Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 Reilu Kurikka 1

2 Nyt on arvokeskustelun aika! Syksyn kunnallisvaalit lähestyvät Vaaleissa päätetään ihmisten arjen asioista - ennen kaikkea palveluista, kuten terveydenhoidosta, kouluista, vanhustenhuollosta sekä liikuntapalveluista On erittäin tärkeää, että jokainen äänestää ja kertoo mielipiteensä, miten haluasi kyläänsä, kaupunginosaansa ja kotikuntaansa kehittää Politiikassa on kysymys arvoista ja niiden pohjalta tehtävistä valinnoista siis vaihtoehdoista Suomen 1990-luvun syvän laman jälkeen poliittiseen kulttuuriimme juurtui puhe vaihtoehdottomuudesta Tuttuakin tutumpaa on kuulla päättäjän esittävän asiansa saatesanoilla, kuten tämä on aivan välttämätöntä tai emme kerta kaikkiaan voi tehdä muutakaan Tämän tunkkaisen perinteen SDP haluaa nyt murtaa Me haluamme käynnistää arvokeskustelun poliittisista valinnoistamme Elävässä demokratiassa väitellään erilaisten vaihtoehtojen pohjalta Sen sijaan, että suoralta kädeltä sen enempiä perustelematta tyrmättäisiin eriävä mielipide, tulisi meidän poliitikkojen tarjota kansalaisille punnittuja ja perusteltuja mielipiteitä Kertomalla SDP:n viestin lapsiperheiden tukemisesta, vanhustenhuollon laadun korjaamisesta sekä terveyspalveluiden saatavuudesta, tuomme oman vaihtoehtomme esille Sata vuotta sitten SDP:n tavoitteet olivat suuria unelmia, jotka vaativat tulevilta sukupolvilta suuria ponnistuksia toteutuakseen Julkiset palvelut, sosiaaliturva, terveydenhuolto ja koko ikäluokalle tuleva maksuton koulutus ovat olleet hyvinvoinnin kulmakiviä Asioita, jotka saattoivat vaikuttaa mahdottomilta saavuttaa Unelmia, joista tehtiin totta Myös nykypäivän unelmamme perustuvat Reilun Suomen arvoihin Ne perustuvat ihmisten väliseen tasa-arvoon, yhteisvastuuseen, sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja demokratiaan Haluan, että jokainen tuntee itsensä osalliseksi ja arvokkaaksi Haluan, että pidämme toisistamme huolta - ja ennen kaikkea haluan, että pidämme yhdessä huolta tulevaisuudesta Meille sosialidemokraateille tärkeää on panostaa tulevaisuuteen Tällaisia välttämättömiä tulevaisuus- investointeja ovat lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehtiminen, koulujen ja päiväkotien kehittäminen Mutta myös varautuminen ikääntymiseen ja vanhusten ihmisarvoiseen elämään SDP haluaa turvata suomalaisille edellytykset hyvään elämään Laadukkaat palvelut ovat hyvinvoinnin tikapuut, joiden avulla jokainen voi rakentaa itselleen parempaa arkea Toimivat palvelut antavat meille kaikille perusluottamuksen, jonka varassa voimme rakentaa itsellemme parempaa tulevaisuutta - tavoitella unelmiamme Muista äänestää! Jutta Urpilainen SDP:n puheenjohtaja 2

3 Reilu Suomi-Reilu Kunta Reilu Suomi, Sosialidemokraattien Kunnallisvaali Teema painottaa kuntalaisten hyvinvoinnin teemaa Hyvinvoinnin perusta kunnassa keskittyy toimivien peruspalvelujen saatavuuteen Hyvinvoinnin tekijät kunnassa ovat osaavat motivoituneet työntekijät Mennellä valtuustokaudella vakinaistettiin peruustettomia määräaikaisia toimia ja virkoja kymmeniä Aloitteen vakinaistamisesta teki sosialidemokraattien valtuustoryhmä Turvallisuus ja jatkuvuus työssä on merkittävä tekijä jaksamisen kannalta Kaupunkimme tavoitteena on elinvoimaisuuden ja kasvun ylläpitäminen Asukasluvun kasvattaminen ja syntyvyyden lisääntyminen ovat keskeisiä tavoitteita Jotta tämä tavoite saavutetaan on panostettava tonttitarjontaa ja elinkeinopolitiikkaan Kaiken lähtökohtana kuitenkin ovat laadukkat ja helposti saatavilla olevat peruspalvelut Tällä sektorilla on kuiten kin vielä paljon parannettavaa Liian usein työnteon vastaanottamisen esteenä on lapsen hoitopaikan puute Toinen merkittävä seikka lapsiperheen paikkakunnalle muutolle on peruskoulutus ja sen laatu Luokkakokojen pienentäminen on selkeä singnaali laadukkaaseen kolujärjestelmään pyrkimisestä Tulevaisuudessa on syytä yhdistää koko lapsen kasvu ja opetustehtävä saman hallinnonalan piirin, sivistystoimen hallinnonalalle Sillä luodaan jatkuvuutta ja joustavuutta, pyrittäessä takamaan lapselle mahdollisimman hyvät lähtökohdat kasvuun, oppimiseen ja kehittymiseen, kohti aikuisuutta Perusterveydenhuolto sekä vanhustenhuolto ovat suurten muutosten edessä siirryttäessä JIK liikelaitoksen tuottamien palvelujen piiriin On mahdotonta ennustaa miten liikelaitosmalli käytännössä lopulta toimii, lähtökohtana on kuitenkin lähipalveluperiaate jolloin asiakas saa palvelut omasta peruskunnastaan Sosialidemokraattien keskeisin sitoomus kuntalaisille on toimia aktiivisesti palvelujen saatavuuden ja laadun turvaamiseen, myös muuttuvissa organisaatioissa Palvelumallien muuttuessa on aina oltava lähtökohtana asiakkan etu ennen organisaation etua Taloudelliset seikat eivät yksistään saa ratkaista toimintamalleja, vaikka paineita valtionkin suunnasta siihen on Hyvinvoinnin osatekijöittä ovat myös terveellinen asuinympäristö, monipuoliset harrastusmahdollisuudet sekä kultuurilliset aktiviteetit Puolueemme eh- doskaslista on koottu monen alan osaajista Lähtökohtana meillä kaikilla on ihmisen hyvä elämä Vuodenvaihteessa meitä kurikkalaisia on liki , kuntaliitoksen toteutuessa Jurvan kanssa Me Sosialidemokraatit sitoudumme kehittämään koko uutta Kurikka tasapuolisesti ilman raja-aitoja tai ennakkoasenteita Myönteinen tulos kuntaliitosneuvotteluissa oli Sosialidemokraattien tavoite koko prosessin ajan Paljon uusia haasteita on edessä, uusia organisaatioita, uusia yhteistyökumppaneita Maailma, eikä edes kaupunkimme ole valmis Me olemme kuitenikin valmiit osallistumaan Kurikan kehittämiseen äänestäjien antaman valtuutuksen perusteella Meillä on unelma Kurikasta jossa jokaisella on mahdollisuus turvalliseen elämään jossa olisi hyvä asua ja yhteisön tuki olisi saatavilla kun apua tarvitsee Margit Parkkamäki Kurikan Sosialidemokraatit ry puheenjohtaja 3

4 Jurvan sosialidemokraatit Kuntaliitos Kurikan kanssa on Jurvassa nähty myönteisenä ja ainoana oikeana vaihtoehtona päättäjien keskuudessa Keskustelut, joita käytiin Ilmajoen kanssa, eivät saavuttaneet yleisen mielipiteen kannatusta ja olivat täten ennakolta tuomittuja Etenkin pienten kuntien yhteenliittyminen terveys-, sosiaalitoimen ja koulutoimienkin osalta nähdään taloudelliseksi välttämättömyydeksi Kun tilanne on yllämainitun kaltainen, sosialidemokraattisten päättäjien keskuudessa ei kummassakaan kunnassa ollut lähtötilanteesta eriäviä käsityksiä Jurvan ja Kurikan demarivaltuutettujen liittymistä puoltavat päätökset valtuustoissa ovat olleet yhdenmukaisia Kuntaliitos tarvitsee laajaa, aitoa keskusteluyhteyttä ja toistensa kuulemista yli puoluerajojen Jurvan kunnassa on koettu kulunut nelivuotiskausi sekoiluineen ja riitelyineen raskaaksi Kielteistä mediajulkisuutta lienee tullut riittävästi viimeisten vuosien aikana Jurvalaisten aivan keskeisenä ajatuksena on lähipalvelujen saatavuuden turvaaminen vähintään sellaisina kuin ne ovat tällä hetkellä Tähän demarien mukaan kuuluvat terveyspalvelut lääkäreineen sekä laitos- ja kotisairaanhoito Meillä on ollut erinomainen onni, kun olemme saaneet pitää pitkäaikaiset lääkärit ja sitä kautta hyvät palvelut Tilanteen samanlaisena jatkuminen on hyvin haasteellinen Lisäksi yhtä tärkeitä ovat lasten päivähoitopalvelut eri muotoineen Vaihtoehtoja täytyy olla, koska perheet ja heidän tarpeensa ovat erilaisia Kauhajoen traagisten tapahtumien seurauksena kouluterveydenhuoltoon on satsattava nykyistä enemmän Vaasan suunta työssäkäyntialueena on erittäin keskeinen On tärkeää, että tuleva yhteinen Kurikan kaupunki tämän huomioi Sarvijoen kehittämiseen panostaminen ei tule menemään hukkaan Vaasan vaikutus tulee pysymään kuntaliitoksesta ja polttonesteiden hintojen korotuksista huolimatta suurena aina kirkonkylää myöten Lisäksi, kun Jurvasta tulee Kurikan kaupunginosa, on hyvin tärkeää saada julkista liikennettä kehitettyä asutuskeskusten välillä Seuraavalla valtuustokaudella jätevesiasiat pitää pystyä saattamaan lainmukaiseen kuntoon Tämä koskee jätevesipuhdistamon uusimista ja haja-asutusalueiden yksityistalouksia Suurempi kuntakoko antanee tähän vaikeaan asiaan parhaan ja edullisimman ratkaisun Jurvan demarien mielestä siihen, mitä yhdentymissopimukseen on kirjattu ja päätetty, pitää voida luottaa Kurikan kaupunki lähestyy Pohjanlahden satamaa, tulevaisuudessa saattaa olla yhteinen raja Vaasan kaupungin kanssa Rakennetaan reilusti laajentuvaa Kurikkaa! SDP:n Jurvan yhdistys Markku Hydén puheenjohtaja 4

5 Vauvat, wc:t ja vaikuttaminen Selviäisitkö päivän ilman kunnan palveluja? En usko, että selviäisit Vaikka kuinka rikas olisit ja ostaisit paljon palveluja, kulkisit kuitenkin kunnan katuja pitkin, etkä varmaan sulkisi silmiäsi puistojen kauneudelta Ja vaikka päivän kotona nököttäisi, voi olla vaikeaa olla vettä kraanasta päästämättä tai wc:tä huuhtelematta Kunta on siis lähempänä, kuin usein arjessa ajattelemmekaan Pienimmät ja iäkkäimmät käyttävät eniten kunnan palveluja ja ovat niistä eniten riippuvaisia Tänne maailmaan synnytään kuntien ylläpitämissä sairaaloissa, kunnan neuvoloissa hoidetaan vauvan ja äidin terveyttä, leikkipuistoissa taaperot viettävät riemuisia hetkiä ja päiväkoti tai muu kunnan vastaama päivähoito on tarjottava kaikille lapsille, ennenkuin kunnan koulussa alkaa yhdeksän vuotinen peruskoulu Ja vielä toisen asteen koulutukseen ammattikouluun tai lukioon ehtii, ennenkuin täyttää 18-vuotta ja saa oman äänioikeuden Luettelo edellä ei ole ollenkaan täydellinen Kun viimesyksynä Kurikassa jäi ohjelmaani rakonen, kävin uimassa ja paljon näkyi sielläkin alaikäisiä Joissain perheissä on saatu kotiapua ja kaikki ovat varmaan joitain kertoja käyneet terveyskeskuksessa, kirjastossa, urheilukentällä ja lenkkipolulla Kunta päättää ja vastaa näistä palveluista ja niiden tasosta Siksi on todella outo väite, ettei politiikka kiinnosta Eduskunnassa säädetään lait ja päätetään kuntien saamat valtionosuusrahat Ikävää, että porvarihallitus vei eduskunnassa läpi lain, jolla nostettiin päivähoitomaksujen ja terveysmaksujen ylärajoja ja sama summa otettiin pois kuntien valtionosuuksista Näin kunnat käytännössä pakotettiin tekemään nostot maksuihin Valtuusto ja vaalimenestyksen suhteessa puolueiden nimettämät edustajat lautakunnissa päättävät tu- levan neljän vuoden Kurikan asioista Äänestämällä voit vaikuttaa, kuka arjestasi päättää Pienimmillä kurikkalaisilla, alle 18-vuotiailla, ei ole äänioikeutta Mutta toivottavasti valituksi tulee päättäjiä, jotka haluavat kantaa vastuuta ja taata myös lapsille hyvät palvelut Miapetra Kumpula-Natri kansanedustaja, sd, Vaasa www miapetra net 5

6 Reilu Pohjanmaa TNS Gallup Oy:n tekemässä puoluetutkimuksessa syyskuussa 2008 kysyttiin äänestysikäisiltä, mihin tekijöihin he kiinnittävät eniten huomiota tehdessään äänestysratkaisuja ja valintoja kuntavaaleissa Tulosten mukaan ei ole yksiselitteistä isoa tekijäryhmää, jonka perusteella äänestäjät tekisivät ratkaisunsa kuntavaaleissa Vajaa kolmannes (31 %) ilmoitti, että keskeisintä on se, minkälaisia asioita puolue ajaa kotikunnassa paikallisesti Neljännekselle (26 %) tätäkin tärkeämpää on se, mitä asioita puolue edustaa yleensä koko maassa Likimain samalle tasolle (24 %) yltää se, minkälaisia ehdokkaita puolueella on kotikunnassa SDP:n kuntavaalityötä tehdään tällä hetkellä kovalla tahdilla eri puolilla Pohjanmaata, näin myös Kurikassa ja Jurvassa Pohjanmaan Sosialidemokraatit onnistuivat ehdokasasettelussaan hyvin, meillä on pohjalaisissa kunnissa monipuolinen joukko paikallisia arjen asiantuntijoita ehdolla valtuustoihin He ovat valmiina kantamaan vastuuta ja osallistumaan kotikuntansa kehittämiseen ja kunnallisten palvelujen saatavuuden ja laadun parantamiseen Paikalliset teemat ja kuntalaisten arjen sujumiseen liittyvät kysymykset on tärkeää nostaa vaalien alla avoimeen ja julkiseen keskusteluun Kuntavaalien keskiössä ovat edelleen toimivat ja laadukkaat julkiset palvelut Mm perusterveydenhuollon nykyiset voimavarat, vanhuspalvelujen ja hoivan riittävyys, lasten ja nuorten hyvinvointi sekä lapsiperheiden tukeminen ovat meille sosialidemokraateille tärkeitä asioita Haluamme olla mukana rakentamassa reilua kuntaa, joka satsaa terveyteen, mahdollistaa turvallisen ja vireän ikääntymisen, antaa tukensa ja turvansa lapsille ja nuorille, huolehtii viihtyisästä ja puhtaasta elinympäristöstä, satsaa myös ihmisten henkiseen hyvin- vointiin, auttaa lähimmäistään, huolehtii vastuullisesti taloudestaan sekä tarjoaa kuntalaisilleen vaikutusmahdollisuuksia Reilu Pohjanmaa tarvitsee rakentajansa Kurikan ja Jurvan sosialidemokraatit tarjoavat vaihtoehdon, johon kannattaa tarttua! Johanna Autio toiminnanjohtaja Pohjanmaan Sosialidemokraatit ry Laadukkaat muotokuvat vuosikymmenien kokemuksella VALOKUVAAMO K PUSKALA Hahdonkuja 5 Jurva puh Sälli camping Kauhajoentie 247, Jurva puh

7 Itsenäinen Kurikka Paljon on tapahtunut kurikassa viimeaikoina, on päätetty tehdä liitos Jurvan kanssa ja perustettu liikelaitos JIK, joiden mukana on mentävä ja elettävä Paljon ajatuksia ja keskustelua aiheuttanut liitos Jurvan kanssa toivottavasti taannee Kurikan itsenäisenä pysymisen pidemmälle kuin seinäjoen muiden naapurikuntien Liitos seinäjokeen ei mielestäni olisi kaan mitenkäänmielekästä ainakaan niinkauaa kun se hoitaa asiansa maakun taan öykkäröimällä ja sanelupolitiikalla omaa etuaan ajaen JIK-yhtymä on mielestäni askel oikeaan suuntaan vaikkakin sen tulevaisuus onkin vielä avoin Toivon sen kuitenkin tuovan parannusta esim: henkilöstöpolitiikkaan ja hoitohenkilöstön rekrytointiin Henkilöstön hyvin vointi on suorassa yhteydessä potilaiden hyvinvointiin Liian vähäisen ja huonostivoivan henkilöstön on mahdotonta hoitaa asiakkaita hyvin,kun on mentävä ali siitä mistä aita on matalin Paljon on ollut puhetta ja kannanottoja paikallislehdessä Kurikan kaupunginomistamien Fortum-osakkeiden myymisestä tai myymättä jättämisestä Muutama harhaoppinen,väistyvä Kaupunginjohtaja Jarva etunenässä on ollut valmis osakekeinotteluun Mielestäni osakkeet on paras pitää hätävarana Öljyä ja sähköä tullaan aina tarvitsemaan,eikä tulevaisuudessa taida olla mitään merkittävää muutosta tulossa asian suhteen Muutenkin on hyvä olla varautunut tulevaisuuteen, eihän sitä tiedä vaikka valtio määrää kuntien pakkoliitoksia jolloin Seinäjoki saattaisi napata meidät Silloin on hyvä kun on rahaa sijoittaa omiin tarpeisiin, esim kouluihin tms Kauhajokisia emme ole, seinäjokisiksi emme halua tulla ollaan siis itsenäisiä kurikkalaisia Tarja Koskela Koulutuksesta säästäminen tulee kalliiksi Jokainen nuori on kallis taakka yhteiskunnalle inhimillisistä kustannuksista puhumattakaan Päivähoito- ja koulutusjärjestelmän avulla voidaan tehokkaimmin ehkäistä syrjäytymistä, mutta se ei onnistu säästöpäätöksillä eikä ryhmäkokoja kasvattamalla (tähän tullut nyt tukea valtion taholta) Viidennes ikäluokasta ei saavuta perusopetukselle asetettuja tavoitteita Myös lasten ja nuorten terveysongelmat (etenkin psyykkiset) ovat lisääntyneet, johonka kunnan on pystyttävä vastaamaan parantamalla palvelujaan Kuntapäättäjillä on valta harkita, miten kunta käyttää valtionosuuseuroja Heillä on myös vastuu siitä, että niitä käytetään kestävällä tavalla kunnan tulevaisuuden rakentamiseen Lapsella ja nuorella on oikeus laadukkaaseen kasvatus- ja koulutuspalveluun Jos tästä oikeudesta säästetään, lankeaa kallis lasku yhteiskunnalle vuoden kuluttua Kirsi Kandolin, erityisluokanopettaja 7

8 Uutta Kurikkaa rakentamaan Näissä kunnallisvaaleissa valitaan uuden Kurikan rakentajat Vaaleissa mukanaolevissa puolueissa ehdokkaita kelpo päättäjiksi ja rakentajiksi löytyy Kaikilla meillä on yksilölliset mielipiteet ja tapamme hoitaa yhteisiä asioita Toivottavaa onkin, että me äänestäjät osaamme valita tarjolla olevista henkilöistä kaupunginvaltuutetut, jotka kykenevät hitsautumaan erilaisine ajatuksineen ja tavoitteineen yhdeksi tiiviiksi rakentajien ryhmäksi Valituksi tulleen valtuuston tulee ilman yksilöllisiä intohimoja pystyä asiallisen luottamukselliseen päätöksentekoon rakennettaessa meidän yhteistä uutta Kurikan kaupunkia kaupunkilaisten ehdoilla Syntyjäni Jurvasta ja kuntaliitoshankkeen puolestapuhujana koen erityisenä haasteena yhteisen kunnan rakentamisen ja kehittämisen, jossa ei kunnan reuna-alueita unohdeta Ehdokkaaksi SDP:n riveistä neljännelle valtuustokaudelleni asetuin kuntaliitoshankkeen toteutumisen innostamana Olen aina ollut valmis kohtaamaan uusia haasteita ja kehittämään uutta kuitenkaan unohtamatta menneisyyttä, puolueen historiallista perintöä sekä toimintatapoja Olen oppinut tekemään suuria päätöksiä ja kantamaan niistä vastuun Päätöksenteko ei kuitenkaan aina ole kivaa, koska kaikkia et päätöksilläsi pysty miellyttämään Teidän luottamuksellanne olen valmis kunnallispäättäjäksi Teidän asioittenne hoitajaksi, ilman omia henkilökohtaisia pyrkimyksiä Reilun Kurikan puolesta Martti Alakoski Liittopuheenjohtaja Sähköalojen ammattiliitto ry Hei Päätin tässä tervehtiä teitä hyvät kurikkalaiset Vaalit lähestyvät ja kurikan kaupungin valtuusto tarvitsee uusia ja nuorempia päättäjiä Olen 37-vuotias kahden lapsen ja töissä käyvä perheen isä Olen aktiivisesti jalkapallo ja jääkiekkotoiminnassa mukana sekä juniorien että aikuisten parissa Mielestäni lapsiperheiden pitäisi saada enemmän kaupungilta tukea Työpaikkoja myös kurikkaan enemmän Ei unohdeta myöskään eläkeläisiä ja vanhuksia eikä vähemmistökansoja Sotiemme veteraanit, jotka ovat taistelleet meille itsenäisen Suomen tasavallan Eläkkeisiin lisää tuloja sekä kuntoutusmäärärahoja lisäten sotaveteraaneille Kurikkaan pitäisisaada myös liikunta paikkoja enemmän Tekojäärata jäähallin viereen sekä kunnon talvikäyttöinen jalkapallohalli Ystävällisin terveisin Mika Harjunpää 8

9 Lasten ja nuorten hyvinvointiin on panostettava vanhusten ohessa Viimeaikaiset viestit nuorten pahoinvoinnista ovat huolestuttavia Nyt on aika tehdä asialle jotain Jatkossa tulee lasten/nuorten kanssa työskentelevillä viranomaisilla olla perusvalmiudet havaita kehityksen riskitekijät Onko lapsilla/nuorilla hyviä kaverisuhteita ja välittäviä aikuisia? Viestittääkö hän käyttäytymisellään pahaa oloaan,onko käyttäytyminen muuttunut? Huolen herätessä tulee puuttua tilanteeseen Aito välittäminen on läsnäoloa ja tukemista tarvittaessa Vanhempien ja koulun yhteistyön tulee olla rutiinia Kotiin tarvitaan päivitetty tieto lapsen/nuoren koulutilanteesta Nykyaikainen tietoliikenne mahdollistaa sen joustavasti Vanhempien tulee seurata ja tukea lapsen/nuoren koulunkäyntiä Opettajilla on oltava valmiudet havaita koulukiusaamisen eri muotoja Toimintatapoja kiusaamisen ehkäisemiseksi tulee kehittää Osana opetusta tulee olla kouluyhteisöön sosiaalistaminen Kouluun luodaan turvallinen ja muista välittämisen ilmapiiri, jolloin oppilas rohkaistuu keskustelemaan asioistaan Lähtökohtana hyvinvoinnin kehittämiselle tulee olla lasten/nuorten omat toiveet Tämän lisäksi tarvitaan ammattilaisten rakentavaa ja luovaa yhteistyötä uusien toimintamallien kehittämiseksi ja mm monipuolisen harrastustoiminnan mahdollistamiseksi Aikuisten tulee olla vanhempia ja turvata hyvä lapsuus Oleellista on perheen yhteisen ajan löytäminen ja arjen eläminen yhdessä Nuorten syrjäytyminen estetään ottamalla heidät mukaan päätöksentekoon sekä tarjoamalla vaihtoehtoisia tulevaisuuksia Lasten ja nuorten ohessa myös ikäihmiset tarvitsevat panostamme Ikäihmisille tulee turvata räätälöidyt avohuollon palvelut, jotka mahdollistavat asumisen pitkään omassa kodissa Kun ikäihminen tarvitsee laitoshoitoa, laitoshoitoa on oltava tarjolla Panostamalla ennaltaehkäisyyn ja hyvinvoinnin lisäämiseen säästämämme rahaa ja luomme parempaa huomista lapsillemme ja nuorillemme Jari Latvala Enimmäkseen kiinnostukseni on esteettömyys asioissa ja henkilökohtaisessa avustaja asiassa mutta tietenkin myös kaikki vammaisia koskettavat asiat ovat lähellä sydäntä Minulla on myös kaksi lasta joten kouluasiatkin kiinnostavat Toivon että teitäkin kiinnostaa nämäkin asiat joten pankaa numero 22 muistiin Reijo Hällback 9

10 Taas on aika kunnallisvaalien! Nyt ponnistelemme yhdessä eteenpäin hyvässä yhteisymmärryksessä Jurvalaisten kanssa, parempaa huomista luoden Meillä kaikilla Demareilla on huoli huomisesta Ikääntyminen lisääntyy ja toivomme, että kaikilla olisi hyvä ja turvallinen vanhuus Tämän eteen me yhdessä kaikin tavoin pyrimme toimimaan Lastenpäivähoidossa on myös tosi tärkeää, että on hyvät ja toimivat hoitopaikat Tässä muutamia esimerkkejä Toivomme, että saamme paljon aikaan myös tulevana kautena Maija Koski-Säntti Onko Kurikassa kaikki hyvin? Hyvässä yhteiskunnallisessa asemassa oleva sanoo varmaankin että, tietysti Mutta paljon on myös kuntalaisia joiden on tultava toimeen pienellä palkalla/ eläkkeellä Terveydenhuollon maksut ja taksat nousevat, tämä ku- rittaa eniten vanhempaa väestöryhmää Päivähoitolakia ollaan muuttamassasamoin hoidon maksuperusteita, valtion toimesta Tämä käy raskaasti lapsiperheiden taloudelle Menneestä valtuustokaudesta minulle tulee ensimmäisenä mieleen urheilukentän peruskorjaus ja laajennus josta liikuntaihmisenä olen erittäin iloinen Valaistut ulkoilureitit ovat melko hyvässä kunnossa ja ilolla voi todeta että ne ovat myös ahkerasti kuntalaisten käytössä Etenkin naispuoliset kuntalaiset liikkuvat monimuotoisesti sauvakävellen, juosten, hiihtäen Talousasiat meillä Kurikassa ovat todella hyvin Lainamäärä asukastakohden on laskenut eikä uutta velkaa ole tarvinnut enää tehdä Kiitos isojen osinkotuottojen Hyvä taloudellinen tilanne on antanut mahdollisuuden suuriin investointeihin joita on tehty kolmen viimevuoden aikana Kaupungintalo on seuraava suuri investointihanke jota ollaan suunnittelemassa Suunnitellaan myös uutta hallintotaloa ja vanhan paikalle kauppakeskusta Pilvissä leijutaan Eläkeläisjärjestöt tarvitsisivat myös omat tilat Näillä järjestöillä on merkittävä rooli hyvinvoinnin rakentajana ja vireyden säilyttäjänä Lisäksi on huomattava että eläkleläiset myös ovat veronmaksajia ja ansaitsevat palvelunsa Tässä muutamia ajatuksiani Kurikan kaupungista jonka asukasmäärä kasvaa :lla TERVETULOA JURVALAISET Hyvää syksyä ja ennen kaikkea äänestämään joka sorkka Yhteistyön merkeissä Juhani Saarela 10

11 Luovuutta ja kansalaistoimintaa kunnassa Parhaiten menestyvät ne kunnat, jotka onnistuvat houkuttelemaan luovia ihmisiä Innovatiiviset ihmiset hakeutuvat sinne, missä on rikas kulttuuritarjonta, suvaitsevainen ilmapiiri ja ympäristö, jossa tapahtuu Luovan tekemisen ja kokemisen edellytykset tulee tarjota kaikille Omien niin taiteellisten kuin liikunnallisten taitojen käyttäminen ei saa olla kiinni varallisuudesta Kulttuuri on mahdollisuus ja voimavara kunnan kehittämisessä ja työllisyyden hoitamisessa Kirjastoja tulee kehittää asukkaita palvelevina sivistys- ja kulttuuripalveluna, joka vaikuttaa merkittävästi oppimiseen, opetukseen ja aktiiviseen kuntalaisuuteen ja jossa tarjotaan mahdollisuudet modernin tietotekniikan ja Internetin hyödyntämiseen niille, joilla siihen ei muutoin ole mahdollisuutta Liikunta edistää terveyttä Eettisesti ja kasvatuksellisesti korostava lasten ja nuorten liikunta sekä monipuolinen organisoitu perheliikunta luovat pohjan elinikäiselle liikunnan harrastukselle Arkiliikunnan ja hyötyliikunnan merkitystä tulee korostaa Liikunta- ja urheiluseurojen toimintaa tulee tukea niin, että ne voivat järjestää yhteistyössä kunnan kanssa kaikenikäisille terveyttä edistävää liikuntaa Suomalaisen liikunta- ja urheilutoiminnan perusta on siinä vapaaehtoisessa kansalaistoiminnassa eli kökässä, jota liikuntaseuroissa tehdään Liikunta- ja urheiluseuratoiminnat on pidettävä elinvoimaisena Kunnan on osaltaan edistettävä seurojen yhteistoimintaa ja huolehdittava siitä, että kansalaistoiminnan edellytykset ovat kunnossa Voitto Parkkonen Mistä on hyvä työnantaja tehty? Hyvä työnantaja huolehtii, että henkilöstö osallistuu aidosti työn ja palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen Hyvä työnantaja pitää hyvää huolta työympäristön turvallisuudesta ja viihtyisyydestä Hyvä työnantaja kannustaa henkilöstöään ylläpitämään ja kehittämään osaamistaan Hyvä työnantaja täydennyskouluttaa henkilöstöään Hyvällä työnantajalla on riittävästi työntekijöitä suhteessa työtehtäviin Hyvä työnantaja palkitsee hyvistä työtuloksista ja aikaansaannoksista Hyvä työnantaja huolehtii henkilöstön tiedonsaannista Hyvä työnantaja on rehellinen, avoin, suorapuheinen ja reilu Kirsti Lähdesmäki Pääluottamusmies JHL 11

12 Alakoski Martti, liittopuheenjohtaja Haavisto Timo, sähköasentaja Hakamäki Hannu, maalari Harjunpää Mika, pintakäsittelijä Hautamäki Kyllikki, eläkeläinen Reilu Kuri Kivimäki Tarja, Koivisto Pertti, Koivisto Raija, Koivula Pauli, Koivuluoma Kari, lähihoitaja eläkeläinen lähihoitaja/rikos- ja riita-asiain sovittelija kokoonpanotyöntekijä särmääjä, pääluottamusmies Ennakkoäänestys Vaalipäivä i Niemi Pauli, konepuuseppä Ojala Hannele, yrittäjä Parkkamäki Hanna-Kaisa, suurtalouskokki Parkkamäki Margit, sairaanhoitaja Parkkonen Voitto, hammasteknikko Ritamäki Pekka, autonkuljettaja Saarela Juhani, maastosuunnittelija, eläkeläinen Saarinen Jarmo, hitsaaja Salli Aki, työnsuunnittelija Saunamäki Minna, lähihoitaja 12

13 Hydén Markku, maalari Hällbacka Reijo, työnjohtaja, eläkeläinen Kaistila Antti, sähköasentaja, eläkeläinen Kandolin Kirsi, erityisluokanopettaja Ketola Lasse, maanmittausteknikko evp Koskela Tarja, Koski-Säntti Maija, sairaanhoitaja eläkeläinen kka Köykkä Leena, dementiahoitaja, yrittäjä Markkola Toivo, eläkeläinen Latvala Jari, lähihoitaja Mäki Kari, kirvesmies Lähdesmäki Kirsti, perhepäivähoitaja Mäkynen Raimo, liikkeenharjoittaja Perä Riikka, perhepäivähoitaja Pohja Mika, varastotyöntekijä Ponsiluoma Tomi, autonkuljettaja Pukkila Lii, musiikinopettaja Rajamäki Miika, talonrakentaja Talvitie Seppo, metallimies Teivaala Aaro, sähköasennusmestari Uusimäki Sirpa, toiminnanohjaaja Varin Merja, palveluohjaaja Välimaa Juha, elementtirakentaja 13

14 Kurikka ja kultuuri Kulttuuri on mielestäni jätetty Kurikassa lapsipuolen asemaan jos sitä vertaa vaikkapa urheiluharrastusten tukemiseen kaupungissamme Urheilua varten on rakennettu hehtaarihalleja ja rakennettu ja korjattu urheilukenttiä, ei huono asia tämäkään tietysti Kulttuurin harrastamiseen on tarjolla ainoastaan maanmittari Franssilan omakotitalo, missä toimii EP-musiikkiopiston Kurikan toimipiste Taidenäyttelyjä järjestämiseen on käytettävissä Kaupungintalon kellarikerroksessa pieni tila Mikäli mitataan Kurikkalaisten menestystä kulttuurin ja urheilun kesken, on menestyjiä musiikin ja taiteenalalla huomattavasti enemmän kultuurin saralla huolimatta siihen käytettävien resurssien pienestä määrästä Kulttuurin harrastajat kilpailevat ainoastaan itsensä kanssa joten sen kasvatuksellinen anti on huomattavasti kilpaurheilua demokraattisempaa Henkilökohtainen mieltymykseni urheiluharrastuksiin on vähäinen Koululiikunta oli minun laiselleni pienikokoiselle lapselle karsea kokemus Tuskin mikään on pahempaa koulukiusaamista kuin se ettei kelpaa joukkueeseen kokonsa puolesta, vaan on aina viimeinen jonka muut haluavat omaan joukkueseen Liikuntaa käytettiin myös ikäänkuin rangaistus muotona jos teit pahaa jouduit kiertämään juosten koulun Lisäksi hyvä urheilunumero vaikutti suosuisasti muihin numeroihin Joillain opettajilla oli tapana pitää ikään kuin armeijan sulkeisia liikuntatunneilla Minun visioni kultuurin saralta on oma kultuuritalo Kurikassa Paikkoja olisi, esim vanha Fortumintalo Sijainniltaa keskellä kylää Sinne voisi keskittää kaikenlasita kulttuuria taiteesta monipuoliseen musiikkiharrastukseen On aika sijoittaa myös kultuurinharrastajiin ja lopettaa tilanne jossa musiikinharrastaja yrittävät löytää jostain harjoitus ja esintymistiloja Olen vakuuttunut että Kurikan kokoisessa kaupungissa olisi monenlaista käyttöä ko hankkeelle Antti Kaistila Olen koulutukseltani lähihoitaja Lähihoitajan ammatissa olen työsken nellyt eri-ikäisten ihmisten kanssa Näissä eri tehtävissä, ovat ihmisten hy vinvointiin liittyvät asiat tulleet läheiseksi Vanhustyössä olen havainnut, että pysyvä ja riittävä henkilöstö on tärkeää vanhuksen turvallisuuden tunteen lisäämiseksi Vanhukset ovat tehneet työtä meidän hyväksi, joten vanhusten tulisi saada viettää mielekästä ja turvallista vanhuutta Vanhusten turvallisuuden tunnetta lisätään takaamalla riittävää, ammattitaitoinen henkilöstö sekä laitoksissa, että hoitokodissa Omaishoitajien työskentelymahdollisuuksia tulisi parantaa Työikäisten ihmisten elämässä näen tärkeänä pätkätyöläisten töiden vakinaistamisen Pitempiaikaiset työsuhteet takaavat ihmiselle mahdollisuuden suunnitella elämäänsä pidemmälle Olen työskennellyt projekteissa, joissa on tuettu nuorten opiskelua Mielestäni nuorten koulunkäynti on tärkeää ja sitä tulisi tukea eri tavoin, myös taloudellisesti Koulutuksen hankkimisen näen tärkeänä syrjäytymisen ehkäisemiseksi Romaanitaustaisen henkilön valinta olisi tärkeää tasa-arvon lisäämiseksi Perusajatukseni on yhteistyöllä eteenpäin Raija Koivisto 14

15 REILU SUOMI Mistä on Reilu Suomi tehty? Aateemme arvoista, unelmista uskaljaista Vaati työtä vakaumuksen, panoksen vähäväkisten Tehtii työtä rinnatusten, uskoen uuteen aikaan Mitä tuli valmihiksi? Koulu joka mukulalle, työaika raatajalle Leipää suuhun jokaiselle, tasa-arvoakin akoille Vaan eipä tullut valmihiksi, vaati väen valppahan uurnille taas uskaliaat Tarvitsemme tukeasi, Reilun Suomen vaalijaksi Jot ois vapaus vanheta, sairastaa soimaamatta Jot ois turva tenavilla,arjella oikea arvo Margit Parkkamäki 38 Hautaus- ja kukkapalvelu Kahl Kauppatie 15, Jurva puh Kurikan Kaukolämpö Oy Jousimiehenkatu 3 Puh , Fax * kaukolämpöä maakunnan omilla energiaraaka-aineilla * ympäristöystävällisesti; savukaasujen pesuja lämmöntalteenotto * takuuvarmasti; päivystys ympäri vuorokauden ja riittävästi varatehoa * 12 m pitkä autovaaka valmiina punnituksiin 15

16 Hyvinvoinnin palvelut järkeviä ja oikein LAADUKKAAT PALVELUT tuotetaan palvelujen tarvitsijan omista tarpeista lähtien Ihmisen ainutlaatuisuuden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja hänen omien voimavarojensa hyödyntäminen luovat perustan hyvälle hoidolle ja edistävät samalla palvelunsaajan hyvinvointia HYVÄ PALVELU on henkilökohtaista vuorovaikutusta, eikä sitä voi tuotteistaa Hoiva toteutuu ihmisen työnä ihmiselle HYVÄÄN HOITOON tarvitaan aikaa ja osaamista Henkilöstön kiire saattaa heikentää vanhusten saaman hoivan laatua vanhainkodeissa ja kotipalvelussa Kiire voi johtaa myös lääkkeiden liialliseen käyttöön sekä ulkoilun vähenemiseen tai laiminlyöntiin Ihmisen tekemälle hoivatyölle ei löydy korvikkeita HYVINVOINTI PALVELUISSA suuntaudutaan yhä enemmän avohuoltoon On tärkeää huolehtia siitä, että avohuolto todella toimii Se ei saa merkitä kotiin unohdettuja ihmisiä Koti tai palveluasunto muuttuu avustuspalvelujen puuttuessa vankilaksi, joka erottaa vanhukset muusta yhteiskunnasta Mahdollisuus liikkua, ulkoilla, kommunikoida ja olla osallinen ovat laadukkaiden palvelujen tunnusmerkkejä MONILLE PALVELUILLE on asetettu valtakunnallisia laatusuosituksia, jotka korostavat eettisten arvonjen ja periaatteiden toteutumista palveluiden tuotannossa Lasten ja nuorten ohella myös vanhukset tarvitsevat selvät oikeudet ja lupauksen siitä että he saavat ansaitsemansa palvelut KURIKAN KAUPUNGIN PÄÄTTÄJIEN on jatkossakin huolehdittava ja kehittää ikäihmisten laadukkaiden palveluiden turvaamisesta JIKKYN liikelaitoksessa Riikka Perä perhepäivähoitaja Työskentelen Kurikan kaupungin ruoka-ja puhtauspalveluissa palveluohjaajana Olen työssäni saanut läheltä seurata näitä tulevia muutoksia kuntaelämässä, yhdistyminen Jurvan kanssa ja tuleva terveystoimen liikelaitos kuntayhtymä Mielestäni tiedottaminen henkilöstölle ja asioiden eteenpäin vieminen on tapahtunut hyvässä ja rakentavassa hengessä Kyllä meillä on nyt näytön paikka, että Jurvalaiset tuntevat olevansa tasavertaisia meidän Kurikkalaisten kanssa Meillä Kurikassa on viimevuosina investoitu remontteihin, kuten koulut, terveyskeskus ja päiväkoti Nyt kun vielä saadaan Vanhainkodin ja Terveyskeskuksen keittiöt ja Yhteiskoulun B-puoli remontoitua, on puitteet palveluille todella hyvällä mallilla Tulevaisuudelta odotan kaupungin sitoutumista henkilöstöön ja myös tukipalveluiden esim siivous- ja ruokapalveluiden pysymiseen kaupungin omana palveluna Töitä olemme tehneet näissä palveluissa, siivoustyön mitoitus ja keittiöillä toiminnanohjaus, tavoitteenamme on, että olisimme kilpailukykyisiä yksityisten palveluntuottajien kanssa Henkilöstömme on työhönsä sitoutunuttaja olemme ottaneet heitä mukaan suunnitteluun ja kehittämään omaa työtään Kaupungin tulisi pitää imagonsa sellaisena, jotta se houkuttaisi myös tulevaisuudessa uusia työntekijöitä, onhan meillä lähivuosina jäämässä suuret ikäluokat eläk keelle ja tarvitsemme kolutettua henkilökuntaa tilalle Terv Merja Varin Palveluohjaaja 16

17 Hei nykyiset ja uudet kurikkalaiset Olen iältäni 61v,asumme vaimon kanssa kahdestaan kaikki 5 lastamme on jo omissa talouksissaan, lastenlapsia voisi sanoa olevan 8,6 Kiitos vielä kerran edellisten vaalien äänistä,joiden ansiosta olen ollut ympäristölautakunnan jäsenenä kuluvan vaalikauden Lautakunnan alaisuuteen kuuluu laaja alue mm kaava,rakennuslupa,ympäristö ja ympäristö terveyden huolto asiat Kitkattoman toiminnan lautakunnalle on luonut virkahenkilöiden tekemä asioiden hyvä valmistelu ja asiantunteva esittely Muutamia painopiste ajatuksia tulevaisuuteen - Kuntaliitoksen loppuun saattaminen - Toimiva terveyden ja vanhusten huolto - Opiskelijoiden ja koululaisten koulutyön ja koulutien turvaaminen - Urheilu ja liikuntapaikkojen asialliseen kuntoon saattaminen - Kohtuuhintaisen päivähoidon ylläpito - Jätevesi järjestelyjen tukeminen - Sisäisen palveluliikenteen kehittäminen sivukylien tarpeet huomioiden - Ja ne Fortumin osakkeet vaikka tilanne markkinoilla on rauhaton myyntiä yms järjestelyä en kannata - Uuden kaupunginjohtajan valinta,koska Vihti vei meiltä hyvän miehen Aurinkoista syksyä kaikille Aaro Teivaala Tää maailma suuri kaukainen on sinulle pieni se kuitenkin Sä ihmistä auta ihmistä maan, ei toimeen voi tulla hän omillaan Toivon näiden laulusanojen myötä, että tulevat vaalit ovat ihmisläheiset Että kaikilta vaaliehdokailta löytyisi rehellisyyttä, ihmillisyyttä, päättäväisyyttä, yhteistyönhalua ja oikeudenmukaisuutta Tärkeä on kohdata joka ihminen ihmisenä Olen koko oman pitkän muusikkourani tehnyt työtä nuorten parissa Yhteiset onnistumisen hetket ja posittiiviset elämykset ovat rakentaneet vankan luottamuksen minun ja nuorten välille Tunnen tärkeänä tehtävänä seuraavalla vaalikaudella huolehtia nuorten hyvinvoinnista Pidän tärkeänä, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja opiskella uusia asioita Se on rakentava silta, niin lasten, nuorten kuin aikuisten elämään Kuntaliitoksen myöden luodaan nuorille ja kaikille niin Jurvassa kuin Kurikassa, hyvät harrastusmahdollisuudet ja turvataan molemilla paikkakunnilla hyvä terveytenhuolon verkosto Edistetään kulttuuri ja sosiaalista kanssakäymistä molempien paikkakuntien välissä Tärkeää on, että välitetään ja kunniotetaan toinen toista Juuri sinun asialla! Lii Pukkila musiikinopettaja Jurvasta 17

18 Hyvinvointi kuuluu kaikille Toimin viidettä vuotta työttömien yhdistyksen toiminnanohjaajana Työssänitutuksi ovat tulleet työttömyyden tuomat ongelmat Usein kuulen kommenttejajoissa ihmiset sanovat, laiskoja kaikki tyyni, tai menkööt metsään poimimaan marjoja Näin yksiselitteisiä asiat eivät kuitenkaan ole Työttömissä paljon ihmisiä jotka ovat fyysisesti tai psyykkisesti vajaakuntoisia Eläkettäkin on haettu mutta päätös on ollut kielteinen Oman ryhmänsä muodostavat henkilöt joilta puuttuu työelämässä tarvittava osaaminen ja uusien asioiden oppimiskyky Miten voidaan olettaa että tällaiset henkilöt kykenevät työskentelemään vapailla työmarkkinoilla kun terveetkin palavat loppuun Pitkästä työttömyydestä seuraa usein syrjäytyminen, psyykkisiä ongelmia tai alkoholin liikakäyttöä, jotka tuovat mukanaan lisää ongelmia Pitkäaikaistyöttömiä ja vajaakuntoisia varten tarvittaisiin pikaisesti pitkäaikaisia palkkatuettuja matalan kynnyksen työpaikkoja Näin he voisivat itse tienata omaan elämiseen tarvittavat rahat ja toisaalla säästettäisiin resursseja, esim sossussa toimeentulotukipuolella Terveyden hoidossa on myös parantamisen varaa Yksityiseltä sektorilta palveluja saa, mutta pienituloisilla ei ole varaa niitä ostaa Samaan aikaan kun työikäisiä on sairauslomilla ja odottavat hoitoon pääsyä, puhutaan eläkeiän nostamisesta Esim masennuksen vuoksi on Kelan tutkimuksen mukaan eläkkeellä suomalaista Summalla joka kuluu masentuneiden eläkkeisiin, voitaisiin pelastaa iso osa masentuneita joutumasta eläkkeelle Kaikilla, riippumatta iästä ja varallisuudesta pitäisi olla samat mahdollisuudet saada hoitoa Vähäisempiä eivät myöskään ole vanhustyön ongelmat Jo nyt hoitopaikkoihin on jonoja Miten käy kun suuret ikäluokat vanhenevat ja tarvitsevat näitä palveluja Sosiaali- ja terveyspuolelle on pikaisesti lisättävä resursseja että asiat saataisiin kuntoon Ei kukaan voi tehdä työtä jos tarvittavat työvälineet puuttuvat Sirpa Uusimäki Nyt on yhteen hiileen puhaltamisen aika, yritetään yhdessä lapsia, nuoria ja heidänkin tarpeitaan unohtamatta Pauli Niemi konepuuseppä 39 TOIMITAMME HIEKKA- JA SORALAJIKKEITA, MYÖS SEULOTTUNA JA MURSKATTUNA YRJÖ LATVALUOPA OY Hitsaajankatu 1 Olli RYHTI-KIOSKI Avoinna ma-to pe la KURIKAN RYHTI RY Keskuspuistikko 5, puh www kurikanryhti,fi Uusia laadukkaita asuntoja valmistumassa Kurikan ahteessa Rakennusliike Ollila S Oy puh

19 Eläketulon verotus Sumalaisten keskiansio on noussut noin neljässä vuodessa, kahdesta tuhannesta yli 2600 euroon eli 30 prosenttia, pääomatuloja saavien tulot vieläkin enemmän Samaan aikaan eläketulo nousi vaivaiset viisi prosenttia, minkä inflaatio hotkaisi muutamassa kuukaudessa Tällä vuosikymmenellä eläkeläisten ja muiden väestöryhmien tuloerot ovat kasvaneet rajusti Voidaankin kysyä? onko yhteiskunnan hyväksi elämäntyönsä tehneiden ihmisten jatkuva toimentulon kurjistaminen sallittua? Laajemmin kyse on periaatteesta ja yhteiskunnan tasavertaisuudesta Siitä, voidaanko yhtä väestöryhmää kohdella näin huonosti vuodesta toiseen? Valtion tulevan vuoden budjetin valmistelussa valtovarainministeri Katainen väitti eläkeläisten verotusta hiukan alemmaksi kuin palkansaajien, vaikka pyrkimys oli tasata ne Väite on epätosi Eläketulon verotus on edelleen viisi prosenttia korkeampi kuin työtulon, johtuen palkansaajien ansiotulovähennyksestä Katainen kehui verotuksen alenevan tasaisesti Kataisen tasaisuudessa ongelma on, että prosentteja ei voi syödä eivätkä ne kelpaa maksuvälineeksi Vinon kehityksen perussyynä on sekin, että eläkeläisten etujärjestöt ovat liiaksi sidoksissa valtioon, vakuutsyhiöihin, puolueisiin ja etujärjestöihin Eläkkeiden korotuksista päättävät nuo tahot Huonohko selitys mielestäni on sekin, ettei yhteiskunnalla ole varaa esimerkiksi työeläkeindeksin korjaamiseen Eläkeläisiä on viidennes väestöstä, kaikki ääniokeutettuja,yli neljännes äänistä Kun ja jos todella haluamme, mljoona ääntä vaikuttaa päättäjiin Näytön tahdostamme voimme antaa jo nyt tulevissa syksyn vaaleissa Eläkeläiset puolustamaan etujaan Terveisin! Toivo Markkola eläkeläien Minulla on unelma Minulla on unelma, että tulevaisuuden Kurikassa vanhuksilla on turvattu asuminen kotona tai hoitokodissa Lääkärin vastaanotolle terveyskeskukseen pääsee viipymättä, ja sieltä saa tarvitsemansa avun Lapset ja nuoret saavat hyvän ja yhtenäisen perusopetuksen Opiskelu tapahtuu opetuksen kannalta sopivissa ryhmissä Päivähoitopaikkoja on riittävästi ja myös niille lapsille, joiden huoltajat tekevät erilaista työaikaa Vammaispalvelulaissa olevat velvoitteet, kuten kuljetuspalvelut on järjestetty kaikille niitä tarvitseville Kuntalaisille tuotettavat palvelut ovat laadukkaita ja kustannustehokkaasti tuotettuja On kuitenkin hyvä muistaa, että kuntaa parempi omainen on lähiomainen ja kuntaa parempi ystävä on se oikea ystävä Voitto Parkkonen 19

20 Periksi ei anneta! Sarvijoesta ei tule peräkylää Sillä uskon siihen, että kuntaliitoksessa ymmäretään sen merkitttävä asema Vaasan läheisyydessä Faktaa! Pelkästään Runsorin alueella on tällä hetkellä noin 5000 työpaikkaa, jonne Sarvijoelta on 20min matka Vaasa työllistää suurimman osan kyläläisiä Oikella politiikalla asukkaita saadaan jatkossakin Sarvijoella on tehty pitkään koko kuntaa hyödyntävää pioneeri työtä asukkaiden saamiseksi kylään, (www sarvijoki net) sivuilta löytyy lisä tietoa Jurvan kunnanvaltuusto teki käsittämättömän teon lopettaessa 36 oppilaisen kyläkoulun keväällä 2007 Koulun yhteydessä on 3 asuntoa, jotka ovat rivitalojen lisäksi toimineet hyvin kyylään rakentavien perheiden vastaanotto rakennuksina Kyläläisten aktiivisella toiminnalla ja Maalahden kunnan myötävaikutuksella lapset siirtyivät Kolinaan kouluun jonne matkaa 5 km Emme ole ainuita jotka ovat joutuneet näiden asioiden kanssa nokatusten, ja luulen että useat ihmiset passivoituva niin että leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä Sarvijoki asuinpaikkana on opettanut minulle lapsesta saakka, että kun asioita tehdään yhdessä pide tään niistä parempi huoli Mutta kaikki maksaa ja mielestäni ei olen reilua että haja-asutus alueilla tehdään kaikki se talkootyönä minkä muut saavat valmiina Syrjäkylissä asuvat ihmiset ovat myös veronmaksajia niin, että pidetään huolta heistäkin Periksi ei anneta Reilu Suomi Kari Mäki 20

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt. Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti

Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt. Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti Lähimmäisyys merkitsee parhaimmillaan sitä, että meitä ympäröi ihmisten turvaverkko. Tarvittaessa se auttaa ja tukee

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara mahdollisuus > asenteista on aloitettava! - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu 18.10.2011 Omaishoito osana perheen elämää Elämä muuttuu? omaishoito voi tulla elämään erilaisissa elämänvaiheissa

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN

IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN PYSYVYYS JA KULUTUSTOTTUMUKSET KÄKÄTE-seminaari 6.9.2012 Sirpa Kärnä YTT, Lehtori (ent.) Savonia-amk, Iisalmen yksikkö LUENNON NÄKÖKULMA JA AIHEALUEET (1) Suomalaisten ikääntyminen

Lisätiedot

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle?

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 21.12.2016 1 21.12.2016 Valinnanvapaus on osa soteuudistusta Soteuudistuksen tavoitteena on varmistaa ihmisille yhdenvertaiset

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on kokonaisuudessaan tarkoitettu välineeksi silloin

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 2011 LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 12.10.2011 Liikunnan arvostus Pieksa ma ella ja sen jäsenseurat(33 kpl) ovat huolissaan Pieksämäen liikunta ja urheilutoiminnan näivettymisestä ja kaupungin liikuntaorganisaation

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKKI Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKISSA KUULUU ASIAKKAAN ÄÄNI - Kun Säästöpankki menestyy, se pystyy jakamaan osan paikkakunnan hyvinvointia tukemaan, esimerkiksi erilaisiin

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko?

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Kari Sjöholm 26.11.2014 Bruttokansantuote, määrän muutos-% ed. vuodesta Lähde: kansalliset

Lisätiedot

LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017

LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 Suomen ruotsalainen kansanpuolue on sinun äänesi tasa-arvoisen Suomen puolesta. Me työskentelemme kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Vanhuspalvelut workshop klo 13:00 15:30

Vanhuspalvelut workshop klo 13:00 15:30 Keski-Suomen Sote 2020 Vanhuspalvelut workshop klo 13:00 15:30 Millainen ympäristö ja palvelut helpottavat ikääntyvän elämää? Ikäystävällinen Suomi? Mikä olisi paras mahdollinen SOTE ikäihmisten näkökulmasta?

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi Säästöpankki

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi Säästöpankki SÄÄSTÖPANKKI Parempi Suomi 2016 - Säästöpankki SUOMEN VANHIN PANKKIRYHMÄ - OSA YHTEISKUNTAA JO YLI 190 VUOTTA Ensimmäinen Säästöpankki Turkuun 4.1.1823 Perustettiin vähävaraisia varten, opetti säästäväisyyttä

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA!

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! Diak Länsi 29.11.2007 Rehtori, dosentti Jorma Niemelä 1. Ihmisarvoinen vanhuus kuuluu jokaiselle. Siihen kuuluu oikeus olla osallisena ympäröivästä yhteisöstä

Lisätiedot

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta Kosken Tl kunnan strategia 2014-2020 - Koski Tl älykäs kunta Koski Tl on kehittyvä kunta maaseudun rauhassa suurten pääkeskusten lähellä. Kunnassa on vireä keskustaajama sekä runsas tonttitarjonta. Koski

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 1 Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Vuoden 2014 alusta vanhusneuvostot ovat lakisääteisiä Kuhmon vanhusneuvoston toiminta on käynnistynyt vuonna 2002 eli vanhusneuvosto on toiminut

Lisätiedot

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 10.9.15 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT Aika 10.9.2015 klo 13-15 Paikka Läsnä Psykiatrian klinikka, kirjasto Pekka Kauppinen, pj, Jyta Pirjo Matikainen,

Lisätiedot

Itsenäinen vaan ei yksinäinen Senioriasumisen uusi suunta

Itsenäinen vaan ei yksinäinen Senioriasumisen uusi suunta Itsenäinen vaan ei yksinäinen Senioriasumisen uusi suunta Suomalaiset yksi maailman nopeimmin ikääntyvä kansakunta Taloudellinen kasvu pitkään rajallista Inhimillisiä ja taloudellisia paineita senioreiden

Lisätiedot

Matkalla-tukea maahanmuuttajanuorten vapaa-aikaan. Plan International Suomi/Terhi Joensuu

Matkalla-tukea maahanmuuttajanuorten vapaa-aikaan. Plan International Suomi/Terhi Joensuu Matkalla-tukea maahanmuuttajanuorten vapaa-aikaan Plan International Suomi/Terhi Joensuu 24.5.2016 Maahanmuuttajat Suomessa kokonaiskuva vuodesta 2015 1. oleskeluluvat Suomeen EU-kansalaisten rekisteröinnit

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Vanhuus ja hoidon etiikka. Kuusankoski Irma Pahlman STM, ETENE, jäsen Tutkimus- ja verkostojohtaja, Kuopion yliopisto

Vanhuus ja hoidon etiikka. Kuusankoski Irma Pahlman STM, ETENE, jäsen Tutkimus- ja verkostojohtaja, Kuopion yliopisto Vanhuus ja hoidon etiikka Kuusankoski 19.11.2008 Irma Pahlman STM, ETENE, jäsen Tutkimus- ja verkostojohtaja, Kuopion yliopisto Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (ETENE) käsittelee

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

RAJOITTUNUT TOIMINTAKYKY, HENKILÖKUNNAN JA ASUKKAIDEN ROOLI TURVALLISUUSTYÖSSÄ.

RAJOITTUNUT TOIMINTAKYKY, HENKILÖKUNNAN JA ASUKKAIDEN ROOLI TURVALLISUUSTYÖSSÄ. RAJOITTUNUT TOIMINTAKYKY, HENKILÖKUNNAN JA ASUKKAIDEN ROOLI TURVALLISUUSTYÖSSÄ. 10.12.2014 Seppo Tuominen 2 MEHILÄINEN Perustehtävä: Yhdessä luomme parempaa terveyttä ja hyvinvointia Visio: Sosiaali- ja

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta KUNTALAISTUTKIMUS 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä näkemyksiä, päätöksentekoa ja osallistumista koskevat kysymykset 2015 Kyselylomakkeen kysymykset: 13-17, 24-, -,, 37 Näpäytä solua

Lisätiedot

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 269 Haluaisin kysyä muutaman kysymyksen, jotka liittyvät yhteiskuntamme muodostavien eri sukupolvien

Lisätiedot

FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut

FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen. Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012

Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen. Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012 Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012 Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) 2009-2012 1. Pientyöpaikkojen työkyvyn tukemisen ja työterveyshuoltoyhteistyön

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma

Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma Ikärakenne Lähtökohtia Palvelujen tarve lisääntyy ja painopiste muuttuu Palveluja tuottavat työntekijät siirtyvät eläkkeelle Työvoimakilpailu

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Sote-yrittäjyyden asialla. Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu

Sote-yrittäjyyden asialla. Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu Sote-yrittäjyyden asialla Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu 26.1.2017 Pk-yritykset pyörittävät yhteiskuntaa Yritysrakenne Suomessa 2014 0,2% Keskisuuret yritykset 0,2% Suuryritykset (250

Lisätiedot

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa?

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? 8.9.2015 Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja Seminaarin teema Mikä on turvallisuuden nykytila ja haasteet harvaan asutulla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi 23.- Hallitus varautuu huonoon kehitykseen Lähivuosina Suomi velkaantuu kymmenillä miljardeilla Työllisyydestä

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI Tavoitteenamme on laadukkaat ja monipuoliset kunnalliset lähipalvelut, jotka ovat jokaisen kuntalaisen saavutettavissa. Lähtökohtana on asukkaiden hyvä

Lisätiedot

Ikääntyvien palvelutarvekartoitus

Ikääntyvien palvelutarvekartoitus Ikääntyvien palvelutarvekartoitus Alueiden ennakointiseminaari 14.3.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke Ikääntyvät mukaan tulevaisuustyöhön! Vuosi

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

KUNNALLISEN DEMOKRATIAN TOIMIVUUS JA LUOTTAMUS PÄÄTTÄJIIN

KUNNALLISEN DEMOKRATIAN TOIMIVUUS JA LUOTTAMUS PÄÄTTÄJIIN Julkaistavissa.. klo 00.0 KUNNALLISEN DEMOKRATIAN TOIMIVUUS JA LUOTTAMUS PÄÄTTÄJIIN Usko kansanäänestyksen järkevyyteen on vähentynyt Alhaisina pysyvät äänestysprosentit niin kunnallisissa kuin valtakunnallisissakin

Lisätiedot

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time)

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) ZA4811 Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) Country Specific Questionnaire Finland Flash Eurobarometer on The expectations and wishes

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen

EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen kasvatuksen tukemisesta kasvatuksen tukemisesta Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n ja Suomen Ympäristökasvatuksen

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot