Jälkihuolto itsenäisyys vai yksinäisyys? THINK-TANK 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jälkihuolto itsenäisyys vai yksinäisyys? THINK-TANK 2010"

Transkriptio

1 Jälkihuolto itsenäisyys vai yksinäisyys? THINK-TANK 2010

2 Jälkihuollon tavoitetila Laadukasta jälkihuoltoa on tarjolla tasapuolisesti kaikille sijoitettuna olleille lapsille ja nuorille, riippumatta sijoituspaikasta ja paikkakunnasta. Jälkihuollon tuki on jatkuvaa ja riittävää. Jälkihuolto tiedostetaan nuoren sekä lastensuojelun onnistumisen kannalta oleelliseksi vaiheeksi, ja kunnat sekä sijaishuollon toimijat varaavat työhön resursseja sen mukaisesti. Jälkihuoltosuunnitelma, jossa on sopivan kokoisia tavoitteita, kirjataan kaikille jo sijaishuollon aikana, jolloin myös rakennetaan tietoisesti itsenäiseen elämään tarpeellisia tietoja ja taitoja jo sijaishuollon aikana.

3 Jälkihuollon tavoitetila Nuori ja hänen läheisverkkonsa kohdataan arvostavasti ja voimavaroja etsien. Tarvitaan pitkäjänteistä kanssakulkemisen taitoa eli työntekijä, johon nuori voi tutustua jo ennen jälkihuollon alkamista. Olemassa olevat tukimuodot tunnetaan ja niitä käytetään laajasti, tilanteeseen soveltaen. Nuorille kehitetään uusia mahdollisuuksia koulutuksen suorittamiseen ja monimuotoiseen työtoimintaan

4 Jälkihuollon haasteita kunnille 1. Jokaisella kunnalla/kaupungilla toisistaan eroavat jälkihuollon kriteerit, toimintamallit ja tavat sekä siihen varatut resurssit -miten jälkihuoltoa voidaan yhtenäistää yli kuntarajojen -miten saadaan laki ja käytäntö vastaamaan toisiaan? -pitäisikö jälkihuolto ohjeistaa lakisääteisesti tarkemmin? -pitäisikö jälkihuolto selkeästi erottaa omaksi osioksi irti muusta lastensuojelutyöstä, jolloin olisi kaikissa kunnissa jälkihuollon sosiaalityöntekijöitä?

5 Jälkihuollon haasteita kunnille 2. Miten toimia oikein koko jälkihuoltoprosessissa? -sijaishuollon ja jälkihuollon viranomaisyhteistyön ohjeistus -miten rakentaa tukiverkostoa nuorelle -koulutusta jälkihuollon järjestämisestä sosiaalityöntekijöille 3. Erilaisten tuettujen asumismuotojen resurssoiminen useimmille paikkakunnille -asuntolatyyppistä tuettua itsenäistymisasumista kaivataan -palveluohjaajia/asumisohjaajia pitäisi rekrytoida kuntiin ( nyt liikaa hankkeiden varassa) -tukiperheitä/tukihenkilöitä puuttuu

6 Jälkihuollon haasteita kunnille 4. Miten tehdä jälkihuoltosuunnitelma nuoren näköiseksi, johon hän voisi sitoutua? -jälkihuoltosuunnitelma realistiseksi -tiedonsiirto sijaishuollon kanssa saumattomaksi -pitäisi olla joustava jälkihuollonsuunnitelma eli kaikkea ei tarvitse nuoren hallita ja suunnitelma voi muuttua 5. Millainen rooli on nuoren perheellä/tärkeillä ihmisillä/ vertaisryhmillä jälkihuollon onnistumisessa -kuinka hyvin sosiaalityöntekijä tuntee nuoren tukijoukkoja ja osaa/voi niitä hyödyntää 6. Miten sosiaalityöntekijä/jälkihuollontyöntekijät pystyvät tukemaan koulutusasioissa, koska ne ovat vieraita? - moniammatillisen verkostotyön tekeminen avainsanana

7 Jälkihuollon haasteita kunnille 7. Mitä tarjota jälkihuoltonuorille, jotka eivät kykene koulunkäyntiin tai työelämään? - mistä löytyvät inhimilliset/fyysiset resurssit heidän tukemiseensa 8. Miten taata nuorelle pysyviä ihmissuhteita sosiaalityön nykyisessä hektisessä ilmapiirissä?

8 Jälkihuollon haasteita sijaishuollolle 1. Miten kehitetään sijaishuollon aikaisia jälkihuoltoon liittyviä nuorta aktivoivia, itsenäistäviä ja sitouttavia tukiohjelmia? miten siirretään käytännön arkeen nuoren osaamisen/itsenäisyyden/vastuunottamisen kartoitus ja sitä kautta heikoimpien lenkkien kehittäminen? kuka/ketkä sen sijaishuollossa tekee? missä vaiheessa sijoitusta tulisi alkaa? miten voidaan madaltaa nivelvaiheeseen liittyvää nyt mä voin tehdä ihan mitä vaan asetelmaa? eli voidaanko sijaishuollon aikana löysätä suitsia nuoren osoittaman vastuullisuuden lisääntyessä? 2. Miten saadaan sijaishuollon aikana nuori sitoutumaan suunnitelmalliseen siirtymiseen pois sijaishuollosta? miten nuori ymmärtää sijaishuollon merkityksen omalle elämälleen eli mitä hyötyä mulle tästä on? miten saadaan nuoren itseluottamus/luottamus ihmisiin ja tulevaisuuteen kohoamaan sijaishuollon aikana millä keinoilla nuori kokee jälkihuoltosuunnitelman omaksi jutukseen?

9 Jälkihuollon haasteita sijaishuollolle 3. Miten saadaan nuorelle positiivinen suhtautuminen kouluttautumiseen? miten päästään koulutusvalinnoista urasuunnitteluun löydetään vahvuudet ja oma juttu? miten varmennetaan nuoren jatko-opintomahdollisuudet ja sitoutetaan hänet jatkamaan opiskelua peruskoulunkin jälkeen 4. Miten voidaan rakentaa nuoren ympärille tukiverkkoja elämän eri tilanteiden kohdalla? miten vahvistetaan nuoren suhteita sijaishuollon/jälkihuollon aikana hänelle tärkeisiin ihmisiin? kuka ottaa vastuun tukiverkoston kartoittamisesta ja sen rakentamisesta?

10 Jälkihuollon haasteita sijaishuollolle 5. Mistä löytyy fyysiset resurssit asteittaisen itsenäisyyden lisäämiseen sijaishuollossa? miten voi siirtyä osastolta laitosalueella toimivaan tuettuun asumiseen ja sitä kautta vahvasti tuettuun laitoksen ulkopuolella sijaitsevaan tukiasuntoon, jonka jälkeen vasta tuettuun jälkihuoltoasumiseen? mistä löytyy ne henkilökuntaresurssit, joilla nuorta tuetaan ja itsenäistetään yksilöllisesti? 6. Miten organisoidaan tarpeeksi kiinteä yhteistyö sijoittavaan osapuoleen? kuka tekee ja missä laajuudessa ja kenen kanssa? 7. Miten sijaishuoltoa/siirtymistä jälkihuoltoon/jälkihuoltoa arvioidaan?

11 Jälkihuoltotyön osa-alueet 1. SUUNNITTELU/VALMISTELU - Jälkihuollon järjestämistä koskevat kirjalliset dokumentit ( huolto-, hoito- ja kasvatus- sekä jälkihuoltosuunnitelma) - Jälkihuoltoon valmentavat ohjelmat/toimet - Palvelu- ja toimijakartoitus - Työn ja vastuunjako 2. NUOREN TUKEMINEN - Siirtymävaiheen valmistelu - Psykososiaalinen tuki - Asumisen tukeminen

12 Jälkihuoltotyön osa-alueet - Koulutus- ja työelämän tukeminen - Harrastusten ja vapaa-ajan tukeminen - Taloudellinen tuki - Loma ja virkistystoiminta 3. LÄHIVERKOSTON TUKEMINEN - Verkostokartoitus - Yhteydenpito ja verkostoon kohdistuvat tukitoimet 4. ARVIOINTI - Itsearviointi - Palaute muilta toimijoilta

13 Jälkihuolto itsenäisyys vai yksinäisyys sijaishuollon aika nivelvaihe jälkihuollon aika

14 Jälkihuolto itsenäisyys vai yksinäisyys SIJAISHUOLLON AIKA - nuoren kohtaaminen ja luottamus aito kontakti - nuoren valmiuksien kartoittaminen - suunnitelmallinen ja dokumentoitava ohjelma valmiuksien parantamiseksi - tukiverkoston rakentaminen ja hyödyntäminen

15 SIJAISHUOLLON AIKA LAITOSTUMI- NEN SIJOITUKSEN KESTO OPPIMISVAIKEUDET ULKOPUOLI- SUUS ITSENÄISTYMISVALMIUK- SIEN HEIKKOUS TUKIVERKOSTON OHUUS SIJAISHUOL- LON AIKAISIA UHKIA JA RISKEJÄ TYÖSKENTELYMUOTOJEN PUUTE HOITO- JA KASVATUSTYÖSSÄ URASUUNNITTELUN VÄHÄISYYS RESURSSIEN NIUKKUUS YKSILÖLLISESSÄ OHJAUSTYÖSSÄ

16 SIJAISHUOLLON AIKA SUUNNITELMALLI- SUUS (valmennusohjelmat) OMAOHJAAJATYÖN PÄIVITTÄMINEN ITSENÄISTYMIS- VALMIUKSIEN KARTOITTAMINEN RATKAISUKEI- NOJA JA EHDOTUKSIA MENETELMIÄ NUOREN KOHTAAMISESSA ERITYISPEDAGO- GISET MENETELMÄT PORTFOLION KÄYTTÖ SIJAISHUOLLOSSA VERTAISTUKI YHTEISÖLLISYYS KASVATUS- JA OPETUSTYÖSSÄ

17 Nuoren valmiuksien arviointia Lomakkeen tehtävät ovat seuraavat: Nuori oppii arvioimaan itseään ja käyttäytymistään Auttaa hahmottamaan tuen tarpeita ja vahvuuksia On tutustumisen väline Tekee näkyväksi arjen asioita ja niihin liittyviä tunteita Auttaa avaamaan erilaisia käsitteitä ja tekee niitä näkyväksi Osa suunnitelmallista työskentelyä Toimii muutoksen mittarina

18 Nuoren itsenäistymisvalmiudet Ruokailu Psyykkinen hyvinvointi Asunnon siisteydestä ja kunnosta huolehtiminen Fyysinen hyvinvointi ja vapaa-aika Raha-asiat Sosiaaliset verkostot Asioiden hoito Koulunkäynti/työ

19 ASIOIDEN HOITO Puhelin Pankki Terveydenhuoltopalvelut Työvoimatoimisto Sosiaalitoimisto Työnhaku Poliisi Verotoimisto Muuttoasiat KELA Asuntotoimisto Keskiarvo

20 Asioiden hoito myönteistä 5 puutteita 1 PANKKI osaa maksaa laskut, ei hallitse pankkipalveluita tietää palvelut TYÖVOIMATOIMISTO tietää palvelut ja osaa ei tiedä eikä hallitse palveluita käyttää niitä TYÖNHAKU osaa tehdä työpaikkahakemuksen, työnhaku ei kiinnosta, ei osaa ottaa aktiivisesti yhteyttä työnant. tehdä työpaikkahakemusta VEROTOIMISTO tietää palvelut ja osaa käyttää niitä ei tiedä eikä hallitse KELA tietää palvelut, esim. opintotuki ei tiedä eikä hallitse ja asumistuki, ja osaa käyttää niitä ASUNTOTOIMISTO tietää palvelut ja osaa käyttää niitä ei tiedä eikä hallitse

21 5 1 MUUTTOASIAT osaa tehdä muuttoilmoitukset, ei hallitse muuttoon liittyviä sähkösopimuksen yms. asioita POLIISI ietää palvelut, esim. ajokortti, ei tiedä eikä hallitse palveluita passi, rikosilmoitus SOSIAALITOIMISTO tietää palvelut, osaa hakea esim. ei tiedä eikä hallitse palveluita toimeentulotukea TERVEYDENHUOLTO- tietää palvelut, osaa hakea apua ei tiedä eikä hallitse palveluita PALVELUT PUHELUT osaa soittaa viralliset puhelut, seurata puhelinlaskuja ei hallitse puhelimenkäyttöä ja osaa käyttää puhelinluetteloa puhelinlaskuja

22 RAHA-ASIAT Suuret hankinnat Suunnittelu Hygienia Koulutarvikkeet Vaatteet Asumiskustannukset Ruoka Kulkeminen Hintavertailu Lainat Keskiarvo

23 Raha-asiat myönteistä 5 puutteita 1 SUUNNITTELU tietää, mihin rahan pitää riittää rahat eivät riitä tarvittavaan ja käyttää sen mukaan KOULUTARVIKKEET hankkii suunnitelmallisesti itse rahat eivät riitä, ei muista ostaa ASUMIS- hoitaa esim. vuokranmaksun, ei huolehdi itse KUSTANNUKSET vesi-, sähkö- ja puhelinlaskut KULKEMINEN varaa rahaa matkoihin rahat eivät riitä LAINAT lainaa vain hätätilanteessa, on paljon lainaa, jota maksaa takaisin vaikea maksaa takaisin

24 5 1 HINTAVERTAILU ostaa järkevästi ja käyttää ostaa kallista ja tarpeetonta tarjouksia hyödyksi RUOKA laittaa itse, osaa arvioida hintoja ostaa kallista, syö jatkuvasti ulkona VAATEET ostaa kunnollisia vaatteita ostaa liian kalliita ja kohtuuhintaan epätarkoituksenmukaisia HYGIENIA ostaa tarpeelliset hygieniatuotteet ei osta lainkaan tai ostaa vain hienointa ja kalleinta SUURET HANKINNAT ostaa suunnitelmallisesti ei suunnittele, on (esim. kalusteet,kodink) paljon esim.osamaksuvelkoja

25 ASUNNON SIISTEYDESTÄ JA KUNNOSTA HUOLEHTIMINEN Paloturvallisuus Siivous Asunto Tiskaus Pienet huoltotyöt Roskienvienti Keskiarvo

26 Asunnon kunnosta ja siisteydestä huolehtiminen myönteistä 5 puutteita 1 SIIVOUS siivoaa tarpeen mukaan huone/koti on likainen TISKAUS tiskaa päivittäin tai silloin kun astiat ovat pitkään tiskaamatta tiskiä on kertynyt ROSKIENVIENTI lajittelee roskat ja vie ulos tarpeen roskakori on tyhjentämättä mukaan pitkään PIENET osaa vaihtaa esim. lampun, ei osaa, ei halua opetella HUOLTOTYÖT imurinpussin ja sulakkeet ASUNTO tuntee vastuunsa kiinteistön ei huolehdi asunnon kunnosta, yleiskunnosta tuhoaa sitä PALO- tuntee paloturvallisuusasiat ja ei tiedä mitä pitää tehdä TURVALLISUUS toimintatavat hätätilanteessa hätätilanteessa

27 Jälkihuolto itsenäisyys vai yksinäisyys NIVELVAIHE - viranomaisyhteistyö/saattaen vaihdettavuus - sillan yli saattajien merkitys - palvelukartoitus - verkoston tuki

28 NIVELVAIHE ONGELMAT VIRANOMAIS- YHTEISTYÖSSÄ NUOREN SITOUTUMATTO- MUUS PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN TUNTEMATTOMUUS NIVELVAIHEEN UHKIA JA RISKEJÄ TOIMIJOIDEN TYÖNJAKO SUUNNITTELEMATTO- MUUS PSYKOSOSIAALISEN TUEN PUUTE TUKIVERKOSTON HEIKKOUS

29 NIVELVAIHE TOIMIJAKARTOITUS MENETELMIÄ NUOREN SITOUTTAMISEEN SAATTAENVAIHTAMI- NEN SUUNNITELMALLISUUS (ohjelma) RATKAISUKEINO- JA JA EHDOTUKSIA VERKOSTOKARTOI- TUS JA LNP PALVELUKARTOITUS

30 Jälkihuolto itsenäisyys vai yksinäisyys JÄLKIHUOLLON AIKA - elämänhallinnan opettelu ja opettaminen - nuoren valmiuksien kartoittaminen ja suunniteltu ja dokumentoitu valmiuksien harjaannuttaminen - koulutus/työelämätaitojen kartoittaminen ja suunniteltu ja dokumentoitu ohjaus - taloudellinen tukeminen - verkoston tuki

31 JÄLKIHUOLLON AIKA ITSENÄISTYMIS- VALMIUKSIEN PUUTE ARJEN ELÄMISEN ONGELMAT NUOREN SITOUTUMATTOMUUS KOULUTUKSESTA SYRJÄYTYMINEN UHKIA JA RISKEJÄ JÄLKIHUOL- LON AIKANA PSYKOSOSIAALISEN TUEN PUUTTUMINEN PÄIHTEET VIRANOMAISYHTEIS- TYÖN PUUTE TUKIVERKOSTON PUUTE TALOUDESTA HUOLEHTIMINEN TIEDONSIIRRON ONGELMAT

32 JÄLKIHUOLLON AIKA TUETUN ASUMISEN MALLEJA NUOREN VALMIUKSIEN TAI TOIMINTAKYVYN KARTOITUS TIEDONSIIRTO SIJAISHUOLLOSTA (portfolio) RATKAISUKEI- NOJA JA EHDOTUKSIA JÄLKIHUOLLON AIKANA LÄHIVERKOSTON TUKEMINEN JA VASTUUTTAMINEN HENKILÖKOHTAINEN PALVELUOHJAAJA DOKUMENTOINTI JA SUUNNITELMALLISUS TYÖSKENTELYMENETELMIÄ NUOREN KANSSA

33 Jälkihuolto itsenäisyys vai yksinäisyys

ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI

ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.4:2008 ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI Sanna Romppanen 2008 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

VOIMAVAROJA. Ohjeistus. www.tyynela.fi

VOIMAVAROJA. Ohjeistus. www.tyynela.fi Ohjeistus VOIMAVAROJA Tämä työväline on tarkoitettu avuksi oman elämän voimavarojen ja toiveiden tarkasteluun. Tee tehtävät järjestyksessä ja lisää päivämäärä, niin voit palata pohtimaan kysymyksiä myöhemmin.

Lisätiedot

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2 Sisällys 1. Perhehoidon toimintaympäristö 5 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö 5 1.2 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 5 1.3 Perhehoidon

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

ASUMISHARJOITTELU, LAITOSNUOREN ENSIMMÄINEN ASKEL KOHTI ITSENÄISYYTTÄ

ASUMISHARJOITTELU, LAITOSNUOREN ENSIMMÄINEN ASKEL KOHTI ITSENÄISYYTTÄ ASUMISHARJOITTELU, LAITOSNUOREN ENSIMMÄINEN ASKEL KOHTI ITSENÄISYYTTÄ Riitta Harmaala Opinnäytetyö Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen 1 Opaskirjan on laatinut Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lapsiperheiden palvelujen vastuualueen riskiolosuhdetyöryhmä

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin Toim. Arto O. Vehkomäki Sisällysluettelo 1 Esipuhe 4 2 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 6 2.1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 6 2.2 Koutsin

Lisätiedot

Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin?

Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin? Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2010:3 Aila Puustinen-Korhonen & Tarja Pösö Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin? Puheenvuoro lastensuojelun vaikuttavuudesta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Nuttu-projektin loppuraportti 2006 2009

Nuttu-projektin loppuraportti 2006 2009 Nuttu-projektin loppuraportti 2006 2009 Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry 30.4.2010 1 Nuttu-projektin raportti 2006 2009 2 Prologi Asunnottomuus on yleisesti ymmärretty sitkeäksi yhteiskunnalliseksi

Lisätiedot

Omaa kotia kohti. Susanna Paavilainen, Vantaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Omaa kotia kohti. Susanna Paavilainen, Vantaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Omaa kotia kohti Susanna Paavilainen, Vantaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Omaa kotia kohti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Marko Metsähonkala, Kyröskoski Omaa kotia kohti ISBN 978-952-9777-68-6 Tekstit

Lisätiedot

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19 c cc Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma 2008-2013 Sodankylän kunta 2/30 Sisällysluettelo Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman tarkoitus 3 Hyvinvointiohjelman taustaa ja valmistelua

Lisätiedot

POIJU-PROJEKTI 2005-2008

POIJU-PROJEKTI 2005-2008 POIJU-PROJEKTI 2005-2008 Loppuraportti Piirros: Maria Lehtonen Palveluyhdistys Kaseva ry 2008 Kirsi Grönqvist Pirkko Heino Tapio Koivisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE TIIVISTELMÄ 1. TAUSTAA 2. PROJEKTIN

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Palvelutuotteet 2015 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Hallitus 19.12.2014 Sisällys 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja palveluihin ohjautuminen... 1 1.1.

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Pajanuorten seuranta/arviointi ja pajatoiminnan yhteiskunnallinen

Pajanuorten seuranta/arviointi ja pajatoiminnan yhteiskunnallinen Pajanuorten seuranta/arviointi ja pajatoiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus 9.6. 2009 Länsi-Suomen läänin pajapäivät Ismo Pohjantammi Helsingin yliopisto / Sosiaalikehitys Päivän agenda Miksi yhteiskunnallista

Lisätiedot

Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus

Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Opetussuunnitelma Ammattistartti 2 Sisällysluettelo TUTKINTOKOHTAINEN OSA...3 Kuvaus koulutusalasta... 3

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä

TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä HELSINGIN YLIOPISTO Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityö S24 Sosiaalityön

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

TOIMINNALLISET RYHMÄT LASTENSUOJELUN AVO- HUOLLON TUKITOIMENA HENKILÖKUNNAN KOKE- MANA

TOIMINNALLISET RYHMÄT LASTENSUOJELUN AVO- HUOLLON TUKITOIMENA HENKILÖKUNNAN KOKE- MANA OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA TOIMINNALLISET RYHMÄT LASTENSUOJELUN AVO- HUOLLON TUKITOIMENA HENKILÖKUNNAN KOKE- MANA T E K I J Ä : Mika Hirvonen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa Selvitys vammaispalveluista Pohjois- Suomessa vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa - vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Merja Renko

Lisätiedot