Tasekirja. Toimintakertomus ja tilinpäätös Y-tunnus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tasekirja. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 31.12.2013. Y-tunnus 0211695-5"

Transkriptio

1 Tasekirja Toimintakertomus ja tilinpäätös

2 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA SISÄLLYS sivu TOIMINTAKERTOMUS Hallituksen toimintakertomus 1 TILINPÄÄTÖS EMOYHTIÖ Emoyhtiön tuloslaskelma 13 Emoyhtiön tase 14 Emoyhtiön rahoituslaskelma 16 Tuloslaskelman liitetiedot 17 Taseen liitetiedot 20 Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot 25 Vakavaraisuustunnusluvut 26 Tunnusluvut ja analyysit 27 KONSERNI Konsernituloslaskelma 30 Konsernitase 31 Konsernin rahoituslaskelma 33 Konsernituloslaskelman liitetiedot 34 Konsernitaseen liitetiedot 36 Konsernin henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot 38 LAATIMISPERIAATTEET JA HALLINTO Riskit ja riskienhallinta 39 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 49 Tunnuslukujen laskentakaavat 51 Hallitus ja tilintarkastajat 55 Hallintoneuvosto 56 Allekirjoitukset 57

3 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Vuonna 2013 Keskinäisen Vakuutusyhtiön Turvan vakuutusmaksutulo kasvoi 7,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tilivuoden käyvin arvoin laskettu kokonaistulos oli 6,7 miljoonaa euroa, ja liikevoitoksi muodostui 6,8 miljoonaa euroa. Vahvan tuloksen myötä vakavaraisuuspääoma vahvistui 63,5 miljoonaan euroon ja vastuunkantokyky nousi 125 prosenttiin. Emoyhtiön tilikauden 2013 ja kahden edellisen tilikauden avainluvut on koottu seuraavaan taulukkoon: YHTIÖN KOKO Vakuutusmaksutulo M 90,5 84,1 81,9 Sijoitustoiminnan nettotuotot M 5,3 5,3 6,5 Liikevaihto M 93,6 88,3 87,2 TOIMINNAN TEHOKKUUS Vahinkosuhde % 74,3 79,6 80,2 Liikekulusuhde % 23,0 24,5 24,2 Yhdistetty kulusuhde % 97,3 104,1 104,4 TULOSKEHITYS Liikevoitto M 6,8 3,4 4,7 Liikevoittoprosentti % 7,3 3,9 5,3 Kokonaistulos M 6,7 9,5 1,4 VAKAVARAISUUS Tasoitusmäärä M 19,9 14,9 13,9 Toimintapääoma M 43,7 42,5 33,8 Vakavaraisuuspääoma M 63,5 57,4 47,7 Vastuunkantokyky % Asiakaspalvelu ja toiminnan kehittäminen Asiakkaat ja palvelukanavat Samoin kuin kahtena edellisenä vuonna, myös vuonna 2013 vakuutusalalla tehdyn puolueettoman tutkimuksen mukaan Turvalla on suomalaisista vakuutusyhtiöistä tyytyväisimmät yksityisasiakkaat. Turvan asiakastyytyväisyys asteikolla oli 79,2, joka on selkeästi parempi kuin toimialan keskimääräinen arvo 76,9. (EPSI Rating tutkimus 2011, 2012 ja 2013). Turvan asiakkaiden määrä on koko 2000-luvun kehittynyt myönteisesti. Vuoden 2013 lopussa kotitalousasiakkaiden määrä nousi asiakkuuteen ( vuotta aikaisemmin). Turva onnistui vuonna 2013 uusien asiakkaiden hankinnassa hyvin: yksityistaloussektorin vakuutusmaksutulo kasvoi mm. koti- ja yksityistapaturmavakuutuksessa 9,9 prosenttia. Lisäksi Turvan asiakkaaksi tuli vuoden 2014 alussa neljä uutta ammattiliittoa. Turva on kasvanut koko 2000-luvun ajan erityisesti omassa kohderyhmässään.

4 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 2 Turvan omistaja-asiakkaat saavat alennusta koti-, henkilö- ja ajoneuvovakuutusmaksuistaan. Vuonna 2013 Turvan myöntämien omistaja-asiakasalennusten määrä oli yli 8 miljoonaa euroa. Yksityishenkilöiden katkeamattoman omistaja-asiakassuhteen kestoon perustuvat omistaja-asiakasalennukset myönnettiin Turvassa seuraavasti: yli vuoden jatkuneet omistaja-asiakkuudet - 5 % yli 5 vuotta jatkuneet omistaja-asiakkuudet -7 % yli 10 vuotta jatkuneet omistaja-asiakkuudet -10 %. Perheen nuoret saavat vanhempiensa alennusedut muuttaessaan omaan kotiin. Turvan muita omistaja-asiakkaan etuja ovat mm. maksuton Mappi-verkkopalvelu ja maksuton turvantarkistus, joka asiakkaan halutessa voidaan tehdä hänen kotonaan. Ajoneuvovahinkojen hätäpalvelupäivystys palvelee Turvan asiakkaita puhelimitse ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Vastaava päivystys palvelee Turvan asiakkaita myös matkavahingon sattuessa. Omaisuusvahinkojen hätäpalvelupäivystys palvelee omaisuuskorvausasioissa korvauspalveluiden aukioloaikojen ulkopuolella. Turva tarjoaa ammattiliittojen jäsenille monia asiakasetuja. Turvassa asiakkaita palvellaan aina asiakkaan itse valitsemassa palvelukanavassa. Henkilökohtaisen palvelun lisäksi asiakkailla on käytettävissään Turvan Mappi-verkkopalvelu sekä verkkokauppa Turvaamo. Sähköinen asiointi ja varsinkin puhelinasiointi lisääntyivät toimintavuoden aikana merkittävästi. Verkkopalvelun Mappi-sopimusten määrä kasvoi vuonna 2013 yli 30 prosenttia, ja vuoden lopussa yli kotitaloutta käytti palvelua. Myös Turvan paperittoman palvelun suosio lisääntyi selvästi vuonna Vuoden 2013 aikana asiakaspalvelun henkilöresurssit pyrittiin optimoimaan taataksemme asiakkaalle parhaan mahdollisen palvelun hänen valitsemassaan asiointikanavassa. Myynnin vuosisuunnitelma jaettiin kolmeen teemajaksoon; tammi-huhtikuussa painopisteenä olivat ajoneuvot, touko-elokuussa koti, matkustaminen ja vapaa-aika ja syys-joulukuussa henkilövakuuttaminen. Myyntikampanjat kytkettiin teemoihin, liittokaskokampanja alkuvuodesta, kotivakuutuksen etuseteli kesän aikana sekä kilpailutilanteeseen reagoimiseksi liittokaskokampanja vielä uudelleen loppuvuoden aikana. Myös verkkokaupassa toteutettiin vastaavat myynnin kampanjat. LähiTapiola Henkivakuutusyhtiö lanseerasi henkivakuutuskampanjan tammi-toukokuussa myös Turvan asiakkaille. Yritysasiakkaiden vuositarkistusprosessia jatkettiin ja kehitettiin edelleen vuonna Organisaatio Vuoden 2013 loppupuolella Turvan organisaatioon tehtiin seuraavia muutoksia. Aikaisempi Riskipalvelut jaettiin alkaen kahteen toiminnalliseen kokonaisuuteen: Yritysvakuutuspalveluihin ja Riskipalveluihin. Koko osaston nimeksi tuli Yritystuotepalvelut. Johdon organisaatioon suoraa toimitusjohtajan alaisuuteen perustettiin Lakiasiat ja compliance-yksikkö alkaen. Samaan aikaan myös korvaustoimintoja organisoitiin uudelleen: oikeusturva- ja vastuuvahinkojen korvauspalvelut siirtyivät Henkilökorvauspalveluihin, Tutkintapalvelut siirtyivät suoraa korvauksista ja tukipalveluista vastaavan johtajan alaisuuteen, ja Korvaus- ja asiaintuntijapalveluiden muu henkilöstö siirtyi Omaisuuskorvauspalveluihin. Joulukuussa 2013 perustettiin Turvaan kolme uutta vakuutusyhtiölain edellyttämää toimintoa, jotka ovat riskienhallintatoiminto, compliance-toiminto ja aktuaaritoiminto. Riskienhallintatoiminnosta vastaa hallintopäällikkö, compliance-toiminnosta la-

5 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 3 kiasianpäällikkö ja aktuaaritoiminnosta laskentapäällikkö. Turvan aktuaaritoimintoon osallistuu myös vastuullinen vakuutusmatemaatikko. Kehityshankkeet Vuoden 2013 aikana valmisteltiin yhtiöryhmässä tehtäviä ICT-järjestelmien muutoksia myös Turvassa. Vakuutusten ja vahinkojen hoitojärjestelmäksi valittiin Winsure, jonka rakentaminen aloitettiin. Myös vanhan hoitojärjestelmän konversion valmistelua uuteen hoitojärjestelmään aloitettiin suunnitella. Tärkeimpiä kehityshankkeita edellä mainittujen lisäksi olivat uuden HR-järjestelmän käyttöönotto, puhelinjärjestelmän uusiminen, Turvan sisäiseen viestintään tarkoitetun intranet-järjestelmän uusiminen sekä Solvenssi II:n vaatimusten mukaisen raportointityökalun määrittelyn ja toteuttamisen aloittaminen. Uusi intranet otettiin käyttöön tammikuussa Toimintaympäristö Kilpailu vahinkovakuutusalalla on kireää finanssialan yhteenliittymien ja niiden kehittämien asiakasetujen myötä. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusmaksutulon kasvu vuonna 2013 oli Finanssialan Keskusliiton arvion mukaan kotimaisten yhtiöiden osalta noin 5 prosenttia. Vahinkovakuutuksessa toimialan kassaperusteisten maksettujen korvausten kasvu oli 0,5 prosenttia ja vastaavasti Turvalla -2,2 prosenttia. Vahinkovuosi 2013 oli siis yleisesti varsin hyvä. Syksyn 2013 aikana Euroopan talousnäkymät kohentuivat ja euroalue yleisestä epävarmuudesta huolimatta alkoi elpyä. Teollisuusmaissa syksyn uutiset vahvistivat sijoitusmarkkinoita ja osakesijoitusten tuotot kasvoivat syksyn 2013 aikana selvästi. Maailmantalouden ennakoivat indikaattorit osoittavat hidastuvaa elpymistä vuoden 2014 alkaessa. Vuodelle 2014 ennustetaan noin 1,0 2,0 prosentin bruttokansantuotteen kasvua. Työttömyysaste on vuoden 2013 aikana pysynyt edellistä vuotta korkeampana, riski korkeasta työttömyydestä on myös vuoden 2014 aikana. Varsin yleisesti talouden uskotaan kasvavan lähivuosina selvästi hitaammin kuin ennen vuoden 2008 finanssikriisiä. Tämä tarkoittaa todennäköisesti myös keskimäärin aikaisempaa matalampia sijoitustoiminnan tuottoja. Riskit ja epävarmuustekijät Finanssialan kilpailutilanne muuttuu edelleen nopeasti. Matalien sijoitustuottojen maailmassa vakuutustoiminnan kannattavuuden vaatimukset kasvavat entisestään. Haasteenamme on ylläpitää korkeata palvelutasoa ja samanaikaisesti hallita liikekulujen kasvua ja kannattavuutta. Vakuutusteknisen vastuuvelan keskeisimmät riskit liittyvät vastuuvelan määrittämiseen, vakuutustuotteiden hinnoitteluun, inflaatioon, korkotason vaihteluun, jälleenvakuutukseen sekä eliniänodotteessa tapahtuviin muutoksiin. Lisäksi korvauskuluihin voi tulevina vuosina kohdistua yllättäviä sään ääri-ilmiöistä aiheutuvia vahinkoja. Sijoitustoiminnan yleisiä markkinariskejä ovat mm. osake-, kiinteistö- ja korkoriskit. Osakemarkkinoiden korkea volatiliteetti todennäköisesti jatkuu, ja yllättäväkin osakemarkkinoiden lasku on edelleen mahdollinen vuoden 2014 aikana. Sijoitustoi-

6 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 4 minnan matalat tuotot ovat aikaisempaa todennäköisempiä siksi, ettei korkojen lasku voi enää juurikaan jatkua, ja mahdollinen korkojen nousu puolestaan aiheuttaisi käyvin arvoin laskettujen korkotuottojen jäämisen lähelle nollaa tai negatiiviseksi. Vakuutusyhtiöille tilanne on haastava, sillä korkosijoitusten osuus sijoituksista on merkittävä. Turvan operatiivisia riskejä ja riskienhallintaa käsitellään kokonaisuutena tilinpäätöksen liitetiedoissa sivuilla Tulevaisuuden näkymät Turvan yhdistetyn kulusuhteen keskiarvo 2000-luvulla on 101,3 %, joten yhtiön korvauskulut ja asiakaspalveluiden tuottamiseen käytetyt liikekulut ovat olleet keskimäärin vakuutusmaksutuottoja suuremmat. Vakuutustoiminnan kannattavuus oli vuonna 2013 pitkäaikaista keskiarvoa parempi, yhdistetty kulusuhde oli 97,3 prosenttia. Koska sijoitusten tuotto-odotukset tuleville vuosille ovat matalat, vakuutustoiminnan kannattavuus on keskeinen tavoite myös tulevien vuosien aikana. Turvan vakavaraisuuspääoma on 2000-luvulla kasvanut yli kolminkertaiseksi ja vastuunkantokyky noussut noin 70 prosentin tasolta 125 prosenttiin. Yhtiön vahva vakavaraisuus turvaa asiakaspalvelun, tuotteiden ja asiakasetujen kehittämisen myös tulevien vuosien aikana. Liikeideansa mukaisesti Turva keskittyy vakuuttamisessa palkansaajaperheisiin sekä ammattiliittosektoriin ja kohdentaa myynti- ja markkinointitoimenpiteensä tähän kohderyhmään. Liikeidean mukaisella toiminnalla pyrimme kannattavaan kasvuun myös yleisen taloustilanteen ollessa haastava. Tulevina vuosina Turvassa panostetaan edelleen merkittävästi asiakaspalveluun, korvaustoimintaan ja henkilöstön kehittämiseen. Nopea ja asiakkaiden odotukset ylittävä palvelu on yksi tärkeimpiä strategisia tavoitteitamme. EMOYHTIÖN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Vakuutustoiminta Vakuutusten myynti ja vakuutusmaksutulo Vuonna 2013 vahinkovakuutusten uusmyynti oli yhteensä 19,9 miljoonaa euroa (17,3 milj. euroa vuotta aikaisemmin). Myynnin ensisijaisena kohderyhmänä olivat palkansaajaperheet. Turva myy omien vahinkovakuutustuotteidensa lisäksi Lähi- Tapiola-ryhmän henki- ja eläkevakuutustuotteita. Vuonna 2013 Turvan vakuutusmaksutulo kasvoi 7,7 prosenttia. Vakuutusmaksutulon ensivakuutuksen osuus 90,4 miljoonaa euroa jakautui vakuutuslajeille seuraavasti:

7 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA /- Milj. Milj. % Lakisääteinen tapaturmavakuutus 4,3 4,0 8,6 Muu tapaturmavakuutus 11,2 10,2 9,9 Moottoriajoneuvon vastuu 25,6 24,4 5,0 Maa-ajoneuvot 21,6 20,1 7,5 Tulipalo, luonnonvoima ja muu omais. 22,7 21,0 8,5 Muut vakuutusluokat 5,0 4,4 14,2 Yhteensä 90,4 84,0 7,7 Vakuutusmaksutulon jakautuminen 2013 Lakisääteinen Tulipalo, Muut vakuutusluokat 5,5 % tapaturmavakuutus 4,8 % luonnonvoima ja muu omais. 25,1 % Muu tapaturmavakuutus 12,4 % Maa-ajoneuvot 23,8 % Moottoriajoneuvon vastuu 28,3 % Korvauskulut Tuloslaskelman maksetut korvaukset vuonna 2013 olivat 57,0 miljoonaa euroa, jossa oli 2,1 % vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna. Vahinkosuhde laski 74,3 prosenttiin (79,6 %). Ensivakuutuksen maksetut korvaukset ennen jälleenvakuuttajien osuutta jakaantuivat vakuutuslajeille seuraavasti: /- Milj. Milj. % Lakisääteinen tapaturmavakuutus 3,6 4,0-9,7 Muu tapaturmavakuutus 9,8 8,8 11,8 Moottoriajoneuvon vastuu 12,7 13,1-3,3 Maa-ajoneuvot 13,9 14,7-5,2 Tulipalo, luonnonvoima ja muu omais. 13,7 14,9-8,2 Muut vakuutusluokat 2,9 2,6 13,2 Yhteensä 56,6 58,1-2,5 Maksettujen korvausten jakautuminen 2013 Tulipalo, luonnonvoima ja muu omais. 24,2 % Muut vakuutusluokat 5,1 % Lakisääteinen tapaturmavakuutus 6,4 % Muu tapaturmavakuutus 17,4 % Maa-ajoneuvot 24,6 % Moottoriajoneuvon vastuu 22,4 %

8 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 6 Jälleenvakuutus Vuoden 2013 aikana jälleenvakuutussuojaan ei tehty merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Menevän jälleenvakuutuksen tulos vuonna 2013 oli yhteensä 0,1 miljoonaa euroa jälleenvakuuttajan hyväksi (4,0 miljoonaa euroa Turvan hyväksi). Vuoden 2013 aikana Turva luopui run-off tilassa olevasta, Vara-Pooliin liittyvästä vuosina merkitystä jälleenvakuutuskannasta. Vakuutuskanta luovutettiin Alma Vakuutus Oy:lle Alma Vakuutus Oy:n emoyhtiönä toimiva Randall & Quilter Investment Holdings plc on erikoistunut run-off vakuutuskantojen hoitamiseen. Vakuutuskannan luovutus oli vastikkeeton. Vakuutuskannan katteena siirrettävänä omaisuutena Turva maksoi Alma Vakuutus Oy:lle ,00 euroa. Kannanluovutus vaikutti Turvan vuoden 2013 liikevoittoon 0,03 miljoonaa euroa. Liikekulut, vakuutustekninen kate ja yhdistetty kulusuhde Varsinaisen toiminnan kulut ennen toimintokohtaisia siirtoja ja jälleenvakuutuksen palkkioita olivat 29,4 miljoonaa euroa (27,9 milj. e), eli kasvua edelliseen vuoteen oli 5,6 prosenttia. Liikekulut sisältävät neljästä aktivoidusta IT-hankkeesta tehtyjä kertapoistoja 0,2 miljoonaa euroa. Tuloslaskelman liikekulut vuonna 2013 olivat 11,6 miljoonaa euroa (11,7 milj. e) ja tuloslaskelman liikekulusuhteeksi muodostui näin 23,0 % (24,5 %). Vuoden 2013 vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta oli + 1,4 miljoonaa euroa (-2,0 milj. e) ja yhdistetty kulusuhde oli 97,3 % (104,1 %). Yhdistetty kulusuhde ilman laskuperustekorkokulua oli 96,0 % (102,2 %). Vahinkosuhteen ja yhdistetyn kulusuhteen kehitys vuosina on esitetty seuraavassa kaaviossa:

9 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 7 Sijoitustoiminta Sijoitusten jakauma Käyvin arvoin tarkasteltuna vuoden 2013 lopussa joukkovelkakirjalainojen ja korkorahastojen osuus oli 63,1 prosenttia sijoituksista (60,4 %). High yield- ja kehittyvien markkinoiden rahastojen osuus vuoden lopussa oli 13,0 prosenttia (9,1 %) sijoituksista ja muiden yhtiöriskillisten joukkolainasijoitusten osuus oli 23,7 prosenttia (22,5 %). Julkisyhteisöjen joukkolainasijoitusten osuus oli 21,4 prosenttia (27,2 %). Lyhyen koron rahastoja oli vuoden lopussa 5,0 prosenttia (1,6 %) ja talletusten osuus oli 0,8 prosenttia (3,7 %). Suorien kiinteistösijoitusten osuus oli 14,4 prosenttia (15,3 %) ja kiinteistöpääomarahastosijoitusten osuus oli 3,7 prosenttia sijoituksista (3,4 %). Osakesijoitusten osuus vuoden lopussa oli 17,9 prosenttia (17,2 %). Sijoitusten jakauma käyvin arvoin oli seuraava: Sijoitustoiminnan nettotuotto Käyvin arvoin tarkasteltuna sijoitusten nettotuotto vuonna 2013 oli 5,2 miljoonaa euroa (11,4 milj. e) ja sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle oli 3,4 prosenttia (8,1 %). Sijoitusomaisuuden nettotuotto ilman oman liiketoiminnan käytössä olevia kiinteistöjä oli 3,6 prosenttia (8,8 %). Tilinpäätöksen mukaiset sijoitustoiminnan tuotot olivat 6,9 miljoonaa euroa (6,7 milj. e). Korkotuotot olivat yhteensä 2,1 miljoonaa euroa (2,6 milj. e), vuokratuotot 1,6 miljoonaa euroa (1,4 milj. e) ja osinkotuotot 0,3 miljoonaa euroa (0,2 milj. e). Tuottoihin sisältyi lisäksi palautuneita arvonalennuksia yhteensä 0,5 miljoonaa euroa (1,4 milj. e) ja myyntivoittoja 2,1 miljoonaa euroa (0,8 milj. e). Sijoitustoiminnan kulut olivat yhteensä 1,6 miljoonaa euroa (1,5 milj. e). Kuluihin sisältyi arvonalennuksia 0,4 miljoonaa euroa (0,3 milj. e). Sijoitustoiminnan tuloslaskelman mukaiseksi nettotuotoksi vuonna 2013 muodostui 5,3 miljoonaa euroa (5,3 milj. e).

10 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 8 Sijoitustoiminnassa salkunhoito on ulkoistettu LähiTapiola Varainhoidolle kiinteistösijoituksia, pääomarahastoja ja pääosin talletuksia lukuun ottamatta. Vakavaraisuus Vuoden 2013 lopussa toimintapääoma oli 43,7 miljoonaa euroa (42,5 milj. e) ja toimintapääoman vähimmäismäärä 9,5 miljoonaa euroa. Toimintapääoma oli siis vähimmäismääräänsä nähden noin 4,6-kertainen. Tasoitusmäärä vahvistui 5,0 miljoonaa euroa ja oli vuoden lopussa 19,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 lopussa vakavaraisuuspääoma oli yhteensä 63,5 miljoonaa euroa (57,4 milj. e) ja vakavaraisuuspääoman tavoiteraja oli 19,0 miljoonaa euroa (16,4 milj. e). Vakavaraisuuspääoman kasvun seurauksena vastuunkantokyky nousi 125 prosenttiin (120 %). KONSERNI Keskinäisen Vakuutusyhtiön Turvan konserniin kuului vuoden 2013 lopussa emoyhtiön lisäksi neljä kiinteistöosakeyhtiötä ja kolme asunto-osakeyhtiötä. Kiinteistö Oy Hervannan Turvan muuttaminen asunto-osakeyhtiöksi rekisteröitiin kaupparekisteriin Samalla yhtiön nimi vaihtui Asunto Oy Tampereen Hervannan Turvaksi. Turvan konsernitilinpäätöksen luvut eivät olennaisesti poikkea emoyhtiön tilinpäätöksen luvuista. LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö on Turvan emoyhtiö. VASTUULLISUUS Vahinkovakuutusyhtiöillä on merkittävä yhteiskunnallinen tehtävä lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ja liikennevakuutuksen toteuttajana. Lisäksi vakuutusyhtiöt tarjoavat asiakkailleen vakuutustuotteita, jotka täydentävät yhteiskunnan tarjoamaa sosiaaliturvaa ja ammattiliittojen jäsenilleen tarjoamaa turvaa. Turva on keskinäinen vakuutusyhtiö, jonka toiminnan tarkoitus on huolehtia omistaja-asiakkaidensa taloudellisesta turvallisuudesta järjestämällä heille vahinko-, henki- ja eläkevakuutusturva Turvan kautta. Turvan vahinkovakuutustuotteet suunnitellaan asiakaslähtöisesti; tuotekehityksellä pyritään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin myös ympäristön muuttuessa. Turvan vuorovaikutus sidosryhmien kanssa perustuu yhteiseen arvopohjaan ja historiaan pohjaavaan kumppanuuteen sekä sidosryhmien ja niiden jäsenten taloudellisen turvan toteuttamiseen. Turva tekee yhteistyötä ja käy jatkuvaa vuoropuhelua mm. laajoja kansalaispiirejä edustavien ammattijärjestöjen kanssa. Tämä konkretisoituu Turvan hallinnossa ja päätöksenteossa, jossa sidosryhmät ovat edustettuina. Henkilöstön viihtyvyys työssä sekä työhyvinvointi on Turvassa merkittävä strateginen tavoite. Työhyvinvointia seurataan mm. vuosittaisella tutkimuksella, ja yhteistoiminta henkilöstöryhmien kanssa on laajaa. Turvan henkilöstöetuihin kuuluvat mm. lakisääteistä laajempi työterveyshuolto, liikunta- ja kulttuuriedut sekä vapaaajan ryhmävakuutus alkaen. Turva lahjoitti joulukuussa 2013 Tampereen yliopistolle ,00 euroa käytettäväksi vakuutustieteessä vakuutusinnovaatioiden tutkimus- ja kehitystyöhön vuonna

11 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA Tampereen yliopisto tarjoaa Suomessa ainoana yliopistotasoista vakuutustieteen koulutusta. Turvalla on käytössä avainlipputunnus. Tunnus kertoo, että Turvan tuotteet ja palvelu ovat kotimaisia. Avainlipputunnuksen käyttöoikeuden myöntää Suomalaisen Työn Liiton alkuperämerkkitoimikunta. Turvan sijoitusomaisuuden tehtävä on varmistaa Turvan vakuutuksenottajien, korvauksensaajien ja takuupääomanomistajien taloudellisten oikeuksien toteutuminen. Sijoitustoiminnan strateginen painopiste on sijoitusten turvaavuudessa; sijoitustoiminnassa pyritään varmistamaan hyvä ja tasainen tuotto pääomariskejä välttäen. Sijoitusomaisuudessa kotimaisten ja eurooppalaisten sijoituskohteiden osuus on korkea. Sijoituskohteet pyritään valitsemaan siten, että niiden eettiset arvot ovat linjassa Turvan arvojen ja toimintaperiaatteiden kanssa. Turvan varainhoitaja on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Taloudellinen kannattavuus keskinäisessä yhtiössä tarkoittaa yhtiön vakavaraisuuden ylläpitämistä ja omistajien tuotto- ja palveluodotusten täyttämistä. Riittävä vastuunkantokyky varmistaa, että vakuutusyhtiö säilyttää toimintakykynsä ja selviytyy vastuistaan talouden suhdanteiden vaihtelusta riippumatta. Yhtiön vakavaraisuus ja onnistunut riskienhallinta mahdollistavat omistaja-asiakasetujen kehittämisen parempana palveluna sekä vakuutusturvaan ja vakuutusmaksuihin liittyvinä asiakasetuina. Turvan toiminnassa otetaan huomioon ympäristökysymykset. Tavoitteena on minimoida Turvan toiminnasta aiheutuvat haitalliset ympäristövaikutukset ja säästää energiaa, tehostaa syntyvien jätteiden kierrätystä sekä edistää ympäristöystävällisten ratkaisujen suosimista. HENKILÖSTÖ Henkilöstön saatavuuden varmistamien oli edelleen vuonna 2013 strategian mukainen painopistealue. Saatavuutta tuettiin mm. oppilaitosyhteistyöllä. Muita painopistealueita olivat koulutus ja osaamisen kehittäminen sekä esimiestyön kehittäminen. Osaamisen tuki -osasto laati uusille turvalaisille kattavan perehdytysohjelman. Myös yhteyspäälliköille ja edustajille järjestettyä myyntikoulutusta jatkettiin osana osaamisen kehittämistä. Syksyn 2012 etätyöpilotoinnin kokemusten perusteella etätyömahdollisuuksia laajennettiin vuonna Yhteyspäälliköille suunnatulla koulutuskokonaisuudella haettiin keinoja työn suunnitteluun, esimiehenä toimimiseen ja johtamiseen. Asiakasneuvojien koulutuksessa painotettiin asiakkaiden kokonaisturvasta huolehtimista ja myynnillisyyttä asiakaspalvelussa. Kaikki uudet asiakasneuvojat, yhteyspäälliköt ja edustajat suorittivat perehdytyskoulutuksen, jonka toteuttivat Turvan omat kouluttajat Osaamisen tuesta. Turva työnantajana on halunnut huolehtia työhyvinvoinnin toteutumisesta työpaikalla sekä edistää yksilön aktiivisuutta oman hyvinvoinnin ylläpidossa. Henkilöstön kanssa yhteistyössä laaditussa työhyvinvointisuunnitelmassa vahvistetut toimenpiteet toteutettiin. Vuoden 2013 työhyvinvointisuunnitelman painopisteinä olivat muutoksen hallinta ja arjen turvallisuus. Työhyvinvoinnin tikkataulu tutkimus toteutettiin keväällä 2013 ja sen tulokset purettiin työryhmissä esimiesten johdolla.

12 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 10 Palkitseminen Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä sekä henkilöstölle maksetut palkat ja palkkiot olivat vuonna 2013 ja kahtena edellisenä vuonna seuraavat: keskimääräinen lukumäärä palkat ja palkkiot (1000 e) Toimitusjohtajalle ja hänen sijaisilleen maksetut palkat ja palkkiot sekä hallinnolle maksetut palkkiot on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa. Turvan koko henkilöstö on kannustavan palkkauksen piirissä. Palkkapolitiikan mukaan palkitsemisen perusteina ovat Turvassa: 1. Peruspalkan osalta tehtävän vaativuus, joka perustuu joko TES:n vaativuusluokitteluun tai TES:n yläpuolisilla Hay-järjestelmään 2. Henkilökohtaisen palkanosan osalta tehtävässä suoriutuminen mukaan lukien tehtävässä osoitettu osaaminen 3. Tulospalkkioiden ja muiden palkkiojärjestelmien osalta tuloksien saavuttaminen eli palkkiotavoitteiden toteutuminen. Turvan johtoryhmä päättää vuosittain yhtiön toiminnallisen tilanteen ja taloudellisen liikkumavaran perusteella toimihenkilöille maksettavista kannusteista. Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan kuuluu hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja ja yksi hallituksen jäsen sekä toimitusjohtaja esittelijänä. Palkitsemisvaliokunnan jäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan hallituksen järjestäytymiskokouksessa eli vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella päätösehdotus ja esitellä hallitukselle päätettäväksi seuraavat asiat: - Turvan palkka- ja palkitsemispolitiikka - Toimitusjohtajan ja johtajien kannustepalkkapolitiikka ja kannustepalkkarakenne - Toimitusjohtajan ja johtajien kannustepalkkioiden toteutuminen. Lisäksi palkitsemisvaliokunta seuraa Turvan palkka- ja palkitsemispolitiikan toteutumista. Vuonna 2013 palkka- ja palkitsemispolitiikan mukaiset vuosipalkasta laskettavat maksimipalkkiotasot olivat seuraavat: - Konttoritoimihenkilöt: maksimitaso 6 % vuosipalkasta - Vastuualueiden päälliköt ja palvelujohtajat: maksimitaso 10 % vuosipalkasta - Johtajat: maksimitaso 30 % vuosipalkasta - Toimitusjohtaja ja myynnistä ja vakuuttamisesta vastaava johtaja: maksimitaso 40 % vuosipalkasta. Henkilöstön kannustepalkka koostui Turvan asiakastyytyväisyyttä, vakuutustoiminnan kasvua ja kannattavuutta mittaavien tunnuslukujen kehityksestä. Kenttämiehille maksetaan paikallisen työehtosopimuksen mukaista vahinkomyyntipalkkaa ja henkimyyntipalkkaa. Myös asiakasneuvojilla on myyntiin sidottu palkitsemisjärjestelmä. Lisäksi yhtiössä toteutetaan myyntikilpailuja, joiden tavoitteet ja palkinnot määritellään tuote- tai kampanjakohtaisesti.

13 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 11 Johdon tulospalkkio koostui Turvan vakavaraisuutta, vakuutustoiminnan kasvua ja kannattavuutta mittaavien tunnuslukujen kehityksestä. Kannustepalkkio ja tulospalkkiot jätetään aina maksamatta, mikäli vakavaraisuuden tavoiteraja VPO1 alittuu. Mikäli yhtiön taloudellinen tilanne muutoin sitä vaatii, kannustepalkkio ja tulospalkkiot voidaan jättää maksamatta joko kokonaan tai osittain toimitusjohtajan päätöksellä, ja toimitusjohtajan tai johtajan tulospalkkioiden ollessa kyseessä hallituksen päätöksellä. YHTIÖN HALLINTO Vakuutuksenottajat ja takuupääoman omistajat ovat Keskinäisen Vakuutusyhtiön Turvan osakkaita eli omistajia. Osakkaat pääsevät yhtiökokouksessa vaikuttamaan Turvan päätöksentekoon, ja lisäksi asiakkailla on omistaja-asiakkuuteen perustuvia etuisuuksia. Turvan takuupääoman omistajia ovat muun muassa SAK, 16 ammattiliittoa, kaksi työväenyhteisöä ja LähiTapiola-ryhmä. Takuuosuuksien määrä on yhteensä kappaletta ja takuupääoman määrä yhteensä ,82 euroa. Vakuutuksenottajilla ja takuupääoman omistajilla on oikeus vaikuttaa ja käyttää päätösvaltaa yhtiökokouksessa, joka on ylin päätösvaltaa käyttävä elin. Yhtiökokous mm. vahvistaa tuloslaskelman ja taseen, päättää voiton tai tappion käyttämisestä, päättää vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa, yleensä toukokuussa. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan hallituksen päättämissä sanomalehdissä. Hallintoneuvoston tehtävänä on mm. valvoa Turvan hallintoa. Lisäksi hallintoneuvosto valitsee ja vapauttaa hallituksen jäsenet. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmasosa tai sitä lähinnä vastaava määrä. Tällä hetkellä hallintoneuvoston jäsenmäärä on 28. Hallintoneuvoston jäsenistä useat ovat ammattiliittojen edustajia. Hallintoneuvoston kokoonpano on esitetty tilinpäätöksen sivulla 55. Hallituksen tehtävänä on huolehtia Turvan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus mm. päättää Turvan strategiasta, toimintasuunnitelmista ja budjetista. Hallintoneuvosto valitsee hallitukseen kalenterivuodeksi kerrallaan kahdeksan jäsentä sekä yhden henkilökohtaisen varajäsenen. Hallituksen kokoonpano vuonna 2013 oli seuraava: - Jarkko Eloranta, puheenjohtaja, Helsinki - Jukka Kinnunen, toimitusjohtaja, Lahti - Anja Lahermaa, varatuomari, Helsinki - Harri Lauslahti, yhtiöryhmän johtaja, Kauniainen - Jukka Mattila, talousjohtaja, Helsinki - Pekka Palola, varatuomari, Tampere - Kyösti Suokas, II puheenjohtaja, Helsinki - Heikki Venho, sijoitusjohtaja, Espoo Hallituksen puheenjohtajana toimi Jarkko Eloranta ja varapuheenjohtajana Harri Lauslahti. Vuonna 2013 hallituksen palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat Jarkko Eloranta, Jukka Kinnunen ja Harri Lauslahti. Turvan johtoryhmä valmistelee asioita hallituksen päätettäväksi ja valvoo päätösten toteutumista. Lisäksi johtoryhmä päättää työjärjestyksensä mukaisesti erikseen mainituista asioista, kuten mm. vakuutusehdoista ja tariffeista. Vuonna 2013 johto-

14 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 12 ryhmään kuuluivat toimitusjohtaja ja kolme johtajaa: - Minna Metsälä, toimitusjohtaja - Jussi Ilveskoski, johtaja, korvaukset ja tukipalvelut, toimitusjohtajan sijainen - Timo Laukas, johtaja, talous - Pekka Runsas, johtaja, myynti ja vakuuttaminen. Vuoden 2013 aikana Turvan tilintarkastaja vaihtui, kun Turvan yhtiökokous päätti valita Turvan tilejä ja hallintoa tarkastamaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Timo Nummi. Turvalla on yhteensä 20 aluetoimikuntaa eri puolilla maata. Niissä on jäseniä yhteensä noin 180. Aluetoimikuntien jäsenet ovat asiakkaiden edustajia. Valtaosa heistä tulee ammattiyhdistyskentästä. HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS Emoyhtiön tilikauden voitto oli ,85 euroa. Tilikauden päättyessä emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat ,07 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitosta maksetaan takuupääoman omistajille korkoa 3,5 % eli ,42 euroa ja ,00 euroa siirretään yhtiöjärjestyksen 4 :ssä tarkoitettuun käyttörahastoon ja ,43 euroa siirretään voittovarojen tilille omaan pääomaan.

15 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 13 TULOSLASKELMA VAKUUTUSMAKSUTUOTOT Vakuutusmaksutulo , ,86 Jälleenvakuuttajien osuus , ,69 Vakuutusmaksuvastuun muutos , ,00 Jälleenvakuuttajien osuus , ,00 Vakuutusmaksutuotot , ,17 KORVAUSKULUT Maksetut korvaukset , ,79 Jälleenvakuuttajien osuus , ,44 Korvausvastuun muutos , ,00 Jälleenvakuuttajien osuus , ,00 Korvauskulut , ,35 LIIKEKULUT , ,00 VAKUUTUSTEKNINEN KATE/TULOS ENNEN TASOITUSMÄÄRÄN MUUTOSTA , ,18 TASOITUSMÄÄRÄN MUUTOS , ,00 VAKUUTUSTEKNINEN KATE/TULOS , ,18 SIJOITUSTOIMINTA Sijoitustoiminnan tuotot , ,73 Sijoitustoiminnan kulut , ,71 Sijoitustoiminnan nettotuotto , ,02 MUUT TUOTOT JA KULUT Muut tuotot , ,54 Muut kulut , ,92 Muut tuotot ja kulut , ,62 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,46 TILINPÄÄTÖSSIIRROT Poistoeron muutos , ,12 TULOVEROT Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot , ,61 Laskennalliset verot , ,75 Tuloverot , ,36 TILIKAUDEN VOITTO , ,98

16 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 14 TASE VASTAAVAA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet , ,21 Muut pitkävaikutteiset menot , ,65 Aineettomat hyödykkeet , ,86 SIJOITUKSET Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt ja kiint.osakk , ,72 Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,29 Rahoitusmarkkinavälineet , ,52 Talletukset , ,00 Muut sijoitukset , ,81 Jälleenvak.talletesaamiset Jälleenvakuutustalletteet 0, ,18 Sijoitukset , ,71 SAAMISET Ensivakuutustoiminnasta , ,35 Jälleenvakuutustoiminnasta , ,04 Muut saamiset , ,30 Laskennallinen verosaaminen , ,65 Saamiset , ,34 MUU OMAISUUS Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,62 Rahat ja pankkisaamiset , ,66 Muu omaisuus , ,23 Muu omaisuus , ,51 SIIRTOSAAMISET Korot ja vuokrat , ,15 Muut siirtosaamiset , ,85 Siirtosaamiset , ,00 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,42

17 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 15 TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Pohjarahasto , ,78 Takuupääoma , ,81 Ylikurssirahasto 7 871, ,19 Muut rahastot Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot , ,00 Muut rahastot , ,60 Muut rahastot , ,60 Ed.tilikausien voitto , ,06 Tilikauden voitto , ,98 Oma pääoma , ,42 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,78 VAKUUTUSTEKNINEN VASTUUVELKA Vakuutusmaksuvastuu , ,00 Jälleenvakuuttajien osuus , ,00 Korvausvastuu , ,00 Jälleenvakuuttajien osuus , ,00 Tasoitusmäärä , ,00 Vakuutustekninen vastuuvelka , ,00 VELAT Ensivakuutustoiminnasta , ,46 Jälleenvakuutustoiminnasta , ,65 Muut velat , ,72 Velat , ,83 SIIRTOVELAT Siirtovelat , ,39 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,42

18 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 16 RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta Voitto varsinaisesta toiminnasta/ voitto ennen satunnaisia eriä , ,46 Oikaisut Vakuutusteknisen vastuuvelan muutos , ,00 Sijoitusten arvonalentumiset ja arvonkorotukset , ,78 Suunnitelman mukaiset poistot , ,80 Muut oikaisut , ,67 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,81 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) , ,22 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) , ,80 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,23 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,29 Maksetut välittömät verot , ,61 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , ,91 Liiketoiminnan rahavirta , ,91 Investointien rahavirta Investoinnit sijoituksiin(pl.rahavarat) , ,15 Luovutustulot sijoituksista (pl.rahavarat) , ,63 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä muun omaisuuden investoinnit ja luovutustulot (netto) , ,14 Investointien rahavirta , ,66 Rahoituksen rahavirta Muut rahastot vähennys ,00 0,00 Maksetut takuupääoman korot , ,42 Rahoituksen rahavirta , ,42 Rahavarojen muutos , ,17 Rahavarat tilikauden alussa , ,83 Rahavarat tilikauden lopussa , , , ,17

19 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 17 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT VAKUUTUSMAKSUTULO Vahinkovakuutus Ensivakuutus Kotimaasta , ,03 Jälleenvakuutus , ,83 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta , ,86 VAKUUTUSMAKSUTULOSTA VÄHENNETYT ERÄT Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista , ,44 Jakojärjestelmämaksut , ,14 Vakuutusmaksuvero , ,92 Palosuojelumaksu , ,17 Liikenneturvallisuusmaksu , ,00 Työsuojelumaksu , ,41 Yhteensä , ,08 KOKONAISLIIKEKULUT TOIMINNOITTAIN Maksetut korvaukset , ,90 Liikekulut , ,00 Sijoitustoiminnan hoitokulut , ,01 Yhteensä , ,91 TULOSLASKELMAN ERÄ LIIKEKULUT Vakuutusten hankintamenot Ensivakuutuksen palkkiot , ,13 Tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot 1 215, ,08 Muut vakuutusten hankintamenot , , , ,40 Vakuutusten hoitokulut , ,73 Hallintokulut , ,87 Menevän jälleenvakuutuksen palkkiot (-) , ,00 Yhteensä , ,00

20 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 18 VAHINKOVAKUUTUKSEN VAKUUTUSLUOKKARYHMÄKOHTAINEN TULOS Vakuutus- Vakuutus- Korvaus- Liikekulut Jälleen- Vakuutustekninen maksutulo maksutuotot kulut ennen jv:n vakuuttajien kate ennen ennen jv:n ennen jv:n ennen jv:n palkkioita osuus tas.määrän osuutta osuutta osuutta ja voitto-os. muutosta Ensivakuutus Lakisääteinen tapaturma , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 Muu tapaturma ja sairaus , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 Moottoriajoneuvon vastuu , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 Maa-ajoneuvo , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 Palo- ja muu omaisuusvahinko , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 Muu ensivakuutus , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 Ensivakuutus yhteensä , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 Jälleenvakuutus , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 Yhteensä , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 Tasoitusmäärän muutos , , ,00 Vakuutustekninen kate , , ,29

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI Keskinäinen Vakuutusyhtiö TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2009 Tulos Hallinto Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön vakuutusliiketoiminta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2010 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö palveleva vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2014. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2014 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164, 13101 HÄMEENLINNA Puhelin 020 763 4000 Y-tunnus 0146905-4, kotipaikka Hämeenlinna

Lisätiedot

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma 7 Tase 10 Emoyhtiön rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö. palveleva vakuutusyhtiö. Vuosikertomus 2013. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2010. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö. palveleva vakuutusyhtiö. Vuosikertomus 2013. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2010 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö palveleva vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2013 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164,

Lisätiedot

Fennia. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Fennia. Fennia. Fennia. FenniaF. Fennia

Fennia. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Fennia. Fennia. Fennia. FenniaF. Fennia Fennia FenniaF Fennia ia Fennia Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Fennia Fennia Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia Fennia F ia Henki-Fennia Henki-Fennia Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 i-fennia Henki-Fennia Henki-Fenn Fennia Sisältö Henki-Fennia Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Lisätiedot

Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Tuloslaskelma Tase Emoyhtiön rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konserniyhtiöt

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.07.2011-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(27) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

Sisällys. 02 Fennia-ryhmän yhtiöt 03 Avainluvut

Sisällys. 02 Fennia-ryhmän yhtiöt 03 Avainluvut FENNIA-RYHMÄ 2000 Sisällys 02 Fennia-ryhmän yhtiöt 03 Avainluvut Yrittäjäin Fennia 04 Toimitusjohtajan katsaus 06 Hallinto 08 Tilinpäätös 31 Tulosanalyysi 32 Henkilöstö Henki-Fennia 34 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 1 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 Keskinäinen Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Kotipaikka Y tunnus 0117086 1 Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, 00241 Helsinki Palkkatilanportti

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.01.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(26) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös- ja tasekirjan sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013... 1 10 Tilinpäätös Eteran ja konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteet...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Vuosi 2010 oli yhtiön 91. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJA 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja

Lisätiedot

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki 0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012 31.12.2012 LUETTELO TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOISTA Toimintakertomus... 3 Rahoituslaskelma... 10 Tuloslaskelma 1.1 31.12.2012...

Lisätiedot

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva F E N N I A - R Y H M Ä 1 9 9 8 Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva Fennia-ryhmä syntyi vuonna 1998 pienten ja keskisuurten yritysten sekä yrittäjien täyden palvelun vakuutusryhmäksi.

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s

V u o s i k e r t o m u s V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 VERDANDI-YHTIÖT V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 Eläkevakuutusosakeyhtiö Verdandin varsinainen yhtiökokous pidetään 30. toukokuuta 2001 klo 13.30 yhtiön pääkonttorissa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Avainlukuja 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Vakuutusyhtiö ja eläkekassa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 3 16

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Yleistä 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 4 16 Toimintakertomus 5 7 Tuloslaskelma

Lisätiedot

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS TILINPÄÄTÖS 2014

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS TILINPÄÄTÖS 2014 VERITAS ELÄKEVAKUUTUS TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällysluettelo 2 6 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014 7 Tuloslaskelma 8 9 Tase 10 Rahoituslaskelma 11 12 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 13 15 Tuloslaskelman

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase.

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Taseen liitteet Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Hallituksen esitys

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA Kuvassa Riksa SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Vakuutusyhtiö ja eläkekassa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Sisältö. Konsernin laaja tuloslaskelma 9. Konsernitase 10. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11. Konsernin rahavirtalaskelma 12

Sisältö. Konsernin laaja tuloslaskelma 9. Konsernitase 10. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11. Konsernin rahavirtalaskelma 12 Vuosikertomus 2014 Sisältö hallituksen toimintakertomus 3 ifrs-tilinpäätös 2014 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011 Sisältö hallituksen toimintakertomus 3 IFRS-tilinpäätös 2011 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. 2008 tilinpäätös. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas

Vuosikertomus 2008. 2008 tilinpäätös. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2008 tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2008 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot