PIDÄ HUOLTA TAVARA- MERKISTÄSI TIETOA TAVARAMERKEISTÄ S.26 KIINTEISTÖNKAUPPA SÄHKÖISTYY VAROJEN JAON VEROTUS MUUTTUU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIDÄ HUOLTA TAVARA- MERKISTÄSI TIETOA TAVARAMERKEISTÄ S.26 KIINTEISTÖNKAUPPA SÄHKÖISTYY VAROJEN JAON VEROTUS MUUTTUU"

Transkriptio

1 01 ATTORNEYS AT LAW 2014 PART OF JURIDIA BÜTZOW PIDÄ HUOLTA TAVARA- MERKISTÄSI TIETOA TAVARAMERKEISTÄ S KIINTEISTÖNKAUPPA SÄHKÖISTYY VAROJEN JAON VEROTUS MUUTTUU IMMATERIAALIOIKEUDET MAKSUKYVYTTÖMYYSTILANTEESSA

2 01/2014 SISÄLTÖ 3 UUTEEN AIKAAN 4 JURIDIA BÜTZOW KASVAA 6 YRITYKSET JA YRITYSJURISTIT KATSOVAT MITÄ OSTAVAT 9 KIINTEISTÖNKAUPPA SÄHKÖISTYY 12 NOUDATETTAVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN VAIHTAMINEN 14 ACQUISITION OF AN ENTERPRISE AN ENTREPRENEUR S TAX RISK IN ESTONIA 18 VAROJEN JAON VEROTUS MUUTTUU ASENNETTA, VISIOITA JA ROHKEUTTA 24 LAKI VAIHTOEHTOISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN HOITAJISTA TÄSMENTÄÄ RAHASTOJEN TOIMINTAPERIAATTEITA 26 HOIDA TAVARAMERKKIÄSI 28 TAVARAMERKIT JA FRANCHISING 30 VERKKOKAUPAN KÄYTÄNTÖIHIN ON TULOSSA MUUTOKSIA 32 SOPIMUS AVOERON VARALTA 34 UUDET VÄLIMIESMENETTELYSÄÄNNÖT JA SALASSAPITO 36 IMMATERIAALIOIKEUDET MAKSUKYVYTTÖMYYSTILANTEISSA 38 KOULUTUKSET PÄÄTOIMITTAJA Viikka Tyynilä, puh. (09) TOIMITUKSEN OSOITE Fabianinkatu 29 B, FI Helsinki SÄHKÖPOSTI ILMOITUKSET, OSOITTEENMUUTOKSET JA TILAUKSET JULKAISIJA Asianajotoimisto Juridia Bützow Oy ULKOASU JA TAITTO Mainostoimisto King PAINOPAIKKA Erweko OSOITELÄHDE Asianajotoimisto Juridia Bützow Oy:n ja Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy:n asiakas- ja suoramarkkinointirekisterit Kannessa: osakas Hanna-Maija Elo, kuva: Kari Ylitalo

3 UUTEEN AIKAAN 3 Asianajotoimisto Juridia Bützowin ensimmäinen vuosineljännes on nyt takana. Juridia Bützow syntyi syksyllä 2013 ja meistä tuli samalla alamme suurimpia toimijoita Suomessa. Vaikka koko ei sinänsä ole itseisarvo, antaa se kuitenkin erinomaiset mahdollisuudet kattavien asiantuntijapalveluiden tarjoamiseen valtakunnallisesti. Toimimme viidellä eri paikkakunnalla, palvelemme kuudella eri kielellä ja kansainväliset verkostomme ovat laajat. Tytäryhtiömme Heinonen & Co on johtava immateriaalioikeusasiantuntija Suomessa, jonka osaaminen ja kokemus ovat myös kansainvälisesti arvostettuja ja tunnustettuja. Olemme siis aito täyden palvelun asianajotoimistokonserni. Lehteen olemme koonneet eri osaamisryhmiemme asiantuntijoiden kirjoituksia, jotka kuvastavat palvelupalettimme laajuutta. Kerromme muun muassa kesällä voimaan tulevista verkkokauppaan liittyvistä säännöksistä, varojen jaon verotuksen uudistuksista ja noudatettavan työehtosopimuksen muuttamisesta sekä annamme neuvoja tavaramerkin hoitamiseen. Vuoden 2014 alussa Juridia Bützow sai uuden yritysilmeen. Samalla myös lehtemme ilme ja nimi uudistettiin. Tervetuloa lukemaan uutta JB-lehteä! OSALLISTU JB-LEHDEN PALAUTEKYSELYYN OSOITTEESSA JURIDIABUTZOW.COM/LEHTIKYSELY JA VOITA IPAD AIR! Energistä vuoden alkua, Viikka Tyynilä MYYNTI- JA MARKKINOINTIKOORDINAATTORI PÄÄTOIMITTAJA

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JURIDIA BÜTZOW KASVAA Juridian ja Bützowin syyskuussa tapahtunutta Suomen suurinta asianajotoimistojen yhdistymistä seurannut integraatiovaihe saatiin loppuun suunnitellussa aikataulussa joulukuun loppuun mennessä Vaihe oli tarkoituksellisesti lyhyt ja yhtiölle ominaisella toimintatavalla nopea, laitoimme luonnollisista haasteista huolimatta asiat kerralla kuntoon. Toimintamme jatkuu nyt normaalisti ilman erityisiä esim. Helsingin toimiston muuttamiseen tai ICT-yhteyksiin liittyviä resurssien sitouttamisia. Toimistomme Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa sekä teollisoikeuksien suojaamiseen erikoistunut tytäryhtiömme Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy ovat toimineet koko syksynkin ajan ilman integraation heijastusvaikutuksia. TARJONTAMME LAAJENEE Olemme onnistuneet syksyllä halua missamme rekrytoinneissa ja pystymme yhä laadukkaammin toimimaan täyden palvelun juridiikkatalona valtakunnallisesti ja kansainvälisesti niin pörssiyhtiöille kuin pk- yrityksille, yhteisöille sekä yksityishenkilöille. Pystymme tarjoamaan asiakkaalle aina halutun ja sopivan resurssin tarpeen mukaan. ASIAKASPALAUTTEESTA Hallituksen puheenjohtaja Kimmo Oila totesi viime hallituksen kokouksessamme, että asiakkaamme ovat ottaneet yhdistymisemme positiivisella mielenkiinnolla ja uteliaisuudella vastaan ja olemme voittaneet merkittäviä uusia asiakkuuksia. Kiitämme nöyrimmästi kaikkia asiakkaitamme luottamuksestanne ja olemme valmiina palvelukseenne myös jatkossa. Toivotamme asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme menestystä vuodelle 2014! Harri Tolppanen TOIMITUSJOHTAJA

5 5 HARRI TOLPPANEN toimitusjohtaja KIMMO OILA hallituksen puheenjohtaja

6 TEKSTI Vesa Turkki (asianajaja, varatuomari, osakas) KUVA Kari Ylitalo KUVITUS Jukka Mikander YRITYKSET JA YRITYSJURISTIT KATSOVAT MITÄ OSTAVAT KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA EI OLE HELPPOA EIKÄ HALPAA. OIKEUDELLISTEN ONGELMIEN KESKELLÄ NAVIGOIDESSA YRITYKSELTÄ KULUU AIKAA JA RAHAA. ON ILMEISTÄ, ETTÄ JURIDISET NEUVOT JA NEUVONANTAJAT VALITAAN HUOLELLA. MILLÄ KRITEEREILLÄ?

7 7 Nyt puhumme siis asianajotoimistojen palveluista asiakkaalle. Asianajotoimistoja helposti kritisoidaan konservatiivisuudesta, korkeista kustannuksista ja aidon asiakaskeskeisyyden puutteesta. Asianajo toimialaa arvioiva Legal Business -julkaisu (lokakuu 2013) ja Legal 500 kysyivät maailmanlaajuisesti asianajotoimistojen asiakkailta, mitä he arvostavat oikeudellisen neuvonantajansa palveluissa ja millä perusteella. Asiakkaiden arvioita pyydettiin kolmen seuraavan pääkriteerin merkityksestä: 1. oikeudellisen neuvonannon asiantuntemus 2. toimiston pragmaattinen lähestymistapa ja asiakaspalvelun laatu 3. oikea hinta-laatusuhde. ARVIOIDAANPA HIEMAN TULOKSIA Selvästi eniten arvostusta asiakkaiden keskuudessa nauttii edelleen oikeudellinen asiantuntemus ja neuvonannon strateginen laatu. Keskeinen havainto on, että asiakkaat toivovat neuvonantajansa olevan yhä oma-aloitteisempi ja tuntevan heidän ydintoimintojaan. Toinen havainto on se, että oikeudellisen neuvonannon tarve on suuri jopa paljon suurempi kuin yrityksen hankinnoista tai palveluiden ostobudjetista voisi päätellä. Globaalia ja kansallista sääntelyä on paljon, ja sen määrä lisääntyy koko ajan. Sääntely on usein niin toimialakohtaista, että neuvonantajan toimialaymmärryksellä on keskeinen merkitys. Yritysten tilanne markkinoilla monimutkaistuu entisestään, ja avun tarve kasvaa. Toimialaosaaminen ja kokemus ovat ekstraa, jota arvostetaan. Vastaajista 48 % ilmoitti, että ulkopuolisen oikeudellisen avun tarve on kasvanut vuodessa, ja vain 15 % ilmoitti sen vähentyneen. Myös yrityksen ulkopuolisen neuvonannon hankintabudjetit olivat kasvussa. En usko, että tilanne on merkittävästi erilainen Suomessa. Selvästi eniten arvostusta asiakkaiden keskuudessa nauttii edelleen oikeudellinen asiantuntemus ja neuvonannon strateginen laatu. Sen sijaan merkittävää hajontaa esiintyi hinnoittelussa eli hintatasoon ja hinnoittelun joustavuuteen liittyvissä seikoissa. Useat vastaajat pitivät palvelun hinnoittelua kuitenkin tärkeänä tai melko tärkeänä asiana. Maksetaan kyllä, mutta turhasta, ylihinnoitellusta tai passiivisesta avusta ei haluta maksaa. Myös henkilökemiaa ja henkilösuhteita arvostettiin huomattavasti. Tämä ei yllätä, kun kyseessä on luottamukseen perustuva liiketoiminta. Merkitykseltään kasvavana arvostuskriteerinä tulee esiin neuvonantajan kansainvälisyyden korostami-

8 Elämme kutistuvien budjettien ja markkinoiden ylitarjonnan aikaa. Hyvä näin. nen. Tämä seikka on vientivetoisessa ja toimintojaan maailmalle ulkoistavassa Suomessa erityisen tärkeää. Oma merkityksensä näyttää edelleen olevan sillä, että neuvonantajat ovat vakiintuneita ja melko suuria toimistoja. Näin on erityisesti laajoissa ja taloudellisesti merkittävissä asioissa. Ostajat vaikuttavat arvostavan sitä, että suurehkoilla toimijoilla on resursseja ja osaamista laajalla rintamalla ja että esimerkiksi yrityskauppakokemus on vankkaa. Nopeatempoiset laajat asiat vaativat käytännössä myös ihan puhdasta henkilöresurssia, jota suuret toimijat voivat varata hoitamaan työläitä kokonaisuuksia tiukassa aikataulussa paremmin kuin pienet. Myös tämä on osa palvelun laatua, jota arvostetaan. Oikea hinta-laatusuhde on monitahoisempi asia. Tämä osoittautui tutkimuksessa selvästi vaikeimmin määriteltäväksi. Ilmeistä on, että aktiivista ja pragmaattista yhteydenpitoa asiakkaaseen arvostetaan. Kokemuksella on merkitystä. Hinta-laatusuhdetta arvioitaessa myös palvelun innovatiivisuus vaikuttaisi olevan asiakkaiden toivelistalla. Kysymys on asiakaskohtaisesta palvelujen räätälöinnistä ja siitä, mitä muuta asianajotoimisto voisi peruspalveluidensa ohella asiakkaalle tarjota. Tämä vaatii innovatiivisia vastauksia. Asiakkaalle on luonnollisesti keskeistä kokea itsensä niin tärkeäksi, että asianajotoimisto on valmis räätälöimään juuri hänelle sopivan palvelupaketin sekä ehdottamaan avauksia ja kehitysehdotuksia, jotka muutoin jäisivät asiakkaalta huomaamatta. Tuloksista päättelen, että yritykset ja yritysjuristit punnitsevat yhä tarkemmin, mitä ostavat ja keneltä. Elämme kutistuvien budjettien ja markkinoiden ylitarjonnan aikaa. Hyvä näin. Tämä aika edellyttää, että me toimistona ajattelemme toimeksiantoamme aina asiakkaamme lähtökohdista, tavoitteista ja budjetista. Suomalaiset ostajat ovat valveutuneita, ja usein ilman yritysjuristia toimivat pk-yritykset tuntevat kansainvälistymisen kasvukivut kukkarossaan. Kansainvälisessä liiketoiminnassa neuvonantaja on valittava niin, että myös kansainvälinen palvelu on neuvonantajalle arkipäivää, ja se toteutetaan kohtuullisin kustannuksin. Erityisesti tämä koskee suomalaisia born global -kasvuyrityksiä, joiden kulut ja ongelmat ovat helposti suuret, tavoiteaikataulu tiukka ja budjetti pieni. Juridia Bützow vastaa tähän haasteeseen. Hienoa oli havaita, että kansainväliset kumppanimme menestyivät ja olivat tutkimuksessa parhaiden joukossa kaikilla kriteereillä. Tämä on meille ja asiakkaillemme tärkeää. JURIDIA BÜTZOWIN KANSAINVÄLISEN KAUPAN JA SOPIMUSOIKEUDEN ASIANTUNTIJARYHMÄ Juridia Bützow edustaa kotimaisia ja kansainvälisiä yhtiöitä kaikilla merkittävillä kansainvälisen kaupan sektoreilla. Avustamme asiakkaitamme säännöllisesti erilaisissa järjestelyissä laatimalla ja neuvottelemalla muun muassa jälleenmyynti- ja agenttisopimuksia, myynti- ja valmistussopimuksia sekä teknologia- tai tutkimusyhteistyösopimuksia. Asiantuntijoillamme on erityisosaamista kansainväliseen kauppaan läheisesti liittyvistä oikeudenaloista, kansainvälisen kaupan riidanratkaisusta, kilpailuoikeudesta ja immateriaalioikeudesta. Hoidamme asiakkaidemme toimeksi annot kokonaisvaltaisesti ja kunkin asiakkaan ominaispiirteet huomioon ottaen. Lähtökohtana työssämme ovat asiakkaamme tarpeet ja tavoitteet. Olemme mukana myös asiakkaidemme tytäryhtiö-, tytäryhteisö- ja yhteisyrityshankkeissa globaalisti.

9 TEKSTI Tapio Nevala (lakimies, Specialist Counsel) KUVA Kari Ylitalo KUVITUS Jukka Mikander 9 KIINTEISTÖNKAUPPA SÄHKÖISTYY MARRASKUUN 1. PÄIVÄNÄ TULIVAT VOIMAAN MAAKAAREN UUDET SÄHKÖISTÄ ASIOINTIJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET. MAANMITTAUSLAITOKSEN YLLÄPITÄMÄ SÄHKÖINEN ASIOINTIJÄRJESTELMÄ MUODOSTUU KAUPANKÄYNTIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KIINNITYSJÄRJESTELMÄSTÄ. Sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä, eli kiinteistönkaupan verkkopalvelussa, voidaan tehdä kiinteistönkaupan esisopimukset ja lopulliset kaupat sekä lahjoitukset. Lisäksi järjestelmässä voidaan antaa myyntivaltuutus ja puolison suostumus kiinteistön kauppaan. Kiinnitysjärjestelmä on sähköinen asiointijärjestelmä, jossa voidaan hakea kiinnityksen vahvistamista ja saada sähköisiä panttikirjoja. Järjestelmässä voidaan tehdä myös sähköisen panttikirjan saajaa koskevat hakemukset. JATKUU

10 SÄHKÖINEN KIINTEISTÖNKAUPPA Kiinteistönluovutus, eli kauppa, vaihto tai lahjoitus, edellyttää lain määrittelemää muotoa. Tämä on aiemmin tarkoittanut sitä, että kiinteistönkauppa on tullut aina tehdä kirjallisella sopimuksella, ja kaupanvahvistajan on tullut vahvistaa kauppa myyjän ja ostajan yhtä aikaa läsnä ollessa. Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä kiinteistönkauppa tai muu kiinteistön luovutus voidaan tehdä myös sähköisesti, eli ilman että osapuolet ovat yhtä aikaa paikalla ja ilman kaupanvahvistajaa. Osapuolet voivat olla missä tahansa, vaikkapa ulkomailla, kunhan heillä on verkkoyhteys. Kaupanteko järjestelmässä edellyttää sitä, että myyjä ja ostaja ovat valmiiksi neuvotelleet solmittavan kaupan ehdot. Tämän jälkeen myyjä kirjautuu järjestelmään ns. vahvalla sähköisellä tunnistusmenetelmällä (esim. pankkitunnuksilla). Kiinteistön kauppa tehdään sähköisellä lomakkeella, johon haetaan tietoja lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä ja muista viranomaisrekistereistä. Tämän jälkeen myyjä merkitsee sähköisen kauppakirjan luonnokseen lomakkeessa edellytetyt tiedot, kuten kauppahinnan sekä ostajan henkilötunnuksen ja sähköpostiosoitteen, ja hyväksyy kauppakirjan luonnoksen sähköisellä allekirjoituksella. Ostajalle lähtee sähköpostiviesti, minkä jälkeen ostaja voi kirjautua järjestelmään sähköisellä tunnistusmenetelmällä. Mikäli kauppakirjan luonnos vastaa etukäteen sovittuja ehtoja, ostaja voi hyväksyä kauppakirjan sähköisellä allekirjoituksella. Kauppa syntyy, kun molemmat osapuolet ovat hyväksyneet kauppakirjan samansisältöisenä. Samalla lainhuuto tulee vireille ilman eri hakemusta. Mikäli myyjä käyttää esimerkiksi asianajajaa tai kiinteistönvälittäjää, myyjä voi valtuuttaa tämän laatimaan kauppakirjan luonnoksen sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Valtuutus annetaan siten, että toimeksiantaja kirjautuu järjestelmään sähköisellä tunnistusmenetelmällä ja antaa järjestelmässä luonnosteluvaltuutuksen. Sähköisessä järjestelmässä voidaan tehdä myös kiinteistönkaupan esisopimus sekä antaa kiinteistönkaupan myyntivaltuutus ja aviopuolison tai rekisteröidyn parisuhteen puolison lupa pääasiallisesti yhteiseksi kodiksi tarkoitetun kiinteistön myyntiin. Uusi järjestelmä nopeuttaa ja helpottaa sopimusten tekemistä. Toisaalta

11 11 NYKYISET KIRJAL- LISET PANTTIKIRJAT VOIDAAN HAKEMUKSESTA VAIHTAA SÄHKÖISIKSI PANTTIKIRJOIKSI. on selvää, että kiinteistönkauppa on niin monimutkainen oikeustoimi, että asiaan perehtymättömän ei kannata tehdä sopimuksia perinteisellä tavalla eikä myöskään sähköisessä järjestelmässä. Kiinteistönkaupan verkko palvelu onkin enemmän asiantuntijoiden, kiinteistönvälittäjien, asianajajien ja muiden ammatikseen kiinteistönkauppoja tekevien apuväline. Järjestelmä onkin otettu hyvin käyttöön, ja jo marraskuun aikana on tehty 41 sähköistä luovutusta. SÄHKÖINEN KIINNITYSJÄRJESTELMÄ Aiemmin kiinteistön panttaaminen on aina edellyttänyt paperisten panttikirjojen käyttämistä. Panttioikeus kiinteistöön on syntynyt, kun kiinteistön omistaja on pantannut panttikirjan velkojalle saamisen vakuudeksi. Tämä menettely on edelleenkin mahdollinen. Marraskuun alun jälkeen kiinnityksiä on kuitenkin voinut hakea ja luovuttaa velkojalle myös sähköisesti. Tällöin kiinnityksen kohteen omistaja kirjautuu järjestelmään ja allekirjoittaa kiinnityshakemuksen sähköisellä allekirjoituksella. Kun hakemus on asianmukaisesti allekirjoitettu, asia tulee vireille. Sähköisessä kiinnitysjärjestelmässä kiinnityksestä ei anneta todistukseksi kirjallista panttikirjaa, vaan sen korvaa lainhuuto- ja kiinnitysrekisterissä oleva merkintä sähköisestä panttikirjasta. Tämä sähköinen panttikirja luovutetaan velkojalle tekemällä hakemus sähköisessä kiinnitysjärjestelmässä. Kiinteistön omistaja siis kirjautuu järjestelmään ja yksilöi panttikirjan ja panttikirjan saajaksi tarkoitetun velkojan. Nykyiset kirjalliset panttikirjat voidaan hakemuksesta vaihtaa sähköisiksi panttikirjoiksi. Pankkien hallussa olevien kirjallisten panttikirjojen massavaihto sähköisiksi alkaneekin ensi vuoden loppupuolella. Sähköisten panttikirjojen käyttöönotto tuo pankeille ja muille luotonantajille pitkällä tähtäimellä merkittäviä kustannussäästöjä. Tähän asti panttikirjat on säilytetty holveissa, ja niiden hallinnoiminen on aiheuttanut merkittäviä kustannuksia. Kun perinteisten panttikirjojen massavaihdot sähköisiksi saadaan päätökseen, luottolaitoksille syntyy merkittäviä säästöjä.

12 TEKSTI Timo Jarmas (asianajaja, varatuomari, osakas) KUVAT Kari Ylitalo ja istock NOUDATETTAVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN VAIHTAMINEN Työnantajan pyrkimyksiä vaihtaa noudatettavaa työehtosopimusta on käsitelty näkyvästi julkisuudessa viime aikoina. Julkisuutta ovat tuoneet työriidat, joita on ollut muun muassa kuljetus-, ilmailu-, tele- ja tietotekniikan aloilla. Työntekijäjärjestöt ovat vastustaneet noudatettavan työehtosopimuksen vaihtamista katsoen, että vaihto merkitsisi heikennyksiä työ- ja palkkaehtoihin. Riidat ovat kärjistyneet lopulta siihen, että muut liitot ovat ilmoittaneet ryhtyvänsä tai ryhtyneet tukityötaistelutoimenpiteisiin, jotka ovat uhanneet merkittäviä toimintoja. Sovun aikaansaamiseksi työnantajat ovat perääntyneet vaatimuksistaan vaihtaa työehtosopimusta. Toki vaihtojakin on tehty. Mistä asiassa on kysymys? Työehtosopimus on työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajien järjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista. Se sitoo työnantajaa joko järjestäytymisen, sopimukseen osallisuuden tai yleissitovuuden (järjestäytymättömät työnantajat) perusteella. Sidonnaisuus määräytyy yleensä järjestäytymisen perusteella, koska yritykset ovat laajalti työnantajajärjestöjen jäseniä, eikä tässä artikkelissa käsitellä järjestäytymättömiä työnantajia. Voimassaoloaikanaan työehtosopimus velvoittaa välttämään kaikkia siihen kohdistuvia työtaistelutoimenpiteitä. Työnantajalla on oikeus valita toimialaansa parhaiten vastaava työehtosopimus ja järjestäytyä tai tehdä työehtosopimuksia sen mukaan. Toimialat muuttuvat, jolloin tarve noudatettavan työehtosopimuksen vaihtamiselle voi olla olemassa. Muitakin syitä on. Noudatettavaa työehtosopimusta ei voida vaihtaa ennen kuin sen voimassaolo on päättynyt. Työehtosopi-

13 13 TYÖNANTA- JALLA ON OIKEUS VALITA TOIMIALAANSA PARHAITEN VASTAAVA TYÖEHTOSOPIMUS JA JÄRJESTÄYTYÄ TAI TEHDÄ TYÖEHTOSOPIMUKSIA SEN MUKAAN. mukset ovat pääsääntöisesti voimassa määräajan, mutta ne voidaan sopia myös toistaiseksi voimassaoleviksi. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa päättymään kolmen kuukauden irtisanomisajan kuluttua, ellei muun pituisesta irtisanomisajasta ole sovittu. Noudatettavan työehtosopimuksen vaihtaminen tapahtuu yksinkertaistettuna siten, että työnantaja ensin eroaa työnantajajärjestöstä ja liittyy toiseen. Jos työnantaja on tehnyt yrityskohtaisen työehtosopimuksen, tehdään uusi vanhan sopimuksen päätyttyä tai järjestäydytään. Edellä esitetty on yksinkertaistus, koska vaihtamiseen liittyy lukuisia seikkoja, jotka on otettava huomioon toimenpiteen onnistumiseksi ja vielä oikeaan aikaan. Jotkut näistä seikoista ovat vielä tulkinnanvaraisia. Tulkinnanvaraisuudet liittyvät muun muassa yhteistoimintaneuvotteluvelvoitteisiin, joiden lisäksi ongelmaksi saattaa muodostua työntekijöiden kanssa tehtyjen työsopimusten sisältö, mikäli työsuhteessa on sovittu noudatettavan nimenomaisesti tiettyä työehtosopimusta. Tällä on merkitystä etenkin, jos aiempi työehtosopimus sisältää työntekijän kannalta parempia ehtoja. Miksi riitoja aiheutuu, on hankala ja moniulotteinen kysymys. Tulkinnanvaraisuudet itsessään aiheuttavat riitoja. Toisaalta työnantajat katsovat olevansa oikeutettuja lain mukaisella menettelyllä vaihtamaan noudatettavan työehtosopimuksen itselleen paremmin sopivaan ja muuttamaan samalla työehtoja, kun taas työntekijäpuoli katsoo olevansa oikeutettu säilyttämään heillä olleet edut ennallaan.

14 TEKSTI Toomas Pikamae (Attorney at law Law Office Eversheds Ots & Co), Kirsi Hiltunen (Attorney-at-Law, MBA Juridia Bützow) KUVAT Kari Ylitalo ja Eversheds Ots & Co KUVITUS Jukka Mikander ACQUISITION OF AN ENTERPRISE AN ENTREPRENEUR S TAX RISK IN ESTONIA In Estonia, tax obligations and rights are, generally, only connected with persons (e.g. individuals and legal entities). However, there is substantial exception to this rule. Namely, upon transfer of an enterprise or a part thereof, the relating tax obligations and rights are transferred from the transferor to the recipient. ENTERPRISE The term enterprise means a business unit (e.g. factory, shopping centre, mine, restaurant, commercial building, law office, etc.) through which an entrepreneur carries out its business. An enterprise includes things (e.g. real estate, machinery, and equipment), rights (e.g. lease agreement, IP, distribution agreement or mining rights) and obligations (e.g. sale or supplier agreements, and employment contracts) relating to and in the service of the management of the enterprise. The enterprise of a company varies depending on the field of activity where the company operates or the nature of the company. For instance, in case of a factory, the enterprise includes either real estate or lease agreement concerning the place where the factory is located, machinery and equipment for production of products, employment contracts with employees, supplier and sales agreements with providers and clients, respectively, and, possibly, IP rights. However, in case of a law office, the enterprise is comprised of a lease agreement, client agreements, employment contracts and office equipment. Concerning shipping or forest industry companies, the enterprise is made up of assets, rights and obligations different from the above. Nevertheless, in all cases the enterprise includes assets necessary for carrying out business activities and without which the business cannot be conducted or the nature of the business is substantially different. TRANSFER OF AN ENTERPRISE AND ITS CONSEQUENCES The expression transfer of an enterprise applies to the case where the owner of an enterprise cedes another person ownership or possession (e.g. lease) of the enterprise. For the protection of interests of creditors (including the Tax Authorities), it is established in both Estonian civil and tax laws that by taking over the things and rights belonging to an enterprise, the acquirer also takes over all the transferor s obligations, related to the enterprise. For example, if a company purchases or leases CONTINUED OVERLEAF

15 15

16 assets, which are considered as forming an enterprise, the company also takes over tax obligations relating to the enterprise. In Estonia, tax obligations relating to the enterprise are generally payroll taxes (withholding income tax, social security contributions, unemployment insurance contributions and mandatory pension contributions), VAT and corporate income tax. If the assets include real estate (i.e. plot of land), it may well be that the acquirer takes over land tax obligation as well. Upon transfer of an enterprise, the acquirer takes over all tax obligations relating to the enterprise, which have become due by the time of transfer. Further since the acquisition of the enterprise the acquirer is responsible for due payment of all tax obligations connected with the enterprise. The above also applies to the case where a right to refund of the overpaid tax is connected with the enterprise. In other words: upon transfer of an enterprise both tax obligations and right to refund of overpaid tax will go over to the acquirer. Attention should also be paid to the fact that transfer of an enterprise is not supply (either taxable or not taxable supply) for the purposes of the VAT. This means that if there is a transfer of an enterprise the acquirer cannot deduct the input VAT from its taxable supply (regardless of the fact that the seller has issued an invoice with VAT upon it). TOOMAS PIKAMAE is a partner with Eversheds Ots & Co. responsible for the Law Office s public law and public litigation team, including tax law and tax litigation. Toomas advises clients in a wide range of tax issues, including corporate income tax, VAT, payroll taxes, transfer pricing and double taxation. COURT PRACTICE The concept of the transfer of an enterprise has been in force in Estonia since Therefore, there has been sufficient time for the courts to develop a substantial practice on the matter. The courts have established a list of conditions for concluding whether there is a transfer of enterprise. These conditions include the following questions: 1 whether, before the change of ownership or possession, there was a suspension in the activities of the enterprise (stop in the activities speaks against the transfer of an enterprise); 2 whether the business activities of the enterprise, before the change of ownership or possession, are same or similar to those after the change (similarity in the activities speaks in favour of the transfer of an enterprise); 3 whether the management, ownership, suppliers and clients of the enterprise, before the change of ownership or possession, are same as those after the change (no significant changes to these issues before and after the change speaks in favour of the transfer of an enterprise). AN ASSET ACQUISTION FROM THE POINT OF VIEW OF A FINNISH INVESTOR In Finland an acquisition of the business in an asset deal has traditionally not been considered to involve significant income tax exposures. Here the tax liabilities and tax exposures of the company that sells of its business and assets remain the with the transferring company. The acquirer of the business does not assume seller s income tax or payroll withholding tax exposures nor a risk for related tax audit. Typically, the main concerns relate to VAT and transfer taxes. This has resulted in unpleasant surprises in Estonia when Finnish investors have acquired local businesses in asset deals. In Estonia the acquirer may become subject to a tax audit due to seller s exposures even though the investor has used a local entity. A second cause of unpleasant surprises is a liquidation of an Estonian company or repatriation of profits which easily results significant tax consequences in Estonia. CONCLUSION As seen from the above, the question whether there is a transfer of an enterprise and what are its tax consequences is a complicated issue. The question whether there is a transfer of an enterprise must be decided on a case by case basis. Secondly, the exit and profit repatriation should be planned at an early stage.

17 17 EI NIIN MONIMUTKAISTA ONGELMAA, ETTEIKÖ RATKAISU LÖYTYISI. ATTORNEYS AT LAW PART OF JURIDIA BÜTZOW

18 TEKSTI Torsti Lakari (asianajaja, VT, KTM) KUVA Kari Ylitalo KUVITUS Jukka Mikander VAROJEN JAON VEROTUS MUUTTUU 2014 Vuoden 2014 veromuutosta on odotettu erityisesti osinkojen ja pääomanpalautusten verotuksen osalta. Yhteisöverokannan alentaminen 20 %:iin on johtanut verotuksen painopisteen siirtymiseen yhtiön verotuksesta osakkaan verotukseen. OSINKOVEROTUS Kun henkilöosakas saa osinkoa noteeratusta yhtiöstä, 85 % osingosta on pääomatuloa. Noteeraamattomasta yhtiöstä saadun osingon verotukseen vaikuttaa edelleen yhtiön nettovarallisuus. Tähän saakka 9 % yhtiön nettovarallisuudesta on ollut määrä, johon saakka osinko on ollut verovapaata, ottaen kuitenkin huomioon euron osakaskohtainen leikkuri. Vuodesta 2014 alkaen rajana on 8 % nettovarallisuudesta siten, että siitä 25 % on pääomatulona verotettavaa osinkotuloa ja loput verovapaata. Jos esimerkiksi nettovarallisuus on euroa ja osinkoa jaetaan euroa vuonna 2014, tästä 8 % on euroa, ja siitä 25 % eli euroa verotetaan pääomatulona, kun taas euroa on verovapaata. Näin verotettua osinkoa voidaan jakaa euroon saakka. Vaikka 8 % nettovarallisuusosuutta sinänsä riittäisi, euroa ylittävästä osingosta verotetaan 85 % pääomatulona, ja 15 % siitä on verovapaata. Jos osinkoa jaetaan yli 8 % yhtiön netto-

19 19 varallisuudesta, osingosta verotetaan 75 % osakkeenomistajan ansiotulona, ja 25 % on verovapaata. Aiemmassa järjestelmässä oli lähtökohtana ketjuverokielto eli yhteisön saama osinko oli verovapaata tietyin poikkeuksin. Olennaisin poikkeus oli noteeratun yhtiön noteeraamattomalle yhtiölle jakama osinko. Tällöin osingosta oli 75 % veronalaista ja 25 % verovapaata. Ketjuverokielto säilyy voimassa myös vuonna Verotus kuitenkin kiristyy siten, että jos noteeraamaton yhtiö saa osinkoa noteeratulta yhtiöltä, koko osinko on veronalaista. Voimaan jää säännös, jonka mukaan osinko on verovapaata, jos osinkoa saava yhtiö omistaa vähintään 10 % osinkoa jakavan yhtiön osakekannasta. Konsernien kannalta olennaista on, että noteeraamattoman yhtiön jakama osinko on edelleen verovapaata. Kun tytäryhtiön emolleen jakama osinko on verovapaata, ei verojärjestelmä tältä osin tee konsernirakenteita epä - tarkoituksenmukaisiksi. VAROJEN JAKO SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOSTA Vuodesta 2014 alkaen aina kun noteerattu yhtiö jakaa varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, osakasta verotetaan kuin hän olisi saanut osinkoa. Edellä mainittu pätee myös noteeraamattoman yhtiön SVOP-rahastostaan jakamiin varoihin. Poikkeuksena kuitenkin pidetään varojen jakamista kohdeyhtiön SVOP-rahastoon sijoituksen tehneelle osakkaalle. Tällöin varojen jako verotetaan luovutuksena eli palautettava määrä vähentää osakkeesta maksettua hankintamenoa euro euroa vastaan kuten tähänkin asti. Edellytyksenä on, että varat palautetaan kymmenen vuoden kuluessa siitä, kun ne on sijoitettu SVOP-rahastoon. Siirtymäsäännöksen mukaan viimeistään tehdyt SVOPsijoitukset voidaan vielä jakaa noteeraamattomissa yhtiöissä vanhan verotuskäytännön mukaisesti saakka.

20 LIIAN USEIN KÄY NIIN, ETTÄ INVESTOINTEJA TEHDÄÄN VANHAAN TUTTUUN TEKNOLOGIAAN. Markku Uitto, Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys

21 HAASTATTELU TEKSTI Tiina Ruulio (toimittaja) KUVA Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys KUVITUS Jukka Mikander 21 ASENNETTA, VISIOITA JA ROHKEUTTA Suomi käy tällä hetkellä läpi uuden ajan teollista vallankumoustaan, jota kutsutaan teollisuuden rakennemuutokseksi. Meitä huolestuttaa aika tavalla se, että Suomessa ei juuri investoida, ja nekin yritykset, jotka investoivat, tekevät sen Suomen rajojen ulkopuolelle, sanoo Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen toimitusjohtaja Markku Uitto. Uitto puhuukin siitä, että tuotannon siirrosta halvempien kustannusten maihin on tullut ikään kuin muotiilmiö, jonka taustalla olevat laskelmat ja muut olettamukset eivät aina pidä. Onneksi päinvastaisiakin esimerkkejä on, kuten led-valojen valmistaja Greenled, joka siirsi tuotantonsa Kiinasta takaisin Suomeen. Toimitusajat lyhenivät, tuotannon laatu koheni, saatavuus parani ja kaiken lisäksi kustannukset ovat kuulemma kohdallaan, Uitto kertoo. Tekninen kauppa on valtaosin yritysten välistä kauppaa, b-to-b-kauppaa. Se pitää teollisuuden ja rakentamisen pyörät pyörimässä toimittamalla niille erilaisia raaka-aineita, osia, komponentteja, tarvikkeita ja koneita sekä näihin liittyviä palveluja ja ratkaisuja. Yhdistykseen kuuluu yli 300 alan yritystä ja neljä yhdistystä. Jäsenkunta on hyvin heterogeenista alkaen pienistä pk-yrityksistä ja päätyen isoihin globaaleihin yrityksiin kuten ABB, Continental ja Basf. Mukana on myös vahvoja perheyrityksiä: Onninen, Wihuri, Algol jne. ERÄS RATKAISU: TEOLLISUUDEN INTERNET Suomalaisella teollisuudella olisi paljon mahdollisuuksia, jos se investoisi nykyistä huomattavasti enemmän automaatioon, robotiikkaan ja älyyn. Liian usein käy niin, että investointeja tehdään vanhaan tuttuun teknologiaan. Konecranesin toimitusjohtaja Peter Lundmark on patistanut suomalaisia yritysjohtajia kehittämään uusia

VIEW TAX & LEGAL. Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014.

VIEW TAX & LEGAL. Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014. TAX & LEGAL VIEW KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014 Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? Tässä numerossa: Suojaa designisi, pidä huolta brändistäsi Kannustinjärjestelmien

Lisätiedot

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin Rödl & Partner Suomeen Alihankintasopimukseen kannattaa satsata Pelialan suuret

Lisätiedot

PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007

PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007 SUOMEN TUNNETUIMMAT VÄRIT ON PATENTOITU SIVU 14 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma / taloushallinto. YHTIÖMUOTOON JA TILITOIMISTOPALVELUIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Case Tmi Kari Bäckman

Liiketalouden koulutusohjelma / taloushallinto. YHTIÖMUOTOON JA TILITOIMISTOPALVELUIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Case Tmi Kari Bäckman KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / taloushallinto Mikko Raussi YHTIÖMUOTOON JA TILITOIMISTOPALVELUIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Case Tmi Kari Bäckman Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

FVCA kiittää, että lainvalmistelussa on monilta osin huomioitu pääomasijoitustoimiala ja sen ominaispiirteet.

FVCA kiittää, että lainvalmistelussa on monilta osin huomioitu pääomasijoitustoimiala ja sen ominaispiirteet. 1 LAUSUNTO Valtionvarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto Snellmaninkatu 1 A Sähköpostisoite: valtiovarainministeriö@vm.fi Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA PL 800 00101 Helsinki VALTIOVARAINMINISTERIÖN

Lisätiedot

HE 146/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevat säännökset.

HE 146/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevat säännökset. Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa,

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012 OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012 1 SISÄLLYS HYVÄ VÄLITYSTAPA... 4 1. VÄLITYSLIIKETOIMINNAN HARJOITTAMINEN... 4 1.1 YLEISTÄ VÄLITYSLIIKETOIMINNAN HARJOITTAMISESTA... 4 1.2 VÄLITYSLIIKETOIMINNAN VALVONTA...

Lisätiedot

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Marjo Nupponen Mirva Paasonen KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Marjo Nupponen Mirva Paasonen

Lisätiedot

MAKSUPALVELUYRITYKSEN VALINTA JA KIRJANPITO

MAKSUPALVELUYRITYKSEN VALINTA JA KIRJANPITO MAKSUPALVELUYRITYKSEN VALINTA JA KIRJANPITO Case: Stala Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Opinnäytetyö Syksy 2014 Janette Nyyssönen Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kuinka Saksan markkinoille? - Doing business in Germany

Kuinka Saksan markkinoille? - Doing business in Germany Kuinka Saksan markkinoille? - Doing business in Germany imprint download PDF Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Johdanto... 2 2 Yhtiöoikeudelliset lähtökohdat... 3 2.1 Kauppaedustaja Saksassa...

Lisätiedot

Anni Heikkinen KONKURSSIPESÄN HALTUUNOTTOON KUULUVAT TOIMENPITEET

Anni Heikkinen KONKURSSIPESÄN HALTUUNOTTOON KUULUVAT TOIMENPITEET Anni Heikkinen KONKURSSIPESÄN HALTUUNOTTOON KUULUVAT TOIMENPITEET KONKURSSIPESÄN HALTUUNOTTOON KUULUVAT TOIMENPITEET Anni Heikkinen Opinnäytetyö Kevät 2012 Liiketalous Oulun seudun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO

Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO Kirsi Salo OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENNE JA VAROJEN JAKO Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät 2008 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

IPR ja Internet. tunnistatko uhat ja mahdollisuudet?

IPR ja Internet. tunnistatko uhat ja mahdollisuudet? No 2 2012 Erikoisnumero IPR ja Internet tunnistatko uhat ja mahdollisuudet? TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Dot Brand Verkkotunnusten valinta entistä haasteellisempaa Web Audit brändinhallinnan

Lisätiedot

TAVARAMERKILLÄ EROTTUVUUTTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAVARAMERKKI LIIKETOIMINNASSA -YLEISOPAS. www.prh.fi KOKO SUOMEN PRH

TAVARAMERKILLÄ EROTTUVUUTTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAVARAMERKKI LIIKETOIMINNASSA -YLEISOPAS. www.prh.fi KOKO SUOMEN PRH PRH 2006 KOKO SUOMEN PRH Kun suunnittelet osaamisesi suojaamista tai haluat käyttää hyödyksi markkinoinnin ja tuotekehityksen tietolähteitä, ota yhteyttä. Lähin palvelupisteemme on alueesi TE-keskuksessa

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE. Sopimuksen hyöty Välty riidoilta ja selvitä osapuolten odotukset

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE. Sopimuksen hyöty Välty riidoilta ja selvitä osapuolten odotukset ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Onnistunut yrityskauppa Case Eskon Oy: Rohkea ratkaisu onnistui Sopimuksen hyöty Välty riidoilta ja selvitä osapuolten odotukset

Lisätiedot

KULJETUSYRITYKSEN PERUSTAMINEN

KULJETUSYRITYKSEN PERUSTAMINEN KULJETUSYRITYKSEN PERUSTAMINEN Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Logistiikan koulutusohjelma Forssa, kevät 2011 Jani Lahti OPINNÄYTETYÖ Logistiikan koulutusohjelma Forssa Työn nimi Kuljetusyrityksen perustaminen

Lisätiedot

SEPA-muutokset ja tiedottaminen yritysasiakkaille Case: Sampo Pankki

SEPA-muutokset ja tiedottaminen yritysasiakkaille Case: Sampo Pankki 1 SEPA-muutokset ja tiedottaminen yritysasiakkaille Case: Sampo Pankki Rönkkö, Nora 2012 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava SEPA-muutokset ja tiedottaminen yritysasiakkaille Case: Sampo Pankki

Lisätiedot

SISÄLLYS HYVÄ VÄLITYSTAPA...

SISÄLLYS HYVÄ VÄLITYSTAPA... 1 SISÄLLYS HYVÄ VÄLITYSTAPA... 4 1.1 YLEISTÄ VÄLITYSLIIKETOIMINNAN HARJOITTAMISESTA... 5 1.2 VÄLITYSLIIKETOIMINNAN VALVONTA... 5 1.3 ASIAKASVARAT... 5 1.4 RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMINEN...

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Marraskuu 2007 FRANCHISING Seuraava Teemanumero Lapsen Terveys 24.11. SOPIVA KETJU ULKOMAILTA Jos kiinnostavaa franchisingketjua

Lisätiedot

Sinun, minun vai meidän? avioehtosopimuksen mahdollisuudet

Sinun, minun vai meidän? avioehtosopimuksen mahdollisuudet Sinun, minun vai meidän? avioehtosopimuksen mahdollisuudet Salonen, Emmi 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Sinun, minun vai meidän? avioehtosopimuksen mahdollisuudet Emmi Salonen Liiketalous

Lisätiedot

Joukkorahoitus Esiselvitys

Joukkorahoitus Esiselvitys Joukkorahoitus Esiselvitys Investment Management Finland Oy Selvitys vastaa tilannetta marraskuu 2012. Oikeudet muutoksiin pidätetään. TÄMÄ ESISELVITYS ON LAADITTU VASTAAMAAN TILANNETTA MARRASKUUSSA 2012,

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004 Lausunnot Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta 1. Digita...2 2. Elisa Oyj...3 3. FiCom ry...5 4. Forssavisio

Lisätiedot

Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden perusteet

Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden perusteet P.O. Box 4 (Yliopistonkatu 3) 00014 University of Helsinki Finland tel + 358 9 191 22 766 telefax + 358 9 191 22 762 email: info@iprinfo.com www.iprinfo.com Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden

Lisätiedot

News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot

News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2014 Rödl & Partner laajenee Suomessa Tarkkana siirtohinnoittelussa Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot Sukupolvenvaihdos ottaa

Lisätiedot

Urakoitsijan maksuvaikeudet

Urakoitsijan maksuvaikeudet News 1/ Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 2015 Urakoitsijan maksuvaikeudet Osakassopimus kannattaa tehdä Vinkkejä perintöverosuunnitteluun Tilitoimisto sparraa yrittäjää PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Osakeyhtiön yritysostoprosessi Pankki X:n ja Finnveran näkökulmasta

Osakeyhtiön yritysostoprosessi Pankki X:n ja Finnveran näkökulmasta Osakeyhtiön yritysostoprosessi Pankki X:n ja Finnveran näkökulmasta Heinoja, Sofia 2009 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava OSAKEYHTIÖN YRITYSOSTOPROSESSI PANKKI X:N JA FINNVERAN NÄKÖKULMASTA

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ

TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ Sami Kiviluoma Opinnäytetyö Marraskuu 2009 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) KIVILUOMA,

Lisätiedot

KONSERNIYHTIÖN SISÄISET VARAINSIIRROT, KAUPANKÄYNTI JA TU- LOS

KONSERNIYHTIÖN SISÄISET VARAINSIIRROT, KAUPANKÄYNTI JA TU- LOS KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Taloushallinto Ville Konka KONSERNIYHTIÖN SISÄISET VARAINSIIRROT, KAUPANKÄYNTI JA TU- LOS Opinnäytetyö 2009 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot