Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa ja Eepee-osuuskauppakonserni

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa ja Eepee-osuuskauppakonserni"

Transkriptio

1 Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa ja Eepee-osuuskauppakonserni Tilinpäätös

2 Sisältö 3 Toimintaympäristön ja S-ryhmän kehitys 4 Eepee ja sen eri toimialojen kehitys 7 Investoinnit 8 Rahoitus Eepeen henkilöstö 9 Yhteiskuntavastuuraportointi ja riskien arviointi Tilikauden 2012 näkymät Hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä 10 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedostot 11 Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni 12 Rahoituslaskelma, konserni 13 Tuloslaskelma, emo-osuuskunta Tase, emo-osuuskunta 14 Rahoituslaskelma, emo-osuuskunta 15 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tilinpäätöksen liitetiedot 24 Tilinpäätöksen allekirjoitukset 25 Tilintarkastuskertomus 26 Eepee-konsernin keskeisiä tunnuslukuja

3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta Toimintaympäristön ja S-ryhmän kehitys Kaupan yleinen toimintaympäristö 2011 Kaupan toimintaympäristö oli viime vuonna luonteeltaan selkeän kaksijakoinen. Alkuvuonna odotukset Suomen kansantalouden kehityksestä olivat positiiviset. Kansantalous oli kääntynyt edellisenä vuonna ripeään kasvuun. Viennin vetämän kasvun odotettiin jatkuvan vahvana vuonna 2011, vaikka euroalueen velkaongelmien riski tunnistettiinkin. Toiveikkuus vaihtui kuitenkin poikkeuksellisen vahvaan epävarmuuteen kesän aikana, kun eurooppalainen velkakriisi nousi hallitsemaan uutistarjontaa. Suomen bruttokansantuotteen arvioidaan kasvaneen viime vuonna noin kahden ja puolen prosentin vauhtia. Alkuvuonna odotettiin yleisesti talouskasvun yltävän yli prosenttiyksikön korkeammalle tasolle. Kasvun nopea hidastuminen loppuvuonna on muuttanut myös kaupan toimintaympäristöä haasteellisemmaksi. Kaupalle vuosi 2011 oli kasvaneista haasteista huolimatta hyvä. Talouskasvun hidastuminen johtui viennin ja teollisuuden aktiviteettien vähenemisestä. Kotitalouksien kulutus kasvoi vahvasti ainakin vuoden kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kotitalouksien kulutus nousi merkittäväksi talouden vakautta ja työllisyyttä ylläpitäväksi voimaksi viime vuonna, vaikka kasvu olisi ollut viimeisellä neljänneksellä hieman hitaampaakin. Taloudellisen epävarmuuden lisääntyminen heijastui voimakkaasti myös kuluttajien mielialoihin. Kuluttajien luottamus talouden tulevaan kehityksen laski nopeasti vuoden puolivälissä. Loppuvuonna luottamus oli heikko. Euroalueen huonojen uutisten vastapainona kuitenkin työllisyys kehittyi Suomessa hyvin. Työttömyysaste laski ja kulutuksen kannalta tärkeä kansantalouden palkkasumma kasvoi. Kuluttajahintojen nousu oli vuoden aikana keskimäärin 3,4 prosenttia. Hintojen nousu näkyy monella kaupan toimialalla osana liikevaihdon kasvua. Tilastokeskuksen mukaan vähittäiskaupan liikevaihdon arvo ilman autokauppaa kasvoi marraskuun loppuun mennessä 5,5 prosenttia. Toimialoittain tarkasteltuna kehitys oli epäyhtenäistä. Päivittäistavarakaupassa liikevaihdon kasvu oli samalla jaksolla 6,8 prosenttia. Tavaratalokaupassa kasvu oli 2,4 prosenttia. Vähittäiskaupan tarkemmilla toimialatasoilla pukeutumisen kaupan liikevaihto kasvoi 3,4 prosenttia lokakuun loppuun mennessä. Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan kaupan liikevaihto väheni 0,7 prosenttia laskeneen hintatason seurauksena. Rautakaupan liikevaihto kasvoi 7,7 prosenttia. Polttoainekaupan voimakas liikevaihdon nousu, 9,7 prosenttia lokakuun loppuun mennessä, johtui täysin hintatason noususta. Myyntimäärä oli jopa hieman edellistä vuotta pienempi. Autojen vähittäiskaupassa kasvua oli 11,4 prosenttia. Uusia henkilöautoja rekisteröitiin vuoden aikana lähes 13 prosenttia edellisvuotta enemmän. Maatalouskaupan toimintaympäristö jatkui vaihtelevana. Alaan on vaikuttanut viljan ja öljyn markkinahintojen nousu. Viljasadon määrä toipui edellisvuoden notkahduksesta. Maataloustuotannossa käytettävien koneiden kysyntä markkinoilla kasvoi edellisestä vuodesta, mutta rehujen kysyntä oli vähäisempää. Matkailu- ja ravintola-alalla myönteinen kehitys jatkui. Suomen hotelleissa kirjattiin 14,8 miljoonaa yöpymistä marraskuun loppuun mennessä. Yöpymisten määrä kasvoi 4,2 prosenttia. Anniskeluravintoloiden myynti kasvoi syyskuun loppuun mennessä lähes viisi prosenttia. Alkaneen vuoden näkymät Euroalueen tuleva talouskehitys on edelleen epäselvä vuoden 2012 osalta. Joidenkin eurooppalaisten valtioiden velkakriisit odottavat edelleen ratkaisujaan. Lähiajan suurin talousriski liittyy eurokriisiin ja globaalin rahoitussektorin vakauteen. Suomen talousnäkymät heikkenivät loppuvuodesta muun euroalueen mukana. Yksityinen kulutus luo edelleen sekä vakautta talouteen että on talouskasvun lähde vientikysynnän hiipuessa. Viennin rakenteen ja viennin suuntautumisen perusteella Suomen arvioidaan selviävän euroaluetta paremmin. Kasvu jäänee kuitenkin aiemmin ennakoitua heikommaksi. Kaupan yleinen toimintaympäristö alkaneella vuodella on edellistä vuotta haasteellisempi. Taloustilanteen arvioidaan selkeytyvän kesään mennessä. S-ryhmän kehitys S-ryhmän muodostavat osuuskaupat ja SOK tytäryhtiöineen. S-ryhmän veroton vähittäismyynti vuonna 2011 oli ,7 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 9,5 prosenttia. S-ryhmän vähittäismyynnistä osuuskauppojen osuus oli 9 853,5 miljoonaa euroa eli 86 prosenttia. Osuuskauppojen vähittäismyynti kasvoi 8,4 prosenttia edellisestä vuodesta. S-ryhmässä oli vuoden lopussa toimipaikkaa, kun niitä oli edellisen vuoden vastaavana ajankohtana Alueosuuskauppojen lukumäärä oli vuoden 2011 lopussa 21 ja paikallisosuuskauppojen kahdeksan. S-ryhmän yritysten bonusmyynti oli 9 050,8 miljoonaa euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli seitsemän prosenttia. Asiakasomistajille maksettiin bonusta 359,7 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen kahdeksan prosenttia. Bonusjärjestelmään kuuluviin osuuskauppoihin liittyi vuoden 3

4 S-ryhmän veroton vähittäismyynti liiketoiminta-alueittain aikana uutta jäsentä ja niiden kokonaisjäsenmäärä oli vuoden lopussa S-Pankin kasvu jatkui vuoden 2011 aikana. Sillä oli vuoden lopussa asiakasta ja talletuskantaa kokonaisuudessaan lähes 2,5 miljardia euroa. S-ryhmän henkilöstömäärä oli , missä on kasvua edellisestä vuodesta henkilöä. Osuuskauppojen henkilömäärä oli ja SOK-yhtymän S-ryhmän investoinnit olivat 546 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aikaisemmin olivat 593 miljoonaa euroa. Osuuskauppojen bruttoinvestoinnit olivat 466 miljoonaa euroa ja SOKyhtymän 106 miljoonaa euroa. Luvut sisältävät myös ryhmän sisäiset käyttöomaisuusinvestoinnit. S-ryhmän yhteenlaskettu konsolidoimaton tulos ennen satunnaisia eriä oli 269 miljoonaa euroa voitollinen, kun tulos edellisenä vuonna oli 296 miljoonaa euroa. Osuuskauppojen yhteenlaskettu tulos ennen satunnaisia eriä oli 249 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 264 miljoonaa euroa. SOKyhtymän tulos ennen veroja oli 20 miljoonaa euroa voitollinen. Vuoden 2010 tulos oli 32 miljoonaa euroa. 2. Eepeen ja sen eri toimialojen kehitys Eepeen myynnin kehitys Milj. Eepeen viime vuoden kokonaismyynti oli 531 miljoonaa euroa, mikä oli 21,8 miljoonaa euroa eli 4,3 prosenttia edellisvuotta suurempi Asiakasomistajuustunnusluvut +/- % ed.v. Marketkauppa* 6 960,8 8,8 Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 1 743,5 12,6 Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa 365,8 4,1 Matkailu- ja ravitsemiskauppa* 779,4 3,9 Auto- ja autotarvikekauppa 551,5 14,0 Maatalouskauppa 1 049,2 13,2 Muut 10,5 11,5 S-ryhmä yhteensä* ,7 9,5 *Sisältää lähialueiden vähittäismyynnin Eepeen koko myynnistä bonusmyynnin osuus oli 61,5 prosenttia eli 326,5 miljoonaa euroa, ja se kasvoi kuusi prosenttia vuodesta Asiakasomistajat saivat Bonusta 12,9 miljoonaa euroa ja maksutapaetua 0,16 miljoonaa euroa vuoden 2011 ostoistaan. Asiakasomistajille maksetut Bonukset kasvoivat 1,1 miljoonaa euroa edellisvuodesta (+9 prosenttia). Lisäksi asiakasomistajille maksettiin osuuspääoman korkoa 1,2 miljoonaa euroa. Eepee palkitsi asiakasomistajansa keskimäärin 214 eurolla per asiakasomistajatalous (edellisvuonna 206 euroa). Bonusmyynnin ja maksettujen Bonusten kehitys on saatu Eepeen verkostokehityksen kautta sekä ennen muuta hyvällä yhteistyöllä sitoutuneiden asiakasomistajien kanssa. Asiakasomistajien määrä oli vuoden lopussa , missä oli lisäystä jäsentä. Talouspeitto nousi toimialueemme talouksista 68 prosenttiin. Keskeiset vuoden 2011 asiakasomistajatavoitteet saavutettiin Marketkaupan tavoite on asiakasomistajan ostoskorin edullistaminen ja ostosten teon helpottaminen Vuosi 2011 oli kaupalle varsin hyvä. Kuluttajien luottamus ja ostovoima olivat varsin hyvällä tasolla. Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenliikkeiden myynnin kehitys 1 12/2011 oli +5,9 prosenttia. Myynnin kehitykseen vaikuttivat yleisesti ruoan raaka-ainehintojen ja muunkin kustannustason kehitys. Volyymillä mitattuna päivittäistavarakauppa kasvoi vain reilun prosenttiyksikön. Kaupan omien merkkien myynti kasvoi 2011 voimakkaasti, ja sillä oli kuluttajien ostoskorin edullisuuteen huomattava merkitys. Käyttötavarakaupassa oli tuoteryhmittäin suuria vaihteluita. Esimerkiksi pukeutumiskauppa kasvoi reilun prosentin ja rautakauppa vajaat viisi prosenttia. Kokonaisuutena käyttötavaran kasvu oli varsin maltillista. Kilpailukentässä merkittävin muutos oli Seinäjoen Päivölän alueen kaupallisen keskuksen rakentumisen aloitus. Alueella avasivat vuoden aikana kaupungin toinen Citymarket ja Tokmanni. Rengastien alueella avasi alkuvuodesta Motonet. Uusien kilpailijoiden tulosta huolimatta kauppa kävi Seinäjoen alueella hyvin. Vuoden aikana Kesko avasi K-Supermarketin Jalasjärvellä. Marketkaupan kokonaismyynti oli 295,4 miljoonaa euroa. Myynti päivittäistavarakaupassa kasvoi valtakunnan lukujen tahdissa, ja käyttötavarakaupassa myynnin kasvu oli kolme prosenttia. Päivittäistavarakaupassa Eepee on alueensa selkeä markkinajohtaja yli 43 prosentin markkinaosuudella. Marketkaupan liiketulos oli 8,5 miljoonaa euroa, joka oli 1,5 miljoonaa euroa edellisvuotista pienempi. Liiketuloksen lasku johtui Prismassa toteutuneesta mittavasta uudistuksesta ja sen aiheuttamista lisäkuluista. Toiminnallinen tuloksellisuus säilyi edellisen vuoden tasolla. Eepeen marketkaupan verkosto muodostui 2011 lopussa Seinäjoen Prismasta, 27 S-marketista, kahdeksasta Salesta ja Emotion kauneusmyymälästä Seinäjoella. Vuoden 2011 aikana S-market Alakylä muutettiin Saleksi huhtikuussa. Törnävän Sale suljettiin kesäkuussa. Sale Tanelinrannassa tehtiin mittava kalustouudistus syyskuussa. Toimialan merkittävin hanke oli Seinäjoen Prisman jatkuneet uudistus- ja laajennustyöt. Noin kaksi vuotta kestävä projekti saadaan valmiiksi alkuvuodesta Valmistumisen jälkeen yksikkö on yksi monipuolisimmista Prismoista Suomessa. Rautakaupan osalta Prisman valikoimat ovat Terra-erikoisliikkeiden tasoa. Marketkaupan investoinnit 2011 olivat yhteensä 11,3 miljoonaa euroa. 4

5 Toiminnallisella puolella vuoden tärkeimmät tekemiset liittyivät laadukkaan asiakaspalvelun ja hyvän esimiestyön varmistamiseen sekä monipuoliseen koulutukseen kaikissa henkilöstöryhmissä. Eepee toteuttaa vuosittain asiakastyytyväisyystutkimukset jokaisen toimipaikan vaikutusalueella. Asiakastyytyväisyys on tutkimuksissa ollut hyvällä tasolla. Eepeen S-market-ketju sai valtakunnallisesti parhaan arvosanan alueosuuskauppojen välisessä vertailussa. Myös muut ketjut pärjäsivät hyvin. Markethenkilökunta hoitaa siis palvelutehtävänsä vankalla ammattitaidolla. Tuoreus, laatu ja erinomainen palvelu ovat toiminnan kulmakivet. Eepeen hintakilpailukyky on ollut poikkeuksellisen hyvä jo usean vuoden ajan. Toteutetuissa hintatutkimuksissa Eepeen yksiköt ovat jälleen pärjänneet erinomaisesti. Hintakilpailukyvyn taustalla ovat osaavan henkilöstön lisäksi tehokas ja suuriin volyymeihin perustuva hankintatoimi, tehokas logistiikka ja nykyaikaiset tehokkaat myymäläkiinteistöt. Hintojen kilpailukykyisyydestä tulemme pitämään huolen jatkossakin. Asiakkaat saavat meiltä edullisimman ostoskorin. Asiakasomistajat saavat alueen edullisimmista hinnoista vielä lisäksi Bonuksen. Marketkauppa on merkittävä työllistäjä alueellaan. Marketkaupan henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 733, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 44 henkilöä. Näkymät vuodelle 2012 Marketkaupassa jatketaan 2012 laadukasta perustyötä eteläpohjalaisten parhaaksi. Kilpailutilanne tulee muuttumaan ainakin Kauhajoella uuden Citymarketin myötä. Seinäjoella Päivölän alue rakentuu edelleen ja Biltema avaa sinne myymälän keväällä. Oman verkostomme osalta Kauhajoella liikekeskusta laajennetaan alkuvuodesta ja sen avajaiset ovat maaliskuussa. Hyllykallion Prisman uudistuksen avajaiset ovat samoin maaliskuussa. Pitkään vireillä ollut Alajärven uusi S-market alkaa rakentua vuoden mittaan. Myös pienempiä uudistuksia tehdään eri paikkakunnilla. Jari Palo Kaupallinen johtaja 2.3. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupassa oli hyvä kehityksen vuosi Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan kokonaismyynti kehittyi hyvin vuonna Kokonaismyynti oli 82,2 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Kokonaismyynnin kehitykseen vaikutti osaltaan edellisvuotta korkeampi polttonesteiden kuluttajahinta. Myös liikennemyymälöiden ravintolakauppa vahvisti asemiaan ja kehittyi hyvin. ABC-yksiköiden marketkaupassa vuonna 2010 voimaan tulleen uuden liikeaikalain vaikutukset pystyttiin kääntämään uudelleen kasvuun vuoden 2011 aikana. Kokonaismyynnin kehitys ylitti 12 prosentilla budjettitason. Eepeen liikennemyymälä- ja automaattiverkostoon kuului vuoden lopulla kymmenen ABC- liikennemyymälää, 21 ABCautomaattiasemaa ja kolme ABC Car Wash -yksikköä. Polttonesteiden kuluttajahinnat nousivat bensiinissä lähes kymmenen prosenttia ja dieselissä yli 15 prosenttia. Bensiinin keskihinnan nousuun vaikutti osaltaan kuluttajien ennakkoarviota runsaampi siirtyminen 98-bensiinin käyttäjiksi. Loppuvuodesta suhde laatujen välillä kuitenkin tasaantui. Maailmanlaajuiset talouden ja markkinahintojen heilahtelut ja öljyn hintaan vaikuttavat erilaiset kriisit tai luonnonmullistukset eivät aiheuttaneet kotimaan markkinahintoihin kovin suuria heilahteluita vuoden aikana. Polttonesteiden valtakunnallinen volyymi väheni bensiinissä 3,4 prosenttia. Dieselpolttoaineiden vastaava kehitys oli positiivinen, ollen kolme prosenttia. Eepeen liikennemyymälöiden ja automaattiasemien volyymikehitykset olivat bensiinissä +2,5 prosenttia ja dieselissä +11,4 prosenttia. Verkoston edelleen vahvistuessa ja bonusasiakkaidemme myötä markkina-asemamme toimialueemme polttonestekaupassa vahvistui edelleen. Liikennemyymälöiden marketkaupan kasvu oli 3,8 prosenttia ja ravintolakaupan kasvu 8,1 prosenttia. Molempien osaalueiden myynnin kehitykset olivat hyvällä tasolla. Erityisesti ravintolakaupan kehitys ilahduttaa, sillä ravintolan arvonlisäveron alennus kesällä 2010 vaikutti edelleen positiivisesti tarve- ja nopean syömisen kysyntään. Liikennemyymäläkaupan liiketulos oli 0,93 miljoonaa euroa, ollen 0,62 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi. Budjettitason ylitys 0,9 miljoonalla eurolla johtui osaksi investointien siirtymisestä vuoden 2012 puolelle, mutta kehitys oli tästä huolimatta hyvä. Toimialan vuoden 2011 investointikohteina olivat kahden yksikön uudistukset ja laajennukset. ABC Jalasjärven market- ja varastotilat uudistettiin suunnitellusti kesäkauppaan mennessä ja yksikkö sai noin 200 neliömetriä tarpeeseen tullutta lisätilaa. ABC Seinäjoen uudistus käynnistyi syyskuussa ja laajennuksen ensimmäinen vaihe, market- ja varastotilan laajennus saatiin valmiiksi jouluun mennessä. Alun perin suunniteltu ABC Seinäjoen ravintola- ja keittiötilojen uudistus siirtyi alkavaksi vuoden 2012 tammikuussa. Toimialan menestyksen takana olevan henkilökunnan määrä vuoden 2011 lopussa oli kaikkiaan 221 henkilöä, jossa oli vähennystä edelliseen vuoteen 16 henkilöä. Toimialan koulutus- ja valmennusohjelmat toteutuivat suunnitelmien mukaisesti kaikilla tasoilla. Toimialan investoinnit vuonna 2011 olivat noin 1,1 miljoona euroa, josta suurin osa jakaantui edellä mainittuihin kahteen uudistukseen. Marras-joulukuussa 2010 avatun uuden ABC Alavuden käynnistyminen ja ensimmäinen vuosi lähti myynnillisesti erinomaisesti matkaan. Vuoden 2012 investoinneista tärkeimmät tulevat olemaan ABC Seinäjoen ravintolauudistuksen ja uuden Hesburgerin valmistuminen sekä hallittu avaaminen. Syksyllä toteutetaan ABC Ilmajoen varasto- ja myymälätilojen pienimuotoinen laajennus. Myös tulevan uuden S-Market ja ABC Alajärven rakennusprojekti on tavoitteena saada käynnistetyksi vuoden 2012 aikana. Seppo Kuusisaari Toimialajohtaja 5

6 Toimintakatsaus MaRan vuosi 2011 oli odotuksia parempi Hotelli-, ravintola- ja matkailupalveluiden kysynnän nopea kasvu vuoden alkupuoliskolla lähes tasaantui kolmannella vuosineljänneksellä. Vuoden loppukuukausina ja vuonna 2012 kasvua ei ole näköpiirissä lainkaan. Hotelli-, ravintola- ja matkailupalveluiden kokonaismyynnin arvo kasvoi tammi-syyskuussa runsaat 4,5 prosenttia viime vuodesta. Palvelujen kysyntä lisääntyi hieman alle 3,5 prosenttia, sillä myyntihinnat kohosivat samaan aikaan vajaat 1,5 prosenttia. Heinä-syyskuussa kysyntä kasvoi enää puoli prosenttia. Hotellien majoitusmyynnin arvo kasvoi tammi-syyskuussa runsaat seitsemän prosenttia. Huonehinnat nousivat noin kaksi prosenttia, joten huonemyynnin määrä lisääntyi viisi prosenttia. Ravintoloissa myynnin arvo kasvoi lähes viisi prosenttia. Määrällisesti myynnissä oli nousua noin 3,5 prosenttia, sillä myyntihinnat nousivat vajaat 1,5 prosenttia. Ravintolat myivät ruokaa määrällisesti noin 5,5 prosenttia ja alkoholia 0,5 prosenttia viime vuotta enemmän. Tänä vuonna toteutunut alkoholiveron korotus vähentää anniskelukulutusta edelleen (MaRa-suhdanne 4/2011). Eepeen matkailu- ja ravitsemistoimialalla veroton myynti vuonna 2011 oli 17,3 miljoonaa euroa, joka oli kymmenen prosenttia budjetoitua parempi sekä edellistä vuotta 13 prosenttia parempi. Majoituksen osalta kasvu edelliseen vuoteen oli 13 prosenttia ja ravintolakaupassa yhdeksän prosenttia. Oheismyynnin kasvu oli 12 prosenttia. Ravintolakaupassa kasvu tuli tasaisesti ruoka- ja juomamyynnin osalta. Ruokamyynti kasvoi yli kahdeksan prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vastaavasti juomamyynti kasvoi yli yhdeksän prosenttia ja kasvuun vaikutti erityisesti onnistunut kesäkauppa. Vuoden 2011 aikana markkinaosuutemme arvioidaan edelleen kasvaneen. Henkilökunnan määrä vuoden lopussa oli 187, jossa oli edellisvuoteen lisäystä 14 henkilöä. Henkilökunnan lisäys tulee yksinomaan Prisman Ravintolamaailma-yksiköstä, joka avautui heinäkuussa Kokoaikaisten osuus kaikista työntekijäistä pysyi suurin piirtein edellisen vuoden tasolla, ollen noin 34 prosenttia kokonaistyöntekijöiden määrästä. Henkilökunnan valmennuksien painopisteitä olivat erilaiset palvelu- ja konseptivalmennukset sekä Prisman Ravintolamaailman avausvalmennuksen toteutus. Mara-toimialan merkittävin investointi vuonna 2011 oli Prisman Ravintolamaailman rakentaminen. Lisäksi tehtiin pieniä korjaus- ja laiteinvestointeja. Investointien yhteenlaskettu arvo oli 2,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 investointeja ovat iltaravintola Karman uudistaminen ja Sokos Hotel Lakeuden huoneuudistuksen aloittaminen. Huoneuudistus toteutetaan vuosien aikana. Näiden investointien yhteenlaskettu arvo on noin 1,5 miljoonaa euroa. Vuodesta 2012 ei ole odotettavissa myynnillisesti yhtä hyvää kasvun vuotta kuin viime vuosi, sillä mm. toteutuneet veronkorotukset näkyvät suoraan alan palveluiden kysynnän vähentymisenä. Juhamatti Aronen Toimialajohtaja 2.5. Maatalous- ja rautakaupassa vertailukelpoinen myynti kasvoi Maatalouskaupan kokonaismarkkinoiden arvioidaan Suomessa kasvaneen lähinnä hintojen muutosten vuoksi hieman edellisen vuoden tasosta. Rautakaupassa valtakunnallisesti markkinat kasvoivat noin viisi prosenttia. Puutarhakaupassa markkinoiden kehitys on ollut vuosittain lievästi kasvava. Eepeen maatalous- ja rautakaupan myynti oli noin 123 miljoonaa euroa, noin kuusi prosenttia edellistä vuotta pienempi. Rehukaupan uudelleenjärjestelyjen vuoksi vertailukelpoinen myynti kasvoi 12 prosenttia. Suurimmat myynnin kehityksen kasvut edelliseen vuoteen tulivat öljy-, työkone-, lannoite-, rauta- ja puutarhakaupassa. Alalta saadut kehitysluvut osoittavat, että Eepeen maatalous- ja rautatoimialan asema vahvistui ja asiakasmäärämme kasvoi edelleen vuoden aikana. Henkilöstö osallistui vuoden aikana moniin eri koulutuksiin ja valmennuksiin. Eepeen maatalous- ja rautakauppaan on investoitu viime vuosina merkittävästi. Vuonna 2011 aloitettiin uuden Jalasjärven Agrimarketin rakentaminen, joka valmistuu hyvälle liikepaikalle keväällä 2012 ja vahvistaa palvelutarjontaamme maatalous-, rauta- ja puutarhakaupassa. Toimialan liiketulos oli 0,3 miljoonaa euroa, jossa on lisäystä edelliseen vuoteen 0,2 miljoonaa euroa. Toimialan kilpailustrategian mukaan olemme toimialueemme johtava maatalouskauppa ja kasvava rauta-puutarhakaupan toimija. Toimipaikkaverkostomme on 2000-luvun uudistusten myötä hyvässä kunnossa. Vuosi 2012 tulee toimialalla olemaan edelleen haasteellinen. Rakennemuutos tiloilla jatkuu ja uusia toimijoita tulee lisää entistä vahvemmin maatalouskauppaan. Rakentamisen osalta talouden suhdanteet määrittävät markkinoiden tason. Vastaamme kilpailuun ammattitaitoisella henkilöstöllä, hyvällä verkostolla ja kattavalla palveluvalikoimalla. S-Rautojen palvelukonsepti uudistuu vuoden alkupuolella Alajärvellä, Kauhajoella, Lapualla ja Närpiössä. Esa Nuottivaara Toimialajohtaja 2.6. Autokaupassa markkinat kasvoivat Vuonna 2011 ensirekisteröitiin Suomessa noin uutta henkilöautoa eli 13 prosenttia edellistä vuotta enemmän. Tavara-autoja ensirekisteröitiin , jossa on kasvua 31 prosenttia. Eepeen Ess Autotalon ja toimialan myynti oli vuonna 2011 noin kymmenen miljoonaa euroa eli edellisen vuoden tasolla. Uusien autojen kauppa kasvoi valtakunnallisia kehityslukuja paremmin. Jälkimarkkinoinnissa oli myös hyvä kasvun vuosi. Vaihtoautokaupassa kappalemäärän kasvusta huolimatta kysyntä kohdistui edellistä vuotta enemmän edullisempiin autoihin ja myynti euromääräisesti alentui. Myös autonvuokraustoiminnan muutokset alensivat hieman myyntiä. Uusien autojen edustukseen kuuluvat Peugeot, Hyundai, Suzuki ja Isuzu. Vaihtoautokaupassa on tarjontaa monipuolisesti eri merkeillä. Seinäjoen toimipisteen lisäksi Kauhajoella toimii edustuksessa olevien merkkien merkkihuolto ja S-Etu- 6

7 huolto yleishuoltona kaikille automerkeille. Ess Autotalo on maahantuojien asiakastyytyväisyysmittausten tuloksissa valtakunnan kärkiliikkeitä. Lähinnä vaihtoautokaupan kehityksestä ja vuokraustoiminnasta johtuen liiketulos jäi lievästi edellistä vuotta heikommaksi. Henkilöstöä auto- ja autotarvikekaupan toimialalla oli vuoden lopussa 20 henkilöä eli kolme edellistä vuotta vähemmän. Henkilöstötutkimuksessa saavutettiin hyvät tulokset. Investoinneista merkittävimmät olivat Automaster-järjestelmään siirtyminen ja vuoden 2010 lopussa tulleiden uusien merkkien aiheuttamat kustannukset. Vuonna 2012 autokaupan kysyntä painottunee normaalia enemmän vuoden alkuun huhtikuussa tulevasta veroratkaisusta johtuen. Alalla ennustetaan uusien autojen rekisteröinniksi Suomessa noin kappaletta eli noin 13 prosentin alentumista. Vaihtoautokaupan ja jälkimarkkinoinnin merkitys toiminnassamme on tärkeä. Auto- ja autotarvikekaupassa Eepeellä on kattava palvelukonsepti sekä hyvät liikepaikat asiakaspalveluun Seinäjoella ja Kauhajoella. Vahvistuneiden edustusten myötä kasvatamme markkina-asemaamme. Asiakasomistajille maksamme autokaupasta ja palveluista Bonusta S-ryhmän periaatteiden mukaan. Esa Nuottivaara Toimialajohtaja 2.7. Konsernirakenne ja sen muutokset Eepee-konsernin tuloslaskelmaan ja taseeseen on tilinpäätöksessä yhdistetty emo-osuuskunta Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan lisäksi seuraavat tytäryhtiöt: Eepee-Kiinteistöt Oy (100 prosenttia) ja Seinäjoen Torihotelli Oy (100 prosenttia). Osuuskaupan ja sen tytäryhtiöiden tilikautena on kalenterivuosi. Eepee-Kiinteistöt Oy on Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan kokonaisuudessaan omistama tytäryhtiö, joka aloitti varsinaisen liiketoimintansa Yhtiön toimialana on Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan ja sen kokonaan tai osittain omistamien yhtiöiden liiketoimintaa palveleva investointitoiminta. Eepee-Kiinteistöt Oy:n taseessa osakepääoma on 0,1 miljoonaa euroa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto on 83,4 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 83,4 miljoonaa euroa). Eepee-Kiinteistöt Oy omistaa Seinäjoen Torihotelli Oy:n kaikki osakkeet. Viimemainittu yhtiö on siten Eepee-Kiinteistöt Oy:n tytäryhtiö, joka omistaa osoitteessa Kauppatori 3 Seinäjoella sijaitsevan hotellikiinteistön. Eepee-Kiinteistöt Oy:stä ei laadita alakonsernin konsernitilinpäätöstä Tuloskehitys vuonna Eepee-konsernin liikevaihto ja tulos Eepee-konsernin liikevaihto oli 438,9 miljoonaa euroa, mikä oli 15,2 miljoonaa euroa edellistä vuotta suurempi. Liiketoiminnan muut tuotot olivat euroa, joka sisältää käyttöomaisuuden myyntivoittoja euroa. Liiketoiminnan tulos kehittyi positiivisesti. Liiketoiminnan kiinteät kulut (66,6 miljoonaa euroa) olivat liikevaihdosta laskettuina 15,2 prosenttia (edellisvuonna 14,3 prosenttia) ja toteutuivat 0,1 miljoonaa euroa budjetoitua pienempinä. Suunnitelmapoistot ja nettorahoituskulut olivat yhteenlaskettuina edellisvuoden tasolla. Liiketoiminnan tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 10,7 miljoonaa euroa (2,4 prosenttia liikevaihdosta) sen oltua edellisvuonna 10,7 miljoonaa euroa (2,5 prosenttia). Välittömät verot 2,6 miljoonaa euroa on laskettu suoriteperusteisesti emo-osuuskaupan ja tytäryhtiöiden tilikauden tuloksista sisältäen laskennallisen verovelan (0,2 miljoonaa euroa) lisäyksen. Konsernituloslaskelmassa tilikauden ylijäämä verojen jälkeen oli 8,1 miljoonaa euroa. Kun tilinpäätöstä tarkastellaan tunnuslukujen avulla, tulosta voidaan pitää hyvin tyydyttävänä. Liiketoiminnan tulos oli 2,4 prosenttia liikevaihdosta. Oman pääoman tuotto oli 8,6 prosenttia (edellisenä vuonna 9,1 prosenttia) ja sijoitetun pääoman tuotto 8,1 prosenttia (8,8 prosenttia) Toimialojen liikevaihto ja liiketulos Alla olevassa taulukossa esitetyt toimialojen liiketulokset on laskettu Eepee-konsernin sisäisillä palveluveloituksilla sekä tytäryhtiön, Eepee-Kiinteistöt Oy:n, veloittamilla liiketilojen hoito- ja pääomavuokrilla. Lakisääteiset henkilösivukulut on kohdistettu toimialoille kiinteällä prosentilla. 3. Investoinnit Osuus % Liike- Muut Liikevaihto Eepeen liike- Muutos tulos ed.v. M vaihdosta ind. ed.v. M M Marketkauppa 244, ,5 8,5-1,5 Maatalous- ja rautakauppa 102, ,4 0,3 0,3 Liikennemyymäläkauppa 66, ,3 0,9 0,6 Matkailu- ja ravitsemiskauppa 17, ,5 0,7 0,2 Autokauppa 8,0 2 99,6-0,1-0,2 Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat tilikaudella 23 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 21,6 miljoonaa euroa). Investoinneista on tarkempi selvitys toimintakertomuksen osassa kaksi, jossa kuvataan toimialojen kehitystä. S-ryhmän omistusyhteysyrityksen S-ryhmän Logistiikkakeskukset Oy:n rakennustyöt jatkuivat vuonna Eepee sijoitti omistusosuuttaan vastaavan summan yhtiön pääomitukseen. S-ryhmän perustaman S-Voima Oy:n pääomitukseen Eepee on sijoittanut varoja energian hankintaan sekä tuulivoiman rakentamiseen omistusosuuttaan vastaavalla summalla. Nämä osakesijoitukset olivat yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. SOK:n osuuspääoman lisäyksenä maksettiin 0,3 miljoonaa euroa. 7

8 4. Rahoitus Eepee-konsernin rahoitusasema ja maksuvalmius ovat olleet hyvät koko vuoden 2011 ajan. Lainat rahoituslaitoksilta olivat tilinpäätöksessä 64,9 miljoonaa euroa (edellisvuonna 61,3 miljoonaa euroa). Eepee on suojannut korkoriskejään pitkäaikaisilla koronvaihtosopimuksilla, joiden käyvät arvot on ilmoitettu liitetiedoissa. Likvidit rahavarat olivat tilinpäätöksessä 15,5 miljoonaa euroa (edellisvuonna 19,9 miljoonaa euroa). Liikevaihtoon suhteutettuna korollisten nettovelkojen määrä oli siten 11,3 prosenttia liikevaihdosta (edellisvuonna 9,8 prosenttia). Gearing-tunnusluku oli 50,6 prosenttia, kun se edellisvuonna oli 45,7 prosenttia (= korolliset nettovelat /oma pääoma %). Nettorahoituskulut ovat nettomääräisesti pienentyneet edellisvuodesta 0,4 miljoonaa euroa ja olivat 1,2 miljoonaa euroa eli 0,3 prosenttia liikevaihdosta (edellisenä vuonna 0,4 prosenttia). Omavaraisuusaste oli 46,6 prosenttia, kun se oli edellisvuonna 46,0 prosenttia. 5. Eepeen henkilöstö Eepeen henkilöstön määrä Vuoden vaihtuessa eepeeläisten lukumäärä oli henkilöä, missä on lisäystä 48 henkilöä. Henkilöstön lukumäärät ja osuudet prosentteina on esitetty alla olevassa taulukossa toimialoittain tilanteesta Työsuhteet ja sukupuolijakauma Lukumäärä % kaikista Muutos kpl Marketkauppa ,8 44 Maatalous- ja rautakauppa 105 8,1 16 Matkailu- ja ravitsemiskauppa ,5 14 Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa ,1-16 Auto- ja autotarvikekauppa 20 1,5-3 Muut yhteensä 26 2,0 7 Kaikki Yhteensä % 48 Henkilöstöstä naisia oli 77,8 prosenttia (1 005) ja miehiä 22,2 prosenttia (287). Kokonaismäärästä vakituisessa työsuhteessa oli 955 henkilöä (74 prosenttia). Vakituisista työsuhteista kokoaikaisia oli 38,9 prosenttia. Vuonna 2011 kesä- ja sesonkikausina Eepee työllisti yli 440 kausityöntekijää sekä 130 kesäharjoittelijaa. Eepeessä esimiestyö ja tiedonkulku jatkoivat hyvää kehitystä Eepeessä teetettiin lokakuussa 2011 vuosittainen työyhteisötutkimus. Uutena vertailutietona saimme tutkimukseen mukaan Suomen yleisnormin, joka muodostuu Suomessa toimivissa yrityksissä työskentelevien vastauksista. Tiedot ovat peräisin sekä tutkimuslaitoksen muille asiakasorganisaatioille tekemistä tutkimuksista että laajasta suomalaisesta työelämätutkimuksesta saaduista vastauksista. Vertailu ulkoiseen aineistoon kertoo, että eepeeläiset pitävät Eepeen yrityskuvaa ja yrityskulttuuria poikkeuksellisen hyvänä. Tutkimusraportin mukaan taustalla on vahva luottamus yrityksen menestymiseen. Verrattaessa tutkimustuloksia aikaisempiin Eepeen ja S-ryhmän tutkimustuloksiin, parhaiten kehittyivät esimiesten puuttuminen epäkohtiin, niihin ratkaisujen löytäminen ja henkilöstön innostaminen. Erittäin merkittävästi kehittyi myös tiedonkulun avoimuus ja riittävyys. Myös toimipaikkojen ilmapiirin nähdään nyt kannustavan kehittämiseen selvästi paremmin kuin vuosi sitten. Samaten työsuoritusten arviointi koetaan aiempaa selkeämmäksi. Yhdessäkään kysymyksessä eivät keskiarvot ole laskeneet. Ne kysymykset, joissa kehitystä on tapahtunut suhteessa vähiten, liittyvät työn kuormittavuuteen, tavoiteohjaukseen, uuden oppimiseen ja työvuorojen järjestelyyn. Työyhteisötutkimuksessa esiin nousseita kehittämiskohteita on sisällytetty mm. vuoden 2012 esimiesten ja henkilöstön koulutuksien sisältöön. Ammattitaitoa ja osaamista Vuosittain toimialakohtaisesti laadittavien koulutussuunnitelmien mukaiset palveluhenkilöstön koulutukset, esimiesvalmennukset, tehtäväkohtaiset koulutukset, ammattitutkintokoulutukset, uusien ja uudistettujen yksiköiden avausvalmennukset sekä työryhmäkohtaiset tiimivalmennukset toteutuivat suunnitellusti. Henkilöstön osaamistarpeiden tunnistamiseksi ja ammattitaidon kehittämiseksi suunnattu osaamisen johtamisen mallin käyttöönotto osana työryhmien valmennuksia eteni ja jatkuu tulevina vuosina. Asiakaspalvelu- ja myyntitaitojen kehittämiseen tähtääviä valmennuksia palveluhenkilöstölle toteutettiin toimialakohtaisesti. Kaikki toimialat osallistuivat työpaikkaohjaajakoulutuksiin. Koko henkilöstöä koskevista koulutuksista mm. S-Pankki-koulutukset sekä Turvapassi- ja muut turvallisuuskoulutukset ovat muotoutuneet vuosittain säännöllisesti pidettäviksi koulutuskokonaisuuksiksi. Tietojärjestelmäkoulutuksia eri tietohallintajärjestelmiin liittyen järjestettiin riittävän osaamisen ylläpitämiseksi. Oppilaitosyhteistyöstä Maakunnan oppilaitosten ja Eepeen välinen yhteistyö jatkui mm. harjoittelu- ja työssäoppimispaikkojen, ammattitutkintoon tähtäävien oppisopimuskoulutusten ja useiden yhteisten, erityisesti nuorten työssäoppimisen sisältöä ja laajuutta kehittävien hankkeiden muodossa. Eepee oli pääyhteistyökumppanina suomalaisen elinkeinoelämän tiedotustoimiston Yrityskylä-hankkeessa. Yrityskylä on 8

9 5. 6.-luokkalaisille suunnattu käytännönläheinen opintokokonaisuus yhteiskunnasta, yrityksistä ja eri ammateista. Yrityskylässä oppilaat pääsevät kokeilemaan päivän ajan työn tekemistä, rahankäyttöä ja kuluttajan roolia. Yrityskylässä vieraili ajanjaksolla yli seutukuntamme luokkalaista ja noin sata opettajaa. Yrityskylä-opintokokonaisuutta koordinoi Taloudellinen tiedotustoimisto, joka vastaa suomalaisen elinkeinoelämän koulutus- ja uravalintoja tukevasta viestinnästä. Vuonna 2011 kesäkautena Eepee työllisti 440 kausityöntekijää, lähinnä opiskelijoita, ja 130 kesäharjoitteluohjelmassa ollutta peruskoululaista ja lukiolaista. 6. Yhteiskuntavastuuraportointi ja riskien arviointi Vastuullisuusraportointi Eepeen vastuullisuustiedot vuodelta 2011 sisältyvät S-ryhmän loppukeväällä 2012 julkaistavaan vastuullisuusraporttiin (www.skanava.fi - S-ryhmä - Vastuullisuus). Raportissa käsitellään S-ryhmän sosiaalista, taloudellista ja ympäristövastuuta vuonna Riskien arviointi ja hallintakeinot Eepeessä nähdään turvallisuuteen ja liiketoiminnan jatkuvuuteen liittyvien asioiden jatkuva arviointi tärkeänä kilpailutekijänä. Riskien arviointi on hallituksen valvonnassa integroitu osaksi päätöksentekojärjestelmää ja johtamisprosessia. Eepeen päivitetyssä vuoteen 2015 ulottuvassa strategiassa on kartoitettu laajasti liiketoimintaa uhkaavia riskejä. Strategiajaksolla ei ole tunnistettu merkittäviä liiketoimintaa uhkaavia tekijöitä. Keskeiset taloudellista asemaa kuvaavat vuoden 2011 tunnusluvut on esitetty tunnuslukutaulukossa tilinpäätöksen liitetiedoissa. Eepeen liiketoimintaan ja omaisuuteen kohdistuvia riskejä vastaan on suojauduttu vakuutuksin. Eepee-konsernin vakuutusturva käsittää lakisääteiset henkilövakuutukset, käyttö- ja vaihto-omaisuuden vakuutukset sekä liiketoiminnan vastuuvakuutukset. Riskejä pyritään tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään mm. vakuutusyhtiön tekemillä auditoinneilla, erilaisten riskikartoitusmenetelmien avulla, tarkalla raportoinnilla ja toiminnan jatkuvalla kehittämisellä. Eepee-konsernin kiinteistöliiketoiminnan riskit ovat suoraan riippuvaisia Eepeen liiketoiminnan menestyksestä ja siihen liittyvistä riskeistä. Konsernilla on maa-alueiden hankintaan liittyviä osto- ja rakentamisvelvoitteita, joiden vaikutus tulokseen ja taloudelliseen asemaan on kuitenkin vähäinen. Voimassaolevien säännösten mukaisesta rakennuttajalle kuuluvasta velvoitteesta hoitaa turvallisuuteen ja työmaiden valvontaan liittyvä riskien arviointi sekä turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamisesta vastaa Eepeen nimeämä valvoja. Hän toimii rakennusvalvonnan tarkoittamana työturvallisuudesta vastaavana henkilönä Eepeen rakennuskohteissa. Ympäristöriskit Eepee ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon ympäristöriskien ja ympäristönsuojelun näkökulmat. Ympäristövastuullinen toiminta parantaa Eepeen asiakkaiden palvelua sekä liiketoiminnan kustannustehokkuutta. Toimialojen ympäristöohjeistuksessa lähtökohtana on, että ympäristöasiat ovat osa liiketoimintaorganisaation, Eepeen henkilöstön, jokapäiväistä toimintaa ja kehitystyötä. S-ryhmän liiketoiminnan ketjuohjausten riskien arvioinnin ohjeistus painottuu Eepeessä toimialoittain eri asioihin. Esimerkkeinä voidaan todeta polttonestekaupan sekä maatalous- ja rautakaupan vaarallisten aineiden säilytyksestä sekä myyntilaitteista annettu erityisohjeistus. Toisaalta tietoturvallisuuteen liittyvä ohjeistus sekä asiakkaiden ja henkilöstön henkilöturvallisuuteen liittyvä ohjeistus koskevat kaikkia toimialoja. Uusien yksiköiden investointisuunnittelussa ympäristöasiat otetaan kattavasti huomioon. Osana toimipaikkaverkoston kehittämistä Eepee on investoinut merkittävästi viime vuosina erityisesti omistamiensa liikekiinteistöjen energian säästöön ja säätötekniikkaan. Jätteiden käsittelyssä ja lajittelussa käytetään kehittynyttä tekniikkaa. 7. Tilikauden 2012 näkymät Epävarmoista näkymistä huolimatta Eepee jatkaa toimintansa pitkäjänteistä kehittämistä entistä laadukkaammaksi, tehokkaammaksi ja kilpailukykyisemmäksi. Eepeen yritysmuotona on osuuskunta, joka on taloudellisesti vahvistunut ja jolla on asiakasomistajina kaksi kolmannesta toimialueen talouksista. Tämä mahdollistaa pitkäjänteisen kehittämisen myös heikommassa suhdannetilanteessa. Eepeen hallitus on hyväksynyt vuodelle 2012 toimintasuunnitelman, jossa tavoitteena on 10,8 miljoonan euron toiminnan tulos ja investointien jatkaminen siten, että vuosina toteutetaan 30 miljoonan euron palveluverkoston kehityssuunnitelmat eri puolilla toimialuetta. 8. Hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan jakokelpoinen ylijäämä on yhteensä ,42 euroa. Osuuskunnan taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Osuuskunnan maksuvalmius on hyvä, eikä alla ehdotettu tilikauden ylijäämän jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan osuuskunnan maksukykyä. 9

10 Hallitus ehdottaa, että osuuskunnan tilikauden 2011 ylijäämästä ,24 euroa»» siirretään vararahastoon osuuskunnan sääntöjen 27 :n 1. mom. mukaisesti vähintään kymmenen prosenttia eli siirto on ,00 euroa,»» täyteen maksetuille osuusmaksuille maksetaan vuodelta 2011 korkoa 20 euroa osuudelta eli yhteensä euroa ja että»» loput tilikauden ylijäämästä siirretään edellisten tilikausien ylijäämään. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedostot 1. Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet KONSERNIYRITYKSET Eepee-konserniin on konsernitilinpäätöksessä yhdistelty emoosuuskunta Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan lisäksi Eepeen sataprosenttisesti omistamat tytäryhtiöt Eepee-Kiinteistöt Oy ja Seinäjoen Torihotelli Oy. 2. Eliminoinnit Konsernin sisäinen osakeomistus on tilinpäätöksessä eliminoitu hankintamenomenetelmän mukaan, jolloin tytäryhtiöosakkeiden hankintameno on eliminoitu tytäryhtiöiden hankintahetken omia pääomia vastaan. Sulautuneiden tytäryhtiöiden keskinäisen osakeomistuksen eliminoinneissa syntyneet konserniaktiivat on Kiinteistö Oy Seinäjoen Hotellin osalta kohdistettu maa-alueeseen ja rakennukseen sekä Kiinteistö Oy Seinäjoen Prismakeskuksen osalta maa-alueeseen. Näitä kohdistuksia jatketaan sulautumisten jälkeen. Kiinteistö Oy Seinäjoen Hotellin rakennukseen kohdistettu osa poistetaan tasapoistoina 35 vuoden aikana. Muiden tytäryhtiöiden eliminoinneissa syntyneet erot on käsitelty yhtenä eränä konsernireserveinä ja konserniliikearvoina. Ne on poistettu tai tuloutettu jo edellisinä tilivuosina. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on eliminoitu konsernin sisäiset tuotot ja kulut, käyttöomaisuuden sisäiset myyntivoitot sekä keskinäiset saamiset ja velat. 3. Käyttöomaisuus Käyttöomaisuus on taseessa arvostettu muuttuvien menojen mukaiseen hankintamenoon vähennettynä vuosittain kirjanpidossa tehdyillä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaisten poistojen ja kirjattujen poistojen erotus esitetään konsernin yritysten tuloslaskelmissa tilinpäätössiirtoina. Taseessa mainittujen poistojen kertynyt erotus esitetään konsernin yritysten taseissa yhtenä eränä tilinpäätössiirtojen kertymässä. 4. Leasingmaksut Leasingrahoituksen maksut on käsitelty tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvinä kalusto- ja tarvikekuluina. 5. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on kirjattu FIFO-periaatteella välittömään hankintahintaan tai jälleenhankintahintaan tai tätä alhaisempaan todennäköiseen luovutushintaan. Käytettyjen tavaroiden (autot ja maatalouskaupan vaihtokoneet) arvonlisäverokäsittelyssä on käytetty ns. yksinkertaista laskennallista marginaaliveromenettelyä. 6. Saamiset, rahoitusvarat ja velat Saamiset, rahoitusvarat ja velat on arvostettu Kirjanpitolain 5. luvun 2 mukaisesti. Ulkomaan rahan määräisiä saamisia ja velkoja Eepee-konsernissa ei ole. 7. Laskennalliset verot Eepee-konserniin liittyvät laskennalliset verot on kirjattu alla kerrottujen periaatteiden ja kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaisesti. Varovaisuuden periaatteen mukaisesti konsernitaseeseen sisältyy laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan. Laskennallista verosaamista konsernissa ei ole. Laskennallinen verovelka on laskettu käyttäen vahvistettua 24,5 prosentin verokantaa. Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan ja sen tytäryhtiöiden tuloslaskelmissa ja taseissa ei esitetä laskennallista verovelkaa tai -saamista. Erillistilinpäätöksissä esitetyt tilinpäätössiirtojen kertymät on konsernitaseessa jaettu laskennalliseksi verovelaksi ja omaksi pääomaksi sekä niiden muutos on esitetty konsernituloslaskelmassa. Verotettavaan tuloon palautettavat poistot (hyllypoistot) on otettu em. laskennallista verovelkaa laskettaessa huomioon vähentävänä tekijänä. Kohdistetuista konserniaktiivoista ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa, koska syntyneet konserniaktiivat on kokonaisuudessaan kohdistettu liiketoiminnan kannalta keskeisiin rakennuksiin ja maa-alueisiin, joita ei ole tarkoitus luovuttaa konsernin ulkopuolelle. Vastaavalla periaatteella kohdistetuista konsernireserveistä ei ole kirjattu laskennallista verosaamista. 8. Eläkejärjestelyt Konsernin eläkevastuut on vakuutettu ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. Osuuskaupan johtajistolle sekä tulosryhmäjohdolle ja vastaavissa asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille on lisäksi otettu lisäeläkevakuutukset. Hallintohenkilöiden palkkioista suoritetaan eläkevakuutusmaksua TyEL-vakuuttamisen normaaleja ikä- ja ansiorajoja noudattaen. Hallintohenkilöt on lisätty osuuskaupan TyEL -vakuutukseen omana ryhmänään. 10

11 Tasekirja EEPEE-KONSERNI TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,49 Liiketoiminnan muut tuotot , ,69 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,45 Ulkopuoliset palvelut , , , ,52 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,63 Henkilösivukulut , , , ,60 Poistot ja arvonalentumiset , ,53 Liiketoiminnan muut kulut Toimitilavuokrat , ,55 Muut kulut , , , ,29 Liikeylijäämä , ,24 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 4 655, ,08 Rahoitustuotot ja -kulut (+/-) , ,10 Ylijäämä ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,06 Tuloverot (+/-) , ,77 Tilikauden ylijäämä , ,29 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,74 Aineelliset hyödykkeet , ,43 Osakkuusyritysosakkeet 487, ,57 Muut sijoitukset , , , ,75 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,88 Pitkäaikaiset saamiset 2 309,00 195,30 Lyhytaikaiset saamiset , ,98 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,33 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,08 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osuuspääoma , ,12 Vararahasto , ,00 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,83 Tilikauden ylijäämä , , , ,24 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma , ,70 Laskennallinen verovelka , ,64 Lyhytaikainen vieras pääoma , , , ,84 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,08 11

12 EEPEE-KONSERNI RAHOITUSLASKELMA LIIKETOIMINTA t Liikeylijäämä Oikaisut liikeylijäämään (1) Käyttöpääoman muutos (2) Liiketoiminnan rahavirta ennen rah.eriä ja veroja Maksetut korot ja muut rahoituskulut Saadut korot ja muut rahoitustuotot Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan rahavirta INVESTOINNIT Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit muihin osakkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Muiden pitkäaikaisten sijoitusten muutos 0-19 Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta RAHOITUS Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen lisäys(+)/vähennys(-) Osuuspääoman ja lisäosuuspo:n lisäys (+)/vähennys(-) Maksetut osuuspääoman korot Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos, lisäys (+) vähennys (- ) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Oikaisut liikeylijäämään (1) Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) ja tappiot (+) Poistot ja arvonalentumiset Käyttöpääoman muutos (2) Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos Rahoituslaskelma on laadittu Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaista epäsuoraa rahoituslaskelmamuotoa soveltaen. 12

13 ETELÄ-POHJANMAAN OSUUSKAUPPA TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,02 Liiketoiminnan muut tuotot , ,35 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,45 Ulkopuoliset palvelut , , , ,92 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,02 Henkilösivukulut , , , ,96 Poistot ja arvonalentumiset , ,26 Liiketoiminnan muut kulut Toimitilavuokrat , ,49 Muut kulut , , , ,41 Liikeylijäämä , ,82 Rahoitustuotot ja -kulut (+/-) , ,91 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä , ,9 Satunnaiset erät , ,00 Ylijäämä ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,91 Tilinpäätössiirrot (+/-) -249, ,59 Tuloverot (+/-) , ,00 Tilikauden ylijäämä , ,32 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,25 Aineelliset hyödykkeet , ,31 Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,53 Saamiset saman korsernin yrityksiltä , ,54 Muut sijoitukset , , , ,56 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,88 Lyhytaikaiset saamiset , ,35 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,18 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,74 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osuuspääoma , ,12 Vararahasto , ,00 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,44 Tilikauden ylijäämä , , , ,88 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ , ,11 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma , ,82 Lyhytaikainen vieras pääoma , , , ,75 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,74 13

14 ETELÄ-POHJANMAAN OSUUSKAUPPA RAHOITUSLASKELMA t LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Liikeylijäämä Oikaisut liikeylijäämään (1) Käyttöpääoman muutos (2) Liiketoiminnan rahavirta ennen rah.eriä ja veroja Maksetut korot ja muut rahoituskulut Saadut korot ja muut rahoitustuotot Maksetut tuloverot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan rahavirta INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit osakkeisiin Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin Myönnetyt lainat Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Luovutustulot osakkeista 6 0 Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut korot investoinneista Saadut osingot investoinneista Muiden pitkäaikaisten sijoitusten muutos 0 0 Investointien rahavirta RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Osuuspääoman ja lisäosuuspo:n lisäys (+)/vähennys (-) Maksetut osuus- ja lisäosuuspääomankorot Saadut/annetut konserniavustukset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos, lisäys(+)/vähennys(-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Oikaisut liikeylijäämään (1) Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) ja tappiot (+) Poistot ja arvonalentumiset Käyttöpääoman muutos (2) Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos

15 EEPEE-KONSERNI TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNI KONSERNI EMO EMO Liikevaihto toimialoittain Päivittäistavara , , , ,54 Maatalous-rauta ja vilja , , , ,83 Liikennemyymäläkauppa , , , ,35 Matkailu- ja ravitsemiskauppa , , , ,98 Kiinteistöt ja hallinto , , , ,42 Autokauppa , , , ,90 Yhteensä , , , ,02 2. Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot , , , ,84 Vuokratuotot , , , ,84 Avustukset 0, ,40 0, ,40 Liiketoiminnan muut tuotot 1 866, ,05 740, ,27 Yhteensä , , , ,35 3. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , , ,20 Varastojen muutos (+/-) , , , ,75 Yhteensä , , , ,45 4. Henkilöstökulut Palkat , , , ,02 Palkkiot , , , ,00 Eläkekulut , , , ,76 Muut henkilösivukulut , , , ,18 Yhteensä , , , ,96 Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot esitetty jäljempänä kohdassa Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,26 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä ,42 0,00 0,00 0,00 Yhteensä , , , ,26 Poistojen ja poistoeron muutosten tase-eräkohtainen erittely sisältyy taseen liitetietojen pysyvien vastaavien ja tilinpäätössiirtojen kertymän erittelykohtiin. 6. Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkilösivukulut , , , ,17 Kiinteistökulut , , , ,53 Atk- ja tietohall.,kone-, kalusto- ja tarvikekulut , , , ,32 Markkinointikulut , , , ,17 Hallintokulut , , , ,10 Käyttöomaisuuden myyntitappiot ,34 559, ,47 0,00 Muut kulut , , , ,63 Yhteensä , , , ,92 Toimitilavuokrat on esitetty oman eränään tuloslaskelmassa. 7. Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastuspalkkiot , , , ,00 Tilintarkastajan palkkiot yhteensä , , , ,00 8. Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot ja osuuspääoman korot Osinkotuotot muilta , , , ,50 Osinkotuotot ja osuuspääoman korot yhteensä , , , ,50 15

16 KONSERNI KONSERNI EMO EMO Korkotuotot pysyvien vastaavien sijoituksista Saman konsernin yrityksiltä 0,00 0, , ,38 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä 0,00 0, , ,76 Omistusyhteysyrityksiltä , , , ,05 Muilta , , , ,04 Korko- ja muut rahoitustuotot yhteensä , , , ,85 Osakkuusyritysosakkeiden arvonalentumiset 0, ,28 0,00 0,00 Arvonalentumiset pys.vast. sij. 0, ,28 0,00 0,00 Korko- ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille 0,00 0, , ,25 Omistusyhteysyrityksille , , , ,66 Muille , , , ,73 Korko- ja muut rahoituskulut yhteensä , , , ,64 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , , ,91 9. Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot Saadut konserniavustukset 0,00 0, , , Tilinpäätössiirrot Poistoerojen lisäys (-)/vähennys (+) 0,00 0,00 249, ,59 Yhteensä 0,00 0,00 249, , Tuloverot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta tilikaudelta(+/-) , , , ,56 Tuloverot edellisiltä tilikausilta (+/-) , , , ,44 Tuloverot satunnaisista eristä tilikaudelta (+/-) 0,00 0, , ,00 Verotettavan tulon mukaiset verot , , , ,00 Laskennallisen verovelan muutos , ,06 0,00 0,00 Tuloverot yhteensä , , , ,00 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 12. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno , , , ,35 Lisäykset , , , ,60 Vähennykset ,03-194,49 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,95 Kertyneet poistot , , , ,35 Tilikauden poisto , , ,89 0,00 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot ,69-194,49 0,00 0,00 Kertyneet poistot , , , ,35 Kirjanpitoarvo , , , ,60 Liikearvo Hankintameno , , , ,92 Hankintameno , , , ,92 Kertyneet poistot , , , ,25 Tilikauden poisto , , , ,00 Kertyneet poistot , , , ,25 Kirjanpitoarvo , , , ,67 16

17 KONSERNI KONSERNI EMO EMO Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno , , , ,00 Lisäykset , , , ,00 Siirrot erien välillä , ,00 0,00 0,00 Vähennykset , ,00 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,00 Kertyneet poistot , , , ,00 Tilikauden poisto , , , ,02 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot , ,00 0,00 0,00 Kertyneet poistot , , , ,02 Kirjanpitoarvo , , , ,98 Aineettomien hyödykkeiden ennakkomaksut Hankintameno ,07 0,00 0,00 0,00 Lisäykset , ,07 0,00 0,00 Siirrot tase-erien välillä ,11 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,07 0,00 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , , , ,25 Konserniliikearvo Hankintameno , ,00 0,00 0,00 Hankintameno , ,00 0,00 0,00 Kertyneet poistot , ,00 0,00 0,00 Kertyneet poistot , ,00 0,00 0,00 Konserniliikearvo yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Hankintameno , ,57 0,00 0,00 Lisäykset , ,48 0,00 0,00 Vähennykset , ,19 0,00 0,00 Siirrot tase-erien välillä ,52 0,00 0,00 0,00 Hankintameno , ,86 0,00 0,00 Arvonalennukset ,42 0,00 0,00 0,00 Kertyneet arvonalennukset ,42 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,86 0,00 0,00 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , ,94 0,00 0,00 Lisäykset , ,90 0,00 0,00 Siirrot , ,55 0,00 0,00 Vähennykset , ,92 0,00 0,00 Hankintameno , ,31 0,00 0,00 Kertyneet poistot , ,02 0,00 0,00 Tilikauden poistot , ,35 0,00 0,00 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot , ,40 0,00 0,00 Kertyneet poistot , ,77 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,54 0,00 0,00 Koneet ja kalusto Hankintameno , , , ,21 Lisäykset , , , ,32 Siirrot , ,65 0,00 0,00 Vähennykset , , , ,20 Hankintameno , , , ,33 17

18 KONSERNI KONSERNI EMO EMO Kertyneet poistot , , , ,38 Tilikauden poistot , , , ,24 Vähennysten kertyneet poistot , , , ,25 Kertyneet poistot , , , ,37 Kirjanpitoarvo , , , ,96 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno , , , ,35 Lisäykset , ,71 0,00 0,00 Siirrot , ,02 0,00 0,00 Vähennykset , ,51 0,00 0,00 Hankintameno , , , ,35 Kertyneet poistot , ,29 0,00 0,00 Tilikauden poistot , ,13 0,00 0,00 Vähennysten kertyneet poistot , ,98 0,00 0,00 Kertyneet poistot , ,44 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , , , ,35 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Hankintameno , ,69 0,00 0,00 Lisäykset , ,32 0,00 0,00 Siirrot valmiisiin , ,22 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,79 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , , , , Sijoitukset Osakkeet saman konsernin yrityksissä Hankintameno ,00 0, , ,53 Hankintamenon lisäys 0,00 0,00 0, ,00 Kirjanpitoarvo ,00 0, , ,53 Eepee-Kiinteistöt Oy:llä on pääomalainasaaminen tytäryhtiöltään Seinäjoen Torihotelli Oy:ltä ,00 euroa. Lainaan sovelletaan OYL 12 luvun 1 :n määräyksiä. - pääomalainat saadaan palauttaa ja korko maksaa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaisen tappion määrän - pääomalainat ovat korottomia - lainoille ei ole annettu vakuutta Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä Määrä ,00 0, , ,54 Vähennykset ,00 0, , ,00 Lisäykset ,00 0, , ,00 Kirjanpitoarvo ,00 0, , ,54 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä Osakkeet osakkuusyrityksissä Hankintameno , ,93 487,74 487,74 Vähennykset , ,85 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,08 487,74 487,74 Osyrosakkeet ja osuudet tilikauden arvonal. 0, ,51 0,00 0,00 Osyrosakkeet ja os. kert.arv.al. 0, ,51 0,00 0,00 Osakkeet osakkuusyrityksissä yhteensä 487, ,57 487,74 487,74 Muut omistusyhteysyritykset Hankintameno , , , ,00 Lisäykset , , , ,00 Kirjanpitoarvo , , , ,00 Osakkeet ja osuudet omistusyhteys , , , ,74 yrityksissä yhteensä 18

19 KONSERNI KONSERNI EMO EMO Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Määrä ,80 239,80 239,80 479,64 Vähennys -239,80 0,00-239,80-239,84 Kirjanpitoarvo ,00 239,80 0,00 239,80 Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno , , , ,59 Vähennykset ,12-104,20-144,12-104,20 Kirjanpitoarvo , , , ,39 Liittymismaksusaamiset Liittymismaksusaamiset , ,91 0,00 0,00 Lisäykset , ,91 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,82 0,00 0,00 Sijoitukset yhteensä , , , ,00 Osakkeiden kirjanpitoarvo Viimeksi laaditun tilinpäätöksen omistus osuus % määrä kpl tulos oma pääoma Omistukset muissa yrityksissä Konserniyritykset Seinäjoen Torihotelli Oy, Seinäjoki , , ,09 Eepee-Kiinteistöt Oy , , ,13 Yhteensä , , ,22 Osakkuusyritykset Kiint. Oy Lapuan Metsäturjala, Lapua , , , Vaihto- omaisuus KONSERNI KONSERNI EMO EMO Tavarat , , , ,88 Ennakkomaksut , , , ,00 Yhteensä , , , , Lyhytaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset 0,00 0, , ,56 Siirtosaamiset 0,00 0, , ,84 Muut saamiset 0,00 0, , ,44 Saamiset saman konsernin yrityksiltä yhteensä 0,00 0, , ,84 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset , , , ,95 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , , , ,95 Saamiset muilta Myyntisaamiset , , , ,52 Muut saamiset , , , ,96 Siirtosaamiset , , , ,08 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , , , ,35 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Markkinointi- ja vuosihyvitykset , , , ,33 Muut , , , ,59 Siirtosaamiset yhteensä , , , ,92 19

20 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 16a Oma pääoma KONSERNI KONSERNI EMO EMO Osuuspääoma , , , ,56 Lisäys , , , ,81 Vähennys , , , ,25 Osuuspääoma , , , ,12 Suorittamatta oleva osuuspääoma yhteensä , , , ,88 Vararahasto , , , ,00 Siirto ed. tilikauden ylijäämästä , , , ,00 Vararahasto , , , ,00 Edellisten tilikausien ylijäämä/tappio , , , ,44 Siirto vararahastoon , , , ,00 Osuuspääoman korko , , , ,00 Edellisten tilikausien ylijäämä/tappio , , , ,44 Tilikauden ylijäämä/tappio , , , , , , , ,76 Oma pääoma yhteensä , , , ,88 16b Tilinp.siirtojen kertymästä omaan pääomaan merkitty osa , ,04 0,00 0, Laskelma jakokelpoisesta ylijäämästä Edellisten tilikausien ylijäämä/tappio 0,00 0, , ,44 Tilikauden ylijäämä/tappio 0,00 0, , ,32 Sääntöjen edellyttämä vararahastosiirto 0,00 0, , ,00 Nopeutetusti palautetut osuusmaksut 0,00 0, , ,25 Yhteensä 0,00 0, , , Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Aineettomat oikeudet 0,00 0, , ,32 Liikearvo 0,00 0, , ,67 Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0, , ,01 Koneet ja kalustot 0,00 0, , ,11 Yhteensä 0,00 0, , , Laskennallinen verovelka Tilinpäätössiirtoihin perustuva , ,64 0,00 0, Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,59 Eläkelainat , , , ,00 Ostovelat , , , ,23 Muut 1 143, ,88 0,00 0,00 Yhteensä , , , ,82 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , , , ,82 Velat, jotka erääntyvät viiden vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,24 Yhteensä , , , , Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,14 Eläkelainat , , , ,00 Saadut ennakot , , , ,52 Ostovelat , , , ,23 20

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot