Ekokumppanit Oy Vuosikertomus 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ekokumppanit Oy Vuosikertomus 2014"

Transkriptio

1 Ekokumppanit Oy Vuosikertomus 2014

2 Sisällysluettelo Ekokumppanit vuonna Viestintä ja mediasuhteet... 5 Vastuullinen toiminta Henkilöstö Neuvontapalvelut Kuntien energiatehokkuustyö Ympäristökasvatus ja -neuvonta Tampereen kaupunkiseudun kuntien ympäristöneuvontapalvelut Kouluvierailut ja Lähiluonto-oppitunnit Rane rakentamisen ja asumisen energianeuvonta Materiaalitehokkuus ja jätteen synnyn vähentäminen Hankkeet ja projektit Ekokoti taloyhtiöiden energianhallinta Näsijärvireitti Lähivastuukampanja Hämeenpuiston kyläraitti LION Liikkumisen ohjauksen neuvonta TRKK Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus Vuosi Tase Tuloslaskelma Vuosikertomuksen kuvat ovat Ekokumppanien henkilöstön ottamia ellei toisin mainita. Etusivun maisema: Lumi Tuira. 2

3 Ekokumppanit vuonna 2014 Kulunut vuosi on merkinnyt tiivistynyttä yhteistyötä avainasiakkaiden kanssa. Esimerkkejä uudenlaisesta toiminnasta oli mm. loppuvuodesta konseptoitu Kuntotuokio palvelu Tampereen Kaukolämpö Oy:n pientaloasiakkaille. Pilotointi on alkanut vuoden 2015 alussa. Palvelussa Ranen energianeuvojat toimivat ja asiakasrajapinnassa laitteiston kuntoa kartoittaen, energiatehokkaan asumisen vinkkejä jakaen ja palautetta keräten. Ekokumppanit toteutti myös Tamperelaista Kaukolämpöä 50 vuotta juhlavideon. Euroopan kestävän energian viikolla kampanjoimme Brysselissä puun merkityksestä Tampereen Sähkölaitoksen energiantuotannossa. Euroopan kestävän energian viikolla kampanjoimme Brysselissä puun merkityksestä Tampereen Sähkölaitoksen energiantuotannossa. Kuvat: Revolve Media. Tampereen Veden kanssa on jatkettu Maailman vesipäivän kampanjointia ja kouluvierailuihin on lisätty edelleen veden järkevään kulutukseen liittyviä sisältöjä. Keväällä 2015 lanseerataan paikkatietoa ja veden ominaisuuksia koskevia mittaustuloksia hyödyntävä Vellamo-verkkopalvelu, jossa kaupunkilaiset saavat ajantasaista tietoa veden laadusta. Liikkumisen ohjauksen neuvonta (LION) kohtasi Tampereen Joukkoliikenteen kanssa koululaisista senioreihin. Neljäsluokkalaisten vaikuttajapäivillä selvitettiin 850 koululaisen mieltymykset liikennesuunnittelun ja joukkoliikenteen suhteen. Torikiertueella kohdattiin Joukkoliikenteen asiakkaita Tampereen kaupunkiseudulla ja kerättiin palautetta joukkoliikenneuudistuksen toteutumisesta. Kestävä yhdyskunta -yksikön (KEY) kanssa toimittiin myös ekotukitoiminnan kautta, mm. jalkauttamalla Energiansäästöviikon kampanja kaupunkikonserniin ja edistämällä Hatanpään sairaala-alueen jäteasioiden kuntoon saamista ja sairaala-alueen jätehuollon liittymistä Pirkanmaan Jätehuollon piiriin. Koulutimme Tampereen kaupungin 200 ekotukihenkilöä, aiheena kestävän liikenteen mahdollisuudet. Lisäksi toimimme apuna neuvontatyössä ja Koukkuniemen ekotuki-infotilaisuutta. 3

4 Pirkanmaan Jätehuollon tuella käytännössä hyväksi todettuja kampanjakonsepteja saadaan myös muiden Jätelaitosyhdistys ry:n jäsenten käyttöön. Hyvien käytäntöjen monistamista on syytä kokeilla muidenkin kansallisessa verkostossa toimivien avainasiakkaiden kohdalla. Ekokumppaneiden ruokajätekampanjoiden materiaalia Etenkin hankepohjaiseen toimintaan ja henkilöstöön vaikuttava tekijöistä merkittävin oli Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankerahoituskauden vaihtuminen. Käytännössä viime vuonna käynnissä olleista hankkeista päättyivät Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus projekti ja Ystäväkylä Ympäristöministeriön kokeiluhanke Ekokoti. Uutta rahoitusta haettiin syksyllä: neuvontahankkeiden lisäksi suuntauduttiin tutkimuksellisiin ja teknillisiin hankkeisiin. Maakunnan kehittämisrahalla käynnistettiin Näsijärvireitti. Ekokumppanit osallistui Innovatiiviset kaupungit ohjelman (INKA) hankkeiden valmisteluun Tampereen kaupungin kiinteistötoimen, Tampereen Veden ja Pirkanmaan Jätehuollon kanssa. Olemme olleet vaikuttamassa siihen, että Pirkanmaalla toteutetaan bio- ja kiertotalouden sisältöjä sekä strategian tasolla että käytännössä. Aiheesta tehtiin tiivistä yhteistyötä Lahden seudun ja pääkaupunkiseudun kanssa. Yhtiön hallituksessa jatkoi yhtiökokouksessa valittu kokoonpano: Tampereen kaupungin edustajat: Jaakko Stenhäll, hallituksen puheenjohtaja (Vihr) Inna Rokosa (SD) Marjukka Dyer (Kok) Kehitysjohtaja Mika Pekkinen, Tampereen Sähkölaitos Oy Toimitusjohtaja Harri Kallio, Pirjanmaan Jätehuolto Oy 4

5 Viestintä ja mediasuhteet Näkyvyyden osuutta toiminnassamme ei voi väheksyä, vaikka näkyvyyden kohteena ei usein ole itse Ekokumppanit Oy, vaan tietty kampanja, teema, hanke tai avainasiakas. Vuoden 2014 aikana päivitettiin viestintästrategia ja -suunnitelma sekä jatkettiin hyvää yhteistyötä median edustajien kanssa. Olemmekin saaneet kiitosta hyvin pohjustetuista ja mediaystävällisistä konsepteista. Liikkumisen ohjaus toteutti näyttävästi talvipyöräilykauden alussa valoratsian, jossa poliisin kanssa yhteistyössä valottomille pyöräilijöille jaettiin nuhteiden lisäksi sekä led-valaisimia että Liikenneturvan heijastimia. Teema jatkui Moron heijastintestissä, jossa jalankulkijoita muistuteltiin näkyvyyden merkityksestä. Joulukuussa muistutimme kinkunrasvan oikeasta käsittelystä Tampereen Veden kanssa. Materiaalitehokkuustoiminnasta varsin näkyvästi ovat olleet esillä sekä Saa syödä hävikkiruokatempaus ja Moron kanssa toteutettu silmälasikeräys Sansibariin. Myös koulujen ruokajätekampanjat sekä Koko kaupungin siisteystalkoot ovat saaneet mukavasti palstatilaa. 5

6 Näsijärvireitti toimi hyvin sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median kanavista on eniten kehitetty Twitterin käyttöä, joka sopii parhaiten nopeaan ja tiiviiseen viestintään. Yksityishenkilöiden lisäksi yhteistyökumppaneistamme mm. Euroopan jätteen vähentämisen viikko, EVA, Pirkanmaan ELY, Pirkanmaan Jätehuolto, Tampereen Sähkölaitos ja Tampereen kaupunki ovat lähettäneet eteenpäin (retweet) viestejämme. Facebookia on hyödynnetty kuten ennenkin, mutta sponsoroidun (maksetun) sisällön merkitys korostuu palvelussa koko ajan. Tärkeimpiin viesteihin, kuten tapahtumamarkkinointiin, laitetaankin yleensä pieni rahallinen panos. Facebook-mainonta toimii etenkin tapahtumissa. Videota on hyödynnetty viestinnässä mm. Näsijärvireitin markkinoinnissa, Apunen, Linkola ja Tavarataivas keskustelun tallentamisessa ja TKL:n bussien videotauluilla eri tapahtumien mainonnassa. 6

7 Ekokumppanit toimi MAPPA-hakupalvelun (www.mappa.fi) pilottikumppanina. MAPPAsta löytyy verkosta helposti eri ympäristökasvatustahojen tuottamaa materiaalia. Palvelu toimii työkaluna ja tukena kouluille, päiväkodeille, luonto- ja ympäristökoulujen opettajille, järjestöille sekä muille ympäristökasvattajille. Ekokumppanit oli myös ensimmäinen osallistuja, jonka www-sivuille integroitiin MAPPA-hakukenttä. Vastuullinen toiminta Ekokumppanit Oy on voittoa tavoittelematon yhtiö, joka on sitoutunut yhteiskuntavastuun periaatteisiin. Toimintaa ohjaavat säännöllisesti kokoontuva hallitus sekä vuosittaiset yhtiökokous ja omistajaohjauskeskustelut. Sosiaalisen vastuunsa Ekokumppanit Oy kantaa noudattamalla Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa -ohjetta. Tämän lisäksi henkilöstö on laatinut yhteiset Pelisäännöt, joita jokaisen työntekijän on noudatettava. Pelisääntöjen peruslähtökohtana ovat työtovereitten sekä heidän osaamisensa arvostaminen ja kunnioittaminen sekä työtehtävistä riippumaton tasa-arvoisuus. Ekokumppanien toimisto löytyy Moreeniasta, Patosillalta. Yhtiöllä on toimintamalli epäasiallisen kohtelun ja häirinnän varalle. Ympäristönäkökulmat yhtiö ottaa huomioon toiminnassaan toteuttamalla mahdollisimman energiatehokkaita ja ympäristöä säästäviä työtapoja niin toimistotyössä kuin kokoustilan järjestelyissä. Turhaa valaistusta vältetään ja laitteiden käytössä yhtiö noudattaa sähkönsäästöohjeita. Työtilojen lämmityksessä käytetään hyväksi rakennuksessa toimivan vesivoimalan energiantuotannon hukkalämpöä. 7

8 Ekokumppaneilla ei ole tapana lähettää lahjoja tai kortteja, mutta kutsumme yhteistyökumppanit puuroaamiaiselle joulukuun puolivälissä. Hankinnoissaan yhtiö pyrkii toteuttamaan vastuullisen kuluttamisen periaatteita. Esimerkiksi lähes kaikki toimistokalusteet on hankittu käytettyinä. Ympäristötietokeskus Moreenian kokoustilojen erilaisissa tilaisuuksissa tarjoillaan Reilun kaupan kahvia ja teetä sekä käytetään kestoastioita. Hankinnat tehdään pääosin Tampereen Logistiikan kautta. Tampereen Logistiikka noudattaa mm. julkisten hankintojen energiatehokkuusohjetta. Työntekijöitä on ohjeistettu etätyön käytännöistä ja etätyötä suositellaankin sen ollessa tarkoituksenmukaista. Ekokumppaneitten työntekijät voivat ostaa työsuhdematkalipun, ja työntekijöillä on käytössä asiointipolkupyörä. https://twitter.com/ekokumppanit 8

9 Henkilöstö 2014 Hakala, Tiina: lasten ja nuorten ympäristökasvatus Helin, Harri: jätteen synnyn ehkäisy ja tapahtumat Holm, Suvi: toimitusjohtaja Erno Holmberg: projektipäällikkö, LION Huhta, Matti: viestintä Hurme, Nina (2-8 /2014) energianeuvonta Rane Hämälainen, Sari (o.s. Poutiainen) (7/2014 saakka): kuntien keke-palvelut Iloranta Pia (8-11/2014): Rane, LION Kivikoski Heini (9/2014-1/2015): LION / materiaalitehokkuus Laine, Sirkku (6-12/2014): Ekokoti Lamminen, Anna (3-5/2014): LION Matihaldi, Siina (5-8/2014): kesätyöntekijä, LION Mäkelä, Petri: Rane (Suunnitelmasta taloksi -opas) Mäkinen, Antero: energianeuvoja, Rane Oksanen, Emmi (6-12/2014 saakka): Ekokoti, materiaalitehokkuus Olkanen, Emilia: projektipäällikkö, Ekokoti Palonen, Niko (3-8/2014): TRKK Pollari, Matti: projektipäällikkö, Rengastie-hanke ja materiaalitehokkuus Rantonen, Irma (9/2014 saakka): projektipäällikkö, TRKK Rautanen, Ilari: energianeuvoja, Rane Suoniemi Juhana (4/2014 saakka): LION, Rengastie-hanke Vakkala Olli (7-10/2014): Rengastie-hanke Siviilipalvelusmiehet Liimatainen, Tatu (9/2014 saakka) Ruotsalainen, Erik (9/2014 lähtien) Toukokuun tyky-päivän teemana oli työkyvyn ylläpito. 9

10 Neuvontapalvelut Ekokumppanit toteutti monenlaista ekologiseen elämään ja kestävään kehitykseen tähtäävää neuvontaa osana monia hankkeita. Tämän neuvottiin tapahtumissa ja teemaviikoilla, kouluvierailuilla, Ranen toiminnassa, materiaalitehokkuustyössä ja kuntien energiatehokkuuden asiantuntijatyössä. Kuntien energiatehokkuustyö Ekokumppanit koordinoi Tampereen kaupunkikonsernin Kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) toteutusta ja raportointia. Vuoden 2014 aikana Ekokumppaneitten asiantuntija osallistui Tampereen kaupungin edustajana kuuden suurimman kaupungin työryhmään, joka valmisteli uutta sopimuskautta. Ekokumppanit toimi sihteerinä Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien seurantaryhmässä ja kokosi kaupungin eri yksiköiden energia- ja ilmastotoimien yhteyshenkilöt kehittämään ja keskustelemaan toimien edistämisestä. Ekokumppanit edusti Tampereen kaupunkia EnergyCities-yhteistyössä ja mm. välitti tietoja kaupungin toimista EnergyCitiesille Komissiota varten. Ekokumppanit on kutsunut jo muutaman vuoden ajan Tampereen kaupunkiseudun kuntia pohtimaan ja kehittämään yhdessä energiatehokkuustyötä. Toimintaan on nyt liittynyt myös Hämeenkyrö, Sastamala ja Valkeakoski. Keskeisimpiä vuoden 2015 kehityshaasteita olivat sisäilmatyön ja energiatehokkuustyön nivouttaminen yhteen ja kulutuksen seurantatietojen vertailtavuus. Koulutusta järjestettiin ulkovalaistuksesta ja vesihuoltolaitosten energiatehokkuustyö käynnistettiin. Ekokumppanit osallistui myös seudullisen Kuntakatselmuksen valmisteluun. Lisäksi autoimme Oriveden kaupunkia Kuntien energiaohjelman mukaisen energiankäytön tehostamissuunnitelman laatimisessa. Energiansäästöviikon kampanjan kuvitusta. Oletko sinä Energiaharakka? 10

11 Ekokumppanit toteutti viikolla 41 Energiansäästöviikon seudullisen kampanjan. Energiansäästöviikko on Motivan koordinoima vuosittain toistuva kampanja, jonka aikana kiinnitetään huomioita energiansäästöön ja tottumuksiin käyttää energiaa. Tämän vuoden kampanja kohdistui Tampereen kaupungin sekä Pirkanmaan KETS- ja KEO sopimusten piiriin kuuluvien kuntien henkilöstöön. Teemana olivat työpaikan arkiset energiansäästökeinot. Tampereella kampanja jalkautettiin yhdessä KEY:n kanssa ekotukihenkilöiden kautta, joille laadittiin jaettavaksi huoneentauluja ja tarroja. Seudun kunnille laadimme Harakkatestin, johon saimme yli 250 vastausta. Energiansäästöviikon kampanjamateriaalia jaettiin mm. ekotukihenkilöiden kautta. Ympäristökasvatus ja -neuvonta Paikallisesti hyvin tunnettu Ekokumppanien toiminnan osa on ollut Ympäristötietokeskus Moreenian ympäristöneuvonta liittyen kestävään kuluttamiseen, energian käyttöön ja arjen ympäristövalintoihin. Valtakunnallisille ympäristökasvatuspäiville esiteltiin Ekokumppaneiden opetusmateriaaleja kouluille ja päiväkodeille sekä jaettiin toistasataa muistitikkua, joihin opetusmateriaalit oli koottu. Järjestimme Pirkanmaan Sairaanhoitopiirille keke-koulutustilaisuudet ja luontokoulu Korennon kanssa Vihreä lippu-infot varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilökunnalle. Tampereen Messujen henkilökunnalle laadimme Käytännön ohjeita toimiston ympäristöasioiden hoitoon - oppaan. 11

12 Tiina Hakala havainnollisti veden käyttöä Kalevan kyläjuhlilla. Ekokumppanit Oy toimi aktiivisesti myös Pirkanmaan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä PYY:n työvaliokunnassa Pyrstössä, Pirkanmaan ympäristöohjelman seurantatyöryhmässä PYSTY:ssä sekä Tampereen kaupungin ympäristökasvatuksen kehittämistyöryhmässä. Ekokumppanit Oy oli vuonna 2014 mukana LYKE-verkostossa. Luonto- ja ympäristökasvatuksen tukiverkoston tarkoituksena on saattaa yhteen toimijoita, jotka voivat olla apuna tai tarjota ohjelmia päiväkotien ja koulujen luonto- ja ympäristökasvatukseen ja kestävän elämäntavan kysymyksiin. Tampereen kaupunkiseudun kuntien ympäristöneuvontapalvelut Ympäristöneuvontapalveluissa toiminta suunnitellaan yhdessä seudun kuntien kanssa. Ympäristöneuvonta on osa Tampereen seudun ilmastostrategian toteutusta ja se toteuttaa samalla kunkin kunnan muita strategioita ja ohjelmia. Ympäristöneuvontatyön avulla ympäristöasiat pyritään tuomaan lähemmäksi kuntalaisten arkea. Vuonna 2014 mukana olivat Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnat sekä Ylöjärven kaupunki. Kaikille kuntalaisille avointa toimintaa olivat luontoretket ja -tapahtumat. Näihin osallistui yhteensä lähes 170 henkilöä. Retkiä ja tapahtumia järjestettiin lintu- ja villiyrttiteemoilla. 12

13 Lintukävelyllä Kangasalalla. Kouluvierailut ja Lähiluonto-oppitunnit Vuonna 2014 Ekokumppanit jatkoivat kouluvierailuja Tampereen kouluille kestävän kehityksen työn tueksi. Ympäristöneuvoja Pikkutekoja ympäristön hyväksi oppitunneilla pohdittiin mm. miten voi säästää energiaa, mihin banaaninkuoret kuuluu laittaa, miten voi liikkua ympäristöystävällisesti ja miten kotona ja koulussa voi tehdä joka päivä pikkutekoja ympäristön hyväksi. Tampereen yläkoulujen seitsemäsluokkalaisille tehtiin vastuullisen kuluttamisen kouluvierailuja teemoilla: energia, vesi, kestävä kuluttaminen ja liikkuminen liikenne. Energiaa! -oppitunneilla ohjattiin arkisin vinkein säästäviin energiankulutustapoihin. Kuluta kestävämmin! oppitunneilla käsiteltiin luonnonvarojen kestävää käyttöä ja jätteen vähentämistä arjessa. Vesi H2O! oppitunneilla pohdittiin veden järkevää ja taloudellista käyttöä ja Liikkuminen liikenne oppitunneilla kestäviä liikkumismuotoja, turvallisuutta unohtamatta. Kouluvierailuja tehtiin Tampereella ja seudun kunnissa vuoden 2014 aikana yhteensä 190 kpl, joilla tavoitettiin yhteensä 3391 oppilasta. Näistä esikoululaisia oli 17, alakoululaisia, lähinnä 3- luokkalaisia, oli 1447, yläkoululaisia, lähinnä 7-luokkalaisia 1650 ja toisen asteen opiskelijoita 277 henkilö. Kouluvierailuja tehtiin Tampereella, Lempäälässä, Ylöjärvellä, Pirkkalassa, Vesilahdella ja Kangasalla. Seudun kunnissa jatkettiin jo edellisvuonna käyttöönotettua uutta toimintamuotoa nimeltä lähiluonto-oppitunti. Kevään oppitunneilla pyrittiin vahvistamaan lasten luontosuhdetta, lisäämään lähiluonnon arvostusta ja tekemään jokamiehenoikeuksia tutummaksi. Lähiluonto-oppitunnit Kangasalalla, Lempäälässä ja Ylöjärvellä tavoittivat yhteensä 380 oppilasta. Näistä 234 oli esikouluikäistä. Alakoulujen kolmasluokkalaisia osallistui opetukseen

14 Rane rakentamisen ja asumisen energianeuvonta Rakentamisen ja asumisen energianeuvonta Rane aloitti toimintansa syksyllä Vuosina vetovastuu oli Tampereen kaupungin rakennusvalvonnalla. Vuonna 2013 toiminta laajeni Tampereen seudun kuntiin ja 2014 toiminta-alue oli lähes koko Pirkanmaa. Vuoden 2014 alusta Ranen toiminnasta on vastannut Ekokumppanit Oy. Pääosa Ranen toiminnasta on suunnattu tamperelaisille, mutta neuvontapalvelu toimii myös seudullisesti erillisillä toimeksiannoilla. Vuonna 2014 Ranen maakunnan laajuista toimintaa mahdollisti kansallinen Kuluttajien energianeuvontarahoitus. Vuonna 2015 Rane toimii jälleen lähes pelkästään Tampereella. Energiatehokas puunpoltto kiinnosti tammikuussa Neuvontakanavina ovat tapaamiset, puhelin ja sähköposti, tilaisuuksiin osallistuminen ja koulutusten järjestäminen. Vaikuttavuutta tehostetaan viestimällä omia ja yhteistyökumppanien kanavia hyödyntäen. Rahoituspohjan muodostavat Motiva Oy, Tampereen kaupungin hallinnoima Asumisen rahasto, Vuores-projekti, Akaan kaupunki ja myydyt energiapalvelut. 14

15 Ranen neuvojat työssään Kotivisio-messuilla elokuussa Rane on varsin verkostoitunut toimija. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat raportointikauden aikana Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan laitos, Tampereen LVI-yhdistys ja muut Pirkanmaan rakennusalan yhdistykset, Kiinteistöliitto Pirkanmaa, suomalaiset energiatoimistot, Tampereen kaupungin asuntotoimi, Tampereen ja kaupunkiseudun rakennusvalvonnat, Tampereen Sähkölaitos, Tampereen Vesi ja Motiva. Tämän lisäksi yhteistyötä on tehty Tampereen ammattikorkeakoulun, Suomalaiset Tulisijat Ry:n, Hengitysliiton, Käymäläseura Huussi Ry:n, Metsäkeskuksen, Pirkanmaan liiton, Tampereen messujen, pankkien ja valaisinvalmistajien (mm. Philips, Sylvania, Varta), vakuutuslaitosten (mm. Nordea, Lähi-Tapiola, Fennia jne.) ja lukuisten yksittäisten ammattilaisten kanssa. https://twitter.com/raneneuvoo 15

16 Materiaalitehokkuus ja jätteen synnyn vähentäminen Materiaalitehokkuusteemalla järjestettiin vuonna 2014 lukuisia tapahtumia, kampanjoita ja tempauksia. Nuukuusviikolla Ekokumppanit ja Pirkanmaan Jätehuolto haastoivat 17 kunnan 47 yläastetta osallistumaan Jäikö Ruokaa? ruokajätteen vähentämiskampanjaan. Yli puolet kouluista otti haasteen vastaan. Nuukuusviikolla artesaaniopiskelija Tara Kari päivitti pormestarin vanhan juhlamekon. Ekokumppanit toteutti Moron peräkonttikirppiksellä toukokuussa käytettyjen silmälasien keräyksen. Kaupunkilaisten into yllätti kaikki osapuolet. Kaikkiaan Tansaniaan Spectsaversin kautta lähti paria silmä- ja aurinkolaseja, mikä ei jäänyt Moron lukijoilta huomaamatta. Tampereen Vihreän viikon avasi Ympäristötori, joka kokosi kesäkuun alussa Tammelantorille yli ihmistä sekä näytteilleasettajina yli 50 ympäristöasiantuntijaa ja ekologista yrittäjää. Ekokumppanit pitivät tavaranvaihtotoria, jonka periaatteena oli tuoda itselle tarpeetonta, mutta ehjää tavaraa ja vaihtaa se tarpeelliseen. Pirkanmaan Jätehuollon Repe & Romu ottivat maksutta kyytiinsä kodin vaaralliset jätteet, metalliromut sekä sähkölaitteet. Koukkujärven vihermultaa sai ottaa mukaan omalla pussilla tai ämpärillä. 16

17 Ympäristötorilla vaihtui tavara ja tarjolla oli elävää musiikkia, taidetta, perhosbaareja ja kierrätyskäsitöitä. Motivan ideoima Saa Syödä! jalkautui Tampereelle syyskuussa. Tuhat ihmistä ruokittiin Pirkkalan, Turtolan, Linnainmaan Citymarketeilta ja pälkäneläiseltä Rödingin tilalta saaduista raaka-aineista tehdyllä kasviskeitolla, jonka Tredun opiskelijat olivat valmistaneet. Tempaus sai varsin näyttävän mediahuomion ja paljon positiivista palautetta. Euroopan jätteen vähentämisen viikko Ekokumppanit Oy hoiti marraskuussa Euroopan jätteen vähentämisen viikon kansallisen koordinoinnin yhteistyössä Jätelaitosyhdistyksen ja Pirkanmaan Jätehuollon kanssa. Tärkeimmät tehtävät olivat kommunikointi EU:n pääkoordinaattorin kanssa, uusien paikallistoiminnan toteuttajien haku, kontaktointi, ohjaus ja tapahtumien hyväksyminen viikon viralliseen ohjelmaan. Lisäksi tapahtumat koottiin verkkosivuille ja luotiin viikolle oma kansallinen Facebook-sivu. Viikon aikana 24 toteuttajaa järjestivät 33 tempausta eri puolilla Suomea. Mukaan saatiin merkittäviä uusia toimijoita yrityskentältä, mm. Pirkanmaan Osuuskauppa, Sol Palvelut Oy, Lassila-Tikanoja ja Sita Suomi Oy. Esimerkkejä kampanjoista olivat Sol Palvelujen Muoviton viikko pesuloissa, jossa 63 pesulaa tarjosivat muovittoman pakkausvaihtoehdon pyykeille sekä Tähteitä nolla! ruokahävikkikampanja. Tapahtumista vastasivat Ekokumppanit ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Pirkanmaalla viikko alkoi Moreenian Tavaranvaihtopäivillä, joihin osallistui 260 henkeä. Tämän vuoden teemana oli tavaranpaljous ja paikalla oli ammattijärjestäjä vastaamassa yleisön kysymyksiin. Ylijäämätavarat päätyivät Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry:n kierrätyskeskuksiin Nekalaan, Hervantaan ja Lielahteen. Viikon 48 aikana 61 Pirkanmaan alakoulua otti haasteen vastaan Tähteitä Nolla! kampanjassa ja vähensi ruokahävikkiään. Perjantaina Sampolan iso sali täyttyi Pentti Linkolan ja Matti Apusen 17

18 keskustellessa. Lopuksi katsottiin elokuva Tavarataivas, jonka ohjaaja Petri Luukkaisen ajatuksia kuultiin myös. Muuta toimintaa ja tapahtumia Tampereen kaupunki kertoi WWF:n ilmastotapahtuma Earth Hourista Abribus-tauluilla ja tienvarsimainoksilla, joissa kehotettiin sammuttamaan valot tunniksi. Rauhaniemen saunalla uitiin öljylamppujen valossa. Samalla päästiin muistuttamaan ilmastomuutoksesta lehtiartikkelin ja videon muodossa. Earth Hourin valojen sammuttaminen on symbolinen ele, joka viestii huolta ilmastonmuutoksesta. Ekokumppanit otti toukokuussa ensi kertaa vastuulleen Koko Kaupungin Siisteystalkoot, jossa asukkaat eri puolilla kaupunkia siivosivat kotinurkkiaan roskista. Siisteystalkoissa kaupunkia siistittiin 40 eri pisteessä. 18

19 Hankkeet ja projektit Ekokoti taloyhtiöiden energianhallinta Ekokoti oli viidellä paikkakunnalla toimiva kokeiluhanke, joka kuului Ympäristöministeriön KULTUhankekokonaisuuteen. Projektissa kehitetään palveluita ja toimintamalleja, jotka tukevat ja motivoivat kotitalouksia ja asunto-osakeyhtiöitä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kokonaisuus kattaa kestävät elämäntavat sekä päivittäisissä valinnoissa että muutostilanteissa. VVO ja Motiva lanseerasivat energiaeksperttitoiminnan vuonna Ekspertti on taloyhtiön aktiivinen asukas, joka auttaa säästämään energiaa ja vettä. Toiminnalla on saatu hyviä tuloksia, mutta vapaaehtoisuuteen perustuva toiminta on hiipunut vuosien varrella. Vuoden 2014 aikana kehitettiin ennen kaikkea eksperttikoulutusta nykyisiä tarpeita ja tekniikoita vastaavaksi. Toiminta suunniteltiin yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa ja Kaukajärviosuuskunnan avulla kuvattiin koulutusmateriaalia kerrostalokohteessa. Energianeuvoja Ilari Rautanen vetämässä energiaeksperttikoulutusta. 19

20 Syksyllä koulutuksia mainostettiin koulutusten sisältöjä muokattiin edelleen. Kiinteistöliiton kanssa ajettiin taloyhtiön hallituksen vastuualuejaon yleistymistä ja energiaekspertin suosittamista jokaisen taloyhtiön hallitukseen. Energiapalvelukoulutus Ekokoti-projektissa kehitettiin myös taloyhtiöiden tukena toimivien energia-asiantuntijoiden koulutusta. Käytännössä kyse on lisäkoulutuksesta energiapalveluja tarjoaville yrityksille sekä isännöinti- ja huoltoyrityksille, joilla on kiinnostusta kehittää palveluvalikoimaansa. Koulutus räätälöitiin nykyisten pohjalta ja tekniikan lisäksi painotettiin myös liiketoimintanäkökulmaa, palvelumuotoilua ja asiakkaiden kohtaamista. Energia-asiantuntijoiden testikoulutus saatiin päätökseen alkuvuodesta. Eksperttitoiminta jalkautui tekniseen tilaan Kissanmaalla Ekokoti-hankkeessa luotiin ajantasainen ja eri katselmusmalleja yhdistävä energiakatselmuksen kartoituspohja asuinkerrostaloille. Tavoitteena oli havainnollistaa taloyhtiöille, mitä eri toimenpiteiden toteuttaminen tarkoittaa. Ekokoti- ja TARMO-projektit ovat tehneet taloyhtiöille energiakatselmuksia yhdessä RANEenergianeuvontapalvelun kanssa. Kolmeen kerrostalo- ja yhteen rivitalokohteeseen tehtiin Motivan mallin mukaista laajempaa energiakatselmusta olosuhdemittauksineen. Tampereen Kaukolämpö on ollut mukana kiinteistökierroksilla tarkastamassa kaukolämpölaitteistojen kuntoa. Hankkeen koulutukset ovat kiinnostaneet sekä taloyhtiöväkeä ja yrittäjiä. Samalla on tutustuttu asiantuntijoihin eri puolilta Suomea. Myös Tampereen alueella on tehty paljon yhteistyötä mm. Kiinteistöliiton, Tampereen teknillisen yliopiston, Kaukajärviosuuskunnan ja Tampereen Kaukolämmön välillä. Muista hankkeista tiiveimmin mukana olivat TARMO, EU-GUGLE ja Rane. 20

21 Näsijärvireitti Näsijärvireitti on Pirkanmaan Liiton ja reitin varren kuntien käynnistyshankkeella kesäksi 2014 lanseerattu, polkupyöräilyyn keskittyvä lähimatkailureitistö- ja palvelu. Konsepti valjastaa vesistöt ja muut maakunnan vahvuudet uudeksi kestäväksi vetovoimatekijäksi ja on kokonaisuutena tällä hetkellä ainutlaatuinen Suomessa. Pyörien määrä yllätti Tarjanne-laivalla kesällä 2014 Reitistön ja palveluyrittäjäverkon kokoaminen, tuotteistus ja viestintä onnistuivat hyvin. Lanseerauskampanja toteutettiin yhdessä Aamulehden Moron kanssa toukokuussa, testikuskiksi haki yli 200 kiinnostunutta ja kampanja toi kolme aukeaman artikkelia Moroon kesän mittaan. Lisäksi reitti huomioitiin hyvin Ylä-Pirkanmaan paikallismedioissa. Sosiaalisessa mediassa Näsijärvireitti keräsi noin seuraajaa. Lisäksi pyörien määrä Tarjannelaivan kyydissä lisääntyi merkittävästi aiempiin kesiin verrattuna ja kuntien palaute oli pääsääntöisesti kiittävää. Näsijärvireitin markkinointia jatketaan 2015 hankkeen aikana kootun yritystiimin ja kuntien tuella. https://twitter.com/nasijarvireitti 21

22 Lähivastuukampanja Lähivastuukampanja jakoi toimintarahoja maakunnan kylä- ja 4H-yhdistyksille yhdessä Pirkanmaan Osuuskaupan ja LähiTapiola Pirkanmaan kanssa. Mukaan haki tällä kertaa 18 yhdistystä. Pirkanmaan Osuuskauppa valitsi omaksi kummihankkeekseen Kylmäkosken aseman kyläyhdistyksen ehdotuksen Töitä Kesäkioskilta. LähiTapiola Pirkanmaan valitsi Lantulan kyläyhdistyksen Nuoret yhdessä työtä tekemässä ja työnhaussa omalla kylällä -hankkeen. Kampanjatoteutukset saivat näkyvyyttä paikallislehdissä. Paras onnistuminen oli kuitenkin nuorten toimintatonnin avulla saamat kesätyömahdollisuudet. Lähiruokasafari Lähiruokasafari kutsui jo kolmatta vuotta peräkkäin ihmiset tutustumaan lähiruoan alkulähteisiin paikan päällä itse tiloilla. Lauantaina vietetty safaripäivä keräsi jälleen entistä komeamman osallistujamäärän. Tiloilla kävi uteliasta, lisäystä edellisvuoteen n henkeä. Myös Moron Safaribussiin riitti jälleen useita satoja hakijoita. 40 onnekasta pääsi päivän mittaan kiertämään Arto Rastaan valitsemia kiinnostavia Etelä-Pirkanmaan lähiruokakohteita. Moro julkaisi aukeaman safarikartan ja nosti jälleen bussiarvontaa omilla kanavillaan. Kaupunkilaisia tilavierailulla. Lähiruokasafarin pääyhteistyökumppanit olivat Aamulehden Moro, Pirkanmaan Osuuskauppa ja LähiTapiola Pirkanmaa. Yhteistyössä mukana lisäksi kuljetukset tarjonnut Matrocks Oy ja Safaribussin ohjelman laatinut Arto Rastas. 22

23 Hämeenpuiston kyläraitti Kesäkuussa vietetty Hämeenpuiston Kyläraitti toi jälleen maakunnan kylät lähituotteineen ja pienyrittäjineen kaupungin keskustaan. Kyläraitti oli Ystäväkylä-hankkeen päätapahtuma kesällä 2013 ja hyvien kokemusten perusteella sitä päätettiin jatkaa myös Päällekkäisten tapahtumien ja osin sateisen sään vuoksi kävijämäärä jäi kuitenkin merkittävästi edellisvuodesta, ollen noin Yhteistyökumppaneina olivat Pirkan Kylät ry, Pirkanmaan toimintaryhmät, Radio Fun, Pirkanmaan Osuuskauppa, LähiTapiola Pirkanmaa sekä Finnpark. Kylät esittäytyivät Hämeenpuistossa kesäkuun alussa. 23

24 LION Liikkumisen ohjauksen neuvonta Liikkumisen ohjauksen tavoitteena hankkeella on ohjata seutukunnan asukkaita ja yrityksiä kestävämpään liikenteeseen: käytännössä joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn. Käytössä ovat ns. pehmeät keinot eli neuvonta, markkinointi, tapahtumat ja kouluttaminen. Tärkeimmät mediatempaukset vuoden 2014 aika olivat heijastinvertailu Morossa ja valoratsia Aamulehdessä. Jälkimmäinen toteutettiin yhteistyössä Liikenneturvan ja poliisin kanssa. Pyöräilyviikolla toukokuussa järjestettiin perinteisten pyörälenkkien lisäksi Tampereen kulttuuritoimen kanssa Tampere by bike eli selkosuominen pyöräretki pääasiassa maahanmuuttajataustaisille. TAPO Tampereen polkupyöräilijät ry oli mukana opettamassa pyöräilytaitoja. Samaisella viikolla pormestari Anna-Kaisa Ikonen julisti Turun ja Tampereen välinen pyöräilyn kilometrikisan TURTAn, jossa poljettiin kilometrejä kirjaten Tampere vei voiton selkein lukemin. LION osallistui juhannuksen Valtteri-kaupunkifestivaaliin järjestämällä edeltävällä viikolla elävää musiikkia Tampereen Joukkoliikenteen busseihin. Festivaalialueelle toimitettiin Joukkoliikenteen aikataulu-taulu, aikataulut näyttävät virtuaalimonitorit ja polkupyöräparkit. Elokuussa Liikkumisen ohjaus toteutti citybike-aiheisen toimintarastin Team City Challenge Tampereen nuorkauppakamarin kaupunkiseikkailutapahtuma. Tampereen Citybiket eli kaupunkipyörät ovat olleet Tapahtumatoimiston vastuulla vuodesta 2009 saakka LION otti palvelun toteutuksen vastuulleen. Tätä varten laadittiin uudet nettisivut, ja laitettiin hakukonenäkyvyys kuntoon. Kansallisella Liikkujan viikolla syyskuussa järjestettiin Sinne ja takaisin yleisöluento, jossa Erkki Lampén, Olli Vakkala ja Mikko Ihanainen kertoivat lihasvoimin tekemistään retkistä patikoiden, meloen ja pyöräillen. Viikolla toteutettiin myös Joukkoliikenteen seutu-uudistukseen liittyvä 24

Vuosikertomus 2013 1

Vuosikertomus 2013 1 Vuosikertomus 2013 1 Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS 2013 1 Sisällysluettelo 2 Ekokumppanit vuonna 2013 3 Viestintä ja mediasuhteet 4 Vastuullinen toiminta 5 Henkilöstö 7 Neuvontapalvelut 8 Kuntien energiatehokkuustyö

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 2. Katse eteenpäin 3. Vastuullinen toiminta. 3. Henkilöstö 4. Palvelut. 5. Hankkeet.. 7. Kokoustila.. 11.

Sisällysluettelo. 2. Katse eteenpäin 3. Vastuullinen toiminta. 3. Henkilöstö 4. Palvelut. 5. Hankkeet.. 7. Kokoustila.. 11. Vuosikertomus 2011 2 Sisällysluettelo. 2 Katse eteenpäin 3 Vastuullinen toiminta. 3 Henkilöstö 4 Palvelut. 5 Hankkeet.. 7 Kokoustila.. 11 Tapahtumat 11 Medianäkyvyys.. 12 Vuosi 2011.. 13 Tase.14 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010 Valonian Toimintakertomus 2010 SISÄLLYS JOHDANTO 3 1. Osa-alueiden toteuttaminen hankkeiden ja muun toiminnan kautta 4 1.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 4 1.2. Ilmastonmuutos 5 1.3. Energiansäästö,

Lisätiedot

SISÄLLYS. Sisällys 2. 1.4. kuntakierrokset 8 1.5. jätevesineuvonta kunnissa 8 Jätevesien seuranta 8 1.6. muu asiantuntijatoiminta 9

SISÄLLYS. Sisällys 2. 1.4. kuntakierrokset 8 1.5. jätevesineuvonta kunnissa 8 Jätevesien seuranta 8 1.6. muu asiantuntijatoiminta 9 Valonian Toimintakertomus 2011 SISÄLLYS Sisällys 2 JOHDANTo 4 1. Valonian asiantuntijapalvelut 5 1.1. alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 1.2. kuntien ja työpaikkojen ohjelmat ja suunnitelmat 6 1.3. asiantuntijana

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi

Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi Janne Salminen, Lassi Hurskainen ja Silja Kostia Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat,

Lisätiedot

SISÄLLYS. 4. OpinnäytetyöT 21. 5. Hanketoiminta vuonna 2012 22 5.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 22

SISÄLLYS. 4. OpinnäytetyöT 21. 5. Hanketoiminta vuonna 2012 22 5.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 22 Valonian Toimintakertomus 2012 SISÄLLYS JOHDANTo 4 1. Valonian asiantuntijapalvelut 5 1.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 1.2. Kuntien ja työpaikkojen ohjelmat ja suunnitelmat 5 1.3. Järjestöjen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n. Vuosikertomus 2013

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n. Vuosikertomus 2013 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n Vuosikertomus 2013 Toimitus Veera Vehkasalo Sisältö Taitto Samuli Lindberg Paino Miktor 3 Esipuhe Yhteisö voimavarana Yhteystiedot Hermannin rantatie 2 A 00580 Helsinki

Lisätiedot

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli Ympäristötietokeskuksen toimintamalli 2 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke Riihimäen kaupunki ympäristölautakunta 2005 Kannen kuva Juha Ilkka SISÄLLYS Johdannoksi 1. PERUSTIEDOT YMPÄRISTÖTIETOKESKUKSESTA...

Lisätiedot

Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014

Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014 Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014 LUONNOS Versio19052015 Sisällysluettelo 1 KAUPUNGIN ENERGIA- JA ILMASTOSITOUMUSTEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA... 5 1.1 ENERGIA- JA ILMASTOTOIMIA

Lisätiedot

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Vuosiraportti 2008 SISÄLLYSLUETTELO Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Vuosiraportti

Lisätiedot

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Sitran selvityksiä 4 Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Kirsti Kärkkäinen, Ideapoiju Oy Sitran selvityksiä 4 2 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Yhteenveto... 4 3. Toimintaympäristössä

Lisätiedot

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 4.1 KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit

Lisätiedot

Rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus selvitystyö

Rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus selvitystyö Rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus selvitystyö Irma Rantonen, Pispalan kumppanuus ry 29.10.2010 1 Sisällysluettelo Hankkeen perustiedot...4 Selvitystyön sisältö...5 Selvitystyön tausta...5

Lisätiedot

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 4V Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin Kestävän kehityksen opas 4V Välitä, Vaikuta,

Lisätiedot

LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004

LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004 EU Interreg IIIA CG13046 Ympäristötietoisuuden ja verkostoitumisen lisääminen Suomen ja Viron paikallishallinnossa LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004 Loppuraportti Virpi Sahi LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA,

Lisätiedot

Kasvua vihreästä energiasta

Kasvua vihreästä energiasta TOIMITUSJOHTAJAN KYNÄSTÄ Kasvua vihreästä energiasta Vihreys on ollut viime vuoden kasvava teema sekä Lappeenrannan seudulla että toimenpiteissämme. Me tahdomme olla osa uusiutuvan energian ja vihreän

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö

Vuosikertomuksen sisältö VUOSIKERTOMUS 2009 Vuosikertomuksen sisältö 3 Myönteisiä ympäristöuutisia, olkaa hyvä! 4 7 Tapahtui vuonna 2009 Poimintoja kierkeläisten kalentereista 8 11 Myymälätoiminnot 8 Uutta tilaa Kyläsaareen ja

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

Energiaa säästetään ja säästöstä puhutaan tänäkin vuonna viikolla 41 eli. Lue lisää... Energiansäästöviikko. energiansäästöön

Energiaa säästetään ja säästöstä puhutaan tänäkin vuonna viikolla 41 eli. Lue lisää... Energiansäästöviikko. energiansäästöön Motiva Oy tuottaa asiantuntijapalveluita energiankäytön tehostamiseksi ja uusiutuvan energian käytön edistämiseksi. 3 / 2 0 0 5 L O K A K U U 3 Kuvat: Fortum Heat, La Rocca Oy, Motiva Oy Energiansäästöviikko

Lisätiedot

Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3

Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3 PIRKANMAAN LIITON TIEDOTUSLEHTI 3.2012 www.pirkanmaa.fi Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3 Henkilöstön kehittämistä on tutkittu kunnissa Yrittäjyys ja innovatiivisuus palkittiin Pirkan päivänä 8 16 Näköalapaikalla

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013. www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi. aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013. www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi. aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013 www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi aivovammaliitto.fi 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Yhdistystoiminta 4 3. Aivovammaliiton vapaaehtoistoiminta 6 3.1 Vertaistukitoiminta

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

WORLD DESIGN CAPITAL HELSINKI 2012. WDC HELSinki 2012

WORLD DESIGN CAPITAL HELSINKI 2012. WDC HELSinki 2012 WDC HELSinki 2012 KAUPUNKIraportti Viisi kaupunkia paremman SIVU 2 kaupungin asialla Maailman designpääkaupungin ytimessä ovat kaupungit. Koko designpääkaupungin ajatus on syntynyt maailman kaupungistumisesta

Lisätiedot

Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta.

Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta. Vuosikertomus 2009 2 Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta. Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 4-5 Visio ja arvot 6-7 Merkittäviä tapahtumia 2009 8-9 Keskittämisen edut käyttöön 10-11 Asiakkaan

Lisätiedot

Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Kevät 2010

Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Kevät 2010 Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Kevät 2010 Asukas tekee ekotalosta tosivihreän 2 Vason 100. talo harjakorkeudessa 3 Vason toimintakertomus ja tilinpäätös 2009 4 Henrik Elfving on pitkän

Lisätiedot

Tampere-talo Osakeyhtiö. toimintakertomus 2012

Tampere-talo Osakeyhtiö. toimintakertomus 2012 Tampere-talo Osakeyhtiö toimintakertomus 2012 Tampere-talo Toimintakertomus 2012 Kokousasiakkaiden valinta Suomen kongressitalojen kärkeen jo 5 kertaa TNS Gallupin tutkimus kongressitalojen asiakastyytyväisyydestä

Lisätiedot