Kohtuuhintaisen vuokraasumisen. KOVA ry. Yleisesittely

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohtuuhintaisen vuokraasumisen. KOVA ry. Yleisesittely"

Transkriptio

1 Kohtuuhintaisen vuokraasumisen edistäjät KOVA ry Yleisesittely

2 Mikä KOVA? Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät KOVA ry on valtakunnallinen vuokrataloyhtiöiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö, joka perustettiin vuoden 2013 lopussa. Toiminta käynnistyi syksyllä KOVAn perustamisen taustalla oli halu vahvistaa aidosti yleishyödyllisten vuokrataloyhtiöiden edunvalvontaa ja yhtiöiden näkemysten parempaa huomioimista asuntopolitiikassa. KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia sekä haluaa koota kohtuuhintaisen vuokra-asumisen toimijat yhden katon alle. Hallituksen puheenjohtajana Jaana Närö (Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tj.). Toiminnanjohtajana Jouni Parkkonen. Yhdistyksen toimisto sijaitsee Kuntatalolla Helsingissä. Lisätietoja

3 16 jäsenyhteisöä. KOVA lukuina KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan ns. omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVAn jäsenyhteisöillä on pysyvässä omistuksessaan vuokra-asuntoa 75 kunnassa Hangosta Sodankylään. Asukkaita näissä asunnoissa noin KOVAn jäsenyhtiöiden asuntomäärä muodostaa 40 % valtion tuella rakennetusta vuokra-asuntokannasta. KOVAn jäsenyhteisöjen vuoden 2016 aikana käynnistyvät investoinnit ovat yhteensä 925 miljoonaa euroa. KOVAn jäsenyhteisöillä käynnistyy vuoden 2016 aikana yli uuden, kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakentaminen. KOVAn jäsenyhteisöille valmistuu vuoden 2016 aikana uutta, kohtuuhintaista vuokra-asuntoa.

4 KOVAn jäsenyhteisöt (2/2016 tilanne) YHTIÖ ASUNTOMÄÄRÄ A-Kruunu Oy 211 Alkuasunnot Oy Espoon Asunnot Oy Helsingin kaupungin asunnot Oy Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy Kunta-asunnot Oy Lahden Talot Oy Niiralan Kulma Oy (Kuopio) Nuorisosäätiö sr Oulun Sivakka Oy Sevas Oy (Seinäjoki) Tampereen Vuokratalosäätiö sr Tampereen Vuokra-asunnot Oy TVT Asunnot Oy (Turku) VAV Asunnot Oy (Vantaa) Y-Säätiö sr

5 Mitä KOVA tekee? Valtakunnallinen jäsenten tarpeita palveleva ja edistävä asuntopoliittinen edunvalvonta. Edunvalvonta kohdistuu erityisesti valtion tukemien vuokraasuntojen lainoitusjärjestelmiin, mutta myös muihin vuokrataloyhtiöiden yleisiin toimintaedellytyksiin. Nyt agendalla mm. 40 vuoden korkotukijärjestelmän kehittäminen, yleishyödyllisyyslainsäädäntö, normien purkaminen ja tupakkalaki. Jäsenyhteisöjen välisen yhteistyön tiivistäminen ja vertaistuki. Jäsenyhteisöjen henkilöstön kouluttaminen. Opintomatkat. Asuntopoliittiset tilaisuudet. Yhteistyö Kuntaliiton kanssa. Kansainvälinen toiminta. -> KOVA laatii keväällä 2016 strategian, jossa määritellään jäsenyhteisöjen tahtotila yhdistyksen toiminnan suunnalle lähivuosiksi.

6 Miten KOVA tekee edunvalvontaa? Tapaamme säännöllisesti poliittisia päätöksentekijöitä, virkamiehiä (mm. YM ja ARA), sidosryhmiä ja median edustajia. Lausumme ministeriöille ajankohtaisista vuokrataloyhtiöiden toimintaan vaikuttavista lainsäädäntöhankkeista. Osallistumme ministeriöiden työryhmiin. Olemme kuultavana eduskunnassa vuokrataloyhtiöiden toimintaan vaikuttavista lakiesityksistä ja valtion talousarviosta. Järjestämme seminaareja ja tilaisuuksia ajankohtaisista asuntopoliittisista kysymyksistä. Osallistumme kv-toimintaan, joka tarjoaa meille tietoa EU:sta ja sen päätöksenteosta sekä muiden maiden asuntopoliittisesta tilanteesta. Teemme edunvalvontaamme tukevaa tutkimus- ja selvitystoimintaa. Viestimme (mm. tiedotteet, internetsivut ja mielipidekirjoitukset) aktiivisesti toiminnastamme paitsi jäsenillemme, myös päättäjille, virkamiehille ja muille sidosryhmille sekä medialle. Keräämme jäsenistöltämme näkemyksiä ja ongelmakohtia edunvalvontaamme kaikki jäsenemme voivat vaikuttaa! Viestimme jäsenillemme tekemisistämme. Olemme paitsi proaktiivisia, myös reaktiivisia asiasta riippuen.

7 Sidosryhmät ja yhteistyökumppanit Valtionhallinto (mm. ympäristöministeriö ja ARA) Ministerit ja heidän esikunnat Eduskunta ja kansanedustajat Puolueet Asunto- ja rakennus alan eri järjestöt Suomessa ja kansainvälisesti Elinkeinoelämä ja ammattiyhdistysliike Media Vuokralaiset/asukkaat Kunnat ja Kuntaliitto

8 Ketkä voivat tulla KOVAn jäseneksi? KOVAn jäseneksi voi yhdistyksen sääntöjen 3 :n mukaan tulla ARA-vuokrataloja omistava yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kunnallinen vuokrataloyhtiö tai säätiö. Normaaleja ARA-vuokra-asuntoja tai normaalien ARA-vuokraasuntojen kaltaisia vuokra-asuntoja (esim. opiskelija- ja nuorisoasunnot) omistava yleishyödyllinen yhtiö tai säätiö. Jäseneksi eivät voi kuitenkaan tulla asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt. Jäsenyyttä haetaan KOVAn internetsivuilla olevalla hakemuksella. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäsenyyttä hyväksyttäessä kiinnitetään huomiota siihen, että hakija on toiminnassaan yleishyödyllinen eikä sen tavoitteena ole tehdä voittoa.

9 Miksi KOVAn jäseneksi? KOVA tekee valtakunnallista edunvalvontaa jäsenyhtiön puolesta ja hyväksi. Edunvalvonnan tavoitteena on luoda sellaiset toimintaedellytykset yleishyödyllisille vuokrataloyhtiöille, jotta ne pystyvät toteuttamaan omaa tehtäväänsä. Jäsenyys mahdollistaa osallistumisen KOVAn sisäiseen toimintaan (vuosikokoukset ja hallitustyöskentely). Jäsenyys mahdollistaa osallistumisen KOVAn tavoitteiden ja toiminnan määrittelemiseen, minkä tavoitteena on hyödyttää jäseniä. Jäsenyys mahdollistaa pääsyn KOVAn valtakunnalliseen asuntopoliittiseen vaikuttamiseen kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistämiseksi. Jäsenyys mahdollistaa ajankohtaisen tiedon saamisen muun muassa valtion asuntopoliittisista päätöksistä. Jäsenyys mahdollistaa osallistumisen KOVAn järjestämiin koulutuksiin. Jäsenyys mahdollistaa erinomaisen verkostoitumisen. Jäsenyys mahdollistaa vertaistuen sekä kokemusten vaihdon kollegoiden kanssa ja kollegayhteisöjen välillä. Jäsenyys mahdollistaa osallistumisen kv-toimintaan ja opintomatkoille. Yhdessä olemme vahvempia!

10 Miksi olen KOVAn toiminnassa mukana? Minusta KOVA on ainoa yleishyödyllistä vuokra-asuntotuotantoa puolustava edunvalvoja Suomessa. KOVA valtakunnallisena järjestönä edistää kaikkien vuokrataloyhtiöiden asiaa niin korjausrakentamisen kuin uudistuotannon saralla. KOVAn kautta saan toiminnanjohtajana mahdollisuuden vertaistukeen ja hyvien käytänteiden omaksumiseen arjen liiketoiminnassa, esimerkiksi kiinteistöjen ylläpidossa ja asiakassuhteissa. Ahto Aunela, toiminnanjohtaja Tampereen Vuokratalosäätiö sr (VTS-kodit)

11 Miksi olen KOVAn toiminnassa mukana? Olemme valtion tukemia vuokra-asuntoja rakennuttava ja vuokraava yhtiö, jonka asiakkaat ovat pienituloisia, pääasiassa työssäkäyviä nuoria. Kaikkea toimintaamme ohjaa pyrkimys edulliseen vuokratasoon. Katsomme, että KOVAn missio merkitsee kannaltamme todellista täsmäedunvalvontaa. Onnistuessaan se luo meille erinomaiset puitteet toteuttaa yhtiömme perustehtävää - tarjota nuorille aidosti kohtuuhintaisia koteja. Jari Riskilä, toimitusjohtaja Alkuasunnot Oy

12 Jäsenmaksu KOVAn jäsenmaksu koostuu kertaluonteisesta liittymismaksusta ja jäsenyhtiön asuntomäärään perustuvasta, porrastetusta vuosittaisesta jäsenmaksusta. KOVAn jäsenmaksut 2016 Liittymismaksu 0 euroa, ei peritä jatkossa asuntoa 500 euroa asuntoa euroa asuntoa euroa asuntoa euroa asuntoa euroa Yli asuntoa euroa

13 KOVA vuonna 2016

14 Toimintasuunnitelma 2016 Toiminnan erityisenä teemana vuonna 2016 on KOVAn vaikuttavuuden laajentaminen ja jäsenmäärän kasvattaminen. Vaikutetaan puolueiden kunnallisvaalitavoitteisiin. Tehdään jäsenhankintaa. Vahvistetaan edunvalvontaa. Edunvalvonnassa korostuu kunnallisvaalivaikuttamisen lisäksi 40 vuoden korkotukijärjestelmän kehittäminen, normien keventämiseen ja sääntelyn purkamiseen liittyvien tavoitteiden edistäminen sekä kohtuuhintaisen vuokraasuntotuotannon edellytysten parantaminen. Strategian laadinta keväällä Hallituksessa 8 jäsentä toimintavuonna. Sääntöjen uudistaminen.

15 Toimintasuunnitelma KOVA järjestää vähintään yhden korkeatasoisen seminaarin. KOVA tapaa aktiivisesti sidosryhmiä, mm. YM:n ja ARA:n virkamiehiä, kansanedustajia, ministereitä ja heidän avustajiaan. KOVAn koulutustoiminta jäsenyhteisöjen henkilöstölle käynnistyy 4 koulutusta vuonna KOVA järjestää syyskuussa NBO:n vuosikongressin Helsingissä. Päätetään Cecodhas Housing Europe järjestön jäsenyyden hakemisesta. Laaditaan viestintäsuunnitelma. Viestitään aktiivisesti sekä sidosryhmille että jäsenistölle ajankohtaisista asioista.

16 KOVAn edunvalvonnan linjauksia

17 Suomi tarvitsee lisää kohtuuhintaista asumista Asuntopolitiikka on koko Suomen asia, sillä kohtuuhintaisten vuokraasuntojen puute hidastaa työvoiman liikkuvuutta, vaikeuttaa yritysten ja julkisen sektorin työvoiman saamista ja hidastaa talouskasvua. KOVA haluaa lisätä kohtuuhintaista asumista ja edesauttaa vuokraasumisen arvostuksen kasvua Suomessa. Vuokra-asunnoissa asuu tavallisia suomalaisia, ja vuokra-asunto on pysyvä koti ja asumismuoto asukkaalle. KOVA kaipaa vuokra-asuntopolitiikkaan pitkäjänteisyyttä. Suomeen on luotava pitkäjänteinen asunto-ohjelma vuoteen 2030 asti. Ohjelmassa on pureuduttava kasvukeskusten asuntotilanteen parantamisen lisäksi muun muassa väestöltään vähenevien alueiden kysymyksiin, korjausrakentamiseen, asuntokannan ylläpitoon sekä lainaehtoihin.

18 Ehdotus hallitusohjelman strategiseksi tavoitteeksi Hyvinvointivaltion rahoituspohjan vahvistaminen edellyttää työllisyysasteen nousua. Tällöin ensiarvoisen tärkeää on, että avoimet työpaikat täyttyvät ja työnhakijat pystyvät siirtymään sinne, missä töitä on tarjolla. Työvoiman liikkuvuuden parantamiseksi tarvitaan lisää kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa. Tätä varten kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon ehdot uusitaan kannustavasti siten, että riittävä kohtuuhintainen asuntotuotanto etenkin suurilla kaupunkiseuduilla varmistuu.

19 KOVAn hallitusohjelmatavoitteet hallituskaudelle Kohtuuhintainen vuokra-asuntotuotanto tarvitsee tuotantotukia (korkotuki ja avustukset), jotta saadaan markkinavuokria edullisempaa asuntotuotantoa. 2. Asuntopolitiikka kaipaa pitkäjänteisyyttä. Valtion tukeman vuokraasuntotuotannon ehdot on saatava pysyvästi kuntoon. Korkotuen omavastuukorko on asetettava pysyvästi yhteen prosenttiin koko lainaajalle, ja käynnistysavustuksista on tehtävä pysyviä kasvukeskuksissa. 3. Korjausrakentamiseen samat tukiehdot kuin uudistuotantoon. Peruskorjauslainoituksen omavastuukorko on asetettava pysyvästi yhteen prosenttiin koko laina-ajalle. Lisäksi on otettava käyttöön perusparannusavustukset vuokrataloyhtiöille. Akordeja on korotettava. 4. Tonttitarjontaan on kiinnitettävä huomiota kasvukeskuksissa. Kunnat on velvoitettava kaavoittamaan tontteja kysyntää vastaavasti. Kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon osoitettavien tonttien määrää on kunnissa lisättävä. 5. Rakentamisen normitalkoita on jatkettava. Erityisesti väestönsuojien yleinen rakentamisvelvoite tulee poistaa asuin- ja muulta rakentamiselta.

20 Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman asuntopoliittiset linjaukset KOVAn näkökulmasta ja yleishyödyllisten vuokrataloyhtiöiden tulevaisuuden haasteet

21 Hallitusohjelma KOVAn kannalta Seuraavilla dioilla tarkastellaan pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaa Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät KOVA ry:n ja sen jäsenyhteisöjen kannalta. Tarkastelua tehdään nimenomaisesti yleishyödyllisten, voittoa tavoittelemattomien vuokrataloyhtiöiden näkökulmasta.

22 Hallitusohjelman plussat Yleishyödyllisyyslainsäädäntöä uudistetaan. Etsitään ratkaisuja väestöltään vähenevien alueiden yhtiöiden ongelmiin. -> KOVAn mielestä nyt tarvittaisiin erityisesti toimenpiteitä, sillä ratkaisumalleja on jo. Lievennetään esteettömyysvaatimuksia (ainakin) nuoriso- ja opiskelija-asuntotuotannossa. Asunnottomuuden vähentämiseksi jatketaan työtä AUNE-ohjelmalla. -> KOVAn mielestä huomiota tulisi kiinnittää erityisesti nuorten asunnottomuuden ehkäisyyn. MAL-sopimukset jatkuvat suurimmilla kaupunkiseuduilla. Nykyisen ARA-asuntokannan käyttö- ja luovutusrajoituksia joustetaan, jos vapautuva pääoma käytetään asuntorakentamiseen. Edistetään täydennysrakentamista mm. kevyellä kaavamenettelyllä.

23 Hallitusohjelman plussat... Rakennusten käyttötarkoitusten muuttamista edistetään. Maapolitiikan ja tonttituotannon osalta ohjelmassa on hyviä asioita: nopeutetaan kaavoitusta kunnissa, asetetaan sitovia käsittelyaikoja, rajataan valitusoikeutta KHO:een edellyttämällä valitusluvan saamista, selvitetään siirtymistä kunnallisvalituksesta hallintovalitukseen. Valtion kuntiin kohdistamat valvontaprosessit käydään läpi. Suositusluontoiset oppaat ja vastaavat eivät ole enää sitovia normeja. Asumispalveluiden tuloja koskevia suosituksia ja ohjeita sekä ARA:n investointiohjeita joustavoitetaan. Valtion ja kuntien rakentamisen normitalkoot tulevat kärkihankkeeksi: esimerkkeinä mainittu väestönsuojat ja pysäköintipaikat. Energiatehokkuuden osalta hyödynnetään kaikkia mahdollisia joustoja. Rakennussuojelu ei estä esteettömyyden poistamista.

24 Yleishyödyllisten vuokrataloyhtiöiden haasteet nykyisellä hallituskaudella 40 vuoden korkotukijärjestelmän toimivuutta parannettava! Uusi 10 vuoden välimalli ei ole KOVAn jäsenkentässä erityisen kiinnostava Tulorajojen käyttöönotto ARA-vuokra-asunnoissa lisää byrokratiaa eikä vaikuta toivotulla tavalla Määräaikaisten vuokrasopimusten käyttöönotto ARA-vuokraasunnoissa estettävä! Omakustannusperiaatteen tiukentaminen vaikeuttaa vuokraasuntojen rakentamista ja lisää kustannuksia (L 1713/2015 ja L 1714/2015, HE 99/2015)

25 40 vuoden korkotukijärjestelmän toimivuutta parannettava KOVA on huolissaan 40 vuoden korkotukijärjestelmän toimivuudesta. Mallin ehdot heikkenivät vuoden 2016 alusta lukien. Valtion tuen ja rajoitusten suhde ei ole tasapainossa. Uudistuotannossa lainojen omavastuukorko palautui 1 %:sta takaisin 3,4 %:iin. Perusparannuslainoissa omavastuukorko palautui 2,35 %:sta takaisin 3,4 %:iin. Käytännössä valtion täytetakaus korkotukilainalle on ainoa valtion tuki pitkien rajoitusten vastapainoksi tällä korkotasolla! Korkotuen kesto liian lyhyt (23 vuotta 40 vuodesta) ja korkotukena maksettavan tuen määrä pienenee asteittain. Lainojen voimakkaan takapainoinen lyhennysohjelma edelleen. Lainat lyhentyvät korkotukiaikana vain 26,6 % (vuodesta 2016 myönnettävät korkotukilainat, aiemmissa vain noin 23 %). Korkotuen loppumisen aikoihin taloille tulee ensimmäiset suuremmat peruskorjaukset rahoituskulut kasvavat merkittävästi, sillä korjaukset on rahoitettava uudella lainalla ja vanhan lainan pääomamenot kasvavat lyhennysten kasvaessa. Miten 10 vuoden välimalli vaikuttaa 40 vuoden korkotukijärjestelmään ja sen käytettävyyteen?

26 Esimerkki korkotuen ja käynnistysavustuksen vaikutuksesta ARA-vuokratalokohteen vuokratasoon Laskentaesimerkin oletuksia: Inflaatio 1,5 %, korkotaso 3,5 %, omarahoitusosuuden tuotto 4 %, kohteen hankintahinta e/m 2. Laskentaesimerkissä on hyödynnetty Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n laskuria. Vuosina : Korkotuen omavastuukorko 1 % ja kohteelle myönnetään euron asuntokohtainen käynnistysavustus, kohteen laskennallinen lähtövuokra on 9,2 e/m 2 /kk. Vuodesta 2016 alkaen ilman käynnistysavustusta: Korkotuen omavastuukorko 3,4 % eikä kohteelle myönnetä käynnistysavustusta, kohteen laskennallinen lähtövuokra on 15,5 e/m 2 /kk. -> Erotus on yli 6 e/m 2 /kk kohteen vuokratasossa. Vuodesta 2016 alkaen käynnistysavustuksen kanssa: Korkotuen omavastuukorko 3,4 % ja kohteelle myönnetään euron asuntokohtainen käynnistysavustus, kohteen laskennallinen lähtövuokra on 14 e/m 2 /kk. -> Erotus on noin 5 e/m 2 /kk kohteen vuokratasossa.

27 Uusi 10 vuoden välimalli ei ole KOVAn jäsenkentässä erityisen kiinnostava Hallitusohjelmassa on sovittu, että uusi 10 vuoden korkotukimalli vuokra-asuntotuotantoon otetaan käyttöön. Malli on suunnattu erityisesti uusille, yksityisille vuokra-asuntojen rakennuttajille. Mallia valmisteli selvityshenkilö Hannu Rossilahti luovutti esityksensä ministeri Kimmo Tiilikaiselle Välimallia koskeva ehdotus on ehdoiltaan antelias suhteessa 40 vuoden korkotukimalliin (suluissa 40 vuoden mallin ehdot). Muutama esimerkki: Korkotuki 10 vuoden ajan 75 %:a 2,5 %:n omavastuukoron ylittävältä osalta (23/40 vuotta 3,4 %:n omavastuukorolla). Tuotto 6 % (4 %), omarahoitusosuus 5-20 % (5/10 %). Vuokrien korotus: Kiinteistöjen hoitokuluindeksi lisättynä 1,5 %:lla (omakustannusperiaate). Asukasvalinta vapaampaa (asiakassegmentti yksipuolistuu/huononee). Välimalli ei kiinnosta niinkään aidosti yleishyödyllisiä, ja pysyvään vuokra-asuntokäyttöön asuntoja rakennuttavia vuokrataloyhtiöitä, koska Vuokrantasaus ei ole mallissa mahdollinen. Mallilla ei tule edullisinta vuokra-asuntotuotantoa (arvio lähtövuokrasta noin 17 e/m 2 /kk).

28 Tulorajojen käyttöönotto ARA-vuokraasunnoissa lisää byrokratiaa eikä vaikuta toivotulla tavalla Ympäristöministeriö lähetti syyskuussa 2015 lausuntokierrokselle valtioneuvoston asetusluonnoksen, jossa ehdotetaan otettavaksi käyttöön ARA-vuokra-asunnoissa tulorajat Helsingin ja Tampereen seuduilla. Lausuntoaika päättyi marraskuun 2015 alussa. Tulorajat ovat tulossa käyttöön keväällä KOVA suhtautuu kielteisesti tulorajojen käyttöönottoon. Nykyiset asukasvalintaohjeet turvaavat hyvin ARA-vuokra-asuntojen kohdentumisen pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille! Tulorajojen käyttöönotto on väärä lääke kohtuuhintaisten asuntojen vähäisyyden ongelmaan oikea ratkaisu on rakentaa lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja! Tulorajojen käyttöönotto luo uuden kannustinloukun, vahvistaa segregaatiokehitystä, lisää hallintokustannuksia ja nostaa vuokria, heikentää vuokra-asumisen yleistä imagoa ja heikentää asukkaiden asumisturvaa.

29 Määräaikaisten vuokrasopimusten käyttöönotto ARA-vuokra-asunnoissa estettävä! Hallitusohjelman mukaan tarkoitus on ottaa käyttöön määräaikaiset vuokrasopimukset ARA-asunnoissa, ja lisäksi halutaan asettaa vaikeasti työllistyvät etusijalle ARA-asuntoihin, sekä muuttaa asukasvalintaa myös toimeentulotuki- ja asumistukiasiakkaita suosivaksi. KOVA vastustaa jyrkästi määräaikaisia vuokrasopimuksia! ARA-vuokra-asunnot kohdentuvat jo nyt pieni- ja keskituloisille. Asukkaiden mediaanitulo on noin e/kk. Tämä johtaa 1. ja 2. luokan vuokrataloyhtiöihin ja asukkaisiin sekä segregaation kasvuun lähiöissä. Vaikutukset kertautuvat myös esimerkiksi koulujen oppimistulosten eroissa. Asumisen pysyvyys on tärkeä arvo ja jos ARA-tuotanto muuttuu yksinomaan kaikkien heikoimpien ja ongelmia omaavien ihmisten asumismuodoksi, niiden maine ja asumisen kulttuuri muuttuu peruuttamattomalla tavalla. Tulorajojen tarkistus luo uusia tulo- ja kannustinloukkuja. Määräaikaiset vuokrasopimukset aiheuttavat lisää byrokratiaa ja kustannuksia sekä nostavat vuokria - esimerkiksi Helsingissä valvovien työntekijöiden määrän tuplaamista nykyisestä.

30 Omakustannusperiaatteen tiukentaminen vaikeuttaa vuokra-asuntojen rakentamista ja lisää kustannuksia (L 1713/2015 ja L 1714/2015, HE 99/2015) L 1713/2015 ja L 1714/2015 (HE 99/2015 vp) vaikeuttaa yleishyödyllisten vuokrataloyhtiöiden uudistuotantoa ja peruskorjauksia sekä lisää kustannuksia. Tuotontuloutusta alennettiin 8 %:sta 4 %:iin ja se tarkoittaa, että vuokrataloyhtiöt eivät voi enää rahoittaa uudistuotannon eikä peruskorjauksien omarahoitusosuuttaan. Tuotontuloutuksen alentaminen vaikuttaa myös taannehtivasti yhtiön omistajalta aiemmin otettuihin lainoihin. Tulorahoituksen kieltäminen peruskorjauksien rahoittamisessa vaikeuttaa korjauksia.

31 Omakustannusperiaatteen tiukentaminen vaikeuttaa vuokra-asuntojen rakentamista ja lisää kustannuksia (L 1713/2015 ja L 1714/2015, HE 99/2015)... Jälkilaskelman laatimisvelvoite vuokrataloyhtiöille lisää hallintoa eikä tuo lisäarvoa. Korkotukilainan lyhennysohjelman muutokset ovat vähäisiä. KOVA esitti suurempaa muutosta, joka olisi vähentänyt lainojen takapainoisuutta enemmän. Peruskorjauksiin varautumisen euromäärät (1 e/m 2 /kk alle 20 vuotta vanhoissa kohteissa, ja 2 e/m 2 /kk sitä vanhemmissa kohteissa) eivät välttämättä ole riittävät, koska korjauksiin ei ole aiemmin varauduttu. Siksi KOVA esitti ennen lain voimaantuloa lainoitettuihin vuokratalokohteisiin suurempia korjauksiin varautumisen määriä kuin lain voimaantulon jälkeen lainoitetuille vuokratalokohteille.

32 Yhteystiedot ja lisätietoja Jouni Parkkonen Toiminnanjohtaja Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät KOVA ry Toinen Linja Helsinki gsm

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman asuntopolitiikka Kohtuuhintaisen vuokraasumisen. (KOVA) näkökulmasta

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman asuntopolitiikka Kohtuuhintaisen vuokraasumisen. (KOVA) näkökulmasta Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman asuntopolitiikka Kohtuuhintaisen vuokraasumisen edistäjät ry:n (KOVA) näkökulmasta Hallitusohjelma KOVAn kannalta Seuraavilla dioilla tarkastellaan pääministeri

Lisätiedot

Kohtuuhintaisen vuokraasumisen KOVA

Kohtuuhintaisen vuokraasumisen KOVA Kohtuuhintaisen vuokraasumisen edistäjät ry - KOVA Mikä KOVA? Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry KOVA on valtakunnallinen vuokrataloyhtiöiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö, joka perustettiin

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta Lausunto 1 (5) Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto PL 35 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntönne 15.2. YM1/600/2016 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokratalojen

Lisätiedot

HE 99/2015 vp. Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus

HE 99/2015 vp. Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus HE 99/2015 vp Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemistilaisuus 12.11.2015 Jouni Parkkonen toiminnanjohtaja Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry - KOVA Tiivistelmä lausunnosta Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen

Lisätiedot

Asunto- ja ympäristöjaosto keskiviikko 07.10.2015 klo 11:45 / HE 30/2015 vp Ara-tuotannon tilanne ja TAE 2016

Asunto- ja ympäristöjaosto keskiviikko 07.10.2015 klo 11:45 / HE 30/2015 vp Ara-tuotannon tilanne ja TAE 2016 Asunto- ja ympäristöjaosto keskiviikko 07.10.2015 klo 11:45 / HE 30/2015 vp Ara-tuotannon tilanne ja TAE 2016 Hallintopäällikkö Kimmo Huovinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA johtaja Jarmo Lindén,

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: Valtion riski vs. asukkaan koti

Kommenttipuheenvuoro: Valtion riski vs. asukkaan koti Kommenttipuheenvuoro: Valtion riski vs. asukkaan koti Vuokralaiset VKL ry:n Valtakunnalliset Vuokralaispäivät 22.-24.9.2017, m/s Mariella Jouni Parkkonen Toiminnanjohtaja Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen

Lisätiedot

Mitä ARA-rahoilla tulevaisuudessa rakennetaan?

Mitä ARA-rahoilla tulevaisuudessa rakennetaan? Mitä ARA-rahoilla tulevaisuudessa rakennetaan? Vuokralaiset VKL ry:n valtakunnalliset vuokralaispäivät 9. 11.9.2016 Jouni Parkkonen toiminnanjohtaja Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät KOVA ry Mikä

Lisätiedot

ASIA: HE 30/2015 vp VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2016, Teema: luku 35.20

ASIA: HE 30/2015 vp VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2016, Teema: luku 35.20 LAUSUNTO 1 (5) Eduskunta Valtiovarainvaliokunta, Asunto ja ympäristöjaosto ASIA: HE 30/2015 vp VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2016, Teema: luku 35.20 kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi hallituksen

Lisätiedot

Kohtuuhintaisen vuokraasumisen. KOVA ry. Yleisesittely

Kohtuuhintaisen vuokraasumisen. KOVA ry. Yleisesittely Kohtuuhintaisen vuokraasumisen edistäjät KOVA ry Yleisesittely Mikä KOVA? Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät KOVA ry on valtakunnallinen vuokrataloyhtiöiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö, jonka

Lisätiedot

Kohtuuhintaisen vuokraasumisen. KOVA ry. Yleisesittely

Kohtuuhintaisen vuokraasumisen. KOVA ry. Yleisesittely Kohtuuhintaisen vuokraasumisen edistäjät KOVA ry Yleisesittely KOVA lyhyesti Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät KOVA ry on valtakunnallinen, yleishyödyllisten vuokrataloyhtiöiden johtava ja kasvava

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro vuokra-asuntomarkkinatilanteesta

Kommenttipuheenvuoro vuokra-asuntomarkkinatilanteesta Kommenttipuheenvuoro vuokra-asuntomarkkinatilanteesta Kuntien asuntotoimen kehittämisyhdistys ry:n seminaari 10.11.2016, Jouni Parkkonen Toiminnanjohtaja Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät KOVA

Lisätiedot

Nuorisoasuntoliitto ry Nuorten asumisen edunvalvoja. Nuorisoasuntoliitto rakennuttajan roolissa 20 vuotta kohtuuhintaista asumista

Nuorisoasuntoliitto ry Nuorten asumisen edunvalvoja. Nuorisoasuntoliitto rakennuttajan roolissa 20 vuotta kohtuuhintaista asumista Nuorisoasuntoliitto ry Nuorten asumisen edunvalvoja Nuorisoasuntoliitto rakennuttajan roolissa 20 vuotta kohtuuhintaista asumista Nuorisoasuntoliitto ry Perustettu 1971 27 paikallisyhdistyksen valtakunnallinen

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 31.1.2013 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista koskevia tietoja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 Hallituksen

Lisätiedot

RAKLI ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi otsikossa mainitusta hallituksen esityksestä.

RAKLI ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi otsikossa mainitusta hallituksen esityksestä. LAUSUNTO 1 (5) Eduskunta Ympäristövaliokunta Kuulemistilaisuus, klo 10 ASIA: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuokra asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Valtion tukema asuntotuotanto. 23.9.2015 Tommi Laanti Pääsuunnittelija Ympäristöministeriö tommi.laanti@ymparisto.fi

Valtion tukema asuntotuotanto. 23.9.2015 Tommi Laanti Pääsuunnittelija Ympäristöministeriö tommi.laanti@ymparisto.fi Valtion tukema asuntotuotanto 23.9.2015 Tommi Laanti Pääsuunnittelija Ympäristöministeriö tommi.laanti@ymparisto.fi Valtion tukema asuntotuotanto o Sosiaalinen asuntotuotanto (EU, SGEI) o Vuokra-asuntoja

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 31.12.2015 Ville Koponen VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017, HYVÄKSYTTY YHDISTYKSEN SYYSKO- KOUKSESSA

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017, HYVÄKSYTTY YHDISTYKSEN SYYSKO- KOUKSESSA KOHTUUHINTAISEN VUOKRA-ASUMISEN EDISTÄJÄT - KOVA RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017, HYVÄKSYTTY YHDISTYKSEN SYYSKO- KOUKSESSA 11.11.2016 Yleistä Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät - KOVA ry on

Lisätiedot

Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja -haasteet

Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja -haasteet Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja -haasteet Yhteinen kuuleminen, Eduskunta 29.11.2017 Hannu Penttilä Apulaiskaupunginjohtaja Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialue Vantaan kaupunki Valtion

Lisätiedot

Asuntopoliittiset toimet hallitusohjelmassa

Asuntopoliittiset toimet hallitusohjelmassa Asuntopoliittiset toimet hallitusohjelmassa Seudullisen asuntopolitiikan mahdollisuudet MAL-verkoston seminaari 21.10.2015 Matti Vatilo Hallitusohjelma Hallitus toimeenpanee laajan ohjelman asuntorakentamisen

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion tukemaa vuokra asuntotuotantoa koskevan yleishyödyllisyyslainsäädännön muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion tukemaa vuokra asuntotuotantoa koskevan yleishyödyllisyyslainsäädännön muuttamisesta LAUSUNTO 1 (6) Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi Lausuntopyyntö 15.2.2016 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion tukemaa vuokra asuntotuotantoa koskevan yleishyödyllisyyslainsäädännön

Lisätiedot

Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli

Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri Tallinna 2.4.2014 Rakentamisen määrä Suomessa 2 Helsingin asuntokanta

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista

Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista Ympäristövaliokunta 29.9.2016 Mia Koro-Kanerva Suomen Vuokranantajat Suomen Vuokranantajat ry Suomen Vuokranantajat on valtakunnallinen yksityisten

Lisätiedot

LAKIALOITE Laki aravalain 15 a :n ja 15 d :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta.

LAKIALOITE Laki aravalain 15 a :n ja 15 d :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta. LAKIALOITE Laki aravalain 15 a :n ja 15 d :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnalle Yleishyödyllisyyssäädöksiä on muutettava kohtuuhintaisen

Lisätiedot

Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa

Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Kimmo Huovinen Puh. 040 537 3493 Selvitys 3/2013 Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa Kilpailun edistäminen ja normaaleja vuokra-asuntoja omistukseensa rakennuttavien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/6 4.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/6 4.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) 6 Lausunto ympäristöministeriölle Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus -raportista HEL 2014-001484 T 00 01 06 Päätösehdotus Verotus päättää antaa

Lisätiedot

YM1/600//2016 Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta

YM1/600//2016 Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta Lausunto 1 (5) 24.3.2016 Ympäristöministeriö YM1/600//2016 Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta UUSI LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

ARA-toiminta tutuksi. KOVA ry:n koulutusristeily, Itämeri Valvontapäällikkö Sami Turunen Esitys 1

ARA-toiminta tutuksi. KOVA ry:n koulutusristeily, Itämeri Valvontapäällikkö Sami Turunen Esitys 1 ARA-toiminta tutuksi KOVA ry:n koulutusristeily, Itämeri 25.1.2018 Valvontapäällikkö Sami Turunen Esitys 1 Teemat Esitys 1 ARAn esittely Ajankohtaista ARAasuntokannasta Yleishyödyllisyyden erityisedellytykset

Lisätiedot

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola p. 0400 996 067 Selvitys 2/2016 ARA-tuotanto 2015 18.2.2016 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Mihin menet kohtuuhintainen vuokra-asuminen?

Mihin menet kohtuuhintainen vuokra-asuminen? Mihin menet kohtuuhintainen vuokra-asuminen? Nuorisoasuntoliitto ry:n Nuorten asumisen ajankohtaispäivä 7.2.2018, Helsinki Jouni Parkkonen Toiminnanjohtaja Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät KOVA

Lisätiedot

Valtion riski vs. asukkaan koti

Valtion riski vs. asukkaan koti Valtion riski vs. asukkaan koti Kommenttipuheenvuoro Valtakunnalliset Vuokralaispäivät 22.9.2017 Aija Tasa Johtaja, Asunnot toimiala RAKLI Tilaa elämälle RAKLI kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen

Lisätiedot

TA-Yhtymä Oy Yleishyödyllinen asuntojen omistaja ja rakennuttaja

TA-Yhtymä Oy Yleishyödyllinen asuntojen omistaja ja rakennuttaja TA-Yhtymä Oy Yleishyödyllinen asuntojen omistaja ja rakennuttaja TA-Yhtymä Oy vuonna 2015 TA-Yhtymä Oy ja sen konserni toimii yleishyödyllisenä asuntojen rakennuttajana ja omistajana, joka tarjoaa sosiaalisin

Lisätiedot

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ISSN 12371288 Lisätiedot: Virpi Tiitinen Puh. +358 40 517 3400 Selvityksiä 1/2009 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille 4.3.2009 Vuokra-asuntotilanne

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 37/2015 1 (10) Kaupunginhallitus Kaj/1 26.10.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 37/2015 1 (10) Kaupunginhallitus Kaj/1 26.10.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 37/2015 1 (10) 1018 Lausunto ympäristöministeriölle asukkaiden valintaa arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin koskevasta asetusmuutoksesta HEL 2015-010496 T 03 00 00 Päätös

Lisätiedot

Ajankohtaiset säädöshankkeet Hallitusneuvos Liisa Linna-Angelvuo

Ajankohtaiset säädöshankkeet Hallitusneuvos Liisa Linna-Angelvuo Ajankohtaiset säädöshankkeet 10.11.2016 Hallitusneuvos Liisa Linna-Angelvuo Hallitusohjelma Asuntorakentamista lisätään -kärkihanke Vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi luodaan uusi kymmenen vuoden välimalli,

Lisätiedot

Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja haasteet

Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja haasteet Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja haasteet - Valiokuntien yhteinen kuuleminen 29.11.2017 Kalervo Haverinen Toimitusjohtaja Turun Ylioppilaskyläsäätiö Asuntopolitiikan kehittämiskohteita -tutkimushanke

Lisätiedot

TAE 2017 Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen. Tommi Laanti

TAE 2017 Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen. Tommi Laanti TAE 2017 Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen Tommi Laanti Asuntojen hintakehitys (2010-2016/7) Lähde:Tilastokeskus 2 Vapaarahoitteiset neliövuokrat uusissa vuokrasuhteissa 2015 Lähde:Tilastokeskus 3

Lisätiedot

Asuntopula kasvun tulppana

Asuntopula kasvun tulppana Asuntopula kasvun tulppana Keski-Uudenmaan elinkeinopäivä 29.8.2013 Mäntsälä Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto Järvenpään kaupunki, Kaupunkikehitys Järvenpään kaupunki Ruislehto Kirsti 2 Järvenpään

Lisätiedot

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 4 996 67 Pekka Pelvas 4 67 831 Selvitys 7/211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 23.6.211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa

hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa S-Asunnot Oy Toimintaidea: Hyvin suunniteltuja, tehokkaita,

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN VÄLIAIKAISESTA MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN VÄLIAIKAISESTA MUUTTAMISESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 16.9.2016 Ville Koponen VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN VÄLIAIKAISESTA

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

Ympäristöministeriön selvitys asumisen tuki- ja verojärjestelmän vaikuttavuudesta. KOVA-seminaari Tommi Laanti

Ympäristöministeriön selvitys asumisen tuki- ja verojärjestelmän vaikuttavuudesta. KOVA-seminaari Tommi Laanti Ympäristöministeriön selvitys asumisen tuki- ja verojärjestelmän vaikuttavuudesta KOVA-seminaari 11.11.2016 Tommi Laanti Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus Toimikausi 1.11.2013-31.1.2015

Lisätiedot

24.3.2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TUKEMAA VUOKRA- ASUNTOTUOTANTOAKOSKEVAN YLEISHYÖDYLLISYYSLAINSÄÄDÄNNÖN MUUTTAMISEKSI

24.3.2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TUKEMAA VUOKRA- ASUNTOTUOTANTOAKOSKEVAN YLEISHYÖDYLLISYYSLAINSÄÄDÄNNÖN MUUTTAMISEKSI Lausunto 1 (10) 24.3.2016 Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi ville.koponen@ymparisto.fi Viite: Dnro YM2/600/2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TUKEMAA VUOKRA- ASUNTOTUOTANTOAKOSKEVAN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 90 000 asukkaan väestönkasvuun;

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 1/2005 Olavi Lehtinen Pekka Pelvas 5.1.2005 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2004 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Lisätiedot

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen Hannu Rossilahti Kouvola 29.10.2014 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 ARA-tuotannon määrä eri vuosikymmeninä

Lisätiedot

Hallitusohjelma 27.5.2015. Poimintoja. rakennusteollisuuden. näkökulmasta. Anu Kärkkäinen 27.5.2015

Hallitusohjelma 27.5.2015. Poimintoja. rakennusteollisuuden. näkökulmasta. Anu Kärkkäinen 27.5.2015 Hallitusohjelma 27.5.2015 Poimintoja rakennusteollisuuden näkökulmasta Anu Kärkkäinen 27.5.2015 Asuntopolitiikka Valtion tukemien asuntojen omistajien yleishyödyllisyysvaateesta luovutaan uuden tuotannon

Lisätiedot

Kaikki köyhät kunnan vuokraasuntoon? Valtakunnallinen asunto- ja yhdyskuntapäivä 10.5.2012 Teija Ojankoski VAV Asunnot Oy

Kaikki köyhät kunnan vuokraasuntoon? Valtakunnallinen asunto- ja yhdyskuntapäivä 10.5.2012 Teija Ojankoski VAV Asunnot Oy Kaikki köyhät kunnan vuokraasuntoon? Valtakunnallinen asunto- ja yhdyskuntapäivä 10.5.2012 Teija Ojankoski VAV Asunnot Oy Sata-komitea Tausta Julkisesti tuetun asuntokannan tarkoituksenmukaisen käytön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96 06.10.2014 Sivu 1 / 1 3797/02.07.00/2014 96 Yleisten rakennusten tontin vuokraus Kilosta Y-Säätiölle nuorisoasuntojen rakentamista varten kortteli 54144 tontti 10 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey,

Lisätiedot

ASUNTOPOLITIIKKA MUUTOKSESSA ARA-PÄIVÄ 15.1.2013, LAHTI. Hannu Ruonavaara Sosiaalitieteiden laitos/sosiologia

ASUNTOPOLITIIKKA MUUTOKSESSA ARA-PÄIVÄ 15.1.2013, LAHTI. Hannu Ruonavaara Sosiaalitieteiden laitos/sosiologia ASUNTOPOLITIIKKA MUUTOKSESSA ARA-PÄIVÄ 15.1.2013, LAHTI Hannu Ruonavaara Sosiaalitieteiden laitos/sosiologia PERIODISOINTI ASUNTOPOLIITTISEN REGIIMIN MUUTOKSEN TARKASTELUN LÄHTÖKOHTANA Bo Bengtsson (toim.):

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018, HYVÄKSYTTY YHDISTYKSEN SYYSKO- KOUKSESSA

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018, HYVÄKSYTTY YHDISTYKSEN SYYSKO- KOUKSESSA KOHTUUHINTAISEN VUOKRA-ASUMISEN EDISTÄJÄT - KOVA RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018, HYVÄKSYTTY YHDISTYKSEN SYYSKO- KOUKSESSA 15.11.2017 Yleistä ja vuoden 2018 toiminnan erityiset tavoitteet Kohtuuhintaisen

Lisätiedot

Seminaari: Ara-asuntojen asukasvalinnasta ja määräaikaisista vuokrasopimuksista

Seminaari: Ara-asuntojen asukasvalinnasta ja määräaikaisista vuokrasopimuksista Seminaari: Ara-asuntojen asukasvalinnasta ja määräaikaisista vuokrasopimuksista 11.11.2015 Mika Kuismanen Kansantalousosasto Miksi valtiovarainministeriö on kiinnostunut Araasuntojen asukasvalinnoista

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASUNTOPOLIITTISEKSI TOIMENPIDEOHJELMAKSI VUOSILLE 2012-2015 14.2.2012

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASUNTOPOLIITTISEKSI TOIMENPIDEOHJELMAKSI VUOSILLE 2012-2015 14.2.2012 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASUNTOPOLIITTISEKSI TOIMENPIDEOHJELMAKSI VUOSILLE 2012-2015 14.2.2012 HALLITUSOHJELMAN PÄÄTAVOITTEET: 1. Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen 2. Julkisen talouden

Lisätiedot

Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot

Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Erityisryhmien asuminen kunnan keskeinen rooli 7.-14.6.2013, Vantaa, Tampere, Turku, Rovaniemi, Mikkeli: Markku Aho, ARA Erityisryhmien palveluasuminen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Hissillä kotiin Valtakunnallinen hissiseminaari, 8.5.2014, Lahti Ohjelmapäällikkö, FT Sari Hosionaho, ympäristöministeriö Ikääntyminen koskettaa yhteiskuntaa

Lisätiedot

Välimallin vuokra-asuntohankkeet ARA-tuotannossa 2009 2010

Välimallin vuokra-asuntohankkeet ARA-tuotannossa 2009 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Kimmo Huovinen Puh. 040 537 3493 ARAn selvityksiä 5/2011 Välimallin vuokra-asuntohankkeet ARA-tuotannossa 2009 2010 15.4.2011 Sisällys 1 VÄLIMALLIN VUOKRA-ASUNTOJEN KORKOTUKILAINOITUS

Lisätiedot

Lainaehtojen muuttaminen

Lainaehtojen muuttaminen Valtiokonttori Rahoitus Hakulomake 3/2016 Lainaehtojen muuttaminen Lainansaaja Isännöitsijän nimi Yritys- ja yhteisötunnus Sähköpostiosoite Kunta Lähiosoite Kohteen osoite Postitoimipaikka Valtiokonttorin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Hallitussihteeri 21.5.2013 Anna Saarinen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Hallitussihteeri 21.5.2013 Anna Saarinen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 21.5.2013 Anna Saarinen VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Asunto-ohjelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (Pöydälle 20.1.2014 ja 10.2.2014)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Asunto-ohjelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (Pöydälle 20.1.2014 ja 10.2.2014) 24.03.2014 Sivu 1 / 1 4236/10.04.00/2013 8 20.1.2014 12 10.2.2014 20 Asunto-ohjelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (Pöydälle 20.1.2014 ja 10.2.2014) Valmistelijat / lisätiedot: Anne Savolainen, puh. 040 353

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 29/2015 1 (6) Kaupunginhallitus Kaj/7 31.8.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 29/2015 1 (6) Kaupunginhallitus Kaj/7 31.8.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 29/2015 1 (6) Päätöshistoria Kiinteistövirasto Asunto-osasto 13.8.2015 HEL 2015-008293 T 10 07 00 Tuoton tuloutus Kohtuuhintaisuus Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Pekka Hinkkanen 20.4.2010 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 91 000

Lisätiedot

Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot. Erityisryhmien asuminen - kuntien keskeinen elok.2013, ARA, M. Aho

Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot. Erityisryhmien asuminen - kuntien keskeinen elok.2013, ARA, M. Aho Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Erityisryhmien asuminen - Erityisryhmien kuntien keskeinen asuminen rooli kunnan keskeinen rooli elokuu 2013 elok.2013, ARA, M. Aho Erityisryhmien

Lisätiedot

Toimintakatsaus KOVAn ajankohtaisiin asioihin

Toimintakatsaus KOVAn ajankohtaisiin asioihin Toimintakatsaus KOVAn ajankohtaisiin asioihin KOVAn kevätkokousristeily 29.3.2017, m/s Silja Europa Jouni Parkkonen Toiminnanjohtaja Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät KOVA ry KOVA lukuina Nyt 25

Lisätiedot

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Tiivistelmä Helsingin seudun MAL-seurannasta, 25.11.2014 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Lisätiedot

ASUMISEN TUET JA VEROT TILASTOISSA. Kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen

ASUMISEN TUET JA VEROT TILASTOISSA. Kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen K ASUMISEN TUET JA VEROT TILASTOISSA Kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen 11.11.2016 ASUMISEN TUET JA VEROT TILASTOISSA OMISTUSASUMISEN TUET ASUMISTUKI ASUMISEN TUOTANTOTUET ASUNTOJEN VUOKRATASOTUKI ASUMISEEN

Lisätiedot

Asuntotuotannon haasteet Helsingille Valtakunnallinan asunto- ja yhdyskuntapäivä 8.5.2008 Helsinki

Asuntotuotannon haasteet Helsingille Valtakunnallinan asunto- ja yhdyskuntapäivä 8.5.2008 Helsinki Asuntotuotannon haasteet Helsingille Valtakunnallinan asunto- ja yhdyskuntapäivä 8.5.2008 Helsinki Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä Helsingin kaupunki Asumisen uhkakuva on kasvanut Vuokra-asuntotuotanto

Lisätiedot

SEUDULLINEN ASUNTOPOLITIIKKA LAHDEN SEUDULLA

SEUDULLINEN ASUNTOPOLITIIKKA LAHDEN SEUDULLA SEUDULLINEN ASUNTOPOLITIIKKA LAHDEN SEUDULLA ASUNTOPOLIITTINEN SEMINAARI 21.10.2015 Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö Lahden kaupunki Lahden seudun MAL-asuntotyöryhmän kuntien seudullinen asuntostrategia

Lisätiedot

Ajankohtaista asuntopolitiikassa

Ajankohtaista asuntopolitiikassa Ajankohtaista asuntopolitiikassa Jouni Parkkonen Asunto- ja viestintäministerin erityisavustaja Helsingin kaupungin vuokralaisneuvottelukunnan Hyyryläispäivä 5.10.2013 Asuntopoliittinen uudistus Hallitus

Lisätiedot

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta HE 56/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vuokratalolainojen

Lisätiedot

Lausunto 1 (7) Nikolas Elomaa 23.3.2016. Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto PL 35 00023 Valtioneuvosto

Lausunto 1 (7) Nikolas Elomaa 23.3.2016. Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto PL 35 00023 Valtioneuvosto Lausunto 1 (7) Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto PL 35 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntönne 15.2. YM2/600/2016 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion tukemaa

Lisätiedot

14.9.2011. Kuntien kokonaisvaltainen asumisen- ja maankäytön strategian kehittäminen. Kuntamarkkinat 14.9.2011

14.9.2011. Kuntien kokonaisvaltainen asumisen- ja maankäytön strategian kehittäminen. Kuntamarkkinat 14.9.2011 Kuntien kokonaisvaltainen asumisen- ja maankäytön strategian kehittäminen Kuntamarkkinat Kehittämispäällikkö Marianne Matinlassi, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA Marianne Matinlassi historiaa

Lisätiedot

Keitä ARA-vuokra-asunnoissa asuu

Keitä ARA-vuokra-asunnoissa asuu Keitä ARA-vuokra-asunnoissa asuu Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry:n (KOVA) seminaari 11.11.2015 Tuula Tiainen, ympäristöministeriö Näkökulmia ara-vuokra-asumiseen, 2014 - Innolink Research

Lisätiedot

Hallitusohjelma 27.5.2015. Poimintoja. rakennusteollisuuden. näkökulmasta. Anu Kärkkäinen 27.5.2015

Hallitusohjelma 27.5.2015. Poimintoja. rakennusteollisuuden. näkökulmasta. Anu Kärkkäinen 27.5.2015 Hallitusohjelma 27.5.2015 Poimintoja rakennusteollisuuden näkökulmasta Anu Kärkkäinen 27.5.2015 Asuntopolitiikka Valtion tukemien asuntojen omistajien yleishyödyllisyysvaateesta luovutaan uuden tuotannon

Lisätiedot

Kasvukeskusten asuntorakentaminen ja joukkoliikenneinvestoinnit. Tarmo Pipatti Rakennusfoorumi 6.10.2015

Kasvukeskusten asuntorakentaminen ja joukkoliikenneinvestoinnit. Tarmo Pipatti Rakennusfoorumi 6.10.2015 Kasvukeskusten asuntorakentaminen ja joukkoliikenneinvestoinnit Tarmo Pipatti Rakennusfoorumi 6.10.2015 Asuntotuotanto kappalemääräisesti kasvussa Rakennusteollisuus RT 6.10.2015 2 Omakotitalojen aloitukset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (6) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (6) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Esityslista 10/2016 1 (6) 16 Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite asuntojen lisäämisestä Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle HEL 2015-011528 T 00 00 03 Päätösehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys tunnukset 02/2012

Yhteiskunnallinen yritys tunnukset 02/2012 Yhteiskunnallinen yritys tunnukset 02/2012 Suomalaisen Työn Liitto ry myönsi 11:lle yritykselle oikeuden käyttää yhteiskunnallinen yritys -nimikettä. Suomen Setlementtiliiton omistamat yritykset olivat

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 4/2014 Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014 31.10.2014 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA kerää ja analysoi

Lisätiedot

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - keskeiset muutokset kuntien näkökulmasta Kuopio 27.8.2015 Hallitussihteeri Ville Koponen Sisältö Mitä

Lisätiedot

Selvitys pääkaupunkiseudun vuokraasuntohakemusten. eri omistajayhteisöillä

Selvitys pääkaupunkiseudun vuokraasuntohakemusten. eri omistajayhteisöillä ISSN 1237-1288 Lisätiedot/More information: Ari Laine Puh./tel +358 40 519 2054 Pekka Pelvas Puh/tel +358 400 607 831 5/2009 Selvitys pääkaupunkiseudun vuokraasuntohakemusten päällekkäisyydestä eri omistajayhteisöillä

Lisätiedot

ASIA: LAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNAN OMASTA ASIASTA O 61/2016 VP ASUNTOPOLITIIKAN KEHITTÄMISKOHTEET -JULKAISUSTA

ASIA: LAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNAN OMASTA ASIASTA O 61/2016 VP ASUNTOPOLITIIKAN KEHITTÄMISKOHTEET -JULKAISUSTA Eduskunnan ympäristövaliokunnalle ASIA: LAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNAN OMASTA ASIASTA O 61/2016 VP ASUNTOPOLITIIKAN KEHITTÄMISKOHTEET -JULKAISUSTA VIITE: YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN ASIANTUNTIJAPYYNTÖ

Lisätiedot

Mikä asuntostrategia?

Mikä asuntostrategia? Asuntostrategialuonnos Mari Randell Mikä asuntostrategia? Seudun yhteinen maankäyttösuunnitelma, asuntostrategia ja liikennejärjestelmäsuunnitelma on valmisteltu samaan aikaan ja tiiviissä yhteistyössä

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

Katsaus ARA-asumisen ajankohtaisiin teemoihin Hannu Rossilahti 5.10.2013 Finlandia-talo

Katsaus ARA-asumisen ajankohtaisiin teemoihin Hannu Rossilahti 5.10.2013 Finlandia-talo Katsaus ARA-asumisen ajankohtaisiin teemoihin Hannu Rossilahti 5.10.2013 Finlandia-talo johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus-ja kehittämiskeskus 19.11.2009 Aiheita ARA-asunnot osana asuntotarjontaa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Asuntoasiain työryhmän loppuraportti: Asuntoasiain organisointiselvitys Toimeksianto: Selvitetään, voidaanko pääkaupunkiseudulle

Lisätiedot

24.3.2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI VUOKRATALOJEN RAKENTAMISLAINOJEN LYHYTAIKAISESTA KORKOTUESTA (LUONNOS)

24.3.2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI VUOKRATALOJEN RAKENTAMISLAINOJEN LYHYTAIKAISESTA KORKOTUESTA (LUONNOS) Lausunto 1 (8) 24.3.2016 Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi ville.koponen@ymparisto.fi Viite: Dnro YM1/600/2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI VUOKRATALOJEN RAKENTAMISLAINOJEN LYHYTAIKAISESTA

Lisätiedot

KOHTUUHINTAISEN VUOKRA-ASUMISEN EDISTÄJÄT - KOVA RY KERTOMUS TOIMINNASTA AJALTA

KOHTUUHINTAISEN VUOKRA-ASUMISEN EDISTÄJÄT - KOVA RY KERTOMUS TOIMINNASTA AJALTA KOHTUUHINTAISEN VUOKRA-ASUMISEN EDISTÄJÄT - KOVA RY KERTOMUS TOIMINNASTA AJALTA 1.1. 31.12.2016 Yleistä Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät - KOVA ry on vuoden 2013 syksyllä perustettu asuntoalan

Lisätiedot

Kommentti 1 (5) Ympäristöministeriö Kommenttipyyntö

Kommentti 1 (5) Ympäristöministeriö  Kommenttipyyntö Kommentti 1 (5) Ympäristöministeriö kirjaamo@ym.fi ville.koponen@ym.fi Kommenttipyyntö 23.2.2017 Suuntaviivat asuntorakentamisen pitkän korkotuen kehittämiseen Lausunnon antajasta RAKLI kokoaa yhteen kiinteistöalan

Lisätiedot

Opiskelijat yleisen asumistuen piiriin

Opiskelijat yleisen asumistuen piiriin Opiskelijat yleisen asumistuen piiriin Kuulemistilaisuus Ympäristövaliokunta 16.11.2016 Mia Koro-Kanerva Suomen Vuokranantajat Suomen Vuokranantajat ry Suomen Vuokranantajat on valtakunnallinen yksityisten

Lisätiedot

Kenelle asunto on rahoitettu Asuntojen oikea käyttö Heli Huuhka

Kenelle asunto on rahoitettu Asuntojen oikea käyttö Heli Huuhka Kenelle asunto on rahoitettu Asuntojen oikea käyttö Heli Huuhka Esityksen pääkohdat: 1. Avustuspäätös 2. Kohdekohtaiset rajoitukset 3. Ohjaus ja valvonta ARAn avustuspäätös Avustuspäätöksessä kerrotaan,

Lisätiedot

Tilannekatsaus A-Kruunu Oy:n toimintaan. Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaosto

Tilannekatsaus A-Kruunu Oy:n toimintaan. Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaosto Tilannekatsaus A-Kruunu Oy:n toimintaan Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaosto 12.10.2016 12.10.2016 Tilannekatsaus A-Kruunu Oy:n toimintaan 2 A-Kruunun tausta, tehtävä ja tavoitteet

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräistä

Lisätiedot

OHJE KUNNILLE ARA-RAHOITTEISTEN ASUNTOJEN OHJAUS- JA VALVONTAVASTUUSTA SEKÄ SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMISALASTA

OHJE KUNNILLE ARA-RAHOITTEISTEN ASUNTOJEN OHJAUS- JA VALVONTAVASTUUSTA SEKÄ SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMISALASTA 1 KUNNANHALLITUKSILLE KUNTIEN ASUNTOVIRANOMAISILLE Toimivalta: Aravarajoituslaki (1190/1993) 4 d, 7 4 mom. ja 23, Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettu laki (604/2001) 11

Lisätiedot

Asuntomarkkinajäykkyydet ja asuntopolitiikan vaikutusten arviointi. Niku Määttänen, ETLA Asumisen tulevaisuus, päätösseminaari Messukeskus 22.10.

Asuntomarkkinajäykkyydet ja asuntopolitiikan vaikutusten arviointi. Niku Määttänen, ETLA Asumisen tulevaisuus, päätösseminaari Messukeskus 22.10. Asuntomarkkinajäykkyydet ja asuntopolitiikan vaikutusten arviointi Niku Määttänen, ETLA Asumisen tulevaisuus, päätösseminaari Messukeskus 22.10.2015 Tutkijat / valikoituja julkaisuja Marko Terviö (Aalto),

Lisätiedot

RAKLI ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitysluonnoksesta.

RAKLI ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitysluonnoksesta. LAUSUNTO 1 (7) Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi Lausuntopyyntö 25.8.2015 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokra asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Kärjistyykö Helsingin asunto-ongelma? RIL Summit 2015: Mistä maahanmuuttajille asunnot?

Kärjistyykö Helsingin asunto-ongelma? RIL Summit 2015: Mistä maahanmuuttajille asunnot? Kärjistyykö Helsingin asunto-ongelma? RIL Summit 2015: Mistä maahanmuuttajille asunnot? Tatu Rauhamäki, Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Varmasti kärjistyy! Mutta kuinka paljon? Tarvitaan lisätietoa:

Lisätiedot

Asuntotuotanto Vantaalla

Asuntotuotanto Vantaalla Asuntotuotanto Vantaalla Vantaan kaupunkirakenteen kehitys 1960-2014 Asuntopolitiikan päätavoitteita Täydennysrakentamisen edistäminen Vantaan asuntorakentamisennuste 2015-2024 ARY:n vierailu Vantaalla

Lisätiedot

OHJELMAKAUDEN 2004 2008 ASUNTOPOLIITTISET TOIMENPITEET

OHJELMAKAUDEN 2004 2008 ASUNTOPOLIITTISET TOIMENPITEET OHJELMAKAUDEN 2004 2008 ASUNTOPOLIITTISET TOIMENPITEET 1 Asuntotuotannon määrä, hallintasuhde, rahoitusmuoto ja rakennuttaminen Asemakaavoittamalla, kaupungin maan luovutusehdoilla sekä valtion lainoituksella

Lisätiedot