Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 Vätskäri news nro 6 / 2003 Vätskäri News Tämä uutistiedote on VSTKY:n virallinen jäsenjulkaisu ja se tavoittaa yli 1600 Lounais-Suomen alueen ITalalla työskentelevää ammattilaista 6 kertaa vuodessa. Digikuvat tv-ruutuun tai paperille Taitto: Tommi Ranta Paino: Painola, T.Nieminen Oy, Kaarina Painos: 1700 kpl ISSN Yhdistys Varsinais-Suomen tietojenkäsittely-yhdistys ry pj Hanna Suontausta Tieturi Oy, OldMill, Ruukinkatu 4, Turku puh fax VSTKY pankkitili Nordea Internet

2 Tietotekniikan palvelualalle yleissitova työehtosopimus Asta Ruuskanen Työtuomioistuin on vahvistanut ministeriön vuosi sitten tekemän tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen yleissitovuuspäätöksen 15. lokakuuta lukien. Jatkossa myös järjestäytymättömien yritysten tulee noudattaa alan työehtosopimuksen minimiehtoja. Esimerkiksi alan yritysten on lain mukaan toteutettava sovittu 2,2%:n yleiskorotus. Tietoalojen liiton työmarkkinajohtaja Timo Höykinpuron mukaan päätös vakiinnuttaa alalla jo yleisesti käytössä olevat käytännöt ja pelisäännöt työehtojen osalta. Useissa järjestäytymättömissäkin yrityksissä on jo tähän saakka noudateltu sopimusta ainakin pääpiirteittäin. Mitä yleissitovuudella tarkoitetaan? Yleissitovuudella tarkoitetaan sitä, että työnantajapuolen pitää noudattaa työnantaja- ja työntekijäliittojen solmimaa valtakunnallista työehtosopimusta koko maassa, kaikilla alan työpaikoilla, kuului yritys työnantajaliittoon tai ei. Yleissitova työehtosopimus määrittää työnantajalle työsuhteissa noudatettavat vähimmäisehdot. Järjestäytymätön työnantaja on velvollinen noudattamaan yleissitovaa työehtosopimusta, mutta ei saa käyttää hyväkseen kaikkia työehtosopimuksen tarjoamia joustavia pelisääntöjä (=mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen) siltä osin kun niillä poikettaisiin lain säännöksistä työnantajan eduksi. Jos toimialan numero on 72-alkuinen, yrityksesi on tietotekniikan palveluyritys. Jos yrityksesi kuuluu em. toimialaluokkiin, tutustu Tietotekniikan palvelualan työehtosopimukseen osoitteessa Tarkasta noudatetaanko yrityksessänne työehtosopimuksen mukaisesti mm: (työehtosopimus 22 ) (työehtosopimus 14 ) äitiysloman palkka (työehtosopimus 18 ) ajoissa palkkojen yleiskorotukseen (2,2%) Jos olet epävarma pitääkö yrityksesi noudattaa työehtosopimusta, ota yhteys Tietoalojen liittoon. Järjestäytymätön yritys ei kuitenkaan - toisin kuin järjestäytynyt - voi sopia toisin esimerkiksi työajasta tai lomarahasta. Tietoalojen liittoon järjestäytynyt yritys voi kuitenkin hyödyntää työehtosopimuksen antamat mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen. Myös pienen yrityksen kannattaa järjestäytyä. Liitto kouluttaa jäsenyritystensä henkilöstöasiainhoitajia ja esimiehiä työsuhdeasioissa. Liitontyösuhdejuristit auttavat päivittäisissä ongelmatilanteissa ja tulevat tarvittaessa yritykseen konsultoimaan. Kun yrityksellä on osaavat ammattilaiset apunaan työsuhdeasioissa, voi se keskittyä paremmin omaan ydinosaamiseensa. Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksessa tietotekniikan palveluyrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka pääasiallinen toimiala on tietotekniikkapalveluiden, kuten tietotekniikan käsittelypalveluiden, -konsultointi-, henkilötyöpohjaisten palveluiden, ohjelmistotuotteiden ja kokonaisjärjestelmätoimitusten tarjoaminen muille. Miten toimia? Jos yrityksesi ei kuulu työnantajaliittoon, toimi näin: tarkasta kuuluuko yrityksesi tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen piiriin. Helpoimmin tämä käy osoitteessa (YTJ-tietopalvelu). Tieto löytyy yrityksen tiedoista päätoimialakohdasta. Lisätietoja antavat: Työmarkkinajohtaja Timo Höykinpuro (09) , Asiamies Katriina Karttunen (09) , Asiamies Asta Ruuskanen (09) , Tietoalojen liitto ja Turku Science Park Oy/ICT Turku Oy järjestävät kaksituntisen tietoiskun tietotekniikan palvelualan yrityksille työehtosopimuksen yleissitovuudesta keskiviikkona klo Tilaisuus pidetään BioCityssä osoitteessa Tykistökatu 6 A, Mauno Koi

3 Naantalin kaupungille SparkNet-verkko ja verkkovierailusopimus Naantalin kaupunki rakentaa oman SparkNet-verkon (langattoman WLAN-verkon) omiin tiloihinsa yhdessä MP-MasterPlanet Oy:n ja ICT Turku Oy:n kanssa. Naantalin kaupungin työntekijät saavat käyttöoikeudet verkkoon, joka on yhteydessä Turun SparkNetiin. Turussa Spark Net yhdistää Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun kauppakorkeakoulun, Turun ammattikorkeakoulun, Turun kaupungin, ICT Turku Oy:n sekä MP-Masterplanet Oy:n lähiverkot laajaksi yhteiseksi langattomaksi verkoksi. Turun ja Naantalin verkkojen välille on nyt solmittu ns. verkkovierailusopimus, joten SparkNet kuuluu sekä Turku Science Parkissa että Turun ja Naantalin kaupunkien tiloissa. Verkko otetaan Naantalissa käyttöön marraskuun aikana. SparkNet-verkko laajenee aluksi Naantaliin parknet kattaa Turku Science Parkin sekä kampusalueilla olevia ulkotiloja että mukana olevien organisaatioiden sisätiloja. Myös Turun kaupungin tiloissa SparkNetin kuuluvuusalue laajenee jatkuvasti, ja nyt saadaan mukaan myös Naantalin kaupungin alueita. SparkNet-verkon kuuluvuusalue laajenee myös Saloon Turun ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston tiloihin. Näin on saatu aikaan Suomessa ainutlaatuinen verkko, jota esim. mukana olevien korkeakoulujen opiskelijat voivat käyttää veloituksetta useassa eri kaupungissa. Verkkovierailusopimuksesta hyötyvät kaikki SparkNetin käyttäjät Naantalin kaupungin SparkNetsopimus mahdollistaa verkkovierailun Naantalin SparkNet-verkon ja Turun SparkNet-verkon välillä ikään kuin verkot olisivat yhtä ja samaa verkkoa. Näin SparkNet-verkko mahdollistaa sen, että Naantalissa liikkuvat käyttäjät pääsevät langattomalla laajakaistayhteydellä hyödyntämään Internetpalveluja omilla laitteillaan. SparkNet mahdollistaa liikkuvan työnteon ja virtuaalitoimistot sekä edistää sen käyttäjien keskinäistä vuorovaikutusta. Verkon käyttäjäkunta on laaja: Sitä voivat käyttää veloituksetta kaikki Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun kauppakorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun työntekijät ja opiskelijat sekä näiden lisäksi Turun ja Naantalin kaupunkien työntekijät. Kuka tahansa voi käyttää SparkNetverkkoa maksullisena palveluna. Käyttäjätunnuksia SparkNet-verkossa on noin SparkNet-verkko on langaton laajakaistayhteys SparkNet-verkko muodostuu joukosta yhteen liitettyjä VLAN-verkkoja ja näihin liitettyjä langattoman verkon (WLAN) tukiasemia. Tukiasemamäärä verkossa kasvaa noin 150:en vuoden vaihteeseen mennessä. Vuoden 2004 aikana tukiasemamäärä kasvaa edelleen. SparkNet-verkossa hyödynnetään pääsääntöisesti IEEE g teknologiaa, joka mahdollistaa 54 Mbps:n siirtonopeuden. Lisätietoja: Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen, Naantalin kaupunki puh , Toimitusjohtaja Matti Kiviö, MPMasterPlanet Oy puh , Toimitusjohtaja Jaakko Kuosmanen, ICT Turku Oy (Turku Science Park) puh , Tiedottaja Laura Hohteri Turku Science Park Oy (02) Tykistökatu 4 B, Turkuwww.turkusciencepark.com

4 Digikuva tv-ruudulle tai paperille Tommi Ranta Kun olet kerran ostanut digitaalikameran ja siihen liittyvät tarvikkeet, et joudu ostamaan enää erikseen filmiä. Kuvien ottaminen on siis helppoa ja halpaa. Digitaalikameralla kuvattaessa kuvatiedostojen määrä kasvaa kuitenkin helposti räjähdysmäisesti, sen näennäisen ilmaisuuden vuoksi. Aikaa ja rahaa meneekin lähinnä kuvien arkistointiin ja tulostukseen. Vaihtoehtoja arkistointiin Helpottaaksesi kuvien hakemista kannattaa kuvat nimetä mahdollisimman selkeästi. Nimeämiseen pitää luoda yhtenäinen käytäntö, joka nopeuttaa kuvien hakemista. Nimeen voi liittää vaikkapa lopuksi myös onko kuva pysty- vai vaakakuva. Esimerkiksi VSTKY:n esiintymiskoulutuksessa otettu kuva olisi voitu nimetä seuraavasti: "VSTKY-esiintymiskoulutus Erkin esitys_pysty.jpg". Kuvat on myös hyvä kansioida selkeästi järjestettyihin kansioihin ja alikansioihin. Tämä helpottaa kuvien hakemista jälkikäteen. Nopeuta hakua kuvaselaimella Kuvaselain näyttää valitsemasi kansion kaikki kuvat haluamasi kokoisina pikkukuvina. Tämä helpottaa oikean kuvan löytämistä. Kuvaselaimia löytyy myös eri tarkoituksiin. Peruskäyttöön voisi sopia parhaiten ilmainen Irfan View (löytyy esim. Tämä riittää kuvien katseluun, mutta kuvankäsittelyä sillä ei kannata tehdä. Ohjelmalla voi tosin nopeasti nimetä useita tiedostoja helposti. Valitsemalla uudelleennimettävät kuvat ja määrittämällä niille yhteisen nimen alkuosan, jonka perään ohjelma liittää juoksevan numeron, voisit nopeasti nimetä kaikki VSTKY:n tapahtumasta otetut kuvat (vstky1.jpg, vstky2.jpg jne ). Nimihän voi olla tarvittaessa myös pidempi, jolloin siihen voi lisätä lisää kuvaavia sanoja, kuten aiemmassa esimerkissä. Mikäli haluat kuvaselaimen lisäksi myös kuvankäsittelyohjelman, voi PaintShopPro olla sinulle sopivia vaihtoehto - PaintShopPro:n hinta lienee tällä hetkellä noin 130 euroa Albumiohjelma avuksi Jos pelkkä kuvaselain ei riitä kasvaneen kuva-arkiston ylläpitoon, kannattaa harkita albumiohjelman ostoa. Albumiohjelmalla voi helposti koostaa erilaisia kuvakokoelmia. Albumiohjelmaan voi liittää myös lisätietoa kuvista avainsanoina. Kuvaan voi liittää esimerkiksi tiedon kuvauspaikasta, aiheen, henkilöiden nimiä sekä kuvauksen kuvasta. Kuviin liittyvien avainsanojen lisääminen vaatii oman aikansa, mutta "maksaa" kyllä itsensä takaisin myöhemmin. Albumiohjelma pitää yleensä sisällään myös kuvaselaimen, joka helpottaa kuvien katselua. Albumiohjelmissa voi lisäksi olla kuvien myös kuvien muokkausta varten omia toimintoja. Kuvankäsittelyn ammattilaiselle nämä eivät ole hyviä vaihtoehtoja, mutta tavallisessa kotikäytössä helpottavat usein käyttäjää. Suosittuja albumiohjelmia ovat esimerkiksi Fotoware Fotostation, Extensis Portfolio ja Adobe PhotoShop Album. PhotoShop Album on näistä "kevein" - tulee monen digikameran ja mukana paketissa ja on yleistymässä nopeasti. Fotostation ja Portfolio ovat kalliimpia albumiohjelmia (kutsutaan myös arkisto-ohjelmiksi), jotka soveltuvat raskaampaankin käyttöön. Muista varmuuskopiointi Kuvat kannattaa aina varmuuskopioida sopivalle medialle. Sopivimpia vaihtoehtoja lienevät CD -tai DVDlevyt. Tallennustilan hinta on molemmissa lähes sama. Polttava CD löytyy nykyään useimmilta koneilta, mutta myös polttava DVD on nopeasti yleistymässä. Kuvien näyttäminen Kuvien katselua ajatellen löytyy kolme vaihtoehtoa. Kuvia voi katsoa tvruudulta, lähettää tulostuspalveluun tai tulostaa mustesuihku- tai - valokuvatulostimella. Kuvien katselu tv-ruudulta voidaan myös tehdä useilla tavoilla. Useimmat digitaalikamerat voidaan liittää suoraan televisioon ja katsoa kuvat kameralta suoraan. Tämän vaihtoehdon huono puoli on se, että kuvien täytyy olla kameran muistikortilla katselua varten.

5 Myöhemmin tämä vie turhaa aikaa, kun kuvat joudutaan siirtämään tietokoneelta kameraan ja takaisin. Tämän lisäksi kamera pitää varustaa joko juuri ladatuilla akuilla tai liittää verkkovirtaan. Vaihtoehto voi myös olla erikseen ostettu kortinlukija, joka tukee useita muistikortteja. Kortinlukijan mukana on yleensä oma virtalähde mikä ratkaisee yhden ongelman. Ongelmaksi jää kuitenkin edelleen kuvien siirtely tietokoneelta muistikortille. Paras vaihtoehto tv-katselua varten onkin mielestäni kuvien polttaminen video-cd:ksi. Uusimmilla DVDlaitteilla voidaan katsoa myös itse tallennettu video-cd, johon on tallennettu digitaalikameralla otetut kuvat. Video-cd:n tekeminen Video-cd:n voit tehdä helposti esimerkiksi yleisesti käytössä olevalla Ahead Nerolla tai ProShow Gold - ohjelmalla. Video-cd:n teko Nerolla onnistuu vasta versiosta 5.5 lähtien. Nero on yleisyytensä vuoksi hyvä vaihtoehto, sillä se tulee monen CD- RW/DVD laitteiden mukana. Video-cd:n tekemisessä voidaan esitys joko automatisoida tai tehdä siitä vuorovaikutteinen, jolloin käyttäjä valitsee milloin kuva vaihdetaan. Kuvien vaihtumiseen voidaan myös lisätä haluttuja efektejä - riippuen käytettävästä ohjelmasta. Efektien käytössä kannattaa kuitenkin olla varovainen - käyttämällä kaikkia löytyviä efektejä esitykseen kyllästyy nopeasti. Pienen testikäytön jälkeen ProShow Gold vaikutti paremmalta ohjelmalta sen monipuolisuuden vuoksi. Kuvien tulostaminen Mustesuihkutulostamisen heikkouksia ovat korkea hinta ja tulosteiden huono kestävyys. Musteiden ja papereiden kestävyydessä on myös paljon eroja. Mikäli tulostaa valokuvia mustesuihkutulostimella, on varminta käyttää saman valmistajan mustetta ja paperia. Tulostinvalmistajien ilmoitukset kuvien kestävyydestä pätevätkin vain valmistajan omille musteille. Vaihtoehtona perinteiselle mustesuihkutulostimelle on ostaa erillinen pieni valokuvatulostin. Valokuvatulostimet perustuvat yleensä sublimaatiotekniikkaan, mikä tekee kuvista luonnollisemman näköisiä. Tämän lisäksi kuva peitetään suojakerroksella, mikä suojaa kuvaa valolta ja pidentää sen käyttöikää. Valokuvatulostimella voi tulostaa kuvan reunaan saakka. Tätä varten papereissa voi olla jo valmiina ns. repäisyreuna, jolloin paperia ei tarvitse erikseen leikata. Valokuvatulostimella tulostetut kuvat tulevat kylläkin perinteistä mustesuihkutulostusta kalliimmiksi. Tulostuspalvelun käyttäminen Tulostuspalvelun käyttö on varteenotettava vaihtoehto sen edullisuuden ja vaivattomuuden vuoksi. Digitaalikuvasta voi teettää "perinteiset valokuvat" suoraan netissä esimerkiksi IFI:llä (www.ifi.fi) tai Fotonetissä (www.fotonetti.com). Tulostuspalvelun hinnaksi esimerkiksi 10-kuvilla tulee noin 30 senttiä kappale, mikä on mustesuihkutulostamista halvempaa ja kestävämpää. Valokuvanetistä löydät lisää netissä toimivia tulostuspalveluja (valokuva.net)

6 VSTKY:n Esiintymiskoulutus Erkki Innola kertoi meille miten voimme parantaa esiintymistaitoamme Mielenkiintoinen esitys herätti myös keskutelua. Kaikki seuraavat tarkkana Erkin esitystä Erkki on hyvä tarinoiden kertoja. Tarinan taustalla on myös tärkeä sanoma, jonka hän loppuun muistaa aina kiteyttää.

7 VSTKY TIEDOTTAA Tiistaina Juhlitaan 50-vuotiasta Tietotekniikan liittoa Kohotamme maljat yhdessä SATKY ry:n ja Asteriski ry:n kanssa Illan ohjelma koostuu seuraavista kokonaisuuksista: Kello Länsisuomalainen jäsenistö kohottaa maljat Kello Illan huipentuma: ihan oikeat HAALARIBILEET Ilmoittautumiset VSTKY:n www-sivujen kautta, mennessä Keskiviikko klo VSTKY:n sääntömääräinen syyskokous Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Paikka: Old Mill, Ruukinkatu 4, neuvotteluhuone 7 TERVETULOA! Ennen kokousta glögi- ja piparitarjoilu, alkaen kello Lisätietoa

8 TAPAHTUMAKALENTERI MARRASKUU Hohdokkaat pikkujoulut - hohtokeilaus Perjantaina klo Aloitamme Kupittaan keilahallissa hohtokeilailulla ja kovan treenin jälkeen jatketaan hauskanpitoa ja iloista joulumieltä Foijassa Juhlitaan 50-vuotiasta Tietotekniikan liittoa Paikka: Kupittaan vanha asema Kello Länsisuomalainen jäsenistö kohottaa maljat Kello Illan huipentuma: ihan oikeat HAALARIBILEET JOULUKUU VSTKY:n sääntömääräinen syyskokous Paikka: Old Mill, Ruukinkatu 4, neuvotteluhuone 7 Kokous klo Ennen kokousta glögi- ja piparitarjoilu, alkaen kello TERVETULOA! Lisätietoa ja ilmoittautumiset: Maksathan osallistumisesi tilaisuuksiin aina etukäteen yhdistyksen tilille Nordea Kiitos. puheenjohtaja HANNA SUONTAUSTA gsm sihteeri HANNU KULJU gsm VSKTY JOHTOKUNTA 2003 talousasiat VIRVE HINDMARSH gsm jäsenasiat SAMI JAATINEN puh koulutustoimikunnan pj ERKKI INNOLA gsm jäsentilaisuustoimikunnan pj RIITTA PELTONIEMI gsm erillisprojektit ILKKA NEVA gsm päätoimittaja & tiedotustoiminnan pj TOMMI RANTA gsm

Vätskäri news nro 4 / 2003 Roskapostin armoilla? Vätskäri News Tämä uutistiedote on VSTKY:n virallinen jäsenjulkaisu ja se tavoittaa yli 1600 Lounais-Suomen alueen IT-alalla työskentelevää ammattilaista

Lisätiedot

Vätskäri news nro 3 / 2003 Vätskäri News Tämä uutistiedote on VSTKY:n virallinen jäsenjulkaisu ja se tavoittaa yli 1600 Lounais-Suomen alueen ITalalla työskentelevää ammattilaista 6 kertaa vuodessa. Digitaalikameraa

Lisätiedot

Vätskäri news nro 2/ 2005 Nuorista 98% pelaa tietokonepelejä, internetissä käyvät kaikki Vätskäri News Tämä uutistiedote on VSTKY:n virallinen jäsenjulkaisu ja se tavoittaa noin 1300 Lounais-Suomen alueen

Lisätiedot

Vätskäri news nro 3/ 2005 Varsinais-Suomi nousuun - Kasvua kalastamaan -kickoff Vätskäri News / web numero Tämä uutistiedote on VSTKY:n virallinen jäsenjulkaisu ja se tavoittaa noin 1300 Lounais-Suomen

Lisätiedot

VÄTSKÄRI. Varsinais-Suomen Tietojenkäsittely-yhdistys ry:n jäsenlehti 1/2009

VÄTSKÄRI. Varsinais-Suomen Tietojenkäsittely-yhdistys ry:n jäsenlehti 1/2009 VÄTSKÄRI Varsinais-Suomen Tietojenkäsittely-yhdistys ry:n jäsenlehti 1/2009 Mediatiedot 2008 VÄTSKÄRI Varsinais-Suomen Tietojenkäsittely-yhdistys ry:n jäsenlehti 1/2009 TÄSSÄ NUMEROSSA Puheenjohtajan tervehdys...

Lisätiedot

Vätskäri 5/2006. Tässä numerossa mm. - ITIL - mikä se on, mistä se tulee, onko siitä hyötyä? - Tanssia ja tietotekniikkaa

Vätskäri 5/2006. Tässä numerossa mm. - ITIL - mikä se on, mistä se tulee, onko siitä hyötyä? - Tanssia ja tietotekniikkaa Vätskäri 5/2006 Vätskäri on Varsinais-Suomen tietojenkäsittely-yhdistyksen (VSTKY) virallinen jäsenlehti, joka tavoittaa 6 kertaa vuodessa n. 1500 Lounais-Suomen alueella IT-alalla työskentelevää ammattilaista.

Lisätiedot

VÄTSKÄRI. Netti - rehellisyyden, avoimuuden ja... Opiskelijan ja työnantajan kohtaamisia VSTKY:n ICT-seminaari Turussa 12.4.2010 Unohtakaa jo ITIL

VÄTSKÄRI. Netti - rehellisyyden, avoimuuden ja... Opiskelijan ja työnantajan kohtaamisia VSTKY:n ICT-seminaari Turussa 12.4.2010 Unohtakaa jo ITIL VÄTSKÄRI Varsinais-Suomen Tietojenkäsittely-yhdistys ry:n jäsenlehti 4/2010 Netti - rehellisyyden, avoimuuden ja... Opiskelijan ja työnantajan kohtaamisia VSTKY:n ICT-seminaari Turussa 12.4.2010 Unohtakaa

Lisätiedot

Vätskäri 4/2006. Tässä numerossa mm. - Kotimainen laadunvalvonta menestyy. - Internet yrityksen käyntikorttina. - Lukijakyselyn tuloksia

Vätskäri 4/2006. Tässä numerossa mm. - Kotimainen laadunvalvonta menestyy. - Internet yrityksen käyntikorttina. - Lukijakyselyn tuloksia Vätskäri 4/2006 Vätskäri on Varsinais-Suomen tietojenkäsittely-yhdistyksen (VSTKY) virallinen jäsenlehti, joka tavoittaa 6 kertaa vuodessa n. 1500 Lounais-Suomen alueella IT-alalla työskentelevää ammattilaista.

Lisätiedot

VÄTSKÄRI. WWW-sivusto yrityksen tärkein käyntikortti. Kansalaisten tietoturvatalkoot. Vain muutos on pysyvää

VÄTSKÄRI. WWW-sivusto yrityksen tärkein käyntikortti. Kansalaisten tietoturvatalkoot. Vain muutos on pysyvää VÄTSKÄRI Varsinais-Suomen Tietojenkäsittely-yhdistys ry:n jäsenlehti 2/2008 Vain muutos on pysyvää WWW-sivusto yrityksen tärkein käyntikortti Kansalaisten tietoturvatalkoot VÄTSKÄRI Varsinais-Suomen Tietojenkäsittely-yhdistys

Lisätiedot

Tietokone avuksi ja iloksi

Tietokone avuksi ja iloksi Tietokone avuksi ja iloksi - myös omien luovien tuotosten teossa Ensimmäinen Tietokone avuksi ja iloksi opasti käyttämään tietokonetta, hakemaan tietoa verkosta ja käyttämään verkkopalveluita. Nyt käsissäsi

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

2. Luku Digitaalista kuvitusta...5 Kuvan siirto kamerasta tietokoneelle Kuvankäsittely Sähköposti ja Internet Kuvien esittäminen Tulostaminen

2. Luku Digitaalista kuvitusta...5 Kuvan siirto kamerasta tietokoneelle Kuvankäsittely Sähköposti ja Internet Kuvien esittäminen Tulostaminen SISÄLTÖ Johdanto...1 Tietokone avuksi ja iloksi - myös omien luovien tuotosten teossa 1. Luku Osaatko imuroida, polttaa ja skannata?...2 Tiedon tallentaminen CD:lle ja DVD:lle Ohjelmien asennus Windows-ympäristössä

Lisätiedot

VÄTSKÄRI. VSTKY:n henkilövalinnat ja toimikunnat 2009. Avoin lähdekoodi. Teemaosiossa aiheena koti

VÄTSKÄRI. VSTKY:n henkilövalinnat ja toimikunnat 2009. Avoin lähdekoodi. Teemaosiossa aiheena koti VÄTSKÄRI Varsinais-Suomen Tietojenkäsittely-yhdistys ry:n jäsenlehti 4/2008 VSTKY:n henkilövalinnat ja toimikunnat 2009 Avoin lähdekoodi Teemaosiossa aiheena koti VÄTSKÄRI Varsinais-Suomen Tietojenkäsittely-yhdistys

Lisätiedot

Taloushallinnon ulkoistaminen

Taloushallinnon ulkoistaminen visma.fi/tietopankki Taloushallinnon ulkoistaminen Opas taloushallinnon ulkoistamisen vaihtoehtoja pohtivalle Sisällysluettelo Lukijalle 3 Miksi taloushallinto kannattaa ulkoistaa? 4 Sähköinen taloushallinto

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

Tietokonepiste toimivaksi

Tietokonepiste toimivaksi 6 Tietokonepiste toimivaksi Opas palvelutaloille ja yhteisöille Kristina Forsberg KÄKÄTE-oppaita 6/2013 Kristina Forsberg Tietokonepiste toimivaksi Opas palvelutaloille ja yhteisöille KÄKÄTE-oppaita 6/2013

Lisätiedot

4/2013 VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY. IT-palvelujohtamisen uusia tuulia kuulostelemassa Terveysilta Venuksessa

4/2013 VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY. IT-palvelujohtamisen uusia tuulia kuulostelemassa Terveysilta Venuksessa 4/2013 VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY IT-palvelujohtamisen uusia tuulia kuulostelemassa Terveysilta Venuksessa PÄÄKIRJOITUS Vuosi alkaa taas kerran olla lopuillaan ja ennen vuoden vaihtumista

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

Tietopaketti tieto- ja viestintätekniikasta

Tietopaketti tieto- ja viestintätekniikasta Tietopaketti tieto- ja viestintätekniikasta Tämän oppaan avulla opit perusteet tieto- ja viestintätekniikan välineistä ja onnistut myös testissä. TVT- taitotason varmistushanke SISÄLLYSLUETTELO Erilaiset

Lisätiedot

Pääkirjoitus...3. 45-vuotisjuhlavuoden huumaa...4. Parisalsaa Turun illassa...9. Arvoisat VSTKY:n nykyiset ja tulevat jäsenet...

Pääkirjoitus...3. 45-vuotisjuhlavuoden huumaa...4. Parisalsaa Turun illassa...9. Arvoisat VSTKY:n nykyiset ja tulevat jäsenet... SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus...3 45-vuotisjuhlavuoden huumaa...4 Parisalsaa Turun illassa...9 Arvoisat VSTKY:n nykyiset ja tulevat jäsenet... 11 Poutapilveä ja paikallisia sadekuuroja...13 VSTKY:n toimintasuunnitelma

Lisätiedot

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Nro 01 2012 HAASTATTELU Verkkokauppa.com, Boris Nikolov Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille sitouta asiakkaasi

Lisätiedot

Hanke- ja Fimosnumero 2005 018, 111 339. Alajärven kaupunki, Järviseudun seutukunta Alvar Aallon tie 1 62900 ALAJÄRVI 1 / 19.

Hanke- ja Fimosnumero 2005 018, 111 339. Alajärven kaupunki, Järviseudun seutukunta Alvar Aallon tie 1 62900 ALAJÄRVI 1 / 19. 62900 ALAJÄRVI 1 / 19 1 Johdanto Tietoyhteiskunnan kehittyessä myös perinteinen kaupankäynti on joutunut muutoksen eteen. Perinteisesti yritykset tiesivät tarkasti ketkä olivat sen kilpailijoita. Kilpailijoita

Lisätiedot

1/2015. Aktiivien esittely. Suunnittelukokouksen antia. Pilvipalvelut VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY

1/2015. Aktiivien esittely. Suunnittelukokouksen antia. Pilvipalvelut VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY 1/2015 VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY Aktiivien esittely Suunnittelukokouksen antia Pilvipalvelut PÄÄKIRJOITUS Tietotekniikan muutosten vaikutus Elämme mielenkiintoisia aikoja tasan 69

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2011 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa 2 1/2014 Koulutus kannattaa Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130

Lisätiedot

SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA

SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Restonomi 2013 Mika Kuusisto SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA case: Paimek Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

3/2014. Tutkinnot ja ainejäjestöt. Asiakaskokemus on joukkoälyä. Sprinttiprojektit VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY

3/2014. Tutkinnot ja ainejäjestöt. Asiakaskokemus on joukkoälyä. Sprinttiprojektit VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY 3/2014 VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY Tutkinnot ja ainejäjestöt Asiakaskokemus on joukkoälyä Sprinttiprojektit PÄÄKIRJOITUS Yllätin itseni tutkailemasta etelänmatkoja. Joko kesän lämpö

Lisätiedot

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän hankintaan HELI RANTANEN Sisällys ESIPUHE 3 1 ORGANISOINNISTA 5 2 JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA IT-PROJEKTINA 8 Yleistä 8 3 SIVUJEN SUUNNITTELU 15 Yleistä 15 Perussivu

Lisätiedot

Kerholehti nro 1, Helmikuu 2011

Kerholehti nro 1, Helmikuu 2011 Kerholehti nro 1, Helmikuu 2011 1 Rakkaudesta harrasteeseen! Lahden Radiokerhon jäsenmäärä on kasvanut tasaiseen tahtiin. Uusia jäseniä tulee - jos ei ihan viikoittain niin ainakin keskimäärin joka toinen

Lisätiedot