PIDÄ HUOLTA TAVARA- MERKISTÄSI TIETOA TAVARAMERKEISTÄ S.26 KIINTEISTÖNKAUPPA SÄHKÖISTYY VAROJEN JAON VEROTUS MUUTTUU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIDÄ HUOLTA TAVARA- MERKISTÄSI TIETOA TAVARAMERKEISTÄ S.26 KIINTEISTÖNKAUPPA SÄHKÖISTYY VAROJEN JAON VEROTUS MUUTTUU"

Transkriptio

1 01 ATTORNEYS AT LAW 2014 PART OF JURIDIA BÜTZOW PIDÄ HUOLTA TAVARA- MERKISTÄSI TIETOA TAVARAMERKEISTÄ S KIINTEISTÖNKAUPPA SÄHKÖISTYY VAROJEN JAON VEROTUS MUUTTUU IMMATERIAALIOIKEUDET MAKSUKYVYTTÖMYYSTILANTEESSA

2 01/2014 SISÄLTÖ 3 UUTEEN AIKAAN 4 JURIDIA BÜTZOW KASVAA 6 YRITYKSET JA YRITYSJURISTIT KATSOVAT MITÄ OSTAVAT 9 KIINTEISTÖNKAUPPA SÄHKÖISTYY 12 NOUDATETTAVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN VAIHTAMINEN 14 ACQUISITION OF AN ENTERPRISE AN ENTREPRENEUR S TAX RISK IN ESTONIA 18 VAROJEN JAON VEROTUS MUUTTUU ASENNETTA, VISIOITA JA ROHKEUTTA 24 LAKI VAIHTOEHTOISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN HOITAJISTA TÄSMENTÄÄ RAHASTOJEN TOIMINTAPERIAATTEITA 26 HOIDA TAVARAMERKKIÄSI 28 TAVARAMERKIT JA FRANCHISING 30 VERKKOKAUPAN KÄYTÄNTÖIHIN ON TULOSSA MUUTOKSIA 32 SOPIMUS AVOERON VARALTA 34 UUDET VÄLIMIESMENETTELYSÄÄNNÖT JA SALASSAPITO 36 IMMATERIAALIOIKEUDET MAKSUKYVYTTÖMYYSTILANTEISSA 38 KOULUTUKSET PÄÄTOIMITTAJA Viikka Tyynilä, puh. (09) TOIMITUKSEN OSOITE Fabianinkatu 29 B, FI Helsinki SÄHKÖPOSTI ILMOITUKSET, OSOITTEENMUUTOKSET JA TILAUKSET JULKAISIJA Asianajotoimisto Juridia Bützow Oy ULKOASU JA TAITTO Mainostoimisto King PAINOPAIKKA Erweko OSOITELÄHDE Asianajotoimisto Juridia Bützow Oy:n ja Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy:n asiakas- ja suoramarkkinointirekisterit Kannessa: osakas Hanna-Maija Elo, kuva: Kari Ylitalo

3 UUTEEN AIKAAN 3 Asianajotoimisto Juridia Bützowin ensimmäinen vuosineljännes on nyt takana. Juridia Bützow syntyi syksyllä 2013 ja meistä tuli samalla alamme suurimpia toimijoita Suomessa. Vaikka koko ei sinänsä ole itseisarvo, antaa se kuitenkin erinomaiset mahdollisuudet kattavien asiantuntijapalveluiden tarjoamiseen valtakunnallisesti. Toimimme viidellä eri paikkakunnalla, palvelemme kuudella eri kielellä ja kansainväliset verkostomme ovat laajat. Tytäryhtiömme Heinonen & Co on johtava immateriaalioikeusasiantuntija Suomessa, jonka osaaminen ja kokemus ovat myös kansainvälisesti arvostettuja ja tunnustettuja. Olemme siis aito täyden palvelun asianajotoimistokonserni. Lehteen olemme koonneet eri osaamisryhmiemme asiantuntijoiden kirjoituksia, jotka kuvastavat palvelupalettimme laajuutta. Kerromme muun muassa kesällä voimaan tulevista verkkokauppaan liittyvistä säännöksistä, varojen jaon verotuksen uudistuksista ja noudatettavan työehtosopimuksen muuttamisesta sekä annamme neuvoja tavaramerkin hoitamiseen. Vuoden 2014 alussa Juridia Bützow sai uuden yritysilmeen. Samalla myös lehtemme ilme ja nimi uudistettiin. Tervetuloa lukemaan uutta JB-lehteä! OSALLISTU JB-LEHDEN PALAUTEKYSELYYN OSOITTEESSA JURIDIABUTZOW.COM/LEHTIKYSELY JA VOITA IPAD AIR! Energistä vuoden alkua, Viikka Tyynilä MYYNTI- JA MARKKINOINTIKOORDINAATTORI PÄÄTOIMITTAJA

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JURIDIA BÜTZOW KASVAA Juridian ja Bützowin syyskuussa tapahtunutta Suomen suurinta asianajotoimistojen yhdistymistä seurannut integraatiovaihe saatiin loppuun suunnitellussa aikataulussa joulukuun loppuun mennessä Vaihe oli tarkoituksellisesti lyhyt ja yhtiölle ominaisella toimintatavalla nopea, laitoimme luonnollisista haasteista huolimatta asiat kerralla kuntoon. Toimintamme jatkuu nyt normaalisti ilman erityisiä esim. Helsingin toimiston muuttamiseen tai ICT-yhteyksiin liittyviä resurssien sitouttamisia. Toimistomme Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa sekä teollisoikeuksien suojaamiseen erikoistunut tytäryhtiömme Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy ovat toimineet koko syksynkin ajan ilman integraation heijastusvaikutuksia. TARJONTAMME LAAJENEE Olemme onnistuneet syksyllä halua missamme rekrytoinneissa ja pystymme yhä laadukkaammin toimimaan täyden palvelun juridiikkatalona valtakunnallisesti ja kansainvälisesti niin pörssiyhtiöille kuin pk- yrityksille, yhteisöille sekä yksityishenkilöille. Pystymme tarjoamaan asiakkaalle aina halutun ja sopivan resurssin tarpeen mukaan. ASIAKASPALAUTTEESTA Hallituksen puheenjohtaja Kimmo Oila totesi viime hallituksen kokouksessamme, että asiakkaamme ovat ottaneet yhdistymisemme positiivisella mielenkiinnolla ja uteliaisuudella vastaan ja olemme voittaneet merkittäviä uusia asiakkuuksia. Kiitämme nöyrimmästi kaikkia asiakkaitamme luottamuksestanne ja olemme valmiina palvelukseenne myös jatkossa. Toivotamme asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme menestystä vuodelle 2014! Harri Tolppanen TOIMITUSJOHTAJA

5 5 HARRI TOLPPANEN toimitusjohtaja KIMMO OILA hallituksen puheenjohtaja

6 TEKSTI Vesa Turkki (asianajaja, varatuomari, osakas) KUVA Kari Ylitalo KUVITUS Jukka Mikander YRITYKSET JA YRITYSJURISTIT KATSOVAT MITÄ OSTAVAT KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA EI OLE HELPPOA EIKÄ HALPAA. OIKEUDELLISTEN ONGELMIEN KESKELLÄ NAVIGOIDESSA YRITYKSELTÄ KULUU AIKAA JA RAHAA. ON ILMEISTÄ, ETTÄ JURIDISET NEUVOT JA NEUVONANTAJAT VALITAAN HUOLELLA. MILLÄ KRITEEREILLÄ?

7 7 Nyt puhumme siis asianajotoimistojen palveluista asiakkaalle. Asianajotoimistoja helposti kritisoidaan konservatiivisuudesta, korkeista kustannuksista ja aidon asiakaskeskeisyyden puutteesta. Asianajo toimialaa arvioiva Legal Business -julkaisu (lokakuu 2013) ja Legal 500 kysyivät maailmanlaajuisesti asianajotoimistojen asiakkailta, mitä he arvostavat oikeudellisen neuvonantajansa palveluissa ja millä perusteella. Asiakkaiden arvioita pyydettiin kolmen seuraavan pääkriteerin merkityksestä: 1. oikeudellisen neuvonannon asiantuntemus 2. toimiston pragmaattinen lähestymistapa ja asiakaspalvelun laatu 3. oikea hinta-laatusuhde. ARVIOIDAANPA HIEMAN TULOKSIA Selvästi eniten arvostusta asiakkaiden keskuudessa nauttii edelleen oikeudellinen asiantuntemus ja neuvonannon strateginen laatu. Keskeinen havainto on, että asiakkaat toivovat neuvonantajansa olevan yhä oma-aloitteisempi ja tuntevan heidän ydintoimintojaan. Toinen havainto on se, että oikeudellisen neuvonannon tarve on suuri jopa paljon suurempi kuin yrityksen hankinnoista tai palveluiden ostobudjetista voisi päätellä. Globaalia ja kansallista sääntelyä on paljon, ja sen määrä lisääntyy koko ajan. Sääntely on usein niin toimialakohtaista, että neuvonantajan toimialaymmärryksellä on keskeinen merkitys. Yritysten tilanne markkinoilla monimutkaistuu entisestään, ja avun tarve kasvaa. Toimialaosaaminen ja kokemus ovat ekstraa, jota arvostetaan. Vastaajista 48 % ilmoitti, että ulkopuolisen oikeudellisen avun tarve on kasvanut vuodessa, ja vain 15 % ilmoitti sen vähentyneen. Myös yrityksen ulkopuolisen neuvonannon hankintabudjetit olivat kasvussa. En usko, että tilanne on merkittävästi erilainen Suomessa. Selvästi eniten arvostusta asiakkaiden keskuudessa nauttii edelleen oikeudellinen asiantuntemus ja neuvonannon strateginen laatu. Sen sijaan merkittävää hajontaa esiintyi hinnoittelussa eli hintatasoon ja hinnoittelun joustavuuteen liittyvissä seikoissa. Useat vastaajat pitivät palvelun hinnoittelua kuitenkin tärkeänä tai melko tärkeänä asiana. Maksetaan kyllä, mutta turhasta, ylihinnoitellusta tai passiivisesta avusta ei haluta maksaa. Myös henkilökemiaa ja henkilösuhteita arvostettiin huomattavasti. Tämä ei yllätä, kun kyseessä on luottamukseen perustuva liiketoiminta. Merkitykseltään kasvavana arvostuskriteerinä tulee esiin neuvonantajan kansainvälisyyden korostami-

8 Elämme kutistuvien budjettien ja markkinoiden ylitarjonnan aikaa. Hyvä näin. nen. Tämä seikka on vientivetoisessa ja toimintojaan maailmalle ulkoistavassa Suomessa erityisen tärkeää. Oma merkityksensä näyttää edelleen olevan sillä, että neuvonantajat ovat vakiintuneita ja melko suuria toimistoja. Näin on erityisesti laajoissa ja taloudellisesti merkittävissä asioissa. Ostajat vaikuttavat arvostavan sitä, että suurehkoilla toimijoilla on resursseja ja osaamista laajalla rintamalla ja että esimerkiksi yrityskauppakokemus on vankkaa. Nopeatempoiset laajat asiat vaativat käytännössä myös ihan puhdasta henkilöresurssia, jota suuret toimijat voivat varata hoitamaan työläitä kokonaisuuksia tiukassa aikataulussa paremmin kuin pienet. Myös tämä on osa palvelun laatua, jota arvostetaan. Oikea hinta-laatusuhde on monitahoisempi asia. Tämä osoittautui tutkimuksessa selvästi vaikeimmin määriteltäväksi. Ilmeistä on, että aktiivista ja pragmaattista yhteydenpitoa asiakkaaseen arvostetaan. Kokemuksella on merkitystä. Hinta-laatusuhdetta arvioitaessa myös palvelun innovatiivisuus vaikuttaisi olevan asiakkaiden toivelistalla. Kysymys on asiakaskohtaisesta palvelujen räätälöinnistä ja siitä, mitä muuta asianajotoimisto voisi peruspalveluidensa ohella asiakkaalle tarjota. Tämä vaatii innovatiivisia vastauksia. Asiakkaalle on luonnollisesti keskeistä kokea itsensä niin tärkeäksi, että asianajotoimisto on valmis räätälöimään juuri hänelle sopivan palvelupaketin sekä ehdottamaan avauksia ja kehitysehdotuksia, jotka muutoin jäisivät asiakkaalta huomaamatta. Tuloksista päättelen, että yritykset ja yritysjuristit punnitsevat yhä tarkemmin, mitä ostavat ja keneltä. Elämme kutistuvien budjettien ja markkinoiden ylitarjonnan aikaa. Hyvä näin. Tämä aika edellyttää, että me toimistona ajattelemme toimeksiantoamme aina asiakkaamme lähtökohdista, tavoitteista ja budjetista. Suomalaiset ostajat ovat valveutuneita, ja usein ilman yritysjuristia toimivat pk-yritykset tuntevat kansainvälistymisen kasvukivut kukkarossaan. Kansainvälisessä liiketoiminnassa neuvonantaja on valittava niin, että myös kansainvälinen palvelu on neuvonantajalle arkipäivää, ja se toteutetaan kohtuullisin kustannuksin. Erityisesti tämä koskee suomalaisia born global -kasvuyrityksiä, joiden kulut ja ongelmat ovat helposti suuret, tavoiteaikataulu tiukka ja budjetti pieni. Juridia Bützow vastaa tähän haasteeseen. Hienoa oli havaita, että kansainväliset kumppanimme menestyivät ja olivat tutkimuksessa parhaiden joukossa kaikilla kriteereillä. Tämä on meille ja asiakkaillemme tärkeää. JURIDIA BÜTZOWIN KANSAINVÄLISEN KAUPAN JA SOPIMUSOIKEUDEN ASIANTUNTIJARYHMÄ Juridia Bützow edustaa kotimaisia ja kansainvälisiä yhtiöitä kaikilla merkittävillä kansainvälisen kaupan sektoreilla. Avustamme asiakkaitamme säännöllisesti erilaisissa järjestelyissä laatimalla ja neuvottelemalla muun muassa jälleenmyynti- ja agenttisopimuksia, myynti- ja valmistussopimuksia sekä teknologia- tai tutkimusyhteistyösopimuksia. Asiantuntijoillamme on erityisosaamista kansainväliseen kauppaan läheisesti liittyvistä oikeudenaloista, kansainvälisen kaupan riidanratkaisusta, kilpailuoikeudesta ja immateriaalioikeudesta. Hoidamme asiakkaidemme toimeksi annot kokonaisvaltaisesti ja kunkin asiakkaan ominaispiirteet huomioon ottaen. Lähtökohtana työssämme ovat asiakkaamme tarpeet ja tavoitteet. Olemme mukana myös asiakkaidemme tytäryhtiö-, tytäryhteisö- ja yhteisyrityshankkeissa globaalisti.

9 TEKSTI Tapio Nevala (lakimies, Specialist Counsel) KUVA Kari Ylitalo KUVITUS Jukka Mikander 9 KIINTEISTÖNKAUPPA SÄHKÖISTYY MARRASKUUN 1. PÄIVÄNÄ TULIVAT VOIMAAN MAAKAAREN UUDET SÄHKÖISTÄ ASIOINTIJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET. MAANMITTAUSLAITOKSEN YLLÄPITÄMÄ SÄHKÖINEN ASIOINTIJÄRJESTELMÄ MUODOSTUU KAUPANKÄYNTIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KIINNITYSJÄRJESTELMÄSTÄ. Sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä, eli kiinteistönkaupan verkkopalvelussa, voidaan tehdä kiinteistönkaupan esisopimukset ja lopulliset kaupat sekä lahjoitukset. Lisäksi järjestelmässä voidaan antaa myyntivaltuutus ja puolison suostumus kiinteistön kauppaan. Kiinnitysjärjestelmä on sähköinen asiointijärjestelmä, jossa voidaan hakea kiinnityksen vahvistamista ja saada sähköisiä panttikirjoja. Järjestelmässä voidaan tehdä myös sähköisen panttikirjan saajaa koskevat hakemukset. JATKUU

10 SÄHKÖINEN KIINTEISTÖNKAUPPA Kiinteistönluovutus, eli kauppa, vaihto tai lahjoitus, edellyttää lain määrittelemää muotoa. Tämä on aiemmin tarkoittanut sitä, että kiinteistönkauppa on tullut aina tehdä kirjallisella sopimuksella, ja kaupanvahvistajan on tullut vahvistaa kauppa myyjän ja ostajan yhtä aikaa läsnä ollessa. Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä kiinteistönkauppa tai muu kiinteistön luovutus voidaan tehdä myös sähköisesti, eli ilman että osapuolet ovat yhtä aikaa paikalla ja ilman kaupanvahvistajaa. Osapuolet voivat olla missä tahansa, vaikkapa ulkomailla, kunhan heillä on verkkoyhteys. Kaupanteko järjestelmässä edellyttää sitä, että myyjä ja ostaja ovat valmiiksi neuvotelleet solmittavan kaupan ehdot. Tämän jälkeen myyjä kirjautuu järjestelmään ns. vahvalla sähköisellä tunnistusmenetelmällä (esim. pankkitunnuksilla). Kiinteistön kauppa tehdään sähköisellä lomakkeella, johon haetaan tietoja lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä ja muista viranomaisrekistereistä. Tämän jälkeen myyjä merkitsee sähköisen kauppakirjan luonnokseen lomakkeessa edellytetyt tiedot, kuten kauppahinnan sekä ostajan henkilötunnuksen ja sähköpostiosoitteen, ja hyväksyy kauppakirjan luonnoksen sähköisellä allekirjoituksella. Ostajalle lähtee sähköpostiviesti, minkä jälkeen ostaja voi kirjautua järjestelmään sähköisellä tunnistusmenetelmällä. Mikäli kauppakirjan luonnos vastaa etukäteen sovittuja ehtoja, ostaja voi hyväksyä kauppakirjan sähköisellä allekirjoituksella. Kauppa syntyy, kun molemmat osapuolet ovat hyväksyneet kauppakirjan samansisältöisenä. Samalla lainhuuto tulee vireille ilman eri hakemusta. Mikäli myyjä käyttää esimerkiksi asianajajaa tai kiinteistönvälittäjää, myyjä voi valtuuttaa tämän laatimaan kauppakirjan luonnoksen sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Valtuutus annetaan siten, että toimeksiantaja kirjautuu järjestelmään sähköisellä tunnistusmenetelmällä ja antaa järjestelmässä luonnosteluvaltuutuksen. Sähköisessä järjestelmässä voidaan tehdä myös kiinteistönkaupan esisopimus sekä antaa kiinteistönkaupan myyntivaltuutus ja aviopuolison tai rekisteröidyn parisuhteen puolison lupa pääasiallisesti yhteiseksi kodiksi tarkoitetun kiinteistön myyntiin. Uusi järjestelmä nopeuttaa ja helpottaa sopimusten tekemistä. Toisaalta

11 11 NYKYISET KIRJAL- LISET PANTTIKIRJAT VOIDAAN HAKEMUKSESTA VAIHTAA SÄHKÖISIKSI PANTTIKIRJOIKSI. on selvää, että kiinteistönkauppa on niin monimutkainen oikeustoimi, että asiaan perehtymättömän ei kannata tehdä sopimuksia perinteisellä tavalla eikä myöskään sähköisessä järjestelmässä. Kiinteistönkaupan verkko palvelu onkin enemmän asiantuntijoiden, kiinteistönvälittäjien, asianajajien ja muiden ammatikseen kiinteistönkauppoja tekevien apuväline. Järjestelmä onkin otettu hyvin käyttöön, ja jo marraskuun aikana on tehty 41 sähköistä luovutusta. SÄHKÖINEN KIINNITYSJÄRJESTELMÄ Aiemmin kiinteistön panttaaminen on aina edellyttänyt paperisten panttikirjojen käyttämistä. Panttioikeus kiinteistöön on syntynyt, kun kiinteistön omistaja on pantannut panttikirjan velkojalle saamisen vakuudeksi. Tämä menettely on edelleenkin mahdollinen. Marraskuun alun jälkeen kiinnityksiä on kuitenkin voinut hakea ja luovuttaa velkojalle myös sähköisesti. Tällöin kiinnityksen kohteen omistaja kirjautuu järjestelmään ja allekirjoittaa kiinnityshakemuksen sähköisellä allekirjoituksella. Kun hakemus on asianmukaisesti allekirjoitettu, asia tulee vireille. Sähköisessä kiinnitysjärjestelmässä kiinnityksestä ei anneta todistukseksi kirjallista panttikirjaa, vaan sen korvaa lainhuuto- ja kiinnitysrekisterissä oleva merkintä sähköisestä panttikirjasta. Tämä sähköinen panttikirja luovutetaan velkojalle tekemällä hakemus sähköisessä kiinnitysjärjestelmässä. Kiinteistön omistaja siis kirjautuu järjestelmään ja yksilöi panttikirjan ja panttikirjan saajaksi tarkoitetun velkojan. Nykyiset kirjalliset panttikirjat voidaan hakemuksesta vaihtaa sähköisiksi panttikirjoiksi. Pankkien hallussa olevien kirjallisten panttikirjojen massavaihto sähköisiksi alkaneekin ensi vuoden loppupuolella. Sähköisten panttikirjojen käyttöönotto tuo pankeille ja muille luotonantajille pitkällä tähtäimellä merkittäviä kustannussäästöjä. Tähän asti panttikirjat on säilytetty holveissa, ja niiden hallinnoiminen on aiheuttanut merkittäviä kustannuksia. Kun perinteisten panttikirjojen massavaihdot sähköisiksi saadaan päätökseen, luottolaitoksille syntyy merkittäviä säästöjä.

12 TEKSTI Timo Jarmas (asianajaja, varatuomari, osakas) KUVAT Kari Ylitalo ja istock NOUDATETTAVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN VAIHTAMINEN Työnantajan pyrkimyksiä vaihtaa noudatettavaa työehtosopimusta on käsitelty näkyvästi julkisuudessa viime aikoina. Julkisuutta ovat tuoneet työriidat, joita on ollut muun muassa kuljetus-, ilmailu-, tele- ja tietotekniikan aloilla. Työntekijäjärjestöt ovat vastustaneet noudatettavan työehtosopimuksen vaihtamista katsoen, että vaihto merkitsisi heikennyksiä työ- ja palkkaehtoihin. Riidat ovat kärjistyneet lopulta siihen, että muut liitot ovat ilmoittaneet ryhtyvänsä tai ryhtyneet tukityötaistelutoimenpiteisiin, jotka ovat uhanneet merkittäviä toimintoja. Sovun aikaansaamiseksi työnantajat ovat perääntyneet vaatimuksistaan vaihtaa työehtosopimusta. Toki vaihtojakin on tehty. Mistä asiassa on kysymys? Työehtosopimus on työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajien järjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista. Se sitoo työnantajaa joko järjestäytymisen, sopimukseen osallisuuden tai yleissitovuuden (järjestäytymättömät työnantajat) perusteella. Sidonnaisuus määräytyy yleensä järjestäytymisen perusteella, koska yritykset ovat laajalti työnantajajärjestöjen jäseniä, eikä tässä artikkelissa käsitellä järjestäytymättömiä työnantajia. Voimassaoloaikanaan työehtosopimus velvoittaa välttämään kaikkia siihen kohdistuvia työtaistelutoimenpiteitä. Työnantajalla on oikeus valita toimialaansa parhaiten vastaava työehtosopimus ja järjestäytyä tai tehdä työehtosopimuksia sen mukaan. Toimialat muuttuvat, jolloin tarve noudatettavan työehtosopimuksen vaihtamiselle voi olla olemassa. Muitakin syitä on. Noudatettavaa työehtosopimusta ei voida vaihtaa ennen kuin sen voimassaolo on päättynyt. Työehtosopi-

13 13 TYÖNANTA- JALLA ON OIKEUS VALITA TOIMIALAANSA PARHAITEN VASTAAVA TYÖEHTOSOPIMUS JA JÄRJESTÄYTYÄ TAI TEHDÄ TYÖEHTOSOPIMUKSIA SEN MUKAAN. mukset ovat pääsääntöisesti voimassa määräajan, mutta ne voidaan sopia myös toistaiseksi voimassaoleviksi. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa päättymään kolmen kuukauden irtisanomisajan kuluttua, ellei muun pituisesta irtisanomisajasta ole sovittu. Noudatettavan työehtosopimuksen vaihtaminen tapahtuu yksinkertaistettuna siten, että työnantaja ensin eroaa työnantajajärjestöstä ja liittyy toiseen. Jos työnantaja on tehnyt yrityskohtaisen työehtosopimuksen, tehdään uusi vanhan sopimuksen päätyttyä tai järjestäydytään. Edellä esitetty on yksinkertaistus, koska vaihtamiseen liittyy lukuisia seikkoja, jotka on otettava huomioon toimenpiteen onnistumiseksi ja vielä oikeaan aikaan. Jotkut näistä seikoista ovat vielä tulkinnanvaraisia. Tulkinnanvaraisuudet liittyvät muun muassa yhteistoimintaneuvotteluvelvoitteisiin, joiden lisäksi ongelmaksi saattaa muodostua työntekijöiden kanssa tehtyjen työsopimusten sisältö, mikäli työsuhteessa on sovittu noudatettavan nimenomaisesti tiettyä työehtosopimusta. Tällä on merkitystä etenkin, jos aiempi työehtosopimus sisältää työntekijän kannalta parempia ehtoja. Miksi riitoja aiheutuu, on hankala ja moniulotteinen kysymys. Tulkinnanvaraisuudet itsessään aiheuttavat riitoja. Toisaalta työnantajat katsovat olevansa oikeutettuja lain mukaisella menettelyllä vaihtamaan noudatettavan työehtosopimuksen itselleen paremmin sopivaan ja muuttamaan samalla työehtoja, kun taas työntekijäpuoli katsoo olevansa oikeutettu säilyttämään heillä olleet edut ennallaan.

14 TEKSTI Toomas Pikamae (Attorney at law Law Office Eversheds Ots & Co), Kirsi Hiltunen (Attorney-at-Law, MBA Juridia Bützow) KUVAT Kari Ylitalo ja Eversheds Ots & Co KUVITUS Jukka Mikander ACQUISITION OF AN ENTERPRISE AN ENTREPRENEUR S TAX RISK IN ESTONIA In Estonia, tax obligations and rights are, generally, only connected with persons (e.g. individuals and legal entities). However, there is substantial exception to this rule. Namely, upon transfer of an enterprise or a part thereof, the relating tax obligations and rights are transferred from the transferor to the recipient. ENTERPRISE The term enterprise means a business unit (e.g. factory, shopping centre, mine, restaurant, commercial building, law office, etc.) through which an entrepreneur carries out its business. An enterprise includes things (e.g. real estate, machinery, and equipment), rights (e.g. lease agreement, IP, distribution agreement or mining rights) and obligations (e.g. sale or supplier agreements, and employment contracts) relating to and in the service of the management of the enterprise. The enterprise of a company varies depending on the field of activity where the company operates or the nature of the company. For instance, in case of a factory, the enterprise includes either real estate or lease agreement concerning the place where the factory is located, machinery and equipment for production of products, employment contracts with employees, supplier and sales agreements with providers and clients, respectively, and, possibly, IP rights. However, in case of a law office, the enterprise is comprised of a lease agreement, client agreements, employment contracts and office equipment. Concerning shipping or forest industry companies, the enterprise is made up of assets, rights and obligations different from the above. Nevertheless, in all cases the enterprise includes assets necessary for carrying out business activities and without which the business cannot be conducted or the nature of the business is substantially different. TRANSFER OF AN ENTERPRISE AND ITS CONSEQUENCES The expression transfer of an enterprise applies to the case where the owner of an enterprise cedes another person ownership or possession (e.g. lease) of the enterprise. For the protection of interests of creditors (including the Tax Authorities), it is established in both Estonian civil and tax laws that by taking over the things and rights belonging to an enterprise, the acquirer also takes over all the transferor s obligations, related to the enterprise. For example, if a company purchases or leases CONTINUED OVERLEAF

15 15

16 assets, which are considered as forming an enterprise, the company also takes over tax obligations relating to the enterprise. In Estonia, tax obligations relating to the enterprise are generally payroll taxes (withholding income tax, social security contributions, unemployment insurance contributions and mandatory pension contributions), VAT and corporate income tax. If the assets include real estate (i.e. plot of land), it may well be that the acquirer takes over land tax obligation as well. Upon transfer of an enterprise, the acquirer takes over all tax obligations relating to the enterprise, which have become due by the time of transfer. Further since the acquisition of the enterprise the acquirer is responsible for due payment of all tax obligations connected with the enterprise. The above also applies to the case where a right to refund of the overpaid tax is connected with the enterprise. In other words: upon transfer of an enterprise both tax obligations and right to refund of overpaid tax will go over to the acquirer. Attention should also be paid to the fact that transfer of an enterprise is not supply (either taxable or not taxable supply) for the purposes of the VAT. This means that if there is a transfer of an enterprise the acquirer cannot deduct the input VAT from its taxable supply (regardless of the fact that the seller has issued an invoice with VAT upon it). TOOMAS PIKAMAE is a partner with Eversheds Ots & Co. responsible for the Law Office s public law and public litigation team, including tax law and tax litigation. Toomas advises clients in a wide range of tax issues, including corporate income tax, VAT, payroll taxes, transfer pricing and double taxation. COURT PRACTICE The concept of the transfer of an enterprise has been in force in Estonia since Therefore, there has been sufficient time for the courts to develop a substantial practice on the matter. The courts have established a list of conditions for concluding whether there is a transfer of enterprise. These conditions include the following questions: 1 whether, before the change of ownership or possession, there was a suspension in the activities of the enterprise (stop in the activities speaks against the transfer of an enterprise); 2 whether the business activities of the enterprise, before the change of ownership or possession, are same or similar to those after the change (similarity in the activities speaks in favour of the transfer of an enterprise); 3 whether the management, ownership, suppliers and clients of the enterprise, before the change of ownership or possession, are same as those after the change (no significant changes to these issues before and after the change speaks in favour of the transfer of an enterprise). AN ASSET ACQUISTION FROM THE POINT OF VIEW OF A FINNISH INVESTOR In Finland an acquisition of the business in an asset deal has traditionally not been considered to involve significant income tax exposures. Here the tax liabilities and tax exposures of the company that sells of its business and assets remain the with the transferring company. The acquirer of the business does not assume seller s income tax or payroll withholding tax exposures nor a risk for related tax audit. Typically, the main concerns relate to VAT and transfer taxes. This has resulted in unpleasant surprises in Estonia when Finnish investors have acquired local businesses in asset deals. In Estonia the acquirer may become subject to a tax audit due to seller s exposures even though the investor has used a local entity. A second cause of unpleasant surprises is a liquidation of an Estonian company or repatriation of profits which easily results significant tax consequences in Estonia. CONCLUSION As seen from the above, the question whether there is a transfer of an enterprise and what are its tax consequences is a complicated issue. The question whether there is a transfer of an enterprise must be decided on a case by case basis. Secondly, the exit and profit repatriation should be planned at an early stage.

17 17 EI NIIN MONIMUTKAISTA ONGELMAA, ETTEIKÖ RATKAISU LÖYTYISI. ATTORNEYS AT LAW PART OF JURIDIA BÜTZOW

18 TEKSTI Torsti Lakari (asianajaja, VT, KTM) KUVA Kari Ylitalo KUVITUS Jukka Mikander VAROJEN JAON VEROTUS MUUTTUU 2014 Vuoden 2014 veromuutosta on odotettu erityisesti osinkojen ja pääomanpalautusten verotuksen osalta. Yhteisöverokannan alentaminen 20 %:iin on johtanut verotuksen painopisteen siirtymiseen yhtiön verotuksesta osakkaan verotukseen. OSINKOVEROTUS Kun henkilöosakas saa osinkoa noteeratusta yhtiöstä, 85 % osingosta on pääomatuloa. Noteeraamattomasta yhtiöstä saadun osingon verotukseen vaikuttaa edelleen yhtiön nettovarallisuus. Tähän saakka 9 % yhtiön nettovarallisuudesta on ollut määrä, johon saakka osinko on ollut verovapaata, ottaen kuitenkin huomioon euron osakaskohtainen leikkuri. Vuodesta 2014 alkaen rajana on 8 % nettovarallisuudesta siten, että siitä 25 % on pääomatulona verotettavaa osinkotuloa ja loput verovapaata. Jos esimerkiksi nettovarallisuus on euroa ja osinkoa jaetaan euroa vuonna 2014, tästä 8 % on euroa, ja siitä 25 % eli euroa verotetaan pääomatulona, kun taas euroa on verovapaata. Näin verotettua osinkoa voidaan jakaa euroon saakka. Vaikka 8 % nettovarallisuusosuutta sinänsä riittäisi, euroa ylittävästä osingosta verotetaan 85 % pääomatulona, ja 15 % siitä on verovapaata. Jos osinkoa jaetaan yli 8 % yhtiön netto-

19 19 varallisuudesta, osingosta verotetaan 75 % osakkeenomistajan ansiotulona, ja 25 % on verovapaata. Aiemmassa järjestelmässä oli lähtökohtana ketjuverokielto eli yhteisön saama osinko oli verovapaata tietyin poikkeuksin. Olennaisin poikkeus oli noteeratun yhtiön noteeraamattomalle yhtiölle jakama osinko. Tällöin osingosta oli 75 % veronalaista ja 25 % verovapaata. Ketjuverokielto säilyy voimassa myös vuonna Verotus kuitenkin kiristyy siten, että jos noteeraamaton yhtiö saa osinkoa noteeratulta yhtiöltä, koko osinko on veronalaista. Voimaan jää säännös, jonka mukaan osinko on verovapaata, jos osinkoa saava yhtiö omistaa vähintään 10 % osinkoa jakavan yhtiön osakekannasta. Konsernien kannalta olennaista on, että noteeraamattoman yhtiön jakama osinko on edelleen verovapaata. Kun tytäryhtiön emolleen jakama osinko on verovapaata, ei verojärjestelmä tältä osin tee konsernirakenteita epä - tarkoituksenmukaisiksi. VAROJEN JAKO SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOSTA Vuodesta 2014 alkaen aina kun noteerattu yhtiö jakaa varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, osakasta verotetaan kuin hän olisi saanut osinkoa. Edellä mainittu pätee myös noteeraamattoman yhtiön SVOP-rahastostaan jakamiin varoihin. Poikkeuksena kuitenkin pidetään varojen jakamista kohdeyhtiön SVOP-rahastoon sijoituksen tehneelle osakkaalle. Tällöin varojen jako verotetaan luovutuksena eli palautettava määrä vähentää osakkeesta maksettua hankintamenoa euro euroa vastaan kuten tähänkin asti. Edellytyksenä on, että varat palautetaan kymmenen vuoden kuluessa siitä, kun ne on sijoitettu SVOP-rahastoon. Siirtymäsäännöksen mukaan viimeistään tehdyt SVOPsijoitukset voidaan vielä jakaa noteeraamattomissa yhtiöissä vanhan verotuskäytännön mukaisesti saakka.

20 LIIAN USEIN KÄY NIIN, ETTÄ INVESTOINTEJA TEHDÄÄN VANHAAN TUTTUUN TEKNOLOGIAAN. Markku Uitto, Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys

21 HAASTATTELU TEKSTI Tiina Ruulio (toimittaja) KUVA Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys KUVITUS Jukka Mikander 21 ASENNETTA, VISIOITA JA ROHKEUTTA Suomi käy tällä hetkellä läpi uuden ajan teollista vallankumoustaan, jota kutsutaan teollisuuden rakennemuutokseksi. Meitä huolestuttaa aika tavalla se, että Suomessa ei juuri investoida, ja nekin yritykset, jotka investoivat, tekevät sen Suomen rajojen ulkopuolelle, sanoo Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen toimitusjohtaja Markku Uitto. Uitto puhuukin siitä, että tuotannon siirrosta halvempien kustannusten maihin on tullut ikään kuin muotiilmiö, jonka taustalla olevat laskelmat ja muut olettamukset eivät aina pidä. Onneksi päinvastaisiakin esimerkkejä on, kuten led-valojen valmistaja Greenled, joka siirsi tuotantonsa Kiinasta takaisin Suomeen. Toimitusajat lyhenivät, tuotannon laatu koheni, saatavuus parani ja kaiken lisäksi kustannukset ovat kuulemma kohdallaan, Uitto kertoo. Tekninen kauppa on valtaosin yritysten välistä kauppaa, b-to-b-kauppaa. Se pitää teollisuuden ja rakentamisen pyörät pyörimässä toimittamalla niille erilaisia raaka-aineita, osia, komponentteja, tarvikkeita ja koneita sekä näihin liittyviä palveluja ja ratkaisuja. Yhdistykseen kuuluu yli 300 alan yritystä ja neljä yhdistystä. Jäsenkunta on hyvin heterogeenista alkaen pienistä pk-yrityksistä ja päätyen isoihin globaaleihin yrityksiin kuten ABB, Continental ja Basf. Mukana on myös vahvoja perheyrityksiä: Onninen, Wihuri, Algol jne. ERÄS RATKAISU: TEOLLISUUDEN INTERNET Suomalaisella teollisuudella olisi paljon mahdollisuuksia, jos se investoisi nykyistä huomattavasti enemmän automaatioon, robotiikkaan ja älyyn. Liian usein käy niin, että investointeja tehdään vanhaan tuttuun teknologiaan. Konecranesin toimitusjohtaja Peter Lundmark on patistanut suomalaisia yritysjohtajia kehittämään uusia

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

Kokemuksia sähköisistä panttikirjoista. KIINTEISTÖASIOIDEN DIGIPÄIVÄ/MAANMITTAUSLAITOS Leena Reuter OP Turun Seutu

Kokemuksia sähköisistä panttikirjoista. KIINTEISTÖASIOIDEN DIGIPÄIVÄ/MAANMITTAUSLAITOS Leena Reuter OP Turun Seutu Kokemuksia sähköisistä panttikirjoista KIINTEISTÖASIOIDEN DIGIPÄIVÄ/MAANMITTAUSLAITOS Leena Reuter OP Turun Seutu 12.10.2016 2 OP Turun Seutu Linjaus marraskuu 2013 Haemme kaikki panttikirjat sähköisinä

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 243/2010 vp. Hallituksen esitys sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 243/2010 vp. Hallituksen esitys sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi EDUSKUNNAN VASTAUS 243/2010 vp Hallituksen esitys sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä sähköistä

Lisätiedot

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Tavoitetila ja kehittämistehtävät Kesäkuu 2016 Taustaa Nykytilan haasteita Kiinteistöasioiden digiloikka - 2 Sähköistä kiinteistökauppaa ja kiinnitysasiointia koskevan

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx LUOVUTUSSOPIMUS Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta ja Saimaan Kuitu Oy *** xx.6.2016 2 (7) 1 OSAPUOLET 1.1 Taipalsaaren kunta Y-tunnus: 0163320-5 Osoite: Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI 1.2. Savitaipaleen

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 12.4.2016 klo 11.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa osoitteessa Ponssentie

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA [pp.kk.2016] 1. Osapuolet Tämän sopimuksen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkamisesta (jäljempänä Sopimus ) ovat laatineet jäljempänä

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1 Disclaimer This material has been prepared by Sunduka Oy, a Finnish limited liability company (the Company ), solely for the purpose of providing prospective investors with general financial and other

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 201/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3

METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3 METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3 METALLILIITON OIKEUSAPU Metallityöväen Liiton sääntöjen 16 :ssä määritellään yhdeksi

Lisätiedot

Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa

Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa Tuomas Matikka VATT VATT-päivä 8.10.2014 Tuomas Matikka (VATT) Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? VATT-päivä 8.10.2014 1 / 14

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL 4 72600 KEITELE Jäljempänä Myyjä 1.2. OSTAJA Kemijärven kaupunki Y-tunnus Osoite: PL 5, 98101 KEMIJÄRVI Jäljempänä Ostaja 2. KAUPAN

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 Leena Hoppu-Mäenpää Lakimies, varatuomari Kuntaliitto / Kuntamarkkinat Leena Hoppu-Mäenpää VT Tehty sopimus sitoo Pacta sunt servanda periaate» Sopimukset

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään 0 Sisällysluettelo KPMG:n yhteyshenkilö toimeksiantoon liittyen: Antti-Pekka Keränen Tax and Legal Services Senior Manager Tel: +358

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. TARJOUS, kiinteistö Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Luonnos 16.10.2014 MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopijapuolet Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala (kaupunki) Sopimuksen kohde Asemakaavan laatiminen

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

. LIFE+ HAKEMUKSEN VA V L A M L I M ST S E T L E U L 1

. LIFE+ HAKEMUKSEN VA V L A M L I M ST S E T L E U L 1 . LIFE+ HAKEMUKSEN VALMISTELU 1 HAKULOMAKKEET Hakulomakkeet on jaettu kolmeen osaan: Hallinnolliset A-lomakkeet Tekniset B- ja C-lomakkeet Taloudelliset (F) lomakkeet HALLINNOLLISET (A) LOMAKKEET 2011

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN LUONNOS 4.12.104 SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON SAIRAALA-, KUNTOUTUS- JA HOIVAPALVELUT -OSASTON FYSIATRIAN POLIKLINIKKATOI- MINNAN LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies Avoin data ja tietosuoja Kuntien avoin data hyötykäyttöön 27.1.2016 Ida Sulin, lakimies Lakipykäliä, avoin data ja julkisuus Perustuslaki 12 2 momentti» Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu,

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu, Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Olli Ilmarinen, PRH Oulu, 11.11.2016 Yksi tuote - monta suojaa Patentit ja hyödyllisyysmallit Tietojenkäsittelymenetelmät

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava. Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä

Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava. Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä K A U P P A K I R J A 1/4 MYYJÄ OSTAJA Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä KAUPAN KOHDE

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA Rauniorakentajat

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Kauppaan ei kuulu osuuksia yhteisiin alueisiin eikä erityisiin etuuksiin.

Kauppaan ei kuulu osuuksia yhteisiin alueisiin eikä erityisiin etuuksiin. 1/6 Asianumero KAUPAN OSAPUOLET KAUPPAKIRJA Myyjä: Ostaja: Suomen valtio, Metsähallitus Kotipaikka Vantaa, Y-tunnus 0116726-7 Osoite: PL 94, 01301 VANTAA Keuruun kaupunki Multiantie 5 42700 Keuruu Y-tunnus

Lisätiedot

Tehtävä on kaksiosainen.

Tehtävä on kaksiosainen. YRITYSKAUPPASOPIMUKSET ENNAKKOTEHTÄVÄ TAUSTAKUVAUS ENNAKKOTEHTÄVÄ Juuso Innanen ja Niklas Blomström omistavat tasaosuuksin vuonna 2003 perustamansa suomalaisen Chaos Entertainment Oy:n koko osakekannan.

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014 OSAKASSOPIMUS Luonnos 1 26.3.2014 Sisällys 1. Sopijapuolet... 2 2. Osakassopimuksen tarkoitus ja omistajatahto... 2 3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät... 3 4. Osakkeenomistajien keskinäiset suhteet... 3 5.

Lisätiedot

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varallisuusverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi omistajayrittäjien varallisuusverohuojennusta

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL.

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL. KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS alustava luonnos Sopimusosapuolet Myyjä Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 43100 Saarijärvi Ostaja Rakennus Kujala Oy (0843888-3) Soijinmäentie 2 43220 Mahlu Kaupan

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Työoikeuden sudenkuopat Jyväskylä 15.11.2013

Työoikeuden sudenkuopat Jyväskylä 15.11.2013 Työoikeuden sudenkuopat Jyväskylä 15.11.2013 Johanna Uusitalo Työoikeuden asiantuntija, varatuomari Korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä Korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Kun luovutetaan tavaraa tai palvelua korvausta vastaan, on selvitettävä: Kenen tai minkä kanssa järjestän

Lisätiedot

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä

Lisätiedot