Kaivosviranomaisen infotilaisuus Rovaniemi Kuopio Espoo Ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaivosviranomaisen infotilaisuus Rovaniemi Kuopio Espoo 5.5.2015. Ohjelma"

Transkriptio

1 Ohjelma 12:00-12:05 Tilaisuuden avaus Ilkka Keskitalo 12:05-12:25 Kaivosviranomaisen ajankohtaiskatsaus Terho Liikamaa 12:30-12:45 Vuosiraportointi ja ohjeistus Geologian tutkimuskeskus; Kirsi Lepistö keskustelua 13:00-13:15 Valvonta vuodelle 2015 keskustelua 13:15-13:45 Hakemustilanne ja käsittelyajat keskustelua 13:45-14:15 Kahvi Kaivosviranomaisen infotilaisuus Rovaniemi Kuopio Espoo :45-15:00 Yksityiskohtia kaivoslaista

2 Tukes, Malminetsintäinfo Kaivosviranomaisen ajankohtaiskatsaus, kaivostoiminta, malminetsintä Terho Liikamaa kaivosyli-insinööri

3 Tukes, kaivosviranomainen 1) valvoo kaivoslain noudattamista sekä hoitaa kaivoslaissa säädetyt tehtävät, joita ei ole säädetty valtioneuvoston ja maanmittauslaitoksen tehtäviksi 2) ratkaisee varausilmoituksia, malminetsintälupia, kullanhuuhdontalupia ja kaivoslupia koskevat asiat (pl. Valtioneuvoston ratkaistava kaivosaluelunastuslupa-asia ja uraanin tai toriumin tuottamista koskeva lupa-asia). 3) ylläpitää kaivosrekisteriä, johon merkitään kaivosoikeuden (varaus, malminetsintälupa, kullanhuuhdontalupa, kaivoslupa) haltijan tiedot ja tiedot hallittavasta alueesta. 4) ylläpitää kaivosrekisterin karttapalvelua. 5) valvoo, että kuuden kuukauden kuluessa malminetsintätutkimusten päätyttyä luovutetaan tutkimustyöselostus, tutkimukseen liittyvä tietoaineisto ja edustava osa kairasydämistä edelleen GTK:lle toimitettavaksi. 6) valvoo kaivosturvallisuutta. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Terho Liikamaa 2

4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ VUONNA 2015 MALMINETSINTÄ Malminetsinnässä vuonna 2014 tehty kairausmäärä 143 km putosi 20 % edellisen vuoden 2013 tasosta (179 km). Vuosina 2010, 2011, 2012 Tukesille raportoitiin noin 360 km /vuosi kairausta. Tukesille raportoi 41 yhtiötä, joista 10 suurinta teki n.90 % kaikista investoinneista malminetsintään. Vuonna 2015 malminetsinnän kokonaisvolyymi ja kairausmäärä tulevat todennäköisesti edelleen putoamaan hieman. KAIVOSTOIMINTA Kaivosten kokonaisinvestoinnit olivat vuonna Me (200 Me/2013). Sekä kaivosten kokonaislouhinta (74,8 Mtn) että malmi/hyötykivilouhinta (29,5 Mtn) laskivat vuonna Louhintaa raportoi 21 yhtiötä 40 kaivokselta. Kokonaislouhinnasta kaksi suurinta (Siilinjärvi /30,5 Mtn ja Kevitsa/28,1 Mtn) louhivat 78 %. Uusia kaivoksia ei ole rakenteilla ja laajennuksetkin ovat pieniä. LUPAKÄSITTELY Malminetsintä- ja kaivoslupien käsittelyssä ei ole luparuuhkaa. Malminetsintää rajoittavat tällä hetkellä metallien hintakehityksen takia riskirahoituksen saanti, viimevuosina kiristyneet luontokartoitusvaatimukset Natura-/luonnonsuojelualueilla tehtäviin tutkimuksiin sekä muutoksenhakujen kestot (HaO:t ja KHO) Terho Liikamaa 3

5 4

6 KAIVOSTOIMINTA Kaivosten lukumäärä (LOUHINTAA RAPORTOINEET) Kaivosinvestoinnit (M ) 190 * Hyötylouhinta (Mt) 29,5 (-19 %) Kokonaislouhinta (Mt) 74,8 (-6 %) 36,5 34,8 33,2 33,9 24,1 22,2 79,4 68,4 72,0 71,5 55,4 38,8 *) ei sisällä Talvivaaran investointeja Ossi Leinonen 5

7 KAIVOSTEN KOKONAISLOUHINTA TONNIT Terho Liikamaa, Ossi Leinonen

8 MALMI- JA HYÖTYKIVILOUHINTA Terho Liikamaa, Ossi Leinonen

9 120,0 Yli yhden päivän poissaoloon johtaneet kaivosonnettomuudet miljoonaa työtuntia kohden ,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,

10 MALMINETSINTÄPANOSTUS KANSAINVÄLISESTI SEKÄ SUOMESSA Suomi vasemmalla (lähde TEM/Tuke s) Kansainvälisesti oikealla asteikolla (lähde Metals Economics Group) milj. 100 Kansainvälisesti Suomi US $ milj Terho Liikamaa, Ilkka Keskitalo 9

11 MALMINETSINTÄ ( ) Malminetsintäkustannukset, m Yhtiöiden lukumäärä Varausilmoituksia (vireille tulleet) Malminetsintä (vireille tulleet hakemukset) Malminetsintäalue kokonaispinta-ala Malminetsintähakemusten kokonaispinta-ala 39,1 (-26 %) 52,8 (- 40 %) 86,8 81,0 60,8 50,5 60,1 54, ( alk.) ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Kairausmetrit *Grassroot *Greenfield *Brownfield (-20 %) (- 50 %) Terho Liikamaa, Ilkka Keskitalo 10

12 Tukesissa vireillä olevat hakemukset 7/2011-1/ Malminetsintä Kaivokset Kullanhuuhdonta KHO vuosikirjapäätös 6/2011, kullanhuuhdonta 1/2015 VIREILLÄ LUPAHAKEMUKSIA* Kaivokset 13 kpl Malminetsintä 187 kpl Kullanhuuhdonta 123 kpl 0 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 7/2013 1/2014 7/2014 1/ Terho Liikamaa 11

13 Tukesin lupapäätösten pitävyydestä, tilanne Tukes on ratkaissut hakemusta, joista * 964 uuden kaivoslain mukaista hakemusta * 358 vanhan kaivoslain mukaista hakemusta (vireillä ennen ) Hallinto-oikeuksiin on valitettu 114 päätöksestä. HaOt ovat hylänneet valitukset 37 päätökseen; HaO:t ovat palauttaneet 16 päätöstä Tukesille uudelleen käsiteltäviksi - näistä 12 on kullanhuuhdontalupaa saamelaiskäräjien valituksesta johtuen - 2 kappaletta on valtauspäätöksiä (ensimmäisessä 1 maanomistaja jäänyt kuulematta, koska maanomistaja vaihtui lupaprosessin aikan, toisessa puutteellinen perustelu kielteiselle valtauspäätökselle) - Sakattia koskeva malminetsintälupa on palautettu kaksi kertaa Lapin ELY:n ja Metsähallituksen Natura-alueella toimimista koskevasta valituksesta johtuen (ensin 10/2012 Tukesin omasta pyynnöstä, toisen kerran 12/2014) 65 päätökseen valitukset ovat käsittelyssä joko HaO:ssa tai KHO:ssa ( )

14 Kaivoslain mukaisten lupien käsittelyajat (arvio uudelle hakemukselle, Tukesin www-sivulla) Kaivoslain mukaiset luvat pv Varausilmoitus malminetsintälupahakemuksen laadintaa varten 20 Kaivoslupahakemus (ei edellytä YVA-prosessia) 90 Malminetsintälupahakemus metsätalousmaalle 120 Kaivoslupahakemus (mukana YVA-arviointiselostus ja ELY-lausunto) 180 Kullanhuuhdontalupa saamelaisalueelle 365 Malminetsintälupahakemus Natura-alueelle 365 Malminetsintälupahakemus saamelaisalueelle 730 Toteutuva keskimääräinen käsittelyaika on olemassa olevan hakemusjonon takia pidempi

15 Kaivosryhmän henkilöstömäärän kehitys Rovanimellä, hlö 8 6 Helsingissä, hlö 4 2 Yhteensä (sisältää harjoittelijat) 0 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 7/2013 1/2014 7/2014 1/

16 Kaivosryhmän henkilöstö ( ) Rovaniemellä (8), Helsingissä (2) Ryhmän päällikkö, DI, prosessitekniikka Lakimies Tekninen asiantuntija (kartat) (FM) Kaivosluvat Tohtori, kaivostekniikka, geologia Malminetsintäluvat Alueiden käyttö (ylempi AMK) Geologi Maanmittausinsinööri (AMK) Lvi, energia (AMK) Lupakäsittelijä (johdon sihteeri koulutus) Kullanhuuhdontaluvat Metsätalousinsinööri (AMK)

17 Fraser instituutin kysely 2014 Indeksi Suomen sijoitus Ruotsin sijoitus Kaivosinvestointien houkuttelevuus 1 12 * Mineraalipotentiaali/geologia (paino 0,6) * Maan kaivospolitiikan houkuttelevuus (paino 0,4) 2 4 Mineraalipotentiaalin houkuttelevuus huomioiden maan kaivospolitiikka rohkaisevuus tutkimustoimintaan Kaivospolitiikan houkuttelevuuteen vaikuttavat alatekijät Geologinen tietokanta Osaavan työvoiman saatavuus Turvallisuus Työsopimukset, työsopimusriidat Epävarmuus koskien erimielisyyksiä valtauksissa Epävarmuus koskien hallintoa, olemassa olevien säädösten tulkinta Poliittinen vakaus Verotus Infrastruktuurin laatu Epävarmuus koskien ympäristösääntelyä Epävarmuus koskien luonnonsuojelualueita

18 Turvallinen, teknisesti luotettava ja ekologisesti kestävä yhteiskunta

19 Tukes-info , Rovaniemi Tukes-templates Kirsi Lepistö, Eija Hyvönen, Katja Lalli, Anne Taivalkoski, Jouni Vuollo, GTK Tukes-info / Kirsi Lepistö

20 Templates annual and final reporting on claims and exploration permits Tukes-templates templates and reporting guidelines available for downloding: - 7 templates - Kaivosviranomaisen vuosiraportointiohje Guidelines for reporting on mineral exploration in Finland Tukes-info / Kirsi Lepistö

21 Tukes-templates Templates 1) Report summary 2) Bedrock and boulder 3) Surface geophysics - metadata 4) Aerogeophysics - metadata 5) Soil drilling, geochemistry 6) Soil observation, geochemistry 7) Drill hole and channel sampling Separate files: assay results geophysical measurements Tukes-info / Kirsi Lepistö

22 Templates Tukes-templates EPSG:3067 (ETRS89-TM35FIN) coordinate system language: English, Finnish, Swedish data collected is added to the templates in case data there is no fitting template, data is attached as separate files (RQD-data, hyperspectral logs etc.) assay results: laboratory table files geophysical measurements raw data files: e.g. Geosoft.xyz / Geosoft database other attachments: drill hole photos technical reports (aero-geophysics) Tukes-info / Kirsi Lepistö

23 Templates, 2015 new features Tukes-templates guidelines tab in each template soil sampling divided to two separate templates amount of examples added added tabs, added columns domain listed colums Soil drilling : e.g. percussion sampling Soil observation : surface sampling Drill_hole_channel_sampling_template: logging tab Free text column Domain listed column Tukes-info / Kirsi Lepistö

24 Tukes-templates Templates, 2015 new features Domain_listed_column Rock_name_classified Ore_mineral_classified Alteration_type_classified Domain list based on GTK digital bedrock map International Mineralogical Association mineral list CGI Geoscience alteration type vocabulary, GTK Mineral deposits and exploration alteration type Permit holder may use their own domain list values, if the data in question was recorded using a global, national or project-specified domain list and the used list with explanation is included as a separate attachment Tukes-info / Kirsi Lepistö

25 Final reporting, data Tukes-templates available for downloading: (in progress) claim data compilation project Masi by GTK (2015) o digital attachments database format Tukes-info / Kirsi Lepistö

26 Tukes-templates Thank You! Questions, comments? Tukes-info / Kirsi Lepistö

27 Kaivosviranomaisen infotilaisuus Rovaniemi Kuopio Espoo Ilkka Keskitalo; Kaivosviranomaisen infotilaisuus 2015

28 VALVONTA Ilkka Keskitalo; Kaivosviranomaisen infotilaisuus 2015

29 Tilastoja Toteutunut budjetti ,00 Toteutunut budjetti ,13 Budjetit Toteutunut budjetti ,48 Summa on n.39,4% vuoden 2012 Toteutunut budjetti ,58 Summa on n.26% vuoden 2013 Budjetista maksettiin ulkomaille maksuja 6% Kairaus 2012 toteutunut yhteensä (Keskimääräinen kairametrihinta) Kairaus (m) Kairaus ( ) , ,83 /m 2013 toteutunut yhteensä Kairaus (m) Kairaus ( ) , ,04 /m 2014 toteutunut yhteensä Kairaus (m) Kairaus ( ) , ,85 /m Arviot Budjetti arvio vuodelle ,00 Budjetti arvio vuodelle ,69 Budjetti arvio vuodelle ,98 Tutkimuskulut Grassroot Field survey ( ) Greenfield Field survey ( ) Brownfield Field survey ( ) Grassroot kairaus (m/ ) , , Greenfield kairaus (m/ ) , , Brownfield kairaus (m/ ) , , Muut kulut Luontoselvitykset Feasibility study Ilkka Keskitalo; Kaivosviranomaisen infotilaisuus 2015

30 HAKEMUSTILANNE Vireillä olevat malminetsintälupahakemukset eri yhtiötä Kpl Uudet malminetsintälupahakemukset 137 Jatkoaikahakemukset Näistä hakemuksista kuulutuksella: 29 Saapuneita hakemuksia : 15 Saapuneita hakemuksia : 35 Tehtyjä päätöksiä v Heikki Puhakka; Kaivosviranomaisen infotilaisuus 2015

31 KAIVOSLAISTA (621/2011) Hakemukset, yksityiskohtia o tutkimussuunnitelman sisältö, maastoliikenne yms. o erityistapaukset (Natura) Siirrot Raukeamiset Ennakkokysymykset Ilkka Keskitalo; Kaivosviranomaisen infotilaisuus 2015

32 MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUS Nykyään saamme todella hyviä hakemuksia! helpottaa meidän työtä Alueen rajaukset tuottavat edelleen ongelmia esteet Hakemus on myös kuulutusasiakirja Informaatio JA faktat kaikille asiasta kiinnostuneille Päivitys mikäli muutoksia ilmenee ennen kuuluttamista kuulutuksen jälkeen päivitykset voivat edellyttää uudelleen kuulutusta Ilkka Keskitalo; Kaivosviranomaisen infotilaisuus 2015

33 Maastoliikenne Hakemukseen maininta malminetsintäalueelle siirtymisestä jos alueelle ei mene tietä tai uraa, esitys reitistä Käytettävät ajoneuvot kuvaus vertaus johonkin tunnettuun ajoneuvoon Liikkuminen lupa-alueen reunoilla ja/tai ulkopuolella arvio kulku-urista tai reiteistä Ilkka Keskitalo; Kaivosviranomaisen infotilaisuus 2015

34 Tutkimustoimet Maanomistajakorvaukset suoritettava ja vakuus asetettava ennen tutkimustoimien aloittamista ei jos valitetaan! Tutkimussuunnitelmat toimitettava päätöksen mukaisesti kaikki suunnitelmat tukesille ja tiedoksi muille päätöksessä mainituille Tutkimussuunnitelmat haetulle lupa-ajalle suunnitelmia ei voi esittää myöhemmin arvioitavaksi Ilkka Keskitalo; Kaivosviranomaisen infotilaisuus 2015

35 Hallinto-oikeuden päätöksestä (malminetsintälupa jatkolupa) Luonnonsuojelulain 65 :n mukainen arviointivelvollisuus on hankekohtainen. Yhteisvaikutusperiaatteen mukaisesti arvioinnissa ja lupaharkinnassa on ennen luvan myöntämistä otettava huomioon hankkeen vaikutukset kokonaisuudessaan Yhteisvaikutusperiaate edellyttää myös aikaisempien toimenpiteiden ja muiden Natura-alueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvien hankkeiden yhteisvaikutusten selvittämistä Varovaisuus- ja ennalta varautumisen periaate huomioon ottaen myönnettäessä lupa koko hankkeelle, hanketta ei voida jakaa osiin siten, että osa vaikutuksista jätetään myöhemmän selvityksen ja arvioinnin varaan. Sillä seikalla, että kaivoslaissa on annettu kaivosviranomaiselle mahdollisuus muuttaa tai perua lupa, tai se että luonnonsuojeluviranomaisella on mahdollisuus puuttua luonnonsuojelu- tai ympäristönsuojelulailla toimintaan ei ole oikeudellista merkitystä. Ilkka Keskitalo; Kaivosviranomaisen infotilaisuus 2015

36 SIIRROT (peruutukset) Malminetsintälupahakemuksen siirtovaiheessa siirronsaajayhtiön on toimitettava täydennys siirrettävään hakemukseen. Käytännössä paras tapa olisi toimittaa kokonaan uusi hakemus siirretyn tilalle. Uusi hakemus saa siirretyn malminetsintälupahakemuksen lupatunnuksen Hakemuksen peruutus heti kun tiedossa kuulutuksen jälkeen huomattavasti työläämpi (edellyttää päätöksen, lisää kuluja yhtiölle) Ilkka Keskitalo; Kaivosviranomaisen infotilaisuus 2015

37 Ilkka Keskitalo; Kaivosviranomaisen infotilaisuus 2015

38 RAUKEAMINEN JA OSITTAINEN RAUKEAMINEN Jos toimintaa ei enää olisi tarkoitus harjoittaa, olisi luvanhaltija velvollinen tekemään raukeamista koskevan hakemuksen. raukeamista koskevan asian käsittelyyn tarvittava aika vähimmilläänkin noin 3 kuukautta vastaava prosessi kuin uudelle malminetsintälupahakemukselle kaivosviranomainen voi myös arvioida onko luvan raukeaminen saatettava 67 :n nojalla vireille vireillepano-oikeus asiassa on kaivosviranomaisen lisäksi niillä, joiden etua tai oikeutta asiaa saattaa koskea Ilkka Keskitalo; Kaivosviranomaisen infotilaisuus 2015

39 Ennakkokysymykset Miten suhtaudutaan konkurssipesien hallitsemiin malminetsintälupahakemuksiin. Pitäisikö nämä alueet yhtiön konkurssitilanteessa välittömästi vapauttaa, sillä hakijan pitää olla vakavasti otettava toimija. Kaivoslain mukaiset luvat ja hakemukset ovat varallisuusoikeudellisia etuja, joissa määrättyjen velvoitteiden hoitamisesta vastaa konkurssipesä. Hakemuksia käsitellään kaivoslain mukaisesti, jos haltija ei suoriudu velvoitteista kaivosviranomainen aloittaa kaivoslain 70 :n mukaiset toimet. Varausalueiden koolle tulee asettaa yläraja, tai jos sellaisesta ei ole kaivoslaissa säädetty, pitäisi käyttää harkintaa. Voimassa olevan kaivoslain mukaan alueiden kokoa ei kaivosviranomainen voi rajoittaa. Kaivosviranomainen voi kuitenkin käyttää harkintaa voimassaoloajan pituuteen. Mikäli alue on poikkeuksellisen laaja, eikä perusteita suoralle hylkäämiselle ole, voimassaoloaikaa lyhennetään. Nyt sitä on sovellettu yli 1500 km 2 hakemuksiin. Ilkka Keskitalo; Kaivosviranomaisen infotilaisuus 2015

40 Tilaisuudessa esitetyt kysymykset ETSINTÄTYÖN MÄÄRITELMÄ, MIKÄ ON OK JA MIKÄ EI? Etsintätyönä (7 ) jokaisella on oikeus kaivosmineraalien löytämiseksi tehdä geologisia mittauksia ja havaintoja sekä ottaa vähäisiä näytteitä toisen alueelta. Vahinkojen sekä vähäistä suuremman haitan tai häiriön aiheuttaminen on kuitenkin kielletty, se edellyttää lainvoimaista malminetsintälupaa. Etsintätyötä koskee kielto aiheuttaa taloudellista tai muuta vahinkoa esimerkiksi maaperälle, kallioperälle tai kasvillisuudelle, sekä tarpeetonta haittaa tai häiriötä esimerkiksi poronhoidolle tai muulle elinkeinolle taikka muulle maankäytölle. Etsintätyötä koskeva säännös antaa hieman laajemmat oikeudet kuin jokamiehenoikeudet ja yleiset käyttöoikeudet, esimerkiksi jokamiehenoikeudet eivät ulotu maankamaran ainesten ottamiseen, mikä etsintätyössä olisi mahdollista. Koska etsintätyössä kiellettyä on vahinkojen sekä tarpeettomien haittojen tai häiriöiden aiheuttaminen, ero on selkeä verrattuna malminetsintälupaa edellyttävään malminetsintään. Etsintätyötä koskevat samat liikkumis- ja muut yleiset rajoitukset kuin jokamiehenoikeuksia, mutta pykälän tarkoitus ei ole rajoittaa jokamiehenoikeuteen perustuvaa toimintaa. MIKSI RAPORTOINTIPOHJAT ON TEHTY ISOMPIA FIRMOJA VARTEN, EIKÄ NIISSÄ OLE HUOMIOITU PIENEMPIÄ TOIMIJOITA TARPEEKSI? Raportointipohjat (Templates) on nimenomaan pyritty tekemään huomioimaan myös pienet toimijat. Alustoissa on esimerkki täyttävästä kohdasta ja ne ovat ohjeistettu tarkkaan. Tarjoamalla valmiit alustat, yhtiöiden ei tarvitse rakentaa omia raportointi pohjia ja aikanaan tutkimusten päätyttyä yhteiskunnan käyttöön tuleva massiivinen tietoaineisto on helposti ei toimialojen käytettävässä ja toimivassa muodossa. Ilkka Keskitalo; Kaivosviranomaisen infotilaisuus 2015

41 Voiko muulla tavalla raportoida kuin raportointipohjalla, esim. oma vapaamuotoinen raportti? Raportointi ohjeet sisältävät velvoitteen myös kirjalliseen raporttiin. Mikäli tutkimukset ovat siinä vaiheessa että uutta geo-aineistoa ei ole näytteenotolla tai mittauksilla saatu, raportointi on vapaamuotoista. Kaivoslain mukaan malminetsintäluvan haltijan on vuosittain toimitettava kaivosviranomaiselle selvitys suoritetuista tutkimustöistä ja niiden tuloksista. Alustat on rakennettu tuloksien esittämiseksi. Onko ennen varsinaisia lupia tehdyt (esim. maanomistajan luvalla) malminetsintätyöt raportoitava? Kaivoslaki ei velvoita yhtiötä raportoimaan maanomistajan suostumuksella tehtyjen tutkimusten tuloksia, mikäli yhtiö ei hae alueelle malminetsintälupaa. Raportointi maanomistajan suostumuksella tehdyistä tutkimuksista on enemmänkin moraalinen velvollisuus, jota toki useat yhtiöt myös noudattavat. Missä valtaus/ malminetsintäraportit säilytetään ja miten niiden salassapidosta huolehditaan? Raportteja säilytetään tällä hetkellä fyysisesti Rovaniemen toimistossa. Raportit ovat vain kaivosviranomaisen hallussa siihen asti kunnes yhtiö luopuu kyseisestä malminetsintäluvasta. Tätä prosessia kehitetään jatkuvasti ja pyrimme järjestämään tulevaisuudessa helpomman tavan tietojen siirtoon ja säilytykseen. Jatkoaikahakemusvaiheessa suojavyöhykkeet mm. talojen ympärillä laajenevat ja alueelle jää karenssialue, tuleeko näiltä alueilta toimittaa loppuraportti? Ei. Tutkimukset jatkuvat näillä kohteilla ja niistä raportoidaan vuosiraporteissa. Jos alueista luovutaan kokonaan, loppuraportti on toimitettava. Ilkka Keskitalo; Kaivosviranomaisen infotilaisuus 2015

42 Onko kaivosviranomaiselle tullut ulkopuolelta painetta lisätä valvontaa? Ei merkittävästi. Valvonta kuuluu kaivosviranomaisen ydintoimintoihin ja siitä pidetään kiinni ja sitä myös kehitetään tulevaisuudessa. Millaisella porukalla valvontaa suoritetaan? Järjestetäänkö esim. yleisiä valvontasessioita joihin voi tulla enemmänkin porukkaa mukaan? Valvonta malminetsintälupien osalta hoidetaan noin 4-5 henkilön voimin. Kaivosviranomaiselle on harvoin tarve järjestää valvontaa muiden osallistujien kuin itse toimintaa harjoittavan yhtiön edustajan kanssa, mutta joskus olemme saaneet pyynnön muilta viranomaisilta tällaiseen yhteiskäyntiin ja näitä yhteisvalvontamatkoja on tehty muutama. Natura-alueille myönnettyjen malminetsintälupien määrä? Lainvoimaa ei todennäköisesti ole saanut kuin yksi päätös, muista annetuista päätöksistä Natura-alueelle on valitettu ja ne ovat valitusviranomaisen käsittelyssä. Voidaanko kuulemisvaiheen tullessa ajankohtaiseksi ilmoittaa hakijayhtiölle, mikäli hakemus kuulutetaan vain lehdessä? Hakijayhtiö voisi tällöin harkita ilmoittavansa itse hakemuksesta maanomistajille. Voidaan ja teemme jatkossa näin kun pyydämme yhtiöltä ajantasaiset maanomistajatiedot ennen kuulutusta. Ilkka Keskitalo; Kaivosviranomaisen infotilaisuus 2015

43 OHJEET Päivitetyt raportointiohjeet tukesin sivuilla - donta-malminetsinta-kaivokset/ Ohjeet raportointiin, kairasydänten vastaanottoon ja luovutukseen (Tukes ja GTK:n Lopen kairasydänarkisto) Ilkka Keskitalo; Kaivosviranomaisen infotilaisuus 2015

44 Toimitilat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Valtakatu Rovaniemi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Opastinsilta 12 B Helsinki Ilkka Keskitalo; Kaivosviranomaisen infotilaisuus 2015

45 Kiitoksia mielenkiinnosta!

Opas. Malminetsintä suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella

Opas. Malminetsintä suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella Opas Malminetsintä suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Esipuhe 5 1. Johdanto 7 2. Malminetsintää ja kaivostoimintaa ohjaava

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013.

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 30.9.2014 9101 Kiimingin Sora Oy c/o Asianajotoimisto Krogerus Oy Kirkkokatu 13 90100 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Kultaselkä a ja b Hakija Kiimingin

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet,

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet, HE 273/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kaivoslaki. Esityksen keskeisenä

Lisätiedot

ARVOMETALLIMALMIESIINTYMÄN HYÖDYNTÄMISEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

ARVOMETALLIMALMIESIINTYMÄN HYÖDYNTÄMISEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Ympäristötekniikan DI-ohjelma Harri Korhonen ARVOMETALLIMALMIESIINTYMÄN HYÖDYNTÄMISEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Case: Rantasalmen Osikonmäen kultakaivos Diplomityö,

Lisätiedot

Hyvä kaivos pohjoisessa

Hyvä kaivos pohjoisessa Hyvä kaivos pohjoisessa opaskirja ympäristösääntelyyn ja sosiaalista kestävyyttä tukeviin parhaisiin käytäntöihin Kai Kokko, Anniina Oksanen, Sanna Hast, Hannu I. Heikkinen, Helka-Liisa Hentilä, Mikko

Lisätiedot

Kysymyksiä Talvivaarasta. Uraani ja lupaprosessit

Kysymyksiä Talvivaarasta. Uraani ja lupaprosessit Kysymyksiä Talvivaarasta Uraani ja lupaprosessit Peruskysymys: MIKSI KAIVOSTOIMINNAN HAITOISTA EI ENNAKOLTA KESKUSTELLA? Vasta sitten, kun kaivos on tehnyt tehtävänsä, antanut työtä miehille, joista on

Lisätiedot

VIISUMIPOLITIIKKA MAAHANMUUTON VÄYLÄNÄ

VIISUMIPOLITIIKKA MAAHANMUUTON VÄYLÄNÄ VIISUMIPOLITIIKKA MAAHANMUUTON VÄYLÄNÄ Suomi Euroopan muuttoliikeverkosto VIISUMIPOLITIIKKA MAAHANMUUTON VÄYLÄNÄ SUOMI 4 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO: TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA METODOLOGIA... 6 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Uudistunut vesilaki 2011

Uudistunut vesilaki 2011 Ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen sisältö ja tärkeimmät muutokset YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET KAIKILLA ON VASTUU HYVÄSTÄ VIESTINNÄSTÄ! Hyväksytty kaupunginhallituksessa 1 / 9 2003 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINTÄPERIAATTEET...3 VIESTINTÄVASTUUT...3 VIESTINNÄN SUUNNITTELU...4

Lisätiedot

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ OIKEUSMINISTERIÖ 19.9.2003 Lainvalmisteluosasto Dnro: 261/05/03 Viite: Lausuntopyyntönne, 4376/41/2001 OM014:00/2001 LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ Oikeusministeriö on pyytänyt Patentti-

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

Yksityisten teiden liittymät maanteihin. Lupa-asioiden käsittely

Yksityisten teiden liittymät maanteihin. Lupa-asioiden käsittely Yksityisten teiden liittymät maanteihin Lupa-asioiden käsittely Yksityisten teiden liittymät maanteihin Lupa-asioiden käsittely Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007 Valokuvat: Heikki Heiniö

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma A70177 Päätöksen järjestysnumero: 1/1 Hankkeen nimi: ILLKKA - Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviainesp... Rahoittava viranomainen: Lapin liitto Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE 14.1.2015 Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa esityksensä ympäristöministeriölle. Ympäristöministeriö asetti 27.6.2013 työryhmän

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman. viranomaistehtävistä perittävät maksut Loimaan kaupungissa

Maa-ainesten ottamissuunnitelman. viranomaistehtävistä perittävät maksut Loimaan kaupungissa Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut Loimaan kaupungissa Hyväksytty ympäristölautakunnassa 27.02.2013 Voimaantulo

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI Tiedotus- ja matkailusihteeri Heli Kruuna-Rauvola Johtoryhmä 19.10.2004 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

yhtiöihin kohdistuvat odotukset

yhtiöihin kohdistuvat odotukset ALUE JA YMPÄRISTÖ Teijo Rytteri Suomessa toimivien kaivosyhtiöiden vastuustrategiat ja yhtiöihin kohdistuvat odotukset Social responsibility strategies and social expectations of mining firms operating

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2014 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015)

Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015) Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot (päivitetty 23.1.2015) Sisältö 1. Yleistä kannanotoista 2. Hakemisto 3. Kannanotot 1 Yleistä kannanotoista Tällä sivulla julkaistaan oikeusministeriön asettaman

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

FVCA kiittää, että lainvalmistelussa on monilta osin huomioitu pääomasijoitustoimiala ja sen ominaispiirteet.

FVCA kiittää, että lainvalmistelussa on monilta osin huomioitu pääomasijoitustoimiala ja sen ominaispiirteet. 1 LAUSUNTO Valtionvarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto Snellmaninkatu 1 A Sähköpostisoite: valtiovarainministeriö@vm.fi Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA PL 800 00101 Helsinki VALTIOVARAINMINISTERIÖN

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2013 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

Asumisoikeuden hakumenettely

Asumisoikeuden hakumenettely YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2012 Asumisoikeuden hakumenettely Kuntien, talonomistajien ja hakijoiden mielipiteet 2011 2012 Tuula Laukkanen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 12

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma

Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma Toteutuksen tilanneraportti Toukokuu 2015 Maija Uusisuo, Työ- ja elinkeinoministeriö Riikka Aaltonen, Työ- ja elinkeinoministeriö Susanna

Lisätiedot

Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa

Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa LIITE 1. 1(11) Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa Suunnitelmaluonnos valmistui keväällä 2008. Sitä esiteltiin

Lisätiedot

Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta

Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta Kaupunginhallitus 29 27.01.2014 Kaupunginvaltuusto 12 17.02.2014 Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta 578/07.02.01.00/2013 KH 29 Valmistelija/lisätiedot: II

Lisätiedot

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 10/2004 ISBN 951-53-2676-1 (nid) ISBN 951-53-2677-X

Lisätiedot