KOKOUSKUTSU Aika ja paikka Torstai klo 17 - Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUSKUTSU 3.6.2015. Aika ja paikka Torstai 11.6.2015 klo 17 - Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2015 Aika ja paikka Torstai klo 17 - Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN 74 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 75 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 76 Kokouksen työjärjestys 77 Kappalaisen valinta 78 Lähetystyönjohtokunnan esitys uudeksi nimikkolähetiksi / Rauhan Sana ry 79 Lähetystyönjohtokunnan esitys uudeksi nimikkolähetiksi / SLEY 80 Esitykset seurakuntaneuvostolle lähetyksen kesäjuhlien edustajista 81 Esitys / Rauhan Sanan suvijuhlat Kokkolaan Tiedoksi / Syksyn kokousaikataulu Kokkolassa , Kokkolan suomalaisen seurakunnan kirkkoherranvirastossa Jouni Sirviö, puheenjohtaja ILMOITATHAN ESTEESTÄ MAHDOLLISIMMAN PIAN varajäsenen kutsumiseksi viimeistään tiistaina mennessä sihteerille tai :

2 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2015 Aika ja paikka Torstai klo 17 18, Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros Läsnä +Jouni Sirviö, puheenjohtaja (läsnä+, poissa-) +Terttu Passoja, varapuheenjohtaja +Esko Hautamäki, jäsen -Riitta Hänninen, +Voitto Kalliokoski, +Eero Klemola, +Tuula Laitila, +Aimo Maijala, +Erkki Mustasaari, -Anni Myllykoski, +Pekka Nurmi, +Eeva-Kaija Nygård, +Johannes Paasikivi, +Antti Rytioja, +Sakari Sykäräinen, +Garang Tor, +Heleena Uusimäki, +Anni Manner varajäsen +Eija Saastamoinen, sihteeri 74 / 15 KOKOUKSEN AVAUS Pitämänsä alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen, joka todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 75 / 15 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Sakari Sykäräinen ja Heleena Uusimäki. Pöytäkirja tarkistetaan maanantaina / 15 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Puheenjohtaja täydensi 77 ehdotusta. Muuten kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.

3 77 / 15 KAPPALAISEN VALINTA Kokkolan suomalaisen seurakunnan kappalaisen virkaan tuli kolme uutta hakemusta ennen hakuajan päättymistä Aikaisempia hakijoita oli kolme, joista mukana yksi. Hakijoiden haastattelut pidetään alkaen klo 10. Zacharias Onditi ja Kai Juvila haastateltiin maaliskuussa aiemman hakuprosessin yhteydessä. Haastatteluun kutsutaan Nancy Wang-Hedström ja Mirjami Dutton. Haastatteluryhmänä toimivat seurakuntaneuvoston jäsenet. Lisäksi haastatteluryhmään kuuluvat virantäyttöä valmistelevassa ryhmässä toimineet henkilöstöpäällikkö ja papiston lähiesimies Jukka Ridanpää. Haastatteluryhmän lausunto tuodaan seurakuntaneuvoston kokoukseen. Kopiot hakijoiden hakupapereista ja tuomiokapitulin lausunnosta lähetetään liitteenä (KAKSI LIITETTÄ). Alkuperäiset hakemukset ja tuomiokapitulin lausunto ovat nähtävillä kokouksessa. Ehdotus: Haastattelujen arvioinnissa haastatteluryhmä kiinnitti huomiota työkokemukseen, yhteistyökykyyn, sopivuuteen perustyöhön, motivaatioon, vuorovaikutustaitoihin ja sopivuuteen työyhteisöön. Lisäksi keskustelussa todettiin koulutus ja työkokemus; Juvilan arvosana pastoraalitutkinnosta oli korkein. Arvioinnin perusteella haastatteluryhmän jäsenistä kymmenen asetti Kai Juvilan ensimmäiselle sijalle, yksi Mirjami Duttonin ja yksi Zacharias Onditin. 1. Seurakuntaneuvosto päättää, että Kokkolan suomalaisen seurakunnan kappalaisen virkaan valitaan Kai Juvila. Päätös on ehdollinen, koska KL 6: 16 ;n mukaan virkasuhteeseen ottamisen edellytyksenä on, että henkilön tulee antaa tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot. Tiedot on esitettävä kirkkoherralle mennessä. Kirkkoherra vahvistaa sen jälkeen valintapäätöksen. 2. Kappalaisen viran vaativuusryhmäksi vahvistetaan Erkki Mustasaari esitti valittavaksi Mirjami Duttonia. Sen jälkeen pidettiin vaali, jossa äänet jakaantuivat seuraavasti: Kai Juvila 10, Mirjami Dutton 2, Zacharias Onditi 1, tyhjiä 3.

4 Vaalin tuloksena seurakuntaneuvosto valitsi Kokkolan suomalaisen seurakunnan kappalaisen virkaan Kai Juvilan. Päätös on ehdollinen, koska KL 6: 16 ;n mukaan virkasuhteeseen ottamisen edellytyksenä on, että henkilön tulee antaa tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot. Tiedot on esitettävä kirkkoherralle mennessä. Kirkkoherra vahvistaa sen jälkeen valintapäätöksen. 2. Vahvistettiin kappalaisen viran vaativuusryhmäksi / 15 LÄHETYSTYÖNJOHTOKUNNAN ESITYS UUDEKSI NIMIKKOLÄHETIKSI / RAUHAN SANA RY Lähetystyön johtokunta on kokouksessaan tehnyt seuraavan esityksen: 15 ANOMUS UUSIKSI NIMIKKOLÄHETEIKSI RAUHAN SANA RY:N KAUTTA Lähetysyhdistys Rauhan Sana ry:ltä on saapunut lähetystyön johtokunnalle seuraavansisältöinen anomus: Kristiina (s. 1967) ja Jukka Paananen (s. 1971) ovat 12. vuottaan lähetystyössä Venäjällä, Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon palveluksessa, ja asuvat Pietarissa. Suomessa he ovat kirjoilla Kannuksen seurakunnassa, jonka nimikkolähettejä he ovat. Asunto Paanasilla on Kokkolassa, jossa he asuvat Suomessa ollessaan. Jukka on koulutukseltaan metsätalousinsinööri ja lisäksi opiskellut teologiaa. Kristiina on kasvatustieteiden maisteri. Paanaset työskentelevät Inkerin kirkon keskushallinnon tehtävissä. Jukan vastuulla on rovastikuntien toiminnan kehittäminen, suhteet suomalaisiin järjestöihin ja ystävyysseurakuntiin. Lisäksi hän Inkerin kirkon pappina auttaa Pyhän Marian seurakuntaa toimittamalla jumalanpalveluksia. Kristiina työskentelee kirkon tiedotusosastolla ja vastaa suomenkielisen Inkerin Kirkko -lehden toimittamisesta sekä kirkon suomenkielisten verkkosivujen ja somen päivittämisestä. Lähetysyhdistys Rauhan Sana on kokouksessaan jatkanut Paanasten lähettämistä kahdella vuodella saakka. Anomme, että Kokkolan suomalainen seurakunta ottaisi Paanaset nimikkoläheteikseen, kannatustavoitteena 6000 /vuosi. Seurakunnan talousarviovaroista myönnettävä avustus ( euroa vuodelle 2015) jaetaan ainoastaan kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kesken. Paanasten ottaminen nimikkoläheteiksi ei vaikuta muiden lähetysjärjestöjen osuuksiin eikä velvoita seurakuntaa lisäämään talousarviomäärärahoja.

5 Esitys: Johtokunta keskustelee ja tekee päätöksen asiasta. Päätettiin esittää seurakuntaneuvostolle, että Venäjällä, Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon palveluksessa toimivat Kristiina ja Jukka Paananen otettaisiin uusiksi nimikkoläheteiksi. Kannatussummaksi esitetään anomuksen mukaisesti euroa. Sitoudutaan tukemaan Paanasia yksinomaan vapaaehtoisen kannatuksen kautta. Lähetystyön johtokunnan pöytäkirja on nähtävillä kokouksessa. Ehdotus: Seurakuntaneuvosto hyväksyy lähetystyön johtokunnan esityksen, että Venäjällä, Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon palveluksessa toimivat Kristiina ja Jukka Paananen otettaisiin uusiksi nimikkoläheteiksi. Alkaen Kannatussumma on esityksen mukaisesti euroa. Sitoudutaan tukemaan Paanasia yksinomaan vapaaehtoisen kannatuksen kautta. Seurakuntaneuvosto hyväksyi lähetystyön johtokunnan esityksen, että Venäjällä, Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon palveluksessa toimivat Kristiina ja Jukka Paananen otetaan uusiksi nimikkoläheteiksi. Alkaen Kannatussumma on esityksen mukaisesti euroa. Sitouduttiin tukemaan Paanasia yksinomaan vapaaehtoisen kannatuksen kautta. 79 / 15 LÄHETYSTYÖNJOHTOKUNNAN ESITYS UUDEKSI NIMIKKOLÄHETIKSI / SLEY Lähetystyön johtokunta on kokouksessaan tehnyt seuraavan esityksen: 16 ANOMUS UUSIKSI NIMIKKOLÄHETEIKSI SLEY:N KAUTTA Suomen Luterilaiselta Evankeliumiyhdistykseltä on saapunut lähetystyön johtokunnalle seuraavansisältöinen kirjelmä: Ari Lukkarinen on yksi seurakuntanne nimikkoläheteistä. Ari on nyt palannut kotimaahan ja siirtyy kesäkuun alussa kotimaantyön tehtäviin Lahteen. Olisimme kovin iloisia, jos Kokkolan suomalainen seurakunta Arin jälkeen ottaisi nimikkoläheteikseen Anna-Liisa ja Paavo Markkulan. Ari Lukkarisen sopimus on tavoitesummaltaan 8500 euroa. Toivoisimme Markkuloiden sopimuksen olevan vähintään samansuuruinen, mielellään hieman korkeampikin kun kyseessä on pariskunta. Liitteenä olevan henkilöesittelyn mukaisesti Anna-Liisa Markkula on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja teologian kandidaatti. Hänen tehtäviään Keniassa ovat neuvonanto- ja opetustehtävät

6 Matongon opettajaseminaarissa sekä ystävätoiminnan kehittäminen. Paavo Markkula on maatilateknikko, datanomi ja kauppatieteiden maisteri. Hänen tehtäviinsä kuuluu kummilapsihankkeen johtaminen ja taloushallinto, työalueen taloudenhoidon kehittäminen ja mahdolliset projektihankkeet. Molempien toimenkuvaan kuuluu yhteydenpito kohdetukiseurakuntiin ja muihin tukijoihin. Anna-Liisa ja Paavo Markkula kävivät Sleyn lähetyskurssin vuoden 2012 aikana. Heidän ensimmäinen työkausi Keniassa on Markkulat tuntevat työnsä Keniassa olevan tärkeää ja mielekästä - voi hyvin olettaa, että he jatkavat tehtävissään Keniassa nykyisen työkautensa jälkeenkin. (Liite 1). Esitys: Johtokunta keskustelee ja tekee päätöksen asiasta. Päätettiin esittää seurakuntaneuvostolle, että Keniassa lähetystyössä toimivat Anna-Liisa ja Paavo Markkula otettaisiin uusiksi nimikkoläheteiksi Ari Lukkarisen tilalle alkaen. Esitetään, että kannatussumma olisi yhteensä euroa. Liitteenä SLEY:n laatima esite Anna-Liisa ja Paavo Markkulasta.(LIITE) Lähetystyön johtokunnan pöytäkirja on nähtävillä kokouksessa. Ehdotus: Seurakuntaneuvosto hyväksyy lähetystyön johtokunnan esityksen, että Keniassa lähetystyössä toimivat Anna-Liisa ja Paavo Markkula otettaisiin uusiksi nimikkoläheteiksi Ari Lukkarisen tilalle alkaen. Kannatussumma on yhteensä euroa. Seurakuntaneuvosto hyväksyi lähetystyön johtokunnan esityksen, että Keniassa lähetystyössä toimivat Anna-Liisa ja Paavo Markkula otetaan uusiksi nimikkoläheteiksi Ari Lukkarisen tilalle alkaen. Kannatussumma on yhteensä euroa. 80 / 15 ESITYKSET SEURAKUNTANEUVOSTOLLE LÄHETYKSEN KESÄJUHLIEN EDUSTAJISTA Lähetystyön johtokunta on kokouksessaan tehnyt seuraavan esityksen seurakunnan edustajien lähettämisestä eri lähetysjärjestöjen vuosikokouksiin ja lähetysjuhlille: 17 ESITYKSET SEURAKUNTANEUVOSTOLLE LÄHETYSJUHLIEN VUOSIKOKOUSEDUSTAJISTA Suomen Pipliaseuran Ekumeeninen raamattutapahtuma järjestetään Tampereella Esitys: Valitaan yksi vuosikokousedustaja ja yksi varaedustaja

7 Esitetään seurakuntaneuvostolle, että Sisko Sundbäck valittaisiin Suomen Pipliaseuran ekumeenisen raamattujuhlan vuosikokousedustajaksi. Varalle esitetään Riitta Hännistä. Suomen Lähetysseuran lähetysjuhlat ja vuosikokous Rovaniemellä. Esitys: Valitaan kaksi vuosikokousedustajaa ja kaksi varaedustajaa. Esitetään, että Marja-Leena Salmela ja Sisko Sundbäck valittaisiin Suomen Lähetysseuran lähetysjuhlien vuosikokousedustajiksi. Varalle esitetään Regina Hantikaista ja Helena Pernua. Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen Evankeliumijuhla Sastamalassa Esitys: Valitaan yksi edustaja ja yksi varaedustaja seurakunnan edustajien tapaamiseen. Esitetään, että Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen Evankeliumijuhlan seurakunnan edustajien tapaamiseen valittaisiin Sauli Keskitalo, varalle Taito Patana. Radiolähetystyön kesäpäivät Raumalla. Esitys: Valitaan yksi edustaja ja yksi varaedustaja seurakunnan edustajien tapaamiseen. Esitetään, että Radiolähetystyön kesäpäivien seurakunnan edustajien tapaamiseen valittaisiin Maija Lassila, varalle Rauha Jaakonaho. Suomen Evankelis Luterilaisen Kansanlähetyksen kesäjuhlat Turussa. Esitys: Valitaan yksi edustaja ja yksi varaedustaja. Esitetään, että Suomen Evankelis Luterilaisen Kansanlähetyksen kesäjuhlien seurakunnan edustajien tapaamiseen valittaisiin Tuulikki Herronen, varalle Johannes Paasikivi. Lähetystyön johtokunnan pöytäkirja on nähtävillä kokouksessa. Ehdotus: Seurakuntaneuvosto hyväksyy lähetystyön johtokunnan tekemät esitykset eri lähetysjärjestöjen vuosikokouksiin ja lähetysjuhlille lähettämisestä. Seurakuntaneuvosto hyväksyi lähetystyön johtokunnan tekemät esitykset eri lähetysjärjestöjen vuosikokouksiin ja lähetysjuhlille lähettämisestä.

8 81 / 15 ESITYS / RAUHAN SANAN SUVIJUHLAT KOKKOLAAN 2017 Kokkolan Rauhan Sana ry suunnittelee Lähetysyhdistys Rauhan Sanan suvijuhlia Kokkolaan Juhlat on tarkoitus järjestää yhteistyössä Kokkolan suomalaisen seurakunnan kanssa. Tilojen käyttö on anottava Kokkolan seurakuntayhtymältä. Antti Rytioja on lähettänyt seuraavan kirjeen: Hei, Kokkolan Rauhan Sanan vuosikokouksessa keskusteltiin valmiuksitamme järjestää Lähetysyhdistyksen vuosittaiset suvijuhlat Kokkolassa. Kokouksen päätökseksi tuli, että ilmoitamme Lähetysyhdistys Rauhan Sanalle, voimme ottaa ne järjestettäväksemme vuonna 2017 sekä valtuutti johtokunnan toteuttamaan juhlien esivalmistelut. Edelliset suvijuhlat pidettiin Kokkolassa vuonna Johtokunta on kokouksessaan käsitellyt asiaa ja valtuuttanut minut ottamaan yhteyttä seurakuntaan juhlien järjestämisestä ja tilojen varaamisesta juhlia varten. Täten pyydän, että Lähetysyhdistys Rauhan Sanan Suvijuhlien toteuttaminen Kokkolan Rauhan Sanan toimesta yhteistyössä Kokkolan suomalaisen seurakunnan kanssa otetaan huomioon tulevia tapahtumia suunniteltaessa, aikataulullisesti seurakuntaneuvoston ja tilavarausten osalta yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi. Suunniteltu Suvijuhlien aika Ystävällisin terveisin Kokkolan Rauhan Sanan puolesta Antti Rytioja Liitteenä Ote vuosikokous pöytäkirjasta Kokkolan Rauhan Sana ry:n vuosikokouksen pöytäkirjanote kuuluu seuraavasti: 12. Muut asiat 1. Keskustellaan onko valmiuksia pitää Suvijuhlia lähivuosina Kokkolassa? Tulevat Suvijuhlat, Muonio 2015, Helsinki 2016?

9 1. Päätettiin ilmoittaa LYRS:lle valmiuksistamme järjestää Suvijuhlat Kokkolassa vuonna 2017 ja valtuuttaa johtokunta tekemään juhlien esivalmistelut. Kirje (sähköposti) ja pöytäkirjanote ovat nähtävillä kokouksessa. Ehdotus: Seurakuntaneuvosto päättää, että suomalainen seurakunta lähtee mukaan yhteistyöhön suvijuhlien järjestämiseksi Kokkolassa Seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että tarvittavien tilojen käyttöoikeus myönnetään juhlia varten. Seurakuntaneuvosto päätti, että suomalainen seurakunta lähtee mukaan yhteistyöhön suvijuhlien järjestämiseksi Kokkolassa Seurakuntaneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että tarvittavien tilojen käyttöoikeus myönnetään juhlia varten. 82 / 15 TIEDOKSI / SYKSYN KOKOUSAIKATAULU Seurakuntaneuvoston syksyn kokousaikataulua on suunniteltu seuraavanlaiseksi: torstai klo 17.00, torstai klo 17.00, maanantai klo 17 ja torstaina klo Lisäkokouksia voi tulla. Ehdotus: Seurakuntaneuvoston syksyn kokoukset pidetään seuraavasti: torstai klo 17.00, torstai klo 17.00, maanantai klo 17 ja torstaina klo Merkittiin tiedoksi syksyn seurakuntaneuvoston kokousten aikataulu. 83 / 15 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS Kokouksen päätöksiin liittyy erilliset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.

10 84 / 15 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Pitämänsä iltahartauden jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen kello Kokouksen puolesta Jouni Sirviö, puheenjohtaja Eija Saastamoinen, sihteeri Olemme tänään tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. Kokkolassa Sakari Sykäräinen Heleena Uusimäki Tarkastettu pöytäkirja on ollut nähtävillä kirkkoherranvirastossa Kustaa Aadolfinkatu 16, Ilmoitus nähtävillä olosta on julkaistu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Todistaa: Kokkolassa, Kokkolan suomalaisen seurakunnan kirkkoherranvirastossa Jouni Sirviö, kirkkoherra

11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot perusteet Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 74, 75, 76, 82 Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 77, 78, 79, 80, 81 Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, 2. Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon (Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus- ja käyttöoikeusurakat)) Pöytäkirjan pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimus- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. viranomainen ja aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Kokkolan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto Käyntiosoite: Kustaa Aadolfinkatu 16, Kokkola Postiosoite: Kustaa Aadolfinkatu 16, Kokkola Telekopio: Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: 77, 78, 79, 80, 81 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

12 Oikaisu- vaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisun tekeminen HANKINTAOIKAISU Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Kokkolan seurakuntayhtymä Käyntiosoite: Kustaa Aadolfinkatu 16, Kokkola Postiosoite: Kustaa Aadolfinkatu 16, Kokkola Telekopio: Sähköposti: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankinta- oikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu Postiosoite: PL 189, Oulu Telekopio: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää Käyntiosoite: Ojakatu 1, Oulu Postiosoite: PL 85, Oulu Telekopio: Sähköposti:

13 Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää PL 185 (Satamakatu 11), Helsinki Telekopio: Sähköposti: Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Telekopio: (kirjaamo) Sähköposti: Valitus markkinaoikeuteen Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa. Markkinaoikeuden yhteystiedot Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Valitusaika 14 päivää Postiosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Telekopio: Sähköpostiosoite: Muutoksenhakuajan laskeminen Valituskirjelmä Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon.

14 Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 89 euroa ja markkinaoikeudessa 223 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu.

KOKOUSKUTSU 16.9.2014. Aika ja paikka Keskiviikko 24.9.2014 klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä

KOKOUSKUTSU 16.9.2014. Aika ja paikka Keskiviikko 24.9.2014 klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUSKUTSU 16.9.2014 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2014 Aika ja paikka Keskiviikko klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN 93 Kokouksen avaus, laillisuus

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: LP JK PÖYTÄKIRJA 5/ 1.7.2014/ 65 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2014 Aika Tiistai 1.7.2014 klo 18.00 18.38 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Aika Tiistaina 26. pnä elokuuta 2014 klo 18.00-20.18 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Antila Ismo Alasaarela Katri Heikkinen Marja Härkönen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Aika 17.6.2014 klo 18.00 20.05 Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.5.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.5.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Aika 20.5.2015 klo 17:15-18:05 Paikka Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut KOKOUSAIKA: Torstai 13.11.2014 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17/19: Aila Anna Haavisto Mirjami poissa 19 Haveri Juhani Kauppila Eero poissa 19 Kauppila Suvi Kivikari Seija Majalahti

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14) AIKA Tiistai 24.4.2012 klo 15.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 )

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) Aika Torstai 25.10.2012 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä von Hertzen Ulla-Maija, poistui klo 18.40 Holmberg Kai, poistui klo

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 8/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 16.8.2013 1 (12)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 8/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 16.8.2013 1 (12) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 8/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 16.8.2013 1 (12) AIKA Tiistai 20.8.2013 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT 102 Kokouksen

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 KOKOUSAIKA: keskiviikko 9.4.2014 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA: LÄSNÄ: srk koti Alarotu Kreetta Alatalo Juho Harhala Tauno Hyttinen Ilkka Hyttinen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 7/8. Kokouskutsut on lähetetty 15.8.2012.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 7/8. Kokouskutsut on lähetetty 15.8.2012. 1 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 5/2012 Aika Torstaina 23. päivänä elokuuta 2012 klo 18.- 19.40 Paikka Koortilan toimintakeskus Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

Allekirjoitukset VELI-PEKKA JÄRVINEN MARJA OKSANEN

Allekirjoitukset VELI-PEKKA JÄRVINEN MARJA OKSANEN TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(14) Aika 6.2.2014 klo 17.30-19.24 Paikka Osallistujat Muut osallistujat Tesoman kirkko Järvinen, Veli-Pekka Aapasuo, Sylvi Asula-Myllynen, Ritva Järvinen,

Lisätiedot