Erot elinajanodotteessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erot elinajanodotteessa"

Transkriptio

1 Erot elinajanodotteessa terveet elintavat koulutus stressi tylsyys *sosiaalinen luottamus osattomuus sairastaminen päihteet masennus ystävät elämänilo toimeentulo *Sosiaalinen luottamus on yleistä luottamusta toisiin ihmisiin ja yhteiskuntaan. Alimpien ja ylimpien tuloryhmien välillä Miehet Naiset Alimpien ja ylimpien koulutusryhmien välillä Miehet Naiset 12,5 6,8 6,4 3,3 vuotta vuotta vuotta vuotta (Tarkiainen ym. (2011) Tuloluokkien väliset erot elinajanodotteessa ovat kasvaneet vuosina Suomen Lääkärilehti 66(48): ) (Koskinen & Martelin (2013): Suomalainen terveys, toimintakyky ja terveyserot. Teoksessa Sihto ym. (toim.): Terveyspolitiikan perusta ja käytännöt. Helsinki: THL.) Länsieurooppalaisessa vertailussa Suomi on sosioekonomisten terveyserojen kärkimaita ja erot vain jatkavat kasvuaan. Elinajanodotteen lisäksi eroja toiminta- ja työkyvyssä, pitkäaikaissairastavuudessa, koetussa terveydessä ja mielenterveydessä. Yleisemmin terveyserojen taustalla on sosiaalinen luottamus, kokemus siitä, että ihmisellä on paikka maailmassa ja merkitystä muille.

2 Erot päihteiden käytössä Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa Tupakoi päivittäin 35 % 20 % 36 % 8 % (Kouluterveyskysely 2013) (Kouluterveyskysely 2013) Nuoret hakevat päihteillä yhteenkuuluvuutta ja ystävyyttä. Harvempi juo tai tupakoi sairastuakseen. Alkoholia käytetään sosiaalisten tilanteiden voiteluaineena, ja oppilaitosten epävirallisissa tupakkapaikoissa vetävät puoleensa kaverit ja mukavat tauot. Onkin edistettävä nuorten mahdollisuuksia rentoutua ja viettää taukoja yhdessä eri tavoilla.

3 Ryyppäämällä ryhmäksi? Parhaan illan ainekset VALITSE KOLME TÄRKEINTÄ: hyvä ruoka tunnelma romantiikka alkoholi kiva paikka musiikki tanssi pelit seura Juomisella tavoitellaan usein ystävyyttä ja yhteenkuuluvuutta ja siihen liittyy paljon erilaisia merkityksiä. Alkoholia voidaankin luonnehtia sosiaaliseksi voiteluaineeksi ja juomista sosiaaliseksi tekniikaksi. Tämä antaa tärkeän näkökulman tämän päivän ehkäisevään päihdetyöhön. Sosiaalisten valmiuksien ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen vähentää tarvetta tavoitella yhteisöllisyyttä päihteiden avulla. Jotta kulttuurinen muutos olisi mahdollinen, on hyödynnettävä kaikkia ehkäisevän päihdetyön osaalueita: valistusta, sääntelyä ja kohtaavaa työtä. Ne täydentävät ja tukevat toisiaan ja yhdessä tuottavat parhaimman lopputuloksen.

4 Amikset esiin Opiskelupaikan saaminen Ammatillinen koulutus hakijoita sai koulutuspaikan % 80 % Lukiokoulutus hakijoita sai koulutuspaikan (Opetushallituksen lehdistötiedote ) Vuosittain aloittavat opiskelijat Oppilaitosmuotoinen ammatillinen perus- koulutus: opiskelijaa. Lukiokoulutus: opiskelijaa. (Opetushallituksen lehdistötiedote ) Toisen asteen tutkinnoista valmistuvat (Tutkinnon suorittaneet / päättötodistuksen saaneet 2010) Oppilaitosmuotoinen ammatillinen koulutus Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus Erikoisammattitutkinto Näyttötutkintona suoritettu ammatillinen peruskoulutus Ammattitutkinto Oppisopimuskoulutus Ammatillinen peruskoulutus Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Yhteensä Ylioppilastutkinnot Ylioppilastutkinto Yhteensä (Tilastokeskus - Opetushallituksen WERA - web-raportointipalvelu ja raportointitietokanta ROPTI / 2010) Ammatillisen koulutuksen piirissä on valtaosa nuorista ja nuorista aikuisistamme. Heidän tulisi saada enemmän huomiota niin mediassa, tutkimuksissa kuin toimenpideohjelmissa. Työuria lyhentäviä ja elämänlaatua vähentäviä terveyseroja on edullisinta ja vaikuttavinta ehkäistä jo opiskeluaikana. Tavoittaessaan niin suuren määrän nuoristamme, on ammattiin opiskeleviin investoiminen todellinen ratkaisu.

5 Ystävät ja yhteisöllisyys Ei yhtään läheistä ystävää 7 % 7 % Toisen asteen opiskelijoista ilman ystävää on yli opiskelijaa. Laskutapa: Opetussuunnitelmaperusteisesta ammatillisesta peruskoulutuksesta valmistuvat opiskelijat lukiokoulutuksesta valmistuvat opiskelijat x 7 % x 3 vuosiluokkaa = opiskelijaa) (Kouluterveyskysely 2013) 70 % 89 %... on sitä mieltä, että kiusaamiseen ei ole puututtu koulun aikuisten toimesta. (Kouluterveyskysely 2013) Vaikeuksia tulla toimeen opiskelutoverien kanssa 11 % 4 % (Kouluterveyskysely 2013) Koulutuspaikan saaneelle nuorelle on ensiarvoisen tärkeää löytää paikkansa uudessa opiskeluyhteisössä. Onnistunut kiinnittyminen opiskeluryhmään ja ystävyyssuhteiden muodostuminen lisäävät nuoren hyvinvointia ja kantavat muutenkin pitkälle opinnoissa ja työelämässä. Onnistunut ryhmäytyminen vähentää myös tarvetta hakea yhteenkuuluvuuden kokemuksia päihteiden avulla.

6 Osallisuus ja vaikuttaminen Ei tiedä miten voi vaikuttaa koulun asioihin Kokee, ettei opettaja ole kiinnostunut kuulumisista MITÄ SINULLE KUULUU? 43 % 35 % (Kouluterveyskysely 2013) Äänestysaktiivisuus eduskuntavaaleissa v. 61 % v v v v v. 70 v. 72 % 79 % 79 % 77 % 83 % 75 % (Tilastokeskus: Eduskuntavaalit 2011 / Helsingin tulokset. Artikkeli: Helsinkiläiset nuoret miehet äänestivät aktiivisesti eduskuntavaaleissa. Haettu ) Osallisuus on yhteenkuuluvuuden ja voimaantumisen tunnetta. Sitä kuvaillaan usein osattomuuden ja syrjäytymisen vastakohdaksi. Osallisuuden kokemus syntyy arjessa. Vaikuttamiskanavien olemassaolo ei riitä, vaan niiden käyttöön tulee saada myös tukea ja kannustusta.

7 Opinnoista työelämään Keskeyttämisprosentit Amis Ammattiylpeys 8,7 % 3,5 % 88 % ammattiin opiskelevista on ylpeitä valitsemastaan alasta (Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen keskeyttäminen [verkkojulkaisu]. ISSN= Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: ]. Lukuvuosi 2011/2012.) (AMIS tutkimus, Osku ry / 15/30 Research 2012) Työn arvostaminen Tulevaisuuden odotukset 80 % ammattiin valmistuneista on sitä mieltä, että työ on tärkeä osa ihmisen elämänsisältöä. 66 % haluaa säännöllisen 8 16 työajan (Rahkeet duuniin -tutkimus, SAKKI ry / Otus 2012) (Työelämä, sä tarviit mua! Dialogi-selvitys amiksista ja työn tulevaisuudesta. Viestintätoimisto Ellun kanat ) Ammatillisen koulutuksen eetokseen kuuluvat varhaiset päätökset alavalinnoista, nopea valmistuminen ja lukiokoulutusta suurempi aikuistumisen paine. Toimivien opiskeluryhmien muodostumisen merkitys korostuu ammatillisessa koulutuksessa, jossa kasvatuksellinen näkökulma jää helpommin työelämäorientaation varjoon. Nuorten sosiaalisten valmiuksien vahvistaminen parantaa opiskelijan hyvinvointia sekä luo edellytyksiä pidemmille työurille.

8 Ryhmäilmiö Yhteisöllisen ja ehkäisevän opiskeluhuollon toteutuminen Tiimi- ja vuorovaikutustaidot Osallisuuden kokemus Sosiaalinen luottamus Ryhmähenki Jatkuva ryhmäytys Osallistaminen Kiittäminen Tuntirakenne Rutiinit Palautteen antaminen Säännöllisyys Palautteen saaminen Nähdyksi tuleminen Läsnäolo Ryhmäilmiö Puhuminen Kuulluksi tuleminen Välittäminen Katsekontakti Kuunteleminen Työkyky Tervehtiminen Opintojen läpäisy Ystävyyssuhteet Työ- ja opiskelurauha Työelämävalmiudet Työurien pidentyminen Sosioekonomisten terveyserojen kaventuminen Ryhmäilmiö on yksinkertainen, käytännössä testattu toimintatapa yhteisön rakentamiseen. Ryhmäilmiö auttaa jokaista ryhmää ohjaavaa muodostamaan opiskelijoista yhtenäisiä ja toimivia ryhmiä sekä ryhmäyttämään heitä läpi opintojen. Malli on kehitetty Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n AMIS Arjen Ammattilaiset -hankkeessa. Ryhmäilmiö vahvistaa opiskelijoiden ja oppilaitosyhteisöjen hyvinvointia uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain hengessä. Lisätietoja mallista ja käyttöönottokoulutuksista:

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

ehyt katsauksia 2/2013

ehyt katsauksia 2/2013 ehyt katsauksia 2/2013 Juho Saari Kuinka narulla voi työntää? Käyttäytymisen muuttamisen uudet innovaatiot taustaselvitys Teksti: Juho Saari, Juho Saari ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, pdf-julkaisu 2013

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Sanna Pylkkänen (toim.) Preventiimiverkoston työryhmä 2010

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

Amissäätöö-hanke Opiskelijat osallisuutta säätämässä 2011 2014 Omnian julkaisuja C 14. ISBN: 978-952-5745-15-3 (nid.) ISBN: 978-952-5745-16-0 (pdf)

Amissäätöö-hanke Opiskelijat osallisuutta säätämässä 2011 2014 Omnian julkaisuja C 14. ISBN: 978-952-5745-15-3 (nid.) ISBN: 978-952-5745-16-0 (pdf) Amissäätöö-hanke Opiskelijat osallisuutta säätämässä 2011 2014 Omnian julkaisuja C 14 ISBN: 978-952-5745-15-3 (nid.) ISBN: 978-952-5745-16-0 (pdf) Toimitus: Kirjoittajat: Julkaisija: Rahoittaja: Marja

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

OSA 2 Sosioekonomisten terveyserojen kaventaminen käsitteitä ja taustaa

OSA 2 Sosioekonomisten terveyserojen kaventaminen käsitteitä ja taustaa OSA 2 Sosioekonomisten terveyserojen kaventaminen käsitteitä ja taustaa SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN KAVENTAMISHANKE TEROKA www.teroka.fi 20.10.2009 1 Sisällysluettelo 1. Miksi terveyseroja pitää kaventaa?

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA Maarit Ervasti Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Ammattiosaajan hyvä elämä

Ammattiosaajan hyvä elämä Frank Martela & Lauri Järvilehto Ammattiosaajan hyvä elämä Ajatuksia ja työkaluja ammattiin opiskelevien elämänlaadun edistämiseksi Teksti: Frank Martela ja Lauri Järvilehto Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry,

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana

Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana Luku I Pahan olon taustamaisemia Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana Anna-Liisa Lämsä Tarkastelen tässä artikkelissa nuorten koulusuhdetta ja opiskelijaryhmittäisiä jaotuksia koulussa

Lisätiedot

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT Irma Laiho TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT Vuosien 1996 2000 Työpaikkakouluttajakoulutus-projektin laatuarviointia OPETUSHALLITUS 2001 1 Opetushallitus 2001 ISBN 952-13-1150-9 2 SISÄLLYS 1. 2. 3. 3.1. 3.2.

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1 Nuorista Suomessa Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012 Nuorista Suomessa 2012 1 2 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Nuorista Suomessa

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot