Valtuustokausi puolivälissä - PUOLUERYHMIEN NÄKEMYKSIÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtuustokausi puolivälissä - PUOLUERYHMIEN NÄKEMYKSIÄ"

Transkriptio

1 Valtuustokausi puolivälissä - PUOLUERYHMIEN NÄKEMYKSIÄ Iin kuuden suurimman puolueryhmien puheenjohtajia pyydettiin antamaan tilannekatsaus Iistä vastaamalla kolmeen kysymykseen. Vastauksien pituus oli rajattu kaikille samaksi. Vastaajina toimivat: Keskusta...Riikka Ruonala Kokoomus...Väinö Klasila Perussuomalaiset...Petri Mäenkoski SDP...Risto Säkkinen Vasemmisto...Pertti Huovinen Vihreät...Tiina Vuononvirta Minkä puolueryhmällenne 1 tärkeän iiläisen asian edistämisessä olette onnistuneet valtuustovuosien aikana? KESKUSTA: Kunnallisjärjestö nosti ennen vaaleja tärkeimmiksi asioiksi itsenäisyyden säilyttämisen ja siihen liittyen talouden tasapainottamisen sekä kasvun edellytysten luomisen. Talouden osalta tämänhetkinen tilanne on tavoitellulla tasolla. Ii jatkaa itsenäisenä, ja kaavoituksella on mahdollistettu kasvu. Väkiluku on ollut taantumasta huolimatta kasvussa. Lisäksi energia- ja ympäristöasiat olivat tapetilla, ja ne ovat edistyneet odotettuakin paremmin monella saralla. Suurin osa tärkeistä ratkaisuista on tehty hyvässä yhteistyössä muiden puolueiden kanssa. KOKOOMUS: Iille tärkeiden investointien toteuttaminen: moduulikoulu, terveysaseman peruskorjaus ja laajennus sekä hoivakodin rakentamishankkeen käynnistäminen. Elinkeino-ohjelman päivittäminen. Ohjelma antaa hyvät edellytykset niin kunnan lähivuosien kehittämiselle kuin myös yritystoiminnalle. Huomion kiinnittäminen Iin kunnan henkilöstön hyvinvointiin ja työympäristön parantamiseen. PERUSSUOMALAISET: Päätöksentekoon on saatu läpinäkyvyyttä, ja olemme useassa erillisessä asiassa ajaneet tavallisen kuntalaisen etua. SPD: Iin kunnan talouden vakauttaminen huolimatta suurista pakollisista investoinneista. Olemme harvoja kuntia Suomessa, joilla on useita positiivisia tilinpäätöksiä useampana peräkkäisenä vuotena. Uuden koulun rakentaminen Haminaan. Ympäristöasioissa tärkeintä on ollut yhdysviemärin saaminen Ouluun. Näin keväisten hule/jätevesien ylivuoto Iijokeen loppui. Ojakylän viemäröinnin toteuttaminen viettoviemäröintinä. Tämä työ alkaa lopultakin. VASEMMISTO: Laajasti ottaen on merkittävää, että kunnan käyttötalous on pysynyt tasapainossa ilman, että palveluja olisi tarvinnut juuri karsia. Ii on osana Oulunkaarta onnistunut tuottamaan suhteellisen hyvin toimivat sote-palvelut kohtuuhintaan. Kuntastrategia on saatu päivitettyä, joten tiedämme, mihin ohjata laivaa. Hyvä, kun saatiin Haminan koululle ja lukiolle terveelliset ja asianmukaiset uudet tilat. Valitettavasti ruokahuollon toteuttaminen jatkossa jäi meistä riippumatta pöydälle. VIHREÄT: Vihreät ovat toimineet aktiivisesti eri toimielimissä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi, avoimuuden lisäämiseksi ja ympäristöasioiden huomioimiseksi kaikessa päätöksenteossa. Ikääntyvien hyvinvointipuiston rakentamisesta on alustava suunnitelma. Olemme puoltaneet koulumatkakyytien kriteerien säilymistä ennallaan. Avoimuuden ja kuntalaisten osallisuuden lisäämisestä olemme tehneet valtuustoaloitteen, jonka tuloksena perustettiin viestintätyöryhmä asian jatkovalmistelua varten, ja Vihreiden Aila Paaso valittiin sen puheenjohtajaksi. Viestintäsuunnitelma valmistuu kevään 2015 aikana. Ympäristöohjelmasta teimme valtuustoaloitteen syksyllä Miten edistäisitte iiläisten viihtyvyyttä asua ja yrittää kunnassa? KESKUSTA: Tärkeintä olisi saada iiläisille työpaikkoja. Tämä vaatii yrittäjien tukemista, apua työllistämiseen ja toimivia prosesseja työnhakijoiden ohjaukseen. Viihtyvyyttä edistäisi myös ympäristöstä ja palveluista huolehtiminen. Palvelutuotanto odottaa uusia, iiläisiä ratkaisuja. Sellaisia, joissa palvelut olisivat entistä paremmin ja joustavammin saatavilla ja mahdollisesti vielä omalla kylällä tai jopa kotona. Tämä tarkoittaa yhtä lailla sähköisten ja liikkuvien palvelujen kehittämistä, kuin keskittämisen välttämistä nykyisten palvelujen osalta. KOKOOMUS: Asunto- ja maapolitiikkaa kehittämällä. Ympäristön viihtyvyyttä kohentamalla kunnan ja asukkaiden yhteistoimin. Nykyisten lähipalveluiden saatavuus on turvattava. Vapaa-aikapalveluja lisättävä eli liikuntahallihanke saatava viimeinkin vireille. Kuntaimago säilytettävä yrittäjäystävällisenä. Yrittäjien ja kunnan välistä vuoropuhelua tulee jatkaa. PERUSSUOMALAISET: Iin keskustan kehittäminen unohtamatta Kuivaniemen keskustan kehittämistä. Harrastusmahdollisuuksia lapsille ja senioreille. SDP: Jos ihmisten peruspalvelut toimivat, on pohja viihtyvyydelle luotu. Esim. jos lastenpäivähoito, kouluasiat tai vaikkapa ikäihmisten asiat jäävät osin vaillinaisesti hoidetuiksi, näkyy se yleisessä viihtyvyydessä. Iin tulee parantaa alueidensa ilmettä siistimmäksi ja hoidetummaksi. Turvalliset ja vakaat olot luovat turvaa ja viihtyvyyttä. VASEMMISTO: Meneillään oleva kaavoitus pitää saada toteutettua järkevästi niin, että siinä huomioidaan kuntalaisten näkemykset. Kaavalla voimme vaikuttaa siihen, että niin kuntalaisten asumis- kuin vapaa-ajanviettomahdollisuudet ovat viihtyisät. Nykyinen Iin keskusta kaipaa kasvojenpesua. Kaavassa huomioidaan myös yritystoiminnan edellytykset. Viihtyisyyteen vaikuttaa se, että tarjoamme kuntalaisille hyvät vapaa-ajanharrastusmahdollisuudet. Pyrimme toteuttamaan kuntastrategian tavoitteet, mikä auttaa kysymyksessä esitettyjen asioiden toteutumista. VIHREÄT: Iijoen ranta-alueita tulee säilyttää tärkeänä osana maisemaa, ja jäljellä olevia rakentamattomia rantoja keskustan läheisyydessä säästää kuntalaisten yhteiseen käyttöön mm. veneilyä silmälläpitäen. Iin keskustan siistiminen ja sen viihtyisyyden lisääminen kunnan ja yritysten yhteistyönä on tärkeää. Kuntakeskuksen yleisilme pitää saada viihtyisäksi. Hoidettujen viheralueiden määrää tulee lisätä ja arvokasta puustoa säilyttää myös asutuksen läheisyydessä. Lasten leikkipuistoja ja nuorten harrastusalueita tulisi lisätä sekä aloittaa liikuntahallin suunnittelu. Kuntaan tulisi saada lisää biotalous-, matkailu- ja hyvinvointialan yrityksiä. Torille tulisi saada kesäisin lähiruoan myyntiä. 3 Mitä tavoitteita olette puolueryhmänä asettaneet valtuustokauden päättymiseen 2016 saakka? KESKUSTA: Itsenäisenä säilyminen vaatii edelleen tiukkaa taloudenpitoa, etenkin kun valtionosuudet laskevat rajusti. Tulevissa muutoksissa tulee olla tiukasti mukana ja valvoa iiläisten etua niissä. Tässä keskustalaiset ovat avainasemassa, kun tehdään ylikunnallista yhteistyötä. Palveluverkkoa tulee edelleen kehittää, ja myös kylien asioista kannetaan huolta. On tehtävä asioita uudella tavalla, ilman suuria kustannusten lisäyksiä. Työllisyyden lisääminen onnistuneen elinkeinopolitiikan ja työllistämispalveluiden avulla on myös yksi päätavoitteista. Loppukaudella tehdään Iin tulevaisuuden kannalta tärkeitä henkilövalintoja. Iin menestys vaatii edelleen yhteen hiileen puhaltamista. KOKOOMUS: Kuntatalous on saatava pysymään ilman verokorotuksia hyvässä kunnossa. Menot sopeutettava kunnan tulokehitykseen. Edellinen tavoite vaatii rakenteellisia ratkaisuja mm. kouluverkon osalta. Iältään vanhojen ongelmakiinteistöjen korjaamisten sijaan tulee harkita uudisrakentamista, jotta kyseisten kiinteistöjen jatkuvilta sisäilmaongelmilta vältytään tulevaisuudessa (esim. Haminan koulu). Työtä työllisyystilanteen parantamiseksi tulee jatkaa kunnan ja yrittäjien yhteistyöllä.työllistämistoimien lisäksi Iin kunnan tulisi jatkaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa uusien yritysten perustamisedellytysten kehittämiseksi ja uusien työpaikkojen syntymiseksi. Yhteistyöllä itsenäisen Iin puolesta. PERUSSUOMALAISET: Lisätä ihmisten tietoisuutta päätettävistä asioista sekä puolustaa tavallisen kuntalaisen kannalta tärkeitä asioita. Yksittäisistä asioista nousee esille elintärkeä Iin keskuskeittiö Suvantolaan. SDP: Meillä on selkeänä tavoitteena jatkaa yhteistyön pohjalta toimia iiläisten ja Iin parhaaksi. Työ on huomattavasti pitkäkestoisempaa kuin vuoteen 2016 asti. Meidän tavoitteemme on, että iiläiset tuntevat itse Iin paikaksi, josta he saavat tarvitsemansa palvelut. Pikavoittoja ei ole olemassa kuntalaisten parhaaksi tapahtuvassa toiminnassa. VASEMMISTO: Ykkösasia on yrittää saada Iin työllisyystilannetta paremmaksi niillä keinoin, mitä kunnalla on. Tilanne on tavallisen ihmisen kannalta kestämätön. Muita tavoitteita oli jo edellisessä kysymyksessä. Tavoitteena on säilyttää nykyiset kunnan palvelut, mm. koululaitos ja päivähoito mahdollisimman toimivina. Samoin yrittää vaikuttaa osana Pohjois-Suomen sote-aluetta iiläisten lähipalvelujen säilymiseen vähintään nykytasolla itsenäisessä Iissä. Yksittäisinä asioina Ojakylän alueen viemäröinti on aika saada kuntoon ja liikuntatilojen suunnittelu käyntiin. VIHREÄT: Viestintäsuunnitelman tavoitteiden toimeenpano ja kuntalaisten osallisuuden lisääntyminen uuden kuntalain tavoitteiden mukaisesti. Ympäristöohjelman valmistuminen. Lähiliikuntapaikkojen lisääminen. Kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen ja peruspalvelujen säilyminen.

2 2 Kaavoituskatsaus 2015 Vaalikauden välitilinpäätös V uosi 2015 on lähtenyt reippaasti käyntiin. Käsillä on keskitalven parhaat työkelit, härkäviikot. Iin luottamushenkilö- ja virkamiesjohtoon tulee vuonna 2015 merkittäviä muutoksia. Kunnanjohtaja vaihtuu kevään kuluessa ja hallintojohtaja ensi syksyn aikana. Kunnanhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajiston toimikaudeksi päätettiin kunnallisvaalien jälkeen kaksi vuotta. Se antaa mahdollisuuden valita uusia henkilöitä ja myös luopua aikaa vievistä ja vaativista luottamustehtävistä. Itse olen ilmoittanut luopuvani valtuuston puheenjohtajuudesta. Kuluneet vuodet Iin ykköspaikoilla herättävät ristiriitaisia ajatuksia. Luottamustoimet ovat joukkuepeliä parhaimmillaan, muutamissa asioissa on selvästi onnistuttu, mutta muutamissa asioissa edistystä ei ole tapahtunut. Tähän kirjoitukseen kokosin muutamia, päällimmäisiä ajatuksia. Iillä on hyvä maine Oulun seudulla, valtakunnassa ja jopa kansainvälisesti Ii mainitaan. Iin kunnan saavutukset ympäristöasioissa, energian säästämisessä ja -tuottamisessa tunnustetaan. Muutamaan energiakysymykseen olisin kaivannut linjausta. Iiläiset ovat ylpeitä omistuksestaan Iijoen vesivoimasta. Se koetaan korvaukseksi rakennetusta Iijoesta. Minun mielestäni tuulivoiman rakentamisessa on kysymys samasta. Tulevaisuuden iiläiset ehkä kysyvät, miksi me itse emme omista tuulivoimaloita, joita täällä Iissä on. Jos pääomasijoittajat ja muut kaupalliset yhtiöt ymmär- Useimmat iiläiset ovat tyytyväisiä kotikuntaansa, vaikka paljon on kehitettävää. tävät sen syöttötariffin turvaamaksi pomminvarmaksi bisnekseksi, pitäisi meidän ainakin hyvin perustella itsellemme, miksi emme ole mukana. Tiedossa on vanhojen myllyjen heikko kannattavuus, mutta tässäkin teknologia kehittyy valtavaa vauhtia, ja esimerkkejä ei pidä hakea historiasta. Iin kunnan alijäämät on katettu ja talous olisi erinomaisessa kunnossa, elleivät velalla katettavat investoinnit olisi liian suuria. Kuntapäättäjät näyttävät ymmärtävän taloudenpidon ja pakottavan tarpeen investointiin eri tavalla kuin esim. perheessä tai yrityksessä. Useimmat iiläiset ovat tyytyväisiä kotikuntaansa, vaikka paljon on kehitettävää. Kevyen liikenteen väylät, sisäliikuntapaikat ja monipuolisemmat harrastusmahdollisuudet ovat erityisesti nuorten iiläisten listalla ensimmäisenä. Kuntakeskus on rakentunut hyvään suuntaan, ja viihtyvyyteen panostetaan edelleen. Esim. tänä vuonna aloittaa ympäristöalueiden hoitaja työnsä. Työttömyydessä Ii on maakunnan ikävää kärkeä. Entistä enemmän työllisyydenhoidosta työnnetään vastuuta ja laskua kunnille. Kunta, TE-keskus tai yritykset eivät voi ratkaista työttömyysongelmaa, vaikka joka päivä sen eteen työtä tehdään. Pitäisi huomata, että työttömiä on yhtä monenlaisia kuin työssäkäyviä. Lukuisten kausi- ja muiden omaa syytään työttömien lisäksi on heitä, jotka eivät ymmärrä vastuutaan omasta elämästä. Asenteet luodaan kotona. Nuoret on kasvatettava työntekoon, mikä lähtee asenteesta kouluun ja säännölliseen elämänrytmiin. Kaikesta omasta tekemisestä tai varsinkaan tuloksista ei voi olla ylpeä. Haluan tässä oikaista sen käsityksen, joka on usein tullut vastaan. Vaikka on merkittävillä paikoilla luottamusorganisaatiossa tai virkamiehenä, mahdollisuudet muuttaa asioita paremmaksi ovat rajalliset. Halu, tahto ja ymmärrys sanoo, mitä pitäisi tehdä, mutta resurssit, sääntely ja monimutkainen maailma asettaa rajat. Iin kunnanjohtaja todellakin vaihtuu kevään kuluessa Markku Kehuksen siirtyessä halkometsään ja lapsenlapsia kasvattamaan. Markku on aina osannut nähdä elämän arvokkaimmat asiat. Virkaa hoitaessaan hänelle voi antaa erityiset kiitokset kehittäjänä, uuden tien avaajana. Innostunut ote Iin kehittämiseen nykyaikaisena kuntana näkyy myönteisesti Iin imagossa. Iin hyvä maine poiki liki kaksikymmentä hyvää ja ansioitunutta hakijaa kunnanjohtajan virkaan. Iin kunnanvaltuustolla on vaativa tehtävä valita Iille johtaja, joka luotsaa 640-vuotiaan Iin eteenpäin. ILKKA PAKONEN Iin kunnanvaltuuston puheenjohtaja IiRekry-messut Henkilöstö- ja rekrytointiyritykset olivat kiinnostuneita iiläisistä työnhakijoista, ja tätä kautta moni saikin työtilaisuuksia. Myös Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto oli mukana messuilla viiden asiantuntijan voimin. Messukävijöillä oli mahdollisuus henkilökohtaiseen asiointiin TE-toimiston asiantuntijan kanssa, joka oli IIN kuntatiedote 5/2014 Vuoden 2015 merkittävin kaavahanke on Iin keskustaajaman osayleiskaavan laatiminen, jossa mm. suunnitellaan kasvutavoitteiden mukaisia uusia kaavoitettavia alueita. Yleiskaavalla luodaan kehittymisedellytyksiä kyläalueille sekä määritellään palvelukeskustan täydennysrakentaminen ja laajennustarpeet. Kaavoitustyön alussa on tehty vaihtoehtoisia rakennemalleja. Kaavasuunnittelun perusteeksi valittiin keskitetty malli, jossa uudet asemakaava-alueet sijoitetaan nykyisten asemakaavaalueiden väliin ja niitä laajentaen. Kyläalueiden kehittäminen turvataan kaavamääräyksillä, mikä mahdollistaa täydennysrakentamisen. vajaasti rakennettuja tontteja joko valmiin tai lähes valmiin kunnallistekniikan piirissä. Kunta on pyrkinyt edistämään näiden tonttien rakentumista mm. tiedottamalla ja tarjoutumalla toimimaan tiedon välittäjänä rakentajien ja maanomistajien välillä. Ii mukana jälleen Oulun Rakentajamessuilla Liesharjun alueella on vapaita pientalotontteja 62 kpl, joista 54 on omakotitonttia ja 8 paritalotonttia. Alarannalla varaamattomia tontteja on 11 kpl. Kuivaniemellä on Kaakkuriniemessä 1 tontti valmiin kunnallistekniikan piirissä sekä kaavallisesti valmiina 19 tonttia, Niittyrinteellä on 8 ja Asemakylällä 4 tonttia. Määrä vastaa tämänhetkisen arvion mukaan useiden vuosien tarvetta. Iin keskustaajamassa on runsaasti myös yksityisten omistamia rakentamattomia tai Olhavasta tuulipuistojen keskittymä Olhavan pohjoispuolelle on muodostunut osayleiskaavoilla tuulivoimapuistojen alue, johon on rakennettu tai rakenteilla yhteensä 41 tuulivoimalaa. TuuliWatti Oy on tehnyt aloitteen osayleiskaavan laatimiseksi Myllykankaan pohjoispuolelle Isokankaan alueelle. Alueelle suunnitellaan viiden voimalan tuulipuistoa. Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen osayleiskaavan laatimiseksi Pahkakosken ulkometsän alueelle. Alueelle suunnitellaan tuulivoimalan puistoa. LISÄTIETOA kaavoitus jälleen vuonna 2016 Kolmannet IiRekry koulutus- ja työnhakumessut järjestettiin maanantaina Micropoliksessa. Tapahtumassa oli mukana ennätysmäärä messuesittelijöitä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakuntain liitossa vireillä olevista ja vireille tulevista kaava-asioista. Iin kunnan tavoitteena ovat viihtyisä toimintaympäristö, positiivinen väestönkehitys sekä vireä ja monipuolinen elinkeinorakenne. Kunta edistää tavoitteiden toteutumista maa-alueiden hankinnalla ja maankäytön suunnittelulla. suuri menestys. Käytössä oli kolme eri Tutustu asiakastilaa, joihin oli koko ajan Iin avoimiin lähes pienoinen työpaikkoihin jono. Myös yri tyksiä kiinnostivat asiantuntijatapaarekry miset TE-toimiston kanssa. Messukävijöiden toiveena oli, että asiantuntijoita olisi tavattavissa kasvokkain jatkossakin Iissä. Työllistäminen oli messupuhujien tärkein aihe. AvauspuPohjoisen alueen oppilaitokset olivat mukana ensimmäistä kertaa IiRekry-messuillla. Yläkoulun heenvuorossaan kunnanjohtaja lukion päättöluokkien oppilaat saivat hyviä vinkkejä kevään yhteishakuun. ja Markku Kehus julkisti uuden kannustekampanjan nuorten työllistämiseksi: Iin paras kesätyöpaikka Nuoret voivat ehdottaa mielestään Kunnan nuorten kesätyöpaikat haussa parasta iiläistä kesätyöpaikkaa Yrittäjien ja kunnan edustakesätyöllistäminen koskee vuosina syntyneitä jista koostuva raati valitsee iiläisiä koululaisia, opiskelijoita tai opiskelunsa aloittavia nuoria. voittajan syksyllä. Voittanut Kesätyöllistäminen ei kuitenkaan koske ylioppilaita eikä ammattyönantaja saa kunniakirjan, tiin valmistuneita tai työttömyysturvaan oikeutettuja nuoria. ja kaikkien kampanjaan osalkesätyön yhtäjaksoinen pituus on 2 viikkoa, työaika 60 listuneiden nuorten kesken tuntia/2 vkoa, palkka on 320 euroa (sis. lomakorvauksen). arvotaan tablet-tietokone. Taitto: Nuorille on tarjolla yhteensä 120 kesätyöpaikkaa kunnan ja Messutapahtumaa kiiteltiin, Rantapohja Oulunkaaren kuntayhtymän yksiköissä. Lisäksi kunta tukee ja tämän vuoden kokemuksia 90 nuoren työllistymistä ns. kesäsetelillä yrityksiin, maatahyödynnetään ensi vuoden Paino: lousyrityksiin sekä rekisteröityihin yhdistyksiin. Nuori voi tapahtuman suunnittelussa. Suomalainen Lehtipaino hakea vaihtoehtoisesti joko kunnan kesätyöpaikkaa tai kesämessuvierailijoilta kerätyn setelillä tuettua yrityspaikkaa, ei molempia. palautteen mukaan paikallisia Seuraava Iin Hyvät Tuulet Sähköisen kesätyöhakemuksen voi täyttää kunnan nettisityönantajia kaivattiin mukaan ilmestyy torstaina vustolla osoitteessa rekry. Hakemuslomakkeita saa enemmän. myös yhteispalvelupisteestä Iin kunnanvirastolta, KuivanieTeksti: HELENA YLISIRNIÖ mi-talolta, Iin ja Kuivaniemen kirjastoista sekä Valtarin koutyöllistämiskoordinaattori, lun, Iin lukion ja Kuivaniemen koulun opinto-ohjaajilta. Micropolis Oy alkaen IIN RAKENNUSVALVONTA ottaa käyttöön sähköisen Lupapiste.fi -palvelun, jolla kuntalainen voi hoitaa rakennushankettaan koskevia lupa- ja ilmoitusasioita verkon välityksellä. Lupapiste.fi kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muiden rakentamisen ammattilaisten hakemukset ja aineistot yhteen osoitteeseen, josta ne välittyvät päätöksentekoa varten suoraan kunnan järjestelmiin. LUPAPISTEEN KÄYTTÖ alkaa kirjautumalla Lupapiste.fi -järjestelmään ja ilmoittamalla kohde, johon lupaa haet. Palvelu ohjaa sinua valitsemaan oikeat toimenpiteet hakemuksellesi. Tekemiesi valintojen pohjalta hankkeellesi muodostuu työtila, jossa voit täydentää hankkeen tietoja yhdessä eri osapuolten kanssa. Voit myös kysyä neuvoa rakennusvalvonnalta Lupapisteen kautta hankkeesi eri vaiheissa. Palvelu kattaa asiointitarpeesi hankkeen joka vaiheessa, olipa kyseessä parvekkeen lasitus tai omakotitalon rakentaminen. Palvelu on laajenemassa vähitellen koko maan kattavaksi. Lisätietoa rakennusvalvonta rakennustarkastaja Hannu Paasovaara, puh HYVÄT TUULET Julkaisija: Iin kunta, Jokisuuntie 2, Ii Vaihde: (08) Neuvonta: Faksi: (08) Toimitus: Anna Saksio, p Käyntiosoite: Iin Hyvät Tuulet, Iin Micropolis, Piisilta 1, Ii Sähköinen Lupapiste.fi -PALVELU KÄYTTÖÖN Iin keskustaajaman osayleiskaava oli mielipiteiden esittämistä varten nähtävillä keväällä 2014 ja uudelleen joulukuussa Tavoitteena on, että kaavaehdotus saadaan kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2015 kuluessa. 3

3 hakijaa tavoittelee Iin kunnanjohtajaksi Kunnanhallitus on nimennyt valintaa valmistelemaan 10-jäsenisen työryhmän, joka koostuu kunnanvaltuustossa edustettuna olevien puolueiden edustajista. Kunnanhallitus nimeää seuraavassa kokouksessaan haastatteluun kutsuttavat, ja kokoontuva kunnanhallitus tekee esityksen valinnasta kunnanvaltuustolle, joka kokoontuu päättämään valinnasta 9.3. Markku Kehus on toiminut Iin kunnanjohtajana vuodesta 2010 ja jää eläkkeelle heinäkuussa. Hakemuksensa jättivät aakkosjärjestyksessä listattuna: Ari Alatossava, filosofian maisteri, Oulu Riitta Erola, terveystieteiden tohtori, Oulu Ilpo Haalisto, kasvatustieteen maisteri, Nousiainen Jukka Hillukkala, kauppatieteiden maisteri, Oulainen Hannu Kuusela, hallintotieteiden maisteri, Oulu Minna Kärkkäinen, kasvatustieteen maisteri, Oulu Raimo Laaksonen, kauppatieteen maisteri, Turku Pasi Laukka, filosofian maisteri, Oulu Jussi Leponiemi, kauppatieteiden tohtori, Tornio Simo Paakkola, kauppatieteiden maisteri, Ii Atte Rantanen, kauppatieteiden maisteri, Tampere Pekka Reiman, diplomi-insinööri, Nastola Juuso Rönnholm, valtiotieteiden maisteri, Isojoki Arttu Salonen, yhteiskuntatieteiden maisteri, Rovaniemi Tiina Savola, diplomi-insinööri, Oulu Ari Sopanen, ekonomi, Kaavi Maarit Tihinen, filosofian tohtori, Ii Kai Tolonen, arkkitehti SAFA, Oulu Vesa Tuunainen, filosofian maisteri, Hyvinkää Veteraanilippu 2015 Iin kunnassa on otettu käyttöön veteraanilippu, jolla veteraani voi matkustaa Oulun seudun joukkoliikennealueen linja-autoissa maksutta. Lippu käy maksuvälineeksi Iin alueella sekä välillä Oulu Ii Kuivaniemi ja Kuivaniemi Ii Oulu. Lippu on voimassa kalenterivuoden kerrallaan. Oikeus ilmaismatkoihin koskee iiläisiä veteraaneja sekä henkilöitä, joilla on sota-arkiston todistus sota-ajan palvelusta, partisaaniuhrikorvauksesta tai todistus sotaleskeydestä vuosien sotien johdosta. Veteraanilipun saadakseen tulee hakijan esittää KELAkortti, jossa on veteraanimerkintä, sota-arkiston todistus tai todistus sotaleskeydestä v sotien johdosta. Veteraanilipun voi hakea Iin kunnanvirastolta tai Kuivaniemen kirjastolta. Oulunkaari tiedottaa Iin vastaanoton diabeteshoitaja Marita Pakanen jää pois tehtävistään, ja uudet diabeteshoitajat ovat Jutta Arolaakso ja Heljä Oinas. Diabeteshoitajat tavoittaa numerosta Jos henkilökunta ei pysty vastaamaan 15 sekunnissa, soittaja kuulee ensimmäisen automaattiviestin, jossa neuvotaan jättämään soittopyyntö. Tiedote tulee kuunnella loppuun ja jättää soittopyyntö äänimerkin jälkeen. Äänimerkin jälkeen on 35 sekuntia aikaa painaa puhelimen ykkösnäppäintä. Puhelimeen ei tarvitse sanoa mitään. Kun soittopyyntö on tallentunut järjestelmään, puhelu katkeaa automaattisesti. Diabetekseen liittyviä kysymyksiä ja tarviketilauksia voi lähettää myös verkossa osoitteessa oulunkaarenomahoito.com. Hoitajat vastaavat viimeistään viiden arkipäivän kuluessa. Diabeetikoiden silmänpohjakuvausten kutsujärjestelmä on uudistunut, ja jatkossa kutsu tulee postitse kotiin. Iin mielenterveystyön päivätoiminnan avoimet ovet uusissa tiloissa Kauppurintiellä Iin mielenterveystyön päivätoiminta on muuttanut uusiin tiloihin osoitteeseen Kauppurintie 4 A Tervetuloa avoimien ovien päivään keskiviikkona klo ! Rantakestilän kalatilat TUOVAT UUSIA mahdollisuuksia kalastajille Iin edustalla kalastustoiminta on ympärivuotista. Iijoen alaosalla ja jokisuun merialueella tavataan lähes kaikkia ammattikalastuksen kohteena olevia kalalajeja. Pääammattikalastajia on vain muutama, mutta kalatukkuliikkeiltä saadun tiedon mukaan jopa 70 kalastajaa myy sivutoimisesti kalaa ja nahkiaisia. Elintarvikelain muutoksen myötä kalan laadun varmistaminen on merkittävästi uudistunut. Kala on perkattava veneessä tai tarkoitusta varten hyväksytyissä kalatiloissa. Kuivaniemen Vatungissa on kalankäsittelytilat, mutta Iijokisuun kalastajille tiloja ei ole toistaiseksi ollut. Vuoden 2015 alussa Alarannan Rantakestilässä käyttöönotettiin Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) hyväksymät tilat ja käsittelylaitteisto. Uudet rakennetut tilat omistaa Iin kunta, joka sai rakentamiseen ja laitteisiin Euroopan kalatalousrahastolta 90 prosentin tuen. Tilojen ylläpidosta vastaa toistaiseksi Etelä- ja Pohjois-Iin kalastuskuntain kalanhoitotoimikunta yhdessä kalastajien kanssa. Käsittelytila ja perkauskoneet helpottavat kalastajien työtä ja edistävät kalanmyyntiä Kalastuksen kehittämishankkeen vetäjän Risto Liedeksen mukaan uudet tilat ovat käytössä koko vuoden ammattimaista kalastusta harjoittaville. Tilat mahdollistavat päivässä satojen, jopa tuhansien kilojen edestä kalankäsittelyä. Parhaimmassa tapauksessa pyydetty, perattu ja fileoitu kala ehtii vielä saman päivän aikana myyntiin kalaliikkeisiin, Liedes jatkaa. Kalastajat saavat tilat sekä kylmiöiden, jäähile- sekä perkkauskoneiden käytön 120 euron vuosimaksulla. Käyttökorvaus on hyvin kohtuullinen, sillä pelkästään ahvenen halkaisukoneen hinta on lähes euroa ja maivan perkaus- ja mädinkeräyskone samaa luokkaa. Hyvin harva kalastaja pystyy yksin investoimaan näin isoja summia, Liedes toteaa. Viisi iiläistä kalastajaa on ehtinyt testata laitosta, ja käyttökokemukset ovat olleet positiivisia. Liedes painottaa, että Rantakestilän kalankäsittelytiloihin ostajille ei ole pääsyä, joten kalanmyynti pitää järjestää muualla. Kehittämishanke lupaa kuitenkin tilaisuuksia ja avoimien ovien päiviä kalankäsittelystä kiinnostuneille. Kalatila tuo myös mahdollisuuden kehittää kalan suoramyyntiä esimerkiksi kunnan keittiöihin ja paikkakunnan ruokailuliikkeisiin. Tarkoitusta varten he ovat virittelemässä Oulunkaaren kuntayhtymän kanssa lähiruokahanketta, jotta alueen omaa kalaa saataisiin ruokalistoille entistä enemmän. Kalanhoitotyöllä turvataan siian ja nahkiaisen tulevaisuus Iiläiset kalastuskunnat tekevät merkittävää kalanhoitotyötä. Kalankäsittelytilan viereisessä rakennuksessa toimii Iin kalanhoitotoimikunnan kalanhautomo, jossa tuotetaan siianpoikasia sekä nahkiaisentoukkia. Lokakuussa alueen kalastajat lypsävät ja hedelmöittävät siianmätiä, jota toimitetaan kalahautomolle jokivesikiertoisiin suppiloihin kehittymään. Huhti-toukokuussa mädistä kuoriutuu miljoonia pieniä siianpoikasia, jotka istutetaan välittömästi Iijoen alaosalle ja lähialueen vesiin kasvamaan. Myös nahkiaisen emokalat oleilevat hautomolla vesikiertoisessa altaassa talven ajan. Nahkiaista ei tarvitse ruokkia eikä muutoinkaan hoitaa. Vasta jokiveden lämmettyä noin 10 asteeseen nahkiainen lypsetään ja hedelmöitetään. Mätiä haudotaan parin viikon ajan, jonka jälkeen kuoriutuneet nahkiaisentoukat siirretään keräilyaltaisiin ja lopulta istutetaan Iijoen alaosalle ja lähivesiin. Parhaimmassa tapauksessa pyydetty, perattu ja fileoitu kala ehtii vielä saman päivän aikana myyntiin kalaliikkeisiin Kalahautomossa siian kuollut mäti poistetaan päivittäin suppiloista. Työskentelyvuorossa on Helena Kantola. Ii VASTAANOTTI yhdeksän sähköistä kuntalaisaloitetta Jokaisella iiläisellä, myös alle 18-vuotiaalla, on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Sisällöltään aloite saa olla vapaamuotoinen, mutta aloitteen tulee selkeästi koskea kunnan toimintaa. Esimerkiksi tiedusteluja tai henkilökohtaisia avustusanomuksia ei aloitteen nimissä voi tehdä. Aloitteita voi tehdä sähköisesti kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelun kautta tai toimittamalla kirjeitse Iin kunnan kirjaamoon. Vuoden 2014 aikana vastaanotetut sähköiset kuntalaisaloitteiden aiheet koskivat eniten kunnan teknisiin palveluihin liittyviä kokonaisuuksia kuten liikenneturvallisuutta, kevyen liikenteen väyliä, katujen ylläpitoa, puistoalueita ja liikuntapaikkoja. Kuntalaisaloite vastaanotetaan Iin kunnan kirjaamossa. Aloitteen lähettäjä saa kuittauksen aloitteen vastaanottamisesta sähköpostitse tai kirjeellä. Kirjaamo ohjaa aloitteen suoraan oikeaksi katsomalleen organisaatioyksikön päällikölle - tai suoraan vastuuhenkilölle, jos henkilö on tiedossa. LISÄ- TIETOA kuntalaisaloite Vastuuhenkilö selvittää asiaa ja pyytää tarvittaessa kommentteja tai lausuntoja muilta asiantuntijoilta. Jokainen kuntalaisaloite käsitellään Yksi vastaanotetuista aloitteista ehdotti lumitykin hankintaa Illinsaaren kuntoilureiteille. Aloitteen jättäjä perusteli hankintaesitystä mm. hiihtoharrastuksen kasvaneella suosiolla ja suotuisten hiihto-olosuhteiden varmistamisella myös vähälumisina talvina. Iiinstituutin johtaja Tarja Rahkola kertoo, että kunnan palveluyksiköt tekevät tiivistä yhteistyötä arvioidessaan aloitteen toteutettavuutta. Teknisten palveluiden liikuntapaikkamestari Pasi Rajala ja Ii-instituutin liikunta- ja nuorisotyövastaava Pekka Suopanki selvittivät yhdessä lumitykin hankinta- ja käyttökuluja. Alle euron käyttötaloushankinnoista voi päättää kukin palveluyksikkö oman päätöskäytäntönsä mukaisesti. Lumitykin kokonaiskulut ylittivät investointirajan, joten esitys vietiin valtuuston hyväksyttäväksi joulukuun talousarviokäsittelyn yhteyteen. Valtuusto hyväksyi hankintaesityksen osana teknisten palveluiden vuoden 2016 budjettia, Rahkola täydentää. Kaikki kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelussa tehdyt aloitteet ovat julkisia. Verkkopalvelussa voi myös kannattaa muiden tekemiä aloitteita (kerätä nimiä). Rahkola pitää kuntalaisaloitetta hyvänä keinona herätellä päättäjiä kiinnittämään huomiota ajankohtaiseen asiaan tai ongelmaan. Jos aloite ei sisällä investointia, voi asia edetä hyvinkin nopeasti. Jos asiasta ei voida antaa lopullista päätöstä kuntalaisaloitteen käsittelyaikana (1 kk), on aloitteen tekijälle lähetettävä tieto aloitteen käsittelyn aikataulusta. Saapunut kuntalaisaloite liitteineen sekä annettu vastaus aloitteeseen säilytetään kunnan arkistossa. Iin viestintäsuunnitelman laadinnan yhteydessä on kuntaan luotu yhtenäinen ohjeistus kuntalaisaloitteen käsittelystä. Bioenergiapörssi.fi - Sähköinen energiapuun kauppapaikka kotitalouksille ja yrityksille Bioenergiapörssi on energiapuun ostajien ja myyjien kohtauspaikka. Palvelussa on kotitalouksille oma osio, joka toimii ilmoitustauluna pienemmille puuerille, kuten polttopuulle ja briketille. Yrityksille-osio vaatii palveluun rekisteröitymistä, ja kauppaa käydään huutokauppaperiaatteella isommista energiapuukohteista pysty- tai käteiserinä. Talviaikaan Bioenergiapörssissä on noin 1500 kuukausittaista käyttäjää ja kesälläkin noin 500 per kuukausi. Oulunkaaren kuntayhtymän hallinnoima ja yhteistyössä Iin Micropolis Oy:n, Metsäkeskuksen ja Turveruukki Oy:n kanssa toteutettu Bioenergiapörssi-hanke päättyi vuoden 2014 lopulla. Hankkeen tavoitteena oli lisätä energiapuun käyttöä ja siihen liittyvää liiketoimintaa Pohjois-Suomessa. Hanketta rahoittivat Pohjois-Pohjanmaan liitto (EAKR), Oulunkaaren kunnat sekä alueen yritykset. Projektissa kehitetty Bioenergiapörssi jatkaa toimintaansa Turveruukki Oy:n ylläpitämänä. Energia- ja ympäristöalan kehittäjä Myös Micropolis Oy:n hallinnoima Hukkalämpöä hyödyntävä biopolttoaineterminaali -hanke päättyi vuoden 2014 lopulla. Hankkeessa luotiin uusia toimintamalleja kolmen eri kokoluokan biopolttoaineterminaaleille. Hankkeessa tehdyn työn pohjalta Iin kunta laati kehittämissuunnitelman Kuivaniemen lämpölaitos- ja terminaalialueesta. Lisäksi hanke avusti Pohjois-Pohjanmaan maatilayrittäjistä koostunutta pilkeyrittäjärinkiä saamaan noin 0,5 miljoonan euron liikevaihdon Etelä-Suomen polttopuumarkkinoilta. Hanketta rahoitettiin Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, jossa tuen myöntäjänä oli Pohjois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Lisätietoa Micropoliksen kehittämishankkeista Oulun seudun kuntarakenneselvitys valmistui Kuntajakoselvittäjät esittävät, että Oulun seudulla ei tehdä toistaiseksi uusia kuntaliitoksia. Selvitysalueeseen kuuluivat Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä. Yhtenäisen työssäkäyntialueen muodostavilla kahdeksalla kunnalla ei selvityksen mukaan ole kuntaliitoksiin halukkuutta. Jokainen kunta pystyy tällä hetkellä huolellisella taloudenpidolla järjestämään palvelunsa ja riittävät elinolosuhteet kuntalaisilleen. Kuntajakoselvittäjien mukaan uudelleentarkasteluun on kuitenkin syytä palata, kun kuntien toimintaympäristöön liittyvät rakennemuutokset ovat selvillä. Selvityshenkilöt katsovat, että mikäli keskeiset kuntien toiminnot seudullistuvat tai alueellistuvat lähivuosina, Oulun seudulla on 2020-luvulla erittäin todennäköisesti tarve ja edellytykset koko seudun kattavalle tehostavalle kuntaliitokselle. Kunnat ottavat kantaa esitykseen valtuustoissa huhtikuuhun 2015 mennessä. Selvityshenkilöt esittävät, että valtuustoissa esityksestä päätettäessä käydään keskustelu ja tehdään arvio myös sote-linjausten vaikutuksesta kuntarakenteeseen. Uudet yrittäjät aloittivat Merihelmessä Vuoden alusta lähtien Kuivaniemellä sijaitsevan Merihelmen ravintola- ja kahviopalveluita isännöivät iiläiset Elämyspalvelu Eräpadan veljekset Petri ja Pasi Alakiuttu. Lisätietoa Merihelmen kiinteistöt omistaa Iin kunta.

4 6 Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamiskeinoja tehostetaan IIN VIESTINTÄSUUNNITELMA VALMISTUU KEVÄÄN AIKANA Kunnanhallituksen nimeämä viestintätyöryhmä kartoitti loka-marraskuussa kuntalaisten, henkilöstön ja valtuutettujen mielipiteitä Iin kuntaviestinnän nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista. Kyselyyn pystyi vastaamaan verkkokyselyn avulla sekä vaihtoehtoisesti paperilomakkeella Iin ja Kuivaniemen kirjastoissa sekä yhteispalvelupisteessä. Vastauksia annettiin 208 kpl. Hiihtolomaviikolle tekemistä! Ma 2.3. Tietomaa-reissu + Rax lk. Lisätietoa Jussi Mertala p Ti 3.3. Nurkka ja Majakka avoinna klo lk ja klo vuotiaat Ke 4.3. koko perheen laskettelureissu Rukalle. Lisätietoa Marjo Nikka p Pe 6.3. Megazone + Pizza Buffet Rax -reissu vuotiaille. Lisätietoa p Ilmoittautumiset Iin kunnan yhteispalvelupisteeseen p Tarkemmat tiedot hiihtolomaviikon toiminnoista löydät koululaisten reppuihin jaettavasta esitteestä. Hiihtolomaviikon ohjelman järjestää Ii-instituutti. Hei sinä nuori, jolle kevään 2015 yhteishaku on ajankohtainen! Muistathan, että haku toisen asteen ammatilliseen ja lukiokoulutukseen on Haku korkeakouluihin ja yliopistoihin on välisenä aikana. Jos mietit vielä omaa alaasi tai tarvitset apua hakulomakkeiden täyttämisessä, niin otathan yhteyttä etsiviin nuorisotyöntekijöihin! Iin Etsivät: Paula Päkkilä p , Anna Aho p , Olemme myös Facebookissa nimillä Iin Etsivä Paula ja Iin Etsivä Anna Lisätietoa yhteishausta löytyy osoitteista ja Kyselyyn vastaajista 66 % kuului vuoden ikäryhmään. 68 % luki Hyvät Tuulet -kuntalehteä yleensä kotiin tai työpaikalle jaettuna. 50 % käytti kunnan verkkosivuja (ii.fi tai visitii.fi) viikoittain tai lähes päivittäin. Verkosta haettiin ensisijaisesti: toimielinten esityslistoja ja pöytäkirjoja, tietoa tehdyistä päätöksistä (72 %) ajankohtaisia tiedotteita kunnan yleiseen toimintaan liittyen (69 %) sosiaali- ja terveyspalveluita koskevaa tietoa (49 %) tapahtumakalenteria (45 %) kunnan henkilöstön yhteystietoja (43 %) Lisäksi joka kolmas haki Viestintäpalvelujen viikkoaikatautyöryhmän luja/aukioloaikoja, ruoaineistoon voi kalistoja sekä opetus- ja varhaiskasvatukseen tutustua verkossa liittyvää tietoa. viestintätyöryhmä KulttuuriKauppila Taidekeskus Art Centre KUVA: ANTTI LEINONEN Kansalaisopiston kevään kursseilla on vielä tilaa! Ensiapu 1. Kurssilla käydään läpi ensiavun perusteet ja annetaan valmiuksia tavallisimpien ensiapua vaativien tilanteiden kohtaamiseen. Kurssilla suoritettava EA 1 -kortti on voimassa kolme vuotta. Opetus tiistai- ja torstai-iltaisin klo Sitovat ilmoittautumiset mennessä. Kurssimaksu 82. Kuntalaisten avoimissa vastauksissa korostuivat kehotus lisätä valmisteluvaiheen ja päätöksenteon viestintää sekä kunnan palveluiden kehittämistä hyödyntämällä kuntalaisille suunnattuja kyselyitä ja järjestämällä kuulemisia. Viestintätyöryhmä on lisännyt verkkosivuille kunnan_johtaminen tietoa toiminnassa olevista kunnan työryhmistä, niiden jäsenistä sekä valmisteluaineistoa. Lisäksi verkkosivuille suunnitellaan parhaillaan Osallistu ja vaikuta -osiota, johon kootaan kunnan päätöksentekovaiheet ja taho, johon kuntalainen voi kussakin vaiheessa olla yhteydessä. Sivustoa täydennetään myös muilla kuntalaisen osallistumisen ja vaikuttamisen keinoilla, kuten aloite- ja palautekanavilla ja voimassa olevilla kuntalaiskyselyillä. Tiedot tulevat saataville myös kunnan yhteispalvelupisteeseen ja kirjastoihin paperimuodossa Kompostointi ilmainen yleisöluento ja keskustelutilaisuus klo Luennolla käydään läpi kotikompostoinnin aloittamistoimet, kompostorivaatimukset, kompostoinnin vuodenaikakohtaisia erityispiirteitä, ongelmia ja vinkkejä. Luento sopii kaikille, niin aloitteleville kuin jo kompostointia harrastaville henkilöille Hopealankakorut. Kurssilla valmistetaan nk. avolenkkiketjuja ja -koruja punomalla, virkkaamalla ja kutomalla. Materiaalin kurssilla tehtäviin töihin voi ostaa ohjaajalta. Halutessaan osallistujat voivat tuoda mukanaan reiällisiä lasi- ja kivihelmiä sekä messinki- ja pronssilankaa. Opetus klo Ilm mennessä. Kurssimaksu Vauvojen ja 1 2-vuotiaiden taaperoiden värikylpy. Värikylpy on kokemuksellista kuvataidetoimintaa, jossa huomioidaan lapsen kehitysaste. Työpajan toiminta perustuu Värikylpy-metodiin, jonka keskeisiä toimintaperiaatteita ovat värien moniaistinen kokeminen, elämyksellisyys sekä lapsen ja vanhemman keskinäinen vuorovaikutus. Alle kouluikäiset sisarukset ovat myös tervetulleita värikylpyyn, mikäli ryhmässä on tilaa ja heille varataan oma paikka. Kokoontumiskerrat: la 28.3., la ja la klo Ilm mennessä. Kurssimaksu Buon appetito Italian ruokakurssi 2. Tervetuloa Italian ruokakurssille ke klo 17 20! Kurssilla valmistetaan ruokaa eri raaka-aineista, ja illan päätteeksi nautitaan ruoasta yhdessä. Kurssi sopii kaikille, joilla on perusruoanvalmistustaitoja. Mainitsethan erityisruokavaliosi ilmoittautuessasi. Ilm mennessä. Kurssimaksu 15. Kysy kunnalta! Iin uteliaisuusviikot Tykkää Ii-instituutin Tapahtumat -Face book-sivuista ja jätä samalla sinua askarruttava kysymyksesi Iin kunnan toimintaan liittyen. Kunnan vastuuhenkilöt vastaavat kysymyksiin parhaansa mukaan. Julkaisemme ajankohtaisia ja ihmisiä yleisesti kiinnostavia kysymyksiä vastauksineen. Pidäthän kysymyksesi selkeinä ja huomioithan, että henkilökohtaisia kysymyksiä ei käsitellä Pihakoristeet ja istutusruukut -keramiikkakurssi. Kurssilla valmistetaan istutusruukkuja ja pihakoristeita eri tekniikoin, käsin rakentaen. Aikaisempaa kokemusta ei tarvitse olla. Kurssi kokoontuu seuraavasti: pe klo , la klo , la klo ja la 2.5. klo Ilm mennessä. Kurssimaksu 30. KulttuuriKauppilan kansainvälisen taiteilijaresidenssin uudet vieraat EIVÄT PELKÄÄ PAKKASTA Teksti: Senni Karvonen T aidekeskus KulttuuriKauppila sai tammikuun puolivälissä uusia vieraita Torontosta, Kanadasta. Nuori taiteilijapariskunta Jaime Angelopoulos ja Derrick Piens viettävät residenssissä kuusi viikkoa keskittyen taiteelliseen työhönsä, mihin Iin residenssi antaa loistavat mahdollisuudet. Taiteilijat pääsevät myös opettamaan Iin kouluissa helmikuun aikana. Iin luonto, rauha ja kiireettömyys saivat suurkaupungista kotoisin olevat taiteilijat hakemaan KulttuuriKauppilan residenssiin. Taiteilijat kertovat viihtyneensä paikkakunnalla erinomaisesti ja kokevat, että heidät on otettu täällä hyvin vastaan. - Kaikki tapaamamme ihmiset ovat olleet kovin ystävällisiä ja vieraanvaraisia. Haluamme tutustua ihmisiin taiteen kautta. On mahtavaa tavata ihmisiä, joilla on samat kiinnostuksenkohteet kuin meillä, taiteilijat kertovat. Angelopoulos ja Piens luovat abstrakteja, värikkäitä ja leikkisiä veistoksia, jotka kuitenkin pohjimmiltaan toimivat metaforina ihmisyyden kokemuksille. Tiiviin työskentelyjakson tuloksia pääsee ihmettelemään helmikuun 25. päivä avautuvassa näyttelyssä Galleria 5:ssa, Oulussa. Suomen vierailu jatkuu vielä helmikuun lopussa Helsingissä, missä taiteilijat aikovat vierailla taidemuseoissa ja gallerioissa. Tähänastisista kokemuksista Piens mainitsee ehdottomana kohokohtana avantouinnin. Myös Angelopoulos aikoo uskaltautua jääkylmään veteen ennen kotiinpaluuta Mehiläishoidon peruskurssi. Kurssilla annetaan perustiedot ja -taidot mehiläisharrastuksen aloittamiseen jo tulevana kesänä. Oppitunneilla perehdytään mm. mehiläisten biologiaan, mehiläishoidon vuosikiertoon, hoitotoimiin ja hunajan käsittelyn teoriaan. Kurssiin sisältyvinä harjoituksina on 5 tarhakäyntiä Ii Oulu-alueella sijaitsevilla mehiläistarhoilla. Kurssi kokoontuu maanantaisin ja keskiviikkoisin klo Ilm mennessä. Kurssimaksu Oman pihan suunnittelu ja hoitaminen. Kurssilla käydään läpi pihasuunnittelun perusteet ja pihan rakentaminen sekä saadaan ideoita helppohoitoiseen puutarhaan ja sen hoitoon. Kurssilla käsitellään pääpiirteissään myös kasvimaan perustaminen. Osallistujilla on mahdollisuus saada henkilökohtaista neuvontaa. Sopii uuden pihan rakentajille ja olemassa olevan pihan ehostajille. Mukaan muistiinpanovälineet, asemapiirros tai vastaavat mittatiedot sekä mahdollisesti valokuvia omasta pihasta. Opetus pe klo ja la klo Ilm mennessä. Kurssimaksu Kahvakuulaa ulkosalla. Kahvakuulailua, tehokkaita liikesarjoja, myös intervalliharjoituksia. Tunnit pidetään ulkona, mukaan oma kahvakuula. Kokoontuminen Kuivaniemen urheilukentällä klo Huom! ei tuntia helatorstaina. Ilm mennessä. Kurssimaksu Kahvakuulaa ulkosalla. Kahvakuulailua, tehokkaita liikesarjoja, myös intervalliharjoituksia. Tunnit pidetään ulkona, mukaan oma kahvakuula. Kokoontuminen Illinsaaren hiihtomajan kentällä klo Ilm mennessä. Kurssimaksu Matkailuitalia intensiivikurssi. Kielikurssi on tarkoitettu ihmisille, jotka ovat menossa Italiaan. Kurssilla opiskellaan arkipäivän tilanteita, Italian kulttuuria ja sanastoa. Kurssi kokoontuu seuraavina päivinä: 11.5., 12.5., 13.5., ja klo Ilm mennessä. Kurssimaksu Villiyrttejä luonnosta lautaselle Peruskurssi. Kurssilla käydään läpi kevään villiyrttejä ja niiden näköislajeja sekä tutustaan kuivaukseen, hiostamiseen ja säilöntään. Myös jokamiehenoikeudet kerrataan kurssin alussa. Kurssipäivä koostuu teoriasta, yrttien keruuretkestä sekä ruuanlaitto-osiosta. Yrteistä valmistetaan ateria, joka sisältyy kurssimaksuun. Jokainen tarvitsee oman korin, kertakäyttökäsineet, sakset, juotavaa, eväät sekä sään mukaiset jalkineet ja muut varusteet. Opetus la klo Kurssin toteutuminen riippuu säästä. Ilm mennessä. Kurssimaksu Villiyrttejä luonnosta lautaselle Jatkokurssi. Kurssilla syvennytään luonnonyrttien hyödyntämiseen ruoanlaitossa. Ensimmäisenä kurssipäivänä suunnataan maastoon ja kerätään raaka-aineet. Jälkimmäisenä päivänä yrteistä valmistetaan yhteinen ateria, joka sisältyy kurssimaksuun. Osallistuminen molempina päivinä on suotavaa. Jokainen tarvitsee oman korin, kertakäyttökäsineet, sakset, juotavaa, eväät sekä sään mukaiset jalkineet ja muut varusteet. Huom! Jatkokurssi on suunnattu peruskurssin suorittaneille tai henkilöille, joilla on muuten hyvät perustiedot ja käytännön kokemus villiyrteistä. Opetus klo Kurssin toteutuminen riippuu säästä. Sitovat ilmoittautumiset mennessä. Kurssimaksu 15. Ilmoittautuminen ja opinto-ohjelma: kansalaisopisto/kurssit Ii-instituutti/kansalaisopisto Puh ,

5 8 Su klo bingo Kuivaniemen nuorisoseurantalolla. Järjestäjänä Kuivaniemen Nuorisoseura ry, Raimo Ikonen p Ma klo kahvakuula koulun tekniikkapäivä. Paikka: Iin Urheilijoiden talo. Ilmoittaudu mukaan Kunnostamo/Anu Suotula p , La klo 11 Iin testijuoksu 5/8. Paikka: Illinsaaren hiiihtomaja. Järjestäjä: Iin Yritys. Lisätiedot: Pertti Huovinen, p , La klo Iin lausuntapiiri esittää runoja otsikolla Tästä minä tykkään Nätteporin auditoriossa. Ohjaus Anna-Kaisa Järvi ja musiikki Jukka Kaleva. Käsiohjelma 5 e, kahvitarjoilu. Esitys on samalla Seija Ahon 70-vuotisjuhlanäytös. Ei lahjoja, ei kukkia, mutta jos kuitenkin haluat välttämättä muistaa, niin ohjaa kukkarahasi Iin lausuntapiirin tilille FI koulutukseen käytettäväksi. Lisätiedot: Seija Aho, Su 1.3. iltapäivätanssit klo Kuivaniemen seurantalolla. Musiikista vastaa Teuvo Vuoti & Captain. Järjestäjänä Kuivaniemen eläkkeensaajat ry, lisätiedot: S. Junes p To 5.3. satutuokio Iin pääkirjastossa. Iin pääkirjastossa järjestetään satutuokio lapsille kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 9.30 on vapaa pääsy. Tervetuloa tarinoiden pariin! Päiväkotiryhmille järjestetään toinen satutuokio klo Ryhmille ennakkoilmoittautuminen. Lisätietoja Iin pääkirjastosta: p La 7.3. klo Jääravit Illinsuvannolla. Pääsymaksu 5 (alle 12-vuotiaat ilmaiseksi). Ravit järjestää Rannikon Hevosseura ry. Lisätietoja Matti Tiiro p IiKALENTERI Ti ja 7.4. satutuokio Kuivaniemen kirjastossa. Kuivaniemen kirjastossa järjestetään satutuokioita lapsille kerran kuukaudessa tiistaisin klo on vapaa pääsy. Tervetuloa tarinoiden pariin! Lisätietoja Kuivaniemen kirjastosta: kuivaniemi. p La klo 11 avoimet pilkkikilpailut Kuivaniemen Vatungissa. Lisätiedot: Aimo Rousu p tai Ilkka Kaarre p Ti klo Yhteisvastuuhiihto Illinsaaren hiihtomajalla. Järjestäjänä Iin seurakunta, lisätietoja Tapani Ruotsalainen p Maraton-pilkki Lauantaina pilkkikoulu lapsille/nuorille sekä nuorten pilkkikilpailut. Maraton-pilkki alkaa perjantaina klo ja päättyy sunnuntaina klo Lisätietoa La klo Iin Lumivalakiat Rantakestilässä. Tervetuloa koko perheen talavitapahtumaan! Tekemistä koko päivän ja koko perheelle. Vapaa pääsy. Järjestäjänä Ii-instituutti liikelaitos, Riitta Räinä p Ti klo Iin kunnanmestaruushiihdot Illinsaaressa. Ilmoittautumiset kisaan viim sähköpostitse tai p /Sonja Lappalainen. Matkat: N4 0.5 km, N6 0.5 km, N8 1 km, N10 2 km, N12 2 km, N14 3 km, N16 5 km, N18 5 km, Nyl 5 km, N35 3 km, N45 3 km, N60 2 km. M4 0.5 km, M6 0.5 km, M8 1 km, M10 2 km, M12 3 km, M14 5 km, M16 5 km, M18 5 km, Myl 5 km, M35 5 km, M45 5 km, M55 5 km, M65 3 km, M70 3 km, M80 3 km. Tervetuloa! Pe klo HIPPO-HIIHDOT Illinsaaressa. Sarjat 4-12-vuotiaille. Järjestäjänä Iin Urheilijat. La klo pääsiäismyyjäiset Kuivaniemen nuorisoseurantalolla. Lisätietoa Kuivaniemen Nuorisoseura ry, Raimo Ikonen p To 2.4. satutuokio Iin pääkirjastossa. Iin pääkirjastossa järjestetään satutuokio lapsille kuukauden ensimmäisenä torstaina klo on vapaa pääsy. Päiväkotiryhmille järjestetään toinen satutuokio klo Ryhmille ennakkoilmoittautuminen. Tervetuloa tarinoiden pariin! Lisätietoja Iin pääkirjastosta: p Su 5.4. klo pilkkikilpailut Särkijärvellä. Sarjat: yleinen, naiset, miesveteraanit 60 v, nuoret 16 v ja nuoret 14 v. Ilmoittautuminen alkaa klo Siirtymäajat 30 min + 45 min. Järjestäjänä Särkijärven osakaskunta ja Luola-aavan kyläseura. Lisätiedot: Pirjo Särkiaho p La Iin Messut Valtarin koululla. Iin lukion järjestämät yrittäjyysmessut pidetään Valtarin koululla jo kahdeksannen kerran peräkkäin. Tavoitteena on tutustuttaa nuoria yrittäjyyden maailmaan, kehittää opiskelijoiden välistä yhteistyötä sekä tukea opiskelua. Messuilla on joka vuosi eri teema, tällä kertaa se on unelmiin uskominen. Lisätiedot Messupäällikkö Roosa Häkkilä, p

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2017 Iin kunta

KAAVOITUSKATSAUS 2017 Iin kunta KAAVOITUSKATSAUS 2017 Iin kunta Kunnanhallitus 11.1.2017 (Maapoliittinen työryhmä 16.12.2016 ) 1 1. JOHDANTO Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista

Lisätiedot

Iin kunta PL Ii KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL Ii KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 6.2.2008 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

Iin kunta PL 24. Iin kunta. Iin keskustaajamaa / Lentokuva Vallas, Hannu Vallas

Iin kunta PL 24. Iin kunta. Iin keskustaajamaa / Lentokuva Vallas, Hannu Vallas 1 Iin kunta PL 24 91101 Ii 31.12.2013 Iin kunta KAAVOITUSKATSAUS 2014 Iin keskustaajamaa / Lentokuva Vallas, Hannu Vallas 2 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Risteys oli vaarallinen. Siksi minä puutuin asiaan. Satu, Ilola. Neljä tapaa. vaikuttaa Vantaalla

Risteys oli vaarallinen. Siksi minä puutuin asiaan. Satu, Ilola. Neljä tapaa. vaikuttaa Vantaalla Risteys oli vaarallinen. Siksi minä puutuin asiaan. Satu, Ilola Neljä tapaa vaikuttaa Vantaalla Miksi osallistua? Kunnassa päätetään monista asioista, jotka vaikuttavat arkeesi: esimerkiksi kouluista,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 19. joulukuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat Ero luottamustehtävistä / Ilpo Pylvänen, uuden valtuutetun kutsuminen valtuustoon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 289. Kaupunginhallitus 28.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 289. Kaupunginhallitus 28.09.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.09.2015 Sivu 1 / 1 2581/07.02.01/2015 289 Valtuustoaloite Espoon liittymisestä kuntalaisaloite.fi -palveluun (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Mari Immonen, puh. 050 525 2706 etunimi.e.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014 3547 PEURANTIE asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KH 28.8.2017 Liite 34 273-AK1605 PYHÄRANNAN KUNTA IHODEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.8.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kunnan tavoitteet maankäytössä ja yhteensovittamisessa

Kunnan tavoitteet maankäytössä ja yhteensovittamisessa Kunnan tavoitteet maankäytössä ja yhteensovittamisessa 15.2.2017 Kuntastrategian linjaukset Maankäyttöstrategia KL 27.1.2017 - poimintoja - Yhteiskunnan edun mukaista olisi, että kaikki elinkeinot voisivat

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 KUNTASTRATEGIA 2014-2016 Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 Rantasalmen kuntastrategia 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Rantasalmi on itsenäinen maaseutukunta, joka toimii

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Miten olemme onnistuneet, millaisia viestejä tulevalle valtuustokaudelle?

Miten olemme onnistuneet, millaisia viestejä tulevalle valtuustokaudelle? Miten olemme onnistuneet, millaisia viestejä tulevalle valtuustokaudelle? Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari, 2.5.2017, Tampere-talo 1 Osana kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaaria

Lisätiedot

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Sodankylä Orajärvi, Papinranta Märsylä RN:o 9:34 (758-411-9-34) Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Korteoja Papinranta Kaavamuutosalue käsittää

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy 2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA

KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA Iin kunnan sähköautopilotti 2014 -? Ari Alatossava Micropolis Oy Iin kunta Uusiutuvan energian edelläkävijä Noin 10 000 asukkaan kunta Oulun työssäkäyntialueella

Lisätiedot

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta Kosken Tl kunnan strategia 2014-2020 - Koski Tl älykäs kunta Koski Tl on kehittyvä kunta maaseudun rauhassa suurten pääkeskusten lähellä. Kunnassa on vireä keskustaajama sekä runsas tonttitarjonta. Koski

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn vastausten koonti

Kuntalaiskyselyn vastausten koonti Iin kuntastrategia 2020 / Toukokuu 2014 Kuntalaiskyselyn vastausten koonti Toukokuussa 2014 strategian valmistelutyön tueksi avattiin nettiin kuntalaiskysely, jonka tarkoituksena oli koota iiläisiltä toimenpide-ehdotuksia

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

UNELMISTA NUUKAILEMATTA.

UNELMISTA NUUKAILEMATTA. UNELMISTA NUUKAILEMATTA. Viisaan euron kunta Kun nuukuus tarkoittaa järkeviä toimintatapoja, kestävää kehitystä ja kuntalaisten eduista huolehtimista silloin Laihialla ollaan nuukia. Laihialaiset ovat

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

TET työelämä tutuksi. Juniori kohtaa seniorin

TET työelämä tutuksi. Juniori kohtaa seniorin TET työelämä tutuksi Juniori kohtaa seniorin Työelämä tutuksi TET eli työelämään tutustuminen on yläasteen ja lukion oppilaille järjestettävä opetussuunnitelman mukainen työelämään tutustumisjakso. Sen

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016 Elinympäristövaliokunta AIKA 11.04.2016 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Törrö Marja-Leena 16:00-18:15 puheenjohtaja Nivala Kaisa 16:00-18:15 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS

SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Luonnos 13.12.2016 EY 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusjärjestystä

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS

VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS 1 LIITE 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA 180-03-01-038 VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA JA LAAJENNUKSELLA MUO- DOSTUU KORTTELIT 127 (OSA), 166-171 SEKÄ VIRKISTYS-, ERITYIS-

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman prosessi Limingan kunnassa. Varhaiskasvatusjohtaja KM, LTO Minna Kärkkäinen 11.9.

Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman prosessi Limingan kunnassa. Varhaiskasvatusjohtaja KM, LTO Minna Kärkkäinen 11.9. Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman prosessi Limingan kunnassa Varhaiskasvatusjohtaja KM, LTO Minna Kärkkäinen 11.9.2013 ODL, OULU Liminka kasvukunta Oulun seudulla Noin 10 000 asukkaan kunta, ikärakenteeltaan

Lisätiedot

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.

Lisätiedot

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä 11.4.2017 klo 18.00 Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Kuntastrategia on kunnan toiminnan punainen lanka, tie kohti haluttua tulevaisuutta Uuden kuntalain

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Aluehallintovirastot arvioivat säännöllisesti kuntien peruspalveluja. Nuorisotoimen vuoden 2017 arviointikohteena

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Raision otos: Raision vastausprosentti: 6 500

Lisätiedot

Oas /17 1 (5) Hankenro 1501_14 HEL

Oas /17 1 (5) Hankenro 1501_14 HEL Oas 1331-00/17 1 (5) Hankenro 1501_14 HEL 2017-003110 Kaupunkiympäristön toimiala Asemakaavoitus 5.12.2017 KEINUTIE 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun tavoitteet ja

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Kaarinan otos: Kaarinan vastausprosentti: 6 400

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus KUNTASTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN

Kunnanhallitus Kunnanhallitus KUNTASTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN Kunnanhallitus 115 17.08.2015 Kunnanhallitus 237 28.11.2016 KUNTASTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN Khall 17.08.2015 115 Uusi kuntalaki tuli voimaan 1.5.2015, mutta kuntien toimintaan eniten vaikuttavia säännöksiä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0576_1 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0576_1 HEL HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1262-00/16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0576_1 HEL 2015-012866 26.8.2016 UIMARANNANTIE 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

www.opintopolku.fi Hakuaika 24.2.-14.3.2014 Tieto valinnasta postitetaan alk. 12.6.2014 Opot koululla pe 13.6.

www.opintopolku.fi Hakuaika 24.2.-14.3.2014 Tieto valinnasta postitetaan alk. 12.6.2014 Opot koululla pe 13.6. YHTEISHAKU 2014 www.opintopolku.fi Hakuaika 24.2.-14.3.2014 Tieto valinnasta postitetaan alk. 12.6.2014 Opot koululla pe 13.6. Opiskelupaikan vastaanottaminen 26.6. mennessä Opiskelijavalinta Yhteishaussa

Lisätiedot

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 ELINVOIMAOHJELMA 2018-2021 Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 Elinvoimaisen kunnan teesit Hausjärven elinvoimaohjelma on laadittu elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämiseksi yhdessä yrittäjien

Lisätiedot

Harppaa elämäsi muutokseen!

Harppaa elämäsi muutokseen! Bongaa putoava Harppaa elämäsi muutokseen! Miksi en juuri minä? Odotatko ihmettä? Toiveista todeksi? KEVÄÄN 2012 TOIMINTA OSAAVA OHJAUS KEVÄÄN 2012 UUDET RYHMÄT Tietokone tutuksi, opiskelutaidot käyttöön!

Lisätiedot

Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan viran hakuilmoitus jaetuissa asiakirjoissa.

Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan viran hakuilmoitus jaetuissa asiakirjoissa. Kunnanhallitus 308 10.11.2014 Kunnanvaltuusto 60 10.11.2014 Kunnanhallitus 333 01.12.2014 Kunnanhallitus 341 08.12.2014 Kunnanhallitus 348 15.12.2014 Kunnanhallitus 26 26.01.2015 Kunnanhallitus 51 09.02.2015

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

Uusiutuvan energian yrityskeskus hankkeen toiminta Oulunkaarella

Uusiutuvan energian yrityskeskus hankkeen toiminta Oulunkaarella Uusiutuvan energian yrityskeskus hankkeen toiminta Oulunkaarella Hankkeen perustietoja Toteuttamisaika: 1.1.2008-30.6.2011 Rahoitus: Pohjois-Pohjanmaan liitto (EAKR) 70%, Oulunkaaren seutukunnan kunnat

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI Tavoitteenamme on laadukkaat ja monipuoliset kunnalliset lähipalvelut, jotka ovat jokaisen kuntalaisen saavutettavissa. Lähtökohtana on asukkaiden hyvä

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski z Ohjaako palkka ammatinvalintaa? 2 10.3.2015 Entä auringonlaskun ammatit ja suosikkiammatit? 3 10.3.2015 Verkkopalveluissa on saatavilla laajasti

Lisätiedot

Ympäristöministeriö on 16.6.2005 vahvistanut Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaavan.

Ympäristöministeriö on 16.6.2005 vahvistanut Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaavan. KAAVOITUSKATSAUS Kaavoitusasioita valmistelee tekninen lautakunta. Kaavoitukseen kuuluu eriasteisten kaavojen ja niihin liittyvien selvitysten laatiminen, kaavaasioiden valmistelu luottamusmiehille, vuorovaikutteisuuden

Lisätiedot

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos EURAN KUNTASTRATEGIA 2016-2020 voimaan 1.9.2016 Luonnos 21.4.2016 Jalkauttaminen Tiedottaminen Euran kuntastrategia, työsuunnitelma 2015 2016 Lähtökohdat ja Strategiaprosessin tavoitteet/arvot Strategiset

Lisätiedot

PUUSKA 2 RÖYTTÄ: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(8) TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne Kaavoituksen kohde:

PUUSKA 2 RÖYTTÄ: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(8) TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne 6.6.2012 1(8) PUUSKA 2 RÖYTTÄ: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 17. Röyttän kaupunginosan

Lisätiedot

VN TEAS Ikääntyneiden ja erityisryhmien asumisen ja asumispalveluiden järjestäminen maakuntamallissa

VN TEAS Ikääntyneiden ja erityisryhmien asumisen ja asumispalveluiden järjestäminen maakuntamallissa VN TEAS Ikääntyneiden ja erityisryhmien asumisen ja asumispalveluiden järjestäminen maakuntamallissa Tiivistelmä hankkeesta Kunnat ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä seminaari 27.9.2017

Lisätiedot

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi Kunnanhallitus 341 02.11.2015 Kunnanvaltuusto 5 16.11.2015 5 Kuuden tontin ostaminen Masalan keskustan asemakaava-alueelta 740/10.00.02/2015 Kunnanhallitus 02.11.2015 341 Kunta on neuvotellut YIT Rakennus

Lisätiedot

Nuoret palveluiden käyttäjinä Itä- Suomessa

Nuoret palveluiden käyttäjinä Itä- Suomessa Nuoret palveluiden käyttäjinä Itä- Suomessa Jussi Ronkainen Juvenia nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Mikkelin ammattikorkeakoulu Itä-Suomen nuorisopuntari Verkkokysely 15-25 vuotiaille nuorille

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: Turku, 4.1., tark

EURAJOEN KUNTA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: Turku, 4.1., tark EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (korttelin 153 tontti 4, korttelin 154 tontti 5, kortteleita 155 ja 157, korttelin 172 tontteja 1 ja 2, korttelin 173

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Kouvola 22.11.2010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

SYYSLOMA. Lapset Nuoret. Vapaa-ajan tavaratalo. Ii-instituutti liikelaitos

SYYSLOMA. Lapset Nuoret. Vapaa-ajan tavaratalo. Ii-instituutti liikelaitos Ii-instituutti liikelaitos Vapaa-ajan tavaratalo SYYSLOMA Lapset Nuoret Ti 21.10.2014 Retki Kärppäotteluun Kärppäottelu & Golden Rax retki Aloita syyslomasi vauhdikkaasti Iiinstituutin nuorisotyön järjestämällä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Palokan koulukeskuskysely

Palokan koulukeskuskysely - Palokan koulukeskuskyselyssä kysyttiin kuntalaisten mielipiteitä siitä, millaiseksi koulukeskus voisi muodostua - Kysely toteutettiin hankkeen suunnittelussa mukana olevien osapuolten yhteistyönä - Käyttäjien

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS POROPUISTO Sallan kunta SALLATUNTURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS (Tieliikennealue ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos Oloneuvoksentie MERIKARVIAN KUNTA 29.5.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA

ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA VÖYRIN KUNTA VÖYRIN KUNTA ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mustasaaressa 23.10.2012 Kaavoitusalue Asemakaava-alue sijaitsee Oravaisten

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299)

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299) KITTILÄN KUNTA Puh 040 356 500, Fax 016-642259 20.10.2014 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja elinkeinoelämässä on vahva usko tulevaisuuteen. Johdanto Ylitornion

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot