Tehok as kokonaisratkaisu varaosakaupan ja korjaamotoiminnan hallintaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tehok as kokonaisratkaisu varaosakaupan ja korjaamotoiminnan hallintaan"

Transkriptio

1 2010 Tehok as kokonaisratkaisu varaosakaupan ja korjaamotoiminnan hallintaan

2 V A L M I I K S I H I O T T U R A T K A I S U A U T O A L A N A M M A T T I Kuva: Alppilan Autohuolto Oy HELPOSTI KÄYTTÖÖN Uusi AutoFutur ohjelmisto vie yli kymmenen vuoden ajan kehitetyn alansa johtavan ratkaisun uuteen sukupolveen. Ohjelmisto on varaosa- ja korjaamoalan ammattilaisten kanssa tiiviissä yhteistyössä kehitetty, jonka ansiosta se on tehokas ja helppokäyttöinen. AutoFuturia käyttää jo lähes tuhat autoalan yritystä. 2 AAutoFutur ohjelmistoa lähdettiin kehittämään asiakkailta tulleiden toiveiden perus teella vastaamaan entistä syvällisemmin autoalan yritysten tarpeisiin. Alan tietomäärä kasvaa jatkuvasti, liitäntätarpeet omiin tavarantoimittajiin kasvavat, sähköinen kaupankäynnin tarve omien asiakkaiden kanssa lisääntyy, taloushallinto elää reaaliajassa ja kannattavuuden seuranta on noussut entistä tärkeämmäksi, katteiden kaventuessa. Tärkeintä ohjelmahankinnassa on hyötyjen nopea käyttöönotto yrityksessä. Meiltä saat halutessasi ohjelman lisäksi: Asiakkaiden ja varaston siirrot vanhasta ohjelmasta Asennuksen ja koulutuksen paikan päällä Toimintojen mukauttamisen yrityksen tarpeisiin Hallitun käyttöönoton koulut tajan opastuksella Käytönaikaisen tuen ja jatkuvan ylläpidon

3 L A I S E L L E Loppuun saakka kehitetty kokonaisuus Varaosakaupan haasteisiin kuuluu valtavan tietomäärän hallinta tehokkaasti. Sähköistyvät varaosaluettelot ja hinnastot pitä vät sisällään satoja tuhansia nimikkeitä. Eri vastaavien tuotteiden hallinta, oikea hinnoittelu erilaisille asiakasryhmille ja tehokas varastointi sekä tilaustuotteiden nopea ja varma käsittely ovat tärkeitä varaosamyynnin menestyksen avaimia. Lisäksi varaosien tehokas tukkumyynti vaatii mahdollisuuden sähköisiin yhteyksiin asiakaskorjaamoille. Korjaamotoiminnassa teknistyminen, uudistuva ajoneuvokanta ja työn vaativuuden kasvu vaativat tehokkaita rutiineja korjaamon käyttöön. Ajankäytön tehokkuuden seuranta, ajan tasalla oleva varaosatietous sekä virheetön laskutus ovat menestystekijöitä tämän päivän korjaamolle. Asiakkaiden kasvava vaatimustaso vaatii korjaamolta ajoneuvon ja asiakkaan tietojen hyödyntämistä mm. tarkan huoltohistorian, ajoneuvon teknisten tietojen sekä automaattisten ilmoitusviestien avulla. Toimialan yrityksille yhteisiä tarpeita ovat helpot liittymät niin taloushallinnon, varaosaosaluetteloiden, pankkiyhteyksien kuin maksukorttiohjelmienkin osalta. Ohjelma on liitettävissä erittäin laajasti erilaisiin toimi- alalla käytettyihin ohjelmistoihin, kuten esimerkiksi verkkolaskutukseen, rahtikirjojen tulostukseen, langattomiin viivakoodiratkaisuihin kuin jopa varastorobotteihinkin. Tämä esite kertoo ohjelman yleisimmistä toiminnoista. Pyydä henkilökohtainen esittely ja kartoitus yrityksesi tarpeet kattavasta ratkaisusta. AUTOFUTUR VERSION 2010 UUSIA OMINAISUUKSIA: Uusi selkeä ulkoasu ja käyttötapa Ostolaskujen tehokas käsittelyratkaisu Pidemmälle viety mukautettavuus Kuva: Fixus Espoo Uusia tehokkaita tietokantaratkaisuja Dokumenttien automaattinen lähetys sähköpostilla Sähköisen taloushallinnon uutuuksia Sähköinen taloushallinto Sähköiset varaosaluettelot Sähköinen työinformaatio Ohjelmisto on toteutettu soveltuvaksi erikokoisiin yrityksiin. Järjestelmässä voi olla tietokoneita yhdestä kymmeniin. Järjestelmä voi koostua useista toimipisteistä, jotka ovat reaaliaikaisessa yhteydessä toisiinsa. Sähköiset hinnastot Sähköiset tilausjärjestelmät Yhteydet omiin jälleenmyyjiin 3

4 V A R A O S A T N O P E U T T A J A T U O T T A V U U T T A V A R A O S I E N M Y Y N T I I N Kuva: Fixus Espoo Varaosakaupassa tärkeintä on nopea toiminta ja täsmällisyys. Myyntitilanteessa tär keää on paitsi omien hintojen, varastosaldon ja tuotteen tietojen hallinta, myös tietojen välitön saanti tavarantoimittajilta ilman ylimääräisiä välivaiheita. Suuri osa varaosamyynnistä on toimitusmyyntiä, jolloin tärkeintä on tavaran virheetön tilaaminen ja toimitus asiakkaalle. AutoFutur sisältää nämä toiminnot saumattomana kokonaisuutena. 4 TTyypillinen varaosamyynti alkaa automallin selvittämisestä, oikeiden varaosien hakemisesta ja asiakaskohtaisesta hinnoittelusta. Ohjelman hinnat pidetään aina yllä toimittajien hinnastopäivitysten avulla, ja asiakasryhmien taakse saadaan helposti näille sovittu hinnoittelu. Varaosat siirtyvät puolestaan ohjelmaan suoraan yleisimmistä sähköistä varaosaluetteloista. Osa tuotteista löytyy omasta varastosta, osa joudutaan tilaamaan. Tilaustuotteiden käsittely onnistuu joustavasti ohjelman tilaustoi- VALMIIT MAAHANTUOJAYHTEYDET Ohjelmaan on saatavissa liittymät mm. seuraaviin maahantuojiin: Arwidson Oy Atoy Automotive Oy JA-Yhtiöt Isojoen Konehalli Oy Kaha Oy Ab Koivunen Oy Motoral Oy Robert Bosch Sandman & Nupnau Oy Ab Örum Oy Ab

5 J A O S T O O N minnon avulla, joka huolehtii niiden toimituksesta loppuun saakka, jopa tekstiviestillä tilanneelle asiakkaalle. Itse myyntitapahtuma on helppo veloittaa suoraan integroidulla maksupääteohjelmalla, tai yritysasiakkaiden tapauksessa käyttää verkkolaskutusmahdollisuutta. Lisämoduleilla kattava kokonaisuus Yrityksen tarpeiden mukaan ohjelmassa voidaan myös ottaa käyttöön viivakoodit niin myynnissä kuin inventoinnissakin. Tuotteiden tarroitus ja viivakoodaus voidaan hoitaa haluttaessa varastoon tulon yhteydessä. Järjestelmää voidaan laajentaa esimerkiksi ostolaskujen käsittelyllä, jolla voidaan hoitaa niin paperilla kuin verkkolaskuinakin saapuneet laskut. Lopuksi aineistot on mahdollista siirtää suoraan useisiin eri kirjanpito-ohjelmistoihin. LAAJENNETTAVUUS YRITYKSEN TARPEIDEN MUKAAN Sähköiset yhteydet korjaamoihin Tuotevertailupalvelu Langaton tiedonkeruu Rahtikirjojen tulostus Sarjanumeroseuranta Lue monipuolisista perustoiminnoista takasivulta. Myyjä voi etsiä oikeat varaosat ruudulla jopa asiakkaan rekisterinumerolla. Hän voi tarkistaa varastotilanteen maahantuojalta ja hoitaa tilaukset suoraan kassatyöasemallaan. Varaosien haku sähköisistä luetteloista Tuotteiden asiakaskohtainen hinnoittelu Saatavuuskysely maahantuojilta Tilaustuotteiden tilaaminen maahantuojilta Käteismyynti Korttimyynti Laskutus Tilausehdotukset varastotilanteen mukaan Tilaaminen sähköisesti maahantuojilta Varastoon saapumiset ja tuotetarroitukset Tilaustuotteiden automatisoitu toimittaminen Valmis kirjanpitoaineisto Ohjelma huolehtii saumattomasta tiedonkulusta myynnin, ostamisen ja varaston välillä. Kun tuote on tilattu asiakkaalle, ohjelma huolehtii ostamisesta ajallaan, ja tarvittaessa myös tekstiviestien lähettämisestä tilaajalle, tavaran saapuessa varastoon. 5

6 K O R J A A M O T L A A D U K A S T A J A T E H O K A S T A T O I M I N Sähköiset varaosaluettelot ja hintatiedot Kustannusarvio Työmääräys Käteismyynti Korttimyynti Laskutus Huoltohistoria Työinformaatio mm. Autodata Ajanvaraus AKE ajoneuvotiedot Noutoilmoitus tekstiviestillä Valmis kirjanpitoaineisto KORJAAMON VAKIOTOIMINTOJA: Työmääräysten käsittely Kustannusarvioiden teko Takuu- ja vakuutusyhtiölaskujen käsittely Määräyksen osittaminen usealle asiakkaalle Pientarvikelisän käsittely Varaosahinnastojen käsittely Työpakettien käsittely Työaikojen seuranta Liitäntä korjaamoinformaatioohjelmiin Ajanvarausmoduuli tekee korjaamon työpäivän suunnittelusta helpompaa. Tämän päivän autoileva asiakas vaatii paljon korjaamoltaan. Sen lisäksi, että nykyisten autojen korjaamiseen vaaditaan paljon teknistä tietoa ja monipuolista osaamista, myös palvelulle asetetaan entistä kovempia vaatimuksia. Kustannusarvioiden on täsmättävä ja huoltotöiden valmistuttava ajallaan. A Aikaa on jäätävä myös asiakkaiden palvelemiseen yksilöllisesti ja asiakkaan on saatava tehdystä työstä selkeät erittelyt. EU:n ryhmäpoikkeusasetus toi mukanaan suuria uusia mahdollisuuksia autokorjaamoille. Nyt jokaisella korjaamolla on mahdollisuus tehdä määräaikaishuoltoja kaikkiin autoihin ja käyttää niihin alkuperäisiä varaosia. Tämä kaikki edellyttää korjaamolta oikeanlaiset työkalut, joilla vaatimukset pystytään täyttämään ja hyödyntämään uudet mahdollisuudet. AutoFutur on Suomen eniten käytetty autokorjaamoiden hallintaohjelmisto. 6 Työkalut kannattavaan liiketoimintaan Korjaamon toiminnan täytyy olla taloudellisesti kannattavaa, jo senkin vuoksi, että se pystyy pitämään yllä uusien autojen korjaamisessa tarvittavaa tietotaitoa ja laitteistoa. Tarvitaan siis nopeutta rahan kierrossa, toi mivaa ja varmaa hinnoittelua, tarkkaa tuntilaskutusta sekä tehokkaasti suoritettua varaosien hankintaa. Kir jan pitokulut on saatava minimiin ja talouden seurannan on toimittava nopeasti. Kun käytettävät tiedot ovat jat ku vasti ajan tasalla, pystytään toimintaa myös kehittämään. Kannattava toiminta vaatii myös yhteistyötä varaosatoimittajien kanssa. Niiden hinnastot tulee pystyä ottamaan omaan käyttöön, jotta hinnoittelu on aina ajan tasalla eikä varaosien etsimiseen kulu liikaa aikaa. AutoFutur sisältää lukuisia toimintoja, joilla kaikki tuotteet ja työt voidaan hallita ohjelman kautta ja varmistaa toiminnan virheettömyys. Ohjelman laajan yhteensopivuuden vuoksi tietojen siirtyminen korjaamon sähköisistä luetteloista ja varaosaliikkeiden ohjelmista onnistuu helposti. Asiantuntevasta ja laadukkaasta palvelusta on tämän päivän asiakas myös valmis maksamaan.

7 T A A K O R J A A M O I L L E Näin käsittelet työn AutoFuturilla: 1. lentaa Asiakas soittaa ja varaa ajan huoltoon. Työnjohtaja kirjaa ajan sähköiseen ajanvarauskirjaan ja talsamalla korjaustyön ja ajoneuvon tiedot Ennen asiakkaan tuloa työnjohtaja voi katsoa ajoneu von tarkat tiedot AKE:lta ja tilata oikeat varaosat käyttäen avuksi sähköisiä varaosahinnastoja. Samalla hän voi tehdä seuraavan päivän työmääräykset val miiksi odottamaan asiakkaan tuloa. Asiakkaan tullessa autosta on valmiina työmääräys, josta asiakas voi vahvistaa, että kaikki korjaustyöt ja viat on mainittu. Työnjohtaja on voinut jo etukäteen varmistaa vara osien ja korjausinformaation saatavuuden, joten työ voi alkaa ongelmitta. Työmääräyksen avulla varmistetaan, että kaikki sovitut kohteet tulee korjattua ja kaikki käytetyt työt ja tarvikkeet merkittyä työn edetessä. Havaitut lisä viat kirjataan määräykselle, jolloin ne näkyvät aina myös asiakkaalle. Määräyksen avulla voidaan seurata asentajittain, kuka työt on suorittanut ja paljonko aikaa eri töihin on käytetty. Asiakas saa halutessaan tekstiviestin, kun työ on kirjattu valmiiksi. Työnjohtaja tarkistaa, että sille on merkitty kaikki syntyneet kustannukset. Asiakkaan saapuessa työmääräys voidaan käydä läpi asiakkaan kanssa ja veloittaa se joko käteisellä tai maksukorttiohjelmalla. Määräys voidaan tarvittaessa myös laskuttaa. Seuraavassa huollossa voidaan käyttää hyväksi auton ja asiakkaan tietoja ja nähdä helposti ajoneuvon huoltohistoria. Syntyneet kuitit ja laskut muodostavat kirjanpitoon valmiin aineiston, jonka yrittäjä toimittaa omalle kirjanpitäjälleen joko sähköisessä tai paperimuodossa. Kuvat: Adita Oy, Alppilan Autohuolto Oy ja Keuruun Auto 7

8 Vakiotoiminnot Monipuolinen kassamyynti Lähetemyynti, laskutus ja koontilaskutus Asiakastilausten käsittely, tuotevaraukset Tarjoukset, muokattavat pohjat Myyntireskontra, karhut ja korkolaskut Kassaraportit Liitäntä pankkiohjelmiin Monipuolinen hinnoittelu ja vakioalennukset Hinnastopäivitykset, muodot määritettävissä Monitasoiset tuoteryhmittelyt ja paketit Ostotilausten teko Varastonvalvonta Automaattiset varastotäydennykset hälytysrajoilla Inventaariotoiminnot Toimintojen käyttöoikeuksien määrittely Yli 150 erilaista raporttia Muokattavat raportit ja uusien raporttien teko Asiakaspostitukset ja saatteiden teko Liitäntöjä sähköisiin varaosaluetteloihin Verkkoversio Ohjelmasta on yhden koneen ja verkkoversio. Verkkoversiona ohjelmaa voidaan käyttää esim. oheisessa kokoonpanossa. Lisäosat Ajanvaraustoiminnot Töiden hallinta graafisen kalenterin avulla Ajoneuvotietojen kyselyt AKE:lta Tietojen haku AKE:n tietokannasta Tekstiviestien lähettäminen Ilmoitus työn valmistumisesta Markkinointiviestit Ilmoitus varaosan saapumisesta asiakkaalle Maksupääteohjelmistoliitäntä EMV-myynnin veloittaminen helposti ja nopeasti kortilla Integroitu toiminta ja yksi kuitti asiakkaalle Laskujen lähetys sähköisesti Finvoice-verkkolaskut ja ekirjeet Ostoreskontra verkkolaskujen käsittelyllä Liitännät useisiin kirjanpito-ohjelmiin Usean toimipisteen keskitetty hallinta Lisäksi erikoistarpeisiin Merkkikorjaamoliitännät Kellokorttitoiminnot työajanseurantaan Liitäntä sähköiseen www-huoltokirjaan WinCabas-liitäntä kolarikorjaamoille Monikieliset tulosteet, mm. englanti ja ruotsi Kassa kassamyynti tilausten käsittely ostaminen Toimisto laskutus taloushallinto raportointi Töiden vastaanotto ajanvaraukset töiden luovutukset huoltohistoriat Korjaamohalli varaosien kirjaus töiden kirjaus muistiinpanot FuturSoft Oy Lars Sonckin kaari Espoo Puh Lue lisää: Ota yhteyttä:

AutoFutur Pro. Kokonaisratkaisu varaosa- ja teknisen kaupan yrityksille. FuturSoft OHJELMISTO. AutoFutur Pro. Sähköinen taloushallinto

AutoFutur Pro. Kokonaisratkaisu varaosa- ja teknisen kaupan yrityksille. FuturSoft OHJELMISTO. AutoFutur Pro. Sähköinen taloushallinto Sähköinen taloushallinto OHJELMISTO Sähköiset varaosaluettelot Sähköinen työinformaatio AutoFutur Pro Sähköiset hinnastot Yhteydet omiin jälleenmyyjiin Sähköiset tilausjärjestelmät AutoFutur Pro OHJELMISTO

Lisätiedot

2010.1. Uusien toimintojen käyttöohje. - Vakiotoiminnot - Korjaamotoiminnot - Verkkolaskutus - Työkalenteri - ipost laskutus - Trafi-kysely

2010.1. Uusien toimintojen käyttöohje. - Vakiotoiminnot - Korjaamotoiminnot - Verkkolaskutus - Työkalenteri - ipost laskutus - Trafi-kysely 2010.1 Uusien toimintojen käyttöohje - Vakiotoiminnot - Korjaamotoiminnot - Verkkolaskutus - Työkalenteri - ipost laskutus - Trafi-kysely Päivitetty 1.2.2011 Sisällys YLEISTÄ... 9 UUDET LIITÄNNÄT AUTOALALLE...10

Lisätiedot

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2B Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Ohjaa toiminta tulokseksi... 4 Sähköinen työpöytä Asiakkaamme ovat meille insipraation lähde. Useat ovat markkinajohtajia ja alojensa innovatiivisia kehittäjiä.

Lisätiedot

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2C Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Sähköinen työpöytä Ajanvaraus Myynnin ohjaus Asiakkuuden hallinta Taloushallinto Verkkokauppa Materiaalihallinto Ostolaskujen käsittely Asiakkaamme ovat

Lisätiedot

DÄCKDATA TEHOKAS RENGASHOTELLI HELPOSTI PÄIVITETTÄVÄT HINNASTOT AJANVARAUSJÄRJESTELMÄ SMS-PALVELUT RENGASMYYJÄN TYÖKALU!

DÄCKDATA TEHOKAS RENGASHOTELLI HELPOSTI PÄIVITETTÄVÄT HINNASTOT AJANVARAUSJÄRJESTELMÄ SMS-PALVELUT RENGASMYYJÄN TYÖKALU! DÄCKDATA TEHOKAS RENGASHOTELLI HELPOSTI PÄIVITETTÄVÄT HINNASTOT AJANVARAUSJÄRJESTELMÄ SMS-PALVELUT RENGASMYYJÄN TYÖKALU! TERVETULOA! Perustaessani Compilatorin 20-vuotta sitten asetin alusta asti tavoitteekseni

Lisätiedot

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

4 LVISNet-mobiilipäätteet mahdollistavat tarviketilaukset. tukusta mistä vaan

4 LVISNet-mobiilipäätteet mahdollistavat tarviketilaukset. tukusta mistä vaan FINN-ID UUTISET AUTOMAATTISEEN TUNNISTUKSEEN PERUSTUVAT LOGISTIIKAN TOIMINNANOHJAUSRATKAISUT Finn-ID -uutiset nyt myös selailtavana verkkoversiona! 8 Mauste-Sallisen varastonhallintaratkaisu vähensi keräilyvirheitä

Lisätiedot

Puolessa vuodessa. lisää tulosta. LVIS-Maailma. HUOLTOSOPIMUSLASKUTUS Helpotusta töiden organisointiin AIKAA JA RAHAA

Puolessa vuodessa. lisää tulosta. LVIS-Maailma. HUOLTOSOPIMUSLASKUTUS Helpotusta töiden organisointiin AIKAA JA RAHAA LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 3/2012 HUOLTOSOPIMUSLASKUTUS Helpotusta töiden organisointiin Sähkö OK J. Mänty säästää Adminetilla AIKAA JA RAHAA ADMINET-TAPAHTUMARUUTU Urakan seuranta vieläkin helpommaksi

Lisätiedot

TILITOIMISTON TYÖNOHJAUS. Miksi kannattaa valita yksi kokonaisjärjestelmä? VISMA Severa

TILITOIMISTON TYÖNOHJAUS. Miksi kannattaa valita yksi kokonaisjärjestelmä? VISMA Severa TILITOIMISTON TYÖNOHJAUS Miksi kannattaa valita yksi kokonaisjärjestelmä? VISMA Severa Hallitse palvelutuotanto myynnistä laskutukseen - samalla työkalulla Visma Severan kantavana ideana on, että tilitoimisto

Lisätiedot

1 SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON PIKAOPAS

1 SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON PIKAOPAS 1 SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON PIKAOPAS 2 / 9 1. Mitä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallinnon, kuten myyntilaskujen laatimisen ja lähettämisen,

Lisätiedot

OSTO- JA MYYNTIRESKONTRA PILVIPALVELIMELLA Case: Palvelun hankintaprosessi XParts Oy:ssä.

OSTO- JA MYYNTIRESKONTRA PILVIPALVELIMELLA Case: Palvelun hankintaprosessi XParts Oy:ssä. OSTO- JA MYYNTIRESKONTRA PILVIPALVELIMELLA Case: Palvelun hankintaprosessi XParts Oy:ssä. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liiketalous Visamäki, syksy 2014 Essi Ahokas TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Liiketalous

Lisätiedot

Verkkolaskutus. yleistyy hotelleissa s.4. Kokonaisratkaisulla merkittäviä etuja s. 6. Hotellinx Finland in asiakaslehti

Verkkolaskutus. yleistyy hotelleissa s.4. Kokonaisratkaisulla merkittäviä etuja s. 6. Hotellinx Finland in asiakaslehti Syyskuu 2005 HotellinxNews Hotellinx Finland in asiakaslehti Verkkolaskutus yleistyy hotelleissa s.4 Etenkin suuret ja keskisuuret yritykset toivovat tai jopa edellyttävät että saapuvat laskut tulevat

Lisätiedot

Alv:n vaihtumisen ohjeistus AutoFutur ja KoneFutur 2010 käyttäjille

Alv:n vaihtumisen ohjeistus AutoFutur ja KoneFutur 2010 käyttäjille Alv:n vaihtumisen ohjeistus AutoFutur ja KoneFutur 2010 käyttäjille Päivitetty 14.5.2010 Moniyritys- ja monimyymälä ohjeisiin on tehty lisäyksiä 6.5.2010 päivättyyn ohjeeseen, muuten sisältö on ennallaan.

Lisätiedot

Manageri II. Toiminnanohjaus. ManageApplications ratkaisu toiminnanohjaukseen.

Manageri II. Toiminnanohjaus. ManageApplications ratkaisu toiminnanohjaukseen. Manageri II Toiminnanohjaus Manage Applications Toiminnanohjausta 20 vuoden kokemuksella Manage Applications on keskittynyt Manageri II - toiminnanohjausjärjestelmän kehittämiseen erilaisten yritysten

Lisätiedot

TIETOJEN HALLINTA. Tietojen hallinta

TIETOJEN HALLINTA. Tietojen hallinta TIETOJEN HALLINTA 1 Sisällys KÄYTTÖÖNOTTO... 7 YLEISTÄ... 7 OHJELMAN KÄYTÖN ALOITUS... 8 OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 8 OMAN SALASANAN MUUTTAMINEN OHJELMAAN KIRJAUTUMISVAIHEESSA... 8 PÄÄRUUDUN KÄYTTÖ...

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO YRITYKSESSÄ PHONAK AB FILIAL I FINLAND

SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO YRITYKSESSÄ PHONAK AB FILIAL I FINLAND SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO YRITYKSESSÄ PHONAK AB FILIAL I FINLAND Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Hämeenlinna Niina Piirainen Niina Piirainen TIIVISTELMÄ HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Asiantuntijayritysten työnohjaus. Miten pystyt johtamaan yritystä kokonaisuutena? VISMA Severa

Asiantuntijayritysten työnohjaus. Miten pystyt johtamaan yritystä kokonaisuutena? VISMA Severa Asiantuntijayritysten työnohjaus Miten pystyt johtamaan yritystä kokonaisuutena? VISMA Severa Hallitse projektit myynnistä laskutukseen - samalla työkalulla Visma Severan kantavana ideana on, että asiantuntijayritys

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUS. Microsoft Dynamics NAV Antaa vapauden keskittyä liiketoimintaan

TOIMINNANOHJAUS. Microsoft Dynamics NAV Antaa vapauden keskittyä liiketoimintaan TOIMINNANOHJAUS Microsoft Dynamics NAV Antaa vapauden keskittyä liiketoimintaan 2 Haluan järjestelmän, joka auttaa yritystäni toimimaan kuten minä haluan. Se onnistuu Microsoft Dynamics NAVilla Integroitu

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI raportti 5 Juhani Juuso & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI

Lisätiedot

RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET

RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET Raportointi ja kausitoimet Yleistä i YLEISTÄ... 5 RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET YLEISESTI... 5 KAUSITOIMET... 6 KAUSITOIMET YLEISESTI... 6 ILTATOIMET... 6 YLEISTÄ... 6 PÄIVÄN KASSARAPORTTI...

Lisätiedot

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Ensiaskeleet verkkolaskutukseen Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry SISÄLLYSLUETTELO 1 VALMISTAUTUMINEN VERKKOLASKUTUKSEEN... 1

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE

Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma Toukokuu 2011 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika K-PAMK

Lisätiedot

RESERVATION. Asiakaslähtöiset hankkeet 1. Heidi Rastas Jari-Matti Seppälä Riikka Vesander. Raportti Huhtikuu 2013

RESERVATION. Asiakaslähtöiset hankkeet 1. Heidi Rastas Jari-Matti Seppälä Riikka Vesander. Raportti Huhtikuu 2013 RESERVATION Asiakaslähtöiset hankkeet 1 Heidi Rastas Jari-Matti Seppälä Riikka Vesander Raportti Huhtikuu 2013 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Luonnontieteiden ala 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 JÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

OPAS LASKUTUKSEEN MYYNNINHALLINTAAN

OPAS LASKUTUKSEEN MYYNNINHALLINTAAN OPAS LASKUTUKSEEN & MYYNNINHALLINTAAN Tässä oppaassa Tervehdys yrittäjä! Jokaisen yrityksen myynnin kulmakivi on toimiva asiakkuudenhallinta. Tai ainakin sen pitäisi olla, asiakkaathan mahdollistavat yrityksen

Lisätiedot

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Suvi Veijonen Opinnäytetyö Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 11/2010 yliopettaja,

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot