KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 Tark: Seurakuntaneuvosto 60. Aika: Tiistaina klo 17, kahvit klo 16.30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 Tark: Seurakuntaneuvosto 60. Aika: Tiistaina 21.12.2010 klo 17, kahvit klo 16.30"

Transkriptio

1 60 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 17, kahvit klo Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen Gustafsson, Irja jäsen, saapui klo Hyppönen, Sirpa jäsen Kosonen, Tapani jäsen Laitinen, Aila jäsen Nevalainen, Paavo jäsen Sihvonen, Leena jäsen Tapiola, Marketta jäsen Vaitinen, Marja jäsen, saapui klo Pitkänen, Marketta jäsen, saapui klo Malmi, Ari varajäsen, saapui klo Kuoppala, Tatu sihteeri Poissa: Hollmén, Kimmo jäsen Lehtonen, Mirkka jäsen Tapper, Keijo jäsen 130 KOKOUKSEN AVAUS Veisattiin virsi 53, puheenjohtaja luki Roomalaiskirjeestä ja johdatti rukoukseen. 131 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 132 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paavo Nevalainen ja Leena Sihvonen.

2 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Työjärjestys hyväksyttäneen. Esityslistan työjärjestys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 134 NUORISOTYÖNOHJAAJA MINNA HAMARILAN KOULUTUSANOMUS Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä järjestää yhdessä Diakoniaammattikorkeakoulun kanssa sosiaali- ja terveysalan amk-tutkintoon tähtäävän muuntokoulutuksen. Koulutus alkaa tammikuussa 2011 ja päättyy keväällä Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohella omalla ajalla. Minna Hamarila on hakenut koulutukseen tämän syksyn yhteishaussa ja saanut opiskelupaikan. Hän anoo lupaa saada osallistua muuntokoulutukseen päivittääkseen opistotasoisen nuorisotyönohjaajatutkintonsa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä neuvotellaan vielä opiskeluun osallistumisen ehdoista. Minna Hamarila ilmoittaa olevansa valmis huolehtimaan koulutuksen kustannuksista itse. Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto on yleensä suhtautunut myönteisesti työntekijöiden haluun kouluttautua. Minna Hamarilan suunnittelema koulutus on lisäksi sellaista, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on ollut aktiivisesti mukana sen suunnittelussa ja sitoutunut sen toteuttamiseen mm. harjoittelupaikkoja tarjoamalla. Koska kirkon työntekijöiden koulutussopimus kaikkiaan on uudistunut ja muuntokoulutuksen suorittamisen ehdot on seurakuntayhtymässä tarkentamatta, on syytä tässä vaiheessa myöntää Minna Hamarilalle vain hänen anomansa lupa saada osallistua muuntokoulutukseen. toivoo, että koulutukseen mahdollisesti kuuluva lopputyö olisi Kaarinan seurakunnan työhön liittyvä ja sitä tukeva. myöntää nuorisotyönohjaaja Minna Hamarilalle luvan osallistua Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä yhdessä Diakoniaammattikorkeakoulun kanssa järjestämään sosiaali- ja terveysalan amktutkintoon tähtäävään muuntokoulutukseen, joka alkaa tammikuussa 2011 ja päättyy keväällä Tiedoksi: Minna Hamarila, Mika Wallin Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

3 NUORISOTYÖN LEIRIEN TURVALLISUUSVASTAAVAT Nuorisotyön tiimi esittää, että Kaarinan seurakunnan nuorisotyön järjestämille leireille vuonna 2011 nimettäisiin turvallisuusvastaavat työntekijät seuraavasti: Isosleiri (leikkileiri) (Mänty-Kallio) Mika Wallin ja Henri Kesti Superileiri (Kunstenmaja) Minna Hamarila Tykki-leiri (isosleiri) (Kunstenniemi) Minna Hamarila Varhaisnuortenleiri (Eräkämppä) Mari Vierula Isossuurleiri (Mänty-Kallio) Mika Wallin ja Minna Hamarila Varhaisnuortenleiri (Ristniemi) Minna Hamarila Kymppileiri (Kunstenniemi) Mari Vierula Leirikoulu x 2 (Mänty-Kallio) Mari Vierula ja Minna Hamarila Villi tusina leiri (Kunstenniemi) Mari Vierula Isosleiri (aloitusleiri) (Mänty-Kallio) Mika Wallin ja Henri Kesti Superileiri (Kunstenpää) Minna Hamarila Joululeiri (Kunstenkari) Henri Kesti päättää hyväksyä nuorisotyön leirien turvallisuusvastaavat työntekijät esittelyssä kuvatulla tavalla. Mahdolliset muutokset annetaan kirkkoherran päätettäviksi. Tiedoksi: Mika Wallin, palkkatoimisto Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 136 SEURAKUNTAPASTORI HENRI KESTIN VIRKAVAPAUSANOMUS Seurakuntapastori Henri Kesti on hakee palkatonta virkavapautta ajalle Pappien yli kuukauden kestävät virkavapaudet myöntää tuomiokapituli, joka kuitenkin KJ 6:12 :n mukaisesti pyytää asiasta seurakuntaneuvoston lausuntoa koskien myös mahdollista sijaista. Tuomiokapituli tulee saadun tiedon mukaan käsittelemään virkavapauspyynnön vasta tammikuun 2011 istunnossa. Henri Kestillä on perusteltu syy virkavapauteen, eikä seurakunnalla ole syytä esittää sen epäämistä. Koska seurakunnan muut papinvirat on täytetty, seurakunnassa selvitään kevät papillisten töiden osalta yhden henkilön vajauksella. Sijaista ei näin lyhyelle ajanjaksolle siten ole tarvetta nimittää.

4 63 antaa Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille seuraavan lausunnon koskien seurakuntapastori Henri Kestin virkavapausanomusta ajalle : puoltaa virkavapauden myöntämistä. Seurakunnassa selvitään kevät papillisten töiden osalta yhden henkilön vajauksella, joten sijaista ei näin lyhyelle ajanjaksolle ole tarvetta nimittää. Tiedoksi: Henri Kesti, tuomiokapituli, Mika Wallin Ei muutoksenhakuoikeutta. 137 NUORISOTYÖN ANOMUS LISÄTYÖVOIMAN PALKKAAMISESTA Kaarinan seurakunnan nuorisotyön tiimi esittää lisätyövoiman palkkaamista keväälle 2011, mikäli tuomiokapituli myöntää pastori Henri Kestille virkavapautta ajalle Näin lyhyeksi ajanjaksoksi ei tiimin mielestä kannata palkata aivan uutta, seurakuntaa ja sen nuorisotyötä ennestään tuntematonta työntekijää. Tammikuun puolivälistä 2011 tehtävään olisi käytettävissä Niko Reinvall, joka on pitkään ollut vapaaehtoisena mukana Kaarinan seurakunnassa sekä toiminut aikaisemmin nuorisotyössä myös sijaisena. Työn kannalta olisi järkevintä, että korvaava työntekijä aloittaisi jo ennen Henri Kestin vapaille jäämistä Näin työtä voitaisiin vielä tiimissä organisoida Henri Kestin ja uuden työntekijän kanssa. Ylioppilas Niko Reinvallilla ei nuorena henkilönä ole kirkon työhön kelpoistavaa tutkintoa, joten hänet on syytä palkata ns. harjoittelijan palkalla tilapäiseksi viranhaltijaksi nuorisotyöhön tiimissä sovittavan työnjaon mukaisesti. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt kesätyöntekijöiden palkkauksesta seurakuntayhtymässä seuraavasti: Vuonna 2010 kesä- ja kausityöhön palkattavien henkilöiden sekä leiriavustajien osalta noudatetaan seuraavia palkkaperusteita: 1) 1352,11 euroa/ kk Ensimmäisen kesän/kauden työntekijä; ei alan koulutusta tai alan työkokemusta. 1405,25 euroa/ kk Puutarhuriharjoittelija ja muu opiskelija, joka on opiskellut alaa n. 1 vuoden ennen harjoittelu-/ kesätyöjaksoa. 1513,58 euroa/ kk Työntekijältä vaaditaan viiden kuukauden työkokemus alalta; katsotaan, että hän on saavuttanut ammatillisen perustiedon ja alustavan tehtäväalan tuntemuksen. Alan koulutuksen omaava kesätyöntekijä sijoittuu suoraan tähän ryhmään. 1621,91 euroa/ kk Työntekijältä vaaditaan 15 kuukauden työkokemus alalta. Alan koulutuksen omaavalta työntekijältä vaaditaan 10 kuukauden työkokemus alalta.

5 64 Teologiharjoittelijat, jotka tulevat pakolliseen, sisällöltään määriteltyyn työharjoitteluun noin kolmannen opiskeluvuoden päättyessä. Työkokemus tarkoittaa työkokemusta nimenomaan ko. alan työstä. Vuosisidonnaisen palkanosan kartuttamiseen lasketaan mukaan myös muu alan työkokemus ja muu työkokemus, josta olennaista hyötyä ko. työssä. 2) 1513, ,50 euroa/ kk Edellä kohdassa 1) mainitusta poiketen, teologian-, kanttori-, nuorisotyönohjaaja- ja diakoniaopiskelijan sekä vastaavaa alaa opiskelevien palkkaus määräytyy tämän kohdan mukaan,kun hänet palkataan opiskelualansa mukaiseen kesätyöhön. Opintojen määrä ja aikaisempi työkokemus sekä tehtävien sisältö vaikuttaa maksettavan palkan tasoon. 3) Alan koulutuksen omaavan kesätyöntekijän, jotka tekevät kaikki vakituisen työntekijän tehtävät, palkkaus määräytyy yleisen vaativuusryhmittelyn mukaan. Esimerkiksi leirikeskuksen keittiöhenkilökuntaan palkattavan ammattitaitoisen keittäjän palkka määräytyy vaativuusryhmän 401 perusteella. 4) Leirityöhön palkattavan alan koulutuksen omaavan työntekijän palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 501 perusteella. 5) Diakonialeirien yöhoitajat ovat työsopimussuhteisia ja heidän palkkausperusteena toteutetaan tuntipalkkana vaativuusryhmän 501 vähimmäispalkan mukaan eli 12,00 euroa/ tunti. Yöhoitaja täyttää tuntilistan tehdyistä työtunneista. Pätevyysvaatimuksena yöhoitajalle on vähintään 21 vuoden ikä ja hoitoalan tutkinto. 6) Palkkio leiriavustajalle on 47 euroa/ leiripäivä. 7) Leireillä ja retkillä noudatettavaksi ravintoedun arvo on 4,28 euroa/ ateria ajalla ja 3,96 euroa/ ateria ajalla Silloin kun työntekijän työtehtävänä on tosiasiallisesti valvoa ja/tai auttaa leiriläisiä ruokailussa, ravintoedun arvo on alempi eli 3,42 euroa/ ateria ajalla ja 3,18 euroa/ ateria ajalla Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi kaikki yksiköt. Esitys hyväksyttiin. Päätöksen jälkeen palkat ovat tarkistusten myötä hiukan kohonneet. Niko Reinvall on ollut kesällä 2009 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kasvatusasiainkeskuksen palkkaamana leirityöntekijänä vajaat kaksi kuukautta sekä nuorisotyössä Kaarinan seurakunnassa syksyllä 2009 kolme kuukautta, joten hänellä on jonkin verran alan työkokemusta. Hänen voi katsoa kokemuksensa perusteella tuntevan nuorisotyön tehtäväalueen kohtuullisesti sekä kykenevän hoitamaan nuorisotyön tehtäviä itsenäisesti. Palkkauksen tulee siten olla em. minimipalkkaa jonkin verran suurempi. Reinvall ei kuitenkaan ole alan opiskelija. Kirkkoherran esitys on, että Niko Reinvallille maksetaan 1450 kuukausipalkka. palkkaa Niko Reinvallin tilapäiseksi viranhaltijaksi nuorisotyöhön pastori Henri Kestin virkavapauden ( ) ajaksi kuitenkin alkaen jo Reinvallille maksetaan 1450 suu-

6 65 ruinen kuukausipalkka. Palkka maksetaan Henri Kestin virkavapauden vuoksi säästyvistä palkkausmäärärahoista. Tiedoksi: Niko Reinvall, Mika Wallin Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 138 DIAKONIAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Täyttämättä olevan diakonianviran haettavaksi julistaminen ja viran täyttämisprosessin käynnistäminen on annettu työjaoston ja johtavan diakoniatyöntekijän hoidettavaksi. Virkaa hoitaa sijaisena tällä hetkellä Anna-Kaisa Leppänen, joka voi jatkaa edelleen sijaisena ainakin tammi- helmikuun. Tämä asia täytynee siirtää ensi vuoden puolelle ja uuden seurakuntaneuvoston ja sen työjaoston tehtäväksi. toteaa, että 1) diakonian viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen siirtyvät vuoden 2011 puolelle ja siten uuden seurakuntaneuvoston tehtäviksi, 2) kirkkoherra voi tehdä toimivaltansa perusteella sijaisen palkkaamista koskevat päätökset koskien alkuvuotta Tiedoksi: Anu Aarnivala Ei muutoksenhakuoikeutta. 139 VIRKAVAPAUKSIA Asia esitellään kokouksessa. myöntää virkavapaudet liitteen mukaisesti. Ei muutoksenhakuoikeutta. 140 KANTTORINVIRKOJEN JÄRJESTELYT Laajaa yliopistotutkintoa edellyttävää (A-kanttori) kanttorin virkaa hoitava Riikka Lautjärvi on virkavapaalla Yleensä on ollut tapana, että seurakunnan toinen vakinainen kanttori on sijaistanut A- kanttoria. Tällöin hän on virkavapaalla omasta virastaan. Kirkkoherralla on seurakuntaneuvoston ohjesäännön mukaan oikeus myöntää virkavapautta

7 66 korkeintaan yksi kuukausi. Kirkkoherra on päätöspöytäkirjallaan 23/2010 myöntänyt kanttori Olli-Heikki Hussolle virkavapautta hänen omasta virastaan ajalle ja palkannut hänet samaksi ajaksi hoitamaan Lautjärven sijaisuutta. Edelleen samassa päätöspöytäkirjassa kirkkoherra on palkannut kanttori Kaarina Peltosen hoitamaan viransijaisena ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävää kanttorin virkaa, jonka vakinainen viranhaltija on Olli-Heikki Husso. Sijaisuuden mahdollisesta jatkosta tulee päättää seurakuntaneuvoston. Jotta kirkkomusiikin kokonaisvastuu tulee hoidettua, on kanttori Husson perusteltua toimia koko Lautjärven virkavapauden ajan hänen sijaisenaan ja siten olla virkavapaalla omasta virastaan. Kanttori Kaarina Peltonen on seurakuntavaaleissa 2010 tullut valituksi varsinaiseksi jäseneksi Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvostoon sekä varajäseneksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon. Luottamushenkilökausi alkaa Kirkkolain mukaan: Seurakuntavaaleissa ei seurakunnan luottamustoimeen saada valita tämän seurakunnan viranhaltijaa tai työsopimussuhteessa olevaa työntekijää. Jos seurakunta kuuluu seurakuntayhtymään, ei tämän yhtymän eikä siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltija ja työntekijä myöskään ole vaalikelpoinen. Luottamushenkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan toimielimeen, jos seurakunta tai seurakuntayhtymä ottaa hänet väliaikaisesti enintään kuuden kuukauden palvelussuhteeseen. Sen kestäessä hän ei kuitenkaan saa hoitaa luottamustointaan. KL 8: 4 Kaarina Peltonen voi tämän mukaan toimia kanttorin sijaisena, mutta siksi ajaksi hänen tulee luopua luottamustehtävästään. Kaarina Peltonen on tietoinen asiasta ja halukas toimimaan sijaisena myös alkuvuonna Kaarina Peltosen hoitaessa viransijaisuutta hänen tilalleen luottamushenkilöksi nousee Yhteinen kirkkomme - valitsijayhdistyksen listan ensimmäinen varalle valittu, Mirja Airio. 1) myöntää kanttori Olli-Heikki Hussolle virkavapautta hänen omasta virastaan ajalle ja palkkaa hänet samaksi ajaksi hoitamaan kanttori Riikka Lautajärven sijaisuutta, sekä palkkaa edelleen samaksi ajaksi kanttori Kaarina Peltosen toimimaan kanttori Husson sijaisena. 2) toteaa palkkauksesta seuraavaa: Koska kanttori Hussolla ei ole kelpoisuutta laajaa yliopistotutkintoa edellyttävään virkaan, hänen palkkansa on 2% Riikka Lautjärven peruspalkasta. Koska kanttori Peltosella ei ole kelpoisuutta ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan, hänen palkkansa on 5% Olli-Heikki Husson peruspalkasta. Palkoista on neuvoteltu seurakuntayhtymän palkka-asiamiehen kanssa. 3) toteaa myös, ettei Kaarina Peltonen voi sijaisena toimiessaan hoitaa luottamustointaan Kaarinan seurakunnassa. Sijaisuuden ajan luottamushenkilönä toimii Mirja Airio.

8 67 Tiedoksi: Olli-Heikki Husso, Kaarina Peltonen, Mirja Airio, palkkatoimisto Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin kohdista 1 ja KOLEHTISUUNNITELMA AJANJAKSOLLE Kolehtisuunnitelma ajalle lähetetään esityslistan mukana. hyväksyy kolehtisuunnitelman kokouksessa valmistuvan liitteen mukaisesti. Kirkkoherralle annetaan lupa muuttaa suunnitelmaa perustellusta syystä. Tiedoksi: taloustoimisto, Kaarinan ja Kuusiston kirkko Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 142 BANGIN RAHASTOON LIITTYVÄ PYYNTÖ Seurakuntajaon yhteydessä vuonna 1991 Kaarinan seurakunnan hallinnoitavaksi ja käyttöön tuli mm. Bangin rahasto. Tämä testamenttirahasto on lahjoitettu silloiselle Kaarinan seurakunnalle vuonna 1969 ja sen alkuperäinen käyttötarkoitus on ollut orpolapsien huolto. Sittemmin testamentin tarkoitusta on vuonna 1994 yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä muutettu siten, että rahaston tuottoa saa käyttää myös vaikeuksiin joutuneiden lapsiperheitten auttamiseen. Rahaston suuruus on vuonna 1969 ollut ,53 markkaa, joka indekseillä korjattuna ja euroiksi muutettuna on ,76. Vuoden 2009 lopussa rahastossa on ollut ,52. N.N. on lähettänyt Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvostolle runsaan määrän asiakirjoja sekä Bangin rahastoa koskevan anomuksen, joissa on julkisuuslain mukaan salassa pidettävää tietoa. N.N:n lähettämät asiakirjat ovat varsin paljon yksityiskohtia sisältäviä ja polveilevia. Niistä käy kuitenkin selkeästi ilmi hänen kokemuksensa siitä, että P.P. on tehnyt vääryyttä hänen suvulleen ja omaisilleen. Hyvityksenä hän anoo, että Bangin rahaston varoista kustannettaisiin jouluaattona kynttilät yhteensä viidelle hänen sukunsa lähiomaisen haudalle. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän lakimies on antanut seuraavan lausunnon koskien testamenttien käyttöä: Kirkkolain 15 luvun 4 :n mukaan sellaisen omaisuuden hoitamisessa ja käyttämisessä, jonka

9 68 seurakunta tai seurakuntayhtymä (jatkossa seurakunta) on saanut lahjana tai testamentilla, on noudatettava, mitä lahjakirjassa tai testamentissa on määrätty. Ennen lahjan tai testamentin vastaanottamista seurakunnan tulee tarkkaan harkita, voiko se sitoutua noudattamaan lahjakirjassa tai testamentissa asetettuja ehtoja. Ottaessaan vastaan lahjan tai testamentin, seurakunta sitoutuu noudattamaan siihen mahdollisesti liitettyä määrätarkoitusta ja muita ehtoja. Jos seurakunta ei voi sitoutua noudattamaan lahjoittajan tai testamentin tekijän asettamia ehtoja, sen ei tule vastaanottaa lahjaa tai testamenttia. Vain, jos olosuhteet pysyvästi muuttuvat siten, että lahjana tai testamentilla saadun omaisuuden käyttö lahjakirjassa tai testamentissa ilmaistun määräyksen mukaisesti on tullut mahdottomaksi tai ilmeisen hyödyttömäksi, voidaan lahjakirjan tai testamentin ehdoista poiketa. Lahjakirjalla tai testamentilla tulleen omaisuuden käyttötarkoituksen tai muun ehdon muutoksen hyväksyy seurakuntayhtymän puolesta yhteinen kirkkoneuvosto ja seurakunnan puolesta seurakuntaneuvosto. Uudesta käyttötarkoituksesta on tehtävä em. toimielimen päätös eikä uusi käyttötarkoitus saa olennaisesti poiketa alkuperäisestä tarkoituksesta. Uuden käyttötarkoituksen tai muutettujen ehtojen tulee olla mahdollisimman lähellä alkuperäisiä. Ennen päätöstä on mahdollisuuksien mukaan kuultava omaisuuden luovuttajaa tai hänen oikeudenomistajaansa. Lahjakirjaan ja testamenttiin kirjattua ehtoa on siis noudatettava. Lahjakirjalla ja testamentilla tullutta omaisuutta ei voi käyttää muuhun tarkoitukseen ja muilla ehdoilla kuin lahjoittaja tai testamentin tekijä on ilmaissut, ei vaikka muualla ilmennyt rahantarve olisi pakottava ja tärkeä. Kirkkoneuvoston ja seurakuntaneuvoston on valvottava, että lahjoittajan ja testamentin tekijän määräyksiä noudatetaan. Seurakuntayhtymän taloussäännön 25 :n mukaan lahjoitus- ja testamenttivarojen eli erillisrahastojen kirjanpito hoidetaan seurakuntayhtymän toimesta omilla tileillään tai omina talousyksikköinä. Kunkin erillisrahaston tilinpäätös sisältää oman, seurakuntayhtymän tilinpäätöksestä erillisen tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen. Niin kuin edellä olevasta käy ilmi, Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto on sidottu testamenttirahastojen käyttöä koskeviin säädöksiin. N.N:n pyyntö, että Bangin rahastosta kustannettaisiin jouluaattona kaksi kynttilää kuudelle hänen sukunsa lähiomaisen haudalle, on varsin vaatimaton. N.N:n kannalta valitettavasti testamenttisäädökset ovat kuitenkin erittäin tiukat, eikä kynttilöiden kustantaminen hänen sukunsa haudoille mahdu testamentin tarkoituksen piiriin. Kaarinan seurakunta voi kuitenkin omista varoistaan kustantaa kaksi kynttilää vuonna 2010 joulun aikaan viidelle N.N:n mainitsemalle Turun ja Kaarinan hautausmailla sijaitsevalle haudalle.

10 69 toteaa, että N.N:n pyyntö kustantaa kynttilöitä Bangin rahastosta jouluaattona viidelle hänen sukunsa lähiomaisen haudalle ei mahdu testamentin ehdon ja tarkoituksen piiriin, eikä siihen siten voida suostua. Kaarinan seurakunta kustantaa omista varoistaan kuitenkin joulun 2010 aikaan kynttilät viidelle Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautausmailla olevalle N.N:n suvun lähiomaisten haudalle. Tiedoksi: N.N., taloustoimisto Ei muutoksenhakuoikeutta. 143 ILMOITUSASIOITA - yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjat ja kirkkoherran päätöspöytäkirjat kirkkoherrainkokouksen pöytäkirja taloudellinen tilanne - Kutsu kahdelle henkilölle piispan vihkimysjuhlaan ja glögille (torilla kirkon edessä) loppiaisena klo 10 ja samoin kahdelle Poriin vastaanotolle klo Porin seurakuntakeskukseen. - yhteinen päivä työntekijöiden kanssa liittyen strategiatyöskentelyyn la Uuden seurakuntaneuvoston ensimmäinen kokous klo Vanhan seurakuntaneuvoston kiitoslounas Lyhdyn tilalla 16.l.2011 klo luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen Kaarinamessussa klo MUUT ASIAT 145 MUUTOKSENHAKUOSOITUS Liite KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen siunaukseen klo Kokouksen puolesta

11 70 Pirjo Vahtola puheenjohtaja Tatu Kuoppala sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi. Paavo Nevalainen pöytäkirjantarkastaja Leena Sihvonen pöytäkirjantarkastaja

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Torstaina 28.1.2010 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Torstaina 28.1.2010 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 28.1.2010 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen saapui 18.11. Andersson,

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.10.2010 494 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 531 558. Aika torstai 28.10.2010 klo15.00 15.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina 23.4.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina 23.4.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 26 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 23.4.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Kuoppala, Tatu puheenjohtaja Andersson, Jari jäsen Erkkilä, Raimo jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.2.2008 klo 18.00-19.55 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.9.2011 363 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 405 426. Aika torstai 15.9.2011 klo16.00 18.30. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.2.2007 50. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.2.2007 50. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 8.2.2007 50 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 60 105 Aika torstai 8.2.2007 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.10.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 03.05.2012 klo 18.00-19.44 Paikka Uittamon seurakuntakoti, Rusthollinrinne 1 Läsnä Norvasuo,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot