Palmgren-konservatorion hallinnollista asemaa lukien selvittävä työryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "14.3.2012. Palmgren-konservatorion hallinnollista asemaa 1.1.2013 lukien selvittävä työryhmä"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 1(5) Palmgren-konservatorion hallinnollista asemaa lukien selvittävä työryhmä Työryhmän kokous 6 Aika ke klo Paikka Läsnä Asiantuntijat Poissa kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone Junnelius koulutusjohtaja Seppo Laakkonen, puheenjohtaja apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen kulttuurijohtaja Jaana Simula Palmgren-konservatorion rehtori Juha Järvinen, sihteeri Palmgren-konservatorion opettajien luottamusmies, lehtori Markku Ollila kaupunginlakimies Leena Tuominen, Porin kaupunki rehtori Juha Vasama, Winnova koulutoimenjohtaja Jari Leinonen Käsitellyt asiat 1. Kokouksen aloitus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja Työryhmän sopiman käytännön mukaisesti sihteeri toimitti edellisen kokouksen pöytäkirjan työryhmän jäsenille sähköpostilla. Koska työryhmän jäsenet eivät tehneet kolmen päivän kuluessa muutos- tai tarkennuspyyntöjä, sihteeri katsoi pöytäkirjan tulleen hyväksytyksi ja julkaisi sen työryhmän internetsivulla. Ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Ehdotuksen mukaan. 3. Kaupunginlakimies Leena Tuomisen kuuleminen Ohjausryhmä päätti kuulla kaupunginlakimies Leena Tuomista, jonka puheenjohtaja oli kutsunut kokoukseen. Länsirannikon Koulutus Oy:n osakassopimus vuodelta 2008 määrittelee, että yhtiö perustettiin sopimusosapuolten ammatillisen koulutuksen järjestämistä varten. Sopimuksen 4 mainitsee, että Palmgren-konservatorion järjestämä ammatillinen koulutus jää sopimuksen ulkopuolelle enintään asti. 10 määrää, että osapuolten nykyinen vakituinen henkilöstö siirtyy koulutustoiminnan luovutuksen yhteydessä yhtiön työntekijöiksi ns. vanhoina työntekijöinä. Kaupunginlakimies totesi, että kaupungilla on velvollisuus kohdella työnantajana työntekijöitään tasa-arvoisesti. Rehtori Juha Vasama totesi, että jos keskustelu laajennetaan taiteen perusopetuksen järjestämiseen, yhtiön osakassopimusta pitäisi muuttaa osakkaiden päätöksillä. Kaupunginlakimies vahvisti, että näin on. Porin kaupunki Juha Järvinen Palmgren-konservatorio rehtori Rautatienpuistokatu 7 GSM PORI faksi (02)

2 2(5) Vasama otti esille yhtiön osakassopimuksen kohdan 11 eläkemeno- ja varhaiseläkemenoperusteisista maksuista ja niiden kohdentumisesta yhtiölle ja oli huolissaan Palmgren-konservatorion nykyisten eläkevastuiden kohdentumisesta yhtiön vastuulle. Todettiin, että asia vaatii jatkoselvittelyä. 4. SWOT-tarkastelua Asialistan liitteenä 1 on sihteerin valmistelema SWOT tarkasteluvaihtoehdoista, joista toisessa vain Palmgren-konservatorion ammatillinen koulutus siirrettäisiin Winnovan hallintoon ja toisessa koko konservatorion toiminta siirrettäisiin Winnovaan. Ehdotus: Työryhmä tutustuu SWOT-tarkasteluun ja täydentää tai korjaa sitä tarvittaessa. Päätös: Merkittiin liitteenä olevat SWOT:t tiedoksi. Todettiin, että niiden perusteella ei voida tässä valmisteluvaiheessa tehdä päätösehdotuksia. 5. Mahdollisen ostopalvelusopimuksen sisältö ja hinnoittelumekanismi Sihteeri on valmistellut toimintatapamallia tarkasteluvaihtoehdosta, jossa Winnova ostaisi ammatillisen koulutuksen Palmgren-konservatoriolta. Koulutuksen järjestämislupa olisi Winnovalla, joka saisi tehtävään tulevan opiskelija- ja alakohtaisen valtionosuusrahoituksen. Winnova maksaisi musiikkialan ammatillisen koulutuksen toimitilavuokra- ja siivouslaskuosuudet ja vähentäisi yksikköhinnasta yleispalvelukustannuksensa, opiskelijahuollon, opiskelijoiden ateriakustannukset, atto-aineiden ja kaksoistutkinto-opetuksen kustannukset. Jäljelle jäävä yksikköhinta tulisi Palmgren-konservatoriolle katteeksi musiikkialan koulutuksen johtamiseen, suunnitteluun sekä opetuksen, opinto-ohjauksen ja työssäoppimisen järjestämiseen. Taloudellinen suoriteyksikkö olisi opiskelijakohtainen toimintakate. Yksityiskohtaisempia, esimerkiksi oppitunnin hinnoitteluperusteisia suoritteita ei määriteltäisi. Sihteeri neuvottelee mallista Winnovan talouspäällikkö Minnan Kankaan kanssa ti Ehdotus: Sihteeri raportoi neuvottelun tuloksista. Päätös: Merkittiin tiedoksi sihteerin raportointi, jonka mukaan malli olisi periaatteessa mahdollinen sihteerin ja talouspäällikkö Kankaan tapaamisessa todetulla tavalla. Yksityiskohtaista tarkastelua ei ole tehty. 6. Työryhmän seuraavat tehtävät Puheenjohtaja ja sihteeri tapaavat toimitusjohtaja Lasse Schultzin ja rehtori Juha Vasaman pe Tapaamisen perusteella Winnova valmistelee kannanottoehdotusta tai kysymyksiä Winnovan hallitukselle kokoukseen Kun Winnovan hallituksen kannanotto on tiedossa, työryhmällä on raportoitavaa Porin KH:n konsernijaostolle. Työryhmän määräaika on toukokuun loppuun asti. Mikäli työryhmä saa päätösehdotuksensa valmiiksi määräaikaansa mennessä, päätökset syntynevät niin, että tarvittavat Porin kaupungin koulutuksen järjestämislupien muutosehdotukset ja yhdistymisavustusanomus voidaan lähettää OKM:lle kesäkuussa. Ehdotus: Työryhmä keskustelee seuraavista tehtävistään, aikataulustaan ja valmistelussa tarvittavista asiantuntijoista.

3 3(5) Päätös: Työryhmä päätti jatkaa valmistelua Palmgren-konservatorion siirtämisestä koulutuslautakunnan alaisuuteen, josta Winnova ostaa ammatillisen koulutuksen opetuspalvelun. Todettiin, että seuraavaksi jatketaan yhtiön osakassopimuksen 10 tulkinnan selvittämistä henkilöstön aseman osalta henkilöstöpalveluiden kanssa. Päätettiin myös avata keskustelua siitä, voisiko konservatorion johtokunta jatkaa toimintaansa seuraavallakin vaalikaudella, jolloin Palmgren-konservatorio ei siirtyisi koulutuslautakunnan alaisuuteen. 7. Työryhmän kokousajankohdat Työryhmä on sopinut seuraavasta kokouksesta ke 4.4. klo kaupungintalon 2. kerroksen kokoushuone Junneliuksessa. Ehdotus: Työryhmä päättää seuraavista kokousajoistaan. Päätös: Todettiin, että seuraava kokous ke klo 13. Päätettiin sitä seuraavaksi kokousajaksi ti klo 14: Muut mahdolliset asiat Ei käsitelty. 9. Kokouksen päättäminen Pj. päätti kokouksen klo 15:14. Porissa Juha Järvinen sihteeri

4 4(5) Liite 1 SWOT-tarkasteluja Tarkasteluvaihtoehto, jossa Palmgren-konservatorio on koulutuslautakunnan alaisuudessa ja Winnova ostaa musiikin ammatillisen koulutuksen opetuspalveluna S Winnovan nykyisen strategian mukainen ratkaisu. Infran ja tukipalveluiden synergiat Winnovalta konservatoriolle. W Toteuttaisi huonosti ammattiopistostrategian ajatusta voimien kokoamisesta isompiin seudullisiin kokonaisuuksiin, koska musiikkialan koulutusväylä katkaistaisiin hallinnollisesti. Toiminnallisesti voisi vähentää koulutusmuotojen välisiä synergiahyötyjen hakemista hallintobyrokratian vuoksi. Opiskelijoiden tappio orkesteritoiminnassa, musikaalituotannoissa yms. Työnjohto ongelmallista, kun koulutustehtävillä kaksi eri tilaajaa. Kaksi erillistä alv-kantaa eriteltävä kaikessa maksuliikenteessä. Tj. Marjo Helin ei suositellut. O Taiteen perusopetuksella selvä hallinnollinen asema koulutuslautakunnan alla siinä tapauksessa, että OKM päättäisi lakkauttaa musiikkialan ammatillisen koulutuksen Porissa. T Erillään toimivien koulutustehtävien talouden ennakointi ja suunnittelu vaikeaa. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi voisivat ajautua suuriin vaikeuksiin, jos tilaajat eivät huomioi ollenkaan toistensa tarpeita. Konservatorion johdon työ muuttuisi pedagogisesta johtamisesta paljon enemmän taloushallinnoksi. Säilyisikö notkeus ja nopeus ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestämisessä? Konservatorio järjestää näyttötutkintoja ja ammatillista lisäkoulutusta tarvelähtöisesti.

5 5(5) Tarkasteluvaihtoehto, jossa Palmgren-konservatorio siirtyy kokonaan Winnovan osaksi S Toteuttaisi hyvin ammattiopistostrategian ajatusta voimien kokoamisesta isompiin seudullisiin kokonaisuuksiin, koska musiikkialan koulutusväylä pidettäisiin yhtenäisenä hallinnollisesti. Yksi yhtenäinen alv-kanta maksuliikenteessä, jota tj. Marjo Helin suositteli. Infran ja tukipalveluiden kehittäminen selkää isona kokonaisuutena. Musiikin koulutusyksikön sisällä mahdollisuudet nykyisen kaltaiseen joustavuuteen koulutusmuotojen välillä orkesteritoiminnassa, musikaalituotannoissa yms. O Talouden suunnittelu ja ennakointi nykyisen kaltaista musiikkikoulutustoimintojen osalta. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi selkeää musiikkikoulutuksen kokonaisuuden kannalta. Konservatorion johdon työpanos enemmän pedagogiseen johtamiseen kuin taloushallintoon. W Saattaisi edellyttää Winnovalta strategiapäivitystä. Taiteen perusopetuksen osalta huomioitava Winnovan omistajakuntien Rauman ja Laitilan ajatukset omista musiikkioppilaitoksistaan (joissa pelkkä TPO). T Taiteen perusopetuksen yhteys Porin kaupungin muuhun palvelutuotantoon voisi heikentyä. Ratkaistavissa verkostomaisen hallintomallin kehittämisellä (TPOohjausryhmä). Taiteen perusopetus voisi joutua tuuliajolle siinä tapauksessa, että OKM päättäisi lakkauttaa musiikkialan ammatillisen koulutuksen Porissa.

4.4.2012. Palmgren-konservatorion hallinnollista asemaa 1.1.2013 lukien selvittävä työryhmä

4.4.2012. Palmgren-konservatorion hallinnollista asemaa 1.1.2013 lukien selvittävä työryhmä Pöytäkirja 1(5) 4.4.2012 Palmgren-konservatorion hallinnollista asemaa 1.1.2013 lukien selvittävä työryhmä Työryhmän kokous 7 Aika ke 4.4.2012 klo 13 15 Paikka Läsnä kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Turun konservatorion johtokunta

Turun konservatorion johtokunta Turun konservatorion johtokunta Turun konservatorion johtokunnan kokous ti 22.10.2013 klo 9.30 Osallistujat: Juha Järvinen (pj.), Reijo Borman (vpj.), Ulrika Kauniskangas (siht.), Pia Karaspuro, Outi Heiskanen,

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2012. Aika Tiistai 4.9.2012 klo 18.00. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2012. Aika Tiistai 4.9.2012 klo 18.00. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää KUUMA-HALLITUS Esityslista 4/2012 Aika Tiistai 4.9.2012 klo 18.00 Paikka Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4.6.2015 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.00 16.56 Paikka

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2007

KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2007 Pöytäkirja 1/2007 Aika Tiistai 06.02.2007 klo 18.00-19.20 Paikka Keravan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Järjestäytyminen 4 2 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 04 TALOUSASIAT TARKASTUSSÄÄNTÖ 2000 Hyväksytty kaupunginvaltuusto 31.1.2000/7 Voimaantulo 1.3.2000 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Lukioliikelaitos Tavastian johtokunta nro 6/2014 75 88

Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Lukioliikelaitos Tavastian johtokunta nro 6/2014 75 88 Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Lukioliikelaitos Tavastian johtokunta nro 6/2014 75 88 Kokousaika 1.10.2014 klo 18.30 19.17 Kokouspaikka Baltic Queen, 5. kokouskerros, kokoustila Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Valtuuston hyväksymä 1.4.1996/22 Voimaantulo 1.1.1997 Muutos 5 :ään: Valtuuston hyväksymä 6.4.1998/15 Voimaantulo 9.5.1998 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY. [pp.kk.2014]

OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY. [pp.kk.2014] OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY [pp.kk.2014] 1 OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen ( Sopimus ) ovat tehneet jäljempänä mainitulla päivämäärällä: 1.1 Kuopion kaupunki (Y-tunnus:

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 01.09.2014 Kokoustiedot Aika 01.09.2014 Maanantai klo 18.00-21.30 Tauko klo 20.44-20.53 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot

*** Toimistopäällikön esittely 1 Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman linjaukset

*** Toimistopäällikön esittely 1 Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman linjaukset Kirkollishallituksen istunto 14.10.2014 Pöytäkirja Aika: 14.10.2014 klo 13.00-17.30 Paikka: Kirkollishallituksen kokoustilat, Karjalankatu 1, Kuopio Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta

Lisätiedot

Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs)

Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs) PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 20/2014 1 Konsernihallitus 27.10.2014 Aika 27.10.2014 klo 8:15-8:50 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs) Osallistujat

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kokousaika 11.4.2012 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Tarkastussääntö 1(9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177

Tarkastussääntö 1(9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177 Tarkastussääntö 1(9) TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177 Muutos KV 24.1.2005 13, 2 Lautakunnan kokoonpano Muutos KV 19.11.2012 117 5 Tilintarkastajan valinta Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

8 2 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TOIMINNANOHJAUS JA LAADUNHALLINTA SEKÄ HYVÄN TOIMINTATAVAN PERIAATTEET

8 2 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TOIMINNANOHJAUS JA LAADUNHALLINTA SEKÄ HYVÄN TOIMINTATAVAN PERIAATTEET Aika Maanantai 23.2.2015 klo 15.00 16.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 5 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.05.2014 Kokoustiedot Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Kokousmenettely ja sen käytännöt

Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina ja päättämissään paikoissa. Kokous pidetään myös, kun

Lisätiedot