Asiasanahakemisto. Balanced Scorecard 146 bonus 153. cv-pankit 82. fuusio 110. direktio-oikeus 61. haastattelu 89 93, 183 haastattelutila 90

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiasanahakemisto. Balanced Scorecard 146 bonus 153. cv-pankit 82. fuusio 110. direktio-oikeus 61. haastattelu 89 93, 183 haastattelutila 90"

Transkriptio

1 Asiasanahakemisto A ajattelumalli 133 ammatillinen osaaminen 102 ammattiliiton jäsenmaksu 60 ammattitausta 103 arviointikriteerit 125 asiantuntija 103 asuntoetu 153 autoetu 153 avoimen vuorovaikutuksen kult tuuri 179 avoimuus 133 avoin ilmapiiri 133 B Balanced Scorecard 146 bonus 153 C cv-pankit 82 D direktio-oikeus 61 E Ei-taloudellinen palkitsemisen muoto 153 ekspatriaatti 110 elinikäinen oppiminen 134 eläkelait eläketapahtumat 48 eläketurva eläkevakuutus 153 eläkevakuutusmaksu 60 eläkkeelle siirtyminen 76 ennakonperintälaki 60 epäasiallinen peruste 62 epäonnistuminen 132 eri-ikäiset työntekijät erilaisuus erillislisät 106 esimies 99, esimiestyö esimiestyön kehittäminen 114 F fuusio 110 H haastattelu 89 93, 183 haastattelutila 90

2 312 H e n k i l ö s t ö a s i a n t u n t i j a n k ä s i k i r j a hakemus 85 86, 97 hakukanava harjoittelija 102 henkilöarviointi 79, 94 henkilökohtainen ansioluettelo 140 henkilökohtainen kehittymissuunnitelma 140 henkilökohtaiset lisät 153 henkilökohtaiset osaamiskartoitukset 137 henkilöstöinvestoinnit 41 henkilöstöjohtaminen 113 henkilöstökertomus henkilöstökulut 40 henkilöstömäärä 49 henkilöstön kehittäminen , , , henkilöstön kehittämiskulut 40, 41 henkilöstön kehittämistavat 103 henkilöstön määrä 72 henkilöstön osaaminen 131 henkilöstön rasittumiskulut 40 henkilöstön yksilöominaisuus 43 henkilöstöpolitiikka henkilöstörakenne 49 henkilöstöresurssi 24 henkilöstöstrategia henkilöstösuunnittelu henkilöstöt 68 henkilöstötase henkilöstötietojärjestelmä henkilöstötilaisuus 155 henkilöstötilastot 43 henkilöstötilinpäätös 39 41, 44, henkilöstötuloslaskelma henkilöstötutkimus henkilöstövahvuus 43 henkilöstövarallisuuden arvo 41 henkilöstövarallisuus 41 henkilötietolaki 87 HR 20, 21 huumausainetesti 97, 158 I ikä 102 ilmapiiri 113 ilmoitustaulut 183 ilmoitusteksti 84 ilta- ja etäopiskelut 134 intranet 105 irtisanominen 62 irtisanomisperuste irtisanomistilanne J johtajuuden jakaminen 118 johtaminen 113 johtamisen kehittäminen 114 johto 105 K kannustaminen 113, 132 kannustava ilmapiiri 134 kasvustrategia 25, 152 kehittyminen 49 kehittymis- ja etenemismahdollisuus 118 kehittäminen 114, kehittämiskohteet kehittämismenetelmät 135 kehittämisohjelma 118 kehittämistarpeet 135 kehittämistoimenpiteet 133 kehityskeskustelu 103, 117, kehityskeskustelujen painopisteet kehityskeskustelukäytäntö kehityskeskustelulomake kehityskeskusteluun valmistautu minen 123 keskinäinen kunnioitus 133 kesätyöntekijä 102 KiEL 76 kilpailuetu 131 kilpailukiellon törkeä rikkominen 64

3 A s i a s a n a h a k e m i s t o 313 kilpailukyky 133 kilpailustrategia 131 koeaikapurku 62 kokous 183 kompetenssikartoitus koulutus 82, 144 koulutus- ja työkokemusvaatimus 85 koulutuskulut 41 koulutustapahtuma 48, 144 koulutustilaisuuden organisointi 143 koulutustilaisuus 143 KuEL 76 kulttuuriseteli 155 koeaika 56, 62, 106 L laadulliset tavoitteet 152 laki naisten ja miesten välisestä tasaarvosta 88 laki yksityisyyden suojasta 87, 88 lehti-ilmoittelu 82 liiketoimintastrategia 23, liiketoimintaympäristö 131 liikuntaharrastuskulut 41 liikuntaseteli 154 lomakausi 74 lomaraha 106 lomarahakorvaukset 106 lomautettu työntekijä 87 lomauttaminen 71 luottamus 133 M MEL 76 mittaaminen 152 motivaatio 148, 151 muutoskaari 132 muutosturvatoimintamalli 191 muutosvalmentaja 149 muutosviestintä MYEL 76 määräaikainen työsopimus 56 O oikeudenmukainen toiminta 133 opintovapaa 74, 75 oppiminen oppimiskyky 132 oppimistapahtuma 134 oppimisvalmentaja 150 oppiva organisaatio organisaatio 81 organisaation jäsen 132 osa-aikaeläke 77 osa-aikainen työntekijä 87 osa-aikaistaminen 71 osaaminen 16 18, 82 osaamisen kehittymisen arviointi osaamisen kehittäminen osaamiskartoitus 48 osakeoptiot 153 osastotaso 138 P palaute 123 palkanlaskenta palkanmaksuvelvollisuus 62 palkitseminen 118, palkitsemis- ja kannustinjärjes telmät 134, palkitsemisjärjestelmä 151 palkitsemistavoitteet 152 palkka 60 palkkahallinto 59 palkkakehitys 48 palkkaselvitys 72 palkkiojärjestelmä 152 perehdyttäminen perehdyttämisen tukimateriaali 109 perehdyttämisohjelma persoona 82 poissaolot 106 positiivinen palaute 148 projektisuunnitelma 142

4 314 H e n k i l ö s t ö a s i a n t u n t i j a n k ä s i k i r j a puhelin 183 puhelinetu 153 purkamisoikeus 62 purkamisperuste 62, 64 puutteellinen työsuoritus 64 päihdeohjelma 97, 158 päihteiden käyttö 64 päätöksenteko 103 R ravintoetu 153 rekrytointi rekrytointihaastattelu 89 rekrytointi-ilmoittelu 82 rekrytointi-ilmoitus rekrytointikonsultti 83 rekrytointilehdet 82 rekrytointiprosessi 80 rekrytointitarve 80 81, 96 rekrytointitavoite 96 rikollinen toiminta 64 rooli 15 ryhmä 132 S sairaushoitokulut 41 sairauspoissaolot 106, 159 sairausvakuutus 153 selvitysvelvollisuus 65 sertifiointijärjestelmä 94 seuranta 122 sijaisuus 102 sisäinen rekrytointi 81 sisäinen siirto 81 sisäinen viestintä sisäisen viestinnän kanavat soveltuvuusarviointi 79, 94 strategia 129 suorahaku 82 suosittelija 95 supistamisstrategia 25 suunnittelu- ja budjetointitoimet 103 syrjinnän peruste 62 sähköposti 183 säännöllinen työaika 69 säännölliset palaverit 184 säästövapaa 74 T taloudellisen palkitsemisen muoto 153 taloudelliset tavoitteet 124, 152 tapaturmavakuutus 153 tasa-arvo 71 tasa-arvon edistäminen tasa-arvosuunnitelma 73 tasapainotettu tuloskortti 146 tavoitekeskustelu 125 tavoitetasot 137 tavoitetoimenkuvat 137 tehtävänkuvat 137 tekstiviestit 183 terveydentila 96 terveydentilan arviointi testi 94 tiedonkulku 36, 178, 182 tiedottamisvelvollisuus tiedotustilaisuudet 184 tietotaito 131 tiimitaso 138 toimintatapa 105 toistaiseksi voimassaoleva työ sopimus 62 tulokas 102 tuloskeskustelu 125 tulospalkkaus 154 tulospalkkiot 153 tuotannolliset ja taloudelliset syyt 69 TyEL 76 työaikalaki 53 työasennot 107 työehtosopimuslaki 54 työeläketurva 77 työhyvinvointi 49, 133, työhyvinvointiraportointi 50

5 A s i a s a n a h a k e m i s t o 315 työhönoton periaatteet 69 työkokemus 82 työkomennus 110 työkyvyttömyyseläke 77 työlainsäädäntö työnantaja 60 työnjohto-oikeus 61 työnopastaja 105 työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus 64 työntekijä 61 työntekijän perusteeton poissaolo 64 työntekijän takaisinottovelvollisuus 87 työpaikalla toteutettavat henkilöstön kehittämismenetelmät 135 työpaikan ulkopuolella toteutettavat kehittämismenetelmät 135 työryhmätaso 138 työsopimuksen purkaminen 61 työsopimuksen päättämisilmoitus 65 työsopimus 54 58, 61, 63 työsopimuslaki 53 työstä kieltäytyminen 64 työsuhde 48, 54, työsuhde-ehto 61 työsuhde-etu 88 työsuhteen kesto 66 työsuhteen pituus 102 työsuojelun toimintaohjelma 158 työsäännöt 70 työehtosopimus 54 työpaikkailmoitus 82, 84 työtehtävä 102 työterveyshuollon palvelut 106, työterveyshuolto , työterveyshuoltokulut 41 työtodistus työttömyysvakuutus 153 työttömyysvakuutusmaksu 60 työturvallisuuden vaarantaminen 64 työturvallisuus 158 työturvallisuuslaki 158 työuupumus työviihtyvyys 133 työvoima 70 työvoimapula 104 työvoimatoimistot 83 työvuorot 106 työyhteisön ilmapiiri 158 työyhteisön kuvaus 43 työyhteisön toimintaympäristö 80 työyksikkö 137 työympäristö 102 töiden uudelleenjärjestely 64 U urakehitys 48, 134 urakkapalkka 60 uusiutuminen 49 uusiutumiskulut 40 V VaEL 76 vaitiolovelvollisuus 105 vakausstrategia 25 vanhuuseläke 77 verkkorekrytointi 82 verovapaa virkistys- ja harrastustoiminta 154 viestintä 103 viralliset ja epäviralliset tapahtumat 183 virhe 132 visio 129 vuorotteluvapaa 74 vuorotteluvapaajärjestely vuorotteluvapaalaki 75 vuorotteluvapaan kesto 75 vuosilomalaki 53, 74 Y ydinkompetenssi 130 ydinosaaminen 130

6 316 H e n k i l ö s t ö a s i a n t u n t i j a n k ä s i k i r j a ydinprosessi 131 YEL 76 yhdistymistilanteet 110 yhteinen näkemys 148 yhteistoimintamenettely 54, yhteistyö 117, 162 yksilö 132 yrityksen julkaisut 183 yrityskauppa 110 yrityskuva 104

HR-strategia. Aalto-yliopisto Kevät 2015 Juhani Kauhanen juhani.kauhanen@aalto.fi

HR-strategia. Aalto-yliopisto Kevät 2015 Juhani Kauhanen juhani.kauhanen@aalto.fi HR-strategia Aalto-yliopisto Kevät Juhani Kauhanen juhani.kauhanen@aalto.fi Strategisen henkilöstöjohtamisen malleja Yleismallit Michiganin malli (Forbrun, Tichy & Devanna) Harvardin malli (Beer & al.)

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia ja toimintaohjelma

NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia ja toimintaohjelma NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia ja toimintaohjelma Tarkistaminen 2007 Johtoryhmä 21.5.2007 Yhteistyöryhmä 24.5.2007 Kunnanhallitus 18.6.2007 Valtuusto 13.8.2007 2 NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2013 2016

Henkilöstöohjelma 2013 2016 Henkilöstöohjelma 2013 2016 Toimintatavat Osaamisen kehittäminen Palkkaus ja palkitseminen Työhyvinvointi www.nurmijarvi.fi Henkilöstöohjelma 2013 2016 Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 Henkilöstöohjelma

Lisätiedot

Lyhyesti tietoa työelämästä

Lyhyesti tietoa työelämästä Lyhyesti tietoa työelämästä Työnhaku ja valmistautuminen Työnhakuun valmistautuminen, mieti o Mitä haluat työltäsi o Mitä koulutuksesi, kokemuksesi, henkilökohtaiset ominaisuutesi mahdollistavat / mitä

Lisätiedot

Henry 12.4.2011 Pauliina Inervo Seniorikonsultti

Henry 12.4.2011 Pauliina Inervo Seniorikonsultti HR-mittarit Henry 12.4.2011 Pauliina Inervo Seniorikonsultti 1 MIKSI MITATA? Mittareiden tuloksilla on voitu osoittaa, että hyvissäkin yrityksissä on huomattavia kustannussäästökohteita sekä mahdollisuuksia

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti, verkkosivut Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä Perehdyttämisaika alkaa

Lisätiedot

1. Henkilöstön rekrytointi (Eero Kuokkanen, Paula Tuomi, Miia Inna) 3. Osaaminen (Risto Laine, Päivi Laari, Tuula Pekkanen) Kunnanjohtaja.

1. Henkilöstön rekrytointi (Eero Kuokkanen, Paula Tuomi, Miia Inna) 3. Osaaminen (Risto Laine, Päivi Laari, Tuula Pekkanen) Kunnanjohtaja. LEMIN KUNTA HENKILÖSTÖSTRATEGIA 1. Johdanto Yhteistyötoimikunta aloitti henkilöstöstrategian laatimisen 29.9.2005 jakamalla strategian osa-alueisiin, joita valmistelivat seuraavat työryhmät: 1. Henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 SISÄLLYS 1 SOSTERI... 1 1.1 Perustehtävä... 2 1.2 Henkilöstöpolitiikka ja -strategia... 2 2 ORGANISAATIORAKENNE VUONNA 2012... 4 2.1 Tulosalueet... 5 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista Yrityksen nimi Perehdytettävä Perehdyttäjä Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, palveluryhmä Taitto: Pen&Pen Oy Paino: Painojussit Oy 8., uudistettu painos 2014 ISBN 978-951-810-532-2

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma. Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1.

Henkilöstöohjelma. Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1.2006 Henkilöstöohjelma Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008 KH 30.1.2006 Tampereen kaupunki Henkilöstöohjelma Toimintaympäristö

Lisätiedot

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Päivi Rainio Kuntatyö 2010 Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3 Suomen Kuntaliitto Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Suomen Kuntaliitto 2003 Sisältö Rekrytointi sijoitus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010 in henkilöstötilinpäätös 2010 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 14.2.2011 in hallitus 4.3.2011 DM 760945 2011 2 Sisällysluettelo 1 Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 4 2 Henkilöstöjohtaminen... 4

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia. Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012

Henkilöstöstrategia. Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012 Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1. Henkilöstöstrategian tarkoitus ja lähtökohdat...3 1.1. Yhteiset arvot ja mitä niillä tarkoitetaan...4 2. Työhyvinvointisyke

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin portaat. Työkirja

Työhyvinvoinnin portaat. Työkirja Työhyvinvoinnin portaat Työkirja Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK Teksti: Päivi Rauramo Valokuvat: Kansi: Shutterstock Sivu 2: 1. Harri Pälviranta/IMAP/Lehtikuva, 3. Vesa Moilanen/Lehtikuva, 6. Matti

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2014

Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 23.2.2015 in johtokunta 6.3.2015 DM 1389731 2015 2 Sisällysluettelo 1. Katsaus henkilöstöjohtamiseen 2014... 3 2. Henkilöstöjohtaminen...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2013 SISP/Hallintopalvelut Julkaisija Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Postiosoite: PL

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen

Henkilöstövoimavarojen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen KT KUNTATYÖNANTAJAT HELSINKI 2013 1 Työryhmän

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnista hallintotuomioistuimissa Rauno Pääkkönen, teemajohtaja Työpaikan työhyvinvoinnin ratkaisut-teema rauno.paakkonen@ttl.fi Työhyvinvointi Työhyvinvointi tarkoittaa, että

Lisätiedot

Hyvä henkilöstöjohtaminen

Hyvä henkilöstöjohtaminen Hyvä henkilöstöjohtaminen Riitta Tihinen 2011 Sisältö Henkilöstöjohtamisen osa-alueet ja vastuut Henkilöstösuunnittelu ja osaamisen johtaminen organisaatiorakenne, prosessit ja osaaminen Yksilön osaaminen

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

VANTAA. Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia

VANTAA. Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia VANTAA Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia Henkilöstöjohtaminen ja henkilöstön kehittäminen muuttuvat kuten

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

Uuden henkilöstön opas. Tervetuloa Tampereen tekijäksi. Kaupunki tarjoaa elämäsi töitä.

Uuden henkilöstön opas. Tervetuloa Tampereen tekijäksi. Kaupunki tarjoaa elämäsi töitä. Uuden henkilöstön opas Tervetuloa Tampereen tekijäksi. Kaupunki tarjoaa elämäsi töitä. Sisällysluettelo Onneksi olkoon työpaikastasi ja lämpimästi tervetuloa Tampereen kaupungille. Työpaikkasi on Pirkanmaan

Lisätiedot

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Marjaana Suutarinen / 7.11.2013 Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Strategisen työhyvinvoinnin sisältö Työhyvinvointistrategiassa yhdistyvät Työ- ja ympäristöturvallisuus Työterveys ja työhyvinvointi

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA Risto Säntti 2.12.2010 KESKEISIÄ RATKAISTAVIA KYSYMYKSIÄ Mitä on osaamisen johtamisen kokonaisuus? Mitä on osaamisen johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa?

Lisätiedot

HAASTAVIEN ESIMIESTILANTEIDEN RATKAISEMINEN. HENRY FOORUMI 06.11.2012 / Crowne Plaza

HAASTAVIEN ESIMIESTILANTEIDEN RATKAISEMINEN. HENRY FOORUMI 06.11.2012 / Crowne Plaza HAASTAVIEN ESIMIESTILANTEIDEN RATKAISEMINEN HENRY FOORUMI 06.11.2012 / Crowne Plaza Lisää ja parempaa johtamista, kiitos! J-Impact Oy MITÄ YRITYS/ORGANISAATIO ODOTTAA ESIMIEHELTÄ? Asetettujen tavoitteiden

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot