Esivalinnat lukuvuodelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esivalinnat lukuvuodelle 2015-2016"

Transkriptio

1 Esivalinnat lukuvuodelle Tammikuussa avautuu wilma (20.1.) ensi vuoden valintoja varten (sulkeutuu 12.2.) Esivalinnat tehdään tässä vaiheessa, koska ne vaikuttavat ensi vuoden kurssien määrään ja toteutumiseen siksi on tärkeää, että käyt tekemässä esivalinnat! Ryhmiä muodostetaan tarpeen mukaan Kurssin toteutuminen ensi vuonna edellyttää, että vähintään 10 opiskelijaa valitsee kurssin Tämä ei koske lyhyitä kieliä eikä yleensä syventäviä kursseja

2 Valintojen tekeminen Valitse Wilmassa ensi vuoden kurssisi Käytä apuna ainevalintakorttia, jonka löydät opinto-oppaastasi s. 27 Muista valita myös ne kurssit, jotka jostain syystä jäivät sinulta suorittamatta tänä vuonna Toiselle opintovuodelle olisi hyvä valita vähintään 30 kurssia ja kolmannelle vuodelle vähintään 15 kurssia Kurssimäärä riippuu luonnollisesti etenemisestäsi opinnoissa

3 Kursseista saat tietoa Opinto-oppaasta s Aineenopettajilta Opoilta ja ryhmänohjaajilta Ryhmänohjauksessa tammikuussa

4 Äidinkieli: AI7 on puheviestinnän kurssi, joka sopii kaikille ilmaisutaidon kurssit sopivat kaikille kiinnostuneille: AI10 on ilmaisutaidon harjoituskurssi AI11-kurssilla harjoitellaan ja esitetään näytelmä AI13 käsittelee teatterin historiaa, ja kurssin voi valita myös opiskelija, joka ei ole esiintymisestä innostunut AI12 on teatterin lukiodiplomikurssi, jonka voi valita opiskelija, joka on tehnyt edellä mainitut kolme kurssia AI16 Luovan kirjoittamisen ja lukemisen kurssi abeille kurssit AI8 ja AI9 ovat tärkeitä, sillä ne valmistavat ylioppilaskirjoituksiin (AI8 tekstitaidon kokeeseen ja AI9 esseekokeeseen)

5 Biologia syventävät kurssit: BI 3 ympäristöekologia (suositus BI 1 suoritettu), BI 4 ihmisen biologia (myös TE-kirjoittajille) BI 5 bioteknologia (BI1 ja BI 2 suoritettu) soveltavat kurssit: BI 6 työkurssi (yhteinen kemian kanssa), BI 8 kertauskurssi (vain kirjoittajille) tukee mm. maantieteen, psykologian, terveystiedon ja kemian opiskelua lukiossa biologiasta on hyötyä myös monissa yliopisto/ammattikorkeakouluopinnoissa, esim. biologia ympäristötieteet laboratorioala maantiede biokemia biotekniikka/bioteknologia lääketiede/eläinlääketiede ravitsemustiede maatalous- ja metsätieteet

6 Filosofia syventäviä kursseja voi suorittaa missä järjestyksessä tahansa filosofia kytkeytyy kaikkiin lukion reaaliaineisiin, sillä se tarkastelee tiedon ja tieteiden perusteita ja pyrkii muodostamaan kokonaiskuvaa todellisuudesta filosofiaan törmää uudestaan kutakuinkin kaikissa yliopisto- ja korkeakouluopinnoissa, todennäköisesti myös ammattikorkeakouluissa yliopistoissa filosofiaa voi opiskella pääaineena tai sivuaineena filosofiaa pääaineenaan opiskelleet toimivat mm. opettajina, toimittajina, tutkijoina, kustannusalalla ja erilaisissa valtio- ja kunnallishallinnon tehtävissä.

7 Historian kurssit 2 syventävää kurssia, HI5 ja HI6 (tutkielmakurssi) Soveltavat kurssit: yhteinen työkurssi maantieteen kanssa GE 8 (aiheena mm. erilaiset kartat ja tilastot) sekä kertauskurssi kirjoittajille HI 8 mahdollistavat aineen kirjoittamisen yo kirjoituksissa tukevat mm seuraavien aineiden opiskelua lukiossa: yhteiskuntaoppi, filosofia hyödyttävät mm. seuraavissa jatko-opinnoissa: historia, taidehistoria, arkeologia, museologia, valtio-oppi, viestintä, kasvatustiede.

8 YHTEISKUNTAOPPI Yhteiskuntaopin opiskelu aloitetaan toisen vuoden aikana 2 pakollista kurssia YH1 Yhteiskuntatieto (2 vuosi) YH2 Taloustieto (abi-vuosi) 2 syventävää kurssia YH3 Lakitieto (abi-vuosi) YH4 Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni (2 vuosi) Kurssit mahdollistavat aineen kirjoittamisen yo kirjoituksissa Miksi voit valmistautua yhteiskuntaoppiin panostamalla? lakimies toimittaja ekonomi ekonomisti kunnan, valtion tai EU:n virkamies yrittäjä diplomaatti sosionomi yhteiskuntatutkija opettaja jne. jne.

9 KEMIA - Kenelle? - luonnontieteistä kiinnostuneelle - suunnittelet opintoja esim. - terveydenhuoltoaloilla, farmasiassa, lääketieteessä - kauneudenhoitoaloilla, elintarviketieteissä, luonnontieteissä - kemian tekniikassa, metsäteollisuudessa, biotieteissä - kurssit KE2-KE5 ovat kokonaisuus, niitä ei kannata valita irrallisina, työkursseja voi valita erikseen - katso tarkemmat määrittelyt opinto-oppaasta - kysy opettajalta lisätietoja kurssit: KE2 1lk KEMIAN MIKROMAAILMA KE3 2lk REAKTIOT JA ENERGIA KE4 2lk METALLIT JA MATERIAALIT KE5 3lk REAKTIOT JA TASAPAINO KE6 1lk KEMIAN TYÖT I KE7 2/3lk KEMIAN TYÖT II KE8 3lk KEMIAN KOKONAISKUVA, abikurssi BI6 2/3lk KEMIAN JA BIOLOGIAN TYÖKURSSI

10 Maantiede Kurssit GE 3 (riskien ja mahdollisuuksien maailma) ja GE 4 (aluemaantiede, tutkielmakurssi) ovat syventäviä ja GE 8 (maantieteen sekä historian työkurssi), sekä GE 7 (kertauskurssi abeille) ovat koulukohtaisia soveltavia kursseja. Lukion maantieteen kurssit mahdollistavat aineen kirjoittamisen yo-kokeissa. tukevat mm. seuraavien aineiden opiskelua lukiossa: biologia, yhteiskuntaoppi, historia. hyödyttävät mm. seuraavissa jatko-opinnoissa (yliopistossa ja/tai ammattikorkeakoulussa): luonnonmaantiede, suunnittelumaantiede, matkailumaantiede, kehitysmaantiede, kaupunkimaantiede, paikkatieto ja aineenopettaja, sekä ympäristöpolitiikka, kehitysmaatutkimus, geofysiikka, geomatiikka ja maisema-arkkitehti.

11 Maantiede Maantiedettä yliopistossa tai ammattikorkeassa opiskelleet sijoittuvat valinnoista riippuen mm. seuraaviin tehtäviin / ammatteihin: alue- yhdyskuntasuunnittelun hallinnollisiin tehtäviin ympäristönsuojelutehtäviin matkailualalle kehitysmaatöihin toimittajiksi karttojen laatijoiksi kustannustoimittajiksi tutkijoiksi Opettajiksi Maantieteen opiskelusta kiinnostuneet voivat käydä lukemassa lisää seuraavasta osoitteesta: blogs.helsinki.fi/maantieteenopiskelijat-ry/

12 Pitkä matematiikka 2. vuosi: pakolliset kurssit MA5, MA6, MA7, MA8 syventävä kurssi MA12 erittäin hyödyllinen mm. sen vuoksi, että kurssilla käytetään laskimia monipuolisesti talousmatematiikka NB07 (lyhyen matematiikan kurssi) hyödyllinen, kurssi jos tähtää kaupalliselle alalle: Vuosina 2014 ja 2015 kauppatieteiden pääsykokeiden talousmatematiikan osuus on perustunut lukion opetussuunnitelman mukaiseen talousmatematiikan oppimäärään. 3. vuosi: pakolliset kurssit MA9, MA10 syventävä kurssi MA13 syventää kurssien MA7 MA10 sisältöjä hyödyllinen, jos em. kurssit on suoritettu hyvin arvosanoin kertauskurssi MA14 tarkoitettu kaikille, jotka kirjoittavat pitkän matematiikan Lukion pitkän matematiikan kurssit mahdollistavat aineen kirjoittamisen yo-kokeissa tukevat fysiikan ja kemian opiskelua lukiossa hyödyttävät mm. seuraavissa jatko-opinnoissa yliopistossa ja/tai ammattikorkeakoulussa tekniikka, kauppatieteet, matematiikka, tilastotiede, tietojenkäsittely, lääketiede.

13 Psykologia Kurssit suositellaan suoritettavaksi järjestyksessä ei kuitenkaan välttämätöntä lähinnä kakkosvuoden opiskelijoille: PS2 (kehityspsykologia) PS3 (Ihminen tiedonkäsittelijänä, myös TE-opiskelijoille) soveltava kurssi PS 6 ( Minä ja muut, ryhmään otetaan enint. 20 opiskelijaa) lähinnä kolmannen vuoden opiskelijoille: PS4 ( Motivaatio, tunteet ja älykkyys) PS5 (Persoonallisuus ja mielenterveys, myös TE-opiskelijoille) kertauskurssi kirjoittajille, abikurssi PS7 tukevat mm seuraavien aineiden opiskelua lukiossa: biologia, terveystieto, filosofia hyödyttävät mm. seuraavissa jatko-opinnoissa: psykologia, kasvatusala, sosiaali- ja terveysala, neurotiede, lääketiede, kognitiotiede, puheterapeutin opinnot

14 Terveystiedon kurssit Valtakunnalliset syventävät kurssit TE2 (myös PS-opiskelijoille) ja TE3 sekä lukiokohtainen kertauskurssi TE4 Valmistavat terveystiedon yo kirjoituksiin ja antavat käytännön valmiuksia terveyttä edistävän elämäntavan toteutukseen ja hallintaan Terveystiedon lukiokursseista on hyötyä mm. sosiaali- ja terveysalan sekä liikuntaalan jatko-opintoihin haettaessa

15 liikuntakurssit

16 Lv (ei järjestetä ensi lukuvuonna) järjestetään joka toinen vuosi Lelussa! Espoon lukioiden yhteisellä kurssitarjottimella LI-18 Tanssin esittämisen kurssi LI-19 Tanssikoreografian kurssi Eri tanssityylejä, vierailukäyntejä- ja esityksiä, paljon tanssia Kysy lisää Sannalta!

17 Kuvataiteen kurssit KU 1:n ja KU 2:n lisäksi: KU3 Media ja kuvien viestit KU4 Taiteen kuvista omiin kuviin KU5 Nykytaiteen työpaja ( ei tarvitse suorittaa järjestyksessä ) Kursseilla on pääpaino omassa taiteellisessa työskentelyssä. KU6 = Kun on suorittanut 4 kurssia voi suorittaa lukiodiplomin.

18 Ev.lut. uskonto syventäviä kursseja voi suorittaa missä järjestyksessä tahansa (kakkos- tai kolmosvuonna) UE4 Maailmanuskontojen kurssi - auttaa ymmärtämään eri kulttuureja, UE5 taas suomalaista kulttuuria ja nyky-yhteiskuntaa Jatko-opinnot: teologiaa ja uskontotiedettä voi opiskella yliopistoissa (Helsinki, Joensuu, Åbo Akademi) yliopistosta siirrytään papeiksi, tutkijoiksi ja opettajiksi, mutta myös moniin muihin ammatteihin diakonia-ammattikorkeakoulusta valmistuu kirkon tehtäviin, mutta myös muihin sairaanhoitajan ja sosionomin tehtäviin

19 BONJOUR! Ranskan taito on eduksi erityisesti -matkailu- ja asiakaspalvelualalla -kaupallisella ja teknisellä alalla kansainvälisissä yrityksissä -EU-uralla Ranskan opiskelun voit aloittaa minä vuonna tahansa (kurssi FD1). Jos olet aiemmin opiskellut ranskaa, ota yhteyttä ranskan opettajaan sopivan jatkokurssin valinnassa.

20 A-Saksan opiskelu kannattaa Tarpeellinen jatko-opinnoissa Tavoitteena opiskelijavaihto tai työharjoittelu saksalaisella kielialueella Hyvä saksankielentaito on valttikortti työnhaussa Saksalaisen kielialueen kulttuurin tuntemus ja harrastaminen

21 Saksan opiskelu on kannattaa, koska Se on tie Euroopan sydämeen: saksa on puhutuin äidinkieli Euroopassa Työelämämme tarvitsee saksan taitajia Saksankielisiin maihin on runsaasti apurahoja sekä opiskelu- ja harjoittelupaikkoja Se lisää tiedonsaantimahdollisuuksiasi Se syventää matkailuelämyksiäsi

22 Vasta-alkajille: SD1, SD2 Yläasteella lukeneille: SC1, SC2 Toisena ja kolmantena vuonna sinun on mahdollista opiskella lisäksi kuusi kurssia saksaa Herzlich willkommen!

23 Englannin syventävät (EA7 ja EA8) ja soveltava kurssi (EA 10) Valmistavat opiskelijaa YO-kirjoituksiin sekä luovat edellytykset niissä menestymiseen Englannin kielitaito hyödyttää suurimmassa osassa jatko-opiskelupaikkoja (esim kurssikirjat saattavat olla englanniksi) sekä myös työnhankkimisessa Katso tarkemmat kurssikuvaukset LELUoppaasta. English is a global language!

24 Ruotsin syventävät (BB6 ja BB7) ja soveltavat (BB9) kurssit: Valmistavat opiskelijaa YO-kirjoituksiin sekä syventävät opiskelijan ruotsin kielen tuntemusta. Tukevat kommunikaatiokyvyn kehittymistä sekä muiden kielten opiskelua (esim englanti) Hyödyttävät oikeastaan kaikissa jatkoopinnoissa Huom! Jos osaat ruotsia, olet monia muita edellä kun haet opiskelupaikkaa sekä työtä. Suomi on kaksikielinen maa! Katso tarkemmat kurssikuvaukset LELUoppaasta.

Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkieli ja kirjallisuus 1 Sisältö Äidinkieli ja kirjallisuus... 2 Vieraat kielet... 3 Englanti... 3 Espanja... 3 Ranska... 3 A-ruotsi... 4 B-ruotsi... 4 Saksa (A-kieli ja B3-kieli)... 4 Matematiikka... 6 Lyhyt matematiikka...

Lisätiedot

Ainekohtaisia ohjeita Päivitetty 07.11.2011

Ainekohtaisia ohjeita Päivitetty 07.11.2011 Ainekohtaisia ohjeita Päivitetty 07.11.2011 ATK - Kurssi 1: Perehdytään tietokoneen peruskäyttöön: tekstinkäsittely, Internet, sähköposti, taulukkolaskenta. Sopii kaikille jotka tarvitsevat opastusta näissä

Lisätiedot

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA: SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT... 2 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 2 RUOTSI (B1)... 3 3 ENGLANTI (A1)... 5 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä)...

Lisätiedot

Hakuopas 2015 www.kerttulinlukio.fi www.kerttulinlukio.fi. Kerttulin ICT- ja yleislukion esittelyilta on 13.1.2015 klo 18.30.

Hakuopas 2015 www.kerttulinlukio.fi www.kerttulinlukio.fi. Kerttulin ICT- ja yleislukion esittelyilta on 13.1.2015 klo 18.30. Hakuopas 2015 www.kerttulinlukio.fi www.kerttulinlukio.fi KERTTULIN LUKIO Kerttulin ICT- ja yleislukion esittelyilta on 13.1.2015 klo 18.30. Kerttulin urheilulukion esittelyilta on 15.1.2015 klo 18.30

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 Viim. päivitetty 5.5.2009 Lukion opettajakunta 18.5.2005 Lukion oppilaskunta Lukion johtokunta Sivistyslautakunnan hyväksymä 2 I. YLEINEN OSA 1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

T A P I O L A N L U K I O

T A P I O L A N L U K I O T A P I O L A N L U K I O O P I N T O - O P A S 2015-2016 TAPIOLAN LUKIO YHTEYSTIEDOT Käyntiosoite Kutojantie 2 D 02630 ESPOO Postiosoite PL 3236 02070 ESPOON KAUPUNKI Kotisivu www.tapiolanlukio.fi Rehtori

Lisätiedot

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Opinto-opas 2014 2015 Sisällys Yhteystietoja... 2 Kansliassa asiointi... 3 Opiskelijatodistukset ja -kortit... 4 Tiedottaminen... 6 Yhteystietojen päivittäminen...

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite:

Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Juvan lukio on viestintää ja tutkimusta painottava yleislukio. Se tarjoaa opiskelijoilleen laadukkaan ja kodikkaan oppimisympäristön, vahvat jatko-opintovalmiudet

Lisätiedot

Sisallysluettelo. Kaksoistutkinnossa alkuun pääseminen. Oman opinto-ohjelman suunnittelu. Kaksoistutkintolaisen opiskeluaika vaihtelee

Sisallysluettelo. Kaksoistutkinnossa alkuun pääseminen. Oman opinto-ohjelman suunnittelu. Kaksoistutkintolaisen opiskeluaika vaihtelee Sisallysluettelo Mikä on kaksoistutkinto? Mitä kaksoistutkinto-opiskelu vaatii ja antaa? Kaksoistutkinto-opiskelun perusasiat Riihimäen lukiossa Kaksoistutkinnossa alkuun pääseminen - Ilmoittautuminen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015-2016

OPINTO-OPAS 2015-2016 Länsi-Porin lukio OPINTO-OPAS 2015-2016 Opiskelijan nimi Ryhmä LÄNSI-PORIN LUKIO Aatuntie 6 28600 PORI puh. (02) 621 5293 fax (02) 635 3858 Rehtori Mika Ruuhiala Vararehtori Mika Koivu puh. 621 5295 puh.

Lisätiedot

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt Kouvolan yhteiskoulun lukio Kymen Lukko Kauppalankatu 17 (Salpausselänkatu 26) 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus KYL

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011-2012 2 1.8.2005 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaan BIOLOGIA... 4 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO... 5 ENGLANTI, A1-kieli... 7 FILOSOFIA... 9 FYSIIKKA... 10 HISTORIA... 14

Lisätiedot

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA AIKUISLINJALAISEN Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA kanslia ma - ti klo 9 17, ke - to 9 15.30 ja pe 9-14 puh. 325 3323 / fax 325 3298 kanslia.lyseo@vaasa.fi

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2014 2015 2 Sisällys 1. LUKUVUOSI 2014 2015...5 1.1 Jaksotus...5 1.2 Lomat...5 1.4 Juhlat ja tapahtumat...6 2. OPETTAJAT...7 2.1 Ryhmänohjaajat...7 2.2 Opettajien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Tervetuloa lukioon!

Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Tervetuloa lukioon! Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Tervetuloa lukioon! Kuopion lukio-opas 2015 2016 Sisällys Tervetuloa lukioon... 3 Opiskelu lukiossa... 5 Kuopion lukioiden kielitarjonta... 7 Kuopion lukioiden

Lisätiedot

LUKION OPINTO-OPAS 2014 2015

LUKION OPINTO-OPAS 2014 2015 TÖÖLÖN YHTEISKOULU LUKION OPINTO-OPAS 2014 2015 LUKION OPINTO-OPAS 2014 2015 Kädessäsi on Töölön yhteiskoulun lukion opinto-opas. Opinto-opas on karttasi lukio-opintojesi suunnittelussa. Opas sisältää

Lisätiedot

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET Lukuvuosi 2015-2016 info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio SISÄLLYSLUETTELO LUOSTARIVUOREN LUKION KURSSITARJONTA... 3 1. VUODEN OPISKELIJOILLE SUOSITELTAVAT KURSSIT...

Lisätiedot

pintoja yli oppilaitosrajojen Kuopion alueen toisen asteen yhteistyö

pintoja yli oppilaitosrajojen Kuopion alueen toisen asteen yhteistyö Ingmanin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Juankosken lukio Kuopion konservatorio Kuopion lukiot Kuopion talouskoulu Leppävirran lukio Pohjois-Savon opisto Savon ammatti- ja aikuisopisto Siilinjärven

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 www.apollonyhteiskoulu.fi APOLLON YHTEISKOULUN KURSSIESITE 2014-2015 1. KOULUN YLEISIÄ OPISKELUJÄRJESTELYJÄ... 2 1.1. Opiskelujärjestelyt... 2 1.2. Opintojen

Lisätiedot

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Sisällysluettelo Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä...2 KIELET (A)...4 Englanti (A)...4 Saksa (A)...7 KIELET (B1)...8 RUB Ruotsi (B1)...9 KIELET (B2)...10

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo. Opinto-opas, yleinen osa. Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU

Arkadian yhteislyseo. Opinto-opas, yleinen osa. Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU Arkadian yhteislyseo Opinto-opas, yleinen osa Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI (PÄÄTTÖARVOSANA) LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITUS

Lisätiedot

Aikataulu ylioppilaskirjoituksille 3. Tärkeä tietää 5. YO-tutkinnon rakenne 5. YO-tutkinnon suorittaminen 5. YO-kirjoitusten aloittaminen 7

Aikataulu ylioppilaskirjoituksille 3. Tärkeä tietää 5. YO-tutkinnon rakenne 5. YO-tutkinnon suorittaminen 5. YO-kirjoitusten aloittaminen 7 1 ABIOPPAAN SISÄLLYS Aikataulu ylioppilaskirjoituksille 3 Tärkeä tietää 5 YO-tutkinnon rakenne 5 YO-tutkinnon suorittaminen 5 YO-kirjoitusten aloittaminen 7 Arvostelu ja tulokset 9 Kokeen uusiminen ja

Lisätiedot

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET 2015-2016 1 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä:... 3 Erilaiset kurssit:... 3 Perniön lukion tuntijako... 4 Kurssit oppiaineittain... 5 ÄIDINKIELI... 5 ENGLANTI

Lisätiedot

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 2 RUOTSI 4 ENGLANTI 5 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 RANSKA B3 7 ESPANJA B3 7 VENÄJÄ B3 8 MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä 8 MATEMATIIKKA,

Lisätiedot

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 1 ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 Sisältö YHTEYSTIEDOT... 3 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ LUKUVUONNA 2015-2016... 3 LUKIO-OPINTOJEN SUORITTAMINEN... 4 Lukiokurssit ja opinnoissa eteneminen... 4 Kursseille ilmoittautuminen...

Lisätiedot

Lukuvuositiedote Opinto-opas 2015-2016

Lukuvuositiedote Opinto-opas 2015-2016 SUOMUSSALMEN LUKIO Lukuvuositiedote Opinto-opas 2015-2016 Kuusi hyvää syytä olla Suomussalmen lukiossa viihtyisä oppimisympäristö lukiomme opettajat tietävät, mistä puhuvat mielenkiintoisia projekteja

Lisätiedot