Viestintä ja informaatio kunta-alalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintä ja informaatio kunta-alalla"

Transkriptio

1 Viestintä ja informaatio kunta-alalla Maan ensimmäinen seutukirjasto aloitti toimintansa Sivu 4 Tiedottaminen on Asikkalan hallintojohtajalle sydämen asia Sivu 10

2 Lakkoaseet tanassa kohti kesää! Tiedotusvälineissä käy nyt kesän kynnyksellä kiihkeä keskustelu Vanhasen toisen hallitusohjelman lauseesta, jossa kunnille luvataan lisärahaa, mikäli työmarkkinoilla syntyy sellainen sopimus, joka korottaa koulutettujen, naisvaltaisten ja tehtäviensä vaatimuksen mukaan väärinpalkattujen palkkausta. Mielipiteet ja näkemykset sinkoilevat, toimittajat tenttaavat poliitikkoja, poliitikot kääntävät katseensa työmarkkinaosapuoliin ja ammattijärjestöjen edustajat yrittävät kilvan päästä kertomaan toimittajille, että myös he edustavat juuri näitä hallitusohjelmassa mainittuja ryhmiä, joille palkankorotus tulisi kohdistaa. Toisaalta tuntuu, että kolmikantajärjestelmän osapuolet: valtiovalta, työnantajajärjestöt ja työntekijöiden ammattijärjestöt miettivät, mitkä ovat asetelmat syksyn sopimusneuvotteluihin, kun muutaman järjestön selkeän kannanoton jälkeen näyttää erittäin epätodennäköiseltä, että syksyn sopimus jatkaisi keskitettyjen tulopoliittisten sopimusten sarjaa. Olemme mitä todennäköisemmin kulkemassa kohti ns. liittokierrosta, jokainen ammattijärjestö joutuu omalla toiminnallaan ja neuvottelutaidollaan huolehtimaan siitä, että asetetut tavoitteet saavutetaan. Oman kuvionsa tähän sopimussoppaan aiheuttaa tuo hallitusohjelman lause ja se, kuinka sitä halutaan tulkita selvää ei taida olla sekään, kuka sitä pääsee tulkitsemaan. Sairaanhoitajat ovat ilmoittaneet, että tuo lause tarkoittaa vain heitä: heille Kokoomus on vaalikampanjansa tiimellyksessä luvannut 500 euron palkankorotukset. Hoitajien kannalta on ikävää vain se, että Kokoomus ei ole näissä neuvotteluissa se pöydän toisella puolella istuva osapuoli. Tätä hoitoalan tulkintaa vain heille tulevasta korotuksesta vastustavat tietysti kaikki muut järjestöt, jotka jokainen kokevat yhtä oikeutetusti, että palkankorotuksen tulisi tulla heidän ryhmilleen. Aivan samoin olemme KUMULAssa Akavan Erityisalojen kanssa tuoneet julki jäsentemme palkankorotustarpeet. Me haluamme siihen neuvottelupöytään, jossa tuosta rahasta päätetään, ja me haluamme, että se raha tulee meille! Mutta siihen neuvottelupöytään pääsemiselle voi olla kova pääsymaksu: On väläytelty, että jos tuossa rahanjaossa haluaa olla mukana, järjestön pitää jättää lakkovaroitus, muuten työnantajapuoli ei usko meidän olevan tosissamme ja valmiita panostamaan tavoitteidemme saavuttamiseksi. Onko meillä riittävästi tahtoa? Olemmeko valmiit lakkoon? Minä olen toivottavasti olet sinäkin! Ennen kiihkeää neuvottelusyksyä meillä on kuitenkin edessämme kesä, jonka aikana meistä jokainen voi kerätä voimia ja nauttia niin luonnosta kuin lomasta. Ja juuri kun olemme itse kukin saaneet mielemme sopivasti viritettyä täyteen taistelutahtoa palkkojen korotusten tarpeellisuudesta, voimme sitten laskeutua riippukeinuun lukemaan tästä lehdestä Kari Narsin näkemyksiä siitä tekeekö raha onnelliseksi. Kesäkuun alkupäivinä Kuopiossa järjestetään perinteiset valtakunnalliset Kirjastopäivät, joilla myös KUMULA on mukana omalla messuosastollaan. Toivottavasti näen mahdollisimman monta jäsentä siellä päivien aikana ja pääsemme vaihtamaan ajatuksia edunvalvontamme keinoista ja tavoitteista. Hyvää ja aurinkoista kesää kaikille Kuminan lukijoille! Maarit Helén päätoimittaja PALKITTU KUMULALAINEN sivu 9 Ulla Pötsönen KUMULALAINEN sivu 10 Jaana Rissanen UUSI JÄSEN sivu 12 Kaija Mallat AJANKOHTAISTA KUMULASSA sivu 14 Lähiaikojen tapahtumia ja koulutusta KUMULAssa ja Akavan Erityisalat ry:ssä KUN TARVITSET... sivu 14 Tärkeät yhteystiedot SVENSK RESUMÉ sivu 15 Kumina Kuntien asiantuntijat KUMULA ry:n jäsenlehti JULKAISIJA Kuntien asiantuntijat - Kommunala specialister - KUMULA ry, Maistraatinportti 4 A, Helsinki, fi TOIMINNANJOHTAJA Reija Ala-Peijari, puh ja , PÄÄTOIMITTAJA Maarit Helén, puh , TOIMITUSKUNTA Reija Ala-Peijari, Maarit Helén, Pentti Jormanainen, Leena Ritala, Tuija Heikkilä TOIMITTAJA JA ILMOITUSMYYNTI Tuija Heikkilä, puh , SVENSK RESUMÉN KÄÄNNÖS Solveig Stormbom ULKOASU Marja Muhonen PAINO Forssan Kirjapaino Oy PAINOS kpl ISSN vuosikerta. Neljä numeroa vuodessa. KANSIKUVA Lanttuperhosen ukonnauriissa kuvasi Maarit Helén.

3 Tuleva tulokierros Nykyisin voimassa olevan kunnan KVTES-työehtosopimuksen sopimusaika päättyy syyskuun lopussa. Kevään eduskuntavaalien jälkeen ovat työmarkkinajärjestöt nousseet jälleen mediassa esille vaatimuksineen ei vähiten vaalikamppailun aikana eri puolueitten esittämien vaalilupausten perusteella. Maan uusi hallitus aloitti toimikautensa huhtikuun lopulla. Hallitusohjelmaan on merkitty myös tuloneuvotteluja koskevia kantoja. Pääministeri aloitti tulopoliittisen kokonaisratkaisun tunnustelun heti huhtikuussa, mutta edellytykset tupo-sopimukseen näyttivät varsin heikoilta. Tupo-kautta kestänyt pitkään Suomessa keskitettyjen tulopoliittisten sopimusten (tupo) aikaa on kestänyt muutamin poikkeuksin 1960-luvun lopulta lähtien. Tupo-sopimusten on katsottu tarjoavan pienen maan kansantaloudelle edellytykset ennustettavalla ja tasaiselle talouskasvulle. Tupoissa on pyritty ns. palkkamalttiin eli maltillisiin palkankorotuksiin, joita on tuettu palkansaajien ostovoimaa lisäävillä veronkevennyksillä. Keskitetyt ratkaisut tarjoavat vakaata mutta maltillista palkannousua. Ratkaisumalliin ei ole sopinut ajatus, että yhteisesti päättämällä ratkaistaisiin jotakin yksittäisen ryhmän palkkausepäkohtaa ohjaamalla tähän muita suurempia korotuksia. Siksi tupo-sopimusten yhteydessä ei ole pystytty ratkaisemaan palkkavääristymiä. Tupo-sopimukset eivät ole ratkaisseet alipalkkausta Akavalaiselta kannalta sekalinjaiset ja maltilliset palkankorotukset ovat päinvastoin lisänneet akavalaisten asiantuntija-ammattien palkkavääristymiä. Tämä etenkin julkista sektoria koskettava, tehtävän vaatimaan korkeaan koulutukseen nähden alipalkattujen alojen palkkausepäkohta on vain syventynyt. Sekalinjainen palkankorotusmalli on tuonut matalampiin tuloluokkiin kohdennetuilla euromääräisillä korotuksilla prosentuaalisesti suuremmat korotukset. Tätä vaikutusta on vielä lisännyt tupo-sopimuksiin liitettyjen nais- ja matalapalkkaerien kohdentaminen pääosin akavalaisten asiantuntija-alojen palkkatason alapuolelle. Viime vuosikymmenen aikana toteutuneitten liittokierrosten saldo ei myöskään ole kohdellut akavalaisia alipalkattuja ammattiryhmiä kovin hyvin. Liittokierroksella tuloneuvottelut käydään työehtosopimusaloittain työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kesken. Kunnan KVTES-sopimuksessa sopuun pitää päästä neljän työntekijöitä edustavan pääsopijajärjestön kanssa. Näistä akavalaisia edustavan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n edustavuus on noin 10 %. Hallitusohjelman tasa-arvotupo Maan uuden hallituksen hallitusohjelmaan kirjattiin maininta korkeasti koulutettujen naisvaltaisten alojen palkkausepäkohdan korjaamisesta etenkin kunta-alalla: Hallitus on valmis tu ke maan korotetulla valtionosuudella sellaista kuntasektorille syntyvää palkkaratkaisua, joka edistää naisvaltaisten alojen palkkojen kilpailukykyä. Korotetun valtionosuuden suuruus riippuu siitä kuinka selkeästi kuntasektorille tehtävää palkkaratkaisua onnistutaan kohdentamaan koulutetuille, naisvaltaisille aloille, joiden palkkaus ei vastaa työn vaativuutta. Hallitusohjelman kirjaus on saanut jo useammankin ammattijärjestön ilmoittautumaan mukaan korjausta vaativaksi ryhmäksi. Esillä on ollut etenkin TEHYn nostattama koulutetun hoitohenkilöstön palkkaus. Kirjaus sinänsä ei vaadi maahan kolmikantaista tupo-sopimusta. Kirjauksen ja sen perusteella korotetun valtionosuuden toteutuminen edellyttää kuntasektorin palkkaratkaisua, joka kohdennetaan koulutetuille naisvaltaisille ammattiryhmille. Kirjauksessa ei myöskään ole mainittu mitään tiettyä ammattiryhmää. Sanasta lihaksi Pääministerin tunnustelut tulopoliittisen kokonaisratkaisun toteutumiseksi ovat vielä kesken, mutta odotukset sen toteutumiseen ovat varsin vähäiset. Pääsyynä tähän on yksityissektorin suurten työehtopoimusalojen rahoitusala, teknologiateollisuus, metalli liikkuminen jo liittokierroksen suuntaan. Näyttää siltä, että työnantajaliitot ovat ostamassa kohtuullisen suurilla palkankorotuksilla entistä suuremmat valtuudet paikallisen sopimisen ja sitä kautta sopimusjoustojen lisäämiseen. Yksityissektorin sopimusalojen palkankorotustaso näyttää kivunneen 4 5 prosentin vuosikorotuksiin. Sopimuskaudeksi tulee oletettavasti kaksi vuotta. Sopimusneuvottelut on useilla aloilla aloitettu keväällä, ja valmiita sopimuksia näyttäisi olevan useampiakin valmiina ennen juhannusta. Kuntasektorin neuvottelut Kuntasektorin työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöt ovat esittäneet Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle kuntasektorin neuvottelujen aloittamista jo keväällä. Yhteisenä tavoitteena on kohtuullinen yleiskorotustaso ja sen lisäksi kunta-alan palkkaohjelman jatkaminen uudella kaudella. Akavalaiselta kannalta mielenkiintoista on hallitusohjelman tasa-arvokirjauksen toteutuminen millä mekanismilla akavalaiset ryhmät pääsevät mukaan ylimääräisen rahoituserän kohdennukseen ja miten paljon palkkauksen jälkeenjääneisyyttä onnistutaan korjaamaan. JAAKKO KORPISAARI Kuntasektorin asiamies Akavan Erityisalat ry KUMINA 3 2/2007

4 VIESTINTÄ JA INFORMAATIO KUNTA- ALALLA Seutukirjasto Mikä on seutukirjasto, Joensuun seutukirjaston kirjastotoimenjohtaja Rebekka Pilppula? Seutukirjasto-käsite ei ole yksiselitteinen, joku nimittää seutukirjastoksi useiden kirjastojen tiivistä yhteistyötä, johon kuuluvat yhteiset aineisto- ja asiakastietokannat ja ehkä kirjastojen väliset kuljetukset. Itse käsitän seutukirjastoksi useamman kunnan yhteisen kirjastolaitoksen. Mikä on isäntäkunta, mikä seutuvaltuusto? Isäntäkunta tarkoittaa palvelun tuottajakuntaa, jolta muut yhteistyökunnat ostavat palvelun. Seutuvaltuusto on osa seutuhallintoa, johon kunnat valitsevat edustajansa. Seutuvaltuustojen päätösvalta taitaa vaihdella seuduittain. Joensuun seudulla seutuvaltuusto voi päättää seutukaavasta, mutta muuten lähinnä antaa kunnille suosituksia. Miten, koska, miksi ja mistä Joensuun seutukirjasto syntyi? Seutukirjastoajatus syntyi Joensuun seudulla osana seutuyhteistyötä ja ajatus heitettiin ilmaan jo 1990-luvulla. Siitä alkaen se on ollut mukana seudullisissa palvelustrategioissa. Vakavammin asiaa lähdettiin tutkimaan 2000-luvulla. Pyhäselän kirjastonjohtaja Kaisu Kärnä teki kattavat selvitykset ja käynnisti arvokeskustelun asiasta kirjastonjohtajien keskuudessa. Miksi seutukirjasto syntyi nyt, miksi ei 10 tai 15 vuotta sitten? 1990-luvun alussa oli mahdollista tiivistää kirjastojen välistä yhteistyötä muodostamalla hankintarenkaita ja saavuttaa säästöjä aineistohankinnassa tai liittymällä yhteisiksi kirjastokimpoiksi ja säästää siten IT-kuluissa. Samalla kokosi seitsemän kunnan kirjastolaiset saman työnantajan palvelukseen Joensuun seudulla aloitti vuoden alusta toimintansa maan ensimmäinen seutukirjasto. Siinä ovat mukana Enon, Kontiolahden, Liperin, Polvijärven ja Pyhäselän kunnat sekä Joensuun ja Outokummun kaupungit. Kirjastojen työntekijöille muutos oli iso. Seutukirjaston johtaja Rebekka Pilppula summasi suunnitteluvaiheen ja puolen vuoden toiminnan kokemukset. kun yhteistyötä tiivistettiin, tultiin yhä tutummiksi ja valmiimmiksi jopa hallinnollisesti yhteiseen kirjastoon. Sen lisäksi että kirjastoissa oltiin valmiita syvempään yhteistyöhön, tätä valmiutta tuli löytyä myös luottamushenkilöitä ja kuntien ylimmiltä virkamiehiltä. Joensuun seudun syvä ja pitkäaikainen HAASTATTELU TUIJA HEIKKILÄ KUVAT ARI IJÄS, JOENSUUN SEUTUKIRJASTO seutuyhteistyö loi poliittisen valmiuden perustaa seutukirjasto. Mihin seutukirjastonne pyrkii, mitkä ovat sen tulevaisuuden visiot? Jo sopimuksen tekovaiheessa kirjasimme tavoitteiksemme toimintojen tehostaminen lähipalvelun turvaaminen KUMINA 4 2/2007

5 Rebekka Pilppulan huoneentaulu seutukirjastoa rakentavalle kustannussäästöt pitkällä aikavälillä ammatillisen osaamisen kehittäminen aineistojen parempi liikkuvuus ja saatavuus asiakkaat tasa-arvoisemmassa asemassa tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen parempaa 1. Sitoudu 2. Suunnittele 3. Tiedota, tiedota uudelleen, tiivistä ja tiedota uudestaan ja vielä kerran tiedota 4. Kaikki mukaan 5. Yhteistyötahot mukaan kattavasti 6. Jousta, kun se on järkevää 7. Luota ammattilaiseen 8. Älä luota muistiin, vaan kirjoita ylös 9. Huumori on sallittua Mitä seutukirjasto jo nyt tekee? Näyttääkö se onnistuneen siinä, mitä lähditte tavoittelemaan? Näin vajaan puolen vuoden kokemuksella voin sanoa, että olemme onnistuneet saamaan aineistot liikkeelle ja asiakkaille paremmin saataville, toki osan näistä muutoksista olisimme voi- neet tehdä ilman seutukirjastoa yhteisesti sopimalla. Lähipalvelua olemme kyenneet turvaamaan ihan niin yksinkertaisella ja arkisella tavalla kuin järjestämällä sijaisia sinne, missä tarve on ollut suurin. Asiakkaat ovat tasa-arvoisemmassa asemassa niin hyvässä kuin pahassa samat laina-ajat ja maksut koskevat kaikkia. Tämä ei tietystikään ole miellyttänyt kaikkia asiakkaita. Kirjastojen aukioloajat ovat edelleen niin vaihtelevia, että tasa-arvoisuuden ajatus ei ole siinä toistaiseksi toteutunut. Haasteita onkin vielä edessä. Ensimmäisen toimintavuotemme konkreettinen ja tärkein tavoite on saada arki toimimaan. Keiden rahoilla seutukirjasto toimii? Seutukirjaston maksuosuus kunnalle määräytyy siten, että seutukirjaston menot jaetaan asukasluvulla ja tämä kerrotaan kunnan asukasluvulla. Yksinkertainen euroa/asukas -maksuosuus haluttiin ottaa käyttöön, koska kirjastopalvelu kohdistuu kaikille kuntalaisille. Tällä tavalla kirjastojen resurssointi on saatu samalla tasolle, kun muuten se olisi voinut vaihdella huomattavasti eri kuntien kesken. Onko Pohjois-Karjalan hankkeen kaltaisia seutukirjastoja syntymässä muualle? Muuallakin päin Suomea, kuten Jyväskylässä, Kajaanissa ja Kouvolassa, on tehty seutukirjastoselvityksiä ja useassa paikassa selvitys on tekeillä. Tällä hetkellä kuitenkin Paras-hankkeeseen liittyvät selvitykset ovat kaikkialla keskeisimpiä, joten erilliset seutukirjastoratkaisut eivät ole nyt kiireellisimpiä toteutettavia. Joensuun seutukirjasto valmisteltiin pääsääntöisesti ennen Paras-hanketta. Kenen töissä Joensuun seutukirjaston työntekijät ovat? Onko seutukirjasto muuttanut heidän työsuhteitaan? Seutukirjaston kaikki työntekijät ovat nyt Joensuun kaupungin palveluksessa. Siirtyminen oman kunnan palveluksesta isäntäkunnan palvelukseen tapahtui liikkeenluovutusperiaatteella eli entisin työsuhde-eduin. Työsuhteet eivät sinällään muuttuneet, vain työnantaja. Palkkaus lisineen ja työaika säilyivät ennallaan. Uhkiakaan ei pitäisi olla Joensuun kaupungin henkilöstöstrategiaan ei tällä hetkellä kuulu henkilöstön irtisanomiset, joten olen hyvin luottavainen tulevaisuuteen. Olivatko seutukirjaston eri kuntien kirjastojen työntekijöiden palkat lähtötilanteessa samantasoisia? Millä aikataululla niitä aiotaan yhtenäistää ja miten KUMINA 5 2/2007

6 Joensuun kirjasto. samalla turvataan palkkakehitys? Eri kuntien kirjastojen työntekijöiden palkat ovat hyvin erilaisia, ne vaihtelivat jopa kunnan sisällä. Peruspalkkauksen yhtenäistäminen on hyvä tavoite, mutta tulee viemään pitkän ajan. Tällä hetkellä meillä on vielä tehtävänkuvausten laatiminen tekeillä. Työn vaativuuden arviointi suoritettiin aika nopealla aikataululla viime vuonna. Tehtävänkuvat ovat hyvin vaihtelevia ja ne ovat mukautuneet paikallisiin olosuhteisiin. Tilanne tulee myös säilymään näin lähitulevaisuuden. Otettiinko seutukirjasto työntekijöiden parissa vastaan hurraten vai liittyikö siihen vastustusta? Kyseessä oli todella iso muutos, jota johtajien kesken oli pohdittu jo vuodesta 2003 lähtien. Muutos aiheuttaa aina vastarintaa. Lisäksi seutukirjastoon liittyminen merkitsi monelle henkilölle työnantajan vaihtumista, ja tämä on aina henkilökohtainen asia ja vaikuttaa jopa perusturvallisuuteen. Ylipäätään henkilöstöasiat aiheuttivat eniten huolta ja kysymyksiä henkilöstön keskuudessa. Monista toiminnallisista ja kirjastoammatillisista asioista olimme sen sijaan jo alusta lähtien samoilla linjoilla ja seutukirjaston tuomat edut hyväksyttiin hyvinkin laajasti. Millainen oli asemasi ennen seutukirjastoa? Millaista panostusta seutukirjaston synnyttäminen on sinulta vaatinut? Olin aiemmin Joensuun kaupunginkirjaston kirjastotoimenjohtaja, nyt Joensuun seutukirjaston kirjastotoimenjohtaja. Työtehtävät ovat periaatteessa entisellään. Nykyisin lähimpiä työtovereitani ovat entiset kuntien kirjastonjohtajat. Tulin Joensuun kaupunginkirjaston kirjastotoimenjohtajaksi helmikuussa 2005, ja seutukirjaston valmistelu oli alkanut jo paljon aiemmin. Minulta tämä prosessi on vaatinut perehtymistä, suunnittelua, laskemista, kirjoittamista ja puhumista eli työtä. Paljon raakaa, mutta erittäin antoisaa työtä! Teetkö nyt moninkertaisen määrän työtä entiseen verrattuna? En oikeastaan yhä on yksi talousarvio ja yksi strategia, vain volyymi ja vastuu ovat kasvaneet. Erityisesti vastuu on kasvanut, talous kasvoi kolmanneksella ja mikä tärkeintä, henkilökuntamäärä melkein tuplaantui. Nyt kirjaston toimialueella on liki asukasta, joille palvelu tuotetaan, kun ennen heitä oli noin Onko lisääntynyt vastuu huomioitu palkassasi? On. Toisaalta olin selkeässä palkkakuopassa verrattuna muihin maakuntakirjastojen kirjastotoimenjohtajiin. Oletko henkilökohtaisesti tyytyväinen seutukirjastoon? Kyllä. Kirjastomme henkilökunta on tehnyt uskomattoman määrän työtä. Mistä olet erityisen ylpeä, mikä meni mielestäsi pieleen, mistä vielä haaveilet? Ylpeä olen siitä, että iso osa henkilökunnasta osallistui valmistelutyöhön. Ylpeä olen myös siitä, että jo viime syksynä kaupunginkirjaston henkilökunta hyvin usein tarkoitti meidän kirjastolla koko tulevaa seutukirjastoa. Näin isossa muutoksessa tulee aina jotain, minkä olisi voinut tehdä paremmin. Lisäksi aika lailla etenkin suunnitteluvaiheen loppumetreillä tuli vastaan asioita, joista oli todettava, että enpä huomannut tai muistanut tuotakaan aikaisemmin. Haaveilen siitä, että tulevaisuudessakin kirjastossamme säilyy into ja rohkeus uusiin haasteisiin. Lisää tietoa: Ohjeistusta Paras-hankkeen henkilöstövaikutuksille Henkilöstön asemaa kunta- ja palvelurakennehankkeen toteuttamisessa on pohdittu Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen kesken. Valmiiksi saatiin päivätty muistio Henkilöstön asema kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Muistio on liitteenä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirjeessä 4/2007, joka löytyy KT:n kotisivuilta Ajankohtaista Yleiskirjeet. Muistiossa ohjeistetaan henkilöstön osallistumista valmisteluun, yhteistoimintamenettelyn järjestämistä ja henkilöstön edustajien asemaa. KUMINA 6 2/2007

7 Suunnaton määrä suomalaisia, myös kumulalaisia, elää kesän haaveillen syksyn mahdollisista palkankorotuksista. Mutta tekeekö raha onnelliseksi? Kari Nars on tarkastellut kysymystä monelta kannalta viime vuonna ilmestyneessä kirjassaan Pengar och lycka, joka on suomennettu nimellä Raha ja onni. Kari Narsin kasvot ovat tutut tv:n talousuutisista. Kauppatieteiden tohtori ja valtiotieteiden lisensiaatti on maamme arvostetuimpia rahoitusalan asiantuntijoita. Hän on tehnyt uransa rahaelämän huipulla: Suomen Pankissa ja valtiovarainministeriössä sekä pankkimaailmassa Yhdysvalloissa, Englannissa ja Ranskassa, jossa hän tälläkin hetkellä toimii Euroopan kehityspankin neuvonantajana. Nars on syntyisin Pohjanmaan rannikolta, jossa asuvat Suomen onnellisimmat ihmiset. Sekö sai rahan miehen perehtymään yli 200 filosofisen, taloustieteellisen, psykologisen ja sosiologisen teoksen ja artikkelin myötä onneen? Kiinnostuin siitä, miten voi olla niin, että länsimaissa valtava rahallinen vauraus ei ole lisännyt onnea, vaan päinvastoin näemme loppuun palamista, perheiden pirstoutumista, masennusta ja stressiä. Taloudellinen teesi, joka väitti jo yli 200 vuotta sitten, että mitä enemmän rahaa, sitä enemmän onnea, ei siis pidä paikkaansa, Kari Nars sanoo. Kiinnostukseeni onnesta vaikutti myös se, että olen seniorikansalaisena alkanut miettiä, mikä on elämässä tärkeää, mikä ei. Lisäksi jokunen vuosi sitten sairastuin vakavaan syöpään, ja sehän kirkastaa ihmisen ajatuksia. Kahdeksan suomalaista kymmenestä on onnellisia Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA on tutkinut suomalaisten onnellisuutta yli 20 vuoden ajan. Tuorein raportti, Onnellisuuden vaikea yhtälö, on vuodelta Sen mukaan 81 % noin 2 300:sta kyselyyn vastanneesta koki olevansa onnellisia. Rikas vai onnellinen? TEKSTI TUIJA HEIKKILÄ KUVA TAMMI World Database of Happiness listasi vuonna maata sen mukaisesti, missä ihmiset tuntevat olevansa onnellisimpia. Suomi on peräti kuudennella sijalla monta porrasta vauraita Norjaa ja Yhdysvaltoja ylempänä. Onnellisuus ei siis johdu taloudellisesta hyvinvoinnista. Mutta jos tuloilla on niin vähäinen merkitys onnellisuuteen, miksi työpaikoilla taistellaan jokaisesta eurosta ja sentistä ja miksi palkankorotukset eivät lisää ihmisen onnellisuutta kuin hetkeksi, Nars kysyy kirjassaan muistuttaen, että niin elinkeinoelämää kuin ammattiyhdistysten toimintaa on ohjannut ajatus, että raha tekee ihmisen onnelliseksi. Useissa tutkimuksissa on kuitenkin todettu tyytyväisyydellä työhön olevan ratkaiseva merkitys onnellisuuteen ja päinvastoin. Suomessa myös korkealla koulutuksella on suurempi merkitys kuin muualla. Useimmiten palkankorotusten vaikutusta yliarvioidaan. On todettu, että hyväkin korotus unohtuu muutaman tunnin tai päivän jälkeen, eikä sen onnea tuottava vaikutus lämmitä pitkään. Ne tekijät, jotka tuovat ja luovat aitoa onnea ovat perhe- ja ystävyyssuhteet, terveys sekä järkevä ja antoisa työ ja työympäristö. Meitä palkitaankin kaksinkertaisesti: rahallisesti ja toisaalta niillä sosiaalisilla suhteilla ja rakenteilla, mitkä työpaikka antaa ihmiselle. Naisilla elämän laadulliset tekijät painottuvat miehiä enemmän. Nars toteaa, että onnettomaksi tekevä epäoikeudenmukainen kohtelu liittyy useammin huonoihin henkilösuhteisiin kuin palkkakysymyksiin. Uskomme, että tuntuva palkankorotus tekisi meistä onnellisempia, mutta haaveiltu tulotaso näyttää aiheuttavan tyypillisesti pettymyksen. Kun ambitiot lisääntyvät tulojen noustessa, palkankorotuksen kuviteltu positiivinen vaikutus työtyytyväisyyteen tuhoutuu. Tilannetta kutsutaan preferenssiliukumaksi. Havahtuminen miellyttävämpiin töihin Mikä sitten tekee Kari Narsin onnelliseksi? Perhe ja ystävät sekä vastoinkäymisten jälkeen terveys. Hyvät harrastukset: urheilu, elokuvat ja kirjat. Minulta on monesti kysytty, milloin olen ollut kaikkein onnellisin. Siihen vastaan: kun olin kaikkein köyhin eli opiskeluaikana. Olin köyhä kuin kirkonrotta mutta rakkautta oli ja ystäviä. Kirjansa vastaanottoon Kari Nars on tyytyväinen. Teos on saanut aikaan jopa merkittäviä reaktioita. Eräässä hyvin suuressa firmassa suuripalkkainen johtaja päätti kirjani luettuaan lopettaa ja siirtyä mielenkiintoisempiin ja miellyttävimpiin töihin. Onnellisuudesta on kirjoittanut myös muun muassa filosofian tohtori, professori Timo Airaksinen, jonka teos Onnellisuuden opas ilmestyi vuonna KUMINA 7 2/2007

8 Ulla houkuttelee lukemaan Kirjatohtori von Böckerstöm opastamassa lapsia tervehenkisen kirjallisuuden pariin sanataideleirillä Joensuussa kesällä Kumulalainen Ulla Pötsönen on kirjavinkkauksen suomenmestari. Mutta kaikki antoisa vaatii uhrauksensa HAASTATTELU TUIJA HEIKKILÄ KUVA ULLA PÖTSÖSEN ARKISTO Mitä teet työksesi? Työskentelen Joensuun kaupunginkirjastossa tilapäisenä erikoiskirjastonhoitajana. Olen ollut kirjastotöissä kuutisen vuotta, tehnyt projekteja ja sijaisuuksia, sekä ollut viime vuosina toteuttamassa erilaisia mukavia lastenhankkeita, kuten lastensivustoa, lukudiplomia, kirjavinkkaushanketta ja päiväkotikierroksia. Tällä hetkellä valmistelen aikuisopiskelijan tiedonhaku-hanketta. Lasten- ja nuortenkirjallisuus ja -kulttuuri ovat lähellä sydäntäni. Töiden ohessa toimin aktiivisesti paikallisessa sanataideyhdistyksessä. Viime lokakuussa sait pokaalin kirjavinkkauksen suomenmestaruuskisoissa. Millaisesta kamppailulajista on kyse? Suomen kirjainstituutti järjesti nyt toisen kerran kisan Vammalassa lasten ja nuorten kirjapäivien yhteydessä. Osallistujina oli seitsemän kirjavinkkaajaa, kaksi parina. Kilpailu ei ollut kovin vakavahenkinen, mutta arvostan tunnustusta. Tosin vielä enemmän arvostan yleensä lapsiyleisön hiiskumatonta hiljaisuutta ja jännityksestä pyöreitä silmiä tai kun joku putoaa tuolilta naurusta! SM-kisojen raadissa oli nimittäin vain yksi lapsi, yleisössä ei ainoatakaan. Mitä kirjavinkkaus on? Kirjavinkkaus on elämyksellistä lukemaan houkuttelua. Kirjoja ei esitellä puhki vaan niitä avataan kuulijalle sen verran, että mielenkiinto herää. Juonta ei kerrota liikaa, vaan se jätetään avoimeksi, jopa niin, että lause jää kesken Vinkkauksen tavoite on, että kuulija tarttuu vinkattuun kirjaan saadakseen selville, mitä sitten tapahtuu. Vinkkaaja antaa kuulijalle ideoita kirjan valintaan, esittelee vaihtoehtoja ja koettaa houkutella kuulijoita kirjallisuuden pariin. Jos yleisö ei vielä lue itse, tutustuttaa vinkkaus kirjallisuuden ja kirjojen pariin satuhetken ja leikkien avulla. Vinkkaustunnilla tehdään myös sanataideharjoituksia, ja lapset pääsevät itse kokeilemaan vaikka taikajuoman reseptin laatimista tai suomi kissa-sanakirjan kirjoittamista. Keille vinkkaus on tarkoitettu? Vinkkausta tehdään eniten alakouluikäisille, mutta vinkata voi lapselle, joka ei vielä itse osaa lukea, lukiolaiselle tai aikuiselle. Olen vinkannut ryhmälle vauvoja ja heidän vanhempiaan, niin että joka toinen juttu oli vauvalle ja joka toinen aikuiselle. Vauvoille luettiin, laulettiin, siliteltiin, kutiteltiin, hypiteltiin ja köröteltiin runoja ja loruja. Toisessa päässä ikäjanaa ovat eläkeläisryhmät. Mitä kirjavinkkaus on antanut sinulle itsellesi? Olen vinkannut nyt puolisentoista vuotta. Alkuoppia sain Suomen kirjavinkkauksen grand old ladyltä Marja-Leena Mäkelältä, mutta paras opettaja on ollut käytäntö. Kirjavinkkaus on antoisaa ja palkitsevaa, on mukavaa jakaa hyviä kokemuksia toisille ja tehdä yhdessä. Nautin vuorovaikutuksesta eri-ikäisten ihmisten kanssa, ja varsinkin lapsilta saa palautetta suoraan ja aidosti. Olenkin odotettu vieras ja vinkkaustunti vaihtelua koulupäivään. Millaisin tavoittein kehität kirjavinkkausta? Olen tavannut muita kirjavinkkaajia, ja suunnittelemme pitävämme säännöllisesti yhteyttä käytännön ideoiden jakamiseksi. Koetan tehdä hiljaista käännytystyötä kirjastossa ja opettajanhuoneissa ja houkutella muita kokeilemaan vinkkausta. Omaa vinkkaustani kehitän lisäämällä siihen uusia elementtejä: musiikkia, piirtämistä, sanataidetta. Vinkkaan vain kirjoja, joista itse pidän. Haasteellisinta on kuitenkin löytää aikaa kirjojen lukemiseen, sillä selailu ei riitä, vinkkauskirjat on tunnettava niin hyvin, että niistä voi kertoa kiinnostavasti, jännittävästi, hauskasti, hurjasti. Olenkin luopunut lähes kokonaan aikuisten kirjojen lukemisesta (huokaus), ja koetan pysyä kärryillä lasten ja nuorten kirjauutuuksista ja elokuvista. KUMINA 8 2/2007

9 Sukella kesäkirjaan KIRJAVINKIT ULLA PÖTSÖNEN PIIRROS MARJA MUHONEN Kesälukeminen kannattaa valikoida sään mukaan: mitä korkeammalle lämpömittari kipuaa, sitä kevyempää lukemisen on syytä olla. Viileänä ja sateisena kesänä voi paneutua vakavampaan kirjallisuuteen ilman pelkoa aivojen kiehumisesta. Jos näihin seuraaviin vinkkeihin on uskominen, tulossa on kaikkien aikojen hellekesä! Dekkarituttavuuksia Jan Mårtenson ja Johan Homan Keski-ikäinen ja -kokoinen hieman snobahtava antiikkikauppias Homan koettaa elää hiljaista elämää sinisen siamilaiskissansa Clèo de Meroden kanssa Tukholmassa ajalla ennen kännyköitä ja tietokoneita. Jostain syystä Homanin nenän eteen tupsahtaa rikoksia, milloin raakoja murhia ja milloin yliluonnollisia tapahtumia. Homan ratkoo arvoituksia vaatimattoman nonchalantisti, lukija pääsee mukaan nauttimaan periruotsalaisesta juhannuksenvietosta maalla tai ukkoskesästä Tukholman Vanhassa kaupungissa. Kirjoissa illalliset ovat iloisia ja pitkiä, jokaisen snapsin yhteydessä pidetään puhe tai lauletaan juomalaulu. Homan jakaa reseptejään myös lukijalle ainakin suomentamattomissa dekkareissaan. Alexander McCall Smith ja Mme Ramotswe Tapahtumat etenevät verkkaisesti Botswanan polttavan auringon alla. Parin kirjan jälkeen idea Botswanan ensimmäisestä naisyksityisetsivästä alkaa toistaa itseään, mutta keskikesällä voi samastua päähenkilöihin istumassa helteessä plataanipuun varjossa rooibos-teetä si len. Erityisesti nautin päähenkilön fyysisen olomuodon kuvauksesta: Mme on rakenteeltaan perinteinen afrikkalainen nainen, ja hän tuhahtelee halveksuvasti nuorten hoikkuusihanteille. McCall Smith on ilmeisen mieltynyt naissalapoliiseihin, sillä häneltä on ilmestynyt myös Sunday Philosophy Club -sarja, jonka päähenkilönä on edinburghilainen amatöörisalapoliisi Isabel Dalhousie. Sujata Massey ja Rei Shimura Japanilaisen kulttuurin ja tapojen kuvauksen ansiosta kelpuutan kesälukemiseksi myös Masseyn juoneltaan höyhenenkevyen dekkarisarjan amerikanjapanilaisesta Rei Shimurasta. Kulttuurien yhteentörmäykset luovat oman lisäjännitteensä tapahtumiin, vaikka ruumiitakin syntyy tasaisella tahdilla. Sarjan uusin suomennettu dekkari on tältä vuodelta ja nimeltään Rei Shimura taifuunin silmässä. Tietoa Lisää dekkareita ja salapoliiseja voit etsiä hakuteoksesta Dekkarisankarit: kuka kukin on? Tiesitkö, mikä on komisario Palmun etunimi tai mitkä ovat Pirkko Arhipan sankarittaren Pia Pohjakallion strategiset mitat? Huolestuneen ja ennakkoluuloisen nojatuolimatkailijan must-opas ennen matkakohteen valintaa on Adam Russin 101 paikkaa, joissa ei kannata käydä. Kirjassa rankataan maailman kaupungit tylsyys- ja vaara-asteikolla. Kuvailut ovat hykerryttävän osuvia, pääkaupunkiamme kuvaillaan inhorealistisesti näin: McDonald s-autokaistojen vanhanaikainen charmi yhdistyy Helsingissä dynaamisuuteen, joka on suoraan kuin vanhainkodin kortti-illasta. Helsinki saakin täydet viisi tylsyyspistettä! KesäKlasari Kurt Vonnegut: Teurastamo 5 eli lasten ristiretki Mielestäni kirja on huhtikuussa kuolleen Vonnegutin vahvin teos. Sitä voi lukea yhteiskuntasatiirina, Vonnegutin (ja sodan kokeneen sukupolven) tarinana sodasta, kertomuksena Dresdenin pommituksesta, postmodernina romaanirakenteena, kieli poskessa kirjoitettuja tieteiskirjana tai mieluiten kaikkien näiden yhdistelmänä. Älä anna monimutkaisen kuvailun tai monimutkaisen juonen säikyttää. Kirja on helposti lähestyttävä ja luettava. Kirjailija Yon Yonsonin toisesta maailmansodasta kertovan romaanin päähenkilö Billy Pilgrim on joutunut ajasta irralleen ja poukkoilee hallitsemattomasti nykyhetken, menneisyyden ja tulevaisuuden välillä. Väliin asemasodan poterossa, väliin omassa nuoruudessaan, välillä Billy-parka viettää aikaa Trafalmador-planeetalla eläintarhassa planeetan asukkaiden ihmeteltävänä. Onneksi Billylle tuodaan kumppaniksi toinen maan asukas, entinen pornotähti Niin trafalmadorelaiset pääsevät tutustumaan ihmislajin kosinta- ja lisääntymistapoihin. Vonnegutin mukaan kaikelle voi nauraa luvulla hän pohtikin Voltairen sanoin: täyskatastrofit ovat kauhean huvittavia. Niin se käy, kirjoittaa Vonnegut lakonisesti, olipa lukija asiasta mitä mieltä hyvänsä. Lapsille ja nuorille Eoin Colfer: Etsivätoimisto Puolikuu 12-vuotias Fletcher Moon on laillistettu yksityisetsivä, ja turhautunut ratkaisemaan koululaisten pikkuongelmia. Kun Fletcher saa selvitettäväkseen mp3-soittimen varkauden, tuntuu se taas yhdeltä läpihuutojutulta. Eipä tiennyt Fletcher kuinka väärässä on! Tapaus laajenee, mutkistuu ja muuttuu väliin jopa hengenvaaralliseksi. Mikään ei ole sitä miltä näyttää, ystäviin ei voi luottaa, vihollisista löytyy yllättäviä piirteitä Silva Lehtinen: Mikä ötökkä? Lasten oma ötökkäkirja Kesän ykköshittikirjassa esitellään kaikki ne ihanat ja ällöttävät ötökät, jotka pihalla, metsässä, vedessä tai omassa niskassa ryömivät ja lentävät. Tiedäthän varmaan, mikä on Suomen kansallishyönteinen? Ellet, niin kiireen vilkkaa ötökkäkirja käteen! Pihla Jeskanen: Pieni majakirja Kesän hittikirjaan #2 tutustuminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Kirjan selkeiden ohjeiden ja kuvien avulla voit nimittäin rakentaa tiipiin, jurtan tai tukevan puumajan. KUMINA 9 2/2007

URA. Puhetta palkoista Perusteet syynissä. 14 Työmarkkinajärjestöjen palkkaratkaisu. 28 187 vaihtoehtoista valtuutettua. EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013

URA. Puhetta palkoista Perusteet syynissä. 14 Työmarkkinajärjestöjen palkkaratkaisu. 28 187 vaihtoehtoista valtuutettua. EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013 MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 4-2013 EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013 ILMIÖ Akateeminen yrittäjyys OIKEILLE URILLE Uraneuvontaa jäsenetuna KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi Puhetta palkoista

Lisätiedot

Haastattelussa Jussi Perttola Sivu 6. Kesävinkkejä. Vaasasta. Sivu 9. uudet toimintamallit kunnissa

Haastattelussa Jussi Perttola Sivu 6. Kesävinkkejä. Vaasasta. Sivu 9. uudet toimintamallit kunnissa 2 2008 Haastattelussa Jussi Perttola Sivu 6 Kesävinkkejä Vaasasta Sivu 9 uudet toimintamallit kunnissa Tiltu ja aurinko Kuminan kesänumero paneutuu tänä vuonna kahteen teemaan. Ensimmäinen, vakavampi,

Lisätiedot

Kuntien asiantuntijat KUMULA ry:n jäsenlehti

Kuntien asiantuntijat KUMULA ry:n jäsenlehti 1 2012 Kuntien asiantuntijat KUMULA ry:n jäsenlehti Teemana Mitä EU päättää palkansaajien asioista? Opiskelijavaihdossa Sloveniassa Kumulalainen Su Ran Kim tuntee maahanmuuttajien arjen Kansainvälisyys

Lisätiedot

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010 Häirintä pilaa työyhteisön Onko irtisanominen kriisi vai mahdollisuus Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) 2 Valtiotieteilijä

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011. Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3. Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011. Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3. Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011 Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3 Kevätkokous Kotkassa 13 Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14 Pääkirjoitus Ostovoimaa vai kilpailukykyä? yöehtosopimusneuvottelut,

Lisätiedot

Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa

Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa Ystea-lehti 2/2012 Julkaisija: Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry:n jäsenlehti Ystea ry on Toimihenkilöliitto Erto ry:n jäsenyhdistys, www.ystea.fi Ystea on myös Facebookissa. Päätoimittaja:

Lisätiedot

URA. Työpaikoilla tuulee. Odotettavissa kiivas työmarkkinasyksy. Mukana opiskelijaliite!

URA. Työpaikoilla tuulee. Odotettavissa kiivas työmarkkinasyksy. Mukana opiskelijaliite! MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 3-2013 EDUNVALVONTA Syksyllä palkat syyniin VALOKEILASSA Yhteiskunta tarvitsee historiansa OIKEILLE URILLE Muutokset taklataan näyttämöllä KLIKKAA LISÄÄ

Lisätiedot

nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 3/2007

nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 3/2007 nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 3/2007 Puheenjohtajalta Haluamme vaikuttaa ihmisten arkeen Miten matkustaminen muuttuu ongelmaksi? ENSIMMÄINEN VUOSI puheenjohtajana on päättymässä. Tehtävä on vastannut

Lisätiedot

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa VESA A JUNTTILA Kääntäjienpäivässä pohdittiin käännösalan tuotantoverkoston toimintaa Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

URA. Tervetuloa työelämä. Mentori auttaa uuden edessä. Valtiotieteilijä on nyt. 28 10 askelta onnistuneeseen uraan 4 Työkenttänä Eurooppa

URA. Tervetuloa työelämä. Mentori auttaa uuden edessä. Valtiotieteilijä on nyt. 28 10 askelta onnistuneeseen uraan 4 Työkenttänä Eurooppa Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 3-2012 EDUNVALVONTA SYY valmistautuu uuteen syksyyn ILMIÖ Ay-liike on saavuttanut paljon. Mikä on liikkeen tulevaisuus? OIKEILLE URILLE

Lisätiedot

Metallialan arvostusta tulee lisätä

Metallialan arvostusta tulee lisätä KYMEN JA SAVO-KARJALAN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 1/2011 Tässä lehdessä: Miten työympäristöön voi vaikuttaa...3 Liittokokousvaaleissa on kyse liiton linjasta...4 Matti Mäkelä arvioi työehtosopimusta......5

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Ulkomaille työhön lähtevän muistilista Akateemista ammattijärjestötoimintaa. sivu 5. sivu 8. sivu 15.

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Ulkomaille työhön lähtevän muistilista Akateemista ammattijärjestötoimintaa. sivu 5. sivu 8. sivu 15. SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 3 2006 Ulkomaille työhön lähtevän muistilista Akateemista ammattijärjestötoimintaa Sloveniassa Svensk resumé sivu 5 sivu 8 sivu 15 pääkirjoitus Kansainvälistyvä

Lisätiedot

Vahti vaihtuu SPECIAssa. Määräaikaiset työsuhteet. SPECIA ry:n jäsenlehti 4 2012. s.12. Työnteko maistuu opiskelijoille s.8 Palkasta pitää puhua s.

Vahti vaihtuu SPECIAssa. Määräaikaiset työsuhteet. SPECIA ry:n jäsenlehti 4 2012. s.12. Työnteko maistuu opiskelijoille s.8 Palkasta pitää puhua s. www.specia.fi SPECIA ry:n jäsenlehti 4 2012 Vahti vaihtuu SPECIAssa s.12 TEEMA s.4 Määräaikaiset työsuhteet Työnteko maistuu opiskelijoille s.8 Palkasta pitää puhua s.16 4 2012 Pätkätyöt muutakin kuin

Lisätiedot

JULKISHALLINNON. HYVÄ hallintotyö!

JULKISHALLINNON. HYVÄ hallintotyö! JULKISHALLINNON HYVÄ hallintotyö! JULKISHALLINNON Hyvä hallintotyö! Akavan Erityisalojen ammattijulkaisu 1/2015 Akavan Erityisalat AE ry Toimitus Akavan Erityisalat, Anna Joutsenniemi Viestintävimma, Leena

Lisätiedot

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle!

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle! sottilainen Sosiaali- ja Terveysalan Järjestöjen Työntekijät ry:n jäsenlehti 1 /2008 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen

Lisätiedot

33 Luontaistuotteet, osa 24 34 Kotihoidon lääkeosaamista tehostetaan. 38 Nuorten sivu 39 LH Tuomo Tumppi Valokainen

33 Luontaistuotteet, osa 24 34 Kotihoidon lääkeosaamista tehostetaan. 38 Nuorten sivu 39 LH Tuomo Tumppi Valokainen x 2011 9 2011 Sisältö 9 / 2011 14 Minna Siponen pitää työstään lapsiperheissä. 50 Tasa-arvo ei toteudu terveyspalveluissa. 46 Ylöjärvellä hiljaista tietoa luonnehditaan toisilta oppimiseksi. 27 Tiia Rautpalo,

Lisätiedot

NonSordino 2/2007. Markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja uusmedia-alan ammattilaiset MaMa ry:n jäsenlehti. 2. Kell onni on?

NonSordino 2/2007. Markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja uusmedia-alan ammattilaiset MaMa ry:n jäsenlehti. 2. Kell onni on? NonSordino Markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja uusmedia-alan ammattilaiset MaMa ry:n jäsenlehti 2/2007 2. Kell onni on? 3. Johtaja johtaa persoonallaan 7. Globalisaatio helpottaa palkkavertailua 9.

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 3/2012 TULOKSEN takaajat

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 3/2012 TULOKSEN takaajat logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 3/2012 TULOKSEN takaajat 2 3/2012 Tuloksen takaajat Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

AMMATTINA KIRJASTONHOITAJA MIKSI KIRJASTOPALVELUA TARVITAAN?

AMMATTINA KIRJASTONHOITAJA MIKSI KIRJASTOPALVELUA TARVITAAN? AMMATTINA KIRJASTONHOITAJA MIKSI KIRJASTOPALVELUA TARVITAAN? AMMATTINA KIRJASTONHOITAJA Ammattina kirjastonhoitaja Akavan Erityisalojen ammattijulkaisu 5/2011, uusintapainos 9/2014 Osa tämän julkaisun

Lisätiedot

RVL. Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti. Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6

RVL. Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti. Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6 RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 6 2013 Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6 Vuodet 1993 2013 RVL:n historiassa sivu 20

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

12 / 2014. Kuntayhtymät. vastaavat sotepalvelujen. tuottamisesta ANI FINNE YKSI YLI 90-VUOTIAISTA

12 / 2014. Kuntayhtymät. vastaavat sotepalvelujen. tuottamisesta ANI FINNE YKSI YLI 90-VUOTIAISTA 12 / 2014 Kuntayhtymät vastaavat sotepalvelujen tuottamisesta ANI FINNE YKSI YLI 90-VUOTIAISTA SISÄLLYS 12/2014 Toni Pönkkä ja Sofia Kiuru leipovat yhdessä piparkakkuja 64Kuuselakeskuksessa. 28 Jokainen

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN 2 4/2010 Työn jälkeen Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130 201 Logistiikan

Lisätiedot

Työhyvinvointi &jaksaminen. Teemana. Kuntaministeri Henna Virkkunen Kuminan haastattelussa. Asiakkaan kohtaaminen ilo vai vaara

Työhyvinvointi &jaksaminen. Teemana. Kuntaministeri Henna Virkkunen Kuminan haastattelussa. Asiakkaan kohtaaminen ilo vai vaara 4 2013 Kuntien asiantuntijat KUMULA ry:n jäsenlehti Kuntaministeri Henna Virkkunen Kuminan haastattelussa Teemana Asiakkaan kohtaaminen ilo vai vaara Työhyvinvointi &jaksaminen Pääkirjoitus Kaveria ei

Lisätiedot

Lähde liikkeelle syksy 2013 1

Lähde liikkeelle syksy 2013 1 Lähde liikkeelle syksy 2013 1 Pääkirjoitus Tutkintotoimikunnat tutkintojen tuottajien ja tilaajien yhteistyöeliminä Kannen kuva: Pentti Hokkanen. Työelämän ja koulutuksen tiivis yhteistyö on ollut alusta

Lisätiedot

Neuvotteluissa ei palele

Neuvotteluissa ei palele 2010 1 Syksy 2010 Neuvotteluissa ei palele Tässä lehdessä mm. Kuka vielä muistaa kuumaa kesää? Meillä Metalliliitossa lämpöä riitti elokuussa vielä omastakin takaa, kun neuvottelimme uusista palkankorotuksista.

Lisätiedot

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2012 EDUNVALVONTA Eri-ikäiset työyhteisön voimavarana VALOKEILASSA Ilman viestintää ei voi vaikuttaa LANSEERAUS Liitolle uusi nimi

Lisätiedot