Toimintakertomus ja tilinpäätös (TKTP) 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus ja tilinpäätös (TKTP) 2011"

Transkriptio

1 Toimintakertomus ja tilinpäätös Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymähallituksessa (7 ) Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymävaltuustossa (5 )

2 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2 / 64 Sisältö 1 Kuntayhtymän johtajan / rehtorin katsaus Ammattikorkeakoulun hallinto ja johtaminen Hallinto Operatiivinen johtaminen Hallinnon ja johtamisen painopistealueet vuonna Seuranta, arviointi ja raportointi Toimintapolitiikka ja strategiset linjaukset Tilinpäätös, talous ja rahoitus Talouden ydinasioiden toteutuminen vuonna Kuntayhtymän talouden hallinta Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Taseet 2011 ja 2010 sekä taseen tunnusluvut Investointiosa Kuntayhtymän hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Käyttötalousosan ja investointiosan toteutuminen Toteutumisvertailut Käytetyt kirjanpitokirjat Tilinpäätöksen liitetiedot Kuntayhtymän selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Liitteet... 45

3 Toimintakertomus ja tilinpäätös 3 / 64 1 Kuntayhtymän johtajan / rehtorin katsaus Savonia sai toiminnastaan arvostetun eurooppalaisen Recoqnized for Excellence -tunnustuksen. Tunnustus oli harvinainen ja teki samalla korkeakouluhistoriaa. Savonia oli ensimmäinen suomalainen korkeakoulu, mukaan lukien yliopistot, joka on saanut kyseisen palkinnon. Lisäksi mm. Tulevaisuuden Tuotteet -konsepti palkittiin KONSTA-palkinnolla innovaatiokilpailussa ja ytiimi palkittiin liikeidea- ja yritysyhteistyökilpailussa, jossa opiskelijat ratkaisivat aitoja yrityslähtöisiä kehittämistehtäviä. Savoniassa, kuten koko ammattikorkeakoulusektorilla, on suuria muutoshaasteita. Uudistuva ammattikorkeakoululaki tulee muuttamaan mm. ammattikorkeakoulujen rahoitusta, taloutta sekä ylläpitomallia. Savonian tuleviin uudistuksiin liittyy myös toimintojen keskittäminen Microkadun kampukselle Kuopiossa sekä ISAT- ja UEF-yhteistyön syveneminen. Aloituspaikkaleikkaukset ja koulutusohjelmien lakkautumisesitykset ovat aiheuttaneet henkilöstössä epävarmuutta. Muutoshaasteiden edessa kiinnitettiin huomioita henkilöstön jaksamiseen. Sisäisessä tiedottamisessa huomioitiin koko henkilöstön tiedonsaanti ja hyödynnettiin videoneuvotteluyhteyksiä. Lisäksi huomioitiin henkilöstön tarve keskustella muutokseen liittyvistä asioista. Vuoden 2011 aikana Savonia-ammattikorkeakoulun Microkadun kampuksen suunnittelutyö eteni. Myös suuhygienistikoulutuksen tilat Itä-Suomen yliopiston (UEF) Kuopion kampuksella lähtivät rakentumaan vuoden aikana. ISAT-yhteistyössä on edetty yhteisten painoalojen (hajautetut energiaratkaisut, väljästi asutun alueen hyvinvointipalvelut ja -tuotteet ja Venäjä-osaaminen) osalta. Opetuksen ja TKI:n osalta on käynnistetty yhteistä koulutusta, toteutettu TKI-toimintaa ja panostettu sekä opiskelijoiden ristiinopiskelumahdollisuuksiin että henkilöstön yhteistyöhön. Kansainvälisyyteen panostettiin strategisten kumppaneiden kanssa. OKM:lle annattava palaute lähti ISAT:ssa ristiriitaisena koulutusohjelmien vastuujaon osalta. Erityisesti musiikin koulutuksen vastuunjaossa ei päästy yhteiseen esitykseen. Itä-Suomen yliopiston kanssa Savonia tekee tiivistä yhteistyötä koulutuksessa ja TKI-työssä. ISAT/UEF yhteistyön osalta tehtiin suunnitelmat tukipalveluyhteistyöselvityksestä. Viestintäpalveluiden henkilöstöresurssia lisättiin rekrytoimalla viestintäpäällikkö. Savonian graafinen ilme uudistettiin suunnitelman mukaisesti, ja otettiin käyttöön syksyn 2011 aikana. Sisäistä viestintää kehitettiin etenkin Santran (intranet) kautta, joka uudistettiin uuden graafisen ilmeen käyttöönoton yhteydessä. Ulkoista viestintää kehitettiin mm. muuttamalla sidosryhmälehti Savonian Sanomat sähköiseksi ja uudistamalla sen ulkoasua. Opiskelijat ja sidosryhmät ovat pääosin Savonian toimintaan tyytyväisiä ja vetovoima on hieman kasvanut. Varkauden kampuksen osalta opiskelijavetovoima on selvästi muita heikompi. Opetuksen sekä tutkimus- ja kehitystyön prosessien tehostamis- ja kehittämistoimet näkyvät erinomaisena opintopistesuoritusmäärinä, TKI-opintopisteiden reiluna kasvuna ja maksullisen palvelutoiminnan hyvällä tasolla pysymisenä. Huolestuttavana

4 Toimintakertomus ja tilinpäätös 4 / 64 voidaan pitää alhaista tutkintojen lukumäärää. Tämä näkyy talouden osalta kustannustehokkuuden laskuna. Tutkinnon hinta on kääntynyt kasvuun. Kansainvälisyystavoitteet ovat varsin haasteelliset ja tavoitteisiin päästään vain osin. Positiivista on henkilöstön kiinnostus kielikoulutukseen. Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän ja samalla myös Savonia-ammattikorkeakoulun talous ja rahoitus oli vuoden 2011 osalta terve ja hyvässä kunnossa, vaikkakin kannattavuutta kuvaava tilikauden tulos aleni selvästi edellisvuodesta ja jäi myös vuoden 2011 budjetoidusta tavoitteesta. Kuntayhtymän/ammattikorkeakoulun toimintatuotot olivat 54,4 milj. euroa, toimintakulut 52,2 milj. euroa, vuosikate positiivinen 3,1 milj. euroa ja tilikauden tulos positiivinen +1,5 miljoonaa euroa. Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän ja Savoniaammattikorkeakoulun kannattavuus on edelleen hyvä, rahoitusrakenne hyvin vahva ja maksuvalmius erinomainen. Investointien toteutunut määrä vuonna 2011 oli maltillinen 1,8 milj. euroa. Suurimmat investointihankinnat olivat tietohallinnon laite- ja järjestelmähankinnat, toimitiloihin tehdyt varusteluhankinnat ja tekniikan koulutusalan laitehankinnat. Vuosi 2011 oli ammattikorkeakoulun 18. ja kuntayhtymän 16. toimintavuosi. Kiitän lämpimästi kuntayhtymämme luottamushenkilöitä, ammattikorkeakoulun hallitusta ja johtoa, sidosryhmiemme edustajia sekä erityisesti henkilöstöämme ja opiskelijoitamme vuoden 2011 tuloksekkaasta toiminnasta. VELI-MATTI TOLPPI kuntayhtymän johtaja / rehtori

5 Toimintakertomus ja tilinpäätös 5 / 64 2 Ammattikorkeakoulun hallinto ja johtaminen 2.1 Hallinto Kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti yhtymävaltuustoon kuuluu 17 edustajaa. Kuntayhtymän valtuusto piti vuoden 2011 aikana neljä kokousta. Valtuuston puheenjohtajana toimi Anssi Laine, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Osmo Pekkarinen ja toisena varapuheenjohtajana Anja Venäläinen asti ja siitä lähtien Tuomo Lyhty. Yhtymävaltuustoon kuuluivat seuraavat jäsenkuntien valitsemat edustajat: varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Kuopio Liisa Kiianlinna Anssi Laine Tuomo Lyhty Osmo Pekkarinen Varpu Puskala Ilkka Raninen Neeta Röppänen Nelli Berg Veikko Vilmi Valtteri Suonmaa Sari Tannio Vilma Kröger Henning Hendolin Birgit Palm Varkaus Jorma Aro Risto Husu Leena Salo Tuula Taskinen Anja Venäläinen Juhani Paasi Klaus Moisander Suvi Suutarinen Saija Kärkkäinen Linda Lundberg Iisalmi Marja Korhonen Raija Kotkanoja Tiina-Liisa Liukkonen Elina Puustinen Teija Itkonen-Brilli Jarkko Jetsonen Kiuruvesi Sari Tikkanen Rauno Pikkarainen Lapinlahti Petri Miettinen asti Matti Katainen alkaen Antti Valta

6 Toimintakertomus ja tilinpäätös 6 / 64 Kuntayhtymän hallituksessa varsinaisia, päätösvaltaisia jäseniä on yhdeksän. Yhtymähallitukseen nimitettiin toimikaudelle uudet edustajat yhtymävaltuuston pitämässä kokouksessa. Hallituksen esittelijänä toimi kuntayhtymän johtaja Veli- Matti Tolppi. Yhtymähallitus kokoontui vuoden 2011 aikana kaikkiaan 9 kertaa. Yhtymähallituksen puheenjohtajana toimi Jaakko Kekoni ja varapuheenjohtajana Iris Asikainen. Yhtymähallituksen jäsenet varsinainen jäsen Iris Asikainen Hannu Kananen Jaakko Kekoni Raija Kotkanoja Ari Nissinen Osmo Rantula Markku Ruotsalainen Minna Selkomaa Anja Venäläinen henkilökohtainen varajäsen Pia Hedman Keijo Voutilainen Wille Berlin Sari Niskanen asti Teija Itkonen-Brilli lähtien Tuomo Lyhty Veli-Pekka Räsänen Arvo Polvi Seppo Knuutinen lähtien Tita Tajakka-Hotti Tarja Sildén-Reiss Yhtymävaltuuston asettama tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2011 aikana kaikkiaan 9 kertaa. varsinainen jäsen Jorma Aro Ilkka Raninen Leena Salo Tuula Taskinen Sari Tikkanen henkilökohtainen varajäsen Neeta Röppänen Risto Husu Marja Korhonen Liisa Kiianlinna Varpu Puskala Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja toimi Tuula Taskinen ja varapuheenjohtajana Leena Salo. Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimi Kuopion kaupungin tarkastussihteeri Kaisa Turunen. Kuntayhtymän tilintarkastuksesta vastasi Oy Audiator Ab JHTT-yhteisö; vastuullisena tilintarkastajana Tapani Laitinen (JHTT) asti ja Eeva-Liisa Auvinen (JHTT) lähtien. Ammattikorkeakoulun sisäistä hallintoa hoitivat ammattikorkeakoulun hallitus ja rehtori. Ammattikorkeakoululain 11 :n mukaisesti ammattikorkeakoulun rehtori toimii ammattikorkeakoulun sisäisen hallituksen puheenjohtajana. Ammattikorkeakoulun toimintasäännön mukaan rehtori toimii myös hallituksen esittelijänä. Ammattikorkeakoulun

7 Toimintakertomus ja tilinpäätös 7 / 64 hallituksen sihteerinä toimii hallinto- ja henkilöstöpäällikö. Ammattikorkeakoulun hallitus kokoontui vuoden 2011 aikana 9 kertaa. Rehtori Veli-Matti Tolpin lisäksi ammattikorkeakoulun hallitukseen kuuluivat seuraavat jäsenet: varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Päätoimiset opiskelijat Riku Jokinen Isa Burman Enni Loikkanen Joona Hämäläinen Päätoimiset opettajat Sirkka-Liisa Halimaa Pentti Mäkelä Pertti Kupiainen Petri Kainulainen Muu päätoiminen henkilöstö Juha Laitinen Anitta Miettinen Mari Miettinen Pirjo Sepponen Muu johto Mervi Vidgrén Riitta Rissanen Elinkeino- ja muun työelämän edustajat Jari Osmala Irma Sirviö Elina Pallonen-Eriksson Merja Miettinen Anne Pääkkönen Jyrki Sahala Yhtymähallituksen puheenjohtajalla ja talousjohtajalla oli läsnäolo- ja puheoikeus ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksissa. 2.2 Operatiivinen johtaminen Rehtori, vararehtorit ja talousjohtaja muodostivat strategiaryhmän. Ammattikorkeakoulun johtoryhmään vuonna 2011 kuuluivat edellisten lisäksi osaamisaluejohtajat, Pelastusopiston rehtori, hallinto- ja henkilöstöpäällikkö, laatupäällikkö, viestintäpäällikkö ja johdon sihteeri. Johtoryhmä varmisti opetuksen ja tutkimus- ja kehittämistoiminnanprosessien sujuvuuden. Laajennetussa johtoryhmässä on johtoryhmän lisäksi tukipalvelupäälliköt. Laajennettu johtoryhmä on toiminnallaan ollut varmistamassa ydin- ja tukiprosessien yhteistyötä. Ryhmien puheenjohtajana toimi rehtori ja sihteerinä johdon sihteeri. Johtoryhmä kokoontui 17 kertaa vuoden 2011 aikana ja laajennettu johtoryhmä 3 kertaa. Hyvinvointi, liiketoiminta- ja kulttuuri sekä teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueilla on osaamisaluejohtajista ja koulutus- ja kehittämispäälliköistä koostuvat toiminnanohjausryhmät, jotka varmistavat toiminnan kehittämisestä osaamisalueilla. Tukipalveluissa operatiivisen johdon tukena toimii toiminnan ja prosessien kehittämisen asiantuntijaryhmiä. Organisoituminen vaihtelee tukipalveluittain.

8 Toimintakertomus ja tilinpäätös 8 / Hallinnon ja johtamisen painopistealueet vuonna 2011 Savonia-ammattikorkeakoulun Microkadun kampuksen suunnittelutyö eteni vuoden 2011 aikana. Matkailu- ja ravitsemisalan koulutus siirtyi kesällä 2011 Sairaalakadulta Microkadulle. OIS-pilottitila rakentui samaan aikaan ja sen avulla konkretisoitiin OIS-ajattelumallia. Suuhygienistikoulutuksen tilat Itä-Suomen yliopiston (UEF) Kuopion kampuksella lähtivät rakentumaan vuoden aikana. Lisäksi opetussuunnitelman kehittämistyötä on tehty yhdessä UEF:n hammaslääkärikoulutuksen kehittämisen kanssa. ISAT-yhteistyössä on edetty yhteisten painoalojen (hajautetut energiaratkaisut, väljästi asutun alueen hyvinvointipalvelut ja -tuotteet ja Venäjä-osaaminen) osalta. Opetuksen ja TKI:n osalta on käynnistetty yhteistä koulutusta, toteutettu TKI-toimintaa ja panostettu sekä opiskelijoiden ristiinopiskelumahdollisuuksiin että henkilöstön yhteistyöhön. Henkilöstön osaamisen kehittämisen osalta on tehty ISAT:n yhteinen osaamisen kartoitus ja raportoitu tuloksista. Samalla on otettu käyttöön kartoitusta ja sen hyödyntämistä varten tietojärjestelmäratkaisu. Kansainvälisyyteen panostettiin strategisten kumppaneiden kanssa. Pietarin valtiollisen polyteknillisen yliopiston rinnalle tehtiin sopimus Liverpoolin John Moores yliopiston kanssa. Molempien kansainvälisten kumppaneiden kanssa käynnistyi luonteva yhteistyö. Elokuussa järjestettiin mittava henkilöstötapahtuma ISAT-risteilyn merkeissä. Tapahtumaan osallistui yhteensä noin kolmesataa henkilöä Savoniasta, osallistujina olivat henkilöstön lisäksi opiskelijoiden ja ylläpitäjien edustajat (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta osallistui noin kaksisataa henkilöä). Samalla toteutui historiallinen kahden ammattikorkeakoulun lukuvuoden avajaiset. Tilaisuudessa jaettiin myös ISAT:n erinomaisuustunnustukset. ISAT:n tavoitteiden mukainen toiminta toteutui kohtalaisen hyvin. Erityisesti voidaan olla tyytyväisiä kansainvälisyystavoitteiden toteutumisesta kaikilla painoaloilla. ISAT-yhteistyön operatiivisesta toiminnan ohjaamisesta ja johtamisesta Savoniassa huolehti vuoden 2010 tapaan Savonian laatupäällikkö 50 % työpanoksella ja viestintäpäällikkö 40 % osuudella. OKM:lle annettava palaute lähti ISAT:ssa ristiriitaisena koulutusohjelmien vastuujaon osalta. Erityisesti musiikin koulutuksen vastuunjaossa ei päästy yhteiseen esitykseen. Osakeyhtiöselvityksen pohjalta Savonia valmistelee omaa osakeyhtiöpäätöstä vuoden aikana. Itä-Suomen yliopiston kanssa Savonia tekee tiivistä yhteistyötä koulutuksessa ja TKI-työssä. Savonia ja Itä-Suomen yliopisto tekevät monipuolista yhteistyötä kielikeskuksen kanssa. Ristiinopiskelusopimus solmittiin syksyllä 2011 Savonian ympäristötekniikan ja UEF:n ympäristötieteiden välillä kanssa. Terveysalan koulutuksessa lääketieteen opintojen osalta on sovittu syvenevää yhteistyötä. Liiketalous ja kauppatieteet tekevät yhteistyötä myynnin johtamisen koulutuksessa. TKI-yhteistyötä on tehty mm. vesiturvallisuuden ja ikääntyvien hyvinvoinnin kehittämisen ja tutkimisen alueilla. Yhteistyössä käynnistetään myös koulutusviennin kehittäminen hankerahoituksella vuosina ISAT-UEF-yhteistyössä on jatkettu TKI-palveluiden kehittämistyötä, mm. innovaatiotoiminnassa, keksintöjen kaupallistamisessa ja TKI-sopimusasioissa.

9 Toimintakertomus ja tilinpäätös 9 / 64 Henkilöstömäärän kehitys vuosina Lkm (31.12) 2011 Htv (OKM) TSTA2011 Lkm TSTA2011 Htv 2010 Lkm (31.12) 2010 Htv (OKM) TSTA2010 Lkm TSTA2010 Htv Henkilöstöryhmä Opetushenkilöstö , , TKIhenkilöstö , , Muu , , henkilöstö Yhteensä , , Kuntayhtymän henkilöstömäärän kehitystä seurataan lukumäärän ja henkilötyövuosien perusteella eri henkilöstöryhmissä. Kokonaishenkilöstömäärä poikkileikkauspäivänä oli 612 henkilöä. Määrään sisältyy kaikki kuntayhtymään tuolloin palvelussuhteessa olleet henkilöt riippumatta palvelussuhteen kestosta ja työajasta. Heistä virka-, opinto-, vuorottelu- tai perhevapaalla oli vuodenvaihteessa 10 henkilöä. Henkilöstöstä 42 työskentelee osa-aikaisesti ja osa-aikaeläkkeellä olevia on 32, yhteensä 74 osa-aikaista työntekijää eli 12 % koko henkilöstöstä. Henkilöstön lukumäärä koko kuntayhtymässä on kasvanut kahdeksalla henkilöllä edellisvuoteen verrattuna. Henkilötyövuosina mitattuna henkilöstömäärän kehityksessä ei kuntayhtymätasolla tapahtunut juurikaan muutosta edellisvuoteen verrattuna. Yksikköjen välillä henkilöstön lukumäärän kehityksessä on eroja. Merkittävimmin henkilöstön lukumäärä on kasvanut kehittämis- ja palvelukeskuksessa, liiketalouden Kuopion yksikössä ja Tekniikan Kuopion yksikössä ja vastaavasti eniten vähentynyt Kuopion Muotoiluakatemiassa ja Tekniikan Varkauden yksikössä. Henkilöstömäärän kasvu johtuu osittain erilaisilla virka- ja työvapailla olevien henkilöiden sijaisiksi palkatuista henkilöistä sekä vakinaisen henkilöstön osa-aikatyöstä johtuneesta tilapäisen lisähenkilöstön tarpeesta. Tekniikan ja liiketalouden yksiköissä kyse on myös määräaikaisen TKI-henkilöstön palkkaamisesta uusiin projekteihin. Opetushenkilöstön määrässä muutokset kaikissa yksiköissä ovat yksittäisiä ja koko kuntayhtymässä opetushenkilöstön määrä on pysynyt samana edellisvuoteen verrattuna. Aloituspaikkaleikkausten vaikutukset opetushenkilöstön määrään näkyvät eniten kulttuurialalla muotoilun ja graafisen viestinnän koulutuksessa, jossa opetushenkilöstön määrä on vähentynyt viidellä henkilöllä vuoden aikana. Tekniikan Varkauden yksikössä henkilöstömäärän vähennys johtuu lähinnä projektien päättymisestä johtuvasta määräaikaisen TKI-henkilöstön määrän vähenemisestä. Kokonaisuudessaan TKI-henkilöstön lukumäärä oli talousarviossa arvioitua hieman suurempi. Sen sijaan henkilötyövuodet TKI-henkilöstön osalta vähenivät jonkin verran ja vastaavasti kasvoivat muun henkilöstön osalta. Opetus- ja kulttuuriministeriön luokittelun mukaisesti muuhun henkilöstöön kuuluu hallinto- ja johtotehtävissä olevien lisäksi TKI-toiminnan tukihenkilöstö ja opetuksen tukihenkilöstö. TKI-toiminnan tukihenkilöstön osuus muun henkilöstön henkilötyövuosista on 11,88 henkilötyövuotta ja opetuksen tukihenkilöstön osuus 34,21 henkilötyövuotta. Muun henkilöstön lukumäärä väheni edellisvuoteen verrattuna, joskin

10 Toimintakertomus ja tilinpäätös 10 / 64 talousarviossa asetettua tavoitetta ei saavutettu. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuodelle 2011 asetetusta kokonaistavoitteesta jäätiin siten jonkin verran. Henkilötyövuosien osalta laskenta tapahtuu koko vuoden ajalta lasketun toteuman perusteella, joka ottaa huomioon mm. osa-aikaiset, tilapäiset ja määräaikaiset palvelussuhteet toteutuneena vuosityöaikana. Palkkakustannukset ilman henkilöstösivukuluja nousivat edellisvuodesta 1,5 %, josta palkankorotusten osuus oli keskimäärin 1,3 %. Henkilötyövuosien lievä kasvu vastaa siten palkkakustannusten kasvua. Rakenteellisen kehittämisen ja talouden sopeuttamisen vaatimukset merkitsevät henkilöstö- ja osaamistarpeen uudelleen arviointia. Henkilöstösuunnitelman valmistelu käynnistettiin henkilöstövaikutusten arviointia varten ja sopeuttamistoimien toteuttamiseksi tulevalla strategiakaudella. Henkilöstöasioiden sähköistämistä koskeva järjestelmähankinta toteutettiin vuonna Järjestelmän käyttöönotto parantaa osaltaan henkilöstötietojen hallintaa ja seurantaa ja siten tukee myös henkilöstösuunnittelua. Osaamispääoman varmistamiseksi toteutettiin osaamiskartoitukset, jotka toimivat osaamisen kehittämisen ja rekrytoinnin perustana. Ammatillista kehittymistä ja hiljaisen tiedon siirtymistä tukemaan käynnistettiin ISAT-yhteistyössä mentorointiohjelman valmistelu. 2.4 Seuranta, arviointi ja raportointi Seurannat, arvioinnit, johdon katselmukset sekä sisäinen valvonta ja tarkastus toteutettiin ja raportoitiin vuonna 2011 Savonia-ammattikorkeakoulun vuosikellon mukaisesti. Savonia sai toimintansa laadusta vuonna 2011 arvostetun eurooppalaisen Recoqnized for Excellence -tunnustuksen Exellence Finland -finaalissa. Tunnustus tuli toisen kerran peräkkäin (vuonna 2010 vastaavan tunnustuksen sai terveysalan Kuopion yksikkö). Tunnustus oli harvinainen ja teki samalla korkeakouluhistoriaa. Savonia oli ensimmäinen suomalainen korkeakoulu, mukaan lukien yliopistot, joka on kyseisen palkinnon saanut. Arviointitulosten perusteella palauteraportissa oli nostettu esille esille vahvuuksia ja esikuvallisuutta kuin heikkouksia ja kehittämisen potentiaaleja. Vahvuuksia ja esikuvallisuus: - Johtamiskulttuuri, joka korostaa yhteistä tavoitetta, yhteisiä toimintatapoja, yhteistyötä ja avoimuutta onnistumisen kierre esim. kiinteistöpalveluiden ryhtiliike ongelmien korjaamisessa ja palvelujen parantamisessa - Laadun vahva kytkeminen johtamiseen yhdistettynä jämäkkään ja systemaattiseen talouden suunnitteluun ja ohjaukseen - ISAT-projektin valjastaminen merkittävien muutosten pilottialustaksi, joka alussa herätti epäilystä, mutta viime aikoina on nähtävissä merkittävää muutosvastarinnan sulamista - Oivallus monialaisuuden käytännönläheisestä kytkemisestä oma porukka järjestää juhlien ohjelmat ja tarjoilut, esim. Pelastusopiston osaamista on hyödynnetty kriisinhallinnan harjoituksissa - Innostus osallistua innovatiivisiin kilpailuihin laaja-alaisesti ja menestyksestä liputtaminen ja palkitseminen

11 Toimintakertomus ja tilinpäätös 11 / 64 - Tukiprosessien ohjaus sisäisten asiakkuuksien suunnittelun ja arvioinnin perusteella - Toimivat perustietojärjestelmät vaativassa verkkoympäristössä ja erinomainen palveluhenki tietoteknisissä palveluissa - Kirjastopalveluiden ammattimainen toiminta, aktiivisuus ja oma-aloitteisuus ja palvelualttius - Terveydenhoidon tiivis yhteistyö yliopiston kanssa ajan hermolla pysymiseksi - Yhteistyö alueen avainyritysten kanssa esim. Foster Wheeler, Andritz, Junttan, Normet, Ponsse - Kansainvälistymisen keihäänkärjet (Pietari, Liverpool, Afrikka-ohjelma) Pääarvioijan palautetilaisuudessa esitettiin seuraavat alkuvaiheessa olevat kehittämisen potentiaalit: - OIS-konseptin toteuttaminen uusia tiloja hyödyntämällä - ISAT-projektin kehittämisen painopisteet (osaamisen arviointi) - Kumppanuusmallin laajentaminen - Panostukset viestintään (uudistettu intranet, Savonian Sanomat -lehti) - Toimintaa tehostavat tietojärjestelmät (verkko-oppimisjärjestelmä / sosiaalisen median hyödyntäminen, projektihallinta, CRM) Arviointisuunnitelma noudatti laadunhallintaohjelmaan kirjattuja ja sovittuja arvioinnin kohteita vuonna Savonian arviointisuunnitelma toteutui sovitusti. Excellence Finland - finaaliin osallistumisen avulla tehtiin toiminnan ja tulosten analyysi ja finaaliin osallistumisen myötä saatiin ulkoiselta arviointiryhmältä koko toiminnan arviointiraportti. Keskeinen arviointikohde oli myös TKI-toiminnan kansainvälinen ja Korkeakoulujen arviointineuvoston toimesta toteutettu arviointi. Arviointi jatkuu vuonna 2012, jolloin myös arvioinnin tulokset julkistetaan. Itsearvioinnit kohdistuivat TKI-toimintaan ja kielten opetukseen. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma sai myös vuoden 2009 lopulla Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) vuosille myöntämän koulutuksen laatuyksikköpalkinnon ja siihen liittyvän tunnustuksen vuodelle Tiedontuotannon parantamiseksi käynnistyi tietovaraston kehittämistyö ISAT-yhteistyönä. Samalla työstettiin kansainvälisyyteen liittyvän ja liikkuvuuden seurantaan liittyvän yhteisen ohjelmiston käyttöönottoa (Mobility Online -ohjelmisto). Lisäksi opiskelija- ja sidosryhmäkyselyjen parannustyötä tehtiin ja uuden sähköisen kyselyjärjestelmän käyttöönottotyö oli aktiivista. Molempien käyttöönotto on valmis vuoden 2012 aikana. Prosessien kehitystyötä tehtiin. Opetuksen ja opiskelun ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprosessien tehokkuus parani joiltain osin ja joiltain osin laski (vrt. tuloskortin tulokset sekä OKM:n tavoitesopimusmittarien tulokset). Tulosten analyysit löytyvät kohdasta 2.5. Benchmarkingeja toteutettiin koulutusaloilla osana opetuksen sekä opiskelun ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan normaalia kehittämistä ja kansainvälistä yhteistyötä. Benchmarking-vierailuja toteutettiin OIS-mallin suunnitteluun ja tulevaan Microkadun

12 Toimintakertomus ja tilinpäätös 12 / 64 kampukseen liittyen tutustumalla Hollannin, Skotlannin ja Ranskan vastaaviin malleihin. Lisäksi ISAT-yhteistyössä toteutettiin bechmarkingit strategisten kansainvälisten kumppaneiden kanssa Pietarin valtiolliseen polyteknilliseen yliopistoon ja Liverpoolin John Mooresin yliopistoon. Yhteistyö kumppaneiden kanssa on käynnistynyt aktiivisesti. Benchmarkingin lisääntymisen edistämiseen saatiin myös Korkeakoulujen arviointineuvoston rahoitusta (KKA). Benchmarkingin kohteena on sosiaali- ja terveysala ja opiskelijoiden kansainvälinen harjoittelu. Kevättalvella 2011 toteutettiin johdon katselmukset vuonna 2010 uusitussa muodossa ja niin sanottuina henkilöstötilaisuuksina. Johdon katselmusten tavoitteena oli tulosten ja toiminnan läpikäymisen lisäksi keskustella kehittämistä vaativista asioista sekä osaamisaluemallin toimivuudesta. Johdon katselmustulosten perusteella yhteistyö osaamisalueiden ja tukipalvelujen kesken sujuu hyvin, parannettavaa yhteistyössä löytyy erityisesti toiminnan kriittisistä pisteistä, kuten lukuvuoden sujuva käynnistyminen. Keskeisin kehittämiskohde oli kuitenkin niin henkilöstön toimivuuskyselyn kuin johdon katselmustuslosten perusteella tuleviin muutoksiin valmistautuminen ja yhtäaikaisten muutosten hallinta ja niistä viestiminen. Näihin haasteisiin liittyen laadittiin erillinen muutossuunnitelma ja panostettiin siäisen viestinnän monipuolistamiseen ja nopeuttamiseen. Muutosviestinnän toteuttamista suunniteltiin yhteistyössä henkilöstöryhmien kanssa. ISAT:in toiminnan arviointi toteutui sovitusti. Vuoden 2011 toiminnasta laadittiin erillinen toimintakatsaus vuoden 2010 tapaan. 2.5 Toimintapolitiikka ja strategiset linjaukset Toimintapolitiikan toteutuminen jäsennetään tuloskortilla, jossa kuvataan strategiset mittarit, tavoitteet ja niiden toteutuminen vuonna Strategian toteutuminen oli osin varsin haasteellista. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) muutti vuoden 2010 laskentakaavoja vuodelle Tähän tuloskorttiin tulokset on laskettu tehtyjen tavoitteiden ja koko strategiakaudelle ( ) sovittujen laskentakaavojen mukaisesti. Tällä halutaan varmentaa tulosten vertailtavuus. Kansainvälisen toiminnan osalta voimassa oli edelleen poikkeuksellisen suuri tavoite. Tuloskortin tavoitteet ja niiden toteuma on analysoitu tavoitteittain tuloskortin yhteenvedon jälkeen.

13 Toimintakertomus ja tilinpäätös 13 / 64 Tuloskortti vuonna 2011 Näkökulma Kriittiset menestystekijät Strategiset mittarit Määrittely Amk Tavoite 2011 Amk Tulos 2011 Asiakas Asiakastyytyväisyys Vetovoima Opiskelijapalaute Työelämäpalaute Ensisijainen hakija/alpa Opiskelijapalautejärjestelmästä saatava palaute (indeksi) Työelämälle kohdistettu tyytyväisyyskysely (indeksi) 3,3 3,6 3,9 * (> 3) 3,7 ^ (> 3) #OPALA tyytyväisyys 3,09 Opiskeluilmapiiri 3,08 Opetusjärjestelyt 2,95 yksityinen 3,0 julkinen 3,19 kolmas sektori 3,2 Tehokkaan opiskelun edistäminen Tutkimus- ja kehitystyö Ulkomaalaisten tutkintoopiskelijoiden määrä (myös TASO-mittari) Opintojen eteneminen (myös TASO-mittari) Tutkimus- ja kehitystyön integroituminen opetukseen (myös TASO-mittari) Kv-tutkinto-opiskelijamäärä Vähintään 45 opintopistettä suorittaneiden osuus tutkintoa suorittaneista (%) (nuoret) T&K-hankkeissa suoritetut opintopisteet/läsnä olevat opiskelijat 65 % 73,16 % 4,4 5,4 Henkilöstö Kehitystyön vaikuttavuus Kumppanuudet Osaamisen kehittyminen Rahoitus Palvelutoiminnan laajuus (myös TASO-mittari) Maksullisen palvelutoiminnan tulojen määrä suhteessa koko tulorahoituksen määrään (%) 16 % 15,7 % ISAT-strateginen kumppanuus ISAT-strategian toteutuminen Toteutui osin Savilahden kampushankkeen eteneminen Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kv-osaamisen kehittyminen Kansainvälisen T&Krahoituksen määrä (* ml.kry) Tutkintotuottavuusindeksi Kampussuunnittelu etenee Henkilöstökoulutuksen osuus (%) palkkakustannuksista Henkilöstön kielitaito (engl. kielitutkinnon suorittaneet tasolla Hyvä) eurot Tutkintojen lkm/käyttökustannukset x Kannattavuus Vuosikate Käyttötalousosan tulos Suunnitelmaa täsmennetty tarpeiden mukaisesti. Suunnitelma etenee sovitusti. 3,2 % 2,58 % ,4 Me 0,3 Me 2,9 2,23 4,0 Me 3,1 Me Taulukko. Savonia-ammattikorkeakoulun tuloskortti. Taulukkoon on kohdissa * ja ^ merkeillä esitetty tavoitteet, jotka on asetettu asteikon 1 5 mukaisesti vuosille Toiminnan muutoksista ja ISAT-yhteistyöstä johtuen on asteikon muuttaminen (1 5 asteikko) päätetty siirtää vuodelle 2013 alkavaksi (TASO-kaudelle ). Näin ollen taulukkoon on kirjattu tavoitteet vuosille asteikolla 1 4 sulkuihin, esitetyn alkuperäisen tavoitteen alle.

14 Toimintakertomus ja tilinpäätös 14 / 64 Asiakas Asiakastyytyväisyys Tavoite Tulos Koulutuksen vetovoima. Nuorten koulutuksen ensisijaisten hakijoiden määrä aloituspaikkaa kohden on 3,3 hakijaa / aloituspaikka. Nuorten koulutukseen haki keväällä ja syksyllä 2011 yhteensä 4165 ensisijaista hakijaa eli 3,6 hakijaa/aloituspaikka (aloituspaikkoja oli yhteensä 1153). vastaavat luvut vuonna 2010 olivat 3857 ensisijaista hakijaa eli 3,4 hakijaa/aloituspaikka. Hakijamäärä oli vuonna ja ensisijaisia hakijoita/aloituspaikka oli 3,3. Koulutuksen vetovoima on kehittynyt kokonaisuutena myönteisesti ja tavoite ylitettiin. Vetovoimaluvut vaihtelevat suurestikin koulutusaloittain ja -ohjelmittain. Korkein yksikkökohtainen vetovoima oli terveysala/kuopio 8,0 ja matalin tekniikka/varkaus 0,68. Kokonaisuutena kolmen vuoden trendi osoittaa positiivista kehityssuuntaa. Tavoite Opiskelijapalauteindeksi on yli 3 (asteikolla 1 4). Tulos Savonian toteuttamassa opiskelijakyselyssä (alkukysely vuonna 2010 aloittaneille) selvitettiin opiskeluilmapiiriä sekä opetuksen järjestelyjä ja opetuksen toteuttamista. Opiskeluilmapiirin tulos oli tavoitteen mukainen 3,08. Tulos on hieman noussut vuoden ,95 tuloksesta (vuonna 2009 tulos 2,98 ja 2008 puolestaan 2,95). Opiskeluilmapiiri koettiin parhaaksi muotoiluakatemiassa (3,27) ja heikoimmaksi pelastusopistolla (2,60). Myös matkailu- ja ravitsemisalan tulos jäi alle tavoitteen (2,97). Muut yksiköt ylsivät yli tavoiteltun >3 tyytyväisyystasoon. Kehityssuunta on kokonaisuutena positiivinen. Opetusjärjestelyt ja opetuksen toteutuminen oli melko lähellä tavoitetta ollen 2,95. Vastaava tulos vuonna 2010 oli 2,84 (vuonna 2009: 2,90 ja vuonna 2008: 2,87). Paras tulos on tekniikka (Varkaus) 3,14 ja heikoin tulos matkailu- ja ravitsemisalalla 2,86. Yli kolmen tulokseen pääsi myös liiketalous (Varkaus) 3,07 tuloksella. Lähes tavoitteeseen pääsivät myös tekniikka (Kuopio) ja terveysala (Kuopio) tasan 3,0 tuloksella. Muut jäivät alle asetetun tavoitteen (>3). OPALA-lähtökyselyn tulokset vuosina tuovat esille opiskelijatyytyväisyyden hienoisesta positiivisesta kehityssuunnasta. Työharjoittelu ja siihen liittyvät tehtävät oman opiskelun tukemiseksi saavat parempaa palautetta kuin ohjauspalvelut ja opetuksen asiantuntemus. Tähän on kiinnitetty huomiota ohjaus- ja neuvontapalvuiden kehittämistoimilla. Tilastollisesti merkittäviä muutoksia ei ole tapahtunut. OPALA-kysely on valtakunnallinen.

15 Toimintakertomus ja tilinpäätös 15 / 64 OPALA : SAVONIA-AMK OKM:n avainmittarit asteikko 1...4; 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2, Asiantunteva opetus 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,89 2,87 Ohjauspalvelut 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,94 2,93 Työharjoittelun ohjaus 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 3,1 3,15 Työtehtävät työharjoittelussa 3,3 3,2 3,3 3,2 3,3 3,3 3,31 3,4 Vastaajat, % Kuvio. OPALA tulokset vuosina Tavoite Työelämäkysely. Sidosryhmäkyselyindeksi on yli 3 (asteikolla 1 4). Tulos Työelämälle kohdistettu kysely toteutettiin sähköisenä sidosryhmäkyselynä marraskuussa 2011 avainkumppaneille ja sidosryhmille (433 kpl). Vastausprosentti jäi pieneksi 22 % (96 vastaajaa). Vuonna 2010 vastauprosentti oli 23 % (57 vastaajaa / 244 kpl). Palautteen perusteella vastaajat olivat kokonaisuudessaan tyytyväisiä yhteistyöhön Savonian kanssa. Tulos oli hieman edelliseen vuoteen verraten parantunut, muttei tilastollisesti merkittävästi. Kokonaistyytyväisyys oli vuonna ,54 ja vuonna ,45. Harjoittelu, opinnäytetyö ja kehittämishankkeet ovat yleisimmät yhteistyömuodot edelleen. Tutkimustoiminta on myös lähes neljännekselle (23 %) vastaajista yksi keskeinen yhteistyömuoto. Kansainvälistymiseen liittyvä yhteistyö on ollut harvinaisempaa, samoin henkilöstökoulutus. Yksityinen sektori ja suuremmat yritykset ovat tyytyväisimpiä yhteistyöhön. Sitä vastoin pienten yritysten ja kolmannen sektorin kanssa yhteistyötä on kehitettävä. Analyysin luottavuutta heikentää aineiston pieni koko. Yksikkökohtaisten tulosten tarkastelu ei ole tästä johtuen mahdollista.

16 Toimintakertomus ja tilinpäätös 16 / 64 Prosessit Tehokkaan opiskelun edistäminen Tavoite Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä on 450 opiskelijaa. Tulos Ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita oli yhteensä 337. Vuonna 2010 luku oli 284. Savoniassa on 120 ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa aloituspaikkaa liiketalouden ja tekniikan koulutusaloilla ja lisäksi 30 aloituspaikkaa ylemmässä ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Koulutusohjelmien vetovoima varsinkin tekniikan osalta on heikohko ja koulutusohjelmista keskeyttää opiskelijoita. Lisäksi OKM ei myöntänyt uusia aloituspaikkoja terveysalan englanninkielisille koulutusohjelmia. OKM:n tavoitesopimuksen tavoitteena on keskimäärin 450 kvtutkinto-opiskelijaa. Kahden vuoden tutkinto-opiskelijatavoite on yhteensä 850 (2010: 400 ja 2011: 450) ja tuloksena yhteensä 621 tutkinto-opiskelijaa (-221). Tavoite Opintojen eteneminen. 65 % tutkintoa suorittaneista opiskelijoista on suorittanut vähintään 45 opintopistettä. Tulos Vuonna 2011 tutkinnon suorittaneista 73,16 % suoritti vähintäinkin 45 opintopistettä. Tulos on selvästi yli tavoitteen. Vastaavasti vuonna ,69 % suoritti vähintäinkin 45 opintopistettä (tulos laski -1,5). Tulos on edelleen erinomainen ja on pysynyt samoilla tulostasoilla useamman vuoden (vuonna 2009 tulos oli 73,28 %). Osaamisalueista hyvinvointi paransi tulostaan 88,6:n (tavoite 82,0) vuoden ,7 tuloksesta. Muiden osaamisalueiden tulokset laskivat liiketoiminta- ja kulttuurialalla -4,5 (tulos ,2 ja vuonna ,7) ja tekniikka- ja ympäristöalalla -2,7 (tulos vuonna 2011: 66,0 ja vuonna 2010: 68,7). Osaamisalueiden sisällä yksikkökohtaiset erot ovat varsin mittavat. Paras tulos oli sosiaali- ja terveysalalla (Iisalmi ja Kuopio) 90,0 tuloksella ja heikoin tulos oli tekniikka (Varkaus) 54,2 tuloksella. Ohjausprosessin toimivuuteen kiinnitettiin edelleen erityistä huomiota. Ohjauksen kokonaisuunnitelma ja AHOT-toimintaohjeet toimeenpantiin Savonian tasoisina. Lisäksi koordinoivan opinto-ohjaaja tukee osaltaan ohjauksen edelleen kehittämistä. Tutkimus ja kehitystyö Tavoite T&k-hankkeissa suoritetut opintopisteet läsnä olevilla opiskelijoilla ovat 4,4 opintopistettä. Tulos T&k-opintopisteissä tavoite ylitettiin selkeästi. Kokonaistulos oli 5,4 opintopistettä. Osaamisalueiden kesken erot olivat kohtalaisen suuret tavoitteen ollessa sama 4,4. Liiketoiminta- ja kulttuurialalla tulos oli paras 6,3. Hyvinvointiosaamisalueella tulos oli 5,9, ja teknologia- ja ympäristöala jäi alle

17 Toimintakertomus ja tilinpäätös 17 / 64 tavoitteen 4,0 tuloksella. Kokonaistulos parani selvästi vuoteen 2010 verraten, jolloin tulos oli 4,1 (tavoite oli 4,2). Osaamisalueiden osalta vuoteen 2010 verraten teknologia- ja ympäristöala paransi tulostaan eniten, peräti 1,7 (2010 tulos oli 2,3) ja muut osaamisalueetkin hyvin, 0,7 verran. T&K-opintopisteiden ohjeistuksia täsmennettiin. Tuloksissa näkyy OIS-ajattelun eli työelämäläheisen oppimisen leviäminen eri koulutusohjelmiin. Tämän kautta opetuksen ja T&K-toiminnan integrointia on saatu tehostettua opetuksen ja TKItoiminnan suunnittelun ja toteutuksen osalta. Kokonaisuuten tulos on kasvanut vuoden 2009 tilanteesta erinomaisesti (2009/3,65). Kolmen vuoden kehitystrendiin voidaan olla tyytyväisiä. Kehitystyön vaikuttavuus Tavoite Palvelutoiminnan laajuus. Maksullisen palvelutoiminnan tulojen määrä suhteessa koko tulorahoituksen määrään on 16 %. Tulos Tavoite lähes saavutettiin. Tulos oli 15,7 %. Tuloksen saavuttaminen on ollut haasteellista talouden tiukentuessa. Tästä huolimatta OKM:n kanssa sovittu keskimääräinen tavoite (vuosina ) 15 % ylittyi vuoden 2010 tapaan (2010 tulos 17,7). Kumppanuudet Tavoite Tulos Tavoite Tulos ISAT-strateginen kumppanuus toteutuu. ISAT-strategisen kumppanuuden osalta laadittu toteutussuunnitelma toteutui osin sovitusti (kts. kohdassa 2.3.). Savilahden kampushanke etenee. Kampushankkeen osalta suunnitelma eteni sovitusti suuhygienistikoulutuksen osalta ja muilta osin laadittua uutta toteutusta vietiin eteenpäin. Muutostarpeita suunnitelmaan toi matkailu- ja ravitsemisalan nopeutunut tilamuutostarve. Koko matkailu- ja ravitsemisalan koulutus siirtyi lukuvuoden 2011 alusta Microkadun kampukselle. OIS-pilottitilat valmistuivat Microkadun kampukselle, ja ne otettiin opetuskäyttöön syksyn aikana. Henkilöstö Osaamisen kehittyminen Tavoite Koko henkilöstön koulutukseen käytetään vähintään 3,2 % palkkakustannuksista. Tulos Asetettua tavoitetta ei saavutettu, tulos oli 2,58 % palkkakustannusista käytettiin henkilöstön koulutukseen. Hienoista nousua vuoteen 2010 (2,51 %) oli

18 Toimintakertomus ja tilinpäätös 18 / 64 nähtävillä, muttei merkittävästi. Tuloksissa on runsaasti vaihtelua (1, 87 % - 3,32 %). Tekniikka 1,87 (2010 tulos 1,64 %), Liiketalous- ja kulttuuri 2,68 % (2010 tulos 2,4 %), Hyvinvointi 2,89 % (2010 tulos 3,32 %), Kehittämis- ja palvelukeskus 3,32 % (2010 tulos 3,25 %). Hyvinvointiosaamisalueen henkilöstön koulutuskustannukset ovat laskeneet ja muiden kasvaneet. Tulos on laskettu palkkahallintoon toimitettujen koulutuspäätösten perusteella. Työaikasuunnitelmissa kehittymiseen mahdollisesti varattua työaikaa ei ole erikseen otettu huomioon. Tavoite Henkilöstön kv-osaaminen. Englannin kielitutkinnon suorittaneita on 15 henkilöä. Tulos Tutkinnon suoritti 24 henkilöä, joka on reilusti yli tavoitteen. Saavutetuista tutkinnoista 17 syntyi liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalueella. Teknologiaja ympäristöalan osaamisalueella tavoitteen mukaisesti 3 tutkintoa ja hyvinvointiosaamisalueella jäätiin, yhden alle tavoitteen, 4 tutkintoon. Kokonaistulos selittyy osin sillä, että vuodelle 2010 arvioitu tutkintojen määrä toteutui vuoden 2011 puolella koulutukseen liittyneistä aikataulusyistä. Vuoden 2010 tavoitteena oli 12 tutkintoa ja tuloksena syntyi 6 tutkintoa. Yhteenlasketut kahden vuoden tutkintotavoite oli 27 ja vastaavasti yhteenlasketut kahden vuoden suoritetut tutkinnot ovat 30. (Kolmen vuoden tavoitteena on saavuttaa 43 englannin kielen kielitutkintoa). Talous Rahoitus Tavoite Tulos Kansainvälisen t&k-rahoituksen eurot ovat 0,4 Me. Mittariin on laskettu kansainvälisen rahoituksen tulot toimintavuonna Kansainvälisen TK-tulojen määrä oli toimintavuonna euroa mukaan lukien KRY:n kansainvälisen TKI-toiminnan. Kansainvälinen rahoitus tuli pääsääntöisesti seuraavista kansainvälisistä hankkeista; REMOWE, Service Tourism in Business, LLP/hankkeet, North-South Programme -hankkeet, EU/Tempus-hanke. Tavoite Tutkintotuottavuusindeksi on 2,9. Tulos Tutkintotuottavuusindeksi oli 2,23. Tavoitteesta jäätiin selvästi. Vastaava luku vuonna 2010 oli 2,7. Kehityssuunta kääntyi edellisen positiivisen vuoden (vuonna 2009 tutkintotuottavuusindeksi oli 2,6) jälkeen negatiiviseen suuntaan. Tutkinnot vähenivät ja kustannukset yleisesti nousivat. Tutkintojen määrä oli 992 tutkintoa. Vuonna 2010 tutkintoja saatiin 1083 kpl. Tutkintojen kustannukset kasvoivat ja tehokkuustavoitetta ei saavutettu. OKM:n kanssa sovittu keskimääräinen vuositavoite on tutkintoa.

19 Toimintakertomus ja tilinpäätös 19 / 64 Kannattavuus Sovitusta kahden vuoden tavoitteesta puuttuu yhteensä 295 tutkintoa. Haasteena on ylempien ammattikorkeakoulututkintojen aikaansaaminen, joita tuli vain 48 kappaletta tavoitteena olleesta 100:sta. Sama tilanne oli myös vuonna 2010, jolloin tutkintoja tuli 49 tavoitteen ollessa sama. Tutkintotuottavuus vaihteli osaamisalueittain suuresti. Korkein se oli hyvinvointialalla 2,47 laskien 0,4 yksikköä vuoden 2010 tuloksesta. Liiketoiminta- ja kulttuurialalla tapahtui suurin tuottavuuden lasku vuoden ,83 tuloksesta 2,20 tulokseen. Matalin tulos oli Teknologia- ja ympäristöalalla 2,05, jossa oli kuitenkin parannusta vuoden 2010 tulokseen, joka tuolloin oli 1,9. Tavoite Tulos Käyttötalousosan tulos on 4,0 Me (vuosikate). Vuosikate oli 3,1 Me. Tavoitteesta jäätiin 0,9 Me. Hyvinvointiosaamisalueen kannattavuus oli sen tavoitetta parempi (tavoite 0,5 Me ja tulos 0,7 Me). Tekn0logian ja ympäristöalan osaamisalueen tulos oli alijäämäinen ja selvästi alle sen kannattavuustavoitteen (tulos -0,0 Me, tavoite +0,6 Me). Kehittämis- ja palvelukeskus oli selvästi ylijäämäinen, joskin lievästi alle sen tavoitteen (tulos +1,9 Me, tavoite +2,0 Me). Liiketoiminta- ja kulttuurialan vuosikate jäi puoleen tavoitteesta (tavoite 0,9 Me ja tulos 0,5 Me) (kts. kohta 3).

20 Toimintakertomus ja tilinpäätös 20 / 64 3 Tilinpäätös, talous ja rahoitus Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän (Savonia) ja samalla myös Savoniaammattikorkeakoulun talous ja rahoitus olivat vuoden 2011 aikana ja osalta terveet ja hyvässä kunnossa. Tämä toteuma on nähtävissä talouden mittareista, vaikkakin joidenkin kohdalla oli jättämää tavoitteesta. 3.1 Talouden ydinasioiden toteutuminen vuonna 2011 Savonia sai vuonna 2011 Opetus- ja kulttuuriministeriöstä (OKM) yksikköhintarahoitusta hieman enemmän kuin oli ennakoitu (ennakoitu 44,2 milj. euroa, toteuma 44,3 milj. euroa) ja läsnä olevia opiskelijoita oli hieman enemmän kuin on rahoituksen opiskelijamäärä (taulukko alla). Kokonaisuudessaan toimintatuotot ylittivät hieman budjetoidut tuotot, mutta T&K:n ja maksullisen palvelutoiminnan volyymi jäi hieman tavoitteesta. Vuoden 2011 opiskelijamäärän ja yksikköhintarahoituksen määrä oli seuraava: Savonia: arvio opiskelijamääräarvio ja toteuma opiskelijamääräarvio ja toteuma Taso-rahoituksen sovittu opiskelijamäärä yksikköhinta yhteensä, euroa brutto Savonia: toteuma Kuntayhtymän talouden hallinta Savoniassa on asetettu talouden ja rahoituksen suunnitteluun, ohjaamiseen ja seuraamiseen muutamia keskeisiä talouden tavoitteita ja mittareita ja Savonia raportoi niiden ja kaikkien KiLan kuntajaoksen ammattikorkeakoulun toimintaan soveltuvien talouden mittareiden toteumat. Savoniassa käytössä olevat talouden strategiset mittarit, niiden tavoite ja toteuma on esitetty jo edellä kohdassa tuloskortti (taulukko). Muut mittarit esitetään tässä talousosassa ja sen liitteissä. Talousarvion sitovuustasojen toteutuminen Kuntayhtymän hallitus: Kuntayhtymän hallitusta sitovat kuntayhtymän tason ja amk:n käyttötalousosan talous- ja rahoitusasiat: tuloslaskelman tulos ja tilikauden ylijäämä sekä amk-kokonaisuuden käyttötalousosan tilikauden tulos, investointien yhteismäärä nettona ja yksittäiset yli euron investoinnit. Tuloslaskelman tulos ja amk:n käyttötalousosan tulos oli alle tavoitteen, vaikkakin niitä voi pitää hyvänä (tavoite +2,2 milj. euroa, toteuma +1,5 milj. euroa); tilikauden näytettävä ylijäämä oli isompi kuin tavoite, mutta tilanne johtuu siitä, että tilikauden tuloksesta ei ole tehty erillistä siirtoa investointivarauksiin. Investointien osalta

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 04/2010

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 04/2010 AIKA Tiistai 23.11.2010 kello 15.00 16.29 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1,

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Laatua laivalla 30.8.2011. Riitta Paasivuori

Laatua laivalla 30.8.2011. Riitta Paasivuori Savonia-ammattikorkeakoulu -Yleisesittely Laatua laivalla 30.8.2011 Riitta Paasivuori Savonia-ammattikorkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu toimintaa vuodesta 1992 (väliaikainen ammattikorkeakoulu) vakinainen

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 (TKTP)

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 (TKTP) TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 (TKTP) Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymävaltuustossa 14.6.2011 (6 ) Sisällysluettelo 1 Kuntayhtymän johtajan / rehtorin katsaus... 3 2 Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä Rehtori Veli-Matti Tolppi

Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä Rehtori Veli-Matti Tolppi Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä 15.10.2008 Rehtori Veli-Matti Tolppi päivitetty 29.3.2011 Yhtymähallituksen käsittely 12.4.2011 Savonia-ammattikorkeakoulun osaamislähtöinen

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot