PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012"

Transkriptio

1 1 PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012

2 Sisältö 1 TOIMINNAN YLEISKUVA EDUNVALVONTA Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset Yliopistojen palkkausjärjestelmä Yliopistoja koskeva neuvottelutoiminta Professorit työsuhteessa Tulospalkkaus Akateemiset johtamispalkkiot Hankkeiden johtamispalkkiot Palkkiot asiantuntijatehtävistä ja -lausunnoista Professorikunnan palkkakehitys Professoreiden työaika Professorikunnan tutkimusmahdollisuudet Verotus Kansainvälistymiseen liittyviä edunvalvontakysymyksiä Immateriaalioikeudet Eläkkeet ja eroamisikä TIEDE- JA YLIOPISTOPOLIITTINEN TOIMINTA Yliopistouudistuksen vaikutusten seuranta Yliopistojen hallinto Professorien palvelussuhteet ja nimikkeet Tutkimus- ja opetushenkilöstön urakehitys ja tutkijanura Professorien työnkuva ja hyvinvointi Tutkimusmäärärahat ja yliopistojen voimavarat Poliittiseen järjestelmään vaikuttaminen Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten rakenteellinen kehittäminen SISÄINEN JÄRJESTÖTOIMINTA Liiton organisaatio Jäsenistö Liiton osastot Luottamusmiestoiminta Jäsenpalvelut Järjestöllisen valmiuden ylläpito ULKOINEN JÄRJESTÖTOIMINTA Keskusjärjestö AKAVA VAKAVA JUKO Yliopistojen opetus- ja tutkimusalan järjestöt Muut järjestöt Kansainvälinen toiminta VIESTINTÄ Sisäinen viestintä Ulkoinen viestintä Acatiimi-lehti TALOUS Jäsenmaksu Tukirahasto Liiton muut tuotot ja sijoitustoiminta JÄRJESTETYT TILAISUUDET

3 9 LIITON TOIMIELIMET Valtuusto Hallitus Hallituksen asettamat toimielimet ym Tilintarkastajat Toimistohenkilöstö LIITON LAUSUNNOT JA EHDOTUKSET

4 4 1 TOIMINNAN YLEISKUVA Vuoden 2012 toiminnan painospisteinä olivat 1) professoreiden palkkauksen, tutkimusmahdollisuuksien ja palvelussuhde-etujen edistäminen, 2) professoreiden aseman ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen yliopistojen ja tutkimuslaitosten ylimpinä asiantuntijoina, 3) yliopistouudistuksen vaikutusten seuraaminen sekä vaikuttaminen yliopistojen ja tutkimuslaitosten rakenteelliseen kehittämiseen sekä 4) jäsenrekrytointi ja jäsenpito. Professoreiden palkkauksen, tutkimusmahdollisuuksien ja palvelussuhde-etujen edistäminen Toimintavuoden kesällä neuvoteltiin ns. raamisopimukseen perustuvat, vuotta 2013 koskevat auki olleet asiat. Neuvottelujen tuloksena kaikille maksetaan alkaen 1,2 %:n yleiskorotus. Yliopistojen palkkausjärjestelmää yksinkertaistetaan niin, että vuoden 2013 alusta siirrytään suoritusosan arvioinnissa kokonaisarviointiin. Toisaalta YPJ:hin otetaan alkaen uutena elementtinä suorituskorotus. Liitto otti aktiivisesti esiin mm. yliopistojen johdon tapaamisissa professorien palkkauksen kehittämisen. Itä-Suomen yliopistossa päätettiin korottaa lukien tuntuvasti professorien palkkoja. Liitto piti aktiivisesti esillä professoreiden tutkimusmahdollisuuksien parantamista. Useat yliopistot ovat ottaneet käyttöönsä professoreiden tutkimuskausijärjestelmän. Professoreiden aseman ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen yliopistojen ja tutkimuslaitosten ylimpinä asiantuntijoina Professorin työ kyselyssä sekä osastokyselyssä saatiin runsaasti tietoa professoreiden työstä, asemasta ja vaikutusmahdollisuuksista yliopistoissa. Asia oli esillä monin tavoin liiton toiminnassa. Professoreiden roolin vahvistamista yliopistojen strategisessa päätöksenteossa painotettiin yliopistojen johdon tapaamisissa sekä seminaareissa, mediahaastatteluissa ja Acatiimissa. Tutkimuksessa avustavan henkilökunnan tarvetta pidettiin esillä. Yliopistouudistuksen vaikutusten seuraaminen sekä vaikuttaminen yliopistojen ja tutkimuslaitosten rakenteelliseen kehittämiseen Liitto oli kuultavana eduskunnan sivistysvaliokunnassa yliopistolain muutoksen vaikutuksista sekä yliopistoindeksin leikkauksesta. Sivistysvaliokunnan sekä valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaoston kanssa järjestettiin keskustelutilaisuus yhdessä Tieteentekijöiden liiton kanssa. Liitto antoi yliopistouudistuksen vaikutusten seuraamisesta myös lausunnon sivistysvaliokunnalle. Erityisesti yliopistojen ja tutkimustoiminnan voimavarat olivat muutoinkin esillä liiton toiminnassa. Jäsenrekrytointi ja jäsenpito Jäsenrekrytointiin suunnattiin paljon voimavaroja ja jäsenrekrytointia uudistettiin. Rekrytointi oli edelleen osastojen vastuulla, mutta liiton toimisto toimi entistä aktiivisemmin rekrytoinnin tukena. Osastoilta pyydettiin säännöllisesti tieto uusista professoreista ja heille lähetettiin tietoa liiton toiminnasta. Liiton verkkosivut uudistettiin palvelemaan mm. jäsenrekrytointia. Huolimatta panostuksista liiton kokonaisjäsenmäärä kasvoi vain hieman. Työelämässä olevien jäsenten lukumäärä kuitenkin väheni jossain määrin. Tämä johtuu siitä, että liiton jäsenten eläköityminen lisääntyi selvästi edellisiin vuosiin nähden. Toimintavuonna liittoon liityttiin hieman enemmän kuin edellisenä vuonna, ja liitosta erottiin edellisvuotta vähemmän.

5 5 2 EDUNVALVONTA 2.1 Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset Yliopistojen yleinen työehtosopimus (TES) on voimassa syksyllä 2011 raamisopimuksen syntymisestä johtuen saakka. Valtiolla voimassaolevien virkaehtosopimuksien kesto vastaa yliopistoja. Vuoden 2012 korotusten kustannusvaikutukseksi oli sovittu 2,4 %. 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä Vuonna 2011 otettiin käyttöön yliopistojen palkkausjärjestelmään kuuluva vaativuuslisä. Toimintavuoden alussa voitiin todeta, että vaativuuslisän käyttöönotto ja soveltaminen on tapahtunut suunnitellulla tavalla. Vaativuuslisät kohdistuvat professoreihin kohtuullisesti. Raamisopimukseen perustuen oli sovittu syksyllä 2011, että alkaen tuli 1,7 %:n yleiskorotus, joka suunnattiin vaativuustaulukkoihin tasaisesti. Käytettävissä oleva 0,7 %:n järjestelyerä suunnattiin vaativuustasotaulukkoihin siten, että korotus ei jakautunut läheskään tasan eri vaativuustasojen välillä. Professorien korotus oli jonkin verran 0,7 %:ia suurempi jakautuen käytännössä tasan eri vaativuustasoilla olevien professorien kesken. Raamisopimuksen soveltamisneuvotteluissa 2011 sovittiin, että vuonna 2013 henkilökohtaisen suoriutumisen arvioinnissa pyritään siirtymään kokonaisarviointiin. Toimintavuoden kesällä tätä sopimusta täsmennettiin ja sovittiin, että suoriutumisosan kokonaisarviointi otetaan käyttöön vuoden 2013 alusta. Samassa yhteydessä sovittiin, että 1,2 %:n yleiskorotus alkaen menee vaativuustasoihin. Niin ikään kesällä sovittiin, että alkaen otetaan käyttöön suorituskorotus, jonka kustannusvaikutus on alussa 0,7 %. Liitto on kilpailuttanut yliopistoja professorien palkoissa mm. julkaisemalla palkkaselvityksensä. Kaikissa liiton johdon ja yliopistojen johdon tapaamisissa palkkaus on otettu yksityiskohtaiseen keskusteluun. Tapaamisissa on käsitelty mm. yliopistokohtaisia, sukupuoleen ja tieteenalaan liittyviä palkkaeroja. Muutoinkin liitto eri yhteyksissä korosti professorien palkkauksen kehittämistä. YPJ:n soveltamisessa esiintyi joillakin henkilöstöryhmillä ongelmia, mutta professoreita koskien ongelmat eivät olleet erityisen suuria. Aalto-yliopistossa otettiin käyttöön vuonna 2010 oma YPJ:stä poikkeava palkkausjärjestelmänsä mm. professoreille. Järjestelmä muistuttaa YPJ:tä. Arviointijärjestelmä on kuitenkin YPJ:stä poikkeava. Aallon palkkausjärjestelmä on ollut korostetun tarkkailun kohteena, ja tarvittaessa se voidaan irtisanoa. Aallon professorien palkkakehitys vastasi suunnilleen muiden professorien kehitystä. Toimintavuonna muiden yliopistojen osalta omien palkkausjärjestelmien käyttöönotto ei ollut esillä. Tutkimuslaitoksissa noudatettiin niiden omia palkkausjärjestelmiä. Valtiolla tehdyt suuruusluokaltaan yliopistoja vastaavat korotukset toteutuivat myös tutkimuslaitoksissa.

6 6 2.3 Yliopistoja koskeva neuvottelutoiminta Yliopistoja koskevissa neuvotteluissa yliopistotyönantajaa on edustanut Sivistystyönantajat (Sivista), joka on kuulunut Elinkeinoelämän keskusliittoon EK:hon. EK:n neuvottelukulttuuri on näkynyt yliopistojen neuvotteluissa. Yliopistojen vaikutus Sivistan neuvottelutoimintaan on ollut merkittävää Suomen yliopistojen työnantajayhdistyksen (SYTY) kautta. Sivistan neuvotteluryhmässä on yliopistojen henkilöstöjohdolla ollut merkittävä panos. Koko toimintavuoden kevään ajan neuvoteltiin tiiviisti ns. raamisopimuksen pohjalta. Liitto osallistui aktiivisesti neuvotteluihin. Sopimus saavutettiin vuoden 2013 korotusten osalta juhannuksen alla. Sopimus merkitsi seuraavia asioita: 1) 1,2 %:n yleiskorotus aikaistui toteutumaan lukien, 2) henkilökohtaisen suoriutumisen arvioinnissa siirrytään kokonaisarviointiin lukien ja 3) uusi YPJ-elementti suorituskorotus otetaan käyttöön lukien. Suorituskorotuksen kustannusvaikutus käyttöönottovaiheessa on 0,7 %, ja korotuksen tulee saamaan arviolta noin 23 % työtekijöistä. Suorituskorotuksen suuruus on 50 % käytetyn henki-tason ja sitä seuraavan tason erotuksesta. Suorituskorotuksen korotusvaikutus on saajalleen noin 3 %. Korotuksen voi saada hyvästä suorituksesta. Sen myöntää työnantaja. Vaikka sopimus ei kaikilta osin vastannut liiton tavoitteita, voitiin todeta, että se on kuitenkin tyydyttävä. Valtiolla käytiin keväällä paikallisneuvottelut 0,5 %:n suuruisesta virastoerästä. Paikalliset neuvottelut onnistuivat hyvin, ja vain muutamassa virastossa päädyttiin yleiskorotusperälautaan. Vuoden aikana aloitettiin vaikuttavuus- ja tuloksellisuushanke, joka korvaa valtion tuottavuusohjelman. 2.4 Professorit työsuhteessa Yliopistoissa palvelussuhdelaji on yliopistouudistuksen myötä työsuhde. Toimintavuoden aikana on vahvistunut käsitys, että professoreiden virkojen muuttaminen työsuhteiksi ei ole toistaiseksi aiheuttanut suuria ongelmia. Yliopistojen johdon tapaamisissa ja useissa muissakin yhteyksissä liitto kiinnitti huomiota määräaikaisiin professuureihin ja niihin ongelmiin, joita määräaikaisuudesta seuraa mm. tutkimuksen pitkäjänteisyydelle. 2.5 Tulospalkkaus Tulospalkkiot ovat olleet kasvavassa määrin esillä liiton toiminnassa. Liitto on suhtautunut niihin varovaisen myönteisesti edellyttäen, että niiden kriteerit ovat läpinäkyvät ja professorikunta on hyväksynyt ne. Liitto on myös selvittänyt loppuvuonna tulospalkkion (eli bonus- tai kannustepalkkion) merkitystä eri yliopistoissa. 2.6 Akateemiset johtamispalkkiot Yliopistojen työehtosopimuksessa on maininta siitä, että yliopisto maksaa päätöksensä mukaisesti akateemiselle johtajalle johtamispalkkiota. Tämä osoittaa, että johtamispalkkiojärjestelmä on tarkoitus säilyttää. Yliopistojen muuttuneet johtamisjärjestelmät vaikeuttavat akateemisten johtamispalkkioiden vertailua yliopistojen kesken, mutta palkkioiden kehitystä on kuitenkin seurattu palkkaselvityksissä. Palk-

7 7 kiot ovat olleet esillä liiton johdon ja yliopistojen johdon keskusteluissa. Kaikille yliopistoille lähetetyssä kirjelmässä korostettiin riittävän korkeiden johtamispalkkioiden merkitystä akateemisten johtajien toiminnalle. Johtajien vastuu on lisääntynyt YPJ:n ja yliopistouudistuksen seurauksena. Vaikuttaa siltä, että kovin suuria muutoksia akateemisissa johtamispalkkioissa ei ole tapahtunut vuoteen 2011 verrattaessa. Taulukko 1. Akateemiset johtamispalkkiot joulukuussa 2012 (Lähde: Professoriliiton palkkaselvitykset 2013, jäsenkysely.) Akateemiset johtamispalkiot joulukuussa 2012 Euroa keskiarvo 651 mediaani 500 vaihteluväli Hankkeiden johtamispalkkiot Liitto laati ja toimitti vuonna 2011 yliopistoille suosituksensa täydentävän rahoituksen hankkeiden johtamispalkkioista professoreille. Suosituksen mukaan 1) palkkioita maksetaan täydentävän rahoituksen hankkimisesta, 2) perustaksi otetaan kaikki hankittu rahoitus, 3) palkkio perustuu rahoituksen kokonaismäärään. Liiton osastot pyrkivät yliopistoissa toimimaan suosituksen mukaisesti. Jäsenkuntaa on informoitu liiton suosituksesta. Suosituksen kaikkia vaikutuksia ei vielä pystytä arvioimaan. 2.8 Palkkiot asiantuntijatehtävistä ja -lausunnoista Asiantuntijalausuntopalkkiot maksetaan yliopistokohtaisesti. Liitto on eri yhteyksissä tuonut esiin palkkioiden merkityksen. Hallituksen toimintavuoden keväällä vahvistamaa uutta liiton palkkiosuositusta on pyritty saattamaan jäsenten tietoisuuteen eri keinoin. Palkkiosuositus työsuhteen ulkopuolisista tehtävistä on julkaistu mm. liiton kalenterissa ja verkkosivuilla. 2.9 Professorikunnan palkkakehitys Toimintavuonna toteutuneet palkankorotukset ovat kohdelleet yliopistoissa professoreita kohtuullisella tavalla. Sopimukseen ei sisälly matalapalkkaeriä tai vastaavia. Yleiskorotus on prosentuaalinen. Yliopistojen palkkakehitys ja korotukset ovat vastanneet vähintään julkista sektoria. Vaativuuslisän kohdentumisesta saatiin tietoa tosin vasta aivan loppuvuonna. Liitto on pyrkinyt edistämään professorien palkkakehitystä työehtosopimusta koskevalla neuvottelutoiminnalla. Tässä on onnistuttu kohtuullisella tavalla. Yliopistojen johdon tapaamisissa yliopistokohtaiset palkkavertailut ovat olleet keskeisessä asemassa. Tämän toiminnan seurauksena ainakin ISY:ssä on päätetty nostaa professorien palkkoja merkittävästi.

8 8 Toimintavuoden aikana liitto julkaisi palkkaselvityksensä joulukuun 2011 palkkaustilanteesta. Tietoa oli saatu sekä jäseniltä että työnantajilta. Professoriliitto on ainoa ammattijärjestö, jolle työnantaja toimittaa kattavasti palkkatietoja järjestön edustamista henkilöistä. Loppuvuonna käynnistettiin liiton palkkaselvityksen uusiminen joulukuussa Selvitys tehtiin jäsenkyselynä ja työantajakyselynä. Työantajakysely koski myös tutkimuslaitosten professoreita. Valtiolla JUKO on käynnistämässä lobbauskierroksen asiantuntija- ja johtotasolla toimivien palkkauksesta. Taulukko 2. Yliopistojen professoreiden palkkaustietoja lokakuu 2012 (Lähde: Professoriliiton palkkaselvitykset 2013, työantajan antamat tiedot.) Palkka 2012 kaikki professorit vakinaiset professorit määräaikaiset professorit keskiarvo mediaani Liiton palkkaselvitysten ja loppuvuonna 2011 maksuun tulleista vaativuuslisistä saadun selvityksen perusteella yliopistojen professorien palkat nousivat arviolta noin 3,5 %:lla lokakuusta 2011 lokakuuhun Vastaavana aikana EK:n jäsenyritysten työntekijöiden palkat nousivat keskimäärin vajaalla 3 %:lla. Tutkimuslaitosten professoreiden/tutkimusjohtajien palkan keskiarvo oli 6282 euroa ja mediaani 6193 euroa. Palkkaselvityksessä on valtuuston esityksen mukaisesti analysoitu professoreiden palkkausta sukupuolten välisen tasa-arvon näkökulmasta. Taulukko 3. Professoreiden palkka sukupuolen mukaan joulukuussa (Lähde: Professoriliiton palkkaselvitykset 2013, jäsenkysely.) keskimääräinen kokonaispalkka miehet naiset erotus miesten hyväksi 227 Työnantajakyselyn mukaan naisprofessoreiden ja miesprofessoreiden palkkaero on yliopistoissa keskimäärin 227 euroa (edellisvuonna 187 euroa). Palkkaero selittyy ainakin osasi sillä, että naisia on enemmän määräaikaisina (30 %) kuin miehiä (23,7 %). Määräaikaisilla on yleensä vakinaisia heikompi palkka. Naisten ja miesten palkkaero on otettu keskustelunaiheeksi yliopistojen rehtoreiden ja muun johdon tapaamisissa, ja yliopistoja on kehotettu selvittämään eron syitä Professoreiden työaika Kokonaistyöaikasopimuksen mukaan professorien kontaktiopetuksen enimmäismäärä on 140 tuntia/vuosi. Kontaktiopetuksen käsitettä ei ole määritelty.

9 9 Liitto on tuonut eri yhteyksissä esiin, että täydentävään rahoitukseen perustuvissa projekteissa voidaan työaikaa kohdentaa. Muissa tapauksissa työajan seurantaa ei tule tehdä. Työajan seurantaan on joissakin yliopistoissa yritetty liittää paikallaolovelvollisuus. Kumpikaan ei sovellu kokonaistyöaikaiseen joustavaan työaikajärjestelyyn. JUKO on jo aikaisemmin riitauttanut eräitä yliopistokohtaisia järjestelyjä. Liitto on käynyt keskusteluja asiasta yliopistojen rehtoreiden kanssa. Eri yhteyksissä liitto on korostanut, että professorien työaikamääräykset TES:ssä ovat pääasiassa asiallisia. Mitään suuria muutostarpeita ei niihin ole. Liitto selvitti loppuvuonna yliopistokohtaisesti sekä läsnäolovelvollisuutta että työajan kohdentamista professorien osalta. Osastoja pyydettiin selvittämään nämä kysymykset ja raportoimaan niistä liitolle. Liitto toi neuvottelutoiminnassaan esiin sen, että työaikasopimusta tulisi voida soveltaa vielä nykyistäkin joustavammin tutkimusmahdollisuuksien lisäämiseksi Professorikunnan tutkimusmahdollisuudet Professorien tutkimusmahdollisuuksien parantaminen on ollut keskeisesti esillä eri muodoin liiton toiminnassa myös toimintavuonna. Asiaa on käsitelty liiton tilaisuuksissa, ohjelmissa ja sidosryhmätapaamisissa. Professoripoolin kautta järjestetty tutkimuskausi on toiminut tyydyttävästi. Liiton esityksestä pooli on hyväksynyt hakukelpoisiksi myös ne, jotka ovat olleet määräaikaisessa professuurissa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan. Liitto on ehdottanut, että apurahaa voisivat hakea myös Taideyliopiston professorit taiteelliseen toimintaan. Liitto on antanut jäsenilleen neuvontaa professoripoolista mm. verotukseen liittyen. Yliopistoissa on otettu kasvavassa määrin käyttöön järjestelyjä, joissa professoreille myönnetään hakemuksesta tutkimuskausia. Tutkimuskausijärjestelmän edistäminen on ollut yksi liiton päätavoitteista, ja asiassa on siten edetty liiton tavoitteiden mukaisesti. Yliopistokohtaisia järjestelmiä selvitettiin osastoille suunnatulla kyselyllä loppuvuodesta. TES on pysynyt ennallaan mahdollistaen tietyissä tapauksissa mm. opetuksettomia ajanjaksoja Verotus Liitto pyrkii yhdessä Akavan kanssa verotuksen painopisteen siirtämiseen ansiotulon verotuksesta kulutuksen verotukseen. Verotuksen kokonaistason on kuitenkin pysyttävä sellaisena, että julkisten palveluiden taso ei vaarannu. Tämä koskee myös yliopistojen opetusta ja tieteellistä tutkimusta. Toisaalta liiton jäsenkunnan kannalta on edullista, että tuloverotuksessa marginaaliverotusta lievennetään. Verotukseen liittyvät kysymykset olivat esillä myös raamisopimuksessa. Liitto antoi toimintavuoden aikana jäsenkunnalle verotusta koskevaa yleistä ja yksittäistä neuvontaa Kansainvälistymiseen liittyviä edunvalvontakysymyksiä Ulkomaalaistaustaisia professoreita on neuvottu etenkin työelämän sääntöihin liittyvissä asioissa ja työyhteisökysymyksissä. Liiton englanninkielisten verkkosivujen ja englanninkielelle käännettyjen

10 10 jäsenkirjeiden avulla myös ulkomaalaistaustaiset jäsenet saavat ajankohtaista tietoa professoreita koskevista asioista. Vaikuttaa siltä, että eräät yliopistot eivät maksa matkakustannuskorvauksia päivärahoineen. Suurelta osin asia on kuitenkin kunnossa. Joidenkin yliopistojen luoma tutkimuskausijärjestelmä on tarkoitettu vain ulkomailla vietettävään tutkimusjaksoon. Tämä ei kuitenkaan ole kaikille hakijoille soveltuva malli, ja liitto on kommentoinut asiaa Immateriaalioikeudet Esiin ei ole tullut laista johtuvia ongelmia korkeakoulukeksintölain soveltamisessa. Liiton toiminnanjohtaja Jorma Virkkala kuului työsuhdekeksintölautakunnan korkeakoulujaostoon. Korkeakoulukeksintöjaosto ei ole kokoontunut. Toimintavuoden aikana tekijänoikeuslain muuttaminen ei ollut esillä. Liitto seuraa kuitenkin tilannetta tarkasti. Immateriaalioikeuksien osalta ei ole tullut esiin erityisiä ongelmia Eläkkeet ja eroamisikä Vuodesta 2005 alkaen eläkkeelle on voinut jäädä joustavasti vuotiaana oman valinnan mukaan. Eläkettä karttuu kunkin vuoden ansioista eri ikäkausina seuraavasti: vuotiaat 1,5 %, vuotiaat 1,9 % ja vuotiaat 4,5 %. Ennen eläkeuudistusta ( ) voimassa olleet yksilölliset eläkeiät ja valitut eläkeiät pysyivät voimassa vuoden 2005 jälkeenkin. Vuoden 1992 lopusta valtion palveluksessa yhtäjaksoisesti olleilla on ollut yksityistä sektoria parempi eläketurva siltä osin kuin kyse on ajalta ennen ansaitusta eläkkeestä. Ennen tuota aikaa valtion eläkekarttuma oli vuodessa 2,2 %, yksityisellä sektorilla eläkekarttuma oli 1,5 % vuodessa. Professorien henkilökohtainen eläkeikä vaihtelee 63 ja 65 ikävuoden välillä. Mikäli eläkkeelle jää 63-vuotiaana ennen henkilökohtaista eläkeikää, vuoteen 1995 mennessä karttunutta eläkettä vähennetään. Alle 68-vuotiaan eläkkeensaajan työskentelystä karttuu uutta eläkettä 1,5 % vuodessa. Vanhuuseläkkeen aikana alkaneesta työstä karttuneen eläkkeen saa aikaisintaan 68 vuoden iässä, vaikka työsuhde päättyisikin jo tätä ennen. Professorien eroamisikä on 68 ikävuotta lain perusteella. Toimintavuoden keväällä tehdyn Professorin työ kyselyn mukaan 43 % professoreista haluaa jäädä eläkkeelle vuotiaana ja 6 % vuotiaana. Keskimääräinen toivottu eläkeikä on 66 vuotta. Kyselyn mukaan työuran jatkamisen kannalta tärkeitä asioita ovat avustavan henkilökunnan riittävä määrä, tutkimusmahdollisuudet ja akateemisen vapauden turvaaminen. Liitto piti esillä sitä vaihtoehtoa, että työantajan ja professorin yhteisellä sopimuksella voidaan työskennellä 68 ikävuoden eroamisiän jälkeenkin. Liitto antoi toimintavuoden aikana eläkkeitä koskevaa yleistä ja yksittäistä neuvontaa. Toimintavuoden aikana palkansaajien keskusjärjestöt eivät hyväksyneet eläkeiän korottamista.

11 11 3 TIEDE- JA YLIOPISTOPOLIITTINEN TOIMINTA 3.1 Yliopistouudistuksen vaikutusten seuranta Liitto seurasi tarkkaan OKM:n selvitystä yliopistolain vaikutuksista. Liitto osallistui aktiivisesti yliopistouudistusta ja muutakin yliopistopolitiikkaa koskevaan keskusteluun mm. OKM:n ja Tutkijoiden ja kansanedustajien seuran (Tutkas) seminaareissa. Liitto antoi sivistysvaliokunnalle perusteellisen lausunnon yliopistouudistuksen vaikutuksista. Lausunnossa esitettiin yliopistokollegion lakisääteiseksi tehtäväksi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisen lisäksi hallituksen laatimien talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelmien vahvistamista. Toimintavuoden lopulla asia oli edelleen vireillä sivistysvaliokunnassa. Yliopistouudistuksen seurantaan liittyi myös liiton ja TTL:n järjestämä kevätseminaari Yliopiston monet muodot, joka sai osakseen mediahuomiota. Professorin työ kyselyssä selvitettiin professorien näkemyksiä professorien työstä. Tässä yhteydessä saatiin tietoa professoreiden vaikutusmahdollisuuksista yliopistojen strategiseen päätöksentekoon yliopistolain muutoksen jälkeen. 3.2 Yliopistojen hallinto Professorin työ kyselyn perusteella professorit kokevat vaikuttamismahdollisuutensa yliopistojen päätöksentekoon ja hallintoon vähäisiksi. Liitto on tuonut tämän ongelman esiin eri yhteyksissä, mm. yliopistojen johdon ja Suomen yliopistot UNIFI:n tapaamisissa sekä mediassa. Liitto on useissa yhteyksissä korostanut sitä, että yliopistojen johdon tulee käydä säännöllistä ja tiivistä vuoropuhelua professorikunnan kanssa. Asia on ollut esillä yliopistojen johdon tapaamisissa ja osastojen puheenjohtajien neuvottelupäivillä. Yrityksistä huolimatta säätiöyliopistojen hallinnossa ei ole ao. yliopiston professoreilla edustusta. 3.3 Professorien palvelussuhteet ja nimikkeet Liitto on lähtenyt siitä, että professorien kelpoisuusvaatimukset pysyvät yliopistokohtaisissa säännöksissä korkeatasoisina ja suhteellisen samanlaisina eri yliopistoissa. Professoriksi tulee voida valita ainoastaan tieteellisesti/taiteellisesti pätevä henkilö. Kelpoisuuden tulee perustua vertaisarviointiin. Nykytilanne näyttääkin vastaavan liiton tavoitetta. Liitto on lähtenyt siitä, että myös professorin sijaisten on täytettävä professorin kelpoisuusvaatimukset. Tenure track -järjestelmään liittyen apulaisprofessorinimike on yleistymässä yliopistoissa. Uusi apulaisprofessori ei vastaa aikaisempaa apulaisprofessoria. Liitto ei ole ryhtynyt tässä yhteydessä vastustamaan nimikettä. Professorin työ on korostetun pitkäjänteistä. Mm. tämän takia professoriksi valinnan tulisi olla lähtökohtaisesti pysyvää. Määräaikainen valinta professoriksi tulee tapahtua vain perustellusta syystä. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että professoreiden määräaikaiset työsuhteet ovat yliopistolakiuudistuksen jälkeen tavanomaistuneet. Liitto on tuonut nämä epäkohdat esiin useissa yhteyksissä, mm. yliopistojen johdon tapaamisissa.

12 12 Lokakuussa 2012 määräaikaisia professoreja oli 25,4 % (edellisvuonna 26,1 %) kaikista yliopistoprofessoreista. Liiton osastoille ja luottamusmiehille kohdistetun kyselyn mukaan yleisimmät syyt määräaikaisuuksien käyttöön ovat täydentävä rahoitus, avoinna olevan tehtävän hoitaminen ja sijaisuus. Liitto on kiinnittänyt huomiota myös siihen, että määräaikaisuuksien käyttö professorien osalta vaihtelee perustelemattomista syistä suuresti eri yliopistojen välillä. Yliopistojen työehtosopimuksen mukainen määräaikaisten työsopimusten käyttöä tarkasteleva työryhmä jatkoi jo edellisellä sopimuskaudella asetettua neuvottelutoimintaa. Tarkoituksena on löytää keinoja selkiyttää määräaikaisten työsuhteiden käyttöä yliopistoissa. Työryhmä ei saanut työtään päätökseen vuoden loppuun mennessä. Erimielisyyttä aiheuttaa etenkin ohjeistus määräaikaisuuksien käytöstä neliportaisella tutkijanuralla ja urajärjestelmissä. 3.4 Tutkimus- ja opetushenkilöstön urakehitys ja tutkijanura Liitto edisti edelleen neliportaista tutkijanuramallia, jonka neljännen portaan muodostaa professorikunta. Professorin tehtävä on lähtökohtaisesti pysyvä. Liitto lähtee siitä, että professorien suhteellista osuutta yliopistojen opetushenkilökunnasta lisätään maltillisesti. Liitto ei hyväksy sitä, että professuureja muutetaan esimerkiksi kustannussyihin vedoten muunlaisiksi nimikkeiksi. Liitto toi eri yhteyksissä esiin, että neliportaisessa tutkijanuramallissa kolmannella tasolla oleva henkilö voidaan kutsua professoriksi, mikäli yksikön tarpeet tätä edellyttävät ja mikäli henkilö on kiistatta kelpoinen professoriksi. Liitto korosti myös eri yhteyksissä vertaisarvioinnin tärkeyttä professorin valinnassa. Vuoden mittaan liittoon saatiin yhteydenottoja, joissa tiedusteltiin tenure track -järjestelmässä ja eri professorijohdannaisilla nimikkeillä toimivien oikeusasemasta ja suhteesta yliopistolakiin. Liitto esitti UNIFI:lle ja OKM:lle työryhmän perustamista selvittämään tenure track -järjestelmässä olevien oikeusasemaa. OKM:n vastauksen mukaan liiton esittämät oikeudelliset näkökulmat tullaan huomioimaan KESU:n edellyttämän tutkijan- ja opettajanurapolkujen arvioinnin yhteydessä. 3.5 Professorien työnkuva ja hyvinvointi Liitto teki keväällä yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa Professorin työ kyselyn. Kysely lähetettiin yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa työskenteleville jäsenille. Vastaajia oli 741 eli 47 % kyselyn saaneista vastasi kyselyyn. Professorit kokivat oman työnsä merkitykselliseksi ja innostavaksi. Vastaajat arvioivat, että työajasta kuluu keskimäärin 30 % perustutkintokoulutukseen ja 16 % tohtorikoulutukseen. Tutkimuksen osuus työajasta oli keskimäärin 24 %. Tutkimusajan puute oli vastaajien mielestä suurin yksittäinen kuormittava tekijä. Vastaajista 67 % toimi johtotehtävissä. Johtotehtävissä toimivat kokivat, ettei heillä ole riittävästi käytössään avustavaa henkilökuntaa. He eivät myöskään kokeneet saavansa riittävästi talouden seurannan tietoja. Vastaajilta kysyttiin myös arviota todellisesta vuotuisesta työajasta. Tämä arvio luokiteltiin normaaliin työpäivään, lievään ylityöhön (8:45 10 tunnin työpäivät) ja ylipitkiin työpäiviin (yli 10 tunnin työpäivä): - ns. normaalia työpäivää teki 26 % vastaajista, - lievää ylityötä (8:45 10 tunnin työpäivät) teki 43 % vastaajista, - ylipitkää työpäivää (yli 10 tunnin työpäivät) teki 31 % vastaajista.

13 13 Professorit kokivat, ettei heillä ole riittävästi vaikutusmahdollisuuksia organisaation tasolla. Sen sijaan professorit kokevat pystyvänsä vaikuttamaan omaan työhönsä, etenkin työnsä sisältöön. Kyselyssä selvitettiin myös professoreiden käytössä olevia työn resursseja ja infrastruktuuria. Vastaajat olivat tyytymättömimpiä tutkimusta avustavan henkilöstön määrään. Muilta osin konkreettiset työolosuhteet olivat aika hyvät. Stressi ja uupumus näyttäisivät olevan huomattavasti yleisempiä professoreilla kuin koko yliopistohenkilöstöllä tai väestötasolla. Uupumusta selittivät heikoiksi koetut vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja liiallinen työmäärä, kun ikä, sukupuoli ja esimiesasema huomioidaan. Stressaavia tekijöitä ovat etenkin tutkimusajan puute, työmäärä, täydentävän rahoituksen hankkiminen ja hallintotehtävät. Kyselyn tuloksia hyödynnettiin toimintavuoden aikana eri tavoin. Niistä tiedotettiin jäsenille ja osastojen luottamushenkilöille, ja niitä hyödynnettiin yliopistojen johdon tapaamisissa. Liitto toi esiin, että professorikunnan työhön ei pidä kuulua tehtäviä, jotka eivät edellytä suorittajaltaan professorintasoista pätevyyttä. Yliopistojen sisäistä työnjakoa tuli liiton näkemyksen mukaan kehittää sellaiseksi, että professorit voivat työssään keskittyä osaamisensa ja pätevyytensä kannalta tarkoituksenmukaisiin tehtäviin. Vähemmän vaativia tehtäviä ohjataan avustavalle henkilökunnalle, jota laitoksilla tulee olla riittävästi. Opiskelijoiden ja opetushenkilöstön lukumääräsuhde ei korjaantunut. Liiton näkemyksen mukaan opiskelija/opettaja -lukumääräsuhdetta tulee pienentää vastaamaan kansainvälistä tasoa, ja suhteen laskentatavasta tulee päästä sopimukseen. 3.6 Tutkimusmäärärahat ja yliopistojen voimavarat Liitto on ollut erittäin aktiivinen tutkimusmäärärahojen ja yliopistojen voimavarakysymyksessä. Asiasta on annettu lukuisia tiedotteita, kirjoitettu Acatiimi-lehdessä, annettu lausuntoja mm. eduskunnan kahdelle valiokunnalle, ja se on otettu esiin eri sidosryhmätapaamisissa. Toimenpiteistä huolimatta suunta näyttää negatiiviselta. Toimintavuotta koskien yliopistoindeksin korotusvaikutukset oli puolitettu jo aikaisemmin. Vuoden lopulla varmistui, että vuodeksi 2013 yliopistoindeksi jäädytetään kokonaan. Liitto vastusti jyrkästi tällaista suuntausta ja keskusteli siitä mm. UNIFI:n ja Sivistan kanssa. Liiton vastustus tuli esiin voimakkaasti myös liiton ollessa eduskunnassa kuultavana loppuvuonna. Määrärahakysymyksiä koskevaan keskusteluun osallistumisen lisäksi liitto oli aktiivinen myös tiedepoliittisissa kysymyksissä. Liitto antoi lausunnot Tutkimuseettisen neuvottelukunnan uusista ohjeista, tutkijan ansioluettelomallista, Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksesta ja tekijänoikeuspolitiikan kehittämisestä. Liitto osallistui muutoinkin yliopistopoliittiseen keskusteluun mm. yliopistojen johtamisesta. Toimintavuoden aikana vahvistettiin vuoden 2013 alusta voimaantuleva yliopistojen uusi rahanjakomalli. Liitto pyrki vaikuttamaan asiaan aktiivisesti ja osittain onnistuneesti. Ongelmaksi jäi edelleen strategiaperusteisen rahoituksen liian suuri osuus verrattuna tutkimukseen perustuvaan rahoitukseen. Liitto kritisoi myös ulkomaalaisuuden liiallista korostusta rahoitusmallissa.

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 1 PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 1 TOIMINNAN YLEISKUVA... 4 2 EDUNVALVONTA... 5 2.1 Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset... 5 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 5 2.3 Yliopistoja koskeva

Lisätiedot

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen Vuosikertomus 2014 1 Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 4 2.3 Valtion tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2011... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta...6 Valtiosektorin edunvalvonta...8 Yliopistosektorin edunvalvonta...9 Kirkon

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2011 KYSELY YLIOPISTOILLE PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2012 FOCUS MASTER OY S I S Ä L LY S L U E T T E L O Johdanto... 3 1. TUTKIMUSAINEISTON

Lisätiedot

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 1 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Katsaus toimintavuoteen 2014... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta... 7 Valtiosektorin edunvalvonta...

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2013 työnantajaselvitys PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIkuu 2014 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 1. AINEISTON KUVAUS...6 2. TYÖNANTAJASELVITYS...7

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 2008 1. JOHDANTO Tampereen yliopiston tieteentekijöiden vuoden 2008 toiminnassa näkyivät yliopistoon tulossa olevat muutokset. Keskeisin kysymys oli tulossa oleva yliopistolakiuudistus,

Lisätiedot

ent. Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry

ent. Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry ent. Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLTÖ Uuden nimen ja vahvan kasvun vuosi Toimintakertomus 1. Edunvalvonta 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta 1.1.1.

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2007

EK:n toimintakertomus 2007 Toimintakertomus 2007 EK:n toimintakertomus 2007 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Viestintä ja strateginen suunnittelu 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 8 Henkilöstökertomus 9 Talouspolitiikka 12 Työmarkkinat

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Lakimiesliitto

Vuosikertomus 2012. Lakimiesliitto Vuosikertomus 2012 Vuosikertomus 2012 Lakimiesliitto Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus... 1 Liiton johto... 1 Valtuuskunta... 2 Työmarkkinatoimikunta... 2 Keskuslakkotoimikunta... 3 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaosto...

Lisätiedot

SAK:n toimintakertomus 2006

SAK:n toimintakertomus 2006 SAK:n toimintakertomus 2006 Huhtikuu 2007 ISBN 978-951-714-252-6 Tilaukset: SAK puh. +358 20 774 00 SAK Toimintakertomus 2006 1 SISÄLLYS TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 Taloudelliset lähtökohdat... 3 Yhteiskunnalliset

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 EK:n toimintakertomus 2010 Sisältö 3 Vuoden 2010 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2011

EK:n toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 2011 EK:n toimintakertomus 2011 Sisältö 3 Vuoden 2011 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä 10 Talouspolitiikka

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tutkittua tietoa specialaisista. sivu 6. Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 15

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tutkittua tietoa specialaisista. sivu 6. Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 15 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 2 2005 Tutkittua tietoa specialaisista Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 6 sivu 15 pääkirjoitus Työ tekijäänsä kiittää kiittääkö työnantaja? T ämän

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 EK:n toimintakertomus 2009 Sisältö 3 Vuoden 2009 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

URA. Arjessa kiinni. 28 Ylös tuolista 12 Vuosilomapalkka. EDUNVALVONTA Johtajasopimukset. ILMIÖ Kirosana yt. OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin?

URA. Arjessa kiinni. 28 Ylös tuolista 12 Vuosilomapalkka. EDUNVALVONTA Johtajasopimukset. ILMIÖ Kirosana yt. OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin? MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2014 EDUNVALVONTA Johtajasopimukset ILMIÖ Kirosana yt OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin? KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi Arjessa kiinni 28 Ylös tuolista

Lisätiedot

2014 Vuosikertomus. KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014 1

2014 Vuosikertomus. KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014 1 2014 Vuosikertomus KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014 1 KT Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT edustaa kuntatyönantajia valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa

Lisätiedot

Sinnikäs työ määräaikaisuusongelmien korjaamiseksi tuottamassa tuloksia

Sinnikäs työ määräaikaisuusongelmien korjaamiseksi tuottamassa tuloksia 1 2012 Sinnikäs työ määräaikaisuusongelmien korjaamiseksi tuottamassa tuloksia Tosiasiallisten työtehtävien luonne ratkaiseva Merkittävä päätös yliopistojen määräaikaisista Päätoimittaja/ Huvudredaktör

Lisätiedot

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY VUOSIKOKOUSASIAKIRJAT Arvoisa lukija Tähän niteeseen on koottu 21.9.2010 Lapuan kristillisellä opistolla pidettävän Suomen Kansanopistoyhdistyksen

Lisätiedot

RVL. Tosi kivat työkaverit ovat voimavara sivu 16. rautatievirkamiesliiton jäsenlehti

RVL. Tosi kivat työkaverit ovat voimavara sivu 16. rautatievirkamiesliiton jäsenlehti RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 5 2013 Tosi kivat työkaverit ovat voimavara sivu 16 Työllisyys- ja kasvusopimus sivu 4 Liikennevirastossa uudistuksia sivu 6 Pääkirjoitus Puheenjohtaja

Lisätiedot

1/2011. Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa

1/2011. Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa 1/2011 Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa sisältö 16 18 Kolmentoista Turku Energiassa on työnantajan kanssa paikallisesti sovittu matkustamiseen kuluvan vapaa-ajan

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2008

EK:n toimintakertomus 2008 EK:n toimintakertomus 2008 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Toimintakertomus 2008 1 Sisältö Vuoden 2008 aikana tapahtunutta 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 6 Henkilöstökertomus

Lisätiedot

UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA

UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership Report 2006/1 Espoo 2006 UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA Henkilöstön kokemuksia

Lisätiedot

UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA

UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership Report 2006/1 Espoo 2006 UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA Henkilöstön kokemuksia

Lisätiedot

Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012

Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Helsinki 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 JOHDON KATSAUS 1 1.2 VAIKUTTAVUUS 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 3/2012 TULOKSEN takaajat

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 3/2012 TULOKSEN takaajat logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 3/2012 TULOKSEN takaajat 2 3/2012 Tuloksen takaajat Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130

Lisätiedot

Talouden kiristyminen on yliopistoväen yhteinen huolenaihe

Talouden kiristyminen on yliopistoväen yhteinen huolenaihe 3 2012 Talouden kiristyminen on yliopistoväen yhteinen huolenaihe YHL: Yliopistoille rahaa sovittuihin palkankorotuksiin Kilpailukykyä ei paranneta luottamuspulan ilmapiirissä Päätoimittaja/ Huvudredaktör

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 SISÄLTÖ Puheenjohtajan katsaus Toimintakertomus 1. Edunvalvonta 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta 1.1.1. Julkinen sektori Valtio Kunta Yliopisto Muuta 1.1.2. Yksityinen

Lisätiedot

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö Hallituksen esitys Eduskunnalle yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö kokonaisuudessaan säätämällä uusi

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot