Luomujoulua ja ekologista uutta vuotta!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luomujoulua ja ekologista uutta vuotta!"

Transkriptio

1 Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n sosiaalinen uudistuslehti 4/2011 Luomujoulua ja ekologista uutta vuotta! Tässä numerossa: Tiedonkulku takkuaa terveydenhuollossa Sivu 2 Kansalaisliikkeet yhdessä muutosvoimaksi Sivu 3 Tampereella kuntalaisaloite, Turussa tyytymättömyyttä Sivu 4 Teemana hyvinvointi ja elämäntapa Sivut 6-7 Syksy on ollut epätavallisen lämmin ja vähäluminen, eli tulee mieleen että nähdäänkö tällaisia maisemia joulun aikaan ja talven mittaan. Toivottavasti vuodenajat pysyvät paikoillaan. Mutta entä jos jäätiköt sulavat, vesi valtaa maa-alueita, tulvat, myrskyt ja kuivuus riepottavat. Mullistuvatko yhteiskunnat ja mitä se vaikuttaa tavallisten ihmisten elämään. Sitäkin voisi joskus pohtia lehdessämme. Pistetään mietintään. Laulaen elämän tuulessa ja tuiskussa Sivu 12 TSIL RY: VANHUSPALVELULAKI JATKOVALMISTELUUN Ikäihmisten oikeutta tarpeellisiin ja laadukkaisiin palveluihin turvaavaa lainsäädäntöä on pitkään odotettu ja se tulee todella tarpeeseen. Nykyinen tilanne on äärimmillään johtanut heitteillejätön partaalle, kun kuntien päättäessä palvelujen järjestämisestä, hankinnasta ja kilpailuttamisesta ovat taloudelliset säästötavoitteet painottuneet vanhusten tarpeiden, turvallisuuden ja inhimillisen kohtelun kustannuksella. Etenkin huonokuntoisimmat ja pienituloiset vanhukset, jotka yhteiskunnan tuki- ja hoivapalveluja kaikkein kipeimmin tarvitsevat, ovat heikkoja vaatimaan oikeuksiaan. Laki tarvitaan, mutta ei millaisena tahansa. Tärkeätä on, että uusi laki on ikäihmisten oikeuksia turvaava, kuntia velvoittava ja riittävän yksiselitteinen, jotta toteutusta voidaan valvoa ja laiminlyönteihin saada tarvittaessa korjausta valitusteitse. Valtiovallan perustuslakiin pohjautuvana velvoitteena on myös huolehtia, että kunnilla on riittävät resurssit lakisääteisten palvelujen ja tukien toteuttamiseen. Viimekeväisessä lakiluonnoksessa on paljon positiivista, mm. vanhuksen kanssa laaditun palvelusuunnitelman toteutusvelvollisuus sekä kunnan velvoite järjestää neuvontapalveluja vanhuuseläkettä saaville. Neuvonnan tulisi kuitenkin olla myös aktiivista neuvonnan tarjoamista ja huolenpitoa etenkin yksin kotona asuvista vanhuksista ja vanhuspariskunnista. Esimerkiksi terveystarkastuksia ja toimintakykyä edistäviä kotikäyntejä ei saa jättää kunnan harkinnan varaan, kuten lakiluonnoksen 10:ssä esitetään. Viime vuosina sosiaalilainsäädännössämme lisääntynyt kuntien harkinnanvara lakien soveltamisessa on merkinnyt sitä, että useimmissa kunnissa ei tällaisia hurskaita toivomuksia toteuteta lainkaan. Laissa on ehdottomasti säädettävä myös ikäihmisten palveluja toteuttavan henkilöstön vähimmäismäärä- ja laatumitoituksista. Tähänastinen kokemus on osoittanut, että pelkät ministeriön laatusuositukset eivät riitä turvaamaan palvelujen tasoa, turvallisuutta ja ikäihmisen jäljellä olevan toimintakyvyn ylläpitämistä. Enää ei saa olla mahdollista järjestää vanhuspalveluja ja -hoivaa pelkkänä halvimman tarjouksen tehneen yrityksen säilytystoimintana. Uusi laki tulee luonnollisesti koskemaan myös vammaisjärjestömme ikääntyneitä jäseniä. Vammaisilla ikäihmisillä, myös yli 75-vuotiailla, joilla vammaisuuden tai pitkäaikaissairauksien vuoksi on erityisiä vaikeuksia selviytyä tavanomaisen elämän toiminnoista, on kuitenkin edelleen oltava oikeus vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin ja tukiin vammautumisiästä riippumatta. Vammaispalvelulaissa henkilökohtaisen avun kriteereihin ( 8c) lisätty rajaus, että avun tarve ei saa johtua pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista, on täsmennettävä tai poistettava kokonaan, sillä tällaisenaan se antaa kuntien sosiaalitoimelle valtuudet täysin mielivaltaisiin ja eriarvoisuutta lisääviin tulkintoihin. Hämeenlinnan Hauholla Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n liittohallitus Kannanotto osoitettiin peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonille, sosiaalineuvos Päivi Voutilaiselle sekä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenille ja eduskuntaryhmille.

