Koulukeskuksen pukukoppi / varaston urakkakilpailu. Koulukeskuksen peliareenan urakkakilpailu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulukeskuksen pukukoppi / varaston urakkakilpailu. Koulukeskuksen peliareenan urakkakilpailu"

Transkriptio

1 ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto Kunnanhallitukselle tiedoksi Koulukeskuksen pukukoppi / varaston urakkakilpailu Koulukeskuksen peliareenan urakkakilpailu Energiayhtiöiden arvonmäärityskustannuksiin osallistuminen Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen / 2012 / määrärahan siirto työllisyyssuunnitelmasta Lappilaiset Kylät ry:n esitys jäsenyydestä ja rahoitustuesta Lainan ottaminen Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntopyyntö maisemaselvityksestä Itä-Lapin kuntayhtymän järjestämä Brysselin matka Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2012 kunnallisvaaleja varten sekä ennakkoäänestyspaikoista päättäminen Paikallinen sopimus hoitohenkilökunnan ylimääräisen työvuoron lisäkorvauksesta Valokopiomaksujen tarkistaminen Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut Savukosken kunnassa Kuitukaapelitarjous kunnan rivitaloihin Kunnan tilinkäyttöoikeuden myöntäminen kesäloman aikana Kunnanjohtajan vuosiloma Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Poikkeamishakemus Arto Paajanen Muut asiat

2 233 Puheenjohtaja totesi, että pöydälle oli jaettu täydennetyt esitykset pykäliin 123 ja 124 sekä uusi liite pykälään 128. Lisäasiana oli jaettu pykälä 139. Puheenjohtaja tiedusteli hallitukselta, ottaako se lisäasian käsiteltäväkseen. Hallitus päätti yksimielisesti käsitellä lisäasian tässä kokouksessa

3 234 KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI Khall 122 Saapuneet pöytäkirjakopiot, muistiot: 1. Itä-Lapin ky:n hallituksen pöytäkirja Sivistyslautakunnan pöytäkirja Sosiaalilautakunnan pöytäkirjat 9.5. ja Yhteistyötoimikunnan pöytäkirjat 24.1., ja Sosiaalilautakunnan sisäisten tarkastajien tarkastusmuistio Lapin liiton hallituksen pöytäkirja 7.5. ja valtuuston pöytäkirja ARA: 7. Asuinrakennusten korjaustoimintaan myönnettävien avustusten kuntakohtaiset määrärahat Sisäasiainministeriö: 8. Sisäasiainministeriön poliisiosaston vastaus Savukosken kirjeeseen koskien poliisin palveluiden säilyttämistä Lapin harvaan asutuilla alueilla Lapin ELY-keskus: 9. Myönteinen rakentamista koskeva poikkeamispäätös / Pernu Aluehallintovirasto: 10. Työsuojelutarkastuskertomus / kotihoito 11. Peruspalvelujen arviointiraportti Lapin aluehallintoviraston toimialueella Raportit: 12. Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelma 13. Lapin teollisuusstrategia 2030 Muut asiat: 14. Itä-Lapin kuntien maaseutuhallinnon väliaikaisen yhteistyösopimuksen mukainen viranhaltijoiden vuosilomien sijaisuudet 15. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän vastaus kunnan vetoomukseen petojen aiheuttamien menetysten korvaamisesta Kunnanjohtaja: Merkitään tiedoksi. : Puheenjohtaja muistutti, että kunnan internet-sivuille tulee saada venäjänkielinen informaatio kunnan matkailusta. Kunnanjohtaja lupasi selvittävää asian mahdollisimman pian. Merkittiin tiedoksi

4 235 KOULUKESKUKSEN PUKUKOPPI / VARASTON URAKKAKILPAILU Khall 123 Liite Rakennusmestari Tekninen toimi on pyytänyt tarjouksia Koulukeskuksen pukukoppi/varaston rakentamisesta. Liitteenä ovat tarjouspyyntö ja urakkaohjelma. Kunnan tämän vuoden talousarvioon on varattu määrärahaa hankkeen toteuttamiseen. Tarjouksia on pyydetty neljältä eri rakennusurakoitsijalta. Tarjousten jättöaika päättyi maanantaina klo Määräaikaan mennessä tarjouksensa jätti kaksi urakoitsijaa: Veljekset Karjalainen Oy tarjous on euroa ja Etelä-Lapin Rakennus Oy:n euroa. Lapin ELY-keskus on myöntänyt Savukosken Koulukeskuksen peliareenalle ja pukuhuone/varasto-tilojen rakentamiselle yhteensä euron valtionavustuksen, joka perustuu euron (sis alv 23 %) kustannusarvioon. Siten kustannukset olisivat ylittymässä yli eurolla, jos hanke toteutettaisiin koko laajuudessaan. Urakkatarjouskilpailun voittajan Veljekset Karjalainen Oy:n tarjouksen hinta euroa jakautuu varsinaisen varasto/pukuhuoneen rakentamiseen hinnaltaan euroa sekä muihin maatöihin, urakkaohjelman kohdat 2-7 hinnaltaan euroa. Lapin ELY-keskuksen liikuntatoimentarkastaja Kai-Matti Joona on antanut alustavan suostumuksensa siihen, että hanketta ja sen urakkaohjelmaa karsitaan kunnan omien hankkeen määrärahojen puitteissa. Muutosta tulee hakea vapaamuotoisella hakemuksella Lapin ELY-keskukselta. Kunnanjohtaja: päättää karsia Koulukeskuksen pukuhuone/varaston urakkaa, luopumalla urakkaohjelman 1) kohdan pukuhuone/varaston rakentamisesta, sen kalliiden kustannusten vuoksi. hyväksyy Veljekset Karjalainen Oy:n tarjouksen urakkaohjelman kohtien 2-7 pihatyöt kokonaishintaan euroa. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta heti kokouksessa ja hankinnan saa aloittaa myös välittömästi. : Pöytäkirjanpitäjä Katja Karjalainen katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjaa tämän asian kohdalla piti kunnanjohtaja Mauri Aarrevaara. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 236 KOULUKESKUKSEN PELIAREENAN URAKKAKILPAILU Khall 124 Liite Rakennusmestari Tekninen toimi on pyytänyt tarjouksia Koulukeskuksen peliareenan ja hiekkatekonurmen rakentamisesta. Liitteenä ovat tarjouspyyntö ja urakkaohjelma. Kunnan tämän vuoden talousarvioon on varattu määrärahaa hankkeen toteuttamiseen. Tarjouksia on pyydetty seitsemältä eri toimittajalta. Tarjousten jättöaika päättyi maanantaina klo Määräaikaan mennessä tarjouksensa jätti ainoastaan yksi toimittaja. Carousel Oy tarjoaa Careena-peliareenaa hintaan euroa, Omnisport-hiekkatekonurmea hintaan euroa sekä peliareenan lajikohtaisia tuotteita 4.924,80 euroa. Yhteensä koko tarjouspyynnön mukainen toimitus on ,80 euroa. Kunnanjohtaja: päättää hyväksyä Carousel Oy:n tarjouksen Careena-peliareenan, peliareenan tuotteiden ja Omnisport-hiekkatekonurmen toimittamisesta ja asentamisesta kokonaishintaan ,80 euroa. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta heti kokouksessa ja hankinnan saa aloittaa myös välittömästi. : Päätösehdotus hyväksyttiin

6 237 ENERGIAYHTIÖIDEN ARVONMÄÄRITYSKUSTANNUKSIIN OSALLISTUMINEN Khall 125 Itä-Lapin kuntien selvitystyöryhmä sähkö- ja kaukolämpöyhtiöiden yhdistämisestä on päättänyt selvittää mahdollisuuksia sähkö- ja energiatoimintojen siirtämisestä yhden yhtiön toiminnaksi. Tämän vuoksi on päätetty käynnistää yhtiöiden arvonmääritys ja tarjousvertailun perusteella on toimittajaksi valittu Credos Oy. Arvonmäärityksen kustannuksista on esitetty, että Savukosken kunta osallistuu kustannuksiin 1000 eurolla ja Savukosken kunnan kaukolämpöliiketoiminta lisäksi 360 eurolla. Loput kustannuksista maksavat muut Itä-lapin kunnat ja energialaitokset. Kunnanjohtaja: Hallitus päättää maksaa käyttövaroistaan 1000 euroa kunnan osuutena ja kunnan kaukolämpölaitos maksaa kuluista 360 euroa. : Päätösehdotus hyväksyttiin

7 238 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN / 2012 / MÄÄRÄRAHAN SIIRTO TYÖLLISYYSSUUNNITELMASTA Khall 126 Sivistyslautakunta Kunnanvaltuusto on määrännyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa lautakuntia tekemään neljännesvuosittain kirjallisen selvityksen määrärahojen käytöstä ja tulojen kertymisestä kunnanhallitukselle. Liitteenä on lautakuntatason toteutumisvertailu, josta kirjataan seuraavaa: - edellisen vuoden viimeiset kokouspalkkiot kirjautuivat vasta tammikuulle - pitkän sairausloman ja äitiysloman ajaksi tarvittiin sijaisia (opettajat) - koulutarvikkeiden tarjouskilpailussa saavutettiin aikaisempaa suurempi alennusprosentti - työllistämisohjelma sivistyslautakunnan osalta ei ole toteutunut TEtoimiston ilmoittamien uusien tulkintojen vuoksi. Alakoulun puolella tuli kriittinen tarve luokka-avustajan palkkaamiseen työrauhan ja oppilaiden turvallisuuden vuoksi. Samoin kanslisti oli useampia jaksoja virkavapaalla, joten toimistotyötkin ruuhkaantuivat oppikirja ja koulutarviketilauksien kohdalla. Palkattiin huhtikuun ajaksi luokkaavustaja / toimistoapulainen Anni Pulska, joka opettajien poissaolojen aikana siirrettiin opettajaksi. Koska avuntarve alakoulun puolella jatkui, palkattiin toukokuun ajaksi Emmi Järvenpää. Myös Emmi on tarkoitus siirtää tarvittaessa opettajan sijaiseksi. - lukioon on hakeutumassa ainakin 7 uutta opiskelijaa (tavoite oli 5). Ylioppilaaksi valmistuu todennäköisesti kolme. Lukion kirjahankinnoissa ja uusien läppäreiden ostossa tulee todennäköisesti ylitystä, mutta myös valtionosuus nousee ,98 euroa/oppilas eli yhteensä runsas euroa. - Nousun aamulinjan kustannukset on maksettu kokonaan koulukuljetuksista, mutta loppuvuodesta on tarkoitus kohdentaa osa joukkoliikenteeseen. Sivistystoimiston päällikkö: Sivistyslautakunta merkitsee toteutuman tiedoksi ja anoo kunnanhallitukselta määrärahan siirtoa työllisyysohjelmasta avustajan palkkamenoihin tai ylitysoikeutta määrärahan ylitykseen. Sivistyslautakunta: Keskusteltiin avustajatilanteesta ja sen ilmeisestä jatkotarpeesta myös syksyllä. Hyväksyttiin /..

8 239 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN / 2012 / MÄÄRÄRAHAN SIIRTO TYÖLLISYYSSUUNNITELMASTA Khall 126./.. Kunnanjohtaja: Hallitus hyväksyy lautakunnan esityksen määrärahan siirtämisestä työllisyysohjelmasta sivistystoimeen kouluavustajan palkkamenojen katteeksi huhti-toukokuun kulujen osalta. : Päätösehdotus hyväksyttiin

9 240 LAPPILAISET KYLÄT RY:N ESITYS JÄSENYYDESTÄ JA RAHOITUSTUESTA Khall 127 Lappilaiset Kylät ry on Suomen pohjoisin maan 19 maakunnallisesta kyläyhdistyksestä. Yhdistys on rekisteröitynyt Yhdistys saa toimintaansa valtionapua tänä vuonna Tämä riittää kyläasiamiehen 60 %:n työaikaan, mutta työajan on todettu olevan riittämätön kylien edunvalvonnassa ja yhteistyössä. Puuttuva rahoitustarve on noin euroa/vuosi. Lappilaiset Kylät ry esittää rahoitusmallia, jonka mukaan kunnat liittyisivät yhdistyksen jäseniksi ja edesauttaisivat tällä tavoin kylien kehittämistä ja edunvalvontaa. Kokopäiväinen kyläasiamies voisi auttaa kyläsuunnitelmien teossa sekä kylien hankkeissa. Alle 4000 asukkaan kunnan jäsenmaksu olisi ehdotuksen mukaan 1000 /kunta, asukkaan kunnilla /vuosi ja sitä suuremmilla /vuosi. Kunnanjohtaja: Hallitus toteaa, että kunta ei voi nykyisessä taloustilanteessa lisätä maksujaan, joten jäsenyysesitystä ei voida ainakaan nyt hyväksyä. : Päätösehdotus hyväksyttiin

10 241 LAINAN OTTAMINEN Khall 128 Liite Kunta on pyytänyt tarjouksia euron lainan ottamisesta kunnan talousarviomenoja varten vuonna Tarjouksia on pyydetty Kuntarahoitukselta, Pohjolan Osuuspankilta, Sampopankilta ja Kuntien eläkevakuutukselta ja Nordea Pankilta. Tämän vuoden talousarviossa on merkitty lainan ottamiseen euroa, jota valtuusto on lisännyt :ssä eurolla. Sau-Sarvi III:n peruskorjaustyöstä, jonka kustannusarvio talousarviossa oli euroa, on viime valtuuston kokouksessa päädytty luopua. Ainoiksi merkittävämmiksi investointimenoiksi jää siten Koulukeittiön remontti euroa ja Koulun peliareena, kustannusarvio euroa. Yhteisöverotuloja ei kertyne talousarviossa oletettua määrää, vaan se tullee alittumaan noin eurolla. Tämänhetkisen arvion mukaan kunnan rahoitusvaje on noin Lopulliseen rahoitusvajeeseen vaikuttaa ennen kaikkea palvelujen ostojen kehitys mm. terveydenhuollossa sekä yhteisöveron ja kunnan tuloveron kehitys. Lisäksi hankinnat ja muut eri toimintojen loppuvuoden menot vaikuttavat rahatilanteeseen. Lainan nostaminen tulee ajankohtaiseksi näillä näkymin viimeistään elokuun alussa. Lainaa on suunniteltu nostettavaksi ensin euroa ja loppuvuoden aikana toiset euroa. Liitteenä tarjouspyyntö ja yhteenveto lainatarjouksista. Kunnanhallituksen johtosäännön mukaan hallitus päättää lainan ottamisesta valtuuston hyväksymän ottovaltuuden rajoissa. Saadut tarjoukset esitellään kokouksessa. Kunnanjohtaja: päättää nostaa edullisimman lainatarjouksen tehneeltä Kuntarahoitus Oyj:ltä euron lainan. Ensimmäinen erä euroa nostetaan heti ja toinen erä euroa syyskuun loppuun mennessä. : Todettiin, että pöydälle oli jaettu uusi yhdistelmä lainatarjouksista. Kunnanjohtaja ilmoitti, että Pohjolan Osuuspankin lainatarjous oli saapunut myöhästyneenä. Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa

11 242 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN LAUSUNTOPYYNTÖ MAISEMASELVITYKSESTÄ Khall 129 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lausuntoa Lapin maakunnallisesta maisemaselvityksestä ja arvokkaiden maisema-alueiden inventointikohteista Etelä- ja Keski-Lapin alueella. Maisemaselvitys on nähtävillä kokouksessa. Lapin ELY-keskus on käynnistänyt arvokkaiden maisema-alueiden ja maisemanähtävyyksien päivitysinventoinnin Etelä- ja Keski-Lapin alueella. Päivitysinventoinnin yhteydessä on mahdollista kartoittaa myös niitä maaseutukyliä ja maisemanähtävyyksiä, joita ei ole aiemmin kartoitettu. Arvokkaat maisema-alueet ovat Lapin edustavimpia maaseudun kulttuurimaisemia. Lapin maakunnallinen maisemaselvitys on laadittu taustaksi inventoinneille. Ympäristöministeriön maisematyöryhmän vuonna 1993 laatimaa maakuntamaisemajakoa on selvityksessä tarkennettu ja samalla on hahmotettu kulttuurivyöhykkeitä tyypillisten kulttuuripiirteiden esille tuomiseksi. Raporttia tarkennetaan inventoinnin edetessä. Savukoskelta inventoitavaksi kohteeksi on valittu Kuosku - Nousu alue. Kuosku on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi, koska Kuoskun kylä on tyypillinen poronhoidosta ja maataloudesta elävä joenvarsikylä Itä-Lapin tunturi- ja vaaraseudulla. Kulttuurimaiseman arvo perustuu kauniiseen luonnonympäristöön ja hoidettuihin viljelyksiin. Kunnanjohtaja: Hallitus toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa maisemaselvitykseen eikä inventointikohteisiin. Hallitus harkitsee, onko Savukoskella lisättäviä inventointikohteita. : Pidettiin tauko klo Heidi Martin pyysi kopioimaan jäsenille maisemaselvitysraportin tarkempaa tutustumista varten ja esitti, että kunnalle annetaan mahdollisuus vielä myöhemmin täydentää inventointikohteita. Päätösehdotus hyväksyttiin tehdyllä lisäyksellä. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa

12 243 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMÄ BRYSSELIN MATKA Brysselin matka Khall 130 Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus Brysselin matkan ajankohdaksi esitetään viikkoa 45. EU-toimistoon lähetetään esitys vierailun ajankohdasta ja aiheista. Keskustelujen aiheiksi keskusteltiin alustavasti EU:n harvaan asuttujen alueiden haasteet, matkailu (Venäjän raja, viisumivapaus) ja kaivosteollisuuteen liittyvät kysymykset kuten mineraalidirektiivi. Kuntayhtymän varoin lähetetään 3 henkilöä (kp/pj/siht) ja kunnat lähettävät 1-2 henkilöä omalla kustannuksellaan. Paikan päällä ruokailut maksaa kuntayhtymä. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää toteuttaa Brysselin matkan viikolla 45 ja lähettää kustannuksillaan matkalle kolme edustajaa, hallituksen puheenjohtajan, kehittämispäällikön ja toimistosihteerin. Kuntia pyydetään nimeämään edustajansa matkalle kesäkuun aikana lentojärjestelyiden vuoksi. Khall 130 Päätös: Hyväksyttiin. Keskustelun aiheiksi lisättiin vaelluskalat ja petopolitiikka Kunnanjohtaja: Hallitus päättää, että kuntaa matkalla edustaa valtuuston puheenjohtaja Reijo Kilpelä. : Päätösehdotus hyväksyttiin

13 244 VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2012 KUNNALLISVAALEJA VARTEN SEKÄ ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKOISTA PÄÄTTÄMINEN Khall 131 Vs. elinkeinoasiamies-maaseutusihteeri Oheismateriaali Kunnallisvaalit toimitetaan sunnuntaina Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa Kunnanhallituksen on vaalilain (714/98) 15 :n mukaan hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava 1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan; sekä 2) laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Keskusvaalilautakunta on valittu valtuuston toimikaudeksi. Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta asetetaan erikseen jokaisia vaaleja varten ja ne toimivat vain yksissä vaaleissa. Jäsenet ja varajäsenet on valittava vaalikelpoisista kunnan asukkaista siten, että sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten kelpoisuudesta on voimassa mitä kuntalaissa on säädetty kelpoisuudesta kunnallisiin luottamustoimiin ja erityisesti lautakuntiin. Ennakkoäänestys toimitetaan Kunnanhallituksen tulee päättää mennessä yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja aukioloajoista. Savukosken kunnassa on aikaisemmissa vaaleissa ollut ennakkoäänestyspaikkana Savukosken kunnanvirasto sekä ennakkoäänestyspaikat Kuoskussa, Martilla ja Tanhuassa. Kylien ennakkoäänestyspaikat ovat olleet avoinna yhtenä päivänä neljä tuntia/kylä. Erityisenä ennakkoäänestyspaikkana on ollut ympärivuorokautista hoitoa antava Savukosken vanhainkoti sekä Savukosken palvelutalo. Keskusvaalilautakunta määrää vaalitoimitsijat kunnan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan. Ennakkoäänestyksessä vaalitoimitsijoina ei voi olla keskusvaalilautakunnan jäsen tai varajäsen../..

14 245 VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2012 KUNNALLISVAALEJA VARTEN SEKÄ ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKOISTA PÄÄTTÄMINEN Khall 131./.. Oheismateriaalina lista vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan valituista jäsenistä, varajäsenistä, puheenjohtajista ja varapuheenjohtajista vuoden 2012 presidentinvaaleja varten sekä lista keskusvaalilautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä. Kunnanhallituksen tulee päättää yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja aukioloajoista sekä määrättävä ennakkoäänestyspaikkoina palvelevat sosiaalihuollon toimintayksiköt. Ennakkoäänestyspaikka voi olla avoinna arkisin ja viikonloppuisin välisenä aikana. Kunnanjohtaja: asettaa vuoden 2012 kunnallisvaaleja varten 1. Kirkonkylän vaalilautakunnan, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme sekä valitsee yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 2. Vaalitoimikunnan, johon kuuluu kolme jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme sekä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Savukosken kunnan ennakkoäänestyspaikoiksi päätetään 1. Savukosken kunnanvirasto, Kauppakuja 2 A 1, ennakkoäänestyspaikka on avoinna: klo klo Kuosku, Korvatunturin Marja Oy:n kiinteistö (entinen Tenniön koulu), Korvantie 1, ennakkoäänestyspaikka on avoinna keskiviikkona kello Martti, Korvatunturin Lomakeidas, Värriöjoentie 5 A, ennakkoäänestyspaikka on avoinna torstaina kello Tanhua, K-valinta Hietala, Sodankyläntie 299, ennakkoäänestyspaikka on avoinna perjantaina kello Ennakkoäänestys järjestetään Savukosken vanhainkodilla ja Savukosken palvelutalolla vaalitoimikunnan määräämänä aikana 6. Varsinaisena äänestyspäivänä äänestyspaikaksi päätetään Savukosken kunnanvirasto Kauppakuja 2 A 1.

15 246 VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2012 KUNNALLISVAALEJA VARTEN SEKÄ ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKOISTA PÄÄTTÄMINEN Khall 131./.. : Kirkonkylän vaalilautakuntaan valittiin jäsenet ja varajäsenet seuraavasti: Varsinaiset jäsenet Kari Lahti Maija Pulliainen Aimo Kakkinen Tyyne Kangas Aira Lakela Varajäsenet Vesa Savukoski Pirjo Wessman Veijo Ahola Tiina Värriö Pentti Kuosku Puheenjohtajaksi valittiin Aimo Kakkinen ja varapuheenjohtajaksi Aira Lakela. Vaalitoimikuntaan valittiin jäsenet ja varajäsenet seuraavasti: Varsinaiset jäsenet Viljo Koskenniemi Mirja Aarrevaara Tuomo Kilpimaa Varajäsenet Eija Leppäjärvi Heikki Särkelä Heikki Mulari Puheenjohtajaksi valittiin Tuomo Kilpimaa ja varapuheenjohtajaksi Viljo Koskenniemi. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti

16 247 PAIKALLINEN SOPIMUS HOITOHENKILÖKUNNAN YLIMÄÄRÄISEN TYÖVUORON LISÄKORVAUKSESTA Khall 132 Liite Palkkasihteeri Vanhainkodin hoitohenkilökunnalta on tullut esitys ylimääräisen työvuoron lisäkorvauksesta. Ylimääräinen työvuoro tulee yleensä kyseeseen sairaustapauksissa ja muusta mahdollisesta hoitohenkilön yllättävästä työstä pois jäännistä. Tällöin voi jo yhden työvuoron tehnyt hoitaja joutua tekemään toisen työvuoron heti perään tai sitten hoitaja voidaan joutua kutsumaan vapaa-ajaltaan työhön. Yöaikaan vanhainkodilla työskentelee yksi hoitaja ja tällöin voi tulla tarvetta joissakin tilanteissa kutsua työhön toinen hoitaja. Tilanne johtuu siitä, että paikkakunnalla ei ole saatavilla hoitotyöhön koulutettua sijaista. Asiaa on käsitelty palkansaajajärjestöjen kanssa yhteistyötoimikunnan kokouksissa. Muutoin sopimuksen ehdoista päästiin neuvotteluissa yksimielisyyteen, mutta korvauksen määräksi työnantajan edustajat, lukuun ottamatta vastaavaa sairaanhoitajaa, esittivät 40 euroa ja palkansaajajärjestöjen edustajat esittivät 50 euroa. Kunnanjohtaja perusteli 40 euron korvausta kunnan tämän hetkisellä taloudellisella tilanteella ja totesi, että korvauksen määrää voidaan myöhemmin tarpeen mukaan tarkistaa. Sopimus on voimassa toistaiseksi alkaen Sopimusluonnosta on yhteistyötoimikunnan kokouksen jälkeen valmisteltu yhteistyössä vanhainkodin vastaavan sairaanhoitajan kanssa. Liitteenä sopimusesitykset, toinen allekirjoitetaan Tehy ry:n kanssa ja toinen muiden palkansaajajärjestöjen kanssa. Kunnanjohtaja: hyväksyy liitteenä olevat paikalliset sopimukset ja korvauksen määräksi päätetään 40 euroa. : Päivi Pulska katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin

17 248 VALOKOPIOMAKSUJEN JA TORIPAIKKAMAKSUN TARKISTAMINEN Khall 133 Valokopioiden maksuja on viimeksi tarkistettu Liite Valokopiokustannukset muodostuvat kopiokoneen leasingvuokrasta, huoltokustannuksista, henkilökustannuksista, huoneisto- ja energiakustannuksista sekä paperin hinnasta. Käytäntönä on ollut, että savukoskelaisille yhdistyksille, jotka järjestävät kuntalaisille avoimia tapahtumia tai ovat oikeutettuja vapaa-ajantoimen avustuksiin toiminnassaan, myydään valokopiot omakustannushintaan+alv 23. Kunnan omille projekteille kopiot myydään omakustannushintaan. Telefaxin käytöstä on peritty eri maksu. Liitteenä vanhat valokopiohinnat ja esitys uusiksi hinnoiksi. Liitteenä myös esitys toripaikkamaksun tarkistamisesta. Kunnanjohtaja: Hallitus vahvistaa valokopioiden ja toripaikkamaksun uudet arvonlisäverottomat hinnat liitteiden mukaiseksi. : Päätösehdotus hyväksyttiin

18 249 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SAVUKOSKEN KUNNASSA Khall 134 Liite Vs. elinkeinoasiamies-maaseutusihteeri Maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta sekä ottamistoiminnan valvonnasta ja muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-aineslain (555/81) 23 :n sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 145 :n nojalla kunnalle tämän taksan mukaan määräytyvän maksun. Savukosken kunnan maa-ainestaksat on viimeksi hyväksynyt kunnanvaltuusto ja ne tulivat voimaan 1. päivänä tammikuuta 2002 alkaen. Taksojen vahvistamisesta on kulunut jo yli kymmenen vuotta. Tänä aikana kulut ovat nousseet, joten taksaa pitää tarkistaa vastamaan tämän hetkistä tilannetta. Uusi taksa liitteenä ja vanha taksa oheismateriaalina. Kunnanjohtaja: esittää edelleen valtuustolle vahvistettavaksi liitteen mukaiset uudet taksat. : Päätösehdotus hyväksyttiin

19 250 KUITUKAAPELITARJOUS KUNNAN RIVITALOIHIN Khall 135 TeliaSonera Finland Oyj tarjoaa kunnalle laajakaistayhteydet mahdollistavan kuitukaapelijohdon rakentamista kunnan rivitaloihin seuraavasti: Sau-Sarvi I, 6 asuntoa (alv 0%) Sau-Sarvi II, 11 asuntoa (alv 0%) Sau-Sarvi III, 9asuntoa, 2790 (alv 0%) Sau-Ranta, 6 asuntoa, 1860 (alv 0%) As Oy Sau-Kolmio, 8 asuntoa (alv 0 %) Liittymän hankinnasta päättää vuokralainen. Hankinta on nyt edullisempi kuin jälkikäteen. Kunta ei ole talousarviossaan varautunut hankintakustannuksiin. Asukkailta on tiedusteltu, ketkä ovat halukkaita ottamaan yhteyden. Asukkaiden vuokraa on tarkoitus korottaa niissä taloissa, joihin yhteys mahdollisesti otetaan. Talojen asukkaat eivät osoittaneet kiinnostustaan valokuituyhteyteen. Kyselyssä saatiin vain yksi asiasta kiinnostunut vastaus. Tämä kertoo siitä, että asukkaat ovat tyytyväisiä nykyisiin yhteyksiin. Kunnanjohtaja: Hallitus ilmoittaa TeliaSonera Finland Oyj:lle, ettei kunta talojen asukkaiden kiinnostuksen puutteen vuoksi voi hyväksyä tarjousta. : Päätösehdotus hyväksyttiin

20 251 KUNNAN TILINKÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN KESÄLOMAN AIKANA Khall 136 Kunnan sisäisen valvonnan ohjeen 18 kohdan mukaan kunnan pankkitilien käyttöoikeudesta päättää kunnanhallitus. Hyväksymisen jälkeen ostoreskontralaskut ja palkat laittaa konekielisenä maksuun toimistosihteeri Katja Karjalainen ja varalla toimistovirkailija Taimi Kuosku, taloussihteeri Iines Röninki sekä palkkojen osalta varalla palkkasihteeri Merja Tuutijärvi ja opetustoimen kanslisti Sointu Pulska. Kunnanjohtaja: Osuuspankin yritystilin käyttöoikeus myönnetään kunnanviraston kiinnioloaikana väliseksi ajaksi apulaiskanslisti Anne Koskenniemelle mm. sosiaalitoimen pakollisten laskujen hoitamiseksi. : Päätösehdotus hyväksyttiin

21 252 KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMA Khall 137 Kunnanjohtaja Mauri Aarrevaara esittää pidettäväksi kesän aikana vuosilomaa ja , yhteensä 27 päivää. Talveksi jää 11 päivää. Kunnanhallituksen pj: Hallitus hyväksyy kunnanjohtajan vuosiloman pitämisen esitetyn mukaisesti. : Kunnanjohtaja Mauri Aarrevaara poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin

22 253 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall 138 Kuntalain 23 :n mukaan hallituksen asiana on vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Käsiteltävänä on valtuuston kokouksen päätökset. Kunnanjohtaja: Hallitus toteaa valtuuston kokouksen päätökset lainvoimaisiksi ja päättää panna ne täytäntöön. : Päätösehdotus hyväksyttiin

23 254 POIKKEAMISHAKEMUS ARTO PAAJANEN Khall 139 Rakennusmestari Arto Paajanen hakee poikkeamista Savukosken kunnalta saadakseen laajentaa nykyistä kesämökkiä vapaa-ajan asunnoksi omistamallaan tilalla Mossela RN:o 19:5 Tanhuan kylässä Angeljoen rannalla. Tilan pinta-ala on 16,63 hehtaaria ja rantaviivan pituus Angeljokeen on 350 metriä. Tila sijaitsee Angeljoen etelärannalla Tanhuan kylästä noin 1 km pohjoiseen Rantakankaantien varrella. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan poikkeamisvalta kuuluu pääsääntöisesti kunnalle lukuun ottamatta muutamia MRL määrittämiä tapauksia mm. uuden rakennuspaikan muodostumista ranta-alueelle. MRL 171 mukaan kunta voi myöntää poikkeuksen muista kuin uuden rakennuspaikan muodostumista koskevasta rakentamisesta. Kesämökkiä laajennetaan hakemuksen, asemapiirustuksen ja rakennuslupahakemuksen pääpiirustusten mukaisesti. Rakennus sijaitsee 80 metrin etäisyydellä Angeljoen rannasta. Kesämökin nykyinen kerrosala on 43 m 2 ja laajennuksen kerrosala on 39 m 2. Nykyiselle kesämökille on myönnetty rakennuslupa vuonna Rajanaapureita on kuultu kirjallisesti poikkeamishakemuksen johdosta eikä heillä ole huomauttamista hankkeesta. Poikkeamista haetaan MRL 72 :n rajoituksista saada rakentaa vesistön ranta-alueelle, jossa ei ole asemakaavaa eikä oikeus-vaikutteista yleiskaavaa. Kunnanjohtaja: päättää myöntää Arto Paajaselle poikkeamisen laajentaa nykyistä kesämökkiä vapaa-ajan asunnoksi Mosselan tilalla Savukosken kunnan Tanhuan kylässä. Luvansaajan on esitettävä suunnitelma jätevesien käsittelystä kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle hyväksyttäväksi ennen rakennusluvan myöntämistä. Tämä poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta päätöksen antopäivästä. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on haettava hankkeelle rakennuslupa. Rakentamisen ei katsota aiheuttavan haittaa eikä vaarantavan luonto- tai maisema-arvoja. Se ei myöskään estä alueen mahdollista myöhempää kaavoitusta eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Hanke ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen../..

24 255 POIKKEAMISHAKEMUS ARTO PAAJANEN Khall 139./.. Rakentaminen toteutetaan myös Savukosken kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta heti kokouksessa. : Päätösehdotus hyväksyttiin

25 256 MUUT ASIAT Khall 140 Kari Kilpimaa viittasi pykälään 129 ja toivoi maisemaselvitykseen esitettäväksi ylisen Kemijoen sivuhaaroineen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 20.6.2016 klo 12.00-12,35 Paikka Savukosken kunnanvirasto 108 109 110 Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Lisätiedot

Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen. Asettamismenettely Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta

Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen. Asettamismenettely Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta Kunnanhallitus 45 26.01.2015 Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen 26/00.00.00.01/2015 Kunnanhallitus 45 Äänestyksen ajankohta Vuoden 2015 eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

VALTIMON KUNTA VUODEN 2017 KUNTAVAALIT KH 187

VALTIMON KUNTA VUODEN 2017 KUNTAVAALIT KH 187 Keskusvaalilautakunta, kokous nro 1/2017 17, ilmoitusasian kohta 6 /pöytäkirjan liite nro 7 Kunnanhallitus 187 16.12.2016 Kunnanhallitus 1 12.01.2017 VUODEN 2017 KUNTAVAALIT KH 187 Seuraavat yleiset vaalit

Lisätiedot

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 11 / 2016 KOKOUSAIKA 7.12.2016 kello 8.00-13.55 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 24.11.2015 klo 18.00 19.30 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 27 28 29 30 Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten sekä ennakkoäänestystoimitsijoiden valitseminen

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten sekä ennakkoäänestystoimitsijoiden valitseminen Kaupunginhallitus 21 23.01.2017 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten sekä ennakkoäänestystoimitsijoiden valitseminen 101/00.00.00/2017 KH 23.01.2017 21 Kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on

Lisätiedot

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat:

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat: Kunnanhallitus 75 24.02.2015 Kunnanhallitus 100 09.03.2015 EDUSKUNTAVAALIT 19.4.2015 618/0/06/060/2014 Khall 24.02.2015 75 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: ERO KESKUSVAALILAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJUUDESTA / ASPHOLM HELGE Kunnanhallitus 15.12.2014 ( 263): Lopen kunnassa on neljä äänestysaluetta: Lopenkylä, Läyliäinen, Topeno ja Launonen. Vaalilain (714/1998)

Lisätiedot

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: KUNTAVAALIEN 2017 VAALILAUTAKUNNAT JA VAALITOIMIKUNTA Kunnanhallitus 12.12.2016 ( 240): Lopen kunnassa on neljä äänestysaluetta: Lopenkylä, Läyliäinen, Topeno ja Launonen. Vaalilain (714/1998) 15 :n mukaan:

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 2. helmikuuta 2012 kello 19.00 20.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Martti Mäkitalo pj x Matti Jolkki j. x Anna-Maija Kirsi-Korhonen

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 30.1.2017 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 33 34

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 12/ LEIKKILÄNTIEN VESIOSUUSKUNNAN ANOMUS/VESIHUOLTOAVUSTUS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 12/ LEIKKILÄNTIEN VESIOSUUSKUNNAN ANOMUS/VESIHUOLTOAVUSTUS ASIALISTA 12/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 10.11.2008 KLO 17:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013 KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2013 VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistaina 11.6.2013 klo 18.00-20.07 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto Läsnä: läsnä poissa Puheenjohtaja: Timo Toivonen

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 1 / 2014 Aika Maanantai 13.01.2014 klo 18.30-20.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 1 / 2014 Aika Maanantai 13.01.2014 klo 18.30-20.30 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 1 / 2014 Aika Maanantai 13.01.2014 klo 18.30-20.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 13.01.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 1 / 2014

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 18 12.01.2015 Kaupunginhallitus 28 19.01.2015

Kaupunginhallitus 18 12.01.2015 Kaupunginhallitus 28 19.01.2015 Kaupunginhallitus 18 12.01.2015 Kaupunginhallitus 28 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten sekä vaalipäivän äänestyspaikkojen ja ennakkoäänestyspaikkoina

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 02.10.2014 AIKA 02.10.2014 klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 1.2.2010 Valtuusto 17.2.2010 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.. 1 Palkkiot 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 21 Kokousaika Keskiviikko 5.3.2014 klo 18-19.40 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj.

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo 1 KINNULAN KUNNAN PÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017 Kokousaika Maanantai 16.1.2017 klo 9.15 9.27 Kokouspaikka Kunnantalo valtuustosali et läsnä varaet läsnä Pj Pauli Salonpää (x) Ari Urpilainen ()

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

39 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2015 toteuma ja määrärahamuutos

39 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2015 toteuma ja määrärahamuutos 0 ASIALISTA Asiat 36 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 37 Ohjaajan valinta 38 Saukodin pesulatyöntekijän valinta 39 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2015 toteuma ja määrärahamuutos 40 Muut asiat 1 KOKOUSAIKA

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013 KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA ESITYSLISTA 2 / 2013 VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistaina 11.6.2013 klo 18.00- Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto Läsnä: läsnä poissa Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja:

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö VÖYRIN KUNTA Palkkiosääntö Hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.10.2012, 58 Astuu voimaan 1.1.2013 VÖYRIN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2 1 SOVELTAMISALA Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 31.1.2017 kello 19.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 29. elokuuta 2013 kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Kosken Op:n auditorio ( Htp:n valokuituesittely 18.00 18.30 ) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa

Lisätiedot

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Joutsan kunnanhallitus 8 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 7 19.01.2015 KUNNANHALLITUKSEN VAALI Joutsan kunnanhallitus 12.01.2015 8 Kuntalain 17 :n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

INARIN KUNTA Tiedote 1 (8) Tiedote on epävirallinen. Käsittely: Pöydälle jaettiin verotulojen toteutuminen lokakuulta 2012.

INARIN KUNTA Tiedote 1 (8) Tiedote on epävirallinen. Käsittely: Pöydälle jaettiin verotulojen toteutuminen lokakuulta 2012. INARIN KUNTA Tiedote 1 (8) Kunnanhallituksen 5.11.2012 kokouksen päätösluettelo 374 Talousarvion 2012 toteutuma kolmannella neljänneksellä Pöydälle jaettiin verotulojen toteutuminen lokakuulta 2012. kunnanjohtaja

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 4. syyskuuta 2014 kello 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Elina Rauhala j. Läsnä Poissa Muut saapuvilla

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1

Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 02.01.2012 klo 16:00-16:15 Paikka Nilsiän kaupungintalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 07.12.2011 35 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 07.12.2011 klo 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 30 37 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Keskusvaalilautakunta Aika klo 17:00-17:33. Paikka. Saapuvilla.

Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Keskusvaalilautakunta Aika klo 17:00-17:33. Paikka. Saapuvilla. Iitin kunta Pöytäkirja 2/2017 1 Keskusvaalilautakunta 20.02.2017 Aika 20.02.2017 klo 17:00-17:33 Paikka Saapuvilla Leinonen Heikki Salonen Irmeli Kakko Henry Kettumäki Jukka Janhunen Heli Hiltunen Heikki

Lisätiedot

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta KIRKKONEUVOSTO 3/2016 1 (7) Aika Keskiviikko 4.5.2016 n. klo 17:20 - Kahvitarjoilu klo 16:45- Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1)

Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1) Kunnanhallitus 8 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 5 26.01.2015 Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1) Khall 19.01.2015 8 Kunnanhallituksen asema ja tehtävät määritellään

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 16. kesäkuuta 2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Kettumäki Jukka. Muut Tuominen Pirjo keskusvaalilautakunnan sihteeri

Kettumäki Jukka. Muut Tuominen Pirjo keskusvaalilautakunnan sihteeri Iitin kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta 29.06.2015 Aika Maanantai 29.06.2015 klo 17:00-17:18 Paikka Vanha kunnantalo, henkilökunnan kahvio Saapuvilla Leinonen Heikki Salonen Irmeli Kettumäki

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 18.8.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.8.2010 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 6/

Muonion kunta Esityslista / 6/ Muonion kunta Esityslista / 6/2015 28.10.2015 Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 11.11.2015 klo 16 Paikka valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kaustisen kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄRANNAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 9.12.1996, muutos 15.12.1997, muutos 31.1.2005, muutos 15.11.2010, muutos 14.11.2011, muutos 23.6.2014 Voimaantulopäivämäärä 1.1.1997,

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 /2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 08.11. 2010 klo 17.00 18.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMIN- NAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JÄMSÄN KAUPUNGISSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMIN- NAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JÄMSÄN KAUPUNGISSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMIN- NAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JÄMSÄN KAUPUNGISSA Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015 KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEO huoltoasema Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 19. joulukuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat Ero luottamustehtävistä / Ilpo Pylvänen, uuden valtuutetun kutsuminen valtuustoon

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

ALAVIESKAN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Hyväksytty Alavieskan kunnanvaltuustossa 13.2.2008, 5 Voimaantulo 1.4.2008 alkaen 1

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 6/2012 73 Kokousaika Keskiviikko 31.10.2012 klo 18-19.37 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja

Lisätiedot

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen 1ENONTEKIÖN KUNTA Pöytäkirja Sivu Tarkastuslautakunta 14.12.2010 1 Kokousaika: Tiistai 14.12.2010 klo 13.00 15.25 Kokouspaikka: Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSAT

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSAT LIITE 9/2012 HAAPAVEDEN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSAT MAA-AINESLAIN SEKÄ MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN EDELLYTTÄMISTÄ TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT HAAPAVEDEN KAUPUNGISSA 1 Maa-ainesten

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2014 KOKOUSAIKA 23.10.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 154 155 156 157 158 159 160

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSAIKA Tiistai 9.10.2007 klo 18.00 19.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnantalo Vanhala Jari A., puheenjohtaja Houni Juha,

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 17.9.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.9.2008 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Kohtala Paavo Hautamäki

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 4/2016. Kokousaika 8.3.2016. Asiat :t 13. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 4/2016. Kokousaika 8.3.2016. Asiat :t 13. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 4/2016 Kokousaika 8.3.2016 Paikka Valtuustosali Asiat :t 13 Asialista 13 MAHNALAN YMPÄRISTÖKOULUN RAKENNUSHANKE; URAKOITSIJAN VALINTA... 35 ILMOITUKSET... 37 PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1(6) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 9.15 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Kortelainen Mikko puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto

Savukosken kunnanvirasto SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Rakennus- ja tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 8.5.2012 klo 18.00-19.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 11 12 13 14 15 16 18 19 Savukosken kunnanvirasto Tiedoksi lautakunnalle

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 Tekninen lautakunta Nro 3/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 28.5.2015 klo 17-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuntamarkkinat Lakiklinikka Ajankohtaista oikeuskäytäntöä. Riitta Myllymäki

Kuntamarkkinat Lakiklinikka Ajankohtaista oikeuskäytäntöä. Riitta Myllymäki Kuntamarkkinat 14.-15.9.2011 Lakiklinikka Ajankohtaista oikeuskäytäntöä Riitta Myllymäki KHO:n oikeuskäytäntöä Virkavaali kelpoisuusvaatimuksista poikkeaminen Asianosaisjulkisuus - soveltuvuustestitulokset

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö SISÄLLYS 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot 3 Vuosipalkkiot 4 Osa-aikaiset luottamushenkilöt 5 Vaalitoimielinten palkkiot 6 Erillispalkkiot 7 Toimielimen sihteerin palkkio 8

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

ASIALISTA. Asiat. 20 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi. 21 Palvelussuhteen päättäminen. 22 Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen

ASIALISTA. Asiat. 20 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi. 21 Palvelussuhteen päättäminen. 22 Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen 0 ASIALISTA Asiat 20 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 21 Palvelussuhteen päättäminen 22 Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen 23 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2015 toteumatilanne 24 Muut asiat

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 25. syyskuuta 2014 kello 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Elina Rauhala j. Läsnä Poissa Muut saapuvilla

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot