Kaivosviranomaisen infotilaisuus Rovaniemi Kuopio Espoo Ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaivosviranomaisen infotilaisuus Rovaniemi Kuopio Espoo 5.5.2015. Ohjelma"

Transkriptio

1 Ohjelma 12:00-12:05 Tilaisuuden avaus Ilkka Keskitalo 12:05-12:25 Kaivosviranomaisen ajankohtaiskatsaus Terho Liikamaa 12:30-12:45 Vuosiraportointi ja ohjeistus Geologian tutkimuskeskus; Kirsi Lepistö keskustelua 13:00-13:15 Valvonta vuodelle 2015 keskustelua 13:15-13:45 Hakemustilanne ja käsittelyajat keskustelua 13:45-14:15 Kahvi Kaivosviranomaisen infotilaisuus Rovaniemi Kuopio Espoo :45-15:00 Yksityiskohtia kaivoslaista

2 Tukes, Malminetsintäinfo Kaivosviranomaisen ajankohtaiskatsaus, kaivostoiminta, malminetsintä Terho Liikamaa kaivosyli-insinööri

3 Tukes, kaivosviranomainen 1) valvoo kaivoslain noudattamista sekä hoitaa kaivoslaissa säädetyt tehtävät, joita ei ole säädetty valtioneuvoston ja maanmittauslaitoksen tehtäviksi 2) ratkaisee varausilmoituksia, malminetsintälupia, kullanhuuhdontalupia ja kaivoslupia koskevat asiat (pl. Valtioneuvoston ratkaistava kaivosaluelunastuslupa-asia ja uraanin tai toriumin tuottamista koskeva lupa-asia). 3) ylläpitää kaivosrekisteriä, johon merkitään kaivosoikeuden (varaus, malminetsintälupa, kullanhuuhdontalupa, kaivoslupa) haltijan tiedot ja tiedot hallittavasta alueesta. 4) ylläpitää kaivosrekisterin karttapalvelua. 5) valvoo, että kuuden kuukauden kuluessa malminetsintätutkimusten päätyttyä luovutetaan tutkimustyöselostus, tutkimukseen liittyvä tietoaineisto ja edustava osa kairasydämistä edelleen GTK:lle toimitettavaksi. 6) valvoo kaivosturvallisuutta. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Terho Liikamaa 2

4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ VUONNA 2015 MALMINETSINTÄ Malminetsinnässä vuonna 2014 tehty kairausmäärä 143 km putosi 20 % edellisen vuoden 2013 tasosta (179 km). Vuosina 2010, 2011, 2012 Tukesille raportoitiin noin 360 km /vuosi kairausta. Tukesille raportoi 41 yhtiötä, joista 10 suurinta teki n.90 % kaikista investoinneista malminetsintään. Vuonna 2015 malminetsinnän kokonaisvolyymi ja kairausmäärä tulevat todennäköisesti edelleen putoamaan hieman. KAIVOSTOIMINTA Kaivosten kokonaisinvestoinnit olivat vuonna Me (200 Me/2013). Sekä kaivosten kokonaislouhinta (74,8 Mtn) että malmi/hyötykivilouhinta (29,5 Mtn) laskivat vuonna Louhintaa raportoi 21 yhtiötä 40 kaivokselta. Kokonaislouhinnasta kaksi suurinta (Siilinjärvi /30,5 Mtn ja Kevitsa/28,1 Mtn) louhivat 78 %. Uusia kaivoksia ei ole rakenteilla ja laajennuksetkin ovat pieniä. LUPAKÄSITTELY Malminetsintä- ja kaivoslupien käsittelyssä ei ole luparuuhkaa. Malminetsintää rajoittavat tällä hetkellä metallien hintakehityksen takia riskirahoituksen saanti, viimevuosina kiristyneet luontokartoitusvaatimukset Natura-/luonnonsuojelualueilla tehtäviin tutkimuksiin sekä muutoksenhakujen kestot (HaO:t ja KHO) Terho Liikamaa 3

5 4

6 KAIVOSTOIMINTA Kaivosten lukumäärä (LOUHINTAA RAPORTOINEET) Kaivosinvestoinnit (M ) 190 * Hyötylouhinta (Mt) 29,5 (-19 %) Kokonaislouhinta (Mt) 74,8 (-6 %) 36,5 34,8 33,2 33,9 24,1 22,2 79,4 68,4 72,0 71,5 55,4 38,8 *) ei sisällä Talvivaaran investointeja Ossi Leinonen 5

7 KAIVOSTEN KOKONAISLOUHINTA TONNIT Terho Liikamaa, Ossi Leinonen

8 MALMI- JA HYÖTYKIVILOUHINTA Terho Liikamaa, Ossi Leinonen

9 120,0 Yli yhden päivän poissaoloon johtaneet kaivosonnettomuudet miljoonaa työtuntia kohden ,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,

10 MALMINETSINTÄPANOSTUS KANSAINVÄLISESTI SEKÄ SUOMESSA Suomi vasemmalla (lähde TEM/Tuke s) Kansainvälisesti oikealla asteikolla (lähde Metals Economics Group) milj. 100 Kansainvälisesti Suomi US $ milj Terho Liikamaa, Ilkka Keskitalo 9

11 MALMINETSINTÄ ( ) Malminetsintäkustannukset, m Yhtiöiden lukumäärä Varausilmoituksia (vireille tulleet) Malminetsintä (vireille tulleet hakemukset) Malminetsintäalue kokonaispinta-ala Malminetsintähakemusten kokonaispinta-ala 39,1 (-26 %) 52,8 (- 40 %) 86,8 81,0 60,8 50,5 60,1 54, ( alk.) ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Kairausmetrit *Grassroot *Greenfield *Brownfield (-20 %) (- 50 %) Terho Liikamaa, Ilkka Keskitalo 10

12 Tukesissa vireillä olevat hakemukset 7/2011-1/ Malminetsintä Kaivokset Kullanhuuhdonta KHO vuosikirjapäätös 6/2011, kullanhuuhdonta 1/2015 VIREILLÄ LUPAHAKEMUKSIA* Kaivokset 13 kpl Malminetsintä 187 kpl Kullanhuuhdonta 123 kpl 0 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 7/2013 1/2014 7/2014 1/ Terho Liikamaa 11

13 Tukesin lupapäätösten pitävyydestä, tilanne Tukes on ratkaissut hakemusta, joista * 964 uuden kaivoslain mukaista hakemusta * 358 vanhan kaivoslain mukaista hakemusta (vireillä ennen ) Hallinto-oikeuksiin on valitettu 114 päätöksestä. HaOt ovat hylänneet valitukset 37 päätökseen; HaO:t ovat palauttaneet 16 päätöstä Tukesille uudelleen käsiteltäviksi - näistä 12 on kullanhuuhdontalupaa saamelaiskäräjien valituksesta johtuen - 2 kappaletta on valtauspäätöksiä (ensimmäisessä 1 maanomistaja jäänyt kuulematta, koska maanomistaja vaihtui lupaprosessin aikan, toisessa puutteellinen perustelu kielteiselle valtauspäätökselle) - Sakattia koskeva malminetsintälupa on palautettu kaksi kertaa Lapin ELY:n ja Metsähallituksen Natura-alueella toimimista koskevasta valituksesta johtuen (ensin 10/2012 Tukesin omasta pyynnöstä, toisen kerran 12/2014) 65 päätökseen valitukset ovat käsittelyssä joko HaO:ssa tai KHO:ssa ( )

14 Kaivoslain mukaisten lupien käsittelyajat (arvio uudelle hakemukselle, Tukesin www-sivulla) Kaivoslain mukaiset luvat pv Varausilmoitus malminetsintälupahakemuksen laadintaa varten 20 Kaivoslupahakemus (ei edellytä YVA-prosessia) 90 Malminetsintälupahakemus metsätalousmaalle 120 Kaivoslupahakemus (mukana YVA-arviointiselostus ja ELY-lausunto) 180 Kullanhuuhdontalupa saamelaisalueelle 365 Malminetsintälupahakemus Natura-alueelle 365 Malminetsintälupahakemus saamelaisalueelle 730 Toteutuva keskimääräinen käsittelyaika on olemassa olevan hakemusjonon takia pidempi

15 Kaivosryhmän henkilöstömäärän kehitys Rovanimellä, hlö 8 6 Helsingissä, hlö 4 2 Yhteensä (sisältää harjoittelijat) 0 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 7/2013 1/2014 7/2014 1/

16 Kaivosryhmän henkilöstö ( ) Rovaniemellä (8), Helsingissä (2) Ryhmän päällikkö, DI, prosessitekniikka Lakimies Tekninen asiantuntija (kartat) (FM) Kaivosluvat Tohtori, kaivostekniikka, geologia Malminetsintäluvat Alueiden käyttö (ylempi AMK) Geologi Maanmittausinsinööri (AMK) Lvi, energia (AMK) Lupakäsittelijä (johdon sihteeri koulutus) Kullanhuuhdontaluvat Metsätalousinsinööri (AMK)

17 Fraser instituutin kysely 2014 Indeksi Suomen sijoitus Ruotsin sijoitus Kaivosinvestointien houkuttelevuus 1 12 * Mineraalipotentiaali/geologia (paino 0,6) * Maan kaivospolitiikan houkuttelevuus (paino 0,4) 2 4 Mineraalipotentiaalin houkuttelevuus huomioiden maan kaivospolitiikka rohkaisevuus tutkimustoimintaan Kaivospolitiikan houkuttelevuuteen vaikuttavat alatekijät Geologinen tietokanta Osaavan työvoiman saatavuus Turvallisuus Työsopimukset, työsopimusriidat Epävarmuus koskien erimielisyyksiä valtauksissa Epävarmuus koskien hallintoa, olemassa olevien säädösten tulkinta Poliittinen vakaus Verotus Infrastruktuurin laatu Epävarmuus koskien ympäristösääntelyä Epävarmuus koskien luonnonsuojelualueita

18 Turvallinen, teknisesti luotettava ja ekologisesti kestävä yhteiskunta

19 Tukes-info , Rovaniemi Tukes-templates Kirsi Lepistö, Eija Hyvönen, Katja Lalli, Anne Taivalkoski, Jouni Vuollo, GTK Tukes-info / Kirsi Lepistö

20 Templates annual and final reporting on claims and exploration permits Tukes-templates templates and reporting guidelines available for downloding: - 7 templates - Kaivosviranomaisen vuosiraportointiohje Guidelines for reporting on mineral exploration in Finland Tukes-info / Kirsi Lepistö

21 Tukes-templates Templates 1) Report summary 2) Bedrock and boulder 3) Surface geophysics - metadata 4) Aerogeophysics - metadata 5) Soil drilling, geochemistry 6) Soil observation, geochemistry 7) Drill hole and channel sampling Separate files: assay results geophysical measurements Tukes-info / Kirsi Lepistö

22 Templates Tukes-templates EPSG:3067 (ETRS89-TM35FIN) coordinate system language: English, Finnish, Swedish data collected is added to the templates in case data there is no fitting template, data is attached as separate files (RQD-data, hyperspectral logs etc.) assay results: laboratory table files geophysical measurements raw data files: e.g. Geosoft.xyz / Geosoft database other attachments: drill hole photos technical reports (aero-geophysics) Tukes-info / Kirsi Lepistö

23 Templates, 2015 new features Tukes-templates guidelines tab in each template soil sampling divided to two separate templates amount of examples added added tabs, added columns domain listed colums Soil drilling : e.g. percussion sampling Soil observation : surface sampling Drill_hole_channel_sampling_template: logging tab Free text column Domain listed column Tukes-info / Kirsi Lepistö

24 Tukes-templates Templates, 2015 new features Domain_listed_column Rock_name_classified Ore_mineral_classified Alteration_type_classified Domain list based on GTK digital bedrock map International Mineralogical Association mineral list CGI Geoscience alteration type vocabulary, GTK Mineral deposits and exploration alteration type Permit holder may use their own domain list values, if the data in question was recorded using a global, national or project-specified domain list and the used list with explanation is included as a separate attachment Tukes-info / Kirsi Lepistö

25 Final reporting, data Tukes-templates available for downloading: (in progress) claim data compilation project Masi by GTK (2015) o digital attachments database format Tukes-info / Kirsi Lepistö

26 Tukes-templates Thank You! Questions, comments? Tukes-info / Kirsi Lepistö

27 Kaivosviranomaisen infotilaisuus Rovaniemi Kuopio Espoo Ilkka Keskitalo; Kaivosviranomaisen infotilaisuus 2015

28 VALVONTA Ilkka Keskitalo; Kaivosviranomaisen infotilaisuus 2015

29 Tilastoja Toteutunut budjetti ,00 Toteutunut budjetti ,13 Budjetit Toteutunut budjetti ,48 Summa on n.39,4% vuoden 2012 Toteutunut budjetti ,58 Summa on n.26% vuoden 2013 Budjetista maksettiin ulkomaille maksuja 6% Kairaus 2012 toteutunut yhteensä (Keskimääräinen kairametrihinta) Kairaus (m) Kairaus ( ) , ,83 /m 2013 toteutunut yhteensä Kairaus (m) Kairaus ( ) , ,04 /m 2014 toteutunut yhteensä Kairaus (m) Kairaus ( ) , ,85 /m Arviot Budjetti arvio vuodelle ,00 Budjetti arvio vuodelle ,69 Budjetti arvio vuodelle ,98 Tutkimuskulut Grassroot Field survey ( ) Greenfield Field survey ( ) Brownfield Field survey ( ) Grassroot kairaus (m/ ) , , Greenfield kairaus (m/ ) , , Brownfield kairaus (m/ ) , , Muut kulut Luontoselvitykset Feasibility study Ilkka Keskitalo; Kaivosviranomaisen infotilaisuus 2015

30 HAKEMUSTILANNE Vireillä olevat malminetsintälupahakemukset eri yhtiötä Kpl Uudet malminetsintälupahakemukset 137 Jatkoaikahakemukset Näistä hakemuksista kuulutuksella: 29 Saapuneita hakemuksia : 15 Saapuneita hakemuksia : 35 Tehtyjä päätöksiä v Heikki Puhakka; Kaivosviranomaisen infotilaisuus 2015

31 KAIVOSLAISTA (621/2011) Hakemukset, yksityiskohtia o tutkimussuunnitelman sisältö, maastoliikenne yms. o erityistapaukset (Natura) Siirrot Raukeamiset Ennakkokysymykset Ilkka Keskitalo; Kaivosviranomaisen infotilaisuus 2015

32 MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUS Nykyään saamme todella hyviä hakemuksia! helpottaa meidän työtä Alueen rajaukset tuottavat edelleen ongelmia esteet Hakemus on myös kuulutusasiakirja Informaatio JA faktat kaikille asiasta kiinnostuneille Päivitys mikäli muutoksia ilmenee ennen kuuluttamista kuulutuksen jälkeen päivitykset voivat edellyttää uudelleen kuulutusta Ilkka Keskitalo; Kaivosviranomaisen infotilaisuus 2015

33 Maastoliikenne Hakemukseen maininta malminetsintäalueelle siirtymisestä jos alueelle ei mene tietä tai uraa, esitys reitistä Käytettävät ajoneuvot kuvaus vertaus johonkin tunnettuun ajoneuvoon Liikkuminen lupa-alueen reunoilla ja/tai ulkopuolella arvio kulku-urista tai reiteistä Ilkka Keskitalo; Kaivosviranomaisen infotilaisuus 2015

34 Tutkimustoimet Maanomistajakorvaukset suoritettava ja vakuus asetettava ennen tutkimustoimien aloittamista ei jos valitetaan! Tutkimussuunnitelmat toimitettava päätöksen mukaisesti kaikki suunnitelmat tukesille ja tiedoksi muille päätöksessä mainituille Tutkimussuunnitelmat haetulle lupa-ajalle suunnitelmia ei voi esittää myöhemmin arvioitavaksi Ilkka Keskitalo; Kaivosviranomaisen infotilaisuus 2015

35 Hallinto-oikeuden päätöksestä (malminetsintälupa jatkolupa) Luonnonsuojelulain 65 :n mukainen arviointivelvollisuus on hankekohtainen. Yhteisvaikutusperiaatteen mukaisesti arvioinnissa ja lupaharkinnassa on ennen luvan myöntämistä otettava huomioon hankkeen vaikutukset kokonaisuudessaan Yhteisvaikutusperiaate edellyttää myös aikaisempien toimenpiteiden ja muiden Natura-alueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvien hankkeiden yhteisvaikutusten selvittämistä Varovaisuus- ja ennalta varautumisen periaate huomioon ottaen myönnettäessä lupa koko hankkeelle, hanketta ei voida jakaa osiin siten, että osa vaikutuksista jätetään myöhemmän selvityksen ja arvioinnin varaan. Sillä seikalla, että kaivoslaissa on annettu kaivosviranomaiselle mahdollisuus muuttaa tai perua lupa, tai se että luonnonsuojeluviranomaisella on mahdollisuus puuttua luonnonsuojelu- tai ympäristönsuojelulailla toimintaan ei ole oikeudellista merkitystä. Ilkka Keskitalo; Kaivosviranomaisen infotilaisuus 2015

36 SIIRROT (peruutukset) Malminetsintälupahakemuksen siirtovaiheessa siirronsaajayhtiön on toimitettava täydennys siirrettävään hakemukseen. Käytännössä paras tapa olisi toimittaa kokonaan uusi hakemus siirretyn tilalle. Uusi hakemus saa siirretyn malminetsintälupahakemuksen lupatunnuksen Hakemuksen peruutus heti kun tiedossa kuulutuksen jälkeen huomattavasti työläämpi (edellyttää päätöksen, lisää kuluja yhtiölle) Ilkka Keskitalo; Kaivosviranomaisen infotilaisuus 2015

37 Ilkka Keskitalo; Kaivosviranomaisen infotilaisuus 2015

38 RAUKEAMINEN JA OSITTAINEN RAUKEAMINEN Jos toimintaa ei enää olisi tarkoitus harjoittaa, olisi luvanhaltija velvollinen tekemään raukeamista koskevan hakemuksen. raukeamista koskevan asian käsittelyyn tarvittava aika vähimmilläänkin noin 3 kuukautta vastaava prosessi kuin uudelle malminetsintälupahakemukselle kaivosviranomainen voi myös arvioida onko luvan raukeaminen saatettava 67 :n nojalla vireille vireillepano-oikeus asiassa on kaivosviranomaisen lisäksi niillä, joiden etua tai oikeutta asiaa saattaa koskea Ilkka Keskitalo; Kaivosviranomaisen infotilaisuus 2015

39 Ennakkokysymykset Miten suhtaudutaan konkurssipesien hallitsemiin malminetsintälupahakemuksiin. Pitäisikö nämä alueet yhtiön konkurssitilanteessa välittömästi vapauttaa, sillä hakijan pitää olla vakavasti otettava toimija. Kaivoslain mukaiset luvat ja hakemukset ovat varallisuusoikeudellisia etuja, joissa määrättyjen velvoitteiden hoitamisesta vastaa konkurssipesä. Hakemuksia käsitellään kaivoslain mukaisesti, jos haltija ei suoriudu velvoitteista kaivosviranomainen aloittaa kaivoslain 70 :n mukaiset toimet. Varausalueiden koolle tulee asettaa yläraja, tai jos sellaisesta ei ole kaivoslaissa säädetty, pitäisi käyttää harkintaa. Voimassa olevan kaivoslain mukaan alueiden kokoa ei kaivosviranomainen voi rajoittaa. Kaivosviranomainen voi kuitenkin käyttää harkintaa voimassaoloajan pituuteen. Mikäli alue on poikkeuksellisen laaja, eikä perusteita suoralle hylkäämiselle ole, voimassaoloaikaa lyhennetään. Nyt sitä on sovellettu yli 1500 km 2 hakemuksiin. Ilkka Keskitalo; Kaivosviranomaisen infotilaisuus 2015

40 Tilaisuudessa esitetyt kysymykset ETSINTÄTYÖN MÄÄRITELMÄ, MIKÄ ON OK JA MIKÄ EI? Etsintätyönä (7 ) jokaisella on oikeus kaivosmineraalien löytämiseksi tehdä geologisia mittauksia ja havaintoja sekä ottaa vähäisiä näytteitä toisen alueelta. Vahinkojen sekä vähäistä suuremman haitan tai häiriön aiheuttaminen on kuitenkin kielletty, se edellyttää lainvoimaista malminetsintälupaa. Etsintätyötä koskee kielto aiheuttaa taloudellista tai muuta vahinkoa esimerkiksi maaperälle, kallioperälle tai kasvillisuudelle, sekä tarpeetonta haittaa tai häiriötä esimerkiksi poronhoidolle tai muulle elinkeinolle taikka muulle maankäytölle. Etsintätyötä koskeva säännös antaa hieman laajemmat oikeudet kuin jokamiehenoikeudet ja yleiset käyttöoikeudet, esimerkiksi jokamiehenoikeudet eivät ulotu maankamaran ainesten ottamiseen, mikä etsintätyössä olisi mahdollista. Koska etsintätyössä kiellettyä on vahinkojen sekä tarpeettomien haittojen tai häiriöiden aiheuttaminen, ero on selkeä verrattuna malminetsintälupaa edellyttävään malminetsintään. Etsintätyötä koskevat samat liikkumis- ja muut yleiset rajoitukset kuin jokamiehenoikeuksia, mutta pykälän tarkoitus ei ole rajoittaa jokamiehenoikeuteen perustuvaa toimintaa. MIKSI RAPORTOINTIPOHJAT ON TEHTY ISOMPIA FIRMOJA VARTEN, EIKÄ NIISSÄ OLE HUOMIOITU PIENEMPIÄ TOIMIJOITA TARPEEKSI? Raportointipohjat (Templates) on nimenomaan pyritty tekemään huomioimaan myös pienet toimijat. Alustoissa on esimerkki täyttävästä kohdasta ja ne ovat ohjeistettu tarkkaan. Tarjoamalla valmiit alustat, yhtiöiden ei tarvitse rakentaa omia raportointi pohjia ja aikanaan tutkimusten päätyttyä yhteiskunnan käyttöön tuleva massiivinen tietoaineisto on helposti ei toimialojen käytettävässä ja toimivassa muodossa. Ilkka Keskitalo; Kaivosviranomaisen infotilaisuus 2015

41 Voiko muulla tavalla raportoida kuin raportointipohjalla, esim. oma vapaamuotoinen raportti? Raportointi ohjeet sisältävät velvoitteen myös kirjalliseen raporttiin. Mikäli tutkimukset ovat siinä vaiheessa että uutta geo-aineistoa ei ole näytteenotolla tai mittauksilla saatu, raportointi on vapaamuotoista. Kaivoslain mukaan malminetsintäluvan haltijan on vuosittain toimitettava kaivosviranomaiselle selvitys suoritetuista tutkimustöistä ja niiden tuloksista. Alustat on rakennettu tuloksien esittämiseksi. Onko ennen varsinaisia lupia tehdyt (esim. maanomistajan luvalla) malminetsintätyöt raportoitava? Kaivoslaki ei velvoita yhtiötä raportoimaan maanomistajan suostumuksella tehtyjen tutkimusten tuloksia, mikäli yhtiö ei hae alueelle malminetsintälupaa. Raportointi maanomistajan suostumuksella tehdyistä tutkimuksista on enemmänkin moraalinen velvollisuus, jota toki useat yhtiöt myös noudattavat. Missä valtaus/ malminetsintäraportit säilytetään ja miten niiden salassapidosta huolehditaan? Raportteja säilytetään tällä hetkellä fyysisesti Rovaniemen toimistossa. Raportit ovat vain kaivosviranomaisen hallussa siihen asti kunnes yhtiö luopuu kyseisestä malminetsintäluvasta. Tätä prosessia kehitetään jatkuvasti ja pyrimme järjestämään tulevaisuudessa helpomman tavan tietojen siirtoon ja säilytykseen. Jatkoaikahakemusvaiheessa suojavyöhykkeet mm. talojen ympärillä laajenevat ja alueelle jää karenssialue, tuleeko näiltä alueilta toimittaa loppuraportti? Ei. Tutkimukset jatkuvat näillä kohteilla ja niistä raportoidaan vuosiraporteissa. Jos alueista luovutaan kokonaan, loppuraportti on toimitettava. Ilkka Keskitalo; Kaivosviranomaisen infotilaisuus 2015

42 Onko kaivosviranomaiselle tullut ulkopuolelta painetta lisätä valvontaa? Ei merkittävästi. Valvonta kuuluu kaivosviranomaisen ydintoimintoihin ja siitä pidetään kiinni ja sitä myös kehitetään tulevaisuudessa. Millaisella porukalla valvontaa suoritetaan? Järjestetäänkö esim. yleisiä valvontasessioita joihin voi tulla enemmänkin porukkaa mukaan? Valvonta malminetsintälupien osalta hoidetaan noin 4-5 henkilön voimin. Kaivosviranomaiselle on harvoin tarve järjestää valvontaa muiden osallistujien kuin itse toimintaa harjoittavan yhtiön edustajan kanssa, mutta joskus olemme saaneet pyynnön muilta viranomaisilta tällaiseen yhteiskäyntiin ja näitä yhteisvalvontamatkoja on tehty muutama. Natura-alueille myönnettyjen malminetsintälupien määrä? Lainvoimaa ei todennäköisesti ole saanut kuin yksi päätös, muista annetuista päätöksistä Natura-alueelle on valitettu ja ne ovat valitusviranomaisen käsittelyssä. Voidaanko kuulemisvaiheen tullessa ajankohtaiseksi ilmoittaa hakijayhtiölle, mikäli hakemus kuulutetaan vain lehdessä? Hakijayhtiö voisi tällöin harkita ilmoittavansa itse hakemuksesta maanomistajille. Voidaan ja teemme jatkossa näin kun pyydämme yhtiöltä ajantasaiset maanomistajatiedot ennen kuulutusta. Ilkka Keskitalo; Kaivosviranomaisen infotilaisuus 2015

43 OHJEET Päivitetyt raportointiohjeet tukesin sivuilla - donta-malminetsinta-kaivokset/ Ohjeet raportointiin, kairasydänten vastaanottoon ja luovutukseen (Tukes ja GTK:n Lopen kairasydänarkisto) Ilkka Keskitalo; Kaivosviranomaisen infotilaisuus 2015

44 Toimitilat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Valtakatu Rovaniemi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Opastinsilta 12 B Helsinki Ilkka Keskitalo; Kaivosviranomaisen infotilaisuus 2015

45 Kiitoksia mielenkiinnosta!

KAIVOSVIRANOMAISEN AJANKOHTAISKATSAUS

KAIVOSVIRANOMAISEN AJANKOHTAISKATSAUS KAIVOSSEMINAARI 2014, 4-6.6.2014 OULU KAIVOSVIRANOMAISEN AJANKOHTAISKATSAUS Ossi Leinonen ylitarkastaja 2.6.2014 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ VUONNA 2014 MALMINETSINTÄ KAIRAUS VUONNA 2012 : 366 km KAIRAUS VUONNA

Lisätiedot

Kaivosasioiden ajankohtaiskatsaus

Kaivosasioiden ajankohtaiskatsaus Kaivosseminaari 6.6.2013, Levi Kaivosasioiden ajankohtaiskatsaus Kaivosyli- insinööri Terho Liikamaa 14.5.2013 1 ww.tukes.fi/kaivosasiat/ Tukesin kaivosrekisterin kar5apalvelu (=mineraalioikeuksien kar5a)

Lisätiedot

Kaivosviranomainen, uusi laki, keskeiset muutokset

Kaivosviranomainen, uusi laki, keskeiset muutokset 20.1.2012 Turvallisuus- Kultaristeily ja kemikaalivirasto 2012 (Tukes) Terho Liikamaa 17.1.2012 Kaivosviranomainen, uusi laki, keskeiset muutokset Terho Liikamaa kaivosyli-insinööri 2 KÄYTÄNNÖN TYÖTÄ YHTEISKUNNAN

Lisätiedot

Päätös 1 (4) Hakija: AA Sakatti Mining Oy (Y-tunnus: 2436768-3)

Päätös 1 (4) Hakija: AA Sakatti Mining Oy (Y-tunnus: 2436768-3) Päätös 1 (4) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8871, 8875, 9400, ML2013:0018,ML2013:0063, ML2013:0065,ML2012:0190, ML2012:0216,ML2013:0017, ML2014:0118 22.1.2016 AA Sakatti Mining Oy PL38 99600 SODANKYLÄ

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Hämeenkyrö, Nokia ja Ylöjärvi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0016.

Päätös. Varausalueen sijainti: Hämeenkyrö, Nokia ja Ylöjärvi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0016. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 26.3.2014 1 (5) Lupatunnus Sotkamo Silver Oy Kiilakiventie 1 90250 Oulu VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 3.3.2014 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Oulu Varauksen nimi: Kultaselkä 2. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0194.

Päätös. Varausalueen sijainti: Oulu Varauksen nimi: Kultaselkä 2. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0194. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 1 (5) Lupatunnus Kiimingin Sora Oy Rouskutie 1 90650 Oulu VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 18.12.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Parikkala Varauksen nimi: Parikkala 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0197.

Päätös. Varausalueen sijainti: Parikkala Varauksen nimi: Parikkala 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0197. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 12.8.2013 1 (5) Lupatunnus FinnAust Mining Southern Oy PL 147 00121 Helsinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 31.12.2012 kaivoslain

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Taivalkoski. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0011.

Päätös. Varausalueen sijainti: Taivalkoski. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0011. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 1 (5) Lupatunnus FQM FinnEx Oy Astropolistalo, Kaikutie 1 99600 SODANKYLÄ VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 20.1.2012 kaivoslain

Lisätiedot

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: VA2015:0003 12.2.2015

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: VA2015:0003 12.2.2015 Kuulutus 12.2.2015 1 (1) Lupatunnus KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 12.2.2015 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: Geologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Perho, Toholampi, Veteli Varauksen nimi:

Päätös. Varausalueen sijainti: Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Perho, Toholampi, Veteli Varauksen nimi: Päätös Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 1 (5) Lupatunnus Pyhäsalmi Mine Oy PL 51 86801 Pyhäsalmi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 10.12.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Päätös. Varauksen nimi: Hiekkapohja 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0185.

Päätös. Varauksen nimi: Hiekkapohja 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0185. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 1 (5) Lupatunnus Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 Rovaniemi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 22.11.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

KUULUTUS 1 (1) Kuulutus. Lupatunnus: 24.4.2015 VA2015:0009

KUULUTUS 1 (1) Kuulutus. Lupatunnus: 24.4.2015 VA2015:0009 Kuulutus 24.4.2015 1 (1) Lupatunnus KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 24.4.2015 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: Geologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: VA2015:0018 29.5.2015

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: VA2015:0018 29.5.2015 Kuulutus 29.5.2015 1 (1) Lupatunnus KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 28.5.2015 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: Aurion Resources Oy

Lisätiedot

Päätös. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0170.

Päätös. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0170. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 12.8.2013 1 (5) Lupatunnus Palmex Mining Oy c/o Scandianvian Geopool Hässjestigen 17 SE-95435 Gammelstad Sweden VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Joensuu, Tohmajärvi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2015:0029.

Päätös. Varausalueen sijainti: Joensuu, Tohmajärvi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2015:0029. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 7.10.2015 1 (5) Lupatunnus FinnAust Mining Finland Oy Kummunkatu 34 83500 Outokumpu VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 10.7.2015 kaivoslain

Lisätiedot

KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO

KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO 1 (1) 23.10.2015 Lupatunnus Kolari PL 76 95901 Kolari KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on toimittanut päätöstä koskevan kuulutuksen 7.10.2015. Päätösasiakirjan kopion

Lisätiedot

KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO

KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO 1 (1) 14.12.2015 Lupatunnus Ilomantsi Soihtulantie 7 82900 Ilomantsi KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toimittaa oheisena päätöstä koskevan kuulutuksen. Kuulutuksen

Lisätiedot

Päätös. Varauksen nimi: Tuusniemi 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0104.

Päätös. Varauksen nimi: Tuusniemi 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0104. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2013 1 (5) Lupatunnus FinnAust Mining Southern Oy PL 147 00121 Helsinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 5.7.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Kajaani, Sotkamo Varauksen nimi: Sotkamo 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0126.

Päätös. Varausalueen sijainti: Kajaani, Sotkamo Varauksen nimi: Sotkamo 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0126. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 8.4.2013 1 (5) Lupatunnus FinnAust Mining Northern Oy PL 147 00121 Helsinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 10.8.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Kajaani Varauksen nimi: Sulatus 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0196.

Päätös. Varausalueen sijainti: Kajaani Varauksen nimi: Sulatus 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0196. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 1 (5) Lupatunnus Hannu Immonen VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 31.12.2012 kaivoslain (621/2011) mukainen varausilmoitus:

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Alajärvi, Perho, Vimpeli Varauksen nimi: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0101.

Päätös. Varausalueen sijainti: Alajärvi, Perho, Vimpeli Varauksen nimi: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0101. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 11.3.2013 1 (5) Lupatunnus Pyhäsalmi Mine Oy PL 51 86801 Pyhäsalmi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 2.7.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (2) Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2011 KaivNro 2011079 Coltan Oy Pölsönpolku 6 67700 KOKKOLA VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Työ- ja elinkeinoministeriöön on saapunut 22.6.2011 kaivoslain

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.3.2015 8982, 9095 Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 ROVANIEMI VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Heinävesi, Leppävirta, Tuusniemi Varauksen nimi: Juojärvi 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0053.

Päätös. Varausalueen sijainti: Heinävesi, Leppävirta, Tuusniemi Varauksen nimi: Juojärvi 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0053. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 22.10.2012 1 (5) Lupatunnus FinnAust Mining Southern Oy PL 147 00121 Helsinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 13.4.2012 kaivoslain

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (2) Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2011 KaivNro 2011090 FinnAust Mining Southern Oy c/o Asianajotoimisto Borenius & K.. Yrjönkatu 13 A 00120 HELSINKI VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Työ-

Lisätiedot

4.1.2013 SAAPUNUT. Mondo Minerals B.V. Kaivospiiri: Pitkäperä (886)

4.1.2013 SAAPUNUT. Mondo Minerals B.V. Kaivospiiri: Pitkäperä (886) U h E s lausuntopyyntö 1 (2) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Paltamon kunta Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 4.1.2013 611 /2 SAAPUNUT 09. 01. 2013 PALTAMON KUNTA KaivNro 886 LAUSUNTOPYYNTÖ KAIVOSPIIRIHAKEMUKSESTA

Lisätiedot

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: VA2015:0001 6.2.2015

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: VA2015:0001 6.2.2015 Kuulutus 6.2.2015 1 (1) Lupatunnus KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 6.2.2015 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: Agnico Eagle Finland

Lisätiedot

MALMINETSINNÄN RAPORTOINTI: OHJE MALMINETSINNÄN RAPORTOINTIIN SUOMESSA

MALMINETSINNÄN RAPORTOINTI: OHJE MALMINETSINNÄN RAPORTOINTIIN SUOMESSA MALMINETSINNÄN RAPORTOINTI: OHJE MALMINETSINNÄN RAPORTOINTIIN SUOMESSA http://www.tukes.fi/fi/toimialat/kaivokset/ 15933 2 (10) Esipuhe Tämä ohje auttaa malminetsintälupien ja valtauksien haltijoita laatimaan

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Raasepori Varauksen nimi: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0050.

Päätös. Varausalueen sijainti: Raasepori Varauksen nimi: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0050. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 21.8.2012 1 (4) Lupatunnus BLN Minerals Finland Oy c/o Lakiasiantoimisto Merxion Oy Pohjoisranta 2 E 2 00170 Helsinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon

Lisätiedot

PALTAMONN {;UNTA. Hakija: Mondo Minerals B.V. Kaivospiiri: Mieslahti (3030)

PALTAMONN {;UNTA. Hakija: Mondo Minerals B.V. Kaivospiiri: Mieslahti (3030) Lausuntopyyntö 1(2) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto KaivNro 4.1.2013 3030 Paltamon kunta Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo PALTAMONN {;UNTA LAUSUNTOPYYNTÖ KAIVOSPIIRIHAKEMUKSESTA Hakija: Mondo Minerals

Lisätiedot

Päätös. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0016.

Päätös. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0016. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2012 1 (4) Lupatunnus Vesa Keskisarja Koulutie 32 07800 Lapinjärvi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 30.8.2011 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2015 1 (4) Lupatunnus Magnus Minerals Oy Knuutinlaakso 7 02400 Kirkkonummi VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon

Lisätiedot

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2015 KaivNro 8001, 8124, 8126, 8373,8426, 8680, ML2012:0201,ML2013:0035, ML2014:0005,ML2014:0006, ML2014:0007,ML2014:0072, ML2014:0099 Northland Mines Oy:n

Lisätiedot

VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 24.10.2014 1 (11) KaivNro FinnAust Mining Southern Oy c/o FinnAust Mining Management PL 147 00121 HELSINKI VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT. 1.1. Etu- ja sukunimi * 1.2. Postiosoite * 1.4. Postitoimipaikka * 1.3. Postinumero * 1.6. Sähköposti. 1.5.

1. HAKIJAN TIEDOT. 1.1. Etu- ja sukunimi * 1.2. Postiosoite * 1.4. Postitoimipaikka * 1.3. Postinumero * 1.6. Sähköposti. 1.5. KULLANHUUHDONTALUPAHAKEMUS Pakolliset kentät ovat merkitty tähdellä. Ennen hakemuksen toimittamista kaivosviranomaiselle, kullanhuuhdontalupaa hakevan on huolehdittava, että pakolliset kohdat ovat täytetty

Lisätiedot

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: 18.12.2013 ML2011:0020

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: 18.12.2013 ML2011:0020 Kuulutus 18.12.2013 1 (1) Lupatunnus ML2011:0020 KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 :n nojalla Malminetsintälupahakemuksen Hakija: Lupatunnus: Alueen

Lisätiedot

Tutkimustyöselostus Kuhmo Siivikkovaara (8055/3), Niemenkylä (8055/4)

Tutkimustyöselostus Kuhmo Siivikkovaara (8055/3), Niemenkylä (8055/4) 15.10.2014 ALTONA MINING LTD/KUHMO METALS OY Kuhmo Siivikkovaara (8055/3), Niemenkylä (8055/4) Sanna Juurela KUHMO METALS OY (Y-tunnus 1925450-2) Kaivostie 9, FIN-83700 Polvijärvi, FINLAND Tel. +358 10

Lisätiedot

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: 2.9.2014 ML2014:0014

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: 2.9.2014 ML2014:0014 Kuulutus 2.9.2014 1 (1) Lupatunnus KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 2.9.2014 hyväksynyt seuraavan malminetsintälupaa koskevan hakemuksen (jatkoaika)

Lisätiedot

X3.Oli. 2014. Kuulemiskirje 1 (2) KaivNro 3.1.2014 9440

X3.Oli. 2014. Kuulemiskirje 1 (2) KaivNro 3.1.2014 9440 Kuulemiskirje 1 (2) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto KaivNro 3.1.2014 9440 X3.Oli. 2014 ILMOITUS KUULEMISESTA Vireillä oleva asia Ilmoitamme, että työ-ja elinkeinoministeriöön on tullut kaivoslain (503/1965)

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8.3.2012 8212, 8549, 8559 Magnus Minerals Oy PL 3 33211 Tampere VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus on (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien

Lisätiedot

Kuulutus 1 (1) kokonaan raukeavat valtausalueet: 9202/8-12 ja 9446/1-5 sekä osittain raukeavat valtausalueet: 9202/1-7

Kuulutus 1 (1) kokonaan raukeavat valtausalueet: 9202/8-12 ja 9446/1-5 sekä osittain raukeavat valtausalueet: 9202/1-7 Kuulutus 1 (1) KaivNro 12.5.2015 9202, 9446 KUULUTUS (Tukes) on kaivoslain (621/2011) 180.1 :n ja 67 :n mukaisesti päättänyt 12.5.2015 valtausoikeuksien raukeamisesta. Hakija: Kaivosrekisterinumero: Sijainti:

Lisätiedot

Kuulutus 27. 3. 2015. Tertiary Gold Limited. Rose 5, Kemiönsaari 20. 2. 2015 ML2013:0031

Kuulutus 27. 3. 2015. Tertiary Gold Limited. Rose 5, Kemiönsaari 20. 2. 2015 ML2013:0031 Kuulutus 1(1) Turvaflisuus-ja kemikaalivirasto 27. 3. 2015 Lupatunnus KUULUTUS Turvallisuus-ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 27. 3. 2015 hyväksynyt seuraavan malminetsintälupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös 1 (4) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 29.5.2009.

Päätös 1 (4) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 29.5.2009. Päätös 1 (4) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 17.7.2012 8769 Nordkalk Oyj Abp Skräbbölentie 18 21600 PARAINEN VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Hirvijärvi 1 Hakija Nordkalk Oyj Abp Parainen Yhteystiedot:

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Kaivosmanifesti. Tuomo Tormulainen, Helsinki 26.4.2014

Kaivosmanifesti. Tuomo Tormulainen, Helsinki 26.4.2014 Kaivosmanifesti Tuomo Tormulainen, Helsinki 26.4.2014 Lähtökohtia Suomen värimineraalien omistusoikeus on selvitettävä Mineraalistrategia uusiksi Oleellinen kysymys? Millainen kaivostoiminta on mahdollista

Lisätiedot

Kaivos naapurissa - hyödyt ja haitat. Tuomo Tormulainen, Rönkönvaara 23.7.2014

Kaivos naapurissa - hyödyt ja haitat. Tuomo Tormulainen, Rönkönvaara 23.7.2014 Kaivos naapurissa - hyödyt ja haitat Tuomo Tormulainen, Rönkönvaara 23.7.2014 Kaivostoiminnan ohjaus Suomen mineraalistrategia (EU:n mineraalistrategia) Kaivoslaki Muu ympäristölainsäädäntö Kaivosoikeudet

Lisätiedot

KAIVOSLAIN MUKAINEN MALMINETSINTÄ; Kaivosviranomaisen käsikirja

KAIVOSLAIN MUKAINEN MALMINETSINTÄ; Kaivosviranomaisen käsikirja Käsikirja 22.04.2016 1 (68) KAIVOSLAIN MUKAINEN MALMINETSINTÄ; Kaivosviranomaisen käsikirja käsikirja 22.04.2016 2 (68) Alkusanat Suomessa on merkittävä malmipotentiaali joka käy ilmi useasta geologisesta

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA VIHDIN KUNTA Ympa 9.12.2008 Ympa liite 7 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu Maa-ainesten

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN MYÖNTÄMISESTÄ

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN MYÖNTÄMISESTÄ Päätös Annettu julkipanon jälkeen 30.1.2014 1 (13) Ylä-Lapin Kivikulta Oy PL 55 99831 Saariselkä PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN MYÖNTÄMISESTÄ Kullanhuuhdontalupahakemus Hakija: Ylä-Lapin Kivikulta Oy PL 55

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 29.8.2011 7886. BR Gold Mining Oy. c/o Kalliolaw Asianajotoimisto Oy Eteläranta 12 00130 HELSINKI

Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 29.8.2011 7886. BR Gold Mining Oy. c/o Kalliolaw Asianajotoimisto Oy Eteläranta 12 00130 HELSINKI Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 29.8.2011 7886 BR Gold Mining Oy c/o Kalliolaw Asianajotoimisto Oy Eteläranta 12 00130 HELSINKI VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Työ- ja elinkeinoministeriöön

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012. Paavo Autere Lakimies Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012. Paavo Autere Lakimies Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012 Paavo Autere Lakimies Apteekkilupavalituksia koskeva esitys Esityksessä käsittelen Apteekkiluvan myöntämisen perusteita Lupavalitukseen

Lisätiedot

KAIVOSPIIRIOIKEUDEN OSITTAISTA SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS

KAIVOSPIIRIOIKEUDEN OSITTAISTA SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (6) Annettu julkipanon jälkeen 22.12.2011 KaivNro 3164 Teuvo Tielinen Kivikyläntie 7 54410 YLÄMAA KAIVOSPIIRIOIKEUDEN OSITTAISTA SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Kaivospiirialue en nimi Tevalaisen Spektroliittilouhokset

Lisätiedot

Hakemus malminetsintälupaa varten

Hakemus malminetsintälupaa varten Hakemus malminetsintälupaa varten TUKES/Kaivosasiat 15.12.2011 PL66 Ilomantsi 00521 HELSINKI Endomines Oy hakee kaivoslain 621/2011 mukaista malminetsintälupaa Ilomantsin Sivakkovaarassa karttalehdellä

Lisätiedot

Päätös 1 (6) Yhteystiedot: Anglo American Exploration B.V. Suomen sivuliike PL 38 99601 SODANKYLÄ. Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi.

Päätös 1 (6) Yhteystiedot: Anglo American Exploration B.V. Suomen sivuliike PL 38 99601 SODANKYLÄ. Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Päätös 1 (6) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 30.8.2013 9235 Anglo American Exploration B.V. c/o Anglo American Exploration B.V. Suomen sivuliike PL 38 99601 SODANKYLÄ VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS

Lisätiedot

KAIVANNAISSEKTORIN AJANKOHTAISKATSAUS 5.6.2008. Työ- ja elinkeinoministeriö Mineraalipolitiikan ryhmä Alpo Kuparinen

KAIVANNAISSEKTORIN AJANKOHTAISKATSAUS 5.6.2008. Työ- ja elinkeinoministeriö Mineraalipolitiikan ryhmä Alpo Kuparinen KAIVANNAISSEKTORIN AJANKOHTAISKATSAUS 5.6.2008 Työ- ja elinkeinoministeriö Mineraalipolitiikan ryhmä Alpo Kuparinen Agenda: 1. Työ- ja elinkeinoministeriö 2008 2. Mineraalipolitiikka 3. Kaivoslaki ja sen

Lisätiedot

Päätös. Lisätietoja antaa: matti.talikka@dragonmining.fi Puh. 040 3007 800

Päätös. Lisätietoja antaa: matti.talikka@dragonmining.fi Puh. 040 3007 800 Päätös Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2015 1 (11) Lupatunnus ML2013:0006 A Dragon Mining Oy Kummunkatu 34 83500 Outokumpu PÄÄTÖS MALMINETSINTÄLUVAN MYÖNTÄMISESTÄ Malminetsintälupahakemus Hakija: Dragon

Lisätiedot

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA 1 YLEISTÄ Hattulan kunnassa maa-ainesten

Lisätiedot

Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi

Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi Maa-ainestaksat Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi 1 Yleistä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta

Lisätiedot

26.5.2015. Kokkolan kaupunki P143 67101 Kokkola ILMOITUS PÄÄTÖKSESTÄ

26.5.2015. Kokkolan kaupunki P143 67101 Kokkola ILMOITUS PÄÄTÖKSESTÄ Turvallisuus - ja kemikaalivirasto 26.5.2015 Kokkolan kaupunki P143 67101 Kokkola ILMOITUS PÄÄTÖKSESTÄ Ohessa tiedoksenne kopio Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tekemästä malminetsintälupapäätöksestä,

Lisätiedot

Suomen Kaivosakatemian Vastuullisen Malminetsinnän Seminaari Oulu

Suomen Kaivosakatemian Vastuullisen Malminetsinnän Seminaari Oulu Suomen Kaivosakatemian Vastuullisen Malminetsinnän Seminaari Oulu 29 30 tammikuuta 2013 Juhani Nylander Boliden Mineral 1 Vaadittavat luvat malminetsinnästä kaivokseen; Ruotsi Ennen malminetsintälupaa

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Malminetsintä ja kaivostoiminta suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella draft 2.0

Malminetsintä ja kaivostoiminta suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella draft 2.0 1 Malminetsintä ja kaivostoiminta suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella draft 2.0 1. Johdanto Kaivostoimintaa on harjoitettu Suomessa satoja vuosia ja se on yhä merkittävä

Lisätiedot

Kaivoksia ohjaavat strategiat ja lainsäädäntö Suomessa. Outokumpu, arkisto-kuva. Myös Outokummussa oltiin huolissaan resurssin riittävyydestä

Kaivoksia ohjaavat strategiat ja lainsäädäntö Suomessa. Outokumpu, arkisto-kuva. Myös Outokummussa oltiin huolissaan resurssin riittävyydestä Kaivoksia ohjaavat strategiat ja lainsäädäntö Suomessa Outokumpu, arkisto-kuva. Myös Outokummussa oltiin huolissaan resurssin riittävyydestä Suomen kaivosteollisuus lukuina 2013 Fennoskandian kilpi arvioitu

Lisätiedot

Opas. Malminetsintä suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella

Opas. Malminetsintä suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella Opas Malminetsintä suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Esipuhe 5 1. Johdanto 7 2. Malminetsintää ja kaivostoimintaa ohjaava lainsäädäntö

Lisätiedot

Opas. Malminetsintä suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella

Opas. Malminetsintä suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella Opas Malminetsintä suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Esipuhe 5 1. Johdanto 7 2. Malminetsintää ja kaivostoimintaa ohjaava

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Oikaraisen sillan rakentamista ja Hanniojan uoman siirtämistä koskevan aluehallintoviraston päätöksen

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNTA PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSLAUTAKUNTA 03.12.2009 34 PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Kaivostoiminnan kehittäminen ja ympäristö

Kaivostoiminnan kehittäminen ja ympäristö Kaivostoiminnan kehittäminen ja ympäristö Pohjois-Suomessa Risto Pietilä Geologian tutkimuskeskus GTK:n toiminta-alueet ja profiilit GTK on alueellinen toimija, jolla on vahva yhteys alueiden suunnitteluun

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Mäntyharjun kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 HAKIJA Pohjois-Karjalan rajavartiosto ASIA Sillan rakentaminen Koitereeseen laskevan Hiienjoen yli, Ilomantsi

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Asia on tullut vireille 3.3.2009 työ- ja elinkeinoministeriöön jätetyllä hakemuksella.

Asia on tullut vireille 3.3.2009 työ- ja elinkeinoministeriöön jätetyllä hakemuksella. PÄÄTÖS KAIVOSPIIRIN MÄÄRÄÄMINEN Nimi Taivalhopea Hakija Sotkamo Silver Oy Sotkamo Yhteystiedot: Kiilakiventie 1 90250 OULU Lisätietoja antaa: Jouko Jylänki, puh. 08-557 8034 tai 044-559 3501 Hakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

PAATOS POKELYI99/07 01/2014. annettu julkipanon jalkeen

PAATOS POKELYI99/07 01/2014. annettu julkipanon jalkeen j PAATOS POKELYI99/07 01/2014 Elinkeino- liikenne- ja annettu julkipanon jalkeen ym paristo keskus 28.4.2015 ASIA Päätös erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan rajojen määräämisestä KOHDE Erityisesti

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Leppävirran kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5)

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SALON KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

Uraanihankkeet, kaivoslain uudistus ja kansalaisten mahdollisuudet

Uraanihankkeet, kaivoslain uudistus ja kansalaisten mahdollisuudet Uraanihankkeet, kaivoslain uudistus ja kansalaisten mahdollisuudet Luonnonsuojelusihteeri Tapani Veistola Suomen luonnonsuojeluliitto Kuhmon uraani-ilta 4.9.2008 Kajaanin uraani-ilta 5.9.2008 Esityksen

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Kaivannaisteollisuus ry

Kaivannaisteollisuus ry Kaikki kaivokset ovat tärkeitä kaikki kaivokset ovat erilaisia Kaivannaisteollisuus ry Suomessa toimivan kaivostoimialan yhteistyöjärjestö, johon kuuluu 48 jäsentä. Kaivokset muodostavat yhdessä metallien

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni-Kursanlammen luonnonravintolammikon ympäristölupa, Sodankylä Lapin Villitaimen Osuuskunta Vapaudentie

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus 1 (5) Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Suomussalmen Sääskeläissuon Likosuon alueella valtauksilla Sääskeläissuo 1 2 (kaiv.

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 23.11.2010; 21.12.2012; 7.10.2013.

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 23.11.2010; 21.12.2012; 7.10.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 17.1.2014 8990 Northland Mines Oy Asematie 4 95900 KOLARI VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Mannakorpi 6-7 Hakija Northland Mines Oy Rovaniemi Yhteystiedot:

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot