Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa ja Eepee-osuuskauppakonserni

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa ja Eepee-osuuskauppakonserni"

Transkriptio

1 Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa ja Eepee-osuuskauppakonserni Tilinpäätös

2 Sisältö 3 Toimintaympäristön ja S-ryhmän kehitys 4 Eepee ja sen eri toimialojen kehitys 7 Investoinnit 8 Rahoitus Eepeen henkilöstö 9 Yhteiskuntavastuuraportointi ja riskien arviointi Tilikauden 2012 näkymät Hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä 10 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedostot 11 Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni 12 Rahoituslaskelma, konserni 13 Tuloslaskelma, emo-osuuskunta Tase, emo-osuuskunta 14 Rahoituslaskelma, emo-osuuskunta 15 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tilinpäätöksen liitetiedot 24 Tilinpäätöksen allekirjoitukset 25 Tilintarkastuskertomus 26 Eepee-konsernin keskeisiä tunnuslukuja

3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta Toimintaympäristön ja S-ryhmän kehitys Kaupan yleinen toimintaympäristö 2011 Kaupan toimintaympäristö oli viime vuonna luonteeltaan selkeän kaksijakoinen. Alkuvuonna odotukset Suomen kansantalouden kehityksestä olivat positiiviset. Kansantalous oli kääntynyt edellisenä vuonna ripeään kasvuun. Viennin vetämän kasvun odotettiin jatkuvan vahvana vuonna 2011, vaikka euroalueen velkaongelmien riski tunnistettiinkin. Toiveikkuus vaihtui kuitenkin poikkeuksellisen vahvaan epävarmuuteen kesän aikana, kun eurooppalainen velkakriisi nousi hallitsemaan uutistarjontaa. Suomen bruttokansantuotteen arvioidaan kasvaneen viime vuonna noin kahden ja puolen prosentin vauhtia. Alkuvuonna odotettiin yleisesti talouskasvun yltävän yli prosenttiyksikön korkeammalle tasolle. Kasvun nopea hidastuminen loppuvuonna on muuttanut myös kaupan toimintaympäristöä haasteellisemmaksi. Kaupalle vuosi 2011 oli kasvaneista haasteista huolimatta hyvä. Talouskasvun hidastuminen johtui viennin ja teollisuuden aktiviteettien vähenemisestä. Kotitalouksien kulutus kasvoi vahvasti ainakin vuoden kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kotitalouksien kulutus nousi merkittäväksi talouden vakautta ja työllisyyttä ylläpitäväksi voimaksi viime vuonna, vaikka kasvu olisi ollut viimeisellä neljänneksellä hieman hitaampaakin. Taloudellisen epävarmuuden lisääntyminen heijastui voimakkaasti myös kuluttajien mielialoihin. Kuluttajien luottamus talouden tulevaan kehityksen laski nopeasti vuoden puolivälissä. Loppuvuonna luottamus oli heikko. Euroalueen huonojen uutisten vastapainona kuitenkin työllisyys kehittyi Suomessa hyvin. Työttömyysaste laski ja kulutuksen kannalta tärkeä kansantalouden palkkasumma kasvoi. Kuluttajahintojen nousu oli vuoden aikana keskimäärin 3,4 prosenttia. Hintojen nousu näkyy monella kaupan toimialalla osana liikevaihdon kasvua. Tilastokeskuksen mukaan vähittäiskaupan liikevaihdon arvo ilman autokauppaa kasvoi marraskuun loppuun mennessä 5,5 prosenttia. Toimialoittain tarkasteltuna kehitys oli epäyhtenäistä. Päivittäistavarakaupassa liikevaihdon kasvu oli samalla jaksolla 6,8 prosenttia. Tavaratalokaupassa kasvu oli 2,4 prosenttia. Vähittäiskaupan tarkemmilla toimialatasoilla pukeutumisen kaupan liikevaihto kasvoi 3,4 prosenttia lokakuun loppuun mennessä. Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan kaupan liikevaihto väheni 0,7 prosenttia laskeneen hintatason seurauksena. Rautakaupan liikevaihto kasvoi 7,7 prosenttia. Polttoainekaupan voimakas liikevaihdon nousu, 9,7 prosenttia lokakuun loppuun mennessä, johtui täysin hintatason noususta. Myyntimäärä oli jopa hieman edellistä vuotta pienempi. Autojen vähittäiskaupassa kasvua oli 11,4 prosenttia. Uusia henkilöautoja rekisteröitiin vuoden aikana lähes 13 prosenttia edellisvuotta enemmän. Maatalouskaupan toimintaympäristö jatkui vaihtelevana. Alaan on vaikuttanut viljan ja öljyn markkinahintojen nousu. Viljasadon määrä toipui edellisvuoden notkahduksesta. Maataloustuotannossa käytettävien koneiden kysyntä markkinoilla kasvoi edellisestä vuodesta, mutta rehujen kysyntä oli vähäisempää. Matkailu- ja ravintola-alalla myönteinen kehitys jatkui. Suomen hotelleissa kirjattiin 14,8 miljoonaa yöpymistä marraskuun loppuun mennessä. Yöpymisten määrä kasvoi 4,2 prosenttia. Anniskeluravintoloiden myynti kasvoi syyskuun loppuun mennessä lähes viisi prosenttia. Alkaneen vuoden näkymät Euroalueen tuleva talouskehitys on edelleen epäselvä vuoden 2012 osalta. Joidenkin eurooppalaisten valtioiden velkakriisit odottavat edelleen ratkaisujaan. Lähiajan suurin talousriski liittyy eurokriisiin ja globaalin rahoitussektorin vakauteen. Suomen talousnäkymät heikkenivät loppuvuodesta muun euroalueen mukana. Yksityinen kulutus luo edelleen sekä vakautta talouteen että on talouskasvun lähde vientikysynnän hiipuessa. Viennin rakenteen ja viennin suuntautumisen perusteella Suomen arvioidaan selviävän euroaluetta paremmin. Kasvu jäänee kuitenkin aiemmin ennakoitua heikommaksi. Kaupan yleinen toimintaympäristö alkaneella vuodella on edellistä vuotta haasteellisempi. Taloustilanteen arvioidaan selkeytyvän kesään mennessä. S-ryhmän kehitys S-ryhmän muodostavat osuuskaupat ja SOK tytäryhtiöineen. S-ryhmän veroton vähittäismyynti vuonna 2011 oli ,7 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 9,5 prosenttia. S-ryhmän vähittäismyynnistä osuuskauppojen osuus oli 9 853,5 miljoonaa euroa eli 86 prosenttia. Osuuskauppojen vähittäismyynti kasvoi 8,4 prosenttia edellisestä vuodesta. S-ryhmässä oli vuoden lopussa toimipaikkaa, kun niitä oli edellisen vuoden vastaavana ajankohtana Alueosuuskauppojen lukumäärä oli vuoden 2011 lopussa 21 ja paikallisosuuskauppojen kahdeksan. S-ryhmän yritysten bonusmyynti oli 9 050,8 miljoonaa euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli seitsemän prosenttia. Asiakasomistajille maksettiin bonusta 359,7 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen kahdeksan prosenttia. Bonusjärjestelmään kuuluviin osuuskauppoihin liittyi vuoden 3

4 S-ryhmän veroton vähittäismyynti liiketoiminta-alueittain aikana uutta jäsentä ja niiden kokonaisjäsenmäärä oli vuoden lopussa S-Pankin kasvu jatkui vuoden 2011 aikana. Sillä oli vuoden lopussa asiakasta ja talletuskantaa kokonaisuudessaan lähes 2,5 miljardia euroa. S-ryhmän henkilöstömäärä oli , missä on kasvua edellisestä vuodesta henkilöä. Osuuskauppojen henkilömäärä oli ja SOK-yhtymän S-ryhmän investoinnit olivat 546 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aikaisemmin olivat 593 miljoonaa euroa. Osuuskauppojen bruttoinvestoinnit olivat 466 miljoonaa euroa ja SOKyhtymän 106 miljoonaa euroa. Luvut sisältävät myös ryhmän sisäiset käyttöomaisuusinvestoinnit. S-ryhmän yhteenlaskettu konsolidoimaton tulos ennen satunnaisia eriä oli 269 miljoonaa euroa voitollinen, kun tulos edellisenä vuonna oli 296 miljoonaa euroa. Osuuskauppojen yhteenlaskettu tulos ennen satunnaisia eriä oli 249 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 264 miljoonaa euroa. SOKyhtymän tulos ennen veroja oli 20 miljoonaa euroa voitollinen. Vuoden 2010 tulos oli 32 miljoonaa euroa. 2. Eepeen ja sen eri toimialojen kehitys Eepeen myynnin kehitys Milj. Eepeen viime vuoden kokonaismyynti oli 531 miljoonaa euroa, mikä oli 21,8 miljoonaa euroa eli 4,3 prosenttia edellisvuotta suurempi Asiakasomistajuustunnusluvut +/- % ed.v. Marketkauppa* 6 960,8 8,8 Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 1 743,5 12,6 Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa 365,8 4,1 Matkailu- ja ravitsemiskauppa* 779,4 3,9 Auto- ja autotarvikekauppa 551,5 14,0 Maatalouskauppa 1 049,2 13,2 Muut 10,5 11,5 S-ryhmä yhteensä* ,7 9,5 *Sisältää lähialueiden vähittäismyynnin Eepeen koko myynnistä bonusmyynnin osuus oli 61,5 prosenttia eli 326,5 miljoonaa euroa, ja se kasvoi kuusi prosenttia vuodesta Asiakasomistajat saivat Bonusta 12,9 miljoonaa euroa ja maksutapaetua 0,16 miljoonaa euroa vuoden 2011 ostoistaan. Asiakasomistajille maksetut Bonukset kasvoivat 1,1 miljoonaa euroa edellisvuodesta (+9 prosenttia). Lisäksi asiakasomistajille maksettiin osuuspääoman korkoa 1,2 miljoonaa euroa. Eepee palkitsi asiakasomistajansa keskimäärin 214 eurolla per asiakasomistajatalous (edellisvuonna 206 euroa). Bonusmyynnin ja maksettujen Bonusten kehitys on saatu Eepeen verkostokehityksen kautta sekä ennen muuta hyvällä yhteistyöllä sitoutuneiden asiakasomistajien kanssa. Asiakasomistajien määrä oli vuoden lopussa , missä oli lisäystä jäsentä. Talouspeitto nousi toimialueemme talouksista 68 prosenttiin. Keskeiset vuoden 2011 asiakasomistajatavoitteet saavutettiin Marketkaupan tavoite on asiakasomistajan ostoskorin edullistaminen ja ostosten teon helpottaminen Vuosi 2011 oli kaupalle varsin hyvä. Kuluttajien luottamus ja ostovoima olivat varsin hyvällä tasolla. Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenliikkeiden myynnin kehitys 1 12/2011 oli +5,9 prosenttia. Myynnin kehitykseen vaikuttivat yleisesti ruoan raaka-ainehintojen ja muunkin kustannustason kehitys. Volyymillä mitattuna päivittäistavarakauppa kasvoi vain reilun prosenttiyksikön. Kaupan omien merkkien myynti kasvoi 2011 voimakkaasti, ja sillä oli kuluttajien ostoskorin edullisuuteen huomattava merkitys. Käyttötavarakaupassa oli tuoteryhmittäin suuria vaihteluita. Esimerkiksi pukeutumiskauppa kasvoi reilun prosentin ja rautakauppa vajaat viisi prosenttia. Kokonaisuutena käyttötavaran kasvu oli varsin maltillista. Kilpailukentässä merkittävin muutos oli Seinäjoen Päivölän alueen kaupallisen keskuksen rakentumisen aloitus. Alueella avasivat vuoden aikana kaupungin toinen Citymarket ja Tokmanni. Rengastien alueella avasi alkuvuodesta Motonet. Uusien kilpailijoiden tulosta huolimatta kauppa kävi Seinäjoen alueella hyvin. Vuoden aikana Kesko avasi K-Supermarketin Jalasjärvellä. Marketkaupan kokonaismyynti oli 295,4 miljoonaa euroa. Myynti päivittäistavarakaupassa kasvoi valtakunnan lukujen tahdissa, ja käyttötavarakaupassa myynnin kasvu oli kolme prosenttia. Päivittäistavarakaupassa Eepee on alueensa selkeä markkinajohtaja yli 43 prosentin markkinaosuudella. Marketkaupan liiketulos oli 8,5 miljoonaa euroa, joka oli 1,5 miljoonaa euroa edellisvuotista pienempi. Liiketuloksen lasku johtui Prismassa toteutuneesta mittavasta uudistuksesta ja sen aiheuttamista lisäkuluista. Toiminnallinen tuloksellisuus säilyi edellisen vuoden tasolla. Eepeen marketkaupan verkosto muodostui 2011 lopussa Seinäjoen Prismasta, 27 S-marketista, kahdeksasta Salesta ja Emotion kauneusmyymälästä Seinäjoella. Vuoden 2011 aikana S-market Alakylä muutettiin Saleksi huhtikuussa. Törnävän Sale suljettiin kesäkuussa. Sale Tanelinrannassa tehtiin mittava kalustouudistus syyskuussa. Toimialan merkittävin hanke oli Seinäjoen Prisman jatkuneet uudistus- ja laajennustyöt. Noin kaksi vuotta kestävä projekti saadaan valmiiksi alkuvuodesta Valmistumisen jälkeen yksikkö on yksi monipuolisimmista Prismoista Suomessa. Rautakaupan osalta Prisman valikoimat ovat Terra-erikoisliikkeiden tasoa. Marketkaupan investoinnit 2011 olivat yhteensä 11,3 miljoonaa euroa. 4

5 Toiminnallisella puolella vuoden tärkeimmät tekemiset liittyivät laadukkaan asiakaspalvelun ja hyvän esimiestyön varmistamiseen sekä monipuoliseen koulutukseen kaikissa henkilöstöryhmissä. Eepee toteuttaa vuosittain asiakastyytyväisyystutkimukset jokaisen toimipaikan vaikutusalueella. Asiakastyytyväisyys on tutkimuksissa ollut hyvällä tasolla. Eepeen S-market-ketju sai valtakunnallisesti parhaan arvosanan alueosuuskauppojen välisessä vertailussa. Myös muut ketjut pärjäsivät hyvin. Markethenkilökunta hoitaa siis palvelutehtävänsä vankalla ammattitaidolla. Tuoreus, laatu ja erinomainen palvelu ovat toiminnan kulmakivet. Eepeen hintakilpailukyky on ollut poikkeuksellisen hyvä jo usean vuoden ajan. Toteutetuissa hintatutkimuksissa Eepeen yksiköt ovat jälleen pärjänneet erinomaisesti. Hintakilpailukyvyn taustalla ovat osaavan henkilöstön lisäksi tehokas ja suuriin volyymeihin perustuva hankintatoimi, tehokas logistiikka ja nykyaikaiset tehokkaat myymäläkiinteistöt. Hintojen kilpailukykyisyydestä tulemme pitämään huolen jatkossakin. Asiakkaat saavat meiltä edullisimman ostoskorin. Asiakasomistajat saavat alueen edullisimmista hinnoista vielä lisäksi Bonuksen. Marketkauppa on merkittävä työllistäjä alueellaan. Marketkaupan henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 733, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 44 henkilöä. Näkymät vuodelle 2012 Marketkaupassa jatketaan 2012 laadukasta perustyötä eteläpohjalaisten parhaaksi. Kilpailutilanne tulee muuttumaan ainakin Kauhajoella uuden Citymarketin myötä. Seinäjoella Päivölän alue rakentuu edelleen ja Biltema avaa sinne myymälän keväällä. Oman verkostomme osalta Kauhajoella liikekeskusta laajennetaan alkuvuodesta ja sen avajaiset ovat maaliskuussa. Hyllykallion Prisman uudistuksen avajaiset ovat samoin maaliskuussa. Pitkään vireillä ollut Alajärven uusi S-market alkaa rakentua vuoden mittaan. Myös pienempiä uudistuksia tehdään eri paikkakunnilla. Jari Palo Kaupallinen johtaja 2.3. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupassa oli hyvä kehityksen vuosi Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan kokonaismyynti kehittyi hyvin vuonna Kokonaismyynti oli 82,2 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Kokonaismyynnin kehitykseen vaikutti osaltaan edellisvuotta korkeampi polttonesteiden kuluttajahinta. Myös liikennemyymälöiden ravintolakauppa vahvisti asemiaan ja kehittyi hyvin. ABC-yksiköiden marketkaupassa vuonna 2010 voimaan tulleen uuden liikeaikalain vaikutukset pystyttiin kääntämään uudelleen kasvuun vuoden 2011 aikana. Kokonaismyynnin kehitys ylitti 12 prosentilla budjettitason. Eepeen liikennemyymälä- ja automaattiverkostoon kuului vuoden lopulla kymmenen ABC- liikennemyymälää, 21 ABCautomaattiasemaa ja kolme ABC Car Wash -yksikköä. Polttonesteiden kuluttajahinnat nousivat bensiinissä lähes kymmenen prosenttia ja dieselissä yli 15 prosenttia. Bensiinin keskihinnan nousuun vaikutti osaltaan kuluttajien ennakkoarviota runsaampi siirtyminen 98-bensiinin käyttäjiksi. Loppuvuodesta suhde laatujen välillä kuitenkin tasaantui. Maailmanlaajuiset talouden ja markkinahintojen heilahtelut ja öljyn hintaan vaikuttavat erilaiset kriisit tai luonnonmullistukset eivät aiheuttaneet kotimaan markkinahintoihin kovin suuria heilahteluita vuoden aikana. Polttonesteiden valtakunnallinen volyymi väheni bensiinissä 3,4 prosenttia. Dieselpolttoaineiden vastaava kehitys oli positiivinen, ollen kolme prosenttia. Eepeen liikennemyymälöiden ja automaattiasemien volyymikehitykset olivat bensiinissä +2,5 prosenttia ja dieselissä +11,4 prosenttia. Verkoston edelleen vahvistuessa ja bonusasiakkaidemme myötä markkina-asemamme toimialueemme polttonestekaupassa vahvistui edelleen. Liikennemyymälöiden marketkaupan kasvu oli 3,8 prosenttia ja ravintolakaupan kasvu 8,1 prosenttia. Molempien osaalueiden myynnin kehitykset olivat hyvällä tasolla. Erityisesti ravintolakaupan kehitys ilahduttaa, sillä ravintolan arvonlisäveron alennus kesällä 2010 vaikutti edelleen positiivisesti tarve- ja nopean syömisen kysyntään. Liikennemyymäläkaupan liiketulos oli 0,93 miljoonaa euroa, ollen 0,62 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi. Budjettitason ylitys 0,9 miljoonalla eurolla johtui osaksi investointien siirtymisestä vuoden 2012 puolelle, mutta kehitys oli tästä huolimatta hyvä. Toimialan vuoden 2011 investointikohteina olivat kahden yksikön uudistukset ja laajennukset. ABC Jalasjärven market- ja varastotilat uudistettiin suunnitellusti kesäkauppaan mennessä ja yksikkö sai noin 200 neliömetriä tarpeeseen tullutta lisätilaa. ABC Seinäjoen uudistus käynnistyi syyskuussa ja laajennuksen ensimmäinen vaihe, market- ja varastotilan laajennus saatiin valmiiksi jouluun mennessä. Alun perin suunniteltu ABC Seinäjoen ravintola- ja keittiötilojen uudistus siirtyi alkavaksi vuoden 2012 tammikuussa. Toimialan menestyksen takana olevan henkilökunnan määrä vuoden 2011 lopussa oli kaikkiaan 221 henkilöä, jossa oli vähennystä edelliseen vuoteen 16 henkilöä. Toimialan koulutus- ja valmennusohjelmat toteutuivat suunnitelmien mukaisesti kaikilla tasoilla. Toimialan investoinnit vuonna 2011 olivat noin 1,1 miljoona euroa, josta suurin osa jakaantui edellä mainittuihin kahteen uudistukseen. Marras-joulukuussa 2010 avatun uuden ABC Alavuden käynnistyminen ja ensimmäinen vuosi lähti myynnillisesti erinomaisesti matkaan. Vuoden 2012 investoinneista tärkeimmät tulevat olemaan ABC Seinäjoen ravintolauudistuksen ja uuden Hesburgerin valmistuminen sekä hallittu avaaminen. Syksyllä toteutetaan ABC Ilmajoen varasto- ja myymälätilojen pienimuotoinen laajennus. Myös tulevan uuden S-Market ja ABC Alajärven rakennusprojekti on tavoitteena saada käynnistetyksi vuoden 2012 aikana. Seppo Kuusisaari Toimialajohtaja 5

6 Toimintakatsaus MaRan vuosi 2011 oli odotuksia parempi Hotelli-, ravintola- ja matkailupalveluiden kysynnän nopea kasvu vuoden alkupuoliskolla lähes tasaantui kolmannella vuosineljänneksellä. Vuoden loppukuukausina ja vuonna 2012 kasvua ei ole näköpiirissä lainkaan. Hotelli-, ravintola- ja matkailupalveluiden kokonaismyynnin arvo kasvoi tammi-syyskuussa runsaat 4,5 prosenttia viime vuodesta. Palvelujen kysyntä lisääntyi hieman alle 3,5 prosenttia, sillä myyntihinnat kohosivat samaan aikaan vajaat 1,5 prosenttia. Heinä-syyskuussa kysyntä kasvoi enää puoli prosenttia. Hotellien majoitusmyynnin arvo kasvoi tammi-syyskuussa runsaat seitsemän prosenttia. Huonehinnat nousivat noin kaksi prosenttia, joten huonemyynnin määrä lisääntyi viisi prosenttia. Ravintoloissa myynnin arvo kasvoi lähes viisi prosenttia. Määrällisesti myynnissä oli nousua noin 3,5 prosenttia, sillä myyntihinnat nousivat vajaat 1,5 prosenttia. Ravintolat myivät ruokaa määrällisesti noin 5,5 prosenttia ja alkoholia 0,5 prosenttia viime vuotta enemmän. Tänä vuonna toteutunut alkoholiveron korotus vähentää anniskelukulutusta edelleen (MaRa-suhdanne 4/2011). Eepeen matkailu- ja ravitsemistoimialalla veroton myynti vuonna 2011 oli 17,3 miljoonaa euroa, joka oli kymmenen prosenttia budjetoitua parempi sekä edellistä vuotta 13 prosenttia parempi. Majoituksen osalta kasvu edelliseen vuoteen oli 13 prosenttia ja ravintolakaupassa yhdeksän prosenttia. Oheismyynnin kasvu oli 12 prosenttia. Ravintolakaupassa kasvu tuli tasaisesti ruoka- ja juomamyynnin osalta. Ruokamyynti kasvoi yli kahdeksan prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vastaavasti juomamyynti kasvoi yli yhdeksän prosenttia ja kasvuun vaikutti erityisesti onnistunut kesäkauppa. Vuoden 2011 aikana markkinaosuutemme arvioidaan edelleen kasvaneen. Henkilökunnan määrä vuoden lopussa oli 187, jossa oli edellisvuoteen lisäystä 14 henkilöä. Henkilökunnan lisäys tulee yksinomaan Prisman Ravintolamaailma-yksiköstä, joka avautui heinäkuussa Kokoaikaisten osuus kaikista työntekijäistä pysyi suurin piirtein edellisen vuoden tasolla, ollen noin 34 prosenttia kokonaistyöntekijöiden määrästä. Henkilökunnan valmennuksien painopisteitä olivat erilaiset palvelu- ja konseptivalmennukset sekä Prisman Ravintolamaailman avausvalmennuksen toteutus. Mara-toimialan merkittävin investointi vuonna 2011 oli Prisman Ravintolamaailman rakentaminen. Lisäksi tehtiin pieniä korjaus- ja laiteinvestointeja. Investointien yhteenlaskettu arvo oli 2,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 investointeja ovat iltaravintola Karman uudistaminen ja Sokos Hotel Lakeuden huoneuudistuksen aloittaminen. Huoneuudistus toteutetaan vuosien aikana. Näiden investointien yhteenlaskettu arvo on noin 1,5 miljoonaa euroa. Vuodesta 2012 ei ole odotettavissa myynnillisesti yhtä hyvää kasvun vuotta kuin viime vuosi, sillä mm. toteutuneet veronkorotukset näkyvät suoraan alan palveluiden kysynnän vähentymisenä. Juhamatti Aronen Toimialajohtaja 2.5. Maatalous- ja rautakaupassa vertailukelpoinen myynti kasvoi Maatalouskaupan kokonaismarkkinoiden arvioidaan Suomessa kasvaneen lähinnä hintojen muutosten vuoksi hieman edellisen vuoden tasosta. Rautakaupassa valtakunnallisesti markkinat kasvoivat noin viisi prosenttia. Puutarhakaupassa markkinoiden kehitys on ollut vuosittain lievästi kasvava. Eepeen maatalous- ja rautakaupan myynti oli noin 123 miljoonaa euroa, noin kuusi prosenttia edellistä vuotta pienempi. Rehukaupan uudelleenjärjestelyjen vuoksi vertailukelpoinen myynti kasvoi 12 prosenttia. Suurimmat myynnin kehityksen kasvut edelliseen vuoteen tulivat öljy-, työkone-, lannoite-, rauta- ja puutarhakaupassa. Alalta saadut kehitysluvut osoittavat, että Eepeen maatalous- ja rautatoimialan asema vahvistui ja asiakasmäärämme kasvoi edelleen vuoden aikana. Henkilöstö osallistui vuoden aikana moniin eri koulutuksiin ja valmennuksiin. Eepeen maatalous- ja rautakauppaan on investoitu viime vuosina merkittävästi. Vuonna 2011 aloitettiin uuden Jalasjärven Agrimarketin rakentaminen, joka valmistuu hyvälle liikepaikalle keväällä 2012 ja vahvistaa palvelutarjontaamme maatalous-, rauta- ja puutarhakaupassa. Toimialan liiketulos oli 0,3 miljoonaa euroa, jossa on lisäystä edelliseen vuoteen 0,2 miljoonaa euroa. Toimialan kilpailustrategian mukaan olemme toimialueemme johtava maatalouskauppa ja kasvava rauta-puutarhakaupan toimija. Toimipaikkaverkostomme on 2000-luvun uudistusten myötä hyvässä kunnossa. Vuosi 2012 tulee toimialalla olemaan edelleen haasteellinen. Rakennemuutos tiloilla jatkuu ja uusia toimijoita tulee lisää entistä vahvemmin maatalouskauppaan. Rakentamisen osalta talouden suhdanteet määrittävät markkinoiden tason. Vastaamme kilpailuun ammattitaitoisella henkilöstöllä, hyvällä verkostolla ja kattavalla palveluvalikoimalla. S-Rautojen palvelukonsepti uudistuu vuoden alkupuolella Alajärvellä, Kauhajoella, Lapualla ja Närpiössä. Esa Nuottivaara Toimialajohtaja 2.6. Autokaupassa markkinat kasvoivat Vuonna 2011 ensirekisteröitiin Suomessa noin uutta henkilöautoa eli 13 prosenttia edellistä vuotta enemmän. Tavara-autoja ensirekisteröitiin , jossa on kasvua 31 prosenttia. Eepeen Ess Autotalon ja toimialan myynti oli vuonna 2011 noin kymmenen miljoonaa euroa eli edellisen vuoden tasolla. Uusien autojen kauppa kasvoi valtakunnallisia kehityslukuja paremmin. Jälkimarkkinoinnissa oli myös hyvä kasvun vuosi. Vaihtoautokaupassa kappalemäärän kasvusta huolimatta kysyntä kohdistui edellistä vuotta enemmän edullisempiin autoihin ja myynti euromääräisesti alentui. Myös autonvuokraustoiminnan muutokset alensivat hieman myyntiä. Uusien autojen edustukseen kuuluvat Peugeot, Hyundai, Suzuki ja Isuzu. Vaihtoautokaupassa on tarjontaa monipuolisesti eri merkeillä. Seinäjoen toimipisteen lisäksi Kauhajoella toimii edustuksessa olevien merkkien merkkihuolto ja S-Etu- 6

7 huolto yleishuoltona kaikille automerkeille. Ess Autotalo on maahantuojien asiakastyytyväisyysmittausten tuloksissa valtakunnan kärkiliikkeitä. Lähinnä vaihtoautokaupan kehityksestä ja vuokraustoiminnasta johtuen liiketulos jäi lievästi edellistä vuotta heikommaksi. Henkilöstöä auto- ja autotarvikekaupan toimialalla oli vuoden lopussa 20 henkilöä eli kolme edellistä vuotta vähemmän. Henkilöstötutkimuksessa saavutettiin hyvät tulokset. Investoinneista merkittävimmät olivat Automaster-järjestelmään siirtyminen ja vuoden 2010 lopussa tulleiden uusien merkkien aiheuttamat kustannukset. Vuonna 2012 autokaupan kysyntä painottunee normaalia enemmän vuoden alkuun huhtikuussa tulevasta veroratkaisusta johtuen. Alalla ennustetaan uusien autojen rekisteröinniksi Suomessa noin kappaletta eli noin 13 prosentin alentumista. Vaihtoautokaupan ja jälkimarkkinoinnin merkitys toiminnassamme on tärkeä. Auto- ja autotarvikekaupassa Eepeellä on kattava palvelukonsepti sekä hyvät liikepaikat asiakaspalveluun Seinäjoella ja Kauhajoella. Vahvistuneiden edustusten myötä kasvatamme markkina-asemaamme. Asiakasomistajille maksamme autokaupasta ja palveluista Bonusta S-ryhmän periaatteiden mukaan. Esa Nuottivaara Toimialajohtaja 2.7. Konsernirakenne ja sen muutokset Eepee-konsernin tuloslaskelmaan ja taseeseen on tilinpäätöksessä yhdistetty emo-osuuskunta Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan lisäksi seuraavat tytäryhtiöt: Eepee-Kiinteistöt Oy (100 prosenttia) ja Seinäjoen Torihotelli Oy (100 prosenttia). Osuuskaupan ja sen tytäryhtiöiden tilikautena on kalenterivuosi. Eepee-Kiinteistöt Oy on Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan kokonaisuudessaan omistama tytäryhtiö, joka aloitti varsinaisen liiketoimintansa Yhtiön toimialana on Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan ja sen kokonaan tai osittain omistamien yhtiöiden liiketoimintaa palveleva investointitoiminta. Eepee-Kiinteistöt Oy:n taseessa osakepääoma on 0,1 miljoonaa euroa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto on 83,4 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 83,4 miljoonaa euroa). Eepee-Kiinteistöt Oy omistaa Seinäjoen Torihotelli Oy:n kaikki osakkeet. Viimemainittu yhtiö on siten Eepee-Kiinteistöt Oy:n tytäryhtiö, joka omistaa osoitteessa Kauppatori 3 Seinäjoella sijaitsevan hotellikiinteistön. Eepee-Kiinteistöt Oy:stä ei laadita alakonsernin konsernitilinpäätöstä Tuloskehitys vuonna Eepee-konsernin liikevaihto ja tulos Eepee-konsernin liikevaihto oli 438,9 miljoonaa euroa, mikä oli 15,2 miljoonaa euroa edellistä vuotta suurempi. Liiketoiminnan muut tuotot olivat euroa, joka sisältää käyttöomaisuuden myyntivoittoja euroa. Liiketoiminnan tulos kehittyi positiivisesti. Liiketoiminnan kiinteät kulut (66,6 miljoonaa euroa) olivat liikevaihdosta laskettuina 15,2 prosenttia (edellisvuonna 14,3 prosenttia) ja toteutuivat 0,1 miljoonaa euroa budjetoitua pienempinä. Suunnitelmapoistot ja nettorahoituskulut olivat yhteenlaskettuina edellisvuoden tasolla. Liiketoiminnan tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 10,7 miljoonaa euroa (2,4 prosenttia liikevaihdosta) sen oltua edellisvuonna 10,7 miljoonaa euroa (2,5 prosenttia). Välittömät verot 2,6 miljoonaa euroa on laskettu suoriteperusteisesti emo-osuuskaupan ja tytäryhtiöiden tilikauden tuloksista sisältäen laskennallisen verovelan (0,2 miljoonaa euroa) lisäyksen. Konsernituloslaskelmassa tilikauden ylijäämä verojen jälkeen oli 8,1 miljoonaa euroa. Kun tilinpäätöstä tarkastellaan tunnuslukujen avulla, tulosta voidaan pitää hyvin tyydyttävänä. Liiketoiminnan tulos oli 2,4 prosenttia liikevaihdosta. Oman pääoman tuotto oli 8,6 prosenttia (edellisenä vuonna 9,1 prosenttia) ja sijoitetun pääoman tuotto 8,1 prosenttia (8,8 prosenttia) Toimialojen liikevaihto ja liiketulos Alla olevassa taulukossa esitetyt toimialojen liiketulokset on laskettu Eepee-konsernin sisäisillä palveluveloituksilla sekä tytäryhtiön, Eepee-Kiinteistöt Oy:n, veloittamilla liiketilojen hoito- ja pääomavuokrilla. Lakisääteiset henkilösivukulut on kohdistettu toimialoille kiinteällä prosentilla. 3. Investoinnit Osuus % Liike- Muut Liikevaihto Eepeen liike- Muutos tulos ed.v. M vaihdosta ind. ed.v. M M Marketkauppa 244, ,5 8,5-1,5 Maatalous- ja rautakauppa 102, ,4 0,3 0,3 Liikennemyymäläkauppa 66, ,3 0,9 0,6 Matkailu- ja ravitsemiskauppa 17, ,5 0,7 0,2 Autokauppa 8,0 2 99,6-0,1-0,2 Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat tilikaudella 23 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 21,6 miljoonaa euroa). Investoinneista on tarkempi selvitys toimintakertomuksen osassa kaksi, jossa kuvataan toimialojen kehitystä. S-ryhmän omistusyhteysyrityksen S-ryhmän Logistiikkakeskukset Oy:n rakennustyöt jatkuivat vuonna Eepee sijoitti omistusosuuttaan vastaavan summan yhtiön pääomitukseen. S-ryhmän perustaman S-Voima Oy:n pääomitukseen Eepee on sijoittanut varoja energian hankintaan sekä tuulivoiman rakentamiseen omistusosuuttaan vastaavalla summalla. Nämä osakesijoitukset olivat yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. SOK:n osuuspääoman lisäyksenä maksettiin 0,3 miljoonaa euroa. 7

8 4. Rahoitus Eepee-konsernin rahoitusasema ja maksuvalmius ovat olleet hyvät koko vuoden 2011 ajan. Lainat rahoituslaitoksilta olivat tilinpäätöksessä 64,9 miljoonaa euroa (edellisvuonna 61,3 miljoonaa euroa). Eepee on suojannut korkoriskejään pitkäaikaisilla koronvaihtosopimuksilla, joiden käyvät arvot on ilmoitettu liitetiedoissa. Likvidit rahavarat olivat tilinpäätöksessä 15,5 miljoonaa euroa (edellisvuonna 19,9 miljoonaa euroa). Liikevaihtoon suhteutettuna korollisten nettovelkojen määrä oli siten 11,3 prosenttia liikevaihdosta (edellisvuonna 9,8 prosenttia). Gearing-tunnusluku oli 50,6 prosenttia, kun se edellisvuonna oli 45,7 prosenttia (= korolliset nettovelat /oma pääoma %). Nettorahoituskulut ovat nettomääräisesti pienentyneet edellisvuodesta 0,4 miljoonaa euroa ja olivat 1,2 miljoonaa euroa eli 0,3 prosenttia liikevaihdosta (edellisenä vuonna 0,4 prosenttia). Omavaraisuusaste oli 46,6 prosenttia, kun se oli edellisvuonna 46,0 prosenttia. 5. Eepeen henkilöstö Eepeen henkilöstön määrä Vuoden vaihtuessa eepeeläisten lukumäärä oli henkilöä, missä on lisäystä 48 henkilöä. Henkilöstön lukumäärät ja osuudet prosentteina on esitetty alla olevassa taulukossa toimialoittain tilanteesta Työsuhteet ja sukupuolijakauma Lukumäärä % kaikista Muutos kpl Marketkauppa ,8 44 Maatalous- ja rautakauppa 105 8,1 16 Matkailu- ja ravitsemiskauppa ,5 14 Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa ,1-16 Auto- ja autotarvikekauppa 20 1,5-3 Muut yhteensä 26 2,0 7 Kaikki Yhteensä % 48 Henkilöstöstä naisia oli 77,8 prosenttia (1 005) ja miehiä 22,2 prosenttia (287). Kokonaismäärästä vakituisessa työsuhteessa oli 955 henkilöä (74 prosenttia). Vakituisista työsuhteista kokoaikaisia oli 38,9 prosenttia. Vuonna 2011 kesä- ja sesonkikausina Eepee työllisti yli 440 kausityöntekijää sekä 130 kesäharjoittelijaa. Eepeessä esimiestyö ja tiedonkulku jatkoivat hyvää kehitystä Eepeessä teetettiin lokakuussa 2011 vuosittainen työyhteisötutkimus. Uutena vertailutietona saimme tutkimukseen mukaan Suomen yleisnormin, joka muodostuu Suomessa toimivissa yrityksissä työskentelevien vastauksista. Tiedot ovat peräisin sekä tutkimuslaitoksen muille asiakasorganisaatioille tekemistä tutkimuksista että laajasta suomalaisesta työelämätutkimuksesta saaduista vastauksista. Vertailu ulkoiseen aineistoon kertoo, että eepeeläiset pitävät Eepeen yrityskuvaa ja yrityskulttuuria poikkeuksellisen hyvänä. Tutkimusraportin mukaan taustalla on vahva luottamus yrityksen menestymiseen. Verrattaessa tutkimustuloksia aikaisempiin Eepeen ja S-ryhmän tutkimustuloksiin, parhaiten kehittyivät esimiesten puuttuminen epäkohtiin, niihin ratkaisujen löytäminen ja henkilöstön innostaminen. Erittäin merkittävästi kehittyi myös tiedonkulun avoimuus ja riittävyys. Myös toimipaikkojen ilmapiirin nähdään nyt kannustavan kehittämiseen selvästi paremmin kuin vuosi sitten. Samaten työsuoritusten arviointi koetaan aiempaa selkeämmäksi. Yhdessäkään kysymyksessä eivät keskiarvot ole laskeneet. Ne kysymykset, joissa kehitystä on tapahtunut suhteessa vähiten, liittyvät työn kuormittavuuteen, tavoiteohjaukseen, uuden oppimiseen ja työvuorojen järjestelyyn. Työyhteisötutkimuksessa esiin nousseita kehittämiskohteita on sisällytetty mm. vuoden 2012 esimiesten ja henkilöstön koulutuksien sisältöön. Ammattitaitoa ja osaamista Vuosittain toimialakohtaisesti laadittavien koulutussuunnitelmien mukaiset palveluhenkilöstön koulutukset, esimiesvalmennukset, tehtäväkohtaiset koulutukset, ammattitutkintokoulutukset, uusien ja uudistettujen yksiköiden avausvalmennukset sekä työryhmäkohtaiset tiimivalmennukset toteutuivat suunnitellusti. Henkilöstön osaamistarpeiden tunnistamiseksi ja ammattitaidon kehittämiseksi suunnattu osaamisen johtamisen mallin käyttöönotto osana työryhmien valmennuksia eteni ja jatkuu tulevina vuosina. Asiakaspalvelu- ja myyntitaitojen kehittämiseen tähtääviä valmennuksia palveluhenkilöstölle toteutettiin toimialakohtaisesti. Kaikki toimialat osallistuivat työpaikkaohjaajakoulutuksiin. Koko henkilöstöä koskevista koulutuksista mm. S-Pankki-koulutukset sekä Turvapassi- ja muut turvallisuuskoulutukset ovat muotoutuneet vuosittain säännöllisesti pidettäviksi koulutuskokonaisuuksiksi. Tietojärjestelmäkoulutuksia eri tietohallintajärjestelmiin liittyen järjestettiin riittävän osaamisen ylläpitämiseksi. Oppilaitosyhteistyöstä Maakunnan oppilaitosten ja Eepeen välinen yhteistyö jatkui mm. harjoittelu- ja työssäoppimispaikkojen, ammattitutkintoon tähtäävien oppisopimuskoulutusten ja useiden yhteisten, erityisesti nuorten työssäoppimisen sisältöä ja laajuutta kehittävien hankkeiden muodossa. Eepee oli pääyhteistyökumppanina suomalaisen elinkeinoelämän tiedotustoimiston Yrityskylä-hankkeessa. Yrityskylä on 8

9 5. 6.-luokkalaisille suunnattu käytännönläheinen opintokokonaisuus yhteiskunnasta, yrityksistä ja eri ammateista. Yrityskylässä oppilaat pääsevät kokeilemaan päivän ajan työn tekemistä, rahankäyttöä ja kuluttajan roolia. Yrityskylässä vieraili ajanjaksolla yli seutukuntamme luokkalaista ja noin sata opettajaa. Yrityskylä-opintokokonaisuutta koordinoi Taloudellinen tiedotustoimisto, joka vastaa suomalaisen elinkeinoelämän koulutus- ja uravalintoja tukevasta viestinnästä. Vuonna 2011 kesäkautena Eepee työllisti 440 kausityöntekijää, lähinnä opiskelijoita, ja 130 kesäharjoitteluohjelmassa ollutta peruskoululaista ja lukiolaista. 6. Yhteiskuntavastuuraportointi ja riskien arviointi Vastuullisuusraportointi Eepeen vastuullisuustiedot vuodelta 2011 sisältyvät S-ryhmän loppukeväällä 2012 julkaistavaan vastuullisuusraporttiin (www.skanava.fi - S-ryhmä - Vastuullisuus). Raportissa käsitellään S-ryhmän sosiaalista, taloudellista ja ympäristövastuuta vuonna Riskien arviointi ja hallintakeinot Eepeessä nähdään turvallisuuteen ja liiketoiminnan jatkuvuuteen liittyvien asioiden jatkuva arviointi tärkeänä kilpailutekijänä. Riskien arviointi on hallituksen valvonnassa integroitu osaksi päätöksentekojärjestelmää ja johtamisprosessia. Eepeen päivitetyssä vuoteen 2015 ulottuvassa strategiassa on kartoitettu laajasti liiketoimintaa uhkaavia riskejä. Strategiajaksolla ei ole tunnistettu merkittäviä liiketoimintaa uhkaavia tekijöitä. Keskeiset taloudellista asemaa kuvaavat vuoden 2011 tunnusluvut on esitetty tunnuslukutaulukossa tilinpäätöksen liitetiedoissa. Eepeen liiketoimintaan ja omaisuuteen kohdistuvia riskejä vastaan on suojauduttu vakuutuksin. Eepee-konsernin vakuutusturva käsittää lakisääteiset henkilövakuutukset, käyttö- ja vaihto-omaisuuden vakuutukset sekä liiketoiminnan vastuuvakuutukset. Riskejä pyritään tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään mm. vakuutusyhtiön tekemillä auditoinneilla, erilaisten riskikartoitusmenetelmien avulla, tarkalla raportoinnilla ja toiminnan jatkuvalla kehittämisellä. Eepee-konsernin kiinteistöliiketoiminnan riskit ovat suoraan riippuvaisia Eepeen liiketoiminnan menestyksestä ja siihen liittyvistä riskeistä. Konsernilla on maa-alueiden hankintaan liittyviä osto- ja rakentamisvelvoitteita, joiden vaikutus tulokseen ja taloudelliseen asemaan on kuitenkin vähäinen. Voimassaolevien säännösten mukaisesta rakennuttajalle kuuluvasta velvoitteesta hoitaa turvallisuuteen ja työmaiden valvontaan liittyvä riskien arviointi sekä turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamisesta vastaa Eepeen nimeämä valvoja. Hän toimii rakennusvalvonnan tarkoittamana työturvallisuudesta vastaavana henkilönä Eepeen rakennuskohteissa. Ympäristöriskit Eepee ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon ympäristöriskien ja ympäristönsuojelun näkökulmat. Ympäristövastuullinen toiminta parantaa Eepeen asiakkaiden palvelua sekä liiketoiminnan kustannustehokkuutta. Toimialojen ympäristöohjeistuksessa lähtökohtana on, että ympäristöasiat ovat osa liiketoimintaorganisaation, Eepeen henkilöstön, jokapäiväistä toimintaa ja kehitystyötä. S-ryhmän liiketoiminnan ketjuohjausten riskien arvioinnin ohjeistus painottuu Eepeessä toimialoittain eri asioihin. Esimerkkeinä voidaan todeta polttonestekaupan sekä maatalous- ja rautakaupan vaarallisten aineiden säilytyksestä sekä myyntilaitteista annettu erityisohjeistus. Toisaalta tietoturvallisuuteen liittyvä ohjeistus sekä asiakkaiden ja henkilöstön henkilöturvallisuuteen liittyvä ohjeistus koskevat kaikkia toimialoja. Uusien yksiköiden investointisuunnittelussa ympäristöasiat otetaan kattavasti huomioon. Osana toimipaikkaverkoston kehittämistä Eepee on investoinut merkittävästi viime vuosina erityisesti omistamiensa liikekiinteistöjen energian säästöön ja säätötekniikkaan. Jätteiden käsittelyssä ja lajittelussa käytetään kehittynyttä tekniikkaa. 7. Tilikauden 2012 näkymät Epävarmoista näkymistä huolimatta Eepee jatkaa toimintansa pitkäjänteistä kehittämistä entistä laadukkaammaksi, tehokkaammaksi ja kilpailukykyisemmäksi. Eepeen yritysmuotona on osuuskunta, joka on taloudellisesti vahvistunut ja jolla on asiakasomistajina kaksi kolmannesta toimialueen talouksista. Tämä mahdollistaa pitkäjänteisen kehittämisen myös heikommassa suhdannetilanteessa. Eepeen hallitus on hyväksynyt vuodelle 2012 toimintasuunnitelman, jossa tavoitteena on 10,8 miljoonan euron toiminnan tulos ja investointien jatkaminen siten, että vuosina toteutetaan 30 miljoonan euron palveluverkoston kehityssuunnitelmat eri puolilla toimialuetta. 8. Hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan jakokelpoinen ylijäämä on yhteensä ,42 euroa. Osuuskunnan taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Osuuskunnan maksuvalmius on hyvä, eikä alla ehdotettu tilikauden ylijäämän jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan osuuskunnan maksukykyä. 9

10 Hallitus ehdottaa, että osuuskunnan tilikauden 2011 ylijäämästä ,24 euroa»» siirretään vararahastoon osuuskunnan sääntöjen 27 :n 1. mom. mukaisesti vähintään kymmenen prosenttia eli siirto on ,00 euroa,»» täyteen maksetuille osuusmaksuille maksetaan vuodelta 2011 korkoa 20 euroa osuudelta eli yhteensä euroa ja että»» loput tilikauden ylijäämästä siirretään edellisten tilikausien ylijäämään. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedostot 1. Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet KONSERNIYRITYKSET Eepee-konserniin on konsernitilinpäätöksessä yhdistelty emoosuuskunta Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan lisäksi Eepeen sataprosenttisesti omistamat tytäryhtiöt Eepee-Kiinteistöt Oy ja Seinäjoen Torihotelli Oy. 2. Eliminoinnit Konsernin sisäinen osakeomistus on tilinpäätöksessä eliminoitu hankintamenomenetelmän mukaan, jolloin tytäryhtiöosakkeiden hankintameno on eliminoitu tytäryhtiöiden hankintahetken omia pääomia vastaan. Sulautuneiden tytäryhtiöiden keskinäisen osakeomistuksen eliminoinneissa syntyneet konserniaktiivat on Kiinteistö Oy Seinäjoen Hotellin osalta kohdistettu maa-alueeseen ja rakennukseen sekä Kiinteistö Oy Seinäjoen Prismakeskuksen osalta maa-alueeseen. Näitä kohdistuksia jatketaan sulautumisten jälkeen. Kiinteistö Oy Seinäjoen Hotellin rakennukseen kohdistettu osa poistetaan tasapoistoina 35 vuoden aikana. Muiden tytäryhtiöiden eliminoinneissa syntyneet erot on käsitelty yhtenä eränä konsernireserveinä ja konserniliikearvoina. Ne on poistettu tai tuloutettu jo edellisinä tilivuosina. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on eliminoitu konsernin sisäiset tuotot ja kulut, käyttöomaisuuden sisäiset myyntivoitot sekä keskinäiset saamiset ja velat. 3. Käyttöomaisuus Käyttöomaisuus on taseessa arvostettu muuttuvien menojen mukaiseen hankintamenoon vähennettynä vuosittain kirjanpidossa tehdyillä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaisten poistojen ja kirjattujen poistojen erotus esitetään konsernin yritysten tuloslaskelmissa tilinpäätössiirtoina. Taseessa mainittujen poistojen kertynyt erotus esitetään konsernin yritysten taseissa yhtenä eränä tilinpäätössiirtojen kertymässä. 4. Leasingmaksut Leasingrahoituksen maksut on käsitelty tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvinä kalusto- ja tarvikekuluina. 5. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on kirjattu FIFO-periaatteella välittömään hankintahintaan tai jälleenhankintahintaan tai tätä alhaisempaan todennäköiseen luovutushintaan. Käytettyjen tavaroiden (autot ja maatalouskaupan vaihtokoneet) arvonlisäverokäsittelyssä on käytetty ns. yksinkertaista laskennallista marginaaliveromenettelyä. 6. Saamiset, rahoitusvarat ja velat Saamiset, rahoitusvarat ja velat on arvostettu Kirjanpitolain 5. luvun 2 mukaisesti. Ulkomaan rahan määräisiä saamisia ja velkoja Eepee-konsernissa ei ole. 7. Laskennalliset verot Eepee-konserniin liittyvät laskennalliset verot on kirjattu alla kerrottujen periaatteiden ja kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaisesti. Varovaisuuden periaatteen mukaisesti konsernitaseeseen sisältyy laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan. Laskennallista verosaamista konsernissa ei ole. Laskennallinen verovelka on laskettu käyttäen vahvistettua 24,5 prosentin verokantaa. Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan ja sen tytäryhtiöiden tuloslaskelmissa ja taseissa ei esitetä laskennallista verovelkaa tai -saamista. Erillistilinpäätöksissä esitetyt tilinpäätössiirtojen kertymät on konsernitaseessa jaettu laskennalliseksi verovelaksi ja omaksi pääomaksi sekä niiden muutos on esitetty konsernituloslaskelmassa. Verotettavaan tuloon palautettavat poistot (hyllypoistot) on otettu em. laskennallista verovelkaa laskettaessa huomioon vähentävänä tekijänä. Kohdistetuista konserniaktiivoista ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa, koska syntyneet konserniaktiivat on kokonaisuudessaan kohdistettu liiketoiminnan kannalta keskeisiin rakennuksiin ja maa-alueisiin, joita ei ole tarkoitus luovuttaa konsernin ulkopuolelle. Vastaavalla periaatteella kohdistetuista konsernireserveistä ei ole kirjattu laskennallista verosaamista. 8. Eläkejärjestelyt Konsernin eläkevastuut on vakuutettu ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. Osuuskaupan johtajistolle sekä tulosryhmäjohdolle ja vastaavissa asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille on lisäksi otettu lisäeläkevakuutukset. Hallintohenkilöiden palkkioista suoritetaan eläkevakuutusmaksua TyEL-vakuuttamisen normaaleja ikä- ja ansiorajoja noudattaen. Hallintohenkilöt on lisätty osuuskaupan TyEL -vakuutukseen omana ryhmänään. 10

11 Tasekirja EEPEE-KONSERNI TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,49 Liiketoiminnan muut tuotot , ,69 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,45 Ulkopuoliset palvelut , , , ,52 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,63 Henkilösivukulut , , , ,60 Poistot ja arvonalentumiset , ,53 Liiketoiminnan muut kulut Toimitilavuokrat , ,55 Muut kulut , , , ,29 Liikeylijäämä , ,24 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 4 655, ,08 Rahoitustuotot ja -kulut (+/-) , ,10 Ylijäämä ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,06 Tuloverot (+/-) , ,77 Tilikauden ylijäämä , ,29 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,74 Aineelliset hyödykkeet , ,43 Osakkuusyritysosakkeet 487, ,57 Muut sijoitukset , , , ,75 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,88 Pitkäaikaiset saamiset 2 309,00 195,30 Lyhytaikaiset saamiset , ,98 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,33 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,08 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osuuspääoma , ,12 Vararahasto , ,00 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,83 Tilikauden ylijäämä , , , ,24 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma , ,70 Laskennallinen verovelka , ,64 Lyhytaikainen vieras pääoma , , , ,84 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,08 11

12 EEPEE-KONSERNI RAHOITUSLASKELMA LIIKETOIMINTA t Liikeylijäämä Oikaisut liikeylijäämään (1) Käyttöpääoman muutos (2) Liiketoiminnan rahavirta ennen rah.eriä ja veroja Maksetut korot ja muut rahoituskulut Saadut korot ja muut rahoitustuotot Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan rahavirta INVESTOINNIT Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit muihin osakkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Muiden pitkäaikaisten sijoitusten muutos 0-19 Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta RAHOITUS Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen lisäys(+)/vähennys(-) Osuuspääoman ja lisäosuuspo:n lisäys (+)/vähennys(-) Maksetut osuuspääoman korot Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos, lisäys (+) vähennys (- ) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Oikaisut liikeylijäämään (1) Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) ja tappiot (+) Poistot ja arvonalentumiset Käyttöpääoman muutos (2) Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos Rahoituslaskelma on laadittu Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaista epäsuoraa rahoituslaskelmamuotoa soveltaen. 12

13 ETELÄ-POHJANMAAN OSUUSKAUPPA TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,02 Liiketoiminnan muut tuotot , ,35 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,45 Ulkopuoliset palvelut , , , ,92 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,02 Henkilösivukulut , , , ,96 Poistot ja arvonalentumiset , ,26 Liiketoiminnan muut kulut Toimitilavuokrat , ,49 Muut kulut , , , ,41 Liikeylijäämä , ,82 Rahoitustuotot ja -kulut (+/-) , ,91 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä , ,9 Satunnaiset erät , ,00 Ylijäämä ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,91 Tilinpäätössiirrot (+/-) -249, ,59 Tuloverot (+/-) , ,00 Tilikauden ylijäämä , ,32 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,25 Aineelliset hyödykkeet , ,31 Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,53 Saamiset saman korsernin yrityksiltä , ,54 Muut sijoitukset , , , ,56 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,88 Lyhytaikaiset saamiset , ,35 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,18 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,74 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osuuspääoma , ,12 Vararahasto , ,00 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,44 Tilikauden ylijäämä , , , ,88 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ , ,11 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma , ,82 Lyhytaikainen vieras pääoma , , , ,75 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,74 13

14 ETELÄ-POHJANMAAN OSUUSKAUPPA RAHOITUSLASKELMA t LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Liikeylijäämä Oikaisut liikeylijäämään (1) Käyttöpääoman muutos (2) Liiketoiminnan rahavirta ennen rah.eriä ja veroja Maksetut korot ja muut rahoituskulut Saadut korot ja muut rahoitustuotot Maksetut tuloverot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan rahavirta INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit osakkeisiin Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin Myönnetyt lainat Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Luovutustulot osakkeista 6 0 Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut korot investoinneista Saadut osingot investoinneista Muiden pitkäaikaisten sijoitusten muutos 0 0 Investointien rahavirta RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Osuuspääoman ja lisäosuuspo:n lisäys (+)/vähennys (-) Maksetut osuus- ja lisäosuuspääomankorot Saadut/annetut konserniavustukset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos, lisäys(+)/vähennys(-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Oikaisut liikeylijäämään (1) Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) ja tappiot (+) Poistot ja arvonalentumiset Käyttöpääoman muutos (2) Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos

15 EEPEE-KONSERNI TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNI KONSERNI EMO EMO Liikevaihto toimialoittain Päivittäistavara , , , ,54 Maatalous-rauta ja vilja , , , ,83 Liikennemyymäläkauppa , , , ,35 Matkailu- ja ravitsemiskauppa , , , ,98 Kiinteistöt ja hallinto , , , ,42 Autokauppa , , , ,90 Yhteensä , , , ,02 2. Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot , , , ,84 Vuokratuotot , , , ,84 Avustukset 0, ,40 0, ,40 Liiketoiminnan muut tuotot 1 866, ,05 740, ,27 Yhteensä , , , ,35 3. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , , ,20 Varastojen muutos (+/-) , , , ,75 Yhteensä , , , ,45 4. Henkilöstökulut Palkat , , , ,02 Palkkiot , , , ,00 Eläkekulut , , , ,76 Muut henkilösivukulut , , , ,18 Yhteensä , , , ,96 Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot esitetty jäljempänä kohdassa Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,26 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä ,42 0,00 0,00 0,00 Yhteensä , , , ,26 Poistojen ja poistoeron muutosten tase-eräkohtainen erittely sisältyy taseen liitetietojen pysyvien vastaavien ja tilinpäätössiirtojen kertymän erittelykohtiin. 6. Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkilösivukulut , , , ,17 Kiinteistökulut , , , ,53 Atk- ja tietohall.,kone-, kalusto- ja tarvikekulut , , , ,32 Markkinointikulut , , , ,17 Hallintokulut , , , ,10 Käyttöomaisuuden myyntitappiot ,34 559, ,47 0,00 Muut kulut , , , ,63 Yhteensä , , , ,92 Toimitilavuokrat on esitetty oman eränään tuloslaskelmassa. 7. Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastuspalkkiot , , , ,00 Tilintarkastajan palkkiot yhteensä , , , ,00 8. Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot ja osuuspääoman korot Osinkotuotot muilta , , , ,50 Osinkotuotot ja osuuspääoman korot yhteensä , , , ,50 15

16 KONSERNI KONSERNI EMO EMO Korkotuotot pysyvien vastaavien sijoituksista Saman konsernin yrityksiltä 0,00 0, , ,38 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä 0,00 0, , ,76 Omistusyhteysyrityksiltä , , , ,05 Muilta , , , ,04 Korko- ja muut rahoitustuotot yhteensä , , , ,85 Osakkuusyritysosakkeiden arvonalentumiset 0, ,28 0,00 0,00 Arvonalentumiset pys.vast. sij. 0, ,28 0,00 0,00 Korko- ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille 0,00 0, , ,25 Omistusyhteysyrityksille , , , ,66 Muille , , , ,73 Korko- ja muut rahoituskulut yhteensä , , , ,64 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , , ,91 9. Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot Saadut konserniavustukset 0,00 0, , , Tilinpäätössiirrot Poistoerojen lisäys (-)/vähennys (+) 0,00 0,00 249, ,59 Yhteensä 0,00 0,00 249, , Tuloverot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta tilikaudelta(+/-) , , , ,56 Tuloverot edellisiltä tilikausilta (+/-) , , , ,44 Tuloverot satunnaisista eristä tilikaudelta (+/-) 0,00 0, , ,00 Verotettavan tulon mukaiset verot , , , ,00 Laskennallisen verovelan muutos , ,06 0,00 0,00 Tuloverot yhteensä , , , ,00 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 12. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno , , , ,35 Lisäykset , , , ,60 Vähennykset ,03-194,49 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,95 Kertyneet poistot , , , ,35 Tilikauden poisto , , ,89 0,00 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot ,69-194,49 0,00 0,00 Kertyneet poistot , , , ,35 Kirjanpitoarvo , , , ,60 Liikearvo Hankintameno , , , ,92 Hankintameno , , , ,92 Kertyneet poistot , , , ,25 Tilikauden poisto , , , ,00 Kertyneet poistot , , , ,25 Kirjanpitoarvo , , , ,67 16

17 KONSERNI KONSERNI EMO EMO Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno , , , ,00 Lisäykset , , , ,00 Siirrot erien välillä , ,00 0,00 0,00 Vähennykset , ,00 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,00 Kertyneet poistot , , , ,00 Tilikauden poisto , , , ,02 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot , ,00 0,00 0,00 Kertyneet poistot , , , ,02 Kirjanpitoarvo , , , ,98 Aineettomien hyödykkeiden ennakkomaksut Hankintameno ,07 0,00 0,00 0,00 Lisäykset , ,07 0,00 0,00 Siirrot tase-erien välillä ,11 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,07 0,00 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , , , ,25 Konserniliikearvo Hankintameno , ,00 0,00 0,00 Hankintameno , ,00 0,00 0,00 Kertyneet poistot , ,00 0,00 0,00 Kertyneet poistot , ,00 0,00 0,00 Konserniliikearvo yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Hankintameno , ,57 0,00 0,00 Lisäykset , ,48 0,00 0,00 Vähennykset , ,19 0,00 0,00 Siirrot tase-erien välillä ,52 0,00 0,00 0,00 Hankintameno , ,86 0,00 0,00 Arvonalennukset ,42 0,00 0,00 0,00 Kertyneet arvonalennukset ,42 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,86 0,00 0,00 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , ,94 0,00 0,00 Lisäykset , ,90 0,00 0,00 Siirrot , ,55 0,00 0,00 Vähennykset , ,92 0,00 0,00 Hankintameno , ,31 0,00 0,00 Kertyneet poistot , ,02 0,00 0,00 Tilikauden poistot , ,35 0,00 0,00 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot , ,40 0,00 0,00 Kertyneet poistot , ,77 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,54 0,00 0,00 Koneet ja kalusto Hankintameno , , , ,21 Lisäykset , , , ,32 Siirrot , ,65 0,00 0,00 Vähennykset , , , ,20 Hankintameno , , , ,33 17

18 KONSERNI KONSERNI EMO EMO Kertyneet poistot , , , ,38 Tilikauden poistot , , , ,24 Vähennysten kertyneet poistot , , , ,25 Kertyneet poistot , , , ,37 Kirjanpitoarvo , , , ,96 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno , , , ,35 Lisäykset , ,71 0,00 0,00 Siirrot , ,02 0,00 0,00 Vähennykset , ,51 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,35 Kertyneet poistot , ,29 0,00 0,00 Tilikauden poistot , ,13 0,00 0,00 Vähennysten kertyneet poistot , ,98 0,00 0,00 Kertyneet poistot , ,44 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , , , ,35 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Hankintameno , ,69 0,00 0,00 Lisäykset , ,32 0,00 0,00 Siirrot valmiisiin , ,22 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,79 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , , , , Sijoitukset Osakkeet saman konsernin yrityksissä Hankintameno ,00 0, , ,53 Hankintamenon lisäys 0,00 0,00 0, ,00 Kirjanpitoarvo ,00 0, , ,53 Eepee-Kiinteistöt Oy:llä on pääomalainasaaminen tytäryhtiöltään Seinäjoen Torihotelli Oy:ltä ,00 euroa. Lainaan sovelletaan OYL 12 luvun 1 :n määräyksiä. - pääomalainat saadaan palauttaa ja korko maksaa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaisen tappion määrän - pääomalainat ovat korottomia - lainoille ei ole annettu vakuutta Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä Määrä ,00 0, , ,54 Vähennykset ,00 0, , ,00 Lisäykset ,00 0, , ,00 Kirjanpitoarvo ,00 0, , ,54 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä Osakkeet osakkuusyrityksissä Hankintameno , ,93 487,74 487,74 Vähennykset , ,85 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,08 487,74 487,74 Osyrosakkeet ja osuudet tilikauden arvonal. 0, ,51 0,00 0,00 Osyrosakkeet ja os. kert.arv.al. 0, ,51 0,00 0,00 Osakkeet osakkuusyrityksissä yhteensä 487, ,57 487,74 487,74 Muut omistusyhteysyritykset Hankintameno , , , ,00 Lisäykset , , , ,00 Kirjanpitoarvo , , , ,00 Osakkeet ja osuudet omistusyhteys , , , ,74 yrityksissä yhteensä 18

19 KONSERNI KONSERNI EMO EMO Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Määrä ,80 239,80 239,80 479,64 Vähennys -239,80 0,00-239,80-239,84 Kirjanpitoarvo ,00 239,80 0,00 239,80 Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno , , , ,59 Vähennykset ,12-104,20-144,12-104,20 Kirjanpitoarvo , , , ,39 Liittymismaksusaamiset Liittymismaksusaamiset , ,91 0,00 0,00 Lisäykset , ,91 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,82 0,00 0,00 Sijoitukset yhteensä , , , ,00 Osakkeiden kirjanpitoarvo Viimeksi laaditun tilinpäätöksen omistus osuus % määrä kpl tulos oma pääoma Omistukset muissa yrityksissä Konserniyritykset Seinäjoen Torihotelli Oy, Seinäjoki , , ,09 Eepee-Kiinteistöt Oy , , ,13 Yhteensä , , ,22 Osakkuusyritykset Kiint. Oy Lapuan Metsäturjala, Lapua , , , Vaihto- omaisuus KONSERNI KONSERNI EMO EMO Tavarat , , , ,88 Ennakkomaksut , , , ,00 Yhteensä , , , , Lyhytaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset 0,00 0, , ,56 Siirtosaamiset 0,00 0, , ,84 Muut saamiset 0,00 0, , ,44 Saamiset saman konsernin yrityksiltä yhteensä 0,00 0, , ,84 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset , , , ,95 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , , , ,95 Saamiset muilta Myyntisaamiset , , , ,52 Muut saamiset , , , ,96 Siirtosaamiset , , , ,08 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , , , ,35 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Markkinointi- ja vuosihyvitykset , , , ,33 Muut , , , ,59 Siirtosaamiset yhteensä , , , ,92 19

20 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 16a Oma pääoma KONSERNI KONSERNI EMO EMO Osuuspääoma , , , ,56 Lisäys , , , ,81 Vähennys , , , ,25 Osuuspääoma , , , ,12 Suorittamatta oleva osuuspääoma yhteensä , , , ,88 Vararahasto , , , ,00 Siirto ed. tilikauden ylijäämästä , , , ,00 Vararahasto , , , ,00 Edellisten tilikausien ylijäämä/tappio , , , ,44 Siirto vararahastoon , , , ,00 Osuuspääoman korko , , , ,00 Edellisten tilikausien ylijäämä/tappio , , , ,44 Tilikauden ylijäämä/tappio , , , , , , , ,76 Oma pääoma yhteensä , , , ,88 16b Tilinp.siirtojen kertymästä omaan pääomaan merkitty osa , ,04 0,00 0, Laskelma jakokelpoisesta ylijäämästä Edellisten tilikausien ylijäämä/tappio 0,00 0, , ,44 Tilikauden ylijäämä/tappio 0,00 0, , ,32 Sääntöjen edellyttämä vararahastosiirto 0,00 0, , ,00 Nopeutetusti palautetut osuusmaksut 0,00 0, , ,25 Yhteensä 0,00 0, , , Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Aineettomat oikeudet 0,00 0, , ,32 Liikearvo 0,00 0, , ,67 Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0, , ,01 Koneet ja kalustot 0,00 0, , ,11 Yhteensä 0,00 0, , , Laskennallinen verovelka Tilinpäätössiirtoihin perustuva , ,64 0,00 0, Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,59 Eläkelainat , , , ,00 Ostovelat , , , ,23 Muut 1 143, ,88 0,00 0,00 Yhteensä , , , ,82 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , , , ,82 Velat, jotka erääntyvät viiden vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,24 Yhteensä , , , , Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,14 Eläkelainat , , , ,00 Saadut ennakot , , , ,52 Ostovelat , , , ,23 20

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa. Toimintakatsaus 2014. Osa 1 Toiminta. Osa 2 Hallinto. Osa 3 Tilinpäätös

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa. Toimintakatsaus 2014. Osa 1 Toiminta. Osa 2 Hallinto. Osa 3 Tilinpäätös Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa Toimintakatsaus 2014 Osa 1 Toiminta Osa 2 Hallinto Osa 3 Tilinpäätös Toimintakatsaus 2014 Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa Toimintakatsaus 2014 Kuvat: Matti Hautalahti Taitto:

Lisätiedot

SOK-YHTYMÄ. Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2011

SOK-YHTYMÄ. Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2011 SOK-YHTYMÄ Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2011 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Kaupan yleinen toimintaympäristö 2011 Kaupan toimintaympäristö oli viime vuonna luonteeltaan selkeän kaksijakoinen. Alkuvuonna

Lisätiedot

SOK-YHTYMÄ. Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2011

SOK-YHTYMÄ. Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2011 SOK-YHTYMÄ Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2011 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS men hotelleissa kirjattiin 14,8 miljoonaa yöpymistä marraskuun loppuun mennessä. Yöpymisten määrä kasvoi 4,2 prosenttia. Anniskeluravintoloiden

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 1

Vuosikertomus 2012 1 Vuosikertomus 2012 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ Konsernin tunnusluvut 4 Toimitusjohtajan tervehdys 5 Hallituksen toimintakertomus 6 Tilinpäätös 31.12.2012 14 Tilinpäätöksen liitetiedot 18 Ylijäämän käyttäminen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_180314.indd 1 18.3.2014 11.04

Vuosikertomus 2013. HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_180314.indd 1 18.3.2014 11.04 Vuosikertomus 2013 1 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_180314.indd 1 18.3.2014 11.04 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_180314.indd 2 18.3.2014 11.04 VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ Konsernin tunnusluvut 4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Turun Osuuskauppa tytäryhtiöineen

Turun Osuuskauppa tytäryhtiöineen Turun Osuuskauppa tytäryhtiöineen 1 9 9 7 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtajan katsaus... 2 Hallituksen toimintakertomus... 4 Kaupan toimintaympäristö... 4 Kehitys S-ryhmässä... 5 Yleiskatsaus TOK-yhtymän

Lisätiedot

SOK-YHTYMÄ. Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2010

SOK-YHTYMÄ. Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2010 SOK-YHTYMÄ Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2010 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Kaupan yleinen toimintaympäristö 2010 Suomen kansantalous kääntyi vuoden 2010 aikana ripeään kasvuun. Toissavuotisen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Katsaus vuoteen 2009 12 Palveluverkosto

SISÄLTÖ. 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Katsaus vuoteen 2009 12 Palveluverkosto Osuuskauppa Ympäristö Vuosikertomus 29 9 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Katsaus vuoteen 29 12 Palveluverkosto 14 Päivittäis- ja käyttötavarakauppa 16 Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 18 Matkailu- ja

Lisätiedot

SOK-yhtymä. Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013

SOK-yhtymä. Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013 SOK-yhtymä Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013 Hallituksen toimintakertomus Toimintaympäristön kehitys Suomen talouden tila oli heikko vuonna 2013. Talous supistui toisena peräkkäisenä vuonna. Vienti ja

Lisätiedot

SOK-yhtymä 2014. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

SOK-yhtymä 2014. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 SOK-yhtymä 2014 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 2 SOK-yhtymän tilinpäätös 2014 SOK-yhtymän tilinpäätös 2014 Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitilinpäätös, IFRS... 10 Konsernin tuloslaskelma...10 Konsernitase...11

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

Kaupan monialayritys. Starckjohann-konserni on vuonna 1868 perustettu kaupan monialayritys. Konsernin emoyhtiö on

Kaupan monialayritys. Starckjohann-konserni on vuonna 1868 perustettu kaupan monialayritys. Konsernin emoyhtiö on Vuosikertomus 1996 Kaupan monialayritys Starckjohann-konserni on vuonna 1868 perustettu kaupan monialayritys. Konsernin emoyhtiö on Starckjohann Oy, jonka osakkeet on noteerattu Helsingin Arvopaperipörssissä

Lisätiedot

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa R A M I R E N T I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa Ramirentin toimipisteet Euroopassa Suomi 100 Norja 38 Ruotsi 43 Tanska 15 Viro 10 Latvia 9 Liettua 3 Puola

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA SISÄLTÖ 3 4 9 10 12 13 14 16 17 26 28 33 34 35 36 39 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA EMOYHTIÖN

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY OY 1 2 4 6 7 8 10 Hallituksen toimintakertomus 14 Tulos, tase ja rahoituslaskelma 20 Liitetiedot 34 35 T I LI NPÄ ÄTÖS Sisällys Olemme suomalainen energia yhtiö, joka haastaa totutut toimintatavat. Etenemme

Lisätiedot

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004 SUOMINEN 2004 Vuosikertomus 2004 Taloudellinen informaatio Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. julkaistaan 27.4.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. julkaistaan 25.7.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. julkaistaan 26.10.2005

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2009 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakaspalvelun uusi aikakausi 7 Vahvaa osaamista sähkömarkkinoilla 9 Sähkön laatu hyvällä tasolla 11 Verkostotöitä lähellä

Lisätiedot

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 Ramirent Oyj:llä on Suomessa yli 90 toimipisteen verkosto; Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä on yhteensä 28 toimipistettä. Pietari Gdynia Tallinna Pärnu

Lisätiedot

4 Osuuskauppa Ympäristö 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Katsaus vuoteen 2010 14 Palveluverkosto

4 Osuuskauppa Ympäristö 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Katsaus vuoteen 2010 14 Palveluverkosto Osuuskauppa Ympäristö Vuosikertomus 21 Sisältö 4 Osuuskauppa Ympäristö 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Katsaus vuoteen 21 14 Palveluverkosto 16 Päivittäis- ja käyttötavarakauppa 2 Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ Tradeka Oy lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Tapahtumia 6 Brändit ja myymälät 7 Hallituksen toimintakertomus 8 Tilinpäätös 10 Yhtiön omistus 25 Hallitus ja tilintarkastajat

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ

Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ TASEKIRJA 31.12.2012 MARTELA OYJ SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1-5 2. Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 6 3. Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) 7 4. Konsernin tase

Lisätiedot

Kaikki mitä Paulig-konsernissa teemme liittyy parhaiden makujen etsimiseen. Se on lupauksemme ja identiteettimme ydin.

Kaikki mitä Paulig-konsernissa teemme liittyy parhaiden makujen etsimiseen. Se on lupauksemme ja identiteettimme ydin. Vuosikertomus 2014 Kaikki mitä Paulig-konsernissa teemme liittyy parhaiden makujen etsimiseen. Se on lupauksemme ja identiteettimme ydin. Paulig-konserni lyhyesti Perheyritys, jonka Gustav Paulig perusti

Lisätiedot

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 2 Sisällys 04 Hallituksen toimintakertomus 11 Osakkeet ja osakkeenomistajat 12 Voitonjakoehdotus 13 Tuloslaskelmat 14 Taseet 15 Rahoituslaskelmat 16 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot