Asemakaavan muutos (2259) Aleksintori

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asemakaavan muutos (2259) Aleksintori"

Transkriptio

1 1(9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut , päivitetty Asemakaavan muutos (2259) Aleksintori Aleksintorin (2259) asemakaavamuutoksen suunnittelua on jatkettu, ja asemakaavamuutoksen ehdotusta muutetaan uusien suunnitelmien pohjalta. Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on täydennetty uusien suunnitelmien pohjalta, ja se laitetaan uudestaan nähtäville MRA 30 mukaisesti. Aleksintorin (2259) asemakaavamuutoksen ehdotus on ollut ensimmäisen kerran nähtävillä MRA 27 mukaisesti Asemakaavamuutosehdotuksen sisältö muuttuu merkittävästi, minkä takia ehdotusta päivitetään. Ehdotus tullaan asettamaan uudestaan nähtäville MRA 27 mukaisesti. Suunnittelualueen rajausta on pienennetty. Alueelle on tavoite osoittaa liikerakentamista sekä asumista. Päivitetyn ehdotuksen mukaisella suunnittelualueella liiketilojen osuus on noin 7100 k- m 2, ja asumisen osuus k-m 2. Aloite Aloite asemakaavan muutoksen laatimisesta on tullut Keravan kaupungilta. Suunnittelualue Asemakaavan muutosalue sijaitsee keskeisellä paikalla Keravan keskustassa Kauppakaaren kävelykadun varrella. Alueeseen kuuluu liike- ja toimistorakennusten kortteli 100, liike- ja toimistorakennusten korttelin 122 tontti 8, osa Torikatua, Kauppatoria sekä Seunalantietä. Aluetta rajaa idässä Aleksis Kiven tie, etelässä Kauppatori ja asuinkerrostalojen kortteli 111, idässä Sibeliuksentie ja pohjoisessa Kauppakaari. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,7 ha.

2 2(9) Suunnittelun tavoite Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa liike-, toimisto- ja asuinrakennusten toteuttaminen korttelin 122 tontin 8 (Aleksintori), korttelin 100 sekä Seunalantien osan muodostamalle alueelle. Lisäksi tavoitteena on eheyttää ja tiivistää keskusten kaupunkirakennetta ja parantaa kaupunkikuvaa, lisätä ja monipuolistaa kävelykeskustan kaupallista tarjontaa sekä lisätä keskusta-asumista ja elävöittää kävelykeskustaa. Suunnittelutilanne Asemakaavamuutos Aleksintori (2259) on tullut vireille vireilletulo- ja osallistumisja arviointisuunnitelman nähtävilläolokuulutuksen yhteydessä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Asemakaavamuutoksen luonnos on ollut nähtävillä MRA 30 mukaisesti Asemakaavamuutoksen ehdotus on ollut nähtävillä MRA 27 mukaisesti Asemakaavamuutoksen ehdotuksessa (2010) tavoitteena oli sijoittaa kävelykadun varteen korttelialue liikekeskusta varten, ja sijoittaa alueelle päivittäistavarakauppa, erikoisliikkeitä, erilaisia vapaa-ajan palveluita sekä asumista. Lisäksi Kauppatorin eteläreunalle osoitettiin asuinkerrostaloja, joiden katutasossa on liiketiloja. Ote asemakaavamuutoksen ehdotuksesta 2010 Osa liike- ja toimistorakennusten korttelia 100 (Kauppakaari 10), osa korttelia 122 (Aleksintori, Aleksis Kiven tie 3) sekä Torikadun ja Kauppakaaren välinen Seunalantien katualueen osa muutettaisiin asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL-43). Korttelin 100 tontti 14 (Kauppakaari 12) jäisi ennalleen liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K-6). Kortteli 100 muuttuisi osaksi korttelia 122. Korttelin 122 tontti 9 (Kauppakaari 8) muutettaisiin liikerakennusten korttelialueesta liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K-32). Korttelin 122 suurin sallittu kerroskorkeus on pääosin II. Korttelin eteläkulmaan on osoitettu Aleksis Kiven tien ja Torikadun suuntaisesti VI-kerroksinen rakennusosa.

3 3(9) Kauppatorin länsilaidassa Sibeliuksentien ja Aleksis Kiven tien risteyksessä sijaitseva liikerakennusten kortteli 246 muutettaisiin asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen tulee toteuttaa liiketiloja. Rakennusoikeutta on osoitettu yhteensä 3000 k-m 2, josta liiketiloille on osoitettu 500 k-m 2. Kauppatori säilytetään torialueena. Kauppatorin alle on osoitettu maanalainen tila auton säilytyspaikkoja varten. Koko suunnittelualueen pinta-ala on noin 2,5 ha, josta korttelialueita on 1,8 ha ja katu- ja torialueita noin 0,7 m 2. Voimassa olevassa asemakaavassa vuoden 2010 asemakaavamuutosehdotuksen mukaiselle suunnittelualueelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä k-m 2, joka on kokonaisuudessaan osoitettu liike- ja toimistorakentamiseen. Korttelin 122 tontille 9 (Aleksintori, Aleksis Kiven tie 3) saa sijoittaa enintään kaksi asuntoa kiinteistön hoitoa varten tarpeelliselle henkilökunnalle. Vuoden 2010 asemakaavaehdotuksessa suunnittelualueelle muodostuisi rakennusoikeutta yhteensä k-m 2, josta asumista on 7360 k-m 2, ja liike- ja toimistorakennuksia k-m 2. Uutta rakennusoikeutta kortteliin 122 muodostuisi yhteensä k-m 2, josta tontilla 8 (Aleksis Kiven tie 3) asuinrakentamista on 4860 k-m 2 ja liikerakentamista k-m 2. Korttelin 122 tontilla 9 (Kauppakaari 8) uutta liikerakennusoikeutta on 450 k-m 2. Päivitetyssä asemakaavamuutoksen ehdotuksessa (2015) suunnittelualueen rajausta on muutettu. Suunnittelualueeseen kuuluu kortteli 100 (Kauppakaari 10 ja 12) sekä korttelin 122 tontti 14 (Aleksis Kiven tie 3), sekä osa Kauppakaaren, Torikadun, Aleksis Kiven tien ja Seunalantien katualueita. Korttelin 122 tontti 8 (Aleksintori) sekä korttelin 100 tontti 13 ja niiden väliin jäävä osa Seunalantietä osoitetaan asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi. Asemakaavamuutoksen ehdotuksen (2015) aluerajaus pohjakartalla

4 Korttelin 122 tontin 8 sekä osan korttelin 100 tontin 13 muodostaman korttelialueen ensimmäiseen kerrokseen muodostuu koko korttelialueen laajuudelta liiketilaa. Korttelialueen eteläosaan ensimmäisen kerroksen yläpuolelle osoitetaan asumiseen noin VII-kerroksinen rakennusosa Aleksis Kiven tien ja Torikadun suuntaisesti. Kauppakaaren puolella julkisivun kerroskorkeus on noin II. Korttelialueen keskiosa jää asuntojen piha-alueeksi. Korttelialueelle muodostetaan maanalainen pysäköinti, jonne ajo tapahtuu Aleksis Kiven tien kautta. Korttelialueelle muodostuu rakennusoikeutta yhteensä noin k-m 2, josta liiketilojen rakennusoikeutta on noin k-m 2 ja asuinrakentamisen rakennusoikeutta noin k-m 2. Korttelin 100 tontti 14 (Kauppakaari 12) osoitetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Korttelialueelle osoitetaan rakentamista korttelialueen reunoille Seunalantien, Sibeliuksentien sekä Kauppakaaren suuntaisesti. Rakennusten kerroskorkeus on noin VIII. Kauppakaaren puolelle maantasokerrokseen on mahdollista sijoittaa liiketiloja, muut rakennusosat osoitetaan asuinrakentamiseen. Korttelialueen keskelle muodostuu kannen päälle asuntojen piha-alue. Korttelialueen pysäköinti toteutetaan pihakannen alaisina pysäköintitiloina. Korttelialueelle muodostuu rakennusoikeutta yhteensä noin k-m 2, josta liiketilojen osuus on noin 300 k-m 2 ja asuinrakentamisen osuus noin k-m 2. 4(9) Koko suunnittelualueen pinta-ala on noin m 2. Rakennusoikeutta muodostuu yhteensä noin k-m 2, josta liiketilojen rakennusoikeutta on noin k-m 2 ja asuinrakentamisen rakennusoikeutta noin k-m 2. Voimassa olevassa asemakaavassa päivitetyn asemakaavamuutosehdotuksen mukaiselle suunnittelualueelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä k-m 2, joka on kokonaisuudessaan osoitettu liike- ja toimistorakentamiseen. Korttelin 122 tontille 9 (Aleksintori) saa sijoittaa enintään kaksi asuntoa kiinteistön hoitoa varten tarpeelliselle henkilökunnalle. Nykytilanne: Korttelin 122 tontilla 8 sijaitsee vuonna 1970 valmistunut kaksikerroksinen Aleksintorin liike- ja toimistorakennus. Korttelin 100 tontilla 13 sijaitsee vuonna 1976 valmistunut kaksikerroksinen myymälärakennus. Tontilla 14 on vuonna 1987 valmistunut liike- ja tavaratalo-, kauppakeskusrakennus. Maanomistus: Korttelin 122 tontti 8 sekä korttelin 100 tontit 13 ja 14 ovat yksityisessä omistuksessa. Katu- ja torialueet ovat Keravan kaupungin omistuksessa. Maakuntakaava: Uudenmaan vahvistetussa maakuntakaavassa ja vahvistetussa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa kaava-alue on tiivistettävää keskustatoimintojen aluetta.

5 5(9) Ote Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmästä Yleiskaava: Oikeusvaikutteisessa Keravan yleiskaavassa 2020 kaava-alue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi. Alueen eteläpuolella on kaupunki- tai kyläkuvallisesti arvokas alue. Koko kaupungin yleiskaavan tarkistus on käynnistynyt keväällä Yleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä Luonnoksessa kaavamuutosalueelle ei ole esitetty muutoksia. Otteet Keravan yleiskaavasta 2020 Asemakaava: Korttelissa 100 sekä korttelin 122 tontilla 8 on voimassa asemakaava vuodelta Korttelin 122 tontti 8 on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Rakennusoikeutta on osoitettu 8500 k-m 2. Suurin sallittu kerrosluku on II. Autopaikkoja tulee rakentaa tonttia kohden 1 autopaikka kerrosalan 50 m 2 kohti. Tontille saa rakentaa enintään kaksi asuntoa kiinteistön hoitoa varten tarpeelliselle henkilökunnalle. Merkintä u-1 osoittaa ulokkeen, joka on vähintään 2,5 m korkeudella maasta.

6 6(9) Kortteli 100 on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Tontille 13 rakennusoikeutta on osoitettu 2000 k-m 2. Tontille 14 rakennusoikeutta on osoitettu 4350 k-m 2. Suurin sallittu kerrosluku on II. Autopaikkoja tulee tonttia varten rakentaa 1 autopaikka kerrosalan 50 m 2 kohti. Seunalantiellä on voimassa asemakaava vuodelta Seunalantie on osoitettu katualueeksi. Torikadulla on voimassa asemakaava vuodelta Torikatu on osoitettu katuaukioksi/toriksi. Kauppatorilla on voimassa asemakaava vuodelta x. Kauppatori on osoitettu katuaukioksi/toriksi, jolla maanalainen pysäköinti, Rakennuskielto: Alueella ei ole rakennuskieltoa. Selvitykset Laadittavat tai tarkistettavat selvitykset Melu- ja liikenneselvitysten tarve arvioidaan kaavaprosessin aikana. Muut selvitykset Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035, Sito, 2014 Vaikutusten arviointi Tärkeimmät arvioitavat vaikutukset: Ympäristövaikutukset rakennettuun ympäristöön, kaupunkikuvaan ja maisemaan. Taloudelliset ja tekniset vaikutukset kunnan talouteen, palvelutarjontaan, kunnan palveluihin, yhdyskuntatekniikkaan ja -talouteen sekä liikennemääriin. Sosiaaliset ja terveydelliset vaikutukset alueen turvallisuuteen, terveellisyyteen, lähialueiden asuinoloihin ja liikenneyhteyksiin. Vaikutusten selvittämisen tarkoituksena on jo suunnittelun aikana saada tietoa suunnitteluratkaisujen merkityksestä ja siten parantaa lopullisen suunnitelman laatua. Selvitettävät vaikutukset määritellään tarkemmin kaavoituksen yhteydessä.

7 7(9) Osalliset Kaava-alueen ja lähialueen maanomistajat, haltijat ja asukkaat, toimipaikat, yritykset ja niiden työntekijät Kaavahankkeisiin osallisiksi ilmoittautuneet Keravan ympäristönsuojeluyhdistys ry Kerava Seura ry Keravan Yrittäjät ry Keski-Uudenmaan Kauppakamariyksikkö Keravan Vammaisneuvosto Yhdistykset ja muut viranomaiset ja yhteisöt Keravan Vanhusneuvosto Keski-Uudenmaan Nuorkauppakamari ry Uudenmaan ELY- keskus Uudenmaan liitto Keski-Uudenmaan maakuntamuseo Gasum Oy, Maakaasu Helsingin seudun liikenne HSL Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy Elisa Oyj Sonera Carrier Networks Oy Keravan Energia Oy Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Keravan kaupungin asiantuntijaviranomaiset ja lautakunnat Kaupunkitekniikka Sosiaali- ja terveysvirasto Vapaa-aikavirasto / museo Kasvatus- ja opetusvirasto (tiedoksi) Rakennusvalvontatoimisto Asuntopalvelut (tiedoksi) Luettelo ei ole kattava, ja osallisten listaa voidaan tarkistaa ja täydentää suunnittelun aikana. Osalliseksi voi ilmoittautua maankäyttöpalveluihin kaavan suunnitteluvaiheen aikana. Suunnittelun etenemisestä sekä suunnitteluun osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan: kuuluttamalla Tuusulanjärven viikkouutiset -lehdessä, kaupungin ilmoitustaululla lähettämällä kirje kaava-alueen maanomistajille ja -haltijoille sekä kaavaalueeseen rajoittuvien alueiden maanomistajille ja haltijoille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on asiakirja, joka laaditaan kaavoitustyön alkaessa ja sen tehtävänä on kertoa osallisille siitä: mitä kaavoitus koskee ja mihin sillä pyritään mitä vaikutuksia kaavalla on ja miten vaikutukset arvioidaan ketkä ovat osallisia miten ja milloin voi osallistua ja miten siitä tiedotetaan kuka valmistelee kaavaa ja mistä saa lisää tietoa Mielipiteiden esittäminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mahdollistaa paremmin niiden huomioimisen suunnittelutyössä. Alustava käsittelyaikataulu Aloitusvaihe / maalis-huhtikuu 2014 Kaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtävilläolosta tiedotetaan ja OAS asetetaan nähtäville mielipiteiden esittämistä varten kahden viikon ajaksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi esittää muutoksia ja täydennyksiä vielä suunnitteluprosessin aikana ja siitä saa lisätietoja suunnittelijalta.

8 8(9) Valmisteluvaihe / syys-marraskuu 2014 Kaavaluonnos laaditaan ja se hyväksytetään kaupunkikehitysjaostossa asetettavaksi nähtäville ja lausunnoille. Luonnos on nähtävillä kuukauden mielipiteiden esittämistä varten ja siitä tiedotetaan sovitulla tavalla. Ehdotusvaihe / joulukuu lokakuu 2015 Luonnoksesta saatujen mielipiteiden, lausuntojen ja selvitysten pohjalta laaditaan muutosehdotus, jonka kaupunkikehitysjaosto hyväksyy ja asettaa julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Ehdotuksen nähtävilläolosta tiedotetaan ja mahdolliset muistutukset tulee jättää kirjallisena nähtävilläolon aikana. Samaan aikaan ehdotuksesta pyydetään viralliset lausunnot. Annetut lausunnot ja mahdolliset muistutukset käsitellään kaupunkikehitysjaostossa ja mikäli mahdollista, ne pyritään ottamaan huomioon laadittaessa lopullista ehdotusta. Kaikille muistutuksen tehneille, jotka ovat antaneet yhteystietonsa, lähetään kaupungin perusteltu kannanotto kaupunkikehitysjaoston käsittelyn jälkeen. Muistutusten ja lausuntojen perusteella ehdotusta voidaan tarkistaa. Jos ehdotus muuttuu olennaisesti, laitetaan ehdotus uudestaan nähtäville. Hyväksymisvaihe joulukuu 2015 tammikuu 2015 Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto kaupunkikehitysjaoston ja kaupunginhallituksen esityksestä. Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla siitä kaupungin ilmoitustaululla, lehtikuulutuksella Tuusulanjärven viikkouutiset -lehdessä sekä kaupungin kotisivuilla internetissä Kaupunginvaltuuston hyväksymä kaavamuutos on nähtävillä Keravan kaupungin maankäyttöpalveluiden kotisivuilla. Tässä vaiheessa kirjeellä tiedotetaan vain niille, jotka ovat sitä erikseen ehdotuksen nähtävilläolon aikana pyytäneet ja antaneet yhteystietonsa. Päätöksen voimaantulo / helmikuu 2015 Kaavan hyväksymispäätös saa lainvoiman noin kuuden viikon kuluttua hyväksymisestä, mikäli päätöksestä ei valiteta. Kaavamuutos tulee voimaan, kun siitä on kuulutettu Tuusulanjärven viikkouutiset - lehdessä, kaupungin ilmoitustaululla, kirjastossa ja internetissä (www.kerava.fi). Asemakaavan muutosehdotuksesta pyydetään lausunto seuraavilta: Keravan kaupungin asianomaiset lautakunnat Keravan ympäristönsuojeluyhdistys ry Kerava Seura ry Keravan Yrittäjät ry Keski-Uudenmaan Kauppakamariyksikkö Keravan Vammaisneuvosto Keravan Vanhusneuvosto Keski-Uudenmaan Nuorkauppakamari ry Uudenmaan ELY- keskus Uudenmaan liitto Keski-Uudenmaan maakuntamuseo Gasum Oy, Maakaasu Helsingin seudun liikenne HSL Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Elisa Oyj Sonera Carrier Networks Oy Keravan Energia Oy Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Valmistelija Valmistelija Asemakaavan valmistelusta vastaa: kaava-arkkitehti Marja Pelo sähköposti:

9 9(9) Yhteystiedot Keravan kaupunki, Maankäyttöpalvelut Postiosoite: PL 123, Kerava Käyntiosoite: Sampolan palvelukeskus, 4. krs., Kultasepänkatu 7, Kerava Puhelin *

Asemakaavan muutos (2217) Ketjupuisto

Asemakaavan muutos (2217) Ketjupuisto Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) 1(7) Maankäyttöpalvelut 26.2.2015, päivitetty x.x.2015 Asemakaavan muutos (2217) Ketjupuisto Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty kaupungin

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 11.3.2015 2

Lisätiedot

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1556/2014 Kaavatunnus 020039 17.9.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä on suunnitteilla?

Lisätiedot

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN?

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? 14.12.2011 tarkistettu 13.2.2012 Perhelän kortteli, asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro YLEISHAL: 716/2007 Kaavatunnus: 010089 MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? Kaavoitustyö

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002110 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos

Asemakaavan muutos nro 002110 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos Asemakaavan muutos nro 002110 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II 5.2.2013 (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Lasitalo

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Lasitalo OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Lasitalo Hyvinkään kaupungin 6. kaupunginosan korttelia 577 tonttia 24 koskeva asemakaavan muutos 06:104 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 15.10.2013

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.5.2014 (alk. per. 5.3.2014)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.5.2014 (alk. per. 5.3.2014) 14.5.2014 (alk. per. 5.3.2014) Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan valmistelussa ja asemakaavan vaikutusten

Lisätiedot

Poikkitien yritys- ja palvelualueen itäosa, Asemakaava

Poikkitien yritys- ja palvelualueen itäosa, Asemakaava Dnro KAUKE 1991/2013 Kaavatunnus 210008 2.5.2014 tark. 13.5.2014 4.6.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Poikkitien yritys- ja palvelualueen itäosa, Asemakaava Havainnekuva Poikkitien

Lisätiedot

Alue 230119 Westendin liikekeskus Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Alue 230119 Westendin liikekeskus Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 10 Alue 230119 Westendin liikekeskus Asemakaavan muutos Asianumero 1746/10.02.03/2013 16.2.2015 Asemakaavanmuutoksella suunnitellaan asuinkerrostaloja, liikerakentamista ja työtiloja korttelialueelle,

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan virkistysaluetta, 3. kaupunginosan korttelia 38 sekä katu- ja virkistysalueita,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014)

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 14. kaupunginosan korttelia 5 ja puistoaluetta. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema

V105 Villähteen entinen paloasema Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (7) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireillä olosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Osallistumis-

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakorttelit 3 ja 13

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakorttelit 3 ja 13 1 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakorttelit 3 ja 13 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS As Oy Tulliportinkatu 27 30.4.2014 VIREILLETULOSTA ILMOITETTU: 5.6.2013 HYVÄKSYMISKÄSITTELY: KAAVANLAATIJA:

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos, joka koskee 17.

Lisätiedot

Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet

Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet 29.8.2007 A. AHLSTRÖM OY Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet Asemakaavan muutos Nanny Stillin lasitaidetta, kuvalähde: www.designlasi.com OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 TUUSULAN KUNTA 1/8 Tuomala II, osayleiskaavan tarkistus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.4.2009, täydennetty 30.3.2010 LIITE 1 TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 Osallistumis-

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS. Uudessakaupungissa 15.12.2008. Kaupunginhallitus

KAAVOITUSKATSAUS. Uudessakaupungissa 15.12.2008. Kaupunginhallitus KAAVOITUSKATSAUS Uudenkaupungin kaupunkisuunnittelu ja maankäyttöosasto on laatinut MRL 7 mukaisen kaavoituskatsauksen, jossa esitellään kaavat, jotka ovat joko vireillä tai lähiaikoina vireille tulevia.

Lisätiedot