Avoin innovaatio yliopistoyritysyhteistyössä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avoin innovaatio yliopistoyritysyhteistyössä"

Transkriptio

1 Avoin innovaatio yliopistoyritysyhteistyössä -työpaja Lappeenranta Janne Lehenkari VTT Antero Kutvonen LUT Reetta Muhonen & Mika Kautonen Tampereen yliopisto Esityksen rakenne I. Tutkimuksen tausta ja tavoitteet Janne Lehenkari II. Yliopisto-yritysyhteistyö avoimen innovaation toimintakentässä Antero Kutvonen III. Korkeakoulusektorin kyselyn tulokset Reetta Muhonen & Mika Kautonen IV. Politiikkajohtopäätökset ja kehittämistarpeet Janne Lehenkari 1

2 I. Tutkimuksen tausta ja tavoitteet Hankkeen perustiedot Open-UNIC -hanke: Avoin innovaatio yliopisto-yritysyhteistyön rajapinnalla Rahoittaja: Tekesin innovaatiotutkimus (yhteyshenkilö Pekka Pesonen) Kesto: Tuotokset: 2-3 tutkimusartikkelia Avoimen innovaation käsikirja 7 työpajaa Tutkimusryhmä: VTT, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto & Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kotisivu: 2

3 Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmät 1. Avoimen innovaation nykytilanteen kartoitus suomalaisissa korkeakouluissa: koko korkeakoulusektorin kattava kysely 2. Vuorovaikutus, oppiminen ja sopimuskäytännöt avoimen innovaation hankkeissa: casetutkimukset 3. Tutkimustulosten relevanssin varmistaminen ja politiikkajohtopäätösten kehittäminen: työpajasarja Teknologian siirrosta osaamisen siirtoon Teknologian siirto (Bozeman 2000): Osaamisen, teknisen tiedon tai teknologian siirtyminen organisaatiosta toiseen Osaamisen siirto (EC 2007): Eksplisiittisen ja hiljaisen tiedon kerääminen, omaksuminen ja jakaminen, ml. taidot ja kompetenssit, sekä kaupallisessa että eikaupallisessa toiminnassa Yhdysvaltain Bayh-Dole -lainsäädännön (1980) perintö Julkisesti rahoitetun tutkimuksen tulosten vahvempi immateriaalioikeuksien suojaaminen johtaa niiden nopeampaan kaupallistamiseen ja taloudelliseen hyötyyn OECD-maissa korkeakouluille vaatimus järjestelmällisestä toiminnasta immateriaalioikeuksien suojaamiseksi Tulos: 1400 kaupallistamispalveluyksikköä yksin Euroopassa (2004) 3

4 Tilanne Euroopassa ja Suomessa Osaamisen siirron euroopanlaajuinen tutkimus 2012 (UNU- MERIT): Euroopan yliopistojen ja tutkimuslaitosten parhain kymmenys ansaitsee 85 % kaikista immateriaalioikeuksien kaupallistamistuloista (346 milj. euroa/v.) 88,8% kaupallistamistuloista saadaan biolääketieteellisistä keksinnöistä Kaupallistamistulot vastaavat 1,5 %:ia julkisten tutkimuslaitosten tutkimusbudjeteista Suomi Kaupallistamistulot 1,6 milj. euroa vuonna 2005 (Kankaala et al.) TEM:n selvityksen mukaan määrä ei ole noussut 2010-luvulla Osaamisen siirron sipulimalli Salter & Martin 2001; Perkmann et al

5 Osaamisen siirron lineaarisuus: aika muutokselle? EC Metrics for Knowledge Transfer from Public Research Organisations in Europe. Yliopisto-yrityslinkitykset (Albats 2013) 5

6 II. Yliopisto-yritysyhteistyö avoimen innovaation toimintakentässä Avoin innovaatio Research Development Commercialisation Mortara, et al. (2009); Docherty, M. (2006); Chesbrough, H. (2003) 6

7 Avoimen innovaation määritelmä (Chesbrough, 2006) Open innovation is the use of purposive inflows and outflows of knowledge to accelerate internal innovation, and expand the markets for external use of innovation, respectively. 13 Avoimuutta molempiin suuntiin Gassman & Enkel (2004) 14 7

8 Kuinka avointa innovaatiota varsinaisesti toteutetaan? In-licensing Corporate Venture Capital Acquiring existing knowledge Mergers & acquisitions Open source Out-licensing Selling IP Technology transfer (Patent) Donation Collaborative creation of new knowledge Inbound Outbound Forming new organizations Joint projects Str. alliances Co-patenting Collaborative agreements Joint Venture Innovation networks & consortia Other forms Universityindustry collaboration Supplier integration User / customer involvement Spin-offs Venturing Torkkeli et al. (2007) 15 Neljä tärkeintä syytä avata innovaatioprosessia Kustannukset: Kustannussäästö / lisätulot Nopeus: Lyhyempi kehitysaika markkinoille Joustavuus: Strateginen ketteryys Laatu: T&K -tuotosten laadullinen kehitys 16 8

9 Yhteiskunnallinen näkökulma Avoimuuden kannustaminen yhteiskunnan edun mukaista: Enemmän spillover- ja positiivisia ulkoisvaikutuksia Tekninen tehokkuus erikoistumisen kautta Kytkee yliopistot tiiviimmin yritysten kanssa Mahdollistaa suurimpien ongelmien ratkaisun Avoimuutta ajavat trendit ovat liian suuria yksittäisen valtion tai yrityksen muutettaviksi Ratkaisuna ennakoiva sopeutuminen muutokseen 17 Yliopistojen rooli tiedon hyödyntäjinä kuin myös yritys-yliopistorajapinnan kaksisuuntaiset vuorovaikutussuhteet ovat nousseet tutkimuskohteiksi yhtäaikaisesti avoimen innovaation käsitteistön mukaan ottamisen kanssa Kutvonen, A., Lehenkari, J., Kautonen, M., Savitskaya, I., Tuunainen, J. & Muhonen, R. (2013) University-Industry Collaboration and Knowledge Transfer in the Open Innovation Framework. 9

10 Julkaisujen määrä Julkaisujen määrä Systemaattinen kirjallisuuskatsaus Julkaisuanalyysi Vuosi Tiedon tarjoaja 2-suuntainen yhteistyö Muu 10

11 Keskeiset löydökset Yliopistot avoimen innovaation erityistapaus avoimen innovaation yhdistetyt muodot korostuvat Avointa innovaatiota ja korkeakoulu-yritysyhteistyötä yhdistävät tutkimukset korostavat suhdeperustaisia yhteyksiä (Perkmann & Walsh, 2007, Levy et al., 2009) Tutkimus keskittyy korkeakoulujen tiedon siirtoon yrityksille, vaikka vastavuoroisuus mainitaan ja esiintyy pääosin epämuodollisessa yhteistyössä 2-suuntaisen tiedonvaihdon ja avoimen innovaation käsitteistön käyttö molemmat lisääntyneet voimakkaasti viimeisen viiden vuoden aikana III.Korkeakoulusektorin kyselyn tulokset 11

12 Kysely Suomen yliopistojen ja korkeakoulujen uusi yritysyhteistyö Kyselyn toteutti Innolink Oy loppukeväällä Kysely lähetettiin 461 ammattikorkeakoulujen ja yliopiston toimijoille. Kohderyhmä: vararehtorit, dekaanit, laitosten/osastojen/yksikköjen johtajat, T&K-johtajat, TKI-hallintohenkilöstö Vastausprosentti 30,4 Sähköpostivastaukset n=62 puhelinhaastattelut, n=78 Yhteensä n=140 Korkeakoulujen yritysyhteistyön trendit (jokseenkin tai täysin samaa mieltä -vastaukset) yrityskumppaneita on aiempaa enemmän eri toimialoilta tai erikokoisista yrityksistä (55 %) yritysyhteistyötä tehdään aiempaa useammilla tieteenaloilla (54 %) korkeakoulumme on aktivoitunut kaupallistamaan keksintöjään ja teknologiaansa edistämällä uuden liiketoiminnan syntymistä (49 %) korkeakoulumme osallistuu aktiivisesti yrityshautomotoimintaan tai sen edistämiseen (55 %) korkeakoulumme tutkijat ovat saaneet yritysyhteistyöstä merkittäviä ideoita ja osaamista, jota on kehitetty edelleen osana korkeakoulumme omaa tutkimustyötä (61 %) tutkijoiden suorat yrityskontaktit ovat tärkeä edellytys yhteisrahoitteisten tutkimushankkeiden tai muun maksullisen toiminnan käynnistymiselle yritysten kanssa (68 %) 12

13 Korkeakoulujen yritysyhteistyön trendit (jtk.) (jokseenkin tai täysin samaa mieltä -vastaukset) korkeakoulumme on järjestänyt tai aktiivisesti tukenut opiskelijoille suunnattujen ideakilpailujen tms. järjestämistä yritysten innovaatiotoiminnan ideoiden luomiseksi tai ongelmien ratkaisemiseksi (50 %) aiemmat tai nykyiset tutkijamme tai opiskelijamme ovat perustaneet menestyneitä spin-off-yrityksiä (osaaminen on suurelta osin luotu korkeakoulussamme) (59 %) opiskelijat ovat osoittautuneet aiempaa kiinnostuneemmiksi perustamaan omia yrityksiään (52 %) innovaatiojohtamiseen liittyviä kursseja on tuotu osaksi korkeakoulumme opetusohjelmaa (51 %) erilainen yritysten kanssa tehtävä yhteistyö on tullut pysyväksi osaksi opetusohjelmaa (55 %) yritysyhteistyöllä on liian suuri vaikutus tutkimus- ja opetustoimintaamme (eri mieltä 56 %) Yhteistyön muodot, joissa yliopistot aktiivisempia *p< 0,05=ero tilastollisesti merkitsevä, * * p< 0,01=ero tilastollisesti erittäin merkitsevä korkeakoulumme panostaa entistä enemmän immateriaalioikeuksien (esim. patenttien) taloudelliseen hyödyntämiseen** 27% 51% korkeakoulumme on luonut pysyvän käytännön jonka avulla luotujen immateriaalioikeuksien hyödyntämistä seurataan** korkeakoulumme on aktivoitunut kaupallistamaan keksintöjään ja teknologiaansa myymällä tai lisensoimalla sitä** 22% 21% 43% 44% korkeakoulumme on aktivoitunut kaupallistamaan keksintöjään ja teknologiaansa edistämällä uuden liiketoiminnan syntymistä* 37% 55% yrityskumppanit hankkivat osaamista ja teknologiaa yhä useammin teettämällä meillä tutkimushankkeita tai toimeksiantoja** 27% 48% 0% 20% 40% 60% 80% 100% ammattikorkeakoulut yliopistot 13

14 Yhteistyön muodot, joissa ammattikorkeakoulut aktiivisempia *p< 0,05=tilastollisesti merkitsevä, p=< 0,01=tilastollisesti erittäin merkitsevä erilainen yritysten kanssa tehtävä yhteistyö on tullut pysyväksi osaksi opetusohjelmaa ** 42% 70% korkeakoulumme on järjestänyt tai aktiivisesti tukenut opiskelijoille suunnattujen ideakilpailujen tms. järjestämistä yritysten innovaatiotoiminnan ideoiden luomiseksi tai ongelmien ratkaisemiseksi** 40% 62% tutkijat tai opiskelijat hyödyntävät entistä enemmän yrityksiltä tulevia ideoita tutkimus- ja kehittämishankkeiden suunnittelussa* 26% 44% korkeakoulussamme on tehty tietoisesti rekrytointeja, joissa yrityksistä on palkattu asiantuntijoita vahvistamaan jotakin meille strategisesti tärkeää tutkimusalaa* 19% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% ammattikorkeakoulut yliopistot Korkeakoulujen ja yritysten välinen yhteistyö - faktorianalyysi Yritysyhteistyö ja avoin innovaatiotoiminta yrityskumppanit hankkivat osaamista ja teknologiaa yhä useammin teettämällä meillä,421 tutkimushankkeita tai toimeksiantoja yrityskumppanimme antavat resurssejaan tutkijoidemme tai opiskelijoidemme käyttöön,519 vaatimatta siitä välitöntä korvausta tutkijat tai opiskelijat hyödyntävät entistä enemmän yrityksiltä tulevia ideoita tutkimus- ja,608 kehittämishankkeiden suunnittelussa tutkijat ja opiskelijat jakavat samoja tiloja tai laitteita (esim. laboratorio) yritysten kanssa,594 korkeakoulumme on järjestänyt tai aktiivisesti tukenut opiskelijoille suunnattujen,622 ideakilpailujen tms. järjestämistä yritysten innovaatiotoiminnan ideoiden luomiseksi tai ongelmien ratkaisemiseksi korkeakoulussamme on selvät pelisäännöt taloudellisen hyödyn ja riskien jakamisessa,344 yritysten kanssa toteutettavissa hankkeissa Kaupallistamistoimet korkeakoulumme on aktivoitunut kaupallistamaan keksintöjään ja teknologiaansa myymällä tai lisensoimalla sitä korkeakoulumme on aktivoitunut kaupallistamaan keksintöjään ja teknologiaansa edistämällä uuden liiketoiminnan syntymistä korkeakoulumme panostaa entistä enemmän immateriaalioikeuksien taloudelliseen hyödyntämiseen korkeakoulussamme on selvät pelisäännöt taloudellisen hyödyn ja riskien jakamisessa yritysten kanssa toteutettavissa hankkeissa Strateginen rekrytointi korkeakoulussamme on tehty tietoisesti rekrytointeja, joissa yrityksistä on palkattu asiantuntijoita vahvistamaan jotakin meille strategisesti tärkeää tutkimusalaa,897,733,655,465,992 14

15 Faktorit Kaupallistamistoimet Avoin innovaatio Rekrytointi 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5 yliopistot ammattikorkeakoulut KORKEAKOULUJEN YRITYSYHTEISTYÖN VAIKUTUKSET Vaikutukset tutkimukseen ja opetukseen korkeakoulumme tutkijat ovat saaneet yritysyhteistyöstä merkittäviä ideoita ja osaamista, jota on kehitetty edelleen osana korkeakoulumme omaa tutkimustyötä (n=140) erilainen yritysten kanssa tehtävä yhteistyö on tullut pysyväksi osaksi opetusohjelmaa (n=140) Samaa mieltä, yhteensä (%) 61 Mihin toimintaan väite on yhteydessä? (vrt. faktorit) Strateginen rekrytointi 55 Yritysyhteistyö ja avoin innovaatiotoiminta innovaatiojohtamiseen liittyviä kursseja on tuotu osaksi korkeakoulumme opetusohjelmaa (n=139) Ei tilastollista yhteyttä Vaikutukset korkeakoulun toimintaympäristöön Aiemmat tai nykyiset tutkijamme tai opiskelijamme ovat perustaneet menestyneitä spin-off-yrityksiä (n=139) Alueellamme on syntynyt uusi toimiala, johon korkeakoulumme on ollut merkittävästi vaikuttamassa joko koulutuksen tai T&K-toiminnan kautta (n=140) Taloudelliset suorat vaikutukset Korkeakoulumme immateriaalioikeuksien myynnistä saamat tulot ovat merkittävästi kasvaneet (n=140) Ei tilastollista yhteyttä Ei tilastollista yhteyttä Kaupallistamistoimet 15

16 Korkeakoulujen vaikutus toimintaympäristöön Väite: Alueellamme on syntynyt uusi toimiala, johon korkeakoulumme on ollut merkittävästi vaikuttamassa joko koulutuksen tai T&K-toiminnan kautta (%) Seutumuuttuja Pääkaupunkiseutu Muut Yhteensä Eri mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Samaa mieltä Yhteensä 25,0 15,7 18,0 39,3 20,5 25,2 35,7 63,9 56,8 100,0 100,0 100,0 (N=111) huom. laskettu ilman en osaa sanoa vastauksia p=,032 Yritysyhteistyön haasteet 1. yhteistyön mahdollistavien rakenteiden toimimattomuus tai puuttuminen (43) 2. erilaiset toimintakulttuurit (38) 3. niukat resurssit (38) 4. tavoitteiden erot (23) 5. en osaa sanoa (8) 6. tieteenalan profiiliin liittyvät esteet (7) 7. ei esteitä (6) 8. muut (5) 16

17 Haasteet - yliopistot Yhteistyörakenteiden toimimattomuus 34% Tavoitteiden erot Erilaiset toimintakulttuurit Niukat resurssit 19% 18% 17% En osaa sanoa Profiili 10% 9% Ei esteitä Muut haasteet 4% 3% 0% 10% 20% 30% 40% Haasteet - ammattikorkeakoulut Niukat resurssit Erilaiset toimintakulttuurit 40% 38% Yhteistyörakenteiden toimimattomuus 27% Tavoitteiden erot 13% Ei esteitä Muut haasteet Profiili En osaa sanoa 5% 5% 0% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 17

18 Kehittämismahdollisuudet - Ammattikorkeakoulut Tällä hetkellä yritykset painivat taloustilanteen kanssa, niin osalla on näkemys parantumisesta kehittämällä uutta. Tietenkin tässä auttaa myös se, että korkeakouluilla on mahdollisuus hakea tutkimusrahoitusta, jota yrityksillä taas ei ole. Tämän näkeminen on kaikista tärkein asia. Esimerkiksi valtion rahoitusta voisi kehittää. Ei välttämättä meille, vaan yrityksille. PK-yritysten tukemiseen liittyvät vastaukset: Innovaatiopalvelujen kehittäminen erityisesti pk-yrityksille. Mahdollisuuksia on olemassa ja lähinnä pk-yritysten toiminnan kehittäminen on alueellamme todella tärkeää. Aktiivinen organisointi yritysyhteistyössä varsinkin pk-yrityspuolelle PK-sektorin vahvistaminen kansainvälisissä vientikuvioissa Kehittämismahdollisuudet - yliopistot Filosofisen tiedekunnan osaamisalueiden kytkeminen yritysten kanssa tehtäviin kehittämis- ja tutkimushankkeisiin. Tämän puolesta teemme kovasti työtä. Lupaavia tuloksia onkin jo saatu, esimerkkinä Tekesin rahoittama hanke. ( ) perusta on yritysyhteistyössä, joten tätä voi painottaa: joillakin aloilla pelkästään impact, toisilla yhdistelmä (impact + akateeminen), toiset vain akateeminen. ( ) 18

19 Alustavia johtopäätöksiä Vastaajien näkemysten mukaan (viimeisen 3 vuoden aikana) Korkeakoulujen yritysyhteistyö lisääntynyt ja laajentunut koskemaan uusia toimi- ja tieteenaloja sekä uusia yhteistyön muotoja (ideakilpailut, yrityshautomot, yhteiset tilat ja infra) Yhteistyö pk-yritysten kanssa nähdään vakaana. Opiskelijat ovat aiempaa kiinnostuneempia yritysyhteistyöstä. Yliopistoissa on keskitytty kaupallistamistoimien kehittämiseen (tiedon suunta korkeakoulusta ulospäin) Ammattikorkeakoulut ovat orientoituneet enemmän yritysyhteistyöhön sekä avoimeen innovaatiotoimintaan (tiedon liikkuminen molempiin suuntiin) Alustavia johtopäätöksiä (jtk) Yritysyhteistyötä on tuotu aiempaa tiukemmin osaksi opetusohjelmaa, erityisesti ammattikorkeakouluissa. Tiivis yhteistyö, kuten tilojen jakaminen on yhteydessä yritysyhteistyön vakiintumiseen opetusohjelmissa. Korkeakoulut alueellisina vaikuttajina korkeakoulujen koetaan edesauttaneen uusien toimialojen ja spin-offyritysten syntyä. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella korkeakoulujen rooli alueellisina vaikuttajina koetaan erityisen merkitykselliseksi. Strateginen rekrytointi yrityksistä tukee korkeakoulujen mahdollisuuksia hyödyntää yrityksiltä saatavaa tietoa. 19

20 IV.Politiikkajohtopäätökset ja kehittämistarpeet Osaamisen suojaamisesta jakamiseen ja vaihtoon Osaamisen siirtoon liittyvän politiikan likinäköisyys Keskittyminen kaupallistamispalveluihin Biolääketieteelliset keksinnöt painopistealueena Osaamisen siirto yksisuuntaista: korkeakouluista yrityksiin ja talouteen Politiikkatoimenpiteiden uudelleen suuntaaminen Muut kuin kaupallistamispalvelut ovat taloudellisesti tärkeämpiä yritysten kannalta, esim. tilaustutkimus Taloudellisesti merkittävää osaamisen siirtoa tapahtuu kaikilla tieteenaloilla, jopa humanistisilla aloilla Osaamisen siirron kaksisuuntaisuus pitäisi ottaa kaikkien toimenpiteiden lähtökohdaksi 20

21 Avoimen innovaation lähestymistavan tarve osaamisen siirrossa Osaamisen siirron kaksisuuntaisuuden merkitys tunnustetaan mutta tutkimustietoa aiheesta hyvin vähän Osaamisen siirron perinteinen tutkimus ei osaa selittää, miksi ja miten yritykset avaavat immateriaalioikeuksiaan yliopistoille Avoimen innovaation lähestysmistavan käsitteisiin tartutaan, kun korkeakoulujen rooli tiedon hyödyntäjänä nousee agendalle Avoimen innovaation lähestymistapaa tarvitaan erityisesti silloin, kun halutaan ymmärtää yritysten strategista päätöksentekoa molemminpuolisessa yhteistyössä korkeakoulujen kanssa Mahdollisuudet uusille toimintatavoille Yritysyhteistyö on aiempaa monipuolisempaa (enemmän sektoreita ja pk-yrityksiä mukana) Opiskelijat ja tutkijat ovat entistä kiinnostuneempia yritystoiminnasta Korkeakoulusektorilla on laaja yhteinen näkemys siitä, että tutkijat ovat saaneet tärkeitä tutkimusideoita ja -tietoa yritysten kanssa tehdyistä hankkeista Yritysyhteistyö ei näytä haittaavan perustehtävien, opetuksen ja tutkimuksen toteuttamista 21

22 Haasteet Hyvin vähän tietoa tutkijoiden suorista kontakteista yritysten kanssa, mikä on yritysyhteistyön perusedellytys AMK:t ovat enemmän tietoisia avoimesta innovaatiosta kuin yliopistot mutta niiden osuus kaikesta julkisesta t&k-toiminnasta on suhteellisen pieni Yliopistot eivät ole vielä kohdanneet niitä haasteita, jotka ovat AMK:ssa arkipäivää yritysyhteistyössä (esim. erilaiset toimintatavat ja kulttuurit) Pääkaupunkiseudulla korkeakoulujen rooli alueellisina vaikuttajina muuta maata kompleksisempi (toimijoiden koko ja määrä muuta maata suurempi) Jatkotutkimus Tapaustutkimuksissa käsiteltäviä kysymyksiä: Tehtävien ja velvollisuuksien jakaminen eri osapuolten välillä (tutkijat, opiskelijat, yritysten yhteyshenkilöt) avoimen innovaation hankkeissa Sopimusten merkitys projektinhallinnassa ja exitvaiheessa Miten oppimista tuetaan tutkimus- ja ammattiosaamisen, yhteistyötaitojen ja tutkintoon valmistumisen kannalta? Hankkeiden toteutukseen vaikuttavat hidasteet/ajurit ja institutionaalisen/hankeympäristön merkitys 22

Kuinka varmistetaan hankkeelle juuri oikea määrä resurssointia? Copyright Comia Software Oy, 2015, Kaikki oikeudet pidätetään

Kuinka varmistetaan hankkeelle juuri oikea määrä resurssointia? Copyright Comia Software Oy, 2015, Kaikki oikeudet pidätetään Kuinka varmistetaan hankkeelle juuri oikea määrä resurssointia? Jussi-Pekka Kurikka FM, yrittäjä, toimitusjohtaja, koodari, harrastajanäyttelijä Java, PHP, VBA Puh.: 020 734 1661 Email: jussi-pekka.kurikka@comiasw.com

Lisätiedot

Korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyön vahvistaminen hallitusohjelmassa

Korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyön vahvistaminen hallitusohjelmassa Korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyön vahvistaminen hallitusohjelmassa Pirjo Kutinlahti ETIIKAN PÄIVÄ 2017: TUTKIMUS JA YRITYSYHTEISTYÖ 15.3.2017, Tieteiden talo, Helsinki KÄRKIHANKE 5: VAHVISTETAAN

Lisätiedot

Innovaatiopankki. Tässä dokumentissa kuvataan ensimmäisen vaiheen toimenpiteet palvelun kokonaistarpeen arvioimiseksi.

Innovaatiopankki. Tässä dokumentissa kuvataan ensimmäisen vaiheen toimenpiteet palvelun kokonaistarpeen arvioimiseksi. Innovaatiopankki Hallituksen kevään 2016 yrittäjyyspakettiin sisältyy tavoite perustaa Suomeen innovaatiopankki tehostamaan tutkimustulosten, hyödyntämättömien tai hyödynnettäväksi tarjottavien teknologioiden,

Lisätiedot

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009 Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla Lähtökohta (2005) Teknologiayritysten toimintaympäristö

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi Tutkimusprofessori emeritus, johtaja Antti Hautamäki itutka-hanke Yliopistojen tutkimuksen vaikuttavuus Suomen

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Interreg Pohjoinen 2014-2020

Interreg Pohjoinen 2014-2020 Interreg Pohjoinen 2014-2020 Osa-alue Nord ja osa-alue Sápmi Toimintalinjat Ohjelmabudjetti = n. 76 MEUR! 8,6% 29,1% EU-varat n. 39 MEUR IR-varat n. 8 MEUR Vastinrahoitus n. 29 MEUR 29,1% 33,3% Tutkimus

Lisätiedot

Big datan hyödyntäminen

Big datan hyödyntäminen Big datan hyödyntäminen LVM/FIIF-yhteistyö 1 0 /1 9 /1 4 Nykytilanne Useita olemassa olevia ohjelmia ja tahoja, josta yritykset ja tutkimuslaitokset voivat hakea rahoitusta Big Dataan ja teollisen internetin

Lisätiedot

Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä

Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä Turo Kilpeläinen Toimitusjohtaja/rehtori Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy turo.kilpelainen@kamk.fi 044 7101 600 1 Suomalainen korkeakoululaitos

Lisätiedot

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 6. -7.11.2007

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 6. -7.11.2007 Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 6. - Tutkimustoiminnan tilastointi: Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta -vastuualue Ensimmäinen virallinen tilasto vuodelta

Lisätiedot

Miten erikoistua älykkäästi? Julkinen, akateeminen ja yksityinen sektori kohtaavat

Miten erikoistua älykkäästi? Julkinen, akateeminen ja yksityinen sektori kohtaavat Miten erikoistua älykkäästi? Julkinen, akateeminen ja yksityinen sektori kohtaavat Uudenmaan maakuntaparlamentti Finlandia-talo 20.11.2014 Pirjo Ståhle Kaupunki 1.0 Metropolialueet rakentuivat satamien,

Lisätiedot

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 13. -14.11.2007

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 13. -14.11.2007 Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 13. -14.11.2007 Tilastoinnin perusperiaatteet: Tutkimuksella ja kehittämisellä tarkoitetaan yleisesti systemaattista toimintaa

Lisätiedot

Demola: toimintamalli ja mahdollisuudet. Ville Kairamo

Demola: toimintamalli ja mahdollisuudet. Ville Kairamo Demola: toimintamalli ja mahdollisuudet Ville Kairamo Tampere Maailmanluokan tietotaito erityisesti media ja ICT -sektoreilla Kansainvälisiä yrityksiä Paljon opiskelijoita eri korkeakouluissa Tekniikka,

Lisätiedot

Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista. Aki Parviainen

Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista. Aki Parviainen Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista Aki Parviainen 7.11.2017 Business Finland 1.1.2018 alkaen Finpro ja Tekes yhdistyvät uudeksi Business Finland -organisaatioksi. Saman katon alla kaikki innovaatiotoiminnan,

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Eläinten hyvinvoinnista uutta liiketoimintaa

Eläinten hyvinvoinnista uutta liiketoimintaa DM 1127464 2013 Eläinten hyvinvoinnista uutta liiketoimintaa 21.8.2013 Minna Hendolin DM 1127464 2013 1950 1980 2000 2013 Konepaja Palvelu Konekauppa Kemppi Oy konserni - Liikevaihto 120 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA

Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut 1.1.2018 alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA OECD:n maaraportti 2017: Suomen suurimpia haasteita on tutkimustulosten ja uusien ideoiden muuntaminen innovaatioiksi

Lisätiedot

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Kehitysmaat ja kehittyvät maat avoinna uusiutuvan energian liiketoiminnalle DM 819060 06-2011 Groove - ohjelman tavoite Nostaa suomalaisten

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

Round table 27.3.2014 Aineeton pääoma mikä on sen merkitys ja voiko sitä mitata? Christopher Palmberg

Round table 27.3.2014 Aineeton pääoma mikä on sen merkitys ja voiko sitä mitata? Christopher Palmberg Round table 27.3.2014 Aineeton pääoma mikä on sen merkitys ja voiko sitä mitata? Christopher Palmberg Innovaatiotutkimus eli innovaatioympäristöä palveleva tutkimus Tutkimuksen kohteena on innovaatioiden

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

KEKSINTÖILMOITUS täyttöohjeineen LUOTTAMUKSELLINEN 1 (4)

KEKSINTÖILMOITUS täyttöohjeineen LUOTTAMUKSELLINEN 1 (4) KEKSINTÖILMOITUS täyttöohjeineen LUOTTAMUKSELLINEN 1 (4) 1. Keksijän/Keksijöiden yhteystiedot Keksijä (t) 1.Nimi 2. Nimi 3. Nimi jne. Asema Osasto/Yksikkö Puhelin Sähköposti Osuus 2. Keksinnön nimitys

Lisätiedot

Huippuostajat. 11:20 Lounas

Huippuostajat. 11:20 Lounas Huippuostajat 8:00 Rekisteröityminen ja aamukahvi 8:30 Tekes ja kysynnän edistäminen, Pekka Soini, Tekesin pääjohtaja Huippuostajat ohjelma - mitä, kenelle ja miksi Sampsa Nissinen, Ohjelmapäällikkö Key

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Hyvä Tekesin asiakas!

Hyvä Tekesin asiakas! RAPORTOINTIPYYNTÖ 5.6.2009 «Organisaatio» «Yksikko» «Etunimet» «Sukunimi» «Postiosoite» «Postinumero» «Postitoimipaikka» Hyvä Tekesin asiakas! Pyydämme teitä ystävällisesti täyttämään jälkiraportointilomakkeen

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Sirkka-Liisa Kolehmainen 8.11.2014. http://www.oecd.org/site/cfecpr/ec- OECD%20Entrepreneurial%20Universities%20Framework.pdf

Sirkka-Liisa Kolehmainen 8.11.2014. http://www.oecd.org/site/cfecpr/ec- OECD%20Entrepreneurial%20Universities%20Framework.pdf EU, OECD 2012: A Guiding Framework for Entrepreneurial Universities alustava käännös ja sovellus Metropolia ammattikorkeakoulun tarpeisiin Sirkka-Liisa Kolehmainen 8.11.2014 http://www.oecd.org/site/cfecpr/ec-

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus 1.2.2012 Kansallissali, Helsinki Serve-ohjelman koordinaattori Heli Paavola Manager, Ramboll Management

Lisätiedot

Tutkimusyhteisöjen ja akateemisen työn muutos alustavia tuloksia

Tutkimusyhteisöjen ja akateemisen työn muutos alustavia tuloksia Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos (RAKE) Tutkimusyhteisöjen ja akateemisen työn muutos alustavia tuloksia Tutkijatapaaminen 4.12.2008 Opetusministeriö TaSTI:n RAKE-ryhmä:

Lisätiedot

Tuotekehityksen ja innovaatioiden rahoitus. Ympäristöystävällisen kromauksen kehittämistyöpaja Otaniemi Sisko Sipilä, Tekes

Tuotekehityksen ja innovaatioiden rahoitus. Ympäristöystävällisen kromauksen kehittämistyöpaja Otaniemi Sisko Sipilä, Tekes Tuotekehityksen ja innovaatioiden rahoitus Ympäristöystävällisen kromauksen kehittämistyöpaja Otaniemi 25.1.2017 Sisko Sipilä, Tekes Julkisten innovaatiorahoittajien ja -toimijoiden roolit Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen

Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen EK:n yrittäjävaltuuskunnan kesäkokous 14.8.2009 Valtiosihteeri Riina Nevamäki Työ- ja elinkeinoministeriö Kasvu- ja omistajayrittäjyyden seurantatyöryhmä Asetettu

Lisätiedot

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Yrittäjyysohjelma 2014-15 Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Teknologiateollisuuden yrittäjyysohjelma Ohjelma on Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunnan kannanotto teollisuuden toimintaedellytysten

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Petri Pietikäinen yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu petri.pietikainen@savonia-amk.fi 044-785 6609 1 Mitä pitäisi tehdä

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

8.10.2015. Hannu Kemppainen Johtaja, Strategia ja kansainvälinen verkosto Innovaatiorahoituskeskus Tekes

8.10.2015. Hannu Kemppainen Johtaja, Strategia ja kansainvälinen verkosto Innovaatiorahoituskeskus Tekes Hallitusohjelman ja resurssileikkausten vaikutukset Tekesin toimintaan Kuulemistilaisuus eduskunnan talousvaliokunnassa: HE 30/2015 vp hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016

Lisätiedot

TerveysNetin opetuksen kehittämispäivät

TerveysNetin opetuksen kehittämispäivät Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia (TVA), Finland Futures Academy (FFA), koordinaattori Sari Söderlund sari.soderlund@tse.fi TerveysNetin opetuksen kehittämispäivät 25.11.2010 Kansainvälinen opetusyhteistyö

Lisätiedot

Digitalisaatio koulun arjessa - arviointityökaluja ja tutkimustietoa

Digitalisaatio koulun arjessa - arviointityökaluja ja tutkimustietoa Digitalisaatio koulun arjessa - arviointityökaluja ja tutkimustietoa ERIKA TANHUA-PIIROINEN TAMPEREEN YLIOPISTON VIESTINTÄTIETEIDEN TIEDEKUNTA TRIM-TUTKIMUSKESKUS Agenda: Miksi arviointityökaluja tarvitaan

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Standardisointi ja standardit tutkimusohjelman työkaluina. SFS-seminaari Matti Lanu VTT Expert Services Oy

Standardisointi ja standardit tutkimusohjelman työkaluina. SFS-seminaari Matti Lanu VTT Expert Services Oy Standardisointi ja standardit tutkimusohjelman työkaluina SFS-seminaari 3.9.2014 Matti Lanu VTT Expert Services Oy SISÄLTÖ Käsitteistä Poliitiikka standardien hyödyntämisestä Standardit tulosten käyttöönotossa

Lisätiedot

ODINE Open data Incubator for Europe

ODINE Open data Incubator for Europe ODINE Open data Incubator for Europe Rahoitus tarkoitettu eurooppalaisille pk-yrityksille, tavoitteena luoda avoimesta datasta liiketoimintaa jopa 100 000 rahoitustuki / yritys asiantuntija-apua bisnesmentoreilta

Lisätiedot

Pidä kiinni tulevaisuudesta

Pidä kiinni tulevaisuudesta Pidä kiinni tulevaisuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulun tavoitteet hallituskaudelle 2015 2019 Pidä kiinni tulevaisuudesta panosta vahvoihin ammattikorkeakouluihin Työelämäläheisyys takaa Suomelle osaajat,

Lisätiedot

Tekesin julkisen tutkimuksen rahoitus:

Tekesin julkisen tutkimuksen rahoitus: Tekesin julkisen tutkimuksen rahoitus: Miksi ja mihin? Nostaa osaamisen tasoa tavoitteena kansainvälinen kärki Luo edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle Valmistelee tutkimustulosten kaupallistamista Parantaa

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Str at Mar k : Str at e g i n e n

Str at Mar k : Str at e g i n e n Henrikki Tikkanen Antti Vassinen Str at Mar k : Str at e g i n e n m a r k k i n o i n t i o s a a m i n e n TALENTUM HELSINKI 2009 Copyright Talentum Media Oy ja tekijät Kustantaja: Talentum Media Oy

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9 Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen Minna Takala / 20.2.2017 / versio 0.9 Analyysityökaluna Trello

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Satu Rinkinen, Tuija Oikarinen & Helinä Melkas LUT Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Alue- ja innovaatiopolitiikan haasteet - Europe

Lisätiedot

Käyttäjälähtöinen yhdistetty todellisuus

Käyttäjälähtöinen yhdistetty todellisuus Strateginen tutkimusavaus Käyttäjälähtöinen yhdistetty todellisuus Keskustelutilaisuus Tekesissä 21.8.2012 Eero Silvennoinen Yksikön johtaja, TkT Käyttäjälähtöinen yhdistetty todellisuus Keskustelutilaisuus

Lisätiedot

TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille

TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille OSKE tänään - miten huomenna? 4.11.2011 Janne Poranen, Technology Manager VTT Technical Research Centre of Finland 2 Esityksen sisältö Kuituprosessien

Lisätiedot

Julkiset hankinnat innovaatioiden. jatkotoimenpiteet

Julkiset hankinnat innovaatioiden. jatkotoimenpiteet Julkiset hankinnat innovaatioiden kehitysalustana kokemuksia ja jatkotoimenpiteet 2.12.2009 Suvi Kemppainen Suvi Kemppainen Ohjelmajohtaja Tausta ja tavoitteet Uudenmaan maakuntaohjelman toteuttamisuunnitelma

Lisätiedot

Näkökulmia tutkimusaineistojen avoimuuteen: tehokkuus, toistettavuus ja vaikuttavuus

Näkökulmia tutkimusaineistojen avoimuuteen: tehokkuus, toistettavuus ja vaikuttavuus Näkökulmia tutkimusaineistojen avoimuuteen: tehokkuus, toistettavuus ja vaikuttavuus Juha Haataja Etiikan päivä 9.3.2016 Avoimuus etenee kansainvälisesti Hyötyjä - Tieteellinen toimintamalli edistyy -

Lisätiedot

Centre for Arctic Geoinnovations Jukka Teräs, Nordregio

Centre for Arctic Geoinnovations Jukka Teräs, Nordregio Centre for Arctic Geoinnovations Jukka Teräs, Nordregio Luosto Classic Business Forum 8.8.2014 Nordregio ( established in 1997) is a leading international Nordic research institute in the broad field of

Lisätiedot

Työelämäyhteistyön menestystekijät

Työelämäyhteistyön menestystekijät Työelämäyhteistyön menestystekijät Menestyksen tekijöitä & esimerkkejä onnistumisista Sinikka Maskonen 9.11.2010 Jyväskylä Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy National Centre for Professional Development

Lisätiedot

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE?

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? Dosentti Elina Jaakkola Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto Serve Research Brunch 18.9.2013

Lisätiedot

Tiedon avaamisen työpaja 6.5.

Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Kouluttajina Jari Salo ja Jyrki Kasvi TIEKEstä (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus). Päivän aiheet: Tiedon avaaminen Standardit ja tietomuodot Rajapinnat ja tiedonsiirto Juridiikka

Lisätiedot

TULI. TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa. Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes

TULI. TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa. Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes TULI TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes TULI Tutkimuksesta liiketoimintaa Tutkijoille, tutkijayhteistöille

Lisätiedot

Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus. Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä

Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus. Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä Yhteistyön osapuolet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Svenska Handelshögskolan Hanken Itä-Suomen yliopiston

Lisätiedot

TEKIJYYSSEMINAARI Korkeakoulukeksinnöt

TEKIJYYSSEMINAARI Korkeakoulukeksinnöt TEKIJYYSSEMINAARI 31.8.2005 - Korkeakoulukeksinnöt Ylitarkastaja Petteri Kauppinen Opetusministeriö Tiedepolitiikan yksikkö petteri.kauppinen@minedu.fi Valtioneuvoston periaatepäätös julkisen tutkimusjärjestelmän

Lisätiedot

IPR-opas. Immateriaalioikeudet yliopistossa. Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia?

IPR-opas. Immateriaalioikeudet yliopistossa. Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia? IPR-opas Immateriaalioikeudet yliopistossa Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia? Tutkimustuloksia sekä osaamista hyötykäyttöön ja liiketoiminnaksi Kiinnostaako

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Avoimen ja jaetun tiedon hyödyntäminen. Juha Ala-Mursula BusinessOulu

Avoimen ja jaetun tiedon hyödyntäminen. Juha Ala-Mursula BusinessOulu Avoimen ja jaetun tiedon hyödyntäminen Juha Ala-Mursula BusinessOulu Agenda Internetin kehityskaari Määritelmiä: Jaettu data Avoimet rajapinnat Avoin arkkitehtuuri Esimerkki sovelluskohteesta: OuluHealth

Lisätiedot

JULKISTAMISTILAISUUS 11.3.2009, HELSINKI. Harri Melin, Tampereen yliopisto Ari Hautaniemi, Tampereen yliopisto Mikko Aro, Turun yliopisto

JULKISTAMISTILAISUUS 11.3.2009, HELSINKI. Harri Melin, Tampereen yliopisto Ari Hautaniemi, Tampereen yliopisto Mikko Aro, Turun yliopisto Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan osaaminen, työ ja hyvinvointi -jaoston esiselvitys 4 Osaamisen merkitys työvoimavarojen, JULKISTAMISTILAISUUS 11.3.2009, HELSINKI Harri Melin, Tampereen yliopisto Ari

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Esa Panula-Ontto 27.8.2010 DM 694324 Julkisen tutkimusrahoituksen asiakkaat asiakas =Tutkimusorganisaatio Yliopistouudistus ei vaikuta yliopistojen asemaan

Lisätiedot

Miten tutkimus- ja kehittämistoimintaa tilastoidaan? Tampereen yliopisto 26.3.2010 Ari Leppälahti

Miten tutkimus- ja kehittämistoimintaa tilastoidaan? Tampereen yliopisto 26.3.2010 Ari Leppälahti Miten tutkimus- ja kehittämistoimintaa tilastoidaan? Tampereen yliopisto 26.3.2010 Ari Leppälahti Tilastokeskuksen t&k -tilasto Yritysten tutkimus- ja tuotekehitys Julkisen sektorin t&k - yksityinen voittoa

Lisätiedot

Tekesin tutkimushaut 2012

Tekesin tutkimushaut 2012 Tekesin tutkimushaut 2012 Marko Heikkinen, Tekes 01-2012 Sisältö Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu Tutkimusrahoituksen projektityypit 2012 lukien Rahoituksen hakeminen 2012 Linkit lisätietoihin Julkisen

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki Innovaatioammattikorkeakoulun strategiset lähtökohdat Sinimaaria Ranki 2.9.2008 1 Taustalla vaikuttavat talouden muutosvoimat Informaatiokumous Ennuste: puolet maailmankaupasta immateriaalikauppaa Tuotanto

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu oy Hankkeen julkinen nimi 3D

Lisätiedot

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Periaatteet ja käytännöt Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus Sisältö Tekesin rahoittaman tutkimusprojektin roolit ja tehtävät

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Sisällys 4 LAMKin visio 2020 6 Arvomme ovat ilo, oivallus ja arvostus 8 Teot, jotka ratkaisevat LAMKin ja lamkilaisten tulevaisuuden 9 Profiloituminen 12 Strategiset

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 Alueosasto/Rakennerahastot LUONNOS 2 9.5.2014 1 (6) VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma I YLEISET VALINTAPERUSTEET Merkitään rastilla täyttyvät kriteerit.

Lisätiedot

Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo

Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo Esityksen sisältö Yrittäjyyden haasteista Suomessa Kasvuyrittäjyyden merkitys rakennemuutoksessa

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

TUTKIMUS JA YRITYSYHTEISTYÖ AMMATTIKORKEAKOULUJEN NÄKÖKULMA. ETIIKAN PÄIVÄ 2017 Tieteiden talo Mervi Friman HAMK

TUTKIMUS JA YRITYSYHTEISTYÖ AMMATTIKORKEAKOULUJEN NÄKÖKULMA. ETIIKAN PÄIVÄ 2017 Tieteiden talo Mervi Friman HAMK TUTKIMUS JA YRITYSYHTEISTYÖ AMMATTIKORKEAKOULUJEN NÄKÖKULMA ETIIKAN PÄIVÄ 2017 Tieteiden talo 15.3.2017 Mervi Friman HAMK AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEHTÄVÄ Ammattikorkeakoululain (932/2014) mukaan ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Ilona Lundström 27.10.2010 Julkinen hankinta Hankinnan määritelmä hankinta = hankintasopimus ja sitä edeltävä

Lisätiedot

TKI ja YAMK. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiovaikuttajaksi

TKI ja YAMK. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiovaikuttajaksi TKI ja YAMK tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiovaikuttajaksi 10.3.2016 YAMK koulutusvastaava Katja Heikkinen, TtT, sh Sisällys Johdatus MyAMK TKI kolmikanta Mentorointi OKM hankkeesta Yhteenveto TKI YAMK

Lisätiedot

FISS -teolliset symbioosit Suomessa. Henrik Österlund 10.9.2015

FISS -teolliset symbioosit Suomessa. Henrik Österlund 10.9.2015 FISS -teolliset symbioosit Suomessa Henrik Österlund 10.9.2015 Tarve teolliselle muutokselle Suomessa Yhteiskunnallinen tarve Suomi tarvitsee uusia tukijalkoja talouteen, globaaleilla markkinoilla toimivaa

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja DM 450969 01-2017 Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2017 Antti Salminen, Asiantuntija 30.3.2017 DM 450969 04-2014 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen

Lisätiedot

Avoimuus, digitaalisuus ja muut toimintakulttuurin muutosvoimat

Avoimuus, digitaalisuus ja muut toimintakulttuurin muutosvoimat Avoimuus, digitaalisuus ja muut toimintakulttuurin muutosvoimat Juha Haataja Kirjastopäivät 24.11.2016 Avoimuus etenee kansainvälisesti Hyötyjä - Tieteellinen toimintamalli edistyy - Tutkimustiedon vahvistaminen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa

Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa Enemmän irti innovaatiopolitiikasta - Ammattikorkeakoulujen osaaminen täysmittaiseen käyttöön Eduskunta 22.2.12 Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa Eero Silvennoinen Yksikön johtaja, TkT

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin:

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: KYSELY YLIOPISTOILLE JULKAISUFOORUMI-LUOKITUKSEN KÄYTÖSTÄ Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: Hyvät tutkimuksesta vastaavat rehtorit, Tieteellisten

Lisätiedot

Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet

Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet Ympäristöseminaari 3.- 4.2.2011 Lapin ELY keskus 3.2.2011 / Paula Alho Esitys keskittyy kahteen EU:n rahoitusohjelmaan Kilpailukyky ja työllisyys

Lisätiedot

Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017

Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017 Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017 Heikki Mannila 4.10.2016 1 Jäsentely Rahoituksen kokonaisuudesta Akatemian rahoitus Kilpaillun tutkimusrahoituksen ominaisuuksia Tieteen eri roolit ja tutkimuksen

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot