Tasekirja. Toimintakertomus ja tilinpäätös Y-tunnus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tasekirja. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 31.12.2013. Y-tunnus 0211695-5"

Transkriptio

1 Tasekirja Toimintakertomus ja tilinpäätös

2 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA SISÄLLYS sivu TOIMINTAKERTOMUS Hallituksen toimintakertomus 1 TILINPÄÄTÖS EMOYHTIÖ Emoyhtiön tuloslaskelma 13 Emoyhtiön tase 14 Emoyhtiön rahoituslaskelma 16 Tuloslaskelman liitetiedot 17 Taseen liitetiedot 20 Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot 25 Vakavaraisuustunnusluvut 26 Tunnusluvut ja analyysit 27 KONSERNI Konsernituloslaskelma 30 Konsernitase 31 Konsernin rahoituslaskelma 33 Konsernituloslaskelman liitetiedot 34 Konsernitaseen liitetiedot 36 Konsernin henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot 38 LAATIMISPERIAATTEET JA HALLINTO Riskit ja riskienhallinta 39 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 49 Tunnuslukujen laskentakaavat 51 Hallitus ja tilintarkastajat 55 Hallintoneuvosto 56 Allekirjoitukset 57

3 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Vuonna 2013 Keskinäisen Vakuutusyhtiön Turvan vakuutusmaksutulo kasvoi 7,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tilivuoden käyvin arvoin laskettu kokonaistulos oli 6,7 miljoonaa euroa, ja liikevoitoksi muodostui 6,8 miljoonaa euroa. Vahvan tuloksen myötä vakavaraisuuspääoma vahvistui 63,5 miljoonaan euroon ja vastuunkantokyky nousi 125 prosenttiin. Emoyhtiön tilikauden 2013 ja kahden edellisen tilikauden avainluvut on koottu seuraavaan taulukkoon: YHTIÖN KOKO Vakuutusmaksutulo M 90,5 84,1 81,9 Sijoitustoiminnan nettotuotot M 5,3 5,3 6,5 Liikevaihto M 93,6 88,3 87,2 TOIMINNAN TEHOKKUUS Vahinkosuhde % 74,3 79,6 80,2 Liikekulusuhde % 23,0 24,5 24,2 Yhdistetty kulusuhde % 97,3 104,1 104,4 TULOSKEHITYS Liikevoitto M 6,8 3,4 4,7 Liikevoittoprosentti % 7,3 3,9 5,3 Kokonaistulos M 6,7 9,5 1,4 VAKAVARAISUUS Tasoitusmäärä M 19,9 14,9 13,9 Toimintapääoma M 43,7 42,5 33,8 Vakavaraisuuspääoma M 63,5 57,4 47,7 Vastuunkantokyky % Asiakaspalvelu ja toiminnan kehittäminen Asiakkaat ja palvelukanavat Samoin kuin kahtena edellisenä vuonna, myös vuonna 2013 vakuutusalalla tehdyn puolueettoman tutkimuksen mukaan Turvalla on suomalaisista vakuutusyhtiöistä tyytyväisimmät yksityisasiakkaat. Turvan asiakastyytyväisyys asteikolla oli 79,2, joka on selkeästi parempi kuin toimialan keskimääräinen arvo 76,9. (EPSI Rating tutkimus 2011, 2012 ja 2013). Turvan asiakkaiden määrä on koko 2000-luvun kehittynyt myönteisesti. Vuoden 2013 lopussa kotitalousasiakkaiden määrä nousi asiakkuuteen ( vuotta aikaisemmin). Turva onnistui vuonna 2013 uusien asiakkaiden hankinnassa hyvin: yksityistaloussektorin vakuutusmaksutulo kasvoi mm. koti- ja yksityistapaturmavakuutuksessa 9,9 prosenttia. Lisäksi Turvan asiakkaaksi tuli vuoden 2014 alussa neljä uutta ammattiliittoa. Turva on kasvanut koko 2000-luvun ajan erityisesti omassa kohderyhmässään.

4 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 2 Turvan omistaja-asiakkaat saavat alennusta koti-, henkilö- ja ajoneuvovakuutusmaksuistaan. Vuonna 2013 Turvan myöntämien omistaja-asiakasalennusten määrä oli yli 8 miljoonaa euroa. Yksityishenkilöiden katkeamattoman omistaja-asiakassuhteen kestoon perustuvat omistaja-asiakasalennukset myönnettiin Turvassa seuraavasti: yli vuoden jatkuneet omistaja-asiakkuudet - 5 % yli 5 vuotta jatkuneet omistaja-asiakkuudet -7 % yli 10 vuotta jatkuneet omistaja-asiakkuudet -10 %. Perheen nuoret saavat vanhempiensa alennusedut muuttaessaan omaan kotiin. Turvan muita omistaja-asiakkaan etuja ovat mm. maksuton Mappi-verkkopalvelu ja maksuton turvantarkistus, joka asiakkaan halutessa voidaan tehdä hänen kotonaan. Ajoneuvovahinkojen hätäpalvelupäivystys palvelee Turvan asiakkaita puhelimitse ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Vastaava päivystys palvelee Turvan asiakkaita myös matkavahingon sattuessa. Omaisuusvahinkojen hätäpalvelupäivystys palvelee omaisuuskorvausasioissa korvauspalveluiden aukioloaikojen ulkopuolella. Turva tarjoaa ammattiliittojen jäsenille monia asiakasetuja. Turvassa asiakkaita palvellaan aina asiakkaan itse valitsemassa palvelukanavassa. Henkilökohtaisen palvelun lisäksi asiakkailla on käytettävissään Turvan Mappi-verkkopalvelu sekä verkkokauppa Turvaamo. Sähköinen asiointi ja varsinkin puhelinasiointi lisääntyivät toimintavuoden aikana merkittävästi. Verkkopalvelun Mappi-sopimusten määrä kasvoi vuonna 2013 yli 30 prosenttia, ja vuoden lopussa yli kotitaloutta käytti palvelua. Myös Turvan paperittoman palvelun suosio lisääntyi selvästi vuonna Vuoden 2013 aikana asiakaspalvelun henkilöresurssit pyrittiin optimoimaan taataksemme asiakkaalle parhaan mahdollisen palvelun hänen valitsemassaan asiointikanavassa. Myynnin vuosisuunnitelma jaettiin kolmeen teemajaksoon; tammi-huhtikuussa painopisteenä olivat ajoneuvot, touko-elokuussa koti, matkustaminen ja vapaa-aika ja syys-joulukuussa henkilövakuuttaminen. Myyntikampanjat kytkettiin teemoihin, liittokaskokampanja alkuvuodesta, kotivakuutuksen etuseteli kesän aikana sekä kilpailutilanteeseen reagoimiseksi liittokaskokampanja vielä uudelleen loppuvuoden aikana. Myös verkkokaupassa toteutettiin vastaavat myynnin kampanjat. LähiTapiola Henkivakuutusyhtiö lanseerasi henkivakuutuskampanjan tammi-toukokuussa myös Turvan asiakkaille. Yritysasiakkaiden vuositarkistusprosessia jatkettiin ja kehitettiin edelleen vuonna Organisaatio Vuoden 2013 loppupuolella Turvan organisaatioon tehtiin seuraavia muutoksia. Aikaisempi Riskipalvelut jaettiin alkaen kahteen toiminnalliseen kokonaisuuteen: Yritysvakuutuspalveluihin ja Riskipalveluihin. Koko osaston nimeksi tuli Yritystuotepalvelut. Johdon organisaatioon suoraa toimitusjohtajan alaisuuteen perustettiin Lakiasiat ja compliance-yksikkö alkaen. Samaan aikaan myös korvaustoimintoja organisoitiin uudelleen: oikeusturva- ja vastuuvahinkojen korvauspalvelut siirtyivät Henkilökorvauspalveluihin, Tutkintapalvelut siirtyivät suoraa korvauksista ja tukipalveluista vastaavan johtajan alaisuuteen, ja Korvaus- ja asiaintuntijapalveluiden muu henkilöstö siirtyi Omaisuuskorvauspalveluihin. Joulukuussa 2013 perustettiin Turvaan kolme uutta vakuutusyhtiölain edellyttämää toimintoa, jotka ovat riskienhallintatoiminto, compliance-toiminto ja aktuaaritoiminto. Riskienhallintatoiminnosta vastaa hallintopäällikkö, compliance-toiminnosta la-

5 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 3 kiasianpäällikkö ja aktuaaritoiminnosta laskentapäällikkö. Turvan aktuaaritoimintoon osallistuu myös vastuullinen vakuutusmatemaatikko. Kehityshankkeet Vuoden 2013 aikana valmisteltiin yhtiöryhmässä tehtäviä ICT-järjestelmien muutoksia myös Turvassa. Vakuutusten ja vahinkojen hoitojärjestelmäksi valittiin Winsure, jonka rakentaminen aloitettiin. Myös vanhan hoitojärjestelmän konversion valmistelua uuteen hoitojärjestelmään aloitettiin suunnitella. Tärkeimpiä kehityshankkeita edellä mainittujen lisäksi olivat uuden HR-järjestelmän käyttöönotto, puhelinjärjestelmän uusiminen, Turvan sisäiseen viestintään tarkoitetun intranet-järjestelmän uusiminen sekä Solvenssi II:n vaatimusten mukaisen raportointityökalun määrittelyn ja toteuttamisen aloittaminen. Uusi intranet otettiin käyttöön tammikuussa Toimintaympäristö Kilpailu vahinkovakuutusalalla on kireää finanssialan yhteenliittymien ja niiden kehittämien asiakasetujen myötä. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusmaksutulon kasvu vuonna 2013 oli Finanssialan Keskusliiton arvion mukaan kotimaisten yhtiöiden osalta noin 5 prosenttia. Vahinkovakuutuksessa toimialan kassaperusteisten maksettujen korvausten kasvu oli 0,5 prosenttia ja vastaavasti Turvalla -2,2 prosenttia. Vahinkovuosi 2013 oli siis yleisesti varsin hyvä. Syksyn 2013 aikana Euroopan talousnäkymät kohentuivat ja euroalue yleisestä epävarmuudesta huolimatta alkoi elpyä. Teollisuusmaissa syksyn uutiset vahvistivat sijoitusmarkkinoita ja osakesijoitusten tuotot kasvoivat syksyn 2013 aikana selvästi. Maailmantalouden ennakoivat indikaattorit osoittavat hidastuvaa elpymistä vuoden 2014 alkaessa. Vuodelle 2014 ennustetaan noin 1,0 2,0 prosentin bruttokansantuotteen kasvua. Työttömyysaste on vuoden 2013 aikana pysynyt edellistä vuotta korkeampana, riski korkeasta työttömyydestä on myös vuoden 2014 aikana. Varsin yleisesti talouden uskotaan kasvavan lähivuosina selvästi hitaammin kuin ennen vuoden 2008 finanssikriisiä. Tämä tarkoittaa todennäköisesti myös keskimäärin aikaisempaa matalampia sijoitustoiminnan tuottoja. Riskit ja epävarmuustekijät Finanssialan kilpailutilanne muuttuu edelleen nopeasti. Matalien sijoitustuottojen maailmassa vakuutustoiminnan kannattavuuden vaatimukset kasvavat entisestään. Haasteenamme on ylläpitää korkeata palvelutasoa ja samanaikaisesti hallita liikekulujen kasvua ja kannattavuutta. Vakuutusteknisen vastuuvelan keskeisimmät riskit liittyvät vastuuvelan määrittämiseen, vakuutustuotteiden hinnoitteluun, inflaatioon, korkotason vaihteluun, jälleenvakuutukseen sekä eliniänodotteessa tapahtuviin muutoksiin. Lisäksi korvauskuluihin voi tulevina vuosina kohdistua yllättäviä sään ääri-ilmiöistä aiheutuvia vahinkoja. Sijoitustoiminnan yleisiä markkinariskejä ovat mm. osake-, kiinteistö- ja korkoriskit. Osakemarkkinoiden korkea volatiliteetti todennäköisesti jatkuu, ja yllättäväkin osakemarkkinoiden lasku on edelleen mahdollinen vuoden 2014 aikana. Sijoitustoi-

6 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 4 minnan matalat tuotot ovat aikaisempaa todennäköisempiä siksi, ettei korkojen lasku voi enää juurikaan jatkua, ja mahdollinen korkojen nousu puolestaan aiheuttaisi käyvin arvoin laskettujen korkotuottojen jäämisen lähelle nollaa tai negatiiviseksi. Vakuutusyhtiöille tilanne on haastava, sillä korkosijoitusten osuus sijoituksista on merkittävä. Turvan operatiivisia riskejä ja riskienhallintaa käsitellään kokonaisuutena tilinpäätöksen liitetiedoissa sivuilla Tulevaisuuden näkymät Turvan yhdistetyn kulusuhteen keskiarvo 2000-luvulla on 101,3 %, joten yhtiön korvauskulut ja asiakaspalveluiden tuottamiseen käytetyt liikekulut ovat olleet keskimäärin vakuutusmaksutuottoja suuremmat. Vakuutustoiminnan kannattavuus oli vuonna 2013 pitkäaikaista keskiarvoa parempi, yhdistetty kulusuhde oli 97,3 prosenttia. Koska sijoitusten tuotto-odotukset tuleville vuosille ovat matalat, vakuutustoiminnan kannattavuus on keskeinen tavoite myös tulevien vuosien aikana. Turvan vakavaraisuuspääoma on 2000-luvulla kasvanut yli kolminkertaiseksi ja vastuunkantokyky noussut noin 70 prosentin tasolta 125 prosenttiin. Yhtiön vahva vakavaraisuus turvaa asiakaspalvelun, tuotteiden ja asiakasetujen kehittämisen myös tulevien vuosien aikana. Liikeideansa mukaisesti Turva keskittyy vakuuttamisessa palkansaajaperheisiin sekä ammattiliittosektoriin ja kohdentaa myynti- ja markkinointitoimenpiteensä tähän kohderyhmään. Liikeidean mukaisella toiminnalla pyrimme kannattavaan kasvuun myös yleisen taloustilanteen ollessa haastava. Tulevina vuosina Turvassa panostetaan edelleen merkittävästi asiakaspalveluun, korvaustoimintaan ja henkilöstön kehittämiseen. Nopea ja asiakkaiden odotukset ylittävä palvelu on yksi tärkeimpiä strategisia tavoitteitamme. EMOYHTIÖN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Vakuutustoiminta Vakuutusten myynti ja vakuutusmaksutulo Vuonna 2013 vahinkovakuutusten uusmyynti oli yhteensä 19,9 miljoonaa euroa (17,3 milj. euroa vuotta aikaisemmin). Myynnin ensisijaisena kohderyhmänä olivat palkansaajaperheet. Turva myy omien vahinkovakuutustuotteidensa lisäksi Lähi- Tapiola-ryhmän henki- ja eläkevakuutustuotteita. Vuonna 2013 Turvan vakuutusmaksutulo kasvoi 7,7 prosenttia. Vakuutusmaksutulon ensivakuutuksen osuus 90,4 miljoonaa euroa jakautui vakuutuslajeille seuraavasti:

7 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA /- Milj. Milj. % Lakisääteinen tapaturmavakuutus 4,3 4,0 8,6 Muu tapaturmavakuutus 11,2 10,2 9,9 Moottoriajoneuvon vastuu 25,6 24,4 5,0 Maa-ajoneuvot 21,6 20,1 7,5 Tulipalo, luonnonvoima ja muu omais. 22,7 21,0 8,5 Muut vakuutusluokat 5,0 4,4 14,2 Yhteensä 90,4 84,0 7,7 Vakuutusmaksutulon jakautuminen 2013 Lakisääteinen Tulipalo, Muut vakuutusluokat 5,5 % tapaturmavakuutus 4,8 % luonnonvoima ja muu omais. 25,1 % Muu tapaturmavakuutus 12,4 % Maa-ajoneuvot 23,8 % Moottoriajoneuvon vastuu 28,3 % Korvauskulut Tuloslaskelman maksetut korvaukset vuonna 2013 olivat 57,0 miljoonaa euroa, jossa oli 2,1 % vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna. Vahinkosuhde laski 74,3 prosenttiin (79,6 %). Ensivakuutuksen maksetut korvaukset ennen jälleenvakuuttajien osuutta jakaantuivat vakuutuslajeille seuraavasti: /- Milj. Milj. % Lakisääteinen tapaturmavakuutus 3,6 4,0-9,7 Muu tapaturmavakuutus 9,8 8,8 11,8 Moottoriajoneuvon vastuu 12,7 13,1-3,3 Maa-ajoneuvot 13,9 14,7-5,2 Tulipalo, luonnonvoima ja muu omais. 13,7 14,9-8,2 Muut vakuutusluokat 2,9 2,6 13,2 Yhteensä 56,6 58,1-2,5 Maksettujen korvausten jakautuminen 2013 Tulipalo, luonnonvoima ja muu omais. 24,2 % Muut vakuutusluokat 5,1 % Lakisääteinen tapaturmavakuutus 6,4 % Muu tapaturmavakuutus 17,4 % Maa-ajoneuvot 24,6 % Moottoriajoneuvon vastuu 22,4 %

8 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 6 Jälleenvakuutus Vuoden 2013 aikana jälleenvakuutussuojaan ei tehty merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Menevän jälleenvakuutuksen tulos vuonna 2013 oli yhteensä 0,1 miljoonaa euroa jälleenvakuuttajan hyväksi (4,0 miljoonaa euroa Turvan hyväksi). Vuoden 2013 aikana Turva luopui run-off tilassa olevasta, Vara-Pooliin liittyvästä vuosina merkitystä jälleenvakuutuskannasta. Vakuutuskanta luovutettiin Alma Vakuutus Oy:lle Alma Vakuutus Oy:n emoyhtiönä toimiva Randall & Quilter Investment Holdings plc on erikoistunut run-off vakuutuskantojen hoitamiseen. Vakuutuskannan luovutus oli vastikkeeton. Vakuutuskannan katteena siirrettävänä omaisuutena Turva maksoi Alma Vakuutus Oy:lle ,00 euroa. Kannanluovutus vaikutti Turvan vuoden 2013 liikevoittoon 0,03 miljoonaa euroa. Liikekulut, vakuutustekninen kate ja yhdistetty kulusuhde Varsinaisen toiminnan kulut ennen toimintokohtaisia siirtoja ja jälleenvakuutuksen palkkioita olivat 29,4 miljoonaa euroa (27,9 milj. e), eli kasvua edelliseen vuoteen oli 5,6 prosenttia. Liikekulut sisältävät neljästä aktivoidusta IT-hankkeesta tehtyjä kertapoistoja 0,2 miljoonaa euroa. Tuloslaskelman liikekulut vuonna 2013 olivat 11,6 miljoonaa euroa (11,7 milj. e) ja tuloslaskelman liikekulusuhteeksi muodostui näin 23,0 % (24,5 %). Vuoden 2013 vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta oli + 1,4 miljoonaa euroa (-2,0 milj. e) ja yhdistetty kulusuhde oli 97,3 % (104,1 %). Yhdistetty kulusuhde ilman laskuperustekorkokulua oli 96,0 % (102,2 %). Vahinkosuhteen ja yhdistetyn kulusuhteen kehitys vuosina on esitetty seuraavassa kaaviossa:

9 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 7 Sijoitustoiminta Sijoitusten jakauma Käyvin arvoin tarkasteltuna vuoden 2013 lopussa joukkovelkakirjalainojen ja korkorahastojen osuus oli 63,1 prosenttia sijoituksista (60,4 %). High yield- ja kehittyvien markkinoiden rahastojen osuus vuoden lopussa oli 13,0 prosenttia (9,1 %) sijoituksista ja muiden yhtiöriskillisten joukkolainasijoitusten osuus oli 23,7 prosenttia (22,5 %). Julkisyhteisöjen joukkolainasijoitusten osuus oli 21,4 prosenttia (27,2 %). Lyhyen koron rahastoja oli vuoden lopussa 5,0 prosenttia (1,6 %) ja talletusten osuus oli 0,8 prosenttia (3,7 %). Suorien kiinteistösijoitusten osuus oli 14,4 prosenttia (15,3 %) ja kiinteistöpääomarahastosijoitusten osuus oli 3,7 prosenttia sijoituksista (3,4 %). Osakesijoitusten osuus vuoden lopussa oli 17,9 prosenttia (17,2 %). Sijoitusten jakauma käyvin arvoin oli seuraava: Sijoitustoiminnan nettotuotto Käyvin arvoin tarkasteltuna sijoitusten nettotuotto vuonna 2013 oli 5,2 miljoonaa euroa (11,4 milj. e) ja sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle oli 3,4 prosenttia (8,1 %). Sijoitusomaisuuden nettotuotto ilman oman liiketoiminnan käytössä olevia kiinteistöjä oli 3,6 prosenttia (8,8 %). Tilinpäätöksen mukaiset sijoitustoiminnan tuotot olivat 6,9 miljoonaa euroa (6,7 milj. e). Korkotuotot olivat yhteensä 2,1 miljoonaa euroa (2,6 milj. e), vuokratuotot 1,6 miljoonaa euroa (1,4 milj. e) ja osinkotuotot 0,3 miljoonaa euroa (0,2 milj. e). Tuottoihin sisältyi lisäksi palautuneita arvonalennuksia yhteensä 0,5 miljoonaa euroa (1,4 milj. e) ja myyntivoittoja 2,1 miljoonaa euroa (0,8 milj. e). Sijoitustoiminnan kulut olivat yhteensä 1,6 miljoonaa euroa (1,5 milj. e). Kuluihin sisältyi arvonalennuksia 0,4 miljoonaa euroa (0,3 milj. e). Sijoitustoiminnan tuloslaskelman mukaiseksi nettotuotoksi vuonna 2013 muodostui 5,3 miljoonaa euroa (5,3 milj. e).

10 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 8 Sijoitustoiminnassa salkunhoito on ulkoistettu LähiTapiola Varainhoidolle kiinteistösijoituksia, pääomarahastoja ja pääosin talletuksia lukuun ottamatta. Vakavaraisuus Vuoden 2013 lopussa toimintapääoma oli 43,7 miljoonaa euroa (42,5 milj. e) ja toimintapääoman vähimmäismäärä 9,5 miljoonaa euroa. Toimintapääoma oli siis vähimmäismääräänsä nähden noin 4,6-kertainen. Tasoitusmäärä vahvistui 5,0 miljoonaa euroa ja oli vuoden lopussa 19,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 lopussa vakavaraisuuspääoma oli yhteensä 63,5 miljoonaa euroa (57,4 milj. e) ja vakavaraisuuspääoman tavoiteraja oli 19,0 miljoonaa euroa (16,4 milj. e). Vakavaraisuuspääoman kasvun seurauksena vastuunkantokyky nousi 125 prosenttiin (120 %). KONSERNI Keskinäisen Vakuutusyhtiön Turvan konserniin kuului vuoden 2013 lopussa emoyhtiön lisäksi neljä kiinteistöosakeyhtiötä ja kolme asunto-osakeyhtiötä. Kiinteistö Oy Hervannan Turvan muuttaminen asunto-osakeyhtiöksi rekisteröitiin kaupparekisteriin Samalla yhtiön nimi vaihtui Asunto Oy Tampereen Hervannan Turvaksi. Turvan konsernitilinpäätöksen luvut eivät olennaisesti poikkea emoyhtiön tilinpäätöksen luvuista. LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö on Turvan emoyhtiö. VASTUULLISUUS Vahinkovakuutusyhtiöillä on merkittävä yhteiskunnallinen tehtävä lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ja liikennevakuutuksen toteuttajana. Lisäksi vakuutusyhtiöt tarjoavat asiakkailleen vakuutustuotteita, jotka täydentävät yhteiskunnan tarjoamaa sosiaaliturvaa ja ammattiliittojen jäsenilleen tarjoamaa turvaa. Turva on keskinäinen vakuutusyhtiö, jonka toiminnan tarkoitus on huolehtia omistaja-asiakkaidensa taloudellisesta turvallisuudesta järjestämällä heille vahinko-, henki- ja eläkevakuutusturva Turvan kautta. Turvan vahinkovakuutustuotteet suunnitellaan asiakaslähtöisesti; tuotekehityksellä pyritään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin myös ympäristön muuttuessa. Turvan vuorovaikutus sidosryhmien kanssa perustuu yhteiseen arvopohjaan ja historiaan pohjaavaan kumppanuuteen sekä sidosryhmien ja niiden jäsenten taloudellisen turvan toteuttamiseen. Turva tekee yhteistyötä ja käy jatkuvaa vuoropuhelua mm. laajoja kansalaispiirejä edustavien ammattijärjestöjen kanssa. Tämä konkretisoituu Turvan hallinnossa ja päätöksenteossa, jossa sidosryhmät ovat edustettuina. Henkilöstön viihtyvyys työssä sekä työhyvinvointi on Turvassa merkittävä strateginen tavoite. Työhyvinvointia seurataan mm. vuosittaisella tutkimuksella, ja yhteistoiminta henkilöstöryhmien kanssa on laajaa. Turvan henkilöstöetuihin kuuluvat mm. lakisääteistä laajempi työterveyshuolto, liikunta- ja kulttuuriedut sekä vapaaajan ryhmävakuutus alkaen. Turva lahjoitti joulukuussa 2013 Tampereen yliopistolle ,00 euroa käytettäväksi vakuutustieteessä vakuutusinnovaatioiden tutkimus- ja kehitystyöhön vuonna

11 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA Tampereen yliopisto tarjoaa Suomessa ainoana yliopistotasoista vakuutustieteen koulutusta. Turvalla on käytössä avainlipputunnus. Tunnus kertoo, että Turvan tuotteet ja palvelu ovat kotimaisia. Avainlipputunnuksen käyttöoikeuden myöntää Suomalaisen Työn Liiton alkuperämerkkitoimikunta. Turvan sijoitusomaisuuden tehtävä on varmistaa Turvan vakuutuksenottajien, korvauksensaajien ja takuupääomanomistajien taloudellisten oikeuksien toteutuminen. Sijoitustoiminnan strateginen painopiste on sijoitusten turvaavuudessa; sijoitustoiminnassa pyritään varmistamaan hyvä ja tasainen tuotto pääomariskejä välttäen. Sijoitusomaisuudessa kotimaisten ja eurooppalaisten sijoituskohteiden osuus on korkea. Sijoituskohteet pyritään valitsemaan siten, että niiden eettiset arvot ovat linjassa Turvan arvojen ja toimintaperiaatteiden kanssa. Turvan varainhoitaja on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Taloudellinen kannattavuus keskinäisessä yhtiössä tarkoittaa yhtiön vakavaraisuuden ylläpitämistä ja omistajien tuotto- ja palveluodotusten täyttämistä. Riittävä vastuunkantokyky varmistaa, että vakuutusyhtiö säilyttää toimintakykynsä ja selviytyy vastuistaan talouden suhdanteiden vaihtelusta riippumatta. Yhtiön vakavaraisuus ja onnistunut riskienhallinta mahdollistavat omistaja-asiakasetujen kehittämisen parempana palveluna sekä vakuutusturvaan ja vakuutusmaksuihin liittyvinä asiakasetuina. Turvan toiminnassa otetaan huomioon ympäristökysymykset. Tavoitteena on minimoida Turvan toiminnasta aiheutuvat haitalliset ympäristövaikutukset ja säästää energiaa, tehostaa syntyvien jätteiden kierrätystä sekä edistää ympäristöystävällisten ratkaisujen suosimista. HENKILÖSTÖ Henkilöstön saatavuuden varmistamien oli edelleen vuonna 2013 strategian mukainen painopistealue. Saatavuutta tuettiin mm. oppilaitosyhteistyöllä. Muita painopistealueita olivat koulutus ja osaamisen kehittäminen sekä esimiestyön kehittäminen. Osaamisen tuki -osasto laati uusille turvalaisille kattavan perehdytysohjelman. Myös yhteyspäälliköille ja edustajille järjestettyä myyntikoulutusta jatkettiin osana osaamisen kehittämistä. Syksyn 2012 etätyöpilotoinnin kokemusten perusteella etätyömahdollisuuksia laajennettiin vuonna Yhteyspäälliköille suunnatulla koulutuskokonaisuudella haettiin keinoja työn suunnitteluun, esimiehenä toimimiseen ja johtamiseen. Asiakasneuvojien koulutuksessa painotettiin asiakkaiden kokonaisturvasta huolehtimista ja myynnillisyyttä asiakaspalvelussa. Kaikki uudet asiakasneuvojat, yhteyspäälliköt ja edustajat suorittivat perehdytyskoulutuksen, jonka toteuttivat Turvan omat kouluttajat Osaamisen tuesta. Turva työnantajana on halunnut huolehtia työhyvinvoinnin toteutumisesta työpaikalla sekä edistää yksilön aktiivisuutta oman hyvinvoinnin ylläpidossa. Henkilöstön kanssa yhteistyössä laaditussa työhyvinvointisuunnitelmassa vahvistetut toimenpiteet toteutettiin. Vuoden 2013 työhyvinvointisuunnitelman painopisteinä olivat muutoksen hallinta ja arjen turvallisuus. Työhyvinvoinnin tikkataulu tutkimus toteutettiin keväällä 2013 ja sen tulokset purettiin työryhmissä esimiesten johdolla.

12 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 10 Palkitseminen Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä sekä henkilöstölle maksetut palkat ja palkkiot olivat vuonna 2013 ja kahtena edellisenä vuonna seuraavat: keskimääräinen lukumäärä palkat ja palkkiot (1000 e) Toimitusjohtajalle ja hänen sijaisilleen maksetut palkat ja palkkiot sekä hallinnolle maksetut palkkiot on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa. Turvan koko henkilöstö on kannustavan palkkauksen piirissä. Palkkapolitiikan mukaan palkitsemisen perusteina ovat Turvassa: 1. Peruspalkan osalta tehtävän vaativuus, joka perustuu joko TES:n vaativuusluokitteluun tai TES:n yläpuolisilla Hay-järjestelmään 2. Henkilökohtaisen palkanosan osalta tehtävässä suoriutuminen mukaan lukien tehtävässä osoitettu osaaminen 3. Tulospalkkioiden ja muiden palkkiojärjestelmien osalta tuloksien saavuttaminen eli palkkiotavoitteiden toteutuminen. Turvan johtoryhmä päättää vuosittain yhtiön toiminnallisen tilanteen ja taloudellisen liikkumavaran perusteella toimihenkilöille maksettavista kannusteista. Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan kuuluu hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja ja yksi hallituksen jäsen sekä toimitusjohtaja esittelijänä. Palkitsemisvaliokunnan jäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan hallituksen järjestäytymiskokouksessa eli vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella päätösehdotus ja esitellä hallitukselle päätettäväksi seuraavat asiat: - Turvan palkka- ja palkitsemispolitiikka - Toimitusjohtajan ja johtajien kannustepalkkapolitiikka ja kannustepalkkarakenne - Toimitusjohtajan ja johtajien kannustepalkkioiden toteutuminen. Lisäksi palkitsemisvaliokunta seuraa Turvan palkka- ja palkitsemispolitiikan toteutumista. Vuonna 2013 palkka- ja palkitsemispolitiikan mukaiset vuosipalkasta laskettavat maksimipalkkiotasot olivat seuraavat: - Konttoritoimihenkilöt: maksimitaso 6 % vuosipalkasta - Vastuualueiden päälliköt ja palvelujohtajat: maksimitaso 10 % vuosipalkasta - Johtajat: maksimitaso 30 % vuosipalkasta - Toimitusjohtaja ja myynnistä ja vakuuttamisesta vastaava johtaja: maksimitaso 40 % vuosipalkasta. Henkilöstön kannustepalkka koostui Turvan asiakastyytyväisyyttä, vakuutustoiminnan kasvua ja kannattavuutta mittaavien tunnuslukujen kehityksestä. Kenttämiehille maksetaan paikallisen työehtosopimuksen mukaista vahinkomyyntipalkkaa ja henkimyyntipalkkaa. Myös asiakasneuvojilla on myyntiin sidottu palkitsemisjärjestelmä. Lisäksi yhtiössä toteutetaan myyntikilpailuja, joiden tavoitteet ja palkinnot määritellään tuote- tai kampanjakohtaisesti.

13 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 11 Johdon tulospalkkio koostui Turvan vakavaraisuutta, vakuutustoiminnan kasvua ja kannattavuutta mittaavien tunnuslukujen kehityksestä. Kannustepalkkio ja tulospalkkiot jätetään aina maksamatta, mikäli vakavaraisuuden tavoiteraja VPO1 alittuu. Mikäli yhtiön taloudellinen tilanne muutoin sitä vaatii, kannustepalkkio ja tulospalkkiot voidaan jättää maksamatta joko kokonaan tai osittain toimitusjohtajan päätöksellä, ja toimitusjohtajan tai johtajan tulospalkkioiden ollessa kyseessä hallituksen päätöksellä. YHTIÖN HALLINTO Vakuutuksenottajat ja takuupääoman omistajat ovat Keskinäisen Vakuutusyhtiön Turvan osakkaita eli omistajia. Osakkaat pääsevät yhtiökokouksessa vaikuttamaan Turvan päätöksentekoon, ja lisäksi asiakkailla on omistaja-asiakkuuteen perustuvia etuisuuksia. Turvan takuupääoman omistajia ovat muun muassa SAK, 16 ammattiliittoa, kaksi työväenyhteisöä ja LähiTapiola-ryhmä. Takuuosuuksien määrä on yhteensä kappaletta ja takuupääoman määrä yhteensä ,82 euroa. Vakuutuksenottajilla ja takuupääoman omistajilla on oikeus vaikuttaa ja käyttää päätösvaltaa yhtiökokouksessa, joka on ylin päätösvaltaa käyttävä elin. Yhtiökokous mm. vahvistaa tuloslaskelman ja taseen, päättää voiton tai tappion käyttämisestä, päättää vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa, yleensä toukokuussa. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan hallituksen päättämissä sanomalehdissä. Hallintoneuvoston tehtävänä on mm. valvoa Turvan hallintoa. Lisäksi hallintoneuvosto valitsee ja vapauttaa hallituksen jäsenet. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmasosa tai sitä lähinnä vastaava määrä. Tällä hetkellä hallintoneuvoston jäsenmäärä on 28. Hallintoneuvoston jäsenistä useat ovat ammattiliittojen edustajia. Hallintoneuvoston kokoonpano on esitetty tilinpäätöksen sivulla 55. Hallituksen tehtävänä on huolehtia Turvan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus mm. päättää Turvan strategiasta, toimintasuunnitelmista ja budjetista. Hallintoneuvosto valitsee hallitukseen kalenterivuodeksi kerrallaan kahdeksan jäsentä sekä yhden henkilökohtaisen varajäsenen. Hallituksen kokoonpano vuonna 2013 oli seuraava: - Jarkko Eloranta, puheenjohtaja, Helsinki - Jukka Kinnunen, toimitusjohtaja, Lahti - Anja Lahermaa, varatuomari, Helsinki - Harri Lauslahti, yhtiöryhmän johtaja, Kauniainen - Jukka Mattila, talousjohtaja, Helsinki - Pekka Palola, varatuomari, Tampere - Kyösti Suokas, II puheenjohtaja, Helsinki - Heikki Venho, sijoitusjohtaja, Espoo Hallituksen puheenjohtajana toimi Jarkko Eloranta ja varapuheenjohtajana Harri Lauslahti. Vuonna 2013 hallituksen palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat Jarkko Eloranta, Jukka Kinnunen ja Harri Lauslahti. Turvan johtoryhmä valmistelee asioita hallituksen päätettäväksi ja valvoo päätösten toteutumista. Lisäksi johtoryhmä päättää työjärjestyksensä mukaisesti erikseen mainituista asioista, kuten mm. vakuutusehdoista ja tariffeista. Vuonna 2013 johto-

14 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 12 ryhmään kuuluivat toimitusjohtaja ja kolme johtajaa: - Minna Metsälä, toimitusjohtaja - Jussi Ilveskoski, johtaja, korvaukset ja tukipalvelut, toimitusjohtajan sijainen - Timo Laukas, johtaja, talous - Pekka Runsas, johtaja, myynti ja vakuuttaminen. Vuoden 2013 aikana Turvan tilintarkastaja vaihtui, kun Turvan yhtiökokous päätti valita Turvan tilejä ja hallintoa tarkastamaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Timo Nummi. Turvalla on yhteensä 20 aluetoimikuntaa eri puolilla maata. Niissä on jäseniä yhteensä noin 180. Aluetoimikuntien jäsenet ovat asiakkaiden edustajia. Valtaosa heistä tulee ammattiyhdistyskentästä. HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS Emoyhtiön tilikauden voitto oli ,85 euroa. Tilikauden päättyessä emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat ,07 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitosta maksetaan takuupääoman omistajille korkoa 3,5 % eli ,42 euroa ja ,00 euroa siirretään yhtiöjärjestyksen 4 :ssä tarkoitettuun käyttörahastoon ja ,43 euroa siirretään voittovarojen tilille omaan pääomaan.

15 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 13 TULOSLASKELMA VAKUUTUSMAKSUTUOTOT Vakuutusmaksutulo , ,86 Jälleenvakuuttajien osuus , ,69 Vakuutusmaksuvastuun muutos , ,00 Jälleenvakuuttajien osuus , ,00 Vakuutusmaksutuotot , ,17 KORVAUSKULUT Maksetut korvaukset , ,79 Jälleenvakuuttajien osuus , ,44 Korvausvastuun muutos , ,00 Jälleenvakuuttajien osuus , ,00 Korvauskulut , ,35 LIIKEKULUT , ,00 VAKUUTUSTEKNINEN KATE/TULOS ENNEN TASOITUSMÄÄRÄN MUUTOSTA , ,18 TASOITUSMÄÄRÄN MUUTOS , ,00 VAKUUTUSTEKNINEN KATE/TULOS , ,18 SIJOITUSTOIMINTA Sijoitustoiminnan tuotot , ,73 Sijoitustoiminnan kulut , ,71 Sijoitustoiminnan nettotuotto , ,02 MUUT TUOTOT JA KULUT Muut tuotot , ,54 Muut kulut , ,92 Muut tuotot ja kulut , ,62 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,46 TILINPÄÄTÖSSIIRROT Poistoeron muutos , ,12 TULOVEROT Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot , ,61 Laskennalliset verot , ,75 Tuloverot , ,36 TILIKAUDEN VOITTO , ,98

16 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 14 TASE VASTAAVAA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet , ,21 Muut pitkävaikutteiset menot , ,65 Aineettomat hyödykkeet , ,86 SIJOITUKSET Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt ja kiint.osakk , ,72 Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,29 Rahoitusmarkkinavälineet , ,52 Talletukset , ,00 Muut sijoitukset , ,81 Jälleenvak.talletesaamiset Jälleenvakuutustalletteet 0, ,18 Sijoitukset , ,71 SAAMISET Ensivakuutustoiminnasta , ,35 Jälleenvakuutustoiminnasta , ,04 Muut saamiset , ,30 Laskennallinen verosaaminen , ,65 Saamiset , ,34 MUU OMAISUUS Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,62 Rahat ja pankkisaamiset , ,66 Muu omaisuus , ,23 Muu omaisuus , ,51 SIIRTOSAAMISET Korot ja vuokrat , ,15 Muut siirtosaamiset , ,85 Siirtosaamiset , ,00 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,42

17 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 15 TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Pohjarahasto , ,78 Takuupääoma , ,81 Ylikurssirahasto 7 871, ,19 Muut rahastot Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot , ,00 Muut rahastot , ,60 Muut rahastot , ,60 Ed.tilikausien voitto , ,06 Tilikauden voitto , ,98 Oma pääoma , ,42 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,78 VAKUUTUSTEKNINEN VASTUUVELKA Vakuutusmaksuvastuu , ,00 Jälleenvakuuttajien osuus , ,00 Korvausvastuu , ,00 Jälleenvakuuttajien osuus , ,00 Tasoitusmäärä , ,00 Vakuutustekninen vastuuvelka , ,00 VELAT Ensivakuutustoiminnasta , ,46 Jälleenvakuutustoiminnasta , ,65 Muut velat , ,72 Velat , ,83 SIIRTOVELAT Siirtovelat , ,39 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,42

18 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 16 RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta Voitto varsinaisesta toiminnasta/ voitto ennen satunnaisia eriä , ,46 Oikaisut Vakuutusteknisen vastuuvelan muutos , ,00 Sijoitusten arvonalentumiset ja arvonkorotukset , ,78 Suunnitelman mukaiset poistot , ,80 Muut oikaisut , ,67 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,81 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) , ,22 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) , ,80 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,23 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,29 Maksetut välittömät verot , ,61 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , ,91 Liiketoiminnan rahavirta , ,91 Investointien rahavirta Investoinnit sijoituksiin(pl.rahavarat) , ,15 Luovutustulot sijoituksista (pl.rahavarat) , ,63 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä muun omaisuuden investoinnit ja luovutustulot (netto) , ,14 Investointien rahavirta , ,66 Rahoituksen rahavirta Muut rahastot vähennys ,00 0,00 Maksetut takuupääoman korot , ,42 Rahoituksen rahavirta , ,42 Rahavarojen muutos , ,17 Rahavarat tilikauden alussa , ,83 Rahavarat tilikauden lopussa , , , ,17

19 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 17 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT VAKUUTUSMAKSUTULO Vahinkovakuutus Ensivakuutus Kotimaasta , ,03 Jälleenvakuutus , ,83 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta , ,86 VAKUUTUSMAKSUTULOSTA VÄHENNETYT ERÄT Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista , ,44 Jakojärjestelmämaksut , ,14 Vakuutusmaksuvero , ,92 Palosuojelumaksu , ,17 Liikenneturvallisuusmaksu , ,00 Työsuojelumaksu , ,41 Yhteensä , ,08 KOKONAISLIIKEKULUT TOIMINNOITTAIN Maksetut korvaukset , ,90 Liikekulut , ,00 Sijoitustoiminnan hoitokulut , ,01 Yhteensä , ,91 TULOSLASKELMAN ERÄ LIIKEKULUT Vakuutusten hankintamenot Ensivakuutuksen palkkiot , ,13 Tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot 1 215, ,08 Muut vakuutusten hankintamenot , , , ,40 Vakuutusten hoitokulut , ,73 Hallintokulut , ,87 Menevän jälleenvakuutuksen palkkiot (-) , ,00 Yhteensä , ,00

20 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 18 VAHINKOVAKUUTUKSEN VAKUUTUSLUOKKARYHMÄKOHTAINEN TULOS Vakuutus- Vakuutus- Korvaus- Liikekulut Jälleen- Vakuutustekninen maksutulo maksutuotot kulut ennen jv:n vakuuttajien kate ennen ennen jv:n ennen jv:n ennen jv:n palkkioita osuus tas.määrän osuutta osuutta osuutta ja voitto-os. muutosta Ensivakuutus Lakisääteinen tapaturma , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 Muu tapaturma ja sairaus , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 Moottoriajoneuvon vastuu , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 Maa-ajoneuvo , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 Palo- ja muu omaisuusvahinko , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 Muu ensivakuutus , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 Ensivakuutus yhteensä , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 Jälleenvakuutus , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 Yhteensä , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 Tasoitusmäärän muutos , , ,00 Vakuutustekninen kate , , ,29

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Vakuutustekninen laskelma: 1.1-31.12 1.1-31.12 Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo 84 266 002,40 83 790 874,31 0,6 % Jälleenvakuuttajien

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2013 2012 2013 2012 Liikevaihto milj. 323 484 320 493 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 50 56 50 56 Liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2014 2013 2014 2013 Liikevaihto milj. 415 323 408 320 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 43 50 43 50 Liikekulut milj. 15 12 15 12 Korvaustoiminnan hoitokulut milj.

Lisätiedot

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset Korvausvastuun

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2015 2014 2015 2014 Liikevaihto milj. 343 415 338 408 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj. 27 43 27 43 Liikekulut milj. 10 15 10 15 Korvaustoiminnan hoitokulut

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

Toimitusjohtajan allekirjoitus

Toimitusjohtajan allekirjoitus LIITE 1 YHTEENVETO VASTUUVELAN KATTEESTA Vakuutuskassan nimi Vakuutuskassan VVV:n rekisterinumero Tilikausi 1. Vastuuvelka Vakuutuskassalain 83 :n mukaisesti vastuuvelan katteena oleva omaisuus Omaisuuslaji

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1)

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) 3298 N:o 1236 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 Försäkringsaktiebolaget Garantia Garantia Insurance Company Ltd Kluuvikatu 3 Glogatan 3 Kluuvikatu 3 PL 600, 00101 Helsinki PB 600, 00101

Lisätiedot

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 Tilintarkastamaton 28.2.2013 Kokonaistulos oli 464,1 miljoonaa euroa (- 521,2 milj. e) Siirto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Eläke-Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 758,5 717,5 1 425,7 Maksutulon muutos % 5,7 0,3 2,7 Vastuuvelka

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2009 2008 % Vakuutusmaksutulo, milj. 371,6 335,4 10,8 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 317,2 276,8 14,6

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet VERITAS VAHINKOVAKUUTUS SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Tulosanalyysi

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2011 2010 % Vakuutusmaksutulo, milj. 423,6 380,4 11,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 370,5 336,0 10,3

Lisätiedot

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike - avainluvut 1 6/2011 1 6/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 207,4 187,5 380,4 TyEL-palkkasumma, milj.

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Ajattelemme eteenpäin Kausi 1.1.-30.9.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi lähes 9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon Sijoitusten tuotto oli

Lisätiedot

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 1 1.1. - 30.6.2007 1.1. - 30.6.2006 1.1. - 31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. euroa 1 365,0 1 360,0 2 652,6 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. euroa 1 245,1

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2014 2013 % Vakuutusmaksutulo, milj. 470,2 452,8 3,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 454,8 432,0 5,3 TyEL-palkkasumma,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 15.9.2015 Kunkin tehtävän maksimipistemäärä on 4 pistettä. Kokeen läpäisemiseksi vaaditaan vähintään

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 OSAVUOSIRAPORTTI 30.06.2010 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-TUNNUS 0117086-1 Sivu Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 13.1.2014 Kysymyksiin 2-4 edellytetään essee-tyyppisiä vastauksia. Tilinpäätöstehtävä 5 tehdään

Lisätiedot

Tunnusluvut ja analyysit

Tunnusluvut ja analyysit Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 159,4 169,2

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2013 2012 % Vakuutusmaksutulo, milj. 452,8 458,2-1,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 432,0 402,8 7,3

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos 2396 N:o 839 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Muut tuotot Muut kulut

Muut tuotot Muut kulut 1012 N:o 260 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden vakuutusmaksut Muiden eläkkeiden vakuutusmaksut Jäsenten vakuutusmaksut Maksuperusteisista järjestelyistä

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) N:o 1263 3435 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskeiset tunnusluvut Pro forma 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 022,9 1 602,7 2 929,0 Eläkkeensaajille

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Avainluvut 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 889,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 031,6 979,5 889,7 780,8

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Liite 1

TULOSLASKELMA Liite 1 N:o 203 623 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Avainlukuja 2011 2010 2009 2008 2007 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 122,4 1 031,6 979,5

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 1 Avainlukuja 2012 2011 2010 2009 2008 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 243,7 1 122,4 1

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO TILINPÄÄTÖSKATSAUKSESTA Sijoitustuotto 6,6 % Tuotto keskimäärin 20 vuotta 6,1 % Vakavaraisuus 29,5 % TyEL-palkkasumma 1 692,5 milj. Siirto asiakashyvityksiin

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus 30.6.2014 Keskeiset tunnusluvut 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 510,1 807,7 1 602,7 Eläkkeensaajille maksetut

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Tapiola-ryhmä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy, konserni ENNAKKOTIETOJA

Lisätiedot

Tilinpäätös. Veritas Vahinkovakuutus VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005. Tase.

Tilinpäätös. Veritas Vahinkovakuutus VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005. Tase. Veritas Vahinkovakuutus Tilinpäätös VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Tase Tuloslaskelma Taseen liitteet Tuloslaskelman liitteet Tunnuslukuja

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Eläke-Fennian Osavuosikatsaus

Eläke-Fennian Osavuosikatsaus Eläke-Fennian osavuosikatsaus 30.6.013 1 Osavuosikatsaus 30.6.01 Elokuu 01 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.013 1.1.-30.6.01 1.1.-31.1.01 Vakuutusmaksutulo, milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset,

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

SHV-TUTKINTO KIRJANPIDON KOE B-OSA TILINPÄÄTÖSTEHTÄVÄ 2005

SHV-TUTKINTO KIRJANPIDON KOE B-OSA TILINPÄÄTÖSTEHTÄVÄ 2005 SHV-TUTKINTO KIRJANPIDON KOE B-OSA TILINPÄÄTÖSTEHTÄVÄ 2005 1. Laadi tilikartta ohessa olevaa tilikartta-lomaketta käyttäen. Tilien ryhmittelyn ja nimien tulee vastata virallisen tuloslaskelman, taseen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Tapiola-ryhmä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy

Tapiola-ryhmä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2009 Tapiola-ryhmä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot