Helsingin yliopiston rahastot ja lahjoittajat Helsingfors universitets fonder och donatorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin yliopiston rahastot ja lahjoittajat Helsingfors universitets fonder och donatorer"

Transkriptio

1 Helsingin yliopiston rahastot ja lahjoittajat Helsingfors universitets fonder och donatorer

2

3 Helsingin yliopisto toimii aktiivisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan puolesta. Yliopisto on kiitollinen kaikille lahjoittajille, jotka tukevat tätä työtä. Helsingfors universitet verkar aktivt för mänsklighetens väl och för ett rättvist samhälle. Universitetet tackar alla donatorer som stöder detta arbete. Helsingin yliopiston rahastojen vuosikirja

4 2 Helsingin yliopiston rahastojen vuosikirja 2012 Tiedekulmassa ovet auki tutkimukseen Ajattelu muotoilee yhteiskuntaa. Helsingin yliopisto on tuonut huippututkimuksen kaupunkilaisten ulottuville ja keskusteltavaksi avaamalla Tiedekulman osoitteeseen Aleksanterinkatu 7 World Design Capital Helsinki vuoden ajaksi. Tervetuloa kyselemään, kuuntelemaan, katselemaan ja kokemaan yliopistossa tehtävää tutkimusta ja opetusta!

5 Sisältö Rehtori: Maailman parhaaksi För världens bästa... 4 Terävimmälle huipulle... 6 Ratkaisuja globaaleihin haasteisiin...8 Helsinki Insight -kampanja tuotti 64 miljoonaa euroa...10 Helsinki Insight -kampanja Kiitos lahjoittajat!...16 Lahjoittajahaastattelussa Anu Pylkkänen, Tapiola-ryhmä Lahjoittajahaastattelussa Marja ja Arto Ihto...18 Lahjoittajahaastattelussa Siv Schalin, GE Healthcare Finland Oy...19 Lahjoittajahaastattelussa Maija Aksela, LUMA-keskus...20 Lahjoittajahaastattelussa Katri Sipilä, Teosto...21 Lahjoittajat Kirahviklubi näköalapaikkana tutkimukseen ja opiskeluun...24 Löydä oma tapasi tukea yliopistoa Lahjoitusprofessuurit Rahastot ja myönnetyt apurahat Rahastot on tieteen ja opiskelun luotettava lahjoituskohde...31 Yliopiston varainhoito takaa rahastoille tuoton...32 Lassi Jakola sai apurahan filosofian opiskeluun...33 Teologian rahasto...34 Oikeustieteen rahasto Lääketieteen rahasto...36 Humanististen ja yhteiskuntatieteiden rahasto...37 Matematiikan ja luonnontieteiden rahasto...39 Maatalous-metsätieteiden rahasto...40 Bio- ja ympäristötieteiden rahasto...41 Eläinlääketieteen rahasto...41 Juhlarahasto...42 Helsingin yliopiston alumni ry:n rahasto...44 Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahasto...45 Itsenäiset rahastot...46 Helsingin yliopiston omat tutkimusmäärärahat ja palkinnot...51 Helsingin yliopiston kolmivuotiset tutkimusmäärärahat vuosille Väitöskirjapalkinnot ja Matti Klinge -tutkimusapuraha Helsingin yliopiston tiedesäätiö...54 Puheenjohtaja Anneli Paulin tervehdys...56 Sosiaaliluokasta toiseen? Outi Sirniö sai Tiedesäätiön apurahan Tiedesäätiön apurahat Helsingin yliopiston rahastojen vuosikirja

6 MAAILMAN PARHAAKSI FÖR VÄRLDENS Helsingin yliopisto hyväksyi keväällä 2012 uuden strategian vuosille Aiemmin valittu suunta ei muutu. Pyrimme edelleen etenemään huipulle ja yhteiskuntaan, entistä korkeammalle ja entistä syvemmälle. NOUSU 50 KÄRKEEN Strateginen tavoitteemme on lujittaa asemamme maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukossa. Tällä hetkellä sijoitumme kansainvälisillä rankinglistoilla sadan parhaan yliopiston joukkoon, esimerkiksi Shanghain listalla olemme sijalla 74. Haluamme nousta 50 parhaan yliopiston joukkoon vuoteen 2020 mennessä. Nousu rankinglistoilla ei ole meille itseisarvo, vaan haluamme kehittää Helsingin yliopiston toiminnan ja tutkimuksen laatua kohti tieteen terävintä kansainvälistä huippua. Tämä tarkoittaa voimavarojen suuntaamista kansainvälisen tason tutkimus- ja opetusinfrastruktuurin kehittämiseen. Meidän on huolehdittava siitä, että tutkijoille jää nykyistä enemmän aikaa tutkimukseen, ja tutkimuksen keihäänkärkiin ja uusiin avauksiin on panostettava oikealla tavalla. Lisäksi meidän on huolehdittava ammattimaisesta ja aktiivisesta rekrytoinnista sekä opetuksen ja oppimisen laadusta ja suunnitelmallisuudesta. Näin voimme jatkossakin houkutella parhaita opiskelijoita ja tutkijoita niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. RAJAPINNOISSA SYNTYY UUTTA Kahden kärjen visiomme osoittaa, että haluamme toimia myös yhteiskunnallisena vastuunkantajana. Aktiivinen kumppanuus- ja alumnitoiminta vahvistavat yliopiston suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan. Meidän on nykyistä paremmin varmistettava, että osaamisemme saadaan yhteiskunnan käyttöön. Tähän pääsemme luomalla uusia yhteistyömuotoja ja kumppanuuksia. Monitieteisenä yliopistona meillä on asiantuntemusta ja valmiuksia vastata aikamme suuriin haasteisiin. Pidämme tärkeänä sitä, että yliopisto näkyy Suomessa ja maailmanlaajuisesti aktiivisena toimijana, joka edistää ihmiskunnan hyvinvointia ja oikeudenmukaisuutta. YHDESSÄ KUMPPANIEN KANSSA Varainhankintakampanjan toteuttaminen ja yhteistyö lahjoittajien kanssa on ollut tärkeä osa sekä yliopiston vuorovaikutustapojen kehittämistä että tutkimuksen ja koulutuksen vaikuttavuuden lisäämistä. Lukuisat tapaamiset ja keskustelut lahjoittajien ja tärkeimpien yhteistyötahojemme kanssa ovat olleet todellinen inspiraation lähde. On ollut hienoa huomata, miten suuri joukko eri toimijoita jakaa uskomme tutkimuksen ja koulutuksen merkitykseen ihmiskunnan suurten kysymysten ratkaisijana ja yhteiskunnallisen kehityksen voimavarana. Halunne investoida yliopistoon ja vaikuttaa paremman maailman puolesta on tehnyt meihin suuren vaikutuksen. Lahjoituksilla on yliopistolle suuri merkitys. Ne antavat meille mahdollisuuden panostaa yliopiston toiminnan laatuun. KIITOS LAHJOITTAJAT Helsingin yliopiston puolesta haluan esittää kaikille lahjoittajille mitä lämpimimmät kiitokset osallistumisestanne yliopiston varainhankintakampanjaan. Toivomme, että yhteistyö kanssanne syvenee entisestään ja osallistutte aktiivisesti yliopiston toimintaan, esimerkiksi Kirahviklubin kautta. Thomas Wilhelmsson rehtori Helsingfors universitet godkände våren 2012 en ny strategi för perioden Vi har inte ändrat inriktning. Vi vill fortsätta att utvecklas i riktning mot toppen och föra vårt kunnande vidare ut i samhället. IN BLAND DE 50 FRÄMSTA Vårt strategiska mål är att stärka vår ställning som ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet. För tillfället placerar vi oss bland de hundra bästa universiteten i den internationella rankningen, på Shanghailistan är vi t.ex. på 74:e plats. Vi vill höra till de 50 främsta universiteten i världen före En högre placering på rankningslistorna har inget värde i sig för oss, utan vi vill utveckla kvaliteten på Helsingfors universitets verksamhet och forskning mot den internationella absoluta toppnivån. Det förutsätter att resurserna riktas mot att utveckla forskningsoch undervisningsinfrastrukturen på internationell nivå. Vi måste också se till att forskarna får mer tid för forskning och satsa på spjutspetsar och nya öppningar inom forskningen. Dessutom måste vi säkerställa en professionell och aktiv rekrytering och se till att undervisningen och lärandet är av hög kvalitet. På så sätt kan vi även i fortsättningen locka till oss 4 Helsingin yliopiston rahastojen vuosikirja 2012

7 BÄSTA de bästa studenterna och forskarna både inom landet och internationellt. NYSKAPANDE KONTAKTER Universitetets tvådelade vision visar att vi också vill bära ansvar i samhället. Ett aktivt partnerskaps- och alumnprogram stärker universitetets relationer till samhället. Vi måste bättre än tidigare se till att vårt kunnande kan utnyttjas i samhället. Detta mål når vi genom att skapa nya samarbetsformer och partnerskap. Som mångvetenskapligt universitet har vi expertis och förutsättningar att tackla vår tids stora utmaningar. Vi anser att det är viktigt att universitetet både i Finland och globalt ses som en aktiv aktör som främjar mänsklighetens välfärd och rättvisa. I SAMARBETE MED VÅRA PARTNER Medelsanskaffningskampanjerna och samarbetet med donatorerna har varit en viktig del både i utvecklingen av universitetets kommunikationspraxis och stärkandet av forskningens och undervisningens genomslagskraft. De många mötena och diskussionerna med donatorerna och våra viktigaste samarbetspartner har varit verkliga inspirationskällor. Det har varit fint att märka att så många olika aktörer delar vår tro på forskningens och utbildningens betydelse när det gäller att finna svar på mänsklighetens stora frågor och som en resurs för den samhälleliga utvecklingen. Er vilja att investera i universitetet och agera för en bättre värld har gjort ett stort intryck på oss. Donationerna är väldigt viktiga för universitetet. De gör det möjligt för oss att satsa på kvaliteten på universitetets verksamhet. TACK TILL ALLA DONATORER Å Helsingfors universitets vägnar vill jag framföra ett varmt tack till alla donatorer för er medverkan i universitetets medelsanskaffningskampanj. Vi hoppas att vårt samarbete blir allt tätare och att ni aktivt deltar i universitetets verksamhet, till exempel via Giraffklubben. Thomas Wilhelmsson rektor Helsingin yliopiston rahastojen vuosikirja

8 Terävimmälle huipulle Helsingin yliopisto pyrkii 50 parhaan yliopiston joukkoon vuoteen 2020 mennessä. Yliopiston hallituksen jäsenet kertovat, millä keinoin. Tavoite on ylöspäin, mutta muistetaan, että pärjäämme jo nyt erittäin hyvin, yliopiston hallituksen puheenjohtaja, ministeri Antti Tanskanen sanoo. Lähtökohtamme ovat erittäin vahvat. Jos jätämme laskuista maailman parhaat kärkiyliopistot, joiden resurssien kanssa meidän ei ole realistista kilpailla, olemme tasavertaisesti jo heti seuraavassa ryhmässä. Yliopisto nousee tai laskee akateemisen tutkimuksensa ja opetuksensa laadun mukaan. Siksi rahanjaossa laadun arvioinnit tulevat yhä tärkeämmiksi. Meidän tulee tukea tiedeyhteisön eniten arvostamaa tutkimusta. Toinen tärkeä asia on kiinnittää huomiota työhyvinvointiin, Tanskanen sanoo. Työilmapiiriä tullaan kohentamaan ainakin entistä suunnitelmallisemmalla ajankäytöllä, hallituksen varapuheenjohtaja, kansliapäällikkö Jaana Husu- Kallio kertoo. Tutkijoille on luvassa kuuden kuukauden jakso muista töistä vapaata tutkimusaikaa. Uskomme, että selkeämpi työnjako eri tehtävien välillä parantaa niin tutkimus-, opetus- kuin hallinnollistenkin tehtävien hoitamista, Husu-Kallio sanoo. Yliopiston uuden strategian keskeisiä keinoja ranking-kipuamiseen on vahvistaa kansainvälistä rekrytointia. Opiskelijoista professoreihin asti meidän on rekrytoinnissamme lähestyttävä aktiivisesti kansainvälisiä huippuja. Suomen resurssit ovat jo varsin hyvässä käytössä, Husu-Kallio sanoo. Antti Tanskanen pitää kansainvälisten huippuprofessoreiden roolia merkittävänä positiivisen kierteen synnyttämisessä yliopistolle. Hyvät professorit luovat hyvää mainetta, mikä kiirii joka puolelle ja houkuttelee yliopistoon entistä parempia tutkijoita ja opiskelijoita, Tanskanen sanoo. Miten sitten houkutella kansainvälisiä huippuja Helsingin yliopistoon? Työvälineiden ja ilmapiirin täytyy yliopistossamme olla huipussaan. Silloin parhaat tekijät haluavat ja pystyvät antamaan täällä parhaansa, hallituksen jäsen ja epäorgaanisen kemian professori Markku Leskelä sanoo. Kansainvälisten ihmisten viihtymisen haaste koskettaa toki koko yhteiskuntaamme. Meidän tulee päästä siihen, että kulttuuritaustastaan riippumatta kaikki yliopistolaiset voivat Suomessa rauhassa keskittyä tutkimiseen ja opiskeluun. Huippua tavoiteltaessa yliopiston toiminnan fokusointiakin on tulevaisuudessa mietittävä tarkasti, Leskelä sanoo. Ehkä seuraavalla strategiakaudella meidän pitäisi ensi kertaa opetella luopumaan jostain tai merkittävästi virtaviivaistaa hallintoa. Jos resurssit ovat vakiot ja tukea lisätään huipuille, jostain se on pois. 6 Helsingin yliopiston rahastojen vuosikirja 2012

9 RATKAISUJA GLOBAALEIHIN HAASTEISIIN Helsingin yliopiston kampuksilla tehdään maailmanluokan huippututkimusta. Helsinki Insight -hankkeiden kuten keskos- ja Itämeritutkimuksen lisäksi vastauksia ihmiskunnan suuriin kysymyksiin etsitään myös monilla muilla aloilla. Meilahti lääketieteen eturintamassa Lastentautien professori Mikael Knipin johtama TRIGR-tutkimusryhmä odottaa vuoden 2013 aikana ensimmäisiä tuloksia tutkimuksesta, jossa selvitetään lapsuusiän diabeteksen syntyä ja kehittymistä. Vuonna 2002 alkaneessa kansainvälisessä hankkeessa tarkastellaan ravinnon merkitystä lapsuusiän diabeteksen ehkäisyssä. Tutkijat selvittävät, vähentääkö äidinmaidonkorvikkeena nautitun lehmänmaidon proteiinien poistaminen ykköstyypin diabeteksen esiintymistä niillä lapsilla, joilla on kohonnut perinnöllinen sairastumisriski. Lopulliset tulokset tutkimuksesta saadaan vuonna Hanke on maailmanlaajuisesti ensimmäinen tutkimus, jossa kehitetään menetelmiä, joiden avulla diabeteksen sairausprosessin käynnistyminen voidaan mahdollisesti estää. Akatemiaprofessori Kari Alitalo johtaa vuoden 2012 alussa käynnistynyttä kansainvälistä tutkimusohjelmaa, jossa selvitetään imusuoniston merkitystä lihavuuden ja sen liitännäissairauksien kuten sydän- ja verisuonitautien sekä kakkostyypin diabeteksen kehittymisessä. Tavoitteena on löytää uusia keinoja sairauksien ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi, sillä käytössä olevien hoitomenetelmien pitkäaikaistulokset ovat riittämättömiä. Imusuonijärjestelmän merkitys sairauksien kehittymisessä on oivallettu vasta viime aikoina. Sen lisäksi, että imusuonisto pitää yllä kudosten nestetasapainoa, on imusuonistolla esimerkiksi merkittävä rooli kehon immuunipuolustusjärjestelmän ohjaamisessa ja tulehdusreaktion käynnistämisessä. Lisäksi imusuonet kuljettavat suolistosta imeytyvät ravinnon rasvat verenkiertoon. Huonosti toimivat imusuonet aiheuttavat tulehdusta ja rasvasolujen kertymistä kudokseen. Imusuonten poikkeuksellisesta kasvusta on saatu alustavia havaintoja myös ihmisten sydänsairauksien yhteydessä. Alitalo on tutkimusryhmineen jo pitkään tutkinut imusuoniston vaikutusta syövän kasvuun ja leviämiseen. Dosentti Iris Hovatta tutkii ahdistuneisuushäiriöiden geneettistä taustaa. Tutkimuksen tavoite on löytää keinoja ehkäistä ja hoitaa ahdistuneisuushäiriöitä, joihin ei tällä hetkellä ole olemassa täsmähoitoa. Hovatan vuoden 2011 lopussa saama 1,5 miljoonan euron Euroopan tutkimusneuvoston ERC-rahoitus mahdollistaa tutkimuksen siirtymisen uuteen vaiheeseen. Tutkimusryhmän tavoite on tunnistaa ahdistusta sääteleviä geeniverkostoja yksittäisten alttiusgeenien lisäksi. Tutkimus alkaa hiirimallilla, jonka avulla kartoitetaan aivojen ahdistusta säätelevillä alueilla olevat geeniverkostot, jotka muuttuvat ahdistuneisuuden vaikutuksesta. Tämän jälkeen tutkitaan, onko tunnistetuilla geenisäätelyverkostoilla merkitystä myös ihmisen ahdistusalttiudessa, ja selvitetään niitä molekyylitason mekanismeja, jotka liittävät nämä verkostot ahdistuksen säätelyyn. Dosentti Iiris Hovatta ja professori Mikko Niemi ovat saaneet Euroopan tutkimusneuvoston nuoren tutkijan apurahan. Hovatalle rahoitus myönnettiin ahdistuneisuushäiriöiden geneettisen taustan ja Niemelle lääkeaineiden kuljetusproteiinien geneettisten erojen tutkimiseen. Dosentti Iiris Hovatan apuraha on 1,5 miljoonaa ja professori Mikko Niemen apuraha 1,9 miljoonaa euroa. Helsingin yliopiston rahastojen vuosikirja

10 KESKUSTA yhteiskuntatutkimuksen ytimessä Suomalaislasten menestys kansainvälisissä PISA-tutkimuksissa tuo jatkuvasti Suomeen oppimisesta kiinnostuneita kansainvälisiä vieraita. Uutta ja konkreettista näytettävää vieraille valmistuu elokuussa 2012, kun tulevaisuuden luokkahuone avaa ovensa Siltavuorenpenkereellä käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiloissa. Kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka johtaa tulevaisuuden oppimisympäristöjä tutkivaa hanketta. ELE oppimisen uudet tilat opettajankoulutuksessa -hanke kehittää oppimisympäristöjä ja teknologioita opettajankoulutuksessa. Tärkeää on, että tulevaisuuden luokkahuone ei edistä ainoastaan tehokasta opetusta, vaan myös opiskelijoiden motivaatiota ja hyvinvointia. Kansainvälisesti tunnustettua on myös Helsingin yliopiston monitieteinen Venäjä-tutkimus. Aleksanteri-instituutti koordinoi Suomen Akatemian huippuyksikköä Venäjän modernisaation valinnat, jonka hankkeissa tutkitaan vuosina Venäjän kehityksen suuria haasteita ja niiden ratkaisemisen edellytyksiä. Venäjällä on yhä ongelmia demokratian, oikeusvaltion kehityksen ja korruption suhteen: miten Venäjä pystyy ratkaisemaan nämä ongelmat? Lisäksi huippuyksikössä tutkitaan mm. sitä, miten terveyden ja toimeentulon ongelmat nousevat poliittisiksi kysymyksiksi ja minkä hyvinvointimallin Venäjä valitsee, miten modernisaatio näkyy Venäjän ulkopolitiikassa ja monipuolistuuko Venäjän talous. Tavoitteena on luoda uusi monitieteinen tutkimusparadigma suomalainen koulukunta Venäjän ristiriitaisen kehityksen analysoimiseen. Paradigma haastaa perinteiset läntiset ja venäläiset lähestymistavat ja tarjoaa kokonaisnäkemyksen Venäjän muutoksesta. Oikeustieteelliseen tiedekuntaan on perusteilla Kiinan oikeuden ja kiinalaisen oikeuskulttuurin tutkimuksen keskus. Suomalaisten yliopistojen yhteishankkeen tavoite on sekä vahvistaa Kiinan oikeuden osaamista kotimaisissa yliopistoissa että tehdä suomalaista ja pohjoismaista oikeusjärjestelmää ja -kulttuuria tunnetuksi Kiinassa, missä kiinnostus pohjoismaista ja erityisesti hyvinvointivaltion oikeusjärjestelmää kohtaa on viime vuosina lisääntynyt. Oikeusjärjestelmän kehittyminen onkin yksi avain Kiinan kehitykseen, sillä Kiinassa yritetään sovittaa yhteen sosialistinen oikeuskäsitys ja markkinatalous. Kiinan oikeuden keskus liittyy lisääntyvään yhteistyöhön kiinalaisten yliopistojen ja Kiinan Yhteiskuntatieteiden tiedeakatemian oikeustieteen laitoksen kanssa, ja hanke mahdollistaa myös tutkimusyhteistyön koordinoinnin kansallisesti. Yhteistyötä kiinalaisten kanssa on tehty vuodesta 2009 alkaen, ja kolmen yhteistyössä järjestetyn oikeusvaltiota ja oikeusvertailua käsitelleen seminaarin pohjalta on juuri ilmestynyt ensimmäinen julkaisu Kiinassa. Vuonna 2012 Suomessa järjestetään kolme kansainvälistä tai kahdenvälistä aihetta käsittelevää konferenssia, ja oikeustieteellinen tiedekunta aloittaa opiskelijavaihto-ohjelmia Kiinan johtavien yliopistojen kanssa. Osa keskuksen rahoituksesta saadaan Tulevaisuusrahaston tuotosta. Kumpula kilpajuoksua ilmastonmuutosta vastaan Ilmastonmuutos on ollut 2000-luvulla maailman tutkituimpia aihepiirejä. Hanna Vehkamäki työskentelee laskennallisen aerosolifysiikan professorina ja tutkii ilmankehän pienhiukkasten muodostumista kaasumaisista aineista ja niiden vaikutuksia ilmakehään ja ilmastoon sekä ilmastonmuutoksen ennustamiseen. Aerosoleilla eli kaasun ja hiukkasten yhdistelmillä on keskeinen rooli ilmastotutkimuksessa, sillä ne vaikuttavat maapallon lämpötilaan. Kokonaisvaikutus on viilentävä, mutta vielä ei tiedetä, kuinka voimakkaasti. Ilmaston lisäksi pienhiukkasilla on suuria vaikutuksia myös keuhkojen ja sydänja verenkiertoelimistön terveyteen. Liikenteen ja teollisuuden päästöistä syntyviä aerosolihiukkasia onkin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa vähennetty, mikä on puolestaan johtanut niiden ilmastoa viilentävän vaikutuksen vähenemiseen. Vehkamäen ryhmä pyrkii teoreettisten mallien avulla tunnistamaan hiukkasmuodostuksen mekanismit: tutkimus tuottaa teoreettista tietoa siitä, miten ilmakehä vastaa maapallolla tapahtuviin, monilta osin ihmisen aiheuttamiin muutoksiin. Jotta tietoa voidaan käyttää tehokkaasti osana ilmastomalleja, on opittava tunnistamaan valtavasta datamäärästä oleelliset asiat. Olennaisen tunnistaminen auttaa eteenpäin: tutkimusryhmän tavoite on, että analyysit, joita Suomen tehokkaimmat tietokoneet nyt laskevat kuukausia, lasketaan muutaman vuoden kuluttua pöytäkoneella - yhdessä sekunnissa. Akatemiaprofessori Markku Kulmala toimii Helsingin yliopiston aerosolifysiikan professorina. Ilmastonmuutosta tutkiva, Suomen ilmastopaneelin puheenjohtajaksi valittu Kulmala on omalla alallaan maailman siteeratuin tutkija. Dosentti Hannu Kurki-Suonio vetää avaruutta kartoittavaa tutkimusryhmää, joka osallistuu Euroopan avaruusjärjestön (ESA) Planck-satelliitin keräämän aineiston analysointiin. Planckin erittäin herkkien instrumenttien avulla voidaan havaita yksityiskohtaisesti maailmankaikkeudessa syntynyttä kosmista mikroaaltotaustasäteilyä ja tutkia sen avulla alkuräjähdystä. Hankkeen ensimmäiset tulokset saatiin vuonna 2010, kun ESA julkisti satelliitin 8 Helsingin yliopiston rahastojen vuosikirja 2012

11 havaitseman koko taivaan kartan. Ensimmäiset kosmologiset tulokset julkaistaan alkuvuodesta 2013, jolloin julkaistaan ennennäkemättömän tarkka kartta kosmisesta mikroaaltotaustasäteilystä sekä sen analyysi. Tutkijat odottavat Planckin keräämistä kuvista ja hankkeen tuloksista kosmologista ja tähtitieteellistä tietoa, jota voidaan hyödyntää kymmenien vuosien ajan. Tavoitteena on saada tietoa siitä, mikä on ollut maailmankaikkeuden rakenteiden synnyn takana ja siitä, minkälaisia maailmankaikkeuden alkuvaiheet ovat olleet. Planckin avulla on jo luetteloitu esimerkiksi tähtienvälisissä molekyylipilvissä olevia kylmiä tihentymiä, jotka ovat uusien tähtien alkioita. Planckin tekniikasta osa on valmistettu Suomessa, ja samanlaista tekniikkaa voidaan hyödyntää myös maanpäällä esimerkiksi lentoasemilla kätkettyjä aseita paljastavissa skannereissa. Planckin data julkistetaan verkossa. Ensimmäiset avataan analysoitavaksi vuoden 2013 alussa, loput vuonna Viikki luonnon monimuotoisuuden puolesta Viikin kampuksen monitieteinen tutkimus edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä, ihmisten ja eläinten hyvinvointia unohtamatta. Professori Tapio Palvan johtamassa huippuyksikössä selvitetään kasvien solunsisäistä ja solujen välistä signalointia eli kasvien kommunikaatiota. Tieto siitä, miten kasvit reagoivat ympäristöstä tuleviin ja sisäisiin ärsykkeisiin, ja toisaalta siitä, miten niiden geenit ovat yhteydessä keskenään, auttaa ymmärtämään esimerkiksi kasvien kylmän- ja kuivuudenkestävyyttä, puolustautumista taudinaiheuttajia vastaan sekä niiden kasvun ja kehityksen sääntelyä. Aikaisemmin ryhmä on kehittänyt kasvien genomitutkimusta. Genomitieto sekä genomin toimintaa tutkivat menetelmät, kuten mikrosirutekniikat ja aineenvaihdunnan profilointi, antavat uusia mahdollisuuksia selvittää kasvien signaaliprosesseja ja niiden vuorovaikutuksia. Perustutkimuksen sovelluskohteita ovat muun muassa paremmin tauteja kestävien lajikkeiden kehittäminen sekä esimerkiksi puun kasvun vauhdittaminen ja puuaineksen laadun muuttaminen entistä paremmin teollisiin tarkoituksiin sopivaksi. Mikrobiologisen elintarviketurvallisuuden tutkimuksen huippuyksikön neljä tutkimusryhmää puolestaan tutkivat elintarviketuotantoketjun keskeisiä mikrobiologisia haasteita ja ruokaketjun kokonaisvaltaista ymmärtämistä pellolta vatsaan -periaatteella. Professori Airi Palvan johtaman huippuyksikön ryhmät tutkivat elintarvikevälitteisistä taudinaiheuttajista erityisesti kylmäkestoisia ja itiöllisiä bakteereja sekä niiden epidemiologiaa ja kylmänsiedon mekanismeja, Campylobacter- ja Helicobacter-sukujen patogeenejä sekä uudentyyppisiä pilaantumisongelmia aiheuttavia kylmäkestoisia maitohappobakteeriyhteisöjä sekä tiettyjä enterobakteeriryhmiä. Lisäksi hankkeessa tutkitaan ihmisen ja eläinten suolistomikrobistoa, Lactobacillussuvun bakteereita sekä isännän ja mikrobien vuorovaikutusmekanismeja. Kaikissa ryhmissä erityisesti genomiikka- ja postgenomiikkahankkeet sekä muiden laajatehoisten tutkimusmenetelmien käyttö ovat merkittävästi lisäämässä tietoa kohteena olevien bakteeriryhmien ominaisuuksista ja toiminnasta, mikä auttaa tulevaisuudessa elintarviketurvallisuutta ja suolistoterveyttä edistävien käytänteiden ja menetelmien kehittämisessä. Yksi yliopiston uusista avauksista on yksisolugenomiikan ja transkiptomiikan tutkimus, jonka keinoin mikrobimaailman enemmistö saadaan lopultakin näkyviin. Soveltavan biokemian ja molekyylibiologian professori Marko Virran hankkeessa tutkitaan niitä mikrobeja, jotka normaalisti jäävät meiltä havaitsematta. Suurta enemmistöä mikrobeista ei voida kasvattaa laboratorio-olosuhteissa ja näin ollen mikrobit, joilla saattaa olla merkittävä rooli maapallon ekosysteemissä ja ihmisen hyvinvoinnissa, jäävät tutkijoilta huomaamatta. Yksisolugenomiikan menetelmin voidaan yhden solun sisältämästä DNA:sta saada aikaa riittävä määrä DNA:ta solun emäsjärjestyksen selvittämiseen. Emäsjärjestyksen analysointi antaa vastauksia siihen, mitä mikrobeja näytteessä on ja mitä reaktiota ne voivat katalysoida. Tulevaisuudessa tutkimuksen sovelluskohteita ovat esimerkiksi bioenergiatutkimus, antibioottiresistenssin hallinta sekä kasvihuonekaasujen tuoton ja alkuaineiden biogeokemiallisten kiertojen tutkiminen. Helsingin yliopiston rahastojen vuosikirja

12 HELSINKI INSIGHT -KAMPANJA TUOTTI 64 MILJOONAA EUROA Yliopiston varainhankintakampanja saavutti sille asetetut tavoitteet. Tulevaisuusrahaston ensimmäinen tuotto on jo jaettu tieteen ja yliopiston hyväksi. Yhteistyö lahjoittajien kanssa on ollut antoisaa ja kampanja on saanut positiivista huomiota. Varainhankintatyö yliopiston parhaaksi jatkuu. TAVOITTEET Helsinki Insight -varainhankintakampanja käynnistyi yliopiston 370-vuotisjuhlapäivänä maaliskuussa Kampanja tähtäsi yliopiston strategisen pääoman kasvattamiseen ja yliopiston tulevaisuuden kannalta tärkeiden huippututkimusalueiden vahvistamiseen. Lahjoitustavoitteeksi asetettiin 10 miljoonaa euroa pääomalahjoituksia vuoden 2010 loppuun mennessä. Kun valtio jatkoi vastinrahoitukseen oikeuttavien lahjoitusten keräysaikaa asti, nostettiin pääomalahjoitustavoite 15 miljoonaan euroon. Tavoite vuoden 2012 loppuun mennessä oli yhteensä 20 miljoonaa euroa. Lahjoitustavoitteiden lisäksi kampanjan keskeisiksi tavoitteik- si määriteltiin yliopiston profilointi korostaen globaalia yhteiskuntavastuuta ja asemaa maailman parhaiden huippututkimusyliopistojen joukossa sekä yliopiston sidosryhmäsuhteiden pitkäjänteinen vahvistaminen. TULOKSET LAHJOITUKSIA YLI TAVOITTEIDEN Lahjoitukset Tulevaisuusrahastoon Pääomalahjoituksia varten yliopistolle perustettiin vuonna 2010 Tulevaisuusrahasto, jonne kanavoitiin kaikki yliopiston peruspääomaan osoitetut lahjoitukset. Tulevaisuusrahaston perustamisvuonna rahastoon tehtiin 539 lahjoitusta yhteensä 10,87 miljoonalla eurolla. Vuonna 2011 lahjoituksia tehtiin 297 kpl, yhteensä 7,51 miljoonalla eurolla. Pääomalahjoitusten kokonaismäärä mennessä oli 18,38 miljoonaa euroa. Asetettu pääomalahjoitustavoite ylittyi 3,38 miljoonalla eurolla. Valtio maksoi vuoden 2011 loppuun mennessä yksityisiin pääomalahjoituksiin perustuvaa vastinrahoitusta Helsingin yliopistolle yhteensä yhteensä 45,45 miljoonaa euroa. Lahjoitukset yhdessä valtion vastinrahoituksen kanssa tuottivat yliopistolle lähes 64 miljoonaa euroa. Tulevaisuusrahaston pääoma on nyt 63,4 miljoonaa euroa. Lahjoitukset muihin rahastoihin Tulevaisuusrahaston lisäksi lahjoituksia on osoitettu yliopiston muihin rahastoihin yhteensä 2,6 miljoonaa euroa. Uusia nimikkorahastoja on vuosina perustettu lahjoitusten perusteella 18 kpl. Lahjoituksista kolme on testamenttilahjoituksia. Helsinki Insight -varainhankintakampanjan euromääräinen tulos muodostuu Tulevaisuusrahastoon tehtyjen pääomalahjoitusten ja muihin lahjoitusrahastoihin tehtyjen lahjoitusten yhteissummasta. Kampanjan tulos vuoden 2011 lopussa on yhteensä 20,27 miljoonaa euroa. Maaliskuun 2012 loppuun mennessä on lahjoituksia kertynyt yhteensä 21,1 miljoonaa euroa. Varainhankintakampanjan kokonaistavoite 20 miljoonaa euroa on tähän mennessä ylitetty yli miljoonalla eurolla. RATKAISUJA GLOBAALEIHIN HAASTEISIN Yksi varainhankintakampanjan keskeisistä tavoitteista on tuoda esiin yliopiston globaalivastuu ja monitieteisen tutkimuksen kautta löydettävät ratkaisut ihmiskunnan suuriin kysymyksiin. Yhteistyö Helsingin Sanomien kanssa mahdollisti Helsinki Insight -hankkeiden sisältöjen kautta rakennetun kampanjan. Hankkeet olivat näyttävästi esillä kokosivun ilmoituksina Helsingin Sanomissa sekä vuonna 2010 että Vuonna 2010 kokosivun lehti-ilmoituksia oli yhteensä kuusi. Ilmoituksista kaksi, Maailman parhaaksi ja Älyllistä elämää, voitti HS:n ja Mainostajien liiton Pahvi-palkinnon. Keväällä 2011 yhteensä viiden kokosivun ilmoituksen teemana oli ilmastonmuutos. Ilmoituksissa esiteltiin monipuolisesti yliopiston ratkaisuja ilmastonmuutostutkimukseen. Lisäksi kampanjan teemoista kerrottiin alumneille ja muille yliopiston sidosryhmille lukuisissa tilaisuuksissa. YHDESSÄ 10 Helsingin yliopiston rahastojen vuosikirja 2012

13 YHDESSÄ SIDOSRYHMIEN KANSSA Kampanjan kolmas tavoite on ollut yliopiston sidosryhmäsuhteiden pitkäjänteinen kehittäminen. Erityisen tärkeää meille on ollut saada alumnimme luomaan suhteensa yliopistoon uudelleen. Tule takaisin alumni -kampanja käynnistyi keväällä 2010 ja maaliskuuhun 2012 mennessä on tavoitettujen alumnien määrä kasvanut 8 400:sta yli alumniin. Alumnit ovat myös olleet tärkeä lahjoittajaryhmä Helsinki Insight -varainhankintakampanjassa, sillä 20 % kampanjaan tehdyistä lahjoituksista saatiin Helsingin yliopiston alumneilta. Myös elinkeinoelämäsuhteet ovat olleet kampanjassa keskeisellä sijalla. Yliopiston johto, tiedekunnat ja kampanjakomitea tapasivat useita kymmeniä elinkeinoelämän päättäjiä ja esittelivät yliopiston tavoitteita ja kumppanuusyhteistyömahdollisuuksia yliopiston kanssa. Aktiivinen työ näkyi kampanjan tuloksessa: yritysten osuus kampanjan lahjoituksista oli 30 %. Rahastot ja säätiöt ovat tukeneet yliopistolla tehtävää tutkimusta ja tutkijoita merkittävällä tavalla jo pitkään. Rahastojen ja säätiöiden lahjoitukset ovat olleet erittäin tärkeitä myös Helsinki Insight -kampanjan onnistumisessa, sillä ne muodostivat 50 % kaikista varainhankintakampanjan lahjoituksista. Yliopiston tavoite on tiivistää yhteistyötä säätiöiden kanssa vuonna 2011 käynnistetyn Säätiöfoorumin kautta. TULEVAISUUSRAHASTON TUOTTO TIETEEN HYVÄKSI Yliopiston rehtori teki joulukuussa 2011 päätöksen Tulevaisuusrahaston ensimmäisestä tuoton jaosta. Lähtökohta tuoton jakamiselle on Helsingin yliopiston strategian mukaisten tavoitteiden toteuttaminen. Tuoton jaon valmistelussa on kuultu myös tiedekuntien näkemyksiä tulevaisuuden kannalta keskeisistä kehittämiskohteista. Tulevaisuusrahaston neuvottelukunta, johon yliopisto kutsuu huomattavan lahjoituksen tehneitä henkilöitä ja lahjoittajayhteisöjen edustajia, kokoontui rehtorin johdolla joulukuussa Tulevaisuusrahastosta tuottoa jaettiin vuodelle 2012 tieteen hyväksi yhteensä 2 miljoonaa euroa. Jaettava summa on jatkossa suurempi, sillä rahaston tuotto saadaan kokonaisuudessa käyttöön vuonna Tulevaisuusrahaston lahjoitusten tuotolla perustettiin yhteensä 25 professuuria. Eniten professuureja perustettiin lääketieteelliseen ja oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Osa professuureista on osaaikaisia. Lisäksi yliopisto perusti muun muassa 10 tenure track -paikkaa parantamaan nuorten lahjakkaiden tutkijoiden uramahdollisuuksia. VARAINHANKINTA JATKUU Helsinki Insight -varainhankintakampanja jatkuu vuoden 2012 loppuun asti kampanjan hankkeisiin kohdistuvalla varainhankinnalla sekä varojen keräämisellä yliopiston tieteenalakohtaisiin rahastoihin. Kampanjan jälkeen varainhankinta jatkuu pysyvästi. Yliopiston strategiakaudelle varainhankinnan kärkihankkeet valitaan siten, että ne tukevat yliopiston uuden strategian mukaisia painopistealueita. Myös Kirahviklubin toimintaa kehitetään. Kaikki nykyiset ja uudet lahjoittajat toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi mukaan kasvavaan lahjoittajajoukkoon! 20% Alumnit ja muut yksityishenkilöt 50 % Rahastot ja säätiöt Tuoton jakautuminen tiedekunnittain 2012: Tiedekunta Euroa Lääketieteellinen Humanistinen Oikeustieteellinen Maatalous-metsätieteellinen Valtiotieteellinen Matemaattis-luonnontieteellinen Käyttäytymistieteellinen Eläinlääketieteellinen Bio- ja ympäristötieteellinen Teologinen Farmasia Muut YHTEENSÄ % Yritykset Helsingin yliopiston rahastojen vuosikirja

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä J Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä Tieteen iloa kaikille! Johtaja, Prof. Maija Aksela, Valtakunnallinen LUMA-keskus, Helsingin yliopistom maija.aksela@helsinki.fi 15.2.2012 1 LUMA-toimintaa

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO. HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria

HELSINGIN YLIOPISTO. HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria 1809 Suomi Venäjän autonomiseksi suuriruhtinaskunnaksi 1812 Helsingistä Suomen pääkaupunki 1827 Turun palo; Akatemia Helsinkiin

Lisätiedot

Huippuyksikköseminaari 12.11.2013. Leena Vähäkylä

Huippuyksikköseminaari 12.11.2013. Leena Vähäkylä Huippuyksikköseminaari 12.11.2013 Leena Vähäkylä Menestystarinat Akatemian viestinnässä Akatemian pitkäjänteinen rahoitus laadukkaaseen tutkimukseen näkyy rahoitettujen ja menestyneiden tutkijoiden tutkijanurasta

Lisätiedot

HELSINKI INSIGHT - VARAINHANKINTAKAMPANJA tavoitteet, tulokset ja jatko. Pia Dolivo, yhteyspäällikkö Viestintä ja yhteiskuntasuhteet

HELSINKI INSIGHT - VARAINHANKINTAKAMPANJA tavoitteet, tulokset ja jatko. Pia Dolivo, yhteyspäällikkö Viestintä ja yhteiskuntasuhteet HELSINKI INSIGHT - VARAINHANKINTAKAMPANJA tavoitteet, tulokset ja jatko Pia Dolivo, yhteyspäällikkö Viestintä ja yhteiskuntasuhteet TAVOITTEET KOMMUNIKAATIOTAVOITE Profiloida Helsingin yliopistoa korostaen

Lisätiedot

Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista

Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista KANSALLISEN LUMA-TOIMINNAN TAUSTA Miten turvaamme jatkossa Suomen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Tohtorikoulutus Helsingin yliopistossa 2014-

Tohtorikoulutus Helsingin yliopistossa 2014- Tohtorikoulutus Helsingin yliopistossa 2014- Marko Virta Varajohtaja, tutkimus ja jatkokoulutusasiat Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos marko.virta@helsinki.fi Neljä tutkijakoulua Humanistis-yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

University of Helsinki Designing the Future

University of Helsinki Designing the Future University of Helsinki Designing the Future Ira Leväaho, WDC projektipäällikkö Viestintä&yhteiskuntasuhteet teemat 10.6.2011 1 Taustaa HYlle design tarkoittaa tapaa organisoida asioita ja toimintaa, joilla

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät!

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! PUHE 10.12.2012/Maija Aksela Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! Tänään on meille suuri päivä. Sydämellinen KIITOS yliopistolle tästä hienosta tunnustuksesta omasta sekä

Lisätiedot

Uutta LUMA-opetuksessa ja -toiminnassa. Johtaja, prof. Maija Aksela Valtakunnallinen LUMA-keskus, HY 15.1.2013

Uutta LUMA-opetuksessa ja -toiminnassa. Johtaja, prof. Maija Aksela Valtakunnallinen LUMA-keskus, HY 15.1.2013 Uutta LUMA-opetuksessa ja -toiminnassa Johtaja, prof. Maija Aksela Valtakunnallinen LUMA-keskus, HY 15.1.2013 Tieteen ja teknologian iloa kaikille! Valtakunnallisen LUMA-keskuksen tavoitteena on yhteistyössä

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Tiedekunnan terveiset. Elintarvikealan neuvottelukunta Suvipäivikki Mikola YVV-suunnittelija

Tiedekunnan terveiset. Elintarvikealan neuvottelukunta Suvipäivikki Mikola YVV-suunnittelija Tiedekunnan terveiset Elintarvikealan neuvottelukunta 30.5.2012 Suvipäivikki Mikola YVV-suunnittelija Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta www.helsinki.fi/yliopisto 1.6.2012 1 Maatalous-metsätieteellinen

Lisätiedot

Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö. Muu 4. porras 3. porras 2. porras 1. porras

Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö. Muu 4. porras 3. porras 2. porras 1. porras Henkilöstö henkilötyövuosina tiedekunnittain 2011 Opetuksen ja opetus- ja Tiedekunnan nimi 4. porras 3. porras 2. porras 1. porras Keskushallinto 1,0 0,2 0,2 10,8 1,7 2,2 424,3 1,1 9,5 450,8 Teologinen

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS

LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS HELSINGIN YLIOPISTON TOIMINTA LAHDESSA Monipuolista toimintaa jo lähes 40 vuotta. Toiminta kootaan synergiseksi kokonaisuudeksi

Lisätiedot

Seuran hallituksen päätös- ja toimivaltaisuuteen nähden noudatetaan seuran sääntöjen määräyksiä.

Seuran hallituksen päätös- ja toimivaltaisuuteen nähden noudatetaan seuran sääntöjen määräyksiä. A.K. CAJANDERIN RAHASTON SÄÄNNÖT Suomen Metsätieteellinen Seura on kunnioittaakseen perustajansa ja kunniapuheenjohtajansa uraa uurtavaa metsätiedemiehen elämäntyötä perustanut tammikuun 22 p:nä 1943 A.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

Uraohjaus korkeakouluopinnoissa 01.12.2011 Valmis tutkinto työelämävalttina -hankkeenpäätösseminaari, Oulu

Uraohjaus korkeakouluopinnoissa 01.12.2011 Valmis tutkinto työelämävalttina -hankkeenpäätösseminaari, Oulu Uraohjaus korkeakouluopinnoissa 01.12.2011 Valmis tutkinto työelämävalttina -hankkeenpäätösseminaari, Oulu Uraryhmä toiminta Taiteiden tiedekunnassa - Uraryhmä aloitti syksyllä 2010 - Osallistujia 6-8

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma Jaakko Astola Julkisen tutkimusrahoituksen toimijat Suomessa 16.11.09 2 Suomen Akatemian organisaatio 16.11.09 3 Suomen Akatemia lyhyesti Tehtävät Myöntää määrärahoja

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Strategia 2020

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Strategia 2020 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Strategia 2020 Yhteistyöllä huipulle 2 Yhteistyöllä huipulle Arvomme EETTISYYS SUVAITSEVAISUUS Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta tekee edustamillaan

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen rahoitusväline Suomen Akatemian yhteydessä SUOMEN AKATEMIA

Strategisen tutkimuksen rahoitusväline Suomen Akatemian yhteydessä SUOMEN AKATEMIA Strategisen tutkimuksen rahoitusväline Suomen Akatemian yhteydessä 1 Strateginen tutkimus Tässä yhteydessä tarkoitetaan tarvelähtöistä tutkimusta tarpeen määrittelee valtioneuvosto tutkimuksessa haetaan

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 PALVELULUPAUS

TIEDEKULMA 2017 PALVELULUPAUS TIEDEKULMA 017 PALVELULUPAUS Helsingin kansainvälisin ja aktiivisin tieteen ystävien verkosto, jossa kohtaat kiinnostavia ihmisiä sekä tiedemaailman sisä- että ulkopuolelta. Aktiivinen yhteisöllisen kehittämisen

Lisätiedot

Studia Generalia AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa!

Studia Generalia AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa! Studia Generalia AINEEN ARVOITUS Tervetuloa! 13.10.2011 1 13.10.2011 AINEEN MONET MAHDOLLISUUDET Lääkeaineita merestä ja metsästä Prof. Jari Yli-Kauhaluoma Uudet materiaalit: molekyylit halki, poikki ja

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö Naturskyddsstiftelsen i Finland luonnonsuojelua

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö Naturskyddsstiftelsen i Finland luonnonsuojelua Suomen Luonnonsuojelun Säätiö Naturskyddsstiftelsen i Finland luonnonsuojelua tieteen ja taiteen keinoin Esite 2015. Painettu 1000 kpl kierrätyspaperille. Tekstit: Tarja Ketola. Taitto: Milla Aalto. Kuvat:

Lisätiedot

SUKELLUS TULEVAISUUDEN OPPIMISEEN

SUKELLUS TULEVAISUUDEN OPPIMISEEN SUKELLUS TULEVAISUUDEN OPPIMISEEN Prof Kirsti Lonka kirstilonka.fi, Twitter: @kirstilonka Opettajankoulutuslaitos Helsingin yliopisto Blogs.helsinki.fi/mindthegap Blogs.helsinki.fi/mindthegap Opettajan

Lisätiedot

Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen

Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen Mistä rahoitusta jatko-opintoihin? Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen Suomen Akatemian kautta jaettava tohtoriohjelmarahoitus (aiemmin tutkijakoulurahoitus) rahoitus tutkimusprojektilta

Lisätiedot

Asiakkaan ääni kuuluu Lukessa - Luonnonvarakeskuksen asiakaskysely 2014

Asiakkaan ääni kuuluu Lukessa - Luonnonvarakeskuksen asiakaskysely 2014 Asiakkaan ääni kuuluu Lukessa - Luonnonvarakeskuksen asiakaskysely 2014 Asmo Honkanen Sidosryhmäfoorumi, 10.6.2014 Asiakkuus ja palvelut -projekti Kyselyn toteutus Asiakkuus- ja palvelut projektiryhmä

Lisätiedot

Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008

Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008 KLIINIKKO, TUTKIJA VAI KLIINIKKOTUTKIJA? Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008 Tero Kivelä Säätiöstä Suomen Lääketieteen Säätiö Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin perustama

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Kestävä kehitys & laatu-ajattelu opetuksessa ja tutkimuksessa

Kestävä kehitys & laatu-ajattelu opetuksessa ja tutkimuksessa Kestävä kehitys & laatu-ajattelu opetuksessa ja tutkimuksessa Piia Nurmi projektijohtaja Turun kauppakorkeakoulu Vastuullisen liiketoiminnan keskus (CeReB) Tulevaisuuden tutkimuskeskus piia.nurmi@tse.fi

Lisätiedot

YLIOPISTO-LEHDEN IDEA

YLIOPISTO-LEHDEN IDEA YLIOPISTO-LEHDEN IDEA Tiedeviestinnän instituutiot ja käytännöt luentosarja Päätoimittaja Marja Pemberton 18.2.2014 Viestintä ja yhteiskuntasuhteet Kommunikation och samhällsrelationer University University

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Lukion ainevalintojen merkitys

Lukion ainevalintojen merkitys Lukion ainevalintojen merkitys Jouni Pursiainen, n LUMA-keskus, kemian professori Vanhempainstartti yliopistoon 28.2.2017 Meillä on oikeus tehdä valintoja, mutta valintojen seurauksia ei aina voi valita

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

YRITTELIÄS JA HYVINVOIVA VARSINAIS-SUOMI

YRITTELIÄS JA HYVINVOIVA VARSINAIS-SUOMI YRITTELIÄS JA HYVINVOIVA VARSINAIS-SUOMI Ohjelma tänään Yrittäjyyden ilmiöt Yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku Yrittäjyyskasvatuksen vuosikello VARSINAIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VISIO 2020 Yrittäjyyskasvatus

Lisätiedot

Kuva: Mika Perkiömäki

Kuva: Mika Perkiömäki Tule opiskelemaan kanssamme venäjää Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan! http://www.uta.fi/ltl/ven/index.html Kuva: Mika Perkiömäki Venäjän kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Aallosta kestävän kehityksen osaajia

Aallosta kestävän kehityksen osaajia Aallosta kestävän kehityksen osaajia LUMA-toimintaa yläkouluille ja lukioille RCE Espoon Unelman päivän seminaari Tiistaina 2.12.2014 @ Espoon valtuustotalo Meri Löyttyniemi, Aalto kampuspalvelut, kestävän

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto

HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto Vastanneiden osuus % tiedekunnittain (n = 177) Kurssin suorittaneiden määrä (27.5.2014 mennessä) yhteensä = 289 Kielten laitos yhteensä 49 suoritusta Humanistinen

Lisätiedot

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Ritva Dammert 17.3.2014 Tieteentekijöiden liiton seminaari Helsingin yliopiston toimenpideohjelma 2013 2016 ja tohtorikoulutus Huippututkimuksen tunnistaminen

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET 2 TIDTABELL 2012 Förhandsutredning 2013 Tillsättandet av projektet 2014 Planering & organisering 2015 2017 2016 Utarbetandet av programmet för jubileumsåret

Lisätiedot

Suomen Kulttuurirahasto

Suomen Kulttuurirahasto Suomen Kulttuurirahasto Suomen Kulttuurirahasto Historia Eturyhmistä ja instituutioista riippumaton, henkisesti ja taloudellisesti itsenäinen kulttuurin tukija Kulttuurirahaston sääntömääräinen tarkoitus

Lisätiedot

Säätiön tarkoitus (2 )

Säätiön tarkoitus (2 ) 30.1.2012 1 Perustettu v. 1984 Perustajina Lappeenrannan kaupunki ja Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura ry (per. 1919, Viipuri) Peruspääoma 16.818,79 (100.000 mk) Tase 31.12.2010 ~ 7 milj. Säätiö

Lisätiedot

Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen?

Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen? Liha-alan tutkimusseminaari 11.10.2012 Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen? Tutkimusjohtaja Mikko Peltonen Maa- ja metsätalousministeriö Esityksen

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Opetushallitus 15.1.2016 Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki KIIKARISSA KIINA JA JAPANI 9:30 Seminaarin avaus Eira Kasper, Vaskivuoren

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen laitos. Jussi Parkkinen Laitoskokous Kuopion kampus 7.4.2010

Tietojenkäsittelytieteen laitos. Jussi Parkkinen Laitoskokous Kuopion kampus 7.4.2010 Tietojenkäsittelytieteen laitos Jussi Parkkinen Laitoskokous Kuopion kampus 7.4.2010 kansainvälinen kehitys Ulkoiset paineet yliopistot yhdistyvät yliopistojen ylikansallinen yhteistyö täytyy olla tutkimuslaatua,

Lisätiedot

INSINÖÖRI INSINÖÖRIKOULUTUS 100V. Leo Ilkko 19.3.2013 Pehr Brahen rotaryklubi

INSINÖÖRI INSINÖÖRIKOULUTUS 100V. Leo Ilkko 19.3.2013 Pehr Brahen rotaryklubi INSINÖÖRI INSINÖÖRIKOULUTUS 100V Leo Ilkko 19.3.2013 Pehr Brahen rotaryklubi INSINÖÖRIKOULUTUKSEN HISTORIAA SUOMESSA Insinöörikoulutusta 100 v Suomessa 41 vuotta Raahessa, kampuksen historiaa INSINÖÖRI

Lisätiedot

SÄÄTIÖIDEN MERKITYKSESTÄ YHTEISKUNNASSA LIISA SUVIKUMPU SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA

SÄÄTIÖIDEN MERKITYKSESTÄ YHTEISKUNNASSA LIISA SUVIKUMPU SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA SÄÄTIÖIDEN MERKITYKSESTÄ YHTEISKUNNASSA LIISA SUVIKUMPU SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA SISÄLTÖJÄ, EI VAIN VÄLINEITÄ SISÄLTÖJÄ, EI VAIN VÄLINEITÄ Säätiölakiuudistuksen tarkoituksena oli VAHVISTAA

Lisätiedot

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON JOHTOSÄÄNTÖ hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. Sisällys 1 Kirjaston tehtävä... 2 2 Hallinto... 2 3 Johtokunnan vastuut ja tehtävät... 2 4 Johtokunnan

Lisätiedot

Tampereen yliopiston auditointi kirjaston näkökulmasta

Tampereen yliopiston auditointi kirjaston näkökulmasta 3.12.2008 Mirja Iivonen Tampereen yliopiston auditointi kirjaston näkökulmasta Johto ja keskushallinto Kansleri Hallitus Rehtori Vararehtorit (2) Hallintokeskus Hallintojohtaja Tiedekunnat (6) ja laitokset

Lisätiedot

ProComin rahaston perustaminen Helsingin yliopistoon. Hallituksen ehdotus, Ylimääräinen vuosikokous 10.2.2016

ProComin rahaston perustaminen Helsingin yliopistoon. Hallituksen ehdotus, Ylimääräinen vuosikokous 10.2.2016 ProComin rahaston perustaminen Helsingin yliopistoon Hallituksen ehdotus, Ylimääräinen vuosikokous 10.2.2016 Rahaston tarkoitus Rahasto tukee viestinnän tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta.

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

LUT:n strategia 2015 YHDESSÄ

LUT:n strategia 2015 YHDESSÄ LUT:n strategia 2015 YHDESSÄ Painopistealueet Kestävän kilpailukyvyn luominen Kansainvälinen Vihreä energia ja teknologia Venäjä-yhteyksien rakentaja Yhdessä Painopisteemme ovat monitieteisiä kokonaisuuksia

Lisätiedot

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.3.2011 Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa 1. Oikeustieteen maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Joustavat ja välittävät oppimisympäristöt 2013-2015

Joustavat ja välittävät oppimisympäristöt 2013-2015 Joustavat ja välittävät oppimisympäristöt 2013-2015 Liisa Lind Mediakeskuksen johtaja Helsingin opetusvirasto JOTIn projektipäällikkönä 10/2013 06/2014 Essi Ryymin Tavoitteet 1. kehittää joustavia ja välittäviä

Lisätiedot

MAJAOJA-SÄÄTIÖ MAIJA IKONEN

MAJAOJA-SÄÄTIÖ MAIJA IKONEN MAJAOJA-SÄÄTIÖ MAIJA IKONEN 24.1.2017 MAJAOJA-SÄÄTIÖSTÄ Säätiö perustettiin 14.12.2000 rakkaudesta kulttuuriin. Säätiön tarkoituksena on jakaa vuosittain apurahoja erilaisiin kulttuurikohteisiin. Etusijan

Lisätiedot

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet A2-kielet Vieraat kielet: Eteläisellä alueella tarjolla seuraavat vapaaehtoiset kielet: espanja saksa ranska Valinta valinnaisten aineiden kanssa. Äidinkielen

Lisätiedot

Tervetuloa luomaan kuvaa Lapin yliopistosta!

Tervetuloa luomaan kuvaa Lapin yliopistosta! Tervetuloa luomaan kuvaa Lapin yliopistosta! Yliopisto hahmottuu 4 tiedekuntaa: kasvatustieteet oikeustieteet taiteet yhteiskuntatieteet ja tarkentuu Vajaa 5 000 opiskelijaa 625 työntekijää Budjetti n.

Lisätiedot

Human Resource Development Project at the University of Namibia Library Elise Pirttiniemi, Projektipäällikkö 11.5.2012

Human Resource Development Project at the University of Namibia Library Elise Pirttiniemi, Projektipäällikkö 11.5.2012 Human Resource Development Project at the University of Namibia Library Elise Pirttiniemi, Projektipäällikkö 11.5.2012 Helsingin yliopiston kirjasto http://www.helsinki.fi/library/ Elise.Pirttiniemi@helsinki.fi

Lisätiedot

YLIOPISTO- LEHDEN IDEA TIEDEVIESTINNÄN INSTITUUTIOT JA KÄYTÄNNÖT PÄÄTOIMITTAJA MARJA PEMBERTON 28.1.2015

YLIOPISTO- LEHDEN IDEA TIEDEVIESTINNÄN INSTITUUTIOT JA KÄYTÄNNÖT PÄÄTOIMITTAJA MARJA PEMBERTON 28.1.2015 YLIOPISTO- LEHDEN IDEA TIEDEVIESTINNÄN INSTITUUTIOT JA KÄYTÄNNÖT PÄÄTOIMITTAJA MARJA PEMBERTON 28.1.2015 VIESTINTÄ JA YHTEIS- KUNTASUHTEET -YKSIKKÖ Vastaa koko yliopiston viestinnän kehittämisestä yhdessä

Lisätiedot

Kemianluokka Gadolin - Kiehtovaa kemiaa kaikille

Kemianluokka Gadolin - Kiehtovaa kemiaa kaikille Kemianluokka Gadolin - Kiehtovaa kemiaa kaikille Kemian opetuksen keskus, Kemma Kemian laitos Matemaa1s- luonnon3eteellinen 3edekunta Helsingin yliopisto Kemianluokka Gadolin toimii yhteistyössä Peruste:u

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Torsti Hyyryläinen & Vesa Rouhiainen & Eeva Uusitalo Rural Studies -yliopistoverkoston 10-vuotisjuhlaseminaari Helsingin yliopiston Runeberg-sali

Lisätiedot

Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa

Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Joensuun ja Kuopion yliopistot yhdistyivät Itä Suomen yliopistoksi 1.1.2010 Itä Suomen yliopisto

Lisätiedot

Punainen Sulka 2017 tiedote

Punainen Sulka 2017 tiedote Punainen Sulka 2017 tiedote 20.10.2017 Pari tehtävää PuSuun osallistuneille klubeille Nyt on viimeinen aika hakea (ellette jo ole hakeneet) palautusta klubille, joka on 25% klubinne keräämästä tuloksesta.

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

YHTEISTYÖPAJA HANASAAREN STRATEGISET TAVOITTEET

YHTEISTYÖPAJA HANASAAREN STRATEGISET TAVOITTEET YHTEISTYÖPAJA HANASAAREN STRATEGISET TAVOITTEET 2017 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖ: POHJOISMAISUUS MUUTOKSESSA Asumme maissa, jotka kuuluvat kaikin tavoin maailman hienoimpiin. Olemme vapaita, onnellisia ja

Lisätiedot

Mitä kestävä kehitys? Suomalainen tulkinta Suomen kestävän kehityksen toimikunta :

Mitä kestävä kehitys? Suomalainen tulkinta Suomen kestävän kehityksen toimikunta : Itämeren kestävän kehityksen tutkimustarpeet Elina Rautalahti ympäristöministeriö Mitä kestävä kehitys? Suomalainen tulkinta Suomen kestävän kehityksen toimikunta 15.12.1994: Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti,

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

ABS:n ajankohtaiskatsaus. Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013

ABS:n ajankohtaiskatsaus. Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013 ABS:n ajankohtaiskatsaus Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013 Missä mennään sidosryhmien kanssa muodostetun kauppatieteiden kansallisen strategian toimeenpanon kanssa? - ABS perustettiin osittain strategian

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Lahjoita lukuhetki palvelukonseptin polku kirjastoille

Lahjoita lukuhetki palvelukonseptin polku kirjastoille Hei! Tämähän on hieno juttu! Mielelläni lahjoittaisin lukutuokiota hoivakotiin. Mukavaa kun saa jakaa iloa muillekin. Lahjoittaja Marja Aaltonen Tämä ilahduttaisi kovasti meidän asukkaita eikä vaatisi

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kasvatuksen ja koulutuksen pohjoiset maisemat piirtyvät eteesi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Lisätiedot

Kokeisiin osallistuneet

Kokeisiin osallistuneet Helsingin yliopistoon hakeneet, ja aloituspaikat v. 2012 Koulutusohjelma hakijoista osuus osallistuneista Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Akvaattiset tieteet 135 78 16 16 % 28 % Biologi (svenskspråkig)

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t).

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t). OULUN YLIOPISTON LAATUTYÖN PILOTTI, BIOLOGIAN LAITOS (BILPO) TUTKIMUSTOIMINNON KUVAUS (MATRIISI) Laitoksen perustehtävien opetuksen ja tutkimuksen kuvaamiseen tarkoitettu matriisi on työväline laitoksen

Lisätiedot

Opetusmenetelmien valinnan perusteita. Strateginen rasti Markku Ihonen

Opetusmenetelmien valinnan perusteita. Strateginen rasti Markku Ihonen Opetusmenetelmien valinnan perusteita Strateginen rasti 26.1.2012 Markku Ihonen Alustuksen osaamistavoitteita Alustuksen jälkeen osallistuja tunnistaa ja osaa eritellä keskeiset opetusmenetelmien valintaan

Lisätiedot

Tervetuloa Helsingin yliopistoon

Tervetuloa Helsingin yliopistoon Tervetuloa Helsingin yliopistoon OPM-seminaari 4.12.2009/Thomas Wilhelmsson HY V / 2008 Biomedicum, Meilahti Meilahden kampus Jalavat Valpurint Tallvägen Mannerheimvägen liuksenkatu Topeliusgatan Stockholmsgatan

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

Kotkan Pelastakaa Lapset ry

Kotkan Pelastakaa Lapset ry Kotkan Pelastakaa Lapset ry Perustettu 1948 vuonna 2018 70-vuotisjuhlavuosi Pelastakaa Lapset järjestön paikallisyhdistys 68 paikallisyhdistystä Jäseniä on tällä hetkellä 147 Poliittisesti ja eri uskontokuntiin

Lisätiedot

Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot FI lausuntopyyntö VV 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä Toimielimen

Lisätiedot

Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? Sirkka Hulkkonen

Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? Sirkka Hulkkonen Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? 25.3.2010 Sirkka Hulkkonen Vaikuttavuus alkaa ideasta Mihin hanke perustuu? Onko taustalla Teknologian kehittyminen Rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot