Ekokumppanit Oy Vuosikertomus 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ekokumppanit Oy Vuosikertomus 2014"

Transkriptio

1 Ekokumppanit Oy Vuosikertomus 2014

2 Sisällysluettelo Ekokumppanit vuonna Viestintä ja mediasuhteet... 5 Vastuullinen toiminta Henkilöstö Neuvontapalvelut Kuntien energiatehokkuustyö Ympäristökasvatus ja -neuvonta Tampereen kaupunkiseudun kuntien ympäristöneuvontapalvelut Kouluvierailut ja Lähiluonto-oppitunnit Rane rakentamisen ja asumisen energianeuvonta Materiaalitehokkuus ja jätteen synnyn vähentäminen Hankkeet ja projektit Ekokoti taloyhtiöiden energianhallinta Näsijärvireitti Lähivastuukampanja Hämeenpuiston kyläraitti LION Liikkumisen ohjauksen neuvonta TRKK Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus Vuosi Tase Tuloslaskelma Vuosikertomuksen kuvat ovat Ekokumppanien henkilöstön ottamia ellei toisin mainita. Etusivun maisema: Lumi Tuira. 2

3 Ekokumppanit vuonna 2014 Kulunut vuosi on merkinnyt tiivistynyttä yhteistyötä avainasiakkaiden kanssa. Esimerkkejä uudenlaisesta toiminnasta oli mm. loppuvuodesta konseptoitu Kuntotuokio palvelu Tampereen Kaukolämpö Oy:n pientaloasiakkaille. Pilotointi on alkanut vuoden 2015 alussa. Palvelussa Ranen energianeuvojat toimivat ja asiakasrajapinnassa laitteiston kuntoa kartoittaen, energiatehokkaan asumisen vinkkejä jakaen ja palautetta keräten. Ekokumppanit toteutti myös Tamperelaista Kaukolämpöä 50 vuotta juhlavideon. Euroopan kestävän energian viikolla kampanjoimme Brysselissä puun merkityksestä Tampereen Sähkölaitoksen energiantuotannossa. Euroopan kestävän energian viikolla kampanjoimme Brysselissä puun merkityksestä Tampereen Sähkölaitoksen energiantuotannossa. Kuvat: Revolve Media. Tampereen Veden kanssa on jatkettu Maailman vesipäivän kampanjointia ja kouluvierailuihin on lisätty edelleen veden järkevään kulutukseen liittyviä sisältöjä. Keväällä 2015 lanseerataan paikkatietoa ja veden ominaisuuksia koskevia mittaustuloksia hyödyntävä Vellamo-verkkopalvelu, jossa kaupunkilaiset saavat ajantasaista tietoa veden laadusta. Liikkumisen ohjauksen neuvonta (LION) kohtasi Tampereen Joukkoliikenteen kanssa koululaisista senioreihin. Neljäsluokkalaisten vaikuttajapäivillä selvitettiin 850 koululaisen mieltymykset liikennesuunnittelun ja joukkoliikenteen suhteen. Torikiertueella kohdattiin Joukkoliikenteen asiakkaita Tampereen kaupunkiseudulla ja kerättiin palautetta joukkoliikenneuudistuksen toteutumisesta. Kestävä yhdyskunta -yksikön (KEY) kanssa toimittiin myös ekotukitoiminnan kautta, mm. jalkauttamalla Energiansäästöviikon kampanja kaupunkikonserniin ja edistämällä Hatanpään sairaala-alueen jäteasioiden kuntoon saamista ja sairaala-alueen jätehuollon liittymistä Pirkanmaan Jätehuollon piiriin. Koulutimme Tampereen kaupungin 200 ekotukihenkilöä, aiheena kestävän liikenteen mahdollisuudet. Lisäksi toimimme apuna neuvontatyössä ja Koukkuniemen ekotuki-infotilaisuutta. 3

4 Pirkanmaan Jätehuollon tuella käytännössä hyväksi todettuja kampanjakonsepteja saadaan myös muiden Jätelaitosyhdistys ry:n jäsenten käyttöön. Hyvien käytäntöjen monistamista on syytä kokeilla muidenkin kansallisessa verkostossa toimivien avainasiakkaiden kohdalla. Ekokumppaneiden ruokajätekampanjoiden materiaalia Etenkin hankepohjaiseen toimintaan ja henkilöstöön vaikuttava tekijöistä merkittävin oli Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankerahoituskauden vaihtuminen. Käytännössä viime vuonna käynnissä olleista hankkeista päättyivät Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus projekti ja Ystäväkylä Ympäristöministeriön kokeiluhanke Ekokoti. Uutta rahoitusta haettiin syksyllä: neuvontahankkeiden lisäksi suuntauduttiin tutkimuksellisiin ja teknillisiin hankkeisiin. Maakunnan kehittämisrahalla käynnistettiin Näsijärvireitti. Ekokumppanit osallistui Innovatiiviset kaupungit ohjelman (INKA) hankkeiden valmisteluun Tampereen kaupungin kiinteistötoimen, Tampereen Veden ja Pirkanmaan Jätehuollon kanssa. Olemme olleet vaikuttamassa siihen, että Pirkanmaalla toteutetaan bio- ja kiertotalouden sisältöjä sekä strategian tasolla että käytännössä. Aiheesta tehtiin tiivistä yhteistyötä Lahden seudun ja pääkaupunkiseudun kanssa. Yhtiön hallituksessa jatkoi yhtiökokouksessa valittu kokoonpano: Tampereen kaupungin edustajat: Jaakko Stenhäll, hallituksen puheenjohtaja (Vihr) Inna Rokosa (SD) Marjukka Dyer (Kok) Kehitysjohtaja Mika Pekkinen, Tampereen Sähkölaitos Oy Toimitusjohtaja Harri Kallio, Pirjanmaan Jätehuolto Oy 4

5 Viestintä ja mediasuhteet Näkyvyyden osuutta toiminnassamme ei voi väheksyä, vaikka näkyvyyden kohteena ei usein ole itse Ekokumppanit Oy, vaan tietty kampanja, teema, hanke tai avainasiakas. Vuoden 2014 aikana päivitettiin viestintästrategia ja -suunnitelma sekä jatkettiin hyvää yhteistyötä median edustajien kanssa. Olemmekin saaneet kiitosta hyvin pohjustetuista ja mediaystävällisistä konsepteista. Liikkumisen ohjaus toteutti näyttävästi talvipyöräilykauden alussa valoratsian, jossa poliisin kanssa yhteistyössä valottomille pyöräilijöille jaettiin nuhteiden lisäksi sekä led-valaisimia että Liikenneturvan heijastimia. Teema jatkui Moron heijastintestissä, jossa jalankulkijoita muistuteltiin näkyvyyden merkityksestä. Joulukuussa muistutimme kinkunrasvan oikeasta käsittelystä Tampereen Veden kanssa. Materiaalitehokkuustoiminnasta varsin näkyvästi ovat olleet esillä sekä Saa syödä hävikkiruokatempaus ja Moron kanssa toteutettu silmälasikeräys Sansibariin. Myös koulujen ruokajätekampanjat sekä Koko kaupungin siisteystalkoot ovat saaneet mukavasti palstatilaa. 5

6 Näsijärvireitti toimi hyvin sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median kanavista on eniten kehitetty Twitterin käyttöä, joka sopii parhaiten nopeaan ja tiiviiseen viestintään. Yksityishenkilöiden lisäksi yhteistyökumppaneistamme mm. Euroopan jätteen vähentämisen viikko, EVA, Pirkanmaan ELY, Pirkanmaan Jätehuolto, Tampereen Sähkölaitos ja Tampereen kaupunki ovat lähettäneet eteenpäin (retweet) viestejämme. Facebookia on hyödynnetty kuten ennenkin, mutta sponsoroidun (maksetun) sisällön merkitys korostuu palvelussa koko ajan. Tärkeimpiin viesteihin, kuten tapahtumamarkkinointiin, laitetaankin yleensä pieni rahallinen panos. Facebook-mainonta toimii etenkin tapahtumissa. Videota on hyödynnetty viestinnässä mm. Näsijärvireitin markkinoinnissa, Apunen, Linkola ja Tavarataivas keskustelun tallentamisessa ja TKL:n bussien videotauluilla eri tapahtumien mainonnassa. 6

7 Ekokumppanit toimi MAPPA-hakupalvelun (www.mappa.fi) pilottikumppanina. MAPPAsta löytyy verkosta helposti eri ympäristökasvatustahojen tuottamaa materiaalia. Palvelu toimii työkaluna ja tukena kouluille, päiväkodeille, luonto- ja ympäristökoulujen opettajille, järjestöille sekä muille ympäristökasvattajille. Ekokumppanit oli myös ensimmäinen osallistuja, jonka www-sivuille integroitiin MAPPA-hakukenttä. Vastuullinen toiminta Ekokumppanit Oy on voittoa tavoittelematon yhtiö, joka on sitoutunut yhteiskuntavastuun periaatteisiin. Toimintaa ohjaavat säännöllisesti kokoontuva hallitus sekä vuosittaiset yhtiökokous ja omistajaohjauskeskustelut. Sosiaalisen vastuunsa Ekokumppanit Oy kantaa noudattamalla Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa -ohjetta. Tämän lisäksi henkilöstö on laatinut yhteiset Pelisäännöt, joita jokaisen työntekijän on noudatettava. Pelisääntöjen peruslähtökohtana ovat työtovereitten sekä heidän osaamisensa arvostaminen ja kunnioittaminen sekä työtehtävistä riippumaton tasa-arvoisuus. Ekokumppanien toimisto löytyy Moreeniasta, Patosillalta. Yhtiöllä on toimintamalli epäasiallisen kohtelun ja häirinnän varalle. Ympäristönäkökulmat yhtiö ottaa huomioon toiminnassaan toteuttamalla mahdollisimman energiatehokkaita ja ympäristöä säästäviä työtapoja niin toimistotyössä kuin kokoustilan järjestelyissä. Turhaa valaistusta vältetään ja laitteiden käytössä yhtiö noudattaa sähkönsäästöohjeita. Työtilojen lämmityksessä käytetään hyväksi rakennuksessa toimivan vesivoimalan energiantuotannon hukkalämpöä. 7

8 Ekokumppaneilla ei ole tapana lähettää lahjoja tai kortteja, mutta kutsumme yhteistyökumppanit puuroaamiaiselle joulukuun puolivälissä. Hankinnoissaan yhtiö pyrkii toteuttamaan vastuullisen kuluttamisen periaatteita. Esimerkiksi lähes kaikki toimistokalusteet on hankittu käytettyinä. Ympäristötietokeskus Moreenian kokoustilojen erilaisissa tilaisuuksissa tarjoillaan Reilun kaupan kahvia ja teetä sekä käytetään kestoastioita. Hankinnat tehdään pääosin Tampereen Logistiikan kautta. Tampereen Logistiikka noudattaa mm. julkisten hankintojen energiatehokkuusohjetta. Työntekijöitä on ohjeistettu etätyön käytännöistä ja etätyötä suositellaankin sen ollessa tarkoituksenmukaista. Ekokumppaneitten työntekijät voivat ostaa työsuhdematkalipun, ja työntekijöillä on käytössä asiointipolkupyörä. https://twitter.com/ekokumppanit 8

9 Henkilöstö 2014 Hakala, Tiina: lasten ja nuorten ympäristökasvatus Helin, Harri: jätteen synnyn ehkäisy ja tapahtumat Holm, Suvi: toimitusjohtaja Erno Holmberg: projektipäällikkö, LION Huhta, Matti: viestintä Hurme, Nina (2-8 /2014) energianeuvonta Rane Hämälainen, Sari (o.s. Poutiainen) (7/2014 saakka): kuntien keke-palvelut Iloranta Pia (8-11/2014): Rane, LION Kivikoski Heini (9/2014-1/2015): LION / materiaalitehokkuus Laine, Sirkku (6-12/2014): Ekokoti Lamminen, Anna (3-5/2014): LION Matihaldi, Siina (5-8/2014): kesätyöntekijä, LION Mäkelä, Petri: Rane (Suunnitelmasta taloksi -opas) Mäkinen, Antero: energianeuvoja, Rane Oksanen, Emmi (6-12/2014 saakka): Ekokoti, materiaalitehokkuus Olkanen, Emilia: projektipäällikkö, Ekokoti Palonen, Niko (3-8/2014): TRKK Pollari, Matti: projektipäällikkö, Rengastie-hanke ja materiaalitehokkuus Rantonen, Irma (9/2014 saakka): projektipäällikkö, TRKK Rautanen, Ilari: energianeuvoja, Rane Suoniemi Juhana (4/2014 saakka): LION, Rengastie-hanke Vakkala Olli (7-10/2014): Rengastie-hanke Siviilipalvelusmiehet Liimatainen, Tatu (9/2014 saakka) Ruotsalainen, Erik (9/2014 lähtien) Toukokuun tyky-päivän teemana oli työkyvyn ylläpito. 9

10 Neuvontapalvelut Ekokumppanit toteutti monenlaista ekologiseen elämään ja kestävään kehitykseen tähtäävää neuvontaa osana monia hankkeita. Tämän neuvottiin tapahtumissa ja teemaviikoilla, kouluvierailuilla, Ranen toiminnassa, materiaalitehokkuustyössä ja kuntien energiatehokkuuden asiantuntijatyössä. Kuntien energiatehokkuustyö Ekokumppanit koordinoi Tampereen kaupunkikonsernin Kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) toteutusta ja raportointia. Vuoden 2014 aikana Ekokumppaneitten asiantuntija osallistui Tampereen kaupungin edustajana kuuden suurimman kaupungin työryhmään, joka valmisteli uutta sopimuskautta. Ekokumppanit toimi sihteerinä Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien seurantaryhmässä ja kokosi kaupungin eri yksiköiden energia- ja ilmastotoimien yhteyshenkilöt kehittämään ja keskustelemaan toimien edistämisestä. Ekokumppanit edusti Tampereen kaupunkia EnergyCities-yhteistyössä ja mm. välitti tietoja kaupungin toimista EnergyCitiesille Komissiota varten. Ekokumppanit on kutsunut jo muutaman vuoden ajan Tampereen kaupunkiseudun kuntia pohtimaan ja kehittämään yhdessä energiatehokkuustyötä. Toimintaan on nyt liittynyt myös Hämeenkyrö, Sastamala ja Valkeakoski. Keskeisimpiä vuoden 2015 kehityshaasteita olivat sisäilmatyön ja energiatehokkuustyön nivouttaminen yhteen ja kulutuksen seurantatietojen vertailtavuus. Koulutusta järjestettiin ulkovalaistuksesta ja vesihuoltolaitosten energiatehokkuustyö käynnistettiin. Ekokumppanit osallistui myös seudullisen Kuntakatselmuksen valmisteluun. Lisäksi autoimme Oriveden kaupunkia Kuntien energiaohjelman mukaisen energiankäytön tehostamissuunnitelman laatimisessa. Energiansäästöviikon kampanjan kuvitusta. Oletko sinä Energiaharakka? 10

11 Ekokumppanit toteutti viikolla 41 Energiansäästöviikon seudullisen kampanjan. Energiansäästöviikko on Motivan koordinoima vuosittain toistuva kampanja, jonka aikana kiinnitetään huomioita energiansäästöön ja tottumuksiin käyttää energiaa. Tämän vuoden kampanja kohdistui Tampereen kaupungin sekä Pirkanmaan KETS- ja KEO sopimusten piiriin kuuluvien kuntien henkilöstöön. Teemana olivat työpaikan arkiset energiansäästökeinot. Tampereella kampanja jalkautettiin yhdessä KEY:n kanssa ekotukihenkilöiden kautta, joille laadittiin jaettavaksi huoneentauluja ja tarroja. Seudun kunnille laadimme Harakkatestin, johon saimme yli 250 vastausta. Energiansäästöviikon kampanjamateriaalia jaettiin mm. ekotukihenkilöiden kautta. Ympäristökasvatus ja -neuvonta Paikallisesti hyvin tunnettu Ekokumppanien toiminnan osa on ollut Ympäristötietokeskus Moreenian ympäristöneuvonta liittyen kestävään kuluttamiseen, energian käyttöön ja arjen ympäristövalintoihin. Valtakunnallisille ympäristökasvatuspäiville esiteltiin Ekokumppaneiden opetusmateriaaleja kouluille ja päiväkodeille sekä jaettiin toistasataa muistitikkua, joihin opetusmateriaalit oli koottu. Järjestimme Pirkanmaan Sairaanhoitopiirille keke-koulutustilaisuudet ja luontokoulu Korennon kanssa Vihreä lippu-infot varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilökunnalle. Tampereen Messujen henkilökunnalle laadimme Käytännön ohjeita toimiston ympäristöasioiden hoitoon - oppaan. 11

12 Tiina Hakala havainnollisti veden käyttöä Kalevan kyläjuhlilla. Ekokumppanit Oy toimi aktiivisesti myös Pirkanmaan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä PYY:n työvaliokunnassa Pyrstössä, Pirkanmaan ympäristöohjelman seurantatyöryhmässä PYSTY:ssä sekä Tampereen kaupungin ympäristökasvatuksen kehittämistyöryhmässä. Ekokumppanit Oy oli vuonna 2014 mukana LYKE-verkostossa. Luonto- ja ympäristökasvatuksen tukiverkoston tarkoituksena on saattaa yhteen toimijoita, jotka voivat olla apuna tai tarjota ohjelmia päiväkotien ja koulujen luonto- ja ympäristökasvatukseen ja kestävän elämäntavan kysymyksiin. Tampereen kaupunkiseudun kuntien ympäristöneuvontapalvelut Ympäristöneuvontapalveluissa toiminta suunnitellaan yhdessä seudun kuntien kanssa. Ympäristöneuvonta on osa Tampereen seudun ilmastostrategian toteutusta ja se toteuttaa samalla kunkin kunnan muita strategioita ja ohjelmia. Ympäristöneuvontatyön avulla ympäristöasiat pyritään tuomaan lähemmäksi kuntalaisten arkea. Vuonna 2014 mukana olivat Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnat sekä Ylöjärven kaupunki. Kaikille kuntalaisille avointa toimintaa olivat luontoretket ja -tapahtumat. Näihin osallistui yhteensä lähes 170 henkilöä. Retkiä ja tapahtumia järjestettiin lintu- ja villiyrttiteemoilla. 12

13 Lintukävelyllä Kangasalalla. Kouluvierailut ja Lähiluonto-oppitunnit Vuonna 2014 Ekokumppanit jatkoivat kouluvierailuja Tampereen kouluille kestävän kehityksen työn tueksi. Ympäristöneuvoja Pikkutekoja ympäristön hyväksi oppitunneilla pohdittiin mm. miten voi säästää energiaa, mihin banaaninkuoret kuuluu laittaa, miten voi liikkua ympäristöystävällisesti ja miten kotona ja koulussa voi tehdä joka päivä pikkutekoja ympäristön hyväksi. Tampereen yläkoulujen seitsemäsluokkalaisille tehtiin vastuullisen kuluttamisen kouluvierailuja teemoilla: energia, vesi, kestävä kuluttaminen ja liikkuminen liikenne. Energiaa! -oppitunneilla ohjattiin arkisin vinkein säästäviin energiankulutustapoihin. Kuluta kestävämmin! oppitunneilla käsiteltiin luonnonvarojen kestävää käyttöä ja jätteen vähentämistä arjessa. Vesi H2O! oppitunneilla pohdittiin veden järkevää ja taloudellista käyttöä ja Liikkuminen liikenne oppitunneilla kestäviä liikkumismuotoja, turvallisuutta unohtamatta. Kouluvierailuja tehtiin Tampereella ja seudun kunnissa vuoden 2014 aikana yhteensä 190 kpl, joilla tavoitettiin yhteensä 3391 oppilasta. Näistä esikoululaisia oli 17, alakoululaisia, lähinnä 3- luokkalaisia, oli 1447, yläkoululaisia, lähinnä 7-luokkalaisia 1650 ja toisen asteen opiskelijoita 277 henkilö. Kouluvierailuja tehtiin Tampereella, Lempäälässä, Ylöjärvellä, Pirkkalassa, Vesilahdella ja Kangasalla. Seudun kunnissa jatkettiin jo edellisvuonna käyttöönotettua uutta toimintamuotoa nimeltä lähiluonto-oppitunti. Kevään oppitunneilla pyrittiin vahvistamaan lasten luontosuhdetta, lisäämään lähiluonnon arvostusta ja tekemään jokamiehenoikeuksia tutummaksi. Lähiluonto-oppitunnit Kangasalalla, Lempäälässä ja Ylöjärvellä tavoittivat yhteensä 380 oppilasta. Näistä 234 oli esikouluikäistä. Alakoulujen kolmasluokkalaisia osallistui opetukseen

14 Rane rakentamisen ja asumisen energianeuvonta Rakentamisen ja asumisen energianeuvonta Rane aloitti toimintansa syksyllä Vuosina vetovastuu oli Tampereen kaupungin rakennusvalvonnalla. Vuonna 2013 toiminta laajeni Tampereen seudun kuntiin ja 2014 toiminta-alue oli lähes koko Pirkanmaa. Vuoden 2014 alusta Ranen toiminnasta on vastannut Ekokumppanit Oy. Pääosa Ranen toiminnasta on suunnattu tamperelaisille, mutta neuvontapalvelu toimii myös seudullisesti erillisillä toimeksiannoilla. Vuonna 2014 Ranen maakunnan laajuista toimintaa mahdollisti kansallinen Kuluttajien energianeuvontarahoitus. Vuonna 2015 Rane toimii jälleen lähes pelkästään Tampereella. Energiatehokas puunpoltto kiinnosti tammikuussa Neuvontakanavina ovat tapaamiset, puhelin ja sähköposti, tilaisuuksiin osallistuminen ja koulutusten järjestäminen. Vaikuttavuutta tehostetaan viestimällä omia ja yhteistyökumppanien kanavia hyödyntäen. Rahoituspohjan muodostavat Motiva Oy, Tampereen kaupungin hallinnoima Asumisen rahasto, Vuores-projekti, Akaan kaupunki ja myydyt energiapalvelut. 14

15 Ranen neuvojat työssään Kotivisio-messuilla elokuussa Rane on varsin verkostoitunut toimija. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat raportointikauden aikana Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan laitos, Tampereen LVI-yhdistys ja muut Pirkanmaan rakennusalan yhdistykset, Kiinteistöliitto Pirkanmaa, suomalaiset energiatoimistot, Tampereen kaupungin asuntotoimi, Tampereen ja kaupunkiseudun rakennusvalvonnat, Tampereen Sähkölaitos, Tampereen Vesi ja Motiva. Tämän lisäksi yhteistyötä on tehty Tampereen ammattikorkeakoulun, Suomalaiset Tulisijat Ry:n, Hengitysliiton, Käymäläseura Huussi Ry:n, Metsäkeskuksen, Pirkanmaan liiton, Tampereen messujen, pankkien ja valaisinvalmistajien (mm. Philips, Sylvania, Varta), vakuutuslaitosten (mm. Nordea, Lähi-Tapiola, Fennia jne.) ja lukuisten yksittäisten ammattilaisten kanssa. https://twitter.com/raneneuvoo 15

16 Materiaalitehokkuus ja jätteen synnyn vähentäminen Materiaalitehokkuusteemalla järjestettiin vuonna 2014 lukuisia tapahtumia, kampanjoita ja tempauksia. Nuukuusviikolla Ekokumppanit ja Pirkanmaan Jätehuolto haastoivat 17 kunnan 47 yläastetta osallistumaan Jäikö Ruokaa? ruokajätteen vähentämiskampanjaan. Yli puolet kouluista otti haasteen vastaan. Nuukuusviikolla artesaaniopiskelija Tara Kari päivitti pormestarin vanhan juhlamekon. Ekokumppanit toteutti Moron peräkonttikirppiksellä toukokuussa käytettyjen silmälasien keräyksen. Kaupunkilaisten into yllätti kaikki osapuolet. Kaikkiaan Tansaniaan Spectsaversin kautta lähti paria silmä- ja aurinkolaseja, mikä ei jäänyt Moron lukijoilta huomaamatta. Tampereen Vihreän viikon avasi Ympäristötori, joka kokosi kesäkuun alussa Tammelantorille yli ihmistä sekä näytteilleasettajina yli 50 ympäristöasiantuntijaa ja ekologista yrittäjää. Ekokumppanit pitivät tavaranvaihtotoria, jonka periaatteena oli tuoda itselle tarpeetonta, mutta ehjää tavaraa ja vaihtaa se tarpeelliseen. Pirkanmaan Jätehuollon Repe & Romu ottivat maksutta kyytiinsä kodin vaaralliset jätteet, metalliromut sekä sähkölaitteet. Koukkujärven vihermultaa sai ottaa mukaan omalla pussilla tai ämpärillä. 16

17 Ympäristötorilla vaihtui tavara ja tarjolla oli elävää musiikkia, taidetta, perhosbaareja ja kierrätyskäsitöitä. Motivan ideoima Saa Syödä! jalkautui Tampereelle syyskuussa. Tuhat ihmistä ruokittiin Pirkkalan, Turtolan, Linnainmaan Citymarketeilta ja pälkäneläiseltä Rödingin tilalta saaduista raaka-aineista tehdyllä kasviskeitolla, jonka Tredun opiskelijat olivat valmistaneet. Tempaus sai varsin näyttävän mediahuomion ja paljon positiivista palautetta. Euroopan jätteen vähentämisen viikko Ekokumppanit Oy hoiti marraskuussa Euroopan jätteen vähentämisen viikon kansallisen koordinoinnin yhteistyössä Jätelaitosyhdistyksen ja Pirkanmaan Jätehuollon kanssa. Tärkeimmät tehtävät olivat kommunikointi EU:n pääkoordinaattorin kanssa, uusien paikallistoiminnan toteuttajien haku, kontaktointi, ohjaus ja tapahtumien hyväksyminen viikon viralliseen ohjelmaan. Lisäksi tapahtumat koottiin verkkosivuille ja luotiin viikolle oma kansallinen Facebook-sivu. Viikon aikana 24 toteuttajaa järjestivät 33 tempausta eri puolilla Suomea. Mukaan saatiin merkittäviä uusia toimijoita yrityskentältä, mm. Pirkanmaan Osuuskauppa, Sol Palvelut Oy, Lassila-Tikanoja ja Sita Suomi Oy. Esimerkkejä kampanjoista olivat Sol Palvelujen Muoviton viikko pesuloissa, jossa 63 pesulaa tarjosivat muovittoman pakkausvaihtoehdon pyykeille sekä Tähteitä nolla! ruokahävikkikampanja. Tapahtumista vastasivat Ekokumppanit ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Pirkanmaalla viikko alkoi Moreenian Tavaranvaihtopäivillä, joihin osallistui 260 henkeä. Tämän vuoden teemana oli tavaranpaljous ja paikalla oli ammattijärjestäjä vastaamassa yleisön kysymyksiin. Ylijäämätavarat päätyivät Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry:n kierrätyskeskuksiin Nekalaan, Hervantaan ja Lielahteen. Viikon 48 aikana 61 Pirkanmaan alakoulua otti haasteen vastaan Tähteitä Nolla! kampanjassa ja vähensi ruokahävikkiään. Perjantaina Sampolan iso sali täyttyi Pentti Linkolan ja Matti Apusen 17

18 keskustellessa. Lopuksi katsottiin elokuva Tavarataivas, jonka ohjaaja Petri Luukkaisen ajatuksia kuultiin myös. Muuta toimintaa ja tapahtumia Tampereen kaupunki kertoi WWF:n ilmastotapahtuma Earth Hourista Abribus-tauluilla ja tienvarsimainoksilla, joissa kehotettiin sammuttamaan valot tunniksi. Rauhaniemen saunalla uitiin öljylamppujen valossa. Samalla päästiin muistuttamaan ilmastomuutoksesta lehtiartikkelin ja videon muodossa. Earth Hourin valojen sammuttaminen on symbolinen ele, joka viestii huolta ilmastonmuutoksesta. Ekokumppanit otti toukokuussa ensi kertaa vastuulleen Koko Kaupungin Siisteystalkoot, jossa asukkaat eri puolilla kaupunkia siivosivat kotinurkkiaan roskista. Siisteystalkoissa kaupunkia siistittiin 40 eri pisteessä. 18

19 Hankkeet ja projektit Ekokoti taloyhtiöiden energianhallinta Ekokoti oli viidellä paikkakunnalla toimiva kokeiluhanke, joka kuului Ympäristöministeriön KULTUhankekokonaisuuteen. Projektissa kehitetään palveluita ja toimintamalleja, jotka tukevat ja motivoivat kotitalouksia ja asunto-osakeyhtiöitä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kokonaisuus kattaa kestävät elämäntavat sekä päivittäisissä valinnoissa että muutostilanteissa. VVO ja Motiva lanseerasivat energiaeksperttitoiminnan vuonna Ekspertti on taloyhtiön aktiivinen asukas, joka auttaa säästämään energiaa ja vettä. Toiminnalla on saatu hyviä tuloksia, mutta vapaaehtoisuuteen perustuva toiminta on hiipunut vuosien varrella. Vuoden 2014 aikana kehitettiin ennen kaikkea eksperttikoulutusta nykyisiä tarpeita ja tekniikoita vastaavaksi. Toiminta suunniteltiin yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa ja Kaukajärviosuuskunnan avulla kuvattiin koulutusmateriaalia kerrostalokohteessa. Energianeuvoja Ilari Rautanen vetämässä energiaeksperttikoulutusta. 19

20 Syksyllä koulutuksia mainostettiin koulutusten sisältöjä muokattiin edelleen. Kiinteistöliiton kanssa ajettiin taloyhtiön hallituksen vastuualuejaon yleistymistä ja energiaekspertin suosittamista jokaisen taloyhtiön hallitukseen. Energiapalvelukoulutus Ekokoti-projektissa kehitettiin myös taloyhtiöiden tukena toimivien energia-asiantuntijoiden koulutusta. Käytännössä kyse on lisäkoulutuksesta energiapalveluja tarjoaville yrityksille sekä isännöinti- ja huoltoyrityksille, joilla on kiinnostusta kehittää palveluvalikoimaansa. Koulutus räätälöitiin nykyisten pohjalta ja tekniikan lisäksi painotettiin myös liiketoimintanäkökulmaa, palvelumuotoilua ja asiakkaiden kohtaamista. Energia-asiantuntijoiden testikoulutus saatiin päätökseen alkuvuodesta. Eksperttitoiminta jalkautui tekniseen tilaan Kissanmaalla Ekokoti-hankkeessa luotiin ajantasainen ja eri katselmusmalleja yhdistävä energiakatselmuksen kartoituspohja asuinkerrostaloille. Tavoitteena oli havainnollistaa taloyhtiöille, mitä eri toimenpiteiden toteuttaminen tarkoittaa. Ekokoti- ja TARMO-projektit ovat tehneet taloyhtiöille energiakatselmuksia yhdessä RANEenergianeuvontapalvelun kanssa. Kolmeen kerrostalo- ja yhteen rivitalokohteeseen tehtiin Motivan mallin mukaista laajempaa energiakatselmusta olosuhdemittauksineen. Tampereen Kaukolämpö on ollut mukana kiinteistökierroksilla tarkastamassa kaukolämpölaitteistojen kuntoa. Hankkeen koulutukset ovat kiinnostaneet sekä taloyhtiöväkeä ja yrittäjiä. Samalla on tutustuttu asiantuntijoihin eri puolilta Suomea. Myös Tampereen alueella on tehty paljon yhteistyötä mm. Kiinteistöliiton, Tampereen teknillisen yliopiston, Kaukajärviosuuskunnan ja Tampereen Kaukolämmön välillä. Muista hankkeista tiiveimmin mukana olivat TARMO, EU-GUGLE ja Rane. 20

21 Näsijärvireitti Näsijärvireitti on Pirkanmaan Liiton ja reitin varren kuntien käynnistyshankkeella kesäksi 2014 lanseerattu, polkupyöräilyyn keskittyvä lähimatkailureitistö- ja palvelu. Konsepti valjastaa vesistöt ja muut maakunnan vahvuudet uudeksi kestäväksi vetovoimatekijäksi ja on kokonaisuutena tällä hetkellä ainutlaatuinen Suomessa. Pyörien määrä yllätti Tarjanne-laivalla kesällä 2014 Reitistön ja palveluyrittäjäverkon kokoaminen, tuotteistus ja viestintä onnistuivat hyvin. Lanseerauskampanja toteutettiin yhdessä Aamulehden Moron kanssa toukokuussa, testikuskiksi haki yli 200 kiinnostunutta ja kampanja toi kolme aukeaman artikkelia Moroon kesän mittaan. Lisäksi reitti huomioitiin hyvin Ylä-Pirkanmaan paikallismedioissa. Sosiaalisessa mediassa Näsijärvireitti keräsi noin seuraajaa. Lisäksi pyörien määrä Tarjannelaivan kyydissä lisääntyi merkittävästi aiempiin kesiin verrattuna ja kuntien palaute oli pääsääntöisesti kiittävää. Näsijärvireitin markkinointia jatketaan 2015 hankkeen aikana kootun yritystiimin ja kuntien tuella. https://twitter.com/nasijarvireitti 21

22 Lähivastuukampanja Lähivastuukampanja jakoi toimintarahoja maakunnan kylä- ja 4H-yhdistyksille yhdessä Pirkanmaan Osuuskaupan ja LähiTapiola Pirkanmaan kanssa. Mukaan haki tällä kertaa 18 yhdistystä. Pirkanmaan Osuuskauppa valitsi omaksi kummihankkeekseen Kylmäkosken aseman kyläyhdistyksen ehdotuksen Töitä Kesäkioskilta. LähiTapiola Pirkanmaan valitsi Lantulan kyläyhdistyksen Nuoret yhdessä työtä tekemässä ja työnhaussa omalla kylällä -hankkeen. Kampanjatoteutukset saivat näkyvyyttä paikallislehdissä. Paras onnistuminen oli kuitenkin nuorten toimintatonnin avulla saamat kesätyömahdollisuudet. Lähiruokasafari Lähiruokasafari kutsui jo kolmatta vuotta peräkkäin ihmiset tutustumaan lähiruoan alkulähteisiin paikan päällä itse tiloilla. Lauantaina vietetty safaripäivä keräsi jälleen entistä komeamman osallistujamäärän. Tiloilla kävi uteliasta, lisäystä edellisvuoteen n henkeä. Myös Moron Safaribussiin riitti jälleen useita satoja hakijoita. 40 onnekasta pääsi päivän mittaan kiertämään Arto Rastaan valitsemia kiinnostavia Etelä-Pirkanmaan lähiruokakohteita. Moro julkaisi aukeaman safarikartan ja nosti jälleen bussiarvontaa omilla kanavillaan. Kaupunkilaisia tilavierailulla. Lähiruokasafarin pääyhteistyökumppanit olivat Aamulehden Moro, Pirkanmaan Osuuskauppa ja LähiTapiola Pirkanmaa. Yhteistyössä mukana lisäksi kuljetukset tarjonnut Matrocks Oy ja Safaribussin ohjelman laatinut Arto Rastas. 22

23 Hämeenpuiston kyläraitti Kesäkuussa vietetty Hämeenpuiston Kyläraitti toi jälleen maakunnan kylät lähituotteineen ja pienyrittäjineen kaupungin keskustaan. Kyläraitti oli Ystäväkylä-hankkeen päätapahtuma kesällä 2013 ja hyvien kokemusten perusteella sitä päätettiin jatkaa myös Päällekkäisten tapahtumien ja osin sateisen sään vuoksi kävijämäärä jäi kuitenkin merkittävästi edellisvuodesta, ollen noin Yhteistyökumppaneina olivat Pirkan Kylät ry, Pirkanmaan toimintaryhmät, Radio Fun, Pirkanmaan Osuuskauppa, LähiTapiola Pirkanmaa sekä Finnpark. Kylät esittäytyivät Hämeenpuistossa kesäkuun alussa. 23

24 LION Liikkumisen ohjauksen neuvonta Liikkumisen ohjauksen tavoitteena hankkeella on ohjata seutukunnan asukkaita ja yrityksiä kestävämpään liikenteeseen: käytännössä joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn. Käytössä ovat ns. pehmeät keinot eli neuvonta, markkinointi, tapahtumat ja kouluttaminen. Tärkeimmät mediatempaukset vuoden 2014 aika olivat heijastinvertailu Morossa ja valoratsia Aamulehdessä. Jälkimmäinen toteutettiin yhteistyössä Liikenneturvan ja poliisin kanssa. Pyöräilyviikolla toukokuussa järjestettiin perinteisten pyörälenkkien lisäksi Tampereen kulttuuritoimen kanssa Tampere by bike eli selkosuominen pyöräretki pääasiassa maahanmuuttajataustaisille. TAPO Tampereen polkupyöräilijät ry oli mukana opettamassa pyöräilytaitoja. Samaisella viikolla pormestari Anna-Kaisa Ikonen julisti Turun ja Tampereen välinen pyöräilyn kilometrikisan TURTAn, jossa poljettiin kilometrejä kirjaten Tampere vei voiton selkein lukemin. LION osallistui juhannuksen Valtteri-kaupunkifestivaaliin järjestämällä edeltävällä viikolla elävää musiikkia Tampereen Joukkoliikenteen busseihin. Festivaalialueelle toimitettiin Joukkoliikenteen aikataulu-taulu, aikataulut näyttävät virtuaalimonitorit ja polkupyöräparkit. Elokuussa Liikkumisen ohjaus toteutti citybike-aiheisen toimintarastin Team City Challenge Tampereen nuorkauppakamarin kaupunkiseikkailutapahtuma. Tampereen Citybiket eli kaupunkipyörät ovat olleet Tapahtumatoimiston vastuulla vuodesta 2009 saakka LION otti palvelun toteutuksen vastuulleen. Tätä varten laadittiin uudet nettisivut, ja laitettiin hakukonenäkyvyys kuntoon. Kansallisella Liikkujan viikolla syyskuussa järjestettiin Sinne ja takaisin yleisöluento, jossa Erkki Lampén, Olli Vakkala ja Mikko Ihanainen kertoivat lihasvoimin tekemistään retkistä patikoiden, meloen ja pyöräillen. Viikolla toteutettiin myös Joukkoliikenteen seutu-uudistukseen liittyvä 24

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

rane Suvi Holm Ekokumppanit Oy

rane Suvi Holm Ekokumppanit Oy rane Suvi Holm Ekokumppanit Oy Ekokumppanit Oy Omistajia Tampereen kaupunki, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tampereen Sähkölaitos Oy Perustettu 2002 Työntekijöitä 15 Voittoa tavoittelematon yhtiö Edistää kestävää

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

e-toimisto Kymenlaakso 7.6.2011 1

e-toimisto Kymenlaakso 7.6.2011 1 e-toimisto Kymenlaakso 7.6.2011 1 energiatoimisto perustettu henkilöstö toiminnan organisointi liikevaihto, kulurakenne rahoituksen lähteet palveluita kohderyhmät Etelä-Pohjanmaan Energiatoimisto Thermopolis

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 1

Vuosikertomus 2013 1 Vuosikertomus 2013 1 Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS 2013 1 Sisällysluettelo 2 Ekokumppanit vuonna 2013 3 Viestintä ja mediasuhteet 4 Vastuullinen toiminta 5 Henkilöstö 7 Neuvontapalvelut 8 Kuntien energiatehokkuustyö

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Ekokumppanit Oy Vuosikertomus 2015

Ekokumppanit Oy Vuosikertomus 2015 Ekokumppanit Oy Vuosikertomus 2015 Sisällysluettelo Sisällys Ekokumppanit Oy... 1 Vuosikertomus 2015... 1 Sisällysluettelo... 2 Ekokumppanit vuonna 2015... 3 Viestintä ja mediasuhteet... 4 Vastuullinen

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014 Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti ESITYSLISTA Kokouksen avaus Läsnäolijoiden toteaminen Edellisen pöytäkirjan (kokous nro

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Yksi esimerkki valveuttamisesta Kuluttajien energianeuvonta

Yksi esimerkki valveuttamisesta Kuluttajien energianeuvonta Yksi esimerkki valveuttamisesta Kuluttajien energianeuvonta Suvi Holm Ekokumppanit Oy Ekokumppanit Omistajia Tampereen kaupunki, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tampereen Sähkölaitos Oy Perustettu 2002 Työntekijöitä

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eteläranta

Hämeenlinnan Eteläranta - Hämeenlinnan Eteläranta Oy, 2397335-8 TilinpaatOs 1.1.2014-31.12.2014 Hämeenlinnan Eteläranta Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Kotipaikka: Hãmeenhinna Y-tunnus: 2397335-8 Qy TASEKI RJA 1.1.2014-31.12.2014

Lisätiedot

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kymenlaakson energianeuvonta

Kymenlaakson energianeuvonta Kymenlaakson energianeuvonta Energianeuvoja Heikki Rantula ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Tausta Pilotti Kotkassa 2011 TEM:n tuella Koko Kymenlaakson kattava Energianeuvonta

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Kokemuksia eksperttitoiminnasta Pirkanmaalta. Ilari Rautanen Ekokumppanit Oy

Kokemuksia eksperttitoiminnasta Pirkanmaalta. Ilari Rautanen Ekokumppanit Oy Kokemuksia eksperttitoiminnasta Pirkanmaalta Ilari Rautanen Ekokumppanit Oy Esityksen sisältö Pirkanmaan toimijat eksperttikoulutuksessa Nykytilanne koulutuksessa Pirkanmaalla Selvitys energiaeksperttitoiminnan

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2011 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:n omistaa 100 %:sti Jyväskylän kaupunki ja yhtiö kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin. Yhtiö

Lisätiedot

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013 Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, Sisältö Motiva Oy Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäviestintä Kuluttajien tietolähteitä Motiva Oy 100 % valtion omistama

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Julkisen sektorin energiatehokkuusseminaari 25.4.2013 Satu Pääkkönen Mikä on Etevästi ELYssä -ohjelma? Uudenmaan ELYn ympäristöohjelma, johon on integroitu

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus 1.1.2008-31.12.2008 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö ja osa Jyväskylän

Lisätiedot

Rane energianeuvonta. Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen

Rane energianeuvonta. Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen Rane energianeuvonta Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen Ranen henkilöstöä Antero Mäkinen Rakentaminen Katja Räsänen Harjoittelija Petri Mäkelä Rakentajan opas Tiina Hakala Asuminen Ilari

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010 LIIKEVAIHTO 8 961 149,03 8 564 628,43

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010 LIIKEVAIHTO 8 961 149,03 8 564 628,43 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Liikkujan viikko 2014

Liikkujan viikko 2014 Liikkujan viikko 2014 Omilla poluilla ja radioaalloilla 19.5.2014 Sirpa Mustonen ja Kaisa Kauhanen 1 Euroopan yhteinen Liikkujan viikko Kansainvälistä Liikkujan viikkoa vietetään vuosittain 16. 22.9. Viikon

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2010 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen keinovalikoima Helsingin seudulla

Liikkumisen ohjauksen keinovalikoima Helsingin seudulla Liikkumisen ohjauksen keinovalikoima Helsingin seudulla Väylät ja liikenne 2012 Tarja Jääskeläinen, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikkumisen ohjaus edistää kestävää liikkumista kannustamalla

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF KONSERNI ( 0410 KUM TOT. ) Konserniraportti, 13.8.2009 KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi KONSERNI TULOS - HUHTIKUU 2010 Oy Yritys 1 Ab Oy Yritys 2 Ab

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa ympäristöasiantuntija Anna-Riikka Karhunen Kouvolan kaupunki Ympäristöystävällistä energiaa -seminaari, Kotka 6.6.2014 2 Kouvolan kaupunkistrategia 2014-2020

Lisätiedot

ENERGIAEKSPERTIKSI OMASSA TALOYHTIÖSSÄ. Irmeli Mikkonen, Motiva Oy , Taloyhtiö 2016

ENERGIAEKSPERTIKSI OMASSA TALOYHTIÖSSÄ. Irmeli Mikkonen, Motiva Oy , Taloyhtiö 2016 ENERGIAEKSPERTIKSI OMASSA TALOYHTIÖSSÄ Irmeli Mikkonen, Motiva Oy 6.4.2016, Taloyhtiö 2016 Mikä on energiaekspertti? Aktiivinen, talonsa tunteva asukas Isännöinnillä ja kiinteistöhuollolla ei oikeastaan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Kuluttajien energianeuvonta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Kuluttajien energianeuvonta Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat saavat luotettavaa tietoa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot