Tasekirja. Toimintakertomus ja tilinpäätös Y-tunnus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tasekirja. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 31.12.2013. Y-tunnus 0211695-5"

Transkriptio

1 Tasekirja Toimintakertomus ja tilinpäätös

2 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA SISÄLLYS sivu TOIMINTAKERTOMUS Hallituksen toimintakertomus 1 TILINPÄÄTÖS EMOYHTIÖ Emoyhtiön tuloslaskelma 13 Emoyhtiön tase 14 Emoyhtiön rahoituslaskelma 16 Tuloslaskelman liitetiedot 17 Taseen liitetiedot 20 Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot 25 Vakavaraisuustunnusluvut 26 Tunnusluvut ja analyysit 27 KONSERNI Konsernituloslaskelma 30 Konsernitase 31 Konsernin rahoituslaskelma 33 Konsernituloslaskelman liitetiedot 34 Konsernitaseen liitetiedot 36 Konsernin henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot 38 LAATIMISPERIAATTEET JA HALLINTO Riskit ja riskienhallinta 39 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 49 Tunnuslukujen laskentakaavat 51 Hallitus ja tilintarkastajat 55 Hallintoneuvosto 56 Allekirjoitukset 57

3 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Vuonna 2013 Keskinäisen Vakuutusyhtiön Turvan vakuutusmaksutulo kasvoi 7,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tilivuoden käyvin arvoin laskettu kokonaistulos oli 6,7 miljoonaa euroa, ja liikevoitoksi muodostui 6,8 miljoonaa euroa. Vahvan tuloksen myötä vakavaraisuuspääoma vahvistui 63,5 miljoonaan euroon ja vastuunkantokyky nousi 125 prosenttiin. Emoyhtiön tilikauden 2013 ja kahden edellisen tilikauden avainluvut on koottu seuraavaan taulukkoon: YHTIÖN KOKO Vakuutusmaksutulo M 90,5 84,1 81,9 Sijoitustoiminnan nettotuotot M 5,3 5,3 6,5 Liikevaihto M 93,6 88,3 87,2 TOIMINNAN TEHOKKUUS Vahinkosuhde % 74,3 79,6 80,2 Liikekulusuhde % 23,0 24,5 24,2 Yhdistetty kulusuhde % 97,3 104,1 104,4 TULOSKEHITYS Liikevoitto M 6,8 3,4 4,7 Liikevoittoprosentti % 7,3 3,9 5,3 Kokonaistulos M 6,7 9,5 1,4 VAKAVARAISUUS Tasoitusmäärä M 19,9 14,9 13,9 Toimintapääoma M 43,7 42,5 33,8 Vakavaraisuuspääoma M 63,5 57,4 47,7 Vastuunkantokyky % Asiakaspalvelu ja toiminnan kehittäminen Asiakkaat ja palvelukanavat Samoin kuin kahtena edellisenä vuonna, myös vuonna 2013 vakuutusalalla tehdyn puolueettoman tutkimuksen mukaan Turvalla on suomalaisista vakuutusyhtiöistä tyytyväisimmät yksityisasiakkaat. Turvan asiakastyytyväisyys asteikolla oli 79,2, joka on selkeästi parempi kuin toimialan keskimääräinen arvo 76,9. (EPSI Rating tutkimus 2011, 2012 ja 2013). Turvan asiakkaiden määrä on koko 2000-luvun kehittynyt myönteisesti. Vuoden 2013 lopussa kotitalousasiakkaiden määrä nousi asiakkuuteen ( vuotta aikaisemmin). Turva onnistui vuonna 2013 uusien asiakkaiden hankinnassa hyvin: yksityistaloussektorin vakuutusmaksutulo kasvoi mm. koti- ja yksityistapaturmavakuutuksessa 9,9 prosenttia. Lisäksi Turvan asiakkaaksi tuli vuoden 2014 alussa neljä uutta ammattiliittoa. Turva on kasvanut koko 2000-luvun ajan erityisesti omassa kohderyhmässään.

4 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 2 Turvan omistaja-asiakkaat saavat alennusta koti-, henkilö- ja ajoneuvovakuutusmaksuistaan. Vuonna 2013 Turvan myöntämien omistaja-asiakasalennusten määrä oli yli 8 miljoonaa euroa. Yksityishenkilöiden katkeamattoman omistaja-asiakassuhteen kestoon perustuvat omistaja-asiakasalennukset myönnettiin Turvassa seuraavasti: yli vuoden jatkuneet omistaja-asiakkuudet - 5 % yli 5 vuotta jatkuneet omistaja-asiakkuudet -7 % yli 10 vuotta jatkuneet omistaja-asiakkuudet -10 %. Perheen nuoret saavat vanhempiensa alennusedut muuttaessaan omaan kotiin. Turvan muita omistaja-asiakkaan etuja ovat mm. maksuton Mappi-verkkopalvelu ja maksuton turvantarkistus, joka asiakkaan halutessa voidaan tehdä hänen kotonaan. Ajoneuvovahinkojen hätäpalvelupäivystys palvelee Turvan asiakkaita puhelimitse ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Vastaava päivystys palvelee Turvan asiakkaita myös matkavahingon sattuessa. Omaisuusvahinkojen hätäpalvelupäivystys palvelee omaisuuskorvausasioissa korvauspalveluiden aukioloaikojen ulkopuolella. Turva tarjoaa ammattiliittojen jäsenille monia asiakasetuja. Turvassa asiakkaita palvellaan aina asiakkaan itse valitsemassa palvelukanavassa. Henkilökohtaisen palvelun lisäksi asiakkailla on käytettävissään Turvan Mappi-verkkopalvelu sekä verkkokauppa Turvaamo. Sähköinen asiointi ja varsinkin puhelinasiointi lisääntyivät toimintavuoden aikana merkittävästi. Verkkopalvelun Mappi-sopimusten määrä kasvoi vuonna 2013 yli 30 prosenttia, ja vuoden lopussa yli kotitaloutta käytti palvelua. Myös Turvan paperittoman palvelun suosio lisääntyi selvästi vuonna Vuoden 2013 aikana asiakaspalvelun henkilöresurssit pyrittiin optimoimaan taataksemme asiakkaalle parhaan mahdollisen palvelun hänen valitsemassaan asiointikanavassa. Myynnin vuosisuunnitelma jaettiin kolmeen teemajaksoon; tammi-huhtikuussa painopisteenä olivat ajoneuvot, touko-elokuussa koti, matkustaminen ja vapaa-aika ja syys-joulukuussa henkilövakuuttaminen. Myyntikampanjat kytkettiin teemoihin, liittokaskokampanja alkuvuodesta, kotivakuutuksen etuseteli kesän aikana sekä kilpailutilanteeseen reagoimiseksi liittokaskokampanja vielä uudelleen loppuvuoden aikana. Myös verkkokaupassa toteutettiin vastaavat myynnin kampanjat. LähiTapiola Henkivakuutusyhtiö lanseerasi henkivakuutuskampanjan tammi-toukokuussa myös Turvan asiakkaille. Yritysasiakkaiden vuositarkistusprosessia jatkettiin ja kehitettiin edelleen vuonna Organisaatio Vuoden 2013 loppupuolella Turvan organisaatioon tehtiin seuraavia muutoksia. Aikaisempi Riskipalvelut jaettiin alkaen kahteen toiminnalliseen kokonaisuuteen: Yritysvakuutuspalveluihin ja Riskipalveluihin. Koko osaston nimeksi tuli Yritystuotepalvelut. Johdon organisaatioon suoraa toimitusjohtajan alaisuuteen perustettiin Lakiasiat ja compliance-yksikkö alkaen. Samaan aikaan myös korvaustoimintoja organisoitiin uudelleen: oikeusturva- ja vastuuvahinkojen korvauspalvelut siirtyivät Henkilökorvauspalveluihin, Tutkintapalvelut siirtyivät suoraa korvauksista ja tukipalveluista vastaavan johtajan alaisuuteen, ja Korvaus- ja asiaintuntijapalveluiden muu henkilöstö siirtyi Omaisuuskorvauspalveluihin. Joulukuussa 2013 perustettiin Turvaan kolme uutta vakuutusyhtiölain edellyttämää toimintoa, jotka ovat riskienhallintatoiminto, compliance-toiminto ja aktuaaritoiminto. Riskienhallintatoiminnosta vastaa hallintopäällikkö, compliance-toiminnosta la-

5 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 3 kiasianpäällikkö ja aktuaaritoiminnosta laskentapäällikkö. Turvan aktuaaritoimintoon osallistuu myös vastuullinen vakuutusmatemaatikko. Kehityshankkeet Vuoden 2013 aikana valmisteltiin yhtiöryhmässä tehtäviä ICT-järjestelmien muutoksia myös Turvassa. Vakuutusten ja vahinkojen hoitojärjestelmäksi valittiin Winsure, jonka rakentaminen aloitettiin. Myös vanhan hoitojärjestelmän konversion valmistelua uuteen hoitojärjestelmään aloitettiin suunnitella. Tärkeimpiä kehityshankkeita edellä mainittujen lisäksi olivat uuden HR-järjestelmän käyttöönotto, puhelinjärjestelmän uusiminen, Turvan sisäiseen viestintään tarkoitetun intranet-järjestelmän uusiminen sekä Solvenssi II:n vaatimusten mukaisen raportointityökalun määrittelyn ja toteuttamisen aloittaminen. Uusi intranet otettiin käyttöön tammikuussa Toimintaympäristö Kilpailu vahinkovakuutusalalla on kireää finanssialan yhteenliittymien ja niiden kehittämien asiakasetujen myötä. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusmaksutulon kasvu vuonna 2013 oli Finanssialan Keskusliiton arvion mukaan kotimaisten yhtiöiden osalta noin 5 prosenttia. Vahinkovakuutuksessa toimialan kassaperusteisten maksettujen korvausten kasvu oli 0,5 prosenttia ja vastaavasti Turvalla -2,2 prosenttia. Vahinkovuosi 2013 oli siis yleisesti varsin hyvä. Syksyn 2013 aikana Euroopan talousnäkymät kohentuivat ja euroalue yleisestä epävarmuudesta huolimatta alkoi elpyä. Teollisuusmaissa syksyn uutiset vahvistivat sijoitusmarkkinoita ja osakesijoitusten tuotot kasvoivat syksyn 2013 aikana selvästi. Maailmantalouden ennakoivat indikaattorit osoittavat hidastuvaa elpymistä vuoden 2014 alkaessa. Vuodelle 2014 ennustetaan noin 1,0 2,0 prosentin bruttokansantuotteen kasvua. Työttömyysaste on vuoden 2013 aikana pysynyt edellistä vuotta korkeampana, riski korkeasta työttömyydestä on myös vuoden 2014 aikana. Varsin yleisesti talouden uskotaan kasvavan lähivuosina selvästi hitaammin kuin ennen vuoden 2008 finanssikriisiä. Tämä tarkoittaa todennäköisesti myös keskimäärin aikaisempaa matalampia sijoitustoiminnan tuottoja. Riskit ja epävarmuustekijät Finanssialan kilpailutilanne muuttuu edelleen nopeasti. Matalien sijoitustuottojen maailmassa vakuutustoiminnan kannattavuuden vaatimukset kasvavat entisestään. Haasteenamme on ylläpitää korkeata palvelutasoa ja samanaikaisesti hallita liikekulujen kasvua ja kannattavuutta. Vakuutusteknisen vastuuvelan keskeisimmät riskit liittyvät vastuuvelan määrittämiseen, vakuutustuotteiden hinnoitteluun, inflaatioon, korkotason vaihteluun, jälleenvakuutukseen sekä eliniänodotteessa tapahtuviin muutoksiin. Lisäksi korvauskuluihin voi tulevina vuosina kohdistua yllättäviä sään ääri-ilmiöistä aiheutuvia vahinkoja. Sijoitustoiminnan yleisiä markkinariskejä ovat mm. osake-, kiinteistö- ja korkoriskit. Osakemarkkinoiden korkea volatiliteetti todennäköisesti jatkuu, ja yllättäväkin osakemarkkinoiden lasku on edelleen mahdollinen vuoden 2014 aikana. Sijoitustoi-

6 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 4 minnan matalat tuotot ovat aikaisempaa todennäköisempiä siksi, ettei korkojen lasku voi enää juurikaan jatkua, ja mahdollinen korkojen nousu puolestaan aiheuttaisi käyvin arvoin laskettujen korkotuottojen jäämisen lähelle nollaa tai negatiiviseksi. Vakuutusyhtiöille tilanne on haastava, sillä korkosijoitusten osuus sijoituksista on merkittävä. Turvan operatiivisia riskejä ja riskienhallintaa käsitellään kokonaisuutena tilinpäätöksen liitetiedoissa sivuilla Tulevaisuuden näkymät Turvan yhdistetyn kulusuhteen keskiarvo 2000-luvulla on 101,3 %, joten yhtiön korvauskulut ja asiakaspalveluiden tuottamiseen käytetyt liikekulut ovat olleet keskimäärin vakuutusmaksutuottoja suuremmat. Vakuutustoiminnan kannattavuus oli vuonna 2013 pitkäaikaista keskiarvoa parempi, yhdistetty kulusuhde oli 97,3 prosenttia. Koska sijoitusten tuotto-odotukset tuleville vuosille ovat matalat, vakuutustoiminnan kannattavuus on keskeinen tavoite myös tulevien vuosien aikana. Turvan vakavaraisuuspääoma on 2000-luvulla kasvanut yli kolminkertaiseksi ja vastuunkantokyky noussut noin 70 prosentin tasolta 125 prosenttiin. Yhtiön vahva vakavaraisuus turvaa asiakaspalvelun, tuotteiden ja asiakasetujen kehittämisen myös tulevien vuosien aikana. Liikeideansa mukaisesti Turva keskittyy vakuuttamisessa palkansaajaperheisiin sekä ammattiliittosektoriin ja kohdentaa myynti- ja markkinointitoimenpiteensä tähän kohderyhmään. Liikeidean mukaisella toiminnalla pyrimme kannattavaan kasvuun myös yleisen taloustilanteen ollessa haastava. Tulevina vuosina Turvassa panostetaan edelleen merkittävästi asiakaspalveluun, korvaustoimintaan ja henkilöstön kehittämiseen. Nopea ja asiakkaiden odotukset ylittävä palvelu on yksi tärkeimpiä strategisia tavoitteitamme. EMOYHTIÖN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Vakuutustoiminta Vakuutusten myynti ja vakuutusmaksutulo Vuonna 2013 vahinkovakuutusten uusmyynti oli yhteensä 19,9 miljoonaa euroa (17,3 milj. euroa vuotta aikaisemmin). Myynnin ensisijaisena kohderyhmänä olivat palkansaajaperheet. Turva myy omien vahinkovakuutustuotteidensa lisäksi Lähi- Tapiola-ryhmän henki- ja eläkevakuutustuotteita. Vuonna 2013 Turvan vakuutusmaksutulo kasvoi 7,7 prosenttia. Vakuutusmaksutulon ensivakuutuksen osuus 90,4 miljoonaa euroa jakautui vakuutuslajeille seuraavasti:

7 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA /- Milj. Milj. % Lakisääteinen tapaturmavakuutus 4,3 4,0 8,6 Muu tapaturmavakuutus 11,2 10,2 9,9 Moottoriajoneuvon vastuu 25,6 24,4 5,0 Maa-ajoneuvot 21,6 20,1 7,5 Tulipalo, luonnonvoima ja muu omais. 22,7 21,0 8,5 Muut vakuutusluokat 5,0 4,4 14,2 Yhteensä 90,4 84,0 7,7 Vakuutusmaksutulon jakautuminen 2013 Lakisääteinen Tulipalo, Muut vakuutusluokat 5,5 % tapaturmavakuutus 4,8 % luonnonvoima ja muu omais. 25,1 % Muu tapaturmavakuutus 12,4 % Maa-ajoneuvot 23,8 % Moottoriajoneuvon vastuu 28,3 % Korvauskulut Tuloslaskelman maksetut korvaukset vuonna 2013 olivat 57,0 miljoonaa euroa, jossa oli 2,1 % vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna. Vahinkosuhde laski 74,3 prosenttiin (79,6 %). Ensivakuutuksen maksetut korvaukset ennen jälleenvakuuttajien osuutta jakaantuivat vakuutuslajeille seuraavasti: /- Milj. Milj. % Lakisääteinen tapaturmavakuutus 3,6 4,0-9,7 Muu tapaturmavakuutus 9,8 8,8 11,8 Moottoriajoneuvon vastuu 12,7 13,1-3,3 Maa-ajoneuvot 13,9 14,7-5,2 Tulipalo, luonnonvoima ja muu omais. 13,7 14,9-8,2 Muut vakuutusluokat 2,9 2,6 13,2 Yhteensä 56,6 58,1-2,5 Maksettujen korvausten jakautuminen 2013 Tulipalo, luonnonvoima ja muu omais. 24,2 % Muut vakuutusluokat 5,1 % Lakisääteinen tapaturmavakuutus 6,4 % Muu tapaturmavakuutus 17,4 % Maa-ajoneuvot 24,6 % Moottoriajoneuvon vastuu 22,4 %

8 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 6 Jälleenvakuutus Vuoden 2013 aikana jälleenvakuutussuojaan ei tehty merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Menevän jälleenvakuutuksen tulos vuonna 2013 oli yhteensä 0,1 miljoonaa euroa jälleenvakuuttajan hyväksi (4,0 miljoonaa euroa Turvan hyväksi). Vuoden 2013 aikana Turva luopui run-off tilassa olevasta, Vara-Pooliin liittyvästä vuosina merkitystä jälleenvakuutuskannasta. Vakuutuskanta luovutettiin Alma Vakuutus Oy:lle Alma Vakuutus Oy:n emoyhtiönä toimiva Randall & Quilter Investment Holdings plc on erikoistunut run-off vakuutuskantojen hoitamiseen. Vakuutuskannan luovutus oli vastikkeeton. Vakuutuskannan katteena siirrettävänä omaisuutena Turva maksoi Alma Vakuutus Oy:lle ,00 euroa. Kannanluovutus vaikutti Turvan vuoden 2013 liikevoittoon 0,03 miljoonaa euroa. Liikekulut, vakuutustekninen kate ja yhdistetty kulusuhde Varsinaisen toiminnan kulut ennen toimintokohtaisia siirtoja ja jälleenvakuutuksen palkkioita olivat 29,4 miljoonaa euroa (27,9 milj. e), eli kasvua edelliseen vuoteen oli 5,6 prosenttia. Liikekulut sisältävät neljästä aktivoidusta IT-hankkeesta tehtyjä kertapoistoja 0,2 miljoonaa euroa. Tuloslaskelman liikekulut vuonna 2013 olivat 11,6 miljoonaa euroa (11,7 milj. e) ja tuloslaskelman liikekulusuhteeksi muodostui näin 23,0 % (24,5 %). Vuoden 2013 vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta oli + 1,4 miljoonaa euroa (-2,0 milj. e) ja yhdistetty kulusuhde oli 97,3 % (104,1 %). Yhdistetty kulusuhde ilman laskuperustekorkokulua oli 96,0 % (102,2 %). Vahinkosuhteen ja yhdistetyn kulusuhteen kehitys vuosina on esitetty seuraavassa kaaviossa:

9 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 7 Sijoitustoiminta Sijoitusten jakauma Käyvin arvoin tarkasteltuna vuoden 2013 lopussa joukkovelkakirjalainojen ja korkorahastojen osuus oli 63,1 prosenttia sijoituksista (60,4 %). High yield- ja kehittyvien markkinoiden rahastojen osuus vuoden lopussa oli 13,0 prosenttia (9,1 %) sijoituksista ja muiden yhtiöriskillisten joukkolainasijoitusten osuus oli 23,7 prosenttia (22,5 %). Julkisyhteisöjen joukkolainasijoitusten osuus oli 21,4 prosenttia (27,2 %). Lyhyen koron rahastoja oli vuoden lopussa 5,0 prosenttia (1,6 %) ja talletusten osuus oli 0,8 prosenttia (3,7 %). Suorien kiinteistösijoitusten osuus oli 14,4 prosenttia (15,3 %) ja kiinteistöpääomarahastosijoitusten osuus oli 3,7 prosenttia sijoituksista (3,4 %). Osakesijoitusten osuus vuoden lopussa oli 17,9 prosenttia (17,2 %). Sijoitusten jakauma käyvin arvoin oli seuraava: Sijoitustoiminnan nettotuotto Käyvin arvoin tarkasteltuna sijoitusten nettotuotto vuonna 2013 oli 5,2 miljoonaa euroa (11,4 milj. e) ja sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle oli 3,4 prosenttia (8,1 %). Sijoitusomaisuuden nettotuotto ilman oman liiketoiminnan käytössä olevia kiinteistöjä oli 3,6 prosenttia (8,8 %). Tilinpäätöksen mukaiset sijoitustoiminnan tuotot olivat 6,9 miljoonaa euroa (6,7 milj. e). Korkotuotot olivat yhteensä 2,1 miljoonaa euroa (2,6 milj. e), vuokratuotot 1,6 miljoonaa euroa (1,4 milj. e) ja osinkotuotot 0,3 miljoonaa euroa (0,2 milj. e). Tuottoihin sisältyi lisäksi palautuneita arvonalennuksia yhteensä 0,5 miljoonaa euroa (1,4 milj. e) ja myyntivoittoja 2,1 miljoonaa euroa (0,8 milj. e). Sijoitustoiminnan kulut olivat yhteensä 1,6 miljoonaa euroa (1,5 milj. e). Kuluihin sisältyi arvonalennuksia 0,4 miljoonaa euroa (0,3 milj. e). Sijoitustoiminnan tuloslaskelman mukaiseksi nettotuotoksi vuonna 2013 muodostui 5,3 miljoonaa euroa (5,3 milj. e).

10 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 8 Sijoitustoiminnassa salkunhoito on ulkoistettu LähiTapiola Varainhoidolle kiinteistösijoituksia, pääomarahastoja ja pääosin talletuksia lukuun ottamatta. Vakavaraisuus Vuoden 2013 lopussa toimintapääoma oli 43,7 miljoonaa euroa (42,5 milj. e) ja toimintapääoman vähimmäismäärä 9,5 miljoonaa euroa. Toimintapääoma oli siis vähimmäismääräänsä nähden noin 4,6-kertainen. Tasoitusmäärä vahvistui 5,0 miljoonaa euroa ja oli vuoden lopussa 19,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 lopussa vakavaraisuuspääoma oli yhteensä 63,5 miljoonaa euroa (57,4 milj. e) ja vakavaraisuuspääoman tavoiteraja oli 19,0 miljoonaa euroa (16,4 milj. e). Vakavaraisuuspääoman kasvun seurauksena vastuunkantokyky nousi 125 prosenttiin (120 %). KONSERNI Keskinäisen Vakuutusyhtiön Turvan konserniin kuului vuoden 2013 lopussa emoyhtiön lisäksi neljä kiinteistöosakeyhtiötä ja kolme asunto-osakeyhtiötä. Kiinteistö Oy Hervannan Turvan muuttaminen asunto-osakeyhtiöksi rekisteröitiin kaupparekisteriin Samalla yhtiön nimi vaihtui Asunto Oy Tampereen Hervannan Turvaksi. Turvan konsernitilinpäätöksen luvut eivät olennaisesti poikkea emoyhtiön tilinpäätöksen luvuista. LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö on Turvan emoyhtiö. VASTUULLISUUS Vahinkovakuutusyhtiöillä on merkittävä yhteiskunnallinen tehtävä lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ja liikennevakuutuksen toteuttajana. Lisäksi vakuutusyhtiöt tarjoavat asiakkailleen vakuutustuotteita, jotka täydentävät yhteiskunnan tarjoamaa sosiaaliturvaa ja ammattiliittojen jäsenilleen tarjoamaa turvaa. Turva on keskinäinen vakuutusyhtiö, jonka toiminnan tarkoitus on huolehtia omistaja-asiakkaidensa taloudellisesta turvallisuudesta järjestämällä heille vahinko-, henki- ja eläkevakuutusturva Turvan kautta. Turvan vahinkovakuutustuotteet suunnitellaan asiakaslähtöisesti; tuotekehityksellä pyritään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin myös ympäristön muuttuessa. Turvan vuorovaikutus sidosryhmien kanssa perustuu yhteiseen arvopohjaan ja historiaan pohjaavaan kumppanuuteen sekä sidosryhmien ja niiden jäsenten taloudellisen turvan toteuttamiseen. Turva tekee yhteistyötä ja käy jatkuvaa vuoropuhelua mm. laajoja kansalaispiirejä edustavien ammattijärjestöjen kanssa. Tämä konkretisoituu Turvan hallinnossa ja päätöksenteossa, jossa sidosryhmät ovat edustettuina. Henkilöstön viihtyvyys työssä sekä työhyvinvointi on Turvassa merkittävä strateginen tavoite. Työhyvinvointia seurataan mm. vuosittaisella tutkimuksella, ja yhteistoiminta henkilöstöryhmien kanssa on laajaa. Turvan henkilöstöetuihin kuuluvat mm. lakisääteistä laajempi työterveyshuolto, liikunta- ja kulttuuriedut sekä vapaaajan ryhmävakuutus alkaen. Turva lahjoitti joulukuussa 2013 Tampereen yliopistolle ,00 euroa käytettäväksi vakuutustieteessä vakuutusinnovaatioiden tutkimus- ja kehitystyöhön vuonna

11 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA Tampereen yliopisto tarjoaa Suomessa ainoana yliopistotasoista vakuutustieteen koulutusta. Turvalla on käytössä avainlipputunnus. Tunnus kertoo, että Turvan tuotteet ja palvelu ovat kotimaisia. Avainlipputunnuksen käyttöoikeuden myöntää Suomalaisen Työn Liiton alkuperämerkkitoimikunta. Turvan sijoitusomaisuuden tehtävä on varmistaa Turvan vakuutuksenottajien, korvauksensaajien ja takuupääomanomistajien taloudellisten oikeuksien toteutuminen. Sijoitustoiminnan strateginen painopiste on sijoitusten turvaavuudessa; sijoitustoiminnassa pyritään varmistamaan hyvä ja tasainen tuotto pääomariskejä välttäen. Sijoitusomaisuudessa kotimaisten ja eurooppalaisten sijoituskohteiden osuus on korkea. Sijoituskohteet pyritään valitsemaan siten, että niiden eettiset arvot ovat linjassa Turvan arvojen ja toimintaperiaatteiden kanssa. Turvan varainhoitaja on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Taloudellinen kannattavuus keskinäisessä yhtiössä tarkoittaa yhtiön vakavaraisuuden ylläpitämistä ja omistajien tuotto- ja palveluodotusten täyttämistä. Riittävä vastuunkantokyky varmistaa, että vakuutusyhtiö säilyttää toimintakykynsä ja selviytyy vastuistaan talouden suhdanteiden vaihtelusta riippumatta. Yhtiön vakavaraisuus ja onnistunut riskienhallinta mahdollistavat omistaja-asiakasetujen kehittämisen parempana palveluna sekä vakuutusturvaan ja vakuutusmaksuihin liittyvinä asiakasetuina. Turvan toiminnassa otetaan huomioon ympäristökysymykset. Tavoitteena on minimoida Turvan toiminnasta aiheutuvat haitalliset ympäristövaikutukset ja säästää energiaa, tehostaa syntyvien jätteiden kierrätystä sekä edistää ympäristöystävällisten ratkaisujen suosimista. HENKILÖSTÖ Henkilöstön saatavuuden varmistamien oli edelleen vuonna 2013 strategian mukainen painopistealue. Saatavuutta tuettiin mm. oppilaitosyhteistyöllä. Muita painopistealueita olivat koulutus ja osaamisen kehittäminen sekä esimiestyön kehittäminen. Osaamisen tuki -osasto laati uusille turvalaisille kattavan perehdytysohjelman. Myös yhteyspäälliköille ja edustajille järjestettyä myyntikoulutusta jatkettiin osana osaamisen kehittämistä. Syksyn 2012 etätyöpilotoinnin kokemusten perusteella etätyömahdollisuuksia laajennettiin vuonna Yhteyspäälliköille suunnatulla koulutuskokonaisuudella haettiin keinoja työn suunnitteluun, esimiehenä toimimiseen ja johtamiseen. Asiakasneuvojien koulutuksessa painotettiin asiakkaiden kokonaisturvasta huolehtimista ja myynnillisyyttä asiakaspalvelussa. Kaikki uudet asiakasneuvojat, yhteyspäälliköt ja edustajat suorittivat perehdytyskoulutuksen, jonka toteuttivat Turvan omat kouluttajat Osaamisen tuesta. Turva työnantajana on halunnut huolehtia työhyvinvoinnin toteutumisesta työpaikalla sekä edistää yksilön aktiivisuutta oman hyvinvoinnin ylläpidossa. Henkilöstön kanssa yhteistyössä laaditussa työhyvinvointisuunnitelmassa vahvistetut toimenpiteet toteutettiin. Vuoden 2013 työhyvinvointisuunnitelman painopisteinä olivat muutoksen hallinta ja arjen turvallisuus. Työhyvinvoinnin tikkataulu tutkimus toteutettiin keväällä 2013 ja sen tulokset purettiin työryhmissä esimiesten johdolla.

12 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 10 Palkitseminen Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä sekä henkilöstölle maksetut palkat ja palkkiot olivat vuonna 2013 ja kahtena edellisenä vuonna seuraavat: keskimääräinen lukumäärä palkat ja palkkiot (1000 e) Toimitusjohtajalle ja hänen sijaisilleen maksetut palkat ja palkkiot sekä hallinnolle maksetut palkkiot on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa. Turvan koko henkilöstö on kannustavan palkkauksen piirissä. Palkkapolitiikan mukaan palkitsemisen perusteina ovat Turvassa: 1. Peruspalkan osalta tehtävän vaativuus, joka perustuu joko TES:n vaativuusluokitteluun tai TES:n yläpuolisilla Hay-järjestelmään 2. Henkilökohtaisen palkanosan osalta tehtävässä suoriutuminen mukaan lukien tehtävässä osoitettu osaaminen 3. Tulospalkkioiden ja muiden palkkiojärjestelmien osalta tuloksien saavuttaminen eli palkkiotavoitteiden toteutuminen. Turvan johtoryhmä päättää vuosittain yhtiön toiminnallisen tilanteen ja taloudellisen liikkumavaran perusteella toimihenkilöille maksettavista kannusteista. Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan kuuluu hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja ja yksi hallituksen jäsen sekä toimitusjohtaja esittelijänä. Palkitsemisvaliokunnan jäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan hallituksen järjestäytymiskokouksessa eli vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella päätösehdotus ja esitellä hallitukselle päätettäväksi seuraavat asiat: - Turvan palkka- ja palkitsemispolitiikka - Toimitusjohtajan ja johtajien kannustepalkkapolitiikka ja kannustepalkkarakenne - Toimitusjohtajan ja johtajien kannustepalkkioiden toteutuminen. Lisäksi palkitsemisvaliokunta seuraa Turvan palkka- ja palkitsemispolitiikan toteutumista. Vuonna 2013 palkka- ja palkitsemispolitiikan mukaiset vuosipalkasta laskettavat maksimipalkkiotasot olivat seuraavat: - Konttoritoimihenkilöt: maksimitaso 6 % vuosipalkasta - Vastuualueiden päälliköt ja palvelujohtajat: maksimitaso 10 % vuosipalkasta - Johtajat: maksimitaso 30 % vuosipalkasta - Toimitusjohtaja ja myynnistä ja vakuuttamisesta vastaava johtaja: maksimitaso 40 % vuosipalkasta. Henkilöstön kannustepalkka koostui Turvan asiakastyytyväisyyttä, vakuutustoiminnan kasvua ja kannattavuutta mittaavien tunnuslukujen kehityksestä. Kenttämiehille maksetaan paikallisen työehtosopimuksen mukaista vahinkomyyntipalkkaa ja henkimyyntipalkkaa. Myös asiakasneuvojilla on myyntiin sidottu palkitsemisjärjestelmä. Lisäksi yhtiössä toteutetaan myyntikilpailuja, joiden tavoitteet ja palkinnot määritellään tuote- tai kampanjakohtaisesti.

13 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 11 Johdon tulospalkkio koostui Turvan vakavaraisuutta, vakuutustoiminnan kasvua ja kannattavuutta mittaavien tunnuslukujen kehityksestä. Kannustepalkkio ja tulospalkkiot jätetään aina maksamatta, mikäli vakavaraisuuden tavoiteraja VPO1 alittuu. Mikäli yhtiön taloudellinen tilanne muutoin sitä vaatii, kannustepalkkio ja tulospalkkiot voidaan jättää maksamatta joko kokonaan tai osittain toimitusjohtajan päätöksellä, ja toimitusjohtajan tai johtajan tulospalkkioiden ollessa kyseessä hallituksen päätöksellä. YHTIÖN HALLINTO Vakuutuksenottajat ja takuupääoman omistajat ovat Keskinäisen Vakuutusyhtiön Turvan osakkaita eli omistajia. Osakkaat pääsevät yhtiökokouksessa vaikuttamaan Turvan päätöksentekoon, ja lisäksi asiakkailla on omistaja-asiakkuuteen perustuvia etuisuuksia. Turvan takuupääoman omistajia ovat muun muassa SAK, 16 ammattiliittoa, kaksi työväenyhteisöä ja LähiTapiola-ryhmä. Takuuosuuksien määrä on yhteensä kappaletta ja takuupääoman määrä yhteensä ,82 euroa. Vakuutuksenottajilla ja takuupääoman omistajilla on oikeus vaikuttaa ja käyttää päätösvaltaa yhtiökokouksessa, joka on ylin päätösvaltaa käyttävä elin. Yhtiökokous mm. vahvistaa tuloslaskelman ja taseen, päättää voiton tai tappion käyttämisestä, päättää vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa, yleensä toukokuussa. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan hallituksen päättämissä sanomalehdissä. Hallintoneuvoston tehtävänä on mm. valvoa Turvan hallintoa. Lisäksi hallintoneuvosto valitsee ja vapauttaa hallituksen jäsenet. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmasosa tai sitä lähinnä vastaava määrä. Tällä hetkellä hallintoneuvoston jäsenmäärä on 28. Hallintoneuvoston jäsenistä useat ovat ammattiliittojen edustajia. Hallintoneuvoston kokoonpano on esitetty tilinpäätöksen sivulla 55. Hallituksen tehtävänä on huolehtia Turvan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus mm. päättää Turvan strategiasta, toimintasuunnitelmista ja budjetista. Hallintoneuvosto valitsee hallitukseen kalenterivuodeksi kerrallaan kahdeksan jäsentä sekä yhden henkilökohtaisen varajäsenen. Hallituksen kokoonpano vuonna 2013 oli seuraava: - Jarkko Eloranta, puheenjohtaja, Helsinki - Jukka Kinnunen, toimitusjohtaja, Lahti - Anja Lahermaa, varatuomari, Helsinki - Harri Lauslahti, yhtiöryhmän johtaja, Kauniainen - Jukka Mattila, talousjohtaja, Helsinki - Pekka Palola, varatuomari, Tampere - Kyösti Suokas, II puheenjohtaja, Helsinki - Heikki Venho, sijoitusjohtaja, Espoo Hallituksen puheenjohtajana toimi Jarkko Eloranta ja varapuheenjohtajana Harri Lauslahti. Vuonna 2013 hallituksen palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat Jarkko Eloranta, Jukka Kinnunen ja Harri Lauslahti. Turvan johtoryhmä valmistelee asioita hallituksen päätettäväksi ja valvoo päätösten toteutumista. Lisäksi johtoryhmä päättää työjärjestyksensä mukaisesti erikseen mainituista asioista, kuten mm. vakuutusehdoista ja tariffeista. Vuonna 2013 johto-

14 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 12 ryhmään kuuluivat toimitusjohtaja ja kolme johtajaa: - Minna Metsälä, toimitusjohtaja - Jussi Ilveskoski, johtaja, korvaukset ja tukipalvelut, toimitusjohtajan sijainen - Timo Laukas, johtaja, talous - Pekka Runsas, johtaja, myynti ja vakuuttaminen. Vuoden 2013 aikana Turvan tilintarkastaja vaihtui, kun Turvan yhtiökokous päätti valita Turvan tilejä ja hallintoa tarkastamaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Timo Nummi. Turvalla on yhteensä 20 aluetoimikuntaa eri puolilla maata. Niissä on jäseniä yhteensä noin 180. Aluetoimikuntien jäsenet ovat asiakkaiden edustajia. Valtaosa heistä tulee ammattiyhdistyskentästä. HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS Emoyhtiön tilikauden voitto oli ,85 euroa. Tilikauden päättyessä emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat ,07 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitosta maksetaan takuupääoman omistajille korkoa 3,5 % eli ,42 euroa ja ,00 euroa siirretään yhtiöjärjestyksen 4 :ssä tarkoitettuun käyttörahastoon ja ,43 euroa siirretään voittovarojen tilille omaan pääomaan.

15 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 13 TULOSLASKELMA VAKUUTUSMAKSUTUOTOT Vakuutusmaksutulo , ,86 Jälleenvakuuttajien osuus , ,69 Vakuutusmaksuvastuun muutos , ,00 Jälleenvakuuttajien osuus , ,00 Vakuutusmaksutuotot , ,17 KORVAUSKULUT Maksetut korvaukset , ,79 Jälleenvakuuttajien osuus , ,44 Korvausvastuun muutos , ,00 Jälleenvakuuttajien osuus , ,00 Korvauskulut , ,35 LIIKEKULUT , ,00 VAKUUTUSTEKNINEN KATE/TULOS ENNEN TASOITUSMÄÄRÄN MUUTOSTA , ,18 TASOITUSMÄÄRÄN MUUTOS , ,00 VAKUUTUSTEKNINEN KATE/TULOS , ,18 SIJOITUSTOIMINTA Sijoitustoiminnan tuotot , ,73 Sijoitustoiminnan kulut , ,71 Sijoitustoiminnan nettotuotto , ,02 MUUT TUOTOT JA KULUT Muut tuotot , ,54 Muut kulut , ,92 Muut tuotot ja kulut , ,62 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,46 TILINPÄÄTÖSSIIRROT Poistoeron muutos , ,12 TULOVEROT Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot , ,61 Laskennalliset verot , ,75 Tuloverot , ,36 TILIKAUDEN VOITTO , ,98

16 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 14 TASE VASTAAVAA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet , ,21 Muut pitkävaikutteiset menot , ,65 Aineettomat hyödykkeet , ,86 SIJOITUKSET Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt ja kiint.osakk , ,72 Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,29 Rahoitusmarkkinavälineet , ,52 Talletukset , ,00 Muut sijoitukset , ,81 Jälleenvak.talletesaamiset Jälleenvakuutustalletteet 0, ,18 Sijoitukset , ,71 SAAMISET Ensivakuutustoiminnasta , ,35 Jälleenvakuutustoiminnasta , ,04 Muut saamiset , ,30 Laskennallinen verosaaminen , ,65 Saamiset , ,34 MUU OMAISUUS Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,62 Rahat ja pankkisaamiset , ,66 Muu omaisuus , ,23 Muu omaisuus , ,51 SIIRTOSAAMISET Korot ja vuokrat , ,15 Muut siirtosaamiset , ,85 Siirtosaamiset , ,00 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,42

17 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 15 TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Pohjarahasto , ,78 Takuupääoma , ,81 Ylikurssirahasto 7 871, ,19 Muut rahastot Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot , ,00 Muut rahastot , ,60 Muut rahastot , ,60 Ed.tilikausien voitto , ,06 Tilikauden voitto , ,98 Oma pääoma , ,42 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,78 VAKUUTUSTEKNINEN VASTUUVELKA Vakuutusmaksuvastuu , ,00 Jälleenvakuuttajien osuus , ,00 Korvausvastuu , ,00 Jälleenvakuuttajien osuus , ,00 Tasoitusmäärä , ,00 Vakuutustekninen vastuuvelka , ,00 VELAT Ensivakuutustoiminnasta , ,46 Jälleenvakuutustoiminnasta , ,65 Muut velat , ,72 Velat , ,83 SIIRTOVELAT Siirtovelat , ,39 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,42

18 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 16 RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta Voitto varsinaisesta toiminnasta/ voitto ennen satunnaisia eriä , ,46 Oikaisut Vakuutusteknisen vastuuvelan muutos , ,00 Sijoitusten arvonalentumiset ja arvonkorotukset , ,78 Suunnitelman mukaiset poistot , ,80 Muut oikaisut , ,67 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,81 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) , ,22 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) , ,80 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,23 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,29 Maksetut välittömät verot , ,61 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , ,91 Liiketoiminnan rahavirta , ,91 Investointien rahavirta Investoinnit sijoituksiin(pl.rahavarat) , ,15 Luovutustulot sijoituksista (pl.rahavarat) , ,63 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä muun omaisuuden investoinnit ja luovutustulot (netto) , ,14 Investointien rahavirta , ,66 Rahoituksen rahavirta Muut rahastot vähennys ,00 0,00 Maksetut takuupääoman korot , ,42 Rahoituksen rahavirta , ,42 Rahavarojen muutos , ,17 Rahavarat tilikauden alussa , ,83 Rahavarat tilikauden lopussa , , , ,17

19 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 17 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT VAKUUTUSMAKSUTULO Vahinkovakuutus Ensivakuutus Kotimaasta , ,03 Jälleenvakuutus , ,83 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta , ,86 VAKUUTUSMAKSUTULOSTA VÄHENNETYT ERÄT Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista , ,44 Jakojärjestelmämaksut , ,14 Vakuutusmaksuvero , ,92 Palosuojelumaksu , ,17 Liikenneturvallisuusmaksu , ,00 Työsuojelumaksu , ,41 Yhteensä , ,08 KOKONAISLIIKEKULUT TOIMINNOITTAIN Maksetut korvaukset , ,90 Liikekulut , ,00 Sijoitustoiminnan hoitokulut , ,01 Yhteensä , ,91 TULOSLASKELMAN ERÄ LIIKEKULUT Vakuutusten hankintamenot Ensivakuutuksen palkkiot , ,13 Tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot 1 215, ,08 Muut vakuutusten hankintamenot , , , ,40 Vakuutusten hoitokulut , ,73 Hallintokulut , ,87 Menevän jälleenvakuutuksen palkkiot (-) , ,00 Yhteensä , ,00

20 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 18 VAHINKOVAKUUTUKSEN VAKUUTUSLUOKKARYHMÄKOHTAINEN TULOS Vakuutus- Vakuutus- Korvaus- Liikekulut Jälleen- Vakuutustekninen maksutulo maksutuotot kulut ennen jv:n vakuuttajien kate ennen ennen jv:n ennen jv:n ennen jv:n palkkioita osuus tas.määrän osuutta osuutta osuutta ja voitto-os. muutosta Ensivakuutus Lakisääteinen tapaturma , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 Muu tapaturma ja sairaus , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 Moottoriajoneuvon vastuu , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 Maa-ajoneuvo , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 Palo- ja muu omaisuusvahinko , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 Muu ensivakuutus , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 Ensivakuutus yhteensä , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 Jälleenvakuutus , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 Yhteensä , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 Tasoitusmäärän muutos , , ,00 Vakuutustekninen kate , , ,29

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2014 2013 2014 2013 Liikevaihto milj. 415 323 408 320 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 43 50 43 50 Liikekulut milj. 15 12 15 12 Korvaustoiminnan hoitokulut milj.

Lisätiedot

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset Korvausvastuun

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2015 2014 2015 2014 Liikevaihto milj. 343 415 338 408 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj. 27 43 27 43 Liikekulut milj. 10 15 10 15 Korvaustoiminnan hoitokulut

Lisätiedot

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 Tilintarkastamaton 28.2.2013 Kokonaistulos oli 464,1 miljoonaa euroa (- 521,2 milj. e) Siirto

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 Försäkringsaktiebolaget Garantia Garantia Insurance Company Ltd Kluuvikatu 3 Glogatan 3 Kluuvikatu 3 PL 600, 00101 Helsinki PB 600, 00101

Lisätiedot

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1)

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) 3298 N:o 1236 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 OSAVUOSIRAPORTTI 30.06.2010 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-TUNNUS 0117086-1 Sivu Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Avainluvut 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 889,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 031,6 979,5 889,7 780,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Liite 1

TULOSLASKELMA Liite 1 N:o 203 623 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 1 Avainlukuja 2012 2011 2010 2009 2008 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 243,7 1 122,4 1

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2012. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2012. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2012. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2012. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2012 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2012 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2012 Liikevoitto nousi 48,6 milj. euroa 86,5 milj. euroon (37,9 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Tapiola-ryhmä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy

Tapiola-ryhmä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2009 Tapiola-ryhmä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Tilintarkastamaton 15.2.2012 Eläke-Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Kokonaistulos oli - 521,2

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 2,4 % Parhaiten tuottivat pääomasijoitukset 15,6 % Vakavaraisuus 27,2 % TyEL-palkkasumma 1 612,3 milj. YEL-työtulo

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2015 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto oli 4,9 %. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi 21 miljardiin euroon.

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.2007 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.2007 1.1.-30.6.2006 1.1.-31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 474,1 444,2 889,3 Maksetut eläkkeet, milj. e 334,1 312,3 631,3 Sijoitusnettotuotot

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 0,9% Parhaiten tuottivat korkosijoitukset 2,4 % Vakavaraisuus 26,8% TyEL-palkkasumma 1 677,0 milj. YELtyötulo 251,9

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 780,2 758,5 1 490,5 Maksutulon muutos

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot