KIIKOISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ VOIMASSA ALKAEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIIKOISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 02.11. 2009 VOIMASSA 16.11.2009 ALKAEN"

Transkriptio

1 KIIKOISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ VOIMASSA ALKAEN

2 Kiikoisten kunnan hallintosääntö SISÄLLYSLUETTELO Sivu LUKU 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen 1 2 Kunnan toiminta-ajatus 1 LUKU 2 HENKILÖORGANISAATIOT 2 3 Luottamushenkilöorganisaatio 2 4 Toimielinten jäsenmäärät ja toimikaudet 2 5 Henkilöstöorganisaatio ja osastojako 3 Organisaatiokaavio päävastuualueittain 4 LUKU 3 YHTEISTOIMINTAMUODOT 5 6 Johtoryhmä 5 7 Henkilöstökokoukset 5 LUKU 4 KOKOUSMENETTELY 5 8 Luvun määräysten soveltaminen 5 9 Kokousaika ja -paikka 5 10 Kokouksen koollekutsuminen 5 11 Jatkokokous 6 12 Varajäsenen kutsuminen 6 13 Kokouksen pitäminen 6 14 Kokouksen johtaminen 6 15 Tilapäinen puheenjohtaja 6 16 Läsnäolo toimielinten kokouksissa 7 17 Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä 7 18 Esittely 7 19 Esteellisyyden toteaminen 7 20 Äänestys ja vaalit 8 21 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 8 22 Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus 9 23 Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen 9 LUKU 5 HENKILÖSTÖASIAT 9 24 Luvun määräysten soveltaminen 9 25 Viran perustaminen ja lakkauttaminen 9 26 Henkilöstövalinnat 9 27 Viranhaku Henkilöstön kelpoisuusehdot Työnkuvat Virka- ja työvapaa 10

3 Kiikoisten kunnan hallintosääntö 31 Palkka- ja muuta taloudellista etuutta koskevan vaatimuksen käsittely Sivutoimilupa Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Palvelussuhteen päättyminen ja osa-aikaistaminen sekä lomauttaminen ja eron myöntäminen Viranhaltijoiden toimivalta henkilöstöasioissa 11 LUKU 6 HALLINNON JA ELINKEINOTOIMEN PÄÄVASTUUALUE Kunnanhallituksen toiminta-ajatus Kunnanhallituksen tehtävät Esittely kunnanhallituksessa Kunnanhallituksen ratkaisuvalta Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Kunnanhallituksen erinäiset määräykset 17 LUKU 7 PERUSTURVATOIMEN PÄÄVASTUUALUE Perusturvalautakunnan toiminta-ajatus Perusturvalautakunnan tehtävät Esittely perusturvalautakunnassa Perusturvalautakunnan ratkaisuvalta Viranhaltijoiden ratkaisuvalta 19 LUKU 8 OPETUS- JA VAPAA-AIKATOIMEN PÄÄVASTUUALUE Koululautakunnan toiminta-ajatus Koululautakunnan tehtävät Esittely koululautakunnassa Koululautakunnan ratkaisuvalta Kirjasto- ja kulttuurilautakunnan toiminta-ajatus Kirjasto- ja kulttuurilautakunnan tehtävät Esittely kirjasto- ja kulttuurilautakunnassa Kirjasto- ja kulttuurilautakunnan ratkaisuvalta Liikunta- ja nuorisolautakunnan toiminta-ajatus Liikunta- ja nuorisolautakunnan tehtävät Esittely liikunta- ja nuorisolautakunnassa Liikunta- ja nuorisolautakunnan ratkaisuvalta Viranhaltijoiden ratkaisuvalta 26 LUKU 9 TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUE Teknisen lautakunnan toiminta-ajatus Teknisen lautakunnan tehtävät Esittely teknisessä lautakunnassa Teknisen lautakunnan ratkaisuvalta Viranhaltijoiden ratkaisuvalta 29

4 Kiikoisten kunnan hallintosääntö LUKU 10 KUNNAN TALOUS Talousarvion täytäntöönpano Talousarvion muutokset Käyttöomaisuuden myynti Poistosuunnitelman hyväksyminen Rahatoimen hoitaminen Maksujen määrääminen Riskienhallinta 32 LUKU 11 MUUT MÄÄRÄYKSET Päätösvallan siirtäminen Tiedottaminen Kunnan asukkaiden aloitteet Kunnan nimenkirjoitusoikeus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Asiakirjojen lunastus Hallinnon ja talouden tarkastus 33 LUKU 12 VOIMAANTULO 33

5 Kiikoisten kunnan hallintosääntö 1 LUKU 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen Tässä hallintosäännössä määrätään kunnan hallinnosta, päätöksentekoja kokousmenettelystä. Säännöllä kumotaan kunnanvaltuuston hyväksymä ja voimaan tullut hallintosääntö. Tämän hallintosäännön ohella kunnan toimintoja ohjataan seuraavilla johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena: kunnanvaltuuston työjärjestys ja tarkastussääntö. 2 Kunnan toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio. Kunta on toimija, joka tunnetaan yritteliäisyyttä, puhdasta ja turvallista elinympäristöä sekä koulutusta ja kulttuuria tukevista palveluistaan. Toiminta-ajatustaan kunta toteuttaa omana kuntayksikkönään ja tarvittaessa yhteistyössä muiden kuntien ja yhteistyötahojen kanssa. Kiikoisten kunnan tarkoituksena on tarjota elinvoimainen, viihtyisä ja turvallinen asuin-, työ- ja vapaa-ajan ympäristö. Kunnan tehtävänä on edistää kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointia sekä huolehtia erityistoimialallaan niistä tehtävistä, jotka kunnalle on säädetty tai määrätty. Tehtäviä hoidettaessa erityistä huomiota kiinnitetään tuloksellisuuteen, taloudellisuuteen ja vaikuttavuuteen.

6 Kiikoisten kunnan hallintosääntö 2 LUKU 2 HENKILÖORGANISAATIOT 3 Luottamushenkilöorganisaatio Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja seuraavat päävastuualueilla toimivat lautakunnat ja toimikunnat: I II III IV HALLINNON JA ELINKEINOTOIMEN PÄÄVASTUUALUE Kunnanhallitus Keskusvaalilautakunta Vaalilautakunta Vaalitoimikunta PERUSTURVATOIMEN PÄÄVASTUUALUE Perusturvalautakunta OPETUS- JA VAPAA-AIKATOIMEN PÄÄVASTUUALUE Koululautakunta Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Liikunta- ja nuorisolautakunta TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUE Tekninen lautakunta. Lisäksi kunnassa on nuorisoparlamentti, jonka valinnasta ja tehtävistä määrätään liikunta- ja nuorisolautakunnan hyväksymässä toimintasäännössä. 4 Toimielinten jäsenmäärät ja toimikaudet Kunnanhallituksessa on seitsemän (7) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Varsinaisten jäsenten on pääsääntöisesti oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Puheenjohtajan lisäksi kunnanhallituksella on ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja. Perusturvalautakunnassa, koululautakunnassa ja teknisessä lautakunnassa on kussakin seitsemän (7) jäsentä ja kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kirjasto- ja kulttuurilautakunnassa sekä liikuntaja nuorisolautakunnassa on kummassakin viisi (5) jäsentä ja kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kussakin lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Kiikoisten kunnan ja Kokemäen kaupungin maaseututoimen hoitoa koskevan sopimuksen mukaan maaseututoimen tehtävien hoitamisesta vastaa Kokemäen kaupungin maaseutulautakunta, johon kuuluu yhteensä seitsemän jäsentä. Näistä Kiikoisten kunta nimeää varapuheenjohtajan ja kaksi jäsentä.

7 Kiikoisten kunnan hallintosääntö 3 Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan kokoonpano määräytyy vaalilain perusteella. Kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallituksen ja lautakunnat vaalilautakuntaa lukuun ottamatta. Kunnanhallitus valitsee vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan erikseen kulloisiakin vaaleja varten. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Toimikausi alkaa tai päättyy valtuutettujen toimikauden vaihtuessa. Lautakuntien jäsenet lukuun ottamatta vaalilautakuntaa valitaan valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi eli neljäksi (4) vuodeksi. 5 Henkilöstöorganisaatio ja osastojako Kunnan henkilöstön päävastuualueisiin pohjautuva osastojako on seuraava: hallinto- ja elinkeino-osasto perusturvaosasto opetus- ja vapaa-aikaosasto tekninen osasto Osastoa johtaa osaston päällikkö. Osaston päällikkö vastaa viranhaltijatasolla osastonsa eli päävastuualueensa tehtävistä ottaen lisäksi huomioon jäljempänä päävastuualueen toimielinten ja muiden viranhaltijoiden ratkaisuvallasta annetut määräykset. Yhteensopivista tehtäväkokonaisuuksista voidaan muodostaa osastojaon puitteissa vastuualueita. Kunnanhallitus määrää osaston päällikön johtavassa tai itsenäisessä asemassa olevista viranhaltijoista määräämäkseen ajaksi. Kunnanjohtaja päättää 1) osastojen välisestä työnjaosta ja työvoiman käytöstä, 2) osaston päällikön ehdotuksesta osaston jakamisesta vastuualueisiin, sekä 3) osaston päällikön ehdotuksesta siitä, kuka toimii kunnanjohtajan määräämän ajan vastuualueen esimiehenä. Osaston päällikkö päättää osaston sisäisestä työvoiman käytöstä.

8 Kiikoisten kunnan hallintosääntö 4 ORGANISAATIOKAAVIO PÄÄVASTUUALUEITTAIN Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kunnanjohtaja Päävastuualue I Päävastuualue II Päävastuualue III Päävastuualue IV HALLINTO JA PERUSTURVATOIMI OPETUS- JA TEKNINEN TOIMI ELINKEINOTOIMI VAPAA-AIKATOIMI Kunnanhallitus Keskusvaalilautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Koululautakunta Tekninen lautakunta Vaalilautakunta Kirjasto- ja kulttuuri- Vaalitoimikunta lautakunta Liikunta- ja nuorisolautakunta Hallinto- ja Perusturvaosasto Opetus- ja vapaa- Tekninen osasto elinkeino-osasto aika-osasto Vastuualueet: Vastuualueet: Vastuualueet: Vastuualueet: Yleis- ja taloushallinto Perusturvatoimen Koulutoimen hallinto Teknisen toimen Elinkeino- ja kehittämis- hallinto Perusopetus hallinto tehtävät Lapsiperheiden palvelut Toisen asteen koulutus Kiinteistötoimi Metsienhoito Palvelukoti Ilola Muu opetustoiminta Liikenneväylät ja Muu vanhustenhuolto Kirjasto- ja yleiset alueet Muut sosiaalipalvelut kulttuuritoimi Vesihuoltolaitos Terveydenhuolto Liikunta- ja Jätehuolto nuorisotoimi Rakennusvalvonta Pelastustoimi Yksityistieasiat

9 Kiikoisten kunnan hallintosääntö 5 LUKU 3 YHTEISTOIMINTAMUODOT 6 Johtoryhmä Kunnassa on johtoryhmä, johon kuuluvat kunnanjohtaja (kunnanviraston päällikkö) ja osastojen päälliköt sekä kunnanjohtajan tarvittaessa kutsumat asiantuntijat. Johtoryhmän tehtävänä on vastata tavoitteellisesta ja tuloksellisesta yhteistoiminnasta kunnan palvelujen järjestämisessä. Johtoryhmä kokoontuu kunnanjohtajan kutsusta hänen puheenjohdollaan. 7 Henkilöstökokoukset LUKU 4 KOKOUSMENETTELY Yhteistoiminnan ja tiedottamisen edellyttäessä kunnanviraston päällikkö kutsuu koolle virastoneuvottelun. Osastojen päälliköt kutsuvat vastaavasti osasto- tai toimistoneuvottelun. Virastoneuvotteluun osallistuu kunnanviraston henkilökunta, ellei kutsussa ole toisin mainittu. Puheenjohtaja voi tarvittaessa kutsua kokoukseen myös eri toimielinten johtavia luottamushenkilöitä. 8 Luvun määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä, kuten kunnanhallituksessa, lautakunnissa, niiden jaostoissa, johto- ja toimikunnissa sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. 9 Kokousaika ja -paikka Kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessaan varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan, joista ilmoitetaan siten kuin kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta kunnassa on voimassa. Muiden toimielinten kokoukset pidetään toimielimen päättäminä aikoina. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 10 Kokouksen koollekutsuminen Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista, siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

10 Kiikoisten kunnan hallintosääntö 6 Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai - velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. 11 Jatkokokous Jos kokousasioita ei ole saatu varsinaisessa kokouksessa käsitellyiksi, jäljellä olevat asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Tieto jatkokokouksesta on pyrittävä antamaan myös varsinaisesta kokouksesta poissa olleille. 12 Varajäsenen kutsuminen Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi hän ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle. 13 Kokouksen pitäminen Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 14 Kokouksen johtaminen Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Varoituksen annettuaan saa puheenjohtaja määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous. 15 Tilapäinen puheenjohtaja Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.

11 Kiikoisten kunnan hallintosääntö 7 16 Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus: kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla, sekä muun toimielimen kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla sekä osaston päälliköllä. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Nuorisoparlamentti valitsee edustajan ja tälle henkilökohtaisen varaedustajan sekä koululautakuntaan että liikunta- ja nuorisolautakuntaan. Edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa edellyttäen, että lautakunta tekee siitä erikseen päätöksen. Läsnäolo-oikeutta ei kuitenkaan voida myöntää salassa pidettävien asioiden osalta. Johtokunnissa läsnäolo- ja puheoikeus voidaan valtuuston tai asianomaisen johtokunnan päätöksellä antaa 15 vuotta täyttäneelle henkilölle. Kunnanhallituksen edustuksesta valtuuston kokouksessa määrätään valtuuston työjärjestyksessä. 17 Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä 18 Esittely Kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. 19 Esteellisyyden toteaminen Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi.

12 Kiikoisten kunnan hallintosääntö 8 20 Äänestys ja vaalit Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtuuston työjärjestyksessä määrätään. 21 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja päättämässä paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Toimielimen pöytäkirjaan merkitään 1) järjestäytymistietoina: toimielimen nimi; kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka; läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä; sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2) asian käsittelytietoina: asiaotsikko; selostus asiasta; päätösehdotus; esteellisyys; tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu; äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos; vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos; päätöksen toteaminen; sekä eriävä mielipide. 3) laillisuustietoina: oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus; puheenjohtajan allekirjoitus; pöytäkirjanpitäjän varmennus; merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta; sekä merkitä nähtävänäpidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä. Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja se, mitä valituskirjaan on liitettävä.

13 Kiikoisten kunnan hallintosääntö 9 Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemiin päätöksiin. 22 Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallituksen, kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan lisäksi kunnanhallituksen edustaja lautakunnassa. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. 23 Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Kunnan viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava kunnanhallitukselle tai lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. LUKU 5 HENKILÖSTÖASIAT 24 Luvun määräysten soveltaminen Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/2003) tai muussa laissa, päättää kunnanhallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai hallintosäännössä muuta määrätty. 25 Viran perustaminen ja lakkauttaminen Kunnanvaltuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. Kunnanhallitus ja lautakunta päättävät alaistensa virkojen osalta virkanimikkeen muuttamisesta. 26 Henkilöstövalinnat Kunnanvaltuusto valitsee kunnanjohtajan, kunnansihteerin, perusturvajohtajan sekä rakennustarkastaja-kunnanrakennusmestarin. Kunnanhallitus valitsee muut viranhaltijat sekä työsopimussuhteisen henkilöstön, ellei tässä hallintosäännössä ole muualla toisin määrätty. Kunnanhallitus valitsee lisäksi kunnanvaltuuston täytettävien virkojen väliaikaiset haltijat enintään vuodeksi.

14 Kiikoisten kunnan hallintosääntö Viranhaku Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen. Viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon kunnanvaltuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. Virka julistetaan haettavaksi kunnan ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla viran täyttämisestä päättävän viranomaisen päättämällä tavalla. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n 3 mom. säädetyn lisäksi henkilö voidaan ottaa ilman hakumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen, jota vastaavia tehtäviä hän on hoitanut kunnassa työsopimussuhteessa tai määräaikaisessa virkasuhteessa vähintään kuusi kuukautta. Edellä 3 momentissa mainittua menettelyä voidaan soveltaa myös työsopimussuhteisiin. 28 Henkilöstön kelpoisuusehdot 29 Työnkuvat Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa. Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää henkilön ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 :n 2 mom. mukaisesti. Työnkuvassa määritellään henkilön asema vastuualueella ja hänen tehtäväalueensa. Työnkuvan valmistelee lähin esimies yhteistyössä viranhaltijan tai työntekijän kanssa. Työnkuvat tarkistetaan kehittämiskeskustelun yhteydessä mieluiten vuosittain. Työnkuvat tarkistetaan myös henkilöstömuutosten tai tehtävämuutosten yhteydessä. Työnkuvan hyväksyy 1) kunnanhallitus kunnanjohtajan osalta, 2) kunnanjohtaja osaston päällikön osalta, 3) osaston päällikkö välittömien alaistensa osalta, ja 4) vastuualueen esimies alaistensa osalta. 30 Virka- ja työvapaa Jollei 35 :stä muuta johdu, kunnanhallitus ja lautakunta päättävät alaisensa henkilöstön virka- ja työvapaan myöntämisestä.

15 Kiikoisten kunnan hallintosääntö 11 Sijaisen määrää tarvittaessa se viranomainen, joka myöntää virka- tai työvapaan. Sama viranomainen päättää myös sijaisen palkkauksesta. 31 Palkka- ja muuta taloudellista etuutta koskevan vaatimuksen käsittely Viranhaltijan palkka- tai muun virkasuhteeseen perustuvan vaatimuksen ratkaisee kunnanhallitus tai asianomainen lautakunta. 32 Sivutoimilupa Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisesta ja pitämisen kieltämisestä päättää kunnanhallitus. 33 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 :ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää kunnanhallitus tai se viranomainen, joka päättää molempiin virkasuhteisiin ottamisesta. 34 Palvelussuhteen päättyminen ja osa-aikaistaminen sekä lomauttaminen ja eron myöntäminen Palvelussuhteen päättymisestä ja osa-aikaistamisesta sekä lomauttamisesta ja eron myöntämisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. 35 Viranhaltijoiden toimivalta henkilöstöasioissa Kunnanjohtaja, osaston päällikkö ja Toukolan koulunjohtaja alaisensa henkilöstön osalta ratkaisevat alaisiaan koskevat seuraavat henkilöstöasiat: 1) myöntävät vuosiloman, 2) myöntävät sellaisen virkavapauden ja työloman, jonka saamiseen viranhaltijalla ja työntekijällä on lainsäädännön, virka- ja työehtosopimuksen tai virkasäännön nojalla ehdoton oikeus, 3) myöntävät harkinnanvaraisen virkavapauden ja työloman enintään 30 kalenteripäiväksi kerrallaan, mikäli harkittavaksi ei tule virkavapauden tai työloman ajalta maksettavan palkan määrä, 4) antavat alaiselleen viranhaltijalle ja työntekijälle virkamatkamääräyksen, 5) määräävät tarvittaessa henkilöstön lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöhön sekä varallaoloon, sekä 6) päättävät terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä.

16 Kiikoisten kunnan hallintosääntö 12 LUKU 6 HALLINNON JA ELINKEINOTOIMEN PÄÄVASTUUALUE 36 Kunnanhallituksen toiminta-ajatus Kunnanhallituksella on kokonais- ja koordinointivastuu kunnan hallinnosta ja toiminnoista. Kunnanhallituksen toimintojen keskeinen sisältö on kuntayhdyskuntaan ja koko yhteiskuntaan vaikuttaminen ja kokonaisvastuu kunnan toimintojen ja palvelujen kehittämisestä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Sisäisten toimintojen osalta tavoitteena on saada kuntaorganisaatio toimimaan jäntevästi muun muassa valtuuston asettamien linjausten mukaisesti niin, että toiminnot tulevat hoidetuiksi yksikkökustannukseltaan taloudellisesti ja kokonaisvaikutuksiltaan tarkoituksenmukaisesti sekä tuloksellisesti. Ulkoisten toimintojen tavoitteena on saavuttaa edunvalvonnassa kunnalle ja erityisesti sen asukkaille mahdollisimman suuret hyödyt. 37 Kunnanhallituksen tehtävät Sen lisäksi, mitä kuntalaissa ja erityislaeissa on säädetty kunnan hallinnon johtamisesta ja kunnan hallintotehtävien huolehtimisesta, kunnanhallituksen tehtäväalueet ovat: A. Sisäiset toiminnot 1. Kunnan hallinnon johtamisessa kunnanhallitus johtaa koko kunnan hallintoa ja johtavat viranhaltijat kunnanviraston työskentelyä. Kunnanhallituksen ja viraston johtoryhmän yhteistyö on tuloksellisen johtamisen edellytys; yleisohjeitten antaminen suunnittelusta, maankäytöstä, tiedotustoiminnasta, henkilöstöpolitiikasta, kunnan talouden ja omaisuuden hoitamisesta, asiakirjojen säilyttämisestä ja yhteistoiminnasta sekä hankinnoista; kunnan yleisen kehityksen ohjaaminen asetettujen tavoitteiden ja hyväksyttyjen suunnitelmien toteuttamiseksi ja ohjeiden noudattamiseksi; alaisenaan olevien toimielinten ja henkilöstön toimintaa koskevien tavoitteiden asettaminen. 2. Lautakuntien ja henkilöstön valvonnassa koordinointitehtävään liittyen toimintojen sopeuttaminen vastaamaan kokonaishyötyjä koko kunnan toimialalla; voimassaolevien säännösten ja määräysten noudattamisen valvonta. 3. Kunnan arkistotoimen ja sen keskusarkiston johtaminen ja valvonta.

17 Kiikoisten kunnan hallintosääntö Lakisääteisistä kunnanhallitukselle määrätyistä viranomaistehtävistä huolehtiminen. B. Ulkoiset toiminnot 1. Kuntien välisen yhteistyön kehittämisen järjesteleminen. 2. Kuntayhtymien ja muiden yhteisöjen, joissa kunta on mukana tai taloudellisesti niitä tukenut, toimintojen seuraaminen ja kunnan edustajien toiminnan valvonta ja ohjaus tarvittaessa. 3. Kunnan alueen taloudellisiin ja sosiaalisiin elinoloihin vaikuttaminen. 4. Kunnan elinkeinopolitiikan johtaminen valtuuston hyväksymän elinkeinopoliittisen strategian tai ohjelman taikka valtuuston määrittelemien muiden linjausten mukaisesti. 5. Ympäristön kehittämisen ohjaus. 6. Positiivisen kuntaimagon muodostaminen ja sen ohjaus. 7. Lakisääteisistä kunnanhallitukselle määrätyistä viranomaistehtävistä huolehtiminen. 38 Esittely kunnanhallituksessa Kunnanhallituksessa esittelijänä toimii kunnanjohtaja. Hänen ollessa estynyt tai esteellinen esittelijänä toimii kunnansihteeri. Tämänkin ollessa estynyt tai esteellinen esittelijänä toimii joku erikseen määrättävä viranhaltija tai asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 39 Kunnanhallituksen ratkaisuvalta Kunnanhallituksen ratkaisuvaltaan kuuluvat: 1. Kiinteän omaisuuden ostaminen. 2. Kiinteän omaisuuden vuokralle antaminen ja ottaminen enintään kymmenen vuoden ajaksi. 3. Irtaimen omaisuuden hankkiminen, myynti, vuokraus ja muu käytettäväksi luovuttaminen sekä irtaimen omaisuuden siirtäminen organisaation sisällä. 4. Rakennustonttien myyminen valtuuston mahdollisesti määrittelemien yleisten perusteiden mukaisesti. 5. Tonttijaon tai asemakaavan toteuttamista varten tarvittavien alueiden, rakennusten tai laitteiden ostaminen, myyminen, vaihtaminen tai lunastaminen.

18 Kiikoisten kunnan hallintosääntö Lykkäyksen myöntäminen tonttien ja muiden alueiden myynti- ja vuokrausehtojen velvollisuuksien täyttämisestä. 7. Rakennustöiden pääpiirustusten, kustannusarvion, työselityksen, huonetilaohjelman, kunnallisteknisten töiden suunnitelman ja rakennusohjelman hyväksyminen valtuuston mahdollisesti antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli rakennushanke on kustannusvaikutuksiltaan yli euron suuruinen, pääpiirustusten ja alustavan kustannusarvion hyväksyminen on kunnanvaltuuston asia. 8. Asemakaavan muuttaminen, milloin kysymyksessä on viemärin tai muun johdon sijoitus, asemakaavatien, torin, puiston tai muun alueen nimi tai numero taikka sellainen korttelin sisällä olevaa tonttia tai tontteja koskeva kaavan muutos, joka ei olennaisesti muuta rakennuspaikkojen käyttötarkoitusta, taikka asemakaavan muu vähäinen muuttaminen. 9. Maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n mukaisten rakennusluvan erityisten edellytysten olemassaolon ratkaiseminen maankäyttö- ja rakennuslain 16 :ssä tarkoitetulla suunnittelutarvealueella sekä maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n mukaisen poikkeuksen myöntäminen. 10. Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n kaavoituskatsauksen laatiminen. 11. Maa-aineslain 7 :n mukaisen lupaviranomaisen tehtävät. 12. Erilaisten vapaaharkintaisten käyttökorvausmaksujen määrääminen, ellei tässä säännössä muualla toisin säädetä. 13. Kunnan saatavien ja kunnalle tulevien suoritusten vakuuksien hyväksyminen, valvominen, muuttaminen ja vapauttaminen, jollei toisin ole säädetty. 14. Vahingonkorvauksen myöntäminen tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi. 15. Virka- ja työehtosopimuksen tekeminen Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuutuksen nojalla. 16. Virka- ja työehtosopimuksen täytäntöön paneminen, virkaehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltaminen, työsopimuksen tekeminen, pääsopimuksen ja työehtosopimuksen mukaisia paikallisneuvotteluja sekä kunnan viranhaltijain neuvotteluoikeudesta annetun lain mukaisia neuvotteluja koskevien ratkaisujen tekeminen. 17. Luvan myöntäminen perustellusta syystä niiden vapautuvien virkojen ja työsuhteiden täyttämiseen, joiden täyttäminen kuuluu lautakuntien ratkaisuvaltaan.

19 Kiikoisten kunnan hallintosääntö Luvan antaminen johtojen, kilpien ja muiden sellaisten laitteiden sijoittamiseen kunnan omistamilla yleisillä paikoilla ja kunnan omistamiin rakennuksiin. 19. Kunnan omaisuuden vakuuttaminen sekä kunnan velvollisuudeksi säädetystä muusta vakuuttamisesta päättäminen. 20. Julkisista kuulutuksista annetussa laissa tarkoitetusta julkipanosta huolehtivan vastuunalaisen hoitajan määrääminen. 21. Talousarviolainan ottaminen valtuuston talousarviossa hyväksymään määrään saakka. 22. Asuntotuotantolaissa ja -asetuksessa säädettynä kunnan asuntoviranomaisena toimiminen ja siihen kuuluvien tehtävien ratkaiseminen, lukuun ottamatta asukasvalintojen vahvistamista. 23. Perusopetuslaissa ja -asetuksessa määriteltyjen kunnalle kuuluvien tehtävien ratkaiseminen, lukuun ottamatta tässä hallintosäännössä koululautakunnalle, kunnansihteerille tai koulunjohtajalle delegoituja tehtäviä. 24. Kunnan yksinään omistamien metsien hoitotoimenpiteistä ja metsän myynnistä päättäminen. Tavoitteena on edistää kunnan omistamien metsien taloudellista, ekologista ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä siten, että metsät antavat kestävän tuoton samalla, kun niiden biologinen monimuotoisuus säilytetään. 25. Kunnan alueen yksityisteiden sijoittaminen valtuuston hyväksymiin kunnossapitoluokkiin. 26. Kunnan suostumuksen antaminen yksityistielain 96 :n 1 mom. nojalla yksityistien käytön kieltämiseen ja rajoittamiseen muiden kuin tieosakkaiden käytön osalta. 27. Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 10 :n mukaisen taksan hyväksyminen. 40 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Kunnanjohtajan ratkaisuvalta Kunnanhallituksen mahdollisesti määrittelemien ohjeiden mukaisesti: 1. Tiedotus-, neuvottelu- ja edustus- sekä koulutustilaisuuksien järjestäminen. 2. Tilapäisluoton ottaminen hallituksen vuosittain määrittelemään enimmäismäärään saakka.

20 Kiikoisten kunnan hallintosääntö Kassavarojen yksittäisistä sijoituksista päättäminen valtuuston päättämien sijoitustoiminnan perusteiden ja hallituksen mahdollisesti antamien muiden ohjeiden mukaisesti. 4. Sijaisten ja tilapäisen henkilökunnan ottaminen enintään yhden (1) kuukauden ajaksi sekä niihin liittyvä palkkauksen määrittely muissa kuin seuraavissa tapauksissa: hallintosäännön 26, hallintosäännön 40 (kunnansihteerin ratkaisuvalta 3. kohta) hallintosäännön 46 (perusturvajohtajan ratkaisuvalta 9. kohta ja perhepäivähoidon ohjaajan ratkaisuvalta 2. kohta), hallintosäännön 59 (koulunjohtajan ratkaisuvalta 6. kohta ja liikunta- ja nuorisosihteerin ratkaisuvalta 1. kohta), sekä hallintosäännön 64 (rakennustarkastaja-kunnanrakennusmestarin ratkaisuvalta 2. kohta). 5. Luvan antaminen palkattoman harjoittelija- tai muun palkattoman henkilöstön käyttämiseen kunnan tehtävissä muissa kuin edellä kohdassa 4 mainitun luettelon mukaisissa tapauksissa. 6. Merkkipäivälahjojen hankkiminen, huomionosoitukset ja kannatusilmoitusten antaminen sekä lahjoitusten tekeminen tavanomaisiin hyväntekeväisyystarkoituksiin. 7. Hankintojen tekeminen kunnanhallituksen päävastuualueella enintään euron suuruisten hankintojen osalta. 8. Yleisten alueiden luovuttaminen tilapäiseen käyttöön ja rakennusten, toimitilojen ja alueiden vuokraaminen enintään 14 päivän ajaksi. 9. Kunnan edustaminen neuvotteluissa ja toimituksissa ja edustustilaisuuksissa, ellei kunnanhallitus yksittäistapauksessa toisin päätä. 10. Virka- ja työehtosopimusten mukaisista harkinnanvaraisista henkilökohtaisista lisistä päättäminen palkka-asiamiehen esityksestä. 11. Kunnan valokopio- ja myyntituotemaksuista yms. päättäminen. 12. Rakennushankkeita koskevien suunnittelutarveratkaisujen tarpeellisuuspäätösten tekeminen. 13. Luvan myöntäminen perustellusta syystä yli yhden kuukauden kestävien sijaisuuksien täyttämiseen. 14. Työllistettyjen palkkaamisesta päättäminen hallintokuntien esityksestä talousarviomääräysten mukaisesti.

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala II luku KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi 4 Henkilöstö-

Lisätiedot

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos Voimaantulo xx.xx.xxxx Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 II LUKU TOIMIELIMET... 1 2 Toimielimet ja

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Valtuuston 10.12.2012 59 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Muutettu, valtuusto 28.1.2013 20 2 ja 17 osalta, muutos voimaan heti TOIMINTASÄÄNTÖ TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15.

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. Voimaantulopäivä 26.3.2015 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt...4

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Voimaantulo 1.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan toimintaa ohjaavat säännökset 2 Toimivallan

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 PALTAMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 21.10.2004 valtuusto 36 Voimassa: 1.1.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 II luku ORGANISAATIO

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 4.2.2008 8 Muutettu kvalt. 28.4.2008 21 Muutettu kvalt. 15.12.2008 71 Muutettu kvalt. 15.2.2010 7 Muutettu 13.12.2010 60 Muutettu 7.11.2011

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KH 2.2.2015 Esitys, jossa huomioitu talous- ja hallintojohtajan sekä hallintopäällikön virkojen perustamisesta johtuvat muutokset SISÄLLYSLUETTELO YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2015 Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Sopimusohjaus ja organisaation johtamisjärjestelmä... 4 3 Päätösvallan siirtäminen...

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Tarkistettu 23.6.2009 Sovelletaan 1.7.2009 lukien Tarkistettu 2.2.2010 Sovelletaan 1.3.2010 lukien Tarkistettu 21.6.2010 Sovelletaan 30.7.2010 lukien Tarkistettu 8.2.2011 Sovelletaan 28.2.2011 lukien Tarkistettu

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Paraisten kaupungin hallintosääntö 1 Sisällysluettelo I YLEISTÄ Sivu 1. luku Yleiset määräykset 2 II KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖT 2. luku Kaupungin organisaatio 2 3. luku Kaupungin monijäsenisten toimielinten

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika kello 11.30-15.00 Paikka Läsnä Novida, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila Markku Koski Merja

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry Hyväksytty hallituksessa 23.11.2011 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Hyväksytty 2014 Voimaantulo:

Hyväksytty 2014 Voimaantulo: KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2014 Voimaantulo: 2 Tähän sääntöön ei ole pääsääntöisesti sisällytetty niitä asioita, joista päättäminen on lailla annettu kunnanhallituksen tehtäväksi. 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot