Asialista. H 10 Kaavoitusarkkitehdin viran hakijat Ilmoitukset HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016. Kokousaika , klo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asialista. H 10 Kaavoitusarkkitehdin viran hakijat... 15 Ilmoitukset... 17 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016. Kokousaika 18.1.2016, klo 16.30-18."

Transkriptio

1 ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Kokousaika , klo Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 1-10 Asialista H 1 Aloitteet H 2 Ateriakorvausten ja puhelinetuuden tarkistus... 4 H 3 Luottamushenkilö; valtuutettu Haavisto... 5 H 4 Hankintavallan euromääräiset rajat... 6 H 5 Hallituksen alaisten palveluyksiköiden laskujen hyväksyjät H 6 Lausuntopyyntö kiinteistöselvityksestä, Sastamalan koulutuskuntayhtymä... 9 H 7 Kunnan pankkitilien käyttöoikeus H 8 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunitelma H 9 Lausuntopyyntö hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja soteuudistuksen askelmerkeiksi H 10 Kaavoitusarkkitehdin viran hakijat Ilmoitukset... 17

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 Hallitus 1/2016 KOKOUSAIKA , klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Jouni Ovaska vj Jarmo Kalliola I vpj Päivi Leskinen vj Harri Isomuotia II vpj Rauno Mäki vj Erkki Rikala j Päivi Hiltunen vj Raija Mäensivu j Maria Härkki-Santala este vj Susanna Palomäki j Heimo Nordfors vj Anna-Kaisa Immonen j Maarit Lepistö vj Jukka Juvonen j Esa Järvenpää vj Jarmo Järvinen j Vilho Ponkiniemi vj Raija Westergård MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kirsi Parhankangas valtuuston puheenjohtaja Pasi Eloranta valtuuston I varapj este Mauri Lepola valtuuston II varapj. VIRANHALTIJAT Antero Alenius kunnanjohtaja, esittelijä Tiina Paloranta talousjohtaja, ptk-pitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t 1-10 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Hallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Vilho Ponkiniemen ja Päivi Leskisen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Jouni Ovaska Pöytäkirjanpitäjä Tiina Paloranta PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika , klo mennessä. PÖYTÄKIRJA ON KOKOUKSEN KULUN MUKAINEN Vilho Ponkiniemi Päivi Leskinen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ , klo kunnantalossa, arkistosihteerin työhuoneessa. Erja-Riitta Myllymäki

3 Kokouspäivämäärä 2 Hallitus H 1 ALOITTEET Hallitus , 1 Talousjohtaja Tiina Paloranta: Liite Hallintosäännön 19, Asukkaiden aloitteet: Hallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolla luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Hallituksen ja lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot hallitukselle ja asianomaiselle lautakunnalle niiden päättämällä tavalla. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava tieto aloitteen käsittelystä kunnassa ja aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet tai tieto siitä, että aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin. Hallintosäännön 26, Valtuutettujen aloitteet: Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi vaan se lähetetään hallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. Hallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja hallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Keskeneräisiä aloitteita ei ole edellisiltä vuosilta. Vuoden 2015 aikana jätetyistä uusista aloitteista on laadittu koonti. Yhdistelmään ei ole sisällytetty yksityisiä kirjelmiä, hakemuksia ja esityksiä ja aloitteiksi merkittyjä asiakirjoja, jotka eivät kuulu valtuuston ratkaisuvaltaan. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri

4 Kokouspäivämäärä 3 Hallitus Esitys: Päätös: HALLITUS esittää, että VALTUUSTO merkitsee tiedokseen luettelon aloitteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä. HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri

5 Kokouspäivämäärä 4 Hallitus H 2 ATERIAKORVAUSTEN JA PUHELINETUUDEN TARKISTUS Hallitus , 2 Henkilöstöpäällikkö Erkki Jortikka: Verohallitus on päättänyt luontoisetujen verotusarvot vuodelle 2016 (päätös 165/200/2015). Ravintoedun verotusarvo on 6,30 euroa (v ,20 euroa) ateriaa kohti, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja arvonlisäveron määrä on vähintään 6,30 euroa ja enintään 10,20 euroa. Terveyskeskuksen pääaterian arvonlisäverollinen omakustannushinta on verohallituksen euromäärien rajoissa. Sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvo on 4,73 euroa (v ,65 euroa) ateriaa kohti. Koulun, päiväkodin tai vastaavan laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 3,78 euroa (v ,72 euroa) aterialta. Työnantajan palkansaajalle kustantaman matkapuhelimen luontoisetuarvo on 20 euroa kuukaudessa. Edun arvo kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuvat kustannukset. Esitys HALLITUS vahvistaa ateriahinnat vuodelle 2016 seuraavasti: a) terveyskeskuksen ateria 6,30 euroa (peritään palkasta) c) laitosruokailu 4,73 euroa/ateria (peritään palkasta) c) luontoisetuateria terveyskeskuksessa 6,30 euroa, luontoisetuateria kouluissa ja päiväkodeissa 4,73 euroa (lisätään verotettavaan ansioon) d) koulun, päiväkodin tai vastaavan laitoksen henkilöstöön kuuluvan ruokailun valvontaan liittyvän aterian verotusarvoksi 3,78 euroa/ ateria (lisätään verotettavaan ansioon) e) sekä toteaa, että puhelinetuus on 20 euroa kuukaudessa (lisätään verotettavaan ansioon). Päätös: HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. henkilöstöpäällikkö Jortikka (toimeenpanovastuu) Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri

6 Kokouspäivämäärä 5 Hallitus H 3 LUOTTAMUSHENKILÖ; VALTUUTETTU HAAVISTO Hallitus , 3 Talousjohtaja Tiina Paloranta: Hannele Haavisto anoo eroa kunnallisista luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton vuoksi (sähköposti ). Haavisto on muuton takia menettänyt kelpoisuutensa toimia Hämeenkyrön kunnan luottamustoimissa. Haavisto on valtuutettu, ympäristölautakunnan jäsen sekä perusturvalautakunnan varajäsen. Täydennysvaalissa on noudatettava tasa-arvolain säädöksiä. Esitys: HALLITUS esittää VALTUUSTOLLE, että se 1. toteaa Hannele Haaviston menettäneen kelpoisuuden Hämeenkyrön kunnan luottamustoimiin ja toteaa Keskustan 1. varavaltuutetun (Katariina Pylsy) nousevan valtuutetuksi ja saman puolueen muiden varavaltuutettujen sijaluvun nousevan yhdellä 2. valitsee jäsenen ympäristölautakuntaan sekä 3. varajäsenen perusturvalautakuntaan. Päätös: HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri

7 Kokouspäivämäärä 6 Hallitus H 4 HANKINTAVALLAN EUROMÄÄRÄISET RAJAT Hallitus , 4 Talousjohtaja Tiina Paloranta: Hallintosäännön 74 mukaisesti toimielin päättää toimikausittain hankintavallan euromääräiset rajat. Talousjohtaja päättää säännön nojalla yhteiset hankinnat euroon saakka. Hallintopalveluiden talousarvion käyttötalousosassa - Yhteistoiminnan hankinnat perustuvat pääasiassa sopimuksiin, jotka hallitus on tehnyt. - Hallinnon tukipalveluissa suurimmat hankinnat koskevat perustietotekniikan ict-palveluja. Niiden hankinta on annettu Tampereen kaupungin tehtäväksi sopimuksen nojalla. - Hallinnon tukipalvelujen muut hankinnat ovat pääasiassa muiden ohjelmien päivityksiä. Investointiosassa määrärahat on varattu kiinteän omaisuuden ostoon ja ohjelmahankintoihin. Kiinteistöjen ostaminen kuuluu hallituksen päätettäviin asioihin. Hankintasäännön mukaisesti yli 3000 euron hankinnoista on tehtävä viranhaltijapäätös. Hankintapäätökset tulevat hallitukselle tiedoksi. Esitys: Päätös: HALLITUS päättää, että talousjohtaja saa päättää hallintopalvelujen hankinnoista talousarviomäärärahojen puitteissa. HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. talousjohtaja Paloranta Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri

8 Kokouspäivämäärä 7 Hallitus H 5 HALLITUKSEN ALAISTEN PALVELUYKSIKÖIDEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 2016 Hallitus , 5 Talousjohtaja Tiina Paloranta: Hallintosäännön kohdan mukaisesti lautakunnat ja hallitus hallintopalvelujen osalta päättää laskujen hyväksyjät. Esitys: HALLITUS 1. määrää laskujen vastaanottajiksi/tarkastajiksi ne viran- ja toimenhaltijat, jotka tavaran tai palvelun ovat tilanneet ja/ tai vastaanottaneet 2. määrää laskujen hyväksyjiksi hallintopalvelujen yksiköissä Toimielimet ja johto, hallinnon tukipalvelut, yhteistoiminta - talousjohtaja - henkilöstöpäällikkö 3. määrää laskujen hyväksyjiksi palvelupäällikön ollessa estynyt esim. hyväksymään omia laskujaan (puhelin-, matka- ja edustuslaskut) - kunnanjohtaja - talousjohtaja - henkilöstöpäällikkö 4. määrää hallintopalvelujen investointimäärärahoista maksettavien laskujen hyväksyjiksi - kunnanjohtaja - talousjohtaja - henkilöstöpäällikkö 5. antaa kunnanjohtajalle ja talousjohtajalle oikeuden hyväksyä kaikki kunnan laskut 6. antaa palvelusihteeri Eeva-Liisa Upalle oikeuden hyväksyä tasetilien 2373 (huollettavien varat) ja 1771/30 (sosiaalipalvelukeskuksen virhesuoritukset) laskut ja Tarja Soukolle tasetilin 1505 (terveyskeskuksen tarvikevarasto) laskut Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri

9 Kokouspäivämäärä 8 Hallitus Päätös: HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. päätöksessä mainitut. kirjanpito Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri

10 Kokouspäivämäärä 9 Hallitus H 6 LAUSUNTOPYYNTÖ KIINTEISTÖSELVITYKSESTÄ, SASTAMALAN KOULU- TUSKUNTAYHTYMÄ Hallitus , 6 Talousjohtaja Tiina Paloranta: Sastamalan koulutuskuntayhtymä pyytää omistajakunnilta lausuntoa Saskyn tekemästä kiinteistöselvityksestä. Lausunto pyydetään tammikuun 2016 loppuun mennessä. Sasky on valmistellut osana taloutensa tasapainotustoimia kiinteistöselvityksen, joka on oheismateriaalina. Kiinteistöselvitys koskee Hämeenkyrössä sijaitsevista kiinteistöistä Osaran maaseutuopetusyksikössä olevaa kahta huonokuntoista rakennusta, joita esitetään purettavaksi. Esitys: HALLITUS ilmoittaa lausuntonaan, että - tehty selvitys on hyvä ja oikeansuuntainen, sillä heikkokuntoisia ja heikolla käyttöasteella olevia rakennuksia ei kannata ylläpitää, jotta voidaan turvata opetuksen rahoituksen riittävyys - sillä ole huomautettavaa Sastamalan koulutuskuntayhtymän kiinteistöselvitykseen Päätös: HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. Sasky. Sastamalan koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat s-postilla Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri

11 Kokouspäivämäärä 10 Hallitus H 7 KUNNAN PANKKITILIEN KÄYTTÖOIKEUS Hallitus , 7 Talousjohtaja Tiina Paloranta: Hallitus on vahvistanut kunnan pankkitilien käyttövaltuudet viimeksi marraskuussa Kunnan pankkitilien käyttöoikeus on aiemmalla päätöksellä kunnanjohtajalla, talousjohtajalla, maksuliikennesihteerillä, talouspalvelusihteerillä ja kolmella palvelusihteerillä. Talousjohtaja on hoitanut käyttöoikeuksien lakkauttamisilmoitukset rahalaitoksille. Esitys: HALLITUS 1. valtuuttaa kunnanjohtaja Antero Aleniuksen, talousjohtaja Tiina Palorannan, maksuliikennesihteeri Maria Anttilan sekä palvelusihteeri Sirpa Syrjäsen käyttämään seuraavia kunnan tilejä tästä päätöksestä alkaen: Pankkitilit: DANSKE BANK OYJ - FI FI Nordea Pankki Suomi Oyj - FI TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKKI - FI FI AITO SÄÄSTÖPANKKI OY - FI Määräaikais-, arvo-osuus- ja yritystalletustilit. Toimeksiantojen varojen tilit: - A.R.Winterin rahasto, Nordea FI stipendirahastot: * Nordea FI ja * Nordea FI Nikkari Arvo rahasto, Nordea FI Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri

12 Kokouspäivämäärä 11 Hallitus Kulmala lahjoitusrahasto, TSOP FI Kulmala käyttötili, Nordea Takalan rahasto, Nordea FI Lauri Johannes Klemon rahasto, Nordea FI Helenius * Vammalan Seudun Osuuspankki FI * Vammalan Seudun Osuuspankki, FI * Oma Säästöpankki Oy, FI valtuuttaa toimistosihteeri Eeva-Liisa Upan, toimistosihteeri Virpi Pelttarin ja toimistosihteeri Päivi Kuivasen käyttämään tiliä * FI (sosiaalipalvelujen välitystili) Päätös: HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. päätöksessä mainitut. pankit Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri

13 Kokouspäivämäärä 12 Hallitus H 8 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNITELMA Hallitus , 8 Henkilöstöpäällikkö Erkki Jortikka: Liite Hämeenkyrön kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on vuodelta Vuoden 2015 alusta tuli voimaan tasa-arvolain osittaisuudistus. Tasaarvolakiin lisättiin määräys palkkakartoituksesta, täsmennettiin määräyksiä sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisusta sekä laajennettiin tasa-arvosuunnittelu koskemaan myös perusopetuslaissa tarkoitettuja kouluja ja oppilaitoksia. Kuntatyöantajat ovat oheistaneet kuntia lain soveltamisessa yleiskirjeellä 3/ ( Myös yhdenvartaisuuslakia uudistettiin samasta ajankohdasta lukien. Uudessa laissa viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä ja oppilaitoksia velvoitetaan edistämään yhdenvertasuutta. Kuntatyönantajat ovat ohjeistaneet kuntia lain soveltamisessa yleiskirjeellä 2/ Lakien edellyttämät muutokset tulee sisällyttää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmiin mennessä. Työsuojeluryhmä on valmistellut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivityksen vastaamaan voimassa olevia lakeja. Päivitys on käsitelty johtoryhmässä ja yhteistyötoimikunnassa. Esitys Päätös: HALLITUS hyväksyy liitteenä oleva esityksen Hämeenkyrön kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaksi HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. henkilöstöpäällikkö Jortikka (tiedotus- ja toimeenpanovastuu) Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri

14 Kokouspäivämäärä 13 Hallitus H 9 LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUE- JAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Hallitus , 9 Kunnanjohtaja Antero Alenius: Liite Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö : Pääministeri Juha Sipilän hallitus on linjannut ja tekemillään päätöksillä sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen uudistamisesta sekä perustettavien itsehallintoalueiden määrästä ja aluejaosta. Itsehallintoalueet järjestävät sote-palvelut joko yksin tai lailla säädettävät kolme itsehallintoaluetta tukeutuen lailla säädettävän työnjaon mukaisesti vaativimmissa palveluissa muiden itsehallintoalueiden palvelurakenteisiin siten, että sosiaali- ja terveydenhuollossa on maassa 15 selkeää alueellista kokonaisuutta, joilla sote-palvelut järjestetään. Hallituksen aluejakoa koskeva linjaus sekä sitä perusteleva muistio ovat lausuntopyynnön liitteinä. Hallituksen rahoituksen uudistamista koskevan linjauksen mukaan kunnilla ei voi jatkossa olla merkittävää vastuuta sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksesta. Itsehallintoalueiden rahoitusta valmistellaan ensisijaisesti valtion rahoitusvastuun pohjalta, minkä lisäksi myös osittain alueiden omaan verotusoikeuteen perustuvaa ratkaisua selvitetään. Hallituksen rahoituslinjaus on liittenä. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, itsehallintoalueiden perustamista ja aluehallintouudistusta valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön ja valtionvarainministeriön yhteisessä hankkeessa, jota hallinnoidaan teknisesti sosiaali- ja terveysministeriössä. Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö pyytävät Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä sekä muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot hallituksen linjauksista. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa. Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen linjauksista. Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu runsaasti tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille. Lausuntopyynnön materiaalit löytyvät Internet-osoitteesta: Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri

15 Kokouspäivämäärä 14 Hallitus Hallituksen linjauksen mukaan itsehallintoalueet muodostetaan maakuntajaon pohjalta. Kuntia pyydetään ottamaan lausunnossaan kantaa siihen, minkä maakunnan pohjalta muodostettavaan itsehallintoalueeseen kunta katsoo kuuluvansa sekä perustelemaan kannanottonsa. Sen vuoksi kunnille osoitettu lausuntopyyntö on kohdistettu valtuustoille. Itsehallintoalueeseen sijoittumista koskevaan kannanottoon suhtaudutaan virallisena kantana, minkä vuoksi sitä koskevasta valtuuston päätöksestä tulee toimittaa päätösasiakirja sosiaali- ja terveysministeriöön. On mahdollista menetellä myös niin, että valtuusto ottaa kantaa ainoastaan sille osoitettuihin, itsehallintoalueeseen kuulumista koskeviin kysymyksiin ja toimittaa kannasta päätösasiakirjan STM:öön. Tällöin lausuntopyynnön muihin kysymyksiin voidaan ottaa kantaa muussa kunnan toimielimessä. Mikäli kunta katsoo, ettei sen ole tarpeen ottaa alueiden muodostumiseen virallista kantaa, lausuntopyyntöön voidaan vastata kokonaisuudessaan kunnan valitsemassa toimielimessä eikä päätösasiakirjan toimittaminen ole tällöin tarpeen. Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen laatimisessa. Hallituksen esityksestä pyydetään lausunnot keväällä Lausuntopyyntö on annettu tiedoksi valtuustolle ja lausuntovastaus annetaan tiedoksi Kunnanhallitus vastaa lausuntopyyntöön myös valtuustolle esitetyn kysymyksen osalta. Lausunto on valmisteltu Pirkanmaan sote-ohjausryhmän linjausten mukaisesti ja sen ovat valmistelleet sosiaalijohtaja, ylilääkäri ja kunnanjohtaja. Esitys: Päätös: HALLITUS antaa sote-uudistukseen liitteen mukaisen lausunnon. HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. hallintopalvelusihteeri, Webropol-kyselyn täyttäminen nettiin Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri

16 Kokouspäivämäärä 15 Hallitus H 10 H 124 KAAVOITUSARKKITEHDIN VIRAN HAKIJAT KAAVOITUSARKKITEHDIN VIRAN HAETTAVAKSI ILMOITTAMINEN KAAVOITUSARKKITEHDIN IRTISANOUTUMINEN Hallitus , 117 Talousjohtaja Tiina Paloranta, puh : Kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys on irtisanoutunut kaavoitusarkkitehdin virasta saapuneella sähköpostilla. Hallintosäännön 59 :n (henkilöstön ottaminen) mukaan hallitus päättää kaavoitusarkkitehdin valinnasta. Hallintosäännön 60 :n mukaisesti irtisanoutuminen annetaan tiedoksi valinnan tehneelle viranomaiselle. Palvelusuhteen päättämisestä päättää se viranomainen, joka päättää palvelussuhteeseen ottamisesta. Esitys: Päätös: HALLITUS myöntää Jurkka Pöntykselle eron kaavoitusarkkitehdin virasta siten, että viimeinen virkasuhdepäivä on HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. Jurkka Pöntys. ympäristölautakunta KAAVOITUSARKKITEHDIN VIRAN HAETTAVAKSI ILMOITTAMINEN Hallitus , 124 Talousjohtaja Tiina Paloranta, puh : Hallintosäännön 59 :n (henkilöstön ottaminen) mukaan hallitus päättää kaavoitusarkkitehdin valinnasta. Hallintosäännön 58 :n mukaisesti valittavan kelpoisuudesta, sen lisäksi, mitä laissa mahdollisesti on säädetty, päättää valinnan tekevä viranomainen virkaa auki julistettaessa. Kaavoitusarkkitehdillä on oltava maankäyttö- ja rakentamisasetuksen Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri

17 Kokouspäivämäärä 16 Hallitus mukainen pätevyys ja tehtävän vaativuuden edellyttämä riittävä työkokemus. Kaavoitusarkkitehdin viran täyttämistä on valmisteltu ja laadittu hakuilmoitusluonnos on oheismateriaalina. Esitys: Päätös: HALLITUS oikeuttaa käynnistämään hakumenettelyn. HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. KAAVOITUSARKKITEHDIN VIRAN HAKIJAT Hallitus , 10 Talousjohtaja Tiina Paloranta: Liite Kaavoitusarkkitehdin virka on ollut haettavana mennessä. Määräaikana on tullut 5 hakemusta. Hakijoiden hakemukset ja cv:t ovat oheismateriaalikansiossa ja yhdistelmä on liitteenä. Kaikki hakemusasiakirjat ovat nähtävillä ennen kokousta talousjohtajalla. Esitys: HALLITUS 1. valitsee hakijoista haastateltavat henkilöt 2. sopii haastattelupäivän 3. oikeuttaa ympäristölautakunnan puheenjohtajan osallistumaan haastattelutilaisuuteen 4. oikeuttaa talousjohtajan hankkimaan ulkopuolisen asiantuntijan haastattelutueksi ja mahdollisten soveltuvuusarviointien toteuttajaksi. Päätös: HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti ja kutsuu haastatteluun kaikki hakijat ja sopi haastattelupäiväksi Hallituksen jäsenet saavat osallistua haastattelutilaisuuteen. Ote:. hakijat, tiedotus s-postilla Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri

18 Kokouspäivämäärä 17 Hallitus ILMOITUKSET 1. Selostus maakuntakaavan valmistelutilanteesta. 2. Kunnanjohtajan informaatio turvapaikanhakija -asiasta. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri

19 Hämeenkyrön kunta Hallitus MUUTOKSENHAKUKIELTO Kokouspäivä Pykälät 1, 3, 6, 9 ja 10 Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisu-vaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 1, 3, 6, 9 ja 10 HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät Valituskieltojen perusteet Muu peruste, mikä

20 Hämeenkyrön kunta Hallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kunnallisasiat Kokouspäivämäärä Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä Pykälät 2, 4, 5, 7 ja 8 Oikaisuvaatimus. oikeus. viranomainen. aika Edellä mainittuihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen) sekä kunnan jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Hämeenkyrön kunnanhallitus Härkikuja HÄMEENKYRÖ puh. (03) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen tiedoksianto Päätös luovutettu asianosaiselle / 20 Päätös on lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 95 ). Annettu postin kuljetettavaksi / 20 asianosaisen/vastaanottajan allekirjoitus tiedoksiantaja Päätös toimitettu muulla tavoin miten: Oikaisuvaatimuksen. sisältö.liitteet Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi. päätös, johon haetaan muutosta. vaatimus perusteineen. oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta, sekä osoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on oikaisuvaatimuskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimusasiakirja on hakijan tai muun laatijan allekirjoitettava. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä päätös, josta valitetaan sekä ne asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on esitettävä valtakirjansa tai osoitettava oikeutensa edustukseen hallintolain 12 :n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava viranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

21 Hämeenkyrön kunta Aloiteluettelo 2015 Järjestysnumero ja aloitteen tekijä/tekijät Päivämäärä Aloite 1/2015 Hämeenkyrön vihreät ry Kati Lahtinen + 19 allekirjoittajaa Aloite langattomaan teknologiaan liittyvän varovaisuusperiaatteen noudattamisesta lasten ja nuorten oppimisympäristöissä Hämeenkyrön kunnassa. Tekninen lautakunta. Kunnanvaltuusto Asia on loppuunkäsitelty. 2/2015 Maarit Lepistö Aloite Sydänliiton mukaisen terveellisen ruokavalion tarjoamisen selvittäminen kouluruokailussa. Kunnanvaltuusto Asia on loppuunkäsitelty. 3/2015 Maarit Lepistö + 8 allekirjoittajaa 4/2015 Päivi Leskinen + 27 allekirjoittajaa Aloite että perusturvan laitoshuoltajat siirtyvät tekniseltä puolelta perusturvaan. - keskeneräinen Henkilöstön edustajan valitseminen johtoryhmään. Kunnanvaltuusto , 27. Asia on loppuunkäsitelty

22 Hämeenkyrön kunta HALLITUS Työsuojeluryhmä Johtoryhmä Yhteistyötoimikunta HÄMEENKYRÖN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

23 HÄMEENKYRÖN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 1. TASA-ARVO SUUNNITELMA 1.1 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS 1.2 TASA-ARVO TYÖHÖNOTOSSA 1.3 TASA-ARVO PALKKAUKSESSA 1.4 TASA-ARVO KOULUTUKSESSA 1.5 TASA-ARVO TYÖN KEHITTÄMISESSÄ 1.6 TASA-ARVO URALLA ETENEMISESSÄ 1.7 TASA-ARVO JOHTAMISESSA Tasa-arvosuunnitelman tarkoituksena on edistää naisten ja miesten välisen tasa-arvon toteutumista Hämeenkyrön kunnassa. Naisilla ja miehillä tulee olla yhtäläiset oikeudet, velvollisuudet sekä mahdollisuudet päästä toimiin ja virkoihin, edetä urallaan, kouluttautua, vaikuttaa päätöksentekoon sekä kehittää työtään. Tasa-arvo koskee myös tyttöjä ja poikia. Tasa-arvo ja sen edistäminen otetaan huomioon opetussuunnitelmissa. Työtehtävät laaditaan sekä naisille että miehille soveltuviksi. Mahdollisuuksien mukaan suositaan aliedustettua sukupuolta. Tasa-arvoa edistetään oikeudenmukaisella työn vaativuuden perusteella määräytyvällä palkalla. Tasa-arvoinen palkkaus ei tarkoita tasapalkkausta. Tasa-arvolain mukainen palkkakartoitus tehdään joka toinen vuosi. Koulutusta järjestetään tasapuolisesti eri ammattiryhmille. Koko henkilökunnalla tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet osallistua sisäiseen ja ulkoiseen koulutukseen. Esimieskoulutuksessa pyritään arvojen, asenteiden ja arkikäytäntöjen muuttamiseen tasa-arvoisempaan suuntaan. Toimenkuvat tulee laatia monipuolisia tehtäviä sisältäviksi sekä naisille ja miehille sopiviksi. Työntekijöitä kuullaan toimenkuvia laadittaessa. Henkilökuntaa kannustetaan tasapuolisesti ammatillisten ja työnjohdollisten valmiuksien kehittämiseen. Noudatamme hyvää johtamistapaa, joka ottaa huomioon henkilöiden ja sukupuolten erot pyrkien samalla työntekijöiden oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen kohteluun.

24 1.8 TYÖN JA PERHEEN YHTEENSOVITTAMINEN 1.9 SYRJINTÄKIELTO 1.10 VALVONTA 1.11 SEURANTA Perhepoliittiset vapaat ovat lain edellyttämällä tavalla niin miesten kuin naistenkin käytössä. Miehiä kannustetaan käyttämään nykyistä enemmän perhepoliittisia vapaita ja etuja. Toimivat sijaisuusjärjestelmät edistävät toimintojen joustavaa järjestämistä myös muulloin kuin perhepoliittisten lomien ja vapaiden aikana. Lain 7 :n mukaan syrjintä välillisesti tai välittömästi sukupuolen perusteella on kielletty. Syrjintää on naisten ja miesten asettaminen eri asemaan sukupuolen perusteella, raskauden tai synnytyksen johdosta, vanhemmuuden, perheenhuoltovelvollisuuden taikka muun sukupuoleen liittyvän syyn perusteella. Sekä työntekijöiden että työnantajan edustajat valvovat tasa-arvon toteutumista. Asiaa koskevia ehdotuksia ja huomautuksia voidaan tehdä esimiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja työsuojelupäällikölle. Työsuojelupäällikkö raportoi yhteistyötoimikunnalle ja kunnanjohtajalle. Tasa-arvon toteutumista seurataan yhteistyötoimikunnassa vuosittain. 2. YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2.1 YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN TAVOITE 2.2 YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMINEN 2.3 SEURANTA JA RAPORTOINTI Yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on edistää yhdenvertaisuuden toteuttamista kunnan henkilökunnan keskuudessa sekä kunnan kaikessa toiminnassa. Yhdenvertaisuuslain sisällöstä tiedotetaan henkilökunnalle ja esimiehiä koulutetaan näkemään yhdenvertaisuus hyvän työpaikan tunnusmerkkinä ja tuovan lisäarvoa työyhteisöön. Yhdenvertaisuuden toteuttamista seurataan. Erityinen seurantavastuu on palvelujohtajilla, työsuojeluhenkilöstöllä sekä yhteistyötoimikunnalla. Syrjintäepäilyt saatetaan työsuojelupäällikölle tiedoksi. Työsuojelupäällikkö laati asiasta tarvittaessa raportin kunnanjohtajalle. Yhteistyötoimikunta käsittelee yhdenvertaisuuden toteumista vuosittain.

25 2.4 SYRJINTÄKIELTO 3. TIEDOTUS JA NEUVONTA Yhdenvertaisuuslaissa kielletään syrjintä - ikään - etniseen tai kansalliseen alkuperään - kansalaisuuteen - kieleen - uskontoon - vakaumukseen - mielipiteeseen - terveydentilaan - vammaisuuteen - sukupuoliseen suuntautumiseen - sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun - läheissyrjintään jossa peruste ei liity hänen itseensä vaan toiseen - olettamaan henkilön alkuperästä, iästä tai seksuaalisesta suuntautumisesta - muuhun henkilöön liittyvään syyhyn perustuva syrjintä Perusteltu erityiskohtelu ei ole kiellettyä syrjintää. Työsuojelupäällikkö tiedottaa ja neuvoo tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä asioissa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2016.doc

26 LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE- UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Lausuntopyyntökysely Tämä on kyselyn tekstitiedostoversio, jota voi käyttää lausuntopyynnön käsittelyn helpottamiseksi. Toimielimen käsittelyssä voidaan noudattaa esimerkiksi menettelyä, jossa lausuntoa työstetään tekstitiedostomuotoisena ja käsittelyn lopuksi tekstitiedostoon laaditut vastaukset syötetään kyselyyn. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi: Hämeenkyrön kunta Vastauksen kirjanneen henkilön nimi: XX Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot: Kunnanjohtaja Antero Alenius, puh Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä: Toimielimen nimi: kunnanhallitus (ja kunnanvaltuusto tiedoksi ja ) Onko vastaaja* kunta (X) sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä tai yhteistoiminta-alue maakunnan liitto muu kuntayhtymä tai kuntien yhteistoimintaelin valtion viranomainen järjestö joku muu

27 Kysymykset 1. Hallituksen aluejakolinjauksen mukaan perustettavat itsehallintoalueet muodostetaan maakuntajaon pohjalta. Onko nykyinen maakuntajako oikea peruste itsehallintoalueiden muodostamiselle? Kyllä (X) Ei Ei kantaa 2. Voitte perustella edellistä vastaustanne. Vastaus Hallitus on päättänyt muodostaa itsehallintoalueet maakuntajaon pohjalta eli valinnassa on ilmoitettu painottuneen 1. läheisyysperiaate ja lähidemokratia, 2. sote-lähipalvelut - peruspalveluiden vahvistaminen sekä 3. aluehallinnon tehtävien kokoaminen. Puhtaasti sote-uudistuksen mukaiset tavoitteet olisivat johtaneet myös Pirkanmaalla suureen ylimaakunnalliseen itsehallintoalueeseen, jossa alueellisten tarpeiden ja kuntalaisten vaikutusvallan huomioonottaminen olisi vaarantunut. Itsehallintoalueiden tehtäväkenttä näyttää nyt muotoutuvan alkuperäistä sote-uudistusta selvästi laajemmaksi. Siksi Hämeenkyrön kunta katsoo, että nykyinen maakuntajako on pääosin ja varsinkin Pirkanmaan osalta oikea peruste itsehallintoalueiden muodostamiselle. Pirkanmaan maakunta on asukasluvultaan toiseksi suurin maakunta ja riittää siten täyttämään myös sote-uudistuksen tavoitteet. Puolenmiljoonan asukaan maakunnassa on kuitenkin huolellisesti pohdittava mitkä tehtävät on todella perusteltua irrottaa kuntatason järjestämis-/tuottamisvastuusta. Pirkanmaalaisena kuntana Hämeenkyrölle maakunnallinen sote-itsehallintoalue on luonnollinen ja parempi kuin aikaisemmat ylimaakunnalliset tai maakuntaa rikkoneet vaihtoehdot. 3. Tämä kysymys vain kuntien valtuustoille: Hallituksen aluejakolinjauksen mukaan perustettavat itsehallintoalueet muodostetaan maakuntajaon pohjalta. Minkä nykyisen maakunnan pohjalta muodostettavaan itsehallintoalueeseen kuntanne katsoo perustelluksi kuulua? (liite: Manner-Suomen maakunnat) Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Kainuu Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi Pirkanmaa (X)

28 Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Päijät-Häme Satakunta Uusimaa Varsinais-Suomi 4. Voitte perustella edellistä vastaustanne. Vastaus: Hämeenkyrön kunnalle Pirkanmaa on ainoa ajateltavissa oleva aluevaihtoehto ja katsomme, että kannanottomme ei edellytä valtuustotasoista käsittelyä. 5. Itsehallintoalueet järjestävät sote-palvelut joko yksin tai lailla säädettyjen kolmen itsehallintoalueen täytyy järjestää palvelut yhdessä sopimalla toisen itsehallintoalueen kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on jatkossa maassa 15 selkeää alueellista kokonaisuutta, joilla sote-palvelut järjestetään. Miten arvioitte tehtyä ratkaisua? Vastaus: Ratkaisu on epälooginen suhteessa hallinnon selkeyttämistavoitteisiin. Lisäksi toimintojen keskittäminen tehtäviltään ja toimivallaltaan selkeille itsehallintoalueille ei toteudu. Itsehallintoalueiden mittakaavan suuresti vaihdellessa on edelleen vaarana, että suurilla alueilla lähidemokratia ei toteudu ja pienillä alueilla sote-uudistuksen tavoitteet eivät toteudu ja alueiden kantokyky eivät riitä. Hallituksen linjausten mukaan itsehallintoalue järjestää ja myös tuottaa tarvittavat palvelut itse tai yhdessä muiden itsehallintoalueiden kanssa. Lisäksi se voi käyttää tuottamiseen yksityisen tai kolmannen sektorin palveluita. Järjestämistehtävän ja tuotannon erottaminen tapahtuu itsehallintoalueen sisäisessä organisaatiossa. (Kunnat eivät järjestä tai tuota palveluita). Järjestämistehtävän ja tuotannon erottamisen itsehallintoalueen sisäisessä organisaatiossa tulee ehdottomasti tarkoittaa sitä, että järjestämisen keskittämisestä huolimatta varsinaista palvelutuotantoa ei keskitetä. Itsehallintoalueen tuotanto-organisaation tulee olla riittävän hajautettu koko maakuntaan, jotta lähipalveluiden saatavuus turvataan. Tämä koskee sekä perusterveydenhuollon että sosiaalihuollon palveluita. 6. Minkä kriteerien perusteella tulisi päättää siitä, mitkä kolme itsehallintoaluetta järjestävät sosiaali- ja terveyspalvelut muiden itsehallintoalueiden kanssa? Voit valita yhden tai useampia. Väestömäärä ja sen ennustettu kehitys (X)

29 Huoltosuhde ja sen ennustettu kehitys Taloudelliset edellytykset (X) Mahdollisuudet varmistaa yhdenvertainen sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus Mahdollisuudet varmistaa kattava sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus (X) Mahdollisuudet suunnitella ja toteuttaa toimiva palveluverkko Mahdollisuudet toteuttaa kustannustehokas tuotantorakenne (X) Kielelliset erityispiirteet Maakuntien välinen luontainen yhteistyö ja työssäkäynti- tai asiointisuunnat Jokin muu, mikä? 7. Kaikki itsehallintoalueet tulevat tarvitsemaan yhteistyökumppaneita palveluiden järjestämisessä. Mikä tai mitkä ovat alueellenne luontaiset yhteistyösuunnat? Vastaus: Nykyisen Tays-erva-alueen (Pirkanmaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Etelä- Pohjanmaa) lisäksi Satakunta ja Keski-Suomi ovat luontaisia erikoissairaanhoidon yhteistyökumppaneita Pirkanmaalle. Toimivan alueellisen yhteistyön näkökulmasta on tärkeää, että sairaala- ja päivystystoiminta suunnitellaan koko alueella tarkoituksenmukaiseksi. Pirkanmaan kokonaisuutta rakennettaessa on toiminnallisesti perusteltua, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin kuuluvat Jämsä, Kuhmoinen ja Punkalaidun halutessaan kuuluvat Pirkanmaan itsehallintoalueen kokonaisuuteen. Suurin osa sosiaalihuollosta tulee tuottaa kunnissa lähellä asiakasta ja erityispalveluiden tuottamiseen riittää Pirkanmaan kokoinen itsehallintoalue. Esimerkiksi sosiaalipäivystys on Pirkanmaalla maakunnallisesti hoidettu ja sen laajentamisesta ylimaakunnalliseksi ei ole perusteltua pitkien matkojen vuoksi. Sosiaalihuollon kehittäminen, jota osaamiskeskuksissa on ylimaakunnallisesti hoidettu, tulee varmistaa ja suunnitella yhdessä perusterveydenhuollon kehittämisyksiköiden kanssa. 8. Jos se itsehallintoalue, johon katsotte kuntanne kuuluvan, osoittautuu myöhemmin tehtävän päätöksen johdosta sellaiseksi itsehallintoalueeksi, joka ei vastaa itsenäisesti sote-palvelujen järjestämisestä, onko sillä vaikutusta kunnan kantaan siitä, mihin itsehallintoalueeseen kunnan tulisi kuulua? Kyllä Ei (X) Ei kantaa 9. Voitte perustella edellistä vastaustanne. Vastaus: Hallituksen linjauksen mukaan itsehallintoalueille osoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi lähtien seuraavat tehtävät: pelastustoimen tehtävät,

30 maakuntien liittojen tehtävät ja ELY-keskusten alueellisen kehittämisen tehtävät sekä lisäksi mahdollisesti ympäristöterveydenhuolto. Mitä muita tehtäviä olisi mielestänne tarkoituksenmukaista siirtää itsehallintoalueille? Vastaus: Valtion aluehallinnon tehtävät on tarkoituksenmukaista arvioida kokonaisuudessaan ja luoda myös tältä osin kestävä, tulevaisuuden haasteisiin vastaava rakenne. Lisäksi pelastustoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa tiiviissä yhteistyössä toimivan Hätäkeskuslaitoksen alueellinen ja hallinnollinen asemoituminen on selvitettävä uudelleen. Hämeenkyrön kunta ei kannata muiden kuin em. tehtävien siirtämistä itsehallintoalueille toiminnan käynnistämisvaiheessa. Tulee olemaan vielä hyvin tärkeää määritellä oikein rajapinnat kuntiin jäävien tehtävien ja itsehallintoalueen välillä. Mitä laajemmaksi itsehallintoalueen toimintaa suunnitellaan, sitä enemmän tullaan tarvitsemaan uutta hallintoa ja uusia tietojärjestelmäratkaisuja, jolloin fuusiokustannukset kasvavat kohtuuttomasti. Jos tähän uudistukseen liitetään sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi paljon muita tehtäviä, kasvaa riski koko uudistuksen kaatumisesta tai ainakin siirtymisestä vuosilla eteenpäin. Tämän piti kuitenkin olla ennen kaikkea sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Riittävätkö lainsäädäntötyön resurssit, osaaminen ja aika kaikkien jo nyt valmisteltavien tehtävien edellyttämien lakimuutosten tekemiseen? Vaikka merkittävässä määrin kuntien tehtäviä siirtyy itsehallintoalueelle, silti varsinkin Pirkanmaalle jää edelleen myös kuntayhteistyön tarvetta niin kaupunkiseudulla kuin sen ulkopuolellakin. Seuraavat kappaleet käsittelevät siksi tätä aihetta: Suuret kaupungit ja kaupunkiseudut edustavat vähintään kahta kolmasosaa omien alueidensa volyymeistä. Suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen erityisasema, rooli ja kaupunkispesifit piirteet tulee ottaa vahvasti huomioon itsehallintoalueiden muodostamisessa ja toiminnassa. Kaupunkiseutujen (Tampereen) koko eli niihin ja/tai niiden vaikutusalueeseen kuuluvat kunnat tulisi uudelleenarvioida nyt rakentuvan mallin näkökulmasta, koska kasvavien kaupunkiseutujen vaikutusalue on kasvanut ja kasvaa edelleen. Hämeenkyrö kuuluu Tampereen seutukuntaan ja työssäkäyntialueeseen. Hallitus on ilmoittanut selvittävänsä maakuntaliitoilta ja valtion aluehallinnolta itsehallintoalueille siirtyviä tehtäviä. Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista selvittää mahdollisuudet turvata ja vahvistaa suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen roolia elinvoiman vahvistamisessa ja kaupunkispesifien haasteiden ratkaisemisessa. Kaupunkiseuduilla on resursseja ja kykyä tarjota ratkaisuja, jotka hyödyttävät koko Suomea. Niille voisi siirtää nykyisen maakuntahallinnon ja aluehallinnon tehtäviä. Kaupunkiseutujen elinvoimaroolin kannalta on olennaista, että kaupungit ja kaupunkiseudut vastaavat itse muun muassa elinkeinojen edistämiseen ja työllisyyteen, toisen asteen koulutukseen, maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen (ml. joukkoliikenne) liittyvistä tehtävistä.

31 Suurilla kaupungeilla ja kaupunkiseuduilla tulisi olla myös erityisrooli kokeilualueena tai - alustana kansallisesti merkittävissä kasvun ja kilpailukyvyn uusissa avauksissa, normien ja velvoitteiden purun yhteydessä ja erityisesti urbaaneihin erityistekijöihin liittyvissä asioissa. Hämeenkyrön kunnan kantana on, että Pirkanmaalla pitää huolehtia seuraavan tasoisista jatkosuunnittelutehtävistä: - valtion aluehallinnosta itsehallintoalueelle siirtyvät tehtävät - kunnista itsehallintoalueelle siirtyvät tehtävät - maakuntaliitoista itsehallintoalueille siirtyvät tehtävät - kuntiin jäävät/siirtyvät tehtävät ja tuleva kuntayhteistyö niissä - Tampereen kaupunkiseudun ja muun Pirkanmaan yhteistyö 11. Millä keinoin tulisi varmistaa itsehallintoalueiden ja kuntien yhteys hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä? Vastaus: Mikäli terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja terveysongelmien ehkäisy halutaan pitää kansallisen sosiaali- ja terveyspolitiikan keskeisenä tavoitteena, on valtion huolehdittava siitä, että kunnilla on myös tosiasialliset edellytykset suoriutua tehtävästä. Kunnille on luotava kannusteet tehtävän hoitamiseen. Valtion on osallistuttava valtionosuusjärjestelmän kautta täysimääräisesti niihin kustannuksiin, jotka kunnille muodostuvat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Erityisen ajankohtaista tämä on maahanmuuttajien kotoutumista turvaavissa kuntapalveluissa. Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen jää pinnalliseksi toiminnaksi, ellei valtion ja kuntien työnjakoa työttömyydenhoidossa nopeasti pystytä ratkaisemaan toimivalla tavalla. Työttömyyden alentamisen kuntakokeilut on nopeasti saatava käyntiin ja kunnille määrättyjen maksuvelvoitteiden lisäksi niille on heti siirrettävä myös riittävät resurssit valtion työvoimahallinnosta. Uudistuksessa on turvattava laajan hyvinvointivastuun edellyttämä monialainen yhteistyö kunnan eri toimintojen (esim. koulu, kulttuuri, nuoriso, liikunta, kaavoitus, asuminen ja liikenne) ja itsehallintoalueen välillä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sosiaali- ja terveydenhuollon rooli on tiedontuottajana kuntalaisten sosiaalisesta hyvinvoinnista ja siinä esiintyvistä muutoksista korostuu. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutaho ja yhteistyövelvoite on määriteltävä viime kädessä lainsäädännössä raja-aitojen syntymisen ja kustannusten vastuunjaon osalta. Kuntien ja itsehallintoalueiden välinen raja-aita saattaa johtaa rajapinnoilla kustannustenjaon epäterveeseen osaoptimointiin. Jatkossa kunnan ei kannattaisi panostaa huonossa taloustilanteessa ennalta ehkäiseviin palveluihin esim. perusopetuksessa tai varhaiskasvatuksessa, vaan siirtää painopiste korjaaviin palveluihin ja siten itsehallintoalueen maksettavaksi.

32 Poikkihallinnollinen yhteistyö itsehallintoalueen, kuntiin jäävien toimialojen sekä kansalaisjärjestöjen ja elinkeinoelämän välillä on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannalta jatkossa avainasemassa. Yhteistyö on systematisoitava alusta lähtien siten, että alueille luodaan toimivat yhteistyörakenteet, jotka mahdollistavat yhteistyön eri hallinnon alojen välillä ja elämänkaariajattelun toteutumisen. Samalla on turvattava maakunnan erilaisten olosuhteiden ja väestön erilaisten paikallisten tarpeiden tunnistaminen. Maakunnan laajuiset toimintamallit eivät sellaisenaan sovellu pienten kuntien väestön hoitoon, koska ne eivät tunnista erilaiseen väestöpohjaan ja sairastavuuteen luotuja paikallisia toimintamalleja. Uhkana on merkittävän kustannushyödyn menettäminen, sillä hyvät toimintamallit lähtevät perusterveydenhuollosta eivätkä ne saa olla erikoissairaanhoitovetoista. Uudistus ei saa aiheuttaa ongelmia kuntalaisille. Julkisen vallan on kyettävä toimimaan myös jatkossa yhtenä kokonaisuutena. Jatkossa on panostettava myös kuntien ja itsehallintoalueen yhteisiin digitaalisiin ratkaisuihin. 12. Vapaamuotoisia huomioita hallituksen aluelinjauksesta. Vastaus: Suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen merkitys Suomen kilpailukyvylle on keskeinen. Suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen suhteellinen merkitys on kasvanut tasaisesti 2000-luvun aikana, ja tulee kasvamaan edelleen kaupungistumisen ja sitä tukevan talouden rakennemuutoksen seurauksena. Samalla myös kaupunkiseutujen vaikutusalueet ovat kasvavia, varsinkin hyvien liikenneyhteyksien suunnassa ja alle tunnin ajoetäisyydellä. Kuten edellä on todettu, esimerkiksi Tampereen kaupunkiseudun laajuus olisi uudelleenarvioitava. Yksi ja yhtenäinen malli ei ole toimiva koko maassa, vaan itsehallintoalueiden sisällä tarvitaan joustavuutta, toimivaa työnjakoa ja liikkumavaraa erilaisille hallintoratkaisuille tehtävien hoidon suhteen. Pirkanmaalla tämä edellyttää kaupunkiseudun ja muun Pirkanmaan alueellisen työnjaon suunnittelua. Esimerkiksi joukkoliikenteen hallinto on uudelleenarvioitava: kaupunkiseudulla hallinnosta huolehtii joukkoliikennelautakunta ja muualla Pirkanmaalla Ely-keskus. Elyn joukkoliikennetehtävien siirtyminen itsehallintoalueelle on perusteltua mikäli myös maakuntaliiton maankäytön suunnittelutehtävät siirtyvät samassa yhteydessä. Itsehallintoalueen perusmerkitys kaipaa vielä paljon tarkentamista. Kyseessä on valtionhallinnon ja kunnallishallinnon väliin muodostettava uusi hallinnollinen taso, joka tarvitaan kuntaa suurempien (sote)tehtävien hoitamiseen. Samalla lakkaavat kuntien yhteistyömuotoina maakuntaliitot ja muut kuntayhtymät. Mitkä tahot jatkossa vastaavat kuntien edunvalvonnasta valtion suuntaan, uusi alueellisen itsehallinnon taso, kaupunkiseudut, muut kuntaryhmittymät vai yksittäiset kunnat? 13. Vapaamuotoisia huomioita hallituksen rahoituslinjauksesta.

33 Vastaus: Tulevalla rahoitusmallilla ja valtionosuusjärjestelmän muutoksilla on ratkaiseva merkitys kuntien tuleviin toimintamahdollisuuksiin. Koska kunnat huolehtivat jatkossakin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ohella merkittävästä määrästä perusoikeudellisia tehtäviä (mm. varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus), on niiden hoitamisen edellytykset turvattava kannustavan rahoitusratkaisun avulla. Myös perustuslain rahoitusperiaate edellyttää, että kunnille turvataan riittävät voimavarat niille jäävien tehtävien hoitamiseksi. Kuntien rooliksi on kaavailtu elinvoimakunnan roolia. Tämän roolin kannalta on olennaista, että kunnilta ei siirretä elinvoimaan vahvistamiseen liittyviä tehtäviä ja että elinvoiman kehittämiseen kannustava yhteisöveron tuotto säilyy kunnilla. Tulee arvioida myös niiden toimintojen siirtämistä peruskuntiin valtion viranomaisilta, jotka edesauttavat elinvoiman kehittymistä (työllisyydenhoito). Itsehallintoalueiden rahoitusratkaisun lähtökohdaksi on otettava tällä hetkellä tarvevakioidusti tehokkaimmin toimivien kuntien kustannusten lähtötaso ja edulliset toimintamallit. Edellisen hallituksen sote-uudistuksen yhteydessä esittämät rahoitusmallit eivät voi toimia uudistuksen lähtökohtana. Valtiovarainministeriön tuolloin tekemien laskelmien mukaan 3,1 miljoonan suomalaisen verotus olisi noussut, jolloin koko valtakunnan tasolla veronkorotuspaineeksi olisi muodostunut 1,5 prosenttia. Rahoitus oli rakennettu siten, että nyt kustannustehokkaimmin toimivien kuntien rahoitusosuus olisi noussut ja kalliimmalla hinnalla palveluja tuottavien kuntien rahoitusosuus olisi laskenut! Uudessa rahoitusratkaisussa veronkorotuspaine tulee kohdistumaan suoraan kuntalaisiin ilman, että kunnat ovat puskurina välissä. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset asukasta kohti vuona 2013 oli koko maassa 3595, Pirkanmaalla 3521 ja Hämeenkyrössä Jos koko Suomessa hoidettaisiin sosiaali- ja terveyspalvelut yhtä tehokkaasti kuin Hämeenkyrössä, säästyisi rahaa yli ½ miljardia euroa. Hämeenkyrössä ei ole palveluihin jonoja ja asiakkaat ja potilaat ovat tyytyväisiä. Kuntien tulevien toimintamahdollisuuksien kannalta keskeisimmässä kysymyksessä kunnat onkin kutsuttava laajasti mukaan uudistuksen suunnitteluun. Valmistelussa on noudatettava hyvän hallinnon perusteiden mukaista avointa ja osallistavaa tapaa. Kuntien tulee saada lausua asukkaidensa puolesta rahoitusratkaisusta sen varmistamiseksi, että kokonaisveroaste ei hallituksen lupauksen mukaisesti nouse. Toimivan rahoitusmallin ohella kriittiseksi kysymykseksi kuntien toimintaedellytysten näkökulmasta nousee kuntien ja kuntayhtymien omistuksessa olevien sote-kiinteistöjen tulevaisuus ja oikeidenmukainen arvostaminen. Valmistelussa on selvitettävä myös tukipalveluiden osalta malli, jossa itsehallintoalue turvaisi ensisijaisesti kuntien olemassa oleviin tukipalveluihin esimerkiksi hankintojen, toimitilojen ja ateriapalvelujen osalta. Näin vältyttäisiin päällekkäisten toimintojen rakentamiselta.

LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Lausuntopyyntökysely Tämä on kyselyn tekstitiedostoversio, jota voi käyttää lausuntopyynnön käsittelyn

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Lausuntopyyntökysely Tämä on kyselyn tekstitiedostoversio, jota voi käyttää lausuntopyynnön käsittelyn

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin, mutta

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Khall. 18.01.2016 13 liite nro 2. TAUSTATIEDOT. Vastaajatahon virallinen nimi. Padasjoen kunta

Lausuntopyyntökysely. Khall. 18.01.2016 13 liite nro 2. TAUSTATIEDOT. Vastaajatahon virallinen nimi. Padasjoen kunta Lausuntopyyntökysely TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Padasjoen kunta Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Kristiina Laakso Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot kristiina.laakso@padasjoki.fi

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin, mutta

Lisätiedot

HALLITUKSEN ALUEHALLINTOLINJAUKSET. Kaupunkiseudun kuntien lausunnot

HALLITUKSEN ALUEHALLINTOLINJAUKSET. Kaupunkiseudun kuntien lausunnot HALLITUKSEN ALUEHALLINTOLINJAUKSET Kaupunkiseudun kuntien lausunnot KANGASALA Hallituksen linjauksen mukaan itsehallintoalueille osoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi 1.1.2019 lähtien seuraavat

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

VIHDIN KUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI VIHDIN KUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vihdin kunta Vastauksen kirjanneen henkilön

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE- UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE- UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE- UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Lausuntopyyntökysely Tämä on kyselyn tekstitiedostoversio, jota voi käyttää lausuntopyynnön

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Esa Iivonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin, mutta

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - kl 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi 3. Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä 4. Toimielimen nimi Nimi - kl 5. Onko vastaaja

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Pyhännän kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jouko Nissinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Honkajoen kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Mauno Mäkiranta 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE- UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE- UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE- UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Lausuntopyyntökysely Tämä on kyselyn tekstitiedostoversio, jota voi käyttää lausuntopyynnön

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 17/2014. Kokousaika 10.11.2014, klo 16.30 18.00. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 123-125. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 17/2014. Kokousaika 10.11.2014, klo 16.30 18.00. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 123-125. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 17/2014 Kokousaika 10.11.2014, klo 16.30 18.00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 123-125 Asialista H 123 Kunnan pankkitilien käyttöoikeus...335 H 124 Hyvinvointikertomus;

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2016 Kunnanvaltuusto 1. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2016 Kunnanvaltuusto 1. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2016 Kunnanvaltuusto 1 KOKOUSAIKA Perjantai 05.02.2016 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjantarkistajien

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi - Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi - Aki Kauranen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Asema

Lisätiedot

Kokoontuminen klo kirjaston aulassa, jonka jälkeen rehtori Timo Mäkelä esittelee Monitoimikeskus Siltaa ennen kokouksen alkua.

Kokoontuminen klo kirjaston aulassa, jonka jälkeen rehtori Timo Mäkelä esittelee Monitoimikeskus Siltaa ennen kokouksen alkua. ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 16/2016 Kokousaika 19.9.2016, klo 18.20-19.45 Paikka Monitoimikeskus Silta, henkilökunnan taukotila 2 krs Asiat 85 Kokoontuminen klo 16.30 kirjaston aulassa, jonka jälkeen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Rautavaaran kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Unto Murto 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä. 4.

1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä. 4. 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Jouko Silvennoinen 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi 3. Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä 4. Toimielimen nimi 5. Onko vastaaja kunta sosiaali-

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin, mutta

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Maskun kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Tuula Pusa 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Lausuntopyyntökysely Tämä on kyselyn tekstitiedostoversio, jota voi käyttää lausuntopyynnön käsittelyn

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Tampereen yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Timo Tiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin, mutta

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Tuomas Aikkila 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin, mutta

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Annikki Niiranen 3. Vastauksen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Turun kokoomusporvarit 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Pertti Perko 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin, mutta

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Etelä-Karjalan liitto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Juuso Hieta 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1 () Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1 () Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1 () Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 25.1.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto Kunnanhallitus 10 18.01.2016 Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto 557/05.00.00/2015 Kunnanhallitus 18.01.2016 10 Pääministeri

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Antti Turunen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin, mutta

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Varsinais-Suomen liitto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Laura Leppänen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Lauri Tanner 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Liite. Vastaukset sähköisen kyselylomakkeen kysymyksiin.

Liite. Vastaukset sähköisen kyselylomakkeen kysymyksiin. 1 Liite. Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi Vastaukset sähköisen kyselylomakkeen

Lisätiedot

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto Kunnanhallitus 10 18.01.2016 Kunnanvaltuusto 1 26.01.2016 Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto 557/05.00.00/2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto 557/05.00.00/2015 Kunnanhallitus 18.01.2016 10 Pääministeri Juha Sipilän hallitus on

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin, mutta

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kunnallinen työmarkkinalaitos 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jaana Pirhonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Pirkanmaan liitto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Petri Pikkuaho 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 183 Hallitus 7/2013

HÄMEENKYRÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 183 Hallitus 7/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 183 Hallitus 7/2013 KOKOUSAIKA 29.4.2013, klo 17.20 18.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Jouni Ovaska vj Pasi Eloranta I vpj Päivi Leskinen vj Harri

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Yhdenvertaisuusvaltuutettu 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Ulrika Krook 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat ry. (TAJA) 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Antti Niemi 3. Vastauksen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Sisäministeriö, pelastusosasto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Hankejohtaja, neuvotteleva virkamies Taito Vainio 3. Vastauksen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Liikenne- ja viestintäministeriö 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Johanna Särkijärvi 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Ilkka Kauppinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jonna Nieminen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin, mutta

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Kari Haring 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin, mutta

Lisätiedot

Viite STMO68:00/2015. MliDno Valmistelija / lisätiedot: Ari Liikanen, Timo Halonen. Li itteet 1 Liite Mikkelin kaupungin lausuntoluonnos

Viite STMO68:00/2015. MliDno Valmistelija / lisätiedot: Ari Liikanen, Timo Halonen. Li itteet 1 Liite Mikkelin kaupungin lausuntoluonnos Viite STMO68:00/2015 Mikkeli Ote pöytäkirjasta 1/2016 1(5) Kaupunginvaltuusto 25.01.201 6 Kaupunginhallitus, 24, 18.01.2016 Kaupunginvaltuusto, 12, 25.01.2016 12 Lausunto hallituksen linjaukseen itsehallintoaluejaon

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin, mutta

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 VALTUUSTO 1.2.2016 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 VALTUUSTO 1.2.2016 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 2 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 3 3 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA VALTIOVARAINMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Petri Lempinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Liisa Vuorio 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Peruspalvelukuntayhtymä Kallio 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Johanna Kiiskilä 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Oulun yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Auli Saukkonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Juha Tiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Raili Haaki 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely Khall Valtuusto Liite 2

Lausuntopyyntökysely Khall Valtuusto Liite 2 Lausuntopyyntökysely Khall 1.2.2016 22 Valtuusto 8.2.2016 Liite 2 Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Sosiaalialan Työnantajat 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Aino Närkki 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kuopion kauppakamari 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Kaisa Saario/Keskuskauppakamari 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Valtakunnallinen vammaisneuvosto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Merja Heikkonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Marttilan Kokoomuksen jäsenet 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Pasi Björk 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin, mutta

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Vesa Vestala 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely LIITE 1

Lausuntopyyntökysely LIITE 1 Lausuntopyyntökysely 1.2.2016 LIITE 1 KH Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jussi Salo 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 Kunnanhallitus 3.12.2015. Otsikko Sivu 168 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 Kunnanhallitus 3.12.2015. Otsikko Sivu 168 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PUOLANGAN KUNA PÖYÄKIRJA 5/05 AIKA 3..05 9:00 - :9 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSIELLY ASIA Otsikko Sivu 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 3 PÄÄÖSVALAISUUDEN OEAMINEN 69 PÖYÄKIRJANARKASAJIEN VALINA

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Jämijärven kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Kirsi Virtanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Tehy ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Kirsi Markkanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1 (11) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1 (11) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1 (11) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 25.1.2016 kello 18.00-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Kokousaika maanantai , klo Kunnantalo, valtuustosali (kahvit kahviossa klo 16.30, sisäänkäynti hlökunnan ovesta)

Kokousaika maanantai , klo Kunnantalo, valtuustosali (kahvit kahviossa klo 16.30, sisäänkäynti hlökunnan ovesta) PERUSTURVALAUTAKUNTA ASIALISTA KOKOUS 6/2016 Kokousaika maanantai 4.7.2016, klo 17.00-17.25 Paikka Kunnantalo, valtuustosali (kahvit kahviossa klo 16.30, sisäänkäynti hlökunnan ovesta) Asiat 35 36... 79

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jan Schugk 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

Ohjeet: Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/23cd4e7d9e3e90fb.par. Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat:

Ohjeet: Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/23cd4e7d9e3e90fb.par. Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat: Lausuntopyyntökysely LAUSUNTO 29.1.2016/KYHALLITUS Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Etelä-Pohjanmaan liitto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Tekes 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Hannu Kemppainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely PTL 3/10.12.2015 152 Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Luhangan kunta, liite kvalt / 3. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely. Luhangan kunta, liite kvalt / 3. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin, mutta

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 18/2015. Kokousaika 26.10.2015, klo 16.30-18.45. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 112-115. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 18/2015. Kokousaika 26.10.2015, klo 16.30-18.45. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 112-115. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 18/2015 Kokousaika 26.10.2015, klo 16.30-18.45 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 112-115 Asialista H 112 Virka- ja toimimuutoksia sekä virkojen perustamisia...319 H 113

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Pohjois Karjalan Ympäristöterveys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Elina Felin 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUS 2/2015. Kokousaika 18.2.2015, klo 17.00 17:55. Paikka Teknisen toimiston kokoushuone, Hollitie 7. Asiat 10-12.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUS 2/2015. Kokousaika 18.2.2015, klo 17.00 17:55. Paikka Teknisen toimiston kokoushuone, Hollitie 7. Asiat 10-12. ASIALISTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUS 2/2015 Kokousaika, klo 17.00 17:55 Paikka Teknisen toimiston kokoushuone, Hollitie 7 Asiat 10-12 Asialista EI VERKOSSA... 25 EI VERKOSSA... 26 EI VERKOSSA... 27 ILMOITUKSET...

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot