Henkilöstörahastot Suomessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstörahastot Suomessa"

Transkriptio

1 1 243 TYÖPOLIITTINEN TUTKIMUS Matti Vartiainen, Christina Sweins Henkilöstörahastot Suomessa - toimivuus ja kannustevaikutukset

2 2 Työpoliittinen tutkimus Nro 243 Matti Vartiainen, Christina Sweins Henkilöstörahastot Suomessa - toimivuus ja kannustevaikutukset TYÖMINISTERIÖ ISBN Helsinki 2002 ISSN

3 3 TIIVISTELMÄ Henkilöstörahastot Suomessa toimivuus ja kannustevaikutukset Tutkimus toteutettiin vuosina Siinä selvitettiin, miten henkilöstörahastot toimivat yritystasolla. Hankkeen tutkimuskysymykset olivat: - Mitä ovat voittopalkkiot ja henkilöstörahastot? - Mikä on henkilöstörahastojen tausta ja paikka palkitsemisen kokonaisuudessa, ja millaisia ovat rahastoista saadut kokemukset? - Mitä strategisia tavoitteita henkilöstörahastoilla on? - Miten henkilöstörahastot toimivat ja vaikuttavat käytännössä? - Mikä on henkilöstörahastojen tulevaisuus? Tutkimus kohdistui 36:een toiminnassa olevaan rahastoon ja niiden taustayrityksiin. Niitä koskevia dokumentteja saatiin paitsi rahastoilta ja yrityksiltä myös työministeriöstä ja Tilastokeskuksesta. Myös alkuvaiheen lehtikirjoittelua käytettiin lähteinä. Rahastojen toimivuutta selvittävään kyselyyn osallistui 1038 henkilöä 31 yrityksestä. Lisäksi yritysten johto (n=30) ja henkilöstörahastojen toimihenkilöt (n=34) haastateltiin ja he vastasivat kyselyyn. Myös kolme henkilöstörahastojen suunnitteluun osallistunutta henkilöä haastateltiin. Henkilöstörahastoihin on maksettu voittopalkkioita yhteensä noin 336,4 miljoonaa euroa. Vuonna 1999 rahastojen yhteenlaskettu arvo oli 275,6 miljoonaa euroa. Rahastoihin maksettavien voittopalkkioerien määräytymisperusteet ovat usein monimutkaisia, mikä todennäköisesti heikentää niiden vaikutusta operatiivista toimintaa ohjaavana mekanismina. Rahasto-osuudet maksetaan yleensä suhteessa työaikaan tai työaikaan ja palkkaan. Omaan yritykseen sijoittaminen on määrällisesti vähäistä. Henkilöstö on tyytyväinen rahastojen olemassaoloon. Henkilöstörahastot syntyivät Suomeen pääasiassa ruotsalaisen mallin mukaan, johon yhdistettiin yhdysvaltalaisen ESOP-järjestelmän piirteitä, erityisesti yrityksen vapaaehtoisuus perustaa voittopalkkiojärjestelmä. Euroopassa henkilöstörahastoja on vähän, vaikka keskustelu niistä on vilkastunut. Yritystasolla voittopalkkiojärjestelmällä ja henkilöstörahastolla on tulospalkkauksen piirteitä, mutta ne poikkeavat huomattavasti operatiivisista ja taktisista tulospalkkausjärjestelmistä. Voittopalkkioita maksetaan rahastoihin harvoin muiden kuin taloudellisen tuloksen pohjalta. Henkilöstörahastojen tavoitteet ovat jonkin verran muuttuneet matkan varrella. Rahastoja perusteltiin niitä suunniteltaessa yrityksen menestyksen parantamisella, yhteistoiminnan edistämisellä, henkilöstön sitoutumisen ja motivaation lisäämisellä. Tänään johto korostaa oikeudenmukaista palkitsemista, sitoutumisen, motivaation ja taloudellisen tiedon lisäämistä. Henkilöstö pitää tärkeänä osuuden saamista yrityksen menestymisestä. Henkilöstörahastojen toiminnan yleiset ja oman rahaston toimintaperiaatteet tunnetaan myös heikosti. Näyttää siltä, että perustamisvaiheen jälkeen kommunikointi tavoitteista ja toimintaperiaatteista heikkenee huomattavasti, samoin yrityksen toiminnan taloudellisten periaatteiden koulutus. Rahastoja pidetään kuitenkin jakoperusteiltaan oikeudenmukaisena ja toimintaperiaatteiltaan reiluna järjestelmänä henkilöstön keskuudessa. Rahastojen toiminnalliset vaikutukset yrityksen toimintaan arvioidaan myönteisiksi. Rahastojen arvioidaan lisänneen yritykseen sitoutumista, kiinnostusta

4 4 työhön ja ponnistelun haluja. Kuormittavia vaikutuksia, kuten haitallista kiireen tuntua ja työmäärien lisääntymistä rahastojen takia, ei havaittu. Henkilöstörahastojen ohjaavuus on selkeimmin yhteydessä henkilöstörahaston toimivuuteen. Toimivaksi koettu henkilöstörahasto liitetään oman yrityksen hyvään maineeseen ympäristössään, toimialallaan, paikkakunnallaan sekä ulkopuolisten ja asiakkaiden silmissä. Tutkimuksessa ehdotetaan seuraavia asioita rahastojen kehittämiseksi: 1. Henkilöstörahastojen kehittämisen lähtökohtana on niiden toimintastrategian ja tavoitteiden määrittely sekä kansallisella ja yrityksen tasolla. Nyt ei ole täysin selvää, mihin voittopalkkioilla ja rahastoilla pyritään. 2. Henkilöstörahastojen paikka selvitettävä muiden palkitsemistapojen, erityisesti tulospalkkausjärjestelmien joukossa. Voittopalkkion perusteita voidaan kehittää tulospalkkauksen suuntaan. 3. Yrityksen osakkeiden omistus lisää kiinnostusta yrityksen toimintaan, joten sitä tulisi lisätä. Yhdistämällä voittopalkkion määräytymisperusteiden konkreettisuus ja oman yrityksen osakkeiden omistus voidaan saada aikaan paitsi sitoutumista lisäävä, myös kannustava ja tavoitteiden toteuttamiseen ohjaava vaikutus.

5 5 SUMMARY Employee Ownership Funds in Finland functionality and personnel outcomes The study was carried out in The purpose was to find out, how funds operate on a company level. The research questions were: - What are gainsharing rewards and employee ownership funds in practice? - What is the background of funds and their role as a part of total reward system, and what are the experiences gained from them? - What kind of strategical aims the funds have? - How the funds function in practice, and what are their outcomes? - What is the future of the funds? The data consists of 36 operating funds and the firms behind them. Documents were collected from funds and firms themselves and from Ministry of Labour and Statistical Center of Finland. Newspaper articles dealing with the starting phases in the beginning of 90 s were also utilized. The functionality and outcomes were studied by personnel questionnaire (n=1038) from 31 companies. In addition, top management (n=30) and functionaries of the funds (n=34) were interviewed, and they filled a questionnaire. Interview data was collected from three persons who had participated in the planning of the fund legislation. Companies paid in as shares to fund about euros 336,4 miljons. In 1999, the net value of the funds was euros 275,6 miljons. The indicators of gainsharing bases were rather complicated. This very likely weakens their incfluence as a guiding mechanism of operative actions in companies. The shares are usually paid and distributed based on working time or working time and pay. The funds only seldom invest on their own company. The personnel is, however, satisfied with the funds. The employee ownership funds were founded up based mainly on Swedish experiences. The characteristics of ESOPs (Employee Stock Ownership Plan) in the USA, especially the voluntariness to found up gainsharing systems was included. There are few funds in Europe but the discussion on them has increased. On the company level, gainsharing systems and funds have fea tures that remind the features of results-oriented pay. Gainsharing, however, greatly differs from them, especially from operative and tactical results-oriented pay systems. Gainsharing is only seldom paid based on something else than the economical result of a company. The targets and motivations behind the funds have changed to some extent during the time run. Funds were justified during their design phase by the success of an enterprise, increase of collaboration and personnel commitment and motivation. The personnel considered important to receive a fair deal of a company s economical success. The general and company-specific action principles of employee funds were acknowledged fairly weakly. It seems that after their establishment, communication on goals and activity principles weakens a lot, as well as the education and training of companies economical basis. The funds are, however, considered fair among personnel, especially in relation to the principles of reward distribution and decision making. The functional outcomes of funds were evaluated as good. The funds were related to higher commitment to a company, and

6 6 increased interest and efforts. Stress and mental load, for example feelings of haste and the increase of work amount, were not reported. The experienced functionality of funds was most clearly related to the guiding and feedback provided by the funds. The well functioning fund was related to good organization image in its environment, field of activity, and in the eyes of customers and outsiders. The study provides the following suggestions to improve the functionality of the funds: 1. The starting point is to to define the purpose, strategy and goals on the national and enterprise levels. Now it seems not to be clear what gainsharing and funds aim at. 2. The role and status of funds among other pay and reward systems are to be clarified. This deals especially with the borderline with the operative results-oriented pay systems. The basis and indicators of gainsharing can be developed to the direction of indicators in the results-oriented pay systems. 3. The amount of the share ownership in own company should be increased. By integrating the concrete bases and indicators of gainsharing with the ownership of own company s shares, it is possible to create a reward system that increases commitment, and also guides towards realization of company s strategy and goals.

7 7 Tutkimusryhmä Professori Matti Vartiainen Tutkija Christina Sweins Tutkija Tapio Paavilainen ( ) Työpsykologian ja johtamisen laboratorio, TAI tutkimuslaitos, TKK, PL 9500, TKK. Sähköpostiosoite: Johtoryhmä Raili Hartikka, Työministeriö Jukka Karhu, Palvelutyönantajat Pentti Vainio, SAK Risto Uosukainen, Pay Management Finland Oy (aik. Palkansaajasäätiö) Tutkimuksen rahoittajat Helsingin Sanomain 100-vuotissäätiö Palkansaajasäätiö Työministeriö Työsuojelurahasto Tämä raportti löytyy sähköisessä muodossa osoitteessa: Haluamme kiittää yhteistyöstä seuraavia yrityksiä ja henkilöstörahastoja: Aamulehti-yhtymän henkilöstörahasto: Sven Seger, ABB Installaatiot: Ritva Marjeta ja ABB Installaatiot-Yhtiöiden henkilöstörahasto: Ari Grönroos, Atria: Juha Grön ja Atria-Konsernin henkilöstörahasto: Leila Vikberg, Cultor/Danisco: Antti Becker ja Cultor-konsernin henkilöstörahasto: Erkki Luoma, Fundia-Wire: Kaj Haga ja Dalsbrukin henkilöstörahasto: Yngve Sjöberg, Finnair: Tero Palatsi ja Juhani Sinisalo ja Finnair Oyj:n henkilöstörahasto: Petri Pentti, Gummerus: Jarmo Porkka ja Gummeruksen Kirjapainon henkilöstörahasto: Vilho Kelli, Oyj Hartwall Ab: Markku Sirén ja Oyj Hartwall Ab:n henkilöstörahasto: Leena Siekkinen, Helsinki Media: Marit Oksanen ja Helsinki Median henkilöstörahasto: Seppo Jokinen, Fiskars Inhan tehtaat: Pauli Lantonen ja Inhan Tehtaat Oy Ab:n henkilöstörahasto: Risto Viitanen, Fortum: Paula Aarnio ja Fortumin henkilöstörahasto: Esko Keitaanranta ja Anja Pessala, Jyväskylän teatteriravintolat Oy:n henkilöstörahasto: Reijo Joensuu, Kemira Agro Oy: Hannu Hartokari ja Kemira Agro Oy:n henkilöstörahasto: Jyrki Mäntylä, Kemira Chemicals Oy: Håkan Kylander ja Kemira Chemicals Oy:n henkilöstörahasto: Jouni Kukkonen, Kemira Pigments Oy:n henkilöstörahasto: Liisa Ylituomi, KM-Yhtymä Oy: Tuovi Vaaranta, Kontiotuote Oy: Jalo Poijula ja Kontiotuote Oy:n henkilöstörahasto: Heimo Kemppainen, Kymen Lehtimedia: Antti Mäkelä ja Kymen Lehtimedia-konsernin henkilöstörahasto: Tapio Lainesalo, Kymin Paperiteollisuus Oy:n henkilöstörahasto Pentti Suokas, Lahti Energia Oy: Pentti Kuusela ja Lahti Energia Oy:n henkilöstörahasto: Jorma Härmä, Leonia: Harri Hietaranta ja Leonia-konsernin henkilöstörahasto: Marja Lamberg, Lännen Puhelin ja Lännen Puhelimen henkilöstörahasto: Seppo Haapasalo, Merita: Ari Laakso ja Merita Pankin henkilöstörahasto: Kari Ahola, Outokumpu Oy: Antti Närhi ja Outokumpu-konsernin henkilöstörahasto: Esa Sirviö, Pellonpaja Oy: Väinö Takala ja Pellonpaja Oy:n henkilöstörahasto: Kari Lehtola, Perel Group: Pertti Rantala ja Perhera: Jukka Räsänen, Pohjolan Sanomat Henkilöstörahasto Timo Keskikallio, PS-Print: Raimo Ala-Kokkila, Rautaruukki Oy: Ilkka Arjaluoto ja Rautaruukin henkilöstörahasto: Matti Korkala ja Pauli Kastel, Restel: Kari Lalu, Salon Seudun Osuuskauppa: Raimo Honkanen ja Salon Seudun Osuuskaupan henkilöstörahasto: Jukka Ekroos, Sanoma Osakeyhtiö: Martti Ojares ja Sanoma Osakeyhtiön henkilöstörahasto: Jouko Vanninen, Savon Mediat: Matti Rönkä ja Savon Mediat henkilöstörahasto: Vesa Kärkkäinen, Sunila Oy: Matti Suokas ja Sunila Oy:n henkilöstörahasto: Markku Hynninen, Tapiola-Yhtiöt: Markku Paakkanen ja Tapiola-yhtiöiden henkilöstörahasto: Ritva Matilainen, Oy Teampac Ab: Stefan Carlsson ja Oy Teampac Ab:n henkilöstörahasto: Jan Bergholm, Valmet: Tauno Pekuri ja Valmet-konsernin henkilöstörahasto: Martti Luhanko, Verdandi: Folke Lindström ja Verdandi-yhtiöiden henkilöstörahasto: Jukka Sjösten ja Volvo Carrus: Bernadette Fougstedt, Tilastokeskus: Susanna Laine. Lisäksi haluamme kiittää seuraavia henkilöitä: Matti Pekkanen, Tapani Saukkonen, Eero Tuomainen

8 8 Alkusanat Tämä tutkimus käsittelee henkilöstörahastoja ja niiden toimivuutta Suomessa. Tutkimus arvioi toimivuutta yrityksen sisäisestä näkökulmasta, operatiivisen toiminnan kannalta. Raportissa kuvataan aluksi voittopalkkiojärjestelmä ja henkilöstörahasto palkitsemistapoina. Samalla kuvataan lyhyesti henkilöstörahastojen tausta Suomessa ja muuallakin. Varsinaiset tutkimuskysymykset käsittelevät ensiksi voittopalkkiojärjestelmien ja rahastojen toimintamekanismeja. Toiseksi selvitetään rahastojen taustaa ja paikkaa palkitsemisen kokonaisuudessa. Kolmanneksi haetaan vastausta siihen, mitkä ovat yritysten ja henkilöstön rahastoihin suuntaamat odotukset ja miten ne vastaavat alkuperäisiä tavoitteita. Neljänneksi kysytään, miten henkilöstörahastot toimivat ja mitkä ovat niiden toiminnalliset ja henkilöstöön kohdistuvat vaikutukset. Lopuksi tarkastellaan vielä rahastojen tulevaisuuden haasteita. Tämä raportti perustuu kesällä 2001 julkaistuun väliraporttiin. Tuolloin suurin osa keskeisestä haastatteluaineistosta oli vielä käsittelemättä. Lisäksi aiemmin tehdyn ulkomaisen tutkimuksen seulominen oli kesken. Tutkijaryhmän onneksi Työministeriö rahoitti tutkimuksen loppuun saattamisen, niin että nyt on käsillä täydennetty ja parannettu versio aiemmasta väliraportista. Tutkimusryhmän työnjako oli seuraavankaltainen. Christina Sweins vastasi muun työn ohella erityisesti rahastoihin liittyvän taloudellisen tiedon keräämisestä ja käsittelystä. Tietoja henkilöstörahastoihin liittyvistä tavoitteista ja niiden toteutumisesta kerättiin yritysjohdon ja henkilöstörahastojen puheenjohtajien haastattelujen avulla. Haastatteluja oli suunnittelemassa ja toteuttamassa myös Tapio Paavilainen. Haastatteluaineiston analysoinnissa apuna olivat tekniikan ylioppilaat Mirkka Lehtinen ja Kaisa Ruohola syksyllä Mika Teikari tallensi kyselyaineistomme. Matti Vartiainen vastasi puolestaan kokonaisuudesta ja kirjoitustyön etenemisestä. Tämä raportti ei olisi tässä pisteessä ilman toimintaamme erinomaisesti tukeneen johtoryhmän työtä. Raili Hartikka, Jukka Karhu, Pentti Vainio ja Risto Uosukainen auttoivat meitä aina, kun tarvetta apuun esiintyi. Suuret kiitokset kuuluvat myös henkilöstörahastoille ja niiden taustalla oleville yrityksille. Erityisesti henkilöstörahastojen neuvottelukunnan puheenjohtaja Jouko Vanninen oli suureksi avuksi. Työministeriön Päivi Järviniemi puolestaan odotti kärsivällisesti tutkimuksen valmistumista ja auttoi tämän raportin julkaisemisessa. TKK:n Työpsykologian ja johtamisen laboratorion Palkitsijat-ryhmä on antanut suuren panoksen raporttiimme korjaamalla sen ajatus - ja muita virheitä sekä antamalla muuta henkistä tukea. Kiitokset erityisesti sekä väliraportin että loppuraportin loppusuoran kommentoijille: Anna, Anu H., Anu K., Kiisa, Kirsi, Niilo ja Tomi. Ilman rahoittajiamme emme olisi tässä. Viimeiset kiitokset siis menevät teille: Helsingin Sanomien 100-vuotissäätiö, Palkansaajasäätiö, Työministeriö ja Työsuojelurahasto. Espoossa kesäkuussa 2002 Matti Vartiainen Tina Sweins

9 9 SISÄLTÖ Alkusanat 1 Tutkimuskysymykset, menetelmät ja tutkimusprosessi Tutkimuskysymykset Aineisto ja tutkimukseen osallistuneet henkilöt Tiedonkeruumenetelmät Tutkimuksen toteuttaminen Henkilöstörahastot ja niiden toimintamekanismit Suomessa Henkilöstörahastojen yleiset toimintaperiaatteet Henkilöstörahastojen pelisäännöt Rahaston perustaminen Jäsenyys Voittopalkkion määräytyminen Voittopalkkion jako henkilökohtaisiin rahasto-osuuksiin Jäsenosuudet ja niiden nosto Voittopalkkioiden ja rahasto-osuuksien verotus Rahastojen hallinto ja sijoitustoiminta Hallinto Rahastojen sijoitustoiminta Henkilöstörahastojen tausta ja toimintakokemukset Henkilöstörahastojen tausta Henkilöstörahastot Suomessa Yhteys Ruotsin palkansaajarahastoihin Voitonjakojärjestelmät ja henkilöstörahastot Euroopassa Henkilöstörahastot USA:ssa Employee Stock Ownership Plan (ESOP) Yhteenveto henkilöstörahastoista Henkilöstörahastot muiden palkitsemistapojen joukossa Osa tulospalkkauksen kokonaisuutta Henkilöstörahastojen toimivuus muiden palkitsemistapojen joukossa Aikaisempia tutkimuksia voitonjaon ja henkilöstörahastojen toimivuudesta Voitonjakoon ja henkilöstörahastoon liittyvät tavoitteet Voitonjaon ja henkilöstörahastojen yleiset tavoitteet Tavoitteet henkilöstörahastoja perustettaessa Tavoitteet tänään - perusteluja rahaston käytölle Johdon perusteluja rahaston käytölle Puheenjohtajien ja henkilöstön perusteluja rahaston käytölle Henkilöstörahaston tavoitteiden tuntemus Tavoitteiden muuttuminen rahastojen toimiaikana Henkilöstörahastojen käyttö, toimivuus ja kannustevaikutukset Henkilöstörahaston toimintaperiaatteiden tuntemus Henkilöstörahastojen käyttötavat Henkilöstörahaston vaikutukset toimintaan ja ilmapiiriin Vaikutukset sitoutumiseen, motivaatioon ja kuormittumiseen Henkilöstörahaston toimivuuteen yhteydessä olevat tekijät Mallin tekijöiden kuvaus Henkilöstörahaston toimivuutta selittävät tekijät Hyvin toimivien henkilöstörahastojen erot huonommin toimiviin rahastoihin Henkilöstörahaston toimivuuden yhteys sisäiseen työmotivaatioon, yrityskuvaan, sitoutumiseen ja kuormittavuuteen Henkilöstörahastot nyt ja tulevaisuudessa Henkilöstörahastojen toimivuus ja kannustevaikutukset Henkilöstörahastojen toimintaympäristö ja taloudellinen toiminta Tausta ja lähtökohdat Henkilöstörahastojen tavoitteet...80

10 Miten henkilöstörahastot toimivat ja vaikuttavat Henkilöstörahastojen kehittämishaasteet Henkilöstörahastojen kehittäminen Henkilöstörahastoa koskevan strategian toimeenpano Aikaisempia kehittämisehdotuksia Voittopalkkion määräytymisperusteiden kehittäminen ja oman yrityksen osakkaiden omistus...88 Lähteet Liitteet 1. Rahastojen tausta teemahaastattelu 2. Taloudellisten tietojen luokat 3. Johto ja puheenjohtajat - teemahaastattelu 4. Johdon kyselyn keskiarvot ja hajonnat 5. Puheenjohtajien kyselyn keskiarvot ja hajonnat 6. Henkilöstökyselyn keskiarvot ja hajonnat 7. Johdon ja puheenjohtajien teemahaastattelu - Atlas-luokat 8. Henkilöstörahastojen toimivuuden arvioinnissa käytetyt summamuuttujat ja yksittäiset kysymykset

11 1 1 Tutkimuskysymykset, menetelmät ja tutkimusprosessi Tässä luvussa esitellään aluksi Henkilöstörahastot Suomessa toimivuus ja kannustevaikutukset tutkimushankkeen tutkimuskysymykset. Tämän jälkeen kuvataan aineisto ja kohdejoukko. Sitten käydään läpi tiedonkeruumenetelmät ja tutkimuksen toteuttaminen. Seuraavat luvut ovat vastauksia esitettyihin tutkimuskysymyksiin. 1.1 Tutkimuskysymykset Päätutkimuskysymys on, kuinka henkilöstörahastot toimivat yritystasolla. Minkä tahansa palkitsemisjärjestelmän tulee toimia organisaation ja sen henkilöstön mielestä hyvin, jotta se kannattaa ottaa käyttöön ja ylläpitää. Siksi tässä tutkimuksessa selvitetään henkilöstörahastojen taustaa ja tavoitteita, käyttöä ja toimivuutta sekä kannustevaikutuksia. Lisäksi hahmotellaan tulevaisuuden vaihtoehtoja. Henkilöstörahastoihin kohdistui monenlaisia odotuksia henkilöstörahastolakia säädettäessä 1980-luvun lopulla. Tässä tutkimuksessa rahastojen perustamisvaiheen tavoitteita verrataan yritysten johdon ja henkilöstörahastojen puheenjohtajien sekä henkilöstön käsityksiin tavoitteista tänä päivänä. Rahastojen käyttöä kuvataan lähinnä niiden taloudellisen toiminnan kannalta. Rahastojen toimivuutta tutkitaan useista näkökulmista. Oletuksena on se, että toimivuuteen vaikuttaa keskeisesti tapa, jolla järjestelmää käytetään ja sen toiminnasta tiedotetaan. Tämä oletus syntyi aiemman tulospalkkausjärjestelmiä koskevan tutkimuksen pohjalta. Tutkimus (Nurmela ym. 1999) osoitti, että tulospalkkauksen toimivuuteen vaikuttavat olennaisesti järjestelmän käytön ja palkkioiden jaon oikeudenmukaisuus, johdon tapa toimia, yhteensopivuus organisaation tavoitteiden kanssa ja järjestelmän toimiminen palautteen ja kehittämisen välineenä. Toimivuutta selvitetään myös rahastojen jäsenten saaman taloudellisen hyödyn ja yrityksen toiminnassa näkyvien vaikutusten kannalta. Lisäksi selvitetään rahastojen vaikutuksia sitoutumiseen, yrityskuvaan, motivaatioon sekä työmäärän ja kiireen kokemiseen. Tutkimusprojektin aikana selvitettiin seuraavia kysymyksiä: 1. Mitä ovat voittopalkkiot ja henkilöstörahastot? - Mitä ovat henkilöstörahastot ja voittopalkkiot ja niiden taloudelliset mekanismit? - Miten rahasto perustetaan ja miten se toimii (perustaminen, jäsenyys, voittopalkkion määräytyminen ja jako, nosto ja verotus)? - Miten rahastojen hallinto ja sijoitustoiminta hoidetaan? 2. Mikä on henkilöstörahastojen tausta ja paikka palkitsemisen kokonaisuudessa, ja millaisia ovat rahastoista saadut kokemukset? - Mikä on henkilöstörahastojen tausta Suomessa? - Minkälaisia ovat voitonjakojärjestelmät muualla? - Mikä on henkilöstörahaston paikka muiden palkitsemistapojen joukossa? - Mitä tiedetään voitonjaon ja henkilöstörahastojen toimivuudesta empiiristen tutkimusten pohjalta? 3. Mitä strategisia tavoitteita henkilöstörahastoilla on? - Mitä voittopalkkioilla tavoitellaan Suomessa ja muualla? - Mihin henkilöstörahastoilla pyrittiin alunperin? - Mitä työnantaja tavoittelee henkilöstörahastoilla? - Mitä työntekijät tavoittelevat henkilöstörahastoilla? - Miten tavoitteet ja odotukset ovat muuttuneet verrattaessa nykytilannetta rahastojen suunnitteluvaiheen tilanteeseen? - Miten rahaston tavoitteet tunnetaan?

12 2 4. Miten henkilöstörahastot toimivat ja vaikuttavat käytännössä? - Miten rahaston toimintaperiaatteet tunnetaan? - Miten rahastoja käytetään? - Mitkä ovat henkilöstörahaston toiminnalliset ja ilmapiirivaikutukset? - Mitkä ovat vaikutukset sitoutumiseen, motivaatioon ja kuormittumiseen? - Mitkä tekijät ovat yhteydessä rahastojen toimivuuteen? 5. Mikä on henkilöstörahastojen tulevaisuus? - Mitkä ovat muutospaineet? - Miten rahastojen toimintaa voisi kehittää? 1.2 Aineisto ja tutkimukseen osallistuneet henkilöt Tutkimuksen kohteena olivat kaikki Suomessa toimivat henkilöstörahastot. Henkilöstörahastojen ohella tutkittiin myös niiden taustayritysten toimintaa ja voittopalkkiojärjestelmiä. Henkilöstö-rahastojen toimintaa ja toimivuutta tutkittiin taloudellisen tiedon ja henkilöstön eri ryhmien tulkintojen avulla. Toimivuuden tulkitsijatahoina olivat yritysten johto, henkilöstörahastojen puheenjohtajat ja rahastojen piirissä oleva henkilöstö. Taustadokumentit Taloudelliseen tietoon ja toimintaperiaatteisiin liittyvät dokumentit saatiin Työministeriöstä ja Tilastokeskuksesta. Lisäksi käytettiin rahastojen perustamisvaiheen lehtikirjoituksia sekä aiempia suomalaisia ja ulkomaisia tutkimuksia. Henkilöstörahastoja ja yrityksiä koskevat dokumentit Varsinainen tutkimusaineisto koostuu dokumenteista ja muusta tiedosta, jotka saatiin 36:sta Suomessa toimivasta henkilöstörahastosta. Kaikista rahastoista ja niiden taustayrityksistä ei saatu samoja tietoja. Rahastolain säätämisvaihetta koskeva tieto perustuu erityisesti sen aikaiseen lehtikirjoitteluun. Lisäksi haastateltiin henkilöstörahastolain suunnitteluun osallistuneita Pekkasen komitean jäseniä. Myös yritysten ja henkilöstörahastojen edustajia haastateltiin ja heille samoin kuin henkilöstölle tehtiin kussakin yrityksessä kysely. Taloudellisen aineiston osalta tiedonkeruu kohdistui vuosiin Joiltakin osin rahastojen taloudellista toimintaa selvitettiin vuodesta 1990 alkaen. Henkilöstörahastojen toimintaympäristön kuvaus käsittää tutkimuksessamme yrityksen toimialan, omistusrakenteen, toimintaympäristön sekä yrityksen taloudelliset tunnusluvut. Toimintaa tarkastellaan tutkimalla voittopalkkiojärjestelmiä, rahaston perustamista, henkilöstörahaston jäsenyyttä ja voittopalkkion jakoa. Henkilöstörahastoja verrataan tutkimuksemme pohjalta muihin kannustejärjestelmiin. Rahastojen hallintoa sekä sijoitustoimintaa käydään läpi. Yritykset, joilla on henkilöstörahasto, toimivat eri toimialoilla. Seuraavat alat ovat tutkimuksessamme edustettuina: prosessiteollisuus, media, pienteollisuus, sähkö-, kaasu- ja vesihuolto, majoitus- ja ravitsemistoiminta, kuljetus, varastointi ja tietoliikenne, rahoitustoiminta, vakuutustoiminta, teollisuuselektroniikka, rakentaminen sekä tukku- ja vähittäiskauppa. Näiden toimialojen prosentuaalinen jakauma tutkimusaineistossa näkyy kuvassa 1.1.

13 3 YRITYSTEN TOIMIALAJAKO Vakuutustoiminta 6 % Rahoitustoiminta 6 % Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 6 % Media 18 % Prosessiteollisuus 31 % Majoitus- ja ravitsemistoiminta 6 % Tukku- ja vähittäiskauppa 3 % Rakentaminen 3 % Sähkö-,kaasu ja vesihuolto 6 % Pienteollisuus 12 % Teollisuuselektroniikka 3 % Kuva 1.1 Rahastoyritysten jakautuminen toimialoittain. Toimialajako perustuu Tilastokeskuksen jakoon, johon on lisätty ryhmä teollisuuselektroniikka. Yritysten omistusrakenne on jaoteltu valtionyhtiöihin ja valtion osakkuusyhtiöihin sekä muuhun omistukseen. Valtion omistuksessa tai enimmäisomistuksessa on 28,6 prosenttia yrityksistä ja muussa omistuksessa loput. Tutkittavat yritykset sijaitsevat ympäri Suomea. Yhdellä paikkakunnalla toimii 22,9 prosenttia, useammalla paikkakunnalla toimii 45,7 prosenttia ja hajautetusti ympäri Suomea toimii 31,4 prosenttia. Liikevaihto yrityksissä vaihteli 2,5 miljoonasta eurosta 8,2 miljardiin euroon, joten yritykset ovat eri suuruusluokkaa. Pienimmässä yrityksessä oli töissä 27 henkilöä ja suurimmassa henkilöä. Liikevoitto 1 tai tappio vaihteli vuonna 1999 henkilöstörahastoyrityksissä 39 miljoonan euron tappiosta 777,5 miljoonan euron voittoon. Keskimäärin yritykset tekivät voittoa 92,6 miljoonaa euroa. Monissa johdon haastatteluissa todettiin, että viimeisten viiden vuoden aikana yrityksissä on tehty yhtiöittämisiä ja fuusioita, jotka vaikuttivat yritysten tuloksiin. Myös lama vaikutti henkilöstörahastoihin. Eräs haastateltava sanoi: Silloin vuonna 1991, kun voittopalkkio ensi kerran määriteltiin, oli jo huono vuosi eikä mitään kertynyt, 1992 oli vahvasti tappiollinen vuosi, mentiin syvälle lamaan. Vuosi 1993 oli painajaismainen vuosi. Toinen henkilö ilmaisi asian näin: Lama kouraisi. Meilläkin lama otti niin syvältä, että liikevaihto meni kolmannekseen vuodesta 1989 vuoteen Tarvittaessa on käytetty Euron kurssia 5,95 ja Tanskan kruunun kurssia per (0,7988).

14 4 Kyselyihin osallistuneet henkilöt Henkilöstökyselyyn osallistui 1038 henkilöä 31 yrityksestä. Heistä 97 prosenttia oli vakinaisessa työsuhteessa. Tutkituissa yrityksissä oli jonkin verran määräaikaisia työsuhteita, mutta suurin osa määräaikaisista työntekijöistä ei kuulunut henkilöstörahaston piiriin, eivätkä he näin kuuluneet tutkimuksen kohderyhmään. Vastaajista 76 prosenttia teki säännöllistä päivätyötä. Kaksi- tai kolmivuorotyötä teki vastaajista vain 19 prosenttia. Muut työaikamuodot, kuten säännöllinen ilta- tai yötyö tai muu työ, olivat tutkimuksessa harvinaisia. Näiden työaikamuotojen yhteenlaskettu osuus oli noin 4 prosenttia. Vastaajat olivat työskennelleet yrityksissä 0-46 vuotta, keskimäärin 18 vuotta. Nykyisessä työtehtävässä vastaajat olivat työskennelleet 0-40 vuotta, keskimäärin 10,5 vuotta. Tehdyt työtunnit viikossa vaihtelivat yhdestä tunnista 78:aan tuntiin. Keskimääräinen työskentelyaika viikossa oli 38,7 tuntia. Kaikkien kyselyyn vastanneiden henkilöiden keski-ikä oli 45 vuotta. Eniten vastauksia saatiin ryhmästä vuotiaat ja ryhmästä vuotiaat. Lähes puolella vastaajista ei ollut lainkaan alle 18-vuotiaita lapsia. Noin 40 prosentilla oli yhdestä kahteen lasta ja lopuilla kolme lasta tai enemmän. Vastanneiden joukossa sekä miehet että naiset olivat hyvin edustettuina. Vastaajista naisia oli 441 (42,5 %) ja miehiä 589 (56,7 %) Koulutustaustaltaan enemmistö vastaajista (37,2 prosenttia) oli ammattikoulun tai lukion käyneitä. Opistotason koulutuksen saaneita oli vastaajista 26,6 prosenttia. Peruskoulun tai kansakoulun käyneitä oli 21,1 prosenttia ja ammattikorkeakoulun käyneitä oli 11,2 prosenttia. Korkeakoulun tai yliopiston suorittaneita oli tutkimusaineistossa kaikkein vähiten, vain 2,8 prosenttia. Esimiesasemassa työskenteleviä oli vastaajista 16,9 prosenttia. Vastaajista 80 prosenttia kuului työntekijöihin, 10 prosenttia alempiin toimihenkilöihin, 4 prosenttia ylempiin toimihenkilöihin ja 6 prosenttia johtoon. Kuukausipalkkaa vastaajat saivat oman ilmoituksensa mukaan euroa, keskipalkka oli 2263 euroa (kuva 1.2). VASTAAJIEN KUUKAUSIPALKKA % ,7 24,4 20,3 0,6 2, Euroa Kuva 1.2 Kyselyyn vastanneiden kuukausipalkkojen jakautuminen (summat alun perin annettu markoissa, muuntokurssi 5,95)

15 5 Vastaajista 57,8 prosenttia ilmoitti tekevänsä yksilötyötä ja 41 prosenttia ryhmätyötä. Vertailuaineistona käytetään TKK:n Työpsykologian ja johtamisen laboratoriossa toteutetun Tulospalkkaustutkimuksen tuloksia (Nurmela ym. 1999). Kyseisessä tutkimuksessa selvitettiin 30 suomalaisen, eri toimialoilla toimivan organisaation tulospalkkausjärjestelmiä ja niiden vaikutuksia. Haastatellut henkilöt Haastattelut toteutettiin kahdessa vaiheessa, niin että aluksi haastateltiin kolmea rahastolain suunnitteluun 1980-luvun lopussa osallistunutta henkilöä rahastojen tavoitteista ja lähtökohdista. Sitten haastateltiin henkilöstörahastoyritysten johtoa (n=30) ja rahastojen puheenjohtajia (n=34) voittopalkkiojärjestelmän ja rahastojen senhetkisistä tavoitteista. 1.3 Tiedonkeruumenetelmät Henkilöstörahastojen perustamisvaihetta tutkittiin tutustumalla kirjallisiin lähteisiin ja haastattele-malla rahastolain suunnitteluun osallistuneita henkilöitä (Liite 1). Henkilöstörahastojen taloudellista toimintaa tutkittiin rahastojen ja yritysten vuosikertomusten sekä Työministeriön ja Tilastokeskuksen tilastojen avulla (Liite 2). Yritysten johtoa ja henkilöstörahastojen puheenjohtajia sekä rahastojen toimihenkilöitä haastateltiin (Liite 3) ja heille tehtiin kysely (johto, n=30; puheenjohtajat, n=34) (Liite 4 ja 5). Lisäksi henkilöstörahastojen jäsenkunnalle suunnattiin kysely (Liite 6). Henkilöstökyselyitä jaettiin 1956 kappaletta ja takaisin saatiin 1038 vastausta (vastausprosentti 53%) yhteensä 31 henkilöstörahastoyrityksestä. Tutkimuskysymykset ja niiden selvittämiseen käytetyt tiedonkeruumenetelmät on kuvattu taulukossa Tutkimuksen toteuttaminen Alkuselvitykset ja haastattelut Tutkimus käynnistyi maaliskuussa vuonna 2000 (kuva 1.3). Tutkimuksen tavoitteet täsmennettiin tekemällä vapaamuotoinen haastattelukierros intressiryhmien (johtoryhmä, tutkimuksen rahoittajat, henkilöstörahastojen neuvottelukunta) parissa. Henkilöstörahastojen perustamisvaiheen lähtökohtia ja tavoitteita kartoitettiin keräämällä komiteanmietintöjä, lehtiartikkeleita ja muita kirjallisia dokumentteja. Lisäksi haastateltiin kolmea rahastojen suunnitteluun osallistunutta henkilöä. Haastattelun (Liite 1) aihepiirejä olivat: rahastojen synty, rahastojen toiminnan aloitusvaihe sekä rahastojen nykyisyys ja tulevaisuus. Muualla maailmassa käytettävistä voittopalkkiojärjestelmistä ja henkilöstörahastoista kerättiin kirjallista tietoa. Henkilöstörahastojen ja yritysten toimintaa ja taloudellisia tietoja koskevat dokumentit Henkilöstörahastoja ja niiden taustayrityksiä koskevan tiedon kerääminen alkoi toukokuussa 2000 ja jatkui tutkimuksen loppuun asti. Henkilöstörahastoja koskevaa tietoa saatiin Työministeriöön toimitetuista rahastojen säännöistä, vuosi- ja sijoitusraporteista sekä Tilastokeskuksen taloudellisista raporteista. Johdon ja puheenjohtajien haastattelusta saatiin taloudellista toimintaa koskevaa tietoa. Rahastojen taustayrityksistä kerättiin tietoja Internetistä ja vuosikertomuksista. Saatu tieto ryhmiteltiin seuraavien teemojen (Liite 2) alle: yrityksen toimiala, rakenne ja toimintaympäristö, yrityksen keskeiset tunnusluvut, voittopalkkiojärje stelmä sekä rahastojen hallinto, sijoitustoiminta ja maksetut voittopalkkiot.

16 6 Taulukko 1.1 Tutkimuskysymykset ja tiedonkeruumenetelmät. Tutkimuskysymys Mitä tutkitaan? Tiedonkeruumenetelmät 1. Mitä ovat voittopalkkiot ja henkilöstörahastot? (luku 2) 2. Mikä on henkilöstörahastojen tausta, paikka ja niistä saadut kokemukset? (luku 3) 3. Mitä strategisia tavoitteita henkilöstörahastoilla on? (luku 4) 4. Miten henkilöstörahastot toimivat ja vaikuttavat käytännössä? (luku 5) 5. Mikä on henkilöstörahastojen tulevaisuus? (luku 6) Mitä ovat henkilöstörahastot ja voittopalkkiot ja niiden taloudelliset mekanismit? - Miten rahasto perustetaan ja miten se toimii (perustaminen, jäsenyys, voittopalkkion määräytyminen ja jako, nosto ja verotus)? - Miten rahastojen hallinto ja sijoitustoiminta hoidetaan? - Mikä on henkilöstörahastojen tausta Suomessa? - Minkälaisia ovat voitonjakojärjestelmät muualla? - Mikä on henkilöstörahaston paikka muiden palkitsemisjärjestelmien joukossa? - Mitä tiedetään voitonjaon ja henkilöstörahastojen toimivuudesta empiiristen tutkimusten pohjalta? - Mitä voittopalkkioilla tavoitellaan Suomessa ja muualla? - Mihin henkilöstörahastoilla pyrittiin alunperin? - Mitä työnantaja tavoittelee henkilöstörahastoilla? - Mitä työntekijät tavoittelevat henkilöstörahastoilla? - Miten tavoitteet ja odotukset ovat muuttuneet verrattaessa nykytilannetta rahastojen suunnitteluvaiheen tilanteeseen? - Miten rahaston tavoitteet tunnetaan? - Miten rahaston toimintaperiaatteet tunnetaan? - Miten rahastoja käytetään? - Mitkä ovat henkilöstörahaston toiminnalliset ja ilmapiirivaikutukset? - Mitkä ovat vaikutukset sitoutumiseen, motivaatioon ja kuormittumiseen? - Mitkä tekijät ovat yhteydessä rahastojen toimivuuteen? - Mitkä ovat muutospaineet? - Miten rahastojen toimintaa voisi kehittää? - Dokumentit: lehtiartikkelit, kirjallisuus, mietinnöt, muistiot yritysten ja rahastojen vuosikertomukset, Työministeriön ja Tilastokeskuksen tilastot, TT:n tilastot, yritysten voittopalkkioperusteet - Haastattelu: johto ja rahastojen puheenjohtajat - Dokumentit: lehtiartikkelit, kirjallisuus - Haastattelu: johto ja rahastojen hallitusten puheenjohtajat - Henkilöstökysely - Dokumentit: lehtiartikkelit, kirjallisuus - Haastattelu: Matti Pekkanen, Tapani Saukkonen ja Eero Tuomainen - Haastattelu: johto ja rahastojen hallitusten puheenjohtajat - Kysely: johto ja rahastojen hallitusten puheenjohtajat - Henkilöstökysely - Haastattelu: johto ja rahastojen hallitusten puheenjohtajat - Kysely: johto ja rahastojen hallitusten puheenjohtajat - Henkilöstökysely - Haastattelu: johto ja rahastojen hallitusten puheenjohtajat - Henkilöstökysely

17 7 Johdon ja puheenjohtajien haastattelu ja kysely Yritysten johdon ja rahastojen puheenjohtajien haastattelu- ja kyselyteemat olivat samat. Taustaajatuksena oli verrata heidän näkemyksiään toisiinsa ja toisaalta rahastojen jäsenistön mielipiteisiin. Haastattelu (Liite 3) sisälsi seuraavat pääteemat: rahastojen tavoitteet, toiminta, vaikutukset ja tulevaisuus. Suurin osa haastatteluista toteutettiin erikseen johdolle (n=23) ja puheenjohtajille (n=25). Loput (n=9) olivat yhteishaastatteluja. Tulosten tulkinnassa yhteishaastattelujen katsottiin edustavan johdon mielipidettä. Kyselyn (Liite 4 ja 5) aihepiirejä olivat: yrityskuva, koko palkitsemisjärjestelmän arviointi ja kehittämistarpeet, henkilöstörahaston perustamisen syyt omassa yrityksessä ja henkilöstörahastojen vaikutukset. Haastattelua ja kyselyä kokeiltiin kesällä 2000 Sanoma Oy:ssä ja niihin tehtiin joitakin pieniä muutoksia. Henkilöstökysely Henkilöstökyselyn kerääminen alkoi yrityskäyntien yhteydessä. Osa kyselyistä jätettiin täytettäväksi käyntien yhteydessä. Suurin osa postitettiin yritysten yhdyshenkilöille edelleen jaettavaksi. Vastaajiksi pyydettiin henkilöitä kaikista eri henkilöstöryhmistä, jotka ovat edustettuina rahastossa. Henkilöstökyselyn (Liite 6) teema t olivat seuraavat: vastaajan taustatiedot, sitoutuminen työpaikkaan, yrityskuva, työmotivaatio, koko palkitsemisjärjestelmän arviointi ja kehittämistarpeet, palkkausjärjestelmätyytyväisyys, henkilöstörahaston perustamisen syyt omassa yrityksessä, henkilöstörahaston yleisten toimintaperiaatteiden ja oman henkilöstörahaston tuntemus, yrityksen tavoitteet ja henkilöstörahasto, rahaston oikeudenmukaisuus ja henkilöstörahastojen vaikutukset kevät-kesä syksy 2001 talvi-kevät syksy 2002 Tutkimuksen aloittaminen Tausta - henkilöiden haastattelu Taustatietoja Suomesta ja maailmalta Työpaikkaa koskevien dokumenttien kerääminen Pilottikysely Sanoma Oy: ssä Taloudellis - ten tietojen keruu: TM, tilastokeskus, yritykset Kirje rahastoille tutkimukseen osallistu - misesta K Y S E L Y N S U U N N I T T E L U Johdon (n=30) haastattelu + kysely Rahastojen puheen - johtajien (n=34) haastattelu + kysely Kohdeyksi - kön henkilös - tökysely (n=1038) Taloudellisten tietojen sekä haastattelujen ja kyselyjen analysointi T U T K I M U S T U L O K S E T Tulosten raportointi kirjallisesti - kuvaus henkilöstö - rahastojen toimivuudesta ja kannuste - vaikutuksista - kehittämis - kohteet Kuva 1.3 Tutkimusprosessin vaiheet.

18 8 Kerätyn aineiston käsittely Rahastojen perustamisvaiheessa mukana olleiden johdon edustajien ja puheenjohtajien haastattelut litteroitiin. Litteroidut tekstit käsiteltiin Atlas-ohjelmistolla luokittelemalla vastaukset teemoittain (Liite 7). Luokittelun ja koodauksen toteuttivat hankkeeseen palkatut kaksi tutkimusapulaista. Kyselyaineisto käsiteltiin SPSS-ohjelmistolla.

19 9 2 Henkilöstörahastot ja niiden toimintamekanismit Suomessa Tässä luvussa kuvataan voittopalkkiojärjestelmän ja henkilöstörahaston yleiset toimintaperiaatteet. Tässä yhteydessä esitellään yritystason ja kansallisen tason perusmekanismit. Myös rahaston perusta-misen ja käytön pelisäännöt sekä hallintoon ja sijoitustoimintaan liittyvät mekanismit käydään läpi. Lisäksi esitetään tietoja mm. maksetuista voittopalkkio-osuuksista ja rahastopääomista. 2.1 Henkilöstörahastojen yleiset toimintaperiaatteet Taustalla voittopalkkio Voittopalkkiolla tarkoitetaan tässä voittojen jakoa pääoman omistajien ja työntekijöiden kesken, niin että peruspalkan lisäksi kokonaispalkkaan kuuluu vaihteleva, yrityksen voiton tai muun tuloksen perusteella määräytyvä osa. Toisin kuin yksilöllinen suorituspalkkaus voittopalkkio kohdistuu usein kaikkiin tai suureen ryhmään työntekijöitä. Mitä ovat henkilöstörahastot ja voittopalkkiot? Henkilöstörahasto on yrityksen tai viraston henkilöstön perustama, omistama ja hallitsema rahasto, joka hallinnoi yritykseltä tai virastolta voittopalkkioerinä vastaanottamiaan varoja sekä niiden sijoittamisesta saamiaan tuottoja. (Henkilöstörahasto. Yhdessä tehdystä tuloksesta 2000) 2. Rahaston perustaminen edellyttää, että yritys ottaa käyttöön voittopalkkiojärjestelmän, jossa yritys sitoutuu suorittamaan rahastolle voittopalkkioeriä. Voittopalkkioerä määräytyy... olennaisesti yrityksen... liikevoitosta lisättynä poistoilla tai sen jälkeisestä toiminnan kannattavuutta osoittavasta erästä ja mahdollisesti lisäksi muista yrityksen toiminnan tehokkuutta osoittavista tekijöistä (Henkilöstö-rahastolaki 1989). Olennaisesti käsitteen tarkoitusta on tulkittu siten, että henkilöstörahastolain mukaisen henkilöstörahastoon siirrettävän voittopalkkion pitää vähintään 50 prosenttisesti perustua kannattavuutta osoittavaan erään (Juustoa ruisleivälle 2001). Loput 50 prosenttia voivat perustua muihin mittareihin. Tämä tekee henkilöstörahastosta käyttötarkoitukseltaan ja vaikutuksiltaan omanlaatuisensa tulospalkkaustavan. Virastoissa voittopalkkiojärjestelmän korvaa tulospalkkausjärjestelmä, jonka mukaisesti virasto maksaa rahastolle tulospalkkioita. Rahasto voi saada varoja myös lahjoituksina ja testamentilla. Voittopalkkiojärjestelmän ja henkilöstörahastojen taloudelliset toimintamekanismit Voittopalkkioerä lasketaan yrityksen eri tavoin mitattavasta tuloksesta ja siitä vähennetään usein kynnystuotto, esimerkiksi liikevoitto vähennettynä kynnystuotolla. Liikevoiton ja kynnystuoton erotus on sellaista tulosta, jolla voidaan kattaa yrityksen riskejä ja joka voi toimia puskurina suhdanne- ja markkinavaihteluissa. Tästä erotuksesta maksetaan voittopalkkioerät. Yrityksen, voittopalkkiojärjestelmän ja henkilöstörahaston suhdetta voidaan kuvata kuvan 2.1 tapaan. Muiden tulospalkkausjärjestelmien tapaan voidaan ajatella, että voittopalkkiot rahastolle toimivat palkkakustannusten joustamismahdollisuutena yritykselle. Myös palkansaajan kannalta palkkioiden pois jääminen taloudellisen taantuman oloissa lienee mieluisampaa kuin työehtoihin sidotun palkan alentaminen. Kovin suurta joustoelementtiä tulos- ja voittopalkkiot eivät kuitenkaan tällä hetkellä tuo sen enempää yrityksen kuin koko yhteiskunnankaan tasolla. Esimerkiksi teollisuudessa tulospalkkioi-den osuus palkkasummasta vuonna 1998 oli 146,4 miljoonaa euroa eli 1,9 prosenttia palkkasummasta, valtiolla 0,2 prosenttia ja kunnissa 0,1 prosenttia (Nurmela ym.1999). Samana vuonna maksettiin 2 Voittopalkkioista ja henkilöstörahastoista on kirjoitettu lain voimaantulon jälkeen (15. syyskuuta 1989) muutamia kirjoja ja opinnäytteitä, joista osa mainitaan lähdeluettelossa.

20 10 voittopalkkioita henkilöstörahastoihin 28,9 miljoonaa euroa ja vuonna 2000 yhteensä 64,9 miljoonaa euroa. YRITYS Palkat Voittopalkkiot Sijoitus Sijoituk - sen purku Käteinen voittopalkkio Siirto rahastoon Sijoituksen tuotto RAHASTO Sijoitus ulkopuolelle Verot Sotumaksut Tel-maksu Rahaston ylijäämän jako Rahastoosuuden nosto Sijoituksen tuotto Verot HENKILÖSTÖ Kuva 2.1 Voittopalkkiojärjestelmän ja henkilöstörahaston pääpiirteet (Osallistumisjärjestelmäkomitean mietintö 1987:40).

YRITYS OY:N HENKILÖSTÖRAHASTO HR:N SÄÄNNÖT

YRITYS OY:N HENKILÖSTÖRAHASTO HR:N SÄÄNNÖT HENKILÖSTÖRAHASTON MALLISÄÄNNÖT PIENILLE JA KESKISUURILLE YRITYKSILLE YRITYS OY:N HENKILÖSTÖRAHASTO HR:N SÄÄNNÖT 1 Rahasto ja sen kotipaikka 2 Rahaston tarkoitus 3 Jäsenyys Rahaston nimi on Yritys Oy:n

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

Henkilöstörahastot 2008

Henkilöstörahastot 2008 Rahoitus ja vakuutus 009 Henkilöstörahastot 008 Henkilöstörahastojen arvo 41 miljoonaa euroa vuonna 008 Henkilöstörahastojen yhteenlaskettu arvo oli 41 miljoonaa euroa vuonna 008. Rahastojen arvo laski

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Kyselytutkimus työajan käytöstä

Kyselytutkimus työajan käytöstä Kyselytutkimus työajan käytöstä Omien asioiden hoitaminen ja Internetin käyttö työajalla Markkina- ja mielipidetutkimusyritys Q-Tutkimus toteutti kesäkuussa 2013 (3.6. 17.6.2013) kyselytutkimuksen, joka

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014 1 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014 HALLITUKSEN JA VALIOKUNNAN JÄSENTEN PALKKIOT JA MUUT TALOUDELLISET ETUUDET Periaatteet ja päätöksentekojärjestys Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2012

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2012 1 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2012 HALLITUKSEN JA VALIOKUNNAN JÄSENTEN PALKKIOT JA MUUT TALOUDELLISET ETUUDET Periaatteet ja päätöksentekojärjestys Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen

Lisätiedot

Tervetuloa Pokaalin jäseneksi. Mallikysely. Testi Testi Testi

Tervetuloa Pokaalin jäseneksi. Mallikysely. Testi Testi Testi Tervetuloa Pokaalin jäseneksi. Mallikysely. Survey input field Yrityksen nimi: Toimiala : Toimipaikka: Vastaajan sähköpostiosoite : Vastaajan tehtävänimike: Yrityksen henkilölukumäärä: Yrityksen henkilöstöryhmät

Lisätiedot

Henkilöstörahastot 2007

Henkilöstörahastot 2007 Rahoitus ja vakuutus 2008 Henkilöstörahastot 2007 Henkilöstörahastojen arvo 493 miljoonaa euroa vuonna 2007 Henkilöstörahastojen yhteenlaskettu arvo oli 493 miljoonaa euroa vuonna 2007. Rahastojen arvo

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011 Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013 Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys 1 Palkka- ja palkkioselvitys Palkitsemisjärjestelmien tarkoituksena on tukea DNA:n strategista, taloudellista ja operatiivista suuntaa, motivoida sekä palkita yrityksen menestyksestä. DNA:ssa noudatetaan

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010 Selvitys 1 (7) QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010 Selvitys 2 (7) Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 3 2 Hallitus... 3 3 Toimitusjohtaja... 4 4 Hallintoneuvosto... 4 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

Palkat ja palkitseminen 2016

Palkat ja palkitseminen 2016 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2016 Hallinnointi 1 Palkat ja palkitseminen 2016 Hallituksen jäsenten palkkiot Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkioista toimikaudeksi kerrallaan.

Lisätiedot

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 PALKITSEMISTA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 2 2.1 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN JA PALKITSEMISEN VALMISTELU... 2 2.2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

Comptelin palkka- ja palkkioselvitys 2016

Comptelin palkka- ja palkkioselvitys 2016 1 (5) Tämä palkka- ja palkkioselvitys 2016 on tehty 2015 annetun Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance, www.cgfinland.fi) mukaisesti ja julkaistaan vuoden 2016 tilinpäätöksen,

Lisätiedot

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase.

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase. 1. Yhtiön nimi sekä valtion omistus- ja äänivaltaosuus. HAUS kehittämiskeskus Oy Suomen valtio omistaa koko osakekannan. 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä. 2 Yhtiön toimiala Yhtiö toimii julkisia hankintoja

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2011

Palkka- ja palkkioselvitys 2011 Palkka- ja palkkioselvitys 2011 Palkitsemisjärjestelmiin sovellettavat periaatteet Yhtiön palkitsemisjärjestelmien on tarkoitus motivoida henkilöstöä hyviin suorituksiin ja korostaa sitoutumista Konecranes-konsernin

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 17.3.2015 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

Altian tulospalkkio 2014

Altian tulospalkkio 2014 Altian tulospalkkio 2014 palkkio on osa Altian palkitsemiskokonaisuutta. palkkio-ohjelmista päätetään vuosittain. palkkio maksetaan joko kerran vuodessa tai useammin tuotantopalkkiona tai myyntipalkkiona.

Lisätiedot

Asia: Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä

Asia: Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä Finavia Oyj Asia: Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä 1 a) Finavia Oyj b) Valtion omistus 100% 2. Toimiala Yhtiön toimialana ovat lentoasemaliiketoiminta ja lentoasemiin

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA Kysely toisen palveluksessa oleville, opiskelijoille ja yrittäjille 1.4.2012 Suomen kirjoitustulkit

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2016

Palkka- ja palkkioselvitys 2016 Palkka- ja palkkioselvitys 2016 A. Palkitsemisen päätöksentekojärjestys Yhtiön yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkitsemisesta hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan valmisteleman

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2013

Palkka- ja palkkioselvitys 2013 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2013 1 Palkka- ja palkkioselvitys 2013 Cargotecin palkka- ja palkkioselvityksessä esitetään yhtiön palkka- ja palkitsemisperiaatteet sekä maksetut palkkiot hallituksen jäsenille,

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Tämä pdf-tiedosto koostuu Wärtsilän vuosikertomuksesta valituista osioista ja se voi poiketa muista tuotetuista tiedostoista. Raportti kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 015 Evli Pankki Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 2 Evli noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 1. Yhtiön toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut ja niihin liittyvät tehtävät.

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 1. Yhtiön toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut ja niihin liittyvät tehtävät. 9.5.2012 Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 1. Tieto Oyj 2. 10,3 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 1. Yhtiön toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 3.6.2014 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014 Yksi vahva koko yrityksen kattava päämäärä ohjaa Wärtsilän toimintaa vuonna 2014. Täydellisen raportin löydätte osoitteesta www.wartsilareports.com/fi-fi/2014/ar/ Wärtsilä

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

Kannustava palkkaus ja palkitsemiseen 26.2.2014, V-S Teknologiateollisuus ry

Kannustava palkkaus ja palkitsemiseen 26.2.2014, V-S Teknologiateollisuus ry Kannustava palkkaus ja palkitsemiseen 26.2.2014, V-S Teknologiateollisuus ry Teppo Virta asiantuntija Teknologiateollisuus ry Tuottavuuden kasvusta hyötyvät kaikki TOIMINNAN JA PROSESSIEN SUUNNITTELU OSAAMINEN

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO- OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ. b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus

PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO- OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ. b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ 1. a) Yhtiön nimi Alko Oy b) Valtion omistus ja äänivaltaosuus Valtion omistus ja äänivaltaosuus 100 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY 1. PALKKAKYSELY 1 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsenille tehtiin lokakuussa 2016 työmarkkinatutkimus internet-kyselynä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vastaavan

Lisätiedot

HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2011 (4.4.2012)

HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2011 (4.4.2012) HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2011 (4.4.2012) Sisältö 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen 1.1 Hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2011 2. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Tiedot: 1. a) Yhtiön nimi Fingrid Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 12,33 % osakkeista; 16,44 % äänistä

Tiedot: 1. a) Yhtiön nimi Fingrid Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 12,33 % osakkeista; 16,44 % äänistä Tiedot: 1. a) Yhtiön nimi Fingrid Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 12,33 % osakkeista; 16,44 % äänistä 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimiala on harjoittaa sähkön suurvoimansiirtopalvelujen

Lisätiedot

Y-tunnus Panuntie 11, Helsinki Perustamisvuosi 1999 Yhtiön kotipaikka Helsinki Tilikausi alkaa Tilikausi päättyy

Y-tunnus Panuntie 11, Helsinki Perustamisvuosi 1999 Yhtiön kotipaikka Helsinki Tilikausi alkaa Tilikausi päättyy Yrityksen nimi YIT Rakennus Oy Yhtiömuoto Osakeyhtiö Y-tunnus 15655835 Osoite Panuntie 11, Helsinki Perustamisvuosi 1999 Yhtiön kotipaikka Helsinki Tilikausi alkaa 01.01. Tilikausi päättyy 31.12. Osakepääoma

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys (13.3.2014)

Palkka- ja palkkioselvitys (13.3.2014) Palkka- ja palkkioselvitys (13.3.2014) Hallituksen palkitseminen Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista. Hallituksen nimitysvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle tehtävät esitykset hallituksen

Lisätiedot

1 (5) PALKITSEMINEN VAPO OY:SSÄ. 1. Yhtiön nimi ja valtion omistus- ja äänivaltaosuus Vapo Oy Valtion omistus 50,1 %

1 (5) PALKITSEMINEN VAPO OY:SSÄ. 1. Yhtiön nimi ja valtion omistus- ja äänivaltaosuus Vapo Oy Valtion omistus 50,1 % 1 (5) 2.5.2012 PALKITSEMINEN VAPO OY:SSÄ 1. Yhtiön nimi ja valtion omistus- ja äänivaltaosuus Vapo Oy Valtion omistus 50,1 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta,

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

SOK:n palkka- ja palkkioselvitys

SOK:n palkka- ja palkkioselvitys SOK:n palkka- ja palkkioselvitys 2015 Palkitsemisen periaatteet SOK:ssa SOK:n hallintoneuvosto on asettanut pysyvän palkitsemisvaliokunnan, jonka tehtävänä on arvioida ja kehittää koko S-ryhmän ylimmän

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 Poliisiopintojen Edistämissäätiön Hallitukselle Vuosi 2016 oli Poliisiopintojen Edistämissäätiön viideskymmenestoinen toimintavuosi. Säätiön

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys

Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2012 Alma Media noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa, 1.10.2010 alkaen voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan.

Lisätiedot

Yritykset tässä vertailussa:

Yritykset tässä vertailussa: 5.2.214 Yritykset tässä vertailussa: This comparison contains the following companies Kemira Oyj (Konserni) Metsä Board Oyj (Konserni) Neste Oil Oyj (Konserni) Nokia Oyj (Konserni) Nokian Renkaat Oyj (Konserni)

Lisätiedot

Yritykset tässä vertailussa:

Yritykset tässä vertailussa: 5.2.214 Yritykset tässä vertailussa: This comparison contains the following companies Gigantti Oy Ab Ikea Oy Kokkolan Halpa-Halli Oy (Konserni) Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö (Konserni) Isojoen Konehalli

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1.10.2010 CRAMO OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1.10.2010 CRAMO OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1.10.2010 CRAMO OYJ 1 1 Cramon palkitsemisperiaatteet ja päätöksentekojärjestys... 3 2 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 3 3 Toimitusjohtajan, johtoryhmän ja avainhenkilöstön

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2013

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2013 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2013 Sisältö 03 PALKAT JA PALKITSEMINEN 2013 2 Palkat ja palkitseminen vuonna 2013 Hallituksen jäsenten palkkiot Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1. 31.12.2014

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1. 31.12.2014 Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1. 31.12.2014 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Palkka- ja palkkioselvitys...3

SISÄLLYSLUETTELO. Palkka- ja palkkioselvitys...3 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Palkka- ja palkkioselvitys...3 Tämä sivu on tulostettu HKScanin verkkovuosikertomuksesta 2015. Lue kertomus kokonaisuudessaan osoitteesta vuosikertomus2015.hkscan.com.

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kesko Oyj. Palkka- ja palkkioselvitys

Kesko Oyj. Palkka- ja palkkioselvitys Kesko Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2010 Tämä palkka- ja palkkioselvitys on käsitelty Kesko Oyj:n hallituksen palkitsemisvaliokunnan kokouksessa 2.2.2011. Sisältö 1 Palkitsemisjärjestelmät... 3 1.1 Hallituksen

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS F-Secure Oyj 12. toukokuuta 2014 Sisällys Hallituksen ja yhtiön johtoryhmän jäsenten palkitseminen... 3 Hallitus... 3 Hallituksen palkitseminen... 3 Toimitusjohtaja... 4 Johtoryhmän

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2010 6.4.2011 Sisältö 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen 2 1.1 Hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2010.. 2 2. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän

Lisätiedot

MUISTIO 15.5.2007 VKL-SJL

MUISTIO 15.5.2007 VKL-SJL MUISTIO 15.5.2007 VKL-SJL LEHDISTÖN TULOSPALKKAUSTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Tulospalkkauksen edistämiseksi alalla liitot sopivat vuoden 2005 lehdistön työehtosopimusneuvotteluissa työryhmästä, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Caverion Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015. Julkinen

Caverion Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015. Julkinen Caverion Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015 Julkinen Palkka- ja palkkioselvitys 2015 26.1.2016 Julkinen Sisällysluettelo I Palkitsemisen päätöksentekojärjestys... 2 II Palkitsemisen periaatteet

Lisätiedot

1. a) Yhtiön nimi: Sampo Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: osakkeista 14,16 %, äänistä 14,04 %

1. a) Yhtiön nimi: Sampo Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: osakkeista 14,16 %, äänistä 14,04 % Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Sampo Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: osakkeista 14,16 %, äänistä 14,04 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on omistaa

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Tasa arvoa palkkaukseen. Työn vaativuuden sekä pätevyyden ja suoriutumisen arvioinnin toimivuus Suomessa 1.9.2008 31.12.2011

Tasa arvoa palkkaukseen. Työn vaativuuden sekä pätevyyden ja suoriutumisen arvioinnin toimivuus Suomessa 1.9.2008 31.12.2011 Tasa arvoa palkkaukseen Työn vaativuuden sekä pätevyyden ja suoriutumisen arvioinnin toimivuus Suomessa 1.9.2008 31.12.2011 Perustietoja tutkimus ja kehittämishankkeesta Laaja alainen, samoja menetelmiä

Lisätiedot

Henkilöstöön panostaminen

Henkilöstöön panostaminen Henkilöstöön panostaminen Tavoitteet vuodelle 2014 Kehitetään sisäisiä toimintamalleja tehostamaan parhaiden käytäntöjen ja osaamisen jakamista. Jatketaan työvälineiden ja järjestelmien kehitystyötä tukemaan

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

PALKITSEMISTIEDOT ALKO OY

PALKITSEMISTIEDOT ALKO OY PALKITSEMISTIEDOT ALKO OY 1. a) Yhtiön nimi Alko Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 100 %. 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on harjoittaa sille

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2013 2015 1. Yleistä Ylioppilaskunnan hallitus on valmistellut keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman (KTS). KTS:n

Lisätiedot

Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.5.2010

Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.5.2010 Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.5.2010 Apteekkien Työnantajaliiton koulutusaineisto apteekeille 7.5.2010 / JKK 1 Tavoitteet Apteekkikohtainen erä on tarkoitettu henkilökohtaisen hyvän

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011. Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011. Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011 Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00 Amanda vuonna 2010 Vuosi 2010 Tunnuslukuja (M ) 2010 2009 Hallinnointipalkkiot 4.0 4.3 Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa. Tiedotustilaisuus 15.2.2007

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa. Tiedotustilaisuus 15.2.2007 Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa Tiedotustilaisuus 15.2.2007 Esityksen sisältö Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilasto Konsernirekisteri Tilastokeskuksen tilastotietoja ulkomaisten tytäryhtiöiden toiminnasta

Lisätiedot

Tiedonkeruu 04-06 / 2010. Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski

Tiedonkeruu 04-06 / 2010. Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tiedonkeruu 04-06 / Vastaajia 183 Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Isännöintiala Suomessa Noin 800 yritystä 2500 isännöitsijää - Kaikkiaan yrityksissä töissä noin 5000 henkilöä

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

KOKONAISPALKITSEMISEN JOHTAMINEN

KOKONAISPALKITSEMISEN JOHTAMINEN Ylikorkala Anna Hakonen Anu Hakonen Niilo Hulkko-Nyman Kiisa KOKONAISPALKITSEMISEN JOHTAMINEN ohjaa tai ajaudu Alma Talent Helsinki 2018 Copyright 2018 Alma Talent Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2947-7

Lisätiedot

Palkkatietämys Suomessa

Palkkatietämys Suomessa Palkkatietämys Suomessa Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi -tapaaminen 16.11.2012 Anu Hakonen & Johanna Maaniemi Aalto-yliopisto Tuotantotalouden laitos Tausta Nykyaikaisten i palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien

Lisätiedot

Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan. Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007

Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan. Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007 Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007 Esityksen kulku! Taustaa! Tuote! Kohdejoukko! Lähdeaineisto! Lisäpalvelut Taustaa! Tilinpäätöstilastoa

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Digian johdon palkka- ja palkkioselvitys

Digian johdon palkka- ja palkkioselvitys Digian johdon palkka- ja palkkioselvitys Tämä palkka- ja palkkioselvitys sisältää yhteenvedon Digia Oyj:n hallitusten jäsenten ja toimivan johdon taloudellisista eduista, palkitsemisjärjestelmästä ja palkitsemisen

Lisätiedot

Yrityskyselyn toteutus

Yrityskyselyn toteutus Yrityskyselyn toteutus Kyselyn perusjoukon muodosti 6480 EK:n jäsenyritystä (kokonaismäärä on n. 16 000), jotka edustavat kaikkia jäsenliittoja ja työllistävät 738792 työntekijää ja toimihenkilöä. Perusjoukon

Lisätiedot