Avoin innovaatio yliopistoyritysyhteistyössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avoin innovaatio yliopistoyritysyhteistyössä"

Transkriptio

1 Avoin innovaatio yliopistoyritysyhteistyössä -työpaja Lappeenranta Janne Lehenkari VTT Antero Kutvonen LUT Reetta Muhonen & Mika Kautonen Tampereen yliopisto Esityksen rakenne I. Tutkimuksen tausta ja tavoitteet Janne Lehenkari II. Yliopisto-yritysyhteistyö avoimen innovaation toimintakentässä Antero Kutvonen III. Korkeakoulusektorin kyselyn tulokset Reetta Muhonen & Mika Kautonen IV. Politiikkajohtopäätökset ja kehittämistarpeet Janne Lehenkari 1

2 I. Tutkimuksen tausta ja tavoitteet Hankkeen perustiedot Open-UNIC -hanke: Avoin innovaatio yliopisto-yritysyhteistyön rajapinnalla Rahoittaja: Tekesin innovaatiotutkimus (yhteyshenkilö Pekka Pesonen) Kesto: Tuotokset: 2-3 tutkimusartikkelia Avoimen innovaation käsikirja 7 työpajaa Tutkimusryhmä: VTT, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto & Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kotisivu: 2

3 Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmät 1. Avoimen innovaation nykytilanteen kartoitus suomalaisissa korkeakouluissa: koko korkeakoulusektorin kattava kysely 2. Vuorovaikutus, oppiminen ja sopimuskäytännöt avoimen innovaation hankkeissa: casetutkimukset 3. Tutkimustulosten relevanssin varmistaminen ja politiikkajohtopäätösten kehittäminen: työpajasarja Teknologian siirrosta osaamisen siirtoon Teknologian siirto (Bozeman 2000): Osaamisen, teknisen tiedon tai teknologian siirtyminen organisaatiosta toiseen Osaamisen siirto (EC 2007): Eksplisiittisen ja hiljaisen tiedon kerääminen, omaksuminen ja jakaminen, ml. taidot ja kompetenssit, sekä kaupallisessa että eikaupallisessa toiminnassa Yhdysvaltain Bayh-Dole -lainsäädännön (1980) perintö Julkisesti rahoitetun tutkimuksen tulosten vahvempi immateriaalioikeuksien suojaaminen johtaa niiden nopeampaan kaupallistamiseen ja taloudelliseen hyötyyn OECD-maissa korkeakouluille vaatimus järjestelmällisestä toiminnasta immateriaalioikeuksien suojaamiseksi Tulos: 1400 kaupallistamispalveluyksikköä yksin Euroopassa (2004) 3

4 Tilanne Euroopassa ja Suomessa Osaamisen siirron euroopanlaajuinen tutkimus 2012 (UNU- MERIT): Euroopan yliopistojen ja tutkimuslaitosten parhain kymmenys ansaitsee 85 % kaikista immateriaalioikeuksien kaupallistamistuloista (346 milj. euroa/v.) 88,8% kaupallistamistuloista saadaan biolääketieteellisistä keksinnöistä Kaupallistamistulot vastaavat 1,5 %:ia julkisten tutkimuslaitosten tutkimusbudjeteista Suomi Kaupallistamistulot 1,6 milj. euroa vuonna 2005 (Kankaala et al.) TEM:n selvityksen mukaan määrä ei ole noussut 2010-luvulla Osaamisen siirron sipulimalli Salter & Martin 2001; Perkmann et al

5 Osaamisen siirron lineaarisuus: aika muutokselle? EC Metrics for Knowledge Transfer from Public Research Organisations in Europe. Yliopisto-yrityslinkitykset (Albats 2013) 5

6 II. Yliopisto-yritysyhteistyö avoimen innovaation toimintakentässä Avoin innovaatio Research Development Commercialisation Mortara, et al. (2009); Docherty, M. (2006); Chesbrough, H. (2003) 6

7 Avoimen innovaation määritelmä (Chesbrough, 2006) Open innovation is the use of purposive inflows and outflows of knowledge to accelerate internal innovation, and expand the markets for external use of innovation, respectively. 13 Avoimuutta molempiin suuntiin Gassman & Enkel (2004) 14 7

8 Kuinka avointa innovaatiota varsinaisesti toteutetaan? In-licensing Corporate Venture Capital Acquiring existing knowledge Mergers & acquisitions Open source Out-licensing Selling IP Technology transfer (Patent) Donation Collaborative creation of new knowledge Inbound Outbound Forming new organizations Joint projects Str. alliances Co-patenting Collaborative agreements Joint Venture Innovation networks & consortia Other forms Universityindustry collaboration Supplier integration User / customer involvement Spin-offs Venturing Torkkeli et al. (2007) 15 Neljä tärkeintä syytä avata innovaatioprosessia Kustannukset: Kustannussäästö / lisätulot Nopeus: Lyhyempi kehitysaika markkinoille Joustavuus: Strateginen ketteryys Laatu: T&K -tuotosten laadullinen kehitys 16 8

9 Yhteiskunnallinen näkökulma Avoimuuden kannustaminen yhteiskunnan edun mukaista: Enemmän spillover- ja positiivisia ulkoisvaikutuksia Tekninen tehokkuus erikoistumisen kautta Kytkee yliopistot tiiviimmin yritysten kanssa Mahdollistaa suurimpien ongelmien ratkaisun Avoimuutta ajavat trendit ovat liian suuria yksittäisen valtion tai yrityksen muutettaviksi Ratkaisuna ennakoiva sopeutuminen muutokseen 17 Yliopistojen rooli tiedon hyödyntäjinä kuin myös yritys-yliopistorajapinnan kaksisuuntaiset vuorovaikutussuhteet ovat nousseet tutkimuskohteiksi yhtäaikaisesti avoimen innovaation käsitteistön mukaan ottamisen kanssa Kutvonen, A., Lehenkari, J., Kautonen, M., Savitskaya, I., Tuunainen, J. & Muhonen, R. (2013) University-Industry Collaboration and Knowledge Transfer in the Open Innovation Framework. 9

10 Julkaisujen määrä Julkaisujen määrä Systemaattinen kirjallisuuskatsaus Julkaisuanalyysi Vuosi Tiedon tarjoaja 2-suuntainen yhteistyö Muu 10

11 Keskeiset löydökset Yliopistot avoimen innovaation erityistapaus avoimen innovaation yhdistetyt muodot korostuvat Avointa innovaatiota ja korkeakoulu-yritysyhteistyötä yhdistävät tutkimukset korostavat suhdeperustaisia yhteyksiä (Perkmann & Walsh, 2007, Levy et al., 2009) Tutkimus keskittyy korkeakoulujen tiedon siirtoon yrityksille, vaikka vastavuoroisuus mainitaan ja esiintyy pääosin epämuodollisessa yhteistyössä 2-suuntaisen tiedonvaihdon ja avoimen innovaation käsitteistön käyttö molemmat lisääntyneet voimakkaasti viimeisen viiden vuoden aikana III.Korkeakoulusektorin kyselyn tulokset 11

12 Kysely Suomen yliopistojen ja korkeakoulujen uusi yritysyhteistyö Kyselyn toteutti Innolink Oy loppukeväällä Kysely lähetettiin 461 ammattikorkeakoulujen ja yliopiston toimijoille. Kohderyhmä: vararehtorit, dekaanit, laitosten/osastojen/yksikköjen johtajat, T&K-johtajat, TKI-hallintohenkilöstö Vastausprosentti 30,4 Sähköpostivastaukset n=62 puhelinhaastattelut, n=78 Yhteensä n=140 Korkeakoulujen yritysyhteistyön trendit (jokseenkin tai täysin samaa mieltä -vastaukset) yrityskumppaneita on aiempaa enemmän eri toimialoilta tai erikokoisista yrityksistä (55 %) yritysyhteistyötä tehdään aiempaa useammilla tieteenaloilla (54 %) korkeakoulumme on aktivoitunut kaupallistamaan keksintöjään ja teknologiaansa edistämällä uuden liiketoiminnan syntymistä (49 %) korkeakoulumme osallistuu aktiivisesti yrityshautomotoimintaan tai sen edistämiseen (55 %) korkeakoulumme tutkijat ovat saaneet yritysyhteistyöstä merkittäviä ideoita ja osaamista, jota on kehitetty edelleen osana korkeakoulumme omaa tutkimustyötä (61 %) tutkijoiden suorat yrityskontaktit ovat tärkeä edellytys yhteisrahoitteisten tutkimushankkeiden tai muun maksullisen toiminnan käynnistymiselle yritysten kanssa (68 %) 12

13 Korkeakoulujen yritysyhteistyön trendit (jtk.) (jokseenkin tai täysin samaa mieltä -vastaukset) korkeakoulumme on järjestänyt tai aktiivisesti tukenut opiskelijoille suunnattujen ideakilpailujen tms. järjestämistä yritysten innovaatiotoiminnan ideoiden luomiseksi tai ongelmien ratkaisemiseksi (50 %) aiemmat tai nykyiset tutkijamme tai opiskelijamme ovat perustaneet menestyneitä spin-off-yrityksiä (osaaminen on suurelta osin luotu korkeakoulussamme) (59 %) opiskelijat ovat osoittautuneet aiempaa kiinnostuneemmiksi perustamaan omia yrityksiään (52 %) innovaatiojohtamiseen liittyviä kursseja on tuotu osaksi korkeakoulumme opetusohjelmaa (51 %) erilainen yritysten kanssa tehtävä yhteistyö on tullut pysyväksi osaksi opetusohjelmaa (55 %) yritysyhteistyöllä on liian suuri vaikutus tutkimus- ja opetustoimintaamme (eri mieltä 56 %) Yhteistyön muodot, joissa yliopistot aktiivisempia *p< 0,05=ero tilastollisesti merkitsevä, * * p< 0,01=ero tilastollisesti erittäin merkitsevä korkeakoulumme panostaa entistä enemmän immateriaalioikeuksien (esim. patenttien) taloudelliseen hyödyntämiseen** 27% 51% korkeakoulumme on luonut pysyvän käytännön jonka avulla luotujen immateriaalioikeuksien hyödyntämistä seurataan** korkeakoulumme on aktivoitunut kaupallistamaan keksintöjään ja teknologiaansa myymällä tai lisensoimalla sitä** 22% 21% 43% 44% korkeakoulumme on aktivoitunut kaupallistamaan keksintöjään ja teknologiaansa edistämällä uuden liiketoiminnan syntymistä* 37% 55% yrityskumppanit hankkivat osaamista ja teknologiaa yhä useammin teettämällä meillä tutkimushankkeita tai toimeksiantoja** 27% 48% 0% 20% 40% 60% 80% 100% ammattikorkeakoulut yliopistot 13

14 Yhteistyön muodot, joissa ammattikorkeakoulut aktiivisempia *p< 0,05=tilastollisesti merkitsevä, p=< 0,01=tilastollisesti erittäin merkitsevä erilainen yritysten kanssa tehtävä yhteistyö on tullut pysyväksi osaksi opetusohjelmaa ** 42% 70% korkeakoulumme on järjestänyt tai aktiivisesti tukenut opiskelijoille suunnattujen ideakilpailujen tms. järjestämistä yritysten innovaatiotoiminnan ideoiden luomiseksi tai ongelmien ratkaisemiseksi** 40% 62% tutkijat tai opiskelijat hyödyntävät entistä enemmän yrityksiltä tulevia ideoita tutkimus- ja kehittämishankkeiden suunnittelussa* 26% 44% korkeakoulussamme on tehty tietoisesti rekrytointeja, joissa yrityksistä on palkattu asiantuntijoita vahvistamaan jotakin meille strategisesti tärkeää tutkimusalaa* 19% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% ammattikorkeakoulut yliopistot Korkeakoulujen ja yritysten välinen yhteistyö - faktorianalyysi Yritysyhteistyö ja avoin innovaatiotoiminta yrityskumppanit hankkivat osaamista ja teknologiaa yhä useammin teettämällä meillä,421 tutkimushankkeita tai toimeksiantoja yrityskumppanimme antavat resurssejaan tutkijoidemme tai opiskelijoidemme käyttöön,519 vaatimatta siitä välitöntä korvausta tutkijat tai opiskelijat hyödyntävät entistä enemmän yrityksiltä tulevia ideoita tutkimus- ja,608 kehittämishankkeiden suunnittelussa tutkijat ja opiskelijat jakavat samoja tiloja tai laitteita (esim. laboratorio) yritysten kanssa,594 korkeakoulumme on järjestänyt tai aktiivisesti tukenut opiskelijoille suunnattujen,622 ideakilpailujen tms. järjestämistä yritysten innovaatiotoiminnan ideoiden luomiseksi tai ongelmien ratkaisemiseksi korkeakoulussamme on selvät pelisäännöt taloudellisen hyödyn ja riskien jakamisessa,344 yritysten kanssa toteutettavissa hankkeissa Kaupallistamistoimet korkeakoulumme on aktivoitunut kaupallistamaan keksintöjään ja teknologiaansa myymällä tai lisensoimalla sitä korkeakoulumme on aktivoitunut kaupallistamaan keksintöjään ja teknologiaansa edistämällä uuden liiketoiminnan syntymistä korkeakoulumme panostaa entistä enemmän immateriaalioikeuksien taloudelliseen hyödyntämiseen korkeakoulussamme on selvät pelisäännöt taloudellisen hyödyn ja riskien jakamisessa yritysten kanssa toteutettavissa hankkeissa Strateginen rekrytointi korkeakoulussamme on tehty tietoisesti rekrytointeja, joissa yrityksistä on palkattu asiantuntijoita vahvistamaan jotakin meille strategisesti tärkeää tutkimusalaa,897,733,655,465,992 14

15 Faktorit Kaupallistamistoimet Avoin innovaatio Rekrytointi 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5 yliopistot ammattikorkeakoulut KORKEAKOULUJEN YRITYSYHTEISTYÖN VAIKUTUKSET Vaikutukset tutkimukseen ja opetukseen korkeakoulumme tutkijat ovat saaneet yritysyhteistyöstä merkittäviä ideoita ja osaamista, jota on kehitetty edelleen osana korkeakoulumme omaa tutkimustyötä (n=140) erilainen yritysten kanssa tehtävä yhteistyö on tullut pysyväksi osaksi opetusohjelmaa (n=140) Samaa mieltä, yhteensä (%) 61 Mihin toimintaan väite on yhteydessä? (vrt. faktorit) Strateginen rekrytointi 55 Yritysyhteistyö ja avoin innovaatiotoiminta innovaatiojohtamiseen liittyviä kursseja on tuotu osaksi korkeakoulumme opetusohjelmaa (n=139) Ei tilastollista yhteyttä Vaikutukset korkeakoulun toimintaympäristöön Aiemmat tai nykyiset tutkijamme tai opiskelijamme ovat perustaneet menestyneitä spin-off-yrityksiä (n=139) Alueellamme on syntynyt uusi toimiala, johon korkeakoulumme on ollut merkittävästi vaikuttamassa joko koulutuksen tai T&K-toiminnan kautta (n=140) Taloudelliset suorat vaikutukset Korkeakoulumme immateriaalioikeuksien myynnistä saamat tulot ovat merkittävästi kasvaneet (n=140) Ei tilastollista yhteyttä Ei tilastollista yhteyttä Kaupallistamistoimet 15

16 Korkeakoulujen vaikutus toimintaympäristöön Väite: Alueellamme on syntynyt uusi toimiala, johon korkeakoulumme on ollut merkittävästi vaikuttamassa joko koulutuksen tai T&K-toiminnan kautta (%) Seutumuuttuja Pääkaupunkiseutu Muut Yhteensä Eri mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Samaa mieltä Yhteensä 25,0 15,7 18,0 39,3 20,5 25,2 35,7 63,9 56,8 100,0 100,0 100,0 (N=111) huom. laskettu ilman en osaa sanoa vastauksia p=,032 Yritysyhteistyön haasteet 1. yhteistyön mahdollistavien rakenteiden toimimattomuus tai puuttuminen (43) 2. erilaiset toimintakulttuurit (38) 3. niukat resurssit (38) 4. tavoitteiden erot (23) 5. en osaa sanoa (8) 6. tieteenalan profiiliin liittyvät esteet (7) 7. ei esteitä (6) 8. muut (5) 16

17 Haasteet - yliopistot Yhteistyörakenteiden toimimattomuus 34% Tavoitteiden erot Erilaiset toimintakulttuurit Niukat resurssit 19% 18% 17% En osaa sanoa Profiili 10% 9% Ei esteitä Muut haasteet 4% 3% 0% 10% 20% 30% 40% Haasteet - ammattikorkeakoulut Niukat resurssit Erilaiset toimintakulttuurit 40% 38% Yhteistyörakenteiden toimimattomuus 27% Tavoitteiden erot 13% Ei esteitä Muut haasteet Profiili En osaa sanoa 5% 5% 0% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 17

18 Kehittämismahdollisuudet - Ammattikorkeakoulut Tällä hetkellä yritykset painivat taloustilanteen kanssa, niin osalla on näkemys parantumisesta kehittämällä uutta. Tietenkin tässä auttaa myös se, että korkeakouluilla on mahdollisuus hakea tutkimusrahoitusta, jota yrityksillä taas ei ole. Tämän näkeminen on kaikista tärkein asia. Esimerkiksi valtion rahoitusta voisi kehittää. Ei välttämättä meille, vaan yrityksille. PK-yritysten tukemiseen liittyvät vastaukset: Innovaatiopalvelujen kehittäminen erityisesti pk-yrityksille. Mahdollisuuksia on olemassa ja lähinnä pk-yritysten toiminnan kehittäminen on alueellamme todella tärkeää. Aktiivinen organisointi yritysyhteistyössä varsinkin pk-yrityspuolelle PK-sektorin vahvistaminen kansainvälisissä vientikuvioissa Kehittämismahdollisuudet - yliopistot Filosofisen tiedekunnan osaamisalueiden kytkeminen yritysten kanssa tehtäviin kehittämis- ja tutkimushankkeisiin. Tämän puolesta teemme kovasti työtä. Lupaavia tuloksia onkin jo saatu, esimerkkinä Tekesin rahoittama hanke. ( ) perusta on yritysyhteistyössä, joten tätä voi painottaa: joillakin aloilla pelkästään impact, toisilla yhdistelmä (impact + akateeminen), toiset vain akateeminen. ( ) 18

19 Alustavia johtopäätöksiä Vastaajien näkemysten mukaan (viimeisen 3 vuoden aikana) Korkeakoulujen yritysyhteistyö lisääntynyt ja laajentunut koskemaan uusia toimi- ja tieteenaloja sekä uusia yhteistyön muotoja (ideakilpailut, yrityshautomot, yhteiset tilat ja infra) Yhteistyö pk-yritysten kanssa nähdään vakaana. Opiskelijat ovat aiempaa kiinnostuneempia yritysyhteistyöstä. Yliopistoissa on keskitytty kaupallistamistoimien kehittämiseen (tiedon suunta korkeakoulusta ulospäin) Ammattikorkeakoulut ovat orientoituneet enemmän yritysyhteistyöhön sekä avoimeen innovaatiotoimintaan (tiedon liikkuminen molempiin suuntiin) Alustavia johtopäätöksiä (jtk) Yritysyhteistyötä on tuotu aiempaa tiukemmin osaksi opetusohjelmaa, erityisesti ammattikorkeakouluissa. Tiivis yhteistyö, kuten tilojen jakaminen on yhteydessä yritysyhteistyön vakiintumiseen opetusohjelmissa. Korkeakoulut alueellisina vaikuttajina korkeakoulujen koetaan edesauttaneen uusien toimialojen ja spin-offyritysten syntyä. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella korkeakoulujen rooli alueellisina vaikuttajina koetaan erityisen merkitykselliseksi. Strateginen rekrytointi yrityksistä tukee korkeakoulujen mahdollisuuksia hyödyntää yrityksiltä saatavaa tietoa. 19

20 IV.Politiikkajohtopäätökset ja kehittämistarpeet Osaamisen suojaamisesta jakamiseen ja vaihtoon Osaamisen siirtoon liittyvän politiikan likinäköisyys Keskittyminen kaupallistamispalveluihin Biolääketieteelliset keksinnöt painopistealueena Osaamisen siirto yksisuuntaista: korkeakouluista yrityksiin ja talouteen Politiikkatoimenpiteiden uudelleen suuntaaminen Muut kuin kaupallistamispalvelut ovat taloudellisesti tärkeämpiä yritysten kannalta, esim. tilaustutkimus Taloudellisesti merkittävää osaamisen siirtoa tapahtuu kaikilla tieteenaloilla, jopa humanistisilla aloilla Osaamisen siirron kaksisuuntaisuus pitäisi ottaa kaikkien toimenpiteiden lähtökohdaksi 20

21 Avoimen innovaation lähestymistavan tarve osaamisen siirrossa Osaamisen siirron kaksisuuntaisuuden merkitys tunnustetaan mutta tutkimustietoa aiheesta hyvin vähän Osaamisen siirron perinteinen tutkimus ei osaa selittää, miksi ja miten yritykset avaavat immateriaalioikeuksiaan yliopistoille Avoimen innovaation lähestysmistavan käsitteisiin tartutaan, kun korkeakoulujen rooli tiedon hyödyntäjänä nousee agendalle Avoimen innovaation lähestymistapaa tarvitaan erityisesti silloin, kun halutaan ymmärtää yritysten strategista päätöksentekoa molemminpuolisessa yhteistyössä korkeakoulujen kanssa Mahdollisuudet uusille toimintatavoille Yritysyhteistyö on aiempaa monipuolisempaa (enemmän sektoreita ja pk-yrityksiä mukana) Opiskelijat ja tutkijat ovat entistä kiinnostuneempia yritystoiminnasta Korkeakoulusektorilla on laaja yhteinen näkemys siitä, että tutkijat ovat saaneet tärkeitä tutkimusideoita ja -tietoa yritysten kanssa tehdyistä hankkeista Yritysyhteistyö ei näytä haittaavan perustehtävien, opetuksen ja tutkimuksen toteuttamista 21

22 Haasteet Hyvin vähän tietoa tutkijoiden suorista kontakteista yritysten kanssa, mikä on yritysyhteistyön perusedellytys AMK:t ovat enemmän tietoisia avoimesta innovaatiosta kuin yliopistot mutta niiden osuus kaikesta julkisesta t&k-toiminnasta on suhteellisen pieni Yliopistot eivät ole vielä kohdanneet niitä haasteita, jotka ovat AMK:ssa arkipäivää yritysyhteistyössä (esim. erilaiset toimintatavat ja kulttuurit) Pääkaupunkiseudulla korkeakoulujen rooli alueellisina vaikuttajina muuta maata kompleksisempi (toimijoiden koko ja määrä muuta maata suurempi) Jatkotutkimus Tapaustutkimuksissa käsiteltäviä kysymyksiä: Tehtävien ja velvollisuuksien jakaminen eri osapuolten välillä (tutkijat, opiskelijat, yritysten yhteyshenkilöt) avoimen innovaation hankkeissa Sopimusten merkitys projektinhallinnassa ja exitvaiheessa Miten oppimista tuetaan tutkimus- ja ammattiosaamisen, yhteistyötaitojen ja tutkintoon valmistumisen kannalta? Hankkeiden toteutukseen vaikuttavat hidasteet/ajurit ja institutionaalisen/hankeympäristön merkitys 22

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi Tutkimusprofessori emeritus, johtaja Antti Hautamäki itutka-hanke Yliopistojen tutkimuksen vaikuttavuus Suomen

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä

Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä Turo Kilpeläinen Toimitusjohtaja/rehtori Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy turo.kilpelainen@kamk.fi 044 7101 600 1 Suomalainen korkeakoululaitos

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Hyvä Tekesin asiakas!

Hyvä Tekesin asiakas! RAPORTOINTIPYYNTÖ 5.6.2009 «Organisaatio» «Yksikko» «Etunimet» «Sukunimi» «Postiosoite» «Postinumero» «Postitoimipaikka» Hyvä Tekesin asiakas! Pyydämme teitä ystävällisesti täyttämään jälkiraportointilomakkeen

Lisätiedot

Huippuostajat. 11:20 Lounas

Huippuostajat. 11:20 Lounas Huippuostajat 8:00 Rekisteröityminen ja aamukahvi 8:30 Tekes ja kysynnän edistäminen, Pekka Soini, Tekesin pääjohtaja Huippuostajat ohjelma - mitä, kenelle ja miksi Sampsa Nissinen, Ohjelmapäällikkö Key

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot

Sirkka-Liisa Kolehmainen 8.11.2014. http://www.oecd.org/site/cfecpr/ec- OECD%20Entrepreneurial%20Universities%20Framework.pdf

Sirkka-Liisa Kolehmainen 8.11.2014. http://www.oecd.org/site/cfecpr/ec- OECD%20Entrepreneurial%20Universities%20Framework.pdf EU, OECD 2012: A Guiding Framework for Entrepreneurial Universities alustava käännös ja sovellus Metropolia ammattikorkeakoulun tarpeisiin Sirkka-Liisa Kolehmainen 8.11.2014 http://www.oecd.org/site/cfecpr/ec-

Lisätiedot

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Kehitysmaat ja kehittyvät maat avoinna uusiutuvan energian liiketoiminnalle DM 819060 06-2011 Groove - ohjelman tavoite Nostaa suomalaisten

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus 1.2.2012 Kansallissali, Helsinki Serve-ohjelman koordinaattori Heli Paavola Manager, Ramboll Management

Lisätiedot

Tutkimusyhteisöjen ja akateemisen työn muutos alustavia tuloksia

Tutkimusyhteisöjen ja akateemisen työn muutos alustavia tuloksia Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos (RAKE) Tutkimusyhteisöjen ja akateemisen työn muutos alustavia tuloksia Tutkijatapaaminen 4.12.2008 Opetusministeriö TaSTI:n RAKE-ryhmä:

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Petri Pietikäinen yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu petri.pietikainen@savonia-amk.fi 044-785 6609 1 Mitä pitäisi tehdä

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

TerveysNetin opetuksen kehittämispäivät

TerveysNetin opetuksen kehittämispäivät Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia (TVA), Finland Futures Academy (FFA), koordinaattori Sari Söderlund sari.soderlund@tse.fi TerveysNetin opetuksen kehittämispäivät 25.11.2010 Kansainvälinen opetusyhteistyö

Lisätiedot

Standardisointi ja standardit tutkimusohjelman työkaluina. SFS-seminaari Matti Lanu VTT Expert Services Oy

Standardisointi ja standardit tutkimusohjelman työkaluina. SFS-seminaari Matti Lanu VTT Expert Services Oy Standardisointi ja standardit tutkimusohjelman työkaluina SFS-seminaari 3.9.2014 Matti Lanu VTT Expert Services Oy SISÄLTÖ Käsitteistä Poliitiikka standardien hyödyntämisestä Standardit tulosten käyttöönotossa

Lisätiedot

Pidä kiinni tulevaisuudesta

Pidä kiinni tulevaisuudesta Pidä kiinni tulevaisuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulun tavoitteet hallituskaudelle 2015 2019 Pidä kiinni tulevaisuudesta panosta vahvoihin ammattikorkeakouluihin Työelämäläheisyys takaa Suomelle osaajat,

Lisätiedot

Näkökulmia tutkimusaineistojen avoimuuteen: tehokkuus, toistettavuus ja vaikuttavuus

Näkökulmia tutkimusaineistojen avoimuuteen: tehokkuus, toistettavuus ja vaikuttavuus Näkökulmia tutkimusaineistojen avoimuuteen: tehokkuus, toistettavuus ja vaikuttavuus Juha Haataja Etiikan päivä 9.3.2016 Avoimuus etenee kansainvälisesti Hyötyjä - Tieteellinen toimintamalli edistyy -

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Esa Panula-Ontto 27.8.2010 DM 694324 Julkisen tutkimusrahoituksen asiakkaat asiakas =Tutkimusorganisaatio Yliopistouudistus ei vaikuta yliopistojen asemaan

Lisätiedot

JULKISTAMISTILAISUUS 11.3.2009, HELSINKI. Harri Melin, Tampereen yliopisto Ari Hautaniemi, Tampereen yliopisto Mikko Aro, Turun yliopisto

JULKISTAMISTILAISUUS 11.3.2009, HELSINKI. Harri Melin, Tampereen yliopisto Ari Hautaniemi, Tampereen yliopisto Mikko Aro, Turun yliopisto Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan osaaminen, työ ja hyvinvointi -jaoston esiselvitys 4 Osaamisen merkitys työvoimavarojen, JULKISTAMISTILAISUUS 11.3.2009, HELSINKI Harri Melin, Tampereen yliopisto Ari

Lisätiedot

Avoimuus, digitaalisuus ja muut toimintakulttuurin muutosvoimat

Avoimuus, digitaalisuus ja muut toimintakulttuurin muutosvoimat Avoimuus, digitaalisuus ja muut toimintakulttuurin muutosvoimat Juha Haataja Kirjastopäivät 24.11.2016 Avoimuus etenee kansainvälisesti Hyötyjä - Tieteellinen toimintamalli edistyy - Tutkimustiedon vahvistaminen

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

TULI. TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa. Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes

TULI. TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa. Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes TULI TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes TULI Tutkimuksesta liiketoimintaa Tutkijoille, tutkijayhteistöille

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Julkiset hankinnat innovaatioiden. jatkotoimenpiteet

Julkiset hankinnat innovaatioiden. jatkotoimenpiteet Julkiset hankinnat innovaatioiden kehitysalustana kokemuksia ja jatkotoimenpiteet 2.12.2009 Suvi Kemppainen Suvi Kemppainen Ohjelmajohtaja Tausta ja tavoitteet Uudenmaan maakuntaohjelman toteuttamisuunnitelma

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Tuotekehityksen ja innovaatioiden rahoitus. Ympäristöystävällisen kromauksen kehittämistyöpaja Otaniemi Sisko Sipilä, Tekes

Tuotekehityksen ja innovaatioiden rahoitus. Ympäristöystävällisen kromauksen kehittämistyöpaja Otaniemi Sisko Sipilä, Tekes Tuotekehityksen ja innovaatioiden rahoitus Ympäristöystävällisen kromauksen kehittämistyöpaja Otaniemi 25.1.2017 Sisko Sipilä, Tekes Julkisten innovaatiorahoittajien ja -toimijoiden roolit Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki Innovaatioammattikorkeakoulun strategiset lähtökohdat Sinimaaria Ranki 2.9.2008 1 Taustalla vaikuttavat talouden muutosvoimat Informaatiokumous Ennuste: puolet maailmankaupasta immateriaalikauppaa Tuotanto

Lisätiedot

Hyvä Tekesin asiakas!

Hyvä Tekesin asiakas! www.tekes.fi RAPORTOINTIPYYNTÖ 5.6.2009 «Organisaatio» «Yksikko» «Etunimet» «Sukunimi» «Postiosoite» «Postinumero» «Postitoimipaikka» Hyvä Tekesin asiakas! Pyydämme teitä ystävällisesti täyttämään jälkiraportointilomakkeen

Lisätiedot

Miten tutkimus- ja kehittämistoimintaa tilastoidaan? Tampereen yliopisto 26.3.2010 Ari Leppälahti

Miten tutkimus- ja kehittämistoimintaa tilastoidaan? Tampereen yliopisto 26.3.2010 Ari Leppälahti Miten tutkimus- ja kehittämistoimintaa tilastoidaan? Tampereen yliopisto 26.3.2010 Ari Leppälahti Tilastokeskuksen t&k -tilasto Yritysten tutkimus- ja tuotekehitys Julkisen sektorin t&k - yksityinen voittoa

Lisätiedot

YM:n T&K toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus, sektoritutkimuksen uudet järjestelyt ja asiantuntijapaneelit

YM:n T&K toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus, sektoritutkimuksen uudet järjestelyt ja asiantuntijapaneelit YM:n T&K toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus, sektoritutkimuksen uudet järjestelyt ja asiantuntijapaneelit Tutkimusjohtaja 8.5.2014 Laura Höijer 2 Esitelmän rakenne 1. Yleistä YM:n T&K toiminnasta

Lisätiedot

TKI ja YAMK. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiovaikuttajaksi

TKI ja YAMK. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiovaikuttajaksi TKI ja YAMK tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiovaikuttajaksi 10.3.2016 YAMK koulutusvastaava Katja Heikkinen, TtT, sh Sisällys Johdatus MyAMK TKI kolmikanta Mentorointi OKM hankkeesta Yhteenveto TKI YAMK

Lisätiedot

TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille

TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille OSKE tänään - miten huomenna? 4.11.2011 Janne Poranen, Technology Manager VTT Technical Research Centre of Finland 2 Esityksen sisältö Kuituprosessien

Lisätiedot

Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo

Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo Esityksen sisältö Yrittäjyyden haasteista Suomessa Kasvuyrittäjyyden merkitys rakennemuutoksessa

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin:

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: KYSELY YLIOPISTOILLE JULKAISUFOORUMI-LUOKITUKSEN KÄYTÖSTÄ Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: Hyvät tutkimuksesta vastaavat rehtorit, Tieteellisten

Lisätiedot

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa matalaenergiarakentamisessa 26.3.2009 matalaenergiarakentamisessa 1 Kestävä Yhdyskunta 2007-2012ohjelma Lähtökohtia

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Aluekehittämisen tieteellinen perusta

Aluekehittämisen tieteellinen perusta Aluekehittämisen tieteellinen perusta Perusasetelma Perusasetelma Innovaatiotoiminta Aluekehittäminen Lähtökohta Aluekehittäminen on jonkin aluekokonaisuuden tulevaisuuden toimintaedellytysten parantamista

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2016

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2016 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2016 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Mitä teemme Vapaaehtoislähtöinen Pro-toiminta Asiakaslähtöiset palvelut Vaikuttaa Organi- saatio Vaikutusjohtaminen Organi- saatio = Yhteiskunnallinen ongelma

Lisätiedot

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Marja Nykänen Suomen EU-T&K-sihteeristö 23.8.2010 Perustietoa 7PO:sta: Suomen EU-T&K- sihteeristö ELY-keskusten Eurooppa- yhteyshenkilöt + EEN-verkosto

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto 6.4.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto 6.4.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto 6.4.2016 Miksi ammatillisen koulutuksen reformi tarvitaan? Toimintaympäristön nopea ja laajamittainen muutos teknologinen kehitys: digitalisaatio,

Lisätiedot

Tervetuloa AVOIN*-hankkeen seminaariin

Tervetuloa AVOIN*-hankkeen seminaariin Tervetuloa AVOIN*-hankkeen seminaariin Riitta Maijala 21.5.2013 (* AVOIN = Avoimen tiedon instrumentit) Avoin tieto tutkimuksen ja yhteiskunnan palveluksessa Tutkimuksissa käytetään paremmin hyödyksi aiempia

Lisätiedot

TEKIJYYSSEMINAARI Korkeakoulukeksinnöt

TEKIJYYSSEMINAARI Korkeakoulukeksinnöt TEKIJYYSSEMINAARI 31.8.2005 - Korkeakoulukeksinnöt Ylitarkastaja Petteri Kauppinen Opetusministeriö Tiedepolitiikan yksikkö petteri.kauppinen@minedu.fi Valtioneuvoston periaatepäätös julkisen tutkimusjärjestelmän

Lisätiedot

KAKSIPORTAISEN TUTKINNON ERILAISET RAKENNEMALLIT Työpaja 24.9.2003. Paasitorni. Pj. Asko Karjalainen.

KAKSIPORTAISEN TUTKINNON ERILAISET RAKENNEMALLIT Työpaja 24.9.2003. Paasitorni. Pj. Asko Karjalainen. KAKSIPORTAISEN TUTKINNON ERILAISET RAKENNEMALLIT Työpaja 24.9.2003. Paasitorni. Pj. Asko Karjalainen. YLEISTÄ Työpajassa pohdittiin erilaisia mahdollisuuksia joita koulutusta suunnittelevilla yksiköillä

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kansainvälinen arviointi Väliraportti

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kansainvälinen arviointi Väliraportti Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kansainvälinen arviointi Väliraportti Peter Maassen TKI-päivät, Joensuu, 15.-16.2.2012 Esitys Enemmän irti innovaatiopolitiikasta seminaarissa

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Saariston liikennepalvelujen kehittäminen Havaintoja, johtopäätöksiä ja jatkotoimet. Eeva Linkama Saaristoliikenteen neuvottelukunta 3.11.

Saariston liikennepalvelujen kehittäminen Havaintoja, johtopäätöksiä ja jatkotoimet. Eeva Linkama Saaristoliikenteen neuvottelukunta 3.11. Saariston liikennepalvelujen kehittäminen Havaintoja, johtopäätöksiä ja jatkotoimet Eeva Linkama Saaristoliikenteen neuvottelukunta 3.11.2015 Saariston liikennepalvelujen kehittäminen missä mennään? Selvitetty

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Mikä? Valtakunnallinen pk-yritysten ja yksittäisten henkilöiden tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa tukeva asiantuntijapalvelu Yritys- tai hankekohta

Mikä? Valtakunnallinen pk-yritysten ja yksittäisten henkilöiden tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa tukeva asiantuntijapalvelu Yritys- tai hankekohta Mikä? Valtakunnallinen pk-yritysten ja yksittäisten henkilöiden tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa tukeva asiantuntijapalvelu Yritys- tai hankekohtaisesti suoritettava ideoiden kaupallistamisen mahdollisuuksien

Lisätiedot

Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa

Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa Enemmän irti innovaatiopolitiikasta - Ammattikorkeakoulujen osaaminen täysmittaiseen käyttöön Eduskunta 22.2.12 Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa Eero Silvennoinen Yksikön johtaja, TkT

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

ALUEELLISET TYÖPAJAT. Ulla Ilomäki-Keisala

ALUEELLISET TYÖPAJAT. Ulla Ilomäki-Keisala ALUEELLISET TYÖPAJAT Alueellisten työpajojen työskentelylle on tunnusomaista: 1. Osallistava ja vuorovaikutteinen kouluttaminen opsprosessin käynnistämiseen ja ohjaamiseen, 2. Uusien toimintatapojen etsiminen

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI MAASEUTUVERKOSTOYKSIKÖN TOIMINTA Maaseutuverkostoyksikön tuoma lisäarvo (2008 vs. 2012) OSA-ALUEEN KESKIARVO Kansainvälistymisen tuki 2,9

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Innovaatiotoiminnan edistämisen edelläkävijä Turku Science Park 18.1.2010 DM 450969 11-2009 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiopolitiikan suunnittelun

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 KYSYMYKSIÄ mikä on ollut yliopistojen pitkän aikavälin vaikutushistoria Suomessa?

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT Pastori-Suntio-infotilaisuus: Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija 28.1.2011 VTT 2 Lähtökohtia Älyliikenteen palvelumarkkinoiden kehitys on ollut hidasta Taustalla on monia

Lisätiedot

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö 4.12.2008 Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara Muuttuva akateeminen professio-hanke Lähtökohtana järjestelmien

Lisätiedot

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN?

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? 8.2.2016 Professori Jussi Heikkilä, jussi.heikkila@tut.fi Tuotannon strateginen ja operatiivinen johtaminen Tuotannon operatiivisen johtamisen keskeiset

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia

Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia Suomen kestävän kehityksen toimikunta 6.6.2012 Kimmo Kanto yksikön johtaja ympäristötieto ja avaruussovellukset Tekes

Lisätiedot

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille 2014 2016 Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta 22.1.2014 Janne Känkänen Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen 2014-2016

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT on suuri osaamiskeskittymien verkko ja (strateginen) kansallinen (ja kansainvälinen) toimija Suome

Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT on suuri osaamiskeskittymien verkko ja (strateginen) kansallinen (ja kansainvälinen) toimija Suome VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT:n strateginen ja toiminnallinen arviointi Päätösseminaari 27.9.2010 Ilkka Turunen Pääsihteeri Tutkimus- ja innovaationeuvosto t 1 Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA Helena Rasku-Puttonen Karvin kuulemiskierros KARVIn laatutunnus myönnetty Jyväskylän yliopistolle Mistä kertoo? Jyväskylän yliopistossa on vahva jatkuvan kehittämisen

Lisätiedot

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Sisältöä ja panostuksia INNOFORUM-yhdessä tekemällä parasta palvelua pk-yrityksille seminaari Hotelli Rosendahl, Tampere 10.11.2015 Erkki Lydén Pirkanmaan

Lisätiedot

Akatemian rahoitusinstrumentit

Akatemian rahoitusinstrumentit Akatemian rahoitusinstrumentit Ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas, 10.6.2010 1 14.6.2010 Suomen Akatemian tehtävät Edistää tieteellistä tutkimusta ja sen hyödyntämistä Kehittää kansainvälistä tieteellistä

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

Innovaatioseteli Palveluntuottajan pelisäännöt.

Innovaatioseteli Palveluntuottajan pelisäännöt. Palveluntuottajan pelisäännöt http://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli/ MIKSI? KENELLE? MILLOIN? MILLOIN EI? MITEN SE TOIMII? HAKU PALVELUNTUOTTAJAN NÄKÖKULMASTA YLEISIMMÄT HYLKYPERUSTEET

Lisätiedot

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020 Tekesin lausunto Hannu Kemppainen 28.4.2016 Innovaatiotoiminta on kestävän talouskasvun tärkein lähde Yritysten

Lisätiedot

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj.

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Työn ja oppimisen integrointi Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Visio Korkeakouluissa on toimivat työkalut ja toimintaympäristöt työn opinnollistamiselle. Tämä antaa opiskelijoille entistä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari Sosiaali- ja terveyspalvelut Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen HANKI PAREMMIN Julkiset

Lisätiedot

Digitalisaatio, tutkimus ja sen rahoitus

Digitalisaatio, tutkimus ja sen rahoitus Digitalisaatio, tutkimus ja sen rahoitus 18.5.2016 AMK-päivät AMK goes Digi Johtaja Riitta Maijala 1 Musiikkituottajien jäsenyhtiöiden äänitteiden euromääräinen tukkumyynti Suomessa* * http://www.ifpi.fi/tilastot/

Lisätiedot

Avoin tiede ja tutkimus 2014-2017 (ATT-hanke)

Avoin tiede ja tutkimus 2014-2017 (ATT-hanke) Avoin tiede ja tutkimus 2014-2017 (ATT-hanke) Juha Haataja Juha.Haataja@minedu.fi Yritykset Avoin tiede ja tutkimus 2014-2017 (ATT) Hallinto Suunnittelu Datan kerääminen Datan käsittely ja analyysi Datan

Lisätiedot