2 2 Ihmisten enemmistö haluaa elää terveellisesti, mutta toisaalta ottaa elämässä myös riskejä erityisesti silloin kun riskin ottamiseen liittyy nautintoja. Pitkäaikaissairaat ja vammaiset eivät poikkea ihmisistä yleensä terveyden arvostamisessa ja halussaan huolehtia terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Sairaudet ja pitkäaikaislääkitykset aiheuttavat kuitenkin monenlaisia ehtoja, esteitä ja reunaehtoja terveellisten elämäntapojen sisällölle. Liikunta on kaikille hyväksi, mutta liikkumisrajoitteet saattavat määrätä miten voi liikkua. Useat sairaudet, kuten sokeritauti, metaboolinen oireyhtymä, sydän- ja verisuonitaudit tai yliherkkyydet edellyttävät niiden huomioimista ruokavaliossa. Alkoholilla ja erityisesti keskushermostoon vaikuttavilla lääkeaineilla on yhteisvaikutuksia, jotka saattavat heikentää iän ja sairauksien vuoksi muutoinkin heikentynyttä muistia. Liian suuret annokset saattavat tehdä tepposia, kuten käyttäytymisen itsekontrollin pettämistä. Huolenpito terveydestä ja terveiden elämäntapojen vaaliminen on pitkäaikaissairailla monistakin syistä vielä tärkeämpää ja vaativampaa kuin terveillä. Yhteiskunta ei arvosta riittävästi näitä erityistarpeita. Erikoisdieetit ovat usein kalliimpia kuin terveen ruokakassi, eivätkä liikuntarajoitteisten Pääkirjoitus 4/11 Erityistarpeet tulee huomioida vanhusten ja pitkäaikaissairaiden terveydenhuollossa liikkumisen mahdollisuudet ole kaikkien saatavilla tasapuolisesti. Tiedon saaminen erityistarpeista ja mahdollisuuksista saattaa myös olla rajallista. Vammaisjärjestöt pyrkivät omalla tiedotus- ja valistustoiminnallaan huolehtimaan omistaan kohdennetulla tiedon jakamisella. Näin toimii myös Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto. Järjestöverkostomme ei tavoita kuitenkaan riittävässä määrin toimintamme kohderyhmiä. Erityisen heikoilla on mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien terveys ja hyvinvointi. Heillä pettää usein myös asianmukaisen lääkehoidon toteuttaminen. Sekä liian runsas riippuvuutta aiheuttavien lääkkeiden käyttö että toisaalta puutteet vaikeiden kiputilojen hoidossa ovat usein kohdattuja ongelmia. Turruttavilla ja muistia heikentävillä lääkkeillä saatetaan jopa korvata tarve inhimilliseen kontaktiin, ahdistuksen ja pahan olon lievittämiseen puhumalla eli hallitulla tunteiden purkamisella. Ahdistuksen ja paniikkioireiden lievitykseen tarkoitettu lääkehoito saattaa joissain tapauksissa pitää yllä oireita ja johtaa oireista kärsivän entistä suurempaan eristykseen, epätoivoon ja masennukseen. Kun näin käy, tulee näihin pillereihin pakonomainen tarve. Kelan indeksisidonnaiset eläkkeet ja tuet nousevat 3,8 % ensi vuoden alusta Tammikuun 2012 alusta nousevat Kelan maksamat eläkkeet ja indeksisidonnaiset tuet, kuten vammais- ja eläkkeensaajan hoitotuet, lapsilisät ja sairauspäivärahan vähimmäismäärä elinkustannusindeksin nousun mukaisesti 3,8 prosentilla. Esimerkiksi täysi takuueläke nousee vuodenvaihteessa noin 26 eurolla eli 713,73 euroon kuukaudessa. Varhennetun vanhuuseläkkeen saajilla takuueläke on pienempi saman prosenttimäärän verran kuin varsinainen eläke. Elinkustannuksia ovat tänä vuonna nostaneet eniten asumis- ja ravintokustannukset, joiden korotukset ovat jo kipeästi tuntuneet pienituloisten arjessa. Toisaalta indeksiä on tämän syksyn aikana alentanut Uusi Invalidi 4/2011 Näkökulma: Terttu Elomaa Elämä kapeutuu entisestään ja pahimmassa tapauksessa pyörii vain pillereiden ympärillä. Läheskään kaikki epätoivon kierteeseen ajautuneet eivät saa riittävää ammatillista apua. Vertaisryhmiä on, mutta ei läheskään riittävästi. Tapaturma- ja sairausinvalidien yhdistysten kerhot ja liiton kurssit ja virkistystapahtumat Vähäjärvellä toimivat mainioina vertaisryhminä, joissa sekä jaetaan yhteisiä kokemuksia että nautitaan elämästä ja pidetään yhdessä hauskaa. Sitä me kaikki tarvitsemme. Voimme yhdistää siihen pahan olon purkamisen, purnaamisen, mutta myös vakavat pyrkimykset muuttaa tätä maailmaa meille kaikille paremmaksi elää. Sekin on terveyttä erityisesti mielen terveyttä. Antti Holopainen Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n puheenjohtaja - Yhteisöllisyys edistää myös terveyttä, kirjoittaa Antti Holopainen. lähinnä kulutuselektroniikan halpeneminen, mikä ei taida kovin paljon auttaa kaikkein pienimpien eläkkeiden tai muun perusturvan varassa eläviä. Indeksisidonnaisiin tukiin ei kuulu esimerkiksi ruokavaliokorvaus keliakiaa sairastaville, joten se pysyy edelleen 21 eurona kuukaudessa hintojen noususta huolimatta. Lisätietoja Kelan tuista mm. Kelan lehdestä ja nettisivuilta Marja-Leena Kalkkinen Terveydenhuollon eriarvoisuudesta Taas tuli pienipalkkaisena pätkätyöläisenä todennettua se, mikä painaa monen vähävaraisen mieltä: Terveydenhuollon epätasa-arvoisuus. Töissä ollessani kuulun työterveyshuollon piiriin. Tällöin terveydenhoito on kohdallani työnantajan maksamaa elikkä näin ollen minulle maksutonta. Lääkärissä käynnit ja saamani hoito eivät rasita tilipussiani. Mutta annas olla, kun olen määräaikaisuuksieni välissä työttömänä, niin johan on eri meininki. Kun tarvitsen lääkäripalveluja, on niistä maksettava. Sama pätee myös eläkeläisiin, mikäli ei esim. jokin sairaskassa ole maksajana. Myös hoitoon pääsyä todennäköisesti joutuu odottamaan kauemmin. Lääkäriajat ovat kortilla. Vailla töitä tai eläkkeellä ovat tulot huomattavasti pienemmät kuin töissä olijoilla. Rahapussia on auottava, myös kunnalliselle puolelle. Yksityissektorin palvelujen maksut ovatkin sitten jo toinen juttu. Niihin on vain harvoilla varaa. Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton tavoite, että kaikki saisivat vaikkapa vain vuosittaiset ilmaiset terveystarkastukset, on kannatettava suuntaus. Jo tällä voitaisiin ennaltaehkäistä joitakin pitkäaikaissairauksia. Tämä yksistään toisi monenlaista säästöä, niin henkilökohtaisella tasolla kuin yhteiskunnallisestikin. Toinen asia mikä toisi säästöjä, on terveydenhoidon eri toimijoiden parempi yhteistyö. Asiasta on puhuttu pitkään, eikä tänä tietotekniikan aikana sen edes pitäisi olla vaikeaa. Uusi terveydenhuoltolaki tuli voimaan toukokuussa. Sen myötä potilas voi mm. vapaammin valita sen terveydenhuollon toimintayksikön, jossa häntä hoidetaan. Lisäksi korostetaan potilaan roolia oman hoitonsa suunnittelussa ja toteutuksessa. Terveydenhuoltolain tavoitteena ovat asiakaskeskeiset ja saumattomat palvelut. Tekeillä on myös kansallinen terveysarkistohanke, KanTa. Kelan ylläpitämän sähköisen potilastietojärjestelmän avulla halutaan mahdollistaa asiakastietojen ajantasaisuus ja saatavuus eri palvelupisteissä. Alun perin arkiston piti olla käytössä jo tämän vuoden huhtikuussa, mutta nyt takarajana on vuosi Sairaaloiden ja terveyskeskusten arkistoja ei ole tarkoitus hävittää, mutta tietojärjestelmien pitää olla yhteensopivia uuden järjestelmän kanssa. Mutta vielä on toisin. Tieto toisesta terveysyksiköstä toiseen ei kulje. Kun esimerkiksi käyn työssä ollessani työterveyshuollon hoidettavana ja siellä ostetaan muualta palveluja (esim. röntgen), niin työttömänä käydessäni kunnallisella puolella ei lääkäri näe toisaalla saamaani hoitoa ja sen tuloksia. Sama ongelma on terveyskeskuksen ja keskussairaalan potilastietojen kesken. Saman käytävän toisella puolella oleva sairaalalääkäri ei pysty näkemään toisella, kunnallisella puolella annettua hoitoa. Kummallista ja aivan käsittämätöntä. Taas turhia kokeita ja aikaa vievää, jopa potilasturvallisuutta vaarantavaa toimintaa. Odotusta, odotusta. Tällaisissa asioissa soisi yhteistoiminnan sujuvan ja toimivan. Systeemejä on luotu, mutta toimivuus takkuilee. Rahasta tässäkin lienee kysymys. Terttu Elomaa Porin Sairaus- ja Tsil ry:n liittohallituksen varajäsen Ikäladyt paheksuivat vanhoja ukkoja Kaksi Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton yli 90-vuotiasta rouvaa istui Vähäjärven lomakodin oleskelutilassa lehtiä lukien ja rupatellen. Kansainväliset superjulkkikset jääkiekkoilija Teemu - Terveydenhuollossa kaivataan parempaa tiedonkulkua, kirjoittaa Terttu Elomaa. Selänne ja jalkapalloilija Jari Litmanen olivat iltapäivälehden jutussa isojen kuvien kera. - Mitä nuokin vanhat ukot ovat aina ja joka paikassa esillä, rouvat puuskahtivat.

3 Miten kansanliikkeiden vaatimukset Liiton jokasyksyisissä sosiaalipoliittisissa seminaareissa on vuosien varrella käsitelty monenlaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä ensi sijassa vammaisten näkökulmasta. Tällä kertaa näkökulmaa laajennettiin muihin syrjäytymisvaarassa oleviin väestöryhmiin. Lokakuun alussa pidetyssä seminaarissa Vähäjärvellä pohdittiin seniorikansalaisten, työelämän ulkopuolelle jäämisvaarassa olevien nuorten sekä psykososiaalisesti syrjäytyneiden moniongelmaisten tilannetta ja mahdollisuuksia toimia ja vaikuttaa omaan elämäänsä. Keskustelua virittävät liittomme puheenjohtajan, lääkäri Antti Holopaisen sekä Vasemmistonuorten puheenjohtajan Li Anderssonin puheenvuorot. Hyväksyvän ja suvaitsevan yhteiskunnan puolesta Antti Holopaisen alustusta pohjusti senioriaktivistin, professori Sirkka-Liisa Kivelän tvhaastattelu, jossa keskeisinä viesteinä tuli esiin eriarvoisuus vanhusten saaman hoidon laadussa sekä vanhuspalvelulain tarpeellisuus. Kivelän mukaan vanhustenhoitoa ei pidä käsittää vain (medikalisoituneena) sairaanhoitona vaan siihen tulee sisältyä kokonaisen elämän tarpeiden tukeminen: kulttuuriharrastukset, yhteisöllisyyden kokemukset, ystävyyssuhteiden ylläpitäminen jne. Alustuksessaan Antti Holopainen pohdiskeli, olisiko ikäihmisten kansalaisoikeusliikkeenä syntyneestä senioriaktivismista vaikuttavaksi kansalaisliikkeeksi. Perustaa liikkeelle näyttäisi olevan: taloudellinen eriarvoisuus, tyytymättömyys vanhuspalvelujen heikkoon laatuun ja saatavuuteen sekä eläkeläisjärjestöjen hajanaiseksi ja heikoksikin koettu edunvalvontatyö. Senioriliikkeen yhtenä keskeisenä lähtökohtana ja vahvuutena on asianosaisten ja alan asiantuntijoiden saaminen yhteistoimintaan. Ikäihmisten muita ikäryhmiä suurempi poliittinen aktiivisuus ja kiinnostus ansaitsisi enemmän huomiota, ei vain nuorten osallistumattomuus. Nuorten osattomuus ja kapinaliikkeet Vasemmistonuorten puheenjohtaja Li Andersson valaisi seminaariväelle nuorison, epävarmuuden sukupolven näkö- kulmia ja useissa eri maissa viime aikoina heränneiden kapinaliikkeiden ja kansanliikkeiden taustoja. Televisiosta tutut uutiset arabimaista, Espanjasta, Lontoosta ja Wall Streetiltä saivat Lin esityksessä uutta sisältöä ja taustaa. Vaikka liikehdinnöillä on eri maissa ollut omia kansallisista, poliittisista, historiallisista ja kulttuurisista tekijöistä juontuvia piirteitään, on niissä useita yhteisiä tekijöitä. Ennen muuta se, että ensimmäisinä ja aktiivisimpina ovat olleet liikkeellä nuoret, vuotiaat, taustalla nuorisotyöttömyys, tuloerojen kasvu, ihmisoikeuksien loukkaukset, korruptio, hintojen nousu sekä nuorten voimattomuuden tunne, kriittisyys päättäjiä kohtaan ja turhautuneisuus vallitsevaan menoon. Tyypillistä myös on, että liikehdinnät ovat paljolti olleet ns. tavallisten ihmisten eikä poliittisten järjestöjen kapinaa. Internet ja sosiaalinen media ovatkin olleet tärkeitä tiedon levittäjiä, toiminnan koordinaatiokanavia ja eri liikkeiden yhdistäjiä. Uusi Invalidi 4/ MUUTETAAN MUUTOSVOIMIKSI Tässä kuvassa yksi pöydällinen seminaariväkeä pohtii päivän aihetta eli sosiaalisten kansanliikkeiden vaatimusten muuttamista yhteiskunnan suuntaan vaikuttavaksi voimaksi. Yhdeksi keinoksi todettiin eri ikäpolvien kohtaaminen yhteisessä toiminnassa. Li Andersson. Entä miten Suomessa? Työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolelle on jäänyt kymmeniätuhansia nuoria, tuhansia nuoria joutuu vuosittain mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeelle, vanhempien köyhyys periytyy ja altistaa nuoret pahoinvoinnille, työmahdollisuudet ovat valtaosin vain pätkätöitä, vuokratyötä tai osa-aikaistöitä, nuorten asunnottomuus on kasvussa Nuorten kiinnostus politiikkaa ja poliittisia puolueita kohtaan on meilläkin vähentynyt. Eikä ihme, kun ottaa huomioon, että nykyinen nuori sukupolvi on kasvatettu yksilöllisyyteen yhteisöllisyyden sijasta, työsuhteet (jos niitä on) ovat lyhyitä ja satunnaisia ja poliittinen päätöksenteko näyttäytyy voimattomana markkinavoimien edessä. Vastavoimana on syntynyt uudenlaisia protestiliikkeiden muotoja, joille ominaista ovat uudenlaiset kampanjakeinot: talon ja tilan valtaukset, sosiaalinen media yhteydenpito- ja koordinaatiokanavana sekä kansainvälinen verkostoituminen. Toisaalta vaarana on, että kun usko demokratiaan murenee, voi turhautuneisuus luoda pohjaa oikeistopopulismin, äärinationalismin ja maahanmuuttajavastaisuuden vaikutuksille. Kuka auttaa pilleri- tai viinakoukusta? Antti Holopainen. Seminaarin kolmantena teemana puhuttiin päihde- ja lääkeriippuvuudesta. Antti Holopainen tarjosi lääkäriammattitaidollaan ja päihdetyön kokemuksellaan seminaariväelle sekä kylmiä tosiasioita että keskustelua herättäviä näkökulmia. Erityisesti ikäihmisten kohdalla on paljon tarpeetonta lääkitsemistä: Uni-, mielenterveys- ym. lääkkeitä määrätään kiireisillä vastaanotoilla varmuuden vuoksi tarkemmin tutkimatta, ja reseptejä uusitaan rutiinilla. Ikäihmisille voi joidenkin psyykelääkkeiden käytöstä aiheutua jopa enemmän haittaa Terveydenhuoltolääkärit ry on myöntänyt ensimmäisen Terveydenhuoltopalkinnon professori emeritus Jussi Huttuselle. Terveydenhuoltopalkinto on joka toinen vuosi jaettava palkinto, joka annetaan henkilölle tai taholle, joka on toiminut pitkään tavalla, joka on edistänyt terveydenhuollon myönteistä kehitystä Suomessa, jonka toiminta on ollut vaikuttavaa ja merkityksel- kuin hyötyä, kuten muistin heikkenemistä, huimausta, tasapainohäiriöitä ja kaatuilua. Lääkehoidon pitkittyminen voi johtaa pillerikoukkuun, ja lääkkeiden riskivaikutukset kasvavat muiden lääkkeiden tai alkoholin käytön myötä. Myös työelämän ulkopuolelle jäävät ja psykososiaalisista ongelmista kärsivät nuoret käyttävät usein runsaasti rauhoittavia ja unilääkkeitä. Etenkin hoitosuhteen katketessa voi tilanne johtaa huumesekakäyttöön. Lääkeriippuvuudesta kuten muustakin päihderiippuvuudesta eroon pääsy ja vieroitusoireista selviäminen voi olla hyvin vaikeaa. Lääkärin ohjeiden ohella siinä tarvittaisiin usein myös vertaistukea, ammatillista apua ja neuvontaa. Yhteistoimintaa ja kokemusten vaihtoa tarvitaan Seminaarin loppukeskustelussa todettiin, että huoli toimeentulosta, terveys- ym. palvelujen saatavuudesta ja vaikutusmahdollisuuksista ovat yhdistäviä tekijöitä iästä riippumatta puuttuu vain kokoava voima. Esimerkiksi nuorison kanssa voidaan yhteistyötä rakentaa erilaisten paikallisten kampanjoiden yhteydessä. Molemmin puolin rikastavaa ja antoisaa voi olla jo pelkkä kokemusten ja ajatusten vaihto erilaisista toimintatavoista ja näkökulmista. Jokaisesta seminaarin aiheesta olisi yksitellenkin riittänyt jutun aihetta varmaan useammaksikin päiväksi, mutta eihän yhdessä viikonlopussa kaikkea valmiiksi saada. Keskustelu siis jatkukoon niin liiton tilaisuuksissa kuin yhdistyksissäkin. Teksti: Marja-Leena Kalkkinen Kuvat: Tarja Västilä Ensimmäinen terveydenhuoltopalkinto professori Jussi Huttuselle listä, ja jonka aikaansaamat muutokset suomalaisessa terveydenhuollossa ovat merkityksellisiä ja pitkäkestoisia. Professori Jussi Huttunen on toiminut suomalaisen terveydenhuollon puolesta pitkään vaikuttaen keskeisesti monen merkittävän kehityshankkeen syntyyn ja etenemiseen. Lähde: Tampereen yliopiston tiedotus.

4 4 Lokakuun 10. päivänä klo 16 järjestettiin Tampereen virastotalon edessä suurella joukolla mielenosoitus Rantaväylän tunnelin rakentamista vastaan. Samana iltana luovuttivat Tampereen tapaturma- ja sairausinvalidit ry:n edustajat, Irmeli Saarijärvi, Kauko Kyllönen ja Reijo Mäkelä valtuustoryhmien puheenjohtajille, valtuuston puheenjohtajalle Irene Roivaiselle ja terveys- ja vanhuspalveluista vastaavalle apulaispormestarille Irja Tuloselle seuraavanlaisen kuntalaisaloitteen. Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden hyvä hoito Tampereen kaupungin sairaanhoidon palvelut eivät toimi riittävän tehokkaasti. Erityisesti erikoissairaanhoidon jonot ovat kohtuuttoman pitkät. Kiireellisissä tapauksissa ei tutkimuksiin ja hoitoon pääse kohtuullisessa ajassa. Niin on mm. syöpätapauksissa, joissa kuitenkin nopea hoitoon pääsy mahdollistaa paremman paranemistodennäköisyyden. Uusi Invalidi 4/2011 Tampereella kuntalaisaloite terveydenhoidon parantamiseksi Valkeakosken Ammattitauti- ja sairausinvalidit ry vietti yhdistyksen 50-vuotisjuhlaa Vähäjärven lomakodissa. Mikä olisikaan ollut parempi päivä juhlia kansalaistoimintaa kuin päivä, jolloin eurooppalaiset kokoontuivat toreille ja turuille vaatimaan kansalaisten ääntä kuuluville. Tervehdyspuheessa yhdistyksen puheenjohtaja Tuure Hietanen kertasi lyhyesti osaston syntyhistoriaa. Säterin työntekijöiden rikkihiilialtistusten aiheuttamat sairaudet olivat lähtölaukaus yhdistyksen perustamiselle ja siitä ammattitauti-nimikin juontuu yhdistyksen nimeen. Kaikki alkoi rikkihiilestä Yhdistyksen historiikissa Vesa Ruskeeniemi kertasi yhdistyksen vaiheita ja kuinka pitkällistä kamppailua käytiin sairastuneiden ihmisten auttamiseksi. Jo ensimmäisessä johtokunnan kokouksessa yhdistys päätti palkata Arvo Salosen toimitsijaksi auttamaan jäseniä eläkehakemus-, korvaus- ja valitusasioissa. Aktiivisen kampailun ja julkisuuden, mm. tv-ohjelman Myrkytetyt, myötä laajat kansalaispiirit saivat tietoa rikkihiilen myrkyllisyydestä. Tampereen yhdistys jätti kaupungin valtuustoryhmille kuntalaisaloitteen julkisten terveyspalvelujen parantamiseksi. Kuva: Pentti Airola. Perustuslaki turvaa kaikille kansalaisille yhtäläiset oikeudet julkisiin palveluihin. Tampereella ei sairaanhoidossa nuo oikeudet toteudu. Perusteluina hoidon puutteisiin esitetään lääkäripulaa, joka kuitenkin olisi poistettavissa maksamalla lääkäreille palkka joka vastaisi yksityisessä bisneksessä maksettavia palkkoja. Tämä olisi toteutettavissa siirtämällä nyt kalliisti ostettavat yksityiset palvelut kaupungin omana palveluna tehtäväksi. Samanlaista vajausta on myös vanhuspalveluissa ja vanhusten laitoshoidossa. Toistuvasti tulee julkisuuteen tietoa laitosten henkilökuntavajauksesta ja hoidon puutteellisesta tasosta. Esitämme, että Tampereen terveyspalveluista on kiireellisesti tehtävä tutkimus, jolla selvitetään hoidon puutteet, ja suunnataan riittävä rahoitus hoitotason ja palveluiden parantamiseen ja tehostamiseen. Tampereen Tapaturma- ja sairausinvalidit ry. Turussa kasvaa tavallisten kansalaisten tyytymättömyys Turussa on jo vuosien ajan säännöllisesti nostettu kaupungin vuokratalojen vuokria. Nousu on ollut vuositasolla 4 5 %, joka on selvästi enemmän kuin eläkkeiden korotukset. Vaikka vuokrien korotuksia on perusteltu kiinteistöjen korjaamisella, on kootut rahat eri päätöksin siirretty kaupungin muuhun budjettiin, ja korjaukset ovat monissa kiinteistöissä tekemättä. Samaan aikaan on kaupunki heikentänyt monia palvelujaan. Esimerkiksi alueella Pahaniemi-Vienola-Jyrkkälä-Härkämäki on viimeisen kahden vuoden aikana viety paikallinen terveysasema, lähikirjaston palvelut on minimoitu muutamaan tuntiin viikossa, ja posti ja R-kioski ovat alueelta lähteneet. Varsinkin vanheneva väestö ja vammaiset ovat protestoineet tehtyjä supistuksia ja leikkauksia, joihin kaupunki on osaltaan syyllinen. Samanlainen kehitys on tuttua eri puolilla Turkua kuin myös naapurikunnissa. Turun tapaturma- ja sairausinvalidien yhdistys ja Turun Valkeakosken juhlissa muisteltiin kamppailuhistoriaa Valkeakosken yhdistyksen 50-vuotisjuhlassa jaettiin kultaisia ja hopeisia ansiomerkkejä, kaikki juhlissa olleet jäsenet kukitettiin. Kuva: Sisko Manninen. Vasta vuonna 1973 Työterveyslaitoksella tehdyt vertailututkimukset herättivät tehtaan johdon parantamaan työoloja ja -turvallisuutta. Yhdistyksen ja liiton aktiivisella toiminnalla saatiin ammattitauteihin sairastuneille korvauksia ja apua. Vähäjärven lomakoti on ollut yhdistyksen lempilapsi jo perustamisesta alkaen. Yhdistys lähetti jäseniään talkoisiin mm. evästyksellä: Heidän on oltava kesäkotialueella välinen aika, ruoka ja majoitus suoritetaan liiton varoista. Joulukuussa saunan todettiin olevan kylvettävässä kunnossa, pieni epäkohta vain oli: Paitsi kiuas ja pata puuttuvat. Yhdistys on vuosien saatossa hankkinut lomakotiin verhokankaita, päiväpeitteitä ja huonekaluja ja haastanut muita yhdistyksiä tukemaan kesäkodin toimintaa. Aktiivinen työ jatkuu Juhlapuheessa liiton puheenjohtaja Antti Holopainen korosti kansalaisliikkeiden toiminnalla aikaansaatuja parannuksia ja korjauksia terveydenhoitoon ja sosiaalilainsäädäntöön. Antti Holopainen kiitti Valkeakosken yhdistystä aktiivisesta toiminnasta ja totesi, että työ jatkuu edelleen. Juhlan kulttuuriohjelmasta vastasivat Jouko Pesonen haitarinsoitolla, Valkeakosken Eläkeläiset ry:n senioritanssijat, Tuure Hietanen ja Pauli Västilä laululla sekä Martta Kuronen aina niin koskettavilla runoilla. Juhlan antia kuvaa hyvin historiikin toteamus: Yhdistyksen alku oli ammattitautiin sairastuneiden etujen ajamista, se oli ihmisten huolien kuuntelemista, neuvomista ja auttamista, se työväen eläkeläiset ovat käsitelleet järjestöissä näitä asioita. Onkin vedettävä selkeä johtopäätös: taloudellista ja poliittista valtaa edustavat tahot toimivat usein huomioimatta lainkaan tavallisen ihmisen etuja. Toimintaa ohjaa lyhytnäköinen voitontavoittelu kestävän ja hyvinvoivan yhteiskunnan rakentamisen sijaan. Nyt tarvitaan liikettä paremman huomisen rakentamiseksi ja menossa olevan kehityksen kääntämiseksi. Ken Helenius Kurt Laine oli vaikuttamista, pyrkimystä muuttaa lakeja ja niiden soveltamista käytäntöön. Sitä samaa työtä teemme tänäänkin. Kultaa ja hopeaa jaettiin Tuure Hietaselle luovutettiin juhlassa liiton kultainen ansiomerkki ja hopeisella ansiomerkillä muistettiin Aini Vikmania, Kari Saukkosta, Valde Vaittista ja Tarja Västilää. Myös paikalla ollut yhdistyksen jäsenistö kukitettiin. Tarja Västilä Puheiden ja huomionosoitusten lisäksi lausuttiin runoja, laulettiin, soitetiin ja tanssittiin. Ja tämän lisäksi vakuutettiin, että toiminta vammaisten etujen puolesta jatkuu. Kuva: Pauli Västilä.

5 Palvelua vai pelkkää byrokratiaa? Uusi Invalidi 4/ Terveisiä Pasilasta vammaisneuvostopäiviltä Matkapalvelukeskuksia ja ns. matkojen yhdistelykeskuksia vammaisten kuljetuspalveluun on viime vuosina noussut kuin sieniä sateella. Joissakin kunnissa ne toimivat ihan onnistuneesti, toisissa taas ne ovat olleet lyhytaikaisia kokeiluja tai sitten niiden toiminnassa ei oikein voi nähdä minkään näköistä järkeä. Ehkä kuitenkin joissakin kunnissa on syntynyt säästöjä, kun vammaiset jäävät kotiin huonosti toimivien yhdistelyjen takia. Toteutuskelpoinen idea Lahdessa matkapalvelukeskus (MPK) on nähdäkseni toiminut siedettävästi. Itse en invataksin käyttäjänä kuulu MPK:n piiriin, vaan voin tilata taksini suoraan palveluntuottajalta. Eri järjestöissä paljon toimivana en ole voinut välttyä huomaamasta epäkohtia, joita tässä kesällä olen mielenkiinnolla pannut merkille. Lahdessa on toista vuotta ollut erittäin mielenkiintoinen ja mielestäni ajatuksena toteutuskelpoinen idea matkojen omaehtoisesta yhdistelystä (ei koske invatakseja). Jos kolme kuljetustukikortin omaavaa itse yhdistävät matkansa, ei omavastuuta tarvitse maksaa. Hyvältä kuulostaa, vai mitä? Luulisi, että pienillä eläkkeillä toimeen tulevat vammaiset, etenkin eri yhdistyksien kerhoihin ja tapahtumiin kulkevat käyttäisivät tätä riemuiten hyväkseen. Olen huomannut, että näin ei kuitenkaan ole käynyt. Miksi yhdistely takkuaa? Miksi matkojen yhdistely takkuaa monissa matkapalvelukeskuksissa, kysyy kirjoittajamme, Ritva Korhonen Lahdesta. Kesän aikana olen melkein joka viikonloppu käynyt eräässä vammaisten kesäpaikassa: jokainen käyttää omaa taksia molempiin suuntiin. Olen tunnin sisällä nähnyt toistakymmentä taksia noutamassa asiakkaita, ja tiedän heistä monien asuvan samoissa lähiöissä tai matkan varrella niihin. Eräältä viikonloppuleiriltä lähdettäessä tuli noin 20 osanottajaa hakemaan kolme invataksia, muutama ennakkoon tilattu taksi ja vetäjä tilasi seitsemän taksia. Vielä muutama vuosi sitten menimme kyseiselle leirille kimppakyydeillä, jotka vetäjä oli yhdistellyt invataksien kanssa. Miksi näin, sietää varmaan kysyä? Olen jutellut asiasta mm. sosiaalitoimen ja taksien kanssa. Viime vuonna yhdistely invatakseilla onnistui. Tänä vuonna olen kaksi kertaa yrittänyt selvittää, miksi ei enää onnistu. Kannattaa tilata oma taksi! Lämmintä joulua ja valoisaa uutta vuotta kaikille lukijoille, yhdistyksille, liitolle, henkilökunnalle ja kannatusjäsenille! Olen ilmoittanut MPK:lle matkustajien nimet ja varannut invataksin, ensimmäinen kerta tyrmättiin MPK:ssa täysin. Soitin sosiaalitoimeen, jossa luvattiin selvittää asia, sitten tulivat kesälomat ja asia pitkittyi. Sosiaalitoimesta kyllä oltiin kiitettävästi yhteydessä minuun pariinkin kertaan ja ilmoitettiin että asiaa selvitetään. Elokuulla ilmoitettiin, ettei muutoksia ole tapahtunut ja yhdistelyn pitäisi onnistua. Tilasin kyydin kolmelle, lauantaille, varasin taksit, ilmoitin MPK:hon, josta luvattiin ottaa yhteyttä jos ei onnistu. Yhteyttä ei kuitenkaan otettu, matka kyllä onnistuikin oikein hyvin, mutta kuljetustukilapuista ja yhdistelystä huolimatta jouduimme maksamaan matkan hinnan ja vielä kahdesta avustajastakin menomatkalla (matkalla saa olla vain yksi avustaja keneltä jätetään pois, sokealta, jalattomalta vai rollaattorin käyttäjältä?). Paluumatkalla laitoin pari avustajaa yksin taksilla tulleiden kyytiin, joten paluumatkalla maksoimme vain kolmesta. Kannattaa siis tilata jokaiselle vammaiselle avustajineen oma taksi! Jotta matka olisi mennyt yhdistelynä, olisi tarvittu laskutusnumero miksei sitä saatu, ei ole tietoa. Yhdistetyt matkat pitää aina tilata MPK:n kautta. Kun matka tapahtuu viikonloppuna ja MPK on auki vain arkisin, niin itse emme voi taksien kanssa matkoja yhdistää. Mitähän rikollista me keksisimmekään, kuinka mahtaisimme käyttää väärin saamaamme vapautta! En keksi vielä mitään, mutta kait sitä jotenkin voisi. Järkeä byrokratian tilalle Toivoisin, että yhdistelyssä voitaisiin käyttää maalaisjärkeä ja jättää turha byrokratia pois ja ainakin kokeilla miten itseyhdistely taksien kanssa toimisi. Ja kerhojen vetäjiä, yhdistysten matkavastaavia, sihteereitä ja puheenjohtajia voisi informoida yhdistelystä. Uskoisin näin saatavan ihan oikeita säästöjäkin kaupungille. Olisi mielenkiintoista tietää kuinka paljon matkoja on saatu yhdistettyä MPK:n toimesta, toivottavasti tutkimus tehdään pian. Oma näkemykseni on, että ainakin omaehtoinen yhdistely on vuosien varrella vähentynyt. Ritva A. Korhonen Jyväskylän Seudun Sairaus- ja tapaturmainvalidit ry. Vammaisneuvostopäivät järjestettiin tänä vuonna Pasilassa Messukeskuksen tiloissa. Ilmoittautuneita oli noin 100, noin 40 vammaisneuvostoa eri puolelta Suomea. Myös eri invalidi- ja potilasjärjestöjen edustajia oli runsaasti paikalla. Tämä vuosi on ollut EU:n vapaaehtoistoiminnan vuosi, se oli aiheena myös meillä. Alustuspuheenvuorossa Vanen puheenjohtaja Marja Pihnala puhui vapaaehtoistyön suuresta merkityksestä yhteiskunnassa. Hän oli huolissaan, miten lama ja valtion ja kuntien tiukka taloustilanne vaikuttaa, yritetäänkö yhteiskunnan hoidettavaksi kuuluvuia palveluja siirtää vapaaehtoistoiminnan tehtäviksi. Ensimmäisenä luennoitsijana oli Reija Salovaara Suomen Nuorisotyö-Allianssi ry:stä, joka vastasi Suomessa tästä EU:n teemavuodesta. Luennossa tuli esille, kuinka arvokasta työtä vapaaehtoiset tekevät, kun lasketaan rahallista arvoa tälle työlle. Se on 4,8 % Suomen valtion budjetista, summia en rupea kirjoittamaan, kun puhutaan miljardeista niin minulta nollat loppuvat kesken. Sonja Karnell kertoi, miksi osallistuu vapaaehtoistoimintaan, ja Ulla Topi vapaaehtoistyön laadusta. Molemmat virittivät vilkasta keskustelua ja kysymyksiä. Merja Heikkonen Näkövammaisten keskusliitosta puhui toiminnan vahvuuksista ja heikkouksista, ja suunnittelija Tuula Tuominen Vanesta ja Kalevi T. Korhonen Mäntsälästä käsittelivät vapaaehtoistoimintaa kunnallisessa vammaisneuvostotyössä. Vielä ennen lounasta Kuntaliiton erityisasiantuntija Jaana Viemerö pohdiskeli, kuka kantaa vastuun jos vapaaehtoistyö on osana palvelujärjestelmää mielenkiintoinen kysymys? Iltapäivän aiheena oli, haastaako palvelutoiminta vapaaehtoistoiminnan. Aiheesta alustivat Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton hallituksen puheenjohtaja Raimo Lindberg sekä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Maija Peltonen. Lainsäädännön muutoksista ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisen haasteista luennoivat Eija Koivuranta Sosiaali- ja terveysministeriöstä ja Markku Virkamäki Kehitysvammaisten Palvelusäätiöstä. Vammaisneuvostopäivän päätöspuheen piti pääsihteeri Sari Loijas. Valtakunnallinen vammaisneuvosto eli VANE täytti tänä vuonna 25 vuotta. Ritva A. Korhonen Lahti UUSI INVALIDI-LEHDEN AIKATAULU VUONNA 2012 Lehden numero ilmestyy viikolla aineisto liiton toimistoon viim. 1/12 13 (maaliskuussa) /12 21 (toukokuussa) /12 39 (syyskuussa) /12 50 (joulukuussa) Lehtemme rajallisen palstatilan vuoksi julkaistaan muissa lehdissä olleita juttuja vain, mikäli siihen on aiheen kannalta erityinen syy ja mikäli lehdessä on tilaa. EDULLISET JÄSENLOMAT Vähäjärven lomakodissa hinta 195 euroa /5 vuorokautta Tiedustelut ja varaukset Vähäjärven lomakoti puh. (03) UUSIVUOSI VÄHÄJÄRVEN L0MAKODISSA Tervetuloa viettämään vuoden vaihtumista lomakotiin.kolmen vuorokauden paketti jäsenet 140, ei-jäsenet 160 euroa. Hinta sisältää majoituksen kahden hengen huoneissa, ateriat ja illanvietot. Tiedustelut ja varaukset Vähäjärven lomakoti puh. (03)

MIELENOSOITTAJIEN KYSYMYKSIÄ PÄÄTTÄJILLE

MIELENOSOITTAJIEN KYSYMYKSIÄ PÄÄTTÄJILLE TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITON SOSIAALINEN UUDISTUSLEHTI 4/2009 VÄHÄVÄKISET KOROTTIVAT ÄÄNTÄÄN EDUSKUNTATALOLLA: PERUSTURVA KUNTOON JA HETI! Tässä numerossa: Teemana liikunta Sivut 6-7 selviytymiselle

Lisätiedot

Liiton lausunto sote-järjestämislakiehdotuksesta

Liiton lausunto sote-järjestämislakiehdotuksesta Uusi Invalidi 4/2014 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 4/ 2 0 1 4 Antoisaa ja toiminnallista uutta vuotta 2015!

Lisätiedot

Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton sosiaalinen uudistuslehti 1/2009 VALOA JA RAHAA KANSALLE!

Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton sosiaalinen uudistuslehti 1/2009 VALOA JA RAHAA KANSALLE! liiton sosiaalinen uudistuslehti 1/2009 VALOA JA RAHAA KANSALLE! Tässä numerossa teemana terveys liiton valtuusto kokoontui 15. maaliskuuta Vähäjärven lomakodissa Hämeenlinnan Hauholla. Kokousväki keskusteli

Lisätiedot

Hallitus vaarantaa terveytemme!

Hallitus vaarantaa terveytemme! Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n sosiaalinen uudistuslehti 2/2010 Hallitus vaarantaa terveytemme! Tässä numerossa: Teemana harrastukset yhdistyksissä Sivut 4-5 u8 Terveyspalveluista hyötyneet

Lisätiedot

Vammaisjuristi rohkaisee valittamaan

Vammaisjuristi rohkaisee valittamaan Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n sosiaalinen uudistuslehti 2/2011 Vammaisjuristi rohkaisee valittamaan Tässä numerossa: Teemana vammaisten oikeusturva Liiton uusi puheenjohtaja vammaisten oikeuksista

Lisätiedot

Kulttuuri yhdistää ja voimaannuttaa

Kulttuuri yhdistää ja voimaannuttaa Uusi Invalidi 3/2014 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 3/ 2 0 1 4 Kulttuuri yhdistää ja voimaannuttaa Tässä

Lisätiedot

Kyllä meillä oli hauskaa

Kyllä meillä oli hauskaa liiton sosiaalinen uudistuslehti 3/07 Kyllä meillä oli hauskaa Tässä numerossa: Tampere sai vammaisja esteettömyysasiamiehen Sivu 3 Kuljetuspalveluissa riittää korjattavaa mm. Helsingissä Sivu 4 Omaisetkin

Lisätiedot

Muutosvoimia kokoamaan!

Muutosvoimia kokoamaan! Uusi Invalidi 1/2015 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 1/ 2 0 15 Muutosvoimia kokoamaan! Tässä numerossa: Evästyksiä

Lisätiedot

Keskiöön lähipalvelut, palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja riittävät resurssit!

Keskiöön lähipalvelut, palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja riittävät resurssit! Uusi Invalidi 2/2015 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 2/ 2 0 15 Kesä on ulkoilun, luonnosta nauttimisen, lomailun,

Lisätiedot

Sosiaalinen media ei korvaa ihmisten tapaamista

Sosiaalinen media ei korvaa ihmisten tapaamista Kansallinen senioriliitto ry 6.2014 TORSTAI 4.12.2014 JOULU, TERVEYS Bosborin salmi erottaa Euroopan ja Aasian s. 20 Riitta Uosukainen: Sosiaalinen media ei korvaa ihmisten tapaamista Seniorit vaelsivat

Lisätiedot

2-2008. Tuulikki Petäjäniemi - valtakunnan selvittäjä. Suomalainen Naisliitto ry

2-2008. Tuulikki Petäjäniemi - valtakunnan selvittäjä. Suomalainen Naisliitto ry minna 2-2008 Tuulikki Petäjäniemi - valtakunnan selvittäjä Suomalainen Naisliitto ry Minna 1/2008 Tässä Minnassa 3 Puheenjohtajan terveiset, Oili Påwals 4 Tilkkuja, Maija Kauppinen 6 Tuulikki Petäjäniemi

Lisätiedot

Poliolehti. Suomen Polioliitto ry:n jäsenlehti 4/2014

Poliolehti. Suomen Polioliitto ry:n jäsenlehti 4/2014 Poliolehti Suomen Polioliitto ry:n jäsenlehti 4/2014 Oikeudenmukaista? Säästötoimien ohella vammaisjärjestöjen maailmaa on viime päivinä puhututtanut hallituksen lin jaus RAY:n, FinToton ja Veikkauksen

Lisätiedot

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille Lähellä lehti omaishoitajille ja läheisille 3 2014 Sirpa Volanen innostui majakoista s. 6 Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys Lähellä 3 2014 Tilaa konferenssijulkaisu! Kansainvälisyys sisältö

Lisätiedot

Ikää tulee. olemmeko valmiita? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Toimintaterapia lastensuojelussa

Ikää tulee. olemmeko valmiita? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Toimintaterapia lastensuojelussa sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 9 2011 irtonumero 7,50 e Toimintaterapia lastensuojelussa Tiina Soininen: Turvaa byrokratiasta Pia Romo: Suvaitsevaisuutta Saksasta Petri Uusikylä:

Lisätiedot

Tässä numerossa teemana ikääntymisen resurssit

Tässä numerossa teemana ikääntymisen resurssit 3-4. 2009 Omenatarha on yhteisö Aira Samulin Sosiaalinen media Tässä numerossa teemana ikääntymisen resurssit Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Omenatarhassa jokainen vaikuttaa omalla tavallaan

Lisätiedot

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja -

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Savilahdenkatu 18 A 4, 50100 Mikkeli Avoinna arkisin 9-15 p. 0400-802

Lisätiedot

Poliolehti. Suomen Polioliitto ry:n jäsenlehti 1/2015

Poliolehti. Suomen Polioliitto ry:n jäsenlehti 1/2015 Poliolehti Suomen Polioliitto ry:n jäsenlehti 1/2015 Vaikuttavuutta mittaamaan! Vireillä on Suomen Polioliiton päärahoittajan Raha-automaattiyhdistyksen yhdistäminen Finntoton ja Veikkauksen kanssa. Yhdistämisestä

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Vauhtia Kulttuuripäiville Tapiolasta

Vauhtia Kulttuuripäiville Tapiolasta Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n sosiaalinen uudistuslehti 2/06 Liitteenä Terveysrintama 1/06 sivut 5-8 Vauhtia Kulttuuripäiville Tapiolasta Kesänumeron aiheita: Vammaisten oikeudet/ pääkirjoitus

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Asukasisännöinti. Yhteiskunnalliset yritykset Vanhuspalvelulaki Jukka Poika Aikapankkitoiminta Pispalan poluilla

-liike on ihmisen muotoinen. Asukasisännöinti. Yhteiskunnalliset yritykset Vanhuspalvelulaki Jukka Poika Aikapankkitoiminta Pispalan poluilla -liike on ihmisen muotoinen 2 2012 Asukasisännöinti Yhteiskunnalliset yritykset Vanhuspalvelulaki Jukka Poika Aikapankkitoiminta Pispalan poluilla 3 4 8 12 13 14 18 22 24 [ pääkirjoitus ] Inhimillisyys

Lisätiedot

Poliojärjestöjen luottamushenkilöt

Poliojärjestöjen luottamushenkilöt Poliojärjestöjen luottamushenkilöt Suomen Polioliitto ry Hallitus Kivipelto Juhani, Kurikka, pj Hänninen Leo, Nummela, vpj Aroheikki Ari, Helsinki Jokinen Lauri, Turku Lappalainen Kaarina, Helsinki Mäki-Petäys

Lisätiedot

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon Lähellä 1 2012 Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon tai lisälaitteella gsm-verkkoon. 36 4 SISÄLTÖ Pääkirjoitus... 3 Apuvälineet

Lisätiedot

Täyttä Elämää. HIY 75v juhlanumero

Täyttä Elämää. HIY 75v juhlanumero Täyttä Elämää HIY 75v juhlanumero Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n jäsenlehti 2/2013 HELSINGIN INVALIDIEN YHDISTYS RY Perustettu vuonna 1938 Toimisto: Voudintie 6, 00600 Helsinki Yhteystiedot Toimisto

Lisätiedot

Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa

Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa Ystea-lehti 2/2012 Julkaisija: Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry:n jäsenlehti Ystea ry on Toimihenkilöliitto Erto ry:n jäsenyhdistys, www.ystea.fi Ystea on myös Facebookissa. Päätoimittaja:

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus

-liike on ihmisen muotoinen. Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus -liike on ihmisen muotoinen 3 2011 Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus 2 11 3 [ pääkirjoitus ] Setlemettisanasto Kaikkea muuta kuin

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTYÖ. Iloinen kutsu

VAPAAEHTOISTYÖ. Iloinen kutsu VAPAAEHTOISTYÖ Iloinen kutsu Terveyskeskuksessa mukana Talkoorenkaasta Raimo Muurinen, Harri Lötjönen, Tarja Orlow ja Sulo Aho sekä Viertolasta Soili Stolt-Suomalainen vanhusten hemmotteluhetkeen Raimo

Lisätiedot

TAISTELU JA VASTARINTA ON VOIMISTUNUT

TAISTELU JA VASTARINTA ON VOIMISTUNUT SKP:n Tampereen piirijärjestö r y :n julkaisu 2/06 Eliitin ja kansan välinen kuilu on kasvanut, mutta myös TAISTELU JA VASTARINTA ON VOIMISTUNUT HAASTATTELU JA KUVA: Järjestäjien, osanottajien ja tapahtumien

Lisätiedot

7. 2012. Positiivinen elämänasenne auttaa Psykogeriatrinen osasto Viljankukka Mielenterveyteen liittyvät projektit esittelyssä. Teema: mielenterveys

7. 2012. Positiivinen elämänasenne auttaa Psykogeriatrinen osasto Viljankukka Mielenterveyteen liittyvät projektit esittelyssä. Teema: mielenterveys 7. 2012 Positiivinen elämänasenne auttaa Psykogeriatrinen osasto Viljankukka Mielenterveyteen liittyvät projektit esittelyssä Teema: mielenterveys Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Minimaalit

Lisätiedot

6-7 / 2014. Mitoitusselvitys: Joka viides hoitopaikka alle 0.5. Vesielämä on kesäelämää!

6-7 / 2014. Mitoitusselvitys: Joka viides hoitopaikka alle 0.5. Vesielämä on kesäelämää! 6-7 / 2014 Mitoitusselvitys: Joka viides hoitopaikka alle 0.5 Vesielämä on kesäelämää! SISÄLLYS 6-7/2014 44 ja Vesivinkkejä altaille, järviin meriin. 68 Neuvotteleeko pääluottamusmies myös papukaijojensa

Lisätiedot