Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa ja Eepee-osuuskauppakonserni

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa ja Eepee-osuuskauppakonserni"

Transkriptio

1 Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa ja Eepee-osuuskauppakonserni Tilinpäätös

2 Sisältö 3 Toimintaympäristön ja S-ryhmän kehitys 4 Eepee ja sen eri toimialojen kehitys 7 Investoinnit 8 Rahoitus Eepeen henkilöstö 9 Yhteiskuntavastuuraportointi ja riskien arviointi Tilikauden 2012 näkymät Hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä 10 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedostot 11 Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni 12 Rahoituslaskelma, konserni 13 Tuloslaskelma, emo-osuuskunta Tase, emo-osuuskunta 14 Rahoituslaskelma, emo-osuuskunta 15 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tilinpäätöksen liitetiedot 24 Tilinpäätöksen allekirjoitukset 25 Tilintarkastuskertomus 26 Eepee-konsernin keskeisiä tunnuslukuja

3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta Toimintaympäristön ja S-ryhmän kehitys Kaupan yleinen toimintaympäristö 2011 Kaupan toimintaympäristö oli viime vuonna luonteeltaan selkeän kaksijakoinen. Alkuvuonna odotukset Suomen kansantalouden kehityksestä olivat positiiviset. Kansantalous oli kääntynyt edellisenä vuonna ripeään kasvuun. Viennin vetämän kasvun odotettiin jatkuvan vahvana vuonna 2011, vaikka euroalueen velkaongelmien riski tunnistettiinkin. Toiveikkuus vaihtui kuitenkin poikkeuksellisen vahvaan epävarmuuteen kesän aikana, kun eurooppalainen velkakriisi nousi hallitsemaan uutistarjontaa. Suomen bruttokansantuotteen arvioidaan kasvaneen viime vuonna noin kahden ja puolen prosentin vauhtia. Alkuvuonna odotettiin yleisesti talouskasvun yltävän yli prosenttiyksikön korkeammalle tasolle. Kasvun nopea hidastuminen loppuvuonna on muuttanut myös kaupan toimintaympäristöä haasteellisemmaksi. Kaupalle vuosi 2011 oli kasvaneista haasteista huolimatta hyvä. Talouskasvun hidastuminen johtui viennin ja teollisuuden aktiviteettien vähenemisestä. Kotitalouksien kulutus kasvoi vahvasti ainakin vuoden kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kotitalouksien kulutus nousi merkittäväksi talouden vakautta ja työllisyyttä ylläpitäväksi voimaksi viime vuonna, vaikka kasvu olisi ollut viimeisellä neljänneksellä hieman hitaampaakin. Taloudellisen epävarmuuden lisääntyminen heijastui voimakkaasti myös kuluttajien mielialoihin. Kuluttajien luottamus talouden tulevaan kehityksen laski nopeasti vuoden puolivälissä. Loppuvuonna luottamus oli heikko. Euroalueen huonojen uutisten vastapainona kuitenkin työllisyys kehittyi Suomessa hyvin. Työttömyysaste laski ja kulutuksen kannalta tärkeä kansantalouden palkkasumma kasvoi. Kuluttajahintojen nousu oli vuoden aikana keskimäärin 3,4 prosenttia. Hintojen nousu näkyy monella kaupan toimialalla osana liikevaihdon kasvua. Tilastokeskuksen mukaan vähittäiskaupan liikevaihdon arvo ilman autokauppaa kasvoi marraskuun loppuun mennessä 5,5 prosenttia. Toimialoittain tarkasteltuna kehitys oli epäyhtenäistä. Päivittäistavarakaupassa liikevaihdon kasvu oli samalla jaksolla 6,8 prosenttia. Tavaratalokaupassa kasvu oli 2,4 prosenttia. Vähittäiskaupan tarkemmilla toimialatasoilla pukeutumisen kaupan liikevaihto kasvoi 3,4 prosenttia lokakuun loppuun mennessä. Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan kaupan liikevaihto väheni 0,7 prosenttia laskeneen hintatason seurauksena. Rautakaupan liikevaihto kasvoi 7,7 prosenttia. Polttoainekaupan voimakas liikevaihdon nousu, 9,7 prosenttia lokakuun loppuun mennessä, johtui täysin hintatason noususta. Myyntimäärä oli jopa hieman edellistä vuotta pienempi. Autojen vähittäiskaupassa kasvua oli 11,4 prosenttia. Uusia henkilöautoja rekisteröitiin vuoden aikana lähes 13 prosenttia edellisvuotta enemmän. Maatalouskaupan toimintaympäristö jatkui vaihtelevana. Alaan on vaikuttanut viljan ja öljyn markkinahintojen nousu. Viljasadon määrä toipui edellisvuoden notkahduksesta. Maataloustuotannossa käytettävien koneiden kysyntä markkinoilla kasvoi edellisestä vuodesta, mutta rehujen kysyntä oli vähäisempää. Matkailu- ja ravintola-alalla myönteinen kehitys jatkui. Suomen hotelleissa kirjattiin 14,8 miljoonaa yöpymistä marraskuun loppuun mennessä. Yöpymisten määrä kasvoi 4,2 prosenttia. Anniskeluravintoloiden myynti kasvoi syyskuun loppuun mennessä lähes viisi prosenttia. Alkaneen vuoden näkymät Euroalueen tuleva talouskehitys on edelleen epäselvä vuoden 2012 osalta. Joidenkin eurooppalaisten valtioiden velkakriisit odottavat edelleen ratkaisujaan. Lähiajan suurin talousriski liittyy eurokriisiin ja globaalin rahoitussektorin vakauteen. Suomen talousnäkymät heikkenivät loppuvuodesta muun euroalueen mukana. Yksityinen kulutus luo edelleen sekä vakautta talouteen että on talouskasvun lähde vientikysynnän hiipuessa. Viennin rakenteen ja viennin suuntautumisen perusteella Suomen arvioidaan selviävän euroaluetta paremmin. Kasvu jäänee kuitenkin aiemmin ennakoitua heikommaksi. Kaupan yleinen toimintaympäristö alkaneella vuodella on edellistä vuotta haasteellisempi. Taloustilanteen arvioidaan selkeytyvän kesään mennessä. S-ryhmän kehitys S-ryhmän muodostavat osuuskaupat ja SOK tytäryhtiöineen. S-ryhmän veroton vähittäismyynti vuonna 2011 oli ,7 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 9,5 prosenttia. S-ryhmän vähittäismyynnistä osuuskauppojen osuus oli 9 853,5 miljoonaa euroa eli 86 prosenttia. Osuuskauppojen vähittäismyynti kasvoi 8,4 prosenttia edellisestä vuodesta. S-ryhmässä oli vuoden lopussa toimipaikkaa, kun niitä oli edellisen vuoden vastaavana ajankohtana Alueosuuskauppojen lukumäärä oli vuoden 2011 lopussa 21 ja paikallisosuuskauppojen kahdeksan. S-ryhmän yritysten bonusmyynti oli 9 050,8 miljoonaa euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli seitsemän prosenttia. Asiakasomistajille maksettiin bonusta 359,7 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen kahdeksan prosenttia. Bonusjärjestelmään kuuluviin osuuskauppoihin liittyi vuoden 3

4 S-ryhmän veroton vähittäismyynti liiketoiminta-alueittain aikana uutta jäsentä ja niiden kokonaisjäsenmäärä oli vuoden lopussa S-Pankin kasvu jatkui vuoden 2011 aikana. Sillä oli vuoden lopussa asiakasta ja talletuskantaa kokonaisuudessaan lähes 2,5 miljardia euroa. S-ryhmän henkilöstömäärä oli , missä on kasvua edellisestä vuodesta henkilöä. Osuuskauppojen henkilömäärä oli ja SOK-yhtymän S-ryhmän investoinnit olivat 546 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aikaisemmin olivat 593 miljoonaa euroa. Osuuskauppojen bruttoinvestoinnit olivat 466 miljoonaa euroa ja SOKyhtymän 106 miljoonaa euroa. Luvut sisältävät myös ryhmän sisäiset käyttöomaisuusinvestoinnit. S-ryhmän yhteenlaskettu konsolidoimaton tulos ennen satunnaisia eriä oli 269 miljoonaa euroa voitollinen, kun tulos edellisenä vuonna oli 296 miljoonaa euroa. Osuuskauppojen yhteenlaskettu tulos ennen satunnaisia eriä oli 249 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 264 miljoonaa euroa. SOKyhtymän tulos ennen veroja oli 20 miljoonaa euroa voitollinen. Vuoden 2010 tulos oli 32 miljoonaa euroa. 2. Eepeen ja sen eri toimialojen kehitys Eepeen myynnin kehitys Milj. Eepeen viime vuoden kokonaismyynti oli 531 miljoonaa euroa, mikä oli 21,8 miljoonaa euroa eli 4,3 prosenttia edellisvuotta suurempi Asiakasomistajuustunnusluvut +/- % ed.v. Marketkauppa* 6 960,8 8,8 Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 1 743,5 12,6 Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa 365,8 4,1 Matkailu- ja ravitsemiskauppa* 779,4 3,9 Auto- ja autotarvikekauppa 551,5 14,0 Maatalouskauppa 1 049,2 13,2 Muut 10,5 11,5 S-ryhmä yhteensä* ,7 9,5 *Sisältää lähialueiden vähittäismyynnin Eepeen koko myynnistä bonusmyynnin osuus oli 61,5 prosenttia eli 326,5 miljoonaa euroa, ja se kasvoi kuusi prosenttia vuodesta Asiakasomistajat saivat Bonusta 12,9 miljoonaa euroa ja maksutapaetua 0,16 miljoonaa euroa vuoden 2011 ostoistaan. Asiakasomistajille maksetut Bonukset kasvoivat 1,1 miljoonaa euroa edellisvuodesta (+9 prosenttia). Lisäksi asiakasomistajille maksettiin osuuspääoman korkoa 1,2 miljoonaa euroa. Eepee palkitsi asiakasomistajansa keskimäärin 214 eurolla per asiakasomistajatalous (edellisvuonna 206 euroa). Bonusmyynnin ja maksettujen Bonusten kehitys on saatu Eepeen verkostokehityksen kautta sekä ennen muuta hyvällä yhteistyöllä sitoutuneiden asiakasomistajien kanssa. Asiakasomistajien määrä oli vuoden lopussa , missä oli lisäystä jäsentä. Talouspeitto nousi toimialueemme talouksista 68 prosenttiin. Keskeiset vuoden 2011 asiakasomistajatavoitteet saavutettiin Marketkaupan tavoite on asiakasomistajan ostoskorin edullistaminen ja ostosten teon helpottaminen Vuosi 2011 oli kaupalle varsin hyvä. Kuluttajien luottamus ja ostovoima olivat varsin hyvällä tasolla. Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenliikkeiden myynnin kehitys 1 12/2011 oli +5,9 prosenttia. Myynnin kehitykseen vaikuttivat yleisesti ruoan raaka-ainehintojen ja muunkin kustannustason kehitys. Volyymillä mitattuna päivittäistavarakauppa kasvoi vain reilun prosenttiyksikön. Kaupan omien merkkien myynti kasvoi 2011 voimakkaasti, ja sillä oli kuluttajien ostoskorin edullisuuteen huomattava merkitys. Käyttötavarakaupassa oli tuoteryhmittäin suuria vaihteluita. Esimerkiksi pukeutumiskauppa kasvoi reilun prosentin ja rautakauppa vajaat viisi prosenttia. Kokonaisuutena käyttötavaran kasvu oli varsin maltillista. Kilpailukentässä merkittävin muutos oli Seinäjoen Päivölän alueen kaupallisen keskuksen rakentumisen aloitus. Alueella avasivat vuoden aikana kaupungin toinen Citymarket ja Tokmanni. Rengastien alueella avasi alkuvuodesta Motonet. Uusien kilpailijoiden tulosta huolimatta kauppa kävi Seinäjoen alueella hyvin. Vuoden aikana Kesko avasi K-Supermarketin Jalasjärvellä. Marketkaupan kokonaismyynti oli 295,4 miljoonaa euroa. Myynti päivittäistavarakaupassa kasvoi valtakunnan lukujen tahdissa, ja käyttötavarakaupassa myynnin kasvu oli kolme prosenttia. Päivittäistavarakaupassa Eepee on alueensa selkeä markkinajohtaja yli 43 prosentin markkinaosuudella. Marketkaupan liiketulos oli 8,5 miljoonaa euroa, joka oli 1,5 miljoonaa euroa edellisvuotista pienempi. Liiketuloksen lasku johtui Prismassa toteutuneesta mittavasta uudistuksesta ja sen aiheuttamista lisäkuluista. Toiminnallinen tuloksellisuus säilyi edellisen vuoden tasolla. Eepeen marketkaupan verkosto muodostui 2011 lopussa Seinäjoen Prismasta, 27 S-marketista, kahdeksasta Salesta ja Emotion kauneusmyymälästä Seinäjoella. Vuoden 2011 aikana S-market Alakylä muutettiin Saleksi huhtikuussa. Törnävän Sale suljettiin kesäkuussa. Sale Tanelinrannassa tehtiin mittava kalustouudistus syyskuussa. Toimialan merkittävin hanke oli Seinäjoen Prisman jatkuneet uudistus- ja laajennustyöt. Noin kaksi vuotta kestävä projekti saadaan valmiiksi alkuvuodesta Valmistumisen jälkeen yksikkö on yksi monipuolisimmista Prismoista Suomessa. Rautakaupan osalta Prisman valikoimat ovat Terra-erikoisliikkeiden tasoa. Marketkaupan investoinnit 2011 olivat yhteensä 11,3 miljoonaa euroa. 4

5 Toiminnallisella puolella vuoden tärkeimmät tekemiset liittyivät laadukkaan asiakaspalvelun ja hyvän esimiestyön varmistamiseen sekä monipuoliseen koulutukseen kaikissa henkilöstöryhmissä. Eepee toteuttaa vuosittain asiakastyytyväisyystutkimukset jokaisen toimipaikan vaikutusalueella. Asiakastyytyväisyys on tutkimuksissa ollut hyvällä tasolla. Eepeen S-market-ketju sai valtakunnallisesti parhaan arvosanan alueosuuskauppojen välisessä vertailussa. Myös muut ketjut pärjäsivät hyvin. Markethenkilökunta hoitaa siis palvelutehtävänsä vankalla ammattitaidolla. Tuoreus, laatu ja erinomainen palvelu ovat toiminnan kulmakivet. Eepeen hintakilpailukyky on ollut poikkeuksellisen hyvä jo usean vuoden ajan. Toteutetuissa hintatutkimuksissa Eepeen yksiköt ovat jälleen pärjänneet erinomaisesti. Hintakilpailukyvyn taustalla ovat osaavan henkilöstön lisäksi tehokas ja suuriin volyymeihin perustuva hankintatoimi, tehokas logistiikka ja nykyaikaiset tehokkaat myymäläkiinteistöt. Hintojen kilpailukykyisyydestä tulemme pitämään huolen jatkossakin. Asiakkaat saavat meiltä edullisimman ostoskorin. Asiakasomistajat saavat alueen edullisimmista hinnoista vielä lisäksi Bonuksen. Marketkauppa on merkittävä työllistäjä alueellaan. Marketkaupan henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 733, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 44 henkilöä. Näkymät vuodelle 2012 Marketkaupassa jatketaan 2012 laadukasta perustyötä eteläpohjalaisten parhaaksi. Kilpailutilanne tulee muuttumaan ainakin Kauhajoella uuden Citymarketin myötä. Seinäjoella Päivölän alue rakentuu edelleen ja Biltema avaa sinne myymälän keväällä. Oman verkostomme osalta Kauhajoella liikekeskusta laajennetaan alkuvuodesta ja sen avajaiset ovat maaliskuussa. Hyllykallion Prisman uudistuksen avajaiset ovat samoin maaliskuussa. Pitkään vireillä ollut Alajärven uusi S-market alkaa rakentua vuoden mittaan. Myös pienempiä uudistuksia tehdään eri paikkakunnilla. Jari Palo Kaupallinen johtaja 2.3. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupassa oli hyvä kehityksen vuosi Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan kokonaismyynti kehittyi hyvin vuonna Kokonaismyynti oli 82,2 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Kokonaismyynnin kehitykseen vaikutti osaltaan edellisvuotta korkeampi polttonesteiden kuluttajahinta. Myös liikennemyymälöiden ravintolakauppa vahvisti asemiaan ja kehittyi hyvin. ABC-yksiköiden marketkaupassa vuonna 2010 voimaan tulleen uuden liikeaikalain vaikutukset pystyttiin kääntämään uudelleen kasvuun vuoden 2011 aikana. Kokonaismyynnin kehitys ylitti 12 prosentilla budjettitason. Eepeen liikennemyymälä- ja automaattiverkostoon kuului vuoden lopulla kymmenen ABC- liikennemyymälää, 21 ABCautomaattiasemaa ja kolme ABC Car Wash -yksikköä. Polttonesteiden kuluttajahinnat nousivat bensiinissä lähes kymmenen prosenttia ja dieselissä yli 15 prosenttia. Bensiinin keskihinnan nousuun vaikutti osaltaan kuluttajien ennakkoarviota runsaampi siirtyminen 98-bensiinin käyttäjiksi. Loppuvuodesta suhde laatujen välillä kuitenkin tasaantui. Maailmanlaajuiset talouden ja markkinahintojen heilahtelut ja öljyn hintaan vaikuttavat erilaiset kriisit tai luonnonmullistukset eivät aiheuttaneet kotimaan markkinahintoihin kovin suuria heilahteluita vuoden aikana. Polttonesteiden valtakunnallinen volyymi väheni bensiinissä 3,4 prosenttia. Dieselpolttoaineiden vastaava kehitys oli positiivinen, ollen kolme prosenttia. Eepeen liikennemyymälöiden ja automaattiasemien volyymikehitykset olivat bensiinissä +2,5 prosenttia ja dieselissä +11,4 prosenttia. Verkoston edelleen vahvistuessa ja bonusasiakkaidemme myötä markkina-asemamme toimialueemme polttonestekaupassa vahvistui edelleen. Liikennemyymälöiden marketkaupan kasvu oli 3,8 prosenttia ja ravintolakaupan kasvu 8,1 prosenttia. Molempien osaalueiden myynnin kehitykset olivat hyvällä tasolla. Erityisesti ravintolakaupan kehitys ilahduttaa, sillä ravintolan arvonlisäveron alennus kesällä 2010 vaikutti edelleen positiivisesti tarve- ja nopean syömisen kysyntään. Liikennemyymäläkaupan liiketulos oli 0,93 miljoonaa euroa, ollen 0,62 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi. Budjettitason ylitys 0,9 miljoonalla eurolla johtui osaksi investointien siirtymisestä vuoden 2012 puolelle, mutta kehitys oli tästä huolimatta hyvä. Toimialan vuoden 2011 investointikohteina olivat kahden yksikön uudistukset ja laajennukset. ABC Jalasjärven market- ja varastotilat uudistettiin suunnitellusti kesäkauppaan mennessä ja yksikkö sai noin 200 neliömetriä tarpeeseen tullutta lisätilaa. ABC Seinäjoen uudistus käynnistyi syyskuussa ja laajennuksen ensimmäinen vaihe, market- ja varastotilan laajennus saatiin valmiiksi jouluun mennessä. Alun perin suunniteltu ABC Seinäjoen ravintola- ja keittiötilojen uudistus siirtyi alkavaksi vuoden 2012 tammikuussa. Toimialan menestyksen takana olevan henkilökunnan määrä vuoden 2011 lopussa oli kaikkiaan 221 henkilöä, jossa oli vähennystä edelliseen vuoteen 16 henkilöä. Toimialan koulutus- ja valmennusohjelmat toteutuivat suunnitelmien mukaisesti kaikilla tasoilla. Toimialan investoinnit vuonna 2011 olivat noin 1,1 miljoona euroa, josta suurin osa jakaantui edellä mainittuihin kahteen uudistukseen. Marras-joulukuussa 2010 avatun uuden ABC Alavuden käynnistyminen ja ensimmäinen vuosi lähti myynnillisesti erinomaisesti matkaan. Vuoden 2012 investoinneista tärkeimmät tulevat olemaan ABC Seinäjoen ravintolauudistuksen ja uuden Hesburgerin valmistuminen sekä hallittu avaaminen. Syksyllä toteutetaan ABC Ilmajoen varasto- ja myymälätilojen pienimuotoinen laajennus. Myös tulevan uuden S-Market ja ABC Alajärven rakennusprojekti on tavoitteena saada käynnistetyksi vuoden 2012 aikana. Seppo Kuusisaari Toimialajohtaja 5

6 Toimintakatsaus MaRan vuosi 2011 oli odotuksia parempi Hotelli-, ravintola- ja matkailupalveluiden kysynnän nopea kasvu vuoden alkupuoliskolla lähes tasaantui kolmannella vuosineljänneksellä. Vuoden loppukuukausina ja vuonna 2012 kasvua ei ole näköpiirissä lainkaan. Hotelli-, ravintola- ja matkailupalveluiden kokonaismyynnin arvo kasvoi tammi-syyskuussa runsaat 4,5 prosenttia viime vuodesta. Palvelujen kysyntä lisääntyi hieman alle 3,5 prosenttia, sillä myyntihinnat kohosivat samaan aikaan vajaat 1,5 prosenttia. Heinä-syyskuussa kysyntä kasvoi enää puoli prosenttia. Hotellien majoitusmyynnin arvo kasvoi tammi-syyskuussa runsaat seitsemän prosenttia. Huonehinnat nousivat noin kaksi prosenttia, joten huonemyynnin määrä lisääntyi viisi prosenttia. Ravintoloissa myynnin arvo kasvoi lähes viisi prosenttia. Määrällisesti myynnissä oli nousua noin 3,5 prosenttia, sillä myyntihinnat nousivat vajaat 1,5 prosenttia. Ravintolat myivät ruokaa määrällisesti noin 5,5 prosenttia ja alkoholia 0,5 prosenttia viime vuotta enemmän. Tänä vuonna toteutunut alkoholiveron korotus vähentää anniskelukulutusta edelleen (MaRa-suhdanne 4/2011). Eepeen matkailu- ja ravitsemistoimialalla veroton myynti vuonna 2011 oli 17,3 miljoonaa euroa, joka oli kymmenen prosenttia budjetoitua parempi sekä edellistä vuotta 13 prosenttia parempi. Majoituksen osalta kasvu edelliseen vuoteen oli 13 prosenttia ja ravintolakaupassa yhdeksän prosenttia. Oheismyynnin kasvu oli 12 prosenttia. Ravintolakaupassa kasvu tuli tasaisesti ruoka- ja juomamyynnin osalta. Ruokamyynti kasvoi yli kahdeksan prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vastaavasti juomamyynti kasvoi yli yhdeksän prosenttia ja kasvuun vaikutti erityisesti onnistunut kesäkauppa. Vuoden 2011 aikana markkinaosuutemme arvioidaan edelleen kasvaneen. Henkilökunnan määrä vuoden lopussa oli 187, jossa oli edellisvuoteen lisäystä 14 henkilöä. Henkilökunnan lisäys tulee yksinomaan Prisman Ravintolamaailma-yksiköstä, joka avautui heinäkuussa Kokoaikaisten osuus kaikista työntekijäistä pysyi suurin piirtein edellisen vuoden tasolla, ollen noin 34 prosenttia kokonaistyöntekijöiden määrästä. Henkilökunnan valmennuksien painopisteitä olivat erilaiset palvelu- ja konseptivalmennukset sekä Prisman Ravintolamaailman avausvalmennuksen toteutus. Mara-toimialan merkittävin investointi vuonna 2011 oli Prisman Ravintolamaailman rakentaminen. Lisäksi tehtiin pieniä korjaus- ja laiteinvestointeja. Investointien yhteenlaskettu arvo oli 2,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 investointeja ovat iltaravintola Karman uudistaminen ja Sokos Hotel Lakeuden huoneuudistuksen aloittaminen. Huoneuudistus toteutetaan vuosien aikana. Näiden investointien yhteenlaskettu arvo on noin 1,5 miljoonaa euroa. Vuodesta 2012 ei ole odotettavissa myynnillisesti yhtä hyvää kasvun vuotta kuin viime vuosi, sillä mm. toteutuneet veronkorotukset näkyvät suoraan alan palveluiden kysynnän vähentymisenä. Juhamatti Aronen Toimialajohtaja 2.5. Maatalous- ja rautakaupassa vertailukelpoinen myynti kasvoi Maatalouskaupan kokonaismarkkinoiden arvioidaan Suomessa kasvaneen lähinnä hintojen muutosten vuoksi hieman edellisen vuoden tasosta. Rautakaupassa valtakunnallisesti markkinat kasvoivat noin viisi prosenttia. Puutarhakaupassa markkinoiden kehitys on ollut vuosittain lievästi kasvava. Eepeen maatalous- ja rautakaupan myynti oli noin 123 miljoonaa euroa, noin kuusi prosenttia edellistä vuotta pienempi. Rehukaupan uudelleenjärjestelyjen vuoksi vertailukelpoinen myynti kasvoi 12 prosenttia. Suurimmat myynnin kehityksen kasvut edelliseen vuoteen tulivat öljy-, työkone-, lannoite-, rauta- ja puutarhakaupassa. Alalta saadut kehitysluvut osoittavat, että Eepeen maatalous- ja rautatoimialan asema vahvistui ja asiakasmäärämme kasvoi edelleen vuoden aikana. Henkilöstö osallistui vuoden aikana moniin eri koulutuksiin ja valmennuksiin. Eepeen maatalous- ja rautakauppaan on investoitu viime vuosina merkittävästi. Vuonna 2011 aloitettiin uuden Jalasjärven Agrimarketin rakentaminen, joka valmistuu hyvälle liikepaikalle keväällä 2012 ja vahvistaa palvelutarjontaamme maatalous-, rauta- ja puutarhakaupassa. Toimialan liiketulos oli 0,3 miljoonaa euroa, jossa on lisäystä edelliseen vuoteen 0,2 miljoonaa euroa. Toimialan kilpailustrategian mukaan olemme toimialueemme johtava maatalouskauppa ja kasvava rauta-puutarhakaupan toimija. Toimipaikkaverkostomme on 2000-luvun uudistusten myötä hyvässä kunnossa. Vuosi 2012 tulee toimialalla olemaan edelleen haasteellinen. Rakennemuutos tiloilla jatkuu ja uusia toimijoita tulee lisää entistä vahvemmin maatalouskauppaan. Rakentamisen osalta talouden suhdanteet määrittävät markkinoiden tason. Vastaamme kilpailuun ammattitaitoisella henkilöstöllä, hyvällä verkostolla ja kattavalla palveluvalikoimalla. S-Rautojen palvelukonsepti uudistuu vuoden alkupuolella Alajärvellä, Kauhajoella, Lapualla ja Närpiössä. Esa Nuottivaara Toimialajohtaja 2.6. Autokaupassa markkinat kasvoivat Vuonna 2011 ensirekisteröitiin Suomessa noin uutta henkilöautoa eli 13 prosenttia edellistä vuotta enemmän. Tavara-autoja ensirekisteröitiin , jossa on kasvua 31 prosenttia. Eepeen Ess Autotalon ja toimialan myynti oli vuonna 2011 noin kymmenen miljoonaa euroa eli edellisen vuoden tasolla. Uusien autojen kauppa kasvoi valtakunnallisia kehityslukuja paremmin. Jälkimarkkinoinnissa oli myös hyvä kasvun vuosi. Vaihtoautokaupassa kappalemäärän kasvusta huolimatta kysyntä kohdistui edellistä vuotta enemmän edullisempiin autoihin ja myynti euromääräisesti alentui. Myös autonvuokraustoiminnan muutokset alensivat hieman myyntiä. Uusien autojen edustukseen kuuluvat Peugeot, Hyundai, Suzuki ja Isuzu. Vaihtoautokaupassa on tarjontaa monipuolisesti eri merkeillä. Seinäjoen toimipisteen lisäksi Kauhajoella toimii edustuksessa olevien merkkien merkkihuolto ja S-Etu- 6

7 huolto yleishuoltona kaikille automerkeille. Ess Autotalo on maahantuojien asiakastyytyväisyysmittausten tuloksissa valtakunnan kärkiliikkeitä. Lähinnä vaihtoautokaupan kehityksestä ja vuokraustoiminnasta johtuen liiketulos jäi lievästi edellistä vuotta heikommaksi. Henkilöstöä auto- ja autotarvikekaupan toimialalla oli vuoden lopussa 20 henkilöä eli kolme edellistä vuotta vähemmän. Henkilöstötutkimuksessa saavutettiin hyvät tulokset. Investoinneista merkittävimmät olivat Automaster-järjestelmään siirtyminen ja vuoden 2010 lopussa tulleiden uusien merkkien aiheuttamat kustannukset. Vuonna 2012 autokaupan kysyntä painottunee normaalia enemmän vuoden alkuun huhtikuussa tulevasta veroratkaisusta johtuen. Alalla ennustetaan uusien autojen rekisteröinniksi Suomessa noin kappaletta eli noin 13 prosentin alentumista. Vaihtoautokaupan ja jälkimarkkinoinnin merkitys toiminnassamme on tärkeä. Auto- ja autotarvikekaupassa Eepeellä on kattava palvelukonsepti sekä hyvät liikepaikat asiakaspalveluun Seinäjoella ja Kauhajoella. Vahvistuneiden edustusten myötä kasvatamme markkina-asemaamme. Asiakasomistajille maksamme autokaupasta ja palveluista Bonusta S-ryhmän periaatteiden mukaan. Esa Nuottivaara Toimialajohtaja 2.7. Konsernirakenne ja sen muutokset Eepee-konsernin tuloslaskelmaan ja taseeseen on tilinpäätöksessä yhdistetty emo-osuuskunta Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan lisäksi seuraavat tytäryhtiöt: Eepee-Kiinteistöt Oy (100 prosenttia) ja Seinäjoen Torihotelli Oy (100 prosenttia). Osuuskaupan ja sen tytäryhtiöiden tilikautena on kalenterivuosi. Eepee-Kiinteistöt Oy on Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan kokonaisuudessaan omistama tytäryhtiö, joka aloitti varsinaisen liiketoimintansa Yhtiön toimialana on Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan ja sen kokonaan tai osittain omistamien yhtiöiden liiketoimintaa palveleva investointitoiminta. Eepee-Kiinteistöt Oy:n taseessa osakepääoma on 0,1 miljoonaa euroa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto on 83,4 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 83,4 miljoonaa euroa). Eepee-Kiinteistöt Oy omistaa Seinäjoen Torihotelli Oy:n kaikki osakkeet. Viimemainittu yhtiö on siten Eepee-Kiinteistöt Oy:n tytäryhtiö, joka omistaa osoitteessa Kauppatori 3 Seinäjoella sijaitsevan hotellikiinteistön. Eepee-Kiinteistöt Oy:stä ei laadita alakonsernin konsernitilinpäätöstä Tuloskehitys vuonna Eepee-konsernin liikevaihto ja tulos Eepee-konsernin liikevaihto oli 438,9 miljoonaa euroa, mikä oli 15,2 miljoonaa euroa edellistä vuotta suurempi. Liiketoiminnan muut tuotot olivat euroa, joka sisältää käyttöomaisuuden myyntivoittoja euroa. Liiketoiminnan tulos kehittyi positiivisesti. Liiketoiminnan kiinteät kulut (66,6 miljoonaa euroa) olivat liikevaihdosta laskettuina 15,2 prosenttia (edellisvuonna 14,3 prosenttia) ja toteutuivat 0,1 miljoonaa euroa budjetoitua pienempinä. Suunnitelmapoistot ja nettorahoituskulut olivat yhteenlaskettuina edellisvuoden tasolla. Liiketoiminnan tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 10,7 miljoonaa euroa (2,4 prosenttia liikevaihdosta) sen oltua edellisvuonna 10,7 miljoonaa euroa (2,5 prosenttia). Välittömät verot 2,6 miljoonaa euroa on laskettu suoriteperusteisesti emo-osuuskaupan ja tytäryhtiöiden tilikauden tuloksista sisältäen laskennallisen verovelan (0,2 miljoonaa euroa) lisäyksen. Konsernituloslaskelmassa tilikauden ylijäämä verojen jälkeen oli 8,1 miljoonaa euroa. Kun tilinpäätöstä tarkastellaan tunnuslukujen avulla, tulosta voidaan pitää hyvin tyydyttävänä. Liiketoiminnan tulos oli 2,4 prosenttia liikevaihdosta. Oman pääoman tuotto oli 8,6 prosenttia (edellisenä vuonna 9,1 prosenttia) ja sijoitetun pääoman tuotto 8,1 prosenttia (8,8 prosenttia) Toimialojen liikevaihto ja liiketulos Alla olevassa taulukossa esitetyt toimialojen liiketulokset on laskettu Eepee-konsernin sisäisillä palveluveloituksilla sekä tytäryhtiön, Eepee-Kiinteistöt Oy:n, veloittamilla liiketilojen hoito- ja pääomavuokrilla. Lakisääteiset henkilösivukulut on kohdistettu toimialoille kiinteällä prosentilla. 3. Investoinnit Osuus % Liike- Muut Liikevaihto Eepeen liike- Muutos tulos ed.v. M vaihdosta ind. ed.v. M M Marketkauppa 244, ,5 8,5-1,5 Maatalous- ja rautakauppa 102, ,4 0,3 0,3 Liikennemyymäläkauppa 66, ,3 0,9 0,6 Matkailu- ja ravitsemiskauppa 17, ,5 0,7 0,2 Autokauppa 8,0 2 99,6-0,1-0,2 Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat tilikaudella 23 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 21,6 miljoonaa euroa). Investoinneista on tarkempi selvitys toimintakertomuksen osassa kaksi, jossa kuvataan toimialojen kehitystä. S-ryhmän omistusyhteysyrityksen S-ryhmän Logistiikkakeskukset Oy:n rakennustyöt jatkuivat vuonna Eepee sijoitti omistusosuuttaan vastaavan summan yhtiön pääomitukseen. S-ryhmän perustaman S-Voima Oy:n pääomitukseen Eepee on sijoittanut varoja energian hankintaan sekä tuulivoiman rakentamiseen omistusosuuttaan vastaavalla summalla. Nämä osakesijoitukset olivat yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. SOK:n osuuspääoman lisäyksenä maksettiin 0,3 miljoonaa euroa. 7

8 4. Rahoitus Eepee-konsernin rahoitusasema ja maksuvalmius ovat olleet hyvät koko vuoden 2011 ajan. Lainat rahoituslaitoksilta olivat tilinpäätöksessä 64,9 miljoonaa euroa (edellisvuonna 61,3 miljoonaa euroa). Eepee on suojannut korkoriskejään pitkäaikaisilla koronvaihtosopimuksilla, joiden käyvät arvot on ilmoitettu liitetiedoissa. Likvidit rahavarat olivat tilinpäätöksessä 15,5 miljoonaa euroa (edellisvuonna 19,9 miljoonaa euroa). Liikevaihtoon suhteutettuna korollisten nettovelkojen määrä oli siten 11,3 prosenttia liikevaihdosta (edellisvuonna 9,8 prosenttia). Gearing-tunnusluku oli 50,6 prosenttia, kun se edellisvuonna oli 45,7 prosenttia (= korolliset nettovelat /oma pääoma %). Nettorahoituskulut ovat nettomääräisesti pienentyneet edellisvuodesta 0,4 miljoonaa euroa ja olivat 1,2 miljoonaa euroa eli 0,3 prosenttia liikevaihdosta (edellisenä vuonna 0,4 prosenttia). Omavaraisuusaste oli 46,6 prosenttia, kun se oli edellisvuonna 46,0 prosenttia. 5. Eepeen henkilöstö Eepeen henkilöstön määrä Vuoden vaihtuessa eepeeläisten lukumäärä oli henkilöä, missä on lisäystä 48 henkilöä. Henkilöstön lukumäärät ja osuudet prosentteina on esitetty alla olevassa taulukossa toimialoittain tilanteesta Työsuhteet ja sukupuolijakauma Lukumäärä % kaikista Muutos kpl Marketkauppa ,8 44 Maatalous- ja rautakauppa 105 8,1 16 Matkailu- ja ravitsemiskauppa ,5 14 Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa ,1-16 Auto- ja autotarvikekauppa 20 1,5-3 Muut yhteensä 26 2,0 7 Kaikki Yhteensä % 48 Henkilöstöstä naisia oli 77,8 prosenttia (1 005) ja miehiä 22,2 prosenttia (287). Kokonaismäärästä vakituisessa työsuhteessa oli 955 henkilöä (74 prosenttia). Vakituisista työsuhteista kokoaikaisia oli 38,9 prosenttia. Vuonna 2011 kesä- ja sesonkikausina Eepee työllisti yli 440 kausityöntekijää sekä 130 kesäharjoittelijaa. Eepeessä esimiestyö ja tiedonkulku jatkoivat hyvää kehitystä Eepeessä teetettiin lokakuussa 2011 vuosittainen työyhteisötutkimus. Uutena vertailutietona saimme tutkimukseen mukaan Suomen yleisnormin, joka muodostuu Suomessa toimivissa yrityksissä työskentelevien vastauksista. Tiedot ovat peräisin sekä tutkimuslaitoksen muille asiakasorganisaatioille tekemistä tutkimuksista että laajasta suomalaisesta työelämätutkimuksesta saaduista vastauksista. Vertailu ulkoiseen aineistoon kertoo, että eepeeläiset pitävät Eepeen yrityskuvaa ja yrityskulttuuria poikkeuksellisen hyvänä. Tutkimusraportin mukaan taustalla on vahva luottamus yrityksen menestymiseen. Verrattaessa tutkimustuloksia aikaisempiin Eepeen ja S-ryhmän tutkimustuloksiin, parhaiten kehittyivät esimiesten puuttuminen epäkohtiin, niihin ratkaisujen löytäminen ja henkilöstön innostaminen. Erittäin merkittävästi kehittyi myös tiedonkulun avoimuus ja riittävyys. Myös toimipaikkojen ilmapiirin nähdään nyt kannustavan kehittämiseen selvästi paremmin kuin vuosi sitten. Samaten työsuoritusten arviointi koetaan aiempaa selkeämmäksi. Yhdessäkään kysymyksessä eivät keskiarvot ole laskeneet. Ne kysymykset, joissa kehitystä on tapahtunut suhteessa vähiten, liittyvät työn kuormittavuuteen, tavoiteohjaukseen, uuden oppimiseen ja työvuorojen järjestelyyn. Työyhteisötutkimuksessa esiin nousseita kehittämiskohteita on sisällytetty mm. vuoden 2012 esimiesten ja henkilöstön koulutuksien sisältöön. Ammattitaitoa ja osaamista Vuosittain toimialakohtaisesti laadittavien koulutussuunnitelmien mukaiset palveluhenkilöstön koulutukset, esimiesvalmennukset, tehtäväkohtaiset koulutukset, ammattitutkintokoulutukset, uusien ja uudistettujen yksiköiden avausvalmennukset sekä työryhmäkohtaiset tiimivalmennukset toteutuivat suunnitellusti. Henkilöstön osaamistarpeiden tunnistamiseksi ja ammattitaidon kehittämiseksi suunnattu osaamisen johtamisen mallin käyttöönotto osana työryhmien valmennuksia eteni ja jatkuu tulevina vuosina. Asiakaspalvelu- ja myyntitaitojen kehittämiseen tähtääviä valmennuksia palveluhenkilöstölle toteutettiin toimialakohtaisesti. Kaikki toimialat osallistuivat työpaikkaohjaajakoulutuksiin. Koko henkilöstöä koskevista koulutuksista mm. S-Pankki-koulutukset sekä Turvapassi- ja muut turvallisuuskoulutukset ovat muotoutuneet vuosittain säännöllisesti pidettäviksi koulutuskokonaisuuksiksi. Tietojärjestelmäkoulutuksia eri tietohallintajärjestelmiin liittyen järjestettiin riittävän osaamisen ylläpitämiseksi. Oppilaitosyhteistyöstä Maakunnan oppilaitosten ja Eepeen välinen yhteistyö jatkui mm. harjoittelu- ja työssäoppimispaikkojen, ammattitutkintoon tähtäävien oppisopimuskoulutusten ja useiden yhteisten, erityisesti nuorten työssäoppimisen sisältöä ja laajuutta kehittävien hankkeiden muodossa. Eepee oli pääyhteistyökumppanina suomalaisen elinkeinoelämän tiedotustoimiston Yrityskylä-hankkeessa. Yrityskylä on 8

9 5. 6.-luokkalaisille suunnattu käytännönläheinen opintokokonaisuus yhteiskunnasta, yrityksistä ja eri ammateista. Yrityskylässä oppilaat pääsevät kokeilemaan päivän ajan työn tekemistä, rahankäyttöä ja kuluttajan roolia. Yrityskylässä vieraili ajanjaksolla yli seutukuntamme luokkalaista ja noin sata opettajaa. Yrityskylä-opintokokonaisuutta koordinoi Taloudellinen tiedotustoimisto, joka vastaa suomalaisen elinkeinoelämän koulutus- ja uravalintoja tukevasta viestinnästä. Vuonna 2011 kesäkautena Eepee työllisti 440 kausityöntekijää, lähinnä opiskelijoita, ja 130 kesäharjoitteluohjelmassa ollutta peruskoululaista ja lukiolaista. 6. Yhteiskuntavastuuraportointi ja riskien arviointi Vastuullisuusraportointi Eepeen vastuullisuustiedot vuodelta 2011 sisältyvät S-ryhmän loppukeväällä 2012 julkaistavaan vastuullisuusraporttiin (www.skanava.fi - S-ryhmä - Vastuullisuus). Raportissa käsitellään S-ryhmän sosiaalista, taloudellista ja ympäristövastuuta vuonna Riskien arviointi ja hallintakeinot Eepeessä nähdään turvallisuuteen ja liiketoiminnan jatkuvuuteen liittyvien asioiden jatkuva arviointi tärkeänä kilpailutekijänä. Riskien arviointi on hallituksen valvonnassa integroitu osaksi päätöksentekojärjestelmää ja johtamisprosessia. Eepeen päivitetyssä vuoteen 2015 ulottuvassa strategiassa on kartoitettu laajasti liiketoimintaa uhkaavia riskejä. Strategiajaksolla ei ole tunnistettu merkittäviä liiketoimintaa uhkaavia tekijöitä. Keskeiset taloudellista asemaa kuvaavat vuoden 2011 tunnusluvut on esitetty tunnuslukutaulukossa tilinpäätöksen liitetiedoissa. Eepeen liiketoimintaan ja omaisuuteen kohdistuvia riskejä vastaan on suojauduttu vakuutuksin. Eepee-konsernin vakuutusturva käsittää lakisääteiset henkilövakuutukset, käyttö- ja vaihto-omaisuuden vakuutukset sekä liiketoiminnan vastuuvakuutukset. Riskejä pyritään tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään mm. vakuutusyhtiön tekemillä auditoinneilla, erilaisten riskikartoitusmenetelmien avulla, tarkalla raportoinnilla ja toiminnan jatkuvalla kehittämisellä. Eepee-konsernin kiinteistöliiketoiminnan riskit ovat suoraan riippuvaisia Eepeen liiketoiminnan menestyksestä ja siihen liittyvistä riskeistä. Konsernilla on maa-alueiden hankintaan liittyviä osto- ja rakentamisvelvoitteita, joiden vaikutus tulokseen ja taloudelliseen asemaan on kuitenkin vähäinen. Voimassaolevien säännösten mukaisesta rakennuttajalle kuuluvasta velvoitteesta hoitaa turvallisuuteen ja työmaiden valvontaan liittyvä riskien arviointi sekä turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamisesta vastaa Eepeen nimeämä valvoja. Hän toimii rakennusvalvonnan tarkoittamana työturvallisuudesta vastaavana henkilönä Eepeen rakennuskohteissa. Ympäristöriskit Eepee ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon ympäristöriskien ja ympäristönsuojelun näkökulmat. Ympäristövastuullinen toiminta parantaa Eepeen asiakkaiden palvelua sekä liiketoiminnan kustannustehokkuutta. Toimialojen ympäristöohjeistuksessa lähtökohtana on, että ympäristöasiat ovat osa liiketoimintaorganisaation, Eepeen henkilöstön, jokapäiväistä toimintaa ja kehitystyötä. S-ryhmän liiketoiminnan ketjuohjausten riskien arvioinnin ohjeistus painottuu Eepeessä toimialoittain eri asioihin. Esimerkkeinä voidaan todeta polttonestekaupan sekä maatalous- ja rautakaupan vaarallisten aineiden säilytyksestä sekä myyntilaitteista annettu erityisohjeistus. Toisaalta tietoturvallisuuteen liittyvä ohjeistus sekä asiakkaiden ja henkilöstön henkilöturvallisuuteen liittyvä ohjeistus koskevat kaikkia toimialoja. Uusien yksiköiden investointisuunnittelussa ympäristöasiat otetaan kattavasti huomioon. Osana toimipaikkaverkoston kehittämistä Eepee on investoinut merkittävästi viime vuosina erityisesti omistamiensa liikekiinteistöjen energian säästöön ja säätötekniikkaan. Jätteiden käsittelyssä ja lajittelussa käytetään kehittynyttä tekniikkaa. 7. Tilikauden 2012 näkymät Epävarmoista näkymistä huolimatta Eepee jatkaa toimintansa pitkäjänteistä kehittämistä entistä laadukkaammaksi, tehokkaammaksi ja kilpailukykyisemmäksi. Eepeen yritysmuotona on osuuskunta, joka on taloudellisesti vahvistunut ja jolla on asiakasomistajina kaksi kolmannesta toimialueen talouksista. Tämä mahdollistaa pitkäjänteisen kehittämisen myös heikommassa suhdannetilanteessa. Eepeen hallitus on hyväksynyt vuodelle 2012 toimintasuunnitelman, jossa tavoitteena on 10,8 miljoonan euron toiminnan tulos ja investointien jatkaminen siten, että vuosina toteutetaan 30 miljoonan euron palveluverkoston kehityssuunnitelmat eri puolilla toimialuetta. 8. Hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan jakokelpoinen ylijäämä on yhteensä ,42 euroa. Osuuskunnan taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Osuuskunnan maksuvalmius on hyvä, eikä alla ehdotettu tilikauden ylijäämän jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan osuuskunnan maksukykyä. 9

10 Hallitus ehdottaa, että osuuskunnan tilikauden 2011 ylijäämästä ,24 euroa»» siirretään vararahastoon osuuskunnan sääntöjen 27 :n 1. mom. mukaisesti vähintään kymmenen prosenttia eli siirto on ,00 euroa,»» täyteen maksetuille osuusmaksuille maksetaan vuodelta 2011 korkoa 20 euroa osuudelta eli yhteensä euroa ja että»» loput tilikauden ylijäämästä siirretään edellisten tilikausien ylijäämään. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedostot 1. Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet KONSERNIYRITYKSET Eepee-konserniin on konsernitilinpäätöksessä yhdistelty emoosuuskunta Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan lisäksi Eepeen sataprosenttisesti omistamat tytäryhtiöt Eepee-Kiinteistöt Oy ja Seinäjoen Torihotelli Oy. 2. Eliminoinnit Konsernin sisäinen osakeomistus on tilinpäätöksessä eliminoitu hankintamenomenetelmän mukaan, jolloin tytäryhtiöosakkeiden hankintameno on eliminoitu tytäryhtiöiden hankintahetken omia pääomia vastaan. Sulautuneiden tytäryhtiöiden keskinäisen osakeomistuksen eliminoinneissa syntyneet konserniaktiivat on Kiinteistö Oy Seinäjoen Hotellin osalta kohdistettu maa-alueeseen ja rakennukseen sekä Kiinteistö Oy Seinäjoen Prismakeskuksen osalta maa-alueeseen. Näitä kohdistuksia jatketaan sulautumisten jälkeen. Kiinteistö Oy Seinäjoen Hotellin rakennukseen kohdistettu osa poistetaan tasapoistoina 35 vuoden aikana. Muiden tytäryhtiöiden eliminoinneissa syntyneet erot on käsitelty yhtenä eränä konsernireserveinä ja konserniliikearvoina. Ne on poistettu tai tuloutettu jo edellisinä tilivuosina. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on eliminoitu konsernin sisäiset tuotot ja kulut, käyttöomaisuuden sisäiset myyntivoitot sekä keskinäiset saamiset ja velat. 3. Käyttöomaisuus Käyttöomaisuus on taseessa arvostettu muuttuvien menojen mukaiseen hankintamenoon vähennettynä vuosittain kirjanpidossa tehdyillä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaisten poistojen ja kirjattujen poistojen erotus esitetään konsernin yritysten tuloslaskelmissa tilinpäätössiirtoina. Taseessa mainittujen poistojen kertynyt erotus esitetään konsernin yritysten taseissa yhtenä eränä tilinpäätössiirtojen kertymässä. 4. Leasingmaksut Leasingrahoituksen maksut on käsitelty tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvinä kalusto- ja tarvikekuluina. 5. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on kirjattu FIFO-periaatteella välittömään hankintahintaan tai jälleenhankintahintaan tai tätä alhaisempaan todennäköiseen luovutushintaan. Käytettyjen tavaroiden (autot ja maatalouskaupan vaihtokoneet) arvonlisäverokäsittelyssä on käytetty ns. yksinkertaista laskennallista marginaaliveromenettelyä. 6. Saamiset, rahoitusvarat ja velat Saamiset, rahoitusvarat ja velat on arvostettu Kirjanpitolain 5. luvun 2 mukaisesti. Ulkomaan rahan määräisiä saamisia ja velkoja Eepee-konsernissa ei ole. 7. Laskennalliset verot Eepee-konserniin liittyvät laskennalliset verot on kirjattu alla kerrottujen periaatteiden ja kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaisesti. Varovaisuuden periaatteen mukaisesti konsernitaseeseen sisältyy laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan. Laskennallista verosaamista konsernissa ei ole. Laskennallinen verovelka on laskettu käyttäen vahvistettua 24,5 prosentin verokantaa. Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan ja sen tytäryhtiöiden tuloslaskelmissa ja taseissa ei esitetä laskennallista verovelkaa tai -saamista. Erillistilinpäätöksissä esitetyt tilinpäätössiirtojen kertymät on konsernitaseessa jaettu laskennalliseksi verovelaksi ja omaksi pääomaksi sekä niiden muutos on esitetty konsernituloslaskelmassa. Verotettavaan tuloon palautettavat poistot (hyllypoistot) on otettu em. laskennallista verovelkaa laskettaessa huomioon vähentävänä tekijänä. Kohdistetuista konserniaktiivoista ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa, koska syntyneet konserniaktiivat on kokonaisuudessaan kohdistettu liiketoiminnan kannalta keskeisiin rakennuksiin ja maa-alueisiin, joita ei ole tarkoitus luovuttaa konsernin ulkopuolelle. Vastaavalla periaatteella kohdistetuista konsernireserveistä ei ole kirjattu laskennallista verosaamista. 8. Eläkejärjestelyt Konsernin eläkevastuut on vakuutettu ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. Osuuskaupan johtajistolle sekä tulosryhmäjohdolle ja vastaavissa asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille on lisäksi otettu lisäeläkevakuutukset. Hallintohenkilöiden palkkioista suoritetaan eläkevakuutusmaksua TyEL-vakuuttamisen normaaleja ikä- ja ansiorajoja noudattaen. Hallintohenkilöt on lisätty osuuskaupan TyEL -vakuutukseen omana ryhmänään. 10

11 Tasekirja EEPEE-KONSERNI TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,49 Liiketoiminnan muut tuotot , ,69 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,45 Ulkopuoliset palvelut , , , ,52 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,63 Henkilösivukulut , , , ,60 Poistot ja arvonalentumiset , ,53 Liiketoiminnan muut kulut Toimitilavuokrat , ,55 Muut kulut , , , ,29 Liikeylijäämä , ,24 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 4 655, ,08 Rahoitustuotot ja -kulut (+/-) , ,10 Ylijäämä ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,06 Tuloverot (+/-) , ,77 Tilikauden ylijäämä , ,29 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,74 Aineelliset hyödykkeet , ,43 Osakkuusyritysosakkeet 487, ,57 Muut sijoitukset , , , ,75 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,88 Pitkäaikaiset saamiset 2 309,00 195,30 Lyhytaikaiset saamiset , ,98 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,33 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,08 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osuuspääoma , ,12 Vararahasto , ,00 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,83 Tilikauden ylijäämä , , , ,24 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma , ,70 Laskennallinen verovelka , ,64 Lyhytaikainen vieras pääoma , , , ,84 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,08 11

12 EEPEE-KONSERNI RAHOITUSLASKELMA LIIKETOIMINTA t Liikeylijäämä Oikaisut liikeylijäämään (1) Käyttöpääoman muutos (2) Liiketoiminnan rahavirta ennen rah.eriä ja veroja Maksetut korot ja muut rahoituskulut Saadut korot ja muut rahoitustuotot Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan rahavirta INVESTOINNIT Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit muihin osakkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Muiden pitkäaikaisten sijoitusten muutos 0-19 Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta RAHOITUS Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen lisäys(+)/vähennys(-) Osuuspääoman ja lisäosuuspo:n lisäys (+)/vähennys(-) Maksetut osuuspääoman korot Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos, lisäys (+) vähennys (- ) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Oikaisut liikeylijäämään (1) Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) ja tappiot (+) Poistot ja arvonalentumiset Käyttöpääoman muutos (2) Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos Rahoituslaskelma on laadittu Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaista epäsuoraa rahoituslaskelmamuotoa soveltaen. 12

13 ETELÄ-POHJANMAAN OSUUSKAUPPA TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,02 Liiketoiminnan muut tuotot , ,35 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,45 Ulkopuoliset palvelut , , , ,92 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,02 Henkilösivukulut , , , ,96 Poistot ja arvonalentumiset , ,26 Liiketoiminnan muut kulut Toimitilavuokrat , ,49 Muut kulut , , , ,41 Liikeylijäämä , ,82 Rahoitustuotot ja -kulut (+/-) , ,91 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä , ,9 Satunnaiset erät , ,00 Ylijäämä ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,91 Tilinpäätössiirrot (+/-) -249, ,59 Tuloverot (+/-) , ,00 Tilikauden ylijäämä , ,32 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,25 Aineelliset hyödykkeet , ,31 Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,53 Saamiset saman korsernin yrityksiltä , ,54 Muut sijoitukset , , , ,56 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,88 Lyhytaikaiset saamiset , ,35 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,18 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,74 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osuuspääoma , ,12 Vararahasto , ,00 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,44 Tilikauden ylijäämä , , , ,88 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ , ,11 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma , ,82 Lyhytaikainen vieras pääoma , , , ,75 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,74 13

14 ETELÄ-POHJANMAAN OSUUSKAUPPA RAHOITUSLASKELMA t LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Liikeylijäämä Oikaisut liikeylijäämään (1) Käyttöpääoman muutos (2) Liiketoiminnan rahavirta ennen rah.eriä ja veroja Maksetut korot ja muut rahoituskulut Saadut korot ja muut rahoitustuotot Maksetut tuloverot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan rahavirta INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit osakkeisiin Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin Myönnetyt lainat Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Luovutustulot osakkeista 6 0 Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut korot investoinneista Saadut osingot investoinneista Muiden pitkäaikaisten sijoitusten muutos 0 0 Investointien rahavirta RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Osuuspääoman ja lisäosuuspo:n lisäys (+)/vähennys (-) Maksetut osuus- ja lisäosuuspääomankorot Saadut/annetut konserniavustukset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos, lisäys(+)/vähennys(-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Oikaisut liikeylijäämään (1) Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) ja tappiot (+) Poistot ja arvonalentumiset Käyttöpääoman muutos (2) Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos

15 EEPEE-KONSERNI TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNI KONSERNI EMO EMO Liikevaihto toimialoittain Päivittäistavara , , , ,54 Maatalous-rauta ja vilja , , , ,83 Liikennemyymäläkauppa , , , ,35 Matkailu- ja ravitsemiskauppa , , , ,98 Kiinteistöt ja hallinto , , , ,42 Autokauppa , , , ,90 Yhteensä , , , ,02 2. Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot , , , ,84 Vuokratuotot , , , ,84 Avustukset 0, ,40 0, ,40 Liiketoiminnan muut tuotot 1 866, ,05 740, ,27 Yhteensä , , , ,35 3. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , , ,20 Varastojen muutos (+/-) , , , ,75 Yhteensä , , , ,45 4. Henkilöstökulut Palkat , , , ,02 Palkkiot , , , ,00 Eläkekulut , , , ,76 Muut henkilösivukulut , , , ,18 Yhteensä , , , ,96 Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot esitetty jäljempänä kohdassa Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,26 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä ,42 0,00 0,00 0,00 Yhteensä , , , ,26 Poistojen ja poistoeron muutosten tase-eräkohtainen erittely sisältyy taseen liitetietojen pysyvien vastaavien ja tilinpäätössiirtojen kertymän erittelykohtiin. 6. Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkilösivukulut , , , ,17 Kiinteistökulut , , , ,53 Atk- ja tietohall.,kone-, kalusto- ja tarvikekulut , , , ,32 Markkinointikulut , , , ,17 Hallintokulut , , , ,10 Käyttöomaisuuden myyntitappiot ,34 559, ,47 0,00 Muut kulut , , , ,63 Yhteensä , , , ,92 Toimitilavuokrat on esitetty oman eränään tuloslaskelmassa. 7. Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastuspalkkiot , , , ,00 Tilintarkastajan palkkiot yhteensä , , , ,00 8. Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot ja osuuspääoman korot Osinkotuotot muilta , , , ,50 Osinkotuotot ja osuuspääoman korot yhteensä , , , ,50 15

16 KONSERNI KONSERNI EMO EMO Korkotuotot pysyvien vastaavien sijoituksista Saman konsernin yrityksiltä 0,00 0, , ,38 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä 0,00 0, , ,76 Omistusyhteysyrityksiltä , , , ,05 Muilta , , , ,04 Korko- ja muut rahoitustuotot yhteensä , , , ,85 Osakkuusyritysosakkeiden arvonalentumiset 0, ,28 0,00 0,00 Arvonalentumiset pys.vast. sij. 0, ,28 0,00 0,00 Korko- ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille 0,00 0, , ,25 Omistusyhteysyrityksille , , , ,66 Muille , , , ,73 Korko- ja muut rahoituskulut yhteensä , , , ,64 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , , ,91 9. Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot Saadut konserniavustukset 0,00 0, , , Tilinpäätössiirrot Poistoerojen lisäys (-)/vähennys (+) 0,00 0,00 249, ,59 Yhteensä 0,00 0,00 249, , Tuloverot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta tilikaudelta(+/-) , , , ,56 Tuloverot edellisiltä tilikausilta (+/-) , , , ,44 Tuloverot satunnaisista eristä tilikaudelta (+/-) 0,00 0, , ,00 Verotettavan tulon mukaiset verot , , , ,00 Laskennallisen verovelan muutos , ,06 0,00 0,00 Tuloverot yhteensä , , , ,00 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 12. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno , , , ,35 Lisäykset , , , ,60 Vähennykset ,03-194,49 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,95 Kertyneet poistot , , , ,35 Tilikauden poisto , , ,89 0,00 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot ,69-194,49 0,00 0,00 Kertyneet poistot , , , ,35 Kirjanpitoarvo , , , ,60 Liikearvo Hankintameno , , , ,92 Hankintameno , , , ,92 Kertyneet poistot , , , ,25 Tilikauden poisto , , , ,00 Kertyneet poistot , , , ,25 Kirjanpitoarvo , , , ,67 16

17 KONSERNI KONSERNI EMO EMO Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno , , , ,00 Lisäykset , , , ,00 Siirrot erien välillä , ,00 0,00 0,00 Vähennykset , ,00 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,00 Kertyneet poistot , , , ,00 Tilikauden poisto , , , ,02 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot , ,00 0,00 0,00 Kertyneet poistot , , , ,02 Kirjanpitoarvo , , , ,98 Aineettomien hyödykkeiden ennakkomaksut Hankintameno ,07 0,00 0,00 0,00 Lisäykset , ,07 0,00 0,00 Siirrot tase-erien välillä ,11 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,07 0,00 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , , , ,25 Konserniliikearvo Hankintameno , ,00 0,00 0,00 Hankintameno , ,00 0,00 0,00 Kertyneet poistot , ,00 0,00 0,00 Kertyneet poistot , ,00 0,00 0,00 Konserniliikearvo yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Hankintameno , ,57 0,00 0,00 Lisäykset , ,48 0,00 0,00 Vähennykset , ,19 0,00 0,00 Siirrot tase-erien välillä ,52 0,00 0,00 0,00 Hankintameno , ,86 0,00 0,00 Arvonalennukset ,42 0,00 0,00 0,00 Kertyneet arvonalennukset ,42 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,86 0,00 0,00 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , ,94 0,00 0,00 Lisäykset , ,90 0,00 0,00 Siirrot , ,55 0,00 0,00 Vähennykset , ,92 0,00 0,00 Hankintameno , ,31 0,00 0,00 Kertyneet poistot , ,02 0,00 0,00 Tilikauden poistot , ,35 0,00 0,00 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot , ,40 0,00 0,00 Kertyneet poistot , ,77 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,54 0,00 0,00 Koneet ja kalusto Hankintameno , , , ,21 Lisäykset , , , ,32 Siirrot , ,65 0,00 0,00 Vähennykset , , , ,20 Hankintameno , , , ,33 17

18 KONSERNI KONSERNI EMO EMO Kertyneet poistot , , , ,38 Tilikauden poistot , , , ,24 Vähennysten kertyneet poistot , , , ,25 Kertyneet poistot , , , ,37 Kirjanpitoarvo , , , ,96 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno , , , ,35 Lisäykset , ,71 0,00 0,00 Siirrot , ,02 0,00 0,00 Vähennykset , ,51 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,35 Kertyneet poistot , ,29 0,00 0,00 Tilikauden poistot , ,13 0,00 0,00 Vähennysten kertyneet poistot , ,98 0,00 0,00 Kertyneet poistot , ,44 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , , , ,35 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Hankintameno , ,69 0,00 0,00 Lisäykset , ,32 0,00 0,00 Siirrot valmiisiin , ,22 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,79 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , , , , Sijoitukset Osakkeet saman konsernin yrityksissä Hankintameno ,00 0, , ,53 Hankintamenon lisäys 0,00 0,00 0, ,00 Kirjanpitoarvo ,00 0, , ,53 Eepee-Kiinteistöt Oy:llä on pääomalainasaaminen tytäryhtiöltään Seinäjoen Torihotelli Oy:ltä ,00 euroa. Lainaan sovelletaan OYL 12 luvun 1 :n määräyksiä. - pääomalainat saadaan palauttaa ja korko maksaa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaisen tappion määrän - pääomalainat ovat korottomia - lainoille ei ole annettu vakuutta Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä Määrä ,00 0, , ,54 Vähennykset ,00 0, , ,00 Lisäykset ,00 0, , ,00 Kirjanpitoarvo ,00 0, , ,54 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä Osakkeet osakkuusyrityksissä Hankintameno , ,93 487,74 487,74 Vähennykset , ,85 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,08 487,74 487,74 Osyrosakkeet ja osuudet tilikauden arvonal. 0, ,51 0,00 0,00 Osyrosakkeet ja os. kert.arv.al. 0, ,51 0,00 0,00 Osakkeet osakkuusyrityksissä yhteensä 487, ,57 487,74 487,74 Muut omistusyhteysyritykset Hankintameno , , , ,00 Lisäykset , , , ,00 Kirjanpitoarvo , , , ,00 Osakkeet ja osuudet omistusyhteys , , , ,74 yrityksissä yhteensä 18

19 KONSERNI KONSERNI EMO EMO Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Määrä ,80 239,80 239,80 479,64 Vähennys -239,80 0,00-239,80-239,84 Kirjanpitoarvo ,00 239,80 0,00 239,80 Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno , , , ,59 Vähennykset ,12-104,20-144,12-104,20 Kirjanpitoarvo , , , ,39 Liittymismaksusaamiset Liittymismaksusaamiset , ,91 0,00 0,00 Lisäykset , ,91 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,82 0,00 0,00 Sijoitukset yhteensä , , , ,00 Osakkeiden kirjanpitoarvo Viimeksi laaditun tilinpäätöksen omistus osuus % määrä kpl tulos oma pääoma Omistukset muissa yrityksissä Konserniyritykset Seinäjoen Torihotelli Oy, Seinäjoki , , ,09 Eepee-Kiinteistöt Oy , , ,13 Yhteensä , , ,22 Osakkuusyritykset Kiint. Oy Lapuan Metsäturjala, Lapua , , , Vaihto- omaisuus KONSERNI KONSERNI EMO EMO Tavarat , , , ,88 Ennakkomaksut , , , ,00 Yhteensä , , , , Lyhytaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset 0,00 0, , ,56 Siirtosaamiset 0,00 0, , ,84 Muut saamiset 0,00 0, , ,44 Saamiset saman konsernin yrityksiltä yhteensä 0,00 0, , ,84 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset , , , ,95 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , , , ,95 Saamiset muilta Myyntisaamiset , , , ,52 Muut saamiset , , , ,96 Siirtosaamiset , , , ,08 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , , , ,35 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Markkinointi- ja vuosihyvitykset , , , ,33 Muut , , , ,59 Siirtosaamiset yhteensä , , , ,92 19

20 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 16a Oma pääoma KONSERNI KONSERNI EMO EMO Osuuspääoma , , , ,56 Lisäys , , , ,81 Vähennys , , , ,25 Osuuspääoma , , , ,12 Suorittamatta oleva osuuspääoma yhteensä , , , ,88 Vararahasto , , , ,00 Siirto ed. tilikauden ylijäämästä , , , ,00 Vararahasto , , , ,00 Edellisten tilikausien ylijäämä/tappio , , , ,44 Siirto vararahastoon , , , ,00 Osuuspääoman korko , , , ,00 Edellisten tilikausien ylijäämä/tappio , , , ,44 Tilikauden ylijäämä/tappio , , , , , , , ,76 Oma pääoma yhteensä , , , ,88 16b Tilinp.siirtojen kertymästä omaan pääomaan merkitty osa , ,04 0,00 0, Laskelma jakokelpoisesta ylijäämästä Edellisten tilikausien ylijäämä/tappio 0,00 0, , ,44 Tilikauden ylijäämä/tappio 0,00 0, , ,32 Sääntöjen edellyttämä vararahastosiirto 0,00 0, , ,00 Nopeutetusti palautetut osuusmaksut 0,00 0, , ,25 Yhteensä 0,00 0, , , Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Aineettomat oikeudet 0,00 0, , ,32 Liikearvo 0,00 0, , ,67 Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0, , ,01 Koneet ja kalustot 0,00 0, , ,11 Yhteensä 0,00 0, , , Laskennallinen verovelka Tilinpäätössiirtoihin perustuva , ,64 0,00 0, Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,59 Eläkelainat , , , ,00 Ostovelat , , , ,23 Muut 1 143, ,88 0,00 0,00 Yhteensä , , , ,82 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , , , ,82 Velat, jotka erääntyvät viiden vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,24 Yhteensä , , , , Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,14 Eläkelainat , , , ,00 Saadut ennakot , , , ,52 Ostovelat , , , ,23 20

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TOIMINTAKATSAUS AJALTA Julk

TOIMINTAKATSAUS AJALTA Julk Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa -konserni TOIMINTAKATSAUS AJALTA 1.1-30.6.2016 Julk. 5.8.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS Suomen talous kääntyi alkuvuoden aikana loivaan kasvuun. Viennin kasvu jatkui kuitenkin

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot