Alkoholivieroitusdeliriumin tunnistaminen ja hoito. Antero Leppävuori Hyks/Helsingin sairaalat Psykiatrian poliklinikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alkoholivieroitusdeliriumin tunnistaminen ja hoito. Antero Leppävuori Hyks/Helsingin sairaalat Psykiatrian poliklinikka 4.10.2007"

Transkriptio

1 Alkoholivieroitusdeliriumin tunnistaminen ja hoito Antero Leppävuori Hyks/Helsingin sairaalat Psykiatrian poliklinikka

2 Kirjallisuutta Alkoholiongelmaisen hoito. Käypä hoito-suositus. Duodecim, Leppävuori A, Alho H. Alkoholideliriumin hoito. Duodecim 2007;123: Leppävuori A. Bentsodiatsepiinien käyttö psykiatrisissa päivystystilanteissa. Duodecim 2002;118: Niemelä S. Alkoholideliriumin hoito. Erikoislääkäri 2006;16:114-9 Kirjallisuutta Benzodiazepines for alcohol withdrawal. Ntais C ym. Most recent update Nov 2005, The Cochrane Library Management of alcohol withdrawal delirium. An evidenced-based practice guideline. Mayo-Smith MF ym. Arch Intern Med 2004;164: Anticonvulsants for alcohol withdrawal. Polycarpou A ym. The Cochrane Library;3, 2007.

3 Elimelliset aivo-oireyhtymät (F00-F09) F00-F03 Dementia F04 Amnestinen oireyhtymä F05 Sekavuustila (delirium) F06.0 Aistiharhaisuus F06.1 Katatoninen häiriö F06.2 Harhaluuloisuushäiriö F06.3 Mielialahäiriöt F06.4 Ahdistuneisuushäiriö F06.5 Dissosiaatiohäiriö F06.6 Tunne-elämän epävakaisuushäiriö jatkuu... Elimelliset aivo-oireyhtymät (F00-F09)... F06.7 Lievä älyllisten toimintojen häiriö F06.8 Muu määritetty aivo-oireyhtymä F06.9 Määrittämätön aivo-oireyhtymä F07.0 Persoonallisuuden muutos F07.1 Aivotulehduksen jälkeinen oireyhtymä F07.2 Aivoruhjeen jälkeinen oireyhtymä F07.8 Muu määritetty persoonallisuus- ja käytöshäiriö F07.9 Määrittämätön persoonallisuushäiriö F09 Määrittämätön elimellinen mielenterveyshäiriö

4 Lääkkeiden ja päihteiden aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt (F10-19) F1x0 Akuutti päihtymistila F1x1 Haitallinen käyttö F1x2 Riippuvuusoireyhtymä F1x3 Vieroitusoireet F1x4 Vieroitusoireet ja sekavuustila F1x5 Psykoottinen häiriö F1x6 Amnestinen oireyhtymä F1x7 Jäännöstila tai viivästynyt psykoottinen häiriö Kemiallisiin aineisiin liittyvät häiriöt Delirium Pysyvä dementia Pysyvä amnestinen häiriö Psykoottinen häiriö Mielialahäiriö Ahdistuneisuushäiriö Sukupuolinen toimintahäiriö Unihäiriö Hallusinogeenin aiheuttama pysyvä aistitoiminnan häiriö palauma

5 Kemiallisten aineiden (lääkkeiden tai päihteiden) käytön häiriöt Riippuvuus Väärinkäyttö Päihtymys Vieroitusvaikeudet Elimelliset mielenterveyshäiriöt Dementia: laaja-alainen älyllisten toimintojen huomattava aleneminen. Dementiat luokitellaan oletetun etiologian mukaisesti Delirium (äkillinen sekavuustila): suhteellisen nopeasti kehittyneet tietoisuuden ja tarkkaavuuden sekä älyllisten toimintojen muutokset Muut: kognitiiviset muutokset rajatumpia tai lievempiä ja tajunnan/tajuisuuden taso on normaali

6 Deliriumtilojen luokittelu (DSM-IV) 1. Somaattisesta yleissairaudesta johtuva sekavuus 2. Päihteen tai lääkkeen aiheuttamasta intoksikaatiosta johtuva sekavuus 3. Päihteen tai lääkkeen käytön lopettamisesta johtuva sekavuus 4. Useista tekijöistä johtuva sekavuus 5. Tarkemmin luokittelematon sekavuus F10.3 Alkoholin aiheuttamat vieroitusoireet 1. A. Selvä näyttö toistuvan, pitkäaikaisen ja/tai suuriannoksisen alkoholin käytön lopettamisesta tai vähentämisestä B. Vähintään kolme seuraavista oireista: kielen, silmäluomien tai käsien vapina ojennustilassa hikoilu pahoinvointi, röyhtäily tai oksentelu sydämentykytys tai korkea verenpaine psykomotorinen kiihtymys päänsärky unettomuus huonovointisuus tai heikkous ohimeneviä näkö-, tunto- tai kuuloharhoja tai aistihairahduksia grand mal-tyyppisiä kouristuksia.

7 F10.3 Alkoholin aiheuttamat vieroitusoireet 2. Huomautus : Jos vieroitusoireisiin liittyy sekavuustila, diagnoosin tulee olla ryhmästä F10.4 (alkoholidelirium). Viidennellä merkillä tulee määrittää vieroitustilan tarkempi laatu seuraavasti: F10.30 alkoholin aiheuttamat vieroitusoireet (komplisoitumaton) F10.31 alkoholin käytön aiheuttamat vieroitusoireet, joissa kouristuksia F10.39 tarkemmin määrittämättömät alkoholin vieroitusoireet. Huomautus : Alkoholivieroitustilan vaikeusaste voidaan arvioida systemaattisesti CIWA-Ar asteikolla. Vieroitusoireet tulee merkitä päädiagnoosiksi, jos ne ovat hoitoon lähettämisen syy ja riittävän vakavia vaatiakseen kliinistä huomiota. F10.4 Alkoholivieroitusdelirium Seurausta täydellisestä tai osittaisesta alkoholista vieroittautumisesta henkilöllä, joka on käyttänyt alkoholia pitkään on siitä voimakkaasti riippuvainen.

8 F10.4 Alkoholivieroitusdelirium Lyhytkestoinen, mutta toisinaan hengenvaarallinen myrkytyssekavuustila, johon liittyy ruumiillisia häiriöitä Klassinen oireisto sisältää: tajunnan hämärtymisen (tietoisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriintyminen) ja sekavuuden, elävän tuntuiset aistiharhat ja aistihairahdukset minkä tahansa aistin alueelta, sekä huomattavan vapinan. Yleensä ilmenee myös harhaluuloja, kiihtymystä, unettomuutta tai uni-valve -rytmin häiriö ja autonomisen hermoston yliaktiivisuutta. F10.4 Alkoholidelirium F10.40 alkoholidelirium ilman kouristuksia. F10.41 alkoholidelirium ja kouristuksia. F10.49 alkoholidelirium, ei tietoa kouristuksista.

9 Alkoholivieroitusoireiden vaikeusaste ja ilmaantuminen Lievät vieroitusoireet (6-24 tuntia) Vapina, ahdistuneisuus, pahoinvointi, oksentelu, unettomuus Vaikeat vieroitusoireet (10-72 tuntia) Näkö- ja kuuloharhat, kokovartalovapina, oksentelu, hikoilu, verenpaineen nousu Alkoholikouristelut (6-48 tuntia) Multippelit 60%, status epilepticus 3% Alkoholidelirium (3-10 vrk) Agitaatio, sekavuus, desorientaatio, hallusinaatiot, kuume, autonominen hyperaktiivisuus (takykardia, RR koholla) Alkoholin vieroitusoireiden ilmaantumisen ajankohta - alkoholin käytön lopettamisesta Lievät vieroitusoireet Alkoholihallusinoosi Alkoholikouristukset Alkoholivieroitusdelirium -oireet häviävät yleensä 48 tunnissa -oireet huipussaan 5. vuorokautena 6-12 tuntia tuntia tuntia tuntia

10 Alkoholivieroitusdeliriumin ilmaantuminen Aika (päiviä)* =2 3-4 =5 % Potilaista * sairaalaantulopäivä=0 ; Grafenreed ym Vieroitusvaiheen patofysiologia GABA-A-reseptori stimulaation poistuminen (alkoholin lopettaminen/vähentäminen) vapina, hikoilu, takykardia, kouristelut NMDA-reseptoreiden inhibition poistuminen kouristelut, delirium

11 Kroonisen alkoholin vaikutukset aivostossa GABA-A-reseptorin aktivaatio Alentunut GABA-A reseptori toiminta N-methyl-D-aspartate (NMDA) tyypin glutamaatti-reseptorin inhibitio resptorin upregulaatio Dopamiini- ja serotoniini-reseptorien Endogeenisten opiaattien lisääntynyt vapautuminen Alkoholin vieroitusoireyhtymä NMDAreseptori Krooninen alkoholin käyttö johtaa aivostossa: aluespesifiseen NMDA-reseptoreiden (NR1/NR2) upregulaatioon, ja NMDA-reseptoreiden uudelleen jakautumiseen synaptiselle alueelle PSD-95 proteiinin lisääntyminen synaptisella alueella Dendriittipiikkienkoon kasvu aivoston hypereksitaatioon alkoholin käytön loppuessa kouristelut, vieroitusoireet (ad DTs) pysyvään muutokseen riippuvuutta aiheuttavien aineiden neurofysiologiassa

12 Medications Stroke Infection Cytokine Excess Serotonin Activation Medications Substance withdrawal Neurochemistry of Delirium Dopamine Activation Medications Alcohol withdrawal Cholinerigic Activation Delirium Serotonin Deficiency Tryptophan depletion Phenylalanine elevation Surgical illness Medical illness Cholinergic Inhibition GABA Activation Glutamate Activation Cortisol Excess Medications Medical illness Surgical illness Hepatic Failure Benzodiazepine and Alcohol Withdrawal Hepatic failure Alcohol withdrawal Glucocorticoids Cushing syndr. Surgery Stroke Psykomotoriikka deliriumissa Hypoaktiivinen Hyperaktiivinen -puheen puurous -hitaus -uneliaisuus -puhumattomuus -katatoninen stupor -itku/nauru -vaeltelu -aggressiivisuus -nopeutunut puhe -kiihtyneisyys, -suisidaalisuus

13 EEG-muutokset deliriumissa taustarytmin hidastuminen -alfa-aktiviteetti ---> theta & delta aktiviteetti (korreloi heikentyneeseen huomiokykyyn ja kognitiiviseen toimintaan) (metabolinen enkefalopatia, väliaivojen/mesencephalonin retikulaatio formaation häiriö) EEG:ssä ei reaktioita silmien sulku-aukaisulle low-voltage fast dysrhytmia, korostunut betaaktiviteetti (alkoholin vieroitusdelirium, hyperaktiivinen delirium) Alkoholideliriumin riskitekijöitä ja ennusmerkkejä vieroitusoirepotilailla. pitkäaikainen (yli 10 vuotta) ja runsas alkoholin käyttö voimakas juomishimo ja tarve krapularyypyille aikaisempia katkaisuhoitoja (> 2) aikaisempia alkoholikouristeluita tai -deliriumeja korkea ikä akuutti tai krooninen somaattinen oheissairaus (esim. pneumonia, sydäninfarkti, hepatiitti, pankreatiitti, kallovamma, huono ravitsemus)

14 Alkoholideliriumin riskitekijöitä ja ennusmerkkejä vieroitusoirepotilailla. bentsodiatsepiinien käyttö vaikeat vieroitusoireet (CIWA-Ar>20) korkea veren alkoholipitoisuus (>1 g/l) korkea pulssi (> 100/min) ja kohonnut RR alkoholikouristeluita vieroitusoireena kohonneet maksaentsyymit elektrolyyttihäiriöitä (esim. hypokalemia) Riskitekijöitä Aikaisempia delirium-tiloja tai komplisoituneita vieroitusoireita Aikaisempia vieroitushoitoja Alkoholin määrä ja käyttötiheys Elektrolyyttihäiriöt (hypokalemia) Sedatiivojen, unilääkkeiden käyttöä Vieroitusoireita > 1g/l alkoholipitoisuuksilla Somaattisia sairauksia (infektiot esim. pneumonia, koronaaritauti, takykardia, anemia, alkoholimaksasairaus?) palovamma

15 Alkoholideliriumin riskitekijöitä ja ennusmerkkejä vieroitusoirepotilailla. 100%:lle potilaita kehittyi alkoholidelirium, jos esiintyi takykardiaa ja anamneesissa oli alkoholidelirium; jos näistä vain toinen, 46 %:lle kehittyi alkoholidelirium (Lee ym. 2005). Kolmasosalle kouristuksia saavista vieroitusoirepotilaista kehittyy alkoholidelirium (Burns ym. 2006) Matala vs korkea riski alkoholivieroitusdeliriumille Matala riski Päivittäinen alkoholin kulutus kohtuullista Anamneesissa ei alkoholivieroitusoireistoja Ei todettavissa varhaisia vieroitusoireita Korkea riski Käyttänyt päivittäin suuria määriä alkoholia Aikaisempi vieroitusoirejaksoja, alkoholikouristeluita, tai -deliriumeja Varhaisia vieroitusoireita esillä

16 Luebeck alcohol withdrawal risk scale (LARS-11) Arvioimaan lievä/kohtalainen vs vaikea-asteinen vieroitusoireiston kehittymistä vieroitusohjelman alussa Sensitiivisyys 95%, spesifisyys 92.5% aivosairaus/aivovamma tai perifeerisen hermoston sairaus Aikaisempi delirium/tai alkoholikouristelu Ataksia Polyneuropatia Unihäiriö ja painajaisunet Tietyt vieroitusoireet (vapina, hikoilu, takykardia>100/min Vieroitusoireita alkoholipitoisuudella >1g/l Matala S-kloridi Wetterling T ym. Alcohol & Alcoholism 2006;41: Alkoholideliriumin epidemiologiaa Merkittävä osa alkoholisteista kehittää vieroitusvaiheessa alkoholideliriumin, 7-33% riippuen hoitopaikasta ja potilasaineistosta CIWA-Ar>10 (CIWA-Ar>15) alkuvaiheessa ennustaa komplisoituvaa vieroitusoireistoa

17 Epidemiologiaa <50% alkoholiriippuvaisista saa merkittäviä vieroitusoireita alkoholin käytön loppuessa Delirium tremens n. 5%:lla Differentiaalidiagnostiikkka Akuutti maksan vajaatoiminta Alkoholiketoasidoosi Aivoabsessi Krooninen munuaisten vajaatoiminta Diabeettinen ketoasidoosi Enkefalopatia (maksa, munuaiset) Pään vammat Hypoglykemia Meningiitti Opioidit, kokaiini Wernicke-Korsakoff

18 Muita huomioon otettavia tiloja AIDS ja HIV Aivoembolia Aivoverenvuoto Aivotuumori Enkefaliitti Hypoksia Kohonnut kallon sisäinen paine Myrkytykset ja muut vieroitusoireet (BZD) Toksiset aineet (metanoli, etyleeniglykoli, salisylaatit, CO, antikolinergit) Vitamiini B-12 puute Tyreotoksikoosi Muita erotusdiagnostisia tiloja Tyreotoksikoosi Antikolinerginen myrkytys Amfetamiini, kokaiini Vieroitusoireet muista sedatiivisista aineista (esim. bentsodiatsepiinit)

19 Psykiatrinen oheissairaus Ei ilmeisesti vaikuta alkoholivieroitusoireiden vaikeusasteeseen Huono sosiaalinen tilanne (esim. kodittomuus) voi edesauttaa deliriumin syntyä Alkoholiongelmaisen potilaan haastattelu* Deliriumpotilaan kohdalla esitietojen saaminen voi jäädä omaisen tai tuttavan varaan. Tärkeitä esitietoja ovat mm.: alkoholin käytön kesto ja määrä (delirium-potilailla usein viinapullo päivässä), viimeksi nautitun alkoholin ajankohta, aikaisemmat vieroitusoireet (ja niihin mahdollisesti liittyneet kouristelut ja sekavuustilat), aikaisemmat katkaisuhoidot, somaattiset ja psykiatriset oheissairaudet, lääkkeiden ja muiden päihteiden kuin alkoholin käyttö. * Alkoholiongelmaisen hoito Käypä hoito -suositus.

20 Laboratoriotutkimukset Päivystystutkimukset: Alkometer-arvo, B-PVKT, P-CRP, verikaasuanalyysi (ab-he-tase), B-glukoosi, P-Krea, P-Na, P- K, P-Ca, P-ALAT, P-ASAT, P-AFOS, P-TT-INR, P-APTT, B- Bil, P-Alb, P-Amyl (haimaperäinen), virtsan perustutkimus, U- Huumeseula, U-Amyl, EKG, thorax-kuva, likvoritutkimus*, pään TT/MK** Jatkossa harkinnan mukaan: veren alkoholipitoisuus (S-EtOH), S-Alko (jos on syytä epäillä muita alkoholeja tai etyleeniglykolia), P-CK, P-TnT, P-Myogl, P-Mg, P-Pi, P-Urea, fp-nh4-ion, P-Prealb, S-T4-V, S-TSH, fb-b1-vit, fb-folaatti, Delirium-potilaan elektrolyyttimuutokset Matala: Kalsium Magnesium Fosfaatti Kalium

21 Muita tutkimuksia Lannepistos ja likvoritutkimus, epäiltäessä meningiittiä, tai jos potilaan tajunnantaso pysyy pitkään heikentyneenä kouristelun jälkeen. Pään TT/MK pitkittyneitä tai alkoholikouristeluista poikkeavia kohtauksia, pään vammoja, neurologisia paikallislöydöksiä, pitkittynyt tajunnan tason heikentyminen. CIWA-Ar Pahoinvointi ja oksentelu 0-7 Vapina, kädet ojennettuina 0-7 Hikoilu 0-7 Ahdistuneisuus 0-7 Kiihtyneisyys 0-7 Tuntohäiriöt 0-7 Kuulohäiriöt 0-7 Näköhäiriöt 0-7 Päänsärky, puristus päässä 0-7 Tajunnan tason hämärtyminen 0-4

22 Alkoholin vieroitusoireiden arviointi - CIWA-Ar = 8 = lievä vieroitusoireisto 9-15 = keskivaikea vieroitusoireisto >15 = vaikea vieroitusoireisto, lisääntynyt kouristelu- ja deliriumalttius Monitoroi lääkkeettömällä potilaalla oireita vähintään 4-8 tunnin välein, kunnes CIWA-Ar pisteet <8-10 ainakin 24 tunnin ajan Fyysinen status toistetusti! Tavallisimpia oheissairauksia tai komplikaatioita ovat: intoksikaatiot, neste- ja elektrolyyttihäiriöt, rytmihäiriöt, koronaaritauti, sydäninfarkti, pneumonia, sepsis, meningiitti, hepatiitti, pankreatiitti, maha-suolikanavan vuodot ja kaatumisiin liittyvät vammat (esim. subduraalihematooma).

23 Alkoholideliriumin hoidon tavoitteet (The American Society of Addiction Medicine 2004) Deliriumin ja sen komplikaatioiden hoito Turvallinen ja humaani vieroitushoito deliriumtilan jälkeen Ohjaus jatkohoitoon, jossa mahdollisuudet saavuttaa päihteetön eläminen Bentsodiatsepiinihoidon aloitus vieroitusoirepotilailla CIWA-Ar >15 (lievä-vaikea vieroitusoire) Potilaalla ollut alkoholikouristeluita CIWA-Ar 8-15 (lievä vieroitusoireisto) Lääkehoito todennäköisesti tarpeellinen

24 Alkoholivieroitusdeliriumin ehkäisy Riskipotilaiden tunnistaminen Ensioireiden havaitseminen Bentsodiatsepiinihoidon varhainen aloitus: A. Matala riski Diatsepaami 5-10 mg 1-2 tunnin välein tarvittaessa, CIWA- Ar<8-10 B. Korkea riski Diatsepaami 10 mg p.o. tai i.v. 4 tunnin välein x12, sitten 5 mg 6 tunnin välein x 6 Jätä annos väliin, jos potilas nukkuu tai on unelias CIWA-Ar tunnin kuluttua edellisestä annoksesta anna Diatsepaami 10 mg, jos CIWA-Ar>8-10 Grafenreed K ym Profylaksia/lievä riski Loratsepaami 1 mg p.o. tai i.v. tunnin välein, jotta pysyy rauhallisena (SAS=4) Käytä tätä profylaksiaa, jos potilaalla COPD tai hengitystieinfektio Diatsepaami 5-10 mg p.o. tunnin välein, jotta pysyy rauhallisena (SAS=4)

25 Profylaksia/korkea riski Loratsepaami 2 mg p.o. tai i.v. joka 4. tunti x12, sitten 1 mg joka 6. tunti x6 tai Diatsepaami 10mg p.o. tai i.v. joka 4. tunti x12, sitten 5 mg joka 6. tuntix6 Huom.: Jätä bentsodiatsepiiniannos väliin, jos potilas nukkuu tai on unelias tai SAS<4 Alkoholivieroituspotilaan hoitopaikan valinta Lievät ja keskivaikeat oireet (eikä erityisnäkökohtia) Avohoito Laitoshoitoa harkittava oiretasosta huolimatta: Aikaisemmin vaikeita vieroitusoireita, kouristeluita, deliriumtiloja Useita vieroitushoitoja Psykiatrisia ja somaattisia oheissairauksia Runsas alkoholinkäyttö Raskaus Huono sosiaalinen tilanne

26 Delirium-potilaan yleishoito Vrk-aikojen mukainen valaistus Liiallisen hälyn estäminen Toistuvat orientaatiota koskevat palautteet Kello ja kalenteri potilaan nähtävillä Omahoitaja Omaisten vierailut Potilaan omatoimisuuden tukeminen Normaalin uni-valverytmin ylläpitäminen Vitamiinilisä Tiamiini 100mg p.o./i.v. x 3 vrk Foolihappo 1 mg p.o./i.v. x 3 vrk Monivitamiini 1x1

27 Alkoholipotilaan nestetasapainohoito Tiamiini 100mg i.m. tai i.v. 3 peräkkäisenä päivänä Vieroitusvaiheessa: dehydraatio, hyponatremia, hypokalemia, hypomagnasemia, hypofosfatemia (hoidon aloittamisen jälkeen). Obs. Rabdomyolyysivaara ja munuaisvaurio Laitinen & Salaspuro 2006 Lievän nestetasapainon hoito Isotoninen urheilujuoma Balansoidut kivennäisvedet (K ja Mg) Mehut Rasvaton/vähärasvainen maito 1-2l/vrk hypofosfatemian ehkäisyyn ja hoitoon Riittävä nestemäärä Laitinen & Salaspuro 2006

28 Vaikea nestetasapainohäiriö I.v. infuusiona 20 mmolkaliumia kloridina, 20 mmol kaliumia fosfaattina ja 10 mmol magnesiumia 6-8 tunnin kuluessa. Tarv. toistetaan (1000 ml 0.45% tai 0.9% NaCL, 10 ml KCL-, 10 ml kaliumfosfaatti- ja 10 ml Mgkonsentraattia) Glukoosia ei alkuvaiheessa, ks. tiamiinitäydennys Vältettävä nopeaa hyponatremian korjausta sentraalisen aivosillan myelinolyysin vaaran takia Laitinen & Salaspuro 2006 Magnesiumin puutteen oireita Hyperaktiiviset refleksit Heikkous Vapina Refraktaari hypokalemia Ohimenevä hypoparatyreoidismi ja hypokalsemia Sydämen rytmihäiriöt

29 Benzodiazepines for alcohol with-drawal. Ntais C ym. The Cochrane Library RCTs, 4275 potilasta Kouristusten esto: BZDs>PL (OR 0.16;95%CI, ; p=0.01) BZDs>Ei-antikonvulsantit (OR 0.23;95%CI, ;p=0.02) BZD=Antikonvulsantit (OR 1.99;95%CI ) Benzodiazepines for alcohol withdrawal. Ntais C ym. The Cochrane Library2007. Tehokkuus BZD=ei-antikonvulsantit (OR1.00;95%CI ,21) BZD=antikonvulsantit (OR 0.88;95%CI ) Bentsodiatsepiinit (pitkävaikutteiset) viitteellisesti parempia deliriumin estossa kuin muut lääkkeet Bentsodiatsepiinien välillä ei tehokkuuseroja (13 tutkimusta) Ei eroa kiintein aikavälein annetun BZD vs oireiden vaikeusasteen mukaan annetun BZD välillä

30 Anticonvulsants for alcohol withdrawal. PolycarpouA ym The Cochrane Library RCTs, 3610 potilasta it is not possible to draw definite conclusions about the effectiveness and safety of anticonvulsants in alcohol withdrawal, becauase of the heterogenity of the trials both in interventions and the assessment of outcomes Bentsodiatsepiinit (BZD) Drug of choice kaikissa alkoholivieroitusoireissa, mukaan lukien delirium Suuri turvallisuusmarginaali Tehokkuus oireiden hoidossa, kouristusten estossa, deliriumin estossa Pitkävaikutteiset BZD ovat lyhytvaikutteisia BZD tehokkaampia vaikeiden komplikaatioiden (kouristukset, delirium) hoidossa ja estossa

31 Bentsodiatsepiinit delirium tremensin hoidossa Bentsodiatsepiinit ovat turvallisia ja vaikuttavia, erityisesti kouristeluiden ja deliriumin estossa ja hoidossa, ja ovat ensisijaislääkkeitä alkoholivieroitusoireiden hoidossa (A) Alkoholideliriumin hoidossa tarvittavat annokset ovat huomattavasti suurempia kuin muissa psykiatrisissa indikaatioissa Tavoitteena on saavuttaa sedaatio-aste, jossa potilas on heräteltävissä kevyestä unesta (SAS=4) Parenteraalinen antotapa (diatsepaami i.v., loratsepaami i.m./i.v.) ensisijainen Sedaatio-agitaatio-asteikko (SAS) Pisteet Sedaatio-agitaatio aste Vaarallinen agitaatio Hyvin agitoitunut Agitoitunut Rauhallinen ja kooperoiva Sedatoitunut Hyvin sedatoitunut Ei herätettävissä Kuvaus Vetää pois katetreja, kiipeilee vuoteen reunan yli, vastustaa henkilökuntaa, heittelehtii ympäriinsä. Ei rauhoitu toistuvillakaan kehotuksilla, tarvitsee lepositeitä, puree letkuja Ahdistunut tai lievästi agitoitunut, yrittää istualleen, rauhoittuu kehotuksilla Rauhoittunut, herää helposti, noudattaa kehotuksia Nukuksissa, herää puheelle tai kevyellä ravistelulla, mutta nukahtaa uudelleen, noudattaa yksinkertaisia kehotuksia Herää fyysiselle ärsytykselle, mutta ei kommunikoi eikä noudata kehotuksia, saattaa liikkua spontaanisti Minimaalisesti tai ei ollenkaan reagoi ärsykkeisiin, ei kommunikoi, ei noudata kehotuksia

32 Oire-perusteinen vs. kiintein aikavälein toteutettava lääkeannostelu The revised ClinicalInstitute WithdrawalAssessment for Alcohol (CIWA-Ar) on validoitualkoholivieroitusoireiden vaikeusasteen mittari, jota voidaan käyttää myös hoidon seurannassa (A) Oire-perusteisessa lääkityksessä kokonaishoitoannos on pienempi (ad. 4-10x), ja hoidon kesto lyhyempi kuin kiinteässä annostelussa (A) CIWA-Ar:n käyttö edellyttää henkilökunnan koulutusta Jos ei koulutusta, käytetään kiintein aikavälein toteutettavaa annostelua Vieroitusoireiden vaikeusasteen mukainen bentsodiatsepiinilääkitys CIWA-Ar arviointi tunnin välein Anna jotain seuraavista lääkkeistä tunneittain, jos CIWA-Ar on vähintään 8-10 Diatsepaami 10-20mg Klooridiatsepoksidi mg Loratsepaami 2-4 mg

33 Kiinteä annosteinen bentsodiatsepiinihoito alkoholivieroitusoireiden hoidossa Anna jotakin seuraavista 6 tunnin välein Diatsepaami 10 mg (x4), sitten 5 mg (x8) Klordiatsepoksidi 50 mg (x4), sitten 25 mg (x8) Loratsepaami 2 mg (x4), sitten 1mg (x8) Anna lisäannoksia tarpeen mukaan (jos CIWA- Ar=8-10 Suonensisäinen diatsepaamiannostelu Diatsepaami 5-10 mg (ad 20 mg) 5-10 min välein, kunnes potilas rauhoittuu tai saavutetaan suuri kyllästysannos (ad 200mg) Sen jälkeen 5-10 mg (ad 20mg) tarpeen mukaan tunnin välein ylläpitämään sedaatiota

34 Parenteraalinen loratsepaami 1-2 mg (ad 4mg) laskimoon 5-15 min välein, tai 1-4 mg lihakseen min välein, kunnes potilas rauhoittuu Sen jälkeen 1-2 mg (ad 4 mg) laskimoon tai lihakseen tunnin välein tarvittaessa ylläpitämään rauhallista oloa Bentsodiatsepiinien vaikutusnopeus Diatsepaamilla on nopein peroraalinen vaikutus i.v. annettuna BZD vaikutuksen alku on 15 sec-15 min Vaikutuksen huippu saavutetaan 5-15 min:ssa i.m. käytettäväksi sopii loratsepaami (LOR) (ei diatsepaamia tai klordiatsepoksidia!) Jatkuvaan infuusioon midatsolaami tai LOR

35 Lyhyen puoliintumisajan omaavat bentsodiatsepiinit Lyhyen puoliintumisajan omaavia bentsodiatsepiineja pitkään käytettäessä hoitoa on jatkettava kunnes delirium-vaihe on ohi Annosta vähennetään sitten päivittäin 25-30% lääkevieroitusoireiden ehkäisemiseksi Alun rauhoittumiseen tarvittava annos (BZDs) Diatsepaami mg (Thompson ym. 1975) Diatsepaami ad 2000 mg/2 vrk (Nolop ym. 1985) Oksatsepaami ad mg/9 vrk (Woo ym. 1979) Loratsepaami >3600 mg/3 vrk (McCowan & Marik 2000)

36 Adjuvanttilääkitys Haloperidoli mg i.m./i.v min välein Beetasalpaaja (atenololi, bisoprololi) Alfa-2-agonistit (klonidiini, deksmetomidiini) karbamatsepiini Haloperidoli liitännäislääkkeenä Vaikeassa kiihtymistilassa tai vaikeissa psykoosioireissa bentsodiatsepiinien lisänä mg i.v. tai i.m min välein, kunnes potilas rauhoittuu Sen jälkeen 0.5 mg-5 mg suun kautta 4 tunnin välein tarvittaessa QT-aikaa seurattava isoissa annoksissa

37 Haloperidoli (HAL) yleissairauteen liittyvän deliriumin hoidossa Aloitusannos mg po/im/iv (riippuen iästä, koosta, agitaation asteesta). (I.v-annostelussa < 1mg/min). Toistetaan 30 min välein, kaksinkertaistaen edellinen annoksen, kunnes potilas on rauhoittunut Loratsepaamia (LOR) annetaan tehosteena 1-2 mg/5mg HAL Useimmiten riittää kokonaisannokseksi: HAL 5-30 mg ja LOR 2-4 mg Joskus HAL ad 100 mg/24 tuntia Rauhoittumisen jälkeen HAL-annosta vähennetään päivittäin puoleen edellisen päivän annoksesta Seuraa EEG (QT-aika), elektrolyyttit (Na, K, Mg) Bentsodiatsepiinille reagoimaton delirium (Dexametasoni 4 mgx4-7) Fenobabitaali mg i.v. 30 min välein Propofol sedaatio-annoksena µg/kg/min infuusiona (teho-osastolla) Propofoli (2,6-diisopropylphenoli) aktivoi GABA-A reseptorikompleksia (kloridikanava) ja inhiboi NMDAreseptoreita Usean vuorokauden käytön jälkeenkin potilas herää propofoli-sedaatiosta min:ssa Propofolin anestesia-annos µg/kg/min

38 Alkoholivieroitusdeliriumin ennuste Kuolleisuus: Nykyisin 0.5-2% Aikaisemmin ad % Toistuvat deliriumit Korsakovin psykoosi

Potilasturvallisuuden varmistaminen sekavan potilaan hoidossa Neurologin näkökulma

Potilasturvallisuuden varmistaminen sekavan potilaan hoidossa Neurologin näkökulma Potilasturvallisuuden varmistaminen sekavan potilaan hoidossa Neurologin näkökulma Seppo Soinila TYKS Neurotoimialue TY Neurologian oppiaine 13.4.2016 Sekavuus Orientaation, tarkkaavuuden, loogisen ajattelun,

Lisätiedot

Sh Taina Jankari Sh Miia Sepponen TYKS Neurotoimialue 13.4.2016

Sh Taina Jankari Sh Miia Sepponen TYKS Neurotoimialue 13.4.2016 Sh Taina Jankari Sh Miia Sepponen TYKS Neurotoimialue 13.4.2016 Sekavuus eli delirium Delirium eli äkillinen sekavuustila on elimellisten tekijöiden aiheuttama aivotoiminnan häiriö Laaja-alainen huomio-

Lisätiedot

Verikaasuanalyysi. Esitys (anestesia)hoitajille. Vesa Lappeteläinen 3.10.2013

Verikaasuanalyysi. Esitys (anestesia)hoitajille. Vesa Lappeteläinen 3.10.2013 Verikaasuanalyysi Esitys (anestesia)hoitajille Vesa Lappeteläinen 3.10.2013 Yleistä Yleensä valtimoverestä otettava verinäyte, joka analysoidaan vieritestianalysaattorilla Nopein tapa saada keskeistä tietoa

Lisätiedot

Kivun lääkehoidon seuranta. Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto

Kivun lääkehoidon seuranta. Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto Kivun lääkehoidon seuranta Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto fifthvital singn viides elintärkeä toiminto Pulssi Hengitys Kehonlämpö, Diureesi RR K i p u Kivunhoidon portaat. mukaillen

Lisätiedot

TIIVISTETTY TOIMINTAOHJE LÄÄKÄREILLE LÄÄKKEELLISEN AVOKATKAISUN

TIIVISTETTY TOIMINTAOHJE LÄÄKÄREILLE LÄÄKKEELLISEN AVOKATKAISUN TIIVISTETTY TOIMINTAOHJE LÄÄKÄREILLE LÄÄKKEELLISEN AVOKATKAISUN TOTEUTTAMISEKSI YHDESSÄ A-KLINIKAN KANSSA Lääkkeellinen avokatkaisu on yksi A-klinikalla toteutettavista hoitomuodoista. Sen tavoitteena

Lisätiedot

ÄKILLINEN SEKAVUUSOIREYHTYMÄ DELIRIUM. Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus

ÄKILLINEN SEKAVUUSOIREYHTYMÄ DELIRIUM. Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus ÄKILLINEN SEKAVUUSOIREYHTYMÄ DELIRIUM Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri ÄKILLINEN SEKAVUUSOIREYHTYMÄ DELIRIUM Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Sidonnaisuudet: Mundipharma, Nutricia, Mediverkko,

Lisätiedot

Miten asiakkaan äkillinen sekavuus näkyy RAI-järjestelmässä?

Miten asiakkaan äkillinen sekavuus näkyy RAI-järjestelmässä? Tiedosta hyvinvointia 1 Miten asiakkaan äkillinen sekavuus näkyy RAI-järjestelmässä? Erikoissuunnittelija Satu Vihersaari-Virtanen 13.3.2008 Tiedosta hyvinvointia 2 Vanhuksen sekavuusoireyhtymä Sekavuuden

Lisätiedot

Jaksokirja - oppimistavoi/eet

Jaksokirja - oppimistavoi/eet Jaksokirja - oppimistavoi/eet Tunnistaa tärkeimmät alkoholin aiheuttamat neurologiset oireet ja sairaudet Hallitsee nikotiiniriippuvuuden hoidon Tunnistaa ja osaa hoitaa alkoholin vieroitusoireet (ml.

Lisätiedot

AGGRESSIIVINEN VANHUS

AGGRESSIIVINEN VANHUS AGGRESSIIVINEN VANHUS SEHL Kevätopintopäivät Savonlinna 8.4.2016 Kati Auvinen 08.04.2016 1 Sidonnaisuudet ISSHP: Yleislääketieteen akuuttiosaston ylilääkäri Fimea: Osa-aikainen tutkijalääkäri ILMAtutkimuksessa

Lisätiedot

Alkoholin aiheuttamat terveysriskit

Alkoholin aiheuttamat terveysriskit Kati Juva Alkoholin aiheuttamat terveysriskit Onnettomuudet/vammat Erityisesti aivovammat Väkivalta - voi myös johtaa aivovammaan Somaattiset sairaudet Maksakirroosi Haimatulehdus -> diabetes Mielenterveysongelmat

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

Ikääntyminen ja alkoholi

Ikääntyminen ja alkoholi Ikääntyminen ja alkoholi Mauri Aalto dos, psyk el Järvenpään sosiaalisairaala ja Kansanterveyslaitos Katsaus on laadittu osana Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittamaa Liika on aina liikaa - ikääntyminen

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu referral-menettelyn tuloksena. Jäsenvaltion

Lisätiedot

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS 1 Vammapotilaan kivunhoito Jouni Kurola KYS Vammautuneen erityispiirteet Tajunnan muutokset Hengitystie-ongelmat Hengitysongelmat Verenkierron epävakaus Erilaiset vammat Yksittäiset raajavammat kivunhoito

Lisätiedot

Lääkkeet muistisairauksissa

Lääkkeet muistisairauksissa Lääkkeet muistisairauksissa Muistihoitajat 27.4.2016 Vanheneminen muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa Lääkeaineen vaiheet elimistössä: Imeytyminen: syljen eritys vähenee, mahalaukun ph nousee, maha-suolikanavan

Lisätiedot

Muistisairauksien käytösoireista. Pia Nurminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Seminaariesitys 12.12.2013

Muistisairauksien käytösoireista. Pia Nurminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Seminaariesitys 12.12.2013 Muistisairauksien käytösoireista Pia Nurminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Seminaariesitys 12.12.2013 Mitä ovat käytösoireet? Kun muistisairaus etenee, edellytykset hallita ja työstää omia tunteita heikkenevät,

Lisätiedot

Letkuravitsemuksen ongelmakohtia Lasten letkuravitsemus Virpi Järveläinen Satshp

Letkuravitsemuksen ongelmakohtia Lasten letkuravitsemus Virpi Järveläinen Satshp Letkuravitsemuksen ongelmakohtia Lasten letkuravitsemus 2.2.2017 Virpi Järveläinen Satshp Letkuravitsemuksen komplikaatioita Ripuli Syy sopimaton valmiste, valmisteen osmolaalisuus, bakteerikontaminaatio,

Lisätiedot

Vaikutusmekanismi. Reseptori voi herkistyä tai turtua välittäjäaineille Kaikilla lääkkeillä oma reseptori Psyykenlääkkeet

Vaikutusmekanismi. Reseptori voi herkistyä tai turtua välittäjäaineille Kaikilla lääkkeillä oma reseptori Psyykenlääkkeet Psyykenlääkkeet Vaikutusmekanismi Reseptori voi herkistyä tai turtua välittäjäaineille Kaikilla lääkkeillä oma reseptori Psyykenlääkkeet voi lisätä synapsien kasvua Toimia alkup.välittäjäaineen kaltaisesti

Lisätiedot

Syöpäkivun lääkehoito

Syöpäkivun lääkehoito EGO 30.10.2015 Helsinki Syöpäkivun lääkehoito Katri Hamunen HYKS Kipuklinikka Syöpäkivun hoidon tavoi8eet Kivun lievitys yöunen turvaaminen lepokivun lievitys liikekivun lievitys Hai8avaikutusten seuranta

Lisätiedot

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT ORION CORPORATION PÄIVÄMÄÄRÄ: 15-6-2015, VERSIO 2 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mannitol Braun 150 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mannitol Braun 150 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mannitol Braun 150 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1000 ml infuusionestettä sisältää 150 g mannitolia. Ominaisuudet: Teoreettinen

Lisätiedot

Kuolevan lapsen kivunhoito

Kuolevan lapsen kivunhoito Kuolevan lapsen kivunhoito Jukka Pouttu Lasten ja nuorten sairaala HUS SULAT 28.01.2016 Lisää aiheesta: DUODECIM: Kuolevan potilaan oireiden hoito Käypä hoito -suositus Julkaistu: 28.11.2012 Kuolevan lapsen

Lisätiedot

Päivystystilanteissa optimaalisella lääkehoidolla

Päivystystilanteissa optimaalisella lääkehoidolla Päivystyspsykiatria Bentsodiatsepiinien käyttö psykiatrisissa päivystystilanteissa Antero Leppävuori Bentsodiatsepiinit ovat yksin käytettyinä tai lisälääkkeinä käypä valinta monien akuuttien psyykkisten

Lisätiedot

HAASTEELLISEN KÄYTTÄYTYMISEN KOKONAISVALTAINEN HOITO. Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus

HAASTEELLISEN KÄYTTÄYTYMISEN KOKONAISVALTAINEN HOITO. Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus HAASTEELLISEN KÄYTTÄYTYMISEN KOKONAISVALTAINEN HOITO Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus HAASTEELLISEN KÄYTTÄYTYMISEN KOKONAISVALTAINEN HOITO Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri

Lisätiedot

Annosta tulee muuttaa eläimillä, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta, koska haittavaikutusriski on suurentunut.

Annosta tulee muuttaa eläimillä, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta, koska haittavaikutusriski on suurentunut. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Metomotyl vet 2,5 mg/ml injektioneste, liuos kissoille ja koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 millilitra sisältää: Vaikuttava aine: metoklopramidi (hydrokloridimonohydraattina)

Lisätiedot

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen 301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen Vastaus: hyvin vähän Tietoakin on ollut vaikea hankkia, nyt on juuri uusi kirja julkaistu Tavallisimmin

Lisätiedot

Traumapotilaan kivunhoidon haasteet. - Kivunhoidon suunnittelu ja toteutus traumatologian vuodeosastolla

Traumapotilaan kivunhoidon haasteet. - Kivunhoidon suunnittelu ja toteutus traumatologian vuodeosastolla Traumapotilaan kivunhoidon haasteet - Kivunhoidon suunnittelu ja toteutus traumatologian vuodeosastolla Traumatologian vos TD4/TB4 N. 90% potilaista tulee päivystyspotilaina, ympäri vuorokauden Tapaturmapotilaat

Lisätiedot

Muistisairauksien koko kuva

Muistisairauksien koko kuva Muistisairauksien koko kuva Muistipotilaan käytösoireet Lääkehoidon mahdollisuudet Geriatri Pirkko Jäntti Kemijärvi 27.11.2012 Muistisairauksien keskeiset oireet Muistin heikkeneminen Muut kognitiiviset

Lisätiedot

Sisältö Etiologia. Oireet. Erotusdiagnostiikka. Hälytysmerkit. Esitiedot. Kliininen arvio. Nestetarve & kuivuman korjaus

Sisältö Etiologia. Oireet. Erotusdiagnostiikka. Hälytysmerkit. Esitiedot. Kliininen arvio. Nestetarve & kuivuman korjaus Sisältö Etiologia Oireet Erotusdiagnostiikka Hälytysmerkit Esitiedot Kliininen arvio Nestetarve & kuivuman korjaus Hoitopaikan valinta Yhteenveto 1 Etiologia Yleisiä Valtaosa virustauteja Adeno, noro,

Lisätiedot

Aripiprazole Accord (aripipratsoli)

Aripiprazole Accord (aripipratsoli) Aripiprazole Accord (aripipratsoli) Esite terveydenhuoltohenkilöstölle Aripiprazole Accord (aripipratsoli) on tarkoitettu keskivaikean tai vaikean maniavaiheen enintään 12 viikkoa kestävään hoitoon 13

Lisätiedot

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan.

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depottabletti sisältää 750 mg kaliumkloridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml injektionestettä sisältää: Vaikuttava aine: Atipametsolihydrokloridi

Lisätiedot

Lasten ja nuorten syo misha irio iden esiintyvyys ja hoitokeinot. Veli Matti Tainio HYKS Nuorisopsykiatria

Lasten ja nuorten syo misha irio iden esiintyvyys ja hoitokeinot. Veli Matti Tainio HYKS Nuorisopsykiatria Lasten ja nuorten syo misha irio iden esiintyvyys ja hoitokeinot Veli Matti Tainio HYKS Nuorisopsykiatria Esityksen keskiössä Voivat olla vakavia sairauksia. Kuolema, kehityksen pysähdys ja perheen ongelmat.

Lisätiedot

LÄÄKEHAITTOJEN EHKÄISYN MAHDOLLISUUDET

LÄÄKEHAITTOJEN EHKÄISYN MAHDOLLISUUDET UNIVERSITY OF TURKU LÄÄKEHAITTOJEN EHKÄISYN MAHDOLLISUUDET Sirkka-Liisa Kivelä professori, ylilää ääkäri Turun yliopisto, yleislää ääketiede Turun yliopistollinen keskussairaala, yleislää ääketieteen yksikkö

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Hydroxyzinhydrochlorid EQL Pharma 25 mg kalvopäällysteiset tabletit päivämäärä 7.1.2014, versio 1.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden

Lisätiedot

Veren hyytymiseen vaikuttava lääkitys päivystyksessä

Veren hyytymiseen vaikuttava lääkitys päivystyksessä Veren hyytymiseen vaikuttava lääkitys päivystyksessä Yleistä Veren hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet ovat erittäin yleisiä Veren hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet ovat yleensä potilaalle tarpeen Päivystysaikana

Lisätiedot

Attentin 5mg tabletti - opas reseptin kirjoittavalle lääkärille Tarkistuslista ennen lääkkeen määräämistä mahdollista web-pohjaista jakelua varten

Attentin 5mg tabletti - opas reseptin kirjoittavalle lääkärille Tarkistuslista ennen lääkkeen määräämistä mahdollista web-pohjaista jakelua varten Attentin 5mg tabletti - opas reseptin kirjoittavalle lääkärille Tarkistuslista ennen lääkkeen määräämistä mahdollista web-pohjaista jakelua varten Tarkistuslista 1: ennen Attentin 5mg tablettien määräämistä

Lisätiedot

Käytösoireista kohti muistisairaan ihmisen hyvinvoinnin kokonaisvaltaista tukemista

Käytösoireista kohti muistisairaan ihmisen hyvinvoinnin kokonaisvaltaista tukemista Käytösoireista kohti muistisairaan ihmisen hyvinvoinnin kokonaisvaltaista tukemista Jussi Ripsaluoma geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri 03.03.2015 Johdanto käytösoireita on lähes kaikilla muistisairailla

Lisätiedot

Kuinka hoidan aivoterveyttäni?

Kuinka hoidan aivoterveyttäni? Kuinka hoidan aivoterveyttäni? Geriatrian dosentti Pirkko Jäntti Kemijärvi 28.11.2012 Kaavakuva eri muistijärjestelmistä Terveetkin aivot unohtelevat 83 % unohtaa ihmisten nimiä 60 % unohtaa esineiden

Lisätiedot

RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA

RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA Anne Poikolainen Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Sovatek 25.5.2016 Päihteiden käytön tunnistamisen vaikeudesta

Lisätiedot

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö Nikotiiniriippuvuus Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö 8.2.2016 1 Miksi nikotiiniriippuvuus on tärkeä asia? Tupakan nikotiini aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Tupakkariippuvuuteen

Lisätiedot

EEG:N KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET SAIRAUKSIEN DIAGNOSTIIKASSA MAIJA ORJATSALO, ERIKOISTUVA LÄÄKÄRI, HUS-KUVANTAMINEN LABQUALITY DAYS 9.2.

EEG:N KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET SAIRAUKSIEN DIAGNOSTIIKASSA MAIJA ORJATSALO, ERIKOISTUVA LÄÄKÄRI, HUS-KUVANTAMINEN LABQUALITY DAYS 9.2. EEG:N KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET SAIRAUKSIEN DIAGNOSTIIKASSA MAIJA ORJATSALO, ERIKOISTUVA LÄÄKÄRI, HUS-KUVANTAMINEN LABQUALITY DAYS 9.2.2017 SISÄLLYSLUETTELO EEG-tutkimuksen esittely EEG-tutkimuksen käyttö sairauksien

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot

Julkisen yhteenvedon osiot Olmestad Comp 20 mg/12,5 mg kalvopäällysteinen tabletti Olmestad Comp 20 mg/25 mg kalvopäällysteinen tabletti 17.12.2015, versio V1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon

Lisätiedot

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 ICD-10 tautiluokituksessa kipuoire esiintyy vain muutaman psykiatrisen diagnoosin kuvauksessa

Lisätiedot

Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä?

Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä? Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä? Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 17.11.2008 Merja Syrjämäki psykiatrian erikoislääkäri TAYS Pitkäniemi APS5 Kaksoisdiagnoosin ulottuvuudet Lievä psyykkinen

Lisätiedot

Ensihoidon (triage) hoidon kiireellisyyden arviointi, mallia Vaasa

Ensihoidon (triage) hoidon kiireellisyyden arviointi, mallia Vaasa Ensihoidon (triage) hoidon kiireellisyyden arviointi, mallia Vaasa 19.4.2016 Risto Vesanto Ensihoitopäällikkö Vshp ensihoidon tulosyksikkö Sisältö Triage ennen ja nyt Vaasassa Triagen ajatus: Mikä ihmeen

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ MUNUAISTURVALLISUUSTIETOA VIREADIN KÄYTÖSTÄ

TÄRKEÄÄ MUNUAISTURVALLISUUSTIETOA VIREADIN KÄYTÖSTÄ TÄRKEÄÄ MUNUAISTURVALLISUUSTIETOA VIREADIN KÄYTÖSTÄ 30. huhtikuuta 2008 Arvoisa lääkäri, Viread (tenofoviiridisoproksiilifumaraatti, tenofoviiri DF) Koska Vireadin käyttö on hyväksytty HIV:in hoidon lisäksi

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVAA HOITOA PERUSTERVEYDENHUOLTOON SAATAVUUS & SAAVUTETTAVUUS ERINOMAISIA

NÄYTTÖÖN PERUSTUVAA HOITOA PERUSTERVEYDENHUOLTOON SAATAVUUS & SAAVUTETTAVUUS ERINOMAISIA NÄYTTÖÖN PERUSTUVAA HOITOA PERUSTERVEYDENHUOLTOON SAATAVUUS & SAAVUTETTAVUUS ERINOMAISIA Hoidon onnistumiseksi on olennaista että asianmukainen hoito aloitetaan ilman viivytyksiä. Hoidon tärkeä kehittämiskohde

Lisätiedot

Palvelutarve- ja asiakasrakenneluokitus tarkempaa tietoa asiakkaista? Anja Noro, THT, Dosentti, Tutkimuspäällikkö

Palvelutarve- ja asiakasrakenneluokitus tarkempaa tietoa asiakkaista? Anja Noro, THT, Dosentti, Tutkimuspäällikkö Palvelutarve- ja asiakasrakenneluokitus tarkempaa tietoa asiakkaista? Anja Noro, THT, Dosentti, Tutkimuspäällikkö Johdattelua Palvelutarveluokitus (MAPLe) vs. asiakasrakenneluokitus ( RUG-III/23) kotihoidon

Lisätiedot

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse?

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Kenelle kehittyy tyypin 2 diabetes? Perimällä on iso osuus: jos lähisukulaisella on tyypin 2 diabetes, sairastumisriski on 50-70% Perinnöllinen taipumus vaikuttaa

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot

Lisätiedot

AKUUTTI SEKAVUUSTILA

AKUUTTI SEKAVUUSTILA AKUUTTI SEKAVUUSTILA Jouko Laurila LT, ger. dos. HUS, Medisiininen tulosyksikkö Sidonnaisuudet: koulutusmatkat ja luentopalkkiot: Nutricia, Mundipharma, Astellas DELIRIUMIN OIREET Tarkkaavaisuuden häiriö

Lisätiedot

Kannabis yleistyy, nopeat interventiot terveydenhoidossa. Ylilääkäri Pekka Salmela A-klinikkasäätiö/Pirkanmaa Puhutaan huumeista 18.2.

Kannabis yleistyy, nopeat interventiot terveydenhoidossa. Ylilääkäri Pekka Salmela A-klinikkasäätiö/Pirkanmaa Puhutaan huumeista 18.2. Kannabis yleistyy, nopeat interventiot terveydenhoidossa Ylilääkäri Pekka Salmela A-klinikkasäätiö/Pirkanmaa Puhutaan huumeista 18.2.2014 Kannabis Hamppukasvista/Cannabis Sativa) saatavien erilaisten valmisteiden

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Numeta G16E, Numeta G19E 2332015, Versio 30 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI2 Julkisen yhteenvedon osiot VI21 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Joillakin sairaalapotilailla ei välttämättä

Lisätiedot

Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista. Ennen metyylifenidaattihoidon aloittamista

Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista. Ennen metyylifenidaattihoidon aloittamista Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista Seuraava tarkistuslista on tarkoitettu auttamaan metyylifenidaattia sisältävän lääkkeen määräämisessä vähintään 6-vuotiaille lapsille

Lisätiedot

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa PAKKAUSSELOSTE Nespo 15 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 25 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 40 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo

Lisätiedot

Dementian varhainen tunnistaminen

Dementian varhainen tunnistaminen Tiedosta hyvinvointia RAI-seminaari 13.3. 2008 Hoitotyön päivä 1 Dementian varhainen tunnistaminen Harriet Finne-Soveri LT, geriatrian erikoislääkäri Terveystaloustieteen keskus CHESS Tiedosta hyvinvointia

Lisätiedot

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin Tupakkariippuvuus Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta sisältävä oireyhtymä (F17, ICD-10) Tarkoitetaan

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775515/2014 Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Cosentyx-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan,

Lisätiedot

EPILEPSIAKOHTAUKSEN. ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta

EPILEPSIAKOHTAUKSEN. ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta EPILEPSIAKOHTAUKSEN ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta EPILEPSIAKOHTAUKSEN ENSIAPU Epilepsiakohtaus on oire, joka haittaa ihmisen tavanomaista toimintakykyä. Epileptinen kohtaus on

Lisätiedot

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi Potilaan päiväkirja Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi POTILAAN TIEDOT Nimi: Osoite: Puh.: Erikoislääkäri: Erikoislääkärin puh.: Parkinsonhoitaja: Parkinsonhoitajan

Lisätiedot

Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy

Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy Tunne pulssisi -ammattilaisten koulutus 1.10.2013 / 9.12.2013 Kirsi Rantanen Neurologian erikoislääkäri, neurologian klinikka, HUS Aivoinfarkti Verisuonitukoksesta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/annos ja 0,5 mg/annos inhalaatiojauheet

VALMISTEYHTEENVETO. Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/annos ja 0,5 mg/annos inhalaatiojauheet VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/annos ja 0,5 mg/annos inhalaatiojauheet 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/annos: 1 annos sisältää

Lisätiedot

Muistipoliklinikan toiminnan kehittäminen

Muistipoliklinikan toiminnan kehittäminen Muistipoliklinikan toiminnan kehittäminen Geriatri Pirkko Jäntti 25.5.2015 Mistä muistipoliklinikan toiminnan kehittämistyössä aloitetaan? Selvitetään muistisairaiden laskennallinen osuus kunnan väestöstä

Lisätiedot

Epilepsian lääkehoito

Epilepsian lääkehoito Epilepsian lääkehoito Hanna Ansakorpi Kliininen opettaja, LT Neurologian erikoislääkäri Oulun yliopisto, Lääketieteen laitos, neurologia OYS, Medisiininen tulosalue, neurologia Mikä on epilepsia? Epileptinen

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pregabalin Krka 17.2.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Täydellisyyden vuoksi, viitaten Direktiivin 2001/83 artiklaan 11, hakija varaa mahdollisuuden

Lisätiedot

Tärkeää tietoa GILENYA -hoidosta

Tärkeää tietoa GILENYA -hoidosta Tärkeää tietoa GILENYA -hoidosta Ensimmäisen GILENYA-annoksen jälkeen lääkärisi pyytää sinua jäämään vastaanotolle vähintään kuuden tunnin ajaksi, jotta tarvittaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä, jos

Lisätiedot

Kaksoisdiagnoosipotilaan arviointi ja hoidon porrastus

Kaksoisdiagnoosipotilaan arviointi ja hoidon porrastus Kaksoisdiagnoosipotilaan arviointi ja hoidon porrastus Olli Kampman,, LT, apulaisopettaja TaY,, lääl ääketieteen laitos EPSHP psykiatrian toiminta-alue alue Kaksoisdiagnoosi (dual diagnosis,, DD) Vakava

Lisätiedot

Hypotermiaopas. Sairaanhoitajaopiskelijoille

Hypotermiaopas. Sairaanhoitajaopiskelijoille Hypotermiaopas Sairaanhoitajaopiskelijoille Hypotermia eli alilämpöisyys Hypotermia on tila jossa elimistön lämpö on alle 35 celsius astetta Lievä hypotermia on 32-35 o C astetta Keskivaikea hypotermia

Lisätiedot

Luentomateriaali Alkoholiongelmaisen hoito. Julkaistu 4.11.2015 Perustuu 4.11.2015 päivite6yyn Käypä hoito -suositukseen

Luentomateriaali Alkoholiongelmaisen hoito. Julkaistu 4.11.2015 Perustuu 4.11.2015 päivite6yyn Käypä hoito -suositukseen Luentomateriaali Alkoholiongelmaisen hoito Julkaistu 4.11.2015 Perustuu 4.11.2015 päivite6yyn Käypä hoito -suositukseen Näytön varmuusaste Käypä hoito -suosituksissa Koodi Näytön aste Selitys A B C D Vahva

Lisätiedot

Riskienhallintasuunnitelman julkinen yhteenveto Kyprolis (karfiltsomibi)

Riskienhallintasuunnitelman julkinen yhteenveto Kyprolis (karfiltsomibi) EMA/639793/2015 Riskienhallintasuunnitelman julkinen yhteenveto Kyprolis (karfiltsomibi) Tämä on Kyprolis-valmistetta koskevan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joiden

Lisätiedot

VUOTOKYSELYLOMAKE. (Potilas tai hoitava lääkäri täyttää) sivu 1/7. POTILASTIEDOT Pvm. Nimi* Henkilötunnus/syntymäaika*

VUOTOKYSELYLOMAKE. (Potilas tai hoitava lääkäri täyttää) sivu 1/7. POTILASTIEDOT Pvm. Nimi* Henkilötunnus/syntymäaika* (Potilas tai hoitava lääkäri täyttää) sivu 1/7 POTILASTIEDOT Pvm Nimi* Henkilötunnus/syntymäaika* Onko sinulla vuoto-oireita, jotka häiritsevät normaalielämää tai ovat vaatineet lääkärin arviota? Minkä

Lisätiedot

Masentuneen opiskelijan arvio ja hoito opiskeluterveydenhuollossa. Henna Haravuori

Masentuneen opiskelijan arvio ja hoito opiskeluterveydenhuollossa. Henna Haravuori Masentuneen opiskelijan arvio ja hoito opiskeluterveydenhuollossa Henna Haravuori 1 Työnjako nuorten masennustilojen hoidossa Perusterveydenhuolto (koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, terveyskeskukset,

Lisätiedot

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli)

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli) Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli) Esite potilaille/heistä huolehtiville henkilöille Tämä esite sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, joihin sinun on tutustuttava ennen aripipratsolihoidon aloittamista

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Phybag 9 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Phybag 9 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Phybag 9 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 9 mg natriumkloridia. 100 ml sisältää 15,4 mmol (vastaten 354 mg) natriumia.

Lisätiedot

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco tiedottaa 20/2015 17.8.2015 Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco hyväksyjä: Roberto Blanco pvm: 17.8.2015 Ohje tilaajille ja kuvausyksiköille Selkärangan

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta.

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Barbivet vet. 30 mg tabletti Barbivet vet. 60 mg tabletti 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine Yksi 30 mg tabletti sisältää fenobarbitaalia 30 mg. Yksi 60 mg tabletti

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Keskeisten (alkoholi)vieroitusoireiden arviointi ja hoito Alkoholideliriumin hoito

Keskeisten (alkoholi)vieroitusoireiden arviointi ja hoito Alkoholideliriumin hoito Keskeisten (alkoholi)vieroitusoireiden arviointi ja hoito Alkoholideliriumin hoito Janne Alakare, ol, sisätautien el HYKS Akuutti, Jorvin sairaala 26.05.2016 Sidonnaisuudet Ei sidonnaisuuksia Sisältö Näkökulma:

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Prometax 4,5 mg kovat kapselit Prometax 6,0 mg kovat kapselit. Rivastigmiini

PAKKAUSSELOSTE. Prometax 4,5 mg kovat kapselit Prometax 6,0 mg kovat kapselit. Rivastigmiini PAKKAUSSELOSTE Prometax 1,5 mg kovat kapselit Prometax 3,0 mg kovat kapselit Prometax 4,5 mg kovat kapselit Prometax 6,0 mg kovat kapselit Rivastigmiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin

Lisätiedot

SAV? Milloin CT riittää?

SAV? Milloin CT riittää? SAV? Milloin CT riittää? Evl Akuuttilääketiede To Sidonnaisuudet Ei sidonnaisuuksia 1 Potilastapaus 28- vuotias nainen vastaanotolla klo 12 Hypotyreoosi, hyvässä hoitotasapainossa Lääkityksenä Thyroxin

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

Milloin alkoholi aiheuttaa työkyvyttömyyden?

Milloin alkoholi aiheuttaa työkyvyttömyyden? Tieteessä kättä pidempää Mauri Aalto LT, prosessori, ylilääkäri Tampereen yliopisto, Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja THL mauri.aalto@uta.fi Tiina Kaarne LL, työterveyshuollon erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri

Lisätiedot

Kliinikko ja S-korsol/dU-korsol. 4.2.2009 Anna-Mari Koski Keski-Suomen keskussairaala

Kliinikko ja S-korsol/dU-korsol. 4.2.2009 Anna-Mari Koski Keski-Suomen keskussairaala Kliinikko ja S-korsol/dU-korsol 4.2.2009 Anna-Mari Koski Keski-Suomen keskussairaala Lisämunuaisen toiminnan tutkimiseen käytettävät t hormonitutkimukset Tutkimusaihe Perustutkimus Rasituskokeet Hyperkortisolismi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää: Glukoosi, vedetön 6,75 g Natriumkloridi 1,30 g Natriumsitraatti

Lisätiedot

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS bukkaalinen fentanyylitabletti Sinulle on määrätty Effentora -lääkettä syövän läpilyöntikipukohtausten hoitoon. Tämän esitteen

Lisätiedot

Ihminen tarvitsee toista ihmistä voiko riippuvuuksista tulla rasite hyvinvoinnille?

Ihminen tarvitsee toista ihmistä voiko riippuvuuksista tulla rasite hyvinvoinnille? Ihminen tarvitsee toista ihmistä voiko riippuvuuksista tulla rasite hyvinvoinnille? Ylilääkäri Pekka Salmela A- klinikkasäätiö/pirkanmaa MTK:n työhyvinvointipäivät Tre 8/2013 Riippuvuus - addiktio Terve

Lisätiedot

MUISTIONGELMIEN HUOMIOIMINEN TYÖTERVEYSHUOLLOSSA, KEHITYSVAMMAISTEN SEKÄ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEASIAKKAIDEN HOIDOSSA

MUISTIONGELMIEN HUOMIOIMINEN TYÖTERVEYSHUOLLOSSA, KEHITYSVAMMAISTEN SEKÄ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEASIAKKAIDEN HOIDOSSA . MUISTIONGELMIEN HUOMIOIMINEN TYÖTERVEYSHUOLLOSSA, KEHITYSVAMMAISTEN SEKÄ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEASIAKKAIDEN HOIDOSSA ERITYISRYHMIEN MUISTIONGELMAT Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Oxamin 50 mg tabletti. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Oxamin 50 mg tabletti. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Oxamin 50 mg tabletti. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 50 mg oksatsepaamia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE. TRISENOX 1 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Arseenitrioksidi

PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE. TRISENOX 1 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Arseenitrioksidi PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE TRISENOX 1 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Arseenitrioksidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN MIELENTERVEYSHÄIRIÖT JA KÄYTTÄYTYMINEN. Anneli Tynjälä Johtava psykologi, psykoterapeutti VET PKSSK

KEHITYSVAMMAISEN MIELENTERVEYSHÄIRIÖT JA KÄYTTÄYTYMINEN. Anneli Tynjälä Johtava psykologi, psykoterapeutti VET PKSSK KEHITYSVAMMAISEN MIELENTERVEYSHÄIRIÖT JA KÄYTTÄYTYMINEN Anneli Tynjälä Johtava psykologi, psykoterapeutti VET PKSSK 1 HAASTAVASTA KÄYTTÄYTYMISESTÄ ja MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖISTÄ KEHITYSVAMMAISILLA Kehitysvammaisista

Lisätiedot

Työterveyshuolto Oppilasvalintatarkastus

Työterveyshuolto Oppilasvalintatarkastus PELASTUSOPISTO Työterveyshuolto ESITIETOLOMAKE Oppilasvalintatarkastus HENKILÖTIEDOT Etu- ja sukunimi (myös aiempi) Henkilötunnus Osoite PERUSTIEDOT Koulutus Peruskoulu Ylioppilas Ammatillinen tutkinto

Lisätiedot

Iäkkään aivoinfarktipotilaan akuutti- ja jatkohoito aivohalvausyksikön ulkopuolella

Iäkkään aivoinfarktipotilaan akuutti- ja jatkohoito aivohalvausyksikön ulkopuolella Iäkkään aivoinfarktipotilaan akuutti- ja jatkohoito aivohalvausyksikön ulkopuolella Anna-Maija Vallittu, LT. neurologian ja geriatrian erikoislääkäri Turun Hyvinvointitoimiala, Erikoissairaanhoidon palvelut

Lisätiedot

Ajokorttiluvan terveysvaatimukset ja lääkärin ilmoitusvelvollisuus. Ajokorttiluvan terveysvaatimukset Ryhmä 2 (R2)

Ajokorttiluvan terveysvaatimukset ja lääkärin ilmoitusvelvollisuus. Ajokorttiluvan terveysvaatimukset Ryhmä 2 (R2) Ajokorttiluvan terveysvaatimukset ja lääkärin ilmoitusvelvollisuus Ajokykyyn vaikuttava sairaus, vamma tai vika Ajokorttiluvan terveysvaatimukset Ryhmä 1 () Ajokorttiluvan terveysvaatimukset Ryhmä 2 ()

Lisätiedot