SPEK PALONEHKÄISYN PERINNEPÄIVÄT Padasjoki Valvontasuunnitelma. Työryhmä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SPEK PALONEHKÄISYN PERINNEPÄIVÄT Padasjoki 26.-27.5.2010. Valvontasuunnitelma. Työryhmä"

Transkriptio

1 SPEK PALONEHKÄISYN PERINNEPÄIVÄT Padasjoki Valvontasuunnitelma riskienhallintapäällikkö Jussi Rahikainen , Padasjoki Työryhmä Valvontasuunnitelma-työryhmä asetettu Pelastusjohtajien hallituksen kokouksessa (Kumppanuushanke / Pelastuslaitosten verkosto puheenjohtaja sihteeri jäsenet Olli Taskinen Helsinki PEL 2/2010 Jussi Rahikainen KUP Jussi Rahikainen SM 2/2010 Kati Tillander SM Jani Kanerva Etelä-Karjala PEL Jari Lepistö Jokilaaksot PEL Ilpo Tolonen KymPe 2/2010 lähtien Seppo Lucenius Helsinki PEL Työryhmä on kokoontunut: , , , , ja Seuraavat kokoukset , ja Työryhmä työstää ensimmäisen, yksinkertaisen version valvontasuunnitelman rungosta pelastuslaitosten käyttöön. Lisäksi pyritään määrittelemään suositukset palotarkastusten maksullisuudesta.

2 Palotarkastusten kohdentaminen valvontasuunnitelmalla Onnettomuuksien ehkäisyn perinteinen työmuoto on palotarkastaminen. Nykylainsäädännön mukaan kohteet jaetaan kahteen luokkaan: Kerran vuodessa tarkastettavat ja Kerran 10 vuodessa tarkastettavat Ns. kerran vuodessa tarkastettavia erityiskohteita Asuinrakennukset, ovat mm. kesämökit ja muut niihin rinnastettavissa olevat Hoito- ja huoltolaitokset, joissa on yli 5 hoitopaikkaa kohteet. Majoitustilat, joissa on yli 10 majoituspaikkaa Kokoontumis- ja liiketilat, joissa on runsaasti yleisöä tai asiakkaita, kuten yli 50 asiakaspaikan ravintolat, yli 25 hoitopaikan päiväkotihuoneistot ja yli 500 neliömetrin kokoiset myymälät, koulut, urheilu- ja näyttelyhallit, teatterit, kirkot, kirjastot ja liikenneasemat suurehkot teollisuus- ja varastorakennukset Palo- ja räjähdysvaaralliset kohteet Tilat, jotka on varustettu säädöksessä tai viranomaisen päätöksessä vaaditulla automaattisella sammutuslaitteistolla tai paloilmoittimella; Uusi pelastuslaki Lainsäädännön muutoksella on tarkoitus kohdentaa pelastuslaitoksen valvonta nykyistä paremmin alueen riskien ja muiden erityisten valvontatarpeiden mukaisesti sekä vapauttaa resursseja esim. valistukseen ja ohjaukseen. Pelastuslaitoksen tulee suunnitella sille Pelastuslaissa (xxx/2010) määritellyn valvontavelvoitteen toteuttaminen. Valvontasuunnitelmassa määritellään valvottavat kohteet ja kuvataan ne toimenpiteet joiden avulla valvontaa suoritetaan. Valvontasuunnitelma perustuu palvelutasopäätökseen ja riskien arviointiin. Aluehallintoviranomaisen valvonta kohdistuu myös valvontasuunnitelman toteutumiseen osana pelastustoimen palvelutason riittävyyden valvontaa. Palotarkastuksia EI lopeteta, ne kohdennetaan aiempaa tarkemmin!

3 Valvontasuunnitelman runko 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS 2. MÄÄRÄAIKAISET PALOTARKASTUKSET 3. MUUT TARKASTUKSET JA KATSELMUKSET 4. TIETOJEN KÄSITTELY 5. RESURSSIT JA MITTARIT LIITE A. ERITYISKOHTEIDEN TARKASTUSVÄLIN MÄÄRITTÄMISEEN LIITE B. TAUSTA-AINEISTOA VALVOTTAVIEN ASUINRAKENNUSKOHTEIDEN MÄÄRITTÄMISEEN LIITE C. PALOTARKASTUSTEN MAKSULLISUUS Valvontasuunnitelman runko 1. VALVONTASUUNNITELMAN KÄSITE JA TARKOITUS 2. MÄÄRÄAIKAISET PALOTARKASTUKSET 2.1 ERITYISKOHTEIDEN PALOTARKASTUKSET 2.2 VALVONTAYHTEISTYÖ MUIDEN VIRANOMAISTEN JA TAHOJEN KANSSA 2.3 ASUINRAKENNUKSIEN JA NIIHIN VERRATTAVIEN KOHTEIDEN PALOTARKASTUKSET 2.4. VAPAA-AJAN ASUNTOJEN PALOTARKASTUKSET 3. MUUT TARKASTUKSET JA KATSELMUKSET 4. TIETOJEN KÄSITTELY 5. RESURSSIT JA MITTARIT LIITE A. ERITYISKOHTEIDEN TARKASTUSVÄLIN MÄÄRITTÄMISEEN

4 2. Määräaikaiset palotarkastukset 2.1 Erityiskohteiden valvonta Suurin osa palokuolemista sattuu asuinrakennuksissa. 100 % Palokuolleiden lukumäärä % 1 % 2 % 3 % N = % 80 % 60 % 40 % 20 % %-osuus 0 0 % Asuinrakennuk- Hoitoalan Myymälä-, Liikenteen Muut set rakennukset majoitus- ja ravitsemis- rakennukset ja muut ra- rakennukset kennukset Rakennustyyppien pääryhmä Tarkastusvälin määrittäminen Erityiskohteissa sattuu vain vähän menehtymisiä tai loukkaantumisia, tarkastusvälin lähtökohtana voidaan käyttää tulipalon aiheuttamien omaisuusvahinkojen riskiä. Keskimääräinen syttymistaajuustiheys [1/rakennus*a] 1,4E-02 1,2E-02 1,0E-02 8,0E-03 6,0E-03 4,0E-03 2,0E-03 0,0E+00 Liike Toimisto Hoitoala Kokoontumis Opetus Teollisuus Teollisuus- ja kauppavarastot Rakennus- ja irtaimistovahingon keskiarvo [ ] Liike Toimisto Hoitoala Kokoontumis Opetus Teollisuus Teollisuus- ja kauppavarastot Tulipalon todennäköisyys rakennuksessa yhden vuoden aikana Omaisuusvahingon keskiarvo

5 Tarkastusvälin määrittäminen Keskimääräinen omaisuusvahingon riski eri rakennustyyppiluokissa. Keskimääräinen riski [ /rakennus*a] Liike Toimisto Hoitoala Kokoontumis Opetus Teollisuus Teollisuus- ja kauppavarastot Tarkastusvälin määrittäminen Keskimääräinen omaisuusvahingon riski tarkemmalla jaottelulla Keskimääräinen riski [ /rakennus*a] Myymälärakennukset 12 Majoitusliikerakennukset 13 Asuntolarakennukset 14 Ravintolat yms. Liikerakennukset C Toimisto 21 Terveydenhuoltorakennukset 22 Huoltolaitosrakennukset Hoitoalan 23 Sosiaalitoimen muut rakennukset 24 Vankilat G Kokoontumis 51 Yleissivistävien oppilaitosten rak. 61 Energiantuotanto yms.rakennukset 691 Teollisuushallit 692 Teollisuus- ja pienteollisuustalot 699 Muut teollisuuden tuotantorakennukset Teollisuusrakennuks 711&712 Teollisuus- ja kauppavarastot

6 Tarkastusvälin määrittäminen Keskimääräinen omaisuusvahingon riski pinta-alaluokittain. Keskimääräinen riski [ /rakennus*a] m m m m m m2 >= m m m m2 Yli m m m m m2 >= m m m2 C D F G m2 Yli m2 Liikerakennukset Kerrosala [m 2 ] Hoitoalan rakennukset Tarkastusvälin määrittäminen Keskimääräinen omaisuusvahingon riski pinta-alaluokittain. Keskimääräinen riski [ /rakennus*a] m m2 >= m m m m m m m m m m m2 >= m m m2 >= m2 H J 711&712 Kerrosala [m 2 ] Teollisuusrakennukset Toimistorakennukset Kokoontumisrakennukset Opetusrakennukset Varastorakennukset

7 Tarkastusvälin määrittäminen Myymälärakennusten keskimääräinen omaisuusvahingon riski pintaalaluokittain. alle 400 m m m2 yli m2 Tarkastusvälin määrittäminen Teollisuusrakennusten keskimääräinen omaisuusvahingon riski pintaalaluokittain. Energiantuotannon yms. rakennukset Teollisuushallit Teollisuusja pienteollisuustalot Muut teollisuuden tuotantorakennukset

8 Tarkastusvälin määrittäminen Tarkastusvälin lähtökohtana on tilastollinen tarkastelu, jonka pohjalta jatketaan yksittäisen kohteen arviointia esim. seuraavasti: Arvioidaan suuronnettomuuden yhteiskunnallista vaikutusta ja suuronnettomuuden henkilöriskin mahdollisuutta Arvioidaan kohteen turvallisuuskulttuurin taso esim. auditoivalla/arvioivalla palotarkastuksella Huomioidaan kemikaalikohteiden erityispiirteet ja lainsäädäntö Omatarkastuslomakkeen käyttö? Pelastussuunnitelmatietojen täyttäminen nettiportaaliin? Kaikista kohderyhmistä ei pystytä tekemään tilastollista tarkastelua asiantuntija-arviota on käytetty lähtökohtana. Tarkastuskohteet voivat painottua esim. vuosittain johonkin kohderyhmään, jossa on havaittu riskejä tai johon kohdistetaan muutenkin esim. valtakunnallista turvallisuuskampanjointia. Erityiskohteiden valvonta Valvontasuunnitelmassa esitetään lähtökohta erityiskohteen tarkastusväliksi.

9 Erityiskohteiden valvonta Opetusrakennukset ja päiväkodit Erityiskohteiden valvonta Kokoontumis- ja liiketilat

10 Erityiskohteiden valvonta Teollisuus- ja varastorakennukset Maataloustuotantotilat Erityiskohteiden valvonta Liitetaulukko A5 Maataloustuotantotilat Palotarkastusten ohjeellinen väli Rakennusluokitus rakennuksen käyttötavan perusteella 1994 ympäristökeskuksen ympäristöluparajat 811, 819 Merlot palotarkastusluokka 141, 152, 153, 154, 155? ympäristöluvan alempi raja 60 erilliset viljankuivaamorakennukset - käyttöaste tiuhentaa tai harventaa tarkastusväliä 891, 892, 893, kk 6 kk 12 kk kk 24 kk 36 kk kk 60 kk 96 kk 120 kk

11 Liitetaulukko A6 Palotarkastusten ohjeellinen väli rakennuksen käyttötavan perusteella Erityiskohteiden valvonta Muiden kohteiden palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli Rakennusluokitus Merlot 3 kk 6 kk 12 kk 18 kk 1994 palotarkastus- 24 kk 36 kk 48 kk 60 kk 96 kk 120 kk luokka Toimistot ja työpaikkatilat koko, suojaustaso, ympärivuorokautinen käyttö? Palo- ja pelastustoimen rakennukset 721, 722, Rakennus ei kuulu mihinkään muuhun ryhmään, mutta on kytketty 13, hätäkeskukseen (esim. autohalli) - autom. pi tai sprinkleri Palo- ja räjähdysvaaralliset 182, 18 - kylmä jakeluasema, ei rakennuksia? 36 - jakeluasemat, esim. liikennemyymälät? 18 Seveso-kohteet ja muut vastaavat?? - Turvallisuusselvityslaitos?? 12 - Toimintaperiaatelaitos?? 18 - Lupalaitos?? 24 - Ilmoituslaitos?? 36 - Kemikaaliratapihat ja satamien vaarallisten aineiden kentät,?? 12 maaliikenteen logistiikkakeskukset* Kultturihistoriallinen rakennus 19 - tapauskohtainen harkinta, valtakunnallisesti tärkeät kohteet (Museovirasto?) - paikallisesti tärkeä kohde Muut rakennukset ja kohteet tapauskohtainen harkinta (esim. kaivokset, maanalainen rakentaminen, turvetuotantoalueet) * Trafissa määritelty kemikaaliratapihat, logistiikkakeskusten ja -maaliikenneterminaalien yhteydessä huomioitava ainakin toiminnan laajuus ja mahdollisten vaarallisten aineiden osuus tavaravirrasta Erityiskohteiden valvonta Kohderyhmä / vuoden 2011 aikana tarkastettavien kohteiden tarkastusvälit 3 kk 6 kk 12 kk 18 kk 24 kk 36 kk 48 kk 60 kk 96 kk 120 kk Yhteensä A1 A2 A3 A4 A5 A6 Rakennus ympärivuorokatuisessa käytössä Opetusrakennukset ja päiväkodit Kokoontumis- ja liiketilat Teollisuus- ja varastorakennukset Maataloustuotantotilat Muut kohteet Edellä esitetyllä jaolla arvioitiin vuosittaisten palotarkastusten määrän pysyvän samassa suuruusluokassa (max. ± 30 %).

12 Valvontasuunnitelman runko 1. VALVONTASUUNNITELMAN KÄSITE JA TARKOITUS 2. MÄÄRÄAIKAISET PALOTARKASTUKSET 2.1 ERITYISKOHTEIDEN PALOTARKASTUKSET 2.2 VALVONTAYHTEISTYÖ MUIDEN VIRANOMAISTEN JA TAHOJEN KANSSA 2.3 ASUINRAKENNUKSIEN JA NIIHIN VERRATTAVIEN KOHTEIDEN PALOTARKASTUKSET 2.4. VAPAA-AJAN ASUNTOJEN PALOTARKASTUKSET 3. MUUT TARKASTUKSET JA KATSELMUKSET 4. TIETOJEN KÄSITTELY 5. RESURSSIT JA MITTARIT 2. Määräaikaiset palotarkastukset 2.2 Valvontayhteistyö muiden viranomaisten ja tahojen kanssa Seuraavan kalenterivuoden aikana toteutetaan yhteistarkastuksia muiden viranomaisten ja tahojen kanssa seuraavalla tavalla Lyhyt kuvaus siitä kuinka ao. viranomaiset hoitavat valvontaa pelastustoimialueella ja miten pelastuslaitos osallistuu: Tukes. Esimerkiksi tähän kohtaan viittaus TUKESin alueelle suunnittelemiin tarkastuksiin (voivat olla mukana liitteenä), ja lyhyt kuvaus siitä kuinka pelastuslaitos osallistuu niihin. kunnan ympäristöviranomaiset / ympäristökeskus / ympäristölupavirasto rakennusvalvontaviranomaiset terveystarkastajat / tuotevalvonta poliisi tarkastuslaitokset aluehallintoviranomainen (sosiaali- ja terveyspalvelut?) työsuojelupiirit

13 Valvontasuunnitelman runko 1. VALVONTASUUNNITELMAN KÄSITE JA TARKOITUS 2. MÄÄRÄAIKAISET PALOTARKASTUKSET 2.1 ERITYISKOHTEIDEN PALOTARKASTUKSET 2.2 VALVONTAYHTEISTYÖ MUIDEN VIRANOMAISTEN JA TAHOJEN KANSSA 2.3 ASUINRAKENNUKSIEN JA NIIHIN VERRATTAVIEN KOHTEIDEN PALOTARKASTUKSET 2.4. VAPAA-AJAN ASUNTOJEN PALOTARKASTUKSET 3. MUUT TARKASTUKSET JA KATSELMUKSET 4. TIETOJEN KÄSITTELY 5. RESURSSIT JA MITTARIT LIITE A. TAUSTA-AINEISTO ERITYISKOHTEIDEN TARKASTUSVÄLIN MÄÄRITTÄMISEEN LIITE B. TAUSTA-AINEISTOA VALVOTTAVIEN ASUINRAKENNUSKOHTEIDEN MÄÄRITTÄMISEEN 2. Määräaikaiset palotarkastukset 2.3 Asuinrakennuksien ja niihin verrattavien kohteiden palotarkastukset Seuraavan kalenterivuoden aikana valvottavaksi suunniteltujen asuinrakennuskohteiden (kohde voi tarkoittaa vaikka vain yhtä asuntoa kerrostalossa) määrä. Kohderyhmä Tarkas tusväli 6 kk Tarkas tusväli 12 kk Tarkas tusväli 5 a Tarkas tusväli 10 a Tarkas tusväli 20 a 2011 tarkastettava t yhteensä (kpl) Kohteita yhteensä (kpl) 2010 mennessä toteutunut tarkastusväli (a) kunta 1 kunta 2 kunta 3

14 Tarkastusvälin määrittäminen Tarkasteluvälin määrittelyssä tärkein on riskiryhmien tunnistaminen, yksittäisen asunnon tarkkuudella. Edellyttää yhteistyötä sosiaaliviranomaisen kanssa. Tarkastusvälin määrittäminen Riskiryhmään kuuluvien tunnistamisessa voidaan käyttää hyödyksi uusimpia tutkimustuloksia, esim. PeO julkaisu 2/2009, Vakavia henkilövahinkoja aiheuttaneet tulipalot Pientaloissa palokuolleita asuntoa kohden kaksinkertainen määrä keskiarvoon verrattuna. Vuokra-asunnoissa palokuolleita asuntoa kohden kaksinkertainen määrä keskiarvoon verrattuna. Palokuoleman riski kasvaa, kun asunnon koko pienenee. Harvaan asutulla alueella (riskialue IV) palokuoleman riski on kolminkertainen keskiarvoon verrattuna Pienituloisilla henkilöillä (13080 /a) 10-kertainen palokuoleman riski

15 Riskiryhmän tunnistaminen Eronneilla/leskillä/yksinasuvilla suurin riski N = 440 Asumuserossa tai eronnut 20 % Leski 15 % Avo- tai avioliitossa 25 % Naimaton 40 % Vuosittaiset palokuolemat miljoonaa henkeä kohden Mies Nainen Keskimäärin N = Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Siviilisääty Vuosien tulipalojen uhrien siviilisäädyn prosentuaalinen jakauma. Riskiryhmän tunnistaminen Ikäryhmällä on vaikutus palokuoleman todennäköisyyteen Todennäköisyys FI, m GB, m GB, n 20 FI, n Ikä (v)

16 Tarkastusvälin määrittäminen Mosaic-luokittelu. Eri sosiaali-ekonomiseen luokkaan kuuluvissa ruuduissa on erilaiset onnettomuusprofiilit. Tarkastuksia voidaan keskittää ruutuaineiston pohjalta. Riskiryhmän tunnistaminen Sosiaalisin perustein vuokratuissa asunnoissa on 10-kertainen tulipalon todennäköisyys ja 150-kertainen palokuoleman todennäköisyys [Tampereen aluepelastuslaitoksen palontutkintaselvitys 1/2005, Kolme uhria vaatinut tulipalo Luhtaankatu 15:ssä Tampereella ja Tampereen kaupungin omistamien vuokra-asuntojen paloturvallisuusselvitys]

17 Toimivaltainen viranomainen Oikeuskanslerin päätös [Dnro OKV/8/50/2008] tukiasuntojen paloturvallisuudesta Tarkastusvälin määrittäminen Asuntojen omatarkastus, esim. tarkastuslomakkeen/vastauskuoren lähettäminen massapostina jollekin rajatulle alueelle, mukaan voi liittää valistusmateriaalia. Palautuslomakkeen tai sen puuttumisen pohjalta voidaan kohdentaa palotarkastuksia. Harvaan asutetut alueet painopisteenä, erityisesti riskiryhmiin kuuluvien asunnot. Muuton yhteydessä tehtävä tarkastus?

18 Valvontasuunnitelman runko 1. VALVONTASUUNNITELMAN KÄSITE JA TARKOITUS 2. MÄÄRÄAIKAISET PALOTARKASTUKSET 2.1 ERITYISKOHTEIDEN PALOTARKASTUKSET 2.2 VALVONTAYHTEISTYÖ MUIDEN VIRANOMAISTEN JA TAHOJEN KANSSA 2.3 ASUINRAKENNUKSIEN JA NIIHIN VERRATTAVIEN KOHTEIDEN PALOTARKASTUKSET 2.4. VAPAA-AJAN ASUNTOJEN PALOTARKASTUKSET 3. MUUT TARKASTUKSET JA KATSELMUKSET 4. TIETOJEN KÄSITTELY 5. RESURSSIT JA MITTARIT LIITE A. TAUSTA-AINEISTO ERITYISKOHTEIDEN TARKASTUSVÄLIN MÄÄRITTÄMISEEN LIITE B. TAUSTA-AINEISTOA VALVOTTAVIEN ASUINRAKENNUSKOHTEIDEN MÄÄRITTÄMISEEN 2. Määräaikaiset palotarkastukset 2.4 Vapaa-ajan asuntojen palotarkastukset Seuraavan kalenterivuoden aikana valvottavaksi suunniteltujen vapaa-ajan asuntojen määrä. Palokuolemien riski asuinrakennus vs. vapaa-ajan rakennus? oli 12 kuollutta vapaa-ajan asunnoissa tai vuokramökeissä Suomessa on arviolta mökkiä tms. 1,1 kuollutta per mökkiä vuodessa. Asunnoissa vastaava luku 2,8 per asuntoa [peo 2/2009, Vakavia henkilövahinkoja aiheuttaneet tulipalot ]. Tätä taustaa vasten mökit eivät ole valvontakäyntien ensisijaisia kohteita Lomamökkialueiden tarkastukset arvioitava kohdassa 2.1.

19 2.4 Vapaa-ajan asuntojen palotarkastukset Vapaa-ajan asuinrakennusten valvontakäynnit ovat luonteeltaan erilaisia kuin asuinrakennusten palotarkastukset. Vapaa-ajan asunnot sijaitsevat yleensä kaukana paloasemilta, joten vakituisen päivystävän henkilöstön käyttö edellyttää yleensä valmiussiirtoja tai muita järjestelyjä. Tässä osiossa tullee olemaan suuria alueellisia eroja. Vapaa-ajan asuinrakennusten valvonnassa voitaisiin hyödyntää: Nuohoojia palovaroitintarkkailussa. sivutoimiset/vpk tarkkailu/valistus, ei kuitenkaan virallinen tarkastus Omavalvonta tarkastuslomakkeella, palautus pelastuslaitokselle. Vuokramökeissä omistaja hoitaa? Valvontasuunnitelman runko 1. VALVONTASUUNNITELMAN KÄSITE JA TARKOITUS 2. MÄÄRÄAIKAISET PALOTARKASTUKSET 3. MUUT TARKASTUKSET JA KATSELMUKSET 4. TIETOJEN KÄSITTELY 5. RESURSSIT JA MITTARIT LIITE A. TAUSTA-AINEISTO ERITYISKOHTEIDEN TARKASTUSVÄLIN MÄÄRITTÄMISEEN LIITE B. TAUSTA-AINEISTOA VALVOTTAVIEN ASUINRAKENNUSKOHTEIDEN MÄÄRITTÄMISEEN

20 3. Muut tarkastukset ja katselmukset Tässä osiossa määritellään muut pelastuslaitoksen tekemät valvontakäynnit. Säännöllisten palotarkastusten lisäksi pelastuslaitos suorittaa tarvittaessa 1. erityisiä palotarkastuksia [vanhat ohjeet: pelastuslaki 34-38, palotarkastusohje 6] rakennusten tai rakennelmia käyttöönotettaessa seuraavissa kohteissa (oheinen lista on vain esimerkki, kukin laitos määrittelee itse rajaukset ) a. yli kolmekerroksiset rakennukset (pelastustie) b. kohteet joissa on väestönsuoja c. 2. jälkipalotarkastuksia [vanhat ohjeet: pelastuslaki 34-38, palotarkastusohje 8] 3. ylimääräisiä palotarkastuksia/pyydetyt palotarkastusket? [vanhat ohjeet: pelastuslaki 34-38, palotarkastusohje 7] esim. ravintoloiden iltatarkastukset yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa, yleisötilaisuudet, erikoistehosteiden käyttöilmoituksiin liittyvät tarkastukset 3. Muut tarkastukset ja katselmukset 4. vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavien laitosten tarkastuksia [kemikaaliturvallisuuslaki 27 ] 5. nestekaasun käyttölaitosten tai varastojen tarkastuksia [kemikaaliturvallisuuslaki 27, nestekaasuasetus 25 ] 6. öljylämmityslaitteistojen katsastukset ja tarkastuksia [asetus öljylämmityslaitteistoista 17, 20 ] 7. maanalaisten öljysäiliöiden sijoitusten tarkastuksia ennen säiliön peittämistä [asetus öljylämmityslaitteistoista 22 ] 8. räjähdetarvikekauppaa harjoittavien yritysten tarkastuksia [kemikaaliturvallisuuslaki 63 ] 9. suuronnettomuuksien ja väestönsuojelun varautumisjärjestelyiden tarkastuksia [vanhat ohjeet: pelastuslaki 51 ] 10. muita katselmuksia, kuten esim. rakennuksen käyttöönoton ennakkokatselmuksia.

21 Valvontasuunnitelman runko 1. VALVONTASUUNNITELMAN KÄSITE JA TARKOITUS 2. MÄÄRÄAIKAISET PALOTARKASTUKSET 3. MUUT TARKASTUKSET JA KATSELMUKSET 4. TIETOJEN KÄSITTELY 4.1 LUOTTAMUKSELLISTEN TIETOJEN KÄSITTELY 4.2 VALVONTATIETOJEN KÄSITTELY 5. RESURSSIT JA MITTARIT LIITE A. TAUSTA-AINEISTO ERITYISKOHTEIDEN TARKASTUSVÄLIN MÄÄRITTÄMISEEN LIITE B. TAUSTA-AINEISTOA VALVOTTAVIEN ASUINRAKENNUSKOHTEIDEN MÄÄRITTÄMISEEN 4. Tietojen käsittely 4.1. Luottamuksellisten tietojen käsittely Pelastuslaitos saanee tietoonsa uudistuvan pelastuslain 42 ja 89 6 momentin perusteella osoitteita, joissa asuu riskiryhmään kuuluvia ihmisiä. Näiden tietojen käsittely tulee olla luottamuksellista. Tässä osiossa pelastuslaitos määrittelee, ketkä käyttävät näitä tietoja muodostaessaan palotarkastuslistoja. Asuinrakennusten palotarkastuslistalle kirjataan kohteita muillakin perusteella, joten palotarkastuksen suorittaja ei tiedä että kohteessa asuu riskiryhmään kuuluva henkilö. Aineisto tulee säilyttää siten, ettei esim. muilla pelastuslaitoksen sisäisen verkon käyttäjillä ole mahdollisuutta päästä siihen käsiksi.

22 Kuvataan lyhyesti : 4. Tietojen käsittely 4.2 Valvontatietojen käsittely palotarkastuspöytäkirjojen arkistointimenettely mahdollisesti käytössä oleva palotarkastusohjelmisto 5. Resurssit ja mittarit Käytetään edellisen kalenterivuoden tietoja mittareiksi, niitä voisivat olla esim. Ennaltaehkäisevään työhön käytettävät henkilöstöresurssit. Päivätyöntekijät, jaoteltuna esim. johto, suunnittelijoiden ohjaus, palotarkastajat tai vastaavat, valistajat/turvallisuuskouluttajat. Jos monipuolinen työnkuva, ilmoitetaan vain ennaltaehkäisyyn käytettävät henkilötyövuodet. Työvuorojen panos, arvio tehtyjen suoritteiden perusteella. Voinee laskea jälkikäteen tehtyjen palotarkastusten perusteella, esim. 1 h jokaista palotarkastusta kohden? Tehtyjen valvontakäyntien määrä verrattuna valvontasuunnitelmaan. Alueen onnettomuuksien määrän kehittyminen. Ainakin tulipalojen ja palokuolemien määrä. Vaatinee 5-10 vuoden liukuvan keskiarvon, jotta tilastollisen sattuman osuus pienenee.

23 5. Resurssit ja mittarit Auditoivan/arvioivan palotarkastuksen riskiluvun kehittyminen? Laadunvalvonta lyhyt kuvaus aiheista, joissa alueella on yhteiset käytännöt/ohjeet? osaamisen kehittäminen (jälkikäteen kirjataan koulutukset?) palontutkinnassa havaittujen ilmiöiden hyödyntäminen asiakkailta saatu palaute nettiportaalista? Aluehallintoviranomaisen suorittama valvonta 23...Aluehallintovirasto valvoo pelastustoimen palvelujen saatavuutta ja tasoa toimialueellaan Ryhmätyö 1. Millä perusteilla tarkastusväliä voidaan muuttaa? Kohteen keskimääräisen tarkastusväli annetaan valvontasuunnitelmassa, samoin kuin tarkastusvälin suositeltu hajonta. 1.1 Minkä ympäristöön tai kohteeseen liittyvien tekijöiden voidaan ajatella lyhentävän tarkastusväliä? 1.2 Entä minkä ympäristöön tai kohteeseen liittyvien tekijöiden voidaan ajatella pidentävän tarkastusväliä? 1.3 Jos mainitsette turvallisuuskulttuurin, millä tekijöillä sitä arvioidaan?

24 Ryhmätyö 2. Palotarkastusten maksullisuus Pelastuslaitosten verkosto tekee kyselyn pelastuslaitosten taksoista, pois lukien palotarkastusten maksullisuus. 1. Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi alv 0 % Pelastusviranominaisen päätös vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavan laitoksen ilmoitukseen (390/ ja A59/99 41a) / kerta Vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavan laitoksen tarkastus (390/ ja A59/99 42) Muutostyön tarkastus (390/ , 27 ja A 59/99 47) Pelastusviranomaisen osallistuminen tarkastukseen jossa lupaviranomainen on turvatekniikan keskus (A59/99 38) 2. Öljylämmityslaitteistot, nestekaasuvarastot ja nestekaasun täyttö- ja käyttölaitokset alv 0 % Nestekaasun käyttölaitoksen tai varaston tarkastus (A 711/93 25 ja 61) / kerta Öljylämmityslaitteiston katsastus (A 1211/95 17) / kerta 4. Muut katselmukset ja tarkastukset alv 0 % Laskutuksessa veloitetaan erillisenä laitteen ja henkilötyön osuudet. Laitteiden veloitus: Yhden tunnin perusmaksu ja tunnin jälkeen lisäveloitus jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta. Henkilötyö tuntiveloituksena (alv 0 %). Mikäli tehtävässä on useampi kuin yksi henkilö, niin veloitus vain tehtävässä välttämättömän henkilöstön osuudelta. Km-korvaus sisältyy tuntiveloitukseen. Turva- ja merkkivalo, savunpoisto ja alkusammutuksesta sekä pelastusteistä tehtävät katselmukset Väestönsuojien käyttöönottotarkastukset Viljankuivaamon käyttöönottotarkastus Pellettijärjestelmän katselmus 3. Räjähdystarvikkeet pelastusviranomaisen osallistuessa alla mainittuihin tarkastuksiin Pelastusviranomaisen toimittama räjähdystarvikekauppaa harjoittavan liikkeen myymälähuoneiston, myymälävarastojen tai muiden räjähdystarvikevaraston tarkastus (390/ ja RäjA 473/93 91 Pelastusviranomaisen osallistuminen tarkastukseen jossa perustamisluvan antajana on ollut turvatekniikan keskus (390/ ) Päätös ilotulitteiden käytöstä, muulloin kun asetuksen sallimana aikana (390/25 91) Pelastusviranomaisen päätös ilmoitukseen räjähteiden tai palo- ja vaarallisten kemikaalien käytöstä erikoistehosteena (390/ ) Pelastusviranomaisen päätös ilmoitukseen pyroteknisten välineiden varastoinnista kaupan yhteydessä (390/ ) Muu pelastusviranomaisen käsiteltäväksi säädetyn tai määrätyn lupa- tai ilmoitusasian toimituskirja, ellei sen hintaa ole erikseen määrätty Ilotulitemyyntipäätös alv 0 % Rakennuksen käyttöönoton ennakkokatselmus Hormikatselmus 7. Kouluttaminen alv 0 % alv 23 % Koulutus / tunti Teorialuento / tunti Turvallisuuskurssi sisältäen teorian ja alkusammusharjoituksen (minilaskutus 10 henkilöä) / henkilö Alkusammutusharjoitus (minilaskutus 10 henkilöä) / henkilö Tulityökurssi / henkilö Valmistelua vaativa esitelmä/luento, virasto- ja osastopäälliköt, erityisasiantuntijat / tunti Muu koulutus, kuten tulityökurssi tai pelastussuunnitelman laadintakurssi / henkilö toimialueen ulkopuolella, matkat / tunti toimialueen ulkopuolella, matkat / km Muu, mikä? Ryhmätyö 2. Palotarkastusten maksullisuus 96. Eräiden suoritteiden maksullisuus Pelastuslaitos voi periä maksun tämän lain 79 :ssä tarkoitetun valvontasuunnitelman mukaisen palotarkastuksen suorittamisesta... Alueen pelastustoimen tulee määrätä suoritteistaan perimät maksut siten, että ne vastaavat suuruudeltaan enintään suoritteen tuottamisesta tai tehtävän hoitamisesta alueen pelastustoimelle aiheutuneita kustannuksia. Pitääkö taksan kattaa kaikki palotarkastamisesta aiheutuvat kulut? Riittääkö että taksa on osittain kulut kattava, johtaisiko se silloinkin mahdollisesti palotarkastusten laadun paranemiseen ja arvostuksen kasvuun? Huomioikaa mahdollisuuksien mukaan muiden viranomaisten käytännöt ja maksujen suuruudet miettiessänne seuraavia kysymyksiä.

25 Ryhmätyö 2. Palotarkastusten maksullisuus 2.1 Asuinrakennusten palotarkastukset, tulisiko niistä periä maksu ja jos pitäisi mitä suuruusluokkaa sen pitäisi olla? asuinrakennusten määräaikaistarkastus asuinrakennusten jälkipalotarkastus asuinrakennuksen käyttöönottotarkastus eli erityinen palotarkastus 2.2 Mitkä aiemmin esitettyjen taulukoiden A1-A6 kohdetyypit olisi syytä vapauttaa määräaikaisen palotarkastuksen maksusta? Entä jälki- tai erityisen palotarkastuksen maksullisuudesta? 2.3 Tulisiko pyydetystä palotarkastuksesta periä maksu? Ja jos pitäisi mitä suuruusluokkaa sen pitäisi olla? 2.4 Tulisiko valtakunnassa olla yhteneväinen maksuperuste? Mikä olisi maksun peruste, vakiotaksa, kohdetyypin mukaan vaihtuva taksa, kohteessa käytetyn ajan mukaan vaihtuva taksa, muu - mikä? Huomioidaanko matkakulut? Ryhmätyö 3. Mittarit ja seuranta Jotta voidaan arvioida onko valvontasuunnitelma tehty laadukkaasti ja onko onnettomuuksien ehkäisy tehokasta, pitää pystyä mittaamaan tehdyn työn tuloksia. Toisaalta valvontasuunnitelmaa pitää pystyä jatkossa uudelleen suuntaamaan, jotta toiminnan vaikuttavuus olisi mahdollisimman tehokasta. Tähän tarvitaan tietoa ja konkreettisia mittareita toimenpiteiden ja niiden suuntaamisen vaikuttavuudesta. Mittareiden tulisi toimia ainakin kolmesta näkökulmasta: pelastuslaitoksen oma toiminnan seuraaminen ja kehittäminen AVI:en tulee pystyä valvomaan pelastuslaitosten onnettomuuksia ehkäisevää työtä kokonaisnäkökulma, toimenpiteiden ja niiden suuntaamisen vaikuttavuus? Ja miten sitä mitataan?

26 Ryhmätyö 3. Mittarit ja seuranta 3.1 Millä mittareilla AVI voi arvioida valvontasuunnitelman toteutumista? seurattava asia miten sitä voidaan mitata mitä tietoa pitää kerätä, jotta sitä voidaan mitata onko tieto tällä hetkellä oikeasti kerättävissä 3.2 Millä konkreettisilla mittareilla pystytään arvioimaan onnettomuuksien ehkäisyn lähtötasoa, nykytilannetta? 3.3 Mitä konkreettisia mittareita voisi olla em. lisäksi tulevaisuudessa käytössä? 3.4 Missä em. mittareissa uuden valvontasuunnitelman vaikutusten odotetaan näkyvän? Siis pystytäänkö arvioimaan valvontasuunnitelman vaikuttavuutta? 3.5 Tarvittaisiinko PRONTOon tai palotarkastusohjelmistoon muutoksia? Mitä? Ryhmätyö 1 Ryhmä 1 A Naskali Jani Kanerva Ilpo SPEK Lang x Ryhmä 1 B Leppälä Pekurinen Kari SPEK Itkonen Lucenius Ryhmä 1 C Mutikainen Saarsalmi Karim SPEK Häyrinen x Jako ryhmiin Ryhmätyö 2 Ryhmä 2 A Ihamäki Huhtala Jamo SPEK Salonen x Ryhmä 2 B Aarnio Jari SPEK Saarenpää Laaksonen Rajaniemi Ryhmä 2 C Pajuluoma Olamo Jantunen Lepistö Tuomainen Ryhmätyö 3 Ryhmä 3 A Pursiainen Tillander Markkanen Turunen x Ryhmä 3 B Männikkö Tervo Nupponen Jäntti Talikka

Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden valvonta (A1)

Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden valvonta (A1) Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden valvonta (A1) Valvontakohteiden A1 luoaan kuuluvat kohteet, jotka ovat ympärivuorokautisessa käytössä. On huomioitava, että kiinteistössä yöpyvät eivät

Lisätiedot

Uuden pelastuslain muutoksia. Valvontasuunnitelma tulee palotarkastuskäytännöt muuttuvat

Uuden pelastuslain muutoksia. Valvontasuunnitelma tulee palotarkastuskäytännöt muuttuvat Pelastusalan neuvottelupäivät SN 28 Uuden pelastuslain muutoksia Valvontasuunnitelma tulee palotarkastuskäytännöt muuttuvat riskienhallintapäällikkö Jussi Rahikainen Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 8.12.2010

Lisätiedot

215, 219 221, 229 131 24 12 223, 229 24 222 24 231 24 239 121, 123, 129

215, 219 221, 229 131 24 12 223, 229 24 222 24 231 24 239 121, 123, 129 Valvontakohteiden tarkastusvälit 21.8.2015 Liite 2. Taulukko A1. Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli Keskussairaalat Muut sairaalat Terveyskeskusten

Lisätiedot

1. Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi alv 0 %

1. Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi alv 0 % Vahvistuspvm 27.1.2015 Sivu 1(3) Vantaa-Kerava-Tuusula-Järvenpää-Nurmijärvi-Hyvinkää-Mäntsälä- Pornainen PELASTUSLAITOKSEN VALVONNASTA TAI MUISTA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

Valvonta ja yhteistyö. Vesa-Pekka Tervo

Valvonta ja yhteistyö. Vesa-Pekka Tervo Valvonta ja yhteistyö Vesa-Pekka Tervo 22.11.2011 Lain rakenne 1 luku. Yleiset säännökset 2 luku. Jokaisen yleiset velvollisuudet 3 luku. Rakennusten ja muiden kohteiden turvallisuuteen liittyvät velvoitteet

Lisätiedot

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 Perusteet valvontakohteiden maksullisuudesta Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikelaitoksen johtosäännön 3 :n mukaisesti johtokunnan tehtävinä on mm. ohjata ja

Lisätiedot

Pelastustoimi ja kulttuurihistorialliset kohteet

Pelastustoimi ja kulttuurihistorialliset kohteet SPEK - Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus Pelastustoimi ja kulttuurihistorialliset kohteet riskienhallintapäällikkö Jussi Rahikainen Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 21.9.2011 Sokos Hotel Presidentti

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2014

VALVONTASUUNNITELMA 2014 Laatija JARI LEPISTÖ Hyväksyjä PELASTUSJOHTAJA Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 2010-11-02 Viimeksi tallennettu 2014-01-24 11.01 Version 1.0 Tulostettu 2014-01-28 VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2016

VALVONTASUUNNITELMA 2016 Laatija PENTTI UKKOLA Hyväksyjä JARMO MYLLYMÄKI Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 2.2.2016 Viimeksi tallennettu 2/2/2016 7:58 AM Version 1.0 Tulostettu 2016-02-02 VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

LUP toiminnasta 2013

LUP toiminnasta 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ajankohtaisasioita Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueen nuohoojien opintopäivä 29.11.2012 Fiskars V-P Ihamäki

Lisätiedot

Perusmaksu (sisältää 2h työtä)

Perusmaksu (sisältää 2h työtä) A. VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISTEN VALVONTA- JA TARKASTUSTEHTÄVIEN MAKSUT Asuinrakennusten palotarkastukset, veloitukset Perusmaksu Tuntiveloitus (alv. 0%) Yleinen palotarkastus - - Jälkipalotarkastus -

Lisätiedot

Valvontakohteiden tarkastusvälit

Valvontakohteiden tarkastusvälit Valvontakohteiden tarkastusvälit.1.2018 Taulukko A1. Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli Rakennusluokitus 1994 kk kk kk kk kk 96 kk 0 kk Keskussairaalat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh 22.09.2016 Sivu 1 / 1 3883/2016 02.05.00 37 Taksat ja maksut Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh. 09 816 26840 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta

Lisätiedot

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusalan neuvottelupäivät SN27 9. 11.12.2009, Silja Serenade Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet tulipalot

Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet tulipalot Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet tulipalot 1 Tulipalojen syitä Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet palot Kuuma tai hehkuva esine tai tuhka Aineisto-ongelmia Kipinä tai kekäle tulisijasta tai hormista

Lisätiedot

Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta

Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta v. 1.2, 23.6.2011 Ohje on toistaiseksi keskeneräinen seuraavien aihealueiden osalta: Asuinrakennusten palotarkastukset Muu valvonta Edellä mainittuja aihealueita

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN VALVONTA 2014 2 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Hyväksyntä, muutokset ja päivitykset Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET Lähteet: Maatilojen palontorjunta, FK Finanssialan Keskusliitto http://www.satapelastus.fi/onnettomuuksienehkaisy/valvontatoiminta.html Valvontapäällikkö

Lisätiedot

Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Valvonnan tila (2015 ja 2016)

Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Valvonnan tila (2015 ja 2016) Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät 2016 Valvonnan tila 2012-2014 (2015 ja 2016) 1 Pelastuslain uudistamiselle 2011 asetetut tavoitteet onnettomuuksien ehkäisyyn liittyen Silloiseen hallitusohjelmaan

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos johtokunta

Valvontasuunnitelma 2015. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos johtokunta Valvontasuunnitelma 2015 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos johtokunta 16.12.2014 2 Sisällysluettelo 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS 3 2. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 4 2.1 Yritysten

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2015-2016

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2015-2016 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Valvontasuunnitelma 2015-2016 Hyväksytty: 19.1.2015 Matti Koivisto vs. pelastusjohtaja 2 Sisällysluettelo KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2016. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta

Valvontasuunnitelma 2016. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta Valvontasuunnitelma 2016 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta 16.12.2015 2 Sisällys 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS...3 2. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU...4 2.1 YRITYSTEN JA LAITOSTEN

Lisätiedot

Rakennuspalojen omaisuusvahinkoriskin ennakointi

Rakennuspalojen omaisuusvahinkoriskin ennakointi TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Rakennuspalojen omaisuusvahinkoriskin ennakointi Palotutkimuksen päivät 2015 Antti Paajanen, Tuula Hakkarainen ja Kati Tillander Johdanto Onnettomuusvahingot pelastustoimen

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN VALVONTA 2015. Keski-Uudenmaan valvontasuunnitelma pelastuslaitoksen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman valmistelee ja ylläpitää Turvallisuuspalvelun

Lisätiedot

SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma. Voimaan 1.1.2013 lukien

SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma. Voimaan 1.1.2013 lukien SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma Voimaan 1.1.2013 lukien Sisällysluettelo: VALVONTASUUNNITELMA... 3 1. Määritelmät... 3 2. Valvontasuunnitelman tarkoitus... 5 3. Valvontatoimenpiteiden

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIITTEET:

Sisällysluettelo LIITTEET: Sisällysluettelo LIITTEET: 1. Valvontasuunnitelman tarkoitus 2. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu ja dokumentointi 2.1 Yritysten ja laitosten määräaikaiset palotarkastukset 2.2 Asuinrakennuksien ja niihin

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 4 1.1 Yleistä pelastuslaitoksen valvontatoiminnasta 4 1.2 Valvontatoiminnan päämäärät, tavoitteet ja toteutus 6 1.3 Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uusimaa Department for Rescue Services

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2012

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2012 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Valvontasuunnitelma 2012 Hyväksytty: 2.7.2012 Jaakko Pukkinen pelastusjohtaja 2 Sisällysluettelo MÄÄRITELMÄT... 3 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS...

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013 ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013 www.espl.fi Sisällysluettelo 1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 1 2 VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU... 2 2.1 VALVONTAKOHTEIDEN MÄÄRÄAIKAISET PALOTARKASTUKSET...

Lisätiedot

Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot Kati Tillander, VTT Esa Kokki, Pelastusopisto Tuuli Oksanen, VTT

Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot Kati Tillander, VTT Esa Kokki, Pelastusopisto Tuuli Oksanen, VTT Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot Kati Tillander, VTT Esa Kokki, Pelastusopisto Tuuli Oksanen, VTT Palotutkimuksen päivät 25-26.8.2009 Tausta Liittyy hankkeeseen Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014 VALVONTASUUNNITELMA 2014 Pelastuslautakunta 14.11.2013 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ; VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 2. KÄYTETYT TERMIT... 4 3. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 2014... 6 3.1 Säännöllisen valvontavälin

Lisätiedot

Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa

Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa 1 Pelastuslaki 78 Pelastuslaitoksen valvontatehtävä Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava 2 luvun (Yleiset velvollisuudet) ja 3 luvun (Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Omavalvonta osana valvontatoimintaa 1 Pelastuslaki 78 Pelastuslaitoksen valvontatehtävä Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava 2 luvun (Yleiset

Lisätiedot

1. Viranomaistoiminta, ei arvonlisäveroa

1. Viranomaistoiminta, ei arvonlisäveroa 1. Viranomaistoiminta, ei arvonlisäveroa Pelastuslain (379/2011) 96 mukaan pelastuslaitos voi periä maksun 1) pelastuslain 79 :ssä tarkoitetun valvontasuunnitelman mukaisen palotarkastuksen tai muun valvontatoimenpiteen

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisyn kehittäminen. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200

Onnettomuuksien ehkäisyn kehittäminen. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200 Onnettomuuksien ehkäisyn kehittäminen Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200 Onnettomuuksien ehkäisyn työryhmäraportin lähtötiedot Pelastuslaitoksien näkemyksiä ja kehittämistarpeita kartoitettiin

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2018

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2018 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Valvontasuunnitelma 2018 Päivitetty: 7.2.2018 Jouni Leppälä pelastuspäällikkö 2 Sisällysluettelo KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS...

Lisätiedot

PELASTUSLAITOKSEN PALVELUMAKSUT

PELASTUSLAITOKSEN PALVELUMAKSUT PELASTUSLAITOKSEN PALVELUMAKSUT Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan päätös 17.12.2015, 39. 2 PELASTUSLAITOKSEN LASKUTUSTAKSAT 1. HENKILÖSTÖN TUNTIVELOITUS - päällystö - alipäällystö - miehistö - sopimuspalokuntalainen

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012 KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen

Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät 14.-16.12.2016, Silja Symphony Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi pelastustoimen strategia

Lisätiedot

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Anssi Kuhlman Taustaa Pelastuslaki 379/2011 27 Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtävät Alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta,

Lisätiedot

Onko tulipalo erilainen Turussa kuin Tampereella? Miten varmistetaan palvelujen ja tarkastustoiminnan yhdenmukaisuus?

Onko tulipalo erilainen Turussa kuin Tampereella? Miten varmistetaan palvelujen ja tarkastustoiminnan yhdenmukaisuus? Onko tulipalo erilainen Turussa kuin Tampereella? Miten varmistetaan palvelujen ja tarkastustoiminnan yhdenmukaisuus? Paloturvallisuuspäivät 2017 Mika Viljanen 13.12.2017 Pelastustoimen uudistus 1. Pelastuslain

Lisätiedot

Vakavia henkilövahinkoja aiheuttaneet tulipalot

Vakavia henkilövahinkoja aiheuttaneet tulipalot Vakavia henkilövahinkoja aiheuttaneet tulipalot 2007 2008 Palotutkimuksen päivät 2009 Espoo 25.-26.8.2009 Esa Kokki erikoistutkija, FT Pelastusopisto esa.kokki@pelastusopisto.fi www.pelastusopisto.fi Jarkko

Lisätiedot

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA, JAOSTON JOHTOKUNTA Liiton puheenjohtaja, pelastusjohtaja Jari Sainio, Varsinais-Suomen pelastuslaitos Turku (2014-2017) Jaoston puheenjohtaja

Lisätiedot

Marja-Vantaa odotuksia ja uusia haasteita

Marja-Vantaa odotuksia ja uusia haasteita Marja-Vantaa odotuksia ja uusia haasteita TURVALLINEN JA EHEÄ SUOMI maakunnista kaupunkeihin ja kyliin 25.1.2012, Lahti Jyrki Landstedt, pelastusjohtaja vs. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Taustaa Rakentamisen

Lisätiedot

Pelastustoimi ja pelastuslaitos

Pelastustoimi ja pelastuslaitos Pelastustoimi ja pelastuslaitos Päijät-Hämeen pelastuslaitos Marjo Oksanen marjo.oksanen@phpela.fi Pelastustoimen tehtävänjako Sisäasiainministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuus. Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö

Rakennusten paloturvallisuus. Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö Rakennusten paloturvallisuus Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö www.pelastustoimi.fi https://prontonet.fi/ Kaikki tulipalot 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2001-2003 keskiarvo

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2016

Valvontasuunnitelma 2016 Valvontasuunnitelma 2016 Sisällys 1. Valvontasuunnitelman tarkoitus... 2 1.1 Valvontasuunnitelmasta tiedottaminen... 3 2. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu... 3 2.1 Valvontakohteiden määräaikaiset palotarkastukset...

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2012 2013

VALVONTASUUNNITELMA 2012 2013 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Johtokunta 12.6.2012 49 VALVONTASUUNNITELMA 2012 2013 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään suoritettavat

Lisätiedot

Kohti yhtenäisempää säädöstulkintaa rakenteellisen paloturvallisuuden ohjauksessa

Kohti yhtenäisempää säädöstulkintaa rakenteellisen paloturvallisuuden ohjauksessa Kohti yhtenäisempää säädöstulkintaa rakenteellisen paloturvallisuuden ohjauksessa Jan Meszka 8.11.2017 Rakenteellisen paloturvallisuuden ohjaus ja neuvonta osana pelastuslaitoksen työtä Pelastuslaki: 27

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuria kehittävä valvonta TuKeVa II -tutkimushanke väliseminaari Keskuspelastusasema Helsinki Anne Koivisto

Turvallisuuskulttuuria kehittävä valvonta TuKeVa II -tutkimushanke väliseminaari Keskuspelastusasema Helsinki Anne Koivisto Turvallisuuskulttuuria kehittävä valvonta TuKeVa II -tutkimushanke 28.3.2012 väliseminaari Keskuspelastusasema Helsinki Anne Koivisto 1 Mikä on TuKeVa II? PSR-avustuksella toteutettava Turvallisuuskulttuuria

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2015

VALVONTASUUNNITELMA 2015 Laatija JARI LEPISTÖ Hyväksyjä PELASTUSJOHTAJA Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 2014-12-02 Viimeksi tallennettu 2014-12-08 16.12 Version 1.0 Tulostettu 2015-01-08 VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2016

VALVONTASUUNNITELMA 2016 VALVONTASUUNNITELMA 2016 Pelastuslautakunta 3.12.2015 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ; VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 2. KÄYTETYT TERMIT... 4 3. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 2015... 6 3.1 Säännöllisen valvontavälin

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS TILASTOKIRJA 2014

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS TILASTOKIRJA 2014 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS TILASTOKIRJA 214 Sisällysluettelo Tehtävämäärien kehitys... 3 Henkilövahingot... 5 Onnettomuuksien ehkäisy... 7 Alkusammutuksen vaikutus... 8 Erheelliset paloilmoitukset

Lisätiedot

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Matti Orrainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Onnettomuuksien ehkäisy 2012 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja UPL 9.2.2012 Onnettomuuksien ehkäisy Katto-

Lisätiedot

PALOKLUSTERI Tapio Aaltonen paloinsinööri

PALOKLUSTERI Tapio Aaltonen paloinsinööri PALOKLUSTERI 4.5.2017 1 Tapio Aaltonen paloinsinööri Pelastuslaitoksen tehtävät (Pelastuslaki 379/2011) Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan: 1) pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 14.2.2013 25.11.2011 3 Palvelualueiden keskinäinen toiminta Onnettomuuksien ehkäisy Ensihoito Pelastustoiminta

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014 ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014 www.espl.fi Sisällysluettelo 1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 1 2 VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU... 2 2.1 VALVONTAKOHTEIDEN MÄÄRÄAIKAISET PALOTARKASTUKSET...

Lisätiedot

26.11.2012. Yrityksen tapoja suhtautua turvallisuuteen

26.11.2012. Yrityksen tapoja suhtautua turvallisuuteen Yritysturvallisuus 2012 Yritysturvallisuus Turvallisuus yrityksessä: -riskien hallinta -henkilöturvallisuus -paloturvallisuus -tietoturva -taloudellinen turvallisuus -ympäristöturvallisuus -väestönsuojelu

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 18.2.2015

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 18.2.2015 2015 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 18.2.2015 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 2 KÄYTETYT TERMIT... 6 3 VALVONTASUUNNITELMA... 9 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 9 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

Uudet valvontamenetelmät

Uudet valvontamenetelmät Omavalvonta ja aluevalvonta Länsi- Uudenmaan Pelastuslaitoksella Uudet valvontamenetelmät Valvontasuunnitelman myötä otetaan käyttöön uusia menetelmiä asuinrakennusten valvontaan Omavalvonta on kehitetty

Lisätiedot

Työryhmä: Asiantuntijat: Ismo Kärkkäinen (Jani Jämsä varalla), Pelastusopisto Jari Laine, AVI

Työryhmä: Asiantuntijat: Ismo Kärkkäinen (Jani Jämsä varalla), Pelastusopisto Jari Laine, AVI Valvonnan käsikirja Työryhmä: Marjo Oksanen, Päijät-Hämeen pelastuslaitos, pj Mika Laitinen, Keski-Suomen pelastuslaitos Päivi Kylänen, Lapin pelastuslaitos Tanja Seppälä, Helsingin pelastuslaitos Jari

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

Erheelliset paloilmoitukset

Erheelliset paloilmoitukset Erheelliset paloilmoitukset Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 19.-20.11.2013 Helsinki Jaana Rajakko Kauppalehti.fi 13.11.2013 Lentoposti.fi 19.10.2013 Pelastustoimen tehtävistä noin joka viides on

Lisätiedot

PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013

PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013 TIEDOTE 1 (6) 2/2013 31.5.2013 PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013 Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toinen tiedote Edessäsi on Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toinen tiedote.

Lisätiedot

Varanto valvontasovellus. Matti Sipilä Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät 10.11.2015

Varanto valvontasovellus. Matti Sipilä Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät 10.11.2015 Varanto valvontasovellus Matti Sipilä Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät 10.11.2015 Varanto vaiheittain MERLOT ja WISEMASTER - tiedot PRONTO - tiedot Hätäilmoitustiedot (ERICA) Sähköinen asiointi Turvallisuusviestintä

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA 2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 4 1.1 Yleistä pelastuslaitoksen valvontatoiminnasta 4 1.2 Valvontatoiminnan päämäärät, tavoitteet ja toteutus 6 1.3 Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUDEN TUTKIMUSOHJELMA Turvatekniikan keskus (TUKES)

PALOTURVALLISUUDEN TUTKIMUSOHJELMA Turvatekniikan keskus (TUKES) PALOTURVALLISUUDEN TUTKIMUSOHJELMA Turvatekniikan keskus (TUKES) TAUSTASELVITYKSET SÄHKÖLAITTEIDEN PALO-OMINAISUUDET Sähköpalojen henkilöja omaisuusvahingot 3/1997 * Palonsyyntutkinnan kehittäminen ja

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2014

VALVONTASUUNNITELMA 2014 Valvontasuunnitelma 2014 Keski-Suomen pelastuslaitos - Sivu 1 VALVONTASUUNNITELMA 2014 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään

Lisätiedot

VTT:n sarjat 6 % Tieteelliset artikkelit 15 % Muut julkaisut 39 % Konferenssiesitelmät 40 % 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234 12345678901234

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA 2017 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 4 1.1 Yleistä pelastuslaitoksen valvontatoiminnasta 4 1.2 Valvontatoiminnan päämäärät, tavoitteet ja toteutus 6 1.3 Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Riskienarvioinnin kehittämisen ajankohtaiset asiat

Riskienarvioinnin kehittämisen ajankohtaiset asiat Riskienarvioinnin kehittämisen ajankohtaiset asiat Kati Tillander Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät 18-19.11.2014 Riskienarvioinnin kehittäminen Palvelujen kohdentamisen peruselementit ovat tarkempi

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Lapin pelastuslaitos

VALVONTASUUNNITELMA. Lapin pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA Lapin pelastuslaitos Pelastuslautakunta 31.1.2012 / 7 Pelastuslautakunta 7.3.2013 / 20 Pelastuslautakunta 11.3.2014 / 6 Pelastuslautakunta 6.3.2015/ 10, Liite nro 8 2 Hyväksyntä, muutokset

Lisätiedot

Yhteenveto kynttilöiden sytyttämistä tulipaloista vuosina 2000-2002

Yhteenveto kynttilöiden sytyttämistä tulipaloista vuosina 2000-2002 1 (12) Yhteenveto kynttilöiden sytyttämistä tulipaloista vuosina 2000-2002 Sisältö Sisältö... 1 1 Johdanto... 2 1.1 Tausta... 2 1.2 Tilastoaineisto... 2 2 Kynttilästä syttyneiden tulipalojen lukumäärä...

Lisätiedot

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Yleisötapahtuman turvallisuus Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Sisältö Lainsäädäntö Lupamenettely käytännössä Viranomaisten laatimia ohjeita Yleisötilaisuuden määritelmä ITSE TAPAHTUMANJÄRJESTÄJÄNÄ

Lisätiedot

K A I K K I E N J A L O I S S A NOVA KASETTIMATOT

K A I K K I E N J A L O I S S A NOVA KASETTIMATOT K A I K K I E N J A L O I S S A NOVA KASETTIMATOT ENSIVAIKUTELMAN TEKEMISEEN EI SAA KOSKAAN UUTTA MAHDOLLISUUTTA Hyvin suunniteltu ja toimiva sisääntuloalue antaa ihmisille mielikuvan yrityksestä tai rakennuksesta.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

Hoitolaitosten ja erityisryhmien paloturvallisuus

Hoitolaitosten ja erityisryhmien paloturvallisuus Hoitolaitosten ja erityisryhmien paloturvallisuus Johtaja Ilkka Horelli Lounais-Suomen aluehallintovirasto 4.9.2015 1 Esityksen sisältö: 1) Tulipalo Turun yliopistollisen keskussairaalan A-sairaalassa

Lisätiedot

Yleisötapahtuman turvallisuus. Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää

Yleisötapahtuman turvallisuus. Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää Yleisötapahtuman turvallisuus Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 30.3.2017 Hyvinkää Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää Vantaa Tuusula Kerava Järvenpää Pornainen Nurmijärvi

Lisätiedot

Kuvista B1 ja B2 nähdään, että syttymistaajuus asuntoa kohden on korkein erillisissä pientaloissa.

Kuvista B1 ja B2 nähdään, että syttymistaajuus asuntoa kohden on korkein erillisissä pientaloissa. Ignition frequency [1/a*flat] Ignition frequency [1/m 2 a] Ignition frequency [1/a*inhabitant] Liite 9. Tausta-aineistoa liittyen asuinrakennusten riskeihin Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet,

Lisätiedot

Rakennusluvat. Rakennuslupien kuutiomäärä väheni selvästi elokuussa. 2009, elokuu

Rakennusluvat. Rakennuslupien kuutiomäärä väheni selvästi elokuussa. 2009, elokuu Rakentaminen 2009 Rakennusluvat 2009, elokuu Rakennuslupien kuutiomäärä väheni selvästi elokuussa Elokuussa 2009 rakennuslupia myönnettiin yhteensä 2,3 miljoonalle kuutiometrille, mikä on runsaan neljänneksen

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014 2014 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 2 KÄYTETYT TERMIT... 6 3 VALVONTASUUNNITELMA... 9 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 9 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA

Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA 2017 2018 Sisällysluettelo LIITTEET: 1. Valvontasuunnitelman tarkoitus 2. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu ja dokumentointi 2.1 Yritysten ja laitosten

Lisätiedot

Palonehkäisyn uudet tuulet

Palonehkäisyn uudet tuulet pelastuslain (ja rakentamismääräysten) muutokset esitys FinnSec-messuilla 13.10.2011 Rakentamisen ja paloturvallisuuden perussäädökset uusiutuivat tänä vuonna Rakentamismääräyskokoelman osa E1 - Rakennusten

Lisätiedot

ERHEELLISET PALOILMOITUKSET - TILASTOKATSAUS (TILANNE

ERHEELLISET PALOILMOITUKSET - TILASTOKATSAUS (TILANNE ERHEELLISET PALOILMOITUKSET - TILASTOKATSAUS (TILANNE 3.11.2011) ERHE-SEURANTAHANKKEEN OHJEISTUS ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN MAKSULLISUUDESTA Kati Tillander Kaikkien tehtävien lkm [kpl] KAIKKI TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 12.10.2012 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Lahden seudun rakennusvalvonnan mukaan Lahteen rakennettiin vuoden 2011 aikana uutta kerrosalaa yhteensä

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2015

VALVONTASUUNNITELMA 2015 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Pelastusjohtajan 5.1.2015 hyväksymä VALVONTASUUNNITELMA 2015 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS

ASUINRAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS ASUINRAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS 12.9.2012, Kirkkotorin koulutuskeskus, Oulu 12.9.2012 1 OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS ALUEELLINEN PELASTUSLAITOS VUODESTA 2004 ALKAEN - 16 kuntaa - 273 000 asukasta

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA

Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA 2018-2019 Sisällysluettelo 1. Valvontasuunnitelman tarkoitus 2. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu ja dokumentointi 2.1 Yritysten ja laitosten määräaikaiset

Lisätiedot