Toimintakertomus ja tilinpäätös (TKTP) 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus ja tilinpäätös (TKTP) 2011"

Transkriptio

1 Toimintakertomus ja tilinpäätös Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymähallituksessa (7 ) Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymävaltuustossa (5 )

2 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2 / 64 Sisältö 1 Kuntayhtymän johtajan / rehtorin katsaus Ammattikorkeakoulun hallinto ja johtaminen Hallinto Operatiivinen johtaminen Hallinnon ja johtamisen painopistealueet vuonna Seuranta, arviointi ja raportointi Toimintapolitiikka ja strategiset linjaukset Tilinpäätös, talous ja rahoitus Talouden ydinasioiden toteutuminen vuonna Kuntayhtymän talouden hallinta Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Taseet 2011 ja 2010 sekä taseen tunnusluvut Investointiosa Kuntayhtymän hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Käyttötalousosan ja investointiosan toteutuminen Toteutumisvertailut Käytetyt kirjanpitokirjat Tilinpäätöksen liitetiedot Kuntayhtymän selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Liitteet... 45

3 Toimintakertomus ja tilinpäätös 3 / 64 1 Kuntayhtymän johtajan / rehtorin katsaus Savonia sai toiminnastaan arvostetun eurooppalaisen Recoqnized for Excellence -tunnustuksen. Tunnustus oli harvinainen ja teki samalla korkeakouluhistoriaa. Savonia oli ensimmäinen suomalainen korkeakoulu, mukaan lukien yliopistot, joka on saanut kyseisen palkinnon. Lisäksi mm. Tulevaisuuden Tuotteet -konsepti palkittiin KONSTA-palkinnolla innovaatiokilpailussa ja ytiimi palkittiin liikeidea- ja yritysyhteistyökilpailussa, jossa opiskelijat ratkaisivat aitoja yrityslähtöisiä kehittämistehtäviä. Savoniassa, kuten koko ammattikorkeakoulusektorilla, on suuria muutoshaasteita. Uudistuva ammattikorkeakoululaki tulee muuttamaan mm. ammattikorkeakoulujen rahoitusta, taloutta sekä ylläpitomallia. Savonian tuleviin uudistuksiin liittyy myös toimintojen keskittäminen Microkadun kampukselle Kuopiossa sekä ISAT- ja UEF-yhteistyön syveneminen. Aloituspaikkaleikkaukset ja koulutusohjelmien lakkautumisesitykset ovat aiheuttaneet henkilöstössä epävarmuutta. Muutoshaasteiden edessa kiinnitettiin huomioita henkilöstön jaksamiseen. Sisäisessä tiedottamisessa huomioitiin koko henkilöstön tiedonsaanti ja hyödynnettiin videoneuvotteluyhteyksiä. Lisäksi huomioitiin henkilöstön tarve keskustella muutokseen liittyvistä asioista. Vuoden 2011 aikana Savonia-ammattikorkeakoulun Microkadun kampuksen suunnittelutyö eteni. Myös suuhygienistikoulutuksen tilat Itä-Suomen yliopiston (UEF) Kuopion kampuksella lähtivät rakentumaan vuoden aikana. ISAT-yhteistyössä on edetty yhteisten painoalojen (hajautetut energiaratkaisut, väljästi asutun alueen hyvinvointipalvelut ja -tuotteet ja Venäjä-osaaminen) osalta. Opetuksen ja TKI:n osalta on käynnistetty yhteistä koulutusta, toteutettu TKI-toimintaa ja panostettu sekä opiskelijoiden ristiinopiskelumahdollisuuksiin että henkilöstön yhteistyöhön. Kansainvälisyyteen panostettiin strategisten kumppaneiden kanssa. OKM:lle annattava palaute lähti ISAT:ssa ristiriitaisena koulutusohjelmien vastuujaon osalta. Erityisesti musiikin koulutuksen vastuunjaossa ei päästy yhteiseen esitykseen. Itä-Suomen yliopiston kanssa Savonia tekee tiivistä yhteistyötä koulutuksessa ja TKI-työssä. ISAT/UEF yhteistyön osalta tehtiin suunnitelmat tukipalveluyhteistyöselvityksestä. Viestintäpalveluiden henkilöstöresurssia lisättiin rekrytoimalla viestintäpäällikkö. Savonian graafinen ilme uudistettiin suunnitelman mukaisesti, ja otettiin käyttöön syksyn 2011 aikana. Sisäistä viestintää kehitettiin etenkin Santran (intranet) kautta, joka uudistettiin uuden graafisen ilmeen käyttöönoton yhteydessä. Ulkoista viestintää kehitettiin mm. muuttamalla sidosryhmälehti Savonian Sanomat sähköiseksi ja uudistamalla sen ulkoasua. Opiskelijat ja sidosryhmät ovat pääosin Savonian toimintaan tyytyväisiä ja vetovoima on hieman kasvanut. Varkauden kampuksen osalta opiskelijavetovoima on selvästi muita heikompi. Opetuksen sekä tutkimus- ja kehitystyön prosessien tehostamis- ja kehittämistoimet näkyvät erinomaisena opintopistesuoritusmäärinä, TKI-opintopisteiden reiluna kasvuna ja maksullisen palvelutoiminnan hyvällä tasolla pysymisenä. Huolestuttavana

4 Toimintakertomus ja tilinpäätös 4 / 64 voidaan pitää alhaista tutkintojen lukumäärää. Tämä näkyy talouden osalta kustannustehokkuuden laskuna. Tutkinnon hinta on kääntynyt kasvuun. Kansainvälisyystavoitteet ovat varsin haasteelliset ja tavoitteisiin päästään vain osin. Positiivista on henkilöstön kiinnostus kielikoulutukseen. Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän ja samalla myös Savonia-ammattikorkeakoulun talous ja rahoitus oli vuoden 2011 osalta terve ja hyvässä kunnossa, vaikkakin kannattavuutta kuvaava tilikauden tulos aleni selvästi edellisvuodesta ja jäi myös vuoden 2011 budjetoidusta tavoitteesta. Kuntayhtymän/ammattikorkeakoulun toimintatuotot olivat 54,4 milj. euroa, toimintakulut 52,2 milj. euroa, vuosikate positiivinen 3,1 milj. euroa ja tilikauden tulos positiivinen +1,5 miljoonaa euroa. Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän ja Savoniaammattikorkeakoulun kannattavuus on edelleen hyvä, rahoitusrakenne hyvin vahva ja maksuvalmius erinomainen. Investointien toteutunut määrä vuonna 2011 oli maltillinen 1,8 milj. euroa. Suurimmat investointihankinnat olivat tietohallinnon laite- ja järjestelmähankinnat, toimitiloihin tehdyt varusteluhankinnat ja tekniikan koulutusalan laitehankinnat. Vuosi 2011 oli ammattikorkeakoulun 18. ja kuntayhtymän 16. toimintavuosi. Kiitän lämpimästi kuntayhtymämme luottamushenkilöitä, ammattikorkeakoulun hallitusta ja johtoa, sidosryhmiemme edustajia sekä erityisesti henkilöstöämme ja opiskelijoitamme vuoden 2011 tuloksekkaasta toiminnasta. VELI-MATTI TOLPPI kuntayhtymän johtaja / rehtori

5 Toimintakertomus ja tilinpäätös 5 / 64 2 Ammattikorkeakoulun hallinto ja johtaminen 2.1 Hallinto Kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti yhtymävaltuustoon kuuluu 17 edustajaa. Kuntayhtymän valtuusto piti vuoden 2011 aikana neljä kokousta. Valtuuston puheenjohtajana toimi Anssi Laine, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Osmo Pekkarinen ja toisena varapuheenjohtajana Anja Venäläinen asti ja siitä lähtien Tuomo Lyhty. Yhtymävaltuustoon kuuluivat seuraavat jäsenkuntien valitsemat edustajat: varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Kuopio Liisa Kiianlinna Anssi Laine Tuomo Lyhty Osmo Pekkarinen Varpu Puskala Ilkka Raninen Neeta Röppänen Nelli Berg Veikko Vilmi Valtteri Suonmaa Sari Tannio Vilma Kröger Henning Hendolin Birgit Palm Varkaus Jorma Aro Risto Husu Leena Salo Tuula Taskinen Anja Venäläinen Juhani Paasi Klaus Moisander Suvi Suutarinen Saija Kärkkäinen Linda Lundberg Iisalmi Marja Korhonen Raija Kotkanoja Tiina-Liisa Liukkonen Elina Puustinen Teija Itkonen-Brilli Jarkko Jetsonen Kiuruvesi Sari Tikkanen Rauno Pikkarainen Lapinlahti Petri Miettinen asti Matti Katainen alkaen Antti Valta

6 Toimintakertomus ja tilinpäätös 6 / 64 Kuntayhtymän hallituksessa varsinaisia, päätösvaltaisia jäseniä on yhdeksän. Yhtymähallitukseen nimitettiin toimikaudelle uudet edustajat yhtymävaltuuston pitämässä kokouksessa. Hallituksen esittelijänä toimi kuntayhtymän johtaja Veli- Matti Tolppi. Yhtymähallitus kokoontui vuoden 2011 aikana kaikkiaan 9 kertaa. Yhtymähallituksen puheenjohtajana toimi Jaakko Kekoni ja varapuheenjohtajana Iris Asikainen. Yhtymähallituksen jäsenet varsinainen jäsen Iris Asikainen Hannu Kananen Jaakko Kekoni Raija Kotkanoja Ari Nissinen Osmo Rantula Markku Ruotsalainen Minna Selkomaa Anja Venäläinen henkilökohtainen varajäsen Pia Hedman Keijo Voutilainen Wille Berlin Sari Niskanen asti Teija Itkonen-Brilli lähtien Tuomo Lyhty Veli-Pekka Räsänen Arvo Polvi Seppo Knuutinen lähtien Tita Tajakka-Hotti Tarja Sildén-Reiss Yhtymävaltuuston asettama tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2011 aikana kaikkiaan 9 kertaa. varsinainen jäsen Jorma Aro Ilkka Raninen Leena Salo Tuula Taskinen Sari Tikkanen henkilökohtainen varajäsen Neeta Röppänen Risto Husu Marja Korhonen Liisa Kiianlinna Varpu Puskala Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja toimi Tuula Taskinen ja varapuheenjohtajana Leena Salo. Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimi Kuopion kaupungin tarkastussihteeri Kaisa Turunen. Kuntayhtymän tilintarkastuksesta vastasi Oy Audiator Ab JHTT-yhteisö; vastuullisena tilintarkastajana Tapani Laitinen (JHTT) asti ja Eeva-Liisa Auvinen (JHTT) lähtien. Ammattikorkeakoulun sisäistä hallintoa hoitivat ammattikorkeakoulun hallitus ja rehtori. Ammattikorkeakoululain 11 :n mukaisesti ammattikorkeakoulun rehtori toimii ammattikorkeakoulun sisäisen hallituksen puheenjohtajana. Ammattikorkeakoulun toimintasäännön mukaan rehtori toimii myös hallituksen esittelijänä. Ammattikorkeakoulun

7 Toimintakertomus ja tilinpäätös 7 / 64 hallituksen sihteerinä toimii hallinto- ja henkilöstöpäällikö. Ammattikorkeakoulun hallitus kokoontui vuoden 2011 aikana 9 kertaa. Rehtori Veli-Matti Tolpin lisäksi ammattikorkeakoulun hallitukseen kuuluivat seuraavat jäsenet: varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Päätoimiset opiskelijat Riku Jokinen Isa Burman Enni Loikkanen Joona Hämäläinen Päätoimiset opettajat Sirkka-Liisa Halimaa Pentti Mäkelä Pertti Kupiainen Petri Kainulainen Muu päätoiminen henkilöstö Juha Laitinen Anitta Miettinen Mari Miettinen Pirjo Sepponen Muu johto Mervi Vidgrén Riitta Rissanen Elinkeino- ja muun työelämän edustajat Jari Osmala Irma Sirviö Elina Pallonen-Eriksson Merja Miettinen Anne Pääkkönen Jyrki Sahala Yhtymähallituksen puheenjohtajalla ja talousjohtajalla oli läsnäolo- ja puheoikeus ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksissa. 2.2 Operatiivinen johtaminen Rehtori, vararehtorit ja talousjohtaja muodostivat strategiaryhmän. Ammattikorkeakoulun johtoryhmään vuonna 2011 kuuluivat edellisten lisäksi osaamisaluejohtajat, Pelastusopiston rehtori, hallinto- ja henkilöstöpäällikkö, laatupäällikkö, viestintäpäällikkö ja johdon sihteeri. Johtoryhmä varmisti opetuksen ja tutkimus- ja kehittämistoiminnanprosessien sujuvuuden. Laajennetussa johtoryhmässä on johtoryhmän lisäksi tukipalvelupäälliköt. Laajennettu johtoryhmä on toiminnallaan ollut varmistamassa ydin- ja tukiprosessien yhteistyötä. Ryhmien puheenjohtajana toimi rehtori ja sihteerinä johdon sihteeri. Johtoryhmä kokoontui 17 kertaa vuoden 2011 aikana ja laajennettu johtoryhmä 3 kertaa. Hyvinvointi, liiketoiminta- ja kulttuuri sekä teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueilla on osaamisaluejohtajista ja koulutus- ja kehittämispäälliköistä koostuvat toiminnanohjausryhmät, jotka varmistavat toiminnan kehittämisestä osaamisalueilla. Tukipalveluissa operatiivisen johdon tukena toimii toiminnan ja prosessien kehittämisen asiantuntijaryhmiä. Organisoituminen vaihtelee tukipalveluittain.

8 Toimintakertomus ja tilinpäätös 8 / Hallinnon ja johtamisen painopistealueet vuonna 2011 Savonia-ammattikorkeakoulun Microkadun kampuksen suunnittelutyö eteni vuoden 2011 aikana. Matkailu- ja ravitsemisalan koulutus siirtyi kesällä 2011 Sairaalakadulta Microkadulle. OIS-pilottitila rakentui samaan aikaan ja sen avulla konkretisoitiin OIS-ajattelumallia. Suuhygienistikoulutuksen tilat Itä-Suomen yliopiston (UEF) Kuopion kampuksella lähtivät rakentumaan vuoden aikana. Lisäksi opetussuunnitelman kehittämistyötä on tehty yhdessä UEF:n hammaslääkärikoulutuksen kehittämisen kanssa. ISAT-yhteistyössä on edetty yhteisten painoalojen (hajautetut energiaratkaisut, väljästi asutun alueen hyvinvointipalvelut ja -tuotteet ja Venäjä-osaaminen) osalta. Opetuksen ja TKI:n osalta on käynnistetty yhteistä koulutusta, toteutettu TKI-toimintaa ja panostettu sekä opiskelijoiden ristiinopiskelumahdollisuuksiin että henkilöstön yhteistyöhön. Henkilöstön osaamisen kehittämisen osalta on tehty ISAT:n yhteinen osaamisen kartoitus ja raportoitu tuloksista. Samalla on otettu käyttöön kartoitusta ja sen hyödyntämistä varten tietojärjestelmäratkaisu. Kansainvälisyyteen panostettiin strategisten kumppaneiden kanssa. Pietarin valtiollisen polyteknillisen yliopiston rinnalle tehtiin sopimus Liverpoolin John Moores yliopiston kanssa. Molempien kansainvälisten kumppaneiden kanssa käynnistyi luonteva yhteistyö. Elokuussa järjestettiin mittava henkilöstötapahtuma ISAT-risteilyn merkeissä. Tapahtumaan osallistui yhteensä noin kolmesataa henkilöä Savoniasta, osallistujina olivat henkilöstön lisäksi opiskelijoiden ja ylläpitäjien edustajat (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta osallistui noin kaksisataa henkilöä). Samalla toteutui historiallinen kahden ammattikorkeakoulun lukuvuoden avajaiset. Tilaisuudessa jaettiin myös ISAT:n erinomaisuustunnustukset. ISAT:n tavoitteiden mukainen toiminta toteutui kohtalaisen hyvin. Erityisesti voidaan olla tyytyväisiä kansainvälisyystavoitteiden toteutumisesta kaikilla painoaloilla. ISAT-yhteistyön operatiivisesta toiminnan ohjaamisesta ja johtamisesta Savoniassa huolehti vuoden 2010 tapaan Savonian laatupäällikkö 50 % työpanoksella ja viestintäpäällikkö 40 % osuudella. OKM:lle annettava palaute lähti ISAT:ssa ristiriitaisena koulutusohjelmien vastuujaon osalta. Erityisesti musiikin koulutuksen vastuunjaossa ei päästy yhteiseen esitykseen. Osakeyhtiöselvityksen pohjalta Savonia valmistelee omaa osakeyhtiöpäätöstä vuoden aikana. Itä-Suomen yliopiston kanssa Savonia tekee tiivistä yhteistyötä koulutuksessa ja TKI-työssä. Savonia ja Itä-Suomen yliopisto tekevät monipuolista yhteistyötä kielikeskuksen kanssa. Ristiinopiskelusopimus solmittiin syksyllä 2011 Savonian ympäristötekniikan ja UEF:n ympäristötieteiden välillä kanssa. Terveysalan koulutuksessa lääketieteen opintojen osalta on sovittu syvenevää yhteistyötä. Liiketalous ja kauppatieteet tekevät yhteistyötä myynnin johtamisen koulutuksessa. TKI-yhteistyötä on tehty mm. vesiturvallisuuden ja ikääntyvien hyvinvoinnin kehittämisen ja tutkimisen alueilla. Yhteistyössä käynnistetään myös koulutusviennin kehittäminen hankerahoituksella vuosina ISAT-UEF-yhteistyössä on jatkettu TKI-palveluiden kehittämistyötä, mm. innovaatiotoiminnassa, keksintöjen kaupallistamisessa ja TKI-sopimusasioissa.

9 Toimintakertomus ja tilinpäätös 9 / 64 Henkilöstömäärän kehitys vuosina Lkm (31.12) 2011 Htv (OKM) TSTA2011 Lkm TSTA2011 Htv 2010 Lkm (31.12) 2010 Htv (OKM) TSTA2010 Lkm TSTA2010 Htv Henkilöstöryhmä Opetushenkilöstö , , TKIhenkilöstö , , Muu , , henkilöstö Yhteensä , , Kuntayhtymän henkilöstömäärän kehitystä seurataan lukumäärän ja henkilötyövuosien perusteella eri henkilöstöryhmissä. Kokonaishenkilöstömäärä poikkileikkauspäivänä oli 612 henkilöä. Määrään sisältyy kaikki kuntayhtymään tuolloin palvelussuhteessa olleet henkilöt riippumatta palvelussuhteen kestosta ja työajasta. Heistä virka-, opinto-, vuorottelu- tai perhevapaalla oli vuodenvaihteessa 10 henkilöä. Henkilöstöstä 42 työskentelee osa-aikaisesti ja osa-aikaeläkkeellä olevia on 32, yhteensä 74 osa-aikaista työntekijää eli 12 % koko henkilöstöstä. Henkilöstön lukumäärä koko kuntayhtymässä on kasvanut kahdeksalla henkilöllä edellisvuoteen verrattuna. Henkilötyövuosina mitattuna henkilöstömäärän kehityksessä ei kuntayhtymätasolla tapahtunut juurikaan muutosta edellisvuoteen verrattuna. Yksikköjen välillä henkilöstön lukumäärän kehityksessä on eroja. Merkittävimmin henkilöstön lukumäärä on kasvanut kehittämis- ja palvelukeskuksessa, liiketalouden Kuopion yksikössä ja Tekniikan Kuopion yksikössä ja vastaavasti eniten vähentynyt Kuopion Muotoiluakatemiassa ja Tekniikan Varkauden yksikössä. Henkilöstömäärän kasvu johtuu osittain erilaisilla virka- ja työvapailla olevien henkilöiden sijaisiksi palkatuista henkilöistä sekä vakinaisen henkilöstön osa-aikatyöstä johtuneesta tilapäisen lisähenkilöstön tarpeesta. Tekniikan ja liiketalouden yksiköissä kyse on myös määräaikaisen TKI-henkilöstön palkkaamisesta uusiin projekteihin. Opetushenkilöstön määrässä muutokset kaikissa yksiköissä ovat yksittäisiä ja koko kuntayhtymässä opetushenkilöstön määrä on pysynyt samana edellisvuoteen verrattuna. Aloituspaikkaleikkausten vaikutukset opetushenkilöstön määrään näkyvät eniten kulttuurialalla muotoilun ja graafisen viestinnän koulutuksessa, jossa opetushenkilöstön määrä on vähentynyt viidellä henkilöllä vuoden aikana. Tekniikan Varkauden yksikössä henkilöstömäärän vähennys johtuu lähinnä projektien päättymisestä johtuvasta määräaikaisen TKI-henkilöstön määrän vähenemisestä. Kokonaisuudessaan TKI-henkilöstön lukumäärä oli talousarviossa arvioitua hieman suurempi. Sen sijaan henkilötyövuodet TKI-henkilöstön osalta vähenivät jonkin verran ja vastaavasti kasvoivat muun henkilöstön osalta. Opetus- ja kulttuuriministeriön luokittelun mukaisesti muuhun henkilöstöön kuuluu hallinto- ja johtotehtävissä olevien lisäksi TKI-toiminnan tukihenkilöstö ja opetuksen tukihenkilöstö. TKI-toiminnan tukihenkilöstön osuus muun henkilöstön henkilötyövuosista on 11,88 henkilötyövuotta ja opetuksen tukihenkilöstön osuus 34,21 henkilötyövuotta. Muun henkilöstön lukumäärä väheni edellisvuoteen verrattuna, joskin

10 Toimintakertomus ja tilinpäätös 10 / 64 talousarviossa asetettua tavoitetta ei saavutettu. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuodelle 2011 asetetusta kokonaistavoitteesta jäätiin siten jonkin verran. Henkilötyövuosien osalta laskenta tapahtuu koko vuoden ajalta lasketun toteuman perusteella, joka ottaa huomioon mm. osa-aikaiset, tilapäiset ja määräaikaiset palvelussuhteet toteutuneena vuosityöaikana. Palkkakustannukset ilman henkilöstösivukuluja nousivat edellisvuodesta 1,5 %, josta palkankorotusten osuus oli keskimäärin 1,3 %. Henkilötyövuosien lievä kasvu vastaa siten palkkakustannusten kasvua. Rakenteellisen kehittämisen ja talouden sopeuttamisen vaatimukset merkitsevät henkilöstö- ja osaamistarpeen uudelleen arviointia. Henkilöstösuunnitelman valmistelu käynnistettiin henkilöstövaikutusten arviointia varten ja sopeuttamistoimien toteuttamiseksi tulevalla strategiakaudella. Henkilöstöasioiden sähköistämistä koskeva järjestelmähankinta toteutettiin vuonna Järjestelmän käyttöönotto parantaa osaltaan henkilöstötietojen hallintaa ja seurantaa ja siten tukee myös henkilöstösuunnittelua. Osaamispääoman varmistamiseksi toteutettiin osaamiskartoitukset, jotka toimivat osaamisen kehittämisen ja rekrytoinnin perustana. Ammatillista kehittymistä ja hiljaisen tiedon siirtymistä tukemaan käynnistettiin ISAT-yhteistyössä mentorointiohjelman valmistelu. 2.4 Seuranta, arviointi ja raportointi Seurannat, arvioinnit, johdon katselmukset sekä sisäinen valvonta ja tarkastus toteutettiin ja raportoitiin vuonna 2011 Savonia-ammattikorkeakoulun vuosikellon mukaisesti. Savonia sai toimintansa laadusta vuonna 2011 arvostetun eurooppalaisen Recoqnized for Excellence -tunnustuksen Exellence Finland -finaalissa. Tunnustus tuli toisen kerran peräkkäin (vuonna 2010 vastaavan tunnustuksen sai terveysalan Kuopion yksikkö). Tunnustus oli harvinainen ja teki samalla korkeakouluhistoriaa. Savonia oli ensimmäinen suomalainen korkeakoulu, mukaan lukien yliopistot, joka on kyseisen palkinnon saanut. Arviointitulosten perusteella palauteraportissa oli nostettu esille esille vahvuuksia ja esikuvallisuutta kuin heikkouksia ja kehittämisen potentiaaleja. Vahvuuksia ja esikuvallisuus: - Johtamiskulttuuri, joka korostaa yhteistä tavoitetta, yhteisiä toimintatapoja, yhteistyötä ja avoimuutta onnistumisen kierre esim. kiinteistöpalveluiden ryhtiliike ongelmien korjaamisessa ja palvelujen parantamisessa - Laadun vahva kytkeminen johtamiseen yhdistettynä jämäkkään ja systemaattiseen talouden suunnitteluun ja ohjaukseen - ISAT-projektin valjastaminen merkittävien muutosten pilottialustaksi, joka alussa herätti epäilystä, mutta viime aikoina on nähtävissä merkittävää muutosvastarinnan sulamista - Oivallus monialaisuuden käytännönläheisestä kytkemisestä oma porukka järjestää juhlien ohjelmat ja tarjoilut, esim. Pelastusopiston osaamista on hyödynnetty kriisinhallinnan harjoituksissa - Innostus osallistua innovatiivisiin kilpailuihin laaja-alaisesti ja menestyksestä liputtaminen ja palkitseminen

11 Toimintakertomus ja tilinpäätös 11 / 64 - Tukiprosessien ohjaus sisäisten asiakkuuksien suunnittelun ja arvioinnin perusteella - Toimivat perustietojärjestelmät vaativassa verkkoympäristössä ja erinomainen palveluhenki tietoteknisissä palveluissa - Kirjastopalveluiden ammattimainen toiminta, aktiivisuus ja oma-aloitteisuus ja palvelualttius - Terveydenhoidon tiivis yhteistyö yliopiston kanssa ajan hermolla pysymiseksi - Yhteistyö alueen avainyritysten kanssa esim. Foster Wheeler, Andritz, Junttan, Normet, Ponsse - Kansainvälistymisen keihäänkärjet (Pietari, Liverpool, Afrikka-ohjelma) Pääarvioijan palautetilaisuudessa esitettiin seuraavat alkuvaiheessa olevat kehittämisen potentiaalit: - OIS-konseptin toteuttaminen uusia tiloja hyödyntämällä - ISAT-projektin kehittämisen painopisteet (osaamisen arviointi) - Kumppanuusmallin laajentaminen - Panostukset viestintään (uudistettu intranet, Savonian Sanomat -lehti) - Toimintaa tehostavat tietojärjestelmät (verkko-oppimisjärjestelmä / sosiaalisen median hyödyntäminen, projektihallinta, CRM) Arviointisuunnitelma noudatti laadunhallintaohjelmaan kirjattuja ja sovittuja arvioinnin kohteita vuonna Savonian arviointisuunnitelma toteutui sovitusti. Excellence Finland - finaaliin osallistumisen avulla tehtiin toiminnan ja tulosten analyysi ja finaaliin osallistumisen myötä saatiin ulkoiselta arviointiryhmältä koko toiminnan arviointiraportti. Keskeinen arviointikohde oli myös TKI-toiminnan kansainvälinen ja Korkeakoulujen arviointineuvoston toimesta toteutettu arviointi. Arviointi jatkuu vuonna 2012, jolloin myös arvioinnin tulokset julkistetaan. Itsearvioinnit kohdistuivat TKI-toimintaan ja kielten opetukseen. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma sai myös vuoden 2009 lopulla Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) vuosille myöntämän koulutuksen laatuyksikköpalkinnon ja siihen liittyvän tunnustuksen vuodelle Tiedontuotannon parantamiseksi käynnistyi tietovaraston kehittämistyö ISAT-yhteistyönä. Samalla työstettiin kansainvälisyyteen liittyvän ja liikkuvuuden seurantaan liittyvän yhteisen ohjelmiston käyttöönottoa (Mobility Online -ohjelmisto). Lisäksi opiskelija- ja sidosryhmäkyselyjen parannustyötä tehtiin ja uuden sähköisen kyselyjärjestelmän käyttöönottotyö oli aktiivista. Molempien käyttöönotto on valmis vuoden 2012 aikana. Prosessien kehitystyötä tehtiin. Opetuksen ja opiskelun ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprosessien tehokkuus parani joiltain osin ja joiltain osin laski (vrt. tuloskortin tulokset sekä OKM:n tavoitesopimusmittarien tulokset). Tulosten analyysit löytyvät kohdasta 2.5. Benchmarkingeja toteutettiin koulutusaloilla osana opetuksen sekä opiskelun ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan normaalia kehittämistä ja kansainvälistä yhteistyötä. Benchmarking-vierailuja toteutettiin OIS-mallin suunnitteluun ja tulevaan Microkadun

12 Toimintakertomus ja tilinpäätös 12 / 64 kampukseen liittyen tutustumalla Hollannin, Skotlannin ja Ranskan vastaaviin malleihin. Lisäksi ISAT-yhteistyössä toteutettiin bechmarkingit strategisten kansainvälisten kumppaneiden kanssa Pietarin valtiolliseen polyteknilliseen yliopistoon ja Liverpoolin John Mooresin yliopistoon. Yhteistyö kumppaneiden kanssa on käynnistynyt aktiivisesti. Benchmarkingin lisääntymisen edistämiseen saatiin myös Korkeakoulujen arviointineuvoston rahoitusta (KKA). Benchmarkingin kohteena on sosiaali- ja terveysala ja opiskelijoiden kansainvälinen harjoittelu. Kevättalvella 2011 toteutettiin johdon katselmukset vuonna 2010 uusitussa muodossa ja niin sanottuina henkilöstötilaisuuksina. Johdon katselmusten tavoitteena oli tulosten ja toiminnan läpikäymisen lisäksi keskustella kehittämistä vaativista asioista sekä osaamisaluemallin toimivuudesta. Johdon katselmustulosten perusteella yhteistyö osaamisalueiden ja tukipalvelujen kesken sujuu hyvin, parannettavaa yhteistyössä löytyy erityisesti toiminnan kriittisistä pisteistä, kuten lukuvuoden sujuva käynnistyminen. Keskeisin kehittämiskohde oli kuitenkin niin henkilöstön toimivuuskyselyn kuin johdon katselmustuslosten perusteella tuleviin muutoksiin valmistautuminen ja yhtäaikaisten muutosten hallinta ja niistä viestiminen. Näihin haasteisiin liittyen laadittiin erillinen muutossuunnitelma ja panostettiin siäisen viestinnän monipuolistamiseen ja nopeuttamiseen. Muutosviestinnän toteuttamista suunniteltiin yhteistyössä henkilöstöryhmien kanssa. ISAT:in toiminnan arviointi toteutui sovitusti. Vuoden 2011 toiminnasta laadittiin erillinen toimintakatsaus vuoden 2010 tapaan. 2.5 Toimintapolitiikka ja strategiset linjaukset Toimintapolitiikan toteutuminen jäsennetään tuloskortilla, jossa kuvataan strategiset mittarit, tavoitteet ja niiden toteutuminen vuonna Strategian toteutuminen oli osin varsin haasteellista. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) muutti vuoden 2010 laskentakaavoja vuodelle Tähän tuloskorttiin tulokset on laskettu tehtyjen tavoitteiden ja koko strategiakaudelle ( ) sovittujen laskentakaavojen mukaisesti. Tällä halutaan varmentaa tulosten vertailtavuus. Kansainvälisen toiminnan osalta voimassa oli edelleen poikkeuksellisen suuri tavoite. Tuloskortin tavoitteet ja niiden toteuma on analysoitu tavoitteittain tuloskortin yhteenvedon jälkeen.

13 Toimintakertomus ja tilinpäätös 13 / 64 Tuloskortti vuonna 2011 Näkökulma Kriittiset menestystekijät Strategiset mittarit Määrittely Amk Tavoite 2011 Amk Tulos 2011 Asiakas Asiakastyytyväisyys Vetovoima Opiskelijapalaute Työelämäpalaute Ensisijainen hakija/alpa Opiskelijapalautejärjestelmästä saatava palaute (indeksi) Työelämälle kohdistettu tyytyväisyyskysely (indeksi) 3,3 3,6 3,9 * (> 3) 3,7 ^ (> 3) #OPALA tyytyväisyys 3,09 Opiskeluilmapiiri 3,08 Opetusjärjestelyt 2,95 yksityinen 3,0 julkinen 3,19 kolmas sektori 3,2 Tehokkaan opiskelun edistäminen Tutkimus- ja kehitystyö Ulkomaalaisten tutkintoopiskelijoiden määrä (myös TASO-mittari) Opintojen eteneminen (myös TASO-mittari) Tutkimus- ja kehitystyön integroituminen opetukseen (myös TASO-mittari) Kv-tutkinto-opiskelijamäärä Vähintään 45 opintopistettä suorittaneiden osuus tutkintoa suorittaneista (%) (nuoret) T&K-hankkeissa suoritetut opintopisteet/läsnä olevat opiskelijat 65 % 73,16 % 4,4 5,4 Henkilöstö Kehitystyön vaikuttavuus Kumppanuudet Osaamisen kehittyminen Rahoitus Palvelutoiminnan laajuus (myös TASO-mittari) Maksullisen palvelutoiminnan tulojen määrä suhteessa koko tulorahoituksen määrään (%) 16 % 15,7 % ISAT-strateginen kumppanuus ISAT-strategian toteutuminen Toteutui osin Savilahden kampushankkeen eteneminen Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kv-osaamisen kehittyminen Kansainvälisen T&Krahoituksen määrä (* ml.kry) Tutkintotuottavuusindeksi Kampussuunnittelu etenee Henkilöstökoulutuksen osuus (%) palkkakustannuksista Henkilöstön kielitaito (engl. kielitutkinnon suorittaneet tasolla Hyvä) eurot Tutkintojen lkm/käyttökustannukset x Kannattavuus Vuosikate Käyttötalousosan tulos Suunnitelmaa täsmennetty tarpeiden mukaisesti. Suunnitelma etenee sovitusti. 3,2 % 2,58 % ,4 Me 0,3 Me 2,9 2,23 4,0 Me 3,1 Me Taulukko. Savonia-ammattikorkeakoulun tuloskortti. Taulukkoon on kohdissa * ja ^ merkeillä esitetty tavoitteet, jotka on asetettu asteikon 1 5 mukaisesti vuosille Toiminnan muutoksista ja ISAT-yhteistyöstä johtuen on asteikon muuttaminen (1 5 asteikko) päätetty siirtää vuodelle 2013 alkavaksi (TASO-kaudelle ). Näin ollen taulukkoon on kirjattu tavoitteet vuosille asteikolla 1 4 sulkuihin, esitetyn alkuperäisen tavoitteen alle.

14 Toimintakertomus ja tilinpäätös 14 / 64 Asiakas Asiakastyytyväisyys Tavoite Tulos Koulutuksen vetovoima. Nuorten koulutuksen ensisijaisten hakijoiden määrä aloituspaikkaa kohden on 3,3 hakijaa / aloituspaikka. Nuorten koulutukseen haki keväällä ja syksyllä 2011 yhteensä 4165 ensisijaista hakijaa eli 3,6 hakijaa/aloituspaikka (aloituspaikkoja oli yhteensä 1153). vastaavat luvut vuonna 2010 olivat 3857 ensisijaista hakijaa eli 3,4 hakijaa/aloituspaikka. Hakijamäärä oli vuonna ja ensisijaisia hakijoita/aloituspaikka oli 3,3. Koulutuksen vetovoima on kehittynyt kokonaisuutena myönteisesti ja tavoite ylitettiin. Vetovoimaluvut vaihtelevat suurestikin koulutusaloittain ja -ohjelmittain. Korkein yksikkökohtainen vetovoima oli terveysala/kuopio 8,0 ja matalin tekniikka/varkaus 0,68. Kokonaisuutena kolmen vuoden trendi osoittaa positiivista kehityssuuntaa. Tavoite Opiskelijapalauteindeksi on yli 3 (asteikolla 1 4). Tulos Savonian toteuttamassa opiskelijakyselyssä (alkukysely vuonna 2010 aloittaneille) selvitettiin opiskeluilmapiiriä sekä opetuksen järjestelyjä ja opetuksen toteuttamista. Opiskeluilmapiirin tulos oli tavoitteen mukainen 3,08. Tulos on hieman noussut vuoden ,95 tuloksesta (vuonna 2009 tulos 2,98 ja 2008 puolestaan 2,95). Opiskeluilmapiiri koettiin parhaaksi muotoiluakatemiassa (3,27) ja heikoimmaksi pelastusopistolla (2,60). Myös matkailu- ja ravitsemisalan tulos jäi alle tavoitteen (2,97). Muut yksiköt ylsivät yli tavoiteltun >3 tyytyväisyystasoon. Kehityssuunta on kokonaisuutena positiivinen. Opetusjärjestelyt ja opetuksen toteutuminen oli melko lähellä tavoitetta ollen 2,95. Vastaava tulos vuonna 2010 oli 2,84 (vuonna 2009: 2,90 ja vuonna 2008: 2,87). Paras tulos on tekniikka (Varkaus) 3,14 ja heikoin tulos matkailu- ja ravitsemisalalla 2,86. Yli kolmen tulokseen pääsi myös liiketalous (Varkaus) 3,07 tuloksella. Lähes tavoitteeseen pääsivät myös tekniikka (Kuopio) ja terveysala (Kuopio) tasan 3,0 tuloksella. Muut jäivät alle asetetun tavoitteen (>3). OPALA-lähtökyselyn tulokset vuosina tuovat esille opiskelijatyytyväisyyden hienoisesta positiivisesta kehityssuunnasta. Työharjoittelu ja siihen liittyvät tehtävät oman opiskelun tukemiseksi saavat parempaa palautetta kuin ohjauspalvelut ja opetuksen asiantuntemus. Tähän on kiinnitetty huomiota ohjaus- ja neuvontapalvuiden kehittämistoimilla. Tilastollisesti merkittäviä muutoksia ei ole tapahtunut. OPALA-kysely on valtakunnallinen.

Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011

Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011 Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 22.2.2012 (6 ) Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011 2 / 38 Sisältö 1 Rehtorin katsaus... 3 2 Savonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014)

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014) H A L L I N T O P A L V E L U T TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymähallitus 24.2.2015 (9 ) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelma 2013 2014 (TSTA 2012)

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelma 2013 2014 (TSTA 2012) Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelma 2013 2014 (TSTA 2012) Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymähallituksessa 17.11.2011 (10 ) Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän valtuuston kokouksessa 23.11.2010, 6 Sisällysluettelo 1 Savonian toimintapolitiikka

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 15.00 18.00 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011 Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu

Toimintakertomus 2011 Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu Yhteystiedot Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU KEHITTÄMIS- JA PALVELUKESKUS Tikkarinne 9 80200 Joensuu puh. vaihde (013) 260 600 faksi (013) 260 6401 BIOTALOUDEN KESKUS

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös 2012 Tasekirja Tasekirjan sisällys Toimintakertomus Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 Keudan strategia... 4 Keudan hallinto... 8 Arvio merkittävimmistä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011 Yhtymähallitus 20.3.2012 31 Yhtymävaltuusto 10.5.2012 7

Tilinpäätös 2011 Yhtymähallitus 20.3.2012 31 Yhtymävaltuusto 10.5.2012 7 Tilinpäätös 2011 Yhtymähallitus 20.3.2012 31 Yhtymävaltuusto 10.5.2012 7 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Maakuntavaltuusto 16.6.2008

Vuosikertomus 2007 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Maakuntavaltuusto 16.6.2008 Vuosikertomus 2007 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Maakuntavaltuusto 16.6.2008 Vuosikertomus 2007 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2008 C:6 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Sivunvalmistus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

17.4.2015. Katsaus Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän ja Koulutuskeskus Salpauksen toimintaan

17.4.2015. Katsaus Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän ja Koulutuskeskus Salpauksen toimintaan Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Raportointi jäsenkuntiin Katsaus Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän ja Koulutuskeskus Salpauksen toimintaan Talouden raportit tuloslaskelma rahoituslaskelma tase

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT.

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA Sari Kaija 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Tasekirja 2014 1. Tasekirja. Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23

Tasekirja 2014 1. Tasekirja. Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23 Tasekirja 2014 1 Tasekirja 2014 Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23 Tasekirja 2014 2 Sisällysluettelo Sivu ARVOT... 4 Strategiset menestystekijät valtuustokaudelle... 7 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

Lisätiedot

2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 95 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 95 2.6 Käyttötalousosan numero-osan yhteenveto... 103 2.7 Tuloslaskelmaosan

2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 95 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 95 2.6 Käyttötalousosan numero-osan yhteenveto... 103 2.7 Tuloslaskelmaosan TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA LIITETIEDOT 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toimintakertomus 2006 SISÄLLYS Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 3 Kuntayhtymän toiminta 5 Kehittämistoiminta 5 Tutkimustoiminta 7 Opetustoiminta 7 Kuntayhtymän talous

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2011

Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2011 Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2011 Valtuusto 30.05.2012 Sisällysluettelo Tasekirja 1. Kunnanjohtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 5 2.1 Kunnan hallinto ja toimintaorganisaatio

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013

Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013 Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 Kunnanjohtajan katsaus... 4 Yleistietoa kunnasta...

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 7.4.2015 152 Kaupunginvaltuusto 13.5.2015

Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 7.4.2015 152 Kaupunginvaltuusto 13.5.2015 Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 7.4.2015 152 Kaupunginvaltuusto 13.5.2015 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1. Tilinpäätöksen laatiminen ja sisältö... 2 2. Yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Yhtymähallitus 28.3.2012 Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto 11.6.2012 Siikajoen kunnanvaltuusto 30.5.2012 Vihannin kunnanvaltuusto

Lisätiedot