Assession opas onnistuneisiin johtajarekrytointeihin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Assession opas onnistuneisiin johtajarekrytointeihin"

Transkriptio

1 Assession opas onnistuneisiin johtajarekrytointeihin

2 If I were running a company today, I would have one priority above all others: to acquire as many of the best people as I could. JIM COLLINS, LEDARSKAPSFORSKARE assession opas onnistuneisiin johtajarekrytointeihin 2

3 JOHTAJAA REKRYTOITAESSA Johtajien rekrytoinnissa on kyse paljon enemmästä kuin vain uuden henkilön rekrytoinnista. Kysymys on siitä, mihin suuntaan haluat yrityksesi kehittyvän. Sen vuoksi emme tässä oppaassa keskity pelkästään itse rekrytointiprosessiin, vaan myös siihen, mitä kaikkea on huomioitava ennen uuden johtajan rekrytointia. Todennäköisesti haluat, että yrityksesi jatkaa vahvaa menestystään ja kasvuaan. Useimmiten kysymys on juuri kasvun vauhdittamisesta ja jotta tässä onnistutaan, tarvitaan erinomaisia johtajia. Valitettavasti heitä ei ole ruuhkaksi asti. Monet voisivat kehittyä erinomaisiksi johtajiksi jos he vain saisivat siihen tilaisuuden ja oikeat työkalut. Ja päätyisivät työskentelemään yrityksessä, joka vastaa henkilön kiinnostuksen kohteita, arvomaailmaa ja motivaattoreita. Sen sijaan on valitettavan yleistä, että ihmiset ovat väärissä tehtävissä väärissä yrityksissä. Onneksi on kuitenkin tapoja löytää, palkata ja kehittää ihmisiä, jotka jo ovat tai joista voi kehittyä erinomaisia johtajia. Minun tehtäväni on löytää heidät. Kerron tässä oppaassa kokemuksistani vuosien varrelta, miten oikeat ihmiset ja oikeat yritykset saadaan kohtaamaan - mukana on niin menestystekijöitä kuin sudenkuoppiakin. Jos haluat rekrytoida itse, toivon, että nämä kokemukset ja työkalut auttavat sinua rekrytoinnin onnistumiseen. Jos kuitenkin tehtävä tuntuu suurelta ja haastavalta, me assessiolaiset autamme mielellämme rekrytoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa. Tämä opas jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä tutustumme rekrytointia koskevaan tutkimukseen ja toisessa kerron omista rekrytointikokemuksistani. Mukavia ja hyödyllisiä lukuhetkiä, Marie Soldin Organisaatiokonsultti, Assessio assession opas onnistuneisiin johtajarekrytointeihin 3

4 SISÄLTÖ Johtajaa rekrytoitaessa... 3 Mitä tutkimukset kertovat... 5 Johtajan kompetenssi luo kasvua, mutta vain 11 prosenttia johtajista täyttää vaatimukset... 5 Parempia johtajia tuen ja kehityksen avulla... 5 Ensin kuka, sitten mitä... 6 Hoganin vakaat johtajat... 6 Assession vinkit onnistuneisiin johtajarekrytointeihin Alä hutiloi analyysivaiheessa Älä luule tietäväsi ketä haet Identifioi selkeät käyttäytymismallit ja ominaisuudet kompetenssiprofiilissa Älä tuijota sokeasti aikaisempiin saavutuksiin Älä luota mutu-tuntumaan Lähde ajoissa liikkeelle ja anna rekrytoinnille tarpeeksi aikaa Työ ei ole valmis vielä silloin kun itse rekrytointi on Lopuksi Assessiosta assession opas onnistuneisiin johtajarekrytointeihin 4

5 ZZH223_Return on Leadership_110421HMB_F_neu.indd :17:07 MITÄ TUTKIMUKSET KERTOVAT Johtajan kompetenssi luo kasvua, mutta vain 11 prosenttia johtajista täyttää vaatimukset Konsultointiyhtiö McKinsey ja rekrytointiyhtiö Egon Zehnder International arvioivat vuonna 2011 tutkimuksessaan johtajan kompetenssitason viidessäkymmenessä kansainvälisessä yrityksessä. Tutkimuksen mukaan skaalalla 1-7, vain 11 prosenttia johtajista yltää tasolle 5, mitä pidetään rajana huippujohtajalle. Vain yhdellä prosentilla johtajista kompetenssipisteet olivat tasolla 6 tai 7. Return on Leadership Competencies that Generate Growth Mistä tämä kertoo? Että elämme maailmassa, jossa ihmisten kompetenssitaso ei ole korkealla? Lähinnä se kertoo siitä, kuinka vaikeaa on rekrytoida ihmisiä johtajanpaikoille. Vika ei ole ihmisissä vaan yrityksissä, jotka tekevät virheitä johtajia rekrytoidessaan. Parempia johtajia tuen ja kehityksen avulla Johtajien kehittäminen ei myöskään näytä olevan helppoa, mutta hyvinkin rahan ja ajan arvoista. Saman tutkimuksen mukaan johtajat, jotka saavat runsaasti tukea ja apua kehittyäkseen johtajina, voivat nousta kompetenssiasteikolla kaksi astetta vuodessa. Yritykset, joiden johtajien kompetenssi on korkealla tasolla alueilla, jotka ovat yrityksen kannalta kaikkein keskeisimpiä, saavat kilpailuetua, jota muiden on vaikea matkia. Ei siis riitä, että hyvällä johtajalla on oikeanlaiset ominaisuudet, jotka ovat yrityksen kannalta tärkeitä, mutta hänelle on annettava myös tukea ja kehitettävä häntä. assession opas onnistuneisiin johtajarekrytointeihin 5

6 Ensin kuka, sitten mitä Johtajuutta tutkinut Jim Collins selvitti viisi vuotta, mikä tekee hyvästä yrityksestä parhaan. Ei kovinkaan yllättäen hän totesi, että yrityksen johto on ratkaisevan tärkeä tekijä. Sitäkin huomiota herättävämpää on hänen väitteensä siitä, että kun on kyse ylimmästä johdosta, johtaja itse on ratkaisevin tekijä, ei yritys. Kirjassaan Hyvästä paras hän tekee vertauksen bussiin ja bussinkuljettajaan. Bussinkuljettajan tehtävänä on kuljettaa bussia eteenpäin. Hänen on päätettävä, mihin bussi on menossa, miten perille päästään ja ketkä ovat kyydissä. Useimmat lähtevät siitä, että hyvä bussinkuljettaja kertoo matkan alussa bussin pääteaseman. Mutta itse asiassa yritykset, jotka muuttuvat hyvistä parhaiksi, lähtevät liikkelle varmistamalla, että bussissa on ensin oikeat henkilöt ja väärät jäävät pysäkille. Sekä varmistavat, että kaikki istuvat oikeilla paikoillaan. Sitten he pitävät tiukasti kiinni periaatteesta - ensin ihmiset, sitten määränpää - riippumatta siitä, kuinka vaikeita olosuhteet ovat. Hoganin vakaat johtajat Jim Collins keskittyi tutkimaan yritysten ylintä johtoa, monet muut tutkimukset taas keskittyvät siihen, mitä hyvä johtajuus tarkoittaa muilla tasoilla. Yksi HRmaailman suurista nimistä, tohtori Robert Hogan, on muun muassa kehittänyt useita persoonallisuustestejä, joita Assessio käyttää. Hoganin mukaan johtajuus tulee määritellä sen mukaan, kuinka hyvin johtaja osaa rakentaa korkean suoritustason tiimin ja kehittää sitä. Johtajien persoona on onnistumisen kannalta ratkaisevan tärkeää. Heidän on oltava rauhallisia, sitkeitä, päämäärätietoisia, kurinalaisia ja lahjakkaita. Keskijohdolla ei ole varaa eksentrisyydelle tai neuroottisille piirteille, vaan heidän on jaksettava johtaa kehitystä johdonmukaisesti eteenpäin ja seurata tavoitteiden saavuttamista. Dr Robert Hogan assession opas onnistuneisiin johtajarekrytointeihin 6

7 ASSESSION VINKIT ONNISTUNEISIIN JOHTAJAREKRYTOINTEIHIN Sitten tutkimuksista omiin kokemuksiini. Olen työskennellyt rekrytoinnin parissa kohta viisitoista vuotta ja toimin nyt Assessiossa organisaatiokonsulttina ja päärekrytoijana. Vuosien varrella olen määrittänyt useita menestystekijöitä rekrytoitaessa johtajia. Ja löytänyt myös monia sudenkuoppia. Älä hutiloi analyysivaiheessa Ehdottomasti yleisin syy siihen, että yritys epäonnistuu johtajarekrytoinnissaan on, että se ei ole tehnyt huolella rekrytoinnin pohjaksi organisaatio- ja tehtäväanalyysia. En voi tarpeeksi korostaa sitä, kuinka tärkeää on identifioida organisaation strategiset tarpeet ja määritellä täytettävän tehtävän tavoitteet sen pohjalta. Vasta sen jälkeen voidaan tehdä vaatimus- ja kompetenssiprofiili, jota vasten kaikkia hakijoita verrataan. Tämän ohjausdokumentin pohjalta tehdään metodien ja hakijoiden valinnat rekrytoinnissa, jotta myöhemmin voidaan arvioida, kuinka hyvin valittu johtaja on tehtävässään suoriutunut. 1 Älä luule tietäväsi ketä haet Johtajan rekrytointi liittyy usein tilanteeseen, jossa edellinen johtaja siirtyy uusiin tehtäviin tai jää eläkkeelle. Jos hän on ollut arvostettu ja hoitanut tehtävänsä hyvin, on hyvin tavallista, että yritetään löytää tilalle mahdollisimman samankaltainen henkilö. Jos edellinen johtaja ei taas ole menestynyt tehtävässään, haetaan erilaista henkilöä. Yhteistä näille molemmille rekrytointitilanteille on se, että yrityksen johto luulee heti alusta asti tietävänsä, minkälaista henkilöä he hakevat. Tämä on yksi vaarallisimmista virheistä rekrytoinneissa. 2 Onnistunut johtajarekrytointi perustuu aina perusteelliseen analyysiin. Tärkeää on löytää vastaus seuraaviin kysymyksiin Miltä yrityksemme tilanne nyt näyttää? Olemmeko tyytyväisiä asemaamme? Minkälaista johtajaa tarvitsemme, jotta olisimme vieläkin parempia? Minkälainen johtaja veisi kehitystä päinvastaiseen suuntaan? assession opas onnistuneisiin johtajarekrytointeihin 7

8 Analyysi voidaan tehdä monien mitattavien menetelmien avulla ja saada sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tuloksia. Tähän prosessiin mukaan tarvitaan useampia henkilöitä yrityksestä - sekä esimiehiä, alaisia, kollegoita ja muita, jotka tulevat työskentelemään läheisesti haettavan henkilön kanssa. Tehdessään perusteellisesta analyysia yritykset huomaavat useimmiten että yritys ei olekaan enää samanlainen kuin silloin, kun henkilö, jonka tilalle nyt haetaan uutta, aloitti tehtävässään. Silloin kirkastuu, että nyt ei haeta uutta Lauria tai Leenaa vaan aivan toisenlaista johtajaa, joka vie yrityksen seuraavalle tasolle. Keskity organisaation nykytilan analysointiin ja strategisten tarpeiden määrittelyyn tehtävän tavoitteiden ja tulosten huolelliseen määrittelyyn työtehtävien määrittelyyn tarvittaviin kompetensseihin Identifioi selkeät käyttäytymismallit ja ominaisuudet kompetenssiprofiilissa Vasta sitten kun on selvillä, minkälaista henkilöä haette, voidaan häneltä vaadittavat kompetenssit määritellä. Kun tiedetään, minkälaisia ominaisuuksia henkilö tarvitsee onnistuakseen yrityksessänne, ne kannattaa kiteyttää kompetenssiprofiiliin. Määritelkää 4-6 tehtävässä onnistumisen kannalta ehdottoman tärkeää kompetenssia sekä mitä menestyvillä johtajilla yrityksessänne on yhteistä. Lisäksi on kuvattava, miten kompetenssit näkyvät havainnoitavina käytösmalleina, sillä muuten niiden arviointi luotettavasti on vaikeaa. 3 Näiden kompetenssien pohjalta luodaan strukturoitu haastatteluopas, jotta kaikkia kandidaatteja voidaan mitata ja arvioida samalla tavalla. Haastattelussa arvioidaan kuinka hyvin loppusuoralle selvinneet kandidaatit ovat aiemmin toimineet tilanteissa, jossa he ovat hyödyntäneet tehtävän kannalta tärkeitä avainkompetensseja. assession opas onnistuneisiin johtajarekrytointeihin 8

9 Älä tuijota sokeasti aikaisempiin saavutuksiin Kattavat CV:t, edellisessä työpaikassa saavutetut hyvät tulokset ja hyvät referenssit vakuuttavat helposti. Mutta henkilö, joka on menestynyt johtajana muissa yrityksissä, ei automaattisesti menesty omassa yrityksessäsi. Hyvä johtajuus on aina tilannesidonnaista ja edellyttää strategioiden sovittamista kunkin yrityksen tarpeisiin ja tavoitteisiin. 4 Sen sijaan, että keskitytään vain vanhoihin meriitteihin, on tärkeää varmistaa kvalitatiivisten valintamenetelmien kuten esimerkiksi työpsykologisten testien, kompetenssipohjaisen haastattelun, strukturoidun referenssikyselyn avulla, että henkilön persoonallisuus ja osaaminen istuvat yrityksen tarpeisiin ja ovat linjassa rekrytointia varten tehtyjen taustadokumenttien kanssa. Älä luota mutu-tuntumaan 5 Yksi yleisimmistä virheistä, jonka monet esimiehet ja HR-ihmiset tekevät, on luottaa mutu-tuntumaan kandidaatin tavatessaan. Sen sijaan, että suhtautuisimme kandidaatteihin objektiivisesti, sorrumme arvioimaan heitä oman persoonallisuutemme kautta. Henkilökemia ja kandidaattien kyky hurmata rekrytoija menevät joskus aidosti tärkeiden asioiden ohi. Vasta sitten, kun meillä on tutkitusti kaksi samanarvoista kandidaattia, voimme antaa henkilökemian ratkaista valinnan. Valloittava persoona on tietenkin tärkeä osa kokonaisuutta, mutta tutkimusten mukaan 50 % johtajista ei menesty tehtävässään juuri persoonallisuutensa vuoksi. Johtajaa palkatessa kannattaa keskittyä varmistamaan, että hakijan persoonallisuus sopii yrityksen nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin - eikä antaa henkilökemioiden ratkaista. Lähde ajoissa liikkeelle ja anna rekrytoinnille tarpeeksi aikaa 6 Pohjatyöt ovat johtajarekrytoinnin tärkein työvaihe. Siksi uuden johtajan rekrytoinnille on varattava riittävästi aikaa. Kun tiedätte, minkälaista henkilöä haette ja miten hänet löydätte, realistinen aikataulu on tärkeä työkalu rekrytoinnin onnistumisessa. Sen avulla kaikki prosessiin osallistuvat voivat heti alussa varata aikaa tarvittaviin kohtiin prosessissa. Näin voidaan estää sen tarpeeton venyminen tai että loppuvaiheessa menetettäisiin huippukandidaatteja. assession opas onnistuneisiin johtajarekrytointeihin 9

10 Työ ei ole valmis vielä silloin kun itse rekrytointi on Toinen yleinen sudenkuoppa on se, että johtajan tehtävässä aloittavalle henkilölle annetaan vähemmän perehdytystä ja tukea kuin muille. On todella harmillista, että yritykset yleisesti ottaen eivät anna riittävästi tukea uusille johtajille, vaikka perusteelliseen rekrytointiprosessiin on panostettu paljon aikaa ja rahaa, jotta on saatu oikea henkilö oikealle paikalleen. Useasti unohdetaan, että suoritustaso riippuu paljon siitä, minkälaiseen kontekstiin ja ympäristöön henkilö joutuu tullessaan taloon. Pahimmassa tapauksessa tilanne voi johtaa siihen, että henkilö irtisanoutuu ennen kuin on saanut mahdollisuutta näyttää, mihin hän olisi pystynyt. 7 Sisäänajovaiheessa annettu kattavat tuki vauhdittaa tuloksia ja vaikuttaa myönteisesti myös esimiehen ja hänen alaistensa viihtyvyyteen. Assessiossa me kutsumme tätä tukivaihetta onboardingiksi tai coachaukseksi. Me seuraamme valitun henkilön vaiheita alussa, yleensä 6-8 kuukauden ajan. Sinä aikana autamme luomaan tarvittavan kehitysohjelman ja varmistamme, että se myös toteutuu. Meidän mielestämme onboarding on itsestään selvä asia, siksi se on aina mukana johtajarekrytoinneissamme. assession opas onnistuneisiin johtajarekrytointeihin 10

11 LOPUKSI Olemme käyneet läpi, mikä tekee johtajasta hyvän ja mitä onnistuneeseen johtajarekrytointiin tarvitaan. Jos mieleesi ei jää vinkeistäni kuin yksi asia, toivon, että se on se, että menestyvä johtaja voi olla hyvinkin erilainen - vain yritykseksi tarpeet määrittelevät, minkälainen hyvä johtaja on teidän yrityksessänne. Onnea tuleviin johtajarekrytointeihin. Marie Soldin, Assessio. ASSESSIOSTA Meidän kunnianhimoisena tavoitteenamme on mahdollistaa asiakkaidemme menestys. Teemme sen keskittymällä heidän tarpeisiinsa - johtajuuden kehittämiseen, oikeiden henkilöiden saamiseen organisaatioon sekä jatkuvasti kehittämään käyttäytymismalleja, kompetensseja ja kulttuuria yrityksessä. Ratkaisumme ja palvelumme kattavat muun muassa tuen liiketoiminnan kannalta kriittisissä henkilövalinnoissa, suorituksen johtamisessa, kulttuurimuutoksissa, johtajien kehittämisessä sekä organisaatioiden tukijärjestelmien kehittämisessä. Johtavana työpsykologisten testien kehittäjänä ja osaajana Assessio pohjaa toimintansa tieteellisesti tutkittuihin testeihin ja soveltaa niitä sekä asiakastyössään että kouluttaa muita alan organisaatioita käyttämään niitä. Henkilöstömäärämme on noin 80 ja toimistomme sijaitsevat Tukholmassa, Oslossa ja Helsingissä. Assessio International AB Hornsbruksgatan 28 P.O Box 470 SE Stockholm

Opas: Kuinka teen kyselyn.

Opas: Kuinka teen kyselyn. Opas: Kuinka teen kyselyn. Oppaasi kyselyiden, tiedonkeruun, arviointimaailman ja liiketoiminnan tärkeimpien sidosryhmien ymmärtämiseen. Alkusanat tekijöiltä Olemme toimineet palautteenkeruun alalla jo

Lisätiedot

Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa

Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa Johtamisen tulevaisuuden visio Adriaan Bekman Johdanto Heti toisen maailmansodan jälkeen Peter Drucker, johtamisteorioiden edelläkävijä,

Lisätiedot

Rekrytoinnin ulkoistaminen konsultille: ilmoitushakuprosessin vaiheet ja konsultin rooli

Rekrytoinnin ulkoistaminen konsultille: ilmoitushakuprosessin vaiheet ja konsultin rooli Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto Kauppatieteiden osasto Johtaminen ja organisaatiot Rekrytoinnin ulkoistaminen konsultille: ilmoitushakuprosessin vaiheet ja konsultin rooli Kandidaatin tutkielman ohjaajat

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi

Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi Petteri Laine Elokuu 2009 2 (19) Tämä dokumentti on kirjoitettu selkeyttämään ja käsitettä myyntiprosessi, englanniksi Opportunity Process. Myyntiprosessi sekoitetaan

Lisätiedot

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat SYTYKE ry on vuodesta 1979 toiminut valtakunnallinen systeemityöntekijöiden ammatillinen yhdistys, joka kehittää alan ammattilaisten välistä yhteistyötä ja tutkimustoimintaa. Teemayhdistyksen jäseneksi

Lisätiedot

SUOMALAISTEN JOUKKUEURHEILUYRITYSTEN MENESTYSTEKIJÄT. laitoksen. laitosneuvoston kokouksessa / 2003 hyväksytty. arvosanalla

SUOMALAISTEN JOUKKUEURHEILUYRITYSTEN MENESTYSTEKIJÄT. laitoksen. laitosneuvoston kokouksessa / 2003 hyväksytty. arvosanalla HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU Markkinoinnin laitos Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen SUOMALAISTEN JOUKKUEURHEILUYRITYSTEN MENESTYSTEKIJÄT Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen Pro gradu -tutkielma Henri

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET

MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET Eveliina Palmari MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 18.5.2009 Tekijä(t) Eveliina Palmari Nimeke

Lisätiedot

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset AVOIMET KYSYMYKSET: 1. Taustatiedot Kuvatkaa lyhyesti organisaationne toimintaa mukaan lukien organisaationne toimiala, tuotteet/palvelut sekä

Lisätiedot

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS, KUOPIO Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa Antti Karvinen, Saara Kontkanen Tradenomin opinnäytetyö Liiketalous, Kuopio Johtaminen Helmikuu

Lisätiedot

SUORAHAKU JOHDON REKRYTOINNIN VÄLINEENÄ

SUORAHAKU JOHDON REKRYTOINNIN VÄLINEENÄ SUORAHAKU JOHDON REKRYTOINNIN VÄLINEENÄ Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin kandidaatintutkielma Laatija: Elina Mannonen Ohjaaja: KTT Essi Saru 6.5.2011 Turku Turun kauppakorkeakoulu Turku School

Lisätiedot

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy Pirita Tossavainen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 7.11.2013 Tekijä Pirita Tossavainen

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Kuntajohto muutoksen osaajana

Kuntajohto muutoksen osaajana Kuntajohto muutoksen osaajana Anneli Valpola Lukijalle Kuntia koskeviin muutoksiin valmistautuminen, niiden kohtaaminen ja hallinta edellyttävät monenlaista osaamista kunnan eri toimijoilta. Erityisesti

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI

KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI YHTEENVETO ManpowerGroupin kahdeksannen Talent Shortage -tutkimuksen mukaan keskimäärin 35 prosenttia työnantajista

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN KANNATTAA

OSALLISTUMINEN KANNATTAA ISMAgazine NRO 1 / 2010 VISMAN ASIAKASLEHTI Sir Richard Branson sanoo yritysjohtajille OSALLISTUMINEN KANNATTAA Tinan keittiön resepti yrittäjyyteen Finlandia-talo valitsi kumppaniksi Visman Tulevaisuuden

Lisätiedot

7 SYYTÄ MIKSI YRITTÄJÄT EPÄONNISTUVAT

7 SYYTÄ MIKSI YRITTÄJÄT EPÄONNISTUVAT 7 SYYTÄ MIKSI YRITTÄJÄT EPÄONNISTUVAT Ota oppia, Vältä karikot ja Menesty. YRITTÄJÄ.NET ESIPUHE ESIPUHE YRITTÄJÄ.net SISÄLLYSLUETTELO Aluksi haluamme kertoa hyvin lyhyesti tämän ilmaisen oppaan 1. taustalla

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Taloustieteiden tiedekunta SYVÄJOHTAMINEN JA SEN TOIMIVUUS JA USKOTTAVUUS PALVELUYRITYKSEN JOHTAMISVÄLINEENÄ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Taloustieteiden tiedekunta SYVÄJOHTAMINEN JA SEN TOIMIVUUS JA USKOTTAVUUS PALVELUYRITYKSEN JOHTAMISVÄLINEENÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta SYVÄJOHTAMINEN JA SEN TOIMIVUUS JA USKOTTAVUUS PALVELUYRITYKSEN JOHTAMISVÄLINEENÄ Johtaminen Pro - gradu - tutkielma Huhtikuu 2007 Laatija: Markku Pitkänen

Lisätiedot