ARKISTONMUODOSTUS- SUUNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARKISTONMUODOSTUS- SUUNITELMA"

Transkriptio

1 1 CERTIA YLIOPISTOJEN PALVELUKESKUS ARKISTONMUODOSTUS- SUUNITELMA Lyhtt: sp= säilyttää pysyvästi, OS =osittai salai, th =taloushallito, = hkilöstöhallito, tith=titohallito, voa =voimassaoloaika, toa = toimssaoloaika, VKPK = Valtiokottori palvlukskus

2 1 Nro Thtäväalut ja asiakirjat Rkiströiti titojärjst lmä Arkistoititapa paprilla sähköisä Hkil riluo 0 YLEISHALLINTO Säädösvalmistlu diaari diaarijärj. sp kirjaamo Lait ja astukst diaari diaarijärj sp kirjaamo 001 Valtiouvosto päätökst ja valmistlu diaari diaarijärj sp kirjaamo 002 Hallituks sitykst diaari diaarijärj sp kirjaamo 01 Yliskirjt ja ohjt diaari diaarijärj. voa kirjaamo Palvlukskuks krtomukst ym. diaari diaarijärj. sp kirjaamo 02 asiakirjat, skä iihi liittyvät lausuot ja vastaukst 03 Optusmiistriö asiat, valtio diaari diaarijärj. sp kirjaamo tilitarkastajai ja valtiotaloud tarkastusvirasto krtomukst ym. asiakirjat, skä iihi liittyvät lausuot ja vastaukst 04 Projktit, komitat, toimikuat, työryhmät ym. Työryhmi asttamispäätökst, diaari diaarijärj. 5 v kirjaamo julk jäsyydt myös muid viraomaist asttamissa työryhmissä Palvlukskuks its asttami aikajärj. 5 v oma tarv projkti 041 projkti ja työryhmi muistiot, sihtri lausuot, kirjvaihto ja muut asiakirjat Palvlukskuks its asttami diaari aikajärj sp oma tarv kirjaamo julk projkti ja työryhmi loppuraportit ja hdotukst 043 Palvlukskuks ulkopuolist työryhmi aikajärj. 2 v kirjaamo julk. 3 pöytäkirjat, lausuot ym. 05 Ylishallito ja päätökstko 050 Ohjt ja määräykst - Työjärjstykst diaari aika sp kirjaamo julk. 1 - Johtaja päätökst diaari aika sp kirjaamo julk. 2 - Toimitaohjt diaari aika voa kirjaamo julk. 2 - Muut ohjt ja määräykst oma tarv oma tarv 3 Lyhtt: sp= säilyttää pysyvästi, OS =osittai salai, th =taloushallito, = hkilöstöhallito, tith=titohallito, voa =voimassaoloaika, toa = toimssaoloaika, VKPK = Valtiokottori palvlukskus

3 Nro Thtäväalut ja asiakirjat Rkiströiti titojärjst lmä Arkistoititapa 2 paprilla sähköisä Hkil riluo 051 Johtoryhmä muistiot aikajärj sp kirjaamo julk. laki 6 6 (pöytäkirja tul julkisksi allkirjoituks jälk.) 052 Yksikkökokoust pöytäkirjat aikajärj 5 v kirjaamo 053 Nuvotlukua pöytäkirjat diaari diaarijärj. sp kirjaamo laki 6 6 (pöytäkirja tul julkisksi allkirjoituks jälk.) 054 Yhtistyöryhmi pöytäkirjat 5 v kirjaamo 06 Toimia suuittlu ja khittämi 060 Toimia suuittlu ja surata sp kirjaamo 061 Toimia arvioiti ja khittämi sp kirjaamo 062 Riski hallita sp kirjaamo 063 Ohjlma-hak ja projktitoimita sp kirjaamo 07 Sisäi valvota ja tarkastukst diaari diaarijärj. 10sp kirjaamo - Sisäis tarkastuks ohjsäätö diaari diaarijärj. sp kirjaamo 070 Sisäis valvoa malli diaari diaarijärj. sp kirjaamo julk Sisäis valvoa raportit, riskikartoitus diaari diaarijärj. 10 v kirjaamo julk. 2 - Sisäis tarkastuks raportit ja kirjt diaari diaarijärj. 10 v kirjaamo julk Diaari ja rislostt 080 Asiakirjahallito - Diaarit sp kirjaamo - Arkistomuodostussuuitlma aikajärj sp kirjaamo julk. 1 - Arkistosäätö aikajärj sp kirjaamo julk. 1 - Arkistoluttlot aikajärj sp kirjaamo julk. 2 - Arkistoaiisto hävitysluttlot aikajärj sp kirjaamo julk Rkistrislostt - lai mukaist kohtittai ajatasai julk. 2 titojärjstlmäslostt - Hkilötitolai mukaist kohtittai ajatasai julk. 2 rislostt 09 Vistitä ja tidotus 090 Sisäi ja ulkoi tidottami julk. 2 - Ulkoist tidottt aikajärj sp vistitäsuui t. - Osavuosiraportit aikajärj voa kirjaamo

4 3 Nro Thtäväalut ja asiakirjat Rkiströiti titojärjst lmä Arkistoititapa paprilla sähköisä - Sisäi tidottami aikajärj voa itra - Postituslistat, osoitrit yms. aikajärj ajatasai kirjaamo 091 Asiakastidottami ja ohjistus diaari aikajärj voa itra julk. 3 kirjaamo Ylist toimitakrtomukst ja katsaukst aikajärj voa kirjaamo julk. 3 skä matkakrtomukst Tidoksi saaput kirjt, julkaisut ja aikajärj voa kirjaamo julk. 3 tilastot - Yliskirjt, tidottt ja moistt aikajärj voa kirjaamo - Crtia sittt aikajärj sp vistitäsuu it.kirjaamo 10 Muut asiat aikajärj oma tarv Hkil riluo 1 HENKILÖSTÖHALLINTO 10 Palvlussuhd 100 Virat ja thtävät (virkoj prustami, diaari diaarijärj. sp kirjaamo lakkauttami ja muuttami, virkoj siirrot) - Hkilöasiakirjoj lähttt diaari diaarijärj. 1 v - Nimikirjaot Hkilötit ojärjstlm ä aakkosjärjstys sp - Koulutuskortti Hkilötit ojärjstlm ä - Hkilöarvioiti ja vuosittaist uud palkkausjärjstlmä dllyttämät suoritusarvioiit aakkosjärjstys Palvluksss aoloaika aakkosjärjstys sp salai - Tulos- ja khityskskustlut aakkosjärjstys toa salai - Hkilötitoilmoitukst aakkosjärjstys toa toa VKPK - Koulutus- ja työtodistust jäljökst Prsoc toa toa 101 Palvlussuht alkami - Virahakua koskvat kuulutukst ja ilmoitukst diaarihli diaarijärj. 2 v 2 vuotta kirjaamo pääkäyttäjä julk. 2

5 4 Nro Thtäväalut ja asiakirjat Rkiströiti titojärjst lmä Arkistoititapa paprilla sähköisä - Saaput avoimt hakmukst Hli- diaari aikajärj. 2 v kirjaamo pääkäyttäjä - Valituksi tullid hakmukst liitti diaarihli aikajärj. toa + 5v kirjaamo pääkäyttäjä - Valitsmatta jääid hakmukst Hli aakkosj. 2 v kirjaamo liitti pääkäyttäjä - Yhtvdot hakijoista diaari diaarijärj. sp kirjaamo Hli pääkäyttäjä - Nimittämismuistiot diaari diaarijärj. sp kirjaamo aakkosjärj. - Ilmoitus virkaa valitsmatta jääill diaari diaarijärj. 2v kirjaamo - NimittämiskirjatTyösopimukst, ilmoitus diaari aikajärj toa+ 10 v kirjaamo virkaa valituill aakkosjärj 102 Virkavapaudt (ml. osa-aikatyö ja ESS aikajärj. 2 v kirjaamopal hoitovapaat), opitovapaat, osa-aikatyö, vluasiatut poissaolot, vuosilomat ja virkamatkat ija - Saldovapaahakmukst ESS 2 v ESS Hkil riluo julk. 3 julk. 2 palvluksssaoloaika julk. 2 julk. 2 - Aomukst ja päätökst palkattomista virkavapauksista, opitovapaista ja osaaikatyöstä - Liittä olvat lääkäritodistukst kirjaamato hävittää ku i tarvita ESS 10 v ESSVKPK VKPKkirjaam o salai Laki potilaa asmasta ja oikuksista 13 - Vuosittaist poissaololuttlot diaari diaarijärj. 10 v VKPKkirjaam o - Poissaoloilmoitukst ESS 2 v VKPK - Vuosiloma säästösopimukst ja ESS aakkosjärj. 2 v ESS lomaraha vaihtosopimukst - Vuorottluvapaapäätökst diaari diaarijärj kirjaamo julk 2 - Virkamatkasitykst ja päätökst Travl 2 v palvluasiat - Matkalaskut Travl 2 v palvluasiat Vuosilomaa oikuttava palvlusaika diaari diaarijärj. 10 v (yksityisltä) 103 Sivutoimiluvat ja -ilmoitukst diaari aakkosjärj. 5 v julk. 2 Myöty oikud päättymisstä

6 5 Nro Thtäväalut ja asiakirjat Rkiströiti titojärjst lmä Arkistoititapa paprilla sähköisä 104 Työaika - Ylityömääräykst aikajärj 105 Palvlussuht muutokst ja päättymi - Nimikk muutokst diaari diaarijärj. sp kirjaamo - Palkkausprust muuttami toa kirjaamo - Hkilökohtai lisä toa kirjaamo - Irtisaoutumist, aomukst ja päätökst diaari diaarijärj. 10 v kirjaamo OS Hkil riluo - Irtisaomist diaari diaarijärj. sp kirjaamo - Todistukst palvlussuht päättymisstä diaari diaarijärj. 5 v kirjaamo - Työtodistukst diaari diaarijärj. aakkosjärj toa+ 10 v kirjaamo - Ilmoitukst vahläkk diaari diaarijärj. 10 v kirjaamo myötämisstä ym. läkasiat - Työjohdolli määräys diaari diaarijärj. kirjaamo Palvlusuht hdot 11 Hkilöstötilipäätös diaari aikajärj. 5 v Hkilöstö osallistumi ja työsuojluasiat hkilöstöjärjstöt, yhtistoimita-asiat, luottamusmisasiat, luottamusmisluttlot, aloittt 12 Hkilöstö järjstäytymi ja työsuojlu - Yhtistoimitaa ja työsuojluasioita koskvat ohjt ja määräykst - Hkilöstö työsuojluu liittyvät asiat - Yhtistoimita- ja työsuojlutoimikua pöytäkirjat diaari diaarijärj. sp kirjaamo diaari diaarijärj. voa kirjaamo Valtio virkamislaki voa työsuojlupää llikkö diaari aikajärj. sp kirjaamo OS Poikkusoloihi varautumista ja turvajärjstlyjä koskvat tidot salaisia (Laki viraomais

7 Nro Thtäväalut ja asiakirjat Rkiströiti titojärjst lmä Arkistoititapa 6 paprilla sähköisä Hkil riluo julkisuudsta 24 7 ja 8) aikajärj 2 v Laki viraomais toimia - Työtyytyväisyyskyslyt ja vastaukst julkisuudsta ja 32 aikajärj sp julkis t yht -Työtyytyväisyyd yhtvdot vdot - Aloittt aikajärj oma tarv 13 Asiomrkit ja palkitsmi - Kirjvaihto (asiomrkki ja palkitsmissiid myötämispäätökst) diaari diaarijärj. 10 v kirjaamo 14 Hkilöstö työtrvydhuolto - Trvydhuoltoa koskvat määräykst, päätökst ja ohjt, trvydhuollo toimitasuuitlmat - Tapaturmailmoitukst ja ammattitauti ilmoitukst (korvaushakmukst) diaari diaarijärj. sp kirjaamo aikajärj. 20 v tapaturmaasiamis - Trvystilailmoitukst ja tilastot aikajärj. 10 v - Sairausvakuutuspäivärahahakmukst aakkosjärj. 6 v palkalaskt avkpk - Hoitooohjausasiakirjat ja sopimus hoitooohjaukssta salai salai 5 v salai - Työtrvyttä ja -kykyä koskvi 5 v tutkimust raportit ja muistiot - Muut trvydhuoltoa koskvat 5 v asiakirjat 15 Työharjoittlu - Työharjoittlu ja työlämävalmus ym. diaari diaarijärj. 5 v kirjaamo - Siviilipalvluasiat diaari diaarijärj. 5 v kirjaamo Salai 16 Hkilöstö koulutus - Koulutussuuitlmat diaari diaarijärj. 5 v 2 Laki potilaa asmasta ja oikuksista 13 ; laki viraomais toimia julkisuudsta Laki potilaa asmasta ja oikuksista 13 ; laki viraomais toimia julkisuudsta Laki potilaa asmasta ja oikuksista 13 ; laki viraomais toimia julkisuudsta Siviilipalvluslaki 50

8 Nro Thtäväalut ja asiakirjat Rkiströiti titojärjst lmä Arkistoititapa 7 paprilla sähköisä Hkil riluo - Ulkopuoli koulutus ja talo sisäi aikajärj 2v koulutus - Osaottajaluttlot ja ohjlmat aikajärj 2v - Työtkijöid prhdyttämisaiisto ajatasai 17 Palkkauks liittyvä kirjapito Yliopistoj palvlukskuks palkamaksu ulkoistttu VKPK - Palkkaluttlot Prsoc aikajärj. 10 v 10 Rodo VKPK F.V. - Palkkakortit Prsoc F.V. aikajärj. 50 v kirjaamo VKPK 1 v, tämä jälk siirtyvät Crtia säilytyks - Muutosluttlo Prsoc aikajärj. 10 v 10 Rodo VKPK F.V. - Vrokortit aakkosjärj 1 v VKPK VKPK - Ay-valtakirjat aakkosjärj 1v VKPK VKPK 18 Muut hkilöstöasiat aikajärj 1v 2 TALOUSHALLINTO JA HANKINNAT 20 Taloushallio ohjt ja määräykst 200 -Taloussäätö oma sarja sp thkirjaamo Taloussäätöö liittyvät ohjtmuut diaari diaarijärj. voa ja 10v th ohjt ja määräykst Määrärahoj käyttö ja ylittämi diaari diaarijärj. 10v th Muut määräykstohjtkirjapitoo diaari diaarijärj. 10v th liittyvä kirjvaihto 21 Tilipäätös diaari diaarijärj sp th - Toimitakrtomus diaari diaarijärj sp th - Kustausvastaavlasklmat 10 v th 22 TaloussuuittluTulossuuittlu Toimita ja taloussuuittlu diaari diaarijärj. sp th Välituloskskustluaiistot Talousarvio,khityshdotukst ja diaari diaarijärj. sp th lisätalousarvio Sisäist budjtit 5 v th OS Määrärahapäätökst diaari diaarijärj. sp th Muut asiat diaari diaarijärj. 10 v th 226 Maksuliik ja kirjapito

9 Nro Thtäväalut ja asiakirjat Rkiströiti titojärjst lmä Arkistoititapa 8 paprilla sähköisä Hkil riluo - Sisäist tililuokat Rodo aikajärj. 2 v Rodo th 2 - Ostolaskuj liittt tositro 2 v Rodoth 2 - Matkalaskuj liittt tositro 2 v Travlth 2 - Kululaskuj liittt tositro 2 v Travlth 2 23 Hakiat ja sopimukst 230 Hakitasuuittlu diaari aikajärj voa kirjaamo - Ohjt, määräykst, suositukst diaari aikajärj voa kirjaamo 231 Toimitilahakiat diaari diaarijärj. 10 v kirjaamo - Vuokrasopimukst diaari diaarijärj. 10 v kirjaamo 232 ICT-hakiat diaari aikajärj 10 v kirjaamo Titojärjstlmää liittyvät sopimukst - Tarjouspyyöt diaari aikajärj 2v titoh.kirjaa mo - Saaput tarjoukst diaari aikajärj 2v titoh.kirjaa mo - Hakitapäätökst diaari aikajärj 10 v titoh.kirjaa mo OS - Hakitasopimukst diaari aikajärj voa +10 v titoh.kirjaa mo - Takuuasiakirjat aikajärj voa kirjaamotit julk. 2 oh. - Sopimust muutokst ja irtisaomist diaari aikajärj 6 v kirjaamotit julk. 2 ohal. - Liittymisilmoitukst puitsopimuksii diaari aikajärj voa +6 v kirjaamo julk. Haslill - Tilaukst aikajärjkohd voa hakia - Puitsopimukst Hasl diaari aikajärj voa ajatasai kirjaamo - Toimksiatosopimukst ja liittt diaari aikajärj voa ajatasai kirjaamo 233 Sopimukst palvluj osto (irtisaomist diaari aikajärj voa + 10v kirjaamo ja muutokst) - ATK-tukipalvlut diaari aikajärj voa + 10v kirjaamo - Työtrvyshuolto diaari aikajärj voa + 10v kirjaamo - Itlla postipalvlut diaari aikajärj voa + 10v kirjaamo - Työpaikkaruokailu diaari aikajärj voa + 10v kirjaamo (laki 24 17) liiksalaisuudt OS 2 (laki 24 17) liiksalaisuudt

10 Nro Thtäväalut ja asiakirjat Rkiströiti titojärjst lmä Arkistoititapa 9 paprilla sähköisä Hkil riluo 234 Muut hakiat ja sopimukst diaari aikajärj kirjaamo - Tarjouspyyöt diaari aikajärj kohd 2 v kirjaamo julk. 2 - Saaput tarjoukst diaari aikajärj kohd 2 v kirjaamo julk. 2 - Hakitapäätökst diaari aikajärj kohd 10 v kirjaamo julk. 2 (laki 24 17) - Hakitasopimukst diaari aikajärj kohd 10 v kirjaamo OS 2 (laki 24 17) - Takuuasiakirjat aikajärj kohd voa + 10v kirjaamo julk. 2 - Liittymisilmoitukst puitsopimuksii diaari aika 6 v kirjaamo julk. 2 Haslill - Tilaukst aika kohd 2 v 2 Sopimust muutokst ja irtisaomist diaari aika 6 v kirjaamo julk. 24 Hioittlu Ohjt, määräykst, suositukst diaari aikajärj 10 v kirjaamo julk. 25 Muut taloushallio asiakirjat diaari diaarijärj. 10 v kirjaamo - Työajasuraa raportit aakkosjärjaikaj ärj 2v kirjaamo 3 TIETOHALLINTO 30 Ohjt ja määräykst diaari aikajärj voa+10 v titoh OS - Lausuot ja kirjt diaari diaarijärj. voa+10 v titoh OS 31 Työryhmät ja suuittlu - Khittämissuuitlmat voa titoh OS (laki 24 17) liiksalaisuudt - Titoturvallissuuitlmat voa titoh - Käyttööottosuuitlmat voa titoh - Muistiotmuut pöytäkirjat 5 v projkti sihtri 32 TitojärjstlmätTitojärjstlmähak - Osallistumishakmukst aika sp kirjaamo OS (laki 24 17) - Hakryhmä pöytäkirjat, päätökst ja muut asiakirjat diaari diaarijärj sp projkti sihtri - Muut asiat aikajärj 2 v 33 Käyttöikudt voa titoh - Käyttöooikuksii liittyvät hakmukst aakkosjärj 2 v pääkäyttäjä - Käyttöoikuksii liittyvät muut asiat aikajärj 2 v 34 Muut titohallitoo liittyvät asiat aikajärjstys 2 v titoh 4 OIKEUDELLISET ASIAT liiksalaisuudt OS (laki 24 17) liiksalaisuudt

11 10 Nro Thtäväalut ja asiakirjat Rkiströiti titojärjst lmä Arkistoititapa paprilla sähköisä 40 Ylist asiat diaari diaarijärj. sp kirjaamo 41 Valitukst diaari diaarijärj. sp kirjaamo - Viratäyttöä koskvat katlut ja valitukst diaari diaarijärj. sp kirjaamo julk. 2 Hkil riluo - Atut vastit katluihi ja valituksii diaari diaarijärj. sp kirjaamo julk. 2 - Valituksista thdyt lopullist päätökst diaari diaarijärj. sp kirjaamo julk Kuripito diaari diaarijärj. 50 v kirjaamo - Kirjallist huomautukst työtkijäll ja muut kuripidollist asiakirjat diaari diaarijärj. 50 v kirjaamo 43 Rklamaatiot, korvaus- ja vaurioasiat diaari diaarijärj. 10 v kirjaamo 44 Muut oikudllist asiat diaari diaarijärj. 5 v kirjaamo 5 PALVELUTUOTANTO Arkistoiti hoidtaa osittai asiakasyliopisto puollla ja osittai palvlukskuks puollla. Asiakirjat joita säilyttää oi 2 v palvlukskuksssa ja muut yliopistolla jos i muuta ol riks sovittu. 50 Palvlutuotato ja palvlusopimukst TaloushallitoHkilöstöhallito 500 Ylist määräykst ja ohjt diaari diaarijärj. sp kirjaamo -Ilmoitukst ja krtomukst aikajärj 2 v -Asiakastyytyväisyyskyslyt aikajärj 2 v kirjaamo 501 Palvlusopimukst (asiakasyliopistot) diaari aikajärj voa+10 v kirjaamo kohd - Vastuujakotaulukot kohd voa+10 v kirjaamo -Palvlusopimust muut liittt diaari kohd voa + 10 v kirjaamo 502 Muut palvlutuotatoasiat diaari diaarijärj. 5 v kirjaamo 51 Taloushallio palvlut 510 Määräykst, ohjt ja suuitlmat diaari diaarijärj. sp kirjaamo Rodo sähköis arkistoii Rodo voa pääkäyttäjä

12 Nro Thtäväalut ja asiakirjat Rkiströiti titojärjst lmä Arkistoititapa 11 paprilla sähköisä Hkil riluo arkistosuuitlma palvluasiat 511 Yhtist palvlut (kirjapito) motili palautukst aikajärj 1v palvluasiat tulo- ja motiliott virhlistat aikajärj 1v palvluasiat palkkoj kirjapitosiirtoj virhlistat aikajärj 1v palvluasiat 512 Muut asiat aikajärj 1v palvluasiat 52 Hkilöstöhallio palvlut Pääasiallissti sähköi säilytys Rodossa 520 Määräykst, ohjt ja suuitlmat diaari diaarijärj. sp kirjaamopal vluasiatut ija Palkalaskta 1v palvluasiat Alkupräist asiakirjoj kopiot 1v palvluasiat Ay-valtakirjat 1v palvluasiat Maksukiltoilmoitukst 1v palvluasiat Vrokortit 2 v palvluasiat Vrotilitys 1v palvluasiat Vrottaja vuosi-ilmoitus (rittlyt) 1v palvluasiat Tilirittly kopio ja muut vrsiot 2 v palvluasiat Muutosluttlo hyväksytyt 2 v palvluasiat Ulosottoslvitysraportit 1v palvluasiat salai salai salai salai Hkilöstö pakkiyhtystidot luottamuksllisia, NimikirjaL 7 Hkilötitolaki 11 2 Laki viraomaist toimia julkisuudsta Laki viraomaist toimia julkisuudsta 24 ja 23 Ulosottolaki 30 Laki viraomaist toimia julkisuudsta 24 ja 23 Laki viraomaist toimia julkisuudsta 24 ja 23 Laki viraomaist toimia julkisuudsta 24 ja 23 Ulosottolaki 30

13 12 Nro Thtäväalut ja asiakirjat Rkiströiti titojärjst lmä Arkistoititapa paprilla sähköisä Palkkiolaskut alkupräist 1v palvluasiat Hkil riluo Työaikajärjstlmi haittakorvauslistat 1v palvluasiat Ylityölaskut ja lasklmat 1v palvluasiat Palkasta priät kootiluttlot ja laskut 1v Lomarahatvuosilomakorvaukst 1v palvluasiat Ay maksuj ¼ slvitykst 1v palvluasiat

SISÄASIAINHALLINNON PALVELUKESKUKSEN ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA 329/060/08

SISÄASIAINHALLINNON PALVELUKESKUKSEN ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA 329/060/08 SISÄASIAINHALLINNON PALVELUKESKUKSEN ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA 329/060/08 Arkistotunnus Syntyvät tiedot / kokonaisuudet / t 0 YLEISHALLINTO 00 Valtioneuvoston ym. päätökset sekä niiden valmistelu ja

Lisätiedot

16.10.2007 ASUNTOYHTIÖN TALOUSSUUNNITELMA RS-järjestelmä 1(5) URAKAT YHTEENSÄ, euroa. Arvio, euroa. Muut maapohjakustannukset, euroa.

16.10.2007 ASUNTOYHTIÖN TALOUSSUUNNITELMA RS-järjestelmä 1(5) URAKAT YHTEENSÄ, euroa. Arvio, euroa. Muut maapohjakustannukset, euroa. -järjstlmä 1(5) Asunto-osakyhtiö As Oy Hlsingin Gunillankartano, Hlsinki Prustajaosakas Raknnuskartio Oy (01899-0) Rakntaja (pääurakoitsija) Raknnuskartio Oy (01899-0) HANKINTA RAKENNUS- A. URAKAT KOKONAISURAKKA,

Lisätiedot

31.3.2007 Sivu 1. Tehtäväalue TYÖVOIMAN PALVELUKESKUSTEN YHTEISET ASIAKIRJAT. Asiakirjakokonaisuudet S/L Rekisteröintitapa

31.3.2007 Sivu 1. Tehtäväalue TYÖVOIMAN PALVELUKESKUSTEN YHTEISET ASIAKIRJAT. Asiakirjakokonaisuudet S/L Rekisteröintitapa Sivu 1 OHJEASIAKIRJAT Palvelukeskukselle osoitetut muilta viranomaisilta S voa saapuneet määräykset, ohjeet, suositukset yms. Palvelukeskuksen laatimat ohjeet, linjaukset yms. L sp esim. asiakaspalvelukriteerit

Lisätiedot

PÄÄTÖS VALTION AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS

PÄÄTÖS VALTION AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS 3.8.2009 AL/8001/07.01.01.03.01/2009 1(5) VALTION AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS Arkistolaitoksen päätös asiakirjojen pysyvästä säilytyksestä Arkistolaitos ilmoittaa arkistolain

Lisätiedot

Pag e. Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt.

Pag e. Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt. Liit 6 Mäntyharjun lukion järjstyssääntö Lukion työskntlyä ohjaavat lukiolaki, lukioastus, optushallituksn ohjt, koulutoimn toimintasääntö ja järjstyssäännöt. Järjstyssääntöjn tavoittna on turvata kouluyhtisön

Lisätiedot

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Phingin osayliskaava 27.10.2014 Kysly alun asukkaill ja maanomistajill Arvoisa vastaanottaja, Raahn kaupunginhallitus on päättänyt aloittaa Phingin osayliskaavan ajaasaistamistyön. Phingin osayliskaava

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2012

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2012 LIMINGAN KUNTA Taskirja 2012 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakrtomus 3 Talousarvion totutuminn 28 Tilinpäätöslasklmat 62 Konsrnilasklmat 67 Liittidot 71 Allkirjoitukst ja mrkinnät 90 Luttlot ja slvitykst 92

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2014 1 23.1.2014 29.1.2014. Pekkarinen Raija Sompa Mauri Wilhelms Pipsa 1-20 klo 16.30-19.20

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2014 1 23.1.2014 29.1.2014. Pekkarinen Raija Sompa Mauri Wilhelms Pipsa 1-20 klo 16.30-19.20 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2014 1 23.1.2014 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.1.2014 AIKA kskiviikkona 29.1.2014 klo 16.30-19.30 PAIKKA Tllrvonkatu 5, 2. krs nuvottluhuon JÄSENET/LÄSNÄ Varsinaist jäsnt

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakennusvalvontavirasto 08.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakennusvalvontavirasto 08.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 2 n eräiden henkilöstö- ja talousasioiden delegointi osastopäälliköille ja yksikön päälliköille HEL 2016-002300 T 00 01 00 Päätös OSASTOPÄÄLLIKÖIDEN TOIMIVALTA päätti,

Lisätiedot

HOVIOIKEUDEN ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA 8.10.2009

HOVIOIKEUDEN ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA 8.10.2009 HOVIOIKEUDEN ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA 8.10.2009 Sivu 2/24 0. HALLINTOASIAT... 6 0.1 Yleishallinto 6 0.2 Henkilöstöhallinto 9 0.2.1 Virkojen ja tehtävien täyttö... 9 0.2.2 Henkilöstöasioiden rekisteröinti...

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon asiakirjat ja niiden arkistointi. Oulu 1. 2.10.2015

Henkilöstöhallinnon asiakirjat ja niiden arkistointi. Oulu 1. 2.10.2015 Henkilöstöhallinnon asiakirjat ja niiden arkistointi Oulu 1. 2.10.2015 AMS Asiakirjojen säilytyksen ja hävittämisen tulee perustua oman organisaation voimassaolevaan arkistonmuodostussuunnitelmaan Asiakirjoista

Lisätiedot

Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille.

Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2015 / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädöstn ja valtuuston päätöstn mukaist rsurssit palvluyksiköill Käyttösuunnitlma Totutun VARHAISKASVATUS Tavoit Toimnpitt/tavoittaso

Lisätiedot

Pisto- ja viiltotapaturmien ehkäisy ja terävien instrumenttien hävittäminen

Pisto- ja viiltotapaturmien ehkäisy ja terävien instrumenttien hävittäminen Ohj (7) Pisto- ja viiltotapaturmin hkäisy ja trävin instrumnttin hävittäminn ohj kunnan sosiaali- ja trvydnhuollon yksiköill..206 alkan Trävän instrumntin aihuttama pisto- tai viiltotapaturma on yksi tyypillisimmistä

Lisätiedot

Perusturvalautakunta piti 10 kokousta, joissa oli yhteensä 125 päätösasiaa.

Perusturvalautakunta piti 10 kokousta, joissa oli yhteensä 125 päätösasiaa. Liit n:o 1, prusturvalautakunta 24.3.2010, 25 PERUSTURVALAUTAKUNTA 2009 HALLINTO Prusturvalautakunta tuottaa, ylläpitää ja järjstää sosiaalihuollon palvluja, joidn tavoittna on kuntalaistn sosiaalisn turvallisuudn

Lisätiedot

5. Omat rahat, yrityksen rahat

5. Omat rahat, yrityksen rahat 5. Omat rahat, yrityksn rahat Matmaattist aint Intgraatio: yhtiskuntaoppi Tässä jaksossa Palkka, palkkakustannukst Budjtti, budjtointi Kannattavuus, tulos Hinnoittlu, hinta Osio 5/1 Matmaattist aint 5.

Lisätiedot

Työssäoppimisjakson päiväkirja

Työssäoppimisjakson päiväkirja 1 1. työviikko Päivämäärä alkoi - päättyi Työaika tuntia Poissaolot tuntia (* 2. työviikko Työaika Poissaolot 2 3. työviikko Työaika Poissaolot 4. työviikko Työaika Poissaolot 3 5. työviikko Työaika Poissaolot

Lisätiedot

Taidehalli (355 m 2 ) - avoinnaolopäivä 43,95 10,55 54,50 - viikko 203,23 48,77 252,00 - kuukausi 724,19 173,81 898,00

Taidehalli (355 m 2 ) - avoinnaolopäivä 43,95 10,55 54,50 - viikko 203,23 48,77 252,00 - kuukausi 724,19 173,81 898,00 JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT TAKSAT JA MAKSUT 1.1.2015 ALKAEN PÄÄSYMAKSUT alv 0 % Aikuist Opisklijat (muut kuin taid- ja musoainidn) Jyväskylän kaupungin työntkijät Ryhmät, yli 10 hnkä Lapst (all 18 v.) 6,00

Lisätiedot

TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA HALLINTOASIAT

TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA HALLINTOASIAT TEHTÄVÄLUOKKA Tehtävä Alatehtävä sivu 1 (12) 00. 00.00 Hallintoasioiden ohjaus 00 00 01 Toimielinten kokoonpano 00 00 01.1 Toimielinten ja toimikuntien perustamiseen ja lakkauttamiseen liittyvät keskeiset

Lisätiedot

VALINTA/ASIA. henkilökunta PALVELUSSUHTEEN ALKUUN LIITTYVÄT ASIAT MUOTO

VALINTA/ASIA. henkilökunta PALVELUSSUHTEEN ALKUUN LIITTYVÄT ASIAT MUOTO (-taso). Sivu / LIITE A PÄÄTÖKSEN PALVELUSSUHTEEN ALKUUN LIITTYVÄT ASIAT Vakanssin täyttöön liittyvät asiat: Viran täyttäminen Julkisessa haussa olleiden virkojen täyttäminen Valinta Virkaan ottoa koskevan

Lisätiedot

Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa

Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa Hyväksytty xx.xx.2014 Sisällysluettelo 1. Henkilöstömuutokset... 1 1.1. Irtisanoutuminen tai määräaikaisen työsuhteen päättyminen... 1 1.2. Pitkäaikainen poissaolo,

Lisätiedot

Lapin yliopiston Henkilöstöpalveluiden laatukäsikirja

Lapin yliopiston Henkilöstöpalveluiden laatukäsikirja Lapin yliopiston Henkilöstöpalveluiden laatukäsikirja 2 Sisältö 1. Yliopistoyhteisö luo strategian... 3 2. Toiminnan kuvaus... 3 3. Henkilökunta vastuut... 5 4. Linkit... 6 5. Keskeiset vastuualueen prosessit...

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

Asukasvalintojen tekeminen kaupungin vuokra-asuntoihin

Asukasvalintojen tekeminen kaupungin vuokra-asuntoihin HENKILÖREKISTERISELOSTE Rekisterin nimi: Rekisterinpitäjä: Vuokra-asuntohakemusrekisteri Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos Osoite: PL 125 42701 Keuruu Rekisteriasioita hoitavat henkilöt Vastuuhenkilö,

Lisätiedot

Kunnanjohtaja vastaa ammattijohtajana kunnan operatiivisesta johtamisesta ja työn organisoinnista Kuntalain 24.1 :n mukaisesti.

Kunnanjohtaja vastaa ammattijohtajana kunnan operatiivisesta johtamisesta ja työn organisoinnista Kuntalain 24.1 :n mukaisesti. 1 11.2.2014 Luonnos 362 / 01.00.00 / 2014 Kh. 17.2.2014 Johtajasopimus Tällä Iitin kunnan ja kunnanjohtaja Riku Rönnholmin välisellä johtajasopimuksella sovitaan työn painopistealueista, tavoitteista sekä

Lisätiedot

vuoden 2006 loppuun saakka.

vuoden 2006 loppuun saakka. PÄÄTÖSVALLAN VASTUUN SIIRTÄMINEN ASIOISSA Heja 22.11.2006 Henkilöstöpäällikkö Koski: Taustaa: Nykyiset delegointipäätökset koskien vakanssien perustamista ja lakkauttamista, nimikemuutoksia ja palkkausta

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA Valtiontalouden tarkastusvirasto OHJE 1 (4) Dnro 394/40/2011 20.12.2011 Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.1.2012 toistaiseksi. Sovelletaan 17.4.2011 pidettyjen eduskuntavaalien jälki-ilmoituksen tekemiseen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakennusvalvontavirasto 3/2015 25.03.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakennusvalvontavirasto 3/2015 25.03.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 8 Rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaosaston vakanssin 017608 pätevyysvaatimusten, tehtäväkohtaisen palkan ja hinnoitteluryhmän vahvistaminen 1.4.2015 lukien HEL 2015-003131

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS 1 Henkilöstösopimuksen perusteet Lakkautettavan Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän henkilöstö, Siikaisten kunnan peruspääoman

Lisätiedot

1. Lieksan kaupunki, edustajanaan kaupunginhallitus (jäljempänä kaupunki) 2. kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen (jäljempänä kaupunginjohtaja)

1. Lieksan kaupunki, edustajanaan kaupunginhallitus (jäljempänä kaupunki) 2. kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen (jäljempänä kaupunginjohtaja) JOHTAJASOPIMUS Lieksan kaupunki ja kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen sopivat tällä johtajasopimuksella kaupunginjohtajan avaintehtävistä, työn painopistealueista, niiden arvioinnista ja tarkastamisesta,

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

4. Joensuun kaupungille siirtyvän henkilöstön määrän määrittely

4. Joensuun kaupungille siirtyvän henkilöstön määrän määrittely Luonnos 29.10.2013 SOPIMUS HENKILÖSTÖN SIIRROSTA JOENSUUN KAUPUNGILLE OUTOKUMMUN KAUPUNGIN IRTISANOUTUESSA LIPERIN JA OUTOKUMMUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSESTA 1.1.2014 ALKAEN -henkilöstöhallinnolliset

Lisätiedot

Yhtymähallitus toimittaa toimitusjohtajan ja rehtorin vaalin.

Yhtymähallitus toimittaa toimitusjohtajan ja rehtorin vaalin. 2 (5) - valvoa säännösten, määräysten, päätösten, suunnitelmien sekä sopimusten noudattamista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeiden mukaisesti. - toimia työnantajan edustajana - vastata työhyvinvoinnista

Lisätiedot

6 Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2015-002962. Päätös

6 Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2015-002962. Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 6 Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2015-002962 HEL 2015-002962 T 13 02 01 Päätös Tutkimusluvan ehdot päätti myöntää tutkimusluvan ********** tutkimuslupahakemukselle

Lisätiedot

Korvattavat kustannukset. Kustannuserä. tositteella kertoimella. Mäntykampus, kaupallinen malli, liite 1

Korvattavat kustannukset. Kustannuserä. tositteella kertoimella. Mäntykampus, kaupallinen malli, liite 1 Mäntykampus, kaupallinen malli, liite 1 Kustannuserä Korvattavat kustannukset Kohdistus Kohdistus tositteella kertoimella A ALLIANSSIHENKILÖSTÖ (hankkeelle työtä tekevät): A1 kuukausi ja tuntipalkat A2

Lisätiedot

Tätä johtajasopimusta voidaan tarkistaa sopijaosapuolten yhtäpitävällä suostumuksella. Iin kunta edustajanaan kunnanhallitus (jäljempänä kunta)

Tätä johtajasopimusta voidaan tarkistaa sopijaosapuolten yhtäpitävällä suostumuksella. Iin kunta edustajanaan kunnanhallitus (jäljempänä kunta) 1 IIN KUNTA JOHTAJASOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tällä johtajasopimuksella sovitaan kunnanjohtajan avaintehtävistä, työn painopistealueista, niiden arvioinnista, palkkauksesta sekä muista palvelussuhteen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.12.2000 106 1.1.2001 Kaupunginvaltuusto on tarkistanut 30.08.2005

Lisätiedot

Kuntien palvelukeskus KPK THH Oy käynnistysvaihe

Kuntien palvelukeskus KPK THH Oy käynnistysvaihe Kuntien palvelukeskus KPK THH Oy käynnistysvaihe KPK THH Oy käynnistysvaiheen hallitus ja yhtiön perustajakuntatoimijat Varapuheenjohtaja Jaana Kuuva Kotkan kaupunki Jäsen Markku Silen Jäsen Jukka Linnavuori

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN, VIRANHALTIJAT

HENKILÖSTÖPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN, VIRANHALTIJAT OHJE 1 (6) HENKILÖSTÖPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN, VIRANHALTIJAT KH 18.1.2016 1. PÄÄTÖSVALLASTA, MUUTOKSENHAUSTA JA TIEDOKSIANNOSTA Kunnan päätösvaltaa on siirretty (delegoitu) henkilöstöasioissa viranhaltijoille

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

Hakukierroksen sulkeminen. Tekee hallinnollisen tarkastuksen ja pyytää mahdolliset korjaukset. Vastaanottaa. hakemuksen. Täyttää. hakemuksen.

Hakukierroksen sulkeminen. Tekee hallinnollisen tarkastuksen ja pyytää mahdolliset korjaukset. Vastaanottaa. hakemuksen. Täyttää. hakemuksen. Hakukierroksen avaaminen, hakemuksen täyttäminen ja käsittely Hankkeen toim VIRANOMAINEN (pääkäyttäjä) Rahoitus kehyksen määrittäminen. Hakukierrroksen avaus. Hakukierroksen sulkeminen. VIRANOMAINEN (hallintoviranomainen)

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Sopimus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli -liikelaitoksen varhaiskasvatuksen henkilöstön siirtymisestä Tohmajärven kunnan palvelukseen liikkeenluovutuksen yhteydessä

Lisätiedot

LAKESIDE GOLF VAMMALA RY Jäsenlehti 1 2011. Kutsu. vuosikokoukseen

LAKESIDE GOLF VAMMALA RY Jäsenlehti 1 2011. Kutsu. vuosikokoukseen LAKESIDE GOLF VAMMALA RY Jäsnlhti 1 2011 Kutsu vuosikokouksn LAKESIDE GOLF VAMMALA RY. PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO Laksid Golf Vammala ry Jäsnlhti 1 2011 SISÄLLYS Kutsu yhdistyksn vuosikokouksn Aika: sunnuntai

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 3/2014 22.3.2014. AVAINTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet

JÄSENKIRJE 3/2014 22.3.2014. AVAINTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet JÄSENKIRJE 3/2014 22.3.2014 AVAINTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksen vuosilomaluvun eräitä määräyksiä on muutettu. Muutokset pohjautuvat

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO. Kirjeenne 11.10.2011 (dnro 8/31/2011) Kansallisarkistoon

Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO. Kirjeenne 11.10.2011 (dnro 8/31/2011) Kansallisarkistoon 5.6.2012 AL/18633/07.01.01.03.01/2011 1 Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO Kirjeenne 11.10.2011 (dnro 8/31/2011) Kansallisarkistoon ASUNTO-OIKEUSASIAKIRJOJEN SÄILYTYSAJAN MUUTTAMINEN Oikeusministeriö

Lisätiedot

Arkistointia Kantrissa. Airi Paananen 8.11.2011

Arkistointia Kantrissa. Airi Paananen 8.11.2011 Arkistointia Kantrissa Airi Paananen 8.11.2011 Arkistointi Mitä arkistointi on Kantrissa ja miten se näkyy? Miksi me arkistoimme? Onko arkistoinnista ollut hyötyä? Voisiko olla arkistoimatta? Kannattaa..

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

Asiakirjapyyntö koskien Kreikan hyväksymistä mukaan rahaliitto Emuun. Asiakirjapyyntö koskien Suomen ja Kreikan välistä vakuussopimusta

Asiakirjapyyntö koskien Kreikan hyväksymistä mukaan rahaliitto Emuun. Asiakirjapyyntö koskien Suomen ja Kreikan välistä vakuussopimusta 1(7) VM/330/07.01.01.00/2012 Asiakirjapyyntö koskien Kreikan hyväksymistä mukaan rahaliitto Emuun 16.02.2012 VM/407/07.01.01.00/2012 Asiakirjapyyntö koskien Suomen ja Kreikan välistä vakuussopimusta VM/408/07.01.01.00/2012

Lisätiedot

Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintasääntö

Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintasääntö 1 (5) Käsittely Voimaantulo 1.1.2015 Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintasääntö Toimintasäännöllä määrätään hallintosäännön mukaisen toimi- ja päätösvallan siirtämisestä

Lisätiedot

Poliisihallitus Seulontaesitys ID- 1 (3) 1545574631 Hallintoyksikkö. 16.11.2011 2020/2011/561 Kansallisarkisto

Poliisihallitus Seulontaesitys ID- 1 (3) 1545574631 Hallintoyksikkö. 16.11.2011 2020/2011/561 Kansallisarkisto Poliisihallitus Seulontaesitys ID- 1 (3) 1545574631 16.11.2011 2020/2011/561 Kansallisarkisto POLIISIN HALLINTOASIOIDEN TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA; SEULONTAESITYS Poliisihallitus lähettää poliisin hallintoasioiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Asuntotuotantotoimisto 8/2014 05.02.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Asuntotuotantotoimisto 8/2014 05.02.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 36 Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen Päätös Kaupunginhallitus on 3.2.2014 päättänyt, ettei se ota käsiteltäväkseen toimitusjohtajan 28.1. eikä 30.1.2014

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) 15 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimintasääntöjen muuttaminen 1.6.2015 alkaen HEL 2015-001191 T 00 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Taloushallintopalvelu

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 4.6.2012 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1007/00.00.00/2012 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 4.6.2012 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1007/00.00.00/2012 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 4.6.2012 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1007/00.00.00/2012 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Virkasopimus Virkavapaus Karenssiaika Säännökset joihin

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

Kesä tulee, onko autosi valmis tien päälle?

Kesä tulee, onko autosi valmis tien päälle? Ksä tul, onko autosi valmis tin pääll? Varaa Ford M rkkihuolto, saat KAUPA N PÄÄLLE Ford-frisb golf puttrin* Ford Mrkkihuolto pitää autosi kunnossa. Alkupräisosiin ja ammattitaitoon voit luottaa. Lu lisää

Lisätiedot

ULOSOTON TIETOJÄRJESTELMÄN VUOSIEN 1992-2004 TIETOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS JA SÄILYTYSMUOTO

ULOSOTON TIETOJÄRJESTELMÄN VUOSIEN 1992-2004 TIETOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS JA SÄILYTYSMUOTO Valtakunnanvoudinvirasto PL 330 20101 TURKU Kirjeenne 22.2.2013 (dnro 372/030/12) Kansallisarkistolle ULOSOTON TIETOJÄRJESTELMÄN VUOSIEN 1992-2004 TIETOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS JA SÄILYTYSMUOTO Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tietosuoja ja tieteellinen tutkimus - arkaluonteisten henkilötietojen suojaamisvelvoite; kysymyksiä aineiston keräämiseen, säilytykseen, jakamiseen ja arkistointiin liittyen Yrjö Koivusalo tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa:

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa: TES: 313014 Työehtosopimus, joka tehtiin 26.2.2008 Merenkulkulaitoksen ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä. Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja

Lisätiedot

KOULUTUS- JA TUTKIMUSPALVELUIDEN (KOTU) SEKÄ AVOIMEN YLIOPISTON LAATUJÄRJESTELMÄ (KOLA)

KOULUTUS- JA TUTKIMUSPALVELUIDEN (KOTU) SEKÄ AVOIMEN YLIOPISTON LAATUJÄRJESTELMÄ (KOLA) SISÄLLYSLUETTELO 1 (13) A. LAATUKÄSIKIRJA... 4 A1. KOTUN MENESTYSTEKIJÄT... 4 A2. JOHDON VASTUU JA VALTUUDET SEKÄ ORGANISAATION KUVAUS... 4 A3. TOIMINNAN SUUNNITTELUN KUVAUS... 4 A4. LAATUJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

Kaukana metsästä. Mikko ja Matti Pohjola ovat etäomistajia neljännessä polvessa. puusuksilla. vierimetsien hoidosta

Kaukana metsästä. Mikko ja Matti Pohjola ovat etäomistajia neljännessä polvessa. puusuksilla. vierimetsien hoidosta 27. HELMIKUUTA NUMERO 2/2014 9 www.mtsalhti.fi Mtsälhti Makasiini 2/2014 15 KYSYMYSTÄ virimtsin hoidosta Tma: METSÄLAKI Tapionpöydältä Torstai on rokkapäivä luhta kuutamokikka mtsänomistaja mtsälaki uudt

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut.

Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut. 4246 Liite MAKSUTAULUKKO Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut. 1 Kemikaalilain (744/1989) ja sen muuttamisesta

Lisätiedot

Hankeasiakirjojen arkistointiohje 31.12.2007

Hankeasiakirjojen arkistointiohje 31.12.2007 Hankeasiakirjojen arkistointiohje 31.12.2007 Ohjeen tarkoitus Tämän ohjeen tarkoituksena on ohjata valtioneuvoston hankerekisteriin merkittyjen asiakirjojen arkistointia. Tätä ohjetta noudatetaan valtioneuvoston

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 7 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 4.9.2008 klo 15.00 15.58 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

Pankki-, posti- ja viranomaismaksut peritään toteutuneiden kustannusten mukaan.

Pankki-, posti- ja viranomaismaksut peritään toteutuneiden kustannusten mukaan. ISÄNNÖINNIN THTÄVÄT Isännöinti etterän palvelujen avulla taloyhtiön arki sujuu joustavasti, sillä kiinteään kuukausipalkkioon sisältyvät kaikki yleisimmät ja alla luetellut taloudelliset, tekniset ja hallinnolliset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto 55/2014 Talous- ja tukipalvelut 03.10.2014 Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto 55/2014 Talous- ja tukipalvelut 03.10.2014 Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 400 Asiakasmaksut ja perintä -yksikön taloussihteerin viran täyttäminen, työavain 45-793-14 HEL 2014-011663 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Talous- ja tukiosaston

Lisätiedot

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Hakeminen palvelusetelilain mukaiseksi lasten päiväkoti/ryhmäperhepäivähoidon palveluntuottajaksi Hakulomake ja liitteet Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi

Lisätiedot

30.11.2009 Dnro 90/123/09

30.11.2009 Dnro 90/123/09 1 (6) Niuvanniemen sairaalan johtosääntö 1.1.2010 1. Luku Sairaalan toiminta, ohjaus ja valvonta 1 Sairaalan toiminta Johtokunta on 30.11.2009 hyväksynyt johtosäännön valtion mielisairaaloista annetun

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO 2010-12019 KUUSMIEHENTIE 35. KAUPUNGINOSA TUOMARINKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO 2010-12019 KUUSMIEHENTIE 35. KAUPUNGINOSA TUOMARINKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS HELSNGN KAUPUNKSUUNNTTELUVRASTO ASEMAKAAVAOSASTO 00-09 KUUSMEHENTE. KAUPUNGNOSA TUOMARNKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOSKARTTA NRO 09 PÄVÄTTY..00 Asmaava

Lisätiedot

Ruokolahden kunnan tilintarkastus

Ruokolahden kunnan tilintarkastus Ruokolahden kunnan tilintarkastus 18.6.2015 Ulla-Maija Tuomela, JHTT, KHT BDO Audiator Oy Tilintarkastuksen sisältö Lakisääteisen tilintarkastuksen laajuus on 8 tilintarkastuspäivää vuodessa tarkastuksessa

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 5 1 (8) Niittylä. KVTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet

KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 5 1 (8) Niittylä. KVTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 5 1 (8) Niittylä KVTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohjeet Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) vuosilomaluvun eräitä määräyksiä on muutettu.

Lisätiedot

Konkurssien ja yrityssaneerausten tiedonhallintajärjestelmä - KOSTI. Asianajosihteeripäivät 4.4.2014. Konkurssiylitarkastaja Harri Hämäläinen

Konkurssien ja yrityssaneerausten tiedonhallintajärjestelmä - KOSTI. Asianajosihteeripäivät 4.4.2014. Konkurssiylitarkastaja Harri Hämäläinen Konkurssien ja yrityssaneerausten tiedonhallintajärjestelmä - KOSTI Asianajosihteeripäivät 4.4.2014 Konkurssiylitarkastaja Harri Hämäläinen Konkurssien ja yrityssaneerausten tiedonhallintajärjestelmä -

Lisätiedot

Työaikapankki. Osa monipuolisia ja joustavia työaikajärjestelyjä. 1 luentokalvo0806up-työaikapankki.ppt

Työaikapankki. Osa monipuolisia ja joustavia työaikajärjestelyjä. 1 luentokalvo0806up-työaikapankki.ppt Työaikapankki Osa monipuolisia ja joustavia työaikajärjestelyjä 1 luentokalvo0806up-työaikapankki.ppt Pitkäjänteiset ja yksilölliset työaikajärjestelyt Tukea työyhteisön menestymistä mm. tuloksellisuus,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Sosiaali- ja terveysvirasto 16/2014 Tietohallinto- ja viestintäpalvelut 22.08.2014 Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Sosiaali- ja terveysvirasto 16/2014 Tietohallinto- ja viestintäpalvelut 22.08.2014 Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 38 Oy IBM Finland Ab, Cognos- lisenssien hankinta suun terveydenhuoltoon HEL 2014-010020 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut osaston osastopäällikkö päätti oikeuttaa

Lisätiedot

5 Terveyskeskuslääkärin virkaan ottaminen, työavain 45-924-15, Munkkiniemen terveysasema. Päätös

5 Terveyskeskuslääkärin virkaan ottaminen, työavain 45-924-15, Munkkiniemen terveysasema. Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 5 Terveyskeskuslääkärin virkaan ottaminen, työavain 45-924-15, Munkkiniemen terveysasema HEL 2015-011043 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti valita lääketieteen

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 1.10.2012 31.10.2014 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

Lisätiedot

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Ylä-Savon SOTE K U N T A Y H T Y M A Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Tammikuu - Heinäkuu 213 Kuukausiraportti heinäkuu 213 Kuntayhtymä Talous Ta 213 Tot.71213 Tot-% Ennuste Toimintatuotot,

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Jukka Kotro 25.5.2015 Savonlinna 27.5.2015 Mikkeli Sivu 1 28.5.2015 Hankkeiden kustannusmallit Tuen hakija valitsee ja perustelee hakuvaiheessa, minkä kustannusmallin

Lisätiedot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden ja lähtevien kirjeiden diaarikortit. Saapuneiden ja lähtevien kirjeiden diaarikortit

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden ja lähtevien kirjeiden diaarikortit. Saapuneiden ja lähtevien kirjeiden diaarikortit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-D, F-G Arkistonmuodostaja/viranomainen Koululautakunta Hyllyn numero 361-368, 391-397, 403-404, 406-407, 409-410, 412, 414 Lukumäärä

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Tehokas osto- ja matkalaskujärjestelmä. Oma järjestelmä vai pilvipalvelu?

Tehokas osto- ja matkalaskujärjestelmä. Oma järjestelmä vai pilvipalvelu? Mika Tolonen, Account Manager, Basware Tehokas osto- ja matkalaskujärjestelmä. Oma järjestelmä vai pilvipalvelu? Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Ostoreskontraprosessien

Lisätiedot

haluaa verkkolaskuja

haluaa verkkolaskuja Lappeenrannan kaupunki haluaa verkkolaskuja Saimaan talous ja tieto Oy Taloushallinto Technopolis Kareltek, Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta, p. (05) 616 3360 Tietohallinto Snellmaninkatu 3 A, 53100 Lappeenranta,

Lisätiedot

PALVELUOPAS ASUKKAILLE 2015 SISÄLTÄÄ KAUPUNGIN PUHELINLUETTELON

PALVELUOPAS ASUKKAILLE 2015 SISÄLTÄÄ KAUPUNGIN PUHELINLUETTELON ASUKKAAN SALO PALVELUOPAS ASUKKAILLE 0 SISÄLTÄÄ KAUPUNGIN PUHELINLUETTELON SISÄLLYSLUETTELO HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Slo upugi lvisuud tvoittt Slo strtgi Päätökstko Asioiti j rkistoplvlut Yli duvlvot

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle

Rautateiden henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle Rautatidn hnkilöliikntn avaaminn kilpailull Julkaisuja 21/2012 Liiknn- ja vistintäministriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhtyksillä toiminta-ajatus Liiknn- ja vistintäministriö distää västön

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS OSANA ORGANISAATIOIDEN TIETOPÄÄOMAN HALLINTAA

TIETOTILINPÄÄTÖS OSANA ORGANISAATIOIDEN TIETOPÄÄOMAN HALLINTAA TIETOTILINPÄÄTÖSSEMINAARI 31.1.2013 TIETOTILINPÄÄTÖS OSANA ORGANISAATIOIDEN TIETOPÄÄOMAN HALLINTAA Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu Tietosuojavaltuutetun toimisto KEHITYSKULKUJA TIETOYHTEISKUNTA TEKNOLOGIA

Lisätiedot

1 KJY:n VES-työryhmä LUONNOS

1 KJY:n VES-työryhmä LUONNOS 1 KJY:n VES-työryhmä LUONNOS Henkilöstösuunnittelija Marjatta Kivelä, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Henkilöstöpäällikkö Kristiina Leso, Etelä-Savon Koulutus Oy MUISTILISTA OPPILAITOSTEN YHDISTYESSÄ Liittyvä

Lisätiedot

41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 DIAARI:237/2010 41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Taustaa PPSHP:n hallitus on käsitellyt kokouksessaan 7/2010 89 Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Sosiaali- ja terveysvirasto 2/2015 Terveys- ja päihdepalvelut Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka 13.02.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Sosiaali- ja terveysvirasto 2/2015 Terveys- ja päihdepalvelut Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka 13.02. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 2 Terveyskeskuslääkärin virkaan ottaminen Haagan terveysasemalle, työavain 45-1441-14 HEL 2015-000798 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti valita lääketieteen

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Jyväskylä, Kortepohja Pehtorintie 3

Jyväskylä, Kortepohja Pehtorintie 3 Jyväskylä, Kortpja htorinti 3 19.09.013 asmapiirros TA -yhtymä Oy / Asunto Oy Jyväskylän htorinti 5 19.09.013 Huonistoluttlo 1. krs A 1 h + kt + s + vh 50,0 m A 3h + kt + s + vh 58,0 m. krs A 3 h + kt

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON DELEGOINTIPÄÄTÖS TIETOHALLINTO- JA VIESTINTÄPALVELUJEN OSASTOLLA 1.2

HENKILÖSTÖHALLINNON DELEGOINTIPÄÄTÖS TIETOHALLINTO- JA VIESTINTÄPALVELUJEN OSASTOLLA 1.2 valitsee valitsee PALVELUSSUHTEEN ALKUUN LIITTYVÄT T Sivu 1 / 10 LIITE 1A Vakanssin täyttöön liittyvät asiat: Viran täyttäminen Julkisessa haussa olleiden virkojen täyttäminen Valinta Virkaan ottoa koskevan

Lisätiedot

Stadin ammattiopistossa oli haettavana 9.-28.2.2014 kolme

Stadin ammattiopistossa oli haettavana 9.-28.2.2014 kolme Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) 44 Talotekniikan perustutkinnon lehtorin virka (vakanssi n:o 044039) HEL 2014-005589 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella

Lisätiedot

Hankesuunnitelma. Porvoon sairaala, vuodeosastojen peruskorjaus vaiheet 1 ja 2 / B- ja C-siipi K819200006. Hallitus 3.6.2013, OHEISMATERIAALI 2

Hankesuunnitelma. Porvoon sairaala, vuodeosastojen peruskorjaus vaiheet 1 ja 2 / B- ja C-siipi K819200006. Hallitus 3.6.2013, OHEISMATERIAALI 2 Hallitus 3.6.2013, OHEISMATERIAALI 2 HUSTILAKESKUS HANKESUUNNITTELUN VASTUUALUE Porvoon sairaala, vuodosastojn pruskorjaus vaiht 1 ja 2 / B ja Csiipi K819200006 Hanksuunnitlma 27.3.2012 TIIVISTELMÄ Tämä

Lisätiedot