VIERITESTAUS L3S RYHMÄOPETUS, SYKSY 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIERITESTAUS L3S RYHMÄOPETUS, SYKSY 2012"

Transkriptio

1 VIERITESTAUS L3S RYHMÄOPETUS, SYKSY 2012 Kliiniset opettajat: Kristina Hotakainen ja Päivi Lakkisto Sisältö Omien laboratoriotulosten tulkinta Vieritestauksessa huomioitavia asioita Ihopistosnäytteen ottaminen Vieritestaus demonstraatio ja oma harjoittelu Tutustutaan muutamiin käytössä oleviin vieritesteihin ja niiden suoritukseen, käyttöön, tulkintaan ja mahdollisiin ongelmiin

2 Omien tulosten tulkinta Täydellinen verenkuva 2475 B -PVKT+TKD Sisältää pienen verenkuvan (B-Eryt, B-Leuk, B-Hb, B-HKR, E-MCH, E- MCHC, E-MCV, E-RDW, B-Tromb) + leukosyyttien erittelylaskennan (B-Neutr, B-Lymf, B-Mono, B-Eos, B-Basof) Raudanpuuteanemian tutkimukset 4826 P -Ferrit, Ferritiini, matala raudanpuuteanemiassa 4720 P -TfR, Transferriinireseptori, koholla raudanpuuteanemiassa tai jos erytropoieesin aktiivisuus lisääntynyt Maksatutkimukset 1024 P -ALAT, koholla maksasoluvauriossa 4587 P -AFOS, maksaperäinen AFOS koholla erityisesti sappistaasissa 4597 P GT, koholla mm. sappistaasissa Omien tulosten tulkinta Munuaistutkimukset 4600 P Krea, Kreatiniini, koholla munuaisten vajaatoiminnassa 4507 P KysC, Kystatiini C, koholla munuaisten vajaatoiminnassa 4534 P Urea, koholla munuaisten vajaatoiminnassa Elektrolyytit 3622 P Na, neste- ja elektrolyyttitasapaino 1999 P K, neste- ja elektrolyyttitasapaino Muita 4589 P Amyl, Amylaasi, koholla akuutissa pankreatiitissa 4533 P Uraat, Uraatti, usein koholla kihdissä 4586 P Alb, Albumiini, käytetään nestetasapainon, maksan ja munuaisten tilan, ravitsemustilan, akuutin faasin reaktioiden ja eräiden yleissairauksien seurantaan 4594 P CRP, koholla tulehduksessa

3 Vieritestauksessa huomioitavaa Vieritesti tehdään lähellä potilasta, tulos saadaan nopeasti Patientnära test, Bedside test, Point of care test Testille oltava lääketieteellinen syy! Välitön vaikutus potilaan hoitoon Tulos tarvitaan nopeasti (päivystys, ambulanssi) Laitteen oltava käyttötarkoitukseen sopiva Tuloksen pitää olla yhtä luotettava kuin laboratoriotestin Laitteen validointi tai verifiointi ennen käyttöönottoa Jatkuva käytönaikainen laadunvarmistus (sisäinen ja ulkoinen) Laitteen käyttäjien koulutus (myös potilaan koulutus jos potilaalla käytössä oma laite) Vieritestauksessa huomioitavaa Tuloksen jäljitettävyys Kenen tulos; potilaan tunnistaminen Kuka ottanut ja analysoinut näytteen Tuloksen kirjaaminen potilastietojärjestelmään ellei se siirry suoraan ATK:lle! Virhelähteet muistettava tuloksia tulkitessa! Näytteenotto Suoritus Ristireaktiot Testin käyttöindikatio ja rajoitukset

4 Ihopistosnäyte Aiempi nimi: kapillaarinäyte Sisältää kapillaarien, pienten arteriolien ja pienten venulien verta sekä interstitiaalinestettä (kudosnestettä) ja intrasellulaarinestettä (solunsisäistä nestettä) Koostumus poikkeaa esim. laskimo ja valtimonäytteiden koostumuksesta, mutta on lähempänä valtimonäytteen kuin laskimonäytteen koostumusta Käytetään aikuisilla mm. useissa vieritesteissä (POC-testeissä), esim. Hb tai glukoosi, lapsilla voi korvata laskimonäytteen joissain tutkimuksissa Ihopistosnäyte Vastasyntyneiltä ja alle 5 kg painoisilta kantapäästä Isommilta lapsilta ja aikuisilta ei-dominantin käden sormenpäästä (Ensisijaisesti nimettömästä tai keskisormesta, kärkijäsenen sivulta) Kuva 2.1 Laboratoriolääketiede kliininen kemia ja hematologia 2010

5 Ihopistosnäyte Pisto tehdään automaattilansetilla, joka tekee viiltohaavan Verenkierron parantamiseksi voidaan pistokohtaa ensin lämmittää Ensimmäinen pisara pyyhitään pois. Sormea puristetaan sen tyvestä näytteen saamiseksi. Vältettävä voimakasta puristusta erityisesti pistokohdan läheisyydessä, koska se voi aiheuttaa hemolyysiä ja näytteen kontaminoitumista kudosnesteellä tulokset saattavat vääristyä. Testit, joiden suoritukseen ryhmäopetuksessa tutustutaan Glukoosi Hemoglobiini Virtsan liuskatesti INR

6 Glukoosi Yksi tavallisimpia vieritestejä, suurin osa potilaiden itsensä tekemiä mittauksia Ryhmäopetuksessa HEMOCUE Glucose laite Mittausmenetelmä: muunneltu glukoosidehydrogenaasi-menetelmä Reagenssit valmiina näytekyvetissä Näyte: Kapillaarinäyte tai laskimonäyte (EDTA tai hepariini) Näyte analysoitava mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen Laitteen mittausalue mmol/l Jos tulos ylittää 24.6 mmol/l, laite ilmoittaa koodin HHH tai overrange. (Laite saattaa antaa mittausalueen ylittävän tuloksen jälkeen virheellisesti seuraavan määrityksen tulokseksi 0 mmol/l. Tällaisessa tilanteessa sammuta laite, käynnistä uudelleen ja uusi määritys.) Laitteen säännöllinen puhdistus tärkeää: laitteen sisään joutunut veri voi aiheuttaa huomattavankin virheen tuloksiin! Mittausta häiritseviä tekijöitä: veren korkea glukoosiamiinipitoisuus (>90 mg/dl), erittäin lipeeminen näyte, kokoverinäytteen methemoglobiini-pitoisuus yli >10 % Glukoosi testin suoritus Vedä kyvettipidike ulos valmiustilaan Kytke virta (vasen näppäin) Kun näyttöön ilmestyy kolme vilkkuvaa viivaa, laite on valmis mittaukseen Ihopistosnäyte mikrokyvettiin potilaan sormenpäästä tai kantapäästä Tee pistos lansetilla Pyyhi kolme ensimmäistä pisaraa pois (yksi pisara jos veri ei tule vuolaasti) Ota näyte neljännestä veripisarasta Vie kyvetin kärki keskelle pisaraa ylhäältä päin suorassa asennossa ja varmista, että kyvetin kärki pysyy veripisaran sisällä koko näytteenoton ajan. Pidä kyvettiä pisarassa kunnes kyvetin koko reagenssialue täyttyy ja vielä hetki tämän jälkeenkin. Kyvetin on täytyttävä yhdellä kertaa. Älä yritä täyttää kyvettiä uudestaan Pyyhi kyvetin ulkopinnat molemmin puolin Tarkista, ettei kyvetissä ole ilmakuplia! Jos mittausalueella on ilmakuplia, ota uusi näyte. Aseta kyvetti pidikkeeseen ja työnnä pidike laitteen sisään (mittausasento). Ennen mittausta kyvetti on säilytettävä vaaka-asennossa. Verellä täytetty kyvetti on mitattava 40 sekunnin kuluessa sen täyttämisestä! Glukoosipitoisuus on luettavissa sekunnin kuluessa näytöltä. Tulos jää näyttöön niin pitkäksi aikaa, kun kyvettipidike on mittausasennossa.

7 Hemoglobiini Tavallisin vieritesti Ryhmäopetuksessa HEMOCUE Hb laite Mittausmenetelmä: muunneltu atsidimethemoglobiini-menetelmä Reagenssit valmiina näytekyvetissä Näyte: kapillaariverinäyte Mittaus mieluiten mahdollisimman nopeasti kapillaarin täyttämisestä, mutta viimeistään 10 min kuluessa (Voidaan tehdä myös laskimonäytteestä (EDTA tai hepariini)) Laitteen mittausalue g/l (Tuloksen ylittäessä 256, näyttöön ilmestyy koodi HHH) Seuraavat tekijät EIVÄT häiritse määritystä Triglyseridit alle 11 mmol/l Bilirubiini alle 680 mol/l Leukosyytit alle 600 x 10 9 /l Hemoglobiini testin suoritus Vedä kyvettipidike ulos valmiustilaan Kytke virta (vasen näppäin) Kun näyttöön ilmestyy kolme vilkkuvaa viivaa, laite on valmis mittaukseen Ihopistosnäyte mikrokyvettiin potilaan sormenpäästä tai kantapäästä Tee pistos lansetilla Pyyhi kolme ensimmäistä pisaraa pois (yksi pisara jos veri ei tule vuolaasti) Ota näyte neljännestä veripisarasta Vie kyvetin kärki keskelle pisaraa ylhäältä päin suorassa asennossa ja varmista, että kyvetin kärki pysyy veripisaran sisällä koko näytteenoton ajan. Pidä kyvettiä pisarassa kunnes kyvetin koko reagenssialue täyttyy ja vielä hetki tämän jälkeenkin. Kyvetin on täytyttävä yhdellä kertaa. Älä yritä täyttää kyvettiä uudestaan Pyyhi kyvetin ulkopinnat molemmin puolin Tarkista, ettei kyvetissä ole ilmakuplia! Jos mittausalueella on ilmakuplia, ota uusi näyte. Aseta kyvetti pidikkeeseen ja työnnä pidike laitteen sisään (mittausasento). Ennen mittausta kyvetti on säilytettävä vaaka-asennossa. Verellä täytetty kyvetti on mitattava 10 min kuluessa sen täyttämisestä! Hemoglobiinipitoisuus on luettavissa sekunnin kuluessa näytöltä. Tulos jää näyttöön niin pitkäksi aikaa, kun kyvettipidike on mittausasennossa.

