Koulukeskuksen pukukoppi / varaston urakkakilpailu. Koulukeskuksen peliareenan urakkakilpailu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulukeskuksen pukukoppi / varaston urakkakilpailu. Koulukeskuksen peliareenan urakkakilpailu"

Transkriptio

1 ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto Kunnanhallitukselle tiedoksi Koulukeskuksen pukukoppi / varaston urakkakilpailu Koulukeskuksen peliareenan urakkakilpailu Energiayhtiöiden arvonmäärityskustannuksiin osallistuminen Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen / 2012 / määrärahan siirto työllisyyssuunnitelmasta Lappilaiset Kylät ry:n esitys jäsenyydestä ja rahoitustuesta Lainan ottaminen Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntopyyntö maisemaselvityksestä Itä-Lapin kuntayhtymän järjestämä Brysselin matka Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2012 kunnallisvaaleja varten sekä ennakkoäänestyspaikoista päättäminen Paikallinen sopimus hoitohenkilökunnan ylimääräisen työvuoron lisäkorvauksesta Valokopiomaksujen tarkistaminen Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut Savukosken kunnassa Kuitukaapelitarjous kunnan rivitaloihin Kunnan tilinkäyttöoikeuden myöntäminen kesäloman aikana Kunnanjohtajan vuosiloma Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Poikkeamishakemus Arto Paajanen Muut asiat

2 233 Puheenjohtaja totesi, että pöydälle oli jaettu täydennetyt esitykset pykäliin 123 ja 124 sekä uusi liite pykälään 128. Lisäasiana oli jaettu pykälä 139. Puheenjohtaja tiedusteli hallitukselta, ottaako se lisäasian käsiteltäväkseen. Hallitus päätti yksimielisesti käsitellä lisäasian tässä kokouksessa

3 234 KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI Khall 122 Saapuneet pöytäkirjakopiot, muistiot: 1. Itä-Lapin ky:n hallituksen pöytäkirja Sivistyslautakunnan pöytäkirja Sosiaalilautakunnan pöytäkirjat 9.5. ja Yhteistyötoimikunnan pöytäkirjat 24.1., ja Sosiaalilautakunnan sisäisten tarkastajien tarkastusmuistio Lapin liiton hallituksen pöytäkirja 7.5. ja valtuuston pöytäkirja ARA: 7. Asuinrakennusten korjaustoimintaan myönnettävien avustusten kuntakohtaiset määrärahat Sisäasiainministeriö: 8. Sisäasiainministeriön poliisiosaston vastaus Savukosken kirjeeseen koskien poliisin palveluiden säilyttämistä Lapin harvaan asutuilla alueilla Lapin ELY-keskus: 9. Myönteinen rakentamista koskeva poikkeamispäätös / Pernu Aluehallintovirasto: 10. Työsuojelutarkastuskertomus / kotihoito 11. Peruspalvelujen arviointiraportti Lapin aluehallintoviraston toimialueella Raportit: 12. Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelma 13. Lapin teollisuusstrategia 2030 Muut asiat: 14. Itä-Lapin kuntien maaseutuhallinnon väliaikaisen yhteistyösopimuksen mukainen viranhaltijoiden vuosilomien sijaisuudet 15. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän vastaus kunnan vetoomukseen petojen aiheuttamien menetysten korvaamisesta Kunnanjohtaja: Merkitään tiedoksi. : Puheenjohtaja muistutti, että kunnan internet-sivuille tulee saada venäjänkielinen informaatio kunnan matkailusta. Kunnanjohtaja lupasi selvittävää asian mahdollisimman pian. Merkittiin tiedoksi

4 235 KOULUKESKUKSEN PUKUKOPPI / VARASTON URAKKAKILPAILU Khall 123 Liite Rakennusmestari Tekninen toimi on pyytänyt tarjouksia Koulukeskuksen pukukoppi/varaston rakentamisesta. Liitteenä ovat tarjouspyyntö ja urakkaohjelma. Kunnan tämän vuoden talousarvioon on varattu määrärahaa hankkeen toteuttamiseen. Tarjouksia on pyydetty neljältä eri rakennusurakoitsijalta. Tarjousten jättöaika päättyi maanantaina klo Määräaikaan mennessä tarjouksensa jätti kaksi urakoitsijaa: Veljekset Karjalainen Oy tarjous on euroa ja Etelä-Lapin Rakennus Oy:n euroa. Lapin ELY-keskus on myöntänyt Savukosken Koulukeskuksen peliareenalle ja pukuhuone/varasto-tilojen rakentamiselle yhteensä euron valtionavustuksen, joka perustuu euron (sis alv 23 %) kustannusarvioon. Siten kustannukset olisivat ylittymässä yli eurolla, jos hanke toteutettaisiin koko laajuudessaan. Urakkatarjouskilpailun voittajan Veljekset Karjalainen Oy:n tarjouksen hinta euroa jakautuu varsinaisen varasto/pukuhuoneen rakentamiseen hinnaltaan euroa sekä muihin maatöihin, urakkaohjelman kohdat 2-7 hinnaltaan euroa. Lapin ELY-keskuksen liikuntatoimentarkastaja Kai-Matti Joona on antanut alustavan suostumuksensa siihen, että hanketta ja sen urakkaohjelmaa karsitaan kunnan omien hankkeen määrärahojen puitteissa. Muutosta tulee hakea vapaamuotoisella hakemuksella Lapin ELY-keskukselta. Kunnanjohtaja: päättää karsia Koulukeskuksen pukuhuone/varaston urakkaa, luopumalla urakkaohjelman 1) kohdan pukuhuone/varaston rakentamisesta, sen kalliiden kustannusten vuoksi. hyväksyy Veljekset Karjalainen Oy:n tarjouksen urakkaohjelman kohtien 2-7 pihatyöt kokonaishintaan euroa. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta heti kokouksessa ja hankinnan saa aloittaa myös välittömästi. : Pöytäkirjanpitäjä Katja Karjalainen katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjaa tämän asian kohdalla piti kunnanjohtaja Mauri Aarrevaara. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 236 KOULUKESKUKSEN PELIAREENAN URAKKAKILPAILU Khall 124 Liite Rakennusmestari Tekninen toimi on pyytänyt tarjouksia Koulukeskuksen peliareenan ja hiekkatekonurmen rakentamisesta. Liitteenä ovat tarjouspyyntö ja urakkaohjelma. Kunnan tämän vuoden talousarvioon on varattu määrärahaa hankkeen toteuttamiseen. Tarjouksia on pyydetty seitsemältä eri toimittajalta. Tarjousten jättöaika päättyi maanantaina klo Määräaikaan mennessä tarjouksensa jätti ainoastaan yksi toimittaja. Carousel Oy tarjoaa Careena-peliareenaa hintaan euroa, Omnisport-hiekkatekonurmea hintaan euroa sekä peliareenan lajikohtaisia tuotteita 4.924,80 euroa. Yhteensä koko tarjouspyynnön mukainen toimitus on ,80 euroa. Kunnanjohtaja: päättää hyväksyä Carousel Oy:n tarjouksen Careena-peliareenan, peliareenan tuotteiden ja Omnisport-hiekkatekonurmen toimittamisesta ja asentamisesta kokonaishintaan ,80 euroa. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta heti kokouksessa ja hankinnan saa aloittaa myös välittömästi. : Päätösehdotus hyväksyttiin

6 237 ENERGIAYHTIÖIDEN ARVONMÄÄRITYSKUSTANNUKSIIN OSALLISTUMINEN Khall 125 Itä-Lapin kuntien selvitystyöryhmä sähkö- ja kaukolämpöyhtiöiden yhdistämisestä on päättänyt selvittää mahdollisuuksia sähkö- ja energiatoimintojen siirtämisestä yhden yhtiön toiminnaksi. Tämän vuoksi on päätetty käynnistää yhtiöiden arvonmääritys ja tarjousvertailun perusteella on toimittajaksi valittu Credos Oy. Arvonmäärityksen kustannuksista on esitetty, että Savukosken kunta osallistuu kustannuksiin 1000 eurolla ja Savukosken kunnan kaukolämpöliiketoiminta lisäksi 360 eurolla. Loput kustannuksista maksavat muut Itä-lapin kunnat ja energialaitokset. Kunnanjohtaja: Hallitus päättää maksaa käyttövaroistaan 1000 euroa kunnan osuutena ja kunnan kaukolämpölaitos maksaa kuluista 360 euroa. : Päätösehdotus hyväksyttiin

7 238 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN / 2012 / MÄÄRÄRAHAN SIIRTO TYÖLLISYYSSUUNNITELMASTA Khall 126 Sivistyslautakunta Kunnanvaltuusto on määrännyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa lautakuntia tekemään neljännesvuosittain kirjallisen selvityksen määrärahojen käytöstä ja tulojen kertymisestä kunnanhallitukselle. Liitteenä on lautakuntatason toteutumisvertailu, josta kirjataan seuraavaa: - edellisen vuoden viimeiset kokouspalkkiot kirjautuivat vasta tammikuulle - pitkän sairausloman ja äitiysloman ajaksi tarvittiin sijaisia (opettajat) - koulutarvikkeiden tarjouskilpailussa saavutettiin aikaisempaa suurempi alennusprosentti - työllistämisohjelma sivistyslautakunnan osalta ei ole toteutunut TEtoimiston ilmoittamien uusien tulkintojen vuoksi. Alakoulun puolella tuli kriittinen tarve luokka-avustajan palkkaamiseen työrauhan ja oppilaiden turvallisuuden vuoksi. Samoin kanslisti oli useampia jaksoja virkavapaalla, joten toimistotyötkin ruuhkaantuivat oppikirja ja koulutarviketilauksien kohdalla. Palkattiin huhtikuun ajaksi luokkaavustaja / toimistoapulainen Anni Pulska, joka opettajien poissaolojen aikana siirrettiin opettajaksi. Koska avuntarve alakoulun puolella jatkui, palkattiin toukokuun ajaksi Emmi Järvenpää. Myös Emmi on tarkoitus siirtää tarvittaessa opettajan sijaiseksi. - lukioon on hakeutumassa ainakin 7 uutta opiskelijaa (tavoite oli 5). Ylioppilaaksi valmistuu todennäköisesti kolme. Lukion kirjahankinnoissa ja uusien läppäreiden ostossa tulee todennäköisesti ylitystä, mutta myös valtionosuus nousee ,98 euroa/oppilas eli yhteensä runsas euroa. - Nousun aamulinjan kustannukset on maksettu kokonaan koulukuljetuksista, mutta loppuvuodesta on tarkoitus kohdentaa osa joukkoliikenteeseen. Sivistystoimiston päällikkö: Sivistyslautakunta merkitsee toteutuman tiedoksi ja anoo kunnanhallitukselta määrärahan siirtoa työllisyysohjelmasta avustajan palkkamenoihin tai ylitysoikeutta määrärahan ylitykseen. Sivistyslautakunta: Keskusteltiin avustajatilanteesta ja sen ilmeisestä jatkotarpeesta myös syksyllä. Hyväksyttiin /..

8 239 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN / 2012 / MÄÄRÄRAHAN SIIRTO TYÖLLISYYSSUUNNITELMASTA Khall 126./.. Kunnanjohtaja: Hallitus hyväksyy lautakunnan esityksen määrärahan siirtämisestä työllisyysohjelmasta sivistystoimeen kouluavustajan palkkamenojen katteeksi huhti-toukokuun kulujen osalta. : Päätösehdotus hyväksyttiin

9 240 LAPPILAISET KYLÄT RY:N ESITYS JÄSENYYDESTÄ JA RAHOITUSTUESTA Khall 127 Lappilaiset Kylät ry on Suomen pohjoisin maan 19 maakunnallisesta kyläyhdistyksestä. Yhdistys on rekisteröitynyt Yhdistys saa toimintaansa valtionapua tänä vuonna Tämä riittää kyläasiamiehen 60 %:n työaikaan, mutta työajan on todettu olevan riittämätön kylien edunvalvonnassa ja yhteistyössä. Puuttuva rahoitustarve on noin euroa/vuosi. Lappilaiset Kylät ry esittää rahoitusmallia, jonka mukaan kunnat liittyisivät yhdistyksen jäseniksi ja edesauttaisivat tällä tavoin kylien kehittämistä ja edunvalvontaa. Kokopäiväinen kyläasiamies voisi auttaa kyläsuunnitelmien teossa sekä kylien hankkeissa. Alle 4000 asukkaan kunnan jäsenmaksu olisi ehdotuksen mukaan 1000 /kunta, asukkaan kunnilla /vuosi ja sitä suuremmilla /vuosi. Kunnanjohtaja: Hallitus toteaa, että kunta ei voi nykyisessä taloustilanteessa lisätä maksujaan, joten jäsenyysesitystä ei voida ainakaan nyt hyväksyä. : Päätösehdotus hyväksyttiin

10 241 LAINAN OTTAMINEN Khall 128 Liite Kunta on pyytänyt tarjouksia euron lainan ottamisesta kunnan talousarviomenoja varten vuonna Tarjouksia on pyydetty Kuntarahoitukselta, Pohjolan Osuuspankilta, Sampopankilta ja Kuntien eläkevakuutukselta ja Nordea Pankilta. Tämän vuoden talousarviossa on merkitty lainan ottamiseen euroa, jota valtuusto on lisännyt :ssä eurolla. Sau-Sarvi III:n peruskorjaustyöstä, jonka kustannusarvio talousarviossa oli euroa, on viime valtuuston kokouksessa päädytty luopua. Ainoiksi merkittävämmiksi investointimenoiksi jää siten Koulukeittiön remontti euroa ja Koulun peliareena, kustannusarvio euroa. Yhteisöverotuloja ei kertyne talousarviossa oletettua määrää, vaan se tullee alittumaan noin eurolla. Tämänhetkisen arvion mukaan kunnan rahoitusvaje on noin Lopulliseen rahoitusvajeeseen vaikuttaa ennen kaikkea palvelujen ostojen kehitys mm. terveydenhuollossa sekä yhteisöveron ja kunnan tuloveron kehitys. Lisäksi hankinnat ja muut eri toimintojen loppuvuoden menot vaikuttavat rahatilanteeseen. Lainan nostaminen tulee ajankohtaiseksi näillä näkymin viimeistään elokuun alussa. Lainaa on suunniteltu nostettavaksi ensin euroa ja loppuvuoden aikana toiset euroa. Liitteenä tarjouspyyntö ja yhteenveto lainatarjouksista. Kunnanhallituksen johtosäännön mukaan hallitus päättää lainan ottamisesta valtuuston hyväksymän ottovaltuuden rajoissa. Saadut tarjoukset esitellään kokouksessa. Kunnanjohtaja: päättää nostaa edullisimman lainatarjouksen tehneeltä Kuntarahoitus Oyj:ltä euron lainan. Ensimmäinen erä euroa nostetaan heti ja toinen erä euroa syyskuun loppuun mennessä. : Todettiin, että pöydälle oli jaettu uusi yhdistelmä lainatarjouksista. Kunnanjohtaja ilmoitti, että Pohjolan Osuuspankin lainatarjous oli saapunut myöhästyneenä. Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa

11 242 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN LAUSUNTOPYYNTÖ MAISEMASELVITYKSESTÄ Khall 129 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lausuntoa Lapin maakunnallisesta maisemaselvityksestä ja arvokkaiden maisema-alueiden inventointikohteista Etelä- ja Keski-Lapin alueella. Maisemaselvitys on nähtävillä kokouksessa. Lapin ELY-keskus on käynnistänyt arvokkaiden maisema-alueiden ja maisemanähtävyyksien päivitysinventoinnin Etelä- ja Keski-Lapin alueella. Päivitysinventoinnin yhteydessä on mahdollista kartoittaa myös niitä maaseutukyliä ja maisemanähtävyyksiä, joita ei ole aiemmin kartoitettu. Arvokkaat maisema-alueet ovat Lapin edustavimpia maaseudun kulttuurimaisemia. Lapin maakunnallinen maisemaselvitys on laadittu taustaksi inventoinneille. Ympäristöministeriön maisematyöryhmän vuonna 1993 laatimaa maakuntamaisemajakoa on selvityksessä tarkennettu ja samalla on hahmotettu kulttuurivyöhykkeitä tyypillisten kulttuuripiirteiden esille tuomiseksi. Raporttia tarkennetaan inventoinnin edetessä. Savukoskelta inventoitavaksi kohteeksi on valittu Kuosku - Nousu alue. Kuosku on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi, koska Kuoskun kylä on tyypillinen poronhoidosta ja maataloudesta elävä joenvarsikylä Itä-Lapin tunturi- ja vaaraseudulla. Kulttuurimaiseman arvo perustuu kauniiseen luonnonympäristöön ja hoidettuihin viljelyksiin. Kunnanjohtaja: Hallitus toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa maisemaselvitykseen eikä inventointikohteisiin. Hallitus harkitsee, onko Savukoskella lisättäviä inventointikohteita. : Pidettiin tauko klo Heidi Martin pyysi kopioimaan jäsenille maisemaselvitysraportin tarkempaa tutustumista varten ja esitti, että kunnalle annetaan mahdollisuus vielä myöhemmin täydentää inventointikohteita. Päätösehdotus hyväksyttiin tehdyllä lisäyksellä. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa

12 243 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMÄ BRYSSELIN MATKA Brysselin matka Khall 130 Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus Brysselin matkan ajankohdaksi esitetään viikkoa 45. EU-toimistoon lähetetään esitys vierailun ajankohdasta ja aiheista. Keskustelujen aiheiksi keskusteltiin alustavasti EU:n harvaan asuttujen alueiden haasteet, matkailu (Venäjän raja, viisumivapaus) ja kaivosteollisuuteen liittyvät kysymykset kuten mineraalidirektiivi. Kuntayhtymän varoin lähetetään 3 henkilöä (kp/pj/siht) ja kunnat lähettävät 1-2 henkilöä omalla kustannuksellaan. Paikan päällä ruokailut maksaa kuntayhtymä. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää toteuttaa Brysselin matkan viikolla 45 ja lähettää kustannuksillaan matkalle kolme edustajaa, hallituksen puheenjohtajan, kehittämispäällikön ja toimistosihteerin. Kuntia pyydetään nimeämään edustajansa matkalle kesäkuun aikana lentojärjestelyiden vuoksi. Khall 130 Päätös: Hyväksyttiin. Keskustelun aiheiksi lisättiin vaelluskalat ja petopolitiikka Kunnanjohtaja: Hallitus päättää, että kuntaa matkalla edustaa valtuuston puheenjohtaja Reijo Kilpelä. : Päätösehdotus hyväksyttiin

13 244 VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2012 KUNNALLISVAALEJA VARTEN SEKÄ ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKOISTA PÄÄTTÄMINEN Khall 131 Vs. elinkeinoasiamies-maaseutusihteeri Oheismateriaali Kunnallisvaalit toimitetaan sunnuntaina Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa Kunnanhallituksen on vaalilain (714/98) 15 :n mukaan hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava 1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan; sekä 2) laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Keskusvaalilautakunta on valittu valtuuston toimikaudeksi. Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta asetetaan erikseen jokaisia vaaleja varten ja ne toimivat vain yksissä vaaleissa. Jäsenet ja varajäsenet on valittava vaalikelpoisista kunnan asukkaista siten, että sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten kelpoisuudesta on voimassa mitä kuntalaissa on säädetty kelpoisuudesta kunnallisiin luottamustoimiin ja erityisesti lautakuntiin. Ennakkoäänestys toimitetaan Kunnanhallituksen tulee päättää mennessä yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja aukioloajoista. Savukosken kunnassa on aikaisemmissa vaaleissa ollut ennakkoäänestyspaikkana Savukosken kunnanvirasto sekä ennakkoäänestyspaikat Kuoskussa, Martilla ja Tanhuassa. Kylien ennakkoäänestyspaikat ovat olleet avoinna yhtenä päivänä neljä tuntia/kylä. Erityisenä ennakkoäänestyspaikkana on ollut ympärivuorokautista hoitoa antava Savukosken vanhainkoti sekä Savukosken palvelutalo. Keskusvaalilautakunta määrää vaalitoimitsijat kunnan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan. Ennakkoäänestyksessä vaalitoimitsijoina ei voi olla keskusvaalilautakunnan jäsen tai varajäsen../..

14 245 VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2012 KUNNALLISVAALEJA VARTEN SEKÄ ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKOISTA PÄÄTTÄMINEN Khall 131./.. Oheismateriaalina lista vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan valituista jäsenistä, varajäsenistä, puheenjohtajista ja varapuheenjohtajista vuoden 2012 presidentinvaaleja varten sekä lista keskusvaalilautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä. Kunnanhallituksen tulee päättää yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja aukioloajoista sekä määrättävä ennakkoäänestyspaikkoina palvelevat sosiaalihuollon toimintayksiköt. Ennakkoäänestyspaikka voi olla avoinna arkisin ja viikonloppuisin välisenä aikana. Kunnanjohtaja: asettaa vuoden 2012 kunnallisvaaleja varten 1. Kirkonkylän vaalilautakunnan, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme sekä valitsee yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 2. Vaalitoimikunnan, johon kuuluu kolme jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme sekä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Savukosken kunnan ennakkoäänestyspaikoiksi päätetään 1. Savukosken kunnanvirasto, Kauppakuja 2 A 1, ennakkoäänestyspaikka on avoinna: klo klo Kuosku, Korvatunturin Marja Oy:n kiinteistö (entinen Tenniön koulu), Korvantie 1, ennakkoäänestyspaikka on avoinna keskiviikkona kello Martti, Korvatunturin Lomakeidas, Värriöjoentie 5 A, ennakkoäänestyspaikka on avoinna torstaina kello Tanhua, K-valinta Hietala, Sodankyläntie 299, ennakkoäänestyspaikka on avoinna perjantaina kello Ennakkoäänestys järjestetään Savukosken vanhainkodilla ja Savukosken palvelutalolla vaalitoimikunnan määräämänä aikana 6. Varsinaisena äänestyspäivänä äänestyspaikaksi päätetään Savukosken kunnanvirasto Kauppakuja 2 A 1.

15 246 VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2012 KUNNALLISVAALEJA VARTEN SEKÄ ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKOISTA PÄÄTTÄMINEN Khall 131./.. : Kirkonkylän vaalilautakuntaan valittiin jäsenet ja varajäsenet seuraavasti: Varsinaiset jäsenet Kari Lahti Maija Pulliainen Aimo Kakkinen Tyyne Kangas Aira Lakela Varajäsenet Vesa Savukoski Pirjo Wessman Veijo Ahola Tiina Värriö Pentti Kuosku Puheenjohtajaksi valittiin Aimo Kakkinen ja varapuheenjohtajaksi Aira Lakela. Vaalitoimikuntaan valittiin jäsenet ja varajäsenet seuraavasti: Varsinaiset jäsenet Viljo Koskenniemi Mirja Aarrevaara Tuomo Kilpimaa Varajäsenet Eija Leppäjärvi Heikki Särkelä Heikki Mulari Puheenjohtajaksi valittiin Tuomo Kilpimaa ja varapuheenjohtajaksi Viljo Koskenniemi. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti

16 247 PAIKALLINEN SOPIMUS HOITOHENKILÖKUNNAN YLIMÄÄRÄISEN TYÖVUORON LISÄKORVAUKSESTA Khall 132 Liite Palkkasihteeri Vanhainkodin hoitohenkilökunnalta on tullut esitys ylimääräisen työvuoron lisäkorvauksesta. Ylimääräinen työvuoro tulee yleensä kyseeseen sairaustapauksissa ja muusta mahdollisesta hoitohenkilön yllättävästä työstä pois jäännistä. Tällöin voi jo yhden työvuoron tehnyt hoitaja joutua tekemään toisen työvuoron heti perään tai sitten hoitaja voidaan joutua kutsumaan vapaa-ajaltaan työhön. Yöaikaan vanhainkodilla työskentelee yksi hoitaja ja tällöin voi tulla tarvetta joissakin tilanteissa kutsua työhön toinen hoitaja. Tilanne johtuu siitä, että paikkakunnalla ei ole saatavilla hoitotyöhön koulutettua sijaista. Asiaa on käsitelty palkansaajajärjestöjen kanssa yhteistyötoimikunnan kokouksissa. Muutoin sopimuksen ehdoista päästiin neuvotteluissa yksimielisyyteen, mutta korvauksen määräksi työnantajan edustajat, lukuun ottamatta vastaavaa sairaanhoitajaa, esittivät 40 euroa ja palkansaajajärjestöjen edustajat esittivät 50 euroa. Kunnanjohtaja perusteli 40 euron korvausta kunnan tämän hetkisellä taloudellisella tilanteella ja totesi, että korvauksen määrää voidaan myöhemmin tarpeen mukaan tarkistaa. Sopimus on voimassa toistaiseksi alkaen Sopimusluonnosta on yhteistyötoimikunnan kokouksen jälkeen valmisteltu yhteistyössä vanhainkodin vastaavan sairaanhoitajan kanssa. Liitteenä sopimusesitykset, toinen allekirjoitetaan Tehy ry:n kanssa ja toinen muiden palkansaajajärjestöjen kanssa. Kunnanjohtaja: hyväksyy liitteenä olevat paikalliset sopimukset ja korvauksen määräksi päätetään 40 euroa. : Päivi Pulska katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin

17 248 VALOKOPIOMAKSUJEN JA TORIPAIKKAMAKSUN TARKISTAMINEN Khall 133 Valokopioiden maksuja on viimeksi tarkistettu Liite Valokopiokustannukset muodostuvat kopiokoneen leasingvuokrasta, huoltokustannuksista, henkilökustannuksista, huoneisto- ja energiakustannuksista sekä paperin hinnasta. Käytäntönä on ollut, että savukoskelaisille yhdistyksille, jotka järjestävät kuntalaisille avoimia tapahtumia tai ovat oikeutettuja vapaa-ajantoimen avustuksiin toiminnassaan, myydään valokopiot omakustannushintaan+alv 23. Kunnan omille projekteille kopiot myydään omakustannushintaan. Telefaxin käytöstä on peritty eri maksu. Liitteenä vanhat valokopiohinnat ja esitys uusiksi hinnoiksi. Liitteenä myös esitys toripaikkamaksun tarkistamisesta. Kunnanjohtaja: Hallitus vahvistaa valokopioiden ja toripaikkamaksun uudet arvonlisäverottomat hinnat liitteiden mukaiseksi. : Päätösehdotus hyväksyttiin

18 249 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SAVUKOSKEN KUNNASSA Khall 134 Liite Vs. elinkeinoasiamies-maaseutusihteeri Maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta sekä ottamistoiminnan valvonnasta ja muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-aineslain (555/81) 23 :n sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 145 :n nojalla kunnalle tämän taksan mukaan määräytyvän maksun. Savukosken kunnan maa-ainestaksat on viimeksi hyväksynyt kunnanvaltuusto ja ne tulivat voimaan 1. päivänä tammikuuta 2002 alkaen. Taksojen vahvistamisesta on kulunut jo yli kymmenen vuotta. Tänä aikana kulut ovat nousseet, joten taksaa pitää tarkistaa vastamaan tämän hetkistä tilannetta. Uusi taksa liitteenä ja vanha taksa oheismateriaalina. Kunnanjohtaja: esittää edelleen valtuustolle vahvistettavaksi liitteen mukaiset uudet taksat. : Päätösehdotus hyväksyttiin

19 250 KUITUKAAPELITARJOUS KUNNAN RIVITALOIHIN Khall 135 TeliaSonera Finland Oyj tarjoaa kunnalle laajakaistayhteydet mahdollistavan kuitukaapelijohdon rakentamista kunnan rivitaloihin seuraavasti: Sau-Sarvi I, 6 asuntoa (alv 0%) Sau-Sarvi II, 11 asuntoa (alv 0%) Sau-Sarvi III, 9asuntoa, 2790 (alv 0%) Sau-Ranta, 6 asuntoa, 1860 (alv 0%) As Oy Sau-Kolmio, 8 asuntoa (alv 0 %) Liittymän hankinnasta päättää vuokralainen. Hankinta on nyt edullisempi kuin jälkikäteen. Kunta ei ole talousarviossaan varautunut hankintakustannuksiin. Asukkailta on tiedusteltu, ketkä ovat halukkaita ottamaan yhteyden. Asukkaiden vuokraa on tarkoitus korottaa niissä taloissa, joihin yhteys mahdollisesti otetaan. Talojen asukkaat eivät osoittaneet kiinnostustaan valokuituyhteyteen. Kyselyssä saatiin vain yksi asiasta kiinnostunut vastaus. Tämä kertoo siitä, että asukkaat ovat tyytyväisiä nykyisiin yhteyksiin. Kunnanjohtaja: Hallitus ilmoittaa TeliaSonera Finland Oyj:lle, ettei kunta talojen asukkaiden kiinnostuksen puutteen vuoksi voi hyväksyä tarjousta. : Päätösehdotus hyväksyttiin

20 251 KUNNAN TILINKÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN KESÄLOMAN AIKANA Khall 136 Kunnan sisäisen valvonnan ohjeen 18 kohdan mukaan kunnan pankkitilien käyttöoikeudesta päättää kunnanhallitus. Hyväksymisen jälkeen ostoreskontralaskut ja palkat laittaa konekielisenä maksuun toimistosihteeri Katja Karjalainen ja varalla toimistovirkailija Taimi Kuosku, taloussihteeri Iines Röninki sekä palkkojen osalta varalla palkkasihteeri Merja Tuutijärvi ja opetustoimen kanslisti Sointu Pulska. Kunnanjohtaja: Osuuspankin yritystilin käyttöoikeus myönnetään kunnanviraston kiinnioloaikana väliseksi ajaksi apulaiskanslisti Anne Koskenniemelle mm. sosiaalitoimen pakollisten laskujen hoitamiseksi. : Päätösehdotus hyväksyttiin

21 252 KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMA Khall 137 Kunnanjohtaja Mauri Aarrevaara esittää pidettäväksi kesän aikana vuosilomaa ja , yhteensä 27 päivää. Talveksi jää 11 päivää. Kunnanhallituksen pj: Hallitus hyväksyy kunnanjohtajan vuosiloman pitämisen esitetyn mukaisesti. : Kunnanjohtaja Mauri Aarrevaara poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin

22 253 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall 138 Kuntalain 23 :n mukaan hallituksen asiana on vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Käsiteltävänä on valtuuston kokouksen päätökset. Kunnanjohtaja: Hallitus toteaa valtuuston kokouksen päätökset lainvoimaisiksi ja päättää panna ne täytäntöön. : Päätösehdotus hyväksyttiin

23 254 POIKKEAMISHAKEMUS ARTO PAAJANEN Khall 139 Rakennusmestari Arto Paajanen hakee poikkeamista Savukosken kunnalta saadakseen laajentaa nykyistä kesämökkiä vapaa-ajan asunnoksi omistamallaan tilalla Mossela RN:o 19:5 Tanhuan kylässä Angeljoen rannalla. Tilan pinta-ala on 16,63 hehtaaria ja rantaviivan pituus Angeljokeen on 350 metriä. Tila sijaitsee Angeljoen etelärannalla Tanhuan kylästä noin 1 km pohjoiseen Rantakankaantien varrella. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan poikkeamisvalta kuuluu pääsääntöisesti kunnalle lukuun ottamatta muutamia MRL määrittämiä tapauksia mm. uuden rakennuspaikan muodostumista ranta-alueelle. MRL 171 mukaan kunta voi myöntää poikkeuksen muista kuin uuden rakennuspaikan muodostumista koskevasta rakentamisesta. Kesämökkiä laajennetaan hakemuksen, asemapiirustuksen ja rakennuslupahakemuksen pääpiirustusten mukaisesti. Rakennus sijaitsee 80 metrin etäisyydellä Angeljoen rannasta. Kesämökin nykyinen kerrosala on 43 m 2 ja laajennuksen kerrosala on 39 m 2. Nykyiselle kesämökille on myönnetty rakennuslupa vuonna Rajanaapureita on kuultu kirjallisesti poikkeamishakemuksen johdosta eikä heillä ole huomauttamista hankkeesta. Poikkeamista haetaan MRL 72 :n rajoituksista saada rakentaa vesistön ranta-alueelle, jossa ei ole asemakaavaa eikä oikeus-vaikutteista yleiskaavaa. Kunnanjohtaja: päättää myöntää Arto Paajaselle poikkeamisen laajentaa nykyistä kesämökkiä vapaa-ajan asunnoksi Mosselan tilalla Savukosken kunnan Tanhuan kylässä. Luvansaajan on esitettävä suunnitelma jätevesien käsittelystä kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle hyväksyttäväksi ennen rakennusluvan myöntämistä. Tämä poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta päätöksen antopäivästä. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on haettava hankkeelle rakennuslupa. Rakentamisen ei katsota aiheuttavan haittaa eikä vaarantavan luonto- tai maisema-arvoja. Se ei myöskään estä alueen mahdollista myöhempää kaavoitusta eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Hanke ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen../..

24 255 POIKKEAMISHAKEMUS ARTO PAAJANEN Khall 139./.. Rakentaminen toteutetaan myös Savukosken kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta heti kokouksessa. : Päätösehdotus hyväksyttiin

25 256 MUUT ASIAT Khall 140 Kari Kilpimaa viittasi pykälään 129 ja toivoi maisemaselvitykseen esitettäväksi ylisen Kemijoen sivuhaaroineen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 06/2015 KOKOUSAIKA 17.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 100 101 102 103 26, 27 Kokouksen

Lisätiedot

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 20.6.2016 klo 12.00-12,35 Paikka Savukosken kunnanvirasto 108 109 110 Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Lisätiedot

Pusa Leila ja Annala Tarmo

Pusa Leila ja Annala Tarmo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 16.02.2015 klo 17.00 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Annala Tarmo

Lisätiedot

Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen. Asettamismenettely Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta

Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen. Asettamismenettely Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta Kunnanhallitus 45 26.01.2015 Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen 26/00.00.00.01/2015 Kunnanhallitus 45 Äänestyksen ajankohta Vuoden 2015 eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 12/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 201 KH 202 KH 203 KH 204 KH 205 KH 206 KH 207 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Talouden tasapainotusohjelman seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 2.2.2015 klo 15.00-15.37 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 1 Järjestäytymisasiat 2 2 oheismateriaali Keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat:

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat: Kunnanhallitus 75 24.02.2015 Kunnanhallitus 100 09.03.2015 EDUSKUNTAVAALIT 19.4.2015 618/0/06/060/2014 Khall 24.02.2015 75 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 24.11.2015 klo 18.00 19.30 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 27 28 29 30 Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Kunnanhallitus 03.02.2014 AIKA 03.02.2014 klo 17:30-18:05 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: ERO KESKUSVAALILAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJUUDESTA / ASPHOLM HELGE Kunnanhallitus 15.12.2014 ( 263): Lopen kunnassa on neljä äänestysaluetta: Lopenkylä, Läyliäinen, Topeno ja Launonen. Vaalilain (714/1998)

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2011 8.8.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2011 8.8.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 155 KH 156 KH 157 KH 158 KH 159 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset n kunnan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015 AIKA Torstaina 4. kesäkuuta 2015 klo 10-11 PAIKKA Eräjärven seurakuntatalo, Eräjärventie 1553 LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KOPPANEN Elina

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 1/2012. Torstai 15.3.2012 kello 18.00. Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone

Tekninen lautakunta Nro 1/2012. Torstai 15.3.2012 kello 18.00. Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 1/2012 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.3.2012 kello 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 1 2-4 1 2 3 4 5 6 Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 1 / 2014 Aika Maanantai 13.01.2014 klo 18.30-20.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 1 / 2014 Aika Maanantai 13.01.2014 klo 18.30-20.30 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 1 / 2014 Aika Maanantai 13.01.2014 klo 18.30-20.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 13.01.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 1 / 2014

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 12/ LEIKKILÄNTIEN VESIOSUUSKUNNAN ANOMUS/VESIHUOLTOAVUSTUS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 12/ LEIKKILÄNTIEN VESIOSUUSKUNNAN ANOMUS/VESIHUOLTOAVUSTUS ASIALISTA 12/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 10.11.2008 KLO 17:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

Urakka on toteutetaan jaettuna urakkana, jolloin sivu-urakat (LVIAS-urakat) ovat alistettu pääurakoitsijalle (rakennus-urakka).

Urakka on toteutetaan jaettuna urakkana, jolloin sivu-urakat (LVIAS-urakat) ovat alistettu pääurakoitsijalle (rakennus-urakka). Ympäristö- ja tekninen lautakunta 48 28.04.2014 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 73 21.05.2014 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 84 02.06.2014 LVIA-urakoitsijan valinta Päiväkoti Satuvakan muutostöihin

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 18 12.01.2015 Kaupunginhallitus 28 19.01.2015

Kaupunginhallitus 18 12.01.2015 Kaupunginhallitus 28 19.01.2015 Kaupunginhallitus 18 12.01.2015 Kaupunginhallitus 28 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten sekä vaalipäivän äänestyspaikkojen ja ennakkoäänestyspaikkoina

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-.15 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

kunnanhallituksen edustaja

kunnanhallituksen edustaja I TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2010 Aika: Torstaina 02.09.2010 klo 19.00-20.05 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Eija Mahlamäki

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 15/2011 Tekninen lautakunta sivu 189

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 15/2011 Tekninen lautakunta sivu 189 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 15/2011 Tekninen lautakunta sivu 189 Kokousaika 14.12.2011 klo 16.00-17.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 Sivu 144 (150) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 Sivu 144 (150) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 Sivu 144 (150) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 22.10.2015 kello 18.00-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 5.2.2015 klo 18.00 19.15. Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 5.2.2015 klo 18.00 19.15. Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 5.2.2015 klo 18.00 19.15 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 1 2 3 4 5 6 7 Tiedoksi lautakunnalle Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

8 kalustoineen ja leikkivälineineen 117 Karigasniemen kuntosalilaitteet 10 118 Saamenkielisten alaluokkien suomenkielen opetustuntien

8 kalustoineen ja leikkivälineineen 117 Karigasniemen kuntosalilaitteet 10 118 Saamenkielisten alaluokkien suomenkielen opetustuntien Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2013 klo 17:00 19.30 Paikka Valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 112 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 113 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA

JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 7.12.2004, 28.2.2005, 9.3.2009 ja 22.4.2013, 8.6.2015 Voimaantulopäivä 1.4.2015 1 Kunnan luottamushenkilöille maksetaan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 26.6.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 26.6.2014 klo 16.00 18.00 Pyhäniemi Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen Toni Aho

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 Tekninen lautakunta Nro 3/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 8.5.2014 klo 17-18.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 5/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Tekninen lautakunta Nro 5/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 5/2011 KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.12.2011 kello 16.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 1-2 3 4 41 42 43 44 45 46 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

39 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2015 toteuma ja määrärahamuutos

39 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2015 toteuma ja määrärahamuutos 0 ASIALISTA Asiat 36 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 37 Ohjaajan valinta 38 Saukodin pesulatyöntekijän valinta 39 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2015 toteuma ja määrärahamuutos 40 Muut asiat 1 KOKOUSAIKA

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 Ympäristölautakunta Sivut 40-44. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 Ympäristölautakunta Sivut 40-44. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 Ympäristölautakunta Sivut 40-44 KOKOUSAIKA Torstai 18.4.2013 klo.16.00 16.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 10.02.2015 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa Keskikorpi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52 Tekninen lautakunta 18.6.2013 51 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4 / 2013 Kokousaika 18.6.2013 klo 15.00-15.50 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 07.12.2011 35 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 07.12.2011 klo 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 30 37 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 Tekninen lautakunta Nro 6/2012 KOKOUSAIKA Torstai 2.8.2012 klo 18.00 18.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 Tekninen lautakunta Nro 3/2013 KOKOUSAIKA Torstaina 4.4.2013 klo 17 17.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55

Lisätiedot

Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen. Poikkeamishakemus Kiinteistö Oy Sau-Herra. Kunnan ilmoituslehti vuodelle 2015

Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen. Poikkeamishakemus Kiinteistö Oy Sau-Herra. Kunnan ilmoituslehti vuodelle 2015 Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 15.12.2014 klo 17.00-17.38 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 174 175 176 177 178 179 180 Kunnanhallitukselle tiedoksi Kunnan omistamien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

34 Sosiaalilautakunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018

34 Sosiaalilautakunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 0 ASIALISTA Asiat 31 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 32 Oikaisuvaatimus lähihoitajan valinnasta 33 Saukodin pesulatyöntekijä 34 Sosiaalilautakunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 35 Muut

Lisätiedot

INARIN KUNTA Tiedote 1 (8) Tiedote on epävirallinen. Käsittely: Pöydälle jaettiin verotulojen toteutuminen lokakuulta 2012.

INARIN KUNTA Tiedote 1 (8) Tiedote on epävirallinen. Käsittely: Pöydälle jaettiin verotulojen toteutuminen lokakuulta 2012. INARIN KUNTA Tiedote 1 (8) Kunnanhallituksen 5.11.2012 kokouksen päätösluettelo 374 Talousarvion 2012 toteutuma kolmannella neljänneksellä Pöydälle jaettiin verotulojen toteutuminen lokakuulta 2012. kunnanjohtaja

Lisätiedot

Eräitä määräaikoja vuoden 2012 presidentinvaalissa

Eräitä määräaikoja vuoden 2012 presidentinvaalissa Eräitä määräaikoja vuoden 2012 presidentinvaalissa Ensimmäisen vaalin vaalipäivä 22.1.2012 Toisen vaalin vaalipäivä 5.2.2012 Ajankohta 1 Toimija Toimenpide Vaalilaki Alkuvuosi 2009 Valtuusto Kunnan keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Joutsan kunnanhallitus 8 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 7 19.01.2015 KUNNANHALLITUKSEN VAALI Joutsan kunnanhallitus 12.01.2015 8 Kuntalain 17 :n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta. Sompion kirjaston talousarviomääräraha. Kunnan ilmoituslehti vuodelle 2015

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta. Sompion kirjaston talousarviomääräraha. Kunnan ilmoituslehti vuodelle 2015 Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 19.01.2015 klo 17.00-17.17 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kunnanhallitukselle tiedoksi Keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus. Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK kirje 18.2.2014:

Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus. Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK kirje 18.2.2014: Kunnanhallitus 57 03.03.2014 Kunnanhallitus 95 24.03.2014 Kunnanvaltuusto 17 10.04.2014 Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus 372/02.03.06/2014 Kunnanhallitus 03.03.2014 57

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT. Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT. Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2009 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 52 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Torstai12.11.2009 kello 16.30-17:30 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

VETELIN KUNTA MAA-AINESMAKSUT

VETELIN KUNTA MAA-AINESMAKSUT VETELIN KUNTA MAA-AINESMAKSUT 2 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1. YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 3/2010. Aika: Torstaina 06.05.2010 klo 19.00-19.55. Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

TEKNINEN LAUTAKUNTA 3/2010. Aika: Torstaina 06.05.2010 klo 19.00-19.55. Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone I TEKNINEN LAUTAKUNTA 3/2010 Aika: Torstaina 06.05.2010 klo 19.00-19.55 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Eija

Lisätiedot

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset. 176 07.08.2012 186 21.08.2012 254 06.11.2012 Tehdastuotantotilojen jatkokäyttö/incap Oy // KHALL 176 Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Lisätiedot

Matti Lohen koulu, Rautalampi 30.10.2009

Matti Lohen koulu, Rautalampi 30.10.2009 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2009 Sivistyslautakunta Sivu 1 (11) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.10.2009 klo 17.00-19.53 Matti Lohen koulu Emma Ilomäki Seija

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari. Lauri Kullervo, maankäyttöinsinööri, osastopäällikkö Heiskari Veijo, pöytäkirjanpitäjä

Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari. Lauri Kullervo, maankäyttöinsinööri, osastopäällikkö Heiskari Veijo, pöytäkirjanpitäjä KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2010 Tekninen lautakunta sivu 107 Kokousaika 8.7.2010 klo 16.00-17.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Pantsar Antero, puheenjohtaja

Lisätiedot

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 05.09.2013 klo 9.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maa-aineslain mukainen taksa

Maa-aineslain mukainen taksa SODANKYLÄN KUNTA Ymp.ltk 26.9.2013 61 Maa-aineslain mukainen taksa Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400 618 870 PL 60 Telefax (016) 618 102 99601 Sodankylä Y-tunnus 0193169-1 2 Sisältö 1 Yleistä

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 4. syyskuuta 2014 kello 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Elina Rauhala j. Läsnä Poissa Muut saapuvilla

Lisätiedot

Kettumäki Jukka. Muut Tuominen Pirjo keskusvaalilautakunnan sihteeri

Kettumäki Jukka. Muut Tuominen Pirjo keskusvaalilautakunnan sihteeri Iitin kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta 29.06.2015 Aika Maanantai 29.06.2015 klo 17:00-17:18 Paikka Vanha kunnantalo, henkilökunnan kahvio Saapuvilla Leinonen Heikki Salonen Irmeli Kettumäki

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 5/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 5/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 11.7.2013 klo 18.00 18.30 Paikka Yläkoulun, opettajainhuone Asiat 69 Kokouksen avaaminen 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 71 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Kutsuntalautakunnan edustajan nimeäminen vuoden 2014 kutsuntatilaisuuteen

Kutsuntalautakunnan edustajan nimeäminen vuoden 2014 kutsuntatilaisuuteen ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 09.06.2014 klo 17.00-18.55 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 90 91 92 93 94 95 96 Kunnanhallitukselle tiedoksi Kutsuntalautakunnan edustajan nimeäminen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

2.1 Suunnitelmaa kohti 350. + ottamisalueen pinta-alan mukaan 170 /ha. sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn

2.1 Suunnitelmaa kohti 350. + ottamisalueen pinta-alan mukaan 170 /ha. sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn NAANTALIN KAUPUNKI MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TAR- 1(5) KASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVON- NASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1.6.2011 alkaen Kaupunginhallitus 26.4.2011 184 1 YLEISTÄ Maa-ainesten

Lisätiedot

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla 16.06.2011

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla 16.06.2011 2 TEKNINEN LAUTAKUNTA 3/2011 Aika: Torstaina 09.06.2011 klo. 19.00-20.10 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Tarja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 16. kesäkuuta 2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015 KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEO huoltoasema Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Tekninen lautakunta 15.12.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 15.12.2010 klo 16.30 17.15 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Lehtinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNTA PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSLAUTAKUNTA 03.12.2009 34 PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Äänestysaluejaon tarkistamista selvittävän työryhmän loppuraportti

Äänestysaluejaon tarkistamista selvittävän työryhmän loppuraportti RANUAN KUNTA Aapiskuja 6 B 97700 Ranua 18.1.2010 jaon tarkistamista selvittävän työryhmän loppuraportti 1. Työryhmän asettaminen ja toimeksianto Valtuusto päätti 16.11.2009 74 vuoden 2010 talousarvion

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2/2010 13 Tekninen lautakunta. Torstai 18.02.2010 klo 18.00-20.10. Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 2/2010 13 Tekninen lautakunta. Torstai 18.02.2010 klo 18.00-20.10. Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 2/2010 13 Tekninen lautakunta Torstai 18.02.2010 klo 18.00-20.10 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri

Lisätiedot