PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012"

Transkriptio

1 1 PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012

2 Sisältö 1 TOIMINNAN YLEISKUVA EDUNVALVONTA Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset Yliopistojen palkkausjärjestelmä Yliopistoja koskeva neuvottelutoiminta Professorit työsuhteessa Tulospalkkaus Akateemiset johtamispalkkiot Hankkeiden johtamispalkkiot Palkkiot asiantuntijatehtävistä ja -lausunnoista Professorikunnan palkkakehitys Professoreiden työaika Professorikunnan tutkimusmahdollisuudet Verotus Kansainvälistymiseen liittyviä edunvalvontakysymyksiä Immateriaalioikeudet Eläkkeet ja eroamisikä TIEDE- JA YLIOPISTOPOLIITTINEN TOIMINTA Yliopistouudistuksen vaikutusten seuranta Yliopistojen hallinto Professorien palvelussuhteet ja nimikkeet Tutkimus- ja opetushenkilöstön urakehitys ja tutkijanura Professorien työnkuva ja hyvinvointi Tutkimusmäärärahat ja yliopistojen voimavarat Poliittiseen järjestelmään vaikuttaminen Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten rakenteellinen kehittäminen SISÄINEN JÄRJESTÖTOIMINTA Liiton organisaatio Jäsenistö Liiton osastot Luottamusmiestoiminta Jäsenpalvelut Järjestöllisen valmiuden ylläpito ULKOINEN JÄRJESTÖTOIMINTA Keskusjärjestö AKAVA VAKAVA JUKO Yliopistojen opetus- ja tutkimusalan järjestöt Muut järjestöt Kansainvälinen toiminta VIESTINTÄ Sisäinen viestintä Ulkoinen viestintä Acatiimi-lehti TALOUS Jäsenmaksu Tukirahasto Liiton muut tuotot ja sijoitustoiminta JÄRJESTETYT TILAISUUDET

3 9 LIITON TOIMIELIMET Valtuusto Hallitus Hallituksen asettamat toimielimet ym Tilintarkastajat Toimistohenkilöstö LIITON LAUSUNNOT JA EHDOTUKSET

4 4 1 TOIMINNAN YLEISKUVA Vuoden 2012 toiminnan painospisteinä olivat 1) professoreiden palkkauksen, tutkimusmahdollisuuksien ja palvelussuhde-etujen edistäminen, 2) professoreiden aseman ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen yliopistojen ja tutkimuslaitosten ylimpinä asiantuntijoina, 3) yliopistouudistuksen vaikutusten seuraaminen sekä vaikuttaminen yliopistojen ja tutkimuslaitosten rakenteelliseen kehittämiseen sekä 4) jäsenrekrytointi ja jäsenpito. Professoreiden palkkauksen, tutkimusmahdollisuuksien ja palvelussuhde-etujen edistäminen Toimintavuoden kesällä neuvoteltiin ns. raamisopimukseen perustuvat, vuotta 2013 koskevat auki olleet asiat. Neuvottelujen tuloksena kaikille maksetaan alkaen 1,2 %:n yleiskorotus. Yliopistojen palkkausjärjestelmää yksinkertaistetaan niin, että vuoden 2013 alusta siirrytään suoritusosan arvioinnissa kokonaisarviointiin. Toisaalta YPJ:hin otetaan alkaen uutena elementtinä suorituskorotus. Liitto otti aktiivisesti esiin mm. yliopistojen johdon tapaamisissa professorien palkkauksen kehittämisen. Itä-Suomen yliopistossa päätettiin korottaa lukien tuntuvasti professorien palkkoja. Liitto piti aktiivisesti esillä professoreiden tutkimusmahdollisuuksien parantamista. Useat yliopistot ovat ottaneet käyttöönsä professoreiden tutkimuskausijärjestelmän. Professoreiden aseman ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen yliopistojen ja tutkimuslaitosten ylimpinä asiantuntijoina Professorin työ kyselyssä sekä osastokyselyssä saatiin runsaasti tietoa professoreiden työstä, asemasta ja vaikutusmahdollisuuksista yliopistoissa. Asia oli esillä monin tavoin liiton toiminnassa. Professoreiden roolin vahvistamista yliopistojen strategisessa päätöksenteossa painotettiin yliopistojen johdon tapaamisissa sekä seminaareissa, mediahaastatteluissa ja Acatiimissa. Tutkimuksessa avustavan henkilökunnan tarvetta pidettiin esillä. Yliopistouudistuksen vaikutusten seuraaminen sekä vaikuttaminen yliopistojen ja tutkimuslaitosten rakenteelliseen kehittämiseen Liitto oli kuultavana eduskunnan sivistysvaliokunnassa yliopistolain muutoksen vaikutuksista sekä yliopistoindeksin leikkauksesta. Sivistysvaliokunnan sekä valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaoston kanssa järjestettiin keskustelutilaisuus yhdessä Tieteentekijöiden liiton kanssa. Liitto antoi yliopistouudistuksen vaikutusten seuraamisesta myös lausunnon sivistysvaliokunnalle. Erityisesti yliopistojen ja tutkimustoiminnan voimavarat olivat muutoinkin esillä liiton toiminnassa. Jäsenrekrytointi ja jäsenpito Jäsenrekrytointiin suunnattiin paljon voimavaroja ja jäsenrekrytointia uudistettiin. Rekrytointi oli edelleen osastojen vastuulla, mutta liiton toimisto toimi entistä aktiivisemmin rekrytoinnin tukena. Osastoilta pyydettiin säännöllisesti tieto uusista professoreista ja heille lähetettiin tietoa liiton toiminnasta. Liiton verkkosivut uudistettiin palvelemaan mm. jäsenrekrytointia. Huolimatta panostuksista liiton kokonaisjäsenmäärä kasvoi vain hieman. Työelämässä olevien jäsenten lukumäärä kuitenkin väheni jossain määrin. Tämä johtuu siitä, että liiton jäsenten eläköityminen lisääntyi selvästi edellisiin vuosiin nähden. Toimintavuonna liittoon liityttiin hieman enemmän kuin edellisenä vuonna, ja liitosta erottiin edellisvuotta vähemmän.

5 5 2 EDUNVALVONTA 2.1 Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset Yliopistojen yleinen työehtosopimus (TES) on voimassa syksyllä 2011 raamisopimuksen syntymisestä johtuen saakka. Valtiolla voimassaolevien virkaehtosopimuksien kesto vastaa yliopistoja. Vuoden 2012 korotusten kustannusvaikutukseksi oli sovittu 2,4 %. 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä Vuonna 2011 otettiin käyttöön yliopistojen palkkausjärjestelmään kuuluva vaativuuslisä. Toimintavuoden alussa voitiin todeta, että vaativuuslisän käyttöönotto ja soveltaminen on tapahtunut suunnitellulla tavalla. Vaativuuslisät kohdistuvat professoreihin kohtuullisesti. Raamisopimukseen perustuen oli sovittu syksyllä 2011, että alkaen tuli 1,7 %:n yleiskorotus, joka suunnattiin vaativuustaulukkoihin tasaisesti. Käytettävissä oleva 0,7 %:n järjestelyerä suunnattiin vaativuustasotaulukkoihin siten, että korotus ei jakautunut läheskään tasan eri vaativuustasojen välillä. Professorien korotus oli jonkin verran 0,7 %:ia suurempi jakautuen käytännössä tasan eri vaativuustasoilla olevien professorien kesken. Raamisopimuksen soveltamisneuvotteluissa 2011 sovittiin, että vuonna 2013 henkilökohtaisen suoriutumisen arvioinnissa pyritään siirtymään kokonaisarviointiin. Toimintavuoden kesällä tätä sopimusta täsmennettiin ja sovittiin, että suoriutumisosan kokonaisarviointi otetaan käyttöön vuoden 2013 alusta. Samassa yhteydessä sovittiin, että 1,2 %:n yleiskorotus alkaen menee vaativuustasoihin. Niin ikään kesällä sovittiin, että alkaen otetaan käyttöön suorituskorotus, jonka kustannusvaikutus on alussa 0,7 %. Liitto on kilpailuttanut yliopistoja professorien palkoissa mm. julkaisemalla palkkaselvityksensä. Kaikissa liiton johdon ja yliopistojen johdon tapaamisissa palkkaus on otettu yksityiskohtaiseen keskusteluun. Tapaamisissa on käsitelty mm. yliopistokohtaisia, sukupuoleen ja tieteenalaan liittyviä palkkaeroja. Muutoinkin liitto eri yhteyksissä korosti professorien palkkauksen kehittämistä. YPJ:n soveltamisessa esiintyi joillakin henkilöstöryhmillä ongelmia, mutta professoreita koskien ongelmat eivät olleet erityisen suuria. Aalto-yliopistossa otettiin käyttöön vuonna 2010 oma YPJ:stä poikkeava palkkausjärjestelmänsä mm. professoreille. Järjestelmä muistuttaa YPJ:tä. Arviointijärjestelmä on kuitenkin YPJ:stä poikkeava. Aallon palkkausjärjestelmä on ollut korostetun tarkkailun kohteena, ja tarvittaessa se voidaan irtisanoa. Aallon professorien palkkakehitys vastasi suunnilleen muiden professorien kehitystä. Toimintavuonna muiden yliopistojen osalta omien palkkausjärjestelmien käyttöönotto ei ollut esillä. Tutkimuslaitoksissa noudatettiin niiden omia palkkausjärjestelmiä. Valtiolla tehdyt suuruusluokaltaan yliopistoja vastaavat korotukset toteutuivat myös tutkimuslaitoksissa.

6 6 2.3 Yliopistoja koskeva neuvottelutoiminta Yliopistoja koskevissa neuvotteluissa yliopistotyönantajaa on edustanut Sivistystyönantajat (Sivista), joka on kuulunut Elinkeinoelämän keskusliittoon EK:hon. EK:n neuvottelukulttuuri on näkynyt yliopistojen neuvotteluissa. Yliopistojen vaikutus Sivistan neuvottelutoimintaan on ollut merkittävää Suomen yliopistojen työnantajayhdistyksen (SYTY) kautta. Sivistan neuvotteluryhmässä on yliopistojen henkilöstöjohdolla ollut merkittävä panos. Koko toimintavuoden kevään ajan neuvoteltiin tiiviisti ns. raamisopimuksen pohjalta. Liitto osallistui aktiivisesti neuvotteluihin. Sopimus saavutettiin vuoden 2013 korotusten osalta juhannuksen alla. Sopimus merkitsi seuraavia asioita: 1) 1,2 %:n yleiskorotus aikaistui toteutumaan lukien, 2) henkilökohtaisen suoriutumisen arvioinnissa siirrytään kokonaisarviointiin lukien ja 3) uusi YPJ-elementti suorituskorotus otetaan käyttöön lukien. Suorituskorotuksen kustannusvaikutus käyttöönottovaiheessa on 0,7 %, ja korotuksen tulee saamaan arviolta noin 23 % työtekijöistä. Suorituskorotuksen suuruus on 50 % käytetyn henki-tason ja sitä seuraavan tason erotuksesta. Suorituskorotuksen korotusvaikutus on saajalleen noin 3 %. Korotuksen voi saada hyvästä suorituksesta. Sen myöntää työnantaja. Vaikka sopimus ei kaikilta osin vastannut liiton tavoitteita, voitiin todeta, että se on kuitenkin tyydyttävä. Valtiolla käytiin keväällä paikallisneuvottelut 0,5 %:n suuruisesta virastoerästä. Paikalliset neuvottelut onnistuivat hyvin, ja vain muutamassa virastossa päädyttiin yleiskorotusperälautaan. Vuoden aikana aloitettiin vaikuttavuus- ja tuloksellisuushanke, joka korvaa valtion tuottavuusohjelman. 2.4 Professorit työsuhteessa Yliopistoissa palvelussuhdelaji on yliopistouudistuksen myötä työsuhde. Toimintavuoden aikana on vahvistunut käsitys, että professoreiden virkojen muuttaminen työsuhteiksi ei ole toistaiseksi aiheuttanut suuria ongelmia. Yliopistojen johdon tapaamisissa ja useissa muissakin yhteyksissä liitto kiinnitti huomiota määräaikaisiin professuureihin ja niihin ongelmiin, joita määräaikaisuudesta seuraa mm. tutkimuksen pitkäjänteisyydelle. 2.5 Tulospalkkaus Tulospalkkiot ovat olleet kasvavassa määrin esillä liiton toiminnassa. Liitto on suhtautunut niihin varovaisen myönteisesti edellyttäen, että niiden kriteerit ovat läpinäkyvät ja professorikunta on hyväksynyt ne. Liitto on myös selvittänyt loppuvuonna tulospalkkion (eli bonus- tai kannustepalkkion) merkitystä eri yliopistoissa. 2.6 Akateemiset johtamispalkkiot Yliopistojen työehtosopimuksessa on maininta siitä, että yliopisto maksaa päätöksensä mukaisesti akateemiselle johtajalle johtamispalkkiota. Tämä osoittaa, että johtamispalkkiojärjestelmä on tarkoitus säilyttää. Yliopistojen muuttuneet johtamisjärjestelmät vaikeuttavat akateemisten johtamispalkkioiden vertailua yliopistojen kesken, mutta palkkioiden kehitystä on kuitenkin seurattu palkkaselvityksissä. Palk-

7 7 kiot ovat olleet esillä liiton johdon ja yliopistojen johdon keskusteluissa. Kaikille yliopistoille lähetetyssä kirjelmässä korostettiin riittävän korkeiden johtamispalkkioiden merkitystä akateemisten johtajien toiminnalle. Johtajien vastuu on lisääntynyt YPJ:n ja yliopistouudistuksen seurauksena. Vaikuttaa siltä, että kovin suuria muutoksia akateemisissa johtamispalkkioissa ei ole tapahtunut vuoteen 2011 verrattaessa. Taulukko 1. Akateemiset johtamispalkkiot joulukuussa 2012 (Lähde: Professoriliiton palkkaselvitykset 2013, jäsenkysely.) Akateemiset johtamispalkiot joulukuussa 2012 Euroa keskiarvo 651 mediaani 500 vaihteluväli Hankkeiden johtamispalkkiot Liitto laati ja toimitti vuonna 2011 yliopistoille suosituksensa täydentävän rahoituksen hankkeiden johtamispalkkioista professoreille. Suosituksen mukaan 1) palkkioita maksetaan täydentävän rahoituksen hankkimisesta, 2) perustaksi otetaan kaikki hankittu rahoitus, 3) palkkio perustuu rahoituksen kokonaismäärään. Liiton osastot pyrkivät yliopistoissa toimimaan suosituksen mukaisesti. Jäsenkuntaa on informoitu liiton suosituksesta. Suosituksen kaikkia vaikutuksia ei vielä pystytä arvioimaan. 2.8 Palkkiot asiantuntijatehtävistä ja -lausunnoista Asiantuntijalausuntopalkkiot maksetaan yliopistokohtaisesti. Liitto on eri yhteyksissä tuonut esiin palkkioiden merkityksen. Hallituksen toimintavuoden keväällä vahvistamaa uutta liiton palkkiosuositusta on pyritty saattamaan jäsenten tietoisuuteen eri keinoin. Palkkiosuositus työsuhteen ulkopuolisista tehtävistä on julkaistu mm. liiton kalenterissa ja verkkosivuilla. 2.9 Professorikunnan palkkakehitys Toimintavuonna toteutuneet palkankorotukset ovat kohdelleet yliopistoissa professoreita kohtuullisella tavalla. Sopimukseen ei sisälly matalapalkkaeriä tai vastaavia. Yleiskorotus on prosentuaalinen. Yliopistojen palkkakehitys ja korotukset ovat vastanneet vähintään julkista sektoria. Vaativuuslisän kohdentumisesta saatiin tietoa tosin vasta aivan loppuvuonna. Liitto on pyrkinyt edistämään professorien palkkakehitystä työehtosopimusta koskevalla neuvottelutoiminnalla. Tässä on onnistuttu kohtuullisella tavalla. Yliopistojen johdon tapaamisissa yliopistokohtaiset palkkavertailut ovat olleet keskeisessä asemassa. Tämän toiminnan seurauksena ainakin ISY:ssä on päätetty nostaa professorien palkkoja merkittävästi.

8 8 Toimintavuoden aikana liitto julkaisi palkkaselvityksensä joulukuun 2011 palkkaustilanteesta. Tietoa oli saatu sekä jäseniltä että työnantajilta. Professoriliitto on ainoa ammattijärjestö, jolle työnantaja toimittaa kattavasti palkkatietoja järjestön edustamista henkilöistä. Loppuvuonna käynnistettiin liiton palkkaselvityksen uusiminen joulukuussa Selvitys tehtiin jäsenkyselynä ja työantajakyselynä. Työantajakysely koski myös tutkimuslaitosten professoreita. Valtiolla JUKO on käynnistämässä lobbauskierroksen asiantuntija- ja johtotasolla toimivien palkkauksesta. Taulukko 2. Yliopistojen professoreiden palkkaustietoja lokakuu 2012 (Lähde: Professoriliiton palkkaselvitykset 2013, työantajan antamat tiedot.) Palkka 2012 kaikki professorit vakinaiset professorit määräaikaiset professorit keskiarvo mediaani Liiton palkkaselvitysten ja loppuvuonna 2011 maksuun tulleista vaativuuslisistä saadun selvityksen perusteella yliopistojen professorien palkat nousivat arviolta noin 3,5 %:lla lokakuusta 2011 lokakuuhun Vastaavana aikana EK:n jäsenyritysten työntekijöiden palkat nousivat keskimäärin vajaalla 3 %:lla. Tutkimuslaitosten professoreiden/tutkimusjohtajien palkan keskiarvo oli 6282 euroa ja mediaani 6193 euroa. Palkkaselvityksessä on valtuuston esityksen mukaisesti analysoitu professoreiden palkkausta sukupuolten välisen tasa-arvon näkökulmasta. Taulukko 3. Professoreiden palkka sukupuolen mukaan joulukuussa (Lähde: Professoriliiton palkkaselvitykset 2013, jäsenkysely.) keskimääräinen kokonaispalkka miehet naiset erotus miesten hyväksi 227 Työnantajakyselyn mukaan naisprofessoreiden ja miesprofessoreiden palkkaero on yliopistoissa keskimäärin 227 euroa (edellisvuonna 187 euroa). Palkkaero selittyy ainakin osasi sillä, että naisia on enemmän määräaikaisina (30 %) kuin miehiä (23,7 %). Määräaikaisilla on yleensä vakinaisia heikompi palkka. Naisten ja miesten palkkaero on otettu keskustelunaiheeksi yliopistojen rehtoreiden ja muun johdon tapaamisissa, ja yliopistoja on kehotettu selvittämään eron syitä Professoreiden työaika Kokonaistyöaikasopimuksen mukaan professorien kontaktiopetuksen enimmäismäärä on 140 tuntia/vuosi. Kontaktiopetuksen käsitettä ei ole määritelty.

9 9 Liitto on tuonut eri yhteyksissä esiin, että täydentävään rahoitukseen perustuvissa projekteissa voidaan työaikaa kohdentaa. Muissa tapauksissa työajan seurantaa ei tule tehdä. Työajan seurantaan on joissakin yliopistoissa yritetty liittää paikallaolovelvollisuus. Kumpikaan ei sovellu kokonaistyöaikaiseen joustavaan työaikajärjestelyyn. JUKO on jo aikaisemmin riitauttanut eräitä yliopistokohtaisia järjestelyjä. Liitto on käynyt keskusteluja asiasta yliopistojen rehtoreiden kanssa. Eri yhteyksissä liitto on korostanut, että professorien työaikamääräykset TES:ssä ovat pääasiassa asiallisia. Mitään suuria muutostarpeita ei niihin ole. Liitto selvitti loppuvuonna yliopistokohtaisesti sekä läsnäolovelvollisuutta että työajan kohdentamista professorien osalta. Osastoja pyydettiin selvittämään nämä kysymykset ja raportoimaan niistä liitolle. Liitto toi neuvottelutoiminnassaan esiin sen, että työaikasopimusta tulisi voida soveltaa vielä nykyistäkin joustavammin tutkimusmahdollisuuksien lisäämiseksi Professorikunnan tutkimusmahdollisuudet Professorien tutkimusmahdollisuuksien parantaminen on ollut keskeisesti esillä eri muodoin liiton toiminnassa myös toimintavuonna. Asiaa on käsitelty liiton tilaisuuksissa, ohjelmissa ja sidosryhmätapaamisissa. Professoripoolin kautta järjestetty tutkimuskausi on toiminut tyydyttävästi. Liiton esityksestä pooli on hyväksynyt hakukelpoisiksi myös ne, jotka ovat olleet määräaikaisessa professuurissa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan. Liitto on ehdottanut, että apurahaa voisivat hakea myös Taideyliopiston professorit taiteelliseen toimintaan. Liitto on antanut jäsenilleen neuvontaa professoripoolista mm. verotukseen liittyen. Yliopistoissa on otettu kasvavassa määrin käyttöön järjestelyjä, joissa professoreille myönnetään hakemuksesta tutkimuskausia. Tutkimuskausijärjestelmän edistäminen on ollut yksi liiton päätavoitteista, ja asiassa on siten edetty liiton tavoitteiden mukaisesti. Yliopistokohtaisia järjestelmiä selvitettiin osastoille suunnatulla kyselyllä loppuvuodesta. TES on pysynyt ennallaan mahdollistaen tietyissä tapauksissa mm. opetuksettomia ajanjaksoja Verotus Liitto pyrkii yhdessä Akavan kanssa verotuksen painopisteen siirtämiseen ansiotulon verotuksesta kulutuksen verotukseen. Verotuksen kokonaistason on kuitenkin pysyttävä sellaisena, että julkisten palveluiden taso ei vaarannu. Tämä koskee myös yliopistojen opetusta ja tieteellistä tutkimusta. Toisaalta liiton jäsenkunnan kannalta on edullista, että tuloverotuksessa marginaaliverotusta lievennetään. Verotukseen liittyvät kysymykset olivat esillä myös raamisopimuksessa. Liitto antoi toimintavuoden aikana jäsenkunnalle verotusta koskevaa yleistä ja yksittäistä neuvontaa Kansainvälistymiseen liittyviä edunvalvontakysymyksiä Ulkomaalaistaustaisia professoreita on neuvottu etenkin työelämän sääntöihin liittyvissä asioissa ja työyhteisökysymyksissä. Liiton englanninkielisten verkkosivujen ja englanninkielelle käännettyjen

10 10 jäsenkirjeiden avulla myös ulkomaalaistaustaiset jäsenet saavat ajankohtaista tietoa professoreita koskevista asioista. Vaikuttaa siltä, että eräät yliopistot eivät maksa matkakustannuskorvauksia päivärahoineen. Suurelta osin asia on kuitenkin kunnossa. Joidenkin yliopistojen luoma tutkimuskausijärjestelmä on tarkoitettu vain ulkomailla vietettävään tutkimusjaksoon. Tämä ei kuitenkaan ole kaikille hakijoille soveltuva malli, ja liitto on kommentoinut asiaa Immateriaalioikeudet Esiin ei ole tullut laista johtuvia ongelmia korkeakoulukeksintölain soveltamisessa. Liiton toiminnanjohtaja Jorma Virkkala kuului työsuhdekeksintölautakunnan korkeakoulujaostoon. Korkeakoulukeksintöjaosto ei ole kokoontunut. Toimintavuoden aikana tekijänoikeuslain muuttaminen ei ollut esillä. Liitto seuraa kuitenkin tilannetta tarkasti. Immateriaalioikeuksien osalta ei ole tullut esiin erityisiä ongelmia Eläkkeet ja eroamisikä Vuodesta 2005 alkaen eläkkeelle on voinut jäädä joustavasti vuotiaana oman valinnan mukaan. Eläkettä karttuu kunkin vuoden ansioista eri ikäkausina seuraavasti: vuotiaat 1,5 %, vuotiaat 1,9 % ja vuotiaat 4,5 %. Ennen eläkeuudistusta ( ) voimassa olleet yksilölliset eläkeiät ja valitut eläkeiät pysyivät voimassa vuoden 2005 jälkeenkin. Vuoden 1992 lopusta valtion palveluksessa yhtäjaksoisesti olleilla on ollut yksityistä sektoria parempi eläketurva siltä osin kuin kyse on ajalta ennen ansaitusta eläkkeestä. Ennen tuota aikaa valtion eläkekarttuma oli vuodessa 2,2 %, yksityisellä sektorilla eläkekarttuma oli 1,5 % vuodessa. Professorien henkilökohtainen eläkeikä vaihtelee 63 ja 65 ikävuoden välillä. Mikäli eläkkeelle jää 63-vuotiaana ennen henkilökohtaista eläkeikää, vuoteen 1995 mennessä karttunutta eläkettä vähennetään. Alle 68-vuotiaan eläkkeensaajan työskentelystä karttuu uutta eläkettä 1,5 % vuodessa. Vanhuuseläkkeen aikana alkaneesta työstä karttuneen eläkkeen saa aikaisintaan 68 vuoden iässä, vaikka työsuhde päättyisikin jo tätä ennen. Professorien eroamisikä on 68 ikävuotta lain perusteella. Toimintavuoden keväällä tehdyn Professorin työ kyselyn mukaan 43 % professoreista haluaa jäädä eläkkeelle vuotiaana ja 6 % vuotiaana. Keskimääräinen toivottu eläkeikä on 66 vuotta. Kyselyn mukaan työuran jatkamisen kannalta tärkeitä asioita ovat avustavan henkilökunnan riittävä määrä, tutkimusmahdollisuudet ja akateemisen vapauden turvaaminen. Liitto piti esillä sitä vaihtoehtoa, että työantajan ja professorin yhteisellä sopimuksella voidaan työskennellä 68 ikävuoden eroamisiän jälkeenkin. Liitto antoi toimintavuoden aikana eläkkeitä koskevaa yleistä ja yksittäistä neuvontaa. Toimintavuoden aikana palkansaajien keskusjärjestöt eivät hyväksyneet eläkeiän korottamista.

11 11 3 TIEDE- JA YLIOPISTOPOLIITTINEN TOIMINTA 3.1 Yliopistouudistuksen vaikutusten seuranta Liitto seurasi tarkkaan OKM:n selvitystä yliopistolain vaikutuksista. Liitto osallistui aktiivisesti yliopistouudistusta ja muutakin yliopistopolitiikkaa koskevaan keskusteluun mm. OKM:n ja Tutkijoiden ja kansanedustajien seuran (Tutkas) seminaareissa. Liitto antoi sivistysvaliokunnalle perusteellisen lausunnon yliopistouudistuksen vaikutuksista. Lausunnossa esitettiin yliopistokollegion lakisääteiseksi tehtäväksi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisen lisäksi hallituksen laatimien talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelmien vahvistamista. Toimintavuoden lopulla asia oli edelleen vireillä sivistysvaliokunnassa. Yliopistouudistuksen seurantaan liittyi myös liiton ja TTL:n järjestämä kevätseminaari Yliopiston monet muodot, joka sai osakseen mediahuomiota. Professorin työ kyselyssä selvitettiin professorien näkemyksiä professorien työstä. Tässä yhteydessä saatiin tietoa professoreiden vaikutusmahdollisuuksista yliopistojen strategiseen päätöksentekoon yliopistolain muutoksen jälkeen. 3.2 Yliopistojen hallinto Professorin työ kyselyn perusteella professorit kokevat vaikuttamismahdollisuutensa yliopistojen päätöksentekoon ja hallintoon vähäisiksi. Liitto on tuonut tämän ongelman esiin eri yhteyksissä, mm. yliopistojen johdon ja Suomen yliopistot UNIFI:n tapaamisissa sekä mediassa. Liitto on useissa yhteyksissä korostanut sitä, että yliopistojen johdon tulee käydä säännöllistä ja tiivistä vuoropuhelua professorikunnan kanssa. Asia on ollut esillä yliopistojen johdon tapaamisissa ja osastojen puheenjohtajien neuvottelupäivillä. Yrityksistä huolimatta säätiöyliopistojen hallinnossa ei ole ao. yliopiston professoreilla edustusta. 3.3 Professorien palvelussuhteet ja nimikkeet Liitto on lähtenyt siitä, että professorien kelpoisuusvaatimukset pysyvät yliopistokohtaisissa säännöksissä korkeatasoisina ja suhteellisen samanlaisina eri yliopistoissa. Professoriksi tulee voida valita ainoastaan tieteellisesti/taiteellisesti pätevä henkilö. Kelpoisuuden tulee perustua vertaisarviointiin. Nykytilanne näyttääkin vastaavan liiton tavoitetta. Liitto on lähtenyt siitä, että myös professorin sijaisten on täytettävä professorin kelpoisuusvaatimukset. Tenure track -järjestelmään liittyen apulaisprofessorinimike on yleistymässä yliopistoissa. Uusi apulaisprofessori ei vastaa aikaisempaa apulaisprofessoria. Liitto ei ole ryhtynyt tässä yhteydessä vastustamaan nimikettä. Professorin työ on korostetun pitkäjänteistä. Mm. tämän takia professoriksi valinnan tulisi olla lähtökohtaisesti pysyvää. Määräaikainen valinta professoriksi tulee tapahtua vain perustellusta syystä. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että professoreiden määräaikaiset työsuhteet ovat yliopistolakiuudistuksen jälkeen tavanomaistuneet. Liitto on tuonut nämä epäkohdat esiin useissa yhteyksissä, mm. yliopistojen johdon tapaamisissa.

12 12 Lokakuussa 2012 määräaikaisia professoreja oli 25,4 % (edellisvuonna 26,1 %) kaikista yliopistoprofessoreista. Liiton osastoille ja luottamusmiehille kohdistetun kyselyn mukaan yleisimmät syyt määräaikaisuuksien käyttöön ovat täydentävä rahoitus, avoinna olevan tehtävän hoitaminen ja sijaisuus. Liitto on kiinnittänyt huomiota myös siihen, että määräaikaisuuksien käyttö professorien osalta vaihtelee perustelemattomista syistä suuresti eri yliopistojen välillä. Yliopistojen työehtosopimuksen mukainen määräaikaisten työsopimusten käyttöä tarkasteleva työryhmä jatkoi jo edellisellä sopimuskaudella asetettua neuvottelutoimintaa. Tarkoituksena on löytää keinoja selkiyttää määräaikaisten työsuhteiden käyttöä yliopistoissa. Työryhmä ei saanut työtään päätökseen vuoden loppuun mennessä. Erimielisyyttä aiheuttaa etenkin ohjeistus määräaikaisuuksien käytöstä neliportaisella tutkijanuralla ja urajärjestelmissä. 3.4 Tutkimus- ja opetushenkilöstön urakehitys ja tutkijanura Liitto edisti edelleen neliportaista tutkijanuramallia, jonka neljännen portaan muodostaa professorikunta. Professorin tehtävä on lähtökohtaisesti pysyvä. Liitto lähtee siitä, että professorien suhteellista osuutta yliopistojen opetushenkilökunnasta lisätään maltillisesti. Liitto ei hyväksy sitä, että professuureja muutetaan esimerkiksi kustannussyihin vedoten muunlaisiksi nimikkeiksi. Liitto toi eri yhteyksissä esiin, että neliportaisessa tutkijanuramallissa kolmannella tasolla oleva henkilö voidaan kutsua professoriksi, mikäli yksikön tarpeet tätä edellyttävät ja mikäli henkilö on kiistatta kelpoinen professoriksi. Liitto korosti myös eri yhteyksissä vertaisarvioinnin tärkeyttä professorin valinnassa. Vuoden mittaan liittoon saatiin yhteydenottoja, joissa tiedusteltiin tenure track -järjestelmässä ja eri professorijohdannaisilla nimikkeillä toimivien oikeusasemasta ja suhteesta yliopistolakiin. Liitto esitti UNIFI:lle ja OKM:lle työryhmän perustamista selvittämään tenure track -järjestelmässä olevien oikeusasemaa. OKM:n vastauksen mukaan liiton esittämät oikeudelliset näkökulmat tullaan huomioimaan KESU:n edellyttämän tutkijan- ja opettajanurapolkujen arvioinnin yhteydessä. 3.5 Professorien työnkuva ja hyvinvointi Liitto teki keväällä yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa Professorin työ kyselyn. Kysely lähetettiin yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa työskenteleville jäsenille. Vastaajia oli 741 eli 47 % kyselyn saaneista vastasi kyselyyn. Professorit kokivat oman työnsä merkitykselliseksi ja innostavaksi. Vastaajat arvioivat, että työajasta kuluu keskimäärin 30 % perustutkintokoulutukseen ja 16 % tohtorikoulutukseen. Tutkimuksen osuus työajasta oli keskimäärin 24 %. Tutkimusajan puute oli vastaajien mielestä suurin yksittäinen kuormittava tekijä. Vastaajista 67 % toimi johtotehtävissä. Johtotehtävissä toimivat kokivat, ettei heillä ole riittävästi käytössään avustavaa henkilökuntaa. He eivät myöskään kokeneet saavansa riittävästi talouden seurannan tietoja. Vastaajilta kysyttiin myös arviota todellisesta vuotuisesta työajasta. Tämä arvio luokiteltiin normaaliin työpäivään, lievään ylityöhön (8:45 10 tunnin työpäivät) ja ylipitkiin työpäiviin (yli 10 tunnin työpäivä): - ns. normaalia työpäivää teki 26 % vastaajista, - lievää ylityötä (8:45 10 tunnin työpäivät) teki 43 % vastaajista, - ylipitkää työpäivää (yli 10 tunnin työpäivät) teki 31 % vastaajista.

13 13 Professorit kokivat, ettei heillä ole riittävästi vaikutusmahdollisuuksia organisaation tasolla. Sen sijaan professorit kokevat pystyvänsä vaikuttamaan omaan työhönsä, etenkin työnsä sisältöön. Kyselyssä selvitettiin myös professoreiden käytössä olevia työn resursseja ja infrastruktuuria. Vastaajat olivat tyytymättömimpiä tutkimusta avustavan henkilöstön määrään. Muilta osin konkreettiset työolosuhteet olivat aika hyvät. Stressi ja uupumus näyttäisivät olevan huomattavasti yleisempiä professoreilla kuin koko yliopistohenkilöstöllä tai väestötasolla. Uupumusta selittivät heikoiksi koetut vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja liiallinen työmäärä, kun ikä, sukupuoli ja esimiesasema huomioidaan. Stressaavia tekijöitä ovat etenkin tutkimusajan puute, työmäärä, täydentävän rahoituksen hankkiminen ja hallintotehtävät. Kyselyn tuloksia hyödynnettiin toimintavuoden aikana eri tavoin. Niistä tiedotettiin jäsenille ja osastojen luottamushenkilöille, ja niitä hyödynnettiin yliopistojen johdon tapaamisissa. Liitto toi esiin, että professorikunnan työhön ei pidä kuulua tehtäviä, jotka eivät edellytä suorittajaltaan professorintasoista pätevyyttä. Yliopistojen sisäistä työnjakoa tuli liiton näkemyksen mukaan kehittää sellaiseksi, että professorit voivat työssään keskittyä osaamisensa ja pätevyytensä kannalta tarkoituksenmukaisiin tehtäviin. Vähemmän vaativia tehtäviä ohjataan avustavalle henkilökunnalle, jota laitoksilla tulee olla riittävästi. Opiskelijoiden ja opetushenkilöstön lukumääräsuhde ei korjaantunut. Liiton näkemyksen mukaan opiskelija/opettaja -lukumääräsuhdetta tulee pienentää vastaamaan kansainvälistä tasoa, ja suhteen laskentatavasta tulee päästä sopimukseen. 3.6 Tutkimusmäärärahat ja yliopistojen voimavarat Liitto on ollut erittäin aktiivinen tutkimusmäärärahojen ja yliopistojen voimavarakysymyksessä. Asiasta on annettu lukuisia tiedotteita, kirjoitettu Acatiimi-lehdessä, annettu lausuntoja mm. eduskunnan kahdelle valiokunnalle, ja se on otettu esiin eri sidosryhmätapaamisissa. Toimenpiteistä huolimatta suunta näyttää negatiiviselta. Toimintavuotta koskien yliopistoindeksin korotusvaikutukset oli puolitettu jo aikaisemmin. Vuoden lopulla varmistui, että vuodeksi 2013 yliopistoindeksi jäädytetään kokonaan. Liitto vastusti jyrkästi tällaista suuntausta ja keskusteli siitä mm. UNIFI:n ja Sivistan kanssa. Liiton vastustus tuli esiin voimakkaasti myös liiton ollessa eduskunnassa kuultavana loppuvuonna. Määrärahakysymyksiä koskevaan keskusteluun osallistumisen lisäksi liitto oli aktiivinen myös tiedepoliittisissa kysymyksissä. Liitto antoi lausunnot Tutkimuseettisen neuvottelukunnan uusista ohjeista, tutkijan ansioluettelomallista, Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksesta ja tekijänoikeuspolitiikan kehittämisestä. Liitto osallistui muutoinkin yliopistopoliittiseen keskusteluun mm. yliopistojen johtamisesta. Toimintavuoden aikana vahvistettiin vuoden 2013 alusta voimaantuleva yliopistojen uusi rahanjakomalli. Liitto pyrki vaikuttamaan asiaan aktiivisesti ja osittain onnistuneesti. Ongelmaksi jäi edelleen strategiaperusteisen rahoituksen liian suuri osuus verrattuna tutkimukseen perustuvaan rahoitukseen. Liitto kritisoi myös ulkomaalaisuuden liiallista korostusta rahoitusmallissa.

14 Poliittiseen järjestelmään vaikuttaminen Yliopistojen osaaminen, koulutus ja tutkimus ovat myönteisesti esillä hallitusohjelman tekstiosassa. Hallitusohjelman liitteessä olevassa leikkauslistassa tilanne on kuitenkin toisenlainen. Hallituskauden aikana ylimpään opetukseen ja tutkimukseen tulee kohdistumaan suuria leikkauksia. Liitto esitti voimakasta kritiikkiä tätä epäjohdonmukaisuutta kohtaan. Poliittiseen järjestelmään pidettiin yhteyttä myös järjestämällä tilaisuus eduskunnan sivistysvaliokunnalle ja valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle. Opetusministeri Jukka Gustafsson piti esityksen liiton ja TTL:n kevätseminaarissa Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten rakenteellinen kehittäminen Toimintavuoden aikana päätettiin lakkauttaa nykyiset kolme taidekorkeakoulua ja perustaa yksi Taideyliopisto lukien. Liitto antoi OKM:lle lausunnon Taideyliopiston perustamista koskevasta lakiesityksestä. Lausunnossaan liitto otti periaatteessa myönteisen kannan Taideyliopistoon. Edellytyksenä liitto esitti, että lisärahoitus toteutuu suunnitellulla tavalla ja ettei se vähennä muiden yliopistojen voimavarakehitystä. Liitto konsultoi lausuntoa antaessaan silloisten taideyliopistojen professoreita. Vuoden alussa käynnistyi hallitusohjelman mukainen sektoritutkimuslaitosten uudistamista käsittelevä selvitystyö. Valtion tutkimus- ja innovaationeuvosto totesi, että uudistuksella linjataan tutkimuslaitosten ohjausta, tavoitellaan voimavarojen parempaa kohdentamista sekä rahoituksen uudistamista. Liiton hallitus käsitteli tutkimuslaitosten rakenteellista kehittämistä helmikuun seminaarissaan. Syyskuussa julkaistiin asiaa selvittelevän työryhmän raportti Valtion tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus: esitys kokonaisuudistukseksi. Työryhmä esitti, että 1) tutkimuslaitosten rakennetta uudistetaan, 2) tutkimusrahoitusta uudistetaan ja 3) tutkimuslaitosten ja yliopistojen yhteistyötä syvennetään. Asiaa on käsitelty liiton hallinnossa. 4 SISÄINEN JÄRJESTÖTOIMINTA 4.1 Liiton organisaatio Toimintavuoden aikana liiton perusorganisaatio oli aikaisemman kaltainen. Liittoon kuulutaan suoran henkilöjäsenyyden perusteella. Liiton kaikille jäsenille avoin varsinainen kokous pidettiin Helsingissä Kokouksessa valittiin liiton valtuuston vuosiksi Valtuusto kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Kevätkokousta edelsi liiton ja TTL:n yhteinen kevätseminaari Yliopistojen monet muodot. Hallitus kokoontui 11 kertaa. Hallituksen alaisuudessa toimi työvaliokunta, sijoitustoimikunta, vaalitoimikunta ja kampanjatyöryhmä. Liitto on sisäistä toimintaansa varten jakautunut osastoihin. Syksyllä perustettiin liiton Taideyliopiston osasto, joka aloitti toimintansa Samassa yhteydessä SibAn ja TeaKn professorit

15 15 päättivät lopettaa osastonsa. Osastojen lukumäärä muuttui vuodenvaiheessa viideksitoista. 4.2 Jäsenistö Hallitus seurasi jäsenmääräkehitystä jokaisessa kokouksessaan. Kokonaisjäsenmäärä nousi hieman, mutta työelämässä olevien jäsenten lukumäärä laski hieman. Vastaavasti kokoaikaisten professorien lukumäärä pieneni yliopistoissa. Vuoden 2011 joulukuussa kokoaikaisia professoreita oli yliopistoissa 2358 kun taas lokakuussa 2012 kokoaikaisia professoreita oli Osa-aikaisten professoreiden lukumäärä kasvoi vastaavasti. Liiton jäsenten eläköityminen lisääntyi selvästi edellisiin vuosiin verrattuna. Suurin osa jäsenkunnasta työskenteli professori-nimikkeellä yliopistoissa. Liiton jäsenmääräkehitykseen vaikuttaa sekä uusien jäsenten rekrytointi että olemassa olevien jäsenten ns. jäsenpito. Vuonna 2012 liittoon liittyi edellisvuotta enemmän ja liitosta erosi edellisvuotta vähemmän. Tavallisimmat eron syyt olivat eläkkeelle jääminen ja siirtyminen muihin tehtäviin. Maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi erotetuista jäsenistä suurin osa oli eläkkeellä olevia. Jäsenrekrytointiin suunnattiin paljon voimavaroja. Rekrytointia uudistettiin ja tehostettiin. Vuoden alussa otettiin käyttöön uusille professoreille lähetettävä sähköinen liiton tervehdys, josta pääsee tutustumaan liiton esittelysivuihin. Liiton tervehdys on tehty suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä. Osastoilta pyydettiin säännöllisesti tieto uusista professoreista. Heille lähetettiin liiton toimistosta liiton infopaketti. Jäsenrekrytointia käsiteltiin syksyllä järjestetyssä osastojen puheenjohtajien seminaarissa. Liiton jäsenrekisteri uusittiin kevään aikana. Uuden jäsenrekisterin myötä jäsenten rekisteritietoja on ollut aikaisempaa helpompi hallinnoida ja jäsenmaksujen suorituksia voidaan seurata aikaisempaa tehokkaammin. Uudistamisen yhteydessä jäsenten rekisteritietoja päivitettiin. 4.3 Liiton osastot Liitolla oli 15 yliopistokohtaista osastoa ja valtakunnallinen osasto tutkimuslaitoksissa työskenteleviä jäseniä varten. Osastot ovat rekisteröimättömiä yhdistyksiä. Taideyliopiston myötä Sibelius- Akatemian ja Teatterikorkeakoulun osastot lakkauttivat syksyllä osastonsa. Taideyliopiston osasto perustettiin, ja se aloitti toimintansa Osastojen edustajat ovat toimineet YPJ-arviointiryhmissä. YPJ:hin otetun uuden vaativuuslisän kohdentamiseen osastoilla ei käytännössä ollut vaikutusmahdollisuuksia. Osastot ovat pyrkineet seuraamaan professorien kelpoisuusvaatimuksien käyttämistä ja edistämään professorien tutkimusmahdollisuuksia. Osastoille kohdistettiin vuoden aikana kaksi kyselyä. Alkuvuodesta osastoilta ja luottamusmiehiltä pyydettiin selvitys määräaikaisten professuurien perusteista ja määrästä. Osasta osastoja saatiin selvitys. Yliopistoissa toimivien liiton osastojen puheenjohtajille lähetettiin loppuvuodesta kysely, joka käsitteli mm. yliopistojen palkkiokäytäntöjä, tutkimuskausijärjestelmiä, työaikakäytänteitä ja palkkausjärjestelmän soveltamista. Kaikki osastot vastasivat tähän kyselyyn. Kyselyn tuloksia hyödynnetään liiton edunvalvonnassa. Osastojen toiminnan aktiivisuus on vaihdellut suuresti. Osastoissa on toimittu osastojen sääntöjen mukaisesti mm. osastojen yleisten kokousten osalta. Osastoilla on ollut toimintaan tarvittavat varat. Liiton luottamusjohto, toiminnanjohtaja ja järjestöpäällikkö ovat käyneet osastojen tilaisuuksissa.

16 16 Alkukesästä järjestettiin paikallistoiminnan kehittämisseminaari, jossa käsiteltiin ajankohtaisen työmarkkinatilanteen ohella professoreiden määräaikaisuuksia, asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia sekä Professorin työ kyselyn tuloksia. Syksyllä järjestettiin osastojen puheenjohtajille kaksipäiväinen seminaari Virossa aiheina mm. uusien jäsenten rekrytointi ja Professorin työ kyselyn tulokset. 4.4 Luottamusmiestoiminta Akavalaisen julkisen sektorin luottamusmiestoiminta koordinoidaan JUKOn taholta. JUKO on solminut luottamusmiessopimukset eri yliopistojen kanssa. Paikallisten neuvottelu- ja sopimusoikeuksien myötä luottamusmiestoiminnan merkitys on kasvanut. Luottamusmies edustaa henkilöstöä paikalliseen sopimiseen liittyvissä asioissa silloin, kun virka- tai työehtosopimus tai lainsäädäntö sitä edellyttää. Professoreista 31 toimi luottamusmiehenä tai varaluottamusmiehenä. JUKO järjesti yliopistojen luottamusmiehille peruskurssin ja kahdet neuvottelupäivät ja VAKAVA (VAKAVAn jäsenjärjestöt ovat keskusjärjestö Akavan pieniä ja keskisuuria jäsenliittoja, Professoriliitto on yksi Vakavan 16 jäsenjärjestöstä) järjesti yhteistyössä JEAn (Julkisen sektorin esimiehet ja asiantuntijat) kanssa yhdet neuvottelupäivät. 4.5 Jäsenpalvelut Liitto ajoi jäsentensä työsuhdeturvaa palkka-, palkkio- ja muissa palvelussuhteeseen liittyvissä asioissa sekä antoi jäsenille niihin liittyvää neuvontaa. Paikallistasolla liiton luottamushenkilöt ja JU- KOn luottamusmiehet olivat jäsenten käytettävissä. Liitto on ottanut jäsenilleen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen. Liiton jäsenillä oli mahdollisuus liittyä Opettajien työttömyyskassan jäseneksi. Jäsenyys on ilmainen liiton tarjoama jäsenetu. Suurin osa liiton työssä olevista jäsenistä kuuluu Opettajien työttömyyskassaan. Ns. kaksoisjärjestäytyneistä jäsenistä osa kuuluu johonkin toiseen työttömyyskassaan. Liitto on varautunut tukemaan jäseniään taloudellisesti työmarkkinoiden mahdollisessa konfliktitilanteessa. Liitto kustansi jäsenilleen vapaa-ajan matka- ja tapaturmavakuutukset vakuutusyhtiö Chartis Europe S:A:n kautta. Uusi matkustaja- ja matkatavaravakuutus sai jäsenistöltä myönteisen vastaanoton. Lisäksi jäsenet saattoivat itse liittyä liiton neuvottelemiin ryhmäetuvakuutuksiin. Liitolla oli edelleen sopimus Asianajotoimisto Bützow Oy:n kanssa jäsenten puhelinneuvonnasta yksityiselämän oikeusasioissa. Palvelu oli liiton jäsenille ilmainen. Liiton jäsenet saavat edelleen Acatiimi-lehden ja Tiede-lehden jäsenetuna. Alkuvuodesta julkaistiin Tiede-lehdessä jäsenille kohdistettu lisäkansi. Lisäkannessa kerrottiin jäseneduista ja liiton tämän vuoden painopisteistä. Liiton jäsenille lähetetään vuosittain Professoriliiton kalenteri ja palkkakyselystä tehty raportti. Liiton jäsenistä 386 on ottanut jäsenetuna professori.fi -sähköpostilaatikon. Uudet jäsenet saavat Professorimatrikkelin. Liitto järjesti toukokuussa Helsingin Musiikkitalossa jäsentilaisuuden avec. Osallistujia ilmoittautui 505, mutta tilaisuuteen osallistui kuitenkin 375 henkilöä. Sekä konsertti että konserttia edeltävä cocktail-tilaisuus onnistuivat erinomaisesti. Konsertin päätteeksi konsertin kapellimestari, professori Leif Segerstam piti professori Markus Lehtisen haastattelemana esityksen Professoriliiton jäsenille työstään ja inspiroitumisestaan. Jäsenille ja sidosryhmille järjestettiin lokakuussa niinikään Musiikkitalossa Työelämän tulevaisuus - seminaari, jossa työelämää eri puolilta tutkivat professorit esitelmöivät. Seminaari oli sisällöltään

17 17 erittäin onnistunut. Osallistujamäärä jäi ennakoitua pienemmäksi aktiivisesta markkinoimisesta huolimatta. Suomalaisen kirjakaupan Helsingin myymälä antoi Professoriliiton jäsenille alennusta muista kuin oppikirjoista. Liitto oli mukana 34 akavalaisen liiton yhteisessä jäsenetupalvelussa jasenedut.fi. Sen kautta on mahdollista saada vaihtuvia jäsenetuja. Liiton jäsenistä 32 henkilöä on rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi. Lisäksi Akavan kautta oli mahdollista saada muita jäsenetuja. Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry aloitti toimintansa vuoden 2012 alussa. PHT syntyi, kun keskusjärjestöjen lomajärjestöt yhdistivät jäsentensä työhyvinvointiin liittyvän toimintansa. Yksi liiton jäsen haki ja osallistui PHT:n 1. askel aikuisille -jaksolle. Akavalaisten A-lomat jatkaa toimintaansa mökkien välittäjänä. 4.6 Järjestöllisen valmiuden ylläpito Järjestövalmiuden osalta vuosi oli rauhallinen. 5 ULKOINEN JÄRJESTÖTOIMINTA 5.1 Keskusjärjestö AKAVA Professoriliitto otti osaa keskusjärjestö Akavan toimintaan. Professoriliiton edustajana Akavan liittokokouksissa toimi toiminnanjohtaja Jorma Virkkala ja varaedustajina toimivat varapuheenjohtaja Kaarle Hämeri ja järjestöpäällikkö Raija Pyykkö. Järjestöpäällikkö Raija Pyykkö toimi Akavan järjestötoimikunnassa varajäsenenä. Toiminnanjohtajalla oli puhe- ja läsnäolo-oikeus Akavan hallituksessa. Liiton asema Akavassa säilyi entisen kaltaisena. Liitto ei ole pyrkimyksistään huolimatta kyennyt vaikuttamaan ainakaan riittävästi Akavan yliopisto- ja tiedepoliittisiin kannanottoihin. 5.2 VAKAVA Professoriliitto on vuodesta 1994 lähtien ollut VAKAVAn jäsen. VAKAVA on pienten ja keskisuurten akavalaisten järjestöjen yhteenliittymä. VAKAVAn tehtävänä on toimia Akavan sisällä vaaliliittona, informaation välittämisen kanavana, koulutuksen antajana sekä edunvalvonnan koordinoijana. Liitto kuului JUKOon VAKAVAn kautta. Alkuvuodesta VAKAVAan kuuluivat Professoriliiton ja Tieteentekijöiden liiton lisäksi Agronomiliitto, Akavan kirkolliset ammattiliitot, Metsänhoitajaliitto, Luonnontieteilijöiden Akateemisten Liitto, Suomen Farmasialiitto, Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto, Upseeriliitto, Suomen Psykologiliitto, Suomen Puheterapeuttiliitto ja Diakoniatyöntekijöiden Liitto. Liiton toiminnanjohtaja Jorma Virkkala oli VAKAVAn hallituksen varsinainen jäsen ja järjestöpäällikkö Raija Pyykkö varajäsen. Toiminnanjohtaja toimi yliopisto ryhmän puheenjohtajana ja järjestöpäällikkö koulutusryhmän puheenjohtajana.

18 JUKO Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO neuvottelee ja solmii akavalaisten osalta mm. yliopistosektorin työehtosopimukset ja valtionsektorin virkaehtosopimukset. Professoriliitto kuului toimintavuoden aikana JUKOon VAKAVAn välityksellä. Professoriliiton toiminnanjohtaja oli JUKOn yliopistoneuvottelukunnan puheenjohtaja. Tässä ominaisuudessa hänellä oli puhe- ja läsnäolo-oikeus JUKO:n hallituksessa. Järjestöpäällikkö Raija Pyykkö oli varajäsen. Yliopistoneuvottelukunnan toiminta oli neuvottelujen aikana erittäin vilkasta. Neuvottelukunta oli neuvotteluissa keskeinen elin. Neuvottelukierroksista selvittiin kohtuullisesti. Yliopistoja koskeva TES tehtiin JUKOn nimissä. Liitto vaikutti aktiivisesti JUKOn toimintaan. JU- KOn hallituksessa on enemmistö kuntapuolen edustajilla. Tällä on merkitystä koko JUKOn toimintaan. 5.4 Yliopistojen opetus- ja tutkimusalan järjestöt Professoriliiton ja Tieteentekijöiden liiton yhteistyösopimuksen mukaan liitoilla on yhteistyötoimikunta nimeltään nimeltä Professorit ja Tieteentekijät eli P & T. P & T mm. sopii yhteiset yliopisto- ja tiedepolitiikkaa koskevat tavoitteet, hoitaa liittojen yhteistä tiedotustoimintaa, toimii yhdyssiteenä liittojen yhteisessä kansainvälisessä toiminnassa ja pyrkii sovittamaan yhteen liittojen työmarkkinaedunvalvontaa koskevia tavoitteita. P & T:ssä liittoa edustivat puheenjohtaja Maarit Valo, varapuheenjohtaja Kaarle Hämeri ja toiminnanjohtaja Jorma Virkkala. Tieteentekijöiden liitolla oli vastaava kokoonpano. Myös liittojen yhteinen viestintäpäällikkö osallistui P & T:n toimintaan. Professoriliitto, Tieteentekijöiden liitto ja Yliopistojen opetusalan liitto YLL (ent. Yliopistonlehtorien liitto) julkaisivat toimintavuoden aikana yhteistä Acatiimi-lehteä. Lehti lähetetään mm. liittojen jäsenkunnille sekä yliopistoalan vaikuttajille. Acatiimi-lehdellä on ollut toimitusneuvosto, jossa liittoa edustivat hallituksen jäsenet Marjukka Anttila ja Salme Näsi. Liiton ja TTL:n yhteinen viestintäpäällikkö Kirsti Sintonen toimi lehden päätoimittajana ja toimitusneuvoston sihteerinä. Myös toiminnanjohtaja osallistui toimitusneuvoston työskentelyyn. 5.5 Muut järjestöt Toimintavuoden aikana liitolla oli yhteistyösopimus seuraavien akavalaisten liittojen kanssa: Agronomiliitto, Luonnontieteiden akateemisten liitto LAL, Tekniikan Akateemiset TEK, Suomen Ekonomiliitto SEFE, Suomen Eläinlääkäriliitto, Suomen Farmasialiitto, Suomen Hammaslääkäriliitto, Suomen Kirkon Pappisliitto, Suomen Lakimiesliitto, Suomen Lääkäriliitto, Suomen puheterapeuttiliitto, Metsänhoitajaliitto, Suomen Psykologiliitto, Suomen Valtiotieteilijöiden liitto ja Ympäristöasiaintuntijoiden keskusliitto. Liitto pyrki harjoittamaan yhteistyötä myös Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n kanssa yliopistoja koskevissa asioissa. 5.6 Kansainvälinen toiminta Liiton kansainvälisen toiminnan tavoitteina on ollut vaihtaa tietoa ja kokemuksia etenkin korkeakoulusektorin ammattijärjestöjen kanssa pääsääntöisesti Euroopassa, seurata yliopistoreformin vaikutuksia Eurooppa-tasolla ja edistää tutkimuksen ja koulutuksen resursointia EU:n päätöksenteossa. Kansainvälisistä asioista vastaava hallituksen jäsen Rainer Huopalahti osallistui seuraaviin kansainvälisiin kokouksiin: HERSCin (Higher Education & Research Standing Committee) kokous Bukarestissa, HERSCin kokous Brysselissä ja 8th International Higher Education and Research Con-

19 19 ference Buenos Airesissa. Kokouksissa käsiteltiin mm. Horizon-hanketta (EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien uusiminen), tohtorikouluja ja korkeakoulujen lukukausimaksuja. Vuosittain järjestettävä pohjoismainen yliopistosektorin ay-kokous pidettiin Norjassa. Liiton hallitus on käsitellyt kansainvälisiä asioita. Yhteydenpitoa Akavaan on tiivistetty, ja myös Akava on tiivistänyt yhteydenpitoaan jäsenjärjestöihin. Akavan uuden strategian mukaan Akava keskittyy kansainvälisessä toiminnassaan EU-vaikuttamiseen. Ajankohtaisia EU-hankkeita ovat olleet mm. Horizon-hanke, korkeakoulujen EU-tasoinen ranking-järjestelmä U-multiranking ja tietojenvaihto Euroopan korkeakoulujärjestelmien uusimisesta. 6 VIESTINTÄ 6.1 Sisäinen viestintä Vuoden kuluessa on tehdyistä päätöksistä, asioiden valmistelusta ja annetuista lausunnoista tiedotettu Acatiimi-lehdessä, liiton verkkosivuilla, jäsenkirjeillä (4 kpl) ja osastojen kirjeillä. Liiton verkkosivut uudistettiin. Sivut julkaistiin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Uudet verkkosivut mahdollistavat aikaisempaa dynaamisemman viestinnän. Uusilla verkkosivuilla on omat suljetut osionsa osastoille ja hallitukselle. Osastojen sivuja uudistettiin paljon ja ne korvasivat osastojen käsikirjan. 6.2 Ulkoinen viestintä Liiton sidosryhmäviestintä oli aktiivista. Liiton tiedotteet saivat mediassa huomiota. Lisäksi liiton edustajat antoivat lukuisia haastatteluja ja lausuntoja medialle. Liiton edustajat tapasivat toimintavuoden aikana mm. seuraavien sidosryhmien edustajia: Suomen yliopistot UNIFI ry, Professoripooli, Suomen Akatemia, eduskunnan sivistysvaliokunta ja valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaosto, opetus- ja kulttuuriministeriö, tutkimus- ja innovaationeuvosto TIN, Sivistystyönantajat ja yliopistojen johtoa sekä järjestöedustajia. Vuoden 2012 Vuoden Professorin nimitys julkistettiin Communicatio Academican yhteydessä. Hän oli Markku Kulmala Helsingin yliopistosta. Julkistaminen sai osakseen runsaasti huomiota. Vuoden lopussa käynnistettiin vuoden 2013 Vuoden Professorin valintaprosessi uudenlaisella menettelytavalla. Julkisuuskampanjaa toteutettiin erityisesti yliopistolehtien kautta. Liiton ilmoitus julkaistiin seuraavissa lehdissä: Yliopisto, Yliopistolainen, Aikalainen, Tiedonjyvä, Kide, Aurora, Saima, Aktuumi, Meddelanden, Vaasan yliopistolehti, Tieteessä tapahtuu ja Kanava. Liiton visuaalisen ilmeen uudistus aloitettiin. Työelämän tulevaisuus -seminaariin kutsuttiin jäsenten ohella sidosryhmien edustajia. TIEDOTTEET Vuoden professori akatemiaprofessori Markku Kulmala Koulutuksella ja tutkimuksella uuteen kasvuun Jäädyttääkö hallitus yliopistojen uudistuksen? 4.4. Yliopistojen tulee ottaa henkilöstön palaute tosissaan

20 Sivistysyliopisto on jäämässä yritysyliopiston jalkoihin Kesälukukausi on mahdoton toteuttaa Koulutus ja tutkimus saatava hallituksen fokukseen Yliopistoindeksi palautettava vuoden 2014 alusta Puheenjohtaja Maarit Valo: Kvartaalitalous ei sovi tieteeseen 6.3 Acatiimi-lehti Liitto on julkaissut yhdessä Tieteentekijöiden liiton ja Yliopistojen opetusalan liitto YLL:n kanssa Acatiimi-lehteä. Acatiimi-lehden ulkoasu uudistui vuoden 2011 alusta. Lehden painos oli noin kpl. Lehteä lähetettiin paitsi julkaisijaliittojen jäsenkunnalle myös kirjastoihin, yliopistojen hallintoon, yliopisto- ja tiedepolitiikan päättäjille sekä sektoria seuraaville toimittajille. Toimintavuoden aikana julkaistiin 9 numeroa. Lehdellä on myös verkkoversio. Acatiimin todettiin useissa yhteyksissä saaneen myönteisen vastaanoton ja herättäneen keskustelua. Maan suurin sanomalehti teki isot jatkojutut kahdesta Acatiimin esille nostamasta aiheesta. Toimintavuoden lopulla Acatiimista teetettiin lukijatutkimus. Lehti sai hyvää palautetta: lukemisen tarkkuus on noussut edellisestä (v. 2005) kyselystä, lukijasuhde on vahvistunut, sisältöä ja ulkoasua arvioitiin aiempaa myönteisemmin (kouluarvosana nyt 8, aiemmin 7,6), printtilehti sai vahvan puollon. 7 TALOUS 7.1 Jäsenmaksu Liiton taloutta on rahoitettu pääasiassa jäseniltä perityillä jäsenmaksuilla. Liiton jäsenmaksu on määräytynyt valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti. Jäsenmaksu on ollut toimintavuonna pääsääntöisesti 0,9 % bruttopalkasta. Akavaan kaksoisjärjestäytyneiden osalta sen suuruus on ollut 0,6 % bruttopalkasta. Työvapaalla ja eläkkeellä oleviin on sovellettu poikkeavaa jäsenmaksun määräytymisperustetta. 7.2 Tukirahasto Liitolla on tukirahasto, jonka valtuusto on perustanut mahdollista työtaistelua varten. 7.3 Liiton muut tuotot ja sijoitustoiminta Hallitus teki päätökset liiton sijoitustoiminnasta, josta valtuustolle raportoitiin yksityiskohtaisesti. Hallituksella oli sijoitusstrategia, jossa kuvataan sijoitustoiminnan periaatteet. Hallituksella oli apunaan sijoitustoimikunta, joka esittää sijoituspäätökset hallitukselle. Sijoitustoimikuntaan kuuluivat liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja sekä hallituksen nimeämänä ulkopuolisena asiantuntijajäsenenä emeritusprofessori Jarmo Leppiniemi. Taloudenhoitaja toimi toimikunnan sihteerinä. Liiton varallisuus oli sijoitettu pääasiassa kotimaisiin kohteisiin. Osa liiton varallisuudesta oli sijoitettu yhteistyössä Nordean Investment Managementin kanssa korkosijoituksiin.

1 Edunvalvonta. Professoriliitto-Professorsförbundet ry VUODEN 2012 TOIMINTASUUNNITELMAN SEURANTA. 1.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset

1 Edunvalvonta. Professoriliitto-Professorsförbundet ry VUODEN 2012 TOIMINTASUUNNITELMAN SEURANTA. 1.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset Professoriliitto-Professorsförbundet ry VUODEN 2012 TOIMINTASUUNNITELMAN SEURANTA Suunnitelman seuranta 1 Edunvalvonta Toimenpiteet ja toteutuminen 1.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset Yliopistojen

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

Kysely tietoalojen TES-ratkaisun vuoden 2011 palkkaratkaisun toteutuksesta

Kysely tietoalojen TES-ratkaisun vuoden 2011 palkkaratkaisun toteutuksesta Kysely tietoalojen TES-ratkaisun vuoden 2011 palkkaratkaisun toteutuksesta Vastaajina 88 henkilöstöedustajaa, jotka edustivat 75 yritystä. Vastaajista: 20 % pääluottamusmiehiä 53 % luottamusmiehiä 8 %

Lisätiedot

Yliopisto professorin työnantajana -selvitys Focus Master Oy

Yliopisto professorin työnantajana -selvitys Focus Master Oy Yliopisto professorin työnantajana -selvitys 2016 Focus Master Oy 3.10.2016 Selvitys toteutettiin sähköpostikyselynä Ajankohta kesäkuu 2016 Kohderyhmä yliopistojen palveluksessa olevat liiton jäsenet 533

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2012 työnantajaselvitys PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI toukokuu 2013 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 1. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...5

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

PALKKASELVITYKSET 2014

PALKKASELVITYKSET 2014 PALKKASELVITYKSET 2014 TYÖNANTAJASELVITYS PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2015 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 1. AINEISTON KUVAUS...6 2. TYÖNANTAJASELVITYS...7 2.1. Professorien

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Professoriliitto Professorsförbundet ry VUODEN 2015 TOMINTASUUNNITELMAN SEURANTA 1

Professoriliitto Professorsförbundet ry VUODEN 2015 TOMINTASUUNNITELMAN SEURANTA 1 VUODEN 2015 TOMINTASUUNNITELMAN SEURANTA 1 TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMAN SEURANTA 1 EDUNVALVONTA 1.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset Keskusjärjestöt solmivat 30.8.2013 työllisyys-

Lisätiedot

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Agenda Avaus ja esittäytyminen Yrityskohtainen sopiminen (paikallinen sopiminen) Taustat ja tavoite Ohjeet Miten syksyn 2011 palkkaneuvottelut sujuivat?

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 jäsenjärjestöä, joissa on noin 610 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Yhteenveto Toteutus Tulokset Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Tietoa vastaajista @TEK_akateemiset Työelämän edunvalvonnassa vastaajat nostavat

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille.

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille. ESITYSLISTA Ratamestarinkatu 11 00520 HELSINKI taso@talentia.fi YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS Aika: Lauantai 19.11.2016, klo 17. Paikka: Turun Konservatorio, Crichton-sali. Linnankatu 60, 20100 Turku 1 Kokouksen

Lisätiedot

PROFESSORILIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2013

PROFESSORILIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2013 PROFESSORILIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2013 LIITON TOIMINNAN PAINOPISTEET... 3 TOIMINTASUUNNITELMA YKSITYISKOHDITTAIN... 4 1 Edunvalvonta... 4 1.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset...

Lisätiedot

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 60/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain muuttamisesta ja yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007. TES : 313011 PL: 01-06 P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Merenkulkulaitoksen tekniset toimihenkilöt MERTE ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin Merenkulkulaitoksessa 9.12.2004.

Lisätiedot

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros).

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros). LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin

Lisätiedot

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle)

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle) Sivu 1/6 EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.10.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 242 Kokouksen avaus 243 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA

URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Hyväksytty kasvatustieteiden johtokunnan kokouksessa 3.12.2014 Tekniset korjaukset 20.1.2017 URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA Tampereen yliopistossa on tavoitteena

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin:

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: KYSELY YLIOPISTOILLE JULKAISUFOORUMI-LUOKITUKSEN KÄYTÖSTÄ Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: Hyvät tutkimuksesta vastaavat rehtorit, Tieteellisten

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Toimintaympäristön haasteet Väestön ikääntyminen Palvelujen kysyntä (eläkejärjestelmä, hoito-

Lisätiedot

KYSELY FARMASEUTTISEN HENKILÖSTÖN APTEEKKIKOHTAISEN ERÄN TOTEUTUKSESTA Jukka Koskipirtti

KYSELY FARMASEUTTISEN HENKILÖSTÖN APTEEKKIKOHTAISEN ERÄN TOTEUTUKSESTA Jukka Koskipirtti KYSELY FARMASEUTTISEN HENKILÖSTÖN APTEEKKIKOHTAISEN ERÄN TOTEUTUKSESTA 1.12.2012 Jukka Koskipirtti Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.12.2012 0,7 marraskuun palkkasummasta Sähköpostikysely

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Akatemian rahoitusinstrumentit

Akatemian rahoitusinstrumentit Akatemian rahoitusinstrumentit Ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas, 10.6.2010 1 14.6.2010 Suomen Akatemian tehtävät Edistää tieteellistä tutkimusta ja sen hyödyntämistä Kehittää kansainvälistä tieteellistä

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

Luo kiehtova tutkijanura tieteen parissa.

Luo kiehtova tutkijanura tieteen parissa. Etene tutkijana Luo kiehtova tutkijanura tieteen parissa. Suomen Akatemia edistää tutkijanuraa sen kaikissa eri vaiheissa. Akatemia tukee erityisesti nuorten tutkijoiden itsenäistymistä, kannustaa tutkijoiden

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

PROFESSORILIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2014

PROFESSORILIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2014 PROFESSORILIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2014 LIITON TOIMINNAN PAINOPISTEET... 3 TOIMINTASUUNNITELMA YKSITYISKOHDITTAIN... 4 1 Edunvalvonta... 4 1.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset...

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 5.5.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO MTHL:N TYÖNANTAJAT Jukka Huhtala/EL JÄSENTIEDOTE 3/2008 1 (5) 27.8.2008 Jakelu Rakennuspelti- ja teollisuuseristysalan jäsenliikkeet 1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN

Lisätiedot

Yliopistoissa käytetään erilaisia. ja suoriutumisen arviointiin. Yliopistoissa harjoitellaan TYÖMARKKINATUTKIMUS 2011

Yliopistoissa käytetään erilaisia. ja suoriutumisen arviointiin. Yliopistoissa harjoitellaan TYÖMARKKINATUTKIMUS 2011 TYÖMARKKINATUTKIMUS Yliopistoissa harjoitellaan suoriutumisen arviointia Teksti Henna Laasonen Kuvat istockphoto TEKin joulu tammikuussa toteutetussa työmarkkinatutkimuksessa kerättiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki, sivu 1

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki,  sivu 1 SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY 25.1.16 (U sivu 1 4. JÄSENET Tässä kohdassa tehdään uusi jäsenyyskriteeristö. Seurajäsen vastaa varsinaisia golfseuroja. Yhteisöjäsenyys mahdollistaa

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi Aineopettajaliiton (AOL ry) lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS Eurajoen kunnanvaltuusto 16.1.2017 xx 1.Kunnanjohtajan tehtävät, työnjako ja yhteistyökäytännöt Tällä Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

, VES , TES SMDno/2011/102 1

, VES , TES SMDno/2011/102 1 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 16 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry :n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry :n välillä virastoerän

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2010 KYSELY YLIOPISTOILLE PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2011 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 1. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...5

Lisätiedot

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Osa I Taustamuuttujat Vastaajat Vastaajia

Lisätiedot

Yliopistosektorin lääkärien edunvalvonnallisen

Yliopistosektorin lääkärien edunvalvonnallisen Yliopistosektorin lääkärien edunvalvonnallisen työryhmän loppuraportti Hallituksen kokous 13.10.2016 KPMartimo Hallituksen kokous 3.6.2015 Yliopistoista liittoon välittyvä tieto on ollut niukkaa; yksittäisten

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry.

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry. Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosaston säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

FARMASEUTTISEN HENKILÖSTÖN APTEEKKIERÄ 2011 JA 2012

FARMASEUTTISEN HENKILÖSTÖN APTEEKKIERÄ 2011 JA 2012 FARMASEUTTISEN HENKILÖSTÖN APTEEKKIERÄ 2011 JA 2012 Jukka Koskipirtti 1 Farmaseuttisen henkilöstön apteekkierä 2011 ja 2012 1.5.2011 apteekkierä 0,5 huhtikuun palkkasummasta 1.12.2012 apteekkierä 0,7 marraskuun

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Paneelikeskustelu arjen tasaarvosta. Case: Itä-Suomen yliopisto

Paneelikeskustelu arjen tasaarvosta. Case: Itä-Suomen yliopisto Paneelikeskustelu arjen tasaarvosta yliopistossa Case: Itä-Suomen yliopisto - Pj. Henkilöstöjohtaja Jouni Kekäle - Professori Riitta Ahonen - Tutkija Pirjo Pöllänen - Luottamusmies Lea Kervinen - Amanuenssi

Lisätiedot

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä?

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä? MITÄ HYÖDYN OAJ:n jäsenyydestä? Miksi kannattaa olla ammattijärjestön jäsen? Konkreettiset taloudelliset jäsenedut on jokaisen helppo ymmärtää, mutta mitä muuta jäsenmaksulla saa? OAJ:n tärkein tehtävä

Lisätiedot

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto tuloksista Taustamuuttujat: Ikä Taustamuuttujat: Jäsenlaji Taustamuuttujat: Työtilanne Jäsenpalvelut ja -edut J1. Miten hyödyllisenä pidät TEKin

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos NEUVOTTELUTULOS Energiateollisuus ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Suomen Konepäällystöliitto ry ovat 21.10.2013 saavuttaneet neuvottelutuloksen keskusjärjestöjen 30.8.2013 solmiman työllisyys- ja kasvusopimuksen

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

sosiaalialan menestystekijä

sosiaalialan menestystekijä sosiaalialan menestystekijä Osaaminen, vuorovaikutus, tahto. {Osaaminen on tietoa, taitoa ja oikeaa asennetta.} Ammattijärjestö Talentia edistää jäsentensä urakehitystä vaikuttamalla sosiaalialan lainsäädäntöön,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 242/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettaviksi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos 29.11.2004 Neuvottelutulos SAK/RJ Sopimuskierros 2005-2007 Neuvottelutulos 29.11.2004 PALKANKOROTUKSET Sopimuskorotusten rakenne ja kustannusvaikutus! Sopimuskausi 16.2.2005-30.9.2007! 1.3.2005 1.6.2006!

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2008/2245(INI) 24.2.2009 TARKISTUKSET 1-16 Mietintöluonnos Anna Záborská (PE418.282v01-00) naisten ja miesten välisen

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Samapalkkaisuusohjelma Pelastustoimen naisverkosto Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö

Samapalkkaisuusohjelma Pelastustoimen naisverkosto Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö Pelastustoimen naisverkosto 4.5.2016 Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö Sukupuolten palkkatasa-arvo sitkeä ja keskeinen tasa-arvokysymys Naisten ja miesten syrjimätön ja tasa-arvoinen

Lisätiedot