8 Virtsan liuskatesti 1881 U-KemSeul: leukosyytit, glukoosi, proteiini, ketoaineet, hemoglobiini, nitriitti, ph, suhteellinen tiheys Päivystyksessä usein ainoa saatavilla oleva virtsan perustutkimus Seulontaliuska, laboratoriossa luenta reflektanssifotometrillä Ryhmäopetuksessa Multistix 8 SG liuskat, Clinitek Status laite Näytteen edustavuus tärkeä! Vakioitu näyte luotettava Vakioimaton näyte (esim. kertanäyte, laimea tai väärin säilytetty): tulkintaan suhtauduttava varauksella. Edustavassa näytteessä suhteellinen tiheys yli Makroskooppisesti veristä virtsaa ei kannata tutkia Näyte otetaan säilöntäaineettomaan putkeen Näyte säilyy jääkaappissa 24 tuntia, huoneenlämmössä 8 tuntia Jos liuska luetaan visuaalisesti tulos on suuntaa antava! Tulosten tulkinta Hb: hematurian seulonta. Herkkyys n. 10 solua x 10 6 /l sentrifugoimatonta virtsaa = n. 1-2 punasolua/ näkökenttä. Positiivisena vaatii aina jatkoselvittelyitä. Leukosyytit: pyurian osoittaminen. Herkkyys n. 2 (-4) granulosyyttiä/näkökenttä (n. 20 x 10 6 /l sentrifugoimatonta virtsaa). Vastaavuus ei ole kovin tarkka johtuen leukosyyttien hyvin nopeasta hajoamisesta virtsan epäfysiologisessa ympäristössä. Proteiini: seuloo munuaistauteja. Mittaa pääasiassa virtsan albumiinia. Herkkyysraja n. 0.2 g/l, herkkyys ei riitä diabeettisen tai esim. hypertoniaan liittyvän munuaisvaurion varhaistoteamiseen. Nitriitti: bakteriurian osoittaja (vähintään 10 5 /ml organismia). Havaitsee vain pääasiassa gram-negatiivisia bakteereja, jotka pelkistävät nitraatteja nitriiteiksi (E. coli). Pelkistysreaktioon tarvitaan riittävä inkubointiaika (tunteja) rakossa. Glukoosi: diabeteksen seulonta ja seuranta päivystystilanteessa. Muuten seurannassa käytetään veren glukoosia. ph: merkitystä lääkeaineiden, myrkkyjen ja niiden metaboliittien poistumisen sekä happoemästaseen seurannassa ja virtsatiekivien hoidossa. Ketoaineet: osoittaa lähinnä asetoasetaattia. Käytetään diabeteksen ja munuaissairauksien toteamisessa ja seurannassa, erityisesti raskauden aikana. Ketoainetestistä saadaan helposti heikosti positiivisia tuloksia paaston aikana.

9 Seulontaliuskojen ominaisuuksia ja virhelähteitä Osatutkimus Väärä positiivinen tulos Väärä negatiivinen tulos U Gluk-O - Hapettavat pesuaineet. - C-vitamiinin runsas käyttö. (Näytteen askorbiinihappopitoisuus yli 300 mg/l voi aiheuttaa negatiivisen tuloksen, jos näytteessä on pieni määrä glukoosia (4 7 mmol/l)). - Virtsatieinfektio, jossa bakteerit käyttävät glukoosin. U Keto-O - Sulfhydryyliryhmiä sisältävät lääkeaineet (mm. kaptopriili, L- dopa) - Värilliset virtsat. - Näytteen virheellinen säilytys. - Liuskakoe ei totea asetonia eikä beetahydroksivoihappoa --> ei sovellu ketoosin kvantitointiin. U Hb-O - Mittaa hemoglobiinia ja myoglobiinia, korkeat pitoisuudet aiheuttavat positiivisen tuloksen. - Mikrobien peroksidit. - Hapettavat pesuainejäämät (mm. hypokloriitti). - C-vitamiinin runsas käyttö. - Hyvin konsentroitunut näyte. - Näytteen korkea nitriittipitoisuus. U Prot-O - Emäksinen virtsa (ph > 9). - Voimakkaasti puskuroitu virtsanäyte. - Kvaternäärisiä ammoniumyhdisteitä sisältävät virtsanäytteet. - Puhdistusainejäämät (klorheksidiini). - Liuska ei reagoi kaikkien virtsaan erittyvien proteiinien kanssa (mm. tubulaariset proteiinit, immunoglobuliinien kevyet ketjut). - Värillinen virtsa (mm. punajuuren värjäämä) Seulontaliuskojen ominaisuuksia ja virhelähteitä Osatutkimus Väärä positiivinen tulos Väärä negatiivinen tulos U Nitr-O - Virtsaa värjäävät lääkkeet (mm. fenatsopyridiini) - punajuuri - Bakteerien kasvu huoneenlämmössä säilytetyssä näytteessä - Kaikki VTI:n aiheuttajabakteerit (muu kuin E. coli) eivät muuta nitraattia nitriitiksi. - Niukasti kasviksia sisältävä, nitraattiköyhä ruokavalio. - Näytteen rakkoaika liian lyhyt. - C-vitamiinin runsas käyttö. (Näytteen askorbiinihappopitoisuus yli 750 mg/l voi aiheuttaa väärän negatiivisen tuloksen, jos näytteessä on nitriittiä 1 mg/l tai vähemmän.) U Leuk-O - Hapettavat pesuainejäämät. - Voimakas väri virtsassa (punajuuret, verisyys). - C-vitamiinin runsas käyttö. - Lääkitys (kefalosporiini, kefaleksiini, gentamysiini,nitrofurantoiini, tetrasykliini). - Näytteen korkea proteiini- ja glukoosipitoisuus (yli 160 mmol/l). - Liian tuore näyte (alle 15 min). - Näytteessä on lymfosyyttejä, jotka eivät sisällä esteraasia.

10 Virtsan liuskatesti testin suoritus Näytteet tutkitaan huoneenlämpöisinä Näyte sekoitetaan juuri ennen analysointia Näytteen annattava seistä väh. 15 min antamisen jälkeen. Mittaus 30 min kuluessa näytteen annosta ellei näytettä siirretä näytteenottoastiasta säilöntäaineettomaan virtsaputkeen Tarvikkeet valmiiksi Laite käynnistetään strip test start tästä 8 sekuntia aikaa kastaa liuska ja asettaa se koneen liuskauraan Testiliuskan oikea kastaminen Kaikki tyynyt kastuvat Vedetään pois liuskan reuna näyteastian reunaa vasten Liuskan pohjan/reunan kuivaus esim. käsipyyhkeeseen Liuska nopeasti pidikkeeseen! Liuskapidikkeen puhdistus/ kuivaus mittauksen jälkeen

11 INR-vieritestaus Varfariinihoito (Marevan ) vaatii säännöllistä seurantaa INRmittauksin Mitataan tromboplastiiniaikaa, mutta laite antaa tuloksen valmiiksi laskettuna INR-arvona INR = (a/b) (ISI) jossa a=näytteestä mitattu (potilaan) hyytymisaika, b=reagenssierän keskimääräinen normaali hyytymisaika ja ISI=reagenssin herkkyyttä kuvaava indeksi Hoitoalue ( ) Tulos alle 2 = tukosriski kasvaa Tulos yli 3 = vuotoriski kasvaa Menetelmä vieritesteissä: ns. Quickin menetelmä INR-vieritestaus Hyvin toteutettuna INR-vieritestaus parantaa varfariinihoidon tehoa ja turvallisuutta. Vieritestaus ei sovellu hoidon aloitusvaiheeseen, vasta stabiilissa vaiheessa Kotisairaanhoidossa enenevästi käytössä, myös INRpoliklinikat, lapset, muu omaseuranta rajoitetusti Näytteenotto ja näytteen lisääminen näyteliuskalle vaativaa ja tuloksen kannalta kriittistä käyttäjien ohjeistus ja laadunvarmennus oleellisen tärkeitä!

12 INR testin suoritus Kädet pestään lämpimällä vedellä Laite tasaiselle alustalle ja virta päälle Liuska laitteeseen Tarkistetaan liuskaerän oikea koodi Jos koodi on oikein, painetaan M-napista, laite lämmittää liuskan Kun liuska lämmennyt, on 180 s aikaa ottaa näyte EI käytetä DESINFIOINTIAINETTA! Pyyhkäistään pistokohta kuivalla lapulla. Tutkimus tehdään ENSIMMÄISESTÄ PISARASTA! Veripisara saatava liuskalle 15 s kuluessa pistosta (ennen kuin hyytyminen käynnistyy) Laite aloittaa mittauksen jos liuskalle on saatu riittävä määrä verta tulos tulee näytölle Lopuksi vieritestien harjoittelu 2-3 henkilön ryhmissä.

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen FI Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen verensokerimittarisi vai oletko käyttänyt mittaria jo jonkin aikaa, lue käyttöohje tarkasti ennen kuin otat uuden mittarin käyttöön.

Lisätiedot

OPPIMATERIAALI. Oppimateriaali virtsan partikkeleista bioanalyytikkoopiskelijoille. Taija Holm Paula Kuuppo Suvi Makkonen T E K I J Ä / T :

OPPIMATERIAALI. Oppimateriaali virtsan partikkeleista bioanalyytikkoopiskelijoille. Taija Holm Paula Kuuppo Suvi Makkonen T E K I J Ä / T : OPPIMATERIAALI Oppimateriaali virtsan partikkeleista bioanalyytikkoopiskelijoille T E K I J Ä / T : Taija Holm Paula Kuuppo Suvi Makkonen 0 (25) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 MUNUAISTEN JA VIRTSATEIDEN YLEISIMMÄT

Lisätiedot

Laboratoriotutkimukset

Laboratoriotutkimukset 119 Esa Leppänen Johdanto... 119 S-Alkalinen fosfataasi (S-AFOS)...120 S-Alkalinen fosfataasi, isoentsyymit...120 S-Alaniiniaminotransferaasi (S-ALAT)...120 S-Aspartaatti-aminotransferaasi (S-ASAT)...120

Lisätiedot

5.2 mmol KÄYTTÖOPAS. Hälytys Asetukset. Enn. ateriaa. Fin. verenglukoosin seurantajärjestelmä. 12:24 l 13.10

5.2 mmol KÄYTTÖOPAS. Hälytys Asetukset. Enn. ateriaa. Fin. verenglukoosin seurantajärjestelmä. 12:24 l 13.10 verenglukoosin seurantajärjestelmä 12:24 l 13.10 L 5.2 mmol Enn. ateriaa Hälytys Fin KÄYTTÖOPAS Käyttää Bayerin Contour Next verensokerin testiliuskoja KÄYTTÖTARKOITUS Bayerin Contour Next USB -verenglukoosin

Lisätiedot

Sydänlapset ja -aikuiset

Sydänlapset ja -aikuiset Sydänlapset ja -aikuiset 4 /2012 Antikoagulanttihoidon haasteet Marevan-lääkitys käyttäjien kokemuksia Alueosastoilla aktiivista toimintaa kalenteri_2013_print.indd 1 23.10.2012 20:59:03 2013 Sydänlasten

Lisätiedot

MIKROBIOLOGISTEN NÄYTTEIDEN OTTAMINEN

MIKROBIOLOGISTEN NÄYTTEIDEN OTTAMINEN päivitetty 1.3.2010 MIKROBIOLOGISTEN NÄYTTEIDEN OTTAMINEN Mikrobiologisten näytteiden kohdalla tärkeää on edustavuus, ts. että näyte on otettu oikeasta paikasta. Lisäksi näytteitä otettaessa on tärkeää

Lisätiedot

QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA -pakkausseloste

QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA -pakkausseloste QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA -pakkausseloste Kokoveren IFN-γ-testin mittausvasteet ESAT-6- ja CFP-10-peptidiantigeeneille In vitro -diagnostiikkaan 2 x 96 622120 QIAGEN GmbH QIAGEN Strasse

Lisätiedot

Caninsulin vet. INSULIINI KISSALLE JA KOIRALLE. Koiran ja kissan diabetes opas omistajalle

Caninsulin vet. INSULIINI KISSALLE JA KOIRALLE. Koiran ja kissan diabetes opas omistajalle Caninsulin vet. INSULIINI KISSALLE JA KOIRALLE Koiran ja kissan diabetes opas omistajalle 1 Lemmikilläsi on diagnosoitu diabetes Onneksi diabetes on hoidettavissa ruokavaliolla ja lääkityksellä. Tässä

Lisätiedot

elintärkeää toimintaa Maksako vaivaa? OPAS MAKSASAIRAUKSISTA www.musili.fi

elintärkeää toimintaa Maksako vaivaa? OPAS MAKSASAIRAUKSISTA www.musili.fi www.musili.fi Maksako vaivaa? OPAS MAKSASAIRAUKSISTA Sisällys JOHDANTO.................................................... 3 MAKSAN TOIMINTA.......................................... 4 Maksan rakenne...............................................

Lisätiedot

Laskimoverinäytteenotto

Laskimoverinäytteenotto PREANALYTIIKKA Sivu 1(7) Laatija: Marja Nikiforow 30.1.2015 Tarkastaja: Paula Pohja-Nylander, Hannele Knagas 4.2.2015 Hyväksyjä: Tiina Mäki 4.2.2015 Katselmoitu: - Viittaukset SFS-EN ISO 15189:2013 CLSI

Lisätiedot

Hyytymislaitteet ja reagenssit

Hyytymislaitteet ja reagenssit 4 2006 i Hyytymislaitteet ja reagenssit Automaattiset ja puoliautomaattiset hyytymisanalysaattorit ja hyytymisreagenssit Pikamittari INR-määrityksiin STA-R Evolution Thromboelastometriaan perustuva POC-järjestelmä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BALANCE KH5510 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3186584

Käyttöoppaasi. BALANCE KH5510 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3186584 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

HIV-pikatestien testaus ja tulosten vertaaminen rutiinidiagnostiikan testituloksiin

HIV-pikatestien testaus ja tulosten vertaaminen rutiinidiagnostiikan testituloksiin HIV-pikatestien testaus ja tulosten vertaaminen rutiinidiagnostiikan testituloksiin Bioanalytiikan koulutusohjelma, bioanalyytikko Opinnäytetyö 16.4.2007 Pauliina Koljonen Annika Lindqvist SISÄLLYS 1

Lisätiedot

APTIMA Trichomonas vaginalis Assay -määritys

APTIMA Trichomonas vaginalis Assay -määritys APTIMA Trichomonas vaginalis Assay -määritys In vitro -diagnostiseen käyttöön. Ainoastaan USA:n vientiä varten. SISÄLTÖ Yleistietoja........................................................ 2 Aiottu käyttö......................................................

Lisätiedot

kuttaa merkittävästi veren hyytymiseen, joten näiden muutoksista on aina syytä keskustella hoitohenkilökunnan kanssa. Suomen Sydänliitto ry

kuttaa merkittävästi veren hyytymiseen, joten näiden muutoksista on aina syytä keskustella hoitohenkilökunnan kanssa. Suomen Sydänliitto ry Lukijalle Monissa sairauksissa tarvitaan veren hyytyvyyttä hillitsevää lääkehoitoa. Tämä opas käsittelee veren hyytymiseen osallistuvien valkuaisaineiden (proteiinien) toimintaan vaikuttavia lääkkeitä.

Lisätiedot

Kommentteja ja kysymyksiä uudesta suosituksesta

Kommentteja ja kysymyksiä uudesta suosituksesta 1 Vantaa Neuvolatoiminta Äitiysneuvolan kehittämistyöryhmä 2013 Leeni Löthman-Kilpeläinen Kommentteja ja kysymyksiä uudesta suosituksesta 3.1.3 Työhön liittyvät erityistilanteet riskejä arvioidaan neuvolan

Lisätiedot

v.1.2014ekoweb Yleistietoa diabeteksesta Mikä on diabetes?

v.1.2014ekoweb Yleistietoa diabeteksesta Mikä on diabetes? Mikä on diabetes? Diabetes, lat. diabetes mellitus, vanhalta nimeltään sokeritauti, on sokeriaineenvaihdunnan sairaus. Diabetes on sairaus, jossa plasman glukoosipitoisuus on kroonisesti suurentunut. Diabetes

Lisätiedot

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje FI IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto...3 Tärkeitä turvallisuustietoja...4 1. Laitteen osat...6 2. Valmistelu...10

Lisätiedot

Vauvamatkalla. Opas synnyttäneelle. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Vauvamatkalla. Opas synnyttäneelle. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Vauvamatkalla Opas synnyttäneelle Toimitus Kuvaajat Taitto Heta Kolanen, Katja Koskinen, Niina Kauppinen, Mirkka Kujala Tero Hanski, Mikko Hinkkanen, Jarmo Nummenpää, Heta Kolanen Mirkka Kujala Painopaikka

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI LeukoScan 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Valmisteyhdistelmä 99m Tc-leimatun LeukoScan:in valmistusta varten. Yksi 3 ml:n injektiopullo sisältää

Lisätiedot

Luku I Mitä antioksidanttihoito on?

Luku I Mitä antioksidanttihoito on? Luku I Mitä antioksidanttihoito on? Ihmeellinen soluvaltio Ihminen on kokonaisuus, soluvaltio, jossa on noin 100 biljoonaa solua ja noin 200 erilaista solutyyppiä. Yhdessä solussa voi toimia jopa 3000

Lisätiedot

OTA TALTEEN! Sosiaali- ja. Terveyspalvelut

OTA TALTEEN! Sosiaali- ja. Terveyspalvelut OTA TALTEEN! Sosiaali- ja Terveyspalvelut SISÄLLYS TERVEYSPALVELUT 1. PUHELINASIOINTI / AJANVARAUS 5 2. HOITOTAKUU PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA - 6 3. ASIOINTI TERVEYSKESKUKSESSA - 7 Asiointi neuvontapisteessä...

Lisätiedot

OlenNainen. Opas naisen terveydestä

OlenNainen. Opas naisen terveydestä OlenNainen Opas naisen terveydestä 1 Oppaan sisältö ja taitto: 2015 Virpi Lapinlampi, Kaisa Ylikerälä Oppaan kuvitus: 2015 Virpi Lapinlampi Julkaisija: Suomen Kätilöliitto - Finlands Barnmorskeförbund

Lisätiedot

Laskimonäytteenotto 3.1 / 21.12.2012 1/8

Laskimonäytteenotto 3.1 / 21.12.2012 1/8 3.1 / 21.12.2012 1/8 Ohjeen luokka Näytteenoton käsikirja Versio/pvm 3.1 / 21.12.2012 Laatijat R Hallikainen, K Kaila, S Kuopus, P Natri, H Ojanperä, V Huotari Vastuuhenkilö V Huotari 21.12.2012 Hyväksyjä

Lisätiedot

Myös seuraavat vaatimukset tulee täyttyä, jotta ZEOVit toimisi mahdollisimman tehokkaasti ja tulokset olisivat hyviä:

Myös seuraavat vaatimukset tulee täyttyä, jotta ZEOVit toimisi mahdollisimman tehokkaasti ja tulokset olisivat hyviä: Yleinen ohjeistus ZEOVit systeemin käyttöön Tämän oppaan tarkoitus on auttaa sinua ZEOVit systeemin käytössä ja käyttöönotossa sekä auttaa ymmärtämään yleisellä tasolla kuinka ZEOVit systeemi toimii. ZEOVit

Lisätiedot

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 No.720201 SISÄLTÖ Sivu Takuu 1 Yleiset turvallisuusohjeet 2 Erityisesti huomiotavat varoitukset 3 Asennus 4 Pakkauksen purkaminen & Asennus 5 Asennuskaavio (1) 6 Osaluettelo

Lisätiedot

User manual SC1992 SC1991

User manual SC1992 SC1991 User manual SC1992 SC1991 5 SC1992, SC1991 SUOMI 44 44 SUOMI Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa

Lisätiedot

Käyttöohje.... Älykkäät hedelmällisyystietokoneet...

Käyttöohje.... Älykkäät hedelmällisyystietokoneet... Käyttöohje... Älykkäät hedelmällisyystietokoneet... ... Laadunhallinta Vapaaehtoinen osallistuminen säännölliseen valvontaan EN ISO13485:2003 + AC:2007 Laadunhallinta Lääkintälaitedirektiivi 93/42/EEC

Lisätiedot