Ekokumppanit Oy Vuosikertomus 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ekokumppanit Oy Vuosikertomus 2014"

Transkriptio

1 Ekokumppanit Oy Vuosikertomus 2014

2 Sisällysluettelo Ekokumppanit vuonna Viestintä ja mediasuhteet... 5 Vastuullinen toiminta Henkilöstö Neuvontapalvelut Kuntien energiatehokkuustyö Ympäristökasvatus ja -neuvonta Tampereen kaupunkiseudun kuntien ympäristöneuvontapalvelut Kouluvierailut ja Lähiluonto-oppitunnit Rane rakentamisen ja asumisen energianeuvonta Materiaalitehokkuus ja jätteen synnyn vähentäminen Hankkeet ja projektit Ekokoti taloyhtiöiden energianhallinta Näsijärvireitti Lähivastuukampanja Hämeenpuiston kyläraitti LION Liikkumisen ohjauksen neuvonta TRKK Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus Vuosi Tase Tuloslaskelma Vuosikertomuksen kuvat ovat Ekokumppanien henkilöstön ottamia ellei toisin mainita. Etusivun maisema: Lumi Tuira. 2

3 Ekokumppanit vuonna 2014 Kulunut vuosi on merkinnyt tiivistynyttä yhteistyötä avainasiakkaiden kanssa. Esimerkkejä uudenlaisesta toiminnasta oli mm. loppuvuodesta konseptoitu Kuntotuokio palvelu Tampereen Kaukolämpö Oy:n pientaloasiakkaille. Pilotointi on alkanut vuoden 2015 alussa. Palvelussa Ranen energianeuvojat toimivat ja asiakasrajapinnassa laitteiston kuntoa kartoittaen, energiatehokkaan asumisen vinkkejä jakaen ja palautetta keräten. Ekokumppanit toteutti myös Tamperelaista Kaukolämpöä 50 vuotta juhlavideon. Euroopan kestävän energian viikolla kampanjoimme Brysselissä puun merkityksestä Tampereen Sähkölaitoksen energiantuotannossa. Euroopan kestävän energian viikolla kampanjoimme Brysselissä puun merkityksestä Tampereen Sähkölaitoksen energiantuotannossa. Kuvat: Revolve Media. Tampereen Veden kanssa on jatkettu Maailman vesipäivän kampanjointia ja kouluvierailuihin on lisätty edelleen veden järkevään kulutukseen liittyviä sisältöjä. Keväällä 2015 lanseerataan paikkatietoa ja veden ominaisuuksia koskevia mittaustuloksia hyödyntävä Vellamo-verkkopalvelu, jossa kaupunkilaiset saavat ajantasaista tietoa veden laadusta. Liikkumisen ohjauksen neuvonta (LION) kohtasi Tampereen Joukkoliikenteen kanssa koululaisista senioreihin. Neljäsluokkalaisten vaikuttajapäivillä selvitettiin 850 koululaisen mieltymykset liikennesuunnittelun ja joukkoliikenteen suhteen. Torikiertueella kohdattiin Joukkoliikenteen asiakkaita Tampereen kaupunkiseudulla ja kerättiin palautetta joukkoliikenneuudistuksen toteutumisesta. Kestävä yhdyskunta -yksikön (KEY) kanssa toimittiin myös ekotukitoiminnan kautta, mm. jalkauttamalla Energiansäästöviikon kampanja kaupunkikonserniin ja edistämällä Hatanpään sairaala-alueen jäteasioiden kuntoon saamista ja sairaala-alueen jätehuollon liittymistä Pirkanmaan Jätehuollon piiriin. Koulutimme Tampereen kaupungin 200 ekotukihenkilöä, aiheena kestävän liikenteen mahdollisuudet. Lisäksi toimimme apuna neuvontatyössä ja Koukkuniemen ekotuki-infotilaisuutta. 3

4 Pirkanmaan Jätehuollon tuella käytännössä hyväksi todettuja kampanjakonsepteja saadaan myös muiden Jätelaitosyhdistys ry:n jäsenten käyttöön. Hyvien käytäntöjen monistamista on syytä kokeilla muidenkin kansallisessa verkostossa toimivien avainasiakkaiden kohdalla. Ekokumppaneiden ruokajätekampanjoiden materiaalia Etenkin hankepohjaiseen toimintaan ja henkilöstöön vaikuttava tekijöistä merkittävin oli Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankerahoituskauden vaihtuminen. Käytännössä viime vuonna käynnissä olleista hankkeista päättyivät Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus projekti ja Ystäväkylä Ympäristöministeriön kokeiluhanke Ekokoti. Uutta rahoitusta haettiin syksyllä: neuvontahankkeiden lisäksi suuntauduttiin tutkimuksellisiin ja teknillisiin hankkeisiin. Maakunnan kehittämisrahalla käynnistettiin Näsijärvireitti. Ekokumppanit osallistui Innovatiiviset kaupungit ohjelman (INKA) hankkeiden valmisteluun Tampereen kaupungin kiinteistötoimen, Tampereen Veden ja Pirkanmaan Jätehuollon kanssa. Olemme olleet vaikuttamassa siihen, että Pirkanmaalla toteutetaan bio- ja kiertotalouden sisältöjä sekä strategian tasolla että käytännössä. Aiheesta tehtiin tiivistä yhteistyötä Lahden seudun ja pääkaupunkiseudun kanssa. Yhtiön hallituksessa jatkoi yhtiökokouksessa valittu kokoonpano: Tampereen kaupungin edustajat: Jaakko Stenhäll, hallituksen puheenjohtaja (Vihr) Inna Rokosa (SD) Marjukka Dyer (Kok) Kehitysjohtaja Mika Pekkinen, Tampereen Sähkölaitos Oy Toimitusjohtaja Harri Kallio, Pirjanmaan Jätehuolto Oy 4

5 Viestintä ja mediasuhteet Näkyvyyden osuutta toiminnassamme ei voi väheksyä, vaikka näkyvyyden kohteena ei usein ole itse Ekokumppanit Oy, vaan tietty kampanja, teema, hanke tai avainasiakas. Vuoden 2014 aikana päivitettiin viestintästrategia ja -suunnitelma sekä jatkettiin hyvää yhteistyötä median edustajien kanssa. Olemmekin saaneet kiitosta hyvin pohjustetuista ja mediaystävällisistä konsepteista. Liikkumisen ohjaus toteutti näyttävästi talvipyöräilykauden alussa valoratsian, jossa poliisin kanssa yhteistyössä valottomille pyöräilijöille jaettiin nuhteiden lisäksi sekä led-valaisimia että Liikenneturvan heijastimia. Teema jatkui Moron heijastintestissä, jossa jalankulkijoita muistuteltiin näkyvyyden merkityksestä. Joulukuussa muistutimme kinkunrasvan oikeasta käsittelystä Tampereen Veden kanssa. Materiaalitehokkuustoiminnasta varsin näkyvästi ovat olleet esillä sekä Saa syödä hävikkiruokatempaus ja Moron kanssa toteutettu silmälasikeräys Sansibariin. Myös koulujen ruokajätekampanjat sekä Koko kaupungin siisteystalkoot ovat saaneet mukavasti palstatilaa. 5

6 Näsijärvireitti toimi hyvin sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median kanavista on eniten kehitetty Twitterin käyttöä, joka sopii parhaiten nopeaan ja tiiviiseen viestintään. Yksityishenkilöiden lisäksi yhteistyökumppaneistamme mm. Euroopan jätteen vähentämisen viikko, EVA, Pirkanmaan ELY, Pirkanmaan Jätehuolto, Tampereen Sähkölaitos ja Tampereen kaupunki ovat lähettäneet eteenpäin (retweet) viestejämme. Facebookia on hyödynnetty kuten ennenkin, mutta sponsoroidun (maksetun) sisällön merkitys korostuu palvelussa koko ajan. Tärkeimpiin viesteihin, kuten tapahtumamarkkinointiin, laitetaankin yleensä pieni rahallinen panos. Facebook-mainonta toimii etenkin tapahtumissa. Videota on hyödynnetty viestinnässä mm. Näsijärvireitin markkinoinnissa, Apunen, Linkola ja Tavarataivas keskustelun tallentamisessa ja TKL:n bussien videotauluilla eri tapahtumien mainonnassa. 6

7 Ekokumppanit toimi MAPPA-hakupalvelun (www.mappa.fi) pilottikumppanina. MAPPAsta löytyy verkosta helposti eri ympäristökasvatustahojen tuottamaa materiaalia. Palvelu toimii työkaluna ja tukena kouluille, päiväkodeille, luonto- ja ympäristökoulujen opettajille, järjestöille sekä muille ympäristökasvattajille. Ekokumppanit oli myös ensimmäinen osallistuja, jonka www-sivuille integroitiin MAPPA-hakukenttä. Vastuullinen toiminta Ekokumppanit Oy on voittoa tavoittelematon yhtiö, joka on sitoutunut yhteiskuntavastuun periaatteisiin. Toimintaa ohjaavat säännöllisesti kokoontuva hallitus sekä vuosittaiset yhtiökokous ja omistajaohjauskeskustelut. Sosiaalisen vastuunsa Ekokumppanit Oy kantaa noudattamalla Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa -ohjetta. Tämän lisäksi henkilöstö on laatinut yhteiset Pelisäännöt, joita jokaisen työntekijän on noudatettava. Pelisääntöjen peruslähtökohtana ovat työtovereitten sekä heidän osaamisensa arvostaminen ja kunnioittaminen sekä työtehtävistä riippumaton tasa-arvoisuus. Ekokumppanien toimisto löytyy Moreeniasta, Patosillalta. Yhtiöllä on toimintamalli epäasiallisen kohtelun ja häirinnän varalle. Ympäristönäkökulmat yhtiö ottaa huomioon toiminnassaan toteuttamalla mahdollisimman energiatehokkaita ja ympäristöä säästäviä työtapoja niin toimistotyössä kuin kokoustilan järjestelyissä. Turhaa valaistusta vältetään ja laitteiden käytössä yhtiö noudattaa sähkönsäästöohjeita. Työtilojen lämmityksessä käytetään hyväksi rakennuksessa toimivan vesivoimalan energiantuotannon hukkalämpöä. 7

8 Ekokumppaneilla ei ole tapana lähettää lahjoja tai kortteja, mutta kutsumme yhteistyökumppanit puuroaamiaiselle joulukuun puolivälissä. Hankinnoissaan yhtiö pyrkii toteuttamaan vastuullisen kuluttamisen periaatteita. Esimerkiksi lähes kaikki toimistokalusteet on hankittu käytettyinä. Ympäristötietokeskus Moreenian kokoustilojen erilaisissa tilaisuuksissa tarjoillaan Reilun kaupan kahvia ja teetä sekä käytetään kestoastioita. Hankinnat tehdään pääosin Tampereen Logistiikan kautta. Tampereen Logistiikka noudattaa mm. julkisten hankintojen energiatehokkuusohjetta. Työntekijöitä on ohjeistettu etätyön käytännöistä ja etätyötä suositellaankin sen ollessa tarkoituksenmukaista. Ekokumppaneitten työntekijät voivat ostaa työsuhdematkalipun, ja työntekijöillä on käytössä asiointipolkupyörä. https://twitter.com/ekokumppanit 8

9 Henkilöstö 2014 Hakala, Tiina: lasten ja nuorten ympäristökasvatus Helin, Harri: jätteen synnyn ehkäisy ja tapahtumat Holm, Suvi: toimitusjohtaja Erno Holmberg: projektipäällikkö, LION Huhta, Matti: viestintä Hurme, Nina (2-8 /2014) energianeuvonta Rane Hämälainen, Sari (o.s. Poutiainen) (7/2014 saakka): kuntien keke-palvelut Iloranta Pia (8-11/2014): Rane, LION Kivikoski Heini (9/2014-1/2015): LION / materiaalitehokkuus Laine, Sirkku (6-12/2014): Ekokoti Lamminen, Anna (3-5/2014): LION Matihaldi, Siina (5-8/2014): kesätyöntekijä, LION Mäkelä, Petri: Rane (Suunnitelmasta taloksi -opas) Mäkinen, Antero: energianeuvoja, Rane Oksanen, Emmi (6-12/2014 saakka): Ekokoti, materiaalitehokkuus Olkanen, Emilia: projektipäällikkö, Ekokoti Palonen, Niko (3-8/2014): TRKK Pollari, Matti: projektipäällikkö, Rengastie-hanke ja materiaalitehokkuus Rantonen, Irma (9/2014 saakka): projektipäällikkö, TRKK Rautanen, Ilari: energianeuvoja, Rane Suoniemi Juhana (4/2014 saakka): LION, Rengastie-hanke Vakkala Olli (7-10/2014): Rengastie-hanke Siviilipalvelusmiehet Liimatainen, Tatu (9/2014 saakka) Ruotsalainen, Erik (9/2014 lähtien) Toukokuun tyky-päivän teemana oli työkyvyn ylläpito. 9

10 Neuvontapalvelut Ekokumppanit toteutti monenlaista ekologiseen elämään ja kestävään kehitykseen tähtäävää neuvontaa osana monia hankkeita. Tämän neuvottiin tapahtumissa ja teemaviikoilla, kouluvierailuilla, Ranen toiminnassa, materiaalitehokkuustyössä ja kuntien energiatehokkuuden asiantuntijatyössä. Kuntien energiatehokkuustyö Ekokumppanit koordinoi Tampereen kaupunkikonsernin Kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) toteutusta ja raportointia. Vuoden 2014 aikana Ekokumppaneitten asiantuntija osallistui Tampereen kaupungin edustajana kuuden suurimman kaupungin työryhmään, joka valmisteli uutta sopimuskautta. Ekokumppanit toimi sihteerinä Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien seurantaryhmässä ja kokosi kaupungin eri yksiköiden energia- ja ilmastotoimien yhteyshenkilöt kehittämään ja keskustelemaan toimien edistämisestä. Ekokumppanit edusti Tampereen kaupunkia EnergyCities-yhteistyössä ja mm. välitti tietoja kaupungin toimista EnergyCitiesille Komissiota varten. Ekokumppanit on kutsunut jo muutaman vuoden ajan Tampereen kaupunkiseudun kuntia pohtimaan ja kehittämään yhdessä energiatehokkuustyötä. Toimintaan on nyt liittynyt myös Hämeenkyrö, Sastamala ja Valkeakoski. Keskeisimpiä vuoden 2015 kehityshaasteita olivat sisäilmatyön ja energiatehokkuustyön nivouttaminen yhteen ja kulutuksen seurantatietojen vertailtavuus. Koulutusta järjestettiin ulkovalaistuksesta ja vesihuoltolaitosten energiatehokkuustyö käynnistettiin. Ekokumppanit osallistui myös seudullisen Kuntakatselmuksen valmisteluun. Lisäksi autoimme Oriveden kaupunkia Kuntien energiaohjelman mukaisen energiankäytön tehostamissuunnitelman laatimisessa. Energiansäästöviikon kampanjan kuvitusta. Oletko sinä Energiaharakka? 10

11 Ekokumppanit toteutti viikolla 41 Energiansäästöviikon seudullisen kampanjan. Energiansäästöviikko on Motivan koordinoima vuosittain toistuva kampanja, jonka aikana kiinnitetään huomioita energiansäästöön ja tottumuksiin käyttää energiaa. Tämän vuoden kampanja kohdistui Tampereen kaupungin sekä Pirkanmaan KETS- ja KEO sopimusten piiriin kuuluvien kuntien henkilöstöön. Teemana olivat työpaikan arkiset energiansäästökeinot. Tampereella kampanja jalkautettiin yhdessä KEY:n kanssa ekotukihenkilöiden kautta, joille laadittiin jaettavaksi huoneentauluja ja tarroja. Seudun kunnille laadimme Harakkatestin, johon saimme yli 250 vastausta. Energiansäästöviikon kampanjamateriaalia jaettiin mm. ekotukihenkilöiden kautta. Ympäristökasvatus ja -neuvonta Paikallisesti hyvin tunnettu Ekokumppanien toiminnan osa on ollut Ympäristötietokeskus Moreenian ympäristöneuvonta liittyen kestävään kuluttamiseen, energian käyttöön ja arjen ympäristövalintoihin. Valtakunnallisille ympäristökasvatuspäiville esiteltiin Ekokumppaneiden opetusmateriaaleja kouluille ja päiväkodeille sekä jaettiin toistasataa muistitikkua, joihin opetusmateriaalit oli koottu. Järjestimme Pirkanmaan Sairaanhoitopiirille keke-koulutustilaisuudet ja luontokoulu Korennon kanssa Vihreä lippu-infot varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilökunnalle. Tampereen Messujen henkilökunnalle laadimme Käytännön ohjeita toimiston ympäristöasioiden hoitoon - oppaan. 11

12 Tiina Hakala havainnollisti veden käyttöä Kalevan kyläjuhlilla. Ekokumppanit Oy toimi aktiivisesti myös Pirkanmaan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä PYY:n työvaliokunnassa Pyrstössä, Pirkanmaan ympäristöohjelman seurantatyöryhmässä PYSTY:ssä sekä Tampereen kaupungin ympäristökasvatuksen kehittämistyöryhmässä. Ekokumppanit Oy oli vuonna 2014 mukana LYKE-verkostossa. Luonto- ja ympäristökasvatuksen tukiverkoston tarkoituksena on saattaa yhteen toimijoita, jotka voivat olla apuna tai tarjota ohjelmia päiväkotien ja koulujen luonto- ja ympäristökasvatukseen ja kestävän elämäntavan kysymyksiin. Tampereen kaupunkiseudun kuntien ympäristöneuvontapalvelut Ympäristöneuvontapalveluissa toiminta suunnitellaan yhdessä seudun kuntien kanssa. Ympäristöneuvonta on osa Tampereen seudun ilmastostrategian toteutusta ja se toteuttaa samalla kunkin kunnan muita strategioita ja ohjelmia. Ympäristöneuvontatyön avulla ympäristöasiat pyritään tuomaan lähemmäksi kuntalaisten arkea. Vuonna 2014 mukana olivat Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnat sekä Ylöjärven kaupunki. Kaikille kuntalaisille avointa toimintaa olivat luontoretket ja -tapahtumat. Näihin osallistui yhteensä lähes 170 henkilöä. Retkiä ja tapahtumia järjestettiin lintu- ja villiyrttiteemoilla. 12

13 Lintukävelyllä Kangasalalla. Kouluvierailut ja Lähiluonto-oppitunnit Vuonna 2014 Ekokumppanit jatkoivat kouluvierailuja Tampereen kouluille kestävän kehityksen työn tueksi. Ympäristöneuvoja Pikkutekoja ympäristön hyväksi oppitunneilla pohdittiin mm. miten voi säästää energiaa, mihin banaaninkuoret kuuluu laittaa, miten voi liikkua ympäristöystävällisesti ja miten kotona ja koulussa voi tehdä joka päivä pikkutekoja ympäristön hyväksi. Tampereen yläkoulujen seitsemäsluokkalaisille tehtiin vastuullisen kuluttamisen kouluvierailuja teemoilla: energia, vesi, kestävä kuluttaminen ja liikkuminen liikenne. Energiaa! -oppitunneilla ohjattiin arkisin vinkein säästäviin energiankulutustapoihin. Kuluta kestävämmin! oppitunneilla käsiteltiin luonnonvarojen kestävää käyttöä ja jätteen vähentämistä arjessa. Vesi H2O! oppitunneilla pohdittiin veden järkevää ja taloudellista käyttöä ja Liikkuminen liikenne oppitunneilla kestäviä liikkumismuotoja, turvallisuutta unohtamatta. Kouluvierailuja tehtiin Tampereella ja seudun kunnissa vuoden 2014 aikana yhteensä 190 kpl, joilla tavoitettiin yhteensä 3391 oppilasta. Näistä esikoululaisia oli 17, alakoululaisia, lähinnä 3- luokkalaisia, oli 1447, yläkoululaisia, lähinnä 7-luokkalaisia 1650 ja toisen asteen opiskelijoita 277 henkilö. Kouluvierailuja tehtiin Tampereella, Lempäälässä, Ylöjärvellä, Pirkkalassa, Vesilahdella ja Kangasalla. Seudun kunnissa jatkettiin jo edellisvuonna käyttöönotettua uutta toimintamuotoa nimeltä lähiluonto-oppitunti. Kevään oppitunneilla pyrittiin vahvistamaan lasten luontosuhdetta, lisäämään lähiluonnon arvostusta ja tekemään jokamiehenoikeuksia tutummaksi. Lähiluonto-oppitunnit Kangasalalla, Lempäälässä ja Ylöjärvellä tavoittivat yhteensä 380 oppilasta. Näistä 234 oli esikouluikäistä. Alakoulujen kolmasluokkalaisia osallistui opetukseen

14 Rane rakentamisen ja asumisen energianeuvonta Rakentamisen ja asumisen energianeuvonta Rane aloitti toimintansa syksyllä Vuosina vetovastuu oli Tampereen kaupungin rakennusvalvonnalla. Vuonna 2013 toiminta laajeni Tampereen seudun kuntiin ja 2014 toiminta-alue oli lähes koko Pirkanmaa. Vuoden 2014 alusta Ranen toiminnasta on vastannut Ekokumppanit Oy. Pääosa Ranen toiminnasta on suunnattu tamperelaisille, mutta neuvontapalvelu toimii myös seudullisesti erillisillä toimeksiannoilla. Vuonna 2014 Ranen maakunnan laajuista toimintaa mahdollisti kansallinen Kuluttajien energianeuvontarahoitus. Vuonna 2015 Rane toimii jälleen lähes pelkästään Tampereella. Energiatehokas puunpoltto kiinnosti tammikuussa Neuvontakanavina ovat tapaamiset, puhelin ja sähköposti, tilaisuuksiin osallistuminen ja koulutusten järjestäminen. Vaikuttavuutta tehostetaan viestimällä omia ja yhteistyökumppanien kanavia hyödyntäen. Rahoituspohjan muodostavat Motiva Oy, Tampereen kaupungin hallinnoima Asumisen rahasto, Vuores-projekti, Akaan kaupunki ja myydyt energiapalvelut. 14

15 Ranen neuvojat työssään Kotivisio-messuilla elokuussa Rane on varsin verkostoitunut toimija. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat raportointikauden aikana Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan laitos, Tampereen LVI-yhdistys ja muut Pirkanmaan rakennusalan yhdistykset, Kiinteistöliitto Pirkanmaa, suomalaiset energiatoimistot, Tampereen kaupungin asuntotoimi, Tampereen ja kaupunkiseudun rakennusvalvonnat, Tampereen Sähkölaitos, Tampereen Vesi ja Motiva. Tämän lisäksi yhteistyötä on tehty Tampereen ammattikorkeakoulun, Suomalaiset Tulisijat Ry:n, Hengitysliiton, Käymäläseura Huussi Ry:n, Metsäkeskuksen, Pirkanmaan liiton, Tampereen messujen, pankkien ja valaisinvalmistajien (mm. Philips, Sylvania, Varta), vakuutuslaitosten (mm. Nordea, Lähi-Tapiola, Fennia jne.) ja lukuisten yksittäisten ammattilaisten kanssa. https://twitter.com/raneneuvoo 15

16 Materiaalitehokkuus ja jätteen synnyn vähentäminen Materiaalitehokkuusteemalla järjestettiin vuonna 2014 lukuisia tapahtumia, kampanjoita ja tempauksia. Nuukuusviikolla Ekokumppanit ja Pirkanmaan Jätehuolto haastoivat 17 kunnan 47 yläastetta osallistumaan Jäikö Ruokaa? ruokajätteen vähentämiskampanjaan. Yli puolet kouluista otti haasteen vastaan. Nuukuusviikolla artesaaniopiskelija Tara Kari päivitti pormestarin vanhan juhlamekon. Ekokumppanit toteutti Moron peräkonttikirppiksellä toukokuussa käytettyjen silmälasien keräyksen. Kaupunkilaisten into yllätti kaikki osapuolet. Kaikkiaan Tansaniaan Spectsaversin kautta lähti paria silmä- ja aurinkolaseja, mikä ei jäänyt Moron lukijoilta huomaamatta. Tampereen Vihreän viikon avasi Ympäristötori, joka kokosi kesäkuun alussa Tammelantorille yli ihmistä sekä näytteilleasettajina yli 50 ympäristöasiantuntijaa ja ekologista yrittäjää. Ekokumppanit pitivät tavaranvaihtotoria, jonka periaatteena oli tuoda itselle tarpeetonta, mutta ehjää tavaraa ja vaihtaa se tarpeelliseen. Pirkanmaan Jätehuollon Repe & Romu ottivat maksutta kyytiinsä kodin vaaralliset jätteet, metalliromut sekä sähkölaitteet. Koukkujärven vihermultaa sai ottaa mukaan omalla pussilla tai ämpärillä. 16

17 Ympäristötorilla vaihtui tavara ja tarjolla oli elävää musiikkia, taidetta, perhosbaareja ja kierrätyskäsitöitä. Motivan ideoima Saa Syödä! jalkautui Tampereelle syyskuussa. Tuhat ihmistä ruokittiin Pirkkalan, Turtolan, Linnainmaan Citymarketeilta ja pälkäneläiseltä Rödingin tilalta saaduista raaka-aineista tehdyllä kasviskeitolla, jonka Tredun opiskelijat olivat valmistaneet. Tempaus sai varsin näyttävän mediahuomion ja paljon positiivista palautetta. Euroopan jätteen vähentämisen viikko Ekokumppanit Oy hoiti marraskuussa Euroopan jätteen vähentämisen viikon kansallisen koordinoinnin yhteistyössä Jätelaitosyhdistyksen ja Pirkanmaan Jätehuollon kanssa. Tärkeimmät tehtävät olivat kommunikointi EU:n pääkoordinaattorin kanssa, uusien paikallistoiminnan toteuttajien haku, kontaktointi, ohjaus ja tapahtumien hyväksyminen viikon viralliseen ohjelmaan. Lisäksi tapahtumat koottiin verkkosivuille ja luotiin viikolle oma kansallinen Facebook-sivu. Viikon aikana 24 toteuttajaa järjestivät 33 tempausta eri puolilla Suomea. Mukaan saatiin merkittäviä uusia toimijoita yrityskentältä, mm. Pirkanmaan Osuuskauppa, Sol Palvelut Oy, Lassila-Tikanoja ja Sita Suomi Oy. Esimerkkejä kampanjoista olivat Sol Palvelujen Muoviton viikko pesuloissa, jossa 63 pesulaa tarjosivat muovittoman pakkausvaihtoehdon pyykeille sekä Tähteitä nolla! ruokahävikkikampanja. Tapahtumista vastasivat Ekokumppanit ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Pirkanmaalla viikko alkoi Moreenian Tavaranvaihtopäivillä, joihin osallistui 260 henkeä. Tämän vuoden teemana oli tavaranpaljous ja paikalla oli ammattijärjestäjä vastaamassa yleisön kysymyksiin. Ylijäämätavarat päätyivät Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry:n kierrätyskeskuksiin Nekalaan, Hervantaan ja Lielahteen. Viikon 48 aikana 61 Pirkanmaan alakoulua otti haasteen vastaan Tähteitä Nolla! kampanjassa ja vähensi ruokahävikkiään. Perjantaina Sampolan iso sali täyttyi Pentti Linkolan ja Matti Apusen 17

18 keskustellessa. Lopuksi katsottiin elokuva Tavarataivas, jonka ohjaaja Petri Luukkaisen ajatuksia kuultiin myös. Muuta toimintaa ja tapahtumia Tampereen kaupunki kertoi WWF:n ilmastotapahtuma Earth Hourista Abribus-tauluilla ja tienvarsimainoksilla, joissa kehotettiin sammuttamaan valot tunniksi. Rauhaniemen saunalla uitiin öljylamppujen valossa. Samalla päästiin muistuttamaan ilmastomuutoksesta lehtiartikkelin ja videon muodossa. Earth Hourin valojen sammuttaminen on symbolinen ele, joka viestii huolta ilmastonmuutoksesta. Ekokumppanit otti toukokuussa ensi kertaa vastuulleen Koko Kaupungin Siisteystalkoot, jossa asukkaat eri puolilla kaupunkia siivosivat kotinurkkiaan roskista. Siisteystalkoissa kaupunkia siistittiin 40 eri pisteessä. 18

19 Hankkeet ja projektit Ekokoti taloyhtiöiden energianhallinta Ekokoti oli viidellä paikkakunnalla toimiva kokeiluhanke, joka kuului Ympäristöministeriön KULTUhankekokonaisuuteen. Projektissa kehitetään palveluita ja toimintamalleja, jotka tukevat ja motivoivat kotitalouksia ja asunto-osakeyhtiöitä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kokonaisuus kattaa kestävät elämäntavat sekä päivittäisissä valinnoissa että muutostilanteissa. VVO ja Motiva lanseerasivat energiaeksperttitoiminnan vuonna Ekspertti on taloyhtiön aktiivinen asukas, joka auttaa säästämään energiaa ja vettä. Toiminnalla on saatu hyviä tuloksia, mutta vapaaehtoisuuteen perustuva toiminta on hiipunut vuosien varrella. Vuoden 2014 aikana kehitettiin ennen kaikkea eksperttikoulutusta nykyisiä tarpeita ja tekniikoita vastaavaksi. Toiminta suunniteltiin yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa ja Kaukajärviosuuskunnan avulla kuvattiin koulutusmateriaalia kerrostalokohteessa. Energianeuvoja Ilari Rautanen vetämässä energiaeksperttikoulutusta. 19

20 Syksyllä koulutuksia mainostettiin koulutusten sisältöjä muokattiin edelleen. Kiinteistöliiton kanssa ajettiin taloyhtiön hallituksen vastuualuejaon yleistymistä ja energiaekspertin suosittamista jokaisen taloyhtiön hallitukseen. Energiapalvelukoulutus Ekokoti-projektissa kehitettiin myös taloyhtiöiden tukena toimivien energia-asiantuntijoiden koulutusta. Käytännössä kyse on lisäkoulutuksesta energiapalveluja tarjoaville yrityksille sekä isännöinti- ja huoltoyrityksille, joilla on kiinnostusta kehittää palveluvalikoimaansa. Koulutus räätälöitiin nykyisten pohjalta ja tekniikan lisäksi painotettiin myös liiketoimintanäkökulmaa, palvelumuotoilua ja asiakkaiden kohtaamista. Energia-asiantuntijoiden testikoulutus saatiin päätökseen alkuvuodesta. Eksperttitoiminta jalkautui tekniseen tilaan Kissanmaalla Ekokoti-hankkeessa luotiin ajantasainen ja eri katselmusmalleja yhdistävä energiakatselmuksen kartoituspohja asuinkerrostaloille. Tavoitteena oli havainnollistaa taloyhtiöille, mitä eri toimenpiteiden toteuttaminen tarkoittaa. Ekokoti- ja TARMO-projektit ovat tehneet taloyhtiöille energiakatselmuksia yhdessä RANEenergianeuvontapalvelun kanssa. Kolmeen kerrostalo- ja yhteen rivitalokohteeseen tehtiin Motivan mallin mukaista laajempaa energiakatselmusta olosuhdemittauksineen. Tampereen Kaukolämpö on ollut mukana kiinteistökierroksilla tarkastamassa kaukolämpölaitteistojen kuntoa. Hankkeen koulutukset ovat kiinnostaneet sekä taloyhtiöväkeä ja yrittäjiä. Samalla on tutustuttu asiantuntijoihin eri puolilta Suomea. Myös Tampereen alueella on tehty paljon yhteistyötä mm. Kiinteistöliiton, Tampereen teknillisen yliopiston, Kaukajärviosuuskunnan ja Tampereen Kaukolämmön välillä. Muista hankkeista tiiveimmin mukana olivat TARMO, EU-GUGLE ja Rane. 20

21 Näsijärvireitti Näsijärvireitti on Pirkanmaan Liiton ja reitin varren kuntien käynnistyshankkeella kesäksi 2014 lanseerattu, polkupyöräilyyn keskittyvä lähimatkailureitistö- ja palvelu. Konsepti valjastaa vesistöt ja muut maakunnan vahvuudet uudeksi kestäväksi vetovoimatekijäksi ja on kokonaisuutena tällä hetkellä ainutlaatuinen Suomessa. Pyörien määrä yllätti Tarjanne-laivalla kesällä 2014 Reitistön ja palveluyrittäjäverkon kokoaminen, tuotteistus ja viestintä onnistuivat hyvin. Lanseerauskampanja toteutettiin yhdessä Aamulehden Moron kanssa toukokuussa, testikuskiksi haki yli 200 kiinnostunutta ja kampanja toi kolme aukeaman artikkelia Moroon kesän mittaan. Lisäksi reitti huomioitiin hyvin Ylä-Pirkanmaan paikallismedioissa. Sosiaalisessa mediassa Näsijärvireitti keräsi noin seuraajaa. Lisäksi pyörien määrä Tarjannelaivan kyydissä lisääntyi merkittävästi aiempiin kesiin verrattuna ja kuntien palaute oli pääsääntöisesti kiittävää. Näsijärvireitin markkinointia jatketaan 2015 hankkeen aikana kootun yritystiimin ja kuntien tuella. https://twitter.com/nasijarvireitti 21

22 Lähivastuukampanja Lähivastuukampanja jakoi toimintarahoja maakunnan kylä- ja 4H-yhdistyksille yhdessä Pirkanmaan Osuuskaupan ja LähiTapiola Pirkanmaan kanssa. Mukaan haki tällä kertaa 18 yhdistystä. Pirkanmaan Osuuskauppa valitsi omaksi kummihankkeekseen Kylmäkosken aseman kyläyhdistyksen ehdotuksen Töitä Kesäkioskilta. LähiTapiola Pirkanmaan valitsi Lantulan kyläyhdistyksen Nuoret yhdessä työtä tekemässä ja työnhaussa omalla kylällä -hankkeen. Kampanjatoteutukset saivat näkyvyyttä paikallislehdissä. Paras onnistuminen oli kuitenkin nuorten toimintatonnin avulla saamat kesätyömahdollisuudet. Lähiruokasafari Lähiruokasafari kutsui jo kolmatta vuotta peräkkäin ihmiset tutustumaan lähiruoan alkulähteisiin paikan päällä itse tiloilla. Lauantaina vietetty safaripäivä keräsi jälleen entistä komeamman osallistujamäärän. Tiloilla kävi uteliasta, lisäystä edellisvuoteen n henkeä. Myös Moron Safaribussiin riitti jälleen useita satoja hakijoita. 40 onnekasta pääsi päivän mittaan kiertämään Arto Rastaan valitsemia kiinnostavia Etelä-Pirkanmaan lähiruokakohteita. Moro julkaisi aukeaman safarikartan ja nosti jälleen bussiarvontaa omilla kanavillaan. Kaupunkilaisia tilavierailulla. Lähiruokasafarin pääyhteistyökumppanit olivat Aamulehden Moro, Pirkanmaan Osuuskauppa ja LähiTapiola Pirkanmaa. Yhteistyössä mukana lisäksi kuljetukset tarjonnut Matrocks Oy ja Safaribussin ohjelman laatinut Arto Rastas. 22

23 Hämeenpuiston kyläraitti Kesäkuussa vietetty Hämeenpuiston Kyläraitti toi jälleen maakunnan kylät lähituotteineen ja pienyrittäjineen kaupungin keskustaan. Kyläraitti oli Ystäväkylä-hankkeen päätapahtuma kesällä 2013 ja hyvien kokemusten perusteella sitä päätettiin jatkaa myös Päällekkäisten tapahtumien ja osin sateisen sään vuoksi kävijämäärä jäi kuitenkin merkittävästi edellisvuodesta, ollen noin Yhteistyökumppaneina olivat Pirkan Kylät ry, Pirkanmaan toimintaryhmät, Radio Fun, Pirkanmaan Osuuskauppa, LähiTapiola Pirkanmaa sekä Finnpark. Kylät esittäytyivät Hämeenpuistossa kesäkuun alussa. 23

24 LION Liikkumisen ohjauksen neuvonta Liikkumisen ohjauksen tavoitteena hankkeella on ohjata seutukunnan asukkaita ja yrityksiä kestävämpään liikenteeseen: käytännössä joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn. Käytössä ovat ns. pehmeät keinot eli neuvonta, markkinointi, tapahtumat ja kouluttaminen. Tärkeimmät mediatempaukset vuoden 2014 aika olivat heijastinvertailu Morossa ja valoratsia Aamulehdessä. Jälkimmäinen toteutettiin yhteistyössä Liikenneturvan ja poliisin kanssa. Pyöräilyviikolla toukokuussa järjestettiin perinteisten pyörälenkkien lisäksi Tampereen kulttuuritoimen kanssa Tampere by bike eli selkosuominen pyöräretki pääasiassa maahanmuuttajataustaisille. TAPO Tampereen polkupyöräilijät ry oli mukana opettamassa pyöräilytaitoja. Samaisella viikolla pormestari Anna-Kaisa Ikonen julisti Turun ja Tampereen välinen pyöräilyn kilometrikisan TURTAn, jossa poljettiin kilometrejä kirjaten Tampere vei voiton selkein lukemin. LION osallistui juhannuksen Valtteri-kaupunkifestivaaliin järjestämällä edeltävällä viikolla elävää musiikkia Tampereen Joukkoliikenteen busseihin. Festivaalialueelle toimitettiin Joukkoliikenteen aikataulu-taulu, aikataulut näyttävät virtuaalimonitorit ja polkupyöräparkit. Elokuussa Liikkumisen ohjaus toteutti citybike-aiheisen toimintarastin Team City Challenge Tampereen nuorkauppakamarin kaupunkiseikkailutapahtuma. Tampereen Citybiket eli kaupunkipyörät ovat olleet Tapahtumatoimiston vastuulla vuodesta 2009 saakka LION otti palvelun toteutuksen vastuulleen. Tätä varten laadittiin uudet nettisivut, ja laitettiin hakukonenäkyvyys kuntoon. Kansallisella Liikkujan viikolla syyskuussa järjestettiin Sinne ja takaisin yleisöluento, jossa Erkki Lampén, Olli Vakkala ja Mikko Ihanainen kertoivat lihasvoimin tekemistään retkistä patikoiden, meloen ja pyöräillen. Viikolla toteutettiin myös Joukkoliikenteen seutu-uudistukseen liittyvä 24

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Julkisen sektorin energiatehokkuusseminaari 25.4.2013 Satu Pääkkönen Mikä on Etevästi ELYssä -ohjelma? Uudenmaan ELYn ympäristöohjelma, johon on integroitu

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Ekokumppanit Oy Vuosikertomus 2015

Ekokumppanit Oy Vuosikertomus 2015 Ekokumppanit Oy Vuosikertomus 2015 Sisällysluettelo Sisällys Ekokumppanit Oy... 1 Vuosikertomus 2015... 1 Sisällysluettelo... 2 Ekokumppanit vuonna 2015... 3 Viestintä ja mediasuhteet... 4 Vastuullinen

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Kokemuksia eksperttitoiminnasta Pirkanmaalta. Ilari Rautanen Ekokumppanit Oy

Kokemuksia eksperttitoiminnasta Pirkanmaalta. Ilari Rautanen Ekokumppanit Oy Kokemuksia eksperttitoiminnasta Pirkanmaalta Ilari Rautanen Ekokumppanit Oy Esityksen sisältö Pirkanmaan toimijat eksperttikoulutuksessa Nykytilanne koulutuksessa Pirkanmaalla Selvitys energiaeksperttitoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,11

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,11 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Finnish Estonian Melges 24 Fleet

Finnish Estonian Melges 24 Fleet Finnish Estonian Melges 24 Fleet Vuosikokous 2009 * 6.2.2009 EMK, Espoo Melges 24 -liiton talousperiaatteet 1) Huolehtia liiton kiinteistä kustannuksista (rahoitus venekohtaisista vuosimaksuista) Hallinnolliset

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

ENERGIAEKSPERTIKSI OMASSA TALOYHTIÖSSÄ. Irmeli Mikkonen, Motiva Oy , Taloyhtiö 2016

ENERGIAEKSPERTIKSI OMASSA TALOYHTIÖSSÄ. Irmeli Mikkonen, Motiva Oy , Taloyhtiö 2016 ENERGIAEKSPERTIKSI OMASSA TALOYHTIÖSSÄ Irmeli Mikkonen, Motiva Oy 6.4.2016, Taloyhtiö 2016 Mikä on energiaekspertti? Aktiivinen, talonsa tunteva asukas Isännöinnillä ja kiinteistöhuollolla ei oikeastaan

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Yleistä Vuosi 2012 oli Leijona Catering Oy:n perustamisvuosi. Puolustusvoimien kumppanina yrityksemme juuret ulottuvat kuitenkin syvälle

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 01/15-12/15

TULOSLASKELMA Jakso 01/15-12/15 Sivu 7.1 MYYNTITUOTOT Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 22%/23% 297 322,91 280 559,59 Yhteensä 297 322,91 280 559,59 Myynti, rakentamispalvelut 3188 Myynti rakentamispalv. 0%(käänn. alv) 0,00 1 140,00 Yhteensä

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 4.11.2015 Lauri Penttinen Hoitokuluista energiaan ja veteen

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Rovaniemen ilmasto-ohjelma

Rovaniemen ilmasto-ohjelma Rovaniemen ilmasto-ohjelma 2012-2020 Miksi ilmasto-ohjelma? Ilmastonmuutos on suuri globaali ympäristöongelma Kansainväliset ja kansalliset sitoumukset Maakunnallinen ilmastostrategiatyö Kunnille ei ole

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Kodista ekokodiksi Ekokoti-hankkeen päätöstilaisuus 20.11.2014

Kodista ekokodiksi Ekokoti-hankkeen päätöstilaisuus 20.11.2014 Kodista ekokodiksi Ekokoti-hankkeen päätöstilaisuus 20.11.2014 Projektiryhmä: Suomen ympäristökeskus SYKE Ekokumppanit Oy Ekoleima Ay Suomen ympäristöopisto SYKLI Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 TOIMINTAKERTOMUS T I L I K A U S I 1.7.2014-30.6.2015 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Oma tontti 9.715,0m2 Osoite: Pulkkajärventie, Kuusamo Rakennukset: Lukumäärä 8 kpl

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia

Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia Testattuja malleja ja menetelmiä Tuija Hyyrynen ja Katja Viberg Kaupunkitutkimuksen päivät 6.5.2010 4V-hanke 1.4.2008-31.3.2011 Etelä-Suomen EAKR-ohjelma, toimintalinja

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot