MONIPUOLISESTI KEHITTYVÄ, HYVINVOIVA ETELÄ-KARJALA. Etelä-Karjalan hyvinvointistrategia puolivälikatsaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MONIPUOLISESTI KEHITTYVÄ, HYVINVOIVA ETELÄ-KARJALA. Etelä-Karjalan hyvinvointistrategia 2011-2015 puolivälikatsaus"

Transkriptio

1 MONIPUOLISESTI KEHITTYVÄ, HYVINVOIVA ETELÄ-KARJALA Etelä-Karjalan hyvinvointistrategia puolivälikatsaus 1

2 Etelä-Karjalan hyvinvointistrategia puolivälikatsaus Toteutuneet toimenpiteet kunnissa ja Eksotessa Monipuolinen elinkeinoelämä ja vetovoimainen, erilaiset elämäntilanteet huomioiva työ Työelämään hakeutumisen polkuja nuorille Työelämään tutustumisjaksot ns. TET -jaksot koululaisille tutustuttavat heitä työelämään jo peruskoulun viimeisillä luokilla. Useissa kunnissa ja yhteistyökumppaneidenkin toimesta järjestetään kesätöitä nuorille ja /tai tuetaan yrittäjiä, jotka työllistävät nuoria. Etsivänuorisotyötä toteutetaan kaikissa kunnissa. Myös erilaisia työkokeiluja järjestetään niille nuorille (mm. vammaisuus), joille koulunkäynti ja normaaleille työmarkkinoille siirtyminen vaatii erityisjärjestelyjä. Eksoten opiskeluterveydessä toimii opiskelukuraattori/koppari ja Lappeenrannassa Nuoren polku peruskoulun jälkeen työryhmä. Nuorisotyöttömyys vaihtelee koko maakunnassa kohtalaisen vähän. Vuosina alimmillaan nuorisotyöttömyys oli ,6 % ja ylimmillään ,8 %. Eri kuntien välillä on kuitenkin selkeitä eroja. Koko maan nuorisotyöttömyyteen (2,6-3.0 %) verrattuna Etelä-Karjalassa olemme olleet koko ajan yli maan keskiarvon, paitsi vuonna 2011, jossa olimme juuri maan keskiarvossa. Nuorisotyöttömät, % vuotiaasta työvoimasta (lähde: Sotkanet.fi ) 2

3 Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen Lemi ja Ruokolahti ovat mm. järjestäneet lakisääteistä laajempaa iltapäiväkerhotoimintaa ja vuorohoitoa ja päivähoidon ja kotihoidon tukipalveluja saa kaikissa kunnissa. Myös Imatran ja Eksoten hyvinvointineuvolat ovat toteuttaneet perheen tukipalveluja. Taipalsaarella asuu vähiten yhden hengen talouksia ja pariskuntia suhteellisesta väestöosuudesta, joten siellä asuu paljon lapsiperheitä. Yrittäjäjärjestöllekin kysely on mennyt, mutta yksittäisten yritysten vastauksia tässä ei ole voitu kysyä, joten näkemys tulee pääosin kuntien oman henkilökunnan työaikajärjestelyjen näkökulmasta. Perhetilanteen mukaiset joustot ja erilaiset perhettä tukevat koulutukset/ vertaisryhmät ovat joissain kunnissa käytössä. Kasvuyrittäjyys ja yritysmyönteinen ilmapiiri Kuntien omistamat elinkeinoyhtiöt, Wirma (Lappeenranta ja Luumäki) ja Kehy (Imatra, Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti) ovat keskeisiä toimijoita kasvuyritysten sijoittumisessa tänne maakuntaamme. Gosaimaa tekee osaltaan vastaavaa toimintaa matkailuyritysten puolella ja maakunnallisen matkailun edistämiseksi. Kuntien toimijoiden (mm. kunnan hallitusten) ja yrittäjäjärjestöjen yhteisillä tapaamisilla linjataan maakunnan tarpeita ja yrityselämän näkemyksiä yhteisiksi tavoitteiksi. Maakuntaliiton tehtävänä on olla vahva vaikuttaja ja edunvalvoja niin valtakunnan kuin laajemmallakin tasolla. Erilaisella hankerahoituksella on mahdollistettu ja tehty monia alueellisia ja valtakunnallisia hankkeita sekä oltu yhteistyökumppaneina/ toimijoina kansainvälisissä hankkeissa. Kansainvälisesti Etelä-Karjalalla on merkittävä rooli Euroopan Unionin ja Venäjän rajamaakuntana. Tästä yhteydestä on tullut sekä hyviä että huonoja asioita maakuntaamme. Hankkeet ovat hyvin monille aloille suuntautuneita (mm. ENPI -ohjelmat). Luovien alojen yhteinen hanke on valmisteilla Socomin toimesta, jolla on tavoitteena tuottaa uusia palvelutuotteita hyvinvointialan käyttöön. Työllisyys ja työvoiman saatavuus Etelä-Karjalassa teollisten työpaikkojen määrä on vähentynyt hyvin nopeasti ja korvaavia työpaikkoja ei ole samassa suhteessa muodostunut muille aloille. Kuntien työpaikkaomavaraisuus on mm. uuden valtionosuuslain yhtenä kriteerinä, joten kuntien kannattaa tehdä töitä työpaikkojen pysymiseen ja uudistumiseen/lisääntymiseen omassa kunnassaan. Vuoden 2012 tilastossa kaikki Etelä-Karjalan kunnat Taipalsaarta lukuun ottamatta (44 %) jäävät työpaikkaomavaraisuudessa alle maan keskiarvon, joka on 43,1 %. Heikoin tilanne on Parikkalassa (34,7 %) Rautjärvellä (33,5 %) ja Savitaipaleella (35,2 %). Vuoden 2013 tilastossa suunta on aivan sama. Työllisten määrä väestöstä (43,6 %) ylittää maan keskiarvon ainoastaan Taipalsaarella (46,8 %) ja Lappeenranta (42 %) ja Lemi (41,6 %)pääsevät lähes maan keskitasoon. Kaikki muut kunnat jäävät alle maan keskiarvon. Työttömyysaste vaihtelee kunnittain melko paljonkin samoin työllisten osuus. Viimevuoden lopun tilanteeseen on jo tullut joidenkin kuntien osalta selkeitä muutoksia. Päätöksenteon pohjana onkin hyvä käyttää viimeisintä saatavilla olevaa tilastoa. Kuntien joulukuun 2013 työllisyystilasto löytyy alla olevasta taulukosta ja oheisesta linkistä löytyy lisää kuntakohtaisia tuloksia. 3

4 Työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystietoja muuttujina Kunta, Kuukausi ja Muuttujat Työttömien osuus työvoimasta Työvoima Työttömät Työttömät miehet Työttömät naiset Alle 20-v. työttömät Alle 25-v. työttömät Yli 50-v. työttömät Yhteensä ,9-15,7% Imatra 2013 Joulukuu 405 Lappeenranta 2013 Joulukuu 416 Lemi 2013 Joulukuu 441 Luumäki 2013 Joulukuu 580 Parikkala 2013 Joulukuu 689 Rautjärvi 2013 Joulukuu 700 Ruokolahti 2013 Joulukuu 739 Savitaipale 2013 Joulukuu 831 Taipalsaari 2013 Joulukuu , , , , , , , , , Tilastokeskus: Joulukuun 2013 työttömyystilasto Etelä-Karjala Korkeimmat työttömyysprosentit vuoden 2013 joulukuun lopussa olivat Parikkalassa 15,7 % ja Imatralla 15,6%, ja alimmat Taipalsaarella 9,9 % sekä Lemillä 10,5 %. Kaikkiaan Etelä-Karjalassa työttömänä oli 8730 ihmistä, joista miehiä 5175 ja naisia Alle 25-vuotiaita oli työttömänä 1211 ja yli 50-vuotiaita 3551 henkilöä. Kuntien velvoite osallistua työttömien työllistämiseen on lainsäädännöllisesti entistä vahvemmin ohjattu, joten siihen tulee tehdä selkeät suunnitelmat miten näitä yli 300 päivää työttömänä olleita jatkossa työllistetään. 4

5 Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2004/ /02 Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2004/ /02 Lähde: Työvoimatutkimus 2014, helmikuu. Tilastokeskus Valtakunnallisesti Etelä-Karjalan jää vähän heikommaksi työllisyysasteen osalta kuin koko maa keskimäärin. Suurimmat erot ovat nuorten vuotiaiden kohdalla (koko maa 46,0, Lappeenrannan seutukunta 38, 8 ja Imatran seutukunta 34,0) ja vuotiaiden kohdalla (koko maa 53,1, Lappeenrannan seutukunta 49,6 ja Imatran seutukunta vain 44,6). 5

6 Työllisyysasteet ikäryhmittäin seutukunnan mukaan 2009 (ennakkotieto) Seutukunta Ikäryhmä Koko maa 67,6 46,0 74,3 80,2 78,7 53,1 Lahti 64,7 43,8 72,0 77,9 76,6 50,0 Kouvola 64,9 43,1 72,2 79,0 78,7 47,6 Kotka-Hamina 62,1 39,8 68,9 77,2 75,0 44,7 Lappeenranta 64,1 38,8 71,3 78,6 77,2 49,6 Imatra 60,8 34,0 69,5 75,2 75,6 44,6 Porvoo 74,6 50,6 80,9 86,5 84,2 59,4 Työllisyyden muutokset 2013/ /02 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, vuotiaat Vuosi/Kuukausi Muutos 2013/ / / / henkeä Prosenttia, % Väestö yhteensä ,2 Työvoima yhteensä ,6 Työlliset ,1 palkansaajat ,5 yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet ,0 Työttömät ,3 Työvoiman ulkopuolella olevat ,8 piilotyöttömät ,4 Prosenttia, % Prosenttiyksikköä Työllisyysaste, vuotiaat 67,6 66,9 0,7 Työttömyysaste 8,7 9,1 0,4 Työvoimaosuus 65,2 64,7 0,5 Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista. Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia. 6

7 2. Viihtyisä, turvallinen asuin- ja elinympäristö - osallistumista ja kestävää kehitystä edistävä toiminta Ympäristötietoisuus ja ekologinen ajattelu Ympäristöasiat ovat nousseet kunnissa selkeämmin keskusteluun ja strategiaan. Laajimpia ovat Saimaan vesistöalueeseen kohdennetut kunnostustoimenpiteet ja HINKU -hanke, jolla toivotaan olevan pitkän tähtäimen vaikutuksia ympäristön hyvinvointiin paremman energiatehokkuuden ja hiilineutraalin toiminnan kautta. Koulujen ympäristökasvatus ja erilaiset ympäristötalkoot/tempaukset kaikissa kunnissa lisäävät ympäristön hyvinvointia ja sitä kautta asukkaiden viihtyvyyttä. Alueellinen ympäristötoimi tekee merkittävää työtä koko Etelä-karjalan niin luonnon kuin rakennetunkin ympäristön terveellisyyden eteen. Valmistelussa on myös ympäristötoimen yhdistäminen maakunnalliseksi toimijaksi. Lappeenrannan teknillinen yliopisto tekee ja osallistuu monenlaiseen tutkimustoimintaan, jolla tuotetaan ympäristöä säästäviä ratkaisuja. Tässä alla muutamia esimerkkejä Kestävää kehitystä edistävistä tutkimushankkeista: Kehitetään uusia katalyyttisiä nanopinnoitteita haitallisten pakokaasupäästöjen vähentämiseen ja hallintaan. PuMi-tutkimusprojekti, jossa kehitetään vedenpuhdistus-tekniikkaa kaivosteollisuuden tarpeisiin ratkaisuja kaivosteollisuuden rikastusprosesseissa syntyvien jätteiden käsittelyyn ja hyötykäyttöön. Tutkii teollisuuden jätteiden hyödyntämistä ja jätevesien puhdistusta. LUT perustaa aurinkotalousprofessuurin, joka on tutkimusalallaan ensimmäinen Suomessa. Green Campus ja ympäristöjärjestelmä: LUT:n kampukselle rakennetaan Suomen suurin aurinkovoimala. ja valmistaa joukkoliikenteeseen soveltuvaa hybridibussin prototyyppiä (CAMBUS) Tuulivoiman osuus on myös maakunnassa lisääntynyt viimeisten vuosien aikana ja uusia tuulivoimaloita on suunnitteilla ainakin Lemille ja Ruokolahdelle. Puolustusministeriö on ollut jonkin verran hidastavana tekijänä voimaloiden toteutukselle. Viihtyisä, aktivoiva ja monipuoliseen liikkumiseen mahdollistava ympäristö Kaikissa kunnissa on tehty ja tehdään paljon liikuntaan liittyviä investointeja. Sen lisäksi maakunnassa toimivat seurat ja järjestöt toteuttavat omalta osaltaan hyvinvointia tukevaa liikuntatoimintaa. Savitaipale haki ensimmäisenä OKM:n rahoitusta Liikkuva koulu -toimintamallin toteuttamiseen ja nyt ovat lähes kaikki kunnat jo mukana toiminnassa. Viimeisetkin kunnat päässevät mukaan viimeistään Kolmen polven liikuntapuistot lisäävät osaltaan eri sukupolvien yhteistä tekemistä. Erilaiset latu- ja retkeilyreitit ja Saimaan yhteiset virkistysalueet ovat kaikkien käytössä. Kolmen sukupolven puistoja on jo valmiina Savitaipaleella, Joutsenossa ja Ruokolahdella. Imatralla on monimuotoinen rakennettu urheilupuisto. Lappeenranta on rakentanut koko perheen seikkailupuiston Myllysaareen. Frisbee on yksi uusimmista liikuntapuistoratkaisuista ja niitä on valmiina mm. Rautjärvellä ja Lappeenrannassa ja useita uusia on suunnitteilla. Kuntien tulisikin huolehtia siitä, että kaikilla olisi mahdollisuus lähteä/ päästä liikuntapaikoille. Työmatkaliikkuminen on yksi helpoimmista liikuntamuodoista päivittäisen liikkumisen lisäämiseen ja siihen tulisikin kehittää entistä helpompia ja toimivampia yhteyksiä kevyelle liikenteelle. 7

8 Harrastaa liikuntaa harvemmin kuin kerran viikossa tai ei lainkaan Etelä-Karjala 2013, kouluterveyskysely THL Peruskoulu pojat Peruskoulu tytöt Lukio pojat Lukio tytöt Aol pojat Aol tytöt Kouluterveyskyselyn (2013) tuloksista voidaan helposti nähdä, että meillä on suuri joukko nuoria, jotka eivät harrasta liikuntaa lainkaan tai kovin harvoin, ei edes yhtä kertaa viikossa. Minkälainen on heidän kuntonsa kun he ovat olleet työelämässä kymmenen vuotta. Tätä tilastoa yritetään hiukan kohentaa mm. Liikkuva koulu toiminnalla, mutta se ei kovin paljon tilannetta paranna, jos nuoret eivät lähde vapaa-ajallaan liikunnallisiin harrastuksiin tai lisää perusliikkumistaan. Alla olevasta taulukosta käy ilmi kuinka paljon meillä on lasten ja nuorten lisäksi eri ikäluokissa liikuntaa harrastamattomia. Nuorimmassa työssäkäyvässä ikäluokassa, vuotiaissa yli 20 %, vuotiaissa osuus kasvaa jo lähes 30 %:iin, jotka eivät harrasta lainkaan liikuntaa. Yli 75 vuotiailla ymmärtää jo iän tuoman muutoksen liikkumisen vähenemiseen. 8

9 Paljon liikuntaa (useita tunteja/viikko) harrastavien määrä on noin viidennes, kuten ei liikkuvienkin, joten jonkin verran liikkuvia on noin puolet kansalaisista. Ongelmallisin ryhmä ovat täysin liikkumattomat, koska heillä usein kertyvät tai kasautuvat negatiiviset hyvinvointiasiat; ylipaino, eri krooniset sairaudet, tapaturmat, mielialahäiriöt jne. He käyttävät myös eniten julkisia palveluja, joten eri toimenpiteitä pitää kohdentaa juuri näihin erityistyhmiin. Keinot ja toimenpiteet eivät kuitenkaan aina ole yksinkertaisia, varsinkaan jos asianomaisen omaa motivaatiota ei saada heräteltyä tukemaan oman hyvinvointinsa parantamiseen. Lappeenrannassa on mm. käynnistetty Liikkeelle Lappeenranta -hanke, jossa tuetaan ja opastetaan työikäisiä erilaisen liikunnan pariin mm. liikuntaneuvonnan avulla. Sosiaali- ja terveystoimessa tämä liikuntaneuvontaan ohjaaminen ja liikuntareseptin käyttö pitäisikin ottaa paljon aktiivisempaan käyttöön ja potilaan/asiakkaan jokaisella käynnillä olisi hyvä kysyä liikuntatottumuksista ja reagoida siihen, jos ilmenee liikkumattomuutta tai vähäistä liikkumista. Monipuolisia, asukaslähtöisiä asumismuotoja ja muunneltavia toimitiloja Kunnissa pidetään huolta asukkaiden erilaisista asumismahdollisuuksista kaavoittamalle monipuolisia tontteja. Kylä- ja asukasyhdistykset, sekä asukasraadit ovat omalta osaltaan lisänneet kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksia oman alueensa suunnitteluun ja toiminnan kehittämiseen. Erilaisilla avustuksilla on myös kunnostettu vanhoja asuintaloja paremmin sopiviksi (hissit kerrostaloihin) kaikenikäisille käyttäjille, sekä lisätty asumisen esteettömyyttä ja itsenäisiä liikkumismahdollisuuksia. Uudisrakentamisessa pitäisi entistä enemmän toteuttaa monikäyttöisiä ja muunneltavia toimitiloja. Olisiko kerrostaloihin mahdollista saada toimitila talonmies / lähiavustaja työparille? Palvelutarjonnan saatavuus haja-asutusalueella (erityisesti koulut) on myös merkittävä tuki asumisen sijoittumiselle eri alueille. Erilainen yhdistys- ja järjestötoiminta, vapaaehtoinen osallistuminen ja erilaiset toimintamahdollisuudet lähiyhteisön yhteiseen toimintaa (kuntien tuki/ toimitilat) lisäävät asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta. 9

10 3. Vastuu omasta hyvinvoinnista ja omatoimisuus Hyvinvointiosaaminen, elämänhallinta ja kansalaistaidot Kansalaisten oma asenne on merkittävin vaikutin siihen miten hyvinvointitoiminta toteutuu yksilön näkökulmasta. Maakunnassa on erittäin paljon erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa hyvinvointitoimintaa, saada uutta tietoa (mm. kansalaisopistot, EKLU, Hyvis.fi /omahyvis) hyvinvointiin liittyvistä asioista. Yksi merkittävä asia oli Socomin kokoama alueellinen Yhdistysinfo sivusto, josta on helppo löytää omalla alueella toimivia järjestöjä ja yhdistyksiä. Erilaiset koulutukset ja kurssit, joita sekä kunnat että järjestöt toteuttavat, lisäävät myös hyvinvointiosaamista. Eksoten (ja kolmen muun shp:n) toteuttama Hyvis.fi sivusto on merkittävä hyvinvointitiedon välittäjä. Sisällön tuotannossa ja sivujen kehittämisessä käytetään apuna hyvinvointiasemien vertaisohjaajia ja kuntalaisten antamaa palautetta sivuston toimivuudesta. Hyvinvointitoiminta on nostettu joidenkin kuntien strategioissa näkyvään asemaan, kuten aiemmin on jo todettu. Erilaiset lainsäädännön edellyttämät työryhmät ktn. Ruokolahden moniammatillinen lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä, Imatran Terveyden Vuoksi ohjausryhmä ja Työikäisten ja ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin työryhmä, Lappeenrannan lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä seuraavat ja tuovat näkyväksi kuntien toimenpiteitä eri-ikäisten asukkaittensa hyvinvoinnin toteuttamistavoista. Lakisääteisten työryhmien lisäksi kaikissa kunnissa toimii monenlaisia vertaistukiryhmiä. Pelastuslaitoksen toimesta toteutettavan turvallisuusviestinnän kautta kohdataan 20 %:a maakunnan väestöstä vuosittain - elinkaarimallin mukaisesti vauvasta mummoon ja vaariin saakka. LUT:n toimesta kehitetään uudentyyppistä henkilökohtaista hoitajaa: ikääntyneille tarkoitettua robottiseuralaista. Etelä-karjalan ammattikorkeakoulussa toimii oppimiskeskus Motiivi, joka tarjoaa maksullisia palveluja erilaisille ryhmille, yhteisöille, urheiluseuroille, yrityksille sekä yksityisille asiakkaille. heillä on käytössä monipuoliset liikuntatilat ja välineet (mm. uima-allas). Jokainen kuntalainen voi itse oman harrastuneisuutensa ja varallisuutensa mukaisesti hankkia ja toteuttaa liikuntapalveluja oman hyvinvointinsa tueksi, joko osallistumalla julkisyhteisön tarjoamiin palveluihin tai osaa itse kohdennetusti haluamiaan hyvinvointipalveluja. Viime kädessä kuitenkin kukin ihminen itse päättää mitä hän hyvinvointinsa eteen tekee. Omavastuu on ensisijainen motivaattori tässäkin asiassa. 10

11 Erilaisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia kaikille eteläkarjalaisille Etelä-Karjalassa on toteutettu laajaa vapaa-aikatoiminnan tarjontaa sekä kuntien että yksityisen palvelutuottajien toimesta. Kuntien yhteinen Virkistysalue-säätiö on toteuttanut ja ylläpitää useita Saimaan alueen retkeilyreittejä ja retkikohteita. Viimeisimpänä uusi kohde avattiin Lemillä. Holiday Glub Saimaan lomakeskus Rauhassa on yksi Euroopan suurimmista kongressi ja vapaa-aikakeskuksista. Sen lisäksi alueella on lukuisia pienempiä matkailutoimijoita. Maakuntaliiton sivuilla on yhteinen tapahtumakalenteri, joka kokoaa koko Etelä-Karjalassa toteutettavat tapahtumat, kunhan kunnat ja muut toimijat vain muistavat ilmoittaa tapahtumistaan sinne. Kulttuuri kaikkien saatavilla Eri tutkimustenkin (mm. ATH) mukaan maakunnan asukkaat ovat olleet hyvin tyytyväisiä alueensa kulttuuripalveluihin. Kuntien oman toiminnan lisäksi maakunnassa on paljon eri järjestöjen ja seurojen järjestämiä tapahtumia, teatteriesityksiä (kesä- kylä- kuin kaupunginteatteritkin) ja hyvin monenlaisia tapahtumapäiviä. Kotiseutu- ja pitäjäpäivät sekä erilaiset maalaismarkkinat kokoavat vuosittain paljon eri-ikäisiä ihmisiä yhteisiin tilaisuuksiin. Musiikkitapahtumia on aivan pienimuotoisista (esim. Kontu folk) tapahtumista aina kansallisiin (Lapppeenrannan laulukilpailut) ja kansainvälisiin kilpailuihin asti. Maakunnassa asuu paljon kulttuurin ammattilaisia ja heidän lisäkseen tuotetaan muualta vielä runsaasti esiintyjiä. Konsertteja on varmasti kaikkien makuun. Samoin yläkoululaisille on tarjottu kulttuuripassia, jonka kanssa he voivat tutustua eri kulttuuritapahtumiin. Useissa kunnissa kulttuuritapahtumat ovat joko kokonaan ilmaisia tai sitten niihin on hyvin edulliset maksut. Viimeisimpänä Lappeenranta on tarjonnut museoperjantaipäivää, jolloin museoihin pääsee kerran kuukaudessa ilmaiseksi ja kaikkien näyttelyjen avajaiset ovat avoimia kaikille, eikä erillisiä kutsuvierastilaisuuksia. Metku-toiminta on hyvä esimerkki siitä mitä innostuksella ja osaavalla toteutuksella saadaan aikaiseksi. Etelä-Karjalan kouluista on saatu jo 900 lasta ja nuorta mukaan laulamaan kuorossa. Jokavuotinen konsertti on jo niin suosittu, että vain pieni osa halukkaista pääsee sitä kuulemaan. 4. Välittävät yhteisöt, osallisuus ja suvaitsevaisuus Monitoimijuus ja yhteistyö Järjestöjen ja yhteisöjen yhteistyö on kaikissa kunnissa keskeinen toimintatapa. Kunnat ovat aktivoituneet kutsumaan oman alueensa järjestöjä yhteisiin tapaamisiin. Osa kunnista tukee myös järjestöjä erilaisilla avustuksilla. Lemillä on erityinen järjestöparlamentti, joka hoitaa järjestöjen yhteistyötä kunnan eri toimijoiden kanssa (www.lemi.fi/vapaa-aikatoimi/toiminta). Järjestöyhteistyöllä saadaan kuntaan monenlaisia tapahtumia kuten vuosittaisille teemaviikoille (vanhusten, sydän, reuma, jne.) ja kuntien virallisiin tilaisuuksiin erilaisia esityksiä. Suvaitsevaisuus kaikessa toiminnassa ja kaikilla tasoilla Kunnat ovat mukana Kiva koulu toiminnassa. Etelä-Karjalaan on tehty kuntien ja eri toimijoiden yhteistyössä uusi kotouttamisohjelma Maakunnan alueella asuu paljon eri kansalaisuuksiin kuuluvia ryhmiä, mutta venäläissyntyiset ovat selvästi suurin ulkomaalaisryhmä. Tilastokeskuksen tilastotietokanta löytyy osoitteesta: 11

12 Meillä on myös yksi maan suurimmista maahanmuuttoviraston alaisista vastaanottokeskuksista (Joutsenon Konnunsuolla) ja sen lisäksi Ihmiskaupan urien toimintayksikkö samassa paikassa. Kouluissa tehdään suvaitsevaisuuskasvatusta eri oppiaineiden yhteydessä. Martat ovat järjestäneet mm. maahanmuuttajien kulttuuriin tutustumista ja maahanmuuttajia on mukana myös Marttatoiminnassa. Kansalaisvaikuttamisen uudet kanavat Kansalaisvaikuttamisen mahdollisuudet ovat selvästi kunnissa lisääntyneet viimevuosina. Kunnat ja monet yhteistyökumppanit ovat mukana sosiaalisessa mediassa, kunnat ovat ottaneet käyttöönsä erilaisia/ eri-ikäisten kuntalaisten muodostamia, raateja, neuvostoja ja aluetoimikuntia. Nuorisovaltuustot, vammaisneuvostot ja erityisesti vanhusneuvostot ovat aktivoituneet uuden lainsäädännön myötä. Palautelaatikoita on kuntien eri toimipisteissä, sähköinen palautemahdollisuus löytyy jo lähes kaikkien kuntien nettisivuilla. Ota kantaa.fi ja Kansalaisaloite.fi sivustot ovat myös joissakin kunnissa käytössä. Erilaisia asiakas ja asukastyytyväisyyskyselyjä toteutetaan myös kampanjoina tai tapahtumien yhteydessä. Eri julkisiin vaaleihin aktivoidaan osallistumaan. Asukastoiminta on säännöllistä eri kaupunginosissa ainakin Lappeenrannassa asukasyhdyshenkilön toteuttamana. Socom on ollut mukana Vaihdon tori -kuntakierroksella, jossa kierrettiin 11 maaseutukylää Etelä- Karjalassa. Tästä on tehty raportti Vaihdon tori, joka löytyy verkosta osoitteesta 5. Erilaisiin elämäntilanteisiin sopivat palvelut, saatavuus, vaikuttavuus ja valinnaisuus Painopiste korjaavasta ennaltaehkäisevään ja hyvinvointia edistävään toimintaan Kuntien hyvinvointistrategioita on/olaan uudistettu/nostettu strategiavalmistelussa esille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen näkyy vahvemmin kuntien toimintasuunnitelmissa ja toimenpiteissä. Erilaisia ennaltaehkäisevää toimintaa tukevia hankkeita on useita maakunnassa menossa mm. Etelä-Karjalan liikunta- ja urheiluohjelma, Liikkeelle Lappeenranta, Liikkuva koulu, Arkeen voimaa, Kotona kokonainen elämä, Omassa kodissa, Risto ja Sakari hankkeet, jne. Imatralla ja Lappeenrannassa on kokopäiväiset hyvinvointisuunnittelijat. Muissa kunnissa hyvinvointityö tehdään osana jonkun viranhaltijan työtä. Kaikissa kunnissa toimii erillinen Hyvinvointitiimi/ tai -johtoryhmä, joka vastaa kunnan hyvinvointijohtamisesta. Kunnat ja Eksote laativat palvelualue- tai palvelukohtaiset palvelustrategiat Kuntien ja Eksoten väliset palvelusopimukset luovat pohjan palvelustrategialle, jota päivitetään vuosittain. Palvelustrategia on osa laajempaa alueellista ja kuntakohtaista strategiaa. Palvelustrategian kehittämiseksi ja paremman palveluprofiilin toteuttamiseksi kuntalaisille on aloitettu hyvinvointiasema -pilotointi Lauritsalassa, Lemillä ja Ruokolahdella. Hyvinvointiasemalle kootaan kunnan, Eksoten, valtion ja järjestöjen toimijoita yhteisesti tuottamaan kuntalaisille erilaisia 12

13 palveluja. Palveluohjaajien työ on matalankynnyksen ajanvarauksetonta toimintaa. Kuntalaisten mielipiteitä toiminnasta kysytään kuukausittain erillisellä kyselyllä. Välttämättömien lähipalvelujen saatavuus Joukkoliikenteen ja linjavuorojen jatkuva väheneminen/vähentäminen on selkeä haaste Etelä- Karjalan kunnille. Valtio ja Ely -keskukset vetäytyvät julkisen liikenteen kustantamisesta ja vastuut liikkumismahdollisuuksista siirtyvät enenevässä määrin kunnille ja yksityisille kansalaisille. Erityisesti ikäihmisten liikkuminen on vaikeutunut laajoilla maaseutualueilla joukkoliikenteen loppuessa. Koulukuljetukset ja palveluliikenne toimivat eri kunnissa hyvin eri lailla. Eksote on osaltaan kehittänyt ja toteuttanut liikkuvia palveluja eri palvelualueillaan. Erityisesti perhepalvelujen, mielenterveystyön ja kotihoidon palvelualueilla on kehitetty liikkuvia palveluja. Tunnetuin toiminta on Mallu-auto, joka kiertää sovitun ohjelman mukaisesti eri kunnissa antaen sairaanhoitajan palveluja. Viimeisenä palveluna siihen on liitetty myös suun terveyden tarkastustoiminta entisten sairaanhoitajavastaanottojen lisäksi ja etälääkäri kokeilu. LUT:n kanssa on kehitetty liikkuvien palvelujen toimintamalleja mm. HEA -hankkeessa - Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen ja palveluiden älykkään ohjauksen toimintamallien kehittäminen (Älogi -hanke). 13

14 Asiakaslähtöisyys ja valinnanvapaus Asiakkaiden kuuleminen on lisääntynyt. Eri kanavia on käytettävissä (vrt. raadit, kyläyhdistykset, asiakaskyselyt). Eksoten palvelustrategiassa asiakas on laitettu koko palvelujärjestelmän keskiöön. sivuston käyttöönotto on yksi vahva tapa tehdä omakohtaisia ratkaisuja tiedon saannissa ja palvelujen käytössä. Sivuilla olevat palvelut ovat kaikkien käytössä ympärivuorokauden ja palvelukokonaisuus kokoajan kehittyy asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Erilaisilla hankkeilla on tuettu kuntalaisten valinnanvapautta ja lisätty osallistumismahdollisuuksia mm. Yhdistysinfo.fi sivuston kautta löytää helposti tietoa alueella toimivista yhdistyksistä ja järjestöistä. Yhteisellä setelihankkeella on parannettu asukkaiden valinnanvapautta ja laajennettu palvelusetelin käyttöä eri palvelualueilla. Henkilökohtainen budjetointi on otettu Eksoten vammaispalveluissa käyttöön. Tällä tuetaan osaltaan vammaisen itsenäisen elämän toteutumista, vahvistetaan itsemäärämisoikeutta ja valinnanvapautta. 6. Osaamisen lisääminen ja jakaminen, oppimisen, tutkimuksen ja työelämän vuoropuhelu Alueen koulutuksen, tutkimuksen ja työelämän yhteistyö sekä oppilaitosten asiantuntijuuden hyödyntäminen Etelä- Karjalan maakunnalle on selkeä vahvuus oma yliopisto ja vahva ammattikorkeakoulu. Eksote ja kunnat tekevät eri koulutusyksikköjen kanssa tiivistä yhteistyötä. Yrityselämän yhteistyö on 14

15 vahvistunut sekä Saimiassa että Sammossa. Oppilaiden erilaiset työelämään tutustumisjaksot ja yrittäjyyskoulutus tukevat osaamisen kehittymistä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Erilaiset opinnäytetyöt ja tutkimustulokset vahvistavat osaamista ja tuovat uutta tietoa eri aloilta. Oma hyvinvointiprofessuuri yliopistolla tutkimusryhmineen on toteuttanut laajasti tutkimusta hyvinvointikentällä, ei vaan omassa maassa vaan myös ulkomaisessa yhteistyössä. Opiskelijoita on ollut paljon mukana erilaisissa alueen tapahtumissa järjestäjinä ja yhteistyökumppaneina. Osaamispääoman poistumisen nopeus on selkeä haaste maakunnalle, koska samasta uudesta työntekijäjoukosta kilpailevat myös muut Suomen alueet. Työpaikoilla onkin tärkeää pitää hyvää huolta henkilökunnasta ja työyhteisön hyvästä imagosta, sillä se on tulevina vuosina merkittävä kilpailutekijä rekrytoinnissa. Osaavan työvoiman saatavuus ja koulutustarpeen ennakointi Työelämään tulevat ikäluokat pienenevät ja työelämästä poistuvat ikäluokat suurenevat lähivuosina (kts. edellä). Seuraavan kahden vuosikymmenen aikana poistuu paljon osaamista eri työpaikoilta ja sen korvaaminen samassa määrin ei ole mahdollista, joten työelämän ja prosessien on muututtava, että työelämän ja kuntalaisten tarpeisiin voidaan riittävässä määrin vastata. Tämä vaatii koulutusyksiköiltä erityisen suurta uudistumista, joustavuutta ja tiivistä työelämävuorovaikutusta, että koulutus kohdentuu siihen osaamiseen, jota työelämässä tarvitaan Kunta-alan eläkepoistumaennuste , % Lähde: Keva Lappeenranta Lemi Luumäki Savitaipale Taipalsaari Imatra Parikkala Rautjärvi Ruokolahti Muu kunta-ala 15

16 Kunta-alan eläkepoistumaennuste henkilömäärä Lähde: Keva Lappeenranta Lemi Luumäki Savitaipale Taipalsaari Imatra Parikkala Rautjärvi Ruokolahti Muu kunta-ala Kunta-alan eläkepoistuma E-K:n kunnat henkilöä % Lappeenranta ,4 Lemi 60 57,3 Luumäki 91 59,3 Savitaipale ,9 Taipalsaari 93 56,4 Imatra ,8 Parikkala ,2 Rautjärvi ,9 Ruokolahti ,1 Muu kunta-ala ,4 120 Ennuste vanhuuseläkkeelle jäävistä Eksotessa, vuodet (Lähde: Keva)

17 Henkilöstön poistuminen eläkkeelle kunta-alalta on todella suurta Etelä-Karjalassa. Vuosien ennusteen mukaan kaikkiaan poistuu 7309 henkilöä eli yli 60 % koko kuntatyöntekijöistä. Rautjärvellä se on suhteellisesti vieläkin enemmän lähes 70 % koko henkilökunnasta. Koko Etelä- Karjalan alueella kuntatyöstä poistuu jo vuoteen 2016 mennessä 2069 henkilöä (17, 3 %). Vuoteen 2021 mennessä poistuma on jo 4179 henkilöä (35 %), vuoteen 2026 edelleen määrä on kasvanut jo lähes 6000 henkilöön ja ennustusjakson päättyessä poistuma on tuo yli seitsemäntuhatta kolmesataa kuntatyöntekijää. Samanaikaisesti syntyvien ikäluokkien koko on pienempi kuin kuolleiden määrä meidän maakunnassa. Laajemmat kuntakohtaiset tilastot löytyvät oheisesta tilastokeskuksen linkistä tai suppeampi yhteenveto oheisesta liitteestä. syntyvyystilastot docx Taulukko 2. Kunta-alan eläkepoistumaennuste maakunnittain Vakuutetut Eläkepoistuma Eläkepoistuma Eläkepoistuma Eläkepoistuma Maakunt Henk. Henk. % Henk. % Henk. % Henk. % a Uusimaa , , , ,0 Varsinais -Suomi Satakunt a Kanta- Häme Pirkanm aa Päijät- Häme Kymenla akso Etelä- Karjala Etelä- Savo Pohjois- Savo Pohjois- Karjala Keski- Suomi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 17

18 Etelä , , , ,8 Pohjanm Pohjanmaa , , , ,6 Keski , , , ,4 Pohjanm Pohjois , , , ,4 Pohjanm Kainuu , , , ,5 Lappi , , , ,2 Ahvenan maa Koko kuntaala , , , , , , , ,9 Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (Lähde: Sotkanet.fi) Vahva alueellinen oppilaitosten ja työelämän välinen yhteistyö (kts. edellä) Ammattikorkeakoulu, Yliopisto ja Ammattiopisto ovat kaikki entistä tiiviimmin toimineet työelämäsuuntaisesti. Yrityselämän, Eksoten ja LUT:n, AMK:n, Sampo yhteisiä projekteja on toteutettu useita. Haasteellista on miten saamme alueella koulutetut ammattilaiset jäämään Etelä-Karjalaan. Tämän toteuttamiseksi pitää entisestään tiivistää työelämän ja koulutuksen yhteistyötä. 18

19 Ammattiopisto SAMPOn hakijamäärät ovat pysyneet koko ajan hyvällä tasolla ( ) vaikka aloituspaikat (1095> 951)/ koulutusalat ovat vähentyneet viimevuosina. Osaltaan tämä lisää myös kilpailua opiskelupaikoista. Joitakin koulutusaloja on lopetettu kokonaan ja siksi osa nuorista joutuu hakeutumaan maakunnan ulkopuolelle opiskelemaan. Saimaan ammattikorkeakoulun puolella on samanlainen kehitys hakijamäärissä ( ) ja aloituspaikoissa (538> 445). Ammattikorkeakoulun sijoittuminen yliopiston kanssa samalle kampukselle vahvisti sen asemaa ja toimintamahdollisuuksia. Nyt voidaan joitakin toimintoja tehdä yhdessä yliopiston kanssa ja saada koulutuksellista sekä taloudellista synergiaetua tulevaisuuden kilpailuun aloituspaikoista kuin opiskelijoistakin. Alueemme oppilaitoksiin hakeneet opiskelijat: Ammattiopisto SAMPO Hakijamääräseuranta EKAMOssa aloituspaikat 1.sij hakijat kaikki hakijat Valittu 1.sij. Hakijat /alpat Vuosi 2013: ,37 Vuosi 2012: ,34 Vuosi 2011: ,39 Vuosi 2010: ,33 Vuosi 2009: ,31 Vuosi 2008: ,13 Saimaan ammattikorkeakoulu SAIMIA Saimaan amk Hakijamäärät Nuorten koulutus aloituspaikat 1.sij hakijat kaikki hakijat 1.sij. Hakijat /alpat Vuosi ,80 Vuosi ,36 Vuosi ,90 Vuosi ,79 Vuosi ,51 Vuosi ,20 19

20 Saimaan amk Hakijamäärät Ylemmät amktutkinnot aloituspaikat 1.sij hakijat kaikki hakijat 1.sij. Hakijat /alpat Vuosi ,87 Vuosi ,08 Vuosi ,44 Vuosi ,69 Vuosi ,48 Vuosi ,08 Saimaan amk Hakijamäärät Aikuiskoulutus aloituspaikat 1.sij hakijat kaikki hakijat 1.sij. Hakijat /alpat Vuosi ,34 Vuosi ,29 Vuosi ,71 Vuosi ,89 Vuosi ,95 Vuosi ,34 Lappeenrannan teknillinen yliopisto OPISKELIJAT Perustutkinto-opiskelijat yhteensä tekniikka kauppatieteet Jatkotutkinto-opiskelijat yhteensä tekniikka kauppatieteet Aikuisopiskelijat yhteensä - avoin yliopisto täydennyskoulutus

Eteläkarjalaisten hyvinvointi ja pahoinvoinnin syitä Mihin menet hyvinvointiyhteiskunta?

Eteläkarjalaisten hyvinvointi ja pahoinvoinnin syitä Mihin menet hyvinvointiyhteiskunta? Eteläkarjalaisten hyvinvointi ja pahoinvoinnin syitä Mihin menet hyvinvointiyhteiskunta? Lappeenranta Linnoitus Rotaryklubi 3.2.2011 Tarja Myllärinen Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Väestörakenne

Lisätiedot

Etelä-Karjalan hyvinvointistrategian päivittäminen Eksoten ja kuntien yhteinen työpaja

Etelä-Karjalan hyvinvointistrategian päivittäminen Eksoten ja kuntien yhteinen työpaja Etelä-Karjalan hyvinvointistrategian päivittäminen Eksoten ja kuntien yhteinen työpaja Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Etelä-Karjalan sosiaali ja terveyspiiri Miten

Lisätiedot

Ikäjakauma kunnittain, Eksoten alue

Ikäjakauma kunnittain, Eksoten alue Ikäjakauma kunnittain, Eksoten alue Kunta Ikäluokat 2003 2013 2025 Imatra Yhteensä 29 969 ikäryhmän osuus 28 219 ikäryhmän osuus 26 467 ikäryhmän osuus 0-14 4 491 15,0 % 3 658 13,0 % 3 371 12,7 % 15-64

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Valtakunnallinen ja alueellinen näkökulma LAPE muutosohjelman lähtötilanteeseen 17.6.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Esityksen rakenne Miltä tulevaisuuden

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

Oulu:Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin

Oulu:Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Oulu:Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Valtakunnallinen ja alueellinen näkökulma LAPE muutosohjelman lähtötilanteeseen 14.6.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Esityksen rakenne Miltä tulevaisuuden

Lisätiedot

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Valtakunnallinen ja alueellinen näkökulma LAPE muutosohjelman lähtötilanteeseen 9.6.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Esityksen rakenne Miltä tulevaisuuden

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valvonta ja ohjaus Etelä-Suomen aluehallintovirastossa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valvonta ja ohjaus Etelä-Suomen aluehallintovirastossa Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valvonta ja ohjaus Etelä-Suomen aluehallintovirastossa Ehkäisevän päihdetyön, ja terveyden edistämisen sekä lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemisen yhteistyöpäivä

Lisätiedot

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Valtakunnallinen ja alueellinen näkökulma LAPE muutosohjelman lähtötilanteeseen 9.6.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Esityksen rakenne Miltä tulevaisuuden

Lisätiedot

Hyvinvoinnin monet kasvot mitä kohti mennään?

Hyvinvoinnin monet kasvot mitä kohti mennään? Hyvinvoinnin monet kasvot mitä kohti mennään? Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Hyvinvoinnin ja terveyden edistämien Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Etelä-Karjalan sosiaali ja terveyspiiri Miten kunnissa varmistetaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Mallu kylillä ja rajalla Mallu liikkuva hyvinvointiasema

Mallu kylillä ja rajalla Mallu liikkuva hyvinvointiasema Mallu kylillä ja rajalla Mallu liikkuva hyvinvointiasema 6.2.14 Satu Simolin Palvelupäällikkö Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiiri, terveysasemien vastaanotot Me olemme Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali-

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2014

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2014 NÄKYMIÄ MAALISKUU Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/ Julkaisuvapaa torstaina 24.4. klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus maaliskuu Työttömyys kasvaa edelleen, mutta Kaakkois-Suomessa hitaammin kuin Suomessa

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2013

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2013 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2013 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Helmikuun työllikatsaus 2/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 26.3.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2013 Työttömänä olevia työnhakijoista oli Kaakkois-Suomessa

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2012

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2012 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2012 Marraskuun työllikatsaus 11/2012 Julkaisuvapaa perjantaina 21.12.2012 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2012 Työttömänä olevia työnhakijoita oli kuun lopussa Kaakkois-Suomessa

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja. Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja. Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin ELY-keskus 8.5.2017 kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista Maakunta väestöstä Ahvenanmaa 10,6 Uusimaa 8,0

Lisätiedot

Kuntien rooli tulevaisuudessa opetus- ja kulttuuripalveluissa

Kuntien rooli tulevaisuudessa opetus- ja kulttuuripalveluissa Kuntien rooli tulevaisuudessa opetus- ja kulttuuripalveluissa Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Vetovoimainen kunta Innostavassa ja suvaitsevaisessa kunnassa into ja suvaitsevaisuus toteuttavat itse

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2014

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2014 NÄKYMIÄ ELOKUU 2014 Elokuun työllisyyskatsaus 8/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 23.9.2014 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus elokuu 2014 Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi elokuussa edelleen,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen TAUSTAA Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa.. Arjen turvaa kunnissa -hankkeessa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004.

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004. Kunta Nettokustannukset /asukas Muutos % 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1994-2004 Imatra

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

Ajan trendit suomalaisessa liikuntapolitiikassa jatkuuko Liikkuvan koulun menestystarina?

Ajan trendit suomalaisessa liikuntapolitiikassa jatkuuko Liikkuvan koulun menestystarina? Ajan trendit suomalaisessa liikuntapolitiikassa jatkuuko Liikkuvan koulun menestystarina? Tiina Kivisaari, johtaja Yhdessä innostuen liikkuva koulu verkostotapaaminen 6.10.2017 2 Ajankohtaista Valtionavustusuudistus-

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

Palveluja pyörillä - Mallu-auto

Palveluja pyörillä - Mallu-auto Palveluja pyörillä - Mallu-auto 22.5.2014 Marika Wikström-Koikkalainen, koordinaattori Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Me olemme Eksote Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta

Lisätiedot

MAAKUNTALIITE : Työmarkkinoiden rakenne maakunnittain

MAAKUNTALIITE : Työmarkkinoiden rakenne maakunnittain MAAKUNTALIITE : Työmarkkinoiden rakenne maakunnittain Suhdanteen alueellisia työllisyysennusteita voi tulkita tähän liitteeseen tuotettujen tietojen avulla. Prosenttimuutokset työllisyydestä voi suhteuttaa

Lisätiedot

Kuntien hyvinvointijohtamista koskevien selvitysten ja maakunnallisen indikaattoritiedon hyödynnettävyys TERVIS-hankkeen arvioinnissa

Kuntien hyvinvointijohtamista koskevien selvitysten ja maakunnallisen indikaattoritiedon hyödynnettävyys TERVIS-hankkeen arvioinnissa Kuntien hyvinvointijohtamista koskevien selvitysten ja maakunnallisen indikaattoritiedon hyödynnettävyys TERVIS-hankkeen arvioinnissa Yhteenvetoa Timo Renfors timo.renfors@kansanterveys.info 050 544 380

Lisätiedot

OHJAUSRYHMÄ IMATRA PARIKKALA RAUTJÄRVI RUOKOLAHTI LAPPEENRANTA LEMI LUUMÄKI SAVITAIPALE TAIPALSAARI

OHJAUSRYHMÄ IMATRA PARIKKALA RAUTJÄRVI RUOKOLAHTI LAPPEENRANTA LEMI LUUMÄKI SAVITAIPALE TAIPALSAARI OHJAUSRYHMÄ 13.6.2014 1 Selvitysperusteet Etelä-Karjalassa Kuntarakennelaki on tullut voimaan 1.7.2013. Kuntarakennelain 1 a luvussa (478/2013) säädetään kuntarakenneuudistuksen toteuttamisesta. Luvussa

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Työpaja

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Työpaja Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Työpaja 9.3.2017 Yhteenveto: Sari Mäkinen ja Tiina Konttajärvi 16.3.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Teemat 1. Hyvinvoinnin edistäminen ja hyvinvointierojen kaventaminen

Lisätiedot

Muistio. Osoite: Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta

Muistio. Osoite: Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta PALVELUSOPIMUSNEUVOTTELU Eksote ja Rautjärven kunta Aika Perjantai 29.11.2013 klo 9:00-10:44 Paikka Osallistujat Toimistotalo Ruori C6 kokoushuone Valto Käkelän katu 3 (6. krs) 53130 Lappeenranta Eksote

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ TÄMÄN VUOKSI SISOTE 1. Palapeli nimeltä Lapsen elämä: - Lapsi päivähoidossa klo 7-17, missä ja miten klo 17-07? Ja lomat, viikonloput? - Lapsi

Lisätiedot

Yhteiskunta-ja koulutustakuu. Seminaari /Projektipäällikkö Timo Kettunen

Yhteiskunta-ja koulutustakuu. Seminaari /Projektipäällikkö Timo Kettunen Yhteiskunta-ja koulutustakuu Seminaari 17.1.2013/Projektipäällikkö Timo Kettunen Yhteiskunta- ja koulutustakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen - Päätösseminaari

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen - Päätösseminaari HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen - Päätösseminaari 9/2011-2/2014 (Etelä-Suomen EAKR) Asko Kilpeläinen, Saimaan amk 19.11.2013 1 Seminaariohjelma 12.00-12.20 Tervetulosanat ja HEA-hankkeen

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Projektipäällikkö. Ari Näpänkangas. Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kommenttipuheenvuoro. Projektipäällikkö. Ari Näpänkangas. Pohjois-Pohjanmaan liitto Kommenttipuheenvuoro Ari Näpänkangas Projektipäällikkö Pohjois-Pohjanmaan liitto POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO 34 kunnan muodostama kuntayhtymä Lakisääteisiä tehtäviä Alueiden kehittäminen (maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2013 Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.8.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus heinäkuu 2013 Työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut, mutta Kaakkois-Suomessa

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2012

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2012 NÄKYMIÄ ELOKUU 2012 Elokuun työllikatsaus 8/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 25.9.2012 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2012 Kaakkois-Suomen työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut 3,0 % viime

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2005 www.tek.fi Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus Eero Siljander Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien

Lisätiedot

K-S sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun osallistuvat järjestötoimijat Erityisasiantuntija Jaana Joutsiluoma

K-S sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun osallistuvat järjestötoimijat Erityisasiantuntija Jaana Joutsiluoma K-S sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun osallistuvat järjestötoimijat 3.4.2017 Erityisasiantuntija Jaana Joutsiluoma Sote-järjestöt ovat jykevä laiva IHMISET 1 300 000 jäsentä 500 000 vapaaehtoista

Lisätiedot

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2012

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2012 2011 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2012 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä -5,7-6,4-6,7-5,7-5,7-4,5-4,3-4,5-4,0-3,9-2,9-2,6-0,6 1,1 2,5 2,9 3,0 3,2 4,0 NÄKYMIÄ

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 23.7.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 28 '9 '1

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: MAALISKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 23.4.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2012

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2012 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2012 Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 26.6.2012 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Maakunnallisen hyvinvointiohjelman satoa. Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen UEF, PKSSK ja THL

Maakunnallisen hyvinvointiohjelman satoa. Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen UEF, PKSSK ja THL Maakunnallisen hyvinvointiohjelman satoa Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen UEF, PKSSK ja THL Hyvinvointiohjelma 1) Hyvinvoiva ja terve väestö 2) Asiakaslähtöiset ja taloudellisesti kestävät

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2013

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2013 NÄKYMIÄ HUHTISKUU 2013 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Huhtikuun työllikatsaus 4/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 21.5.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2013 Työttömänä olevien työnhakijoiden määrä

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyydestä ja nuorista työelämän ulkopuolella. Pekka Myrskylä Tilastokeskuksen ent. kehittämispäällikkö

Nuorisotyöttömyydestä ja nuorista työelämän ulkopuolella. Pekka Myrskylä Tilastokeskuksen ent. kehittämispäällikkö Nuorisotyöttömyydestä ja nuorista työelämän ulkopuolella Pekka Myrskylä Tilastokeskuksen ent. kehittämispäällikkö 16.09.2016 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Miten THL voi tukea kuntia ja alueita terveydenedistämistyössä

Miten THL voi tukea kuntia ja alueita terveydenedistämistyössä Miten THL voi tukea kuntia ja alueita terveydenedistämistyössä Erkki Vartiainen, professori, ylijohtaja 29.10.2013 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivä 2013 1 Työkaluja Terveyden edistämisen aktiivisuuden

Lisätiedot

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava n päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016 Strategia on syntynyt yhteistyössä Strategiaa on ollut valmistelemassa laaja ja moniammatillinen joukko peruspalvelukeskus Aavan työntekijöitä organisaation

Lisätiedot

Hyvinvoiva Kouvola. rakennetaan yhdessä! OVI-tiimi. Asukas Areena. Omahoito Ohjaamo VAIKUTA. IkäJelppi OSALLISTU VOI HYVIN

Hyvinvoiva Kouvola. rakennetaan yhdessä! OVI-tiimi. Asukas Areena. Omahoito Ohjaamo VAIKUTA. IkäJelppi OSALLISTU VOI HYVIN Hyvinvoiva Kouvola rakennetaan yhdessä! OVI-tiimi Asukas Areena Omahoito Ohjaamo VAIKUTA IkäJelppi OSALLISTU VOI HYVIN Miten Kouvolassa voidaan? Sairastavuusindeksi v. 2014 oli 106,5, mikä on valtakunnan

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2013

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2013 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2013 Toukokuun työllikatsaus 5/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 25.6.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2013 Talven ja kevään aiempien kuukausien mukainen työttömyyden kasvuvauhti

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2013 Joulukuun työllikatsaus 12/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 21.1.2014 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2013 Työttömien työnhakijoiden määrä on Kaakkois-Suomessa lisääntynyt

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.12.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus marraskuu 2013 Kaakkois-Suomessa oli

Lisätiedot

Hukassa! Mistä olemme tulossa ja mihin menossa? Pekka Myrskylä, kehittämispäällikkö (eläkkeellä), Tilastokeskus

Hukassa! Mistä olemme tulossa ja mihin menossa? Pekka Myrskylä, kehittämispäällikkö (eläkkeellä), Tilastokeskus Hukassa! Mistä olemme tulossa ja mihin menossa? Pekka Myrskylä, kehittämispäällikkö (eläkkeellä), Tilastokeskus Kaikki esityksen tiedot perustuvat työssäkäyntitilaston aikasarjatiedostoon. Se kuvaa kaikkien

Lisätiedot

TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2013 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) TAULUKKO 2

TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2013 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) TAULUKKO 2 TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2013 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) Alue Avoin joukko- Opetustoim. Sos. toimen Yhteensä 2012 2011 liikenne kulj. kulj. 2013 Etelä-Karjala

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: ELOKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 24.9.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta 1.10.2014 Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjala kaikenikäisten maakunta Missä ollaan tilastoja Hyvinvointikertomus

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2012

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2012 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.4.2012 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus maaliskuu 2012 Työttömyys kääntyi Kaakkois-Suomessa keskitalvella

Lisätiedot

Katoavat työpaikat. Pekka Myrskylä

Katoavat työpaikat. Pekka Myrskylä Katoavat työpaikat Pekka Myrskylä 13-14.06.2017 Työpaikkamuutos 1987-2014 1987 % 2014 % Erotus Uudenmaan maakunta 675242 29,1 771293 33,9 96051 14,2 Pohjois-Pohjanmaan maakunt 142326 6,1 155246 6,8 12920

Lisätiedot

TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2012 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) TAULUKKO 2

TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2012 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) TAULUKKO 2 TAULUKKO 1 KUNTIEN RAHOITTAMAT KULJETUKSET VUONNA 2012 MAAKUNNITTAIN KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN (1 000 ) Alue Avoin joukko- Opetustoim. Sos. toimen Yhteensä 2011 2010 liikenne kulj. kulj. 2012 Etelä-Karjala

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta on tekemisen asia! Sini Sallinen

Tulevaisuuden kunta on tekemisen asia! Sini Sallinen Tulevaisuuden kunta on tekemisen asia! 14.9.2016 Sini Sallinen 1 Meidän kunta = Hyvinvoinnin johtaminen = Yhteinen väestö Ł Sote on poistunut työnjohdosta, mutta ei kunnan alueelta! Ł Organisaatiolähtöisestä

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 214 puh. 29 54 85 ja 29 54 8253 Julkistettavissa 24.6.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

Etelä-Savossa työttömyys lisääntynyt vuodentakaisesta vähemmän kuin koko maassa. Työllisyyskatsaus, syyskuu

Etelä-Savossa työttömyys lisääntynyt vuodentakaisesta vähemmän kuin koko maassa. Työllisyyskatsaus, syyskuu NÄKYMIÄ LOKAKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työttömyys lisääntynyt vuodentakaisesta vähemmän kuin koko maassa Työllisyyskatsaus, syyskuu 2013 22.10.2013 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

Hyvinvoinnin tilannekatsaus

Hyvinvoinnin tilannekatsaus Hyvinvoinnin tilannekatsaus Hyvinvointikertomus 2014 Tytti Solankallio-Vahteri Hyvinvointikoordinaattori 26.10.2015 26.10.2015 Hyvinvoinnin edistäminen kunnan tehtävänä Kunnan tehtävänä on (Kuntalaki 410/2015)

Lisätiedot

Kausivaihtelu pienensi maaliskuussa työttömyyslukuja vain vähän. Työllisyyskatsaus, maaliskuu klo 9.00

Kausivaihtelu pienensi maaliskuussa työttömyyslukuja vain vähän. Työllisyyskatsaus, maaliskuu klo 9.00 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Kausivaihtelu pienensi maaliskuussa työttömyyslukuja vain vähän Työllisyyskatsaus, maaliskuu 2015 23.4.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9:00

Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9:00 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa 2006 Työllisyyskatsaus, joulukuu 2013 21.1.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

Etelä-Savossa työttömyys on lisääntynyt vuodentakaisesta tilanteesta koko maata vähemmän kaikissa ammattiryhmissä

Etelä-Savossa työttömyys on lisääntynyt vuodentakaisesta tilanteesta koko maata vähemmän kaikissa ammattiryhmissä NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työttömyys on lisääntynyt vuodentakaisesta tilanteesta koko maata vähemmän kaikissa ammattiryhmissä Työllisyyskatsaus, lokakuu 2013 26.11.2013

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Maakunnalliset strategiat ja palvelulupaus

Maakunnalliset strategiat ja palvelulupaus Maakunnalliset strategiat ja palvelulupaus Hallituksen esityksessä Maakuntalaiksi 35 :ssä säädetään, että maakunnalla on oltava strategia, jossa maakuntavaltuusto päättää maakunnan toiminnan ja talouden

Lisätiedot

Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Eila Metsävainio

Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Eila Metsävainio Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä Eila Metsävainio Sisältö Kunnan nykytila, väestörakenne Suunnitelmakausi 2010-2012 Terveyden edistämisen haasteita Keminmaan kunnan visio Ihmisten hyvinvoinnin,

Lisätiedot

17.00 tilaisuuden avaus, Anna Helminen, kaupunginhallituksen pj, Imatra

17.00 tilaisuuden avaus, Anna Helminen, kaupunginhallituksen pj, Imatra OHJELMA 16.30 kahvit ja suolapala 17.00 tilaisuuden avaus, Anna Helminen, kaupunginhallituksen pj, Imatra 17.10 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys, kuntajakoselvittäjät Aija Tuimala ja Taina Ketola 17.40

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten NÄKYMIÄ JOULUKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten Työllisyyskatsaus, marraskuu 2013 20.12.2013 klo 9:00 Työttömät

Lisätiedot

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen Selvitys järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyöstä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson

Lisätiedot

Maakuntien suhdannekehitys Kuviot

Maakuntien suhdannekehitys Kuviot Maakuntien suhdannekehitys 2011-2013 Kuviot TEM/ Alueosasto Ilkka Mella, Laura Pouru TEM-analyyseja 48/2013 www.tem.fi/julkaisut Työttömyysaste maakunnittain 1990-2012 ja 2013-2016 Lähde: Tilastokeskus,

Lisätiedot

Työttömien määrä laskee kesää kohti viime vuoden tapaan. Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9.00

Työttömien määrä laskee kesää kohti viime vuoden tapaan. Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9.00 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömien määrä laskee kesää kohti viime vuoden tapaan Työllisyyskatsaus, huhtikuu 2015 27.5.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli huhtikuun

Lisätiedot

Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Tallink Silja, 11.5.2017 Anne Taulu, Ylitarkastaja, FT, TtM, sh Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut vanhuspalvelujen paletissa

Kulttuuripalvelut vanhuspalvelujen paletissa Kuvataiteet Elokuva- ja mediataiteet Arkkitehtuuri Käsityötaiteet Musiikki Kirjallisuus eli sanataiteet Tanssitaiteet Teatteri- eli Näyttämötaiteet Taideteollisuus ja taiteellinen suunnittelu 27.6.2014

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sote-uudistus ja muuta ajankohtaista Merja Tepponen, kehitysjohtaja,

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sote-uudistus ja muuta ajankohtaista Merja Tepponen, kehitysjohtaja, Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sote-uudistus ja muuta ajankohtaista Merja Tepponen, kehitysjohtaja, muutosagentti I&O kärkihanke, Etelä- Karjala 1 30.5.2017

Lisätiedot

Hyviä osallisuuskäytäntöjä Suomessa

Hyviä osallisuuskäytäntöjä Suomessa Hyviä käytäntöjä Suomessa Kuntatalo 14.3.2017 Ritva Pihlaja Mitä lainsäädännössä sanotaan osallisuudesta? Maakuntalaki HE 2.3.2017 Maakuntien ylin päätösvalta on maakuntavaltuustolla ja maakuntahallituksella.

Lisätiedot

Kokemusasiantuntijuus ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli osahanke

Kokemusasiantuntijuus ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli osahanke Palvelut asiakaslähtöisiksi Kokemusasiantuntijuus ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli osahanke Sinikka Sihvo Sinikka Sihvo, kehittämispäällikkö, THL 29.9.2017 Sinikka Sihvo 1 Asiakkaiden ja asukkaiden

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Työttömyys kasvoi Etelä-Savossa heinäkuussa. Työllisyyskatsaus, heinäkuu klo 9.00

Työttömyys kasvoi Etelä-Savossa heinäkuussa. Työllisyyskatsaus, heinäkuu klo 9.00 NÄKYMIÄ ELOKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömyys kasvoi Etelä-Savossa heinäkuussa Työllisyyskatsaus, heinäkuu 2015 25.8.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli heinäkuun lopussa työttömänä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liikkuva koulu kunta/hankekoordinaattorien verkostotapaaminen

Etelä-Karjalan liikkuva koulu kunta/hankekoordinaattorien verkostotapaaminen Ennakkotehtävät olivat - pohdit omia odotuksiasi/tavoitteittasi koordinaattoriverkoston toiminnalle - tutustut oman kuntasi/hankkeesi koulujen nykytilan arviointi yhteenvetoon - pohdi kuntasi/koulujesi

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2011 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 24.1.2012 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 300 '000 250 200 (1)

Lisätiedot

Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän. Työllisyyskatsaus, tammikuu

Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän. Työllisyyskatsaus, tammikuu NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän Työllisyyskatsaus, tammikuu 2014 25.2.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa Kekohankkeen järjestöjen yhteinen tilaisuus Postitalolla 23.11.2017 Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta ja soteuudistuksessa VATES säätiö, 23.11.2017 Sarita FrimanKorpela, STM 1 27.11.2017 2 27.11.2017

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2014

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2014 NÄKYMIÄ TOUKOIKUU 2014 Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 24.6.2014 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus toukokuu 2014 Työttömyys on lisääntynyt toukokuussa hieman enemmän

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2012 puh ja Julkistettavissa klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2012 puh ja Julkistettavissa klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2012 puh. 029 504 8050 ja 029 504 8051 Julkistettavissa 22.1.2013 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 300 '000 250 200 (1)

Lisätiedot