Valtuustokausi puolivälissä - PUOLUERYHMIEN NÄKEMYKSIÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtuustokausi puolivälissä - PUOLUERYHMIEN NÄKEMYKSIÄ"

Transkriptio

1 Valtuustokausi puolivälissä - PUOLUERYHMIEN NÄKEMYKSIÄ Iin kuuden suurimman puolueryhmien puheenjohtajia pyydettiin antamaan tilannekatsaus Iistä vastaamalla kolmeen kysymykseen. Vastauksien pituus oli rajattu kaikille samaksi. Vastaajina toimivat: Keskusta...Riikka Ruonala Kokoomus...Väinö Klasila Perussuomalaiset...Petri Mäenkoski SDP...Risto Säkkinen Vasemmisto...Pertti Huovinen Vihreät...Tiina Vuononvirta Minkä puolueryhmällenne 1 tärkeän iiläisen asian edistämisessä olette onnistuneet valtuustovuosien aikana? KESKUSTA: Kunnallisjärjestö nosti ennen vaaleja tärkeimmiksi asioiksi itsenäisyyden säilyttämisen ja siihen liittyen talouden tasapainottamisen sekä kasvun edellytysten luomisen. Talouden osalta tämänhetkinen tilanne on tavoitellulla tasolla. Ii jatkaa itsenäisenä, ja kaavoituksella on mahdollistettu kasvu. Väkiluku on ollut taantumasta huolimatta kasvussa. Lisäksi energia- ja ympäristöasiat olivat tapetilla, ja ne ovat edistyneet odotettuakin paremmin monella saralla. Suurin osa tärkeistä ratkaisuista on tehty hyvässä yhteistyössä muiden puolueiden kanssa. KOKOOMUS: Iille tärkeiden investointien toteuttaminen: moduulikoulu, terveysaseman peruskorjaus ja laajennus sekä hoivakodin rakentamishankkeen käynnistäminen. Elinkeino-ohjelman päivittäminen. Ohjelma antaa hyvät edellytykset niin kunnan lähivuosien kehittämiselle kuin myös yritystoiminnalle. Huomion kiinnittäminen Iin kunnan henkilöstön hyvinvointiin ja työympäristön parantamiseen. PERUSSUOMALAISET: Päätöksentekoon on saatu läpinäkyvyyttä, ja olemme useassa erillisessä asiassa ajaneet tavallisen kuntalaisen etua. SPD: Iin kunnan talouden vakauttaminen huolimatta suurista pakollisista investoinneista. Olemme harvoja kuntia Suomessa, joilla on useita positiivisia tilinpäätöksiä useampana peräkkäisenä vuotena. Uuden koulun rakentaminen Haminaan. Ympäristöasioissa tärkeintä on ollut yhdysviemärin saaminen Ouluun. Näin keväisten hule/jätevesien ylivuoto Iijokeen loppui. Ojakylän viemäröinnin toteuttaminen viettoviemäröintinä. Tämä työ alkaa lopultakin. VASEMMISTO: Laajasti ottaen on merkittävää, että kunnan käyttötalous on pysynyt tasapainossa ilman, että palveluja olisi tarvinnut juuri karsia. Ii on osana Oulunkaarta onnistunut tuottamaan suhteellisen hyvin toimivat sote-palvelut kohtuuhintaan. Kuntastrategia on saatu päivitettyä, joten tiedämme, mihin ohjata laivaa. Hyvä, kun saatiin Haminan koululle ja lukiolle terveelliset ja asianmukaiset uudet tilat. Valitettavasti ruokahuollon toteuttaminen jatkossa jäi meistä riippumatta pöydälle. VIHREÄT: Vihreät ovat toimineet aktiivisesti eri toimielimissä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi, avoimuuden lisäämiseksi ja ympäristöasioiden huomioimiseksi kaikessa päätöksenteossa. Ikääntyvien hyvinvointipuiston rakentamisesta on alustava suunnitelma. Olemme puoltaneet koulumatkakyytien kriteerien säilymistä ennallaan. Avoimuuden ja kuntalaisten osallisuuden lisäämisestä olemme tehneet valtuustoaloitteen, jonka tuloksena perustettiin viestintätyöryhmä asian jatkovalmistelua varten, ja Vihreiden Aila Paaso valittiin sen puheenjohtajaksi. Viestintäsuunnitelma valmistuu kevään 2015 aikana. Ympäristöohjelmasta teimme valtuustoaloitteen syksyllä Miten edistäisitte iiläisten viihtyvyyttä asua ja yrittää kunnassa? KESKUSTA: Tärkeintä olisi saada iiläisille työpaikkoja. Tämä vaatii yrittäjien tukemista, apua työllistämiseen ja toimivia prosesseja työnhakijoiden ohjaukseen. Viihtyvyyttä edistäisi myös ympäristöstä ja palveluista huolehtiminen. Palvelutuotanto odottaa uusia, iiläisiä ratkaisuja. Sellaisia, joissa palvelut olisivat entistä paremmin ja joustavammin saatavilla ja mahdollisesti vielä omalla kylällä tai jopa kotona. Tämä tarkoittaa yhtä lailla sähköisten ja liikkuvien palvelujen kehittämistä, kuin keskittämisen välttämistä nykyisten palvelujen osalta. KOKOOMUS: Asunto- ja maapolitiikkaa kehittämällä. Ympäristön viihtyvyyttä kohentamalla kunnan ja asukkaiden yhteistoimin. Nykyisten lähipalveluiden saatavuus on turvattava. Vapaa-aikapalveluja lisättävä eli liikuntahallihanke saatava viimeinkin vireille. Kuntaimago säilytettävä yrittäjäystävällisenä. Yrittäjien ja kunnan välistä vuoropuhelua tulee jatkaa. PERUSSUOMALAISET: Iin keskustan kehittäminen unohtamatta Kuivaniemen keskustan kehittämistä. Harrastusmahdollisuuksia lapsille ja senioreille. SDP: Jos ihmisten peruspalvelut toimivat, on pohja viihtyvyydelle luotu. Esim. jos lastenpäivähoito, kouluasiat tai vaikkapa ikäihmisten asiat jäävät osin vaillinaisesti hoidetuiksi, näkyy se yleisessä viihtyvyydessä. Iin tulee parantaa alueidensa ilmettä siistimmäksi ja hoidetummaksi. Turvalliset ja vakaat olot luovat turvaa ja viihtyvyyttä. VASEMMISTO: Meneillään oleva kaavoitus pitää saada toteutettua järkevästi niin, että siinä huomioidaan kuntalaisten näkemykset. Kaavalla voimme vaikuttaa siihen, että niin kuntalaisten asumis- kuin vapaa-ajanviettomahdollisuudet ovat viihtyisät. Nykyinen Iin keskusta kaipaa kasvojenpesua. Kaavassa huomioidaan myös yritystoiminnan edellytykset. Viihtyisyyteen vaikuttaa se, että tarjoamme kuntalaisille hyvät vapaa-ajanharrastusmahdollisuudet. Pyrimme toteuttamaan kuntastrategian tavoitteet, mikä auttaa kysymyksessä esitettyjen asioiden toteutumista. VIHREÄT: Iijoen ranta-alueita tulee säilyttää tärkeänä osana maisemaa, ja jäljellä olevia rakentamattomia rantoja keskustan läheisyydessä säästää kuntalaisten yhteiseen käyttöön mm. veneilyä silmälläpitäen. Iin keskustan siistiminen ja sen viihtyisyyden lisääminen kunnan ja yritysten yhteistyönä on tärkeää. Kuntakeskuksen yleisilme pitää saada viihtyisäksi. Hoidettujen viheralueiden määrää tulee lisätä ja arvokasta puustoa säilyttää myös asutuksen läheisyydessä. Lasten leikkipuistoja ja nuorten harrastusalueita tulisi lisätä sekä aloittaa liikuntahallin suunnittelu. Kuntaan tulisi saada lisää biotalous-, matkailu- ja hyvinvointialan yrityksiä. Torille tulisi saada kesäisin lähiruoan myyntiä. 3 Mitä tavoitteita olette puolueryhmänä asettaneet valtuustokauden päättymiseen 2016 saakka? KESKUSTA: Itsenäisenä säilyminen vaatii edelleen tiukkaa taloudenpitoa, etenkin kun valtionosuudet laskevat rajusti. Tulevissa muutoksissa tulee olla tiukasti mukana ja valvoa iiläisten etua niissä. Tässä keskustalaiset ovat avainasemassa, kun tehdään ylikunnallista yhteistyötä. Palveluverkkoa tulee edelleen kehittää, ja myös kylien asioista kannetaan huolta. On tehtävä asioita uudella tavalla, ilman suuria kustannusten lisäyksiä. Työllisyyden lisääminen onnistuneen elinkeinopolitiikan ja työllistämispalveluiden avulla on myös yksi päätavoitteista. Loppukaudella tehdään Iin tulevaisuuden kannalta tärkeitä henkilövalintoja. Iin menestys vaatii edelleen yhteen hiileen puhaltamista. KOKOOMUS: Kuntatalous on saatava pysymään ilman verokorotuksia hyvässä kunnossa. Menot sopeutettava kunnan tulokehitykseen. Edellinen tavoite vaatii rakenteellisia ratkaisuja mm. kouluverkon osalta. Iältään vanhojen ongelmakiinteistöjen korjaamisten sijaan tulee harkita uudisrakentamista, jotta kyseisten kiinteistöjen jatkuvilta sisäilmaongelmilta vältytään tulevaisuudessa (esim. Haminan koulu). Työtä työllisyystilanteen parantamiseksi tulee jatkaa kunnan ja yrittäjien yhteistyöllä.työllistämistoimien lisäksi Iin kunnan tulisi jatkaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa uusien yritysten perustamisedellytysten kehittämiseksi ja uusien työpaikkojen syntymiseksi. Yhteistyöllä itsenäisen Iin puolesta. PERUSSUOMALAISET: Lisätä ihmisten tietoisuutta päätettävistä asioista sekä puolustaa tavallisen kuntalaisen kannalta tärkeitä asioita. Yksittäisistä asioista nousee esille elintärkeä Iin keskuskeittiö Suvantolaan. SDP: Meillä on selkeänä tavoitteena jatkaa yhteistyön pohjalta toimia iiläisten ja Iin parhaaksi. Työ on huomattavasti pitkäkestoisempaa kuin vuoteen 2016 asti. Meidän tavoitteemme on, että iiläiset tuntevat itse Iin paikaksi, josta he saavat tarvitsemansa palvelut. Pikavoittoja ei ole olemassa kuntalaisten parhaaksi tapahtuvassa toiminnassa. VASEMMISTO: Ykkösasia on yrittää saada Iin työllisyystilannetta paremmaksi niillä keinoin, mitä kunnalla on. Tilanne on tavallisen ihmisen kannalta kestämätön. Muita tavoitteita oli jo edellisessä kysymyksessä. Tavoitteena on säilyttää nykyiset kunnan palvelut, mm. koululaitos ja päivähoito mahdollisimman toimivina. Samoin yrittää vaikuttaa osana Pohjois-Suomen sote-aluetta iiläisten lähipalvelujen säilymiseen vähintään nykytasolla itsenäisessä Iissä. Yksittäisinä asioina Ojakylän alueen viemäröinti on aika saada kuntoon ja liikuntatilojen suunnittelu käyntiin. VIHREÄT: Viestintäsuunnitelman tavoitteiden toimeenpano ja kuntalaisten osallisuuden lisääntyminen uuden kuntalain tavoitteiden mukaisesti. Ympäristöohjelman valmistuminen. Lähiliikuntapaikkojen lisääminen. Kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen ja peruspalvelujen säilyminen.

2 2 Kaavoituskatsaus 2015 Vaalikauden välitilinpäätös V uosi 2015 on lähtenyt reippaasti käyntiin. Käsillä on keskitalven parhaat työkelit, härkäviikot. Iin luottamushenkilö- ja virkamiesjohtoon tulee vuonna 2015 merkittäviä muutoksia. Kunnanjohtaja vaihtuu kevään kuluessa ja hallintojohtaja ensi syksyn aikana. Kunnanhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajiston toimikaudeksi päätettiin kunnallisvaalien jälkeen kaksi vuotta. Se antaa mahdollisuuden valita uusia henkilöitä ja myös luopua aikaa vievistä ja vaativista luottamustehtävistä. Itse olen ilmoittanut luopuvani valtuuston puheenjohtajuudesta. Kuluneet vuodet Iin ykköspaikoilla herättävät ristiriitaisia ajatuksia. Luottamustoimet ovat joukkuepeliä parhaimmillaan, muutamissa asioissa on selvästi onnistuttu, mutta muutamissa asioissa edistystä ei ole tapahtunut. Tähän kirjoitukseen kokosin muutamia, päällimmäisiä ajatuksia. Iillä on hyvä maine Oulun seudulla, valtakunnassa ja jopa kansainvälisesti Ii mainitaan. Iin kunnan saavutukset ympäristöasioissa, energian säästämisessä ja -tuottamisessa tunnustetaan. Muutamaan energiakysymykseen olisin kaivannut linjausta. Iiläiset ovat ylpeitä omistuksestaan Iijoen vesivoimasta. Se koetaan korvaukseksi rakennetusta Iijoesta. Minun mielestäni tuulivoiman rakentamisessa on kysymys samasta. Tulevaisuuden iiläiset ehkä kysyvät, miksi me itse emme omista tuulivoimaloita, joita täällä Iissä on. Jos pääomasijoittajat ja muut kaupalliset yhtiöt ymmär- Useimmat iiläiset ovat tyytyväisiä kotikuntaansa, vaikka paljon on kehitettävää. tävät sen syöttötariffin turvaamaksi pomminvarmaksi bisnekseksi, pitäisi meidän ainakin hyvin perustella itsellemme, miksi emme ole mukana. Tiedossa on vanhojen myllyjen heikko kannattavuus, mutta tässäkin teknologia kehittyy valtavaa vauhtia, ja esimerkkejä ei pidä hakea historiasta. Iin kunnan alijäämät on katettu ja talous olisi erinomaisessa kunnossa, elleivät velalla katettavat investoinnit olisi liian suuria. Kuntapäättäjät näyttävät ymmärtävän taloudenpidon ja pakottavan tarpeen investointiin eri tavalla kuin esim. perheessä tai yrityksessä. Useimmat iiläiset ovat tyytyväisiä kotikuntaansa, vaikka paljon on kehitettävää. Kevyen liikenteen väylät, sisäliikuntapaikat ja monipuolisemmat harrastusmahdollisuudet ovat erityisesti nuorten iiläisten listalla ensimmäisenä. Kuntakeskus on rakentunut hyvään suuntaan, ja viihtyvyyteen panostetaan edelleen. Esim. tänä vuonna aloittaa ympäristöalueiden hoitaja työnsä. Työttömyydessä Ii on maakunnan ikävää kärkeä. Entistä enemmän työllisyydenhoidosta työnnetään vastuuta ja laskua kunnille. Kunta, TE-keskus tai yritykset eivät voi ratkaista työttömyysongelmaa, vaikka joka päivä sen eteen työtä tehdään. Pitäisi huomata, että työttömiä on yhtä monenlaisia kuin työssäkäyviä. Lukuisten kausi- ja muiden omaa syytään työttömien lisäksi on heitä, jotka eivät ymmärrä vastuutaan omasta elämästä. Asenteet luodaan kotona. Nuoret on kasvatettava työntekoon, mikä lähtee asenteesta kouluun ja säännölliseen elämänrytmiin. Kaikesta omasta tekemisestä tai varsinkaan tuloksista ei voi olla ylpeä. Haluan tässä oikaista sen käsityksen, joka on usein tullut vastaan. Vaikka on merkittävillä paikoilla luottamusorganisaatiossa tai virkamiehenä, mahdollisuudet muuttaa asioita paremmaksi ovat rajalliset. Halu, tahto ja ymmärrys sanoo, mitä pitäisi tehdä, mutta resurssit, sääntely ja monimutkainen maailma asettaa rajat. Iin kunnanjohtaja todellakin vaihtuu kevään kuluessa Markku Kehuksen siirtyessä halkometsään ja lapsenlapsia kasvattamaan. Markku on aina osannut nähdä elämän arvokkaimmat asiat. Virkaa hoitaessaan hänelle voi antaa erityiset kiitokset kehittäjänä, uuden tien avaajana. Innostunut ote Iin kehittämiseen nykyaikaisena kuntana näkyy myönteisesti Iin imagossa. Iin hyvä maine poiki liki kaksikymmentä hyvää ja ansioitunutta hakijaa kunnanjohtajan virkaan. Iin kunnanvaltuustolla on vaativa tehtävä valita Iille johtaja, joka luotsaa 640-vuotiaan Iin eteenpäin. ILKKA PAKONEN Iin kunnanvaltuuston puheenjohtaja IiRekry-messut Henkilöstö- ja rekrytointiyritykset olivat kiinnostuneita iiläisistä työnhakijoista, ja tätä kautta moni saikin työtilaisuuksia. Myös Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto oli mukana messuilla viiden asiantuntijan voimin. Messukävijöillä oli mahdollisuus henkilökohtaiseen asiointiin TE-toimiston asiantuntijan kanssa, joka oli IIN kuntatiedote 5/2014 Vuoden 2015 merkittävin kaavahanke on Iin keskustaajaman osayleiskaavan laatiminen, jossa mm. suunnitellaan kasvutavoitteiden mukaisia uusia kaavoitettavia alueita. Yleiskaavalla luodaan kehittymisedellytyksiä kyläalueille sekä määritellään palvelukeskustan täydennysrakentaminen ja laajennustarpeet. Kaavoitustyön alussa on tehty vaihtoehtoisia rakennemalleja. Kaavasuunnittelun perusteeksi valittiin keskitetty malli, jossa uudet asemakaava-alueet sijoitetaan nykyisten asemakaavaalueiden väliin ja niitä laajentaen. Kyläalueiden kehittäminen turvataan kaavamääräyksillä, mikä mahdollistaa täydennysrakentamisen. vajaasti rakennettuja tontteja joko valmiin tai lähes valmiin kunnallistekniikan piirissä. Kunta on pyrkinyt edistämään näiden tonttien rakentumista mm. tiedottamalla ja tarjoutumalla toimimaan tiedon välittäjänä rakentajien ja maanomistajien välillä. Ii mukana jälleen Oulun Rakentajamessuilla Liesharjun alueella on vapaita pientalotontteja 62 kpl, joista 54 on omakotitonttia ja 8 paritalotonttia. Alarannalla varaamattomia tontteja on 11 kpl. Kuivaniemellä on Kaakkuriniemessä 1 tontti valmiin kunnallistekniikan piirissä sekä kaavallisesti valmiina 19 tonttia, Niittyrinteellä on 8 ja Asemakylällä 4 tonttia. Määrä vastaa tämänhetkisen arvion mukaan useiden vuosien tarvetta. Iin keskustaajamassa on runsaasti myös yksityisten omistamia rakentamattomia tai Olhavasta tuulipuistojen keskittymä Olhavan pohjoispuolelle on muodostunut osayleiskaavoilla tuulivoimapuistojen alue, johon on rakennettu tai rakenteilla yhteensä 41 tuulivoimalaa. TuuliWatti Oy on tehnyt aloitteen osayleiskaavan laatimiseksi Myllykankaan pohjoispuolelle Isokankaan alueelle. Alueelle suunnitellaan viiden voimalan tuulipuistoa. Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen osayleiskaavan laatimiseksi Pahkakosken ulkometsän alueelle. Alueelle suunnitellaan tuulivoimalan puistoa. LISÄTIETOA kaavoitus jälleen vuonna 2016 Kolmannet IiRekry koulutus- ja työnhakumessut järjestettiin maanantaina Micropoliksessa. Tapahtumassa oli mukana ennätysmäärä messuesittelijöitä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakuntain liitossa vireillä olevista ja vireille tulevista kaava-asioista. Iin kunnan tavoitteena ovat viihtyisä toimintaympäristö, positiivinen väestönkehitys sekä vireä ja monipuolinen elinkeinorakenne. Kunta edistää tavoitteiden toteutumista maa-alueiden hankinnalla ja maankäytön suunnittelulla. suuri menestys. Käytössä oli kolme eri Tutustu asiakastilaa, joihin oli koko ajan Iin avoimiin lähes pienoinen työpaikkoihin jono. Myös yri tyksiä kiinnostivat asiantuntijatapaarekry miset TE-toimiston kanssa. Messukävijöiden toiveena oli, että asiantuntijoita olisi tavattavissa kasvokkain jatkossakin Iissä. Työllistäminen oli messupuhujien tärkein aihe. AvauspuPohjoisen alueen oppilaitokset olivat mukana ensimmäistä kertaa IiRekry-messuillla. Yläkoulun heenvuorossaan kunnanjohtaja lukion päättöluokkien oppilaat saivat hyviä vinkkejä kevään yhteishakuun. ja Markku Kehus julkisti uuden kannustekampanjan nuorten työllistämiseksi: Iin paras kesätyöpaikka Nuoret voivat ehdottaa mielestään Kunnan nuorten kesätyöpaikat haussa parasta iiläistä kesätyöpaikkaa Yrittäjien ja kunnan edustakesätyöllistäminen koskee vuosina syntyneitä jista koostuva raati valitsee iiläisiä koululaisia, opiskelijoita tai opiskelunsa aloittavia nuoria. voittajan syksyllä. Voittanut Kesätyöllistäminen ei kuitenkaan koske ylioppilaita eikä ammattyönantaja saa kunniakirjan, tiin valmistuneita tai työttömyysturvaan oikeutettuja nuoria. ja kaikkien kampanjaan osalkesätyön yhtäjaksoinen pituus on 2 viikkoa, työaika 60 listuneiden nuorten kesken tuntia/2 vkoa, palkka on 320 euroa (sis. lomakorvauksen). arvotaan tablet-tietokone. Taitto: Nuorille on tarjolla yhteensä 120 kesätyöpaikkaa kunnan ja Messutapahtumaa kiiteltiin, Rantapohja Oulunkaaren kuntayhtymän yksiköissä. Lisäksi kunta tukee ja tämän vuoden kokemuksia 90 nuoren työllistymistä ns. kesäsetelillä yrityksiin, maatahyödynnetään ensi vuoden Paino: lousyrityksiin sekä rekisteröityihin yhdistyksiin. Nuori voi tapahtuman suunnittelussa. Suomalainen Lehtipaino hakea vaihtoehtoisesti joko kunnan kesätyöpaikkaa tai kesämessuvierailijoilta kerätyn setelillä tuettua yrityspaikkaa, ei molempia. palautteen mukaan paikallisia Seuraava Iin Hyvät Tuulet Sähköisen kesätyöhakemuksen voi täyttää kunnan nettisityönantajia kaivattiin mukaan ilmestyy torstaina vustolla osoitteessa rekry. Hakemuslomakkeita saa enemmän. myös yhteispalvelupisteestä Iin kunnanvirastolta, KuivanieTeksti: HELENA YLISIRNIÖ mi-talolta, Iin ja Kuivaniemen kirjastoista sekä Valtarin koutyöllistämiskoordinaattori, lun, Iin lukion ja Kuivaniemen koulun opinto-ohjaajilta. Micropolis Oy alkaen IIN RAKENNUSVALVONTA ottaa käyttöön sähköisen Lupapiste.fi -palvelun, jolla kuntalainen voi hoitaa rakennushankettaan koskevia lupa- ja ilmoitusasioita verkon välityksellä. Lupapiste.fi kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muiden rakentamisen ammattilaisten hakemukset ja aineistot yhteen osoitteeseen, josta ne välittyvät päätöksentekoa varten suoraan kunnan järjestelmiin. LUPAPISTEEN KÄYTTÖ alkaa kirjautumalla Lupapiste.fi -järjestelmään ja ilmoittamalla kohde, johon lupaa haet. Palvelu ohjaa sinua valitsemaan oikeat toimenpiteet hakemuksellesi. Tekemiesi valintojen pohjalta hankkeellesi muodostuu työtila, jossa voit täydentää hankkeen tietoja yhdessä eri osapuolten kanssa. Voit myös kysyä neuvoa rakennusvalvonnalta Lupapisteen kautta hankkeesi eri vaiheissa. Palvelu kattaa asiointitarpeesi hankkeen joka vaiheessa, olipa kyseessä parvekkeen lasitus tai omakotitalon rakentaminen. Palvelu on laajenemassa vähitellen koko maan kattavaksi. Lisätietoa rakennusvalvonta rakennustarkastaja Hannu Paasovaara, puh HYVÄT TUULET Julkaisija: Iin kunta, Jokisuuntie 2, Ii Vaihde: (08) Neuvonta: Faksi: (08) Toimitus: Anna Saksio, p Käyntiosoite: Iin Hyvät Tuulet, Iin Micropolis, Piisilta 1, Ii Sähköinen Lupapiste.fi -PALVELU KÄYTTÖÖN Iin keskustaajaman osayleiskaava oli mielipiteiden esittämistä varten nähtävillä keväällä 2014 ja uudelleen joulukuussa Tavoitteena on, että kaavaehdotus saadaan kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2015 kuluessa. 3

3 hakijaa tavoittelee Iin kunnanjohtajaksi Kunnanhallitus on nimennyt valintaa valmistelemaan 10-jäsenisen työryhmän, joka koostuu kunnanvaltuustossa edustettuna olevien puolueiden edustajista. Kunnanhallitus nimeää seuraavassa kokouksessaan haastatteluun kutsuttavat, ja kokoontuva kunnanhallitus tekee esityksen valinnasta kunnanvaltuustolle, joka kokoontuu päättämään valinnasta 9.3. Markku Kehus on toiminut Iin kunnanjohtajana vuodesta 2010 ja jää eläkkeelle heinäkuussa. Hakemuksensa jättivät aakkosjärjestyksessä listattuna: Ari Alatossava, filosofian maisteri, Oulu Riitta Erola, terveystieteiden tohtori, Oulu Ilpo Haalisto, kasvatustieteen maisteri, Nousiainen Jukka Hillukkala, kauppatieteiden maisteri, Oulainen Hannu Kuusela, hallintotieteiden maisteri, Oulu Minna Kärkkäinen, kasvatustieteen maisteri, Oulu Raimo Laaksonen, kauppatieteen maisteri, Turku Pasi Laukka, filosofian maisteri, Oulu Jussi Leponiemi, kauppatieteiden tohtori, Tornio Simo Paakkola, kauppatieteiden maisteri, Ii Atte Rantanen, kauppatieteiden maisteri, Tampere Pekka Reiman, diplomi-insinööri, Nastola Juuso Rönnholm, valtiotieteiden maisteri, Isojoki Arttu Salonen, yhteiskuntatieteiden maisteri, Rovaniemi Tiina Savola, diplomi-insinööri, Oulu Ari Sopanen, ekonomi, Kaavi Maarit Tihinen, filosofian tohtori, Ii Kai Tolonen, arkkitehti SAFA, Oulu Vesa Tuunainen, filosofian maisteri, Hyvinkää Veteraanilippu 2015 Iin kunnassa on otettu käyttöön veteraanilippu, jolla veteraani voi matkustaa Oulun seudun joukkoliikennealueen linja-autoissa maksutta. Lippu käy maksuvälineeksi Iin alueella sekä välillä Oulu Ii Kuivaniemi ja Kuivaniemi Ii Oulu. Lippu on voimassa kalenterivuoden kerrallaan. Oikeus ilmaismatkoihin koskee iiläisiä veteraaneja sekä henkilöitä, joilla on sota-arkiston todistus sota-ajan palvelusta, partisaaniuhrikorvauksesta tai todistus sotaleskeydestä vuosien sotien johdosta. Veteraanilipun saadakseen tulee hakijan esittää KELAkortti, jossa on veteraanimerkintä, sota-arkiston todistus tai todistus sotaleskeydestä v sotien johdosta. Veteraanilipun voi hakea Iin kunnanvirastolta tai Kuivaniemen kirjastolta. Oulunkaari tiedottaa Iin vastaanoton diabeteshoitaja Marita Pakanen jää pois tehtävistään, ja uudet diabeteshoitajat ovat Jutta Arolaakso ja Heljä Oinas. Diabeteshoitajat tavoittaa numerosta Jos henkilökunta ei pysty vastaamaan 15 sekunnissa, soittaja kuulee ensimmäisen automaattiviestin, jossa neuvotaan jättämään soittopyyntö. Tiedote tulee kuunnella loppuun ja jättää soittopyyntö äänimerkin jälkeen. Äänimerkin jälkeen on 35 sekuntia aikaa painaa puhelimen ykkösnäppäintä. Puhelimeen ei tarvitse sanoa mitään. Kun soittopyyntö on tallentunut järjestelmään, puhelu katkeaa automaattisesti. Diabetekseen liittyviä kysymyksiä ja tarviketilauksia voi lähettää myös verkossa osoitteessa oulunkaarenomahoito.com. Hoitajat vastaavat viimeistään viiden arkipäivän kuluessa. Diabeetikoiden silmänpohjakuvausten kutsujärjestelmä on uudistunut, ja jatkossa kutsu tulee postitse kotiin. Iin mielenterveystyön päivätoiminnan avoimet ovet uusissa tiloissa Kauppurintiellä Iin mielenterveystyön päivätoiminta on muuttanut uusiin tiloihin osoitteeseen Kauppurintie 4 A Tervetuloa avoimien ovien päivään keskiviikkona klo ! Rantakestilän kalatilat TUOVAT UUSIA mahdollisuuksia kalastajille Iin edustalla kalastustoiminta on ympärivuotista. Iijoen alaosalla ja jokisuun merialueella tavataan lähes kaikkia ammattikalastuksen kohteena olevia kalalajeja. Pääammattikalastajia on vain muutama, mutta kalatukkuliikkeiltä saadun tiedon mukaan jopa 70 kalastajaa myy sivutoimisesti kalaa ja nahkiaisia. Elintarvikelain muutoksen myötä kalan laadun varmistaminen on merkittävästi uudistunut. Kala on perkattava veneessä tai tarkoitusta varten hyväksytyissä kalatiloissa. Kuivaniemen Vatungissa on kalankäsittelytilat, mutta Iijokisuun kalastajille tiloja ei ole toistaiseksi ollut. Vuoden 2015 alussa Alarannan Rantakestilässä käyttöönotettiin Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) hyväksymät tilat ja käsittelylaitteisto. Uudet rakennetut tilat omistaa Iin kunta, joka sai rakentamiseen ja laitteisiin Euroopan kalatalousrahastolta 90 prosentin tuen. Tilojen ylläpidosta vastaa toistaiseksi Etelä- ja Pohjois-Iin kalastuskuntain kalanhoitotoimikunta yhdessä kalastajien kanssa. Käsittelytila ja perkauskoneet helpottavat kalastajien työtä ja edistävät kalanmyyntiä Kalastuksen kehittämishankkeen vetäjän Risto Liedeksen mukaan uudet tilat ovat käytössä koko vuoden ammattimaista kalastusta harjoittaville. Tilat mahdollistavat päivässä satojen, jopa tuhansien kilojen edestä kalankäsittelyä. Parhaimmassa tapauksessa pyydetty, perattu ja fileoitu kala ehtii vielä saman päivän aikana myyntiin kalaliikkeisiin, Liedes jatkaa. Kalastajat saavat tilat sekä kylmiöiden, jäähile- sekä perkkauskoneiden käytön 120 euron vuosimaksulla. Käyttökorvaus on hyvin kohtuullinen, sillä pelkästään ahvenen halkaisukoneen hinta on lähes euroa ja maivan perkaus- ja mädinkeräyskone samaa luokkaa. Hyvin harva kalastaja pystyy yksin investoimaan näin isoja summia, Liedes toteaa. Viisi iiläistä kalastajaa on ehtinyt testata laitosta, ja käyttökokemukset ovat olleet positiivisia. Liedes painottaa, että Rantakestilän kalankäsittelytiloihin ostajille ei ole pääsyä, joten kalanmyynti pitää järjestää muualla. Kehittämishanke lupaa kuitenkin tilaisuuksia ja avoimien ovien päiviä kalankäsittelystä kiinnostuneille. Kalatila tuo myös mahdollisuuden kehittää kalan suoramyyntiä esimerkiksi kunnan keittiöihin ja paikkakunnan ruokailuliikkeisiin. Tarkoitusta varten he ovat virittelemässä Oulunkaaren kuntayhtymän kanssa lähiruokahanketta, jotta alueen omaa kalaa saataisiin ruokalistoille entistä enemmän. Kalanhoitotyöllä turvataan siian ja nahkiaisen tulevaisuus Iiläiset kalastuskunnat tekevät merkittävää kalanhoitotyötä. Kalankäsittelytilan viereisessä rakennuksessa toimii Iin kalanhoitotoimikunnan kalanhautomo, jossa tuotetaan siianpoikasia sekä nahkiaisentoukkia. Lokakuussa alueen kalastajat lypsävät ja hedelmöittävät siianmätiä, jota toimitetaan kalahautomolle jokivesikiertoisiin suppiloihin kehittymään. Huhti-toukokuussa mädistä kuoriutuu miljoonia pieniä siianpoikasia, jotka istutetaan välittömästi Iijoen alaosalle ja lähialueen vesiin kasvamaan. Myös nahkiaisen emokalat oleilevat hautomolla vesikiertoisessa altaassa talven ajan. Nahkiaista ei tarvitse ruokkia eikä muutoinkaan hoitaa. Vasta jokiveden lämmettyä noin 10 asteeseen nahkiainen lypsetään ja hedelmöitetään. Mätiä haudotaan parin viikon ajan, jonka jälkeen kuoriutuneet nahkiaisentoukat siirretään keräilyaltaisiin ja lopulta istutetaan Iijoen alaosalle ja lähivesiin. Parhaimmassa tapauksessa pyydetty, perattu ja fileoitu kala ehtii vielä saman päivän aikana myyntiin kalaliikkeisiin Kalahautomossa siian kuollut mäti poistetaan päivittäin suppiloista. Työskentelyvuorossa on Helena Kantola. Ii VASTAANOTTI yhdeksän sähköistä kuntalaisaloitetta Jokaisella iiläisellä, myös alle 18-vuotiaalla, on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Sisällöltään aloite saa olla vapaamuotoinen, mutta aloitteen tulee selkeästi koskea kunnan toimintaa. Esimerkiksi tiedusteluja tai henkilökohtaisia avustusanomuksia ei aloitteen nimissä voi tehdä. Aloitteita voi tehdä sähköisesti kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelun kautta tai toimittamalla kirjeitse Iin kunnan kirjaamoon. Vuoden 2014 aikana vastaanotetut sähköiset kuntalaisaloitteiden aiheet koskivat eniten kunnan teknisiin palveluihin liittyviä kokonaisuuksia kuten liikenneturvallisuutta, kevyen liikenteen väyliä, katujen ylläpitoa, puistoalueita ja liikuntapaikkoja. Kuntalaisaloite vastaanotetaan Iin kunnan kirjaamossa. Aloitteen lähettäjä saa kuittauksen aloitteen vastaanottamisesta sähköpostitse tai kirjeellä. Kirjaamo ohjaa aloitteen suoraan oikeaksi katsomalleen organisaatioyksikön päällikölle - tai suoraan vastuuhenkilölle, jos henkilö on tiedossa. LISÄ- TIETOA kuntalaisaloite Vastuuhenkilö selvittää asiaa ja pyytää tarvittaessa kommentteja tai lausuntoja muilta asiantuntijoilta. Jokainen kuntalaisaloite käsitellään Yksi vastaanotetuista aloitteista ehdotti lumitykin hankintaa Illinsaaren kuntoilureiteille. Aloitteen jättäjä perusteli hankintaesitystä mm. hiihtoharrastuksen kasvaneella suosiolla ja suotuisten hiihto-olosuhteiden varmistamisella myös vähälumisina talvina. Iiinstituutin johtaja Tarja Rahkola kertoo, että kunnan palveluyksiköt tekevät tiivistä yhteistyötä arvioidessaan aloitteen toteutettavuutta. Teknisten palveluiden liikuntapaikkamestari Pasi Rajala ja Ii-instituutin liikunta- ja nuorisotyövastaava Pekka Suopanki selvittivät yhdessä lumitykin hankinta- ja käyttökuluja. Alle euron käyttötaloushankinnoista voi päättää kukin palveluyksikkö oman päätöskäytäntönsä mukaisesti. Lumitykin kokonaiskulut ylittivät investointirajan, joten esitys vietiin valtuuston hyväksyttäväksi joulukuun talousarviokäsittelyn yhteyteen. Valtuusto hyväksyi hankintaesityksen osana teknisten palveluiden vuoden 2016 budjettia, Rahkola täydentää. Kaikki kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelussa tehdyt aloitteet ovat julkisia. Verkkopalvelussa voi myös kannattaa muiden tekemiä aloitteita (kerätä nimiä). Rahkola pitää kuntalaisaloitetta hyvänä keinona herätellä päättäjiä kiinnittämään huomiota ajankohtaiseen asiaan tai ongelmaan. Jos aloite ei sisällä investointia, voi asia edetä hyvinkin nopeasti. Jos asiasta ei voida antaa lopullista päätöstä kuntalaisaloitteen käsittelyaikana (1 kk), on aloitteen tekijälle lähetettävä tieto aloitteen käsittelyn aikataulusta. Saapunut kuntalaisaloite liitteineen sekä annettu vastaus aloitteeseen säilytetään kunnan arkistossa. Iin viestintäsuunnitelman laadinnan yhteydessä on kuntaan luotu yhtenäinen ohjeistus kuntalaisaloitteen käsittelystä. Bioenergiapörssi.fi - Sähköinen energiapuun kauppapaikka kotitalouksille ja yrityksille Bioenergiapörssi on energiapuun ostajien ja myyjien kohtauspaikka. Palvelussa on kotitalouksille oma osio, joka toimii ilmoitustauluna pienemmille puuerille, kuten polttopuulle ja briketille. Yrityksille-osio vaatii palveluun rekisteröitymistä, ja kauppaa käydään huutokauppaperiaatteella isommista energiapuukohteista pysty- tai käteiserinä. Talviaikaan Bioenergiapörssissä on noin 1500 kuukausittaista käyttäjää ja kesälläkin noin 500 per kuukausi. Oulunkaaren kuntayhtymän hallinnoima ja yhteistyössä Iin Micropolis Oy:n, Metsäkeskuksen ja Turveruukki Oy:n kanssa toteutettu Bioenergiapörssi-hanke päättyi vuoden 2014 lopulla. Hankkeen tavoitteena oli lisätä energiapuun käyttöä ja siihen liittyvää liiketoimintaa Pohjois-Suomessa. Hanketta rahoittivat Pohjois-Pohjanmaan liitto (EAKR), Oulunkaaren kunnat sekä alueen yritykset. Projektissa kehitetty Bioenergiapörssi jatkaa toimintaansa Turveruukki Oy:n ylläpitämänä. Energia- ja ympäristöalan kehittäjä Myös Micropolis Oy:n hallinnoima Hukkalämpöä hyödyntävä biopolttoaineterminaali -hanke päättyi vuoden 2014 lopulla. Hankkeessa luotiin uusia toimintamalleja kolmen eri kokoluokan biopolttoaineterminaaleille. Hankkeessa tehdyn työn pohjalta Iin kunta laati kehittämissuunnitelman Kuivaniemen lämpölaitos- ja terminaalialueesta. Lisäksi hanke avusti Pohjois-Pohjanmaan maatilayrittäjistä koostunutta pilkeyrittäjärinkiä saamaan noin 0,5 miljoonan euron liikevaihdon Etelä-Suomen polttopuumarkkinoilta. Hanketta rahoitettiin Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, jossa tuen myöntäjänä oli Pohjois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Lisätietoa Micropoliksen kehittämishankkeista Oulun seudun kuntarakenneselvitys valmistui Kuntajakoselvittäjät esittävät, että Oulun seudulla ei tehdä toistaiseksi uusia kuntaliitoksia. Selvitysalueeseen kuuluivat Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä. Yhtenäisen työssäkäyntialueen muodostavilla kahdeksalla kunnalla ei selvityksen mukaan ole kuntaliitoksiin halukkuutta. Jokainen kunta pystyy tällä hetkellä huolellisella taloudenpidolla järjestämään palvelunsa ja riittävät elinolosuhteet kuntalaisilleen. Kuntajakoselvittäjien mukaan uudelleentarkasteluun on kuitenkin syytä palata, kun kuntien toimintaympäristöön liittyvät rakennemuutokset ovat selvillä. Selvityshenkilöt katsovat, että mikäli keskeiset kuntien toiminnot seudullistuvat tai alueellistuvat lähivuosina, Oulun seudulla on 2020-luvulla erittäin todennäköisesti tarve ja edellytykset koko seudun kattavalle tehostavalle kuntaliitokselle. Kunnat ottavat kantaa esitykseen valtuustoissa huhtikuuhun 2015 mennessä. Selvityshenkilöt esittävät, että valtuustoissa esityksestä päätettäessä käydään keskustelu ja tehdään arvio myös sote-linjausten vaikutuksesta kuntarakenteeseen. Uudet yrittäjät aloittivat Merihelmessä Vuoden alusta lähtien Kuivaniemellä sijaitsevan Merihelmen ravintola- ja kahviopalveluita isännöivät iiläiset Elämyspalvelu Eräpadan veljekset Petri ja Pasi Alakiuttu. Lisätietoa Merihelmen kiinteistöt omistaa Iin kunta.

4 6 Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamiskeinoja tehostetaan IIN VIESTINTÄSUUNNITELMA VALMISTUU KEVÄÄN AIKANA Kunnanhallituksen nimeämä viestintätyöryhmä kartoitti loka-marraskuussa kuntalaisten, henkilöstön ja valtuutettujen mielipiteitä Iin kuntaviestinnän nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista. Kyselyyn pystyi vastaamaan verkkokyselyn avulla sekä vaihtoehtoisesti paperilomakkeella Iin ja Kuivaniemen kirjastoissa sekä yhteispalvelupisteessä. Vastauksia annettiin 208 kpl. Hiihtolomaviikolle tekemistä! Ma 2.3. Tietomaa-reissu + Rax lk. Lisätietoa Jussi Mertala p Ti 3.3. Nurkka ja Majakka avoinna klo lk ja klo vuotiaat Ke 4.3. koko perheen laskettelureissu Rukalle. Lisätietoa Marjo Nikka p Pe 6.3. Megazone + Pizza Buffet Rax -reissu vuotiaille. Lisätietoa p Ilmoittautumiset Iin kunnan yhteispalvelupisteeseen p Tarkemmat tiedot hiihtolomaviikon toiminnoista löydät koululaisten reppuihin jaettavasta esitteestä. Hiihtolomaviikon ohjelman järjestää Ii-instituutti. Hei sinä nuori, jolle kevään 2015 yhteishaku on ajankohtainen! Muistathan, että haku toisen asteen ammatilliseen ja lukiokoulutukseen on Haku korkeakouluihin ja yliopistoihin on välisenä aikana. Jos mietit vielä omaa alaasi tai tarvitset apua hakulomakkeiden täyttämisessä, niin otathan yhteyttä etsiviin nuorisotyöntekijöihin! Iin Etsivät: Paula Päkkilä p , Anna Aho p , Olemme myös Facebookissa nimillä Iin Etsivä Paula ja Iin Etsivä Anna Lisätietoa yhteishausta löytyy osoitteista ja Kyselyyn vastaajista 66 % kuului vuoden ikäryhmään. 68 % luki Hyvät Tuulet -kuntalehteä yleensä kotiin tai työpaikalle jaettuna. 50 % käytti kunnan verkkosivuja (ii.fi tai visitii.fi) viikoittain tai lähes päivittäin. Verkosta haettiin ensisijaisesti: toimielinten esityslistoja ja pöytäkirjoja, tietoa tehdyistä päätöksistä (72 %) ajankohtaisia tiedotteita kunnan yleiseen toimintaan liittyen (69 %) sosiaali- ja terveyspalveluita koskevaa tietoa (49 %) tapahtumakalenteria (45 %) kunnan henkilöstön yhteystietoja (43 %) Lisäksi joka kolmas haki Viestintäpalvelujen viikkoaikatautyöryhmän luja/aukioloaikoja, ruoaineistoon voi kalistoja sekä opetus- ja varhaiskasvatukseen tutustua verkossa liittyvää tietoa. viestintätyöryhmä KulttuuriKauppila Taidekeskus Art Centre KUVA: ANTTI LEINONEN Kansalaisopiston kevään kursseilla on vielä tilaa! Ensiapu 1. Kurssilla käydään läpi ensiavun perusteet ja annetaan valmiuksia tavallisimpien ensiapua vaativien tilanteiden kohtaamiseen. Kurssilla suoritettava EA 1 -kortti on voimassa kolme vuotta. Opetus tiistai- ja torstai-iltaisin klo Sitovat ilmoittautumiset mennessä. Kurssimaksu 82. Kuntalaisten avoimissa vastauksissa korostuivat kehotus lisätä valmisteluvaiheen ja päätöksenteon viestintää sekä kunnan palveluiden kehittämistä hyödyntämällä kuntalaisille suunnattuja kyselyitä ja järjestämällä kuulemisia. Viestintätyöryhmä on lisännyt verkkosivuille kunnan_johtaminen tietoa toiminnassa olevista kunnan työryhmistä, niiden jäsenistä sekä valmisteluaineistoa. Lisäksi verkkosivuille suunnitellaan parhaillaan Osallistu ja vaikuta -osiota, johon kootaan kunnan päätöksentekovaiheet ja taho, johon kuntalainen voi kussakin vaiheessa olla yhteydessä. Sivustoa täydennetään myös muilla kuntalaisen osallistumisen ja vaikuttamisen keinoilla, kuten aloite- ja palautekanavilla ja voimassa olevilla kuntalaiskyselyillä. Tiedot tulevat saataville myös kunnan yhteispalvelupisteeseen ja kirjastoihin paperimuodossa Kompostointi ilmainen yleisöluento ja keskustelutilaisuus klo Luennolla käydään läpi kotikompostoinnin aloittamistoimet, kompostorivaatimukset, kompostoinnin vuodenaikakohtaisia erityispiirteitä, ongelmia ja vinkkejä. Luento sopii kaikille, niin aloitteleville kuin jo kompostointia harrastaville henkilöille Hopealankakorut. Kurssilla valmistetaan nk. avolenkkiketjuja ja -koruja punomalla, virkkaamalla ja kutomalla. Materiaalin kurssilla tehtäviin töihin voi ostaa ohjaajalta. Halutessaan osallistujat voivat tuoda mukanaan reiällisiä lasi- ja kivihelmiä sekä messinki- ja pronssilankaa. Opetus klo Ilm mennessä. Kurssimaksu Vauvojen ja 1 2-vuotiaiden taaperoiden värikylpy. Värikylpy on kokemuksellista kuvataidetoimintaa, jossa huomioidaan lapsen kehitysaste. Työpajan toiminta perustuu Värikylpy-metodiin, jonka keskeisiä toimintaperiaatteita ovat värien moniaistinen kokeminen, elämyksellisyys sekä lapsen ja vanhemman keskinäinen vuorovaikutus. Alle kouluikäiset sisarukset ovat myös tervetulleita värikylpyyn, mikäli ryhmässä on tilaa ja heille varataan oma paikka. Kokoontumiskerrat: la 28.3., la ja la klo Ilm mennessä. Kurssimaksu Buon appetito Italian ruokakurssi 2. Tervetuloa Italian ruokakurssille ke klo 17 20! Kurssilla valmistetaan ruokaa eri raaka-aineista, ja illan päätteeksi nautitaan ruoasta yhdessä. Kurssi sopii kaikille, joilla on perusruoanvalmistustaitoja. Mainitsethan erityisruokavaliosi ilmoittautuessasi. Ilm mennessä. Kurssimaksu 15. Kysy kunnalta! Iin uteliaisuusviikot Tykkää Ii-instituutin Tapahtumat -Face book-sivuista ja jätä samalla sinua askarruttava kysymyksesi Iin kunnan toimintaan liittyen. Kunnan vastuuhenkilöt vastaavat kysymyksiin parhaansa mukaan. Julkaisemme ajankohtaisia ja ihmisiä yleisesti kiinnostavia kysymyksiä vastauksineen. Pidäthän kysymyksesi selkeinä ja huomioithan, että henkilökohtaisia kysymyksiä ei käsitellä Pihakoristeet ja istutusruukut -keramiikkakurssi. Kurssilla valmistetaan istutusruukkuja ja pihakoristeita eri tekniikoin, käsin rakentaen. Aikaisempaa kokemusta ei tarvitse olla. Kurssi kokoontuu seuraavasti: pe klo , la klo , la klo ja la 2.5. klo Ilm mennessä. Kurssimaksu 30. KulttuuriKauppilan kansainvälisen taiteilijaresidenssin uudet vieraat EIVÄT PELKÄÄ PAKKASTA Teksti: Senni Karvonen T aidekeskus KulttuuriKauppila sai tammikuun puolivälissä uusia vieraita Torontosta, Kanadasta. Nuori taiteilijapariskunta Jaime Angelopoulos ja Derrick Piens viettävät residenssissä kuusi viikkoa keskittyen taiteelliseen työhönsä, mihin Iin residenssi antaa loistavat mahdollisuudet. Taiteilijat pääsevät myös opettamaan Iin kouluissa helmikuun aikana. Iin luonto, rauha ja kiireettömyys saivat suurkaupungista kotoisin olevat taiteilijat hakemaan KulttuuriKauppilan residenssiin. Taiteilijat kertovat viihtyneensä paikkakunnalla erinomaisesti ja kokevat, että heidät on otettu täällä hyvin vastaan. - Kaikki tapaamamme ihmiset ovat olleet kovin ystävällisiä ja vieraanvaraisia. Haluamme tutustua ihmisiin taiteen kautta. On mahtavaa tavata ihmisiä, joilla on samat kiinnostuksenkohteet kuin meillä, taiteilijat kertovat. Angelopoulos ja Piens luovat abstrakteja, värikkäitä ja leikkisiä veistoksia, jotka kuitenkin pohjimmiltaan toimivat metaforina ihmisyyden kokemuksille. Tiiviin työskentelyjakson tuloksia pääsee ihmettelemään helmikuun 25. päivä avautuvassa näyttelyssä Galleria 5:ssa, Oulussa. Suomen vierailu jatkuu vielä helmikuun lopussa Helsingissä, missä taiteilijat aikovat vierailla taidemuseoissa ja gallerioissa. Tähänastisista kokemuksista Piens mainitsee ehdottomana kohokohtana avantouinnin. Myös Angelopoulos aikoo uskaltautua jääkylmään veteen ennen kotiinpaluuta Mehiläishoidon peruskurssi. Kurssilla annetaan perustiedot ja -taidot mehiläisharrastuksen aloittamiseen jo tulevana kesänä. Oppitunneilla perehdytään mm. mehiläisten biologiaan, mehiläishoidon vuosikiertoon, hoitotoimiin ja hunajan käsittelyn teoriaan. Kurssiin sisältyvinä harjoituksina on 5 tarhakäyntiä Ii Oulu-alueella sijaitsevilla mehiläistarhoilla. Kurssi kokoontuu maanantaisin ja keskiviikkoisin klo Ilm mennessä. Kurssimaksu Oman pihan suunnittelu ja hoitaminen. Kurssilla käydään läpi pihasuunnittelun perusteet ja pihan rakentaminen sekä saadaan ideoita helppohoitoiseen puutarhaan ja sen hoitoon. Kurssilla käsitellään pääpiirteissään myös kasvimaan perustaminen. Osallistujilla on mahdollisuus saada henkilökohtaista neuvontaa. Sopii uuden pihan rakentajille ja olemassa olevan pihan ehostajille. Mukaan muistiinpanovälineet, asemapiirros tai vastaavat mittatiedot sekä mahdollisesti valokuvia omasta pihasta. Opetus pe klo ja la klo Ilm mennessä. Kurssimaksu Kahvakuulaa ulkosalla. Kahvakuulailua, tehokkaita liikesarjoja, myös intervalliharjoituksia. Tunnit pidetään ulkona, mukaan oma kahvakuula. Kokoontuminen Kuivaniemen urheilukentällä klo Huom! ei tuntia helatorstaina. Ilm mennessä. Kurssimaksu Kahvakuulaa ulkosalla. Kahvakuulailua, tehokkaita liikesarjoja, myös intervalliharjoituksia. Tunnit pidetään ulkona, mukaan oma kahvakuula. Kokoontuminen Illinsaaren hiihtomajan kentällä klo Ilm mennessä. Kurssimaksu Matkailuitalia intensiivikurssi. Kielikurssi on tarkoitettu ihmisille, jotka ovat menossa Italiaan. Kurssilla opiskellaan arkipäivän tilanteita, Italian kulttuuria ja sanastoa. Kurssi kokoontuu seuraavina päivinä: 11.5., 12.5., 13.5., ja klo Ilm mennessä. Kurssimaksu Villiyrttejä luonnosta lautaselle Peruskurssi. Kurssilla käydään läpi kevään villiyrttejä ja niiden näköislajeja sekä tutustaan kuivaukseen, hiostamiseen ja säilöntään. Myös jokamiehenoikeudet kerrataan kurssin alussa. Kurssipäivä koostuu teoriasta, yrttien keruuretkestä sekä ruuanlaitto-osiosta. Yrteistä valmistetaan ateria, joka sisältyy kurssimaksuun. Jokainen tarvitsee oman korin, kertakäyttökäsineet, sakset, juotavaa, eväät sekä sään mukaiset jalkineet ja muut varusteet. Opetus la klo Kurssin toteutuminen riippuu säästä. Ilm mennessä. Kurssimaksu Villiyrttejä luonnosta lautaselle Jatkokurssi. Kurssilla syvennytään luonnonyrttien hyödyntämiseen ruoanlaitossa. Ensimmäisenä kurssipäivänä suunnataan maastoon ja kerätään raaka-aineet. Jälkimmäisenä päivänä yrteistä valmistetaan yhteinen ateria, joka sisältyy kurssimaksuun. Osallistuminen molempina päivinä on suotavaa. Jokainen tarvitsee oman korin, kertakäyttökäsineet, sakset, juotavaa, eväät sekä sään mukaiset jalkineet ja muut varusteet. Huom! Jatkokurssi on suunnattu peruskurssin suorittaneille tai henkilöille, joilla on muuten hyvät perustiedot ja käytännön kokemus villiyrteistä. Opetus klo Kurssin toteutuminen riippuu säästä. Sitovat ilmoittautumiset mennessä. Kurssimaksu 15. Ilmoittautuminen ja opinto-ohjelma: kansalaisopisto/kurssit Ii-instituutti/kansalaisopisto Puh ,

5 8 Su klo bingo Kuivaniemen nuorisoseurantalolla. Järjestäjänä Kuivaniemen Nuorisoseura ry, Raimo Ikonen p Ma klo kahvakuula koulun tekniikkapäivä. Paikka: Iin Urheilijoiden talo. Ilmoittaudu mukaan Kunnostamo/Anu Suotula p , La klo 11 Iin testijuoksu 5/8. Paikka: Illinsaaren hiiihtomaja. Järjestäjä: Iin Yritys. Lisätiedot: Pertti Huovinen, p , La klo Iin lausuntapiiri esittää runoja otsikolla Tästä minä tykkään Nätteporin auditoriossa. Ohjaus Anna-Kaisa Järvi ja musiikki Jukka Kaleva. Käsiohjelma 5 e, kahvitarjoilu. Esitys on samalla Seija Ahon 70-vuotisjuhlanäytös. Ei lahjoja, ei kukkia, mutta jos kuitenkin haluat välttämättä muistaa, niin ohjaa kukkarahasi Iin lausuntapiirin tilille FI koulutukseen käytettäväksi. Lisätiedot: Seija Aho, Su 1.3. iltapäivätanssit klo Kuivaniemen seurantalolla. Musiikista vastaa Teuvo Vuoti & Captain. Järjestäjänä Kuivaniemen eläkkeensaajat ry, lisätiedot: S. Junes p To 5.3. satutuokio Iin pääkirjastossa. Iin pääkirjastossa järjestetään satutuokio lapsille kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 9.30 on vapaa pääsy. Tervetuloa tarinoiden pariin! Päiväkotiryhmille järjestetään toinen satutuokio klo Ryhmille ennakkoilmoittautuminen. Lisätietoja Iin pääkirjastosta: p La 7.3. klo Jääravit Illinsuvannolla. Pääsymaksu 5 (alle 12-vuotiaat ilmaiseksi). Ravit järjestää Rannikon Hevosseura ry. Lisätietoja Matti Tiiro p IiKALENTERI Ti ja 7.4. satutuokio Kuivaniemen kirjastossa. Kuivaniemen kirjastossa järjestetään satutuokioita lapsille kerran kuukaudessa tiistaisin klo on vapaa pääsy. Tervetuloa tarinoiden pariin! Lisätietoja Kuivaniemen kirjastosta: kuivaniemi. p La klo 11 avoimet pilkkikilpailut Kuivaniemen Vatungissa. Lisätiedot: Aimo Rousu p tai Ilkka Kaarre p Ti klo Yhteisvastuuhiihto Illinsaaren hiihtomajalla. Järjestäjänä Iin seurakunta, lisätietoja Tapani Ruotsalainen p Maraton-pilkki Lauantaina pilkkikoulu lapsille/nuorille sekä nuorten pilkkikilpailut. Maraton-pilkki alkaa perjantaina klo ja päättyy sunnuntaina klo Lisätietoa La klo Iin Lumivalakiat Rantakestilässä. Tervetuloa koko perheen talavitapahtumaan! Tekemistä koko päivän ja koko perheelle. Vapaa pääsy. Järjestäjänä Ii-instituutti liikelaitos, Riitta Räinä p Ti klo Iin kunnanmestaruushiihdot Illinsaaressa. Ilmoittautumiset kisaan viim sähköpostitse tai p /Sonja Lappalainen. Matkat: N4 0.5 km, N6 0.5 km, N8 1 km, N10 2 km, N12 2 km, N14 3 km, N16 5 km, N18 5 km, Nyl 5 km, N35 3 km, N45 3 km, N60 2 km. M4 0.5 km, M6 0.5 km, M8 1 km, M10 2 km, M12 3 km, M14 5 km, M16 5 km, M18 5 km, Myl 5 km, M35 5 km, M45 5 km, M55 5 km, M65 3 km, M70 3 km, M80 3 km. Tervetuloa! Pe klo HIPPO-HIIHDOT Illinsaaressa. Sarjat 4-12-vuotiaille. Järjestäjänä Iin Urheilijat. La klo pääsiäismyyjäiset Kuivaniemen nuorisoseurantalolla. Lisätietoa Kuivaniemen Nuorisoseura ry, Raimo Ikonen p To 2.4. satutuokio Iin pääkirjastossa. Iin pääkirjastossa järjestetään satutuokio lapsille kuukauden ensimmäisenä torstaina klo on vapaa pääsy. Päiväkotiryhmille järjestetään toinen satutuokio klo Ryhmille ennakkoilmoittautuminen. Tervetuloa tarinoiden pariin! Lisätietoja Iin pääkirjastosta: p Su 5.4. klo pilkkikilpailut Särkijärvellä. Sarjat: yleinen, naiset, miesveteraanit 60 v, nuoret 16 v ja nuoret 14 v. Ilmoittautuminen alkaa klo Siirtymäajat 30 min + 45 min. Järjestäjänä Särkijärven osakaskunta ja Luola-aavan kyläseura. Lisätiedot: Pirjo Särkiaho p La Iin Messut Valtarin koululla. Iin lukion järjestämät yrittäjyysmessut pidetään Valtarin koululla jo kahdeksannen kerran peräkkäin. Tavoitteena on tutustuttaa nuoria yrittäjyyden maailmaan, kehittää opiskelijoiden välistä yhteistyötä sekä tukea opiskelua. Messuilla on joka vuosi eri teema, tällä kertaa se on unelmiin uskominen. Lisätiedot Messupäällikkö Roosa Häkkilä, p

Kunnat lausuvat ja esittävät

Kunnat lausuvat ja esittävät 01 2013 Kunnat lausuvat ja esittävät teksti LEILA SILTANEN Valtiovarainministeriö lähetti kunnille viime marraskuussa lausuntopyynnön koskien kuntarakennelakiuudistusta. Yleisen lausunnon lisäksi ministeriön

Lisätiedot

Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa

Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa 02 2015 Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa vastaa hyväntuulisesti nauraen heinäkuussa virallisesti eläkkeelle siirtyvä kunnanjohtaja Markku Kehus, kun häneltä kysytään, millaisia keskusteluja viriää Iistä

Lisätiedot

Iin Aseman KOULU MAALÄMPÖÖN

Iin Aseman KOULU MAALÄMPÖÖN 04 2013 Iin Aseman KOULU MAALÄMPÖÖN kuvat ja teksti: LEILA SILTANEN Vuonna 1959 rakennetun ja vuonna 1982 laajennetun Iin Aseman koulun alkuperäinen öljylämmitys vaihdettiin maalämpöön. Tiensä päähän tullut

Lisätiedot

ajan. Kotiseutuviikon uutuutena on ilmainen ja kaikille avoin kulttuurisauvakävelykierros,

ajan. Kotiseutuviikon uutuutena on ilmainen ja kaikille avoin kulttuurisauvakävelykierros, 03 2013 Iin kotiseutuviikko 30.6.-7.7.2013 teksti MARI MAUNU Iin kotiseutuviikkoa vietetään perinteiseen tapaan kesän puolivälissä. Viikon ohjelmaan mahtuu monenmoista tapahtumaa kaikenikäisille. Kotiseutuviikko

Lisätiedot

IILÄINEN IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 1/2014. Kuivaniemi Kievari

IILÄINEN IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 1/2014. Kuivaniemi Kievari jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin iissä. JAKELUA MYÖS YLI-IISSÄ IILÄINEN IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 1/2014 HYVÄ PAIKKA HAMPAILLESI H A M M A S L Ä Ä K Ä R I K E S K U S OULULAISTA

Lisätiedot

itsestään tarvitaan tekijät ja toimiva päätöksen teko. Kuntalaiset päättävät, kuka päättää sen takia on tärkeä äänestää!

itsestään tarvitaan tekijät ja toimiva päätöksen teko. Kuntalaiset päättävät, kuka päättää sen takia on tärkeä äänestää! P YHÄJOEN KUULUMISET Keskiviikkona 15.10.2008 viikko 42 Keskustapuolueen mielestä yhteiskunta on ihmisiä varten Tiina Pärkkä Keskusta on lähtenyt näihin kunnallisvaaleihin KOTI -teemalla, joka haluaa korostaa

Lisätiedot

Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? SOTE-ala kasvaa & työllistää. Yrittäjyyden monet polut

Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? SOTE-ala kasvaa & työllistää. Yrittäjyyden monet polut N:o 4 Keskiviikko 14. marraskuuta 2012 Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? 8 SOTE-ala kasvaa & työllistää Yrittäjyyden monet polut 4 6 7 n seudun, Rautjärven

Lisätiedot

N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 9-16 20-21 18-19 4

N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 9-16 20-21 18-19 4 N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 1 2 0 0 9 Kaavoituskatsaus 2009 Maaseudun vesihuoltoa kehitetään Uudet kunnan luottamushenkilöt 2009-2012 Tehoa sijaisvälitykseen ja rekrytointiin 9-16

Lisätiedot

Hyvän Tuulen. Kuivaniemi KUIVANIEMEN ASEMAN URHEILUKENTTÄ, VIERUSTIE 2 KUIVANIEMI WWW.KUIVANIEMI.FI

Hyvän Tuulen. Kuivaniemi KUIVANIEMEN ASEMAN URHEILUKENTTÄ, VIERUSTIE 2 KUIVANIEMI WWW.KUIVANIEMI.FI Hyvän Tuulen 1 Tuulen Kuivaniemi Kesälehti Kuivaniemi Kesälehti Kuivaniemen 28. Pitäjämarkkinat la ja su 20.-21.7. KUIVANIEMEN ASEMAN URHEILUKENTTÄ, VIERUSTIE 2 KUIVANIEMI WWW.KUIVANIEMI.FI Kuivaniemen

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 3 2008

Yrittäjätiedote 3 2008 Yrittäjätiedote 3 2008 YRITTÄJÄVIIKKO 5. 11.10., LUVASSA PALJON TAPAHTUMIA KUNNALLISVAALIT 26.10. YRITTÄJÄEHDOKKAAT VASTAAVAT YRITTÄJYYS TURVAA LÄHIPALVELUT MAHIS TYÖHÖN -PROJEKTI KEUKE KEHITTÄÄ KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Kuntataloudessa käänne parempaan s. Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s. Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s

Kuntataloudessa käänne parempaan s. Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s. Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 1 2007 Kuntataloudessa käänne parempaan s Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s pääkirjoitus Nurmijärven

Lisätiedot

Poimi Tampereen tarjonnasta parhaat palat ja nauti kaupungin kesästä TAMPERE. Tampereen kaupungin tiedotuslehti 2 2009

Poimi Tampereen tarjonnasta parhaat palat ja nauti kaupungin kesästä TAMPERE. Tampereen kaupungin tiedotuslehti 2 2009 Julkinen tiedote, jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen Tampereen kaupungin tiedotuslehti 2 2009 Poimi Tampereen tarjonnasta parhaat palat ja nauti kaupungin kesästä 2 PÄÄTOIMITTAJALTA Osallistu ja vaikuta

Lisätiedot

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI?

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI? Sote ottaa ensiaskeleita Sote on vielä outo kirjainyhdistelmä. Soteen kannattaa kuitenkin tutustua, sillä se on mukana jokaisen elämässä jossakin vaiheessa. Kyseessä on sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä

Lisätiedot

Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10.

Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10. Raision Vasemmistoliitto LOKAKUU #2/2012 Ehdokkaiden nimet ja numerot keskiaukeamalla. Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10. www.raisio.vas.fi 2 vasen raisio #2/2012 3 pääkirjoitus

Lisätiedot

Ostat tai myyt, meille kannattaa soittaa!

Ostat tai myyt, meille kannattaa soittaa! TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: 1 Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti lokakuu 3/2012 Tarkista edustajasi numero ehdokaslistalta sivut 6-7 Musta Lammas auttaa hädässä olevia sivut 8-9 Timo P. Nieminen aikoo ensi s.

Lisätiedot

s. 4 s. 11 In English, p. 18 19 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 4.1.2015 www.lappeenranta.fi

s. 4 s. 11 In English, p. 18 19 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 4.1.2015 www.lappeenranta.fi LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin 4.1.2015 www.lappeenranta.fi In English, p. 18 19 KOULUT Positiivisesta palautteesta voimaa vuorovaikutustaitoihin. KAAVOITUSKATSAUS

Lisätiedot

Arjessa kiinni. Nimikilpailu lasten kulttuuriohjelmalle 11. Mikä avoin data? 14 Kehä III:n parantaminen etenee 4. Asunnottomien kodissa 12

Arjessa kiinni. Nimikilpailu lasten kulttuuriohjelmalle 11. Mikä avoin data? 14 Kehä III:n parantaminen etenee 4. Asunnottomien kodissa 12 Vantaan kaupungin Vanda stads invånartidning Julkinen tiedote Offentligt infoblad 21.9.2013 Arjessa kiinni Sisäsivuilla nuorisovaltuuston liite! Sivuilla Nimikilpailu lasten kulttuuriohjelmalle 11 Mikä

Lisätiedot

IIN PYÖRITTÄÄ KUNTAA. Iin kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi syyskuun. Hyvä talous HYVÄT TUULET. Iin kuntatiedote viranomaistiedote

IIN PYÖRITTÄÄ KUNTAA. Iin kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi syyskuun. Hyvä talous HYVÄT TUULET. Iin kuntatiedote viranomaistiedote IIN HYVÄT Iin kuntatiedote viranomaistiedote TUULET 04 2011 Hyvä talous PYÖRITTÄÄ KUNTAA Ehdota vuoden ilmastoteko Tunnustus voidaan myöntää energia-alalla toimivalle tai alaan liittyvälle yritykselle

Lisätiedot

KESÄKUU. Julkaisija: Kakskertaseura ry

KESÄKUU. Julkaisija: Kakskertaseura ry 2 x 1 KESÄKUU Julkaisija: Kakskertaseura ry 2013 Kuva: Mirja Rakkolainen Kansikuva: Markku Kalliomäki 2 2X TOUKOkuu 2013 Markku Kalliomäki, Kakskertaseuran puheenjohtaja ja lehden päätoimittaja Toimitaan

Lisätiedot

Hyvä Elämä. Utajärvellä Utajärvellä

Hyvä Elämä. Utajärvellä Utajärvellä 2013 Hyvä Elämä 1 YKKÖSOSOITTEETON JOKA TALOUTEEN UTAJÄRVELLÄ, MUHOKSELLA, VAALASSA JA JAKELUA OULUSSA Hyvä Elämä KIINTEISTÖ OY JÄRVENNEIDON, KIINTEISTÖ OY MÄYRÄN JA UTAJÄRVEN KUNNAN JULKAISEMA ASUMISEN

Lisätiedot

Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017

Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017 Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017 1 2 IIN KUNTA ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. ELINKEINO-OHJELMAN TARKOITUS 2. ELINVOIMAAN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ 3. IIN PAINOTUKSET a. KASVU b. TYÖLLISYYS

Lisätiedot

Terveyskeskuksen uudisrakentaminen. ja peruskorjaus käynnistyvät

Terveyskeskuksen uudisrakentaminen. ja peruskorjaus käynnistyvät Kuntatiedote 3 2015 29.4.2015 Terveyskeskuksen uudisrakentaminen Kempele aloittaa alkukesällä 2015 suuren terveyskeskusta koskevan rakennus- ja peruskorjaushankkeen. Hanke toteutuu vaiheittain ja kokonaisuuden

Lisätiedot

Morjens LOVIISAN KAUPUNGIN VIRALLINEN TIEDOTE 2/2012

Morjens LOVIISAN KAUPUNGIN VIRALLINEN TIEDOTE 2/2012 Morjens LOVIISAN KAUPUNGIN VIRALLINEN TIEDOTE 2/2012 R Itella Oyj Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Haluatko vaikuttaa? Äänestä! Aikalisä kouluverkkoselvityksen jälkeen Loviisa satsaa nuoriin

Lisätiedot

Yksinään yrittävä tarvitsee vahvan verkoston. Sivut 4-5. TalviTYÖJalKiNeeT

Yksinään yrittävä tarvitsee vahvan verkoston. Sivut 4-5. TalviTYÖJalKiNeeT Helmikuu l 1/2014 27 722 Yrittäjillä ja kaupungilla lähentäviä tapaamisia Yksinään yrittävä tarvitsee vahvan verkoston Yrittäjät ja kaupungin edustajat, johtajista alkaen, ovat pohtineet Hämeenlinnan yhteistä

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

Vanhemmuuteen tukea UUDESTA PERHEVALMENNUKSESTA. Uusi kaupunginjohtaja. Korhonen hommiin Sivu 3. Nuorisopalvelujen. kevät. KESÄTÖIHIN kaupungille?

Vanhemmuuteen tukea UUDESTA PERHEVALMENNUKSESTA. Uusi kaupunginjohtaja. Korhonen hommiin Sivu 3. Nuorisopalvelujen. kevät. KESÄTÖIHIN kaupungille? IK - Itella Posti Oy - Julkinen tiedote jokaiseen jakelupisteeseen M Itella Posti Oy Raisio TIEDOTTAA 1 2011 Raision kaupungin tiedotuslehti Uusi kaupunginjohtaja Korhonen hommiin Sivu 3 Nuorisopalvelujen

Lisätiedot

Kivistö Hanna. kasvatustieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden ylioppilas. Rikala Jarkko. tekniikan ylioppilas, opiskelija.

Kivistö Hanna. kasvatustieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden ylioppilas. Rikala Jarkko. tekniikan ylioppilas, opiskelija. Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti lokakuu 4/2008 Ko ko o m u ks e ll ta ll ö y t y y a s ii a n t u n te m u s ta ka ii k iis ta ii k ä r y h m iis t ä TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Vahva talous jatkossakin elinehto

Lisätiedot

VAALIT. Kylänraitti 3/2008

VAALIT. Kylänraitti 3/2008 16 VAALIT Kolme kysymystä ehdokkaille Kylänraitti kysyi pohjoiskirkkonummelaisilta kunnallisvaaliehdokkailta: 1. Miksi olet ehdokkaana? 2. Mitkä ovat kolme tärkeintä tavoitettasi ensi vaalikaudella? 3.

Lisätiedot

Nyt mennään! joukkoliikennelehti sivu 9-12

Nyt mennään! joukkoliikennelehti sivu 9-12 N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 3 2 0 1 0 Keskustan ilme muuttuu Kirkonkylällä sivu 3 Nyt mennään! joukkoliikennelehti sivu 9-12 Aleksis Kivi -viikko sivu 6-7 Pääkirjoitus Heijastimet

Lisätiedot