Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 Reilu Kurikka 1

2 Nyt on arvokeskustelun aika! Syksyn kunnallisvaalit lähestyvät Vaaleissa päätetään ihmisten arjen asioista - ennen kaikkea palveluista, kuten terveydenhoidosta, kouluista, vanhustenhuollosta sekä liikuntapalveluista On erittäin tärkeää, että jokainen äänestää ja kertoo mielipiteensä, miten haluasi kyläänsä, kaupunginosaansa ja kotikuntaansa kehittää Politiikassa on kysymys arvoista ja niiden pohjalta tehtävistä valinnoista siis vaihtoehdoista Suomen 1990-luvun syvän laman jälkeen poliittiseen kulttuuriimme juurtui puhe vaihtoehdottomuudesta Tuttuakin tutumpaa on kuulla päättäjän esittävän asiansa saatesanoilla, kuten tämä on aivan välttämätöntä tai emme kerta kaikkiaan voi tehdä muutakaan Tämän tunkkaisen perinteen SDP haluaa nyt murtaa Me haluamme käynnistää arvokeskustelun poliittisista valinnoistamme Elävässä demokratiassa väitellään erilaisten vaihtoehtojen pohjalta Sen sijaan, että suoralta kädeltä sen enempiä perustelematta tyrmättäisiin eriävä mielipide, tulisi meidän poliitikkojen tarjota kansalaisille punnittuja ja perusteltuja mielipiteitä Kertomalla SDP:n viestin lapsiperheiden tukemisesta, vanhustenhuollon laadun korjaamisesta sekä terveyspalveluiden saatavuudesta, tuomme oman vaihtoehtomme esille Sata vuotta sitten SDP:n tavoitteet olivat suuria unelmia, jotka vaativat tulevilta sukupolvilta suuria ponnistuksia toteutuakseen Julkiset palvelut, sosiaaliturva, terveydenhuolto ja koko ikäluokalle tuleva maksuton koulutus ovat olleet hyvinvoinnin kulmakiviä Asioita, jotka saattoivat vaikuttaa mahdottomilta saavuttaa Unelmia, joista tehtiin totta Myös nykypäivän unelmamme perustuvat Reilun Suomen arvoihin Ne perustuvat ihmisten väliseen tasa-arvoon, yhteisvastuuseen, sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja demokratiaan Haluan, että jokainen tuntee itsensä osalliseksi ja arvokkaaksi Haluan, että pidämme toisistamme huolta - ja ennen kaikkea haluan, että pidämme yhdessä huolta tulevaisuudesta Meille sosialidemokraateille tärkeää on panostaa tulevaisuuteen Tällaisia välttämättömiä tulevaisuus- investointeja ovat lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehtiminen, koulujen ja päiväkotien kehittäminen Mutta myös varautuminen ikääntymiseen ja vanhusten ihmisarvoiseen elämään SDP haluaa turvata suomalaisille edellytykset hyvään elämään Laadukkaat palvelut ovat hyvinvoinnin tikapuut, joiden avulla jokainen voi rakentaa itselleen parempaa arkea Toimivat palvelut antavat meille kaikille perusluottamuksen, jonka varassa voimme rakentaa itsellemme parempaa tulevaisuutta - tavoitella unelmiamme Muista äänestää! Jutta Urpilainen SDP:n puheenjohtaja 2

3 Reilu Suomi-Reilu Kunta Reilu Suomi, Sosialidemokraattien Kunnallisvaali Teema painottaa kuntalaisten hyvinvoinnin teemaa Hyvinvoinnin perusta kunnassa keskittyy toimivien peruspalvelujen saatavuuteen Hyvinvoinnin tekijät kunnassa ovat osaavat motivoituneet työntekijät Mennellä valtuustokaudella vakinaistettiin peruustettomia määräaikaisia toimia ja virkoja kymmeniä Aloitteen vakinaistamisesta teki sosialidemokraattien valtuustoryhmä Turvallisuus ja jatkuvuus työssä on merkittävä tekijä jaksamisen kannalta Kaupunkimme tavoitteena on elinvoimaisuuden ja kasvun ylläpitäminen Asukasluvun kasvattaminen ja syntyvyyden lisääntyminen ovat keskeisiä tavoitteita Jotta tämä tavoite saavutetaan on panostettava tonttitarjontaa ja elinkeinopolitiikkaan Kaiken lähtökohtana kuitenkin ovat laadukkat ja helposti saatavilla olevat peruspalvelut Tällä sektorilla on kuiten kin vielä paljon parannettavaa Liian usein työnteon vastaanottamisen esteenä on lapsen hoitopaikan puute Toinen merkittävä seikka lapsiperheen paikkakunnalle muutolle on peruskoulutus ja sen laatu Luokkakokojen pienentäminen on selkeä singnaali laadukkaaseen kolujärjestelmään pyrkimisestä Tulevaisuudessa on syytä yhdistää koko lapsen kasvu ja opetustehtävä saman hallinnonalan piirin, sivistystoimen hallinnonalalle Sillä luodaan jatkuvuutta ja joustavuutta, pyrittäessä takamaan lapselle mahdollisimman hyvät lähtökohdat kasvuun, oppimiseen ja kehittymiseen, kohti aikuisuutta Perusterveydenhuolto sekä vanhustenhuolto ovat suurten muutosten edessä siirryttäessä JIK liikelaitoksen tuottamien palvelujen piiriin On mahdotonta ennustaa miten liikelaitosmalli käytännössä lopulta toimii, lähtökohtana on kuitenkin lähipalveluperiaate jolloin asiakas saa palvelut omasta peruskunnastaan Sosialidemokraattien keskeisin sitoomus kuntalaisille on toimia aktiivisesti palvelujen saatavuuden ja laadun turvaamiseen, myös muuttuvissa organisaatioissa Palvelumallien muuttuessa on aina oltava lähtökohtana asiakkan etu ennen organisaation etua Taloudelliset seikat eivät yksistään saa ratkaista toimintamalleja, vaikka paineita valtionkin suunnasta siihen on Hyvinvoinnin osatekijöittä ovat myös terveellinen asuinympäristö, monipuoliset harrastusmahdollisuudet sekä kultuurilliset aktiviteetit Puolueemme eh- doskaslista on koottu monen alan osaajista Lähtökohtana meillä kaikilla on ihmisen hyvä elämä Vuodenvaihteessa meitä kurikkalaisia on liki , kuntaliitoksen toteutuessa Jurvan kanssa Me Sosialidemokraatit sitoudumme kehittämään koko uutta Kurikka tasapuolisesti ilman raja-aitoja tai ennakkoasenteita Myönteinen tulos kuntaliitosneuvotteluissa oli Sosialidemokraattien tavoite koko prosessin ajan Paljon uusia haasteita on edessä, uusia organisaatioita, uusia yhteistyökumppaneita Maailma, eikä edes kaupunkimme ole valmis Me olemme kuitenikin valmiit osallistumaan Kurikan kehittämiseen äänestäjien antaman valtuutuksen perusteella Meillä on unelma Kurikasta jossa jokaisella on mahdollisuus turvalliseen elämään jossa olisi hyvä asua ja yhteisön tuki olisi saatavilla kun apua tarvitsee Margit Parkkamäki Kurikan Sosialidemokraatit ry puheenjohtaja 3

4 Jurvan sosialidemokraatit Kuntaliitos Kurikan kanssa on Jurvassa nähty myönteisenä ja ainoana oikeana vaihtoehtona päättäjien keskuudessa Keskustelut, joita käytiin Ilmajoen kanssa, eivät saavuttaneet yleisen mielipiteen kannatusta ja olivat täten ennakolta tuomittuja Etenkin pienten kuntien yhteenliittyminen terveys-, sosiaalitoimen ja koulutoimienkin osalta nähdään taloudelliseksi välttämättömyydeksi Kun tilanne on yllämainitun kaltainen, sosialidemokraattisten päättäjien keskuudessa ei kummassakaan kunnassa ollut lähtötilanteesta eriäviä käsityksiä Jurvan ja Kurikan demarivaltuutettujen liittymistä puoltavat päätökset valtuustoissa ovat olleet yhdenmukaisia Kuntaliitos tarvitsee laajaa, aitoa keskusteluyhteyttä ja toistensa kuulemista yli puoluerajojen Jurvan kunnassa on koettu kulunut nelivuotiskausi sekoiluineen ja riitelyineen raskaaksi Kielteistä mediajulkisuutta lienee tullut riittävästi viimeisten vuosien aikana Jurvalaisten aivan keskeisenä ajatuksena on lähipalvelujen saatavuuden turvaaminen vähintään sellaisina kuin ne ovat tällä hetkellä Tähän demarien mukaan kuuluvat terveyspalvelut lääkäreineen sekä laitos- ja kotisairaanhoito Meillä on ollut erinomainen onni, kun olemme saaneet pitää pitkäaikaiset lääkärit ja sitä kautta hyvät palvelut Tilanteen samanlaisena jatkuminen on hyvin haasteellinen Lisäksi yhtä tärkeitä ovat lasten päivähoitopalvelut eri muotoineen Vaihtoehtoja täytyy olla, koska perheet ja heidän tarpeensa ovat erilaisia Kauhajoen traagisten tapahtumien seurauksena kouluterveydenhuoltoon on satsattava nykyistä enemmän Vaasan suunta työssäkäyntialueena on erittäin keskeinen On tärkeää, että tuleva yhteinen Kurikan kaupunki tämän huomioi Sarvijoen kehittämiseen panostaminen ei tule menemään hukkaan Vaasan vaikutus tulee pysymään kuntaliitoksesta ja polttonesteiden hintojen korotuksista huolimatta suurena aina kirkonkylää myöten Lisäksi, kun Jurvasta tulee Kurikan kaupunginosa, on hyvin tärkeää saada julkista liikennettä kehitettyä asutuskeskusten välillä Seuraavalla valtuustokaudella jätevesiasiat pitää pystyä saattamaan lainmukaiseen kuntoon Tämä koskee jätevesipuhdistamon uusimista ja haja-asutusalueiden yksityistalouksia Suurempi kuntakoko antanee tähän vaikeaan asiaan parhaan ja edullisimman ratkaisun Jurvan demarien mielestä siihen, mitä yhdentymissopimukseen on kirjattu ja päätetty, pitää voida luottaa Kurikan kaupunki lähestyy Pohjanlahden satamaa, tulevaisuudessa saattaa olla yhteinen raja Vaasan kaupungin kanssa Rakennetaan reilusti laajentuvaa Kurikkaa! SDP:n Jurvan yhdistys Markku Hydén puheenjohtaja 4

5 Vauvat, wc:t ja vaikuttaminen Selviäisitkö päivän ilman kunnan palveluja? En usko, että selviäisit Vaikka kuinka rikas olisit ja ostaisit paljon palveluja, kulkisit kuitenkin kunnan katuja pitkin, etkä varmaan sulkisi silmiäsi puistojen kauneudelta Ja vaikka päivän kotona nököttäisi, voi olla vaikeaa olla vettä kraanasta päästämättä tai wc:tä huuhtelematta Kunta on siis lähempänä, kuin usein arjessa ajattelemmekaan Pienimmät ja iäkkäimmät käyttävät eniten kunnan palveluja ja ovat niistä eniten riippuvaisia Tänne maailmaan synnytään kuntien ylläpitämissä sairaaloissa, kunnan neuvoloissa hoidetaan vauvan ja äidin terveyttä, leikkipuistoissa taaperot viettävät riemuisia hetkiä ja päiväkoti tai muu kunnan vastaama päivähoito on tarjottava kaikille lapsille, ennenkuin kunnan koulussa alkaa yhdeksän vuotinen peruskoulu Ja vielä toisen asteen koulutukseen ammattikouluun tai lukioon ehtii, ennenkuin täyttää 18-vuotta ja saa oman äänioikeuden Luettelo edellä ei ole ollenkaan täydellinen Kun viimesyksynä Kurikassa jäi ohjelmaani rakonen, kävin uimassa ja paljon näkyi sielläkin alaikäisiä Joissain perheissä on saatu kotiapua ja kaikki ovat varmaan joitain kertoja käyneet terveyskeskuksessa, kirjastossa, urheilukentällä ja lenkkipolulla Kunta päättää ja vastaa näistä palveluista ja niiden tasosta Siksi on todella outo väite, ettei politiikka kiinnosta Eduskunnassa säädetään lait ja päätetään kuntien saamat valtionosuusrahat Ikävää, että porvarihallitus vei eduskunnassa läpi lain, jolla nostettiin päivähoitomaksujen ja terveysmaksujen ylärajoja ja sama summa otettiin pois kuntien valtionosuuksista Näin kunnat käytännössä pakotettiin tekemään nostot maksuihin Valtuusto ja vaalimenestyksen suhteessa puolueiden nimettämät edustajat lautakunnissa päättävät tu- levan neljän vuoden Kurikan asioista Äänestämällä voit vaikuttaa, kuka arjestasi päättää Pienimmillä kurikkalaisilla, alle 18-vuotiailla, ei ole äänioikeutta Mutta toivottavasti valituksi tulee päättäjiä, jotka haluavat kantaa vastuuta ja taata myös lapsille hyvät palvelut Miapetra Kumpula-Natri kansanedustaja, sd, Vaasa www miapetra net 5

6 Reilu Pohjanmaa TNS Gallup Oy:n tekemässä puoluetutkimuksessa syyskuussa 2008 kysyttiin äänestysikäisiltä, mihin tekijöihin he kiinnittävät eniten huomiota tehdessään äänestysratkaisuja ja valintoja kuntavaaleissa Tulosten mukaan ei ole yksiselitteistä isoa tekijäryhmää, jonka perusteella äänestäjät tekisivät ratkaisunsa kuntavaaleissa Vajaa kolmannes (31 %) ilmoitti, että keskeisintä on se, minkälaisia asioita puolue ajaa kotikunnassa paikallisesti Neljännekselle (26 %) tätäkin tärkeämpää on se, mitä asioita puolue edustaa yleensä koko maassa Likimain samalle tasolle (24 %) yltää se, minkälaisia ehdokkaita puolueella on kotikunnassa SDP:n kuntavaalityötä tehdään tällä hetkellä kovalla tahdilla eri puolilla Pohjanmaata, näin myös Kurikassa ja Jurvassa Pohjanmaan Sosialidemokraatit onnistuivat ehdokasasettelussaan hyvin, meillä on pohjalaisissa kunnissa monipuolinen joukko paikallisia arjen asiantuntijoita ehdolla valtuustoihin He ovat valmiina kantamaan vastuuta ja osallistumaan kotikuntansa kehittämiseen ja kunnallisten palvelujen saatavuuden ja laadun parantamiseen Paikalliset teemat ja kuntalaisten arjen sujumiseen liittyvät kysymykset on tärkeää nostaa vaalien alla avoimeen ja julkiseen keskusteluun Kuntavaalien keskiössä ovat edelleen toimivat ja laadukkaat julkiset palvelut Mm perusterveydenhuollon nykyiset voimavarat, vanhuspalvelujen ja hoivan riittävyys, lasten ja nuorten hyvinvointi sekä lapsiperheiden tukeminen ovat meille sosialidemokraateille tärkeitä asioita Haluamme olla mukana rakentamassa reilua kuntaa, joka satsaa terveyteen, mahdollistaa turvallisen ja vireän ikääntymisen, antaa tukensa ja turvansa lapsille ja nuorille, huolehtii viihtyisästä ja puhtaasta elinympäristöstä, satsaa myös ihmisten henkiseen hyvin- vointiin, auttaa lähimmäistään, huolehtii vastuullisesti taloudestaan sekä tarjoaa kuntalaisilleen vaikutusmahdollisuuksia Reilu Pohjanmaa tarvitsee rakentajansa Kurikan ja Jurvan sosialidemokraatit tarjoavat vaihtoehdon, johon kannattaa tarttua! Johanna Autio toiminnanjohtaja Pohjanmaan Sosialidemokraatit ry Laadukkaat muotokuvat vuosikymmenien kokemuksella VALOKUVAAMO K PUSKALA Hahdonkuja 5 Jurva puh Sälli camping Kauhajoentie 247, Jurva puh

7 Itsenäinen Kurikka Paljon on tapahtunut kurikassa viimeaikoina, on päätetty tehdä liitos Jurvan kanssa ja perustettu liikelaitos JIK, joiden mukana on mentävä ja elettävä Paljon ajatuksia ja keskustelua aiheuttanut liitos Jurvan kanssa toivottavasti taannee Kurikan itsenäisenä pysymisen pidemmälle kuin seinäjoen muiden naapurikuntien Liitos seinäjokeen ei mielestäni olisi kaan mitenkäänmielekästä ainakaan niinkauaa kun se hoitaa asiansa maakun taan öykkäröimällä ja sanelupolitiikalla omaa etuaan ajaen JIK-yhtymä on mielestäni askel oikeaan suuntaan vaikkakin sen tulevaisuus onkin vielä avoin Toivon sen kuitenkin tuovan parannusta esim: henkilöstöpolitiikkaan ja hoitohenkilöstön rekrytointiin Henkilöstön hyvin vointi on suorassa yhteydessä potilaiden hyvinvointiin Liian vähäisen ja huonostivoivan henkilöstön on mahdotonta hoitaa asiakkaita hyvin,kun on mentävä ali siitä mistä aita on matalin Paljon on ollut puhetta ja kannanottoja paikallislehdessä Kurikan kaupunginomistamien Fortum-osakkeiden myymisestä tai myymättä jättämisestä Muutama harhaoppinen,väistyvä Kaupunginjohtaja Jarva etunenässä on ollut valmis osakekeinotteluun Mielestäni osakkeet on paras pitää hätävarana Öljyä ja sähköä tullaan aina tarvitsemaan,eikä tulevaisuudessa taida olla mitään merkittävää muutosta tulossa asian suhteen Muutenkin on hyvä olla varautunut tulevaisuuteen, eihän sitä tiedä vaikka valtio määrää kuntien pakkoliitoksia jolloin Seinäjoki saattaisi napata meidät Silloin on hyvä kun on rahaa sijoittaa omiin tarpeisiin, esim kouluihin tms Kauhajokisia emme ole, seinäjokisiksi emme halua tulla ollaan siis itsenäisiä kurikkalaisia Tarja Koskela Koulutuksesta säästäminen tulee kalliiksi Jokainen nuori on kallis taakka yhteiskunnalle inhimillisistä kustannuksista puhumattakaan Päivähoito- ja koulutusjärjestelmän avulla voidaan tehokkaimmin ehkäistä syrjäytymistä, mutta se ei onnistu säästöpäätöksillä eikä ryhmäkokoja kasvattamalla (tähän tullut nyt tukea valtion taholta) Viidennes ikäluokasta ei saavuta perusopetukselle asetettuja tavoitteita Myös lasten ja nuorten terveysongelmat (etenkin psyykkiset) ovat lisääntyneet, johonka kunnan on pystyttävä vastaamaan parantamalla palvelujaan Kuntapäättäjillä on valta harkita, miten kunta käyttää valtionosuuseuroja Heillä on myös vastuu siitä, että niitä käytetään kestävällä tavalla kunnan tulevaisuuden rakentamiseen Lapsella ja nuorella on oikeus laadukkaaseen kasvatus- ja koulutuspalveluun Jos tästä oikeudesta säästetään, lankeaa kallis lasku yhteiskunnalle vuoden kuluttua Kirsi Kandolin, erityisluokanopettaja 7

8 Uutta Kurikkaa rakentamaan Näissä kunnallisvaaleissa valitaan uuden Kurikan rakentajat Vaaleissa mukanaolevissa puolueissa ehdokkaita kelpo päättäjiksi ja rakentajiksi löytyy Kaikilla meillä on yksilölliset mielipiteet ja tapamme hoitaa yhteisiä asioita Toivottavaa onkin, että me äänestäjät osaamme valita tarjolla olevista henkilöistä kaupunginvaltuutetut, jotka kykenevät hitsautumaan erilaisine ajatuksineen ja tavoitteineen yhdeksi tiiviiksi rakentajien ryhmäksi Valituksi tulleen valtuuston tulee ilman yksilöllisiä intohimoja pystyä asiallisen luottamukselliseen päätöksentekoon rakennettaessa meidän yhteistä uutta Kurikan kaupunkia kaupunkilaisten ehdoilla Syntyjäni Jurvasta ja kuntaliitoshankkeen puolestapuhujana koen erityisenä haasteena yhteisen kunnan rakentamisen ja kehittämisen, jossa ei kunnan reuna-alueita unohdeta Ehdokkaaksi SDP:n riveistä neljännelle valtuustokaudelleni asetuin kuntaliitoshankkeen toteutumisen innostamana Olen aina ollut valmis kohtaamaan uusia haasteita ja kehittämään uutta kuitenkaan unohtamatta menneisyyttä, puolueen historiallista perintöä sekä toimintatapoja Olen oppinut tekemään suuria päätöksiä ja kantamaan niistä vastuun Päätöksenteko ei kuitenkaan aina ole kivaa, koska kaikkia et päätöksilläsi pysty miellyttämään Teidän luottamuksellanne olen valmis kunnallispäättäjäksi Teidän asioittenne hoitajaksi, ilman omia henkilökohtaisia pyrkimyksiä Reilun Kurikan puolesta Martti Alakoski Liittopuheenjohtaja Sähköalojen ammattiliitto ry Hei Päätin tässä tervehtiä teitä hyvät kurikkalaiset Vaalit lähestyvät ja kurikan kaupungin valtuusto tarvitsee uusia ja nuorempia päättäjiä Olen 37-vuotias kahden lapsen ja töissä käyvä perheen isä Olen aktiivisesti jalkapallo ja jääkiekkotoiminnassa mukana sekä juniorien että aikuisten parissa Mielestäni lapsiperheiden pitäisi saada enemmän kaupungilta tukea Työpaikkoja myös kurikkaan enemmän Ei unohdeta myöskään eläkeläisiä ja vanhuksia eikä vähemmistökansoja Sotiemme veteraanit, jotka ovat taistelleet meille itsenäisen Suomen tasavallan Eläkkeisiin lisää tuloja sekä kuntoutusmäärärahoja lisäten sotaveteraaneille Kurikkaan pitäisisaada myös liikunta paikkoja enemmän Tekojäärata jäähallin viereen sekä kunnon talvikäyttöinen jalkapallohalli Ystävällisin terveisin Mika Harjunpää 8

9 Lasten ja nuorten hyvinvointiin on panostettava vanhusten ohessa Viimeaikaiset viestit nuorten pahoinvoinnista ovat huolestuttavia Nyt on aika tehdä asialle jotain Jatkossa tulee lasten/nuorten kanssa työskentelevillä viranomaisilla olla perusvalmiudet havaita kehityksen riskitekijät Onko lapsilla/nuorilla hyviä kaverisuhteita ja välittäviä aikuisia? Viestittääkö hän käyttäytymisellään pahaa oloaan,onko käyttäytyminen muuttunut? Huolen herätessä tulee puuttua tilanteeseen Aito välittäminen on läsnäoloa ja tukemista tarvittaessa Vanhempien ja koulun yhteistyön tulee olla rutiinia Kotiin tarvitaan päivitetty tieto lapsen/nuoren koulutilanteesta Nykyaikainen tietoliikenne mahdollistaa sen joustavasti Vanhempien tulee seurata ja tukea lapsen/nuoren koulunkäyntiä Opettajilla on oltava valmiudet havaita koulukiusaamisen eri muotoja Toimintatapoja kiusaamisen ehkäisemiseksi tulee kehittää Osana opetusta tulee olla kouluyhteisöön sosiaalistaminen Kouluun luodaan turvallinen ja muista välittämisen ilmapiiri, jolloin oppilas rohkaistuu keskustelemaan asioistaan Lähtökohtana hyvinvoinnin kehittämiselle tulee olla lasten/nuorten omat toiveet Tämän lisäksi tarvitaan ammattilaisten rakentavaa ja luovaa yhteistyötä uusien toimintamallien kehittämiseksi ja mm monipuolisen harrastustoiminnan mahdollistamiseksi Aikuisten tulee olla vanhempia ja turvata hyvä lapsuus Oleellista on perheen yhteisen ajan löytäminen ja arjen eläminen yhdessä Nuorten syrjäytyminen estetään ottamalla heidät mukaan päätöksentekoon sekä tarjoamalla vaihtoehtoisia tulevaisuuksia Lasten ja nuorten ohessa myös ikäihmiset tarvitsevat panostamme Ikäihmisille tulee turvata räätälöidyt avohuollon palvelut, jotka mahdollistavat asumisen pitkään omassa kodissa Kun ikäihminen tarvitsee laitoshoitoa, laitoshoitoa on oltava tarjolla Panostamalla ennaltaehkäisyyn ja hyvinvoinnin lisäämiseen säästämämme rahaa ja luomme parempaa huomista lapsillemme ja nuorillemme Jari Latvala Enimmäkseen kiinnostukseni on esteettömyys asioissa ja henkilökohtaisessa avustaja asiassa mutta tietenkin myös kaikki vammaisia koskettavat asiat ovat lähellä sydäntä Minulla on myös kaksi lasta joten kouluasiatkin kiinnostavat Toivon että teitäkin kiinnostaa nämäkin asiat joten pankaa numero 22 muistiin Reijo Hällback 9

10 Taas on aika kunnallisvaalien! Nyt ponnistelemme yhdessä eteenpäin hyvässä yhteisymmärryksessä Jurvalaisten kanssa, parempaa huomista luoden Meillä kaikilla Demareilla on huoli huomisesta Ikääntyminen lisääntyy ja toivomme, että kaikilla olisi hyvä ja turvallinen vanhuus Tämän eteen me yhdessä kaikin tavoin pyrimme toimimaan Lastenpäivähoidossa on myös tosi tärkeää, että on hyvät ja toimivat hoitopaikat Tässä muutamia esimerkkejä Toivomme, että saamme paljon aikaan myös tulevana kautena Maija Koski-Säntti Onko Kurikassa kaikki hyvin? Hyvässä yhteiskunnallisessa asemassa oleva sanoo varmaankin että, tietysti Mutta paljon on myös kuntalaisia joiden on tultava toimeen pienellä palkalla/ eläkkeellä Terveydenhuollon maksut ja taksat nousevat, tämä ku- rittaa eniten vanhempaa väestöryhmää Päivähoitolakia ollaan muuttamassasamoin hoidon maksuperusteita, valtion toimesta Tämä käy raskaasti lapsiperheiden taloudelle Menneestä valtuustokaudesta minulle tulee ensimmäisenä mieleen urheilukentän peruskorjaus ja laajennus josta liikuntaihmisenä olen erittäin iloinen Valaistut ulkoilureitit ovat melko hyvässä kunnossa ja ilolla voi todeta että ne ovat myös ahkerasti kuntalaisten käytössä Etenkin naispuoliset kuntalaiset liikkuvat monimuotoisesti sauvakävellen, juosten, hiihtäen Talousasiat meillä Kurikassa ovat todella hyvin Lainamäärä asukastakohden on laskenut eikä uutta velkaa ole tarvinnut enää tehdä Kiitos isojen osinkotuottojen Hyvä taloudellinen tilanne on antanut mahdollisuuden suuriin investointeihin joita on tehty kolmen viimevuoden aikana Kaupungintalo on seuraava suuri investointihanke jota ollaan suunnittelemassa Suunnitellaan myös uutta hallintotaloa ja vanhan paikalle kauppakeskusta Pilvissä leijutaan Eläkeläisjärjestöt tarvitsisivat myös omat tilat Näillä järjestöillä on merkittävä rooli hyvinvoinnin rakentajana ja vireyden säilyttäjänä Lisäksi on huomattava että eläkleläiset myös ovat veronmaksajia ja ansaitsevat palvelunsa Tässä muutamia ajatuksiani Kurikan kaupungista jonka asukasmäärä kasvaa :lla TERVETULOA JURVALAISET Hyvää syksyä ja ennen kaikkea äänestämään joka sorkka Yhteistyön merkeissä Juhani Saarela 10

11 Luovuutta ja kansalaistoimintaa kunnassa Parhaiten menestyvät ne kunnat, jotka onnistuvat houkuttelemaan luovia ihmisiä Innovatiiviset ihmiset hakeutuvat sinne, missä on rikas kulttuuritarjonta, suvaitsevainen ilmapiiri ja ympäristö, jossa tapahtuu Luovan tekemisen ja kokemisen edellytykset tulee tarjota kaikille Omien niin taiteellisten kuin liikunnallisten taitojen käyttäminen ei saa olla kiinni varallisuudesta Kulttuuri on mahdollisuus ja voimavara kunnan kehittämisessä ja työllisyyden hoitamisessa Kirjastoja tulee kehittää asukkaita palvelevina sivistys- ja kulttuuripalveluna, joka vaikuttaa merkittävästi oppimiseen, opetukseen ja aktiiviseen kuntalaisuuteen ja jossa tarjotaan mahdollisuudet modernin tietotekniikan ja Internetin hyödyntämiseen niille, joilla siihen ei muutoin ole mahdollisuutta Liikunta edistää terveyttä Eettisesti ja kasvatuksellisesti korostava lasten ja nuorten liikunta sekä monipuolinen organisoitu perheliikunta luovat pohjan elinikäiselle liikunnan harrastukselle Arkiliikunnan ja hyötyliikunnan merkitystä tulee korostaa Liikunta- ja urheiluseurojen toimintaa tulee tukea niin, että ne voivat järjestää yhteistyössä kunnan kanssa kaikenikäisille terveyttä edistävää liikuntaa Suomalaisen liikunta- ja urheilutoiminnan perusta on siinä vapaaehtoisessa kansalaistoiminnassa eli kökässä, jota liikuntaseuroissa tehdään Liikunta- ja urheiluseuratoiminnat on pidettävä elinvoimaisena Kunnan on osaltaan edistettävä seurojen yhteistoimintaa ja huolehdittava siitä, että kansalaistoiminnan edellytykset ovat kunnossa Voitto Parkkonen Mistä on hyvä työnantaja tehty? Hyvä työnantaja huolehtii, että henkilöstö osallistuu aidosti työn ja palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen Hyvä työnantaja pitää hyvää huolta työympäristön turvallisuudesta ja viihtyisyydestä Hyvä työnantaja kannustaa henkilöstöään ylläpitämään ja kehittämään osaamistaan Hyvä työnantaja täydennyskouluttaa henkilöstöään Hyvällä työnantajalla on riittävästi työntekijöitä suhteessa työtehtäviin Hyvä työnantaja palkitsee hyvistä työtuloksista ja aikaansaannoksista Hyvä työnantaja huolehtii henkilöstön tiedonsaannista Hyvä työnantaja on rehellinen, avoin, suorapuheinen ja reilu Kirsti Lähdesmäki Pääluottamusmies JHL 11

12 Alakoski Martti, liittopuheenjohtaja Haavisto Timo, sähköasentaja Hakamäki Hannu, maalari Harjunpää Mika, pintakäsittelijä Hautamäki Kyllikki, eläkeläinen Reilu Kuri Kivimäki Tarja, Koivisto Pertti, Koivisto Raija, Koivula Pauli, Koivuluoma Kari, lähihoitaja eläkeläinen lähihoitaja/rikos- ja riita-asiain sovittelija kokoonpanotyöntekijä särmääjä, pääluottamusmies Ennakkoäänestys Vaalipäivä i Niemi Pauli, konepuuseppä Ojala Hannele, yrittäjä Parkkamäki Hanna-Kaisa, suurtalouskokki Parkkamäki Margit, sairaanhoitaja Parkkonen Voitto, hammasteknikko Ritamäki Pekka, autonkuljettaja Saarela Juhani, maastosuunnittelija, eläkeläinen Saarinen Jarmo, hitsaaja Salli Aki, työnsuunnittelija Saunamäki Minna, lähihoitaja 12

13 Hydén Markku, maalari Hällbacka Reijo, työnjohtaja, eläkeläinen Kaistila Antti, sähköasentaja, eläkeläinen Kandolin Kirsi, erityisluokanopettaja Ketola Lasse, maanmittausteknikko evp Koskela Tarja, Koski-Säntti Maija, sairaanhoitaja eläkeläinen kka Köykkä Leena, dementiahoitaja, yrittäjä Markkola Toivo, eläkeläinen Latvala Jari, lähihoitaja Mäki Kari, kirvesmies Lähdesmäki Kirsti, perhepäivähoitaja Mäkynen Raimo, liikkeenharjoittaja Perä Riikka, perhepäivähoitaja Pohja Mika, varastotyöntekijä Ponsiluoma Tomi, autonkuljettaja Pukkila Lii, musiikinopettaja Rajamäki Miika, talonrakentaja Talvitie Seppo, metallimies Teivaala Aaro, sähköasennusmestari Uusimäki Sirpa, toiminnanohjaaja Varin Merja, palveluohjaaja Välimaa Juha, elementtirakentaja 13

14 Kurikka ja kultuuri Kulttuuri on mielestäni jätetty Kurikassa lapsipuolen asemaan jos sitä vertaa vaikkapa urheiluharrastusten tukemiseen kaupungissamme Urheilua varten on rakennettu hehtaarihalleja ja rakennettu ja korjattu urheilukenttiä, ei huono asia tämäkään tietysti Kulttuurin harrastamiseen on tarjolla ainoastaan maanmittari Franssilan omakotitalo, missä toimii EP-musiikkiopiston Kurikan toimipiste Taidenäyttelyjä järjestämiseen on käytettävissä Kaupungintalon kellarikerroksessa pieni tila Mikäli mitataan Kurikkalaisten menestystä kulttuurin ja urheilun kesken, on menestyjiä musiikin ja taiteenalalla huomattavasti enemmän kultuurin saralla huolimatta siihen käytettävien resurssien pienestä määrästä Kulttuurin harrastajat kilpailevat ainoastaan itsensä kanssa joten sen kasvatuksellinen anti on huomattavasti kilpaurheilua demokraattisempaa Henkilökohtainen mieltymykseni urheiluharrastuksiin on vähäinen Koululiikunta oli minun laiselleni pienikokoiselle lapselle karsea kokemus Tuskin mikään on pahempaa koulukiusaamista kuin se ettei kelpaa joukkueeseen kokonsa puolesta, vaan on aina viimeinen jonka muut haluavat omaan joukkueseen Liikuntaa käytettiin myös ikäänkuin rangaistus muotona jos teit pahaa jouduit kiertämään juosten koulun Lisäksi hyvä urheilunumero vaikutti suosuisasti muihin numeroihin Joillain opettajilla oli tapana pitää ikään kuin armeijan sulkeisia liikuntatunneilla Minun visioni kultuurin saralta on oma kultuuritalo Kurikassa Paikkoja olisi, esim vanha Fortumintalo Sijainniltaa keskellä kylää Sinne voisi keskittää kaikenlasita kulttuuria taiteesta monipuoliseen musiikkiharrastukseen On aika sijoittaa myös kultuurinharrastajiin ja lopettaa tilanne jossa musiikinharrastaja yrittävät löytää jostain harjoitus ja esintymistiloja Olen vakuuttunut että Kurikan kokoisessa kaupungissa olisi monenlaista käyttöä ko hankkeelle Antti Kaistila Olen koulutukseltani lähihoitaja Lähihoitajan ammatissa olen työsken nellyt eri-ikäisten ihmisten kanssa Näissä eri tehtävissä, ovat ihmisten hy vinvointiin liittyvät asiat tulleet läheiseksi Vanhustyössä olen havainnut, että pysyvä ja riittävä henkilöstö on tärkeää vanhuksen turvallisuuden tunteen lisäämiseksi Vanhukset ovat tehneet työtä meidän hyväksi, joten vanhusten tulisi saada viettää mielekästä ja turvallista vanhuutta Vanhusten turvallisuuden tunnetta lisätään takaamalla riittävää, ammattitaitoinen henkilöstö sekä laitoksissa, että hoitokodissa Omaishoitajien työskentelymahdollisuuksia tulisi parantaa Työikäisten ihmisten elämässä näen tärkeänä pätkätyöläisten töiden vakinaistamisen Pitempiaikaiset työsuhteet takaavat ihmiselle mahdollisuuden suunnitella elämäänsä pidemmälle Olen työskennellyt projekteissa, joissa on tuettu nuorten opiskelua Mielestäni nuorten koulunkäynti on tärkeää ja sitä tulisi tukea eri tavoin, myös taloudellisesti Koulutuksen hankkimisen näen tärkeänä syrjäytymisen ehkäisemiseksi Romaanitaustaisen henkilön valinta olisi tärkeää tasa-arvon lisäämiseksi Perusajatukseni on yhteistyöllä eteenpäin Raija Koivisto 14

15 REILU SUOMI Mistä on Reilu Suomi tehty? Aateemme arvoista, unelmista uskaljaista Vaati työtä vakaumuksen, panoksen vähäväkisten Tehtii työtä rinnatusten, uskoen uuteen aikaan Mitä tuli valmihiksi? Koulu joka mukulalle, työaika raatajalle Leipää suuhun jokaiselle, tasa-arvoakin akoille Vaan eipä tullut valmihiksi, vaati väen valppahan uurnille taas uskaliaat Tarvitsemme tukeasi, Reilun Suomen vaalijaksi Jot ois vapaus vanheta, sairastaa soimaamatta Jot ois turva tenavilla,arjella oikea arvo Margit Parkkamäki 38 Hautaus- ja kukkapalvelu Kahl Kauppatie 15, Jurva puh Kurikan Kaukolämpö Oy Jousimiehenkatu 3 Puh , Fax * kaukolämpöä maakunnan omilla energiaraaka-aineilla * ympäristöystävällisesti; savukaasujen pesuja lämmöntalteenotto * takuuvarmasti; päivystys ympäri vuorokauden ja riittävästi varatehoa * 12 m pitkä autovaaka valmiina punnituksiin 15

16 Hyvinvoinnin palvelut järkeviä ja oikein LAADUKKAAT PALVELUT tuotetaan palvelujen tarvitsijan omista tarpeista lähtien Ihmisen ainutlaatuisuuden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja hänen omien voimavarojensa hyödyntäminen luovat perustan hyvälle hoidolle ja edistävät samalla palvelunsaajan hyvinvointia HYVÄ PALVELU on henkilökohtaista vuorovaikutusta, eikä sitä voi tuotteistaa Hoiva toteutuu ihmisen työnä ihmiselle HYVÄÄN HOITOON tarvitaan aikaa ja osaamista Henkilöstön kiire saattaa heikentää vanhusten saaman hoivan laatua vanhainkodeissa ja kotipalvelussa Kiire voi johtaa myös lääkkeiden liialliseen käyttöön sekä ulkoilun vähenemiseen tai laiminlyöntiin Ihmisen tekemälle hoivatyölle ei löydy korvikkeita HYVINVOINTI PALVELUISSA suuntaudutaan yhä enemmän avohuoltoon On tärkeää huolehtia siitä, että avohuolto todella toimii Se ei saa merkitä kotiin unohdettuja ihmisiä Koti tai palveluasunto muuttuu avustuspalvelujen puuttuessa vankilaksi, joka erottaa vanhukset muusta yhteiskunnasta Mahdollisuus liikkua, ulkoilla, kommunikoida ja olla osallinen ovat laadukkaiden palvelujen tunnusmerkkejä MONILLE PALVELUILLE on asetettu valtakunnallisia laatusuosituksia, jotka korostavat eettisten arvonjen ja periaatteiden toteutumista palveluiden tuotannossa Lasten ja nuorten ohella myös vanhukset tarvitsevat selvät oikeudet ja lupauksen siitä että he saavat ansaitsemansa palvelut KURIKAN KAUPUNGIN PÄÄTTÄJIEN on jatkossakin huolehdittava ja kehittää ikäihmisten laadukkaiden palveluiden turvaamisesta JIKKYN liikelaitoksessa Riikka Perä perhepäivähoitaja Työskentelen Kurikan kaupungin ruoka-ja puhtauspalveluissa palveluohjaajana Olen työssäni saanut läheltä seurata näitä tulevia muutoksia kuntaelämässä, yhdistyminen Jurvan kanssa ja tuleva terveystoimen liikelaitos kuntayhtymä Mielestäni tiedottaminen henkilöstölle ja asioiden eteenpäin vieminen on tapahtunut hyvässä ja rakentavassa hengessä Kyllä meillä on nyt näytön paikka, että Jurvalaiset tuntevat olevansa tasavertaisia meidän Kurikkalaisten kanssa Meillä Kurikassa on viimevuosina investoitu remontteihin, kuten koulut, terveyskeskus ja päiväkoti Nyt kun vielä saadaan Vanhainkodin ja Terveyskeskuksen keittiöt ja Yhteiskoulun B-puoli remontoitua, on puitteet palveluille todella hyvällä mallilla Tulevaisuudelta odotan kaupungin sitoutumista henkilöstöön ja myös tukipalveluiden esim siivous- ja ruokapalveluiden pysymiseen kaupungin omana palveluna Töitä olemme tehneet näissä palveluissa, siivoustyön mitoitus ja keittiöillä toiminnanohjaus, tavoitteenamme on, että olisimme kilpailukykyisiä yksityisten palveluntuottajien kanssa Henkilöstömme on työhönsä sitoutunuttaja olemme ottaneet heitä mukaan suunnitteluun ja kehittämään omaa työtään Kaupungin tulisi pitää imagonsa sellaisena, jotta se houkuttaisi myös tulevaisuudessa uusia työntekijöitä, onhan meillä lähivuosina jäämässä suuret ikäluokat eläk keelle ja tarvitsemme kolutettua henkilökuntaa tilalle Terv Merja Varin Palveluohjaaja 16

valmiina lähtöön Toiminnan aika sivu 3 Harrastuksena paloautot sivu 4 Huhtasuolla hyvä arki sivu 7 Uusi liikuntahalli Palokkaan sivu 13

valmiina lähtöön Toiminnan aika sivu 3 Harrastuksena paloautot sivu 4 Huhtasuolla hyvä arki sivu 7 Uusi liikuntahalli Palokkaan sivu 13 Lohikosken sosialidemokraatit ry. HUHTASUON SOSIALIDEMOKRAATIT ry. 2/2008 valmiina lähtöön Toiminnan aika sivu 3 Harrastuksena paloautot sivu 4 Huhtasuolla hyvä arki sivu 7 Uusi liikuntahalli Palokkaan

Lisätiedot

HOPEALINNUT Kempeleen Kokoomus ry:n ja Kempeleen Kokoomusnaiset ry:n

HOPEALINNUT Kempeleen Kokoomus ry:n ja Kempeleen Kokoomusnaiset ry:n Kempeleen Kokoomus ry Kempeleen Kokoomusnaiset ry KUNTAVAALILEHTI LOKAKUU 2012 1 HOPEALINNUT Kempeleen Kokoomus ry:n ja Kempeleen Kokoomusnaiset ry:n KUNTAVAALILEHTI LOKAKUU 2012 Kuntavaalit 28.10.2012

Lisätiedot

Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10.

Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10. Raision Vasemmistoliitto LOKAKUU #2/2012 Ehdokkaiden nimet ja numerot keskiaukeamalla. Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10. www.raisio.vas.fi 2 vasen raisio #2/2012 3 pääkirjoitus

Lisätiedot

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 2 /08 PAINOS 87.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA UUTTA TOIVOA KUNTIIN

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 2 /08 PAINOS 87.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA UUTTA TOIVOA KUNTIIN U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 2 /08 PAINOS 87.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA UUTTA TOIVOA KUNTIIN Lokakuun kuntavaalit antavat suuntaa kuntiemme kehittämiselle. Kokoomuksella on kuntavaaleissa

Lisätiedot

Kivistö Hanna. kasvatustieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden ylioppilas. Rikala Jarkko. tekniikan ylioppilas, opiskelija.

Kivistö Hanna. kasvatustieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden ylioppilas. Rikala Jarkko. tekniikan ylioppilas, opiskelija. Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti lokakuu 4/2008 Ko ko o m u ks e ll ta ll ö y t y y a s ii a n t u n te m u s ta ka ii k iis ta ii k ä r y h m iis t ä TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Vahva talous jatkossakin elinehto

Lisätiedot

PAEKKAKUNTALAENEN Kuntavaalit 2012

PAEKKAKUNTALAENEN Kuntavaalit 2012 Kuntavaalit 2012 Välittämistä ei voi ulkoistaa Keskiviikkona 17.10 klo 9.30 torilla LIHAKEITTOTARJOILU 500:lle ensimmäiselle. Ehdokkaat esittelyssä. Korva-kahvila myös avoinna. Tervetuloa! Tässä lehdessä

Lisätiedot

U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1 / 11 PAINOS 85. 500 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA

U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1 / 11 PAINOS 85. 500 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1 / 11 PAINOS 85. 500 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA 2 Uusi 2.4.2011 Sinä päätät kuka päättää - meidän yhteisistä asioista tulevalla kaudella Eduskuntavaalit 17.4.2011

Lisätiedot

itsestään tarvitaan tekijät ja toimiva päätöksen teko. Kuntalaiset päättävät, kuka päättää sen takia on tärkeä äänestää!

itsestään tarvitaan tekijät ja toimiva päätöksen teko. Kuntalaiset päättävät, kuka päättää sen takia on tärkeä äänestää! P YHÄJOEN KUULUMISET Keskiviikkona 15.10.2008 viikko 42 Keskustapuolueen mielestä yhteiskunta on ihmisiä varten Tiina Pärkkä Keskusta on lähtenyt näihin kunnallisvaaleihin KOTI -teemalla, joka haluaa korostaa

Lisätiedot

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla:

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla: U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA - Elintaso nousee maailmalla, ihmiset syövät kehittyvissäkin maissa enemmän ja ennen kaikkea syövät enemmän

Lisätiedot

Kunnallisvaalit Löydä oma ehdokkaasi (s.12-15) Pelastetaan Vantaa! (s. 4-5)

Kunnallisvaalit Löydä oma ehdokkaasi (s.12-15) Pelastetaan Vantaa! (s. 4-5) Kunnallisvaalit Löydä oma ehdokkaasi (s.12-15) Pelastetaan Vantaa! (s. 4-5) Ennalta ehkäisystä ei voi säästää sisällys Vihreät haluavat, että kaiken ikäiset vantaalaiset voivat hyvin. Siksi heidän ongelmiinsa

Lisätiedot

valintojen aika yleisurheilun ja jalkapallon pyhäköksi.

valintojen aika yleisurheilun ja jalkapallon pyhäköksi. Lohikosken palokan vesangan tikkakosken HUHTASUON aluelehti 2/2012 valintojen aika Vaarallinen risteys sivu 2 On nähtävä lähelle ja samalla katsottava kauas sivu 10 Terveysaseman uusi malli sivu 12 HARJU

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 1 Hämeenlinna - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan kasvua tukevia palveluita?... 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan kasvua

Lisätiedot

Yhteistyössä on voimaa.

Yhteistyössä on voimaa. Eloa Porvarintielle Yhteisten asioiden puolesta Teuvan Kokoomus lähtee tulevaan kunnallisvaaliin vain ja ainoastaan voitto mielessä. Vaalityöryhmä aloitti työnsä helmikuussa suunnittelukokouksella. Takataskussa

Lisätiedot

Vasemmistoliiton. Vaasan. vaalipiirin vaalilehti. Pohjanmaan Vasemmiston

Vasemmistoliiton. Vaasan. vaalipiirin vaalilehti. Pohjanmaan Vasemmiston M Itella Posti Oy Itella Green Vasemmistoliiton Vaasan vaalipiirin vaalilehti Eduskuntavaalit ennakkoäänestys 6. 12.4. Vaalipäivä 17.4. Tiukka lista vaalivoiton evääksi Vaaliavajaisissa jätettiin hanurin

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE. Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020.

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE. Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020. TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020 Reilu Tampere 1 SDP VAIHTOEHTO NYKYMENOLLE 3 TAMPEREESTA HYVÄN TYÖELÄMÄN KAUPUNKI 4

Lisätiedot

Ostat tai myyt, meille kannattaa soittaa!

Ostat tai myyt, meille kannattaa soittaa! TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: 1 Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti lokakuu 3/2012 Tarkista edustajasi numero ehdokaslistalta sivut 6-7 Musta Lammas auttaa hädässä olevia sivut 8-9 Timo P. Nieminen aikoo ensi s.

Lisätiedot

MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R. Kerta se on ensimmäinenkin. Keskustan Lempäälän ehdokkaat esittelyssä

MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R. Kerta se on ensimmäinenkin. Keskustan Lempäälän ehdokkaat esittelyssä MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R Keskustan Lempäälän kunnallisjärjestön vaalilehti Lokakuu 2012 Vanhustyö vaikeaa? Vanhustyöhön olisi vanhoja hyviksi koettuja työmuotoja, mutta miksi niitä ei haluta ottaa käyttöön, ihmettelee

Lisätiedot

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI?

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI? Sote ottaa ensiaskeleita Sote on vielä outo kirjainyhdistelmä. Soteen kannattaa kuitenkin tutustua, sillä se on mukana jokaisen elämässä jossakin vaiheessa. Kyseessä on sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

Kansalaisten palveluseteli

Kansalaisten palveluseteli Kansalaisten palveluseteli Selvitys kansalaisten osallistumisesta palvelusetelin kehittämiseen syksystä 2009 kesään 2010 Eija Seppänen, Fountain Park Oy Päiväys 11.8.2010 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

kotihoitoon Kuntouttavaa työotetta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja

kotihoitoon Kuntouttavaa työotetta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 8 2007 Vaasa havittelee Parasta pohjoismaiseen malliin Etsivää huumetyötä New Yorkissa Koulutusta ja vetovoimaa sosiaalialalle Milloin pankilta voi pyytää asiakkaan

Lisätiedot

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Kataisen työryhmä hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi Loppuraportti 29.1.2011 TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=146 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60%

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? Vastaajien määrä: 1028 0% 5% 10% 15% 20% 25% Keskusta 25,88% Kokoomus 19,65% Kristillisdemokraatit 1,85% Perussuomalaiset 11,67% Ruotsalainen Kansanpuolue

Lisätiedot

Terttu ja Anneli työuralla jo 50 vuotta

Terttu ja Anneli työuralla jo 50 vuotta 10 2008 Terttu ja Anneli työuralla jo 50 vuotta super10 2008 3 Pääkirjoitus 4 Ajankohtaista 5 Puheenjohtajalta 6 Ampumistragedia kosketti superilaisiakin 6 Superilaisille EM-kultaa! 7 Miten kuntaliitokset

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus

-liike on ihmisen muotoinen. Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus -liike on ihmisen muotoinen 3 2011 Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus 2 11 3 [ pääkirjoitus ] Setlemettisanasto Kaikkea muuta kuin

Lisätiedot

vasen laita Oulun Vasemmistoseuran vaalilehti 2012 Vasemmistoliiton kannattaja olin jo ennen kuin äänestämään

vasen laita Oulun Vasemmistoseuran vaalilehti 2012 Vasemmistoliiton kannattaja olin jo ennen kuin äänestämään vasen laita Oulun Vasemmistoseuran vaalilehti 2012 Vapaan Merikosken kuohuja ihailemassa. Kuva: Arto Havana Vasemmistoliiton kannattaja olin jo ennen kuin äänestämään pääsin. Virpi Puumalainen, kunnallisvaaliehdokas

Lisätiedot