Koulukeskuksen pukukoppi / varaston urakkakilpailu. Koulukeskuksen peliareenan urakkakilpailu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulukeskuksen pukukoppi / varaston urakkakilpailu. Koulukeskuksen peliareenan urakkakilpailu"

Transkriptio

1 ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto Kunnanhallitukselle tiedoksi Koulukeskuksen pukukoppi / varaston urakkakilpailu Koulukeskuksen peliareenan urakkakilpailu Energiayhtiöiden arvonmäärityskustannuksiin osallistuminen Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen / 2012 / määrärahan siirto työllisyyssuunnitelmasta Lappilaiset Kylät ry:n esitys jäsenyydestä ja rahoitustuesta Lainan ottaminen Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntopyyntö maisemaselvityksestä Itä-Lapin kuntayhtymän järjestämä Brysselin matka Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2012 kunnallisvaaleja varten sekä ennakkoäänestyspaikoista päättäminen Paikallinen sopimus hoitohenkilökunnan ylimääräisen työvuoron lisäkorvauksesta Valokopiomaksujen tarkistaminen Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut Savukosken kunnassa Kuitukaapelitarjous kunnan rivitaloihin Kunnan tilinkäyttöoikeuden myöntäminen kesäloman aikana Kunnanjohtajan vuosiloma Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Poikkeamishakemus Arto Paajanen Muut asiat

2 233 Puheenjohtaja totesi, että pöydälle oli jaettu täydennetyt esitykset pykäliin 123 ja 124 sekä uusi liite pykälään 128. Lisäasiana oli jaettu pykälä 139. Puheenjohtaja tiedusteli hallitukselta, ottaako se lisäasian käsiteltäväkseen. Hallitus päätti yksimielisesti käsitellä lisäasian tässä kokouksessa

3 234 KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI Khall 122 Saapuneet pöytäkirjakopiot, muistiot: 1. Itä-Lapin ky:n hallituksen pöytäkirja Sivistyslautakunnan pöytäkirja Sosiaalilautakunnan pöytäkirjat 9.5. ja Yhteistyötoimikunnan pöytäkirjat 24.1., ja Sosiaalilautakunnan sisäisten tarkastajien tarkastusmuistio Lapin liiton hallituksen pöytäkirja 7.5. ja valtuuston pöytäkirja ARA: 7. Asuinrakennusten korjaustoimintaan myönnettävien avustusten kuntakohtaiset määrärahat Sisäasiainministeriö: 8. Sisäasiainministeriön poliisiosaston vastaus Savukosken kirjeeseen koskien poliisin palveluiden säilyttämistä Lapin harvaan asutuilla alueilla Lapin ELY-keskus: 9. Myönteinen rakentamista koskeva poikkeamispäätös / Pernu Aluehallintovirasto: 10. Työsuojelutarkastuskertomus / kotihoito 11. Peruspalvelujen arviointiraportti Lapin aluehallintoviraston toimialueella Raportit: 12. Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelma 13. Lapin teollisuusstrategia 2030 Muut asiat: 14. Itä-Lapin kuntien maaseutuhallinnon väliaikaisen yhteistyösopimuksen mukainen viranhaltijoiden vuosilomien sijaisuudet 15. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän vastaus kunnan vetoomukseen petojen aiheuttamien menetysten korvaamisesta Kunnanjohtaja: Merkitään tiedoksi. : Puheenjohtaja muistutti, että kunnan internet-sivuille tulee saada venäjänkielinen informaatio kunnan matkailusta. Kunnanjohtaja lupasi selvittävää asian mahdollisimman pian. Merkittiin tiedoksi

4 235 KOULUKESKUKSEN PUKUKOPPI / VARASTON URAKKAKILPAILU Khall 123 Liite Rakennusmestari Tekninen toimi on pyytänyt tarjouksia Koulukeskuksen pukukoppi/varaston rakentamisesta. Liitteenä ovat tarjouspyyntö ja urakkaohjelma. Kunnan tämän vuoden talousarvioon on varattu määrärahaa hankkeen toteuttamiseen. Tarjouksia on pyydetty neljältä eri rakennusurakoitsijalta. Tarjousten jättöaika päättyi maanantaina klo Määräaikaan mennessä tarjouksensa jätti kaksi urakoitsijaa: Veljekset Karjalainen Oy tarjous on euroa ja Etelä-Lapin Rakennus Oy:n euroa. Lapin ELY-keskus on myöntänyt Savukosken Koulukeskuksen peliareenalle ja pukuhuone/varasto-tilojen rakentamiselle yhteensä euron valtionavustuksen, joka perustuu euron (sis alv 23 %) kustannusarvioon. Siten kustannukset olisivat ylittymässä yli eurolla, jos hanke toteutettaisiin koko laajuudessaan. Urakkatarjouskilpailun voittajan Veljekset Karjalainen Oy:n tarjouksen hinta euroa jakautuu varsinaisen varasto/pukuhuoneen rakentamiseen hinnaltaan euroa sekä muihin maatöihin, urakkaohjelman kohdat 2-7 hinnaltaan euroa. Lapin ELY-keskuksen liikuntatoimentarkastaja Kai-Matti Joona on antanut alustavan suostumuksensa siihen, että hanketta ja sen urakkaohjelmaa karsitaan kunnan omien hankkeen määrärahojen puitteissa. Muutosta tulee hakea vapaamuotoisella hakemuksella Lapin ELY-keskukselta. Kunnanjohtaja: päättää karsia Koulukeskuksen pukuhuone/varaston urakkaa, luopumalla urakkaohjelman 1) kohdan pukuhuone/varaston rakentamisesta, sen kalliiden kustannusten vuoksi. hyväksyy Veljekset Karjalainen Oy:n tarjouksen urakkaohjelman kohtien 2-7 pihatyöt kokonaishintaan euroa. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta heti kokouksessa ja hankinnan saa aloittaa myös välittömästi. : Pöytäkirjanpitäjä Katja Karjalainen katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjaa tämän asian kohdalla piti kunnanjohtaja Mauri Aarrevaara. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 236 KOULUKESKUKSEN PELIAREENAN URAKKAKILPAILU Khall 124 Liite Rakennusmestari Tekninen toimi on pyytänyt tarjouksia Koulukeskuksen peliareenan ja hiekkatekonurmen rakentamisesta. Liitteenä ovat tarjouspyyntö ja urakkaohjelma. Kunnan tämän vuoden talousarvioon on varattu määrärahaa hankkeen toteuttamiseen. Tarjouksia on pyydetty seitsemältä eri toimittajalta. Tarjousten jättöaika päättyi maanantaina klo Määräaikaan mennessä tarjouksensa jätti ainoastaan yksi toimittaja. Carousel Oy tarjoaa Careena-peliareenaa hintaan euroa, Omnisport-hiekkatekonurmea hintaan euroa sekä peliareenan lajikohtaisia tuotteita 4.924,80 euroa. Yhteensä koko tarjouspyynnön mukainen toimitus on ,80 euroa. Kunnanjohtaja: päättää hyväksyä Carousel Oy:n tarjouksen Careena-peliareenan, peliareenan tuotteiden ja Omnisport-hiekkatekonurmen toimittamisesta ja asentamisesta kokonaishintaan ,80 euroa. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta heti kokouksessa ja hankinnan saa aloittaa myös välittömästi. : Päätösehdotus hyväksyttiin

6 237 ENERGIAYHTIÖIDEN ARVONMÄÄRITYSKUSTANNUKSIIN OSALLISTUMINEN Khall 125 Itä-Lapin kuntien selvitystyöryhmä sähkö- ja kaukolämpöyhtiöiden yhdistämisestä on päättänyt selvittää mahdollisuuksia sähkö- ja energiatoimintojen siirtämisestä yhden yhtiön toiminnaksi. Tämän vuoksi on päätetty käynnistää yhtiöiden arvonmääritys ja tarjousvertailun perusteella on toimittajaksi valittu Credos Oy. Arvonmäärityksen kustannuksista on esitetty, että Savukosken kunta osallistuu kustannuksiin 1000 eurolla ja Savukosken kunnan kaukolämpöliiketoiminta lisäksi 360 eurolla. Loput kustannuksista maksavat muut Itä-lapin kunnat ja energialaitokset. Kunnanjohtaja: Hallitus päättää maksaa käyttövaroistaan 1000 euroa kunnan osuutena ja kunnan kaukolämpölaitos maksaa kuluista 360 euroa. : Päätösehdotus hyväksyttiin

7 238 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN / 2012 / MÄÄRÄRAHAN SIIRTO TYÖLLISYYSSUUNNITELMASTA Khall 126 Sivistyslautakunta Kunnanvaltuusto on määrännyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa lautakuntia tekemään neljännesvuosittain kirjallisen selvityksen määrärahojen käytöstä ja tulojen kertymisestä kunnanhallitukselle. Liitteenä on lautakuntatason toteutumisvertailu, josta kirjataan seuraavaa: - edellisen vuoden viimeiset kokouspalkkiot kirjautuivat vasta tammikuulle - pitkän sairausloman ja äitiysloman ajaksi tarvittiin sijaisia (opettajat) - koulutarvikkeiden tarjouskilpailussa saavutettiin aikaisempaa suurempi alennusprosentti - työllistämisohjelma sivistyslautakunnan osalta ei ole toteutunut TEtoimiston ilmoittamien uusien tulkintojen vuoksi. Alakoulun puolella tuli kriittinen tarve luokka-avustajan palkkaamiseen työrauhan ja oppilaiden turvallisuuden vuoksi. Samoin kanslisti oli useampia jaksoja virkavapaalla, joten toimistotyötkin ruuhkaantuivat oppikirja ja koulutarviketilauksien kohdalla. Palkattiin huhtikuun ajaksi luokkaavustaja / toimistoapulainen Anni Pulska, joka opettajien poissaolojen aikana siirrettiin opettajaksi. Koska avuntarve alakoulun puolella jatkui, palkattiin toukokuun ajaksi Emmi Järvenpää. Myös Emmi on tarkoitus siirtää tarvittaessa opettajan sijaiseksi. - lukioon on hakeutumassa ainakin 7 uutta opiskelijaa (tavoite oli 5). Ylioppilaaksi valmistuu todennäköisesti kolme. Lukion kirjahankinnoissa ja uusien läppäreiden ostossa tulee todennäköisesti ylitystä, mutta myös valtionosuus nousee ,98 euroa/oppilas eli yhteensä runsas euroa. - Nousun aamulinjan kustannukset on maksettu kokonaan koulukuljetuksista, mutta loppuvuodesta on tarkoitus kohdentaa osa joukkoliikenteeseen. Sivistystoimiston päällikkö: Sivistyslautakunta merkitsee toteutuman tiedoksi ja anoo kunnanhallitukselta määrärahan siirtoa työllisyysohjelmasta avustajan palkkamenoihin tai ylitysoikeutta määrärahan ylitykseen. Sivistyslautakunta: Keskusteltiin avustajatilanteesta ja sen ilmeisestä jatkotarpeesta myös syksyllä. Hyväksyttiin /..

8 239 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN / 2012 / MÄÄRÄRAHAN SIIRTO TYÖLLISYYSSUUNNITELMASTA Khall 126./.. Kunnanjohtaja: Hallitus hyväksyy lautakunnan esityksen määrärahan siirtämisestä työllisyysohjelmasta sivistystoimeen kouluavustajan palkkamenojen katteeksi huhti-toukokuun kulujen osalta. : Päätösehdotus hyväksyttiin

9 240 LAPPILAISET KYLÄT RY:N ESITYS JÄSENYYDESTÄ JA RAHOITUSTUESTA Khall 127 Lappilaiset Kylät ry on Suomen pohjoisin maan 19 maakunnallisesta kyläyhdistyksestä. Yhdistys on rekisteröitynyt Yhdistys saa toimintaansa valtionapua tänä vuonna Tämä riittää kyläasiamiehen 60 %:n työaikaan, mutta työajan on todettu olevan riittämätön kylien edunvalvonnassa ja yhteistyössä. Puuttuva rahoitustarve on noin euroa/vuosi. Lappilaiset Kylät ry esittää rahoitusmallia, jonka mukaan kunnat liittyisivät yhdistyksen jäseniksi ja edesauttaisivat tällä tavoin kylien kehittämistä ja edunvalvontaa. Kokopäiväinen kyläasiamies voisi auttaa kyläsuunnitelmien teossa sekä kylien hankkeissa. Alle 4000 asukkaan kunnan jäsenmaksu olisi ehdotuksen mukaan 1000 /kunta, asukkaan kunnilla /vuosi ja sitä suuremmilla /vuosi. Kunnanjohtaja: Hallitus toteaa, että kunta ei voi nykyisessä taloustilanteessa lisätä maksujaan, joten jäsenyysesitystä ei voida ainakaan nyt hyväksyä. : Päätösehdotus hyväksyttiin

10 241 LAINAN OTTAMINEN Khall 128 Liite Kunta on pyytänyt tarjouksia euron lainan ottamisesta kunnan talousarviomenoja varten vuonna Tarjouksia on pyydetty Kuntarahoitukselta, Pohjolan Osuuspankilta, Sampopankilta ja Kuntien eläkevakuutukselta ja Nordea Pankilta. Tämän vuoden talousarviossa on merkitty lainan ottamiseen euroa, jota valtuusto on lisännyt :ssä eurolla. Sau-Sarvi III:n peruskorjaustyöstä, jonka kustannusarvio talousarviossa oli euroa, on viime valtuuston kokouksessa päädytty luopua. Ainoiksi merkittävämmiksi investointimenoiksi jää siten Koulukeittiön remontti euroa ja Koulun peliareena, kustannusarvio euroa. Yhteisöverotuloja ei kertyne talousarviossa oletettua määrää, vaan se tullee alittumaan noin eurolla. Tämänhetkisen arvion mukaan kunnan rahoitusvaje on noin Lopulliseen rahoitusvajeeseen vaikuttaa ennen kaikkea palvelujen ostojen kehitys mm. terveydenhuollossa sekä yhteisöveron ja kunnan tuloveron kehitys. Lisäksi hankinnat ja muut eri toimintojen loppuvuoden menot vaikuttavat rahatilanteeseen. Lainan nostaminen tulee ajankohtaiseksi näillä näkymin viimeistään elokuun alussa. Lainaa on suunniteltu nostettavaksi ensin euroa ja loppuvuoden aikana toiset euroa. Liitteenä tarjouspyyntö ja yhteenveto lainatarjouksista. Kunnanhallituksen johtosäännön mukaan hallitus päättää lainan ottamisesta valtuuston hyväksymän ottovaltuuden rajoissa. Saadut tarjoukset esitellään kokouksessa. Kunnanjohtaja: päättää nostaa edullisimman lainatarjouksen tehneeltä Kuntarahoitus Oyj:ltä euron lainan. Ensimmäinen erä euroa nostetaan heti ja toinen erä euroa syyskuun loppuun mennessä. : Todettiin, että pöydälle oli jaettu uusi yhdistelmä lainatarjouksista. Kunnanjohtaja ilmoitti, että Pohjolan Osuuspankin lainatarjous oli saapunut myöhästyneenä. Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa

11 242 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN LAUSUNTOPYYNTÖ MAISEMASELVITYKSESTÄ Khall 129 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lausuntoa Lapin maakunnallisesta maisemaselvityksestä ja arvokkaiden maisema-alueiden inventointikohteista Etelä- ja Keski-Lapin alueella. Maisemaselvitys on nähtävillä kokouksessa. Lapin ELY-keskus on käynnistänyt arvokkaiden maisema-alueiden ja maisemanähtävyyksien päivitysinventoinnin Etelä- ja Keski-Lapin alueella. Päivitysinventoinnin yhteydessä on mahdollista kartoittaa myös niitä maaseutukyliä ja maisemanähtävyyksiä, joita ei ole aiemmin kartoitettu. Arvokkaat maisema-alueet ovat Lapin edustavimpia maaseudun kulttuurimaisemia. Lapin maakunnallinen maisemaselvitys on laadittu taustaksi inventoinneille. Ympäristöministeriön maisematyöryhmän vuonna 1993 laatimaa maakuntamaisemajakoa on selvityksessä tarkennettu ja samalla on hahmotettu kulttuurivyöhykkeitä tyypillisten kulttuuripiirteiden esille tuomiseksi. Raporttia tarkennetaan inventoinnin edetessä. Savukoskelta inventoitavaksi kohteeksi on valittu Kuosku - Nousu alue. Kuosku on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi, koska Kuoskun kylä on tyypillinen poronhoidosta ja maataloudesta elävä joenvarsikylä Itä-Lapin tunturi- ja vaaraseudulla. Kulttuurimaiseman arvo perustuu kauniiseen luonnonympäristöön ja hoidettuihin viljelyksiin. Kunnanjohtaja: Hallitus toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa maisemaselvitykseen eikä inventointikohteisiin. Hallitus harkitsee, onko Savukoskella lisättäviä inventointikohteita. : Pidettiin tauko klo Heidi Martin pyysi kopioimaan jäsenille maisemaselvitysraportin tarkempaa tutustumista varten ja esitti, että kunnalle annetaan mahdollisuus vielä myöhemmin täydentää inventointikohteita. Päätösehdotus hyväksyttiin tehdyllä lisäyksellä. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa

12 243 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMÄ BRYSSELIN MATKA Brysselin matka Khall 130 Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus Brysselin matkan ajankohdaksi esitetään viikkoa 45. EU-toimistoon lähetetään esitys vierailun ajankohdasta ja aiheista. Keskustelujen aiheiksi keskusteltiin alustavasti EU:n harvaan asuttujen alueiden haasteet, matkailu (Venäjän raja, viisumivapaus) ja kaivosteollisuuteen liittyvät kysymykset kuten mineraalidirektiivi. Kuntayhtymän varoin lähetetään 3 henkilöä (kp/pj/siht) ja kunnat lähettävät 1-2 henkilöä omalla kustannuksellaan. Paikan päällä ruokailut maksaa kuntayhtymä. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää toteuttaa Brysselin matkan viikolla 45 ja lähettää kustannuksillaan matkalle kolme edustajaa, hallituksen puheenjohtajan, kehittämispäällikön ja toimistosihteerin. Kuntia pyydetään nimeämään edustajansa matkalle kesäkuun aikana lentojärjestelyiden vuoksi. Khall 130 Päätös: Hyväksyttiin. Keskustelun aiheiksi lisättiin vaelluskalat ja petopolitiikka Kunnanjohtaja: Hallitus päättää, että kuntaa matkalla edustaa valtuuston puheenjohtaja Reijo Kilpelä. : Päätösehdotus hyväksyttiin

13 244 VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2012 KUNNALLISVAALEJA VARTEN SEKÄ ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKOISTA PÄÄTTÄMINEN Khall 131 Vs. elinkeinoasiamies-maaseutusihteeri Oheismateriaali Kunnallisvaalit toimitetaan sunnuntaina Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa Kunnanhallituksen on vaalilain (714/98) 15 :n mukaan hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava 1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan; sekä 2) laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Keskusvaalilautakunta on valittu valtuuston toimikaudeksi. Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta asetetaan erikseen jokaisia vaaleja varten ja ne toimivat vain yksissä vaaleissa. Jäsenet ja varajäsenet on valittava vaalikelpoisista kunnan asukkaista siten, että sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten kelpoisuudesta on voimassa mitä kuntalaissa on säädetty kelpoisuudesta kunnallisiin luottamustoimiin ja erityisesti lautakuntiin. Ennakkoäänestys toimitetaan Kunnanhallituksen tulee päättää mennessä yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja aukioloajoista. Savukosken kunnassa on aikaisemmissa vaaleissa ollut ennakkoäänestyspaikkana Savukosken kunnanvirasto sekä ennakkoäänestyspaikat Kuoskussa, Martilla ja Tanhuassa. Kylien ennakkoäänestyspaikat ovat olleet avoinna yhtenä päivänä neljä tuntia/kylä. Erityisenä ennakkoäänestyspaikkana on ollut ympärivuorokautista hoitoa antava Savukosken vanhainkoti sekä Savukosken palvelutalo. Keskusvaalilautakunta määrää vaalitoimitsijat kunnan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan. Ennakkoäänestyksessä vaalitoimitsijoina ei voi olla keskusvaalilautakunnan jäsen tai varajäsen../..

14 245 VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2012 KUNNALLISVAALEJA VARTEN SEKÄ ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKOISTA PÄÄTTÄMINEN Khall 131./.. Oheismateriaalina lista vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan valituista jäsenistä, varajäsenistä, puheenjohtajista ja varapuheenjohtajista vuoden 2012 presidentinvaaleja varten sekä lista keskusvaalilautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä. Kunnanhallituksen tulee päättää yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja aukioloajoista sekä määrättävä ennakkoäänestyspaikkoina palvelevat sosiaalihuollon toimintayksiköt. Ennakkoäänestyspaikka voi olla avoinna arkisin ja viikonloppuisin välisenä aikana. Kunnanjohtaja: asettaa vuoden 2012 kunnallisvaaleja varten 1. Kirkonkylän vaalilautakunnan, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme sekä valitsee yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 2. Vaalitoimikunnan, johon kuuluu kolme jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme sekä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Savukosken kunnan ennakkoäänestyspaikoiksi päätetään 1. Savukosken kunnanvirasto, Kauppakuja 2 A 1, ennakkoäänestyspaikka on avoinna: klo klo Kuosku, Korvatunturin Marja Oy:n kiinteistö (entinen Tenniön koulu), Korvantie 1, ennakkoäänestyspaikka on avoinna keskiviikkona kello Martti, Korvatunturin Lomakeidas, Värriöjoentie 5 A, ennakkoäänestyspaikka on avoinna torstaina kello Tanhua, K-valinta Hietala, Sodankyläntie 299, ennakkoäänestyspaikka on avoinna perjantaina kello Ennakkoäänestys järjestetään Savukosken vanhainkodilla ja Savukosken palvelutalolla vaalitoimikunnan määräämänä aikana 6. Varsinaisena äänestyspäivänä äänestyspaikaksi päätetään Savukosken kunnanvirasto Kauppakuja 2 A 1.

15 246 VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2012 KUNNALLISVAALEJA VARTEN SEKÄ ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKOISTA PÄÄTTÄMINEN Khall 131./.. : Kirkonkylän vaalilautakuntaan valittiin jäsenet ja varajäsenet seuraavasti: Varsinaiset jäsenet Kari Lahti Maija Pulliainen Aimo Kakkinen Tyyne Kangas Aira Lakela Varajäsenet Vesa Savukoski Pirjo Wessman Veijo Ahola Tiina Värriö Pentti Kuosku Puheenjohtajaksi valittiin Aimo Kakkinen ja varapuheenjohtajaksi Aira Lakela. Vaalitoimikuntaan valittiin jäsenet ja varajäsenet seuraavasti: Varsinaiset jäsenet Viljo Koskenniemi Mirja Aarrevaara Tuomo Kilpimaa Varajäsenet Eija Leppäjärvi Heikki Särkelä Heikki Mulari Puheenjohtajaksi valittiin Tuomo Kilpimaa ja varapuheenjohtajaksi Viljo Koskenniemi. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti

16 247 PAIKALLINEN SOPIMUS HOITOHENKILÖKUNNAN YLIMÄÄRÄISEN TYÖVUORON LISÄKORVAUKSESTA Khall 132 Liite Palkkasihteeri Vanhainkodin hoitohenkilökunnalta on tullut esitys ylimääräisen työvuoron lisäkorvauksesta. Ylimääräinen työvuoro tulee yleensä kyseeseen sairaustapauksissa ja muusta mahdollisesta hoitohenkilön yllättävästä työstä pois jäännistä. Tällöin voi jo yhden työvuoron tehnyt hoitaja joutua tekemään toisen työvuoron heti perään tai sitten hoitaja voidaan joutua kutsumaan vapaa-ajaltaan työhön. Yöaikaan vanhainkodilla työskentelee yksi hoitaja ja tällöin voi tulla tarvetta joissakin tilanteissa kutsua työhön toinen hoitaja. Tilanne johtuu siitä, että paikkakunnalla ei ole saatavilla hoitotyöhön koulutettua sijaista. Asiaa on käsitelty palkansaajajärjestöjen kanssa yhteistyötoimikunnan kokouksissa. Muutoin sopimuksen ehdoista päästiin neuvotteluissa yksimielisyyteen, mutta korvauksen määräksi työnantajan edustajat, lukuun ottamatta vastaavaa sairaanhoitajaa, esittivät 40 euroa ja palkansaajajärjestöjen edustajat esittivät 50 euroa. Kunnanjohtaja perusteli 40 euron korvausta kunnan tämän hetkisellä taloudellisella tilanteella ja totesi, että korvauksen määrää voidaan myöhemmin tarpeen mukaan tarkistaa. Sopimus on voimassa toistaiseksi alkaen Sopimusluonnosta on yhteistyötoimikunnan kokouksen jälkeen valmisteltu yhteistyössä vanhainkodin vastaavan sairaanhoitajan kanssa. Liitteenä sopimusesitykset, toinen allekirjoitetaan Tehy ry:n kanssa ja toinen muiden palkansaajajärjestöjen kanssa. Kunnanjohtaja: hyväksyy liitteenä olevat paikalliset sopimukset ja korvauksen määräksi päätetään 40 euroa. : Päivi Pulska katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin

17 248 VALOKOPIOMAKSUJEN JA TORIPAIKKAMAKSUN TARKISTAMINEN Khall 133 Valokopioiden maksuja on viimeksi tarkistettu Liite Valokopiokustannukset muodostuvat kopiokoneen leasingvuokrasta, huoltokustannuksista, henkilökustannuksista, huoneisto- ja energiakustannuksista sekä paperin hinnasta. Käytäntönä on ollut, että savukoskelaisille yhdistyksille, jotka järjestävät kuntalaisille avoimia tapahtumia tai ovat oikeutettuja vapaa-ajantoimen avustuksiin toiminnassaan, myydään valokopiot omakustannushintaan+alv 23. Kunnan omille projekteille kopiot myydään omakustannushintaan. Telefaxin käytöstä on peritty eri maksu. Liitteenä vanhat valokopiohinnat ja esitys uusiksi hinnoiksi. Liitteenä myös esitys toripaikkamaksun tarkistamisesta. Kunnanjohtaja: Hallitus vahvistaa valokopioiden ja toripaikkamaksun uudet arvonlisäverottomat hinnat liitteiden mukaiseksi. : Päätösehdotus hyväksyttiin

18 249 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SAVUKOSKEN KUNNASSA Khall 134 Liite Vs. elinkeinoasiamies-maaseutusihteeri Maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta sekä ottamistoiminnan valvonnasta ja muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-aineslain (555/81) 23 :n sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 145 :n nojalla kunnalle tämän taksan mukaan määräytyvän maksun. Savukosken kunnan maa-ainestaksat on viimeksi hyväksynyt kunnanvaltuusto ja ne tulivat voimaan 1. päivänä tammikuuta 2002 alkaen. Taksojen vahvistamisesta on kulunut jo yli kymmenen vuotta. Tänä aikana kulut ovat nousseet, joten taksaa pitää tarkistaa vastamaan tämän hetkistä tilannetta. Uusi taksa liitteenä ja vanha taksa oheismateriaalina. Kunnanjohtaja: esittää edelleen valtuustolle vahvistettavaksi liitteen mukaiset uudet taksat. : Päätösehdotus hyväksyttiin

19 250 KUITUKAAPELITARJOUS KUNNAN RIVITALOIHIN Khall 135 TeliaSonera Finland Oyj tarjoaa kunnalle laajakaistayhteydet mahdollistavan kuitukaapelijohdon rakentamista kunnan rivitaloihin seuraavasti: Sau-Sarvi I, 6 asuntoa (alv 0%) Sau-Sarvi II, 11 asuntoa (alv 0%) Sau-Sarvi III, 9asuntoa, 2790 (alv 0%) Sau-Ranta, 6 asuntoa, 1860 (alv 0%) As Oy Sau-Kolmio, 8 asuntoa (alv 0 %) Liittymän hankinnasta päättää vuokralainen. Hankinta on nyt edullisempi kuin jälkikäteen. Kunta ei ole talousarviossaan varautunut hankintakustannuksiin. Asukkailta on tiedusteltu, ketkä ovat halukkaita ottamaan yhteyden. Asukkaiden vuokraa on tarkoitus korottaa niissä taloissa, joihin yhteys mahdollisesti otetaan. Talojen asukkaat eivät osoittaneet kiinnostustaan valokuituyhteyteen. Kyselyssä saatiin vain yksi asiasta kiinnostunut vastaus. Tämä kertoo siitä, että asukkaat ovat tyytyväisiä nykyisiin yhteyksiin. Kunnanjohtaja: Hallitus ilmoittaa TeliaSonera Finland Oyj:lle, ettei kunta talojen asukkaiden kiinnostuksen puutteen vuoksi voi hyväksyä tarjousta. : Päätösehdotus hyväksyttiin

20 251 KUNNAN TILINKÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN KESÄLOMAN AIKANA Khall 136 Kunnan sisäisen valvonnan ohjeen 18 kohdan mukaan kunnan pankkitilien käyttöoikeudesta päättää kunnanhallitus. Hyväksymisen jälkeen ostoreskontralaskut ja palkat laittaa konekielisenä maksuun toimistosihteeri Katja Karjalainen ja varalla toimistovirkailija Taimi Kuosku, taloussihteeri Iines Röninki sekä palkkojen osalta varalla palkkasihteeri Merja Tuutijärvi ja opetustoimen kanslisti Sointu Pulska. Kunnanjohtaja: Osuuspankin yritystilin käyttöoikeus myönnetään kunnanviraston kiinnioloaikana väliseksi ajaksi apulaiskanslisti Anne Koskenniemelle mm. sosiaalitoimen pakollisten laskujen hoitamiseksi. : Päätösehdotus hyväksyttiin

21 252 KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMA Khall 137 Kunnanjohtaja Mauri Aarrevaara esittää pidettäväksi kesän aikana vuosilomaa ja , yhteensä 27 päivää. Talveksi jää 11 päivää. Kunnanhallituksen pj: Hallitus hyväksyy kunnanjohtajan vuosiloman pitämisen esitetyn mukaisesti. : Kunnanjohtaja Mauri Aarrevaara poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin

22 253 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall 138 Kuntalain 23 :n mukaan hallituksen asiana on vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Käsiteltävänä on valtuuston kokouksen päätökset. Kunnanjohtaja: Hallitus toteaa valtuuston kokouksen päätökset lainvoimaisiksi ja päättää panna ne täytäntöön. : Päätösehdotus hyväksyttiin

23 254 POIKKEAMISHAKEMUS ARTO PAAJANEN Khall 139 Rakennusmestari Arto Paajanen hakee poikkeamista Savukosken kunnalta saadakseen laajentaa nykyistä kesämökkiä vapaa-ajan asunnoksi omistamallaan tilalla Mossela RN:o 19:5 Tanhuan kylässä Angeljoen rannalla. Tilan pinta-ala on 16,63 hehtaaria ja rantaviivan pituus Angeljokeen on 350 metriä. Tila sijaitsee Angeljoen etelärannalla Tanhuan kylästä noin 1 km pohjoiseen Rantakankaantien varrella. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan poikkeamisvalta kuuluu pääsääntöisesti kunnalle lukuun ottamatta muutamia MRL määrittämiä tapauksia mm. uuden rakennuspaikan muodostumista ranta-alueelle. MRL 171 mukaan kunta voi myöntää poikkeuksen muista kuin uuden rakennuspaikan muodostumista koskevasta rakentamisesta. Kesämökkiä laajennetaan hakemuksen, asemapiirustuksen ja rakennuslupahakemuksen pääpiirustusten mukaisesti. Rakennus sijaitsee 80 metrin etäisyydellä Angeljoen rannasta. Kesämökin nykyinen kerrosala on 43 m 2 ja laajennuksen kerrosala on 39 m 2. Nykyiselle kesämökille on myönnetty rakennuslupa vuonna Rajanaapureita on kuultu kirjallisesti poikkeamishakemuksen johdosta eikä heillä ole huomauttamista hankkeesta. Poikkeamista haetaan MRL 72 :n rajoituksista saada rakentaa vesistön ranta-alueelle, jossa ei ole asemakaavaa eikä oikeus-vaikutteista yleiskaavaa. Kunnanjohtaja: päättää myöntää Arto Paajaselle poikkeamisen laajentaa nykyistä kesämökkiä vapaa-ajan asunnoksi Mosselan tilalla Savukosken kunnan Tanhuan kylässä. Luvansaajan on esitettävä suunnitelma jätevesien käsittelystä kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle hyväksyttäväksi ennen rakennusluvan myöntämistä. Tämä poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta päätöksen antopäivästä. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on haettava hankkeelle rakennuslupa. Rakentamisen ei katsota aiheuttavan haittaa eikä vaarantavan luonto- tai maisema-arvoja. Se ei myöskään estä alueen mahdollista myöhempää kaavoitusta eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Hanke ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen../..

24 255 POIKKEAMISHAKEMUS ARTO PAAJANEN Khall 139./.. Rakentaminen toteutetaan myös Savukosken kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta heti kokouksessa. : Päätösehdotus hyväksyttiin

25 256 MUUT ASIAT Khall 140 Kari Kilpimaa viittasi pykälään 129 ja toivoi maisemaselvitykseen esitettäväksi ylisen Kemijoen sivuhaaroineen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013. Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013. Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 27.5.2014 klo 17.00-18.35 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 82 83 84 85 86 87 88 89 Kunnanhallitukselle tiedoksi Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Poikkeamishakemus Jari ja Eeva Tuviala. Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista

Poikkeamishakemus Jari ja Eeva Tuviala. Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-19.40 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 180 181 182 183 184 186 187 188 189 Kunnanhallitukselle tiedoksi Poikkeamishakemus Jari ja Eeva

Lisätiedot

Poikkeamishakemus Metsähallitus Lapin luontopalvelut. Poikkeamishakemus Matti Leinonen. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteuma tammi-kesäkuulta

Poikkeamishakemus Metsähallitus Lapin luontopalvelut. Poikkeamishakemus Matti Leinonen. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteuma tammi-kesäkuulta ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo 17.00- KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 Kunnanhallitukselle tiedoksi Poikkeamishakemus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 22.6.2015 klo 17.30-18.46 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Kunnanhallitukselle tiedoksi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kunnanhallitus 24.3.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kunnanhallitus 24.3.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kokousaika 24.3.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnan tilin ja Business Cardin käyttöoikeus. Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityksen jatko

Kunnan tilin ja Business Cardin käyttöoikeus. Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityksen jatko Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 24.11.2014 klo 15.00-18.10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 160 161 162 163 164 165 166 167 169 170 171 172 Kunnanhallitukselle

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 8/2012. Aika: Tiistai 19.6.2012 klo 20.20 21.20 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

KUNNANHALLITUS 8/2012. Aika: Tiistai 19.6.2012 klo 20.20 21.20 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 8/2012 ASIALISTA Aika: Tiistai 19.6.2012 klo 20.20 21.20 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Mattila Marjatta, 2. vpja Hirvinen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 1 ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-17.52 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Kunnanhallitukselle tiedoksi Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Lahti ja Jenna Leppikorpi. PÖYTÄKIRJAN Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Lahti ja Jenna Leppikorpi. PÖYTÄKIRJAN Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUS PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 1 / 2015 KOKOUSAIKA 21.1.2015 kello 18.30-20.30 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstai 9.10.2014 klo 15.00-16.08 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 21 Järjestäytymisasiat 2 22 1 Talousarvion

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 6/2014

KUNNANHALLITUS 6/2014 KUNNANHALLITUS 6/2014 Aika Maanantai 5.5.2014 klo 18.32-21.22 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen.

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/2009 413 (- 471) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. elokuuta 2009 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 7/2015

KUNNANHALLITUS 7/2015 KUNNANHALLITUS 7/2015 Aika Maanantai 25.5.2015 klo 18.45 21.08 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 303 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 31.10.2006 kello 15.00-23.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 16.12.2014 klo 15:00-18:59 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot