ARKISTONMUODOSTUS- SUUNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARKISTONMUODOSTUS- SUUNITELMA"

Transkriptio

1 1 CERTIA YLIOPISTOJEN PALVELUKESKUS ARKISTONMUODOSTUS- SUUNITELMA Lyhtt: sp= säilyttää pysyvästi, OS =osittai salai, th =taloushallito, = hkilöstöhallito, tith=titohallito, voa =voimassaoloaika, toa = toimssaoloaika, VKPK = Valtiokottori palvlukskus

2 1 Nro Thtäväalut ja asiakirjat Rkiströiti titojärjst lmä Arkistoititapa paprilla sähköisä Hkil riluo 0 YLEISHALLINTO Säädösvalmistlu diaari diaarijärj. sp kirjaamo Lait ja astukst diaari diaarijärj sp kirjaamo 001 Valtiouvosto päätökst ja valmistlu diaari diaarijärj sp kirjaamo 002 Hallituks sitykst diaari diaarijärj sp kirjaamo 01 Yliskirjt ja ohjt diaari diaarijärj. voa kirjaamo Palvlukskuks krtomukst ym. diaari diaarijärj. sp kirjaamo 02 asiakirjat, skä iihi liittyvät lausuot ja vastaukst 03 Optusmiistriö asiat, valtio diaari diaarijärj. sp kirjaamo tilitarkastajai ja valtiotaloud tarkastusvirasto krtomukst ym. asiakirjat, skä iihi liittyvät lausuot ja vastaukst 04 Projktit, komitat, toimikuat, työryhmät ym. Työryhmi asttamispäätökst, diaari diaarijärj. 5 v kirjaamo julk jäsyydt myös muid viraomaist asttamissa työryhmissä Palvlukskuks its asttami aikajärj. 5 v oma tarv projkti 041 projkti ja työryhmi muistiot, sihtri lausuot, kirjvaihto ja muut asiakirjat Palvlukskuks its asttami diaari aikajärj sp oma tarv kirjaamo julk projkti ja työryhmi loppuraportit ja hdotukst 043 Palvlukskuks ulkopuolist työryhmi aikajärj. 2 v kirjaamo julk. 3 pöytäkirjat, lausuot ym. 05 Ylishallito ja päätökstko 050 Ohjt ja määräykst - Työjärjstykst diaari aika sp kirjaamo julk. 1 - Johtaja päätökst diaari aika sp kirjaamo julk. 2 - Toimitaohjt diaari aika voa kirjaamo julk. 2 - Muut ohjt ja määräykst oma tarv oma tarv 3 Lyhtt: sp= säilyttää pysyvästi, OS =osittai salai, th =taloushallito, = hkilöstöhallito, tith=titohallito, voa =voimassaoloaika, toa = toimssaoloaika, VKPK = Valtiokottori palvlukskus

3 Nro Thtäväalut ja asiakirjat Rkiströiti titojärjst lmä Arkistoititapa 2 paprilla sähköisä Hkil riluo 051 Johtoryhmä muistiot aikajärj sp kirjaamo julk. laki 6 6 (pöytäkirja tul julkisksi allkirjoituks jälk.) 052 Yksikkökokoust pöytäkirjat aikajärj 5 v kirjaamo 053 Nuvotlukua pöytäkirjat diaari diaarijärj. sp kirjaamo laki 6 6 (pöytäkirja tul julkisksi allkirjoituks jälk.) 054 Yhtistyöryhmi pöytäkirjat 5 v kirjaamo 06 Toimia suuittlu ja khittämi 060 Toimia suuittlu ja surata sp kirjaamo 061 Toimia arvioiti ja khittämi sp kirjaamo 062 Riski hallita sp kirjaamo 063 Ohjlma-hak ja projktitoimita sp kirjaamo 07 Sisäi valvota ja tarkastukst diaari diaarijärj. 10sp kirjaamo - Sisäis tarkastuks ohjsäätö diaari diaarijärj. sp kirjaamo 070 Sisäis valvoa malli diaari diaarijärj. sp kirjaamo julk Sisäis valvoa raportit, riskikartoitus diaari diaarijärj. 10 v kirjaamo julk. 2 - Sisäis tarkastuks raportit ja kirjt diaari diaarijärj. 10 v kirjaamo julk Diaari ja rislostt 080 Asiakirjahallito - Diaarit sp kirjaamo - Arkistomuodostussuuitlma aikajärj sp kirjaamo julk. 1 - Arkistosäätö aikajärj sp kirjaamo julk. 1 - Arkistoluttlot aikajärj sp kirjaamo julk. 2 - Arkistoaiisto hävitysluttlot aikajärj sp kirjaamo julk Rkistrislostt - lai mukaist kohtittai ajatasai julk. 2 titojärjstlmäslostt - Hkilötitolai mukaist kohtittai ajatasai julk. 2 rislostt 09 Vistitä ja tidotus 090 Sisäi ja ulkoi tidottami julk. 2 - Ulkoist tidottt aikajärj sp vistitäsuui t. - Osavuosiraportit aikajärj voa kirjaamo

4 3 Nro Thtäväalut ja asiakirjat Rkiströiti titojärjst lmä Arkistoititapa paprilla sähköisä - Sisäi tidottami aikajärj voa itra - Postituslistat, osoitrit yms. aikajärj ajatasai kirjaamo 091 Asiakastidottami ja ohjistus diaari aikajärj voa itra julk. 3 kirjaamo Ylist toimitakrtomukst ja katsaukst aikajärj voa kirjaamo julk. 3 skä matkakrtomukst Tidoksi saaput kirjt, julkaisut ja aikajärj voa kirjaamo julk. 3 tilastot - Yliskirjt, tidottt ja moistt aikajärj voa kirjaamo - Crtia sittt aikajärj sp vistitäsuu it.kirjaamo 10 Muut asiat aikajärj oma tarv Hkil riluo 1 HENKILÖSTÖHALLINTO 10 Palvlussuhd 100 Virat ja thtävät (virkoj prustami, diaari diaarijärj. sp kirjaamo lakkauttami ja muuttami, virkoj siirrot) - Hkilöasiakirjoj lähttt diaari diaarijärj. 1 v - Nimikirjaot Hkilötit ojärjstlm ä aakkosjärjstys sp - Koulutuskortti Hkilötit ojärjstlm ä - Hkilöarvioiti ja vuosittaist uud palkkausjärjstlmä dllyttämät suoritusarvioiit aakkosjärjstys Palvluksss aoloaika aakkosjärjstys sp salai - Tulos- ja khityskskustlut aakkosjärjstys toa salai - Hkilötitoilmoitukst aakkosjärjstys toa toa VKPK - Koulutus- ja työtodistust jäljökst Prsoc toa toa 101 Palvlussuht alkami - Virahakua koskvat kuulutukst ja ilmoitukst diaarihli diaarijärj. 2 v 2 vuotta kirjaamo pääkäyttäjä julk. 2

5 4 Nro Thtäväalut ja asiakirjat Rkiströiti titojärjst lmä Arkistoititapa paprilla sähköisä - Saaput avoimt hakmukst Hli- diaari aikajärj. 2 v kirjaamo pääkäyttäjä - Valituksi tullid hakmukst liitti diaarihli aikajärj. toa + 5v kirjaamo pääkäyttäjä - Valitsmatta jääid hakmukst Hli aakkosj. 2 v kirjaamo liitti pääkäyttäjä - Yhtvdot hakijoista diaari diaarijärj. sp kirjaamo Hli pääkäyttäjä - Nimittämismuistiot diaari diaarijärj. sp kirjaamo aakkosjärj. - Ilmoitus virkaa valitsmatta jääill diaari diaarijärj. 2v kirjaamo - NimittämiskirjatTyösopimukst, ilmoitus diaari aikajärj toa+ 10 v kirjaamo virkaa valituill aakkosjärj 102 Virkavapaudt (ml. osa-aikatyö ja ESS aikajärj. 2 v kirjaamopal hoitovapaat), opitovapaat, osa-aikatyö, vluasiatut poissaolot, vuosilomat ja virkamatkat ija - Saldovapaahakmukst ESS 2 v ESS Hkil riluo julk. 3 julk. 2 palvluksssaoloaika julk. 2 julk. 2 - Aomukst ja päätökst palkattomista virkavapauksista, opitovapaista ja osaaikatyöstä - Liittä olvat lääkäritodistukst kirjaamato hävittää ku i tarvita ESS 10 v ESSVKPK VKPKkirjaam o salai Laki potilaa asmasta ja oikuksista 13 - Vuosittaist poissaololuttlot diaari diaarijärj. 10 v VKPKkirjaam o - Poissaoloilmoitukst ESS 2 v VKPK - Vuosiloma säästösopimukst ja ESS aakkosjärj. 2 v ESS lomaraha vaihtosopimukst - Vuorottluvapaapäätökst diaari diaarijärj kirjaamo julk 2 - Virkamatkasitykst ja päätökst Travl 2 v palvluasiat - Matkalaskut Travl 2 v palvluasiat Vuosilomaa oikuttava palvlusaika diaari diaarijärj. 10 v (yksityisltä) 103 Sivutoimiluvat ja -ilmoitukst diaari aakkosjärj. 5 v julk. 2 Myöty oikud päättymisstä

6 5 Nro Thtäväalut ja asiakirjat Rkiströiti titojärjst lmä Arkistoititapa paprilla sähköisä 104 Työaika - Ylityömääräykst aikajärj 105 Palvlussuht muutokst ja päättymi - Nimikk muutokst diaari diaarijärj. sp kirjaamo - Palkkausprust muuttami toa kirjaamo - Hkilökohtai lisä toa kirjaamo - Irtisaoutumist, aomukst ja päätökst diaari diaarijärj. 10 v kirjaamo OS Hkil riluo - Irtisaomist diaari diaarijärj. sp kirjaamo - Todistukst palvlussuht päättymisstä diaari diaarijärj. 5 v kirjaamo - Työtodistukst diaari diaarijärj. aakkosjärj toa+ 10 v kirjaamo - Ilmoitukst vahläkk diaari diaarijärj. 10 v kirjaamo myötämisstä ym. läkasiat - Työjohdolli määräys diaari diaarijärj. kirjaamo Palvlusuht hdot 11 Hkilöstötilipäätös diaari aikajärj. 5 v Hkilöstö osallistumi ja työsuojluasiat hkilöstöjärjstöt, yhtistoimita-asiat, luottamusmisasiat, luottamusmisluttlot, aloittt 12 Hkilöstö järjstäytymi ja työsuojlu - Yhtistoimitaa ja työsuojluasioita koskvat ohjt ja määräykst - Hkilöstö työsuojluu liittyvät asiat - Yhtistoimita- ja työsuojlutoimikua pöytäkirjat diaari diaarijärj. sp kirjaamo diaari diaarijärj. voa kirjaamo Valtio virkamislaki voa työsuojlupää llikkö diaari aikajärj. sp kirjaamo OS Poikkusoloihi varautumista ja turvajärjstlyjä koskvat tidot salaisia (Laki viraomais

7 Nro Thtäväalut ja asiakirjat Rkiströiti titojärjst lmä Arkistoititapa 6 paprilla sähköisä Hkil riluo julkisuudsta 24 7 ja 8) aikajärj 2 v Laki viraomais toimia - Työtyytyväisyyskyslyt ja vastaukst julkisuudsta ja 32 aikajärj sp julkis t yht -Työtyytyväisyyd yhtvdot vdot - Aloittt aikajärj oma tarv 13 Asiomrkit ja palkitsmi - Kirjvaihto (asiomrkki ja palkitsmissiid myötämispäätökst) diaari diaarijärj. 10 v kirjaamo 14 Hkilöstö työtrvydhuolto - Trvydhuoltoa koskvat määräykst, päätökst ja ohjt, trvydhuollo toimitasuuitlmat - Tapaturmailmoitukst ja ammattitauti ilmoitukst (korvaushakmukst) diaari diaarijärj. sp kirjaamo aikajärj. 20 v tapaturmaasiamis - Trvystilailmoitukst ja tilastot aikajärj. 10 v - Sairausvakuutuspäivärahahakmukst aakkosjärj. 6 v palkalaskt avkpk - Hoitooohjausasiakirjat ja sopimus hoitooohjaukssta salai salai 5 v salai - Työtrvyttä ja -kykyä koskvi 5 v tutkimust raportit ja muistiot - Muut trvydhuoltoa koskvat 5 v asiakirjat 15 Työharjoittlu - Työharjoittlu ja työlämävalmus ym. diaari diaarijärj. 5 v kirjaamo - Siviilipalvluasiat diaari diaarijärj. 5 v kirjaamo Salai 16 Hkilöstö koulutus - Koulutussuuitlmat diaari diaarijärj. 5 v 2 Laki potilaa asmasta ja oikuksista 13 ; laki viraomais toimia julkisuudsta Laki potilaa asmasta ja oikuksista 13 ; laki viraomais toimia julkisuudsta Laki potilaa asmasta ja oikuksista 13 ; laki viraomais toimia julkisuudsta Siviilipalvluslaki 50

8 Nro Thtäväalut ja asiakirjat Rkiströiti titojärjst lmä Arkistoititapa 7 paprilla sähköisä Hkil riluo - Ulkopuoli koulutus ja talo sisäi aikajärj 2v koulutus - Osaottajaluttlot ja ohjlmat aikajärj 2v - Työtkijöid prhdyttämisaiisto ajatasai 17 Palkkauks liittyvä kirjapito Yliopistoj palvlukskuks palkamaksu ulkoistttu VKPK - Palkkaluttlot Prsoc aikajärj. 10 v 10 Rodo VKPK F.V. - Palkkakortit Prsoc F.V. aikajärj. 50 v kirjaamo VKPK 1 v, tämä jälk siirtyvät Crtia säilytyks - Muutosluttlo Prsoc aikajärj. 10 v 10 Rodo VKPK F.V. - Vrokortit aakkosjärj 1 v VKPK VKPK - Ay-valtakirjat aakkosjärj 1v VKPK VKPK 18 Muut hkilöstöasiat aikajärj 1v 2 TALOUSHALLINTO JA HANKINNAT 20 Taloushallio ohjt ja määräykst 200 -Taloussäätö oma sarja sp thkirjaamo Taloussäätöö liittyvät ohjtmuut diaari diaarijärj. voa ja 10v th ohjt ja määräykst Määrärahoj käyttö ja ylittämi diaari diaarijärj. 10v th Muut määräykstohjtkirjapitoo diaari diaarijärj. 10v th liittyvä kirjvaihto 21 Tilipäätös diaari diaarijärj sp th - Toimitakrtomus diaari diaarijärj sp th - Kustausvastaavlasklmat 10 v th 22 TaloussuuittluTulossuuittlu Toimita ja taloussuuittlu diaari diaarijärj. sp th Välituloskskustluaiistot Talousarvio,khityshdotukst ja diaari diaarijärj. sp th lisätalousarvio Sisäist budjtit 5 v th OS Määrärahapäätökst diaari diaarijärj. sp th Muut asiat diaari diaarijärj. 10 v th 226 Maksuliik ja kirjapito

9 Nro Thtäväalut ja asiakirjat Rkiströiti titojärjst lmä Arkistoititapa 8 paprilla sähköisä Hkil riluo - Sisäist tililuokat Rodo aikajärj. 2 v Rodo th 2 - Ostolaskuj liittt tositro 2 v Rodoth 2 - Matkalaskuj liittt tositro 2 v Travlth 2 - Kululaskuj liittt tositro 2 v Travlth 2 23 Hakiat ja sopimukst 230 Hakitasuuittlu diaari aikajärj voa kirjaamo - Ohjt, määräykst, suositukst diaari aikajärj voa kirjaamo 231 Toimitilahakiat diaari diaarijärj. 10 v kirjaamo - Vuokrasopimukst diaari diaarijärj. 10 v kirjaamo 232 ICT-hakiat diaari aikajärj 10 v kirjaamo Titojärjstlmää liittyvät sopimukst - Tarjouspyyöt diaari aikajärj 2v titoh.kirjaa mo - Saaput tarjoukst diaari aikajärj 2v titoh.kirjaa mo - Hakitapäätökst diaari aikajärj 10 v titoh.kirjaa mo OS - Hakitasopimukst diaari aikajärj voa +10 v titoh.kirjaa mo - Takuuasiakirjat aikajärj voa kirjaamotit julk. 2 oh. - Sopimust muutokst ja irtisaomist diaari aikajärj 6 v kirjaamotit julk. 2 ohal. - Liittymisilmoitukst puitsopimuksii diaari aikajärj voa +6 v kirjaamo julk. Haslill - Tilaukst aikajärjkohd voa hakia - Puitsopimukst Hasl diaari aikajärj voa ajatasai kirjaamo - Toimksiatosopimukst ja liittt diaari aikajärj voa ajatasai kirjaamo 233 Sopimukst palvluj osto (irtisaomist diaari aikajärj voa + 10v kirjaamo ja muutokst) - ATK-tukipalvlut diaari aikajärj voa + 10v kirjaamo - Työtrvyshuolto diaari aikajärj voa + 10v kirjaamo - Itlla postipalvlut diaari aikajärj voa + 10v kirjaamo - Työpaikkaruokailu diaari aikajärj voa + 10v kirjaamo (laki 24 17) liiksalaisuudt OS 2 (laki 24 17) liiksalaisuudt

10 Nro Thtäväalut ja asiakirjat Rkiströiti titojärjst lmä Arkistoititapa 9 paprilla sähköisä Hkil riluo 234 Muut hakiat ja sopimukst diaari aikajärj kirjaamo - Tarjouspyyöt diaari aikajärj kohd 2 v kirjaamo julk. 2 - Saaput tarjoukst diaari aikajärj kohd 2 v kirjaamo julk. 2 - Hakitapäätökst diaari aikajärj kohd 10 v kirjaamo julk. 2 (laki 24 17) - Hakitasopimukst diaari aikajärj kohd 10 v kirjaamo OS 2 (laki 24 17) - Takuuasiakirjat aikajärj kohd voa + 10v kirjaamo julk. 2 - Liittymisilmoitukst puitsopimuksii diaari aika 6 v kirjaamo julk. 2 Haslill - Tilaukst aika kohd 2 v 2 Sopimust muutokst ja irtisaomist diaari aika 6 v kirjaamo julk. 24 Hioittlu Ohjt, määräykst, suositukst diaari aikajärj 10 v kirjaamo julk. 25 Muut taloushallio asiakirjat diaari diaarijärj. 10 v kirjaamo - Työajasuraa raportit aakkosjärjaikaj ärj 2v kirjaamo 3 TIETOHALLINTO 30 Ohjt ja määräykst diaari aikajärj voa+10 v titoh OS - Lausuot ja kirjt diaari diaarijärj. voa+10 v titoh OS 31 Työryhmät ja suuittlu - Khittämissuuitlmat voa titoh OS (laki 24 17) liiksalaisuudt - Titoturvallissuuitlmat voa titoh - Käyttööottosuuitlmat voa titoh - Muistiotmuut pöytäkirjat 5 v projkti sihtri 32 TitojärjstlmätTitojärjstlmähak - Osallistumishakmukst aika sp kirjaamo OS (laki 24 17) - Hakryhmä pöytäkirjat, päätökst ja muut asiakirjat diaari diaarijärj sp projkti sihtri - Muut asiat aikajärj 2 v 33 Käyttöikudt voa titoh - Käyttöooikuksii liittyvät hakmukst aakkosjärj 2 v pääkäyttäjä - Käyttöoikuksii liittyvät muut asiat aikajärj 2 v 34 Muut titohallitoo liittyvät asiat aikajärjstys 2 v titoh 4 OIKEUDELLISET ASIAT liiksalaisuudt OS (laki 24 17) liiksalaisuudt

11 10 Nro Thtäväalut ja asiakirjat Rkiströiti titojärjst lmä Arkistoititapa paprilla sähköisä 40 Ylist asiat diaari diaarijärj. sp kirjaamo 41 Valitukst diaari diaarijärj. sp kirjaamo - Viratäyttöä koskvat katlut ja valitukst diaari diaarijärj. sp kirjaamo julk. 2 Hkil riluo - Atut vastit katluihi ja valituksii diaari diaarijärj. sp kirjaamo julk. 2 - Valituksista thdyt lopullist päätökst diaari diaarijärj. sp kirjaamo julk Kuripito diaari diaarijärj. 50 v kirjaamo - Kirjallist huomautukst työtkijäll ja muut kuripidollist asiakirjat diaari diaarijärj. 50 v kirjaamo 43 Rklamaatiot, korvaus- ja vaurioasiat diaari diaarijärj. 10 v kirjaamo 44 Muut oikudllist asiat diaari diaarijärj. 5 v kirjaamo 5 PALVELUTUOTANTO Arkistoiti hoidtaa osittai asiakasyliopisto puollla ja osittai palvlukskuks puollla. Asiakirjat joita säilyttää oi 2 v palvlukskuksssa ja muut yliopistolla jos i muuta ol riks sovittu. 50 Palvlutuotato ja palvlusopimukst TaloushallitoHkilöstöhallito 500 Ylist määräykst ja ohjt diaari diaarijärj. sp kirjaamo -Ilmoitukst ja krtomukst aikajärj 2 v -Asiakastyytyväisyyskyslyt aikajärj 2 v kirjaamo 501 Palvlusopimukst (asiakasyliopistot) diaari aikajärj voa+10 v kirjaamo kohd - Vastuujakotaulukot kohd voa+10 v kirjaamo -Palvlusopimust muut liittt diaari kohd voa + 10 v kirjaamo 502 Muut palvlutuotatoasiat diaari diaarijärj. 5 v kirjaamo 51 Taloushallio palvlut 510 Määräykst, ohjt ja suuitlmat diaari diaarijärj. sp kirjaamo Rodo sähköis arkistoii Rodo voa pääkäyttäjä

12 Nro Thtäväalut ja asiakirjat Rkiströiti titojärjst lmä Arkistoititapa 11 paprilla sähköisä Hkil riluo arkistosuuitlma palvluasiat 511 Yhtist palvlut (kirjapito) motili palautukst aikajärj 1v palvluasiat tulo- ja motiliott virhlistat aikajärj 1v palvluasiat palkkoj kirjapitosiirtoj virhlistat aikajärj 1v palvluasiat 512 Muut asiat aikajärj 1v palvluasiat 52 Hkilöstöhallio palvlut Pääasiallissti sähköi säilytys Rodossa 520 Määräykst, ohjt ja suuitlmat diaari diaarijärj. sp kirjaamopal vluasiatut ija Palkalaskta 1v palvluasiat Alkupräist asiakirjoj kopiot 1v palvluasiat Ay-valtakirjat 1v palvluasiat Maksukiltoilmoitukst 1v palvluasiat Vrokortit 2 v palvluasiat Vrotilitys 1v palvluasiat Vrottaja vuosi-ilmoitus (rittlyt) 1v palvluasiat Tilirittly kopio ja muut vrsiot 2 v palvluasiat Muutosluttlo hyväksytyt 2 v palvluasiat Ulosottoslvitysraportit 1v palvluasiat salai salai salai salai Hkilöstö pakkiyhtystidot luottamuksllisia, NimikirjaL 7 Hkilötitolaki 11 2 Laki viraomaist toimia julkisuudsta Laki viraomaist toimia julkisuudsta 24 ja 23 Ulosottolaki 30 Laki viraomaist toimia julkisuudsta 24 ja 23 Laki viraomaist toimia julkisuudsta 24 ja 23 Laki viraomaist toimia julkisuudsta 24 ja 23 Ulosottolaki 30

13 12 Nro Thtäväalut ja asiakirjat Rkiströiti titojärjst lmä Arkistoititapa paprilla sähköisä Palkkiolaskut alkupräist 1v palvluasiat Hkil riluo Työaikajärjstlmi haittakorvauslistat 1v palvluasiat Ylityölaskut ja lasklmat 1v palvluasiat Palkasta priät kootiluttlot ja laskut 1v Lomarahatvuosilomakorvaukst 1v palvluasiat Ay maksuj ¼ slvitykst 1v palvluasiat

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

Valtionarkiston yleinen ohje nro 13

Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleisohje valtion virastojen ja laitosten arkistotoimesta Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleisohje valtion virastojen ja laitosten

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Annettu Nro 26.8.2011 SMDnro/2011/700 Voimassaoloaika 1.9.2011-31.8.2016 Säädösperusta Suomen perustuslaki 2, 68 (731/1999) Sisäasiainministeriön työjärjestys 70 Kumoaa SM:n ohje SM-2006-01324/Tu-42

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

Hyvä tiedonhallintatapa

Hyvä tiedonhallintatapa Hyvä tiedonhallintatapa Reino Hintsa 1 Tiedon merkitys Tiedolla on merkittävä asema päätöksen teossa sekä kunnan ja yksilöiden välisessä vuorovaikutuksessa Tiedon pohjalta käydään keskustelut ja vaikutetaan

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Palvelualat Aineistonn vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 1 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Työehtosopimuksen perusosa 1 Irtisanomissuojasopimus 2 Allekirjoituspöytäkirja 3 2 YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT - PRIVATSKOGSBRUKETS ARBETSGIVARE RY:n ja METO METSÄALAN

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA 1 Sopimuksen ulottuvuus Tällä sopimuksella määrätään Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenliikkeiden palveluksessa olevien parturien,

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

TES:350108 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄ- LINEN T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004

TES:350108 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄ- LINEN T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 TES:350108 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄ- LINEN T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Työehtosopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja Osio A Yleinen osa Osio B Yleissivistävä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2013 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvasta

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot