PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012"

Transkriptio

1 1 PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012

2 Sisältö 1 TOIMINNAN YLEISKUVA EDUNVALVONTA Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset Yliopistojen palkkausjärjestelmä Yliopistoja koskeva neuvottelutoiminta Professorit työsuhteessa Tulospalkkaus Akateemiset johtamispalkkiot Hankkeiden johtamispalkkiot Palkkiot asiantuntijatehtävistä ja -lausunnoista Professorikunnan palkkakehitys Professoreiden työaika Professorikunnan tutkimusmahdollisuudet Verotus Kansainvälistymiseen liittyviä edunvalvontakysymyksiä Immateriaalioikeudet Eläkkeet ja eroamisikä TIEDE- JA YLIOPISTOPOLIITTINEN TOIMINTA Yliopistouudistuksen vaikutusten seuranta Yliopistojen hallinto Professorien palvelussuhteet ja nimikkeet Tutkimus- ja opetushenkilöstön urakehitys ja tutkijanura Professorien työnkuva ja hyvinvointi Tutkimusmäärärahat ja yliopistojen voimavarat Poliittiseen järjestelmään vaikuttaminen Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten rakenteellinen kehittäminen SISÄINEN JÄRJESTÖTOIMINTA Liiton organisaatio Jäsenistö Liiton osastot Luottamusmiestoiminta Jäsenpalvelut Järjestöllisen valmiuden ylläpito ULKOINEN JÄRJESTÖTOIMINTA Keskusjärjestö AKAVA VAKAVA JUKO Yliopistojen opetus- ja tutkimusalan järjestöt Muut järjestöt Kansainvälinen toiminta VIESTINTÄ Sisäinen viestintä Ulkoinen viestintä Acatiimi-lehti TALOUS Jäsenmaksu Tukirahasto Liiton muut tuotot ja sijoitustoiminta JÄRJESTETYT TILAISUUDET

3 9 LIITON TOIMIELIMET Valtuusto Hallitus Hallituksen asettamat toimielimet ym Tilintarkastajat Toimistohenkilöstö LIITON LAUSUNNOT JA EHDOTUKSET

4 4 1 TOIMINNAN YLEISKUVA Vuoden 2012 toiminnan painospisteinä olivat 1) professoreiden palkkauksen, tutkimusmahdollisuuksien ja palvelussuhde-etujen edistäminen, 2) professoreiden aseman ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen yliopistojen ja tutkimuslaitosten ylimpinä asiantuntijoina, 3) yliopistouudistuksen vaikutusten seuraaminen sekä vaikuttaminen yliopistojen ja tutkimuslaitosten rakenteelliseen kehittämiseen sekä 4) jäsenrekrytointi ja jäsenpito. Professoreiden palkkauksen, tutkimusmahdollisuuksien ja palvelussuhde-etujen edistäminen Toimintavuoden kesällä neuvoteltiin ns. raamisopimukseen perustuvat, vuotta 2013 koskevat auki olleet asiat. Neuvottelujen tuloksena kaikille maksetaan alkaen 1,2 %:n yleiskorotus. Yliopistojen palkkausjärjestelmää yksinkertaistetaan niin, että vuoden 2013 alusta siirrytään suoritusosan arvioinnissa kokonaisarviointiin. Toisaalta YPJ:hin otetaan alkaen uutena elementtinä suorituskorotus. Liitto otti aktiivisesti esiin mm. yliopistojen johdon tapaamisissa professorien palkkauksen kehittämisen. Itä-Suomen yliopistossa päätettiin korottaa lukien tuntuvasti professorien palkkoja. Liitto piti aktiivisesti esillä professoreiden tutkimusmahdollisuuksien parantamista. Useat yliopistot ovat ottaneet käyttöönsä professoreiden tutkimuskausijärjestelmän. Professoreiden aseman ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen yliopistojen ja tutkimuslaitosten ylimpinä asiantuntijoina Professorin työ kyselyssä sekä osastokyselyssä saatiin runsaasti tietoa professoreiden työstä, asemasta ja vaikutusmahdollisuuksista yliopistoissa. Asia oli esillä monin tavoin liiton toiminnassa. Professoreiden roolin vahvistamista yliopistojen strategisessa päätöksenteossa painotettiin yliopistojen johdon tapaamisissa sekä seminaareissa, mediahaastatteluissa ja Acatiimissa. Tutkimuksessa avustavan henkilökunnan tarvetta pidettiin esillä. Yliopistouudistuksen vaikutusten seuraaminen sekä vaikuttaminen yliopistojen ja tutkimuslaitosten rakenteelliseen kehittämiseen Liitto oli kuultavana eduskunnan sivistysvaliokunnassa yliopistolain muutoksen vaikutuksista sekä yliopistoindeksin leikkauksesta. Sivistysvaliokunnan sekä valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaoston kanssa järjestettiin keskustelutilaisuus yhdessä Tieteentekijöiden liiton kanssa. Liitto antoi yliopistouudistuksen vaikutusten seuraamisesta myös lausunnon sivistysvaliokunnalle. Erityisesti yliopistojen ja tutkimustoiminnan voimavarat olivat muutoinkin esillä liiton toiminnassa. Jäsenrekrytointi ja jäsenpito Jäsenrekrytointiin suunnattiin paljon voimavaroja ja jäsenrekrytointia uudistettiin. Rekrytointi oli edelleen osastojen vastuulla, mutta liiton toimisto toimi entistä aktiivisemmin rekrytoinnin tukena. Osastoilta pyydettiin säännöllisesti tieto uusista professoreista ja heille lähetettiin tietoa liiton toiminnasta. Liiton verkkosivut uudistettiin palvelemaan mm. jäsenrekrytointia. Huolimatta panostuksista liiton kokonaisjäsenmäärä kasvoi vain hieman. Työelämässä olevien jäsenten lukumäärä kuitenkin väheni jossain määrin. Tämä johtuu siitä, että liiton jäsenten eläköityminen lisääntyi selvästi edellisiin vuosiin nähden. Toimintavuonna liittoon liityttiin hieman enemmän kuin edellisenä vuonna, ja liitosta erottiin edellisvuotta vähemmän.

5 5 2 EDUNVALVONTA 2.1 Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset Yliopistojen yleinen työehtosopimus (TES) on voimassa syksyllä 2011 raamisopimuksen syntymisestä johtuen saakka. Valtiolla voimassaolevien virkaehtosopimuksien kesto vastaa yliopistoja. Vuoden 2012 korotusten kustannusvaikutukseksi oli sovittu 2,4 %. 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä Vuonna 2011 otettiin käyttöön yliopistojen palkkausjärjestelmään kuuluva vaativuuslisä. Toimintavuoden alussa voitiin todeta, että vaativuuslisän käyttöönotto ja soveltaminen on tapahtunut suunnitellulla tavalla. Vaativuuslisät kohdistuvat professoreihin kohtuullisesti. Raamisopimukseen perustuen oli sovittu syksyllä 2011, että alkaen tuli 1,7 %:n yleiskorotus, joka suunnattiin vaativuustaulukkoihin tasaisesti. Käytettävissä oleva 0,7 %:n järjestelyerä suunnattiin vaativuustasotaulukkoihin siten, että korotus ei jakautunut läheskään tasan eri vaativuustasojen välillä. Professorien korotus oli jonkin verran 0,7 %:ia suurempi jakautuen käytännössä tasan eri vaativuustasoilla olevien professorien kesken. Raamisopimuksen soveltamisneuvotteluissa 2011 sovittiin, että vuonna 2013 henkilökohtaisen suoriutumisen arvioinnissa pyritään siirtymään kokonaisarviointiin. Toimintavuoden kesällä tätä sopimusta täsmennettiin ja sovittiin, että suoriutumisosan kokonaisarviointi otetaan käyttöön vuoden 2013 alusta. Samassa yhteydessä sovittiin, että 1,2 %:n yleiskorotus alkaen menee vaativuustasoihin. Niin ikään kesällä sovittiin, että alkaen otetaan käyttöön suorituskorotus, jonka kustannusvaikutus on alussa 0,7 %. Liitto on kilpailuttanut yliopistoja professorien palkoissa mm. julkaisemalla palkkaselvityksensä. Kaikissa liiton johdon ja yliopistojen johdon tapaamisissa palkkaus on otettu yksityiskohtaiseen keskusteluun. Tapaamisissa on käsitelty mm. yliopistokohtaisia, sukupuoleen ja tieteenalaan liittyviä palkkaeroja. Muutoinkin liitto eri yhteyksissä korosti professorien palkkauksen kehittämistä. YPJ:n soveltamisessa esiintyi joillakin henkilöstöryhmillä ongelmia, mutta professoreita koskien ongelmat eivät olleet erityisen suuria. Aalto-yliopistossa otettiin käyttöön vuonna 2010 oma YPJ:stä poikkeava palkkausjärjestelmänsä mm. professoreille. Järjestelmä muistuttaa YPJ:tä. Arviointijärjestelmä on kuitenkin YPJ:stä poikkeava. Aallon palkkausjärjestelmä on ollut korostetun tarkkailun kohteena, ja tarvittaessa se voidaan irtisanoa. Aallon professorien palkkakehitys vastasi suunnilleen muiden professorien kehitystä. Toimintavuonna muiden yliopistojen osalta omien palkkausjärjestelmien käyttöönotto ei ollut esillä. Tutkimuslaitoksissa noudatettiin niiden omia palkkausjärjestelmiä. Valtiolla tehdyt suuruusluokaltaan yliopistoja vastaavat korotukset toteutuivat myös tutkimuslaitoksissa.

6 6 2.3 Yliopistoja koskeva neuvottelutoiminta Yliopistoja koskevissa neuvotteluissa yliopistotyönantajaa on edustanut Sivistystyönantajat (Sivista), joka on kuulunut Elinkeinoelämän keskusliittoon EK:hon. EK:n neuvottelukulttuuri on näkynyt yliopistojen neuvotteluissa. Yliopistojen vaikutus Sivistan neuvottelutoimintaan on ollut merkittävää Suomen yliopistojen työnantajayhdistyksen (SYTY) kautta. Sivistan neuvotteluryhmässä on yliopistojen henkilöstöjohdolla ollut merkittävä panos. Koko toimintavuoden kevään ajan neuvoteltiin tiiviisti ns. raamisopimuksen pohjalta. Liitto osallistui aktiivisesti neuvotteluihin. Sopimus saavutettiin vuoden 2013 korotusten osalta juhannuksen alla. Sopimus merkitsi seuraavia asioita: 1) 1,2 %:n yleiskorotus aikaistui toteutumaan lukien, 2) henkilökohtaisen suoriutumisen arvioinnissa siirrytään kokonaisarviointiin lukien ja 3) uusi YPJ-elementti suorituskorotus otetaan käyttöön lukien. Suorituskorotuksen kustannusvaikutus käyttöönottovaiheessa on 0,7 %, ja korotuksen tulee saamaan arviolta noin 23 % työtekijöistä. Suorituskorotuksen suuruus on 50 % käytetyn henki-tason ja sitä seuraavan tason erotuksesta. Suorituskorotuksen korotusvaikutus on saajalleen noin 3 %. Korotuksen voi saada hyvästä suorituksesta. Sen myöntää työnantaja. Vaikka sopimus ei kaikilta osin vastannut liiton tavoitteita, voitiin todeta, että se on kuitenkin tyydyttävä. Valtiolla käytiin keväällä paikallisneuvottelut 0,5 %:n suuruisesta virastoerästä. Paikalliset neuvottelut onnistuivat hyvin, ja vain muutamassa virastossa päädyttiin yleiskorotusperälautaan. Vuoden aikana aloitettiin vaikuttavuus- ja tuloksellisuushanke, joka korvaa valtion tuottavuusohjelman. 2.4 Professorit työsuhteessa Yliopistoissa palvelussuhdelaji on yliopistouudistuksen myötä työsuhde. Toimintavuoden aikana on vahvistunut käsitys, että professoreiden virkojen muuttaminen työsuhteiksi ei ole toistaiseksi aiheuttanut suuria ongelmia. Yliopistojen johdon tapaamisissa ja useissa muissakin yhteyksissä liitto kiinnitti huomiota määräaikaisiin professuureihin ja niihin ongelmiin, joita määräaikaisuudesta seuraa mm. tutkimuksen pitkäjänteisyydelle. 2.5 Tulospalkkaus Tulospalkkiot ovat olleet kasvavassa määrin esillä liiton toiminnassa. Liitto on suhtautunut niihin varovaisen myönteisesti edellyttäen, että niiden kriteerit ovat läpinäkyvät ja professorikunta on hyväksynyt ne. Liitto on myös selvittänyt loppuvuonna tulospalkkion (eli bonus- tai kannustepalkkion) merkitystä eri yliopistoissa. 2.6 Akateemiset johtamispalkkiot Yliopistojen työehtosopimuksessa on maininta siitä, että yliopisto maksaa päätöksensä mukaisesti akateemiselle johtajalle johtamispalkkiota. Tämä osoittaa, että johtamispalkkiojärjestelmä on tarkoitus säilyttää. Yliopistojen muuttuneet johtamisjärjestelmät vaikeuttavat akateemisten johtamispalkkioiden vertailua yliopistojen kesken, mutta palkkioiden kehitystä on kuitenkin seurattu palkkaselvityksissä. Palk-

7 7 kiot ovat olleet esillä liiton johdon ja yliopistojen johdon keskusteluissa. Kaikille yliopistoille lähetetyssä kirjelmässä korostettiin riittävän korkeiden johtamispalkkioiden merkitystä akateemisten johtajien toiminnalle. Johtajien vastuu on lisääntynyt YPJ:n ja yliopistouudistuksen seurauksena. Vaikuttaa siltä, että kovin suuria muutoksia akateemisissa johtamispalkkioissa ei ole tapahtunut vuoteen 2011 verrattaessa. Taulukko 1. Akateemiset johtamispalkkiot joulukuussa 2012 (Lähde: Professoriliiton palkkaselvitykset 2013, jäsenkysely.) Akateemiset johtamispalkiot joulukuussa 2012 Euroa keskiarvo 651 mediaani 500 vaihteluväli Hankkeiden johtamispalkkiot Liitto laati ja toimitti vuonna 2011 yliopistoille suosituksensa täydentävän rahoituksen hankkeiden johtamispalkkioista professoreille. Suosituksen mukaan 1) palkkioita maksetaan täydentävän rahoituksen hankkimisesta, 2) perustaksi otetaan kaikki hankittu rahoitus, 3) palkkio perustuu rahoituksen kokonaismäärään. Liiton osastot pyrkivät yliopistoissa toimimaan suosituksen mukaisesti. Jäsenkuntaa on informoitu liiton suosituksesta. Suosituksen kaikkia vaikutuksia ei vielä pystytä arvioimaan. 2.8 Palkkiot asiantuntijatehtävistä ja -lausunnoista Asiantuntijalausuntopalkkiot maksetaan yliopistokohtaisesti. Liitto on eri yhteyksissä tuonut esiin palkkioiden merkityksen. Hallituksen toimintavuoden keväällä vahvistamaa uutta liiton palkkiosuositusta on pyritty saattamaan jäsenten tietoisuuteen eri keinoin. Palkkiosuositus työsuhteen ulkopuolisista tehtävistä on julkaistu mm. liiton kalenterissa ja verkkosivuilla. 2.9 Professorikunnan palkkakehitys Toimintavuonna toteutuneet palkankorotukset ovat kohdelleet yliopistoissa professoreita kohtuullisella tavalla. Sopimukseen ei sisälly matalapalkkaeriä tai vastaavia. Yleiskorotus on prosentuaalinen. Yliopistojen palkkakehitys ja korotukset ovat vastanneet vähintään julkista sektoria. Vaativuuslisän kohdentumisesta saatiin tietoa tosin vasta aivan loppuvuonna. Liitto on pyrkinyt edistämään professorien palkkakehitystä työehtosopimusta koskevalla neuvottelutoiminnalla. Tässä on onnistuttu kohtuullisella tavalla. Yliopistojen johdon tapaamisissa yliopistokohtaiset palkkavertailut ovat olleet keskeisessä asemassa. Tämän toiminnan seurauksena ainakin ISY:ssä on päätetty nostaa professorien palkkoja merkittävästi.

8 8 Toimintavuoden aikana liitto julkaisi palkkaselvityksensä joulukuun 2011 palkkaustilanteesta. Tietoa oli saatu sekä jäseniltä että työnantajilta. Professoriliitto on ainoa ammattijärjestö, jolle työnantaja toimittaa kattavasti palkkatietoja järjestön edustamista henkilöistä. Loppuvuonna käynnistettiin liiton palkkaselvityksen uusiminen joulukuussa Selvitys tehtiin jäsenkyselynä ja työantajakyselynä. Työantajakysely koski myös tutkimuslaitosten professoreita. Valtiolla JUKO on käynnistämässä lobbauskierroksen asiantuntija- ja johtotasolla toimivien palkkauksesta. Taulukko 2. Yliopistojen professoreiden palkkaustietoja lokakuu 2012 (Lähde: Professoriliiton palkkaselvitykset 2013, työantajan antamat tiedot.) Palkka 2012 kaikki professorit vakinaiset professorit määräaikaiset professorit keskiarvo mediaani Liiton palkkaselvitysten ja loppuvuonna 2011 maksuun tulleista vaativuuslisistä saadun selvityksen perusteella yliopistojen professorien palkat nousivat arviolta noin 3,5 %:lla lokakuusta 2011 lokakuuhun Vastaavana aikana EK:n jäsenyritysten työntekijöiden palkat nousivat keskimäärin vajaalla 3 %:lla. Tutkimuslaitosten professoreiden/tutkimusjohtajien palkan keskiarvo oli 6282 euroa ja mediaani 6193 euroa. Palkkaselvityksessä on valtuuston esityksen mukaisesti analysoitu professoreiden palkkausta sukupuolten välisen tasa-arvon näkökulmasta. Taulukko 3. Professoreiden palkka sukupuolen mukaan joulukuussa (Lähde: Professoriliiton palkkaselvitykset 2013, jäsenkysely.) keskimääräinen kokonaispalkka miehet naiset erotus miesten hyväksi 227 Työnantajakyselyn mukaan naisprofessoreiden ja miesprofessoreiden palkkaero on yliopistoissa keskimäärin 227 euroa (edellisvuonna 187 euroa). Palkkaero selittyy ainakin osasi sillä, että naisia on enemmän määräaikaisina (30 %) kuin miehiä (23,7 %). Määräaikaisilla on yleensä vakinaisia heikompi palkka. Naisten ja miesten palkkaero on otettu keskustelunaiheeksi yliopistojen rehtoreiden ja muun johdon tapaamisissa, ja yliopistoja on kehotettu selvittämään eron syitä Professoreiden työaika Kokonaistyöaikasopimuksen mukaan professorien kontaktiopetuksen enimmäismäärä on 140 tuntia/vuosi. Kontaktiopetuksen käsitettä ei ole määritelty.

9 9 Liitto on tuonut eri yhteyksissä esiin, että täydentävään rahoitukseen perustuvissa projekteissa voidaan työaikaa kohdentaa. Muissa tapauksissa työajan seurantaa ei tule tehdä. Työajan seurantaan on joissakin yliopistoissa yritetty liittää paikallaolovelvollisuus. Kumpikaan ei sovellu kokonaistyöaikaiseen joustavaan työaikajärjestelyyn. JUKO on jo aikaisemmin riitauttanut eräitä yliopistokohtaisia järjestelyjä. Liitto on käynyt keskusteluja asiasta yliopistojen rehtoreiden kanssa. Eri yhteyksissä liitto on korostanut, että professorien työaikamääräykset TES:ssä ovat pääasiassa asiallisia. Mitään suuria muutostarpeita ei niihin ole. Liitto selvitti loppuvuonna yliopistokohtaisesti sekä läsnäolovelvollisuutta että työajan kohdentamista professorien osalta. Osastoja pyydettiin selvittämään nämä kysymykset ja raportoimaan niistä liitolle. Liitto toi neuvottelutoiminnassaan esiin sen, että työaikasopimusta tulisi voida soveltaa vielä nykyistäkin joustavammin tutkimusmahdollisuuksien lisäämiseksi Professorikunnan tutkimusmahdollisuudet Professorien tutkimusmahdollisuuksien parantaminen on ollut keskeisesti esillä eri muodoin liiton toiminnassa myös toimintavuonna. Asiaa on käsitelty liiton tilaisuuksissa, ohjelmissa ja sidosryhmätapaamisissa. Professoripoolin kautta järjestetty tutkimuskausi on toiminut tyydyttävästi. Liiton esityksestä pooli on hyväksynyt hakukelpoisiksi myös ne, jotka ovat olleet määräaikaisessa professuurissa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan. Liitto on ehdottanut, että apurahaa voisivat hakea myös Taideyliopiston professorit taiteelliseen toimintaan. Liitto on antanut jäsenilleen neuvontaa professoripoolista mm. verotukseen liittyen. Yliopistoissa on otettu kasvavassa määrin käyttöön järjestelyjä, joissa professoreille myönnetään hakemuksesta tutkimuskausia. Tutkimuskausijärjestelmän edistäminen on ollut yksi liiton päätavoitteista, ja asiassa on siten edetty liiton tavoitteiden mukaisesti. Yliopistokohtaisia järjestelmiä selvitettiin osastoille suunnatulla kyselyllä loppuvuodesta. TES on pysynyt ennallaan mahdollistaen tietyissä tapauksissa mm. opetuksettomia ajanjaksoja Verotus Liitto pyrkii yhdessä Akavan kanssa verotuksen painopisteen siirtämiseen ansiotulon verotuksesta kulutuksen verotukseen. Verotuksen kokonaistason on kuitenkin pysyttävä sellaisena, että julkisten palveluiden taso ei vaarannu. Tämä koskee myös yliopistojen opetusta ja tieteellistä tutkimusta. Toisaalta liiton jäsenkunnan kannalta on edullista, että tuloverotuksessa marginaaliverotusta lievennetään. Verotukseen liittyvät kysymykset olivat esillä myös raamisopimuksessa. Liitto antoi toimintavuoden aikana jäsenkunnalle verotusta koskevaa yleistä ja yksittäistä neuvontaa Kansainvälistymiseen liittyviä edunvalvontakysymyksiä Ulkomaalaistaustaisia professoreita on neuvottu etenkin työelämän sääntöihin liittyvissä asioissa ja työyhteisökysymyksissä. Liiton englanninkielisten verkkosivujen ja englanninkielelle käännettyjen

10 10 jäsenkirjeiden avulla myös ulkomaalaistaustaiset jäsenet saavat ajankohtaista tietoa professoreita koskevista asioista. Vaikuttaa siltä, että eräät yliopistot eivät maksa matkakustannuskorvauksia päivärahoineen. Suurelta osin asia on kuitenkin kunnossa. Joidenkin yliopistojen luoma tutkimuskausijärjestelmä on tarkoitettu vain ulkomailla vietettävään tutkimusjaksoon. Tämä ei kuitenkaan ole kaikille hakijoille soveltuva malli, ja liitto on kommentoinut asiaa Immateriaalioikeudet Esiin ei ole tullut laista johtuvia ongelmia korkeakoulukeksintölain soveltamisessa. Liiton toiminnanjohtaja Jorma Virkkala kuului työsuhdekeksintölautakunnan korkeakoulujaostoon. Korkeakoulukeksintöjaosto ei ole kokoontunut. Toimintavuoden aikana tekijänoikeuslain muuttaminen ei ollut esillä. Liitto seuraa kuitenkin tilannetta tarkasti. Immateriaalioikeuksien osalta ei ole tullut esiin erityisiä ongelmia Eläkkeet ja eroamisikä Vuodesta 2005 alkaen eläkkeelle on voinut jäädä joustavasti vuotiaana oman valinnan mukaan. Eläkettä karttuu kunkin vuoden ansioista eri ikäkausina seuraavasti: vuotiaat 1,5 %, vuotiaat 1,9 % ja vuotiaat 4,5 %. Ennen eläkeuudistusta ( ) voimassa olleet yksilölliset eläkeiät ja valitut eläkeiät pysyivät voimassa vuoden 2005 jälkeenkin. Vuoden 1992 lopusta valtion palveluksessa yhtäjaksoisesti olleilla on ollut yksityistä sektoria parempi eläketurva siltä osin kuin kyse on ajalta ennen ansaitusta eläkkeestä. Ennen tuota aikaa valtion eläkekarttuma oli vuodessa 2,2 %, yksityisellä sektorilla eläkekarttuma oli 1,5 % vuodessa. Professorien henkilökohtainen eläkeikä vaihtelee 63 ja 65 ikävuoden välillä. Mikäli eläkkeelle jää 63-vuotiaana ennen henkilökohtaista eläkeikää, vuoteen 1995 mennessä karttunutta eläkettä vähennetään. Alle 68-vuotiaan eläkkeensaajan työskentelystä karttuu uutta eläkettä 1,5 % vuodessa. Vanhuuseläkkeen aikana alkaneesta työstä karttuneen eläkkeen saa aikaisintaan 68 vuoden iässä, vaikka työsuhde päättyisikin jo tätä ennen. Professorien eroamisikä on 68 ikävuotta lain perusteella. Toimintavuoden keväällä tehdyn Professorin työ kyselyn mukaan 43 % professoreista haluaa jäädä eläkkeelle vuotiaana ja 6 % vuotiaana. Keskimääräinen toivottu eläkeikä on 66 vuotta. Kyselyn mukaan työuran jatkamisen kannalta tärkeitä asioita ovat avustavan henkilökunnan riittävä määrä, tutkimusmahdollisuudet ja akateemisen vapauden turvaaminen. Liitto piti esillä sitä vaihtoehtoa, että työantajan ja professorin yhteisellä sopimuksella voidaan työskennellä 68 ikävuoden eroamisiän jälkeenkin. Liitto antoi toimintavuoden aikana eläkkeitä koskevaa yleistä ja yksittäistä neuvontaa. Toimintavuoden aikana palkansaajien keskusjärjestöt eivät hyväksyneet eläkeiän korottamista.

11 11 3 TIEDE- JA YLIOPISTOPOLIITTINEN TOIMINTA 3.1 Yliopistouudistuksen vaikutusten seuranta Liitto seurasi tarkkaan OKM:n selvitystä yliopistolain vaikutuksista. Liitto osallistui aktiivisesti yliopistouudistusta ja muutakin yliopistopolitiikkaa koskevaan keskusteluun mm. OKM:n ja Tutkijoiden ja kansanedustajien seuran (Tutkas) seminaareissa. Liitto antoi sivistysvaliokunnalle perusteellisen lausunnon yliopistouudistuksen vaikutuksista. Lausunnossa esitettiin yliopistokollegion lakisääteiseksi tehtäväksi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisen lisäksi hallituksen laatimien talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelmien vahvistamista. Toimintavuoden lopulla asia oli edelleen vireillä sivistysvaliokunnassa. Yliopistouudistuksen seurantaan liittyi myös liiton ja TTL:n järjestämä kevätseminaari Yliopiston monet muodot, joka sai osakseen mediahuomiota. Professorin työ kyselyssä selvitettiin professorien näkemyksiä professorien työstä. Tässä yhteydessä saatiin tietoa professoreiden vaikutusmahdollisuuksista yliopistojen strategiseen päätöksentekoon yliopistolain muutoksen jälkeen. 3.2 Yliopistojen hallinto Professorin työ kyselyn perusteella professorit kokevat vaikuttamismahdollisuutensa yliopistojen päätöksentekoon ja hallintoon vähäisiksi. Liitto on tuonut tämän ongelman esiin eri yhteyksissä, mm. yliopistojen johdon ja Suomen yliopistot UNIFI:n tapaamisissa sekä mediassa. Liitto on useissa yhteyksissä korostanut sitä, että yliopistojen johdon tulee käydä säännöllistä ja tiivistä vuoropuhelua professorikunnan kanssa. Asia on ollut esillä yliopistojen johdon tapaamisissa ja osastojen puheenjohtajien neuvottelupäivillä. Yrityksistä huolimatta säätiöyliopistojen hallinnossa ei ole ao. yliopiston professoreilla edustusta. 3.3 Professorien palvelussuhteet ja nimikkeet Liitto on lähtenyt siitä, että professorien kelpoisuusvaatimukset pysyvät yliopistokohtaisissa säännöksissä korkeatasoisina ja suhteellisen samanlaisina eri yliopistoissa. Professoriksi tulee voida valita ainoastaan tieteellisesti/taiteellisesti pätevä henkilö. Kelpoisuuden tulee perustua vertaisarviointiin. Nykytilanne näyttääkin vastaavan liiton tavoitetta. Liitto on lähtenyt siitä, että myös professorin sijaisten on täytettävä professorin kelpoisuusvaatimukset. Tenure track -järjestelmään liittyen apulaisprofessorinimike on yleistymässä yliopistoissa. Uusi apulaisprofessori ei vastaa aikaisempaa apulaisprofessoria. Liitto ei ole ryhtynyt tässä yhteydessä vastustamaan nimikettä. Professorin työ on korostetun pitkäjänteistä. Mm. tämän takia professoriksi valinnan tulisi olla lähtökohtaisesti pysyvää. Määräaikainen valinta professoriksi tulee tapahtua vain perustellusta syystä. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että professoreiden määräaikaiset työsuhteet ovat yliopistolakiuudistuksen jälkeen tavanomaistuneet. Liitto on tuonut nämä epäkohdat esiin useissa yhteyksissä, mm. yliopistojen johdon tapaamisissa.

12 12 Lokakuussa 2012 määräaikaisia professoreja oli 25,4 % (edellisvuonna 26,1 %) kaikista yliopistoprofessoreista. Liiton osastoille ja luottamusmiehille kohdistetun kyselyn mukaan yleisimmät syyt määräaikaisuuksien käyttöön ovat täydentävä rahoitus, avoinna olevan tehtävän hoitaminen ja sijaisuus. Liitto on kiinnittänyt huomiota myös siihen, että määräaikaisuuksien käyttö professorien osalta vaihtelee perustelemattomista syistä suuresti eri yliopistojen välillä. Yliopistojen työehtosopimuksen mukainen määräaikaisten työsopimusten käyttöä tarkasteleva työryhmä jatkoi jo edellisellä sopimuskaudella asetettua neuvottelutoimintaa. Tarkoituksena on löytää keinoja selkiyttää määräaikaisten työsuhteiden käyttöä yliopistoissa. Työryhmä ei saanut työtään päätökseen vuoden loppuun mennessä. Erimielisyyttä aiheuttaa etenkin ohjeistus määräaikaisuuksien käytöstä neliportaisella tutkijanuralla ja urajärjestelmissä. 3.4 Tutkimus- ja opetushenkilöstön urakehitys ja tutkijanura Liitto edisti edelleen neliportaista tutkijanuramallia, jonka neljännen portaan muodostaa professorikunta. Professorin tehtävä on lähtökohtaisesti pysyvä. Liitto lähtee siitä, että professorien suhteellista osuutta yliopistojen opetushenkilökunnasta lisätään maltillisesti. Liitto ei hyväksy sitä, että professuureja muutetaan esimerkiksi kustannussyihin vedoten muunlaisiksi nimikkeiksi. Liitto toi eri yhteyksissä esiin, että neliportaisessa tutkijanuramallissa kolmannella tasolla oleva henkilö voidaan kutsua professoriksi, mikäli yksikön tarpeet tätä edellyttävät ja mikäli henkilö on kiistatta kelpoinen professoriksi. Liitto korosti myös eri yhteyksissä vertaisarvioinnin tärkeyttä professorin valinnassa. Vuoden mittaan liittoon saatiin yhteydenottoja, joissa tiedusteltiin tenure track -järjestelmässä ja eri professorijohdannaisilla nimikkeillä toimivien oikeusasemasta ja suhteesta yliopistolakiin. Liitto esitti UNIFI:lle ja OKM:lle työryhmän perustamista selvittämään tenure track -järjestelmässä olevien oikeusasemaa. OKM:n vastauksen mukaan liiton esittämät oikeudelliset näkökulmat tullaan huomioimaan KESU:n edellyttämän tutkijan- ja opettajanurapolkujen arvioinnin yhteydessä. 3.5 Professorien työnkuva ja hyvinvointi Liitto teki keväällä yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa Professorin työ kyselyn. Kysely lähetettiin yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa työskenteleville jäsenille. Vastaajia oli 741 eli 47 % kyselyn saaneista vastasi kyselyyn. Professorit kokivat oman työnsä merkitykselliseksi ja innostavaksi. Vastaajat arvioivat, että työajasta kuluu keskimäärin 30 % perustutkintokoulutukseen ja 16 % tohtorikoulutukseen. Tutkimuksen osuus työajasta oli keskimäärin 24 %. Tutkimusajan puute oli vastaajien mielestä suurin yksittäinen kuormittava tekijä. Vastaajista 67 % toimi johtotehtävissä. Johtotehtävissä toimivat kokivat, ettei heillä ole riittävästi käytössään avustavaa henkilökuntaa. He eivät myöskään kokeneet saavansa riittävästi talouden seurannan tietoja. Vastaajilta kysyttiin myös arviota todellisesta vuotuisesta työajasta. Tämä arvio luokiteltiin normaaliin työpäivään, lievään ylityöhön (8:45 10 tunnin työpäivät) ja ylipitkiin työpäiviin (yli 10 tunnin työpäivä): - ns. normaalia työpäivää teki 26 % vastaajista, - lievää ylityötä (8:45 10 tunnin työpäivät) teki 43 % vastaajista, - ylipitkää työpäivää (yli 10 tunnin työpäivät) teki 31 % vastaajista.

13 13 Professorit kokivat, ettei heillä ole riittävästi vaikutusmahdollisuuksia organisaation tasolla. Sen sijaan professorit kokevat pystyvänsä vaikuttamaan omaan työhönsä, etenkin työnsä sisältöön. Kyselyssä selvitettiin myös professoreiden käytössä olevia työn resursseja ja infrastruktuuria. Vastaajat olivat tyytymättömimpiä tutkimusta avustavan henkilöstön määrään. Muilta osin konkreettiset työolosuhteet olivat aika hyvät. Stressi ja uupumus näyttäisivät olevan huomattavasti yleisempiä professoreilla kuin koko yliopistohenkilöstöllä tai väestötasolla. Uupumusta selittivät heikoiksi koetut vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja liiallinen työmäärä, kun ikä, sukupuoli ja esimiesasema huomioidaan. Stressaavia tekijöitä ovat etenkin tutkimusajan puute, työmäärä, täydentävän rahoituksen hankkiminen ja hallintotehtävät. Kyselyn tuloksia hyödynnettiin toimintavuoden aikana eri tavoin. Niistä tiedotettiin jäsenille ja osastojen luottamushenkilöille, ja niitä hyödynnettiin yliopistojen johdon tapaamisissa. Liitto toi esiin, että professorikunnan työhön ei pidä kuulua tehtäviä, jotka eivät edellytä suorittajaltaan professorintasoista pätevyyttä. Yliopistojen sisäistä työnjakoa tuli liiton näkemyksen mukaan kehittää sellaiseksi, että professorit voivat työssään keskittyä osaamisensa ja pätevyytensä kannalta tarkoituksenmukaisiin tehtäviin. Vähemmän vaativia tehtäviä ohjataan avustavalle henkilökunnalle, jota laitoksilla tulee olla riittävästi. Opiskelijoiden ja opetushenkilöstön lukumääräsuhde ei korjaantunut. Liiton näkemyksen mukaan opiskelija/opettaja -lukumääräsuhdetta tulee pienentää vastaamaan kansainvälistä tasoa, ja suhteen laskentatavasta tulee päästä sopimukseen. 3.6 Tutkimusmäärärahat ja yliopistojen voimavarat Liitto on ollut erittäin aktiivinen tutkimusmäärärahojen ja yliopistojen voimavarakysymyksessä. Asiasta on annettu lukuisia tiedotteita, kirjoitettu Acatiimi-lehdessä, annettu lausuntoja mm. eduskunnan kahdelle valiokunnalle, ja se on otettu esiin eri sidosryhmätapaamisissa. Toimenpiteistä huolimatta suunta näyttää negatiiviselta. Toimintavuotta koskien yliopistoindeksin korotusvaikutukset oli puolitettu jo aikaisemmin. Vuoden lopulla varmistui, että vuodeksi 2013 yliopistoindeksi jäädytetään kokonaan. Liitto vastusti jyrkästi tällaista suuntausta ja keskusteli siitä mm. UNIFI:n ja Sivistan kanssa. Liiton vastustus tuli esiin voimakkaasti myös liiton ollessa eduskunnassa kuultavana loppuvuonna. Määrärahakysymyksiä koskevaan keskusteluun osallistumisen lisäksi liitto oli aktiivinen myös tiedepoliittisissa kysymyksissä. Liitto antoi lausunnot Tutkimuseettisen neuvottelukunnan uusista ohjeista, tutkijan ansioluettelomallista, Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksesta ja tekijänoikeuspolitiikan kehittämisestä. Liitto osallistui muutoinkin yliopistopoliittiseen keskusteluun mm. yliopistojen johtamisesta. Toimintavuoden aikana vahvistettiin vuoden 2013 alusta voimaantuleva yliopistojen uusi rahanjakomalli. Liitto pyrki vaikuttamaan asiaan aktiivisesti ja osittain onnistuneesti. Ongelmaksi jäi edelleen strategiaperusteisen rahoituksen liian suuri osuus verrattuna tutkimukseen perustuvaan rahoitukseen. Liitto kritisoi myös ulkomaalaisuuden liiallista korostusta rahoitusmallissa.

14 Poliittiseen järjestelmään vaikuttaminen Yliopistojen osaaminen, koulutus ja tutkimus ovat myönteisesti esillä hallitusohjelman tekstiosassa. Hallitusohjelman liitteessä olevassa leikkauslistassa tilanne on kuitenkin toisenlainen. Hallituskauden aikana ylimpään opetukseen ja tutkimukseen tulee kohdistumaan suuria leikkauksia. Liitto esitti voimakasta kritiikkiä tätä epäjohdonmukaisuutta kohtaan. Poliittiseen järjestelmään pidettiin yhteyttä myös järjestämällä tilaisuus eduskunnan sivistysvaliokunnalle ja valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle. Opetusministeri Jukka Gustafsson piti esityksen liiton ja TTL:n kevätseminaarissa Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten rakenteellinen kehittäminen Toimintavuoden aikana päätettiin lakkauttaa nykyiset kolme taidekorkeakoulua ja perustaa yksi Taideyliopisto lukien. Liitto antoi OKM:lle lausunnon Taideyliopiston perustamista koskevasta lakiesityksestä. Lausunnossaan liitto otti periaatteessa myönteisen kannan Taideyliopistoon. Edellytyksenä liitto esitti, että lisärahoitus toteutuu suunnitellulla tavalla ja ettei se vähennä muiden yliopistojen voimavarakehitystä. Liitto konsultoi lausuntoa antaessaan silloisten taideyliopistojen professoreita. Vuoden alussa käynnistyi hallitusohjelman mukainen sektoritutkimuslaitosten uudistamista käsittelevä selvitystyö. Valtion tutkimus- ja innovaationeuvosto totesi, että uudistuksella linjataan tutkimuslaitosten ohjausta, tavoitellaan voimavarojen parempaa kohdentamista sekä rahoituksen uudistamista. Liiton hallitus käsitteli tutkimuslaitosten rakenteellista kehittämistä helmikuun seminaarissaan. Syyskuussa julkaistiin asiaa selvittelevän työryhmän raportti Valtion tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus: esitys kokonaisuudistukseksi. Työryhmä esitti, että 1) tutkimuslaitosten rakennetta uudistetaan, 2) tutkimusrahoitusta uudistetaan ja 3) tutkimuslaitosten ja yliopistojen yhteistyötä syvennetään. Asiaa on käsitelty liiton hallinnossa. 4 SISÄINEN JÄRJESTÖTOIMINTA 4.1 Liiton organisaatio Toimintavuoden aikana liiton perusorganisaatio oli aikaisemman kaltainen. Liittoon kuulutaan suoran henkilöjäsenyyden perusteella. Liiton kaikille jäsenille avoin varsinainen kokous pidettiin Helsingissä Kokouksessa valittiin liiton valtuuston vuosiksi Valtuusto kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Kevätkokousta edelsi liiton ja TTL:n yhteinen kevätseminaari Yliopistojen monet muodot. Hallitus kokoontui 11 kertaa. Hallituksen alaisuudessa toimi työvaliokunta, sijoitustoimikunta, vaalitoimikunta ja kampanjatyöryhmä. Liitto on sisäistä toimintaansa varten jakautunut osastoihin. Syksyllä perustettiin liiton Taideyliopiston osasto, joka aloitti toimintansa Samassa yhteydessä SibAn ja TeaKn professorit

15 15 päättivät lopettaa osastonsa. Osastojen lukumäärä muuttui vuodenvaiheessa viideksitoista. 4.2 Jäsenistö Hallitus seurasi jäsenmääräkehitystä jokaisessa kokouksessaan. Kokonaisjäsenmäärä nousi hieman, mutta työelämässä olevien jäsenten lukumäärä laski hieman. Vastaavasti kokoaikaisten professorien lukumäärä pieneni yliopistoissa. Vuoden 2011 joulukuussa kokoaikaisia professoreita oli yliopistoissa 2358 kun taas lokakuussa 2012 kokoaikaisia professoreita oli Osa-aikaisten professoreiden lukumäärä kasvoi vastaavasti. Liiton jäsenten eläköityminen lisääntyi selvästi edellisiin vuosiin verrattuna. Suurin osa jäsenkunnasta työskenteli professori-nimikkeellä yliopistoissa. Liiton jäsenmääräkehitykseen vaikuttaa sekä uusien jäsenten rekrytointi että olemassa olevien jäsenten ns. jäsenpito. Vuonna 2012 liittoon liittyi edellisvuotta enemmän ja liitosta erosi edellisvuotta vähemmän. Tavallisimmat eron syyt olivat eläkkeelle jääminen ja siirtyminen muihin tehtäviin. Maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi erotetuista jäsenistä suurin osa oli eläkkeellä olevia. Jäsenrekrytointiin suunnattiin paljon voimavaroja. Rekrytointia uudistettiin ja tehostettiin. Vuoden alussa otettiin käyttöön uusille professoreille lähetettävä sähköinen liiton tervehdys, josta pääsee tutustumaan liiton esittelysivuihin. Liiton tervehdys on tehty suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä. Osastoilta pyydettiin säännöllisesti tieto uusista professoreista. Heille lähetettiin liiton toimistosta liiton infopaketti. Jäsenrekrytointia käsiteltiin syksyllä järjestetyssä osastojen puheenjohtajien seminaarissa. Liiton jäsenrekisteri uusittiin kevään aikana. Uuden jäsenrekisterin myötä jäsenten rekisteritietoja on ollut aikaisempaa helpompi hallinnoida ja jäsenmaksujen suorituksia voidaan seurata aikaisempaa tehokkaammin. Uudistamisen yhteydessä jäsenten rekisteritietoja päivitettiin. 4.3 Liiton osastot Liitolla oli 15 yliopistokohtaista osastoa ja valtakunnallinen osasto tutkimuslaitoksissa työskenteleviä jäseniä varten. Osastot ovat rekisteröimättömiä yhdistyksiä. Taideyliopiston myötä Sibelius- Akatemian ja Teatterikorkeakoulun osastot lakkauttivat syksyllä osastonsa. Taideyliopiston osasto perustettiin, ja se aloitti toimintansa Osastojen edustajat ovat toimineet YPJ-arviointiryhmissä. YPJ:hin otetun uuden vaativuuslisän kohdentamiseen osastoilla ei käytännössä ollut vaikutusmahdollisuuksia. Osastot ovat pyrkineet seuraamaan professorien kelpoisuusvaatimuksien käyttämistä ja edistämään professorien tutkimusmahdollisuuksia. Osastoille kohdistettiin vuoden aikana kaksi kyselyä. Alkuvuodesta osastoilta ja luottamusmiehiltä pyydettiin selvitys määräaikaisten professuurien perusteista ja määrästä. Osasta osastoja saatiin selvitys. Yliopistoissa toimivien liiton osastojen puheenjohtajille lähetettiin loppuvuodesta kysely, joka käsitteli mm. yliopistojen palkkiokäytäntöjä, tutkimuskausijärjestelmiä, työaikakäytänteitä ja palkkausjärjestelmän soveltamista. Kaikki osastot vastasivat tähän kyselyyn. Kyselyn tuloksia hyödynnetään liiton edunvalvonnassa. Osastojen toiminnan aktiivisuus on vaihdellut suuresti. Osastoissa on toimittu osastojen sääntöjen mukaisesti mm. osastojen yleisten kokousten osalta. Osastoilla on ollut toimintaan tarvittavat varat. Liiton luottamusjohto, toiminnanjohtaja ja järjestöpäällikkö ovat käyneet osastojen tilaisuuksissa.

16 16 Alkukesästä järjestettiin paikallistoiminnan kehittämisseminaari, jossa käsiteltiin ajankohtaisen työmarkkinatilanteen ohella professoreiden määräaikaisuuksia, asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia sekä Professorin työ kyselyn tuloksia. Syksyllä järjestettiin osastojen puheenjohtajille kaksipäiväinen seminaari Virossa aiheina mm. uusien jäsenten rekrytointi ja Professorin työ kyselyn tulokset. 4.4 Luottamusmiestoiminta Akavalaisen julkisen sektorin luottamusmiestoiminta koordinoidaan JUKOn taholta. JUKO on solminut luottamusmiessopimukset eri yliopistojen kanssa. Paikallisten neuvottelu- ja sopimusoikeuksien myötä luottamusmiestoiminnan merkitys on kasvanut. Luottamusmies edustaa henkilöstöä paikalliseen sopimiseen liittyvissä asioissa silloin, kun virka- tai työehtosopimus tai lainsäädäntö sitä edellyttää. Professoreista 31 toimi luottamusmiehenä tai varaluottamusmiehenä. JUKO järjesti yliopistojen luottamusmiehille peruskurssin ja kahdet neuvottelupäivät ja VAKAVA (VAKAVAn jäsenjärjestöt ovat keskusjärjestö Akavan pieniä ja keskisuuria jäsenliittoja, Professoriliitto on yksi Vakavan 16 jäsenjärjestöstä) järjesti yhteistyössä JEAn (Julkisen sektorin esimiehet ja asiantuntijat) kanssa yhdet neuvottelupäivät. 4.5 Jäsenpalvelut Liitto ajoi jäsentensä työsuhdeturvaa palkka-, palkkio- ja muissa palvelussuhteeseen liittyvissä asioissa sekä antoi jäsenille niihin liittyvää neuvontaa. Paikallistasolla liiton luottamushenkilöt ja JU- KOn luottamusmiehet olivat jäsenten käytettävissä. Liitto on ottanut jäsenilleen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen. Liiton jäsenillä oli mahdollisuus liittyä Opettajien työttömyyskassan jäseneksi. Jäsenyys on ilmainen liiton tarjoama jäsenetu. Suurin osa liiton työssä olevista jäsenistä kuuluu Opettajien työttömyyskassaan. Ns. kaksoisjärjestäytyneistä jäsenistä osa kuuluu johonkin toiseen työttömyyskassaan. Liitto on varautunut tukemaan jäseniään taloudellisesti työmarkkinoiden mahdollisessa konfliktitilanteessa. Liitto kustansi jäsenilleen vapaa-ajan matka- ja tapaturmavakuutukset vakuutusyhtiö Chartis Europe S:A:n kautta. Uusi matkustaja- ja matkatavaravakuutus sai jäsenistöltä myönteisen vastaanoton. Lisäksi jäsenet saattoivat itse liittyä liiton neuvottelemiin ryhmäetuvakuutuksiin. Liitolla oli edelleen sopimus Asianajotoimisto Bützow Oy:n kanssa jäsenten puhelinneuvonnasta yksityiselämän oikeusasioissa. Palvelu oli liiton jäsenille ilmainen. Liiton jäsenet saavat edelleen Acatiimi-lehden ja Tiede-lehden jäsenetuna. Alkuvuodesta julkaistiin Tiede-lehdessä jäsenille kohdistettu lisäkansi. Lisäkannessa kerrottiin jäseneduista ja liiton tämän vuoden painopisteistä. Liiton jäsenille lähetetään vuosittain Professoriliiton kalenteri ja palkkakyselystä tehty raportti. Liiton jäsenistä 386 on ottanut jäsenetuna professori.fi -sähköpostilaatikon. Uudet jäsenet saavat Professorimatrikkelin. Liitto järjesti toukokuussa Helsingin Musiikkitalossa jäsentilaisuuden avec. Osallistujia ilmoittautui 505, mutta tilaisuuteen osallistui kuitenkin 375 henkilöä. Sekä konsertti että konserttia edeltävä cocktail-tilaisuus onnistuivat erinomaisesti. Konsertin päätteeksi konsertin kapellimestari, professori Leif Segerstam piti professori Markus Lehtisen haastattelemana esityksen Professoriliiton jäsenille työstään ja inspiroitumisestaan. Jäsenille ja sidosryhmille järjestettiin lokakuussa niinikään Musiikkitalossa Työelämän tulevaisuus - seminaari, jossa työelämää eri puolilta tutkivat professorit esitelmöivät. Seminaari oli sisällöltään

17 17 erittäin onnistunut. Osallistujamäärä jäi ennakoitua pienemmäksi aktiivisesta markkinoimisesta huolimatta. Suomalaisen kirjakaupan Helsingin myymälä antoi Professoriliiton jäsenille alennusta muista kuin oppikirjoista. Liitto oli mukana 34 akavalaisen liiton yhteisessä jäsenetupalvelussa jasenedut.fi. Sen kautta on mahdollista saada vaihtuvia jäsenetuja. Liiton jäsenistä 32 henkilöä on rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi. Lisäksi Akavan kautta oli mahdollista saada muita jäsenetuja. Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry aloitti toimintansa vuoden 2012 alussa. PHT syntyi, kun keskusjärjestöjen lomajärjestöt yhdistivät jäsentensä työhyvinvointiin liittyvän toimintansa. Yksi liiton jäsen haki ja osallistui PHT:n 1. askel aikuisille -jaksolle. Akavalaisten A-lomat jatkaa toimintaansa mökkien välittäjänä. 4.6 Järjestöllisen valmiuden ylläpito Järjestövalmiuden osalta vuosi oli rauhallinen. 5 ULKOINEN JÄRJESTÖTOIMINTA 5.1 Keskusjärjestö AKAVA Professoriliitto otti osaa keskusjärjestö Akavan toimintaan. Professoriliiton edustajana Akavan liittokokouksissa toimi toiminnanjohtaja Jorma Virkkala ja varaedustajina toimivat varapuheenjohtaja Kaarle Hämeri ja järjestöpäällikkö Raija Pyykkö. Järjestöpäällikkö Raija Pyykkö toimi Akavan järjestötoimikunnassa varajäsenenä. Toiminnanjohtajalla oli puhe- ja läsnäolo-oikeus Akavan hallituksessa. Liiton asema Akavassa säilyi entisen kaltaisena. Liitto ei ole pyrkimyksistään huolimatta kyennyt vaikuttamaan ainakaan riittävästi Akavan yliopisto- ja tiedepoliittisiin kannanottoihin. 5.2 VAKAVA Professoriliitto on vuodesta 1994 lähtien ollut VAKAVAn jäsen. VAKAVA on pienten ja keskisuurten akavalaisten järjestöjen yhteenliittymä. VAKAVAn tehtävänä on toimia Akavan sisällä vaaliliittona, informaation välittämisen kanavana, koulutuksen antajana sekä edunvalvonnan koordinoijana. Liitto kuului JUKOon VAKAVAn kautta. Alkuvuodesta VAKAVAan kuuluivat Professoriliiton ja Tieteentekijöiden liiton lisäksi Agronomiliitto, Akavan kirkolliset ammattiliitot, Metsänhoitajaliitto, Luonnontieteilijöiden Akateemisten Liitto, Suomen Farmasialiitto, Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto, Upseeriliitto, Suomen Psykologiliitto, Suomen Puheterapeuttiliitto ja Diakoniatyöntekijöiden Liitto. Liiton toiminnanjohtaja Jorma Virkkala oli VAKAVAn hallituksen varsinainen jäsen ja järjestöpäällikkö Raija Pyykkö varajäsen. Toiminnanjohtaja toimi yliopisto ryhmän puheenjohtajana ja järjestöpäällikkö koulutusryhmän puheenjohtajana.

18 JUKO Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO neuvottelee ja solmii akavalaisten osalta mm. yliopistosektorin työehtosopimukset ja valtionsektorin virkaehtosopimukset. Professoriliitto kuului toimintavuoden aikana JUKOon VAKAVAn välityksellä. Professoriliiton toiminnanjohtaja oli JUKOn yliopistoneuvottelukunnan puheenjohtaja. Tässä ominaisuudessa hänellä oli puhe- ja läsnäolo-oikeus JUKO:n hallituksessa. Järjestöpäällikkö Raija Pyykkö oli varajäsen. Yliopistoneuvottelukunnan toiminta oli neuvottelujen aikana erittäin vilkasta. Neuvottelukunta oli neuvotteluissa keskeinen elin. Neuvottelukierroksista selvittiin kohtuullisesti. Yliopistoja koskeva TES tehtiin JUKOn nimissä. Liitto vaikutti aktiivisesti JUKOn toimintaan. JU- KOn hallituksessa on enemmistö kuntapuolen edustajilla. Tällä on merkitystä koko JUKOn toimintaan. 5.4 Yliopistojen opetus- ja tutkimusalan järjestöt Professoriliiton ja Tieteentekijöiden liiton yhteistyösopimuksen mukaan liitoilla on yhteistyötoimikunta nimeltään nimeltä Professorit ja Tieteentekijät eli P & T. P & T mm. sopii yhteiset yliopisto- ja tiedepolitiikkaa koskevat tavoitteet, hoitaa liittojen yhteistä tiedotustoimintaa, toimii yhdyssiteenä liittojen yhteisessä kansainvälisessä toiminnassa ja pyrkii sovittamaan yhteen liittojen työmarkkinaedunvalvontaa koskevia tavoitteita. P & T:ssä liittoa edustivat puheenjohtaja Maarit Valo, varapuheenjohtaja Kaarle Hämeri ja toiminnanjohtaja Jorma Virkkala. Tieteentekijöiden liitolla oli vastaava kokoonpano. Myös liittojen yhteinen viestintäpäällikkö osallistui P & T:n toimintaan. Professoriliitto, Tieteentekijöiden liitto ja Yliopistojen opetusalan liitto YLL (ent. Yliopistonlehtorien liitto) julkaisivat toimintavuoden aikana yhteistä Acatiimi-lehteä. Lehti lähetetään mm. liittojen jäsenkunnille sekä yliopistoalan vaikuttajille. Acatiimi-lehdellä on ollut toimitusneuvosto, jossa liittoa edustivat hallituksen jäsenet Marjukka Anttila ja Salme Näsi. Liiton ja TTL:n yhteinen viestintäpäällikkö Kirsti Sintonen toimi lehden päätoimittajana ja toimitusneuvoston sihteerinä. Myös toiminnanjohtaja osallistui toimitusneuvoston työskentelyyn. 5.5 Muut järjestöt Toimintavuoden aikana liitolla oli yhteistyösopimus seuraavien akavalaisten liittojen kanssa: Agronomiliitto, Luonnontieteiden akateemisten liitto LAL, Tekniikan Akateemiset TEK, Suomen Ekonomiliitto SEFE, Suomen Eläinlääkäriliitto, Suomen Farmasialiitto, Suomen Hammaslääkäriliitto, Suomen Kirkon Pappisliitto, Suomen Lakimiesliitto, Suomen Lääkäriliitto, Suomen puheterapeuttiliitto, Metsänhoitajaliitto, Suomen Psykologiliitto, Suomen Valtiotieteilijöiden liitto ja Ympäristöasiaintuntijoiden keskusliitto. Liitto pyrki harjoittamaan yhteistyötä myös Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n kanssa yliopistoja koskevissa asioissa. 5.6 Kansainvälinen toiminta Liiton kansainvälisen toiminnan tavoitteina on ollut vaihtaa tietoa ja kokemuksia etenkin korkeakoulusektorin ammattijärjestöjen kanssa pääsääntöisesti Euroopassa, seurata yliopistoreformin vaikutuksia Eurooppa-tasolla ja edistää tutkimuksen ja koulutuksen resursointia EU:n päätöksenteossa. Kansainvälisistä asioista vastaava hallituksen jäsen Rainer Huopalahti osallistui seuraaviin kansainvälisiin kokouksiin: HERSCin (Higher Education & Research Standing Committee) kokous Bukarestissa, HERSCin kokous Brysselissä ja 8th International Higher Education and Research Con-

19 19 ference Buenos Airesissa. Kokouksissa käsiteltiin mm. Horizon-hanketta (EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien uusiminen), tohtorikouluja ja korkeakoulujen lukukausimaksuja. Vuosittain järjestettävä pohjoismainen yliopistosektorin ay-kokous pidettiin Norjassa. Liiton hallitus on käsitellyt kansainvälisiä asioita. Yhteydenpitoa Akavaan on tiivistetty, ja myös Akava on tiivistänyt yhteydenpitoaan jäsenjärjestöihin. Akavan uuden strategian mukaan Akava keskittyy kansainvälisessä toiminnassaan EU-vaikuttamiseen. Ajankohtaisia EU-hankkeita ovat olleet mm. Horizon-hanke, korkeakoulujen EU-tasoinen ranking-järjestelmä U-multiranking ja tietojenvaihto Euroopan korkeakoulujärjestelmien uusimisesta. 6 VIESTINTÄ 6.1 Sisäinen viestintä Vuoden kuluessa on tehdyistä päätöksistä, asioiden valmistelusta ja annetuista lausunnoista tiedotettu Acatiimi-lehdessä, liiton verkkosivuilla, jäsenkirjeillä (4 kpl) ja osastojen kirjeillä. Liiton verkkosivut uudistettiin. Sivut julkaistiin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Uudet verkkosivut mahdollistavat aikaisempaa dynaamisemman viestinnän. Uusilla verkkosivuilla on omat suljetut osionsa osastoille ja hallitukselle. Osastojen sivuja uudistettiin paljon ja ne korvasivat osastojen käsikirjan. 6.2 Ulkoinen viestintä Liiton sidosryhmäviestintä oli aktiivista. Liiton tiedotteet saivat mediassa huomiota. Lisäksi liiton edustajat antoivat lukuisia haastatteluja ja lausuntoja medialle. Liiton edustajat tapasivat toimintavuoden aikana mm. seuraavien sidosryhmien edustajia: Suomen yliopistot UNIFI ry, Professoripooli, Suomen Akatemia, eduskunnan sivistysvaliokunta ja valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaosto, opetus- ja kulttuuriministeriö, tutkimus- ja innovaationeuvosto TIN, Sivistystyönantajat ja yliopistojen johtoa sekä järjestöedustajia. Vuoden 2012 Vuoden Professorin nimitys julkistettiin Communicatio Academican yhteydessä. Hän oli Markku Kulmala Helsingin yliopistosta. Julkistaminen sai osakseen runsaasti huomiota. Vuoden lopussa käynnistettiin vuoden 2013 Vuoden Professorin valintaprosessi uudenlaisella menettelytavalla. Julkisuuskampanjaa toteutettiin erityisesti yliopistolehtien kautta. Liiton ilmoitus julkaistiin seuraavissa lehdissä: Yliopisto, Yliopistolainen, Aikalainen, Tiedonjyvä, Kide, Aurora, Saima, Aktuumi, Meddelanden, Vaasan yliopistolehti, Tieteessä tapahtuu ja Kanava. Liiton visuaalisen ilmeen uudistus aloitettiin. Työelämän tulevaisuus -seminaariin kutsuttiin jäsenten ohella sidosryhmien edustajia. TIEDOTTEET Vuoden professori akatemiaprofessori Markku Kulmala Koulutuksella ja tutkimuksella uuteen kasvuun Jäädyttääkö hallitus yliopistojen uudistuksen? 4.4. Yliopistojen tulee ottaa henkilöstön palaute tosissaan

20 Sivistysyliopisto on jäämässä yritysyliopiston jalkoihin Kesälukukausi on mahdoton toteuttaa Koulutus ja tutkimus saatava hallituksen fokukseen Yliopistoindeksi palautettava vuoden 2014 alusta Puheenjohtaja Maarit Valo: Kvartaalitalous ei sovi tieteeseen 6.3 Acatiimi-lehti Liitto on julkaissut yhdessä Tieteentekijöiden liiton ja Yliopistojen opetusalan liitto YLL:n kanssa Acatiimi-lehteä. Acatiimi-lehden ulkoasu uudistui vuoden 2011 alusta. Lehden painos oli noin kpl. Lehteä lähetettiin paitsi julkaisijaliittojen jäsenkunnalle myös kirjastoihin, yliopistojen hallintoon, yliopisto- ja tiedepolitiikan päättäjille sekä sektoria seuraaville toimittajille. Toimintavuoden aikana julkaistiin 9 numeroa. Lehdellä on myös verkkoversio. Acatiimin todettiin useissa yhteyksissä saaneen myönteisen vastaanoton ja herättäneen keskustelua. Maan suurin sanomalehti teki isot jatkojutut kahdesta Acatiimin esille nostamasta aiheesta. Toimintavuoden lopulla Acatiimista teetettiin lukijatutkimus. Lehti sai hyvää palautetta: lukemisen tarkkuus on noussut edellisestä (v. 2005) kyselystä, lukijasuhde on vahvistunut, sisältöä ja ulkoasua arvioitiin aiempaa myönteisemmin (kouluarvosana nyt 8, aiemmin 7,6), printtilehti sai vahvan puollon. 7 TALOUS 7.1 Jäsenmaksu Liiton taloutta on rahoitettu pääasiassa jäseniltä perityillä jäsenmaksuilla. Liiton jäsenmaksu on määräytynyt valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti. Jäsenmaksu on ollut toimintavuonna pääsääntöisesti 0,9 % bruttopalkasta. Akavaan kaksoisjärjestäytyneiden osalta sen suuruus on ollut 0,6 % bruttopalkasta. Työvapaalla ja eläkkeellä oleviin on sovellettu poikkeavaa jäsenmaksun määräytymisperustetta. 7.2 Tukirahasto Liitolla on tukirahasto, jonka valtuusto on perustanut mahdollista työtaistelua varten. 7.3 Liiton muut tuotot ja sijoitustoiminta Hallitus teki päätökset liiton sijoitustoiminnasta, josta valtuustolle raportoitiin yksityiskohtaisesti. Hallituksella oli sijoitusstrategia, jossa kuvataan sijoitustoiminnan periaatteet. Hallituksella oli apunaan sijoitustoimikunta, joka esittää sijoituspäätökset hallitukselle. Sijoitustoimikuntaan kuuluivat liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja sekä hallituksen nimeämänä ulkopuolisena asiantuntijajäsenenä emeritusprofessori Jarmo Leppiniemi. Taloudenhoitaja toimi toimikunnan sihteerinä. Liiton varallisuus oli sijoitettu pääasiassa kotimaisiin kohteisiin. Osa liiton varallisuudesta oli sijoitettu yhteistyössä Nordean Investment Managementin kanssa korkosijoituksiin.

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 1 PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 1 TOIMINNAN YLEISKUVA... 4 2 EDUNVALVONTA... 5 2.1 Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset... 5 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 5 2.3 Yliopistoja koskeva

Lisätiedot

1 Edunvalvonta. Professoriliitto-Professorsförbundet ry VUODEN 2012 TOIMINTASUUNNITELMAN SEURANTA. 1.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset

1 Edunvalvonta. Professoriliitto-Professorsförbundet ry VUODEN 2012 TOIMINTASUUNNITELMAN SEURANTA. 1.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset Professoriliitto-Professorsförbundet ry VUODEN 2012 TOIMINTASUUNNITELMAN SEURANTA Suunnitelman seuranta 1 Edunvalvonta Toimenpiteet ja toteutuminen 1.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset Yliopistojen

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 1 PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET... 4 2 EDUNVALVONTA... 5 2.1 Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset... 5 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 5 2.3. Valtion

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen Vuosikertomus 2014 1 Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 4 2.3 Valtion tutkimuslaitosten

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

1 Edunvalvonta. Professoriliitto-Professorsförbundet ry VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNITELMAN SEURANTA. 1.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset

1 Edunvalvonta. Professoriliitto-Professorsförbundet ry VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNITELMAN SEURANTA. 1.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset Professoriliitto-Professorsförbundet ry VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNITELMAN SEURANTA Suunnitelman seuranta 1 Edunvalvonta Toimenpiteet ja toteutuminen 1.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset Yliopistojen

Lisätiedot

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY 1. PALKKAKYSELY 1 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsenille tehtiin lokakuussa 2016 työmarkkinatutkimus internet-kyselynä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vastaavan

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

PROFESSORILIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2015. Liite 7/1

PROFESSORILIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2015. Liite 7/1 PROFESSORILIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2015 Liite 7/1 2 LIITON TOIMINNAN PAINOPISTEET 3 TOIMINTASUUNNITELMA YKSITYISKOHDITTAIN 4 1 Edunvalvonta 4 1.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet Yksityisen Opetusalan Liitto ry:n jäsenenä olevien yliopistojen palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2012. Toimihenkilöt 2012 2. Ammattiosaston kevätkokous 20.04.2012, klo 16.00. Toimintakertomus vuodelta 2011 5 8

JÄSENTIEDOTE 1/2012. Toimihenkilöt 2012 2. Ammattiosaston kevätkokous 20.04.2012, klo 16.00. Toimintakertomus vuodelta 2011 5 8 Aalto-yliopiston ammattiosasto JHL ry JÄSENTIEDOTE 1/2012 Sisältö Sivu Toimihenkilöt 2012 2 Ammattiosaston kevätkokous 20.04.2012, klo 16.00 Kevätkokouksen esityslista 3 4 Toimintakertomus vuodelta 2011

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2012 työnantajaselvitys PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI toukokuu 2013 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 1. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...5

Lisätiedot

Kysely tietoalojen TES-ratkaisun vuoden 2011 palkkaratkaisun toteutuksesta

Kysely tietoalojen TES-ratkaisun vuoden 2011 palkkaratkaisun toteutuksesta Kysely tietoalojen TES-ratkaisun vuoden 2011 palkkaratkaisun toteutuksesta Vastaajina 88 henkilöstöedustajaa, jotka edustivat 75 yritystä. Vastaajista: 20 % pääluottamusmiehiä 53 % luottamusmiehiä 8 %

Lisätiedot

PROFESSORILIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2016

PROFESSORILIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2016 PROFESSORILIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2016 2 Professoriliiton vuoden 2016 toiminta PAINOPISTEET: 1. Vaikuttamistoiminta Liitto toimii aktiivisesti yliopistojen ja tutkimusten voimavarojen turvaamiseksi,

Lisätiedot

Yliopisto professorin työnantajana -selvitys Focus Master Oy

Yliopisto professorin työnantajana -selvitys Focus Master Oy Yliopisto professorin työnantajana -selvitys 2016 Focus Master Oy 3.10.2016 Selvitys toteutettiin sähköpostikyselynä Ajankohta kesäkuu 2016 Kohderyhmä yliopistojen palveluksessa olevat liiton jäsenet 533

Lisätiedot

PALKKASELVITYKSET 2014

PALKKASELVITYKSET 2014 PALKKASELVITYKSET 2014 TYÖNANTAJASELVITYS PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2015 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 1. AINEISTON KUVAUS...6 2. TYÖNANTAJASELVITYS...7 2.1. Professorien

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Professoriliitto-Professorsförbundet ry VUODEN 2014 TOIMINTASUUNNITELMAN SEURANTA

Professoriliitto-Professorsförbundet ry VUODEN 2014 TOIMINTASUUNNITELMAN SEURANTA Professoriliitto-Professorsförbundet ry VUODEN 2014 TOIMINTASUUNNITELMAN SEURANTA TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMAN SEURANTA 1 Edunvalvonta 1.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset Yliopistojen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA Yleistä Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat 30.8.2013 allekirjoittaneet työllisyys- ja kasvusopimuksen vuosille 2013 2016/2017. Tällä

Lisätiedot

Professoriliitto Professorsförbundet ry VUODEN 2015 TOMINTASUUNNITELMAN SEURANTA 1

Professoriliitto Professorsförbundet ry VUODEN 2015 TOMINTASUUNNITELMAN SEURANTA 1 VUODEN 2015 TOMINTASUUNNITELMAN SEURANTA 1 TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMAN SEURANTA 1 EDUNVALVONTA 1.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset Keskusjärjestöt solmivat 30.8.2013 työllisyys-

Lisätiedot

Opettajien edunvalvoja

Opettajien edunvalvoja Opettajien edunvalvoja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta. OAJ on maassamme ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palkkauksesta,

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 jäsenjärjestöä, joissa on lähes 600 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

PROFESSORILIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2013

PROFESSORILIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2013 PROFESSORILIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2013 LIITON TOIMINNAN PAINOPISTEET... 3 TOIMINTASUUNNITELMA YKSITYISKOHDITTAIN... 4 1 Edunvalvonta... 4 1.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset...

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2013 työnantajaselvitys PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIkuu 2014 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 1. AINEISTON KUVAUS...6 2. TYÖNANTAJASELVITYS...7

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2011 KYSELY YLIOPISTOILLE PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2012 FOCUS MASTER OY S I S Ä L LY S L U E T T E L O Johdanto... 3 1. TUTKIMUSAINEISTON

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus 2009 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys TOIMINTAKERTOMUS 2009 NEUVOTTELUTOIMINTA

Lisätiedot

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 - esityslista 1. Valitaan kokouksen puheenjohtajisto 2. Todetaan selvitystyöhön 10.2.2015 mennessä ilmoittautuneet

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Suomen Akatemian toimikuntarakenne

Suomen Akatemian toimikuntarakenne Suomen Akatemian toimikuntarakenne 1. Sukupuoli Nainen Mies En halua kertoa 2. Vastaajan taustaorganisaatio Yliopisto Ammattikorkeakoulu Tutkimuslaitos Muu julkinen sektori Elinkeinoelämä Työmarkkinajärjestö

Lisätiedot

Helsingin yliopiston tieteentekijät ry:n toimintasuunnitelma 2011

Helsingin yliopiston tieteentekijät ry:n toimintasuunnitelma 2011 Helsingin yliopiston tieteentekijät ry:n toimintasuunnitelma 2011 Helsingin yliopiston tieteentekijät ry:n tärkeimpänä tehtävänä on vuonna 2011 seurata, että tehtyjä sopimuksia noudatetaan, jäsenistön

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 7.6.2017 klo 9:00 Paikka: Otaniemi, Maarintie 8, kokoushuone 1596 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 15.4.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

Yliopistojen. Tilastojulkaisu Yliopistot

Yliopistojen. Tilastojulkaisu Yliopistot Jälkipainos kielletään. Sivistystyönantajat ry Eteläranta 10, FI-00130 Helsinki, Finland Tel. +358 9 1728 5700 www.sivistystyonantajat.fi Yliopistojen Tilastojulkaisu 2014 yleinen työehtosopimus Yliopistot

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

PROFESSORILIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2014

PROFESSORILIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2014 PROFESSORILIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2014 LIITON TOIMINNAN PAINOPISTEET... 3 TOIMINTASUUNNITELMA YKSITYISKOHDITTAIN... 4 1 Edunvalvonta... 4 1.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Liite: kysymyslomakkeet

SISÄLLYS. Liite: kysymyslomakkeet SISÄLLYS JOHDANTO 1. AINEISTON KUVAUS... 2 2. TYÖNANTAJASELVITYS... 3 2.1. Professorien lukumäärät... 3 2.2. Määräaikaisten professorien osuus ittain... 5 2.3. Kokonaispalkka syyskuussa 2014 ja palkkojen

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Professorikunnan uudistuminen ja rekrytointi

Professorikunnan uudistuminen ja rekrytointi 1 Tiedonkeruulomakkeiden kysymykset Tieteen tila 2014, Suomen Akatemia Professorikunnan uudistuminen ja rekrytointi Lomakkeet A1 ja A2. Professorikunnan tiedot Lomakkeet A1 ja A2 koskevat ainoastaan tutkimuslaitoksia.

Lisätiedot

Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011

Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011 Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011 Sisältö 1. Uusi työehtosopimus - Palkankorotukset 1.4.2012 - Palkankorotukset 1.5.2013 2. Muuta ajankohtaista - Ensihoidon muutokset - Järjestäytymisessä

Lisätiedot

Opetusalan johtamisen foorumi Johtajuus muutosmyrskyssä Helsinki 5. 6.5.2014 Petri Lindroos OAJ

Opetusalan johtamisen foorumi Johtajuus muutosmyrskyssä Helsinki 5. 6.5.2014 Petri Lindroos OAJ Opetusalan johtamisen foorumi Johtajuus muutosmyrskyssä Helsinki 5. 6.5.2014 Petri Lindroos OAJ Erkki Mustonen, johtava lakimies, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Sopimuskorotukset 2014 2015 Sopimus: OVTES

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 jäsenjärjestöä, joissa on noin 610 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

PALKKASELVITYKSET 2016

PALKKASELVITYKSET 2016 PALKKASELVITYKSET 2016 TYÖNANTAJASELVITYS PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2017 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 1. AINEISTON KUVAUS...5 2. TYÖNANTAJASELVITYS...6 2.1. Professorien

Lisätiedot

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen opetushenkilöstön

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki NEUVOTTELUTULOS YLEISSOPIMUKSEN PALTA -JYTY UUDISTAMINEN Aika 30.1.2018 Paikka Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki Läsnä PALTA ry JYTY ry. Hanne Salonen Päivi Salin 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Agenda Avaus ja esittäytyminen Yrityskohtainen sopiminen (paikallinen sopiminen) Taustat ja tavoite Ohjeet Miten syksyn 2011 palkkaneuvottelut sujuivat?

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 1.10.2012 31.10.2014 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen ja Arenen ajankohtaiset kuulumiset; ammattikorkeakoulu uudistus. Riitta Rissanen Toiminnanjohtaja 9/2014

Ammattikorkeakoulutuksen ja Arenen ajankohtaiset kuulumiset; ammattikorkeakoulu uudistus. Riitta Rissanen Toiminnanjohtaja 9/2014 Ammattikorkeakoulutuksen ja Arenen ajankohtaiset kuulumiset; ammattikorkeakoulu uudistus Riitta Rissanen Toiminnanjohtaja 9/2014 Arene ry:n kannanotto (5.3.2014) Yhteiskunnan ja talouselämän muutosten

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Osaston puheenjohtaja Minna-Riitta Luukka avasi kokouksen klo 18.33

1. Kokouksen avaus Osaston puheenjohtaja Minna-Riitta Luukka avasi kokouksen klo 18.33 PROFESSORILIITTO R.Y. JYVÄSKYLÄN OSASTO PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS Aika: maanantai 5.5.2008 Paikka: Hotelli Scandic, kabinetit 1 ja 2 Läsnä: 32 henkilöä, erillisen listan mukaan 1. Kokouksen

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015

KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 YLEISTÄ Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma on laadittu vuosille 2014 2015, koska liittokokous

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kokonaistyöaikajärjestelmään liittyviä ongelmia

Kokonaistyöaikajärjestelmään liittyviä ongelmia Kokonaistyöaikajärjestelmään liittyviä ongelmia... ja vähän muitakin ongelmia Antti Niemistö antti.niemisto@tut.fi JUKO:n pääluottamusmies Tampereen teknillinen yliopisto 29.11.2011 p. 1/11 Luottamusmiestoiminta

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus 2008 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys TOIMINTAKERTOMUS 2008 NEUVOTTELUTOIMINTA

Lisätiedot

YT:T PÄÄTTYIVÄT MITÄ NYT TAPAHTUU? Kuinka ammattiliittosi auttaa tässä tilanteessa?

YT:T PÄÄTTYIVÄT MITÄ NYT TAPAHTUU? Kuinka ammattiliittosi auttaa tässä tilanteessa? 2.3.2017 Kuinka ammattiliittosi auttaa tässä tilanteessa? Jukolaisia liittoja sinua varten Agronomiliitto Akavan Erityisalat Insinööriliitto Luonnontieteiden Akateemisten Liitto Metsänhoitajaliitto Opetusalan

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

MENETTELYOHJEET VALTUUSTOJEN HYVÄKSYMIEN HENKILÖSTÖKRITEERIEN TÄYTÄÄNTÖÖNPANOA JA SOVELTAMISTA KOSKIEN

MENETTELYOHJEET VALTUUSTOJEN HYVÄKSYMIEN HENKILÖSTÖKRITEERIEN TÄYTÄÄNTÖÖNPANOA JA SOVELTAMISTA KOSKIEN LIITE 3 MENETTELYOHJEET VALTUUSTOJEN HYVÄKSYMIEN HENKILÖSTÖKRITEERIEN TÄYTÄÄNTÖÖNPANOA JA SOVELTAMISTA KOSKIEN HENKILÖSTÖKRITEERI 1, TÄYTÄNTÖÖNPANO 1. vaihe, otetaan käyttöön (johto- ja ohjausryhmän päätöksiin

Lisätiedot

ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN HENKILÖSTÖN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 10.12

ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN HENKILÖSTÖN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 10.12 ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN HENKILÖSTÖN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 10.12.2004 UUDISTETUN TARKENTAVAN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Allekirjoituspöytäkirjan

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ Vuosi 2012 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenesensimmäinen toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys jatkaa vuonna 1982 perustetun Palotutkimuksen

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Jäsenkirje 11/2011 Liite 1 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 13.10.2011

Lisätiedot

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Yhteenveto Toteutus Tulokset Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Tietoa vastaajista @TEK_akateemiset Työelämän edunvalvonnassa vastaajat nostavat

Lisätiedot

YRITYSKOHTAISEN ERÄN JAKAMINEN PAIKALLISESTI SOPIEN TIETOTEKNIIKAN PALVELUALALLA. Infotilaisuudet 2008 Helsinki 4.9., Tampere 5.9., Oulu 8.9.

YRITYSKOHTAISEN ERÄN JAKAMINEN PAIKALLISESTI SOPIEN TIETOTEKNIIKAN PALVELUALALLA. Infotilaisuudet 2008 Helsinki 4.9., Tampere 5.9., Oulu 8.9. YRITYSKOHTAISEN ERÄN JAKAMINEN PAIKALLISESTI SOPIEN TIETOTEKNIIKAN PALVELUALALLA Infotilaisuudet 2008 Helsinki 4.9., Tampere 5.9., Oulu 8.9. Teknologiateollisuus ry Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 36 jäsenjärjestöä, joissa on noin 613 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA

PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti: 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Tieteentekijöiden liiton lausunto hallituksen esityksestä yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi (HE 73/2017 vp)

Tieteentekijöiden liiton lausunto hallituksen esityksestä yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi (HE 73/2017 vp) Helsinki 5.10.2017 Eduskunnan sivistysvaliokunta Asia: Tieteentekijöiden liiton lausunto hallituksen esityksestä yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi (HE 73/2017 vp) Lausunnon pääkohdat

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille.

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille. ESITYSLISTA Ratamestarinkatu 11 00520 HELSINKI taso@talentia.fi YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS Aika: Lauantai 19.11.2016, klo 17. Paikka: Turun Konservatorio, Crichton-sali. Linnankatu 60, 20100 Turku 1 Kokouksen

Lisätiedot

TILASTOJULKAISU 2013 YLIOPISTOT JA HARJOITTELUKOULUT

TILASTOJULKAISU 2013 YLIOPISTOT JA HARJOITTELUKOULUT TILASTOJULKAISU 2013 YLIOPISTOT JA HARJOITTELUKOULUT Sisällys YLIOPISTOT TYÖLLISTÄJINÄ...3 YLIOPISTOT...5 AVAINLUKUJA YLIOPISTOJEN HENKILÖSTÖSTÄ...6 Henkilöstömäärä...6 Ikärakenne...8 Vakinaisuus ja määräaikaisuus...9

Lisätiedot

Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015

Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015 Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015 Strategiatyön eteneminen Strategiaperusta 2015 Toimintaympäristön (työelämän) muutosvoimat Globalisaatio (Globaali) taloustaantuma /lama Ikääntyminen

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Rehtorin asettama tenure track ryhmä asettaa yleiset tavoitteet kullekin vakinaistamispolun vaiheelle.

Rehtorin asettama tenure track ryhmä asettaa yleiset tavoitteet kullekin vakinaistamispolun vaiheelle. 1 (5) VAKINAISTAMISPOLKU JA ARVIOINTIMENETTELY YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNNASSA Vakinaistamispolkua koskevat ohjeet Rehtori on antanut vakinaistamispolkua koskevan menettelyohjeen 6.2.2013. Tämä ohje

Lisätiedot

Katsaus työryhmien toimintaan Kansalliskirjaston johtokunta

Katsaus työryhmien toimintaan Kansalliskirjaston johtokunta Katsaus työryhmien toimintaan Kansalliskirjaston johtokunta Erikoiskirjastojen neuvoston kevätkokous Tilastokeskus, 28.3.2012 Valmistellut Jarmo Saarikko Tehtävät Kansalliskirjaston johtokunta käsittelee

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2004 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 14.4.2005 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2004 Yleistä: Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa

Lisätiedot

Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta: Tutkimus paikallisesta sopimisesta

Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta: Tutkimus paikallisesta sopimisesta 1.2.28 Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta: Tutkimus paikallisesta sopimisesta Tutkimus Turun yliopiston työoikeuden tutkijaryhmä on professori Martti Kairisen johdolla selvittänyt vuosien 25

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 60/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain muuttamisesta ja yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2010 KYSELY YLIOPISTOILLE PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2011 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 1. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...5

Lisätiedot

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007. TES : 313011 PL: 01-06 P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Merenkulkulaitoksen tekniset toimihenkilöt MERTE ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin Merenkulkulaitoksessa 9.12.2004.

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot