Lipokaliini 2, NGAL. Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lipokaliini 2, NGAL. Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin 5.2.2010"

Transkriptio

1 Lipokaliini 2, NGAL Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin akuutin munuaisvaurion uusi merkkiaine Dos. MarttiLalla

2 Mistä puhun NGAL / ML 1. Yleistä munuaistutkimuksista it tki kit 2. NGAL, ominaisuudet ja vaikutusmekanismit 3. NGAL, kliiniset sovellutukset 4. Muista biomarkkereista 5. NGAL menetelmät 6. Yhteenveto ja johtopäätökset

3 Munuaissairauksien varhaisdiagnostiikka Munuaissairaudet lisääntyvät 6 8 % vuosivauhdilla Euroopassa 12 % väestöstä sairastaa jonkinasteista munuaisen vajaatoimintaa Suomessa on useitakymmeniä tuhansia ihmisiä, joillaon on tietämättään munuaissairaus Mm. lisääntyvä diabetes lisää sydän ja verisuonitauteja sekä vaurioittaa munuaista Munuaiset aiheuttavat oireita vasta kun yli 50 % toiminnasta on lakannut. Siinä vaiheessa sairauden etenemistä on vaikeata pysäyttää tai hidastaa Dialyysihoito maksaa yhteiskunnalle n / v Munuaissiirto n / ens. vuosi, seuraavista säästö on n / v

4 Akuutti munuaisvaurio AKI, acute kidney injury Määritelmä Nopea (alle 2 vrk) munuaisen toiminnan aleneminen P Krea kohoaminen yli 265 µmol/l tahi P Krea nousu yli 50 % (lapset) Virtsaerityksen väheneminen, oliguria alle 0,5 ml/kg/tunti yli 6 t ajan

5 Munuaistutkimusten tki t historiasta i t Sydäninfarktin dg Akuutin mun.vajeen dg 1950 luku B Leuk 1960 luku P LD 1970 luku P CK 1980 luku P CK MB 1990 luku P Troponin p T P Krea, P Urea 2000 P Troponin I P Krea, P Urea Johtopäätös: 50 v aikana munuaistestaus ei ole olennaisesti parantunut On puuttunut merkkiaineita, jotka ilmaisisivat varhain, herkästi ja spesifisesti munuaisvaurion

6

7 Akuutin munuaisvaurion syitä Aikaisempi munuaisvajaus Vähentynyt valtimoveritilavuus Vähentynyt ekstrasellulaaritilavuus Alentunut mun. mikroverenkierto Glomerulonefriitti Akuutti munuaisvaurio Kardio renaalinen Rhabdomyolysis Ulkop. myrkyt Lääketoksisuus Sepsis

8

9 Lipokaliinit Orosomukoidi Alfa1 mikroglobuliini Apolipoproteiini D Retinol bindingprotein protein, RBP Komplementti C8 gamma Prostaglandin D synthase Ihmisen kyynelen prealbumiini NGAL (lipokaliini 2, siderokaliini, siderofiliini)

10 Lipokaliini 2, NGAL Esiintyy pieniä määriä useissa kudoksissa (munuainen, maksa, maha, keuhko, paksusuoli) Vastaa epiteelisolujen kasvusta ja erilaistumisesta Antimikrobisia ja bakteriostaattisia ominaisuuksia Osallistuu bakteerien sideroforivälitteiseen raudan sitoutumiseen Siderofori Fe i kompleksi k l k ivähentää ja rajoittaa proksimaalista tubulusvauriota ja vähentää apoptoosia ( siderokaliini ) Munuaisepiteelissä esiintyy NGALia ja siitä erittyy suuria määriä virtsaan 30 min vauriosta Reaaliaikainen biomarkkeri

11 NGALin toiminta Bakteerit erittävät sideroforeja (pieniä rautaa sitovia molekyylejä) pyydystämään rautaa Munuaiset suodattavat ja reabsorboivat NGAL siderofori Fe kompleksin proks.tubuluksessa ja kierrättävät raudan Pseudomonaksen virulenssin takana on mahdollisesti kyky tuottaa sideroforeja jotka ylittävät NGAL systeemin valvontakyvyn? Hiirellä NGAL funktion blokeeraus voi johtaa sepsikseen ja kuolemaan NGALilla on bakteriostaattinen vaikutus vähentämällä sideroforeja

12

13 Apoptosis ohjelmoitunut solukuolema l Ronco et al 2009

14

15

16

17

18

19

20 P Krea K ja U NGAL lasten sydänleikkauksissa k i Bennett et al, Clin J Am Soc Nephrol 2008

21 Lasten sydänkirurgian munuaiskomplikaatiot Dent et al, Critical Care 2007

22 U-NGAL sensitivity 1 day post transplantation for predicting dialysis within 1 week of kidney transplant Hall IE et al, J Am Soc Nephrol 2009

23 Xu SY et al., SJCLI 1995

24 Erilaisiaakuutin akuutin munuaisvaurion merkkiaineita Biomerkkiaine Vaurio Kystatiini C Proksimaalinen tubulusvaurio KIM 1 (Kidney injury molecule 1) Iskemia ja nefrotoksiinit NGAL (lipokaliini 2) Iskemia ja nefrotoksiinit NHE3 (Na+/H+ exchanger) Ik Iskemia, pre ja postrenaalinen munuaisvaje Sytokiinit IL 6,8,18 Toksisuus, viivästynyt siirteen toiminta

25 Akuutti munuaisvaurio Nykyisten menetelmien rajoitukset P Krea ei ole hyvä akuutin munuaisvajeen merkkinä: Epäspesifinen Taso voi vaihdella munuaisesta riippumattomista syistä: Lihasmassa Ikä Sukupuoli Nestetasapaino Jopa 50 % munuaistoiminnasta voi olla poissa ennen kuin P Krea kohoaa P Krea kuvaa munuaistoimintaa vasta 2 3 vrk vauriosta P Krea tasot ohjaavat munuaissiirtohoitoja

26 P Krea ja GFR akuutissa munuaisvauriossa Ravitsemus Lihasmassa Infektio fk Proteiiniaineenvaihdunta Turvotus P Krea Jakautumistilavuus Lääkkeet Tubuluseritys Munuaiseritys Nonlineaarinen Glomerulusfiltraatio (GFR)

27 Akuutti munuaisvaurio Nykyisten menetelmien rajoitukset P Urea on maksassa muodostuva aminohappojen aineenvaihdunnan tuote, joka eritetään pääosin munuaisten kautta. Urea suodattuu glomeruluksissa, mutta reabsorboituu myös veden mukana tubuluksissa Herkempi kuin P Krea munuaisen vajaatoiminnassa Munuaisesta riippumattomat tekijät vaikuttavat, mm. Maksan toimintavaje Runsasproteiininen i dieetti i Ravitsemustila Nestetasapaino, nestehoito, diureesi ja diureetit Verenkierron heikkeneminen (esim. sydäninsuffisienssi) Postrenaalinen este (esim. kivi) GI verenvuoto, akuutti ileus

28 Akuutti munuaisvaurio Nykyisten menetelmien rajoitukset P Kystatiini C Proteolyyttisten tti t entsyymien estäjä, emäksinen mikroproteiini ii i Tasaisella nopeudella kaikista tumallisista soluista Eliminoituu i it munuaisten it kautta Glomerulusten läpi ilman tubulaarista eritystä Reabsorptio ja degradaatio d tubuluksissa Lihasmassa, dieetti, sukupuoli, ikä: Ei vaikutusta P Kreatiniinia herkempi lievän munaisvajauksen osoittaja Kroonisissa tiloissa ei etuja S Kreatiniiniin nähden

29 Nephrology Dialysis Transplantation (12): Neutrophil gelatinase-associated lipocalin - an emerging troponin for kidney injury Prof. Prasad Devarajan, MD Division of Nephrology and Hypertension, Cincinnati Children's Hospital Medical Center, University of Cincinnati College of Medicine, Cincinnati, Ohio, USA ****************** Prof. Claudio Ronco, MD Departmet t of Nephrology, St.Bortolo t Hospital, Vicenza - Italy ****************** Labquality Days Dr. Sudarshan Hebbar, H MD Senior Medical Director, Abbott Diagnostic Division

30 NGAL Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin Varhainen virtsan ja plasman biomerkkiaine munuaisiskemiassa ja nefrotoksisessa munuaisvauriossa akuutti tubulusnekroosi varjoaineen aiheuttama munuaisvaurio tehohoito; dialyysihoidon tarve Nousee merkittävästi akuuttimunuaisvaurioisilla mutta ei kontrolleilla Nousee tuntia ennen kuin P Krea NGAL tasot munuaissiirtopäivänä ii ä änäyttävät ä ä ennustavan viivästynyttä ä munuaistoimintaa ja dialyysitarvetta (2 4 päivää myöhemmin) U NGAL ennakoi akuutin munuaisvajeen vakavuutta ja dialyysitarvetta lapsilla Mittauksiin vaikuttavat samanaikaiset tekijät kuten systeemi tai virtsatieinfektio sekä taustan muu munuaissairaus

31 Mittausmenetelmätt Virtsa, plasma, seerumi NGAL Rapid ELISA Kit CE IVD BioPorto Diagnostics - Tutkimustarkoituksiin

32 Mittausmenetelmät 6131 P NGAL The Triage NGAL Device Biosite Inc., San Diego, CA, USA Fluoresenssi-immunoassay POC kit 6132 U NGAL The Architect Urine NGAL assay Immunokemiluminometria CMIA Abbott Architect i2000sr

33 Viitearvoja 6131 P NGAL alle 149 ng/ml Reagenssivalmistajan ilmoitus N = 120 ( apparently healthy individuals ) 6132 U NGAL alle 92 ng/ml Oma materiaali, N = 104 (munuaisluovuttajat)

34 Yhteenveto Akuutti munuaisvaje on yleinen lääket. ongelma, jossa on suuret hoitokustannukset, t k t kuolevuus ja kuolleisuus

35 Yhteenveto Akuutti munuaisvaje on yleinen lääket. ongelma, jossa on suuret hoitokustannukset, t k t kuolevuus ja kuolleisuus Nykyinen kliininen käytäntö nojaa P Kreatiniinin nousuun akuutin munuaisvajeen diagnostiikassa puuttuu spesifisyys ei sovellu akuuttiin diagnostiikkaan

36 Yhteenveto Akuutti munuaisvaje on yleinen lääket. ongelma, jossa on suuret hoitokustannukset, t k t kuolevuus ja kuolleisuus Nykyinen kliininen käytäntö nojaa P Kreatiniinin nousuun akuutin munuaisvajeen diagnostiikassa puuttuu spesifisyys ei sovellu akuuttiin diagnostiikkaan NGAL on eräs varhaisimmista munuaisessa indusoituvista proteiineista iskemian tai toksisen tapahtuman jälkeen U NGAL kohoaa jo 2 t kuluttua

37 Yhteenveto (jatkoa) Useat tutkimusjärjestelyt ovat osoittaneet NGALin olevan varhainen munuaisvaurion merkkiaine erilaisissa akuuttitiloissa

38 Yhteenveto (jatkoa) Useat tutkimusjärjestelyt ovat osoittaneet NGALin olevan varhainen munuaisvaurion merkkiaine erilaisissa akuuttitiloissa Prospektiivisia tutkimuksia meneillään ja tarvitaan akuutin munuaisvajeen varhaisdiagnostiikka riskit prognoosin arviointi

39 Yhteenveto (jatkoa) Useat tutkimusjärjestelyt ovat osoittaneet NGALin olevan varhainen munuaisvajeen merkkiaine erilaisissa akuuttitiloissa Prospektiivisia tutkimuksia on meneillään U NGAL mittaukset voivat parantaa prognoosin arviointia ja myös vähentää akuutin munuaisvajeen hoidon kustannuksia

40 NGAL kliiniset sovellutukset 1. Diagnoosi 2. Hoito 3. Prognoosi

41 NGAL kliiniset sovellutukset 1. Diagnoosi Varhainen diagnoosi Nefrologin konsultointi i Sairaalaan otto tai kotiinpääsyn viivästäminen

42 NGAL kliiniset sovellutukset 2. Hoito Varhainen reagointi hypotensioon tai hypovolemiaan Sydänkirurgian jälkeisen hemodynamiikan optimointi Munuaistoksisten lääkkeiden välttäminen Munuaisdialyysin aloitus tai lopetus ajoissa Munuaistransplantaation noninvasiivinen monitorointi Varhainen vaikuttaminen reniini angiotensiinisysteemiin

43 NGAL kliiniset sovellutukset 3. Prognoosi Kliinisten seurausten ennustaminen dialyysin tarve, siirteen viivästynyt toiminta, mortaliteetti

44 Johtopäätöksiä Biomarkkerit tuovat toivoa akuutin munuaisvaurion diagnoosin ajoitukseen, estämiseen ja dialyysihoidon tarpeen arviointiin Biomarkkerit voivat kohota myös palautuvissa ja lievissä munuaisvaurioissa, ei pelkästään pysyvissä tiloissa Biomarkkerit ovat kliinisiä herätyskelloja (jotka yleensä käyvät myöhässä ) Biomarkkereiden soveltuvuuksista tarvitaan lisää kliinisiä tutkimuksia ( munuaisten troponiini ) Munuaisten multimarkkeripaneelit tulossa?

45 NGAL, lipokaliini 2 akuutin munuaisvaurion merkkiaine Dos. Martti Lalla

46 Kiitokset kiinnostuksesta

sairauksien Munuaisennaltaehkäisy

sairauksien Munuaisennaltaehkäisy sairauksien Munuaisennaltaehkäisy 2 Teksti: Seppo Ojanen, Nefrologian ylilääkäri Päijät-Hämeen keskussairaala, Tammikuu 2010 Sisällys Munuaissairauksien ennaltaehkäisy 4 Munuaissairauksien yleisyys Suomessa

Lisätiedot

Valkoinen soikea 4,6 mm:n tabletti, johon on kaiverrettu koodi 52H toiselle puolelle ja yrityksen logo toiselle puolelle.

Valkoinen soikea 4,6 mm:n tabletti, johon on kaiverrettu koodi 52H toiselle puolelle ja yrityksen logo toiselle puolelle. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Micardis 80 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää vaikuttavana aineena 80 mg telmisartaania. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti

Lisätiedot

Ennenaikaiseen synnytykseen ja kohdunsisäiseen infektioon liittyvien merkkiaineiden määrittäminen potilasnäytteistä

Ennenaikaiseen synnytykseen ja kohdunsisäiseen infektioon liittyvien merkkiaineiden määrittäminen potilasnäytteistä Anna Kärkkäinen Ennenaikaiseen synnytykseen ja kohdunsisäiseen infektioon liittyvien merkkiaineiden määrittäminen potilasnäytteistä Opinnäytetyö Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveys ja hoitaminen Bioanalyytikko

Lisätiedot

Lisää munuaisensiirtoja enemmän eläviä luovuttajia

Lisää munuaisensiirtoja enemmän eläviä luovuttajia Omaisluovutuksen on oltava vapaaehtoista Lääkärin perusperiaatteisiin itsestään selvästi kuuluu, että potilaalle ei aiheuteta haittaa (primum non nocere). Siirtoihin liittyviä eettisiä pohdintoja on vuosien

Lisätiedot

Lääkäriliite 2014. Uremian aktiivihoidon ennuste tyypin 1 diabeetikoilla... 3 ELINLUOVUTUKSELLE.

Lääkäriliite 2014. Uremian aktiivihoidon ennuste tyypin 1 diabeetikoilla... 3 ELINLUOVUTUKSELLE. LIVSVILLKOR Lääkäriliite 2014 Voiko rekisteri parantaa hoidon laatua?.... 3 Uremian aktiivihoidon ennuste tyypin 1 diabeetikoilla... 3 Maksa osana yleissairauksia... 3 Elinluovutustoiminnan lisääminen

Lisätiedot

Amyloidoosin diagnostiikka ja hoito. Tom Pettersson, Tom Törnroth ja Peter Maury

Amyloidoosin diagnostiikka ja hoito. Tom Pettersson, Tom Törnroth ja Peter Maury Katsaus Tom Pettersson, Tom Törnroth ja Peter Maury Amyloidoosit muodostavat heterogeenisen tautiryhmän, jota luonnehtii eri kudosten ja elinten solunulkoiseen tilaan kertynyt säikeinen, proteiinipitoinen,

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n ja Suomen Reumatologisen yhdistyksen asettama työryhmä DUODECIM 2009 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot

v.1.2014ekoweb Yleistietoa diabeteksesta Mikä on diabetes?

v.1.2014ekoweb Yleistietoa diabeteksesta Mikä on diabetes? Mikä on diabetes? Diabetes, lat. diabetes mellitus, vanhalta nimeltään sokeritauti, on sokeriaineenvaihdunnan sairaus. Diabetes on sairaus, jossa plasman glukoosipitoisuus on kroonisesti suurentunut. Diabetes

Lisätiedot

Henoch Schönleinin purppura lasten yleisin vaskuliitti

Henoch Schönleinin purppura lasten yleisin vaskuliitti katsaus tieteessä Outi Jauhola LT, lastentautien erikoislääkäri HUS, Hyvinkään sairaala Matti Nuutinen dosentti, lastennefrologi OYS, Lasten ja nuorten klinikka matti.nuutinen@ppshp.fi Henoch Schönleinin

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Meloxicam Pfizer 7,5 mg tabletti Meloxicam Pfizer 15 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Meloxicam Pfizer 7,5 mg tabletti Meloxicam Pfizer 15 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Meloxicam Pfizer 7,5 mg tabletti Meloxicam Pfizer 15 mg tabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 7,5 mg meloksikaamia. Yksi tabletti

Lisätiedot

Yksi tabletti sisältää dapagliflotsiinipropaanidiolimonohydraattia määrän, joka vastaa 10 mg dapagliflotsiinia.

Yksi tabletti sisältää dapagliflotsiinipropaanidiolimonohydraattia määrän, joka vastaa 10 mg dapagliflotsiinia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Forxiga 10 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää dapagliflotsiinipropaanidiolimonohydraattia määrän, joka vastaa 10 mg dapagliflotsiinia.

Lisätiedot

Farmakologian mallivastauksia

Farmakologian mallivastauksia Farmakologian mallivastauksia välitentti II Farmakologia & toksikologia - välitentti II Cursus Vaattovaara & DC Halonen 2009 SISÄLLYS- LUETTELO Osteoporoosin lääkehoito Ionikanavat Erektiohäiriöiden lääkehoito

Lisätiedot

Yksi tabletti sisältää 2,5 mg saksagliptiinia (hydrokloridina) ja 1 000 mg metformiinihydrokloridia.

Yksi tabletti sisältää 2,5 mg saksagliptiinia (hydrokloridina) ja 1 000 mg metformiinihydrokloridia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Komboglyze 2,5 mg/1 000 mg kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 2,5 mg saksagliptiinia (hydrokloridina) ja 1 000 mg metformiinihydrokloridia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 3,395 mg perindopriilia, joka vastaa 5 mg perindopriiliarginiinia, ja 6,935 mg

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 3,395 mg perindopriilia, joka vastaa 5 mg perindopriiliarginiinia, ja 6,935 mg VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI COVERAM 5 mg/5 mg tabletit [COVERAM 5 mg/10 mg tabletit] [COVERAM 10 mg/5 mg tabletit] [COVERAM 10 mg/10 mg tabletit] 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot

Suomessa on elossa tätä nykyä yli 2 500 elinsiirtopotilasta,

Suomessa on elossa tätä nykyä yli 2 500 elinsiirtopotilasta, Elin- ja kudossiirrot Elinsiirtopotilas terveyskeskuksessa Heikki Mäkisalo, Helena Kastarinen ja Osmo Saarelma Elinsiirtopotilasta seurataan pääasiallisesti erikoissairaanhoidossa. Siirretyn elimen toiminta

Lisätiedot

Yksi tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksitiiliä ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia.

Yksi tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksitiiliä ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Candemox Comp 16 mg/12,5 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Candemox Comp 16 mg/12,5 mg tabletit Yksi tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksitiiliä ja 12,5

Lisätiedot

Laboratoriotutkimukset

Laboratoriotutkimukset 119 Esa Leppänen Johdanto... 119 S-Alkalinen fosfataasi (S-AFOS)...120 S-Alkalinen fosfataasi, isoentsyymit...120 S-Alaniiniaminotransferaasi (S-ALAT)...120 S-Aspartaatti-aminotransferaasi (S-ASAT)...120

Lisätiedot

ANTIMIKROBISET LÄÄKEAINEET

ANTIMIKROBISET LÄÄKEAINEET ANTIMIKROBISET LÄÄKEAINEET MIKROBILÄÄKKEIDEN VAIKUTUSMEKANISMIT - Bakteerit prokaryoottisia, ihminen eukaryoottinen mikrobeille tuhoisat yhdisteet nisäkkäille suhteellisen / kokonaan vaarattomia - Sienet

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 6,25 mg, 12,5 mg tai 25

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xarelto 10 mg tabletit, kalvopäällysteiset 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg rivaroksabaania. Apuaineet:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. Apuaine(et): Laktoosi (19,0 mg) Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Suussa hajoava tabletti. Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, mustaherukantuoksuinen tabletti, jossa on kovera uurre keskellä.

VALMISTEYHTEENVETO. Suussa hajoava tabletti. Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, mustaherukantuoksuinen tabletti, jossa on kovera uurre keskellä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PAMOL F 500 mg, suussa hajoava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi suussa hajoava tabletti sisältää 500 mg parasetamolia (päällystettyinä parasetamolikiteinä).

Lisätiedot

3/2009. Elä elämää älä sairautta

3/2009. Elä elämää älä sairautta -- -- Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry Njur- och leverföreningen i Nyland rf Munuais- ja maksaliiton jäsen Runeberginkatu 15 A 1 00100 Helsinki Puh. (09) 440 094 Fax (09) 454 4176 sihteeri@uumu.fi

Lisätiedot

Hoitoon liittyvät infektiot Etelä-Karjalan keskussairaalan

Hoitoon liittyvät infektiot Etelä-Karjalan keskussairaalan Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Sanna Lipsanen ja Anu Myllynen Hoitoon liittyvät infektiot Etelä-Karjalan keskussairaalan osastolla A3 Opinnäytetyö

Lisätiedot

Mikrobiologian. toisen välitentin tärpit. Cursus Peteri & DC Halonen 2009. Mikrobiologia & infektiosairaudet - välitentti II

Mikrobiologian. toisen välitentin tärpit. Cursus Peteri & DC Halonen 2009. Mikrobiologia & infektiosairaudet - välitentti II Mikrobiologian toisen välitentin tärpit Cursus Peteri & DC Halonen 2009 Mikrobiologia & infektiosairaudet - välitentti II SISÄLLYS- LUETTELO 03 Virusten lisääntyminen 03 Th2-solujen aktivaatio ja toiminta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksilöllisen tarpeen mukaan tavallisesti 250 500 mg (10 20 ml) kahdesti vuorokaudessa.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksilöllisen tarpeen mukaan tavallisesti 250 500 mg (10 20 ml) kahdesti vuorokaudessa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pronaxen 25 mg/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra sisältää 25 mg naprokseenia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Sorbitoli

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pyöreä, kupera, jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 8 mm.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pyöreä, kupera, jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 8 mm. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI KETO 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää ketoprofeenia 25 mg Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Leflunomide medac 20 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 20 mg leflunomidia.

Lisätiedot