYDÖKSET PALJASTAVAT LÄÄKKEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN Erkki Vuori, professori 01.10.2009 Lääketieteellinen tiedekunta OIKEUSLÄÄKETIETEELLISEN KUOLEMAN- SYYNSELVITYKSEN KATTAVUUS v 2006 Ikäryhmä Kuolleet

Lisätiedot

Ajankohtaista huumeanalytiikasta Prof. Ilkka Ojanperä Hjelt-instituutti, oikeuslääketieteen osasto

Ajankohtaista huumeanalytiikasta Prof. Ilkka Ojanperä Hjelt-instituutti, oikeuslääketieteen osasto Ajankohtaista huumeanalytiikasta Prof. Ilkka Ojanperä Hjelt-instituutti, oikeuslääketieteen osasto Hjelt-instituutti 2010- Oikeuslääketieteen osasto Kansanterveystieteen osasto 31.10.2013 2 Toksikologian

Lisätiedot

Tiedote 1 (8) Liite

Tiedote 1 (8) Liite Tiedote 1 (8) Liite 24.3.2017 LIIKENNEJUOPUMUSTUTKIMUSTEN VUOSITILASTO 2016 JOHDANTO Tässä raportissa on esitetty liikennejuopumustapauksia koskevat alkoholi- sekä huumaus- ja lääkeainetutkimusten vuositilastot

Lisätiedot

Huumetilanne Suomessa. Päivän päihdetilanne -koulutus, 8.5.2014 Turku Karoliina Karjalainen, TtT, erikoistutkija

Huumetilanne Suomessa. Päivän päihdetilanne -koulutus, 8.5.2014 Turku Karoliina Karjalainen, TtT, erikoistutkija Huumetilanne Suomessa Päivän päihdetilanne -koulutus, 8.5.2014 Turku Karoliina Karjalainen, TtT, erikoistutkija Aikuisväestön huumeiden käyttö 9.5.2014 Huumetilanne Suomessa / Karjalainen 2 Väestökyselyt

Lisätiedot

Huumausainepoliittinen koordinaatioryhmä

Huumausainepoliittinen koordinaatioryhmä Huumausainepolitiikan ajankohtaista 2009 Martta Forsell Huumausainepoliittisen koordinaatioryhmän sihteeri 28.10.2009 Martta Forsell 1 Huumausainepoliittinen koordinaatioryhmä Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Suomalainen huumekuolema 2007

Suomalainen huumekuolema 2007 Mikko Salasuo Erkki Vuori Mikko Piispa Pekka Hakkarainen Suomalainen huumekuolema 2007 Poikkitieteellinen tutkimus oikeuslääketieteellisistä kuolinsyyasiakirjoista RAPORTTI 43 2009 Kirjoittajat ja THL

Lisätiedot

Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän päihdetyönlaki ja toimintaohjelma tutuksi - tilaisuus

Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän päihdetyönlaki ja toimintaohjelma tutuksi - tilaisuus Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän päihdetyönlaki ja toimintaohjelma tutuksi - tilaisuus Katsaus alkoholi-, tupakka-, huumausaine- ja rahapelitilanteeseen 29.4.2016 Kirsimarja Raitasalo 1 ALKOHOLI 29.4.2016

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Opiaattiantagonistit eli reseptorinsalpaajat. Opiaattiagonistit eli reseptorinaktivoijat

Opiaattiantagonistit eli reseptorinsalpaajat. Opiaattiagonistit eli reseptorinaktivoijat Buprenorfiiniopas Unikko Unikon siemenkotia raaputtamalla niissä oleva raaka oopiumi tulee kodan pintaan, josta se voidaan kerätä talteen. Raaka oopiumi sisältää monia luonnollisia lääke/huumausaineita.

Lisätiedot

Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa. Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto

Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa. Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto Esityksen kulku Esityksessä selvitetään ensin lyhyesti miten alkoholi ja väkivalta

Lisätiedot

HUUMETILANNE SUOMESSA

HUUMETILANNE SUOMESSA HUUMETILANNE SUOMESSA Lapsiasiainneuvottelukunta 15.11.2017 15.11.2017 Huumetilanne / Pekka Hakkarainen 1 Väestötutkimukset 15-69-vuotiaat suomalaiset 1992-2014 15.11.2017 Huumetilanne / Pekka Hakkarainen

Lisätiedot

A - soveltaminen B - ymmärtäminen C - tietäminen. 1 - ehdottomasti osattava 2 - osattava hyvin 3 - erityisosaaminen. Asiasisältö

A - soveltaminen B - ymmärtäminen C - tietäminen. 1 - ehdottomasti osattava 2 - osattava hyvin 3 - erityisosaaminen. Asiasisältö A - soveltaminen B - ymmärtäminen C - tietäminen 1 - ehdottomasti osattava 2 - osattava hyvin 3 - erityisosaaminen Asiasisältö Keskeisyys Taso 1 2 3 A B C 1 Autonomisen hermoston farmakologia 1.1 Parasympatomimeetit

Lisätiedot

Helsingin Paasitornissa Mikko Salasuo, dosentti, VTT,

Helsingin Paasitornissa Mikko Salasuo, dosentti, VTT, Suomalaisen huumekulttuurin muutos Terveysneuvontapäivät 2011 Helsingin Paasitornissa 21 22.9.2011 Mikko Salasuo, dosentti, VTT, Nuorisotutkimusseura ry. Kaksi teemaa 1. Tuoreen huumekyselyn tulokset ja

Lisätiedot

Sidonnaisuudet. Riitta Kauppila. Sirkka Goebeler

Sidonnaisuudet. Riitta Kauppila. Sirkka Goebeler Sidonnaisuudet Riitta Kauppila LT, oikeuslääketieteen erikoislääkäri Päätoimi Ylilääkäri, oikeuslääkintäyksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä

Lisätiedot

Lääkkeet ja alkoholi Suomen Apteekkariliitto 2006

Lääkkeet ja alkoholi Suomen Apteekkariliitto 2006 Lääkkeet ja alkoholi Suomen Apteekkariliitto 2006 2 Lääkkeen ja alkoholin samanaikainen käyttö voi aiheuttaa ongelmia Lääkkeitä käytettäessä alkoholia tulisi nauttia vain, jos niillä ei ole haitallisia

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T070 Liite 1.07 / Appendix 1.07 Sivu / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY YHTYNEET MEDIX LABORATORIOT OY UNITED MEDIX LABORATORIES LTD Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala

Lisätiedot

Övereitä, sekoilua ja moniongelmaisuutta Huumeisiin liittyvät kuolemat Suomessa 2007

Övereitä, sekoilua ja moniongelmaisuutta Huumeisiin liittyvät kuolemat Suomessa 2007 Övereitä, sekoilua ja moniongelmaisuutta Huumeisiin liittyvät kuolemat Suomessa 2007 Sosiologian pro gradu -tutkielma Helsingin yliopisto Mikko Piispa, toukokuu 2010 Övereitä, sekoilua ja moniongelmaisuutta

Lisätiedot

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Rundi 2013 Tupakka, päihteet- ja (raha)pelit, -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn Ylitarkastaja Marika Pitkänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Huumerattijuopumus Suomessa 1977 2007

Huumerattijuopumus Suomessa 1977 2007 Huumerattijuopumus Suomessa 1977 2007 Liikenneturvan tutkijaseminaari 5.5.2011 23.10.2013 Huumerattijuopumus Suomessa / Karoliina Karjalainen 1 Huumerattijuopumus Suomessa 1977 2007: ilmaantuvuus, sosiaalinen

Lisätiedot

HUUMEIDEN KÄYTTÖ SUOMESSA 2014

HUUMEIDEN KÄYTTÖ SUOMESSA 2014 HUUMEIDEN KÄYTTÖ SUOMESSA 2014 Päihdelääketieteen päivät 11.3.2016 Kansallismuseo, Helsinki 06/04/16 Huumetilanne / Pekka Hakkarainen 1 JOHDANTO 06/04/16 Huumetilanne / Pekka Hakkarainen 2 Huumetilanteen

Lisätiedot

VANHUKSEN KUOLEMANSYYN SELVITTÄMINEN TERVEYSKESKUKSESSA. Hanasaari 4.2.2014 Pekka Harve, yleislääketieteen el. Inari Ei sidonnaisuuksia

VANHUKSEN KUOLEMANSYYN SELVITTÄMINEN TERVEYSKESKUKSESSA. Hanasaari 4.2.2014 Pekka Harve, yleislääketieteen el. Inari Ei sidonnaisuuksia VANHUKSEN KUOLEMANSYYN SELVITTÄMINEN TERVEYSKESKUKSESSA Hanasaari 4.2.2014 Pekka Harve, yleislääketieteen el. Inari Ei sidonnaisuuksia Näkökulmani aiheeseen 38 vuotta terveyskeskuslääkärinä 24 vuotta Lääkintöhallituksen,

Lisätiedot

Suomalainen maksa - ja miten se on marinoitu

Suomalainen maksa - ja miten se on marinoitu Suomalainen maksa - ja miten se on marinoitu Helena Isoniemi ylilääkäri, professori Elinsiirto- ja maksakirurgian klinikka Martti Färkkilä ylilääkäri, professori Gastroenterologia HYKS 13.3.2014 Alkoholi

Lisätiedot

KUOLEMAN TEHOSTETUSSA PALVELUASUMISESSA. TPA Tampere: Kuoleman kohtaaminen

KUOLEMAN TEHOSTETUSSA PALVELUASUMISESSA. TPA Tampere: Kuoleman kohtaaminen KUOLEMAN TEHOSTETUSSA PALVELUASUMISESSA 1 Perustieto Mikä on odotettu kuolema TPA:ssa? Mikä on odottamaton kuolema TPA:ssa? Muut kuolemat Toimenpiteet kuoleman jälkeen Syventävä tieto Kuolintodistuksen

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa. Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto

Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa. Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto Esityksen kulku Esityksessä selvitetään ensin lyhyesti miten alkoholi ja väkivalta

Lisätiedot

Eivät huumeet yksin tapa huumeisiin liittyvät kuolemat Suomessa 2007

Eivät huumeet yksin tapa huumeisiin liittyvät kuolemat Suomessa 2007 Eivät huumeet yksin tapa huumeisiin liittyvät kuolemat Suomessa 2007 Mikko Piispa Johdanto Huumekuolema on paljon käytetty termi. Se antaa ymmärtää, että huumeet ovat aiheuttaneet kuoleman, mutta mitä

Lisätiedot

Asia: Pyydetty lausunto huumausaineita koskevasta rangaistuksen mittaamiskäytännöstä.

Asia: Pyydetty lausunto huumausaineita koskevasta rangaistuksen mittaamiskäytännöstä. Professori Erkki Vuori Asia: Pyydetty lausunto huumausaineita koskevasta rangaistuksen mittaamiskäytännöstä. Tutustuttuani minulle toimitettuun aineistoon, johon kuuluvat Helsingin käräjäoikeuden Huumausainerikosten

Lisätiedot

Huumetestauksen tekniikkaa

Huumetestauksen tekniikkaa Huumetestauksen tekniikkaa SKKY ry:n ja Sairaalakemistit ry:n syyskoulutuspäivät 1.11.2013, Helsinki FT Antti Leinonen Huume-, lääkeaine- ja dopinganalytiikan yksikkö Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy Huumetestien

Lisätiedot

Alkoholi suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta

Alkoholi suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta Pekka Puska Pääjohtaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Alkoholi suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta Karjalan Lääketiedepäivät Petroskoi 13.-14.6.2012 5.9.2012 Pekka Puska, pääjohtaja

Lisätiedot

Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma

Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma 2009 2014 Kehittämispäällikkö Ulla Korpilahti Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkö, THL 2015 Ulla Korpilahti 1 Kansallinen lasten ja

Lisätiedot

Opioidit ja niihin liittyvät bentsodiatsepiinilöydökset päihdekäytössä oikeuskemiallisesti tutkituissa vainajissa Suomessa

Opioidit ja niihin liittyvät bentsodiatsepiinilöydökset päihdekäytössä oikeuskemiallisesti tutkituissa vainajissa Suomessa Opioidit ja niihin liittyvät bentsodiatsepiinilöydökset päihdekäytössä oikeuskemiallisesti tutkituissa vainajissa Suomessa 2000 2008 Margareeta Häkkinen, LK Helsinki 20.8.2010 Tutkielma margareeta.hakkinen@helsinki.fi

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKINTAJÄRJESTELMÄ Onko Suomi Euroopan ajoterveyslaboratorio?

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKINTAJÄRJESTELMÄ Onko Suomi Euroopan ajoterveyslaboratorio? LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKINTAJÄRJESTELMÄ Onko Suomi Euroopan ajoterveyslaboratorio? 6.10.2014 Liikennelääketieteen symposio Kalle Parkkari 6.10.2014 Liikennelääketieteen symposio Kalle Parkkari Sivu

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Muuntohuumeet ehkäisevän työn, valvonnan ja palvelujärjestelmän haasteena

Muuntohuumeet ehkäisevän työn, valvonnan ja palvelujärjestelmän haasteena Muuntohuumeet ehkäisevän työn, valvonnan ja palvelujärjestelmän haasteena Elina Kotovirta, VTT, Erikoissuunnittelija Päihde- ja mielenterveyspäivät 12.10.2011 Mistä puhutaan? MDPV, mcpp, Bromo Dragonfly,

Lisätiedot

Väestöryhmittäiset erot lasten kuolleisuudessa

Väestöryhmittäiset erot lasten kuolleisuudessa Väestöryhmittäiset erot lasten kuolleisuudessa Lasten terveyserot ja niiden kaventamisen haasteet MLL seminaari 14.9.2012 Hanna Remes Sosiaalitieteiden laitos, sosiologia, väestöntutkimuksen yksikkö Lapsikuolleisuus

Lisätiedot

Vanhukset ja psyykenlääkehoito. Prof. Hannu Koponen Helsinki 12.3.2015

Vanhukset ja psyykenlääkehoito. Prof. Hannu Koponen Helsinki 12.3.2015 Vanhukset ja psyykenlääkehoito Prof. Hannu Koponen Helsinki 12.3.2015 Sidonnaisuudet Luentopalkkio: Medivir, Professio, Pfizer Advisory board: Servier, Takeda Palkkaa/palkkioita: Fimea, Valvira, Kustannus

Lisätiedot

Rattijuopon sosiaalinen tausta ja kuolleisuus. Karoliina Karjalainen AHTS seminaari 25.10.2012

Rattijuopon sosiaalinen tausta ja kuolleisuus. Karoliina Karjalainen AHTS seminaari 25.10.2012 Rattijuopon sosiaalinen tausta ja kuolleisuus Karoliina Karjalainen AHTS seminaari 25.10.2012 Tausta Rattijuoppojen taustaa tutkittu verraten vähän Rattijuopon elämänkaari -tutkimus Suomen Akatemian rahoitus

Lisätiedot

Tapaturmien tilastointi. ( Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014 2020 )

Tapaturmien tilastointi. ( Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014 2020 ) Liite 2. Tapaturmatilanne ( Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014 2020 ) Lähes 90 % tapaturmaisista kuolemista sattuu kotona ja vapaa-ajalla Lähes 80 % vammaan johtaneista

Lisätiedot

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Päihteet, tupakka ja rahapelit -seminaari Jyväskylä 12.9.2013 Irmeli Tamminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto aluekoordinaattori Irmeli

Lisätiedot

Lasse Rantala Mielenterveyden ensiapu: PÄIHTEET JA PÄIHDERIIPPUVUUDET. Vaasa opisto 21.2.2008 MIELENTERVEYDEN ENSIAPU

Lasse Rantala Mielenterveyden ensiapu: PÄIHTEET JA PÄIHDERIIPPUVUUDET. Vaasa opisto 21.2.2008 MIELENTERVEYDEN ENSIAPU Lasse Rantala Mielenterveyden ensiapu: PÄIHTEET JA PÄIHDERIIPPUVUUDET Vaasa opisto 21.2.2008 Päihteet ja päihderiippuvuus Tavallisimmat syyt hoitoon hakeutumiselle päivystyksenomaisesti: yliannos vieroitusoireet

Lisätiedot

KANSANTERVEYSLAITOS TEOREETTINEN LAUSUNTO 1(4) Huumelaboratorio 11.3.2002 Mannerheimintie 166 00300 Helsinki 30 Puh.: 09-47441; Fax: 09-4744 8553

KANSANTERVEYSLAITOS TEOREETTINEN LAUSUNTO 1(4) Huumelaboratorio 11.3.2002 Mannerheimintie 166 00300 Helsinki 30 Puh.: 09-47441; Fax: 09-4744 8553 KANSANTERVEYSLAITOS TEOREETTINEN LAUSUNTO 1(4) Huumelaboratorio 11.3.2002 Mannerheimintie 166 00300 Helsinki 30 Puh.: 09-47441; Fax: 09-4744 8553 Valtionsyyttäjä Petri Jääskeläinen Valtakunnansyyttäjän

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia AJANKOHTAISISTA HUUMAUSAINEISTA

Kysymyksiä ja vastauksia AJANKOHTAISISTA HUUMAUSAINEISTA Kysymyksiä ja vastauksia AJANKOHTAISISTA HUUMAUSAINEISTA 2014 MUUNTOHUUMEET Mitä ovat muuntohuumeet? Muuntohuumeet ovat useimmiten tunnetuista huumausaineista muunneltuja aineita, joita käytetään päihtymistarkoituksessa.

Lisätiedot

SUOMALAISTEN AIKUISTEN TAPATURMAKUOLEMAT JA NIIDEN MUUTOKSET VUOSINA 1971 2008

SUOMALAISTEN AIKUISTEN TAPATURMAKUOLEMAT JA NIIDEN MUUTOKSET VUOSINA 1971 2008 SUOMALAISTEN AIKUISTEN TAPATURMAKUOLEMAT JA NIIDEN MUUTOKSET VUOSINA 1971 2008 Niina Korhonen Syventävien opintojen kirjallinen työ Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Kansanterveystieteen

Lisätiedot

Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use in Finland in the light of the TDI data

Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use in Finland in the light of the TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use in Finland in the light of the TDI data Martta Forsell, the Finnish Focal Point 26/11/2013 Martta Forsell 1 Primary drug (n= 2 688) Hypnotics,

Lisätiedot

Lääkkeiden päihdekäyttö ja valvonta. Erikoissuunnittelija Elina Kotovirta, VTT III Lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn foorumi

Lääkkeiden päihdekäyttö ja valvonta. Erikoissuunnittelija Elina Kotovirta, VTT III Lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn foorumi Lääkkeiden päihdekäyttö ja valvonta Erikoissuunnittelija Elina Kotovirta, VTT III Lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn foorumi Uusi vanha ongelma Nuorison kokeilut kodin lääkekaapista löytyvillä lääkkeillä.

Lisätiedot

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto 2012-2016 ja tieliikennekuolemat 2006-2015 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto kaikki onnettomuudet Onnettomuustarkastelu

Lisätiedot

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Yhdistys aloitti toimintansa 1.1.2012, kun Elämäntapaliitto, Elämä On Parasta Huumetta

Lisätiedot

Teematutkinta lasten kuolemista Mihin lapset kuolevat Suomessa

Teematutkinta lasten kuolemista Mihin lapset kuolevat Suomessa Liikennevakuutuskeskus Teematutkinta lasten kuolemista Mihin lapset kuolevat Suomessa Lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn foorumi 23.9.2014 Johtava tutkija Tutkinta Tutkinnanjohtaja: Johtava tutkija

Lisätiedot

Pojat, miehet ja tapaturmat aina sattuu ja tapahtuu? Pojat ja miehet unohdettu sukupuoli? -seminaari

Pojat, miehet ja tapaturmat aina sattuu ja tapahtuu? Pojat ja miehet unohdettu sukupuoli? -seminaari Pojat, miehet ja tapaturmat aina sattuu ja tapahtuu? Pojat ja miehet unohdettu sukupuoli? -seminaari 22.10.2012 Tutkija Jaana Markkula, Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Esityksen punainen lanka Tilastot miltä

Lisätiedot

POLIISIN NÄKÖKULMA RATTIJUOPUMUKSIIN. Ylikomisario Heikki Ihalainen

POLIISIN NÄKÖKULMA RATTIJUOPUMUKSIIN. Ylikomisario Heikki Ihalainen POLIISIN NÄKÖKULMA RATTIJUOPUMUKSIIN Ylikomisario Heikki Ihalainen Rattijuopumusten vertailu 2007-2008 (-11.5) 2008 2007 törkeä rattijuopumus 4 662 4 821 alkoholi 4 427 4 601 huumaava aine 235 220 rattijuopumus

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

Farmaseutti geriatrisella poliklinikalla ja iäkkäiden lääkitysongelmat. Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Susanna Lauroma Farmaseutti 5.2.

Farmaseutti geriatrisella poliklinikalla ja iäkkäiden lääkitysongelmat. Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Susanna Lauroma Farmaseutti 5.2. Farmaseutti geriatrisella poliklinikalla ja iäkkäiden lääkitysongelmat Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Susanna Lauroma Farmaseutti 5.2.2015 Työtehtävät Lääkityksen selvittäminen (potilas, omainen, muut

Lisätiedot

Päihteet Pohjois-Karjalassa

Päihteet Pohjois-Karjalassa Tiina Laatikainen, Terveyden edistämisen professori, Itä-Suomen yliopisto Tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Päihteet

Lisätiedot

Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ANTTI IMPINEN / THL

Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ANTTI IMPINEN / THL Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva Tapaturmat Suomessa Kuolemansyyt Suomessa Koti- ja vapaa-ajan tapaturmakuolemat ja tavoite vuoteen 2025 Tapaturmakuolemat

Lisätiedot

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Mika Tuononen Suomalaisten koulutustaso on korkea vai onko näin sittenkään? Korkeakoulutuksen laajuudesta ja mahdollisesta ylimitoituksesta on keskusteltu

Lisätiedot

Suomalaisten alkoholinkäyttötavat

Suomalaisten alkoholinkäyttötavat Suomalaisten alkoholinkäyttötavat 1968-2016 Janne Härkönen, Jenni Savonen, Esa Virtala & Pia Mäkelä 19.10.2017 Suomalaisten alkoholinkäyttötavat / Härkönen, Savonen, Virtala, Mäkelä 1 Juomatapatutkimuksen

Lisätiedot

PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA!

PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA! PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA! vihjeet.etela-savo@poliisi.fi Poliisilaki Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten

Lisätiedot

PÄIHTEET JA LIIKENNE. EU päihteet liikenteessä tutkimusrintamalla: mitä odotettavissa? Kaarina Langel

PÄIHTEET JA LIIKENNE. EU päihteet liikenteessä tutkimusrintamalla: mitä odotettavissa? Kaarina Langel PÄIHTEET JA LIIKENNE EU päihteet liikenteessä tutkimusrintamalla: mitä odotettavissa? Kaarina Langel 15.5.2008 Liikenneonnettomuuksista Maailmassa Yli kaksi miljoonaa ihmistä kuolee vuosittain liikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Alkoholin ja väkivallan suhde Optulan tutkimusten valossa

Alkoholin ja väkivallan suhde Optulan tutkimusten valossa Alkoholin ja väkivallan suhde Optulan tutkimusten valossa Seminaari Alkoholi, huumeet ja eriarvoisuus Helsinki 04.12.2008 Reino Sirén Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ja WHO:n suositukset alkoholitapaturmien ehkäisyyn

Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ja WHO:n suositukset alkoholitapaturmien ehkäisyyn Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ja WHO:n suositukset alkoholitapaturmien ehkäisyyn Tapaturmat Suomessa Kuolemansyyt Suomessa Koti- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

Tunnista lääkkeiden väärinkäyttäjä ja päihdekäyttöön tulleet lääkkeet

Tunnista lääkkeiden väärinkäyttäjä ja päihdekäyttöön tulleet lääkkeet Katsaus Solja Niemelä professori (ma.), ylilääkäri, päihdelääketieteen erityispätevyys Oulun yliopisto, kliinisen lääketieteen laitos, psykiatrian oppiaine Lapin sairaanhoitopiiri, psykiatrian tulosalue

Lisätiedot

Nuorilla opiskelu- ja työkyky paranevat ja masennuslääkitys vähenee psykoterapiakuntoutuksen jälkeen

Nuorilla opiskelu- ja työkyky paranevat ja masennuslääkitys vähenee psykoterapiakuntoutuksen jälkeen Helsinki: Kelan tutkimusosasto, Nettiartikkeleita 3, 2009 Nuorilla opiskelu- ja työkyky paranevat ja masennuslääkitys vähenee psykoterapiakuntoutuksen jälkeen Kela myöntää psykoterapiakuntoutusta työ-

Lisätiedot

Tiedot harmonisaation aiheuttamista muutoksista löytyvät antotavoittain raportoiduissa, yksityiskohtaisissa taulukoissa, sekä tekstin alaviitteinä.

Tiedot harmonisaation aiheuttamista muutoksista löytyvät antotavoittain raportoiduissa, yksityiskohtaisissa taulukoissa, sekä tekstin alaviitteinä. 1 (5) ELÄIMILLE KÄYTETTÄVIEN MIKROBILÄÄKKEIDEN MYYNTI LISÄÄNTYI HIEMAN Eläimille käytettävien mikrobilääkkeiden myyntiä on seurattu Suomessa vuodesta 1995 1. Kulutustiedot perustuvat lääketukkujen Lääkealan

Lisätiedot

TASKUMATTI 2007 Tilastotietoa alkoholista ja huumeista

TASKUMATTI 2007 Tilastotietoa alkoholista ja huumeista TASKUMATTI 2007 Tilastotietoa alkoholista ja huumeista 11 100 %:n alkoholina,litraa/asukas 10 9 Tilastoimaton kulutus 8 7 6 5 4 Tilastoitu kulutus 3 2 1 0 1960 1970 1980 1990 2000 Lukijalle Taskumatti

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN KULJETTAJIEN TERVEYSRISKIT ONNETTOMUUKSIEN TAUSTALLA

IKÄÄNTYNEIDEN KULJETTAJIEN TERVEYSRISKIT ONNETTOMUUKSIEN TAUSTALLA IKÄÄNTYNEIDEN KULJETTAJIEN TERVEYSRISKIT ONNETTOMUUKSIEN TAUSTALLA Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 1.6.2016 Juhani Kalsi, Silmätautien erikoistuva lääkäri, KYS Pohjois-Savon liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista 28.8.2008/543

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista 28.8.2008/543 Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista 28.8.2008/543 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään

Lisätiedot

Vuoden 2004 veronmuutos ja väkivalta

Vuoden 2004 veronmuutos ja väkivalta Tiedosta hyvinvointia 1 Vuoden 24 veronmuutos ja väkivalta Esa Österberg Alkoholi- ja huumetutkimus Stakes Tiedosta hyvinvointia 2 Vuonna 24 Suomen alkoholioloissa tapahtui kolme merkittävää muutosta:

Lisätiedot

HELSINGIN HOVIOIKEUSPIIRIN LAATUHANKE 2006 4.12.2006

HELSINGIN HOVIOIKEUSPIIRIN LAATUHANKE 2006 4.12.2006 Sivu 1(5) HELSINGIN HOVIOIKEUSPIIRIN LAATUHANKE 2006 4.12.2006 HUUMAUSAINERIKOSTEN RANGAISTUSSUOSITUS Tässä suosituksessa on todettu normaalirangaistusasteikko yleisimpien huumausaineiden osalta suhteutettuna

Lisätiedot

Huumausainerikoksista Keski-Suomen maakunnassa

Huumausainerikoksista Keski-Suomen maakunnassa Huumausainerikoksista Keski-Suomen maakunnassa Esityksen sisältö Sisä-Suomen poliisilaitos Huumausainerikokset Huumausainerikollisuus tilastojen valossa Huumausaineista tilanne kentällä Hoitoonohjaus ja

Lisätiedot

Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ja WHO:n suositukset alkoholitapaturmien ehkäisyyn

Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ja WHO:n suositukset alkoholitapaturmien ehkäisyyn Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ja WHO:n suositukset alkoholitapaturmien ehkäisyyn Tapaturmat Suomessa Kuolemansyyt Suomessa Koti- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

Lähes kaikki iäkkäät käyttävät jotain lääkettä, joko resepti- ja/tai itsehoitolääkkeitä Lähes 40% yli 74 vuotiaista käyttää yli viittä

Lähes kaikki iäkkäät käyttävät jotain lääkettä, joko resepti- ja/tai itsehoitolääkkeitä Lähes 40% yli 74 vuotiaista käyttää yli viittä LT Marja Aira Helsinki 19.9.2013 Lähes kaikki iäkkäät käyttävät jotain lääkettä, joko resepti- ja/tai itsehoitolääkkeitä Lähes 40% yli 74 vuotiaista käyttää yli viittä reseptilääkettä Vuonna 2011 65 84-vuotiaista

Lisätiedot

Huumekulttuurin muutokset Suomessa 200 ensimmäistä vuotta

Huumekulttuurin muutokset Suomessa 200 ensimmäistä vuotta Huumekulttuurin muutokset Suomessa 200 ensimmäistä vuotta Ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas, Suomen Akatemia 1 Anders Chydenius halusi turvata kotimaisen oopiumin tuotannon jo 1700-luvulla 2 Huumeiden representaatio

Lisätiedot

Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ANTTI IMPINEN / THL

Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva ANTTI IMPINEN / THL Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus elämänkaaressa ja riskiryhmillä - tilannekuva Tapaturmat Suomessa Kuolemansyyt Suomessa Koti- ja vapaa-ajan tapaturmakuolemat ja tavoite vuoteen 2025 Tapaturmakuolemat

Lisätiedot

Alkoholia, terveydeksi?

Alkoholia, terveydeksi? Alkoholia, terveydeksi? Hannu Alho, Ph.D., M.D. Professor of Addiction Medicine, University of Helsinki Research Professor, National institute of Public Health* Chief Physician, Unit of Substance Abuse,

Lisätiedot

Lukulattia. Tavoite. Huom! Nuoret pystyvät tekemään harjoitteen myös keskenään ohjatusti. Tarvikkeet

Lukulattia. Tavoite. Huom! Nuoret pystyvät tekemään harjoitteen myös keskenään ohjatusti. Tarvikkeet Lukulattia Tavoite Tuoda esille faktatietoa riskitekijöistä, jotka vaikuttavat vapaa-ajan ja liikenteen tapaturmien taustalla (ml. alkoholi ja muut päihteet). Samalla pohditaan, miten jokainen omilla valinnoillaan

Lisätiedot

Kajaanin huumekoulutus 21.3.13. Lolan Lindroos Sairaanhoitaja kouluttaja / konsultti A-klinikkasäätiö

Kajaanin huumekoulutus 21.3.13. Lolan Lindroos Sairaanhoitaja kouluttaja / konsultti A-klinikkasäätiö Kajaanin huumekoulutus 21.3.13 Lolan Lindroos Sairaanhoitaja kouluttaja / konsultti A-klinikkasäätiö Suomessa 2009 Alkoholin suurkuluttaja noin 600000 noin joka kymmenes naisista ja miehistä noin joka

Lisätiedot

EI JULKAISTAVAKSI ENNEN 23.11.2006 KLO 11.00 CET/BRYSSELIN AIKAA

EI JULKAISTAVAKSI ENNEN 23.11.2006 KLO 11.00 CET/BRYSSELIN AIKAA HUUMEET EUROOPASSA FAKTATIETOA JA LUKUJA EMCDDA:n Vuosiraportti 2006 Euroopan huumeongelmasta sekä Tilastotiedote 2006 (2006 Statistical bulletin) Ei julkaistavaksi ennen: klo 11.00 CET 23.11.2006 Nämä

Lisätiedot

Nuorten asumisjärjestelyt ja tapaturmat, väkivalta ja itsemurhat

Nuorten asumisjärjestelyt ja tapaturmat, väkivalta ja itsemurhat Nuorten asumisjärjestelyt ja tapaturmat, väkivalta ja itsemurhat Elämän syrjässä? Lasten ja nuorten pahoinvoinnin paikat ja hyvinvoinnin tilat 7.6.2013 Hanna Remes, tutkija Sosiaalitieteiden laitos, sosiologia,

Lisätiedot

Psyykenlääkkeet. Masennuslääkkeet. Käypä hoito-suositus (2009) Vaikutusmekanismit. Masennuksen hoito

Psyykenlääkkeet. Masennuslääkkeet. Käypä hoito-suositus (2009) Vaikutusmekanismit. Masennuksen hoito Psyykenlääkkeet Masennuslääkkeet Pekka Rauhala 2012 Ahdistuslääkkeet Masennuslääkkeet Mielialan tasaajat Psykoosilääkkeet (Antipsykootit) Käypä hoito-suositus (2009) Masennustila Ahdistuneisuushäiriö 40-60%

Lisätiedot

Käytetyistä lääkkeistä vain harvojen tiedetään olevan

Käytetyistä lääkkeistä vain harvojen tiedetään olevan ANNA-MARIA LAHESMAA-KORPINEN FT Projektipäällikkö, THL LÄÄKEHOITO JA RASKAUS -HANKE RASKAUDENAIKAINEN lääkkeiden käyttö Suomessa Raskaudenaikainen lääkkeiden käyttö on Suomessa yleistä. Vuosina Suomessa

Lisätiedot

AKUUTTI KIPU KROONINEN KIPU. varoitussignaali uhkaavasta kudosvauriosta tai sen etenemisestä. on sairaus sinällään

AKUUTTI KIPU KROONINEN KIPU. varoitussignaali uhkaavasta kudosvauriosta tai sen etenemisestä. on sairaus sinällään AKUUTTI KIPU varoitussignaali uhkaavasta kudosvauriosta tai sen etenemisestä usein taustalta löytyy selkeä syy ja myös menestyksellinen hoito KROONINEN KIPU on sairaus sinällään patofysiologinen tila,

Lisätiedot

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Haikonen Kari, Lillsunde Pirjo 27.8.2013, Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo 27.8.2013 Kari Haikonen 1 Tutkimuksen lähtökohdat Tutkimus

Lisätiedot

Mitä pitikään osata huumausaineista?

Mitä pitikään osata huumausaineista? Mitä pitikään osata huumausaineista? Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Eläinten terveys ja hyvinvointi yksikkö Evira Lainsäädäntö Huumausainelaki 373/2008 VNa huumausaineiden valvonnasta (548/2008)

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Lähtöaineisto Tässä kalvosarjassa esitetyt tulokset perustuvat Tilastokeskuksen tieliikenteen

Lisätiedot

TASKUMATTI 2008 Tilastotietoa alkoholista ja huumeista

TASKUMATTI 2008 Tilastotietoa alkoholista ja huumeista TASKUMATTI 2008 Tilastotietoa alkoholista ja huumeista 11 100 %:n alkoholina,litraa/asukas 10 9 Tilastoimaton kulutus 8 7 6 5 4 Tilastoitu kulutus 3 2 1 0 1960 1970 1980 1990 2000 Lukijalle Taskumatti

Lisätiedot

MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ

MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ Yleislääkäripäivät 2017 Veikko Salomaa, LKT Tutkimusprofessori 23.11.2017 Yleislääkäripäivät 2017 / Veikko Salomaa 1 SIDONNAISUUDET Kongressimatka, Novo Nordisk

Lisätiedot

Iäkkäiden lääkehoidon ongelmakohdat

Iäkkäiden lääkehoidon ongelmakohdat Iäkkäiden lääkehoidon ongelmakohdat Pori 18.5.2015 Alli Puirava, Lääkehuollon lehtori www.proedu.fi Iäkkäillä paljon lääkkeitä ja suuret vaihtelut Vain n. 1% 75-vuotta täyttäneistä ei käytä mitään lääkettä

Lisätiedot

PYLL-seminaari 30.3.2011. Näkökulmia Etelä-Savon shp:n väestön hyvinvoinnin seurantaan ja strategisiin johtopäätöksiin

PYLL-seminaari 30.3.2011. Näkökulmia Etelä-Savon shp:n väestön hyvinvoinnin seurantaan ja strategisiin johtopäätöksiin PYLL-seminaari 30.3.2011 Näkökulmia Etelä-Savon shp:n väestön hyvinvoinnin seurantaan ja strategisiin Sairaalajohtaja Jari Välimäki PYLL -menetelmä perustuu kuolleen iän ja odotettavissa olevan eliniän

Lisätiedot

UNILÄÄKKEET RATTIJUOPUMUSTAPAUKSISSA KÄYTTÄJÄPROFILOINTIA 5.1.2009 JA 19.6.2012 VÄLISELTÄ AJANJAKSOLTA SUOMALAISEN LIIKENNE- JUOPUMUSRIKOSTUTKINNAN

UNILÄÄKKEET RATTIJUOPUMUSTAPAUKSISSA KÄYTTÄJÄPROFILOINTIA 5.1.2009 JA 19.6.2012 VÄLISELTÄ AJANJAKSOLTA SUOMALAISEN LIIKENNE- JUOPUMUSRIKOSTUTKINNAN UNILÄÄKKEET RATTIJUOPUMUSTAPAUKSISSA KÄYTTÄJÄPROFILOINTIA 5.1.2009 JA 19.6.2012 VÄLISELTÄ AJANJAKSOLTA SUOMALAISEN LIIKENNE- JUOPUMUSRIKOSTUTKINNAN LABORATORIOLÖYDÖSTEN POHJALTA Hannes Hurme Syventävien

Lisätiedot

PUHETTA PÄIHTEISTÄ. Kouvola 21.9.2011. Outi Hedemäki Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

PUHETTA PÄIHTEISTÄ. Kouvola 21.9.2011. Outi Hedemäki Valtakunnallinen työpajayhdistys ry PUHETTA PÄIHTEISTÄ Kouvola 21.9.2011 Outi Hedemäki Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Nuoret ja päihteet Sisältö: Päihteidenkäytön funktiot Päihteistä puhumisen kulttuuri Päihteet näkyvät Työelämässä

Lisätiedot

Gammahydroksibutyraatti- ja opioidiyliannostusten sairaalan ulkopuolinen ensihoito Helsingissä

Gammahydroksibutyraatti- ja opioidiyliannostusten sairaalan ulkopuolinen ensihoito Helsingissä Gammahydroksibutyraatti- ja opioidiyliannostusten sairaalan ulkopuolinen ensihoito Helsingissä Päihdelääketieteen yhdistyksen koulutuspäivät 1.11.2012 James Boyd HYKS Ensihoito, Helsinki HYKS Sisätaudit,

Lisätiedot

Rattijuopon elämänkaari

Rattijuopon elämänkaari Rattijuopon elämänkaari Tutkimuksen lähtökohdat Antti Impinen Päihteet ja liikenne -seminaari 15.5.2008 Rattijuopon elämänkaari Tutkimuksen suorituspaikkana KTL:n mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen

Lisätiedot

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Marja Holmila 18.9.2012 Marja Holmila: Vanhempien ja aikuisten alkoholinkäyttö lapsen näkökulmasta 1 Esityksen rakenne 1. Päihteitä ongelmallisesti käyttävien

Lisätiedot

Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet Muut kuin työtapaturmat (esim. tulipalot). Luvussa mukana myös kuolemaan johtaneet onnettomuudet.

Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet Muut kuin työtapaturmat (esim. tulipalot). Luvussa mukana myös kuolemaan johtaneet onnettomuudet. 1 2 3 4 Kaivoksissa sattuneet tapaturmat Tapaturmasta on aiheutunut yli kolme työkyvyttömyyspäivää, kuolemaan johtaneet onnettomuudet eivät ole mukana näissä lukumäärissä Muut kaivoksissa sattuneet onnettomuudet

Lisätiedot

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Vaikuttajien Autoiluakatemia 11.-12.9.2012 Premier Parkissa Vakuutuskeskus, Vahingontorjuntayksikkö Pieni teollisuuskatu 7, FIN-02920 ESPOO Puh: +358 9 680401,

Lisätiedot

Fimea raportoi vuoden 2011 kulutusluvut viime vuonna liian suuriksi. Myyntiluvut on korjattu 2012 tulosten julkaisun yhteydessä.

Fimea raportoi vuoden 2011 kulutusluvut viime vuonna liian suuriksi. Myyntiluvut on korjattu 2012 tulosten julkaisun yhteydessä. ELÄIMILLE KÄYTETTIIN VÄHEMMÄN MIKROBILÄÄKKEITÄ Eläimille käytettävien mikrobilääkkeiden myyntiä on seurattu Suomessa vuodesta 1995 1. Kulutustiedot perustuvat lääketukkujen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle

Lisätiedot