Yhteiskuntavastuu osa suomalaisuutta ja tulevaisuutta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteiskuntavastuu osa suomalaisuutta ja tulevaisuutta"

Transkriptio

1 Yhteiskuntavastuu osa suomalaisuutta ja tulevaisuutta Elintarvikeketjun visio- ja uutispäivä, Asmo Kalpala, TAPIOLA-RYHMÄ 1

2 Esitykseni sisältö Suomalaisesta kansanviisaudesta tähän päivään Aina on toinenkin vaihtoehto; mitä opimme lamasta? Yhteiskuntavastuun mahdollisuudet Yhteisöllisyys rakentaa tulevaisuutta 2

3 Esivanhempiemme 10 käskyä (Sananlaskujen pohjalta koonnut Matti Kuusi 1952) 1. Tee työtä 2. Pidä puolesi 3. Älä luota vieraisiin 4. Älä ole antelias 5. Malta mielesi 6. Ole vaitelias 7. Varo intohimoja 8. Säästä 9. Älä koreile 10. Älä väheksy itseäsi tai nöyristele Vastaa itsestäsi ja toimeentulostasi, älä ajelehdi äläkä jättäydy vieraan avun varaan. 3

4 Kansallisten arvojen ja yhteiskunnan kehitys luvun lopulla kristillinen ja talonpoikainen maailmankuva: työteliäisyys, kuri, ahkeruus ja nöyryys selviytyminen ja hiljainen kasvu ankarissa oloissa luvun alkupuolella nationalismi: tuettiin itsenäistymistä ja itsenäisyyden turvaamista luvulla Talvisodan henki : koti, uskonto ja isänmaa, yhtenäisyyttä ja yksimielisyyttä kohtalokkaina aikoina - Sodan jälkeen jälleenrakentamisen vuosikymmenet: säästäväisyys ja uhrautuvaisuus - Kasinotalouden aika: yksilöllisyyttä luvun lama johti työttömien syrjäytymiseen luvulla arvona hyväntahtoisuus ja turvallisuus; - wikipedia-yhteisöllisyys kasvaa. 4

5 EU:n komissio 2006: Eurooppa tarvitsee yrityksiä, jotka tekevät sitä, mitä ne osaavat parhaiten: - tarjoavat tuotteita ja palveluja, jotka tuovat lisäarvoa yhteiskunnalle - saavat aikaan uutta arvonmuodostusta ja uusia työpaikkoja yrittäjähenkisen ja luovan ajattelu- ja toimintatapansa ansiosta. Eurooppa tarvitsee ennen kaikkea yrityksiä, jotka kantavat oman osansa yhteiskuntavastuusta ja Euroopan tilasta. Yritysten yhteiskuntavastuun mukaiset toimintatavat voivat olla avainasemassa kestävän kehityksen edistämisessä samalla, kun ne vahvistavat Euroopan innovaatio- ja kilpailukykyä. 5

6 Aina on olemassa toinenkin vaihtoehto 6

7 Onko yritys rahantekokone vai yhteiskunnassa toimiva ihmisyhteisö? Erään näkemyksen mukaan yritys on vastuussa vain omistajilleen ja sen tehtävä on vain tuottaa heille rahaa. Missä vaiheessa yrityksestä tulee niin itseriittoinen, ettei sen enää katso olevansa velkaa yhteiskunnalle ja muille kanssatoimijoilleen? Yritys tuskin olisi päässyt alkuun ilman yhteiskunnalta saamaansa tukea, infrastruktuuria, koulutettua työvoimaa, maksukykyisiä asiakkaita jne. Ihmiset tekevät yrityksen eläväksi yhteisöksi, joka on voimakkaasti keskinäisessä riippuvuussuhteessa yhteiskuntaan ja vastuussa toimintansa vaikutuksista. 7

8 Entäs jos Työttömyys maksoi Suomen valtiolle 1990-luvulla n. 5 mrd. euroa/ vuosi 2000-luvun alussa noin 3 mrd. euroa/ vuosi = yhteensä noin 60 mrd. euroa. 60 mrd. euroa = 1/3 yli Suomen valtion vuosibudjetin (45 mrd. e) ja noin 25 % viime vuoden BKT:sta. Nokian liikevaihto vuonna 2007 oli 51 mrd. e luvun alkupuolella sen kontribuutio valtiontaloudelle yhteisöveroina ja työntekijöiden maksamina tuloveroina oli noin 50 % työttömyyden aiheuttamista kustannuksista yhteiskunnalle. Mistä nyt uusi Nokia? 8

9 Suomalainen innovaatiojärjestelmä tapiola.fi Julkinen sektori Politiikan tekijät Hallitus Eduskunta Tiede- ja tekniikkaneuvosto Opetusministeriö Kauppa- ja teollisuusministeriö Muut ministeriöt Rahoittajat Suomen Akatemia TEKES Sitra Toimijat Yliopistot Teknilliset korkeakoulut Tutkimuslaitokset Yksityissektori Liikeyritykset Tutkimuslaitokset Rahastot ja säätiöt Teolliset ja akateemiset yhteisöt 9

10 Sidosryhmien tarpeisiin vastuullisia ratkaisuja - suomalaisia innovaatioita - AIV-rehu - Ksylitoli-makeutusaine - Biohajoavat istukkeet luunmurtumien hoitoon - Sykemittari - Matkapuhelintekniikan keksinnöt - Linux-käyttöjärjestelmä - Kolesterolia vähentävä margariini - Mikä on seuraava suuri suomalaiskeksintö? 10

11 Yhteiskuntavastuun mahdollisuudet 11

12 Mitä on yhteiskuntavastuu? Yhteistyötä ja vuorovaikutusta eri sidosryhmien kanssa toiminnan ei-toivottujen vaikutusten tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi ja toiminnan positiivisten vaikutusten maksimoimiseksi. Juuret YK:n ympäristön ja kehityksen maailmankomission Yhteinen tulevaisuutemme raportissa (80-luvun lopulla): taloudellinen kehitys ei ole mahdollista ilman sosiaalista ja ekologista kestävyyttä. Kestävä kehitys = kehitystä, joka tyydyttää ihmisten nykyiset tarpeet ilman, että vaarannetaan tulevien sukupolvien mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. 12

13 Työ- ja elinkeinoministeriön kanta yhteiskuntavastuuseen 2008: -Yritysten kestävä kilpailukyky perustuu kannattavaan toimintaan ja ympäristö- ja sosiaalisten kysymysten ymmärtämiseen ja huomioonottamiseen. - Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta vahvistaa kansallista ja kansainvälistä yhteiskuntavastuupolitiikkaa sekä yritysten taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisia toiminta- ja tuotantotapoja. - Vain toimintaan pysyvästi integroidut vastuulliset toiminta- ja tuotantotavat tukevat yritysten kilpailukykyä ja parantavat työelämän laatua. 13

14 Yhteiskuntavastuu on hyvää johtamista Yritystoiminnan riskit eivät liity pelkästään talouteen. Riskit koostuvat syy-seurausketjuista, joihin kuuluvat myös toiminnan ei-toivottujen vaikutusten hallinta. Toiminnan tahattomat vaikutukset tulevat usein yllätyksenä, ellei niitä aktiivisesti johdeta ja seurata. Siksi tarvitaan yhteiskuntavastuun raportointia. Raportoinnin kansainväliset indikaattorit kiinnittävät yritysjohdon huomion hiipiviin riskeihin jo ennen kuin ne pääsevät yllättämään. Siten raportointi parantaa suunnitelmallisuutta

15 Raportointivaatimukset tiukentuvat Ranska: (Laki 2002) Julkisesti noteerattujen yhtiöiden raportoitava ympäristö- ja sosiaalisen vastuun asiat toimintakertomuksessa Tanska, Ruotsi, Alankomaat: ympäristöraportointi lakisääteistä 1999 alkaen, jos ympäristölupa. Ruotsissa valtionyhtiöiltä kestävän kehityksen raportointi Iso-Britannia: ympäristöraportoinnin ohjeet 2001, tulossa pakolliseksi Eläkerahastojen raportoitava sosiaalinen vastuu, ympäristöasiat ja eettisyys. (Lähde: TEMin selvitys, Jutila 2008) 15

16 Kansalaiset haluavat tietää, kuinka hyvin yritykset hoitavat yhteiskuntavastuunsa (Radar 2008) Miten tärkeää on tietää, kuinka hyvin yritys huolehtii yhteiskunnallisen vastuun kantamisesta 5 Erittäin tärkeää 4 3 Ei osaa sanoa 2 1 Ei lainkaan tärkeää Reilulle viidennekselle vastaajista on erittäin tärkeää tietää, kuinka hyvin yritys huolehtii yhteiskunnallisesta vastuustaan. Vain harva pitää tietoa merkityksettömänä. Tulos on sama kuin vuosi sitten Yritykset ja yhteiskuntavastuu

17 Hyvä maine on pääomaa Yrityksellä on muitakin velvoitteita kuin voiton maksimointi. Pelkkä lakien noudattaminen tai verojen maksaminen ei vielä ole vastuullista. Yrityksen pitää tunnistaa sekä suorat että välilliset vaikutukset toimintaympäristöönsä ja kantaa niistä vastuunsa. Näin syntyy myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Itsekkyyteen ei ole varaa. On ajateltava myös muita ja nähtävä kokonaisuuksia. Elämme ihmisten maailmassa, emme virtuaalitodellisuudessa. Kun ymmärtää sidosryhmien tarpeet, osaa ennakoida tulevaa ja tuottaa innovaatioita. 17

18 Mitä hyötyä vastuullisuudesta? Kansainvälinen tutkimus yritysjohtajien näkemyksistä: Runsaat puolet haastatelluista arvioi vastuullisuuden hyötyjen ylittävän kehittämisen kulut. Vastuullinen toimintatapa auttaa -vähentämään erityisesti energiakuluja - löytämään uusia markkina-alueita - parantamaan yrityksen mainetta. (Lähde: The Economist, helmikuu 2008) 18

19 Vastuullisuus asiakkaita ja työntekijöitä kohtaan on tutkimusten mukaan kannattavinta Sidosryhmät, joihin vastuullisuus kohdistuu: Vastuullisuus työntekijöitä ja asiakkaita kohtaan vaikutti suoraan taloudelliseen menestykseen, mutta paikallisyhteisö tai ympäristö ei. (Berman et al. 1999) (Hillman ja Keim 2001) Jos vastuullisuudesta koituva hyöty kohdistuu sidosryhmään, jolla on markkinatransaktiota yrityksen kanssa (= asiakkaat ja työntekijät), vastuullisuustoimet ovat kannattavimpia. (Lankoski 2007) 19 (Lähde: TEMin selvitys, Lankoski 2008)

20 Yhteisöllisyys rakentaa tulevaisuutta 20

21 Yhteisöllisyydestä lisäarvoa - Iloitkaamme suomalaistaustaisten yritysten menestyksestä maailmalla. Kansainväliset pörssiyhtiöt eivät kuitenkaan sitoudu osaksi suomalaista yhteiskuntaa. - Suomalaisen yhteiskunnan rattaiden pyörittämisestä ja suomalaisten hyvinvoinnista vastaa suomalainen elinkeinoelämä. - Tulevaisuus on meidän itsemme rakennettava, mutta kenties uusin eväin. Millaista osaamista yhteiskunta nyt tarvitsee? Mitä uutta osaamista kukin meistä voi tarjota? Miten loisimme menestystä yhdessä niin, että kaikki hyötyvät? 21

22 Yhteisöllisyys muuttaa muotoaan Perhe- tai kyläkeskeinen yhteisöllisyys väistyy, tilalle virtuaaliyhteisöllisyys, verkostoituminen (Facebook, Wikipedia, MySpace) Perinteiset arvot ovat silti vahvat: välittäminen, huolenpito ja solidaarisuus Yksilöllisessä yhteisöllisyydessä panostetaan asioihin, jotka kiinnostavat kylliksi. Yhteisöllisyys luo vastuuntuntoa yhteisistä asioista, yhteisestä hyvästä Tulevaisuus ja menestys myös elintarvikesektorilla voidaan ehkä rakentaa yhteisöllisyyden varaan. 22

23 Luottamusta ja luotettavuutta Luotettavuuteen perustuvien yhteisten arvojen avulla suomalaiset ovat tähän asti kyenneet sopeutumaan maailman valtavirtoihin. Myös yritystoiminta tarvitsee riskiensä hallitsemiseksi vakautta ja ennustettavuutta. Mitä vaikeampi aika, sitä enemmän yrityksen onnistuminen riippuu hyvistä ihmisistä. Menestys ja luovuus edellyttävät tuloksentekijöiltä sitoutumista, sitoutuminen edellyttää luottamusta. Luottamuksen varassa ihmiset uskaltavat lähteä mukaan muutosten vaatimaan riskinottoon. 23

24 Yhteenvedoksi: Talouden pitää olla kunnossa, mutta ei ihmisten tai ympäristön kustannuksella. Sosiaalinen vastuu ei tarkoita sosialismia, vaan ihmisyyden arvostamista tuloksentekijöissä. Vastuu ympäristöstä koskee meitä jokaista, jotka haluamme säilyttää kunnollisen elinympäristön myös lapsenlapsillemme. Yhteiskuntavastuun tulee olla osa suomalaisuutta ja tulevaisuutta. 24

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu Sosiaalinen vastuu...

Yhteiskuntavastuu Sosiaalinen vastuu... Valtioneuvosto / KTM Yritysten yhteiskunnallinen vastuu (CSR Corporate Social Responsibility) tarkoittaa yrityksen toimintaa, jossa yritykset yhdistävät vapaaehtoisesti sosiaaliset ja ekologiset näkökohdat

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskunta- ja yritysvastuusta

Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskunta- ja yritysvastuusta Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskunta- ja yritysvastuusta Johdanto Yhteiskunta- ja yritysvastuu tarkoittaa yritysten, julkisen hallinnon ja muiden yhteisöjen taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä

Lisätiedot

Sitra kyseenalaistaa perinteisiä toimintamalleja ja vauhdittaa tarvittavaa muutosta yhteiskunnassa.

Sitra kyseenalaistaa perinteisiä toimintamalleja ja vauhdittaa tarvittavaa muutosta yhteiskunnassa. Sitra kyseenalaistaa perinteisiä toimintamalleja ja vauhdittaa tarvittavaa muutosta yhteiskunnassa. Tulevaisuuden hyvinvointi ja kilpailukyky edellyttävät systeemistä laaja-alaista ja syvällistä muutosta.

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Saara Jurmu SIDOSRYHMÄLÄHTÖISEN YRITYSVASTUURAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSELLE

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Saara Jurmu SIDOSRYHMÄLÄHTÖISEN YRITYSVASTUURAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSELLE YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Saara Jurmu SIDOSRYHMÄLÄHTÖISEN YRITYSVASTUURAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSELLE Pro gradu -tutkielma Talousjohtamisen maisteriohjelma Syksy 2012 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sivu 1 Tuottavuuden pyöreä pöytä 7.3.2007 Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sisältö

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU

JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU Vastuullinen johtaminen riskienhallinnan näkökulman laajentajana Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Jouni

Lisätiedot

Finanssiosaamisen kehittäminen yhteiskuntavastuun ja sidosryhmävuoropuhelun. Silja Petäjäinen Y07MY

Finanssiosaamisen kehittäminen yhteiskuntavastuun ja sidosryhmävuoropuhelun. Silja Petäjäinen Y07MY Finanssiosaamisen kehittäminen yhteiskuntavastuun ja sidosryhmävuoropuhelun näkökulmasta Silja Petäjäinen Y07MY Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2010

Yritysvastuuraportti 2010 Yritysvastuuraportti 2010 sisällys Sisällysluettelo Raportointiperiaatteet 2 lyhyesti 3 Tapamme toimia 4 Henkilöstö 10 Vastuullista liiketoimintaa Media-alalla 16 Oppimisessa 20 Talous ja yhteiskunta 22

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön - miten muutamme maailman

Teoriasta käytäntöön - miten muutamme maailman Teoriasta käytäntöön - miten muutamme maailman Teoriasta käytäntöön on kooste artikkeleista, joissa käsittelen sitä kuinka voimme arjessamme tehdä päätöksiä ja valintoja jotta uusi maailma olisi mahdollinen

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTOINNIN VERTAILUKELPOISUUS JA RAPORTOINNIN KEHIT- TÄMINEN - CASE KONE OYJ

YRITYSVASTUURAPORTOINNIN VERTAILUKELPOISUUS JA RAPORTOINNIN KEHIT- TÄMINEN - CASE KONE OYJ YRITYSVASTUURAPORTOINNIN VERTAILUKELPOISUUS JA RAPORTOINNIN KEHIT- TÄMINEN - CASE KONE OYJ Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Kesäkuu 2013 Laatija: Laura Simola

Lisätiedot

Arvot, työ ja vastuu. Kansallinen Ennakointiverkosto. Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa

Arvot, työ ja vastuu. Kansallinen Ennakointiverkosto. Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa Kansallinen Ennakointiverkosto Yritystoiminnan tulevaisuus - asiantuntijaryhmän loppuraportti 1 Arvot, työ ja vastuu Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa Toimittanut Antti Hautamäki

Lisätiedot

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma UUSI NOUSU Alexander Stubb Vaaliohjelma KOLME POINTTIA ALEXISTA Suomen kansa riippumattomana ja vapaana parhaiten voi työskennellä sen tehtävän toteuttamiseksi, jonka suorittamiselle se toivoo ansaitsevansa

Lisätiedot

Vuoden Tulos. Opas osuustoimintayritysten tulosten raportointiin

Vuoden Tulos. Opas osuustoimintayritysten tulosten raportointiin Opas osuustoimintayritysten tulosten raportointiin Sääsatelliitin kuva Euroopasta, Ilmatieteen laitos Ylöspäin nousee lohen suku. Ot suus oiminta 5/2006 Johdon & hallinnon ammattilehti Maineteot ja mokat

Lisätiedot

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä Marjo Rakuuna Y07MY Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma Tekijät Marjo Rakuuna

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen SITRAN RAPORTTEJA 36 Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 36 Sitra ja Mikko Pakarinen

Lisätiedot

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Sitra 2013 Sitra ja tekijät 2013 Vastuullinen toteuttaja Demos Helsinki

Lisätiedot

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalouden koulutusohjelma

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalouden koulutusohjelma HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Raija Helén JÄTELAITOSTEN YHTEISKUNTAVASTUUN GRI-TUNNUSLUVUT Opinnäytetyö 2007 TIIVISTELMÄ SAMMANDRAG ABSTRACT ZUSAMMENFASSUNG Koulutusohjelma

Lisätiedot

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto SITRAN RAPORTTEJA 59 Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto S I T R A H E L S I N K I Sitran

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

Vastuullisuus ruokaketjussa Eväitä johtamiseen, mittaamiseen ja viestintään

Vastuullisuus ruokaketjussa Eväitä johtamiseen, mittaamiseen ja viestintään Vastuullisuus ruokaketjussa Eväitä johtamiseen, mittaamiseen ja viestintään Matkaevääksi lukijalle Tämän kirjan tavoitteena on luoda käsitys siitä, mitä vastuullisuus on ruokaketjussa, ja tarjota yrityksille

Lisätiedot

Vastuullinen finanssiala yhteiskuntavastuuraportointi maineenhallinnan ja työnantajakuvan tukena pankki- ja vakuutusalan yrityksissä

Vastuullinen finanssiala yhteiskuntavastuuraportointi maineenhallinnan ja työnantajakuvan tukena pankki- ja vakuutusalan yrityksissä Vastuullinen finanssiala yhteiskuntavastuuraportointi maineenhallinnan ja työnantajakuvan tukena pankki- ja vakuutusalan yrityksissä Päivi Mikkola IY07 Opinnäytetyö 22.11.2009 Tiivistelmä 22.11.2009 Liiketalouden

Lisätiedot

Askeleita vastuullisuuteen

Askeleita vastuullisuuteen Marianne Ekonen Ritva Pyykkönen Juha Timonen Jaana Teriö Anne Törn Askeleita vastuullisuuteen Esimerkkejä vastuullisen liiketoiminnan kehittämisestä pk-yrityksissä JYväskylän ammattikorkeakoulu Jamk.fi

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Helmikuu 2009 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen

Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen 1 Toimittaja: Sari Vilminko Kirjoittajat: Antti Honkarinta, Terhi Laine, Saila Lehto, Kimmo Nekkula, Sari Vilminko Visuaalinen suunnittelu ja taitto: FixUI

Lisätiedot

Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä

Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksianto 16.10.2012 VPSolutio

Lisätiedot

Toiminta vuonna 2012

Toiminta vuonna 2012 Toiminta vuonna 2012 Katse tulevaisuuteen Nordean pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuva strategia tuottaa edelleen tulosta. Palvelimme vuonna 2012 useampia asiakkaita kuin koskaan aikaisemmin, ja

Lisätiedot